LISTA DOSTĘPNYCH MATERIAŁÓW Z POSZCZEGÓLNYCH WYDAWNICTW:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "LISTA DOSTĘPNYCH MATERIAŁÓW Z POSZCZEGÓLNYCH WYDAWNICTW:"

Transkrypt

1 LISTA DOSTĘPNYCH MATERIAŁÓW Z POSZCZEGÓLNYCH WYDAWNICTW: WYDAWNICTWO - HUEBER TAMBURIN Podręcznik oraz zeszyt ćwiczeń (3 części) wraz z płytami CD i poradnikami dla nauczyciela na poziomie klas I-III szkoły podstawowej. Ten trzytomowy kurs uczy dzieci komunikowania się w języku niemieckim. Obrazki, gry oraz zabawy w grupach zawarte w Tamburinie ułatwiają dzieciom naukę i pozwalają łatwo przykuć ich uwagę. Podręcznik zawiera teksty piosenek wraz z nutami. TAMTAM Podręcznik, płyta CD oraz poradnik nauczyciela. Kurs przeznaczony dla dzieci, które dopiero opanowują umiejętność czytania i pisania w języku polskim. Tamtam pomoŝe dziecku jednocześnie poznawać, czytać i pisać słowa niemieckie. Stanowi doskonały wstęp do podręcznika Tamburin, lub kaŝdego innego kursu dla dzieci. UND JETZT IHR! -Basisgrammatik für Jugendliche. Gramatyka wraz z kluczem. Gramatyka Und jetzt ihr! przeznaczona jest dla uczniów pracujących z podręcznikami Pingpong i Pingpong neu, moŝe być takŝe stosowana niezaleŝnie. Zawiera ponad 200 ćwiczeń i wskazówki jak się uczyć. Podstawowe zagadnienia gramatyczne są wyjaśnione w sposób przyjazny i atrakcyjny graficznie. KsiąŜka jest bogato ilustrowana, zaciekawia komiksami. Do gramatyki moŝna dokupić oddzielny klucz do ćwiczeń, umoŝliwiający samodzielną pracę. GRAMMATIK SEHEN Gramatyka dla początkujących i średniozaawansowanych pozwalająca na uporządkowanie wiedzy. Grammatik sehen przeznaczona jest dla tych, którzy uczyli się języka w sposób nieuporządkowany, moŝe być stosowana jako kurs dla uczniów, których trudno zakwalifikować na określony poziom. Gramatyka ta posługuje się obrazami, ruchem i kolorami dla ułatwienia zrozumienia problemu. Dodatkowe materiały przeznaczone dla nauczycieli znajdują się na stronie internetowej

2 ALLES KLAR? Podręcznik i kaseta do ćwiczenia umiejętności rozumienia ze słuchu na poziomie A1. Alles klar? to kurs przeznaczony dla dzieci w wieku od 10 lat, które chcą ćwiczyć umiejętność rozumienia ze słuchu na poziomie A1 znajomości języka niemieckiego. KsiąŜka porusza tematy Ŝycia codziennego, interesujące dla tej grupy wiekowej np. moda, podróŝe, sporty, muzyka. Poradnik dla nauczyciela zawiera kompletny podręcznik ucznia wzbogacony o transkrypcję tekstów do słuchania i rozwiązania zadań. Łączny czas nagrań 60 minut. 44 SPRECHSPIELE FÜR DAF -zbiór gier. Zbiór gier dla uczących się języka niemieckiego, z umiejętnościami na poziomie Grundstufe, przygotowane jako gotowe materiały do kopiowania przez nauczyciela. KsiąŜka zawiera gry z kartami, gry na zgodność, gry ćwiczące umiejętności negocjacyjne, gry planszowe z kostką i dialogi. KaŜda z gier, poprzedzona jest informacjami na temat liczby uczestników, niezbędnych rekwizytów, poziomu trudności, przebiegu gry oraz niezbędnego słownictwa. Na końcu ksiąŝki znajduje się wykaz struktur gramatycznych oraz słownictwa z wszystkich gier. DIE GRAMMATIK-PLAKATE - 6 plakatów wraz z zeszytem testów. Zgodnie z mottem widzieć & rozumieć pakiet 6 plakatów zawiera zagadnienia gramatyczne na poziomie A1/A2 znajomości języka niemieckiego. Dołączona ksiąŝka zawiera łatwe wytłumaczenie kaŝdej tabeli gramatycznej, wskazówki jak się uczyć, interesujące testy z punktacją i komentarzem do rozwiązań. Liczne, kolorowe, śmieszne ilustracje mogą posłuŝyć jako temat do dyskusji. PLANET Podręcznik dla gimnazjum Część 3. Edycja polska. Jest to podręcznik przygotowany dla klas, które uczą się języka niemieckiego w wymiarze 2 godzin tygodniowo. KaŜdy tom składa się z 8 krótkich lekcji podzielonych na dwa kręgi tematyczne oraz z modułu dodatkowego o tematyce świątecznej. KsiąŜka ćwiczeń zawiera liczne zadania, ćwiczenia powtórzeniowe, karty samooceny, niemiecko-polskie słowniczki do kaŝdej lekcji i testy. Propozycje technik uczenia się i komentarze gramatyczne oraz polecenia do ćwiczeń są w języku polskim. Plany wynikowe, programy ścieŝek edukacyjnych oraz stacje zadaniowe dostępne są na stronie

3 ZUR ORIENTIERUNG - materiały krajoznawcze. KsiąŜka Zur Orientierung przeznaczona jest dla osób, które chcą przygotować się do Ŝycia w Niemczech, jako swojej nowej ojczyźnie. Pomaga w ciągu 30 godzin poznać w stopniu podstawowym m.in. kulturę, politykę, historię, prawo i religię. Materiał dźwiękowy znajduje się na dołączonej do podręcznika płycie CD. Dodatkowe materiały dla nauczyciela, przydatne w prowadzeniu kursu na podstawie Zur Orientirung dostępne są na stronie internetowej Materiały przygotowujące do egzaminów językowych: FIT FÜRS GOETHE-ZERTIFIKAT A2 oraz FIT FÜRS GOETHE-ZERTIFIKAT B2 -KaŜda z tych pozycji pomaga trenować umiejętności mówienia, pisania i słuchania przygotowując do egzaminów językowych Instytutu Goethego. LESEHEFTE WRAZ Z PŁYTAMI CD Der rote Hahn, Leseheft (KsiąŜeczka) Opowiadanie dla osób ze znajomością języka niemieckiego na poziomie B1. KsiąŜka zawiera jednojęzyczne tłumaczenie trudniejszego słownictwa oraz ćwiczenia sprawdzające rozumienie tekstu. LESE-NOVELAS - KsiąŜeczki z 1 CD Następujące tytuły z tej serii: Anna, Berlin Franz, München Julie, Köln Tina, Hamburg Seria krótkich opowiadań dla osób ze znajomością języka niemieckiego na poziomie A1. W pakiecie znajduje się ksiąŝeczka do samodzielnego czytania oraz płyta CD z tekstem czytanym przez lektora. Łączny czas nagrań 51 minut. Schöne Augen - Leseheft (KsiąŜeczka) Opowiadanie dla osób ze znajomością języka niemieckiego na poziomie B1. KsiąŜka zawiera jednojęzyczne tłumaczenie trudniejszego słownictwa oraz ćwiczenia sprawdzające rozumienie tekstu. Sicher ist nur eins - płyta CD, łączny czas nagrania: 36 minut. Opowiadanie dla osób ze znajomością języka niemieckiego na poziomie A2. KsiąŜka zawiera jednojęzyczne tłumaczenie trudniejszego słownictwa oraz ćwiczenia sprawdzające rozumienie tekstu.

4 HALLO AUS BERLIN - Pakiet (DVD, CD, Magazin, Lehrerheft) Łączny czas nagrania: DVD 140 minut, płyta CD 37 minut. Sześciu młodych Berlińczyków pokazuje swoje miasto. Opowiadają o tym jak Ŝyją, jakie mają hobby, co robią w weekend i jak się bawią. Całość utrzymana jest w stylu reportaŝu z wywiadami, dobrą muzyką i efektami specjalnymi. Dodatkowo dla uczniów wydano magazyn z grami, zagadkami, dającymi moŝliwość kreatywnej pracy z materiałem filmowym. Pakiet przeznaczony jest dla osób ze znajomością języka niemieckiego na poziomie A1-B1 SŁOWNICTWO MATURALNE Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO Tytuł przeznaczony dla uczniów przygotowujących się do egzaminu maturalnego z języka niemieckiego na poziomie podstawowym i rozszerzonym. MoŜe słuŝyć nauczycielom jako materiał dodatkowy. KsiąŜka zawiera słownictwo uporządkowane zgodnie z katalogiem tematów maturalnych oraz ćwiczenia leksykalne do kaŝdego kręgu tematycznego. ZESTAWY MATURALNE Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO To ksiąŝka dla uczniów przygotowujących się do egzaminu maturalnego na poziomie podstawowym lub rozszerzonym. MoŜe równieŝ słuŝyć nauczycielom jako materiał dodatkowy. KsiąŜka zawiera: opis egzaminu maturalnego z języka niemieckiego; 10 przykładowych zestawów egzaminacyjnych na poziomie podstawowym; 5 przykładowych zestawów egzaminacyjnych na poziomie rozszerzonym; model odpowiedzi na pytania zamknięte i schemat ich oceniania; transkrypcje tekstów do słuchania.

