Technologie internetowe server-side na przykładzie języka PHP

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Technologie internetowe server-side na przykładzie języka PHP"

Transkrypt

1 Technologie internetowe server-side na przykładzie języka PHP

2 Spis treści 1 Czym jest PHP? 2 2 Co potrafi PHP? Niektóre z zalet języka. 3 3 Instalacja PHP i serwera WWW Apache Instalacja na platformie MS Windows Instalacja na platformie Linux Podstawowy kurs języka PHP Osadzanie skryptu PHP w kodzie HTML Oddzielanie instrukcji Komentarze Typy danych PHP Zmienne Rzutowanie typów Przypisanie wartości do zmiennych Zasięg zmiennych Zmienne zmienne Testowanie i ustawianie typów zmiennych Stałe Operatory Priorytety operatorów Struktury warunkowe Instrukcje iteracyjne Składnia alternatywna wyrażeń Tablice Tworzenie za pomocą array() Tworzenie i edytowanie składnią nawiasów kwadratowych Tablice wielowymiarowe Funkcje Argumenty funkcji Zwracane wartości Wielokrotne wykorzystywanie kodu 32 2

3 8 Zmienne spoza PHP Predefiniowane tablice superglobalne Formularze HTML (GET i POST) Ciasteczka HTTP Przesyłanie plików metodą POST HTTP - obsługa protokołu Formatowanie czasu i daty Wysyłanie poczty elektronicznej za pomocą PHP Obsługa zmiennych tablicowych Funkcje do obsługi systemu plików Łańcuchy znaków Wyrażenia regularne Dostęp do systemu MySQL z poziomu PHP Obsługa sesji Zasoby sieciowe związane z językiem PHP 53

4 1 Czym jest PHP? 1 Czym jest PHP? PHP jest językiem skryptowym wykonywanym po stronie serwera. Został on zaprojektowany specjalnie w celu tworzenia aplikacji sieci Web. Kod PHP można umieszczać wewnątrz kodu HTML i będzie on wykonywany przy każdorazowym otwarciu danej strony. Kod ten jest interpretowany przez serwer WWW, w wyniku czego generowany jest kod HTML lub inne dokumenty. Spójrzmy na następujący prosty przykład skryptu w PHP: <html> <head> <title>przykład</title> </head> <body> <?php echo "Cześć! Jestem skryptem PHP!";?> </body> </html> PHP różni się od skryptów wykonywanych po stronie klienta, takich jak np. JavaScript tym, że cały kod PHP wykonywany jest na serwerze. Jeśli mamy na serwerze skrypt podobny do przedstawionego wyżej, klient dostanie tylko rezultat wykonania skryptu, bez możliwości stwierdzenia jak wygląda generujący go kod. W naszym przypadku będzie to: <html> <head> <title>przykład</title> </head> <body> Cześć! Jestem skryptem PHP! </body> </html> Można nawet skonfigurować serwer WWW, tak aby wszystkie pliki HTML były przetwarzane przez PHP. Język PHP został wymyślony w roku 1995 przez Rasmusa Lerdorfa. Od tego czasu kod języka był wielokrotne przepisywany i modyfikowany, w efekcie czego stał się produktem profesjonalnym szeroko wykorzystywanym przez programistów tworzących aplikacje WWW. Według statystyk w styczniu 2001 roku język PHP był używany na blisko pięciu milionach domen, liczba ta szybko rośnie. Strona zawiera aktualne dane na ten temat. 2

5 2 Co potrafi PHP? Niektóre z zalet języka. PHP to produkt Open Source, każdy ma więc dostęp do kodu źródłowego, który można dowolnie modyfikować i rozpowszechniać, bez ponoszenia jakichkolwiek opłat (pod warunkiem, że również udostępnimy kod źródłowy). Nazwa języka stanowi skrót od słów Personal Home Page, lecz zgodnie z konwencją nazewniczą obowiązującą dla produktów GNU (GNU to skrót od słów Gnu s Not Unix - Gnu to nie Unix - projekt bezpłatnego systemu operacyjnego, zgodnego funkcjonalnie z systemem Unix) jest obecnie rozwijany jako PHP Hypertext Preprocessor. 2 Co potrafi PHP? Niektóre z zalet języka. PHP jest rozwijane pod kątem pisania skryptów server-side, więc za jego pomocą można zrobić wszystko co potrafią inne programy CGI, jak na przykład odbierać dane z formularzy, generować dynamicznie zawartość strony, lub odbierać i wysyłać ciasteczka. Ale PHP może o wiele więcej. Do trzech głównych obszarów użytkowania skryptów PHP należą: 1. Tworzenie skryptów server-side. Jest to najbardziej tradycyjne i główne pole działania PHP. Potrzebujemy do tego trzech rzeczy: parsera PHP (plik wykonywalny CGI lub moduł serwera), serwera WWW i przeglądarki. Musimy uruchomić serwer WWW połączony z PHP. Dane wyjściowe programów PHP możemy oglądać korzystając z przeglądarki poprzez serwer. 2. Pisanie skryptów uruchamianych z linii poleceń. Możemy napisać skrypt PHP i uruchomić go bez serwera i przeglądarki. Potrzebujemy do tego tylko parsera PHP. Ten typ użytkowania jest idealny do uruchamiania skryptów regularnie poprzez crona (systemy Uniksowe) lub menedżer zadań (systemy Windows), lub do przetwarzania tekstu. 3. Pisanie aplikacji client-side z interfejsem użytkownika. PHP jest prawdopodobnie nienajlepszym językiem do pisania okienkowych aplikacji, ale jeśli bardzo dobrze znamy PHP i chcemy skorzystać z zaawansowanych możliwości PHP w swojej aplikacji client-side, możemy użyć pakietu PHP-GTK do pisania takich programów. Z PHP-GTK mamy także możliwość pisania aplikacji wieloplatformowych. PHP-GTK jest rozszerzeniem PHP i nie jest dostępne w głównej dystrybucji. Oficjalna witryna PHP-GTK to Najwięksi konkurenci języka PHP to Perl, Microsoft Active Server Pages (ASP), Java Server Pages (JSP) oraz Allaire Cold Fusion. W porównaniu do konkurencji, PHP posiada wiele zalet, a między innymi: 3

6 2 Co potrafi PHP? Niektóre z zalet języka. Jest wydajny. Korzystając z pojedynczego, niedrogiego serwera, można obsługiwać miliony "trafień" dziennie. Testy wydajności możemy znaleźć na stronie firmy Zend Technologies (http://zend.com). Jest wieloplatformowy i przenośny. PHP może być użyty w większości najważniejszych systemów operacyjnych, takich jak Linux, wiele wariantów systemu Unix (włączając w to HP-UX, Solaris i OpenBSD), Microsoft Windows, Mac OS X, RISC OS i prawdopodobnie wiele innych. PHP w chwili obecnej obsługuje większość serwerów HTTP, włączając w to Apache, Microsoft Internet Information Server, Personal Web Server, serwery Netscape i iplanet, Oreilly Website Pro, Caudium, Xitami, OmniHT- TPd i wiele innych. Dla większości z nich PHP dostępne jest jako moduły serwera, dla pozostałych jako program CGI. Kod przenoszony pomiędzy różnymi systemami, zazwyczaj działa prawidłowo bez jakichkolwiek modyfikacji. Obsługuje wiele baz danych. Jedną z najmocniejszych i najbardziej znaczących możliwości PHP jest obsługa wielu rodzajów baz danych. Pisane strony WWW wykorzystującej bazę danych jest niewiarygodnie proste. Obecnie obsługiwane są następujące bazy danych: Adabas D, Ingres, Oracle (OCI7 i OCI8), dbase, InterBase, Ovrimos, Empress, FrontBase, PostgreSQL, FilePro (tylko do odczytu), msql, Solid, Hyperwave, Direct MS-SQL, Sybase, IBM DB2, MySQL, Velocis, Informix, ODBC, Unix dbm. Korzystając ze standardu ODBC (Open Database Conectivity), można się połączyć z dowolną bazą danych, do której istnieje sterownik ODBC. Wbudowane biblioteki. Możliwości PHP obejmują tworzenie obrazów, plików PDF, a nawet animacji Flash (używając libswf i Ming) generowanych "w locie". Możemy także wyprowadzać na wyjście dowolne dane tekstowe, jak na przykład XHTML czy dowolny inny plik XML-owy. PHP obsługuje również protokoły takie jak FTP, IMAP, SNMP, NNTP, POP3, HTTP. PHP ma niezwykle przydatne możliwości do obróbki tekstów m. in. POSIX owe i PERL owe wyrażenia regularne. Niskie koszty użytkowania i dostęp do kodu źródłowego. Jako produkt Open Source PHP jest dostępny za darmo wraz z kodem źródłowym. Prosta składnia. Jest ona oparta na innych językach programowania, a w szczególności na języku C i Perl. Jeśli programowaliśmy w językach wywodzących się z C, takich jak C++ czy Java, to nauka PHP nie sprawi nam kłopotu. 4

