Przewodnik. dla anglisty do pracy z tablicą interaktywną

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Przewodnik. dla anglisty do pracy z tablicą interaktywną"

Transkrypt

1 Przewodnik dla anglisty do pracy z tablicą interaktywną

2 Przewodnik dla anglisty do pracy z tablicą interaktywną Marta Nowak Pearson Central Europe Sp. z o.o. ul. Jana Olbrachta Warszawa Pearson Central Europe Sp. z o.o. All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted in any form or by no means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise without the prior written permission of the copyright holders.

3 Przewodnik dla anglisty do pracy z tablicą interaktywną Drodzy nauczyciele! Niniejszy Przewodnik skierowany jest zarówno do nauczycieli, którzy dopiero zaczynają korzystać z możliwości tablicy interaktywnej, jak i do tych, którzy posiadają już pewne doświadczenie. Znajdą tu Państwo zbiór ćwiczeń, wskazówek i pomysłów mających na celu rozwijanie umiejętności językowych Państwa uczniów. Zbiór ten został oparty na kursach wydawnictwa Pearson Longman, m.in. Footprints, Sky High, Upbeat, Exam Challenges, Matura Success oraz oprogramowaniu tablic Interwrite. Przedstawione w Przewodniku ćwiczenia mogą być w łatwy sposób zaadaptowane do wszystkich rodzajów oprogramowania wydawnictwa Pearson Longman oraz tablic Interwrite, a także innych typów tablic interaktywnych. Procedury wykorzystane w poszczególnych ćwiczeniach mogą być z powodzeniem stosowane w podobnych typach zadań, niezależnie od poziomu językowego Państwa uczniów. Oprogramowanie Niezbędne informacje Istnieją dwa rodzaje oprogramowania, które mogą być wykorzystane w pracy z tablicą interaktywną: 1. Oprogramowanie Active Teach lub Digital towarzyszące kursom Pearson Longman: Footprints, Backpack Gold, Sky High, Look, New Friends, Upbeat, Exam Challenges, Activate!, Real Life, Matura Success. Szczegółowe instrukcje obsługi można znaleźć na płytach CD-ROM z oprogramowaniem. Poniżej znajdą Państwo opis przykładowych narzędzi wykorzystywanych w pracy z tablicą, oferowanych w ramach Active Teach i Digital. Na każdą stronę tablicy interaktywnej można nanosić notatki za pomocą narzędzi po prawej stronie ekranu. Zastosowanie poszczególnych narzędzi opisane jest w poniższej tabeli: Nazwa narzędzia strzałka wyróżnienie długopis gumka spray powrót Zastosowanie wybieranie i powiększanie fragmentów ekranu, przeciąganie wybranych elementów na stronie wyróżnienie kolorem tekstu, obrazków, zapisu nagrań audio i wideo wpisywanie notatek na stronach i w ćwiczeniach wycieranie notatek i wyróżnień czyszczenie strony ze wszystkich notatek i wyróżnień usuwanie ostatniej notatki lub wyróżnienia Oprogramowanie Pearson Longman działa na wszystkich rodzajach tablic interaktywnych. Może być także wykorzystane w pracy z komputerem i projektorem multimedialnym. 3

4 Niezbędne informacje 2. Oprogramowanie tablicy interaktywnej Interwrite Workspace. Aby zaznajomić Państwa z częścią jego możliwości, przedstawiamy opis najbardziej przydatnych narzędzi, które zostały wykorzystane w ćwiczeniach w Przewodniku. Oprogramowanie Interwrite stwarza wiele innych opcji pozostałe narzędzia dostępne w oprogramowaniu znajdą Państwo w zakładce Narzędzia w Menu Workspace. W dalszej części Przewodnika, tryb pracy z oprogramowaniem Interwrite Workspace został oznaczony ikoną. Jej użycie oznacza, że należy uruchomić oprogramowanie tablicy interaktywnej Interwrite Workspace. Nazwa narzędzia Zaznacz Tryb myszy Minimalizuj pasek narzędzi Przywróć pasek narzędzi Menu Workspace Pisak Kolorowy pisak Zakreślacz Pisak obrazkowy Cofnij Gumka Nowa strona Strona z gradientem Kurtyna Reflektor Zastosowanie Zaznaczenie służy do wyboru obiektów (tytułów) na bieżącej stronie. Zaznaczone obiekty można przenieść, skopiować, wyciąć, wkleić, usunąć, zmienić ich rozmiar i kolejność, obrócić, pogrupować, rozgrupować, wyeksportować, przenieść na tło oraz dodać do Mojej galerii. Wyjście z trybu Interwrite Workspace bez zamykania go. Na ekranie wyświetlany zostanie pulpit lub inny program, którego właśnie używamy. Zmniejszanie paska narzędzi do jednej ikony. Rozwijanie paska narzędzi. Otwieranie menu w trybie Workspace. Pisanie lub tworzenie adnotacji na stronie w trybie Workspace. Rysowanie kolorowych linii na stronie w oknie trybu Workspace. Podświetlenie dowolnego obiektu na stronie. Wstawianie serii obrazków z ośmiu dostępnych styli. Za pomocą paska właściwości można wstawiać własne obrazki orazustawiać ich rozmiar. Umożliwia cofnięcie ostatniej wykonanej operacji. Narzędzie Cofnij użyte na przykład tuż po narysowaniu linii spowoduje jej usunięcie. Cofanie operacji można kontynuować aż do usunięcia pierwszych działań wykonanych na stronie. Wymazywanie obiektów. Jej rozmiar można zmienić, przesuwając odpowiedni suwak na dolnym Pasku właściwości. Dodanie pustej strony do pliku prezentacji. Możliwość tworzenia strony z wielokolorowym tłem. Definiowanie kolorów następuje w oknie preferencji Ustawienia strony z gradientem. Ukrycie bieżącej strony w oknie lub ukrycie wyświetlanego pulpitu w trybie myszy. Możliwość dopasowania wielkości kurtyny wg własnych potrzeb. Umożliwia skupienie uwagi odbiorców na wybranym obszarze ekranu. W przypadku wybrania narzędzia Reflektor na środku czarnej kurtyny pojawia się koło. Jest ono przezroczyste i pokazuje dokładnie to, co znajduje się na ekranie bezpośrednio pod nim. Klikając i przeciągając kursor Przesuń, przemieszczamy reflektor po ekranie. Można wybrać inny kształt i zmienić wielkość reflektora. 4

