LISTA DOSTĘPNYCH MATERIAŁÓW Z POSZCZEGÓLNYCH WYDAWNICTW:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "LISTA DOSTĘPNYCH MATERIAŁÓW Z POSZCZEGÓLNYCH WYDAWNICTW:"

Transkrypt

1 LISTA DOSTĘPNYCH MATERIAŁÓW Z POSZCZEGÓLNYCH WYDAWNICTW: WYDAWNICTWO - HUEBER TAMBURIN Podręcznik oraz zeszyt ćwiczeń (3 części) wraz z płytami CD i poradnikami dla nauczyciela na poziomie klas I-III szkoły podstawowej. Ten trzytomowy kurs uczy dzieci komunikowania się w języku niemieckim. Obrazki, gry oraz zabawy w grupach zawarte w Tamburinie ułatwiają dzieciom naukę i pozwalają łatwo przykuć ich uwagę. Podręcznik zawiera teksty piosenek wraz z nutami. TAMTAM Podręcznik, płyta CD oraz poradnik nauczyciela. Kurs przeznaczony dla dzieci, które dopiero opanowują umiejętność czytania i pisania w języku polskim. Tamtam pomoŝe dziecku jednocześnie poznawać, czytać i pisać słowa niemieckie. Stanowi doskonały wstęp do podręcznika Tamburin, lub kaŝdego innego kursu dla dzieci. UND JETZT IHR! -Basisgrammatik für Jugendliche. Gramatyka wraz z kluczem. Gramatyka Und jetzt ihr! przeznaczona jest dla uczniów pracujących z podręcznikami Pingpong i Pingpong neu, moŝe być takŝe stosowana niezaleŝnie. Zawiera ponad 200 ćwiczeń i wskazówki jak się uczyć. Podstawowe zagadnienia gramatyczne są wyjaśnione w sposób przyjazny i atrakcyjny graficznie. KsiąŜka jest bogato ilustrowana, zaciekawia komiksami. Do gramatyki moŝna dokupić oddzielny klucz do ćwiczeń, umoŝliwiający samodzielną pracę. GRAMMATIK SEHEN Gramatyka dla początkujących i średniozaawansowanych pozwalająca na uporządkowanie wiedzy. Grammatik sehen przeznaczona jest dla tych, którzy uczyli się języka w sposób nieuporządkowany, moŝe być stosowana jako kurs dla uczniów, których trudno zakwalifikować na określony poziom. Gramatyka ta posługuje się obrazami, ruchem i kolorami dla ułatwienia zrozumienia problemu. Dodatkowe materiały przeznaczone dla nauczycieli znajdują się na stronie internetowej

2 ALLES KLAR? Podręcznik i kaseta do ćwiczenia umiejętności rozumienia ze słuchu na poziomie A1. Alles klar? to kurs przeznaczony dla dzieci w wieku od 10 lat, które chcą ćwiczyć umiejętność rozumienia ze słuchu na poziomie A1 znajomości języka niemieckiego. KsiąŜka porusza tematy Ŝycia codziennego, interesujące dla tej grupy wiekowej np. moda, podróŝe, sporty, muzyka. Poradnik dla nauczyciela zawiera kompletny podręcznik ucznia wzbogacony o transkrypcję tekstów do słuchania i rozwiązania zadań. Łączny czas nagrań 60 minut. 44 SPRECHSPIELE FÜR DAF -zbiór gier. Zbiór gier dla uczących się języka niemieckiego, z umiejętnościami na poziomie Grundstufe, przygotowane jako gotowe materiały do kopiowania przez nauczyciela. KsiąŜka zawiera gry z kartami, gry na zgodność, gry ćwiczące umiejętności negocjacyjne, gry planszowe z kostką i dialogi. KaŜda z gier, poprzedzona jest informacjami na temat liczby uczestników, niezbędnych rekwizytów, poziomu trudności, przebiegu gry oraz niezbędnego słownictwa. Na końcu ksiąŝki znajduje się wykaz struktur gramatycznych oraz słownictwa z wszystkich gier. DIE GRAMMATIK-PLAKATE - 6 plakatów wraz z zeszytem testów. Zgodnie z mottem widzieć & rozumieć pakiet 6 plakatów zawiera zagadnienia gramatyczne na poziomie A1/A2 znajomości języka niemieckiego. Dołączona ksiąŝka zawiera łatwe wytłumaczenie kaŝdej tabeli gramatycznej, wskazówki jak się uczyć, interesujące testy z punktacją i komentarzem do rozwiązań. Liczne, kolorowe, śmieszne ilustracje mogą posłuŝyć jako temat do dyskusji. PLANET Podręcznik dla gimnazjum Część 3. Edycja polska. Jest to podręcznik przygotowany dla klas, które uczą się języka niemieckiego w wymiarze 2 godzin tygodniowo. KaŜdy tom składa się z 8 krótkich lekcji podzielonych na dwa kręgi tematyczne oraz z modułu dodatkowego o tematyce świątecznej. KsiąŜka ćwiczeń zawiera liczne zadania, ćwiczenia powtórzeniowe, karty samooceny, niemiecko-polskie słowniczki do kaŝdej lekcji i testy. Propozycje technik uczenia się i komentarze gramatyczne oraz polecenia do ćwiczeń są w języku polskim. Plany wynikowe, programy ścieŝek edukacyjnych oraz stacje zadaniowe dostępne są na stronie