7 3 Instalacja PHP i serwera WWW Apache 3 Instalacja PHP i serwera WWW Apache Po pierwsze ściągamy najnowsze pakiety dla odpowiedniej platformy z następujących witryn: - strona serwera Apache, - oficjalna witryna języka PHP, 3.1 Instalacja na platformie MS Windows Zaczynamy od instalacji serwera Apache. Instalacja nowszych wersji Apache a ogranicza się do kilku kliknięć myszą. Uruchamiamy instalatora i wybieramy składniki instalacji i wstępnie konfigurujemy serwer ustawiając: Network domain - domena sieci, jeżeli nie mamy własnej domeny ustawienia te nie mają wpływu na działanie naszego serwera i możemy wpisać dowolną nazwę np. domena.com (w naszym przypadku domena jest rozpoznana automatycznie); Server Name - nazwa serwera np. (jeśli nie ustawimy to domyślna nazwa to nazwa komputera); Administrators Address - tu możemy wpisać swój adres , będzie on wyświetlany w podpisie serwera (server signature). Później wybieramy sposób uruchamiania serwera, odpowiadamy czy Apache ma się uruchamiać automatycznie przy starcie systemu, czy też będziemy uruchamiać go ręcznie. Proponujemy start jako System Service, wtedy serwer będzie pracował w tle, bez czarnego okienka Dos. Dodatkowo będziemy mieli opcje sterowania Apache czyli start, stop i restart. Następnie dochodzimy do wyboru ścieżki, gdzie zainstaluje się Apache. Domyślnie Apache instaluje się C:\Program Files\Apache Group jednak możemy tę ścieżkę zmienić. Teraz możemy sprawdzić, czy serwer został poprawnie zainstalowany. W tym celu uruchamiamy przeglądarkę i wpisujemy w pasku adresu "localhost" lub " ", czyli lokalny adres naszego komputera (adres pętli zwrotnej). Jeżeli instalacja przebiegła pomyślnie, powinniśmy zobaczyć ekran powitalny naszego serwera. Wszystkie strony, które będą obsługiwane przez nasz serwer muszą się znaleźć w katalogu C:\Program Files\Apache Group\apache\htdocs\ bądź w folderze C:\Program Files\Apache Group\apache\users\username 5

8 3 Instalacja PHP i serwera WWW Apache (w tym drugim przypadku aby "odpalić" stronę musimy wpisać adres Instalacja PHP. Rozpakowujemy binaria PHP do jakiegoś katalogu np. C:\php\. Po rozpakowaniu musimy skopiować plik php.ini-dist do katalogu windows (C:\windows\ lub C:\winnt\) i zamienić jego nazwę na php.ini. Następnie musimy skopiować plik php4ts.dll do katalogów C:\windows\system\ i C:\windows\system32\ to samo robimy z plikami z folderu C:\php\dlls\. Po skopiowaniu plików musimy zastanowić się jak chcemy zainstalować PHP. Mamy dwie możliwości: Instalację poprzez CGI. Instalację jako moduł serwera Apache. Aby zainstalować PHP w serwerze Apache musimy otworzyć plik konfiguracyjny Apacha (httpd.conf) w dowolnym edytorze tekstowym i w odpowiednich sekcjach dopisać poniższe linie: Dla instalacji jako CGI: ScriptAlias /php/ "c:/php/" AddType application/x-httpd-php.php.php3.phtml Action application/x-httpd-php "/php/php.exe"} Dla instalacji jako modułu serwera: LoadModule php4_module /php/sapi/php4apache.dll ScriptAlias /php/ "c:/php/" Action application/x-httpd-php "/php/php.exe" AddType application/x-httpd-php.php.php3.phtml} To wystarczy do tego, aby serwer interpretował pliki z rozszerzeniem *.php, *.php3, *.phtml jako pliki PHP, a jeżeli chcemy, aby domyślnym plikiem katalogu był plik o nazwie index.<nasze\_rozszerzenie> musimy dopisać jeszcze w odpowiedniej sekcji linijkę: DirectoryIndex index.<nowe\_rozszerzenie> Teraz pozostało nam zapisanie zmian w pliku httpd.conf i zrestartowanie serwera, aby zobaczyć, czy PHP prawidłowo interpretuje pliki i odpowiednio je parsuje. Najprostszym sposobem na sprawdzenie, czy PHP działa jest stworzenie pliku, np. test.php, w którym będzie się znajdowała jedna linijka kodu: <? phpinfo();?> 6

9 3 Instalacja PHP i serwera WWW Apache Teraz otwieramy przeglądarkę i wpisujemy w pasku adresu Jeżeli wszystko jest w porządku oczom naszym ukaże się strona w wieloma tabelami, w których znajdować się będą informacje o zainstalowanych wersjach PHP i Apache. 3.2 Instalacja na platformie Linux Do instalacji potrzebne są następujące narzędzia: gzip lub gnuzip; gcc i GNU make; źródła oprogramowania Apache i PHP; uprawnienia użytkownika root. W typ przypadku zainstalujemy oprogramowanie w następujących katalogu /usr/local/apache. PHP wymaga, aby serwer Apache był już wstępnie skonfigurowany, w tym celu wykonujemy następujące polecenia: #tar zxvf apache_x.x.x.tar.gz #cd apache_x.x.x #./configure --prefix=/usr/local/apache Teraz możemy już przystąpić do instalacji PHP: #tar zxvf php-x.x.x.tar.gz #cd php-x.x.x #./configure --with-mysql --with-apache=../apache_x.x.x Następnie kompilujemy i instalujemy binaria: #make #make install Ostatnim krokiem jest konfiguracja i instalacja serwera Apache: #cd../apache_1.3.x #./configure --activate-module=src/modules/php4/libphp4.a --enable-module=php4 --prefix=/usr/local/apache #make #make install 7

10 4 Podstawowy kurs języka PHP Jeszcze musimy tylko wyedytować plik httpd.conf dopisując następujące wiersze: AddType application/x-httpd-php.php AddType application/x-httpd-php-source.phps 4 Podstawowy kurs języka PHP W tej części nauczymy się elementarnej składni języka. 4.1 Osadzanie skryptu PHP w kodzie HTML Jeśli chcemy wstawić komendy PHP w jakimś miejscu w swoim dokumencie musimy to zasygnalizować, wchodząc w "tryb PHP" którymś ze sposobów podanych poniżej: Styl znaczników krótkich: <? echo "To jest test";?> Styl XML: <?php echo "Jeśli chcemy używać dokumentów XHTML i XML";?> Styl skryptowy(sposób przestarzały): <script language="php"> echo ("Niektóre edytory (jak FrontPage) nie lubią instrukcji wchodzących w tryb PHP "); </script> Styl ASP: <% echo ("Możemy także użyć znaczników w stylu ASP"); %> 8

11 4 Podstawowy kurs języka PHP Pierwszy sposób jest dostępny tylko kiedy zostały włączone krótkie znaczniki. Można to zrobić wpisując short_open_tag on do pliku konfiguracyjnego PHP albo przy kompilacji PHP dodając --enable-short-tags do configure. Drugi sposób jest preferowany, zapewnia on następnej generacji XHTML-a łatwą implementację w PHP. Czwarty sposób jest dostępny tylko kiedy znaczniki ASP zostały włączone poprzez uaktywnianie opcji konfiguracyjnej asp_tags. 4.2 Oddzielanie instrukcji Instrukcje są oddzielane tak samo jak w C czy Perlu - należy kończyć każde wyrażenie średnikiem. Znacznik zamykający (?>) także kończy instrukcję, więc poniższe przykłady są równoważne: <?php echo "To jest test";?> <?php echo "To jest test"?> 4.3 Komentarze PHP obsługuje komentarze w stylu C, C++ oraz komentarze używane w powłokach uniksowych (#): <?php echo "To jest test"; // to jest kometarz jednoliniowy w stylu C++ /* to jest komentarz wieloliniowy a tutaj inna komentowana linia */ echo "To jest jeszcze jeden test"; echo "Ostatni test"; # to jest kometarz w stylu shell a?> Komentarze typu jednoliniowego mają zasięg do końca linii, w której się znajdują lub do końca bloku kodu PHP, zależnie co wystąpi pierwsze. Powinniśmy uważać by nie zagnieżdżać komentarzy w stylu C++ (szczególnie komentarzy wieloliniowych), co może się stać kiedy komentujemy dłuższy blok kodu. 9

12 4 Podstawowy kurs języka PHP 4.4 Typy danych PHP PHP obsługuje osiem typów: Cztery skalarne: boolowski (boolean), liczba całkowita (integer), liczba zmiennoprzecinkowa (float), łańcuch znaków (string); Dwa typy złożone: tablica (array), obiekt (object); Oraz dwa typy specjalne: identyfikator zasobów (resource), NULL (null). Typ boolean wyraża logiczną prawdę lub fałsz. Może mieć wartości true lub false. Ten typ najczęściej używany jest przy operatorach, które zwracają wartość typu boolean, którą następnie przekazuje się do struktur kontrolnych. Typ integer to liczba całkowita, należąca do pewnego zbioru Z = {-n..., -2, -1, 0, 1, 2,...,n}. Liczby całkowite mogą być zapisane w notacji dziesiętnej (opartej na 10), szesnastkowej (opartej na 16) lub ósemkowej (opartej na 8), opcjonalnie poprzedzone znakiem (- lub +). Aby zapisać liczbę w notacji ósemkowej, należy poprzedzić właściwą liczbę symbolem 0 (zero). W notacji szesnastkowej liczbę należy poprzedzić symbolem 0x. Liczby zmiennoprzecinkowe (typ float, double ) mogą być zapisane przy użyciu dowolnej z poniższych składni: $a = 1.234; $a = 1.2e3; $a = 7E-10; 10

13 4 Podstawowy kurs języka PHP Maksymalna wielkość liczby zmiennoprzecinkowej jest zależna od platformy operacyjnej, zwykle jest to ±1.8e308, przy precyzji 14 liczb dziesiętnych po przecinku. Typ string oznacza łańcuch znaków. W PHP znak jest tym sam co bajt, co oznacza, że jest możliwych 256 różnych znaków. Uwaga! Nie ma technicznych problemów, które utrudniałyby tworzenie bardzo długich ciągów znaków. Nie ma też ustalonej maksymalnej długości łańcuchów znaków obsługiwanych w PHP, więc nie ma powodu do obaw, że dany łańcuch jest zbyt długi. Łańcuch znaków można utworzyć na trzy sposoby: przez pojedyncze cudzysłowy:, przez podwójne cudzysłowy ", za pomocą składni heredoc. Najprostszym sposobem na zdefiniowanie prostego łańcucha znaków, jest umieszczenie go w pojedynczych cudzysłowach (znak ). Aby w takim łańcuchu umieścić symbol pojedynczego cudzysłowu, należy go poprzedzić ukośnikiem wstecznym (\), tak jak w wielu innych językach programowania. Jeśli ukośnik wsteczny ma wystąpić przed symbolem pojedynczego cudzysłowu lub na końcu łańcucha, wtedy należy napisać go dwukrotnie. W przypadku użycia ukośnika wstecznego z innym znakiem, ukośnik też zostanie wyświetlony! Nie ma zatem potrzeby pisania ukośnika dwukrotnie w innych sytuacjach. Uwaga! W przeciwieństwie do dwóch pozostałych składni, zmienne nie będą zamienione na swoje wartości, kiedy pojawią się pomiędzy pojedynczymi cudzysłowami. Kiedy łańcuch znaków jest umieszczony pomiędzy podwójnymi cudzysłowami, PHP interpretuje więcej sekwencji cytowania dla znaków specjalnych: Sekwencja Znaczenie \n nowa linia (LF lub 0x0A (10) w ASCII) \r powrót karetki (CR lub 0x0D (13) w ASCII) \t tabulacja pozioma (HT lub 0x09 (9) w ASCII) \\ odwrotny ukośnik \$ znak dolara \" cudzysłów podwójny Tak jak w poprzedniej składni, zapisanie ukośnika wstecznego przed każdym innymi znakiem spowoduje wyświetlenie zarówno ukośnika, jak i znaku. Ale najważniejszą właściwością podwójnych cudzysłowów jest to, że zapisane w nich zmienne zostaną zamienione na ich wartości. 11

