EKOLOGICZNA STRONA BIZNESU

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "EKOLOGICZNA STRONA BIZNESU"

Transkrypt

1 EKOLOGICZNA STRONA BIZNESU

2 Oferta BOŚ Eko Profit skierowana jest w szczególności do tych, którzy rozwijają swoje projekty inwestycyjne. Oferujemy wsparcie kapitałowe, pośrednictwo kredytowe i doradztwo w całym procesie realizacji, łącznie z różnymi opcjami wyjścia z inwestycji. Udało nam się w praktyce zrealizować ideę jednego okienka, w którym obsługiwany jest nasz Klient. Naszą podstawową funkcją jest wsparcie kapitałowe, ale doświadczenie podpowiada nam, że inwestor na początkowym etapie rozwoju często potrzebuje naszego zaangażowania w różnych, najmniej przewidywalnych sprawach i problemach. Jesteśmy przygotowani na taką pomoc. Oczekujemy, że właściciel projektu, który do nas trafi będzie zarazem współinwestorem. Każdy, kto zamierza ubiegać się o wsparcie kapitałowe dla swojej inwestycji powinien wykazać, iż sam również zaangażował własne środki w jego realizację. Jesteśmy przekonani, że to inwestor zna swój projekt najlepiej. Dlatego BOŚ Eko Profit, angażując się kapitałowo w realizację projektu, np. poprzez objęcie udziałów lub pożyczkę podporządkowaną, nie oczekuje od Klientów rezygnacji z wpływu na zarządzanie spółką. Pełniąc rolę partnera biznesowego chcemy wiedzieć, co się dzieje z naszymi pieniędzmi, ale robimy to z poszanowaniem interesu Klienta. Jako spółka grupy kapitałowej banku wiemy, w jaki sposób przygotować biznes plan, aby nie napotkał on problemów w procesie pozyskiwania kredytu. Mamy świadomość, że jakość dokumentacji decyduje nie tylko o tym czy projekt pozyska kredyt, ale też o warunkach, na jakich kredyt zostanie przyznany. Wiemy też jak istotną rolę odgrywa czynnik czasu. Naszą zasadą jest indywidualne podejście do każdego inwestora. W związku z tym elementem naszej przewagi konkurencyjnej jest maksymalna elastyczność oferty; jeżeli dostrzegamy szansę na powodzenie projektu na pewno znajdziemy formułę, w jakiej można go zrealizować. Realizując zasadę jednego okienka jesteśmy w stanie zapewnić Klientowi każdy wymagany element procesu inwestycyjnego. Bartłomiej Pawlak Prezes Zarządu BOŚ Eko Profit 2 ekologiczna strona biznesu

3 BOŚ Eko Profit S.A. jest spółką inwestycyjną, która świadczy kompleksowe usługi dla przedsiębiorców w trzech kluczowych obszarach: Kim jesteśmy? Inwestycji kapitałowych, Organizowania finansowania dłużnego, Zarządzania procesem i doradztwa biznesowego. Jesteśmy członkiem Grupy Kapitałowej Banku Ochrony Środowiska S.A. Właścicielem 100% akcji spółki jest Dom Maklerski BOŚ S.A. Do inwestorów indywidualnych i podmiotów gospodarczych: których projekty są na etapie przedinwestycyjnym (dysponują biznes planem i ew. pozwoleniem na budowę lub znajdują się na zaawansowanym etapie przygotowania do budowy), które potrzebują środków do rozszerzenia i rozwoju prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej. Do kogo kierujemy ofertę? Do koncernów energetycznych, które oczekują sprawnej i szybkiej realizacji projektów pod klucz. Do jednostek samorządu terytorialnego, które są zainteresowane zrealizowaniem projektów proekologicznych. 3 ekologiczna strona biznesu

