Przedstawiamy Państwu biuletyn o działalności i usługach Europejskich Służb Zatrudnienia EURES funkcjonujących w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Gdańsku.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Przedstawiamy Państwu biuletyn o działalności i usługach Europejskich Służb Zatrudnienia EURES funkcjonujących w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Gdańsku."

Transkrypt

1

2 Szanowni Państwo, Przedstawiamy Państwu biuletyn o działalności i usługach Europejskich Służb Zatrudnienia EURES funkcjonujących w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Gdańsku. Jesteśmy instytucją, która we współpracy z powiatowymi urzędami pracy oraz partnerami rynku pracy wspiera mobilność pracowników na europejskim rynku pracy, niesie pomoc w rekrutacji pracowników we wszystkich krajach Wspólnoty. Co roku organizujemy szereg przedsięwzięć, takich jak targi i giełdy pracy, warsztaty, konferencje, rekrutacje do pracy zagranicą. Największe wydarzenia na rynku pracy przeprowadzane są przy finansowym wsparciu Komisji Europejskiej. Dzięki pozyskanym w 2009 roku środkom unijnym udało nam się zorganizować m.in. obchody 15-lecia EURES w Europie i 5-lecia w Polsce, w których wzięli udział przedstawiciele służb zatrudnienia z Polski oraz dwudziestu krajów Wspólnoty. W maju 2010 zakończył się rok budżetowy EURES, co stanowi okazję do zaprezentowania Państwu różnorodnych zadań, które zrealizowała kadra EURES w WUP w Gdańsku i powiatowych urzędach pracy na terenie naszego regionu. Liczę, iż ten przegląd najważniejszych przedsięwzięć na rynku pracy pozwoli Państwu spojrzeć na służby zatrudnienia EURES jako organizację efektywnie wspierającą mieszkańców Pomorza i przedsiębiorców. Paweł Bardon Kierownik Liniowy EURES 2

3 Kadra EURES Czym jest EURES Usługi EURES dla polskich przedsiębiorców Działania zrealizowane na terenie województwa pomorskiego w okresie maj maj 2010 Warsztaty i spotkania informacyjne na rzecz pomorskich pracodawców Targi Pracy 2010 Pierwszy raz wspólnie! 15-lecie Europejskich Służb Zatrudnienia Polskie stoiska na targach pracy w Irlandii Międzynarodowe rekrutacje do pracy w krajach europejskich Polskie stoisko na Międzynarodowych Targach Pracy na Węgrzech Warsztaty i spotkania informacyjne na rzecz osób bezrobotnych i poszukujących pracy Plany i wyzwania na okres 2010/ Paweł Bardon Kierownik Liniowy EURES tel: Ewa Staniewicz Doradca EURES tel: Alicja Konkol Doradca EURES tel: Emilia Czujko-Baran Doradca EURES tel: tel: Monika Dapczyńska Asystent EURES tel: Marcin Krauze Asystent EURES tel/fax:

4 EURES (EURopean Employment Services) Europejskie Służby Zatrudnienia to powołana przez Komisję Europejską sieć współpracy publicznych służb zatrudnienia i ich partnerów na rynku pracy utworzona w celu promowania i wspierania swobodnego przepływu pracowników na terytorium państw należących do Unii Europejskiej, Norwegii, Islandii, Liechtensteinu i Szwajcarii. Usługi EURES świadczone są przez ok. 900 wykwalifikowanych doradców EURES, poprzez sieć ponad 5 tys. lokalnych biur pracy, w których usługi świadczy ponad 100 tys. pracowników. Każdego dnia na portalu internetowym EURES dostępnych jest ok. miliona ofert pracy zgłaszanych przez wszystkie państwa UE/EOG. Zarejestrowanych jest tam około 460 tys. życiorysów kandydatów i ponad 20 tys. pracodawców. Sieć EURES powstała na podstawie Decyzji Komisji Europejskiej nr 93/569/EEC z dnia 22 października 1993 r., wprowadzającej w życie rozporządzenie Rady (EWG) nr 1612/68, dotyczące swobody przepływu osób w ramach Wspólnoty Europejskiej. Pełna implementacja usług EURES nastąpiła w listopadzie 1994 r. w czasie Europejskiego Tygodni Pracy. Przygotowania do wdrożenia usług EURES w województwie pomorskim rozpoczęły się w 2003 roku. Głównymi zadaniami EURES jest pomaganie osobom poszukującym pracy oraz ich rodzinom w poprawie dostępu do miejsc pracy na terenie krajów UE/EOG, informowanie o warunkach życia i pracy oraz kształtowanie świadomości w zakresie zasad równego traktowania na europejskich rynkach pracy. Doradcy i asystenci EURES z WUP w Gdańsku zawsze chętnie biorą udział i wspierają merytorycznie organizowane przez pomorskie powiatowe urzędy pracy targi pracy. Przedstawiciele EURES uczestni-czyli łącznie w 45 targach pracy, podczas których mieszkańcy Pomorza mogli zapoznać się z aktualnymi ofertami pracy za granicą, a także uzyskać informacje z zakresu możliwości odbycia praktyk i staży zawodowych w krajach Unii Europejskiej, aktualnej sytuacji na rynku pracy, warunków życia i pracy w krajach europejskich oraz zasad bezpiecznych wyjazdów za granicę. Ponadto województwo pomorskie było reprezentowane na 5 krajowych targach pracy organizowanych przez wojewódzkie urzędy pracy w Lublinie, Łodzi, Warszawie czy Poznaniu. Działania EURES mają na celu także wspieranie pracodawców pragnących zatrudnić pracowników z zagranicy lub Polaków czasowo przebywających na emigracji, w celu uzupełnienia brakującej kadry pracowniczej na polskim rynku pracy. Pomorska kadra EURES zorganizowała 13 warsztatów i spotkań informacyjnych z pracodawcami na terenie naszego województwa jak również reprezentowała zainteresowanych przedsiębiorców podczas organizowanych za granicą targów pracy. Łącznie zrealizowano 14 takich przedsięwzięć: 10 w Irlandii, 2 we Włoszech, 1 w Finlandii i 1 na Węgrzech. 4

5 mieszkańcy Pomorza mają łatwiejszy dostęp do ofert pracy oraz informacji nt. warunków życia i pracy w krajach Wspólnoty. Co roku WUP w Gdańsku organizuje szkolenia dla wszystkich członków kadry z powiatowych urzędów pracy na terenie województwa pomorskiego, by w ten sposób wzmacniać ich kompetencje i poprawić jakość świadczonych usług. Tegoroczne szkolenie było szczególnie interesujące ze względu na obecność zagranicznego gościa doradczyni EURES, która poprowadziła część dotyczącą warunków życia i pracy w Norwegii. Dzięki usługom międzynarodowego pośrednictwa pracy, które są świadczone również w każdym powiatowym urzędzie pracy przez pośredników pracy realizujących zadania EURES, pozostałe 13% rolnictwo 19% Od momentu rozpoczęcia działalności EURES w województwie pomorskim do końca II kwartału 2010 r. pozyskano i zaproponowano mieszkańcom województwa 1772 oferty do pracy za granicą na co najmniej miejsc pracy oraz udzielono ponad porad m.in. z zakresu poszukiwania bezpiecznej pracy za granicą oraz warunków życia i pracy w krajach Unii Europejskiej/Europejskiego Obszaru Gospodarczego. W ubiegłym roku WUP w Gdańsku pozyskał 182 oferty pracy za granicą dla ponad 2740 osób. przemysł i budownictwo 27% lekarze i pielęgniarki 9% sprzedaż i usługi 13% hotelarstwo i gastronomia 19% Oferty pracy pozyskane w oresie od stycznia do grudnia 2009 r. wg branży Źródło: Opracowanie własne na podstawie rejestru ofert pracy WUP Gdańsk za 2009 rok. Norwegia 71% Portugalia 2% Słowenia 2% Szwecja 3% Wielka Brytania 3% Holandia 1% Hiszpania 10% Finlandia 8% Oferty pracy pozyskane w 2009 r. wg kraju pochodzenia oferty Źródło: Opracowanie własne na podstawie rejestru ofert pracy WUP Gdańsk za 2009 rok.

6 Usługi EURES dla polskich przedsiębiorców Jakie usługi oferuje EURES polskim pracodawcom? Ogłoszenie oferty pracy na Europejskim Portalu Mobilności Zawodowej (www.eures.europa. eu). Pracodawca powinien zgłosić ofertę pracy pośrednikowi pracy realizującemu zadania EURES w najbliższym powiatowym urzędzie pracy. Dostęp do internetowej bazy ofert pracy z krajów Europejskiego Obszaru Gospodarczego mają wszystkie osoby zainteresowane podjęciem zatrudnienia za granicą. Zamieszczenie ofert pracy na portalu jest więc doskonałym narzędziem promocji oferty pracy we wszystkich krajach EOG Ogłoszenie oferty pracy w wybranym kraju EOG - w przypadku zainteresowania zatrudnieniem pracowników z wybranego lub wybranych krajów EOG, zagraniczny doradca EURES ze wskazanego kraju rozpowszechni daną ofertę w celu pozyskania odpowiednich kandydatów i przeprowadzi proces wstępnej selekcji. Udział w międzynarodowych targach pracy organizowanych przez EURES za granicą - aktualną listę targów można znaleźć na stronie w zakładce: Międzynarodowe Targi Pracy/Rekrutacje/Za granicą. Pracownik z zagranicy poszukiwany do pracy w Polsce Pracodawcy polscy w coraz większym stopniu zainteresowani są rekrutacją personelu z zagranicy. Nie dzieje się tak bez powodu. Zatrudnianie pracowników z innych krajów daje bowiem wymierne korzyści. Na przykład możliwość znalezienia wyspecjalizowanej, wykwalifikowanej kadry, która jest szczególnie ceniona przez pracodawców. Pozwala też na odkrycie i wykorzystanie motywacji mobilnych pracowników. Są oni bowiem gotowi rozpocząć pracę często w krótkim czasie, są elastyczni i łatwo adaptują się do nowych warunków pracy. Nie bez znaczenia jest też fakt, że mobilni pracownicy przynoszą solidne podstawy wykształcenia i doświadczenia zawodowego, którymi mogą wspierać rozwój firmy. Mogą też pomóc w nawiązaniu nowych kontaktów biznesowych w krajach swojego pochodzenia. Możliwe jest też przeprowadzenie rekrutacji kandydatów z wybranego kraju Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Szwajcarii. W tym przypadku doradcy EURES pomogą zebrać CV kandydatów z zagranicy, przeprowadzić wstępna selekcję, a nawet w imieniu pracodawcy zorganizować i przeprowadzić rozmowy kwalifikacyjne. Żeby skorzystać z powyższych usług należy zgłosić się do powiatowego urzędu pracy właściwego dla siedziby firmy lub miejsca wykonywania pracy. Dzięki sieci EURES można bezpłatnie poszukiwać pracowników z zagranicy. 6

