HISTORIA. Twórcy. 54 kostki władzy. 48 kart cudów. 16 żetonów terytoriów. 35 kart doradców. 7 kart Civbotów. 6 znaczników matrycy.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "HISTORIA. Twórcy. 54 kostki władzy. 48 kart cudów. 16 żetonów terytoriów. 35 kart doradców. 7 kart Civbotów. 6 znaczników matrycy."

Transkrypt

1 1.36 HISTORIA Odtórz ostatnie danaście tysięcy lat historii: od zarania cyilizacji, poprzez upraę ziemi i naigację, energię nuklearną, a później dalej, przyszłość! W Historii każdy Gracz kontroluje rozój cyilizacji, rozpoczynając od późnej epoki kamienia łupanego. Celem jest rozinięcie sojej Cyilizacji od pierszy iskierek ognia, aż do rozoju osobliości, poprzez odkryanie noy tenologii i rozszerzanie łas płyó na planecie. Handluj z bardziej roziniętymi sąsiadami, aby nauczyć się noy tenologii albo ykorzystuj teren, żeby uzyskać ięcej sił na przyszłe działania. Rozijaj zaplecze militarne i proadź ojny z innymi graczami. Budoanie spaniały cudó pozala Cyilizacji na zajęcie pozycji przed innymi oraz późniejszej fazie gry przyciągnięcie turystó. Przyódcy i narodoi doradcy pomogą ci proadzeniu Cyilizacji ku upragnionym celom. Zycięzcą będzie gracz, który będzie miał najiększy pły na historię ludzkości. Plansza 54 kostki ładzy 48 kart cudó 12 kart ydarzeń 18 Tórcy Projekt gry: Marco Pranzo Ilustracje: Miguel Coimbra and Marina Fisetti Development: Miele Quondam Angielskie tłumaczenie zasad: Paul Grogan kart przyódcó 16 żetonó terytorió Szczególne podziękoania dla przyjaciół tórcy gry Rzymie (Virginio Flaminia Carlo Claudia), grupie Verme Jena (Giacomo Luca Alessandro Vittorio Ricardo Paolo) i ielu przyjaciołom, którzy nadal ze mną rozmaiają, naet po tym, jak przetestoali Historię (Mauro Sonia Stefano Francesca Alessandro Marco Flaminia Alessio Marco Adolfo Eleni Luca) oraz ielu innym osobom. Szczególne podziękoania dla Paula Grogana, Miele Morosini, Giandomenico Martorelli, Davide Favargiotti, Arnaldo Maggiora Vergano, Miele Stici, szystki testeró gry z Civetta Rome Game-bar i ielu innym, który jest zbyt dużo, żeby szystki tutaj ymienić. Szczególne podziękoania dla osób, które umożliiły ydanie tej gry Vincent Jehl, Piero Natoli, Morris Montenero, Luca Di Gennaro, Pierpaolo Colancecco, Donn Maguire, Aleios Mavroudakis, Janusz Marea, Philippe Nauny, Andrea Prampolini, Andrea Mecci, Stefano Francesi, Sergio Montes Congostrina, Clive Patmore, Giulio Virzo, Pierpaolo Capezzera, Fabrizio Senesi, Alessandro DeSantis, Nicolas Pupat, Josep Armengol Jové, Paolo Giovanni De Antoni, Paolo Camanzi, Ryan Goodson, Paul Heald, Tissier Samuel, Yoshinori Kuno, Kevin Rohrer, Ale Sandomirski, ChrisAllumi, Reid Goldin, Osamu Hirai, Lyndon Martin, Raymond Regular, Joe Willette, William Loudon, Pankaj Gupta, Benjamin Seiner, Alisa Yamanaka, Rodrigo Atherino, Nelson Co and Lori Phillips, Mark Stano, William S. Walker, David Minken, Ryan Jones, Good Games Melbourne, Gregory Gurski, Laurent Bourdat, Arnaldo Lefebre, Simon Kennerley, Sean Chen, Andreas Giese, Kristofer Dingell, R Wauls, Tony Simpkins, Tony Brum, Miael okelly, Alain Rameau, Cornelis DeBruin, Cyril Blin, Wayne L. Giza, Christopher McKeon, matthe miller, Kristin Olson, Mike Manfrin, Aleis Desgagné Hébert, Joseph E. Pilkus III, Yosuke Miyoshi, Patrick Menard, Konstantin Goreley, Maystadt miael, Robert Duman, Larence Hurst, Ron Isdale, Derek Nangle, Miael Dillenbeck, Julio dos Santos Rodrigues, Mr Sevy Singh, Johannes Haseitl, João Umberto Ciocca de Almeida, Ilan Spieler, Angie Hamill, Dario Compelta, Martin A Larence, Robert Corbett, Nathan Henderson, Maurizio Filardi, Mattias Lonnqvist, Chuck Lazaro, Glen Shakespeare, Christian A. Doub, Sean Restall, Magnus Kristiansen, Susan Grogan, John Thomasser, Marc Rohroff, Sebastian Stöber, Erik Seelen, Tomas Baczeski, Petra Dorfmüller, David Ruddat, Dirk Bosae, Tom Snäll, Tobias Slosser, Rene Serin, Tomas Lang, Niclas Granström, Frank Winter, Sebastian Brauer, Andreas Wirtz, Andrea und Patrick LüserCaderas, Kai Tiedge, Thomas Knoblo, Johannes Mahnke, Daniel Reins, Tomas Ringhof, Daniel "Erhardsson" Hans, Marco Engel, Marco Engel, Oliver Kreuels, Dirk Bosae, Petra Alberti, Miael Kiggel König, Daniel Biso_ erger, Christian Blanz, Sebastian Aleander Ernst Peter Böttger, Ulri Hilverkus, Joaim Söler, Walter Floth, Gary Duke, Kay Sroeder, Wolfram Herre, Frank Soltz, Aleander Spahr, Lasse Hynninen, Andre "Teaer" Pape, Miael Werner, Jan Ludig, Tom Heiko Tennert, Hans Braunhuber, Helga Duffner, Miael Salles, Sebastien Duval, Hartmut Madlener, Liem-Binh Tran, Ivano Brindisi, Marco Lotti, Mark Ashton, Marco Fregoso, Alessio Buzzanca. 60 kart akcji 35 kart doradcó 7 kart Civbotó 2 znaczniki czasu 6 znacznikó matrycy 6 kart pomocy gu cudó szere u cudó z z szereg cudó cudó Weź Weź ó s rząd rządó ług j bonu kart zeed ze yma aj bonus g rszy zy h Otrz Otrzym kart edłu conyc najsta ność grac arszy uco kaj kolej odrzu ość graczy Odzys ń i kart y PZ najst odrz kolejn j kolejk ej skaj aj tury kart z szeregu cudó Zmień liczby PZ soje Zmie ącej liczb kart zeęsoje końc Odzy kolejki Weź cudó ej ze soj i rosn ej ze kart karttury rosnąc ostatn procedur końca soj przy najstarszy ni kaj ijco Odzyskaj procedurę kart Odzys oczn ostat uco cele rządó cznij kart odrzuco kart odrzu i Rozp przyskaj oba karsojej kolejki Rozpo kolejk Otrzymaj bonus e kar Odzy kart odrz lub siebie cele kart siebi ki nąn przez o lub oba kart ze sojej z jede przez kolej cony za odrzuc 1 ybra noe j graczy edług jeden aną ostatni Zalic kaj kart grac odrzu Odzyskaj Zalicz Odzys cy Zmień kolejność 1 ybr, doda gracza ódkolejki odrzuco PZ skaj kolejki kart noe ódcó puli kolejki ódcykart tę ze sojej rosnącej liczby Odzy ej, dodaj przy z k z puli soj ódcó karty kostek tę ze przy przez siebie kar soi końca tury koste ny y kajusuń karty procedurę Usuń 1 ybraną odrzuco zystan terytorial Odzyskaj soi a Odzys Rozpocznij ej y ykor skaj s kolejki kart rialny soj kostek tę ze sojej Odzy ykorzyst z bonu z ogólndcy teryto kart przyzy-ze k ę z ogól rzy- j Zalic kostkę ykor lub oba cele bonus y koste soje z puli 1 soją kostekdora Zalicz jeden ą kostk k yko Zalicz soi kostek cy ze kartę narodo Dodaj puli soj koste ierz Odzyskaj kartę dorad aj 1 ó do ódcy gracza y oy Dob dcó do puli Dod rz zasob ykorzystan narod dora dostęp ępny akostek bó Dobie h có dodaj noe akcji zaso stanyc talii soi zysta dost rzyst 1 talii dorad kostkę z ogól ykor Usuń karty przyódcó, a karty soi k yko eś ze kostek stany 1 Dodaj 1 soją karty akcji ze Przeni ykorzypuli acj cudó nieś puli koste puli kostek do Akty doacja Prze ięcej zasobó kostek Akty terytorialny k do soi naj soi 1 bonus ze cudó orió Zalicz koste cej k ze sta teryt najię Jeśli kostek koste ięcej sojej ze soi dostęp rió na stałe doradcy ze naj Przenieś Jeśli omó Usuń kostek ykorzystana stałekostek Dobierz kartę pozi cej teryto do puli kostek a narodoy Usuń ięcej najię Jeśli dostęp sta ó ięst kostek ępny talii doradcó naj zycię poziom Jeśli dost zyc ó cej omó tó pozi punkt Jeśli najięze soi kostek punk karty akcji stałe ięcej arny Zyskaj akcji akcji Aktyacja aj ó Usuń najeśli militdo kart naj Zysk kart kostek y cej poziom j są dostęp militar ać do z zagrać Jeśli giczn najię po lee czas zagr zie Możes j rundzie nolo najięcej cudó esz kcje ej Jeśli ó Jeśli są z te e, arny Moż ej rund zycięsta nki/a leej każde ologic punktó onan po prazyskaj ten aru militar milit je po zas terytorió każd Jeśli ó /yk efekt ki/akc omó poziom gii ne, ócpraej Jeśli najięcej akcji pozi jesz spełnione any jest nolo Jeśli arun ykona kart ologii po Zysku ujesz poziomó na tymmożesz zagrać do one/ jest efekt atryten te Zysk spełni y rozp ó i być omó Jeśli najięcej poziom ryan każdej rundzie pozi zy mus jesz tym rozpat militar e cuda Zysku ujesz je grac cuda być na orium poziomó soj Zysk musi militar Do tym tkie soje stkie m teryt Jeśli najięcej graczy o- poziomó i być na Zyskujesz ież szyssamy teryt Doje terytorium ież szy Odś mus tenologicz cym zy cudó Odś cudó leej są tym tenologii samym po dują je soi je grac sąsia poziomó być na soi Jeśli arunki/akc Zyskujesz ież teryto Do musi soież ykonane, óczas Odś m albo graczy cudó gu cudó zasto ującym Odś spełnione/ samy u po praej cuda jest Doje albo sąsiad szereg szere y jest efekt koła szystkie soje rozpatryan ć karty rium osamym nątrz uć karty cuda ika Odśież cuda Odrzu e Odrz j noe cin jest zastos noe tym bez rium Efekt do przebez musi być na i dodaj ątrz koła cudó soi cudó i doda Doje graczy en Odśież kart cudó any nika kart Efekt soi samym terytorium do przeci ć soi i Obróć any a i szeregu cudó Obró ania tym Odrzuć karty ) aktyoani o cudócone musi być na cudó cuda akty Doje graczy terytoi dodaj noe soi obró one) soi sąsiadującym już na stałe ć te już obróc samym albo na stałe ąć te bez Usuń kart cudó Usuń usun sz usuną rium esz Obróć soi (może (moż jest zastoso i koła aktyoania Efekt enątrz any do przecinika soi cudó Usuń na stałe te już obrócone) (możesz usunąć znacznikó punktó/tury