5 WYDAWNICTWO LEKTORKLETT WIR Trzytomowy podręcznik dla szkoły podstawowej (klasy 4-6) wraz z płytami CD i poradnikami dla nauczyciela. TEAM DEUTSCH Podręcznik do gimnazjum -część 2. MIT ERFOLG ZU FIT IN DEUTSCH 1 NOWOŚĆ!!! MIT ERFOLG ZU FIT IN DEUTSCH 2 Pakiet testów i ćwiczeń dla dzieci przygotowujących się do nowego egzaminu GOETHE- INSTITUT Fit in Deutsch 1 i Fit in Deutsch 2. SAGE UND SCHREIBE Ćwiczenia leksykalne dla osób uczących się języka niemieckiego od podstaw zarówno w szkole jak i samodzielnie. Ćwiczy słownictwo wymagane do egzaminu Zertifikat Deutsch. 66 GRAMMATIKSPIELE DAF Zbiór gramatycznych gier i zabaw. Z pomocą tego zbioru moŝna w sposób przyjemny i nowatorski przyswoić sobie niemiecką gramatykę. Przedstawione w tej ksiąŝce gry i zabawy moŝna łatwo wykorzystać w trakcie zajęć. Wymagają one niewiele przygotowań, a w zasadniczy sposób uatrakcyjniają zajęcia. 22 BRETTSPIELE DAF Zestaw gier. Nowy zestaw gier do wykorzystania na lekcji. KsiąŜka zawiera propozycje gier planszowych z materiałami do kopiowania. Wprowadzenie tych gier pozwala na uzyskanie konkretnego celu lekcji w sposób zabawowy, stymulujący równieŝ uczniów przeciętnie zdolnych. 88 UNTERRICHTSREZEPTE DEUTSCH Interaktywne ćwiczenia i gry językowe. Klett Edition Deutsch Kolekcja pomysłowych interaktywnych ćwiczeń, czynności i gier językowych umoŝliwiających w kreatywno - zabawowy sposób powtórkę oraz ćwiczenie zagadnień gramatycznych i słownictwa. Precyzyjne wskazówki, materiały przygotowane do kopiowania sprawiają, Ŝe przedstawione w ksiąŝce pomysły dydaktyczne moŝna natychmiast wykorzystać w praktyce.

6 RUNDUM - ksiąŝka z Cd, materiały krajoznawcze dla młodzieŝy. Materiał uzupełniający z zakresu Landeskunde na poziomie A1 i A2. Podręcznik i ćwiczenia z dołączoną płytą CD zawierają zadania i teksty związane z historia, kulturą, sportem, Ŝyciem codziennym w Niemczech itp. Tytuł ten pomaga w przygotowaniu do egzaminu Fit in Deutsch 1. Podręcznik zawiera dodatkowe linki do stron internetowych, na których znaleźć moŝna materiały uzupełniające. RUND UM DAS SCHULJAHR - materiały dodatkowe do nauki języka niemieckiego dla szkoły podstawowej i gimnazjum. KsiąŜka zawierająca dodatkowe materiały realioznawcze. Materiał dzieli się na 7 kręgów tematycznych ułoŝonych zgodnie z porządkiem roku szkolnego. W kaŝdym z kręgów znajdują się specjalnie oznaczone materiały o róŝnym stopniu trudności językowej. KaŜdy z kręgów zawiera: opisy poszczególnych zadań dodatkowe informacje realioznawczy dla nauczyciela i materiały do kopiowania z zadaniami dla ucznia. Celem ksiąŝki jest zaznajomienie uczniów ze sposobami Ŝycia i tradycjami w krajach niemieckojęzycznych, z drugiej rozwijanie poszczególnych sprawności językowych oraz wzbudzenie większej motywacji do nauki języka niemieckiego przez zastosowanie gier i zabaw językowych w procesie nauczania. Wśród gier i zabaw znajdą się m.in. takiej propozycje jak: memory, domino, zagadki, krzyŝówki, gry planszowe, zabawy ruchowe i Wechselspiele. DREIMAL DEUTSCH -(podręcznik, płyta CD oraz poradnik metodyczny). Podręcznik z ćwiczeniami (w jednym tomie) do Landeskunde dla uczących się języka niemieckiego na poziomie średnio zaawansowanym. Krótkie i proste teksty informacyjne dotyczą kultury, geografii i historii Niemiec, Austrii i Szwajcarii. WIELKI SŁOWNIK NIEMIECKO- POLSKI -PONDS. To pierwszy tak obszerny i nowoczesny wielki słownik do języka niemieckiego od ponad 30 lat. W pracy nad publikacją wykorzystano unikalną bazę współczesnego słownictwa niemieckiego Wydawnictwa Ernst Klett Sprachen ze Stuttgartu. Wielki Słownik Niemiecko-Polski, Polsko-Niemiecki został opracowany przez zespół leksykografów Wydawnictwa LektorKlett. W prace nad słownikiem zaangaŝowani zostali specjaliści -tłumacze, leksykografowie z Polski oraz Niemiec. Publikacja zawiera ponad jednostek leksykalnych (haseł, przykładów, kolokacji oraz zwrotów frazeologicznych). Szczególną uwagę zwrócono na aktualność słownictwa tak ogólnego, jak i fachowego z dziedziny prawa, polityki, ekonomii, informatyki i techniki.

7 SO GEHT ES- FERTIGKEITSTREINING- GRUNDSTUFE DEUTSCH - podręcznik z płytą CD. Podręcznik do ćwiczenia wszystkich sprawności językowych zawierający testy na trzech poziomach. 15 jednostek lekcyjnych prowadzi do Zertifikat Deutsch. REPETETYTIRIUM MATURALNE DIREKT- POZIOM PODSTAWOWY. Repetytorium stanowi część kursu Direkt i przewidziane jest na trzeci rok nauki w szkołach ponadgimnazjalnych, np. dla grup, które rozpoczynają pracę od innej części kursu niŝ 1a. MoŜe być równieŝ wykorzystywane jako powtórzenie i utrwalenie materiału przed maturą niezaleŝnie od wcześniej wykorzystywanego podręcznika. Przeznaczone jest dla młodzieŝy przygotowującej się do egzaminu maturalnego z języka niemieckiego na poziomie podstawowym (A2/B1). MITTELPUNKT- DEUTSCH FÜR FORTGESCHRITTENE B2 - podręcznik, płyta Cd oraz poradnik metodyczny dla nauczyciela. Nowy kurs dla średnio zaawansowanych i zaawansowanych, przygotowujący do nowych egzaminów Goethe-Zertifikat B2 i Goethe-Zertifikat C1. Kurs zawiera 12 jednostek tematycznych, w ramach których ćwiczone są wszystkie sprawności językowe. Odpowiada wytycznym ESOKJ. KLIPP UND KLAR - gramatyka języka niemieckiego z ćwiczeniami. Gramatyka języka niemieckiego z ćwiczeniami. W 99 krokach do poziomu Zertifikat Deutsch. Idealne uzupełnienie kaŝdego podręcznika. Do nauki w klasie, powtórek i samodzielnej nauki w domu. NajwaŜniejsze zasady gramatyczne przedstawione w 99 rozdziałach na 99 podwójnych stron. Proste, zrozumiałe dla kaŝdego ucznia wyjaśnienia ilustrowane rysunkami, tabelami oraz radami dla ucznia (Lerntipps).Liczne ćwiczenia oparte na krótkich tekstach i dialogach z Ŝycia codziennego. Pokazują one jak i kiedy uŝywane są dane struktury gramatyczne. RóŜnorodna forma ćwiczeń umoŝliwia uczniom poznanie takich form pisemnych, jak np. , list, Ŝyciorys itp. GRAMMATIK -DaF für die Grundstufe. Gramatyka dla uczących się na poziomie Grundstufe, umoŝliwiająca powtórzenie i sprawdzenie wiadomości. Prosty język i przejrzysta wizualizacja zagadnień pozwalają na wykorzystanie ksiąŝki nie tylko na lekcji, ale równieŝ do samodzielnej pracy w domu. Kolejne rozdziały odpowiadają stronom Systematische Grammatik w kursie Passwort Deutsch. MoŜliwe jest jednak wykorzystanie materiału jako uzupełnienia kaŝdego podręcznika kursowego.

8 JA KLAR! - część pierwsza i druga, podręcznik do nauki języka niemieckiego z płytą CD i poradnikiem metodycznym dla nauczyciela. Kurs dla początkujących dla klas 1-3 szkoły podstawowej. Kurs stwarza dzieciom moŝliwość kreatywnego i aktywnego pierwszego kontaktu z j. niemieckim. Postacią przewodnią jest Toni Tiger. Ciekawe historyjki obrazkowe, piosenki, gry i zabawy oraz krzyŝówki przyczyniają się do szybkiego i przyjemnego przyswajania języka. DEUTSCH MIT TONI TIGER - kaseta video będąca uzupełnieniem Ja Klar. HALLO - ćwiczenia tematycznego nauki języka niemieckiego. Ćwiczenia tematyczne z języka niemieckiego dla uczniów szkół podstawowych Materiał uzupełniający dla uczniów szkół podstawowych zawierający 20 jednostek tematycznych. Stanowią one ciekawą formę powtórzenia, utrwalenia lub wprowadzenia zagadnień leksykalnych i gramatycznych. Liczne krzyŝówki, rebusy, zagadki pomagają w opanowaniu materiału i motywują do dalszej nauki. KsiąŜka stanowi idealne uzupełnienie kaŝdego podręcznika kursowego. GENARATION E- DEUTSCHSPRACHIGE LANDESKUNDE IM EUROPÄISCHEM KONTEKT - podręcznik z poradnikiem metodycznym dla nauczyciela. Tematy krajoznawcze dotyczące krajów niemieckojęzycznych w kontekście europejskim dla uczących się języka niemieckiego od 16 roku Ŝycia na poziomie A2/B1. MORD IM INTERNET - ksiąŝeczki z cyklu Leichte Lektüren na poziomie Zertifikat Deutsch (2000 słów). LENCHENS GEHEIMNISS - EASY READERS- Uproszczone lektury obcojęzyczne duńskiego wydawnictwa Aschehoug. Proste i uproszczone teksty o róŝnej tematyce (od klasycznej literatury po historie detektywistyczne) z ilustracjami i objaśnieniami słownikowymi. Po kaŝdym rozdziale dodatkowe pytania i zadania ułatwiające zrozumienie tekstu. Dostarczają satysfakcji przeczytania całej ksiąŝki w obcym języku, nawet jeŝeli znajomość tego języka jest ograniczona. Ćwiczą umiejętność czytania i poszerzają słownictwo. poziom: A słów

