Życzymy Ci przyjemnej nauki i satysfakcji z poznawania języka angielskiego na kursie ESKK!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Życzymy Ci przyjemnej nauki i satysfakcji z poznawania języka angielskiego na kursie ESKK!"

Transkrypt

1

2 Wstęp Z prawdziwą przyjemnością witamy Cię na kursie języka angielskiego ESKK dla zaawansowanych. Kurs ten kierujemy do osób, które ukończyły kurs angielskiego ESKK dla średnio zaawansowanych lub jakikolwiek inny kurs na poziomie B1. Głównym celem na tym etapie nauki jest, by uczestnik kursu stawał się coraz bardziej niezależnym użytkownikiem języka angielskiego. Przekażemy Ci wiedzę i umiejętności niezbędne do samodzielnego poznawania oraz ćwiczenia języka, rozumienia autentycznych tekstów pisanych czy mówionych, korzystania ze słownika angielskiego i przede wszystkim używania języka angielskiego do komunikacji. Korzystając z naszego kursu, możesz przygotować się do egzaminów maturalnych czy egzaminów międzynarodowych (np. telc, TOEFL, FCE), wprowadzamy bowiem typowe dla tych egzaminów zadania, tematykę, słownictwo i struktury gramatyczne. Z nami skutecznie rozwiniesz wszystkie sprawności językowe (czytanie, słuchanie ze zrozumieniem, mówienie i pisanie) niezbędne do biegłego porozumiewania się w języku angielskim. Dzięki zadaniom z zakresu czytania i słuchania poszerzać będziesz słownictwo z danego tematu i, przede wszystkim, rozwijać receptive skills umiejętności receptywne. Tego typu zadania będą miały dwa cele nauczenie się szybkiego czytania czy słuchania w celu ogólnego zrozumienia idei przekazu (skimming) oraz zdobycie umiejętności analizy i wychwytywania konkretnych informacji (scanning). Jeżeli chcesz nauczyć się swobodnie posługiwać językiem angielskim, zalecamy Ci czytanie i słuchanie bez uprzedniego zaglądania do słownika, ponieważ odzwierciedla to realne sytuacje życiowe. Nauczymy Cię też pisania różnego typu formalnych i nieformalnych tekstów użytkowych od listów do znajomych, przez bardziej oficjalne e, do egzaminacyjnych esejów czy opisów. Dzięki zastosowaniu rozmaitych sposobów prezentacji wiedzy i zróżnicowanych technik uczenia się, a także dzięki wskazówkom dotyczącym nauki będziesz świadomie i szybko osiągał postępy w nauce. W materiałach kursu spotkasz się z żywym i współczesnym językiem angielskim. Prezentowane w nich będą autentyczne materiały z angielskiej prasy i ciekawe tematy z życia codziennego, które posłużą do omówienia niektórych zagadnień gramatycznych i leksykalnych. Efekty swojej pracy będziesz mógł sprawdzić dzięki motywującej, pisemnej pracy domowej, która zostanie oceniona przez Twojego osobistego nauczyciela. Życzymy Ci przyjemnej nauki i satysfakcji z poznawania języka angielskiego na kursie ESKK! Struktura lekcji Efektywną naukę na naszym kursie gwarantuje stała struktura zeszytów lekcyjnych w każdym zeszycie znajdują się dwie lekcje składające się z powtarzalnych sekcji. Zanim rozpoczniesz naukę, przestudiuj schemat struktury zeszytu zamieszczony na następnej stronie. Na kursie ESKK sam decydujesz o tym, gdzie i jak często się uczyć. Materiał całego zeszytu zaplanowany jest na miesiąc pracy. Zamieszczony na marginesie symbol wskazuje moment, w którym możesz odpocząć od nauki i powrócić do niej później, bez uszczerbku dla spójności procesu uczenia się. Aby zwiększyć skuteczność Twojej nauki, proponujemy, byś materiałowi oddzielonemu symbolem poświęcał minut. Radzimy także, aby przerwa między kolejnymi sesjami nauki nie była dłuższa niż 2 dni. Jeśli będziesz systematyczny, efekty Twojej pracy będą znacznie lepsze i szybciej osiągniesz zamierzone cele. W samodzielnej nauce pomocny będzie załączony do kursu czerwony filtr. Używaj go tam, gdzie spotkasz tekst na czerwono, np. w niektórych ćwiczeniach lub podczas nauki słówek. Filtrem zasłaniasz wybrane fragmenty, a po udzieleniu samodzielnej odpowiedzi odkrywasz go i sprawdzasz poprawność swoich rozwiązań. Każdemu zeszytowi towarzyszy płyta CD, na której nagrane są fragmenty lekcji oraz wybrane ćwiczenia do pracy domowej i słownik końcowy. Nagrania są w zeszycie oznaczone symbolem 1. Towarzysząca mu cyfra odpowiada numeracji kolejnych fragmentów na płycie. Lektor odczytuje taki symbol jako listening one, two, three... (nagranie 1, 2, 3...). Częste słuchanie nagrań i powtarzanie słówek, zwrotów czy pełnych zdań pozwoli Ci na szybkie oswojenie się z brzmieniem dźwięków i intonacją w języku angielskim. 2

3 Schemat struktury zeszytu Cele edukacyjne Warm-up Grammar lab Communication Word bank Pronunciation Language skills The world of English Grammar summary Homework Key Listening scripts Word list Zanim rozpoczniesz naukę, sprawdź, jakie umiejętności zdobędziesz po przerobieniu materiału lekcji. Później możesz wrócić do tej listy i zaznaczyć zagadnienia, które opanowałeś. Każdą lekcję zaczynasz rozgrzewką, która płynnie wprowadzi Cię w tematykę lekcji. Prezentuje elementy gramatyki języka angielskiego, na których oparte są następne sekcje lekcji. Wychodząc z założenia, że znasz już wiele zagadnień gramatycznych, sekcję tę będziemy zaczynać od ćwiczeń sprawdzających, które pokażą, co musisz jeszcze powtórzyć i czego się nauczyć. Następnie, po przedstawieniu informacji teoretycznych i ich przećwiczeniu, będziemy przechodzić do bardziej zaawansowanych zadań typu egzaminacyjnego. Sekcja poświęcona komunikacji: Nowe słownictwo, które będzie wprowadzane za pomocą ćwiczeń definicji, dopasowań, ilustracji itp. Pojawiać się też będą idiomy i czasowniki frazalne, zagadnienia z zakresu słowotwórstwa oraz kolokacje (utarte zwroty). Podsekcja z informacjami i ćwiczeniami dotyczącymi wymowy. Ćwiczenia rozwijające umiejętności słuchania, czytania, mówienia i pisania. Często umiejętności te będą rozwijane razem, np. słuchanie i mówienie (listening and speaking), czytanie i pisanie (reading and wri ng). Pojawia się w każdej drugiej lekcji zeszytu. Przedstawia kraje angielskiego obszaru językowego i różnorodne aspekty kulturowe, niezbędne do świadomego posługiwania się językiem angielskim. Zestawienie gramatyczne podsumowujące zagadnienia gramatyczne omówione w danej lekcji. Praca domowa pozwalająca na sprawdzenie i utrwalenie wiadomości z obu lekcji, do wykonania po przerobieniu zeszytu. Jest ona powtórzona na formularzu w środku zeszytu. Pracę domową odrobioną na formularzu możesz przesłać swojemu osobistemu nauczycielowi do poprawy. Prace domowe możesz również odrabiać, korzystając z Internetu. Klucz odpowiedzi do ćwiczeń. Zapis nagrań pozwalający na dokładne prześledzenie wypowiedzi i rozmów, które nie są zapisane w lekcji, a znajdują się na towarzyszącej zeszytowi płycie CD. Słowniczek zawierający nowe słówka znajdujące się w zeszycie, ich tłumaczenie i transkrypcję fonetyczną zapisaną w Międzynarodowym Alfabecie Fonetycznym (IPA). Na kartach kursu ESKK spotkasz się także z następującymi oznaczeniami ułatwiającymi przyswajanie wiedzy: szare tło wyróżnia nowe zagadnienia gramatyczne i leksykalne! taka ramka prezentuje szczegóły warte zapamiętania Study tip przydatne wskazówki dotyczące technik uczenia się czy pracy ze słownikiem Glossary w ramce Glossary znajdziesz nowe słówka i wyrażenia niezbędne do opanowania danego fragmentu lekcji 3