3 ZUR ORIENTIERUNG - materiały krajoznawcze. KsiąŜka Zur Orientierung przeznaczona jest dla osób, które chcą przygotować się do Ŝycia w Niemczech, jako swojej nowej ojczyźnie. Pomaga w ciągu 30 godzin poznać w stopniu podstawowym m.in. kulturę, politykę, historię, prawo i religię. Materiał dźwiękowy znajduje się na dołączonej do podręcznika płycie CD. Dodatkowe materiały dla nauczyciela, przydatne w prowadzeniu kursu na podstawie Zur Orientirung dostępne są na stronie internetowej Materiały przygotowujące do egzaminów językowych: FIT FÜRS GOETHE-ZERTIFIKAT A2 oraz FIT FÜRS GOETHE-ZERTIFIKAT B2 -KaŜda z tych pozycji pomaga trenować umiejętności mówienia, pisania i słuchania przygotowując do egzaminów językowych Instytutu Goethego. LESEHEFTE WRAZ Z PŁYTAMI CD Der rote Hahn, Leseheft (KsiąŜeczka) Opowiadanie dla osób ze znajomością języka niemieckiego na poziomie B1. KsiąŜka zawiera jednojęzyczne tłumaczenie trudniejszego słownictwa oraz ćwiczenia sprawdzające rozumienie tekstu. LESE-NOVELAS - KsiąŜeczki z 1 CD Następujące tytuły z tej serii: Anna, Berlin Franz, München Julie, Köln Tina, Hamburg Seria krótkich opowiadań dla osób ze znajomością języka niemieckiego na poziomie A1. W pakiecie znajduje się ksiąŝeczka do samodzielnego czytania oraz płyta CD z tekstem czytanym przez lektora. Łączny czas nagrań 51 minut. Schöne Augen - Leseheft (KsiąŜeczka) Opowiadanie dla osób ze znajomością języka niemieckiego na poziomie B1. KsiąŜka zawiera jednojęzyczne tłumaczenie trudniejszego słownictwa oraz ćwiczenia sprawdzające rozumienie tekstu. Sicher ist nur eins - płyta CD, łączny czas nagrania: 36 minut. Opowiadanie dla osób ze znajomością języka niemieckiego na poziomie A2. KsiąŜka zawiera jednojęzyczne tłumaczenie trudniejszego słownictwa oraz ćwiczenia sprawdzające rozumienie tekstu.

4 HALLO AUS BERLIN - Pakiet (DVD, CD, Magazin, Lehrerheft) Łączny czas nagrania: DVD 140 minut, płyta CD 37 minut. Sześciu młodych Berlińczyków pokazuje swoje miasto. Opowiadają o tym jak Ŝyją, jakie mają hobby, co robią w weekend i jak się bawią. Całość utrzymana jest w stylu reportaŝu z wywiadami, dobrą muzyką i efektami specjalnymi. Dodatkowo dla uczniów wydano magazyn z grami, zagadkami, dającymi moŝliwość kreatywnej pracy z materiałem filmowym. Pakiet przeznaczony jest dla osób ze znajomością języka niemieckiego na poziomie A1-B1 SŁOWNICTWO MATURALNE Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO Tytuł przeznaczony dla uczniów przygotowujących się do egzaminu maturalnego z języka niemieckiego na poziomie podstawowym i rozszerzonym. MoŜe słuŝyć nauczycielom jako materiał dodatkowy. KsiąŜka zawiera słownictwo uporządkowane zgodnie z katalogiem tematów maturalnych oraz ćwiczenia leksykalne do kaŝdego kręgu tematycznego. ZESTAWY MATURALNE Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO To ksiąŝka dla uczniów przygotowujących się do egzaminu maturalnego na poziomie podstawowym lub rozszerzonym. MoŜe równieŝ słuŝyć nauczycielom jako materiał dodatkowy. KsiąŜka zawiera: opis egzaminu maturalnego z języka niemieckiego; 10 przykładowych zestawów egzaminacyjnych na poziomie podstawowym; 5 przykładowych zestawów egzaminacyjnych na poziomie rozszerzonym; model odpowiedzi na pytania zamknięte i schemat ich oceniania; transkrypcje tekstów do słuchania.

5 WYDAWNICTWO LEKTORKLETT WIR Trzytomowy podręcznik dla szkoły podstawowej (klasy 4-6) wraz z płytami CD i poradnikami dla nauczyciela. TEAM DEUTSCH Podręcznik do gimnazjum -część 2. MIT ERFOLG ZU FIT IN DEUTSCH 1 NOWOŚĆ!!! MIT ERFOLG ZU FIT IN DEUTSCH 2 Pakiet testów i ćwiczeń dla dzieci przygotowujących się do nowego egzaminu GOETHE- INSTITUT Fit in Deutsch 1 i Fit in Deutsch 2. SAGE UND SCHREIBE Ćwiczenia leksykalne dla osób uczących się języka niemieckiego od podstaw zarówno w szkole jak i samodzielnie. Ćwiczy słownictwo wymagane do egzaminu Zertifikat Deutsch. 66 GRAMMATIKSPIELE DAF Zbiór gramatycznych gier i zabaw. Z pomocą tego zbioru moŝna w sposób przyjemny i nowatorski przyswoić sobie niemiecką gramatykę. Przedstawione w tej ksiąŝce gry i zabawy moŝna łatwo wykorzystać w trakcie zajęć. Wymagają one niewiele przygotowań, a w zasadniczy sposób uatrakcyjniają zajęcia. 22 BRETTSPIELE DAF Zestaw gier. Nowy zestaw gier do wykorzystania na lekcji. KsiąŜka zawiera propozycje gier planszowych z materiałami do kopiowania. Wprowadzenie tych gier pozwala na uzyskanie konkretnego celu lekcji w sposób zabawowy, stymulujący równieŝ uczniów przeciętnie zdolnych. 88 UNTERRICHTSREZEPTE DEUTSCH Interaktywne ćwiczenia i gry językowe. Klett Edition Deutsch Kolekcja pomysłowych interaktywnych ćwiczeń, czynności i gier językowych umoŝliwiających w kreatywno - zabawowy sposób powtórkę oraz ćwiczenie zagadnień gramatycznych i słownictwa. Precyzyjne wskazówki, materiały przygotowane do kopiowania sprawiają, Ŝe przedstawione w ksiąŝce pomysły dydaktyczne moŝna natychmiast wykorzystać w praktyce.