2 Bonus rządó Matryca rozoju Tor punktó zycięsta Pula ykorzysta kostek Ikona tenologii Pozycja startoa cyilizacji Aktyacja akcji Pozycja startoa znacznika tury Pula ykorzysta kostek Mapa Koło czasu Plansza do gry Plansza do gry jest podzielona na kilka części: Mapa: Podzielona na terytoria. Biała granica pomiędzy doma terytoriami skazuje na to, że są one sąsiadujące. Koło czasu: Użyane do przedstaiania upłyającego czasu. Zenętrzny okrąg jest podzielony na 4 części, z który każda reprezentuje turę gry. Wenętrzny okrąg ukazuje trzy ery gry. Tor punktó zycięsta: Użyany do oznaczania punktó zycięsta (PZ) graczy. Kiedy cyilizacja zyskuje PZ, przesuń znacznik PZ na torze. Tor porządku tury: Użyany do śledzenia kolejności rund graczy. Tor porządku tury Matryca rozoju: Przedstaia poziom militarny każdej cyilizacji (pionoo) i poziom tenologiczny (poziomo). Bonus rządó: Wskazuje bonus ziązany z każdą formą rządó. Pula ykorzysta kostek. Da jednakoe pola, które zaierają ykorzystane kostki szystki graczy. kostki ty pula nie są dostępne do ykorzystania ykonya akcja. 2

3 Przygotoanie do gry 1. Umieść planszę do gry na stole. 2. Usta znaczniki czasu na kole czasu: jeden na pozycji startoej znacznika tury, a drugi na centralnym torze ery, na erze I. 3. Podziel karty cudó na 3 talie (jedna na każdą erę spradź liczbę kropek z tyłu kart). Przetasuj każdą talię i połóż je obok planszy do gry, reersem do góry. Wyciągnij z talii Ery I liczbę kart odpoiadającą liczbie graczy +2 i umieść je aersem do góry na stole, torząc ten sposób szereg cudó. 4. Losoo yznacz każdemu graczoi cyilizację (albo pozól graczom ybrać) i daj im odpoiadające danej cyilizacji 10 kart akcji. Z ty kart odłóż karty ojny i turystyczne (te mogą zostać pozyskane później grze). Pozostałe 8 kart akcji torzy rękę gracza. 5. Daj każdemu graczoi 5 odpoiadający jego cyilizacji kart doradcó. Każdy gracz tasuje soją łasną talię doradcó i umieszcza ją na stole reersem do góry, dobierając górną kartę na rękę. 6. Każdy gracz bierze 4 kostki ładzy odpoiadającym jego cyilizacji kolorze, umieszczając 1 z ni puli ykorzysta kostek na planszy i zatrzymując pozostałe 3 kostki przed sobą. Pozostałe kostki należy umieścić ogól zasoba. Zaaansoani gracze, którzy pragną rozegrać bardziej ymagającą grę, mogą Rozgryka Gra jest podzielona na 3 ery. Każda era jest podzielona na 4 tury, co daje sumie 12 tur całej grze. Na końcu każdej tury szyscy gracze rozpatrują akcje skazane przez aktualnie rozgryany segment koła czasu (patrz Koniec tury, paragraf 4), a następnie znacznik tury jest przesuany zgodnie z ruem skazóek zegara do następnej sekcji. Po 4 tura, kiedy koło czasu jest ukończone, znacznik ery jest przesuany do następnej ery, a znacznik tury jest umieszczany na pierszym segmencie. Po zakończeniu ostatniej tury trzeciej erze gra się kończy. rozpocząć rozgrykę z jedynie 3 kostkami i żadną puli ykorzysta kostek. 7. Losoo określ kolejność rozgryania tur przez graczy i oznacz ją na torze porządku tury. 8. Każdy z graczy umieszcza znacznik PZ na pozycji 0 na torze PZ i znacznik matrycy leym dolnym rogu na matrycy rozoju. 9. Umieść losoy żeton terytorium aersem do góry na każdym terytorium na mapie. Pozostałe żetony należy odrzucić. 10. Podziel karty przyódcó na 3 talie (jedna na każdą erę spradź liczbę kropek z tyłu kart). Ostatni gracz kolejności porządku tury dobiera liczbę kart z pierszej talii ery odpoiadającą liczbie graczy +1 ( grze na 6 graczy dobiera jest 6 kart). Spradza je i ybiera jedną, podając pozostałe karty następnemu graczoi, kolejności odrotnej do porządku tury. Tę procedurę należy potarzać, aż szyscy gracze będą mieli kartę przyódcy. Wszystkie pozostałe karty zostają odrzucone. Karty przyódcy należy następnie położyć aersem do góry przed każdym z graczy. 11. Podążając za porządkiem tury, każdy gracz kładzie jedną kostkę ładzy na pustym terytorium na mapie. Sugeruje się, żeby pierszej grze unikać rozpoczynania zbyt daleko od in cyilizacji. Karty akcji Żeby ykonać akcję, każdy gracz jednocześnie ybiera liczbę kart akcji i/lub doradcó ze sojej ręki i kładzie je przed sobą aersem dół. Liczba kart, które mogą zostać zagrane rundzie akcji zależy od poziomu tenologicznego cyilizacji. Początkoa liczba dostęp akcji to 1. Jeśli gracz jest na 5 poziomie tenologicznym (Koło), może rozegrać do 2 kart. Jeśli gracz jest na 13 poziomie tenologicznym (Medycyna), może rozegrać do 3 kart. Kiedy szyscy gracze ybrali już soje karty, odsłaniają je jednocześnie. Zagryanie kart musi przebiegać edług poniższy reguł: Warunki zycięsta Zycięzcą zostaje gracz, który pod koniec gry ma najięcej punktó zycięsta. W przypadku remisu zycięzcą zostaje gracz, który ma yższą sumę poziomu militarnego i tenologicznego. Tura Tura składa się z różnej liczby rund akcji, zależności od liczby zagra kart akcji. W każdej rundzie akcji gracze ybierają i ykonują akcje poprzez zagranie kart akcji i/lub doradcó ze sojej ręki. W każdej rundzie musi zostać zagrana co najmniej 1 karta akcji/doradcy, naet jeżeli nie może zostać rozpatrzona. Przykład: To może zagrać 2 karty akcji na rundę. Może, jednakże, zdecydoać, żeby zagrać tylko jedną. Dorota może zagrać tylko jedną kartę i musi rozegrać jedną kartę akcji/doradcy każdej rundzie. Kiedy karta zostaje odkryta, nie może zostać ycofana: akcja musi zostać ykonana, jeśli jest to możlie. Niektóre akcje kosztują kostki ładzy, które gracz musi mieć dostępne przed sobą, żeby ykonać daną akcję. Kiedy kostki ładzy są ykorzystane, należy je przesunąć do jednej z pul ykorzysta kostek na planszy. Gracze rozpatrują szystkie zagrane karty akcji kolejności zgodnej z porządkiem tury. Gracz decyduje o kolejności rozpatryania zagra przez siebie kart akcji. Niektóre karty akcji mają zaróno podstaoą akcję, jak i zaaansoaną akcję. 3

