ANDRZEJ STEFAN ŚLUZEK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ANDRZEJ STEFAN ŚLUZEK"

Transkrypt

1 Abu Dhabi, 27 kwietnia 2014 AUTOREFERAT Dr hab. inż. ANDRZEJ STEFAN ŚLUZEK Associate Professor, Department of Electronic and Computer Engineering Khalifa University of Science Technology and Research Abu Dhabi, PO Box Zjednoczone Emiraty Arabskie Tel: Fax:

2 I. WSTĘP Stopien doktora habilitowanego nauk technicznych w zakresie Automatyki i Robotyki (Systemy Wizyjne) został mi nadany uchwałą Rady Wydziału Elektroniki (obecnie Elektroniki i Technik Informacyjnych) Politechniki Warszawskiej z dnia 16 października 1990 r. Tytuł rozprawy habilitacyjnej brzmiał Zastosowanie metod momentowych do identyfikacji obiektów w cyfrowych systemach wizyjnych, a jej recenzentem był prof.dr hab. Ryszard Tadeusiewicz. W dalszej części niniejszego autoreferatu umówione będą zatem wyłącznie osiągnięcia dotyczące okresu po uzyskaniu stopnia doktora habilitowanego (chyba, że z określonych przyczyn uwzględniony został okres wcześniejszy, co zawsze jest wyraźnie zaznaczone). Autoreferat podzielony jest na następujące części: II. III. IV. SKRÓCONY ŻYCIORYS ZAWODOWY; OSIĄGNIĘCIA NAUKOWE; KSZTAŁCENIE KADRY NAUKOWEJ; V. DZIAŁALNOŚĆ POPULARYZATORSKA, przy czym Część II (życiorys zawodowy obejmujący okres po uzyskaniu stopnia doktora habilitowanego) została włączona wyłącznie dla umożliwienia przedstawienia treści pozostałych części autoreferatu we własciwym kontekście. II. SKRÓCONY ŻYCIORYS ZAWODOWY (okres ) W momencie uzyskania stopnia doktora habilitowanego pracowałem na stanowisku adiunkta w Instytucie Automatyki Wydziału Elektroniki (obecnie Instytut Automatyki i Informatyki Stosowanej Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych) Politechniki Warszawskiej. W okresie pracy pracy w Instytucie Automatyki pełniłem przez jakiś funkcję seketarza Rady Wydziału Elektroniki. Odbyłem też, między czerwcem 1991 i kwietniem 1992, w ramach programu TEMPUS staż naukowy w School of Electrical and Electronic Engineering, University of Birmingham (Wielka Brytania) na stanowisku Research Fellow. W listopadzie 1992 rozpocząłem pracę w School of Applied Science (która wkrótce zmieniła nazwę na School of Computer Engineering) Nanyang Technological University (Singapur). Była to wówczas nowopowstała uczelnia (utworzona w roku 1991 na bazie istniejącego poprzednio Nanyang Technological Institute), która w szybkim tempie uzyskała światową renomę i od około roku 2005 systematycznie jest zaliczana do grupy najlepszych uczelni na świecie, zaś w zakresie informatyki i inżynierii komputerowej notowana jest często w pierwszej dwudziestce. Początkowo pracowałem na stanowisku Senior Lecturer (nazwą tą określano wówczas stanowisko równoważne pozycji Assistant Professor na innych uczelniach) zaś w styczniu 1999 uzyskałem awans na stanowisko Associate Professor. 2

3 W okresie pracy na NTU piastowałem równolegle inne stanowiska, zarówno w ramach tej samej uczelni, jak również w instytucjach zewnętrzych. Najważniejsze z tych stanowisk to: Zastępca dyrektora uczelnianego Robotics Research Centre (Nanyang Technological University) w okresie maj 1994 marzec DTSC Fellow (część etatu) w National University of Singapore (Temasek Defence Institute) w okresie październik 2001 czerwiec DTSC (Defence Technology and Systems Course) to podyplomowe studia organizowane przez National University of Singapore na zlecenie singapurskiego Ministry of Defence. Doradca komitetu naukowego Narodowego Laboratorium Robotyki przy Ho Chi Minh University of Technology (Wietnam) w okresie styczeń 2004 grudzień Profesor nadzwyczajny w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej (Warszawa), w tworzonym tam wówczas Instytucie Informatyki Społecznej (w okresie listopad 2005 sierpień 2007). Profesor nadzwyczajny na Wydziale Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Mikołaja Kopenika w okresie październik 2009 czerwiec 2011 (funkcja pełniona bez wynagrodzenia). Pracę na NTU zakończyłem w lipcu 2011 roku i w sierpniu 2011 objąłem stanowisko Associate Professor w Khalifa University of Science, Technology and Research (Department of Electrical ad Computer Engineering) w Abu Dhabi, Zjednoczone Emiraty Arabskie. Khalifa University jest nową uczelnią (założoną w roku 2007) zapewniającą elitarne warunki kształcenia dla najzdolniejszych kandydatów ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich oraz z zagranicy. Pracę na tej uczelni kontynuuję do chwili obecnej. III. OSIĄGNIĘCIA NAUKOWE III.1 OKRES (POLITECHNIKA WARSZAWSKA) W latach , tzn. w okresie pracy na Politechnice Warszawskiej, moja działalność naukowa ogniskowała się wokół trzech zagadnień. Po pierwsze, były to prace (kontynuacja prac z końca lat 1980-tych) nad projektowaniem i implementacją algorytmów dla inteligentnych sterowników robotów przemysłowych, w szczególności robotów IRp-6 i IRp-60 produkowanych przez Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów w Warszawie (PIAP) na licencji ASEA. Prace prowadzone były początkowo na zlecenie PIAP-u (implementacja algorytmów w sterownikach ich robotów), a następnie częściowo w ramach powołanej przez grupę pracowników Instytutu Automatyki P.W. spółki z ograniczoną odpowiedzialnością ROBBIT, a częściowo w ramach grantu Komitetu Badań Naukowych (kierownikiem był dr.inż. Cezary Zieliński). Wybrane publikacje związane z tymi pracami to: 3

4 - A. Śluzek, C. Zieliński, Kinematyczne aspekty sterowania robotami wyposażonymi w narzędzia osiowo-symetryczne. 3-cia Krajowa Konferencja Robotyki, Wrocław, 1990, pp A. Grodecki, U. Kręglewska, A. Śluzek, C. Zieliński, T. Zielińska, Koncepcja sterownika robotów przeznaczonego do celów badawczych. 3-cia Krajowa Konferencja Robotyki, Wrocław, 1990, pp A. Śluzek, C. Zieliński, W. Szynkiewicz, Model kinematyczny i generator trajektorii liniowej dla robota IRp-6. ROBBIT Spółka z o.o., Warszawa, C. Zieliński, A. Grodecki, U. Kręglewska, A. Śluzek, T. Zielińska, Sterownik robotów przeznaczony do celów badawczych. Instytut Automatyki P.W. (opracowanie dla KBN), Drugi temat mojej działalności naukowej w tym okresie był kontynuacją wyników przedstawionych w rozprawie habilitacyjnej i dotyczył wybranych zagadnień wizji komputerowej, przede wszystkim rozszerzenie poprzednich wyników na 3D systemy wizyjne i systemy działające w czasie rzeczywistym. Wybrane publikacje to: - A. Śluzek, Real-time Determining of Position and Orientation of Moving 3-D Objects. In: Time Varying Image Processing and Moving Object Recognition (ed. V. Capellini). Elsevier, 1990, pp A. Śluzek, Możliwości zastosowania zestawów kamera-dalmierz w układach wizyjnych robotyki. 3-cia Krajowa Konferencja Robotyki, Wrocław, 1990, pp (vol. 2). W roku 1992 otrzymałem z Komitetu Badań Naukowych grant na realizację projektu Trójwymiarowe systemy wizyjne robotyki, jednak ze względu na wyjazd do Singapuru zrealizowana została tylko pierwsza faza badań Trzecim ważnym kierunkiem był udział w zespole realizującym projekt badawczy (dotyczący nowej generacji układów cyfrowych do wyświetlania informacji obrazowej) na zlecenie OCÉ Holding B.V. (Holandia). Kierownikiem zespołu był dr inż. Krzysztof Amborski. Ze względu na komercyjny charakter badań, wyniki nie były publikowane. W ostatecznej fazie realizacji projektu nie wziąłem udziału z powodu wyjazdu do Singapuru pod koniec roku 1992, niemniej mój udział w pracach zespołu został doceniony i otrzymałem dwie Zespołowe Nagrody Rektora Politechniki Warszawskiej za osiągnięcia naukowe, w roku 1993 oraz w roku III.2 OKRES (NANYANG TECHNOLOGICAL UNIVERSITY, SINGAPUR) Po rozpoczęciu pracy w Nanyang Technological University, przez pierwszy rok (to jest do końca roku 1993) nie prowadziłem działalności naukowej ze względu na obowiązki administracyjne w pracach organizacyjnych na nowopowstałej uczelni. 4

5 Od roku 1994 zacząłem brać udział w badaniach nad systemami nawigacji dla autonomicznych pojazdów transportujących kontenery na terenie terminala portowego (projekt Development of a High Performance Outdoor Autonomous Navigation System realizowany na NTU dla Port of Singapore Authority i finansowany przez National Science and Technology Board, grant $1,400,000). W badaniach tych kierowalem pracą nad systemami wizji maszynowej do autonomicznej nawigacji. Wyniki projektu przekazane zostały do Port of Singapore Authority w roku 1997 (badania objęte były zakazem publikacji). Jednocześnie prowadziłem badania własne nad wybranymi algorytmami dla maszynowych systemów wizyjnych. Najbardziej znaczące publikacje to: - A. Śluzek Shape Identification Using New Moment-based Descriptors. 9 th Annual IEEE Int. Conf. TENCON 1994 (vol.1). Singapore, 1994, pp (vol. 1). - A. Śluzek Invariant Description of Digital Contours. 2nd Asian Conf. on Computer Vision ACCV 95. Singapore, 1995, pp (vol. 3). - A. Śluzek, Identification and Inspection of 2-D Objects Using New Moment-Based Shape Descriptors, Pattern Recognition Letters, vol. 16, 1995, pp A. Śluzek, Shape Analysis Using Occluding Rings. IEEE TENCON 1996 Conf. Digital Signal Processing Applications. Perth (Australia), 1996, pp A. Śluzek, Moment-Based Contour Segmentation Using Multiple Segmentation Primitives, Machine Graphics & Vision, vol 7, no. 1/2, 1998, pp A. Śluzek, Multi-level Contour Segmentation Using Multiple Segmentation Primitives. 14 th Int. Conf. on Pattern Recognition ICPR 98, Brisbane (Australia), 1998, pp Z chwilą powstania w maju 1994 na NTU uniwersyteckiego centrum badawczego robotyki (Robotics Research Centre), w którym objąłem funkcję zastępcy dyrektora, zacząłem angażować się przede wszystkim w projekty dotyczące zastosowań technik komputerowych w robotyce, a zwłaszcza w projekty zorientowane na rozwój systemów wizyjnych robotyki. Były to zarówno projekty finansowane z grantów Academic Research Fund (granty singapurskiego Ministerstwa Edukacji) oraz projekty finansowane przez partnerów przemysłowych. Najważniejsze z nich to (chronologicznie): Grant przyznany przez Philips Singapore (kwota $40,000) na opracowanie programowalnych metod testowania niezawodności i wytrzymałości żelazek z użyciem robota przemysłowego; Rola w grancie: współkierujący. Opublikowane wyniki (ze względu na przemysłowy charakter grantu ilość i zakres publikacji były ograniczone): - K.K. Tan, W. Boey, A. Śluzek, G. Seet, Robot Applications in Reliability Tests of Electric Irons. ROVPIA 96 Int. Conf. on Robotics, Vision and Parallel Proc. for Industrial Automation. Ipoh (Malaysia), 1996, pp

