LEKKIE METODOLOGIE WYTWARZANIA OPROGRAMOWANIA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "LEKKIE METODOLOGIE WYTWARZANIA OPROGRAMOWANIA"

Transkrypt

1 LEKKIE METODOLOGIE WYTWARZANIA OPROGRAMOWANIA Wykład 7 Programowanie Ekstremalne (2) Jacek Dajda Kraków, 29 listopada 2007

2 Plan wykładu Praktyki warstwy organizacji projektu Praktyki warstwy pracy z klientem Zastosowanie XP i ryzyko projektów informatycznych Podsumowanie Strona: 2

3 Praktyki warstwy organizacji projektu

4 Klient w zespole Gra planistyczna Współwłasność kodu Warstwa organizacji projektu Programowanie parami Kod Testy Warstwa pracy w parach Doskonalenie modelu Prosty projekt Standard kodowania Programowanie sterowane testami Ciągła integracja Małe przyrosty Stałe tempo Warstwa pracy z klientem Testy klienta Metafora

5 Współwłasność kodu Wyniesione z Open-Source Na czym polega? Każdy programista może zmienić, uzupełnić, dopisać dowolny fragment kodu Kod nie posiada swojego indywidualnego właściciela Co daje? Konsolidacja zespołu Szybkość wprowadzania zmian Dyfuzja wiedzy o systemie Co potrzeba? Kod chroniony testami Istotny standard programowania Zarządzanie zmianami w kodzie (CVS, SVN) Strona: 5

6 Standard kodowania Na czym polega? Wspólny język dla zespołu Make it impossible to tell who wrote what Pewna norma, nieistotne jak zapisana Najczęściej odnosi się do formatowania, nazewnictwa, zarządzania kodem, coraz częściej do standardu zalicza się wykorzystywane narzędzia Co daje? Sposób na poprawienie komunikacji w ramach zespołu Wspiera Współwłasność kodu, Refaktoring, Programowanie w parach Co potrzeba? Wiele gotowych wzorców (np. Java Code Conventions Przydatne automatyczne formatowanie w ramach IDE, może okazać się cenne w ramach pracy z narzędziami do zarządzania wersjami kodu (porównywanie zmian) Strona: 6

7

8 Ciągła integracja Jedna z bardziej docenionych i stosowanych praktyk Na czym polega Jej celem jest utrzymanie w pełni zintegrowanego i działającego systemu przez cały czas Polega na dużej częstości procesu integracji tzw. buildy (nawet kilkanaście razy dziennie) Co daje Pozwala na uniknięcie tzw. piekła integracji - najtrudniejsze błędy do usunięcia to błędy integracji Szybkie integrowanie nowych zmian z resztą kodu pozwala na szybkie i wczesne identyfikację błędow Braku częstych integracji zwiększa ryzyko zamrożenia projektu na okres integracji - niemile widziane przez klienta Spójność systemu utrzymana, klient może zobaczyć działający system z najnowszymi funkcjonalnościami Strona: 8

9 Ciągła integracja (2) Co potrzeba Proces integracji powinien być zautomatyzowany, obecnie spora ilość odpowiedniego oprogramowania Zaleca się integrowanie nowych zmian w czasie nie dłuższym niż jeden dzień Zespół powinien pracować na najnowszej wersji Ciągła integracja wymaga dobrej komunikacji w obrębie zespołu Najczęściej wykorzystuje się specjalną (wydajną) maszynę do przeprowadzania integracji tzw. serwer buildow Tylko jedna para integruje zmiany na raz - zazwyczaj integracja lokalna przed wypuszczeniem zmian do serwera buildów Należy dbać o krotki czas buildów Strona: 9

10 S erwery ciągłej integracji Wybrane darmowe serwery ciągłej integracji: Cruise Control, Continuum, Luntbuild, Zebrane informacje i porówania Krotki opis i linki do serwerow: Integration Porównanie serwerow: us+integration+server+feature+matrix Strona: 10

11 Źródła:

12 Stałe tempo Na czym polega 40-godzinny tydzień pracy jako rozsądna ilość pracy, zmęczeni programiści popełniają więcej błędów, Stałe tempo: niektorzy mogą pracować dłużej, niektorzy krocej, swoboda w organizacji czasu Dalekowzroczność XP: praca w nadgodzinach jest możliwa, ale na krótką metę Nadgodziny wynikają albo ze zbyt dużej ilości zaplanowej pracy lub z pojawiących się problemów, które nie są łatwe do usunięcia. Z reguły jeśli wyczerpano wszystkie możliwe pomysły rozwiązania ślęczenie kilka następnych nadgodzin nic nie da Lepiej zrobić dzisiaj mniej a dobrze Co daje Nadgodziny powodują zmęczenie i niechęć do pracy, wypoczęty programista jest wydajniejszy Tempo powinno być stałe, umożliwiać stały postęp i nie powodować wypalenia zespołu na dłuższą metę Co potrzeba Dyscyplina Odpowiednia polityka zarządzania projektem i zespołem Strona: 12

13 Praktyki warstwy pracy z klientem

14 Klient w zespole Gra planistyczna Współwłasność kodu Warstwa organizacji projektu Programowanie parami Kod Testy Warstwa pracy w parach Doskonalenie modelu Prosty projekt Standard kodowania Programowanie sterowane testami Ciągła integracja Małe przyrosty Stałe tempo Warstwa pracy z klientem Testy klienta Metafora

15 Metafora Na czym polega Nieformalny opis systemu Co daje Pozwala na zaproponowanie wspólnego sposobu myślenia (rozumienia) o działaniu systemu (programiści nie mają wiedzy biznesowej, a klienci technicznej Wspolna wizja systemu Wspólny słownik Generalizacja problemów Architektura Strona: 15

16 Metafora (2) Co potrzebne Tworzona przez wszystkich (zespoł i klienta) - burza mozgów Metafora zrozumiała dla wszystkich Może ulegać zmianie w trakcie projektu Przykład: The Internet is like spiders crawling on a web - when one way is blocked, they just go another way, always trying to get to their goal. Strona: 16

17 Metafora (3) Ograniczenia metafor Wymagają czasu Czasami bardzo trudno je znaleźć Mogą być za słabe za silne niezrozumiałe dla wszystkich ograniczone Strona: 17

18 Gra planistyczna Faza planowania dla XP - rozdzielenie części biznesowej i technicznej Dialog pomiędzy klientem i zespołem, polega na znalezieniu kompromisu pomiędzy dostępnymi środkami i czasie a tym co było zadane Efektem jest wyodrębniony zakresu funkcjonalnosci do realizacji spisany na kartach Historii Użytkownika, z podziałem na 1-3 tygodniowe iteracje Klienci odpowiedzialni za Programiści odpowiedzialni za Zakres Ewaluacja historii Priorytet Zależności Kompozycja przyrostow Proces Daty kolejnych przyrostów Szczegółowe planowanie (zadania) Strona: 18

19 Klient w zespole Podczas gry planistycznej nie uwzględnia się szczegółów Podczas pracy nad szczegółami pojawia się zwykle wiele innych istotnych szczegółów i związanych z nimi problemow W XP rozwiązywaniem problemow biznesowych zajmuje się tylko i wyłącznie klient To wszystko wymaga obecności klienta na miejscu trwania projektu Zwykle jest to praca na poł etatu Dzięki temu klient może śledzić pracę zespołu i postęp projektu Strona: 19

20 Kiedy klienta nie ma w zespole Możliwe powody klienta na to może być nie stać klient nie ma na to ochoty klient uważa to za stratę czasu (i pieniędzy) Co wtedy (zakładamy, że przeniesienie zespołu nie wchodzi w rachubę)? znalezienie pseudo klienta (proxy) rzadziej po stronie klienta, np. praktykant częściej po stronie zespołu, np. manager zespołu, praktykant wymuszenie na kliencie obecność przynajmniej podczas gier planistycznych częste odwiedziny u klienta, wysyłanie programistow, próba kontaktu przez e, komunikatory częsta prezentacja najnowszych wersji systemu uwzględnienie nieporozumień w harmonogramie prac Strona: 20