9 WYDAWNICTWO LANGENSCHEIDT WÖRTER- BILDER-SITUATIONEN - 20 zakresów tematycznych. Podręcznik słuŝy nauce słownictwa za pomocą obrazu. Pozwala na róŝnorodne moŝliwości realizacji przedstawionych sytuacji, co jest okazją do systematycznego powtarzania i rozszerzania zasobu słownictwa. SPIELEND DEUTSCH LERNEN Spielend Deutsch lernen to zbiór 30 gier stanowiących doskonałe uzupełnienie kaŝdego podręcznika oraz urozmaicenie lekcji w szkole. Przy okazji trenowania sprawności mówienia w grupie lub w parach są ćwiczone i automatyzowane róŝne struktury gramatyczne. KsiąŜka składa się z dwóch części: część pierwsza zawiera przegląd tematów oraz zagadnień gramatycznych i precyzuje cele uczącego się. Część druga zawiera materiały do kopiowania dla nauczyciela. KsiąŜkę zamyka szczegółowy opis gier wraz z dokładnym czasem ich trwania. WER-WAS-WANN-WO? DAS DACH-LANDESKUNDEQUIZ Quiz realioznawczy przeznaczony dla uczniów z podstawami języka (po ok. 80 godzinach lekcyjnych). Pytania dotyczą geografii, kultury, historii i Ŝycia codziennego krajów niemieckojęzycznych. W kaŝdym rozdziale znajduje się część Trainingslager, w której wyeksponowano element zabawy i rywalizacji. Zamieszczono dodatkowe informacje tworzące szerszy kontekst przedstawionych tematów i klucz z rozwiązaniami. KsiąŜka nadaje się równieŝ do samodzielnej nauki. GRAMMATIK KREATIV Zestaw zdydaktyzowanych tematów gramatycznych z materiałami do kopiowania. KsiąŜka Wechselspiel Junior zawiera arkusze do pracy w parach. Uczniowie ćwiczą sprawność mówienia w autentycznych, Ŝywych dialogach (w większości sterowanych obrazkami), które zarazem stanowią okazję do powtórzenia i utrwalenia zagadnień językowych. Arkusze do pracy w parach to materiały do kopiowania.

10 GROßWÖRTERBUCH DEUTSCH ALS FREMDSPRACHE DuŜy słownik jednojęzyczny. Słownik jednojęzyczny zawiera około haseł i zwrotów. Jest szczególnie polecany osobom przygotowujących się do egzaminów językowych. Artykuły hasłowe zawierają wiele przykładów uŝycia oraz zwroty frazeologiczne. Dodatkowe okienka informacyjne objaśniają zagadnienia kulturowe związane z językiem niemieckim lub ilustrują przykłady zastosowania języka niemieckiego w róŝnych scenkach sytuacyjnych. TRENING PRZED CERTYFIKATEM - KsiąŜka zawiera 5 zestawów egzaminacyjnych z ilustracjami i zadaniami na rozumienie ze słuchu w formie takiej, jaką mają egzaminy zewnętrzne w Goethe-Institut oraz w Instytucie Austriackim. WECHSELSPIEL- JUNIOR KsiąŜka Wechselspiel Junior zawiera arkusze do pracy w parach. Uczniowie ćwiczą sprawność mówienia w autentycznych, Ŝywych dialogach (w większości sterowanych obrazkami), które zarazem stanowią okazję do powtórzenia i utrwalenia zagadnień językowych. Arkusze do pracy w parach to materiały do kopiowania. DEUTSCHVERGNÜGEN? KsiąŜka ćwiczeń z piosenkami i 2 kasety SPRICHWÖRTER UND ZITATE - zbiór niemieckich przysłów i cytatów. ASPEKTE - podręcznik(część 1) z płytą DVd oraz 2 płytami CD, ksiąŝka ćwiczeń. Podręcznik przygotowuje do egzaminów poziomu B2/C1. GRAMMATIK INTENSIVTRAINER A2 - ćwiczenia gramatyczne na poziom językowy A2. IDIOMATISCHE REDEWENDUNGEN VON A-Z - zwroty idiomatyczne.

11 Materiały pomocne w przygotowaniu do matury: ĆWICZENIA MATURALNE- JĘZYK NIEMIECKI, JAK CZYTAĆ TEKSTY ZE ZROZUMIENIEM, JAK MÓWIĆ PO NIEMIECKU Z PŁYTĄ CD, LISTY I TEKSTY UśYTKOWE- JĘZYK NIEMIECKI, TESTY MATURALNE- JĘZYK NIEMIECKI, TRENING MATURALNY- JĘZYK NIEMIECKI, TRENING SŁOWNICTWA PRZED MATURĄ, WYPRACOWANIA MATURALNE, ZADANIA MATURALNE. LEKTURKI ROZWIJAJĄCE SPRAWNOŚĆ CZYTANIA ZE ZROZUMIENIEM: AUSGETRICKST, DIE DOPPELTE PAULA, MÜLLMAFIA, ANNA, EINSTEIN UND DAS TOTE KANINCHEN, KOMMISSAR ZUFALL. MEINE FREUNDE UND ICH - poradnik metodyczny, karty z obrazkami do serii tego podręcznika wraz z teczką. Karty z ilustracjami aktywizują słownictwo do kursu Meine Freunde und ich przeznaczonego do nauki j.niemieckiego w przedszkolach i klasach I-III szkoły podstawowej.

12 WYDAWNICTWO Cornelsen - WYDAWNICTWO edu STUDIO d - podręcznik do nauki języka niemieckiego dla dorosłych wraz z ćwiczeniami i płytą CD. Trzy części podręcznika (A1, A2, B1) prowadzą do Zertifikat Deutsch. Do części A1 i A2 dostepne są równieŝ dodatkowe materiały: Sprechtraining - dodatkowy zeszyt ćwiczeń dla wszystkich, którzy chcą intensywniej pracować w domu i na zajęciach. Video studio d - film wspierający naukę języka, pomagający urozmaicić lekcje. Unterrichtsvorbereitung - poradnik metodyczny w dwóch wersjach (wersja na CD-Rom-ie oraz wersja drukowana) zawiera propozycje realizacji materiału, testy, materiały do kopiowania, generator ćwiczeń. KOMMUNIKATION IM TOURISMUS - podręcznik wraz z poradnikiem metodycznym i CD z serii Kommunikation im Beruf. To seria podręczników dla osób z gruntowną znajomością gramatyki i leksyki języka niemieckiego, doskonały materiał dydaktyczny do wykorzystania na specjalistycznych lektoratach lub w szkołach językowych. SEQUENZEN - gramatyka w ćwiczeniach z Cd. To ciekawie opracowana gramatyka, dostosowana do standardów Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego. Porusza zagadnienia gramatyczne wymagane na egzaminach językowych na poziomach A1, A2, B1. Wprowadza struktury gramatyczne poprzez praktyczna komunikację językową. KaŜdy dział rozpoczyna się tekstem, w którym wysteruje struktura gramatyczna wprowadzana i ćwiczona w danym rozdziale. MATERIAŁY DO KOPIOWANIA VOR DEN FERIEN - 5/6, VOR DEN FERIEN - 7/8, RUND UM WEIHNACHTEN, RUND UM GOETHE, RUND UM MÄRCHEN, RUND UMS INTERNET - 5/6. Rund um... to seria zeszytów o róŝnorodnej tematyce, zawierających gotowe karty pracy do kopiowania. Dzięki urozmaiconym zadaniom doskonale uatrakcyjniają i uzupełniają zajęcia, umoŝliwiają pracę w grupach i realizacją róŝnorodnych projektów.

13 DODATKOWE MATERIAŁY ÜBUNGEN ZUR GRUNDSTUFENGRAMMATIK na płycie Cd. Program opracowany przez Instytut Goethego zawierający ćwiczenia z róŝnych zakresów gramatycznych. ESSEN UND TRINKEN- PRIMARSTUFENMATERIALIEN Zeszyt Instytutu Goethego z dydaktycznymi propozycjami do tematu Essen und Trinken wraz z kasetą. MÄRCHEN ALS SCHREIB- UND SPRECHANLASS Zeszyt Instytutu Goethego z konkretnymi przykładamy dydaktyzacji bajek Braci Grimm. MÄRCHEN LITERARISCHE- TEXTE IM DEUTSCHUNTERRICHT Zeszyt Instytut Goethego dotyczący 10 najpopularniejszych bajek Braci Grimm. FRÜHES DEUTSCH? FACHZEITSCHRITF FÜR DEUTSCH ALS FREMDSPRACHE UND ZWEITSPRACHE IM PRIMARBEREICH MUSIK Zeszyt Instytutu Goethego numer 10- grudzień 2006 na temat muzyki. DER GROSSE DEUTSCHLAND-ATLAS Materiały krajoznawcze Instytutu Goethego w formie atlasu. KARIKATUREN IM DEUTSCHUNTERRICHT - materiały Instytutu Goethego dotyczące wykorzystania karykatur na języka niemieckiego. RYTHMUSLOKOMOTIVE - materiały Instytutu Goethego dotyczące ćwiczeń wymowy wraz z kasetą. DEUTSCH SPIELFILME DER 90-ER JAHREN - material opracowany przez Instytut Goethego. Zbiór dydaktycznych propozycji wykorzystania filmów na lekcjach języka niemieckiego. MEMORY-SPIEL -gra memory na bazie podstawowego słownictwa. SPIELEKOFFER -zestaw gier planszowych.

