Collect Consulting S..A.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Collect Consulting S..A."

Transkrypt

1 Oferta współpracy

2 Katowice, czerwiec 2013 r. Szanowni Państwo, mam przyjemność przedstawić Państwu ofertę Collect Consulting S.A. dotyczącą doradztwa dla jednostek samorządu terytorialnego zwłaszcza w zakresie odzyskiwania podatku VAT z przeprowadzonych inwestycji. Zachęcam do zapoznania się z ofertą, pozostając z nadzieją, że spotka się ona z Państwa zainteresowaniem i zapoczątkuje naszą współpracę. Z poważaniem, Radosław Polowy Prezes Zarządu

3 PREZENTACJA FIRMY Collect Consulting S.A. działa na rynku usług doradczych od 2003 roku, realizując szerokie spektrum zleceń zarówno dla sektora publicznego, jak i prywatnego. Pomagamy firmom, jednostkom samorządowym i organizacjom pozarządowym przygotować i zrealizować przedsięwzięcia, których efektem jest rozwój infrastruktury i zaplecza technicznego oraz rozwój zasobów ludzkich organizacji. Specjalizujemy się w pozyskiwaniu finansowania zewnętrznego, w tym dotacji z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej, oraz rządowych programów grantowych. Realizujemy zadania zarówno na poziomie krajowym jak i międzynarodowym. Doświadczona kadra ekspertów i konsultantów to gwarancja sukcesu naszych Klientów. Najlepszym dowodem jest blisko 1000 przeprowadzonych od początku działalności projektów z zakresu pozyskiwania dotacji, specjalistycznego doradztwa prawno-podatkowego, analiz biznesowych i szkoleń. Collect Consulting to grupa specjalistów z zakresu prawa, w szczególności prawa zamówień publicznych, analiz finansowo-ekonomicznych, zarządzania projektami, pozyskiwania zewnętrznych źródeł finansowania i budowania strategii rozwoju, tworząca sprawnie działającą sieć na terenie całego kraju. Sukces firmy zawdzięczamy wykształconemu i sprawdzonemu zespołowi konsultantów oraz doświadczonej kadrze ekspertów dziedzinowych. Dzięki naszym specjalistom, ich wiedzy oraz zaangażowaniu, jesteśmy w stanie kompleksowo obsługiwać realizację kolejnych ambitnych i złożonych projektów. Specyfiką działalności firmy jest realizacja projektów złożonych, których otoczenie prawne lub wysoki poziom innowacyjności wymagają weryfikacji i konsultacji ekspertów z różnych dziedzin nauki. Dzięki realizacji szeregu projektów, dysponujemy także doświadczeniem we współpracy z jednostkami decydującymi o przyznawaniu środków na realizację przedsięwzięć. Specjaliści z Collect Consulting brali udział w realizacji projektów dotyczących przedsięwzięć inwestycyjnych o różnorodnej tematyce. Bogate doświadczenie zdobyte podczas prac koordynacyjnych nad wielomilionowymi inwestycjami finansowanymi przez szeroko rozumiane programy Unii Europejskiej pozwala nam zaoferować profesjonalną i kompleksową pomoc na wszystkich etapach realizacji projektu. Wszechstronnie wspieramy zarówno samorządy jak i administrację centralną, służbę zdrowia, szkolnictwo oraz jednostki naukowo badawcze. Każda z dziedzin w których działamy cechuje się ogromnym potencjałem wzrostu, stanowiąc dla naszych ekspertów wyzwanie w realizacji kolejnych fascynujących przedsięwzięć doradczych.

