LISTA DOSTĘPNYCH MATERIAŁÓW Z POSZCZEGÓLNYCH WYDAWNICTW:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "LISTA DOSTĘPNYCH MATERIAŁÓW Z POSZCZEGÓLNYCH WYDAWNICTW:"

Transkrypt

1 LISTA DOSTĘPNYCH MATERIAŁÓW Z POSZCZEGÓLNYCH WYDAWNICTW: WYDAWNICTWO - HUEBER TAMBURIN Podręcznik oraz zeszyt ćwiczeń (3 części) wraz z płytami CD i poradnikami dla nauczyciela na poziomie klas I-III szkoły podstawowej. Ten trzytomowy kurs uczy dzieci komunikowania się w języku niemieckim. Obrazki, gry oraz zabawy w grupach zawarte w Tamburinie ułatwiają dzieciom naukę i pozwalają łatwo przykuć ich uwagę. Podręcznik zawiera teksty piosenek wraz z nutami. TAMTAM Podręcznik, płyta CD oraz poradnik nauczyciela. Kurs przeznaczony dla dzieci, które dopiero opanowują umiejętność czytania i pisania w języku polskim. Tamtam pomoŝe dziecku jednocześnie poznawać, czytać i pisać słowa niemieckie. Stanowi doskonały wstęp do podręcznika Tamburin, lub kaŝdego innego kursu dla dzieci. UND JETZT IHR! -Basisgrammatik für Jugendliche. Gramatyka wraz z kluczem. Gramatyka Und jetzt ihr! przeznaczona jest dla uczniów pracujących z podręcznikami Pingpong i Pingpong neu, moŝe być takŝe stosowana niezaleŝnie. Zawiera ponad 200 ćwiczeń i wskazówki jak się uczyć. Podstawowe zagadnienia gramatyczne są wyjaśnione w sposób przyjazny i atrakcyjny graficznie. KsiąŜka jest bogato ilustrowana, zaciekawia komiksami. Do gramatyki moŝna dokupić oddzielny klucz do ćwiczeń, umoŝliwiający samodzielną pracę. GRAMMATIK SEHEN Gramatyka dla początkujących i średniozaawansowanych pozwalająca na uporządkowanie wiedzy. Grammatik sehen przeznaczona jest dla tych, którzy uczyli się języka w sposób nieuporządkowany, moŝe być stosowana jako kurs dla uczniów, których trudno zakwalifikować na określony poziom. Gramatyka ta posługuje się obrazami, ruchem i kolorami dla ułatwienia zrozumienia problemu. Dodatkowe materiały przeznaczone dla nauczycieli znajdują się na stronie internetowej

2 ALLES KLAR? Podręcznik i kaseta do ćwiczenia umiejętności rozumienia ze słuchu na poziomie A1. Alles klar? to kurs przeznaczony dla dzieci w wieku od 10 lat, które chcą ćwiczyć umiejętność rozumienia ze słuchu na poziomie A1 znajomości języka niemieckiego. KsiąŜka porusza tematy Ŝycia codziennego, interesujące dla tej grupy wiekowej np. moda, podróŝe, sporty, muzyka. Poradnik dla nauczyciela zawiera kompletny podręcznik ucznia wzbogacony o transkrypcję tekstów do słuchania i rozwiązania zadań. Łączny czas nagrań 60 minut. 44 SPRECHSPIELE FÜR DAF -zbiór gier. Zbiór gier dla uczących się języka niemieckiego, z umiejętnościami na poziomie Grundstufe, przygotowane jako gotowe materiały do kopiowania przez nauczyciela. KsiąŜka zawiera gry z kartami, gry na zgodność, gry ćwiczące umiejętności negocjacyjne, gry planszowe z kostką i dialogi. KaŜda z gier, poprzedzona jest informacjami na temat liczby uczestników, niezbędnych rekwizytów, poziomu trudności, przebiegu gry oraz niezbędnego słownictwa. Na końcu ksiąŝki znajduje się wykaz struktur gramatycznych oraz słownictwa z wszystkich gier. DIE GRAMMATIK-PLAKATE - 6 plakatów wraz z zeszytem testów. Zgodnie z mottem widzieć & rozumieć pakiet 6 plakatów zawiera zagadnienia gramatyczne na poziomie A1/A2 znajomości języka niemieckiego. Dołączona ksiąŝka zawiera łatwe wytłumaczenie kaŝdej tabeli gramatycznej, wskazówki jak się uczyć, interesujące testy z punktacją i komentarzem do rozwiązań. Liczne, kolorowe, śmieszne ilustracje mogą posłuŝyć jako temat do dyskusji. PLANET Podręcznik dla gimnazjum Część 3. Edycja polska. Jest to podręcznik przygotowany dla klas, które uczą się języka niemieckiego w wymiarze 2 godzin tygodniowo. KaŜdy tom składa się z 8 krótkich lekcji podzielonych na dwa kręgi tematyczne oraz z modułu dodatkowego o tematyce świątecznej. KsiąŜka ćwiczeń zawiera liczne zadania, ćwiczenia powtórzeniowe, karty samooceny, niemiecko-polskie słowniczki do kaŝdej lekcji i testy. Propozycje technik uczenia się i komentarze gramatyczne oraz polecenia do ćwiczeń są w języku polskim. Plany wynikowe, programy ścieŝek edukacyjnych oraz stacje zadaniowe dostępne są na stronie

3 ZUR ORIENTIERUNG - materiały krajoznawcze. KsiąŜka Zur Orientierung przeznaczona jest dla osób, które chcą przygotować się do Ŝycia w Niemczech, jako swojej nowej ojczyźnie. Pomaga w ciągu 30 godzin poznać w stopniu podstawowym m.in. kulturę, politykę, historię, prawo i religię. Materiał dźwiękowy znajduje się na dołączonej do podręcznika płycie CD. Dodatkowe materiały dla nauczyciela, przydatne w prowadzeniu kursu na podstawie Zur Orientirung dostępne są na stronie internetowej Materiały przygotowujące do egzaminów językowych: FIT FÜRS GOETHE-ZERTIFIKAT A2 oraz FIT FÜRS GOETHE-ZERTIFIKAT B2 -KaŜda z tych pozycji pomaga trenować umiejętności mówienia, pisania i słuchania przygotowując do egzaminów językowych Instytutu Goethego. LESEHEFTE WRAZ Z PŁYTAMI CD Der rote Hahn, Leseheft (KsiąŜeczka) Opowiadanie dla osób ze znajomością języka niemieckiego na poziomie B1. KsiąŜka zawiera jednojęzyczne tłumaczenie trudniejszego słownictwa oraz ćwiczenia sprawdzające rozumienie tekstu. LESE-NOVELAS - KsiąŜeczki z 1 CD Następujące tytuły z tej serii: Anna, Berlin Franz, München Julie, Köln Tina, Hamburg Seria krótkich opowiadań dla osób ze znajomością języka niemieckiego na poziomie A1. W pakiecie znajduje się ksiąŝeczka do samodzielnego czytania oraz płyta CD z tekstem czytanym przez lektora. Łączny czas nagrań 51 minut. Schöne Augen - Leseheft (KsiąŜeczka) Opowiadanie dla osób ze znajomością języka niemieckiego na poziomie B1. KsiąŜka zawiera jednojęzyczne tłumaczenie trudniejszego słownictwa oraz ćwiczenia sprawdzające rozumienie tekstu. Sicher ist nur eins - płyta CD, łączny czas nagrania: 36 minut. Opowiadanie dla osób ze znajomością języka niemieckiego na poziomie A2. KsiąŜka zawiera jednojęzyczne tłumaczenie trudniejszego słownictwa oraz ćwiczenia sprawdzające rozumienie tekstu.

4 HALLO AUS BERLIN - Pakiet (DVD, CD, Magazin, Lehrerheft) Łączny czas nagrania: DVD 140 minut, płyta CD 37 minut. Sześciu młodych Berlińczyków pokazuje swoje miasto. Opowiadają o tym jak Ŝyją, jakie mają hobby, co robią w weekend i jak się bawią. Całość utrzymana jest w stylu reportaŝu z wywiadami, dobrą muzyką i efektami specjalnymi. Dodatkowo dla uczniów wydano magazyn z grami, zagadkami, dającymi moŝliwość kreatywnej pracy z materiałem filmowym. Pakiet przeznaczony jest dla osób ze znajomością języka niemieckiego na poziomie A1-B1 SŁOWNICTWO MATURALNE Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO Tytuł przeznaczony dla uczniów przygotowujących się do egzaminu maturalnego z języka niemieckiego na poziomie podstawowym i rozszerzonym. MoŜe słuŝyć nauczycielom jako materiał dodatkowy. KsiąŜka zawiera słownictwo uporządkowane zgodnie z katalogiem tematów maturalnych oraz ćwiczenia leksykalne do kaŝdego kręgu tematycznego. ZESTAWY MATURALNE Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO To ksiąŝka dla uczniów przygotowujących się do egzaminu maturalnego na poziomie podstawowym lub rozszerzonym. MoŜe równieŝ słuŝyć nauczycielom jako materiał dodatkowy. KsiąŜka zawiera: opis egzaminu maturalnego z języka niemieckiego; 10 przykładowych zestawów egzaminacyjnych na poziomie podstawowym; 5 przykładowych zestawów egzaminacyjnych na poziomie rozszerzonym; model odpowiedzi na pytania zamknięte i schemat ich oceniania; transkrypcje tekstów do słuchania.

