Środki Ochrony Indywidualnej. Środki Ochrony Indywidualnej. Maszyny vendingowe

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Środki Ochrony Indywidualnej. Środki Ochrony Indywidualnej. Maszyny vendingowe"

Transkrypt

1 Środki Ochrony Indywidualnej

2 Środki ochrony indywidualnej - jak znaleźć oszczędności? Andrzej Wieder Obecna sytuacja gospodarcza wymusza na przedsiębiorstwach prowadzenie szczegółowej analizy wskaźników i kosztów. Wiele zakładów przeprowadziło w okresie ostatnich dwóch lat znaczące redukcje wydatków, niemniej atmosfera niepewności wpływa na dalsze poszukiwanie obszarów, w których można zredukować koszty, zoptymalizować procesy i zwiększyć zyski. 2

3 Doświadczenia ostatnich lat pokazały, że zmiana produktów na tańsze, często niższej jakości nie przekładała się na oszczędności, wręcz przeciwnie - była źródłem dodatkowych kosztów. W zakresie środków ochrony indywidualnej (śoi) było to szczególnie odczuwalne. Z dnia na dzień sprawdzone produkty zastępowane były tanimi zamiennikami bez przeprowadzenia szczegółowej analizy doboru. Niejednokrotnie przekładało się to na wyższe koszty użytkowania, a także utylizacji. Często wdrażane rozwiązania nie były w pełni akceptowalne przez pracowników. Zakłady nie chcą już eksperymentować z tanimi zamiennikami. Ważne jest, aby produkty różnych marek były dostarczone w pełnym zakresie przez jednego dostawcę na korzystnych warunkach współpracy (dogodne terminy płatności, utrzymywanie odpowiednich zapasów magazynowych i szybka realizacja dostaw). Tendencja do upraszczania łańcucha dostaw spowodowała zainteresowanie automatami dystrybucyjnymi, kojarzącymi się do tej pory głównie z maszynami do wydawania napoi, przekąsek, narzędzi itp. Obecnie za ich pośrednictwem można wydawać również środki ochrony indywidualnej. Główne korzyści to optymalizacja kosztów, dostęp do danych, pełny nadzór nad dystrybucją śoi oraz zdyscyplinowanie pracowników m.in. w dbałości o ochrony. Na rynku dostępnych jest wiele urządzeń. Różnią się one pod względem funkcjonalności np. w zakresie szczegółowości generowanych raportów oraz możliwości wprowadzania danych wynikających z tabeli przydziałów. Przykładowo: ROBOD SA posiada w swojej ofercie automaty Kazik do dystrybucji odzieży i środków ochrony indywidualnej oraz urządzenia Comabox wydające rękawice Marigold Industrial. Idea działania tych urządzeń jest podobna, jednak różnice widać w zastosowanej technologii, a także w zakresie konfiguracji oraz dostępnej gamie modeli. rys.1: Maszyna Kazik do dystrybucji środków ochrony indywidualnej 3

