1. Podaj działy podstawy programowej, z którymi projekt jest związany ("Treści" i/lub "Osiągnięcia"):

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "1. Podaj działy podstawy programowej, z którymi projekt jest związany ("Treści" i/lub "Osiągnięcia"):"

Transkrypt

1 Sprawozdanie nauczyciela z pracy nad projektem Imię i nazwisko nauczyciela: Urszula Utnicka Szkoła: Gimnazjum im. Jana Pawła II w Krempachach Miejscowość: Nowa Biała Etap 1. Wybór i przygotowanie projektu przedmiotowego 1. Podaj działy podstawy programowej, z którymi projekt jest związany ("Treści" i/lub "Osiągnięcia"): Treści nauczania: 1. Liczby wymierne i działania na nich. 6. Zbieranie, porządkowanie i przedstawianie danych z użyciem technologii informacyjnej. 8. Wielokąty, koło i okrąg. 10. Obwód i pole wielokąta. 12. Graniastosłupy proste (...); obliczanie pól powierzchni i objętości wielościanów. 2. Określ typ projektu: Odp.: mieszany, 3. Jeśli określiłaś/określiłeś typ projektu jako mieszany - wpisz jakie elementy się na niego składają: 1. Część badawcza - zebranie informacji (wywiad, ankieta, Internet) na temat rodzaju, możliwości i sposobów wykonania projektu boiska oraz historii i przepisów związanych z odpowiedną dyscypliną sportową. 2. Częśc związana z działaniami lokalnymi - wykonanie projektu boiska wraz z przybliżonym kosztorysem materiałowym. 4. Wpisz słowa kluczowe: a) odnoszące się do treści merytorycznych (2-3): prostokąt, pole powierzchni i własności prostokąta, prostopadłościan, objętość prostopadłościanu, działania na liczbach, zbieranie i opracowywanie danych

2 statystycznych b) odnoszące się do narzędzi komputerowych i internetowych (2-3): Excel, Word, Internet Explorer, PowerPoint, program do projektowania CAD (A9CAD), program do obróbki zdjęć cyfrowych Gimp, przeglądarka graficzna XnView 5. Czas trwania projektu: Odp.: dłużej niż miesiąc, 6. Podaj temat/y realizowane przez uczniów w ramach projektu: 1. Charakterystyka boiska sportowego koło szkoły i związanej z nim dyscypliny sportowej. 2. Projekt boiska sportowego. 3. Kosztorys materiałowy boiska sportowego. 4. Prezentacja projektu boiska oraz prac związanych z jego powstaniem. 7. Jak zostały wybrane tematy projektów? Odp.: uczniowie zaproponowali listę tematów, 8. Dlaczego została zastosowana taka metoda wyboru tematu/tematów? Po zapoznaniu uczniów z założeniami metody projektu i podaniem kilku przykładów nastąpiła "burza mózgów". Propozycje uczniów zapisałam na tablicy i dopisałam swoją, krótko ją omawiając. Potem nastąpiło głosowanie i tak oto wybraliśmy temat. Myślę, że w ten sposób uczniowie bardziej się zaangażują w projekt - w końcu sami go wybrali. 9. Podaj główne cele projektu (maksymalnie cztery). Pamiętaj, by uwzględnić także cele związane z wykorzystaniem komputera i internetu! Uczniowie: 1. Potrafią zbierać i opracowywać dane oraz informacje z wykorzystaniem Internetu i programów MS Office. 2. Znają programy do obróbki grafiki i projektowania oraz potrafią je zastosować w konkretnych przykładach. 3. Wykorzystują arkusz kalkulacyjny Excel w obliczeniach matematycznych. 4. Potrafią przygotowaćprezentację PowerPoint.