4 PROGRAM KURSU Pakiet 1 lekcje 1 2 Słownictwo: ludzie wygląd, charakter i osobowość; ubrania i materiały Gramatyka: szyk przymiotników przed rzeczownikiem adjective order; szyk wyrazów w zdaniu word order in sentences; szyk i typy pytań question formation Pakiet 2 lekcje 3 4 Słownictwo: domy, pomieszczenia i ich wyposażenie; życie w mieście budynki, miejsca, przymiotniki Gramatyka: czasy teraźniejsze present tenses; czasowniki statyczne state verbs; czasowniki wyrażające odczucia zmysłowe verbs of the senses; przysłówki częstotliwości i inne wyrażenia czasowe frequency adverbs + time expressions Pakiet 3 lekcje 5 6 Słownictwo: zdrowy tryb życia dieta, sport, sen; problemy zdrowotne stres, choroby, leczenie Gramatyka: formy czasownikowe gerunds, infinitives Pakiet 4 lekcje 7 8: ćwiczenia utrwalające cz. I Powtórzenie lekcji 1 6 oraz nowe słownictwo Pakiet 5 lekcje 9 10 Słownictwo: życie w przeszłości okresy historyczne, wojny, podboje kolonialne, sławni ludzie; spuścizna kulturowa sztuka, literatura, architektura Gramatyka: czasy narracyjne past tenses; struktury dotyczące przeszłości: used to, would; wyrażanie przyszłości w narracji future in the past Pakiet 6 lekcje Słownictwo: nauka i technologia wynalazki, odkrycia, badania naukowe, robotyka i komputeryzacja Gramatyka: czasy przyszłe future tenses; czasownik may/ might; okresy warunkowe conditional sentences i zdania czasowe time clauses Pakiet 7 lekcje Słownictwo: szkoła i edukacja; praca Gramatyka: zdania warunkowe II i III typu unreal conditionals oraz mieszane mixed conditionals; struktury wish oraz if only Pakiet 8 lekcje 15 16: ćwiczenia utrwalające cz. II Powtórzenie lekcji 9 14 oraz nowe słownictwo Pakiet 9 lekcje Słownictwo: życie w rodzinie i społeczeństwie relacje i problemy; przestępczość i wymiar sprawiedliwości Gramatyka: czasowniki modalne modal verbs; struktura past modal Pakiet 10 lekcje Słownictwo: jedzenie i przyrządzanie potraw, przybory kuchenne, restauracje; spędzanie wolnego czasu, rozrywka Gramatyka: rzeczowniki policzalne i niepoliczalne countable and uncountable nouns; rzeczowniki grupowe i rzeczowniki występujące wyłącznie w liczbie mnogiej; przedimki nieokreślone i określone indefinite and definite articles Pakiet 11 lekcje Słownictwo: zakupy, usługi, pieniądze; finanse i bankowość Gramatyka: strona bierna passive voice; struktura have something done; struktury typu it is said that oraz he is said to be; struktury z czasownikami seem i appear Pakiet 12 lekcje 23 24: ćwiczenia utrwalające cz. III Powtórzenie lekcji oraz nowe słownictwo Pakiet 13 lekcje Słownictwo: przyroda zwierzęta, rośliny, klimat; katastrofy naturalne i zagrożenia ekologiczne Gramatyka: mowa zależna reported speech; pytania zależne indirect questions; czasowniki say i tell; czasowniki wprowadzające mowę zależną special introductory verbs Pakiet 14 lekcje Słownictwo: środki masowego przekazu prasa, telewizja, Internet; film gatunki filmowe, przymiotniki Gramatyka: zdania złożone clauses of reason, result, purpose, concession; zdania podrzędnie złożone relative clauses (defining and non-defining); zaimki względne relative pronouns Pakiet 15 lekcje Słownictwo: podróżowanie, turystyka, wakacje Gramatyka: stopniowanie przymiotników i przysłówków comparative and superlative adjectives and adverbs; struktury porównawcze comparative structures; porównania similes Pakiet 16 lekcje 31 32: ćwiczenia utrwalające cz. IV Powtórzenie lekcji oraz nowe słownictwo 4

5 The personal touch Zaznacz, kiedy nauczysz się: tworzyć pytania ogólne i szczegółowe; posługiwać się przymiotnikami określającymi charakter; tworzyć przymiotniki za pomocą typowych końcówek; pisać list z opisem osoby. Warm-up Exercise 20 a. Look at the picture and answer the questions: Where is the man? What is happening? Why do you think he is there? b. How do you understand this statement? What is the aim of psychologists? The most important task for psychology and psychologits is to answer this fundamental ques on correctly and precisely WHAT ARE PEOPLE LIKE? Only then will it be possible to really help them with their lives, rela onships, work. 5

6 Grammar lab Lekcja próbna Exercise 21 To find out What you are like try to do this psychological test. Answer YES or NO. You will find out What you are like on page 20. YES NO 1. Do you spend a lot of time reflecting on things? 2. Are you interested in abstractions? 3. Do you get chores done properly? 4. Do you pay attention to details? 5. Do you mind being in the centre of attention? 6. Are you quiet among strangers? 7. Do you sympathize with people? 8. Have you insulted anybody in the last month? 9. Will you worry a lot if you fail to fulfill your duty? 10. Do you get stressed or irritated easily? Powtórzyliśmy już szyk wyrazów w zdaniu twierdzącym, teraz kolej na następne zagadnienie. W zamieszczonym wyżej teście psychologicznym pojawiły się przykłady pytań ogólnych w różnych czasach. Wykonaj ćwiczenie powtórkowe, żeby sprawdzić, czy pamiętasz, jak tworzy się pytania w języku angielskim. 22 Exercise 22 Only two of these questions are correct find them and correct the rest. Check with the recording. 1. Does he likes his job? INCORRECT Does he like his job? 2. When he will be back? 3. Who did phone? 4. Are you going to help us or not? 5. How long you have been waiting? 9. What has happened? 6. Can you tell me if will he come? 10. Who with did you talk? 7. Do you know what does it mean? 11. Can you tell me what time is it? 8. Why didn t you came here? 12. How many people you called today? Mamy nadzieję, że ćwiczenie nie sprawiło Ci większych kłopotów. Zbierzmy podstawowe zasady. 6

7 QUESTIONS 23 W języku angielskim są dwa rodzaje pytań. Pierwszy z nich to pytania z operatorem w czasie Present Simple i Past Simple: Do you live here? Does he still have a car? Did she phone? Czy mieszkasz tu? Czy on nadal ma samochód? Czy ona dzwoniła? W pozostałych czasach stosujemy inwersję: Are you with us? Have you got anything to say? Will you tell me about it? Should I do it? Has he come back yet? Jesteś z nami? Czy masz coś do powiedzenia? Czy powiesz mi o tym? Czy powinienem to zrobić? Czy on już wrócił? Oprócz przedstawionych wyżej pytań ogólnych istnieją też pytania szczegółowe, zaczynające się od wyrazów pytających what, how, who itd. Who are you? Where did she go? Why are you doing it? When will he be back? What have you done? Kim jesteś? Dokąd poszła? Dlaczego to robisz? Kiedy on wróci? Co zrobiłeś? Pytanie może być negatywne: Why didn t you call me? Aren t you happy? Dlaczego nie zadzwoniłeś? Czy nie jesteś szczęśliwy? Są również pytania o podmiot bez operatorów i inwersji: Who came? What has happened? How much water leaked out? Kto przyszedł? Co się stało? Ile wody wyciekło? Pytania pośrednie rozpoczynają się od typowych zwrotów Do you know?, Can you tell me..? i w drugiej części mają szyk zdania oznajmującego: Is he English? Czy jest Anglikiem? Can you tell me if/whether he is English? Czy możesz mi powiedzieć, czy on jest Anglikiem? Did you see it? Could you tell me if you saw it? Where is my purse? Do you know where my purse is? Czy widziałeś to? Czy mógłbyś mi powiedzieć, czy to widziałeś? Gdzie jest moja portmonetka? Czy wiesz, gdzie jest moja portmonetka? Jeżeli czasownik lub przymiotnik występuje z przyimkiem, przyimek ten znajduje się na końcu: What are you tired of? Who did you listen to? Where do you come from? Czym jesteś zmęczony? Kogo posłuchałeś? Skąd pochodzisz? 7

8 24 Exercise 23 Put the words in the right order to form questions. Then listen to the recording. 1. if tell late or me can you you will be not? Can you tell me if you will be late or not? 6. we live know where does he? 2. who go with to did you the party? 7. are going to when write me back you to? 3. has he recently what been doing? 8. from were did you say where you? 4. why you told me haven t before? 9. did happen it how? 5. he is talking what about? 10. students did time how homework many their on? Communication Word bank Tym razem w sekcji Communication zajmiemy się przymiotnikami opisującymi charakter i osobowość. Exercise 24 Answer the questions. Check or find out this information in the introduction. a. Have you ever heard of the BIG FIVE personality model? If yes, what is it? b. How is your personality profile measured according to the model? 25 The Big Five model is a comprehensive, empirical, research finding. Identifying the traits and structure of human personality has been one of the most fundamental goals in psychology. The five broad factors were discovered and defined by several independent sets of researchers. The Big Five are openness, conscientiousness, extraversion, agreeableness and neuroticism (common acronym OCEAN). When scored for individual feedback, the traits are frequently presented as percentile scores, which is quite complex. To put it simply the higher you score in a given factor the more traits you have. For example, a conscientiousness rating in the 80th percentile indicates a relatively strong sense of responsibility and orderliness, whereas an extraversion rating in the 5th percentile indicates introversion. On average, people who register high in openness are intellectually curious, open to emotion, interested in art, and willing to try new things. 8