4 Zwrot VAT z inwestycji gminnych Właściwa polityka podatkowa gminy pozwala wygenerować duże oszczędności. Nasza firma na podstawie audytu możliwości odzyskania podatku VAT może Państwu zaproponować wskazanie obszarów możliwej optymalizacji podatkowej wraz z rekomendacjami. Jednocześnie możemy reprezentować gminę przed organami podatkowymi. VAT można odzyskiwać do 5 lat wstecz. Dotyczy to także inwestycji finansowanych ze środków unijnych. Harmonogram prac: Spotkanie otwierające Przekazanie listy dokumentów niezbędnych do oceny możliwości odzyskania nadpłaconego podatku VAT Określenie obszarów możliwej optymalizacji rozliczeń VAT (identyfikacja przedsięwzięć/ zdarzeń generujących możliwość odzyskania nadpłaconego podatku VAT) Przegląd dokumentów i materiałów źródłowych dla wybranych obszarów optymalizacji rozliczeń VAT Wskazanie rokujących obszarów optymalizacji rozliczeń VAT wraz z prezentacją ścieżek dalszego postępowania (dla poszczególnych przedsięwzięć/ zdarzeń) - rekomendacje Opracowanie wytycznych w zakresie przygotowania niezbędnych korekt rozliczeń VAT dla zaakceptowanych rekomendacji Udzielenie pełnomocnictwa Przygotowanie szczegółowych wniosków o wydanie indywidualnych interpretacji prawa podatkowego Reprezentowanie przed sądami administracyjnymi i organami podatkowymi w zakresie odzyskiwania nadpłaconego podatku VAT

5 BIOGRAMY LIDERÓW Bronisława Jastrzębska - Doradca Podatkowy nr wpisu Ukończone studia doktoranckie w Lyonie z zarządzania strategicznego organizowane przez L' Ecole Superieure de Commerce de Lyon wraz z L' Universite Lyon III. Czynności doradztwa podatkowego wykonuje od 17 lat. Prowadzi postępowania odwoławcze od decyzji Urzędów Skarbowych oraz w zakresie egzekucji administracyjnej. Organizuje i przeprowadza szkolenia z zakresu podatków. Od 2009 r. prowadzi internetowe seminaria z podatku VAT wykorzystujące technologię webcastingu tzw. webinaria. Wybrane publikacje prasowe i książkowe: współautor, Optymalizacja nabycia nieruchomości w podatku VAT, Vademecum Doradcy Podatkowego Wolters Kluwer, 2006 r. współautor Drukarnia też może być dostawcą Rzeczpospolita DF, r. autor Wytwarzanie okularów to produkcja nie usługa Rzeczpospolita DF, r. współautor VAT dla praktyków - quiz Forum Doradców Podatkowych n-ry 4-12/2010 r. współautor Nowy VAT, Forum Doradców Podatkowych, Kraków 2004 r. współautor VAT dla praktyków, Forum Doradców Podatkowych, Kraków, 2005 r. Jadwiga Zieleźny - Doradca Podatkowy wpis nr Członek International Fiscal Association. Od 1991 zajmuje się doradztwem podatkowym: po zdanych egzaminach uprawniających do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz egzaminie przed Państwową Komisją Egzaminacyjną do spraw Doradztwa Podatkowego otrzymała nominację na członka Państwowej Komisji Egzaminacyjnej do spraw Doradztwa Podatkowego II Kadencji ( ) oraz IV Kadencji ( ). Specjalizuje się w podatku od towarów i usług oraz w prawie celnym. Prowadzi szkolenia w zakresie podatków dla doradców podatkowych, pracowników pionów finansowo-księgowych. Prowadzi postępowania odwoławcze od decyzji Urzędów Skarbowych, Urzędów Kontroli Skarbowej, Izb Skarbowych. Jest autorem wielu publikacji, m.in.: współautor, Odliczanie podatku VAT w jednostkach samorządu terytorialnego, Vademecum Doradcy Podatkowego Wolters Kluwer, 2006 do nadal współautor, Sposób opodatkowania VAT wybranych czynności gminy, Vademecum Doradcy Podatkowego Wolters Kluwer, 2006 do nadal współautor, Garaże w budynku mieszkalnym a obniżona stawka podatku VAT, Vademecum Doradcy Podatkowego Wolters Kluwer, 2006 do nadal współautor Fiskus błędnie interpretuje przepisy o różnicach kursowych Rzeczpospolita DF, r. autor Wyroki Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości - Podatek VAT I - VII.2006 KIDP Oddział Śląski 2006r. autor Nowa dyrektywa VAT 2006/112/WE z korelacjami KIDP Oddział Śląski 2007r. autor Wyroki Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości - Podatek VAT VI VI.2007 KIDP Oddział Śląski 2008r. autor Wyroki Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości - Podatek VAT VI III.2008 KIDP Oddział Śląski 2009r. autor Wyroki Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości - Podatek VAT II IV.2009 KIDP Oddział Śląski 2010r. współautor VAT dla praktyków, Forum Doradców Podatkowych Kraków, 2005;

