WSTĘPNA OFERTA OPTYMALIZACJI KOSZTÓW PROWADZENIA DZIAŁALNOSCI GOSPODARCZEJ W PRZEDSIĘBIORSTWACH

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WSTĘPNA OFERTA OPTYMALIZACJI KOSZTÓW PROWADZENIA DZIAŁALNOSCI GOSPODARCZEJ W PRZEDSIĘBIORSTWACH"

Transkrypt

1 WSTĘPNA OFERTA OPTYMALIZACJI KOSZTÓW PROWADZENIA DZIAŁALNOSCI GOSPODARCZEJ W PRZEDSIĘBIORSTWACH

2 Szanowni Państwo, Jesteśmy nowoczesną firmą doradczą zajmującą się optymalizacją kosztów prowadzenia działalności gospodarczej, głownie w zakresie mediów. Naszą misją jest konstruktywne działanie, umożliwiające klientom jeszcze bardziej efektywne funkcjonowanie, poprzez wdrożenie innowacyjnych rozwiązań technologicznych i przyjaznych naturalnemu środowisku, dzięki zmniejszenie zużycia energii elektrycznej. Wspólnie z koncesjonowanymi partnerami pragniemy zapewnić skuteczne i efektywne finansowo rozwiązania, prowadzące do wygenerowanie oszczędności. Profesjonalnie przygotowane projekty mają na celu zwiększenie Państwa potencjału ekonomicznego! W ramach rozwiązań przygotowanych dla Państwa proponujemy produkty i usługi zapewniające nie tylko efekt w postaci oszczędności ale dzięki zastosowaniu najnowocześniejszych technologii również bezpieczeństwo, stabilizację a także zwiększenie wydajności pracy urządzeń. Specjalnie dla Państwa będziemy przeprowadzać bieżący monitoring rynku w zakresie produktów i usług, które mogą w jakikolwiek sposób wpłynąć na zmniejszenie kosztów prowadzonej przez Państwa działalności. Zapraszamy do współpracy! Piotr Sobczyński

3 WSPÓŁPRACA Udział kosztów zużycia energii elektrycznej w ogólnym budżecie Firmy jest wysoką pozycją. Osoby odpowiedzialne w przedsiębiorstwie za gospodarkę energetyczną szukając oszczędności w pierwszym rzędzie starają się podnieść efektywność energetyczną kierowanych przez siebie firm czy jednostek. Prezentujemy obszary skutecznych rozwiązań oszczędnościowych w zakresie eksploatacji energii elektrycznej w Państwa Firmie zoptymalizowanie kosztów zużywanej energii elektrycznej, dobór odpowiednich parametrów technicznych jej zakupu oraz nadzór wdrażanych modernizacji polepszających warunki techniczne przyłączenia wraz z dopasowaniem odpowiedniego czasu ich realizacji modernizacja układów pomiarowo rozliczeniowych Specjalnie dla Państwa przygotowujemy opracowanie strategii wdrożenia zmian, w której krok po kroku opisujemy kolejność ich zastosowania. Aby przygotować kompleksową propozycję, potrzebujemy następujących informacji: - kompletne faktury VAT za energię elektryczną dla każdego z obiektów/przyłączy (trzy ostatnie faktury + jedna z miesiąca zimowego dla każdego obiektu/przyłącza). Jeśli z jakichś powodów nie możecie czy nie chcecie Państwo przedstawić faktur - to aby przygotować ofertę musimy wiedzieć jaka jest ilość rocznie zużywanej energii w GWh, Grupa Taryfowa (Grupy Taryfowe) i zakład energetyczny (zakłady energetyczne). Choć w tym przypadku (bez konkretnych faktur, obiektów, przyłączy) oszczędności będą mniejsze.