6 RUNDUM - ksiąŝka z Cd, materiały krajoznawcze dla młodzieŝy. Materiał uzupełniający z zakresu Landeskunde na poziomie A1 i A2. Podręcznik i ćwiczenia z dołączoną płytą CD zawierają zadania i teksty związane z historia, kulturą, sportem, Ŝyciem codziennym w Niemczech itp. Tytuł ten pomaga w przygotowaniu do egzaminu Fit in Deutsch 1. Podręcznik zawiera dodatkowe linki do stron internetowych, na których znaleźć moŝna materiały uzupełniające. RUND UM DAS SCHULJAHR - materiały dodatkowe do nauki języka niemieckiego dla szkoły podstawowej i gimnazjum. KsiąŜka zawierająca dodatkowe materiały realioznawcze. Materiał dzieli się na 7 kręgów tematycznych ułoŝonych zgodnie z porządkiem roku szkolnego. W kaŝdym z kręgów znajdują się specjalnie oznaczone materiały o róŝnym stopniu trudności językowej. KaŜdy z kręgów zawiera: opisy poszczególnych zadań dodatkowe informacje realioznawczy dla nauczyciela i materiały do kopiowania z zadaniami dla ucznia. Celem ksiąŝki jest zaznajomienie uczniów ze sposobami Ŝycia i tradycjami w krajach niemieckojęzycznych, z drugiej rozwijanie poszczególnych sprawności językowych oraz wzbudzenie większej motywacji do nauki języka niemieckiego przez zastosowanie gier i zabaw językowych w procesie nauczania. Wśród gier i zabaw znajdą się m.in. takiej propozycje jak: memory, domino, zagadki, krzyŝówki, gry planszowe, zabawy ruchowe i Wechselspiele. DREIMAL DEUTSCH -(podręcznik, płyta CD oraz poradnik metodyczny). Podręcznik z ćwiczeniami (w jednym tomie) do Landeskunde dla uczących się języka niemieckiego na poziomie średnio zaawansowanym. Krótkie i proste teksty informacyjne dotyczą kultury, geografii i historii Niemiec, Austrii i Szwajcarii. WIELKI SŁOWNIK NIEMIECKO- POLSKI -PONDS. To pierwszy tak obszerny i nowoczesny wielki słownik do języka niemieckiego od ponad 30 lat. W pracy nad publikacją wykorzystano unikalną bazę współczesnego słownictwa niemieckiego Wydawnictwa Ernst Klett Sprachen ze Stuttgartu. Wielki Słownik Niemiecko-Polski, Polsko-Niemiecki został opracowany przez zespół leksykografów Wydawnictwa LektorKlett. W prace nad słownikiem zaangaŝowani zostali specjaliści -tłumacze, leksykografowie z Polski oraz Niemiec. Publikacja zawiera ponad jednostek leksykalnych (haseł, przykładów, kolokacji oraz zwrotów frazeologicznych). Szczególną uwagę zwrócono na aktualność słownictwa tak ogólnego, jak i fachowego z dziedziny prawa, polityki, ekonomii, informatyki i techniki.

7 SO GEHT ES- FERTIGKEITSTREINING- GRUNDSTUFE DEUTSCH - podręcznik z płytą CD. Podręcznik do ćwiczenia wszystkich sprawności językowych zawierający testy na trzech poziomach. 15 jednostek lekcyjnych prowadzi do Zertifikat Deutsch. REPETETYTIRIUM MATURALNE DIREKT- POZIOM PODSTAWOWY. Repetytorium stanowi część kursu Direkt i przewidziane jest na trzeci rok nauki w szkołach ponadgimnazjalnych, np. dla grup, które rozpoczynają pracę od innej części kursu niŝ 1a. MoŜe być równieŝ wykorzystywane jako powtórzenie i utrwalenie materiału przed maturą niezaleŝnie od wcześniej wykorzystywanego podręcznika. Przeznaczone jest dla młodzieŝy przygotowującej się do egzaminu maturalnego z języka niemieckiego na poziomie podstawowym (A2/B1). MITTELPUNKT- DEUTSCH FÜR FORTGESCHRITTENE B2 - podręcznik, płyta Cd oraz poradnik metodyczny dla nauczyciela. Nowy kurs dla średnio zaawansowanych i zaawansowanych, przygotowujący do nowych egzaminów Goethe-Zertifikat B2 i Goethe-Zertifikat C1. Kurs zawiera 12 jednostek tematycznych, w ramach których ćwiczone są wszystkie sprawności językowe. Odpowiada wytycznym ESOKJ. KLIPP UND KLAR - gramatyka języka niemieckiego z ćwiczeniami. Gramatyka języka niemieckiego z ćwiczeniami. W 99 krokach do poziomu Zertifikat Deutsch. Idealne uzupełnienie kaŝdego podręcznika. Do nauki w klasie, powtórek i samodzielnej nauki w domu. NajwaŜniejsze zasady gramatyczne przedstawione w 99 rozdziałach na 99 podwójnych stron. Proste, zrozumiałe dla kaŝdego ucznia wyjaśnienia ilustrowane rysunkami, tabelami oraz radami dla ucznia (Lerntipps).Liczne ćwiczenia oparte na krótkich tekstach i dialogach z Ŝycia codziennego. Pokazują one jak i kiedy uŝywane są dane struktury gramatyczne. RóŜnorodna forma ćwiczeń umoŝliwia uczniom poznanie takich form pisemnych, jak np. , list, Ŝyciorys itp. GRAMMATIK -DaF für die Grundstufe. Gramatyka dla uczących się na poziomie Grundstufe, umoŝliwiająca powtórzenie i sprawdzenie wiadomości. Prosty język i przejrzysta wizualizacja zagadnień pozwalają na wykorzystanie ksiąŝki nie tylko na lekcji, ale równieŝ do samodzielnej pracy w domu. Kolejne rozdziały odpowiadają stronom Systematische Grammatik w kursie Passwort Deutsch. MoŜliwe jest jednak wykorzystanie materiału jako uzupełnienia kaŝdego podręcznika kursowego.

