ANDRZEJ STEFAN ŚLUZEK

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ANDRZEJ STEFAN ŚLUZEK"

Transkrypt

1 Abu Dhabi, 27 kwietnia 2014 AUTOREFERAT Dr hab. inż. ANDRZEJ STEFAN ŚLUZEK Associate Professor, Department of Electronic and Computer Engineering Khalifa University of Science Technology and Research Abu Dhabi, PO Box Zjednoczone Emiraty Arabskie Tel: Fax:

2 I. WSTĘP Stopien doktora habilitowanego nauk technicznych w zakresie Automatyki i Robotyki (Systemy Wizyjne) został mi nadany uchwałą Rady Wydziału Elektroniki (obecnie Elektroniki i Technik Informacyjnych) Politechniki Warszawskiej z dnia 16 października 1990 r. Tytuł rozprawy habilitacyjnej brzmiał Zastosowanie metod momentowych do identyfikacji obiektów w cyfrowych systemach wizyjnych, a jej recenzentem był prof.dr hab. Ryszard Tadeusiewicz. W dalszej części niniejszego autoreferatu umówione będą zatem wyłącznie osiągnięcia dotyczące okresu po uzyskaniu stopnia doktora habilitowanego (chyba, że z określonych przyczyn uwzględniony został okres wcześniejszy, co zawsze jest wyraźnie zaznaczone). Autoreferat podzielony jest na następujące części: II. III. IV. SKRÓCONY ŻYCIORYS ZAWODOWY; OSIĄGNIĘCIA NAUKOWE; KSZTAŁCENIE KADRY NAUKOWEJ; V. DZIAŁALNOŚĆ POPULARYZATORSKA, przy czym Część II (życiorys zawodowy obejmujący okres po uzyskaniu stopnia doktora habilitowanego) została włączona wyłącznie dla umożliwienia przedstawienia treści pozostałych części autoreferatu we własciwym kontekście. II. SKRÓCONY ŻYCIORYS ZAWODOWY (okres ) W momencie uzyskania stopnia doktora habilitowanego pracowałem na stanowisku adiunkta w Instytucie Automatyki Wydziału Elektroniki (obecnie Instytut Automatyki i Informatyki Stosowanej Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych) Politechniki Warszawskiej. W okresie pracy pracy w Instytucie Automatyki pełniłem przez jakiś funkcję seketarza Rady Wydziału Elektroniki. Odbyłem też, między czerwcem 1991 i kwietniem 1992, w ramach programu TEMPUS staż naukowy w School of Electrical and Electronic Engineering, University of Birmingham (Wielka Brytania) na stanowisku Research Fellow. W listopadzie 1992 rozpocząłem pracę w School of Applied Science (która wkrótce zmieniła nazwę na School of Computer Engineering) Nanyang Technological University (Singapur). Była to wówczas nowopowstała uczelnia (utworzona w roku 1991 na bazie istniejącego poprzednio Nanyang Technological Institute), która w szybkim tempie uzyskała światową renomę i od około roku 2005 systematycznie jest zaliczana do grupy najlepszych uczelni na świecie, zaś w zakresie informatyki i inżynierii komputerowej notowana jest często w pierwszej dwudziestce. Początkowo pracowałem na stanowisku Senior Lecturer (nazwą tą określano wówczas stanowisko równoważne pozycji Assistant Professor na innych uczelniach) zaś w styczniu 1999 uzyskałem awans na stanowisko Associate Professor. 2

3 W okresie pracy na NTU piastowałem równolegle inne stanowiska, zarówno w ramach tej samej uczelni, jak również w instytucjach zewnętrzych. Najważniejsze z tych stanowisk to: Zastępca dyrektora uczelnianego Robotics Research Centre (Nanyang Technological University) w okresie maj 1994 marzec DTSC Fellow (część etatu) w National University of Singapore (Temasek Defence Institute) w okresie październik 2001 czerwiec DTSC (Defence Technology and Systems Course) to podyplomowe studia organizowane przez National University of Singapore na zlecenie singapurskiego Ministry of Defence. Doradca komitetu naukowego Narodowego Laboratorium Robotyki przy Ho Chi Minh University of Technology (Wietnam) w okresie styczeń 2004 grudzień Profesor nadzwyczajny w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej (Warszawa), w tworzonym tam wówczas Instytucie Informatyki Społecznej (w okresie listopad 2005 sierpień 2007). Profesor nadzwyczajny na Wydziale Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Mikołaja Kopenika w okresie październik 2009 czerwiec 2011 (funkcja pełniona bez wynagrodzenia). Pracę na NTU zakończyłem w lipcu 2011 roku i w sierpniu 2011 objąłem stanowisko Associate Professor w Khalifa University of Science, Technology and Research (Department of Electrical ad Computer Engineering) w Abu Dhabi, Zjednoczone Emiraty Arabskie. Khalifa University jest nową uczelnią (założoną w roku 2007) zapewniającą elitarne warunki kształcenia dla najzdolniejszych kandydatów ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich oraz z zagranicy. Pracę na tej uczelni kontynuuję do chwili obecnej. III. OSIĄGNIĘCIA NAUKOWE III.1 OKRES (POLITECHNIKA WARSZAWSKA) W latach , tzn. w okresie pracy na Politechnice Warszawskiej, moja działalność naukowa ogniskowała się wokół trzech zagadnień. Po pierwsze, były to prace (kontynuacja prac z końca lat 1980-tych) nad projektowaniem i implementacją algorytmów dla inteligentnych sterowników robotów przemysłowych, w szczególności robotów IRp-6 i IRp-60 produkowanych przez Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów w Warszawie (PIAP) na licencji ASEA. Prace prowadzone były początkowo na zlecenie PIAP-u (implementacja algorytmów w sterownikach ich robotów), a następnie częściowo w ramach powołanej przez grupę pracowników Instytutu Automatyki P.W. spółki z ograniczoną odpowiedzialnością ROBBIT, a częściowo w ramach grantu Komitetu Badań Naukowych (kierownikiem był dr.inż. Cezary Zieliński). Wybrane publikacje związane z tymi pracami to: 3

4 - A. Śluzek, C. Zieliński, Kinematyczne aspekty sterowania robotami wyposażonymi w narzędzia osiowo-symetryczne. 3-cia Krajowa Konferencja Robotyki, Wrocław, 1990, pp A. Grodecki, U. Kręglewska, A. Śluzek, C. Zieliński, T. Zielińska, Koncepcja sterownika robotów przeznaczonego do celów badawczych. 3-cia Krajowa Konferencja Robotyki, Wrocław, 1990, pp A. Śluzek, C. Zieliński, W. Szynkiewicz, Model kinematyczny i generator trajektorii liniowej dla robota IRp-6. ROBBIT Spółka z o.o., Warszawa, C. Zieliński, A. Grodecki, U. Kręglewska, A. Śluzek, T. Zielińska, Sterownik robotów przeznaczony do celów badawczych. Instytut Automatyki P.W. (opracowanie dla KBN), Drugi temat mojej działalności naukowej w tym okresie był kontynuacją wyników przedstawionych w rozprawie habilitacyjnej i dotyczył wybranych zagadnień wizji komputerowej, przede wszystkim rozszerzenie poprzednich wyników na 3D systemy wizyjne i systemy działające w czasie rzeczywistym. Wybrane publikacje to: - A. Śluzek, Real-time Determining of Position and Orientation of Moving 3-D Objects. In: Time Varying Image Processing and Moving Object Recognition (ed. V. Capellini). Elsevier, 1990, pp A. Śluzek, Możliwości zastosowania zestawów kamera-dalmierz w układach wizyjnych robotyki. 3-cia Krajowa Konferencja Robotyki, Wrocław, 1990, pp (vol. 2). W roku 1992 otrzymałem z Komitetu Badań Naukowych grant na realizację projektu Trójwymiarowe systemy wizyjne robotyki, jednak ze względu na wyjazd do Singapuru zrealizowana została tylko pierwsza faza badań Trzecim ważnym kierunkiem był udział w zespole realizującym projekt badawczy (dotyczący nowej generacji układów cyfrowych do wyświetlania informacji obrazowej) na zlecenie OCÉ Holding B.V. (Holandia). Kierownikiem zespołu był dr inż. Krzysztof Amborski. Ze względu na komercyjny charakter badań, wyniki nie były publikowane. W ostatecznej fazie realizacji projektu nie wziąłem udziału z powodu wyjazdu do Singapuru pod koniec roku 1992, niemniej mój udział w pracach zespołu został doceniony i otrzymałem dwie Zespołowe Nagrody Rektora Politechniki Warszawskiej za osiągnięcia naukowe, w roku 1993 oraz w roku III.2 OKRES (NANYANG TECHNOLOGICAL UNIVERSITY, SINGAPUR) Po rozpoczęciu pracy w Nanyang Technological University, przez pierwszy rok (to jest do końca roku 1993) nie prowadziłem działalności naukowej ze względu na obowiązki administracyjne w pracach organizacyjnych na nowopowstałej uczelni. 4