4 W tym module proponujemy: wynegocjowanie korzystnej umowy z zakładem energetycznym (zakładami energetycznymi) na dostawę energii; renegocjowanie korzystniejszych warunków zawartych wcześniej umów; zakup energii na wolnym rynku od innego dostawcy, z innego regionu kraju (oczywiście jeśli będzie to korzystne). * modernizację układów pomiarowo-rozliczeniowych, kompleksowe doradztwo wyspecjalizowanego personelu Optymalizacja kosztów energii elektrycznej obejmuje także: zastąpienie oświetlenia sodowego, bądź rtęciowego najnowszej generacji oświetleniem w technologii LED z gwarancją, które oszczędza ponad 50% energii elektrycznej, przeprowadzenie audytu energetycznego wprowadzenie reduktorów napięcia, oszczędzających 20-30% energii zastosowanie baterii kondensatorów zastosowanie automatyki wykorzystanie lokalnych firm do wykonania prac montażowych oraz serwisowych. Projekt może być finansowany przez producentów poszczególnych rozwiązań, leasingu lub według unijnego modelu ESCO, co oznacza, że spłata inwestycji realizowana jest z powstałych oszczędności pieniężnych z opłaty za energię elektryczną, czyli z tej samej pozycji w budżecie, z ktorej spłacane jest oświetlenie. W ramach współpracy zapewnimy Państwu serwis i obsługę techniczną wszystkich wykonanych przez nas prac.

5 ZMIANA SPRZEDAWCY ENERGII ELEKTRYCZNEJ Od 2007 roku mogą Państwo wybrać sobie dowolnego sprzedawcę energii elektrycznej. Nie są Państwo na stale przywiązani do swojego obecnego sprzedawcy. Z dniem 1 lipca 2007 roku dotychczasowe spółki dystrybucyjne podzieliły się na dwa odrębne podmioty prawne: OPERATOR SYSTEMU usługodawca w zakresie transportu energii SPÓŁKA OBROTU sprzedawca towaru energii Tym samym odbiorca energii elektrycznej nabył prawa do wyboru sprzedawcy, co oznacza, że może on wybrać najkorzystniejszą ze swego punktu widzenia ofertę sprzedaży energii zawrze on wówczas dwie umowy: 1. z operatorem systemu dystrybucyjnego umowę dystrybucyjną 2. ze sprzedawcą umowę handlową (sprzedaży energii) Dane Urzędu Regulacji Energetyki (URE) pokazują wyraźny trend firmy coraz częściej decydują się na zmianę sprzedawcy energii. W 2011 r. było to niemal podmiotów. Najczęstszym powodem są realne oszczędności będące efektem zmiany. W krajach gdzie rynek energetyczny jest bardziej zliberalizowany niż w Polsce, zmiana sprzedawcy energii jest normą. Przykładowo w Skandynawii i Wielkiej Brytanii, gdzie liberalizacja miała miejsce pod koniec lat 90-tych, aż 70-80% firm zmieniło sprzedawcę przynajmniej raz.

6 Produkty dla dużych firm Energia dla dużych firm - W planowanym korytarzu. Produkt dla firm zainteresowanych optymalizacją kosztów zakupu energii elektrycznej, polecane dla przedsiębiorstw zużywających powyżej 10GWh na rok i których zużycie energii elektrycznej jest stałe w czasie. Cechy produktu: * klient korzystając z pomocy specjalistów prognozuje okres, na który podpisana będzie umowa, * umowa zawierana jest na określony wolumen energii z uzgodnionym korytarzem (czyli wartością odchyleń wyrażoną w % podaną przez klienta, liczona od zadeklarowanego przez klienta wolumenu miesięcznego, np. 5% od deklaracji 1000 MWh dla miesiąca lipca), * umowa jest zawierana na czas określony, np. na 12 miesięcy * w przypadku przekroczenia wolumenu poza ustalony termin w umowie korytarz, cena ulegnie powiększeniu o określoną kwotę doliczaną do każdej MWh zakupionej w okresie rozliczeniowym Korzyści: + Konkurencyjna, indywidualnie kalkulowana cena, niższa niż przy produkcie standardowym + Możliwość oszacowania miesięcznych kosztów i zaplanowania budżetu + Indywidualny raport zużycia po zakończeniu każdego miesiąca + Możliwość negocjacji opłaty rozliczeniowej