6 Mariusz Bryła Kierownik Zespołu Doradztwa Collect Consulting S.A. Ukończył Politechnikę Śląska w Gliwicach - Wydział Organizacji i Zarządzania na specjalizacji Projektowania i Restrukturyzacji Zakładów Przemysłowych; absolwent studiów podyplomowych Akademii Ekonomicznej w Katowicach na kierunku Zarządzanie Finansami Przedsiębiorstw. Twórca analiz finansowych i projektów inwestycyjnych dla największego w Europie Wojewódzkiego Parku Kultury i Wypoczynku im. Gen. Jerzego Ziętka SA w Chorzowie; zarządzał płynnością finansową grupy kapitałowej (siedem firm) w PPHU Duda Bis Sp. z o.o.. W ramach pozyskiwania dotacji stworzył studium wykonalności i analizy finansowo-ekonomiczne dla projektu Gmin Mazowsza Zachodniego; wartość projektu wyniosła 220 mln zł; prowadził usługi doradcze oraz analizę przed realizacyjną projektu Zintegrowane połączenie Aglomeracji Górnośląskiej z Międzynarodowym Portem Lotniczym Katowice-Pyrzowice dla Urzędu Miasta w Bytomiu - wartość projektu 161,5 mln zł. Jako ekspert odpowiadał za usługi doradcze, studium wykonalności, wniosek o dofinansowanie, rezultaty studium wykonalności dla inwestycji Program inwestycyjny rozwoju trakcji szynowej na lata wartość tego projektu realizowanego dla tramwajów Śląskich wyniosła 707 mln zł. Marcin Michalik Kierownik Zespołu Doradztwa Collect Consulting S.A. Specjalista w zakresie projektowania i restrukturyzacji przedsiębiorstw oraz analiz finansowych i ekonomicznych. Absolwent Politechniki Śląskiej (Wydział Organizacji i Zarządzania) oraz studiów podyplomowych w Wyższej Szkole Bankowej (Controlling). Od 2004 roku zaangażowany w pozyskiwanie środków z funduszy europejskich oraz doradztwo dla sektora publicznego (JST, przedsiębiorstwa komunalne, uczelnie wyższe, służba zdrowia) i prywatnego (MŚP, duże przedsiębiorstwa), głównie w zakresie finansowania oraz przygotowania dużych projektów inwestycyjnych (w tym również w ramach Partnerstwa Publiczno-Prywatnego). Autor kilkudziesięciu analiz finansowych, studiów wykonalności i biznesplanów. Koordynował procesy emisji obligacji przez PEC Bytom czy Miasto Sosnowiec. Ponadto oodpowiadał za przygotowanie i opracowanie rożnych wariantów realizacji i wyboru źródła finansowania projektu (emisja obligacji przychodowych, kredyt EBI, partnerstwo publiczno prywatne) pn. Wstępne studium wykonalności pozwalające na wybór optymalnego modelu funkcjonowania bytomskiego lecznictwa zamkniętego z uwzględnieniem możliwości budowy nowego szpitala na terenie miasta Bytomia dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego.