7 Działania zrealizowane na terenie wojwództwa pomorskiego w okresie maj 2009 maj 2010 Warsztaty i spotkania informacyjne na rzecz pomorskich pracodawców Tak jak w ubiegłych latach również i na przełomie roku 2009/2010 zorganizowano cykl spotkań informacyjnych skierowanych do pomorskich pracodawców i organizacji pracodawców. Tematyką siedmiu spotkań było nie tylko przedstawienie zakresu usług EURES świadczonych dla pracodawców, ale również przekazanie informacji z zakresu zatrudniania cudzoziemców, przepisów ZUS czy NFZ. Podczas spotkań dużym zainteresowaniem cieszyły się informacje dot. ustawy z dnia 1 lipca 2009 r. o łagodzeniu skutków kryzysu ekonomicznego dla pracowników i przedsiębiorców jak również działania antykryzysowe związane z wdrażaniem Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Większość spotkań informacyjnych odbyła się na terenie powiatów we współpracy z pośrednikami pracy realizującymi zadania EURES z powiatowych urzędów pracy. W tym roku budżetowym oprócz Gdańska był to również Malbork, Kwidzyn, Sztum, Słupsk oraz Starogard Gdański. 18 grudnia 2009 r. w Gdańsku odbyło się jedno z takich spotkań, podczas którego rozmawiano również o tym, jak pomóc pomorskim pracodawcom przetrwać kryzys. W spotkaniu uczestniczyli: pan Wiesław Byczkowski, wicemarszałek województwa pomorskiego, pan Tadeusz Adamejtis, dyrektor WUP w Gdańsku, przedstawiciele trzech organizacji pracodawców zrzeszających ponad 680 firm, w tym małych i średnich przedsiębiorstw, 4 pomorskich pracodawców, a także pomorska kadra EURES zarówno z gdańskiego WUP, jak i z powiatowych urzędów pracy. Podczas spotkania dyrektor WUP w Gdańsku zaprezentował cele i założenia programu STER (programu działań publicznych służb zatrudnienia na rzecz osób dotkniętych skutkami procesów restrukturyzacyjnych w przemyśle stoczniowym w województwie pomorskim w latach ) oraz przedstawił aktualną sytuację na pomorskim rynku pracy z uwzględnieniem prognoz na najbliższy okres. Wicemarszałek Wiesław Byczkowski zapewnił uczestników spotkania o przyspieszeniu wydatkowania środków unijnych w celu łagodzenia skutków globalnego kryzysu gospodarczego.

8 Działania zrealizowane na terenie wojwództwa pomorskiego w okresie maj 2009 maj 2010 Targi Pracy maj Pierwszy raz wspólnie! Do udziału w targach zaproszono pracodawców krajowych i zagranicznych, doradców EURES z różnych krajów Europejskiego Obszaru Gospodarczego, agencje zatrudnienia oraz instytucje powiązane z obszarem rynku pracy. W Targach Pracy uczestniczyli przedstawiciele 137 firm (m.in. 17 agencji zatrudnienia oferujących pracę w kraju i za granicą) z ponad tysiącami wolnych miejsc pracy oraz ofertami pracy pozostającymi w aktualnej dyspozycji urzędów pracy z Gdyni, Gdańska, Kartuz, Tczewa, Pucka, Wejherowa. Znaczenie i skuteczność EURES-u można zauważyć w różnych przedsięwzięciach realizowanych przez kadrę EURES na terenie województwa pomorskiego. Dzięki organizacji międzynarodowych targów pracy mieszkańcy naszego województwa mają dostęp do ofert pracy od pracodawców w UE/EOG i Szwajcarii oraz do informacji o możliwościach i korzyściach z mobilności w zatrudnieniu. Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku we współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy w Gdyni zorganizował w dniu 19 maja 2010 r. targi pracy w Hali Widowiskowo-Sportowej Gdynia, przy ul. Kazimierza Górskiego 8. Do grona organizatorów dołączyła również firma Fundacja Gospodarcza, Urząd Miasta Gdyni oraz Doradztwo Gospodarcze DGA.S.A. Dzięki współpracy dwóch urzędów pracy, tegoroczna edycja targów była wyjątkowa ze względu na jej krajowy i międzynarodowy charakter. Pracodawcy oferowali zatrudnienie w branżach: handlowej (kasjer, sprzedawca, przedstawiciel handlowy, kierownik sklepu, zastępca kierownika sklepu, doradca klienta, handlowiec, magazynier), usługowej (pracownik ochrony osób i mienia, fryzjer, krawiec, szwaczka, księgowa, doradca finansowy, opiekunka do osób starszych, osoba do sprzątania, telemarketer, pracownik ds. obsługi klienta, florysta ) gastronomicznej (barman, kelner, rzeźnik, kucharz), budowlanej (pracownik ogólnobudowlany, zbrojarz, dociepleniowiec, stolarz, malarzpiaskarz), technicznej (inżynier elektryk, programista, operator CNC, informatyk, logistyk, kierowca kat. C, operator wózków widłowych, spawacz, monter rurociągów, monter kadłubów okrętowych, funkcjonariusz straży miejskiej, automatyk, elektryk, elektryk-serwisant). Na zaproszenie WUP odpowiedzieli doradcy EURES z Norwegii, Bułgarii, Włoch, Austrii, Szwecji, Litwy, przedstawiciel irlandzkiego Urzędu ds. Szkoleń 8

9 i Zatrudnienia FAS oraz agencje pracy tymczasowej z Holandii: EUROJOB i FRIDAY EURO TECH. Podczas targów przeprowadzone zostały nt. warunków życia i pracy w Norwegii, Bułgarii, we Włoszech, Austrii, Szwecji, na Litwie, w Irlandii. Przedstawiono mieszkańcom Pomorza informacje nt. sposobów poszukiwania legalnego zatrudnienia, odpowiedniego przygotowania się do wyjazdu i związanych z tym zagrożeń, wszystkim uczestnikom rozdawano broszury oraz ulotki informacyjne. Jak w większości realizowanych przedsięwzięć również i w tegorocznych targach organizatorów wspierali pośrednicy pracy realizujący zadania EURES w powiatowych urzędach pracy. Targi pracy zostały zorganizowane w odpowiednim do takich przedsięwzięć miejscu tak, aby wszyscy wystawcy (pracodawcy, doradcy EURES) mogli wystawiać się na stoiskach w celu informowania o swoich ofertach pracy a także mieli możliwość przeprowadzania rozmów z klientami. W programie targów znalazły się oprócz ofert pracy w kraju i za granicą m.in.: porady doradców zawodowych oraz doradców EURES, informacje jak bezpiecznie szukać pracy za granicą, informacje jak założyć własną działalność gospodarczą, informacje jak korzystać z usług agencji zatrudnienia, informacje nt. zabezpieczeń społecznych w kraju i za granicą, informacje o warunkach życia i pracy w krajach UE/EOG, zajęcia warsztatowe z zakresu sporządzania CV prowadzone przez specjalistów z firmy Doradztwo Gospodarcze DGA S.A. łączna liczba pracodawców krajowych i zagranicznych: 137 liczba doradców EURES z zagranicy: 10 + przedstawiciel irlandzkiego Urzędu ds. Szkoleń i Zatrudnienia FAS liczba prezentacji nt. warunków życia i pracy w krajach EOG: 6 liczba uczestników prezentacji: ok. 280 osób ponad 1000 CV zebranych przez przedstawicieli zagranicznych agencji pracy tymczasowej reklama: 500 szt. plakatów, 1000 szt. ulotek, insertów, 4 wydruki wielkoformatowe, 8 emisji ogłoszeń prasowych oraz w dniach emisja baneru internetowego na portalu trójmiasto.pl Tegoroczne targi pracy zostały zorganizowane we współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy w Gdyni. Praktyka ta pokazała, iż połączenie targów pracy krajowych z zagranicznymi daje szersze możliwości znalezienia zatrudnienia dla osób poszukujących pracy czy też pozyskania przydatnych informacji nt. poszukiwania zatrudnienia na krajowym i europejskim rynku pracy. Są również bardziej wielowymiarowe, lepiej odpowiadające potrzebom mieszkańców naszego regionu. Dzięki dobrej koordynacji działań, sprawnej i miłej obsłudze Targi Pracy w Gdyni upłynęły sprzyjającej nawiązywaniu dobrych relacji zawodowych, atmosferze. Targi Pracy w liczbach liczba ofert pracy: 44 oferty pracy EURES na co najmniej 284 wolnych miejsc pracy ponad wolnych miejsc pracy u pracodawców krajowych liczba odwiedzających: około osób

10 Działania zrealizowane na terenie wojwództwa pomorskiego w okresie maj 2009 maj lecie Europejskich Służb Zatrudnienia EURES W roku 2009 Europejskie Służby Zatrudnienia EURES obchodziły 15-lecie działalności. Z tej okazji w całej Europie odbywały się seminaria, wykłady, warsztaty i wydarzenia kulturalne promujące mobilność pracowników. Również Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku zorganizował międzynarodową konferencję i dzień otwarty w dniach września 2009 roku, podczas których została zaprezentowana działalność EURES od momentu jej utworzenia do chwili obecnej oraz promowano usługi świadczone przez kadrę EURES. Konferencja Województwa Pomorskiego. Tematem konferencji była mobilność i elastyczność, które stały się kwestiami kluczowymi dla europejskiego rynku pracy. Stopień, w jakim osoby poszukujące pracy oraz pracownicy są skłonni dostosować się do wymogów europejskiego rynku pracy, a nie tylko swojego rynku krajowego, ma coraz większy wpływ na ich perspektywy zawodowe. Prowadząc rekrutacje za granicą, pracodawcy mogą znaleźć osoby z pożądanymi umiejętnościami i kwalifikacjami, dzięki czemu zwiększają swoją konkurencyjność. Jednocześnie pracownicy korzystając z zagranicznych ofert pracy, mogą w większym stopniu wykorzystać własny talent, zdobywając przy tym cenne doświadczenia w nowym środowisku. W obecnej niełatwej sytuacji na rynku pracy elastyczność i mobilność mieszkańców Europy pozwala im przezwyciężyć negatywne skutki kryzysu finansowego. Zdaniem Kevina Quinna, Menadżera Krajowego EURES z Irlandii jednego z prelegentów konferencji, kluczem do rozwoju Europejskich Służb Zatrudnienia są lokalni partnerzy (urzędnicy, politycy). Musi nastąpić większa synergia z innymi unijnymi programami i inicjatywami np. na rzecz zatrudnienia, integracji socjalnej migrantów. Ludzie migrują, zatem należy ich wspierać, włączając działania EURES w pakiet zadań publicznych, w plany i strategie. Dzień Otwarty EURES Konferencję podsumowującą 15 lat działalności Europejskich Służb Zatrudnienia EURES w Europie i 5 lat działalności w Polsce otworzył uroczyście pan Wiesław Byczkowski, Wicemarszałek 19 września 2009 r. Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku zorganizował Dzień Otwarty przed sopockim molem. W specjalnie przygotowanym ogromnym namiocie wystawili się doradcy EURES z 20 krajów europejskich: Norwegii, Szwecji, 10