14 DEUTSCH-PERFEKT - aktualny magazyn dla uczących się języka niemieckiego (dokładniejsze informacje dotyczące pisma na jego stronie internetowej Posiadamy aktualne numery. EUROPEJSKIE PORTFOLIO JĘZYKOWE DLA DZIECI OD 6-10 EUROROPEK NA ZAJĘCIACH JĘZYKÓW- PORADNIK DLA NAUCZYCIELI I RODZICOW EUROPEJSKIE PORTFOLIO JĘZYKOWE WRAZ Z PRZEWODNIKIEM METODYCZNYM EUROPEJSKIE PORTFOLIO JĘZYKOWE DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH I STUDENTÓW WRAZ Z PRZEWODNIKIEM METODYCZNYM PowyŜsze materiały ukazują moŝliwości pracy z portfolio językowym. EUROPEJSKI SYSTEM OPISU KSZTAŁCENIA JĘZYKOWEGO SPRACHEN LERNEN MIT METHODE- 170 SPRACHSPIELE FÜR DEN DEUTSCH- UND FREMDSPRACHENUNTERRICHT - materiał wydawnictwa VERLAG AN DER RUHR zawierający 170 przykładów róŝnorodnych gier językowych dla róŝnych poziomów językowych. WEIHNACHTS- WERKTSTATT - zbiór materiałów dotyczących tematu Weihnachten z konkretnymi dydaktycznymi przykładami ich wykorzystania na lekcjach języka niemieckiego. Zapraszamy serdecznie!!! Dyrektor szkoły mgr ElŜbieta Gągola Opiekun centrum mgr Agnieszka Juśko Dyrektor SCE w Tarnowie mgr Barbara Dagmara Niziołek Doradca metodyczny SCE mgr Joanna Kozioł

LISTA DOSTĘPNYCH MATERIAŁÓW Z POSZCZEGÓLNYCH WYDAWNICTW:

LISTA DOSTĘPNYCH MATERIAŁÓW Z POSZCZEGÓLNYCH WYDAWNICTW: LISTA DOSTĘPNYCH MATERIAŁÓW Z POSZCZEGÓLNYCH WYDAWNICTW: WYDAWNICTWO - HUEBER TAMBURIN Podręcznik oraz zeszyt ćwiczeń (3 części) wraz z płytami CD i poradnikami dla nauczyciela. Ten trzytomowy kurs uczy

Bardziej szczegółowo

GIMNAZJALNYM DAS IST DEUTSCH!

GIMNAZJALNYM DAS IST DEUTSCH! ZMIANY w EGZAMINIE GIMNAZJALNYM a kurs DAS IST DEUTSCH! Główne zmiany w egzaminie gimnazjalnym od roku szkolnego 2011/2012 EGZAMIN będzie sprawdzał opanowanie przez uczniów wiadomości i umiejętności określonych

Bardziej szczegółowo

Oferta Wydawnicza 2014

Oferta Wydawnicza 2014 Oferta Wydawnicza 2014 ksiegarnia@prestonpublishing.pl www.prestonpublishing.pl biuro@prestonpublishing.pl 1 O wydawnictwie Kilka słów o wydawnictwie Preston Publishing Wydawnictwo Preston Publishing jest

Bardziej szczegółowo

Kompleksowe przygotowanie do egzaminu

Kompleksowe przygotowanie do egzaminu Kompleksowe przygotowanie do egzaminu Ćwiczenia wprowadzające Trening egzaminacyjny Zadanie egzaminacyjne Follow-up Tu uczniowie znajdą ćwiczenia rozgrzewkowe, ciekawe tematy do wstępnej dyskusji oraz

Bardziej szczegółowo

Język angielski to klucz do sukcesu, który otwiera: okno na świat, drzwi do kariery, perspektywę dobrej pracy.

Język angielski to klucz do sukcesu, który otwiera: okno na świat, drzwi do kariery, perspektywę dobrej pracy. WSPÓLNY JĘZYK CZYLI JAK POMÓC DZIECKU W NAUCE JĘZYKA ANGIELSKIEGO I. ZAMIAST WSTĘPU KILKA CENNYCH REFLEKSJI Język angielski to klucz do sukcesu, który otwiera: okno na świat, drzwi do kariery, perspektywę

Bardziej szczegółowo

Projekt: Współpraca i dialog. Opis szkoleń językowych planowanych do realizacji w ramach projektu

Projekt: Współpraca i dialog. Opis szkoleń językowych planowanych do realizacji w ramach projektu Projekt: Współpraca i dialog Opis szkoleń językowych planowanych do realizacji w ramach projektu Gdańsk, wrzesień 2013 Spis Treści SPIS TREŚCI...2 SZKOLENIA JĘZYKOWE...3 JĘZYK ANGIELSKI...4 Szkolenia językowe

Bardziej szczegółowo

e-book Jak się uczyć? Poradnik Użytkownika

e-book Jak się uczyć? Poradnik Użytkownika e-book Jak się uczyć? Poradnik Użytkownika Copyright Edgard, Warszawa 2010 Audio Kurs O serii Audio Kursy to kursy językowe wydawnictwa Edgard składające się z książki oraz płyt audio CD lub z nagraniami

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Język niemiecki German Kierunek: Rodzaj przedmiotu: do wyboru dla wszystkich specjalności Rodzaj zajęć: ćwiczenia Matematyka Poziom kwalifikacji: I stopnia Liczba godzin/tydzień: 2C Semestr:

Bardziej szczegółowo

Giorgio Motta. Ewa Ksi¹ ek-kempa Ewa Wieszczeczyñska Aleksandra Kubicka. Poradnik dla nauczyciela. Wydawnictwo LektorKlett Poznañ

Giorgio Motta. Ewa Ksi¹ ek-kempa Ewa Wieszczeczyñska Aleksandra Kubicka. Poradnik dla nauczyciela. Wydawnictwo LektorKlett Poznañ Giorgio Motta Ewa Ksi¹ ek-kempa Ewa Wieszczeczyñska Aleksandra Kubicka Poradnik dla nauczyciela Wydawnictwo LektorKlett Poznañ Wydawnictwo LektorKlett sp. z o.o. ul. Polska 114 60-401 Poznań tel. 61 849

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Język niemiecki German Kierunek: Rodzaj przedmiotu: do wyboru dla wszystkich specjalności Rodzaj zajęć: ćwiczenia Matematyka Poziom kwalifikacji: I stopnia Liczba godzin/tydzień: 2C Semestr:

Bardziej szczegółowo

1. Podręcznik podręcznik dopuszczony do użytku szkolnego (czyli publikacja papierowa mająca nr zatwierdzenia przez MEN);

1. Podręcznik podręcznik dopuszczony do użytku szkolnego (czyli publikacja papierowa mająca nr zatwierdzenia przez MEN); Załącznik do Zarządzenia Dyrektora Szkoły Podstawowej im KOU w Marcinkowicach nr 8/2015 z dn. 23 kwietnia 2015 r. Procedura wyboru podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych oraz tworzenia szkolnego

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Język niemiecki German Kierunek: Rodzaj przedmiotu: do wyboru dla wszystkich specjalności Rodzaj zajęć: ćwiczenia Matematyka Poziom kwalifikacji: I stopnia Liczba godzin/tydzień: 2C E

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr.. KARTA KURSU. Nazwa. Język niemiecki B2-2s. Kod Punktacja ECTS* 3

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr.. KARTA KURSU. Nazwa. Język niemiecki B2-2s. Kod Punktacja ECTS* 3 Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr.. KARTA KURSU Nazwa Nazwa w j. ang. Język niemiecki B2-2s German B2-2s Kod Punktacja ECTS* 3 Koordynator mgr Anna Fertner Zespół dydaktyczny mgr Romana Galarowicz, mgr

Bardziej szczegółowo

Oferta okołoedukacyjna 2011 NOWA MATURA

Oferta okołoedukacyjna 2011 NOWA MATURA Oferta okołoedukacyjna NOWA MATURA Nowości 2 Polecamy nowe, kolorowe wydanie Repetytorium maturalnego dla poziomu podstawowego Nowe repetytorium maturalne zawiera: nowe teksty do czytania i słuchania oraz

Bardziej szczegółowo

MAZOWIECKI KONKURS WIEDZY REALIOZNAWCZEJ O KRAJACH NIEMIECKIEGO OBSZARU JĘZYKOWEGO. Dreimal Deutsch

MAZOWIECKI KONKURS WIEDZY REALIOZNAWCZEJ O KRAJACH NIEMIECKIEGO OBSZARU JĘZYKOWEGO. Dreimal Deutsch MAZOWIECKI KONKURS WIEDZY REALIOZNAWCZEJ O KRAJACH NIEMIECKIEGO OBSZARU JĘZYKOWEGO Dreimal Deutsch HARMONOGRAM KONKURSU 1. ORGANIZATORZY KONKURSU: Instytut Germanistyki Uniwersytetu Warszawskiego reprezentowany

Bardziej szczegółowo

Dla Wielkopolskiego Związku Pracodawców

Dla Wielkopolskiego Związku Pracodawców Dla Wielkopolskiego Związku Pracodawców SuperMemo World Sp. z o.o. Poznań, 30.01.2014 W odpowiedzi na zapytanie dotyczące kursów SuperMemo World, przesyłam dedykowaną Państwu ofertę wraz z informacjami

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W LESZNIE

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W LESZNIE PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W LESZNIE Wstęp Wiadomości podlegające ocenie zawarte są w planie wynikowym lub rozkładzie materiału