6 Academic Research Fund grant RG1/97 (kwota $190,000) Algorithms for Noncoordinated Robots Jointly Handling Objects; Rola w grancie: kierownik. Najważniejsze wyniki: Głównym osiągnięciem projektu było zrealizowanie systemu sterowania dwoma dowolnie umieszczonymi (i zmieniającymi swoje położenie) robotami przemysłowymi Asea IRb-6 przy użyciu przemysłowego komputera PC i uniwersalnego 12-kanałowego sterownika. Wybrane publikacje: - A. Śluzek, T. Xu. Coordination of 5 dof Robots Jointly Handling Oversized Objects. 6 th Conf. Robotics and Manufacturing. Banff (Canada), 1998, pp A. Śluzek, Rule-based Coordination Algorithm for Robots Handling Non-rigid Objects. ICARCV 98 5 th Int. Conf on Control, Automation, Robotics & Vision, Singapore, 1998, pp T. Xu, A. Śluzek, Coordination of Two Industrial Robots. SAS Research Link, no. 4/98, 1998, pp A. Śluzek, Algorithms for Non-Coordinated Robots Jointly Handling Objects, Technical Report RG1/97, Nanyang Technological University, Academic Research Fund grant RGM48/97 (kwota $154,275) Autonomous Cooperative Robots; Rola w grancie: kierownik. Najważniejsze wyniki: Prace w ramach projektu skoncentrowały się wokół wybranych aplikacji dla robotyki podwodnej (ze względu na możliwość uzyskania z przemysłu funduszy na kontynuację badań w zakresie robotyki podwodnej). Najważniejszym wynikiem było zbudowanie systemu śledzenia profilu obiektów za pomocą oświetlacza laserowego i dwukamerowego zestawu wizyjnego (np. śledzenie spawów w konstrukcjach podwodnych) umieszczego na manipulatorze robota mobilnego (np. autonomiczny robot podwodny monitorujący stan konstrukcji podwodnych). Zatrudniony w projekcie mgr inż. Witold Czajewski przedstawił uzyskane w ramach projektu wyniki jako pracę doktorską obronioną na Wydziale Elektrycznym Politechniki Warszawskiej. Wybrane publikacje: - W. Czajewski, A. Śluzek, Development of a Laser-Based Vision System for an Underwater Vehicle. ISIE 99 IEEE Int. Symposium on Industrial Electronics, Bled (Slovenia), 1999, pp

7 - W. Czajewski, A. Śluzek, A Laser-Based Vision System for Robotic Weld Seam Inspection. ICARCV 00 6 th Int. Conf on Control, Automation, Robotics & Vision, Singapore, W. Czajewski, A. Śluzek Laser-based Vision System for an Underwater Welding Robot, R 2 C Journal, Jan. 2000, pp A. Śluzek, A Local Algorithm for Contour Processing and Its Application to a Visual Inspection of Weld Seams. ASIAR nd Asian Symposium on Industrial Automation and Robotics, 2001, Bangkok, pp Projekt badawczy Development of Tools for Underwater Robotics finansowany przez British Gas Asia Pacific (kwota $500,000); Grant przyznano na rozwój narzędzi i metod dla robotyki podwodnej. W praktyce grant podzielony został na dwa niezależne zadania: (1) budowa prototypu semi-autonomicznego robota podwodnego i (2) teoria i zastosowania obrazowania bramkowanego w podwodnych systemach wizyjnych, w którego realizację byłem zaangażowany. Rola w grancie: kierownik zadania (obrazowanie bramkowane). Najważniejsze wyniki: W ramach kierowanego przeze mnie zadania zbudowane zostało eksperymentalne stanowisko do badań nad obrazowaniem bramkowanym (zainstalowany w laboratorium zbiornik wodny o rozmiarach 3x1x1m z zamontowanym laserem pulsacyjnym i elektronicznie bramkowaną kamerą minimalny czas bramkowania 10ns) oraz sformułowany i eksperymentalnie zweryfikowany model obrazowania bramkowanego bliskiego zasięgu. Zatrudniony w projekcie doktorant Tan Ching Seong obronił pracę doktorską The Backscattering Phenomena on Range-Gated Imaging in Short-Range Turbid Media. Wybrane publikacje: - C.S. Tan, G. Seet, A. Śluzek, Practical Quantitative Assessment of Imaging System in Turbid Water Using a Modified Fidelity Index,'' SPIE's 17th Annual AeroSense Symposium 2003, 2003, Orlando, pp A. Śluzek, P. Czapski, Image Enhancer for an Underwater LIDAR Imaging System,'' 3 rd Asian Conference on Industrial Automation and Robotics ACIAR'03, 2003, Bangkok, pp A. Śluzek, C.S. Tan, A Feasibility Study on a Novel Method of Visual Obstacle Detection, IEEE Int. Conf. on Image Processing ICIP 04, 2004, Singapore, pp A. Śluzek, C.S. Tan, Visual Detection of 3D Obstacles using Gated Images, 8 th Int. Conf. on Control, Automation, Robotics and Vision ICARCV 04, 2004, Kunming (China), pp

8 - A. Śluzek, H. Fujishima, C.S. Tan, Real-Time Digital Control in Gated Imaging, 5th EURASIP Conf. on Speech and Image Proc., Multimedia Comm. & Services, 2005, Smolenice, pp C.S. Tan, G. Seet, A. Śluzek, D.M. He, A Novel Application of Range Gated Underwater LIDAR Imaging System (ULIS) in Near Target Turbid Medium, Optics and Lasers in Engineering, vol. 43, no. 9, 2005, pp C.S. Tan, A. Śluzek, G. Seet, Model of Gated Imaging in Turbid Medium, Optical Engineering, vol. 44, no. 11, 2005, p A. Śluzek, C.S. Tan, Image Formation in Highly Turbid Media by Adaptive Fusion of Gated Images, Lecture Notes in Computer Science, vol.3708 (ACIVS 05), Springer Verlag, 2005, pp Academic Research Fund grant RG3/99 (kwota $34,275) New Algorithms for Contourbased Processing and Interpretation of images; Rola w grancie: kierownik. Najważniejsze wyniki: W projekcie powstały nowe algorytmy do analizy obrazów konturowych (w pewnym sensie projekt był zatem uzupełnieniem wymienionego powyżej grantu RG1/97) oraz sprzętowe implementacje tych algorytmów w układach FPGA. Wybrane publikacje: - A. Śluzek, A Local Algorithm for Real-time Junction Detection in Contour Images, Lecture Notes in Computer Science, vol.2124 (CAIP 01), Springer Verlag, 2001, pp A. Śluzek, K.O. Chiam, Contour Primitive Analysis Using Circular Boundaries, Int. Conf. on Computational Intelligence, Robotics and Autonomous Systems CIRAS 01, 2001, Singapore, pp K.O. Chiam, A. Śluzek, A Concise Local Algorithm for Contour Primitives Detection and Extraction, In: Advances in Signal Processing, Robotics and Communications (eds V.Kluev, N.Mastorakis) WSES Press, 2001, pp A. Śluzek, FPGA Implemented Algorithm for Detecting Line Junctions in Complex Contour Images. In: Recent Advances in Circuits, Systems and Signal Processing (eds N.Mastorakis, G.Antoniou), WSEAS Press, 2002, pp A. Śluzek, Specialized Detectors and Filters for Processing Contour Patterns in Gray-level Images, Int. Conf. on Computer Vision & Graphics ICCVG 02, 2002, Zakopane, pp (zaproszony wykład). - A. Śluzek, Moments in Contour Extraction: An Algorithm and its Implementation, 7 th Int. Conf. on Control, Automation, Robotic and Vision ICARCV 02, 2002, Singapore, pp

9 W końcowej fazie projektu dołączyli do niego dwaj doktoranci, Md Saiful Islam oraz Zhu Lin, którzy w swoich pracach doktorskich kontunuowali i rozwijali wybrane tematy badawcze projektu. W roku 2004 rozpocząłem wspołpracę z nowopowstałym Centrum Systemów Inteligentnych (Intelligent Systems Centre) powołanym jako joint-venture przez Nanyang Technological University i Singapore Technologies Engineering (singapurski koncern przemysłowy specjalizujący się przede wszystkim w produkcji zbrojeniowej). W ramach konkursu na projekty badawcze pierwszego etapu działalności Intelligent Systems Centre uzyskałem grant w wysokości $261,000 na projekt FPGA-based development of dynamically reconfigurable nodes for distributed networks of multisensor devices, lata Prace koncentrowały się na bezprzewodowych sieciach sensorycznych (wykorzystujących szeroką gamę sensorów kamery, detektory magnetyczne, czujniki zbliżeniowe, itd.) do wykrywania naruszeń (i do wstępnej klasyfikacji tych naruszeń) obszaru monitorowanego przez sieć. Unikalną cechą zrealizowanego rozwiązania było zastosowanie zaawansowanych układów FPGA w ramach węzłów sieci, co pozwoliło na umiejscowienie skomplikowanych algorytmów przetwarzania i analizy obrazów wewnątrz węzłów, a tym samym minimalizację transmisji danych między węzłami sieci i między węzłami, a centrum zarządzania siecią. Wyniki badań były częściowo objęte klauzulą poufności, ale wybrane zagadnienia zostały przedstawione w kilku publikacjach: - A. Śluzek, A. Palaniappan, M.S. Islam, A wireless sensor network for visual detection and classification of intrusions, WSEAS Transactions on Circuits and Systems, vol.4, no.12, 2005, pp A. Śluzek, A. Palaniappan, Development of a Reconfigurable Sensor Network for Intrusion Detection, 2005 MAPLD Int. Conf. on Military and Aerospace Applications of Programmable Logic Devices, 2005, Washington D.C. - A. Śluzek, A. Palaniappan, M.S. Islam, P. Czapski, Towards Wireless Sensor Networks with Enhanced Vision Capabilities, Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Sectio AI Informatica, vol.iv (2006-1), pp Pełne wyniki przekazane zostały do działu badań i rozwoju ST Engineering. W ramach projektu prowadzone były również badania do pracy doktorskiej mgr inż Pawła Czapskiego System-level Methods for Power and Energy Efficiency of FPGA-based Embedded Systems. Po zakończeniu projektu badania te nadal były finansowane przez ST Engineering. W latach byłem kierownikiem projektu Framework for Visual Information Retrieval and Building Content-based Visual Search Engines. Grant w wysokości $550,000 przyznała Agency for Science, Technology and Research (Singapur) w ramach polsko-singapurskiego konkursu na projekty naukowo-badawcze. Kierownikiem bliźniaczego projektu po stronie polskiej była prof. Halina Kwaśnicka z Politechniki Wrocławskiej. Projekt obejmował szeroką gamę zagadnień dotyczących efektywnych metod porównywania i wyszukiwania informacji 9

