Ogólnopolska konferencja Podatki 2013

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Ogólnopolska konferencja Podatki 2013"

Transkrypt

1 Ogólnopolska konferencja Podatki 2013 Warszawa r., Hotel Mercure grand Szanowni Państwo, Zapraszamy do udziału w Ogólnopolskim Forum Podatki Będzie nam niezmiernie miło spotkać się z Państwem w dniach stycznia 2013 w Warszawie, w hotelu Mercure Grand****. Forum ma na celu kompleksowe przedstawienie praktyki i stanowiska organów podatkowych oraz zapoznanie Państwa z najważniejszymi zmianami obowiązującymi od 2013 roku. Zapoznanie się z tymi zmianami przygotuje Państwa do ich praktycznego wdrożenia. Pierwszy dzień forum ma na celu zaprezentowanie uczestnikom zagadnień związanych z podatkami dochodowymi a także przedstawienie stanowiska organów podatkowych. Drugi dzień forum będzie poświęcony nowelizacji ustawy VAT od r. oraz ( ????). Planowane przez Ministerstwo Finansów zmiany przepisów o VAT mające wejść w życie w 2013 r. mogą spowodować swego rodzaju rewolucję w rozliczeniach podatkowych polskich podatników VAT. O ile nie jest pewne, kiedy i w jakim kształcie ostatecznie nowelizacja wejdzie w życie, o tyle wiadomo, że niektóre regulacje powinny obowiązywać od 1 stycznia 2013 r., bo tego wymaga od nas prawo unijne. Udział w Forum to doskonała okazja do nawiązania kontaktów, wymiany doświadczeń oraz dyskusji ze specjalistami. Wszyscy zaproszeni eksperci są praktykami, którzy na co dzień spotykają się z omawianymi zagadnieniami, a ich wystąpienia przygotowane są tak, aby dostarczyć Państwu praktycznych informacji z uwzględnieniem najnowszych regulacji prawnych.. Zapraszamy serdecznie Dział Szkoleń BDO

2 Program Konferencji: Nowelizacja przepisów oraz przegląd wybranych zagadnień dotyczących rozliczania podatku dochodowego: 1. Nowelizacja przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz osób fizycznych omówienie zmian: opodatkowanie świadczeń niepieniężnych (dywidenda rzeczowa), cienka kapitalizacja zakres zmian, pojęcie niepodzielonych zysków przegląd orzecznictwa oraz zmiany w przepisach, doprecyzowanie przepisów w zakresie cen transferowych, koszty uzyskania przychodów (umorzenie udziałów w wyniku wymiany udziałów (akcji), nowe regulacje dot. rozliczania straty podatkowej w przypadku przekształcenia formy prawnej spółki, definicja samochodu osobowego, planowanie zmiany dotyczące rozliczania spółek komandytowo-akcyjnych, przychód z odpłatnego zbycia składników majątku wykorzystywanych w działalności gospodarczej, ryczałtowe 50% koszty uzyskania przychodów, modyfikacja ulgi prorodzinnej ora internetowej, 2. Koszty uzyskania przychodów przegląd wybranych zagadnień: pojęcie reprezentacji w orzecznictwie sądów a praktyka kredyt na sfinansowanie wypłaty dywidendy, podatek od wartości dodanej jako koszt podatkowy, odsetki od kredytu (kapitalizacja odsetek), nieściągalne wierzytelności, odszkodowania, kary, rekompensaty, jednorazowe ujęcie wydatków w kosztach w według udpop oraz ustawy o rachunkowości, świadczenia pracownicze (pakiety medyczne, dojazdy do pracy, ubezpieczenia, imprezy integracyjne, zakup okularów, posiłki, etc.) 3. Wybrane zagadnienia dot. międzynarodowego prawa podatkowego: podatek rozliczany u źródła w przypadku restrukturyzacji spółek, dochody bierne w umowach międzynarodowych certyfikat rezydencji obowiązki sprawozdawcze i informacyjne,

