INNOWACJE I NOWE TECHNOLOGIE PRZEMYSŁÓW KREATYWNYCH PERSPEKTYWY ROZWOJU RYNKU AUDIOWIZUALNEGO W MAŁOPOLSCE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "INNOWACJE I NOWE TECHNOLOGIE PRZEMYSŁÓW KREATYWNYCH PERSPEKTYWY ROZWOJU RYNKU AUDIOWIZUALNEGO W MAŁOPOLSCE"

Transkrypt

1 INNOWACJE I NOWE TECHNOLOGIE PRZEMYSŁÓW KREATYWNYCH PERSPEKTYWY ROZWOJU RYNKU AUDIOWIZUALNEGO W MAŁOPOLSCE

2 INNOWACJE I NOWE TECHNOLOGIE PRZEMYSŁÓW KREATYWNYCH PERSPEKTYWY ROZWOJU RYNKU AUDIOWIZUALNEGO W MAŁOPOLSCE ZESPÓŁ AUTORSKI: POD REDAKCJĄ ROKSANY ULATOWSKIEJ ALICJA GRAWON EWA KLIMAS-KUCHTA ELŻBIETA MAŁKIEWICZ MARTA MATERSKA-SAMEK JOANNA POTOCZNY KRAKÓW 2012

3 Przedmowa Autorzy: Alicja Grawon, Ewa Klimas-Kuchta, Elżbieta Małkiewicz, Marta Materska-Samek, Joanna Potoczny, Roksana Ulatowska. Recenzenci: dr hab. Anna Lubecka, Prof. UJ, Prof. dr hab. Stanisława Surdykowska, Prof. dr hab. Wiesław Godzic. Korekta: Anna Siedlik Projekt graficzny: Kuba Skoczek Publikacja bezpłatna Copyright by Fundacja Rozwoju Kina, Kraków 2012 Publikacja dostępna jest także w wersji elektronicznej na Portalu Kultura & Biznes ISBN Nakład: 1000 egz. Wydanie I Szanowni Państwo, Michael Porter już w 1990 zauważył, że geograficzna koncentracja firm tej samej lub pokrewnej branży jest zadziwiająco powszechna na świecie 1 i może stanowić istotny czynnik przewagi konkurencyjnej. Od tego momentu miało miejsce wiele badań dotyczących rozwoju gospodarczego w odniesieniu do jego geograficznego i przestrzennego usytuowania. Raport Innowacje i nowe technologie przemysłów kreatywnych perspektywy rozwoju rynku audiowizualnego w Małopolsce wpisuje się w te tendencje zawężając obszar zainteresowania do granic regionu, co jest merytorycznie uzasadnione, gdyż jak zauważyli recenzenci: ze względu na potencjał przemysłu kreatywnego Małopolska znacznie różni się od sąsiadów. Przedmiot raportu - przemysły kreatywne - wpisuje się w założenia gospodarki opartej na wiedzy oraz stanowi istotny czynnik budowania przewagi konkurencyjnej miast i regionów, stąd też potrzeba powstania niniejszej publikacji i zaakcentowania potencjału, który można jeszcze wykorzystać. Oddajemy w Państwa ręce wynik pracy zespołu redakcyjnego oraz zaangażowania zespołu, który pozyskał środki na realizację projektu Kultura naszym biznesem współfinansowanego z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Życzymy miłej lektury! Marta Materska- Samek Roksana Ulatowska Fundacja Rozwoju Kina Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach projektu Kultura naszym biznesem (Program Operacyjny Kapitał Ludzki, działanie ) Jednocześnie raport bardzo precyzyjnie diagnozuje sytuację przemysłów kreatywnych, a w szczególności rynku audiowizualnego. Ocenia ją definiując szanse, bariery i zagrożenia, dając precyzyjne wytyczne do stworzenia i poprawy warunków rozwoju rynku w regionie. 1. M.E. Porter, The competitive Advantage of Nations, Free Press. New York

4 Spis Treści Przedmowa 5 English Summary 8 1. Wstęp Metodologia Analiza teoretyczna. Definicja i znaczenie Znaczenie przemysłów kultury / kreatywnych Świat Polska Polska zróżnicowanie regionalne Małopolska specyfika regionu Sytuacja polskiego rynku audiowizualnego i jego segmentów na tle trendów europejskich i światowych Przemysły audiowizualne w czasach zmian Przemysły audiowizualne rynek gier Nowe technologie i innowacje rynku audiowizualnego w Małopolsce Rynek kinowy Rynek filmowy Rynek gier komputerowych Ocena rynku audiowizualnego z perspektywy przedstawicieli rynku audiowizualnego bariery i szanse rozwoju Rynek kinowy Rynek filmowy Rynek gier komputerowych Ocena rynku audiowizualnego z perspektywy odbiorców i liderów kultury bariery i szanse rozwoju Odbiorcy rynku kinowego Odbiorcy rynku gier Ocena rynku audiowizualnego z punktu widzenia liderów kultury Innowacje technologiczne w małopolskich organizacjach związanych z rynkiem audiowizualnym wyniki badań ilościowych Inhibitory i stymulatory wprowadzenia nowych technologii Współpraca firm z ośrodkami naukowymi Innowacje technologiczne w małopolskich kinach - inhibitory i stymulatory wprowadzania nowych technologii wyniki badań ilościowych. 92 Rekomendacje 96 Podsumowanie 100 Dobre praktyki 102 Alvernia Studios 102 Bloober Team 106 Małopolska Sieć Kin Cyfrowych 107 Reality Pump Game Development Studios 109 Organizacje wspierające przemysły kreatywne w Małopolsce 113 Centrum Innowacji Transferu Technologii i Rozwoju Uniwersytetu (CITTRU) 113 Europejskie Centrum Gier (ECG) 116 Klaster Przemysłu Kultury i Czasu Wolnego INRET 118 Kompany Centrum Coworkingu 120 Krakow Film Commission 121 Małopolski Park Technologii Informacyjnych 123 Słownik terminów filmowych i technologicznych 126 Organizacje / instytucje i programy dedykowane sektorom kreatywnym 128 Bibliografia 133 Artykuły 134 Strony własne instytucji

5 Introduction Methodology The purpose of this report is the analysis of creative industries with a special focus on the market in the audiovisual sector in Malopolska region, in the perspective of European and global tends. In a broad sense the audiovisual market comprises many branches involved with the film industry, television and radio broadcasting, video and multimedia (including video games). This study targets the following chosen sub-markets: film (especially theatrical exhibition) and video games. The report identifies and analyzes innovation and new technologies in the creative industries. It also explores the trends, mechanisms and factors that shape the specific needs and the prospects of the creative sector. Realization of this project was based on conducting analysis that consisted of desk research as well as qualitative and quantitative research on the potential of the audiovisual market in Malopolska, in order to describe the status quo as precisely as possible. The research targeted the representatives of various bodies from film production and exhibition (excluding the multiplex cinema chains) and video games, as well as peripheral institutions and organizations that influence the development of the creative industries and support their operations. Economic research and analysis show that the cultural and creative industries contribute to the elevation of the European GDP and the employment level, creating new jobs even during recession. Therefore the role of culture in advocating and strengthening creativity and innovation should be well described and promoted. One of the most important areas within the creative industries is the audiovisual sector. In Poland the audiovisual market is relatively broad and comprises, among others, the following: investors: public, private investors, regular and incidental production companies, producers, including: film studios and companies producing motion pictures and television, independent producers, video game producers distribution companies, including: cinema distributors, companies distributing digital copies of movies, various Internet platform providers offering on-demand, video streaming, some production companies movie theaters and cinema chains other bodies: service companies, creative and professional associations, video renting stores, institutions dedicated to spreading film culture, institutions of higher film education, industry press, festivals and festival events, archives the consumers of cinematographic services. The first part of the report contains the analysis of the available statistical and qualitative data on the area of creative industries in the region as well as a review of thus far published research and publications concerning this subject. The desk research analysis comprised documents, reports and compilations regarding the role and the importance of the cultural sector with a special focus on the creative industries and with the emphasis laid, although not exclusively, on the areas of audiovisual industries in Malopolska region. This analysis was a starting point to further, qualitative and quantitative research that constituted the base for forming recommendations concerning the development actions in the creative industries, especially the audiovisual industry in Malopolska. The next part of the analysis accounts for 53 individual in-depth interviews with the delegates of different bodies in the audiovisual sector. The group of respondents included managementlevel employees of the respective organizations - movie studios workers, video game developers, representatives of the organizations supporting creative industries and 20 representatives of the film theaters in Malopolska. Apart from that, interviews were conducted with local cultural leaders: a film director, a cultural manager, the president of a foundation that endorses the development of motion pictures and cinema, local government representative and 13 consumers of culture. 17 women and 36 men took part in this section of the research. At the foundation of the third part of this report lies the analysis based on the results of 32 questionnaires completed by the representatives of 22 companies and 10 cinemas. The aim was to quantitatively measure the technologies and innovations that were implemented and secondly, to identify of the factors that influence the collaboration between the business sector and the research facilities. The respondents constituted of eight women and 24 men. The conclusion of the research and the basis for recommendations incorporate six in-depth interviews: two with movie theater representatives and four with business professionals. All research presented in this report was conducted in the year 2012 in Malopolska. The report includes the description of best practices - examples of actions in the creative areas in the audiovisual 8 9