4 Niektóre akcje mają ymagania. Jeżeli ymaganie nie zostało spełnione, akcja nie yiera efektu. Ikona akcji Niebieski gracz nie może rozinąć soi militarió. Najpier musi rozinąć tenologię. 4 Wymagania dla zaaansoanej akcji Akcja podstaoa Akcja zaaansoana Przykład: Żeby ykonać zaaansoaną akcję najazdu cyilizacja musi mieć osiągnięty co najmniej 10 poziom tenologiczny (pro strzelniczy). Gdy karta akcji zostanie rozpatrzona, należy ją umieścić aersem do góry kolejce kart odrzuco gracza (karty poinny być umieszczone tak, żeby ikony akcji były idoczne). Karty doradcó po rozpatrzeniu są umieszczane na spodzie talii doradcó, nie trafiają do kolejki kart odrzuco. Kolejka kart odrzuco Karta rozpatrzona przez gracza jako ostatnia (oznaczona na obrazku czeroną ramką) jest umieszczana na in karta, tak jak zostało to pokazane. Kiedy szyscy gracze rozpatrzą już soje zagrane karty, rozpoczyna się noa runda akcji. Ten proces jest potarzany dopóki jeden lub ięcej graczy nie rozegra akcji reolucji. Opis Akcji Militarne: roziń siłę militarną cyilizacji. Gracz użya 1 kostki ładzy, żeby zyskać 1 poziom militarny: przesuń znacznik na matrycy rozoju o jedno pole do góry i odłóż kostkę ładzy do puli ykorzysta kostek. Zaaansoana akcja (ymaga obróbki metalu) pozala graczoi na użycie 3 kostek ładzy celu uzyskania 2 poziomó militar. Jeśli cyilizacja nie może ziększyć sojego poziomu militarnego ziązku z tym, że nie ma przestrzeni do poruszenia się, akcja nie yiera żadnego efektu. Jednakże jeśli znacznik jest już na szczycie matrycy rozoju (Poziom 16), każde ziększenie poziomu zamiast tego daje 2 PZ. Bonus przyznaany przez noy poziom militarny (patrz strona 8) jest uzyskiany natymiast i może zostać ykorzystany następnej akcji podczas tej samej rundy akcji. Tenologia: Odkryaj noe tenologie. Gracz użya 1 kostki ładzy, żeby uzyskać 1 poziom tenologii. W tym celu przesuń znacznik na matrycy rozoju o jedno pole prao i odłóż kostkę do puli ykorzysta kostek. Zaaansoana akcja (ymaga Nauki) pozala graczoi na ykorzystanie 3 kostek ładzy celu uzyskania 2 poziomó tenologii. Jeśli Cyilizacja nie może ziększyć sojego poziomu tenologii, ponieaż nie ma miejsca, żeby się poruszyć, akcja nie yiera żadnego efektu. Jednakże jeśli znacznik jest już ysunięty najdalej na prao na matrycy rozoju (Poziom 16 - Osobliość), każde następne ziększenie poziomu tenologii daje 2 PZ. Bonus przyznaany przez noy poziom tenologii (patrz strona 9) jest uzyskiany natymiast i może zostać ykorzystany podczas tej samej rundy akcji. Niebieski gracz nie może rozinąć sojej tenologii. Musi najpier rozinąć soje militaria. Sztuka: Buduj cuda. Gracz użya 1 kostki ładzy, żeby zabrać 1 kartę cudu z szeregu cudó. Cud jest umieszczany jego obszarze gracza, a kostka ładzy jest umieszczana puli ykorzysta kostek. Zaaansoana akcja (ymaga Pisania) pozala graczoi na ykorzystanie 3 kostek ładzy celu zięcia 2 cudó. Karty cudó mogą być aktyoane celu ykorzystania znajdujący się na ni bonusó, rundzie akcji gracza, poczynająć od kolejnej akcji ( tej samej lub kolejnej rundzie). Aktyoane karty cudó należy obrócić o 90 stopni. Karty szeregu cudó na stole nie są uzupełniane. Szereg cudó jest uzupełniany jedynie sposób określony na kole czasu (strona 8). Wykorzystyanie: Wykorzystuj soją łasną populację. Gracz odzyskuje do 2 kostek ładzy soim łasnym kolorze z puli ykorzysta kostek na planszy i/lub na mapie. Jeśli gracz opuszcza terytorium poprzez usunięcie sojej kostki, óczas ten gracz traci liczbę PZ odpoiadającą artości PZ żetonu terytorium. Zaaansoana akcja (ymaga Prasy drukarskiej) pozala graczoi na ydanie 1 PZ celu odzyskania 4 kostek ładzy. Akcja ykorzystania może zostać ykonana naet jeśli pula ykorzysta kostek zaiera mniej kostek, niż gracz ma odzyskać. Wtedy gracz odzyskuje po prostu szystkie soje kostki. Ekspansja: Rozszerz płyy cyilizacji na mapie. Gracz umieszcza 1 kostkę ładzy na terytorium sąsiadującym z jednym z obecnie zajmoa przez niego terytorió.

5 Akcja zaaansoana (ymaga Koła) pozala graczoi na odzyskanie 1 kostki ładzy przed umieszczeniem kostki na mapie. Cyilizacja, która posiada tenologię Naigacji może przeproadzić ekspansję na doolne terytorium. Ameryka i Rosja nie sąsiadują ze sobą. Centralna Ameryka i Ameryka Południoa sąsiadują ze sobą poprzez Kanał Panamski. Oceania i Indoiny sąsiadują ze sobą, ponieaż dzielą granicę. Handel: Cyilizacja handluje z sąsiadującymi z nią cyilizacjami, które mają yższy poziom tenologiczny. Gracz, który użya handlu zyskuje 1 poziom tenologii. W podstaoej akcji sąsiadująca cyilizacja, z którą handel jest przeproadzany, zyskuje 2 PZ. W zaaansoanej akcji (ymaga Naigacji) zamiast tego zyskuje ona 1 PZ. Cyilizacja, która ma tenologię Naigacji, może handloać z doolną cyilizacją. Cyilizacje, które spółdzielą terytorium są uażane za sąsiadujące. Najazd: Zaatakuj sąsiadó. Cyilizacja przeproadza najazd na sąsiadującą cyilizację, która ma niższy poziom militarny. Zauaż, że cyilizacje na tym samym terytorium, co ty, są uażane za sąsiadujące i mogą zostać najeane. Najeźdźca odzyskuje 1 kostkę ładzy e łasnym kolorze z puli ykorzysta kostek i zyskuje 1 PZ. Zaaansoana akcja (ymaga Prou strzelniczego) pozala graczoi na odzyskanie do 2 kostek ładzy i zyskanie 2 PZ. Jeśli nie ma żadnej sąsiadującej cyilizacji z niższym poziomem militarnym najazd nie yiera żadnego efektu. Jeśli gracz nie jest stanie odzyskać szystki kostek ładzy PZ nadal są przyznaane. 4 poziom militarny 9 poziom military Przykład: Cyilizacja Doroty (niebieska) jest umiejscoiona Afryce. Może ona najeać fioletoą cyilizację Południoej Ameryce, ponieaż posiada tenologię Naigacji. poziom militarny Doroty jest yższy, niż drugiej cyilizacji, ięc odzyskuje ona 1 kostkę ładzy i zyskuje 1 PZ. Wojna: Wypoiedz ojnę cyilizacji, z którą dzielisz to samo terytorium. Karta akcji ojny jest dostępna jedynie, gdy poziom tenologiczny cyilizacji ynosi co najmniej 2 (Rolnicto). Cyilizacja z yższym poziomem militarnym ygrya ojnę i zyskuje 2 PZ. Przegrany usua soją kostkę ładzy ze spornego terytorium na mapie i umieszcza ją puli ykorzysta kostek. W zaaansoanej ojnie (ymaga Energii nuklearnej) zycięzca zyskuje 4 PZ. Kiedy karta akcji ojny została zagrana, ojna musi zostać przeproadzona, naet jeśli gracz nie może ygrać albo żadna cyilizacja nie może zostać zaatakoana. W przypadku takiego samego poziomu militarnego po obu strona, ojna nie yiera żadnego efektu. Gracz nie może stracić sojej ostatniej kostki na mapie: Jeżeli gracz przegra ojnę i ma usunąć z mapy soją ostatnią kostkę, jego przecinik nadal zyskuje PZ, ale kostka nie zostaje usunięta. Jeśli ięcej niż die cyilizacje mają kostkę ładzy na tym samym terytorium, to atakujący decyduje o tym, kto będzie zaatakoany. 8 poziom militarny 9 poziom militarny Przykład: Dorota (niebieska) i To (czerony) dzielą to samo terytorium. To ma poziom 8 militarny, a Dorota 7. Dorota zagrya zaaansoaną akcję militarną, podczas gdy To rozgrya akcję ojny. Zgodnie z porządkiem tury Dorota yprzedza Toa, ięc jej akcja militarna zostaje rozpatrzona jako piersza i Dorota osiąga 9 poziom militarny. Kiedy To rozpatruję soją akcję ojny, zakładając, że To nie dzieli z nikim żadnego innego terytorium, przegrya ojnę oraz to terytorium, a Dorota zyskuje 2 PZ. Turystyka: Zaęcaj turystó, żeby odiedzali toje cuda. Karta akcji turystyki jest dostępna jedynie, jeżeli poziom tenologiczny cyilizacji ynosi co najmniej 12 (Przemysł). Gracz zyskuje 1 PZ za każde cztery cuda (zaokrąglone dół). Zaaansoana turystyka (ymaga Internetu) pozala graczoi na zyskanie 1 PZ za każde trzy cuda (zaokrąglone dół). Reolucja: Wyznacza ostatnią rundę akcji danej turze. Akcja reolucji (albo doradcy z efektem reolucji) nie może zostać zagrana jeśli kolejka kart odrzuco gracza zaiera mniej niż 3 karty akcji momencie yboru akcji. Jeżeli rundzie zagryasz ięcej niż jedną kartę akcji, akcja reolucji musi zostać rozegrana jako ostania. Gracz, który zagrał kartę reolucji zabiera ostatnią (najnoszą) kartę z kolejki kart odrzuco 1 (zazyczaj samą akcję reolucji) i jedną kartę sojego yboru. Przykład: Kolejka kart odrzuco Toa zaiera 2 karty. Może on zagrać 3 karty akcji na rundę. Jednakże nie może zagrać akcji reolucji, ponieaż jego kolejka kart odrzuco na początku rundy akcji zaierała jedynie 2 karty. Na końcu rundy akcji, podczas której została zagrana 1 lub ięcej kart reolucji, rozpoczyna się procedura końca tury, a następnie znacznik tury zostaje przesunięty do następnej sekcji na kole czasu. 5