5 WYDAWNICTWO LEKTORKLETT WIR Trzytomowy podręcznik dla szkoły podstawowej (klasy 4-6) wraz z płytami CD i poradnikami dla nauczyciela. TEAM DEUTSCH Podręcznik do gimnazjum -część 2. MIT ERFOLG ZU FIT IN DEUTSCH 1 NOWOŚĆ!!! MIT ERFOLG ZU FIT IN DEUTSCH 2 Pakiet testów i ćwiczeń dla dzieci przygotowujących się do nowego egzaminu GOETHE- INSTITUT Fit in Deutsch 1 i Fit in Deutsch 2. SAGE UND SCHREIBE Ćwiczenia leksykalne dla osób uczących się języka niemieckiego od podstaw zarówno w szkole jak i samodzielnie. Ćwiczy słownictwo wymagane do egzaminu Zertifikat Deutsch. 66 GRAMMATIKSPIELE DAF Zbiór gramatycznych gier i zabaw. Z pomocą tego zbioru moŝna w sposób przyjemny i nowatorski przyswoić sobie niemiecką gramatykę. Przedstawione w tej ksiąŝce gry i zabawy moŝna łatwo wykorzystać w trakcie zajęć. Wymagają one niewiele przygotowań, a w zasadniczy sposób uatrakcyjniają zajęcia. 22 BRETTSPIELE DAF Zestaw gier. Nowy zestaw gier do wykorzystania na lekcji. KsiąŜka zawiera propozycje gier planszowych z materiałami do kopiowania. Wprowadzenie tych gier pozwala na uzyskanie konkretnego celu lekcji w sposób zabawowy, stymulujący równieŝ uczniów przeciętnie zdolnych. 88 UNTERRICHTSREZEPTE DEUTSCH Interaktywne ćwiczenia i gry językowe. Klett Edition Deutsch Kolekcja pomysłowych interaktywnych ćwiczeń, czynności i gier językowych umoŝliwiających w kreatywno - zabawowy sposób powtórkę oraz ćwiczenie zagadnień gramatycznych i słownictwa. Precyzyjne wskazówki, materiały przygotowane do kopiowania sprawiają, Ŝe przedstawione w ksiąŝce pomysły dydaktyczne moŝna natychmiast wykorzystać w praktyce.

6 RUNDUM - ksiąŝka z Cd, materiały krajoznawcze dla młodzieŝy. Materiał uzupełniający z zakresu Landeskunde na poziomie A1 i A2. Podręcznik i ćwiczenia z dołączoną płytą CD zawierają zadania i teksty związane z historia, kulturą, sportem, Ŝyciem codziennym w Niemczech itp. Tytuł ten pomaga w przygotowaniu do egzaminu Fit in Deutsch 1. Podręcznik zawiera dodatkowe linki do stron internetowych, na których znaleźć moŝna materiały uzupełniające. RUND UM DAS SCHULJAHR - materiały dodatkowe do nauki języka niemieckiego dla szkoły podstawowej i gimnazjum. KsiąŜka zawierająca dodatkowe materiały realioznawcze. Materiał dzieli się na 7 kręgów tematycznych ułoŝonych zgodnie z porządkiem roku szkolnego. W kaŝdym z kręgów znajdują się specjalnie oznaczone materiały o róŝnym stopniu trudności językowej. KaŜdy z kręgów zawiera: opisy poszczególnych zadań dodatkowe informacje realioznawczy dla nauczyciela i materiały do kopiowania z zadaniami dla ucznia. Celem ksiąŝki jest zaznajomienie uczniów ze sposobami Ŝycia i tradycjami w krajach niemieckojęzycznych, z drugiej rozwijanie poszczególnych sprawności językowych oraz wzbudzenie większej motywacji do nauki języka niemieckiego przez zastosowanie gier i zabaw językowych w procesie nauczania. Wśród gier i zabaw znajdą się m.in. takiej propozycje jak: memory, domino, zagadki, krzyŝówki, gry planszowe, zabawy ruchowe i Wechselspiele. DREIMAL DEUTSCH -(podręcznik, płyta CD oraz poradnik metodyczny). Podręcznik z ćwiczeniami (w jednym tomie) do Landeskunde dla uczących się języka niemieckiego na poziomie średnio zaawansowanym. Krótkie i proste teksty informacyjne dotyczą kultury, geografii i historii Niemiec, Austrii i Szwajcarii. WIELKI SŁOWNIK NIEMIECKO- POLSKI -PONDS. To pierwszy tak obszerny i nowoczesny wielki słownik do języka niemieckiego od ponad 30 lat. W pracy nad publikacją wykorzystano unikalną bazę współczesnego słownictwa niemieckiego Wydawnictwa Ernst Klett Sprachen ze Stuttgartu. Wielki Słownik Niemiecko-Polski, Polsko-Niemiecki został opracowany przez zespół leksykografów Wydawnictwa LektorKlett. W prace nad słownikiem zaangaŝowani zostali specjaliści -tłumacze, leksykografowie z Polski oraz Niemiec. Publikacja zawiera ponad jednostek leksykalnych (haseł, przykładów, kolokacji oraz zwrotów frazeologicznych). Szczególną uwagę zwrócono na aktualność słownictwa tak ogólnego, jak i fachowego z dziedziny prawa, polityki, ekonomii, informatyki i techniki.

7 SO GEHT ES- FERTIGKEITSTREINING- GRUNDSTUFE DEUTSCH - podręcznik z płytą CD. Podręcznik do ćwiczenia wszystkich sprawności językowych zawierający testy na trzech poziomach. 15 jednostek lekcyjnych prowadzi do Zertifikat Deutsch. REPETETYTIRIUM MATURALNE DIREKT- POZIOM PODSTAWOWY. Repetytorium stanowi część kursu Direkt i przewidziane jest na trzeci rok nauki w szkołach ponadgimnazjalnych, np. dla grup, które rozpoczynają pracę od innej części kursu niŝ 1a. MoŜe być równieŝ wykorzystywane jako powtórzenie i utrwalenie materiału przed maturą niezaleŝnie od wcześniej wykorzystywanego podręcznika. Przeznaczone jest dla młodzieŝy przygotowującej się do egzaminu maturalnego z języka niemieckiego na poziomie podstawowym (A2/B1). MITTELPUNKT- DEUTSCH FÜR FORTGESCHRITTENE B2 - podręcznik, płyta Cd oraz poradnik metodyczny dla nauczyciela. Nowy kurs dla średnio zaawansowanych i zaawansowanych, przygotowujący do nowych egzaminów Goethe-Zertifikat B2 i Goethe-Zertifikat C1. Kurs zawiera 12 jednostek tematycznych, w ramach których ćwiczone są wszystkie sprawności językowe. Odpowiada wytycznym ESOKJ. KLIPP UND KLAR - gramatyka języka niemieckiego z ćwiczeniami. Gramatyka języka niemieckiego z ćwiczeniami. W 99 krokach do poziomu Zertifikat Deutsch. Idealne uzupełnienie kaŝdego podręcznika. Do nauki w klasie, powtórek i samodzielnej nauki w domu. NajwaŜniejsze zasady gramatyczne przedstawione w 99 rozdziałach na 99 podwójnych stron. Proste, zrozumiałe dla kaŝdego ucznia wyjaśnienia ilustrowane rysunkami, tabelami oraz radami dla ucznia (Lerntipps).Liczne ćwiczenia oparte na krótkich tekstach i dialogach z Ŝycia codziennego. Pokazują one jak i kiedy uŝywane są dane struktury gramatyczne. RóŜnorodna forma ćwiczeń umoŝliwia uczniom poznanie takich form pisemnych, jak np. , list, Ŝyciorys itp. GRAMMATIK -DaF für die Grundstufe. Gramatyka dla uczących się na poziomie Grundstufe, umoŝliwiająca powtórzenie i sprawdzenie wiadomości. Prosty język i przejrzysta wizualizacja zagadnień pozwalają na wykorzystanie ksiąŝki nie tylko na lekcji, ale równieŝ do samodzielnej pracy w domu. Kolejne rozdziały odpowiadają stronom Systematische Grammatik w kursie Passwort Deutsch. MoŜliwe jest jednak wykorzystanie materiału jako uzupełnienia kaŝdego podręcznika kursowego.

8 JA KLAR! - część pierwsza i druga, podręcznik do nauki języka niemieckiego z płytą CD i poradnikiem metodycznym dla nauczyciela. Kurs dla początkujących dla klas 1-3 szkoły podstawowej. Kurs stwarza dzieciom moŝliwość kreatywnego i aktywnego pierwszego kontaktu z j. niemieckim. Postacią przewodnią jest Toni Tiger. Ciekawe historyjki obrazkowe, piosenki, gry i zabawy oraz krzyŝówki przyczyniają się do szybkiego i przyjemnego przyswajania języka. DEUTSCH MIT TONI TIGER - kaseta video będąca uzupełnieniem Ja Klar. HALLO - ćwiczenia tematycznego nauki języka niemieckiego. Ćwiczenia tematyczne z języka niemieckiego dla uczniów szkół podstawowych Materiał uzupełniający dla uczniów szkół podstawowych zawierający 20 jednostek tematycznych. Stanowią one ciekawą formę powtórzenia, utrwalenia lub wprowadzenia zagadnień leksykalnych i gramatycznych. Liczne krzyŝówki, rebusy, zagadki pomagają w opanowaniu materiału i motywują do dalszej nauki. KsiąŜka stanowi idealne uzupełnienie kaŝdego podręcznika kursowego. GENARATION E- DEUTSCHSPRACHIGE LANDESKUNDE IM EUROPÄISCHEM KONTEKT - podręcznik z poradnikiem metodycznym dla nauczyciela. Tematy krajoznawcze dotyczące krajów niemieckojęzycznych w kontekście europejskim dla uczących się języka niemieckiego od 16 roku Ŝycia na poziomie A2/B1. MORD IM INTERNET - ksiąŝeczki z cyklu Leichte Lektüren na poziomie Zertifikat Deutsch (2000 słów). LENCHENS GEHEIMNISS - EASY READERS- Uproszczone lektury obcojęzyczne duńskiego wydawnictwa Aschehoug. Proste i uproszczone teksty o róŝnej tematyce (od klasycznej literatury po historie detektywistyczne) z ilustracjami i objaśnieniami słownikowymi. Po kaŝdym rozdziale dodatkowe pytania i zadania ułatwiające zrozumienie tekstu. Dostarczają satysfakcji przeczytania całej ksiąŝki w obcym języku, nawet jeŝeli znajomość tego języka jest ograniczona. Ćwiczą umiejętność czytania i poszerzają słownictwo. poziom: A słów

