Życzymy Ci przyjemnej nauki i satysfakcji z poznawania języka angielskiego na kursie ESKK!

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Życzymy Ci przyjemnej nauki i satysfakcji z poznawania języka angielskiego na kursie ESKK!"

Transkrypt

1

2 Wstęp Z prawdziwą przyjemnością witamy Cię na kursie języka angielskiego ESKK dla zaawansowanych. Kurs ten kierujemy do osób, które ukończyły kurs angielskiego ESKK dla średnio zaawansowanych lub jakikolwiek inny kurs na poziomie B1. Głównym celem na tym etapie nauki jest, by uczestnik kursu stawał się coraz bardziej niezależnym użytkownikiem języka angielskiego. Przekażemy Ci wiedzę i umiejętności niezbędne do samodzielnego poznawania oraz ćwiczenia języka, rozumienia autentycznych tekstów pisanych czy mówionych, korzystania ze słownika angielskiego i przede wszystkim używania języka angielskiego do komunikacji. Korzystając z naszego kursu, możesz przygotować się do egzaminów maturalnych czy egzaminów międzynarodowych (np. telc, TOEFL, FCE), wprowadzamy bowiem typowe dla tych egzaminów zadania, tematykę, słownictwo i struktury gramatyczne. Z nami skutecznie rozwiniesz wszystkie sprawności językowe (czytanie, słuchanie ze zrozumieniem, mówienie i pisanie) niezbędne do biegłego porozumiewania się w języku angielskim. Dzięki zadaniom z zakresu czytania i słuchania poszerzać będziesz słownictwo z danego tematu i, przede wszystkim, rozwijać receptive skills umiejętności receptywne. Tego typu zadania będą miały dwa cele nauczenie się szybkiego czytania czy słuchania w celu ogólnego zrozumienia idei przekazu (skimming) oraz zdobycie umiejętności analizy i wychwytywania konkretnych informacji (scanning). Jeżeli chcesz nauczyć się swobodnie posługiwać językiem angielskim, zalecamy Ci czytanie i słuchanie bez uprzedniego zaglądania do słownika, ponieważ odzwierciedla to realne sytuacje życiowe. Nauczymy Cię też pisania różnego typu formalnych i nieformalnych tekstów użytkowych od listów do znajomych, przez bardziej oficjalne e, do egzaminacyjnych esejów czy opisów. Dzięki zastosowaniu rozmaitych sposobów prezentacji wiedzy i zróżnicowanych technik uczenia się, a także dzięki wskazówkom dotyczącym nauki będziesz świadomie i szybko osiągał postępy w nauce. W materiałach kursu spotkasz się z żywym i współczesnym językiem angielskim. Prezentowane w nich będą autentyczne materiały z angielskiej prasy i ciekawe tematy z życia codziennego, które posłużą do omówienia niektórych zagadnień gramatycznych i leksykalnych. Efekty swojej pracy będziesz mógł sprawdzić dzięki motywującej, pisemnej pracy domowej, która zostanie oceniona przez Twojego osobistego nauczyciela. Życzymy Ci przyjemnej nauki i satysfakcji z poznawania języka angielskiego na kursie ESKK! Struktura lekcji Efektywną naukę na naszym kursie gwarantuje stała struktura zeszytów lekcyjnych w każdym zeszycie znajdują się dwie lekcje składające się z powtarzalnych sekcji. Zanim rozpoczniesz naukę, przestudiuj schemat struktury zeszytu zamieszczony na następnej stronie. Na kursie ESKK sam decydujesz o tym, gdzie i jak często się uczyć. Materiał całego zeszytu zaplanowany jest na miesiąc pracy. Zamieszczony na marginesie symbol wskazuje moment, w którym możesz odpocząć od nauki i powrócić do niej później, bez uszczerbku dla spójności procesu uczenia się. Aby zwiększyć skuteczność Twojej nauki, proponujemy, byś materiałowi oddzielonemu symbolem poświęcał minut. Radzimy także, aby przerwa między kolejnymi sesjami nauki nie była dłuższa niż 2 dni. Jeśli będziesz systematyczny, efekty Twojej pracy będą znacznie lepsze i szybciej osiągniesz zamierzone cele. W samodzielnej nauce pomocny będzie załączony do kursu czerwony filtr. Używaj go tam, gdzie spotkasz tekst na czerwono, np. w niektórych ćwiczeniach lub podczas nauki słówek. Filtrem zasłaniasz wybrane fragmenty, a po udzieleniu samodzielnej odpowiedzi odkrywasz go i sprawdzasz poprawność swoich rozwiązań. Każdemu zeszytowi towarzyszy płyta CD, na której nagrane są fragmenty lekcji oraz wybrane ćwiczenia do pracy domowej i słownik końcowy. Nagrania są w zeszycie oznaczone symbolem 1. Towarzysząca mu cyfra odpowiada numeracji kolejnych fragmentów na płycie. Lektor odczytuje taki symbol jako listening one, two, three... (nagranie 1, 2, 3...). Częste słuchanie nagrań i powtarzanie słówek, zwrotów czy pełnych zdań pozwoli Ci na szybkie oswojenie się z brzmieniem dźwięków i intonacją w języku angielskim. 2