10 wizualnej, począwszy od poziomu najniższego, tzn. detekcji i porównywania punktów kluczowych, a skończywszy na poziomie automatycznie definiowanej semantyki (obiekty i kategorie obrazów). W sumie w ramach projektu powstało ponad 30 publikacji (czasopisma i konferencje), z których trzy zostały wyróżnione nagrodami Best Paper Award. Najważniejsze z nich to: - A. Śluzek, Building Local Features from Pattern-based Approximations of Patches: Discussion on Moments and Hough Transform, EURASIP Journal on Image and Video Processing, Vol. 2009, Article ID A. Śluzek, Image Features Based on Local Hough Transforms, Lecture Notes in Artificial Intelligence, vol (KES 2009), Springer Verlag, 2009, pp M. Paradowski, A. Śluzek, Keypoint-based Detection of Near-duplicate Image Fragments using Image Geometry and Topology, Lecture Notes in Computer Science vol (ICCVG 10), 2010, pp A. Śluzek, D. Yang, M. Paradowski, Beyond Keypoints: Novel Techniques for Contentbased Image Matching and Retrieval, Lecture Notes in Computer Science, vol (ICAISC 10), 2010, pp A. Śluzek, M. Paradowski, Real-Time Retrieval of Near-duplicate Fragments in Images and Video-clips, Lecture Notes in Computer Science, vol (ACIVS 2010), 2010, pp D. Yang, A. Śluzek,, A Low-dimensional Local Descriptor Incorporating TPS Warping for Image Matching, Image and Vision Computing, vol. 28(8), 2010, pp A. Śluzek, M. Paradowski, D. Yang, M.S. Islam, E. Farahzadeh, Novel Results in Detection, Analysis and Classification of Information in Visual Data, 9th Int. Conf. on Information and Management Sciences (IMS 2010), Urumchi (China), 2010, pp (best paper award). - M. Paradowski, A. Śluzek, Automatic Visual Object Formation using Image Fragment Matching, 5 th Int. Symp. Advances in Artificial Intelligence and Applications (AAIA'10), Wisla, 2010, pp (best paper award). - M. Paradowski, A. Śluzek, Local keypoints and global affine geometry: triangles and ellipses for image fragment matching, in: Innovations in Intelligent Image Analysis (eds. H.Kwasnicka, L.Jain), Springer Verlag, Vol. SCI339, 2011, pp M. Paradowski, A. Śluzek, Automatic Image Annotation by Image Fragment Matching, 6 th Int. Symp. Advances in Artificial Intelligence and Applications (AAIA'11), Szczecin, 2011, pp (best paper award). - A. Śluzek, M. Paradowski, Towards Vision-Based Understanding of Unknown Environments, in: Human-computer Systems Interactions: Background and Application 2, Advances in Intelligent and Soft Computing, Vol.98/2012 (ed. Z.S. Hippe et al.), pp , Springer Verlag, Berlin-Heidelberg

11 Uzyskany z Academic Research Fund grant RG17/08 na projekt Object co-space matching for the visually impaired, (kwota $100,000, planowany okres realizacji ), w których pełniłem rolę współkierującego został przerwany ze względu na wyjazd z Singapuru najpierw kierownika grantu, a później mój. Z innych ważniejszych osiągnięć naukowych, które trudno przypisać do określonego projektu badawczego można również wymienić kilka publikacji, indywidualnych, bądź współautorskich (zwykle z doktorantami). Naistotniejsze z tych publikacji w latach to: - A. Śluzek, On Moment-based Local Operators for Detecting Image Patterns, Image and Vision Computing, vol. 23, no.3, 2005, pp M.S. Islam, A. Śluzek, L. Zhu, Detecting and Matching Interest Points in Relative Scale, Machine Graphics & Vision, vol. 14, no. 3, 2005, pp A. Śluzek, Corner-based Keypoints for Scale-invariant Detection of Partially Visible Objects Machine Graphics and Vision, vol. 15, no.3/4, 2006, pp P. Czapski, A. Śluzek, Power optimization techniques in FPGA devices: a combination of system- and low-levels, Int. Journal of Electrical, Computer, and Systems Engineering, vol. 1, no 3, 2007, pp M.S. Islam, A. Śluzek, Relative scale method to locate an object in cluttered environment, Image and Vision Computing, vol. 26, no.2, 2008, pp A. Śluzek, Novel Machine Vision Methods for Outdoor and Built Environments, Automation in Construction, vol.19, pp , C.S. Tan, G. Seet, A. Sluzek, X. Wang, C.T. Yuen, C.Y. Fam, H.Y. Wong, Scattering noise estimation of range-gated imaging system in turbid condition, Optics Express, vol.18(20), pp , Sept W okresie pracy w NTU złożyłem również (jako współautor) trzy wnioski patentowe do United States Patent and Trademark Office. Dwa z tych patentów zostały przyznane: - V. Shaw, A. Śluzek, US Patent No. 5,712,905 Sequential Digital Profile for Processing Analog Signals, , - V. Shaw, A. Śluzek, US Patent No. 5,745,598 Statistics Based Segmentation and Parameterization Method for Dynamic Processing, Identification, and Verification of Binary Contour Image, Trzeci wniosek: - P. Olszewski, A. Śluzek, Data Input Device Controlled by Motions of Hands and Fingers, US Patent Application no , został zaniechany z chwilą zakończenia pracy na NTU przez jednego z wnioskodawców. III.3 OKRES (KHALIFA UNIVERSITY, ABU DHABI) 11

12 Działalnośc naukowa po rozpoczęciu pracy (w sierpniu 2011) na Khalifa University początkowo była kontynuacją prac prowadzonych wcześniej. Wyniki przedstawione zostały w kilkunastu publikacjach, na przykład: - A. Śluzek, Large Vocabularies for Keypoint-Based Representation and Matching of Image Patches, Lecture Notes in Computer Science, vol (ECCV 2012), 2012 pp A. Śluzek, M. Paradowski, Visual Similarity Issues in Face Recognition, International Journal of Biometrics, vol. 4(1), pp 22-37, A. Śluzek, M. Paradowski, D. Yang, Reinforcement of Keypoint Matching by Cosegmentation in Object Retrieval: Face Recognition Case Study, Lecture Notes in Computer Science, vol (ICONIP 2012), 2012 pp A. Śluzek, Inverted Indexing in Image Fragment Retrieval using Huge Keypoint-Based Vocabularies, Proc. 11 th Int. Workshop on Content-based Multimedia Indexing (CBMI), Veszprem, 2013, pp A. Śluzek, A Novel Approach to Retrieval of Similar Patterns in Biological Images, Lecture Notes in Computer Science, vol.8034 (ISVC 2013), 2013, pp A. Śluzek, Affine-invariant Description of Keypoint Bundles for Detecting Partial Nearduplicates in Random Images, IEEE Int. Conf. on Electronics, Circuits, and Systems ICECS 2013, Abu Dhabi, 2013, pp W roku 2013 zostałem współkierującym projektem Wireless Baseband: SoC for Biomedical and Surveillance Applications finansowanym ($450,000) przez Semiconductor Research Corporation (USA) i Advanced Technology Investment Company (Zjednoczone Emiraty Arabskie) w ramach nowopowstałego centrum ACE 4 S (ATIC-SRC Center of Excellence for Energy Efficient Electronics Systems). W ramach projektu odpowiedzialny jestem za projektowanie specjalistycznych układów cyfrowych do implementacji w czasie rzeczywistym wybranych algorytmów przetwarzania obrazów. IV. KSZTAŁCENIE KADRY NAUKOWEJ IV.1 OPIEKA NAD DOKTORANTAMI W okresie po uzyskaniu przeze mnie habilitacji następujące osoby prowadzące prace badawcze pod moją opieką uzyskały stopień doktora: 1. Witold Czajewski: stopień nadany przez Wydział Elektryczny Politechniki Warszawskiej w roku Tytuł pracy: Automatic Weld-seam Recognition and Tracking using a Dedicated Robotic Vision System. Funkcja: opiekun naukowy. 12

13 Komentarz: Mgr inż. Witold Czajewski pracował pod moją opieką w projekcie badawczym Autonomous Cooperative Robots (grant RGM48/97) w latach jako Research Engineer. Ponieważ zachowywał cały czas status doktoranta Politechniki Warszawskiej, formalnie pozostawał pod opieką promotora z Politechniki Warszawskiej (prof. Tadeusz Kaczorek). Jednakże zarówno zakres, jak i kształt pracy wynikały wyłącznie z badań prowadzonych w wymienionym wyżej projekcie. Kariera doktoranta: Obecnie dr inż. Witold Czajewski pracuje jako adiunkt na Wydziale Elektrycznym Politechniki Warszawskiej. 2. Tan Ching Seong: stopień nadany przez Nanyang Technological University w roku Tytuł pracy: The Backscattering Phenomena on Range-Gated Imaging in Short-Range Turbid Media. Funkcja: współpromotor (drugim promotorem był Assoc.Prof. Gerald Seet) Kariera doktoranta: Obecnie dr Tan Ching Seong pracuje jako Associate Professor (i zarazem pełni funkcję dyrektora Graduate Institute of Engineering) w Multimedia University, Cyberjaya (Malezja). 3. Md Saiful Islam: stopień nadany przez Nanyang Technological University w roku Tytuł pracy: Recognition and Localization of Objects in Relative Scale for Robotic Applications. Funkcja: promotor Kariera doktoranta: Obecnie dr Md Saiful Islam pracuje jako Assistant Professor w King Saud University, Riyadh (Arabia Saudyjska). 4. Paweł Piotr Czapski: stopień nadany przez Nanyang Technological University w roku Tytuł pracy: System-level Methods for Power and Energy Efficiency of FPGA-based Embedded Systems. Funkcja: promotor Kariera doktoranta: Obecnie dr inż. Paweł Czapski jest kierownikiem Pracowni Przetwarzania Danych Instytutu Lotnictwa w Warszawie. 5. Zhu Lin: stopień nadany przez Nanyang Technological University w roku Tytuł pracy: An Adaptive Edge-preserving Color Image Regularization Framework by Partial Differential Equations. Funkcja: promotor 13

14 Kariera doktoranta: W trakcie robienie doktoratu Zhu Lin pracował jako Senior R&D Engineer w Hewlett Packard (Singapur). Obecnie pracuje w Huawei (Shenzhen, Chiny) jako Senior Researcher. Dodatkowo chciałbym wymienić doktorantkę, która złożyła pracę w roku 2013 i obecnie oczekuje na zakończenie procesu nadania stopnia doktora (praca jest już po recenzjach). 6. Elahe Farahzadeh: nadanie stopnia przez Nanyang Technological University spodziewane w roku Tytuł pracy: Tools for Visual Scene Recognition using the Local Approach. Funkcja: promotor (do roku 2011), a następnie współpromotor (ze względu na mój wyjazd z Singapuru drugim promotorem został Assoc.Prof. Cham Tat Jen). W uzupełnieniu informacji na temat opieki nad doktorantami chciałbym wymienić dwie kolejne osoby. Xu Tongge rozpoczął studia doktoranckie pod moją opieką w roku 1997, niemniej już rok później musiał je przerwać z powodów rodzinnych. Drugą osobą jest Deepak Gangadharam zatrudniony w latach w moim projekcie badawczym w Intelligent Systems Centre (szczegóły projektu opisane są w Sekcji III.2) jako Research Scholar. W ramach projektu pracował nad tematem Hardware-efficient reconfigurable architectures for image processing algorithms. Wyniki tych badań stanowiły punkt wyjściowy do jego pracy doktorskiej zrealizowanej w National University of Singapore, gdzie w roku 2007 otrzymał stypendium doktoranckie. IV.2 OPIEKA NAD MŁODYMI PRACOWNIKAMI NAUKI W sekcji tej wymienione są osoby, które zatrudnione były na stanowiskach naukowobadawczych (bądź uczestniczyły na innych zasadach) w prowadzonych przeze mnie projektach. 1. Mgr inż. Witold Czajewski: zatrudniony jako Research Engineer w projekcie RGM48/97 (opisanym w Sekcji III.2) w latach Po powrocie do Polski, mgr inż. W. Czajewski przedstawił wyniki prowadzonych badań jako pracę doktorską, którą obronił na Wydziale Elektrycznym Politechniki Warszawskiej (patrz Sekcja IV.1). 2. Paweł Czapski: spędził na NTU w Singapurze pod moją opieką rok akademicki w ramach grantu badawczego IDA AEP dla zagranicznych studentów. Wyniki prac (na temat bramkowanego systemu wizyjnego do zastosowań podwodnych) przedstawił jak pracę magisterską na Wydziale MEiL Politechniki Warszawskiej. 3. Annamalai Palaniappan: zatrudniony w projekcie FPGA-based development of dynamically reconfigurable nodes for distributed networks of multisensor (Sekcja III.2) jako Research Associate w latach Większość wyników tego projektu miała klauzulę poufności. Obecnie Annamalai Palaniappan zatrudniony jest w NCS Group (Singapur) jako Lead Consultant. 14