9 WYDAWNICTWO LANGENSCHEIDT WÖRTER- BILDER-SITUATIONEN - 20 zakresów tematycznych. Podręcznik słuŝy nauce słownictwa za pomocą obrazu. Pozwala na róŝnorodne moŝliwości realizacji przedstawionych sytuacji, co jest okazją do systematycznego powtarzania i rozszerzania zasobu słownictwa. SPIELEND DEUTSCH LERNEN Spielend Deutsch lernen to zbiór 30 gier stanowiących doskonałe uzupełnienie kaŝdego podręcznika oraz urozmaicenie lekcji w szkole. Przy okazji trenowania sprawności mówienia w grupie lub w parach są ćwiczone i automatyzowane róŝne struktury gramatyczne. KsiąŜka składa się z dwóch części: część pierwsza zawiera przegląd tematów oraz zagadnień gramatycznych i precyzuje cele uczącego się. Część druga zawiera materiały do kopiowania dla nauczyciela. KsiąŜkę zamyka szczegółowy opis gier wraz z dokładnym czasem ich trwania. WER-WAS-WANN-WO? DAS DACH-LANDESKUNDEQUIZ Quiz realioznawczy przeznaczony dla uczniów z podstawami języka (po ok. 80 godzinach lekcyjnych). Pytania dotyczą geografii, kultury, historii i Ŝycia codziennego krajów niemieckojęzycznych. W kaŝdym rozdziale znajduje się część Trainingslager, w której wyeksponowano element zabawy i rywalizacji. Zamieszczono dodatkowe informacje tworzące szerszy kontekst przedstawionych tematów i klucz z rozwiązaniami. KsiąŜka nadaje się równieŝ do samodzielnej nauki. GRAMMATIK KREATIV Zestaw zdydaktyzowanych tematów gramatycznych z materiałami do kopiowania. KsiąŜka Wechselspiel Junior zawiera arkusze do pracy w parach. Uczniowie ćwiczą sprawność mówienia w autentycznych, Ŝywych dialogach (w większości sterowanych obrazkami), które zarazem stanowią okazję do powtórzenia i utrwalenia zagadnień językowych. Arkusze do pracy w parach to materiały do kopiowania.

10 GROßWÖRTERBUCH DEUTSCH ALS FREMDSPRACHE DuŜy słownik jednojęzyczny. Słownik jednojęzyczny zawiera około haseł i zwrotów. Jest szczególnie polecany osobom przygotowujących się do egzaminów językowych. Artykuły hasłowe zawierają wiele przykładów uŝycia oraz zwroty frazeologiczne. Dodatkowe okienka informacyjne objaśniają zagadnienia kulturowe związane z językiem niemieckim lub ilustrują przykłady zastosowania języka niemieckiego w róŝnych scenkach sytuacyjnych. TRENING PRZED CERTYFIKATEM - KsiąŜka zawiera 5 zestawów egzaminacyjnych z ilustracjami i zadaniami na rozumienie ze słuchu w formie takiej, jaką mają egzaminy zewnętrzne w Goethe-Institut oraz w Instytucie Austriackim. WECHSELSPIEL- JUNIOR KsiąŜka Wechselspiel Junior zawiera arkusze do pracy w parach. Uczniowie ćwiczą sprawność mówienia w autentycznych, Ŝywych dialogach (w większości sterowanych obrazkami), które zarazem stanowią okazję do powtórzenia i utrwalenia zagadnień językowych. Arkusze do pracy w parach to materiały do kopiowania. DEUTSCHVERGNÜGEN? KsiąŜka ćwiczeń z piosenkami i 2 kasety SPRICHWÖRTER UND ZITATE - zbiór niemieckich przysłów i cytatów. ASPEKTE - podręcznik(część 1) z płytą DVd oraz 2 płytami CD, ksiąŝka ćwiczeń. Podręcznik przygotowuje do egzaminów poziomu B2/C1. GRAMMATIK INTENSIVTRAINER A2 - ćwiczenia gramatyczne na poziom językowy A2. IDIOMATISCHE REDEWENDUNGEN VON A-Z - zwroty idiomatyczne.

11 Materiały pomocne w przygotowaniu do matury: ĆWICZENIA MATURALNE- JĘZYK NIEMIECKI, JAK CZYTAĆ TEKSTY ZE ZROZUMIENIEM, JAK MÓWIĆ PO NIEMIECKU Z PŁYTĄ CD, LISTY I TEKSTY UśYTKOWE- JĘZYK NIEMIECKI, TESTY MATURALNE- JĘZYK NIEMIECKI, TRENING MATURALNY- JĘZYK NIEMIECKI, TRENING SŁOWNICTWA PRZED MATURĄ, WYPRACOWANIA MATURALNE, ZADANIA MATURALNE. LEKTURKI ROZWIJAJĄCE SPRAWNOŚĆ CZYTANIA ZE ZROZUMIENIEM: AUSGETRICKST, DIE DOPPELTE PAULA, MÜLLMAFIA, ANNA, EINSTEIN UND DAS TOTE KANINCHEN, KOMMISSAR ZUFALL. MEINE FREUNDE UND ICH - poradnik metodyczny, karty z obrazkami do serii tego podręcznika wraz z teczką. Karty z ilustracjami aktywizują słownictwo do kursu Meine Freunde und ich przeznaczonego do nauki j.niemieckiego w przedszkolach i klasach I-III szkoły podstawowej.

12 WYDAWNICTWO Cornelsen - WYDAWNICTWO edu STUDIO d - podręcznik do nauki języka niemieckiego dla dorosłych wraz z ćwiczeniami i płytą CD. Trzy części podręcznika (A1, A2, B1) prowadzą do Zertifikat Deutsch. Do części A1 i A2 dostepne są równieŝ dodatkowe materiały: Sprechtraining - dodatkowy zeszyt ćwiczeń dla wszystkich, którzy chcą intensywniej pracować w domu i na zajęciach. Video studio d - film wspierający naukę języka, pomagający urozmaicić lekcje. Unterrichtsvorbereitung - poradnik metodyczny w dwóch wersjach (wersja na CD-Rom-ie oraz wersja drukowana) zawiera propozycje realizacji materiału, testy, materiały do kopiowania, generator ćwiczeń. KOMMUNIKATION IM TOURISMUS - podręcznik wraz z poradnikiem metodycznym i CD z serii Kommunikation im Beruf. To seria podręczników dla osób z gruntowną znajomością gramatyki i leksyki języka niemieckiego, doskonały materiał dydaktyczny do wykorzystania na specjalistycznych lektoratach lub w szkołach językowych. SEQUENZEN - gramatyka w ćwiczeniach z Cd. To ciekawie opracowana gramatyka, dostosowana do standardów Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego. Porusza zagadnienia gramatyczne wymagane na egzaminach językowych na poziomach A1, A2, B1. Wprowadza struktury gramatyczne poprzez praktyczna komunikację językową. KaŜdy dział rozpoczyna się tekstem, w którym wysteruje struktura gramatyczna wprowadzana i ćwiczona w danym rozdziale. MATERIAŁY DO KOPIOWANIA VOR DEN FERIEN - 5/6, VOR DEN FERIEN - 7/8, RUND UM WEIHNACHTEN, RUND UM GOETHE, RUND UM MÄRCHEN, RUND UMS INTERNET - 5/6. Rund um... to seria zeszytów o róŝnorodnej tematyce, zawierających gotowe karty pracy do kopiowania. Dzięki urozmaiconym zadaniom doskonale uatrakcyjniają i uzupełniają zajęcia, umoŝliwiają pracę w grupach i realizacją róŝnorodnych projektów.

13 DODATKOWE MATERIAŁY ÜBUNGEN ZUR GRUNDSTUFENGRAMMATIK na płycie Cd. Program opracowany przez Instytut Goethego zawierający ćwiczenia z róŝnych zakresów gramatycznych. ESSEN UND TRINKEN- PRIMARSTUFENMATERIALIEN Zeszyt Instytutu Goethego z dydaktycznymi propozycjami do tematu Essen und Trinken wraz z kasetą. MÄRCHEN ALS SCHREIB- UND SPRECHANLASS Zeszyt Instytutu Goethego z konkretnymi przykładamy dydaktyzacji bajek Braci Grimm. MÄRCHEN LITERARISCHE- TEXTE IM DEUTSCHUNTERRICHT Zeszyt Instytut Goethego dotyczący 10 najpopularniejszych bajek Braci Grimm. FRÜHES DEUTSCH? FACHZEITSCHRITF FÜR DEUTSCH ALS FREMDSPRACHE UND ZWEITSPRACHE IM PRIMARBEREICH MUSIK Zeszyt Instytutu Goethego numer 10- grudzień 2006 na temat muzyki. DER GROSSE DEUTSCHLAND-ATLAS Materiały krajoznawcze Instytutu Goethego w formie atlasu. KARIKATUREN IM DEUTSCHUNTERRICHT - materiały Instytutu Goethego dotyczące wykorzystania karykatur na języka niemieckiego. RYTHMUSLOKOMOTIVE - materiały Instytutu Goethego dotyczące ćwiczeń wymowy wraz z kasetą. DEUTSCH SPIELFILME DER 90-ER JAHREN - material opracowany przez Instytut Goethego. Zbiór dydaktycznych propozycji wykorzystania filmów na lekcjach języka niemieckiego. MEMORY-SPIEL -gra memory na bazie podstawowego słownictwa. SPIELEKOFFER -zestaw gier planszowych.