3 4. Przegląd orzecznictwa w zakresie podatku dochodowego: kurs faktycznie zastosowany, bonusy i premie pieniężne, wypłata dywidendy w formie rzeczowej, pożyczka partycypacyjna (opodatkowanie przychodów/dochodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych), aport niepieniężny (wycena brutto lub netto, zapłata VAT a przychód), opodatkowanie akcjonariusza spółki komandytowo-akcyjnej, nieodpłatne poręczenie a przychód z nieodpłatnych świadczeń, leasing jako metoda optymalizacji podatkowej, Nowelizacja przepisów oraz przegląd wybranych zagadnień dotyczących rozliczania podatku od towarów i usług w 2013 roku: 1. Fakturowanie nowe przepisy obowiązujące od 1 stycznia 2013 roku: elementy faktury VAT (dokumenty uznawane za fakturę, faktura uproszczona), sposoby korygowania faktur po (odformalizowanie procedur w zakresie not korygujących), nowe stare regulacje dotyczące faktur elektronicznych, terminy wystawiania faktur (regulacje obowiązujące od oraz (?)), sposób dokumentowania transakcji, dla których przepisy przewidywały formalny wymóg stosowania faktur wewnętrznych, korekta podatku należnego praktyki organów a orzecznictwo sądów 2. Międzynarodowy obrót towarowy wybrane zagadnienia dot. rozliczenia transakcji wewnątrzwspólnotowych oraz eksportu i importu towarów: dokumentowanie przemieszczenia towarów w celu stosowania stawki 0% - przepisy krajowe, przykłady regulacji obowiązujących w innych państwach członkowskich UE, stopień zharmonizowania obowiązujących przepisów w ramach systemu podatku od wartości dodanej, potwierdzenie wywozu towarów w ramach eksportu a zaliczki (pojęcie dostawy towarów a warunki dostaw), nowe regulacje obowiązujące w 2013 roku dotyczące WDT,WNT, eksportu i importu (nowa rola przedstawiciela podatkowego, rozliczanie transakcji wewnątrzwwspólnotowych/zaliczki, dokumentowanie, potwierdzenie wywozu dla eksportu bezpośredniego i pośredniego),

4 3. Obowiązek podatkowy oraz odliczanie podatku naliczonego w kontekście pojęcia wymagalności podatku stosowanie obecnych przepisów do czasu wejścia w życie regulacji prawidłowo implementujących przepisy Dyrektywy 112/2006/UE: obowiązek podatkowy a wymagalność podatku (przykłady niezgodności regulacji krajowych z wymogami prawa wspólnotowego), przedwczesne wystawienie faktury lub przedwczesne ujęcie podatku należnego praktyka organów w kontekście wykładnie przepisów krajowych, orzecznictwa sądów oraz zgodności z przepisami wspólnotowymi, warunki odliczenia VAT (wymagalność podatku, otrzymanie faktury) a prawo podatnika do niezwłocznego skorzystania z prawa do odliczenia w kontekście obecnych i nowych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług, moment otrzymania faktury w kontekście możliwości skorzystania z prawa do odliczenia, przeszkody formalne dot. możliwości odliczenia VAT znowelizowane przepisy 4. Przegląd orzecznictwa wyroki NSA oraz TSUE a praktyka stosowana przepisów w 2013 roku: potwierdzenie odbioru faktury korygującej a korekta VAT należnego, zbycie wierzytelności własnej, usługi assistance i zwolnienie z VAT, nietransakcyjne przemieszczenie towarów pomiędzy państwami członkowskimi w ramach eksportu towarów, warunki stosowania stawki 0% w eksporcie a także wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów, podstawa opodatkowania a refakturowanie lub zwrot wydatków (zasada kompleksowości świadczeń, zwrot kosztów mediów przy najmie, ubezpieczenie a leasing, opłaty administracyjne), świadczenia na rzecz pracowników (karnety na basen, bilety do kina, etc.),

