Przedstawiamy Państwu biuletyn o działalności i usługach Europejskich Służb Zatrudnienia EURES funkcjonujących w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Gdańsku.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Przedstawiamy Państwu biuletyn o działalności i usługach Europejskich Służb Zatrudnienia EURES funkcjonujących w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Gdańsku."

Transkrypt

1

2 Szanowni Państwo, Przedstawiamy Państwu biuletyn o działalności i usługach Europejskich Służb Zatrudnienia EURES funkcjonujących w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Gdańsku. Jesteśmy instytucją, która we współpracy z powiatowymi urzędami pracy oraz partnerami rynku pracy wspiera mobilność pracowników na europejskim rynku pracy, niesie pomoc w rekrutacji pracowników we wszystkich krajach Wspólnoty. Co roku organizujemy szereg przedsięwzięć, takich jak targi i giełdy pracy, warsztaty, konferencje, rekrutacje do pracy zagranicą. Największe wydarzenia na rynku pracy przeprowadzane są przy finansowym wsparciu Komisji Europejskiej. Dzięki pozyskanym w 2009 roku środkom unijnym udało nam się zorganizować m.in. obchody 15-lecia EURES w Europie i 5-lecia w Polsce, w których wzięli udział przedstawiciele służb zatrudnienia z Polski oraz dwudziestu krajów Wspólnoty. W maju 2010 zakończył się rok budżetowy EURES, co stanowi okazję do zaprezentowania Państwu różnorodnych zadań, które zrealizowała kadra EURES w WUP w Gdańsku i powiatowych urzędach pracy na terenie naszego regionu. Liczę, iż ten przegląd najważniejszych przedsięwzięć na rynku pracy pozwoli Państwu spojrzeć na służby zatrudnienia EURES jako organizację efektywnie wspierającą mieszkańców Pomorza i przedsiębiorców. Paweł Bardon Kierownik Liniowy EURES 2

3 Kadra EURES Czym jest EURES Usługi EURES dla polskich przedsiębiorców Działania zrealizowane na terenie województwa pomorskiego w okresie maj maj 2010 Warsztaty i spotkania informacyjne na rzecz pomorskich pracodawców Targi Pracy 2010 Pierwszy raz wspólnie! 15-lecie Europejskich Służb Zatrudnienia Polskie stoiska na targach pracy w Irlandii Międzynarodowe rekrutacje do pracy w krajach europejskich Polskie stoisko na Międzynarodowych Targach Pracy na Węgrzech Warsztaty i spotkania informacyjne na rzecz osób bezrobotnych i poszukujących pracy Plany i wyzwania na okres 2010/ Paweł Bardon Kierownik Liniowy EURES tel: Ewa Staniewicz Doradca EURES tel: Alicja Konkol Doradca EURES tel: Emilia Czujko-Baran Doradca EURES tel: tel: Monika Dapczyńska Asystent EURES tel: Marcin Krauze Asystent EURES tel/fax:

4 EURES (EURopean Employment Services) Europejskie Służby Zatrudnienia to powołana przez Komisję Europejską sieć współpracy publicznych służb zatrudnienia i ich partnerów na rynku pracy utworzona w celu promowania i wspierania swobodnego przepływu pracowników na terytorium państw należących do Unii Europejskiej, Norwegii, Islandii, Liechtensteinu i Szwajcarii. Usługi EURES świadczone są przez ok. 900 wykwalifikowanych doradców EURES, poprzez sieć ponad 5 tys. lokalnych biur pracy, w których usługi świadczy ponad 100 tys. pracowników. Każdego dnia na portalu internetowym EURES dostępnych jest ok. miliona ofert pracy zgłaszanych przez wszystkie państwa UE/EOG. Zarejestrowanych jest tam około 460 tys. życiorysów kandydatów i ponad 20 tys. pracodawców. Sieć EURES powstała na podstawie Decyzji Komisji Europejskiej nr 93/569/EEC z dnia 22 października 1993 r., wprowadzającej w życie rozporządzenie Rady (EWG) nr 1612/68, dotyczące swobody przepływu osób w ramach Wspólnoty Europejskiej. Pełna implementacja usług EURES nastąpiła w listopadzie 1994 r. w czasie Europejskiego Tygodni Pracy. Przygotowania do wdrożenia usług EURES w województwie pomorskim rozpoczęły się w 2003 roku. Głównymi zadaniami EURES jest pomaganie osobom poszukującym pracy oraz ich rodzinom w poprawie dostępu do miejsc pracy na terenie krajów UE/EOG, informowanie o warunkach życia i pracy oraz kształtowanie świadomości w zakresie zasad równego traktowania na europejskich rynkach pracy. Doradcy i asystenci EURES z WUP w Gdańsku zawsze chętnie biorą udział i wspierają merytorycznie organizowane przez pomorskie powiatowe urzędy pracy targi pracy. Przedstawiciele EURES uczestni-czyli łącznie w 45 targach pracy, podczas których mieszkańcy Pomorza mogli zapoznać się z aktualnymi ofertami pracy za granicą, a także uzyskać informacje z zakresu możliwości odbycia praktyk i staży zawodowych w krajach Unii Europejskiej, aktualnej sytuacji na rynku pracy, warunków życia i pracy w krajach europejskich oraz zasad bezpiecznych wyjazdów za granicę. Ponadto województwo pomorskie było reprezentowane na 5 krajowych targach pracy organizowanych przez wojewódzkie urzędy pracy w Lublinie, Łodzi, Warszawie czy Poznaniu. Działania EURES mają na celu także wspieranie pracodawców pragnących zatrudnić pracowników z zagranicy lub Polaków czasowo przebywających na emigracji, w celu uzupełnienia brakującej kadry pracowniczej na polskim rynku pracy. Pomorska kadra EURES zorganizowała 13 warsztatów i spotkań informacyjnych z pracodawcami na terenie naszego województwa jak również reprezentowała zainteresowanych przedsiębiorców podczas organizowanych za granicą targów pracy. Łącznie zrealizowano 14 takich przedsięwzięć: 10 w Irlandii, 2 we Włoszech, 1 w Finlandii i 1 na Węgrzech. 4