4 Jaki jest zakres naszej działalności? Koncentrujemy się na inwestycjach w czyste technologie, ochronę środowiska, a zwłaszcza w odnawialne źródła energii. Traktując ekologię jako jeden z kluczowych wyznaczników naszej działalności, jednocześnie pozostajemy otwarci na projekty z innych obszarów biznesu. Nasza strategia dopuszcza inwestycje w istniejące przedsiębiorstwa, ale koncentruje się na nowych projektach, gdyż na tym etapie najtrudniej pozyskać finansowanie zewnętrzne. W zależności od oceny projektu, jego rodzaju oraz celu inwestycyjnego możemy pełnić funkcje: bezpośredniego inwestora, pośrednika finansowego i doradcy w procesie pozyskiwania kredytu, a także instytucji wsparcia dla generalnego realizatora inwestycji (GRI). Preferowany model praktyka jednego okienka doradztwo biznesowe > > > > organizowanie finansowania inwestycje kapitałowe zarządzanie procesem Uzupełnieniem działalności spółki są usługi doradztwa biznesowego, w tym przede wszystkim strukturyzowanie projektów pod kątem pozyskania kapitału oraz doradztwo finansowania dłużnego. organizowanie Wspieramy inwestorów inwestycje w niezbędnym zarządzanie uzupełnieniu kompetencji kadry zarządzającej, dokonujemy oceny kompletności i wiarygodności danych oraz biznesowe finansowania kapitałowe procesem > > > pomagamy pośrednik uporządkować bezpośredni stronę dokumentacyjną: wsparcie biznes-plan, dla generalnego projekcje finansowe i wniosek finansowy kredytowy. Istotnym inwestor elementem naszego realizatora zaangażowania inwestycji jest także (GR) zarządzanie procesem lub doradztwo w tym zakresie od momentu złożenia wniosku kredytowego, aż po podpisanie umowy kredytowej. > > > > > pośrednik finansowy bezpośredni inwestor > wsparcie dla generalnego realizatora inwestycji (GR) > Pomagamy naszym Klientom w całym procesie inwestycyjnym, wszędzie tam, gdzie można przyspieszyć realizację projektu, zminimalizować ryzyko lub zwiększyć efektywność finansową. 4 ekologiczna strona biznesu

5 Angażujemy się w projekty, które mają realną szansę na uzyskanie lub uzyskały kredyt bankowy. Tym samym uzupełniamy udział własny projektu do celów kredytowych. Uzyskanie kredytu przez spółkę realizującą projekt jest warunkiem uruchomienia finansowania przez BOŚ Eko Profit, określonego w umowie inwestycyjnej. W jaki sposób działamy? Ź r ó d ł a F i n a n s o w a n i a środki własne inwestora środki BEP dotacja/kredyt preferencyjny kredyty bankowe > > > > > > > > wymagany wkład własny inni inwestorzy > > > > > > S t r u k t u r a > > > > > > > > dotacja obniża poziom wkładu własnego i poziom kredytowania F i n a n s o w a n i a konsorcjum banków > > > > > > kredyt inwestycyjny obrotowy, na VAT 15-30% 30-70% 20-80% Możemy być zarówno partnerem mniejszościowym, jak i większościowym. Nasz udział w finansowaniu przedsięwzięć może mieć następujące formy: zakup, objęcie udziałów/akcji w istniejących spółkach, obejmowanie udziałów/akcji w zawiązywanych spółkach celowych (SPV), w zamian za wkład pieniężny, udzielenie pożyczki podporządkowanej, mezzanine i inne łączone warianty finansowania. 5 ekologiczna strona biznesu

