Szanowni Państwo! Ladies and Gentlemen! Wójt Gminy - Robert Łoza. Przewodniczący Rady Gminy - Roman Rojewski

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Szanowni Państwo! Ladies and Gentlemen! Wójt Gminy - Robert Łoza. Przewodniczący Rady Gminy - Roman Rojewski"

Transkrypt

1 GMINA GIZAŁKI

2 Szanowni Państwo! Ladies and Gentlemen! Witam serdecznie i zapraszam do Gizałek gminy przyjaznej dla mieszkańców oraz wszystkich, którzy do niej zawitają. Nasz region jest miejscem otwartym na świat i ludzi, którzy potrafią łączyć tradycję z nowoczesnością. Potencjał intelektualny mieszkańców, ich gospodarność i życzliwość tworzą przyjazny klimat do rozwoju społeczno gospodarczego. Dobrze rozwinięta infrastruktura komunalna i drogowa sprawia, że nasza gmina jest miejscem atrakcyjnym dla potencjalnych inwestorów. Dodatkowym atutem są cenne zasoby środowiskowe, pozwalające w malowniczych zakątkach i w otoczeniu przyrody atrakcyjnie i miło spędzić czas. Wójt Gminy - Robert Łoza Serdecznie zapraszam Państwa do gminy Gizałki, do której warto przyjechać, zamieszkać w niej i inwestować. Z poważaniem Robert Łoza Wójt Gminy Gizałki Welcome to Gizałki gmina which is friendly to its residents and everyone who visits it! Our region is open to the world and the people who are able to combine tradition and modernity. The intellectual potential of local residents, their diligence and kindness create a suitable atmosphere for social and economic development. A well-developed communal and road infrastructure make our gmina an attractive place for potential investors. Another advantage of our region are valuable natural resources, allowing to spend time in an attractive and pleasurable way in picturesque sites, surrounded by nature. 2 Przewodniczący Rady Gminy - Roman Rojewski Visit Gmina Gizałki worth coming, living and investing! Best regards Robert Łoza Mayor of Gmina Gizałki

3 Gmina Gizałki Gmina Gizałki Gmina Gizałki położona jest na Nizinie Wielkopolskiej w południowo wschodniej części województwa wielkopolskiego. Przez teren gminy przebiegają dwie drogi wojewódzkie: nr 442 Września Kalisz i 443 Jarocin Rychwał, które krzyżują się w Gizałkach. Dobrze rozwinięta sieć dróg zapewnia możliwość wygodnego komunikowania się z każdym miejscem w regionie. Powierzchnia gminy wynosi 109 km 2, a zamieszkuje ją 4700 mieszkańców. Na naszym terenie znajduje się 21 miejscowości stanowiących 17 sołectw. W obrębie gminy funkcjonuje 630 indywidualnych gospodarstw rolnych oraz 186 podmiotów gospodarczych. Gizałki są gminą wiejską, a jej niepowtarzalnym walorem jest przyroda, bowiem aż 45% powierzchni stanowią piękne lasy pełne runa leśnego i zwierzyny łownej. Region, położony w zlewni Prosny, jest wspaniałym miejscem dla miłośników przyrody, aktywnie spędzających czas i zainteresowanych urokliwymi zakątkami. Ze względu na warunki komunikacyjne, dobrze rozwiniętą infrastrukturę komunalną oraz wyznaczone tereny inwestycyjne nasza gmina jest miejscem atrakcyjnym i przyjaznym dla mieszkańców, turystów i inwestorów. Urząd Gminy Gizałki Gmina Gizałki is located on the Greater Poland Lowland, in the south-eastern part of Greater Poland Voivodeship. Two voivodeship roads run through the territory of the gmina: road no. 442 Września Kalisz and no. 443 Jarocin Rychwał, and they cross in Gizałki. A well-developed network of roads provides convenient communication with every corner of the region. The gmina covers the area of 109 km 2 and has the population of On our territory there are 21 villages forming 17 village administrative units. Within the gmina there are 630 individual farms and 186 business entities. Krajobraz przed żniwami Leśny pejzaż Prosna jesienią Krajobraz Nowej Wsi Gizałki is a rural gmina and its unique advantage is nature since 45% of the area is covered by beautiful forests full of ground flora and game. The region, situated in the drainage basin of the Prosna River, is a wonderful place for nature lovers who like to spend their time actively and are interested in charming corners of nature. Due to favourable communication network, well-developed communal infrastructure and established investment areas our gmina is attractive and friendly to its residents as well as tourists and investors. Plantacja pomidorów

4 Warto zobaczyć, warto poznać... Worth seeing, worth meeting... Niepowtarzalny urok gminy Gizałki stanowią niezmieniające się od stuleci walory przyrodniczo krajobrazowe: nieskażone lasy, woda, powietrze, niezwykłe bogactwo roślin i zwierząt. Gizalskie lasy słyną z obfitości grzybów i jagód. Przyciągają z całej Wielkopolski zbieraczy runa leśnego, zwabionych bogactwem prawdziwków i podgrzybków. Gmina Gizałki należy do terenów, które odwiedzają polscy i zagraniczni myśliwi. W naszych łowiskach można spotkać zające, bażanty i sarny oraz wiele gatunków ptactwa wodnego. Lasy są schronieniem dla łosi, jeleni, danieli, dzików i lisów. Wjeżdżając do gminy Gizałki możemy zobaczyć mozaikę pól, łąk i lasów porastających ubogie piaszczyste grunty na podłożu gliny zwałowej. Są tutaj piaszczyste wydmy, bagna i torfowiska porośnięte trzcinami, pałkami wodnymi, sitowiem i tatarakiem. Możemy je zobaczyć w okolicach Białobłot, Orliny i Wierzchów. Na terenach tych oraz w dolinie Prosny gromadzi się ptactwo wodne: dzikie kaczki, gęsi, żurawie i łabędzie. The unique charm of Gmina Gizałki is created by the natural and landscape features unchanged for centuries: unpolluted forests, water and air, and wide range of fauna and flora species. The Gizałki forests are famous for the abundance of mushrooms and blackberries. The gatherers of ground flora from all over Greater Poland are attracted with large numbers of penny buns and boletuses. Gmina Gizałki is visited by Polish and foreign hunters. In our hunting areas there are hares, pheasants and roe deer as well as numerous species of waterfowl. Our forests are home to elks, deer, fallow deer, boars and foxes. Entering Gmina Gizałki you can see the mosaic of fields, meadows and forests growing on poor sandy land with the deposits of glacial till. There are sandy dunes here as well as marshes and peatbogs covered with reeds, reed maces, bulrush and sweet flag. You can see them near Białobłoty, Orlina and Wierzchy. These areas as well as the Prosna valley are gathering sites of waterfowl: wild ducks, geese, cranes and swans. 5 4 Odkrywka darniowej rudy żelaza w Wierzchach Aktualnie na terenie gminy Gizałki istnieje dziewięć pomników przyrody (dęby szypułkowe) oraz jeden użytek ekologiczny (ekosystem bagienny). W Wierzchach można również zobaczyć pierwszą w Polsce odkrywkę darniowej rudy żelaza. Pomnik przyrody w Gizałkach Budząca się przyroda At present on the territory of Gmina Gizałki there are nine monuments of nature (English oaks) and one ecological site (marsh ecosystem). In Wierzchy you can also see the first Polish open-pit bog iron ore mine. Wonderful landscapes and clean environment are the pride of the community and authorities of the gmina. They are an inspiration to undertake educational and investment actions to maintain our natural heritage. Wspaniałe pejzaże przyrodnicze oraz czyste środowisko są chlubą społeczeństwa i władz gminy. Stanowią inspirację do podejmowania działań edukacyjnych i inwestycyjnych, pozwalających na zachowanie trwałości dziedzictwa przyrodniczego. Leśne wydmy