6 Results branch and the examples of best practices in that division in Malopolska region, taking into account the institutions devoted to the audiovisual industries and peripheral bodies providing the scientific and logistic support. Another part of the report is an industry glossary of film-related and technical terms as well as an index of organizations/institutions and programmes dedicated to the creative sectors. New technologies and innovations in the audiovisual market in Malopolska region The film exhibition market In the assessment of the respondents, new technologies in the cinematic exhibition market are limited to technologies associated with the digitization of cinemas. The majority of the researched cinemas, including the theaters that are not a part of the network, has undergone the process of digitization or they are planning on modernization. From the perspective of the market the positive effects of this implementation include: the elevated quality of screenings, the availability of novelties and movie premieres and of live broadcasts of cultural events from all over the world, Internet ticket sales. The film production market Innovations and new technologies connected to the film production market are limited mostly to the production and processing of motion pictures in a private film production company Alvernia Studios. The newest technologies comprise the biggest in Europe spherical shadeless Blue Screen that is fundamental for creating all special effects in movies. Latest technologies are also available at their recording studio with changeable acoustics as well as in the control room for color grading and film dubbing that has received a Dolby Premier certificate. The video games market One of the essential technologies in the video games market is the motion capture technology that is used to record three-dimensional gestures of actors and save them on the computer. New technologies used by the video game developers in Malopolska also include professional sound recording studios, innovative technologies of 3D scanning that allows one to transform a photograph into a three-dimensional virtual object of high quality and high level of realism, and lastly - the engines that are the basics for every game. Some of the developers in Malopolska work on their own engines which allows them to offer quality products. Moreover, the new generation of video games and simulators requires the development of technology and research on the touch-free computer interface in the context of interpretation. The assessment of the audiovisual market from the perspective of audiovisual market representatives - development limitations and opportunities The film exhibition market When considering the development of the audiovisual market the majority of respondents involved in the film exhibition market in Malopolska have meant the development of the market for cinematic exhibition. After the definition was limited to the exhibition, the assessment was positive. Most of the respondents have concluded that the cinematic exhibition market in Malopolska is a leading and exemplary market. This is caused by the digitization of 18 movie theaters in Malopolska. The factors that influence the hampering of further dynamic development of the film exhibition industry are or could be: the economic crisis, the faulty system of financing this type of endeavors, difficulties with accessing the financial means, difficulties with obtaining an easy bank loan, the development of the alternative market in the home market area, the attitude of film distributors whose policy regarding cinemas rises many negative emotions and judgments

7 The film production market The assessment of the development of the audiovisual market is rather ambiguous - it is possible to find among the opinions expressed by our respondents some positive valuations, or rather ones that see a chance for development. On the other hand, the audiovisual market in Malopolska is developing, but not intensely enough to create a hub. The market cannot absorb a larger number of film productions, simply put - the output market is limited, which in the opinion of the respondents, is definitely one of the most important limitations to its development. The most important market stimulants include: the work of Krakow Film Commission and Regional Film Fund (Regionalny Fundusz Filmowy), Krakow film festivals, competitions, the operations of Alvernia Studios that offers the entire postproduction. In the opinion of the respondents, the main factors limiting the development of this market include: the lack of proportional budgets to realize larger projects and the lack of necessary communication in the work system, the lack of infrastructure and back-up organizations, VAT tax on film production. The video games market The representatives of the video game profession in Malopolska differ in their assessments of the development perspectives of the games market. In the opinion of some: the market develops regardless of the problems. Others conclude: the market in Malopolska is not that enterprising - which is surprising, since (...) we do have the research facilities, bright students and companies that should support the industry. When asked about the factors positively influencing the market development, the respondents limit themselves to naming two: the operations of the European Academy of Games (Europejska Akademia Gier) that is staffed with game developers and the availability of support offered by venture funds, various programs and projects that provide financing for projects co-financed by the European Union. However, the limitations for video games market development in Malopolska region are mentioned by the respondents more often. They list: the lack of capital and funds for the growth of the companies, the existence of small firms in Malopolska and the lack of qualified staff, the lack of integration in the profession of game developers, the lack of supporting organizations and scientific research facilities, the division of the revenues from the commercialized research that is, in their opinion, unjustly distributed, the lack of education in the area of newest digital technologies. Answering the question of further development of the video games market, the representatives see possible chances and perspectives. They suggest that what is important for the industry in Malopolska is the creation of research and development facilities. They also recommend a change in the operations of the research and development institutions in the direction of closer cooperation with business companies, creating a model for collaboration and the division of revenues from ensemble endeavors with the research facilities. The assessment of the audiovisual market from the perspective of the audiences and the cultural leaders - development limitations and opportunities The audiences in the cinematic exhibition market The expectations of the audiences in the film exhibition market revolve around two themes: overpriced tickets to the offered cultural events, which is both films and the broadcasts of operas and concerts, and the repertoire. Nowadays, the audience expects that the cinemas will offer: variety, variety and once again variety. The technology has a minor role. The audience rather takes it for granted rather than consider it a special offer. The audience in the video game market Consumers of video games see a development potential in the market, however they also find it peculiar, not in the regional perspective (Malopolska region), but in the national perspective compared to Europe. The market characteristics they mention are: a large growth, incomparable to 12 13

8 Recommendations the other sectors of the audiovisual market like film, cinemas, music; a large number of so-called unaware consumers that sustain the archaic market for cheep video games based on PC and not, like in the West, on consoles. The video game consumers assess the chances for development in this sector to be slim, regardless of the well received success of the internationally recognized game The Witcher ( Wiedzmin ). There s no use in educating people, since there are no jobs for them, but also there are no new jobs, because of the lack of qualified staff. Even if there are good workers, they work in outsourcing for large, foreign corporations. The assessment of the audiovisual market by the cultural leaders In the opinion of the artists the creative industries market in Malopolska region is not in the best situation. Regardless of the intellectual and creative potential, it remains peripheral compared to Poland and even more so - to Europe. As reasons behind this situation the respondents named: lack of good promotion, lack of good systemic solutions, bad resource management (for instance the film fund and the festival market), the dominance of Warsaw, the lack of good funding schemes like crowd funding, the incompatibility between the creative industries and business, legal and attitude problems connected to the theft of intellectual property, the lack of collaboration mechanisms between creative industries and science. The respondents from the video game markets emphasized mainly the financial situation in the industry. They have also pointed out to the lack of well-trained and competent staff and the lack of support form the public and scientific institutions for the development of audiovisual companies in Malopolska. Therefore their recommendations pertain to the improvement of cooperation between the business sector and the scientific sector that should mostly be based on the participation of business professionals in the education process. In the area of receiving effective help and support from institutions, the suggestions of the respondents focus on the organization of meetings and fairs for the industry as well as creating a fund for the video games sector and research sponsorship. Moreover, the respondents posit: the development of education in its broad sense, financial aids for young companies in their incubation period and financial support for the innovative projects of the experienced enterprises by the public institutions devoted to financially stimulate local business, the availability of information and support with applying for public funding. When asked about the future necessary or expected changes that could ensure the better development of the film exhibition industry, the professionals representing cinemas pointed towards: the necessity of education as the construction of educational process oriented on the increase of knowledge, understanding and in the most general sense - the competences in the area of cinematic exhibition market for the people hired in the cultural sector, and the education of local government representatives and clerks

9 Summary Summarizing the information gathered through the research, it has to be first of all emphasized that the analysis of available data has clearly shown that the market in creative industries (regardless of how broad their definition) is an important one from the perspective of modern economy. Secondly, the creative industries are a sector important not only today, but most of all in the future. All over the world the development of this branch exceeds the development rate of any other sector that has been so far considered to be crucial to the welfare of contemporary societies. The economists reckon that the the speed with which this industry develops not only will not decrease, but will remain growing. Third of all comes the conclusion important from the perspective of economy and regional policy. Considering the cultural potential of the Malopolska region that cannot be overstated, the vicinity and size of the scientific facilities, the number of young people who are constantly ready to settle in Krakow and its neighborhood while at the same time they encounter problems with finding there an adequate employment, we can safely formulate one conclusion: the chance for the Malopolska is to make use of the region specificity and the current dynamics of the creative industries. In Malopolska the development of innovative technologies is rather dynamic and in this perspective the development prospects of the cultural industries seem promising. Because of its diversity, the audiovisual market in Malopolska region is characterized by traits specific to the respective sectors. Especially in the film and video games sectors, it is based on new technologies, therefore the support of public and scientific institutions is crucial for future development of the markets. Moreover, achieving a competitive advantage requires great awareness among the industry representatives on the role of creativity and design in the development of innovations. The identification of one s area of expertise and taking advantage of the high growth potential in this sector of the Malopolska region has a chance to result in visible effects like the implementation of new products and services. That would allow the region to compete with other cities - Warsaw, Lodz or Wroclaw. Examples of best practices in the creative industries in the audiovisual market of Malopolska region Alvernia Studios is the first in post-war history of Poland private film production company founded and privately financed by Stanislaw Tyczynski - an entrepreneur, former owner of RMF FM radio broadcasting service. Alvernia Studios disposes of 16 mobile film production units ( filming town ) that provides the entire necessary infrastructure on the set. The company is ready to collaborate with the most demanding artists. It produces not only feature films for international distribution, but also realizes musical projects. The facilities include a recording studio that can accommodate rock bands and large orchestras. Their dubbing theater has received, as the first one in Poland, the Dolby Premier certificate. Alvernia Studios collaborates also with the biggest video game production companies in Poland. Bloober Team SA is the first video game developer in Poland that has created a game specially for the premiere of new console. The company was founded in 2008, today the staff consists of almost 40 specialists who aim at creating the best multimedia games in 2D. They focus on creating games with a medium budget. Their biggest advantage is the technology they have created themselves - innovative game engine called Cross Engine. It allows for the instant conversion of their products to multiple platforms. The company operates in the global market - their games are known worldwide. Bloober Team collaborates with such video game majors like Sony, Nintendo or Apple that greatly value their products. In the beginning of the previous year the company was chosen by Sony to create a launch title for the premiere of the new console PlayStation Vita. Malopolska D-Cinema Network (Małopolska Sieć Kin Cyfrowych) is a project prepared in 2008 by the Cinema Development Foundation (Fundacja Rozwoju Kina) as a response to the changes caused by digitization - which has given the local movie theaters in Malopolska a real chance of survival. This investment 16 17