7 Energia dla dużych firm - Kupuj zgodnie z trendem Produkt dla firm o rocznym zużyciu powyżej 10 GWh. Wykorzystując dobrą sytuację rynkową, rozkładamy zakupy energii na kilka transz. Dzięki temu klienci mogą zdywersyfikować koszty zakupu prądu oraz zminimalizować ryzyko wahań cen na rynku hurtowym. Klient podejmuje decyzję o zakupie energii w momencie, gdy jej cena według niego jest korzystna. Ilość kupowanej energii i profil jej zużycia przez klienta są ustalane przed podpisaniem umowy. Firma podpisuje umowę bez finalnej ceny za energię - swój zakup energii rozkłada na kilka transz. Przy podejmowaniu decyzji o wielkości i ilości transz korzysta z rekomendacji doradców. Korzyści: + Uśrednienie finalnej ceny rynkowej zakupionej energii + Rozłożenie ryzyka związanego z zakupem energii + Indywidualne doradztwo przy zakupie energii Przykładowy wariant zakupu (jeden z kilku) Klient kupuje stałe pasmo na cały okres obowiązywania umowy (np. na rok), a następnie w zależności od potrzeb dokupuje kolejne części energii na dany okres (miesiąc, kwartał itp.) lub kolejne stałe pasma obowiązywania umowy. na cały okres

8 SYSTEM KONTROLI ZUŻYCIA ENERGII ELEKTRYCZNEJ W OBWODACH OŚWIETLENIOWYCH Energia elektryczna jest droga, a będzie jeszcze droższa. Wydajemy na nią i na oświetlenie coraz większe sumy. Często bywa tak, że zakład produkcyjny, hipermarket czy opuszczony parking jest rzęsiście oświetlony, a tysiące czy nawet setki tysięcy kilowatów uciekają bezużytecznie, co w przeliczeniu na złotówki daje ogromne kwoty. Urządzenia serii RC*GSM umożliwiają redukcję kosztów zużycia energii elektrycznej poprzez obniżenie napięcia skutecznego zasilającego obwód oświetleniowy. Urządzenie dostępne jest w dwóch wersjach, dedykowanych do rożnych rodzajów instalacji oświetleniowych. Dane techniczne: czytelny ekran LCD z klawiaturą numeryczną interfejs komunikacyjny w standardzie MODBUS, służący do komunikacji z modemem GSM/GPRS opcjonalne wyposażenie w modem GSM / GPRS, służący do komunikacji z dedykowanym serwisem WWW producenta zabezpieczenia nadprądowe wszystkich obwodów, włącznie z obwodem BYPASS W zależności od wersji urządzenia, do zabezpieczenia toru redukcji oraz BYPASS'u zastosowano zabezpieczenia typu "S" (wersje do 63A), lub dodatkowo zabezpieczenia typu RBK (wersje od 80A)

9 Korzyści wynikające z zastosowania systemu w obwodach oświetleniowych: EKONOMICZNE: Oszczędności na poziomie od 20 do 30 % w zużyciu energii elektrycznej oświetlenia, Wydłużenie żywotności opraw oświetleniowych, stateczników i źródeł światła, Stabilizacja napięcia wyjściowego, Obniżenie dodatkowych kosztów eksploatacji i konserwacji sieci oświetleniowych do 50%, Zwrot poniesionych kosztów w okresie od 18 do 36 miesięcy. EKOLOGICZNE: Mniejsze zużycie surowców naturalnych Mniejsza emisja gazów cieplarnianych do atmosfery Mniejsza emisja dwutlenku siarki (mniejsze opady kwaśnych deszczy) Mniejsze zużycie opraw oświetleniowych, stateczników i źródeł światła Mniejsze ilości odpadów do utylizacji DODATKOWO: Możliwość stałego monitorowania poprzez internet parametrów pracy obwodów oświetleniowych Możliwość zabezpieczenia rozdzielni elektrycznej przed nieautoryzowanym dostępem Informowanie o wystąpieniu krytycznych stanów w urządzeniu za pośrednictwem sieci GSM oraz poczty elektronicznej Urządzenie wyposażone jest w bateryjne podtrzymanie zasilania umożliwiające ciągłą transmisję danych oraz monitorowanie parametrów pracy urządzenia nawet w przypadkach zaników zasilania