9 c. This is the key to the psychological test from exercise 21. Read it and find out what your score is. SCORE If you have answered YES in the first two it means that you scored high in the openness factor. Again, if your answer to Q3 and 4 is YES you are rather conscientious. A positive answer to Q 5 and 6 reveals that you have a rather low score in extroversion. YES to Q7 and NO to 8 you scored high in agreeableness. NO to the last two means that you are not neurotic. d. Now, read the text and check what your personality is according to the five factors theory. 26 THE FIVE FACTORS Openness to experience Openness is a general appreciation for art, emotion, adventure, unusual ideas, imagination, curiosity, and variety of experience. The trait distinguishes imagina- ve people from those who are down-to-earth and conventional. People who are open to experience are intellectually curious, appreciative of art, and sensi ve to beauty. They tend to be, compared to closed people, more creative and more aware of their feelings. They are more likely to hold unconventional beliefs. Conscien ousness Conscien ous people seem to be self-disciplined, du ful, and aim for achievement. The trait shows a preference for planned rather than spontaneous behaviour. It influences the way in which we control, regulate, and direct our impulses. Extraversion Extraversion is characterized by positive emotions, the tendency to seek out stimulation and the company of others. Extraverts enjoy being with people, and are often seen as full of energy. They tend to be enthusiastic, ac on-oriented individuals who are likely to say Yes! or Let s go! to opportunities for excitement. In groups they like to talk, assert themselves, and draw attention to themselves. Agreeableness Agreeableness is the tendency to be compassionate and cooperative rather than suspicious and antagonistic towards others. Agreeable individuals value getting along with others. They are generally considerate, friendly, generous, helpful, and willing to compromise their interests with others. Agreeable people also have an optimistic view of human nature. They believe people are basically honest, decent, and trustworthy. Neuro cism Neuro cism is the tendency to experience negative emotions, such as anger, anxiety, or depression. It is sometimes called emotional instability. Those who score high in neuroticism are emotionally reactive and vulnerable to stress. They are more likely to interpret ordinary situations as threatening, and minor frustrations as hopelessly difficult. Their negative emotional reactions tend to persist for unusually long periods of time, which means they are often in a bad mood. (based on WIKIPEDIA) Exercise 25 Read the text again and match the adjectives in bold with the definitions. 1. Someone with artistic, creative abilities imaginative 2. Someone who is sensible and practical 3. Someone who obeys rules and does what is expected of them 4. Someone who does things carefully and correctly 5. Someone who feels sympathy for people who are suffering 6. Someone who is willing to give you something for free 7. Someone you can rely on and trust 8. Someone who wants to know about things 9. Someone who always thinks about other people s feelings so as not to hurt anyone 10. Someone who is honest and fair 11. Someone who is always busy doing things 12. Someone who is nice and likeable 13. Someone who is able to appreciate art 9

10 27 Glossary comprehensive zrozumiały empirical empiryczny finding odkrycie trait cecha goal cel percentile percentyl orderliness uporządkowanie register plasować się reflect on rozmyślać nad get chores done sprzątać, wykonywać prace w domu independent niezależny sympathize with współczuć insult obrażać fulfill duties wypełniać obowiązki assert wyrażać zdecydowanie suspicious podejrzliwy anxiety niepokój vulnerable to podatny na 28 Glossary PERSONALITY ADJECTIVES imaginative z wyobraźnią down-to-earth praktyczny dutiful obowiązkowy conscientious pilny compassionate współczujący generous hojny trustworthy taki, któremu można zaufać curious ciekawy considerate liczący się z innymi decent przyzwoity action-oriented energiczny agreeable miły sensitive wrażliwy Przyjrzyjmy się typowym końcówkom przymiotników i możliwościom, jakie daje nam umiejętność tworzenia nowych słów z ich rdzenia. Budowa innych części mowy będzie kolejno omawiana w następnych lekcjach. WORD FORMATION Wiele przymiotników jest krótkich i nie ma powtarzających się końcówek, np.: small, fair, light, etc. Ale istnieje też duża grupa, w której można wyróżnić końcówki, takie jak: -ive, -ous, -ful, -ic, -able, -ible, -ate, -y, -al. Za ich pomocą tworzy się przymiotniki od rzeczowników lub czasowników. Exercise 26 Put the adjectives from the text in the right group. -ive creative, imaginative -ous -ful -ic -able -ible -ate -y -al responsible 10

11 29 Exercise 27 Add endings to these nouns and verbs to form adjectives and complete the table in exercise 26 with them. Check with the recording. boss help critic sense (2x) optimist reason care possess artist fun anger act rely Pronunciation Drugi ważny element wymowy obok prawidłowej wymowy dźwięków to akcent wyrazowy. W języku angielskim akcent nie jest stały i ucząc się nowych słów, trzeba zawsze zwracać uwagę na to, gdzie przypada. Złe akcentowanie to nie tylko kaleczenie języka, ale również źródło nieporozumień. W języku angielskim jedynie sylaba akcentowana jest pełna, reszta się redukuje. Należy także zwrócić uwagę na to, że końcówki nigdy nie są akcentowane: -able comfortable -ative talkative 30 Exercise 28 a. Underline the stressed syllable and check it with the recording. Then listen and repeat the words. 1. cooperative 2. imaginative 3. compassionate 4. agreeable 5. trustworthy 6. reliable 7. conscientious 8. dutiful 9. reasonable 10. considerate 11. enthusiastic 12. responsible 13. emotional 14. creative 15. sensible 16. sensitive 31 b. Listen and repeat the sentences. 1. He is agreeable, friendly and considerate. 2. What s the difference between: trustworthy, reliable and reasonable? 3. Sensible is the same as reasonable. 4. A good employee should be conscientious, dutiful and trustworthy. 5. Be more emotional and imaginative! Study tip Notując nowe wyrazy, szczególnie długie, pamiętaj o zaznaczaniu akcentu, gdyż zmieniając go, zmieniasz czasami znaczenie słowa lub czynisz je niezrozumiałym. O tym, jak przesunięcie akcentu może wpłynąć na znaczenie wyrazu, przeczytasz w dalszych lekcjach. Tymczasem zaznaczaj akcent za pomocą apostrofu, podkreślenia lub zaznaczając sylaby: 1. enthu siastic 2. enthusiastic 3. en thu sia stick.. o. 11

12 Reading and speaking Lekcja próbna 32 Exercise 29 Look at the three people: Joan, Thomas and Louis. Read their descriptions and say what character traits they have. Check with the recording. 1. Joan enjoys spending time with her friends they say that she will always help them when they ask and they often turn to her when they have problems. She likes her job and she really does it well often stays at work longer than she has to. She sometimes works under a lot of pressure so she worries quite a lot if she will get her job done on time. In her free time she goes to museums and art galleries and even paints. Joan is outgoing and sociable. She Thomas is a car mechanic and he works at home in his garage. In fact he tends to spend a lot of time on his own working and repairing things around the house. He doesn t talk much and doesn t like being in the centre of attention. From time to time he goes out but he always needs to plan things ahead. He is very careful with money and never lend or borrows it. He also tends to think about himself more than about other people. 3. Louis is a professor of history at university and although he spends a lot of time in the library, he loves talking to his students and taking part in all activities at university. He gives a lot of homework to his students but when they come to ask for an extension (to give them more time to complete it) he often agrees. Listening 33 Exercise 30 a. Describe the person in the picture. What do you think is wrong? b. Listen to the beginning of the radio broadcast with a famous expert on shyness and find out whether people are born shy or whether they become shy during their lifetime. Note down what reason the author gives to support his argument. c. Before you listen to the second part, make sure that you understand these three words. Match them with their definitions and check with the key. 1. turn down 2. handle 3. failure a. deal b. lack of success c. say no to something 12

13 34 35 d. Listen to the second part of the broadcast and make notes of five important things that you can do to overcome shyness Glossary Glossary turn down odrzucić (zaproszenie) handle dać sobie radę failure porażka principal główny feature cecha excessive nadmierny evaluation ocena insecure nieczujący się pewnie self-assured pewny siebie tuned in nastawiony na reject odrzucić feedback informacja zwrotna counterproposal kontrpropozycja refer to skontaktować się Writing Informal letter with a description of a person Jeżeli piszesz prywatny list, staraj się, by nie brzmiał on zbyt oficjalnie. Możesz użyć stylu nieformalnego form skróconych, wyrażeń potocznych. Odpowiednio rozpocznij i zakończ list. Exercise 31 Tick the openings and endings appropriate for an informal letter. Dear Sir or Madam Dear Mrs. Johnson Dear Anika Best wishes Hi Becky Kind regards Love Yours sincerely Yours 13

