PROPOZYCJE TEMATÓW PROJEKTÓW EDUKACYJNYCH DLA UCZNIÓW KLAS DRUGICH GIMNAZJUM W ZBUCZYNIE W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 I.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROPOZYCJE TEMATÓW PROJEKTÓW EDUKACYJNYCH DLA UCZNIÓW KLAS DRUGICH GIMNAZJUM W ZBUCZYNIE W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 I."

Transkrypt

1 PROPOZYCJE TEMATÓW PROJEKTÓW EDUKACYJNYCH DLA UCZNIÓW KLAS DRUGICH GIMNAZJUM W ZBUCZYNIE W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 I. JĘZYK POLSKI: 1. Nie taki diabeł straszny. Przygotowanie gier dydaktycznych na temat lektur szkolnych. Wybranie 3 lektur szkolnych, które staną się tematem gier dydaktycznych. Opracowanie zasad poszczególnych gier. Przygotowanie pytań sprawdzających znajomość lektur. Zaprojektowanie szaty graficznej gier dydaktycznych. Przygotowanie 3 różnych gier dydaktycznych na temat lektur szkolnych. 2. Ekranizacja lektur szkolnych Zapoznanie z ekranizacjami lektur szkolnych Umiejętność dostrzegania różnic między książką a filmem. Wyrobienie przekonania o zasadności czytania. Pogłębienie wiedzy o literaturze i filmie. 3. Wspomnienia domu i czasów dzieciństwa. Tworzenie kroniki, albumu, Ćwiczenie form wypowiedzi, Przeprowadzenie i opracowanie ankiety. 4. Żołnierze niezłomni Kim byli? Kim są? Poznanie faktów historycznych dotyczących okresu II konspiracji ( powojennej ), Witold Pilecki żołnierz artysta człowiek Współczesne utwory literackie i muzyczne dotyczące rotmistrz Pileckiego. 5. Kim są Sprawiedliwi wśród narodów świata Przeprowadzenie badania ankietowego wśród gimnazjalistów na temat polityki okupanta wobec Polaków i Żydów podczas II wojny światowej. Wyjaśnienie pojęcia holokaust. Czym zajmuje się Instytut Jad Washem? Polacy wobec zagłady Żydów bohaterowie z Markowej i Ciepielowa. 6. Etymologia wybranych nazwisk uczniów Zespołu Szkół w Zbuczynie. Wyjaśnienie czym jest etymologia. Historia powstawania nazwisk Różne pochodzenie nazwisk. Najpopularniejsze nazwiska w Polsce i w naszej szkole. Etymologia wybranych nazwisk uczniów i nauczycieli. 1

2 7. Wizerunek anioła w literaturze i sztuce. 8. Rodzaje komizmu i ich współczesne wykorzystanie. II. Historia / WOS: 1. Atak Związku Radzieckiego na Polskę 17 września 1939 roku. Przedstawienie sytuacji międzynarodowej przed wybuchem wojny. Poznanie sytuacji polskich wojsk w obliczu agresji radzieckiej. Charakterystyka warunków, w jakich znalazła się ludność polska na terenach zajętych przez ZSRR. Skutki ataku dla dalszych losów państwa i społeczeństwa polskiego. 2. Jakie autorytety ma młodzież naszego gimnazjum? Cele zadaniowe: Zbadanie, czy młodzież gimnazjum ma autorytety? Promowanie wśród uczniów autorytetów. Poznanie cech, które są wartościowe dla uczniów. Rozwijanie zainteresowań autorytetami. Kształtowanie umiejętności odróżniania autorytetu od idola. Zadania: Sformułowanie pytań związanych z autorytetami. Ułożenie ankiety. Przeprowadzenie ankiety w różnych grupach wiekowych. Zaprezentowanie swojej pracy w postaci prezentacji multimedialnej. 3. Kto spisywał dzieje Polski w średniowieczu? Promowanie średniowiecznej historii Polski Promowanie postaw patriotycznych Rozwijanie umiejętności poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł Zadania: Zapoznanie się z historią średniowieczną dotyczącą życia konkretnej osoby. Zebranie informacji o kronikarzach. Zebranie informacji o kronikach powstałych w średniowieczu. III. JĘZYK ANGIELSKI: 1. Jak pomagać innym? edukacyjny projekt charytatywny Cel ogólny: Podjęcie konkretnych działań charytatywnych i pomoc innym. Cele szczegółowe: Rozpoznanie konkretnych potrzeb w najbliższym środowisku i stworzenie mapy potrzeb ; Włączenie młodzieży do działań o charakterze charytatywnym; Wytyczenie konkretnych zadań i systematyczne ich realizowanie zgodnie z harmonogramem; Zainteresowanie uczniów takimi działaniami, które prowadzą do zrobienia czegoś dobrego i pożytecznego, np.: pomoc ludziom starszym, chorym czy samotnym, pomoc kolegom w nauce, organizowanie akcji charytatywnych, opieka nad miejscami pamięci narodowej; 2

3 Działania prowadzące do spędzania wolnego czasu w sposób aktywny i twórczy, skuteczna walka z nudą; Stosowanie różnych technik informatycznych do pozyskiwania informacji o wolontariacie, sprawne komunikowanie się między sobą, organizowanie i dokumentowanie swojej pracy; Wyrabianie u uczniów postawy przejmowania odpowiedzialności za drugiego człowieka, podejmowania samodzielnych i grupowych decyzji przy wykonywaniu powierzonych zadań; 2. Typical British holiday- Typowe święta brytyjskie. Cel ogólny: Propagowanie kultury brytyjskiej Cele szczegółowe: Poznanie typowych dla Wielkiej Brytanii świąt; Poznanie i zrozumienie typowych dla świąt pojęć, wyrażeń, słownictwa, kolokacji; Umiejętność współpracy w grupie przy dokonaniu wyboru ciekawych, wartych pokazania świąt; Umiejętność przedstawienia wybranych informacji na temat świąt; Przyjęcie postawy tolerancji wobec odmienności kulturowej; Umiejętność korzystania ze słowników, encyklopedii oraz publikacji internetowych; Rozwój umiejętności językowych; Umiejętność zaprezentowania zgromadzonego materiału w atrakcyjnej formie. 3. Kulinarna wycieczka po Wielkiej Brytanii A cooking trip around the UK. Cel ogólny: Propagowanie kultury brytyjskiej Cele szczegółowe: Poznanie typowych dla Wielkiej Brytanii potraw; Poznanie i zrozumienie typowych dla potraw pojęć, wyrażeń, słownictwa, kolokacji; Umiejętność współpracy w grupie przy dokonaniu wyboru ciekawych, wartych pokazania potraw; Umiejętność przedstawienia wybranych informacji na temat potraw; Przyjęcie postawy tolerancji wobec odmienności kulturowej; Umiejętność korzystania ze słowników, encyklopedii oraz publikacji internetowych; Rozwój umiejętności językowych; Umiejętność zaprezentowania zgromadzonego materiału w atrakcyjnej formie. 4. Elementy wiedzy o krajach anglojęzycznych Poszerzenie wiedzy o wybranych krajach anglojęzycznych (Anglia, Szkocja, Walia, Republika Irlandii, Kanada, Stany Zjednoczone Ameryki, Australia i Nowa Zelandia); Zapoznanie z geografią, kulturą, zwyczajami oraz zabytkami historycznymi wybranych krajów anglojęzycznych; Kształtowanie umiejętności korzystania z różnych źródeł informacji; Rozwijanie umiejętności organizowania pracy; Kształtowanie umiejętności pracy w grupie, podejmowania decyzji i komunikowania się; Rozbudzanie pozytywnej postawy i motywacji do nauki języka angielskiego; Rozwijanie odpowiedzialności za wykonaną pracę; Rozwijanie tolerancyjnej postawy wobec innych kultur; Kształtowanie postawy poznawczej, dociekliwości i samodzielności myślenia; 3

4 5. Kalendarz świąt obchodzonych w Wielkiej Brytanii Poznanie dawnych i współczesnych zwyczajów panujących w Wielkiej Brytanii; Przygotowanie kalendarza świąt obchodzonych w Wielkiej Brytanii; Wyrabianie świadomej postawy zmierzającej do podtrzymywania tradycji świątecznych; Doskonalenie twórczego myślenia; Doskonalenie umiejętności korzystania z różnych dostępnych źródeł informacji; Rozwijanie samodzielności i organizacji pracy w grupie; Rozwijanie odpowiedzialności za wykonaną pracę; Rozwijanie tolerancyjnej postawy wobec innych kultur; Kształtowanie postawy poznawczej, dociekliwości i samodzielności myślenia; 6. Brytyjska rodzina królewska. Poznanie Brytyjskiej Rodziny Królewskiej przybliżenie sylwetek jej członków, historii (cechy charakterystyczne, zgromadzenie materiałów źródłowych, ciekawostek, zdjęć, tekstów). Poszerzenie wiedzy kulturowej uczniów oraz rozwijanie tolerancyjnej postawy wobec innych kultur. Kształtowanie umiejętności korzystania z różnych źródeł informacji. Kształcenie językowe w zakresie słownictwa i gramatyki. Wdrażanie uczniów do samodzielnej pracy nad językiem obcym. Wyrabianie zdolności społecznej uczniów, pracy w grupie oraz rozwijanie umiejętności organizowania pracy. Sformułowanie opisów postaci w języku polskim lub angielskim. Kształtowanie postawy poznawczej, dociekliwości i samodzielnego myślenia. 7. Discover Australia! - odkryj Australię Celem projektu jest wprowadzenie elementów wiedzy o jednym z krajów anglojęzycznych- Australii. Uczniowie będą zgłębiać wiedzę na temat Australii szukając informacji geograficznych, historycznych, przyrodniczych oraz ciekawostek o Australii, podzieleni na zespoły. Językiem użytym podczas realizacji projektu będzie zarówno język polski jak i język angielski. Umiejętność pracy w grupie. Rozwijanie samodyscypliny. Korzystał ze źródeł informacji i literatury w języku angielskim. Poszerzanie swojego zasobu środków językowych(leksykalnych, gramatycznych, ortograficznych oraz fonetycznych). Doskonalenie umiejętności zbierania, analizowania, interpretowania oraz selekcjonowania informacji. Przedstawienie efektów pracy własnej i grupowej. IV. JĘZYK NIEMIECKI 1. Jak świętują Boże Narodzenie nasi sąsiedzi (kraje sąsiadujące)? Cel główny: Rozwijanie wiedzy o kulturze i tradycjach krajów sąsiadujących Cele szczegółowe: Kształcenie umiejętności korzystania z różnych źródeł wiedzy; Kształcenie umiejętności korzystania z dóbr kultury; Rozwijanie motywacji do zdobywania wiedzy z dziedziny kulturoznawstwa; 4