10 KOMPENSACJA MOCY BIERNEJ Oferujemy kompleksową usługę kompensacji mocy biernej w celu optymalizacji pracy sieci elektroenergetycznej Odbiorcy oraz wyeliminowania opłat za energię bierną. Na inwestycje w kompensację stać każdy zakład, który regularnie opłaca rachunki za energię, ponieważ istnieje możliwość sfinansowania nakładów w późniejszym okresie oszczędnościami z tytułu niższych opłat. Zawsze służymy pomocą w przygotowaniu finansowania inwestycji. Co to jest moc bierna i dlaczego należy ją kompensować? Energia w ogolnym pojęciu jest definiowana jako moc pobierana przez odbiornik w jednostce czasu. W obwodach prądu trójfazowego występują 3 rodzaje mocy: Moc czynna - jest to ta część energii elektrycznej, która jest zamieniana na pracę użyteczną. Moc bierna - jest to ta część energii, która pulsuje między źródłem energii a odbiornikiem i nie jest zamieniana na pracę. Zarówno moc bierna indukcyjna jak i pojemnościowa wpływa na zwiększenie strat cieplnych oraz ogranicza sprawność transformatorów i linii kablowych. Moc pozorna - geometryczna suma mocy czynnej i biernej. Miarą wykorzystania energii jest współczynnik mocy cos φ. Odbiorcy energii elektrycznej rozliczają się z zakładem energetycznym z ilości pobranej energii na podstawie wskazań zainstalowanych liczników energii czynnej i biernej. Zakłady energetyczne, dążąc do optymalizacji strat w sieciach, zawierają umowy z odbiorcami energii elektrycznej. W umowie takiej między innymi podawana jest, ustalona indywidualnie dla każdego zakładu, wartość tangensa kąta przesunięcia fazowego tg φ, która zawiera się najczęściej w przedziale 0,2-0,4. Utrzymanie zadanego tg φ (fi) pozwala na zmniejszenie opłat za energię elektryczną, natomiast przekroczenie tej wartości pociąga za sobą poniesienie dodatkowych opłat za energię bierną. Wielkość tych opłat jest bardzo zróżnicowana w zależności od posiadanych odbiorników oraz od sprawności układu kompensacji. Nie zastosowanie systemu kompensacji mocy biernej powoduje gwałtowny wzrost opłat z tytułu nie dotrzymania zadanego przez Zakład Energetyczny tg φ. Dlatego też, nakłady poniesione na zakup układu do kompensacji mocy biernej, zwracają się w krótkim okresie, poprzez zmniejszenie opłat za energię elektryczną.

11 Usługa kompensacji mocy biernej przynosi następujące korzyści: eliminuje opłaty za energię bierną oraz zmniejszenia o 2-5% opłaty za energię czynną, poprawia jakość energii elektrycznej, powoduje wzrost jakości funkcjonowania układów elektroenergetycznych. Odciążą linie kablowe, redukując przepływające nimi prądy Odciąża transformatory W ramach działalności produkcyjnej i usługowej oferujemy: produkcję i montaż baterii kondensatorów niskich i średnich napięć z automatyczną regulacją współczynnika mocy, produkcję i montaż baterii kondensatorów z dławikami do kompensacji mocy biernej w sieciach zawierających wyższe harmoniczne, projektowanie i dobór urządzeń do kompensacji mocy biernej w zakładowych sieciach zasilających niskich i średnich napięć, dobór i dostawę baterii kondensatorów z łącznikami tyrystorowymi dla sieci przy szybkozmiennym przebiegu obciążenia biernego (np. przy pracy zgrzewarek, spawarek, itp.), analizę gospodarki mocą i energią bierną, pomiary zawartości wyższych harmonicznych, dobór urządzeń kompensujących w układzie filtrów wyższych harmonicznych, redukcję przekomponowania w rozległych sieciach kablowych. Zamówienie usługi jest poprzedzone wykonaniem pomiarów w celu doboru optymalnego układu kompensacyjnego. Po powiadomieniu naszej firmy o potrzebie przeprowadzenia analizy sieci z możliwością pomiaru zawartości wyższych harmonicznych, grupa pomiarowa przybędzie do zakładu w umówionym terminie, dokona pomiaru i po kilku dniach prześle opinię na temat stanu sieci oraz stanu odkształceń prądu i napięcia.

