2012 FINANSOWANIE EKOINNOWACJI SZANSE I BARIERY. Bartłomiej Pawlak / Paweł Pitera

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "2012 FINANSOWANIE EKOINNOWACJI SZANSE I BARIERY. Bartłomiej Pawlak / Paweł Pitera"

Transkrypt

1 2012 FINANSOWANIE EKOINNOWACJI SZANSE I BARIERY Bartłomiej Pawlak / Paweł Pitera

2 Budowanie nowego czy burzenie starego Ryzyko niezależnie od definicji: Gdybym na początku swojej kariery jako przedsiębiorcy zapytał się klientów, czego chcą, wszyscy byliby zgodni: chcemy szybszych koni. Więc ich nie pytałem. Henry Ford Wszelka innowacja nie jest zasługą badań rynkowych ani starannie dobranych grup dyskusyjnych, ale dziełem rozzłoszczonych ludzi. Innowacje tworzą się z twórczego burzenia. Tom Peters Yoshihisa Tabuchi Nie potrafię przewidywać, ale potrafię kłaść podwaliny. Bo przyszłość jest czymś, co się buduje. Antoine de Saint-Exupery

3 Finansowanie rewolucji, czyli dlaczego trudno pozyskać kapitał na innowacje? Osoba, która twierdzi, że coś nie może być zrobione, nie powinna przeszkadzać tej, która właśnie to robi. powiedzenie chińskie Mały popyt na nowe technologie przyzwyczajenia i brak wiedzy konsumentów, brak mechanizmów rynkowych dla nowych rozwiązań Brak benchmarków i referencji - trudność w ocenie nowych projektów (ilościowej i jakościowej) Długi/trudny do estymacji okres zwrotu możliwość opóźnienia/niepewność startu Liczne niepewności co do: rozwiązań technicznych, technologii, zarządzania, itp WYŻSZE RYZYKO = brak zaufania ze strony inwestorów

4 Finansowanie uwarunkowania rynku polskiego Polska - rynek podwyższonego ryzyka Ograniczony horyzont czasowy programów pomocowych powiązanych z budżetem UE na lata mała ilość nowych konkursów, większość środków została rozdysponowana, a programy zakończono. Brak kapitału (niewielka akumulacja) i doświadczeń w zakresach: private equity, business angels. Brak jasno funkcjonujących mechanizmów (ustawodawstwa) wspierających rozwój innowacji oraz transfer wiedzy akademickiej do biznesu Brak stabilnego otoczenia regulacyjnego (zmienność przepisów)

5 Realizacja - kiedy pomysł przestaje być wyłącznie pomysłem Są ludzie pozbawieni poczucia czasu. Chcą zrywać kwiaty, które się jeszcze nie stały kwiatami: i wtedy okazuje się, że nie ma kwiatów. Podstawowe pytania: co tak naprawdę chcę zrealizować i co osiągnąć? mam dużą wiedzę i coś można z tym zrobić jak to zrobić? to mój projekt i do moich obowiązków należy jak największa znajomość tematu i jego lokalizacji w czasie i przestrzeni, z kim? oczekiwana przeze mnie stopa zwrotu sprawiedliwie oddaje mój nakład pracy i ryzyko ale oczekiwania partnera finansowego to już lichwa. a zatem: kiedy rozpocząć?... sam, czy we współpracy kluczowe osoby dla osiągnięcia sukcesu jak sfinansować moje plany? z kim rozmawiać i na jakim etapie jak przygotować się do rozmów o finansowaniu?... Antoine de Saint-Exupery

6 Fazy rozwoju przedsięwzięcia i ich finansowanie Podróż licząca tysiące mil rozpoczyna się od pojedynczego kroku. Konfucjusz pomysł zasiew rozpoczęcie realizacji początkowy wzrost rozwój wzrost (seed) (start up) (early stage) (growth) inwestor, przyjaciele, rodzina business angels fundusze private capital i vc typu: seed, start-up finansowanie bankowe początkowo promesy, gwarancje, kredyty fundusze vc typu: seed, start - up rynki giełdowe pre-ipo, ipo (new connect, gpw) finansowanie rozwoju << pomoc publiczna >> finansowanie wzrostu