14 4 Podstawowy kurs języka PHP Jeszcze jednym sposobem na zapisanie łańcucha znaków jest użycie składni heredoc (<<<). Po operatorze <<< powinno się umieścić identyfikator i takim samym identyfikatorem trzeba zakończyć łańcuch znaków. Ważne by pamiętać, że linia zawierająca identyfikator zamykający nie może zawierać żadnych innych znaków, z wyjątkiem średnika. Znaczy to przede wszystkim, że identyfikator zamykający nie może być wcinany, i nie może być żadnych spacji ani tabulacji przed lub za średnikiem. Uwaga! Najbardziej dokuczliwym ograniczeniem jest to, że wewnątrz tego łańcucha znaków nie może być znaku powrotu karetki (\r) na końcu linii, jedynie znak nowej linii (\n). Ponieważ Microsoft Windows używa jako znaku końca linii sekwencji \r\n, łańcuchy znaków zapisane w składni heredoc mogą nie działać, jeśli skrypt zostanie napisany w edytorze windowsowym. Na szczęście większość edytorów tekstowych udostępnia możliwość zapisania pliku w uniksowym formacie końca linii. Składnia heredoc zachowuje się podobnie jak tekst w cudzysłowach podwójnych. W tej składni nazwa zmiennej zamieniana jest na jej wartość, ale należy zachować ostrożność przy zapisie złożonych zmiennych razem z tekstem. <?php $str = <<<EOD Przykład łańcucha znaków, zajmującego kilka linii, zapisanego w składni heredoc. EOD; Typy złożone: tablice (array) i obiekty (object) omówimy oddzielnie. Identyfikator zasobów jest specjalną zmienną, przechowywującą odnośnik do zewnętrznego źródła zasobów. Identyfikatory zasobów są tworzone i wykorzystywane przez specjalne funkcje. Specjalna wartość NULL oznacza, że zmienna nie przechowuje żadnej wartości. NULL jest jedyną możliwą wartością typu NULL. Uwaga! Typ NULL został wprowadzony w PHP 4. Wielkość liter słowa NULL nie gra roli. 4.5 Zmienne Każdą zmienną w PHP zapisuje się, poprzedzając jej nazwę znakiem dolara: $. Wielkość liter w nazwie zmiennej jest rozróżniana. Nazw zmiennych dotyczą te same reguły, co innych 12

15 4 Podstawowy kurs języka PHP rodzajów nazw w PHP. Poprawna nazwa zmiennej zaczyna się od litery lub znaku podkreślenia: "_", po których może wystąpić dowolna ilość liter, cyfr lub znaków podkreślenia. PHP, podobnie jak jeżyk JavaScript, nie wymaga (a nawet nie obsługuje) jawnej deklaracji typów zmiennych. Typ zmiennej jest określany na podstawie kontekstu, w jakim ta zmienna jest używana. Oznacza to m.in., że po przypisaniu łańcucha znaków do zmiennej $var, zmienna ta zmienia swój typ na string. Jeśli potem zostanie jej przypisana wartość całkowita, $var zmienia swój typ na integer. Innymi słowy PHP charakteryzuje się słabą kontrola typów (weakly typed). 4.6 Rzutowanie typów Rzutowanie typów w PHP działa mniej więcej tak jak w języku C: nazwa docelowego typu umieszczana jest w nawiasach przed nazwą zmiennej, która ma być zrzutowana. $foo = 10; // $foo jest liczbą całkowitą $bar = (float) $foo; // $bar jest typu float (zmiennoprzecinkowego) W PHP mamy następujące operatory rzutowania: (int), (integer) - rzutowanie do liczb całkowitych, (bool), (boolean) - rzutowanie do typu boolowskiego, (float), (double), (real) - rzutowanie do liczb zmiennoprzecinkowych, (string) - rzutowanie do łańcucha znaków, (array) - rzutowanie do tablicy, (object) - rzutowanie do obiektu, Uwaga! Zamiast rzutować zmienną do łańcucha znaków operatorem, można też umieścić zmienną w cudzysłowie podwójnym. 4.7 Przypisanie wartości do zmiennych W PHP 3, przypisanie wartości zmiennych było możliwe tylko przez nadanie im wartości. Innymi słowy, jeśli przypiszemy do zmiennej jakieś wyrażenie, wartość tego wyrażenia zostanie skopiowana do zmiennej. Oznacza to, że po przypisaniu wartości jednej zmiennej do drugiej, późniejsza zmiana wartości jednej z nich nie spowoduje zmiany wartości drugiej. PHP 4 oferuje jeszcze jeden sposób przypisywania wartości do zmiennych: przypisanie przez referencję. Oznacza to, że nowa zmienna tylko odnosi się (innymi słowy, "staje się 13

16 4 Podstawowy kurs języka PHP aliasem" lub "wskazuje na") do pierwotnej zmiennej. Zmiany wykonane na nowej zmiennej oddziałują także na pierwotną zmienną i vice versa. Ma to też takie znaczenie, że nie następuje żadna operacja skopiowania, czyli przypisanie następuje szybciej. Aby przypisać przez referencję, stawiamy znak ampersand (&) przed nazwą zmiennej przypisywanej (zmiennej, od której pobieramy wartość). $foo = "PHP"; $bar = &$foo; // Przypisz wartość "PHP" do $foo. // Przypisz referencyjnie $foo do $bar. Uwaga! Należy pamiętać, że tylko wyrażenia posiadające nazwę mogą być przypisane przez referencję. 4.8 Zasięg zmiennych Zasięg zmiennej jest zależny od miejsca, w jakim została zdefiniowana. W języku PHP wyróżnia się trzy podstawowe rodzaje zasięgu: Deklarowane w skrypcie zmienne globalne widziane są w całym skrypcie, lecz nie wewnątrz funkcji. Zmienne używane wewnątrz funkcji widziane są jedynie przez tę funkcję (zmienne lokalne). Zmienne używane wewnątrz funkcji, lecz deklarowane jako globalne, odnoszą się do zmiennych globalnych o tych samych nazwach. $a = 1; /* zasięg globalny */ function Test() { echo $a; /* odwołanie do zmiennej o zasięgu lokalnym */ } Test(); Ten skrypt nie wyświetli niczego, ponieważ instrukcja echo odwołuje się do zmiennej lokalnej $a, której jak dotąd nie została przypisana żadna wartość. $a = 1; $b = 2; function Sum(){ global $a, $b; 14

17 4 Podstawowy kurs języka PHP $b = $a + $b; } Sum(); echo $b; Powyższy skrypt wyświetli wynik "3". Przez zadeklarowanie wewnątrz funkcji globalności zmiennych $a i $b, wszystkie odwołania do tych zmiennych będą odnosiły się do ich globalnych wersji. Drugim sposobem uzyskania dostępu do zmiennych globalnych wewnątrz funkcji jest użycie specjalnej, zdefiniowanej przez PHP tablicy $GLOBALS. Powyższy przykład można zatem przepisać tak: $a = 1; $b = 2; function Sum() { $GLOBALS["b"] = $GLOBALS["a"] + $GLOBALS["b"]; } Sum(); echo $b; $GLOBALS jest tablicą asocjacyjną, gdzie nazwa zmiennej jest kluczem, a zawartość zmiennej wartością komórki tablicy. Jeszcze jedną ważną rzeczą, związaną z zasięgiem zmiennych jest zmienna statyczna (static variable). Zmienna statyczna może mieć wyłącznie zasięg lokalny, ale nie traci swojej wartości, kiedy program opuści ten zasięg lokalny, w którym dana zmienna statyczna się znajduje. function Test(){ static $a = 0; echo $a; $a++; } Za każdym wywołaniem funkcji test, zostanie wyświetlona wartość zmiennej $a, po czym ta zmienna zostanie inkrementowana. Funkcja jest bezużyteczna, gdy $a nie jest zmienna statyczną, gdyż przy każdym jej wywołaniu zmienna $a otrzymuje wartość 0, w związku z czym funkcja stale wyświetla "0". Występująca potem inkrementacja $a++ nie ma żadnego znaczenia, gdyż funkcja się kończy i zmienna $a znika. 15