21 Małe przyrosty Bezpośrednio związane z grą planistyczną i sposobem planowania projektu w XP Małe przyrosty odnoszą się do czasu, ale co za tym idzie także funkcjonalności Kolejne przyrosty powinny być możliwie najmniejsze zawierając maksimum funkcjonalności użytecznej dla klienta (konkretne wartości) Wydania 6 miesięczne podzielone na 1-3 tygodniowe iteracje Pozwalają na zmniejszenie ryzyka (lepsze dostosowanie do zmiennych wymagań) Są źrodłem sprzężenia zwrotnego Mają wpływ na ocenę pracy zespołu przez klienta (wzrost zaufania) Strona: 21

22 Testy klienta Każda Historia Użytkownika musi być testowalna. Specyfikację testów umiescza się zwykle na odwrocie karty Historii Za definiowanie testow odpowiedzialny jest klient Zespoł implementuje testy i używa ich do sprawdzenia (i późniejszego pokazania) czy zaimplementowane historie są zgodne z wymaganiami klienta Automatyzacja testow konieczna podobnie jak testów jednostkowych, przydatne w ciągłej integracji Traktowane jak testy jednostkowe: wszystkie testy muszą przejść by iść dalej Środowiska do automatyzacji: FIT (Java,.NET, C++ i inne) Fitnesse GUI dla FIT Strona: 22

23 Inne prakyki, zastosowanie XP a ryzyko projektów informatycznych

24 Inne praktyki i techniki XP Stand-up Meeting Tests for Bugs Optimize Last (Lazy Optimization) Spike Solution Project Velocity Extreme Reuse Support Crisis Open Workspace Strona: 24

25 Zastosowanie XP Programowanie ekstremalne z pewnością nadaje się to zastosowania w projektach: angażujących nową lub prototypową technologię badawczych nieznacznych o zmiennym zakresie wymagań W przypadku innych projektow wybór XP powinien być ostrożniejszy. Często adaptuje się wybrane praktyki XP lub stosuje hybrydy rożnych metodologii. Strona: 25

26 XP a typy projektów Jasno określone cele i zakres projektu Cele nie do końca określone, zakres może ulec zmianie Strona: 26

27 XP a ryzyko w projektach informatycznych Opóźnienia w harmonogramie małe przyrosty, planowanie oparte na empirycznym szacowaniu Anulowanie projektu wczesne wykrycie problemów (m.in. Poprzez działający software) TDD Usterki i bugi Niezrozumienie potrzeb klienta Częsty kontakt, nacisk na komunikację, proste techniki Zmiana wymagań Częsty kontakt z klientem, małe przyrosty, działający software pozwala wcześniej je wykryć Utracenie integralności systemu Ciągła integracja Niepotrzebne funkcjonalności Prosty projekt, YAGNI Obniżenie wydajności zespołu 40-godzinny tydzień pracy Utrata członka zespołu Praca w parach, współwłasność kodu Strona: 27

28 Podsumowanie

29 Ograniczenia Kolokacja uczestnikow (Distributed extreme Programming) Zastosowanie do niewielkich projektow/zespołow (XPrince, Konieczność pełnego udziału przedstawiciela klienta XP wymaga efektywnej pracy w zespole Strona: 29

30 Obecna tendencja rozproszonych zespołów programistycznych Obecna tendencja rozwoju oprogramowania: projekty realizowane jednocześnie przez geograficznie rozproszone zespoły Główne przyczyny: rozbudowa tańszych ośrodkow badawczych (np. Indie) specjalizacja ośrodkow badawczych dostępność wykwalifikowanej kadry lokalizacja projektu blisko klienta indywidualne ograniczenia członkow zespołow Zarządzanie rozproszonym projektem wiąże się z: podziałem projektu na niezależne komponenty o wspólnych interfejsach organizowaniem okresowych delegacji i częstych rozmow telefonicznych (lub telekonferencyjnych) położeniem większego nacisku na przygotowywanie szczegółowej dokumentacji w celu usprawnienia komunikacji Strona: 30

31 Metodologie zwinne a rozproszenie zespołu Metodologie zwinne? Współlokalizacja i dobra komunikacja? Rozproszony projekt Dowolna lokalizacja ale ograniczona komunikacja Strona: 31

32 Koncepcja rozwiązania problemu Zniesienie wymagania dotyczącego współlokalizacji na przykładzie programistów w parach Strona: 32