Bardziej szczegółowo

BUILDING CULTURAL AWARENESS AND ENGLISH TO CHILDREN COMMUNICATION ABILITIES IN TEACHING KOŁO JĘZYKOWO TEATRALNE

BUILDING CULTURAL AWARENESS AND ENGLISH TO CHILDREN COMMUNICATION ABILITIES IN TEACHING KOŁO JĘZYKOWO TEATRALNE KOŁO JĘZYKOWO TEATRALNE THE MASK TYTUŁ PROGRAMU: BUILDING CULTURAL AWARENESS AND COMMUNICATION ABILITIES IN TEACHING ENGLISH TO CHILDREN Przedmiot: Pozalekcyjne Koło Zainteresowań Języka Angielskiego Program

Bardziej szczegółowo

Przykładowe materiały dostępne są na: www.polskikrokpokroku.pl

Przykładowe materiały dostępne są na: www.polskikrokpokroku.pl Seria Polski, krok po kroku, jest w chwili obecnej jedną z najbardziej nowoczesnych i uniwersalnych publikacji na rynku. Podręczniki pisane są tylko po polsku, by od pierwszej lekcji zanurzyć studentów

Bardziej szczegółowo

MAZOWIECKI KONKURS WIEDZY REALIOZNAWCZEJ O KRAJACH NIEMIECKIEGO OBSZARU JĘZYKOWEGO. Dreimal Deutsch. III edycja

MAZOWIECKI KONKURS WIEDZY REALIOZNAWCZEJ O KRAJACH NIEMIECKIEGO OBSZARU JĘZYKOWEGO. Dreimal Deutsch. III edycja MAZOWIECKI KONKURS WIEDZY REALIOZNAWCZEJ O KRAJACH NIEMIECKIEGO OBSZARU JĘZYKOWEGO Dreimal Deutsch III edycja HARMONOGRAM KONKURSU 1. ORGANIZATORZY KONKURSU: Instytut Germanistyki Uniwersytetu Warszawskiego

Bardziej szczegółowo

Geografia. Poznać,, zrozumieć

Geografia. Poznać,, zrozumieć Geografia. Poznać,, zrozumieć Szkoły ponadgimnazjalne.. Zakres podstawowy Nowość 2009 Źródło: CKE Poznać Zrozumieć Polubić i Zdać Dział 1. Ludność i osadnictwo Rozmieszczenie ludności na świecie 36 Zmiany

Bardziej szczegółowo

JĘZYK NIEMIECKI - German

JĘZYK NIEMIECKI - German Nazwa przedmiotu: Kierunek: Mechatronika Rodzaj przedmiotu: dodatkowy Rodzaj zajęć: Ćwiczenia JĘZYK NIEMIECKI - German Poziom przedmiotu: I stopnia Liczba godzin/tydzień: h/ Egzamin Kod przedmiotu: C0

Bardziej szczegółowo

Dostawca rozwiązań edukacyjnych od ponad 20 lat. Oferuje multimedialne kursy do nauki języków obcych oparte na metodzie SuperMemo

Dostawca rozwiązań edukacyjnych od ponad 20 lat. Oferuje multimedialne kursy do nauki języków obcych oparte na metodzie SuperMemo Dostawca rozwiązań edukacyjnych od ponad 20 lat Oferuje multimedialne kursy do nauki języków obcych oparte na metodzie SuperMemo Członek Grupy Wydawniczej PWN Partner T-mobile i Onet.pl Autorzy kursu:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU PRZEDMIOTOWEGO Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

REGULAMIN KONKURSU PRZEDMIOTOWEGO Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH REGULAMIN KONKURSU PRZEDMIOTOWEGO Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH 1. Regulamin określa warunki, na jakich odbywa się Konkurs przedmiotowy z języka niemieckiego dla uczniów szkół podstawowych,

Bardziej szczegółowo

KURSY JĘZYKOWE I EGZAMINY

KURSY JĘZYKOWE I EGZAMINY KURSY JĘZYKOWE I EGZAMINY MARZEC WRZESIEŃ 2016 Goethe-Institut Kraków Sprache. Kultur. Deutschland. DLACZEGO WARTO UCZYĆ SIĘ JĘZYKA NIEMIECKIEGO W GOETHE-INSTITUT? Bez znajomości języków obcych trudno

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr.. KARTA KURSU. Kod Punktacja ECTS* 4

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr.. KARTA KURSU. Kod Punktacja ECTS* 4 Załącznik nr do Zarządzenia Nr.. KARTA KURSU Nazwa Nazwa w j. ang. Język niemiecki B2-2n German B2-2n Kod Punktacja ECTS* Koordynator mgr Anna Fertner Zespół dydaktyczny mgr J.Majkowska Kula, mgr R.Muszyńska,

Bardziej szczegółowo

JĘZYK OBCY SYLABUS. A. Informacje ogólne

JĘZYK OBCY SYLABUS. A. Informacje ogólne JĘZYK OBCY SYLABUS A. Informacje ogólne Elementy składowe sylabusu Nazwa jednostki prowadzącej kierunek Nazwa kierunku studiów Poziom kształcenia Profil studiów Forma studiów Kod przedmiotu Język przedmiotu

Bardziej szczegółowo

JĘZYK NIEMIECKI German PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

JĘZYK NIEMIECKI German PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Mechanika i Budowa Maszyn Rodzaj przedmiotu: dodatkowy Rodzaj zajęć: Ćwiczenia JĘZYK NIEMIECKI German Forma studiów: stacjonarne Poziom kwalifikacji I stopnia Liczba godzin/tydzień:

Bardziej szczegółowo

JĘZYK OBCY SYLABUS. A. Informacje ogólne

JĘZYK OBCY SYLABUS. A. Informacje ogólne JĘZYK OBCY SYLABUS A. Informacje ogólne Elementy składowe sylabusu Nazwa jednostki prowadzącej kierunek Nazwa kierunku studiów Poziom kształcenia Profil studiów Forma studiów Kod przedmiotu Język przedmiotu

Bardziej szczegółowo

Ilość godzin. Cena za godzinę. Nazwa kursu Poziom Uzyskane umiejętności. B1.1 Wyrównawcze. B2 Konwensatoria. Angielski TOLES

Ilość godzin. Cena za godzinę. Nazwa kursu Poziom Uzyskane umiejętności. B1.1 Wyrównawcze. B2 Konwensatoria. Angielski TOLES Nazwa kursu Poziom Uzyskane umiejętności Ilość godzin Cena za godzinę B1.1 Wyrównawcze Kurs przeznaczony jest dla studentów programów anglojęzycznych w dziedzinie biznesu i stosunków międzynarodowych.

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne dydaktyczne, ROZDZIAŁ I: HALLO!

Wymagania edukacyjne dydaktyczne, ROZDZIAŁ I: HALLO! Gimnazjum w Pewli Ślemieńskiej Nauczyciel: Marek Nowak Plan wynikowy z języka niemieckiego dla klasy pierwszej gimnazjum na podstawie programu DKW 4014-233/99 i podręcznika DACHfenster (dla klasy realizującej

Bardziej szczegółowo

Cudzoziemcy w naszej szkole. Lekcja języka polskiego jako języka obcego

Cudzoziemcy w naszej szkole. Lekcja języka polskiego jako języka obcego Cudzoziemcy w naszej szkole. Lekcja języka polskiego jako języka obcego Dla: nauczycieli języka polskiego Cel: wprowadzenie do nauczania języka polskiego jako języka obcego dzieci uczących się w polskiej

Bardziej szczegółowo

Informator nr 3/2010

Informator nr 3/2010 Informator nr 3/2010 Cambridge University Press 1. Nowa edycja popularnego kursu języka angielskiego dla studentów kierunków biznesowych i ekonomicznych: English for Business Studies (wydanie trzecie)ian

Bardziej szczegółowo

STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE

STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE Karta przedmiotu STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE Studia pierwszego stopnia/ ogólnoakademicki Przedmiot: Lektorat języka niemieckiego II Przedmiot w języku angielskim: Kod przedmiotu: Typ przedmiotu/modułu: obowiązkowy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU PRZEDMIOTOWEGO Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW

REGULAMIN KONKURSU PRZEDMIOTOWEGO Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW REGULAMIN KONKURSU PRZEDMIOTOWEGO Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW 1. Regulamin określa warunki, na jakich odbywa się Konkurs przedmiotowy z języka niemieckiego dla uczniów gimnazjów, zwany

Bardziej szczegółowo

Czym jest nauczanie dwujęzyczne?