5 Kultura Culture 7 Działalność kulturalna gminy Gizałki skupia się głównie wokół Gminnego Centrum Kultury, w skład którego wchodzi również Gminna Biblioteka Publiczna. Centrum, prowadząc swą działalność, współpracuje z placówkami oświatowymi, kołami gospodyń wiejskich, strażami pożarnymi oraz innymi organizacjami działającymi w sferze kultury. Działalność kulturalna kierowana do mieszkańców gminy jest bardzo urozmaicona. W kalendarz na stałe wpisały się takie imprezy jak: święto pieczonego ziemniaka połączone z happeningiem z okazji Sprzątania Świata, Gminny Turniej Wsi, gminne festiwale twórczości muzycznej, wieczornice muzyczno poetyckie poświęcone m.in. M.C. Abramowiczowi, przeglądy widowisk jasełkowych i bożonarodzeniowych, Gminny Dzień Seniora połączony z Jubileuszem Złotych Godów oraz wiele mniejszych imprez i konkursów o różnej tematyce. Na terenie gminy organizowane są również imprezy o zasięgu lokalnym, krajowym oraz międzynarodowym z udziałem gmin polskich i zagranicznych: Festyn Nocy Świętojańskiej i dożynki gminne. Istotną rolę w życiu kulturalnym społeczności gminy pełni Biblioteka Publiczna w Gizałkach. Jest to lokalne centrum informacji edukacyjnej i kulturalnej, w którym mieszkańcy mogą korzystać ze stanowisk komputerowych. W gminie działa od kilkunastu lat kapela ludowa Znad Prosny, znana z licznych występów w powiecie, a także w bliźniaczych gminach polskich i zagranicznych. Gminne Centrum Kultury dysponuje nowoczesną bazą lokalową, która mieści się w Tomicach. BAJM na Festynie Nocy Świętojańskiej w Gizałkach Korowód dożynkowy Cultural activity of Gmina Gizałki is mainly focused around the Communal Cultural Centre which also includes the Communal Public Library. In its work, the Centre cooperates with educational institutions, farmers wives associations, fire brigades and other organisations operating in the field of culture. The cultural offer intended for the inhabitants of the gmina is very diverse. There are some cultural events that became permanent festivals in the calendar of the local community: baked potato festival combined with the happening associated with the Clean Up the World action, the Communal Village Tournament, communal musical festivals, music and poetry meetings, e. g. devoted to M.C. Abramowicz, reviews of Nativity plays, Communal Senior Day celebrated together with Golden Anniversaries and many other smaller events and contests on various topics. The gmina also organises local, national and international events in which foreign as well as Polish gminas participate: Midsummer Night Festival and communal harvest festival. The Public Library in Gizałki serves an important function in the cultural life of the Koło Gospodyń Wiejskich local community. The library is the local w Gizałkach educational and cultural information centre where the residents can use computers. The Znad Prosny (From the Prosna banks) folk band has been operating in the gmina for several years. It is known for numerous concerts in our county and also in twin Polish and foreign gminas. 8 The Communal Cultural Centre offers modern facilities located in Tomice. Obrzęd Nocy Kupały Festyn Nocy Świętojańskiej Kapela Znad Prosny

6 Sport, rekreacja Sport, recreation Aktywność mieszkańców gminy przejawia się także w dziedzinie sportu i rekreacji. Kalendarz imprez sportowych jest bardzo urozmaicony. Organizowane są zawody sportowe i turnieje. Dominującymi dyscyplinami są: piłka nożna, tenis stołowy, siatkówka, piłka ręczna i szachy. Miłośnicy futbolu mogą uczestniczyć w rozgrywkach Gminnej Ligi Piłki Nożnej rozgrywanych na boisku Orlik w Gizałkach. Na terenie gminy działa klub sportowy GKS Unia Szymanowice a także uczniowskie kluby sportowe: Chrobry, Tobruk oraz Gizałki, które osiągają wiele sukcesów w piłce nożnej, siatkowej oraz tenisie stołowym. Zwolennikom aktywnych form wypoczynku oddajemy do dyspozycji ścieżki rowerowe, trasę do Nordic Walking, a pragnących przeżyć większe wrażenia zapraszamy na spływy kajakowe Prosną. Z pewnością zadowoli to wszystkich, którzy lubią wspólne spędzanie chwil z rodziną, znajomymi czy grupą rówieśniczą wśród lasów i malowniczych pejzaży. Krajobraz kulturowy gminy uzupełniają kapliczki, krzyże i figury przydrożne, które można spotkać na naszym terenie. Po atrakcjach i miłych przeżyciach zapraszamy na posiłek oraz nocleg do motelu U Sąsiada w Nowej Wsi lub swojskie jedzenie w zagrodzie agroturystycznej Tomicówka w Tomicach. The residents of the gmina are also active in the field of sport and recreation. Our calendar of sports events is very diverse. We organise sports competitions and tournaments. The most popular disciplines are: football, table tennis, volleyball, handball and chess. Football fans can participate in the games of Communal Football League played on the Orlik field in Gizałki. On the territory of the gmina operates the GKS Unia Szymanowice sports club and the student clubs: Chrobry, Tobruk and Gizałki which are very successful in football, volleyball and table tennis. Lovers of active forms of relaxation are offered bicycle paths and a Nordic walking route. Those who wish to experience greater thrills are welcomed to go kayaking along the Prosna. It will certainly satisfy everyone who likes spending time with family, friends or peers among the forests and picturesque landscapes. The cultural landscape also includes roadside shrines, crosses and figures located in our area. 9 Trasa Nordic Walking nad Prosną After many attractions and pleasant experiences enjoy the meals and accommodation in the U Sąsiada (At the Neighbour s) motel in Nowa Wieś or homemade dishes in the Tomicówka agrotourism farm in Tomice. 10 Mecz siatkówki plażowej Turniej wsi Spływ kajakowy Prosną

7 Partnerstwo Samorządów Partnership of Local Governments Współpraca gminy Gizałki dotyczy zarówno gmin krajowych jak i zagranicznych. Opiera się na wymianie doświadczeń mieszkańców, w tym: organizacji społecznych, grup zawodowych oraz przedstawicieli samorządów. Gmina Gizałki podpisała porozumienia z 4 gminami w Polsce: Tymbark, Stawiguda, Postomino i Wierzchosławice. Współpracujemy również z 13 partnerami zagranicznymi: Gmina Momignies, Belgia (1995r.); Gmina Apen, Niemcy (1997r.); Gmina Morl, Niemcy (1999r.); Gmina Kukljica, Chorwacja (2000r.); Gmina Szkło, Ukraina (2000r.); Gmina Spišské Vlachy, Słowacja (2001r.); Gmina Schönau, Austria (2001r.); Gmina Starosilja, Ukraina (2002r.); Gmina Bácsalmás, Węgry (2003r.); Gmina Zujuny, Litwa (2003r.); Gmina Veľký Meder, Słowacja (2005r.); Gmina Anor, Francja (2007r.); Zrzeszenie Prywatnych Osób Niosących Pomoc dla Polski z Danii (1995 r.). Reaktywacja porozumień o współpracy Za szczególne zaangażowanie się w sprawy integracji europejskiej gmina Gizałki została uhonorowana dwoma prestiżowymi nagrodami europejskimi: Dyplom Europy (2002 r.); Flaga Europy (2004 r.). Dzięki nawiązanej współpracy realizowane są wspólne projekty z wieloma partnerami z kraju oraz Europy, które finansowane są przez Komisję Europejską. Poprzez kształtowanie relacji z partnerami samorządowymi budowany jest obszar wzajemnego zaufania oraz zrozumienia idei integracji europejskiej oraz partnerstwa samorządowego. Potwierdzeniem korzyści i pozytywnych doświadczeń płynących z długoletniej współpracy samorządów są obchodzone jubileusze partnerstwa, które skutkują odnowieniem zawartych porozumień. Gmina Gizałki collaborates with both Polish and foreign gminas. This cooperation is based on exchanging experiences of the residents including: voluntary and community organisations, professional groups and representatives of local governments. Gmina Gizałki signed agreements with 4 Polish gminas: Tymbark, Stawiguda, Postomino and Wierzchosławice. Delegacja z ukraińskiej gminy w Gizałkach Z wizytą w Anor we Francji We also collaborate with 13 foreign partners: Gmina Momignies, Belgium (since 1995); Gmina Apen, Germany (since 1997); Gmina Morl, Germany (since 1999); Gmina Kukljica, Croatia (since 2000); Gmina Szkło, Ukraine (since 2000); Gmina SpišskéVlachy, Slovakia (since 2001); Gmina Schönau, Austria (since 2001); Gmina Starosilja, Ukraine (since 2002); Gmina Bácsalmás, Hungary (since 2003); Gmina Zujuny, Lithuania (since 2003); Gmina Veľký Meder, Slovakia (since 2005); Gmina Anor, France (since 2007); Association of Private Persons Helping Poland from Denmark (since 1995). Organising Partnership Anniversaries which result in the renewal of agreements proves the benefits and positive experiences of many years of cooperation of the local governments. For outstanding commitment to European integration issues Gmina Gizałki was honoured with two prestigious European awards: The European Diploma (2002); The Flag of Honour (2004). 12 Słowacki zespół ZAHURACI podczas Festynu Nocy Świętojańskiej The cooperation has resulted in the implementation of joint projects with numerous partners from Poland and Europe, financed by the European Commission. By forming the relationships with local governmental partners, we build the area of mutual trust and understanding of the idea of European integration and local governmental collaboration. Gmina uhonorowana Dyplomem Europy