6 Ścieżka decyzyjna Decyzję podejmujemy na podstawie: dokumentów, w tym przede wszystkim kompletnego biznes planu,. oceny poziomu przygotowania ze strony głównych realizatorów pomysłodawców lub kierujących nowym biznesem (doświadczeń związanych z przedmiotem inwestycji, doświadczeń w realizowaniu innych projektów, zdolności managerskich, itp.),. oceny ryzyka danego projektu ryzyka technologicznego, środowiskowego, regulacyjnego, rynkowego, ryzyka operacyjnego i zarządczego. Przy współpracy z BOŚ Eko Profit możliwe jest pozyskanie całości finansowania nawet w 8-10 tygodni. Wstępna ocena projektu > na podstawie dokumentacji oraz rozmów z inwestorami Ocena możliwości pozyskania finansowania dłużnego > wspólnie z bankiem Ustalenie struktury koinwestorów (umowy) > w zależności od wielkości projektu Strukturyzacja inwestycji oraz przygotowanie wniosku kredytowego Podpisanie umowy inwestycyjnej Warunkowa decyzja inwestycyjna, zatwierdzona przez Komitet Inwestycyjny (RN) BOŚ Eko Profit Decyzja kredytowa banku, uruchamiająca finansowanie kapitałowe Podpisanie umowy kredytowej Po podpisaniu umów: kredytowej i inwestycyjnej, BOŚ Eko Profit może nadal aktywnie uczestniczyć w procesie realizacji projektu pod kątem współpracy z bankiem 6 ekologiczna strona biznesu

7 Co oferujemy Klientom, którzy wraz z BOŚ Eko Profit chcą zrealizować swoją inwestycję? Przykłady ofert. Możliwość pozyskania kapitału dla rozpoczynających projekty biznesowe,. Innowacyjną ofertę pakietową 3K; kapitał + kredyt + konsulting,. Kapitał zaangażowany w pojedynczy projekt na poziomie 1-10 mln zł,. Zaangażowanie czasowe w projekt do 4 lat (minimalnie na czas budowy inwestycji),. Szeroką współpracę; od strukturyzacji projektu w celu pozyskania finansowania poprzez realizację, aż po znalezienie odbiorcy końcowego, który odkupi zrealizowany projekt,. Współpracę z innymi partnerami kapitałowymi w przypadkach realizacji większych projektów,. Różnorodne i dostosowane do potrzeb Klienta formy finansowania kapitałowego: objęcie udziałów w spółce, pożyczki podporządkowane oraz pożyczki konwertowane (mezzanine),. Możliwość skorzystania z bogatego doświadczenia w finansowaniu projektów ekologicznych przez Bank Ochrony Środowiska, który występuje samodzielnie lub w konsorcjum banków finansujących projekt,. Szybką i sprawną procedurę pozyskania finansowania dla projektów.. Jeżeli cele właściciela projektu i BOŚ Eko Profit są zbieżne i zakładają realizację i odsprzedaż gotowej inwestycji, Eko Profit może podjąć się znalezienia inwestora końcowego i negocjacji oferty odkupu zrealizowanego projektu jeszcze przed przystąpieniem do inwestycji.. Jesteśmy w stanie w sposób sprawny, przejrzysty i szybki zrealizować inwestycję na rzecz odbiorcy końcowego, uzgodniwszy uprzednio zasady przejęcia projektu, tak aby zarówno obecny inwestor, jak i ostateczny właściciel mogli oszacować swoje przychody z przeprowadzonej transakcji.. Pakiet usług obejmuje połączenie roli podmiotu organizującego finansowanie oraz roli współzarządzającego projektem od koncepcji, poprzez umowę inwestycyjną (szczegółowo określającą warunki i zasady współpracy), warunkową umowę odkupu, aż po nadzór nad realizacją i proces przejęcia przez inwestora końcowego. Inwestycje pod klucz 7 ekologiczna strona biznesu