10 is co-financed by the European Union within the Malopolska Regional Operational Programme Today 18 institutions belong to the D-Cinema Network. Each one has been provided with modern digital equipment as well as a set for 3D projections. They have been all bound by contracts into a network. Technological reinforcement is not the only aim of the Malopolska D-Cinema Network. It is also a long-term reduction of operating costs in the small cinemas. Two Worlds, Two Worlds II as well as Two Worlds II: Pirates of the Flying Fortress. Reality Pump was the first studio in the world to develop a 3D strategy in real time. From the very beginning the company has been creating and using their own game engines all of which were highly ranked on the scales of technical merit, often surpassing the solutions offered by the major market leaders. The Reality Pump Game Development Studio was founded in During the 18 years of existence, the company has developed more than a dozen of titles that regularly appear on the lists of best-selling and best-received video games in their kind. Currently the studio works on high-budget large-scale productions published on all major platforms as well as on smaller projects designed for the rapidly growing market for mobile applications, ios and Android systems. The flagship productions of the studio include the world-famous European futuristic strategy game series Earth and the hit saga of fantasy chronicles: 18

11 1. Wstęp 2. Metodologia Celem tego raportu jest analiza sektora przemysłów kreatywnych, ze szczególnym uwzględnieniem rynku przemysłów audiowizualnych w Małopolsce, na tle tendencji europejskich i światowych. W szerokim ujęciu rynek audiowizualny obejmuje płaszczyzny związane z filmem, nadawaniem telewizyjnym i radiowym, wideo i multimediami (w tym grami). W opracowaniu skoncentrowano się na wybranych subrynkach: filmowym, szczególnie kinowym, oraz gier wideo. Dokonano identyfikacji i analizy innowacji oraz nowych technologii przemysłów kreatywnych, a także analizy tendencji, mechanizmów i czynników, które kształtują szczególne potrzeby i perspektywy rozwoju rynku audiowizualnego. Raport został przygotowany w oparciu o analizę danych wtórnych dostępnych na rynku oraz przeprowadzone badania ilościowe i jakościowe. Dla regionu o takim charakterze i potencjale jak Małopolska rzeczą fundamentalną jest śledzenie tendencji i wspieranie rozwoju przemysłów kreatywnych jako źródła innowacyjności, rozwoju nowych technologii, a co za tym idzie, tworzenia nowych miejsc pracy. Jest to warunek rozwoju regionu, a także budowania jego pozycji, nie tylko w Polsce, ale i na świecie. Ogromne znacznie przemysłów kreatywnych dla rozwoju gospodarczego regionu wynika przede wszystkim ze specyficznych cech charakteryzujących ten sektor. Należą do nich: wielokulturowość, angażowanie kapitału ludzkiego wysokiej jakości, olbrzymi kapitał intelektualny, obecność sektora B+R, generowanie popytu na wiele usług i towarów. Mimo, że innowacyjność w tym sektorze, to przede wszystkim wynik indywidualnych i zbiorowych działań, to jednak istotne znaczenie ma tu wsparcie instytucji publicznych różnego szczebla, kooperacja z instytucjami naukowymi i biznesem. Dobre funkcjonowanie tzw. złotej triady, to szansa dla Małopolski. Mimo wciąż rosnącego znaczenia przemysłów kreatywnych świadomość ich istnienia i wagi jest dość niewielka. Badanie tego sektora jest nadal trudne, bo brakuje aparatu pojęciowego. Realizacja niniejszego projektu opierała się na przeprowadzeniu badań obejmujących m.in. analizę desk research oraz badanie jakościowe i ilościowe potencjału rynku audiowizualnego w Małopolsce, w celu jak najdokładniejszego zmonitorowania status quo. Badania prowadzone były z przedstawicielami małopolskich organizacji reprezentujących rynek filmowy, kinowy (z wyłączeniem kin sieci multipleksów) i gier komputerowych, jak również instytucji i organizacji otoczenia, mających wpływ na rozwój przemysłów kreatywnych oraz wspierających ich działalność. W pierwszej części dokonana została analiza istniejących danych statystycznych i jakościowych, z obszaru przemysłów kreatywnych w regionie oraz przegląd dotychczas wydanych badań i publikacji dotyczących tego tematu. Analizą desk research objęte zostały dokumenty, raporty i opracowania dotyczące roli i znaczenia sektora kultury, ze szczególnym uwzględnieniem przemysłów kreatywnych z naciskiem, choć nie wyłącznie, na obszary przemysłów audiowizualnych w Małopolsce. Źródła danych podzielić można na cztery zasadnicze grupy: dokumenty strategiczne na poziomie Europy, Polski i województwa małopolskiego, pozwalające na zebranie informacji na temat znaczenia, jakie jest przypisywane sektorowi kultury (w tym przemysłom kreatywnym) w polityce europejskiej i krajowej dokumenty, raporty badawcze i inne dostępne opracowania dotyczące sektora kultury, instytucji kultury, przemysłów kreatywnych dostępne źródła danych na temat przemian i najnowszych trendów w obszarze sektora kultury, instytucji kultury i sektora kreatywnego w Małopolsce źródła opisujące praktyki działań w obszarach kreatywnych oraz materiały wewnętrzne dotyczące konkretnych działań i projektów instytucji, które zostały przez nie udostępnione Analiza desk research była punktem wyjścia do dalszych badań o charakterze jakościowym i ilościowym, 20 21

12 stanowiących podstawę do budowania rekomendacji dla działań rozwojowych w przemysłach kreatywnych, a szczególnie audiowizualnych, na terenie Małopolski. W kolejnej części badań przeprowadzono 53 indywidualne wywiady pogłębione z przedstawicielami podmiotów sektora audiowizualnego. Grupę respondentów stanowiły osoby zarządzające poszczególnymi organizacjami reprezentanci studiów filmowych, deweloperzy gier komputerowych, przedstawiciele organizacji wspierających przemysły kreatywne oraz 20 przedstawicieli małopolskich kin. Ponadto przeprowadzono wywiady z lokalnymi liderami kultury: reżyserem filmowym, menedżerem kultury, prezesem fundacji wspierającej rozwój filmu i kina, przedstawicielem lokalnego samorządu oraz 13 odbiorcami kultury. W tej części badań udział wzięło 17 kobiet i 36 mężczyzn. Podstawą opracowania trzeciej części raportu była analiza oparta na podstawie wyników 32 ankiet przeprowadzonych wśród przedstawicieli 22 przedsiębiorstw i 10 kin. Jej celem był ilościowy pomiar wprowadzonych innowacji i technologii oraz identyfikacja czynników wpływających na współpracę między biznesem a ośrodkami naukowymi. Badanie przeprowadzono na grupie ośmiu kobiet i 24 mężczyzn. Podsumowanie badań oraz podstawę rekomendacji stanowiło sześć wywiadów pogłębionych przeprowadzonych z dwoma przedstawicielami kin i czterema przedstawicielami biznesu. Wszystkie badania w niniejszym raporcie zostały przeprowadzone w 2012 roku na terenie Małopolski. W raporcie opisano dobre praktyki przykłady działań w obszarach kreatywnych w branży audiowizualnej oraz przykłady dobrych praktyk w tej dziedzinie na terenie Małopolski, z uwzględnieniem instytucji z obszaru przemysłów audiowizualnych, otoczenia stanowiącego o wsparciu naukowo-badawczym i logistycznym. Dodatkowym elementem raportu było przygotowanie branżowego słowniczka terminów filmowych i technologicznych oraz spisu organizacji/instytucji i programów dedykowanych sektorom kreatywnym. Istotne w tym rozdziale wydaje się także zaznaczenie, że rynek audiowizualny nie ma usystematyzowanych baz danych określających wartość rynku i dokładną liczbę działających na nim podmiotów. Jak wskazuje Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego 2, istniejące dane są orientacyjne i bazują na szacunkach wewnętrznych instytucji funkcjonujących w ramach sektora audiowizualnego. Nie jest prowadzona ewidencja firm ani spis osób fizycznych działających zawodowo w sektorze. Stąd częste utrudnienia w uzyskaniu wiarygodnych danych poglądowych dotyczących rynku. Prowadzone przez Główny Urząd Statystyczny statystyki również nie są pomocne klasyfikacja GUS obejmuje wszelką działalność filmową (w tym wideofilmowanie m.in. uroczystości rodzinnych) i niemożliwe jest wyselekcjonowanie profesjonalnej produkcji telewizyjno-filmowej od realizacji amatorskich czy niepowiązanych z rynkiem kinematograficznym. W związku z tym przy prowadzeniu badań jakościowych czy ilościowych w sektorze audiowizualnym trudno dobrać reprezentatywną próbę. 2. M.in. w związku z rozpoczętymi negocjacjami nad projektem rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Europy w sprawie utworzenia na lata programu Kreatywna Europa, który zastąpi obecnie istniejące unijne programy Kultura, Media i Media Mundus