5 Niezbędne informacje Nazwa narzędzia Wstaw plik multimedialny Stempel Poprzednia Następna Powiększenie Eksport do pliku PDF Kształty Wpisz tekst Zastosowanie Wstawianie dowolnego pliku typu: BMP, JPEG, GIF, EMF, WMF, TIFF PNG, ICO, plików audio, plików wideo i plików Flash. Pliki dźwiękowe są wstawiane do odtwarzacza audio, a pliki wideo do odtwarzacza wideo i odtwarzane w programie Media Player. Dodawanie stempli na bieżącej stronie. Narzędzie to można personalizować, dodając własne obrazy do folderu Moje dokumenty/interwrite Workspace/Stemple użytkownika. Obrazy muszą być zapisane w formacie BMP, GIF, JPEG, TIFF lub PNG. Będą one wyświetlane po prawej stronie paska właściwości narzędzia Stempel. Przechodzenie do poprzedniej strony w pliku prezentacji. Przechodzenie do następnej strony w pliku prezentacji. Powiększanie obiektów na stronie lub całej strony. Aby powiększyć wybraną część strony, należy wybrać narzędzie Powiększ i kliknąć część strony, którą chcemy powiększyć. Służy do eksportowania otwartego pliku prezentacji do formatu PDF. Domyślnie, plik PDF zapisywany jest w folderze Moje dokumenty/interwrite Workspace/Eksport. Narzędzie umożliwia rysowanie różnych kształtów, takich jak kwadrat, prostokąt czy okrąg. Należy kliknąć przycisk Kształty znajdujący się pośrodku paska właściwości i wybrać kształt z menu. Wpisanie tekstu na stronie. Z paska narzędzi wybieramy opcję Tekst. Przed jego wpisaniem można zmienić czcionkę. Wybrana czcionka i jej atrybuty zostaną wyświetlone w oknie podglądu. Klikamy miejsce, w którym ma zostać umieszczone okno tekstowe i rozpoczynamy wpisywanie tekstu. Po wpisaniu tekstu należy wybrać narzędzie Zaznaczenie. Okno tekstowe zostanie zamknięte, a tekst umieszczony na stronie. Dodatkowa przydatna funkcja Podziel tekst na słowa znajduje się w pasku edycji wpisanego tekstu. Umożliwia podzielenie zdania na słowa. Każde słowo może zostać przesunięte w dowolne miejsce na stronie, np. żeby ułożyć rozsypankę z wyrazów. Zrzut ekranu Umożliwia zrobienie zdjęcia całej strony lub jej wybranej części. Plik dźwiękowy Plik wideo Nagrywanie i odtwarzanie Przybornik Zapisz Wyczyść Wyjście Dodanie pliku audio w formacie WAV, MP2, MP3, MPA, MPEG, SND i WMA. Po wybraniu pliku do strony dodawany jest odtwarzacz audio zawierający wybrany plik dźwiękowy. Dodawanie plików wideo do prezentacji. Obsługuje następujące formaty plików wideo: AVI, WMV, MOV i MPG. Rejestrowanie i odtwarzanie dźwięków i obrazów. Pozwala na nagranie naszej pracy z tablicą. Narzędzie rejestruje dźwięki i obrazy i zapisuje je w pliku AVI w celu ich późniejszego odtwarzania. Umożliwia wyświetlenie menu okna narzędziowego, które zawiera rzadziej używane narzędzia. Rozmieszczenie narzędzi w tym menu oraz na pasku narzędzi można dostosować, używając opcji Dostosuj pasek narzędzi w zakładce Ustawienia. Zapisywanie otwartego pliku prezentacji. Funkcja automatycznego zapisywania jest domyślnie włączona i powoduje automatyczne zapisywanie pliku prezentacji co pięć minut. Można ją wyłączyć lub zmienić częstotliwość zapisywania w menu Preferencje w zakładce Opcje. Usuwanie wybranego obiektu lub obiektów. Jeśli na stronie nie zaznaczono żadnego obiektu, narzędzie Wyczyść usunie wszystkie elementy ze strony. Opuszczenie trybu Interwrite Workspace. 5

6 Dostosowywanie paska narzędzi 1. Aby zmienić zawartość paska narzędzi, należy kliknąć Menu Workspace, następnie Ustawienia i wybrać opcję Modyfikacja paska zadań na górze okna. 2. Narzędzie, które chcemy dodać, należy zlokalizować w obszarze Dostępne przyciski. 3. Wybieramy narzędzie za pomocą myszy lub pisaka Interwrite Pen. Przeciągamy je do Głównego paska narzędzi. Czynność tę powtarzamy, aż dodamy lub usuniemy wszystkie żądane narzędzia. Niezbędne informacje Zapisywanie dostosowanego schematu 1. Klikamy Zapisz schemat. 2. Zostanie wyświetlone okno Wprowadź nazwę. 3. Wprowadzamy nazwę nowego schematu i klikamy OK. Nowy układ został dodany do listy rozwijanej menu Schemat. Zapisywanie pracy z oprogramowaniem Interwrite Opuszczając program Interwrite Workspace, jesteśmy pytani o zapisanie pliku prezentacji. Należy kliknąć Zapisz oraz Tak. 4. Klikamy OK. Pasek narzędzi został zmodyfikowany. 5. Po przeniesieniu narzędzi można zapisać zmodyfikowany pasek pod dowolną nazwą. W razie konieczności można również usunąć stworzony schemat. Jeśli kilka osób korzysta z tego samego komputera, każda z nich może zapisać swój Pasek narzędzi, dzięki opcji definiowania wielu różnych zestawów funkcji na Pasku narzędzi i możliwości zapisywania ich pod różnymi nazwami. Następnie wprowadzamy nazwę pliku, np. Klasa 3a Bank słów. Funkcja automatycznego zapisywania jest domyślnie włączona i powoduje automatyczne zapisywanie pliku prezentacji co pięć minut. Można wyłączyć funkcję automatycznego zapisywania lub zmienić częstotliwość zapisywania w menu Preferencje, Opcje. Wszystkie pliki są zapisywane w formacie GWB, dzięki czemu w każdej chwili możemy wrócić do zapisanego materiału i wprowadzić konieczne modyfikacje. Możliwe jest także eksportowanie wszystkich lub wybranych stron stworzonych w programie Interwrite Workspace do formatów: PPT, BMP, JPG, GIF, TIFF, PNG, PDF, HTML. 6