12 LED Light Emitting Diode Dioda elektroluminescencyjna Ostatnie lata to okres dynamicznego rozwoju nauki i technologii w dziedzinie techniki świetlnej, w tym źródeł promieniowania i elektrycznego sprzętu współpracującego z tymi źródłami. Powstały nowe obszary zastosowań produktów oświetleniowych i rozwijają się nowe dziedziny zainteresowań w technice oświetleniowej. Obecny zakres, o tradycyjnej nazwie technika świetlna, jest nieporównywalnie szerszy niż przed kilkunastu laty. Dotyczy to zarówno produktów oświetleniowych, jak i technik oświetlania. Do najpopularniejszych obecnie na rynku rozwiązań w zakresie oświetlenia, zapewniających wysoką jakość oświetlenia przy jednoczesnej minimalizacji kosztów zużycia energii, są oświetlenia oparte na diodach LED. W praktyce żarówki LED pozwalają na ok. 4-krotny spadek zużycia energii w porównaniu do zwykłych żarówek. Zapewnienie prawidłowego oświetlenia dróg i ulic to stworzenie najlepszych warunków obserwacji, przy zapewnieniu maksymalnej rozpoznawalności przeszkód na drodze, jak i komfortu podroży. Mówiąc o komforcie podroży należy zaznaczyć, że nie chodzi tylko o osoby poruszające się pojazdami mechanicznymi, ale również o pieszych, rowerzystów i wolno poruszające się pojazdy. Obniżenie kosztów eksploatacji systemów oświetlenia drogowego, przy zachowaniu wymagań aktualnie obowiązujących norm daje oszczędności rzędu proc. w porównaniu do istniejących systemów. Wraz z przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej zobowiązaliśmy się do wprowadzenia przepisów prawnych, w tym norm. Europejski Komitet Normalizacyjny (CEN) opracował projekt normy EN13201, która stała się obowiązującą normą Oświetlenia dróg. Z dniem roku obowiązująca dotychczas Polska Norma PN-76/E Oświetlenie drog publicznych została przez Polski Komitet Normalizacyjny (PKN) zastąpiona nową europejską normą. Ogromna ilość użytkowanych systemów oświetlenia ulicznego została zaprojektowana w latach 60. i 70. ubiegłego wieku, cześć z nich przeszła modernizację na początku lat 90., jednak na chwilę obecną są to już rozwiązania przestarzałe. Norma kładzie również nacisk na inne aspekty oprócz parametrów oświetleniowych: są to aspekty środowiskowe i wygląd instalacji. Wygląd instalacji to nie tylko estetyka samych słupów i opraw oświetleniowych, ale także sposób prowadzenia wzrokowego, lokalizacja opraw względem otoczenia,

13 temperatura barwowa źródeł światła. Oparte na technologii LED oświetlenie uliczne: poprawia widoczność okolicy w nocy, zmniejsza liczbę nieszczęśliwych wypadków komunikacyjnych (wg rożnych źródeł spadek rzędu 30-45%), zwiększa poczucie bezpieczeństwa mieszkańców, przynosi wymierne oszczędności energii, sięgające nawet 80% w porównaniu do klasycznych opraw sodowych. Oświetlenie oparte na diodach LED zapewnia wysoki poziom efektywności energetycznej! Podkreślić należy, że modernizacje oświetleniowe są jedynymi inwestycjami komunalnymi zwracającymi poniesione nakłady inwestycyjne. Oświetlenie oparte na diodach LED zapewnia oszczędności zarówno w przypadku firm, jak i jednostek samorządu terytorialnego. Aktualne zapisy prawne istotnie zmieniają sytuację i zasady w finansowaniu oświetlenia drogowego i powodują wzrost zainteresowania władz lokalnych efektywnością działania wszystkich systemów oświetleniowych na ich terenie. Ciągle rosnące zadania finansowe zmuszają, czy też zmuszą władze samorządowe do szukania oszczędności, również w wydatkach na cele oświetleniowe. Piotr Sobczyński tel. kom

Oferta BOŚ Banku promująca kompensację mocy biernej: - Rachunek z Mocą - Kredyt z Mocą - Kompensator za 1 zł

Oferta BOŚ Banku promująca kompensację mocy biernej: - Rachunek z Mocą - Kredyt z Mocą - Kompensator za 1 zł Oferta BOŚ Banku promująca kompensację mocy biernej: - Rachunek z Mocą - Kredyt z Mocą - Kompensator za 1 zł Podstawowe informacje Do kogo skierowane są Promocje BOŚ Banku? Rachunek z Mocą Kredyt z Mocą

