Praktyczne aspekty zastosowania

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Praktyczne aspekty zastosowania"

Transkrypt

1 KOŁO NAUKOWE ZARZĄDZANIA FINANSAMI Kontrakty terminowe Praktyczne aspekty zastosowania DRUGA EDYCJA Wojciech Gudaszewski,, Wojciech Wasilewski Tadeusz Gudaszewski Prezentacja dla Biura Maklerskiego BPH PBK S.A. Wrocław, 4 października 2002 r. 1

2 CZĘŚĆ PIERWSZA Podstawowe informacje o kontraktach terminowych 2

3 Strony w kontrakcie FUTURES Kontrakt terminowy - umowa,, w której dwie strony zobowi bowiązują się do zawarcia w ustalonym okresie w przyszłości transakcji po ustalonej cenie dotyczącej przyszłej wartości instrumentu bazowego Kupujący (pozycja długa) Izba rozrachunkowa (gwarantuje rozliczenia) symetria zobowiązań Sprzedający (pozycja krótka) 3

4 Pozycje inwestora na rynku Futures Otwarcie pozycji: kupno kontraktu terminowego (pozycja długa) sprzedaż kontraktu terminowego (pozycja krótka) Zamknięcie pozycji: przyjęcie pozycji odwrotnej na tej samej serii kontraktu 4

5 Pozycja długa w kontraktach terminowych inwestor zarabia na wzroście instrumentu podstawowego inwestor traci na spadku instrumentu podstawowego zysk strata instrument podstawowy (np. WIG20) 5

6 Pozycja krótka w kontraktach terminowych inwestor zarabia na spadku instrumentu podstawowego inwestor traci na wzroście instrumentu podstawowego zysk strata Instrument podstawowy 6

7 Cechy kontraktów terminowych miejsce występowania rynek giełdowy (ryzyko w kontrakcie w większości przejmuje giełda) instrument standaryzowany zależność ceny kontraktu od ceny instrumentu podstawowego możliwość zamknięcia pozycji w dowolnym momencie lub przytrzymania kontraktu do czasu wygaśnięcia marking-to to-market (codzienne( rozliczanie pieniężne) dzienny limit zmian cen podstawa prawna PoPOPW,, Regulamin Giełdy 7

8 Rodzaje kontraktów terminowych Instrument podstawowy: indeksowe indeks giełdowy akcyjne akcje renomowanych spółek walutowe procentowe waluta zagraniczna obligacje, bony skarbowe, depozyty 8

9 Depozyty zabezpieczające Depozyt zabezpieczający służy jako zabezpieczenie wobec kontrahenta zabezpieczenie wobec kontrahenta transakcji depozyt wstępny ustalona przez KDPW wielkość procentowa liczona od wartości kontraktu liczona od wartości kontraktu określonej na podstawie ostatniego kursu podstawie ostatniego kursu rozliczeniowego, którą należy wnieść w którą należy wnieść w momencie zawarcia transakcji transakcji depozyt właściwy (tzw. depozyt utrzymania) wielkość procentowa liczona od wartości otwartego kontraktu, poniżej otwartego kontraktu, poniżej której inwestor zobowiązany jest uzupełnić upełnić zobowiązany jest uzupełnić środki na rachunku. Gdy tego nie uczyni biuro rachunku. Gdy tego nie uczyni biuro maklerskie ma obowiązek maklerskie ma obowiązek niezwłocznego zamknięcia pozycji inwestora zamknięcia pozycji inwestora depozyt wstępny=140% * depozyt utrzymania 9

10 Depozyty zabezpieczające Nazwa instrumentu Depozyt wstępny Depozyt właściwy Futures na WIG20 8,1% 5,8% Futures na TECHWIG 13,2% 9,4% Futures na MIDWIG 4,2% 3,0% Futures na USD 7,0% 5,0% Futures na EURO 7,0% 5,0% 10

11 Depozyt zabezpieczający w % Futures na WIG20 Futures na TECHWIG Depozyt wstępny Futures na MIDWIG Futures na USD Futures na EURO Depozyt właściwy

12 Depozyty zabezpieczające Nazwa instrumentu Futures na Elektrim Futures na TPSA Futures na PKN Futures na Agora Futures na KGHM Futures na PKO Futures na BRE Futures na Prokom Futures na BPHPBK Depozyt wstepny 35,6% 15,1% 11,5% 15,7% 19% 11,8% 10,4% 12,9% 8,1% Depozyt właściwy 25,4% 10,8% 8,2% 11,2% 13,6% 8,4% 7,4% 9,2% 5,8% 12

13 Depozyty zabezpieczające Formy wnoszenia depozytu w środkach pieniężnych w środkach niepieniężnych Zgodnie z zasadami KDPW 60% depozytu zabezpieczającego może być wniesione w postaci obligacji Skarbu Państwa o oraz akcji wchodzących w skład WIG20 13

14 Depozyty zabezpieczające Papiery wartościowe mogące stanowić zabezpieczenie Nazwa papieru Obligacje SP AGORA COMPUTERLAND ELEKTRIM KGHM ORBIS BPHPBK PROKOM SOFTBANK Stopa uznania 90% 60% 50% 70% 70% 50% 70% 70% 60% 14

15 Marking-to to-market codzienne dopisywanie zysków i odpisywanie strat na rachunku depozytowym, wynikających ze zmiany ceny kontraktu futures Długa pozycja Krótka pozycja Wzrost ceny kontraktu Zysk (+) Strata (-) Spadek ceny kontraktu Strata (-) Zysk (+) dokonywane zawsze na zamknięcie sesji po dziennym kursie rozliczeniowym rozliczenie pieniężne w dniu wykonania kontraktu wylicza się w stosunku do ostatecznej ceny rozliczeniowej 15

16 Marking-to to-market (przykład 1) Obliczanie zysków i strat na zamknięcie na przykładzie kontraktu Futures na WIG20 Cena kontraktu 1450 pkt 1500 pkt 1400 pkt Posiadacz długiej pozycji 1 kontrakt (50 pkt) * 10 = zł (-100 pkt) * 10 = zł Posiadacz krótkiej pozycji 1 kontrakt (-50 pkt) * 10 = zł (100 pkt) * 10 = +1000zł 16

17 Marking-to to-market (przykład 2) Inwestor nabył kontrakt terminowy (pozycja długa) na WIG20 po kursie 1450 pkt Kurs zamknięcia depozyt wstępny (8,1%) depozyt właściwy (5,8) saldo konta depozytowego (margin account) Dzień pkt 1174,5 zł 841 zł 1174,5 zł Dzień pkt zł 1674,5 zł Dzień pkt zł 674,5 zł Inwestor zobowiązany jest uzupełnić depozyt do wysokości min 812 zł 17

18 Obrót kontraktami na GPW S.A. notowane w systemie ciągłym 8:30 9:00 9:00 9:00 16:00 16:00 16:10 16:10 16:10 16:30 Przed otwarciem Otwarcie (określanie kursu) Notowania ciągłe Przed zamknięciem Zamknięcie (określanie kursu) Przed otwarciem dostępne wszystkie rodzaje zleceń systemu WARSET ograniczenia wahań kursów +/- 10% z możliwością rozszerzenia do 15% 18

19 Droga zlecenia składanego przez inwestora PUNKT OBSŁUGI KLIENTA MAKLER GIEŁDOWY CENTRALA BIURA MAKLERSKIEGO INWESTOR KOMPUTER GIEŁDY

20 Kalendarz obrotu kontraktami na indeksy obrót dokonywany w seriach (seria wszystkie kontrakty danego typu o tej samym terminie wykonania) w każdym momencie w obrocie znajdują się trzy serie kontraktów z różnymi datami wykonania ostatnim dniem obrotu każdą serią jest trzeci piątek miesiąca wykonania 20

21 Kalendarz obrotu kontraktami na akcje zawsze w obrocie są 3 serie kontraktów (dwa wygasające w dwóch najbliższych miesiącach kalendarzowych i jeden najbliższy z marcowego cyklu kwartalnego) w każdym miesiącu wygasa jeden kontrakt serie kontraktów wygasających w marcu, czerwcu, wrześniu i grudniu są notowane na GPW przez 5 miesięcy pozostałe serie są notowane tylko przez 2 miesiące 21

22 Oznaczenie miesięcy wykonania miesiąc Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień kod F G H J K M N Q U V X Z 22

23 Standard kontraktu nazwa skrócona kontraktu kod kontraktu instrument podstawowy jednostka transakcyjna (wielkość kontraktu) jednostka notowania minimalny krok notowania wartość minimalnego kroku notowania miesiące wykonania ostatni dzień obrotu i dzień wygaśniecia dzienny kurs i dzienna cena rozliczeniowa ostateczny kurs rozliczeniowy sposób rozliczenia depozyt zabezpieczający wnoszony przez inwestora 23

24 Standardy kontraktów terminowych na indeksy Symbol Wielkość kontraktu Min zmiana ceny (tik) Strata/zysk przy zmianie ceny o podaną jednostkę Futures na WIG20 FW20 10zł x indeks WIG20 1pkt=10zł 1pkt=10zł Futures na TECHWIG FTECH 10zł x indeks TECHWIG 1pkt=10zł 1pkt=10zł Futures na MIDWIG FMID 10zł x indeks MIDWIG 1pkt=10zł 1pkt=10zł 24