4 Tendencja do upraszczania łańcucha dostaw spowodowała zainteresowanie automatami dystrybucyjnymi, kojarzącymi się do tej pory głównie z maszynami do wydawania napoi, przekąsek, narzędzi itp. Obecnie za ich pośrednictwem można wydawać również środki ochrony indywidualnej. Jak wygląda tradycyjny system dystrybucji wewnątrzzakładowej? Na ogół system ten wygląda w sposób następujący: dostawca dostarcza asortymenty bhp najczęściej bezpośrednio do magazynu technicznego. Od momentu podpisania dokumentu potwierdzającego odbiór np. faktury VAT, towar należy do klienta i jest kosztem zakładu. System ten ma jednak szereg wad: Ze względów organizacyjnych i kosztowych magazyn techniczny jest przeważnie czynny w ściśle określonych godzinach lub wymaga wzywania osoby odpowiedzialnej za jego obsługę. Odbiór towaru od dostawcy, przeliczanie, a następnie wydawanie, jest często dla tego pracownika zajęciem dodatkowym. Jeżeli zakład pracuje w systemie zmianowym, konieczne jest określenie godzin w jakich pracownicy mogą pobierać śoi. W konsekwencji mogą być zmuszeni do pobierania produktów w większej ilości i przechowywania ich w podręcznych szafkach. Kolejnym elementem, który stanowi problem dla wielu zakładów jest liczba produktów. Ze względu na różnorodność stanowisk pracy i szerokie spektrum dostępnych śoi w magazynie, niejednokrotnie pracownicy mają możliwość pobierania różnych asortymentów, których wybór podyktowany jest często ich osobistymi preferencjami, a nie wynika wprost z analizy ryzyka zawodowego. W konsekwencji może być źródłem powstawania wypadków. Pracownik, aby pobrać produkt musi udać się do magazynu, gdzie ma możliwość pobierania dwóch grup asortymentów: - normatywnych tzn. wynikających z zakładowych tabel przydziałów, takich jak np. odzież robocza, odzież ochronna i obuwie bezpieczne, których wydanie rejestrowane jest w kartotekach pracowniczych, - szybkorotujących, takich jak np. rękawice ochronne, okulary, których wydawanie 4

5 jest najczęściej rejestrowane według miejsca powstawania kosztów (MPK) np. działu. Zależnie od wielkości zakładu i lokalizacji linii produkcyjnych droga, jaką pracownik musi przebyć, aby odebrać śoi może wynosić kilkadziesiąt, a w niektórych przypadkach kilkaset metrów. W konsekwencji musi oderwać się od pracy, co może mieć wpływ na płynność procesów. W momencie, gdy w magazynie technicznym kończą się produkty, przygotowywane jest zapotrzebowanie, które jest następnie przekazywane do działu zakupów w celu wygenerowania zamówienia do dostawcy. Składowany towar, zarówno w magazynie technicznym, jak i w podręcznych szafkach, jest stanem magazynowym obciążającym zakład kosztami. Należy również pamiętać, że powierzchnia potrzebna do składowania środków ochrony indywidualnej może wymagać posiadania obszernych magazynów wraz z obsługą. Dodatkowo nadzór nad wydawanymi śoi często ogranicza się do informacji o ilości wydanej na konkretny dział, bez określenia wartości oraz bez wskazania pracowników, którzy używają danych produktów. Częstym zjawiskiem w tradycyjnym systemie dystrybucji jest różnorodność i duża zmienność środków ochrony indywidualnej, nie zawsze wynikająca z inicjatywy służb bhp lub analizy zagrożeń. rys. 2a: Część bazy systemowej Jak można zauważyć, poszczególne elementy, począwszy od bezpieczeństwa pracy, magazynowania, różnorodności produktów, a na niewłaściwym doborze skończywszy mogą mieć znaczący wpływ na poziom generowanych kosztów. Przykładowy system dystrybucji wewnątrzzakładowej wykorzystujący automaty dystrybuujące Specjaliści ROBOD SA wspólnie z osobami z działów bhp i zakupów opracowują listę produktów. Ustalone asortymenty wynikają z realnej oceny ryzyka zawodowego, analizy kosztów użytkowania oraz liczby pracowników. Opracowanie listy środków ochrony indywidualnej ma na celu optymalizację rodzajów i ilości produktów, weryfikację skuteczności ochrony z uwzględnieniem warunków pracy oraz wzajemnego dopasowania śoi. Następnym krokiem jest stworzenie bazy (rys. 2a i b) i skonfigurowanie systemu tak, aby pracownik przykładając indywidualną kartę Rękawice ABC Okulary Rękwice BCD Dział Stanowisko Nr pracownika ILOŚĆ DNI ILOŚĆ DNI ILOŚĆ DNI PRODUKCJA Monter PRODUKCJA Kierownik PRODUKCJA Spawacz