14 DEUTSCH-PERFEKT - aktualny magazyn dla uczących się języka niemieckiego (dokładniejsze informacje dotyczące pisma na jego stronie internetowej Posiadamy aktualne numery. EUROPEJSKIE PORTFOLIO JĘZYKOWE DLA DZIECI OD 6-10 EUROROPEK NA ZAJĘCIACH JĘZYKÓW- PORADNIK DLA NAUCZYCIELI I RODZICOW EUROPEJSKIE PORTFOLIO JĘZYKOWE WRAZ Z PRZEWODNIKIEM METODYCZNYM EUROPEJSKIE PORTFOLIO JĘZYKOWE DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH I STUDENTÓW WRAZ Z PRZEWODNIKIEM METODYCZNYM PowyŜsze materiały ukazują moŝliwości pracy z portfolio językowym. EUROPEJSKI SYSTEM OPISU KSZTAŁCENIA JĘZYKOWEGO SPRACHEN LERNEN MIT METHODE- 170 SPRACHSPIELE FÜR DEN DEUTSCH- UND FREMDSPRACHENUNTERRICHT - materiał wydawnictwa VERLAG AN DER RUHR zawierający 170 przykładów róŝnorodnych gier językowych dla róŝnych poziomów językowych. WEIHNACHTS- WERKTSTATT - zbiór materiałów dotyczących tematu Weihnachten z konkretnymi dydaktycznymi przykładami ich wykorzystania na lekcjach języka niemieckiego. Zapraszamy serdecznie!!! Dyrektor szkoły mgr ElŜbieta Gągola Opiekun centrum mgr Agnieszka Juśko Dyrektor SCE w Tarnowie mgr Barbara Dagmara Niziołek Doradca metodyczny SCE mgr Joanna Kozioł

LISTA DOSTĘPNYCH MATERIAŁÓW Z POSZCZEGÓLNYCH WYDAWNICTW:

LISTA DOSTĘPNYCH MATERIAŁÓW Z POSZCZEGÓLNYCH WYDAWNICTW: LISTA DOSTĘPNYCH MATERIAŁÓW Z POSZCZEGÓLNYCH WYDAWNICTW: WYDAWNICTWO - HUEBER TAMBURIN Podręcznik oraz zeszyt ćwiczeń (3 części) wraz z płytami CD i poradnikami dla nauczyciela. Ten trzytomowy kurs uczy

Bardziej szczegółowo

GIMNAZJALNYM DAS IST DEUTSCH!

GIMNAZJALNYM DAS IST DEUTSCH! ZMIANY w EGZAMINIE GIMNAZJALNYM a kurs DAS IST DEUTSCH! Główne zmiany w egzaminie gimnazjalnym od roku szkolnego 2011/2012 EGZAMIN będzie sprawdzał opanowanie przez uczniów wiadomości i umiejętności określonych

Bardziej szczegółowo

SYSTEMATYCZNE PRZYGOTOWANIE DO MATURY Z EXPEDITION DEUTSCH

SYSTEMATYCZNE PRZYGOTOWANIE DO MATURY Z EXPEDITION DEUTSCH SYSTEMATYCZNE PRZYGOTOWANIE DO MATURY Z EXPEDITION DEUTSCH Systematyczne przygotowanie do matury z Expedition Deutsch Seria Expedition Deutsch zapewnia systematyczne i skuteczne przygotowanie do egzaminu

Bardziej szczegółowo

Oferta Wydawnicza 2014

Oferta Wydawnicza 2014 Oferta Wydawnicza 2014 ksiegarnia@prestonpublishing.pl www.prestonpublishing.pl biuro@prestonpublishing.pl 1 O wydawnictwie Kilka słów o wydawnictwie Preston Publishing Wydawnictwo Preston Publishing jest

Bardziej szczegółowo

CZYM JEST JĘZYK ANGIELSKI?

CZYM JEST JĘZYK ANGIELSKI? 1 CZYM JEST JĘZYK ANGIELSKI? Język angielski, angielszczyzna (ang. English language ) język powszechnie używany w Wielkiej Brytanii, a także w : Stanach Zjednoczonych, Irlandii, Kanadzie, RPA, Australii

Bardziej szczegółowo

Projekt: Współpraca i dialog. Opis szkoleń językowych planowanych do realizacji w ramach projektu

Projekt: Współpraca i dialog. Opis szkoleń językowych planowanych do realizacji w ramach projektu Projekt: Współpraca i dialog Opis szkoleń językowych planowanych do realizacji w ramach projektu Gdańsk, wrzesień 2013 Spis Treści SPIS TREŚCI...2 SZKOLENIA JĘZYKOWE...3 JĘZYK ANGIELSKI...4 Szkolenia językowe

Bardziej szczegółowo

e-book Jak się uczyć? Poradnik Użytkownika

e-book Jak się uczyć? Poradnik Użytkownika e-book Jak się uczyć? Poradnik Użytkownika Copyright Edgard, Warszawa 2010 Audio Kurs O serii Audio Kursy to kursy językowe wydawnictwa Edgard składające się z książki oraz płyt audio CD lub z nagraniami

Bardziej szczegółowo

Kompleksowe przygotowanie do egzaminu

Kompleksowe przygotowanie do egzaminu Kompleksowe przygotowanie do egzaminu Ćwiczenia wprowadzające Trening egzaminacyjny Zadanie egzaminacyjne Follow-up Tu uczniowie znajdą ćwiczenia rozgrzewkowe, ciekawe tematy do wstępnej dyskusji oraz

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr.. KARTA KURSU. Nazwa. Język niemiecki B2-3s. Kod Punktacja ECTS* 4

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr.. KARTA KURSU. Nazwa. Język niemiecki B2-3s. Kod Punktacja ECTS* 4 Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr.. KARTA KURSU Nazwa Nazwa w j. ang. Język niemiecki B2-3s German B2-3s Kod Punktacja ECTS* 4 Koordynator mgr Anna Fertner Zespół dydaktyczny mgr Romana Galarowicz, mgr

Bardziej szczegółowo

Język angielski to klucz do sukcesu, który otwiera: okno na świat, drzwi do kariery, perspektywę dobrej pracy.

Język angielski to klucz do sukcesu, który otwiera: okno na świat, drzwi do kariery, perspektywę dobrej pracy. WSPÓLNY JĘZYK CZYLI JAK POMÓC DZIECKU W NAUCE JĘZYKA ANGIELSKIEGO I. ZAMIAST WSTĘPU KILKA CENNYCH REFLEKSJI Język angielski to klucz do sukcesu, który otwiera: okno na świat, drzwi do kariery, perspektywę

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr.. KARTA KURSU. Nazwa. Język niemiecki B2-2s. Kod Punktacja ECTS* 3

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr.. KARTA KURSU. Nazwa. Język niemiecki B2-2s. Kod Punktacja ECTS* 3 Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr.. KARTA KURSU Nazwa Nazwa w j. ang. Język niemiecki B2-2s German B2-2s Kod Punktacja ECTS* 3 Koordynator mgr Anna Fertner Zespół dydaktyczny mgr Romana Galarowicz, mgr

Bardziej szczegółowo

Regulamin Przedmiotowy XV Wojewódzkiego Konkursu Języka Niemieckiego dla uczniów gimnazjów województwa świętokrzyskiego w roku szkolnym 2016/2017

Regulamin Przedmiotowy XV Wojewódzkiego Konkursu Języka Niemieckiego dla uczniów gimnazjów województwa świętokrzyskiego w roku szkolnym 2016/2017 Regulamin Przedmiotowy XV Wojewódzkiego Konkursu Języka Niemieckiego dla uczniów gimnazjów województwa świętokrzyskiego w roku szkolnym 2016/2017 I. Informacje ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa szczegółowe

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Język niemiecki German Kierunek: Rodzaj przedmiotu: do wyboru dla wszystkich specjalności Rodzaj zajęć: ćwiczenia Matematyka Poziom kwalifikacji: I stopnia Liczba godzin/tydzień: 2C Semestr:

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W GŁOGOWIE SYLABUS PRZEDMIOTU. Język niemiecki I. Instytut Humanistyczny

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W GŁOGOWIE SYLABUS PRZEDMIOTU. Język niemiecki I. Instytut Humanistyczny PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W GŁOGOWIE 1. NAZWA PRZEDMIOTU SYLABUS PRZEDMIOTU Język niemiecki I 2. NAZWA JEDNOSTKI PROWADZĄCEJ PRZEDMIOT Instytut Humanistyczny 3. STUDIA Kierunek stopień tryb język

Bardziej szczegółowo

Dla Wielkopolskiego Związku Pracodawców

Dla Wielkopolskiego Związku Pracodawców Dla Wielkopolskiego Związku Pracodawców SuperMemo World Sp. z o.o. Poznań, 30.01.2014 W odpowiedzi na zapytanie dotyczące kursów SuperMemo World, przesyłam dedykowaną Państwu ofertę wraz z informacjami