33 Spodziewane efekty Spodziewane efekty zniesienia (lub zmniejszenia) wymagań dotyczących wspołlokalizacji: możliwość korzystania z praktyk metodologii zwinnych w dowolnej konfiguracji geograficznej zespołu obniżenie kosztow projektu ze względu na brak konieczności przemieszczania się członkow zespołu zwiększona odporność projektu na zmieniające się warunki (nieprzewidziane konferencje i delegacje pracowników), organizację projektu (przeniesienie części zespołu do nowej lokalizacji) i indywidualne ograniczenia członkow zespołu (choroba) możliwość szybkich i mniej kosztownych ekspertyz Strona: 33

34 Dotychczasowe prace Rożne koncepcje i podejścia prezentowane w dotychczasowych Pracach: wykorzystanie narzędzi telekonferencyjnych implementacja dedykowanych narzędzi i systemow wspierających rozszerzanie istniejących narzędzi pod kątem wspierania zdalnej pracy rozwijanie i realizacja koncepcji wirtualnych przestrzeni biurowych Dotychczasowe prace pozwalają na wyrożnienie czterech obszarow projektu, w ramach ktorych można rozważać jego wspieranie w rozproszonym środowisku: Planowanie i zarządzanie Wymiana informacji Programowanie Zarządzanie kodem i integracja Strona: 34

35 Wspierające narzędzia W aktualnym stanie wiedzy następujące narzędzia oferują wsparcie dla rozproszonych projektow: Planowanie i zarządzanie MILOS ASE, PAM system XPWeb, XPlanner Wymiana informacji e, komunikatory strony wiki narzędzia wideokonferencyjne, typu Whiteboard i application sharing Programowanie Środowisko TUKAN (Smalltalk) Sangam plugin do Eclipse IDE narzędzia wideokonferencyjne i typu application sharing (np. VNC) Zarządzanie kodem i integracja CVS, Subversion systemy ciągłej integracji (np. CruiseControl) Strona: 35

36 Kontrowersje Brak dokładnego planu Brak szczegółowej dokumentacji i specyfikacji Trudność w śledzeniu zmian projektu Nadmierna (przesadna) prostota Programiści pracujący w parach Testowanie wszystkiego spowalniające pracę Nieformalne podejście do tworzenia oprogramowania Trudność w zarządzaniu Strona: 36

37 Z perspektywy lat XP utraciło już status myśli rewolucyjnej, nowej i świeżej Spora część z praktyk powszechnie stosowana w firmach: TDD, refaktoring, małe przyrosty, ciągła integracja, wspołwłasność kodu, stand-up meeting etc. Inne praktyki mocno krytykowane: programowanie w parach, prostota, gra planistyczna Pierwsze założenia z książki Becka Extreme Programming Explained zrewidowane Pomimo słabszych punktow XP odegrało i nadal odgrywa ważną rolę w kształtowaniu nowego podejścia do procesu tworzenia oprogramowania Strona: 37

38 Bibliografia Kent Beck: Extreme Programming Explained Ron Jeffries, Ann Anderson, Chet Hendrickson, Ronald E. Jeffries: Extreme Programming Installed James W. Newkirk, Robert C. Martin: Extreme Programming in Practice Giancarlo Succi, Michele Marchesi: Extreme Programming Examined Continuous integration Realizing continuous integration Integrate often Strona: 38

Zwinne tworzenie aplikacji internetowych typu RIA w środowisku Ruby on Rails

Zwinne tworzenie aplikacji internetowych typu RIA w środowisku Ruby on Rails UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI W KRAKOWIE Praca magisterska Zwinne tworzenie aplikacji internetowych typu RIA w środowisku Ruby on Rails Piotr Więcek kierunek: informatyka specjalność: informatyka stosowana

Bardziej szczegółowo

Zwinne wytwarzanie oprogramowania. Ian Sommerville: Software Engineering 9th edition, chapter 3. 1

Zwinne wytwarzanie oprogramowania. Ian Sommerville: Software Engineering 9th edition, chapter 3. 1 Zwinne wytwarzanie oprogramowania Ian Sommerville: Software Engineering 9th edition, chapter 3. 1 Metody zwinne Wytwarzanie sterowane planem a wytwarzanie zwinne Extreme programming Zwinne zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Programowanie Ekstemalne