14 Exercise 32 Read the description and decide which paragraph talks about: a. physical appearance b. character c. the relationship between the writer and the person described d. Alex s feelings about this person Hi Sam, How are you doing? I wonder if you are ready for your trip. Aunty Sophia is looking forward to meeting you. If you are worried about staying with her during your studies, here are some details which will help you to get to know her A. (and to recognize her at the airport!) better I ve been friends with Sophia for a long time now and she used to come to our house when I was a child. She used to greet me with a big hug. Sophia is in her forties but with her lovely smile she looks B. younger. She is also quite tall and slim. The first thing everyone notices about her, is her long, curly hair and C. brown eyes. In spite of having been born in Italy she isn t a typical Italian. Her complexion is D. fair and she s got some enchanting freckles on her nose. She is always E.. I m sure she ll be wearing high-heeled shoes and a hat. Although shes wears designer clothes she s far from being a fashion victim. As for her character I m sure you ll get on well. What everyone F. likes about her is the way she treats other people. She is a good natured person and a G. friend. What s more, she s got a great sense of humor and she s good fun. Her H. personality makes her a popular person so you ll definitely have a great time with her and you will meet a lot of people. I must say I m I. lucky to be her friend. Not having children of her own, she devotes her life to others. She was a great help to me and my parents when we lived in Italy. Don t worry then, she ll take care of you. One more thing. In case you ve forgotten where you are supposed to meet her, it s terminal B, next to the café. Have a good flight. Love, Alex P.S Let me know how you get on with Sophia List powinien być podzielony na akapity, jak również należy w nim zamieścić odpowiednie zwroty rozpoczynające i kończące. Pierwsze zdanie powinno odnosić się do adresata: I was so happy to get your letter. I hope you are fine. How are you doing? 14

15 Kolejny akapit powinien być przeznaczony na informacje, które chcesz przekazać. W zakończeniu użyj zwrotów kończących: All the best I can t wait to see you Say hello to Have a nice flight/trip Użycie przymiotników i przysłówków wzbogaci list i uczyni go bardziej interesującym. Opisując osobę, pamiętaj o zachowaniu właściwej kolejności przymiotników. Exercise 33 Complete the description in exercise 32 with these adverbs and adjectives to make it more interesting. much really sparkling lively particularly well-dressed reliable quite better The world of English W tej sekcji będziemy, wzorem naszych kursów dla początkujących i średnio zaawansowanych, prezentować różne aspekty życia w krajach anglojęzycznych. Zaczniemy od fragmentu książki George a Mikesa, autora węgierskiego pochodzenia, który z dystansem, ale iście angielskim humorem opisywał życie w Zjednoczonym Królestwie. Zachęcamy do przyjemnej lektury. 36 Exercise 34 a. Answer the questions. 1. What is the stereotype of an Englishman? 2. Do you think people in England are rather rude or not? Check in the text. How to be Rude It is easy to be rude on the Continent. You just shout and call people names of a zoological character. On a slightly higher level you may invent a few stories against your opponents. In Budapest, for instance, when a rather unpleasant-looking actress joined a nudist club, her younger and prettier colleagues spread the story that she had been accepted only under the condition that she wear a fig-leaf on her face. [ ] In England rudeness has quite a different technique. If somebody tells you an obviously untrue story, on the Continent you would remark You are a liar, Sir, and a rather dirty one at that. In England you just say Oh, is that so? Or That s rather an unusual story, isn t it? 15

16 Zamów ju dziœ! (koszt po³¹czenia 1 impuls wg taryfy operatora) edukacja na

Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1: = City map (Polish Edition)

Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1: = City map (Polish Edition) Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1:15 000 = City map (Polish Edition) Click here if your download doesn"t start automatically Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1:15 000 = City map (Polish Edition) Zakopane,

Bardziej szczegółowo

Lesson 46 ZAIMKI. przymiotnik w funkcji dzierżawczej / zaimek dzierżawczy Liczba pojedyncza

Lesson 46 ZAIMKI. przymiotnik w funkcji dzierżawczej / zaimek dzierżawczy Liczba pojedyncza Lesson 46 ZAIMKI Wersja A Opracowanie: Łukasz Aniśkiewicz Konsultacja: Bogna Ferensztajn W przeciwieństwie do angielskich rzeczowników, które zazwyczaj nie zmieniają formy z wyjątkiem końcówki "-s" w liczbie

Bardziej szczegółowo

Egzamin maturalny z języka angielskiego na poziomie dwujęzycznym Rozmowa wstępna (wyłącznie dla egzaminującego)

Egzamin maturalny z języka angielskiego na poziomie dwujęzycznym Rozmowa wstępna (wyłącznie dla egzaminującego) 112 Informator o egzaminie maturalnym z języka angielskiego od roku szkolnego 2014/2015 2.6.4. Część ustna. Przykładowe zestawy zadań Przykładowe pytania do rozmowy wstępnej Rozmowa wstępna (wyłącznie

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE ĆWICZENIA EGZAMINACYJNE

DODATKOWE ĆWICZENIA EGZAMINACYJNE I.1. X Have a nice day! Y a) Good idea b) See you soon c) The same to you I.2. X: This is my new computer. Y: Wow! Can I have a look at the Internet? X: a) Thank you b) Go ahead c) Let me try I.3. X: What

Bardziej szczegółowo

Jak zasada Pareto może pomóc Ci w nauce języków obcych?

Jak zasada Pareto może pomóc Ci w nauce języków obcych? Jak zasada Pareto może pomóc Ci w nauce języków obcych? Artykuł pobrano ze strony eioba.pl Pokazuje, jak zastosowanie zasady Pareto może usprawnić Twoją naukę angielskiego. Słynna zasada Pareto mówi o

Bardziej szczegółowo

2 w 1 DWIE szkoły JEDNA całość NAJWYŻSZA JAKOŚĆ

2 w 1 DWIE szkoły JEDNA całość NAJWYŻSZA JAKOŚĆ Nauczanie dwujęzyczne metodą CLIL na lekcjach z 7 przedmiotów Doświadczona kadra nauczycieli realizująca nauczanie dwujęzyczne od wielu lat w Gimnazjum nr 26 w Gdańsku Realizacja projektów międzynarodowych,

Bardziej szczegółowo

18. Przydatne zwroty podczas egzaminu ustnego. 19. Mo liwe pytania egzaminatora i przyk³adowe odpowiedzi egzaminowanego

18. Przydatne zwroty podczas egzaminu ustnego. 19. Mo liwe pytania egzaminatora i przyk³adowe odpowiedzi egzaminowanego 18. Przydatne zwroty podczas egzaminu ustnego I m sorry, could you repeat that, please? - Przepraszam, czy mo na prosiæ o powtórzenie? I m sorry, I don t understand. - Przepraszam, nie rozumiem. Did you

Bardziej szczegółowo

Test sprawdzający znajomość języka angielskiego

Test sprawdzający znajomość języka angielskiego Test sprawdzający znajomość języka angielskiego Imię i Nazwisko Kandydata/Kandydatki Proszę wstawić X w pole zgodnie z prawdą: Brak znajomości języka angielskiego Znam j. angielski (Proszę wypełnić poniższy

Bardziej szczegółowo

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 7

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 7 Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 7 Przetłumacz na język angielski.klucz znajdziesz w drugiej części ćwiczenia. 1. to do business prowadzić interesy Prowadzę interesy w

Bardziej szczegółowo

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 4

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 4 Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 4 Przetłumacz na język angielski.klucz znajdziesz w drugiej części ćwiczenia. 1. to be angry with somebody gniewać się na kogoś Czy gniewasz

Bardziej szczegółowo

LONGMAN. REPETYTORIUM DO MATURY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

LONGMAN. REPETYTORIUM DO MATURY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO LONGMAN. REPETYTORIUM DO MATURY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO ROZKŁAD MATERIAŁU W UKŁADZIE M LO (4, 5, 6 semestr) oraz Technikum (5, 6, 7, 8 semestr) CZASY TERAŹNIEJSZE s. 176-177 Present Simple Present Czasownik

Bardziej szczegółowo

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 6

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 6 Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 6 Przetłumacz na język angielski.klucz znajdziesz w drugiej części ćwiczenia. 1. to eat out jeść poza domem Czy często jadasz poza domem?

Bardziej szczegółowo

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 8

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 8 Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 8 Przetłumacz na język angielski.klucz znajdziesz w drugiej części ćwiczenia. 1. to take a rest - odpocząć Muszę odpocząć. (5) Czy chcesz

Bardziej szczegółowo

Kurs języka angielskiego w ramach oferty studiów podyplomowych kwalifikacyjnych: Wczesne nauczanie języka obcego

Kurs języka angielskiego w ramach oferty studiów podyplomowych kwalifikacyjnych: Wczesne nauczanie języka obcego Kurs języka angielskiego w ramach oferty studiów podyplomowych kwalifikacyjnych: Wczesne nauczanie języka obcego Celem kursu jest uzyskanie certyfikatu TELC na poziomie B2 (lub innego certyfikatu odpowiadającego

Bardziej szczegółowo

Zestawienie czasów angielskich

Zestawienie czasów angielskich Zestawienie czasów angielskich Present Continuous I am, You are, She/ He/ It is, We/ You/ They are podmiot + operator + (czasownik główny + ing) + reszta I' m driving. operator + podmiot + (czasownik główny

Bardziej szczegółowo

Projekt. Centrum matura bez barier w szkołach i. placówkach prowadzących kształcenie zawodowe. Włodzimierz Pawlicki. Skrypt do języka angielskiego

Projekt. Centrum matura bez barier w szkołach i. placówkach prowadzących kształcenie zawodowe. Włodzimierz Pawlicki. Skrypt do języka angielskiego Projekt Centrum matura bez barier w szkołach i placówkach prowadzących kształcenie zawodowe. Włodzimierz Pawlicki Skrypt do języka angielskiego 1 Spis treści: Zielona Góra 2011 Wprowadzenie -strona 3 Rozdział

Bardziej szczegółowo

Niepubliczne Przedszkole i Żłobek EPIONKOWO

Niepubliczne Przedszkole i Żłobek EPIONKOWO KROPECZKI MIESIĄC: PAŹDZIERNIK 2013R. TEMAT MATERIAŁ Hello again! What s your name? Proste powitania Wskazywanie kolegów/koleżanek Śpiewanie piosenki Dialogi A. Hello! I am Kasia. My name is Kasia What

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCEN Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASA PIERWSZA GIMNAZJUM

KRYTERIA OCEN Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASA PIERWSZA GIMNAZJUM KRYTERIA OCEN Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASA PIERWSZA GIMNAZJUM 1. Ocena niedostateczna wystawiana jest wtedy, kiedy uczeń mimo pomocy ze strony nauczyciela, nie spełnia wymagań na ocenę dopuszczającą i nie

Bardziej szczegółowo

JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY

JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY EGZAMIN MATURALNY W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY ROZWIĄZANIA ZADAŃ I SCHEMAT PUNKTOWANIA MAJ 2014 ZADANIA ZAMKNIĘTE Zadanie 1. Obszar standardów Rozumienie ze słuchu 1.1. 1.2.