6 Przykład Tury W grze bierze udział 3 graczy. Cyilizacja Eli znajduje się na Środkoym Wsodzie, Dorota ma soją China, a Grzegorz Ameryce Północnej. Początkoy porządek tury to Ela, Dorota i Grzegorz. Dorota natomiast ma 2 kostki przed sobą i 1 puli ykorzysta kostek. Rozpoczyna się trzecia runda akcji. Zaróno Ela, jak i Grzegorz, zagryają ykorzystyanie i każde z ni odzyskuje po 2 kostki. Dorota zagrya akcję handlu z Elą i odkrya Rolnicto. Ela zyskuje 2 PZ. Gracze jednocześnie zagryają karty akcji. Ela zagrya tenologię, Dorota zagrya militaria, a Grzegorz zagrya ekspansję. Akcje są rozpatryane zgodnie z porządkiem tury. Ela użya 1 kostki ładzy i zyskuje 1 poziom tenologii. Dorota użya 1 kostki ładzy i zyskuje 1 poziom militarny. W czartej rundzie akcji Ela zagrya sztukę, Dorota zagrya tenologię, a Grzegorz zagrya reolucję. Ela użya 1 kostki ładzy i ybiera cud z szeregu cudó. Cud jest umieszczany przed nią. Dorota użya 1 kostki ładzy i odkrya Hodolę. Grzegorz przesua jedną kostkę ładzy na mapę, rozszerzając zasięg sojej cyilizacji na Amerykę Centralną. Rozpoczyna się następna runda akcji. Ela zagrya ekspansję, Dorota zagrya najazd, a Grzegorz zagrya tenologię. Grzegorz przeproadza reolucję i dobiera najnoszą kartę z kolejki kart odrzuco (Reolucja) i inną, ybraną przez siebie kartę. Piersza tura jest zakończona. Teraz rozpatryane są akcje końca tury: szyscy gracze odzyskują 2 karty, dobierają bonusy rządó, a następnie odzyskują cuda. Aktualizoany jest porządek tury. Na koniec przesuany jest znacznik tur na pole następnej tury. Na początku drugiej tury kolejka kart odrzuco Eli zaiera ykorzystyanie i sztukę, Doroty handel i tenologię, a Grzegorza żadnej karty. Ela rozszerza zasięg sojej Cyilizacji głąb Chin. Dorota przeproadza najazd na Elę (która ma niższy poziom militarny), zyskuje 1 PZ i odzyskuje 1 kostkę ładzy. Grzegorz rozija Rolnicto poprzez zapłacenie 1 kostki. Na koniec drugiej rundy akcji Ela i Grzegorz mają po 2 kostki puli ykorzysta kostek i żadnej przed sobą, 6

7 Koniec tury Na końcu każdej tury, rozpatryane są akcje przedstaione na ikona aktynym segmencie koła czasu. Ikony iększym szarym obszarze skazują akcje, które każdy gracz ykonuje samodzielnie. Ikony mniejszym brązoym obszarze skazują akcje, które płyają na inne aspekty gry. Wszystkie ikony szarym obszarze są rozpatryane przed ikonami z brązoego obszaru. W szarym obszarze akcje Dodaj kostki ładzy i Bonus terytorialny muszą zostać rozpatrzone jako piersze, podczas gdy inne akcje mogą zostać ykonane doolnej kolejności. W brązoym obszarze najpier musi zostać rozpatrzony Porządek tur. + 1 Dodaj kostkę ładzy: Każdy gracz dodaje 1 kostkę ładzy sojego koloru z ogól zasobó do puli ykorzysta kostek na planszy. Bonus terytorialny: Każda cyilizacja zdobya ilość PZ określoną na żetonie terytorium, jeżeli jest jedyną cyilizacją na danym terytorium. Żeton terytorium pozostaje na planszy. 2 Odzyskaj karty: Każdy gracz zabiera z porotem 2 najstarsze karty ze sojej kolejki. Odzyskaj cuda: Każdy gracz może pononie aktyoać (pononie ustaić prosto) szystkie soje karty cudó. Odzyskaj kostki ładzy: Każdy gracz odzyskuje z puli ykorzysta kostek liczbę kostek 1 1 ładzy róną liczbie terytorió, jakie jego cyilizacja zajmuje (samodzielnie albo razem z innymi cyilizacjami). Bonus Rządó: Każdy gracz zyskuje bonus odpoiadający formie rządó sojej cyilizacji (pokazany przez jej pozycję na matrycy rozoju). Rodzaj rządó Klan Koczonicto Państa miasta Imperium Merkantylizm Ośiecenie Konsumpcjonizm Utopia Barbarzyński Bonus rządó Odzyskaj 1 kostkę ładzy Zyskaj 1 PZ Zyskaj 2 PZ Zyskaj 3 PZ Zyskaj 4 PZ Zyskaj 5 PZ Zyskaj 5 PZ Odzyskaj 1 kostkę ładzy Zyskaj 7 PZ Zyskaj 3 PZ Odzyskaj 2 kostki ładzy Porządek tury: Określana jest noa kolejność rund. Gracz z najmniejszą liczbą PZ zostaje noym pierszym graczem, a pozostali gracze postępują za nim zgodnie z kolejnością coraz iększej liczby PZ. Gracz z najiększą liczbą PZ zostaje ostatnim graczem. W przypadku remisu pierszeństo jest przyznaane graczoi, który grał później poprzedniej turze. Przykład: Kolejność tur jest następująca: To, Dorota i Ela. Na końcu tury Ela ma 26 PZ, Dorota i To mają po 23 PZ. W noym porządku tury piersza jest Dorota, potem To i Ela. Dorota jest przed Toem, ponieaż poprzedniej turze była po Tou. Noe Cuda: Karty cudó pozostające szeregu cudó zostają odrzucone, a liczba cudó róna liczbie graczy +2 zostaje yciągnięta, a następnie odsłonięta. Noe karty cudó poodzą z talii odpoiadającej Erze następnej tury. Przykład: W 2 turze gry noe cuda poodzą z kart ery 1. W 4 turze gry (koniec ery 1) użyane są karty z ery 2, a pozostałe, nieykorzystane erze 1, zostają odrzucone. Bonus Przyódcó: Przyódcy kształtują rozój cyilizacji. Każda karta przyódcy ma da arunki. Jeśli cyilizacja spełnia 1 albo oba arunki, gracz zyskuje PZ określone na karcie. Niezależnie o tego, czy jakiekoliek PZ zostaną zyskane, czy nie, każda karta przyódcy jest usuana z gry czasie tej akcji. Przykład: Pod koniec drugiej ery Lorenzo il Magnifico przyznaje 4 PZ jeśli cyilizacja osiągnęła 11 poziom tenologii i/lub 7 PZ jeśli cyilizacja ma 7 cudó lub ięcej. Noi Przyódcy: Dobierani są noi przyódcy. Pierszy gracz ( noym porządku tury) dobiera z talii noej ery liczbę kart przyódcó róną liczbie graczy +1 ( przypadku 6 graczy dobierane jest 6 kart). Wybiera jedną z ni i przekazuje pozostałe karty następnemu graczoi kolejności tur. Jest to potarzane dopóki szyscy gracze nie będą mieli karty przyódcy. Wszystkie pozostałe karty należy odrzucić. Karty przyódcó są umieszczane aersem do góry przed graczami i są zaliczane następnej fazie bonusu przyódcó. 7

