ISSN PREWENCJA i REHABILITACJA. kwartalnik Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. nr 4 (14)

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ISSN 1731-8971. PREWENCJA i REHABILITACJA. kwartalnik Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. nr 4 (14)"

Transkrypt

1 ISSN PREWENCJA i REHABILITACJA kwartalnik Zakładu Ubezpieczeń Społecznych nr 4 (14) 2006

2 PREWENCJA i REHABILITACJA Spis treści 1 Postępowanie diagnostyczno-lecznicze w zespołach bólowych kręgosłupa Marek Krasuski 7 Dolegliwości bólowe kręgosłupa przyczyny i zapobieganie Beata Świątkowska 10 Realizacja programu rehabilitacji leczniczej w schorzeniach psychosomatycznych w ramach prewencji rentowej ZUS Alicja Barwicka 16 Kontrola zasadności wydanych orzeczeń o czasowej niezdolności do pracy z równoczesnym orzekaniem o potrzebie rehabilitacji leczniczej Hipolit Piętka

3 Postępowanie diagnostyczno-lecznicze w zespołach bólowych kręgosłupa Bóle kręgosłupa to zespół objawów o różnych przyczynach i nasileniu, często towarzyszący wielu chorobom, dlatego tak ważne jest szybkie rozpoznanie ich charakteru. Aby mieć pewność, że choroba została właściwie rozpoznana i przyspieszyć terapię, lekarz powinien posłużyć się odpowiednio opracowanymi algorytmami postępowania. Szczególnie ważną sprawą w leczeniu zespołów bólowych kręgosłupa jest rozpoznanie zmienionej patologicznie struktury i umiejętne naprawianie jej funkcji. Właściwe rozpoznanie i leczenie choroby mogą ułatwić odpowiednio opracowane algorytmy postępowania. Algorytm to sposób wykonania szeregu czynności w określonym porządku w celu rozwiązania danego zagadnienia. Algorytm może być przeznaczony do rozwiązywania całej grupy problemów należących do określonej klasy. Próbą rozwiązania problemu zespołu bólowego kręgosłupa jest zaproponowany przeze mnie algorytm diagnostyczno-leczniczy. [5] (Ryc. 1). Algorytm diagnostyczno-leczniczy w zespołach bólowych kręgosłupa Rycina 1 DIAGNOSTYKA Przyczyny kręgosłupowe Przyczyny pozakręgosłupowe Leczenie specjalistyczne dyskopatie zmiany zwyrodnieniowe zmiany w stawach międzykręgowych zmiany struktury kostnej prowadzące do zniekształceń i złamań (osteoporoza) wady rozwojowe kręgosłupa późne zmiany pourazowe niestabilność wtórna ciasnota kanału bóle czynnościowe (psychogenne) zmiany zapalne w obrębie kręgosłupa procesy rozrostowe w obrębie kręgosłupa procesy rozrostowe struktur nerwowych Leczenie operacyjne lub/i farmakologiczne lub/i radioterapia bez zaburzeń neurologicznych z zaburzeniami neurologicznymi Leczenie zachowawcze farmakoterapia pozycje przeciwbólowe fizykoterapia kinezyterapia terapia manualna zaopatrzenie ortopedyczne psychoterapia Leczenie operacyjne odbarczenie struktur nerwowych stabilizacja kręgosłupa POPRAWA walka z nadwagą leczenie chorób towarzyszących BRAK POPRAWY Edukacja w zakresie: ergonomii pracy i wypoczynku zasad bhp technik samopomocy w walce z bólem nawrotowym kręgosłupa KINEZYTERAPIA PREWENCJA I REHABILITACJA 4/2006 1

4 W pierwszej kolejności, na podstawie dokładnej oceny dokonanej po zebraniu wywiadu lekarskiego, pełnym badaniu klinicznym (ortopedycznym i neurologicznym), analizie badań dodatkowych, ewentualnych konsultacjach pomocniczych u innych specjalistów, staramy się postawić właściwą diagnozę i rozpocząć zespołowe leczenie. Do najistotniejszych badań dodatkowych należy zaliczyć: rtg przeglądowe (ewentualne czynnościowe) kręgosłupa, badania krwi (morfologia, OB, poziom fosfatazy alkalicznej, CRP, stężenie glukozy, elektrolitów, kwasu moczowego w surowicy, TSH), badanie ogólne moczu. Może okazać się konieczne wykonanie niektórych badań serologicznych, oceny poziomu markerów itp. (ASO, RF, odczyn Waalera- -Rose'a, IgM, IgG, IgE, PSA i in.). Badaniami uzupełniającymi są: USG jamy brzusznej, ekg, USG serca, USG naczyń kończyn, rtg klatki piersiowej, rtg stawów biodrowych, rtg stawów kolanowych, rtg pięt, rtg barków, USG barków i inne. Pod pojęciem przeglądowego badania radiologicznego kręgosłupa, rozumie się radiogramy wykonane w projekcjach: bocznej, tylno-przedniej i skośnych. W odcinku szyjnym występują dwie projekcje skośne, jedna celowana na stawy międzykręgowe, druga na stawy unkowertebralne (Luschki). Oczywiste jest, że wszystkie dodatkowe badania, zwłaszcza obrazowe, zlecamy po dokładnej analizie klinicznej, chcąc udokumentować bądź potwierdzić rozpoznawaną patologię klinicznie. Pierwszym pytaniem, na które lekarz musi sobie odpowiedzieć, jest to, czy obraz kliniczny i wywiad chorobowy wskazują, że podawane dolegliwości i stan chorego mają związek z patologią kręgosłupa, czy też objawy związane są z rozwojem innych chorób. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości pacjenta należy skierować do specjalisty, który powinien zadecydować o dalszej diagnostyce i właściwym leczeniu. W pierwszym etapie diagnostyki różnicowej należy zwrócić uwagę na fakt, że do najczęściej występujących chorób, których objawy traktowane bywają jako wynik schorzenia kręgosłupa w odcinku szyjnym, należy zaliczyć: zespoły bolesnego barku na tle zwyrodnieniowym i przeciążeniowym, pourazowe zmiany w obrębie stawu barkowego, choroby centralnego układu nerwowego, zespół cieśni nadgarstka, choroby laryngologiczne, nadciśnienie tętnicze (zwłaszcza wcześniej nierozpoznane), choroby tarczycy, dysfunkcje kręgosłupa wynikające z wad wzroku i słuchu, choroby układu oddechowego. Do schorzeń imitujących dysfunkcje i choroby kręgosłupa w odcinku lędźwiowym należy zaliczyć: zmiany zwyrodnieniowe stawów biodrowych, złamania szyjki kości udowej, inne zmiany pourazowe w części bliższej kości udowej (lub/i kości biodrowej), inne choroby stawów biodrowych, choroby zapalne i nowotworowe dróg rodnych, infekcje, zwłaszcza dróg rodnych lub moczowych, inne choroby, w tym nowotworowe dróg moczowych i nerek (!), zmiany zapalno-zwyrodnieniowe stawów krzyżowo-biodrowych, choroby naczyń kończyn dolnych, choroby zwyrodnieniowe stawów kolanowych, ostrogi kości piętowych. Zespoły bólowe karku, krzyża i pleców mogą być też objawem początkowym chorób reumatycznych, a zwłaszcza zesztywniającego zapalenia stawów kręgowych czy reumatoidalnego zapalenia stawów. Kolejnym etapem diagnostyki chorych z objawami kręgosłupowymi jest sprecyzowanie rozpoznania klinicznego, by można było podjąć właściwe postępowanie lecznicze. Zwykle na tym etapie leczenia chory może wymagać wykonania dodatkowych badań diagnostycznych. Badaniem uzupełniającym kręgosłupa jest CT lub NMR kręgosłupa. Badanie CT wykonujemy zwykle w sytuacji, gdy chcemy dokładnie ocenić struktury kostne, szerokość kanału kręgowego, wzajemne stosunki anatomiczne pomiędzy kręgami. Badanie takie wykonywane jest techniką 2D, a w szczególnych przypadkach wzbogacić je można rekonstrukcją przestrzenną (3D). Kiedy jednak zależy nam na ocenie struktur kanału kręgowego i wzajemnych stosunkach anatomicznych struktur kanału a układem kostnym, więzadłowym i tarczami miedzytrzonowymi, wykonujemy badanie NMR. Badania CT i NMR w szczególnych przypadkach wzbogacić można technikami kontrastującymi. Diagnostykę uzupełniamy scyntygrafią układu kostnego, emg mięśni przykręgosłupowych, emg mięśni niedowładnych, badaniem przepływów tętnic kręgowych (czynnościowe). W przypadku chęci udokumentowania ewentualnych zmian uciskowych na tętnice kręgowe przez struktury kręgosłupa, badaniem z wyboru jest NMR tętnic dogłowowych. Mankament oceny dokonanej na podstawie NMR tętnic kręgowych stanowi fakt, że badanie to jest statyczne (do ucisku na tętnice kręgowe często dochodzi w trakcie ruchów, zwłaszcza skrętnych, głową). Bóle kręgosłupa są zespołem objawów o różnej przyczynie. W rozpoznaniu różnicowym tych dolegliwości należy mieć na uwadze: zmiany chorobowe w obrębie dysku międzykręgowego (dyskopatie), zmiany zwyrodnieniowe kręgosłupa, zmiany przeciążeniowo-zwyrodnieniowe w obrębie stawów międzykręgowych, objawy zablokowania tych stawów, 2 PREWENCJA I REHABILITACJA 4/2006

5 zmiany struktury kostnej prowadzące najczęściej do zniekształceń i złamań kręgów (osteoporoza), zespoły bólowe na tle wad rozwojowych kręgosłupa, zmiany pourazowe, różne procesy chorobowe struktur kostnych (stany zapalne swoiste i nieswoiste, procesy rozrostowe i in.), zmiany chorobowe układu nerwowego (choroby neurologiczne o różnej etiologii, procesy rozrostowe), zespoły bólowe czynnościowe, psychogenne. Bardzo istotne jest szybkie rozpoznanie zmian zapalnych, rozrostowych w obrębie kręgosłupa, czy struktur nerwowych, gdyż wymagają one specyficznego i ukierunkowanego leczenia. Do chorób nowotworowych dających zmiany przerzutowe do kręgosłupa (a zdarza się, że nie są leczone do czasu diagnostyki zespołu bólowego kręgosłupa) należy zaliczyć: nowotwory nerek, nowotwory dróg rodnych, nowotwory prostaty, szpiczaka mnogiego, nowotwory sutka. Bóle kręgosłupa towarzyszą wielu chorobom, których przyczyny łatwo można poznać i wytłumaczyć pojawiające się objawy oraz ich konsekwencje, ale są też objawem chorób, w których czynnik wywołujący nie jest dokładnie rozpoznany, natomiast najczęściej domyślamy się, że chodzi o niewydolność kręgosłupa. Bóle kręgosłupa u większości chorych są spowodowane jego czynnościowymi zaburzeniami, zwłaszcza gdy kręgosłup poddawany jest szczególnym obciążeniom statycznym i dynamicznym. Bóle kręgosłupa mogą mieć podłoże nerwicowe. Przyczyny tych dolegliwości są bardzo niespecyficzne. Nie stwierdza się podłoża organicznego dolegliwości lub zmiany w obrębie kręgosłupa są niewspółmiernie małe w stosunku do demonstrowanego przez chorego stanu. Różnego rodzaju przeżycia, niekorzystne sytuacje środowiska zewnętrznego mogą być przyczyną zaburzeń normalnego funkcjonowania. Podstawową przyczyną nerwicy jest lęk, określany jako stan bardzo silnego napięcia emocjonalnego, któremu towarzyszy poczucie zagrożenia z jednoczesną bezradnością, niepokojem i bezsilnością. Lęk to stan zagrożenia, w którym nie uświadamiamy sobie jego źródła (to różni lęk od strachu, w którym znane jest źródło niepokoju). Jest wiele teorii powstawania nerwic. Popularna jest teoria psychoanalityczna, mówiąca, że źródłem objawów nerwicowych są stłumione konflikty wewnątrzpsychiczne. Inną teorię wypracowała psychologia humanistyczna. Polega ona na tłumaczeniu nerwic jako zaburzeń świadomości w wyniku niewłaściwego ukształtowania obrazu własnej osoby. Ostatnio popularną propozycją wyjaśnienia przyczyn zaburzeń nerwicowych jest teoria systemowa, traktująca te zaburzenia jako wynik nieprawidłowości funkcjonowania systemów, w których żyją jednostki (najistotniejszy jest system rodzinny). Obraz kliniczny dolegliwości bólowych kręgosłupa na tle nerwicowym jest bardzo złożony i trudny w interpretacji. W zależności od postaci nerwicy dominują różne objawy. W postaci hipochondrycznej zespołów bólów kręgosłupa dominuje poszukiwanie przez chorego poważnych objawów choroby. Pacjent stara się udowodnić lekarzowi nieprawidłowości w badaniach, zwłaszcza dodatkowych. Czasami przyczyniają się do tej sytuacji opisy badań komputerowych czy rezonansu magnetycznego kręgosłupa. Opisywane przez radiologów wielopoziomowe dehydratacje krążków, wielopoziomowe przepukliny, upewniają chorego o jego ciężkim stanie i nakręcają dalsze objawy choroby. Zwykle jest tu dysonans pomiędzy bogatym badaniem podmiotowym a niewielkimi objawami w badaniu przedmiotowym. Inny obraz kliniczny dominuje w nerwicy konwersyjnej. W obrazie klinicznym dominują poważne zaburzenia ruchu (dysocjacyjne zaburzenia ruchu), przy braku organicznych podstaw takiego stanu. Chory może demonstrować poważne ograniczenia ruchomości kręgosłupa, kończyn dolnych, a nawet głęboki niedowład czy porażenie kończyny. Poważne dysfunkcje ruchowe chory wiąże z urazami bądź poważnymi problemami życiowymi. W badaniu przedmiotowym chory demonstruje zwykle olbrzymie dysfunkcje, niewspółmierne do ewentualnych zaburzeń mogących wystąpić na danym poziomie segmentu kręgosłupa, np. porażenie ruchowe całej kończyny dolnej, przy podkreślaniu dolegliwości ze strony dolnego odcinka lędźwiowo-krzyżowego kręgosłupa. W badaniu przedmiotowym widoczne są sprzeczności, a więc chory demonstruje trwające długo porażenie kończyny, obiektywnie zaś stwierdza się prawidłowe napięcie mięśni, obecność odruchów, nie ma zaników mięśniowych. Trzeba jednak pokreślić, że chorzy z objawami nerwicy wymagają bardzo dokładnego badania klinicznego, z oceną ortopedyczną, neurologiczną, wspomaganą badaniem internistycznym i ginekologicznym czy urologicznym. W przypadkach tych niezwykle istotna jest konsultacja psychologa na etapie diagnostyki, a nierzadko konsultacja psychiatryczna. Rozpoznanie nerwicowego charakteru dolegliwości bólowych kręgosłupa wymaga z kolei złożonego procesu leczenia. Leczeniem podstawowym powinna być psychoterapia, połączona z odpowiednio dobraną dla chorego formą kinezyterapii. Bardzo istotną sprawą w zespołach bólowych kręgosłupa jest umiejętna ocena stanu neurolo- PREWENCJA I REHABILITACJA 4/2006 3