13 3. Analiza teoretyczna. Definicja i znaczenie W połowie lat 40. poprzedniego stulecia teoretycy frankfurckiej szkoły filozofii krytycznej Theodor W. Adorno i Max Horkheimer w pracy zatytułowanej Dialektyka oświecenia (Dialektik der Aufklärung), po raz pierwszy użyli terminu przemysły kultury. Zaprezentowali oni wówczas tezę, że kultura o charakterze masowym, dzięki technice, produkowana w warunkach przemysłowych, na masową skalę, niszczy sztukę wysoką. Przemysły kultury były w ujęciu socjologicznym Adorna i Horkheimera, narzędziem w rękach elit kapitalistycznych, które odbierały artystom i ich pracy artystyczną wartość. Pojęcie przemysłów kultury z czasem się upowszechniło, a do języka potocznego weszły takie sformułowania jak przemysł filmowy, przemysł reklamowy czy przemysł muzyczny. Pojęciami bliskoznacznymi i używanymi zamiennie są: sektor i branża. Od lat 90. używa się terminu przemysły kreatywne. Łączy on pojęcie kreatywności, czyli umiejętności wyszukiwania, tworzenia nowych ścieżek rozwoju, koncepcji, idei i rozwiązań oraz pojęcie przedsiębiorczości, czyli umiejętności transformowania idei, pomysłów w konkretne działania przynoszące wymierne zyski (zob. rys. 1). KREATYWNOŚĆ PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ PRZEMYSŁ KREATYWNY Źródło: Ecorys: Analiza potrzeb i rozwoju przemysłów kreatywnych, Warszawa Pojęcie to nabrało znaczenia w roku 1997, kiedy to w Wielkiej Brytanii powołano międzysektorowy Zespół ds. Przemysłów Kreatywnych (Creative Industries Task Force). Zespół ten stworzył pierwszą definicję przemysłu kreatywnego, która w Wielkiej Brytanii jest aktualna do dziś. Przemysł kreatywny to: działania, które biorą się z indywidualnej kreatywności i talentu i które mają zarazem potencjał kreowania bogactwa oraz zatrudnienia poprzez wytwarzanie i wykorzystywanie praw własności intelektualnej. (Definicja Creative Industries Task Force, 1997) W definicji tej w dużej mierze akcent przeniesiono na kreatywność, a za kryterium weryfikacji uznano prawa własności intelektualnej, szeroko pojętej, nieograniczonej tylko do praw autorskich. Według powyższej definicji do przemysłów kreatywnych zaliczone zostały: przemysł reklamy przemysł filmowy, wideo i produkcji audiowizualnej architektura przemysł muzyczny rynek sztuki i antyków konserwacja zabytków i dzieł sztuki sztuki performatywne (teatr, taniec, opera) gry komputerowe i oprogramowanie przemysł wydawniczy projektowanie graficzne i wzornictwo przemysłowe (design) projektowanie ubioru (fashion design) przemysł medialny (radio, telewizja, prasa, internet, telefonia komórkowa) działalność artystów i rzemiosło artystyczne Mimo nowatorstwa i popularności definicja ta poddana została krytyce. Zarzucono jej brak spójności, zbytnią rozległość (13 sektorów) oraz oderwanie od dotychczasowych ekonomicznych praktyk definiowania przemysłu i sektorów rynkowych. Podobną próbę definiowania przemysłów kreatywnych podjął rząd holenderski w 2005 roku. W dokumencie Our Creative Potential, zaproponowano, by pomiędzy przemysłem kreatywnym, przemysłem kultury, sztuką i rozrywką nie czyniono żadnych różnic. W uzasadnieniu stwierdzono, że wszystkie wymienione obszary charakteryzują się kreatywnością, jako podstawowym czynnikiem produkcji. Zaproponowano podział wszystkich dziedzin kultury na trzy grupy: sztuka (sztuki performatywne i fotografia, sztuki wizualne i wydarzenia artystyczne itp.) media i rozrywka (film, sektor audiowizualny, literatura i dziennikarstwo itp.) 3. usługi biznesu kreatywnego (design, moda, architektura, nowe media i gry, reklama itp.)

14 W drugiej połowie lat 90. w Unii Europejskiej rozpoczęto pierwsze prace nad opisaniem zjawisk kultury w ujęciu statystycznym. 20 listopada 1995 roku Rada Europejska wydała rezolucję dotyczącą promocji statystki w dziedzinie kultury i wzrostu ekonomicznego. W dwa lata później powołano Leadership Group (LEG) on Cultural Statistics, którą w 2000 roku przekształcono w grupę roboczą Europejskiego Urzędu Statystycznego (European Statistical Office Eurostat). Podstawowym jej zadaniem była kontynuacja prac rozpoczętych w ramach LEG, w ścisłej współpracy z państwami członkowskimi. Tu powstała definicja sektora kultury na potrzeby Eurostatu. Definicja ta, wskazuje osiem dziedzin i sześć funkcji opisujących przemysły kultury. Zakłada ona, że działaniami w sektorze kultury są działania związane z zachowaniem, twórczością, produkcją, rozpowszechnianiem, handlem oraz edukacją we wszystkich dobrach i usługach kulturalnych w następujących obszarach: dziedzictwo kulturowe pomniki historii, muzea, stanowiska archeologiczne, inne dziedzictwo książki i prasa książki, gazety i czasopisma 3. sztuki wizualne włącznie z designem, fotografią 4. architektura 5. archiwa 6. biblioteki 7. sztuki performatywne muzyka, taniec, teatr muzyczny, teatr dramatyczny, multidyscyplinarne, inne (cyrk, pantomima itd.) 8. media audio i audiowizualne/multimedia film, radio, telewizja, wideo, nagrania audio, multimedia Tak zdefiniowany sektor obejmuje działania dotyczące wielu dziedzin życia społeczno-ekonomicznego, które nie zawsze są rozpoznawalne w kategoriach ekonomicznych. W sektorze tym znalazły swoje miejsce zarówno przemysły kultury jak i obszary nieprodukcyjne, związane głównie ze sztukami plastycznymi (wyłączając film), performatywnymi oraz instytucjami kultury. Efektem był brak statystyk w odniesieniu do wielu działań, które nie poddają się analizie statystyczno-ekonomicznej. W 2006 roku przeprowadzono przełomowe badania ekonomiczne sektora kultury na zlecenie Komisji Europejskiej (Dyrekcji Generalnej ds. Edukacji i Kultury). Wykonała je organizacja KEA European Affairs, działająca na rzecz roz- woju sztuki, kultury i sportu. Badania te były konsekwencją rezolucji Parlamentu Europejskiego z 2002 roku, w której domagano się pozyskania danych na temat zatrudnienia, praw własności intelektualnej, wskaźników konkurencyjności, nowych produktów i eksportu. Domagano się również wypracowania europejskich wskaźników dotyczących przemysłów kultury i ujednolicenia statystyk Eurostatu oraz statystyk międzynarodowych w tej dziedzinie. Badania KEA zmierzały do redefinicji i określenia ekonomicznej wartości sektora kultury. Była to pierwsza próba opisu wpływu bezpośredniego i pośredniego (społeczno-ekonomicznego) sektora kultury w skali europejskiej. W badaniu oceniono także wkład sektora w realizację celów strategii lizbońskiej w kontekście wzrostu konkurencyjności, zatrudnienia, zrównoważonego rozwoju i innowacyjności. Potrzeba redefiniowania pojęcia sektora kultury wynikała z niejednoznaczności definicji przemysłów kreatywnych i przemysłów kultury. Badania KEA doprowadziły do wyodrębnienia: przemysłu kultury obejmującego tradycyjne dziedziny sztuki i przemysłu kultury, którego wynik działania jest czysto artystyczny, sektora (przemysłu) kreatywnego w którego skład wchodzą przemysły i działania, które używają kultury jako wartości dodanej w wytwarzaniu produktów pozakulturowych opartych jednak na kulturze. Różnorodność definicji sektora kultury nadal pozostaje problemem. Abstrahując od definicji przyjmowanych przez poszczególne państwa, można dopatrzeć się także wielu różnic w definicjach analizując podejścia organizacji ponadnarodowych. UNESCO w 2009 roku, podejmując temat sektora kultury, nie zbudowało żadnych jednoznacznych kryteriów decydujących o klasyfikowaniu składowych tego sektora. Zidentyfikowano dziewięć kategorii działalności, które stanowiłyby składowe kultury w życiu gospodarczym. Są to: dziedzictwo kulturowe, materiały drukowane, prasa, muzyka, sztuki performatywne (teatr, widowiska), media audiowizualne, działalność społeczno-kulturalna, sport i gry, środowisko naturalne