15 4. Deepak Gangadharam: zatrudniony w projekcie FPGA-based development of dynamically reconfigurable nodes for distributed networks of multisensor (Sekcja III.2) jako Research Scholar w latach (wspomniany również powyżej w Sekcji IV.1). Obecnie Postdoctoral Researcher na uniwersytecie Friedrich-Alexander Universität Erlangen-Nürnberg (Niemcy). 5. Alappat Vintu Jose: zatrudniony w projekcie FPGA-based development of dynamically reconfigurable nodes for distributed networks of multisensor (Sekcja III.2) w latach jako Project Officer, a następnie jako Research Associate. Obecnie pracuje jako Senior FPGA Engineer w THISS Technologies Pte Ltd (Singapur). 6. Dr Yang Duanduan: zatrudniony jako Research Fellow w projekcie Framework for Visual Information Retrieval and Building Content-based Visual Search Engines (Sekcja III.2) w latach Obecnie Software Development Leader w Suzhou Rayin (Chiny). 7. Dr inż. Mariusz Paradowski: zatrudniony jako Research Fellow w projekcie Framework for Visual Information Retrieval and Building Content-based Visual Search Engines (Sekcja III.2) w latach Obecnie adiunkt w Politechnice Wrocławskiej (Instytut Informatyki). 8. Dr Md Saiful Islam: zatrudniony jako Research Fellow w projekcie Framework for Visual Information Retrieval and Building Content-based Visual Search Engines (Sekcja III.2) w latach Uprzednio, w roku 2008, obronił doktorat pod moją opieką (patrz Sekcja IV.A). 9. Iskandarsyah: zatrudniony jako Research Associate w projekcie Framework for Visual Information Retrieval and Building Content-based Visual Search Engines (Sekcja III.2) w okresie IV.3 OCENY DOROBKU NAUKOWEGO Po uzyskaniu stopnia doktora habilitowanego byłem recenzentem dorobku naukowego następujących osób (stopnie naukowe i nazwy jednostek organizacyjnych według stanu z okresu wykonywania recenzji): Habilitacje 1. Dr inż. Ryszard Choraś (Akademia Rolniczo-Techniczna w Bydgoszczy) rok Ocena dorobku naukowego i recenzja rozprawy habilitacyjnej Redukcja redundacji w cyfrowych systemach przetwarzania obrazów. Doktoraty 1. Mgr inż. Leszek Pilch (Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków) rok Recenzja rozprawy doktorskiej Analiza wybranych współczynników kształtu obiektów w komputerowym systemie rozpoznawania obrazów. 15

16 2. Mgr inż. Zbigniew Bubliński (Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków) rok Recenzja rozprawy doktorskiej Zastosowanie metod komputerowej analizy obrazu do automatyzacji nadzoru nad procesem ciągnienia szkła. 3. Mgr inż. Marwan Y.Ghabally (Politechnika Warszawska) rok Recenzja rozprawy doktorskiej The Analysis of Information and Data Exchanges in Microprocessor Wireless DELTA Networks (MWDN). 4. Ng Pan Wei (Nanyang Technological University, Singapur) rok Recenzja rozprawy doktorskiej A Structured Approach to Integrated Process Supervision. 5. Golam Ashraf (Nanyang Technological University, Singapur) rok Recenzja rozprawy doktorskiej State-Based Motion Transitions Using Framespace Interpolation. 6. Mgr inż. Witold Czajewski (Politechnika Warszawska) rok Recenzja rozprawy doktorskiej Automatic Weld-seem Recognition and Tracking using a Dedicated Robotic Vision System. Faktycznie opiekun naukowy pracy (szczegóły w Sekcjach III.2 i IV.1). 7. Sacha Roscoe (the University of Western Australia, Perth) rok Recenzja rozprawy doktorskiej Algorithms for Detection of Geometrical Features. 8. Chen Yan (Nanyang Technological University, Singapur) rok Recenzja rozprawy doktorskiej Algorithms for Extracting Text from Degraded Document Images. 9. Chi Yanling (Nanyang Technological University, Singapur) rok Recenzja rozprawy doktorskiej Shape Retrieval and Matching Based on Line Segments. 10. Widya Andyardja Weliamto (Nanyang Technological University, Singapur) rok Recenzja rozprawy doktorskiej Real-time 3D Tracking and Recognition for Augmented Reality. 11. S. Lakshmi Prabha (Mother Teresa Women s University Kodaikanal, India) rok Recenzja rozprawy doktorskiej A New Approach for Image Denoising. 12. Dilip Kumar Prasad (Nanyang Technological University, Singapur) rok Recenzja rozprawy doktorskiej Geometric Primitive Feature Extraction Concepts, Algorithms, and Applications. V. DZIAŁALNOŚĆ POPULARYZATORSKA 16

17 W ramach tej część autoreferatu chciałbym skupić się na czterech aspektach działalności popularyzującej naukę, choc niewątpliwie wiele innych rodzajów aktywności może zakwalifikować do działań popularyzujących naukę. Te wybrane aspekty to: Zaproszone wykłady i prezentacje (w tym również zaproszone wyklady na konferencjach naukowych). Organizacja konkursów popularyzujących naukę i warsztatów naukowych. Opieka nad zespołami studentów uczestniczących w konkursach naukowych. Udział we władzach organizacji popularyzujących naukę. V.1 ZAPROSZONE WYKŁADY I PREZENTACJE (Niepełna) lista wygłoszonych przeze mnie zaproszonych wykładów i prezentacji obejmuje (w kolejności chronologicznej): 1. Zaproszone wykłady w ramach Technology Month 97 (seria wykładów popularyzujących naukę), Singapur, Zaproszone prezentacje Engineering Talk Series dla uczniów klas maturalnych i przedmaturalnych w szkołach singapurskich, Singapur, Zaproszona prezentacja w ramach International Seminar on Pattern Recognition, Image Processing and Robot Vision, TATI University College (Malezja), Zaproszony wykład w Universita degli Studi di Udine (Włochy) w ramach programu wymiany naukowej między Włochami i Singapurem, Zaproszony wykład w ramach National Science and Technology Board (NSTB) Workshop in Embedded and Hybrid Systems, Singapur, Zaproszone seminarium w School of Computer Science, University of Western Australia, Perth, Zaproszony wykład na Wydziale Elektrycznym Politechniki Warszawskiej, Zaproszona prezentacja w ramach International Conference on Computer Vision & Graphics ICCVG 02, Zakopane, Zaproszony wykład w Ho Chi Minh City University of Technology, Wietnam, Zaproszone seminarium na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Zaproszona prezentacja w ramach Euro-Singapore ICT Co-operation Event, Singapur, Wykład inauguracyjny na ceremonii oficjalnego otwarcia Intelligent Systems Centre (STEng-NTU), Singapur,

18 13. Zaproszony wykład w ramach 21 Jesiennych Spotkań Polskiego Towarzystwa Informatycznego, Wisła, Zaproszony wykład w Instytucie Informatyki Politechniki Wrocławskiej, Zaproszony wykład w ramach International Conference on Computer Vision & Graphics ICCVG 06, Warszawa, Zaproszony plenarny wykład w ramach 6 th International Conference on Applied Electromagnetics, Wireless and Optical Communication, Trondheim (Norwegia), Zaproszony wykład w ramach 2009 Congress on Science, Technology & Engineering WCSET 09, Singapur, V.2 KONKURSY I WARSZTATY NAUKOWE 1. Członek komitetu organizacyjnego i wykładowca Summer School of Machine Vision, Kraków, 1992 (warsztaty zorganizowane przez AGH i University of Birmingham). 2. Członek komitetu organizacyjnego Singapore Robotic Games w latach Są to niezwykle popularne (np. w roku 1999 uczestniczyło w nich 217 zespołów) zawody robotyczne dla uczniów szkół średnich. W latch byłem również sędzią tych zawodów. 3. Sędzia National Junior Robotics Competition (Singapur) w latach Są to zawody robotyczne dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych organizowane przez Singapore Science Centre i Agency for Science, Technology and Research. Zespoły budują programowalne roboty z zestawów firmy LEGO. Zawody odbywają się w kilku kategoriach wiekowych i biorą w nich udział setki zespołów. 4. Członek komitetu organizacyjnego i wykładowca Research-Centric Summer School in Interactive Robotics and Media, Aby Dhabi, 2012 (warsztaty zorganizowane przez New York University, Abu Dhabi Campus). V.3 OPIEKA NAD ZESPOŁAMI STUDENCKIMI Wymieniam jedynie zespoły, które odniosły znaczące sukcesy w zawodach. 1. Opiekun zespołu studenckiego NTU uczestniczącego w Defense Science Organization Robotic Competition Search and Rescue, Singapur Zespół zajął pierwsze miejsce w zawodach. 2. Opiekun zespołu studenckiego Khalifa University uczestniczącego w IEEE UAE Design Project Competition Robo-goalkeeper, Abu Dhabi Zespół zajął trzecie miejsce w zawodach. 3. Opiekun zespołu studenckiego Khalifa University uczestniczącego w IEEE UAE Programming Competition Visual Search in a Video Clip, Sharjah Zespół zajął drugie miejsce w zawodach. 18

19 4. Współopiekun zespołu studenckiego Khalifa University uczestniczącego w IEEE UAE Design Project Competition Guided Vehicle, Sharjah Zespół zajął trzecie miejsce w zawodach. V.4 UDZIAŁ W ORGANIZACJACH POPULARYZUJĄCYCH NAUKĘ Wymieniam w porządku chronologicznym jedynie funkcje pełnione w zarządach takich organizacji. 1. Zastępca skarbnika w Robotic Games Society, Singapur (w latach ). 2. Członek zarządu Robotic Games Society, Singapur (w latach ). 3. Członek zarządu Pattern Recognition and Machine Intelligence Association (PREMIA) w latach PREMIA jest singapurskim członkiem International Association for Pattern Recognition (IAPR). 4. Skarbnik Pattern Recognition and Machine Intelligence Association (PREMIA) w latach Członek zarządu Pattern Recognition and Machine Intelligence Association (PREMIA) w latach Członek zarządu International Association for Information and Management Sciences w latach Z poważaniem, Andrzej Śluzek 19

Activities Performed by prof. Tadeusiewicz in Books and Journals Editorial Boards

Activities Performed by prof. Tadeusiewicz in Books and Journals Editorial Boards Activities Performed by prof. Tadeusiewicz in Books and Journals Editorial Boards Member of Editorial Board of the book series 1. Associate Editor for book series "Advances in Applied Intelligence Technologies"

Bardziej szczegółowo

Życiorys. Wojciech Paszke. 04/2005 Doktor nauk technicznych w dyscyplinie Informatyka. Promotor: Prof. Krzysztof Ga lkowski

Życiorys. Wojciech Paszke. 04/2005 Doktor nauk technicznych w dyscyplinie Informatyka. Promotor: Prof. Krzysztof Ga lkowski Życiorys Wojciech Paszke Dane Osobowe Data urodzin: 20 luty, 1975 Miejsce urodzin: Zielona Góra Stan Cywilny: Kawaler Obywatelstwo: Polskie Adres domowy pl. Cmentarny 1 67-124 Nowe Miasteczko Polska Telefon:

Bardziej szczegółowo

Wymiar godzin Pkt Kod Nazwa przedmiotu Egz. ECTS W C L P S P Physics I E 2 1 5 P Mathematical analysis I 2 2 6 P Linear algebra and analytic E 2 2 7

Wymiar godzin Pkt Kod Nazwa przedmiotu Egz. ECTS W C L P S P Physics I E 2 1 5 P Mathematical analysis I 2 2 6 P Linear algebra and analytic E 2 2 7 PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH I-go STOPNIA (inżynierskich) NA WYDZIALE ELETROTECHNII, AUTOMATYI I INFORMATYI na kierunku AUTOMATYA I ROBOTYA Obowiązuje dla 1-go roku studiów w roku akademickim 2015/2016 I

Bardziej szczegółowo

Wydział Informtyki i Nauki o Materiałach Kierunek Informatyka

Wydział Informtyki i Nauki o Materiałach Kierunek Informatyka Wydział Informtyki i Nauki o Materiałach Kierunek Informatyka studia drugiego stopnia studia stacjonarne od roku akademickiego 2015/2016 Załącznik 3 A GRUPA TREŚCI PODSTAWOWYCH - BASIC MODULES 1 0 0 RAZEM

Bardziej szczegółowo

Semestr 1 suma pkt ECTS dla wszystkich kursów w semestrze: 30

Semestr 1 suma pkt ECTS dla wszystkich kursów w semestrze: 30 1. Zestaw kursów i grup kursów obowiązkowych i wybieralnych w układzie semestralnym Załącznik nr3 Semestr 1 suma pkt dla wszystkich kursów w semestrze: 30 Kursy obowiązkowe suma pkt : 30 Lp Kod kursu pkt

Bardziej szczegółowo

Badania w sieciach złożonych

Badania w sieciach złożonych Badania w sieciach złożonych Grant WCSS nr 177, sprawozdanie za rok 2012 Kierownik grantu dr. hab. inż. Przemysław Kazienko mgr inż. Radosław Michalski Instytut Informatyki Politechniki Wrocławskiej Obszar

Bardziej szczegółowo

Nazwa Wydziału Nazwa jednostki prowadzącej moduł Nazwa modułu kształcenia. Kod modułu Język kształcenia Efekty kształcenia dla modułu kształcenia

Nazwa Wydziału Nazwa jednostki prowadzącej moduł Nazwa modułu kształcenia. Kod modułu Język kształcenia Efekty kształcenia dla modułu kształcenia Nazwa Wydziału Nazwa jednostki prowadzącej moduł Nazwa modułu kształcenia Kod modułu Język kształcenia Efekty kształcenia dla modułu kształcenia Wydział Matematyki i Informatyki Instytut Informatyki i

Bardziej szczegółowo

mgr inż. Sebastian Meszyński

mgr inż. Sebastian Meszyński Wykształcenie: 2011 obecnie studia doktoranckie: Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej, Katedra Informatyki Stosowanej. 2009-2011 - studia magisterskie: Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ INFORMATYKI POLITECHNIKI POZNAŃSKIEJ

WYDZIAŁ INFORMATYKI POLITECHNIKI POZNAŃSKIEJ WYDZIAŁ INFORMATYKI POLITECHNIKI POZNAŃSKIEJ HISTORIA 1995 uruchomienie kierunku Informatyka na WE 2001 powstanie Wydziału Informatyki i Zarządzania 2001 uruchomienie makrokierunku Automatyka i zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Politechnika Warszawska

Politechnika Warszawska Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Politechnika Warszawska M Współpraca Politechniki Warszawskiej z partnerami z Europy Wschodniej Warszawa 18 marca,

Bardziej szczegółowo

Automatyka i Robotyka studia stacjonarne drugiego stopnia

Automatyka i Robotyka studia stacjonarne drugiego stopnia #384 #380 dr inż. Mirosław Gajer Projekt i implementacja narzędzia do profilowania kodu natywnego przy wykorzystaniu narzędzi Android NDK (Project and implementation of tools for profiling native code

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ

POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ 1 /11 Wstęp Andrzej AMBROZIAK dr inż. nauk technicznych Adiunkt na Wydziale Inżynierii Lądowej L i Środowiska POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ 2 /11 WYKSZTAŁCENIE 2006 DOKTOR NAUK TECHNICZNYCH Politechnika Gdańska

Bardziej szczegółowo

Studia magisterskie II stopnia

Studia magisterskie II stopnia Studia magisterskie II stopnia w języku angielskim Postaw na siebie i nowe technologie Zaawansowane Systemy Informatyki i Sterowania Advanced Informatics and Control www.studia.pwr.wroc.pl Wydział Elektroniki

Bardziej szczegółowo

ZASADY I WYTYCZNE OCENY NAUCZYCIELI AKADEMICKICH WYDZIAŁU ELEKTRYCZNEGO POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ

ZASADY I WYTYCZNE OCENY NAUCZYCIELI AKADEMICKICH WYDZIAŁU ELEKTRYCZNEGO POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ ZASADY I WYTYCZNE OCENY NAUCZYCIELI AKADEMICKICH WYDZIAŁU ELEKTRYCZNEGO POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ (zatwierdzone przez Radę Wydziału Elektrycznego w dn. 22.02.2010r.) Oceny nauczycieli akademickich Wydziału

Bardziej szczegółowo

LISTA KURSÓW PLANOWANYCH DO URUCHOMIENIA W SEMESTRZE ZIMOWYM 2015/2016

LISTA KURSÓW PLANOWANYCH DO URUCHOMIENIA W SEMESTRZE ZIMOWYM 2015/2016 LISTA KURSÓW PLANOWANYCH DO URUCHOMIENIA W SEMESTRZE ZIMOWYM 2015/2016 INFORMATYKA I STOPNIA studia stacjonarne 1 sem. PO-W08-INF- - -ST-Ii-WRO-(2015/2016) MAP003055W Algebra z geometrią analityczną A

Bardziej szczegółowo

P L A N S T U D I Ó W Kierunek : Elektronika i Telekomunikacja Politechnika Poznańska

P L A N S T U D I Ó W Kierunek : Elektronika i Telekomunikacja Politechnika Poznańska Rodzaj studiów - stacjonarne II stopnia Przedmioty wspólne dla kierunku Wydz.lektroniki i Telekom. Lp. Nazwa przedmiotu T by Ra- ła- cze rato- pro- ZROWY I II III IV V VI VII VIII IX 1 Systemy telekomunikacyjne

Bardziej szczegółowo

Uwaga wstępna: Kognitywne Systemy Wspomagające Zarządzanie

Uwaga wstępna: Kognitywne Systemy Wspomagające Zarządzanie Kognitywne Systemy Wspomagające Zarządzanie Ryszard Tadeusiewicz & Lidia Ogiela AGH Ilustracje użyte do prezentacji podczas wygłaszania referatu na konferencji KOMUNIKACJA I JAKOŚĆ W ZARZĄDZANIU w dniu

Bardziej szczegółowo

ZAGADNIENIA SPECJALNOŚCIOWE

ZAGADNIENIA SPECJALNOŚCIOWE (ARK) Komputerowe sieci sterowania 1.Zaawansowane metody wyznaczania parametrów regulatorów 2.Mechanizmy innowacyjne. 3.Sieci neuronowe w modelowaniu obiektów dynamicznych. 4.Zasady projektowania i zastosowania

Bardziej szczegółowo

Curriculum Vitae. Agnieszka Zbrzezny. aga.zbrzezny@gmail.com

Curriculum Vitae. Agnieszka Zbrzezny. aga.zbrzezny@gmail.com Curriculum Vitae Agnieszka Zbrzezny DANE PERSONALNE imię i nazwisko Agnieszka Zbrzezny data urodzenia 22 czerwiec 1985 stan cywilny panna email aga.zbrzezny@gmail.com strona domowa www.ajd.czest.pl/ imi/agnieszka.zbrzezny

Bardziej szczegółowo

KONECZNEGO BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY MIEJSCE: KRAKÓW POWIERZCHNIA: 4 700 m2 AUTOR: WIZJA KLIENT: REF POLAND PROJEKT: 2011 REALIZACJA: -

KONECZNEGO BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY MIEJSCE: KRAKÓW POWIERZCHNIA: 4 700 m2 AUTOR: WIZJA KLIENT: REF POLAND PROJEKT: 2011 REALIZACJA: - MKARCH PROJEKTY PROJECTS KONECZNEGO BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY MIEJSCE: KRAKÓW POWIERZCHNIA: 4 700 m2 AUTOR: WIZJA KLIENT: REF POLAND PROJEKT: 2011 REALIZACJA: - KONECZNEGO RESIDENTIAL BUILDING

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie sztucznej inteligencji w testowaniu oprogramowania

Zastosowanie sztucznej inteligencji w testowaniu oprogramowania Zastosowanie sztucznej inteligencji w testowaniu oprogramowania Problem NP Problem NP (niedeterministycznie wielomianowy, ang. nondeterministic polynomial) to problem decyzyjny, dla którego rozwiązanie

Bardziej szczegółowo

Field of study: Computer Science Study level: First-cycle studies Form and type of study: Full-time studies. Auditorium classes.

Field of study: Computer Science Study level: First-cycle studies Form and type of study: Full-time studies. Auditorium classes. Faculty of: Computer Science, Electronics and Telecommunications Field of study: Computer Science Study level: First-cycle studies Form and type of study: Full-time studies Annual: 2014/2015 Lecture language:

Bardziej szczegółowo

Współczesna problematyka klasyfikacji Informatyki

Współczesna problematyka klasyfikacji Informatyki Współczesna problematyka klasyfikacji Informatyki Nazwa pojawiła się na przełomie lat 50-60-tych i przyjęła się na dobre w Europie Jedna z definicji (z Wikipedii): Informatyka dziedzina nauki i techniki

Bardziej szczegółowo

GMWØJCIK Publications

GMWØJCIK Publications GMWØJCIK Publications A. Gajos and G. M. Wojcik, Electroencephalographic detection of synesthesia, Annales Universitatis Mariae Curie-Sklodowska, Sectio AI: Informatica, vol. 14, no. 3, pp. 43 52, 2014.