3 Schemat struktury zeszytu Cele edukacyjne Warm-up Grammar lab Communication Word bank Pronunciation Language skills The world of English Grammar summary Homework Key Listening scripts Word list Zanim rozpoczniesz naukę, sprawdź, jakie umiejętności zdobędziesz po przerobieniu materiału lekcji. Później możesz wrócić do tej listy i zaznaczyć zagadnienia, które opanowałeś. Każdą lekcję zaczynasz rozgrzewką, która płynnie wprowadzi Cię w tematykę lekcji. Prezentuje elementy gramatyki języka angielskiego, na których oparte są następne sekcje lekcji. Wychodząc z założenia, że znasz już wiele zagadnień gramatycznych, sekcję tę będziemy zaczynać od ćwiczeń sprawdzających, które pokażą, co musisz jeszcze powtórzyć i czego się nauczyć. Następnie, po przedstawieniu informacji teoretycznych i ich przećwiczeniu, będziemy przechodzić do bardziej zaawansowanych zadań typu egzaminacyjnego. Sekcja poświęcona komunikacji: Nowe słownictwo, które będzie wprowadzane za pomocą ćwiczeń definicji, dopasowań, ilustracji itp. Pojawiać się też będą idiomy i czasowniki frazalne, zagadnienia z zakresu słowotwórstwa oraz kolokacje (utarte zwroty). Podsekcja z informacjami i ćwiczeniami dotyczącymi wymowy. Ćwiczenia rozwijające umiejętności słuchania, czytania, mówienia i pisania. Często umiejętności te będą rozwijane razem, np. słuchanie i mówienie (listening and speaking), czytanie i pisanie (reading and wri ng). Pojawia się w każdej drugiej lekcji zeszytu. Przedstawia kraje angielskiego obszaru językowego i różnorodne aspekty kulturowe, niezbędne do świadomego posługiwania się językiem angielskim. Zestawienie gramatyczne podsumowujące zagadnienia gramatyczne omówione w danej lekcji. Praca domowa pozwalająca na sprawdzenie i utrwalenie wiadomości z obu lekcji, do wykonania po przerobieniu zeszytu. Jest ona powtórzona na formularzu w środku zeszytu. Pracę domową odrobioną na formularzu możesz przesłać swojemu osobistemu nauczycielowi do poprawy. Prace domowe możesz również odrabiać, korzystając z Internetu. Klucz odpowiedzi do ćwiczeń. Zapis nagrań pozwalający na dokładne prześledzenie wypowiedzi i rozmów, które nie są zapisane w lekcji, a znajdują się na towarzyszącej zeszytowi płycie CD. Słowniczek zawierający nowe słówka znajdujące się w zeszycie, ich tłumaczenie i transkrypcję fonetyczną zapisaną w Międzynarodowym Alfabecie Fonetycznym (IPA). Na kartach kursu ESKK spotkasz się także z następującymi oznaczeniami ułatwiającymi przyswajanie wiedzy: szare tło wyróżnia nowe zagadnienia gramatyczne i leksykalne! taka ramka prezentuje szczegóły warte zapamiętania Study tip przydatne wskazówki dotyczące technik uczenia się czy pracy ze słownikiem Glossary w ramce Glossary znajdziesz nowe słówka i wyrażenia niezbędne do opanowania danego fragmentu lekcji 3

4 PROGRAM KURSU Pakiet 1 lekcje 1 2 Słownictwo: ludzie wygląd, charakter i osobowość; ubrania i materiały Gramatyka: szyk przymiotników przed rzeczownikiem adjective order; szyk wyrazów w zdaniu word order in sentences; szyk i typy pytań question formation Pakiet 2 lekcje 3 4 Słownictwo: domy, pomieszczenia i ich wyposażenie; życie w mieście budynki, miejsca, przymiotniki Gramatyka: czasy teraźniejsze present tenses; czasowniki statyczne state verbs; czasowniki wyrażające odczucia zmysłowe verbs of the senses; przysłówki częstotliwości i inne wyrażenia czasowe frequency adverbs + time expressions Pakiet 3 lekcje 5 6 Słownictwo: zdrowy tryb życia dieta, sport, sen; problemy zdrowotne stres, choroby, leczenie Gramatyka: formy czasownikowe gerunds, infinitives Pakiet 4 lekcje 7 8: ćwiczenia utrwalające cz. I Powtórzenie lekcji 1 6 oraz nowe słownictwo Pakiet 5 lekcje 9 10 Słownictwo: życie w przeszłości okresy historyczne, wojny, podboje kolonialne, sławni ludzie; spuścizna kulturowa sztuka, literatura, architektura Gramatyka: czasy narracyjne past tenses; struktury dotyczące przeszłości: used to, would; wyrażanie przyszłości w narracji future in the past Pakiet 6 lekcje Słownictwo: nauka i technologia wynalazki, odkrycia, badania naukowe, robotyka i komputeryzacja Gramatyka: czasy przyszłe future tenses; czasownik may/ might; okresy warunkowe conditional sentences i zdania czasowe time clauses Pakiet 7 lekcje Słownictwo: szkoła i edukacja; praca Gramatyka: zdania warunkowe II i III typu unreal conditionals oraz mieszane mixed conditionals; struktury wish oraz if only Pakiet 8 lekcje 15 16: ćwiczenia utrwalające cz. II Powtórzenie lekcji 9 14 oraz nowe słownictwo Pakiet 9 lekcje Słownictwo: życie w rodzinie i społeczeństwie relacje i problemy; przestępczość i wymiar sprawiedliwości Gramatyka: czasowniki modalne modal verbs; struktura past modal Pakiet 10 lekcje Słownictwo: jedzenie i przyrządzanie potraw, przybory kuchenne, restauracje; spędzanie wolnego czasu, rozrywka Gramatyka: rzeczowniki policzalne i niepoliczalne countable and uncountable nouns; rzeczowniki grupowe i rzeczowniki występujące wyłącznie w liczbie mnogiej; przedimki nieokreślone i określone indefinite and definite articles Pakiet 11 lekcje Słownictwo: zakupy, usługi, pieniądze; finanse i bankowość Gramatyka: strona bierna passive voice; struktura have something done; struktury typu it is said that oraz he is said to be; struktury z czasownikami seem i appear Pakiet 12 lekcje 23 24: ćwiczenia utrwalające cz. III Powtórzenie lekcji oraz nowe słownictwo Pakiet 13 lekcje Słownictwo: przyroda zwierzęta, rośliny, klimat; katastrofy naturalne i zagrożenia ekologiczne Gramatyka: mowa zależna reported speech; pytania zależne indirect questions; czasowniki say i tell; czasowniki wprowadzające mowę zależną special introductory verbs Pakiet 14 lekcje Słownictwo: środki masowego przekazu prasa, telewizja, Internet; film gatunki filmowe, przymiotniki Gramatyka: zdania złożone clauses of reason, result, purpose, concession; zdania podrzędnie złożone relative clauses (defining and non-defining); zaimki względne relative pronouns Pakiet 15 lekcje Słownictwo: podróżowanie, turystyka, wakacje Gramatyka: stopniowanie przymiotników i przysłówków comparative and superlative adjectives and adverbs; struktury porównawcze comparative structures; porównania similes Pakiet 16 lekcje 31 32: ćwiczenia utrwalające cz. IV Powtórzenie lekcji oraz nowe słownictwo 4