3 10. Uzasadnij, dlaczego uważasz, że wskazane cele są: a) mierzalne (czyli po czym poznasz, że uczniowie je osiągnęli): Efekty pracy uczniów będą wykorzystywane przez pozostałe zespoły zadaniowe oraz zostaną włączone do prezentacji PowerPoint. Poza tym uczniowie będą na bieżąco wypełniać karty pracy; ich praca (jakość i terminowość) będzie oceniana przez koordynatorów. b) ambitne, ale realistyczne: Temat projektu jest bardzo szeroki i sami uczniowie w trakcie pracy będą musieli znaleźć kompromis między potrzebami szkoły, swoimi chęciami i możliwościami. Poza programami z którymi mieli do czynienia (Word, PowerPoint, wyszukiwarki internetowe) zapoznają się z zupełnie nowymi np. do obróbki grafiki, projektowania, czy z arkuszem kalkulacyjnym. Wywiad z nauczycielami wychowania fizycznego i architektem pomoże im wczuć się w rolę "prawdziwego inżyniera". c) wskazują także końcowy efekt, a nie samo działanie: Boisko sportowe obok szkoły jest dla uczniów czymś bardzo realistycznym - nawet jeżeli jest to tylko projekt na mapie. Być może uda się wyznaczyć boisko w terenie; będzie to zależało od warunków pogodowych i terminowości wykonowania prac przez uczniów. Wtedy "końcowy efekt" byłby jeszcze bardziej namacalny. 11. W jaki sposób uczniowie zostali podzieleni na zespoły? Odp.: uczniowie sami dobrali się w zespoły, 12. Dlaczego zdecydowałaś/zdecydowałeś o takim sposobie podziału? Jakie to ma znaczenie dla projektu? Uczniowie podzielili się na 5 zespołów zadaniowych, przy czym każdy z nich ma nieco inny charakter. Chodziło nie tylko o wzajemne sympatie, ale również dostęp do Internetu, komputera, umiejętności informatyczne, zainteresowania, czy predyspozycje uczestników. Samodzielny podział uczniów stwarza większe szanse na powodzenie projektu i pozytywnie wpłynie na stopień zaangażowania uczniów.

4 13. Co było najłatwiejsze, a co najtrudniejsze na tym etapie pracy w projekcie? Wypowiedź uzasadnij co najmniej dwoma konkretnymi przykładami: Najtrudniejsze było... spotkanie się z całą klasą IC z którą robię projekt; mogliśmy to zrobić tylko na lekcjach lub w czasie przerw. Dwudziestu sześciu trzynastolatków trudno też zmusić do konstruktywnej i sprawnej dyskusji np. przy wyborze tematów, czy podziale na grupy zadaniowe. Najłatwiej było zainteresować uczniów projektem - większość z nich jest pełna energii i chęci "wykazania się". Mam nadzieję, że również klasowi słabeusze zaangażują się w prace swich zespołów. Etap 2. Planowanie realizacji projektu przedmiotowego 1. Temat(y) i krótkie uzasadnienie ich wyboru: 1. Prace przygotowawcze: konsultacje z ekspertami i wybór rodzaju boiska. 2. Wykonanie projektu boiska z wykorzystaniem map terenu wokół szkoły i programu CAD. 3. Wykonanie przybliżonego kosztorysu. 4. Ankieta wśród uczniów p.t. "Moja ulubiona dyscyplina sportowa" 5. Historia i dzień dzisiejszy wybranej dyscypliny sportowej. 6. Przygotowanie prezentacji PP Tematy brzmią może niezbyt "wystrzałowo", ale pod każdym z nich kryje się ogrom pracy, którą muszą wykonać uczniowie (i troszkę ja). Cechą charakterystyczną tego projektu jest ścisła współpraca wszystkich grup, a co za tym idzie terminowość wykonania poszczególnych zadań. Wymaga to dużej samodyscypliny i zaangażowania wszystkich uczniów, ale przecież chyba o to chodzi. Wybór tematów jest prostą konsekwencją tematu projektu. 2. Klasa (grupa), która realizuje projekt (poziom, liczba osób): Klasa I C (gimnazjum) - 26 uczniów podzielonych na 5 grup 3. Narzędzia i/lub programy komputerowe i internetowe: Word, Excel, Internet Explorer, PowerPoint, Gimp 2.2, A9CAD 2.2, XnView Źródła informacji (jeśli internet, podaj przykładowe strony): nauczyciele wych.fizycznego, eksperci (architekt, geodeta), uczniowie, książki, encyklopedie, Internet:

5 Zasoby potrzebne do realizacji projektu: komputer, łącze internetowe, drukarka, skaner, aparat cyfrowy, mapy i zdjęcia terenu wokół szkoły, książki i encyklopedie 6. Sposób dokumentowania: zdjęcia, filmy, wydruki, zrzuty ekranowe, karty pracy Po obróbce dokumentacja realizacji projektu zostanie włączona do prezentacji PP (zdjęcia, filmy, zrzuty ekranowe itp.) 7. Sposób prezentacji rezultatów (przedstaw propozycję prezentacji, np.: scenariusz imprezy lub opis publikacji, zawartości strony): prezentacja multimedialna PP na lekcji (na pewno) i na wywiadówce (jeżeli rodzice wyrażą taką chęć). Kryteria oceny: 8a. Jakie są kryteria oceny? Przedstaw listę: 1. Terminowość. 2. Stopień wykorzystania narzędzi informatycznych. 3. Jakość i estetyka wykonania zadań. 4. Stopień poszerzenia (zdobycia nowej) wiedzy. 5. Zaangażowanie w pracę. 6. Pomysłowość, kreatywność Według tych kryterów uczniowie oraz koordynatorzy grup będa dokonywać bieżącej oceny w kartach pracy. Po zakończeniu projektu wypełnią "Karty samooceny" oraz "Karty oceny pracy zespołowej"

6 8b. Kto je ustalił (uczniowie, nauczyciel, razem) i jak zostały przyjęte przez uczniów? Nauczyciel po konsulatacji z uczniami. Uczniowie są pełni zapału, ale zdają sobie sprawę, że od każdego z nich zależy los całego projektu (pkt.1!) 8c. Czy podczas realizacji projektu nauczyciel i uczniowie się do nich odwołują? Odp.: tak, 8d. Jak? Na kartach pracy grupowej uczniowie będą na bieżąco oceniać wykonane zadania według przyjętych kryteriów -będzie to samoocena i ocena koordynatora (koordynator to jeden z trzech uczniów wybranych przez klasę do sprawowania "nadzoru" nad przebiegiem projektu; koordynatorzy biorą również udział w realizacji zadań poszczególnych grup w charakterze doradców-obserwatorów) Zasady pracy przyjęte przez członków zespołu zadaniowego: 9a. Jak zostały ustalone? Zasady zostały zaproponowane przez nauczyciela i z drobnymi zmianami zaaprobowane przez uczniów 9b. Lista zasad: 1. Każdy członek grupy ma takie same prawa, dlatego należy szanować zdanie innych. 2. Każdy członek grupy może zgłaszać pomysły związane z realizacją zadań oraz wyrażać opinie na ich temat. 3. Decyzje podejmowane są większością głosów; jeżeli głosy rozkładają się po równo, decyzję podejmuje lider grupy. 4. Każdy członek grupy stara się aktywnie pracować na rzecz grupy oraz terminowo wywiązywać się z powierzonych zadań. 5. W pracach grupy może uczestniczyć koordynator; przy podejmowaniu decyzji ma głos doradczy. Prosimy o załączenie dwóch plików (np: word, excell, pdf): 1. harmonogram, 2. Karta pracy jednego z zespołów.