Bardziej szczegółowo

Spis treści CZĘŚĆ OPISOWA... 18 1. WSTĘP... 18

Spis treści CZĘŚĆ OPISOWA... 18 1. WSTĘP... 18 GMINA KURZĘTNIK W ODPOWIEDZI NA WYZWANIA KLIMATYCZNE OPRACOWANIE PLANU GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ - PROJEKT - Kurzętnik, 2015 Spis treści STRESZCZENIE... 4 CZĘŚĆ OPISOWA... 18 1. WSTĘP... 18 1.1 Podstawa

Bardziej szczegółowo

Infrastruktura Sieci Domowej (ISD) w ramach Inteligentnych Sieci / HAN within Smart Grids. Raport Ekonomiczny

Infrastruktura Sieci Domowej (ISD) w ramach Inteligentnych Sieci / HAN within Smart Grids. Raport Ekonomiczny Infrastruktura Sieci Domowej (ISD) w ramach Inteligentnych Sieci / HAN within Smart Grids Raport Ekonomiczny Spis treści 1. Model biznesowy... 9 1.1. Analiza i identyfikacja modeli biznesowych... 9 1.2.

Bardziej szczegółowo

KLIENT DYSTRYBUC JA PRZESY

KLIENT DYSTRYBUC JA PRZESY KLIENT DYSTRYBUCJA PRZESY Elektryczna ISSN 1897-3833 Biuletyn Branżowy 1/2014 Wydawnictwo Polskiego Towarzystwa Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej Z działalności Towarzystwa Paragraf w sieci Wydarzenia

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK po wydajności energetycznej do wykorzystania podczas kursów szkoleniowych dla miejskich/gminnych zarządców energii

PRZEWODNIK po wydajności energetycznej do wykorzystania podczas kursów szkoleniowych dla miejskich/gminnych zarządców energii WIELKOPOLSKA AGENCJA ZARZĄDZANIA ENERGIĄ SP. Z O.O. PRZEWODNIK po wydajności energetycznej do wykorzystania podczas kursów szkoleniowych dla miejskich/gminnych zarządców energii Autorzy: Kinga Świtalska,

Bardziej szczegółowo

Woda ogrzewana ciepłem sieciowym

Woda ogrzewana ciepłem sieciowym Woda ogrzewana ciepłem sieciowym Program kompleksowego wykorzystania ciepła z miejskiej sieci ciepłowniczej Kraków, sierpień 2013 Pod Patronatem: Partnerzy Programu: www.cieplodlakrakowa.pl Spis treści

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ DUON W 2013 ROKU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ DUON W 2013 ROKU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ DUON W 2013 ROKU Wysogotowo, 10 marca 2014 Podsumowanie Kontynuacja trendu dynamicznego wzrostu przychodów (+56% r/r) oraz wyników na wszystkich poziomach

Bardziej szczegółowo

z energetyką inteligentne systemy zarządzania użytkowaniem energii przyjazną środowisku za pan brat INSTYTUT NA RZECZ EKOROZWOJU

z energetyką inteligentne systemy zarządzania użytkowaniem energii przyjazną środowisku za pan brat INSTYTUT NA RZECZ EKOROZWOJU INSTYTUT NA RZECZ EKOROZWOJU przy współpracy KRAJOWEJ AGENCJI POSZANOWANIA ENERGII S.A. z energetyką przyjazną środowisku za pan brat inteligentne systemy zarządzania użytkowaniem energii Wydawca: Fundacja

Bardziej szczegółowo

Rynek energii elektrycznej

Rynek energii elektrycznej Rynek energii elektrycznej Raport bieżący Verivox.pl Optymalizacja mocy umownej w firmie. Jak nie płacić kary za przekroczenia? Analiza dla firm Stan na 31 sierpnia 2009 r. w w w. v e r i v o x. p l Spis

Bardziej szczegółowo

Wydawca: Fundacja Partnerska Grupa Lokalnego Działania "Ciuchcia Krasioskich"

Wydawca: Fundacja Partnerska Grupa Lokalnego Działania Ciuchcia Krasioskich Wydawca: Fundacja Partnerska Grupa Lokalnego Działania "Ciuchcia Krasioskich" Rostkowo 38 06-415 Czernice Borowe www.ciuchcia.org www.inteligentnaenergia.com.pl Niniejsze Vademecum zostało wydane w ramach