5 The personal touch Zaznacz, kiedy nauczysz się: tworzyć pytania ogólne i szczegółowe; posługiwać się przymiotnikami określającymi charakter; tworzyć przymiotniki za pomocą typowych końcówek; pisać list z opisem osoby. Warm-up Exercise 20 a. Look at the picture and answer the questions: Where is the man? What is happening? Why do you think he is there? b. How do you understand this statement? What is the aim of psychologists? The most important task for psychology and psychologits is to answer this fundamental ques on correctly and precisely WHAT ARE PEOPLE LIKE? Only then will it be possible to really help them with their lives, rela onships, work. 5

6 Grammar lab Lekcja próbna Exercise 21 To find out What you are like try to do this psychological test. Answer YES or NO. You will find out What you are like on page 20. YES NO 1. Do you spend a lot of time reflecting on things? 2. Are you interested in abstractions? 3. Do you get chores done properly? 4. Do you pay attention to details? 5. Do you mind being in the centre of attention? 6. Are you quiet among strangers? 7. Do you sympathize with people? 8. Have you insulted anybody in the last month? 9. Will you worry a lot if you fail to fulfill your duty? 10. Do you get stressed or irritated easily? Powtórzyliśmy już szyk wyrazów w zdaniu twierdzącym, teraz kolej na następne zagadnienie. W zamieszczonym wyżej teście psychologicznym pojawiły się przykłady pytań ogólnych w różnych czasach. Wykonaj ćwiczenie powtórkowe, żeby sprawdzić, czy pamiętasz, jak tworzy się pytania w języku angielskim. 22 Exercise 22 Only two of these questions are correct find them and correct the rest. Check with the recording. 1. Does he likes his job? INCORRECT Does he like his job? 2. When he will be back? 3. Who did phone? 4. Are you going to help us or not? 5. How long you have been waiting? 9. What has happened? 6. Can you tell me if will he come? 10. Who with did you talk? 7. Do you know what does it mean? 11. Can you tell me what time is it? 8. Why didn t you came here? 12. How many people you called today? Mamy nadzieję, że ćwiczenie nie sprawiło Ci większych kłopotów. Zbierzmy podstawowe zasady. 6

7 QUESTIONS 23 W języku angielskim są dwa rodzaje pytań. Pierwszy z nich to pytania z operatorem w czasie Present Simple i Past Simple: Do you live here? Does he still have a car? Did she phone? Czy mieszkasz tu? Czy on nadal ma samochód? Czy ona dzwoniła? W pozostałych czasach stosujemy inwersję: Are you with us? Have you got anything to say? Will you tell me about it? Should I do it? Has he come back yet? Jesteś z nami? Czy masz coś do powiedzenia? Czy powiesz mi o tym? Czy powinienem to zrobić? Czy on już wrócił? Oprócz przedstawionych wyżej pytań ogólnych istnieją też pytania szczegółowe, zaczynające się od wyrazów pytających what, how, who itd. Who are you? Where did she go? Why are you doing it? When will he be back? What have you done? Kim jesteś? Dokąd poszła? Dlaczego to robisz? Kiedy on wróci? Co zrobiłeś? Pytanie może być negatywne: Why didn t you call me? Aren t you happy? Dlaczego nie zadzwoniłeś? Czy nie jesteś szczęśliwy? Są również pytania o podmiot bez operatorów i inwersji: Who came? What has happened? How much water leaked out? Kto przyszedł? Co się stało? Ile wody wyciekło? Pytania pośrednie rozpoczynają się od typowych zwrotów Do you know?, Can you tell me..? i w drugiej części mają szyk zdania oznajmującego: Is he English? Czy jest Anglikiem? Can you tell me if/whether he is English? Czy możesz mi powiedzieć, czy on jest Anglikiem? Did you see it? Could you tell me if you saw it? Where is my purse? Do you know where my purse is? Czy widziałeś to? Czy mógłbyś mi powiedzieć, czy to widziałeś? Gdzie jest moja portmonetka? Czy wiesz, gdzie jest moja portmonetka? Jeżeli czasownik lub przymiotnik występuje z przyimkiem, przyimek ten znajduje się na końcu: What are you tired of? Who did you listen to? Where do you come from? Czym jesteś zmęczony? Kogo posłuchałeś? Skąd pochodzisz? 7