5 mieszkańcy Pomorza mają łatwiejszy dostęp do ofert pracy oraz informacji nt. warunków życia i pracy w krajach Wspólnoty. Co roku WUP w Gdańsku organizuje szkolenia dla wszystkich członków kadry z powiatowych urzędów pracy na terenie województwa pomorskiego, by w ten sposób wzmacniać ich kompetencje i poprawić jakość świadczonych usług. Tegoroczne szkolenie było szczególnie interesujące ze względu na obecność zagranicznego gościa doradczyni EURES, która poprowadziła część dotyczącą warunków życia i pracy w Norwegii. Dzięki usługom międzynarodowego pośrednictwa pracy, które są świadczone również w każdym powiatowym urzędzie pracy przez pośredników pracy realizujących zadania EURES, pozostałe 13% rolnictwo 19% Od momentu rozpoczęcia działalności EURES w województwie pomorskim do końca II kwartału 2010 r. pozyskano i zaproponowano mieszkańcom województwa 1772 oferty do pracy za granicą na co najmniej miejsc pracy oraz udzielono ponad porad m.in. z zakresu poszukiwania bezpiecznej pracy za granicą oraz warunków życia i pracy w krajach Unii Europejskiej/Europejskiego Obszaru Gospodarczego. W ubiegłym roku WUP w Gdańsku pozyskał 182 oferty pracy za granicą dla ponad 2740 osób. przemysł i budownictwo 27% lekarze i pielęgniarki 9% sprzedaż i usługi 13% hotelarstwo i gastronomia 19% Oferty pracy pozyskane w oresie od stycznia do grudnia 2009 r. wg branży Źródło: Opracowanie własne na podstawie rejestru ofert pracy WUP Gdańsk za 2009 rok. Norwegia 71% Portugalia 2% Słowenia 2% Szwecja 3% Wielka Brytania 3% Holandia 1% Hiszpania 10% Finlandia 8% Oferty pracy pozyskane w 2009 r. wg kraju pochodzenia oferty Źródło: Opracowanie własne na podstawie rejestru ofert pracy WUP Gdańsk za 2009 rok.

6 Usługi EURES dla polskich przedsiębiorców Jakie usługi oferuje EURES polskim pracodawcom? Ogłoszenie oferty pracy na Europejskim Portalu Mobilności Zawodowej (www.eures.europa. eu). Pracodawca powinien zgłosić ofertę pracy pośrednikowi pracy realizującemu zadania EURES w najbliższym powiatowym urzędzie pracy. Dostęp do internetowej bazy ofert pracy z krajów Europejskiego Obszaru Gospodarczego mają wszystkie osoby zainteresowane podjęciem zatrudnienia za granicą. Zamieszczenie ofert pracy na portalu jest więc doskonałym narzędziem promocji oferty pracy we wszystkich krajach EOG Ogłoszenie oferty pracy w wybranym kraju EOG - w przypadku zainteresowania zatrudnieniem pracowników z wybranego lub wybranych krajów EOG, zagraniczny doradca EURES ze wskazanego kraju rozpowszechni daną ofertę w celu pozyskania odpowiednich kandydatów i przeprowadzi proces wstępnej selekcji. Udział w międzynarodowych targach pracy organizowanych przez EURES za granicą - aktualną listę targów można znaleźć na stronie w zakładce: Międzynarodowe Targi Pracy/Rekrutacje/Za granicą. Pracownik z zagranicy poszukiwany do pracy w Polsce Pracodawcy polscy w coraz większym stopniu zainteresowani są rekrutacją personelu z zagranicy. Nie dzieje się tak bez powodu. Zatrudnianie pracowników z innych krajów daje bowiem wymierne korzyści. Na przykład możliwość znalezienia wyspecjalizowanej, wykwalifikowanej kadry, która jest szczególnie ceniona przez pracodawców. Pozwala też na odkrycie i wykorzystanie motywacji mobilnych pracowników. Są oni bowiem gotowi rozpocząć pracę często w krótkim czasie, są elastyczni i łatwo adaptują się do nowych warunków pracy. Nie bez znaczenia jest też fakt, że mobilni pracownicy przynoszą solidne podstawy wykształcenia i doświadczenia zawodowego, którymi mogą wspierać rozwój firmy. Mogą też pomóc w nawiązaniu nowych kontaktów biznesowych w krajach swojego pochodzenia. Możliwe jest też przeprowadzenie rekrutacji kandydatów z wybranego kraju Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Szwajcarii. W tym przypadku doradcy EURES pomogą zebrać CV kandydatów z zagranicy, przeprowadzić wstępna selekcję, a nawet w imieniu pracodawcy zorganizować i przeprowadzić rozmowy kwalifikacyjne. Żeby skorzystać z powyższych usług należy zgłosić się do powiatowego urzędu pracy właściwego dla siedziby firmy lub miejsca wykonywania pracy. Dzięki sieci EURES można bezpłatnie poszukiwać pracowników z zagranicy. 6

7 Działania zrealizowane na terenie wojwództwa pomorskiego w okresie maj 2009 maj 2010 Warsztaty i spotkania informacyjne na rzecz pomorskich pracodawców Tak jak w ubiegłych latach również i na przełomie roku 2009/2010 zorganizowano cykl spotkań informacyjnych skierowanych do pomorskich pracodawców i organizacji pracodawców. Tematyką siedmiu spotkań było nie tylko przedstawienie zakresu usług EURES świadczonych dla pracodawców, ale również przekazanie informacji z zakresu zatrudniania cudzoziemców, przepisów ZUS czy NFZ. Podczas spotkań dużym zainteresowaniem cieszyły się informacje dot. ustawy z dnia 1 lipca 2009 r. o łagodzeniu skutków kryzysu ekonomicznego dla pracowników i przedsiębiorców jak również działania antykryzysowe związane z wdrażaniem Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Większość spotkań informacyjnych odbyła się na terenie powiatów we współpracy z pośrednikami pracy realizującymi zadania EURES z powiatowych urzędów pracy. W tym roku budżetowym oprócz Gdańska był to również Malbork, Kwidzyn, Sztum, Słupsk oraz Starogard Gdański. 18 grudnia 2009 r. w Gdańsku odbyło się jedno z takich spotkań, podczas którego rozmawiano również o tym, jak pomóc pomorskim pracodawcom przetrwać kryzys. W spotkaniu uczestniczyli: pan Wiesław Byczkowski, wicemarszałek województwa pomorskiego, pan Tadeusz Adamejtis, dyrektor WUP w Gdańsku, przedstawiciele trzech organizacji pracodawców zrzeszających ponad 680 firm, w tym małych i średnich przedsiębiorstw, 4 pomorskich pracodawców, a także pomorska kadra EURES zarówno z gdańskiego WUP, jak i z powiatowych urzędów pracy. Podczas spotkania dyrektor WUP w Gdańsku zaprezentował cele i założenia programu STER (programu działań publicznych służb zatrudnienia na rzecz osób dotkniętych skutkami procesów restrukturyzacyjnych w przemyśle stoczniowym w województwie pomorskim w latach ) oraz przedstawił aktualną sytuację na pomorskim rynku pracy z uwzględnieniem prognoz na najbliższy okres. Wicemarszałek Wiesław Byczkowski zapewnił uczestników spotkania o przyspieszeniu wydatkowania środków unijnych w celu łagodzenia skutków globalnego kryzysu gospodarczego.