5 Od roku 1994 zacząłem brać udział w badaniach nad systemami nawigacji dla autonomicznych pojazdów transportujących kontenery na terenie terminala portowego (projekt Development of a High Performance Outdoor Autonomous Navigation System realizowany na NTU dla Port of Singapore Authority i finansowany przez National Science and Technology Board, grant $1,400,000). W badaniach tych kierowalem pracą nad systemami wizji maszynowej do autonomicznej nawigacji. Wyniki projektu przekazane zostały do Port of Singapore Authority w roku 1997 (badania objęte były zakazem publikacji). Jednocześnie prowadziłem badania własne nad wybranymi algorytmami dla maszynowych systemów wizyjnych. Najbardziej znaczące publikacje to: - A. Śluzek Shape Identification Using New Moment-based Descriptors. 9 th Annual IEEE Int. Conf. TENCON 1994 (vol.1). Singapore, 1994, pp (vol. 1). - A. Śluzek Invariant Description of Digital Contours. 2nd Asian Conf. on Computer Vision ACCV 95. Singapore, 1995, pp (vol. 3). - A. Śluzek, Identification and Inspection of 2-D Objects Using New Moment-Based Shape Descriptors, Pattern Recognition Letters, vol. 16, 1995, pp A. Śluzek, Shape Analysis Using Occluding Rings. IEEE TENCON 1996 Conf. Digital Signal Processing Applications. Perth (Australia), 1996, pp A. Śluzek, Moment-Based Contour Segmentation Using Multiple Segmentation Primitives, Machine Graphics & Vision, vol 7, no. 1/2, 1998, pp A. Śluzek, Multi-level Contour Segmentation Using Multiple Segmentation Primitives. 14 th Int. Conf. on Pattern Recognition ICPR 98, Brisbane (Australia), 1998, pp Z chwilą powstania w maju 1994 na NTU uniwersyteckiego centrum badawczego robotyki (Robotics Research Centre), w którym objąłem funkcję zastępcy dyrektora, zacząłem angażować się przede wszystkim w projekty dotyczące zastosowań technik komputerowych w robotyce, a zwłaszcza w projekty zorientowane na rozwój systemów wizyjnych robotyki. Były to zarówno projekty finansowane z grantów Academic Research Fund (granty singapurskiego Ministerstwa Edukacji) oraz projekty finansowane przez partnerów przemysłowych. Najważniejsze z nich to (chronologicznie): Grant przyznany przez Philips Singapore (kwota $40,000) na opracowanie programowalnych metod testowania niezawodności i wytrzymałości żelazek z użyciem robota przemysłowego; Rola w grancie: współkierujący. Opublikowane wyniki (ze względu na przemysłowy charakter grantu ilość i zakres publikacji były ograniczone): - K.K. Tan, W. Boey, A. Śluzek, G. Seet, Robot Applications in Reliability Tests of Electric Irons. ROVPIA 96 Int. Conf. on Robotics, Vision and Parallel Proc. for Industrial Automation. Ipoh (Malaysia), 1996, pp

6 Academic Research Fund grant RG1/97 (kwota $190,000) Algorithms for Noncoordinated Robots Jointly Handling Objects; Rola w grancie: kierownik. Najważniejsze wyniki: Głównym osiągnięciem projektu było zrealizowanie systemu sterowania dwoma dowolnie umieszczonymi (i zmieniającymi swoje położenie) robotami przemysłowymi Asea IRb-6 przy użyciu przemysłowego komputera PC i uniwersalnego 12-kanałowego sterownika. Wybrane publikacje: - A. Śluzek, T. Xu. Coordination of 5 dof Robots Jointly Handling Oversized Objects. 6 th Conf. Robotics and Manufacturing. Banff (Canada), 1998, pp A. Śluzek, Rule-based Coordination Algorithm for Robots Handling Non-rigid Objects. ICARCV 98 5 th Int. Conf on Control, Automation, Robotics & Vision, Singapore, 1998, pp T. Xu, A. Śluzek, Coordination of Two Industrial Robots. SAS Research Link, no. 4/98, 1998, pp A. Śluzek, Algorithms for Non-Coordinated Robots Jointly Handling Objects, Technical Report RG1/97, Nanyang Technological University, Academic Research Fund grant RGM48/97 (kwota $154,275) Autonomous Cooperative Robots; Rola w grancie: kierownik. Najważniejsze wyniki: Prace w ramach projektu skoncentrowały się wokół wybranych aplikacji dla robotyki podwodnej (ze względu na możliwość uzyskania z przemysłu funduszy na kontynuację badań w zakresie robotyki podwodnej). Najważniejszym wynikiem było zbudowanie systemu śledzenia profilu obiektów za pomocą oświetlacza laserowego i dwukamerowego zestawu wizyjnego (np. śledzenie spawów w konstrukcjach podwodnych) umieszczego na manipulatorze robota mobilnego (np. autonomiczny robot podwodny monitorujący stan konstrukcji podwodnych). Zatrudniony w projekcie mgr inż. Witold Czajewski przedstawił uzyskane w ramach projektu wyniki jako pracę doktorską obronioną na Wydziale Elektrycznym Politechniki Warszawskiej. Wybrane publikacje: - W. Czajewski, A. Śluzek, Development of a Laser-Based Vision System for an Underwater Vehicle. ISIE 99 IEEE Int. Symposium on Industrial Electronics, Bled (Slovenia), 1999, pp