7 Czego oczekuje klient? CASE: Zadaniem biznesu jest przekształcenie zmian w innowacje, a więc w nowy biznes. Peter Drucker partnerskiego podejścia zrozumienia uwarunkowań, w jakich działa inwestor współodpowiedzialności za sukces i ryzyko porażki maksymalnej elastyczności oferty (indywidualne podejście) szybkości procedowania maksymalnego wsparcia merytorycznego w procesie oceny projektu pod kątem pozyskania wsparcia kapitałowego i pozyskania kredytowania merytorycznego zrozumienia biznesu załatwienia wszystkiego w jednym okienku

8 A z czym się spotyka w bankach? Banki kredytują drugą inwestycję Banki mają ograniczoną skłonność do ryzyka czego oczekują: doświadczenie managerskie i inwestycyjne biznes plan zgodny ze standardami banku potwierdzenie efektywności innowacyjnego rozwiązania wkład własny; 20% - 50% pozaprojektowe zabezpieczenia pomostowe zgoda na funkcjonowanie w reżimie narzuconym przez bank Skłonność banku do ryzyka jest wprost proporcjonalna do marży. Zazwyczaj jest to mała marża i duża ekspozycja (50-70%)

9 i w funduszach inwestycyjnych W Polsce fundusze rzadko angażują się w działalność typu seed capital możliwość sfinansowania inwestycji o dużym ryzyku w tym niebankowalnych oddanie kontroli nad inwestycją/spółką w zamian za środki i know-how zmiana strategii spółki z długofalowej na 4-5 letnią z maksymalizacją zysku możliwość odkupu udziałów oczekiwanie ponadprzeciętnej stopy zwrotu Fundusze to dobre rozwiązanie dla tych, którzy swojego biznesu nie traktują, jak inwestycji stanowiącej główny sens życia.

10 i funduszy/środków pomocowych Dotacja nie jest kapitałem ale podwyższa wartość inwestycji Wyczerpanie środków z programów istniejących w ramach obecnego budżetu UE Konieczność spełnienia skomplikowanych kryteriów, w tym przykrojenia inwestycji do wymogów konkretnego programu pomocowego Konieczność długiego planowania od złożenia wniosku, do wypłaty mies. Konieczność stosowania się do wymogów umowy dotacyjnej (trwałość 3-5 lat) Możliwość zwielokrotnienia zysku z inwestycji/ możliwość zrealizowania inwestycji, która bez dotacji byłaby nieopłacalna Wsparcie unijne może mieć charakter bezpośredniej dotacji lub kredytu preferencyjnego

11 CASE: Preferowany model praktyka jednego okienka doradztwo biznesowe organizowanie finansowania inwestycje kapitałowe zarządzanie procesem Oferta kompleksowego i elastycznego podejścia, możliwość inwestycji w nowe projekty (seed i start-up). W zależności od oceny projektu, jego rodzaju oraz celu inwestycyjnego możliwość spełnienia funkcji: pośrednika finansowego bezpośredniego inwestora generalnego realizatora inwestycji (GRI)

12 Możliwa oferta dla właściciela projektu. CASE: możliwość pozyskania kapitału dla podmiotów rozpoczynających realizację projektów biznesowych kompleksowa oferta: kapitał + kredyt + doradztwo strukturyzacja projektu w celu minimalizowania wkładu własnego na korzyść kredytu zaangażowanie kapitałowe w pojedynczy projekt 1-10 mln zł zaangażowanie czasowe w projekt do 5 lat różnorodne formy finansowania: kapitał, pożyczka podporządkowana oraz pożyczki konwertowane (mezzanine) elastyczne podejście: możliwość outsourcowania realizacji projektu od wstępnego audytu po sprzedaż zakończonej inwestycji, w tym możliwość przejęcia funkcji generalnego realizatora inwestycji (GRI) i realizacja projektów pod klucz

13 CASE: Jakich inwestycji poszukuje inwestor kapitałowy? możliwe współfinansowanie projektów /również start-up/ o całkowitej wartości do 150 mln złotych dobrze przygotowane projekty, w których trzeba uzupełnić kapitał własny oraz projekty do całkowitego przejęcia Decyzja podejmowana jest na podstawie: jakości dostarczonych nam dokumentów, rozmów z pomysłodawcami/kierującymi nowym biznesem, oceny ryzyka dla danego projektu. stopnia zaawansowania prac inwestujemy w SPV inwestycja powinna być prowadzona przez SPV Po pozytywnej weryfikacji i podpisaniu umowy inwestor kapitałowy dostarcza rozwiązań w pozyskiwaniu finansowania, doradztwa biznesowego i branżowego.