8 Rozwój społeczno- gospodarczy Social and economic development Gmina Gizałki dominuje w regionie pod względem atrakcyjności inwestycyjnej i dynamiki rozwoju gospodarczego. Dogodność dla mieszkańców stanowi dobrze rozwinięta sieć dróg. Gmina jest w całości zwodociągowana. Podłączenie kanalizacyjne posiada 55% gospodarstw domowych. Gospodarkę wodno-ściekową w rozproszonych regionach uregulowano poprzez budowę przydomowych oczyszczalni ścieków. Gmina Gizałki posiada oczyszczalnię ścieków oraz stacje uzdatniania wody w Gizałkach i Orlinie. W celu zapewnienia mieszkańcom dostępu do usług oświatowych, sportowych i kulturalnych podejmowane są inwestycje i działania poprawiające jakość tych usług. Na terenie gminy funkcjonują trzy szkoły: Zespół Szkół w Gizałkach, Zespół Szkół w Białobłotach oraz Szkoła Podstawowa w Tomicach, które w ostatnich latach zostały wyremontowane i doposażone w niezbędny sprzęt oraz nowoczesne kompleksy sportowe. Piekarnia w Tomicach Gmina Gizałki dominates the region in terms of investment attractiveness and dynamics of economic growth. A well-developed road infrastructure is a convenience for the local residents. The whole gmina also has a system of waterworks. 55 % of households are connected to the sewage system. Water and sewage disposal in dispersed regions was regulated by constructing adjacent wastewater treatment plants. Gmina Gizałki has a sewage plant and water conditioning stations in Gizałki and Orlina. In order to provide the residents with access to educational, sporting and cultural activities, we undertake investments and operations aiming at improving the quality of these services. In the gmina there are three schools: School Complex in Gizałki, School Complex in Białobłoty and Primary School in Tomice. During the last years they were renovated and retrofitted with the necessary equipment and modern sports complexes. 13 Wybudowaliśmy cztery nowoczesne place zabaw w miejscowościach: Szymanowice, Białobłoty, Gizałki, Tomice. W najbliższych latach planujemy budowę sali widowiskowo - sportowej. Rozwój gospodarczy gminy zależy od aktywności samorządu, który winien stworzyć najlepsze warunki do rozwoju przedsiębiorczości. Dominującym kierunkiem działalności na naszym terenie są usługi dla ludności, kotlarstwo oraz przetwórstwo rolno-spożywcze. Wytwarzane produkty znane są nie tylko na terenie kraju, ale również w Europie. Posiadamy także ofertę terenów inwestycyjnych zlokalizowanych przy drogach wojewódzkich nr 442 i 443 i w pobliżu autostrady A2, które czekają na potencjalnych inwestorów. Kompleks sportowy ORLIK w Gizałkach We built four modern playgrounds in Szymanowice, Białobłoty, Gizałki and Tomice. In the coming years we are planning to construct a sports and entertainment arena. Przetwórstwo rolno-spożywcze The economic growth of the gmina depends on the activity of the local government which should create the best conditions for business development. The predominant fields of business activity in our region are public services, coppersmithing and food processing. Our products are known not only in Poland, but also in the whole Europe. 14 Moreover, we offer investment areas located by the voivodeship roads no. 442 and 443, and near the A2 motorway, awaiting potential investors. Plac zabaw w Szymanowicach Produkcja kotłów grzewczych Gminna oczyszczalnia ścieków w Gizałkach Gmina Gizałki miejsce dla Twojego domu, biznesu, nauki Gmina Gizałki a place for your home, business and education

9 Urokliwe zakątki gminy Gizałki Charming corners of Gmina Gizałki Kaplica w Świerczynie W malowniczy krajobraz gminy Gizałki ukształtowany przez naturę wpisuje się wiele magicznych miejsc, które warto zobaczyć. Urok cudownych okolic pełnych zieleni, lasów oraz świeżego powietrza zaprasza do odwiedzenia naszej gminy, w której można podziwiać piękne widoki. Próbą ocalenia cząstki historii i kultury gminy Gizałki było zinwentaryzowanie budynków wzniesionych przy użyciu rudy darniowej, co wyróżnia nas z setek podobnych lub może atrakcyjniej położonych i bogatszych gmin w Polsce. Domy te, w otoczeniu malowniczego pejzażu, są niezwykłe i warte obejrzenia. Niektóre z nich zostały wpisane do Gminnej Ewidencji Zabytków. Nienaruszone piękno natury podziwiać można nad Prosną, której wstęga przecina naszą gminę. Na wędrówki po lasach bogatych w runo leśne i do parku w Szymanowicach zapraszamy wszystkich miłośników spacerów i aktywnego spędzania czasu. 15 Wiatrak w Leszczycy In the picturesque, shaped by nature landscape of Gmina Gizałki there are numerous magical places that are worth seeing. The charm of this wonderful area full of greenery, forests and fresh air invites you to visit our gmina where you can enjoy beautiful views. 16 An attempt to save a part of history and culture of Gmina Gizałki was made through the inventory of the buildings constructed from the bog ore, which distinguishes us from hundreds of similar and maybe wealthier and more attractive in terms of location gminas in Poland. These houses, surrounded by picturesque countryside, are unique and worth seeing. Some of them are listed in the Communal Register of Historic Monuments. You can admire the untouched natural beauty by the Prosna River that crosses our gmina. Krajobraz gminy If you are a lover of hiking and active ways of spending free time, come to Gmina Gizałki and hike in the forests abundant in ground flora and in the park in Szymanowice. Cmentarz ewangelicki w Orlinie Dużej Niezapomniane chwile Unforgettable moments Pejzaż gminny

10 Przydrożny krzyż Wydawca: VEGA Studio Adv. Tomasz Müller Kwidzyn, ul. Grudziądzka 22/3A Tekst: Urząd Gminy Gizałki Tłumaczenie: Ewa Androsiuk Zdjęcia: Archiwum Urzędu Gminy Gizałki 17 Leśny zakątek Opracowanie graficzne i przygotowanie do druku: Agnieszka Zdaniewicz 18 Marketing: Adam Talarczyk Koordynator wydania: Magdalena Klamecka, Joanna Müller Wydano na zlecenie: Urzędu Gminy Gizałki Gizałki, ul. Kaliska 28 Pejzaż gminy tel , fax VEGA Studio Adv. Wszelkie prawa zastrzeżone / All rights reserved Printed in Poland Kwidzyn 2012 Przedruk i powielanie w jakiejkolwiek formie jest zabronione Park w Szymanowicach ISBN Witacz dożynkowy

11 Urząd Gminy Gizałki Gizałki, ul. Kaliska 28 tel , fax

Jedność w różnorodności obywateli Europy - spotkania w Gizałkach w terminie czerwca 2013 r.

Jedność w różnorodności obywateli Europy - spotkania w Gizałkach w terminie czerwca 2013 r. Jedność w różnorodności obywateli Europy - spotkania w Gizałkach w terminie 20-24 czerwca 2013 r. UCZESTNICY PROJEKTU GIZAŁKI POLSKA BÁCSALMÁS - WĘGRY SPIŠSKÉ VLACHY - SŁOWACJA APEN - NIEMCY MOMIGNIES

Bardziej szczegółowo

No matter how much you have, it matters how much you need

No matter how much you have, it matters how much you need CSR STRATEGY KANCELARIA FINANSOWA TRITUM GROUP SP. Z O.O. No matter how much you have, it matters how much you need Kancelaria Finansowa Tritum Group Sp. z o.o. was established in 2007 we build trust among

Bardziej szczegółowo

Hershey Resorts. W skład Hershey Resorts wchodzi m.in. szereg hoteli, restauracji, sklepów i przede wszystkim wielki park rozrywki.

Hershey Resorts. W skład Hershey Resorts wchodzi m.in. szereg hoteli, restauracji, sklepów i przede wszystkim wielki park rozrywki. www.hersheypa.com Hershey Resort znajduje się w bliskim sąsiedztwie z Nowym Jorkiem, Baltimore i Waszyngtonem. Hershey w stanie Pennsylvania jest znane jako najsłodsze miejsce na ziemi, ponieważ słynie

Bardziej szczegółowo

Galeria Handlowa Starogard Gdański

Galeria Handlowa Starogard Gdański Galeria Handlowa Starogard Gdański Parkridge Retail Miasto Starogard Gdański leży w południowo-wschodniej części województwa pomorskiego, w pobliżu Borów Tucholskich, nad rzeką Wierzycą na Pojezierzu Starogardzkim.