18 4 Podstawowy kurs języka PHP 4.9 Zmienne zmienne W niektórych przypadkach jest wygodne, by móc użyć zmiennej o zmiennej nazwie. To znaczy zmiennej, której nazwa może być zmieniana dynamicznie. Zwykła zmienna jest ustawiana wyrażeniem jak poniżej: $a = "witaj"; Zmienna zmienna pobiera wartość jednej zmiennej i traktuje ją jako nazwę zmiennej. W powyższym przykładzie, witaj może stać się nazwą zmiennej, przy użyciu dwóch znaków dolara, tzn. $$a = "świecie"; W tym momencie dwie zmienne zostały zdefiniowane i umieszczone w drzewie symbolicznym PHP: $a zawierająca witaj i $witaj zawierająca świecie. Zatem poniższy zapis: echo "$a ${$a}"; znaczy to samo, co: echo "$a $witaj"; tzn. obydwa wyświetlą: witaj świecie. Uwaga! Aby używać zmiennych zmiennych jako tablic, trzeba rozwiązać pewną niejasność. Mianowicie, jeśli napiszemy $$a[1], parser musi wiedzieć, czy chcemy użyć $a[1] jako nazwy zmiennej, czy $$a jako nazwy tablicy, której rekord [1] nas interesuje. W tym przypadku należy zastosować odrębną składnię: ${$a[1]} dla pierwszego przypadku a ${$a}[1] dla drugiego Testowanie i ustawianie typów zmiennych Dwie najważniejsze funkcje testujące typy zmiennych, to gettype() oraz settype(). Składnia tych funkcji jest następująca: string gettype(mixed var) int settype(string var, string type) Jako argument funkcji gettype() przekazujemy zmienną. Funkcja ta określa typ owej zmiennej, po czym zawraca łańcuch znaków, reprezentujący nazwę tego typu, lub łańcuch unknown type (nieznany typ), w przypadku gdy zastosowano zmienną typu niestandardowego, tj. innego niż integer, double, string, array lub object. 16

19 4 Podstawowy kurs języka PHP Funkcja settype() pozwala na zmianę typu. Przekazujemy zmienną, której chcemy nadać inny typ oraz łańcuch znaków reprezentujący nowy typ. Łańcuch ten musi zawierać jedną z przedstawionych powyżej wartości, opisujących standardowe typy PHP. Oto przykład użycia tych funkcji: $a = 56; echo gettype($a)."<br>"; settype($a, "double"); echo gettype($a)."<br>"; Przy pierwszym wywołaniu funkcji gettype(), zmienna $a jest typu integer. Po wywołaniu funkcji settype(), typ tej zmiennej zostaje zmieniony na double. PHP oferuje również szereg funkcji pozwalających na testowanie, czy dana zmienna jest określonego typu. Każda z tych funkcji wymaga jako argumentu sprawdzanej zmiennej, a zwraca wartość true lub false. Oto lista tych funkcji: is_array(), is_double(), is_float(), is_real() (te funkcje mogą być stosowane zamiennie), is_long(), is_int(), is_integer() (te funkcje mogą być stosowane zamiennie), is_string(), is_object(). W języku PHP dostępnych jest kilka funkcji, umożliwiających testowanie stanu zmiennej. Pierwszą z nich jest isset(); jej składnia jest następująca: int isset(mixed var) Funkcja ta pobiera jako argument nazwę zmiennej, a zwaraca wrtość true w przypadku gdy zmienna ta istnieje, lub wartość false w przeciwnym razie. Korzystając z funkcji unset() można usunąć określoną zmienną z pamięci. Funkcja ta ma następującą składnię: int unset(mixed var) Funkcja ta "pozbywa się" zmiennej przekazanej jako argument, po czym zawraca wartość true. Kolejna funkcja testująca stan zmiennej to empty(). Sprawdza ona czy przekazana jej w argumencie zmienna istnieje i czy nie ma ona wartości pustej (null) lub zerowej. W zależności od wyniku tego testu jest zwracana wartość true lub false. A oto składnia tej funkcji: 17

20 4 Podstawowy kurs języka PHP int empty(mixed var) Jeśli chodzi o skrypty obsługujące formularze, to funkcja isset() zawsze powinna zwrócić wartość true - niezależnie od tego, jaką wartość wpisaliśmy do odpowiadającego tej zmiennej pola formularza (a nawet wówczas, gdy pozostawimy to pole puste). Wartość zwrócona przez funkcję empty() będzie natomiast zależała od tego, czy do pola formularza coś wpisaliśmy (wartość false), czy też pozostało ono puste (wartość true). Funkcje te są bardzo przydatne podczas sprawdzania, czy użytkownik wypełnił odpowiednie pola. Efekt jaki uzyskujemy w wyniku rzutowania zmiennych, możemy osiągnąć również poprzez wywołanie funkcji. W języku PHP dostępne są trzy funkcje, przeznaczone do tego celu: int intval(mixed var) double doubleval(mixed val) string strval(mixed val) Każda z tych funkcji wymaga podania jako argumentu zmiennej, którą następnie zwraca, przekonwertowaną do odpowiedniego typu Stałe Stała jest identyfikatorem (nazwą) dla prostej wartości. Jak sama nazwa wskazuje, wartość ta nie może się zmieniać podczas działania skryptu. Domyślnie, przy stałych uwzględniana jest wielkość liter. Przyjęto, że stałe są pisane dużymi literami. Nazwa stałej podlega takim samym zasadom jak każda inna w PHP. Prawidłowa nazwa stałej rozpoczyna się literą, znakiem podkreślenia (_), następnie mogą występować litery, cyfry lub znaki podkreślenia. Możemy definiować stałe używając funkcji define(): define("stala", "Hello world!"); define("cena",100); Różnice pomiędzy stałymi, a zmiennymi: Stałe nie mają znaku dolara $ przed nazwą; Stałe mogą być definiowane oraz używane wszędzie bez zważania na zasady dotyczące zakresu ich dostępności; Stałe nie mogą być redefiniowane i kasowane po tym jak raz zostały zdefiniowane; Stałe mogą zawierać tylko wartości skalarne (boolean, integer, double i string). 18

Należy ściągnąć oprogramowanie Apache na platformę

Należy ściągnąć oprogramowanie Apache na platformę Programowanie Internetowe Język PHP - wprowadzenie 1. Instalacja Oracle+Apache+PHP Instalacja Apache, PHP, Oracle Programy i ich lokalizacja Oracle Database 10g Express Edition10.2 http://www.oracle.com/technology/products/database/

Bardziej szczegółowo

Stałe definiuje się używając funkcji define. Przykład: define( PODATEK, 22); define( INSTALACJAOS, 70); define( MS, Microsoft );

Stałe definiuje się używając funkcji define. Przykład: define( PODATEK, 22); define( INSTALACJAOS, 70); define( MS, Microsoft ); Stałe definiuje się używając funkcji define. Przykład: define( PODATEK, 22); define( INSTALACJAOS, 70); define( MS, Microsoft ); Dobrą praktyką jest używanie wielkich liter jako nazw stałych. Nie jest

Bardziej szczegółowo

Oczywiście plik musi mieć rozszerzenie *.php

Oczywiście plik musi mieć rozszerzenie *.php Oczywiście plik musi mieć rozszerzenie *.php Znaczniki PHP komunikują serwerowi gdzie rozpoczyna się i kończy kod PHP. Tekst między nimi jest interpretowany jako kod PHP, natomiast poza nimi jako kod HTML.

Bardziej szczegółowo

1 Podstawy c++ w pigułce.

1 Podstawy c++ w pigułce. 1 Podstawy c++ w pigułce. 1.1 Struktura dokumentu. Kod programu c++ jest zwykłym tekstem napisanym w dowolnym edytorze. Plikowi takiemu nadaje się zwykle rozszerzenie.cpp i kompiluje za pomocą kompilatora,

Bardziej szczegółowo

Systemy internetowe. Wykład 3 PHP. West Pomeranian University of Technology, Szczecin; Faculty of Computer Science

Systemy internetowe. Wykład 3 PHP. West Pomeranian University of Technology, Szczecin; Faculty of Computer Science Systemy internetowe Wykład 3 PHP PHP - cechy PHP (Hypertext Preprocessor) bardzo łatwy do opanowania, prosta składnia, obsługuje wymianę danych z różnymi systemami baz danych pozwala na dynamiczne generowanie

Bardziej szczegółowo

Serwer WWW Apache. http://httpd.apache.org/ Plik konfiguracyjny httpd.conf Definiujemy m.in.: Aktualne wersje 2.4.6, 2.2.25, 2.0.65 zakończony projekt

Serwer WWW Apache. http://httpd.apache.org/ Plik konfiguracyjny httpd.conf Definiujemy m.in.: Aktualne wersje 2.4.6, 2.2.25, 2.0.65 zakończony projekt Serwer WWW Apache http://httpd.apache.org/ Plik konfiguracyjny httpd.conf Definiujemy m.in.: Katalog który ma być serwowany Moduły, które mają zostać uruchomione na serwerze m.in. PHP, mod_rewrite Wirtualne

Bardziej szczegółowo

Podstawy programowania skrót z wykładów:

Podstawy programowania skrót z wykładów: Podstawy programowania skrót z wykładów: // komentarz jednowierszowy. /* */ komentarz wielowierszowy. # include dyrektywa preprocesora, załączająca biblioteki (pliki nagłówkowe). using namespace

Bardziej szczegółowo

Internetowe bazy danych

Internetowe bazy danych Wyższa Szkoła Technologii Teleinformatycznych w Świdnicy Internetowe bazy danych wykład 2 dr inż. Jacek Mazurkiewicz e-mail: Jacek.Mazurkiewicz@pwr.wroc.pl Internetowa aplikacja bazodanowa Przeglądarka

Bardziej szczegółowo

Zakres tematyczny dotyczący kursu PHP i MySQL - Podstawy pracy z dynamicznymi stronami internetowymi

Zakres tematyczny dotyczący kursu PHP i MySQL - Podstawy pracy z dynamicznymi stronami internetowymi Zakres tematyczny dotyczący kursu PHP i MySQL - Podstawy pracy z dynamicznymi stronami internetowymi 1 Rozdział 1 Wprowadzenie do PHP i MySQL Opis: W tym rozdziale kursanci poznają szczegółową charakterystykę

Bardziej szczegółowo

TOPIT Załącznik nr 3 Programowanie aplikacji internetowych

TOPIT Załącznik nr 3 Programowanie aplikacji internetowych Szkolenie przeznaczone jest dla osób chcących poszerzyć swoje umiejętności o tworzenie rozwiązań internetowych w PHP. Zajęcia zostały przygotowane w taki sposób, aby po ich ukończeniu można było rozpocząć

Bardziej szczegółowo

Informacja o języku. Osadzanie skryptów. Instrukcje, komentarze, zmienne, typy, stałe. Operatory. Struktury kontrolne. Tablice.