5 Prelegenci: Aneta Pożarowska doradca podatkowy, prawnik. Członek Państwowej Komisji ds. Doradztwa Podatkowego. Specjalizuje się w zakresie podatku od towarów i usług oraz Ordynacji podatkowej. Doświadczenie zawodowe zdobywała, pracując w Urzędzie Skarbowym jako Kierownik Działu Podatków Pośrednich oraz w Izbie Skarbowej. Obecnie jest właścicielem kancelarii doradztwa podatkowego. Reprezentuje podatników w sporach z organami podatkowymi, także przed sądami administracyjnymi. Obsługuje kontrole podatkowe, przeprowadza audyty podatkowe, opiniuje rozwiązania zmierzające do optymalizacji podatkowej. Jest autorką licznych publikacji w prasie fachowej a także książek o tematyce podatkowej. Jerzy Martini posiada wieloletnie doświadczenie w doradztwie z zakresu podatku VAT. Z sukcesem reprezentował klienta w pierwszej polskiej sprawie przez Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej ( ETS ). Sprawa ta (C-313/05 Brzeziński) dotyczyła akcyzy na samochody sprowadzane zza granicy. Reprezentował również przed ETS podatnika w sprawie C-414/07 Magoora, w której Trybunał potwierdził niezgodność z prawem wspólnotowym przepisów krajowych zakazujących odliczania podatku VAT od zakupów paliwa do samochodów. Ostatnio, również z sukcesem, reprezentował podatnika w ETS w sprawie C-395/09 Oasis East, w którym Trybunał uznał krajowe przepisy zakazujące odliczenia VAT w przypadku importu usług z tzw. rajów podatkowych za niezgodne z prawem unijnym. Redaktor i współautor publikacji książkowych dotyczących podatku VAT (Komentarza do ustawy o VAT, Dyrektywy VAT oraz Orzecznictwa ETS w sprawach VAT). Uczestniczył w pracach legislacyjnych dotyczących podatku VAT w Ministerstwie Finansów i komisjach parlamentarnych. W rankingu organizowanym w 2010 roku przez Dziennik Gazetę Prawną zwyciężył w kategoriach VAT oraz Postępowania sądowe, również zwyciężył w kategorii Postępowania sądowe w 2011 r. Wyróżniony także (ex aequo) zarówno w najnowszej jak i poprzedniej edycji rankingu dziennika Rzeczpospolita jako najlepszy specjalista w dziedzinie podatku VAT. Współlaureat nagrody Gazety Prawnej Złote Paragrafy 2009 w kategorii Najlepszy doradca podatkowy Krzysztof Woźniak doradca podatkowy - podatku od towarów i usług. W latach pracownik Instytutu Finansów przy Ministerstwie Finansów. W latach pracownik Ministerstwa Finansów w Zespole Reformy Systemu Podatkowego i Departamentu Podatków Pośrednich. W latach członek Państwowej Komisji Egzaminacyjnej ds. Doradztwa Podatkowego. Paweł Rybaczyk - prawnik, doradca podatkowy (absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego); praca zawodowa od 1995 r. (początkowo w Ministerstwie Finansów, a przez ostatnie 14 lat w spółkach doradztwa podatkowego; obecnie partner w Spółce Doradztwa Podatkowego); wieloletni wykładowca, w szczególności w zakresie tematyki rozliczeń płatnika PIT i działalności gospodarczej podatników CIT.

6 Piotr Kossakowski ekspert z zakresu podatku dochodowego od osób fizycznych, ceniony wykładowca od wielu lat współpracujący z Polexpert Sp. z o.o. Napisał kilka komentarzy autorskich do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Był trenerem w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych w ramach sektorowego programu operacyjnego rozwój zasobów ludzkich współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Krzysztof Komorniczak - Członek zarządu Europejskiego Centrum Doradztwa i Dokumentacji Podatkowej (ECDiDP) - doradca podatkowy; przez szereg lat współpracownik wielu firm doradztwa podatkowego; autor i współautor książek i publikacji z zakresu prawa podatkowego; specjalizuje się w zagadnieniach związanych z podatkiem od towarów i usług oraz podatkiem od czynności cywilnoprawnych; współautor ekspertyz i opinii dotyczących prawa podatkowego dla Sejmu RP; uznany wykładowca problematyki podatku od towarów i usług. Paweł Dymlang - Prawnik, doradca podatkowy. Trener i wykładowca z prawa podatkowego; specjalizacja: podatek od towarów i usług, podatek dochodowy. Poprowadzonych ponad 400 szkoleń otwartych i zamkniętych. Autor licznych publikacji prasowych i książkowych.