8 Oferta dla samorządów Oferta BOŚ Eko Profit wychodzi naprzeciw oczekiwaniom samorządów, których zdolności inwestycyjne w kontekście limitów zadłużenia ograniczają realizowanie projektów. Nasza oferta dotyczy m.in. możliwości przyjęcia na siebie roli inwestora zastępczego. Dostosowujemy się do indywidualnych wymagań, dostarczając finansowanie oraz wsparcie w dziedzinie zarządzania procesem:. bez udziału kapitałowego ze strony JST,. bez konieczności zadłużania się przez JST,. w sposób bezpieczny dla budżetu samorządu. Nasza oferta może dotyczyć w szczególności:. realizacji inwestycji w infrastrukturę gminną,. finansowanie działalności należącej do zadań własnych gminy, np.: modernizacji oświetlenia,. realizacji zadań inwestycyjnych na zlecenie JST. Doradztwo w procesie kredytowym Proponujemy pośrednictwo w zapewnieniu finansowania dłużnego dla projektów inwestycyjnych (kredyt komercyjny, kredyt technologiczny lub preferencyjny):. pomagamy Klientowi skompletować pełną dokumentację, wraz ze strukturyzacją projektu, przygotowaniem biznes planu zgodnego ze standardami banku,. dokonujemy wstępnej oceny projektu inwestycyjnego oraz jego strukturyzacji, co pozwala na oszczędność czasu i kosztów związanych z procesem przyznawania kredytu,. pomagamy zidentyfikować mocne strony projektu w zakresie udziału własnego oraz możliwych form zabezpieczenia kredytu,. prowadzimy negocjacje z bankami w wyżej wymienionych zakresach. Strategie wyjścia z inwestycji Wspólnie opracowujemy strategię dezinwestycji, aby przed przystąpieniem do objęcia udziałów we wspólnym podmiocie ustalić, w jaki sposób i na jakich zasadach BOŚ Eko Profit dokona wyjścia z inwestycji, po ustalonym terminie współpracy. Kierunki wyjścia z inwestycji:. odsprzedaż pakietu udziałów pozostałym wspólnikom, np. pomysłodawcom projektu,. sprzedaż pakietu udziałów inwestorowi końcowemu (np. koncernom energetycznym w przypadku OZE) lub finansowemu (funduszom),. wprowadzenie spółki na rynek New Connect bądź rynek regulowany. 8 ekologiczna strona biznesu

9 Nasz model współpracy ma na celu minimalizację ryzyk oraz zapewnienie szybkiej, efektywnej realizacji projektów inwestycyjnych. Przykładowe realizacje 1. Farma Wiatrowa Września 2,55 MW (3x850 kw) Całkowita wartość inwestycji ok. 14 mln złotych netto. BOŚ Eko Profit wsparł kapitałowo projekt udzielając pożyczki podporządkowanej, pośredniczył w pozyskaniu finansowania dłużnego z Banku Ochrony Środowiska, a także doradzał w zakresie inżynierii finansowej, struktury zabezpieczeń oraz przy połączeniu dotacji z finansowaniem dłużnym. Projekt rozpoczęty w marcu 2011 r., zakończony w listopadzie 2011 r. Inwestycja z dotacją sfinansowana przy niskim udziale własnym. 2. Farma Wiatrowa Batkowo 5,95 MW (7x850 kw) Całkowita wartość inwestycji ok. 32 mln złotych netto. BOŚ Eko Profit udzielił pożyczki podporządkowanej, pośredniczył w pozyskaniu finansowania dłużnego z Banku Ochrony Środowiska, a także doradzał w zakresie inżynierii finansowej, struktury zabezpieczeń oraz przy połączeniu dotacji z finansowaniem dłużnym. Projekt rozpoczęty w grudniu 2011 r. Przewidywany termin zakończenia we wrześniu 2012 r. Inwestycja z dotacją sfinansowana przy niskim udziale własnym. 3. Fabryka pelletu ze zrębek drzewnych Całkowita wartość inwestycji 77 mln złotych netto. BOŚ Eko Profit udzielił pożyczki podporządkowanej, pośredniczył w pozyskaniu finansowania dłużnego z Banku Ochrony Środowiska, jak również doradzał w procesie przygotowania i realizacji inwestycji (zakres, jak przy projektach wiatrowych, ponadto strukturyzacja skomplikowanego systemu zabezpieczeń transakcji oraz współdziałanie z project monitorem inwestycji). Projekt rozpoczęty w listopadzie 2011 r. Przewidywany termin zakończenia w październiku 2012 r. 4. Inne realizacje Od momentu powstania BOŚ Eko Profit wsparł także szereg inwestorów w procesach: pozyskania kredytów inwestycyjnych i obrotowych, pozyskania promes kredytowych (w tym umożliwiających skorzystanie z finansowania unijnego), przygotowania biznes planów, przygotowania programów restrukturyzacji oraz strukturyzacji projektów. Spółka przygotowywała ponadto na zlecenie Klientów analizy rynkowe w zakresie usług finansowych. 9 ekologiczna strona biznesu