7 Utworzenie nowej strony w kolorze Jeżeli chcemy, aby strona, na której będziemy wykonywać ćwiczenia, była kolorowa, musimy wykonać następujące czynności (zajmie nam to 2 minuty): 1. Otwieramy. 2. Klikamy Menu Workspace i wybieramy Ustawienia. Kiedy otworzy się okno, klikamy zakładkę Ustawienia strony z gradientem, umieszczoną w górnym prawym rogu. Zestaw ćwiczeń Liczby I etap edukacyjny Ćwiczenie rekomendowane w pracy z podręcznikami Footprints lub English Adventure CEL: powtórzenie liczb od 1 do 10 CZAS: minut 1. Otwieramy, a następnie wybieramy Przybornik na pasku narzędzi i klikamy Utwórz stronę z gradientem. 2. Klikamy Pisak obrazkowy. Na dole ekranu wybieramy rodzaj obrazka. 3. Wybieramy opcję Cztery kolory. Klikając paski z kolorami, mamy możliwość ustawienia dowolnego koloru. 3. Dotykając tablicy, dodajemy kolejne obrazki. Możemy za każdym razem tworzyć nową stronę z inną liczbą obrazków lub umieścić je wszystkie na jednej. Zadaniem uczniów jest policzenie obrazków i podanie ich liczby. Tablica interaktywna jako ekran komputera Używanie oprogramowania Pearson Longman czy Interwrite Workspace to tylko część możliwości w pracy z tablicą interaktywną. Pamiętajmy, że tablica pokazuje ekran naszego komputera, więc możemy używać wszystkich programów, których używamy na co dzień w pracy z komputerem, m.in. przeglądarek internetowych czy edytorów tekstu. 7

8 Zestaw ćwiczeń 4. Wracamy za pomocą do strony, na której znajdują się wszystkie obrazki (od 1 do 10). Używając narzędzia, wpisujemy nazwy liczb. Możemy wpisać wszystkie w jedno pole tekstowe, a następnie użyć funkcji Podziel tekst na słowa (znajduje się ona na górze okna edytora tekstu). 5. Zadaniem uczniów jest połączenie słów z obrazkami. Pytanie o imię na podstawie Footprints 1 Active Teach I etap edukacyjny Ćwiczenie rekomendowane w pracy z Footprints 1 CEL: zadawanie pytań Jak on/ona ma na imię? i odpowiadanie na nie CZAS: 10 minut Ćwiczenie powinno być wykonane po obejrzeniu odcinka DVD Names. 1. Otwieramy. 2. Otwieramy oprogramowanie Footprints 1 Active Teach i wybieramy opcję DVD na dole ekranu. 3. Uruchamiamy klip, przesuwamy pasek do czasu 4:24 (tak, aby widoczni byli wszyscy bohaterowie filmu) i klikamy. 4. Klikamy Długopis w oprogramowaniu Footprints Active Teach. Pytamy uczniów o imiona poszczególnych postaci i zapisujemy je za pomocą. 8

9 Zestaw ćwiczeń 5. Klikamy narzędzie w trybie. Zmniejszamy kurtynę tak, aby zakryła tylko jedną postać. 6. Przesuwamy kurtynę, zasłaniając po kolei bohaterów filmu. Uczniowie mówią, kto kryje się pod kurtyną. Utrwalanie słownictwa II etap edukacyjny Ćwiczenie rekomendowane w pracy z Sky High 1 CEL: rozbudowywanie słownictwa tematycznego CZAS: 5-10 minut To ćwiczenie możemy wykonywać na każdej lekcji, na której pojawiają się nowe słówka. Jego celem jest utworzenie banku słów, który może być nieustannie rozbudowywany. Każda klasa może mieć swój własny plik, do którego będziemy na bieżąco dodawać nowe słownictwo. Wystarczy zapisywać zmiany w formacie GWB. 1. Otwieramy i tworzymy Nową stronę. 2. Wskazówki na temat uczenia się nowych słów znajdą Państwo np. w Sky High 1, w lekcji 4 na stronie Wybieramy temat, na przykład jedzenie. Uczniowie pracują w parach lub małych grupach i zapisują w zeszytach nowe słowa. Następnie pojedynczo podchodzą do tablicy i dodają słowa do odpowiedniej kategorii. Możemy poprosić uczniów o zilustrowanie słowa lub przyniesienie zdjęcia lub obrazka przedstawiającego daną rzecz. 4. Bank słów może być wykorzystany nie tylko do powtórki, lecz także do testu. Używając Pisaka o odpowiedniej grubości, możemy zakryć słowa, które są widoczne na obrazkach. Zadaniem uczniów jest odgadnięcie zasłoniętych wyrazów. Aby sprawdzić czy uczniowie dobrze odgadli, wystarczy zetrzeć gumką linię zakrywającą słowo. 9

10 Zestaw ćwiczeń Praca z dialogami na podstawie Upbeat 1 Active Teach III etap edukacyjny Ćwiczenie rekomendowane w pracy z Upbeat 1 CEL: uzyskiwanie i podawanie informacji dotyczących danych osobowych Czas: 15 minut Zaznaczamy cały dialog. Wybrany przez nas fragment otworzy się automatycznie na nowej stronie. 5. Klikamy Pisak i na dole ekranu wybieramy jego grubość i kolor. Linia powinna być na tyle gruba, aby zakryła linijkę tekstu. 6. Pisakiem zakrywamy słowa wypowiadane przez Erin. Czytamy na głos linijki Mrs Miles i prosimy uczniów, żeby postarali się odtworzyć z pamięci słowa Erin. 1. Otwieramy. 2. Otwieramy Upbeat 1 Active Teach, strony Klikamy dialog, aby go powiększyć. 4. Otwieramy. Z paska narzędzi wybieramy Zrzut obrazu. Klikamy Zaznaczenie. 7. Prosimy uczniów o przygotowanie długopisów i zeszytów (kartek papieru). Uczniowie indywidualnie odpowiadają na pytania widoczne na tablicy i zapisują swoje odpowiedzi. 8. Uczniowie pracują w parach. Odgrywają dialogi, samodzielnie odpowiadając na pytania z tablicy. 9. Sprawdzamy co uczniowie zapamiętali na temat Erin. Czytamy pytania zadane przez Mrs Miles, a następnie prosimy uczniów, żeby odtworzyli z pamięci słowa Erin. Używając Gumki, odsłaniamy wcześniej zakryte linijki tekstu, aby sprawdzić odpowiedzi. 10