15 Jednocześnie definiując sektor kultury, UNESCO zwróciło uwagę na proces tworzenia dóbr kultury. Wyróżniono pięć etapów: kreację, produkcję, dystrybucję, konsumpcję i ochronę. Inne podejście zaprezentowane zostało przez Europejskie Obserwatorium Klastrów (European Cluster Observatory) w 2010 roku. Przemysły kultury charakteryzowane są przez typ produktu końcowego, tzn. czy dana działalność zostanie zakwalifikowana do przemysłu kultury, czyli decydują cechy wytwarzanych przez nią dóbr i usług. Przemysły kreatywne zaś definiowane są przez charakter procesu produkcyjnego, a przede wszystkim wykorzystywanie w nim wkładów; należą do nich: Rodzaj działalności Przemysły kultury Przemysły kreatywne Działalność wydawnicza Reprodukcje zapisanych nośników informacji Produkcja zabawek Handel detaliczny antykami Sprzedaż książek, gazet, muzyki, nagrań wideo Usługi telewizji kablowych Wydawanie oprogramowania Projektowanie/usługi designerskie Profesjonalne usługi fotograficzne biblioteki, muzea, wydawnictwa, reklama, design, gry i nowe media, ceramika, rzeźba, teatr, literatura, muzyka, prasa, a nawet biżuteria. Jeszcze inaczej do definiowania pojęcia przemysłów kreatywnych podchodzi Ecorys (2009) koncentrując się na takich kryteriach jak charakter twórczy działania, innowacyjność, kapitał ludzki oraz zarządzanie stymulujące kreatywność. Jedna z najnowszych, a jednocześnie polskich prób operacjonalizacji definicji przemysłów kultury oraz przemysłów kreatywnych powstała w 2010 roku i zaprezentowana została w opracowaniu Znaczenie gospodarcze sektora kultury (Instytut Badań Strukturalnych) (zob. tab. 1) Tabela 1. Operacjonalizacja definicji przemysłów kultury/kreatywnych Rodzaj działalności Przemysły kultury Przemysły kreatywne Usługi architektoniczne Reklama Działalność związana z organizacją targów, wystaw, kongresów Tworzenie, dystrybucja, wyświetlanie filmów, nagrań wideo, programów telewizyjnych Nagrania dźwiękowe i muzyczne Nadawanie programów Twórczość literacka, artystyczna, działalność instytucji sztuki Agencje informacyjne Biblioteki, muzea, obiekty zabytkowe Źródło: Instytut Badań Strukturalnych Znacznie gospodarcze sektora kultury, Warszawa 2000 Zgodnie z teorią ekonomisty Richarda E. Cavesa (Harvard; 2000), przemysły kreatywne możemy wyodrębnić analizując charakteryzujące je właściwości. Caves zalicza do nich: nobody knows wysoka niepewność odnośnie popytu, wynikająca z doświadczalnego charakteru oraz subiektywności doświadczeń, sztuka stanowi cel sam w sobie twórcy odczuwają satysfakcję z samego aktu tworzenia, konieczność jednoczesnego wykorzystania zróżnicowanych, wyspecjalizowanych umiejętności wielu osób o odmiennych gustach na etapie tworzenia i produkcji; istotna koordynacja w czasie poszczególnych elementów procesu produkcyjnego, (nieskończona) różnorodność w aspekcie treści i jakości; wymagane kombinacje czynników wytwórczych są unikalne, niewielkie różnice w umiejętnościach skutkują dużymi różnicami w wynagrodzeniach, produkty są długotrwałe, podobnie jak proces czerpania z nich korzyści przez twórców. Kluczowe wymiary [za: Miles I., Green L. (2008), Hidden innovation in the 28 29

16 creative industries, NESTA Research Report] z punktu widzenia innowacyjności w sektorach kreatywnych, to: oraz produkt kultury taki, który niesie w sobie kulturalny i informacyjny wkład (film, gra, wideo, wystąpienia sceniczne, rzeźba etc.), koncepcja kulturalna wkład informacyjny produktu, to na przykład postacie, narracje, reprezentacja namacalnych przedmiotów lub idei, dostawa to sposób, w jaki produkt jest udostępniany odbiorcy/ klientowi, profil użytkownika czyli sposób, w jaki konsument używa produktu, gromadząc doświadczenie stanowiące wynik kreatywnej działal zaangażowane technologie, organizacja produkcji. Podsumowując, przemysły kreatywne oparte są na jednostkach o twórczych kompetencjach biznesowych. Jest to obszar współpracy artystów z menedżerami, której efektem jest produkt o wartości kulturalnej, intelektualnej i materialnej. 4. Znaczenie przemysłów kultury / kreatywnych 4.1. Świat Komisja Europejska szacuje, że przemysły kultury i przemysły kreatywne mają w tej chwili ponad 2% udziału w produkcie krajowym brutto (PKB) krajów rozszerzonej Unii Europejskiej (bez Rumunii i Bułgarii). Dane z raportu KEA (2006) mówią o obrotach rzędu 654 mld euro w sektorze kultury w roku 2003, co dawało 2,6% PKB UE. Jest to udział w PKB Unii większy niż udział przemysłu motoryzacyjnego, podobny do produkcji żywności czy tytoniu. Sektory kreatywne w Europie zatrudniają ponad 6 mln osób, co stanowi ponad 3% wszystkich pracowników w Unii Europejskiej (według raportu KEA w 2004 roku pracowało 5 mln osób, czyli 3,1% ogółu zatrudnionych w EU-25). Sektor ten rośnie o 12% szybciej niż rośnie gospodarka Unii, a blisko połowa jego pracowników ma wyższe wykształcenie (przy średniej dla 25 krajów Unii wynoszącej 27%). W samych Niemczech, zgodnie z raportem Deutsche Bank Research z 2010 roku, w tym najbardziej wydajnym i co nie bez znaczenia, dość odpornym na wahania koniunktury sektorze, pracuje ponad milion osób, a w 2009 roku wartość wypracowanych towarów i usług wyniosła 60 mld euro. Oznacza to, że w Niemczech przemysł kreatywny jest drugim co do wielkości przemysłem i wyprzedza przemysły metalurgiczny, samochodowy, elektryczny i chemiczny. Szacunki ekspertów mówią, iż w 2020 roku niemiecki przemysł kreatywny wypracuje 175 mld euro. Podsumowując, badania i analizy ekonomiczne pokazują, iż przemysły kultury i kreatywne przyczyniają się do wzrostu europejskiego PKB oraz poziomu zatrudnienia, tworząc miejsca pracy nawet w okresie recesji. W związku z tym rola kultury we wspieraniu i wzmacnianiu kreatywności i innowacji powinna być badana i promowana. W 2008 roku do podobnych wniosków doszli autorzy raportu przygotowanego przez Konferencję Handlu i Rozwoju Narodów Zjednoczonych (UNC TAD)

17 4.2. Polska Uznali oni, że fundamentalną rolę w rozwoju kreatywności i talentów odgrywają technologie informacyjne, dzięki którym możliwa jest produkcja, promocja i dystrybucja treści, tzw. contentu. W raporcie stwierdzono: kreatywność i talent, bardziej niż tradycyjne czynniki produkcji jak prawo i kapitał, stają się silnymi napędami zrównoważonego rozwoju. Dziś przemysły kultury to jedne z najbardziej dynamicznie rozwijających się sektorów gospodarki, również w Stanach Zjednoczonych. Według raportu International Intellectual Property Alliance (IIPA), sektor ten miał w Stanach Zjednoczonych większy pozytywny wpływ na rozwój gospodarki niż przemysły chemiczny, maszynowy, lotniczy, tekstylny czy elektroniczny. W 1999 roku przemysły wydawniczy, filmowy, telewizyjny, wideo i oprogramowania komputerowego, dały amerykańskiej gospodarce 5% PKB, czyli 447,2 mld dolarów. Jednocześnie zatrudnienie w tym sektorze osiągnęło poziom 7,6 mln osób. Istnieją podstawy, by stwierdzić, że we współczesnych gospodarkach to główny czynnik wzrostu ekonomicznego, zdobywania przewagi konkurencyjnej, budowania dobrobytu państw i regionów. To jeden z najbardziej dynamicznie rozwijających się sektorów gospodarki. Z globalnego punktu widzenia, według danych Banku Światowego, przemysły kreatywne stanowią już 7% produktu światowego brutto. Dokonywanie analiz porównawczych przemysłu kreatywnego w skali światowej jest utrudnione przede wszystkim ze względu na różnorodność definicji i kryteriów obowiązujących na świecie. Wystarczy wspomnieć, że w Stanach Zjednoczonych obowiązujące jest pojęcie przemysłu informacyjnego, w Niemczech to gospodarka kultury (Kulturwirtschaft), w Holandii przemysły praw autorskich (copyright industries), a w Wielkiej Brytanii przemysły kreatywne (creative industries). Różnice dotyczą nie tylko samego nazewnictwa, ale również definicyjnej zawartości. To, co łączy definicje i podejście do badania przemysłów kultury i kreatywności na świecie, to: po pierwsze, położenie nacisku na sposób organizacji, zarządzania, powielania czy dystrybucji produktów i usług kultury, a nie na same wartości kultury i sztuki, po drugie, dostrzeganie zjawiska synergii, która pojawia się na pograniczu myślenia przedsiębiorczego, czyli nastawionego na zysk, ale nietraktującego zysku jako wartość najwyższą, z kreatywnością i wartościami, których źródłem jest kultura. Pierwsze dane dotyczące udziału przemysłów kultury i kreatywnych w polskiej gospodarce dotyczą 2004 roku. Przemysł ten zatrudniał wówczas osób, co stanowiło 1,7% ogółu zatrudnionych. Jednocześnie miały one 1% udziału w PKB i rosły w tempie 6% rocznie (IWP 2009). Na tle całej Europy sektory kreatywne w Polsce nie wypadały najlepiej, można to było interpretować jako konsekwencje niewysokiego zaawansowania naszej gospodarki. Prawdopodobnie, najpełniejsze opracowania dotyczące przemysłu kultury i kreatywnego, analizujące dane z 2008 roku, wykonane zostały przez Instytut Badań Strukturalnych w 2010 roku. Pokazały one, że w 2008 roku produkt wytworzony w przemysłach kultury wyniósł w badanym okresie ok. 17,6 mld złotych, a w obszarze szerzej definiowanych przemysłów kreatywnych był o 54% większy i wyniósł 27,5 mld złotych. Zgodnie z tymi samymi danymi, liczba osób zatrudnionych w sektorze kultury wyniosła 260 tys. osób (co stanowi 1,9% zatrudnionych w ogóle), a w przemysłach kreatywnych o 44% więcej, czyli niemal 375 tys. (2,7% pracujących w Polsce)