11 Hiszpanii, Wielkiej Brytanii, Włoch, Irlandii, Francji, Austrii, Czech, Belgii, Bułgarii, Holandii, Estonii, Szwajcarii, Słowenii, Węgier, Łotwy, Finlandii, Malty oraz Niemiec. Promowali oni wśród mieszkańców Pomorza swoje regionalne rynki pracy oraz udzielali informacji na temat warunków życia i pracy w swoich krajach. Wielu z nich, oprócz interesujących materiałów informacyjnych, przywiozło ze sobą także charakterystyczne produkty spożywcze, by w pełni zaprezentować niepowtarzalność własnego kraju. Stoiska zagranicznych gości przyciągały tłumy odwiedzających, którzy mieli okazję uzyskać odpowiedzi na wiele pytań, począwszy od wysokości minimalnego wynagrodzenia w danym kraju, na życiu kulturalnym danego regionu skończywszy. na zdobycie atrakcyjnych nagród ufundowanych dzięki wsparciu Komisji Europejskiej i sponsorów. Zwycięzcy zdobyli m.in. słowniki języka angielskiego i kursy językowe. W trakcie imprezy odwiedzający mogli również dowiedzieć się, jak napisać życiorys, by zwiększyć swoje szanse na rynku pracy, jak założyć własną działalność gospodarczą w kraju i za granicą oraz jak bezpiecznie korzystać z usług agencji zatrudnienia. Równie dużym zainteresowaniem, co stanowiska zagranicznej kadry EURES, cieszyły się stoiska przedstawicieli Państwowej Inspekcji Pracy, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego czy Urzędu Skarbowego. Prawdziwi szczęśliwcy, dzięki wrzuconemu do urny losowi popłynęli w rejs szybką łodzią motorową. Nie zabrakło także atrakcji dla najmłodszych uczestników jubileuszu EURES. Specjalnie dla nich przygotowano kolorowe balony, ściankę wspinaczkową oraz malowano im twarze. Największe zainteresowanie wzbudził jednak finalista programu Mam talent Piotr Boruta, a właściwie jego włochaty przyjaciel Czoher, któremu mobilność zawodowa jest najwyraźniej bardzo bliska. Nie tylko rozbawił zgromadzoną na molo publiczność, ale zabrał się nawet za losowanie nagród. Impreza była odpowiednio wypromowana wśród mieszkańców. Ogłoszenia ukazały się w radiu, prasie a nawet w telewizji regionalnej. Wraz z gazetami rozdano kilka tysięcy zaproszeń do wzięcia udziału w tym niepowtarzalnym przedsięwzięciu. Celem przedsięwzięcia było upowszechnienie wśród Pomorzan wiedzy o usługach EURES świadczonych w urzędach pracy we wszystkich krajach UE/EOG. Pomorzanie mieli możliwość uzyskania wielu ciekawych informacji związanych z mobilnością na europejskim rynku pracy. Osoby, które wykazały się najszerszą wiedzą nt. EURES i rynku pracy w konkursach miały szansę

12 Działania zrealizowane na terenie wojwództwa pomorskiego w okresie maj 2009 maj 2010 Polskie stoiska na targach pracy w Irlandii Trochę inaczej sytuacja wyglądała w Waterford. W Waterford jest bardzo wysokie bezrobocie tłumaczy Alicja Konkol, doradca EURES w WUP w Gdańsku Targi odwiedziło około 600 osób. Polskie stoisko budziło również zainteresowanie Irlandczyków. Na targach pracy łącznie przedstawionych zostało 59 ofert pracy z Polski. Z województwa pomorskiego były to propozycje m.in. dla blacharzy i lakierników samochodowych, kierowców, hydraulików, przedstawicieli handlowych, pracowników magazynowych, sprzedawców, stolarzy, grafika komputerowego. Oferty pracy polskich pracodawców były szczególnie interesujące dla osób rozważających możliwość powrotu do kraju, ale również dla samych Irlandczyków, którzy zwracali dużą uwagę na poziom proponowanych wynagrodzeń. Niestety, zarobki w wysokości 2-3 tys. zł nie są konkurencyjne dla mieszkańców Zielonej Wyspy. Kryzys gospodarczy w Irlandii i rosnące bezrobocie skłoniły Publiczne Służby Zatrudnienia FAS do zorganizowania serii międzynarodowych targów pracy we współpracy z Europejskimi Służbami Zatrudnienia EURES. Na przełomie października i listopada zorganizowano trzykrotnie międzynarodowe targi pracy, których celem była pomoc w znalezieniu pracy nie tylko na terenie Irlandii, ale również w innych krajach Wspólnoty to bardzo ważne ponieważ wśród bezrobotnych są zarówno Irlandczycy, jak i obcokrajowcy, w tym wielu Polaków. Doradcy EURES z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku uczestniczyli w targach pracy w Sligo, Waterford i Dundalk a także w tegorocznych targach w Cork. W Sligo targi pracy odbyły się w dość nietypowym miejscu w największym w mieście centrum handlowym. Zlokalizowanie targów w centrum miało na celu promowanie usług EURES i dotarcie z ofertą publicznych służb zatrudniania do jak największej liczby klientów. W targach wzięło udział 10 doradców EURES z 7 krajów UE/EOG, pracodawcy działający w branży spożywczej na lokalnym rynku pracy oraz przedstawiciele instytucji podatkowych i ubezpieczeniowych. Polskie stoisko cieszyło się dużym zainteresowaniem wśród rodaków. Były to głównie osoby mieszkające i pracujące w Irlandii od 2004 r. Większość z nich straciła pracę na skutek kryzysu i utrzymuje się obecnie z różnego rodzaju zasiłków. Polacy byli zainteresowani aktualną sytuacją na krajowym rynku pracy i poziomem wynagrodzeń oferowanych przez polskich pracodawców. W Dundalk sytuacja na rynku pracy jest podobna do sytuacji w Waterford czy Sligo, chociaż mieszkający tam Polacy radzą sobie całkiem dobrze. Nawet osoby bez pracy nie narzekają, ponieważ otrzymują zasiłki dla osób bezrobotnych, dodatki mieszkaniowe i rodzinne, co znacznie podnosi standard ich życia. Polacy najczęściej pytali o obecną sytuację gospodarczą i ekonomiczną Polsce. Pytano również o możliwości założenia własnej działalności gospodarczej w Polsce. Co ciekawe Irlandczycy, którzy odwiedzili polskie stanowisko w Dundalk, byli bardziej zainteresowani możliwością podjęcia pracy w Polsce niż nasi rodacy. Oferty pracy, które cieszyły się największym powodzeniem to: rzeźnik, ratownik, kierowca, architekt, stolarz. We wszystkich irlandzkich miastach nasze stoiska licznie odwiedzali Polacy. Rodacy poszukiwali informacji o aktualnej sytuacji gospodarczej i ekonomicznej w kraju oraz perspektywach na rynku pracy. Tym, którzy rozważali możliwość powrotu do kraju, przedstawione zostały możliwości skorzystania z funduszy unijnych na założenie i rozwój działalności gospodarczej oraz podnoszenie kwalifikacji zawodowych. Irlandczyków przed emigracja zarobkową do Polski powstrzymują jedynie niższe wynagrodzenia, są jednak bardzo ciekawi naszego kraju i kultury. 12

13 W Dundalk częściej o pracę w Polsce pytali Irlandczycy niż Polacy. W tym mieście też respondenci zdecydowanie opowiedzieli się za pozostaniem w Irlandii (74 proc.). Spośród badanych w pozostałych miastach największą z grup osób (prawie 60 proc.) stanowili Polacy niezdecydowani. W czasie każdej edycji targów wśród odwiedzających stoisko Polaków zostały również przeprowadzone sondaże. W marcu 2008r. badaniem objętych zostało 107 osób, w marcu 2009 r. 54 osoby, w październiku 2009 r. 48 osób, a w czerwcu 2010 r. 34 osoby. Wśród uczestników przeważały osoby młode. Ankietowani odpowiadali m.in. na pytania: co skłoniło ich do przybycia na targi, czy zamierzają, i dlaczego, wrócić do Polski, co ewentualnie skłoniłoby ich do powrotu do kraju oraz dlaczego chcą zostać za granicą. Jakie są wyniki badań? Zdecydowana większość Polaków przyszła na targi, by poszukać stałej pracy, w Irlandii, ale też i w Polsce. Nieco inaczej tylko sytuacja przedstawiała się w Dundalk na targi pracy Polacy trafili tam głównie przez przypadek lub z ciekawości, jedynie 30 procent badanych odwiedziło targi z zamiarem znalezienia pracy. Na powrót do kraju zdecydowaliby się po spełnieniu pewnych warunków, najczęściej finansowych. Gdyby Polacy w rodzinnym kraju mogli zarobić średnio ok. 3,4 tys. zł to pomyśleliby o powrocie. Ważna dla badanych była także możliwość realizowania się w pracy oraz możliwość zdobycia jej bez protekcji. Na chęć powrotu, jak wskazują badania, mają też wpływ tęsknota za rodzina oraz sprawy osobiste. Spośród osób, które rozważają możliwość powrotu do Polski, zdecydowana większość planuje zamieszkać w miejscowości, z której wyjechali. Polacy biorą też pod uwagę wyjazd do innego kraju UE. Co decyduje o pozostaniu za granicą? Oprócz wysokich zarobków lepszy system opieki socjalnej. To dlatego zdecydowana większość Polaków mieszkających w Irlandii zamierza w niej pozostać. Gdy porównuje się deklaracje uczestników badania w poszczególnych jego edycjach zwraca też uwagę fakt, że wzrosła liczba osób zdecydowanych pozostać za granicą w stosunku do osób chcących wrócić do Polski. Wyników badań, jak podkreślają doradcy EURES, przeprowadzonych na tak małej próbie nie można generalizować na całą populację Polaków, przebywających za granicą, ale można traktować je jako sygnał mówiący o planach Polaków związanych z ich najbliższą przyszłością 70,0% 60,0% 50,0% 40,0% 30,0% osoby zdecydowane na powrót niezdecydowani osoby zdecydowane na pozostanie za granicą 58,3% 53,7% 47,7% 40,2% 38,9% 47,1% 29,4% 25,0% 20,0% 10,0% 12,1% 7,4% 16,7% 23,5% 0,0% marzec 2008 marzec 2009 październik 2009 czerwiec 2010 Zamiar powrotu do Polski na stałe w poszczególnych badaniach Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań sondażowych przeprowadzonych w: Sligo, Waterford, Dundal oraz w czerwcu 2010 r. w Cork.

