Koszty energetyki jądrowej Kalkulator kosztów Władysław Mielczarski

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Koszty energetyki jądrowej Kalkulator kosztów Władysław Mielczarski"

Transkrypt

1 Koszty energetyki jądrowej Kalkulator kosztów Władysław Mielczarski W dniu 26 września 212 odbyła się w Ministerstwie Gospodarki dyskusja na temat energetyki jądrowej i kosztów energii z tego typu elektrowni. Zostałem poproszony przez prowadzącego dyskusję prof. A. Kraszewskiego o przygotowanie krótkiego referatu wprowadzającego. Referat jest publikowany oddzielnie. W referacie pokazałem, że energia z elektrowni jądrowych jest bardzo droga i niekonkurencyjna. Dodatkowo przygotowałem prosty kalkulator kosztów, przy użyciu którego, każdy może sprawdzić, jakie są naprawdę koszty energii elektrycznej z elektrowni jądrowych i porównać te koszty z kosztami innych technologii. Chciałem tutaj powtórzyć zaproszenie z mojego wystąpienia. Chciałby zaprosić wszystkich, którzy uważają, że energia z elektrowni jądrowych może być konkurencyjna do dyskusji. Zaprezentujmy założenia oraz wyniki obliczeń kosztów i porównajmy. Szczególnie zapraszam do profesjonalnej dyskusji, w oparciu o założenia i modele, panią pełnomocnik Hannę Trojanowską i współpracujących z nią ekspertów. Zapraszam także PGE Energia Jądrowa do pokazania swoich obliczeń. Mam nadzieję, że dyr. D. Marzec z KPMG, pokaże własne obliczenia, tak jak obiecywał w czasie dyskusji w Ministerstwie Gospodarki. Zapraszam do poważnej dyskusji w oparciu o dane i modele inwestycyjne: ile będzie kosztowała energia z elektrowni jądrowych, gdyby zostały one wybudowane w Polsce. Jest to dosyć niezwykłe, że po prawie 4 latach funkcjonowania Programu polskiej energetyki jądrowej instytucje promujące ten program, firmy które mają budować elektrownie jądrowe i lobbyści lansujący tego typu technologie nie opublikowali obliczeń kosztów energii. Jednocześnie wydawane są dziesiątki milionów złotych na działania propagandowe. Na sam program poznajatom przeznaczono prawie 2 mln złotych ze społecznych pieniędzy. W wyniku czego mamy kilka dyskusji i stronę internetową, zresztą średniej jakości. Przecież istnieje strona która powstała społecznie. Wiele portali jak czy prowadzą działy poświęcone energetyce jądrowej. Informacji jest pod dostatkiem. Kalkulator kosztów energii - wprowadzenie Dla osób nie zajmujących się rachunkiem inwestycyjnym przygotowałem prosty kalkulator w programie Excel. Używając tego kalkulatora można zobaczyć jak zmiana parametrów wejściowych (założeń) wpływa na wyniki obliczeń koszty energii elektrycznej. Kalkulator jest załącznikiem do niniejszego artykułu. Składa się z dwóch arkuszy obliczeniowych i czterech rysunków. Każdy użytkownik może wykonać dodatkowe rysunki lub obliczenia, które automatyczne uaktualniają rysunki. Arkusz Obliczenia spłat W arkuszu tym pokazano w jaki sposób tworzą się koszty finansowe w czasie inwestycji i w jaki sposób koszty te są spłacane po uruchomieniu instalacji. Kluczowym założeniem jest koszt kapitału. Tabela po lewej stronie u góry arkusza pokazuje jak oblicza się koszt kapitału. Koszt kapitału w % rocznie Kredyt 7 Kap. Wł. 1,5 Leverage,7 WACC 8,5 1