Czym jest nauczanie dwujęzyczne? Języka obcego nauczymy się lepiej kiedy będzie nam on służył do przyswojenia sobie czegoś więcej niż tylko jego samego Jean Duverger Czym jest nauczanie dwujęzyczne? Od pewnego czasu można zauważyć wzrost

Bardziej szczegółowo

Drogi Nauczycielu! SERDECZNIE ZAPRASZAMY! Zespół Szkoły Języka Polskiego GLOSSA

Drogi Nauczycielu! SERDECZNIE ZAPRASZAMY! Zespół Szkoły Języka Polskiego GLOSSA Drogi Nauczycielu! Uczysz języka polskiego jako obcego, posiadasz bogatą wiedzę teoretyczną, ale w codziennej praktyce wciąż napotykasz na problemy, z którymi nie potrafisz sobie poradzić? Masz kwalifikacje

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Mechatronika Rodzaj przedmiotu: dodatkowy Rodzaj zajęć: Ćwiczenia JĘZYK NIEMIECKI - German Poziom przedmiotu: I stopnia Liczba godzin/tydzień: h Kod przedmiotu: C0 Rok: II Semestr:

Bardziej szczegółowo

Program zajęć językowych

Program zajęć językowych Załącznik nr 6 Program zajęć językowych I. Wstęp A. Ogólna charakterystyka programu Nauczanie języka angielskiego jest ściśle związane z edukacyjnymi zadaniami szkoły w każdym zakresie, tj. w zakresie

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KLAS IV-VI Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO

WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KLAS IV-VI Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KLAS IV-VI Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO Podręczniki z języka niemieckiego obowiązujące w klasach IV VI Klasa IV: WIR neu Język niemiecki. Podręcznik dla klasy IV szkoły podstawowej WIR

Bardziej szczegółowo

Drogi Nauczycielu! SERDECZNIE ZAPRASZAMY! Zespół Szkoły Języka Polskiego GLOSSA

Drogi Nauczycielu! SERDECZNIE ZAPRASZAMY! Zespół Szkoły Języka Polskiego GLOSSA Drogi Nauczycielu! Uczysz języka polskiego jako obcego, posiadasz bogatą wiedzę teoretyczną, ale w codziennej praktyce wciąż napotykasz na problemy, z którymi nie potrafisz sobie poradzić? Masz kwalifikacje

Bardziej szczegółowo

OFERTA PŁATNYCH KURSÓW DOKSZTAŁCAJĄCYCH SJO W SEMESTRZE LETNIM 2013/14

OFERTA PŁATNYCH KURSÓW DOKSZTAŁCAJĄCYCH SJO W SEMESTRZE LETNIM 2013/14 OFERTA PŁATNYCH KURSÓW DOKSZTAŁCAJĄCYCH SJO W SEMESTRZE LETNIM 2013/14 Lp. JĘZYK PROWADZĄCY TYTUŁ I POZIOM KURSU 1. ANGIELSKI mgr Anna Angielskie ABC Szczepanowska OPIS KURSU Kurs j. angielskiego dla osób,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ZAJĘĆ DYDAKTYCZNO- WYRÓWNAWCZYCH Z JĘZYKA POLSKIEGO I JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KL. V I VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ

PROGRAM ZAJĘĆ DYDAKTYCZNO- WYRÓWNAWCZYCH Z JĘZYKA POLSKIEGO I JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KL. V I VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ PROGRAM ZAJĘĆ DYDAKTYCZNO- WYRÓWNAWCZYCH Z JĘZYKA POLSKIEGO I JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KL. V I VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ R. SZK. 2013/2014 Opracowała i realizuje Aneta Topczewska nauczyciel języka angielskiego

Bardziej szczegółowo

Laboratorium Wiedzy REALIZOWANEGO W RAMACH PROJEKTU AKTYWIZACJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO I ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH TERAZ SZKOŁA

Laboratorium Wiedzy REALIZOWANEGO W RAMACH PROJEKTU AKTYWIZACJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO I ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH TERAZ SZKOŁA Laboratorium Wiedzy REALIZOWANEGO W RAMACH PROJEKTU AKTYWIZACJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO I ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH TERAZ SZKOŁA Prowadzący: Piotr Urbaniak 1. CELE PROGRAMU Myślą przewodnią

Bardziej szczegółowo

Mission IELTS 1. ADVANCED LEVEL Bob Obee Mary Spratt

Mission IELTS 1. ADVANCED LEVEL Bob Obee Mary Spratt IELTS 82 FCE 84 CAE 86 CPE 86 BEC 87 KET/PET 87 City & Guilds IESOL/ISESOL 88 The Swansea Levels Test X_Lex 88 LAT: Language Aptitude Test 88 ISE II 89 IGCSE 89 nowość nowość Mission IELTS 1 ADVANCED LEVEL

Bardziej szczegółowo

REPETYTORIUM ZDASZ.TO

REPETYTORIUM ZDASZ.TO Bądź spokojny o wyniki uczniów Komplet materiałów: teoria, zadania, sprawdziany, arkusze Przedstawiamy REPETYTORIUM ZDASZ.TO Egzamin gimnazjalny Część matematyczno-przyrodnicza Drodzy Nauczyciele! Nowe

Bardziej szczegółowo

Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego. Test język obcy nowożytny język angielski (poziom podstawowy) Test GA-P1-122

Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego. Test język obcy nowożytny język angielski (poziom podstawowy) Test GA-P1-122 Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego Test język obcy nowożytny język angielski (poziom podstawowy) Test GA-P1-122 Zestaw egzaminacyjny z zakresu języka angielskiego składał się z jedenastu zadań zamkniętych,

Bardziej szczegółowo

szkoła języka niemieckiego kursy języka niemieckiego

szkoła języka niemieckiego kursy języka niemieckiego szkoła języka niemieckiego kursy języka niemieckiego oferta na rok 2015 / 2016 Dlaczego Structura? Structura Centrum Szkoleniowe to nowoczesna placówka stale poszerzająca zakres swojej działalności. Od

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO SZKOŁA PODSTAWOWA NR 28 W BYDGOSZCZY

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO SZKOŁA PODSTAWOWA NR 28 W BYDGOSZCZY PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO SZKOŁA PODSTAWOWA NR 28 W BYDGOSZCZY OBSZAR JĘZYKOWY PODLEGAJĄCY OCENIE Ocenie nauczyciela języka obcego podlegają: 1. Cztery sprawności językowe: słuchanie,

Bardziej szczegółowo

Założenia programowe

Założenia programowe Założenia programowe Nauczanie języków obcych w szkole jest ograniczone czasowo (wymiarem godzin lekcyjnych) i tematycznie (programem nauczania) i z przyczyn oczywistych skupia się często na zagadnieniach

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego Klasy IV-VI Szkoła Podstawowa w Młodzawach

Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego Klasy IV-VI Szkoła Podstawowa w Młodzawach Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego Klasy IV-VI Szkoła Podstawowa w Młodzawach I. Zasady ogólne Przedmiotowy system nauczania ma na celu: 1) Bieżące i systematyczne obserwowanie postępów

Bardziej szczegółowo

Semestr I: 30, K, 2 ECTS Semestr II: 30, K, 2 ECTS Semestr III: 30, K, 2 ECTS Semestr IV: 30, EgK, 3 ECTS Semestr V: Semestr VI:

Semestr I: 30, K, 2 ECTS Semestr II: 30, K, 2 ECTS Semestr III: 30, K, 2 ECTS Semestr IV: 30, EgK, 3 ECTS Semestr V: Semestr VI: AKADEMIA MUZYCZNA IM. I.J. PADEREWSKIEGO W POZNANIU WYDZIAŁ INSTRUMENTÓW SMYCZKOWYCH, HARFY, GITARY I LUTNICTWA MIĘDZYWYDZIAŁOWE STUDIUM JĘZYKÓW OBCYCH Moduł/Przedmiot: Język niemiecki Kod modułu: xxx

Bardziej szczegółowo

INNOWACJA PEDAGOGICZNA PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 24 W OLSZTYNIE

INNOWACJA PEDAGOGICZNA PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 24 W OLSZTYNIE INNOWACJA PEDAGOGICZNA PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 24 W OLSZTYNIE 1. Tytuł innowacji Z angielskim za pan brat już od najmłodszych lat 2. Typ innowacji Programowa i organizacyjna: - wprowadzenie zajęć z języka

Bardziej szczegółowo

Nowelizacja rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej

Nowelizacja rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej Nowelizacja rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół 29 maja 2014 r. Nowelizacja rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Drogi Nauczycielu! SERDECZNIE ZAPRASZAMY! Zespół Szkoły Języka Polskiego GLOSSA

Drogi Nauczycielu! SERDECZNIE ZAPRASZAMY! Zespół Szkoły Języka Polskiego GLOSSA Drogi Nauczycielu! Uczysz języka polskiego jako obcego, posiadasz bogatą wiedzę teoretyczną, ale w codziennej praktyce wciąż napotykasz na problemy, z którymi nie potrafisz sobie poradzić? Masz kwalifikacje

Bardziej szczegółowo

... (miejscowość, data) (pieczątka wykonawcy, nazwa, adres) Propozycja cenowa

... (miejscowość, data) (pieczątka wykonawcy, nazwa, adres) Propozycja cenowa ...... (miejscowość, data) (pieczątka wykonawcy, nazwa, adres) tel...fax...mail... Propozycja cenowa Odpowiadając na zaproszenie do złoŝenia propozycji cenowej na zadanie pn.: Dostawa ksiąŝek, podręczników

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO NA ROK SZKOLNY 2011/2012

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO NA ROK SZKOLNY 2011/2012 PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO NA ROK SZKOLNY 2011/2012 NAUCZYCIELE JĘZYKA ANGIELSKIEGO: mgr. T. Gorzela mgr. J. Gralińska mgr. E. Siedlarek mgr. J. Spalińska mgr. D. Spaliński 2 I

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Język niemiecki KOD WF/I/st/1

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Język niemiecki KOD WF/I/st/1 KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Język niemiecki KOD WF/I/st/1 2. KIERUNEK: Wychowanie fizyczne 3. POZIOM STUDIÓW 1 : I stopień studia stacjonarne 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: II rok/iv semestr 5. LICZBA

Bardziej szczegółowo

JĘZYK ANGIELSKI NA CO ZWRACAMY UWAGĘ OCENIAJĄC : 1.UMIEJĘTNOŚĆ WYPOWIEDZI USTNEJ:

JĘZYK ANGIELSKI NA CO ZWRACAMY UWAGĘ OCENIAJĄC : 1.UMIEJĘTNOŚĆ WYPOWIEDZI USTNEJ: JĘZYK ANGIELSKI NA CO ZWRACAMY UWAGĘ OCENIAJĄC : 1.UMIEJĘTNOŚĆ WYPOWIEDZI USTNEJ: zgodność z tematem wkład pracy, przygotowanie poprawność gramatyczna wymowa - poprawność fonetyczna zasób słownictwa i

Bardziej szczegółowo

Czym jest DSD II i jakie daje możliwości?