8 Komponenty Plansza Mapa Terytoria na mapie obrazują ekspansję płyó każdej z cyilizacji. Cyilizacja jest uażana za sąsiadującą z inną, jeśli dzieli terytorium albo jeśli znajduje się na sąsiadującym z nią terytorium. Jeżeli cyilizacja rozinęła tenologię Naigacji, może traktoać szystkie terytoria jako sąsiadujące. Jednakże dotyczy to tylko cyilizacji posiadający tę tenologię. Przykład: Cyilizacja A znajduje się Ameryce Północnej i posiada Naigację. Sąsiaduje ona z cyilizacją B Afryce. Cyilizacja B nie posiada Naigacji, ięc nie sąsiaduje z cyilizacją A. Matryca rozoju Matryca rozoju przedstaia postęp militarny (pionoo) i tenologiczny (poziomo) cyilizacji. Poziom tenologii: Reprezentuje on rozój tenologiczny cyilizacji. Każdy poziom tenologii posiada rónież symbol oznaczający, co garantuje dany poziom. Niebieska cyilizacja ma tenologię na poziomie 4. Oznacza to, że zostały ynalezione Ogień, Rolnicto, Hodola Zierząt oraz Obróbka Metali. Żółta cyilizacja ma ynaleziony jedynie Ogień i Rolnicto. Poziom militarny: Reprezentuje rozój militarny cyilizacji. Żółta cyilizacja ma 4 poziom militarny. Zielona cyilizacja ma 2 poziom militarny. Bonus poodzący z rodzaju rządó jest pokazany leym górnym rogu planszy do gry. Przykład: Gracz zielonej strefie na matrycy rozoju pod koniec tury zyskuje 3 PZ. Bonusy matrycy rozoju Kiedy zostaje osiągnięty noy poziom militarny albo tenologiczny, cyilizacja może uzyskać bonus. Bonusy, które można uzyskać są następujące: Odzyskaj kostkę ładzy albo kartę akcji. Odpoiednio: przesuń 1 kostkę ładzy z puli ykorzysta kostek do sojego obszaru gracza albo zabierz z porotem do ręki najstarszą kartę z kolejki kart odrzuco. Żółta cyilizacja odzyskuje kostkę ładzy z puli ykorzysta kostek na planszy. Niebieski gracz zabiera z porotem najstarszą kartę ze sojej kolejki kart odrzuco. Odblokoanie noego typu kart akcji lub zaaansoanej akcji. Niektóre poziomy tenologii dają albo możliość użycia noego typu kart akcji (poziom 2 Wojna oraz poziom 12 - Turystyka) albo możliość ykorzystania zaaansoanej ersji karty akcji. W przypadku noego typu kart akcji, karta jest dodaana bezpośrednio do ręki gracza i może zostać ykorzystana od następnej rundy akcji. Żółty gracz może zagrać kartę akcji ojny, podczas gdy Niebieski gracz może rozegrać rónież zaaansoaną ersję militarnej karty akcji. Rodzaj rządó: Każda komórka na matrycy rozoju jest pokoloroana, co reprezentuje rodzaj rządó, jaki ta cyilizacja posiada. Rodzaj rządó zapenia bonus na koniec tury. Noy narodoy doradca. Po uzyskaniu poziomu 4 tenologii (Obróbka metalu), poziomu 7 (Filozofii) i poziomu 13 (Medycyny) dobierz noą kartę doradcy z talii doradcó. Po dobraniu karty doradcy, jeżeli górna karta tojej talii jest odrócona aersem do góry, przetasuj talię i umieść ją pononie aersem do dołu. (Patrz karty doradcó poniżej). 8

9 Żółty gracz ciągnie noą kartę doradcy ze sojej talii doradcó. jest ona uznaana za akcję podstaoą. Kiedy karta jest rozpatryana, gracz może ybrać czy ykonuje podstaoą, czy zaaansoaną akcję, ale musi mieć do tego ymagany poziom tenologii. Ikona Liczba akcji. Gdy osiągniesz 5 (Koło) i 13 (Medycyna) poziom tenologii cyilizacja zyskuje dodatkoą akcję. Od następnej rundy akcji gracz może zagryać die lub trzy karty co turę. Wymagania dla zaaansoanej akcji. Akcja podstaoa Akcja zaaansoana Żółty gracz może zagryać 2 karty na rundę. Punkty zycięsta. Niektóre udoskonalenia zapeniają PZ kiedy zostaną odkryte. Żółty gracz zyskuje 6 PZ momencie odkrycia Osobliości (tenologia poziom 16). Przykład: W celu ykonania zaaansoanej akcji cyilizacja musi osiągnąć przynajmniej 15 poziom tenologii (Internet). Karty doradcó Narodoi doradcy reprezentują unikatoe dla każdej cyilizacji akcje. Każdy gracz zaczyna z 1 kartą doradcy sojej ręce, a resztą kart złożoną reersami do góry na talii doradcó. Kiedy zostaną odkryte odpoiednie tenologie (Obróbka metalu, Filozofia i Medycyna), gracz dodaje 1 kartę doradcy do sojej ręki poprzez dobrane jej ze sojej talii. Kiedy karta doradcy jest użyta, jest umieszczana aersem do góry na spodzie talii doradcó. Jeśli górna karta talii doradcó jest odrócona aersem do góry, należy pononie przetasoać talię i umieścić ją reersami do góry, jako noą talię doradcó. Ikona cyilizacji Imię doradcy Kostki ładzy Każda kostka reprezentuje siłę cyilizacji aspekta taki jak: zasoby ludzkie, zamożność czy bogacta naturalne. Kostki przed graczem reprezentują ładzę, jaką gracz ma dostępną do ydania na ykonyanie róż akcji. Kostki puli ykorzysta kostek reprezentują ładzę, która będzie ykorzystana pononie, kiedy trafi z porotem do osobisty zasobó gracza. Zniszczenie kostki ładzy reprezentuje trałe ograniczenie dostęp zasobó. Karty akcji Karty akcji są użyane do ykonyania akcji podczas gry. Każda karta pokazuje jeden albo da możlie efekty akcji: podstaoe i zaaansoane. Jeżeli na karcie jest jeden efekt, Efekt karty Przykład: Egipski doradca Kleopatra pozala na odzyskanie najstarszej karty z kolejki kart odrzuco, a także odzyskanie 2 kostek ładzy. Karty przyódcó Każda karta przyódcy reprezentuje dostępnego dla tojej cyilizacji przyódcę. Przyódcy kierują cyilizacją poprzez kształtoanie celó i przyznaanie PZ, jeśli jeden i/lub oba arunki są spełnione przed końcem ery. Każdy gracz zaczyna grę z 1 przyódcą i bierze noego przyódcę, odrzucając cześniejszego, na końcu pierszej i drugiej ery. 9

10 Wymagania Bonus Imię przyódcy Żetony terytorium mają rónież unikatoy mały numer po praej stronie. Jest to numer terytorium i jest on użyany z Civbotami. Civboty Przykład: Karta przyódcy Cezar zapenia 3 PZ, jeśli cyilizacja ma 3 lub ięcej kart cudó i/lub 6 PZ jeśli cyilizacja osiągnęła 7 poziom militarny. Karty cudó Cuda są budoane poprzez akcję Sztuki i zapeniają bonus, jeśli i arunki zostaną spełnione. Kiedy zostanie ybudoany, cud może zostać aktyoany poprzez odrócenie karty o 90 stopni. Karta cudu, która jest odrócona, nie może zostać aktyoana pononie, dopóki nie zostanie odrócona z porotem. Nie ma ograniczenia co do ilości cudó, jakie gracz może posiadać i i które może aktyoać podczas soi akcji. Niektóre cuda mogą zostać aktyoane, jeśli karta akcji zostaje użyta, naet jeśli nie jest skutecznie rozpatrzona. Niektóre cuda mogą zostać aktyoane jedynie, jeśli gracz ma iększość czymś; przypadku remisu, cud nie może zostać aktyoany. Niektóre cuda są aktyoane poprzez i zniszczenie. Symbolizuje to, że cud stał się przestarzały i stracił na znaczeniu dla historii cyilizacji. Naza Efekt Przykład: Sfinks ymaga iększości liczbie cudó i pozala graczoi na zyskanie 1 PZ. Angkor Wat ymaga użycia akcji ekspansji, celu uzyskania 1 PZ. Żetony terytorió Każde terytorium na mapie ma żeton terytorium. Ten żeton daje bonus PZ (bonus terytorialny) cyilizacji, która jest jedyną, która ma kostkę na danym terytorium. Ten bonus może zostać zaliczony środku oraz na końcu ery. Civboty to cyilizacje automatycznie proadzone przez grę. Są użyane podczas rozgryki solo, a także opcjonalnie podczas rozgryki mniej niż 6 graczy. I użycie jest skazane podczas rozgryki dla 2 graczy. Zaoanie Civbotó jest kieroane przez karty Civbotó; każda karta określa jedną lub ięcej akcji, które mogą zostać ykonane przez Civbota danej turze. Ustaienie Początkoa liczba Civbotó to 6 minus liczba graczy, ociaż można grać z mniejszą ilością. Przykład: W 2 osoboej grze dodaje się do 4 Civbotó. Usta znacznik matrycy dla szystki Civbotó na matrycy rozoju na normalnej pozycji startoej (Poziom militarny i tenologiczny na 1). Umieść znacznik PZ dla każdego Civbota na torze PZ. Gracze ybierają poziom trudności (Wódz, Wielmoża albo Król) dla każdego Civbota i umieszczają kostkę ładzy na karcie poziomu trudności, żeby to zaznaczyć. Każdy Civbot zaczyna z jedną kostką ładzy na mapie. Umieść je na pusty terytoria, zaczynając od najyższego numeru terytorium. Przykład: Załóżmy, że najyższe żetony terytorió to 16, 14 i 13. W czteroosoboej grze 2 Civboty zaczną na terytoria 16 i 14. Jeśli terytorium 14 jest zajęte, Civboty rozpoczną na terytoria 16 i 13. Tura civbotó Civboty grają na końcu każdej tury, przed rozpatrzeniem akcji końca tury. Civboty grają kolejności poziomu trudności, zaczynając od najyższego. Jeśli da Civboty mają ten sam poziom trudności, użyj kolejności kostek na karcie Civbota od leej do praej. Akcje są rozpatryane momencie dobrania karty Civbota. Dobierz liczbę kart Civbotó zależności od i poziomu trudności (Wódz - 3, Wielmoża 4, Król - 5). Kiedy szystkie karty pierszego Civbota zostaną już roziązane, szystkie karty Civbotó zostają przetasoane ze sobą i ten sam proces jest potarzany dla szystki pozostały Civbotó. Akcja tenologia Civbot zyskuje poziom tenologii i 1 PZ. Jeśli noy poziom garantuje bonus, Civbot tego bonusu nie dostaje. Jeśli poziom jest mniejszy niż 16, ale został osiągnięty limit na matrycy, Civbot zyskuje zamiast tego 1 poziom militarny. Po poziomie 16 Civbot zyskuje 2 PZ za każde kolejne ulepszenie. 10