25 Standardy kontraktów terminowych na waluty Symbol Wielkość kontraktu Min zmiana ceny (tik) Strata/zysk przy zmianie ceny o podaną jednostkę Futures na USD FUSD kurs x USD 0.01 zł/100 USD = 1zł 1 zł=100zł Futures na EURO FEUR kurs x EURO 0.01 zł/100 EURO = 1zł 1zł=100zł 25

26 Przykład kontrakt na USD Inwestor zajął krótką pozycję w kontraktach na USD. Cena kontraktu spadła z 415zł na 410zł (za 100 USD) Jeden tik na dolarowych kontraktach na GPW wynosi 0,01 zł / 100USD i jego wartość jest równa 1zł Ruch o 5 zł oznacza zmianę 500-krotnie większą, czyli zmiana wartości pozycji wynosi 500 zł Inwestor zarobił więc 500 zł,, podczas gdy cena 1 dolara spadła tylko o 5 groszy 26

27 Standardy kontraktów terminowych na akcje symbol Wielkość kontraktu Min. zmiana ceny(tik) Strata/zysk KGHM PKN Orlen TPSA FKGH FPKN FTPS Kurs x 500 akcji 0,10zł=50zł 1zł=500zł Agora BPHPBK BRE FAGO FBPH FBRE Kurs x 200 akcji 0,10zł=20zł 1zł=200zł Elektrim FELE Kurs x 300 akcji 0,10zł=30zł 1zł=300zł PKO Prokom FPEO FPKM Kurs x 100 akcji 0,10zł=10zł 1zł=100zł 27

28 Przykład kontrakt na Elektrim Inwestor zakupił 5 kontraktów na akcje Elektrimu Jego zlecenie zostało zrealizowane po kursie 48,30 zł za kontrakt Cena rozliczeniowa na koniec sesji wyniosła 47,20 zł (47,20-48,30) * 5 kontraktów * 300 (wielkość kontraktu) = zł Wynik (strata) z tej transakcji wynosi 1650 zł 28

29 CZĘŚĆ DRUGA Jak stosować kontrakty w praktyce? 29

30 Strategie inwestowania w kontrakty terminowe Hedging zabezpieczanie się przed niekorzystnymi zmianami cen instrumentu podstawowego Spekulacja przyjęcie ponadprzeciętnego ryzyka w celu osiągnięcia ponadprzeciętnych zysków (zastosowanie dźwigni finansowej) Arbitraż osiągnięcie zysku bez ponoszenia ryzyka, dzięki równoczesnemu zawarciu transakcji na dwóch różnych rynkach (np. kasowym i terminowym) 30

31 Hedging Hedging to działanie polegające na zabezpieczaniu się przed niekorzystnymi zmianami instrumentu podstawowego poprzez zajmowanie przeciwnej pozycji na rynku terminowym Cechy hedgingu: ograniczenie ryzyka związanego z nieprzewidywalnymi ruchami cen transfer ryzyka od zabezpieczających do spekulantów zabezpieczający się w zamian za pewność co do wartości swego portfela pozbawiają się niespodziewanych zysków 31

32 Hedging sprzedażowy (zabezpieczenie krótkie) Rynek kasowy Rynek Futures REZULTAT Posiadamy aktywa (tzn. zajmujemy długą pozycję) Należy zająć pozycję krótką, czyli dokonać sprzedaży kontraktu Zajęte pozycje są przeciwstawne, dlatego chronią nas przed spadkiem ceny na rynku kasowym.. Każdy spadek cen jest równoważony zyskami ze sprzedanego kontraktu futures 32

33 Hedging zakupowy (zabezpieczenie długie) Rynek kasowy Rynek Futures REZULTAT Mamy krótką pozycję,, gdyż sprzedaliśmy aktywa Należy zająć pozycję długą, czyli zakupić kontrakt futures Zajęte pozycje są przeciwstawne, dlatego chronią nas przed ryzykiem wzrostu ceny na rynku kasowym.. Każdy wzrost cen jest równoważony zyskami z kupionego kontraktu futures 33

34 Hedging -przykłady Inwestor dysponuje portfelem o wartości zł i chce otworzyć krótkie pozycje na kontraktach WIG20 po kursie 1320 pkt.. Depozyt wstepny wynosi 8,1%. Ile powinien zakupić kontraktów? N = wartość portfela cena kontraktu x mnożnik x wstępny depozyt N = / (1320 x 10 x 8,1%) = 9 kontraktów 34

35 Hedging - przykłady rynek spot rynek futures rezultat WIG20=1500 pkt portfel inwestora (S) = PLN po czasie t WIG20 spada o 20% do poziomu 1200pkt Strata inwestora wynosi 20% a wiec PLN F=1500 pkt inwestor sprzedaje 5 kontraktów (5*1500 *10 = PLN) Po czasie t cena kontraktu spada do poziomu 1200pkt Inwestor zamyka pozycje przez nabycie 5 kontraktów 5*1200*10 = PLN Zysk inwestora z kontraktów wynosi 20% = PLN Strata na portfelu inwestora została zrekompensowana zyskiem z transakcji na kontraktach terminowych. Mimo spadku WIG20 aż o 20% wartość środków w posiadaniu inwestora została ustabilizowana i niezmieniona na poziomie zł 35

36 Hedging case study Główny udziałowiec spółki PROKOM Ryszard Krauze posiada znaczny pakiet akcji w ilości 100 tys szt Rynkowa cena akcji wynosi 150 zł co oznacza,że posiada portfel o wartości 15 mln zł Obawia się w przyszłości spadku cen akcji lecz nie chce ich sprzedawać. Zabezpiecza więc swój portfel. Aktualna cena kontraktu czerwcowego na akcje PROKOM wynosi 152 zł. Krauze zabezpiecza posiadany portfel przez sprzedaż 1000 kontraktów (1000 x 100 x 152=15,2 mln zł) W ciągu 3 m-cym cena akcji Prokom spadła o 33,3% do poziomu 100zł, a kurs kontraktu spadł do poziomu 101zł.. Jaki jest obecnie portfel Krauzego? 36

37 Hedging case study W wyniku spadku ceny akcji Prokomu do 100zł wartość portlela spadła do poziomu 10mln (100tys szt x 100zł), czyli aż o 5 mln Inwestor zamyka pozycje na rynku terminowym odkupując 1000 szt kontraktów na akcje Prokomu w wyniku czego otrzymuje zysk równy ( ) 101) x 100 x 1000 = 5,1 mln zł W związku z powyższym straty poniesione na rynku kasowym 5 mln zł zostały zrekompensowane przez zyski na rynku terminowym 5,1 mln zł W efekcie Krauze ma portfel równy 15,1mln zł (równy początkowemu) 37

38 Spekulacja Spekulacja polega na przejęciu ryzyka od zabezpieczających się Spekulanci zajmują pozycję w oczekiwaniu, iż w przyszłości ceny kontraktów zmienią się w sposób zapewniający im zysk Gdy oczekujesz wzrostu cen instrumentu podstawowego Zajmij pozycję długą (kup kontrakt) Gdy oczekujesz spadku cen instrumentu podstawowego Zajmij pozycję krótką (sprzedaj kontrakt) 38

39 Spekulacja Spekulacja wiąże się z oczekiwaniem ponadprzeciętnych dochodów przy ponoszeniu ponadprzeciętnego ryzyka (efekt tzw. DŹWIGNI FINANSOWEJ) Przy stosunkowo niskich nakładach własnych kapitału (tylko depozyt zabezpieczający) możliwe jest osiągnięcie zwielokrotnionych zysków i poniesienie olbrzymich strat 100% d f = DZ (%) 39

40 Spekulacja dźwignia finansowa nazwa instrumentu depozyt wstępny dźwignia Futures na WIG20 8,1% 12,3 x Futures na TECHWIG 13,2% 7,6 x Futures na MIDWIG Futures na USD, EURO Futures na TPSA 4,2% 7,0% 15,1% 23,8 x 14,3 x 6,6 x 40

41 Spekulacja przykład dźwigni finansowej (kontrakt na WIG20) Inwestor zpodziewającsię zwyżki spółek z indeksu WIG20 zakupił (pozycja długa) kontrakt Futures na indeks WIG20 po kursie 1400 pkt. Wniósł depozyt zabezpieczający w wysokości : 8,1% * 1400 pkt * 10 (mnożnik kontraktu) = 1134 zł Następnego dnia inwestor zamknął pozycję po kursie 1450 pkt. Wynik z jego operacji (przy pominięciu kosztów transakcyjnych) wyniósł: ( )*10 = 500 zł Stopa zwrotu z tej inwestycji wynosi: 500zł / 1134 zł = 44%, podczas gdy indeks wzrósł tylko 3,6% (50 zł/ 1400zł). Jest to więc 12,3 raza większy dochód 41

42 Spekulacja efekt dźwigni finansowej (c.d.) Futures WIG20 zysk na Futures WIG20 zysk na WIG

43 Spekulacja przykłady (kontrakt na PKN) Inwestor działa jako krótkoterminowy spekulant Sprzedał 10 kontraktów na PKN Orlen po cenie 22 zł W ciągu następnych 20 minut ich cena spadła do 21 zł Jeden kontrakt na PKN Orlen opiewa na 500 akcji (22 21) * 500 * 10 kontraktów = 5000 zł Inwestor zarobił w ciągu 20 minut 5000 zł angażując kwotę zł 22 * 11,5% (depozyt wstępny) * 500 * 10 = zł Stopa zwrotu inwestora z kontraktu wynosi 40% podczas gdy kurs akcji spadł tylko o 4,5% 43