Informacja o języku. Osadzanie skryptów. Instrukcje, komentarze, zmienne, typy, stałe. Operatory. Struktury kontrolne. Tablice. Informacja o języku. Osadzanie skryptów. Instrukcje, komentarze, zmienne, typy, stałe. Operatory. Struktury kontrolne. Tablice. Język PHP Język interpretowalny, a nie kompilowany Powstał w celu programowania

Bardziej szczegółowo

Uwagi dotyczące notacji kodu! Moduły. Struktura modułu. Procedury. Opcje modułu (niektóre)

Uwagi dotyczące notacji kodu! Moduły. Struktura modułu. Procedury. Opcje modułu (niektóre) Uwagi dotyczące notacji kodu! Wyrazy drukiem prostym -- słowami języka VBA. Wyrazy drukiem pochyłym -- inne fragmenty kodu. Wyrazy w [nawiasach kwadratowych] opcjonalne fragmenty kodu (mogą być, ale nie

Bardziej szczegółowo

1 Podstawy c++ w pigułce.

1 Podstawy c++ w pigułce. 1 Podstawy c++ w pigułce. 1.1 Struktura dokumentu. Kod programu c++ jest zwykłym tekstem napisanym w dowolnym edytorze. Plikowi takiemu nadaje się zwykle rozszerzenie.cpp i kompiluje za pomocą kompilatora,

Bardziej szczegółowo

Podstawy JavaScript ćwiczenia

Podstawy JavaScript ćwiczenia Podstawy JavaScript ćwiczenia Kontekst:

Bardziej szczegółowo

Laboratorium Wstawianie skryptu na stroną: 2. Komentarze: 3. Deklaracja zmiennych

Laboratorium Wstawianie skryptu na stroną: 2. Komentarze: 3. Deklaracja zmiennych 1. Wstawianie skryptu na stroną: Laboratorium 1 Do umieszczenia skryptów na stronie służy znacznik: //dla HTML5 ...instrukcje skryptu //dla HTML4 ...instrukcje

Bardziej szczegółowo

Podstawy Programowania C++

Podstawy Programowania C++ Wykład 3 - podstawowe konstrukcje Instytut Automatyki i Robotyki Warszawa, 2014 Wstęp Plan wykładu Struktura programu, instrukcja przypisania, podstawowe typy danych, zapis i odczyt danych, wyrażenia:

Bardziej szczegółowo

PHP: bloki kodu, tablice, obiekty i formularze

PHP: bloki kodu, tablice, obiekty i formularze 1 PHP: bloki kodu, tablice, obiekty i formularze SYSTEMY SIECIOWE Michał Simiński 2 Bloki kodu Blok if-else Switch Pętle Funkcje Blok if-else 3 W PHP blok if i blok if-else wyglądają tak samo i funkcjonują

Bardziej szczegółowo

PLAN WYNIKOWY PROGRAMOWANIE APLIKACJI INTERNETOWYCH. KL IV TI 6 godziny tygodniowo (6x15 tygodni =90 godzin ),

PLAN WYNIKOWY PROGRAMOWANIE APLIKACJI INTERNETOWYCH. KL IV TI 6 godziny tygodniowo (6x15 tygodni =90 godzin ), PLAN WYNIKOWY PROGRAMOWANIE APLIKACJI INTERNETOWYCH KL IV TI 6 godziny tygodniowo (6x15 tygodni =90 godzin ), Program 351203 Opracowanie: Grzegorz Majda Tematyka zajęć 2. Przygotowanie środowiska pracy

Bardziej szczegółowo

Programowanie internetowe

Programowanie internetowe Programowanie internetowe Wykład 3 wprowadzenie do PHP mgr inż. Michał Wojtera email: mwojtera@dmcs.pl Formularze i ich używanie

Bardziej szczegółowo

Systemy internetowe Wykład 3 PHP

Systemy internetowe Wykład 3 PHP Systemy internetowe Wykład 3 PHP PHP - cechy PHP (Hypertext Preprocessor) bardzo łatwy do opanowania, prosta składnia, obsługuje wymianę danych z różnymi systemami baz danych pozwala na dynamiczne generowanie

Bardziej szczegółowo

Bazy Danych i Usługi Sieciowe

Bazy Danych i Usługi Sieciowe Bazy Danych i Usługi Sieciowe Język PHP Paweł Witkowski Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki Jesień 2011 P. Witkowski (Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki) BDiUS w. VIII Jesień 2011 1 /

Bardziej szczegółowo

APLIKACJE INTERNETOWE 5 PHP W P R O W A D Z E N I E D O P R O G R A M O W A N I A

APLIKACJE INTERNETOWE 5 PHP W P R O W A D Z E N I E D O P R O G R A M O W A N I A APLIKACJE INTERNETOWE 5 PHP W P R O W A D Z E N I E D O P R O G R A M O W A N I A PLAN PREZENTACJI Absolutne podstawy PHP w HTML-u Pierwszy skrypt Błędy Kończenie instrukcji Komentarze Zmienne Podstawy

Bardziej szczegółowo

Ogólny schemat prostego formularza: A może lepiej zamiast przycisku opartego o input tak:

Ogólny schemat prostego formularza: A może lepiej zamiast przycisku opartego o input tak: Ogólny schemat prostego formularza: A może lepiej zamiast przycisku opartego o input tak: accept - typy zawartości MIME akceptowane przez serwer (opcjonalny) accept-charset - zestaw znaków akceptowanych

Bardziej szczegółowo

Lekcja 1. Składnia języka zmienne i podstawowe instrukcje PHP. Do wyświetlania tekstu służy instrukcja echo echo Hello world ;

Lekcja 1. Składnia języka zmienne i podstawowe instrukcje PHP. Do wyświetlania tekstu służy instrukcja echo echo Hello world ; Do wyświetlania tekstu służy instrukcja echo echo Hello world ; PHP język ze słabą kontrolą typów. W języku php w przeciwieństwie do c++ nie musimy podawać typu zmiennej podczas jej deklaracji. Tworzenie

Bardziej szczegółowo

Opis: Instrukcja warunkowa Składnia: IF [NOT] warunek [AND [NOT] warunek] [OR [NOT] warunek].

Opis: Instrukcja warunkowa Składnia: IF [NOT] warunek [AND [NOT] warunek] [OR [NOT] warunek]. ABAP/4 Instrukcja IF Opis: Instrukcja warunkowa Składnia: IF [NOT] warunek [AND [NOT] warunek] [OR [NOT] warunek]. [ELSEIF warunek. ] [ELSE. ] ENDIF. gdzie: warunek dowolne wyrażenie logiczne o wartości

Bardziej szczegółowo

znajdowały się różne instrukcje) to tak naprawdę definicja funkcji main.

znajdowały się różne instrukcje) to tak naprawdę definicja funkcji main. Część XVI C++ Funkcje Jeśli nasz program rozrósł się już do kilkudziesięciu linijek, warto pomyśleć o jego podziale na mniejsze części. Poznajmy więc funkcje. Szybko się przekonamy, że funkcja to bardzo

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie: JavaScript Cookies (3x45 minut)

Ćwiczenie: JavaScript Cookies (3x45 minut) Ćwiczenie: JavaScript Cookies (3x45 minut) Cookies niewielkie porcje danych tekstowych, które mogą być przesyłane między serwerem a przeglądarką. Przeglądarka przechowuje te dane przez określony czas.

Bardziej szczegółowo

1 Przygotował: mgr inż. Maciej Lasota

1 Przygotował: mgr inż. Maciej Lasota Laboratorium nr 1 1/7 Język C Instrukcja laboratoryjna Temat: Programowanie w powłoce bash (shell scripting) 1 Przygotował: mgr inż. Maciej Lasota 1) Wprowadzenie do programowania w powłoce Skrypt powłoki

Bardziej szczegółowo

1. Wprowadzenie do języka PHP

1. Wprowadzenie do języka PHP 1. Wprowadzenie do języka PHP Język PHP jest generalnie w swojej składni podobny do języka C, chociaż występuje tu szereg różnic. 1.1. Zmienne W PHP nazwy zmiennych poprzedzamy znakiem dolara ($). Nie

Bardziej szczegółowo

Podstawowe elementy proceduralne w C++ Program i wyjście. Zmienne i arytmetyka. Wskaźniki i tablice. Testy i pętle. Funkcje.

Podstawowe elementy proceduralne w C++ Program i wyjście. Zmienne i arytmetyka. Wskaźniki i tablice. Testy i pętle. Funkcje. Podstawowe elementy proceduralne w C++ Program i wyjście Zmienne i arytmetyka Wskaźniki i tablice Testy i pętle Funkcje Pierwszy program // Niezbędne zaklęcia przygotowawcze ;-) #include using

Bardziej szczegółowo

5-6. Struktura dokumentu html. 2 Określenie charakteru i tematyki strony. Rodzaje witryn. Projekt graficzny witryny. Opracowanie skryptów

5-6. Struktura dokumentu html. 2 Określenie charakteru i tematyki strony. Rodzaje witryn. Projekt graficzny witryny. Opracowanie skryptów Aplikacje internetowe KL. III Rok szkolny: 013/01 Nr programu: 31[01]/T,SP/MENIS/00.06.1 Okres kształcenia: łącznie ok. 170 godz. lekcyjne Moduł Bok wprowadzający 1. Zapoznanie z programem nauczania i

Bardziej szczegółowo

Języki skryptowe w programie Plans

Języki skryptowe w programie Plans Języki skryptowe w programie Plans Warsztaty uŝytkowników programu PLANS Kościelisko 2010 Zalety skryptów Automatyzacja powtarzających się czynności Rozszerzenie moŝliwości programu Budowa własnych algorytmów

Bardziej szczegółowo

Komentarze w PHP (niewykonywane fragmenty tekstowe, będące informacją dla programisty)