7 Etap 3. Działanie 1. Jakie tematy poruszyliście na spotkaniach konsultacyjnych? Kto brał udział w spotkaniach? Ile tych spotkań się odbyło i jak często się odbywały? Czy spotykałaś/spotykałeś się ze wszystkimi razem, czy też były to spotkania indywidealne lub grupowe? Podczas realizacji projektu przeznaczyłam na konsultacje dwie godziny matematyki tygodniowo. Sprawa realizacji materiału była na mojej głowie, ale obyło się bez dużych zaległości. Poza tym spotykaliśmy się 2 razy w tygodniu na dużych przerwach i w miarę potrzeby także na innych. W sumie odbyło się podczas realizacji projektu (od do 2.03.) 5 spotkań dwulekcyjnych i ok.15 na przerwach. Konsultacje odbywały się także cały czas za pomocą poczty elektronicznej. Poza tym uczniowie spotkali się z ekspertami: wuefistami, architektem i geodetą (w Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej, gdzie pojechaliśmy po lekcjach). Można te spotkania nazwać "konsulatcyjnymi", ponieważ uczniowie zadawali pytania dotyczące sposobu realizacji projektu i narzędzi ku temu potrzebnych. W krótkich spotkaniach (na przerwach) uczestniczyła oprócz mnie jedna grupa lub jej przedstawiciele. Omawialiśmy wtedy szczegóły związane z realizacją zadań danej grupy np. typ wykresu w Excelu, format plików przekazywanych grupie Archiwum X, kolejność slajdów w prezentacji, forma projektu (tylko na mapie, czy także w rzucie) itp. W "dużych" spotkaniach brała udział cała klasa podzielona na grupy. Takie właśnie spotkanie opisałam w pkt.2. Najważniejszą sprawą było pilnowanie harmonogramu - każda grupa przedstawiała swoją kartę pracy z wypełnioną oceną koordynatora. Zajmowaliśmy się m.in. modyfikacją projektu, problemami na jakie natrafili uczniowie (zwłaszcza podczas korzystania z nowych programów), elementami jakie powinny zawierać "wytwory" pracy poszczególnych grup np. zrzuty ekranowe, tym co znajdzie się (lub nie) w końcowej prezentacji PP oraz wieloma innymi sprawami z którymi uczniowie mieli kłopot. W czasie jednego ze spotkań omówiliśmy możliwości i sposób wykorzystania programów A9CAD, XnView i GIMP w naszym projekcie (z pomocą laptopa i projektora). Na kolejnej "lekcji konsultacyjnej" naszym gościem była pani architekt. Mówiła uczniom, co jest potrzebne do wykonania projektu i zaprezentowała przykładowe projekty zrobione w AutoCadzie. Zrobiło to na nich duże wrażenie. Niestety w czasie wizyty na 3 godziny wyłączono prąd w szkole (pech!) i nie mogliśmy użyć projektora. Zdjęcie ze spotkania dołączam do sprawozdania. 2. Napisz relację z jednego ze spotkań konsultacyjnych.