44 Transakcje arbitrażowe Arbitraż polega na osiągnięciu zysku bez ponoszenia ryzyka dzięki jednoczesnemu zawarciu transakcji na dwóch lub więcej rynkach (np. kasowym i terminowym) 44

45 Transakcje arbitrażowe pojęcie bazy Baza różnica między ceną instrumentu podstawowego na rynku kasowym a ceną kontraktu terminowego BAZA = S - F 45

46 Transakcje arbitrażowe Konwergencja - różnica między ceną futures i ceną spot maleje w miarę zbliżania się do terminu wykonania W momencie rozliczenia cena futures jest równa cenie spot Cena Cena futures Cena z rynku g otówkowego Dostawa Czas 46

47 Transakcje arbitrażowe. Cena kontraktu Futures powinna podążać za wartością instrumentu podstawowego. (powinna go naśladować) 47

48 qe Transakcje arbitrażowe Gdy F>S Baza jest ujemna Kontrakt notowany z premią CONTANGO (report ( report) Sytuacja typowa Gdy S>F Baza jest dodatnia Kontrakt notowany z dyskontem BACKWARDATION (deport ( deport) Sytuacja nietypowa kajdshkdsdh ah h asihs saiausadi saidf saiuhf ssaidhulisauh sa dsalih fsalidu ssfiuhfsdaliuhf f fwqweu po k dqeww hdsalkjh f9q wq9 fkjh;dsfreq wfq wquoi foewq foqwieq fwqwoeqowf w saidhulisauh sa dsalih fsalidu ssfiuhfsdaliuhf f fwqweu po k dqeww hdsalkjh f9q wq9 fkjh;dsfreq wfq wquoi foewq foqwieq fwqwoeqowf wqe saidhulisauh sa dsalih fsalidu ssfiuhfsdaliuhf f fwqweu po k dqeww hdsalkjh f9q wq9 fkjh;dsf req wfq wquoi foewq foqwieq fwqwoeqowf wqe saidhulisauh sa dsalih fsalidu ssfiuhfsdaliuhf f fwqweu po k dqeww hdsalkjh f9q wq9 fkjh;dsfreq wfq wquoi foewq foqwieq fwqwoeqowf wqe aidhulisauh sa dsalih fsalidu ssfiuhfsdaliuhf f fwqweu po k dqeww hdsalkjh f9q wq9 fkjh;dsfreq wfq wquoi foewq foqwieq fwqwoeqowf wqe 48

49 Transakcje arbitrażowe Wycena kontraktu futures (tzw. fair value - cena teoretyczna) model cost cost-of-carry Oznaczenia: F = (S-D) D)ebt fair F cena kontraktu futures (z rynku terminowego) S cena instrumentu podstawowego (z rynku kasowego) D bieżąca wartość dywidendy, której prawo ustalenia wypada w trakcie życia kontraktu e podstawa logarytmu naturalnego (~2,71) b stopa cost cost-of-carry t termin pozostały do wykonania kontraktu (w latach) 49

50 Transakcje arbitrażowe Model cost-of-carry (kosztów utrzymania) zakłada: kapitalizację ciągłą istnienie tzw. kosztów utrzymania (np. kosztów kredytu, ubezpieczenia) Cena Futures (F) powinna być teoretycznie wyższa od ceny spot (S), wynika to ze zmiennośći wartości pieniądza w czasie. Może zdarzyć się że S>F, np. gdy spółka wypłaca dywidendę. 50

51 Objaśnienia do modelu cost cost-of-carry kontrakty na akcje nie płacące dywidendy kontrakty na indeksy i akcje płacące dywidendy kontrakty na waluty b = r ; D=0 b = r q b = r r f ; D=0 b stopa cost cost-of-carry q dividend yield (stopa dywidendy) r stopa procentowa wolna od ryzyka (krajowa) r f stopa procentowa wolna od ryzyka (zagraniczna) 51

52 Arbitraż cash cash-and-carry stopa repo Implikowana wewnętrzna stopa repo r repo F ln S-D = + q t Arbitraż cash-and and-carry pozwala uzyskać korzyści z różnicy stóp procentowych r repo - wewnętrzna implikowana stopa repo (mówi o tym jak drogi jest kontrakt; im wyższa stopa repo tym droższy kontrakt) r stopa wolna od ryzyka (na rynku kasowym) 52

53 Transakcje arbitrażowe (arbitraż cash-and and-carry) Zysk arbitrażysty to różnica między wyceną kontraktu przez rynek a wartością teoretyczną pomniejszona o koszty transakcyjne kontrakty przewartościowane kontrakty niedowartościowane F M > F fair r repo > r F M < F fair r repo < r sprzedaż kontraktów kupno instrumentu podstawowego kupno kontraktów krótka sprzedaż instrumentu podstawowego 53

54 Wartość teoretyczna i rynkowa kontraktu 54

55 Przykład arbitraż cash cash-and-carry W dniu t indeks WIG20 wynosi 1400 pkt, a kurs kontraktu Futures na WIG20 wygasającego za 2 miesiące wynosi 1425 pkt Czy istnieje możliwość dokonania arbitrażu, jeśli stopa wolna od ryzyka wynosi 8 %? Wartość teoretyczna (fair value) kontraktu wynosi: F fair = S * e rt = 1400 pkt * 2,71 ( 0,08 * 0,16 ) = 1418 pkt Wartość rynkowa kontraktu jest wyższa niż jego wartość teoretyczna. Należy więc dokonać zakupu instrumentu podstawowego (np. zakup MiniWIG20) i sprzedaży kontraktu futures na WIG20 55

56 Przykład arbitraż cash cash-and-carry cd. Stosując kryterium wewnętrznej stopy wzrotu do poprzedniego przykładu, otrzymujemy: r repo = [ ln(1425/1400) ] / 0,16 = 11% Wewnętrzna stopa zwrotu repo wynosi 11%, jest wyższa od stopy wolnej od ryzyka wynoszącej 8% Z tego wynika, że kontrakt jest drogi (przewartościowany) i należy go sprzedać 56

57 Kto powiedział, że kontrakty Futures są tylko dla odważnych? Ty również wypróbuj swoich sił i zacznij zarabiać... 57

58 Jak rozpocząć grę na kontraktach terminowych? Otworzyć rachunek praw pochodnych w biurze maklerskim (np. w BM BPHPBK) Uzyskać indywidualny numer NIK - Numer Identyfikacyjny Klienta nadawany prze KDPW (bezpłatnie w ciągu dni) Wnieść depozyt zabezpieczający do biura maklerskiego zarówno w przypadku kupna jak też sprzedaży kontraktu 58

59 Prowizje za obrót kontraktami futures (BM BPHPBK) prowizja z tytułu zawarcia transakcji kupna lub sprzedaży kontraktu internetowa prowizja z tytułu zawarcia transakcji day-trading 18 zł / kontrakt 15 zł / kontrakt preferencyjne stawki, np. zwrot prowizji od transakcji odwrotnych zawartych w ciągu jednej sesji w wysokości 5 zł od każdego kontraktu (z zastrzeżeniem, że prowizja od transakcji odwrotnych nie może być niższa niż 8zł od kontraktu) 59

60 Podsumowanie dlaczego kontrakty??? Kontrakt Futures - nowoczesny instrument finansowy Gra o sumie zerowej (Ty wygrywasz, inni tracą) Łatwy dostęp (występują na giełdzie) Bezpieczeństwo obrotu zapewnia KDPW Wysoka płynność Motytywy gry na kontraktach (hedging, spekulacja, arbitraż) Niskie koszty transakcyjne Zarabiasz również podczas bessy (na spadkach) Twój nakład tylko depozyt zabezpieczający 60

61 Podsumowanie dlaczego kontrakty??? Codzienne rozliczanie (możesz swobodnie inwestować nadwyżkę gotówki) Zarabiasz więcej niż na rynku spot (efekt dźwigni) Zróżnicowane terminy realizacji ułatwiają prowadzenie inwestycji z różnym horyzontem czasowym W dowolnym momencie możesz wycofać się z inwestycji i zamknąć pozycję 61

62 Parę słów na zakończenie... Hitem na GPW jest kontrakt Futures na WIG20 o najbliższym terminie wygaśnięcia. Obroty tym instrumentem są porównywane z obrotami na rynku akcji 62

63 Dziękujemy za uwagę! KN Manager BM BPH PBK życzą udanych inwestycji 63

Kontrakty terminowe w teorii i praktyce. Marcin Kwaśniewski Dział Rynku Terminowego

Kontrakty terminowe w teorii i praktyce. Marcin Kwaśniewski Dział Rynku Terminowego Kontrakty terminowe w teorii i praktyce Marcin Kwaśniewski Dział Rynku Terminowego Czym jest kontrakt terminowy? Kontrakt to umowa między 2 stronami Nabywca/sprzedawca zobowiązuje się do kupna/sprzedaży

Bardziej szczegółowo

Kontrakty terminowe na akcje

Kontrakty terminowe na akcje Kontrakty terminowe na akcje Zawartość prezentacji podstawowe informacje o kontraktach terminowych na akcje, zasady notowania, wysokość depozytów zabezpieczających, przykłady wykorzystania kontraktów,

Bardziej szczegółowo

Kontrakty terminowe na GPW

Kontrakty terminowe na GPW Kontrakty terminowe na GPW Czym jest kontrakt terminowy? Umowa między 2 stronami: nabywcą i sprzedawcą Nabywca zobowiązuje się do kupna instrumentu bazowego w określonym momencie w przyszłości po określonej

Bardziej szczegółowo

Kontrakty terminowe bez tajemnic. Marcin Kwaśniewski Dział Rynku Terminowego

Kontrakty terminowe bez tajemnic. Marcin Kwaśniewski Dział Rynku Terminowego Kontrakty terminowe bez tajemnic Marcin Kwaśniewski Dział Rynku Terminowego Agenda: ABC kontraktów terminowych Zasady obrotu kontraktami Depozyty zabezpieczające Zabezpieczanie i spekulacja Ryzyko inwestowania

Bardziej szczegółowo

Kontrakty terminowe. This presentation or any of its parts cannot be used without prior written permission of Dom Inwestycyjny BRE Banku S..A.