7 - W. Czajewski, A. Śluzek, A Laser-Based Vision System for Robotic Weld Seam Inspection. ICARCV 00 6 th Int. Conf on Control, Automation, Robotics & Vision, Singapore, W. Czajewski, A. Śluzek Laser-based Vision System for an Underwater Welding Robot, R 2 C Journal, Jan. 2000, pp A. Śluzek, A Local Algorithm for Contour Processing and Its Application to a Visual Inspection of Weld Seams. ASIAR nd Asian Symposium on Industrial Automation and Robotics, 2001, Bangkok, pp Projekt badawczy Development of Tools for Underwater Robotics finansowany przez British Gas Asia Pacific (kwota $500,000); Grant przyznano na rozwój narzędzi i metod dla robotyki podwodnej. W praktyce grant podzielony został na dwa niezależne zadania: (1) budowa prototypu semi-autonomicznego robota podwodnego i (2) teoria i zastosowania obrazowania bramkowanego w podwodnych systemach wizyjnych, w którego realizację byłem zaangażowany. Rola w grancie: kierownik zadania (obrazowanie bramkowane). Najważniejsze wyniki: W ramach kierowanego przeze mnie zadania zbudowane zostało eksperymentalne stanowisko do badań nad obrazowaniem bramkowanym (zainstalowany w laboratorium zbiornik wodny o rozmiarach 3x1x1m z zamontowanym laserem pulsacyjnym i elektronicznie bramkowaną kamerą minimalny czas bramkowania 10ns) oraz sformułowany i eksperymentalnie zweryfikowany model obrazowania bramkowanego bliskiego zasięgu. Zatrudniony w projekcie doktorant Tan Ching Seong obronił pracę doktorską The Backscattering Phenomena on Range-Gated Imaging in Short-Range Turbid Media. Wybrane publikacje: - C.S. Tan, G. Seet, A. Śluzek, Practical Quantitative Assessment of Imaging System in Turbid Water Using a Modified Fidelity Index,'' SPIE's 17th Annual AeroSense Symposium 2003, 2003, Orlando, pp A. Śluzek, P. Czapski, Image Enhancer for an Underwater LIDAR Imaging System,'' 3 rd Asian Conference on Industrial Automation and Robotics ACIAR'03, 2003, Bangkok, pp A. Śluzek, C.S. Tan, A Feasibility Study on a Novel Method of Visual Obstacle Detection, IEEE Int. Conf. on Image Processing ICIP 04, 2004, Singapore, pp A. Śluzek, C.S. Tan, Visual Detection of 3D Obstacles using Gated Images, 8 th Int. Conf. on Control, Automation, Robotics and Vision ICARCV 04, 2004, Kunming (China), pp

8 - A. Śluzek, H. Fujishima, C.S. Tan, Real-Time Digital Control in Gated Imaging, 5th EURASIP Conf. on Speech and Image Proc., Multimedia Comm. & Services, 2005, Smolenice, pp C.S. Tan, G. Seet, A. Śluzek, D.M. He, A Novel Application of Range Gated Underwater LIDAR Imaging System (ULIS) in Near Target Turbid Medium, Optics and Lasers in Engineering, vol. 43, no. 9, 2005, pp C.S. Tan, A. Śluzek, G. Seet, Model of Gated Imaging in Turbid Medium, Optical Engineering, vol. 44, no. 11, 2005, p A. Śluzek, C.S. Tan, Image Formation in Highly Turbid Media by Adaptive Fusion of Gated Images, Lecture Notes in Computer Science, vol.3708 (ACIVS 05), Springer Verlag, 2005, pp Academic Research Fund grant RG3/99 (kwota $34,275) New Algorithms for Contourbased Processing and Interpretation of images; Rola w grancie: kierownik. Najważniejsze wyniki: W projekcie powstały nowe algorytmy do analizy obrazów konturowych (w pewnym sensie projekt był zatem uzupełnieniem wymienionego powyżej grantu RG1/97) oraz sprzętowe implementacje tych algorytmów w układach FPGA. Wybrane publikacje: - A. Śluzek, A Local Algorithm for Real-time Junction Detection in Contour Images, Lecture Notes in Computer Science, vol.2124 (CAIP 01), Springer Verlag, 2001, pp A. Śluzek, K.O. Chiam, Contour Primitive Analysis Using Circular Boundaries, Int. Conf. on Computational Intelligence, Robotics and Autonomous Systems CIRAS 01, 2001, Singapore, pp K.O. Chiam, A. Śluzek, A Concise Local Algorithm for Contour Primitives Detection and Extraction, In: Advances in Signal Processing, Robotics and Communications (eds V.Kluev, N.Mastorakis) WSES Press, 2001, pp A. Śluzek, FPGA Implemented Algorithm for Detecting Line Junctions in Complex Contour Images. In: Recent Advances in Circuits, Systems and Signal Processing (eds N.Mastorakis, G.Antoniou), WSEAS Press, 2002, pp A. Śluzek, Specialized Detectors and Filters for Processing Contour Patterns in Gray-level Images, Int. Conf. on Computer Vision & Graphics ICCVG 02, 2002, Zakopane, pp (zaproszony wykład). - A. Śluzek, Moments in Contour Extraction: An Algorithm and its Implementation, 7 th Int. Conf. on Control, Automation, Robotic and Vision ICARCV 02, 2002, Singapore, pp

9 W końcowej fazie projektu dołączyli do niego dwaj doktoranci, Md Saiful Islam oraz Zhu Lin, którzy w swoich pracach doktorskich kontunuowali i rozwijali wybrane tematy badawcze projektu. W roku 2004 rozpocząłem wspołpracę z nowopowstałym Centrum Systemów Inteligentnych (Intelligent Systems Centre) powołanym jako joint-venture przez Nanyang Technological University i Singapore Technologies Engineering (singapurski koncern przemysłowy specjalizujący się przede wszystkim w produkcji zbrojeniowej). W ramach konkursu na projekty badawcze pierwszego etapu działalności Intelligent Systems Centre uzyskałem grant w wysokości $261,000 na projekt FPGA-based development of dynamically reconfigurable nodes for distributed networks of multisensor devices, lata Prace koncentrowały się na bezprzewodowych sieciach sensorycznych (wykorzystujących szeroką gamę sensorów kamery, detektory magnetyczne, czujniki zbliżeniowe, itd.) do wykrywania naruszeń (i do wstępnej klasyfikacji tych naruszeń) obszaru monitorowanego przez sieć. Unikalną cechą zrealizowanego rozwiązania było zastosowanie zaawansowanych układów FPGA w ramach węzłów sieci, co pozwoliło na umiejscowienie skomplikowanych algorytmów przetwarzania i analizy obrazów wewnątrz węzłów, a tym samym minimalizację transmisji danych między węzłami sieci i między węzłami, a centrum zarządzania siecią. Wyniki badań były częściowo objęte klauzulą poufności, ale wybrane zagadnienia zostały przedstawione w kilku publikacjach: - A. Śluzek, A. Palaniappan, M.S. Islam, A wireless sensor network for visual detection and classification of intrusions, WSEAS Transactions on Circuits and Systems, vol.4, no.12, 2005, pp A. Śluzek, A. Palaniappan, Development of a Reconfigurable Sensor Network for Intrusion Detection, 2005 MAPLD Int. Conf. on Military and Aerospace Applications of Programmable Logic Devices, 2005, Washington D.C. - A. Śluzek, A. Palaniappan, M.S. Islam, P. Czapski, Towards Wireless Sensor Networks with Enhanced Vision Capabilities, Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Sectio AI Informatica, vol.iv (2006-1), pp Pełne wyniki przekazane zostały do działu badań i rozwoju ST Engineering. W ramach projektu prowadzone były również badania do pracy doktorskiej mgr inż Pawła Czapskiego System-level Methods for Power and Energy Efficiency of FPGA-based Embedded Systems. Po zakończeniu projektu badania te nadal były finansowane przez ST Engineering. W latach byłem kierownikiem projektu Framework for Visual Information Retrieval and Building Content-based Visual Search Engines. Grant w wysokości $550,000 przyznała Agency for Science, Technology and Research (Singapur) w ramach polsko-singapurskiego konkursu na projekty naukowo-badawcze. Kierownikiem bliźniaczego projektu po stronie polskiej była prof. Halina Kwaśnicka z Politechniki Wrocławskiej. Projekt obejmował szeroką gamę zagadnień dotyczących efektywnych metod porównywania i wyszukiwania informacji 9