14 Działania zrealizowane na terenie wojwództwa pomorskiego w okresie maj 2009 maj 2010 Międzynarodowe rekrutacje do pracy w krajach europejskich Polskie stoisko na Międzynarodowych Targach Pracy na Węgrzech Ponad 300 chętnych do pracy przy zbiorze żonkili w Wielkiej Brytanii zgłosiło się na przełomie września i października 2009 do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku. Spośród nich 131 osób zostało zaproszonych na rozmowy z pracodawcą, które odbyły się w dniach 2-3 listopada 2009 r. w WUP w Gdańsku. Brytyjska firma poszukiwała pracowników w Polsce w ramach sieci EURES już po raz piąty. Pracodawca z Anglii bardzo ceni sobie polskich pracowników, ich doświadczenie i zmotywowanie do pracy podkreśla Monika Dapczyńska z WUP w Gdańsku My z kolei, przedstawiając tę ofertę pracy zainteresowanym mieliśmy pewność, że pracodawca jest firmą solidną i sprawdzoną. Podczas rozmów wszyscy kandydaci mogli zapoznać się ze szczegółowymi wymaganiami, warunkami pracy i zakwaterowania, poznać formalności, jakie należy załatwić przed wyjazdem oraz zadać pytania pracodawcy. Mimo iż pracodawcy z zagranicy przyjeżdżają osobiście by przeprowadzić rozmowy z kandydatami jedynie w przypadku dużych rekrutacji, a więc wtedy kiedy poszukują kilkudziesięciu lub nawet kilkuset pracowników, staramy się zachęcać ich do tego typu działań. Bezpośrednie spotkania z pracodawcą dają bowiem przyszłemu pracownikowi większe możliwości zaprezentowania swojej osoby, jak również poczucie bezpieczeństwa i szerszą wiedzę na temat przyszłej pracy. Co oferowała brytyjska firma polskim kandydatom? Pracę na akord przy zbiorze żonkili w Kornwalii od początku stycznia do końca kwietnia 2010 roku. Pomimo, że zbieranie kwiatów na otwartym polu nie jest łatwym zajęciem, chętnych było naprawdę dużo. Podczas 4 miesięcy Polacy mogli zarobić ok. 20 tys. zł. Co ważne nie musieli znać języka angielskiego. Węgrzy, zwłaszcza młodzi i dobrze wykształceni, zainteresowani są pracą w Polsce takie wnioski można wyciągnąć po wizycie przedstawiciela Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku na targach pracy w Budapeszcie. Międzynarodowe Targi Pracy, które odbyły się 17 października 2009 roku na Węgrzech, skierowane były do bezrobotnych, poszukujących pracy oraz osób zainteresowanych pozyskaniem szczegółowych informacji na temat warunków zatrudnienia i życia w krajach Unii Europejskiej. Polskie stoisko cieszyło się dużym zainteresowaniem. Było to dla mnie miłym zaskoczeniem mówi Ewa Staniewicz, doradca EURES w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Gdańsku. Wielu Węgrów odwiedzających nasze stoisko zna Polskę i nasz rynek pracy. Okazało się, że odbywali u nas staże lub praktyki studenckie. Nie brakowało osób mówiących całkiem dobrze po polsku. Byli to w przeważającej części młodzi ludzie, którym zależy na podjęciu pracy w Polsce, gdyż w naszym kraju zostawili swoje... serce. Młodzi Węgrzy zakochali się w Polkach i chcą po prostu dołączyć do swoich sympatii. Pomorscy przedsiębiorcy poszukiwali tłumaczy i księgowych, były też oferty z branży budowlanej, transportowej i usługowej. W sumie około 40 ofert z całej Polski, w tym 8 z naszego województwa. Na jakie zarobki i profity w polskich firmach mogą liczyć obcokrajowcy? Polskie firmy proponowały zarobki na poziomie 3,5 7,5 tys. zł brutto. Pracodawcy z reguły pomagają też znaleźć mieszkanie i załatwić wszelkie formalności. Oferty spotkały się ze sporym zainteresowaniem. 14

Mobility Roadshow w ramach Europejskiego Roku Mobilności Zawodowej

Mobility Roadshow w ramach Europejskiego Roku Mobilności Zawodowej Założenia projektu European Mobility Roadshow w ramach Europejskiego Roku Mobilności Zawodowej 21 kwiecień 2006 r., Warszawa Grzegorz Pragert Asystent Menedżera EURES 1 Rola EURES Szczególna rola EURES

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie filia w Radomiu EURES OTWARTA EUROPA. Doradca Eures Janusz Wojcieszek-Łyś

Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie filia w Radomiu EURES OTWARTA EUROPA. Doradca Eures Janusz Wojcieszek-Łyś Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie filia w Radomiu EURES OTWARTA EUROPA Doradca Eures Janusz Wojcieszek-Łyś Radom 24.02.2010 EURES - CO TO JEST? EURES Europejskie Służby Zatrudnienia (European Employment

Bardziej szczegółowo

Działalność Europejskich SłuŜb Zatrudnienia w Polsce

Działalność Europejskich SłuŜb Zatrudnienia w Polsce Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Departament Rynku Pracy Działalność Europejskich SłuŜb Zatrudnienia w Polsce Barbara Polańska-Siła MenedŜer EURES Gdańsk, 18 września 2009 r. 2003-2004 przygotowania

Bardziej szczegółowo

OFERTA WARSZTATÓW Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Krakowie MAJ 2011

OFERTA WARSZTATÓW Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Krakowie MAJ 2011 OFERTA WARSZTATÓW Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Krakowie MAJ 2011 4.05 METODY POSZUKIWANIA PRACY 5.05 PISANIE ŻYCIORYSU I LISTU MOTYWACYJNEGO 9-13.05 ROZWIJANIE INDYWIDUALNYCH CECH

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE WPROWADZENIE

WPROWADZENIE WPROWADZENIE 2 WPROWADZENIE WPROWADZENIE Rynek pracy państw UE/EOG po rozszerzeniu go o nowe kraje członkowskie z dniem 1 maja 2004r. znacznie zwiększył swój potencjał w zakresie siły pracowniczej. Stopniowo realizowana

Bardziej szczegółowo

Europejski i regionalny rynek pracy - mobilności geograficzna i zawodowa 9.04.2013. www.eures.europa.eu www.eures.praca.gov.pl

Europejski i regionalny rynek pracy - mobilności geograficzna i zawodowa 9.04.2013. www.eures.europa.eu www.eures.praca.gov.pl Europejski i regionalny rynek pracy - mobilności geograficzna i zawodowa 9.04.2013 www.eures.europa.eu www.eures.praca.gov.pl Mobilność pracowników Mobilność zawodowa zmiany w ramach zawodu lub danej grupy

Bardziej szczegółowo

Pomoc i wsparcie dla pracodawców oferowane przez sieć Europejskich Służb Zatrudnienia EURES w znalezieniu kandydatów do pracy z innego kraju UE/ EOG

Pomoc i wsparcie dla pracodawców oferowane przez sieć Europejskich Służb Zatrudnienia EURES w znalezieniu kandydatów do pracy z innego kraju UE/ EOG Pomoc i wsparcie dla pracodawców oferowane przez sieć Europejskich Służb Zatrudnienia EURES w znalezieniu kandydatów do pracy z innego kraju UE/ EOG Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie Centrum Informacji

Bardziej szczegółowo

TARGI PRACY W LEŻAJSKU

TARGI PRACY W LEŻAJSKU TARGI PRACY W LEŻAJSKU 24 kwietnia br. odbyły się VII Leżajskie Targi Pracy. Organizatorem wydarzenia był Powiatowy Urząd Pracy i Starostwo Powiatowe w Leżajsku. Oferta Targów była skierowana do osób bezrobotnych,

Bardziej szczegółowo

ZAŁOŻENIA REFORMY EURES

ZAŁOŻENIA REFORMY EURES ZAŁOŻENIA REFORMY EURES Konferencja dla regionalnych pracodawców 15 grudnia 2014 r. Suwałki Beata Chrościńska EURES OGÓLNE INFORMACJE Międzynarodowe pośrednictwo pracy i doradztwo w zakresie warunków życia

Bardziej szczegółowo

MARZEC 2011 INFORMACJA DOTYCZĄCA SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY

MARZEC 2011 INFORMACJA DOTYCZĄCA SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY MARZEC 2011 INFORMACJA DOTYCZĄCA SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY I. LICZBA BEZROBOTNYCH Liczba osób bezrobotnych ogółem na dzieo 31 marca 2011r. w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łosicach wynosiła 2 014,

Bardziej szczegółowo

STYCZEŃ 2012 INFORMACJA DOTYCZĄCA SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY

STYCZEŃ 2012 INFORMACJA DOTYCZĄCA SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY STYCZEŃ 2012 INFORMACJA DOTYCZĄCA SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY I. STRUKTURA BEZROBOCIA Na koniec stycznia 2012 r. w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łosicach zarejestrowanych było ogółem 1998 osób, w tym

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenia prasowe dość popularny sposób poszukiwania pracy. Szybko i łatwo można mieć dostęp do dużej ilości ofert pracy. Równocześnie trzeba się

Ogłoszenia prasowe dość popularny sposób poszukiwania pracy. Szybko i łatwo można mieć dostęp do dużej ilości ofert pracy. Równocześnie trzeba się INFORMACJE O METODACH I SPOSOBACH POSZUKIWANIA PRACY W KRAJU I ZA GRANICĄ, W TYM PRZEZ SIEĆ EURES AKTYWNE POSZUKIWANIE PRACY Sukces, jakim będzie znalezienie satysfakcjonującej pracy, zależy przede wszystkim

Bardziej szczegółowo

CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ DZIAŁ USŁUG RYNKU PRACY

CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ DZIAŁ USŁUG RYNKU PRACY CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ DZIAŁ USŁUG RYNKU PRACY Powiatowy Urząd Pracy ul. Kanałowa 3 83-200 Starogard Gdański www.pup.starogard.pl e-mail: gdst@praca.gov.pl tel. 58 562 35 39 fax 58 562 58 70 Poradnictwo

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO UCZESTNICTWA W INTERNETOWYCH EUROPEJSKICH TARGACH PRACY. 16 22 czerwca 2008. www.ekipa.info www.workwindow.info

ZAPROSZENIE DO UCZESTNICTWA W INTERNETOWYCH EUROPEJSKICH TARGACH PRACY. 16 22 czerwca 2008. www.ekipa.info www.workwindow.info ZAPROSZENIE DO UCZESTNICTWA W INTERNETOWYCH EUROPEJSKICH TARGACH PRACY 16 22 czerwca 2008 www.ekipa.info www.workwindow.info Internetowe Europejskie Targi Pracy odbędą się w dniach 16 do 22 czerwca 2008

Bardziej szczegółowo

WSZYSTKIE USŁUGI CENTRUM SĄ BEZPŁATNE!