8 24 Exercise 23 Put the words in the right order to form questions. Then listen to the recording. 1. if tell late or me can you you will be not? Can you tell me if you will be late or not? 6. we live know where does he? 2. who go with to did you the party? 7. are going to when write me back you to? 3. has he recently what been doing? 8. from were did you say where you? 4. why you told me haven t before? 9. did happen it how? 5. he is talking what about? 10. students did time how homework many their on? Communication Word bank Tym razem w sekcji Communication zajmiemy się przymiotnikami opisującymi charakter i osobowość. Exercise 24 Answer the questions. Check or find out this information in the introduction. a. Have you ever heard of the BIG FIVE personality model? If yes, what is it? b. How is your personality profile measured according to the model? 25 The Big Five model is a comprehensive, empirical, research finding. Identifying the traits and structure of human personality has been one of the most fundamental goals in psychology. The five broad factors were discovered and defined by several independent sets of researchers. The Big Five are openness, conscientiousness, extraversion, agreeableness and neuroticism (common acronym OCEAN). When scored for individual feedback, the traits are frequently presented as percentile scores, which is quite complex. To put it simply the higher you score in a given factor the more traits you have. For example, a conscientiousness rating in the 80th percentile indicates a relatively strong sense of responsibility and orderliness, whereas an extraversion rating in the 5th percentile indicates introversion. On average, people who register high in openness are intellectually curious, open to emotion, interested in art, and willing to try new things. 8

9 c. This is the key to the psychological test from exercise 21. Read it and find out what your score is. SCORE If you have answered YES in the first two it means that you scored high in the openness factor. Again, if your answer to Q3 and 4 is YES you are rather conscientious. A positive answer to Q 5 and 6 reveals that you have a rather low score in extroversion. YES to Q7 and NO to 8 you scored high in agreeableness. NO to the last two means that you are not neurotic. d. Now, read the text and check what your personality is according to the five factors theory. 26 THE FIVE FACTORS Openness to experience Openness is a general appreciation for art, emotion, adventure, unusual ideas, imagination, curiosity, and variety of experience. The trait distinguishes imagina- ve people from those who are down-to-earth and conventional. People who are open to experience are intellectually curious, appreciative of art, and sensi ve to beauty. They tend to be, compared to closed people, more creative and more aware of their feelings. They are more likely to hold unconventional beliefs. Conscien ousness Conscien ous people seem to be self-disciplined, du ful, and aim for achievement. The trait shows a preference for planned rather than spontaneous behaviour. It influences the way in which we control, regulate, and direct our impulses. Extraversion Extraversion is characterized by positive emotions, the tendency to seek out stimulation and the company of others. Extraverts enjoy being with people, and are often seen as full of energy. They tend to be enthusiastic, ac on-oriented individuals who are likely to say Yes! or Let s go! to opportunities for excitement. In groups they like to talk, assert themselves, and draw attention to themselves. Agreeableness Agreeableness is the tendency to be compassionate and cooperative rather than suspicious and antagonistic towards others. Agreeable individuals value getting along with others. They are generally considerate, friendly, generous, helpful, and willing to compromise their interests with others. Agreeable people also have an optimistic view of human nature. They believe people are basically honest, decent, and trustworthy. Neuro cism Neuro cism is the tendency to experience negative emotions, such as anger, anxiety, or depression. It is sometimes called emotional instability. Those who score high in neuroticism are emotionally reactive and vulnerable to stress. They are more likely to interpret ordinary situations as threatening, and minor frustrations as hopelessly difficult. Their negative emotional reactions tend to persist for unusually long periods of time, which means they are often in a bad mood. (based on WIKIPEDIA) Exercise 25 Read the text again and match the adjectives in bold with the definitions. 1. Someone with artistic, creative abilities imaginative 2. Someone who is sensible and practical 3. Someone who obeys rules and does what is expected of them 4. Someone who does things carefully and correctly 5. Someone who feels sympathy for people who are suffering 6. Someone who is willing to give you something for free 7. Someone you can rely on and trust 8. Someone who wants to know about things 9. Someone who always thinks about other people s feelings so as not to hurt anyone 10. Someone who is honest and fair 11. Someone who is always busy doing things 12. Someone who is nice and likeable 13. Someone who is able to appreciate art 9

10 27 Glossary comprehensive zrozumiały empirical empiryczny finding odkrycie trait cecha goal cel percentile percentyl orderliness uporządkowanie register plasować się reflect on rozmyślać nad get chores done sprzątać, wykonywać prace w domu independent niezależny sympathize with współczuć insult obrażać fulfill duties wypełniać obowiązki assert wyrażać zdecydowanie suspicious podejrzliwy anxiety niepokój vulnerable to podatny na 28 Glossary PERSONALITY ADJECTIVES imaginative z wyobraźnią down-to-earth praktyczny dutiful obowiązkowy conscientious pilny compassionate współczujący generous hojny trustworthy taki, któremu można zaufać curious ciekawy considerate liczący się z innymi decent przyzwoity action-oriented energiczny agreeable miły sensitive wrażliwy Przyjrzyjmy się typowym końcówkom przymiotników i możliwościom, jakie daje nam umiejętność tworzenia nowych słów z ich rdzenia. Budowa innych części mowy będzie kolejno omawiana w następnych lekcjach. WORD FORMATION Wiele przymiotników jest krótkich i nie ma powtarzających się końcówek, np.: small, fair, light, etc. Ale istnieje też duża grupa, w której można wyróżnić końcówki, takie jak: -ive, -ous, -ful, -ic, -able, -ible, -ate, -y, -al. Za ich pomocą tworzy się przymiotniki od rzeczowników lub czasowników. Exercise 26 Put the adjectives from the text in the right group. -ive creative, imaginative -ous -ful -ic -able -ible -ate -y -al responsible 10