14 CASE: Wielość możliwości, a warunki konieczne inwestycji. Różne warianty pojęcia kapitału - formy inwestycji: objęcie udziałów (zawiązanie nowej spółki, nabycie udziałów w rozpoczętym projekcie, podwyższenie kapitału) finansowanie mezzanine hybrydowe; pożyczki konwertowane, warranty) pożyczki o statusie kapitału własnego preferowane zaangażowanie kapitałowe na poziomie umożliwiającym kontrolę operacyjnej działalności SPV w zależności od realizowanego projektu możliwość objęcia nawet 100 % udziałów w SPV (przejęcie dotyczy mniejszych projektów) warunkiem inwestycji jest określony horyzont wyjścia z inwestycji Przed przystąpieniem do inwestycji ustalane są warianty wyjścia: odsprzedaż pakietu udziałów pozostałym wspólnikom, sprzedaż pakietu udziałów inwestorowi branżowemu lub finansowemu, wprowadzenie spółki na rynek regulowany

15 CASE: Przykład ścieżki decyzyjnej w spółce inwestycyjnej Możliwe jest pozyskanie całości finansowania nawet w 4-6 tyg. 1-2 tyg. Na podstawie dokumentacji oraz rozmów z inwestorami -> wstępna ocena projektu. 1-2 tyg. Wspólnie z bankiem -> ocena możliwości pozyskania finansowania dłużnego? W zależności od wielkości projektu -> ustalenie struktury koinwestorów (umowy) 1-2 tyg. Strukturyzacja inwestycji oraz przygotowanie wniosku kredytowego 1-2 tyg 1-2 tyg.? Równolegle -> decyzja inwestycyjna, zatwierdzona przez Komitet Inwestycyjny (RN) Na bieżąco wsparcie inwestora w procesie pozyskania kredytu oraz w wynegocjowaniu optymalnych warunków finansowania dłużnego. Po podpisaniu umów kredytowej i inwestycyjnej inwestor instytucjonalny może nadal aktywnie uczestniczyć w procesie realizacji projektu oraz sprzedaży po zrealizowaniu

16 CASE: Czego inwestor instytucjonalny oczekuje od partnerów? profesjonalnego przygotowania projektu (w tym możemy również pomóc) zaangażowania finansowego (co do zasady: nie mniej 30 proc. wartości wymaganego kapitału własnego) stabilnej sytuacji finansowej i potwierdzenia wiarygodności inwestycyjnej wiedzy na temat przedmiotu inwestycji oraz umiejętności zarządczych dużego potencjału rozwoju, wysokiej rentowności projektów otwartości w podejściu do inwestorów kapitałowych, gotowości do ponoszenia ryzyka.

17 Z jaką dokumentacją po pieniądze? Teaser informacyjny - streszczenie, które przekona do inwestycji Biznesplan, który zaprezentuje: zespół zarządzający kluczowe osoby, ich kwalifikacje i doświadczenia, opis technologii napisany w sposób zrozumiały dla każdego, większość inwestorów to menagerowie związani z finansami, prawem, marketingiem, zanim zlecą techniczne due diligence muszą zrozumieć, na czym polega istota proponowanej technologii pomysł na produkt/rynek dlaczego przedsięwzięcie zdobędzie rynek, kto będzie klientem i dlaczego, otoczenie i przewagi konkurencyjne opis w jaki sposób firma zamierza wygrać na rynku projekcje finansowe oparte na realistycznych i udokumentowanych założeniach (nie muszą być nadmiernie szczegółowe źródła finansowania przedsięwzięcia najlepiej z minimalnym zaangażowaniem kapitału inwestora Analiza SWOT i różne scenariusze rozwoju przedsięwzięcia.