Bardziej szczegółowo

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo.

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 9 Przetłumacz na język angielski.klucz znajdziesz w drugiej części ćwiczenia. 1. to take a shower brać prysznic Zawsze rano biorę prysznic.

Bardziej szczegółowo

Struktury gramatyczne egzamin język angielski. wyrażanie planów i zamiarów + am/is/are + going to + verb

Struktury gramatyczne egzamin język angielski. wyrażanie planów i zamiarów + am/is/are + going to + verb Struktury gramatyczne egzamin język angielski Czasy gramatyczne Present Simple Present Continuous Past Simple Past Continuous Present Perfect Past Perfect Future Simple wyrażanie planów i zamiarów + am/is/are

Bardziej szczegółowo

New English Zone 2 Rozkład materiału dla klasy V

New English Zone 2 Rozkład materiału dla klasy V LEKCJA 3 LEKCJA 2 LEKCJA 1 New English Zone 2 Rozkład materiału dla klasy V TEMAT LEKCJI MATERIAŁY DYDAKTYCZNE TEMATYKA SŁOWNICTWO GRAMATYKA FUNKCJE JĘZYKOWE UMIEJĘTNOŚCI JĘZYKOWE ZGODNE Z NOWĄ PODSTAWĄ

Bardziej szczegółowo

1. PRESENT SIMPLE CZASY TERAŹNIEJSZE. Czasu Present Simple używamy: 1.Dla wyrażenia zwyczajów, sytuacji stałych i powtarzających się:

1. PRESENT SIMPLE CZASY TERAŹNIEJSZE. Czasu Present Simple używamy: 1.Dla wyrażenia zwyczajów, sytuacji stałych i powtarzających się: CZASY TERAŹNIEJSZE 1. PRESENT SIMPLE Czasu Present Simple używamy: 1.Dla wyrażenia zwyczajów, sytuacji stałych i powtarzających się: We get up at 6 a.m. I always visit my family on Sundays. He often drinks

Bardziej szczegółowo

Angielski Biznes Ciekawie

Angielski Biznes Ciekawie Angielski Biznes Ciekawie Conditional sentences (type 2) 1. Discuss these two types of mindsets. 2. Decide how each type would act. 3. How would you act? Czy nauka gramatyki języka angielskiego jest trudna?

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM SZKOLENIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM SZKOLENIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM SZKOLENIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO Projekt: Podnoszenie kwalifikacji drogą do sukcesu Szkolenie: j. angielski, poziom A1 Termin szkolenia: 15. 12. 2014 r. 06. 05. 2015 r. Termin Egzaminu

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY JĘZYKA ANGIELSKIEGO

PODSTAWY JĘZYKA ANGIELSKIEGO Dagmara Szonert-Rzepecka PODSTAWY JĘZYKA ANGIELSKIEGO Łódź - 2005 Redakcja i korekta techniczna: Jadwiga Poczyczyńska Skład i łamanie tekstu: Barbara Lebioda Projekt okładki: Barbara Świętochowska Copyright

Bardziej szczegółowo

JĘZYK ANGIELSKI POZIOM ROZSZERZONY (A1)

JĘZYK ANGIELSKI POZIOM ROZSZERZONY (A1) EGZAMIN GIMNAZJALNY W ROKU SZKOLNYM 2012/2013 JĘZYK ANGIELSKI POZIOM ROZSZERZONY (A1) ROZWIĄZANIA ZADAŃ I SCHEMAT PUNKTOWANIA KWIECIEŃ 2013 Rozumienie ze słuchu Wymagania ogólne II. Rozumienie Uczeń rozumie

Bardziej szczegółowo

Polska Szkoła Weekendowa, Arklow, Co. Wicklow KWESTIONRIUSZ OSOBOWY DZIECKA CHILD RECORD FORM

Polska Szkoła Weekendowa, Arklow, Co. Wicklow KWESTIONRIUSZ OSOBOWY DZIECKA CHILD RECORD FORM KWESTIONRIUSZ OSOBOWY DZIECKA CHILD RECORD FORM 1. Imię i nazwisko dziecka / Child's name... 2. Adres / Address... 3. Data urodzenia / Date of birth... 4. Imię i nazwisko matki /Mother's name... 5. Adres

Bardziej szczegółowo

Klasa 6: Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który:

Klasa 6: Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: Klasa 6: Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: Częściowo poprawnie stosuje czas Present Simple. Opowiada o sobie i swojej rodzinie. Stosuje podstawowe słownictwo. Częściowo poprawnie stosuje czas

Bardziej szczegółowo

Zakres materiału z j. angielskiego do testów sumujących w klasach pierwszych

Zakres materiału z j. angielskiego do testów sumujących w klasach pierwszych Zakres materiału z j. angielskiego do testów sumujących w klasach pierwszych A. Poziom pre-intermediate 1. Vocabulary and listening: a) Personality adjectives. b) Sports. c) Rural and urban landscapes.

Bardziej szczegółowo

ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS.

ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS. ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS. Strona 1 1. Please give one answer. I am: Students involved in project 69% 18 Student not involved in

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół Integracyjnych nr 1 we Włocławku ENGLISH IS EASY

Zespół Szkół Integracyjnych nr 1 we Włocławku ENGLISH IS EASY ENGLISH IS EASY PROGRAM ZAJĘĆ PRZYGOTOWUJĄCY UCZNIÓW DO SPRAWDZIANU Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASIE VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ Data wdrożenia programu: rok szkolny 2015/2016 Opracowanie: mgr Magdalena Wiśniewska

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Przasnyski Konkurs Językowy. Zakres Materiału. Klasa IV

Powiatowy Przasnyski Konkurs Językowy. Zakres Materiału. Klasa IV 1. Kategorie gramatyczne Zakres Materiału Klasa IV Rzeczownik: Liczba mnoga rzeczowników (regularnych i niektórych nieregularnych). Forma dzierżawcza s. Określniki: A, an, the. Liczebniki główne 1 100.

Bardziej szczegółowo

New English File Advanced Kryteria oceniania

New English File Advanced Kryteria oceniania New English File Advanced Kryteria oceniania ROZDZIAŁ 1 OCENA 1 osobowości różnych osób, czynników motywujących do działania, relacji rodzinnych, stosując wielostronną argumentację, nie popełniając większych

Bardziej szczegółowo

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 5

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 5 Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 5 Przetłumacz na język angielski.klucz znajdziesz w drugiej części ćwiczenia. 1. to be to do something mieć coś zrobić Mam jej pomóc jutro.