5 2. Jak porozumiewać się językiem sztuki obcojęzyczny teatr szkolny. Cel główny: Rozwijanie umiejętności prezentacji siebie Cele szczegółowe: Rozwijanie możliwości pamięciowych; Kształtowanie umiejętności współdziałania w grupie; Rozwijanie indywidualnych zainteresowań i uzdolnień; 3. Feste/Feiertage in Deutschland. Poznanie nazw świąt obchodzonych w Niemczech, słownictwa dotyczącego tych świąt, Tradycje i zwyczaje dotyczące poszczególnych świąt, Propagowanie tolerancji uczniów dla innych kultur. V. JĘZYK ROSYJSKI: 1. PODRÓŻ PO ROSJI - kalendarz na rok szkolny Popularyzacja nauki języków obcych, Zdobycie dodatkowej wiedzy i umiejętności z zakresu elementów realioznawczych państwa, którego języka się uczymy, Praktyczne wykorzystanie technologii informatycznych. 2. Rosja znana i nieznana. O specyfice kultury i mentalności rosyjskiej. Byt i zwyczaje (rosyjski savoir-vivre) Wyjątkowe historie w dziejach kultury rosyjskiej (wielkie miłości, wielkie tajemnice) Kultura mentalna (sztuka ludowa, wybitni przedstawiciele malarstwa, literatury i muzyki rosyjskiej) 3. Jakie podobieństwa oraz różnice dostrzegasz w sposobie obchodzenia świąt w Rosji i w Polsce? Poznanie tradycji i zwyczajów świątecznych Rosjan, Uświadomienie wartości obchodzonych świąt dla obywateli Rosji i Polski, Kształtowanie umiejętności pracy ze słownikiem, Kształtowanie postawy tolerancji i szacunku wobec innych kultur, tradycji, religii. 4. Sankt Petersburg Wenecją Północy. Zdobycie wiedzy na temat walorów turystycznych miasta, jego osobliwości przyrodniczych i architektonicznych, Kształtowanie postawy otwartości i ciekawości wobec kultur innych krajów, a w szczególności Rosji, Umiejętność planowania i organizowania współpracy z innymi, Umiejętność pracy zespołowej. 5. Kuchnia krajów rosyjskojęzycznych. Zapoznanie uczniów z tradycyjnymi potrawami kuchni krajów rosyjskojęzycznych, Kształtowanie pozytywnej postawy wobec innych kultur i obyczajów, 5

6 Umiejętność planowania i organizowania współpracy z innymi, Umiejętność pracy zespołowej. 6. Inscenizacja bajek rosyjskich. Poznanie przez uczniów bajek rosyjskich, Umiejętność planowania i organizowania współpracy z innymi, Kształtowanie postawy otwartości i ciekawości wobec kultur innych krajów, Rozwój umiejętności językowych, Kształtowanie otwartości przed publicznością. 7. Tajga Syberyjska szata roślinna i zwierzęta. Poznanie przez uczniów położenia tajgi, klimatu, typowej roślinności i zwierząt tego regionu, Umiejętność planowania i organizowania współpracy z innymi, Rozwój umiejętności językowych, Umiejętność zaprezentowania zgromadzonego materiału w atrakcyjnej formie. VI. GEOGRAFIA 1. Urbanizacja na kontynentach amerykańskich Wyjaśnienie znaczenia określenia urbanizacja. Wskazanie trudności z dokładnym określeniem liczby ludności w miastach. Zestawienie liczby ludności miastach Ameryki. Wskazanie cech charakterystycznych miast Ameryki Północnej i Ameryki Południowej. Przedstawienie warunków życia w miastach. Zaproponowanie zestawu ciekawych miejsc w wybranych miastach Ameryki. 2. Ludność Rosji Scharakteryzowanie zmian liczby ludności w Rosji w ostatnich latach. Określenie rozmieszczenia ludności kraju i jego przyczyn. Przedstawienie zróżnicowania etnicznego ludności Rosji. Charakterystyka wyznaniowa społeczeństwa rosyjskiego. Przedstawienie warunków ekonomicznych mieszkańców Rosji. Wskazanie głównych konfliktów w społeczeństwie rosyjskim. 3. Jakie jest znaczenie gospodarcze Morza Bałtyckiego? Cele zadaniowe: Sformułowanie szczegółowych pytań wymagających wyjaśnienia. Przygotowanie danych na temat rybołówstwa w akwenie. Określenie typów transportu istotnych dla Morza Bałtyckiego. Wskazanie zasobów surowców na terenie akwenu. Porównanie znaczenia gospodarczego Bałtyku z wybranymi akwenami o podobnej wielkości. Sformułowanie wniosków dotyczących zagadnienia. 4. Jakie są efekty procesów geologicznych w dolinie Wisły? Cele zadaniowe: Sformułowanie szczegółowych pytań wymagających wyjaśnienia. 6

7 Określenie procesów geologicznych zachodzących w różnych częściach biegu rzek. Wskazanie efektów działalności procesów geologicznych w dolinach rzecznych. Zilustrowanie efektów działalności procesów w biegu górnym, środkowym i dolnym Wisły. Wskazanie znaczenia działalności procesów geologicznych dla obszarów położonych nad brzegami Wisły. Sformułowanie wniosków dotyczących zagadnienia. 5. Ludność Rosji. Cele zadaniowe: Scharakteryzowanie zmian liczby ludności w Rosji w ostatnich latach, Określenie rozmieszczenia ludności kraju i jego przyczyn, Przedstawienie zróżnicowania etnicznego ludności Rosji, Charakterystyka wyznaniowa społeczeństwa rosyjskiego, Przedstawienie warunków ekonomicznych mieszkańców Rosji, Wskazanie głównych konfliktów w społeczeństwie rosyjskim. VII. BIOLOGIA: 1. Tajemniczy świat zmysłów. Rozwijanie zainteresowań przyrodniczych uczniów. Planuje, wykonuje i dokumentuje doświadczenia badające współpracę narządów smaku i węchu w odbiorze wrażeń smakowych. Planuje, wykonuje i dokumentuje doświadczenie dotyczące powstawania obrazu na siatkówce. Planuje, wykonuje i dokumentuje doświadczenie ukazujące przewodzenie drgań przez kości czaszki. Planuje, wykonuje i dokumentuje doświadczenie ukazujące znaczenie trąbki słuchowej. Planuje, wykonuje i dokumentuje doświadczenie Mariottea jako dowodu istnienia plamki ślepej. Wykonuje makietę skóry. Interpretuje wyniki i formułuje wnioski z wykorzystaniem wiedzy biologicznej. 2. Czy nasze działania wpływają na globalne ocieplenie? Określenie przyczyn powstania efektu cieplarnianego, Określenie skutków efektu cieplarnianego, Wskazanie skutków ocieplenia klimatu na ziemi, Uzasadnienie konieczności stosowania alternatywnych źródeł energii, Wskazanie sposobów gospodarowania energią w sposób bardziej odpowiedzialny, Przygotowanie prezentacji multimedialnej. 3. Od poczęcia do narodzin. Wyróżnia okresy w życiu prenatalnym człowieka. Podaje kryterium podziału rozwoju człowieka przed narodzeniem na okres zarodkowy i płodowy. Charakteryzuje rozwój zarodkowy i płodowy. Przedstawia rodzaje błon płodowych i podaje ich rolę. 7

8 Rozróżnia procesy prowadzące do rozwoju bliźniąt jednojajowych i dwujajowych. Wykonuje prezentację multimedialną i modele przestrzenne ilustrujące rozwój zarodkowy i płodowy człowieka. 4. Jakie są formy ochrony przyrody w Polsce? Wymienia formy ochrony przyrody. Podaje nazwy parków narodowych i krajobrazowych oraz rezerwatów przyrody położonych najbliżej miejsca zamieszkania. Wymienia cele ochrony gatunkowej w Polsce. Podaje przykłady roślin, zwierząt, grzybów i porostów objętych ochroną gatunkową w Polsce. Podaje przykłady działań podejmowanych w ramach ochrony czynnej. Wskazuje na mapie Polski parki narodowe. Charakteryzuje formy ochrony przyrody w Polsce. Charakteryzuje wybrane parki narodowe. Opisuje wybrane rezerwaty przyrody. Przedstawia walory parków krajobrazowych w swoim województwie. Wykonuje prezentację multimedialną. VIII. CHEMIA: 1. Po co sole w kuchni? Omówienie budowy soli. Wyjaśnienie zasad nazewnictwa soli. Wyszukanie produktów spożywczych zawierających sole. Zestawienie produktów spożywczych i soli w nich zawartych. Określenie roli soli w tych produktach. 2. Krzyżówki chemiczne Cel: Opracowanie krzyżówek i rebusów z wykorzystaniem materiału programowego kl. I i ii chemia nieorganiczna. 3. Skala ph przydatność skali w życiu codziennym. 4. Dwutlenek węgla pożyteczny czy szkodliwy? IX. FIZYKA: 1. Jak zbadać zjawisko rozszerzalności temperaturowej cieczy? Wyjaśnienie zjawiska rozszerzalności temperaturowej cieczy. Zaprojektowanie odpowiedniego doświadczenia. Wykonanie doświadczenia. Opracowanie wyników doświadczenia. Sformułowanie wniosków. 8

9 2. Ekstremalne ciśnienia. Poznanie miejsc w przyrodzie o ekstremalnych ciśnieniach ( wysokie góry, głębiny morskie), Wpływ ekstremalnych ciśnień na zdrowie i życie człowieka. 3. Jednostki miar i wag na mapie świata. Poznanie jednostek miar i wag w różnych państwach, Stworzenie mapy świata z jednostkami. 4. Sąd nad fizyką 5. W jaki sposób prawa fizyki są wykorzystywane w naszych domach? X. MATEMATYKA: 1. Czy wiesz, że geometria jest wokół Ciebie? Uczeń rozpoznaje przykłady zastosowania geometrii w życiu codziennym Wykonuje i opisuje siatki i modele brył Wykonuje konstrukcje wielokątów foremnych Zna zasady symetrii Zna zasady powstawania fraktali 2. Co wiemy o graniastosłupach? Cel główny: Wyrobienie nawyku samodzielnego poszukiwania informacji oraz łącznej analizy informacji pochodzących z różnych źródeł Cele szczegółowe: Zaprojektowanie siatek i wykonanie modeli graniastosłupów o różnych podstawach; Zauważanie brył w otaczającym nas świecie; Stosowanie poznanych wzorów na pola powierzchni i objętości w zadaniach z treścią z życia codziennego; Wykonanie prezentacji multimedialnej o poznanych bryłach w programie powerpoint 3. Nasza szkoła w procentach. Cel główny: Poznanie rozwoju liczebności i składu osobowego naszej szkoły Cele szczegółowe: Poznanie elementów historii szkoły; Wyłonienie długoletnich pracowników szkoły; Doskonalenie umiejętności działań na procentach; Zbieranie i opracowywanie danych. 4. Czy matematyka może być ciekawa? ciekawostki matematyczne, zagadki, rebusy. XI. INFORMATYKA/Zajęcia techniczne/edukacja dla bezpieczeństwa: 1. Czy umiem udzielić pierwszej pomocy? 9

