Załącznik Nr 1. Istotne warunki zamówienia do przetargu nieograniczonego na wykonanie pakietu usług programistycznych

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Załącznik Nr 1. Istotne warunki zamówienia do przetargu nieograniczonego na wykonanie pakietu usług programistycznych"

Transkrypt

1 Załącznik Nr 1 Do pisma IMP PAN l.dz. ZDN/1234/2007 z o ogłoszeniu przetargu nieograniczonego na pakiet usług programistycznych, których wartość nie przekracza progu, od którego obowiązuje prawo zamówień publicznych Istotne warunki zamówienia do przetargu nieograniczonego na wykonanie pakietu usług programistycznych a/ Opracowanie modeli UML komponentów odpowiedzialnych za realizację oceny ryzyka b/ Opracowanie modeli UML komponentów odpowiedzialnych za realizację procedur optymalizacji utrzymania parku maszynowego c/ Uszczegółowienie i weryfikacja modelu UML integrującego komponenty potrzebne do oceny niezawodności, ryzyka i optymalizacji 1. Opis techniczny zadania Modele komponentów powinny być stworzone i udokumentowane z wykorzystaniem języka modelowania oprogramowania UML (standard 2.0), oraz zaimplementowane z wykorzystaniem języka C# będącego częścią platformy Microsoft.Net. Modelowanie obejmuje zarówno komponenty realizujące procedury numeryczne jak również interfejsy konieczne/wymagane z punktu widzenia użytkownika, z uwzględnieniem współdziałania opracowywanych modeli z pozostałą częścią systemu informatycznego tworzonego przez członków projektu. a/ Przedmiotem zadania jest opracowanie metodyki oraz budowa modeli komponentów odpowiedzialnych za realizację bibliotek procedur numerycznych oraz interfejsów funkcjonalnych dla celów wyznaczania poziomu ryzyka eksploatacyjnego. Modele powinny być oparte na rachunku prawdopodobieństwa, metodach stosowanych w analizach niezawodności urządzeń technicznych oraz powinny uwzględniać parametry ekonomiczne. Procedury numeryczne powinny zwierać pakiet różnych modeli statystycznych umożliwiający dopasowanie modelu do istniejących danych eksploatacyjnych oraz natury eksploatacyjnej analizowanego urządzenia. W ramach realizowanej funkcjonalności należy zawrzeć procedury numeryczne pozwalające na estymację parametrów modeli na podstawie danych eksploatacyjnych zarejestrowanych dla danego urządzenia. b/ Przedmiotem zadania jest opracowanie metodyki oraz budowa modeli komponentów odpowiedzialnych za realizację bibliotek procedur numerycznych oraz interfejsów 1

2 funkcjonalnych dla celów realizacji optymalizacji procedur utrzymania urządzeń objętych tworzonym systemem. Modele powinny być dawać możliwość rozwiązywania zadań optymalizacyjnych wielokryterialnych, dotyczących optymalizacji kosztów oraz zasobów eksploatacyjnych. Ze względu na innowacyjność tworzonego systemu wskazane jest oparcie się na metodach optymalizacji bazujących na algorytmach ewolucyjnych (np. algorytmy genetyczne). Wymagana jest możliwość pełnego konfigurowania parametrów tych algorytmów. c/ Przedmiotem zadania jest opracowanie metodyki oraz budowa modeli komponentów odpowiedzialnych za realizację bibliotek procedur numerycznych oraz interfejsów funkcjonalnych dla celów realizacji optymalizacji procedur analizy niezawodności systemów urządzeń oraz integracja tych modeli z pozostałymi opracowywanymi w ramach zadania. Modele powinny dawać możliwość wizualnego modelowania struktur urządzeń za pomocą schematów blokowych, a następnie dokonywania kalkulacji niezawodności, ryzyka oraz optymalizacji wybranych parametrów i procedur utrzymania. 2. Środowisko modelowania Tworzony system informatyczny oparty jest w całości na platformie MICROSOFT NET FRAMEWORK, a procedury numeryczne oraz interfejsy operatorskie realizowane są w języku C#. Z tego powodu opracowane modele UML muszą zostać wykonane w języku C#. Koncepcja modeli UML powinna wykorzystywać cechy obiektowości jakie daje język C# takie jak: dziedziczenie czy polimorfizm. 3. Specyfikacja zadań Podstawowe zadania w zakresie niniejszego przetargu to: ad a/ - analiza i wybór modeli stosowanych w analizie ryzyka eksploatacyjnego systemów technicznych - opracowanie szczegółowej struktury modelu, udokumentowane za pomocą odpowiednich diagramów UML - analiza poprawności modeli - opracowanie dokumentacji w postaci jawnej (dokument tekstowy) - implementacja modeli w kodzie języka C# - przygotowanie właściwych interfejsów dla użytkowników systemu (interfejsy powinny być tworzone jako moduły projektowanego systemu w języku C# według specyfikacji SDK opracowanej przez ENERGOCONTROL). 2