Bardziej szczegółowo

SYLABUS. WyŜsza Szkoła Prawa i Administracji w Przemyślu Wydział Administracji. 1. Kierunek: Administracja

SYLABUS. WyŜsza Szkoła Prawa i Administracji w Przemyślu Wydział Administracji. 1. Kierunek: Administracja 1. Kierunek: Administracja. Nazwa przedmiotu: Język angielski 3. Rok studiów I semestr: II 4. Rok akademicki: 008/009 Celem programu jest rozwinięcie ogólnej kompetencji językowej studenta z uwzględnieniem

Bardziej szczegółowo

1. FREE TIME 6 zna i swobodnie posługuje się słownictwem nazywającym sposoby spędzania czasu wolnego,

1. FREE TIME 6 zna i swobodnie posługuje się słownictwem nazywającym sposoby spędzania czasu wolnego, INTERFACE 3 KRYTERIA OCENIANIA Nr i temat lekcji Ocena Umiejętności ucznia LEKCJA 1 Free-time activities Teens under pressure 1. FREE TIME 6 zna i swobodnie posługuje się słownictwem nazywającym sposoby

Bardziej szczegółowo

Darmowy artykuł, opublikowany na: www.fluent.com.pl

Darmowy artykuł, opublikowany na: www.fluent.com.pl Copyright for Polish edition by Bartosz Goździeniak Data: 4.06.2013 Tytuł: Pytanie o czynność wykonywaną w czasie teraźniejszym Autor: Bartosz Goździeniak e-mail: bgozdzieniak@gmail.com Darmowy artykuł,

Bardziej szczegółowo

ANKIETA ŚWIAT BAJEK MOJEGO DZIECKA

ANKIETA ŚWIAT BAJEK MOJEGO DZIECKA Przedszkole Nr 1 w Zabrzu ANKIETA ul. Reymonta 52 41-800 Zabrze tel./fax. 0048 32 271-27-34 p1zabrze@poczta.onet.pl http://jedyneczka.bnet.pl ŚWIAT BAJEK MOJEGO DZIECKA Drodzy Rodzice. W związku z realizacją

Bardziej szczegółowo

Katalog wymagań na poszczególne oceny z języka angielskiego dla kl. V Program nauczania Mariola Bogucka, Dorota Łoś

Katalog wymagań na poszczególne oceny z języka angielskiego dla kl. V Program nauczania Mariola Bogucka, Dorota Łoś Katalog wymagań na poszczególne oceny z języka angielskiego dla kl. V Program nauczania Mariola Bogucka, Dorota Łoś OCENA DOPUSZCZAJĄCA (wymagania na ocenę dopuszczającą są równoważne z minimum programowym

Bardziej szczegółowo

ZDANIA ANGIELSKIE W PARAFRAZIE

ZDANIA ANGIELSKIE W PARAFRAZIE MACIEJ MATASEK ZDANIA ANGIELSKIE W PARAFRAZIE HANDYBOOKS 1 Copyright by Wydawnictwo HANDYBOOKS Poznań 2014 Wszelkie prawa zastrzeżone. Każda reprodukcja lub adaptacja całości bądź części niniejszej publikacji,

Bardziej szczegółowo

Lekcja 1 Przedstawianie się

Lekcja 1 Przedstawianie się Lekcja 1 Przedstawianie się i poznawanie innych 2 Wysłuchaj dialogów, najpierw w wersji oryginalnej, później z tłumaczeniem. Powtarzaj poszczególne kwestie za lektorami. Dialog 1 Przedstawianie się w sytuacji

Bardziej szczegółowo

zajęć must, mustn t, needn t First Conditional ought to/should -czasowniki modalne

zajęć must, mustn t, needn t First Conditional ought to/should -czasowniki modalne Temat Numer zajęć Zakres treści Zapoznanie z PSO oraz z formą, strukturą i wymogami egzaminu maturalnego. Diagnoza -test Mowa ciała w różnych krajach - wprowadzenie słownictwa.. Body language ćwiczenia

Bardziej szczegółowo

Błędów popełnianych przez Polaków w języku angielskim

Błędów popełnianych przez Polaków w języku angielskim 10 Błędów popełnianych przez Polaków w języku angielskim Jak je poprawić? Zajrzyj do środka! www.madebybeata..com Witaj! Ucząc się angielskiego trudno na samym początku było mi zauważyć, że popełniłam

Bardziej szczegółowo

1. Holiday letters. a. 1. Cele lekcji. b. 2. Metoda i forma pracy. c. 3. Środki dydaktyczne. d. 4. Przebieg lekcji. i.

1. Holiday letters. a. 1. Cele lekcji. b. 2. Metoda i forma pracy. c. 3. Środki dydaktyczne. d. 4. Przebieg lekcji. i. 1. Holiday letters Uczeń: Uczeń: a. 1. Cele lekcji i. a) Wiadomości wie, jak wyglądać powinien układ listu nieformalnego, zna słownictwo dotyczące wakacji, zna podstawowe konstrukcje gramatyczne czasów:

Bardziej szczegółowo

KLUCZ PUNKTOWANIA ZADAŃ

KLUCZ PUNKTOWANIA ZADAŃ Egzamin maturalny maj 2009 JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY KLUCZ PUNKTOWANIA ZADAŃ ZADANIA ZAMKNIĘTE Zadanie 1. Obszar standardów ze słuchu 1.1. E 1.2. A 1.3. Zdający selekcjonuje informacje (II. 1 d)

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO dla klasy VI

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO dla klasy VI WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO dla klasy VI W wymaganiach nie zostały uwzględnione oceny: niedostateczna oraz celująca. Uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną, jeśli nie spełnia kryteriów na

Bardziej szczegółowo

-Samouczek do nauki języka angielskiego-

-Samouczek do nauki języka angielskiego- -Samouczek do nauki języka angielskiego- Niniejsze dzieło podlega ochronie prawnej na mocy ustawy o prawie autorskim. Tak jak brzmi tytuł, tak i teraz powiem: nauczę Cię angola. Oczywiście cudów nie obiecuje,

Bardziej szczegółowo

Families. y words. My Picture Dictionary. The family. 1 Wpisz wyrazy z ramki do odpowiednich tabelek. brother. brother dad sister mum granny granddad

Families. y words. My Picture Dictionary. The family. 1 Wpisz wyrazy z ramki do odpowiednich tabelek. brother. brother dad sister mum granny granddad Families My Picture Dictionary The family Wpisz wyrazy z ramki do odpowiednich tabelek. brother brother dad sister mum granny granddad Podpisz obrazek, używając wyrazów z ćwiczenia. brother my m y words

Bardziej szczegółowo

CZASY ANGIELSKIE W PIGUŁCE

CZASY ANGIELSKIE W PIGUŁCE 1) SIMPLE PRESENT (Czas teraźniejszy prosty) CZASY ANGIELSKIE W PIGUŁCE informujemy o czyimś zwyczaju, przyzwyczajeniu czynności powtarzające się, rutynowe plan lekcji, rozkłady jazdy + czasownik zwykły

Bardziej szczegółowo

It s going to rain - naucz się mówić o przyszłości

It s going to rain - naucz się mówić o przyszłości It s going to rain - naucz się mówić o przyszłości Mówienie o przyszłości w języku angielskim kilka sposobów Czas Present Simple Czas Future Simple Czas Present Continuous Forma to be going to Czas Future

Bardziej szczegółowo

list formalny wysyłamy do osób na oficjalnym stanowisku i osób, których dobrze nie znamy i nie utrzymujemy z nimi kontaktów

list formalny wysyłamy do osób na oficjalnym stanowisku i osób, których dobrze nie znamy i nie utrzymujemy z nimi kontaktów Jak napisać list formalny po angielsku? list formalny wysyłamy do osób na oficjalnym stanowisku i osób, których dobrze nie znamy i nie utrzymujemy z nimi kontaktów towarzyskich; takie listy muszą być napisane

Bardziej szczegółowo

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 3

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 3 Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 3 Przetłumacz na język angielski.klucz znajdziesz w drugiej części ćwiczenia. 1. to be at the airport być na lotnisku Ona jest teraz na

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenia na egzamin - zaliczenie różnic programowych

Ćwiczenia na egzamin - zaliczenie różnic programowych Ćwiczenia na egzamin - zaliczenie różnic programowych Ex.1 Complete sentences the correct form of verb have got. Uzupełnij zdania właściwą formą czasownika have got : 1.My dad three brothers. 2. We an

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY 2012 JĘZYK ANGIELSKI

EGZAMIN MATURALNY 2012 JĘZYK ANGIELSKI Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie EGZAMIN MATURALNY 2012 JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY Kryteria oceniania odpowiedzi MAJ 2012 ZADANIA ZAMKNIĘTE Zadanie 1. Obszar standardów Rozumienie ze

Bardziej szczegółowo

KILKA WSKAZÓWEK PRZED USTNYM EGZAMINEM MATURALNYM Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

KILKA WSKAZÓWEK PRZED USTNYM EGZAMINEM MATURALNYM Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KILKA WSKAZÓWEK PRZED USTNYM EGZAMINEM MATURALNYM Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO Zadania egzaminacyjne Rozmowa wstępna (rozgrzewka językowa) Zadanie 1 rozmowa sterowana Zadanie 2 ilustracja + 3 pytania Zadanie

Bardziej szczegółowo

Kryteria ocen - język angielski - klasa V Project 2

Kryteria ocen - język angielski - klasa V Project 2 Kryteria ocen - język angielski - klasa V Project 2 Ocena celująca Introduction bezbłędnie wita się i żegna przedstawia się, płynnie podaje swoje dane personalne bezbłędnie pyta o umiejętności; mowi, co

Bardziej szczegółowo

Rozmowa kwalifikacyjna z pracodawcą po angielsku str. 4 Anna Piekarczyk. Od Wydawcy

Rozmowa kwalifikacyjna z pracodawcą po angielsku str. 4 Anna Piekarczyk. Od Wydawcy Spis treści Sposoby na udaną rozmowę kwalifikacyjną...5 Lista czasowników, które warto znać i zastosować podczas rozmowy kwalifikacyjnej...9 Lista przymiotników opisujących charakter... 11 Dla pracodawcy:

Bardziej szczegółowo

Cele uczenia się poziom CAE Język Angielski Poziom C1

Cele uczenia się poziom CAE Język Angielski Poziom C1 Cele uczenia się poziom CAE Język Angielski Poziom C1 Celem nauki języka angielskiego na poziomie FCE jest nabycie sprawności słuchania, mówienia, czytania oraz pisania zgodnym z CEFR (Common European

Bardziej szczegółowo

Anything else? Are you all right? Are you drinking milk now? Are you single or married? Are you sure? Can I make a phone call please?