Bardziej szczegółowo

1. Podręcznik podręcznik dopuszczony do użytku szkolnego (czyli publikacja papierowa mająca nr zatwierdzenia przez MEN);

1. Podręcznik podręcznik dopuszczony do użytku szkolnego (czyli publikacja papierowa mająca nr zatwierdzenia przez MEN); Załącznik do Zarządzenia Dyrektora Szkoły Podstawowej im KOU w Marcinkowicach nr 8/2015 z dn. 23 kwietnia 2015 r. Procedura wyboru podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych oraz tworzenia szkolnego

Bardziej szczegółowo

Giorgio Motta. Ewa Ksi¹ ek-kempa Ewa Wieszczeczyñska Aleksandra Kubicka. Poradnik dla nauczyciela. Wydawnictwo LektorKlett Poznañ

Giorgio Motta. Ewa Ksi¹ ek-kempa Ewa Wieszczeczyñska Aleksandra Kubicka. Poradnik dla nauczyciela. Wydawnictwo LektorKlett Poznañ Giorgio Motta Ewa Ksi¹ ek-kempa Ewa Wieszczeczyñska Aleksandra Kubicka Poradnik dla nauczyciela Wydawnictwo LektorKlett Poznañ Wydawnictwo LektorKlett sp. z o.o. ul. Polska 114 60-401 Poznań tel. 61 849

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Język niemiecki German Kierunek: Rodzaj przedmiotu: do wyboru dla wszystkich specjalności Rodzaj zajęć: ćwiczenia Matematyka Poziom kwalifikacji: I stopnia Liczba godzin/tydzień: 2C Semestr:

Bardziej szczegółowo

SPRYTNY OŁÓWEK z cyklu podręczników do nauki języka polskiego dla dzieci polonijnych PRZYJACIELE Z PIÓRNIKA POZIOM II

SPRYTNY OŁÓWEK z cyklu podręczników do nauki języka polskiego dla dzieci polonijnych PRZYJACIELE Z PIÓRNIKA POZIOM II SPRYTNY OŁÓWEK z cyklu podręczników do nauki języka polskiego dla dzieci polonijnych PRZYJACIELE Z PIÓRNIKA POZIOM II Zgodny z Podstawą programową dla uczniów uczących się za granicą Posiada pełną obudowę

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Język niemiecki German Kierunek: Rodzaj przedmiotu: do wyboru dla wszystkich specjalności Rodzaj zajęć: ćwiczenia Matematyka Poziom kwalifikacji: I stopnia Liczba godzin/tydzień: 2C E

Bardziej szczegółowo

Dostawca rozwiązań edukacyjnych od ponad 20 lat. Oferuje multimedialne kursy do nauki języków obcych oparte na metodzie SuperMemo

Dostawca rozwiązań edukacyjnych od ponad 20 lat. Oferuje multimedialne kursy do nauki języków obcych oparte na metodzie SuperMemo Dostawca rozwiązań edukacyjnych od ponad 20 lat Oferuje multimedialne kursy do nauki języków obcych oparte na metodzie SuperMemo Członek Grupy Wydawniczej PWN Partner T-mobile i Onet.pl Autorzy kursu:

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W LESZNIE

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W LESZNIE PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W LESZNIE Wstęp Wiadomości podlegające ocenie zawarte są w planie wynikowym lub rozkładzie materiału

Bardziej szczegółowo

MAZOWIECKI KONKURS WIEDZY REALIOZNAWCZEJ O KRAJACH NIEMIECKIEGO OBSZARU JĘZYKOWEGO. Dreimal Deutsch

MAZOWIECKI KONKURS WIEDZY REALIOZNAWCZEJ O KRAJACH NIEMIECKIEGO OBSZARU JĘZYKOWEGO. Dreimal Deutsch MAZOWIECKI KONKURS WIEDZY REALIOZNAWCZEJ O KRAJACH NIEMIECKIEGO OBSZARU JĘZYKOWEGO Dreimal Deutsch HARMONOGRAM KONKURSU 1. ORGANIZATORZY KONKURSU: Instytut Germanistyki Uniwersytetu Warszawskiego reprezentowany

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA JĘZYK NIEMIECKI. Kryteria oceniania w klasach II - III Gimnazjum (dla początkujących)

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA JĘZYK NIEMIECKI. Kryteria oceniania w klasach II - III Gimnazjum (dla początkujących) PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA JĘZYK NIEMIECKI Kryteria oceniania w klasach II - III Gimnazjum (dla początkujących) 1. Co podlega ocenianiu osiągnięć edukacyjnych uczniów odpowiedzi ustne kartkówki prace

Bardziej szczegółowo

Nowoczesny kurs języka francuskiego dla polskiego ucznia!

Nowoczesny kurs języka francuskiego dla polskiego ucznia! Nowoczesny kurs języka francuskiego dla polskiego ucznia! to kurs dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, rozpoczynających bądź kontynuujących naukę języka francuskiego. Opracowane dla współczesnego licealisty

Bardziej szczegółowo

Oferta okołoedukacyjna 2011 NOWA MATURA

Oferta okołoedukacyjna 2011 NOWA MATURA Oferta okołoedukacyjna NOWA MATURA Nowości 2 Polecamy nowe, kolorowe wydanie Repetytorium maturalnego dla poziomu podstawowego Nowe repetytorium maturalne zawiera: nowe teksty do czytania i słuchania oraz

Bardziej szczegółowo

BUILDING CULTURAL AWARENESS AND ENGLISH TO CHILDREN COMMUNICATION ABILITIES IN TEACHING KOŁO JĘZYKOWO TEATRALNE

BUILDING CULTURAL AWARENESS AND ENGLISH TO CHILDREN COMMUNICATION ABILITIES IN TEACHING KOŁO JĘZYKOWO TEATRALNE KOŁO JĘZYKOWO TEATRALNE THE MASK TYTUŁ PROGRAMU: BUILDING CULTURAL AWARENESS AND COMMUNICATION ABILITIES IN TEACHING ENGLISH TO CHILDREN Przedmiot: Pozalekcyjne Koło Zainteresowań Języka Angielskiego Program

Bardziej szczegółowo

Przykładowe materiały dostępne są na: www.polskikrokpokroku.pl

Przykładowe materiały dostępne są na: www.polskikrokpokroku.pl Seria Polski, krok po kroku, jest w chwili obecnej jedną z najbardziej nowoczesnych i uniwersalnych publikacji na rynku. Podręczniki pisane są tylko po polsku, by od pierwszej lekcji zanurzyć studentów

Bardziej szczegółowo

Język francuski Przedmiotowe zasady oceniania

Język francuski Przedmiotowe zasady oceniania Język francuski Przedmiotowe zasady oceniania I. Podstawy prawne: 1 Rozporządzenie MEN z dnia 23 grudnia 2008 roku w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych

Bardziej szczegółowo

Geografia. Poznać,, zrozumieć

Geografia. Poznać,, zrozumieć Geografia. Poznać,, zrozumieć Szkoły ponadgimnazjalne.. Zakres podstawowy Nowość 2009 Źródło: CKE Poznać Zrozumieć Polubić i Zdać Dział 1. Ludność i osadnictwo Rozmieszczenie ludności na świecie 36 Zmiany

Bardziej szczegółowo

MAZOWIECKI KONKURS WIEDZY REALIOZNAWCZEJ O KRAJACH NIEMIECKIEGO OBSZARU JĘZYKOWEGO. Dreimal Deutsch. III edycja

MAZOWIECKI KONKURS WIEDZY REALIOZNAWCZEJ O KRAJACH NIEMIECKIEGO OBSZARU JĘZYKOWEGO. Dreimal Deutsch. III edycja MAZOWIECKI KONKURS WIEDZY REALIOZNAWCZEJ O KRAJACH NIEMIECKIEGO OBSZARU JĘZYKOWEGO Dreimal Deutsch III edycja HARMONOGRAM KONKURSU 1. ORGANIZATORZY KONKURSU: Instytut Germanistyki Uniwersytetu Warszawskiego

Bardziej szczegółowo

Czym jest nauczanie dwujęzyczne?

Czym jest nauczanie dwujęzyczne? Języka obcego nauczymy się lepiej kiedy będzie nam on służył do przyswojenia sobie czegoś więcej niż tylko jego samego Jean Duverger Czym jest nauczanie dwujęzyczne? Od pewnego czasu można zauważyć wzrost

Bardziej szczegółowo

Wykaz książek i podręczników z jęz. niemieckiego JĘZYK OGÓLNY. Poziom A1 dla Polaków:

Wykaz książek i podręczników z jęz. niemieckiego JĘZYK OGÓLNY. Poziom A1 dla Polaków: przygotował: mgr Mariusz Solarek Wykaz książek i podręczników z jęz. niemieckiego JĘZYK OGÓLNY Poziom A1 dla Polaków: 1. Badstübner-Kizik C., Olszewska D.: "Tangram aktuell 1. Lekcje 1-4", wyd. Hueber

Bardziej szczegółowo

KURSY JĘZYKOWE I EGZAMINY

KURSY JĘZYKOWE I EGZAMINY KURSY JĘZYKOWE I EGZAMINY MARZEC WRZESIEŃ 2016 Goethe-Institut Kraków Sprache. Kultur. Deutschland. DLACZEGO WARTO UCZYĆ SIĘ JĘZYKA NIEMIECKIEGO W GOETHE-INSTITUT? Bez znajomości języków obcych trudno

Bardziej szczegółowo

1

1 iwona.stempek@glossa.pl Seria podręczników Polski, krok po kroku jak uczyć skutecznie:!!!! po polsku komunikacyjnie zadaniowo ciekawie Dlaczego warto uczyć po polsku???? zanurzenie w języku przyswajanie