10 Kluczowe osoby Bartłomiej Pawlak Prezes Zarządu BOŚ Eko Profit Ekspert w zakresie strategii, marketingu, zarządzania projektami, negocjacji oraz prowadzenia procesów restrukturyzacyjnych. Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego oraz Executive Studies in Finance SGH/Ernst&Young. Stypendysta Hoover Institution na Stanford University oraz Woodrow Wilson Center for Scholars w Waszyngtonie. Doświadczenie zawodowe zdobywał w MSZ, jako dyrektor Centrum Informacyjnego Rządu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, a także w Artur Andersen/Ernst&Young. Kierował projektami strategicznymi i Pionem Marketingu w PKO BP. Był wiceprezesem ds. Projektów Strategicznych w PGNiG S.A. Paweł Pitera Wiceprezes Zarządu BOŚ Eko Profit Ekspert w zakresie nadzoru właścicielskiego, strategii, analizy biznesowej oraz przekształceń spółek prawa handlowego. Absolwent ekonomii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego oraz studiów podyplomowych na SGH. Doświadczenie zawodowe zdobywał w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Agencji Prywatyzacji oraz organach spółek korporacyjnych. Kierował zespołem nadzorującym strategiczne spółki komunalne m.st. Warszawy. Pełnił funkcje Dyrektora Departamentu Nadzoru Właścicielskiego oraz Dyrektora Zarządzającego ds. Strategii PGNiG. Mateusz Wodejko Główny analityk BOŚ Eko Profit Ekspert w zakresie analizy finansowej, rachunkowości, prospektów emisyjnych, raportowania finansowego oraz prawa spółek handlowych. Absolwent Finansów i Bankowości na SGH oraz Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończył studia podyplomowe z Rachunkowości i Finansów Przedsiębiorstwa na SGH. Doświadczenie zawodowe zdobywał w nadzorze właścicielskim nad spółkami m.st. Warszawy i PGNiG S.A., w Narodowym Banku Polskim oraz w Komisji Nadzoru Finansowego. 10 ekologiczna strona biznesu

11 PRZEWODNICZĄCY Rada Nadzorcza Adam Grzebieluch Wiceprezes Zarządu Banku Ochrony Środowiska S.A. CZŁONEK RADY Radosław Olszewski Prezes Zarządu Domu Maklerskiego BOŚ S.A. CZŁONEK RADY Przemysław Sobotowski Członek Zarządu Domu Maklerskiego BOŚ S.A. 11 ekologiczna strona biznesu

12 BOŚ Eko Profit Al. Jana Pawła II Warszawa tel

BOŚ Eko Profit S.A. nowa oferta dla inwestorów realizujących projekty energetyki odnawialnej

BOŚ Eko Profit S.A. nowa oferta dla inwestorów realizujących projekty energetyki odnawialnej UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO BOŚ Eko Profit S.A. nowa oferta dla inwestorów realizujących projekty energetyki odnawialnej Poznań, 24.11.2010 r. Rynek Zielonych

Bardziej szczegółowo

Bank Ochrony Środowiska S.A.

Bank Ochrony Środowiska S.A. Bank Ochrony Środowiska S.A. (spółka utworzona i działająca zgodnie z prawem polskim, z siedzibą w Warszawie i adresem: Aleja Jana Pawła II 12, 00-950 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna Warszawa, marzec 2005 r.