Bardziej szczegółowo

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl Back Twoje konto Wyloguj magda.szewczyk@slo-wroc.pl BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students Tworzenie ankiety Udostępnianie Analiza (55) Wyniki

Bardziej szczegółowo

ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS.

ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS. ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS. Strona 1 1. Please give one answer. I am: Students involved in project 69% 18 Student not involved in

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT EUROPEISTYKI WYDZIAŁ PRAWA, PRAWA KANONICZNEGO I ADMINISTRACJI Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

INSTYTUT EUROPEISTYKI WYDZIAŁ PRAWA, PRAWA KANONICZNEGO I ADMINISTRACJI Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II INSTYTUT EUROPEISTYKI WYDZIAŁ PRAWA, PRAWA KANONICZNEGO I ADMINISTRACJI Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II European studies at KUL About the studies European Studies (BA) and European

Bardziej szczegółowo

Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1: = City map (Polish Edition)

Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1: = City map (Polish Edition) Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1:15 000 = City map (Polish Edition) Click here if your download doesn"t start automatically Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1:15 000 = City map (Polish Edition) Zakopane,

Bardziej szczegółowo

Zintegrowane Inwestycje Terytorialne w województwie zachodniopomorskim

Zintegrowane Inwestycje Terytorialne w województwie zachodniopomorskim Zintegrowane Inwestycje Terytorialne w województwie zachodniopomorskim Westpomeranian Integrated Territorial Investments Źródło: Biuletyn Informacyjny 1 Zintegrowane Inwestycje Terytorialne dla Koszalińsko-Kołobrzesko-

Bardziej szczegółowo

POLISH CULTURAL FOUNDATION

POLISH CULTURAL FOUNDATION 177 Broadway Clark, New Jersey 07066 Tel: 732-382-7197 Fax: 732-382-7169 web: www.pcfnj.org e-mail: pcf@pcfnj.org Accept our cordial invitation to JOIN TODAY! Come visit and experience our hospitality.

Bardziej szczegółowo

The Non-Public Youth Educational centrer is rehabilation and revalidation facility intended fro girls suffering from social

The Non-Public Youth Educational centrer is rehabilation and revalidation facility intended fro girls suffering from social Province: Świętokrzyskie Voievodeship District: Jędrzejów Municipality: Słupia Jędrzejowska Świętokrzyskie Voievodeshift is a picturesque region in which Świętokrzyskie Mountains are located. Węgrzynów

Bardziej szczegółowo

Program of Multinational CLIMS Camp Rogowo

Program of Multinational CLIMS Camp Rogowo Program of Multinational CLIMS Camp Rogowo 02.08.2017 16.08.2017 MYC ROGOWO Details: - date of: 2.08.2017-16.08.2017 - accommodation: room for 3 people with bathroom in Agatka building - 3 meals a day

Bardziej szczegółowo

Część II. Opracowanie celów strategicznych, operacyjnych oraz projektów, działań

Część II. Opracowanie celów strategicznych, operacyjnych oraz projektów, działań II warsztat strategiczny gmina Gorzków Część I. Opracowanie Misji i Wizji gminy MISJA Grupa 1: 1. Bezpieczne przejścia szlaki komunikacyjne (ścieżka rowerowa, szlaki konne, trasy spacerowe, chodniki łączące

Bardziej szczegółowo

Gmina Pruszcz Gdański. Przyjazna Oświacie Commune education friendly

Gmina Pruszcz Gdański. Przyjazna Oświacie Commune education friendly Gmina Pruszcz Gdański Przyjazna Oświacie Commune education friendly Gmina logistycznie idealna Gmina Pruszcz Gdański od kilku lat kładzie duży nacisk na inwestycje w oświacie. To szczególnie ważna dziedzina

Bardziej szczegółowo

Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu IONS-14 / OPTO Meeting For Young Researchers 2013 Khet Tournament On 3-6 July 2013 at the Faculty of Physics, Astronomy and Informatics of Nicolaus Copernicus University in Torun (Poland) there were two

Bardziej szczegółowo

Extraclass. Football Men. Season 2009/10 - Autumn round

Extraclass. Football Men. Season 2009/10 - Autumn round Extraclass Football Men Season 2009/10 - Autumn round Invitation Dear All, On the date of 29th July starts the new season of Polish Extraclass. There will be live coverage form all the matches on Canal+

Bardziej szczegółowo

Kierunki i zadania do Strategii Rozwoju Gminy Zgierz na lata 2014-2020

Kierunki i zadania do Strategii Rozwoju Gminy Zgierz na lata 2014-2020 Kierunki i zadania do Strategii Rozwoju Gminy Zgierz na lata 2014-2020 Obszar I Infrastruktura społeczna. 1. Wspieranie aktywności oraz integracji społeczności lokalnej. 2. Wspieranie i aktywizacja mieszkańców

Bardziej szczegółowo

Health Resorts Pearls of Eastern Europe Innovative Cluster Health and Tourism

Health Resorts Pearls of Eastern Europe Innovative Cluster Health and Tourism Health Resorts Pearls of Eastern Europe Innovative Cluster Health and Tourism Projekt finansowany Fundusze Europejskie z budżetu państwa dla rozwoju oraz ze Polski środków Wschodniej Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Nasza Europa - Nasz Dom

Nasza Europa - Nasz Dom Nasza Europa - Nasz Dom Projekt był realizowany w dniach od 26 do 29 czerwca 2015 r. w gminie Gizałki z udziałem zagranicznych gmin partnerskich: Momignies /Belgia/, Bácsalmás /Węgry/, Veľký Meder /Słowacja/.

Bardziej szczegółowo

Konsorcjum Śląskich Uczelni Publicznych

Konsorcjum Śląskich Uczelni Publicznych Konsorcjum Śląskich Uczelni Publicznych Dlaczego powstało? - świat przeżywa dziś rewolucję w obszarze edukacji, - naszym celem jest promocja śląskiego jako regionu opartego na wiedzy, i najnowszych technologiach,

Bardziej szczegółowo

ALA MA KOTA PRESCHOOL URSYNÓW WARSAW POLAND

ALA MA KOTA PRESCHOOL URSYNÓW WARSAW POLAND ALA MA KOTA PRESCHOOL URSYNÓW WARSAW POLAND Ala ma kota is a network of non-public education preschools which are entered into the register of non-public schools and institutions of the Capital City of

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA PODSTAWOWA N R 4 IM. WŁADYSŁAWA SZAFERA W EŁKU W LADYSLAW SZAFER S PRIMARY SCHOOL N O. 4 IN ELK. EŁK, 10.10.2012r.

SZKOŁA PODSTAWOWA N R 4 IM. WŁADYSŁAWA SZAFERA W EŁKU W LADYSLAW SZAFER S PRIMARY SCHOOL N O. 4 IN ELK. EŁK, 10.10.2012r. EŁK, 10.10.2012r. STRUKTURA SYSTEMU EDUKACYJNEGO STRUCTURE OF EDUCATIONAL SYSTEM WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE PRE-PRIMARY SZKOŁA PODSTAWOWA PRIMARY SCHOOL WIEK AGE 3 (6)7 WIEK (6)7 13 AGE GIMNAZJUM LOWER SECONDARY

Bardziej szczegółowo

Test sprawdzający znajomość języka angielskiego

Test sprawdzający znajomość języka angielskiego Test sprawdzający znajomość języka angielskiego Imię i Nazwisko Kandydata/Kandydatki Proszę wstawić X w pole zgodnie z prawdą: Brak znajomości języka angielskiego Znam j. angielski (Proszę wypełnić poniższy

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH Studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność PROGRAM OF BACHELOR STUDIES IN Description The objective of the studies is to train an expert in international

Bardziej szczegółowo

Financial support for start-uppres. Where to get money? - Equity. - Credit. - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł)

Financial support for start-uppres. Where to get money? - Equity. - Credit. - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł) Financial support for start-uppres Where to get money? - Equity - Credit - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł) - only for unymployed people - the company must operate minimum

Bardziej szczegółowo

Volley English! Dziś lekcja 1 Zaproszenie. Zapraszamy i my

Volley English! Dziś lekcja 1 Zaproszenie. Zapraszamy i my Volley English! Już od dziś, co miesiąc, znajdziecie w naszym serwisie nową ofertę. Zapraszamy Cię do nauki angielskiego w praktycznym wydaniu. Przygotowaliśmy dla Ciebie wyjątkowe materiały, które odnoszą

Bardziej szczegółowo

Effective Governance of Education at the Local Level

Effective Governance of Education at the Local Level Effective Governance of Education at the Local Level Opening presentation at joint Polish Ministry OECD conference April 16, 2012, Warsaw Mirosław Sielatycki Ministry of National Education Doskonalenie