10 Zapoznanie uczniów z podstawowymi czynnościami ratowniczymi w warunkach nieobecności osób dorosłych, Uświadomienie uczniom moralnego i prawego obowiązku udzielania pierwszej pomocy. Uczeń wie, jak zadbać o bezpieczeństwo swoje i poszkodowanego, Zna numery alarmowe, Potrafi wezwać służby ratownicze w miejsce wypadku, Podaje precyzyjną informację na temat wypadku, 2. Czy potrafię bezpiecznie dotrzeć do swojej szkoły? Kształtowanie umiejętności bezpiecznego zachowania się ucznia na drodze, Poznanie i przestrzeganie podstawowych zasad bezpiecznego poruszania się po drogach, Poznawanie skutków niewłaściwych zachowań i kształtowanie umiejętności ich przewidywania. Uczeń zna ogólne zasady ruchu drogowego, Zna zasadę poruszania się lewą stroną jezdni, przechodzenia przez jezdnię po pasach lub zielonym świetle, Pamięta o posiadaniu świateł odblaskowych w warunkach ograniczonej widoczności, Przestrzega zakaz poruszania się po drogach, Zna zasady bezpiecznego zachowania się na przystankach i w środkach komunikacji publicznej. 3. BHP podczas pracy z urządzeniami elektrycznymi Zasady korzystania. Umiejętność zachowania się w razie awarii. Usuwanie skutków awarii. 4. Wycieczki rowerowe multimedialny przewodnik po okolicach Zbuczyna. Gromadzenie informacji, zdjęć oraz ciekawostek historycznych, etnograficznych, architektonicznych i krajobrazowych z okolic Zbuczyna. Opracowanie propozycji tras rowerowych. Zachęcenie do alternatywnych sposobów spędzania wolnego czasu. Dobre rady: Jak przygotować się do wycieczki rowerowej? i Jak dbać o bezpieczeństwo własne i innych podczas wycieczki? Przygotowanie ciekawej graficznie prezentacji w Power Point. 5. Cyberprzemoc. Skutki cyberprzemocy Odpowiedzialność karna. 6. Prawo autorskie Rodzaje licencji oprogramowania. Korzystanie z oprogramowania legalnego i pirackiego Odpowiedzialność karna. 10

11 7. Przydatne algorytmy - Obliczanie współczynnika BMI, ilości przeżytych dni, dnia tygodnia dla określonej daty, itd. Projektowanie arkuszy obliczeniowych w programie Excel z użyciem matematycznych algorytmów. Poszukiwanie ciekawych algorytmów matematycznych. Rozwijanie umiejętności posługiwania się narzędziami Excela. XII. PLASTYKA / Zajęcia artystyczne / Zajęcia techniczne: 1. Kwiat interpretacja tematu z zastosowaniem różnych technik artystycznych. Zapoznanie z różnymi technikami artystycznymi (fotografia, rysunek, malarstwo, płaskorzeźba, kolaż, forma przestrzenna). Działanie Wykonanie pracy podanymi technikami. Dokumentacja działań w postaci zdjęć/filmu Prezentacja: Wystawa prac, prezentacja zdjęć / prezentacja multimedialna z przebiegu realizacji projektu. 2. Czas na coś słodkiego. Zapoznanie z recepturą sporządzanego ciasta/ciastek. Poznanie pochodzenia składników i ich wartości odżywczej. Kształcenie umiejętności posługiwania się podstawowymi urządzeniami gospodarstwa domowego (mikser, waga, piekarnik). Przyswajanie wiadomości na temat bezpieczeństwa podczas pracy w kuchni. Działanie Samodzielne wykonanie ciasta/ ciastek. Posługiwanie się urządzeniami gospodarstwa domowego. Dokumentowanie działań w postaci zdjęć/filmu Prezentacja: Prezentacja swojego wyrobu, zdjęć/filmu. Publikacja przepisu na ciasto/ciastka. 3. Wielkanoc w kuchni i przy stole. Poznanie tradycji wielkanocnych. Dekoracje stołu i potraw wielkanocnych. Przepisy na potrawy wielkanocne. 4. Ocalić od zapomnienia najstarsze pomniki na cmentarzu w Zbuczynie. Zdobycie informacji z różnych źródeł na temat cmentarza, Fotografowanie pomników, Prezentacja w formie wystawy lub multimedialna. 5. Nowe oblicza sztuki sztuka ulicy. Poznanie nowych akcji artystycznych np. Flash mob, mural itp. 11

12 Wyrażanie własnej opinii na temat przykładów sztuki ulicy, Rozróżnienie granicy pomiędzy sztuką a wandalizmem, Prezentacja w formie wystawy lub multimedialna. 6. Czas na deser ciasto. Zapoznanie się z recepturą sporządzanego ciasta, Poznanie pochodzenia składników i ich wartości odżywczej Kształcenie umiejętności posługiwania się podstawowymi urządzeniami gospodarstwa domowego (mikser, waga, piekarnik), Przyswajanie wiadomości na temat bezpieczeństwa podczas pracy w kuchni Samodzielne wykonanie ciasta, Dokumentacja działań w postaci zdjęć, Prezentacja swojego wyrobu, zdjęć, publikacja przepisu na ciasto. XIII. WYCHOWANIE FIZYCZNE: 1. Wybitni sportowcy naszej gminy. Zapoznanie z osiągnięciami sportowców z naszej gminy. Poznanie dróg dojścia do sukcesu. Propagowanie wysiłku fizycznego wśród młodzieży. Zasada fair play. 2. Dlaczego nie wszyscy ćwiczą na lekcjach wychowania fizycznego? Zalety aktywności fizycznej, Przygotowanie ankiety badawczej, Opracowanie i przedstawienie wyników ankiety w formie prezentacji multimedialnej. 3. Wpływ aktywności fizycznej i zdrowego odżywiania na przyswajanie wiedzy. Wpływ aktywności na przyswajanie wiedzy, Wpływ zdrowego odżywiania na przyswajanie wiedzy, Przygotowanie gazetki. 4. Organizacja turnieju badmintona w Gimnazjum im. Jana Pawła II w Zbuczynie Historia badmintona. Przepisy badmintona Wybór systemu rozgrywek. Przeprowadzenie turnieju. Przygotowanie prezentacji multimedialnej. 5. Nawyki żywieniowe uczniów Gimnazjum im. Jana Pawła II w Zbuczynie. Wyjaśnienie pojęcia nawyki żywieniowe. Przedstawienie zasad prawidłowego odżywiania. Ułożenia ankiety badającej nawyki żywieniowe uczniów. Przeprowadzenie i podsumowanie wyników ankiety. Przygotowanie prezentacji multimedialnej. 12

13 XIV. RELIGIA: 1. Jan Paweł II apostoł narodów Przybliżenie nauczania Jana Pawła II, Formy realizacji nauczania Jana Pawła II w naszym środowisku, Kształtowanie postawy apostolskiej wśród uczniów. 2. Jakie zadania stawia Jan Paweł II przed dzisiejszą młodzieżą? Poszerzenie wiedzy na temat nauczania Jana Pawła II zawarte w homiliach wygłoszonych podczas Światowych Dni Młodzieży. Daty i hasła Światowych Dni Młodzieży, Wybór cytatów, Zadania jakie stawia przed dzisiejszą młodzieżą Jan Paweł II, Przygotowanie scenariusz inscenizacji ( wybór i analiza). 3. Spotkania młodzieży na Polach Lednickich. Zapoznanie się z historią i tematyką spotkań, Poznanie znaczenia symboli lednickich, Promowanie wśród młodzieży chrześcijańskiej formy spędzania wolnego czasu. Zadania: Przygotowanie hasła i plakatu zachęcającego do wzięcia udziału w spotkaniu w Lednicy, Przygotowanie prezentacji ukazującej historię i tematykę dotychczasowych spotkań. 4. Śpiewem i tańcem chwalmy Go. Poznanie znaczenia śpiewu i tańca jako formy modlitwy i ewangelizacji, Umiejętne wykorzystanie talentów otrzymanych od boga jako formy ewangelizacji innych. Zadania: Przygotowanie gazetki z wybranymi cytatami ukazującymi znaczenie śpiewu i tańca w życiu chrześcijanina, Zaprezentowanie wybranej piosenki religijnej, przygotowanie strojów i choreografii. 13

14 Spis propozycji tematów edukacyjnych I. JĘZYK POLSKI: Nie taki diabeł straszny. Przygotowanie gier dydaktycznych na temat lektur szkolnych Ekranizacja lektur szkolnych Wspomnienia domu i czasów dzieciństwa Żołnierze niezłomni Kim byli? Kim są? Kim są Sprawiedliwi wśród narodów świata Etymologia wybranych nazwisk uczniów Zespołu Szkół w Zbuczynie Wizerunek anioła w literaturze i sztuce Rodzaje komizmu i ich współczesne wykorzystanie II. Historia / WOS: Atak Związku Radzieckiego na Polskę 17 września 1939 roku Jakie autorytety ma młodzież naszego gimnazjum? Kto spisywał dzieje Polski w średniowieczu?... 2 III. JĘZYK ANGIELSKI: Jak pomagać innym? edukacyjny projekt charytatywny Typical British holiday- Typowe święta brytyjskie Kulinarna wycieczka po Wielkiej Brytanii A cooking trip around the UK Elementy wiedzy o krajach anglojęzycznych Kalendarz świąt obchodzonych w Wielkiej Brytanii Brytyjska rodzina królewska Discover Australia! - odkryj Australię... 4 IV. JĘZYK NIEMIECKI Jak świętują Boże Narodzenie nasi sąsiedzi (kraje sąsiadujące)? Jak porozumiewać się językiem sztuki obcojęzyczny teatr szkolny Feste/Feiertage in Deutschland V. JĘZYK ROSYJSKI: PODRÓŻ PO ROSJI - kalendarz na rok szkolny Rosja znana i nieznana. O specyfice kultury i mentalności rosyjskiej Jakie podobieństwa oraz różnice dostrzegasz w sposobie obchodzenia świąt w Rosji i w Polsce? Sankt Petersburg Wenecją Północy Kuchnia krajów rosyjskojęzycznych Inscenizacja bajek rosyjskich Tajga Syberyjska szata roślinna i zwierzęta VI. GEOGRAFIA Urbanizacja na kontynentach amerykańskich