2 Dla obliczeń przyjęto, że oprocentowanie kapitału pożyczonego wynosi 7% rocznie (jest to bardzo nisko i działa na korzyść elektrowni jądrowych). Koszt kapitału własnego wyznacza się jako 1,5* koszt pożyczonego. Założono, że 3% będzie stanowił kapitał własny, a 7% pożyczony (laverage =,7). Na podstawie tych danych wyznacza się średnioważony koszt kapitału (Weighted average cost of capital = WACC), który w tym wypadku wynosi 8,5%. Kolejnym elementem jest określenie kosztów finansowych jakie pojawiają się w czasie budowy. Do wydatków na budowę doliczane są koszty kapitału, co powoduje, że po skończeniu budowy suma zadłużenia jest wyższa od kosztów fakturowanych. Dla uproszczenie przyjęto, że każdego roku są ponoszone proporcjonalne koszty. Węgiel Rok budowy Wydatki rocznie w % Koszty % Koszt oprocentowanie Razem=Koszt - % + % , , , , ,9 127 Przykładem jest pokazana powyżej tabela dla elektrowni węglowych. Zakładany okres budowy wynosi 5 lat. Każdego roku ponoszone jest 2% całkowitych kosztów budowy. Powoduje to, że po zakończeniu budowy do spłaty pozostaje 1,27 kosztu budowy. Podobne tabele pokazane są dla elektrownie gazowych i elektrowni jądrowych. Po uruchomieniu instalacji następuje spłata zaciągnięto długu na jego budowę. Typowe okresy udzielania kredytu komercyjnego wynoszą około 2 lat, włączając w to okres budowy. I taki koszt, wynikający z kosztu budowy i okresu kredytowania trzeba ponieść. Jednakże lobbyści atomu podnoszą argument, że przecież instalacja będzie pracowała nawet 5 czy 6 lat i gdyby koszty kapitałowe rozłożyć na dłuższy okres czasu, to elektrownia jądrowa byłaby konkurencyjna. Dlatego dla celów symulacji można wyobrazić sobie sytuację, że na przykład gwarancje kredytowe państwa sprawiły, że będzie można otrzymać kredyt na budowę elektrowni jądrowej na dłuższy okres. W arkuszu kalkulacyjnym w celu pokazania wpływu długości udzielonego kredytu na koszty założono, że okresu kredytowania wynoszą 2, 25, 3, 4 i 5 lat. Przy długości kredytu 5 lat okres kredytowania jest równy szacunkowej długości życia instalacji. Spłata kredytu następuje w równych ratach. Spłacany jest kredyt oraz oprocentowanie od tego kredytu. Tabele zamieszone w arkuszu pokazują, jak następuje spłata kredytu. Na przykład dla elektrowni jądrowej po 7 latach budowy do spłacenia jest wielkość 1,32 wysokości kosztów budowy. Zadłużenie to jest spłacane każdego roku w równych ratach wynoszących 16,1% kosztów budowy z czego np. w pierwszym roku 5,5% to spłata kredytu na budowę, a 1,6% spłata kosztów kredytu. W miarę spłaty zadłużenia rośnie wielkość spłacanego kredytu, a maleje wielkość kosztów kredytu. Arkusz zawiera po trzy tabele dla poszczególnych technologii: gaz, węgiel i atom w zależności od okresu kredytowania. Warto zwrócić uwagę na ostatnie tabele dla okresu 5 lat. Spłacana rata np. dla elektrowni jądrowej wynosi tylko 11% kosztu budowy. Jednak długi okres spłaty powoduje, że do spłacenie jest suma prawie pięciokrotnie większa od kosztu budowy instalacji. 2