18 Udział w produkcie krajowym brutto Polski osiągnął poziom 1,65% dla sektora kultury oraz 2,5% dla przemysłów kreatywnych (zob. wyk.1) Wykres 1. 1,58% wartość dodana 2,47% sektor kultury przemysły kreatywne 1,86% zatrudnienie 2,68% Źródło: Instytut Badań Strukturalnych Znacznie gospodarcze sektora kultury, Warszawa 2000 W ramach sektora kultury największy udział w wartości dodanej w 2008 roku miały podmioty związane z działalnością wydawniczą, najmniejszy zaś nagrania i reprodukcje dźwiękowe. Twórczość artystyczna i literacka oraz funkcjonowanie instytucji kulturalnych (biblioteki, muzea, teatry i galerie) uzyskały największy udział w poziomie zatrudnienia. W obszarze przemysłu kreatywnego zaś największy udział zarówno w zatrudnieniu, jaki i w wypracowaniu wartości dodanej, ma działalność reklamowa (niemal 20% produktu i 15% miejsc pracy w przemysłach kreatywnych). Łącznie z działalnością wydawniczą i nadawaniem programów odpowiadają one za ponad 50% wartości dodanej przemysłów kreatywnych. Zauważalny wkład wnoszą też: wydawnictwa oprogramowań, usługi telewizji kablowych i usługi architektoniczne łącznie około 17% wartości dodanej, czyli ok. 0,4 PKB. Najniższą wartość dodaną wykazywały: sprzedaż gazet, książek, muzyki i nagrań wideo oraz twórczość literacka, artystyczna i działalność instytucji sztuki (zob. wyk. 2) Wykres 2. wartość dodana (%) reklama (18,5) działalność wydawnicza (18,3) nadawanie programów (14,1) biblioteki muzea i obiekty zabytkowe (12,9) usługi architektoniczne (7,3) usługi telewizji kablowych (5,7) wydawanie oprogramowania (4,2) tworzenie, dystrybucja, wyświetlanie filmów, nagrań i programów tv (3,7) sprzedaż gazet, książek, muzyki, nagrań wideo (2,9) twórczość literacka, artystyczna, działalność instytucji sztuki (2,5) handel antykami (2,2) agencje informacyjne (2) usługi designerskie (1,9) nagrania dźwiękowe i muzyczne (1,6) działalność związana z organizacją targów, wystaw, kongresów (1,2) produkcja zabawek (0,6) profesjonalne usługi fotograficzne (0,4) reprodukcje zapisanych nośników (0,1) zatrudnienie (%) twórczość literacka, artystyczna, działalność instytucji sztuki (16,7) biblioteki muzea i obiekty zabytkowe (15,5) reklama (14,6) działalność wydawnicza (12,1) sprzedaż gazet, książek, muzyki, nagrań wideo (9,6) usługi architektoniczne (7) handel antykami (4,9) nadawanie programów (4,7) tworzenie, dystrybucja, wyświetlanie filmów, nagrań i programów tv (3,3) wydawanie oprogramowania (2,9) usługi designerskie (2,2) usługi telewizji kablowych (1,5) działalność związana z organizacją targów, wystaw, kongresów (1,2) agencje informacyjne (1,2) produkcja zabawek (0,9) nagrania dźwiękowe i muzyczne (0,9) profesjonalne usługi fotograficzne (0,7) reprodukcje zapisanych nośników (0,1) Źródło: Instytut Badań Strukturalnych Znacznie gospodarcze sektora kultury, Warszawa

19 Analiza porównawcza 2008 roku do lat poprzednich, mogąca wykazać przyrost lub spadek udziału tych przemysłów w gospodarce polskiej, jest według autorów powyższej analizy utrudniona ze względu na zmiany w klasyfikacjach wykorzystywanych w procesie badawczym oraz z powodu zbyt wysokiego poziomu agregacji dla wielu rodzajów działalności kulturalnej i kreatywnej, co powoduje utajnianie się tych obszarów w większych grupach działalności. Utrudnienie to wzmacniane jest przez rozbieżności w przyjmowanych standardach ewidencji oraz pomijanie w ewidencjach, na przykład wykonywanych przez GUS, przedsiębiorstw zatrudniających dziewięciu i mniej pracowników. W wyniku tego uwidaczniają się duże rozbieżności w badaniach prezentowanych przez KEA (2006) czy Europejskie Obserwatorium Klastrów (European Cluster Observatory, 2010). Według Deutsche Bank Research, Polska nie jest naukową potęgą, nie jesteśmy także w czołówce pod względem innowacyjności. Według danych amerykańskiego urzędu patentowego (USTPO) jesteśmy na 36. miejscu na świecie. Wyprzedzają nas Bułgaria, Czechy, Słowenia czy Węgry, a nawet maleńki Luksemburg. Jednocześnie najbardziej rokującym sektorem jest właśnie sektor kreatywny. Warunkiem dalszego rozwoju jest dostosowanie prawa do zmieniających się potrzeb nowoczesnego rynku oraz stworzenie mikrofirmom łatwiejszych ścieżek dostępu do kapitału. Jak wynika z raportu ONZ Creative Economy Report 2010, Polska znajduje się dopiero na 16. miejscu w Europie pod względem obrotów przemysłu kreatywnego. Wyprzedzają nas Holandia, Belgia, Szwecja, Czechy, Węgry, Słowacja, państwa wytwarzające w tym sektorze proporcjonalnie większy dochód. Co nie bez znaczenia, duża część dóbr i usług wytwarzanych w polskim sektorze kreatywnym trafia za granicę (najbardziej spektakularnym przykładem jest opisana w dalszej części raportu branża gier wideo). Według raportu ONZ, jesteśmy jednym z głównych eksporterów w tej dziedzinie. Jak pokazuje Creative Economy Report 2010, w ciągu sześciu lat Polska awansowała o siedem miejsc i stała się 17. eksporterem na światowym rynku przemysłu kreatywnego. Wartość eksportu wzrosła w tym czasie o 15%. Jeśli podobne tempo utrzyma się w kolejnych latach, będziemy mieli szansę wyprzedzić Hiszpanię. Jednym z filarów polskiego eksportu jest wzornictwo (design). Nasz kraj jest pod tym względem na ósmym miejscu Tabela 2. Eksporterzy dóbr kreatywnych świat Eksporter Udział w rynku 2008 Wartość eksportu 2008 (mln $) wśród krajów rozwiniętych. Jest zatem o co walczyć. Wartość eksportu 2002 (mln $) Ranking 2002 Wzrost (%) Chiny 20, ,9 2 USA 8, ,3 3 Niemcy 8, ,7 4 Hongkong 8, ,3 5 Włochy 6, ,7 6 W. Brytania 4, ,5 7 Francja 4, ,2 8 Holandia 2, ,6 9 Szwajcaria 2, ,5 10 Indie 2, ,7 11 Belgia 2, ,7 12 Kanada 2, ,9 13 Japonia 1, ,7 14 Austria 1, ,5 15 Hiszpania 1, ,9 16 Turcja 1, POLSKA 1, ,9 18 Meksyk 1, ,1 19 Tajlandia 1, ,3 20 Singapur 1, Źródło: Creative Economy Report 2010, ONZ 36 37