11 Akcja militarna Civbot zyskuje poziom militarny i 1 PZ. Jeśli noy poziom garantuje bonus, Civbot tego bonusu nie dostaje. Jeśli poziom jest mniejszy niż 16, ale został osiągnięty limit na matrycy, Civbot zyskuje zamiast tego 1 poziom tenologii. Po poziomie 16 Civbot zyskuje 2 PZ za każde kolejne ulepszenie. Akcja sztuka jest ykonyana poprzez zabranie najbardziej ysuniętego na prao cudu z szeregu cudó, jeśli jest dostępny, i usunięcie go z gry. Civbot zyskuje rónież 1 PZ Wojny są przeproadzane jedynie sytuacji, której Civboty mogą je ygrać. Wojna jest ypoiadana Cyilizacji (graczy albo Civbota) z najiększą ilością PZ spośród ty, które mogą zostać pokonane. W przypadku remisu Civbot atakuje pierszego gracza zgodnie z porządkiem tury. Jeśli może zostać zaatakoane ięcej niż jedno terytorium tego samego roga, Civbot atakuje terytorium mające najyższy numer. Civbot zyskuje 2 PZ (albo 4 PZ, jeśli ma roziniętą energię nuklearną). Przykład: Dorota (Niebieska, 35 PZ) i Grzegorz (Żółty, 29 PZ) grają z 1 Civbotem (Zielony). Poziomy militarne ynoszą: Dorota 2, Grzegorz 3, Civbot 5. Civbot ykonuje akcję ojna. Dorota ma ięcej PZ, niż Grzegorz, ale nie dzieli terytorium z Civbotem, ięc to Grzegorz zostaje zaatakoany. Jedno z dó terytorió, które Grzegorz dzieli z Civbotem, Rosja, zostaje zaatakoane, ponieaż ma yższy numer terytorium. Ekspansje są ykonyane na dostępne terytoria z yższym numerem terytorium. Terytorium jest dostępne, jeśli jest puste albo zajęte przez cyilizację z niższym poziomem militarnym. Jeśli nie ma żad dostęp terytorió, cyilizacja rozszerza sój pły na terytorium z z najyższym numerem terytorium. Użyane zazyczaj reguły dotyczące sąsiadujący terytorió i Naigacji mają pły na ekspansję Civbotó. Jeśli Civbot nie ma dostęp kostek ładzy, ekspansja nie zostaje ykonana. Każda późniejsza akcja ojny przebiega zgodnie z regułami akcji ojna Civbotó. Maksymalna liczba PZ dozolona dla pojedynczego Civbota to 8, 11, 13, odpoiednio I, II i III erze. Ostatnie terytorium Civbota może zostać zaatakoane i zniszczone. Obecność Civbotó nie jest brana pod uagę kestii arunkó, jakie należy spełnić przypadku niektóry cudó. Przykład: Dorota ma Bramę Ishtar i poziom militarny 6, podczas gdy Ela i To mają poziom militarny 5. Civbot ma poziom militarny 7. Dorota nadal może aktyoać cud i uzyskać 1 PZ. Gra soloa Gry soloe są rozgryane przeciko 5 Civbotom. Celem gry jest przetranie i zdobycie najiększej ilości PZ. Nie użyaj kart przyódcó. Usuń z gry szelkie cuda, które dają bonus, kiedy gracz ma yłączną iększość (te z koszcie aktyoania). Możesz stracić soją ostatnią kostkę na mapie, jako rezultat ojny z Civbotem. Jeśli tak się stanie, zostajesz yeliminoany i przegryasz grę. Na końcu trzeciej Ery gra się kończy, gracz ygrya, jeśli ma ięcej PZ, niż którykoliek z Civbotó. Wariant ydarzenia Karty ydarzeń reprezentują istotne ydarzenia, kształtujące historię śiata. Talia ydarzeń jest tasoana i położona aersem do góry obok planszy (tak, aby piersza karta była idoczna). Na początku gry i na początku każdej tury, karta ydarzenia zostaje dobrana z góry i położona obok planszy. Wydarzenie zobrazoane na karcie ma miejsce trakcie tej tury. Wydarzenia mogą zostać uruomione poprzez szczególną akcję, albo jakąkoliek akcję. Zróć uagę, że iększość doradcó nie uruomi ydarzeń, ponieaż nie mają symbolu akcji. Efekt ydarzeń musi mieć miejsce przed rozpatrzeniem akcji. Jeżeli gracz nie może ypełnić ymagań ydarzenia, jego akcja nie ma efektu. Są dopuszczone ujemne PZ. Wydarzenia mają pły rónież na Civboty, jeśli jest to możlie (przykładoo: jeśli jest uruamiane przez akcję ykonaną przez Civbota, a efekt ydarzenia modyfikuje PZ, cuda, poziomy tenologii i militarne). Przykład: Erupcja Wezuiusza zmusza każdego gracza (łączając to Civboty), użyającego jakiejkoliek akcji, do utraty 2 PZ. Civboty zyskują PZ, kiedy gracze z nimi handlują. Na końcu każdej tury Civbot otrzymuje PZ za jego bonusy rządó i terytorialne, tak jak edług reguł dla graczy. Civboty otrzymują rónież szystkie PZ za przyódcó ominięty przez graczy: suma jest dzielona (zaokrąglając dół) między szystkie Civboty. Przykład: Aktualne ydarzenie to Mała epoka lodocoa, a Dorota nie ma żad kostek ładzy. Nie może zagrać akcji handlu, onieaż z poodu Małej epoki lodocoej musi ydać 1 kostkę przed akcją. 11