Kontrakty terminowe. This presentation or any of its parts cannot be used without prior written permission of Dom Inwestycyjny BRE Banku S..A. Kontrakty terminowe Slide 1 Podstawowe zagadnienia podstawowe informacje o kontraktach zasady notowania, depozyty zabezpieczające, przykłady wykorzystania kontraktów, ryzyko związane z inwestycjami w kontrakty,

Bardziej szczegółowo

Kontrakt terminowy. SKN Profit 2

Kontrakt terminowy. SKN Profit 2 Kontrakty terminowe Kontrakt terminowy Zobowiązanie obustronne do przyjęcia lub dostawy określonej ilości danego instrumentu bazowego w konkretnym momencie w przyszłości po cenie ustalonej w momencie zawarcia

Bardziej szczegółowo

Czym jest kontrakt terminowy?

Czym jest kontrakt terminowy? Kontrakty terminowe Czym jest kontrakt terminowy? Kontrakt to umowa między 2 stronami Nabywca/sprzedawca zobowiązuje się do kupna/sprzedaży w określonym momencie w przyszłości danego instrumentu bazowego

Bardziej szczegółowo

Depozyt zabezpieczający wnoszony przez inwestora (waluty) - MPKR

Depozyt zabezpieczający wnoszony przez inwestora (waluty) - MPKR Jesteś tu: Bossa.pl Depozyt zabezpieczający wnoszony przez inwestora (waluty) - MPKR Zasady wnoszenia depozytów zabezpieczających są takie same dla wszystkich klas kontraktów terminowych notowanych na

Bardziej szczegółowo

Do końca 2003 roku Giełda wprowadziła promocyjne opłaty transakcyjne obniżone o 50% od ustalonych regulaminem.

Do końca 2003 roku Giełda wprowadziła promocyjne opłaty transakcyjne obniżone o 50% od ustalonych regulaminem. Opcje na GPW 22 września 2003 r. Giełda Papierów Wartościowych rozpoczęła obrót opcjami kupna oraz opcjami sprzedaży na indeks WIG20. Wprowadzenie tego instrumentu stanowi uzupełnienie oferty instrumentów

Bardziej szczegółowo

Kontrakty terminowe na GPW Szkolenie dla uczestników XV edycji SIGG. Bogdan Kornacki - Dział Rozwoju Rynku GPW

Kontrakty terminowe na GPW Szkolenie dla uczestników XV edycji SIGG. Bogdan Kornacki - Dział Rozwoju Rynku GPW Kontrakty terminowe na GPW Szkolenie dla uczestników XV edycji SIGG Bogdan Kornacki - Dział Rozwoju Rynku GPW Czym jest kontrakt terminowy? Kontrakt to umowa między 2 stronami Nabywca/wystawca zobowiązuje

Bardziej szczegółowo

Kontrakty terminowe na stawki WIBOR

Kontrakty terminowe na stawki WIBOR Kontrakty terminowe na stawki WIBOR Sebastian Siewiera Główny Specjalista Dział Rynku Terminowego Warszawa, marzec 2014-1- WSTĘP Kontrakty terminowe (futures) na stopy LIBOR/EURIBOR oraz obligacje skarbowe

Bardziej szczegółowo

Wyciąg z Zarządzeń Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. według stanu na dzień 28 maja 2012 roku (zarządzenia dotyczące obrotu derywatami)

Wyciąg z Zarządzeń Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. według stanu na dzień 28 maja 2012 roku (zarządzenia dotyczące obrotu derywatami) 1 Wyciąg z Zarządzeń Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. według stanu na dzień 28 maja 2012 roku (zarządzenia dotyczące obrotu derywatami) Zarządzenie nr 1 Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. z dnia

Bardziej szczegółowo

OPCJE. Slide 1. This presentation or any of its parts cannot be used without prior written permission of Dom Inwestycyjny BRE Banku S..A.

OPCJE. Slide 1. This presentation or any of its parts cannot be used without prior written permission of Dom Inwestycyjny BRE Banku S..A. OPCJE Slide 1 Informacje ogólne definicje opcji: kupna (call)/sprzedaŝy (put) terminologia typy opcji krzywe zysk/strata Slide 2 Czym jest opcja KUPNA (CALL)? Opcja KUPNA (CALL) jest PRAWEM - nie zobowiązaniem

Bardziej szczegółowo

Opcje giełdowe i zabezpieczenie inwestycji. Filip Duszczyk Dział Rynku Terminowego

Opcje giełdowe i zabezpieczenie inwestycji. Filip Duszczyk Dział Rynku Terminowego Opcje giełdowe i zabezpieczenie inwestycji Filip Duszczyk Dział Rynku Terminowego Agenda: Analiza Portfela współczynnik Beta (β) Opcje giełdowe wprowadzenie Podstawowe strategie opcyjne Strategia Protective

Bardziej szczegółowo

8. Zarządzanie portfelem inwestycyjnym za pomocą instrumentów pochodnych Zabezpieczenie Spekulacja Arbitraż 9. Charakterystyka i teoria wyceny

8. Zarządzanie portfelem inwestycyjnym za pomocą instrumentów pochodnych Zabezpieczenie Spekulacja Arbitraż 9. Charakterystyka i teoria wyceny 8. Zarządzanie portfelem inwestycyjnym za pomocą instrumentów pochodnych Zabezpieczenie Spekulacja Arbitraż 9. Charakterystyka i teoria wyceny kontraktów terminowych Kontrakty forward FRA 1 Zadanie 1 Profil

Bardziej szczegółowo

K O N T R A K T Y T E R M I N O W E

K O N T R A K T Y T E R M I N O W E "MATEMATYKA NAJPEWNIEJSZYM KAPITAŁEM ABSOLWENTA" projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego K O N T R A K T Y T E R M I N O W E Autor: Lic. Michał Boczek

Bardziej szczegółowo

Nazwy skrócone opcji notowanych na GPW tworzy się w następujący sposób: OXYZkrccc, gdzie:

Nazwy skrócone opcji notowanych na GPW tworzy się w następujący sposób: OXYZkrccc, gdzie: Opcje na GPW (III) Na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych notuje się opcje na WIG20 i akcje niektórych spółek o najwyższej płynności. Każdy rodzaj opcji notowany jest w kilku, czasem nawet kilkunastu

Bardziej szczegółowo

Futures na Wibor najlepszy sposób zarabiania na stopach. Departament Skarbu, PKO Bank Polski Konferencja Instrumenty Pochodne Warszawa, 28 maja 2014

Futures na Wibor najlepszy sposób zarabiania na stopach. Departament Skarbu, PKO Bank Polski Konferencja Instrumenty Pochodne Warszawa, 28 maja 2014 Futures na Wibor najlepszy sposób zarabiania na stopach Departament Skarbu, PKO Bank Polski Konferencja Instrumenty Pochodne Warszawa, 28 maja 2014 Agenda Wprowadzenie Definicja kontraktu Czynniki wpływające

Bardziej szczegółowo

Kontrakty terminowe. kontraktów. Liczba otwartych pozycji w 2012 roku była najwyższa w listopadzie kiedy to wyniosła 18,1 tys. sztuk.

Kontrakty terminowe. kontraktów. Liczba otwartych pozycji w 2012 roku była najwyższa w listopadzie kiedy to wyniosła 18,1 tys. sztuk. Rocznik Giełdowy 2013 Kontrakty terminowe W roku 2012 handlowano na giełdzie kontraktami terminowymi na indeksy WIG20, mwig40, na kursy walut dolara amerykańskiego, euro, franka szwajcarskiego oraz na

Bardziej szczegółowo

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie oferuje inwestorom nową możliwość zawierania transakcji.