Bardziej szczegółowo

OFERTA PŁATNYCH KURSÓW DOKSZTAŁCAJĄCYCH W SJO W SEMESTRZE LETNIM 2016/2017

OFERTA PŁATNYCH KURSÓW DOKSZTAŁCAJĄCYCH W SJO W SEMESTRZE LETNIM 2016/2017 OFERTA PŁATNYCH KURSÓW DOKSZTAŁCAJĄCYCH W SJO W SEMESTRZE LETNIM 2016/2017 Lp. Język Prowadzący Tytuł, poziom oraz wymagania wstępne kursu 2 angielski mgr Agnieszka Kurs języka angielskiego Florczyk B1/B2

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ZAJĘĆ DYDAKTYCZNO- WYRÓWNAWCZYCH Z JĘZYKA POLSKIEGO I JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KL. V I VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ

PROGRAM ZAJĘĆ DYDAKTYCZNO- WYRÓWNAWCZYCH Z JĘZYKA POLSKIEGO I JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KL. V I VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ PROGRAM ZAJĘĆ DYDAKTYCZNO- WYRÓWNAWCZYCH Z JĘZYKA POLSKIEGO I JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KL. V I VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ R. SZK. 2013/2014 Opracowała i realizuje Aneta Topczewska nauczyciel języka angielskiego

Bardziej szczegółowo

HAPPY WORDS for HAPPY KIDS Nowoczesna edukacja językowa dla klas (angielski w zasięgu ręki w szkole i w domu)

HAPPY WORDS for HAPPY KIDS Nowoczesna edukacja językowa dla klas (angielski w zasięgu ręki w szkole i w domu) HAPPY WORDS for HAPPY KIDS Nowoczesna edukacja językowa dla klas 0-1-3 (angielski w zasięgu ręki w szkole i w domu) Autor: Anna Wieczorek Wydawnictwo: BINGOedu-time Recenzenci: 1. Prof. zw. dr hab. Hanna

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU PRZEDMIOTOWEGO Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

REGULAMIN KONKURSU PRZEDMIOTOWEGO Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH REGULAMIN KONKURSU PRZEDMIOTOWEGO Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH 1. Regulamin określa warunki, na jakich odbywa się Konkurs przedmiotowy z języka niemieckiego dla uczniów szkół podstawowych,

Bardziej szczegółowo

JĘZYK OBCY SYLABUS. A. Informacje ogólne

JĘZYK OBCY SYLABUS. A. Informacje ogólne JĘZYK OBCY SYLABUS A. Informacje ogólne Elementy składowe sylabusu Nazwa jednostki prowadzącej kierunek Nazwa kierunku studiów Poziom kształcenia Profil studiów Forma studiów Kod przedmiotu Język przedmiotu

Bardziej szczegółowo

JĘZYK OBCY SYLABUS. A. Informacje ogólne

JĘZYK OBCY SYLABUS. A. Informacje ogólne JĘZYK OBCY SYLABUS A. Informacje ogólne Elementy składowe sylabusu Nazwa jednostki prowadzącej kierunek Nazwa kierunku studiów Poziom kształcenia Profil studiów Forma studiów Kod przedmiotu Język przedmiotu

Bardziej szczegółowo

JĘZYK NIEMIECKI - German

JĘZYK NIEMIECKI - German Nazwa przedmiotu: Kierunek: Mechatronika Rodzaj przedmiotu: dodatkowy Rodzaj zajęć: Ćwiczenia JĘZYK NIEMIECKI - German Poziom przedmiotu: I stopnia Liczba godzin/tydzień: h/ Egzamin Kod przedmiotu: C0

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z języka niemieckiego dla klasy I

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z języka niemieckiego dla klasy I Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z języka niemieckiego dla klasy I Oceny śródroczna i roczna obejmują wszystkie niżej wymienione sprawności językowe i podsystemy języka, czyli gramatykę i leksykę,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr.. KARTA KURSU. Kod Punktacja ECTS* 4

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr.. KARTA KURSU. Kod Punktacja ECTS* 4 Załącznik nr do Zarządzenia Nr.. KARTA KURSU Nazwa Nazwa w j. ang. Język niemiecki B2-2n German B2-2n Kod Punktacja ECTS* Koordynator mgr Anna Fertner Zespół dydaktyczny mgr J.Majkowska Kula, mgr R.Muszyńska,

Bardziej szczegółowo

Barbara Megersa. Uczyć czy nauczyć? Wydawnictwo Psychoskok 2013 Konin

Barbara Megersa. Uczyć czy nauczyć? Wydawnictwo Psychoskok 2013 Konin Barbara Megersa Uczyć czy nauczyć? Wydawnictwo Psychoskok 2013 Konin Barbara Megersa "Uczyć czy nauczyć?" Copyright by Wydawnictwo Psychoskok, 2013 Copyright by Barbara Megersa, 2013 Wszelkie prawa zastrzeżone.

Bardziej szczegółowo

STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE

STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE Karta przedmiotu STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE Studia pierwszego stopnia/ ogólnoakademicki Przedmiot: Lektorat języka niemieckiego III Przedmiot w języku angielskim: Kod przedmiotu: Typ przedmiotu/modułu: obowiązkowy

Bardziej szczegółowo

Cudzoziemcy w naszej szkole. Lekcja języka polskiego jako języka obcego

Cudzoziemcy w naszej szkole. Lekcja języka polskiego jako języka obcego Cudzoziemcy w naszej szkole. Lekcja języka polskiego jako języka obcego Dla: nauczycieli języka polskiego Cel: wprowadzenie do nauczania języka polskiego jako języka obcego dzieci uczących się w polskiej

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS I-III SZKOŁY PODSTAWOWEJ

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS I-III SZKOŁY PODSTAWOWEJ PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS I-III SZKOŁY PODSTAWOWEJ Pod koniec trzeciej klasy od każdego ucznia oczekuje się spełnienia następujących wymagań w obszarze edukacji językowej:

Bardziej szczegółowo

Drogi Nauczycielu! SERDECZNIE ZAPRASZAMY! Zespół Szkoły Języka Polskiego GLOSSA

Drogi Nauczycielu! SERDECZNIE ZAPRASZAMY! Zespół Szkoły Języka Polskiego GLOSSA Drogi Nauczycielu! Uczysz języka polskiego jako obcego, posiadasz bogatą wiedzę teoretyczną, ale w codziennej praktyce wciąż napotykasz na problemy, z którymi nie potrafisz sobie poradzić? Masz kwalifikacje

Bardziej szczegółowo

Program zajęć językowych

Program zajęć językowych Załącznik nr 6 Program zajęć językowych I. Wstęp A. Ogólna charakterystyka programu Nauczanie języka angielskiego jest ściśle związane z edukacyjnymi zadaniami szkoły w każdym zakresie, tj. w zakresie

Bardziej szczegółowo

OFERTA PŁATNYCH KURSÓW DOKSZTAŁCAJĄCYCH SJO W SEMESTRZE LETNIM 2013/14

OFERTA PŁATNYCH KURSÓW DOKSZTAŁCAJĄCYCH SJO W SEMESTRZE LETNIM 2013/14 OFERTA PŁATNYCH KURSÓW DOKSZTAŁCAJĄCYCH SJO W SEMESTRZE LETNIM 2013/14 Lp. JĘZYK PROWADZĄCY TYTUŁ I POZIOM KURSU 1. ANGIELSKI mgr Anna Angielskie ABC Szczepanowska OPIS KURSU Kurs j. angielskiego dla osób,

Bardziej szczegółowo

Informator nr 3/2010

Informator nr 3/2010 Informator nr 3/2010 Cambridge University Press 1. Nowa edycja popularnego kursu języka angielskiego dla studentów kierunków biznesowych i ekonomicznych: English for Business Studies (wydanie trzecie)ian

Bardziej szczegółowo

Analiza egzaminu z języka angielskiego w roku szkolnym 2014/2015

Analiza egzaminu z języka angielskiego w roku szkolnym 2014/2015 Analiza egzaminu z języka angielskiego w roku szkolnym 2014/2015 Opracowała: Monika Mikocka Analiza egzaminu z języka angielskiego w roku szkolnym 2014/2015. I. Do egzaminu pisemnego z języka angielskiego

Bardziej szczegółowo

Polecamy- książki pomocne do matury lub egzaminu gimnazjalnego

Polecamy- książki pomocne do matury lub egzaminu gimnazjalnego Polecamy- książki pomocne do matury lub egzaminu gimnazjalnego Aby skutecznie i efektywnie przygotować się do matury lub egzaminu gimnazjalnego, warto wyposażyć się w odpowiednie pomoce naukowe. Idealny

Bardziej szczegółowo

Ilość godzin. Cena za godzinę. Nazwa kursu Poziom Uzyskane umiejętności. B1.1 Wyrównawcze. B2 Konwensatoria. Angielski TOLES

Ilość godzin. Cena za godzinę. Nazwa kursu Poziom Uzyskane umiejętności. B1.1 Wyrównawcze. B2 Konwensatoria. Angielski TOLES Nazwa kursu Poziom Uzyskane umiejętności Ilość godzin Cena za godzinę B1.1 Wyrównawcze Kurs przeznaczony jest dla studentów programów anglojęzycznych w dziedzinie biznesu i stosunków międzynarodowych.

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne dydaktyczne, ROZDZIAŁ I: HALLO!