6 rys. 2b: Schemat danych o pracowniku Dla przykładu urządzenie Kazik posiada wymiary: 100 cm długości x 110 cm szerokości x 200 cm wysokości przy masie ok. 550 kg. Zależnie od typu urządzenia ilość komórek do przechowywania produktów (lokalizacji) wynosi od 36 do 468 (na rys. 3 przedstawiono przykładowe typy automatów Kazik). magnetyczną mógł pobrać ściśle określone środki ochrony indywidualnej, które zostały nie tylko zaaprobowane przez służby bhp, jako odpowiednie dla danego stanowiska, ale również indywidualnie dobrane np. pod względem rozmiaru. Miejsca ustawienia automatów określane są na podstawie analizy rozmieszczenia stanowisk pracy. Najczęściej w pobliżu stanowisk pracy lub przy szatniach, aby zminimalizować czas potrzebny na przejście i pobranie produktów. Urządzenia uzupełniane są przez serwisantów zgodnie z opracowaną macierzą rozmieszczenia produktów w taki sposób, aby pracownicy korzystający z automatów mieli pełny dostęp do niezbędnych produktów przez 24 godziny, 7 dni w tygodniu. Urządzenia dystrybuujące ze względu na niewielkie rozmiary nie wymagają dużej powierzchni. Urządzenia wyposażone są w komputery, które mogą się łączyć z Internetem przez sieć LAN, WI-FI lub 3G, zapewniając bieżące raportowanie. Dzięki zastosowanej technologii pracownicy serwisu mają możliwość zdalnego przeprowadzenia diagnostyki maszyny oraz aktualizacji baz produktowych i pracowniczych. Automat standardowo wyposażony jest w odporny na zabrudzenie, wilgoć i uszkodzenia mechaniczne dotykowy ekran o wielkości 10,4 i rozdzielczości 1024x768. W warunkach wykluczających stosowanie panelu dotykowego można zastosować dowolne inne sterowanie (klawiatura qwerty, klawiatura numeryczna, mysz, panel sterujący, a nawet sterowanie głosem). Na ekranie można wyświetlać instrukcje zakładania ochron, krótkie filmy lub inne ważne informacje. Identyfikacja użytkownika może następować poprzez odczyt: - kart kodów kreskowych, - kart magnetycznych, - kart chipowych, - kart zbliżeniowych, - linii papilarnych, - indywidualnego kodu pin pracownika i innych. W dolnej części automatu znajduje się wolna przestrzeń przewidziana na asortymenty, 6

7 które w przypadku awarii bądź innej potrzeby mogą zostać dodatkowo pobrane. Zastosowanie systemu talerzowego bębna zapewnia stabilne przechowywanie produktów i powoduje, że produkty są pobierane bezpośrednio z poszczególnych komórek po automatycznym otwarciu przegrody (przesłony). Każda przegroda sterowana jest niezależnym silnikiem, co zmniejsza ryzyko awarii urządzenia. Istnieje możliwość łączenia automatów w zespoły pracujące w ramach wspólnej bazy sterowanej jednym czytnikiem. Moduły takie pozwalają na obsłużenie większej liczby pracowników oraz udostępnienie dużej ilości produktów. Pracownik przykładając kartę magnetyczną (zależnie od zastosowania systemu identyfikacji) uruchamia panel sterowania, na którym wyświetlana jest lista produktów zdefiniowanych dla tego pracownika. Zastosowanie krótkich opisów i zdjęć ułatwia pobieranie produktów z automatu (rys. 4). Wybór powoduje obrót umieszczonego w urządzeniu bębna z produktami do odpowiedniej pozycji, po zatrzymaniu bębna następuje otwarcie jednej z przegród, przez którą pracownik pobiera asortyment. Po wyciągnięciu produktu przegroda zamyka się automatycznie, a system rejestruje jego pobranie. Istnieje także możliwość ustawienia limitowania produktów dla poszczególnych pracowników. W celu uzyskania dostępu do większej ilości środków wymagane jest zatwierdzenie przełożonego. System oferuje szerokie możliwości konfigurowania parametrów wyboru, ograniczeń, komunikatów oraz raportowania. Pobieranie produktów przez pracowników rejestrowane jest na bieżąco w systemie. W momencie, gdy ilość pozostałych produktów w automacie jest mniejsza niż zdefiniowany minimalny poziom zapasu serwisant otrzymuje komunikat i/lub sms ze szczegółową informacją, jakie produkty i w którym automacie należy uzupełnić. rys. 3: Przykładowe typy automatów Kazik 7