10 wizualnej, począwszy od poziomu najniższego, tzn. detekcji i porównywania punktów kluczowych, a skończywszy na poziomie automatycznie definiowanej semantyki (obiekty i kategorie obrazów). W sumie w ramach projektu powstało ponad 30 publikacji (czasopisma i konferencje), z których trzy zostały wyróżnione nagrodami Best Paper Award. Najważniejsze z nich to: - A. Śluzek, Building Local Features from Pattern-based Approximations of Patches: Discussion on Moments and Hough Transform, EURASIP Journal on Image and Video Processing, Vol. 2009, Article ID A. Śluzek, Image Features Based on Local Hough Transforms, Lecture Notes in Artificial Intelligence, vol (KES 2009), Springer Verlag, 2009, pp M. Paradowski, A. Śluzek, Keypoint-based Detection of Near-duplicate Image Fragments using Image Geometry and Topology, Lecture Notes in Computer Science vol (ICCVG 10), 2010, pp A. Śluzek, D. Yang, M. Paradowski, Beyond Keypoints: Novel Techniques for Contentbased Image Matching and Retrieval, Lecture Notes in Computer Science, vol (ICAISC 10), 2010, pp A. Śluzek, M. Paradowski, Real-Time Retrieval of Near-duplicate Fragments in Images and Video-clips, Lecture Notes in Computer Science, vol (ACIVS 2010), 2010, pp D. Yang, A. Śluzek,, A Low-dimensional Local Descriptor Incorporating TPS Warping for Image Matching, Image and Vision Computing, vol. 28(8), 2010, pp A. Śluzek, M. Paradowski, D. Yang, M.S. Islam, E. Farahzadeh, Novel Results in Detection, Analysis and Classification of Information in Visual Data, 9th Int. Conf. on Information and Management Sciences (IMS 2010), Urumchi (China), 2010, pp (best paper award). - M. Paradowski, A. Śluzek, Automatic Visual Object Formation using Image Fragment Matching, 5 th Int. Symp. Advances in Artificial Intelligence and Applications (AAIA'10), Wisla, 2010, pp (best paper award). - M. Paradowski, A. Śluzek, Local keypoints and global affine geometry: triangles and ellipses for image fragment matching, in: Innovations in Intelligent Image Analysis (eds. H.Kwasnicka, L.Jain), Springer Verlag, Vol. SCI339, 2011, pp M. Paradowski, A. Śluzek, Automatic Image Annotation by Image Fragment Matching, 6 th Int. Symp. Advances in Artificial Intelligence and Applications (AAIA'11), Szczecin, 2011, pp (best paper award). - A. Śluzek, M. Paradowski, Towards Vision-Based Understanding of Unknown Environments, in: Human-computer Systems Interactions: Background and Application 2, Advances in Intelligent and Soft Computing, Vol.98/2012 (ed. Z.S. Hippe et al.), pp , Springer Verlag, Berlin-Heidelberg

11 Uzyskany z Academic Research Fund grant RG17/08 na projekt Object co-space matching for the visually impaired, (kwota $100,000, planowany okres realizacji ), w których pełniłem rolę współkierującego został przerwany ze względu na wyjazd z Singapuru najpierw kierownika grantu, a później mój. Z innych ważniejszych osiągnięć naukowych, które trudno przypisać do określonego projektu badawczego można również wymienić kilka publikacji, indywidualnych, bądź współautorskich (zwykle z doktorantami). Naistotniejsze z tych publikacji w latach to: - A. Śluzek, On Moment-based Local Operators for Detecting Image Patterns, Image and Vision Computing, vol. 23, no.3, 2005, pp M.S. Islam, A. Śluzek, L. Zhu, Detecting and Matching Interest Points in Relative Scale, Machine Graphics & Vision, vol. 14, no. 3, 2005, pp A. Śluzek, Corner-based Keypoints for Scale-invariant Detection of Partially Visible Objects Machine Graphics and Vision, vol. 15, no.3/4, 2006, pp P. Czapski, A. Śluzek, Power optimization techniques in FPGA devices: a combination of system- and low-levels, Int. Journal of Electrical, Computer, and Systems Engineering, vol. 1, no 3, 2007, pp M.S. Islam, A. Śluzek, Relative scale method to locate an object in cluttered environment, Image and Vision Computing, vol. 26, no.2, 2008, pp A. Śluzek, Novel Machine Vision Methods for Outdoor and Built Environments, Automation in Construction, vol.19, pp , C.S. Tan, G. Seet, A. Sluzek, X. Wang, C.T. Yuen, C.Y. Fam, H.Y. Wong, Scattering noise estimation of range-gated imaging system in turbid condition, Optics Express, vol.18(20), pp , Sept W okresie pracy w NTU złożyłem również (jako współautor) trzy wnioski patentowe do United States Patent and Trademark Office. Dwa z tych patentów zostały przyznane: - V. Shaw, A. Śluzek, US Patent No. 5,712,905 Sequential Digital Profile for Processing Analog Signals, , - V. Shaw, A. Śluzek, US Patent No. 5,745,598 Statistics Based Segmentation and Parameterization Method for Dynamic Processing, Identification, and Verification of Binary Contour Image, Trzeci wniosek: - P. Olszewski, A. Śluzek, Data Input Device Controlled by Motions of Hands and Fingers, US Patent Application no , został zaniechany z chwilą zakończenia pracy na NTU przez jednego z wnioskodawców. III.3 OKRES (KHALIFA UNIVERSITY, ABU DHABI) 11

12 Działalnośc naukowa po rozpoczęciu pracy (w sierpniu 2011) na Khalifa University początkowo była kontynuacją prac prowadzonych wcześniej. Wyniki przedstawione zostały w kilkunastu publikacjach, na przykład: - A. Śluzek, Large Vocabularies for Keypoint-Based Representation and Matching of Image Patches, Lecture Notes in Computer Science, vol (ECCV 2012), 2012 pp A. Śluzek, M. Paradowski, Visual Similarity Issues in Face Recognition, International Journal of Biometrics, vol. 4(1), pp 22-37, A. Śluzek, M. Paradowski, D. Yang, Reinforcement of Keypoint Matching by Cosegmentation in Object Retrieval: Face Recognition Case Study, Lecture Notes in Computer Science, vol (ICONIP 2012), 2012 pp A. Śluzek, Inverted Indexing in Image Fragment Retrieval using Huge Keypoint-Based Vocabularies, Proc. 11 th Int. Workshop on Content-based Multimedia Indexing (CBMI), Veszprem, 2013, pp A. Śluzek, A Novel Approach to Retrieval of Similar Patterns in Biological Images, Lecture Notes in Computer Science, vol.8034 (ISVC 2013), 2013, pp A. Śluzek, Affine-invariant Description of Keypoint Bundles for Detecting Partial Nearduplicates in Random Images, IEEE Int. Conf. on Electronics, Circuits, and Systems ICECS 2013, Abu Dhabi, 2013, pp W roku 2013 zostałem współkierującym projektem Wireless Baseband: SoC for Biomedical and Surveillance Applications finansowanym ($450,000) przez Semiconductor Research Corporation (USA) i Advanced Technology Investment Company (Zjednoczone Emiraty Arabskie) w ramach nowopowstałego centrum ACE 4 S (ATIC-SRC Center of Excellence for Energy Efficient Electronics Systems). W ramach projektu odpowiedzialny jestem za projektowanie specjalistycznych układów cyfrowych do implementacji w czasie rzeczywistym wybranych algorytmów przetwarzania obrazów. IV. KSZTAŁCENIE KADRY NAUKOWEJ IV.1 OPIEKA NAD DOKTORANTAMI W okresie po uzyskaniu przeze mnie habilitacji następujące osoby prowadzące prace badawcze pod moją opieką uzyskały stopień doktora: 1. Witold Czajewski: stopień nadany przez Wydział Elektryczny Politechniki Warszawskiej w roku Tytuł pracy: Automatic Weld-seam Recognition and Tracking using a Dedicated Robotic Vision System. Funkcja: opiekun naukowy. 12