15 2. Ludność Rosji Jakie jest znaczenie gospodarcze Morza Bałtyckiego? Jakie są efekty procesów geologicznych w dolinie Wisły? Ludność Rosji VII. BIOLOGIA: Tajemniczy świat zmysłów Czy nasze działania wpływają na globalne ocieplenie? Od poczęcia do narodzin Jakie są formy ochrony przyrody w Polsce?... 8 VIII. CHEMIA: Po co sole w kuchni? Krzyżówki chemiczne Skala ph przydatność skali w życiu codziennym Dwutlenek węgla pożyteczny czy szkodliwy?... 8 IX. FIZYKA: Jak zbadać zjawisko rozszerzalności temperaturowej cieczy? Ekstremalne ciśnienia Jednostki miar i wag na mapie świata Sąd nad fizyką W jaki sposób prawa fizyki są wykorzystywane w naszych domach?... 9 X. MATEMATYKA: Czy wiesz, że geometria jest wokół Ciebie? Co wiemy o graniastosłupach? Nasza szkoła w procentach Czy matematyka może być ciekawa? ciekawostki matematyczne, zagadki, rebusy... 9 XI. INFORMATYKA/Zajęcia techniczne/edukacja dla bezpieczeństwa: Czy umiem udzielić pierwszej pomocy? Czy potrafię bezpiecznie dotrzeć do swojej szkoły? BHP podczas pracy z urządzeniami elektrycznymi Wycieczki rowerowe multimedialny przewodnik po okolicach Zbuczyna Cyberprzemoc Prawo autorskie Przydatne algorytmy - Obliczanie współczynnika BMI, ilości przeżytych dni, dnia tygodnia dla określonej daty, itd XII. PLASTYKA / Zajęcia artystyczne / Zajęcia techniczne: Kwiat interpretacja tematu z zastosowaniem różnych technik artystycznych Czas na coś słodkiego Wielkanoc w kuchni i przy stole

16 4. Ocalić od zapomnienia najstarsze pomniki na cmentarzu w Zbuczynie Nowe oblicza sztuki sztuka ulicy Czas na deser ciasto XIII. WYCHOWANIE FIZYCZNE: Wybitni sportowcy naszej gminy Dlaczego nie wszyscy ćwiczą na lekcjach wychowania fizycznego? Wpływ aktywności fizycznej i zdrowego odżywiania na przyswajanie wiedzy Organizacja turnieju badmintona w Gimnazjum im. Jana Pawła II w Zbuczynie Nawyki żywieniowe uczniów Gimnazjum im. Jana Pawła II w Zbuczynie XIV. RELIGIA: Jan Paweł II apostoł narodów Jakie zadania stawia Jan Paweł II przed dzisiejszą młodzieżą? Spotkania młodzieży na Polach Lednickich Śpiewem i tańcem chwalmy Go

Are you superstitious? Przesądy w kulturze angielskiej i polskiej.

Are you superstitious? Przesądy w kulturze angielskiej i polskiej. Are you superstitious? Przesądy w kulturze angielskiej i polskiej. pogłębianie wiedzy w zakresie znajomości krajów anglojęzycznych oraz ich tradycji i kultury, pogłębianie wiedzy w zakresie słownictwa

Bardziej szczegółowo

Tematy projektów edukacyjnych na rok szkolny 2014 / 2015

Tematy projektów edukacyjnych na rok szkolny 2014 / 2015 Tematy projektów edukacyjnych na rok szkolny 2014 / 2015 język niemiecki - Joanna Wojtaczka 1. Ile niemieckiego jest w polskim, czyli germanizmy w naszym otoczeniu Zadania projektu uczniowie badają ślady

Bardziej szczegółowo

Moja mała Ojczyzna Program ścieżki - edukacja regionalna - dziedzictwo kulturowe w regionie rawskim.

Moja mała Ojczyzna Program ścieżki - edukacja regionalna - dziedzictwo kulturowe w regionie rawskim. Moja mała Ojczyzna Program ścieżki - edukacja regionalna - dziedzictwo kulturowe w regionie rawskim. Program szkoły zakłada wychowanie i przygotowanie człowieka do rozumienia otaczającego go świata. Człowiek

Bardziej szczegółowo

PROPOZYCJE PROJEKTÓW EDUKACYJNYCH

PROPOZYCJE PROJEKTÓW EDUKACYJNYCH PROPOZYCJE PROJEKTÓW EDUKACYJNYCH (każdy projekt opisany jest na oddzielnej stronie) Fizyka jest wszędzie człowiek to też maszyna. Cel ogólny: Porównanie funkcjonowania człowieka do działania doskonale

Bardziej szczegółowo

Czym jest nauczanie dwujęzyczne?

Czym jest nauczanie dwujęzyczne? Języka obcego nauczymy się lepiej kiedy będzie nam on służył do przyswojenia sobie czegoś więcej niż tylko jego samego Jean Duverger Czym jest nauczanie dwujęzyczne? Od pewnego czasu można zauważyć wzrost

Bardziej szczegółowo

POZNAJEMY KRAJE EUROPEJSKIE

POZNAJEMY KRAJE EUROPEJSKIE Projekt szkolny POZNAJEMY KRAJE EUROPEJSKIE pod hasłem: NASZ WSPÓLNY DOM EUROPA AUTORZY: W. Mataczyńska M. Nowak A. Wasela E. Wawrzyk NAUCZYCIEL KOORDYNATOR : WSTĘP Edukacja europejska powinna być rozpoczęta

Bardziej szczegółowo

Program Wychowawczy Społecznego Gimnazjum Stowarzyszenia Muzyków Polskich PRO ARTE w Łodzi

Program Wychowawczy Społecznego Gimnazjum Stowarzyszenia Muzyków Polskich PRO ARTE w Łodzi Program Wychowawczy Społecznego Gimnazjum Stowarzyszenia Muzyków Polskich PRO ARTE w Łodzi Nadrzędnym celem wychowawczym Społecznego Gimnazjum Stowarzyszenia Muzyków Polskich PRO ARTE jest wspomaganie

Bardziej szczegółowo

4. Kartka z kalendarza opis festiwalu lub święta w wybranych krajach anglojęzycznych.

4. Kartka z kalendarza opis festiwalu lub święta w wybranych krajach anglojęzycznych. Tematy ogólne projektów uczniowskich z języków obcych. 1. Podróż moich marzeń opis miejsca w Wielkiej Brytanii. 2. Podróż moich marzeń opis miejsca w Stanach Zjednoczonych. 3. Podróż moich marzeń opis

Bardziej szczegółowo

Legionowo, r. mgr Alicja Sitkowska-Warda

Legionowo, r. mgr Alicja Sitkowska-Warda Legionowo, 23.02.2016 r. mgr Alicja Sitkowska-Warda Program innowacji Obserwuję, badam, odkrywam jest skierowany do uczniów I etapu edukacyjnego. Program innowacji będzie realizowany podczas zajęć pozalekcyjnych

Bardziej szczegółowo

BUILDING CULTURAL AWARENESS AND ENGLISH TO CHILDREN COMMUNICATION ABILITIES IN TEACHING KOŁO JĘZYKOWO TEATRALNE

BUILDING CULTURAL AWARENESS AND ENGLISH TO CHILDREN COMMUNICATION ABILITIES IN TEACHING KOŁO JĘZYKOWO TEATRALNE KOŁO JĘZYKOWO TEATRALNE THE MASK TYTUŁ PROGRAMU: BUILDING CULTURAL AWARENESS AND COMMUNICATION ABILITIES IN TEACHING ENGLISH TO CHILDREN Przedmiot: Pozalekcyjne Koło Zainteresowań Języka Angielskiego Program

Bardziej szczegółowo

Propozycja szkolnych projektów w roku szkolnym 2015/2016

Propozycja szkolnych projektów w roku szkolnym 2015/2016 Propozycja szkolnych projektów w roku szkolnym 2015/2016 GRUPA PRZEDMIOTÓW TEMAT OPIEKUN PROJEKTU Przedmioty Humanistyczne a) język angielski Advertisements show your creativity A.Witkowska- Szczepańska

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH TRZY KULTURY W TRÓJCE PRZEZNACZONY DO REALIZACJI W ZESPOLE SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 3 W ŁODZI

PROGRAM ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH TRZY KULTURY W TRÓJCE PRZEZNACZONY DO REALIZACJI W ZESPOLE SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 3 W ŁODZI Marta Oleńska Anna Pęczek Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Łodzi SPIS TREŚCI PROGRAM ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH TRZY KULTURY W TRÓJCE PRZEZNACZONY DO REALIZACJI W ZESPOLE SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 3

Bardziej szczegółowo

SZKOLNA LISTA PROJEKTÓW EDUKACYJNYCH Temat projektu Cele projektu Imię i nazwisko opiekuna projektu

SZKOLNA LISTA PROJEKTÓW EDUKACYJNYCH Temat projektu Cele projektu Imię i nazwisko opiekuna projektu SZKOLNA LISTA PROJEKTÓW EDUKACYJNYCH 2016-2017 Lp. Temat projektu Cele projektu Imię i nazwisko opiekuna projektu 1. Deutsche Küche und ihre Spezialitäten (kuchnia niemiecka i jej speciały) 2. Les Polonais

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY ZASTAW TEMATÓW PROJEKTÓW EDUKACYJNYCH W ROKU SZKOLNYM 2014/2015

SZKOLNY ZASTAW TEMATÓW PROJEKTÓW EDUKACYJNYCH W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 SZKOLNY ZASTAW TEMATÓW PROJEKTÓW EDUKACYJNYCH W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 NAUCZYCIEL ODPOWIEDZIALNY TEMAT Język polski 1. Lekturowe zgaduj zgadula - tworzymy karty edukacyjne do wybranych lektur. 2. Poznajemy

Bardziej szczegółowo

Tematy projektów edukacyjnych w roku szkolnym 2016/2017.

Tematy projektów edukacyjnych w roku szkolnym 2016/2017. Lp. Tematy projektów edukacyjnych w roku szkolnym 2016/2017. Temat projektu Problem do rozwiązania/ Cele projektu Opiekun 1. Jak można zmierzyć wysokość drzewa? 2. Obyczajowość Świąt Bożego Narodzenia

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAPRAWCZY MAJĄCY NA CELU POPRAWĘ WYNIKÓW SPRAWDZIANU ZEWNĘTRZNEGO KLAS SZÓSTYCH PRZYJĘTY PRZEZ RADĘ PEDAGOGICZNĄ W DNIU 3 GRUDNIA 2012 R.