8 Spotkanie odbyło się ubiegłym tygodniu i zaczęło od przedstawienia przez każdą z grup postępu prac oraz uzupełnionych kart pracy. Specyfika projektu sprawiła,że gdy jedna grupa już prawie skończyła pracę (sportowa), druga była dopiero na początku realizacji swoich zadań (kosztorysowa). Następnie rozmawialiśmy o terminie zaprezentowania efektów ich pracy (prezentacja PP) zaproszonym gościom oraz sposobie ich zaproszenia (osobiście, pisemnie?). Termin prezentacji został wymuszony podziałem godzin - najlepszym terminem okazała sie 5 lekcja w poniedziałek Uczniowie ustalili, że na prezentację zostanie zaporoszony Dyrektor, wychowawca, nauczyciel techniki, pani architekt oraz wuefiści i informatyk. Ponieważ pogoda zrobiła się nieco wiosenna powróciło pytanie z fazy przygotowawczej projektu "Czy pokazać zarys boiska w terenie?". Wymusiłoby to zmiany zadań w projekcie i przesunięcie prezentacji o tydzień. Pomysł został jednak zaakceptowany większością głosów i rozpoczęliśmy dyskusję pt. Jak wyznaczyć w terenie prostokąt. Uczniowie zauważyli, że niedokładne wyznaczenie kąta prostego spowoduje wytyczenie równoległoboku, który nie będzie prostokątem. Kilkoro uczniów przypomniało, że prostokąt ma przekątne równej długości - w ten sposób można sprawdzić prawidłowość wyznaczenia wierzchołków boiska. Grupa projektowa stwierdziła, że może zwymiarować na projekcie (w programie A9CAD)przekątną i podać jej długość z dowolną dokładnością np. 1 cm /dodam, że uczniowie nie znają jeszcze tw. Pitagorasa/. Poniważ boki istniejącego i projektowanego boiska leżą w jednej linii poruszyliśmy jeszcze zagadnienie współliniowości punktów i kolejności tyczenia wierzchołków boiska. Następnie grupa sportowa i Archiwum X wspólnie omawiały sprawy związane z przekazanymi materiałami i sposobem ich zaprezentowania, natomiast grupa projektowa uzgadniała ze mną szczegóły wykonania projektu wykonawczego /miary potrzebne do tyczenia/. Pod koniec spotkania rozmawiałam jeszcze z grupą kosztorysową na temat przesłanych mi em materiałów m.in. jakie elementy powinien zawierać kosztorys, sposobu obliczenia objętości prostopadłościanu w Excelu oraz co zostanie przekazane Archiwum X. 3. Jakie zmiany w projekcie (jeśli w ogóle) wprowadziliście (np: zmiany z jednego celu, zmiany w harmonogramie, rezygnacja z narzedzia lub programu komputerowego itp.) i dlaczego podjęliście decyzję o wprowadzeniu zmian? Najpoważniejszą zmianą była decyzja o wytyczeniu zaprojektowanego boiska w terenie. Podczas pisania harmonogramu nie wiedzieliśmy, czy zdążymy wykonać wszystkie prace w terminie oraz czy pogoda pozwoli wyjść w teren. Zima okazała się łaskawa (uczniowie MUSZĄ "załatwić" ładną pogodę na poniedziałek!), a perspektywa zobaczenia "swojego" boiska obok szkoły stała sie dodatkową motywacją do pracy. Jeśli chodzi o programy komputerowe, to myśleliśmy że w większym stopniu uda

9 sie skorzystać z map satelitarnych np. poprzez GoogleEarth. Okazało sie jednak, że dokładność tych map jest stanowczo niewystarczająca do naszych celów. 4. Co uczniom szło najlepiej, a z czym mieli największe trudności w trakcie pracy (przedstaw po przynajmniej jednym konkretnym przykładzie (temat komputera i internetu poruszysz w pytaniu poniżej). Odpowiedź nie jest jednoznaczna, bo bardzo szybko okazało się, że zaangażowanie uczniów w projekt jest bardzo różne. W tej samej grupie były osoby bardzo pracowite i kreatywne oraz tacy, których ciężko było zachęcić do jakiejkolwiek aktywności. Każda z grup zajmowała się zupełnie czymś innym, tak więc plusy i minusy omówię osobno: 1.grupa sportowa: (+) współpraca w grupie, kreatywność; byli w zasadzie samowystarczalni. Gdy zapytałam czy przygotowali pytanie do ankiety w szkole, przedstawili mi gotowe opracowanie wyników tej ankiety! Czasami odnosiłam wręcz wrażenie, że moja ewentualna ingerencja w ich pomysły jest niechętnie widziana. (-) przygotowanie odpowiednich materiałów do prezentacji; zebrali w Internecie informacje n/t siatkówki plażowej, ale mieli kłopot z wybraniem najważniejszych. 2. grupa projektowa: (+) przygotowanie projektu boiska z wykorzystaniem 3 nowych programów; ta grupa najbardziej się napracowała "informatycznie"! (-) równe zaangażowanie w pracę i poznanie nowych programów przez wszystkich członków grupy 3. grupa kosztorysowa: (+) samodzielne zebranie informacji i wykonanie obliczeń (-) prawidłowe wykonanie kosztorysu w Excelu oraz atrakcyjna strona wizualna arkusza 4. Archiwum X (+) współpraca z innymi grupami, zaangażowanie (-) "zaprojektowanie" prezentacji PP. Na początku byli pewni, że wystarczy na wszystko 10 slajdów, teraz jest ok. 30 i wątpią, czy to wystaczy. 5. grupa koordynacyjna (+) mobilizowanie pozostałych grup do pracy (-) przepływ informacji między grupami; trójka uczniów z tej grupy nie miała doświadczenia w "koordynowaniu" pracy innych, często czuli sie troche niepewnie w tej roli. 5. Jak oceniasz postępy uczniów w wykorzystaniu komputera i internetu? Z czym radzili sobie najlepiej, a z czym najgorzej, czym cię zaskoczyli? Byłam zaskoczona umiejętnościami uczniów w zakresie korzystania z komputera. Okazało sie, że trzynastolatkowie którzy nie uczą się informatyki (będzie w drugiej i