13 Komentarz: Mgr inż. Witold Czajewski pracował pod moją opieką w projekcie badawczym Autonomous Cooperative Robots (grant RGM48/97) w latach jako Research Engineer. Ponieważ zachowywał cały czas status doktoranta Politechniki Warszawskiej, formalnie pozostawał pod opieką promotora z Politechniki Warszawskiej (prof. Tadeusz Kaczorek). Jednakże zarówno zakres, jak i kształt pracy wynikały wyłącznie z badań prowadzonych w wymienionym wyżej projekcie. Kariera doktoranta: Obecnie dr inż. Witold Czajewski pracuje jako adiunkt na Wydziale Elektrycznym Politechniki Warszawskiej. 2. Tan Ching Seong: stopień nadany przez Nanyang Technological University w roku Tytuł pracy: The Backscattering Phenomena on Range-Gated Imaging in Short-Range Turbid Media. Funkcja: współpromotor (drugim promotorem był Assoc.Prof. Gerald Seet) Kariera doktoranta: Obecnie dr Tan Ching Seong pracuje jako Associate Professor (i zarazem pełni funkcję dyrektora Graduate Institute of Engineering) w Multimedia University, Cyberjaya (Malezja). 3. Md Saiful Islam: stopień nadany przez Nanyang Technological University w roku Tytuł pracy: Recognition and Localization of Objects in Relative Scale for Robotic Applications. Funkcja: promotor Kariera doktoranta: Obecnie dr Md Saiful Islam pracuje jako Assistant Professor w King Saud University, Riyadh (Arabia Saudyjska). 4. Paweł Piotr Czapski: stopień nadany przez Nanyang Technological University w roku Tytuł pracy: System-level Methods for Power and Energy Efficiency of FPGA-based Embedded Systems. Funkcja: promotor Kariera doktoranta: Obecnie dr inż. Paweł Czapski jest kierownikiem Pracowni Przetwarzania Danych Instytutu Lotnictwa w Warszawie. 5. Zhu Lin: stopień nadany przez Nanyang Technological University w roku Tytuł pracy: An Adaptive Edge-preserving Color Image Regularization Framework by Partial Differential Equations. Funkcja: promotor 13

14 Kariera doktoranta: W trakcie robienie doktoratu Zhu Lin pracował jako Senior R&D Engineer w Hewlett Packard (Singapur). Obecnie pracuje w Huawei (Shenzhen, Chiny) jako Senior Researcher. Dodatkowo chciałbym wymienić doktorantkę, która złożyła pracę w roku 2013 i obecnie oczekuje na zakończenie procesu nadania stopnia doktora (praca jest już po recenzjach). 6. Elahe Farahzadeh: nadanie stopnia przez Nanyang Technological University spodziewane w roku Tytuł pracy: Tools for Visual Scene Recognition using the Local Approach. Funkcja: promotor (do roku 2011), a następnie współpromotor (ze względu na mój wyjazd z Singapuru drugim promotorem został Assoc.Prof. Cham Tat Jen). W uzupełnieniu informacji na temat opieki nad doktorantami chciałbym wymienić dwie kolejne osoby. Xu Tongge rozpoczął studia doktoranckie pod moją opieką w roku 1997, niemniej już rok później musiał je przerwać z powodów rodzinnych. Drugą osobą jest Deepak Gangadharam zatrudniony w latach w moim projekcie badawczym w Intelligent Systems Centre (szczegóły projektu opisane są w Sekcji III.2) jako Research Scholar. W ramach projektu pracował nad tematem Hardware-efficient reconfigurable architectures for image processing algorithms. Wyniki tych badań stanowiły punkt wyjściowy do jego pracy doktorskiej zrealizowanej w National University of Singapore, gdzie w roku 2007 otrzymał stypendium doktoranckie. IV.2 OPIEKA NAD MŁODYMI PRACOWNIKAMI NAUKI W sekcji tej wymienione są osoby, które zatrudnione były na stanowiskach naukowobadawczych (bądź uczestniczyły na innych zasadach) w prowadzonych przeze mnie projektach. 1. Mgr inż. Witold Czajewski: zatrudniony jako Research Engineer w projekcie RGM48/97 (opisanym w Sekcji III.2) w latach Po powrocie do Polski, mgr inż. W. Czajewski przedstawił wyniki prowadzonych badań jako pracę doktorską, którą obronił na Wydziale Elektrycznym Politechniki Warszawskiej (patrz Sekcja IV.1). 2. Paweł Czapski: spędził na NTU w Singapurze pod moją opieką rok akademicki w ramach grantu badawczego IDA AEP dla zagranicznych studentów. Wyniki prac (na temat bramkowanego systemu wizyjnego do zastosowań podwodnych) przedstawił jak pracę magisterską na Wydziale MEiL Politechniki Warszawskiej. 3. Annamalai Palaniappan: zatrudniony w projekcie FPGA-based development of dynamically reconfigurable nodes for distributed networks of multisensor (Sekcja III.2) jako Research Associate w latach Większość wyników tego projektu miała klauzulę poufności. Obecnie Annamalai Palaniappan zatrudniony jest w NCS Group (Singapur) jako Lead Consultant. 14

15 4. Deepak Gangadharam: zatrudniony w projekcie FPGA-based development of dynamically reconfigurable nodes for distributed networks of multisensor (Sekcja III.2) jako Research Scholar w latach (wspomniany również powyżej w Sekcji IV.1). Obecnie Postdoctoral Researcher na uniwersytecie Friedrich-Alexander Universität Erlangen-Nürnberg (Niemcy). 5. Alappat Vintu Jose: zatrudniony w projekcie FPGA-based development of dynamically reconfigurable nodes for distributed networks of multisensor (Sekcja III.2) w latach jako Project Officer, a następnie jako Research Associate. Obecnie pracuje jako Senior FPGA Engineer w THISS Technologies Pte Ltd (Singapur). 6. Dr Yang Duanduan: zatrudniony jako Research Fellow w projekcie Framework for Visual Information Retrieval and Building Content-based Visual Search Engines (Sekcja III.2) w latach Obecnie Software Development Leader w Suzhou Rayin (Chiny). 7. Dr inż. Mariusz Paradowski: zatrudniony jako Research Fellow w projekcie Framework for Visual Information Retrieval and Building Content-based Visual Search Engines (Sekcja III.2) w latach Obecnie adiunkt w Politechnice Wrocławskiej (Instytut Informatyki). 8. Dr Md Saiful Islam: zatrudniony jako Research Fellow w projekcie Framework for Visual Information Retrieval and Building Content-based Visual Search Engines (Sekcja III.2) w latach Uprzednio, w roku 2008, obronił doktorat pod moją opieką (patrz Sekcja IV.A). 9. Iskandarsyah: zatrudniony jako Research Associate w projekcie Framework for Visual Information Retrieval and Building Content-based Visual Search Engines (Sekcja III.2) w okresie IV.3 OCENY DOROBKU NAUKOWEGO Po uzyskaniu stopnia doktora habilitowanego byłem recenzentem dorobku naukowego następujących osób (stopnie naukowe i nazwy jednostek organizacyjnych według stanu z okresu wykonywania recenzji): Habilitacje 1. Dr inż. Ryszard Choraś (Akademia Rolniczo-Techniczna w Bydgoszczy) rok Ocena dorobku naukowego i recenzja rozprawy habilitacyjnej Redukcja redundacji w cyfrowych systemach przetwarzania obrazów. Doktoraty 1. Mgr inż. Leszek Pilch (Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków) rok Recenzja rozprawy doktorskiej Analiza wybranych współczynników kształtu obiektów w komputerowym systemie rozpoznawania obrazów. 15