8 rys. 4: Obraz z wyświetlacza panelu sterowania automatu Kazik Po zużyciu, produkt oddawany jest do automatu w ramach zwrotu testowego. Jednocześnie może zostać włączona automatyczna opcja wypełnienia ankiety, która wyświetla się na ekranie. Po przeprowadzeniu ustalonej liczby testów i uzupełnieniu ankiet zostaje przygotowany raport. W ustalonych terminach system generuje zestawienie, na podstawie którego przygotowywany jest dokument WZ i faktura VAT. W tym momencie towar staje się kosztem dla zakładu. System logistyczny wykorzystywany w automatach pozwala ograniczyć zaangażowanie pracowników w proces wydawania środków ochrony indywidualnej. Automat stanowi magazyn asortymentów bhp, więc nie ma potrzeby przeznaczania odrębnych pomieszczeń na składowanie produktów. W przypadku, gdy planowane jest wykonanie testów nowego produktu istnieje możliwość wyznaczenia pracowników do przeprowadzenia testów. Analizę korzyści wynikających z zastosowania automatycznego systemu wydawania środków ochrony indywidualnej należy rozpatrywać w kilku obszarach: Logistyka System pozwala na zmniejszenie powierzchni potrzebnej do magazynowania asortymentów bhp oraz nie wymaga utrzymywania stanów magazynowych i ponoszenia kosztów z tym związanych. Zakład ponosi jedynie koszty pobranych produktów. Rozwiązanie nie angażuje pracowników w przyjmowanie i wydawanie śoi oraz usprawnia proces udostępnienia produktów zapewniając pełny dostęp do informacji. BHP Przypisanie w systemie do każdego pracownika określonych ochron powoduje, że używa on tylko tych środków ochrony indywidualnej, 8

9 które są dla niego przeznaczone. Jednocześnie system rejestruje dokładny termin wydania produktów, częstotliwość wydań oraz innych zdefiniowanych parametrów. Ekran z nakładką dotykową może posłużyć do celów szkoleniowych poprzez włączenie opcji instruktażu np. w zakresie stosowania środków ochrony indywidualnej dla nowych pracowników. Ciekawym rozwiązaniem jest opcja zamontowania osobnego monitora na bocznej ścianie automatu, na którym można wyświetlać bieżące komunikaty, informacje, prezentacje i filmy instruktażowe dla pracowników i osób wizytujących zakład. Analiza kosztów Dzięki automatycznemu rejestrowi wydań istnieje możliwość dostępu do aktualnych danych oraz konfigurowania raportów, od bardzo szczegółowych do ogólnych zestawień, w dowolnych przedziałach czasowych. Stały dostęp do śoi i świadomość pracowników o imiennym rejestrowaniu wydań powoduje, że pobieranie produktów odbywa się w momencie rzeczywistej potrzeby, bez zbędnego tworzenia zapasów oraz pobierania na cele prywatne. Ścisłe określenie produktów i przypisanie ich do pracowników wpływa na stosowanie właściwych środków ochrony indywidualnej do wykonywanych prac, co eliminuje użytkowanie przypadkowo pobranych produktów bez wiedzy o ich przeznaczeniu. Zakład nie ponosi kosztów związanych z utrzymywaniem stanów magazynowych, a Klient rozliczany jest z wydanych przez automat produktów. Elastyczność Zakłady mogą udostępnić podwykonawcom środki ochrony indywidualnej w automatach z formułą płatności kartą płatniczą, gotówką lub poprzez przypisanie osobnych kodów identyfikacyjnych i rozliczanie ich w określonym czasie. Szeroka funkcjonalność automatów pozwala na łączenie i dołączanie kolejnych modułów wydających. Oprócz systemu automatów wydających środki ochrony indywidualnej, ROBOD SA wraz z producentem urządzeń uruchamia automaty wydające odzież oraz automatyczne szafy wrzutowe wyposażone w skanery, które rejestrują w systemie wrzucone do szafy jednostki odzieży z wszytymi mikrochipami. Aby system spełnił swoją funkcję i był dostosowany do wielkości zakładu, ilości użytkowników, liczby produktów i systemu pracy niezbędne jest zastosowanie właściwej liczby i lokalizacji automatów oraz konfiguracji. Więcej informacji na temat systemu automatów dystrybucyjnych można uzyskać kontaktując się z naszymi specjalistami lub odwiedzając stronę Andrzej Wieder Dyrektor handlowy ROBOD SA 9