6 gicznego i funkcjonalnego chorego. Rozpoznanie poważnych zaburzeń neurologicznych, właściwa ocena badań dodatkowych, a przede wszystkim ocena badania NMR, umożliwi szybką kwalifikację chorego do leczenia zachowawczego lub operacyjnego. Niewielkie zaburzenia neurologiczne pod postacią zaburzeń odruchów, parestezji, mogą pozwalać na kwalifikowanie chorego do leczenia zachowawczego. Natomiast niedowłady znacznego stopnia, ewentualne zaburzenia mikcji pochodzenia neurogennego stanowią wskazanie do szybkiej interwencji chirurgicznej. Również nasilone zmiany patomorfologiczne w obrazach NMR nakazują zastanowić się nad koniecznością rozwiązania problemu drogą chirurgiczną. Istotne dla leczenia jest ocenienie charakteru dolegliwości bólowych, ich natężenia, historii powstania i konsekwencji, jakie wywołują dla stanu funkcjonalnego chorego. Ostry nagły zespół bólowy nakazuje odpowiednie postępowanie farmakologiczne, czasami krótkotrwałe unieruchomienie chorego, czy odpowiednie postępowanie mobilizacyjne w sytuacji właściwie rozpoznanej patologii strukturalnej, wywołującej ból (np. zablokowanie ruchowe powierzchni stawów międzykręgowych). Istotne znaczenie w walce z bólem i wzmożonym napięciem mięśniowym ma stosowanie odpowiednio dobranej farmako- i fizykoterapii, czy jak już wspomniano zabiegów z zakresu medycyny manualnej. Fizykoterapię rozpoczynamy po farmakologicznym wyciszeniu ostrych objawów bólowych. Wśród wcześnie stosowanych zabiegów zaleca się stymulację przeciwbólową TENS, biostymulację laserową (naświetlanie punktów bólowych), jonoforezę z zastosowaniem roztworów leków przeciwzapalnych i przeciwbólowych (np. 1-2% roztwory: salicylanu sodu, naproxenu, hydrocortisonu xylocainy). Inną techniką wprowadzania miejscowo leków przeciwzapalnych i przeciwbólowych są zabiegi fonoforezy. W przypadkach obu zlecanych zabiegów musimy pamiętać o kilku faktach. Po pierwsze, upewniamy się, że pacjent nie jest uczulony na proponowany lek. Zastosowany lek musi mieć odpowiednie własności dysocjacyjne. W celu uzyskania lepszego efektu leczniczego w jonoforezie, wskazane jest naprzemienne stosowanie leków przeciwbólowych i przeciwzapalnych. Jak najwcześniej zaczynamy uruchamiać pacjenta. Kinezyterapię rozpoczynamy w zależności od stanu chorego i chorób towarzyszących. W pierwszych dniach choroby (hospitalizacji) przy niewystępowaniu przeciwwskazań kardiologicznych stosuje się ćwiczenia izometryczne wzmacniające mięśnie brzucha, sterowane kończynami górnymi i głową lub kończynami dolnymi. Program ćwiczeń leczniczych powinien być zawsze ustalany indywidualnie dla każdego chorego. W trakcie kinezyterapii fizjoterapeuta dobiera właściwą pozycję wyjściową do wykonania ćwiczenia. Sposób ćwiczenia, ilość powtórzeń, tempo są dobierane indywidualnie. Głównym celem fizykoterapii w leczeniu zespołów bólowych kręgosłupa jest zmniejszenie dolegliwości bólowych i odczynu zapalnego oraz zmniejszenie wzmożonego napięcia mięśni przykręgosłupowych. Stosowanie fizykoterapii zależne jest od rodzaju schorzenia kręgosłupa, typu dolegliwości bólowych, doświadczeń własnych leczącego, tolerancji zabiegów przez chorego. Fizykoterapia jest jednym z elementów kompleksowego leczenia schorzeń kręgosłupa. W trakcie leczenia pewne zabiegi fizykalne łączy się ze sobą, by osiągnąć lepszy efekt terapeutyczny. Zabiegi nie mogą powodować zwiększenia bólu, łatwej męczliwości chorego, muszą być dobrze tolerowane i przynosić właściwy efekt leczniczy. Wśród najczęściej stosowanych zabiegów należy wymienić: zabiegi laserowe, stosowane w schorzeniach zwyrodnieniowych, najczęściej techniką skaningową w miejscach bolesnych, a w przypadku objawów dyskopatycznych metodą kontaktową na punkty spustowe lub odpowiednie punkty na przebiegu nerwu, lampy z odpowiednimi filtrami, np. lampy Solux z niebieskim filtrem, który zmniejsza natężenie ciepła, ale wzmacnia przeciwbólowe działanie podczerwieni, zabiegi ultradźwiękowe, stosowane przykręgosłupowo lub w przebiegu nerwu kulszowego, pole magnetyczne małej częstotliwości, pola elektromagnetyczne wielkiej częstotliwości (np. diatermia krótkofalowa), prądy impulsowe średniej częstotliwości (najczęściej prądy interferencyjne), prądy impulsowe małej częstotliwości (najczęściej prądy diadynamiczne wg Bernarda), jonoforezę, czyli wprowadzanie do tkanek siłami stałego pola elektrycznego jonów działających leczniczo lub przeciwbólowo, termoterapię (zabiegi cieplne: okłady z parafiny, okłady fango; krioterapię stosowaną miejscowo lub ogólnoustrojowo), hydroterapię (ćwiczenia w wodzie, masaż wirowy, pływanie). Dobór odpowiednich zabiegów, ich ilości i dawkowanie powinny być dokładnie określone przez zlecającego lekarza. Wymagają one bowiem odpowiedniej kolejności stosowania, można je też łączyć ze sobą, ale z zachowaniem rozwagi i w sposób logicznie uzasadniony. Zabiegi fizykoterapeutyczne przygotowują chorego do kolejnego zabiegu z kinezyterapii i równolegle do ich stosowania zwiększa się zakres kinezyterapii, która jest najistotniejszym elementem leczenia zespołów bólowych kręgosłupa. Kinezyterapia przyspiesza procesy naprawcze i zastępcze w układzie ruchu i narządach wewnętrznych, zabezpiecza przed wykształcaniem wadliwych 4 PREWENCJA I REHABILITACJA 4/2006

7 stereotypów zastępczych, przeciwdziała wtórnym zmianom w układzie kostno-stawowo-mięśniowo- -więzadłowym, zapobiega powikłaniom krążeniowo- -oddechowym, poprawia ogólną wydolność ustroju i jest jedną z podstawowych form profilaktyki schorzeń narządu ruchu, krążenia i układu oddechowego. Celem kinezyterapii jest przede wszystkim przerwanie błędnego koła bólowego przez zmniejszenie odruchowego wzmożonego napięcia mięśni przykręgosłupowych i poprawę stabilności kręgosłupa oraz przywrócenie równowagi mięśniowej zapobiegającej nawrotom dolegliwości. Kinezyterapia w schorzeniach kręgosłupa podlega ścisłemu doborowi i dawkowaniu. Przez dobór rozumie się określenie rodzaju ćwiczeń i kolejność ich realizowania. Przez dawkowanie rozumie się czas trwania ćwiczenia, ilość powtórzeń danego ćwiczenia oraz czas trwania serii ćwiczeń. Ważna jest technika wykonywania ćwiczeń leczniczych. W zespołach bólowych w okresie ostrym lub podostrym kinezyterapię zaczyna się od ćwiczeń dobieranych indywidualnie dla chorego. Analizując wydolność chorego, po badaniu fizjoterapeutycznym dobiera się rodzaj ćwiczeń, ich pozycję wyjściową i stopień nasilenia. Kompleksowa ocena kliniczna określa potrzeby uzyskania wpływu wzmacniającego pewne grupy mięśniowe i relaksującego inne, będące w odruchowym napięciu, np. mięśnie grzbietu. Ćwiczenia w okresie ostrym choroby oraz w okresie tuż pooperacyjnym wykonywane są w systemie ćwiczeń indywidualnych, to znaczy jeden terapeuta ćwiczy z jednym chorym. W trakcie kinezyterapii zwracamy uwagę na reedukację ruchową kręgosłupa i aparatu więzadłowo-mięśniowego jaki go otacza. W ocenie ruchomości kręgosłupa sprawdza się, które jego segmenty są hipermobilne, a które hipomobilne. Tam, gdzie jest nadmierna ruchomość segmentu, staramy się wpłynąć na jego stabilizację, natomiast miejsca zblokowane, hipomobilne należy ruchowo mobilizować, by kręgosłup po reedukacji zachowywał maksymalną harmonię ruchową. W okresie ostrym (i pooperacyjnym) ćwiczenia indywidualne mogą być prowadzone już w łóżku chorego, po uprzednio starannym dobraniu pozycji wyjściowej, najczęściej z ułożeniem nóg na trójkącie ćwiczebnym. W programie ćwiczeń zwracamy uwagę na wzmacnianie mięśni brzucha i czworobocznego lędźwi, przy jednoczesnym znoszeniu lordozy lędźwiowej. W dalszej kolejności stosujemy ćwiczenia wzmacniające mięśnie zginacze podudzia, mięśnie prostujące biodro, mięśnie pośladkowe. Ćwiczenia realizowane są w trzech zasadniczych pozycjach wyjściowych pozycji leżącej na plecach ze zgiętymi kończynami w kolanach i biodrach, pozycji klęku podpartego oraz pozycji ułożenia na boku. Dobór pozycji wyjściowej jest indywidualny dla każdego chorego. W okresie wczesnym możliwe są też ćwiczenia po podwieszeniu chorego na bloczkach. Po wyciszeniu objawów bólowych rozszerzamy terapię o ćwiczenia z większym oporem, ćwiczenia grupowe i uczenie samodzielnego wykonywania ćwiczeń przez chorego. Fizjoterapeuta powinien dobrać ćwiczenia w taki sposób, by mobilizować wszystkie układy stawowo-mięśniowo-więzadłowe wpływające na funkcję i stan kręgosłupa. Wykonywane ćwiczenia nie mogą wywoływać bólu (zwłaszcza bólu kręgosłupa lub bólu o typie ischialgicznym) i źle wpływać na układy krążenia i oddechowy. W programie leczniczym bardzo często zawieramy elementy trakcji osi kręgosłupa. Możliwości stosowania wyciągów jest wiele. Najczęściej stosowanymi są: wyciąg krzesełkowy w pozycji Perschla, wyciąg grawitacyjny głową w dół, wyciąg pulsacyjny, a dla odcinka szyjnego wyciąg za głowę pętlą Glissona. Czas trwania wyciągów wynosi od kilku do 20 minut. Wyciągi mają wpływ relaksujący na mięśnie przykręgosłupowe, grzbietu i wpływ na poszerzenie przestrzeni międzykręgowych. Kinezyterapię uzupełniamy stosowaniem hydroterapii, najlepiej wodnych masaży wirowych. W okresie dolegliwości ostrych i tuż po operacji kręgosłupa stosuje się w pewnych przypadkach czasowe zaopatrzenie ortopedyczne. Zaopatrzenie obejmuje odpowiednio dobrane kołnierze, gorsety, pasy lędźwiowe. W niektórych stanach, zwłaszcza jeśli towarzyszą im inne schorzenia, warto zastanowić się nad zaleceniem choremu korzystania ze sprzętu pomocniczego. W okresie dolegliwości przewlekłych włącza się chorego do małych grup terapeutycznych, pamiętając o konieczności ciągłego nadzoru fizjoterapeutycznego. Ćwiczenia w okresie przewlekłych dolegliwości bólowych mogą być prowadzone już wg ogólniejszych schematów, gdyż indywidualizacja terapii nie jest już tak potrzebna. W okresie wczesnym terapii grupowej, gdy leczenie się rozpoczynana, fizjoterapeuta musi być uczulony na wszelkie uwagi ze strony pacjentów z grupy terapeutycznej. Wskazane jest, by zajęcia, zwłaszcza prowadzone z grupą kilkuosobową, realizowało dwóch terapeutów. Jeden fizjoterapeuta prowadzi zajęcia, drugi kontroluje i nadzoruje stan chorych. Ten drugi fizjoterapeuta może indywidualizować program ćwiczeń (indywidualne wykluczenie pewnych ćwiczeń zadanych całej grupie, zwolnienie tempa, wybranie innej pozycji wyjściowej). Zajęcia grupowe powinny odbywać się w kilku etapach. Ćwiczenia muszą rozpoczynać się od rozgrzewki i ćwiczeń rozciągowych. Następnie prowadzona jest terapia zasadnicza dla danej grupy chorych, a zajęcia kończą ćwiczenia wyciszające, zwykle podobne do rozgrzewki. Po kinezie wskazana jest relaksacja. Zwykle polega ona na nauczeniu pacjenta technik rozluźniania mięśni, poznania pozycji wypoczynkowej (zwykle na łamanym łóżku; niektórzy stosują w tym czasie pozycje wyciągowe). Tę część terapii można wzbogacić elementem muzykoterapii relaksacyjnej. PREWENCJA I REHABILITACJA 4/2006 5