Komentarze w PHP (niewykonywane fragmenty tekstowe, będące informacją dla programisty) Komentarze w PHP (niewykonywane fragmenty tekstowe, będące informacją dla programisty) // to jest pojedynczy komentarz (1-linijkowy) to jest wielolinijkowy komentarz Budowa "czystego" skryptu PHP (tak

Bardziej szczegółowo

Dynamiczne przetwarzanie stron. dr Beata Kuźmińska-Sołśnia

Dynamiczne przetwarzanie stron. dr Beata Kuźmińska-Sołśnia Dynamiczne przetwarzanie stron dr Beata Kuźmińska-Sołśnia KLIENT Witaj INTERNET SERWER Plik HTML Witaj wyświetlanie przez przeglądarkę Witaj! Serwer WWW komputer

Bardziej szczegółowo

Stałe, znaki, łańcuchy znaków, wejście i wyjście sformatowane

Stałe, znaki, łańcuchy znaków, wejście i wyjście sformatowane Stałe, znaki, łańcuchy znaków, wejście i wyjście sformatowane Stałe Oprócz zmiennych w programie mamy też stałe, które jak sama nazwa mówi, zachowują swoją wartość przez cały czas działania programu. Można

Bardziej szczegółowo

PHP. PHP: Hypertext Preprocessor. mgr inż. Remigiusz Pokrzywiński

PHP. PHP: Hypertext Preprocessor. mgr inż. Remigiusz Pokrzywiński PHP PHP: Hypertext Preprocessor mgr inż. Remigiusz Pokrzywiński Czym jest PHP PHP to obiektowy język programowania wykonywany po stronie serwera. Skrypty zagnieżdżane są zwykle w dokumencie HTML lub XHTML

Bardziej szczegółowo

Zakres treści Czas. 2 Określenie charakteru i tematyki strony. Rodzaje witryn. Projekt graficzny witryny. Opracowanie skryptów

Zakres treści Czas. 2 Określenie charakteru i tematyki strony. Rodzaje witryn. Projekt graficzny witryny. Opracowanie skryptów Aplikacje internetowe KL. III Rok szkolny: 011/01 Nr programu: 31[01]/T,SP/MENIS/004.06.14 Okres kształcenia: łącznie ok. 180 godz. lekcyjne Wojciech Borzyszkowski Zenon Kreft Moduł Bok wprowadzający Podstawy

Bardziej szczegółowo

Być może jesteś doświadczonym programistą, biegle programujesz w Javie,

Być może jesteś doświadczonym programistą, biegle programujesz w Javie, Kompendium PHP 01 Być może jesteś doświadczonym programistą, biegle programujesz w Javie, C++, Pythonie lub jakimś innym języku programowania, których jak myślę, powstało już tyle, że chyba nie ma osoby,

Bardziej szczegółowo

Cw.12 JAVAScript w dokumentach HTML

Cw.12 JAVAScript w dokumentach HTML Cw.12 JAVAScript w dokumentach HTML Wstawienie skryptu do dokumentu HTML JavaScript jest to interpretowany, zorientowany obiektowo, skryptowy język programowania.skrypty Java- Script mogą być zagnieżdżane

Bardziej szczegółowo

Bazy danych i strony WWW

Bazy danych i strony WWW Bazy danych i strony WWW Obsługa baz danych poprzez strony WWW Niezbędne narzędzia: serwer baz danych np. MySQL serwer stron WWW np. Apache przeglądarka stron WWW interpretująca język HTML język skryptowy

Bardziej szczegółowo

Języki programowania wysokiego poziomu. PHP cz.2.

Języki programowania wysokiego poziomu. PHP cz.2. Języki programowania wysokiego poziomu PHP cz.2. Instrukcje strukturalne PHP Instrukcje strukturalne Instrukcja grupująca (blok instrukcji) Instrukcja warunkowa, if-else Instrukcja wyboru, switch-case

Bardziej szczegółowo

Programowanie strukturalne. Opis ogólny programu w Turbo Pascalu

Programowanie strukturalne. Opis ogólny programu w Turbo Pascalu Programowanie strukturalne Opis ogólny programu w Turbo Pascalu STRUKTURA PROGRAMU W TURBO PASCALU Program nazwa; } nagłówek programu uses nazwy modułów; } blok deklaracji modułów const } blok deklaracji

Bardziej szczegółowo

Python wprowadzenie. Warszawa, 24 marca PROGRAMOWANIE I SZKOLENIA

Python wprowadzenie. Warszawa, 24 marca PROGRAMOWANIE I SZKOLENIA Python wprowadzenie Warszawa, 24 marca 2017 Python to język: nowoczesny łatwy w użyciu silny można pisać aplikacje Obiektowy klejący może być zintegrowany z innymi językami np. C, C++, Java działający

Bardziej szczegółowo

Kurs PHP. Literatura. Zagadnienia: Wprowadzenie

Kurs PHP. Literatura. Zagadnienia: Wprowadzenie Kurs PHP Zagadnienia: Wprowadzenie 1) Cześć 1 Składnia języka 2) Cześć 2 Warunki i pętle 3) Cześć 3 Formularze i poczta 4) Cześć 4 Obsługa grafiki i pliki cookies 5) Cześć 5 Dostęp do plików 6) Cześć 6

Bardziej szczegółowo

Personal Home Page PHP: Hypertext Preprocessor

Personal Home Page PHP: Hypertext Preprocessor Języki, które już znacie Wykład9PodstawyPHP,str1 język polski język angielski język C język preprocesora C język bash-a język HTML kolejny język: PHP Język PHP Wykład9PodstawyPHP,str2 Personal Home Page

Bardziej szczegółowo

PLAN WYNIKOWY PROGRAMOWANIE APLIKACJI INTERNETOWYCH. KL III TI 4 godziny tygodniowo (4x30 tygodni =120 godzin ),

PLAN WYNIKOWY PROGRAMOWANIE APLIKACJI INTERNETOWYCH. KL III TI 4 godziny tygodniowo (4x30 tygodni =120 godzin ), PLAN WYNIKOWY PROGRAMOWANIE APLIKACJI INTERNETOWYCH KL III TI 4 godziny tygodniowo (4x30 tygodni =120 godzin ), Program 351203 Opracowanie: Grzegorz Majda Tematyka zajęć 1. Wprowadzenie do aplikacji internetowych

Bardziej szczegółowo

JAVAScript w dokumentach HTML (1)

JAVAScript w dokumentach HTML (1) JAVAScript w dokumentach HTML (1) JavaScript jest to interpretowany, zorientowany obiektowo, skryptowy język programowania. Skrypty JavaScript mogą być zagnieżdżane w dokumentach HTML. Instrukcje JavaScript

Bardziej szczegółowo

Tablice (jedno i wielowymiarowe), łańcuchy znaków

Tablice (jedno i wielowymiarowe), łańcuchy znaków Tablice (jedno i wielowymiarowe), łańcuchy znaków wer. 8 z drobnymi modyfikacjami! Wojciech Myszka Katedra Mechaniki i Inżynierii Materiałowej 2017-04-07 09:35:32 +0200 Zmienne Przypomnienie/podsumowanie

Bardziej szczegółowo

2. Łańcuchy tekstowe w PHP

2. Łańcuchy tekstowe w PHP 2. Łańcuchy tekstowe w PHP 2.1 Apostrofy i cudzysłowy Łańcuch tekstowy w języku PHP to ciąg znaków ograniczony apostrofami (') lub cudzysłowami ("). Te znaki ograniczające nie powinny być traktowane wymiennie,

Bardziej szczegółowo

JAVAScript w dokumentach HTML (1) JavaScript jest to interpretowany, zorientowany obiektowo, skryptowy język programowania.

JAVAScript w dokumentach HTML (1) JavaScript jest to interpretowany, zorientowany obiektowo, skryptowy język programowania. IŚ ćw.8 JAVAScript w dokumentach HTML (1) JavaScript jest to interpretowany, zorientowany obiektowo, skryptowy język programowania. Skrypty JavaScript są zagnieżdżane w dokumentach HTML. Skrypt JavaScript

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM 3 ALGORYTMY OBLICZENIOWE W ELEKTRONICE I TELEKOMUNIKACJI. Wprowadzenie do środowiska Matlab

LABORATORIUM 3 ALGORYTMY OBLICZENIOWE W ELEKTRONICE I TELEKOMUNIKACJI. Wprowadzenie do środowiska Matlab LABORATORIUM 3 ALGORYTMY OBLICZENIOWE W ELEKTRONICE I TELEKOMUNIKACJI Wprowadzenie do środowiska Matlab 1. Podstawowe informacje Przedstawione poniżej informacje maja wprowadzić i zapoznać ze środowiskiem

Bardziej szczegółowo

Programowanie strukturalne i obiektowe

Programowanie strukturalne i obiektowe Programowanie strukturalne i obiektowe Język C część I Opracował: Grzegorz Flesik Literatura: A. Majczak, Programowanie strukturalne i obiektowe, Helion, Gliwice 2010 P. Domka, M. Łokińska, Programowanie

Bardziej szczegółowo

Widoczność zmiennych Czy wartości każdej zmiennej można zmieniać w dowolnym miejscu kodu? Czy można zadeklarować dwie zmienne o takich samych nazwach?