10 Niniejsza publikacja jest wyborem artykułów, które zostały opublikowane na portalu Kultura Bezpieczeństwa w ramach cyklu Akademia ROBOD. Kopiowanie lub wykorzystywanie fragmentów lub całości na potrzeby komercyjne, bez zgody wydawcy lub firmy ROBOD SA jest zabronione. Wydawca: Kultura Bezpieczeństwa Środki Ochrony Indywidualnej Kontakt: tel Patronat merytoryczny: ROBOD SA Kontakt: tel.: fax: Kultura Bezpieczeństwa

Zintegrowany system zarządzania ERP dla sieci sprzedaży detalicznej

Zintegrowany system zarządzania ERP dla sieci sprzedaży detalicznej Zintegrowany system zarządzania ERP dla sieci sprzedaży detalicznej Jest wiele dróg do celu. Tworzymy najlepszą POSitive Retail POSitive Management Center POSitive Shop IQiosk Retail POSitive Multimedia

Bardziej szczegółowo

Exact Globe Wzrost produktywności w całym przedsiębiorstwie

Exact Globe Wzrost produktywności w całym przedsiębiorstwie Exact Globe Wzrost produktywności w całym przedsiębiorstwie Spis treści 2 Stworzone z myślą o wyzwaniach Twojej firmy 4 Exact Globe 6 Księgowość finansowa i administracja 10 Zakupy i magazynowanie 14 Planowanie

Bardziej szczegółowo

Win S-Ben. zintegrowany system zarządzania stacją paliw

Win S-Ben. zintegrowany system zarządzania stacją paliw Win S-Ben zintegrowany system zarządzania stacją paliw Informacje ogólne System zarządzania stacją paliw Win S-Ben obejmuje swoją funkcjonalnością wszystkie możliwe sposoby dystrybucji paliw. W prezentowanej

Bardziej szczegółowo

8. MAGAZYN 8.1. Magazynowanie i obsługa zapasów Magazynowanie 8.1.1. Przebieg procesu magazynowania

8. MAGAZYN 8.1. Magazynowanie i obsługa zapasów Magazynowanie 8.1.1. Przebieg procesu magazynowania 8. MAGAZYN 8.1. Magazynowanie i obsługa zapasów Magazynowanie zespół czynności związanych z gospodarowaniem zapasami lub organizowanie wejścia i wyjścia, przypływów i odpływów towarów w organizacji. Produkty

Bardziej szczegółowo

ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A. Asseco WAPRO OPROGRAMOWANIE DLA FIRM. WF-Mag Mobile 2 PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A. Asseco WAPRO OPROGRAMOWANIE DLA FIRM. WF-Mag Mobile 2 PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A. Asseco WAPRO OPROGRAMOWANIE DLA FIRM WF-Mag Mobile 2 PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA Warszawa 2014 Producent zastrzega sobie prawo dokonywania w programie zmian i udoskonaleń nieujętych