18 CASE: Projekt oczami inwestora - najistotniejsze parametry oceny inwestycji i ich implikacje finansowe: lokalizacja stabilna umowa lub własność, brak problemów środowiskowych i społecznych, dobra komunikacja koszt najmu/ wartość działki, koszty logistyki dostawy niezbędnych elementów - stabilne w długim okresie, potwierdzone listami intencyjnymi a najlepiej umowami koszt zakupu, logistyka możliwość przyłącza do sieci elektroenergetycznej i mediów niezwykle istotna w przypadku producentów i dużych konsumentów energii elektrycznej koszt przyłącza wynika z jego długości oraz niezbędnej infrastruktury, rynki zbytu niezbędne zarówno dla producentów biomasy przetworzonej jak i dla producentów energii ceny i warunki sprzedaży (brak ograniczeń w tym zakresie) technologia z testami w warunkach przemysłowych (ruch ciągły), a najlepiej z referencjami warto nie przesadzić z ilością innowacji na pojedynczy projekt niższe ryzyko koszt realizacji inwestycji należy dążyć do złotej równowagi, nie każdy projekt stać na złote klamki, ale w czasach kryzysu należy pamiętać, że BIEDNYCH NIE STAĆ NA RZECZY NAJTAŃSZE

19 CASE: Najistotniejsze parametry oceny inwestycji (cd.) najlepiej jeśli projekt jest rozpoczęty (np. etap pozwolenia na budowę lub etap o jasnej perspektywie rozwoju), zainwestowanie własnych środków uwiarygadnia projekt oraz Inwestora. know-how jest ważne ale nie zastąpi gotówki premia dla dewelopera projektu jest zazwyczaj przewidziana, ale nie jest akceptowalne podejście: ja wymyśliłem projekt, zawodowy inwestor finansuje (wyjątek: private equity lub business angels) efekty synergii mile widziane projekt realizowany z udziałem istotnych partnerów (dostawcy, odbiorcy, end users) ma mniejsze ryzyko warto nie zapominać o jakości współpracy i przychylności ze strony samorządu terytorialnego - (głównie gminy) od lokalnej władzy niejednokrotnie zależy powodzenie inwestycji (zwłaszcza na etapie prac administracyjnych)

20 Projekty - subiektywna ocena rynku: CASE: W 2011 r. BOŚ Eko Profit zrealizował 3 projekty inwestycyjne : fabryka peletu ze zrębków drzewnych z elementami innowacyjnymi (dotacja PARP) wraz z modułem kogeneracyjnycm ORC 2MW kwota inwestycji 4 mln zł. mała farma wiatrowa 2, 55 MW kwota inwestycji 1 mln zł. mała farma wiatrowa 5, 95 MW kwota inwestycji 2, 25 mln zł. Zauważalna jest poprawa jakości przygotowywanych projektów w wielu aspektach, w szczególności: bardziej realistyczne założenia wyjściowe (realne ceny transakcyjne, umowy, przemyślana logistyka oraz rynki zbytu) dokładne biznesplany inwestycyjne oparte na realnych ofertach konkretnych firm technologicznych i wykonawczych lepsze przygotowanie inwestorów pod względem wiarygodności finansowej

21 Źródła pozyskania kapitału Programy pomocowe np. POIG harmonogram naboru wniosków dla poszczególnych działań na stronie Fundusze (vc, pc), business angels np. fundusze współfinansowane przez Krajowy Fundusz Kapitałowy (www.kfk.org.pl), Lewiatan Business Angels (www.lba.pl), Polska Sieć Aniołów Biznesu PolBAN (www.polban.pl) Fundusze pożyczkowe, fundusze poręczeniowe jednostki non profit np.: Polskie Stowarzyszenie Funduszy Pożyczkowych (www.psfp.org.pl), Krajowe Stowarzyszenie Funduszy Poręczeniowych (www.ksfp.org.pl) Kredyty komercyjne z preferencjami, np. realizowane we współpracy zagranicznych instytucji finansowych lub jako uzupełnienie dla projektów z dotacjami strony internetowe banków (np. obniżone wymogi co do udziału własnego obniżone: marża, prowizja lub wydłużona karencja w spłacie kapitału łagodniejsze warunki zabezpieczenia

22 Dziękuję za uwagę

BOŚ Eko Profit S.A. nowa oferta dla inwestorów realizujących projekty energetyki odnawialnej

BOŚ Eko Profit S.A. nowa oferta dla inwestorów realizujących projekty energetyki odnawialnej UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO BOŚ Eko Profit S.A. nowa oferta dla inwestorów realizujących projekty energetyki odnawialnej Poznań, 24.11.2010 r. Rynek Zielonych