7 Informacje organizacyjne: Koszty uczestnictwa w forum: zł+ 23% VAT za jedną osobę Przy zgłoszeniu uczestnictwa do dnia obowiązuje cena promocyjna zł+23% VAT za jedną osobę. Prosimy o dokonanie płatności przed szkoleniem po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia, podając w tytule kod szkolenia. Cena obejmuje: uczestnictwo w zajęciach, autorskie materiały konferencyjne przygotowane przez naszych ekspertów, przerwy kawowe, lunch, certyfikat uczestnictwa, Miejsce konferencji: Warszawa, Hotel Mercure Warszawa Grand, Ul. Krucza 28 Informacji udziela: Marzena Paćkowska Kierownik Działu Szkoleń BDO tel: +48 (22)

www.akademiamddp.pl podatki / rachunkowość / finanse Katalog konferencji i szkoleń

www.akademiamddp.pl podatki / rachunkowość / finanse Katalog konferencji i szkoleń www.akademiamddp.pl podatki / rachunkowość / finanse Katalog konferencji i szkoleń marzec kwiecień 2015 Szkolenia zamknięte Akademia Biznesu MDDP, wychodząc naprzeciw Państwa potrzebom, proponuje zorganizowanie

Bardziej szczegółowo

www.akademiamddp.pl podatki / rachunkowość / finanse Katalog konferencji i szkoleń

www.akademiamddp.pl podatki / rachunkowość / finanse Katalog konferencji i szkoleń www.akademiamddp.pl podatki / rachunkowość / finanse Katalog konferencji i szkoleń maj czerwiec 2015 Szkolenia zamknięte Akademia Biznesu MDDP, wychodząc naprzeciw Państwa potrzebom, proponuje zorganizowanie

Bardziej szczegółowo

www.akademiamddp.pl podatki / rachunkowość / finanse Katalog konferencji i szkoleń

www.akademiamddp.pl podatki / rachunkowość / finanse Katalog konferencji i szkoleń www.akademiamddp.pl podatki / rachunkowość / finanse Katalog konferencji i szkoleń wrzesień październik 2014 Szkolenia zamknięte Akademia Biznesu MDDP, wychodząc naprzeciw Państwa potrzebom, proponuje

Bardziej szczegółowo

Nowelizacja przepisów w zakresie podatków VAT i CIT 2014

Nowelizacja przepisów w zakresie podatków VAT i CIT 2014 Konferencja portalu TaxFin.pl Nowelizacja przepisów w zakresie podatków VAT i CIT 2014 26-27 lutego 2014 r., Hotel Marriott, Warszawa Partnerzy Merytoryczni: Prelegenci: Andrzej Paczuski, Partner Kancelarii

Bardziej szczegółowo

Szkolenie portalu TaxFin.pl. Podatki CIT i VAT. - istotne zmiany w praktyce. 17-18 grudnia 2012 r., hotel Marriott, Warszawa

Szkolenie portalu TaxFin.pl. Podatki CIT i VAT. - istotne zmiany w praktyce. 17-18 grudnia 2012 r., hotel Marriott, Warszawa Szkolenie portalu TaxFin.pl Podatki CIT i VAT - istotne zmiany w praktyce 17-18 grudnia 2012 r., hotel Marriott, Warszawa Partnerzy: Prowadzący: Dzień 1: CIT Andrzej Paczuski, Partner Kancelarii Paczuski,

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 27 28 października 2014 r. kod SBP 14155 KONGRES BRANŻOWY W Y D A R Z E N I E R O K U MIEJSCE I TERMIN: PROWADZĄCY SZKOLENIE:

Warszawa, 27 28 października 2014 r. kod SBP 14155 KONGRES BRANŻOWY W Y D A R Z E N I E R O K U MIEJSCE I TERMIN: PROWADZĄCY SZKOLENIE: W Y D A R Z E N I E R O K U KONGRES BRANŻOWY Aktualne problemy podatkowe 2014/2015 w branży wodociągowo-kanalizacyjnej i usług komunalnych - nowelizacja przepisów podatkowych VAT, CIT, - środki trwałe,