Czym jest DSD II i jakie daje możliwości? Czym jest DSD II i jakie daje możliwości? Jest to egzamin językowy dla całej klasy lub grupy uczniów. Do tego egzaminu nie mogą przystąpić uczniowie, którzy chcieliby się do niego przygotować indywidualnie.

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania z języka rosyjskiego Opracowała Barbara Piątkowska

Kryteria oceniania z języka rosyjskiego Opracowała Barbara Piątkowska Kryteria oceniania z języka rosyjskiego Opracowała Barbara Piątkowska Uczeń jest oceniany w zakresie czterech podstawowych sprawności językowych: mówienia, pisania, czytania, słuchania. Uwzględnia się

Bardziej szczegółowo

Centrum Kształcenia Nauczycieli Języków Obcych i Edukacji Europejskiej UW

Centrum Kształcenia Nauczycieli Języków Obcych i Edukacji Europejskiej UW Centrum Kształcenia Nauczycieli Języków Obcych i Edukacji Europejskiej UW Uniwersyteckie Kolegium Kształcenia Nauczycieli Języka Angielskiego Ramowy Program Studiów Podyplomowych w specjalności nauczycielskiej

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA JĘZYK NIEMIECKI W ZAWODZIE EKONOMISTY 2014/2015. Autor programu nauczania: mgr Paweł Zbytniewski

PROGRAM NAUCZANIA JĘZYK NIEMIECKI W ZAWODZIE EKONOMISTY 2014/2015. Autor programu nauczania: mgr Paweł Zbytniewski PROGRAM NAUCZANIA JĘZYK NIEMIECKI W ZAWODZIE EKONOMISTY Projekt Coaching i tutoring w stronę nowoczesnej pracy dydaktycznej, realizowany w ramach działania 9.4 Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty,

Bardziej szczegółowo

Oferta Wydawnicza 2015/2016

Oferta Wydawnicza 2015/2016 Oferta Wydawnicza 2015/2016 Preston Publishing biuro@prestonpublishing.pl www.prestonpublishing.pl O wydawnictwie Preston Publishing jest polskim wydawnictwem językowym działającym od 2013 roku. Wydajemy

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Język niemiecki KOD WF/I/st/1

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Język niemiecki KOD WF/I/st/1 KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Język niemiecki KOD WF/I/st/1 2. KIERUNEK: Wychowanie fizyczne 3. POZIOM STUDIÓW 1 : I stopień studia stacjonarne 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: III rok/vi semestr 5. LICZBA

Bardziej szczegółowo

Elementy literatury i wiedzy o krajach anglosaskich w nauczaniu języka angielskiego

Elementy literatury i wiedzy o krajach anglosaskich w nauczaniu języka angielskiego INNOWACJA PEDAGOGICZNA w nauczaniu języka angielskiego na poziomie szkoły podstawowej Elementy literatury i wiedzy o krajach anglosaskich w nauczaniu języka angielskiego 1. AUTOR Nauczyciel kontraktowy

Bardziej szczegółowo

Małopolski Konkurs Języka Niemieckiego dla uczniów gimnazjum rok szkolny 2014/2015 Zakres wymaganej wiedzy i umiejętności uczestników

Małopolski Konkurs Języka Niemieckiego dla uczniów gimnazjum rok szkolny 2014/2015 Zakres wymaganej wiedzy i umiejętności uczestników Zakres wymaganej wiedzy i umiejętności uczestników I. Określenie poziomu wymagań ETAP SZKOLNY Uczniowie przystępujący do etapu szkolnego konkursu powinni wykazywać się znajomością języka na poziomie, jaki

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA W SZKOLE PODSTAWOWEJ W BUKOWIE Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA W SZKOLE PODSTAWOWEJ W BUKOWIE Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA W SZKOLE PODSTAWOWEJ W BUKOWIE Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO I. Umiejętności uczniów podlegające sprawdzaniu i ocenianiu Podstawą PrzedmiotowychZasad Oceniania z Języka Niemieckiego

Bardziej szczegółowo

Już wkrótce matura 2008, czyli jak przygotować się do egzaminu?

Już wkrótce matura 2008, czyli jak przygotować się do egzaminu? Scenariusz 3 Już wkrótce matura 2008, czyli jak przygotować się do egzaminu? Scenariusz zajęć dla uczniów klas maturalnych, przeznaczony na godzinę wychowawczą. Cele lekcji: Uczeń powinien: zapoznać się

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie komputerowych programów dydaktycznych podczas lekcji języka niemieckiego w szkole podstawowej

Wykorzystanie komputerowych programów dydaktycznych podczas lekcji języka niemieckiego w szkole podstawowej LESZEK PAWLIKOWSKI Wykorzystanie komputerowych programów dydaktycznych podczas lekcji języka niemieckiego w szkole podstawowej Rozwój techniki, a w szczególności technik informacyjnych pociąga za sobą

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO STANDARDY WYMAGAŃ

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO STANDARDY WYMAGAŃ PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO STANDARDY WYMAGAŃ W szkole podstawowej uczeń powinien opanować cztery sprawności komunikacyjne: 1. słuchanie, 2. mówienie, 3. czytanie, 4. pisanie. FORMY

Bardziej szczegółowo

projektów oraz innych form aktywności. Wskazane jest, aby te decyzje były podejmowane wraz z uczniami, przy uwzględnieniu ich sugestii.

projektów oraz innych form aktywności. Wskazane jest, aby te decyzje były podejmowane wraz z uczniami, przy uwzględnieniu ich sugestii. Przedmiotowy system oceniania 132 PA Przedmiotowy system oceniania dla przedmiotu: język niemiecki, gimnazjum, poziom III.0 służy nauczycielom i uczniom do rozpoznania poziomu i postępów ucznia w opanowaniu

Bardziej szczegółowo

PROGRAM AUTORSKI ZAJĘĆ DODATKOWYCH NAUKA SŁÓW PRZEZ ZABAWĘ. w grupie uczniów w Publicznym Gimnazjum im. Mariana

PROGRAM AUTORSKI ZAJĘĆ DODATKOWYCH NAUKA SŁÓW PRZEZ ZABAWĘ. w grupie uczniów w Publicznym Gimnazjum im. Mariana PROGRAM AUTORSKI ZAJĘĆ DODATKOWYCH Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO NAUKA SŁÓW PRZEZ ZABAWĘ w grupie uczniów w Publicznym Gimnazjum im. Mariana Rejewskiego w Białych Błotach w roku szkolnym 2014/2015 REALIZOWANY

Bardziej szczegółowo

International Baccalaureate (IB) Organization jest organizacją nonprofit z siedzibą w Genewie w Szwajcarii. Zrzesza 1 426 szkół w 117 krajach.

International Baccalaureate (IB) Organization jest organizacją nonprofit z siedzibą w Genewie w Szwajcarii. Zrzesza 1 426 szkół w 117 krajach. Matura Międzynarodowa uznawana jest przez polskie uczelnie i umoŝliwia młodzieŝy dostęp do większości szkół wyŝszych na całym świecie. Matura Międzynarodowa otwiera absolwentom drogę do najlepszych uczelni

Bardziej szczegółowo

Wychowanie przedszkolne

Wychowanie przedszkolne Wychowanie przedszkolne Nowości na rok szkolny 2016/2017 Trampolina. Zanim zostaniesz uczniem nowy pakiet dla 6-latków Trampolina do szkoły nowe wydanie uniwersalnego pakietu edukacyjnego dla 5- i 6-latków

Bardziej szczegółowo

Uczenie się języka obcego przez dzieci Monika Madej

Uczenie się języka obcego przez dzieci Monika Madej Uczenie się języka obcego przez dzieci Monika Madej Plan prezentacji pytania: - Jak dzieci uczą się języka obcego? - Jak rodzic może uczyć języka obcego swoje dziecko? - Jak sprawić, aby dziecko polubiło

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA KIERUNKÓW POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA REALIZACJA KIERUNKÓW POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA

REALIZACJA KIERUNKÓW POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA REALIZACJA KIERUNKÓW POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA Językii obce REALIZACJA KIERUNKÓW POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA Praca z dziećmi na lekcjach języka angielskiego integrowanie umiejętności językowych TREŚCI: Wykorzystanie gier i zabaw językowych w procesie

Bardziej szczegółowo

Sylabus przedmiotu MSzW w Brzesku MAŁOPOLSKA SZKOŁA WYŻSZA W BRZESKU. Wydział Nauk Stosowanych w Tarnowie

Sylabus przedmiotu MSzW w Brzesku MAŁOPOLSKA SZKOŁA WYŻSZA W BRZESKU. Wydział Nauk Stosowanych w Tarnowie JEDNOSTKA MAŁOPOLSKA SZKOŁA WYŻSZA W BRZESKU WYDZIAŁ Wydział Nauk Stosowanych w Tarnowie KIERUNEK Pedagogika specjalna, I rok, studia niestacjonarne STOPIEŃ (TYTUŁ) NAUKOWY mgr IMIĘ I NAZWISKO Izabela

Bardziej szczegółowo

SYLABUS/KARTA PRZEDMIOTU

SYLABUS/KARTA PRZEDMIOTU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W GŁOGOWIE SYLABUS/KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU Język angielski III. NAZWA JEDNOSTKI PROWADZĄCEJ PRZEDMIOT Instytut Politechniczny. STUDIA Kierunek stopień Tryb

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ CENOWY. Wartość netto [zł] Ilość sztuk. netto [zł] sztuk. brutto[zł] 1. Technologia gastronomiczna cz.1 53. netto [zł]

FORMULARZ CENOWY. Wartość netto [zł] Ilość sztuk. netto [zł] sztuk. brutto[zł] 1. Technologia gastronomiczna cz.1 53. netto [zł] Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Załącznik nr 5 do SIWZ CZĘŚĆ I Podręczniki/książki do zadania Podręczniki/książki dział mechaniczny FORMULARZ

Bardziej szczegółowo

Zajęcia komputerowe w szkole podstawowej. Wanda Jochemczyk Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów wanda@oeiizk.waw.