Bardziej szczegółowo

Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Kraśnik

Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Kraśnik Numer rejestru 14031 Temat: Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Kraśnik Nazwa i adres Zamawiającego Miasto Kraśnik ul. Lubelska 84 23-200 Kraśnik Nazwa i adres jednostki autorskiej ul. Gdańska 76

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ DUON W 2012 ROKU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ DUON W 2012 ROKU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ DUON W 2012 ROKU Wysogotowo, 14 marca 2013 1 Podsumowanie W porównaniu z rokiem ubiegłym nastąpił dynamiczny wzrost przychodów (+120%) oraz wyników

Bardziej szczegółowo

Grupowe zakupy energii elektrycznej i efektywność energetyczna

Grupowe zakupy energii elektrycznej i efektywność energetyczna Grupowe zakupy energii elektrycznej i efektywność energetyczna doświadczenia miasta Częstochowy BOŻENA HERBUŚ NACZELNIK WYDZIAŁU U KOMUNALNEGO INŻYNIER MIEJSKI Przewodnicząca ca Komisji ds. Lokalnej Polityki

Bardziej szczegółowo

Możliwości poprawy efektywności wykorzystania energii elektrycznej czynnej i biernej

Możliwości poprawy efektywności wykorzystania energii elektrycznej czynnej i biernej Możliwości poprawy efektywności wykorzystania energii elektrycznej czynnej i biernej Technologia Technologia Technologia Technologia Technologia Technologia Technologia Technologia 1. Wstęp Możliwości

Bardziej szczegółowo

Wprowadzamy trwałe oszczędności poprzez aktywną efektywność energetyczną. Wrzesień 2010 / Raport White Paper

Wprowadzamy trwałe oszczędności poprzez aktywną efektywność energetyczną. Wrzesień 2010 / Raport White Paper Wprowadzamy trwałe oszczędności poprzez aktywną efektywność energetyczną Wrzesień 2010 / Raport White Paper Spis treści Streszczenie....................................................... 3 Wprowadzenie.....................................................4

Bardziej szczegółowo

Efektywne wykorzystanie energii w firmie poradnik

Efektywne wykorzystanie energii w firmie poradnik Efektywne wykorzystanie energii w firmie poradnik Warszawa 2009 Autorzy: Sławomir Pasierb Szymon Liszka Mariusz Bogacki Arkadiusz Osicki Piotr Kukla Tomasz Zieliński Redakcja: Michał Pyka, Justyna Kulawik

Bardziej szczegółowo

Konsolidujemy środowisko przemysłowe

Konsolidujemy środowisko przemysłowe Od Redakcji kod rabatowy: PREMTECH2012 Więcej informacji o wykorzystaniu kuponu: premtech.pl/kupon_rabatowy Spis treści WIADOMOŚCI Z branży przemysłowej 4 Wydarzenia i trendy 6 TEMAT NUMERU Przemysł oszczędza

Bardziej szczegółowo

Zmieniliśmy kod genetyczny organizacji

Zmieniliśmy kod genetyczny organizacji LIST PREZESA ZARZĄDU 2 Zmieniliśmy kod genetyczny organizacji Miniony rok był czasem bardzo poważnych zmian w Grupie ENEA Rok 2014, w mojej ocenie, był bardzo udany tak dla ENEA S.A., jak i całej Grupy

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Podsumowanie i czynniki ryzyka

Rozdział I Podsumowanie i czynniki ryzyka Rozdział I Podsumowanie i czynniki ryzyka 1.1 Najważniejsze informacje odnośnie Emitenta 1.1.1 Specyfika i charakter działalności Emitenta Lena Lighting SA jest wiodącym polskim producentem wysokiej jakości

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UCHWAŁY NR XLVI/432/2014 RADY MIEJSKIEJ W PRUSZKOWIE Z DNIA 26 CZERWCA 2014 ROKU

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UCHWAŁY NR XLVI/432/2014 RADY MIEJSKIEJ W PRUSZKOWIE Z DNIA 26 CZERWCA 2014 ROKU 42-693 Krupski Młyn, ul. Główna 5 tel. (032) 285-70-13, fax. (032) 284-84-36, e-mail: atgroupsa@atgroupsa.pl www.atgroupsa.pl NIP: 645-19-95-494 ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UCHWAŁY NR XLVI/432/2014 RADY MIEJSKIEJ