8 JA KLAR! - część pierwsza i druga, podręcznik do nauki języka niemieckiego z płytą CD i poradnikiem metodycznym dla nauczyciela. Kurs dla początkujących dla klas 1-3 szkoły podstawowej. Kurs stwarza dzieciom moŝliwość kreatywnego i aktywnego pierwszego kontaktu z j. niemieckim. Postacią przewodnią jest Toni Tiger. Ciekawe historyjki obrazkowe, piosenki, gry i zabawy oraz krzyŝówki przyczyniają się do szybkiego i przyjemnego przyswajania języka. DEUTSCH MIT TONI TIGER - kaseta video będąca uzupełnieniem Ja Klar. HALLO - ćwiczenia tematycznego nauki języka niemieckiego. Ćwiczenia tematyczne z języka niemieckiego dla uczniów szkół podstawowych Materiał uzupełniający dla uczniów szkół podstawowych zawierający 20 jednostek tematycznych. Stanowią one ciekawą formę powtórzenia, utrwalenia lub wprowadzenia zagadnień leksykalnych i gramatycznych. Liczne krzyŝówki, rebusy, zagadki pomagają w opanowaniu materiału i motywują do dalszej nauki. KsiąŜka stanowi idealne uzupełnienie kaŝdego podręcznika kursowego. GENARATION E- DEUTSCHSPRACHIGE LANDESKUNDE IM EUROPÄISCHEM KONTEKT - podręcznik z poradnikiem metodycznym dla nauczyciela. Tematy krajoznawcze dotyczące krajów niemieckojęzycznych w kontekście europejskim dla uczących się języka niemieckiego od 16 roku Ŝycia na poziomie A2/B1. MORD IM INTERNET - ksiąŝeczki z cyklu Leichte Lektüren na poziomie Zertifikat Deutsch (2000 słów). LENCHENS GEHEIMNISS - EASY READERS- Uproszczone lektury obcojęzyczne duńskiego wydawnictwa Aschehoug. Proste i uproszczone teksty o róŝnej tematyce (od klasycznej literatury po historie detektywistyczne) z ilustracjami i objaśnieniami słownikowymi. Po kaŝdym rozdziale dodatkowe pytania i zadania ułatwiające zrozumienie tekstu. Dostarczają satysfakcji przeczytania całej ksiąŝki w obcym języku, nawet jeŝeli znajomość tego języka jest ograniczona. Ćwiczą umiejętność czytania i poszerzają słownictwo. poziom: A słów

9 WYDAWNICTWO LANGENSCHEIDT WÖRTER- BILDER-SITUATIONEN - 20 zakresów tematycznych. Podręcznik słuŝy nauce słownictwa za pomocą obrazu. Pozwala na róŝnorodne moŝliwości realizacji przedstawionych sytuacji, co jest okazją do systematycznego powtarzania i rozszerzania zasobu słownictwa. SPIELEND DEUTSCH LERNEN Spielend Deutsch lernen to zbiór 30 gier stanowiących doskonałe uzupełnienie kaŝdego podręcznika oraz urozmaicenie lekcji w szkole. Przy okazji trenowania sprawności mówienia w grupie lub w parach są ćwiczone i automatyzowane róŝne struktury gramatyczne. KsiąŜka składa się z dwóch części: część pierwsza zawiera przegląd tematów oraz zagadnień gramatycznych i precyzuje cele uczącego się. Część druga zawiera materiały do kopiowania dla nauczyciela. KsiąŜkę zamyka szczegółowy opis gier wraz z dokładnym czasem ich trwania. WER-WAS-WANN-WO? DAS DACH-LANDESKUNDEQUIZ Quiz realioznawczy przeznaczony dla uczniów z podstawami języka (po ok. 80 godzinach lekcyjnych). Pytania dotyczą geografii, kultury, historii i Ŝycia codziennego krajów niemieckojęzycznych. W kaŝdym rozdziale znajduje się część Trainingslager, w której wyeksponowano element zabawy i rywalizacji. Zamieszczono dodatkowe informacje tworzące szerszy kontekst przedstawionych tematów i klucz z rozwiązaniami. KsiąŜka nadaje się równieŝ do samodzielnej nauki. GRAMMATIK KREATIV Zestaw zdydaktyzowanych tematów gramatycznych z materiałami do kopiowania. KsiąŜka Wechselspiel Junior zawiera arkusze do pracy w parach. Uczniowie ćwiczą sprawność mówienia w autentycznych, Ŝywych dialogach (w większości sterowanych obrazkami), które zarazem stanowią okazję do powtórzenia i utrwalenia zagadnień językowych. Arkusze do pracy w parach to materiały do kopiowania.