Bardziej szczegółowo

Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme

Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme Pracownia Naukowo-Edukacyjna Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme and the contribution by ESF funds towards the results achieved within specific

Bardziej szczegółowo

Lower Silesia Region CLIMATE-KIC PARTNER

Lower Silesia Region CLIMATE-KIC PARTNER Samorządowa jednostka organizacyjna Lower Silesia Region CLIMATE-KIC PARTNER Institute for Territorial Development / Climate-Kic 1 PRZEMYSŁAW MALCZEWSKI LOWER SILESIA COORDINATOR OF REGIONAL ACTIVITY AFFILIATED

Bardziej szczegółowo

Plan Odnowy Miejscowości KUJAWY

Plan Odnowy Miejscowości KUJAWY Załącznik nr 1 do Uchwały Nr LX /453/09 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 21 grudnia 2009 r. Plan Odnowy Miejscowości KUJAWY GMINA IWANISKA POWIAT OPATOWSKI WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE Kujawy, październik

Bardziej szczegółowo

The Lights of Chartres Eustachy Kossakowski, 1983-1989

The Lights of Chartres Eustachy Kossakowski, 1983-1989 Eustachy Kossakowski, 1983-1989 dimensions: 40 x 29 cm technique: 12 color prints on Hahnemuhle Photo Rag 308 g/m² paper made from original Eustachy Kossakowski s negatives edition: 6 price: 12 000 PLN

Bardziej szczegółowo

PRZESTRZEŃ PUBLICZNA W MIEŚCIE PRZYJAZNYM DLA PIESZYCH I ROWERZYSTÓW PUBLIC SPACE MAKING CITIES MORE PEDESTRIAN AND CYCLIST FRIENDLY

PRZESTRZEŃ PUBLICZNA W MIEŚCIE PRZYJAZNYM DLA PIESZYCH I ROWERZYSTÓW PUBLIC SPACE MAKING CITIES MORE PEDESTRIAN AND CYCLIST FRIENDLY PRZESTRZEŃ PUBLICZNA W MIEŚCIE PRZYJAZNYM DLA PIESZYCH I ROWERZYSTÓW PUBLIC SPACE MAKING CITIES MORE PEDESTRIAN AND CYCLIST FRIENDLY 15.09.2011 PAULINA SZEWCZYK Plan prezentacji / Presentation plan WPROWADZENIE

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie sytuacji rozwojowej sołectwa

Podsumowanie sytuacji rozwojowej sołectwa 3. Analiza SWOT Podsumowanie sytuacji rozwojowej sołectwa Silne strony - Położenie w Rudawskim Parku Krajobrazowym bogata flora i fauna, walory krajobrazowo przyrodnicze - Położenie wsi - baza wypadowa

Bardziej szczegółowo

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to teachers

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to teachers 1 z 7 2015-05-14 18:32 Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl Back Twoje konto Wyloguj magda.szewczyk@slo-wroc.pl BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to teachers Tworzenie ankiety Udostępnianie

Bardziej szczegółowo

THE INVESTMENT AREAS - BYTOM, LEŚNA STREET TERENY INWESTYCYJNE - BYTOM, ULICA LEŚNA

THE INVESTMENT AREAS - BYTOM, LEŚNA STREET TERENY INWESTYCYJNE - BYTOM, ULICA LEŚNA TERENY INWESTYCYJNE - BYTOM, ULICA LEŚNA Atrakcyjne tereny inwestycyjne znajdują się przy ul. Leśnej w Bytomiu, w bezpośrednim sąsiedztwie Alei Jana Nowaka-Jeziorańskiego. Przeznaczona do sprzedaży uzbrojona

Bardziej szczegółowo

Wizja. 2. Gmina Bełżec przyjaznym miejscem życia i pracy z rozwijającym się rolnictwem oraz przedsiębiorczością.

Wizja. 2. Gmina Bełżec przyjaznym miejscem życia i pracy z rozwijającym się rolnictwem oraz przedsiębiorczością. Wizja 1. Roztoczańskie Centrum Rekreacyjne wykorzystujące położenie transgraniczne, walory przyrodnicze i gospodarcze dla poszerzania oferty turystycznowypoczynkowej. 2. Gmina Bełżec przyjaznym miejscem

Bardziej szczegółowo

The shape of and the challenges for the Polish EO sector initial findings of the SEED EO project

The shape of and the challenges for the Polish EO sector initial findings of the SEED EO project The shape of and the challenges for the Polish EO sector initial findings of the SEED EO project Drugie Forum Obserwacji Ziemi Ministerstwo Rozwoju Warszawa, 4 lipca 2016 2 Zadania projektu Stworzenie

Bardziej szczegółowo

PORTS AS LOGISTICS CENTERS FOR CONSTRUCTION AND OPERATION OF THE OFFSHORE WIND FARMS - CASE OF SASSNITZ

PORTS AS LOGISTICS CENTERS FOR CONSTRUCTION AND OPERATION OF THE OFFSHORE WIND FARMS - CASE OF SASSNITZ Part-financed by EU South Baltic Programme w w w. p t m e w. p l PROSPECTS OF THE OFFSHORE WIND ENERGY DEVELOPMENT IN POLAND - OFFSHORE WIND INDUSTRY IN THE COASTAL CITIES AND PORT AREAS PORTS AS LOGISTICS

Bardziej szczegółowo

Vice-mayor of Zakopane Wojciech Solik. Polish Ministry of the Environment Chief Specialist for. Tatras National Park (Slovakia) Director Pawel Majko

Vice-mayor of Zakopane Wojciech Solik. Polish Ministry of the Environment Chief Specialist for. Tatras National Park (Slovakia) Director Pawel Majko April 22, 2012 Vice-mayor of Zakopane Wojciech Solik Tatrzanski Park Narodowy Director Pawel Skawinski (host) Polish Ministry of the Environment Chief Specialist for National Parks Jan Reklewski Tatras

Bardziej szczegółowo

Instructions for student teams

Instructions for student teams The EduGIS Academy Use of ICT and GIS in teaching of the biology and geography subjects and environmental education (junior high-school and high school level) Instructions for student teams Additional

Bardziej szczegółowo

Liebrecht & wood Group, BBI Development Awards

Liebrecht & wood Group, BBI Development Awards www.placunii.pl Plac Unii City Shopping, opened in October 2013, is part of Plac Unii the largest mixed-use investment completed in Warsaw in the recent years. The three level shopping centre offers 15,500

Bardziej szczegółowo

Opportunities Możliwości Resourcefulness Potencjał

Opportunities Możliwości Resourcefulness Potencjał Opportunities Możliwości Resourcefulness Potencjał Poland is a nation rich in history, culture, and tradition, undergoing tremendous change. Polska jest krajem bogatym w historię, kulturę i tradycję, przechodzącym

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI / INDEX OGRÓD GARDEN WYPOSAŻENIE DOMU HOUSEHOLD PRZECHOWYWANIE WINA WINE STORAGE SKRZYNKI BOXES

SPIS TREŚCI / INDEX OGRÓD GARDEN WYPOSAŻENIE DOMU HOUSEHOLD PRZECHOWYWANIE WINA WINE STORAGE SKRZYNKI BOXES KATALOG 2016 CATALOGUE 2016 SPIS TREŚCI / INDEX WYPOSAŻENIE DOMU HOUSEHOLD OGRÓD GARDEN PRZECHOWYWANIE WINA WINE STORAGE 31-38 21-30 4-20 SKRZYNKI BOXES 39-65 3 WYPOSAŻENIE DOMU HOUSEHOLD 4 WYPOSAŻENIE

Bardziej szczegółowo

Zakres Obszarów Strategicznych.

Zakres Obszarów Strategicznych. Zakres Obszarów Strategicznych. Załącznik nr 2 do Strategii Rozwoju Gminy Lipnica na lata 2014-2020. Konstrukcja Obszarów Strategicznych Strategii Rozwoju Gminy Lipnica na lata 2014-2020 zakłada wpisywanie

Bardziej szczegółowo

Osoby 50+ na rynku pracy 2013-1-PL1-GRU06-38713

Osoby 50+ na rynku pracy 2013-1-PL1-GRU06-38713 Osoby 50+ na rynku pracy 2013-1-PL1-GRU06-38713 Piąte spotkanie grupy partnerskiej w Katowicach (Polska) 19-20 maj 2015 Program Uczenie się przez całe życie Grundtvig Tytył projektu: Osoby 50+ na rynku

Bardziej szczegółowo

O FIRMIE. Wspierajmy Polskie produkty!