Bardziej szczegółowo

Katedra Systemów Decyzyjnych. Kierownik: prof. dr hab. inż. Zdzisław Kowalczuk ksd@eti.pg.gda.pl

Katedra Systemów Decyzyjnych. Kierownik: prof. dr hab. inż. Zdzisław Kowalczuk ksd@eti.pg.gda.pl Katedra Systemów Decyzyjnych Kierownik: prof. dr hab. inż. Zdzisław Kowalczuk ksd@eti.pg.gda.pl 2010 Kadra KSD profesor zwyczajny 6 adiunktów, w tym 1 z habilitacją 4 asystentów 7 doktorantów Wydział Elektroniki,

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE NA KONFERENCJI AUTOMATYKA I POMIARY w Warszawie 2004 APW 04 w dniu

WYSTĄPIENIE NA KONFERENCJI AUTOMATYKA I POMIARY w Warszawie 2004 APW 04 w dniu Marian P. KAŹMIERKOWSKI Przewodniczący Polskiej Sekcji IEEE WYSTĄPIENIE NA KONFERENCJI AUTOMATYKA I POMIARY w Warszawie 2004 APW 04 w dniu 16.09.2004 POLSKA SEKCJA IEEE The Institute of Electrical and

Bardziej szczegółowo

Nazewnictwo kierunków studiów i specjalności w języku angielskim obowiązujące w Politechnice Poznańskiej

Nazewnictwo kierunków studiów i specjalności w języku angielskim obowiązujące w Politechnice Poznańskiej Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 12 Rektora PP z dnia 26 marca 2012 r. (RO/III/12/2012) Nazewnictwo kierunków studiów i specjalności w języku angielskim obowiązujące w Politechnice Poznańskiej POLITECHNIKA

Bardziej szczegółowo

PROJEKT na RWE w dniu 28 września 2015 roku

PROJEKT na RWE w dniu 28 września 2015 roku "ZASADY I WYTYCZNE OCENY NAUCZYCIELI AKADEMICKICH WYDZIAŁU ELEKTRYCZNEGO POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ za działalność naukową, dydaktyczną i organizacyjną w latach 2015-2017 i następnych" przedstawione Radzie

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorstwo zwinne. Projektowanie systemów i strategii zarządzania

Przedsiębiorstwo zwinne. Projektowanie systemów i strategii zarządzania Politechnika Poznańska, Wydział Inżynierii Zarządzania Dr inż. Edmund Pawłowski Przedsiębiorstwo zwinne. Projektowanie systemów i strategii zarządzania Modelowanie i projektowanie struktury organizacyjnej

Bardziej szczegółowo

Studia doktoranckie: nowe regulacje prawne, nowe rozwiązania a jakość kształcenia - kontekst międzynarodowy (europejski)

Studia doktoranckie: nowe regulacje prawne, nowe rozwiązania a jakość kształcenia - kontekst międzynarodowy (europejski) Studia doktoranckie: nowe regulacje prawne, nowe rozwiązania a jakość kształcenia - kontekst międzynarodowy (europejski) Andrzej Kraśniewski Politechnika Warszawska ekspert boloński Seminarium Bolońskie

Bardziej szczegółowo

90-lecie. Prof. zw. dr hab. inż. Zbigniew Kikiewicz

90-lecie. Prof. zw. dr hab. inż. Zbigniew Kikiewicz 90-lecie Prof. zw. dr hab. inż. Zbigniew Kikiewicz Kariera naukowa Prof. Zbigniew Kikiewicz urodził się 21 lutego 1924 roku w Białymstoku. W 1945 roku rozpoczął studia na Politechnice Łódzkiej jako jeden

Bardziej szczegółowo

Instytut W5/I-7 Zestawienie Kart przedmiotów Wrocław, 2012-11-17

Instytut W5/I-7 Zestawienie Kart przedmiotów Wrocław, 2012-11-17 ARR021302 Obwody elektryczne Electric circuits ELR021306 energii Renewable Energy Sources ELR021312 Fotowoltaika stosowana Applied photovoltaics ELR021315 Ogniwa fotowoltaiczne Photovoltaic Cells.. Odnawialne

Bardziej szczegółowo

Oferta przedmiotów wybieralnych 2017/2018. Studia I stopnia Elektronika i telekomunikacja

Oferta przedmiotów wybieralnych 2017/2018. Studia I stopnia Elektronika i telekomunikacja Oferta przedmiotów wybieralnych 2017/2018 Studia I stopnia Elektronika i telekomunikacja Elektronika Medyczna Przetwarzanie i analiza przetwarzanie obrazów oraz sygnałów Inteligentne obliczenia w medycynie

Bardziej szczegółowo

Specjalność Elektronika Przemysłowa w ramach kierunku Elektrotechnika na Wydziale Elektrycznym Politechniki Warszawskiej

Specjalność Elektronika Przemysłowa w ramach kierunku Elektrotechnika na Wydziale Elektrycznym Politechniki Warszawskiej Specjalność Elektronika Przemysłowa w ramach kierunku Elektrotechnika na Wydziale Elektrycznym Politechniki Warszawskiej Instytut Sterowania i Elektroniki Przemysłowej - ISEP Zakład Elektroniki Przemysłowej

Bardziej szczegółowo

Rok akademicki: 2016/2017 Kod: EIT s Punkty ECTS: 3. Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: -

Rok akademicki: 2016/2017 Kod: EIT s Punkty ECTS: 3. Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: - Nazwa modułu: Systemy rekonfigurowalne Rok akademicki: 2016/2017 Kod: EIT-1-708-s Punkty ECTS: 3 Wydział: Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej Kierunek: Informatyka Specjalność:

Bardziej szczegółowo

DR HAB. AGNIESZKA PAWŁOWSKA, PROF. NADZW.

DR HAB. AGNIESZKA PAWŁOWSKA, PROF. NADZW. DR HAB. AGNIESZKA PAWŁOWSKA, PROF. NADZW. AUTOREFERAT O PRZEBIEGU PRACY ZAWODOWEJ, OSIĄGNIĘCIACH NAUKOWO-BADAWCZYCH, DYDAKTYCZNYCH, W ZAKRESIE KSZTAŁCENIA KADR I ORGANIZACYJNYCH Przebieg pracy zawodowej

Bardziej szczegółowo

Umiędzynarodowienie studiów w AGH Anna Siwik

Umiędzynarodowienie studiów w AGH Anna Siwik Umiędzynarodowienie studiów w AGH Anna Siwik Warszawa, 17.01.2013 r. Umiędzynarodowienie studiów w AGH na 54 kierunków - 21 kierunków studiów w języku angielskim (2 BSc, 19 MSc) dla studentów z kraju i

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK GŁÓWNY (wykaz dokumentów) o mianowanie / zatrudnienie na stanowisko profesora na PP

WNIOSEK GŁÓWNY (wykaz dokumentów) o mianowanie / zatrudnienie na stanowisko profesora na PP I. Podanie kandydata WNIOSEK GŁÓWNY (wykaz dokumentów) o mianowanie / zatrudnienie na stanowisko profesora na PP II. Dane kandydata 1. Imię i nazwisko. 2. Miejsce pracy, stanowisko. 3. Data i miejsce urodzenia.

Bardziej szczegółowo

Faculty of Environmental Engineering. St.Petersburg 2010

Faculty of Environmental Engineering. St.Petersburg 2010 Faculty of Environmental Engineering St.Petersburg 2010 Location of Wrocław LOCATION: centre of the Silesian Lowland 51º07 N, 17º02 E TOTAL AREA: 293 km 2 GREEN AREAS: 35% of the overall area ISLANDS:

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ ELEKTRONIKI i TECHNIK INFORMACYJNYCH

POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ ELEKTRONIKI i TECHNIK INFORMACYJNYCH załącznik do Systemu oceny pracowników w Politechnice Warszawskiej, uszczegółowiony zgodnie z Uchwałą Rady Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych z dnia 25 listopada 2014 r. w sprawie oceny nauczycieli

Bardziej szczegółowo

Krzysztof Kołowrocki Program Wyborczy. Najważniejsze Wyzwania Program Sukcesu Akademii Morskiej w Gdyni

Krzysztof Kołowrocki Program Wyborczy. Najważniejsze Wyzwania Program Sukcesu Akademii Morskiej w Gdyni Krzysztof Kołowrocki Program Wyborczy Najważniejsze Wyzwania Program Sukcesu Akademii Morskiej w Gdyni Krzysztof Kołowrocki Profesor Kandydat na stanowisko Rektora Akademii Morskiej w Gdyni na kadencję

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA. Wniosek o wszczęcie przewodu doktorskiego

UCHWAŁA. Wniosek o wszczęcie przewodu doktorskiego UCHWAŁA 30 czerwiec 2011 r. Uchwała określa minimalne wymagania do wszczęcia przewodu doktorskiego i przewodu habilitacyjnego jakimi powinny kierować się Komisje Rady Naukowej IPPT PAN przy ocenie składanych

Bardziej szczegółowo

CASPAR długoterminowa archiwizacja zasobów cyfrowych

CASPAR długoterminowa archiwizacja zasobów cyfrowych Biblioteka Politechniki Krakowskiej Konferencja Naukowa "Otwarte zasoby wiedzy - nowe zadania uczelni i bibliotek w rozwoju komunikacji naukowej Kraków - Zakopane,16-18.06.2011 CASPAR długoterminowa archiwizacja

Bardziej szczegółowo

Field of study: Electronics and Telecommunications Study level: First-cycle studies Form and type of study: Full-time studies. Auditorium classes

Field of study: Electronics and Telecommunications Study level: First-cycle studies Form and type of study: Full-time studies. Auditorium classes Faculty of: Computer Science, Electronics and Telecommunications Field of study: Electronics and Telecommunications Study level: First-cycle studies Form and type of study: Full-time studies Annual: 2014/2015

Bardziej szczegółowo

MIKRO- I NANO-SYSTEMY W CHEMII I DIAGNOSTYCE BIOMEDYCZNEJ MNS-DIAG

MIKRO- I NANO-SYSTEMY W CHEMII I DIAGNOSTYCE BIOMEDYCZNEJ MNS-DIAG MIKRO- I NANO-SYSTEMY W CHEMII I DIAGNOSTYCE BIOMEDYCZNEJ MNS-DIAG PROJEKT KLUCZOWY WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO; UMOWA Nr. POIG.01.03.01-00-014/08-00

Bardziej szczegółowo

studia na WETI PG na kierunku automatyka i robotyka Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej 1

studia na WETI PG na kierunku automatyka i robotyka Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej 1 Dlaczego warto podjąć studia na WETI PG na kierunku automatyka i robotyka Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej 1 Automatyka i robotyka Konkurs punktów: język polski

Bardziej szczegółowo

Studencko-Doktorancka Grupa Naukowa PERG. Instytut Systemów Elektronicznych WEiTI PW. Warsaw ELHEP

Studencko-Doktorancka Grupa Naukowa PERG. Instytut Systemów Elektronicznych WEiTI PW. Warsaw ELHEP Studencko-Doktorancka Grupa Naukowa PERG Instytut Systemów Elektronicznych WEiTI PW Warsaw ELHEP P E R G FPGA/VHDL/MATLAB OPTO ASTRO ELHEP MEASURE WEB Warsaw ELHEP P E R

Bardziej szczegółowo

Résumé. Department of Psychology, Raffles College of Higher Education, Singapore Stanowisko: Psychology Lecturer marzec 2009 obecnie

Résumé. Department of Psychology, Raffles College of Higher Education, Singapore Stanowisko: Psychology Lecturer marzec 2009 obecnie Résumé Imię i nazwisko: Dariusz Piotr Skowroński Data urodzenia: 23 marca 1971 r. Kontakt: Email: Skype: dariusz.sko@gmail.com dariuszs1971 Zatrudnienie Department of Psychology, Raffles College of Higher

Bardziej szczegółowo

2.4 Plan studiów na kierunku Technologie energetyki odnawialnej I-go stopnia

2.4 Plan studiów na kierunku Technologie energetyki odnawialnej I-go stopnia .4 Plan studiów na kierunku Technologie energetyki odnawialnej I-go stopnia PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH I-go STOPNIA (inżynierskich) NA WYDZIALE ELEKTROTECHNIKI, AUTOMATYKI I INFORMATYKI na kierunku Technologie

Bardziej szczegółowo

List of publications

List of publications Prof. Cezary Zieliński, D.Sc, Ph.D., Eng. Warsaw, July 17, 2015 List of publications 1. Zieliński C.: Anatomy of Robots: Construction. (in Polish), Elektronizacja, no. 11, 1983. pg. 16 18. 2. Zieliński

Bardziej szczegółowo

Program HOMING PLUS Fundacji na rzecz Nauki Polskiej

Program HOMING PLUS Fundacji na rzecz Nauki Polskiej Program HMING PLUS Fundacji na rzecz Nauki Polskiej Synthesis of diverse carbohydrate building blocks, derived from hyaluronic acid, as scaffolds for drug delivery Katarzyna M. Koroniak Wydział Chemii

Bardziej szczegółowo

F O R M U L A R Z nr 1 oceny okresowej nauczyciela akademickiego AGH

F O R M U L A R Z nr 1 oceny okresowej nauczyciela akademickiego AGH F O R M U L A R Z nr 1 oceny okresowej nauczyciela akademickiego AGH I. Dane osobowe: 1. Imię i nazwisko............................................................ 2. Data urodzenia.............................................................