10 GROßWÖRTERBUCH DEUTSCH ALS FREMDSPRACHE DuŜy słownik jednojęzyczny. Słownik jednojęzyczny zawiera około haseł i zwrotów. Jest szczególnie polecany osobom przygotowujących się do egzaminów językowych. Artykuły hasłowe zawierają wiele przykładów uŝycia oraz zwroty frazeologiczne. Dodatkowe okienka informacyjne objaśniają zagadnienia kulturowe związane z językiem niemieckim lub ilustrują przykłady zastosowania języka niemieckiego w róŝnych scenkach sytuacyjnych. TRENING PRZED CERTYFIKATEM - KsiąŜka zawiera 5 zestawów egzaminacyjnych z ilustracjami i zadaniami na rozumienie ze słuchu w formie takiej, jaką mają egzaminy zewnętrzne w Goethe-Institut oraz w Instytucie Austriackim. WECHSELSPIEL- JUNIOR KsiąŜka Wechselspiel Junior zawiera arkusze do pracy w parach. Uczniowie ćwiczą sprawność mówienia w autentycznych, Ŝywych dialogach (w większości sterowanych obrazkami), które zarazem stanowią okazję do powtórzenia i utrwalenia zagadnień językowych. Arkusze do pracy w parach to materiały do kopiowania. DEUTSCHVERGNÜGEN? KsiąŜka ćwiczeń z piosenkami i 2 kasety SPRICHWÖRTER UND ZITATE - zbiór niemieckich przysłów i cytatów. ASPEKTE - podręcznik(część 1) z płytą DVd oraz 2 płytami CD, ksiąŝka ćwiczeń. Podręcznik przygotowuje do egzaminów poziomu B2/C1. GRAMMATIK INTENSIVTRAINER A2 - ćwiczenia gramatyczne na poziom językowy A2. IDIOMATISCHE REDEWENDUNGEN VON A-Z - zwroty idiomatyczne.

11 Materiały pomocne w przygotowaniu do matury: ĆWICZENIA MATURALNE- JĘZYK NIEMIECKI, JAK CZYTAĆ TEKSTY ZE ZROZUMIENIEM, JAK MÓWIĆ PO NIEMIECKU Z PŁYTĄ CD, LISTY I TEKSTY UśYTKOWE- JĘZYK NIEMIECKI, TESTY MATURALNE- JĘZYK NIEMIECKI, TRENING MATURALNY- JĘZYK NIEMIECKI, TRENING SŁOWNICTWA PRZED MATURĄ, WYPRACOWANIA MATURALNE, ZADANIA MATURALNE. LEKTURKI ROZWIJAJĄCE SPRAWNOŚĆ CZYTANIA ZE ZROZUMIENIEM: AUSGETRICKST, DIE DOPPELTE PAULA, MÜLLMAFIA, ANNA, EINSTEIN UND DAS TOTE KANINCHEN, KOMMISSAR ZUFALL. MEINE FREUNDE UND ICH - poradnik metodyczny, karty z obrazkami do serii tego podręcznika wraz z teczką. Karty z ilustracjami aktywizują słownictwo do kursu Meine Freunde und ich przeznaczonego do nauki j.niemieckiego w przedszkolach i klasach I-III szkoły podstawowej.

12 WYDAWNICTWO Cornelsen - WYDAWNICTWO edu STUDIO d - podręcznik do nauki języka niemieckiego dla dorosłych wraz z ćwiczeniami i płytą CD. Trzy części podręcznika (A1, A2, B1) prowadzą do Zertifikat Deutsch. Do części A1 i A2 dostepne są równieŝ dodatkowe materiały: Sprechtraining - dodatkowy zeszyt ćwiczeń dla wszystkich, którzy chcą intensywniej pracować w domu i na zajęciach. Video studio d - film wspierający naukę języka, pomagający urozmaicić lekcje. Unterrichtsvorbereitung - poradnik metodyczny w dwóch wersjach (wersja na CD-Rom-ie oraz wersja drukowana) zawiera propozycje realizacji materiału, testy, materiały do kopiowania, generator ćwiczeń. KOMMUNIKATION IM TOURISMUS - podręcznik wraz z poradnikiem metodycznym i CD z serii Kommunikation im Beruf. To seria podręczników dla osób z gruntowną znajomością gramatyki i leksyki języka niemieckiego, doskonały materiał dydaktyczny do wykorzystania na specjalistycznych lektoratach lub w szkołach językowych. SEQUENZEN - gramatyka w ćwiczeniach z Cd. To ciekawie opracowana gramatyka, dostosowana do standardów Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego. Porusza zagadnienia gramatyczne wymagane na egzaminach językowych na poziomach A1, A2, B1. Wprowadza struktury gramatyczne poprzez praktyczna komunikację językową. KaŜdy dział rozpoczyna się tekstem, w którym wysteruje struktura gramatyczna wprowadzana i ćwiczona w danym rozdziale. MATERIAŁY DO KOPIOWANIA VOR DEN FERIEN - 5/6, VOR DEN FERIEN - 7/8, RUND UM WEIHNACHTEN, RUND UM GOETHE, RUND UM MÄRCHEN, RUND UMS INTERNET - 5/6. Rund um... to seria zeszytów o róŝnorodnej tematyce, zawierających gotowe karty pracy do kopiowania. Dzięki urozmaiconym zadaniom doskonale uatrakcyjniają i uzupełniają zajęcia, umoŝliwiają pracę w grupach i realizacją róŝnorodnych projektów.