3 Węgiel Rok Do spłaty Spłata % Spłata kredytu Roczna rata w % kosztu inwestycji ,2 4,6 14, ,8 5, 14, ,4 5,4 14, , 5,9 14, ,5 6,3 14, , 6,8 14, ,5 7,4 14, ,9 8, 14, ,2 8,6 14, ,5 9,3 14, ,8 1,1 14, , 1,9 14, ,1 11,8 14, ,2 12,7 14, ,1 13,7 14,9 Po spłacie 222,9 Arkusz Koszty energii obliczane metodą project finance W arkuszu tym najważniejsze są trzy tabele w kolumnach od A do T i wierszach od 2 do 15. W wierszu 4 jest pokazany koszt kapitałowy w % kosztu budowy. Są to wielkości przeniesione z tabel arkusza Obliczenia spłat. W wierszu 5 jest pokazany koszt kapitałowy na jednostkę energii (1MWh) w Euro wynikający z kosztu kapitałowego dla danej technologii pokazanych w kolumnach W, X i Y. Dla elektrowni jądrowych przyjęto 4,75mldEuro/GW zgodnie z szacunkami podawanymi przez PGE. W wierszu 6 jest pokazany koszt kapitałowy w zł/mwh wyznaczony przy użyciu przelicznika kursu walut z kolumny AB. Wiersze 7 i 8 pokazują koszty operacyjne (Opex) i paliwa wyznaczone na podstawie danych wejściowych pokazanych w kolumnach W, X i Y. W wierszu 9 przedstawiony jest całkowity koszt dla danej technologii w funkcji okresu długości kredytu. W wierszu 12 pokazane są koszty energii z uwzględnieniem kosztów zakupu pozwoleń na emisje CO2, a w wierszu 13, jakie musiałyby być koszty pozwoleń na emisje w Euro/Mg, aby elektrownie jądrowe były konkurencyjne w stosunku do elektrowni gazowych czy węglowych. Dolne tabele zawierają wielkości przeniesione z głównych tabeli w formacie dogodnym do tworzenia rysunków. W poszczególnych celkach arkusza można zobaczyć formuły wg których wykonano obliczenia. Dodano również komentarze wyjaśniające źródła danych wejściowych. Analiza wyników w tabelach Zachęcam do analizy wyników w tabelach. Na przykład dla okresu kredytowania równemu 5lat (jak to postulują lobbyści atomowi), który jest równy okresowi życia instalacji, tylko koszt kapitałowy dla elektrowni jądrowych wynosi 366zł/MWh. Trzeba dodać to tego koszty operacyjne i koszty paliwa, co razem wynosi 547zł/MWh. Dla takiego samego okresu kredytowania koszty kapitałowe w przypadku elektrowni węglowej wynoszą 118zł/MWh i są trzy razy niższe od kosztu kapitałowego elektrowni 3

4 jądrowej, podobnie jak koszty inwestycyjne dla elektrowni węglowych 1,6mldEuro/GW są trzy razy niższe od kosztu inwestycyjnego elektrowni jądrowej wynoszących 4,75 mldeuro/gw (dane podawane przez dr A. Strupczewskiego i potwierdzone przez PGE). Całkowite koszty produkcji z elektrowni węglowych wynoszą 257zł/MWh i są o około 5% niższe od tylko kosztu kapitałowego elektrowni jądrowych. Jakiekolwiek manipulacje danymi nie poprawią konkurencyjności elektrowni jądrowych. Gdyby nawet wliczyć koszt pozwoleń na emisje CO2, to koszt energii z elektrowni węglowej (celka M12) wynosi 286zł/MWh i dalej jest niższy kosztu elektrowni jądrowych. Podobnie jest z elektrowniami gazowymi. Zachęcam do zmiany danych wejściowych i analizy wyników. Żadne realne dane wejściowe nie spowodują, że elektrownie jądrowe będą tańsze od konkurencyjnych technologii gazowych czy węglowych. Wykresy wyników obliczeń Przygotowano wstępnie cztery wykresy pokazujące: Koszty energii elektrycznej z różnych technologii Składniki kosztowe dla okresu kredytowania 2 lat Składniki kosztowe dla okresu kredytowania 5 lat Ceny pozwoleń na emisje CO2 przy których elektrownie jądrowe są konkurencyjne Jak widać z pokazanych rysunków w każdej analizowanych opcji energia z elektrowni jądrowych jest bardzo droga i niekonkurencyjna. 8 7 Koszty energii elektrycznej w zł/mwh w funkcji okresu kredytowania 717 Gaz Węgiel Atom Długość kredytu w latach 4

5 Składniki kosztowe energii w zł/mwh dla okresu kredytowania 2 lat 75 Capex Opex Paliwo CO Gaz Węgiel Atom Składniki kosztowe energii elektrycznej w zł/mwh dla okresu kredytowania/eksploatacji = 5 lat 6 5 Capex Opex Paliwo CO Gaz Węgiel Atom 5