Wymagania edukacyjne dydaktyczne, ROZDZIAŁ I: HALLO! Gimnazjum w Pewli Ślemieńskiej Nauczyciel: Marek Nowak Plan wynikowy z języka niemieckiego dla klasy pierwszej gimnazjum na podstawie programu DKW 4014-233/99 i podręcznika DACHfenster (dla klasy realizującej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU PRZEDMIOTOWEGO Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW

REGULAMIN KONKURSU PRZEDMIOTOWEGO Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW REGULAMIN KONKURSU PRZEDMIOTOWEGO Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW 1. Regulamin określa warunki, na jakich odbywa się Konkurs przedmiotowy z języka niemieckiego dla uczniów gimnazjów, zwany

Bardziej szczegółowo

JĘZYK NIEMIECKI German PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

JĘZYK NIEMIECKI German PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Mechanika i Budowa Maszyn Rodzaj przedmiotu: dodatkowy Rodzaj zajęć: Ćwiczenia JĘZYK NIEMIECKI German Forma studiów: stacjonarne Poziom kwalifikacji I stopnia Liczba godzin/tydzień:

Bardziej szczegółowo

Wykaz innowacji pedagogicznych realizowanych w roku szkolnym 2016/2017 w Publicznym Gimnazjum nr 32 Dwujęzycznym w Białymstoku

Wykaz innowacji pedagogicznych realizowanych w roku szkolnym 2016/2017 w Publicznym Gimnazjum nr 32 Dwujęzycznym w Białymstoku Wykaz innowacji pedagogicznych realizowanych w roku szkolnym 2016/2017 w Publicznym Gimnazjum nr 32 Dwujęzycznym w Białymstoku Robotyka mgr Paweł Krysztofiak programowa, metodyczna uczniowie klas drugich

Bardziej szczegółowo

STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE

STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE Karta przedmiotu STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE Studia pierwszego stopnia/ ogólnoakademicki Przedmiot: Lektorat języka niemieckiego II Przedmiot w języku angielskim: Kod przedmiotu: Typ przedmiotu/modułu: obowiązkowy

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE OCENIANIE JĘZYK NIEMIECKI ROK SZKOLNY 2015/2016

PRZEDMIOTOWE OCENIANIE JĘZYK NIEMIECKI ROK SZKOLNY 2015/2016 PRZEDMIOTOWE OCENIANIE JĘZYK NIEMIECKI ROK SZKOLNY 2015/2016 Przedmiotowe Ocenianie (PO) opiera się na Wewnątrzszkolnym Ocenianiu, które z kolei reguluje: 1. Ustawa z dnia 07 września 1991 r. o systemie

Bardziej szczegółowo

Karta przedmiotu STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE. Przedmiot: Lektorat języka niemieckiego IV Przedmiot w języku angielskim:

Karta przedmiotu STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE. Przedmiot: Lektorat języka niemieckiego IV Przedmiot w języku angielskim: Karta przedmiotu STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE Studia pierwszego stopnia/ ogólnoakademicki Przedmiot: Lektorat języka niemieckiego IV Przedmiot w języku angielskim: Kod przedmiotu: Typ przedmiotu/modułu: obowiązkowy

Bardziej szczegółowo

Poziom przedmiotu: I stopnia Liczba godzin/tydzień: II s. 2h; III s. 2h; IV s. 2h; V s. 2h PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

Poziom przedmiotu: I stopnia Liczba godzin/tydzień: II s. 2h; III s. 2h; IV s. 2h; V s. 2h PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Inżynieria Materiałowa JĘZYK OBCY (JĘZYK NIEMIECKI) Foreign Language (German) Kod przedmiotu: IM.PK.O.j Rodzaj przedmiotu: Ogólny, podstawowy, obowiązkowy Rodzaj zajęć: Ćwiczenia

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH TRZY KULTURY W TRÓJCE PRZEZNACZONY DO REALIZACJI W ZESPOLE SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 3 W ŁODZI

PROGRAM ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH TRZY KULTURY W TRÓJCE PRZEZNACZONY DO REALIZACJI W ZESPOLE SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 3 W ŁODZI Marta Oleńska Anna Pęczek Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Łodzi SPIS TREŚCI PROGRAM ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH TRZY KULTURY W TRÓJCE PRZEZNACZONY DO REALIZACJI W ZESPOLE SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 3

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji JĘZYK OBCY (JĘZYK NIEMIECKI) Foreign Language (German) Kod przedmiotu: ZiP.PK.j. Rodzaj przedmiotu: Rodzaj zajęć: Ćwiczenia Poziom przedmiotu:

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Załącznik nr 3 do procedury nr W_PR_1 Nazwa przedmiotu: JĘZYK OBCY (Niemiecki) Dyscyplina: Budowa i Eksploatacja Maszyn Rodzaj przedmiotu: Przedmiot obowiązkowy Rodzaj zajęć: Seminarium Forma studiów:

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KLAS IV-VI Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO

WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KLAS IV-VI Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KLAS IV-VI Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO Podręczniki z języka niemieckiego obowiązujące w klasach IV VI Klasa IV: WIR neu Język niemiecki. Podręcznik dla klasy IV szkoły podstawowej WIR

Bardziej szczegółowo

Nowelizacja rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej

Nowelizacja rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej Nowelizacja rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół 29 maja 2014 r. Nowelizacja rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania z języka angielskiego w klasie 2 według sprawności językowych GRAMATYKA I SŁOWNICTWO

Kryteria oceniania z języka angielskiego w klasie 2 według sprawności językowych GRAMATYKA I SŁOWNICTWO Kryteria oceniania z języka angielskiego w klasie według sprawności językowych GRAMATYKA I SŁOWNICTWO - nie rozpoznaje znaczenia nawet prostych wyrazów podstawowych dla danego rozdziału; - nie zna podstawowych

Bardziej szczegółowo

Nu mer lekc ji. 3LO, język angielski

Nu mer lekc ji. 3LO, język angielski Nu mer lekc ji 3LO, język angielski Temat lekcji Zakres treści 1. 2. 3 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. Zapoznanie z PZO. Zapoznanie ze strukturą i formą egzaminu zewnętrznego, wymaganiami egzaminacyjnymi.

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Mechatronika Rodzaj przedmiotu: dodatkowy Rodzaj zajęć: Ćwiczenia JĘZYK NIEMIECKI - German Poziom przedmiotu: I stopnia Liczba godzin/tydzień: h Kod przedmiotu: C0 Rok: II Semestr:

Bardziej szczegółowo

Semestr I: 30, K, 2 ECTS Semestr II: 30, K, 2 ECTS Semestr III: 30, K, 2 ECTS Semestr IV: 30, EgK, 3 ECTS Semestr V: Semestr VI:

Semestr I: 30, K, 2 ECTS Semestr II: 30, K, 2 ECTS Semestr III: 30, K, 2 ECTS Semestr IV: 30, EgK, 3 ECTS Semestr V: Semestr VI: AKADEMIA MUZYCZNA IM. I.J. PADEREWSKIEGO W POZNANIU WYDZIAŁ INSTRUMENTÓW SMYCZKOWYCH, HARFY, GITARY I LUTNICTWA MIĘDZYWYDZIAŁOWE STUDIUM JĘZYKÓW OBCYCH Moduł/Przedmiot: Język niemiecki Kod modułu: xxx

Bardziej szczegółowo

Oto kilka wskazówek po roku pracy z tymi publikacjami i wynikach Matury 2015:

Oto kilka wskazówek po roku pracy z tymi publikacjami i wynikach Matury 2015: DOROTA WIERUSZEWSKA Dorota Wieruszewska nauczyciel języka niemieckiego w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Strzelinie. Edukator, teacher trainer, od wielu lat prowadzi różne formy doskonalenia zawodowego

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO SZKOŁA PODSTAWOWA NR 28 W BYDGOSZCZY

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO SZKOŁA PODSTAWOWA NR 28 W BYDGOSZCZY PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO SZKOŁA PODSTAWOWA NR 28 W BYDGOSZCZY OBSZAR JĘZYKOWY PODLEGAJĄCY OCENIE Ocenie nauczyciela języka obcego podlegają: 1. Cztery sprawności językowe: słuchanie,

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Język niemiecki KOD WF/I/st/1

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Język niemiecki KOD WF/I/st/1 KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Język niemiecki KOD WF/I/st/1 2. KIERUNEK: Wychowanie fizyczne 3. POZIOM STUDIÓW 1 : I stopień studia stacjonarne 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: II rok/iv semestr 5. LICZBA

Bardziej szczegółowo

Projekt edukacyjny nr 71 Film im Deutschunterricht Główny cel projektu Opis projektu

Projekt edukacyjny nr 71 Film im Deutschunterricht Główny cel projektu Opis projektu Projekt edukacyjny nr 71 Film im Deutschunterricht Zespół Szkół Przyrodniczo Technicznych CKU w Bojanowie Lider projektu: Izabela Rychlik Nauczyciel wspierający: Magdalena Gosieniecka Główny cel projektu

Bardziej szczegółowo

Drogi Nauczycielu! SERDECZNIE ZAPRASZAMY! Zespół Szkoły Języka Polskiego GLOSSA

Drogi Nauczycielu! SERDECZNIE ZAPRASZAMY! Zespół Szkoły Języka Polskiego GLOSSA Drogi Nauczycielu! Uczysz języka polskiego jako obcego, posiadasz bogatą wiedzę teoretyczną, ale w codziennej praktyce wciąż napotykasz na problemy, z którymi nie potrafisz sobie poradzić? Masz kwalifikacje

Bardziej szczegółowo

Założenia programowe

Założenia programowe Założenia programowe Nauczanie języków obcych w szkole jest ograniczone czasowo (wymiarem godzin lekcyjnych) i tematycznie (programem nauczania) i z przyczyn oczywistych skupia się często na zagadnieniach

Bardziej szczegółowo

Twój matematyczny WEB...