8 Działania zrealizowane na terenie wojwództwa pomorskiego w okresie maj 2009 maj 2010 Targi Pracy maj Pierwszy raz wspólnie! Do udziału w targach zaproszono pracodawców krajowych i zagranicznych, doradców EURES z różnych krajów Europejskiego Obszaru Gospodarczego, agencje zatrudnienia oraz instytucje powiązane z obszarem rynku pracy. W Targach Pracy uczestniczyli przedstawiciele 137 firm (m.in. 17 agencji zatrudnienia oferujących pracę w kraju i za granicą) z ponad tysiącami wolnych miejsc pracy oraz ofertami pracy pozostającymi w aktualnej dyspozycji urzędów pracy z Gdyni, Gdańska, Kartuz, Tczewa, Pucka, Wejherowa. Znaczenie i skuteczność EURES-u można zauważyć w różnych przedsięwzięciach realizowanych przez kadrę EURES na terenie województwa pomorskiego. Dzięki organizacji międzynarodowych targów pracy mieszkańcy naszego województwa mają dostęp do ofert pracy od pracodawców w UE/EOG i Szwajcarii oraz do informacji o możliwościach i korzyściach z mobilności w zatrudnieniu. Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku we współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy w Gdyni zorganizował w dniu 19 maja 2010 r. targi pracy w Hali Widowiskowo-Sportowej Gdynia, przy ul. Kazimierza Górskiego 8. Do grona organizatorów dołączyła również firma Fundacja Gospodarcza, Urząd Miasta Gdyni oraz Doradztwo Gospodarcze DGA.S.A. Dzięki współpracy dwóch urzędów pracy, tegoroczna edycja targów była wyjątkowa ze względu na jej krajowy i międzynarodowy charakter. Pracodawcy oferowali zatrudnienie w branżach: handlowej (kasjer, sprzedawca, przedstawiciel handlowy, kierownik sklepu, zastępca kierownika sklepu, doradca klienta, handlowiec, magazynier), usługowej (pracownik ochrony osób i mienia, fryzjer, krawiec, szwaczka, księgowa, doradca finansowy, opiekunka do osób starszych, osoba do sprzątania, telemarketer, pracownik ds. obsługi klienta, florysta ) gastronomicznej (barman, kelner, rzeźnik, kucharz), budowlanej (pracownik ogólnobudowlany, zbrojarz, dociepleniowiec, stolarz, malarzpiaskarz), technicznej (inżynier elektryk, programista, operator CNC, informatyk, logistyk, kierowca kat. C, operator wózków widłowych, spawacz, monter rurociągów, monter kadłubów okrętowych, funkcjonariusz straży miejskiej, automatyk, elektryk, elektryk-serwisant). Na zaproszenie WUP odpowiedzieli doradcy EURES z Norwegii, Bułgarii, Włoch, Austrii, Szwecji, Litwy, przedstawiciel irlandzkiego Urzędu ds. Szkoleń 8

9 i Zatrudnienia FAS oraz agencje pracy tymczasowej z Holandii: EUROJOB i FRIDAY EURO TECH. Podczas targów przeprowadzone zostały nt. warunków życia i pracy w Norwegii, Bułgarii, we Włoszech, Austrii, Szwecji, na Litwie, w Irlandii. Przedstawiono mieszkańcom Pomorza informacje nt. sposobów poszukiwania legalnego zatrudnienia, odpowiedniego przygotowania się do wyjazdu i związanych z tym zagrożeń, wszystkim uczestnikom rozdawano broszury oraz ulotki informacyjne. Jak w większości realizowanych przedsięwzięć również i w tegorocznych targach organizatorów wspierali pośrednicy pracy realizujący zadania EURES w powiatowych urzędach pracy. Targi pracy zostały zorganizowane w odpowiednim do takich przedsięwzięć miejscu tak, aby wszyscy wystawcy (pracodawcy, doradcy EURES) mogli wystawiać się na stoiskach w celu informowania o swoich ofertach pracy a także mieli możliwość przeprowadzania rozmów z klientami. W programie targów znalazły się oprócz ofert pracy w kraju i za granicą m.in.: porady doradców zawodowych oraz doradców EURES, informacje jak bezpiecznie szukać pracy za granicą, informacje jak założyć własną działalność gospodarczą, informacje jak korzystać z usług agencji zatrudnienia, informacje nt. zabezpieczeń społecznych w kraju i za granicą, informacje o warunkach życia i pracy w krajach UE/EOG, zajęcia warsztatowe z zakresu sporządzania CV prowadzone przez specjalistów z firmy Doradztwo Gospodarcze DGA S.A. łączna liczba pracodawców krajowych i zagranicznych: 137 liczba doradców EURES z zagranicy: 10 + przedstawiciel irlandzkiego Urzędu ds. Szkoleń i Zatrudnienia FAS liczba prezentacji nt. warunków życia i pracy w krajach EOG: 6 liczba uczestników prezentacji: ok. 280 osób ponad 1000 CV zebranych przez przedstawicieli zagranicznych agencji pracy tymczasowej reklama: 500 szt. plakatów, 1000 szt. ulotek, insertów, 4 wydruki wielkoformatowe, 8 emisji ogłoszeń prasowych oraz w dniach emisja baneru internetowego na portalu trójmiasto.pl Tegoroczne targi pracy zostały zorganizowane we współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy w Gdyni. Praktyka ta pokazała, iż połączenie targów pracy krajowych z zagranicznymi daje szersze możliwości znalezienia zatrudnienia dla osób poszukujących pracy czy też pozyskania przydatnych informacji nt. poszukiwania zatrudnienia na krajowym i europejskim rynku pracy. Są również bardziej wielowymiarowe, lepiej odpowiadające potrzebom mieszkańców naszego regionu. Dzięki dobrej koordynacji działań, sprawnej i miłej obsłudze Targi Pracy w Gdyni upłynęły sprzyjającej nawiązywaniu dobrych relacji zawodowych, atmosferze. Targi Pracy w liczbach liczba ofert pracy: 44 oferty pracy EURES na co najmniej 284 wolnych miejsc pracy ponad wolnych miejsc pracy u pracodawców krajowych liczba odwiedzających: około osób