20 4.3. Polska zróżnicowanie regionalne Powyższe, przekrojowo potraktowane dane, pokazują znaczenie przemysłu kultury dla gospodarki w sensie globalnym. Patrząc z perspektywy regionu, również i tutaj umiejętność aktywizowania twórczych i artystycznych zasobów na rzecz firm i społeczności lokalnych odgrywa coraz większe znaczenie. Dziś polityka kulturalna to nie tylko działania władz regionalnych i lokalnych, wspierająca procesy budowania tożsamości kulturowej. To coraz częściej element promocji miasta i regionu, w celu przyciągnięcia turystów oraz, co nie mniej istotne, element budowania warunków dla rozwoju kreatywności i dalej innowacyjności w regionie. Są to dziś fundamenty rozwoju regionalnego, zarówno w sensie społecznym, jak i gospodarczym. W obszarze tym nie funkcjonuje podejście o charakterze uniwersalnym, każde miasto i region musi znaleźć swoją drogę, kierunek wyznaczony przez jego wyjątkowość, tak by wzmocnić potencjał twórczy na rzecz biznesu i mieszkańców w danym regionie. Od tego zależeć będzie miejsce danego regionu w globalnym wyścigu. Raport Instytutu Badań Strukturalnych (2010) pokazuje, że udział przemysłów kultury i kreatywnych w poszczególnych regionach Polski był w roku 2008 nierównomierny. Najwyższy udział tego sektora w gospodarce charakteryzował regiony najlepiej rozwinięte, czyli województwa mazowieckie, pomorskie i dolnośląskie. W tych województwach udział w zatrudnieniu sektora kultury sięgał 2,5%, a w wartości dodanej przekraczał 2%. Udział przemysłów kreatywnych sięgał zaś 3% zatrudnienia i wartości dodanej, a w województwie mazowieckim było to niemal 4%. Te trzy województwa razem, odpowiadały za ponad 50% zatrudnienia i ponad 35% wartości dodanej w tym sektorze. Na drugim końcu znalazły się województwa świętokrzyskie i podkarpackie, gdzie znaczenie sektora kultury i przemysłów kreatywnych było mniej więcej dwukrotnie mniejsze niż w całej gospodarce. Fakt, iż pięć województw o największym udziale w sektorze kultury (mazowieckie, śląskie, dolnośląskie, wielkopolskie, pomorskie) odpowiadało za wypracowanie 75% produkcji krajowej w tym sektorze, a jednocześnie pięć województw o najniższym udziale (podkarpackie, lubuskie, podlaskie, opolskie, świętokrzyskie) wypracowało około 5% wartości dodanej ogółem i odpowiadało za mniej niż 10% zatrudnienia w tym sektorze, dowodzi dużej koncentracji działalności poszczególnych branż (zob. wyk. 3,4,5). wartość dodana / sektor kultury / 2008 wartość dodana / sektor kreatywny / 2008 (mln. PLN) (mln. PLN) mazowieckie (6207) mazowieckie (10302) śląskie (2524) śląskie (3912) dolnośląskie (1788) dolnośląskie (2612) wielkopolskie (1280) wielkopolskie (1901) pomorskie (1261) pomorskie (1736) małopolskie (1021) małopolskie (1648) zachodniopomorskie (705) zachodniopomorskie (1074) kujawsko-mazurskie (611) kujawsko-mazurskie (998) łódzkie (555) łódzkie (752) warmińsko-mazurskie (357) warmińsko-mazurskie (488) lubelskie (288) lubelskie (456) lubuskie (248) lubuskie (394) opolskie (236) opolskie (371) podkarpackie (210) podkarpackie (349) podlaskie (197) podlaskie (290) świętokrzyskie (138) świętokrzyskie (272) Źródło: Instytut Badań Strukturalnych Znacznie gospodarcze sektora kultury, Warszawa

Program Kultura 2007-2013 w Polsce. Culture Programme 2007-2013 in Poland. analiza i podsumowanie. analysis and summary

Program Kultura 2007-2013 w Polsce. Culture Programme 2007-2013 in Poland. analiza i podsumowanie. analysis and summary Program Kultura 2007-2013 w Polsce analiza i podsumowanie Culture Programme 2007-2013 in Poland analysis and summary Warszawa Warsaw 2013 Wydawca Published by: Punkt Kontaktowy ds. Kultury, Instytut Adama

Bardziej szczegółowo

RAPORT KOŃCOWY z badania pogłębionego Ocena barier i potrzeb instytucji otoczenia biznesu w kontekście rozwoju proinnowacyjnych usług na rzecz biznesu

RAPORT KOŃCOWY z badania pogłębionego Ocena barier i potrzeb instytucji otoczenia biznesu w kontekście rozwoju proinnowacyjnych usług na rzecz biznesu RAPORT KOŃCOWY z badania pogłębionego Ocena barier i potrzeb instytucji otoczenia biznesu w kontekście rozwoju proinnowacyjnych usług na rzecz biznesu Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Rynek pracy artystów i twórców w Polsce. Pod redakcją Doroty Ilczuk. Raport z badań

Rynek pracy artystów i twórców w Polsce. Pod redakcją Doroty Ilczuk. Raport z badań Rynek pracy artystów i twórców w Polsce Pod redakcją Doroty Ilczuk Raport z badań Bydgoszcz Warszawa 2013 Pod redakcją Doroty Ilczuk Rynek pracy artystów i twórców w Polsce Raport z badań Badanie zrealizowane

Bardziej szczegółowo

Rynek B+R w Polsce Wsparcie działalności badawczorozwojowej. R&D market in Poland Support for research and development activity of enterprises

Rynek B+R w Polsce Wsparcie działalności badawczorozwojowej. R&D market in Poland Support for research and development activity of enterprises Rynek B+R w Polsce Wsparcie działalności badawczorozwojowej przedsiębiorstw R&D market in Poland Support for research and development activity of enterprises Warszawa, październik 2011 Warsaw, October

Bardziej szczegółowo

województwo podkarpackie / Podkarpackie Voivodeship

województwo podkarpackie / Podkarpackie Voivodeship Polskie klastry i polityka klastrowa Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową podlegającą Ministrowi właściwemu ds. gospodarki. Powstała na mocy ustawy z 9 listopada 2000 roku.

Bardziej szczegółowo

WPŁYW PROJEKTÓW Z ZAKRESU TURYSTYKI I KULTURY NA ROZWÓJ SPOŁECZNO-GOSPODARCZY REGIONU

WPŁYW PROJEKTÓW Z ZAKRESU TURYSTYKI I KULTURY NA ROZWÓJ SPOŁECZNO-GOSPODARCZY REGIONU WPŁYW PROJEKTÓW Z ZAKRESU TURYSTYKI I KULTURY NA ROZWÓJ SPOŁECZNO-GOSPODARCZY REGIONU Pozycja turystyki województwa podlaskiego na tle kraju i Europy Redakcja naukowa: Elżbieta Szymańska Recenzent: prof.

Bardziej szczegółowo

Copyright Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju, Warszawa 2007

Copyright Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju, Warszawa 2007 2SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIZNESU W POLSCE. WSTĘPNA ANALIZA Społeczna odpowiedzialność biznesu w Polsce. Wstępna analiza Copyright Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju, Warszawa 2007 UNDP jest zastrzeżonym

Bardziej szczegółowo

Raport potrzeb. województwa go

Raport potrzeb. województwa go Raport potrzeb i mo w podmiotów integr yjno- ny h województwa go Projekt y ze ków E w E F szu o Raport potrzeb i możliwości podmiotów integracyjno-społecznych województwa dolnośląskiego Raport potrzeb

Bardziej szczegółowo

Klastry w Województwie Podlaskim

Klastry w Województwie Podlaskim Klastry i polityka klastrowa 2011 Klastry w Województwie Podlaskim województwo podlaskie / Podlaskie Voivodeship Clusters in the Podlaskie Voivodeship UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY województwo

Bardziej szczegółowo

Foresight kadr nowoczesnej gospodarki

Foresight kadr nowoczesnej gospodarki 2009 Foresight kadr nowoczesnej gospodarki pod redakcją Krzysztofa B. Matusiaka Jacka Kucińskiego Agnieszki Gryzik UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY Foresight kadr nowoczesnej gospodarki Foresight

Bardziej szczegółowo

Clusters in the Lower Silesia. Voivodeship. 2011 Klastry w województwie dolnośląskim

Clusters in the Lower Silesia. Voivodeship. 2011 Klastry w województwie dolnośląskim Polskie klastry i polityka klastrowa Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową podlegającą Ministrowi właściwemu ds. gospodarki. Powstała na mocy ustawy z 9 listopada 2000 roku.

Bardziej szczegółowo

Clusters in the Łódzkie. Voivodeship. 2012 Klastry w województwie łódzkim. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową

Clusters in the Łódzkie. Voivodeship. 2012 Klastry w województwie łódzkim. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową Polskie klastry i polityka klastrowa Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową podlegającą Ministrowi właściwemu ds. gospodarki. Powstała na mocy ustawy z 9 listopada 2000 roku.

Bardziej szczegółowo

województwo wielkopolskie / Wielkopolskie Voivodeship Katalog powstał w ramach przedsięwzięcia PARP: Polskie klastry i polityka klastrowa.

województwo wielkopolskie / Wielkopolskie Voivodeship Katalog powstał w ramach przedsięwzięcia PARP: Polskie klastry i polityka klastrowa. Polskie klastry i polityka klastrowa Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową podlegającą Ministrowi właściwemu ds. gospodarki. Powstała na mocy ustawy z 9 listopada 2000 roku.