3 - integracja modeli w ramach modelu systemu Zintegrowane środowisko zarządzania utrzymaniem parku maszynowego - testy i weryfikacja modeli - opracowanie dokumentacji programistycznej zrealizowanych komponentów w formacie chm o szacie zgodnej z dokumentacją MICROSOFT MSDN. - nadzór nad modelem w okresie 1 roku ad b/ - analiza i wybór metod optymalizacji ze szczególnym uwzględnieniem metod stosowanych w optymalizacji zagadnień konserwacji systemów technicznych - opracowanie szczegółowej struktury modelu, udokumentowane za pomocą odpowiednich diagramów UML - analiza poprawności modeli - opracowanie dokumentacji w postaci jawnej (dokument tekstowy) - implementacja modeli w kodzie języka C# - przygotowanie właściwych interfejsów dla użytkowników systemu (interfejsy powinny być tworzone jako moduły projektowanego systemu w języku C# według specyfikacji SDK opracowanej przez ENERGOCONTROL Sp. z o.o.) - integracja modeli w ramach modelu systemu Zintegrowane środowisko zarządzania utrzymaniem parku maszynowego - testy i weryfikacja modeli - opracowanie dokumentacji programistycznej zrealizowanych komponentów w formacie chm o szacie zgodnej z dokumentacją MICROSOFT MSDN - nadzór nad modelem w okresie 1 roku ad c/ - analiza i wybór metod modelowania niezawodności systemów technicznych ze szczególnym uwzględnieniem metod blokowych RBD stosowanych w modelowaniu systemów eksploatacyjnych - opracowanie szczegółowej struktury modelu, udokumentowane za pomocą odpowiednich diagramów UML - analiza poprawności modeli - opracowanie dokumentacji w postaci jawnej (dokument tekstowy) - implementacja modeli w kodzie języka C# - przygotowanie właściwych interfejsów dla użytkowników systemu (interfejsy powinny być tworzone jako moduły projektowanego systemu w języku C# według specyfikacji SDK opracowanej przez ENERGOCONTROL) - integracja modeli w ramach modelu systemu Zintegrowane środowisko zarządzania utrzymaniem parku maszynowego 3

4 - testy i weryfikacja modeli opracowanie dokumentacji programistycznej zrealizowanych komponentów w formacie chm o szacie zgodnej z dokumentacją MICROSOFT MSDN - nadzór nad modelem w okresie 1 roku 4. Wymagania wobec modelu Modele UML powinny być wykonane zgodnie ze standardem 2.0 języka UML, i dokumentowane z wykorzystaniem pakietu STAR UML. Zweryfikowane modele powinny zostać przekształcone do postaci kodu szkieletowego zrealizowanego w języku C#. 5. Wymagania wobec interfejsów i oprogramowania Tworzone oprogramowanie będzie integralną częścią systemu modelowego tworzonego przez członków projektu. Zakłada się że wszystkie procedury i komponenty programistyczne będą tworzone w oparciu o ujednolicony otwarty interfejs programistyczny opracowany na potrzeby realizowanego systemu. Dotyczy to również części związanej z interfejsami operatorskimi oraz komunikacją pomiędzy modułową. a/ W ramach interfejsów użytkownika przewiduje się opracowanie ekranów pozwalających na dokonanie w sposób wizualny poszerzonego modelowania statystycznego za pomocą wybranych rozkładów prawdopodobieństwa wraz z odpowiednimi wykresami charakterystycznymi i informacją o dokładności modelu. Danymi wejściowymi będą zbory danych eksploatacyjnych tworzone w czasie konserwacji i napraw urządzeń. b/ W ramach interfejsów użytkownika przewiduje się opracowanie ekranów pozwalających na przedstawienie w sposób wizualny za pomocą odpowiednich wykresów wyników optymalizacji. Danymi wejściowymi będą parametry ekonomiczne oraz techniczne wynikające z dostępnych zborów danych eksploatacyjnych oraz istniejącej struktury funkcjonalnej urządzeń. c/ W ramach interfejsów użytkownika przewiduje się opracowanie ekranów pozwalających na przedstawienie w sposób wizualny za pomocą modelowania blokowego. Danymi wejściowymi będą parametry statystyczne otrzymane z modelowania statystycznego. 4