10 Działania zrealizowane na terenie wojwództwa pomorskiego w okresie maj 2009 maj lecie Europejskich Służb Zatrudnienia EURES W roku 2009 Europejskie Służby Zatrudnienia EURES obchodziły 15-lecie działalności. Z tej okazji w całej Europie odbywały się seminaria, wykłady, warsztaty i wydarzenia kulturalne promujące mobilność pracowników. Również Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku zorganizował międzynarodową konferencję i dzień otwarty w dniach września 2009 roku, podczas których została zaprezentowana działalność EURES od momentu jej utworzenia do chwili obecnej oraz promowano usługi świadczone przez kadrę EURES. Konferencja Województwa Pomorskiego. Tematem konferencji była mobilność i elastyczność, które stały się kwestiami kluczowymi dla europejskiego rynku pracy. Stopień, w jakim osoby poszukujące pracy oraz pracownicy są skłonni dostosować się do wymogów europejskiego rynku pracy, a nie tylko swojego rynku krajowego, ma coraz większy wpływ na ich perspektywy zawodowe. Prowadząc rekrutacje za granicą, pracodawcy mogą znaleźć osoby z pożądanymi umiejętnościami i kwalifikacjami, dzięki czemu zwiększają swoją konkurencyjność. Jednocześnie pracownicy korzystając z zagranicznych ofert pracy, mogą w większym stopniu wykorzystać własny talent, zdobywając przy tym cenne doświadczenia w nowym środowisku. W obecnej niełatwej sytuacji na rynku pracy elastyczność i mobilność mieszkańców Europy pozwala im przezwyciężyć negatywne skutki kryzysu finansowego. Zdaniem Kevina Quinna, Menadżera Krajowego EURES z Irlandii jednego z prelegentów konferencji, kluczem do rozwoju Europejskich Służb Zatrudnienia są lokalni partnerzy (urzędnicy, politycy). Musi nastąpić większa synergia z innymi unijnymi programami i inicjatywami np. na rzecz zatrudnienia, integracji socjalnej migrantów. Ludzie migrują, zatem należy ich wspierać, włączając działania EURES w pakiet zadań publicznych, w plany i strategie. Dzień Otwarty EURES Konferencję podsumowującą 15 lat działalności Europejskich Służb Zatrudnienia EURES w Europie i 5 lat działalności w Polsce otworzył uroczyście pan Wiesław Byczkowski, Wicemarszałek 19 września 2009 r. Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku zorganizował Dzień Otwarty przed sopockim molem. W specjalnie przygotowanym ogromnym namiocie wystawili się doradcy EURES z 20 krajów europejskich: Norwegii, Szwecji, 10

11 Hiszpanii, Wielkiej Brytanii, Włoch, Irlandii, Francji, Austrii, Czech, Belgii, Bułgarii, Holandii, Estonii, Szwajcarii, Słowenii, Węgier, Łotwy, Finlandii, Malty oraz Niemiec. Promowali oni wśród mieszkańców Pomorza swoje regionalne rynki pracy oraz udzielali informacji na temat warunków życia i pracy w swoich krajach. Wielu z nich, oprócz interesujących materiałów informacyjnych, przywiozło ze sobą także charakterystyczne produkty spożywcze, by w pełni zaprezentować niepowtarzalność własnego kraju. Stoiska zagranicznych gości przyciągały tłumy odwiedzających, którzy mieli okazję uzyskać odpowiedzi na wiele pytań, począwszy od wysokości minimalnego wynagrodzenia w danym kraju, na życiu kulturalnym danego regionu skończywszy. na zdobycie atrakcyjnych nagród ufundowanych dzięki wsparciu Komisji Europejskiej i sponsorów. Zwycięzcy zdobyli m.in. słowniki języka angielskiego i kursy językowe. W trakcie imprezy odwiedzający mogli również dowiedzieć się, jak napisać życiorys, by zwiększyć swoje szanse na rynku pracy, jak założyć własną działalność gospodarczą w kraju i za granicą oraz jak bezpiecznie korzystać z usług agencji zatrudnienia. Równie dużym zainteresowaniem, co stanowiska zagranicznej kadry EURES, cieszyły się stoiska przedstawicieli Państwowej Inspekcji Pracy, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego czy Urzędu Skarbowego. Prawdziwi szczęśliwcy, dzięki wrzuconemu do urny losowi popłynęli w rejs szybką łodzią motorową. Nie zabrakło także atrakcji dla najmłodszych uczestników jubileuszu EURES. Specjalnie dla nich przygotowano kolorowe balony, ściankę wspinaczkową oraz malowano im twarze. Największe zainteresowanie wzbudził jednak finalista programu Mam talent Piotr Boruta, a właściwie jego włochaty przyjaciel Czoher, któremu mobilność zawodowa jest najwyraźniej bardzo bliska. Nie tylko rozbawił zgromadzoną na molo publiczność, ale zabrał się nawet za losowanie nagród. Impreza była odpowiednio wypromowana wśród mieszkańców. Ogłoszenia ukazały się w radiu, prasie a nawet w telewizji regionalnej. Wraz z gazetami rozdano kilka tysięcy zaproszeń do wzięcia udziału w tym niepowtarzalnym przedsięwzięciu. Celem przedsięwzięcia było upowszechnienie wśród Pomorzan wiedzy o usługach EURES świadczonych w urzędach pracy we wszystkich krajach UE/EOG. Pomorzanie mieli możliwość uzyskania wielu ciekawych informacji związanych z mobilnością na europejskim rynku pracy. Osoby, które wykazały się najszerszą wiedzą nt. EURES i rynku pracy w konkursach miały szansę