Anything else? Are you all right? Are you drinking milk now? Are you single or married? Are you sure? Can I make a phone call please? Anything else? Are you all right? Are you drinking milk now? Are you single or married? Are you sure? Can I make a phone call please? Can you drive a car? Can you meet me tomorrow? Can you recommend a

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY 2012 JĘZYK ANGIELSKI

EGZAMIN MATURALNY 2012 JĘZYK ANGIELSKI Centralna Komisja Egzaminacyjna EGZAMIN MATURALNY 2012 JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY Kryteria oceniania odpowiedzi SIERPIEŃ 2012 ZADANIA ZAMKNIĘTE Zadanie 1. Egzamin maturalny z języka angielskiego

Bardziej szczegółowo

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl Back Twoje konto Wyloguj magda.szewczyk@slo-wroc.pl BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students Tworzenie ankiety Udostępnianie Analiza (55) Wyniki

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY 2012 JĘZYK ANGIELSKI

EGZAMIN MATURALNY 2012 JĘZYK ANGIELSKI Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie EGZAMIN MATURALNY 2012 JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY Kryteria oceniania odpowiedzi CZERWIEC 2012 ZADANIA ZAMKNIĘTE Zadanie 1. Obszar standardów Rozumienie

Bardziej szczegółowo

Sprawdzian Szóstoklasisty 2015

Sprawdzian Szóstoklasisty 2015 Sprawdzian Szóstoklasisty 2015 Kilka słów o sprawdzianie z języka obcego Sprawdzian ma formę pisemną i będzie trwał 45 minut. Odbędzie się on w tym samym dniu co część pierwsza. Zadania z języka obcego

Bardziej szczegółowo

Fragment darmowy udostępniony przez Wydawnictwo w celach promocyjnych. EGZEMPLARZ NIE DO SPRZEDAŻY!

Fragment darmowy udostępniony przez Wydawnictwo w celach promocyjnych. EGZEMPLARZ NIE DO SPRZEDAŻY! Fragment darmowy udostępniony przez Wydawnictwo w celach promocyjnych. EGZEMPLARZ NIE DO SPRZEDAŻY! Wszelkie prawa należą do: Wydawnictwo Zielona Sowa Sp. z o.o. Warszawa 2015 www.zielonasowa.pl Focus

Bardziej szczegółowo

2 New F r iends 2 / 3

2 New F r iends 2 / 3 WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO, KLASA VI 1 2 New F r iends 2 / 3 Uwagi do poniższych kryteriów ocenianiaw kryteriach oceniania nie zostały uwzględnione oceny: niedostateczna oraz celująca.

Bardziej szczegółowo

X KONKURS PRZEDMIOTOWY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW ZESTAWY PYTAŃ dla ucznia (część ustna).

X KONKURS PRZEDMIOTOWY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW ZESTAWY PYTAŃ dla ucznia (część ustna). X KONKURS PRZEDMIOTOWY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW ZESTAWY PYTAŃ dla ucznia (część ustna). Zestaw 1 Wybierz jeden temat i przygotuj się do jego prezentacji przez ok. 3min. 1. The most important

Bardziej szczegółowo

Wymagania szczegółowe 1. Zdający posługuje się w miarę rozwiniętym zasobem środków językowych (leksykalnych,

Wymagania szczegółowe 1. Zdający posługuje się w miarę rozwiniętym zasobem środków językowych (leksykalnych, Część pisemna (poziom podstawowy). Przykładowe zadania z rozwiązaniami 57 TWORZENIE WYPOWIEDZI PISEMNEJ Zadanie 11. (0 10) Uczestniczyłeś(-aś) w międzynarodowej wymianie w Londynie. Napisz list do kolegi

Bardziej szczegółowo

KLASA III MODUŁ 1. Unit 1

KLASA III MODUŁ 1. Unit 1 KLASA III MODUŁ 1 Unit 1 1. Znam nazwy kolorów i imiona bohaterów podręcznika. 2. Potrafię liczyć od 1 do 10. 3. Potrafię przeliterować swoje imię. 4. Potrafię zapisać poznane słownictwo. 5. Potrafię zadawać

Bardziej szczegółowo

roleplays Matura roleplays

roleplays Matura roleplays roleplays Matura roleplays Units 1-3 Student s card Wspólnie z kolegą/koleżanką macie napisać artykuł zachęcający młodzież do uprawiania wybranego przez was sportu. Poniżej podane są cztery kwestie, które

Bardziej szczegółowo

Język angielski PLAN WYNIKOWY. Lekcje 1-5. Plan wynikowy. Poziom podstawowy UCZEŃ: Poziom ponadpodstawowy UCZEŃ:

Język angielski PLAN WYNIKOWY. Lekcje 1-5. Plan wynikowy. Poziom podstawowy UCZEŃ: Poziom ponadpodstawowy UCZEŃ: PLAN WYNIKOWY Sky High 3 Język angielski Lekcje 1-5 Środki językowe Zna niektóre słowa i wyrażenia z lekcji 1-5. Zna i stosuje wyrazy z lekcji 1-5, w szczególności: nazwy miejsc w mieście, czasowniki nieregularne,

Bardziej szczegółowo

Opracowała: Paulina Zasada-Jagieła

Opracowała: Paulina Zasada-Jagieła Program pracy z uczniem zdolnym na zajęciach dodatkowych z języka angielskiego (zajęcia przeznaczone dla uczniów klas III gimnazjum w Zespole Szkół Gimnazjum nr 2 w Jędrzejowie) Opracowała: Paulina Zasada-Jagieła

Bardziej szczegółowo

Program zajęć językowych Poznaję świat - język angielski prowadzonych w ramach projektu MKK - Moje Kluczowe Kompetencje

Program zajęć językowych Poznaję świat - język angielski prowadzonych w ramach projektu MKK - Moje Kluczowe Kompetencje Program zajęć językowych Poznaję świat - język angielski prowadzonych w ramach projektu MKK - Moje Kluczowe Kompetencje Grupa: 18/KP/A Trener: Aleksander Kozłowski Miejsce: Zespół Szkół w Lubiewie im.

Bardziej szczegółowo

English Challenge: 13 Days With Real-Life English. Agnieszka Biały Kamil Kondziołka

English Challenge: 13 Days With Real-Life English. Agnieszka Biały Kamil Kondziołka English Challenge: 13 Days With Real-Life English Agnieszka Biały Kamil Kondziołka www.jezykipodroze.pl WYZWANIE: 13 dni z PRAKTYCZNYM Angielskim - Tego Nie Było w Szkole! Agnieszka Biały Kamil Kondziołka

Bardziej szczegółowo

JĘZYK ANGIELSKI PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA KLASA I

JĘZYK ANGIELSKI PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA KLASA I JĘZYK ANGIELSKI PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA KLASA I WYMAGANIA KONIECZNE I PODSTAWOWE (ocena dopuszczająca i dostateczna) 1. Umie posługiwać się słownikiem. 2. Zna słownictwo przerabiane na lekcji. 3.

Bardziej szczegółowo

czasownik to be (proste pytania) przedimki (a, an, the)

czasownik to be (proste pytania) przedimki (a, an, the) ROZKŁAD MATERIAŁU DO PODRĘCZNIKA GO INTERNATIONAL! 1 Andrzej Zychla LEKCJA TEMAT (STRONY) SŁOWNICTWO STRUKTURY I INNE ELEMENTY GRAMATYCZNE FUNKCJE KOMUNIKACYJNE GET READY TO GO! 1. GET READY TO GO! 1 (ss.

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY VI

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY VI Ocena celująca KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY VI Poziom kompetencji językowej ucznia wykracza poza wiadomości i umiejętności przewidziane dla klasy szóstej. - uczeń potrafi przyjąć

Bardziej szczegółowo

TWÓJ ANGIELSKI. 1 S t r o n a

TWÓJ ANGIELSKI. 1 S t r o n a TWÓJ ANGIELSKI 1 S t r o n a Gramatyka Słownictwo Książki Rozrywka Narzędzia 2 S t r o n a GRAMATYKA DATA TEMAT Powtórka czasów Pytania zależne powtórka To zajmuje / To potrwa - powtórka Wyrażanie opinii

Bardziej szczegółowo

1. Ile czasu dziennie spędzasz z rodzicami?

1. Ile czasu dziennie spędzasz z rodzicami? Kwestionariusz dla uczniów (50 uczniów, wiek 11-18 lat) 1. Ile czasu dziennie spędzasz z rodzicami? almost never; 0,06 about an hour; 0,15 More than 3 hours; 0,38 2 3 hours; 0,42 2. Jak najczęściej spędzasz

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY 2011 JĘZYK ANGIELSKI

EGZAMIN MATURALNY 2011 JĘZYK ANGIELSKI Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie EGZAMIN MATURALNY 2011 JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY MAJ 2011 2 Egzamin maturalny z języka angielskiego poziom podstawowy ZADANIA ZAMKNIĘTE Zadanie 1. Obszar