8 Do obowiązków fizjoterapeuty w trakcie leczenia należy też edukacja pacjenta w zakresie ergonomii pracy, zarówno podczas wykonywania obowiązków zawodowych, jak i domowych. Edukacja ruchowa ma na celu utrzymanie dobrego wyniku leczenia w schorzeniach kręgosłupa pod warunkiem regularnego kontynuowania kinezyterapii w warunkach domowych. Bez względu na stosowane formy leczenia w okresie wczesnym choroby kręgosłupa, a zwłaszcza po leczeniu operacyjnym, kinezyterapia stanowi ważny element utrzymania właściwej wydolności kręgosłupa i stanowi podstawę przeciwdziałania nawrotom choroby. Równolegle ze stosowaniem kompleksowego leczenia chorego z bólem kręgosłupa, wdrażamy nawyki higieny życia z zachowaniem zasad bezpieczeństwa w pracy i w czasie wypoczynku. Bardzo ważną sprawą jest walka z ewentualną nadwagą chorego. Należy uzmysłowić choremu konieczność konsekwentnego leczenia takich chorób przewlekłych, jak nadciśnienie tętnicze, cukrzyca, choroba wieńcowa. Chory wymaga wyjaśnienia mu związku przyczynowego pojawiających się dolegliwości z wykonywaną pracą, brakiem aktywności fizycznej, właściwą reakcją i tak dalej. Pacjent powinien poznać różnicę pomiędzy prawidłowym obciążaniem kręgosłupa a jego przeciążaniem. Chory musi umieć kontrolować swoją postawę oraz ułożenie kręgosłupa w czasie ruchów w sposób pozwalający mu na omijanie dyskomfortu spowodowanego bólem, wykonywanie ruchów w zakresie bezbólowym oraz, co chyba najważniejsze, unikanie nawrotów dolegliwości. Edukacja ruchowa, a zwłaszcza dążenie do wyzbycia się złych nawyków związanych z codzienną pracą i złych stereotypów ruchowych, jest istotnym elementem leczenia. Czynności najprostsze i najczęściej wykonywane, jakimi są np.: podnoszenie ciężarów, siedzenie na krześle w czasie długotrwałej pracy, odpoczynek na fotelu, jak wykazują obserwacje, są często wykonywane niewłaściwie. Zapomina się, że najbezpieczniejszym dla kręgosłupa jest unoszenie cięższych przedmiotów z pozycji wyjściowej klęku na jednej nodze, prostując stawy biodrowe i kolanowe. Przenoszenie przedmiotu z jednej strony na drugą często dokonuje się tylko przez rotację tułowia, trzymając stopy w tym samym miejscu, a powinno się, trzymając przedmiot w pobliżu tułowia przenieść go, zmieniając pozycję całego tułowia wraz z obrotem stopami. Zapomina się o właściwej pozycji siedzącej, w której oparcie krzesła powinno podpierać kręgosłup na wysokości lordozy lędźwiowej. John. V. Basmajian i Henry F. Farfan [6, 7, 8] wykazali, że pozycjami niebezpiecznymi mechanicznie dla kręgosłupa są zgięcie i wyprost wykonywane z jednoczesną rotacją tułowia. W celu zmniejszenia ostrej bolesności kręgosłupa należy zredukować do minimum aktywność ruchową wymagającą takich ruchów. Ruchom powinno towarzyszyć utrzymywanie możliwie poprawnych krzywizn kręgosłupa. Właściwe sterowanie swoim ciałem zwiększa bezpieczeństwo funkcjonowania. Równolegle z edukacją ruchową realizowana powinna być właściwa psychoterapia, zwłaszcza w zespołach bólowych kręgosłupa przewlekłych czy przebiegających z istotnym udziałem psychogennych zmian czynnościowych. Konieczna jest też edukacja chorego w zakresie samopomocy w przypadku kolejnego zaostrzenia się dolegliwości bólowych kręgosłupa. Takie postępowanie ogranicza nawroty zaostrzenia objawów chorobowych i stanowi właściwą profilaktykę chroniącą przed wystąpieniem przewlekłego zespołu bólowego kręgosłupa. Piśmiennictwo 1. Abbott J.H., Mercer S.R., The natural history of acute Iow back pain, New Zeland Journal of Physiotherapy 2002, 30 (3), s Konferencja prasowa Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji z okazji zainicjowania społecznego programu edukacyjnego Ruch na rzecz zdrowych pleców, Materiały Prasowe, Centrum Prasowe PAI, Warszawa, IASP Subcommittee on Taxonomy. Pain Terms: a list with definitions and notes on usage, Pain 1980, 8, s IASP Subcommittee on Taxonomy. Classification of chronic pain, Pain 1986, suppl. 3, s Krasuski M., Algorytm postępowania diagnostyczno-leczniczego w zespołach bólowych kręgosłupa. Rehabilitacja Medyczna 2005, nr 9 (3), s Basmajian J.V., Grant s method of anatomy, 9 th ed. Williams & Wilkins, Baltimore Basmajian J.V., Travill A., Electromyography of the pronator muscles in the forearm, Anat. Rec. 1961, 139, s Farfan H.F., Mechanical disorders of the low back. Lea & Febiger, Philadelphia dr n. med. Marek Krasuski Katedra i Klinika Rehabilitacji Akademii Medycznej w Warszawie prezes Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji 6 PREWENCJA I REHABILITACJA 4/2006

9 Dolegliwości bólowe kręgosłupa przyczyny i zapobieganie Długotrwałe przebywanie w wymuszonej pozycji, ciężka praca fizyczna czy wielogodzinna praca biurowa w pozycji siedzącej mają ogromny wpływ na stan naszego kręgosłupa. Dolegliwości bólowe kręgosłupa, popularnie zwane bólami pleców, w krajach rozwiniętych osiągnęły rozmiary epidemii. Coraz częściej, również w Polsce, zespoły bólowe kręgosłupa są przyczyną zmuszającą do szukania pomocy u lekarza specjalisty, okresowej niezdolności do pracy oraz pobytów w szpitalu. Szacuje się, że aż 44% Polaków powyżej 15 roku życia cierpi na stałe bądź okresowe bóle kręgosłupa. Kręgosłup człowieka oraz złożona praca mięśni z nim związanych zapewnia wyprostowaną pozycję ciała, umożliwia ruchy tułowia oraz stanowi ochronę dla ośrodkowego układu nerwowego. Kolumnę kręgosłupa stanowią 33 lub 34 kręgi połączone sprężystymi krążkami międzykręgowymi (tzw. dyskami) i zespolone silnymi więzadłami zapewniającymi ich stabilizację. Kręgosłup dzieli się na trzy odcinki. Siedem górnych kręgów stanowi kręgosłup szyjny, następne dwanaście to kręgi piersiowe, nazywane często plecami, kolejne pięć wchodzi w skład kręgosłupa lędźwiowego, określanego często jako krzyż, przechodzącego dalej w kość krzyżową wraz z kością ogonową, na której spoczywa główny ciężar naszego ciała. Dzięki zróżnicowanemu ustawieniu kręgów kręgosłup nie jest prostym słupem, ale dwukrotnie wygina się w poszczególnych odcinkach, przyjmując kształt litery S. W odcinku szyjnym mamy do czynienia z ugięciem kręgosłupa do przodu (lordoza szyjna), w odcinku piersiowym do tyłu (kyfoza piersiowa), a w odcinku lędźwiowym kręgosłup znów ugina się do przodu (lordoza lędźwiowa). Poszczególne kręgi tworzą pierścień kostny otaczający i ochraniający jamę zwaną kanałem kręgowym, w którym znajduje się rdzeń kręgowy z odchodzącymi od niego nerwami 1. Pomiędzy kręgami znajdują się krążki (tarczki) międzykręgowe, małe chrząstki, które działają jak amortyzatory, niwelując wstrząsy i umożliwiając ruchy między kręgami. Krążki międzykręgowe posiadają twardą włóknistą cześć korową i miękką, galaretowatą część rdzeniową zwaną jądrem miażdżystym. Dzięki takiej budowie tarczki międzykręgowe są elastyczne, miękkie i sprężyste. Dyski mają różną grubość w zależności od odcinka, w którym się znajdują. Najmasywniejsze leżą u podstawy kręgosłupa, a im wyżej, tym stają się węższe. Między dwoma pierwszymi kręgami szyjnymi nie ma krążków, tylko szczytowy staw obrotowy. W stanie spoczynku siła działająca na krążki międzykręgowe nie jest duża, natomiast w pozycji stojącej dyski są ściśnięte przez masę ciała, a kręgi nad i pod krążkami silnie na nie naciskają. Nacisk ten staje się nieporównywalnie większy, kiedy się schylamy lub próbujemy podnieść ciężar bez uginania kolan. 1 A. Bochenek, M. Reicher, Anatomia człowieka tom 1, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa Gwałtowny ruch czy wytężony, długotrwały wysiłek mogą spowodować przemieszczenie krążka, tak zwane wypadnięcie dysku. W rzeczywistości krążki międzykręgowe nie wypadają, lecz na skutek uszkodzenia ich włóknistej części korowej dochodzi do przemieszczenia się jądra miażdżystego. Powstaje wówczas tak zwana przepuklina dyskowa, która wywiera ucisk na nerwy rdzeniowe, co powoduje silny ból i unieruchamia kręgosłup. Towarzyszy temu stan zapalny tkanek, który nasila dodatkowo gwałtowny skurcz mięśni przykręgosłupowych, usiłujących w ten sposób unieruchomić kręgosłup, by chronić go przed poważnym uszkodzeniem. Chociaż w większości przypadków bóle te są krótkotrwałe i nie powodują niebezpiecznych powikłań, to bywają bardzo uciążliwe i obniżają jakość życia osób dotkniętych tych schorzeniem. Przyczyny dolegliwości bólowych Jeszcze do niedawna na dolegliwości bólowe kręgosłupa narzekali głównie spracowani staruszkowie. W ciągu ostatnich lat sytuacja uległa diametralnej zmianie. Obecnie na popularnie zwane bóle pleców cierpią osoby coraz młodsze, a także dzieci i młodzież szkolna. Kręgosłup człowieka jest jednym z najczęściej nadmiernie obciążanych elementów organizmu. Jest on stale poddawany działaniu sił ściskających i rozciągających. Dzięki sile mięśni i kości konstrukcja kręgosłupa cechuje się ogromną wytrzymałością mechaniczną. Niestety, wraz z upływem lat nasilają się dolegliwości związane ze zmianami zwyrodnieniowymi lub zapalnymi tego narządu powodowane przez nieprawidłową postawę, pracę i urazy, prowadząc do ograniczania fizjologicznej przestrzeni, w której krąży płyn mózgowo-rdzeniowy, powodując ucisk na korzenie nerwowe i rdzeń kręgowy. Dolegliwości bólowe mogą dotyczyć każdego odcinka kręgosłupa: szyjnego, piersiowego oraz lędźwiowego. Najczęściej lokalizują się one w karku (kręgosłup szyjny) i okolicach krzyża (kręgosłup lędźwiowy). Na powstanie dolegliwości bólowych kręgosłupa mają wpływ takie czynniki, jak: nadmierne i długotrwałe obciążenie kręgosłupa w połączeniu z osłabieniem mięśni stabilizujących kręgosłup (ciężka praca, długotrwale wymuszona postawa lub wykonywanie ruchów zginających i obrotowych), PREWENCJA I REHABILITACJA 4/2006 7