12 Działania zrealizowane na terenie wojwództwa pomorskiego w okresie maj 2009 maj 2010 Polskie stoiska na targach pracy w Irlandii Trochę inaczej sytuacja wyglądała w Waterford. W Waterford jest bardzo wysokie bezrobocie tłumaczy Alicja Konkol, doradca EURES w WUP w Gdańsku Targi odwiedziło około 600 osób. Polskie stoisko budziło również zainteresowanie Irlandczyków. Na targach pracy łącznie przedstawionych zostało 59 ofert pracy z Polski. Z województwa pomorskiego były to propozycje m.in. dla blacharzy i lakierników samochodowych, kierowców, hydraulików, przedstawicieli handlowych, pracowników magazynowych, sprzedawców, stolarzy, grafika komputerowego. Oferty pracy polskich pracodawców były szczególnie interesujące dla osób rozważających możliwość powrotu do kraju, ale również dla samych Irlandczyków, którzy zwracali dużą uwagę na poziom proponowanych wynagrodzeń. Niestety, zarobki w wysokości 2-3 tys. zł nie są konkurencyjne dla mieszkańców Zielonej Wyspy. Kryzys gospodarczy w Irlandii i rosnące bezrobocie skłoniły Publiczne Służby Zatrudnienia FAS do zorganizowania serii międzynarodowych targów pracy we współpracy z Europejskimi Służbami Zatrudnienia EURES. Na przełomie października i listopada zorganizowano trzykrotnie międzynarodowe targi pracy, których celem była pomoc w znalezieniu pracy nie tylko na terenie Irlandii, ale również w innych krajach Wspólnoty to bardzo ważne ponieważ wśród bezrobotnych są zarówno Irlandczycy, jak i obcokrajowcy, w tym wielu Polaków. Doradcy EURES z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku uczestniczyli w targach pracy w Sligo, Waterford i Dundalk a także w tegorocznych targach w Cork. W Sligo targi pracy odbyły się w dość nietypowym miejscu w największym w mieście centrum handlowym. Zlokalizowanie targów w centrum miało na celu promowanie usług EURES i dotarcie z ofertą publicznych służb zatrudniania do jak największej liczby klientów. W targach wzięło udział 10 doradców EURES z 7 krajów UE/EOG, pracodawcy działający w branży spożywczej na lokalnym rynku pracy oraz przedstawiciele instytucji podatkowych i ubezpieczeniowych. Polskie stoisko cieszyło się dużym zainteresowaniem wśród rodaków. Były to głównie osoby mieszkające i pracujące w Irlandii od 2004 r. Większość z nich straciła pracę na skutek kryzysu i utrzymuje się obecnie z różnego rodzaju zasiłków. Polacy byli zainteresowani aktualną sytuacją na krajowym rynku pracy i poziomem wynagrodzeń oferowanych przez polskich pracodawców. W Dundalk sytuacja na rynku pracy jest podobna do sytuacji w Waterford czy Sligo, chociaż mieszkający tam Polacy radzą sobie całkiem dobrze. Nawet osoby bez pracy nie narzekają, ponieważ otrzymują zasiłki dla osób bezrobotnych, dodatki mieszkaniowe i rodzinne, co znacznie podnosi standard ich życia. Polacy najczęściej pytali o obecną sytuację gospodarczą i ekonomiczną Polsce. Pytano również o możliwości założenia własnej działalności gospodarczej w Polsce. Co ciekawe Irlandczycy, którzy odwiedzili polskie stanowisko w Dundalk, byli bardziej zainteresowani możliwością podjęcia pracy w Polsce niż nasi rodacy. Oferty pracy, które cieszyły się największym powodzeniem to: rzeźnik, ratownik, kierowca, architekt, stolarz. We wszystkich irlandzkich miastach nasze stoiska licznie odwiedzali Polacy. Rodacy poszukiwali informacji o aktualnej sytuacji gospodarczej i ekonomicznej w kraju oraz perspektywach na rynku pracy. Tym, którzy rozważali możliwość powrotu do kraju, przedstawione zostały możliwości skorzystania z funduszy unijnych na założenie i rozwój działalności gospodarczej oraz podnoszenie kwalifikacji zawodowych. Irlandczyków przed emigracja zarobkową do Polski powstrzymują jedynie niższe wynagrodzenia, są jednak bardzo ciekawi naszego kraju i kultury. 12

13 W Dundalk częściej o pracę w Polsce pytali Irlandczycy niż Polacy. W tym mieście też respondenci zdecydowanie opowiedzieli się za pozostaniem w Irlandii (74 proc.). Spośród badanych w pozostałych miastach największą z grup osób (prawie 60 proc.) stanowili Polacy niezdecydowani. W czasie każdej edycji targów wśród odwiedzających stoisko Polaków zostały również przeprowadzone sondaże. W marcu 2008r. badaniem objętych zostało 107 osób, w marcu 2009 r. 54 osoby, w październiku 2009 r. 48 osób, a w czerwcu 2010 r. 34 osoby. Wśród uczestników przeważały osoby młode. Ankietowani odpowiadali m.in. na pytania: co skłoniło ich do przybycia na targi, czy zamierzają, i dlaczego, wrócić do Polski, co ewentualnie skłoniłoby ich do powrotu do kraju oraz dlaczego chcą zostać za granicą. Jakie są wyniki badań? Zdecydowana większość Polaków przyszła na targi, by poszukać stałej pracy, w Irlandii, ale też i w Polsce. Nieco inaczej tylko sytuacja przedstawiała się w Dundalk na targi pracy Polacy trafili tam głównie przez przypadek lub z ciekawości, jedynie 30 procent badanych odwiedziło targi z zamiarem znalezienia pracy. Na powrót do kraju zdecydowaliby się po spełnieniu pewnych warunków, najczęściej finansowych. Gdyby Polacy w rodzinnym kraju mogli zarobić średnio ok. 3,4 tys. zł to pomyśleliby o powrocie. Ważna dla badanych była także możliwość realizowania się w pracy oraz możliwość zdobycia jej bez protekcji. Na chęć powrotu, jak wskazują badania, mają też wpływ tęsknota za rodzina oraz sprawy osobiste. Spośród osób, które rozważają możliwość powrotu do Polski, zdecydowana większość planuje zamieszkać w miejscowości, z której wyjechali. Polacy biorą też pod uwagę wyjazd do innego kraju UE. Co decyduje o pozostaniu za granicą? Oprócz wysokich zarobków lepszy system opieki socjalnej. To dlatego zdecydowana większość Polaków mieszkających w Irlandii zamierza w niej pozostać. Gdy porównuje się deklaracje uczestników badania w poszczególnych jego edycjach zwraca też uwagę fakt, że wzrosła liczba osób zdecydowanych pozostać za granicą w stosunku do osób chcących wrócić do Polski. Wyników badań, jak podkreślają doradcy EURES, przeprowadzonych na tak małej próbie nie można generalizować na całą populację Polaków, przebywających za granicą, ale można traktować je jako sygnał mówiący o planach Polaków związanych z ich najbliższą przyszłością 70,0% 60,0% 50,0% 40,0% 30,0% osoby zdecydowane na powrót niezdecydowani osoby zdecydowane na pozostanie za granicą 58,3% 53,7% 47,7% 40,2% 38,9% 47,1% 29,4% 25,0% 20,0% 10,0% 12,1% 7,4% 16,7% 23,5% 0,0% marzec 2008 marzec 2009 październik 2009 czerwiec 2010 Zamiar powrotu do Polski na stałe w poszczególnych badaniach Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań sondażowych przeprowadzonych w: Sligo, Waterford, Dundal oraz w czerwcu 2010 r. w Cork.