WSZYSTKIE USŁUGI CENTRUM SĄ BEZPŁATNE! OFERTA WARSZTATÓW w Krakowie Lipiec 2015 15.07 METODY POSZUKIWANIA ZATRUDNIENIA 16-17.07 ROZMOWA KWALIFIKACYJNA Z PRACODAWCĄ 9.00-15.00 20.07 RADZENIE SOBIE ZE STRESEM 22-24.07 WŁASNA FIRMA - ZANIM ZREALIZUJESZ

Bardziej szczegółowo

Dni Pracy, Edukacji i Szkoleń

Dni Pracy, Edukacji i Szkoleń Dni Pracy, Edukacji i Szkoleń KRAKÓW 5 6 maja 2010 r. Sądecka Biblioteka Publiczna im. J. Szujskiego w Nowym Sączu rok załoŝenia 1891 Dni Pracy, Edukacji i Szkoleń odbyły się 5 i 6 maja 2010r w trzech

Bardziej szczegółowo

Wydarzenia organizowane w Polsce w ramach inicjatywy sieci Europejskich Publicznych Służb Zatrudnienia pn. Europejskie Dni Pracodawcy

Wydarzenia organizowane w Polsce w ramach inicjatywy sieci Europejskich Publicznych Służb Zatrudnienia pn. Europejskie Dni Pracodawcy WOJEWÓDZTWO PODLASKIE Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku 1. Seminarium dla pracodawców Rozwój przedsiębiorczości - Aspekty finansowe 2. Seminarium dla pracodawców Wsparcie pracodawców i pracowników w

Bardziej szczegółowo

Zawody przyszłości w Polsce i ich szanse na rynkach europejskich

Zawody przyszłości w Polsce i ich szanse na rynkach europejskich Zawody przyszłości w Polsce i ich szanse na rynkach europejskich Jeszcze kilkanaście lat temu nie było w Polsce obecnie znanych i popularnych zawodów. Rynek pracy nie znał doradców zawodowych, specjalistów

Bardziej szczegółowo

Wyniki sondażu pracodawców

Wyniki sondażu pracodawców Jakiego pracownika szukają pracodawcy, czego oczekują kandydaci - wyniki sondażu przeprowadzonego w ramach trzeciej edycji Akademickich Targów Pracy Trójmiasto W środę 19 października 2016 r. na Wydziale

Bardziej szczegółowo

WSZYSTKIE USŁUGI CENTRUM SĄ BEZPŁATNE!

WSZYSTKIE USŁUGI CENTRUM SĄ BEZPŁATNE! OFERTA WARSZTATÓW w Krakowie Czerwiec 2015 8.06 SZTUKA PLANOWANIA CZASU 9.06 KOMUNIKACJA DROGĄ DO SUKCESU 10.06 SZLAKIEM PIERWSZEJ PRACY SPOTKANIE Z PRACOWNIKIEM PAŃSTWOWEJ INSPEKCJI PRACY 10.00-11.30

Bardziej szczegółowo

MAJ 2012 INFORMACJA DOTYCZĄCA SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY

MAJ 2012 INFORMACJA DOTYCZĄCA SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY MAJ 2012 INFORMACJA DOTYCZĄCA SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY I. STRUKTURA BEZROBOCIA Na koniec maja 2012 r. w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łosicach zarejestrowanych było ogółem 1769 osób, w tym 857 kobiet.

Bardziej szczegółowo

Twoja praca w Europie. Biuletyn Europejskich Służb Zatrudnienia EURES

Twoja praca w Europie. Biuletyn Europejskich Służb Zatrudnienia EURES Twoja praca w Europie Biuletyn Europejskich Służb Zatrudnienia EURES 2012 Spis treści EURES (European Employment Services) Metropolitalne, Międzynarodowe Targi Pracy, Edukacji i Przedsiębiorczości Europejski

Bardziej szczegółowo

Centrum Aktywizacji Zawodowej zakres zadań podstawowych : pośrednictwo pracy, szkolenia, poradnictwo zawodowe, pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy.

Centrum Aktywizacji Zawodowej zakres zadań podstawowych : pośrednictwo pracy, szkolenia, poradnictwo zawodowe, pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy. POŚREDNICTWO PRACY NA POGRANICZU prezentacja tzw. dobrych praktyk w zakresie metod współpracy w ramach Partnerstwa transgranicznego Eures TriRegio. czerwiec 2010 1 Pośrednictwo pracy w Polsce -podstawowy

Bardziej szczegółowo

Europejskie Dni Pracy w Małopolsce i wydarzenia towarzyszące 7-10 maja 2013 Nowy Sącz Tarnów Kraków

Europejskie Dni Pracy w Małopolsce i wydarzenia towarzyszące 7-10 maja 2013 Nowy Sącz Tarnów Kraków Europejskie Dni Pracy w Małopolsce i wydarzenia towarzyszące 7-10 maja 2013 Nowy Sącz Tarnów Kraków Idea Europejskich Dni Pracy: zwiększanie możliwości zatrudnienia w całej Europie CEL: Od 2006 r. w ponad

Bardziej szczegółowo

WSPÓŁPRACA TRANSGRANICZNA W RAMACH INICJATYWY EURES ODRA-ODRA

WSPÓŁPRACA TRANSGRANICZNA W RAMACH INICJATYWY EURES ODRA-ODRA WSPÓŁPRACA TRANSGRANICZNA W RAMACH INICJATYWY EURES ODRA-ODRA WRZESIEŃ 2012 INICJATYWA TRANSGRANICZNA EURES ODRA-ODER ODER ODRA-ODER ODER - nieformalne partnerstwo transgraniczne na pograniczu polsko-

Bardziej szczegółowo

Idea Europejskich Dni Pracodawcy

Idea Europejskich Dni Pracodawcy EUROPEJSKIE DNI PRACODAWCY NA WARMII I MAZURACH 4-15 kwietnia 2016 roku Wiosna 2016 roku to okres, w którym urzędy pracy z Warmii i Mazur swoje działania skupiły wokół pracodawców ze swojego regionu. Na

Bardziej szczegółowo

OFERTA WARSZTATÓW. Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Krakowie LIPIEC 2011. Zapisy

OFERTA WARSZTATÓW. Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Krakowie LIPIEC 2011. Zapisy Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Krakowie LIPIEC 2011 5-7.07 ROZMOWA KWALIFIKACYJNA Z PRACODAWCĄ 12.07 PISANIE śyciorysu I LISTU MOTYWACYJNEGO 14.07 METODY POSZUKIWANIA ZATRUDNIENIA

Bardziej szczegółowo

Pośrednictwo pracy w ramach sieci EURES

Pośrednictwo pracy w ramach sieci EURES Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy w Wałbrzychu Pośrednictwo pracy w ramach sieci EURES Doradca EURES Magdalena Wieczorek Wałbrzych 10.11.2009 EURES - Europejskie SłuŜby Zatrudnienia Struktura sieci Eures

Bardziej szczegółowo

II część raportu MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W 2011 ROKU

II część raportu MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W 2011 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY W KARTUZACH 83-300 Kartuzy ul. Mściwoja II 4 tel. (0-58)681-46-50 fax (0-58)681-42-19 II część raportu MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W 2011 ROKU Opracowała: Magdalena

Bardziej szczegółowo

stworzenie sieci osób, które zmieniły miejsce zamieszkania, wsparcie indywidualne (praca bezpośrednio z mentorem), grupę wsparcia w kraju docelowym.

stworzenie sieci osób, które zmieniły miejsce zamieszkania, wsparcie indywidualne (praca bezpośrednio z mentorem), grupę wsparcia w kraju docelowym. W dniach 29.11-02.12.2012r. w Irlandii (Ashbourne) odbyła się trzecia wizyta w ramach projektu partnerskiego pn. Move free and prosper?!, w której udział wzięli przedstawiciele grupy partnerskiej z Niemiec

Bardziej szczegółowo

OFERTA WARSZTATÓW Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Krakowie. wrzesień 2012

OFERTA WARSZTATÓW Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Krakowie. wrzesień 2012 Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Krakowie wrzesień 2012 10-12.09 24-25.09 4-5.10 15.10 BUDOWANIE PROJEKTU ZAWODOWEGO (ZAPISY NA CAŁY CYKL) 7.09 KOMPUTER I INTERNET JAKO NARZĘDZIE POSZUKIWANIA

Bardziej szczegółowo

Współpraca przygraniczna przykłady dobrych praktyk

Współpraca przygraniczna przykłady dobrych praktyk Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku Współpraca przygraniczna przykłady dobrych praktyk KONFERENCJA W RAMACH PROJEKTU Lepszy dostęp do informacji dla pracowników transgranicznych w europejskich regionach

Bardziej szczegółowo

DOBRE PRAKTYKI - WSPÓŁPRACA POLSKO - NIEMIECKA

DOBRE PRAKTYKI - WSPÓŁPRACA POLSKO - NIEMIECKA DOBRE PRAKTYKI - WSPÓŁPRACA POLSKO - NIEMIECKA Współpraca publicznych służb zatrudnienia mających swoje siedziby po obu stronach Odry sięga 1992 roku, kiedy to w Polsce dopiero zaczął się organizować system

Bardziej szczegółowo

WSZYSTKIE USŁUGI CENTRUM SĄ BEZPŁATNE!