Bardziej szczegółowo

AVANTA auditors & advisors

AVANTA auditors & advisors Mamy zaszczyt zaprosić Państwa na szkolenie z cyklu Zamknięcie roku 2010 Nowelizacja VAT 2011 Spółka TaxA Group Sp. z o.o. Spółka Doradztwa Podatkowego wraz z Avanta Audit Sp. z o.o. Sp.k. zaprasza Państwa

Bardziej szczegółowo

DEPARTAMENT SZKOLEŃ BDO SZKOLENIA wyjazdowe

DEPARTAMENT SZKOLEŃ BDO SZKOLENIA wyjazdowe DEPARTAMENT SZKOLEŃ BDO SZKOLENIA wyjazdowe Połącz naukę z relaksem Audyt Doradztwo podatkowe Usługi księgowe i płacowe Doradztwo gospodarcze Doradztwo IT Szkolenia Szkolenia wyjazdowe 2 KonferencjE i

Bardziej szczegółowo

TERMIN: Wzgórza Dylewskie 26-29.11.2013 r., Hotel SPA Dr Irena Eris**** kod szkolenia: 728113

TERMIN: Wzgórza Dylewskie 26-29.11.2013 r., Hotel SPA Dr Irena Eris**** kod szkolenia: 728113 Akcja Bilans. Bilansowe i podatkowe zamknięcie roku 2013 Akcja Bilans. Bilansowe i podatkowe zamknięcie roku 2013 TERMIN: Wzgórza Dylewskie 26-29.11.2013 r., Hotel SPA Dr Irena Eris**** kod szkolenia:

Bardziej szczegółowo

Konferencja portalu TaxFin.pl. Podatki CIT i VAT. - istotne zmiany w praktyce. 15 16 maja 2012 r., hotel Marriott, Warszawa. Sponsorzy Konferencji:

Konferencja portalu TaxFin.pl. Podatki CIT i VAT. - istotne zmiany w praktyce. 15 16 maja 2012 r., hotel Marriott, Warszawa. Sponsorzy Konferencji: Konferencja portalu TaxFin.pl Podatki CIT i VAT - istotne zmiany w praktyce 15 16 maja 2012 r., hotel Marriott, Warszawa Sponsorzy Konferencji: Partnerzy merytoryczni: Partnerzy: Patroni medialni: Prowadzący:

Bardziej szczegółowo

RAPORT 2010-2013. Świadomy Podatnik

RAPORT 2010-2013. Świadomy Podatnik RAPORT 2010-2013 Świadomy Podatnik Szanowni Państwo, większość z nas uważa, że system podatkowy jest niejasny i skomplikowany. Tymczasem nawet w jego obecnym kształcie świadomy podatnik ma możliwość racjonalnego

Bardziej szczegółowo

FORUM PODATKOWE ECDDP ZAMKNIĘCIE ROKU 2010

FORUM PODATKOWE ECDDP ZAMKNIĘCIE ROKU 2010 w partnerstwie z Wydawnictwem C.H. Beck FORUM PODATKOWE ECDDP ZAMKNIĘCIE ROKU 2010 zapraszamy na bezpłatne szkolenia/ konsultacje z zakresu BILANSOWEGO I PODATKOWEGO ZAMKNIĘCIA ROKU 2010 Warszawa, 23 listopada

Bardziej szczegółowo

VAT zmiany i projekty zmian na 2012 r. oraz Ceny transferowe wybrane zagadnienia

VAT zmiany i projekty zmian na 2012 r. oraz Ceny transferowe wybrane zagadnienia Warsztaty portalu TaxFin.pl VAT zmiany i projekty zmian na 2012 r. oraz Ceny transferowe wybrane zagadnienia 20-21 marca 2011 r. Hotel Mercure Panorama, Wrocław Partnerzy: Prowadzący: Maciej Guzek, doradca

Bardziej szczegółowo

Rada Podatkowa Konfederacji Lewiatan ul. Zbyszka Cybulskiego 3 00-727 Warszawa Tel. 48 (22) 55 99 875 Fax 48 (22) 55 99 910 www.radapodatkowa.