O FIRMIE. Wspierajmy Polskie produkty! O FIRMIE W 2015 roku Firma Icar obchodzi 25-lecie swojej działalności. Obecnie jesteśmy niekwestionowanym liderem w produkcji ram drewnianych w Polsce. Posiadamy także bardzo silną pozycję w produkcji

Bardziej szczegółowo

Jak zasada Pareto może pomóc Ci w nauce języków obcych?

Jak zasada Pareto może pomóc Ci w nauce języków obcych? Jak zasada Pareto może pomóc Ci w nauce języków obcych? Artykuł pobrano ze strony eioba.pl Pokazuje, jak zastosowanie zasady Pareto może usprawnić Twoją naukę angielskiego. Słynna zasada Pareto mówi o

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STAŻU. Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o.

PROGRAM STAŻU. Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o. PROGRAM STAŻU Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o. Miejsce odbywania stażu / Legal address Muchoborska 8, 54-424 Wroclaw Stanowisko, obszar działania/

Bardziej szczegółowo

SIŁA EKSPORTU POLSKIEJ BRANŻY KOSMETYCZNEJ

SIŁA EKSPORTU POLSKIEJ BRANŻY KOSMETYCZNEJ SIŁA EKSPORTU POLSKIEJ BRANŻY KOSMETYCZNEJ THE POWER OF EXPORT IN POLISH COSMETICS INDUSTRY KATARZYNA OLĘDZKA Brand Manager Verona Products Professional AGENDA 1. Branża kosmetyczna w Polsce i na świecie

Bardziej szczegółowo

A DIFFERENT APPROACH WHERE YOU NEED TO NAVIGATE IN THE CURRENT STREAMS AND MOVEMENTS WHICH ARE EMBEDDED IN THE CULTURE AND THE SOCIETY

A DIFFERENT APPROACH WHERE YOU NEED TO NAVIGATE IN THE CURRENT STREAMS AND MOVEMENTS WHICH ARE EMBEDDED IN THE CULTURE AND THE SOCIETY A DIFFERENT APPROACH WHERE YOU NEED TO NAVIGATE IN THE CURRENT STREAMS AND MOVEMENTS WHICH ARE EMBEDDED IN THE CULTURE AND THE SOCIETY ODMIENNE PODEJŚCIE JAK NAWIGOWAĆ W OBECNYCH NURTACH I RUCHACH, KTÓRE

Bardziej szczegółowo

III EUROPEAN ECOTOURISM CONFERENCE 26 29.04.2015 POLAND European Ecotourism: facing global challenges

III EUROPEAN ECOTOURISM CONFERENCE 26 29.04.2015 POLAND European Ecotourism: facing global challenges www.european-ecotourism.pl registration: office@european-ecotourism.pl enquires: biuro@sie.org.pl tel. +48 725 994 964 Social Ecological Institute is pleased to invite to III EUROPEAN ECOTOURISM CONFERENCE

Bardziej szczegółowo

Gmina Ciasna. Wójt Gminy Ciasna mgr inż. Zdzisław Kulej

Gmina Ciasna. Wójt Gminy Ciasna mgr inż. Zdzisław Kulej Wójt Gminy Ciasna mgr inż. Zdzisław Kulej Gmina CIASNA położona w północno-zachodniej części powiatu lublinieckiego w województwie śląskim Gmina Ciasna Powierzchnia gminy: 134 km 2 Powierzchnia lasów to

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia II stopnia niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność INERNATIONAL LOGISTICS

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia II stopnia niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność INERNATIONAL LOGISTICS Studia II stopnia niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność INERNATIONAL LOGISTICS Description Master Studies in International Logistics is the four-semesters studies, dedicate

Bardziej szczegółowo

Plan Odnowy Miejscowości RADWAN

Plan Odnowy Miejscowości RADWAN Załącznik nr 1 do Uchwały Nr LX /454/09 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 21 grudnia 2009 r. Plan Odnowy Miejscowości RADWAN GMINA IWANISKA POWIAT OPATOWSKI WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE Radwan, październik

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIEBIORSTWO LUSARSKO-BUDOWLANE LESZEK PLUTA

PRZEDSIEBIORSTWO LUSARSKO-BUDOWLANE LESZEK PLUTA Przedsi biorstwo lusarsko Budowlane was founded in 1992 in Kielce, Poland. Today we are a recognized manufacturer of modern aluminium-glass constructions at a high European level. We provide solutions

Bardziej szczegółowo

The landscape dimension of green infrastructure for urban areas in Central Europe

The landscape dimension of green infrastructure for urban areas in Central Europe The landscape dimension of green infrastructure for urban areas in Central Europe Marek Degórski Institute Geography and Spatial Organization Polisha Academy of Sciences Andora 2015 Green infrastructure

Bardziej szczegółowo

Plaskowicki & Partnerzy Architekci Studio was established in 2000 and it is owned by architect Piotr Płaskowicki.

Plaskowicki & Partnerzy Architekci Studio was established in 2000 and it is owned by architect Piotr Płaskowicki. Plaskowicki & Partnerzy Architekci Studio was established in 2000 and it is owned by architect Piotr Płaskowicki. Since the beginning of our activity we are taking part in many architectural competitions

Bardziej szczegółowo

EuroWeek Szkoła Liderów 2015

EuroWeek Szkoła Liderów 2015 EuroWeek Szkoła Liderów 2015 Tegoroczny Obóz Językowy Euroweek, niewątpliwie był jednym z tych wyjazdów, które zapadają w pamięci na długie lata. Grupa uczniów z naszej szkoły wraz z nauczycielem języka

Bardziej szczegółowo

1987-2012 DYSKRET POLSKA 1987-2014

1987-2012 DYSKRET POLSKA 1987-2014 25 LAT 27 LAT 1987-2012 DYSKRET POLSKA 1987-2014 nasi klienci dobrze trafili... get your swing on with us... www.dyskret.com.pl 30-023 Kraków, ul. Mazowiecka 131 tel. +48 12 423 31 00, office@dyskret.com.pl

Bardziej szczegółowo

ANKIETA. Konsultacje społeczne prowadzone w ramach opracowywania aktualizacji Strategii Rozwoju Powiatu Goleniowskiego do roku 2020.

ANKIETA. Konsultacje społeczne prowadzone w ramach opracowywania aktualizacji Strategii Rozwoju Powiatu Goleniowskiego do roku 2020. ANKIETA Konsultacje społeczne prowadzone w ramach opracowywania aktualizacji Strategii Rozwoju Powiatu Goleniowskiego do roku 2020. Szanowni Państwo! W związku z rozpoczęciem prac nad opracowaniem aktualizacji

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE. Wójta Gminy Sieroszewice. z dnia 6 lutego 2015 roku

OGŁOSZENIE. Wójta Gminy Sieroszewice. z dnia 6 lutego 2015 roku OGŁOSZENIE Wójta Gminy z dnia 6 lutego 2015 roku o wynikach konkursu z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, działalności

Bardziej szczegółowo

BULLETIN 2 II TRAINING CAMP POLISH OPEN MTBO CHAMPIONSHIPS 19-22.06.2014 MICHAŁOWO 23-29.06.2014 TRAINING CAMP WORLD MTB ORIENTEERING CHAMPIONSHIPS

BULLETIN 2 II TRAINING CAMP POLISH OPEN MTBO CHAMPIONSHIPS 19-22.06.2014 MICHAŁOWO 23-29.06.2014 TRAINING CAMP WORLD MTB ORIENTEERING CHAMPIONSHIPS BULLETIN 2 II TRAINING CAMP POLISH OPEN MTBO CHAMPIONSHIPS 19-22.06.2014 MICHAŁOWO 23-29.06.2014 TRAINING CAMP WORLD MTB ORIENTEERING CHAMPIONSHIPS MASTERS WORLD MTB ORIENTEERING CHAMPIONSHIPS MTB ORIENTEERING

Bardziej szczegółowo

KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE GLIWICE SUBZONE and its influence on local economy KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE - GLIWICE SUBZONE

KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE GLIWICE SUBZONE and its influence on local economy KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE - GLIWICE SUBZONE KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE GLIWICE SUBZONE and its influence on local economy Definition: WHAT DOES THE SPECIAL ECONOMIC ZONE MEAN? THE SPECIAL ECONOMIC ZONE IS THE SEPERATED AREA WITH ATTRACTIVE TAX

Bardziej szczegółowo

Konserwatorska i czynna ochrona przyrody Czym jest ochrona przyrody? dr Wiktor Kotowski Zakład Ekologii Roślin i Ochrony Środowiska UW

Konserwatorska i czynna ochrona przyrody Czym jest ochrona przyrody? dr Wiktor Kotowski Zakład Ekologii Roślin i Ochrony Środowiska UW Konserwatorska i czynna ochrona przyrody Czym jest ochrona przyrody? dr Wiktor Kotowski Zakład Ekologii Roślin i Ochrony Środowiska UW 1 Czym jest przyroda? wszystko czego nie stworzył człowiek (Wikipedia)

Bardziej szczegółowo

PRODUCTION HALL OFFER

PRODUCTION HALL OFFER PRODUCTION HALL OFFER 1. Name of production hall / Nazwa hali produkcyjnej Bałtowska 2. Location / Lokalizacja PRODUCTION HALL DATA Town / Street Miasto / Ulica Ostrowiec Świętokrzyski/Bałtowska Street

Bardziej szczegółowo

POLISH MARITIME CLUSTER POLSKI KLASTER MORSKI

POLISH MARITIME CLUSTER POLSKI KLASTER MORSKI POLISH MARITIME CLUSTER POLSKI KLASTER MORSKI 500 wejść dziennie Department of Economics and Management Faculty of Entrepreneurship and Quality Science Pomeranian Special Economic Zone (PSEZ) covers

Bardziej szczegółowo

Awareness campaign Safe rail-road level crossing "Stop and Live!"