Bardziej szczegółowo

Anna Fabijańska. Algorytmy segmentacji w systemach analizy ilościowej obrazów

Anna Fabijańska. Algorytmy segmentacji w systemach analizy ilościowej obrazów POLITECHNIKA ŁÓDZKA Wydział Elektrotechniki Elektroniki Informatyki i Automatyki Katedra Informatyki Stosowanej Anna Fabijańska Nr albumu: 109647 Streszczenie pracy magisterskiej nt.: Algorytmy segmentacji

Bardziej szczegółowo

I rok. semestr 1 semestr 2 15 tyg. 15 tyg. Razem ECTS. laborat. semin. ECTS. konwer. wykł. I rok. w tym. Razem ECTS. laborat. semin. ECTS. konwer.

I rok. semestr 1 semestr 2 15 tyg. 15 tyg. Razem ECTS. laborat. semin. ECTS. konwer. wykł. I rok. w tym. Razem ECTS. laborat. semin. ECTS. konwer. Wydział Informatyki i Nauki o Materiałach Kierunek Informatyka studia I stopnia inżynierskie studia stacjonarne 08- IO1S-13 od roku akademickiego 2015/2016 A Lp GRUPA TREŚCI PODSTAWOWYCH kod Nazwa modułu

Bardziej szczegółowo

kierownictwa jednostki i Wydziału dodatkowe:

kierownictwa jednostki i Wydziału dodatkowe: Regulamin Oceny Okresowej Nauczycieli Akademickich Wydziału Pedagogicznego UW 1. KRYTERIA OCENY DOKTORÓW PO 2 LATACH ZATRUDNIENIA NA STANOWISKU ASYSTENTA I ADIUNKTA podstawowe ( których niespełnienie powoduje

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 53/2006 Rektora Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu z dnia 27 listopada 2006 r. w sprawie wprowadzenia

ZARZĄDZENIE NR 53/2006 Rektora Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu z dnia 27 listopada 2006 r. w sprawie wprowadzenia R /DOP-014/53/06 REKTOR ZARZĄDZENIE NR 53/2006 Rektora Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu z dnia 27 listopada 2006 r. w sprawie wprowadzenia zasad okresowej oceny nauczycieli akademickich

Bardziej szczegółowo

Prezentacja kierunku Informatyka w I Liceum Ogólnokształcącym im. Stanisława Wyspiańskiego w Szubinie

Prezentacja kierunku Informatyka w I Liceum Ogólnokształcącym im. Stanisława Wyspiańskiego w Szubinie Kwalifikacje kadry dydaktycznej kluczem do rozwoju Uczelni PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO Prezentacja kierunku Informatyka w I Liceum

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia egzaminacyjne TELEKOMUNIKACJA studia rozpoczynające się po 01.10.2012 r.

Zagadnienia egzaminacyjne TELEKOMUNIKACJA studia rozpoczynające się po 01.10.2012 r. (TIM) Teleinformatyka i multimedia 1. Elementy systemu multimedialnego: organizacja i funkcje. 2. Jakość usług VoIP: metody oceny jakości, czynniki wpływające na jakość. 3. System biometryczny: schemat

Bardziej szczegółowo

Ocena działalności pracowników naukowych i badawczo technicznych Instytutu Chemii i Techniki Jądrowej za lata 2005 2008.

Ocena działalności pracowników naukowych i badawczo technicznych Instytutu Chemii i Techniki Jądrowej za lata 2005 2008. Ocena działalności pracowników naukowych i badawczo technicznych Instytutu Chemii i Techniki Jądrowej za lata 2005 2008. Wstęp Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki z 21 września 2001 (Dz. Ust. Nr 113

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE SPRAWOZDANIE JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH WYDZIAŁU (INSTYTUTÓW, KATEDR, ZAKŁADÓW)

SZCZEGÓŁOWE SPRAWOZDANIE JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH WYDZIAŁU (INSTYTUTÓW, KATEDR, ZAKŁADÓW) Część II SZCZEGÓŁOWE SPRAWOZDANIE JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH WYDZIAŁU (INSTYTUTÓW, KATEDR, ZAKŁADÓW) Nazwa Instytutu/Katedry/Zakładu: 1. Kierownik: 2. Główne kierunki badawcze 3. Stan zatrudnienia na dzień

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA STYPENDIUM DOKTORANCKIEGO W POLITECHNICE BIAŁOSTOCKIEJ

REGULAMIN PRZYZNAWANIA STYPENDIUM DOKTORANCKIEGO W POLITECHNICE BIAŁOSTOCKIEJ Załącznik do Zarządzenia Nr 406/2015 Rektora Politechniki Białostockiej REGULAMIN PRZYZNAWANIA STYPENDIUM DOKTORANCKIEGO W POLITECHNICE BIAŁOSTOCKIEJ 1 Postanowienia ogólne 1. Stypendia doktoranckie finansowane

Bardziej szczegółowo

Nazewnictwo kierunków studiów i specjalności w języku angielskim obowiązujące w Politechnice Poznańskiej

Nazewnictwo kierunków studiów i specjalności w języku angielskim obowiązujące w Politechnice Poznańskiej Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 28 Rektora PP z dnia 5 grudnia 2016 r. (RO/XII/28/2016) Nazewnictwo kierunków studiów i specjalności w języku angielskim obowiązujące w Politechnice Poznańskiej POLITECHNIKA

Bardziej szczegółowo

Prof. dr hab. inż. Marian Tracz

Prof. dr hab. inż. Marian Tracz Prof. dr hab. inż. Marian Tracz Zasłużony dla sprawy Drogowej oprac. Prof. Antoni Szydło ur. 1943 r. w Nowym Sączu szkoła średnia (Nowy Sącz) studia na Politechnice Krakowskiej (Wydział Budownictwa Lądowego)

Bardziej szczegółowo

SPECJALIZACJA: NOWOCZESNA BIBLIOTEKA (Specialization: Modern library) Liczba godzin Nazwa przedmiotu. Nazwa w języku angielskim

SPECJALIZACJA: NOWOCZESNA BIBLIOTEKA (Specialization: Modern library) Liczba godzin Nazwa przedmiotu. Nazwa w języku angielskim Uniwersytet Śląski w Katowicach Wydział Filologiczny Instytut Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Kierunek: Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo Studia drugiego stopnia stacjonarne od roku akademickiego

Bardziej szczegółowo

Ustawa z dnia 14 marca 2003 roku o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki

Ustawa z dnia 14 marca 2003 roku o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki Ustawa z dnia 14 marca 2003 roku o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 1 września 2011 roku w sprawie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 1/2014 Dziekana Wydziału Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii z dnia 5 marca 2014 r.

Zarządzenie nr 1/2014 Dziekana Wydziału Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii z dnia 5 marca 2014 r. Zarządzenie nr 1/2014 Dziekana Wydziału Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie zasad organizacji pracy przy aktualizacji bazy wiedzy na Wydziale Budownictwa, Mechaniki i

Bardziej szczegółowo

Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych. Politechnika Warszawska

Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych. Politechnika Warszawska Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechnika Warszawska Historia Katedry Matematyki na wydziałach PW 1963 1966 Instytut Matematyki Studium Matematyczno-Techniczne 1971 Studium Podstawowych Problemów

Bardziej szczegółowo

Dział VIII STUDIA DOKTORANCKIE I DOKTORANCI

Dział VIII STUDIA DOKTORANCKIE I DOKTORANCI Dział VIII STUDIA DOKTORANCKIE I DOKTORANCI Rozdział 1 Studia doktoranckie 104 1. W Uczelni studiami trzeciego stopnia są studia doktoranckie. Ukończenie studiów doktoranckich następuje wraz z uzyskaniem

Bardziej szczegółowo

OPISY KURSÓW. Nazwa kursu: PROGRAMOWANIE SYSTEMÓW ROZPROSZONYCH NA BAZIE STE- ROWNIKÓW PLC. Język wykładowy: polski

OPISY KURSÓW. Nazwa kursu: PROGRAMOWANIE SYSTEMÓW ROZPROSZONYCH NA BAZIE STE- ROWNIKÓW PLC. Język wykładowy: polski OPISY KURSÓW Kod kursu: MCR40 Nazwa kursu: PROGRAMOWANIE SYSTEMÓW ROZPROSZONYCH NA BAZIE STE- ROWNIKÓW PLC Język wykładowy: polski Forma kursu Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium Tygodniowa

Bardziej szczegółowo

prof. Andrzej Materka

prof. Andrzej Materka prof. Andrzej Materka Prezentacja kandydata na stanowisko rektora PŁ Spotkanie przedwyborcze, 27 marca 2008 Plan prezentacji Wykształcenie i droga zawodowa Osiągnięcia w Politechnice Łódzkiej Politechnika

Bardziej szczegółowo

Dr hab. inż. Marek Pawełczyk, prof. nzw. w Politechnice Śląskiej Koordynator Projektu POKL.04.01.02-00-020/10

Dr hab. inż. Marek Pawełczyk, prof. nzw. w Politechnice Śląskiej Koordynator Projektu POKL.04.01.02-00-020/10 Wiedza i doświadczenie projektowe wizytówką absolwenta kierunku automatyka i robotyka na Wydziale Automatyki, Elektroniki i Informatyki Politechniki Śląskiej POKL.04.01.02-00-020/10 Program Operacyjny

Bardziej szczegółowo

Wyjazdy dla studentów Politechniki Krakowskiej zainteresowanych studiami częściowymi w Tianjin Polytechnic University (Chiny).

Wyjazdy dla studentów Politechniki Krakowskiej zainteresowanych studiami częściowymi w Tianjin Polytechnic University (Chiny). Wyjazdy dla studentów Politechniki Krakowskiej zainteresowanych studiami częściowymi w Tianjin Polytechnic University (Chiny). Tianjin Polytechnic University (TJPU) jest państwową uczelnią chińską założoną

Bardziej szczegółowo

Fragmenty. Załącznik Nr 20 DODATKOWE WYMAGANIA I KWALIFIKACJE ZAWODOWE OSÓB ZATRUDNIANYCH NA STANOWISKACH NAUCZYCIELI AKADEMICKICH

Fragmenty. Załącznik Nr 20 DODATKOWE WYMAGANIA I KWALIFIKACJE ZAWODOWE OSÓB ZATRUDNIANYCH NA STANOWISKACH NAUCZYCIELI AKADEMICKICH Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 18/2015 Senatu WUM z dnia 23 lutego 2015 r. S T A T U T WARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO Przyjęty uchwałą Nr 15/2012 Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego z dnia

Bardziej szczegółowo

ZASADY I WYTYCZNE OCENY NAUCZYCIELI AKADEMICKICH WYDZIAŁU ELEKTRYCZNEGO POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ

ZASADY I WYTYCZNE OCENY NAUCZYCIELI AKADEMICKICH WYDZIAŁU ELEKTRYCZNEGO POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ ZASADY I WYTYCZNE OCENY NAUCZYCIELI AKADEMICKICH WYDZIAŁU ELEKTRYCZNEGO POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ (zatwierdzone na Radzie Wydziału Elektrycznego w dn.19 listopada 2012) Oceny nauczycieli akademickich Wydziału