WSZYSTKIE USŁUGI CENTRUM SĄ BEZPŁATNE! OFERTA WARSZTATÓW Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Krakowie Kwiecień 2015 9-15.04 KURS INSPIRACJI 16.04 KOMUNIKACJA DROGĄ DO SUKCESU 20-22.04 ROZMOWA KWALIFIKACYJNA Z PRACODAWCĄ 22-24.04

Bardziej szczegółowo

WSZYSTKIE USŁUGI CENTRUM SĄ BEZPŁATNE!

WSZYSTKIE USŁUGI CENTRUM SĄ BEZPŁATNE! OFERTA WARSZTATÓW w Krakowie Sierpień 2015 7.08 SZTUKA PLANOWANIA CZASU 12.08 RADZENIE SOBIE ZE STRESEM 18-19.08 ROZMOWA KWALIFIKACYJNA Z PRACODAWCĄ 9.00-15.00 24-26.08 WŁASNA FIRMA - ZANIM ZREALIZUJESZ

Bardziej szczegółowo

MAJ 2011 INFORMACJA DOTYCZĄCA SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY

MAJ 2011 INFORMACJA DOTYCZĄCA SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY MAJ 2011 INFORMACJA DOTYCZĄCA SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY I. LICZBA BEZROBOTNYCH Liczba osób bezrobotnych ogółem na dzieo 31 maja 2011r. w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łosicach wynosiła 1 795, w tym

Bardziej szczegółowo

LIPIEC 2011 INFORMACJA DOTYCZĄCA SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY

LIPIEC 2011 INFORMACJA DOTYCZĄCA SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY LIPIEC 2011 INFORMACJA DOTYCZĄCA SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY I. LICZBA BEZROBOTNYCH Liczba osób bezrobotnych ogółem na dzieo 31 lipca 2011r. w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łosicach wynosiła 1 703,

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA LOKALNA O ZAWODZIE Z WYKSZTAŁCENIEM WYŻSZYM

INFORMACJA LOKALNA O ZAWODZIE Z WYKSZTAŁCENIEM WYŻSZYM INFORMACJA LOKALNA O ZAWODZIE Z WYKSZTAŁCENIEM WYŻSZYM INŻYNIER BUDOWNICTWA - BUDOWNICTWO PRZEMYSŁOWE - kod 214203 W klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy (Dz. U. z 2010 r. nr 82,

Bardziej szczegółowo

PERSPEKTYWY NA LEPSZE JUTRO

PERSPEKTYWY NA LEPSZE JUTRO PERSPEKTYWY NA LEPSZE JUTRO to program opracowany przez doradców zawodowych mający na celu aktywizację osób bezrobotnych i poszukujących pracy z orzeczoną niepełnosprawnością. Z wieloletnich doświadczeń

Bardziej szczegółowo

ANALIZA POTRZEB RYNKU PRACY Z OBSZARU POWIATU LĘBORSKIEGO na podstawie ankiety opracowanej po konsultacji z przedstawicielem organizacji,,pracodawcy

ANALIZA POTRZEB RYNKU PRACY Z OBSZARU POWIATU LĘBORSKIEGO na podstawie ankiety opracowanej po konsultacji z przedstawicielem organizacji,,pracodawcy ANALIZA POTRZEB RYNKU PRACY Z OBSZARU POWIATU LĘBORSKIEGO na podstawie ankiety opracowanej po konsultacji z przedstawicielem organizacji,,pracodawcy POMORZA Odbiorcy badania Badania przeprowadzono przy

Bardziej szczegółowo

BADANIE RYNKU PRACY POWIATU ŁUKOWSKIEGO

BADANIE RYNKU PRACY POWIATU ŁUKOWSKIEGO BADANIE RYNKU PRACY POWIATU ŁUKOWSKIEGO Zleceniodawca: Projekt i wykonanie: URZĄD PRACY www.biostat.com.pl Powiatowy Urząd Pracy w Łukowie BADANIE RYNKU PRACY POWIATU ŁUKOWSKIEGO Badanie i analiza lokalnego

Bardziej szczegółowo

Białostocki rynek pracy w kontekście problemu migracji

Białostocki rynek pracy w kontekście problemu migracji Wojewódzki Urząd d Pracy w Białymstoku Białostocki rynek pracy w kontekście problemu migracji Białystok, 14 października 2008 Białostocki rynek pracy podstawowe dane największe miasto północnowschodniej

Bardziej szczegółowo

AKTUALNE OFERTY PRACY ZA GRANICĄ

AKTUALNE OFERTY PRACY ZA GRANICĄ AKTUALNE OFERTY PRACY ZA GRANICĄ SOCHA & PARTNERS s.c. B.Socha, E.Socha Agencja Pośrednictwa Pracy ul.rataja 22/3, 35-116 Rzeszów Nr Certyfikatu Ministerstwa: 1002 www.sochaandpartners.de NIEMCY - ELEKTRYK

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Kępnie. Wykaz potrzeb szkoleniowych bezrobotnych i poszukujących pracy

Powiatowy Urząd Pracy w Kępnie. Wykaz potrzeb szkoleniowych bezrobotnych i poszukujących pracy Powiatowy Urząd Pracy w Kępnie Wykaz potrzeb szkoleniowych bezrobotnych i poszukujących pracy Rok 2014 1 Spis treści WPROWADZENIE... 3 1. ZGŁOSZENIA OSÓB UPRAWNIONYCH... 3 2. WYNIKI BADAŃ POTRZEB SZKOLENIOWYCH

Bardziej szczegółowo

Na stronie internetowej www.job.poznan.pl znajdują się aktualne oferty pracy.

Na stronie internetowej www.job.poznan.pl znajdują się aktualne oferty pracy. Pośrednictwo pracy prowadzone w Powiatowym Urzędzie Pracy w Poznaniu polega na udzielaniu pomocy osobom bezrobotnym i poszukującym pracy w uzyskaniu odpowiedniego zatrudnienia oraz pracodawcom w pozyskiwaniu

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU, PROMOCJI ZATRUDNIENIA ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY.

PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU, PROMOCJI ZATRUDNIENIA ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY. Załącznik do Uchwały Nr XXIX/529/12 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 30 maja 2012r. PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU, PROMOCJI ZATRUDNIENIA ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY. Cele: - ograniczenie

Bardziej szczegółowo

Akcja 1 Mobilność kadry Program Erasmus+ stwarza też możliwość poznania nowych metod uczenia zawodu za granicą, jak również rozwijania trwałej

Akcja 1 Mobilność kadry Program Erasmus+ stwarza też możliwość poznania nowych metod uczenia zawodu za granicą, jak również rozwijania trwałej Akcja 1 Mobilność kadry Program Erasmus+ stwarza też możliwość poznania nowych metod uczenia zawodu za granicą, jak również rozwijania trwałej współpracy między instytucjami kształcenia i szkolenia zawodowego

Bardziej szczegółowo

stanu na koniec okresu Bezrobotni według Osoby do 12 miesięcy nauki ogółem od dnia ukończenia

stanu na koniec okresu Bezrobotni według Osoby do 12 miesięcy nauki ogółem od dnia ukończenia INFORMACJA LOKALNA O ZAWODZIE TECHNIK BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY - KOD ZAWODU 325509 Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik bezpieczeństwa i higieny pracy powinien być przygotowany do wykonywania

Bardziej szczegółowo

METODACH I SPOSOBACH POSZUKIWANIA PRACY W KRAJU I ZA GRANICĄ, W TYM PRZEZ SIEĆ EURES

METODACH I SPOSOBACH POSZUKIWANIA PRACY W KRAJU I ZA GRANICĄ, W TYM PRZEZ SIEĆ EURES METODACH I SPOSOBACH POSZUKIWANIA PRACY W KRAJU I ZA GRANICĄ, W TYM PRZEZ SIEĆ EURES Metody poszukiwania pracy: Tworzenie sieci kontaktów Bezpośredni kontakt z pracodawcą Własne ogłoszenie Internet Ogłoszenia

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY WSPÓŁFINANSOWANE Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO SEKTOROWY PROGRAM OPERACYJNY ROZWÓJ ZASOBÓW LUDZKICH 2004-2006.

PROJEKTY WSPÓŁFINANSOWANE Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO SEKTOROWY PROGRAM OPERACYJNY ROZWÓJ ZASOBÓW LUDZKICH 2004-2006. PROJEKTY WSPÓŁFINANSOWANE Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO SEKTOROWY PROGRAM OPERACYJNY ROZWÓJ ZASOBÓW LUDZKICH 2004-2006 Powiatowy Urząd Pracy w Łasku zrealizował w latach 2004-2007 następujące projekty

Bardziej szczegółowo

Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim. Informacja miesięczna KWIECIEŃ 2015 r.

Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim. Informacja miesięczna KWIECIEŃ 2015 r. Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim Kwiecień 2015 Data wydania Informacja miesięczna KWIECIEŃ 2015 r. Tczew, kwiecień 2015 Kwiecień 2015 Str. 2 Uwagi metodyczne Podstawę

Bardziej szczegółowo

Reguły koordynacji w tej kwestii opierają się głównie na 3 zasadach:

Reguły koordynacji w tej kwestii opierają się głównie na 3 zasadach: Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy radzi: Polskie i europejskie zasiłki dla bezrobotnych Od czasu wejścia Polski do Unii Europejskiej Polacy mogą bez problemu podróżować, osiedlać się i podejmować legalną

Bardziej szczegółowo

Raport miesiąca - Współczesna emigracja Polaków

Raport miesiąca - Współczesna emigracja Polaków Raport miesiąca - Współczesna emigracja Polaków Tematem wrześniowych badao Zielonej linii była współczesna emigracja Polaków. Postanowiliśmy poznad jej zasięg, kierunki oraz przyczyny wyjazdów. Zapytaliśmy

Bardziej szczegółowo

OFERTY PRACY ZA GRANICĄ EURES

OFERTY PRACY ZA GRANICĄ EURES OFERTY PRACY ZA GRANICĄ EURES AUSTRIA Nazwa stanowiska ilość miejsc Ważna do dnia: Znajomość języka Blacharz budowlany 4 do odwołania niemiecki dobry Malarz 5 do odwołania niemiecki dobry Monter rusztowań

Bardziej szczegółowo

DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI ZATRUDNIENIA zarejestrowanych w województwie świętokrzyskim w roku 2011

DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI ZATRUDNIENIA zarejestrowanych w województwie świętokrzyskim w roku 2011 WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W KIELCACH WYDZIAŁ OBSŁUGI RYNKU PRACY DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI ZATRUDNIENIA zarejestrowanych w województwie świętokrzyskim w roku 2011 Kielce, 2012 r. Działalność agencji zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