PROGRAM NAPRAWCZY MAJĄCY NA CELU POPRAWĘ WYNIKÓW SPRAWDZIANU ZEWNĘTRZNEGO KLAS SZÓSTYCH PRZYJĘTY PRZEZ RADĘ PEDAGOGICZNĄ W DNIU 3 GRUDNIA 2012 R. PROGRAM NAPRAWCZY MAJĄCY NA CELU POPRAWĘ WYNIKÓW SPRAWDZIANU ZEWNĘTRZNEGO KLAS SZÓSTYCH PRZYJĘTY PRZEZ RADĘ PEDAGOGICZNĄ W DNIU 3 GRUDNIA 2012 R. KONSULTOWANY Z RODZICAMI W DNIU 17 LISTOPADA 2012 R. Jakość

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY. SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 9 Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Warszawie na lata 2014-2017

KONCEPCJA PRACY. SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 9 Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Warszawie na lata 2014-2017 KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 9 Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Warszawie na lata 2014-2017 Koncepcja pracy szkoły została opracowana w oparciu o: Ustawę o systemie oświaty z dnia 7 września

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY EDUKACYJNE DLA KLASY I GIMNAZJUM W ROKU SZKOLNYM 2015/2016

PROJEKTY EDUKACYJNE DLA KLASY I GIMNAZJUM W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 imię i nazwisko nauczyciela PROJEKTY EDUKACYJNE DLA KLASY I GIMNAZJUM W ROKU SZKOLNYM 015/016 klasa temat projektu forma opis czas realizacji JĘZYK POLSKI sposób prezentacji Aneta Gromanowska Kronika naszej

Bardziej szczegółowo

Mapa niewyczerpane źródło informacji

Mapa niewyczerpane źródło informacji Mapa niewyczerpane źródło informacji Opis: Program powstał, ponieważ uczniowie mają problem w posługiwaniu się mapą i skalą. Mają kłopoty z orientacją na mapie oraz odczytywaniem informacji z różnych typów

Bardziej szczegółowo

SCENARIUSZ LEKCJI. TEMAT LEKCJI: Budowa atomu. Układ okresowy pierwiastków chemicznych. Promieniotwórczość naturalna i promieniotwórczość sztuczna

SCENARIUSZ LEKCJI. TEMAT LEKCJI: Budowa atomu. Układ okresowy pierwiastków chemicznych. Promieniotwórczość naturalna i promieniotwórczość sztuczna SCENARIUSZ LEKCJI OPRACOWANY W RAMACH PROJEKTU: INFORMATYKA MÓJ SPOSÓB NA POZNANIE I OPISANIE ŚWIATA. PROGRAM NAUCZANIA INFORMATYKI Z ELEMENTAMI PRZEDMIOTÓW MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZYCH Autorzy scenariusza:

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY PUBLICZNEGO GIMNAZJUM NR 6 im. JANA PAWŁA II w Białej Podlaskiej

KONCEPCJA PRACY PUBLICZNEGO GIMNAZJUM NR 6 im. JANA PAWŁA II w Białej Podlaskiej KONCEPCJA PRACY PUBLICZNEGO GIMNAZJUM NR 6 im. JANA PAWŁA II w Białej Podlaskiej Misją szkoły jest rozwijanie kompetencji określonych w zaleceniach Parlamentu Europejskiego z roku 2006 oraz kształtowanie

Bardziej szczegółowo

PLAN DZIAŁAŃ OPIEKUŃCZO WYCHOWAWCZYCH PRZEWIDZIANY DO REALIZACJI W ŚWIETLICY SZKOLNEJ W LATACH 2012 2015

PLAN DZIAŁAŃ OPIEKUŃCZO WYCHOWAWCZYCH PRZEWIDZIANY DO REALIZACJI W ŚWIETLICY SZKOLNEJ W LATACH 2012 2015 PLAN DZIAŁAŃ OPIEKUŃCZO WYCHOWAWCZYCH PRZEWIDZIANY DO REALIZACJI W ŚWIETLICY SZKOLNEJ W LATACH 2012 2015 Zadania edukacyjne 1. Kształtowanie postawy, szacunku, życzliwości i tolerancji Cele szczegółowe

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY EDUKACYJNE ROK SZKOLNY 2016/2017

PROJEKTY EDUKACYJNE ROK SZKOLNY 2016/2017 PROJEKTY EDUKACYJNE ROK SZKOLNY 2016/2017 Temat: Czy literaci interesowali się moim miastem? Opiekun: Joanna Sałata 1. propagowanie wśród młodzieży patriotyzmu lokalnego, 2. poznawanie lokalnej historii,

Bardziej szczegółowo

Pomyśl Policz - Pokaż, czyli eksperyment w matematyce

Pomyśl Policz - Pokaż, czyli eksperyment w matematyce Program dodatkowych zajęć z matematyki Pomyśl Policz - Pokaż, czyli eksperyment w matematyce Zajęcia realizowane w ramach projektu One Two Three - eksperymentujemy z matematyką i językiem angielskim -

Bardziej szczegółowo

SZKOLNE KOŁO PRZYRODNICZE

SZKOLNE KOŁO PRZYRODNICZE SZKOLNE KOŁO PRZYRODNICZE PROGRAM ZAJĘĆ Kamila Wyleżek ROK SZKOLNY 2015/2016 CHARAKTERYSTYKA PROGRAMU Program zajęć szkolnego koła przyrodniczego przeznaczony jest dla uczniów klas gimnazjum oraz I przysposabiającej

Bardziej szczegółowo

AUTORSKI PROGRAM ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS I-II GIMNAZJUM W STRONĘ NOWOCZESNEJ PRACY DYDAKTYCZNEJ

AUTORSKI PROGRAM ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS I-II GIMNAZJUM W STRONĘ NOWOCZESNEJ PRACY DYDAKTYCZNEJ AUTORSKI PROGRAM ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS I-II GIMNAZJUM W RAMACH PROJEKTU COACHING i TUTORING W STRONĘ NOWOCZESNEJ PRACY DYDAKTYCZNEJ Autor: mgr Krzysztof Otfinowski Tytuł: Poznawanie

Bardziej szczegółowo

Propozycje tematów projektów gimnazjalnych 2016/2017

Propozycje tematów projektów gimnazjalnych 2016/2017 Propozycje tematów projektów gimnazjalnych 2016/2017 Nazwisko i imię nauczyciela Przedmiot Tematy projektów Czarnecka-Akus Bożena Język polski 1. Książki, które czytają gimnazjaliści. 2. Siedleccy poeci.

Bardziej szczegółowo

Tryb ustalania i podwyższania oceny semestralnej oceny semestralnej, końcoworocznej:

Tryb ustalania i podwyższania oceny semestralnej oceny semestralnej, końcoworocznej: Przedmiotowy system oceniania geografia gimnazjum Przedmiotowy system oceniania z geografii w gimnazjum opracowany w oparciu o : 1. Podstawę programową. 2. Rozporządzenie MEN z dnia 21.03.2001r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

Projekt edukacyjny Tydzień języków obcych. Autorki: Justyna Krawczyk Anita Morawska Wasielak. Granice mojego języka są granicami mojego świata

Projekt edukacyjny Tydzień języków obcych. Autorki: Justyna Krawczyk Anita Morawska Wasielak. Granice mojego języka są granicami mojego świata Granice mojego języka są granicami mojego świata Ludwik Wittgenstein. Projekt edukacyjny Tydzień języków obcych Autorki: Justyna Krawczyk Anita Morawska Wasielak 1 I. Założenia projektu Celem projektu

Bardziej szczegółowo

Wychowanie patriotyczne. Plan pracy

Wychowanie patriotyczne. Plan pracy Katowice 10.09 2016r. Wychowanie patriotyczne Plan pracy Założeniem programu jest przygotowanie ucznia szkoły podstawowej do obywatelskiej i patriotycznej aktywności w społeczeństwie obywatelskim i wyposażenie

Bardziej szczegółowo

Opinia dotycząca senackiego projektu ustawy o zmianie ustawy o języku polskim oraz o zmianie niektórych innych ustaw (druk nr 968)

Opinia dotycząca senackiego projektu ustawy o zmianie ustawy o języku polskim oraz o zmianie niektórych innych ustaw (druk nr 968) Opinia dotycząca senackiego projektu ustawy o zmianie ustawy o języku polskim oraz o zmianie niektórych innych ustaw (druk nr 968) Minister Edukacji Narodowej ceni każdą inicjatywę, dzięki której uczniowie

Bardziej szczegółowo

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne. Celem tych zajęć było usprawnianie pamięci słuchowej i koordynacji słuchowowzrokowej. Na zdjęciu uczeń układa

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne. Celem tych zajęć było usprawnianie pamięci słuchowej i koordynacji słuchowowzrokowej. Na zdjęciu uczeń układa Podsumowanie realizacji projektu pn. Wiedzą zdobędę świat współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego w Szkole Podstawowej w Antoniowie Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY ZESPOŁU SZKÓŁ Z ODDZIAŁAMI SPORTOWYMI NR 5 W POZNANIU

PROGRAM WYCHOWAWCZY ZESPOŁU SZKÓŁ Z ODDZIAŁAMI SPORTOWYMI NR 5 W POZNANIU PROGRAM WYCHOWAWCZY ZESPOŁU SZKÓŁ Z ODDZIAŁAMI SPORTOWYMI NR 5 W POZNANIU Naczelny cel wychowawczy Celem wychowania szkolnego jest wspieranie rozwoju młodego człowieka we wszystkich sferach jego funkcjonowania.

Bardziej szczegółowo

Tryb ustalania i podwyższania oceny semestralnej oceny semestralnej, końcowo rocznej:

Tryb ustalania i podwyższania oceny semestralnej oceny semestralnej, końcowo rocznej: Przedmiotowy system oceniania geografia gimnazjum Przedmiotem oceniania są: - wiadomości, - umiejętności, - postawa ucznia i jego aktywność. Formy aktywności podlegającej ocenie: dłuższe wypowiedzi ustne

Bardziej szczegółowo

Jestem częścią kultury PROGRAM NAUCZANIA WIEDZY O KULTURZE. Autor: Małgorzata Marzec

Jestem częścią kultury PROGRAM NAUCZANIA WIEDZY O KULTURZE. Autor: Małgorzata Marzec Jestem częścią kultury PROGRAM NAUCZANIA WIEDZY O KULTURZE W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH Autor: Małgorzata Marzec Podstawa programowa przedmiotu wiedza o kulturze CELE KSZTAŁCENIA - WYMAGANIA OGÓLNE I.