Sprawozdanie z działalności Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna Warszawa, marzec 2005 r. Sprawozdanie z działalności Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna Warszawa, marzec 2005 r. 1 1 Wstęp... 3 2 Czynniki i zdarzenia mające wpływ na wyniki Banku... 4 2.1 Sytuacja makroekonomiczna... 4 2.2

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY VENTURE CAPITAL POLAND S.A. ZA 2011 r.

RAPORT ROCZNY VENTURE CAPITAL POLAND S.A. ZA 2011 r. RAPORT ROCZNY VENTURE CAPITAL POLAND S.A. ZA 2011 r. 8 czerwca 2012 roku 1 List Prezesa Zarządu do Akcjonariuszy. Szanowni Państwo, Mam przyjemność przekazać Państwu raport roczny z istotnymi dla Spółki

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Polskich Inwestycji Rozwojowych S.A.

Sprawozdanie Zarządu z działalności Polskich Inwestycji Rozwojowych S.A. Sprawozdanie Zarządu z działalności Polskich Inwestycji Rozwojowych S.A. Za okres od 28 grudnia 2012 r. do 31 grudnia 2013 r. Sprawozdanie Zarządu z działalności Polskich Inwestycji Rozwojowych S.A. Za

Bardziej szczegółowo

Raport Kapitał dla Firm 2008

Raport Kapitał dla Firm 2008 RAPORT KAPITAŁ DLA FIRM 2008 Raport Kapitał dla Firm 2008 SPIS TREŚCI Eksperci o rynku kapitałowym w Polsce 4 Potrzeby kapitałowe przedsiębiorstw 5 Dotacje unijne: Kto może skorzystać z dotacji unijnych

Bardziej szczegółowo

DORADZTWO. Wspieramy przedsiębiorczość, innowacje i rozwój... bo liczą się pomysły. Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o.

DORADZTWO. Wspieramy przedsiębiorczość, innowacje i rozwój... bo liczą się pomysły. Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o. Wspieramy przedsiębiorczość, innowacje i rozwój... bo liczą się pomysły. Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o. DORADZTWO 1 2 GAPR sp. z o.o. 3 GAPR sp. z o.o. Górnośląska Agencja

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ARTERIA SPÓŁKA AKCYJNA NA DZIEŃ I ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2011 ROKU

SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ARTERIA SPÓŁKA AKCYJNA NA DZIEŃ I ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2011 ROKU SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ARTERIA SPÓŁKA AKCYJNA NA DZIEŃ I ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2011 ROKU Zawierający: 1. Pismo Prezesa Zarządu Arteria S.A. spółki

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności IPO Doradztwo Kapitałowe S.A. za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku

Sprawozdanie Zarządu z działalności IPO Doradztwo Kapitałowe S.A. za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku Sprawozdanie Zarządu z działalności IPO Doradztwo Kapitałowe S.A. za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku Warszawa, dn. 25 maja 2015 r. Spis treści 1 Wprowadzenie... 4 1.1 Podstawowe informacje

Bardziej szczegółowo

Nowa perspektywa finansowa UE dla wsi. Wsparcie przedsiębiorczości. Iwona Raszeja-Ossowska

Nowa perspektywa finansowa UE dla wsi. Wsparcie przedsiębiorczości. Iwona Raszeja-Ossowska Nowa perspektywa finansowa UE dla wsi Wsparcie przedsiębiorczości Iwona Raszeja-Ossowska 3 Contents Wstęp... 6 ABC funduszy w nowej perspektywie... 7 Programy nowej perspektywy... 7 Pomoc publiczna, czyli

Bardziej szczegółowo

ZadBAAmy o rozwój Twojej firmy. www.baa.com.pl

ZadBAAmy o rozwój Twojej firmy. www.baa.com.pl ZadBAAmy o rozwój Twojej firmy SPIS TREŚCI 1. HISTORIA BAA 2. FILOZOFIA DZIAŁANIA 3. NAGRODY I WYRÓŻNIENIA 4. AKTYWNOŚĆ PUBLICZNA I SPOŁECZNA 5. INFORMACJE O KLUCZOWYCH PARTNERACH 6. USŁUGI ŚWIADCZONE