7 Collect Consulting S.A.

8 Wiedza i doświadczenie WYBRANE REFERENCJE 1. Gmina Gręboszów realizacja usługi w ramach zadania pn. "zastępstwo procesowe oraz doradztwo prawne w zakresie zastępstwa procesowego w postępowaniach o zwrot nadpłaty podatku od towarów i usług - optymalizacja rozliczeń podatku VAT" 2. Gmina Sosnowiec - kompleksowa usługa doradcza przy wyemitowaniu w 2012 roku obligacji komunalnych na kwotę ,00 zł, w trybie niepublicznym z przeznaczeniem na pokrycie deficytu budżetowego oraz częściową spłatę zobowiązań gminy 3. Opracowanie analizy i oceny możliwości oraz kosztów pozyskania finansowania w formie obligacji na pokrycie wkładu własnego w projekcie modernizacji systemów ciepłowniczych dla gmin Bytom i Radzionków (wraz z rekomendacją) oraz przygotowanie i przeprowadzenie procedury pozyskania finansowania zewnętrznego w zakresie uprzednio rozpoznanym dla Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. 4. Doradztwo w zakresie możliwości finansowania zadań Gminy Dębe Wielkie z uwzględnieniem finansowania obligacjami komunalnymi, 5. Doradztwo w zakresie analizy możliwości restrukturyzacji zadłużenie Gminy Łazy z uwzględnieniem finansowania obligacjami komunalnymi, 6. Doradztwo w zakresie analizy możliwości restrukturyzacji zadłużenie Gminy Łapsze Niżne z uwzględnieniem finansowania obligacjami komunalnymi, 7. Doradztwo finansowe w zakresie wyboru źródła finansowania projektu (emisja obligacji przychodowych, kredyt EBI, partnerstwo publiczno prywatne) pn. Wstępne studium wykonalności pozwalające na wybór optymalnego modelu funkcjonowania bytomskiego lecznictwa zamkniętego z uwzględnieniem możliwości budowy nowego szpitala na terenie miasta Bytomia dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego; 8. Doradztwo finansowe w zakresie wyboru źródła finansowania projektu (emisja obligacji, kredyt EBI, kredyt komercyjny) pn. Modernizacja infrastruktury tramwajowej i trolejbusowej w Aglomeracji Górnośląskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą przewidzianego dla Tramwajów Śląskich S.A. ; 9. Doradztwo w zakresie wariantowego porównania korzyści i kosztów prawno finansowych pokrycia wkładu własnego w projekcie budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie przez Miasto szczecin lub spółkę Tramwaje Szczecińskie (rozpatrywane opcje: kredyt EBI, emisja obligacji, kredyt komercyjny, wykup wierzytelności) dla Miasta Szczecin;

Zaproszenie do współpracy

Zaproszenie do współpracy Zaproszenie do współpracy Szanowni Państwo, W nawiązaniu do przeprowadzonej rozmowy telefonicznej, pragnę Państwu przedstawić ofertę współpracy przy realizacji projektów z zakresu efektywności energetycznej

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do współpracy

Zaproszenie do współpracy Zaproszenie do współpracy Katowice, 25 września 2013 r. Szanowni Państwo, chciałbym przedstawić Państwu ofertę. Ideą przewodnią niniejszej oferty jest wykonanie profesjonalnej dokumentacji aplikacyjnej,

Bardziej szczegółowo

Wsparcie innowacyjnych projektów - kluczowe czynniki sukcesu. Szkolenie prowadzone w formie seminaryjnej z elementami warsztatowymi (case study)

Wsparcie innowacyjnych projektów - kluczowe czynniki sukcesu. Szkolenie prowadzone w formie seminaryjnej z elementami warsztatowymi (case study) Wsparcie innowacyjnych projektów - kluczowe czynniki sukcesu Szkolenie prowadzone w formie seminaryjnej z elementami warsztatowymi (case study) PROGRAM SZKOLENIA Godziny Temat 9.30-10.00 Rejestracja i

Bardziej szczegółowo

DORADZTWO. Wspieramy przedsiębiorczość, innowacje i rozwój... bo liczą się pomysły. Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o.

DORADZTWO. Wspieramy przedsiębiorczość, innowacje i rozwój... bo liczą się pomysły. Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o. Wspieramy przedsiębiorczość, innowacje i rozwój... bo liczą się pomysły. Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o. DORADZTWO 1 2 GAPR sp. z o.o. 3 GAPR sp. z o.o. Górnośląska Agencja

Bardziej szczegółowo

Oferta. Sekretem sukcesu jest ciągłe doskonalenie

Oferta. Sekretem sukcesu jest ciągłe doskonalenie Oferta Sekretem sukcesu jest ciągłe doskonalenie Spis treści Szanowni Państwo,... 3 Nasz potencjał... 4 Nasza oferta... 5 Szkolenia zamknięte wewnętrzne dla Firm... 5 Szkolenia otwarte... 6 Kadra trenerów