Bardziej szczegółowo

źródła finansowania małych i średnich przedsiębiorstw jak pozyskać fundusze na rozwój własnej firmy

źródła finansowania małych i średnich przedsiębiorstw jak pozyskać fundusze na rozwój własnej firmy źródła finansowania małych i średnich przedsiębiorstw jak pozyskać fundusze na rozwój własnej firmy projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Wielu przedsiębiorców i pomysłodawców, których innowacyjne koncepcje mogłyby stać się solidną podstawą dla budowy

Wielu przedsiębiorców i pomysłodawców, których innowacyjne koncepcje mogłyby stać się solidną podstawą dla budowy Idee, które tworzą biznes Szanowni Państwo, Wstęp Wielu przedsiębiorców i pomysłodawców, których innowacyjne koncepcje mogłyby stać się solidną podstawą dla budowy dobrze prosperującego, perspektywicznego

Bardziej szczegółowo

FINANSOWANIE INNOWACJI

FINANSOWANIE INNOWACJI VADEMECUM INNOWACYJNEGO PRZEDSIĘBIORCY FINANSOWANIE INNOWACJI W MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTWACH Autorzy: Paweł GŁODEK Mariusz GOŁĘBIOWSKI TOM II Warszawa 2006 1 1 FINANSOWANIE INNOWACJI W MAŁYCH I

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Funkcjonowanie i strategia mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w dobie kryzysu gospodarczego KONTROLA W KOSZTACH Racjonalność działalności przedsiębiorstwa wymaga podporządkowania kosztów do poszczególnych

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja

Człowiek najlepsza inwestycja Człowiek najlepsza inwestycja Projekt PI Innowacyjny model GODZENIE PRZEZ KOBIETY ŻYCIA ZAWODOWEGO I RODZINNEGO współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Bardziej szczegółowo

NAJLEPSZE PRAKTYKI. w pozyskiwaniu zewnętrznego finansowania dla innowacyjnych przedsiębiorstw w Polsce

NAJLEPSZE PRAKTYKI. w pozyskiwaniu zewnętrznego finansowania dla innowacyjnych przedsiębiorstw w Polsce NAJLEPSZE PRAKTYKI w pozyskiwaniu zewnętrznego finansowania dla innowacyjnych przedsiębiorstw w Polsce RAPORT Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Bardziej szczegółowo

Nowa perspektywa finansowa UE dla wsi. Wsparcie przedsiębiorczości. Iwona Raszeja-Ossowska

Nowa perspektywa finansowa UE dla wsi. Wsparcie przedsiębiorczości. Iwona Raszeja-Ossowska Nowa perspektywa finansowa UE dla wsi Wsparcie przedsiębiorczości Iwona Raszeja-Ossowska 3 Contents Wstęp... 6 ABC funduszy w nowej perspektywie... 7 Programy nowej perspektywy... 7 Pomoc publiczna, czyli

Bardziej szczegółowo

perspektywa inwestora i przedsiębiorcy

perspektywa inwestora i przedsiębiorcy siecinwestorowkpt.pl» Kapitał na rozwój perspektywa inwestora i przedsiębiorcy Kapitał na rozwój perspektywa inwestora i przedsiębiorcy www.kpt.krakow.pl www.kpt.krakow.pl Kapitał na rozwój perspektywa

Bardziej szczegółowo

Nowa perspektywa finansowa UE dla mikroprzedsiębiorstw na wsi. Środki zwrotne

Nowa perspektywa finansowa UE dla mikroprzedsiębiorstw na wsi. Środki zwrotne Nowa perspektywa finansowa UE dla mikroprzedsiębiorstw na wsi. Środki zwrotne Jesteś przedsiębiorcą, chcesz rozwijać działalność gospodarczą, ale brakuje Ci środków? W takiej sytuacji ratunkiem dla Twojej

Bardziej szczegółowo

Źródła finansowania małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce

Źródła finansowania małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce SZKOŁA GŁÓWNA HANDLOWA W WARSZAWIE STUDIUM DYPLOMOWE Kierunek: Finanse i bankowość Źródła finansowania małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce Krzysztof Borawski Nr albumu: 23059 Praca magisterska napisana

Bardziej szczegółowo

NR 1/2011 EGZEMPLARZ BEZPŁATNY ANIOŁ I BIZNES FUNDAMENT DLA INWESTORÓW VENTURE CAPITAL DLA WSZYSTKICH?