Bardziej szczegółowo

Tematy prac magisterskich Rok akademicki 2013/2014

Tematy prac magisterskich Rok akademicki 2013/2014 Dr hab. inż. Jan Werewka, prof. n. AGH Wydział EAIiIB AGH E-mail: werewka@agh.edu.pl www: http://home.agh.edu.pl/werewka Tematy prac magisterskich Rok akademicki 2013/2014 Temat 1 Architektura przedsięwzięcia

Bardziej szczegółowo

Przetwarzanie i analiza przetwarzanie obrazów oraz sygnałów

Przetwarzanie i analiza przetwarzanie obrazów oraz sygnałów Przetwarzanie i analiza przetwarzanie obrazów oraz sygnałów Inteligentne obliczenia w medycynie i technice biometria interfejsy człowiek-komputer wspomaganie osób niepełnosprawnych Realizacje sprzętowe

Bardziej szczegółowo

w Lublinie z dnia 24 września 2014 r.

w Lublinie z dnia 24 września 2014 r. UCHWAŁA Nr XXIII 19.7/14 Senatu Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dnia 24 września 2014 r. zmieniająca uchwałę Nr XXII-10.3/09 Senatu UMCS z dnia 29 czerwca 2009 r. w sprawie ustalania

Bardziej szczegółowo

Wizja maszynowa w robotyce i automatyzacji Kod przedmiotu

Wizja maszynowa w robotyce i automatyzacji Kod przedmiotu Wizja maszynowa w robotyce i automatyzacji - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Wizja maszynowa w robotyce i automatyzacji Kod przedmiotu 11.9-WE-AiRD-WMwRiA Wydział Kierunek Wydział Informatyki,

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ OCENY OKRESOWEJ NAUCZYCIELA AKADEMICKIEGO UKW

ARKUSZ OCENY OKRESOWEJ NAUCZYCIELA AKADEMICKIEGO UKW Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 78/2013/2014 Rektora UKW z dnia 10 czerwca 2014 r. (załącznik Nr 8 do zarządzenia wprowadzającego wzory arkuszy oceny okresowej nauczycieli akademickich UKW) ARKUSZ OCENY

Bardziej szczegółowo

Dwufazowy system monitorowania obiektów. Karina Murawko, Michał Wiśniewski

Dwufazowy system monitorowania obiektów. Karina Murawko, Michał Wiśniewski Dwufazowy system monitorowania obiektów Karina Murawko, Michał Wiśniewski Instytut Grafiki Komputerowej i Systemów Multimedialnych Wydziału Informatyki Politechniki Szczecińskiej Streszczenie W artykule

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 56 Rady Wydziału Teologii Uniwersytetu Warmiosko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 10 stycznia 2013 r.

Uchwała Nr 56 Rady Wydziału Teologii Uniwersytetu Warmiosko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 10 stycznia 2013 r. Uchwała Nr 56 Rady Wydziału Teologii Uniwersytetu Warmiosko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 10 stycznia 2013 r. W sprawie: szczegółowego trybu przeprowadzania czynności w postępowaniach o nadanie tytułu

Bardziej szczegółowo

Books edited by professor Ryszard Tadeusiewicz

Books edited by professor Ryszard Tadeusiewicz Books edited by professor Ryszard Tadeusiewicz Książki, w których prof. Tadeusiewicz pełnił funkcje redaktora 2015 2014 2013 1. Romanowski A., Sankowski D., Tadeusiewicz R. (eds.): Modelling and Identification

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN przyznawania nagród Rektora nauczycielom akademickim w Akademii Wychowania Fizycznego im. J. Kukuczki w Katowicach

REGULAMIN przyznawania nagród Rektora nauczycielom akademickim w Akademii Wychowania Fizycznego im. J. Kukuczki w Katowicach REGULAMIN przyznawania nagród Rektora nauczycielom akademickim w Akademii Wychowania Fizycznego im. J. Kukuczki w Katowicach 1 1. Na podstawie art. 155 ust. 1 w zw. z ust. 4 i 6 Ustawy z dnia 27 lipca

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia egzaminacyjne TELEKOMUNIKACJA. Stacjonarne. II-go stopnia. (TIM) Teleinformatyka i multimedia STOPIEŃ STUDIÓW TYP STUDIÓW SPECJALNOŚĆ

Zagadnienia egzaminacyjne TELEKOMUNIKACJA. Stacjonarne. II-go stopnia. (TIM) Teleinformatyka i multimedia STOPIEŃ STUDIÓW TYP STUDIÓW SPECJALNOŚĆ (TIM) Teleinformatyka i multimedia 1. Elementy systemu multimedialnego: organizacja i funkcje 2. Jakość usług VoIP: metody oceny jakości, czynniki wpływające na jakość 3. System biometryczny: schemat blokowy,

Bardziej szczegółowo

Problemy i Zastosowania Informatyki

Problemy i Zastosowania Informatyki Problemy i Zastosowania Informatyki Sem. 2 Magisterskich Studiów Uzupełniających Wymiar wykład 18 h laboratorium 12 h (4 3h) Prowadzący wykład i laboratorium dr inż. Mariusz Szwoch szwoch@eti.pg.gda.pl

Bardziej szczegółowo

Polskie koordynacje w 7PR. Zawód manager projektów badawczych

Polskie koordynacje w 7PR. Zawód manager projektów badawczych Sympozjum Krajowej Rady Koordynatorów Projektów Badawczych UE Poznań, 17 maja 2013 r. Polskie koordynacje w 7PR Zawód manager projektów badawczych Zygmunt Krasiński Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych

Bardziej szczegółowo

TRYB PRZEPROWADZANIA POSTĘPOWANIA O NADANIE TYTUŁU PROFESORA

TRYB PRZEPROWADZANIA POSTĘPOWANIA O NADANIE TYTUŁU PROFESORA TRYB PRZEPROWADZANIA POSTĘPOWANIA O NADANIE TYTUŁU PROFESORA I. Podstawa prawna Zasady przeprowadzania postępowania o nadanie tytułu profesora w Instytucie Gruźlicy i Chorób Płuc, zwanym dalej Instytutem

Bardziej szczegółowo

Projekty badawcze finansowane przez Narodowe Centrum Nauki

Projekty badawcze finansowane przez Narodowe Centrum Nauki Projekty badawcze finansowane przez Narodowe Centrum Nauki TYPY KONKURSÓW Konkursy na finansowanie projektów badawczych Konkursy na finansowanie projektów badawczych dla osób nieposiadających stopnia doktora

Bardziej szczegółowo

Strategia Wydziału Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Lata 2012-2020

Strategia Wydziału Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Lata 2012-2020 Strategia Wydziału Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu Lata 2012-2020 1 Spis treści 1. Misja WNP. 3 2. Cele strategiczne.. 4 3. Operacjonalizacja celów strategicznych..5 4. Cel

Bardziej szczegółowo

WYBORY. POLITECHNIKA WARSZAWSKA Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych. Wybory prodziekanów: na kadencję

WYBORY. POLITECHNIKA WARSZAWSKA Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych. Wybory prodziekanów: na kadencję POLITECHNIKA WARSZAWSKA Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych WYBORY na kadencję 2016-2020 Wybory prodziekanów: Kandydat na Prodziekana ds. Studiów Niestacjonarnych Dr hab. inż. Piotr Przybyłowicz, prof.

Bardziej szczegółowo

Mariusz Dzieciątko. E-mail: splmdz@spl.sas.com. Krótko o sobie / Personal Overview/

Mariusz Dzieciątko. E-mail: splmdz@spl.sas.com. Krótko o sobie / Personal Overview/ Mariusz Dzieciątko Krótko o sobie / Personal Overview/ Mariusz pracuje jako Business Solution Manager, Technology & Big Data Competency Center w SAS Institute Polska. Pracę w tej firmie rozpoczął w maju

Bardziej szczegółowo

[3] Hałgas S., An algorithm for fault location and parameter identification of analog circuits

[3] Hałgas S., An algorithm for fault location and parameter identification of analog circuits Bibliografia [1] Hałgas S., Algorytm lokalizacji uszkodzeń w nieliniowych układach elektronicznych, Materiały XVI Seminarium z Podstaw Elektrotechniki i Teorii Obwodów, SPETO 93, 247-253, 1993. [2] Hałgas

Bardziej szczegółowo

ogólnopolski konkurs Zespołowego Tworzenia Gier Komputerowych 2017

ogólnopolski konkurs Zespołowego Tworzenia Gier Komputerowych 2017 ogólnopolski konkurs Zespołowego Tworzenia Gier Komputerowych 2017 Szanowni Państwo Chcielibyśmy gorąco zaprosić na dziewiąty finał ogólnopolskiego konkursu Zespołowego Tworzenia Gier Komputerowych, który

Bardziej szczegółowo

Zał nr 4 do ZW. Dla grupy kursów zaznaczyć kurs końcowy. Liczba punktów ECTS 2 2 2 charakterze praktycznym (P)

Zał nr 4 do ZW. Dla grupy kursów zaznaczyć kurs końcowy. Liczba punktów ECTS 2 2 2 charakterze praktycznym (P) Zał nr 4 do ZW WYDZIAŁ PODSTAWOWYCH PROBLEMÓW TECHNIKI KARTA PRZEDMIOTU Nazwa w języku polskim : Systemy Wbudowane w Bezpieczeństwie Komputerowym Nazwa w języku angielskim : Embedded Security Systems Kierunek

Bardziej szczegółowo

Laboratorium przez Internet w modelu studiów inżynierskich

Laboratorium przez Internet w modelu studiów inżynierskich Laboratorium przez Internet w modelu studiów inżynierskich Remigiusz Rak Marcin Godziemba-Maliszewski Andrzej Majkowski Adam Jóśko POLITECHNIKA WARSZAWSKA Ośrodek Kształcenia na Odległość Laboratorium

Bardziej szczegółowo

Postanowienia ogólne

Postanowienia ogólne Regulamin zwiększania stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych Postanowienia ogólne 1 Regulamin określa zasady i tryb zwiększania stypendium doktoranckiego

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA

AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA WYDZIAŁ ELEKTROTECHNIKI, AUTOMATYKI, INFORMATYKI I INŻYNIERII BIOMEDYCZNEJ KATEDRA AUTOMATYKI I INŻYNIERII BIOMEDYCZNEJ AUTOREFERAT ROZPRAWY DOKTORSKIEJ

Bardziej szczegółowo

1) na Wydziale Humanistycznym studia doktoranckie w dyscyplinie: a) historia

1) na Wydziale Humanistycznym studia doktoranckie w dyscyplinie: a) historia Załącznik nr. Liczba punktów przyznawanych za poszczególne elementy postępowania rekrutacyjnego: 1) na Wydziale Humanistycznym studia doktoranckie w dyscyplinie: a) historia Tematem pierwszej części rozmowy

Bardziej szczegółowo

TRYB PRZEPROWADZANIA POSTĘPOWANIA O NADANIE TYTUŁU PROFESORA W WOJSKOWYM INSTYTUCIE MEDYCZNYM

TRYB PRZEPROWADZANIA POSTĘPOWANIA O NADANIE TYTUŁU PROFESORA W WOJSKOWYM INSTYTUCIE MEDYCZNYM TRYB PRZEPROWADZANIA POSTĘPOWANIA O NADANIE TYTUŁU PROFESORA W WOJSKOWYM INSTYTUCIE MEDYCZNYM 1. Rada Naukowa WIM posiada uprawnienia do przeprowadzania postępowania o nadanie tytułu profesora w dziedzinie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Wydziału Humanistycznego UMK

Regulamin Rady Wydziału Humanistycznego UMK Regulamin Rady Wydziału Humanistycznego UMK z dnia 24 września 1996 roku znowelizowany uchwałami Rady: z dnia 12 października 1999 roku z dnia 8 października 2002 roku z dnia 11 grudnia 2007 roku (tekst

Bardziej szczegółowo