Widoczność zmiennych Czy wartości każdej zmiennej można zmieniać w dowolnym miejscu kodu? Czy można zadeklarować dwie zmienne o takich samych nazwach? Część XVIII C++ Funkcje Widoczność zmiennych Czy wartości każdej zmiennej można zmieniać w dowolnym miejscu kodu? Czy można zadeklarować dwie zmienne o takich samych nazwach? Umiemy już podzielić nasz

Bardziej szczegółowo

Smarty PHP. Leksykon kieszonkowy

Smarty PHP. Leksykon kieszonkowy IDZ DO PRZYK ADOWY ROZDZIA SPIS TREœCI KATALOG KSI EK KATALOG ONLINE ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG Smarty PHP. Leksykon kieszonkowy Autor: Daniel Bargie³ ISBN: 83-246-0676-9 Format: B6, stron: 112 TWÓJ KOSZYK

Bardziej szczegółowo

BAZY DANYCH. Obsługa bazy z poziomu języka PHP. opracowanie: Michał Lech

BAZY DANYCH. Obsługa bazy z poziomu języka PHP. opracowanie: Michał Lech BAZY DANYCH Obsługa bazy z poziomu języka PHP opracowanie: Michał Lech Plan wykładu 1. PHP - co to jest? 2. Bazy danych obsługiwane przez PHP 3. Podstawowe polecenia 4. Sesje 5. Przykład - dodawanie towaru

Bardziej szczegółowo

JAVA. Platforma JSE: Środowiska programistyczne dla języka Java. Wstęp do programowania w języku obiektowym. Opracował: Andrzej Nowak

JAVA. Platforma JSE: Środowiska programistyczne dla języka Java. Wstęp do programowania w języku obiektowym. Opracował: Andrzej Nowak JAVA Wstęp do programowania w języku obiektowym Bibliografia: JAVA Szkoła programowania, D. Trajkowska Ćwiczenia praktyczne JAVA. Wydanie III,M. Lis Platforma JSE: Opracował: Andrzej Nowak JSE (Java Standard

Bardziej szczegółowo

Programowanie w języku C++ Grażyna Koba

Programowanie w języku C++ Grażyna Koba Programowanie w języku C++ Grażyna Koba Kilka definicji: Program komputerowy to ciąg instrukcji języka programowania, realizujący dany algorytm. Język programowania to zbiór określonych instrukcji i zasad

Bardziej szczegółowo

Dr inż. Grażyna KRUPIŃSKA. D-10 pokój 227 WYKŁAD 7 WSTĘP DO INFORMATYKI

Dr inż. Grażyna KRUPIŃSKA. D-10 pokój 227 WYKŁAD 7 WSTĘP DO INFORMATYKI Dr inż. Grażyna KRUPIŃSKA Grazyna.Krupinska@fis.agh.edu.pl D-10 pokój 227 WYKŁAD 7 WSTĘP DO INFORMATYKI Wyrażenia 2 Wyrażenia w języku C są bardziej elastyczne niż wyrażenia w jakimkolwiek innym języku

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 1. Wprowadzenie do programu Octave

Ćwiczenie 1. Wprowadzenie do programu Octave Politechnika Wrocławska Wydział Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki Przetwarzanie sygnałów laboratorium ETD5067L Ćwiczenie 1. Wprowadzenie do programu Octave Mimo że program Octave został stworzony do

Bardziej szczegółowo

Podstawy Programowania Podstawowa składnia języka C++

Podstawy Programowania Podstawowa składnia języka C++ Podstawy Programowania Podstawowa składnia języka C++ Katedra Analizy Nieliniowej, WMiI UŁ Łódź, 3 października 2013 r. Szablon programu w C++ Najprostszy program w C++ ma postać: #include #include

Bardziej szczegółowo

2 Przygotował: mgr inż. Maciej Lasota

2 Przygotował: mgr inż. Maciej Lasota Laboratorium nr 2 1/7 Język C Instrukcja laboratoryjna Temat: Wprowadzenie do języka C 2 Przygotował: mgr inż. Maciej Lasota 1) Wprowadzenie do języka C. Język C jest językiem programowania ogólnego zastosowania

Bardziej szczegółowo

Pawel@Kasprowski.pl Języki skryptowe - PHP. Podstawy PHP. Paweł Kasprowski. pawel@kasprowski.pl. vl07

Pawel@Kasprowski.pl Języki skryptowe - PHP. Podstawy PHP. Paweł Kasprowski. pawel@kasprowski.pl. vl07 Podstawy PHP Paweł Kasprowski pawel@kasprowski.pl Historia PHP 1995 Personal Home Page Rasmus Lerdorf, prosty jęsyk oparty na Perlu 1998 PHP3 Andi Gutmans, Zeev Suraski modularność i rozszerzenia (extensions)

Bardziej szczegółowo

Kontrola sesji w PHP HTTP jest protokołem bezstanowym (ang. stateless) nie utrzymuje stanu między dwoma transakcjami. Kontrola sesji służy do

Kontrola sesji w PHP HTTP jest protokołem bezstanowym (ang. stateless) nie utrzymuje stanu między dwoma transakcjami. Kontrola sesji służy do Sesje i ciasteczka Kontrola sesji w PHP HTTP jest protokołem bezstanowym (ang. stateless) nie utrzymuje stanu między dwoma transakcjami. Kontrola sesji służy do śledzenia użytkownika podczas jednej sesji

Bardziej szczegółowo

Języki i metodyka programowania. Wprowadzenie do języka C

Języki i metodyka programowania. Wprowadzenie do języka C Literatura: Brian W. Kernighan, Dennis M. Ritchie Język Ansi C, Wydawnictwa Naukowo - Techniczne, 2007 http://cm.bell-labs.com/cm/cs/cbook/index.html Scott E. Gimpel, Clovis L. Tondo Język Ansi C. Ćwiczenia

Bardziej szczegółowo

Rozdział 4 KLASY, OBIEKTY, METODY

Rozdział 4 KLASY, OBIEKTY, METODY Rozdział 4 KLASY, OBIEKTY, METODY Java jest językiem w pełni zorientowanym obiektowo. Wszystkie elementy opisujące dane, za wyjątkiem zmiennych prostych są obiektami. Sam program też jest obiektem pewnej

Bardziej szczegółowo

Programowanie obiektowe

Programowanie obiektowe Programowanie obiektowe Laboratorium 1. Wstęp do programowania w języku Java. Narzędzia 1. Aby móc tworzyć programy w języku Java, potrzebny jest zestaw narzędzi Java Development Kit, który można ściągnąć

Bardziej szczegółowo

Aplikacje WWW - laboratorium

Aplikacje WWW - laboratorium Aplikacje WWW - laboratorium PHP. Celem ćwiczenia jest przygotowanie prostej aplikacji internetowej wykorzystującej technologię PHP. Aplikacja pokazuje takie aspekty, obsługa formularzy oraz zmiennych

Bardziej szczegółowo

Rys.2.1. Trzy warstwy stanowiące podstawę popularnego podejścia w zakresie budowy stron internetowych [2]

Rys.2.1. Trzy warstwy stanowiące podstawę popularnego podejścia w zakresie budowy stron internetowych [2] 1. CEL ĆWICZENIA Celem ćwiczenia jest przedstawienie możliwości wykorzystania języka JavaScript do tworzenia interaktywnych aplikacji działających po stronie klienta. 2. MATERIAŁ NAUCZANIA JavaScript tak

Bardziej szczegółowo

Wstęp do Programowania, laboratorium 02

Wstęp do Programowania, laboratorium 02 Wstęp do Programowania, laboratorium 02 Zadanie 1. Napisać program pobierający dwie liczby całkowite i wypisujący na ekran największą z nich. Zadanie 2. Napisać program pobierający trzy liczby całkowite

Bardziej szczegółowo

Część XV C++ Ćwiczenie 1

Część XV C++ Ćwiczenie 1 Część XV C++ Instrukcja break przerywa działanie tylko tej pętli, w ciele której została wywołana. Jeśli więc wywołamy break w pętli zagnieżdżonej w innej pętli, zostanie przerwane działanie tylko tej

Bardziej szczegółowo

Skrypty powłoki Skrypty Najcz ciej u ywane polecenia w skryptach:

Skrypty powłoki Skrypty Najcz ciej u ywane polecenia w skryptach: Skrypty powłoki Skrypty są zwykłymi plikami tekstowymi, w których są zapisane polecenia zrozumiałe dla powłoki. Zadaniem powłoki jest przetłumaczenie ich na polecenia systemu. Aby przygotować skrypt, należy:

Bardziej szczegółowo

Sesje, ciasteczka, wyjątki. Ciasteczka w PHP. Zastosowanie cookies. Sprawdzanie obecności ciasteczka

Sesje, ciasteczka, wyjątki. Ciasteczka w PHP. Zastosowanie cookies. Sprawdzanie obecności ciasteczka Sesje, ciasteczka, wyjątki Nie sposób wyobrazić sobie bez nich takich podstawowych zastosowań, jak logowanie użytkowników czy funkcjonowanie koszyka na zakupy. Oprócz tego dowiesz się, czym są wyjątki,

Bardziej szczegółowo

I.Wojnicki, PHP. PHP PHP Hypertext Preprocessor. Igor Wojnicki. Katedra Automatyki Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie. 20 października 2013

I.Wojnicki, PHP. PHP PHP Hypertext Preprocessor. Igor Wojnicki. Katedra Automatyki Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie. 20 października 2013 Igor Wojnicki (AGH, KA) 20 października 2013 1 / 36 Hypertext Preprocessor Igor Wojnicki Katedra Automatyki Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie 20 października 2013 $Id: php0.tex,v 1.3 2013/06/28 20:53:25

Bardziej szczegółowo

Systemy operacyjne. Laboratorium 8. Perl find

Systemy operacyjne. Laboratorium 8. Perl find Systemy operacyjne Laboratorium 8 Perl find Temat obejmuje przeszukiwanie drzew katalogowych z użyciem perla oraz podstawowe zdolności w używaniu referencji, tablic asocjacyjnych i mechanizmów typu stat.

Bardziej szczegółowo

Część 4 życie programu

Część 4 życie programu 1. Struktura programu c++ Ogólna struktura programu w C++ składa się z kilku części: część 1 część 2 część 3 część 4 #include int main(int argc, char *argv[]) /* instrukcje funkcji main */ Część

Bardziej szczegółowo

Krótki kurs JavaScript

Krótki kurs JavaScript Krótki kurs JavaScript Java Script jest językiem wbudowanym w przeglądarkę. Gdy ma się podstawy nabyte w innych językach programowania jest dość łatwy do opanowania. JavaScript jest stosowany do powiększania

Bardziej szczegółowo

Bash - wprowadzenie. Bash - wprowadzenie 1/39

Bash - wprowadzenie. Bash - wprowadzenie 1/39 Bash - wprowadzenie Bash - wprowadzenie 1/39 Bash - wprowadzenie 2/39 Czym jest bash? Rysunek : Zadanie powłoki to ukrycie wywołań systemowych Bash - wprowadzenie 3/39 Czym jest bash? Przykład polecenia:

Bardziej szczegółowo

Strona główna. Strona tytułowa. Programowanie. Spis treści. Sobera Jolanta 16.09.2006. Strona 1 z 26. Powrót. Full Screen. Zamknij.