Awareness campaign Safe rail-road level crossing Stop and Live! Awareness campaign Safe rail-road level crossing "Stop and Live!" www.plk-sa.pl Geneva, 12-13 May 2014 The key objective of the campaign is: What are our objectives? - to promote the correct patterns of

Bardziej szczegółowo

HOW TO COMMUNICATE ECOTOURISM

HOW TO COMMUNICATE ECOTOURISM HOW TO COMMUNICATE ECOTOURISM CHRIS MILNES, HELLENIC ECOTOURISM SOCIETY Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Projekt opracowany przez Społeczny

Bardziej szczegółowo

INDEX CRI COLOR RENDERING INDEX (CRI):

INDEX CRI COLOR RENDERING INDEX (CRI): Jesteśmy firmą oświetleniową stworzoną przez ludzi od wielu lat związanych z branżą. Wieloletnie kontakty z producentami zagranicznymi i polskimi pozwoliły nam uczestniczyć w najbardziej innowacyjnych

Bardziej szczegółowo

SEGRO LOGISTICS PARK STRYKÓW. SEGRO.pl. NOWOCZESNY PARK LOGISTYCZNY MODERN LOGISTICS PARK 400 000 m 2 / 400,000 sq m STRYKÓW, SMOLICE 1

SEGRO LOGISTICS PARK STRYKÓW. SEGRO.pl. NOWOCZESNY PARK LOGISTYCZNY MODERN LOGISTICS PARK 400 000 m 2 / 400,000 sq m STRYKÓW, SMOLICE 1 STRYKÓW, SMOLICE 1 NOWOCZESNY PARK LOGISTYCZNY MODERN LOGISTICS PARK 400 000 m 2 / 400,000 sq m SEGRO.pl SPECYFIKACJA TECHNICZNA Wysokość netto 10 m Siatka słupów 12 m x 22,5 m Wytrzymałość posadzki 5

Bardziej szczegółowo

GLOBAL METHANE INITIATIVE PARTNERSHIP-WIDE MEETING 12-14.10.2011 Kraków, Poland

GLOBAL METHANE INITIATIVE PARTNERSHIP-WIDE MEETING 12-14.10.2011 Kraków, Poland GLOBAL METHANE INITIATIVE PARTNERSHIP-WIDE MEETING 12-14.10.2011 Kraków, Poland INSTITUTE OF TECHNOLOGY AND LIVE SCIENCES POZNAŃ BRANCH Department of Environmental Management in Livestock Buildings and

Bardziej szczegółowo

OPTYMALIZACJA PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO W GMINIE ŚRODA WIELKOPOLSKA

OPTYMALIZACJA PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO W GMINIE ŚRODA WIELKOPOLSKA Politechnika Poznańska Wydział Maszyn Roboczych i Transportu Inż. NATALIA LEMTIS OPTYMALIZACJA PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO W GMINIE ŚRODA WIELKOPOLSKA Promotor: DR INŻ. MARCIN KICIŃSKI Poznań, 2016

Bardziej szczegółowo

Morskie Oko powstało w dawnym wyrobisku. Morskie Oko (The Eye of the Sea) was developed. Nad wodą. By the water

Morskie Oko powstało w dawnym wyrobisku. Morskie Oko (The Eye of the Sea) was developed. Nad wodą. By the water Nad wodą Morskie Oko powstało w dawnym wyrobisku kamieniołomu w okolicy dzisiejszej ul.fabrycznej. Zbiornik wodny ze względu na częściowo skaliste brzegi nazywano Morskim Okiem. W latach 30. XX wieku przy

Bardziej szczegółowo

Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing and its consequences for society

Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing and its consequences for society Prof. Piotr Bledowski, Ph.D. Institute of Social Economy, Warsaw School of Economics local policy, social security, labour market Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing

Bardziej szczegółowo

LAMPIONY WITRAŻOWE STAINED GLASS GRAVELIGHTS LW-339 WITRAŻ LW-278 W LW-338 SERCE LW-171 W LW-322 LAMPIONY DIAMENTOWE DIAMOND GRAVELIGHTS LW-322 D

LAMPIONY WITRAŻOWE STAINED GLASS GRAVELIGHTS LW-339 WITRAŻ LW-278 W LW-338 SERCE LW-171 W LW-322 LAMPIONY DIAMENTOWE DIAMOND GRAVELIGHTS LW-322 D LAMPIONY WITRAŻOWE STAINED GLASS GRAVELIGHTS 1 2 LW-338 SERCE LW-278 W wysokość (height) 195 mm 4 3 wysokość (height) 235 mm LW-339 WITRAŻ wysokość (height) 240 mm 5 LW-171 W wysokość (height) 245 mm LW-322

Bardziej szczegółowo

1. PRESENT SIMPLE CZASY TERAŹNIEJSZE. Czasu Present Simple używamy: 1.Dla wyrażenia zwyczajów, sytuacji stałych i powtarzających się:

1. PRESENT SIMPLE CZASY TERAŹNIEJSZE. Czasu Present Simple używamy: 1.Dla wyrażenia zwyczajów, sytuacji stałych i powtarzających się: CZASY TERAŹNIEJSZE 1. PRESENT SIMPLE Czasu Present Simple używamy: 1.Dla wyrażenia zwyczajów, sytuacji stałych i powtarzających się: We get up at 6 a.m. I always visit my family on Sundays. He often drinks

Bardziej szczegółowo

Egzamin maturalny z języka angielskiego na poziomie dwujęzycznym Rozmowa wstępna (wyłącznie dla egzaminującego)

Egzamin maturalny z języka angielskiego na poziomie dwujęzycznym Rozmowa wstępna (wyłącznie dla egzaminującego) 112 Informator o egzaminie maturalnym z języka angielskiego od roku szkolnego 2014/2015 2.6.4. Część ustna. Przykładowe zestawy zadań Przykładowe pytania do rozmowy wstępnej Rozmowa wstępna (wyłącznie

Bardziej szczegółowo

roleplays Matura roleplays

roleplays Matura roleplays roleplays Matura roleplays Units 1-3 Student s card Wspólnie z kolegą/koleżanką macie napisać artykuł zachęcający młodzież do uprawiania wybranego przez was sportu. Poniżej podane są cztery kwestie, które

Bardziej szczegółowo

III FORUM Polskiej Organizacji Turystycznej, Regionalnych i Lokalnych Organizacji Turystycznych z udziałem Dyrektorów Zagranicznych Ośrodków POT

III FORUM Polskiej Organizacji Turystycznej, Regionalnych i Lokalnych Organizacji Turystycznych z udziałem Dyrektorów Zagranicznych Ośrodków POT III FORUM Polskiej Organizacji Turystycznej, Regionalnych i Lokalnych Organizacji Turystycznych z udziałem Dyrektorów Zagranicznych Ośrodków POT 16-18 listopada 2015 r. Światowe Dni Młodzieży, wydarzenie

Bardziej szczegółowo

PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI ZIMOWISKA

PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI ZIMOWISKA Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Ustka Nr XV/162/2008 PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI ZIMOWISKA ZIMOWISKA 2008 ROK RYS HISTORYCZNY Zimowiska to wieś w granicach sołectwa Grabno, połoŝona przy drodze krajowej

Bardziej szczegółowo

MAŁE PROJEKTY Nabór wniosków spotkanie informacyjne. Podegrodzie, 22.02.2011 r.