5 6. Uruchomienie Niniejszy przetarg obejmuje uruchomienie opracowanych modeli i modułów. W zakres prac uruchomieniowych powinny wchodzić: - opracowanie pełnej dokumentacji programistycznej - opracowanie dokumentacji użytkownika - uruchomienie modułów w ramach głównego modelu, środowiska zarządzania parkiem maszynowym - powinno być przeprowadzone w siedzibie wykonawcy większości pozostałych zadań projektu - Energocontrol sp. z o.o., tj. w Krakowie, przy ul. Lublańskiej 34. W wypadku innej lokalizacji prac powinien być podpisany wcześniej szczegółowy protokół synchronizacji instalacji oprogramowania i testów. - testy i weryfikacja procedur numerycznych - testy interfejsów użytkownika Uwaga! Niezbędnych informacji merytorycznych ze strony zamawiającego udzieli dr inż. Józef Rybczyński: tel w 273, Upoważniony do odbioru prac jest dr inż. Józef Rybczyński. Wszelkich szczegółowych informacji potrzebnych do realizacji zadań uruchomieniowych i synchronizacyjnych udzieli dr inż. Adam Pietrzyk: tel , tel. sekr , 7. Informacje odnośnie: 7.1. Terminu i miejsca złożenia oferty wraz załącznikami 7.2. Terminu związania ofertą 7.3. Terminu wykonania oferowanej usługi 7.4. Kryterium wyboru oferty podane są w ogłoszeniu o przetargu. 8. Informacje które powinna zawierać oferta 8.1. Cena brutto usługi (cena netto + VAT) w PLN 5

6 8.2. Potwierdzenie możliwości wykonania usługi w całości w terminie podanym w ogłoszeniu o przetargu. 9. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 5 lipca 2007 w siedzibie zamawiającego o godzinie 12:00. W sprawach dotyczących przetargu można się kontaktować z przedstawicielem zamawiającego, Andrzejem Płażewiczem: tel w 112 lub 6

ZAPYTANIE OFERTOWE DOTYCZĄCE WDROŻENIA SYSTEMU B2B W PRZEDSIĘBIORSTWIE ALUDESIGN SP. Z O.O.

ZAPYTANIE OFERTOWE DOTYCZĄCE WDROŻENIA SYSTEMU B2B W PRZEDSIĘBIORSTWIE ALUDESIGN SP. Z O.O. ZAPYTANIE OFERTOWE DOTYCZĄCE WDROŻENIA SYSTEMU B2B W PRZEDSIĘBIORSTWIE ALUDESIGN SP. Z O.O. Łowęcin, dnia 18-06-2013 Informacje o Zamawiającym: ALUDESIGN sp. z o.o. ul. Sarbinowska 11, Łowęcin 62-020 Swarzędz

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zamówieniu

Ogłoszenie o zamówieniu Kielce, 25.03.2014 r. Ogłoszenie o zamówieniu w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: Stworzenie portalu aukcyjnego layout i funkcjonalność łącznie z wdrożeniem

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Warszawa, 25 stycznia 2013 r. Zamawiający (beneficjent): econet OpenFunding Sp. z o. o. ul. Niemcewicza 26 lok. U8 02-306 Warszawa

Zapytanie ofertowe. Warszawa, 25 stycznia 2013 r. Zamawiający (beneficjent): econet OpenFunding Sp. z o. o. ul. Niemcewicza 26 lok. U8 02-306 Warszawa Warszawa, 25 stycznia 2013 r. Zapytanie ofertowe Zamawiający (beneficjent): econet OpenFunding Sp. z o. o. ul. Niemcewicza 26 lok. U8 02-306 Warszawa Tytuł projektu: Wdrożenie innowacyjnego systemu B2B

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dostawę i wdrożenie Systemu rozliczania kosztów Usług IT CZĘŚĆ II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dostawę i wdrożenie Systemu rozliczania kosztów Usług IT CZĘŚĆ II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA Dostawę i wdrożenie Systemu rozliczania kosztów Usług IT CZĘŚĆ II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zamówienie niepubliczne Przetarg nieograniczony SPIS TREŚCI 1.