Programowanie Ekstemalne Programowanie Ekstemalne Koncepcja wykładu: Jerzy Nawrocki/Łukasz Olek Slajdy/Lektor/Montaż: Łukasz Olek Witam Państwa serdeczenie na kolejnym wykładzie dotyczącym inżynierii oprogramowania! 1 Plan wykładów

Bardziej szczegółowo

Certyfikowany Tester. Sylabus rozszerzenia poziomu podstawowego. Tester zwinny

Certyfikowany Tester. Sylabus rozszerzenia poziomu podstawowego. Tester zwinny Sylabus rozszerzenia poziomu podstawowego Tester zwinny Prawa autorskie Dokument niniejszy może być kopiowany w całości lub części pod warunkiem, że podane zostanie źródło. Copyright (dalej nazywana ISTQB

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘWZIĘCIEM PROGRAMISTYCZNYM. wykład siódmy, ostatni

ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘWZIĘCIEM PROGRAMISTYCZNYM. wykład siódmy, ostatni ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘWZIĘCIEM PROGRAMISTYCZNYM wykład siódmy, ostatni METODYKA Metodyka!= metodologia Metodyka ustandaryzowane podejście do rozwiązania problemu (metoda) Metodologia nauka o metodach (np.

Bardziej szczegółowo

Testowanie i Ciągła Integracja w Projektach Java Enterprise Edition

Testowanie i Ciągła Integracja w Projektach Java Enterprise Edition UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI W KRAKOWIE Praca magisterska Testowanie i Ciągła Integracja w Projektach Java Enterprise Edition Adam Perlik Pracę wykonano w Zakładzie Technologii Informatycznych pod kierunkiem

Bardziej szczegółowo

Przykładowe pytania egzaminacyjne. rozszerzenia poziomu podstawowego. Certyfikowany Tester Zwinny

Przykładowe pytania egzaminacyjne. rozszerzenia poziomu podstawowego. Certyfikowany Tester Zwinny Przykładowe pytania egzaminacyjne do rozszerzenia poziomu podstawowego Certyfikowany Tester Zwinny.01 Prawa autorskie Dokument niniejszy może być kopiowany w całości lub części pod warunkiem, że podane

Bardziej szczegółowo

PROGRAMOWANIE ZORIENTOWANE BEHAWIORALNIE, JAKO RECEPTA NA PROBLEMY ZWIĄZANE Z TTD

PROGRAMOWANIE ZORIENTOWANE BEHAWIORALNIE, JAKO RECEPTA NA PROBLEMY ZWIĄZANE Z TTD Wydział Informatyki Katedra Inżynierii Oprogramowania Inżynieria Oprogramowania i Baz Danych Andrzej, Wiktor Nowak Nr albumu s10018 PROGRAMOWANIE ZORIENTOWANE BEHAWIORALNIE, JAKO RECEPTA NA PROBLEMY ZWIĄZANE

Bardziej szczegółowo

Zwinne metodyki tworzenia oprogramowania. Programowanie ekstremalne

Zwinne metodyki tworzenia oprogramowania. Programowanie ekstremalne Zwinne metodyki tworzenia oprogramowania. Programowanie ekstremalne Dilbert by Scott Adams Wykorzystane materiały: materiały szkoleniowe (nie istniejącego juŝ) Zespołu ds. Projektów IT Equilibrium http://xprince.net

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie Studia Podyplomowe ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI KWALIFIKACJE PROJECT MANAGERA edycja 2013/2014 Praca podyplomowa ZARZĄDZANIE

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘWZIĘCIEM PROGRAMISTYCZNYM. wykład siódmy, ostatni

ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘWZIĘCIEM PROGRAMISTYCZNYM. wykład siódmy, ostatni ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘWZIĘCIEM PROGRAMISTYCZNYM wykład siódmy, ostatni METODYKA Metodyka!= metodologia Metodyka ustandaryzowane podejście do rozwiązania problemu (metoda) Metodologia nauka o metodach (np.

Bardziej szczegółowo

Rozdział 3. Wybór technologii i platformy

Rozdział 3. Wybór technologii i platformy Rozdział 3. Wybór technologii i platformy Dedykowana platforma, oprogramowanie pudełkowe czy Open Source? Michał Handl Na rynku dostępnych jest obecnie całe spektrum platform do sprzedaży Internetowej.