16 2. Mgr inż. Zbigniew Bubliński (Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków) rok Recenzja rozprawy doktorskiej Zastosowanie metod komputerowej analizy obrazu do automatyzacji nadzoru nad procesem ciągnienia szkła. 3. Mgr inż. Marwan Y.Ghabally (Politechnika Warszawska) rok Recenzja rozprawy doktorskiej The Analysis of Information and Data Exchanges in Microprocessor Wireless DELTA Networks (MWDN). 4. Ng Pan Wei (Nanyang Technological University, Singapur) rok Recenzja rozprawy doktorskiej A Structured Approach to Integrated Process Supervision. 5. Golam Ashraf (Nanyang Technological University, Singapur) rok Recenzja rozprawy doktorskiej State-Based Motion Transitions Using Framespace Interpolation. 6. Mgr inż. Witold Czajewski (Politechnika Warszawska) rok Recenzja rozprawy doktorskiej Automatic Weld-seem Recognition and Tracking using a Dedicated Robotic Vision System. Faktycznie opiekun naukowy pracy (szczegóły w Sekcjach III.2 i IV.1). 7. Sacha Roscoe (the University of Western Australia, Perth) rok Recenzja rozprawy doktorskiej Algorithms for Detection of Geometrical Features. 8. Chen Yan (Nanyang Technological University, Singapur) rok Recenzja rozprawy doktorskiej Algorithms for Extracting Text from Degraded Document Images. 9. Chi Yanling (Nanyang Technological University, Singapur) rok Recenzja rozprawy doktorskiej Shape Retrieval and Matching Based on Line Segments. 10. Widya Andyardja Weliamto (Nanyang Technological University, Singapur) rok Recenzja rozprawy doktorskiej Real-time 3D Tracking and Recognition for Augmented Reality. 11. S. Lakshmi Prabha (Mother Teresa Women s University Kodaikanal, India) rok Recenzja rozprawy doktorskiej A New Approach for Image Denoising. 12. Dilip Kumar Prasad (Nanyang Technological University, Singapur) rok Recenzja rozprawy doktorskiej Geometric Primitive Feature Extraction Concepts, Algorithms, and Applications. V. DZIAŁALNOŚĆ POPULARYZATORSKA 16

17 W ramach tej część autoreferatu chciałbym skupić się na czterech aspektach działalności popularyzującej naukę, choc niewątpliwie wiele innych rodzajów aktywności może zakwalifikować do działań popularyzujących naukę. Te wybrane aspekty to: Zaproszone wykłady i prezentacje (w tym również zaproszone wyklady na konferencjach naukowych). Organizacja konkursów popularyzujących naukę i warsztatów naukowych. Opieka nad zespołami studentów uczestniczących w konkursach naukowych. Udział we władzach organizacji popularyzujących naukę. V.1 ZAPROSZONE WYKŁADY I PREZENTACJE (Niepełna) lista wygłoszonych przeze mnie zaproszonych wykładów i prezentacji obejmuje (w kolejności chronologicznej): 1. Zaproszone wykłady w ramach Technology Month 97 (seria wykładów popularyzujących naukę), Singapur, Zaproszone prezentacje Engineering Talk Series dla uczniów klas maturalnych i przedmaturalnych w szkołach singapurskich, Singapur, Zaproszona prezentacja w ramach International Seminar on Pattern Recognition, Image Processing and Robot Vision, TATI University College (Malezja), Zaproszony wykład w Universita degli Studi di Udine (Włochy) w ramach programu wymiany naukowej między Włochami i Singapurem, Zaproszony wykład w ramach National Science and Technology Board (NSTB) Workshop in Embedded and Hybrid Systems, Singapur, Zaproszone seminarium w School of Computer Science, University of Western Australia, Perth, Zaproszony wykład na Wydziale Elektrycznym Politechniki Warszawskiej, Zaproszona prezentacja w ramach International Conference on Computer Vision & Graphics ICCVG 02, Zakopane, Zaproszony wykład w Ho Chi Minh City University of Technology, Wietnam, Zaproszone seminarium na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Zaproszona prezentacja w ramach Euro-Singapore ICT Co-operation Event, Singapur, Wykład inauguracyjny na ceremonii oficjalnego otwarcia Intelligent Systems Centre (STEng-NTU), Singapur,

18 13. Zaproszony wykład w ramach 21 Jesiennych Spotkań Polskiego Towarzystwa Informatycznego, Wisła, Zaproszony wykład w Instytucie Informatyki Politechniki Wrocławskiej, Zaproszony wykład w ramach International Conference on Computer Vision & Graphics ICCVG 06, Warszawa, Zaproszony plenarny wykład w ramach 6 th International Conference on Applied Electromagnetics, Wireless and Optical Communication, Trondheim (Norwegia), Zaproszony wykład w ramach 2009 Congress on Science, Technology & Engineering WCSET 09, Singapur, V.2 KONKURSY I WARSZTATY NAUKOWE 1. Członek komitetu organizacyjnego i wykładowca Summer School of Machine Vision, Kraków, 1992 (warsztaty zorganizowane przez AGH i University of Birmingham). 2. Członek komitetu organizacyjnego Singapore Robotic Games w latach Są to niezwykle popularne (np. w roku 1999 uczestniczyło w nich 217 zespołów) zawody robotyczne dla uczniów szkół średnich. W latch byłem również sędzią tych zawodów. 3. Sędzia National Junior Robotics Competition (Singapur) w latach Są to zawody robotyczne dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych organizowane przez Singapore Science Centre i Agency for Science, Technology and Research. Zespoły budują programowalne roboty z zestawów firmy LEGO. Zawody odbywają się w kilku kategoriach wiekowych i biorą w nich udział setki zespołów. 4. Członek komitetu organizacyjnego i wykładowca Research-Centric Summer School in Interactive Robotics and Media, Aby Dhabi, 2012 (warsztaty zorganizowane przez New York University, Abu Dhabi Campus). V.3 OPIEKA NAD ZESPOŁAMI STUDENCKIMI Wymieniam jedynie zespoły, które odniosły znaczące sukcesy w zawodach. 1. Opiekun zespołu studenckiego NTU uczestniczącego w Defense Science Organization Robotic Competition Search and Rescue, Singapur Zespół zajął pierwsze miejsce w zawodach. 2. Opiekun zespołu studenckiego Khalifa University uczestniczącego w IEEE UAE Design Project Competition Robo-goalkeeper, Abu Dhabi Zespół zajął trzecie miejsce w zawodach. 3. Opiekun zespołu studenckiego Khalifa University uczestniczącego w IEEE UAE Programming Competition Visual Search in a Video Clip, Sharjah Zespół zajął drugie miejsce w zawodach. 18