13 DODATKOWE MATERIAŁY ÜBUNGEN ZUR GRUNDSTUFENGRAMMATIK na płycie Cd. Program opracowany przez Instytut Goethego zawierający ćwiczenia z róŝnych zakresów gramatycznych. ESSEN UND TRINKEN- PRIMARSTUFENMATERIALIEN Zeszyt Instytutu Goethego z dydaktycznymi propozycjami do tematu Essen und Trinken wraz z kasetą. MÄRCHEN ALS SCHREIB- UND SPRECHANLASS Zeszyt Instytutu Goethego z konkretnymi przykładamy dydaktyzacji bajek Braci Grimm. MÄRCHEN LITERARISCHE- TEXTE IM DEUTSCHUNTERRICHT Zeszyt Instytut Goethego dotyczący 10 najpopularniejszych bajek Braci Grimm. FRÜHES DEUTSCH? FACHZEITSCHRITF FÜR DEUTSCH ALS FREMDSPRACHE UND ZWEITSPRACHE IM PRIMARBEREICH MUSIK Zeszyt Instytutu Goethego numer 10- grudzień 2006 na temat muzyki. DER GROSSE DEUTSCHLAND-ATLAS Materiały krajoznawcze Instytutu Goethego w formie atlasu. KARIKATUREN IM DEUTSCHUNTERRICHT - materiały Instytutu Goethego dotyczące wykorzystania karykatur na języka niemieckiego. RYTHMUSLOKOMOTIVE - materiały Instytutu Goethego dotyczące ćwiczeń wymowy wraz z kasetą. DEUTSCH SPIELFILME DER 90-ER JAHREN - material opracowany przez Instytut Goethego. Zbiór dydaktycznych propozycji wykorzystania filmów na lekcjach języka niemieckiego. MEMORY-SPIEL -gra memory na bazie podstawowego słownictwa. SPIELEKOFFER -zestaw gier planszowych.

14 DEUTSCH-PERFEKT - aktualny magazyn dla uczących się języka niemieckiego (dokładniejsze informacje dotyczące pisma na jego stronie internetowej Posiadamy aktualne numery. EUROPEJSKIE PORTFOLIO JĘZYKOWE DLA DZIECI OD 6-10 EUROROPEK NA ZAJĘCIACH JĘZYKÓW- PORADNIK DLA NAUCZYCIELI I RODZICOW EUROPEJSKIE PORTFOLIO JĘZYKOWE WRAZ Z PRZEWODNIKIEM METODYCZNYM EUROPEJSKIE PORTFOLIO JĘZYKOWE DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH I STUDENTÓW WRAZ Z PRZEWODNIKIEM METODYCZNYM PowyŜsze materiały ukazują moŝliwości pracy z portfolio językowym. EUROPEJSKI SYSTEM OPISU KSZTAŁCENIA JĘZYKOWEGO SPRACHEN LERNEN MIT METHODE- 170 SPRACHSPIELE FÜR DEN DEUTSCH- UND FREMDSPRACHENUNTERRICHT - materiał wydawnictwa VERLAG AN DER RUHR zawierający 170 przykładów róŝnorodnych gier językowych dla róŝnych poziomów językowych. WEIHNACHTS- WERKTSTATT - zbiór materiałów dotyczących tematu Weihnachten z konkretnymi dydaktycznymi przykładami ich wykorzystania na lekcjach języka niemieckiego. Zapraszamy serdecznie!!! Dyrektor szkoły mgr ElŜbieta Gągola Opiekun centrum mgr Agnieszka Juśko Dyrektor SCE w Tarnowie mgr Barbara Dagmara Niziołek Doradca metodyczny SCE mgr Joanna Kozioł

KATALOG KURSÓW PRZEDMIOTOWYCH

KATALOG KURSÓW PRZEDMIOTOWYCH Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa w Tarnowie INSTYTUT HUMANISTYCZNY ZAKŁAD FILOLOGII GERMAŃSKIEJ KATALOG KURSÓW PRZEDMIOTOWYCH Kierunek: Filologia Specjalność: Filologia germańska o profilu ogólnym Studia

Bardziej szczegółowo

KATALOG 2015. Hello world. SŁOWNIKI KURSY REPETYTORIA FISZKI GRAMATYKI SŁOWNICTWO

KATALOG 2015. Hello world. SŁOWNIKI KURSY REPETYTORIA FISZKI GRAMATYKI SŁOWNICTWO KATALOG 2015 Hello world. SŁOWNIKI KURSY REPETYTORIA FISZKI GRAMATYKI SŁOWNICTWO OFERTA S OWNIKI KURSY FISZKI MATERIA Y UZUPE NIAJ CE SPIS TREŚCI Słowniki Wielki słownik obrazkowy... 2 Słowniki obrazkowe...

Bardziej szczegółowo

Program nauczania języka niemieckiego

Program nauczania języka niemieckiego Grażyna Zenderowska-Korpus Program nauczania języka niemieckiego dla klas I-III liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum IV etap edukacyjny zakres podstawowy Poziom IV.0 dla początkujących

Bardziej szczegółowo

WYKORZYSTANIE INTERNETU W NAUCZANIU JĘZYKA NIEMIECKIEGO OSÓB POCZĄTKUJĄCYCH

WYKORZYSTANIE INTERNETU W NAUCZANIU JĘZYKA NIEMIECKIEGO OSÓB POCZĄTKUJĄCYCH Janusz Gałasiewicz WYKORZYSTANIE INTERNETU W NAUCZANIU JĘZYKA NIEMIECKIEGO OSÓB POCZĄTKUJĄCYCH Wstęp Nie sposób dzisiaj wyobrazić sobie kształcenia bez komputera. Wydawnictwa, przemysł, producenci sprzętu

Bardziej szczegółowo

KATALOG KURSÓW. Rok akademicki 2013/2014. Rok III

KATALOG KURSÓW. Rok akademicki 2013/2014. Rok III KATALOG KURSÓW Rok akademicki 2013/2014 Rok III Filologia angielska z przedmiotem ogólnym język angielski i z przedmiotem dodatkowym język niemiecki Studia stacjonarne nauczycielskie I stopnia 1 PRZEDMIOTY