MAŁE PROJEKTY Nabór wniosków spotkanie informacyjne. Podegrodzie, 22.02.2011 r. MAŁE PROJEKTY Nabór wniosków spotkanie informacyjne Podegrodzie, 22.02.2011 r. Cele ogólne LSR - przedsięwzięcia CEL OGÓLNY 1 Rozwój turystyki w oparciu o bogactwo przyrodnicze i kulturowe obszaru CELE

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE ĆWICZENIA EGZAMINACYJNE

DODATKOWE ĆWICZENIA EGZAMINACYJNE I.1. X Have a nice day! Y a) Good idea b) See you soon c) The same to you I.2. X: This is my new computer. Y: Wow! Can I have a look at the Internet? X: a) Thank you b) Go ahead c) Let me try I.3. X: What

Bardziej szczegółowo

Perspektywy PDF. ==>Download: Perspektywy PDF ebook By 0

Perspektywy PDF. ==>Download: Perspektywy PDF ebook By 0 Perspektywy PDF ==>Download: Perspektywy PDF ebook By 0 Perspektywy PDF By 0 - Are you searching for Perspektywy pdf Books? Now, you will be happy that Perspektywy PDF is available at our online library

Bardziej szczegółowo

NAJPIĘKNIEJSZE CHOINKI TYLKO U NAS! THE MOST BEAUTIFUL CHRISTMAS TREES ONLY FROM US! SPRZEDAŻ HURTOWA WHOLESALE Plantacja Ale Choinki osiąga dużą wydajność dzięki zautomatyzowaniu uprawy, odpowiedniej

Bardziej szczegółowo

Domy inaczej pomyślane A different type of housing CEZARY SANKOWSKI

Domy inaczej pomyślane A different type of housing CEZARY SANKOWSKI Domy inaczej pomyślane A different type of housing CEZARY SANKOWSKI O tym, dlaczego warto budować pasywnie, komu budownictwo pasywne się opłaca, a kto się go boi, z architektem, Cezarym Sankowskim, rozmawia

Bardziej szczegółowo

PROGRAM. Partnerskie Projekty Szkół Program sektorowy Programu Uczenie się przez całe życie. Tytuł projektu: My dream will change the world

PROGRAM. Partnerskie Projekty Szkół Program sektorowy Programu Uczenie się przez całe życie. Tytuł projektu: My dream will change the world PROGRAM Partnerskie Projekty Szkół Program sektorowy Programu Uczenie się przez całe życie Tytuł projektu: My dream will change the world Państwa partnerskie: Hiszpania i Włochy Czas realizacji projektu:

Bardziej szczegółowo

Industrial Landscape Eustachy Kossakowski, 1950s and 60s

Industrial Landscape Eustachy Kossakowski, 1950s and 60s dimensions: 38.5 x 28.5 cm technique: 12 black and white silver gelatin fiber prints made from original Eustachy Kossakowski s negatives edition: 6 price: 12 000 PLN Each portfolio is numbered and signed

Bardziej szczegółowo

What and how is decentralized in Poland? Dieu Hang Do Van Aleksandra Milaniuk

What and how is decentralized in Poland? Dieu Hang Do Van Aleksandra Milaniuk What and how is decentralized in Poland? Dieu Hang Do Van Aleksandra Milaniuk Structure and size of local government: 1. Commune (gmina) 2. County (powiat) 3. Voivodeship (województwo) Commune 2 478 County

Bardziej szczegółowo

Budynki i zabudowania na terenie (T/N) Buildings / other constructions on site (Y/N)

Budynki i zabudowania na terenie (T/N) Buildings / other constructions on site (Y/N) Poziom wód gruntowych [m] Underground water level [m] Czy były prowadzone badania geologiczne terenu (T/) Were geological research done (Y/) Ryzyko wystąpienia zalań lub obsunięć terenu (T/) Risk of flooding

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT 2. The 44 th International Biometrical Colloquium and IV Polish-Portuguese Workshop on Biometry. Conference information:

KOMUNIKAT 2. The 44 th International Biometrical Colloquium and IV Polish-Portuguese Workshop on Biometry. Conference information: AT 1 KOMUNIKAT 2 The 44 th International Biometrical Colloquium and IV Polish-Portuguese Workshop on Biometry Conference information: AT 1 PLACE OF CONFERENCE Address: ACH - DS "Krakowiak" 30-150 Kraków

Bardziej szczegółowo

Planowanie zrównoważonego transportu miejskiego w Polsce. Sustainable Urban Mobility Planning Poland. Wprowadzenie. Introduction

Planowanie zrównoważonego transportu miejskiego w Polsce. Sustainable Urban Mobility Planning Poland. Wprowadzenie. Introduction Planowanie zrównoważonego transportu miejskiego w Polsce Sustainable Urban Mobility Planning Poland Wprowadzenie Introduction Wyzwania polityki UE w zakresie transportu miejskiego Zatłoczenie centrów miast

Bardziej szczegółowo

Przemysław Walaszek whiteblue

Przemysław Walaszek whiteblue Na co dzień pracuję w jednej z olsztyńskich pracowni architektoniczno urbanistycznych. Zajmuję się projektowaniem i przygotowywaniem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Grafikę natomiast

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY 2012 JĘZYK ANGIELSKI

EGZAMIN MATURALNY 2012 JĘZYK ANGIELSKI Centralna Komisja Egzaminacyjna EGZAMIN MATURALNY 2012 JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY Kryteria oceniania odpowiedzi SIERPIEŃ 2012 ZADANIA ZAMKNIĘTE Zadanie 1. Egzamin maturalny z języka angielskiego

Bardziej szczegółowo

Zwróciliśmy na siebie ich uwagę! Co teraz?! Imagine the result

Zwróciliśmy na siebie ich uwagę! Co teraz?! Imagine the result Zwróciliśmy na siebie ich uwagę! Co teraz?! Zwróciliśmy na siebie ich uwagę! Co teraz?! Imagine the result UDZIAŁ SPOŁECZEŃSTWA I NATURA 2000 Social participation and Natura 2000 Komunikacja ze społeczeństwem

Bardziej szczegółowo

The Overview of Civilian Applications of Airborne SAR Systems

The Overview of Civilian Applications of Airborne SAR Systems The Overview of Civilian Applications of Airborne SAR Systems Maciej Smolarczyk, Piotr Samczyński Andrzej Gadoś, Maj Mordzonek Research and Development Department of PIT S.A. PART I WHAT DOES SAR MEAN?

Bardziej szczegółowo

SZUKASZ MIEJSCA NA LOKALIZACJĘ HOTELU? ZAPRASZAMY DO KARLINA

SZUKASZ MIEJSCA NA LOKALIZACJĘ HOTELU? ZAPRASZAMY DO KARLINA SZUKASZ MIEJSCA NA LOKALIZACJĘ HOTELU? ZAPRASZAMY DO KARLINA Doskonałe połoŝenie na skrzyŝowaniu dróg: krajowej nr 6 (Szczecin- Gdańsk) i wojewódzkiej nr 163 (Poznań Kołobrzeg) Niewielka odległość do Morza

Bardziej szczegółowo

Faculty of Environmental Engineering. St.Petersburg 2010

Faculty of Environmental Engineering. St.Petersburg 2010 Faculty of Environmental Engineering St.Petersburg 2010 Location of Wrocław LOCATION: centre of the Silesian Lowland 51º07 N, 17º02 E TOTAL AREA: 293 km 2 GREEN AREAS: 35% of the overall area ISLANDS:

Bardziej szczegółowo

Matryca logiczna określająca wskaźniki realizacji celów i przedsięwzięć dla Czarnorzecko-Strzyżowskiej LGD

Matryca logiczna określająca wskaźniki realizacji celów i przedsięwzięć dla Czarnorzecko-Strzyżowskiej LGD Rozdział IV.1 OKREŚLENIE WSKAŹNIKÓW REALIZACJI CELÓW ORAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ Matryca logiczna określająca wskaźniki realizacji celów i przedsięwzięć dla Czarnorzecko-Strzyżowskiej Przedsięwzięcia Produktu Cel

Bardziej szczegółowo

Gmina Jarocin. Gmina Jarocin to jedna z siedmiu gmin tworzących powiat niżański.

Gmina Jarocin. Gmina Jarocin to jedna z siedmiu gmin tworzących powiat niżański. Gmina Jarocin Gmina Jarocin Gmina Jarocin to jedna z siedmiu gmin tworzących powiat niżański. Leży przy drodze krajowej Nr 19 pomiędzy Rzeszowem (70 km), a Lublinem (100 km). Północno wschodnia granica

Bardziej szczegółowo