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Impera Capital S.A. za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku 31 grudnia 2014 r. Sprawozdanie Zarządu z działalności (wszystkie kwoty

Bardziej szczegółowo

Bezcenne Wiosenne spotkania CXO

Bezcenne Wiosenne spotkania CXO Bezcenne Wiosenne spotkania CXO Bydgoszcz, Gdańsk, Katowice, Kielce, Kraków, Łódź, Poznań, Rzeszów, Szczecin, Warszawa, Wrocław marzec czerwiec 2010 Szanowni Państwo, Z przyjemnością przekazujemy Państwu

Bardziej szczegółowo

ZadBAAmy o rozwój Twojej firmy

ZadBAAmy o rozwój Twojej firmy ZadBAAmy o rozwój Twojej firmy 1 www.baa.com.pl Doradztwo Strategiczne Fuzje i przejęcia Doradztwo finansowe Zarządzanie Zmianą Projekty UE Ekspertyzy i opinie E-Doradca Szanowni Państwo, Z przyjemnością

Bardziej szczegółowo

Premia termomodernizacyjna

Premia termomodernizacyjna Premia termomodernizacyjna Premia termomodernizacyjna to forma pomocy państwa dla inwestora realizującego przedsięwzięcie termomodernizacyjne. Jest ona przyznawana przez Bank Gospodarstwa Krajowego w wysokości

Bardziej szczegółowo

Jak otworzyć biznes w Polsce

Jak otworzyć biznes w Polsce Jak otworzyć biznes w Polsce Każdy może prowadzić mały biznes i każdy może prowadzić duży biznes. Trudne jest dopiero przejście z małego do dużego biznesu. Wprowadzenie Spis treści. Biznes plan i strategia

Bardziej szczegółowo

Wielu przedsiębiorców i pomysłodawców, których innowacyjne koncepcje mogłyby stać się solidną podstawą dla budowy

Wielu przedsiębiorców i pomysłodawców, których innowacyjne koncepcje mogłyby stać się solidną podstawą dla budowy Idee, które tworzą biznes Szanowni Państwo, Wstęp Wielu przedsiębiorców i pomysłodawców, których innowacyjne koncepcje mogłyby stać się solidną podstawą dla budowy dobrze prosperującego, perspektywicznego

Bardziej szczegółowo

Aneta Sapińska-Śliwa Przegląd krajowych i zagranicznych źródeł finansowania inwestycji związanych z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii

Aneta Sapińska-Śliwa Przegląd krajowych i zagranicznych źródeł finansowania inwestycji związanych z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii Aneta Sapińska-Śliwa Przegląd krajowych i zagranicznych źródeł finansowania inwestycji związanych z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii Odnawialne źródła energii nie są w stanie rozwijać się szybko

Bardziej szczegółowo

Pozadotacyjne instrumenty finansowe w polityce spójności UE po 2013 roku wymiar wspólnotowy i krajowy

Pozadotacyjne instrumenty finansowe w polityce spójności UE po 2013 roku wymiar wspólnotowy i krajowy Pozadotacyjne instrumenty finansowe w polityce spójności UE po 2013 roku wymiar wspólnotowy i krajowy Analiza propozycji Komisji Europejskiej dotyczącej rozszerzenia zakresu stosowania instrumentów inżynierii

Bardziej szczegółowo

Oferujący: Współmenedżer Oferty: IPOPEMA Securities S.A. Data zatwierdzenia: 17 listopada 2011 r.