Bardziej szczegółowo

C o m p a n y p r o f i l e 2 0 0 7 / 2 0 0 8

C o m p a n y p r o f i l e 2 0 0 7 / 2 0 0 8 C o m p a n y p r o f i l e 2 0 0 7 / 2 0 0 8 Instytut Rachunkowości i Podatków Sp. z o.o. ul. Szpitalna 1, 00-020 Warszawa tel. 022 464 97 05, 022 464 97 17, faks 022 537 01 90 NIP: 525-22-54-518 Kim

Bardziej szczegółowo

BCC2014 Edycja 12. Firmy doradcze i kancelarie prawnicze

BCC2014 Edycja 12. Firmy doradcze i kancelarie prawnicze BCC2014 Edycja 12 Firmy doradcze i kancelarie prawnicze BCC Firmy doradcze i kancelarie prawnicze Wydawnictwa Business Centre Club: GAZETA BCC Klubowy miesięcznik BCC o sprawach najważniejszych dla polskich

Bardziej szczegółowo

Prezentacja oferty - KDA Kancelaria Doradców i Audytorów

Prezentacja oferty - KDA Kancelaria Doradców i Audytorów Prezentacja oferty - KDA Kancelaria Doradców i Audytorów KDA Kancelaria Doradców i Audytorów Spółka Doradztwa Podatkowego Sp. z o.o. ul. Głogowska 100/6; 60-263 Poznań kancelaria@kdadp.pl; www.kdadp.pl,

Bardziej szczegółowo

RAPORT 2010-2013. Świadomy Podatnik

RAPORT 2010-2013. Świadomy Podatnik RAPORT 2010-2013 Świadomy Podatnik Szanowni Państwo, większość z nas uważa, że system podatkowy jest niejasny i skomplikowany. Tymczasem nawet w jego obecnym kształcie świadomy podatnik ma możliwość racjonalnego

Bardziej szczegółowo

Biuletyn partnerstwa publiczno-prywatnego

Biuletyn partnerstwa publiczno-prywatnego Biuletyn partnerstwa publiczno-prywatnego 1 Biuletyn partnerstwa publiczno-prywatnego Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Warszawa 2011 Publikacja została opracowana w ramach projektu systemowego

Bardziej szczegółowo

Studium możliwości wdrożenia JESSICA Województwo Śląskie

Studium możliwości wdrożenia JESSICA Województwo Śląskie Katowice ul. Karłowicza 13 Tel: 32 730 2510, 32 730 2509, 32 730 2511 Dokument zrealizowany na zlecenie Europejskiego Banku Inwestycyjnego Fax: 32 730 2512, biuro@ccinstitute.pl Studium możliwości wdrożenia

Bardziej szczegółowo

Standardy obsługi inwestorów w Małopolsce. Poradnik

Standardy obsługi inwestorów w Małopolsce. Poradnik Standardy obsługi inwestorów w Małopolsce Poradnik Poradnik powstał na zlecenie Zarządu Województwa Małopolskiego w ramach projektu Małopolskie Obserwatorium Gospodarki. Publikację przygotował: Poradnik

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU AGENCJI ROZWOJU INNOWACJI S.A. Z DZIAŁALNOŚCI W 2013 R.

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU AGENCJI ROZWOJU INNOWACJI S.A. Z DZIAŁALNOŚCI W 2013 R. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU AGENCJI ROZWOJU INNOWACJI S.A. Z DZIAŁALNOŚCI W 2013 R. Wrocław, 26 kwietnia 2014r. I. CHARAKTERYSTYKA SPÓŁKI I.1. Informacje podstawowe I.1.1. Dane jednostki Firma: Agencja Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Wieloletni program współpracy międzysektorowej na rzecz rozwoju przedsiębiorczości

Wieloletni program współpracy międzysektorowej na rzecz rozwoju przedsiębiorczości Wieloletni program współpracy międzysektorowej na rzecz rozwoju przedsiębiorczości Założeniem autorów opracowania było stworzenie uniwersalnego narzędzia do pracy członków nowopowstających partnerstw lokalnych.

Bardziej szczegółowo

PPP jako instrument wspomagający wdrażanie polityki regionalnej w Polsce

PPP jako instrument wspomagający wdrażanie polityki regionalnej w Polsce PPP jako instrument wspomagający wdrażanie polityki regionalnej w Polsce IV Międzynarodowa Konferencja Dbając o zieloną przyszłość fundusze UE w sektorze środowiska Kraków, 6 grudnia 2011r. 1 Agenda prezentacji

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIA. Wspieramy przedsiębiorczość, innowacje i rozwój... bo liczą się pomysły. Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o.