NR 1/2011 EGZEMPLARZ BEZPŁATNY ANIOŁ I BIZNES FUNDAMENT DLA INWESTORÓW VENTURE CAPITAL DLA WSZYSTKICH? NR 1/2011 EGZEMPLARZ BEZPŁATNY ANIOŁ I BIZNES FUNDAMENT DLA INWESTORÓW VENTURE CAPITAL DLA WSZYSTKICH? PARTNEREM PROJEKTU JEST: PATRONAT HONOROWY NAD PROJEKTEM SPRAWUJĄ: PATRONAT MEDIALNY NAD PROJEKTEM

Bardziej szczegółowo

Koncepcja modelu funkcjonowania i finansowania funduszu private equity

Koncepcja modelu funkcjonowania i finansowania funduszu private equity Koncepcja modelu funkcjonowania i finansowania funduszu private equity Sławomir Popłooski 2010-10-26 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Celem pracy

Bardziej szczegółowo

Źródła finansowania działalności innowacyjnej przedsiębiorstw

Źródła finansowania działalności innowacyjnej przedsiębiorstw Źródła finansowania działalności innowacyjnej przedsiębiorstw Publikacja zrealizowana w ramach projektu Broker innowacji jako narzędzie dla efektywnego rozwoju systemu nowoczesnej gospodarki Małopolski

Bardziej szczegółowo

Budowanie gotowości inwestycyjnej innowacyjnych pomysłów biznesowych

Budowanie gotowości inwestycyjnej innowacyjnych pomysłów biznesowych Skuteczne Otoczenie Innowacyjnego Biznesu Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową podlegającą Ministrowi właściwemu ds. gospodarki. Powstała na mocy ustawy z 9 listopada 2000

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY SZKOLENIOWE W RAMACH MODUŁU PRZETRWANIE

MATERIAŁY SZKOLENIOWE W RAMACH MODUŁU PRZETRWANIE MATERIAŁY SZKOLENIOWE W RAMACH MODUŁU PRZETRWANIE Człowiek najlepsza inwestycja Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Publikacja dystrybuowana

Bardziej szczegółowo

Oficjalne wydawnictwo Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie ISBN 978-83-60510-95-4

Oficjalne wydawnictwo Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie ISBN 978-83-60510-95-4 Wydawca: Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA ul. Książęca 4, 00-498 Warszawa tel. 22 628 32 32 fax 22 537 77 90 www.gpw.pl Opracowanie graficzne, skład i druk: Wydawnictwo ART art@artdruk.pl Autor:

Bardziej szczegółowo

Jak otworzyć biznes w Polsce

Jak otworzyć biznes w Polsce Jak otworzyć biznes w Polsce Każdy może prowadzić mały biznes i każdy może prowadzić duży biznes. Trudne jest dopiero przejście z małego do dużego biznesu. Wprowadzenie Spis treści. Biznes plan i strategia

Bardziej szczegółowo

Pozyskiwanie finansowania. Przygotowała i prowadzi Dr Anna Zemełka-Jesiołowska

Pozyskiwanie finansowania. Przygotowała i prowadzi Dr Anna Zemełka-Jesiołowska Pozyskiwanie finansowania Przygotowała i prowadzi Dr Anna Zemełka-Jesiołowska Program spotkań Główne cele spotkania: 1. Przedstawienie głównych źródeł finansowania przedsiębiorstwa w początkowym okresie

Bardziej szczegółowo

Raport Bariery w rozwoju rynku aniołów biznesu w Polsce

Raport Bariery w rozwoju rynku aniołów biznesu w Polsce Raport Bariery w rozwoju rynku aniołów biznesu w Polsce Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (publikacja bezpłatna) Publikacja współfinansowana

Bardziej szczegółowo

RAPORT. Raport nt. rynku Private Equity/Venture Capital

RAPORT. Raport nt. rynku Private Equity/Venture Capital RAPORT Raport nt. rynku Private Equity/Venture Capital KRAKÓW LUTY 2012 Spis treści I. WSTĘP... 3 II. RYNEK PRIVATE EQUITY/VENTURE CAPITAL W EUROPIE ŚRODKOWO WSCHODNIEJ... 8 III. JAKI BYŁ ROK 2011?...