Oferujący: Współmenedżer Oferty: IPOPEMA Securities S.A. Data zatwierdzenia: 17 listopada 2011 r. PROSPEKT EMISYJNY ZWIĄZANY Z PUBLICZNĄ OFERTĄ AKCJI SERII L ORAZ Z UBIEGANIEM SIĘ O DOPUSZCZENIE DO OBROTU NA RYNKU REGULOWANYM PRAW DO AKCJI SERII L, ORAZ AKCJI SERII A, B, C, D, E, F, G, H, I, K, L SPÓŁKI

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI GRUPA DUON S.A. W 2014 ROKU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI GRUPA DUON S.A. W 2014 ROKU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI GRUPA DUON S.A. W 2014 ROKU Wysogotowo, 13 marca 2015 r. Sprawozdanie Zarządu z działalności spółki Grupa DUON S.A. w 2013 roku Spis treści O GRUPIE DUON... 3

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTW

PROGRAM ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTW MINISTERSTWO GOSPODARKI Departament Innowacji i Przemysłu PROGRAM ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTW do 2020 r. projekt Program wykonawczy do Strategii Innowacyjności i Efektywności Gospodarki ŚWIAT SIĘ ZMIENIA Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Nawigacja w spisie treści. Nawigacja na stronach raportu

Nawigacja w spisie treści. Nawigacja na stronach raportu 1 Nawigacja w spisie treści Kliknij w tytuł lub numer strony aby przejść do wybranego rozdziału Nawigacja na stronach raportu Kliknij na logo PGE aby przejść do spisu treści Kliknij na strzałkę aby przejść

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. W I PÓŁROCZU 2005 ROKU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. W I PÓŁROCZU 2005 ROKU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. W I PÓŁROCZU 2005 ROKU Warszawa, wrzesień 2005 r. SPIS TREŚCI: Rozdział I. Grupa Kapitałowa BOŚ S.A....4 I. PODSTAWOWE

Bardziej szczegółowo

Wybrane zagadnienia w procesie przygotowania spalarni odpadów w modelu ppp

Wybrane zagadnienia w procesie przygotowania spalarni odpadów w modelu ppp Wybrane zagadnienia w procesie przygotowania spalarni odpadów w modelu ppp Grudzień 2013 Warunki korzystania z niniejszej publikacji Niniejsza publikacja została opracowana w celu zachęcenia jednostek

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, 6 marca 2014 roku

Gdańsk, 6 marca 2014 roku Gdańsk, 6 marca 2014 roku SPIS TREŚCI PODSTAWOWE JEDNOSTKOWE DANE FINANSOWE ENERGA SA ZA ROK 2013... 4 INFORMACJE O SPÓŁCE I GRUPIE KAPITAŁOWEJ ENERGA... 5 Struktura Spółki ENERGA SA... 5 Działalność Spółki

Bardziej szczegółowo

raport ekologiczny 2013

raport ekologiczny 2013 raport ekologiczny 2013 Szanowni Państwo, tegoroczna premiera Raportu Ekologicznego Banku Ochrony Środowiska zbiega się w czasie z 25. edycją Międzynarodowych Targów Ochrony Środowiska POLEKO. Z dużą satysfakcją

Bardziej szczegółowo

Zmieniliśmy kod genetyczny organizacji

Zmieniliśmy kod genetyczny organizacji LIST PREZESA ZARZĄDU 2 Zmieniliśmy kod genetyczny organizacji Miniony rok był czasem bardzo poważnych zmian w Grupie ENEA Rok 2014, w mojej ocenie, był bardzo udany tak dla ENEA S.A., jak i całej Grupy

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa DGA S.A. na 30.06.2011 r. str. 1 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ DGA S.A.

Grupa Kapitałowa DGA S.A. na 30.06.2011 r. str. 1 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ DGA S.A. Grupa Kapitałowa DGA S.A. na 30.06.2011 r. str. 1 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ DGA S.A. ZA I PÓŁROCZE 2011 Grupa Kapitałowa DGA S.A. na 30.06.2011 r. str. 2 SPIS TREŚCI str. I.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. W I PÓŁROCZU 2014 ROKU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. W I PÓŁROCZU 2014 ROKU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. W I PÓŁROCZU 2014 ROKU Warszawa, sierpień 2014 roku SPIS TREŚCI PODSUMOWANIE WYNIKÓW GRUPY BOŚ S.A.... 4 I. CZYNNIKI

Bardziej szczegółowo