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie oferuje inwestorom nową możliwość zawierania transakcji. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie oferuje inwestorom nową możliwość zawierania transakcji. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie oferuje inwestorom nową możliwość zawierania transakcji. Od

Bardziej szczegółowo

Opcje na akcje Zasady obrotu

Opcje na akcje Zasady obrotu Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Opcje na akcje Zasady obrotu Krzysztof Mejszutowicz Zespół Instrumentów Pochodnych Dział Notowań i Rozwoju Rynku Zasady obrotu (1) Instrumenty bazowe (akcje

Bardziej szczegółowo

Teraz wiesz i inwestujesz OPCJE WPROWADZENIE DO OPCJI

Teraz wiesz i inwestujesz OPCJE WPROWADZENIE DO OPCJI OPCJE WPROWADZENIE DO OPCJI OPCJA jest instrumentem finansowym, mającym postać kontraktu, w którym kupujący opcję nabywa prawo do nabycia (opcja kupna), bądź prawo do sprzedaży (opcja sprzedaży) określonego

Bardziej szczegółowo

Opcje giełdowe. Wprowadzenie teoretyczne oraz zasady obrotu

Opcje giełdowe. Wprowadzenie teoretyczne oraz zasady obrotu Opcje giełdowe Wprowadzenie teoretyczne oraz zasady obrotu NAJWAŻNIEJSZE CECHY OPCJI Instrument pochodny (kontrakt opcyjny), Asymetryczny profil wypłaty, Możliwość budowania portfeli o różnych profilach

Bardziej szczegółowo

Inga Dębczyńska Paulina Bukowińska

Inga Dębczyńska Paulina Bukowińska OPCJE NA WIG20 Inga Dębczyńska Paulina Bukowińska Informacje ogólne o opcjach Terminologia Opcja KUPNA (CALL) - prawo zakupu po określonej cenie Opcja SPRZEDAŻY (PUT) - prawo sprzedaży po określonej cenie

Bardziej szczegółowo

Wyciąg z Zarządzeń Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. według stanu na dzień 01 lipca 2015 roku (zarządzenia dotyczące obrotu derywatami)

Wyciąg z Zarządzeń Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. według stanu na dzień 01 lipca 2015 roku (zarządzenia dotyczące obrotu derywatami) Wyciąg z Zarządzeń Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. według stanu na dzień 01 lipca 2015 roku (zarządzenia dotyczące obrotu derywatami) Zarządzenie nr 3 Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. z dnia 26

Bardziej szczegółowo

Wyciąg z Zarządzeń Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. według stanu na dzień 03 stycznia 2017 roku (zarządzenia dotyczące obrotu derywatami)

Wyciąg z Zarządzeń Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. według stanu na dzień 03 stycznia 2017 roku (zarządzenia dotyczące obrotu derywatami) Wyciąg z Zarządzeń Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. według stanu na dzień 03 stycznia 2017 roku (zarządzenia dotyczące obrotu derywatami) Zarządzenie nr 1 Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. z dnia

Bardziej szczegółowo

Wyciąg z Zarządzeń Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. według stanu na dzień 27 września 2016 roku (zarządzenia dotyczące obrotu derywatami)

Wyciąg z Zarządzeń Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. według stanu na dzień 27 września 2016 roku (zarządzenia dotyczące obrotu derywatami) Wyciąg z Zarządzeń Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. według stanu na dzień 27 września 2016 roku (zarządzenia dotyczące obrotu derywatami) Zarządzenie nr 5 Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. z dnia

Bardziej szczegółowo

mgr Katarzyna Niewińska; Wydział Zarządzania UW Ćwiczenia 7

mgr Katarzyna Niewińska; Wydział Zarządzania UW Ćwiczenia 7 Ćwiczenia 7 Historia instrumentów pochodnych Instrumenty pochodne powstały w celu zabezpieczenia podmiotów gospodarczych przed ryzykiem zmiany cen towarów. Transakcje na pniu Następnie ryzykiem rynkowym:

Bardziej szczegółowo

Opcje Giełdowe. Filip Duszczyk Dział Rynku Terminowego GPW

Opcje Giełdowe. Filip Duszczyk Dział Rynku Terminowego GPW Opcje Giełdowe Filip Duszczyk Dział Rynku Terminowego GPW Warszawa, 7 maja 2014 Czym są opcje indeksowe (1) Kupno opcji Koszt nabycia Zysk Strata Prawo, lecz nie obligacja, do kupna lub sprzedaży instrumentu

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Wydział Ekonomii, Zarządzania i Turystyki Katedra Ekonometrii i Informatyki

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Wydział Ekonomii, Zarządzania i Turystyki Katedra Ekonometrii i Informatyki Wydział Ekonomii, Zarządzania i Turystyki Katedra Ekonometrii i Informatyki http://keii.ue.wroc.pl Analiza ryzyka transakcji wykład ćwiczenia Literatura Literatura podstawowa: 1. Kaczmarek T. (2005), Ryzyko

Bardziej szczegółowo

Opcja jest to prawo przysługujące nabywcy opcji wobec jej wystawcy do:

Opcja jest to prawo przysługujące nabywcy opcji wobec jej wystawcy do: Jesteś tu: Bossa.pl Opcje na WIG20 - wprowadzenie Opcja jest to prawo przysługujące nabywcy opcji wobec jej wystawcy do: żądania w ustalonym terminie dostawy instrumentu bazowego po określonej cenie wykonania

Bardziej szczegółowo

OPCJE W to też możesz inwestować na giełdzie

OPCJE W to też możesz inwestować na giełdzie OPCJE NA WIG 20 W to też możesz inwestować na giełdzie GIEŁDAPAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH WARSZAWIE OPCJE NA WIG 20 Opcje na WIG20 to popularny instrument, którego obrót systematycznie rośnie. Opcje dają ogromne

Bardziej szczegółowo

Rynek instrumentów pochodnych w styczniu 2013 r.

Rynek instrumentów pochodnych w styczniu 2013 r. Warszawa, 6 lutego 2013 Rynek instrumentów pochodnych w styczniu 2013 r. Komunikat Prasowy W styczniu 2013 roku wolumen obrotu wszystkimi instrumentami pochodnymi wyniósł 929,9 tys. sztuk wobec 878,2 tys.

Bardziej szczegółowo

ABC opcji giełdowych. Krzysztof Mejszutowicz Dział Rynku Terminowego GPW

ABC opcji giełdowych. Krzysztof Mejszutowicz Dział Rynku Terminowego GPW ABC opcji giełdowych Krzysztof Mejszutowicz Dział Rynku Terminowego GPW Warszawa, kwiecień 2015 Czym są opcje indeksowe (1) Kupno opcji Koszt nabycia Zysk Strata Możliwość inwestowania na wzrost i spadek

Bardziej szczegółowo

Kontrakty Terminowe na indeks IRDN24. materiał informacyjny

Kontrakty Terminowe na indeks IRDN24. materiał informacyjny Kontrakty Terminowe na indeks IRDN24 materiał informacyjny 1 Kontrakty typu FUTURES Ogólne informacje: Notowane kontrakty: kontrakty terminowe na indeks IRDN24 Wykonanie kontraktu poprzez rozliczenie pieniężne

Bardziej szczegółowo

WARRANTY OPCYJNE. W to też możesz inwestować na giełdzie GIEŁDAPAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH WARSZAWIE

WARRANTY OPCYJNE. W to też możesz inwestować na giełdzie GIEŁDAPAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH WARSZAWIE WARRANTY OPCYJNE W to też możesz inwestować na giełdzie GIEŁDAPAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH WARSZAWIE WARRANTY OPCYJNE Warranty opcyjne (dalej: warranty) są papierami wartościowymi emitowanymi przez instytucje

Bardziej szczegółowo

Forward kontrakt terminowy o charakterze rzeczywistym (z dostawą instrumentu bazowego).

Forward kontrakt terminowy o charakterze rzeczywistym (z dostawą instrumentu bazowego). Kontrakt terminowy (z ang. futures contract) to umowa pomiędzy dwiema stronami, z których jedna zobowiązuje się do kupna, a druga do sprzedaży, w określonym terminie w przyszłości (w tzw. dniu wygaśnięcia)

Bardziej szczegółowo

Kontrakty terminowe. na koniec roku 3276 kontraktów i była o 68% wyższa niż na zakończenie 2010 r.

Kontrakty terminowe. na koniec roku 3276 kontraktów i była o 68% wyższa niż na zakończenie 2010 r. Rocznik Giełdowy 2012 algorytmu kalkulacji kursu rozliczeniowego oraz dni wykonania jednostek. Giełda uruchomiła serwis internetowy dedykowany rynkowi instrumentów pochodnych. Serwis dostępny jest pod

Bardziej szczegółowo

R NKI K I F I F N N NSOW OPCJE

R NKI K I F I F N N NSOW OPCJE RYNKI FINANSOWE OPCJE Wymagania dotyczące opcji Standard opcji Interpretacja nazw Sposoby ustalania ostatecznej ceny rozliczeniowej dla opcji na GPW OPCJE - definicja Kontrakt finansowy, w którym kupujący

Bardziej szczegółowo

Strategie inwestowania w opcje. Filip Duszczyk Dział Rynku Terminowego

Strategie inwestowania w opcje. Filip Duszczyk Dział Rynku Terminowego Strategie inwestowania w opcje Filip Duszczyk Dział Rynku Terminowego Agenda: Opcje giełdowe Zabezpieczenie portfela Spekulacja Strategie opcyjne 2 Opcje giełdowe 3 Co to jest opcja? OPCJA JAK POLISA Zabezpieczenie

Bardziej szczegółowo

ANALIZA OPCJI ANALIZA OPCJI - WYCENA. Krzysztof Jajuga Katedra Inwestycji Finansowych i Zarządzania Ryzykiem Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

ANALIZA OPCJI ANALIZA OPCJI - WYCENA. Krzysztof Jajuga Katedra Inwestycji Finansowych i Zarządzania Ryzykiem Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Krzysztof Jajuga Katedra Inwestycji Finansowych i Zarządzania Ryzykiem Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Podstawowe pojęcia Opcja: in-the-money (ITM call: wartość instrumentu podstawowego > cena wykonania

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zmianach statutu KBC OMEGA Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 13 czerwca 2014 r.