Bardziej szczegółowo

» Źródła finansowania działalności. innowacyjnej przedsiębiorstw

» Źródła finansowania działalności. innowacyjnej przedsiębiorstw » Źródła finansowania działalności innowacyjnej przedsiębiorstw Źródła finansowania działalności innowacyjnej przedsiębiorstw Publikacja zrealizowana w ramach projektu Broker innowacji jako narzędzie dla

Bardziej szczegółowo

Raport Kapitał dla Firm 2008

Raport Kapitał dla Firm 2008 RAPORT KAPITAŁ DLA FIRM 2008 Raport Kapitał dla Firm 2008 SPIS TREŚCI Eksperci o rynku kapitałowym w Polsce 4 Potrzeby kapitałowe przedsiębiorstw 5 Dotacje unijne: Kto może skorzystać z dotacji unijnych

Bardziej szczegółowo

Jak przygotować biznes plan dla Anioła Biznesu?

Jak przygotować biznes plan dla Anioła Biznesu? l Jak przygotować biznes plan dla Anioła Biznesu? Praktyczny podręcznik dla szukających finansowania Autorzy: Michał Przybyłowski Piotr Tamowicz Gdańsk, czerwiec 2011 1 Spis treści Anioł Biznesu - inwestor

Bardziej szczegółowo

Suplement promocyjny do. Skok na głęboką wodę: jak z sukcesem przeprowadzić fuzję lub przejęcie. Partnerzy wydania:

Suplement promocyjny do. Skok na głęboką wodę: jak z sukcesem przeprowadzić fuzję lub przejęcie. Partnerzy wydania: Suplement promocyjny do Harvard Business Review Polska Skok na głęboką wodę: jak z sukcesem przeprowadzić fuzję lub przejęcie Partnerzy wydania: Spis treści Skok na głęboką wodę: jak z sukcesem przeprowadzić

Bardziej szczegółowo

Komercjalizacja osiągnięć naukowych. Przewodnik

Komercjalizacja osiągnięć naukowych. Przewodnik NAUKA 4/2007 79-95 MICHAŁ OLSZEWSKI, ALEKSANDER BEK Komercjalizacja osiągnięć naukowych. Przewodnik Wstęp W dzisiejszej globalnej gospodarce, w którą włączone są kraje o olbrzymich rezerwach taniej i coraz

Bardziej szczegółowo

Jak pozyskać kapitał z giełdy?

Jak pozyskać kapitał z giełdy? Poradnik dla przyszłych emitentów Bogdan Duszek Jak pozyskać kapitał z giełdy? Z myślą o firmach, których poziom rozwoju i kapitałów własnych uniemożliwia jeszcze skorzystanie z oferty giełdy, z inicjatywy

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju Funduszu Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego S.A. Na lata 2015-2020

Strategia rozwoju Funduszu Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego S.A. Na lata 2015-2020 Strategia rozwoju Funduszu Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego S.A. Na lata 2015-2020 Poznań, czerwiec 2015 Spis treści I. Cel stworzenia wieloletniej strategii przedsiębiorstwa. s. 3 1. Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

Pozadotacyjne instrumenty finansowe w polityce spójności UE po 2013 roku wymiar wspólnotowy i krajowy

Pozadotacyjne instrumenty finansowe w polityce spójności UE po 2013 roku wymiar wspólnotowy i krajowy Pozadotacyjne instrumenty finansowe w polityce spójności UE po 2013 roku wymiar wspólnotowy i krajowy Analiza propozycji Komisji Europejskiej dotyczącej rozszerzenia zakresu stosowania instrumentów inżynierii

Bardziej szczegółowo

10 (80) Październik 2005

10 (80) Październik 2005 10 (80) Październik 2005 LEASING ALTERNATYWA DLA KREDYTU BANKOWEGO WYWIADOWNIA GOSPODARCZA ANIOŁOWIE BIZNESU ALTERNATYWNE ŹRÓDŁO KAPITAŁU DLA PRZEDSIĘBIORCÓW BEZPIECZNY KOSMETYK PROJEKTY EUROPEJSKIE Biuletyn

Bardziej szczegółowo