19 4. Współopiekun zespołu studenckiego Khalifa University uczestniczącego w IEEE UAE Design Project Competition Guided Vehicle, Sharjah Zespół zajął trzecie miejsce w zawodach. V.4 UDZIAŁ W ORGANIZACJACH POPULARYZUJĄCYCH NAUKĘ Wymieniam w porządku chronologicznym jedynie funkcje pełnione w zarządach takich organizacji. 1. Zastępca skarbnika w Robotic Games Society, Singapur (w latach ). 2. Członek zarządu Robotic Games Society, Singapur (w latach ). 3. Członek zarządu Pattern Recognition and Machine Intelligence Association (PREMIA) w latach PREMIA jest singapurskim członkiem International Association for Pattern Recognition (IAPR). 4. Skarbnik Pattern Recognition and Machine Intelligence Association (PREMIA) w latach Członek zarządu Pattern Recognition and Machine Intelligence Association (PREMIA) w latach Członek zarządu International Association for Information and Management Sciences w latach Z poważaniem, Andrzej Śluzek 19

Autoreferat. informujący o osiągnięciach w działalności naukowobadawczej, dydaktycznej i popularyzatorskiej

Autoreferat. informujący o osiągnięciach w działalności naukowobadawczej, dydaktycznej i popularyzatorskiej Załącznik nr 2a Autoreferat informujący o osiągnięciach w działalności naukowobadawczej, dydaktycznej i popularyzatorskiej dr inŝ. Adam Słowik Wydział Elektroniki i Informatyki Politechniki Koszalińskiej

Bardziej szczegółowo

ISBN 83-922632-6-X. by DMCS, Łódź 2006

ISBN 83-922632-6-X. by DMCS, Łódź 2006 Redakcja: prof. dr hab. inż. Andrzej Napieralski dr inż. Małgorzata Napieralska dr inż. Grzegorz Jabłoński mgr Iwona Mączkowska mgr inż. Piotr J. Podsiadły by DMCS, Łódź 2006 All rights reserved. Żadna

Bardziej szczegółowo

Dorobek naukowo-dydaktyczny Katedry Technologii Informacyjnych 1996-2006

Dorobek naukowo-dydaktyczny Katedry Technologii Informacyjnych 1996-2006 Dorobek naukowo-dydaktyczny Katedry Technologii Informacyjnych 1996-2006 SPIS TREŚCI PRZEDMOWA... 3 PRACOWNICY... 6 TEMATYKA BADAWCZA KATEDRY... 7 DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA... 9 Publikacje... 9 Czasopisma i

Bardziej szczegółowo

Biuletyn. Zaproszenie do współpracy. w listopadzie 2013 roku. Drodzy Czytelnicy,

Biuletyn. Zaproszenie do współpracy. w listopadzie 2013 roku. Drodzy Czytelnicy, Biuletyn Naukowego Towarzystwa Informatyki Ekonomicznej NR. 1 (47) marzec 2013 Drodzy Czytelnicy, Zaproszenie do współpracy Wszystkich członków i sympatyków NTIE zapraszamy do współredakcji Biuletynu.

Bardziej szczegółowo

Edytor czasopism i materiałów konferencyjnych... 18

Edytor czasopism i materiałów konferencyjnych... 18 Curriculum vitae...5 Wniosek skrócony kandydata na członka korespondenta PAN (www.napieralski.dmcs.pl)... 7 Osiągnięcia w działalności naukowej, dydaktycznej i organizacyjnej... 9 Streszczenie działalności

Bardziej szczegółowo

Załącznik 3 Autoreferat na temat dorobku i osiągnięć w pracy naukowo-badawczej wersja w języku polskim. Dr Jerzy Surma

Załącznik 3 Autoreferat na temat dorobku i osiągnięć w pracy naukowo-badawczej wersja w języku polskim. Dr Jerzy Surma Załącznik 3 Autoreferat na temat dorobku i osiągnięć w pracy naukowo-badawczej wersja w języku polskim Dr Jerzy Surma Życiorys naukowy Pracę naukową rozpocząłem podczas studiów na Wydziale Informatyki

Bardziej szczegółowo

Biuletyn. Szanowni Państwo, drodzy Członkowie NTIE!

Biuletyn. Szanowni Państwo, drodzy Członkowie NTIE! Biuletyn Naukowego Towarzystwa Informatyki Ekonomicznej NR 1 (44) Kwiecień 2012 Szanowni Państwo, drodzy Członkowie NTIE! W tym numerze polecamy: Aktualności NTIE str. 5 Jubileusz Katedry Technologii Informacyjnych

Bardziej szczegółowo

Biuletyn. Aktualności NTIE... 3. Relacja z posiedzenia Zarządu Naukowego Towarzystwa Informatyki Ekonomicznej 3

Biuletyn. Aktualności NTIE... 3. Relacja z posiedzenia Zarządu Naukowego Towarzystwa Informatyki Ekonomicznej 3 Biuletyn. Naukowego Towarzystwa Informatyki Ekonomicznej NR 2 (48) Grudzień 2013 Drodzy Przyjaciele, Członkowie NTIE! Przekazujemy Państwu do rąk kolejny numer Biuletynu NTIE i jest to okazja do złożenia

Bardziej szczegółowo

Przedmowa Wyniki własne

Przedmowa Wyniki własne Przedmowa Przetwarzanie obrazów cyfrowych jest dziedziną, która mogła się rozwinąć dopiero po wynalezieniu komputera, co nastąpiło około pięćdziesięciu lat temu. Odnośnik do najdawniej powstałego źródła,

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI JEDNOSTKI ZA ROK 2012. Telefon: 071 375 7800, 071 325 1271 Fax: 071 375 7801 E-mail: sekretariat@ii.uni.wroc.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI JEDNOSTKI ZA ROK 2012. Telefon: 071 375 7800, 071 325 1271 Fax: 071 375 7801 E-mail: sekretariat@ii.uni.wroc. II.023.1.2013/MW SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI JEDNOSTKI ZA ROK 2012 Nazwa jednostki Instytut Informatyki Skrócona nazwa jednostki np. akronim: II Uprawiane dyscypliny naukowe : INFORMATYKA Dane adresowe

Bardziej szczegółowo

Załącznik 2a Autoreferat przedstawiający opis dorobku i osiągnięć naukowych

Załącznik 2a Autoreferat przedstawiający opis dorobku i osiągnięć naukowych Załącznik 2a Autoreferat przedstawiający opis dorobku i osiągnięć naukowych Grzegorz Bocewicz 2014-04-25 Spis treści 1. WPROWADZENIE... 4 2. DANE OSOBOWE... 6 2.1. Imię, nazwisko, stopień... 6 2.2. Posiadane

Bardziej szczegółowo

15 lat Wiadomości Uczelnianych

15 lat Wiadomości Uczelnianych Z życia Uczelni 15 lat Wiadomości Uczelnianych W maju 1991 roku ukazał się pierwszy numer Wiadomości Uczelnianych. Skromna szata graficzna i niewielka objętość cechuje pierwszy okres życia gazety. Inicjatorem

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI Katedry Informatyki Stosowanej za ostatnie kilka lat + plany na przyszłość.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI Katedry Informatyki Stosowanej za ostatnie kilka lat + plany na przyszłość. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI Katedry Informatyki Stosowanej za ostatnie kilka lat + plany na przyszłość. RW 17.06.2009 Plan 1. Historia, pracownicy i współpracownicy KIS 2. Działalność naukowa podsumowanie

Bardziej szczegółowo

EKONOMIA I ZARZĄDZANIE

EKONOMIA I ZARZĄDZANIE POLITECHNIKA BIAŁOSTOCKA KWARTALNIK WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA EKONOMIA I ZARZĄDZANIE Numer 4(6) 2014 ECONOMICS AND MANAGEMENT Quarterly Journal of the Faculty of Management Volume 6, Issue 4 Białystok 2014