Ogłoszenie o zmianach statutu KBC OMEGA Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 13 czerwca 2014 r. Ogłoszenie o zmianach statutu KBC OMEGA Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 13 czerwca 2014 r. KBC Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. działające jako organ KBC OMEGA Funduszu Inwestycyjnego

Bardziej szczegółowo

Forward Rate Agreement

Forward Rate Agreement Forward Rate Agreement Nowoczesne rynki finansowe oferują wiele instrumentów pochodnych. Należą do nich: opcje i warranty, kontrakty futures i forward, kontrakty FRA (Forward Rate Agreement) oraz swapy.

Bardziej szczegółowo

JEŚLI NIE AKCJE I OBLIGACJE TO CO?? INSTRUMENTY POCHODNE OD PODSTAW (GPW)

JEŚLI NIE AKCJE I OBLIGACJE TO CO?? INSTRUMENTY POCHODNE OD PODSTAW (GPW) JEŚLI NIE AKCJE I OBLIGACJE TO CO?? INSTRUMENTY POCHODNE OD PODSTAW (GPW) -opcje -kontrakty terminowe Kraków, 2014 Dom Maklerski BDM SA prowadzi przedsiębiorstwo maklerskie na podstawie zezwolenia Komisji

Bardziej szczegółowo

Podstawy inwestowania

Podstawy inwestowania KOŁO NAUKOWE ZARZĄDZANIA FINANSAMI Opcje na GPW Podstawy inwestowania Wojciech Gudaszewski,, Wojciech Wasilewski (KN MANAGER) Tadeusz Gudaszewski (BM BPHPBK) Prezentacja dla BM BPHPBK Prezentacja dla BM

Bardziej szczegółowo

Instrumenty rynku akcji

Instrumenty rynku akcji Instrumenty rynku akcji Rynek akcji w relacji do PK Źródło: ank Światowy: Kapitalizacja w relacji do PK nna Chmielewska, SGH, 2016 1 Inwestorzy indywidualni na GPW Ok 13% obrotu na rynku podstawowym (w

Bardziej szczegółowo

Krzysztof Jajuga. Instrumenty pochodne. Anatomia sukcesu. Instytucje i zasady funkcjonowania rynku kapitałowego

Krzysztof Jajuga. Instrumenty pochodne. Anatomia sukcesu. Instytucje i zasady funkcjonowania rynku kapitałowego Krzysztof Jajuga Instrumenty pochodne Anatomia sukcesu P Instytucje i zasady funkcjonowania rynku kapitałowego ANATOMIA SUKCESU INSTYTUCJE I ZASADY FUNKCJONOWANIA RYNKU KAPITAŁOWEGO prof. dr hab. Krzysztof

Bardziej szczegółowo

OPCJE MIESIĘCZNE NA INDEKS WIG20

OPCJE MIESIĘCZNE NA INDEKS WIG20 OPCJE MIESIĘCZNE NA INDEKS WIG20 1 TROCHĘ HISTORII 1973 Fisher Black i Myron Scholes opracowują precyzyjną metodę obliczania wartości opcji słynny MODEL BLACK/SCHOLES 2 TROCHĘ HISTORII 26 kwietnia 1973

Bardziej szczegółowo

INSTRUMENTY ZARZĄDZANIA RYZYKIEM NOTOWANE NA WARSZAWSKIEJ GIEŁDZIE PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH. Streszczenie

INSTRUMENTY ZARZĄDZANIA RYZYKIEM NOTOWANE NA WARSZAWSKIEJ GIEŁDZIE PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH. Streszczenie Karol Klimczak Studenckie Koło Naukowe Stosunków Międzynarodowych TIAL przy Katedrze Stosunków Międzynarodowych Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego Uniwersytetu Łódzkiego INSTRUMENTY ZARZĄDZANIA RYZYKIEM

Bardziej szczegółowo

Rynek instrumentów pochodnych w listopadzie 2011 r. INFORMACJA PRASOWA

Rynek instrumentów pochodnych w listopadzie 2011 r. INFORMACJA PRASOWA Warszawa, 5 grudnia 2011 r. Rynek instrumentów pochodnych w listopadzie 2011 r. INFORMACJA PRASOWA W listopadzie 2011 roku wolumen obrotu wszystkimi instrumentami pochodnymi wyniósł 1,27 mln sztuk, wobec

Bardziej szczegółowo

Krzysztof Mejszutowicz. Podstawy inwestowania w kontrakty terminowe i opcje

Krzysztof Mejszutowicz. Podstawy inwestowania w kontrakty terminowe i opcje Krzysztof Mejszutowicz Podstawy inwestowania w kontrakty terminowe i opcje Wydawca: Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA ul. Książęca 4, 00-498 Warszawa tel. (022) 628 32 32 fax (022) 537 77 90

Bardziej szczegółowo

Krzysztof Mejszutowicz P R Z E W O D N I K D L A P O C Z Ą T K U J Ą C Y C H INWESTORÓW

Krzysztof Mejszutowicz P R Z E W O D N I K D L A P O C Z Ą T K U J Ą C Y C H INWESTORÓW Krzysztof Mejszutowicz P R Z E W O D N I K D L A P O C Z Ą T K U J Ą C Y C H INWESTORÓW Wydawca: Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA ul. Książęca 4, 00-498 Warszawa tel. 22 628 32 32 fax 22 537

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenia ZPI. Katarzyna Niewińska, ćwiczenia do wykładu Zarządzanie portfelem inwestycyjnym 1

Ćwiczenia ZPI. Katarzyna Niewińska, ćwiczenia do wykładu Zarządzanie portfelem inwestycyjnym 1 Ćwiczenia ZPI 1 Zysk/strata Zysk 1 3,89 4,19 4,33 Cena spot np. EURPLN Strata 1 Zysk/Strata nabywcy = Cena Spot Cena wykonania 2 Zysk/strata Zysk 1 Strata 1 3,89 4,19 4,33 Cena spot np. EURPLN Zysk/Strata

Bardziej szczegółowo

System finansowy gospodarki

System finansowy gospodarki System finansowy gospodarki Zajęcia nr 10 Pośrednicy finansowi, instrumenty pochodne Rodzaje rynków finansowych (hybrydowe kryterium podziału: przedmiot obrotu oraz zapadalność instrumentu) Rynki walutowe:

Bardziej szczegółowo

Wyciąg z Zarządzeń Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. według stanu na dzień 24 listopada 2015 roku

Wyciąg z Zarządzeń Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. według stanu na dzień 24 listopada 2015 roku Wyciąg z Zarządzeń Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. według stanu na dzień 24 listopada 2015 roku (zarządzenia dotyczące obrotu derywatami na rachunkach derywatów intraday) Zarządzenie nr 1 Dyrektora

Bardziej szczegółowo

Krzysztof Mejszutowicz P R Z E W O D N I K D L A P O C Z Ą T K U J Ą C Y C H INWESTORÓW

Krzysztof Mejszutowicz P R Z E W O D N I K D L A P O C Z Ą T K U J Ą C Y C H INWESTORÓW Krzysztof Mejszutowicz P R Z E W O D N I K D L A P O C Z Ą T K U J Ą C Y C H INWESTORÓW Wydawca: Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA ul. Książęca 4, 00-498 Warszawa tel. 22 628 32 32 fax 22 537

Bardziej szczegółowo

www.skninwestor.com skninwestor@skninwestor.com

www.skninwestor.com skninwestor@skninwestor.com www.skninwestor.com skninwestor@skninwestor.com Homo Economicus V Spotkanie III Instrumenty Pochodne Nie ma głupich pytań, są tylko głupie odpowiedzi Kto pyta nie błądzi Agenda Istota rynku instrumentów

Bardziej szczegółowo

Wyciąg z Zarządzeń Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. według stanu na dzień 30 grudnia 2015 roku

Wyciąg z Zarządzeń Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. według stanu na dzień 30 grudnia 2015 roku Wyciąg z Zarządzeń Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. według stanu na dzień 30 grudnia 2015 roku (zarządzenia dotyczące obrotu derywatami na rachunkach derywatów intraday) Zarządzenie nr 4 Dyrektora

Bardziej szczegółowo

TYPY MODELOWYCH STRATEGII INWESTYCYJNYCH

TYPY MODELOWYCH STRATEGII INWESTYCYJNYCH ZAŁĄCZNIK NR 1 DO REGULAMINU TYPY MODELOWYCH STRATEGII INWESTYCYJNYCH W ramach Zarządzania, Towarzystwo oferuje następujące Modelowe Strategie Inwestycyjne: 1. Strategia Obligacji: Cel inwestycyjny: celem

Bardziej szczegółowo

Krzysztof Mejszutowicz P R Z E W O D N I K D L A P O C Z Ą T K U J Ą C Y C H INWESTORÓW

Krzysztof Mejszutowicz P R Z E W O D N I K D L A P O C Z Ą T K U J Ą C Y C H INWESTORÓW Krzysztof Mejszutowicz P R Z E W O D N I K D L A P O C Z Ą T K U J Ą C Y C H INWESTORÓW Wydawca: Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA ul. Książęca 4, 00-498 Warszawa tel. 22 628 32 32 fax 22 537

Bardziej szczegółowo

Metodologia wyznaczania greckich współczynników dla opcji na WIG20

Metodologia wyznaczania greckich współczynników dla opcji na WIG20 Metodologia wyznaczania greckich współczynników dla opcji na WIG20 (1) Dane wejściowe. Greckie współczynniki kalkulowane są po zamknięciu sesji na podstawie następujących danych: S wartość indeksu WIG20