6 Cena pozwoleń na emisje CO2 w Euro/Mg, aby elektrownie jądrowe były konkurencyjne z węglowymi i gazowymi Gaz Węgiel Okres kredytowania w latach Aby uczynić elektrownie jądrowe konkurencyjnymi ceny pozwoleń na emisje CO2 musiałby być nierealnie wysokie. Corporate finance Profesjonalne obliczenia inwestycyjne wykonuje się dwufazowo. W pierwszej fazie oblicza się możliwości sfinansowania inwestycji w opcji project finance oznaczającej, że inwestycja powinna sama się sfinansować w okresie spłaty kredytu. Jeżeli nie jest to możliwe przechodzi się do drugiej fazy: (corporate finance) badania czy firma budująca elektrownie jest w stanie spłacić kredyt w określonym czasie przeznaczając na to przychody z innych działalności. W praktyce oznacza to, że w okresie kredytowania inwestycja jest subsydiowana, a później udzielone subsydia firma odzyskuje zakładając, że po spłacie kosztów kapitałowych produkcja z nowej inwestycji przynosi zysk, który można przeznaczyć na spłatę subsydiów. Oczywiście udzielone subsydia są oprocentowane i do wyznaczenia opłacalności corporate finance stosuje się metody zdyskontowanych przepływów jak np. NPV. Metody te są trudniejsze do stosowania. Ich użycie do obliczeń kosztów energii z elektrowni jądrowych publikowałem w piśmie Energetyka Cieplna i Zawodowa. Jeżeli jednak obliczenia opłacalności inwestycji metodą project finance, jak w załączony kalkulatorze, pokazują, że dla okresu kredytowania równego czasowi eksploatacji inwestycji (5lat), inwestycja nie jest konkurencyjna, to z całą pewnością można stwierdzić, że obliczenia metodami corporate finance z użyciem zdyskontowanych przepływów, też potwierdzą diagnozę o nieopłacalności inwestycji. 6

Ekspertyza Instytutu Energetyki Odnawialnej dla Fundacji Greenpeace Polska oraz WWF Polska

Ekspertyza Instytutu Energetyki Odnawialnej dla Fundacji Greenpeace Polska oraz WWF Polska Ekspertyza Instytutu Energetyki Odnawialnej dla Fundacji Greenpeace Polska oraz WWF Polska Analiza rzeczywistych korzyści wynikających z proponowanych przez rząd mechanizmów wsparcia dla według rządowego

Bardziej szczegółowo

URE. Warszawa, dnia 22 września 2014 r.

URE. Warszawa, dnia 22 września 2014 r. URE Zasady weryfikacji Załącznika nr 1 - do formularza Opis techniczno - ekonomiczny projektowanej inwestycji w zakresie wytwarzania energii elektrycznej w wysokosprawnej kogeneracji - Analiza finansowa

Bardziej szczegółowo

Polska energetyka co nam się opłaca?

Polska energetyka co nam się opłaca? Polska energetyka co nam się opłaca? Debata ekspercka II Ministerstwo Gospodarki, 26.09.2012r. Prof. dr inż. Andrzej Strupczewski, Narodowe Centrum Badań Jądrowych - Dziękuje panie profesorze, postaram

Bardziej szczegółowo

Symulacyjna gra decyzyjna TEES-6

Symulacyjna gra decyzyjna TEES-6 Jerzy T. Skrzypek Mariusz Szubra Symulacyjna gra decyzyjna TEES-6 (podręcznik użytkownika) Kraków, listopad 2012 Autorzy: Jerzy T. Skrzypek, Mariusz Szubra Strona 1 Spis treści: 1. WPROWADZENIE... 4 1.1.

Bardziej szczegółowo

METODYKA ANALIZY RENTOWNOŚCI INWESTYCJI FOTOWOLTAICZNYCH

METODYKA ANALIZY RENTOWNOŚCI INWESTYCJI FOTOWOLTAICZNYCH METODYKA ANALIZY RENTOWNOŚCI INWESTYCJI FOTOWOLTAICZNYCH Autor: Leszek Pstraś ("Rynek Energii" - luty 2014) Słowa kluczowe: fotowoltaika, PV, analiza rentowności Streszczenie. Spośród wszystkich odnawialnych

Bardziej szczegółowo

Ocena efektywności inwestycji SPIS TREŚCI

Ocena efektywności inwestycji SPIS TREŚCI Ocena efektywności inwestycji Jacek Mizerka SPIS TREŚCI 1. WPROWADZENIE... 2 2. MIERNIKI EFEKTYWNOŚCI INWESTYCJI... 3 2.1. WARTOŚĆ ZAKTUALIZOWANA NETTO (NPV)... 3 2.2. WEWNĘTRZNA STOPA ZWROTU (IRR)...