Bardziej szczegółowo

Analiza potrzeb i rozwoju przemysłów kreatywnych. Raport końcowy

Analiza potrzeb i rozwoju przemysłów kreatywnych. Raport końcowy Analiza potrzeb i rozwoju przemysłów kreatywnych Raport końcowy Warszawa, listopad 2009 Raport wykonany na zlecenie Ministerstwa Gospodarki w ramach realizacji zamówienia: Analiza potrzeb i rozwoju przemysłów

Bardziej szczegółowo

RYNEK B+R W POLSCE WSPARCIE DZIAŁALNOŚCI BADAWCZO-ROZWOJOWEJ PRZEDSIĘBIORSTW

RYNEK B+R W POLSCE WSPARCIE DZIAŁALNOŚCI BADAWCZO-ROZWOJOWEJ PRZEDSIĘBIORSTW RYNEK B+R W POLSCE WSPARCIE DZIAŁALNOŚCI BADAWCZO-ROZWOJOWEJ PRZEDSIĘBIORSTW R&D MARKET IN POLAND SUPPORT FOR RESEARCH AND DEVELOPMENT ACTIVITY OF ENTERPRISES Program wspierania inwestycji o istotnym znaczeniu

Bardziej szczegółowo

Ocena wpływu RPO WK-P na lata 2007-2013 na zwiększenie potencjału ośrodków stołecznych regionu, w tym na rozwój funkcji metropolitalnych

Ocena wpływu RPO WK-P na lata 2007-2013 na zwiększenie potencjału ośrodków stołecznych regionu, w tym na rozwój funkcji metropolitalnych Ocena wpływu RPO WK-P na lata 2007-2013 na zwiększenie potencjału ośrodków stołecznych regionu, w tym na rozwój funkcji metropolitalnych Raport Końcowy Badanie ewaluacyjne jest finansowane ze środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

KULTURA, KREATYWNOŚĆ I BIZNES

KULTURA, KREATYWNOŚĆ I BIZNES UNIWERSYTET SZCZECIŃ SKI ZESZYTY NAUKOWE NR 793 EKONOMICZNE PROBLEMY USŁUG NR 107 KULTURA, KREATYWNOŚĆ I BIZNES WYZWANIA DLA POLITYKI REGIONALNEJ Projekt wspierany przez Polsko-Niemiecką Fundację na rzecz

Bardziej szczegółowo

Analiza TOWS/SWOT innowacyjności województwa podkarpackiego

Analiza TOWS/SWOT innowacyjności województwa podkarpackiego Analiza TOWS/SWOT innowacyjności województwa podkarpackiego Zadanie współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, budżetu państwa oraz budżetu Samorządu Województwa Podkarpackiego w ramach

Bardziej szczegółowo

CHINY CHINA R APORT REPORT POLSKA POLAND PISM. z badania. study. Ocena współpracy gospodarczej polskich przedsiębiorstw z Chinami

CHINY CHINA R APORT REPORT POLSKA POLAND PISM. z badania. study. Ocena współpracy gospodarczej polskich przedsiębiorstw z Chinami z badania POLAND R APORT study REPORT Ocena współpracy gospodarczej POLSKA CHINY CHINA Assessment of Polish enterprises' PISM POLSKI INSTYTUT SPRAW MIĘDZYNARODOWYCH THE POLISH INSTITUTE OF INTERNATIONAL

Bardziej szczegółowo

Klastry w województwie warmińsko-mazurskim

Klastry w województwie warmińsko-mazurskim Polskie Klastry i klastry polityka i polityka klastrowa klastrowa 2012 Klastry w województwie warmińsko-mazurskim województwo warmińsko-mazurskie / Warmińsko-Mazurskie Voivodeship Clusters in the Warmińsko-

Bardziej szczegółowo

Oferta. Raport końcowy

Oferta. Raport końcowy Raport końcowy Diagnoza organizacji infrastrukturalnych oraz identyfikacja zapotrzebowania organizacji pozarządowych na usługi świadczone Autorzy: Małgorzata Leszczyńska Piotr Stronkowski Agnieszka Szczurek

Bardziej szczegółowo

Raport końcowy został opracowany przez Zespół badawczy w składzie:

Raport końcowy został opracowany przez Zespół badawczy w składzie: Ocena działań informacyjno-promocyjnych w ramach RPO WP 2007-2013 Raport końcowy został opracowany przez Zespół badawczy w składzie: Wojciech Pieniążek Jarosław Chojecki Sebastian Pałka Paweł Huras Justyna

Bardziej szczegółowo

Raport Końcowy. Warszawa czerwiec 2014 r.

Raport Końcowy. Warszawa czerwiec 2014 r. Raport w zakresie instrumentów finansowych (fundusze pożyczkowe i poręczeniowe, aniołowie biznesu, venture capital) i ich zaangażowaniu w procesy innowacyjne na Mazowszu Raport Końcowy Warszawa czerwiec

Bardziej szczegółowo

Raport końcowy z badania potrzeb informacyjnych projektu pt. Regionalny System Zarządzania Zmianą Gospodarczą

Raport końcowy z badania potrzeb informacyjnych projektu pt. Regionalny System Zarządzania Zmianą Gospodarczą Raport końcowy z badania potrzeb informacyjnych projektu pt. Regionalny System Zarządzania Zmianą Gospodarczą Warszawa, marzec 2012 r. ISBN: 978-83-931515-4-7 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

RAPORT KOŃCOWY ANALIZA TRENDÓW ROZWOJOWYCH SEKTORA USŁUG RYNKOWYCH W 2010 ROKU DLA

RAPORT KOŃCOWY ANALIZA TRENDÓW ROZWOJOWYCH SEKTORA USŁUG RYNKOWYCH W 2010 ROKU DLA RAPORT KOŃCOWY ANALIZA TRENDÓW ROZWOJOWYCH SEKTORA USŁUG RYNKOWYCH W 2010 ROKU REALIZOWANA W RAMACH PROJEKTU PODKARPACKIE OBSERWATORIUM RYNKU PRACY DLA WARSZAWA, LUTY 2011 1 Autorzy Dr Jerzy Głuszyński

Bardziej szczegółowo

Plan wspólnych działań. Joint Action Plan. Metodologia i praktyka. Methodology and praxis. Marcin Baron, Artur Ochojski

Plan wspólnych działań. Joint Action Plan. Metodologia i praktyka. Methodology and praxis. Marcin Baron, Artur Ochojski Plan wspólnych działań Metodologia i praktyka Joint Action Plan Methodology and praxis Marcin Baron, Artur Ochojski Recenzent: Florian Kuźnik CERADA (Central European Research and Development Area) Środkowoeuropejska

Bardziej szczegółowo

CO NAPĘDZA, A CO HAMUJE INNOWACJE? INNOVATION DRIVERS AND BARRIERS OD INSPIRACJI DO INNOWACJI FROM INSPIRATION TO INNOVATION

CO NAPĘDZA, A CO HAMUJE INNOWACJE? INNOVATION DRIVERS AND BARRIERS OD INSPIRACJI DO INNOWACJI FROM INSPIRATION TO INNOVATION NR / N O 1 (19) 2011 www.inqbator.pl CO NAPĘDZA, A CO HAMUJE INNOWACJE? INNOVATION DRIVERS AND BARRIERS OD INSPIRACJI DO INNOWACJI FROM INSPIRATION TO INNOVATION WIZERUNEK OŚRODKA INNOWACJI IMAGE OF INNOVATION

Bardziej szczegółowo

INTELIGENTNE ORGANIZACJE ZARZĄDZANIE WIEDZĄ I KOMPETENCJAMI PRACOWNIKÓW

INTELIGENTNE ORGANIZACJE ZARZĄDZANIE WIEDZĄ I KOMPETENCJAMI PRACOWNIKÓW INTELIGENTNE ORGANIZACJE ZARZĄDZANIE WIEDZĄ I KOMPETENCJAMI PRACOWNIKÓW Raport powstał w ramach projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego WARSZAWA 2010 Autorzy: Dr inż. Piotr Kordel

Bardziej szczegółowo

Analiza dotycząca przedsięwzięć innowacyjnych w Polsce Wschodniej w ujęciu sektorowym. Raport podsumowujący

Analiza dotycząca przedsięwzięć innowacyjnych w Polsce Wschodniej w ujęciu sektorowym. Raport podsumowujący Analiza dotycząca przedsięwzięć innowacyjnych w Polsce Wschodniej w ujęciu sektorowym Raport podsumowujący Opracowanie: AGERON Polska na zlecenie Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych

Bardziej szczegółowo

Problematyka 28. Międzynarodowej Konferencji Naukowej nt. Przemysł i usługi w rozwoju gospodarki opartej na wiedzy

Problematyka 28. Międzynarodowej Konferencji Naukowej nt. Przemysł i usługi w rozwoju gospodarki opartej na wiedzy Problematyka 28. Międzynarodowej Konferencji Naukowej nt. Przemysł i usługi w rozwoju gospodarki opartej na wiedzy PEDAGOGICAL UNIVERSITY OF CRACOW INSTITUTE OF GEOGRAPHY DEPARTMENT OF ENTREPRENEURSHIP

Bardziej szczegółowo