11 Zestaw ćwiczeń Wykorzystanie ilustracji i zdjęć na podstawie Exam Challenges 1 Digital III etap edukacyjny Ćwiczenie rekomendowane w pracy z Exam Challenges 1 9. Gra pamięciowa 2: otwieramy Nową stroną. Piszemy kilka zdań z lukami, które uczniowie uzupełniają odpowiednimi nazwami przedmiotów. Możemy również przygotować zdania, w których trzeba będzie uzupełnić przyimki miejsca. CEL: powtórzenie słownictwa związanego ze szkołą i salą lekcyjną oraz przyimków miejsca Czas: minut 1. Otwieramy. 2. Otwieramy Exam Challenges 1 Digital: Get Ready, strony Klikamy obrazek przedstawiający salę lekcyjną, aby go powiększyć. 4. Używamy pisaka, żeby opisać przedmioty na obrazku (można poprosić uczniów, żeby podeszli do tablicy i zrobili to sami). Wskazówka: gry pamięciowe możemy przygotować przed lekcją i używać ich z różnymi klasami. Pamiętajmy o zapisaniu przygotowanych stron. Strony zapisują się automatycznie w formacie GWB dla Interwrite Workspace. Powtórzenie Wersja 1 1. Robimy zdjęcie naszej sali lekcyjnej (aparatem cyfrowym lub telefonem komórkowym) i zapisujemy je na komputerze. 2. Otwieramy. Tworzymy Nową stronę. Wstawiamy 5. Klikamy Tryb myszy, aby powrócić do oprogramowania książki. 6. Klikamy Reflektor. Przeciągamy reflektor po obrazku, zatrzymując się na poszczególnych przedmiotach, i prosimy uczniów, żeby je nazwali. 7. Zamykamy Reflektor za pomocą kliknięcia ikony wyjścia. W ten sposób wracamy do obrazka. Uczniowie mają za zadanie zapamiętać jak najwięcej szczegółów z obrazka w ciągu 30 sekund. 8. Gra pamięciowa 1: otwieramy Nową stronę w oprogramowaniu Interwrite. Używamy Pisaka lub klikamy Wpisz tekst. Na tablicy zapisujemy kilka nazw przedmiotów z obrazka. Uczniowie opisują miejsce położenia tych przedmiotów. Klikając, możemy powrócić do obrazka, żeby sprawdzić odpowiedzi. uprzednio zapisane zdjęcie, klikając. 3. Używamy Pisaka, żeby opisać fotografię. 4. Możemy wykorzystać grę pamięciową z poprzedniego ćwiczenia. Wersja 2 1. Dzień przed lekcją robimy zdjęcie naszej sali lekcyjnej i zapisujemy je na komputerze. 2. W dniu lekcji przestawiamy lub chowamy kilka przedmiotów z sali. 3. Uczniowie opisują zdjęcie. 4. Dzielimy uczniów na grupy i prosimy ich o wskazanie i wynotowanie, co się zmieniło w wyglądzie sali. Każda grupa musi w ciągu 3 minut zanotować jak najwięcej zmian. Grupa, która zauważyła i opisała ich najwięcej, wygrywa. 11

12 Zestaw ćwiczeń Quizy językowe III etap edukacyjny Ćwiczenie rekomendowane w pracy z Exam Challenges 1 CEL: powtórzenie nazw krajów oraz czasownika to be CZAS: 10 minut Ćwiczenie powinno zostać wykonane po przerobieniu lekcji Get Ready A na stronach 8-9. Zadaniem uczniów jest uzupełnienie luk w zdaniach oraz podanie nazwy miejsc geograficznych wprowadzonych podczas lekcji Get Ready A. Quiz w trybie przygotowujemy przed lekcją. Do zrobienia quizu potrzebujemy kilku zdjęć przedstawiających znane zabytki w wybranych krajach z lekcji Get Ready A. Zdjęcia możemy ściągnąć z Internetu lub poprosić o to uczniów. Zapisujemy je na komputerze, na którym będziemy pracować z tablicą interaktywną. 1. Otwieramy. 2. Dodajemy Nową stronę. Klikamy, aby wkleić zdjęcie. Używając, możemy dostosować jego wielkość do wielkości strony. Po prawej stronie zdjęcia zostawiamy wolne miejsce na wpisanie tekstu. 3. Klikamy i wpisujemy zdania z lukami. Podczas lekcji 1. Dzielimy klasę na dwie grupy (A i B). 2. Otwieramy prezentację w trybie. 3. Aby urozmaicić quiz, możemy użyć Reflektora, co pozwoli zakryć część obrazka. Uczniowie odgadują, jaki budynek kryje się na zdjęciu. 4. Odsłaniamy obrazek. Uczniowie pracują w grupach i mają 30 sekund na uzupełnienie luk w zdaniach. Za każdą prawidłową odpowiedź grupy otrzymują 1 punkt. 5. Jako podsumowanie quizu otwieramy Nową stronę i prosimy uczniów o zapisanie wszystkich nazw miejsc z quizu, w takiej kolejności w jakiej występowały one w poprzednim ćwiczeniu. Możemy dodatkowo zadać kilka pytań sprawdzających znajomość nazw krajów i czasownika to be. 6. Na końcu uczniowie pracują w parach i wybierają miejsce, które chcieliby odwiedzić. 12