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówień o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 14 000 euro netto

ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówień o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 14 000 euro netto Grupa Producentów Owoców i Warzyw Gospodarstwo Ogrodnicze T. Mularski sp. z o.o. z siedzibą w Różankach, ul. Gorzowska 2, 66 415 Kłodawa Różanki, 06.12.2013 ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówień o wartości przekraczającej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający: Wojskowy Instytut Medycyny Lotniczej ul. Krasińskiego 54/56, 01 755 Warszawa tel. 022 685 26 89, fax. 022 685 27 15, NIP: 118 00 59-744 Numer sprawy: 54/ZP/14 Warszawa 23.01.2015r. SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. 1. Przedmiot zakupu: Realizacja następujących działań z kategorii WNP i DOR do II oraz III Etapu Projektu:

ZAPYTANIE OFERTOWE. 1. Przedmiot zakupu: Realizacja następujących działań z kategorii WNP i DOR do II oraz III Etapu Projektu: Kielce, dnia 02022015 roku Nettelekom GK Sp z oo ul Poleska 44 lok 13 25-325 Kielce Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr POIG 8.2/04/2013

Zapytanie ofertowe nr POIG 8.2/04/2013 Złotokłos, dnia 25.11.2013 r. Zapytanie ofertowe nr POIG 8.2/04/2013 Zapraszamy do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia, którego przedmiotem jest opracowanie i wdrożenie dedykowanego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Warszawa, dnia 29 lipca 2013 r. ZATWIERDZAM z up. DYREKTORA GENERALNEGO DYREKTOR BIURA DYREKTORA GENERALNEGO /-/ Bożenna Owsińska-Ciach SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/31/2013

Bardziej szczegółowo

OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WERSJA JEDNOLITA Z DNIA 1 LUTEGO 2013

OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WERSJA JEDNOLITA Z DNIA 1 LUTEGO 2013 OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WERSJA JEDNOLITA Z DNIA 1 LUTEGO 2013 Spis treści 1. Wprowadzenie... 3 1.1. Zastosowane skróty i pojęcia... 4 1.2. Cel zamówienia... 9 1.3. Przedmiot zamówienia... 9 2. Etapy

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest: A. Część nr 1. W części nr 1: Wdrożenie systemu zarządzania projektami klasy Enterprise Project Management. W części nr 2:

Bardziej szczegółowo

Wykaz dotychczas wdrożonych i użytkowanych obszarów funkcjonalnych w systemie SAP dla potrzeb Zamawiającego:

Wykaz dotychczas wdrożonych i użytkowanych obszarów funkcjonalnych w systemie SAP dla potrzeb Zamawiającego: I. Opis stanu obecnego Załącznik nr 1 do SIWZ Obecnie system SAP jest wspólnie użytkowany przez Zamawiającego oraz Operatora Gazociągów Przesyłowych Gaz System S.A. (dalej GAZ-SYSTEM). W chwili obecnej

Bardziej szczegółowo

zarządzanie projektami i portfelem projektów znak sprawy: TZ/370/101/11

zarządzanie projektami i portfelem projektów znak sprawy: TZ/370/101/11 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na zarządzanie projektami i portfelem projektów znak sprawy:

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 8.2/1/2014 NA:

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 8.2/1/2014 NA: Łódź, 25-02-2014 ZAPYTANIE OFERTOWE NR 8.2/1/2014 NA: Zakup usług doradczych i eksperckich: Zakup analizy przedwdrożeniowej Zakup wartości niematerialnych i prawnych: Zakup licencji na oprogramowanie platformy

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE O INFORMACJĘ CENOWĄ (RFI)

ZAPYTANIE O INFORMACJĘ CENOWĄ (RFI) ZAPYTANIE O INFORMACJĘ CENOWĄ (RFI) Na usługi doradcze w zakresie: zaprojektowania i określenia sposobu wdrożenia systemu klasy ERP i BI wspomagającego zarządzanie Polską Agencją Żeglugi Powietrznej, wyboru

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. nr 1/UE/2013. z dnia 25.02.2013 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE. nr 1/UE/2013. z dnia 25.02.2013 r. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/UE/2013 z dnia 25.02.2013 r. w związku z realizacją projektu pn. Wdrożenie

Bardziej szczegółowo

Polska-Wrocław: Sprzęt peryferyjny 2013/S 136-235819. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Wrocław: Sprzęt peryferyjny 2013/S 136-235819. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/20 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:235819-2013:text:pl:html Polska-Wrocław: Sprzęt peryferyjny 2013/S 136-235819 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Warszawa, dnia 8 kwietnia 2014 r. ZATWIERDZAM SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/10/2014 Tryb postępowania: Przedmiot: Zamawiający: PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast.