12 Zasady zaaansoane Podczas przygotoania, każdy gracz ybiera soi przyódcó na każdą erę. Podziel karty przyódcó na 3 talie (jedna na każdą erę). Dobierz (aersem do dołu) liczbę kart przyódcó z każdej talii er róną liczbę graczy +1 (jeśli jest 6 graczy, dobierz 6 kart przyódcó). Podążając za porządkiem tury, każdy gracz ybiera jedną i podaje do następnego gracza pozostałe karty. Wóczas, podążając za odrotnym porządkiem tury, każdy gracz ybiera drugą kartę przyódcy, a na końcu, podążając za kolejnością tur, każdy gracz ybiera trzecią kartę przyódcy. Gracze mogą ybrać tylko jednego przyódcę na każdą erę. Pozostałe karty zostają odrzucone. Przyódcy pierszej ery zostają umieszczeni aersem do góry, podczas gdy pozostali są utrzymyani tajemnicy. W końcu, podążając za odrotnym porządkiem tury, każdy gracz umieszcza jedną kostkę ładzy (ze soi pozostały 3) na pustym terytorium na mapie. Na początku gry każdy gracz ybiera jednego doradcę ze sojej talii i umieszcza go aersem do góry na spodzie talii. Podczas gry, kiedy tylko doradca będzie musiał zostać dobrany, gracz może ybrać doolnego odróconego aersem do dołu doradcę ze sojej talii. Kiedy talii zostaną tylko odróceni aersem do góry doradcy, talię należy odrócić aersem do dołu. Słoniczek naz kart: Karty cudó: Uniersytet Oksfordzki (Oford University) Jedabny Szlak (Silk Road) Petra (Petra) Koloseum (Colosseum) Angkor Wat (Angkor Wat) Katedra Notre-Dame (Notre-Dame) Plac Śiętego Marka (Piazza San Marco) Zakazane Miasto (Forbidden City) Alhambra (Alhambra) Boska Komedia (Divina Commedia) Mau Picu (Mau Picu) Chien Itza (Chien Itza) Circus Maimus (Circus Maimus) Wyspa Wielkanocna (Rapa Nui) Carcassonne (Carcassonne) Hagia Sofia (Hagia Sofia) Program Apollo (Apollo Program) Pentagon (Pentagon) Ziggurat (Ziggurat) Sfinks (Sphin) Biblioteka Aleksandryjska (Aleandria Library) Stonehenge (Stonehenge) Mały Książe (Le Petit Prince) Wersal (Versailles) Kreml (Kremlin) Wieża Eiffla (Tour Eiffel) Burdż Chalifa (Burj Khalifa) Orient Epress (Orient Epress) C.E.R.N. (C.E.R.N.) Statua Wolności (Statue of Liberty) Lur (Louvre) Tadź Mahal (Taj Mahal) Króleskie Obseratorium (Royal Observatory) Kanał Panamski (Panama Canal) Bazylika Śiętego Piotra (San Pietro) Empire State Building (Empire State Building) Persepolis (Persepolis) Terakotoa Armia (Terracotta Army) Knossos (Cnossos) Gilgamesz (Gilgamesh) Obelisk z Aksum (Aum Obelisk) Wiszące Ogrody (Hanging Gardens) Wielki Mur (The Great Wall) Partenon (Parthenon) Brama Isztar (Ishtar Gate) Via Appia (Via Appia) Luksor (Luor) Giza (Giza) Karty ydarzeń: Eolucja (Evolution) Epos Narodoy (National Poem) Cło (Customs Duty) Pobór (Conscription) Mała epoka lodocoa (Little Ice Age) Upadek Imperium Rzymskiego (Fall of Roman Empire) Wezuiusz (Vesuvius) Oblężenie Konstantynopola (Costantinopolis Siege) Krucjaty (Crusades) Druga Wojna Śiatoa (WW2) Czarna Śmierć (Black Death) Termopile (Thermopilis) Zieloni doradcy: Hatszepsut (Hatshepsut) Nefertiti (Nefertiti) Tutenhamon (Tutankhamon) Kleopatra (Cleopatra) Imhotep (Imhotep) Picasso (Picasso) Cervantes (Cervantes) Pizarro (Pizarro) Cortez (Cortez) El Cid (El Cid) Czeroni doradcy: Neron (Nero) Cyceron (Cicero) Oktaian August (Augustus) Romolus (Romolo) Trajan (Trajan) Niebiescy doradcy: Leis i Clark (Leis & Clark) Ford (Ford) Jefferson (Jefferson) Elvis Presley (Elvis Presley) Edison (Edison) Żółci doradcy: Bruce Lee (Bruce Lee) Zheng He (Zheng He) Laozi (Laozi) Sun Tzu (Sun Tsu) Konfucjusz (Confucius) Szarzy doradcy: Einstein (Einstein) Bismark (Bismark) Sliemann (Sliemann) Gutenberg (Gutenberg) Ba (Ba) Fioletoi doradcy: Monet (Monet) Robespierre (Robespierre) Rielieu (Rielieu) Kartezjusz (Descartes) Nostradamus (Nostradamus) Karty przyódcó: Piotr I (Piotr I) F.D. Roosevelt (F.D. Roosevelt) Napoleon (Napoleone) Akbar (Akbar) Króloa Wiktoria (Queen Victoria) Karol Wielki (Charlemagne) Mansa Musa (Mansa Musa) Czyngis-an (Gengis Khan) Atylla (Attila) Warzyniec Wspaniały (Lorenzo il Magnifico) Saladyn (Saladino) Aleksander Wielki (Aleander) Hammurabi (Hammurabi) Perykles (Pericles) Aśoka (Ashoka) Ramzes II (Ramses II) Juliusz Cezar (Caesar) Karol V (Carlo V) Edycja polska Redakcja: Piotr Maliszeski Skład i opracoanie graficzne: Przemysła Kasztelaniec Tłumaczenie: Dorota Wójcik Korekta: Jacek Lendzioszek Wydaca i dystrybutor na terenie Polski ul. Zabłocie Krakó,.ydanicto.bard.pl All rights reserved (2014) Inmedia Srl, Roma, Italy.gioi.it, 12

ZAWARTOŚĆ PUDEŁKA PRZYGOTOWANIE DO GRY. Polska wersja: Pancho. Na podstawie tłumaczenia angielskiego. Korekta: maluman.

ZAWARTOŚĆ PUDEŁKA PRZYGOTOWANIE DO GRY. Polska wersja: Pancho. Na podstawie tłumaczenia angielskiego. Korekta: maluman. Polska wersja: Pancho. Na podstawie tłumaczenia angielskiego. Korekta: maluman. ZAWARTOŚĆ PUDEŁKA 382 ruble: 14x 1, 14x 2, 12x 5, 12x 10, 8x 20 120 kart: 31 Rzemieślników (zielony spód) 28 Budynków (niebieski

Bardziej szczegółowo

CHAOS W STARYM ŚWIECIE

CHAOS W STARYM ŚWIECIE Witaj w Starym Świecie W krainiach WARHAMMERA, a zwłaszcza w Starym Świecie, od wieków władzę dzierżą cztery Niszczycielskie Potęgi czterej bogowie Chaosu. KHORNE Krwawy Bóg i Pan Czaszek. Jest żądny mordu

Bardziej szczegółowo

Zasady gry. Żetony graczy. Elementy gry. Żetony przesiębiorstw

Zasady gry. Żetony graczy. Elementy gry. Żetony przesiębiorstw Zasady gry Omówienie Witaj w osiemnastowiecznym Lancashire. Świat wkrótce przeobrazi się z nieomal średniowiecznego w niemalże taki, jakim znamy go dzisiaj. Zmiana ta nazwana zostanie Rewolucją Przemysłową,

Bardziej szczegółowo

JAK PROWADZIĆ KAMPANIĘ

JAK PROWADZIĆ KAMPANIĘ JAK PROWADZIĆ KAMPANIĘ DLA 2 GRACZY OD 12 LAT 90-120 MINUT John F. Kennedy Richard M. Nixon Wszystkie wybory wp³ywaj¹ na losy kraju, a wybory prezydenckie z roku 1960 zajmuj¹ w historii Stanów Zjednoczonych

Bardziej szczegółowo

Grę dedykuję mojemu synowi, Ethanowi.

Grę dedykuję mojemu synowi, Ethanowi. Projekt i opracowanie: Glenn Drover Na podstawie gry komputerowej Age of Empires III, opublikowanej przez Microsoft oraz Ensemble Studios Na licencji Microsoftu oraz Ensemble Studios Grę dedykuję mojemu

Bardziej szczegółowo

Samouczek składa się z trzech części:

Samouczek składa się z trzech części: Postanowiłam popełnić samouczek do gry w osławioną Cywilizację: Poprzez Wieki. Ten tytuł to klasyka. Klasyka opatrzona zupełnie niepotrzebną etykietką gry skomplikowanej, ciężkiej, trudnej i długiej. No

Bardziej szczegółowo

Dawno, dawno temu w pewnym królestwie, było małe miasteczko tak małe, że królewscy

Dawno, dawno temu w pewnym królestwie, było małe miasteczko tak małe, że królewscy Dawno, dawno temu w pewnym królestwie, było małe miasteczko tak małe, że królewscy kartografowie nawet nie zawracali sobie głowy, by umieścić je na jakiejkolwiek mapie. Burmistrz owego miasta postanowił

Bardziej szczegółowo

Zasady gry. Potasujcie, osobno, 7 kart Fato ( Losu ) i 26 kart Senesi ( Sieneńczyków ) i ułóżcie obie talie obok planszy.

Zasady gry. Potasujcie, osobno, 7 kart Fato ( Losu ) i 26 kart Senesi ( Sieneńczyków ) i ułóżcie obie talie obok planszy. Zasady gry OPIS ROZGRYWKI Każdy gracz rozpoczyna zabawę jako Chłop z okolic Sieny w roku 1338. Jako Chłopi, gracze sprzedają płody ziemi, chcąc oszczędzić dość Florenów, by zostać Kupcami. Jako Kupcy zajmą

Bardziej szczegółowo

Gra dla 2-6 graczy autorstwa Friedemann a Friese

Gra dla 2-6 graczy autorstwa Friedemann a Friese Cel gry Gra dla 2-6 graczy autorstwa Friedemann a Friese Każdy z graczy reprezentuje firmę posiadającą elektrownie i stara się dostarczyć elektryczność do miast. Podczas gry gracze kupują na licytacji

Bardziej szczegółowo

WSTĘP ZAWARTOŚĆ PUDEŁKA

WSTĘP ZAWARTOŚĆ PUDEŁKA Chcecie Państwo zobaczyć jak przebiega gra w Osadników z Catanu: Na Podbój Europy? Zapraszam do odwiedzenia mojej strony internetowej profeasy.de na której znajdziecie animację prezentującą zasady gry.