11 29 Exercise 27 Add endings to these nouns and verbs to form adjectives and complete the table in exercise 26 with them. Check with the recording. boss help critic sense (2x) optimist reason care possess artist fun anger act rely Pronunciation Drugi ważny element wymowy obok prawidłowej wymowy dźwięków to akcent wyrazowy. W języku angielskim akcent nie jest stały i ucząc się nowych słów, trzeba zawsze zwracać uwagę na to, gdzie przypada. Złe akcentowanie to nie tylko kaleczenie języka, ale również źródło nieporozumień. W języku angielskim jedynie sylaba akcentowana jest pełna, reszta się redukuje. Należy także zwrócić uwagę na to, że końcówki nigdy nie są akcentowane: -able comfortable -ative talkative 30 Exercise 28 a. Underline the stressed syllable and check it with the recording. Then listen and repeat the words. 1. cooperative 2. imaginative 3. compassionate 4. agreeable 5. trustworthy 6. reliable 7. conscientious 8. dutiful 9. reasonable 10. considerate 11. enthusiastic 12. responsible 13. emotional 14. creative 15. sensible 16. sensitive 31 b. Listen and repeat the sentences. 1. He is agreeable, friendly and considerate. 2. What s the difference between: trustworthy, reliable and reasonable? 3. Sensible is the same as reasonable. 4. A good employee should be conscientious, dutiful and trustworthy. 5. Be more emotional and imaginative! Study tip Notując nowe wyrazy, szczególnie długie, pamiętaj o zaznaczaniu akcentu, gdyż zmieniając go, zmieniasz czasami znaczenie słowa lub czynisz je niezrozumiałym. O tym, jak przesunięcie akcentu może wpłynąć na znaczenie wyrazu, przeczytasz w dalszych lekcjach. Tymczasem zaznaczaj akcent za pomocą apostrofu, podkreślenia lub zaznaczając sylaby: 1. enthu siastic 2. enthusiastic 3. en thu sia stick.. o. 11

12 Reading and speaking Lekcja próbna 32 Exercise 29 Look at the three people: Joan, Thomas and Louis. Read their descriptions and say what character traits they have. Check with the recording. 1. Joan enjoys spending time with her friends they say that she will always help them when they ask and they often turn to her when they have problems. She likes her job and she really does it well often stays at work longer than she has to. She sometimes works under a lot of pressure so she worries quite a lot if she will get her job done on time. In her free time she goes to museums and art galleries and even paints. Joan is outgoing and sociable. She Thomas is a car mechanic and he works at home in his garage. In fact he tends to spend a lot of time on his own working and repairing things around the house. He doesn t talk much and doesn t like being in the centre of attention. From time to time he goes out but he always needs to plan things ahead. He is very careful with money and never lend or borrows it. He also tends to think about himself more than about other people. 3. Louis is a professor of history at university and although he spends a lot of time in the library, he loves talking to his students and taking part in all activities at university. He gives a lot of homework to his students but when they come to ask for an extension (to give them more time to complete it) he often agrees. Listening 33 Exercise 30 a. Describe the person in the picture. What do you think is wrong? b. Listen to the beginning of the radio broadcast with a famous expert on shyness and find out whether people are born shy or whether they become shy during their lifetime. Note down what reason the author gives to support his argument. c. Before you listen to the second part, make sure that you understand these three words. Match them with their definitions and check with the key. 1. turn down 2. handle 3. failure a. deal b. lack of success c. say no to something 12

13 34 35 d. Listen to the second part of the broadcast and make notes of five important things that you can do to overcome shyness Glossary Glossary turn down odrzucić (zaproszenie) handle dać sobie radę failure porażka principal główny feature cecha excessive nadmierny evaluation ocena insecure nieczujący się pewnie self-assured pewny siebie tuned in nastawiony na reject odrzucić feedback informacja zwrotna counterproposal kontrpropozycja refer to skontaktować się Writing Informal letter with a description of a person Jeżeli piszesz prywatny list, staraj się, by nie brzmiał on zbyt oficjalnie. Możesz użyć stylu nieformalnego form skróconych, wyrażeń potocznych. Odpowiednio rozpocznij i zakończ list. Exercise 31 Tick the openings and endings appropriate for an informal letter. Dear Sir or Madam Dear Mrs. Johnson Dear Anika Best wishes Hi Becky Kind regards Love Yours sincerely Yours 13

14 Exercise 32 Read the description and decide which paragraph talks about: a. physical appearance b. character c. the relationship between the writer and the person described d. Alex s feelings about this person Hi Sam, How are you doing? I wonder if you are ready for your trip. Aunty Sophia is looking forward to meeting you. If you are worried about staying with her during your studies, here are some details which will help you to get to know her A. (and to recognize her at the airport!) better I ve been friends with Sophia for a long time now and she used to come to our house when I was a child. She used to greet me with a big hug. Sophia is in her forties but with her lovely smile she looks B. younger. She is also quite tall and slim. The first thing everyone notices about her, is her long, curly hair and C. brown eyes. In spite of having been born in Italy she isn t a typical Italian. Her complexion is D. fair and she s got some enchanting freckles on her nose. She is always E.. I m sure she ll be wearing high-heeled shoes and a hat. Although shes wears designer clothes she s far from being a fashion victim. As for her character I m sure you ll get on well. What everyone F. likes about her is the way she treats other people. She is a good natured person and a G. friend. What s more, she s got a great sense of humor and she s good fun. Her H. personality makes her a popular person so you ll definitely have a great time with her and you will meet a lot of people. I must say I m I. lucky to be her friend. Not having children of her own, she devotes her life to others. She was a great help to me and my parents when we lived in Italy. Don t worry then, she ll take care of you. One more thing. In case you ve forgotten where you are supposed to meet her, it s terminal B, next to the café. Have a good flight. Love, Alex P.S Let me know how you get on with Sophia List powinien być podzielony na akapity, jak również należy w nim zamieścić odpowiednie zwroty rozpoczynające i kończące. Pierwsze zdanie powinno odnosić się do adresata: I was so happy to get your letter. I hope you are fine. How are you doing? 14