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE. niezbędne do otrzymania przez ucznia poszczególnych. śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z geografii.

WYMAGANIA EDUKACYJNE. niezbędne do otrzymania przez ucznia poszczególnych. śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z geografii. WYMAGANIA EDUKACYJNE niezbędne do otrzymania przez ucznia poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z geografii Klasa 1 Ocenę celująca otrzymuje uczeń, który: 1. opanował wiadomości

Bardziej szczegółowo

Plan wychowawczy dla klasy V na rok szkolny 2014/2015. Wychowawca: Aneta Śliwa

Plan wychowawczy dla klasy V na rok szkolny 2014/2015. Wychowawca: Aneta Śliwa Plan wychowawczy dla klasy V na rok szkolny 2014/2015 : Aneta Śliwa ZADANIA FORMY REALIZACJI SPOSOBY DZIAŁANIA ODPOWIEDZIALNI TERMIN REALIZACJI 1. Pierwsze spotkanie z Godzina wychowawcza: Wrzesień wychowawcą-

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY. SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 9 Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Warszawie na rok szkolny 2013/2014

KONCEPCJA PRACY. SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 9 Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Warszawie na rok szkolny 2013/2014 KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 9 Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Warszawie na rok szkolny 2013/2014 Koncepcja pracy szkoły została opracowana w oparciu o: Ustawę o systemie oświaty z dnia

Bardziej szczegółowo

Opisuje proces ewolucji geografii jako dziedziny wiedzy i nauki, określa jej

Opisuje proces ewolucji geografii jako dziedziny wiedzy i nauki, określa jej Załącznik nr 1 Efekty kształcenia dla kierunku studiów GEOGRAFIA studia pierwszego stopnia - profil ogólnoakademicki Umiejscowienie kierunku w obszarach kształcenia Kierunek studiów geografia należy do

Bardziej szczegółowo

Rozkład tematów z geografii w Gimnazjum nr 53

Rozkład tematów z geografii w Gimnazjum nr 53 Rozkład tematów z geografii w Gimnazjum nr 53 Rozkład materiału nauczania w podziale na poszczególne jednostki lekcyjne (tematy) przy 2 godzinach geografii w tygodniu w klasie drugiej gimnazjum. Nr lekcji

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH W BORKU WLKP.

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH W BORKU WLKP. KONCEPCJA PRACY SZKOŁY ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH W BORKU WLKP. CEL NADRZĘDNY: Wspomaganie wszechstronnego i harmonijnego rozwoju ucznia, wspieranie go w procesie nabywania wiedzy i umiejętności,

Bardziej szczegółowo

drzwi otwarte Liceum Ogólnokształcące nr VII sobota 28 marca 2015 roku 10:00-13:00

drzwi otwarte Liceum Ogólnokształcące nr VII sobota 28 marca 2015 roku 10:00-13:00 Liceum Ogólnokształcące nr VII Tel.: 71 7986735 71 3617511 ul. Krucza 49 Fax: 71 3385149 53-410 Wrocław e-mail: lo7@lo7.wroc.pl strona: www.lo7.wroc.pl drzwi otwarte sobota 28 marca 2015 roku 10:00-13:00

Bardziej szczegółowo

Analiza wyników próbnego egzaminu gimnazjalnego. z przedmiotów przyrodniczych dla uczniów klas III

Analiza wyników próbnego egzaminu gimnazjalnego. z przedmiotów przyrodniczych dla uczniów klas III Analiza wyników próbnego egzaminu gimnazjalnego z przedmiotów przyrodniczych dla uczniów klas III Publicznego Gimnazjum im. Papieża Jana Pawła II w Czerwinie w roku szkolnym 2016/2017. Próbny egzamin gimnazjalny

Bardziej szczegółowo

Program wychowawczy Szkoły Podstawowej nr 2 w Gliwicach.

Program wychowawczy Szkoły Podstawowej nr 2 w Gliwicach. Program wychowawczy Szkoły Podstawowej nr 2 w Gliwicach. Przyjęty uchwałą Rady Pedagogicznej z dnia 07.09.2016. NACZELNY CEL WYCHOWANIA Wszechstronny rozwój młodego człowieka zmierzający do ukształtowania,

Bardziej szczegółowo

Znam przepisy i jestem bezpieczny! - przygotowanie do sprawdzianu na kartę motorowerową.

Znam przepisy i jestem bezpieczny! - przygotowanie do sprawdzianu na kartę motorowerową. Znam przepisy i jestem bezpieczny! - przygotowanie do sprawdzianu na kartę motorowerową. poznanie budowy motoroweru i obowiązkowego jego wyposażenia, poznanie zasad pieszych, rowerzystów i motorowerzystów

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MUZYKI W SZKOLE PODSTAWOWEJ. im. Marii Konopnickiej w Starym Koźlu ROK SZKOLNY 2015/2016

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MUZYKI W SZKOLE PODSTAWOWEJ. im. Marii Konopnickiej w Starym Koźlu ROK SZKOLNY 2015/2016 PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MUZYKI W SZKOLE PODSTAWOWEJ im. Marii Konopnickiej w Starym Koźlu ROK SZKOLNY 2015/2016 1. Cele priorytetowe w nauczaniu muzyki: a) OGÓLNE: Kształtowanie zainteresowań i

Bardziej szczegółowo

III Międzygminnym Konkursie Wiedzy o Krajach Anglojęzycznych: Australia.

III Międzygminnym Konkursie Wiedzy o Krajach Anglojęzycznych: Australia. Zabawa, dn. 09.12.2014 Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Zabawie zaprasza Nauczycieli i Uczniów do wzięcia udziału w III Międzygminnym Konkursie Wiedzy o Krajach Anglojęzycznych: Australia. Konkurs przeznaczony

Bardziej szczegółowo

PROGRAM TURYSTYCZNO- KRAJOZNAWCZY NAUCZANIE I WYCHOWANIE PRZEZ PODRÓŻOWANIE

PROGRAM TURYSTYCZNO- KRAJOZNAWCZY NAUCZANIE I WYCHOWANIE PRZEZ PODRÓŻOWANIE PROGRAM TURYSTYCZNO- KRAJOZNAWCZY NAUCZANIE I WYCHOWANIE PRZEZ PODRÓŻOWANIE GŁÓWNE ZAŁOŻENIA I CHARAKTERYSTYKA PROGRAMU Czas wolny powinien być dla dziecka związany z przyjemnością, a nie z obowiązkiem.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWANIA PATRIOTYCZNEGO DLA ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W STRZELINIE

PROGRAM WYCHOWANIA PATRIOTYCZNEGO DLA ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W STRZELINIE PROGRAM WYCHOWANIA PATRIOTYCZNEGO DLA ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W STRZELINIE Podstawa prawna: 1.Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. ( Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z póżn. zm.).

Bardziej szczegółowo

XIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI im. płk. L. LISA-KULI

XIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI im. płk. L. LISA-KULI Gimnazjalisto! W roku szkolnym 2014/15 oferujemy Ci 5 klas ogólnych od drugiego roku nauczania sprofilowanych zgodnie z preferencjami uczniów. Klasa 1a z rozszerzonym programem nauczania języka polskiego,

Bardziej szczegółowo

KOŁO JĘZYKA ANGIELSKIEGO w Zespole Szkół w Michałówce. Anna Osiak Edyta Witak

KOŁO JĘZYKA ANGIELSKIEGO w Zespole Szkół w Michałówce. Anna Osiak Edyta Witak KOŁO JĘZYKA ANGIELSKIEGO w Zespole Szkół w Michałówce Anna Osiak Edyta Witak Those who know nothing of foreign languages know nothing of their own. Johann Wolfgang von Goethe OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA KOŁA

Bardziej szczegółowo

Program nauczania zajęcia artystyczne (muzyka) klasy II gimnazjum w Końskowoli

Program nauczania zajęcia artystyczne (muzyka) klasy II gimnazjum w Końskowoli Program nauczania zajęcia artystyczne (muzyka) klasy II gimnazjum w Końskowoli Paweł Pytlak Końskowola 2010 Spis treści; I Ogólna charakterystyka programu II Cel zajęć artystycznych Cele główne Cele szczegółowe

Bardziej szczegółowo

Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego 2015

Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego 2015 Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego 2015 Egzamin gimnazjalny został przeprowadzony od 21 do 23 kwietnia 2015 r. Składał się z trzech części. W części pierwszej humanistycznej gimnazjaliści rozwiązywali

Bardziej szczegółowo

OBOWIĄZKOWY PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM

OBOWIĄZKOWY PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM OBOWIĄZKOWY PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM I. Zasady i warunki realizacji projektu edukacyjnego w Publicznym Gimnazjum im. Królowej Apostołów w Krakowie 1. Uczniowie gimnazjum mają obowiązek realizacji

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół w Czermnej Koordynatorzy: Kinga Pawlik, Mateusz Gorgosz- nauczyciele języka angielskiego

Zespół Szkół w Czermnej Koordynatorzy: Kinga Pawlik, Mateusz Gorgosz- nauczyciele języka angielskiego 1. Organizator: Zespół Szkół w Czermnej Koordynatorzy: Kinga Pawlik, Mateusz Gorgosz- nauczyciele języka angielskiego 2. Miejsce i termin konkursu: Zespół Szkół w Czermnej, dnia: 14 czerwca 2017r., godzina

Bardziej szczegółowo

PROGRAM EKOLOGICZNEJ ŚCIEŻKI EDUKACYJNEJ W KLASACH I-III GIMNAZJUM PUBLICZNEGO W GŁUSZYCY

PROGRAM EKOLOGICZNEJ ŚCIEŻKI EDUKACYJNEJ W KLASACH I-III GIMNAZJUM PUBLICZNEGO W GŁUSZYCY Danuta Rozmarynowska Gimnazjum Publiczne w Głuszycy PROGRAM EKOLOGICZNEJ ŚCIEŻKI EDUKACYJNEJ W KLASACH I-III GIMNAZJUM PUBLICZNEGO W GŁUSZYCY I. Wyjątki z rozporządzeń MENiS w sprawie programów nauczania.