Bardziej szczegółowo

9 MAJA 2008 FLEET MANAGEMENT SAMOCHÓD W FIRMIE

9 MAJA 2008 FLEET MANAGEMENT SAMOCHÓD W FIRMIE 9 MAJA 2008 FLEET MANAGEMENT SAMOCHÓD W FIRMIE 2 NIEZALEŻNA PUBLIKACJA MEDIAPLANET DYSTRYBUOWANA WRAZ Z RZECZPOSPOLITĄ Branża car fleet management Polsce SPIS TREŚCI CFM ciąż na fali.............. 4 Kredyt

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE Podczas rozgrywki, która trwa maksymalnie 6 tur, gracze będą: CEL GRY

WPROWADZENIE Podczas rozgrywki, która trwa maksymalnie 6 tur, gracze będą: CEL GRY WPROWADZENIE Dwunastu przywódców religijnych zwanych Mistrzami Blasku zyskało duże wpływy i wielu wyznawców, aby w noc przesilenia niespodziewanie wywołać koniec świata, dokładnie według przepowiedzianych

Bardziej szczegółowo

Autorzy gry: Wolfgang Kramer, Hartmut Witt. Gra dla 2-4 graczy w wieku 10-110 lat

Autorzy gry: Wolfgang Kramer, Hartmut Witt. Gra dla 2-4 graczy w wieku 10-110 lat Autorzy gry: Wolfgang Kramer, Hartmut Witt Gra dla 2-4 graczy w wieku 10-110 lat Wcielasz się w rolę właściciela firmy budowlanej. Zatrudniasz majstrów, brygadzistów, pomocników i uczniów. Bierzesz udział

Bardziej szczegółowo

Elementy gry. 1 plansza przedstawiająca miasto Wieliczka, 1 podłużny żeton szybu kopalni,

Elementy gry. 1 plansza przedstawiająca miasto Wieliczka, 1 podłużny żeton szybu kopalni, Wstęp Roku pańskiego 1368 miłościwie nam panujący Kazimierz Wielki mocą swego królewskiego prawa ustanowił dokument zwany Statutem Żup Krakowskich. Jasno stoi w nim zapisane, iż kto otrzyma z rąk Króla

Bardziej szczegółowo

Gry z serii Dominion

Gry z serii Dominion Gry z serii Dominion Dominion został na całym świecie odznaczony 19 razy jako najlepsza gra planszowa roku 2009 2009 Japan Boardgame Prize, Game of the Year, Winner 2009 Spiel der Herzen, Game of the Year

Bardziej szczegółowo

Apacze i Komancze. ELEMENTY GRY Tipi Każdy ma do dyspozycji 6 tipi (2 jednoosobowe,

Apacze i Komancze. ELEMENTY GRY Tipi Każdy ma do dyspozycji 6 tipi (2 jednoosobowe, Apacze i Komancze Zawartość pudełka: 21 kafelków 44 Indian 24 czółna 24 tipi 4 plansze graczy 16 znaczników akcji totem instrukcja Uwaga! INSTRUKCJĘ FILMOWĄ znajdziesz na stronie: www.krainaplanszówek.pl

Bardziej szczegółowo

Cel gry. Komponenty gry

Cel gry. Komponenty gry Cel gry W grze Mercurius gracze wcielają się we wpływowych, bogatych holenderskich mieszczan w XVII wieku naszej ery, których celem jest pomnożenie majątku poprzez grę na Amsterdamskiej giełdzie. Gracze

Bardziej szczegółowo

Jak stosować metody Lean Manufacturing (Oszczędnego Wytwarzania) do wprowadzania innowacji

Jak stosować metody Lean Manufacturing (Oszczędnego Wytwarzania) do wprowadzania innowacji Ag e n c ja Rozoju Przemysłu Spółka Akcyj MATERIAŁY Z KONFERENCJI: E-NARZĘDZIA I TECHNOLOGIE GENERATYWNE JAKO SZYBKA ŚCIEŻKA DO INNOWACJI *** prof. dr inż. Tomasz Koch Politechnika Wrocłaska Jak stosoać

Bardziej szczegółowo

Errata, objaśnienia zasad i najczęściej zadawane pytania (1.6)

Errata, objaśnienia zasad i najczęściej zadawane pytania (1.6) Errata, objaśnienia zasad i najczęściej zadawane pytania (1.6) Ten dokument zawiera objaśnienia i erratę kart, objaśnienia zasad, i najczęściej zadawane pytania do gry Android: Netrunner. Wszelkie rozgrywki

Bardziej szczegółowo

120 wypełnionych aplikacji o paszport na dyżurze w Spalding

120 wypełnionych aplikacji o paszport na dyżurze w Spalding THE POLISH NEWSPAPER IN NORTH ENGLAND AND NORTH WALES LIVERPOOL-MANCHESTER-BIRKENHEAD-CHESTER-BLACKBURN-BRADFORD-LEEDS-FLINT-PRESTON STOCKPORT-ECCELS-BOLTON-ALTRINCHAM-ROCHDALE-SOUTHPORT-WAKEFIELED-WREXHAM

Bardziej szczegółowo

3 Sprawozdanie ze spotkania logopedów. Szanowni Czytelnicy!

3 Sprawozdanie ze spotkania logopedów. Szanowni Czytelnicy! TE M AT M I E S I ĄC A BEZPŁATNY KWARTALNIK K W IE C IE Ń 2 0 1 3 NR 2 J AK ZROZU M I E Ć N I E TYP OWE ZAC H OWAN I E D Z I E C KA S P RAWOZD AN I E ZE S P OTKAN I A LOG OP E D ÓW WARS ZTATY P ROF I LAKTYC

Bardziej szczegółowo

Antoine Bauza ZASADY

Antoine Bauza ZASADY Antoine Bauza TM ZASADY Nie mury tworzą miasto lecz ludzie. (Platon) Zawartość - 2 plansze Cudów Świata - 2 karty Cudów Świata - 9 kart Miast I Ery - 9 kart Miast II Ery - 9 kart Miast III Ery - 3 karty

Bardziej szczegółowo

Rebel Times. Nazwa gry Wykonanie: 9/10 Miodność: 8/10 Cena: 10/10 (169.95 zł) Witajcie ponownie! ajfel Grafika, skład: zrecenzował: ajfel

Rebel Times. Nazwa gry Wykonanie: 9/10 Miodność: 8/10 Cena: 10/10 (169.95 zł) Witajcie ponownie! ajfel Grafika, skład: zrecenzował: ajfel Rebel Times Witajcie ponownie! Serdeczne dzięki za pobranie kolejnego numeru Rebel Timesa. Jak zwykle mamy nadzieję, że dzisiejsza porcja recenzji będzie dla Was miłą lekturą. Na początku numeru proponujemy

Bardziej szczegółowo

Po wsparcie na nowy sezon

Po wsparcie na nowy sezon Nr 5 (289) Maj 2015 rok XXV.dukla.pl/dps dps@dukla.pl Cena 2,80 zł (5% VAT) Po sparcie na noy sezon nr 289 Dukla.pl str. 1 Po sparcie na noy sezon 12 kietnia br. mszą ś. na Pustelni ś. Jana z Dukli Trzcianie

Bardziej szczegółowo

gra planszowa dla 2-4 graczy l kostka (używana tylko w wariancie podstawowym gry) l karta Zwycięstwo (używana tylko w wariancie rozszerzonym

gra planszowa dla 2-4 graczy l kostka (używana tylko w wariancie podstawowym gry) l karta Zwycięstwo (używana tylko w wariancie rozszerzonym gra planszowa dla 2-4 graczy Gra zawiera dwa warianty rozgrywki: podstawowy: dla graczy w wieku od 8 lat, czas rozgrywki: 30 min, rozszerzony: dla graczy w wieku od 10 lat, czas rozgrywki: 60 min. Wstęp

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ PUDEŁ KA CEL GRY PRZYGOTOWANIE DO GRY

ZAWARTOŚĆ PUDEŁ KA CEL GRY PRZYGOTOWANIE DO GRY ZAWARTOŚĆ PUDEŁ KA CEL GRY gra Uwe Rosenberga dla dwóch graczy od 10 lat Jesteś chłopem żyjącym w XVII wieku, który hoduje owce, dziki, krowy i konie. W codziennej pracy pomagają ci trzej parobkowie. Na

Bardziej szczegółowo

konferencja 11 spss polska

konferencja 11 spss polska konferencja 11 spss polska Błędem jest budoanie teorii bez oparcia danych Artur Conan Doyle Inspiracją dla nas do organizacji konferencji KORELACJE było storzenie użytkonikom przestrzeni do dzielenia się

Bardziej szczegółowo

Autor gry: Michael Tummelhofer Tłumaczenie z języka niemieckiego: Meehoow

Autor gry: Michael Tummelhofer Tłumaczenie z języka niemieckiego: Meehoow Autor gry: Michael Tummelhofer Tłumaczenie z języka niemieckiego: Meehoow Tło historyczne W 1703r. car Piotr I Wielki załoŝył Sankt Petersburg, szybko nazwany ParyŜem Wschodu. Pałac Zimowy, ErmitaŜ, Cerkiew

Bardziej szczegółowo

Witamy w gronie tysięcy zadowolonych użytkowników. Zespół Komputronik S.A.

Witamy w gronie tysięcy zadowolonych użytkowników. Zespół Komputronik S.A. Spis treści: Skład zestau... 2 Wyieramy miejsce dla noego komputera Komputer... 3 Monitor... 3 Instalacja elektryczna... 4 Instalacja sprzętoa Elementy znajdujące się na przodzie komputera... 4 Tył komputera...

Bardziej szczegółowo

Rebel Times. Wstępniak. Maciek Kapustka

Rebel Times. Wstępniak. Maciek Kapustka Rebel Times Wstępniak Drogi czytelniku! Wydawca: REBEL.pl Redaktor naczelny: Tomasz 'Sting' Chmielik Zastępca redaktora naczelnego: Marcin 'ajfel' Zawiślak NUMER SPECJALNY Zabieram cię na targi w Essen,

Bardziej szczegółowo