Rada Podatkowa Konfederacji Lewiatan ul. Zbyszka Cybulskiego 3 00-727 Warszawa Tel. 48 (22) 55 99 875 Fax 48 (22) 55 99 910 www.radapodatkowa. Rada Podatkowa Konfederacji Lewiatan ul. Zbyszka Cybulskiego 3 00-727 Warszawa Tel. 48 (22) 55 99 875 Fax 48 (22) 55 99 910 www.radapodatkowa.pl RAPORT ROCZNY 2013 Jesteś odpowiedzialny wyłącznie za zapłatę

Bardziej szczegółowo

Oferta. wydawnicza VAT PIT CIT. 801 01 12 12 www.unimex.pl

Oferta. wydawnicza VAT PIT CIT. 801 01 12 12 www.unimex.pl Oferta wydawnicza VAT PIT CIT 801 01 12 12 www.unimex.pl LEKSYKONY LEKSYKON VAT 2013 wydanie dwutomowe OFICYNA WYDAWNICZA UNIMEX ul. Skarbowców 85 b 53-025 Wrocław Telefony: dział sprzedaży: 801 01 12

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 27 28 kwietnia 2015 r. kod SBP 15091

Warszawa, 27 28 kwietnia 2015 r. kod SBP 15091 WYDARZENIE ROKU KONGRES BRANŻOWY Proces inwestycyjny, kontrakty długoterminowe oraz bieżące problemy VAT i CIT w 2015 r. dla firm branży budowlanej i deweloperskiej - zawieranie i realizacja umów w procesie

Bardziej szczegółowo

TYTUŁ SZKOLENIA ROZLICZANIE PODATKU CIT BIEŻĄCE PROBLEMY W 2012 ROKU

TYTUŁ SZKOLENIA ROZLICZANIE PODATKU CIT BIEŻĄCE PROBLEMY W 2012 ROKU Załącznik nr R2 do Regulaminu Rekrutacji i Uczestnictwa w projekcie "Moc kompetencji w sile wieku" z dnia 01.08.2012r. Z A K R E S W S P A R C I A W R A M A C H P R O J E K T U PROGRAMY SZKOLEŃ SYMBOL

Bardziej szczegółowo

NOWY LEKSYKON VAT 2013/2014

NOWY LEKSYKON VAT 2013/2014 Wojciech Maruchin Krzysztof Modzelewski Grzegorz Tomala NOWY LEKSYKON VAT 2013/2014 Stan prawny: 2013 2014 Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr Sp. z o.o. Gdańsk 2013 Wprowadzenie.................................................................27

Bardziej szczegółowo

Porównanie prawa polskiego i niemieckiego aspekty prawne, podatkowe i bilansowe

Porównanie prawa polskiego i niemieckiego aspekty prawne, podatkowe i bilansowe Konferencja portalu TaxFin.pl Porównanie prawa polskiego i niemieckiego aspekty prawne, podatkowe i bilansowe 30 stycznia 2012 r., Hotel Mercure, Poznań Główny Partner Merytoryczny: FIRMA DORADCZA oraz

Bardziej szczegółowo

Aport Barter Budowlane usługi

Aport Barter Budowlane usługi S pis treści Wykaz skrótów XLVII Wstęp LI Aport 1 I Pojęcie aportu 1 II Aport na gruncie VAT 1 1 Aport przedsiębiorstwa bądź zorganizowanej części przedsiębiorstwa 2 III Rozliczanie aportu 3 1 Miejsce

Bardziej szczegółowo

Samochód w firmie kompendium wiedzy po roku obowiązywania zmian VAT, CIT, PIT

Samochód w firmie kompendium wiedzy po roku obowiązywania zmian VAT, CIT, PIT Warsztaty portalu TaxFin.pl Samochód w firmie kompendium wiedzy po roku obowiązywania zmian VAT, CIT, PIT 9 Lipca 2015 r., JM HOTEL, Warszawa Prelegent: Radosław Żuk, Redaktor Naczelny portalu TaxFin.pl