13 Rozmowa na podstawie ilustracji IV etap edukacyjny Ćwiczenie rekomendowane w pracy z Matura Success, Real Life, Longman Matura Flashcards CEL: rozwijanie umiejętności rozmowy na podstawie ilustracji CZAS: 30 minut Wybór ilustracji Przed lekcją wybieramy dwie ilustracje. Możemy użyć zdjęć z oprogramowania Pearson Longman do kursów Matura Success lub Real Life. W tym przypadku: 1. Otwieramy oprogramowanie Matura Success Digital lub Real Life Active Teach i szukamy odpowiedniej ilustracji. 2. Otwieramy. 3. Powiększamy zdjęcie. W trybie wybieramy Zrzut ekranu i zaznaczamy obrazek. Automatycznie otworzy się on na nowej stronie w. Powtarzamy powyższą procedurę w celu dodania kolejnego zdjęcia. Zapisujemy prezentację w trybie (format GWB). Możemy również użyć Longman Matura Flashcards. Ilustracje otwierają się w formacie PDF. Zaznaczamy, a następnie kopiujemy wybrane zdjęcie, używając opcji Zrzut Ekranu w programie Adobe. Otwieramy w trybie, klikamy, a następnie wybieramy na dole ekranu opcję Wklej. Zestaw ćwiczeń Przebieg ćwiczenia 1. Przed rozpoczęciem lekcji otwieramy i wybieramy zdjęcie. Klikamy Kurtynę, aby zasłonić ilustrację. 2. Mówimy uczniom, że wcielą się w role egzaminatorów. Najpierw w grupach przygotują pytania do ilustracji i ustalą, jak powinien wyglądać jej opis. 3. Dzielimy uczniów na dwie grupy (A i B). Grupa B wychodzi z sali. 4. Odsłaniamy Kurtynę. Uczniowie z grupy A mają 2 minuty na przyjrzenie się zdjęciu i ustalenie, jakie szczegóły powinny znaleźć się w jego opisie. Klikamy, aby uczniowie mogli zapisać notatki do zdjęcia. 5. Klikamy. Uczniowie z grupy A mają 3 minuty na napisanie 4 pytań do zdjęcia. Możemy poprosić jednego z uczniów, aby zapisał pytania na tablicy, używając lub i klawiatury. Przed wejściem grupy B używamy Ponownie używamy., aby powrócić do zdjęcia. 6. Po wejściu grupy B prosimy uczniów żeby dobrali się w pary A i B. Uczeń A jest egzaminatorem, natomiast uczeń B odpowiada na pytania. 7 Odsłaniamy. Uczniowie z grupy B mają minutę, żeby opisać obrazek. Po tym czasie klikamy, żeby mogli porównać swój opis z ustalonymi wcześniej kryteriami. Prosimy uczniów z grupy A, żeby ocenili osoby pracujące z nimi w parze. 8. Następnie przechodzimy do pytań do ilustracji, klikając. Uczniowie pracują w parach. Uczeń A zadaje pytania, uczeń B odpowiada. 9. Grupy zamieniają się rolami, a całą procedurę powtarzamy. Istnieje możliwość dodania własnych ilustracji. Wystarczy kliknąć w trybie. 13

14 Zestaw ćwiczeń Strategie egzaminacyjne na podstawie Real Life Pre-Intermediate Active Teach IV etap edukacyjny Ćwiczenie rekomendowane w pracy z Real Life Pre-Intermediate CEL: ćwiczenie strategii egzaminacyjnych test wielokrotnego wyboru (szukanie uzasadnienia prawidłowych odpowiedzi w tekście) CZAS: 10 minut 5. Poniżej tekstu znajduje się test wielokrotnego wyboru. Używając paska po prawej stronie, ustawiamy go tak, by widoczne były pytania 2. i 3. Ponownie wybieramy w trybie i zaznaczamy pytania. Kiedy pojawi się okno zaznaczenia, odhaczmy Zrzut obrazu na nowej stronie. W ten sposób wskazane przez nas elementy pojawią się na jednej stronie. Wówczas wystarczy przeciągnąć wybrany fragment tekstu (w tym przypadku pytania do tekstu) do dołu ekranu, ponieważ po wklejeniu fragmentu na tą samą stronę, zasłoni on wcześniej dodany element. 1. Otwieramy. 2. Otwieramy Real Life Pre-intermediate Active Teach. Klikamy strony 4-5. Klikamy na stronie 4., aby uruchomić ćwiczenie interaktywne. 6. Używamy, aby zaznaczyć fragmenty tekstu, do których odnoszą się poszczególne pytania. Innym kolorem możemy zakreślić elementy, które pomogą naszym uczniom wyeliminować nieprawidłowe odpowiedzi. 3. Uczniowie czytają tekst i zaznaczają swoje odpowiedzi. Możemy je sprawdzić, klikając Check Answers. 4. Rozwijamy pasek narzędzi. Wybieramy i klikamy Zaznaczenie. Zaznaczamy drugi akapit automatycznie otworzy się on na nowej stronie w trybie. Klikamy, aby powrócić do ćwiczenia interaktywnego. 14

15 Zestaw ćwiczeń Pisanie krok po kroku na podstawie Real Life Pre-Intermediate Active Teach IV etap edukacyjny Ćwiczenie rekomendowane w pracy z Real Life Pre-Intermediate CEL: przygotowanie do napisania wiadomości CZAS: 25 minut 4. Dzielimy klasę na cztery grupy. Każda grupa zajmuje się przydzielonym jej podpunktem, dla którego powinna podać trzy możliwe odpowiedzi. Ma na to 3 minuty. 5. Reprezentanci grup kolejno podchodzą do tablicy i po otwarciu nowej strony wpisują swoje pomysły za pomocą lub i klawiatury. Między stronami poruszamy się przy użyciu i. 1. Otwieramy oprogramowanie Real Life Pre-intermediate Active Teach na stronie Powiększamy ćwiczenie 6., klikając. Wykonujemy ćwiczenie razem z uczniami. Odpowiedzi zapisujemy na tablicy, używając. 6. Całą prezentację zapisujemy w formacie PDF. Możemy wydrukować pomysły uczniów lub przesłać im plik em, i w ten sposób budować bank przydatnych zwrotów. Wystarczy utworzyć folder z nazwą klasy i zapisywać w nim nowe prezentacje. Omawianie i poprawianie prac pisemnych Prosimy uczniów o przesłanie zadania domowego em lub przyniesienie pliku nagranego na płytę lub inny nośnik danych. 1. Otwieramy edytor tekstu i zaznaczamy treść pracy pisemnej. Kopiujemy tekst. Aby usunąć wszystkie naniesione notatki, klikamy. Następnie używając, przesuwamy stronę tak, aby widoczne było ćwiczenie Otwieramy. Wybieramy i klikamy Zaznaczenie. Zaznaczamy ćwiczenie 7. automatycznie otworzy się ono na nowej stronie w trybie. Używając, numerujemy cztery podpunkty w zadaniu Otwieramy i dodajemy nową stronę. Klikamy. Na dole ekranu pojawi się opcja Wklej. Wklejamy tekst. Możemy również użyć skrótów Ctrl+C do skopiowania i Ctrl+V do wklejenia. 3. Dwukrotnie klikając wklejony tekst, otworzymy tryb jego edycji. Teraz możemy np. powiększyć czcionkę. 4. Używamy, żeby podkreślić błędy. Uczniowie pracują w parach i ustalają, jak poprawić dany błąd. Ich poprawki nanosimy lub wchodzimy w edycję tekstu i używamy klawiatury. 15