Bardziej szczegółowo

Organizacja obrotu giełdowego

Organizacja obrotu giełdowego Organizacja obrotu giełdowego Notowania na warszawskiej giełdzie prowadzone są w systemie obrotu WARSET. System WARSET zapewnia pełną automatyzację przekazywania zleceń i zawierania transakcji, sprawny

Bardziej szczegółowo

Wyróżniamy trzy rodzaje kontraktów terminowych: Forwards Futures Opcje

Wyróżniamy trzy rodzaje kontraktów terminowych: Forwards Futures Opcje Echo ćwiczeń... Transakcje terminowe (kontrakty terminowe) Transakcja terminowa polega na zawarciu umowy zobowiązującej sprzedającego do dostarczenia określonego co do ilości i jakości dobra, będącego

Bardziej szczegółowo

Pożyczki papierów i krótka sprzedaż w działalności inwestycyjnej

Pożyczki papierów i krótka sprzedaż w działalności inwestycyjnej Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Pożyczki papierów i krótka sprzedaż w działalności inwestycyjnej Krzysztof Mejszutowicz Dział Instrumentów Finansowych Dlaczego krótka sprzedaż jest niezbędna

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka i wycena kontraktów terminowych forward

Charakterystyka i wycena kontraktów terminowych forward Charakterystyka i wycena kontraktów terminowych forward Profil wypłaty forward Profil wypłaty dla pozycji długiej w kontrakcie terminowym Long position Zysk/strata Cena spot Profil wypłaty dla pozycji

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zmianach w treści statutu PKO GLOBALNEJ MAKROEKONOMII fundusz inwestycyjny zamknięty (nr 9/2013)

Ogłoszenie o zmianach w treści statutu PKO GLOBALNEJ MAKROEKONOMII fundusz inwestycyjny zamknięty (nr 9/2013) Warszawa, dnia 13 czerwca 2013 roku Ogłoszenie o zmianach w treści statutu PKO GLOBALNEJ MAKROEKONOMII fundusz inwestycyjny zamknięty (nr 9/2013) 1. w artykule 3 ust. 7 otrzymuje następujące brzmienie:

Bardziej szczegółowo

Rynek instrumentów pochodnych w kwietniu 2012 r.

Rynek instrumentów pochodnych w kwietniu 2012 r. Warszawa, 9 maja 2012 r. Rynek instrumentów pochodnych w kwietniu 2012 r. INFORMACJA PRASOWA W kwietniu wolumen obrotu wszystkimi instrumentami pochodnymi wyniósł 793 tys. sztuk. Liczba otwartych pozycji

Bardziej szczegółowo

INSTRUMENTY I ZASADY OBROTU PREZENTACJA -1-

INSTRUMENTY I ZASADY OBROTU PREZENTACJA -1- INSTRUMENTY I ZASADY OBROTU PREZENTACJA -1- PATRONI, SPONSORZY, PARTNERZY: -2- FUTURES NA WIBOR STANDARD KONTRAKTÓW 1M WIBOR 3M WIBOR 6M WIBOR Nominał 3.000.000 PLN 1.000.000 PLN 1.000.000 PLN Kwotowanie

Bardziej szczegółowo

WARUNKI OBROTU DLA KONTRAKTÓW TERMINOWYCH NA AKCJE SPÓŁEK:

WARUNKI OBROTU DLA KONTRAKTÓW TERMINOWYCH NA AKCJE SPÓŁEK: WARUNKI OBROTU DLA KONTRAKTÓW TERMINOWYCH NA AKCJE SPÓŁEK: AGORA S.A., BANK BPH S.A., BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A., BRE BANK S.A., KGHM POLSKA MIEDŹ S.A., NETIA S.A., PROKOM SOFTWARE S.A. Komisja Papierów

Bardziej szczegółowo

I PODSTAWY...15. 1. Rodzaje inwestycji finansowych...17. 2. Dostęp do informacji... 25. 3. Pierwsze kroki... 37

I PODSTAWY...15. 1. Rodzaje inwestycji finansowych...17. 2. Dostęp do informacji... 25. 3. Pierwsze kroki... 37 Spis treści Wstęp... 11 Euforia... 11 Panika...13 Wnioski...14 I PODSTAWY...15 1. Rodzaje inwestycji finansowych...17 Możliwości inwestowania...17 Parametry inwestycji... 20 Inne czynniki decydujące o

Bardziej szczegółowo

Kontrakty terminowe i forex SPIS TREŚCI

Kontrakty terminowe i forex SPIS TREŚCI Kontrakty terminowe i forex Grzegorz Zalewski SPIS TREŚCI Część I Teoria Rozdział pierwszy: Zasady działania rynków terminowych Otwieranie i zamykanie pozycji Pozycje długie i krótkie Równanie do rynku

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zmianach w treści statutu PKO Obligacji Korporacyjnych fundusz inwestycyjny zamknięty (nr 5/2013)

Ogłoszenie o zmianach w treści statutu PKO Obligacji Korporacyjnych fundusz inwestycyjny zamknięty (nr 5/2013) Warszawa, dnia 24 kwietnia 2013 roku Ogłoszenie o zmianach w treści statutu PKO Obligacji Korporacyjnych fundusz inwestycyjny zamknięty (nr 5/2013) 1. - w artykule 3 pkt 6 otrzymuje następujące brzmienie:

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANACH PROSPEKTU INFORMACYJNEGO COMMERCIAL UNION SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY, z dnia 14 stycznia 2009 r.

OGŁOSZENIE O ZMIANACH PROSPEKTU INFORMACYJNEGO COMMERCIAL UNION SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY, z dnia 14 stycznia 2009 r. OGŁOSZENIE O ZMIANACH PROSPEKTU INFORMACYJNEGO COMMERCIAL UNION SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY, z dnia 14 stycznia 2009 r. Na podstawie 28 ust. 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 listopada

Bardziej szczegółowo

Propozycja systemu rozliczeń dla rynku gazu w Polsce

Propozycja systemu rozliczeń dla rynku gazu w Polsce Propozycja systemu rozliczeń dla rynku gazu w Polsce 07.02. 2012 Warszawa Członkostwo w GIR Członkami Izby mogą być wyłącznie: Spółki prowadzące Giełdy, Towarowe domy maklerskie, Domy maklerskie, inne

Bardziej szczegółowo

Akademia Młodego Ekonomisty

Akademia Młodego Ekonomisty Akademia Młodego Ekonomisty Strategie inwestycyjne na rynku kapitałowym Inwestowanie na rynku dr Piotr Stobiecki Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu 13 października 2011 r. PLAN WYKŁADU I. Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Kontrakty terminowe na WIG20 - optymalne wykorzystanie dużego mnożnika PAWEŁ SZCZEPANIK SZKOLENIA Z INWESTYCJI GIEŁDOWYCH

Kontrakty terminowe na WIG20 - optymalne wykorzystanie dużego mnożnika PAWEŁ SZCZEPANIK SZKOLENIA Z INWESTYCJI GIEŁDOWYCH Kontrakty terminowe na WIG20 - optymalne wykorzystanie dużego mnożnika PAWEŁ SZCZEPANIK SZKOLENIA Z INWESTYCJI GIEŁDOWYCH Charakterystyka kontraktu Co wchodzi w skład charakterystyki każdego kontraktu?

Bardziej szczegółowo

GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH

GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A. KONTRAKTY TERMINOWE NA INDEKS WIG20 Z MNOŻNIKIEM 20 ZŁ -1- Zmiany w kontraktach terminowych na WIG20 W dniu 23 września 2013 r. GPW wprowadziła do obrotu

Bardziej szczegółowo

Kontrakty futures i forward.

Kontrakty futures i forward. Kontrakty futures i forward. I. Charakterystyka kontraktów futures i forward. Kontrakty futures i forward są to umowy kupna lub sprzedaży określonych instrumentów bazowych w określonym czasie w przyszłości

Bardziej szczegółowo

Greckie współczynniki kalkulowane są po zamknięciu sesji na podstawie następujących danych:

Greckie współczynniki kalkulowane są po zamknięciu sesji na podstawie następujących danych: Metodologia wyznaczania greckich współczynników. (1) Dane wejściowe. Greckie współczynniki kalkulowane są po zamknięciu sesji na podstawie następujących danych: S wartość zamknięcia indeksu WIG20 (pkt),

Bardziej szczegółowo

Adam Łaganowski. Instrumenty pochodne. Przewodnik dla inwestorów

Adam Łaganowski. Instrumenty pochodne. Przewodnik dla inwestorów Adam Łaganowski Instrumenty pochodne Przewodnik dla inwestorów Wydawca: Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA ul. Książęca 4, 00-498 Warszawa www.gpw.pl tel. (22) 628 32 32 fax. (22) 537 77 90 Autor

Bardziej szczegółowo

Model wyceny aktywów kapitałowych. Katarzyna Niewińska, ćwiczenia do wykładu Zarządzanie portfelem inwestycyjnym 1

Model wyceny aktywów kapitałowych. Katarzyna Niewińska, ćwiczenia do wykładu Zarządzanie portfelem inwestycyjnym 1 Model wyceny aktywów kapitałowych 1 Model wyceny aktywów kapitałowych Najczęściej stosowana metoda zakłada wykorzystanie danych historycznych do wskazania korelacji między stopa zwrotu z danej inwestycji