14 Działania zrealizowane na terenie wojwództwa pomorskiego w okresie maj 2009 maj 2010 Międzynarodowe rekrutacje do pracy w krajach europejskich Polskie stoisko na Międzynarodowych Targach Pracy na Węgrzech Ponad 300 chętnych do pracy przy zbiorze żonkili w Wielkiej Brytanii zgłosiło się na przełomie września i października 2009 do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku. Spośród nich 131 osób zostało zaproszonych na rozmowy z pracodawcą, które odbyły się w dniach 2-3 listopada 2009 r. w WUP w Gdańsku. Brytyjska firma poszukiwała pracowników w Polsce w ramach sieci EURES już po raz piąty. Pracodawca z Anglii bardzo ceni sobie polskich pracowników, ich doświadczenie i zmotywowanie do pracy podkreśla Monika Dapczyńska z WUP w Gdańsku My z kolei, przedstawiając tę ofertę pracy zainteresowanym mieliśmy pewność, że pracodawca jest firmą solidną i sprawdzoną. Podczas rozmów wszyscy kandydaci mogli zapoznać się ze szczegółowymi wymaganiami, warunkami pracy i zakwaterowania, poznać formalności, jakie należy załatwić przed wyjazdem oraz zadać pytania pracodawcy. Mimo iż pracodawcy z zagranicy przyjeżdżają osobiście by przeprowadzić rozmowy z kandydatami jedynie w przypadku dużych rekrutacji, a więc wtedy kiedy poszukują kilkudziesięciu lub nawet kilkuset pracowników, staramy się zachęcać ich do tego typu działań. Bezpośrednie spotkania z pracodawcą dają bowiem przyszłemu pracownikowi większe możliwości zaprezentowania swojej osoby, jak również poczucie bezpieczeństwa i szerszą wiedzę na temat przyszłej pracy. Co oferowała brytyjska firma polskim kandydatom? Pracę na akord przy zbiorze żonkili w Kornwalii od początku stycznia do końca kwietnia 2010 roku. Pomimo, że zbieranie kwiatów na otwartym polu nie jest łatwym zajęciem, chętnych było naprawdę dużo. Podczas 4 miesięcy Polacy mogli zarobić ok. 20 tys. zł. Co ważne nie musieli znać języka angielskiego. Węgrzy, zwłaszcza młodzi i dobrze wykształceni, zainteresowani są pracą w Polsce takie wnioski można wyciągnąć po wizycie przedstawiciela Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku na targach pracy w Budapeszcie. Międzynarodowe Targi Pracy, które odbyły się 17 października 2009 roku na Węgrzech, skierowane były do bezrobotnych, poszukujących pracy oraz osób zainteresowanych pozyskaniem szczegółowych informacji na temat warunków zatrudnienia i życia w krajach Unii Europejskiej. Polskie stoisko cieszyło się dużym zainteresowaniem. Było to dla mnie miłym zaskoczeniem mówi Ewa Staniewicz, doradca EURES w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Gdańsku. Wielu Węgrów odwiedzających nasze stoisko zna Polskę i nasz rynek pracy. Okazało się, że odbywali u nas staże lub praktyki studenckie. Nie brakowało osób mówiących całkiem dobrze po polsku. Byli to w przeważającej części młodzi ludzie, którym zależy na podjęciu pracy w Polsce, gdyż w naszym kraju zostawili swoje... serce. Młodzi Węgrzy zakochali się w Polkach i chcą po prostu dołączyć do swoich sympatii. Pomorscy przedsiębiorcy poszukiwali tłumaczy i księgowych, były też oferty z branży budowlanej, transportowej i usługowej. W sumie około 40 ofert z całej Polski, w tym 8 z naszego województwa. Na jakie zarobki i profity w polskich firmach mogą liczyć obcokrajowcy? Polskie firmy proponowały zarobki na poziomie 3,5 7,5 tys. zł brutto. Pracodawcy z reguły pomagają też znaleźć mieszkanie i załatwić wszelkie formalności. Oferty spotkały się ze sporym zainteresowaniem. 14

RYNEK PRACY / PORADNICTWO ZAWODOWE / POŚREDNICTWO PRACY / FUNDUSZE EUROPEJSKIE. kurs na pracę. Dynamiczny wzrost liczby pracujących na Pomorzu

RYNEK PRACY / PORADNICTWO ZAWODOWE / POŚREDNICTWO PRACY / FUNDUSZE EUROPEJSKIE. kurs na pracę. Dynamiczny wzrost liczby pracujących na Pomorzu RYNEK PRACY / PORADNICTWO ZAWODOWE / POŚREDNICTWO PRACY / FUNDUSZE EUROPEJSKIE 1/2014 kurs na pracę Dynamiczny wzrost liczby pracujących na Pomorzu Europejscy pracodawcy czekają na pracowników z Pomorza

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorcze Pomorze na kryzys

Przedsiębiorcze Pomorze na kryzys KURS NA PRACĘ 1 2 KURS NA PRACĘ KURS NA PRACĘ 3 Przedsiębiorcze Pomorze na kryzys 3 Działania w zakresie przedsiębiorczości 5 Przedsiębiorczość w cenie 8 Przedsiębiorcze Pomorze na kryzys Z rodziną najlepiej

Bardziej szczegółowo

Z prac WUP w Warszawie. Filia Ostrołęka. Filia Ciechanów. Filia Radom. Filia Siedlce. Filia Płock. Wiadomości z Mazowsza EFS

Z prac WUP w Warszawie. Filia Ostrołęka. Filia Ciechanów. Filia Radom. Filia Siedlce. Filia Płock. Wiadomości z Mazowsza EFS Z prac WUP w Warszawie IV Dzień Otwarty w WUP Lista zawodów refundowanych Regionalny Plan Działania na Rzecz Zatrudnienia WUP rozpoczyna współpracę z pracodawcami Współpraca polsko - fińska E-Centra Telepracy