SZKOLENIA. Wspieramy przedsiębiorczość, innowacje i rozwój... bo liczą się pomysły. Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o. Wspieramy przedsiębiorczość, innowacje i rozwój... bo liczą się pomysły. Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o. SZKOLENIA GÓRNOŚLĄSKA AGENCJA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I ROZWOJU SP. Z O.O.

Bardziej szczegółowo

ZadBAAmy o rozwój Twojej firmy. www.baa.com.pl

ZadBAAmy o rozwój Twojej firmy. www.baa.com.pl ZadBAAmy o rozwój Twojej firmy SPIS TREŚCI 1. HISTORIA BAA 2. FILOZOFIA DZIAŁANIA 3. NAGRODY I WYRÓŻNIENIA 4. AKTYWNOŚĆ PUBLICZNA I SPOŁECZNA 5. INFORMACJE O KLUCZOWYCH PARTNERACH 6. USŁUGI ŚWIADCZONE

Bardziej szczegółowo

Fundacja Rozwoju Regionu Rabka

Fundacja Rozwoju Regionu Rabka Fundacja Rozwoju Regionu Rabka powstała w 1998 roku w wyniku przekształcenia Komitetu Regionalnego Polsko-Szwajcarskiego Programu Regionalnego i została powołana do prowadzenia działalności na rzecz wszechstronnego

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O PROJEKCIE PPP W SEKTORZE EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA

INFORMACJA O PROJEKCIE PPP W SEKTORZE EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA INFORMACJA O PROJEKCIE PPP W SEKTORZE EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA pn. Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Gminy Karczew w formule partnerstwa publiczno-prywatnego Warszawa, maj

Bardziej szczegółowo

DWUMIESIĘCZNIK MAZOWIECKIEJ JEDNOSTKI WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH NR 5(5)2008 ROK I 2008

DWUMIESIĘCZNIK MAZOWIECKIEJ JEDNOSTKI WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH NR 5(5)2008 ROK I 2008 ISSN 1899 3214 5 DWUMIESIĘCZNIK MAZOWIECKIEJ JEDNOSTKI WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH NR 5(5)2008 ROK I 2008 WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE W numerze Słowo wstępne.......................... 1 OPEN DAYS na Mazowszu

Bardziej szczegółowo

Wsparcie rozwojuprzedsiębiorczości przez AgencjęRozwoju Pomorza S.A.

Wsparcie rozwojuprzedsiębiorczości przez AgencjęRozwoju Pomorza S.A. Wsparcie rozwojuprzedsiębiorczości przez AgencjęRozwoju Pomorza S.A. Seminarium Dzień z przedsiębiorczością akademicką na Politechnice Gdańskiej 13 listopada 2013 r Agencja Rozwoju Pomorza S.A. - Tomasz

Bardziej szczegółowo

DOFINANSOWANIE DLA FIRM NA DZIAŁALNOŚĆ BADAWCZO-ROZWOJOWĄ ORAZ WDROŻENIE JEJ WYNIKÓW

DOFINANSOWANIE DLA FIRM NA DZIAŁALNOŚĆ BADAWCZO-ROZWOJOWĄ ORAZ WDROŻENIE JEJ WYNIKÓW DOFINANSOWANIE DLA FIRM NA DZIAŁALNOŚĆ BADAWCZO-ROZWOJOWĄ ORAZ WDROŻENIE JEJ WYNIKÓW WETTIN TO NAJWYŻSZA SKUTECZNOŚĆ, JAKOŚĆ I RZETELNOŚĆ Szanowni Państwo, WETTIN jest firmą konsultingową specjalizującą

Bardziej szczegółowo

ZadBAAmy o rozwój Twojej firmy

ZadBAAmy o rozwój Twojej firmy ZadBAAmy o rozwój Twojej firmy 1 www.baa.com.pl Doradztwo Strategiczne Fuzje i przejęcia Doradztwo finansowe Zarządzanie Zmianą Projekty UE Ekspertyzy i opinie E-Doradca Szanowni Państwo, Z przyjemnością