10 zmiany chorobowe krążków międzykręgowych (dyskopatie), zmiany zwyrodnieniowe kręgosłupa, zmiany struktury kostnej prowadzące do zniekształceń i złamań kręgów (osteoporoza), stres, napięcia psychiczne zwiększające napięcie mięśni, zmiany pourazowe, procesy chorobowe układu nerwowego, wady rozwojowe kręgosłupa, degeneracja kręgosłupa związana z wiekiem. Główne przyczyny zespołów bólowych kręgosłupa zostały zamieszczone w tabeli 1 2. Przyczyny dolegliwości bólowych kręgosłupa 1. Styl życia: tzw. siedzący tryb życia zła postawa ciała palenie tytoniu przeciążenie pracą fizyczną i umysłową niedbałość o sprawność fizyczną stres 2. Dyskopatie 3. Choroba zwyrodnieniowa kręgosłupa 4. Zmiany zapalne 5. Zakażenia bakteryjne, grzybicze i wirusowe 6. Choroby metaboliczne: osteoporoza nadczynność przytarczyc choroba Pageta 7. Choroby umiejscowione poza kręgosłupem: schorzenia urologiczne schorzenia ginekologiczne choroby innych narządów wewnętrznych 8. Nowotwory kręgosłupa, rdzenia i kanału kręgowego 9. Wady wrodzone kręgosłupa 10. Procesy chorobowe w obrębie struktur nerwowych 11. Dolegliwości menstruacyjne 12. Ciąża r Dyskopatie Tabela 1 Dyskopatia to potoczna nazwa przemieszczenia jądra miażdżystego tarczy międzykręgowej. Choroba dyskowa kręgosłupa dotyczy głównie odcinka lędźwiowego kręgosłupa. Utrata funkcji krążka międzykręgowego może być wynikiem naturalnego starzenia się ustroju, ale również nadmiernych przeciążeń kręgosłupa, zmian pourazowych czy też wad wrodzonych. W wyniku naturalnego starzenia się organizmu zewnętrzny pierścień włóknisty krążka międzykręgowego traci swoją sprężystość i wytrzymałość, a wewnętrzne jądro miażdżyste zmienia swoją konsystencję, staje się bardziej płynne i twardsze. Z czasem całe jądro ulega zwapnieniu, a pierścień włóknisty zaczyna pękać. Zmienione tarczki międzykręgowe trącą swoje właściwości kurczenia się i rozszerzania aż do momentu, kiedy 2 H. Jenkins, Classification of low back pain, Australiasian Chiropractic and Osteopathy 2002, nr 2 s. 91. to dwa sąsiednie kręgi naciskając na zwyrodniały dysk, mogą spowodować wysunięcie jądra miażdżystego przez otwór w rozerwanym pierścieniu włóknistym i powstanie przepukliny tarczki międzykręgowej. Wysunięte jądro miażdżyste powoduje ucisk i drażnienie korzeni rdzeniowych, rdzenia kręgowego lub innych struktur kanału kręgowego. Wypadnięciu jądra miażdżystego do kanału kręgowego towarzyszą silne bóle odcinka lędźwiowego oraz bóle korzeniowe promieniujące z różnym nasileniem do kończyny dolnej. Oprócz dolegliwości bólowych często stwierdza się ograniczenie ruchomości kręgosłupa lędźwiowego i objawy osłabienia czucia na kończynie związane z uciskiem na korzonek nerwowy. Objawy dyskopatii zależą przede wszystkim od miejsca, w którym nastąpiło uszkodzenie tarczki. Zasadnicze znaczenie ma również stopień uszkodzenia rdzenia kręgowego. Im bardziej jest wysunięte jądro miażdżyste, tym większy ucisk i dolegliwości bólowe. Leczenie uzależnione jest od zaawansowania choroby. Dyskopatia ma często charakter nawracający. Dlatego też, po ustąpieniu dolegliwości bólowych, druga faza leczenia powinna polegać na wzmocnieniu mięśni, aby zapobiec nawrotom choroby np. poprzez stosowanie gimnastyki w pozycji leżącej, pływanie przede wszystkim stylem grzbietowym oraz kontynuację fizykoterapii. W działaniach profilaktycznych bardzo ważna jest również zmiana stylu życia, przede wszystkim jednak przestrzeganie ergonomii 3 pracy, a także zachowanie środków ostrożności przy wykonywaniu codziennych wysiłków fizycznych, redukcja nadwagi oraz zwiększenie aktywności ruchowej. r Zmiany zwyrodnieniowe kręgosłupa Zmiany zwyrodnieniowe kręgosłupa to schorzenie powodujące ograniczenie ruchomości i dolegliwości bólowe wywołane zniekształceniem oraz uszkodzeniem kręgów i krążków międzykręgowych kręgosłupa. Najczęściej choroba ta dotyczy odcinka szyjnego i lędźwiowego kręgosłupa i jest naturalną konsekwencją starzenia się organizmu. Zmiany zwyrodnieniowe mogą mieć charakter pierwotny, bez ustalonej przyczyny, oraz wtórny w następstwie zmian wrodzonych, urazowych, zapalnych, zaburzeń hormonalnych, metabolicznych i niektórych chorób ośrodkowego układu nerwowego. Przewlekłe przeciążenia więzadeł i krążków międzykręgowych kręgosłupa powodują natomiast rozwój procesu zapalnego uszkadzającego stawy kręgosłupa 4. 3 Ergonomia to dyscyplina zajmująca się dostosowaniem pracy do możliwości psychofizycznych człowieka. Ma na celu taką organizację układu: człowiek maszyna warunki otoczenia, aby wykonywana praca była najbardziej efektywna przy możliwie niskim koszcie biologicznym człowieka. 4 A. Dziak, S. Tayara, Bóle krzyża, Wydawnictwo KASPER, Kraków PREWENCJA I REHABILITACJA 4/2006

11 Do zwyrodnień i dolegliwości bólowych przyczyniają się między innymi: ciężka praca fizyczna ze zbyt dużym i częstym obciążaniem tych samych partii kręgosłupa, długotrwale wymuszona postawa ciała czy też urazy kręgosłupa. Często zwyrodnienia kręgosłupa są wynikiem wielogodzinnego siedzącego trybu pracy przed komputerem z wymuszoną pozycją ciała. Gdy ciało długo znajduje się w tej samej pozycji, zmniejsza się przepływ krwi przez napięte mięśnie, a tym samym przenikanie substancji odżywczych zapewniających ich prawidłowe funkcjonowanie. Dodatkowo podczas długotrwałego przeciążenia tarczki międzykręgowe nie mogą się dostatecznie rozluźnić, co zaburza współdziałanie poszczególnych kręgów i prowadzi do zjawiska ścierania się krążków międzykręgowych względem kręgów. Zapalenia w różnych częściach narządu ruchu mogą być również spowodowane narażeniem na zmiany temperatur bądź silny wiatr. W końcu, są one efektem niedbałości o sprawność fizyczną, nieuprawiania sportów, słabości postawy oraz zaburzeń emocjonalnych. Codzienny stres jest także istotnym czynnikiem pojawiania się choroby zwyrodnieniowej kręgosłupa w przyszłości. Pod wpływem stresu mięśnie kurczą się, uniemożliwiając swobodne krążenie krwi, a gdy zaczyna brakować tlenu w mięśniach, dodatkowo reagują one skurczem, pogłębiając cały proces. Jeżeli takie sytuacje zdarzają się często, mięśnie przykręgosłupowe nie są w stanie prawidłowo spełniać swojej funkcji, a utrzymujące się bóle przechodzą w stan przewlekły. Stan napięcia mięśniowego sprzyja natomiast rozwijaniu się zmian zapalnych i zwyrodnieniowych. Aby uzyskać poprawę funkcji biomechanicznej kręgosłupa, należy odwrócić proces patologiczny, przede wszystkim rozciągnąć struktury przykurczone, wzmocnić osłabione mięśnie, poprawić ukrwienie różnych partii ciała oraz uelastycznić więzadła i torebki stawowe. Służą temu między innymi zabiegi rehabilitacyjne, które przy odpowiednio wcześnie postawionej diagnozie, mogą przyczyniać się do eliminacji tego typu schorzeń. r Inne przyczyny dolegliwości bólowych kręgosłupa Wśród wielu przyczyn zespołów bólowych kręgosłupa, oprócz tych występujących na skutek naturalnego starzenia się organizmu, przeciążenia czy też zmian zwyrodnieniowych stawów, należy także wymienić choroby reumatoidalne, nowotwory, choroby narządów wewnętrznych, zaburzenia postawy i zniekształcenia kończyn, szczególnie dolnych oraz niektóre choroby układowe 5. 5 G. Chojnacka-Szawłowska, K. Szawłowski, Rehabilitacja, Medyczna Agencja Wydawniczo-Informacyjna, Warszawa Niektóre z czynników środowiskowych i genetycznych mogą szczególnie predysponować do występowania i utrzymywania się dolegliwości bólowych w obrębie kręgosłupa. Są to między innymi mała aktywności fizyczna, palenie papierosów, otyłość oraz znaczne wyczerpanie psychiczne. Czynniki te zostały umieszczone w tabeli 2 6. Czynniki sprzyjające wystąpieniu dolegliwości bólowych kręgosłupa Zapobieganie Tabela 2 1. Siedzący tryb życia, długotrwałe prowadzenie samochodu 2. Ciężka praca fizyczna 3. Długotrwale wymuszona pozycja ciała (w pracy) 4. Często powtarzane ruchy zginania się i obracania 5. Narażenie na wibracje 6. Brak aktywności fizycznej 7. Palenie 8. Otyłość 9. Stany depresji 10. Stres, wyczerpanie psychiczne 11. Wysoki wzrost 12. Niskie wykształcenie 13. Ciąża Leczenie i rehabilitacja powstałych zmian chorobowych powodujących dolegliwości bólowe kręgosłupa jest trudne i długotrwałe, dlatego też tak ważne jest unikanie sytuacji i eliminacja czynników predysponujących. Zbyt duży wysiłek fizyczny sprzyja powstawaniu dolegliwości bólowych kręgosłupa. Z tych względów powinno unikać się nadmiernego obciążenia kręgosłupa. Przy wykonywaniu codziennych wysiłków fizycznych należy zwracać uwagę na to, czy przy podnoszeniu ciężkich przedmiotów plecy nie są ugięte a kolana proste, czy używamy krzesła z oparciem na plecy i siedzimy z wyprostowanymi plecami. Przy długim siedzeniu czy staniu bardzo ważne są przerwy w pracy na krótką gimnastykę, przejście się lub wstanie, aby rozluźnić zmęczone wymuszoną postawą ciała mięśnie. Zaleca się również codzienne spacery na świeżym powietrzu, uprawianie sportów wodnych, prawidłowe odżywianie się pokarmami bogatymi w białko, warzywami i owocami oraz noszenie odpowiedniego obuwia. Osoby, u których już wystąpiły dolegliwości bólowe kręgosłupa, powinny pamiętać o tym, iż często mają one charakter powtarzający się, a stosowanie wyżej wymienionych reguł może zapobiec ich nawracaniu 7. Główne rady do codziennego przestrzegania w zapobieganiu bólom kręgosłupa zostały opisane w tabeli 3. 6 D. Vindigni, B.F. Walker, J.R. Jamison, C.D. Costa, L. Parkinson, S. Blunden, Low back pain risk factors in a large Rural Australian Aboriginal Cammunity. An opportunity for managing co-morbidities?, Chiropractic and Osteopathy 2005, nr 13, s J. Świerkot, Bóle krzyża etiologia, diagnostyka i leczenie, Przewodnik Lekarza 2006, nr 2 s. 86. PREWENCJA I REHABILITACJA 4/2006 9