Bardziej szczegółowo

EFEKTYWNOŚC ENERGETYCZNA W SYSTEMACH BUDOWLANO - INSTALACYJNYCH

EFEKTYWNOŚC ENERGETYCZNA W SYSTEMACH BUDOWLANO - INSTALACYJNYCH Publikacja współfinansowana ze środków UNII EUROPEJSKIEJ w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt Plan Rozwoju Politechniki Częstochowskiej Publikacja jest dystrybuowana bezpłatnie na stronie:

Bardziej szczegółowo

3.2. Partnerstwo publiczno-prywatne w sektorze efektywności energetycznej

3.2. Partnerstwo publiczno-prywatne w sektorze efektywności energetycznej 3.2. Partnerstwo publiczno-prywatne w sektorze efektywności energetycznej Europejska polityka energetyczna dr Rafał Cieślak Radca prawny, wspólnik zarządzający w Kancelarii Doradztwa Gospodarczego Cieślak&Kordasiewicz1

Bardziej szczegółowo

Wydział Mechaniczno-Energetyczny Kierunek ENERGETYKA. Zbigniew Modlioski Wrocław 2011 GOSPODARKA ENERGIĄ

Wydział Mechaniczno-Energetyczny Kierunek ENERGETYKA. Zbigniew Modlioski Wrocław 2011 GOSPODARKA ENERGIĄ Wydział Mechaniczno-Energetyczny Kierunek ENERGETYKA Zbigniew Modlioski Wrocław 2011 GOSPODARKA ENERGIĄ 1 KONTAKT Zbigniew Modlioski, dr inż. Zakład Kotłów i Turbin pok. 305, A-4 tel. 71 320 23 24 http://fluid.itcmp.pwr.wroc.pl/~zmodl/

Bardziej szczegółowo

Polityka energetyczna Polski do roku 2030

Polityka energetyczna Polski do roku 2030 AKTUALIZACJA PROJEKTU ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE DLA GMINY STRZELCE OPOLSKIE Część 02 Polityka energetyczna Polski do roku 2030 W-869.02 2/20 SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

Instytut Energetyki Oddział Gdańsk

Instytut Energetyki Oddział Gdańsk ul. Mikołaja Reja 27 80-870 Gdańsk e-mail: oga@ien.gda.pl Jednostka Badawczo-Rozwojowa Tel: 058 349-81-00 Fax: 058 341-76-85 GSM: 602 639 079 Nr ewid.: OG - 80/10 Studium wdrożenia inteligentnego pomiaru

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO GOSPODARKI. Krajowy Plan Działań dotyczący efektywności energetycznej (EEAP) 2007

MINISTERSTWO GOSPODARKI. Krajowy Plan Działań dotyczący efektywności energetycznej (EEAP) 2007 MINISTERSTWO GOSPODARKI Krajowy Plan Działań dotyczący efektywności energetycznej (EEAP) 2007 Warszawa, czerwiec 2007 1. Wstęp...4 2. Krajowy cel indykatywny w zakresie oszczędności energii...5 strona

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne. (tekst jednolity) Rozdział 1. Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne. (tekst jednolity) Rozdział 1. Przepisy ogólne Dz.U.2012.1059 2014.01.01 zm. Dz.U.2013.984 art. 1 Istnieją późniejsze wersje tekstu USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (tekst jednolity) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne.

USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne. USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne. na dzień 1 stycznia 2012 r. 1 Tekst ujednolicony w Biurze Prawnym URE (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625, Nr 104, poz. 708, Nr 158, poz. 1123 i Nr 170,

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne. (tekst jednolity)

USTAWA. z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne. (tekst jednolity) Dz.U.2012.1059 2013.09.11 zm. Dz.U.2013.984 art. 1 USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r. (tekst jednolity) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa określa zasady kształtowania polityki energetycznej państwa,

Bardziej szczegółowo

Zasilamy społeczne innowacje

Zasilamy społeczne innowacje Zasilamy społeczne innowacje Zrównoważony rozwój RWE Polska i RWE Stoen Operator Spis treści List Prezesa RWE Polska...3 Dane i fakty...4 RWE Polska...6 RWE Stoen Operator...7 RWE w Polsce...8 Grupa RWE...9

Bardziej szczegółowo