Bardziej szczegółowo

Podstawa programowa z komentarzami. Tom 3. Języki obce w szkole podstawowej, gimnazjum i liceum

Podstawa programowa z komentarzami. Tom 3. Języki obce w szkole podstawowej, gimnazjum i liceum Podstawa programowa z komentarzami Tom 3. Języki obce w szkole podstawowej, gimnazjum i liceum 1 Szanowni Państwo, Niniejszy tom jest częścią ośmiotomowej publikacji poświęconej nowej podstawie programowej

Bardziej szczegółowo

Europejskie Portfolio Językowe dla Dorosłych. UWAGI do PILOTAśU

Europejskie Portfolio Językowe dla Dorosłych. UWAGI do PILOTAśU Draft Manual for ELP piloting activities in Poland Europejskie Portfolio Językowe dla Dorosłych Give a man a fish, and you feed him for a day. Teach a man to fish, and you feed him for life. - Chinese

Bardziej szczegółowo

Oferta Wydawnicza 2015/2016

Oferta Wydawnicza 2015/2016 Oferta Wydawnicza 2015/2016 Preston Publishing biuro@prestonpublishing.pl www.prestonpublishing.pl O wydawnictwie Preston Publishing jest polskim wydawnictwem językowym działającym od 2013 roku. Wydajemy

Bardziej szczegółowo

ZABAWA SŁÓWKAMI METODĄ PROTI

ZABAWA SŁÓWKAMI METODĄ PROTI AGNIESZKA PRZYGODZKA LIDIA WRONA ZABAWA SŁÓWKAMI METODĄ PROTI PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA DZIECI OD 2,5 LAT Jaworzno 2009 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP.... str. 3 1.1. OPIS PROGRAMU...... str. 3 1.2.

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK METODYCZNY DLA NAUCZYCIELA

PODRĘCZNIK METODYCZNY DLA NAUCZYCIELA PODRĘCZNIK METODYCZNY DLA NAUCZYCIELA dla kursów multimedialnych SuperMemo Angielski. No problem!+ z panelem nauczyciela Spis treści OPIS ZAWARTOŚCI MERYTORYCZNEJ PROGRAMU... 2 Poziom podstawowy... 2 Poziom

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA FRANCUSKIEGO W GIMNAZJUM, W SEKCJACH DWUJĘZYCZNYCH. Małgorzata Pamuła Mariusz Krysa Krystyna Herzig

PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA FRANCUSKIEGO W GIMNAZJUM, W SEKCJACH DWUJĘZYCZNYCH. Małgorzata Pamuła Mariusz Krysa Krystyna Herzig PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA FRANCUSKIEGO W GIMNAZJUM, W SEKCJACH DWUJĘZYCZNYCH Małgorzata Pamuła Mariusz Krysa Krystyna Herzig AUTORZY PROGRAMU: Małgorzata Pamuła adiunkt w Instytucie Neofilologii Akademii

Bardziej szczegółowo

DOBRE PRAKTYKI W NAUCZANIU HISTORII

DOBRE PRAKTYKI W NAUCZANIU HISTORII DOBRE PRAKTYKI W NAUCZANIU HISTORII Raport z badania jakościowego Warszawa, czerwiec 2014 ALBO TYLKO 2 r Autorzy: Jolanta Choińska-Mika Jakub Lorenc Krzysztof Mrozowski Aleksandra Oniszczuk Jacek Staniszewski

Bardziej szczegółowo

Metody nauki języków obcych - szybki przegląd

Metody nauki języków obcych - szybki przegląd Metody nauki języków obcych - szybki przegląd Szkoły językowe prześcigając się w reklamowaniu swoich usług uŝywają wielu określeń typu "metoda X", "rewelacyjna metoda Y"..., gdzie nie zawsze i nie dla

Bardziej szczegółowo

Rozwój językowy. w Gimnazjum Nr 27 STO Cambridge ESOL Preparation Centre (szkoła ma status Preparation Centre)

Rozwój językowy. w Gimnazjum Nr 27 STO Cambridge ESOL Preparation Centre (szkoła ma status Preparation Centre) Rozwój językowy w Gimnazjum Nr 27 STO Cambridge ESOL Preparation Centre (szkoła ma status Preparation Centre) Współpraca metodyczna: Lang LTC, Cambridge ESOL Exam Centre PL090 Poziomy znajomości języka

Bardziej szczegółowo

Nowe spojrzenia na motywację w dydaktyce języków obcych

Nowe spojrzenia na motywację w dydaktyce języków obcych Nowe spojrzenia na motywację w dydaktyce języków obcych Nowe spojrzenia na motywację w dydaktyce języków obcych Księga abstraktów z konferencji Polskiego Towarzystwa Neofilologicznego zorganizowanej przez

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO

PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO Magdalena Kębłowska PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO Kurs dla początkujących Grupy przedszkolne dopuszczony do użytku szkolnego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, nr w wykazie: DKOS 5002 9/06.