Bardziej szczegółowo

Bezpieczne wyjazdy za granicę

Bezpieczne wyjazdy za granicę GRUDZIeń 2009 1 Projekt Promocja Rynku Pracy w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 90 lat walki z bezrobociem str. 10 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY PROGRAM PROMOCJI ZATRUDNIENIA NA LATA 2007 2013

POWIATOWY PROGRAM PROMOCJI ZATRUDNIENIA NA LATA 2007 2013 WSTĘP ANALIZA DZIAŁAŃ ZA 008 ROK POWIATOWY PROGRAM PROMOCJI ZATRUDNIENIA NA LATA 007 03 Lębork, 009 r. WSTĘP Powiatowy Urząd Pracy w Lęborku w 007 roku opracował Powiatowy Program Promocji Zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

DZIAŁALNOŚĆ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W ŚWIETOCHŁOWICACH W ROKU 2012 (Diagnoza sytuacji zarejestrowanych osób bezrobotnych oraz stosowanych metod

DZIAŁALNOŚĆ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W ŚWIETOCHŁOWICACH W ROKU 2012 (Diagnoza sytuacji zarejestrowanych osób bezrobotnych oraz stosowanych metod DZIAŁALNOŚĆ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W ŚWIETOCHŁOWICACH W ROKU 2012 (Diagnoza sytuacji zarejestrowanych osób bezrobotnych oraz stosowanych metod aktywizacyjnych ) ŚWIĘTOCHŁOWICE 2013 SPIS TREŚCI 1. Wstęp

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Bytomiu za rok 2011. Bytom, luty 2014 r.

Sprawozdanie z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Bytomiu za rok 2011. Bytom, luty 2014 r. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Bytomiu za rok 2011 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W BYTOMIU ZA 2013 ROK Bytom, luty 2014 r. Wstęp 3 1. STATYSTYKA BEZROBOCIA

Bardziej szczegółowo

W NUMERZE. Filia Płock. Filia Ostrołęka. Filia Radom. Filia Siedlce. Filia Ciechanów. Wieści z Mazowsza EFS

W NUMERZE. Filia Płock. Filia Ostrołęka. Filia Radom. Filia Siedlce. Filia Ciechanów. Wieści z Mazowsza EFS W NUMERZE STAN W KOŃCU PAŹDZIERNIKA 2010 ROKU WUP w Warszawie listopad - grudzień 2010 NUMER 6 (38) 2010 rok (VII) Dyplom nie gwarantuje pracy Targi Pracy i Przedsiębiorczości Warszawa 2010 Pomagamy w

Bardziej szczegółowo

Rynek pracy w Poznaniu i powiecie poznańskim w 2008 roku

Rynek pracy w Poznaniu i powiecie poznańskim w 2008 roku 2008 Rynek pracy w Poznaniu i powiecie poznańskim w 2008 roku Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu 2009-02-18 Szanowni Państwo, Poznań, 18 lutego 2009 roku Przedstawiam sprawozdanie z działań Powiatowego Urzędu

Bardziej szczegółowo

BIULETYN WOJEWÓDZKIEGO URZĘDU PRACY W WARSZAWIE EGZEMPLARZ BEZPŁATNY

BIULETYN WOJEWÓDZKIEGO URZĘDU PRACY W WARSZAWIE EGZEMPLARZ BEZPŁATNY BIULETYN WOJEWÓDZKIEGO URZĘDU PRACY W WARSZAWIE EGZEMPLARZ BEZPŁATNY 2 Nasze adresy: Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie ul. Młynarska 16 01-205 Warszawa tel. (22) 578-44-00 wup@wup.mazowsze.pl www.wup.mazowsze.pl

Bardziej szczegółowo

Mazowiecki Rynek Pracy

Mazowiecki Rynek Pracy Mazowiecki Rynek Pracy czerwiec 1 2007 BIULETYN WOJEWÓDZKIEGO URZĘDU PRACY W WARSZAWIE EGZEMPLARZ BEZPŁATNY 3 (17) 2007 Rok IV Złoto dla WUP w Warszawie str. 4 Wakacyjna Giełda Pracy dla Młodzieży - Lato

Bardziej szczegółowo

Dobre praktyki w pośrednictwie pracy doświadczenia urzędów pracy

Dobre praktyki w pośrednictwie pracy doświadczenia urzędów pracy Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Departament Rynku Pracy Dobre praktyki w pośrednictwie pracy doświadczenia urzędów pracy Zeszyt Metodyczny Pośrednika Pracy 4 (13) MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI

Bardziej szczegółowo

REGIONALNY PLAN DZIAŁAŃ NA RZECZ ZATRUDNIENIA DLA WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO NA 2012 ROK (PROJEKT)

REGIONALNY PLAN DZIAŁAŃ NA RZECZ ZATRUDNIENIA DLA WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO NA 2012 ROK (PROJEKT) REGIONALNY PLAN DZIAŁAŃ NA RZECZ ZATRUDNIENIA DLA WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO NA 2012 ROK (PROJEKT) Opole, marzec 2012 SPIS TREŚCI: Wstęp 3 I. Działania Wojewódzkiego Urzędu Pracy na rzecz łagodzenia skutków

Bardziej szczegółowo

RYNEK PRACY / PORADNICTWO ZAWODOWE / POŚREDNICTWO PRACY / FUNDUSZE EUROPEJSKIE. kurs na pracę

RYNEK PRACY / PORADNICTWO ZAWODOWE / POŚREDNICTWO PRACY / FUNDUSZE EUROPEJSKIE. kurs na pracę RYNEK PRACY / PORADNICTWO ZAWODOWE / POŚREDNICTWO PRACY / FUNDUSZE EUROPEJSKIE Nr 4/2013 kurs na pracę Własny biznes szansą na sukces Pomorski Ośrodek Kompetencji IDG ma już 4 lata Issn 2082-0275 fot.