15 Kolejny akapit powinien być przeznaczony na informacje, które chcesz przekazać. W zakończeniu użyj zwrotów kończących: All the best I can t wait to see you Say hello to Have a nice flight/trip Użycie przymiotników i przysłówków wzbogaci list i uczyni go bardziej interesującym. Opisując osobę, pamiętaj o zachowaniu właściwej kolejności przymiotników. Exercise 33 Complete the description in exercise 32 with these adverbs and adjectives to make it more interesting. much really sparkling lively particularly well-dressed reliable quite better The world of English W tej sekcji będziemy, wzorem naszych kursów dla początkujących i średnio zaawansowanych, prezentować różne aspekty życia w krajach anglojęzycznych. Zaczniemy od fragmentu książki George a Mikesa, autora węgierskiego pochodzenia, który z dystansem, ale iście angielskim humorem opisywał życie w Zjednoczonym Królestwie. Zachęcamy do przyjemnej lektury. 36 Exercise 34 a. Answer the questions. 1. What is the stereotype of an Englishman? 2. Do you think people in England are rather rude or not? Check in the text. How to be Rude It is easy to be rude on the Continent. You just shout and call people names of a zoological character. On a slightly higher level you may invent a few stories against your opponents. In Budapest, for instance, when a rather unpleasant-looking actress joined a nudist club, her younger and prettier colleagues spread the story that she had been accepted only under the condition that she wear a fig-leaf on her face. [ ] In England rudeness has quite a different technique. If somebody tells you an obviously untrue story, on the Continent you would remark You are a liar, Sir, and a rather dirty one at that. In England you just say Oh, is that so? Or That s rather an unusual story, isn t it? 15

16 Zamów ju dziœ! (koszt po³¹czenia 1 impuls wg taryfy operatora) edukacja na

Wstęp. Struktura lekcji

Wstęp. Struktura lekcji Wstęp Zjednoczona Europa umożliwia wiele ciekawych obcojęzycznych spotkań kontaktów towarzyskich i przede wszystkim kontaktów biznesowych. Międzynarodowym sposobem porozumiewania się w biznesie jest język

Bardziej szczegółowo

real life SAMPLE PAGES kurs przygotowujący do matury pre-intermediate STUDENTS BOOK Skuteczne przygotowanie do matury

real life SAMPLE PAGES kurs przygotowujący do matury pre-intermediate STUDENTS BOOK Skuteczne przygotowanie do matury real life pre-intermediate Skuteczne przygotowanie do matury Zadania, tematy i strategie maturalne Kluczowe umiejętności w motywującym kontekście Słowa i zwroty niezbędne na maturze i w codziennej komunikacji

Bardziej szczegółowo

CONTENTS. Grammar Section Speaking Bank Writing Bank

CONTENTS. Grammar Section Speaking Bank Writing Bank CONTENTS Module 1 People... p. 4 Module 2 Houses & Homes... p. 18 Culture I... p. 32 Module 3 School... p. 34 Module 4 Work... p. 48 Module 5 Family & Social Life... p. 62 Culture II... p. 76 Module 6

Bardziej szczegółowo

Z A D A N I A E G Z A M I N A C Y J N E Z J Ę Z Y K A A N G I E L S K I E G O D L A G I M N A Z J A L I S T Ó W R O D F R I C K E R

Z A D A N I A E G Z A M I N A C Y J N E Z J Ę Z Y K A A N G I E L S K I E G O D L A G I M N A Z J A L I S T Ó W R O D F R I C K E R Z D N I E G Z M I N Y J N E Z J Ę Z Y K N G I E L S K I E G O D L G I M N Z J L I S T Ó W R O D R I K E R ontents.indd 10/1/08 :5:1 PM S P I S T R E Ś I Wstęp....................................................................................................

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO

PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO ZGODNY Z PODSTAW Ą PROGRAMOW Ą Z 27 SIERPNIA 2012 ROKU Typ szkoły: GIMNAZJUM, klasy I III Etap nauki: III etap edukacyjny, poziom średnio zaawansowany Podstawa programowa:

Bardziej szczegółowo

Matura podstawowa 2015 Use of English Writing. Intermediate. Paul Hancock, Marta Markowska, Joanna Szuwart

Matura podstawowa 2015 Use of English Writing. Intermediate. Paul Hancock, Marta Markowska, Joanna Szuwart Matura podstawowa 2015 Use of English Writing Get ready for MATURA 2015 Intermediate Paul Hancock, Marta Markowska, Joanna Szuwart Great Clarendon Street, Oxford,, United Kingdom Oxford University Press

Bardziej szczegółowo

Program nauczania języka angielskiego dla kursu początkowego i kontynuacyjnego gimnazjum (klas I III)

Program nauczania języka angielskiego dla kursu początkowego i kontynuacyjnego gimnazjum (klas I III) Jolanta Dobrowolska Program nauczania języka angielskiego dla kursu początkowego i kontynuacyjnego gimnazjum (klas I III) Nr dopuszczenia MEN DKW-4014-169/00 Dr Jolanta Dobrowolska jest dyrektorem szkoły

Bardziej szczegółowo

Gateway. online. Workbook. David Spencer. Student s Book

Gateway. online. Workbook. David Spencer. Student s Book Workbook online Student s Book David Spencer Gateway @ Identity match Człowiek wygląd zewnętrzny, cechy charakteru, osobowość Vocabulary Personality Work with a partner. Put these words in the correct