Bardziej szczegółowo

DORADCA BIZNESOWY PODMIOTÓW EKONOMII SPOŁECZNEJ

DORADCA BIZNESOWY PODMIOTÓW EKONOMII SPOŁECZNEJ Serdecznie zachęcamy do udziału w studiach podyplomowych pt.: DORADCA BIZNESOWY PODMIOTÓW EKONOMII SPOŁECZNEJ ADRESACI STUDIÓW DO UDZIAŁU W STUDIACH PODYPLOMOWYCH ZAPRASZAMY: Studia kierowane są do obecnych

Bardziej szczegółowo

Akademickie Centrum Kariery

Akademickie Centrum Kariery Akademickie Centrum Kariery Akademia Ekonomiczna w Krakowie Transfer innowacji poprzez staże w przedsiębiorstwach projekt staży innowacyjnych Projekt został zrealizowany w ramach ZPORR Priorytetu 2 Wzmocnienie

Bardziej szczegółowo

SPOTKANIE. informacyjno-promocyjne. nt. projektu. Wzmocnienie potencjału pracowników niepublicznych instytucji rynku pracy

SPOTKANIE. informacyjno-promocyjne. nt. projektu. Wzmocnienie potencjału pracowników niepublicznych instytucji rynku pracy SPOTKANIE informacyjno-promocyjne nt. projektu Wzmocnienie potencjału pracowników niepublicznych instytucji rynku pracy ZARZ DZAJ CY PROJEKTEM: Dolnoœl¹ska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. ORGANIZATOR

Bardziej szczegółowo

Niniejszy dokument został opublikowany przy pomocy finansowej Unii Europejskiej. Poglądy w nim wyrażone należą do Podkarpackiego Klubu Biznesu i nie

Niniejszy dokument został opublikowany przy pomocy finansowej Unii Europejskiej. Poglądy w nim wyrażone należą do Podkarpackiego Klubu Biznesu i nie Niniejszy dokument został opublikowany przy pomocy finansowej Unii Europejskiej. Poglądy w nim wyrażone należą do Podkarpackiego Klubu Biznesu i nie odzwierciedlają w żadnym razie oficjalnego stanowiska

Bardziej szczegółowo

WSPARCIE 3D AUDYT MARKETINGOWY MŁODEJ FIRMY (AMMF) - SZANSĄ NA ROZWÓJ

WSPARCIE 3D AUDYT MARKETINGOWY MŁODEJ FIRMY (AMMF) - SZANSĄ NA ROZWÓJ WSPARCIE 3D Diagnoza. Definicja. Działanie. AUDYT MARKETINGOWY MŁODEJ FIRMY (AMMF) - SZANSĄ NA ROZWÓJ PUBLIKACJA RAPORT BADAWCZY PODSUMOWUJE REALIZACJĘ ROJEKTU PT.: Audyt Marketingowy Młodej Firmy (AMMF)

Bardziej szczegółowo

SZANOWNI PAŃSTWO, SEKRETEM BIZNESU JEST WIEDZIEĆ TO, CZEGO NIE WIEDZĄ INNI

SZANOWNI PAŃSTWO, SEKRETEM BIZNESU JEST WIEDZIEĆ TO, CZEGO NIE WIEDZĄ INNI DORADZTWO BIZNESOWE SEKRETEM BIZNESU JEST WIEDZIEĆ TO, CZEGO NIE WIEDZĄ INNI Arystoteles Onassis SZANOWNI PAŃSTWO, Lubelskie Centrum Consultingu sp. z o. o. powstało w 2009 roku w Lublinie aby wspierać

Bardziej szczegółowo

Dzielimy się wiedzą. Zapraszam do zapoznania się z Ernst & Young, naszymi ludźmi i projektami. Nasza wiedza jest do Państwa dyspozycji.

Dzielimy się wiedzą. Zapraszam do zapoznania się z Ernst & Young, naszymi ludźmi i projektami. Nasza wiedza jest do Państwa dyspozycji. Najlepsze strony Dzielimy się wiedzą Dzielimy się wiedzą Firma Ernst & Young obecna jest na polskim rynku już od ponad dwudziestu lat. W tym czasie wielokrotnie dostosowywaliśmy naszą ofertę do potrzeb

Bardziej szczegółowo