Bardziej szczegółowo

Cezary Sarnecki MBA. Minimalizacja wszelkich ryzyk. str. 1

Cezary Sarnecki MBA. Minimalizacja wszelkich ryzyk. str. 1 Cezary Sarnecki MBA Minimalizacja wszelkich ryzyk. Proces inwestycyjny od powstania konceptu i podjęcia decyzji o jego realizacji, poprzez uzyskanie wszystkich formalnych zgód i pozwoleń, po wybudowanie,

Bardziej szczegółowo

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie. Kontrakty terminowe na obligacje skarbowe

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie. Kontrakty terminowe na obligacje skarbowe Błażej Wajszczuk Paweł Mielnicki Kontrakty terminowe na obligacje skarbowe 1 Spis treści Rozdział 1. Podstawowe elementy charakterystyki obligacji 3 1.1. Definicja 3 1.2. Czas do wykupu 4 1.3. Kupon i

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do decyzji nr 2/2014/DPE/PRO dyrektora zarządzającego z dnia 10 lutego 2014 r.

Załącznik nr 3 do decyzji nr 2/2014/DPE/PRO dyrektora zarządzającego z dnia 10 lutego 2014 r. Załącznik nr 3 do decyzji nr 2/2014/DPE/PRO dyrektora zarządzającego z dnia 10 lutego 2014 r. Wytyczne do sporządzenia studium wykonalności dla Projektów Miejskich realizowanych ze środków Inicjatywy JESSICA

Bardziej szczegółowo

Model optymalnego miksu energetycznego dla Polski do roku 2060

Model optymalnego miksu energetycznego dla Polski do roku 2060 Model optymalnego miksu energetycznego dla Polski do roku 2060 Wersja 20 Warszawa, 12 listopada 2013 Niniejsze opracowanie ma charakter informacyjny, prezentuje wyniki prac analitycznych przeprowadzonych

Bardziej szczegółowo

Identyfikacja i szacunkowa ocena ryzyka w projekcie inwestycyjnym dotyczącym budowy i eksploatacji biogazowni rolniczej.

Identyfikacja i szacunkowa ocena ryzyka w projekcie inwestycyjnym dotyczącym budowy i eksploatacji biogazowni rolniczej. Identyfikacja i szacunkowa ocena ryzyka w projekcie inwestycyjnym dotyczącym budowy i eksploatacji biogazowni rolniczej. Mgr Piotr Chrobak 22.10.2008 Węgliniec Wprowadzenie Inwestycje rzeczowe w sektorze

Bardziej szczegółowo

17. Procedury kredytowe. Spis treści

17. Procedury kredytowe. Spis treści Spis treści 17. Procedury kredytowe... 1 17.1 Dokumentacja kredytowa klienta i jej weryfikacja... 2 17.2 Analiza wskaźnikowa i credit-scoring... 3 17.3 Komitety kredytowe i umowa kredytowa... 4 18. Zabezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Wytyczne do studium wykonalności dla projektów organizacji imprez kulturalnych

Wytyczne do studium wykonalności dla projektów organizacji imprez kulturalnych Załącznik do Uchwały Nr 1231/11 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 20 października w sprawie zmiany Uchwały nr 510/08 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 12 czerwca 2008 r. w sprawie przyjęcia

Bardziej szczegółowo

KONTROLING SPRZEDAŻOWY W EXCELU. Tom I NPV JEŻELI COS WSP.KORELACJI ROZKŁ.EXP KOMÓRKA VBA DNI.ROBOCZE ILOCZYN LOG SUMA CZY.LICZBA

KONTROLING SPRZEDAŻOWY W EXCELU. Tom I NPV JEŻELI COS WSP.KORELACJI ROZKŁ.EXP KOMÓRKA VBA DNI.ROBOCZE ILOCZYN LOG SUMA CZY.LICZBA z a a w a n s o w a n y KONTROLING SPRZEDAŻOWY W EXCELU VBA NPV WSP.KORELACJI ROZKŁ.EXP KOMÓRKA CZY.LICZBA JEŻELI COS DNI.ROBOCZE ILOCZYN LOG SUMA Tom I Kontroling sprzedażowy w Excelu Wojciech Próchnicki