Bardziej szczegółowo

PLE FREE SAMPLE FREE SAMPLE FRE 1 CZŁOWIEK SŁOWNICTWO. Word Map. tracksuit CLOTHES. marital status PERSONAL DATA HAIR GENERAL APPERANCE

PLE FREE SAMPLE FREE SAMPLE FRE 1 CZŁOWIEK SŁOWNICTWO. Word Map. tracksuit CLOTHES. marital status PERSONAL DATA HAIR GENERAL APPERANCE PL E M E FR E E PL M SA FR EE M SA PL E FR E 1 CZŁOWIEK SŁOWNICTWO Word Map STEP 1 Kolorem niebieskim lub czarnym wpisz do mapy wyrazowej słowa i wyrażenia, które już znasz. marital status ETHICAL PROBLEMS

Bardziej szczegółowo

j ę z y k a n g i e l s k i

j ę z y k a n g i e l s k i język angielski PeWNiak gimnazjalny j. angielski odpowiedzi spis treści Dział Moduł Gramatyka Strona Wstęp 5 I 1. Człowiek dane osobowe, zainteresowania 2. Człowiek wygląd zewnętrzny, uczucia i emocje,

Bardziej szczegółowo

CZY JESTEŚ NA TO GOTOWY?

CZY JESTEŚ NA TO GOTOWY? CZY WIESZ, ŻE Dotychczas* 1 lata jeden podręcznik nawet na dwa lata Od roku szkolnego 015/016 1 1rok jeden podręcznik na jeden rok Dotychczas* 39% średnia liczba ćwiczeń w podręczniku do uzupełnienia Od

Bardziej szczegółowo

Artur Kowalski. Moduł. Wykonywanie pomiarów w układach i elektronicznych 311410.M1. Jednostka modułowa

Artur Kowalski. Moduł. Wykonywanie pomiarów w układach i elektronicznych 311410.M1. Jednostka modułowa Artur Kowalski Moduł Wykonywanie pomiarów w układach i elektronicznych 311410.M1 elektrycznych Jednostka modułowa Posługiwanie się językiem obcym w branży mechatronicznej 311410.M1. J3 Poradnik dla ucznia

Bardziej szczegółowo

Model egzaminu z języka angielskiego Poziom 1 STANAG 6001 Specyfikacje Egzamin przykładowy ŁÓDŹ 2009 2 Model egzaminu z języka angielskiego Poziom 1 wg STANAG 6001 Specyfikacje Egzamin przykładowy OPRACOWANIE:

Bardziej szczegółowo

:J LZaXdbZ. Na zakończenie. Finally. Jak zwiększyć szanse znalezienia lepszej pracy oraz. How to improve your chances of getting a better job,

:J LZaXdbZ. Na zakończenie. Finally. Jak zwiększyć szanse znalezienia lepszej pracy oraz. How to improve your chances of getting a better job, Na zakończenie Finally EU Welcome pomaga wszystkim obywatelom krajów Unii Europejskiej, którzy mieszkają i pracują w Southampton i okolicach. Prowadzimy regularne wieczory porad i służymy pomocą także

Bardziej szczegółowo

KOMPENDIUM MATURA EXPLORER. materiały do powielania do poziomów Elementary - Upper-intermediate. Egzemplarz pokazowy

KOMPENDIUM MATURA EXPLORER. materiały do powielania do poziomów Elementary - Upper-intermediate. Egzemplarz pokazowy Egzemplarz pokazowy MATURA EXPLORER KOMPENDIUM materiały do powielania do poziomów Elementary - Upper-intermediate Alina Łubecka Izabela Michalak Anna Milewska Beata Polit Agnieszka Saramowicz-Garstecka

Bardziej szczegółowo

Andreas: Hi, I'm Andreas. I'm a student in London. I've been in London for 3 and a half years. I'm looking for a job at the moment.

Andreas: Hi, I'm Andreas. I'm a student in London. I've been in London for 3 and a half years. I'm looking for a job at the moment. GET THAT JOB LESSON 1 Curriculum Vitae Patrice: Merry: CV, actually, stands for Curriculum Vitae, which is Latin, actually, it s Latin, it stands for 'the story of my life'. But CV is the term people use

Bardziej szczegółowo

Gateway. online. Workbook. David Spencer. Student s Book

Gateway. online. Workbook. David Spencer. Student s Book Workbook online Student s Book David Spencer Gateway @ 4 Food for thought Żywienie artykuły spożywcze, przygotowywanie posiłków Vocabulary Food b c Look at these photos. What food and drink can you see?

Bardziej szczegółowo

MODEL EGZAMINU Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO. Poziom 2. Specyfikacje Egzamin przykładowy STANAG 6001

MODEL EGZAMINU Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO. Poziom 2. Specyfikacje Egzamin przykładowy STANAG 6001 MODEL EGZAMINU Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO Poziom 2 STANAG 6001 Specyfikacje Egzamin przykładowy Łódź 2011 2 Model egzaminu z języka angielskiego Poziom 2 wg STANAG 6001 Specyfikacje i egzamin przykładowy OPRACOWANIE:

Bardziej szczegółowo

Koordynacja projektu: Małgorzata Kapuścińska. Skład i łamanie: GABO s.c., Milanówek Druk i oprawa: Zakład Poligraficzno-Wydawniczy POZKAL

Koordynacja projektu: Małgorzata Kapuścińska. Skład i łamanie: GABO s.c., Milanówek Druk i oprawa: Zakład Poligraficzno-Wydawniczy POZKAL Opracowanie: zespół Quendi Language Services, www.quendi.pl, w składzie: Autorki: Klaudyna Hildebrandt, Magdalena Grala Konsultacja metodyczna: Maria Birkenmajer-Hodgart Korekta: Jadwiga Kosmulska, Inga