Bardziej szczegółowo

Szkolenia. EMCEA Sp. z o.o. ul. Chełmońskiego 11/134, 02-495 Warszawa biuro@emcea.pl, Tel.: +48 22 535 34 70, Fax: +48 22 535 34 71

Szkolenia. EMCEA Sp. z o.o. ul. Chełmońskiego 11/134, 02-495 Warszawa biuro@emcea.pl, Tel.: +48 22 535 34 70, Fax: +48 22 535 34 71 Szkolenia Agile Project Management Foundation Agile Project Management Practitioner Certified Agile Essentials Certified Agile Tester Certified Agile Test Driven Developer Facilitation Management 3.0 EMCEA

Bardziej szczegółowo

ADAPTACYJNY AGENTOWY MODEL ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI INFORMATYCZNYMI

ADAPTACYJNY AGENTOWY MODEL ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI INFORMATYCZNYMI 1 Politechnika Gdańska Wydział Zarządzania i Ekonomii Katedra Zastosowań Informatyki w Zarządzaniu Zakład Zarządzania Technologiami Informatycznymi ROZPRAWA DOKTORSKA ADAPTACYJNY AGENTOWY MODEL ZARZĄDZANIA

Bardziej szczegółowo

Metodyka scrum w małych i średnich projektach informatycznych.

Metodyka scrum w małych i średnich projektach informatycznych. Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu Wydział Matematyki i Informatyki kierunek: Informatyka Praca magisterska Metodyka scrum w małych i średnich projektach informatycznych. Scrum methodology in small

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI INFORMATYCZNYMI W METODYCE SCRUM

ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI INFORMATYCZNYMI W METODYCE SCRUM POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY INSTYTUT STEROWANIA I ELEKTRONIKI PRZEMYSŁOWEJ Konrad Jędrzejewski Włodzimierz Dąbrowski ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI INFORMATYCZNYMI W METODYCE SCRUM Draft Warszawa

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie procesem testowania oprogramowania

Zarządzanie procesem testowania oprogramowania CORE Nº 6 - Lipiec 2011 Konferencja SPI ALM Strategie testowania i jakości Agile: dyscyplina ponad retoryką. Cześć IV: Strategie jakości Agile Scott Ambler Zarządzanie procesem testowania oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Bartosz Chrabski Karolina Zmitrowicz

Bartosz Chrabski Karolina Zmitrowicz Bartosz Chrabski Specjalista IT pracujący w grupie oprogramowania IBM Polska. Zajmuje się projektowaniem i wdrażaniem systemów zarządzania pracą zespołów programistów, testerów analityków oraz technincznym

Bardziej szczegółowo

Wstęp. Modelowanie. Metody projektowania. Dokumentacja programowa. Wymagania funkcjonalne i niefunkcjonalne Cykl życia systemu

Wstęp. Modelowanie. Metody projektowania. Dokumentacja programowa. Wymagania funkcjonalne i niefunkcjonalne Cykl życia systemu Wstęp. Modelowanie. Metody projektowania. Dokumentacja programowa. Wymagania funkcjonalne i niefunkcjonalne Cykl życia systemu Wstęp O prowadzącym: Tomasz Jach, tomasz.jach@us.edu.pl http://tjach.pl Godziny

Bardziej szczegółowo

Framework testowy dla języka Java

Framework testowy dla języka Java Wydział Informatyki Katedra Inżynierii Oprogramowania Inżynieria Oprogramowania i Baz Danych Krystian Siuda 3572 Framework testowy dla języka Java Praca magisterska Napisana pod kierunkiem dr inż. Mariusza

Bardziej szczegółowo

Scrum i Kanban. Analiza lekkich metod wytwarzania oprogramowania. Kamil Dowlaszewicz

Scrum i Kanban. Analiza lekkich metod wytwarzania oprogramowania. Kamil Dowlaszewicz Scrum i Kanban. Analiza lekkich metod wytwarzania oprogramowania Kamil Dowlaszewicz SPIS TREŚCI Spis treści... 2 Wstęp... 5 Inspiracja metod... 5 Zarys metod... 5 Scrum... 6 Kanban... 7 Podsumowanie...