Bardziej szczegółowo

Raport. Nr 81. Dodatnia stopa procentowa a problem spłat wieloletniego kredytu bankowego w warunkach wysokiej inflacji. Listopad 1995 Jerzy Żyżynski

Raport. Nr 81. Dodatnia stopa procentowa a problem spłat wieloletniego kredytu bankowego w warunkach wysokiej inflacji. Listopad 1995 Jerzy Żyżynski KANCELARIA SEJMU BIURO STUDIÓW I EKSPERTYZ WYDZIAŁ STUDIÓW BUDŻETOWYCH Dodatnia stopa procentowa a problem spłat wieloletniego kredytu bankowego w warunkach wysokiej inflacji Listopad 1995 Jerzy Żyżynski

Bardziej szczegółowo

PROSTA DROGA DO KREDYTU NA WŁASNE M

PROSTA DROGA DO KREDYTU NA WŁASNE M Poradnik klienta usług finansowych Łukasz Reksa Joanna Zaleska PROSTA DROGA DO KREDYTU NA WŁASNE M Warszawa 2012 Publikacja została wydana nakładem Komisji Nadzoru Finansowego Komisja Nadzoru Finansowego

Bardziej szczegółowo

O I Szanowny Pan Z. i fr. U s' v L Minister Finansów RP i \ J Ul. Świętokrzyska 12 lx if. \ y Warszawa. Wielce Szanowny Panie Ministrze

O I Szanowny Pan Z. i fr. U s' v L Minister Finansów RP i \ J Ul. Świętokrzyska 12 lx if. \ y Warszawa. Wielce Szanowny Panie Ministrze m STEFAN CIEŚLA Foksal 18 KANCELARIA RADCY PRAWNEGO VUv DANE KONTAKTOWE i * v\ 1 ^ 22 389 61 27 Warszawa 00-372 FAX 22 207 25 91 NIP 1131809263 KOM 667 490911 REGON 013041865 sfoe5tagfadcapra«ny-aeiia

Bardziej szczegółowo

MAJ 2012. Opodatkowanie emisji CO a konsolidacja finansów publicznych: rola podatku od emisji w zmniejszaniu deficytu w krajach Europy

MAJ 2012. Opodatkowanie emisji CO a konsolidacja finansów publicznych: rola podatku od emisji w zmniejszaniu deficytu w krajach Europy MAJ 2012 Opodatkowanie emisji CO a konsolidacja 2 finansów publicznych: rola podatku od emisji w zmniejszaniu deficytu w krajach Europy W przypadku zamieszczania cytatów należy podać następujące dane:

Bardziej szczegółowo

Konsekwencje wprowadzenia białych certyfikatów jako instrumentu poprawy efektywności energetycznej. Autor: dr hab. inż.

Konsekwencje wprowadzenia białych certyfikatów jako instrumentu poprawy efektywności energetycznej. Autor: dr hab. inż. Konsekwencje wprowadzenia białych certyfikatów jako instrumentu poprawy efektywności energetycznej Autor: dr hab. inż. Krzysztof Berbeka Warszawa 2010 Projekt graficzny okładki: CeDeWu, Agnieszka Natalia

Bardziej szczegółowo

Przeprowadzanie analizy ekonomiczno-finansowej 343[01].Z2.05

Przeprowadzanie analizy ekonomiczno-finansowej 343[01].Z2.05 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Jarosław Orczykowski Przeprowadzanie analizy ekonomiczno-finansowej 343[01].Z2.05 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy

Bardziej szczegółowo

MECHANIZMY FINANSOWANIA INWESTYCJI

MECHANIZMY FINANSOWANIA INWESTYCJI Projekt ClearSupport - IEE-06-189 Modernizacja budynków z uwzględnieniem poprawy efektywności energetycznej w wybranych regionach Europy MECHANIZMY FINANSOWANIA INWESTYCJI Opracowanie Bałtycka Agencja

Bardziej szczegółowo

DY 2015E EV/EBITDA EV/EBITDA

DY 2015E EV/EBITDA EV/EBITDA Energetyka Energetyka 18 września 2014 Wartość ukryta w aktywach regulowanych Rozpoczynamy wydawanie rekomendacji dla czterech polskich spółek energetycznych od zalecenia Kupuj dla Tauronu, Energi i spółki