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Rachunkowość i podatki

Biuletyn Rachunkowość i podatki Biuletyn Rachunkowość i podatki Rachunkowość: Sprawozdanie finansowe sporządzone przy braku założenia kontynuacji działalności 2 Rozpoznanie przychodu według Ustawy o Rachunkowości oraz Międzynarodowych

Bardziej szczegółowo

Spis treści. O PAIiIZ O MDDP. Zarys systemu podatkowego. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) Podatki z tytułu zatrudnienia

Spis treści. O PAIiIZ O MDDP. Zarys systemu podatkowego. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) Podatki z tytułu zatrudnienia 2 Spis treści O PAIiIZ O MDDP Zarys systemu podatkowego Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) Podatki z tytułu zatrudnienia Podatek od towarów i usług (VAT) Ceny transferowe Akcyza i cła Prawo dewizowe

Bardziej szczegółowo

Mamy zaszczyt zaprosić Państwa na szkolenie pt.: Kapitały w spółkach prawa handlowego. Aspekty prawne, podatkowe i księgowe

Mamy zaszczyt zaprosić Państwa na szkolenie pt.: Kapitały w spółkach prawa handlowego. Aspekty prawne, podatkowe i księgowe Mamy zaszczyt zaprosić Państwa na szkolenie pt.: Kapitały w spółkach prawa handlowego. Aspekty prawne, podatkowe i księgowe Wrocław 22 czerwca 2010 r. Spółka wraz z Avanta Audit Sp. z o.o. oraz IURICO

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów. Wstęp

Spis treści. Wykaz skrótów. Wstęp Spis treści Wykaz skrótów Wstęp Rozdział I. Prawne aspekty umowy leasingowej 1.1. Leasing w prawie cywilnym 1.2. Cesja wierzytelności leasingowych - podstawy cywilnoprawne 1.3. Leasing po upadłości 1.4.

Bardziej szczegółowo

BLOK I Wybór formy prowadzenia działalności gospodarczej (6h):

BLOK I Wybór formy prowadzenia działalności gospodarczej (6h): BLOK I Wybór formy prowadzenia działalności gospodarczej (6h): Działalność jednoosobowa, działalność w formie spółki osobowej, zarządzanie podmiotem w oparciu o umowę na kontrakt menadżerski: 1. Omówienie

Bardziej szczegółowo

Podatek dochodowy od osób fizycznych 1. Aktualizacja i dodatki do oprogramowania (wartości niematerialnych i prawnych) 2. Amortyzacja jednorazowa 3.

Podatek dochodowy od osób fizycznych 1. Aktualizacja i dodatki do oprogramowania (wartości niematerialnych i prawnych) 2. Amortyzacja jednorazowa 3. Podatek dochodowy od osób fizycznych 1. Aktualizacja i dodatki do oprogramowania (wartości niematerialnych i prawnych) 2. Amortyzacja jednorazowa 3. Amortyzacja samochodów 4. Analiza rynkowości transakcji

Bardziej szczegółowo

VAT, CIT, PIT, ordynacja podatkowa, podatek od nieruchomości

VAT, CIT, PIT, ordynacja podatkowa, podatek od nieruchomości 28.09 5.10.2015 r. SZKOLENIE WYJAZDOWE VAT, CIT, PIT, ordynacja podatkowa, podatek od nieruchomości zmiany w prawie podatkowym od 1 ipca 2015 r. oraz od 1 stycznia 2016 r. Dowiedz się więcej: www.akademiamddp.p

Bardziej szczegółowo

NOWY LEKSYKON VAT 2012

NOWY LEKSYKON VAT 2012 Wojciech Maruchin Krzysztof Modzelewski Grzegorz Tomala NOWY LEKSYKON VAT 2012 Stan prawny: 1 stycznia 2012 r. Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr Sp. z o.o. Gdańsk 2012 Wprowadzenie............................................

Bardziej szczegółowo

Sprostać wyzwaniom Mandantenbrief Polska

Sprostać wyzwaniom Mandantenbrief Polska Sprostać wyzwaniom Mandantenbrief Polska Informacje z dziedziny prawa, podatków i gospodarki Wydanie: styczeń-marzec 2015 www.roedl.de / www.roedl.com/pl W tym wydaniu polecamy: Prawo > > Administrator

Bardziej szczegółowo