Bardziej szczegółowo

Informacja Powiatowego Urzędu Pracy w Starogardzie Gdańskim o działalności w 2010 roku

Informacja Powiatowego Urzędu Pracy w Starogardzie Gdańskim o działalności w 2010 roku Informacja Powiatowego Urzędu Pracy w Starogardzie Gdańskim o działalności w 2010 roku 1 Informacja Powiatowego Urzędu Pracy w Starogardzie Gdańskim o działalności w 2010 roku 2 Informacja Powiatowego

Bardziej szczegółowo

W KOŃCU SIERPNIA 2010 ROKU

W KOŃCU SIERPNIA 2010 ROKU W NUMERZE WUP w Warszawie STAN W KOŃCU SIERPNIA 2010 ROKU Wizyta studyjna w WUP 2 Partnerstwo Lokalne w Warszawie 2 Pierwsze Wirtualne Targi w Polsce 3 Mazowiecki Pakt na Rzecz Przedsiębiorczości 4 Rejestry

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W BRZESKU

POWIATOWY URZĄD PRACY W BRZESKU POWIATOWY URZĄD PRACY W BRZESKU ul. J. Piłsudskiego 9, 32-8 Brzesko tel. 4 66-35-22, 4 66-35-46, 4 68-636-44 e-mail: urzad@pup-brzesko.pl www.pup-brzesko.pl Informacja o stanie i strukturze bezrobocia

Bardziej szczegółowo

Absolwent na rynku pracy 5 Biznes za dotacje 12 50 numerów. Osiem lat 16

Absolwent na rynku pracy 5 Biznes za dotacje 12 50 numerów. Osiem lat 16 B i u l e t y n W o j e w ó d z k i e g o U r z ę d u P r a c y w W a r s z a w i e NUMER 6 (50) 2012 rok (IX) ISSN 2082-856X Absolwent na rynku pracy 5 Biznes za dotacje 12 50 numerów. Osiem lat 16 W

Bardziej szczegółowo

O przyszłości bez obaw 20 Sposób na wakacje 9 Pieniądze czekają na bezrobotnych 26

O przyszłości bez obaw 20 Sposób na wakacje 9 Pieniądze czekają na bezrobotnych 26 B i u l e t y n W o j e w ó d z k i e g o U r z ę d u P r a c y w W a r s z a w i e NUMER 4 (48) 2012 rok (IX) ISSN 2082-856X O przyszłości bez obaw 20 Sposób na wakacje 9 Pieniądze czekają na bezrobotnych

Bardziej szczegółowo

ZACHODNIOPOMORSKIE OBSERWATORIUM RYNKU PRACY. Potrzeby szkoleniowe osób bezrobotnych w województwie zachodniopomorskim

ZACHODNIOPOMORSKIE OBSERWATORIUM RYNKU PRACY. Potrzeby szkoleniowe osób bezrobotnych w województwie zachodniopomorskim ZACHODNIOPOMORSKIE OBSERWATORIUM RYNKU PRACY Potrzeby szkoleniowe osób bezrobotnych w województwie zachodniopomorskim Szczecin 2009 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Potrzeby szkoleniowe osób bezrobotnych

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W SŁUBICACH ORAZ SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W 2014 ROKU

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W SŁUBICACH ORAZ SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W 2014 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY W SŁUBICACH ul. Piłsudskiego 19, 69-100 Słubice Tel. 95-7583608, fax: 95-7583609 e - mail: sekretariat@pupslubice.pl www.pupslubice.pl SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU

Bardziej szczegółowo

Projekt "Nowe możliwości " współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Nowe możliwości  współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt "Nowe możliwości " współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Powiatowy Urząd Pracy w Legnicy ul. Gen. Władysława Andersa 2 59-220 Legnica Spis treści

Bardziej szczegółowo

Ocena lokalnego rynku pracy oraz programów przeciwdziałania bezrobociu i aktywizacji zawodowej realizowanych w Powiecie Mławskim w 2014 roku

Ocena lokalnego rynku pracy oraz programów przeciwdziałania bezrobociu i aktywizacji zawodowej realizowanych w Powiecie Mławskim w 2014 roku Ocena lokalnego rynku pracy oraz programów przeciwdziałania bezrobociu i aktywizacji zawodowej realizowanych w Powiecie Mławskim w 2014 roku Wrzesień 2014 1 I. Charakterystyka rynku pracy powiatu mławskiego

Bardziej szczegółowo

Rozwój kształcenia ustawicznego 8 Nowe wyzwania na rynku pracy 4 19 mln zł na szkolenia bezrobotnych 28

Rozwój kształcenia ustawicznego 8 Nowe wyzwania na rynku pracy 4 19 mln zł na szkolenia bezrobotnych 28 B i u l e t y n W o j e w ó d z k i e g o U r z ę d u P r a c y w W a r s z a w i e NUMER 5 (49) 2012 rok (IX) ISSN 2082-856X Rozwój kształcenia ustawicznego 8 Nowe wyzwania na rynku pracy 4 19 mln zł

Bardziej szczegółowo

współpraca z wojewódzkimi urzędami pracy w zakresie świadczenia podstawowych usług rynku pracy, w tym w opracowywaniu i aktualizacji informacji

współpraca z wojewódzkimi urzędami pracy w zakresie świadczenia podstawowych usług rynku pracy, w tym w opracowywaniu i aktualizacji informacji WSTĘP Zgodnie z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu

Bardziej szczegółowo

Rekomendacje dotyczące aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu

Rekomendacje dotyczące aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu Rekomendacje dotyczące aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Publikacja przygotowana w ramach projektu

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INFORMACYJNY WOJEWÓDZKIEGO URZĘDU PRACY W KATOWICACH

BIULETYN INFORMACYJNY WOJEWÓDZKIEGO URZĘDU PRACY W KATOWICACH ISSN 1507-2010 BIULETYN INFORMACYJNY WOJEWÓDZKIEGO URZĘDU PRACY W KATOWICACH CZERWIEC 2008 NR 0017/08 CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA największy w historii Unii Europejskiej Program współfi nansowany z Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja 2010. Znaleźć pracę w Europie. Przewodnik dla poszukujących pracy. eures.europa.eu. Komisja Europejska

Aktualizacja 2010. Znaleźć pracę w Europie. Przewodnik dla poszukujących pracy. eures.europa.eu. Komisja Europejska Aktualizacja 2010 Znaleźć pracę w Europie Przewodnik dla poszukujących pracy eures.europa.eu Komisja Europejska Komisja Europejska, ani żadna osoba działająca w imieniu Komisji, nie odpowiada za sposób

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Obornikach za rok 2012

Sprawozdanie z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Obornikach za rok 2012 Powiatowy Urząd Pracy w Obornikach ul. Sądowa 5, 64-600 Oborniki tel. (0-61) 653 66 36, e-mail: poob@praca.gov.pl http://pup.oborniki.starostwo.gov.pl/ http://pup.obornikiwlkp.ibip.pl Sprawozdanie z działalności

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W KONINIE W 2004 ROKU. Konin, marzec 2005 r.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W KONINIE W 2004 ROKU. Konin, marzec 2005 r. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W KONINIE W 2004 ROKU Konin, marzec 2005 r. S P I S T R E Ś C I 1. Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.... 3 2. Analiza bezrobocia

Bardziej szczegółowo