Zajęcia komputerowe w szkole podstawowej. Wanda Jochemczyk Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów wanda@oeiizk.waw. Zajęcia komputerowe w szkole podstawowej Wanda Jochemczyk Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów wanda@oeiizk.waw.pl Plan wystąpienia Jakie zmiany w nauczaniu przedmiotów informatycznych?

Bardziej szczegółowo

Wyniki sprawdzianu zewnętrznego klas szóstych uczniów SP10 w latach 2008-2012 na tle miasta, województwa, kraju:

Wyniki sprawdzianu zewnętrznego klas szóstych uczniów SP10 w latach 2008-2012 na tle miasta, województwa, kraju: Efekty różnorodnych działań przygotowujących uczniów do sprawdzianu zewnętrznego analiza oferty zajęć wspierających oraz materiałów przygotowywanych przez nauczycieli Dzięki zaangażowaniu nauczycieli,

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE MERYTORYCZNE WYBORU PAKIETU ŚWIAT CHEMII DO GIMNAZJUM

UZASADNIENIE MERYTORYCZNE WYBORU PAKIETU ŚWIAT CHEMII DO GIMNAZJUM UZASADNIENIE MERYTORYCZNE WYBORU PAKIETU ŚWIAT CHEMII DO GIMNAZJUM Pakiet edukacyjny pod tytułem Świat chemii to nowoczesny zestaw materiałów pozwalający sprostać wymaganiom zapisanym w podstawie programowej

Bardziej szczegółowo

Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego z języka obcego

Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego z języka obcego Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego z języka obcego nowożytnego w roku szkolnym 2013/2014 Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego z języka angielskiego na poziomie podstawowym Arkusz składał się z 40

Bardziej szczegółowo

Regulamin Przedmiotowy XIV Konkursu Języka Rosyjskiego dla uczniów gimnazjów województwa świętokrzyskiego w roku szkolnym 2015/2016

Regulamin Przedmiotowy XIV Konkursu Języka Rosyjskiego dla uczniów gimnazjów województwa świętokrzyskiego w roku szkolnym 2015/2016 Regulamin Przedmiotowy XIV Konkursu Języka Rosyjskiego dla uczniów gimnazjów województwa świętokrzyskiego w roku szkolnym 2015/2016 I. Informacje ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa szczegółowe wymagania

Bardziej szczegółowo

Uczy się odpowiednio uŝywać języka hiszpańskiego w róŝnych sytuacjach.

Uczy się odpowiednio uŝywać języka hiszpańskiego w róŝnych sytuacjach. Co to jest AVE? Aula Virtual de Español Instytutu Cervantesa jest to program dydaktyczny stworzony przez specjalistów, oferujący kursy języka hiszpańskiego przez Internet. Istnieje kilka sposobów korzystania

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO w Szkole Podstawowej im. J. Brzechwy w Paprotni

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO w Szkole Podstawowej im. J. Brzechwy w Paprotni PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO w Szkole Podstawowej im. J. Brzechwy w Paprotni Nauczanie języka angielskiego odbywa się według programu zatwierdzonego przez Ministra Edukacji Narodowej:

Bardziej szczegółowo

ROLA MUZYKI I PIOSENEK W NAUCZANIU JĘZYKA ANGIELSKIEGO

ROLA MUZYKI I PIOSENEK W NAUCZANIU JĘZYKA ANGIELSKIEGO ROLA MUZYKI I PIOSENEK W NAUCZANIU JĘZYKA ANGIELSKIEGO Celem mojego referatu jest przede wszystkim przypomnienie nauczycielom o wielorakich zaletach oraz moŝliwościach wykorzystania piosenek i muzyki w

Bardziej szczegółowo

JĘZYK ANGIELSKI ROK SZKOLNY 2015/2016 NAUCZYCIELE: Urszula Pacholka, Dominika Chmielarczyk

JĘZYK ANGIELSKI ROK SZKOLNY 2015/2016 NAUCZYCIELE: Urszula Pacholka, Dominika Chmielarczyk JĘZYK ANGIELSKI ROK SZKOLNY 2015/2016 NAUCZYCIELE: Urszula Pacholka, Dominika Chmielarczyk SPOSOBY SPRAWDZANIA OSIĄGNIĘĆ UCZNIÓW w LICEUM 1. Obowiązuje skala ocen 1-6. 2. Przedmiotem oceniania w całym

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Język niemiecki KOD WF/I/st/1

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Język niemiecki KOD WF/I/st/1 KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Język niemiecki KOD WF/I/st/1 2. KIERUNEK: Wychowanie fizyczne 3. POZIOM STUDIÓW 1 : I stopień studia stacjonarne 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: I rok/ii semestr 5. LICZBA

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE OCENIANIE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASY IV - VI

PRZEDMIOTOWE OCENIANIE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASY IV - VI PRZEDMIOTOWE OCENIANIE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASY IV - VI Ocenie podlegają umiejętności i wiadomości ujęte w planie metodycznym nauczyciela. Wykaz umiejętności podany jest do wiadomości uczniów na bieżąco

Bardziej szczegółowo

CZYTAJMY RAZEM CZYTAJMY RAZEM CZYTAJMY RAZEM. Program Czytajmy razem realizowany jest w naszej szkole na etapie

CZYTAJMY RAZEM CZYTAJMY RAZEM CZYTAJMY RAZEM. Program Czytajmy razem realizowany jest w naszej szkole na etapie CZYTAJMY RAZEM CZYTAJMY RAZEM CZYTAJMY RAZEM Program Czytajmy razem realizowany jest w naszej szkole na etapie nauczania zintegrowanego. Jego głównym celem jest rozwijanie aktywności czytelniczej naszych

Bardziej szczegółowo

Fotoreportaż z zajęć unijnych Rozwój przez nowoczesną edukację w szkołach Gminy Jaworze. Drugi etap zajęć

Fotoreportaż z zajęć unijnych Rozwój przez nowoczesną edukację w szkołach Gminy Jaworze. Drugi etap zajęć Fotoreportaż z zajęć unijnych Rozwój przez nowoczesną edukację w szkołach Gminy Jaworze Drugi etap zajęć Język polski grupa 1 Język polski grupa 2 W programie Koło pasjonatów języka niemieckiego założono,

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA W SZKOLE PODSTAWOWEJ W BUKOWIE JĘZYKA NIEMIECKIEGO

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA W SZKOLE PODSTAWOWEJ W BUKOWIE JĘZYKA NIEMIECKIEGO PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA W SZKOLE PODSTAWOWEJ W BUKOWIE Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO I. Umiejętności uczniów podlegające sprawdzaniu i ocenianiu Podstawą Przedmiotowego Systemu Oceniania z języka niemieckiego

Bardziej szczegółowo

OXFORD. Szkoła języka angielskiego. Angielski dla dzieci młodzieży i dorosłych. Przygotowanie do egzaminów

OXFORD. Szkoła języka angielskiego. Angielski dla dzieci młodzieży i dorosłych. Przygotowanie do egzaminów Angielski dla dzieci młodzieży i dorosłych Przygotowanie do egzaminów Konwersacje Business English Kim jesteśmy? Szkoła Języka Angielskiego OXFORD powstała w 2008 roku w Chotomowie. Obecnie rozpoczynamy

Bardziej szczegółowo

Informatyka - zrozum i zaprogramuj komputer to aplikacja dedykowana młodszym użytkownikom komputera, a dokładnie młodzieży powyżej 10 roku życia

Informatyka - zrozum i zaprogramuj komputer to aplikacja dedykowana młodszym użytkownikom komputera, a dokładnie młodzieży powyżej 10 roku życia Informatyka - zrozum i zaprogramuj komputer to aplikacja dedykowana młodszym użytkownikom komputera, a dokładnie młodzieży powyżej 10 roku życia chcącym wiązać swoją przyszłość zawodową z komputerami.

Bardziej szczegółowo

nowa matura z języka polskiego

nowa matura z języka polskiego nowa matura z języka polskiego WZBOGACONE PODRĘCZNKI w każdym ok. 50 dodatkowych stron z materiałem maturalnym REPETYTORIA MATURAlne gruntowna powtórka i wyćwiczenie umiejętności PORADNIK MATURZYSTY pewna

Bardziej szczegółowo

RADOŚĆ ZE ZDOBYWANIA WIEDZY

RADOŚĆ ZE ZDOBYWANIA WIEDZY RADOŚĆ RADOŚĆ - cykl dostosowany do nowych wytycznych MEN - indywidualizacja nauczania podręczniki ZESTAW PUBLIKACJI W RAMACH DOTACJI MEN podręczniki PODRĘCZNIK cz. -4 Podręczniki Gra w kolory zawierają

Bardziej szczegółowo

COMENIUS PROJEKT ROZWOJU SZKOŁY. Sezamie, otwórz się! - rozwijanie zdolności ucznia i myślenia uczniów.

COMENIUS PROJEKT ROZWOJU SZKOŁY. Sezamie, otwórz się! - rozwijanie zdolności ucznia i myślenia uczniów. COMENIUS PROJEKT ROZWOJU SZKOŁY Sezamie, otwórz się! - rozwijanie zdolności ucznia i myślenia uczniów. GIMNAZJUM 20 GDAŃSK POLSKA Maj 2007 SCENARIUSZ LEKCJI JĘZYKA NIEMIECKIEGO Z WYKORZYSTANIEM METODY

Bardziej szczegółowo