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy. Upstream Advanced C1

Plan wynikowy. Upstream Advanced C1 Magdalena Kębłowska Plan wynikowy - opracowany zgodnie z nową podstawą programową (obowiązującą powszechnie w szkołach ponadgimnazjalnych od roku szkolnego 2012/2013) Upstream Advanced C1 wrzesień 2012

Bardziej szczegółowo

edukacja globalna na zajęciach języka angielskiego w gimnazjum

edukacja globalna na zajęciach języka angielskiego w gimnazjum edukacja globalna na zajęciach języka angielskiego w gimnazjum koncepcja edukacji globalnej Koncepcja edukacji globalnej opracowana w ramach projektu W świat z klasą stanowi punkt odniesienia podczas

Bardziej szczegółowo

1200 najczęściej używanych angielskich słów.

1200 najczęściej używanych angielskich słów. 1200 najczęściej używanych angielskich słów. Jeśli chcesz minimalnym wysiłkiem opanować podstawy angielskiego i rozumieć go w co najmniej 80% wystarczy, że poznasz najczęściej używane w tym języku wyrazy.

Bardziej szczegółowo

Broszura bezpłatna, współfinansowana z Europejskiego Funduszu Społecznego

Broszura bezpłatna, współfinansowana z Europejskiego Funduszu Społecznego WYBRANE MATERIAŁY DYDAKTYCZNE WYKORZYSTANE NA ZAJĘCIACH WYRÓWNAWCZYCH I POZALEKCYJNYCH Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH I-IV TECHNIKUM ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH IM. STANISŁAWA STASZICA W WIERUSZOWIE

Bardziej szczegółowo

CENTRALNA KOMISJA EGZAMINACYJNA OKRĘGOWE KOMISJE EGZAMINACYJNE INFORMATOR O EGZAMINIE MATURALNYM Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

CENTRALNA KOMISJA EGZAMINACYJNA OKRĘGOWE KOMISJE EGZAMINACYJNE INFORMATOR O EGZAMINIE MATURALNYM Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO CENTRALNA KOMISJA EGZAMINACYJNA OKRĘGOWE KOMISJE EGZAMINACYJNE INFORMATOR O EGZAMINIE MATURALNYM Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO OD ROKU SZKOLNEGO 2014/2015 INFORMATOR O EGZAMINIE MATURALNYM Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

Bardziej szczegółowo

ROZKŁAD MATERIAŁU / PLAN WYNIKOWY. New Friends 3 POZIOM KOMPETENCJI JĘZYKOWEJ WG CEF: A2 WRZESIEŃ (1) UNIT 1 / UNIT 2

ROZKŁAD MATERIAŁU / PLAN WYNIKOWY. New Friends 3 POZIOM KOMPETENCJI JĘZYKOWEJ WG CEF: A2 WRZESIEŃ (1) UNIT 1 / UNIT 2 ROZKŁAD U / PLAN WYNIKOWY New Friends 3 POZIOM KOMPETENCJI JĘZYKOWEJ WG CEF: A2 WRZESIEŃ (1) UNIT 1 / UNIT 2 Wlk. Brytania Przyjaciele Rodzina Sport Czynności dnia codziennego Historyjka detektywistyczna

Bardziej szczegółowo

Część pisemna (poziom rozszerzony). Przykładowe zadania z rozwiązaniami

Część pisemna (poziom rozszerzony). Przykładowe zadania z rozwiązaniami 62 Informator o egzaminie maturalnym z języka angielskiego od roku szkolnego 2014/2015 2.4. Część pisemna (poziom rozszerzony). Przykładowe zadania z rozwiązaniami ROZUMIENIE ZE SŁUCHU Zadanie 1. (0 3)

Bardziej szczegółowo

Exam Explorer Repetytorium. do gimnazjum

Exam Explorer Repetytorium. do gimnazjum Egzemplarz pokazowy Nie do sprzedaży Exam Repetytorium do gimnazjum rek Tkacz Dorota Ostaszewska Ksymena Klemińska Chcesz wiedzieć więcej? Skontaktuj się z naszym Konsultantem Metodycznym! dolnośląskie

Bardziej szczegółowo

Piotr Wahl ENGLISH - 99. uniwersalny kurs komunikacyjny języka angielskiego. Szczecin 1999 copyright by Piotr Wahl

Piotr Wahl ENGLISH - 99. uniwersalny kurs komunikacyjny języka angielskiego. Szczecin 1999 copyright by Piotr Wahl Piotr Wahl ENGLISH - 99 uniwersalny kurs komunikacyjny języka angielskiego Szczecin 1999 copyright by Piotr Wahl 2 3 Spis treści Wstęp 5 Introduction 5 1. Wymowa / Transkrypcja [EXTRA: słowa pytajne] 6

Bardziej szczegółowo

Konwersacje w biznesie 341[02].Z2.02

Konwersacje w biznesie 341[02].Z2.02 MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI Danuta Malinowska-Bartków Konwersacje w biznesie 341[02].Z2.02 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy Radom 2006 Recenzenci:

Bardziej szczegółowo

NEW. matura explorer. Agnieszka Saramowicz-Garstecka. Writing Bank MATURA

NEW. matura explorer. Agnieszka Saramowicz-Garstecka. Writing Bank MATURA me matura explorer NEW Agnieszka Saramowicz-Garstecka Writing Bank MATURA 2015 Informacje ogólne Informacje ogólne WSKAZÓWKI EGZAMINACYJNE List jest wspólną formą pisemną dla obu poziomów na egzaminie

Bardziej szczegółowo