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania-technika z wychowaniem komunikacyjnym-klasa IV. Wymagania na poszczególne oceny

Przedmiotowy system oceniania-technika z wychowaniem komunikacyjnym-klasa IV. Wymagania na poszczególne oceny Przedmiotowy system ocenianiatechnika z wychowaniem komunikacyjnymklasa IV. Wymagania na poszczególne oceny Stopień celujący otrzymuje uczeń spełniający wymagania programowe, a więc taki, który: Posiadł

Bardziej szczegółowo

SZKOLNA LISTA PROJEKTÓW EDUKACYJNYCH 2015-2016. Temat projektu Cele projektu Imię i nazwisko opiekuna projektu

SZKOLNA LISTA PROJEKTÓW EDUKACYJNYCH 2015-2016. Temat projektu Cele projektu Imię i nazwisko opiekuna projektu SZKOLNA LISTA PROJEKTÓW EDUKACYJNYCH 2015-2016 Lp. Temat projektu Cele projektu Imię i nazwisko opiekuna projektu 1. Deutsche Küche und ihre Spezialitäten (kuchnia niemiecka i jej speciały) 2. Les Polonais

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I O T O W Y S Y S T E M O C E N I A N I A

P R Z E D M I O T O W Y S Y S T E M O C E N I A N I A P R Z E D M I O T O W Y S Y S T E M O C E N I A N I A Z I N F O R M A T Y K I W K L A S A C H I - II G I M. I. Cele oceniania: Ocenianie ma na celu: 1. Bieżące, okresowe, roczne rozpoznanie i określenie

Bardziej szczegółowo

EKOLOGIA, MY I REGION W KTÓRYM ŻYJEMY

EKOLOGIA, MY I REGION W KTÓRYM ŻYJEMY Zespół Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych REGULAMIN KONKURSU EKOLOGIA, MY I REGION W KTÓRYM ŻYJEMY XXV EDYCJA REGULAMIN KONKURSU DLA MŁODZIEŻY SZKÓŁ PODSTAWOWYCH, GIMNAZJALNYCH I PONADGIMNAZJALNYCH

Bardziej szczegółowo

PRZYKŁADY ROZWIĄZAŃ DYDAKTYCZNYCH, GEOGRAFIA III i IV ETAP EDUKACYJNY. Materiały na warsztaty dla nauczycieli, 31.05.2014

PRZYKŁADY ROZWIĄZAŃ DYDAKTYCZNYCH, GEOGRAFIA III i IV ETAP EDUKACYJNY. Materiały na warsztaty dla nauczycieli, 31.05.2014 PRZYKŁADY ROZWIĄZAŃ DYDAKTYCZNYCH, GEOGRAFIA III i IV ETAP EDUKACYJNY Materiały na warsztaty dla nauczycieli, 31.05.2014 Pozostałe etapy (przykładowe zagadnienia) Gimnazjum 6. Wybrane zagadnienia geografii

Bardziej szczegółowo

1. Budowanie właściwych relacji z innymi ludźmi:

1. Budowanie właściwych relacji z innymi ludźmi: DZIAŁANIA PROFILAKTYCZNE: 1. Budowanie właściwych relacji z innymi ludźmi: 1. Integracja zespołu klasowego 2. Poznawanie prawidłowych zasad współżycia społecznego -uświadomienie uczniom, co to znaczy być

Bardziej szczegółowo

PROGRAM SZKOLNEGO KLUBU EUROPEJSKIEGO EURO5. Joanna Wodowska Paweł Kamiński GIMNAZJUM NR 5 W PŁOCKU

PROGRAM SZKOLNEGO KLUBU EUROPEJSKIEGO EURO5. Joanna Wodowska Paweł Kamiński GIMNAZJUM NR 5 W PŁOCKU PROGRAM SZKOLNEGO KLUBU EUROPEJSKIEGO EURO5 Joanna Wodowska Paweł Kamiński GIMNAZJUM NR 5 W PŁOCKU INFORMACJE OGÓLNE Klub Europejski EURO5 istnieje od września 2001 roku. Spotkania odbywają się raz w tygodniu.

Bardziej szczegółowo

Tematy projektów edukacyjnych dla uczniów klas II Gminnego Gimnazjum im. Jana Pawła II w Wieliszewie w roku szkolnym 2014/2015

Tematy projektów edukacyjnych dla uczniów klas II Gminnego Gimnazjum im. Jana Pawła II w Wieliszewie w roku szkolnym 2014/2015 Tematy projektów edukacyjnych dla uczniów klas II Gminnego Gimnazjum im. Jana Pawła II w Wieliszewie w roku szkolnym 2014/2015 Lp. Temat Opiekun Cele Problem 1. Jak sprawić by nasz dom był bardziej ekologiczny.

Bardziej szczegółowo

Dla uczniów Szkoły Podstawowej

Dla uczniów Szkoły Podstawowej GIMNAZJUM W ZESPOLE SZKÓŁ W RUSKU PROGRAM ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH Z MATEMATYKI Dla uczniów Szkoły Podstawowej Cele ogólne: CELE KSZTAŁCENIA 1. Rozbudzanie i kształtowanie zainteresowań matematycznych. 2.

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania. - Plastyka 4-6. Bieżącej ocenie podlega:

Przedmiotowy System Oceniania. - Plastyka 4-6. Bieżącej ocenie podlega: IRENA SZLACHTA Przedmiotowy System Oceniania - Plastyka 4-6 Bieżącej ocenie podlega: przygotowanie ucznia do lekcji aktywne uczestnictwo w zajęciach zaangażowanie ucznia w działania plastyczne twórcze

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS V - VI W SZKOLE PODSTAWOWEJ

PROGRAM ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS V - VI W SZKOLE PODSTAWOWEJ PROGRAM ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS V - VI W SZKOLE PODSTAWOWEJ Autor: mgr Krzysztof Klecha Przedmiot: język angielski Etap edukacyjny: II etap edukacyjny, V, VI klasa szkoły podstawowej

Bardziej szczegółowo

EKOLOGIA, MY I REGION W KTÓRYM ŻYJEMY

EKOLOGIA, MY I REGION W KTÓRYM ŻYJEMY Zespół Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych REGULAMIN KONKURSU EKOLOGIA, MY I REGION W KTÓRYM ŻYJEMY XXIV EDYCJA REGULAMIN KONKURSU DLA MŁODZIEŻY SZKÓŁ PODSTAWOWYCH, GIMNAZJALNYCH I

Bardziej szczegółowo

RAMOWY SZKOLNY PLAN NAUCZANIA Zespół Szkół nr 7 w Tychach. liczba godzin tygodniowo w trzyletnim cyklu kształcenia

RAMOWY SZKOLNY PLAN NAUCZANIA Zespół Szkół nr 7 w Tychach. liczba godzin tygodniowo w trzyletnim cyklu kształcenia Zasadnicza szkoła zawodowa zawód cukiernik-751201, 3-letni cykl nauczania, podbudowa programowa gimnazjum, liczba tygodni - 32 w ciągu roku szkolnego RAMOWY SZKOLNY PLAN NAUCZANIA Zespół Szkół nr 7 w Tychach

Bardziej szczegółowo

"Wycieczka po Gminie Dębica"

Wycieczka po Gminie Dębica PROJEKTY EDUKACYJNE W PUBLICZNYM GIMNAZJUM W STOBIERNEJ W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 Temat projektu: "Wycieczka po Gminie Dębica" Poznawanie dziedzictwa kulturowego, kształtowanie poczucia tożsamości narodowej

Bardziej szczegółowo

Dział programowy: Kuchnia bezpieczna i przyjazna użytkownikom

Dział programowy: Kuchnia bezpieczna i przyjazna użytkownikom TECHNIKA ZAJĘCIA ŻYWIENIOWE Dział programowy: Kuchnia bezpieczna i przyjazna użytkownikom Nr 2 Zapoznanie z programem i systemem oceniania. Bezpieczeństwo i higiena pracy (BHP) na lekcjach zajęć technicznych.

Bardziej szczegółowo

PROPOZYCJE TEMATÓW PROJEKTÓW EDUKACYJNYCH DLA KLAS II W GIMNAZJUM NR 11 W RZESZOWIE W ROKU SZKOLNYM 2015/2016

PROPOZYCJE TEMATÓW PROJEKTÓW EDUKACYJNYCH DLA KLAS II W GIMNAZJUM NR 11 W RZESZOWIE W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 PROPOZYCJE TEMATÓW PROJEKTÓW EDUKACYJNYCH DLA KLAS II W GIMNAZJUM NR 11 W RZESZOWIE W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 L Przedmiot Opiekun Temat p 1 Język polski Wiesława Latusek Danuta Twaróg Marta Uchman Polscy

Bardziej szczegółowo

Program doradztwa edukacyjnego i orientacji zawodowej

Program doradztwa edukacyjnego i orientacji zawodowej 1 Program doradztwa edukacyjnego i orientacji zawodowej dla uczniów Gimnazjum nr 44 im. gen. Mariusza Zaruskiego w Poznaniu w roku szkolnym: 2015/2016. 1. Program obejmuje ogół działań podejmowanych przez

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PLASTYKI

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PLASTYKI PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PLASTYKI Bieżącej ocenie podlega: przygotowanie ucznia do lekcji aktywne uczestnictwo w zajęciach zaangażowanie ucznia w działania plastyczne twórcze i samodzielne rozwiązywanie

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z PLASTYKI I ZAJĘĆ ARTYSTYCZNYCH (PLASTYCZNYCH)

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z PLASTYKI I ZAJĘĆ ARTYSTYCZNYCH (PLASTYCZNYCH) WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z PLASTYKI I ZAJĘĆ ARTYSTYCZNYCH (PLASTYCZNYCH) Ocena niedostateczna Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna nie zdobył podstawowych wiadomości i umiejętności;

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN GIMNAZJALNY 2013 W SZKOŁACH DLA DOROSŁYCH W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM. sesja wiosenna

EGZAMIN GIMNAZJALNY 2013 W SZKOŁACH DLA DOROSŁYCH W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM. sesja wiosenna EGZAMIN GIMNAZJALNY 2013 W SZKOŁACH DLA DOROSŁYCH W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM sesja wiosenna Jaworzno 2013 SPIS TREŚCI 1. WPROWADZENIE... 3 2. WYNIKI SŁUCHACZY GIMNAZJÓW DLA DOROSŁYCH DOTYCZĄCE STANDARDOWYCH

Bardziej szczegółowo

PROGRAM AUTORSKI KOŁA INFORMATYCZNEGO DLA UCZNIÓW GIMNAZJUM

PROGRAM AUTORSKI KOŁA INFORMATYCZNEGO DLA UCZNIÓW GIMNAZJUM PROGRAM AUTORSKI KOŁA INFORMATYCZNEGO DLA UCZNIÓW GIMNAZJUM opracowała: mgr Celina Czerwonka nauczyciel informatyki - Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Tarnawatce Spis treści Wstęp...3 Zadania szkoły...