Bardziej szczegółowo

Copyright 2009 by InsERT S.A. Redakcja techniczna: Krzysztof Raszczuk. Korekta: Agnieszka Nasuszny. Skład i łamanie: Szczepan Gwizdalewicz

Copyright 2009 by InsERT S.A. Redakcja techniczna: Krzysztof Raszczuk. Korekta: Agnieszka Nasuszny. Skład i łamanie: Szczepan Gwizdalewicz Użyte narzędzia: Microsoft.NET Framework 2.0, Microsoft Microsoft Visual Studio 2005, Microsoft Microsoft SQL Server 2005, Microsoft InstallShield 7.04, InstallShield Software Microsoft XML 4.0, Microsoft

Bardziej szczegółowo

ANALIZA PRZEDWDROŻENIOWA SYSTEMU INFORMATYCZNEGO DO STEROWANIA I ZARZĄDZANIA PRODUKCJĄ, JAKO ŹRÓDŁO INFORMACJI DECYDUJĄCE O SUKCESIE WDROŻENIA.

ANALIZA PRZEDWDROŻENIOWA SYSTEMU INFORMATYCZNEGO DO STEROWANIA I ZARZĄDZANIA PRODUKCJĄ, JAKO ŹRÓDŁO INFORMACJI DECYDUJĄCE O SUKCESIE WDROŻENIA. DANIEL GĄSKA ANALIZA PRZEDWDROŻENIOWA SYSTEMU INFORMATYCZNEGO DO STEROWANIA I ZARZĄDZANIA PRODUKCJĄ, JAKO ŹRÓDŁO INFORMACJI DECYDUJĄCE O SUKCESIE WDROŻENIA. Wstęp Zakłady produkcyjne coraz częściej poszukują

Bardziej szczegółowo

SKRYPT DLA UCZNIÓW DO LABORATORIUM MAGAZYNOWEGO

SKRYPT DLA UCZNIÓW DO LABORATORIUM MAGAZYNOWEGO SKRYPT DLA UCZNIÓW DO LABORATORIUM MAGAZYNOWEGO Opracowanie, wydruk oraz wysyłka publikacji współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Przekazujemy Państwu skrypt

Bardziej szczegółowo

Możliwości podstawowe systemu ISOF

Możliwości podstawowe systemu ISOF Możliwości podstawowe systemu ISOF Copyright 2006-2015 by HEUTHES. Wszelkie Prawa Zastrzeżone. All rights reserved. Przedsiębiorstwo HEUTHES dokłada wszelkich starań aby informacje zawarte w tej instrukcji

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja Pakietu Trawers 5

Dokumentacja Pakietu Trawers 5 TRES Centrum Oprogramowania www.tres.pl Dokumentacja Pakietu Trawers 5 PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA wydanie z 2009-09-11 Aktualna wersja dokumentacji znajduje się na stronie: trawers.tres.pl 2/139 Spis treści

Bardziej szczegółowo

NARZĘDZIA. Planowanie i harmonogramowanie produkcji w zmiennych czasach kryzysu. Szczupły plan. Fotolia

NARZĘDZIA. Planowanie i harmonogramowanie produkcji w zmiennych czasach kryzysu. Szczupły plan. Fotolia NARZĘDZIA Planowanie i harmonogramowanie produkcji w zmiennych czasach kryzysu Szczupły plan Fotolia 44 KAIZEN nr 4 / listopad 2013 Tekst: Michał Klecha Muda nadprodukcji, zapasów, braków, zbędnego ruchu,

Bardziej szczegółowo

impuls powerproject Szukasz dobrego narzędzia?

impuls powerproject Szukasz dobrego narzędzia? impuls powerproject Szukasz dobrego narzędzia? i m p u l s p o w e r p r o j e c t to zintegrowany system klasy ERP stworzony dla potrzeb budownictwa. Architektura systemu umożliwia sprawne zarządzanie