16 Zestaw ćwiczeń Rozumienie ze słuchu na podstawie Matura Success Intermediate Digital IV etap edukacyjny Ćwiczenie rekomendowane w pracy z Matura Success Intermediate CEL: ćwiczenie strategii egzaminacyjnych rozumienie ze słuchu: dobieranie (szukanie uzasadnienia prawidłowych odpowiedzi w nagraniu) CZAS: 15 minut 1. Otwieramy oprogramowanie Matura Success Intermediate Unit 1, strona Powiększamy ćwiczenie 3, klikając je. (Nieznane słówka uczniowie mogą sprawdzić, używając Dictionary, który otworzy się po kliknięciu ikony na dole strony). 3. Klikamy, aby rozpocząć odtwarzanie nagrania audio. Uczniowie wykonują zadanie. 4. Rozwijamy treść nagrania za pomocą przycisku. Okno z treścią nagrania przenosimy do góry ekranu. 5. Po sprawdzeniu odpowiedzi do zadania 3. możemy odtworzyć wybraną część nagrania, klikając fragment tekstu podświetlony na różowo. Odtwarzamy go ponownie i pytamy uczniów, które słowa lub zwroty były pomocne przy wyborze prawidłowej odpowiedzi. Gramatyka na podstawie Real Life Pre-Intermediate Active Teach IV etap edukacyjny Ćwiczenie rekomendowane w pracy z Real Life Pre-Intermediate CEL: powtórzenie tworzenia pytań w czasach Present Simple i Present Continuous CZAS: 30 minut To ćwiczenie najlepiej zrobić po lekcji z Real Life Pre-Intermediate, strona 7 (Grammar Focus). 1. Otwieramy. 2. Otwieramy Real Life Pre-Intermediate Active Teach. Klikamy zakładkę Grammar na dole strony. Klikamy Unit 1 i przeciągamy suwak znajdujący się po prawej stronie ekranu do dołu, zatrzymując się na punkcie Szyk zdania w pytaniach szczegółowych. Zadajemy uczniom kilka pytań, by upewnić się, że znają terminy gramatyczne użyte w tabeli. 6. Używamy, aby zakreślić wybrane fragmenty tekstu Klikamy w trybie i zaznaczamy górny wiersz tabeli. Otworzy się on automatycznie na nowej stronie. 4. Na tej samej stronie wybieramy i wpisujemy przykłady zdań pytających. Następnie klikamy Podziel zdanie na słowa w polu tekstowym. Dzięki tej opcji każde słowo może zostać przemieszczone na stronie za pomocą. Ważne jest, aby słowa nie były ułożone w odpowiedniej kolejności. 5. Zadaniem uczniów jest przeciągnięcie słów do właściwej rubryki, a zatem odgadnięcie właściwego szyku zdań pytających.

17 Zestaw ćwiczeń Kolokacje na podstawie Real Life Pre-Intermediate Active Teach IV etap edukacyjny Ćwiczenie rekomendowane w pracy z Real Life Pre-Intermediate CEL: wprowadzenie kolokacji z czasownikami go, have, make i do. Czas: 15 minut (wprowadzenie) 1. Otwieramy i Real Life Pre-Intermediate Active Teach, strony Klikamy na stronie 6 i wybieramy ćwiczenie interaktywne. 3. Otwieramy w trybie. W pasku narzędzi klikamy i na dole ekranu wybieramy kolor, szerokość i typ linii oraz jej 6. Kolejnym krokiem w powtórce formowania pytań jest ułożenie słów we właściwej kolejności na nowej stronie bez pomocy tabeli. 7. Dzielimy klasę na dwie grupy (A i B). Każda grupa ma 5 minut na napisanie 10 pytań w formie rozsypanki. Zadaniem grupy przeciwnej będzie ułożenie słów we właściwej kolejności. kształt. Tworzymy mind map. Koła łączymy za pomocą linii. Zapisujemy w formacie GWB. Posłuży nam on za wzór, który później możemy uzupełniać dowolnymi słowami. 8. Reprezentant grupy A podchodzi do tablicy i używając, wpisuje wszystkie słowa pierwszego pytania i klika Podziel zdanie na słowa. Następnie do tablicy podchodzi reprezentant grupy B. Jego zadaniem jest ułożenie słów we właściwej kolejności przy użyciu. Grupa B może podpowiadać swojemu reprezentantowi. 9. Następnie do tablicy podchodzi inny reprezentant grupy B i zapisuje słowa tworzące pierwsze pytanie. Grupa A układa je w odpowiedniej kolejności. Procedurę powtarzamy, dopóki grupy nie ułożą wszystkich zdań. Za każdą poprawną odpowiedź grupy otrzymują 1 punkt. Wskazówka Całą pracę na tablicy możemy nagrać, klikając na początku ćwiczenia. Możemy również zapisać całą lekcję w formacie PDF za pomocą. Uczniowie, którzy byli nieobecni na zajęciach, mogą otrzymać te ćwiczenia em. 4. Aby utworzyć mapę kolokacji, wpisujemy poszczególne czasowniki w puste pola, używając. Aby powrócić do trybu edycji, należy kliknąć. 5. Tak przygotowane wzory zostają uzupełnione przez uczniów w czasie lekcji. Do wpisania słów najłatwiej używać. 6. Uzupełnione mind maps zapisujemy w formacie GWB lub PDF. Aby zapisać prezentację w pliku PDF, wystarczy kliknąć. 17

Workspace Poziom 1 Podręcznik Szkoleniowy. Wersja dla Windows Wszyscy użytkownicy

Workspace Poziom 1 Podręcznik Szkoleniowy. Wersja dla Windows Wszyscy użytkownicy Workspace Poziom 1 Podręcznik Szkoleniowy Wersja dla Windows Wszyscy użytkownicy Podręcznik Szkoleniowy Workspace Poziom 1 Informacje Kontaktowe Oprócz niniejszego podręcznika oraz menu pomocy programu

Bardziej szczegółowo

Tablice interaktywne Avtek TT-BOARD

Tablice interaktywne Avtek TT-BOARD Tablice interaktywne Avtek TT-BOARD Instrukcja metodyczna dla nauczycieli Spis treści 1. Wstęp 3 2. Pierwsze kroki z tablicą 6 3. Podstawy pracy z oprogramowaniem RM Easiteach 9 3.1. Pulpit nawigacyjny