12 Tabela 3 Zalecane zasady codziennego postępowania w profilaktyce dolegliwości bólowych kręgosłupa 1. Przestrzeganie prawidłowej postawy ciała we wszystkich codziennych czynnościach (przede wszystkim prostowanie pleców) 2. Unikanie przeciążeń kręgosłupa: podnoszenie ciężarów powoli, z przysiadu, bez schylania się unikanie nagłych ruchów skrętnych unikanie długiego stania i siedzenia, a jeżeli jest to konieczne, to pamiętanie o krótkich przerwach, minimum co godzinę 3. Noszenie prawidłowego obuwia (powinno być miękkie, elastyczne, z szerokimi noskami, wysokie obcasy tylko wyjątkowo) 4. Chodzenie na codzienne spacery, uprawianie sportów wodnych (ruch wpływa na wzmocnienie mięśni) 5. Zachowanie odpowiedniej wagi ciała 6. Zdrowe odżywianie się pokarmami bogatymi w białko, warzywami i owocami 7. Zadbanie o wygodne miejsce do spania (materac łóżka powinien być niezbyt miękki, sprężysty, unikanie miękkiej, dużej poduszki) Choroby kręgosłupa, nawet te które wydają się niezbyt groźne, mają wpływ na stan całego organizmu oraz właściwe funkcjonowanie wszystkich narządów wewnętrznych. Niestety większość ludzi, szczególnie młodych i aktywnych zawodowo, lekceważy dolegliwości bólowe kręgosłupa i zgłasza się do lekarza zbyt późno, często dopiero wtedy, kiedy zmiany są zaawansowane, a narastające bóle uniemożliwiają im aktywne funkcjonowanie i pracę. Dlatego tak ważna jest profilaktyka zespołów bólowych kręgosłupa, a przede wszystkim dbanie o kondycję fizyczną, pilnowanie odpowiedniej pozycji ciała w pracy oraz zachowanie równomiernego obciążania kręgosłupa. Beata Świątkowska Zakład Epidemiologii Środowiskowej Instytutu Medycyny Pracy w Łodzi Realizacja programu rehabilitacji leczniczej w schorzeniach psychosomatycznych w ramach prewencji rentowej ZUS Według prognoz Światowej Organizacji Zdrowia już w 2020 roku schorzenia psychosomatyczne i psychiczne staną się trzecią przyczyną zgonów na świecie. W Polsce również dostrzeżono to zagrożenie. Zakład Ubezpieczeń Społecznych od kilku lat prowadzi program rehabilitacji leczniczej w schorzeniach psychosomatycznych w ramach prewencji rentowej, by przynajmniej części osób poddanych rehabilitacji leczniczej z powodu tego rodzaju schorzeń udało się przywrócić prawidłowe funkcjonowanie w wymiarze psychofizycznym i społecznym oraz odzyskać zdolność do zarobkowania. Z analizy chorobowych przyczyn powstawania niezdolności do pracy wynika, że zaburzenia i choroby psychiczne oraz schorzenia psychosomatyczne są jednym z istotnych powodów zarówno krótkotrwałej absencji chorobowej, jak długotrwałej niezdolności do pracy. W ostatnim dwudziestoleciu w wielu krajach europejskich nastąpił gwałtowny wzrost zachorowalności na te schorzenia, co w rezultacie spowodowało konieczność stosowania bardziej efektywnych metod zapobiegawczych, a także zwróciło uwagę specjalistów na potrzeby poszukiwania bardziej skutecznych sposobów leczenia i rehabilitacji. Według prognoz Światowej Organizacji Zdrowia w 2020 roku schorzenia psychosomatyczne i psychiczne staną się trzecią (po chorobach układu krążenia i urazach komunikacyjnych) przyczyną zgonów na świecie. Dlatego należy pilnie rozpocząć intensywne działania, które mogłyby przyczynić się do zahamowania tej niekorzystnej sytuacji. W Polsce odsetek pierwszorazowych orzeczeń o niezdolności do pracy wydanych dla celów rentowych z powodu schorzeń psychosomatycznych w ciągu ostatnich czternastu lat praktycznie się podwoił i w ciągu ostatnich kilku lat utrzymuje się na poziomie około 16%. Przyczyn omawianego zjawiska jest wiele, ale za jedną z najważniejszych uważany jest permanentny stres, w jakim żyje współczesny człowiek. Stres jest zespołem reakcji obronnych na poziomie różnych organów i układów, w tym układu krążenia i immunologicznego, na zagrożenia organizmu. Ma więc dla człowieka charakter zdecydowa- 10 PREWENCJA I REHABILITACJA 4/2006

13 nie pozytywny. Jednak gdy czynników powodujących zagrożenie jest zbyt dużo lub czas ich wpływu na organizm wydłuża się, fizjologiczne mechanizmy regulujące reakcję na stres obracają się przeciwko człowiekowi. Niekorzystne czynniki fizyczne środowiska naturalnego, problemy dotyczące życia rodzinnego, obawy związane z brakiem stabilizacji zawodowej i bezpieczeństwa ekonomicznego oraz z utrzymaniem pozycji społecznej oddziaływujące przez dłuższy okres stanowią istotne zagrożenia dla człowieka, ponieważ ich efektem staje się między innymi obniżenie odporności organizmu, a to zwiększa ryzyko wystąpienia niektórych chorób. Wystąpienie choroby z kolei potęguje uczucie lęku i zagrożenia. Powstaje mechanizm błędnego koła, z którego osaczona sytuacją stresową jednostka nie widzi drogi wyjścia. Taki człowiek powoli traci wiarę we własne możliwości działania, ogranicza aktywność, a jego stan fizyczny i psychiczny ulega stałemu pogorszeniu. Należy podkreślić, że niektóre cechy współczesnych społeczeństw takie, jak zanikanie solidarności międzyludzkiej, dominacja technologii nad tradycyjnym ładem społecznym, czy głoszenie idei praw człowieka, wobec jednoczesnej marginalizacji ludzi słabych, także przyczyniają się do wywoływania stanu podwyższonego poziomu pobudzenia emocjonalnego. Organizm ludzki charakteryzuje się znacznymi możliwościami adaptacji do zmieniających się w sposób niekorzystny warunków otoczenia. Jednakże w warunkach częstych i gwałtownych zmian istniejące mechanizmy obronne okazują się niewystarczające. Zjawisko to objaśnia teoria powstawania następstw stresu wg. Hansa Selye a. Odwołuje się ona do mechanizmów ciągłego reagowania organizmu na żądania otoczenia i znana jest jako Ogólny Zespół Adaptacyjny. Wobec powolnego wyczerpywania się możliwości adaptacyjnych, zaczynają pojawiać się pewne stałe objawy chorobowe nazywane zespołami nieswoistymi. Te nieswoiste dolegliwości i objawy stanowią istotę następstw stresu, mimo iż jego źródła (stresory) mogą być bardzo różne (np. fizyczne, chemiczne, infekcje, silne stany emocjonalne). Czynniki wywołujące reakcję stresową stają się w rezultacie przyczyną zachwiania systemu obronnego organizmu i mogą stanowić źródło zaburzeń ogólnoustrojowych w zakresie zarówno psychicznym, jak i fizycznym. Ponieważ nie ma możliwości ograniczenia lub eliminacji czynników środowiskowych wywołujących stres, należy podejmować wszelkie działania mogące ograniczyć skutki ich oddziaływań na człowieka. Takiemu celowi służy realizacja programu rehabilitacji leczniczej w schorzeniach psychosomatycznych w ramach prewencji rentowej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Program prowadzony jest na podstawie zapisów ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. nr 137, poz. 887 ze zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 października 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu kierowania przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych na rehabilitację leczniczą oraz udzielania zamówień na usługi rehabilitacyjne (Dz.U. nr 131, poz. 1457) i jest skierowany do osób zagrożonych długotrwałą lub trwałą niezdolnością do pracy, rokujących jednocześnie odzyskanie tej zdolności po przeprowadzeniu rehabilitacji. Celem nadrzędnym ww. programu jest przywrócenie zdolności do pracy. Rehabilitacja lecznicza w ramach prewencji rentowej ZUS prowadzona jest, w zależności od przyczyn chorobowych powstawania niezdolności do pracy: w schorzeniach narządu ruchu, układu krążenia i psychosomatycznych w systemie stacjonarnym oraz ambulatoryjnym, natomiast w schorzeniach układu oddechowego w stacjonarnym. Należy zaznaczyć, że na podstawie zapisu art. 69 ww. ustawy z programu mogą korzystać: a) ubezpieczeni zagrożeni całkowitą lub częściową niezdolnością do pracy, b) osoby uprawnione do zasiłku chorobowego lub świadczenia rehabilitacyjnego po ustaniu tytułu do ubezpieczenia chorobowego lub wypadkowego, c) osoby pobierające rentę okresową z tytułu niezdolności do pracy, przy czym podstawę skierowania na rehabilitację leczniczą w ramach prewencji rentowej ZUS stanowi orzeczenie o jej potrzebie wydane przez lekarza orzecznika Zakładu. Orzeczenie takie może być wydane: a) na wniosek lekarza prowadzącego leczenie, b) podczas wykonywania kontroli prawidłowości orzekania o czasowej niezdolności do pracy z powodu choroby, c) podczas orzekania o okolicznościach uzasadniających przyznanie świadczenia rehabilitacyjnego, d) podczas orzekania w sprawie niezdolności do pracy do celów rentowych. Kierując się podstawową zasadą rehabilitacji, że im wcześniej zostaje ona rozpoczęta, tym jest skuteczniejsza, należy oczekiwać, że wśród kierowanych na rehabilitację, na wniosek lekarzy prowadzących leczenie, znaczącą grupę będą stanowić osoby czasowo niezdolne do pracy. Rehabilitacja lecznicza w schorzeniach psychosomatycznych w ramach prewencji rentowej ZUS prowadzona jest w wybranych w drodze konkursu ofert na świadczenie usług rehabilitacyjnych ośrodkach rehabilitacyjnych. Zakład Ubezpieczeń Społecznych kierując się ww. podstawą prawną, określa w szczególności wymagania formalno-prawne oraz kadrowe, lokalowe i dotyczące oddziaływań medycznych, których spełnienie stanowi warunek przystąpienia do postępowania konkursowego. PREWENCJA I REHABILITACJA 4/