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NIEPUBLICZNYM

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NIEPUBLICZNYM 1. Zamawiający OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NIEPUBLICZNYM Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. ul. Warszawska 165, 05-520 Konstancin-Jeziorna NIP: 526 27 48 966 Adres do korespondencji: PSE S.A. Departament

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (dalej SIWZ ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia

Bardziej szczegółowo

IZBA CELNA WE WROCŁAWIU Wrocław, dnia 20 kwietnia 2012 r. Ul. Hercena 11 50-950 Wrocław

IZBA CELNA WE WROCŁAWIU Wrocław, dnia 20 kwietnia 2012 r. Ul. Hercena 11 50-950 Wrocław IZBA CELNA WE WROCŁAWIU Wrocław, dnia 20 kwietnia 2012 r. Ul. Hercena 11 50-950 Wrocław 450000-ILGW-253-12/12 Według rozdzielnika Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na Zaprojektowanie, wykonanie/dostosowanie

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Konkurs na projekt - Konkurs na projekt

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Konkurs na projekt - Konkurs na projekt 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:296358-2010:text:pl:html PL-Wrocław: Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Zamawiający Prowadzący postępowanie Województwo Łódzkie al. Piłsudskiego 8 90 051 Łódź e mail: zp.info@lodzkie.pl Regon 472057626 Urząd Marszałkowski w Łodzi Departament Organizacyjny Wydział ds. Zamówień

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK 2 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)

ZAŁĄCZNIK 2 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) ZAMAWIAJĄCY: UNIWERSYTET MEDYCZNY w Łodzi al. Kościuszki 4, 90-419 Łódź ZAŁĄCZNIK 2 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) na Dostawę systemu informatycznego klasy BPMS wraz z wdrożeniem 5 Aplikacji procesowych,

Bardziej szczegółowo

Małopolski System Informacji Medycznej projekt pilotażowy

Małopolski System Informacji Medycznej projekt pilotażowy Załącznik nr 9 Dotyczy przetargu nieograniczonego na zamówienie pn.:stworzenie oraz kompletne wdrożenie Małopolskiego Systemu Informacji Medycznej - projekt pilotażowy, w ramach Małopolskiego Regionalnego

Bardziej szczegółowo

Dotacje na innowacje Inwestujemy w Waszą przyszłość

Dotacje na innowacje Inwestujemy w Waszą przyszłość Zielona Góra, dnia 24 lutego 2014r. Zamawiający: Kancelaria Finansowa Dariusz Orzechowski ul. Bohaterów Westerplatte 11 65-034 Zielona Góra Tel. 601 805 960 Fax.: 68 363 61 22 www.czyszczeniebik.pl Zapytanie

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE WARUNKOWE 1/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE WARUNKOWE 1/2014 Kraków, 8 sierpnia 2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE WARUNKOWE 1/2014 1. Nazwa i adres Zamawiającego: Equimed Hołda, Lenk, Trembecki spółka jawna z siedzibą ulica Prądnicka 46 (31-202) Kraków, zarejestrowana

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE. Inwestujemy w waszą przyszłość. Zapytanie ofertowe

DOTACJE NA INNOWACJE. Inwestujemy w waszą przyszłość. Zapytanie ofertowe Consalnet sp. z o.o. Ul. Sosnowa 4 Wiechlice 67-300 Szprotawa NIP 924-79-5-2 Wiechlice, dnia 03.06.203 Zapytanie ofertowe W związku z realizacją projektu pn. Wdrożenie innowacyjnego systemu B2B, integrującego

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do składania ofert

Zaproszenie do składania ofert Urząd Transportu Kolejowego al. Jerozolimskie 134 02 305 Warszawa Warszawa, dnia 1 czerwca 2015 r. Zaproszenie do składania ofert Zaproszenie do składania ofert nie jest ofertą w rozumieniu art. 66 Kodeksu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCHWARUNKÓW ZAMÓWIENIA do przetargu nieograniczonego na wykonanie zamówienia publicznego:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCHWARUNKÓW ZAMÓWIENIA do przetargu nieograniczonego na wykonanie zamówienia publicznego: SPECYFIKACJA ISTOTNYCHWARUNKÓW ZAMÓWIENIA do przetargu nieograniczonego na wykonanie zamówienia publicznego: Dostawa i instalacja infrastruktury sieciowo-serwerowej oraz wdrożenie oprogramowania na potrzeby

Bardziej szczegółowo