01. Założenia projektu Praktykuj w Łodzi staże wakacyjne 2015

01. Założenia projektu Praktykuj w Łodzi staże wakacyjne 2015 01. Założenia projektu Praktykuj w Łodzi staże wakacyjne 2015 Program przeznaczony jest dla studentów i absolwentów łódzkich uczelni oraz pracodawców z Łodzi i okolic. Celem projektu jest umożliwienie

Bardziej szczegółowo

Rola i zadania kadry EURES w świetle rekomendacji Komisji Europejskiej i MPiPS

Rola i zadania kadry EURES w świetle rekomendacji Komisji Europejskiej i MPiPS Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Departament Rynku Pracy Rola i zadania kadry EURES w świetle rekomendacji Komisji Europejskiej i MPiPS Edyta Czarnocka Wydział Europejskich SłuŜb Zatrudnienia Warszawa,

Bardziej szczegółowo

KWIECIEO 2011 INFORMACJA DOTYCZĄCA SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY

KWIECIEO 2011 INFORMACJA DOTYCZĄCA SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY KWIECIEO 2011 INFORMACJA DOTYCZĄCA SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY I. LICZBA BEZROBOTNYCH Liczba osób bezrobotnych ogółem na dzieo 30 kwietnia 2011r. w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łosicach wynosiła 1

Bardziej szczegółowo

XII Powiatowe Targi Pracy 15 kwietnia 2016 roku

XII Powiatowe Targi Pracy 15 kwietnia 2016 roku XII Powiatowe Targi Pracy 15 kwietnia 2016 roku Hala Widowiskowo Sportowa Parku Wodnego Chojnice, ul Huberta Wagnera 1 15 kwietnia 2016 roku w Hali Widowiskowo - Sportowej Parku Wodnego w Chojnicach odbyły

Bardziej szczegółowo

OFERT PRZYBYWA, ALE NIE DLA WSZYSTKICH

OFERT PRZYBYWA, ALE NIE DLA WSZYSTKICH Warszawa, 18 kwietnia 2011 r. OFERT PRZYBYWA, ALE NIE DLA WSZYSTKICH Raport Pracuj.pl Rynek Pracy Specjalistów w I kwartale 2011 roku Przybywa ofert pracy. W I kwartale 2011 ogłoszeń w serwisie Pracuj.pl

Bardziej szczegółowo

GOSPODAROWANIE ŚRODKAMI FUNDUSZU PRACY - SPRAWOZDANIE ZA 2005 R. -

GOSPODAROWANIE ŚRODKAMI FUNDUSZU PRACY - SPRAWOZDANIE ZA 2005 R. - MIEJSKI URZĄD PRACY W LUBLINIE www.mup.lublin.pl GOSPODAROWANIE ŚRODKAMI FUNDUSZU PRACY - SPRAWOZDANIE ZA 2005 R. - LUBLIN, MARZEC 2006 R. Gospodarowanie środkami Funduszu Pracy - sprawozdanie za 2005

Bardziej szczegółowo

Targi pracy 25.11.2014r.

Targi pracy 25.11.2014r. Targi pracy 25.11.2014r. W dniu 25.11.2014r. odbyły się kolejne Jesienne Targi Pracy zorganizowane przez Powiatowy Urząd Pracy oraz Starostwo Powiatowe w Piasecznie. Dzięki uprzejmości Pani Dyrektor Elżbiety

Bardziej szczegółowo

BEZROBOTNI ORAZ WOLNE MIEJSCA PRACY I MIEJSCA AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ W ZAWODZIE KUCHARZ W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO POMORSKIM W LATACH 2010 2014

BEZROBOTNI ORAZ WOLNE MIEJSCA PRACY I MIEJSCA AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ W ZAWODZIE KUCHARZ W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO POMORSKIM W LATACH 2010 2014 INFORMACJA LOKALNA O ZAWODZIE KUCHARZ KOD ZAWODU 512001 Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie kucharz powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: 1) przechowywania żywności;

Bardziej szczegółowo

Badanie rynku pracy. Powiatu Kartuskiego

Badanie rynku pracy. Powiatu Kartuskiego Powiatowy Urząd Pracy w Kartuzach 83-300 Kartuzy ul. Mściwoja II 4 Tel. (58) 68-4-52 fax (58) 68-42-9 Badanie rynku pracy Powiatu Kartuskiego Opracowała: Anna Wydmańska Kartuzy, czerwiec 2007 - - - 2 -

Bardziej szczegółowo

OFERTA WARSZTATÓW Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Krakowie. Grudzień 2012

OFERTA WARSZTATÓW Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Krakowie. Grudzień 2012 Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Krakowie Grudzień 2012 3.12 PISANIE śyciorysu I LISTU MOTYWACYJNEGO WUP Sala Spotkań Grupowych (006) 7.12 RADZENIE SOBIE ZE STRESEM WUP Sala Spotkań

Bardziej szczegółowo

Dni rekrutacyjne dla Polaków w Norwegii

Dni rekrutacyjne dla Polaków w Norwegii Strona znajduje się w archiwum. Dni rekrutacyjne dla Polaków w Norwegii KARIERA W POLSCE branża budowalna i przemysł dni rekrutacyjne dla Polaków w Norwegii w dniach 15 16 września 2016 r. Sieć EURES 1

Bardziej szczegółowo

WSZYSTKIE USŁUGI CENTRUM SĄ BEZPŁATNE!

WSZYSTKIE USŁUGI CENTRUM SĄ BEZPŁATNE! Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Krakowie sierpień 2013 1.08 KOMPETENCJE I PREDYSPOZYCJE ZAWODOWE 10.00-14.00 8.08 METODY POSZUKIWANIA ZATRUDNIENIA 13.08 PISANIE ŻYCIORYSU I LISTU MOTYWACYJNEGO

Bardziej szczegółowo

UZUPEŁNIENIE DO CZĘŚCI III PUNKT 4 Wojewódzkiego Planu Działania EURES dla województwa: małopolskiego na okres 1 czerwca 2010 r. 31 maja 2013 r.

UZUPEŁNIENIE DO CZĘŚCI III PUNKT 4 Wojewódzkiego Planu Działania EURES dla województwa: małopolskiego na okres 1 czerwca 2010 r. 31 maja 2013 r. Załącznik nr 2 UZUPEŁNIENIE DO CZĘŚCI III PUNKT 4 Wojewódzkiego Planu Działania EURES dla województwa: małopolskiego na okres 1 czerwca 2010 r 31 maja 2013 r WSPÓŁPRACA TRANSGRANICZNA W RAMACH OPCJI 1

Bardziej szczegółowo

OFERTA WARSZTATÓW Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Krakowie. Listopad 2012

OFERTA WARSZTATÓW Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Krakowie. Listopad 2012 Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Krakowie Listopad 2012 5-9.11 KURS INSPIRACJI 8.11 PISANIE śyciorysu I LISTU MOTYWACYJNEGO 8.11 KOMPUTER I INTERNET JAKO NARZĘDZIE POSZUKIWANIA PRACY

Bardziej szczegółowo

NAV EURES Norwegia. Życie i praca w Norwegii

NAV EURES Norwegia. Życie i praca w Norwegii NAV EURES Norwegia Życie i praca w Norwegii Norwegia kraina północy NAV, 16.07.2010 Side 2 Norwegia - Fakty Statystyka: Długość 1750 km 7. największy kraj w Europie 4,8 mln mieszkańców 19 powiatów Największe

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2012 roku. Miasto Suwałki. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2012 roku. Miasto Suwałki. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2012 roku Miasto Suwałki Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach I. Wstęp Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych ma na celu przede wszystkim:

Bardziej szczegółowo

Szkolenie Prawa konsumenta w praktyce, czyli reklamacja, rękojmia i gwarancja

Szkolenie Prawa konsumenta w praktyce, czyli reklamacja, rękojmia i gwarancja Dzień dobry, Poniżej przesyłamy informacje o najciekawszych szkoleniach, konkursach i projektach, które odbywają się w grudniu. Miłej lektury. Szkolenie Prawa konsumenta w praktyce, czyli reklamacja, rękojmia

Bardziej szczegółowo

Perspektywy zachodniopomorskiego rynku pracy po 1 maja 2011 r.

Perspektywy zachodniopomorskiego rynku pracy po 1 maja 2011 r. Perspektywy zachodniopomorskiego rynku pracy po 1 maja 2011 r. Szczecin, 27 kwietnia 2011 r. Podstawowe dane o bezrobociu w województwie zachodniopomorskim wg stanu na koniec marca 2011 roku: STOPA BEZROBOCA

Bardziej szczegółowo

W tym roku najbardziej rozpoznawalna konstrukcja Tczewa obchodzi już 156 urodziny. Gdy most nad Wisłą był oddawany do użytku posiadał status

W tym roku najbardziej rozpoznawalna konstrukcja Tczewa obchodzi już 156 urodziny. Gdy most nad Wisłą był oddawany do użytku posiadał status W tym roku najbardziej rozpoznawalna konstrukcja Tczewa obchodzi już 156 urodziny. Gdy most nad Wisłą był oddawany do użytku posiadał status najdłuższego w Europie. Mierzył 1 052 metry WIELKOŚĆ I STOPA

Bardziej szczegółowo

stanu na koniec okresu Bezrobotni według Osoby do 12 miesięcy nauki ogółem od dnia ukończenia

stanu na koniec okresu Bezrobotni według Osoby do 12 miesięcy nauki ogółem od dnia ukończenia INFORMACJA LOKALNA O ZAWODZIE FOTOGRAF KOD ZAWODU 343101 Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie fotograf powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: 1) organizowania planu

Bardziej szczegółowo

Siećwspółpracy urzędów pracy EUROPRACA SUDETY

Siećwspółpracy urzędów pracy EUROPRACA SUDETY Siećwspółpracy urzędów pracy EUROPRACA SUDETY ocena współpracy prezentacja polskich inicjatyw podejmowanych w powiatach przygranicznych Krzysztof Bolisęga Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Kłodzku Projektodawca

Bardziej szczegółowo

Agencja Zatrudnienia Agencja Pracy Tymczasowej. Quality service for quality people

Agencja Zatrudnienia Agencja Pracy Tymczasowej. Quality service for quality people Agencja Zatrudnienia Agencja Pracy Tymczasowej Quality service for quality people O NAS CZYM SIĘ ZAJMUJEMY? DAAS Recruitment jest prężnie rozwijającą się firmą, która działa na terenie Unii Europejskiej,

Bardziej szczegółowo

Copyright by Wydawnictwo EPROFESS. Wydanie I, 2012 ISBN: 978-83-62435-09-8. Projekt okładki: Jacek Piekarczyk. Zdjęcie: http://www.istockphoto.