Bardziej szczegółowo

Agnieszka Rabiej, Lubię polski! Podręcznik do nauki języka polskiego jako drugiego dla dzieci. Oficyna Wydawnicza Fogra, Kraków 2009

Agnieszka Rabiej, Lubię polski! Podręcznik do nauki języka polskiego jako drugiego dla dzieci. Oficyna Wydawnicza Fogra, Kraków 2009 Szanowni Państwo! Zgodnie z ustaleniami, przedstawiamy materiały i pomoce dydaktyczne, które można zamówić w ramach dofinansowania z koszyka ucznia zostaną zakupione w Polsce. Przede wszystkim chcielibyśmy

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla zadania:

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla zadania: znak sprawy: ZP-271.RW.21.14.ES-179 Załącznik nr 1 do Informacji o zamówieniu Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla zadania: Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych do prowadzenia zajęć dydaktyczno -

Bardziej szczegółowo

Podstawa programowa z komentarzami. Tom 8. Wychowanie fizyczne i edukacja dla bezpieczeństwa w szkole podstawowej, gimnazjum i liceum

Podstawa programowa z komentarzami. Tom 8. Wychowanie fizyczne i edukacja dla bezpieczeństwa w szkole podstawowej, gimnazjum i liceum Podstawa programowa z komentarzami Tom 8. Wychowanie fizyczne i edukacja dla bezpieczeństwa w szkole podstawowej, gimnazjum i liceum wychowanie fizyczne, edukacja dla bezpieczeństwa Szanowni Państwo, Niniejszy

Bardziej szczegółowo

Nowe spojrzenia na motywację w dydaktyce języków obcych

Nowe spojrzenia na motywację w dydaktyce języków obcych Nowe spojrzenia na motywację w dydaktyce języków obcych Philologica Wratislaviensia: Acta et Studia Edited by Zdzisław Wąsik Advisory Board Janusz Arabski (Katowice) Jerzy Bańczerowski (Poznań) Andrzej

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja

Człowiek najlepsza inwestycja Białystok, dnia 06.03.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NR 6/NKdS/2014 dotyczące dostawy pomocy dydaktycznych do zajęć rozwojowych z języka polskiego oraz zajęć przygotowujących do sprawdzianu szóstoklasisty

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA NIEMIECKIEGO

PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA NIEMIECKIEGO PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA NIEMIECKIEGO 27 Informacje ogólne 27 Wstęp 28 Ogólna koncepcja programu Specyfika programu 29 Adresaci programu Kwalifikacje nauczycieli Charakterystyka uczniów w wieku licealnym

Bardziej szczegółowo

Wyruszamy w podróż do romantycznej Francji

Wyruszamy w podróż do romantycznej Francji Wyruszamy w podróż do romantycznej Francji INNOWACJA PEDAGOGICZNA Samorządowe Przedszkole nr 92 w Krakowie mgr Sylwia Duśko OPIS INNOWACJI PEDAGOGICZNEJ Temat innowacji : Wyruszamy w podróż do romantycznej

Bardziej szczegółowo

NAUCZYCIELSKA EDUKACJA

NAUCZYCIELSKA EDUKACJA 1 CENTRUM EDUKACJI NAUCZYCIELI W KOSZALINIE NAUCZYCIELSKA EDUKACJA BIULETYN CENTRUM EDUKACJI NAUCZYCIELI W KOSZALINIE ---------------------------2009 - NR 5/51 To juŝ jesień. Spacer przy niespokojnych

Bardziej szczegółowo

P MATERIAŁY KONFERENCJĘ 0! @ # % & * ( ) - + = { }? 2 3 4 5 6 7 8 9 0! @ # % & * Q W E R T Y U I O P [ ] ) - + = { }?

P MATERIAŁY KONFERENCJĘ 0! @ # % & * ( ) - + = { }? 2 3 4 5 6 7 8 9 0! @ # % & * Q W E R T Y U I O P [ ] ) - + = { }? 1 9 ( Q O G Z. $ ± 1 9 ( 2 3 4 5 6 7 8 9 ( 0! @ # % & * - + = { }? )! @ # % & * ) - + = { }? Q W E W E R T Y U I O P [ [ ] A S D F G H J P MATERIAŁY H J KnaL : Z X C KONFERENCJĘ X C V B N M,. < > < > \

Bardziej szczegółowo

Podstawa programowa z komentarzami. Tom 7. Edukacja artystyczna w szkole podstawowej, gimnazjum i liceum

Podstawa programowa z komentarzami. Tom 7. Edukacja artystyczna w szkole podstawowej, gimnazjum i liceum Podstawa programowa z komentarzami Tom 7. Edukacja artystyczna w szkole podstawowej, gimnazjum i liceum muzyka, plastyka, wiedza o kulturze, historia muzyki, historia sztuki, język łaciński i kultura antyczna,

Bardziej szczegółowo

Słownictwo. e-book. Profesor. Słownictwo 6.0. Jak się uczyć? Poradnik Użytkownika. Copyright Edgard, Warszawa 2010. www.jezykiobce.

Słownictwo. e-book. Profesor. Słownictwo 6.0. Jak się uczyć? Poradnik Użytkownika. Copyright Edgard, Warszawa 2010. www.jezykiobce. Słownictwo e-book Profesor Słownictwo 6.0 Jak się uczyć? Poradnik Użytkownika Copyright Edgard, Warszawa 2010 www.jezykiobce.pl 1 Profesor Poznaj historię serii Pierwsza wersja programu do nauki języka

Bardziej szczegółowo

Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie

Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie Wstęp................................................................................. 3 Harmonogram szkoleń na rok szkolny 2012/2013 (semestr zimowy)............................ 5 Platforma obsługi szkoleń................................................................

Bardziej szczegółowo

ICT w nauczaniu języków obcych na przykładzie interaktywnej gry komputerowej ABC-Linguatour.

ICT w nauczaniu języków obcych na przykładzie interaktywnej gry komputerowej ABC-Linguatour. ICT w nauczaniu języków obcych na przykładzie interaktywnej gry komputerowej ABC-Linguatour. Marianna Agnieszka Pietrus-Rajman Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu Studium Języków Obcych ul. Drukarska 24

Bardziej szczegółowo