14 W 2005 r. Zakład współpracował z trzema, a w 2006 r. z siedmioma ośrodkami rehabilitacyjnymi, do których na podstawie orzeczenia o potrzebie rehabilitacji leczniczej wydanego przez lekarza orzecznika ZUS kierowano osoby z chorobami psychosomatycznymi rokujące po rehabilitacji odzyskanie zdolności do pracy. Rosnąca liczba ww. orzeczeń, wydawanych zwłaszcza w okresie czasowej niezdolności do pracy, potwierdza zwiększenie zapotrzebowania na usługi rehabilitacyjne dotyczące schorzeń psychosomatycznych, stąd w roku 2007 planuje się współpracę z większą liczbą ośrodków rehabilitacyjnych. Biorąc pod uwagę cel prowadzonych działań, a jest nim przywrócenie zdolności do pracy, do ośrodków rehabilitacyjnych kierowane są osoby z somatycznymi zaburzeniami czynnościowymi i zaburzeniami przystosowawczymi, bo w tych grupach, z punktu widzenia wiedzy medycznej, możliwa jest poprawa funkcji psychofizycznych i społecznych w stopniu umożliwiającym odzyskanie zdolności do pracy. Do grupy schorzeń psychosomatycznych należą choroby, do powstania których przyczyniają się czynniki psychiczne. Pod ich wpływem w czasie rozwoju choroby dochodzi do organicznych, nieraz nieodwracalnych, zmian narządowych (np. colitis ulcerosa, choroba Crohna). Czynnikami psychicznymi są tutaj utrzymujące się lub nawracające stany napięć afektywnych, powiązane z odnośnymi reakcjami fizjologicznymi. Ta grupa schorzeń obejmuje w szczególności zaburzenia nerwicowe związane ze stresem, i pod postacią somatyczną zakwalifikowane w Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych (ICD 10) pod numerami F40-F48, oraz zespoły behawioralne związane z zaburzeniami fizjologicznymi i czynnikami fizycznymi (F50-F59). W życiu większości pacjentów, kierowanych do ośrodków rehabilitacyjnych współpracujących z ZUS w celu uczestnictwa w programie rehabilitacji leczniczej w ramach prewencji rentowej, miały miejsce bolesne zdarzenie losowe (np. śmierć bliskiej osoby, choroba, wypadek, rozstanie z partnerem życiowym, publiczne upokorzenie, utrata pracy), burzące ich dotychczasową egzystencję i pozostawiające określone następstwa w postaci ciężkiego urazu psychicznego. Reakcja człowieka na tego rodzaju zdarzenia życiowe najczęściej przebiega w czterech kolejnych fazach. Faza 1. Rozpacz, zaprzeczanie, nieprzyjmowanie do wiadomości faktu nieszczęścia, bunt, bardzo silne przeżycia emocjonalne, szok. W tym okresie występują zakłócenia w odbiorze informacji, rozumowanie nie ma charakteru racjonalnego, następuje wybitna selektywność procesów spostrzegania. Im silniejsza jest reakcja emocjonalna, tym trwa ona krócej, prowadząc do fazy drugiej. Faza 2. Apatia, obojętność, depresja z wyczerpania. Chorego charakteryzuje nastrój smutku, rezygnacja, ograniczona wydajność umysłowa, spowolnienie reakcji motorycznych, zaburzenia snu, brak łaknienia, zaburzenia w zakresie autonomicznego układu nerwowego, metaboliczne i endokrynologiczne. To właśnie w tym okresie pojawia się wiele niewytłumaczalnych dla chorego dolegliwości, pozornie niemających związku z podstawowym problemem psychicznym. Stan psychiczny pogarsza się, gdyż mimo podejmowanych prób leczenia u lekarzy różnych specjalności objawy choroby nie ustępują. W końcowym okresie tej fazy pojawia się powolna mobilizacja sił biopsychicznych i stopniowo zaczyna się proces odbudowy pozytywnego myślenia. Faza 3. Przeciwstawianie się utracie spowodowanej nieszczęściem i próba przezwyciężenia strat przez mobilizację sił organizmu do ponownego wejścia chorego w życie społeczne. Strategia przeciwstawiania się problemowi polega na budowaniu własnej tożsamości na bazie posiadanych przez daną osobę wartości, talentów i zainteresowań. Pacjent w tej fazie dokonuje weryfikacji swojego systemu wartości i dotychczasowych celów życiowych możliwych do osiągnięcia; co prawda jest w pełni świadom strat, ale z tego tytułu już tak nie cierpi, natomiast aktywnie zaczyna realizować swoje dążenia. Faza 4. Włączenie nowo pełnionych ról do ogólnego systemu ról społecznych. W tej fazie po okresie życia w warunkach pewnej izolacji, następuje ponowna integracja ze społeczeństwem. Wymaga to przekroczenia granicy własnej nieufności wobec społeczeństwa, ale także zyskanie społecznego przyzwolenia na odbudowę poprzednich relacji interpersonalnych. Czas trwania poszczególnych faz bywa bardzo zróżnicowany i w krańcowo trudnych sytuacjach może nigdy nie dojść do procesu odbudowy własnej tożsamości, odzyskania wiary w możliwość realizacji nowych celów życiowych, a tym samym do przywrócenia zdolności do pracy. Najlepszymi okresami na przeprowadzenie działań rehabilitacyjnych, w ramach prewencji rentowej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, są faza 3 i 4. Ponieważ w tym czasie ulega odbudowie motywacja do podejmowania nowych wyzwań, pacjent znacznie lepiej reaguje na zastosowane działania psychoterapeutyczne. Ośrodek rehabilitacyjny realizuje dwa podstawowe cele. Pierwszym z nich jest ustalenie specjalistycznej diagnozy psychologicznej i medycznej. Służy temu w szczególności przeprowadzenie diagnostyki różnicowej w celu wykluczenia obecności zmian o charakterze organicznym w układzie nerwowym oraz innych narządach i układach. Należy podkreślić, że w procesie diagnostycznym szczególne miejsce zajmuje ukierunkowana terapeutycznie diagnostyka psy- 12 PREWENCJA I REHABILITACJA 4/2006

15 chodynamiczna, przeprowadzana w celu ustalenia zróżnicowanych wskazań do psychoterapii. W procesie diagnozowania dąży się do przyczynowego wyjaśnienia zaistniałych dysfunkcji organizmu oraz wskazania źródeł trudnych sytuacji życiowych badanej osoby. Ważnym zadaniem diagnozowania jest opis ograniczeń psychofizycznych organizmu z punktu widzenia procesów równoważenia relacji osoby badanej z otoczeniem. Mogą tu występować dwa rodzaje ograniczeń: trudności w zaspokajaniu własnych dążeń oraz trudności w realizacji ról przypisanych jednostce przez otoczenie. Po zakończeniu procesu diagnostycznego zespół terapeutyczny ośrodka rehabilitacyjnego przystępuje do realizacji drugiego z celów, którym jest ustalenie, a następnie realizacja programu terapeutyczno-rehabilitacyjnego. Program terapeutyczno-rehabilitacyjny ma następujące zadania: q osiągnięcie poprawy objawowej, q zmianę stosunku do choroby (wyjście z roli chorego), q zwiększenie aktywności i poczucia sprawczości, q wypracowanie nowych, bardziej efektywnych sposobów radzenia sobie w sytuacjach stresowych, q nabycie umiejętności rozwiązywania problemów, q poszerzenie umiejętności społecznych. Omawiany program obejmuje przede wszystkim szeroki zakres kompleksowej psychoterapii, będącej najważniejszym instrumentem rehabilitacji psychologicznej. Psychoterapia jako dziedzina wiedzy ma zróżnicowane cele, w tym między innymi: q poszerzenie świadomości pacjenta i doprowadzenie przeszłych doświadczeń do świadomości oraz ich przepracowanie; źródłem zaburzeń są często silne mechanizmy obronne stosowane do wyparcia ze świadomości konfliktów i traumatycznych przeżyć z przeszłości, q próby zmiany sposobu doświadczania aktualnych zdarzeń życiowych; źródłem zaburzeń mogą być przekonania i wartości narzucone człowiekowi przez otoczenie, q przekształcanie nawyków dysfunkcjonalnych celem lepszego przystosowania się jednostki do otoczenia. Jednakże celem nadrzędnym psychoterapii jest, poza leczeniem chorego człowieka, wzbogacanie jego osobowości. Zdaniem Jerzego W. Aleksandrowicza Psychoterapia jest zespołem oddziaływań psychologicznych, mających na celu leczenie-usuwanie zaburzeń przeżywanych przez jednostkę lub określanych przez jej otoczenie, jako choroba. Oddziaływań wpływających na stan czynnościowy narządów, przeżywanie i zachowanie, poprzez zmianę procesów psychicznych chorego w tych okresach, w których jest to niezbędne do usunięcia przyczyny i objawów leczonej choroby. Biorąc pod uwagę rozwój historyczny psychoterapii, można powiedzieć, że pierwszymi psychoterapeutami byli szamani łączący w swoich oddziaływaniach leczniczych elementy medyczne, magię i mistycyzm. Wykorzystywali oni dla określonych celów w prowadzonych przez siebie seansach technikę ekstazy. W dobie stosowania współczesnych technik psychoterapii nadal za jedną z podstawowych metod uważana jest psychoterapia grupowa. Specjaliści dostrzegają walory prowadzenia zbiorowych seansów terapeutycznych. Psychoterapia jest formą profesjonalnego wpływu na zmianę zachowań i dlatego wymaga specjalistycznego przygotowania medyczno-psychologicznego, a więc kompetencji w zakresie rozpoznania choroby, opracowania strategii leczenia i oddziaływania metodami psychoterapeutycznymi. Prowadzona jest ona przez fachowy personel ośrodka rehabilitacyjnego posługujący się profesjonalnymi technikami oddziaływań na pacjentów. Prowadzenie w ośrodkach rehabilitacyjnych zajęć z zakresu psychoterapii indywidualnej, zgodnie z ustalonymi wskazaniami medycznymi, stanowi najczęściej uzupełnienie działań prowadzonych zbiorowo. Poza wykorzystywaniem psychoterapii jako podstawowej formy oddziaływań terapeutycznych, zespoły specjalistów zatrudnione w ośrodku rehabilitacyjnym prowadzą między innymi: q treningi integracyjne; q rozmowy indywidualne obejmujące między innymi krótkie rozmowy kryzysowe oraz kontakty z asystentem społecznym; q treningi behawioralne nacelowane na objawy; q codzienne ćwiczenia relaksujące; q treningi rozwijania umiejętności psychologicznych, w szczególności: r trening rozwijania umiejętności emocjonalnych, r trening radzenia sobie ze stresem, r trening efektywnej komunikacji interpersonalnej, r trening skutecznej organizacji i gospodarowania czasem, r trening z zakresu autoprezentacji, r trening asertywności, r trening przeciwdziałania przemocy; q muzykoterapię, q terapię ruchem (choreoterapię), q ergo i arteterapię. Treningi wymienione powyżej są prowadzone na podstawie specjalistycznej wiedzy psychologicznej mają dostarczyć pacjentom niezbędnych informacji o własnych emocjach i metodach zarządzania nimi. Ergoterapia (leczenie pracą) i arteterapia (leczenie poprzez pracę twórczą i sztukę) stanowią podstawowe formy działalności w zakresie tzw. terapii zajęciowej i są z powodzeniem stosowane w programie rehabilitacji leczniczej PREWENCJA I REHABILITACJA 4/

16 w schorzeniach psychosomatycznych w ramach prewencji rentowej. Wśród specjalistów panuje uzasadnione przekonanie, że nie jest możliwa terapia bez leczenia pracą. Ergoterapia nie tylko pobudza do działania, ale stanowi instrument zaspokojenia naturalnej potrzeby ruchu służącego jakiemuś celowi wytworowi pracy. Będąc formą kontynuacji kinezyterapii, jest jednocześnie środkiem nauczania czynności dnia codziennego, kreowania dobrostanu psychofizycznego oraz pozytywnego stosunku do samego siebie. Praca wykonywana z umiarem i z zainteresowaniem, dostosowana do możliwości pacjenta, uniezależnia go od pomocy otoczenia i tworzy dobre podstawy do ponownego wejścia w role społeczno- -zawodowe. Inną metodą leczenia wykorzystywaną w omawianym programie jest arteterapia, czyli leczenie poprzez twórczość, głównie twórczość plastyczną. Aktywność twórcza pełni kilka podstawowych funkcji: q jest formą kontaktu osoby z otoczeniem, q kompensuje niedogodności dnia codziennego, q jest zawsze wysiłkiem intelektualnym połączonym z pozytywnymi przeżyciami emocjonalnymi. Ta forma pracy jest wyrazem własnej inwencji i usiłowaniem wyrażenia własnego porządku. Twórca utrwala w wytworach i dziełach swoje wizje, wiedzę i przeżycia. Dzięki aktywności twórczej osoba poddawana rehabilitacji materializuje świat swoich doświadczeń. Muzykoterapia i terapia ruchem (choreoterapia) mają w leczeniu schorzeń psychosomatycznych długą tradycję. Szczególna jest rola muzykoterapii jako środka wspomagającego leczenie także w wielu innych grupach schorzeń. Muzykoterapia istotnie łagodzi ból oraz cierpienie i może być substytutem środka farmakologicznego, głównie uspakajającego, zwłaszcza gdy występują zaburzenia regulacji na poziomie wegetatywnym. Terapia poprzez muzykę sprzyja reorganizacji osobowości pacjenta, a generując silne wspólnotowe przeżycia estetyczne, poprawia relacje w grupie terapeutycznej. Choreoterapia, czyli leczenie poprzez oddziaływanie muzyki i ruchu, aktywizuje czynności układu nerwowego, czynności psychiczne i wpływa korzystnie na biomechanikę ruchu. Dostarcza pozytywnych emocji i poprawia ogólną kondycję psychofizyczną. W programie rehabilitacji leczniczej w ramach prewencji rentowej podczas trwającego przeciętnie 24 dni turnusu rehabilitacyjnego wykorzystywane są różne formy terapii, zależnie od wskazań medycznych. W 2005 r. rehabilitację w tej grupie schorzeń ukończyły 943 osoby, natomiast w I połowie 2006 r. odpowiednio 1524 osoby skierowane przez ZUS. Wśród osób, które w omawianej grupie schorzeń odbyły rehabilitację w I połowie 2006 r., przeważały: q kobiety (71,5%), q osoby pomiędzy 47 a 54 rokiem życia (53,53%), q osoby bez wykształcenia, z wykształceniem podstawowym lub zawodowym (51,4%). W celu uzyskania informacji dotyczących rozpoznań klinicznych, ustalonych w ośrodkach rehabilitacyjnych współpracujących z Zakładem w zakresie rehabilitacji leczniczej w schorzeniach psychosomatycznych w 2005 r. i w I połowie 2006 r., przeprowadzono analizę dokumentacji medycznej 943 osób, które ukończyły program rehabilitacji w 2005 r. oraz 1423 osób, które poddano rehabilitacji w I połowie 2006 r. Szczegółowe dane przedstawia poniższe zestawienie: 2005 r. I połowa 2006 r. Schorzenia ICD 10 Liczba pacjentów % Schorzenia ICD 10 Liczba pacjentów % Organiczne zaburzenia psychiczne F 06 F ,3 Organiczne zaburzenia psychiczne F 06 F ,1 Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania spowodowane używaniem środków psychoaktywnych F ,4 Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania spowodowane używaniem środków psychoaktywnych F 10 F ,4 Schizofrenia, zaburzenia typu schizofrenii i urojeniowe F 20 F 21 F 22 F ,2 Schizofrenia, zaburzenia typu schizofrenii i urojeniowe F 20 F 21 F 24 F ,8 14 PREWENCJA I REHABILITACJA 4/2006