Strona główna. Strona tytułowa. Programowanie. Spis treści. Sobera Jolanta 16.09.2006. Strona 1 z 26. Powrót. Full Screen. Zamknij. Programowanie Sobera Jolanta 16.09.2006 Strona 1 z 26 1 Wprowadzenie do programowania 4 2 Pierwsza aplikacja 5 3 Typy danych 6 4 Operatory 9 Strona 2 z 26 5 Instrukcje sterujące 12 6 Podprogramy 15 7 Tablice

Bardziej szczegółowo

JAVASCRIPT PODSTAWY. opracowanie: by Arkadiusz Gawełek, Łódź

JAVASCRIPT PODSTAWY. opracowanie: by Arkadiusz Gawełek, Łódź JAVASCRIPT PODSTAWY materiały dydaktyczne dla uczniów słuchaczy opracowanie: 2004-2007 by Arkadiusz Gawełek, Łódź 1. Czym jest JavaScript JavaScript tak naprawdę narodził się w firmie Netscape jako LiveScript,

Bardziej szczegółowo

INTERNETOWE BAZY DANYCH materiały pomocnicze - wykład VII

INTERNETOWE BAZY DANYCH materiały pomocnicze - wykład VII Wrocław 2006 INTERNETOWE BAZY DANYCH materiały pomocnicze - wykład VII Paweł Skrobanek C-3, pok. 323 e-mail: pawel.skrobanek@pwr.wroc.pl INTERNETOWE BAZY DANYCH PLAN NA DZIŚ : Cookies Sesje Inne możliwości

Bardziej szczegółowo

Język C : programowanie dla początkujących : przewodnik dla adeptów programowania / Greg Perry, Dean Miller. Gliwice, cop

Język C : programowanie dla początkujących : przewodnik dla adeptów programowania / Greg Perry, Dean Miller. Gliwice, cop Język C : programowanie dla początkujących : przewodnik dla adeptów programowania / Greg Perry, Dean Miller. Gliwice, cop. 2016 Spis treści Wprowadzenie 11 Adresaci książki 12 Co wyróżnia tę książkę na

Bardziej szczegółowo

Programowanie I. O czym będziemy mówili. Plan wykładu nieco dokładniej. Plan wykładu z lotu ptaka. Podstawy programowania w językach. Uwaga!

Programowanie I. O czym będziemy mówili. Plan wykładu nieco dokładniej. Plan wykładu z lotu ptaka. Podstawy programowania w językach. Uwaga! Programowanie I O czym będziemy mówili Podstawy programowania w językach proceduralnym ANSI C obiektowym Java Uwaga! podobieństwa w podstawowej strukturze składniowej (zmienne, operatory, instrukcje sterujące...)

Bardziej szczegółowo

METODY I JĘZYKI PROGRAMOWANIA PROGRAMOWANIE STRUKTURALNE. Wykład 02

METODY I JĘZYKI PROGRAMOWANIA PROGRAMOWANIE STRUKTURALNE. Wykład 02 METODY I JĘZYKI PROGRAMOWANIA PROGRAMOWANIE STRUKTURALNE Wykład 02 NAJPROSTSZY PROGRAM /* (Prawie) najprostszy przykład programu w C */ /*==================*/ /* Między tymi znaczkami można pisać, co się

Bardziej szczegółowo

Rys. 1. Widok uruchomienia polecenia apt-get install build-essential. Rys. 2. Widok uruchomienia polecenia apt-get install apache2

Rys. 1. Widok uruchomienia polecenia apt-get install build-essential. Rys. 2. Widok uruchomienia polecenia apt-get install apache2 1. Instalacja serwera WWW Aby zainstalować serwer WWW w systemie Linux, należy wykorzystać menedżer pakietów apt-get. Polecenia które należy wpisać w terminalu użytkownika root 1 : apt-get install build-essential

Bardziej szczegółowo

Programowanie. programowania. Klasa 3 Lekcja 9 PASCAL & C++

Programowanie. programowania. Klasa 3 Lekcja 9 PASCAL & C++ Programowanie Wstęp p do programowania Klasa 3 Lekcja 9 PASCAL & C++ Język programowania Do przedstawiania algorytmów w postaci programów służą języki programowania. Tylko algorytm zapisany w postaci programu

Bardziej szczegółowo

Niezwykłe tablice Poznane typy danych pozwalają przechowywać pojedyncze liczby. Dzięki tablicom zgromadzimy wiele wartości w jednym miejscu.

Niezwykłe tablice Poznane typy danych pozwalają przechowywać pojedyncze liczby. Dzięki tablicom zgromadzimy wiele wartości w jednym miejscu. Część XIX C++ w Każda poznana do tej pory zmienna może przechowywać jedną liczbę. Jeśli zaczniemy pisać bardziej rozbudowane programy, okaże się to niewystarczające. Warto więc poznać zmienne, które mogą

Bardziej szczegółowo

SSK - Techniki Internetowe

SSK - Techniki Internetowe SSK - Techniki Internetowe Ćwiczenie 2. Obsługa formularzy. Operatory, instrukcje warunkowe oraz instrukcje pętli w PHP. Obsługa formularzy Skryptu PHP moŝna uŝyć do obsługi formularza HTML. Aby tego dokonać,

Bardziej szczegółowo

I - Microsoft Visual Studio C++

I - Microsoft Visual Studio C++ I - Microsoft Visual Studio C++ 1. Nowy projekt z Menu wybieramy File -> New -> Projekt -> Win32 Console Application w okienku Name: podajemy nazwę projektu w polu Location: wybieramy miejsce zapisu i

Bardziej szczegółowo

Joomla! Instalacja. Pobierz pakiet instalacyjny. instalacji XAMPP

Joomla! Instalacja. Pobierz pakiet instalacyjny. instalacji XAMPP Joomla! Instalacja Pobierz pakiet instalacyjny 1. Wejdź na witrynę http://www.apachefriends.org 2. Następnie przejdź do sekcji XAMPP for Windows 3. W sekcji XAMPP for Windows przejdź do działu Download

Bardziej szczegółowo

Języki programowania wysokiego poziomu. PHP cz.3. Formularze

Języki programowania wysokiego poziomu. PHP cz.3. Formularze Języki programowania wysokiego poziomu PHP cz.3. Formularze Formularze Sposób przesyłania danych formularza do serwera zależy od wybranej metody HTTP: Metoda GET

Bardziej szczegółowo

Języki programowania wysokiego poziomu. PHP cz.1.

Języki programowania wysokiego poziomu. PHP cz.1. Języki programowania wysokiego poziomu PHP cz.1. Statyczne i dynamiczne strony WWW Statyczne strony WWW Dokumenty HTML umieszczone na serwerze; zmiana zawartości witryny WWW wymaga modyfikacji plików HTML;

Bardziej szczegółowo

Naukę zaczynamy od poznania interpretera. Interpreter uruchamiamy z konsoli poleceniem

Naukę zaczynamy od poznania interpretera. Interpreter uruchamiamy z konsoli poleceniem Moduł 1 1. Wprowadzenie do języka Python Python jest dynamicznym językiem interpretowanym. Interpretowany tzn. że kod, który napiszemy możemy natychmiast wykonać bez potrzeby tłumaczenia kodu programistycznego

Bardziej szczegółowo

Tworzenie Stron Internetowych. odcinek 10

Tworzenie Stron Internetowych. odcinek 10 Tworzenie Stron Internetowych odcinek 10 JavaScript JavaScript (ECMAScript) skryptowy język programowania powszechnie używany w Internecie. Skrypty JS dodają do stron www interaktywność i funkcjonalności,

Bardziej szczegółowo

Jak napisać program obliczający pola powierzchni różnych figur płaskich?

Jak napisać program obliczający pola powierzchni różnych figur płaskich? Część IX C++ Jak napisać program obliczający pola powierzchni różnych figur płaskich? Na początku, przed stworzeniem właściwego kodu programu zaprojektujemy naszą aplikację i stworzymy schemat blokowy

Bardziej szczegółowo

Usługi sieciowe systemu Linux

Usługi sieciowe systemu Linux Usługi sieciowe systemu Linux 1. Serwer WWW Najpopularniejszym serwerem WWW jest Apache, dostępny dla wielu platform i rozprowadzany w pakietach httpd. Serwer Apache bardzo często jest wykorzystywany do

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do Scilab: podstawy języka Scilab

Wprowadzenie do Scilab: podstawy języka Scilab Wprowadzenie do Scilab: podstawy języka Scilab Magdalena Deckert, Izabela Szczęch, Barbara Wołyńska, Bartłomiej Prędki Politechnika Poznańska, Instytut Informatyki Narzędzia Informatyki Narzędzia Informatyki

Bardziej szczegółowo

Budowa aplikacji ASP.NET współpracującej z bazą dany do obsługi przesyłania wiadomości

Budowa aplikacji ASP.NET współpracującej z bazą dany do obsługi przesyłania wiadomości Budowa aplikacji ASP.NET współpracującej z bazą dany do obsługi przesyłania wiadomości Rozpoczniemy od zaprojektowania bazy danych w programie SYBASE/PowerDesigner umieszczamy dwie Encje (tabele) prawym

Bardziej szczegółowo

Języki i metodyka programowania. Typy, operatory, wyrażenia. Wejście i wyjście.

Języki i metodyka programowania. Typy, operatory, wyrażenia. Wejście i wyjście. Typy, operatory, wyrażenia. Wejście i wyjście. Typy, operatory, wyrażenia Zmienna: [] [ '[' ']' ] ['=' ]; Zmienna to fragment pamięci o określonym

Bardziej szczegółowo