Bardziej szczegółowo

WARUNKI OBROTU DLA PROGRAMU KONTRAKTÓW TERMINOWYCH NA KURS USD. Oświadczenie Komisji Papierów Wartościowych i Giełd 1

WARUNKI OBROTU DLA PROGRAMU KONTRAKTÓW TERMINOWYCH NA KURS USD. Oświadczenie Komisji Papierów Wartościowych i Giełd 1 WARUNKI OBROTU DLA PROGRAMU KONTRAKTÓW TERMINOWYCH NA KURS USD Oświadczenie Komisji Papierów Wartościowych i Giełd 1 Komisja Papierów Wartościowych i Giełd nie ponosi odpowiedzialności z tytułu ryzyka

Bardziej szczegółowo

Futures na WIG20 z mnożnikiem

Futures na WIG20 z mnożnikiem Futures na WIG20 z mnożnikiem 20 www.sig.edu.pl 1 Pozycja długa - long Inwestor dokonał ZAKUPU kontraktu FW20U1320 na indeks WIG20 w chwili, gdy kurs tego kontraktu wynosił 2.479 punktów. Otworzył pozycję

Bardziej szczegółowo

X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. ArbitraŜ z wykorzystaniem kontraktów terminowych FW20 oraz PLNCASH

X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. ArbitraŜ z wykorzystaniem kontraktów terminowych FW20 oraz PLNCASH X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. ArbitraŜ z wykorzystaniem kontraktów terminowych FW20 oraz PLNCASH Tomasz Uściński, XTB Wall Street, Zakopane 2007 1 ArbitraŜ MoŜliwość osiągania zysków bez ryzyka z

Bardziej szczegółowo

Anatomia Sukcesu Instytucje i zasady funkcjonowania rynku kapitałowego. Komisja Nadzoru Finansowego. Krzysztof Jajuga. Akcje i instrumenty pochodne

Anatomia Sukcesu Instytucje i zasady funkcjonowania rynku kapitałowego. Komisja Nadzoru Finansowego. Krzysztof Jajuga. Akcje i instrumenty pochodne Anatomia Sukcesu Instytucje i zasady funkcjonowania rynku kapitałowego Komisja Nadzoru Finansowego Krzysztof Jajuga Akcje i instrumenty pochodne Anatomia sukcesu Instytucje i zasady funkcjonowania rynku

Bardziej szczegółowo

ING Turbo w praktyce. Twoje okno na globalne rynki akcji, surowców i walut. Bartosz Sańpruch, Nowe Usługi S.A.

ING Turbo w praktyce. Twoje okno na globalne rynki akcji, surowców i walut. Bartosz Sańpruch, Nowe Usługi S.A. ING Turbo w praktyce Twoje okno na globalne rynki akcji, surowców i walut Bartosz Sańpruch, Nowe Usługi S.A. Agenda Czym jest ING Turbo? Dostępne instrumenty bazowe Budowa certyfikatów Koszty i ryzyko

Bardziej szczegółowo

Spis treści: Wstęp. ROZDZIAŁ 1. Istota i funkcje systemu finansowego Adam Dmowski

Spis treści: Wstęp. ROZDZIAŁ 1. Istota i funkcje systemu finansowego Adam Dmowski Rynki finansowe., Książka stanowi kontynuację rozważań nad problematyką zawartą we wcześniejszych publikacjach autorów: Podstawy finansów i bankowości oraz Finanse i bankowość wydanych odpowiednio w 2005

Bardziej szczegółowo

Instrumenty pochodne w mbanku

Instrumenty pochodne w mbanku Instrumenty pochodne w mbanku Instrumenty pochodne informacje podstawowe..2-5 Kontrakty terminowe jak to działa?...6-10 Kontrakty terminowe notowanie na GPW 11-15 Kontrakty terminowe rozliczenia w KDPW..16-28

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 6 września 2010 r. Nr 6

Warszawa, dnia 6 września 2010 r. Nr 6 DZIENNIK URZĘDOWY KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO Warszawa, dnia 6 września 2010 r. Nr 6 TREŚĆ: Poz.: KOMUNIKATY KOMISJI EGZAMINACYJNEJ DLA AGENTÓW FIRM INWESTYCYJNYCH: 27 Komunikat Nr 20 Komisji Egzaminacyjnej

Bardziej szczegółowo

BPH FUNDUSZ INWESTYCYJNY MIESZANY PRO LOKATA

BPH FUNDUSZ INWESTYCYJNY MIESZANY PRO LOKATA BPH FUNDUSZ INWESTYCYJNY MIESZANY PRO LOKATA Niniejsze sprawozdanie finansowe zostało sporządzone na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz.U. z 2002 roku, Nr 76, poz.

Bardziej szczegółowo

Wycena equity derivatives notowanych na GPW w obliczu wysokiego ryzyka dywidendy

Wycena equity derivatives notowanych na GPW w obliczu wysokiego ryzyka dywidendy Instrumenty pochodne 2014 Wycena equity derivatives notowanych na GPW w obliczu wysokiego ryzyka dywidendy Jerzy Dzieża, WMS, AGH Kraków 28 maja 2014 (Instrumenty pochodne 2014 ) Wycena equity derivatives

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE Z DNIA 05 lipca 2016 r. O ZMIANIE STATUTU UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO

OGŁOSZENIE Z DNIA 05 lipca 2016 r. O ZMIANIE STATUTU UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO OGŁOSZENIE Z DNIA 05 lipca 2016 r. O ZMIANIE STATUTU UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Niniejszym, Union Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza o zmianie

Bardziej szczegółowo

Opcje. Dr hab Renata Karkowska; Wydział Zarządzania UW

Opcje. Dr hab Renata Karkowska; Wydział Zarządzania UW Opcje 1 Opcje Narysuj: Profil wypłaty dla nabywcy opcji kupna. Profil wypłaty dla nabywcy opcji sprzedaży. Profil wypłaty dla wystawcy opcji kupna. Profil wypłaty dla wystawcy opcji sprzedaży. 2 Przykład

Bardziej szczegółowo

Pips, punkt, spread, kursy bid i ask

Pips, punkt, spread, kursy bid i ask Jesteś tu: Bossafx.pl» Edukacja» Wprowadzenie» Pips, spread, lot Pips, punkt, spread, kursy bid i ask Popularny wśród traderów punkt to nic innego jak przyjęty na rynku standard minimalnego kroku ceny.

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zmianach statutu KBC BETA Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego z dnia 27 lutego 2015 r.

Ogłoszenie o zmianach statutu KBC BETA Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego z dnia 27 lutego 2015 r. Ogłoszenie o zmianach statutu KBC BETA Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego z dnia 27 lutego 2015 r. KBC Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. działające jako organ KBC BETA Specjalistycznego

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenia ZPI. Katarzyna Niewińska, ćwiczenia do wykładu Zarządzanie portfelem inwestycyjnym 1

Ćwiczenia ZPI. Katarzyna Niewińska, ćwiczenia do wykładu Zarządzanie portfelem inwestycyjnym 1 Ćwiczenia ZPI 1 Kupno opcji Profil wypłaty dla nabywcy opcji kupna. Z/S Kurs wykonania Opcji (X) Premia (P) Punkt opłacalności X + P WIG20 2 Kupno opcji Profil wypłaty dla nabywcy opcji sprzedaży. Z/S

Bardziej szczegółowo

Walutowe kontrakty terminowe notowane na GPW. Warszawa, 16 listopada 2016 r.

Walutowe kontrakty terminowe notowane na GPW. Warszawa, 16 listopada 2016 r. Walutowe kontrakty terminowe notowane na GPW Warszawa, 16 listopada 2016 r. Inwestorzy indywidualni Inwestorzy indywidualni Instytucje finansowe Instytucje finansowe RYNEK WALUTOWY Rynek walutowy (FX)

Bardziej szczegółowo

Rynki i Instrumenty Finansowe. Warszawa, 30 listopada 2011 r.

Rynki i Instrumenty Finansowe. Warszawa, 30 listopada 2011 r. Rynki i Instrumenty Finansowe Warszawa, 30 listopada 2011 r. Rynek Finansowy Rynek Finansowy, Rynek Kapitałowy RYNEK FINANSOWY RYNEK KAPITAŁOWY RYNEK INSTRUMENTÓW POCHODNYCH RYNEK PIENIĘŻNY 3 Rynek Finansowy

Bardziej szczegółowo

NAJWAŻNIEJSZE CECHY OPCJI

NAJWAŻNIEJSZE CECHY OPCJI ABC opcji NAJWAŻNIEJSZE CECHY OPCJI Instrument pochodny, Asymetryczny profil wypłaty, Możliwość budowania portfeli o różnych profilach wypłaty, Dla nabywcy opcji z góry znana maksymalna strata, Nabywca

Bardziej szczegółowo

Opcje na akcje. Krzysztof Mejszutowicz Dyrektor Działu Rynku Terminowego GPW

Opcje na akcje. Krzysztof Mejszutowicz Dyrektor Działu Rynku Terminowego GPW Opcje na akcje. Krzysztof Mejszutowicz Dyrektor Działu Rynku Terminowego GPW Warszawa, 14 maja 2014 Czym są opcje indeksowe (1) Kupno opcji Koszt nabycia Zysk Strata Możliwość inwestowania na wzrost lub

Bardziej szczegółowo