Bardziej szczegółowo

Studia i Materiały Informatyki Stosowanej

Studia i Materiały Informatyki Stosowanej Studia i Materiały Informatyki Stosowanej Studia i Materiały Informatyki Stosowanej czasopismo młodych pracowników naukowych, doktorantów i studentów patronat: Polskie Towarzystwo Informatyczne Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

NIDays 2013 przegląd prezentacji 16 października 2013 - Warszawa

NIDays 2013 przegląd prezentacji 16 października 2013 - Warszawa NIDays 2013 przegląd prezentacji 16 października 2013 - Warszawa NIDays 2013 przegląd prezentacji... 2 Myśl przewodnia innowacje w świecie platform (National Instruments)... 4 Co nowego w LabVIEW 2013

Bardziej szczegółowo

Krzysztof Juszczyszyn autoreferat (zał.2) - str. 1

Krzysztof Juszczyszyn autoreferat (zał.2) - str. 1 Krzysztof Juszczyszyn autoreferat (zał.2) - str. 1 4.2 Publikacje wchodzące w skład osiągnięcia naukowego: (podano procentowy udział habilitanta w publikacjach) A. Juszczyszyn Krzysztof (100%): A subjective

Bardziej szczegółowo

Raport z projektu badawczego

Raport z projektu badawczego Raport z projektu badawczego Opracowanie konstrukcji i badania doświadczalne mechatronicznego obrabiarkowego zespołu posuwowego z napędem sterowanym inteligentnym modułowym układem wykonawczym Szczecin,

Bardziej szczegółowo

targi pracy BEstJoB s. 11 UDana Wizyta s. 6 Wykorzystać polscy rangersi s. 14 potencjał Wat s. 7

targi pracy BEstJoB s. 11 UDana Wizyta s. 6 Wykorzystać polscy rangersi s. 14 potencjał Wat s. 7 targi pracy BEstJoB s. 11 UDana Wizyta s. 6 Wy k o r z y s t a ć potencjał Wat s. 7 polscy rangersi s. 14 Ekstremalny półmaraton 12 lutego br. na terenach poligonowych Wojskowej Akademii Technicznej oraz

Bardziej szczegółowo

dolnoślązacy w 7. programie ramowym

dolnoślązacy w 7. programie ramowym dolnoślązacy w 7. programie ramowym Słowo wstępne Prezentujemy Państwu czternaście wywiadów z osobami realizującymi projekty w 7. Programie Ramowym UE. Nasi bohaterowie, jako pracownicy uczelni bądź firm

Bardziej szczegółowo

BIURO REKTORA / IBR. w Poznaniu. Warszawa, 2007-12-21. ul. Żurawia 32/34 00-515 Warszawa. Pan prof.drhab. Witold Jurek Rektor Akademii Ekonomicznej

BIURO REKTORA / IBR. w Poznaniu. Warszawa, 2007-12-21. ul. Żurawia 32/34 00-515 Warszawa. Pan prof.drhab. Witold Jurek Rektor Akademii Ekonomicznej PAŃSTWOWA KOMISJA AKREDYTACYJNA ul. Żurawia 32/34 00-515 Warszawa Warszawa, 2007-12-21 BIURO REKTORA / IBR BPKA/ZE/4010/93/06 Pan prof.drhab. Witold Jurek Rektor Akademii Ekonomicznej w Poznaniu Szanowny

Bardziej szczegółowo

Politechnika Śląska w Gliwicach

Politechnika Śląska w Gliwicach dr inż. Tatiana Karkoszka Wydział Mechaniczny Technologiczny Politechnika Śląska w Gliwicach Załącznik nr 2 AUTOREFERAT O OSIĄGNIĘCIACH W DZIAŁALNOŚCI NAUKOWO-BADAWCZEJ, DYDAKTYCZNEJ I ORGANIZACYJNEJ Gliwice,

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Naukowego Towarzystwa Informatyki Ekonomicznej

Biuletyn Naukowego Towarzystwa Informatyki Ekonomicznej Biuletyn Naukowego Towarzystwa Informatyki Ekonomicznej NR 3 (51) Grudzień 2014 Drodzy Przyjaciele, Członkowie NTIE! Z okazji zbliżających się świąt Bożego Narodzenia prosimy przyjąć najgorętsze życzenia

Bardziej szczegółowo

Tematy prac dyplomowych magisterskich Katedry Architektury Systemów Komputerowych na rok 2010/2011

Tematy prac dyplomowych magisterskich Katedry Architektury Systemów Komputerowych na rok 2010/2011 Tematy prac dyplomowych magisterskich Katedry Architektury Systemów Komputerowych na rok 2010/2011 1. Meta-wyszukiwarka internetowa zadanej kategorii dokumentów cyfrowych w j. polskim. 2. Wielodostępny

Bardziej szczegółowo

Wiadomości Polskiej Sekcji IEEE

Wiadomości Polskiej Sekcji IEEE 1 Wiadomości Polskiej Sekcji IEEE Szanowne Koleżanki i Koledzy, Sympatycy Polskiej Sekcji IEEE: Polecając Państwu lekturę wiosennego numeru Newslettera chciałbym poinformować o następujących wydarzeniach

Bardziej szczegółowo

O STUDIACH STACJONARNYCH

O STUDIACH STACJONARNYCH Między duchem a materią pośredniczy matematyka (Hugo Steinhaus) Politechnika Warszawska Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych Siedziba: Gmach Wydziału Matematyki i Nauk Informacyjnych, Ul. Koszykowa

Bardziej szczegółowo

Dr Krzysztof Michalik Katedra Inżynierii Wiedzy Wydział Informatyki i Komunikacji Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

Dr Krzysztof Michalik Katedra Inżynierii Wiedzy Wydział Informatyki i Komunikacji Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach Dr Krzysztof Michalik Katedra Inżynierii Wiedzy Wydział Informatyki i Komunikacji Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach Załącznik 3 Autoreferat na temat dorobku i osiągnięć w pracy naukowo-badawczej w języku

Bardziej szczegółowo

acdn...p Równoważenie wiosenne

acdn...p Równoważenie wiosenne e-mail: miesiecznikuz@uz.zgora.pl UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI R E D A K C J A ul. Podgórna 50 65-246 Zielona Góra tel. (0-68) 328 2479, ~2592, ~2354, ~2593... W numerze: miesię cznik społ ecznoś ci akademickiej

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE... 3 I DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWO-BADAWCZA, PROGRAMY MIĘDZYNARODOWE ORAZ INFORMATYZACJA UCZELNI 5 II KSZTAŁCENIE I SPRAWY STUDENCKIE...

WPROWADZENIE... 3 I DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWO-BADAWCZA, PROGRAMY MIĘDZYNARODOWE ORAZ INFORMATYZACJA UCZELNI 5 II KSZTAŁCENIE I SPRAWY STUDENCKIE... WPROWADZENIE... 3 I DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWO-BADAWCZA, PROGRAMY MIĘDZYNARODOWE ORAZ INFORMATYZACJA UCZELNI 5 II KSZTAŁCENIE I SPRAWY STUDENCKIE... 51 III WSPÓŁDZIAŁANIE UCZELNI Z OTOCZENIEM SPOŁECZNO-GOSPODARCZYM...

Bardziej szczegółowo

O FINANSACH STR. NA POKŁADZIE LIBERATORA SPACER?

O FINANSACH STR. NA POKŁADZIE LIBERATORA SPACER? SŁÓW KILKA O FINANSACH STR. 10 NA POKŁADZIE LIBERATORA STR. 22 KAWA A MOŻE SPACER? STR. 30 MEGAWAT TRANSFORMACJA W numerze 3 SŁOWO OD REDAKTORA Utarło się powiedzenie, że maj to najpiękniejszy miesiąc.

Bardziej szczegółowo