17 2005 r. I połowa 2006 r. Schorzenia ICD 10 Liczba pacjentów % Schorzenia ICD 10 Liczba pacjentów % Zaburzenia nastroju (afektywne) F 31 F 32 F 33 F 34 F ,1 Zaburzenia nastroju (afektywne) F 31 F 32 F 33 F 34 F 35 F 36 F 38 F ,1 Zaburzenia nerwicowe, związane ze stresem i pod postacią somatyczną F 40 F 41 F 42 F 43 F 44 F 45 F ,2 Zaburzenia nerwicowe, związane ze stresem i pod postacią somatyczną F 40 F 41 F 42 F 43 F 44 F 45 F ,9 Zaburzenia osobowości i zachowania dorosłych F 60 F ,5 Zaburzenia osobowości i zachowania dorosłych F 60 F ,4 inne 13 1,3 inne 19 1,3 RAZEM RAZEM W ośrodkach rehabilitacyjnych prowadzących program rehabilitacji w I połowie 2006 r., ustalono ponadto, że u 14,6% pacjentów poddanych rehabilitacji wystąpienie schorzenia o charakterze psychosomatycznym miało związek z utratą pracy. Analizując realizację programu rehabilitacji prowadzonej przez specjalistyczne zespoły terapeutów, należy szczególnie podkreślić działania w zakresie poszerzenia diagnostyki u kierowanych osób. Wśród osób, które w omawianym programie w 2005 r. odbywały rehabilitację, u 154 (tj. 16,3%) w wyniku przeprowadzonego postępowania diagnostycznego, ustalono organiczne podłoże zaburzeń psychicznych, przy czym w tej grupie aż w 118 przypadkach (76,6%) rozpoznanie kliniczne zostało zmienione w stosunku do ustalonego przez lekarza kierującego na rehabilitację. Działalność ośrodków rehabilitacyjnych, prowadzących we współpracy z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych program rehabilitacji leczniczej w schorzeniach psychosomatycznych w ramach prewencji rentowej, charakteryzuje nie tylko wysoki profesjonalizm kadry, ale i zrozumienie celów działań w zakresie prewencji rentowej podejmowanych przez instytucję zabezpieczenia społecznego. Ze względu na warunki, w jakich żyje współczesny człowiek, niekorzystne działanie czynników stresujących oraz ich negatywne następstwa w postaci zachorowań i wynikającej z tego niezdolności do pracy, należy brać pod uwagę konieczność rozwoju programów prewencyjnych, by przynajmniej części osób poddanych rehabilitacji leczniczej z powodu schorzeń psychosomatycznych udało się przywrócić prawidłowe funkcjonowanie w wymiarze psychofizycznym i społecznym oraz odzyskać zdolność do zarobkowania. Piśmiennictwo 1. Aleksandrowicz J.W., Psychoterapia medyczna, wyd. 2, PZWL, Warszawa Ossowski R., Teoretyczne i praktyczne podstawy rehabilitacji, Wydawnictwo Uczelniane WSP, Bydgoszcz Wąsiewicz E.P. i in., Orzecznictwo socjalno-medyczne w niemieckim ustawowym ubezpieczeniu rentowym, ZUS, Warszawa Alicja Barwicka Departament Prewencji i Rehabilitacji PREWENCJA I REHABILITACJA 4/

18 Kontrola zasadności wydanych orzeczeń o czasowej niezdolności do pracy z równoczesnym orzekaniem o potrzebie rehabilitacji leczniczej Zakład Ubezpieczeń Społecznych ustawą z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (tekst jednolity z 2005 r. Dz.U. nr 31, poz. 267) został uprawniony do kontroli zasadności wydawanych przez lekarzy leczących zaświadczeń o czasowej niezdolności do pracy. Kontrola ta polega na bezpośrednim badaniu ubezpieczonego przez lekarza orzecznika ZUS. Tym samym lekarze orzecznicy ZUS mają w pewnym stopniu możliwość wpływania na poziom absencji chorobowej, a co za tym idzie i zmniejszenie wydatków na zasiłki chorobowe zarówno z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, jak też wydatków z funduszu płac zakładów pracy z tytułu wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy za pierwsze 33 dni w roku kalendarzowym. Uprawnienia zostały zawarte w art. 59 cytowanej ustawy. W celu przeprowadzenia kontroli, lekarz orzecznik ZUS może: 1) przeprowadzić badanie lekarskie ubezpieczonego: a) w wyznaczonym miejscu, b) w miejscu jego pobytu, 2) skierować ubezpieczonego na badanie specjalistyczne do lekarza konsultanta ZUS, 3) zażądać od lekarza leczącego udostępnienia dokumentacji medycznej dotyczącej ubezpieczonego, stanowiącej podstawę wydania zaświadczenia lekarskiego lub udzielenia wyjaśnień i informacji w sprawie, 4) zlecić wykonanie badań dodatkowych w wyznaczonym terminie. Ubezpieczony jest obowiązany udostępnić posiadaną dokumentację medyczną lekarzowi przeprowadzającemu badanie kontrolne. Po badaniu lub w wyniku analizy dokumentacji medycznej, okres orzeczonej niezdolności do pracy objęty kontrolowanym zaświadczeniem może ulec skróceniu. W takim przypadku lekarz orzecznik ZUS wystawia nowe zaświadczenie lekarskie na druku ZUS ZLA/K, którego wzór określony został w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 27 lipca 1999 r. w sprawie zasad i trybu wystawiania zaświadczeń lekarskich, wzoru zaświadczenia lekarskiego i zaświadczenia lekarskiego wydanego w wyniku kontroli lekarza orzecznika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. nr 65, poz. 741 zm. Dz.U. z 2005 r. nr 1, poz. 3). Zaświadczenie to traktowane jest na równi z zaświadczeniem stwierdzającym brak przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku, wydanym w myśl art Kodeksu pracy. Zaświadczenie to lekarz wręcza ubezpieczonemu w dniu badania. Na podstawie powyższego orzeczenia ZUS wydaje decyzję o braku prawa do zasiłku, którą przesyła do płatnika składek. Niestawienie się w wyznaczonym terminie powoduje, że zaświadczenie lekarskie traci ważność od dnia następującego po tym terminie. Lekarze orzecznicy ZUS kontrole prawidłowości orzekania o czasowej niezdolności do pracy z powodu choroby oraz wystawiania zaświadczeń lekarskich prowadzą na wniosek pracodawców (płatników składek), wydziałów zasiłków oddziałów ZUS oraz na podstawie prowadzonego przez ZUS rejestru wydanych ubezpieczonym zaświadczeń lekarskich o czasowej niezdolności do pracy. Ustawa zobowiązuje lekarza prowadzącego leczenie do przesłania oryginału wydanego zaświadczenia lekarskiego o czasowej niezdolności do pracy w ciągu 7 dni od jego wystawienia do terenowej jednostki organizacyjnej ZUS. Również ubezpieczony został zobowiązany do złożenia zaświadczenia lekarskiego, nie później niż w ciągu 7 dni od daty jego otrzymania płatnikowi składek. W przypadku gdy zasiłki chorobowe wypłaca oddział ZUS, płatnik składek przekazując oddziałowi ZUS zaświadczenie lekarskie, informuje o dacie złożenia zaświadczenia. Niedopełnienie obowiązku złożenia zaświadczenia w ciągu 7 dni od daty 16 PREWENCJA I REHABILITACJA 4/2006

19 jego otrzymania powoduje obniżenie o 25% wysokości zasiłku chorobowego od 8 dnia orzeczonej niezdolności do pracy do dnia jego złożenia, chyba że niedostarczenie zaświadczenia nastąpiło z przyczyn niezależnych od ubezpieczonego. Liczba przeprowadzonych przez lekarzy orzeczników ZUS kontroli zasadności wydanych przez lekarzy leczących orzeczeń o czasowej niezdolności do pracy w okresie od 1999 r. do 2005 r. z uwzględnieniem podmiotu występującego o przeprowadzenie kontroli przedstawia się następująco: w celu skierowania ubezpieczonych na rehabilitację leczniczą w ramach prewencji rentowej bądź też w związku z wystąpieniem o przedłużenie okresu zasiłkowego. Lekarz orzecznik w trakcie badania ubezpieczonego orzekał odzyskanie zdolności do pracy przed wykorzystaniem podstawowego okresu zasiłkowego wynoszącego 180 dni, a w przypadku zachorowania na gruźlicę 270 dni. Przedłużanie okresu zasiłkowego o dalsze 3 miesiące było możliwe praktycznie do końca 2005 r. Wnioskujący o przeprowadzenie kontroli Rok z tego: Ogółem zakład pracy lekarz orzecznik wydział zasiłków inne przypadki 1999 (VIII-XII) Wykazane w tej tabeli kontrole zasadności wydanych orzeczeń o czasowej niezdolności do pracy lekarze orzecznicy ZUS przeprowadzili Wyniki badań przeprowadzonych przez lekarzy orzeczników ZUS, z uwzględnieniem podmiotu kierującego na badanie, przedstawiają się następująco: Liczba zmienionych orzeczeń o czasowej niezdolności do pracy w stosunku do osób kierowanych przez: Rok Ogółem % zmienionych orzeczeń zakłady pracy lekarza orzecznika z tego: wydział zasiłków inne przypadki , , , PREWENCJA I REHABILITACJA 4/

20 Liczba zmienionych orzeczeń o czasowej niezdolności do pracy w stosunku do osób kierowanych przez: Rok Ogółem % zmienionych orzeczeń zakłady pracy lekarza orzecznika z tego: wydział zasiłków inne przypadki , , , , Tak więc na przestrzeni lat wskaźnik zmienionych orzeczeń o czasowej niezdolności do pracy ulega systematycznemu zmniejszaniu, a w 2005 r. wyniósł tylko 6,6%. Z analizy zaświadczeń lekarskich składanych przez ubezpieczonych wynika, że okres orzekanej jednorazowo niezdolności do pracy uległ znacznemu skróceniu. Obecnie zwolnienia lekarskie wydawane są najczęściej jednorazowo na okres od 10 do 14 dni, co w konsekwencji nie pozwala na wezwanie ubezpieczonego na badanie przez lekarza orzecznika ZUS. W związku z obserwowanym zjawiskiem składania zaświadczeń lekarskich zarówno przez ubezpieczonych, jak i lekarzy wystawiających te zaświadczenia praktycznie w 7 dniu od jego wystawienia należałoby dokonać odpowiedniej zmiany w ustawie polegającej na skróceniu tego terminu np. do 3 dni od daty jego wystawienia. Taka zmiana w większym stopniu pozwoliłaby na właściwe ukierunkowanie kontroli prowadzonych przez lekarzy orzeczników ZUS oraz zwiększenie ilości wniosków o zbadanie zasadności wydawanych orzeczeń tak ze strony pracodawców, jak i wydziałów zasiłków oddziałów ZUS. Zasada składania zaświadczeń lekarskich w terminie do 3 dni od jego otrzymania obowiązywała do 1983 r. Wówczas ubezpieczony tracił prawo do zasiłku chorobowego za pierwsze 3 dni. Natomiast w przypadku każdego następnego zachorowania w okresie 1 roku zasiłek chorobowy ulegał obniżeniu o 25% za każde 3 dni orzeczonej niezdolności do pracy. W wyniku zmienionych orzeczeń dotyczących długości trwania niezdolności do pracy zmniejszyły się odpowiednio wydatki na zasiłki chorobowe. Sytuacja w tym zakresie przedstawia się następująco: Rok Liczba dni, za które nie wypłacono zasiłków Kwota zł , , , , , , ,971 Jak widać z powyższego zestawienia w 2005 r. nastąpił znaczny spadek liczby zmienionych orzeczeń, a tym samym i kwoty niewypłaconych z tego tytułu zasiłków chorobowych. Lekarze orzecznicy ZUS w trakcie badania zasadności wydanych orzeczeń o czasowej niezdolności do pracy, stwierdzając zasadność wydanych orzeczeń o czasowej niezdolności do pracy, w wielu przypadkach orzekają potrzebę skierowania ubezpieczonego na rehabilitację leczniczą w ramach prewencji rentowej. Wyniki orzeczeń dotyczących potrzeby odbycia rehabilitacji leczniczej przedstawiają się następująco: 18 PREWENCJA I REHABILITACJA 4/2006

ŚLĄSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY W KATOWICACH WYDZIAŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ KIERUNEK: FIZJOTERAPIA MARIA DOBOSZ

ŚLĄSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY W KATOWICACH WYDZIAŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ KIERUNEK: FIZJOTERAPIA MARIA DOBOSZ ŚLĄSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY W KATOWICACH WYDZIAŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ KIERUNEK: FIZJOTERAPIA MARIA DOBOSZ WPŁYW USZKODZENIA MIĘŚNIA NADGRZEBIENIOWEGO NA STABILNOŚĆ I MOBLINOŚĆ OBRĘCZY BARKOWEJ PRACA MAGISTERSKA

Bardziej szczegółowo

Wiedzieć znaczy działać

Wiedzieć znaczy działać Wiedzieć znaczy działać 1 Kiedy ciało wysyła sygnały? s. 4 2 3 Badania co mogą nam powiedzieć? s. 22 Słownik psychologiczny, czyli optymiści żyją dłużej s. 26 prof. dr hab. n.med. Jacek Jassem Szanowni

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁ SZKOLENIOWY PRACA Z OSOBĄ CHORUJĄCĄ PSYCHICZNIE ZAŁĄCZNIK NR 10

MATERIAŁ SZKOLENIOWY PRACA Z OSOBĄ CHORUJĄCĄ PSYCHICZNIE ZAŁĄCZNIK NR 10 ZAŁĄCZNIK NR 10 MATERIAŁ SZKOLENIOWY PRACA Z OSOBĄ CHORUJĄCĄ PSYCHICZNIE 1 Wstęp W centrum naszego zainteresowania znalazł się młody człowiek z poważnymi zaburzeniami psychicznymi. Kto to jest młody człowiek

Bardziej szczegółowo

Nie jestem inny... mam tylko hemofilię

Nie jestem inny... mam tylko hemofilię Nie jestem inny... mam tylko hemofilię Poradnik dla nauczycieli i personelu szkolnego Polskie Stowarzyszenie Chorych na Hemofilię Członek Światowej Federacji ds. Hemofilii Polskie Stowarzyszenie Chorych

Bardziej szczegółowo

Trening sportowy. Trening jako proces

Trening sportowy. Trening jako proces Trening sportowy Trening sportowy to wieloletni, specjalnie zorganizowany proces pedagogiczny, w ramach którego zawodnik uczy się techniki i taktyki swojej dyscypliny i doskonali je, kształtuje sprawność

Bardziej szczegółowo

VADEMECUM ZATRUDNIANIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

VADEMECUM ZATRUDNIANIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Vademecum zatrudniania osób niepełnosprawnych zostało opracowane w ramach kampanii informacyjnej PRZEŁAM LODY OBOJĘTNOŚCI Organizatorem kampanii jest Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych

Bardziej szczegółowo

2014-11-10 PROCES PIELĘGNOWANIA DIAGNOZA PIELĘGNIARSKA

2014-11-10 PROCES PIELĘGNOWANIA DIAGNOZA PIELĘGNIARSKA PROCES PIELĘGNOWANIA DIAGNOZA PIELĘGNIARSKA Pielęgnowanie wykorzystujące podejście tradycyjne model opieki zadaniowy, funkcyjny (task allocation) Pielęgnowanie wykorzystujące proces pielęgnowania model

Bardziej szczegółowo

PIERWSZA POMOC W NAGŁYCH WYPADKACH

PIERWSZA POMOC W NAGŁYCH WYPADKACH Tomasz Rogowski nauczyciel wychowania fizycznego i edukacji dla bezpieczeństwa w Zespole Szkół w Tczycy PIERWSZA POMOC W NAGŁYCH WYPADKACH SPIS TREŚCI WSTĘP... 2 I. PIERWSZA POMOC W NAGŁYCH WYPADKACH W

Bardziej szczegółowo

Cukrzyca to nie wyrok

Cukrzyca to nie wyrok NR 8/MAJ 2014 NIEZALEŻNY DODATEK TEMATYCZNY DYSTRYBUOWANY WRAZ Z RZECZPOSPOLITĄ JAK ŻYĆ Z CUKRZYCĄ 3KROKI DO SKUTECZNEJ TERAPII Przedstawiamy: PRZYSZŁOŚĆ INSULINOTERAPII Ewolucja leku ratującego życie

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI PROGRAM WYRÓWNYWANIA SZANS OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH I PRZECIWDZIAŁANIA ICH WYKLUCZENIU SPOŁECZNEMU ORAZ POMOCY W ZATRUDNIANIU OSÓB

WOJEWÓDZKI PROGRAM WYRÓWNYWANIA SZANS OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH I PRZECIWDZIAŁANIA ICH WYKLUCZENIU SPOŁECZNEMU ORAZ POMOCY W ZATRUDNIANIU OSÓB WOJEWÓDZKI PROGRAM WYRÓWNYWANIA SZANS OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH I PRZECIWDZIAŁANIA ICH WYKLUCZENIU SPOŁECZNEMU ORAZ POMOCY W ZATRUDNIANIU OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH NA LATA 2014-2020 Łódź, 2014 1 SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków dla placówek oświatowych Ubezpieczenie z Klasą

Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków dla placówek oświatowych Ubezpieczenie z Klasą Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków dla placówek oświatowych Ubezpieczenie z Klasą Spis treści 1 Postanowienia ogólne... 1 2 Przedmiot i zakres odpowiedzialności Allianz

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W GŁOGOWIE

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W GŁOGOWIE PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W GŁOGOWIE ERGONOMIA I BEZPIECZEŃSTWO PRACY OPRACOWAŁ: DARIUSZ SCZANIECKI LITERATURA: - BHP w praktyce Bogdan Rączkowski Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr Sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

19. Pierwsza pomoc w stanach zagrożenia życia

19. Pierwsza pomoc w stanach zagrożenia życia 19. Pierwsza pomoc w stanach zagrożenia życia 19.1. Definicja pierwszej pomocy 19.2. Organizacja akcji ratunkowej 19.2.1. Wezwanie pomocy 19.2.2. Bezpieczeństwo akcji ratunkowej 19.2.3. Apteczka pierwszej

Bardziej szczegółowo

www.drogadosiebie.pl

www.drogadosiebie.pl PORADNIK DLA OSÓB CHORUJĄCYCH NA CHOROBĘ AFEKTYWNĄ DWUBIEGUNOWĄ DROGA DO SIEBIE Choroba afektywna dwubiegunowa, podobnie jak inne choroby, może towarzyszyć komuś przez jakiś czas albo przez całe życie.

Bardziej szczegółowo

MOJE DZIECKO MA ZESPÓŁ PRADERA-WILLIEGO

MOJE DZIECKO MA ZESPÓŁ PRADERA-WILLIEGO Maria Libura MOJE DZIECKO MA ZESPÓŁ PRADERA-WILLIEGO Jak mogę mu pomóc? Warszawa 2007 1 Maria Libura Moje dziecko ma zespół Pradera-Williego. Jak mogę mu pomóc? Konsultacja medyczna: dr n.med. Maria Ginalska

Bardziej szczegółowo

Rzecznictwo na rzecz osób niepełnosprawnych

Rzecznictwo na rzecz osób niepełnosprawnych Raport Rzecznictwo na rzecz osób niepełnosprawnych standardy usług rehabilitacji społecznej 2 Spis treści 1. Wstęp...2 2. O projekcie...3 2.1. Cele 2.2. Działania 2.3. Założenia metodologiczne 3. Obszary

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA EDU PLUS

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA EDU PLUS OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA EDU PLUS SPIS TREŚCI POSTANOWIENIA POCZĄTKOWE Co oznaczają określenia użyte w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia? DEFINICJE Jaką ochronę zapewnia ubezpieczenie? PRZEDMIOT UBEZPIECZENIA

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Następstw Nieszczęśliwych Wypadków Bezpieczna Szkoła

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Następstw Nieszczęśliwych Wypadków Bezpieczna Szkoła Ogólne Warunki Ubezpieczenia Następstw Nieszczęśliwych Wypadków Bezpieczna Szkoła KOD: C-BSNNW-01/12 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia mają zastosowanie do umów ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Podręcznik do ćwiczenia umysłu dla osób starszych

Podręcznik do ćwiczenia umysłu dla osób starszych Podręcznik do ćwiczenia umysłu dla osób starszych Umowa nr: I43-LLP-I-2008-1-ES-GRUNDTVIG-GMP MINDWELLNESS Improvement the Learning Capacities and Mental Health of Elder People Ten projekt został zrealizowany

Bardziej szczegółowo

Samorządy i administracja rządowa na rzecz osób niepełnosprawnych

Samorządy i administracja rządowa na rzecz osób niepełnosprawnych Samorządy i administracja rządowa na rzecz osób niepełnosprawnych Zbiór przepisów prawnych dotyczących uprawnień dzieci i młodzieży niepełnosprawnych i ich rodzin Stan prawny: październik 2013 2 Materiał

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Jagielloński

Uniwersytet Jagielloński Uniwersytet Jagielloński Wydział Polonistyki Kierunek: Terapia zaburzeń w mówieniu, czytaniu i pisaniu Agnieszka Felchner Praca z dzieckiem dyslektycznym Praca dyplomowa napisana pod kierunkiem: dr Teresy

Bardziej szczegółowo

Terapia małżeńska jako jeden ze sposobów radzenia sobie. w sytuacji kryzysu małżeńskiego.

Terapia małżeńska jako jeden ze sposobów radzenia sobie. w sytuacji kryzysu małżeńskiego. Artykuł publikowany w: Kosek-Nita B., Raś D.: Resocjalizacja, diagnoza, wychowanie. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego. Katowice 1999; s. 76-96. Małgorzata Wolska Terapia małżeńska jako jeden ze sposobów

Bardziej szczegółowo

PRAKTYCZNY MAGAZYN DLA FARMACEUTÓW. W prezencie. Barwniki do jajek. Recepta. na dobry sen. szytej na miarę. Jak pomóc. pacjentowi. z katarem siennym?

PRAKTYCZNY MAGAZYN DLA FARMACEUTÓW. W prezencie. Barwniki do jajek. Recepta. na dobry sen. szytej na miarę. Jak pomóc. pacjentowi. z katarem siennym? NR 3(9) marzec 2008 Cena: 6,70 zł PRAKTYCZNY MAGAZYN DLA FARMACEUTÓW W prezencie Barwniki do jajek Jak pomóc 5 cech pacjentowi z katarem siennym? Recepta na dobry sen apteki szytej na miarę Wstęp Szanowni

Bardziej szczegółowo

Konsensus Polski. - aktualizacja styczeń 2009

Konsensus Polski. - aktualizacja styczeń 2009 Profilaktyka i leczenie żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej Konsensus Polski - aktualizacja styczeń 2009 Zalecenia oparte na dowodach z badań naukowych oraz opiniach polskich ekspertów Warszawa styczeń

Bardziej szczegółowo

Zasady oceny, ustalania i orzekania trwałego uszczerbku na zdrowiu

Zasady oceny, ustalania i orzekania trwałego uszczerbku na zdrowiu Zasady oceny, ustalania i orzekania trwałego uszczerbku na zdrowiu Załącznik do Ogólnych Warunków Grupowego Ubezpieczenia na Zycie Pracowników ich Rodzin Hestia Rodzina SPIS TREŚCI Wprowadzenie 3 Część

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU SPORTU W POLSCE DO ROKU 2015

STRATEGIA ROZWOJU SPORTU W POLSCE DO ROKU 2015 MINISTERSTWO SPORTU STRATEGIA ROZWOJU SPORTU W POLSCE DO ROKU 2015 Warszawa, styczeń 2007 r. 2 SPIS TREŚCI Wprowadzenie....3 I. Diagnoza i trendy rozwojowe sportu w Polsce..4 II. Priorytety Strategii rozwoju

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI. Anna Brzytwa PROCES USAMODZIELNIENIA A POCZUCIE WSPARCIA SPOŁECZNEGO WYCHOWANKÓW DOMU DZIECKA

UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI. Anna Brzytwa PROCES USAMODZIELNIENIA A POCZUCIE WSPARCIA SPOŁECZNEGO WYCHOWANKÓW DOMU DZIECKA UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI Wydział Nauk Pedagogicznych i Społecznych Kierunek: Pedagogika Specjalność: Organizacja Życia Szkoły i Praca Opiekuńczo Wychowawcza Anna Brzytwa PROCES USAMODZIELNIENIA A POCZUCIE

Bardziej szczegółowo

Zbigniew Piechocki ZESPÓŁ INTERDYSCYPLINARNY I GRUPY ROBOCZE

Zbigniew Piechocki ZESPÓŁ INTERDYSCYPLINARNY I GRUPY ROBOCZE Zbigniew Piechocki ZESPÓŁ INTERDYSCYPLINARNY I GRUPY ROBOCZE Toruń 2012 1 Copyright by Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu, 2012 Wydawca: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu ul.

Bardziej szczegółowo