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klas IV-VI. Wymagania na ocenę celującą (6):

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klas IV-VI. Wymagania na ocenę celującą (6): Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klas IV-VI Klasa IV Wymagania na ocenę celującą (6): Stopień celujący otrzymuje uczeń, który: a) posiadł wiedzę i umiejętności znacznie wykraczające poza

Bardziej szczegółowo

Spis treści .3. Wstęp... 5

Spis treści .3. Wstęp... 5 Spis treści Wstęp... 5 2 7 11 16 21 25 29 Lekcja 1 Podstawowe zwroty i wyrażenia... 9 Zaimki osobowe... 11 Czasowniki to be i to have... 14 Bezokolicznik... 16 Szyk zdania... 16 Czasy... 19 Czas teraźniejszy

Bardziej szczegółowo

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 1

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 1 Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 1 Przetłumacz na język angielski.klucz znajdziesz w drugiej części ćwiczenia. 1. to be very busy być bardzo zajętym Jestem teraz bardzo

Bardziej szczegółowo

Vademecum szóstoklasisty JĘZYK ANGIELSKI

Vademecum szóstoklasisty JĘZYK ANGIELSKI Vademecum szóstoklasisty JĘZYK AGILSKI Co Ciebie interesuje? 1.Czasownik 2.Rzeczownik 3.Przedimek 4.Przymiotnik 5.Przysłówek 6.Zaimek 7.Liczebnik 8.Składnia CZASOWIK a) czasownik be (być) b) czasownik

Bardziej szczegółowo

Hello Cheeky rozkład materiału

Hello Cheeky rozkład materiału Unit 1 Hello, Cheeky Monkey! witanie się i żegnanie z maskotką podawanie swojego imienia rozpoznawanie postaci w rozpoznawanie poszczególnych części ciała Hello/ Bye-bye Eyes Ears mouth What s that? Who

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGODLA KLASY 1 GM ROK SZKOLNY 2015/16

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGODLA KLASY 1 GM ROK SZKOLNY 2015/16 SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGODLA KLASY 1 GM ROK SZKOLNY 2015/16 WIEDZA UMIEJĘTNOŚCI RECEPCJA PRODUKCJA INTERAKCJA Uczeń posługuje się w miarę rozwiniętym zasobem środków językowych

Bardziej szczegółowo

MODEL ODPOWIEDZI ARKUSZ I. Zadanie 1. Za każde poprawne rozwiązanie przyznajemy 1 punkt. Maksimum 6 punktów.

MODEL ODPOWIEDZI ARKUSZ I. Zadanie 1. Za każde poprawne rozwiązanie przyznajemy 1 punkt. Maksimum 6 punktów. MODEL ODPOWIEDZI ARKUSZ I Zadanie 1. Za każde poprawne rozwiązanie przyznajemy 1 punkt. Maksimum 6 punktów. TRUE FALSE 1.1. X 1.2. X 1.3. X 1.4. X 1.5. X 1.6. X Zadanie 2. Za każde poprawne rozwiązanie

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM CZĘŚĆ 3. JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM CZĘŚĆ 3. JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. KOD UCZNIA UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY PESEL miejsce na naklejkę EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM CZĘŚĆ 3. JĘZYK ANGIELSKI

Bardziej szczegółowo

[LEKCJA 8. W CZASIE DELEGACJI]

[LEKCJA 8. W CZASIE DELEGACJI] 20150215 [LEKCJA 8. W CZASIE DELEGACJI] ZAWARTOŚĆ Wstęp... 3 Dialog... 4 Gramatyka... 5 Ćwiczenie... 6 Tłumacznie... 7 Kontakt... 8 2 WSTĘP W tej lekcji zajmiemy się dalej czasem Present Perfect a punktem

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO. Klasa V - Sky High 2 1 / 12

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO. Klasa V - Sky High 2 1 / 12 WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO Klasa V - Sky High 2 1 / 12 NIE nie spełnia wymagań na ocenę dopuszczającą. Uczeń taki nie jest w stanie wykonać nawet z pomocą nauczyciela zadań o niewielkim

Bardziej szczegółowo

TEORIA CZASU PRESENT SIMPLE I PRESENT CONTINUOUS

TEORIA CZASU PRESENT SIMPLE I PRESENT CONTINUOUS TEORIA CZASU PRESENT SIMPLE I PRESENT CONTINUOUS Present Simple-czas teraźniejszy prosty Present Continuous-czas teraźniejszy ciągły UŻYWAMY: gdy mówimy o rutynie gdy mówimy o harmonogramach gdy mówimy

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS I-III EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ ROK SZKOLNY 2011/2012. oprac. Katarzyna Wrońska

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS I-III EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ ROK SZKOLNY 2011/2012. oprac. Katarzyna Wrońska WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS I-III EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ ROK SZKOLNY 2011/2012 oprac. Katarzyna Wrońska 1 KLASA I GRAMATYKA I SŁOWNICTWO semestr I-What s your name?, How old are

Bardziej szczegółowo

JĘZYK ANGIELSKI POZIOM III.1

JĘZYK ANGIELSKI POZIOM III.1 JĘZYK ANGIELSKI POZIOM III.1 I PÓŁROCZE UNIT 1 Opis ludzi i opisuje wygląd, charakter i osobowość, uczucia i emocje różnych osób, przedstawia podstawowe informacje na swój temat, nie popełniając żadnych

Bardziej szczegółowo

PLAN WYNIKOWY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO GIMNAZJUM KLASA 1. Upbeat 2 POZIOM KOMPETENCJI JĘZYKOWEJ WG CEF: A1 A2

PLAN WYNIKOWY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO GIMNAZJUM KLASA 1. Upbeat 2 POZIOM KOMPETENCJI JĘZYKOWEJ WG CEF: A1 A2 Klasa 1 grupa II - GIMNAZJUM TOMASZ PEIKERT PLAN WYNIKOWY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO GIMNAZJUM KLASA 1 Upbeat 2 POZIOM KOMPETENCJI JĘZYKOWEJ WG CEF: A1 A2 56 pp: Units 3 & 4 Gramatyka REVISION 2 Tematy z nowej

Bardziej szczegółowo

Trucizna i odtrudka- Chmurki myśli Praktyczne pomoce wizualne do rozwijania świadomości problemu myśli Sposób przygotowania:

Trucizna i odtrudka- Chmurki myśli Praktyczne pomoce wizualne do rozwijania świadomości problemu myśli Sposób przygotowania: Trucizna i odtrudka- Chmurki myśli Praktyczne pomoce wizualne do rozwijania świadomości problemu myśli Sposób przygotowania: Wydrukuj ten plik na kartonie lub papierze. Materiały będą bardziej trwałe jeżeli

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny do podręcznika Steps Forward -klasa IV język angielski

Wymagania na poszczególne oceny do podręcznika Steps Forward -klasa IV język angielski Wymagania na poszczególne oceny do podręcznika Steps Forward -klasa IV język angielski Ocena celująca First steps dobrą. Zna wszystkie wyrazy z zakresu:żywność,ubrania, kolory,przybory szkolne, liczby

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO Egzamin poprawkowy 2011/2012. I. Bardzo dobry 1. Uczeń opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO Egzamin poprawkowy 2011/2012. I. Bardzo dobry 1. Uczeń opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO Egzamin poprawkowy 2011/2012. I. Bardzo dobry 1. Uczeń opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określony w programie. 2. Uczeń wykazuje bardzo dobry stopień

Bardziej szczegółowo

Cele uczenia się Język Angielski Poziom A2 Celem nauki języka angielskiego na poziomie pre intermediate jest nabycie sprawności słuchania, mówienia,

Cele uczenia się Język Angielski Poziom A2 Celem nauki języka angielskiego na poziomie pre intermediate jest nabycie sprawności słuchania, mówienia, Cele uczenia się Język Angielski Poziom A2 Celem nauki języka angielskiego na poziomie pre intermediate jest nabycie sprawności słuchania, mówienia, czytania oraz pisania zgodnym z CEFR (Common European

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO CZERWIEC 2013 POZIOM ROZSZERZONY CZĘŚĆ I. Czas pracy: 120 minut. Liczba punktów do uzyskania: 23

EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO CZERWIEC 2013 POZIOM ROZSZERZONY CZĘŚĆ I. Czas pracy: 120 minut. Liczba punktów do uzyskania: 23 Centralna Komisja Egzaminacyjna Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Układ graficzny CKE 2010 KOD WPISUJE ZDAJĄCY PESEL Miejsce na naklejkę z kodem dysleksja EGZAMIN

Bardziej szczegółowo

Formularz dla osób planujących ubiegać się o przyjęcie na studia undergraduate (I stopnia) w USA na rok akademicki

Formularz dla osób planujących ubiegać się o przyjęcie na studia undergraduate (I stopnia) w USA na rok akademicki Formularz dla osób planujących ubiegać się o przyjęcie na studia undergraduate (I stopnia) w USA na rok akademicki 2017-2018 Zanim zaczniesz wypełniać formularz, zapoznaj się z Instrukcjami! Imię i nazwisko:

Bardziej szczegółowo