Bardziej szczegółowo

Prezentacja multimedialna program PowerPoint

Prezentacja multimedialna program PowerPoint 5 Prezentacja multimedialna program PowerPoint Prezentacja multimedialna to pokaz lub wykład prowadzony z użyciem komputerowo opracowanych elementów multimedialnych, takich jak rysunki, zdjęcia, dźwięk,

Bardziej szczegółowo

Materiały szkoleniowe Power Point

Materiały szkoleniowe Power Point Materiały szkoleniowe Power Point Przygotowane przez: WROcomp Spis treści: 1. UŻYWANIE APLIKACJI... 5 1.1 PRACA Z PREZENTACJAMI... 5 1.1.1 Otwieranie, zamykanie programu do tworzenia aplikacji. Otwieranie,

Bardziej szczegółowo

PORADNIK UŻYTKOWNIKA. Minimalne wymagania systemowe

PORADNIK UŻYTKOWNIKA. Minimalne wymagania systemowe Minimalne wymagania systemowe ñ ñ ñ ñ ñ ñ ñ Windows XP/Vista/7 Operating System Pentium 4 2,2GHz CPU 512 MB R ª 128 MB RAM graphics card QuickTime Player 6 or later DVD-ROM drive 16-bit sound card PORADNIK

Bardziej szczegółowo

Poradnik metodyczny oraz instrukcja obsługi Flow!Works dla nauczycieli

Poradnik metodyczny oraz instrukcja obsługi Flow!Works dla nauczycieli TABLICE INTERAKTYWNE QOMO Poradnik metodyczny oraz instrukcja obsługi Flow!Works dla nauczycieli Spis treści Wstęp 3 1. Pierwsze kroki z tablicami QOMO 6 1.1. Dostępne modele tablic QOMO 6 1.2. Podłączenie

Bardziej szczegółowo

TECHNOLOGIA INFORMACYJNA. Grafika menedżerska i prezentacyjna Moduł 6

TECHNOLOGIA INFORMACYJNA. Grafika menedżerska i prezentacyjna Moduł 6 TECHNOLOGIA INFORMACYJNA. Grafika menedżerska i prezentacyjna Moduł 6 1. Praca z aplikacją 1.1. Tworzymy prezentację dobry początek Programy przeznaczone do tworzenia prezentacji multimedialnych wykorzystują

Bardziej szczegółowo

Ostatnia aktualizacja dokumentu: 06.03.2012 Copyright 1991-2012 SuperMemo World sp. z o.o.

Ostatnia aktualizacja dokumentu: 06.03.2012 Copyright 1991-2012 SuperMemo World sp. z o.o. Spis treści Spis treści...1 Informacje wstępne...2 Instalacja programu...3 Co to jest SuperMemo UX...4 Pierwsze kroki z programem...5 Pierwsze kroki z kursem...7 Podstawowe typy ćwiczeń...9 Pozostałe typy

Bardziej szczegółowo

Słownictwo. e-book. Profesor. Słownictwo 6.0. Jak się uczyć? Poradnik Użytkownika. Copyright Edgard, Warszawa 2010. www.jezykiobce.

Słownictwo. e-book. Profesor. Słownictwo 6.0. Jak się uczyć? Poradnik Użytkownika. Copyright Edgard, Warszawa 2010. www.jezykiobce. Słownictwo e-book Profesor Słownictwo 6.0 Jak się uczyć? Poradnik Użytkownika Copyright Edgard, Warszawa 2010 www.jezykiobce.pl 1 Profesor Poznaj historię serii Pierwsza wersja programu do nauki języka

Bardziej szczegółowo

Materiały pomocnicze Podstawy obsługi komputera z systemem Windows 95/98

Materiały pomocnicze Podstawy obsługi komputera z systemem Windows 95/98 Materiały pomocnicze Podstawy obsługi komputera z systemem Windows 95/98 Warszawa 1999 Opracowanie: Janusz S. Wierzbicki Adres e-mail: Janusz@oeiizk.waw.pl Marta.Wnukowicz@twardagim.edu.pl 1. Wstęp Kurs

Bardziej szczegółowo

asc Plan Lekcji - Pomoc online asc Plan Lekcji - Pomoc online

asc Plan Lekcji - Pomoc online asc Plan Lekcji - Pomoc online Spis treści asc Plan Lekcji... 1 1 Wstęp... 1 1.1 Po co jest strona z pomocą?... 1 1.2 Pobieranie nowszych wersji i instalacja... 1 1.3 Wymagania systemowe... 1 1.4 Jak sprawdzić, którą wersję programu

Bardziej szczegółowo

http://kwartalnik.wodip.opole.pl kwartalnik@wodip.opole.pl

http://kwartalnik.wodip.opole.pl kwartalnik@wodip.opole.pl Kwartalnik Wojewódzkiego Ośrodka Doskonalenia Informatycznego i Politechnicznego ISSN 1899-8534 Edukacja w drodze do społeczeostwa informacyjnego Nr 7 (grudzieo)/2009 SPIS TREŚCI Książka, zeszyt, długopis

Bardziej szczegółowo

Rys. 1. Okno programu Excel. Wyświetla nazwę bieżącego dokumentu. Za pomocą tego paska możemy przesuwać okno aplikacji po całym ekranie.

Rys. 1. Okno programu Excel. Wyświetla nazwę bieżącego dokumentu. Za pomocą tego paska możemy przesuwać okno aplikacji po całym ekranie. Kurs Excel Poziom I SPIS TREŚCI I. PODSTAWOWE INFORMACJE O PROGRAMIE 1. Postać dokumentu, wygląd ekranu 2. Poruszanie się po arkuszu, adresowanie komórek 3. Menu programu (pełne, podręczne), paski narzędzi

Bardziej szczegółowo

Numbers 09 Podręcznik użytkownika

Numbers 09 Podręcznik użytkownika Numbers 09 Podręcznik użytkownika KKApple Inc. Copyright 2011 Apple Inc. Wszystkie prawa zastrzeżone. Prawo autorskie zabrania kopiowania (w całości lub w części) tej instrukcji bez pisemnego zezwolenia