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN. Priorytet 8: Społeczeństwo informacyjne zwiększanie innowacyjności gospodarki

BIZNES PLAN. Priorytet 8: Społeczeństwo informacyjne zwiększanie innowacyjności gospodarki BIZNES PLAN dla Wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Priorytet 8: Społeczeństwo informacyjne zwiększanie innowacyjności gospodarki

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY INFORMATYCZNE SPRAWDZONE W PRAKTYCE

SYSTEMY INFORMATYCZNE SPRAWDZONE W PRAKTYCE SYSTEMY INFORMATYCZNE SPRAWDZONE W PRAKTYCE Duże doświadczenie i stabilny zespół konsultantów gwarantuje powodzenie w realizacji nawet bardzo skomplikowanych wdrożeń. Sevenbridge istnieje na rynku od 2004

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK KROK PO KROKU

PODRĘCZNIK KROK PO KROKU System Zarządzania SYMFONIA start PODRĘCZNIK KROK PO KROKU Faktura i Kasa start dla WINDOWS Wersja 1.00 II Błąd! W dokumencie nie ma tekstu o podanym stylu. Powielanie w jakiejkolwiek formie całości lub

Bardziej szczegółowo

System Symfonia e-dokumenty

System Symfonia e-dokumenty System Symfonia e-dokumenty Podręcznik użytkownika Wersja 2013.1a Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Adobe, Acrobat, Acrobat Reader, Acrobat Distiller są zastrzeżonymi znakami

Bardziej szczegółowo

Oracle E-Business Suite. Oracle Financials. Opis funkcjonalności produktu

Oracle E-Business Suite. Oracle Financials. Opis funkcjonalności produktu Oracle E-Business Suite Oracle Financials Opis funkcjonalności produktu SPIS TREŚCI Wprowadzenie... 3 Księga główna i obsługa planu kont... 3 Konsolidacja i system wieloorganizacyjny... 3 Centralne repozytorium

Bardziej szczegółowo

Microsoft Dynamics NAV. Przewodnik po systemie

Microsoft Dynamics NAV. Przewodnik po systemie Microsoft Dynamics NAV Przewodnik po systemie Spis treści MICROSOFT DYNAMICS NAV 6 W JAKI SPOSÓB KUPIĆ MICROSOFT DYNAMICS NAV? 10 FUNKCJONALNOŚĆ MICROSOFT DYNAMICS NAV 13 ZARZĄDZANIE FINANSAMI I KSIĘGOWOŚĆ

Bardziej szczegółowo

System Symfonia e-dokumenty

System Symfonia e-dokumenty System Symfonia e-dokumenty Podręcznik użytkownika Wersja 2012 Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Adobe, Acrobat, Acrobat Reader, Acrobat Distiller są zastrzeżonymi znakami towarowymi

Bardziej szczegółowo

Informacje merytoryczne o firmie PROMAG S.A. Poszerzamy przestrzeń www.promag.pl Dopasowane rozwiązania Kompleksowe rozwiązania

Informacje merytoryczne o firmie PROMAG S.A. Poszerzamy przestrzeń www.promag.pl Dopasowane rozwiązania Kompleksowe rozwiązania Wartością dodaną współpracy z pracodawcami w trakcie tworzenia wszystkich elementów Wirtualnych Laboratoriów jest nawiązanie trwałej współpracy z firmą PROMAG S.A. współpraca ta miała charakter bezpośredniego

Bardziej szczegółowo

System Zarządzania Forte

System Zarządzania Forte System Zarządzania Forte Zarządzaj skutecznie swoim biznesem System Zarządzania Forte jest rozwiązaniem ERP ułatwiającym zarządzanie małymi i średnimi firmami. Umożliwia osiąganie trwałych i wymiernych

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA KROK PO KROKU. Handel start dla WINDOWS