Twój matematyczny WEB... Twój matematyczny WEB... MegaMatma to nie podręcznik MegaMatma.pl to komplet podręczników i zbiorów zadań w jednym miejscu! Blisko 450 artykułów uporządkowanych tematycznie według podstawy programowej,

Bardziej szczegółowo

INNOWACJA PEDAGOGICZNA PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 24 W OLSZTYNIE

INNOWACJA PEDAGOGICZNA PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 24 W OLSZTYNIE INNOWACJA PEDAGOGICZNA PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 24 W OLSZTYNIE 1. Tytuł innowacji Z angielskim za pan brat już od najmłodszych lat 2. Typ innowacji Programowa i organizacyjna: - wprowadzenie zajęć z języka

Bardziej szczegółowo

Mission IELTS 1. ADVANCED LEVEL Bob Obee Mary Spratt

Mission IELTS 1. ADVANCED LEVEL Bob Obee Mary Spratt IELTS 82 FCE 84 CAE 86 CPE 86 BEC 87 KET/PET 87 City & Guilds IESOL/ISESOL 88 The Swansea Levels Test X_Lex 88 LAT: Language Aptitude Test 88 ISE II 89 IGCSE 89 nowość nowość Mission IELTS 1 ADVANCED LEVEL

Bardziej szczegółowo

szkoła języka niemieckiego Intensywne kursy języka niemieckiego

szkoła języka niemieckiego Intensywne kursy języka niemieckiego szkoła języka niemieckiego Intensywne kursy języka niemieckiego wiosna 2017 Solidne podstawy Cały poziom w jeden semestr?* Teraz to możliwe w naszej szkole językowej. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych

Bardziej szczegółowo

Drogi Nauczycielu! SERDECZNIE ZAPRASZAMY! Zespół Szkoły Języka Polskiego GLOSSA

Drogi Nauczycielu! SERDECZNIE ZAPRASZAMY! Zespół Szkoły Języka Polskiego GLOSSA Drogi Nauczycielu! Uczysz języka polskiego jako obcego, posiadasz bogatą wiedzę teoretyczną, ale w codziennej praktyce wciąż napotykasz na problemy, z którymi nie potrafisz sobie poradzić? Masz kwalifikacje

Bardziej szczegółowo

szkoła języka niemieckiego kursy języka niemieckiego

szkoła języka niemieckiego kursy języka niemieckiego szkoła języka niemieckiego kursy języka niemieckiego oferta na rok 2015 / 2016 Dlaczego Structura? Structura Centrum Szkoleniowe to nowoczesna placówka stale poszerzająca zakres swojej działalności. Od

Bardziej szczegółowo

International Baccalaureate (IB) Organization jest organizacją nonprofit z siedzibą w Genewie w Szwajcarii. Zrzesza 1 426 szkół w 117 krajach.

International Baccalaureate (IB) Organization jest organizacją nonprofit z siedzibą w Genewie w Szwajcarii. Zrzesza 1 426 szkół w 117 krajach. Matura Międzynarodowa uznawana jest przez polskie uczelnie i umoŝliwia młodzieŝy dostęp do większości szkół wyŝszych na całym świecie. Matura Międzynarodowa otwiera absolwentom drogę do najlepszych uczelni

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO I ETAP EDUKACYJNY- KLASY I-III

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO I ETAP EDUKACYJNY- KLASY I-III PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO I ETAP EDUKACYJNY- KLASY I-III WYMAGANIA DLA UCZNIA KOŃCZĄCEGO KLASĘ PIERWSZĄ SZKOŁY PODSTAWOWEJ ( ZGODNIE Z NOWĄ PODSTAWĄPROGRAMOWĄ) Uczeń kończący

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego w Szkole Podstawowej nr 18 im. Jana Matejki w Koszalinie (klasy I-III)

Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego w Szkole Podstawowej nr 18 im. Jana Matejki w Koszalinie (klasy I-III) Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego w Szkole Podstawowej nr 18 im. Jana Matejki w Koszalinie (klasy I-III) 1.Zasady oceniania: - oceny są oparte na czytelnych kryteriach znanych uczniom

Bardziej szczegółowo

Zajęcia komputerowe w szkole podstawowej. Wanda Jochemczyk Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów wanda@oeiizk.waw.

Zajęcia komputerowe w szkole podstawowej. Wanda Jochemczyk Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów wanda@oeiizk.waw. Zajęcia komputerowe w szkole podstawowej Wanda Jochemczyk Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów wanda@oeiizk.waw.pl Plan wystąpienia Jakie zmiany w nauczaniu przedmiotów informatycznych?

Bardziej szczegółowo

Kurs General English dla osób dorosłych

Kurs General English dla osób dorosłych Kurs General English dla osób dorosłych Spółka wpisana do rejestru Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO NR KRS 0000340369 Wysokość kapitału

Bardziej szczegółowo

Kurs Intensive General English dla osób dorosłych

Kurs Intensive General English dla osób dorosłych Kurs Intensive General English dla osób dorosłych Spółka wpisana do rejestru Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO NR KRS 0000340369

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Język niemiecki KOD WF/I/st/1

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Język niemiecki KOD WF/I/st/1 KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Język niemiecki KOD WF/I/st/1 2. KIERUNEK: Wychowanie fizyczne 3. POZIOM STUDIÓW 1 : I stopień studia stacjonarne 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: III rok/vi semestr 5. LICZBA

Bardziej szczegółowo

Już wkrótce matura 2008, czyli jak przygotować się do egzaminu?

Już wkrótce matura 2008, czyli jak przygotować się do egzaminu? Scenariusz 3 Już wkrótce matura 2008, czyli jak przygotować się do egzaminu? Scenariusz zajęć dla uczniów klas maturalnych, przeznaczony na godzinę wychowawczą. Cele lekcji: Uczeń powinien: zapoznać się

Bardziej szczegółowo

Bądź spokojny. o wyniki uczniów. Przedstawiamy REPETYTORIUM ZDASZ.TO Egzamin gimnazjalny. Część humanistyczna

Bądź spokojny. o wyniki uczniów. Przedstawiamy REPETYTORIUM ZDASZ.TO Egzamin gimnazjalny. Część humanistyczna Bądź spokojny o wyniki uczniów Komplet materiałów: teoria, zadania, sprawdziany, arkusze Przedstawiamy REPETYTORIUM ZDASZ.TO Egzamin gimnazjalny. Część humanistyczna Drodzy Nauczyciele! REPETYTORIUM zdasz.to

Bardziej szczegółowo

Małopolski Konkurs Języka Niemieckiego dla uczniów gimnazjum rok szkolny 2014/2015 Zakres wymaganej wiedzy i umiejętności uczestników

Małopolski Konkurs Języka Niemieckiego dla uczniów gimnazjum rok szkolny 2014/2015 Zakres wymaganej wiedzy i umiejętności uczestników Zakres wymaganej wiedzy i umiejętności uczestników I. Określenie poziomu wymagań ETAP SZKOLNY Uczniowie przystępujący do etapu szkolnego konkursu powinni wykazywać się znajomością języka na poziomie, jaki

Bardziej szczegółowo

Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego. Test język obcy nowożytny język angielski (poziom podstawowy) Test GA-P1-122

Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego. Test język obcy nowożytny język angielski (poziom podstawowy) Test GA-P1-122 Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego Test język obcy nowożytny język angielski (poziom podstawowy) Test GA-P1-122 Zestaw egzaminacyjny z zakresu języka angielskiego składał się z jedenastu zadań zamkniętych,

Bardziej szczegółowo

Laboratorium Wiedzy REALIZOWANEGO W RAMACH PROJEKTU AKTYWIZACJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO I ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH TERAZ SZKOŁA

Laboratorium Wiedzy REALIZOWANEGO W RAMACH PROJEKTU AKTYWIZACJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO I ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH TERAZ SZKOŁA Laboratorium Wiedzy REALIZOWANEGO W RAMACH PROJEKTU AKTYWIZACJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO I ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH TERAZ SZKOŁA Prowadzący: Piotr Urbaniak 1. CELE PROGRAMU Myślą przewodnią

Bardziej szczegółowo

Język niemiecki IV - opis przedmiotu

Język niemiecki IV - opis przedmiotu Język niemiecki IV - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Język niemiecki IV Kod przedmiotu 09.1-WP-PSChM-JN4-Ć-S14_pNadGenZZU1J Wydział Kierunek Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii

Bardziej szczegółowo

... (miejscowość, data) (pieczątka wykonawcy, nazwa, adres) Propozycja cenowa

... (miejscowość, data) (pieczątka wykonawcy, nazwa, adres) Propozycja cenowa ...... (miejscowość, data) (pieczątka wykonawcy, nazwa, adres) tel...fax...mail... Propozycja cenowa Odpowiadając na zaproszenie do złoŝenia propozycji cenowej na zadanie pn.: Dostawa ksiąŝek, podręczników

Bardziej szczegółowo

REPETYTORIUM ZDASZ.TO

REPETYTORIUM ZDASZ.TO Bądź spokojny o wyniki uczniów Komplet materiałów: teoria, zadania, sprawdziany, arkusze Przedstawiamy REPETYTORIUM ZDASZ.TO Egzamin gimnazjalny Część matematyczno-przyrodnicza Drodzy Nauczyciele! Nowe

Bardziej szczegółowo

Elementy literatury i wiedzy o krajach anglosaskich w nauczaniu języka angielskiego

Elementy literatury i wiedzy o krajach anglosaskich w nauczaniu języka angielskiego INNOWACJA PEDAGOGICZNA w nauczaniu języka angielskiego na poziomie szkoły podstawowej Elementy literatury i wiedzy o krajach anglosaskich w nauczaniu języka angielskiego 1. AUTOR Nauczyciel kontraktowy

Bardziej szczegółowo