Bardziej szczegółowo

Moduł Raporty i Formularze

Moduł Raporty i Formularze Moduł Raporty i Formularze Wersja 3.56.303 Spis treści Słowo wstępne 3 Charakterystyka modułu Raporty i Formularze 5 1. Przeznaczenie modułu 5 2. Budowa modułu 6 3. Ikony i skróty klawiszowe 7 Instalacja

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi edicrapro

Instrukcja obsługi edicrapro Instrukcja obsługi edicrapro Pełna kompatybilność z popularnymi przeglądarkami 1 Spis treści 1. Wprowadzenie.... 3 2. Czym jest edicrapro..... 4 3. Logowanie.. 5 4. Tryb administracyjny.... 6 5. Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi systemu CMS firmy Maxus Net Communications

Instrukcja obsługi systemu CMS firmy Maxus Net Communications Instrukcja obsługi systemu CMS firmy Maxus Net Communications Spis treści 1 Start Logowanie do serwisu... 3 1.1 Opis panelu redaktora... 4 1.2 Menu i mapa... 5 1.2.1 Utwórz lub usuń punkt konstrukcyjny...

Bardziej szczegółowo

4. Okno programu komputerowego

4. Okno programu komputerowego 4. Okno programu komputerowego Uruchomiony program pojawia się w osobnym oknie. Pulpit jest całkowicie lub częściowo przysłonięty tym oknem. Okna programów, w których tworzymy dokumenty komputerowe, są

Bardziej szczegółowo

Otwórz okno na Świat Poradnik dla Seniora

Otwórz okno na Świat Poradnik dla Seniora Otwórz okno na Świat Poradnik dla Seniora Jak korzystać z komputera i Internetu Ten projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Projekt lub publikacja odzwierciedlają jedynie

Bardziej szczegółowo

Materiały do ćwiczeń z technologii informacyjnej dla kierunku Bezpieczeństwo Wewnętrzne str. 1

Materiały do ćwiczeń z technologii informacyjnej dla kierunku Bezpieczeństwo Wewnętrzne str. 1 Materiały do ćwiczeń z technologii informacyjnej dla kierunku Bezpieczeństwo Wewnętrzne str. 1 Drodzy Studenci! W niniejszej publikacji zaprezentowany jest materiał do ćwiczeń z technologii informacyjnej

Bardziej szczegółowo

Program do projektowania i druku etykiet EDYTOR ETYKIET Wersja 3.0 Podręcznik użytkownika

Program do projektowania i druku etykiet EDYTOR ETYKIET Wersja 3.0 Podręcznik użytkownika Program do projektowania i druku etykiet EDYTOR ETYKIET Wersja 3.0 Podręcznik użytkownika Warszawa październik 2003-1 - Zastrzeżenia praw Niniejszego podręcznika ani jego żadnego fragmentu nie wolno powielać

Bardziej szczegółowo

Edycja IV poziom podstawowy

Edycja IV poziom podstawowy Edycja IV poziom podstawowy CZ. I SYSTEM OPERACYJNY WINDOWS Cele: Po ukończeniu pierwszej części kursu, uczestnik przypomni sobie wiadomości poznane w poprzednich edycjach kursu oraz zdobędzie nowe informacje

Bardziej szczegółowo

Prezentacje multimedialne

Prezentacje multimedialne Slajd 1 Studia podyplomowe z informatyki Tutaj poopowiadam trochę o zaliczeniu Slajd 2 Tworzenie prezentacji w programie PowerPoint Rozpoczęcie od projektu podstawowego Dodanie nowych slajdów i treści

Bardziej szczegółowo

Ocalić od zapomnienia

Ocalić od zapomnienia Ocalić od zapomnienia CYFROWA OBRÓBKA FOTOGRAFII SZKOLENIE DLA UCZESTNIKÓW Niniejsze opracowanie powstało w ramach projektu innowacyjnego Fifty-Fifty model sieci franczyzy społecznej metodą przeciwdziałania

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi poczty elektronicznej Office 365 i programu Microsoft Lync 2013

Instrukcja obsługi poczty elektronicznej Office 365 i programu Microsoft Lync 2013 Instrukcja obsługi poczty elektronicznej Office 365 i programu Microsoft Lync 2013 Autorstwo: Praca została wykonana przez uczniów ZST im. Tadeusza Kościuszki w Radomiu, pod nadzorem Artura Rudnickiego.

Bardziej szczegółowo

PlayStation is a registered trademark and PSP is a trademark of Sony Corporation Entertainment Inc.

PlayStation is a registered trademark and PSP is a trademark of Sony Corporation Entertainment Inc. Aktualizowano 8 stycznia 2014 r. ACID, ACIDized, ACIDplanet.com, ACIDplanet, the ACIDplanet logo, ACID XMC, Artist Integrated, the Artist Integrated logo, Beatmapper, Cinescore, CD Architect, DVD Architect,

Bardziej szczegółowo

Narzędzia SMART Board Ćwiczenia praktyczne

Narzędzia SMART Board Ćwiczenia praktyczne Narzędzia SMART Board Ćwiczenia praktyczne Pasek narzędziowe programu w wersji 10 Pasek narzędziowy programu Pasek narzędziowy programu umożliwia dostęp do wielu narzędzi pomocnych w pracy z plikami. Standardowo

Bardziej szczegółowo

2.1. Poznajemy środowisko pracy

2.1. Poznajemy środowisko pracy 2.1. Poznajemy środowisko pracy 2.1.1. Podstawowe informacje o popularnych systemach operacyjnych Rozdział 2. Często można usłyszeć, że komputer to urządzenie, które potrafi prawie wszystko. Tak naprawdę

Bardziej szczegółowo

szybki start podręcznik dla początkującego użytkownika

szybki start podręcznik dla początkującego użytkownika zintegrowane środowisko tłumaczeniowe szybki start podręcznik dla początkującego użytkownika 2004-2013 Kilgray Translation Technologies Wszelkie prawa zastrzeżone. Tłumaczenie: GET IT Wszelkie prawa zastrzeżone.

Bardziej szczegółowo

SZYBKI START Workbox v 2.3.20.1500

SZYBKI START Workbox v 2.3.20.1500 Datapolis.com, ul Wiktorska 63, 02-587 Warszawa tel. (+48 22) 398-37-53; fax. (+ 48 22) 398-37-93, office@datapolis.com SZYBKI START Workbox v 2.3.20.1500 Ostatnia aktualizacja: 19 sierpnia 2014 Dziękujemy

Bardziej szczegółowo