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA KROK PO KROKU. Handel start dla WINDOWS PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA KROK PO KROKU Handel start dla WINDOWS Wersja 2006 Powielanie w jakiejkolwiek formie całości lub fragmentów podręcznika bez pisemnej zgody firmy SAGE SYMFONIA SP. Z O. O. jest zabronione.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika programu Asystent Faktura 2012. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk

Instrukcja użytkownika programu Asystent Faktura 2012. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Instrukcja użytkownika programu Asystent Faktura 2012 Autorzy: omasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Spis treści 1 WSĘP 3 2 Asystent Faktura 5 3 Instalacja 6 4 Pierwsze uruchomienie 8 4.1 Kreator

Bardziej szczegółowo

Aplikacja Ramzes PRODUKCJA

Aplikacja Ramzes PRODUKCJA Aplikacja Ramzes PRODUKCJA podręcznik użytkownika RAMZES Sp. z o.o. ul. Fasolowa 31A 02-482 Warszawa NIP: 527-10-30-866 www.ramzes.pl tel.: 22 460 5 460, 460 5 470 faks: 22 465 1 465 sprzedaz@ramzes.pl

Bardziej szczegółowo

Informacje o systemie Comarch ERP Altum. Wersja: 5.4

Informacje o systemie Comarch ERP Altum. Wersja: 5.4 Informacje o systemie Comarch ERP Altum Wersja: 5.4 Spis treści 1. Informacje ogólne... 6 2. Funkcjonalność Comarch ERP Altum w pigułce... 6 3. Elastyczność i otwartość systemu... 9 3.1. Ergonomia, interfejs

Bardziej szczegółowo

Informacje merytoryczne o firmie PROMAG S.A. Poszerzamy przestrzeń www.promag.pl Dopasowane rozwiązania Kompleksowe rozwiązania

Informacje merytoryczne o firmie PROMAG S.A. Poszerzamy przestrzeń www.promag.pl Dopasowane rozwiązania Kompleksowe rozwiązania Wartością dodaną współpracy z pracodawcami w trakcie tworzenia wszystkich elementów Wirtualnych Laboratoriów jest nawiązanie trwałej współpracy z firmą PROMAG S.A. współpraca ta miała charakter bezpośredniego

Bardziej szczegółowo

Kluczowe korzyści: S Generowanie kompletnych danych na potrzeby audytu. Funkcja integracji online ma następujące właściwości:

Kluczowe korzyści: S Generowanie kompletnych danych na potrzeby audytu. Funkcja integracji online ma następujące właściwości: KSIĘGA GŁÓWNA Księga Główna stanowi serce aplikacji Microsoft Business Solutions Navision /Zarządzanie Finansami. Moduł ten służy do przechowywania wszystkich informacji finansowych, tworzenia podsumowań

Bardziej szczegółowo

Możliwości systemu ISOF-START

Możliwości systemu ISOF-START Możliwości systemu ISOF-START lipiec 2013 Copyright 2006 by HEUTHES. Wszelkie Prawa Zastrzeżone. All rights reserved. Przedsiębiorstwo HEUTHES dokłada wszelkich starań aby informacje zawarte w tej instrukcji

Bardziej szczegółowo

System Zarządzania Forte

System Zarządzania Forte System Zarządzania Forte prostota zaufan ie Kim jesteśmy i co robimy Grupa Sage jest jednym z trzech najbardziej cenionych na świecie dostawców rozwiązań informatycznych wspomagających zarządzanie dla

Bardziej szczegółowo

PrintManager. Zintegrowany system zarządzania dla drukarń oraz producentów opakowań

PrintManager. Zintegrowany system zarządzania dla drukarń oraz producentów opakowań PrintManager Zintegrowany system zarządzania dla drukarń oraz producentów opakowań System PrintManager Wdrożenie produktu PrintManager MIS ma na celu między innymi umożliwienie precyzyjnego planowania

Bardziej szczegółowo