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W PIEKARACH ROK SZKOLNY 2015/2016

PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W PIEKARACH ROK SZKOLNY 2015/2016 PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W PIEKARACH ROK SZKOLNY 2015/2016 Podstawę prawną Programu Wychowawczego Szkoły stanowią następujące dokumenty: 1. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej art.48 ust.

Bardziej szczegółowo

Działania wychowawcze - Załącznik nr 1

Działania wychowawcze - Załącznik nr 1 OJCZYZNA, DEMOKRACJA Działania wychowawcze - Załącznik nr 1 Wartości Zadania wychowawcze Oczekiwane efekty, czyli dziecko; Formy realizacji Uwagi 1. Przygotowanie wychowanków do aktywnego i świadomego

Bardziej szczegółowo

INNOWACJA PEDAGOGICZNA PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 24 W OLSZTYNIE

INNOWACJA PEDAGOGICZNA PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 24 W OLSZTYNIE INNOWACJA PEDAGOGICZNA PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 24 W OLSZTYNIE 1. Tytuł innowacji Z angielskim za pan brat już od najmłodszych lat 2. Typ innowacji Programowa i organizacyjna: - wprowadzenie zajęć z języka

Bardziej szczegółowo

Lista projektów edukacyjnych dla klas II i III gimnazjum do realizacji w roku szkolnym 2011/2012.

Lista projektów edukacyjnych dla klas II i III gimnazjum do realizacji w roku szkolnym 2011/2012. Lista projektów edukacyjnych dla klas II i III gimnazjum do realizacji w roku szkolnym 2011/2012. nauczyciel: Małgorzata Kubisz (język polski) 1. Wpływ mediów na życie codzienne. Cele: uświadomienie roli

Bardziej szczegółowo

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA W JĘZYKU ANGIELSKIM- Założenia programowe w klasach dwujęzycznych

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA W JĘZYKU ANGIELSKIM- Założenia programowe w klasach dwujęzycznych EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA W JĘZYKU ANGIELSKIM- Założenia programowe w klasach dwujęzycznych Wstęp Program nauczania edukacji wczesnoszkolnej w języku angielskim dotyczy uczniów klas 1-3 szkoły podstawowej

Bardziej szczegółowo

Absolwent Szkoły Podstawowej w Pogorzałkach:

Absolwent Szkoły Podstawowej w Pogorzałkach: Dążymy do tego, aby nasi uczniowie byli dobrze przygotowani do nauki na wyższym etapie edukacyjnym; byli dobrze przygotowani do życia społecznego w rodzinie, środowisku lokalnym, ojczyźnie, zjednoczonej

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z HISTORII I SPOŁECZEŃSTWA KL. IV - VI. I. CELE KSZTAŁCENIA wymagania ogólne:

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z HISTORII I SPOŁECZEŃSTWA KL. IV - VI. I. CELE KSZTAŁCENIA wymagania ogólne: PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z HISTORII I SPOŁECZEŃSTWA KL. IV - VI I. CELE KSZTAŁCENIA wymagania ogólne: 1. Chronologia historyczna. Uczeń posługuje się podstawowymi określeniami czasu historycznego

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z plastyki w klasie 1 gimnazjum

Wymagania edukacyjne z plastyki w klasie 1 gimnazjum Wymagania edukacyjne z plastyki w klasie 1 gimnazjum Zgodnie z Podstawą Programową jako priorytetowe przyjmuje się na lekcjach plastyki w gimnazjum wymagania ogólne: 1. Odbiór wypowiedzi i wykorzystanie

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA ZAJĘCIA KOMPUTEROWE II ETAP EDUKACYJNY - KLASY IV - VI

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA ZAJĘCIA KOMPUTEROWE II ETAP EDUKACYJNY - KLASY IV - VI PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA ZAJĘCIA KOMPUTEROWE II ETAP EDUKACYJNY - KLASY IV - VI I. Podstawa programowa zajęcia komputerowe Cele kształcenia wymagania ogólne: I. Bezpieczne posługiwanie się komputerem

Bardziej szczegółowo

ZAKRES WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI WYMAGANYCH NA POSZCZEGÓLNYCH STOPNIACH WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU GEOGRAFICZNEGO

ZAKRES WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI WYMAGANYCH NA POSZCZEGÓLNYCH STOPNIACH WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU GEOGRAFICZNEGO ZAKRES WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI WYMAGANYCH NA POSZCZEGÓLNYCH STOPNIACH WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU GEOGRAFICZNEGO PRZEPROWADZANEGO W GIMNAZJACH W ROKU SZK. 2014/2015 Konkurs przeznaczony jest dla uczniów gimnazjum

Bardziej szczegółowo

KOMPETENCJE KLUCZOWE W NAUCZANIU SZKOLNYM

KOMPETENCJE KLUCZOWE W NAUCZANIU SZKOLNYM KOMPETENCJE KLUCZOWE W NAUCZANIU SZKOLNYM SIENNICA - BARCELOS, LIPIEC 2015. Zespól Szkół im. Hipolity i Kazimierza Gnoińskich w Siennicy www.zssiennica.pl Escola Secondaria de Barcelos www.esbarcelos.pt

Bardziej szczegółowo

Zintegrowane nauczanie przedmiotowo językowe. Gimnazjum nr 83 w Krakowie. mgr Justyna Jankowska

Zintegrowane nauczanie przedmiotowo językowe. Gimnazjum nr 83 w Krakowie. mgr Justyna Jankowska Zintegrowane nauczanie przedmiotowo językowe Gimnazjum nr 83 w Krakowie mgr Justyna Jankowska Czym jest CLIL? CLIL = Content and Language Integrated Learning Zintegrowane Nauczanie Przedmiotowo-Językowe

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRACY OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZEJ ŚWIETLICY SZKOLNEJ GIMNAZJUM IM. JANA KOCHANOWSKIEGO W ŁAZISKACH

PROGRAM PRACY OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZEJ ŚWIETLICY SZKOLNEJ GIMNAZJUM IM. JANA KOCHANOWSKIEGO W ŁAZISKACH PROGRAM PRACY OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZEJ ŚWIETLICY SZKOLNEJ GIMNAZJUM IM. JANA KOCHANOWSKIEGO W ŁAZISKACH Rok szkolny 2013/2014 WPROWADZENIE Świetlica szkolna jest czynna codziennie od godziny 7.00 do 16.00.

Bardziej szczegółowo

Ocenę dostateczny otrzymuje uczeń, który spełnia wymagania na ocenę dopuszczający i ponadto:

Ocenę dostateczny otrzymuje uczeń, który spełnia wymagania na ocenę dopuszczający i ponadto: ZAJĘCIA TECHNICZNE KLASA 4 Ocena dopuszczający Uczeń: rozróżnia pojęcie pieszy i rowerzysta, wie, co to są przepisy ruchu drogowego, zna zasady bezpiecznego poruszania się pieszych po drodze, rozumie konieczność

Bardziej szczegółowo

Głubczyce dawniej i dziś

Głubczyce dawniej i dziś SCENARIUSZ ZAJĘĆ Grupa: PIERWSZA Głubczyce dawniej i dziś PROJEKT NTUE Jerzy Naszkiewicz Gimnazjum nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Kochanowskiego w Głubczycach 2009/2010 Klasa: uczniowie klas

Bardziej szczegółowo

Program międzyprzedmiotowy Moja mała Ojczyzna Ziemia Choszczeńska opracowany w ramach ścieżki regionalnej.

Program międzyprzedmiotowy Moja mała Ojczyzna Ziemia Choszczeńska opracowany w ramach ścieżki regionalnej. Program międzyprzedmiotowy Moja mała Ojczyzna Ziemia Choszczeńska opracowany w ramach ścieżki regionalnej. Wstęp Program jest skierowany do uczniów gimnazjum klas 2-3 w ramach realizacji ścieżki regionalnej.

Bardziej szczegółowo

Szkic do portretu przy pomocy camery obscury

Szkic do portretu przy pomocy camery obscury Grzegorz Kucman SCENARIUSZ LEKCJI PLASTYKI W GIMNAZJUM Szkic do portretu przy pomocy camery obscury Cele zajęć : - Budzenie zainteresowań prawidłowościami świata przyrody. - Prezentowanie wyników własnych

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z INFORMATYKI

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z INFORMATYKI PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z INFORMATYKI Gimnazjum nr 1 w Gdyni I. Postanowienia ogólne Przedmiotowe Zasady Oceniania zostały opracowane na podstawie: 1. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w

Bardziej szczegółowo

Program Jak Zdobyć Zamek?

Program Jak Zdobyć Zamek? Program Jak Zdobyć Zamek? OPIS Program wypełnia gra fabularna, oparta na opowieści o podstępnym zdobyciu zamku w Miliczu przez Jana Luksemburskiego. Historyczne tło wydarzeń zostaje, adekwatnie do możliwości

Bardziej szczegółowo

wiedza I UMIEJĘTNOŚCI DROGĄ DO SUKCESU

wiedza I UMIEJĘTNOŚCI DROGĄ DO SUKCESU wiedza I UMIEJĘTNOŚCI DROGĄ DO SUKCESU WIEDZA I UMIEJĘTNOŚCI DROGĄ DO SUKCESU Projekt realizowany przez Podlaską Fundację Wspierania Talentów mający na celu finansowe wsparcie szkół i placówek oświatowych,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ

PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ PRZY SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO - WYCHOWAWCZYM W LESZNIE Podstawy prawne systemu wychowania Powszechna Deklaracja Praw Człowieka Konwencja Praw Dziecka Deklaracja

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania ZAJĘCIA KOMPUTEROWE Klasy IV-VI

Przedmiotowy system oceniania ZAJĘCIA KOMPUTEROWE Klasy IV-VI Przedmiotowy system oceniania ZAJĘCIA KOMPUTEROWE Klasy IV-VI Przedmiotowy system oceniania został skonstruowany w oparciu o następujące dokumenty: 1. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia

Bardziej szczegółowo

PROGRAM SZKOLNEGO KOŁA HISTORYCZNEGO W ZESPOLE SZKÓŁ TECHNICZNYCH W MIELCU

PROGRAM SZKOLNEGO KOŁA HISTORYCZNEGO W ZESPOLE SZKÓŁ TECHNICZNYCH W MIELCU PROGRAM SZKOLNEGO KOŁA HISTORYCZNEGO W ZESPOLE SZKÓŁ TECHNICZNYCH W MIELCU Autor: mgr Józef Czerwiec ZAŁOŻENIA PROGRAMU Historia est magistra vitae Cyceron Gdy w 55 roku p.n.e. Marcus Tullius Cicero wypowiadał

Bardziej szczegółowo