Bardziej szczegółowo

Microsoft Excel 2007 PL. Analizy biznesowe. Rozwi¹zania w biznesie. Wydanie III

Microsoft Excel 2007 PL. Analizy biznesowe. Rozwi¹zania w biznesie. Wydanie III Microsoft Excel 2007 PL. Analizy biznesowe. Rozwi¹zania w biznesie. Wydanie III Autor: Conrad Carlberg T³umaczenie: Julia Szajkowska ISBN: 978-83-246-1376-2 Format: 170x230, stron: 568 Excel Twój doradca

Bardziej szczegółowo

OCENA OPŁACALNOŚCI PRZEDSIĘWZIĘCIA INWESTYCYJNEGO PRODUKCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ FARMY WIATROWEJ

OCENA OPŁACALNOŚCI PRZEDSIĘWZIĘCIA INWESTYCYJNEGO PRODUKCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ FARMY WIATROWEJ OCENA OPŁACALNOŚCI PRZEDSIĘWZIĘCIA INWESTYCYJNEGO PRODUKCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ FARMY WIATROWEJ Suska - Szczerbicka Magdalena, Weiss Elżbieta Słowa kluczowe: energia elektryczna, farma wiatrowa, opłacalność

Bardziej szczegółowo

OCENA WPŁYWU PROPONOWANYCH ZMIAN REGULACYJNYCH NA KRAJOWY SEKTOR POŻYCZKOWY

OCENA WPŁYWU PROPONOWANYCH ZMIAN REGULACYJNYCH NA KRAJOWY SEKTOR POŻYCZKOWY OCENA WPŁYWU PROPONOWANYCH ZMIAN REGULACYJNYCH NA KRAJOWY SEKTOR POŻYCZKOWY DOTYCZY PROJEKTU ZAŁOŻEŃ PROJEKTU USTAWY Z DNIA 18 KWIETNIA 2014 R., O ZMIANIE USTAWY O NADZORZE NAD RYNKIEM FINANSOWYM, USTAWY

Bardziej szczegółowo

Wpływ kosztu kapitału na wartość fundamentalną przedsiębiorstw

Wpływ kosztu kapitału na wartość fundamentalną przedsiębiorstw Szkoła Główna Handlowa w Warszawie Podyplomowe Studium Zarządzanie Wartością Firmy XV edycja Mariusz Duda Wpływ kosztu kapitału na wartość fundamentalną przedsiębiorstw Praca dyplomowa napisana pod kierunkiem

Bardziej szczegółowo

RRSO, czyli jak obliczyć całkowity koszt kredytu?

RRSO, czyli jak obliczyć całkowity koszt kredytu? 34 1 14 sierpnia 2014 r. pożyczki gotówkowe RRSO, czyli jak obliczyć całkowity koszt kredytu? Myśląc o wzięciu kredytu gotówkowego, zawsze należy postawić przed sobą dwa podstawowe pytania jakie rozwiązanie

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczno-finansowe aspekty przedsięwzięć partnerstwa publiczno-prywatnego

Ekonomiczno-finansowe aspekty przedsięwzięć partnerstwa publiczno-prywatnego Jarosław Zysnarski, Doradca Consultants Ltd., Gdynia Wstęp Ekonomiczno-finansowe aspekty przedsięwzięć partnerstwa publiczno-prywatnego W trakcie dyskusji nad modelem partnerstwa publiczno-prywatnego porusza

Bardziej szczegółowo

Matematyka finansowa DSFRiU

Matematyka finansowa DSFRiU Matematyka finansowa DSFRiU notatki do użytku wewnętrznego dr Leszek Rudak Uniwersytet Warszawski Wydział Zarządzania Podręczniki 1. M. Podgórska, J. Klimkowska, Matematyka finansowa, Wydawnictwo Naukowe

Bardziej szczegółowo

Szkoła mądrego pożyczania

Szkoła mądrego pożyczania L Szkoła mądrego pożyczania poradnik dla uczestników szkoleń z zakresu edukacji finansowej i zarządzania długiem Program dofinansowany ze środków Narodowego Banku Polskiego Szkoła mądrego pożyczania poradnik

Bardziej szczegółowo