Bardziej szczegółowo

Czy EAI może być zwinne? Spis treści

Czy EAI może być zwinne? Spis treści Spis treści 1. Wprowadzenie...2 1.1 Definicje...2 2. Warunki brzegowe...6 3. Koncepcje...9 3.1 Service Strategy...11 3.2 Service Design...16 3.3 Service Transition...23 3.5 Service Operation...26 3.6 Continual

Bardziej szczegółowo

Jak usprawnić proces testowania oprogramowania: procedury, metodologia i narzędzia.

Jak usprawnić proces testowania oprogramowania: procedury, metodologia i narzędzia. Jak usprawnić proces testowania oprogramowania: procedury, metodologia i narzędzia. Streszczenie W artykule są przedstawione sposoby usprawnienia i automatyzacji procedur testowania oprogramowania. Omówione

Bardziej szczegółowo

Scrum jest jedną z najbardziej znanych metodologii

Scrum jest jedną z najbardziej znanych metodologii Inżynieria programowania Giovanni Asproni Wstęp do Scrum Scrum jest jedną z najbardziej znanych metodologii agile. Została opracowana przez Kena Schwabera i Jeffa Sutherlanda około roku 1993 (data pierwszego

Bardziej szczegółowo

Organizacja - - klucz Moodle IO1902 witryna.mimuw.edu.pl - projekty tworzone na wydziale

Organizacja - - klucz Moodle IO1902 witryna.mimuw.edu.pl - projekty tworzone na wydziale Inżynieria oprogramowania Strona 1 Organizacja 19 lutego 2010 10:01 1) 2) 3) klucz Moodle IO1902 witryna.mimuw.edu.pl projekty tworzone na wydziale Laboratoria zespoły mniej więcej 4 osobowe projekt i

Bardziej szczegółowo

Praca dyplomowa magisterska

Praca dyplomowa magisterska - 1 - Praca dyplomowa magisterska Politechnika Gdańska Wydział Elektroniki Telekomunikacji i Informatyki Katedra: Katedra Inżynierii Systemów i Baz Danych Imię i nazwisko dyplomanta: Maciej Pardo Nr albumu:

Bardziej szczegółowo

Wybrane Zagadnienia Zarządzania Projektami w Przedsiębiorstwach Informatycznych

Wybrane Zagadnienia Zarządzania Projektami w Przedsiębiorstwach Informatycznych Wybrane Zagadnienia Zarządzania Projektami w Przedsiębiorstwach Informatycznych Praca Zbiorowa pod redakcją Jana Werewki Kraków 2013 Studia Podyplomowe Zarządzanie Projektami Informatycznymi http://www.wozpi.agh.edu.pl

Bardziej szczegółowo

Certyfikowany tester Plan poziomu podstawowego

Certyfikowany tester Plan poziomu podstawowego Stowarzyszenie Jakości Systemów Certyfikowany tester Wersja 2011.1.1 Wersja 2011.1.1 Strona 1 z 85 stron 25-09-2012 Stowarzyszenie Jakości Systemów Wszelkie prawa dla wersji angielskiej zastrzeżone dla

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie bezpieczeństwem aplikacji WWW Opracowanie Styczeń 2008 r. Zrozumieć bezpieczeństwo aplikacji WWW

Zarządzanie bezpieczeństwem aplikacji WWW Opracowanie Styczeń 2008 r. Zrozumieć bezpieczeństwo aplikacji WWW Zarządzanie bezpieczeństwem aplikacji WWW Opracowanie Styczeń 2008 r. Zrozumieć bezpieczeństwo aplikacji WWW Strona 2 Spis treści 2 Co sprawia, że aplikacje WWW są narażone na ataki? 3 Przykłady typowych

Bardziej szczegółowo

Cykl życia systemu ERP

Cykl życia systemu ERP Cykl życia systemu ERP Wstęp Cel: przedstawienie wszystkich zdarzeń tworzących cykl życia systemu ERP od koncepcji do wycofania z użycia oraz kolejności w jakiej mogą wystąpić te zdarzenia Różnice: mogą

Bardziej szczegółowo