Copyright by Wydawnictwo EPROFESS. Wydanie I, 2012 ISBN: 978-83-62435-09-8. Projekt okładki: Jacek Piekarczyk. Zdjęcie: http://www.istockphoto. Copyright by Wydawnictwo EPROFESS Wydanie I, 2012 ISBN: 978-83-62435-09-8 Projekt okładki: Jacek Piekarczyk Zdjęcie: http://www.istockphoto.com Skład: EPROFESS, Żory Wszelkie prawa zastrzeżone. Każda reprodukcja

Bardziej szczegółowo

Zawody deficytowe i nadwyżkowe w regionach przygranicznych Polski i Słowacji w IV kwartale 2013 r.

Zawody deficytowe i nadwyżkowe w regionach przygranicznych Polski i Słowacji w IV kwartale 2013 r. Zawody deficytowe i nadwyżkowe w regionach przygranicznych Polski i Słowacji w IV kwartale 2013 r. Stopa bezrobocia rejestrowanego dla kraju 13,4% Stopa bezrobocia rejestrowanego dla województwa małopolskiego

Bardziej szczegółowo

Kierunek na pracę wzmocnienie mobilności na pomorskim rynku pracy

Kierunek na pracę wzmocnienie mobilności na pomorskim rynku pracy Kierunek na pracę wzmocnienie mobilności na pomorskim rynku pracy Podstawowe informacje o projekcie Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VI Rynek pracy otwarty

Bardziej szczegółowo

SIERPIEŃ 2011 INFORMACJA DOTYCZĄCA SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY

SIERPIEŃ 2011 INFORMACJA DOTYCZĄCA SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY SIERPIEŃ 2011 INFORMACJA DOTYCZĄCA SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY I. LICZBA BEZROBOTNYCH Liczba osób bezrobotnych ogółem na dzień 31 sierpnia 2011r. w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łosicach wynosiła 1

Bardziej szczegółowo

Warszawa, listopad 2009 BS/155/2009 POLACY PRACUJĄCY ZA GRANICĄ

Warszawa, listopad 2009 BS/155/2009 POLACY PRACUJĄCY ZA GRANICĄ Warszawa, listopad 2009 BS/155/2009 POLACY PRACUJĄCY ZA GRANICĄ W jednym z naszych ostatnich badań 1 zajęliśmy się po rocznej przerwie problemem migracji zarobkowych i wyjazdów stałych lub czasowych do

Bardziej szczegółowo

IMIGRANCI NA RYNKU PRACY W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM

IMIGRANCI NA RYNKU PRACY W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W SZCZECINIE IMIGRANCI NA RYNKU PRACY W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM MARTA MRÓZ WYDZIAŁ BADAŃ I ANALIZ BIURO ZACHODNIOPOMORSKIE OBSERWATORIUM RYNKU PRACY 2015 IMIGRANCI NA RYNKU

Bardziej szczegółowo

WSZYSTKIE USŁUGI CENTRUM SĄ BEZPŁATNE!

WSZYSTKIE USŁUGI CENTRUM SĄ BEZPŁATNE! OFERTA WARSZTATÓW Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Krakowie styczeń 2013 8-10.01 16-17.01 30-31.01 8.02 BUDOWANIE PROJEKTU ZAWODOWEGO (ZAPISY NA CAŁY CYKL) 14.01 RADZENIE SOBIE ZE STRESEM

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY NA TERENIE DZIAŁANIA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W RYKACH ZA OKRES 02.01.2014 r. 31.05.2014 r.

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY NA TERENIE DZIAŁANIA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W RYKACH ZA OKRES 02.01.2014 r. 31.05.2014 r. P.412/5/AM/14 Ryki, dnia 09.06.2014 r. INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY NA TERENIE DZIAŁANIA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W RYKACH ZA OKRES 02.01.2014 r. 31.05.2014 r. Liczba osób bezrobotnych zarejestrowanych

Bardziej szczegółowo

Kartuzy, sierpień 2013 r.

Kartuzy, sierpień 2013 r. II część raportu MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W KARTUZACH W 2012 ROKU Kartuzy, sierpień 2013 r. Spis treści WSTĘP I. Analiza absolwentów szkół wyższych według

Bardziej szczegółowo

Działalność Pomorskiej Wojewódzkiej Komendy Ochotniczych Hufców Pracy

Działalność Pomorskiej Wojewódzkiej Komendy Ochotniczych Hufców Pracy Działalność Pomorskiej Wojewódzkiej Komendy Ochotniczych Hufców Pracy OCHOTNICZE HUFCE PRACY Ochotnicze Hufce Pracy są państwową jednostką wyspecjalizowaną w działaniach na rzecz młodzieży, w szczególności

Bardziej szczegółowo

Sytuacja na rynku pracy w II kwartale 2016r. na koniec pierwszego kwartału hipotezę o przejmowaniu rynku przez pracownika.

Sytuacja na rynku pracy w II kwartale 2016r. na koniec pierwszego kwartału hipotezę o przejmowaniu rynku przez pracownika. RAPORT Sytuacja na rynku pracy w II kwartale 2016r. Analiza ofert pracy zamieszczonych na portalu Praca.pl potwierdza postawioną na koniec pierwszego kwartału hipotezę o przejmowaniu rynku przez pracownika.

Bardziej szczegółowo

ANALIZA ZGŁOSZONYCH KRAJOWYCH OFERT PRACY PRZEZ PRACODAWCÓW W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W ŻAGANIUW ROKU 2012

ANALIZA ZGŁOSZONYCH KRAJOWYCH OFERT PRACY PRZEZ PRACODAWCÓW W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W ŻAGANIUW ROKU 2012 POWIATOWY URZĄD PRACY W ŻAGANIU ANALIZA ZGŁOSZONYCH KRAJOWYCH OFERT PRACY PRZEZ PRACODAWCÓW W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W ŻAGANIUW ROKU 2012 Sporządziła: Ewa Piotrowiak Pośrednik pracy Powiatowy Urząd

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie Usługa realizowana w ramach Projektu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP

Zaproszenie Usługa realizowana w ramach Projektu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP Zaproszenie Usługa realizowana w ramach Projektu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP Szanowni Państwo, Mam przyjemność zaprosić Państwa firmę do udziału w Usłudze

Bardziej szczegółowo

MARZEC 2012 INFORMACJA DOTYCZĄCA SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY

MARZEC 2012 INFORMACJA DOTYCZĄCA SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY MARZEC 2012 INFORMACJA DOTYCZĄCA SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY I. STRUKTURA BEZROBOCIA Na koniec marca 2012 r. w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łosicach zarejestrowanych było ogółem 1999 osoby, w tym 937

Bardziej szczegółowo

Program Erasmus. Przegląd statystyk. Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe życie

Program Erasmus. Przegląd statystyk. Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe życie Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe życie Program Erasmus Przegląd statystyk Opracowanie: Małgorzata Członkowska-Naumiuk Co zawiera prezentacja? Wybór danych

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Częstochowie. EURES poszukiwanie pracy w Europie

Powiatowy Urząd Pracy w Częstochowie. EURES poszukiwanie pracy w Europie Powiatowy Urząd Pracy w Częstochowie EURES poszukiwanie pracy w Europie Prawa pracowników migrujących w UE Prawa pracowników migrujących w UE Konsekwencją zastosowania swobody przepływu pracowników jest:

Bardziej szczegółowo

LISTOPAD INFORMACJA DOTYCZĄCA SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY

LISTOPAD INFORMACJA DOTYCZĄCA SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY LISTOPAD 2012 INFORMACJA DOTYCZĄCA SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY I. STRUKTURA BEZROBOCIA Na koniec listopada 2012 r. w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łosicach zarejestrowanych było ogółem 1862 osoby, w

Bardziej szczegółowo

WSZYSTKIE USŁUGI CENTRUM SĄ BEZPŁATNE!

WSZYSTKIE USŁUGI CENTRUM SĄ BEZPŁATNE! Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Krakowie marzec 2013 7-8.03 11-12.03 ROZWIJANIE INDYWIDUALNYCH CECH UŁATWIAJĄCYCH ZDOBYCIE ZATRUDNIENIA (ZAPISY NA CAŁY CYKL) 7.03 RADZENIE SOBIE ZE

Bardziej szczegółowo

Współpraca Powiatowego Urzędu Pracy. z Pracodawcami

Współpraca Powiatowego Urzędu Pracy. z Pracodawcami KONFERENCJA Współpraca Powiatowego Urzędu Pracy z Pracodawcami Tczew, 10 kwietnia 2014 r. Oferta Powiatowego Urzędu Pracy w Tczewie w zakresie usług i instrumentów rynku pracy kierowana do pracodawców

Bardziej szczegółowo

Profesjonalna pomoc w planowaniu kariery zawodowej i realizowaniu Indywidualnego Planu Działania

Profesjonalna pomoc w planowaniu kariery zawodowej i realizowaniu Indywidualnego Planu Działania Profesjonalna pomoc w planowaniu kariery zawodowej i realizowaniu Indywidualnego Planu Działania Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Krakowie, Tarnowie i Nowym Sączu Podjęcie pracy PIRAMIDA

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 2 marca 2007 r. w sprawie standardów usług rynku pracy

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 2 marca 2007 r. w sprawie standardów usług rynku pracy ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 2 marca 2007 r. w sprawie standardów usług rynku pracy Na podstawie art. 35 ust. 3 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i

Bardziej szczegółowo

Wynagrodzenie minimalne w Polsce i w krajach Unii Europejskiej

Wynagrodzenie minimalne w Polsce i w krajach Unii Europejskiej Wynagrodzenie minimalne w Polsce i w krajach Unii Europejskiej Płaca minimalna w krajach unii europejskiej Spośród 28 państw członkowskich Unii Europejskiej 21 krajów posiada regulacje dotyczące wynagrodzenia

Bardziej szczegółowo

OFERTY PRACY ZA GRANICĄ EURES

OFERTY PRACY ZA GRANICĄ EURES OFERTY PRACY ZA GRANICĄ EURES AUSTRIA Nazwa stanowiska ilość miejsc Ważna do dnia: Znajomość języka Blacharz budowlany 4 do odwołania niemiecki dobry Malarz 5 do odwołania niemiecki dobry Monter rusztowań

Bardziej szczegółowo