10 trzeciej klasie) właściwie nie mają kłopotów z programami Word, Excel i Power Point. Omówienia wymagały zagadnienia, których nie znali np. wklejanie obiektów różnych typów w PP czy rysowanie tabelek i scalanie komórek w Excelu. Podobnie było z wykorzystaniem Internetu - znalezienie informacji nie stanowiło dla nich problemu. Gorzej było z selekcją tych informacji. Choć niespełna połowa uczniów miała w domu Internet, stał się on ważnym kanałem wymiany informacji. Uczniowie przesyłali mi efekty swojej pracy i prosili o opinie, pytali sie także o sprawy związane z pracą w nowych programach. Niektórzy z nich korzystali początkowo ze "skrzynek" swojego rodzeństwa, ale potem założyli własne, nauczyli się dołączać i zapisywać załączniki do i. Dużym wyzwaniem były dla nich trzy zupełnie nowe programy: program do obróbki grafiki Gimp (z podobnych znali tylko Painta), przeglądarka graficzna XnView oraz program do projektowania A9CAD (po angielsku). Tu muszę wspomnieć, że przekazałam uczniom setupy tych programów, więc każdy mógł je zainstalować i wykorzystywać w domu. Z Gimpa korzystała każda z grup - musieli wykonać w tym programie zrzut ekranowy oraz wykonać obróbke zdjęcia swojej grupy: skadrować, zmienić rozmiar, zmodyfikować kolorystykę i ewentualnie zastosować któryś z filtrów. Możliwości obróbki zdjęć przy użyciu Gimpa zrobiły na uczniach duże wrażenie; opowiadali mi o swoich próbach z tym programem i ulubionych filtrach. Przeglądarkę XnView i program A9CAD wykorzystywała grupa projektowa. Program A9CAD jest podobny do słynnego AutoCada, zapisuje nawet pliki w takich samych formatach.dxf i.dwg. Jest oczywiście prostszy, a przede wszystkim bezpłatny. Uczniowie nigdy nie spotkali się z podobnym programem, ale poradzili sobie rewelacyjnie! Nauczyli się jak narysować prostokąt, jak go zwymiarować, obrócić, przesunąć, ustawić parametry siatki grid i wymiarowania oraz wiele innych zagadnień. Najtrudniejsze okazało się połączenie istniejącej mapy z projektem - konieczna była wcześniejsza obróbka zeskanowanej mapy w Gimpie. Wykonaliśmy również zdjęcie mapy aparatem cyfrowym o matrycy 6 megapixeli. Okazało się, że jakość jest porównywalna, a może nawet lepsza, niż obraz uzyskany ze skanera. Po tym wszystkim konwersja pliku z formatu. dxf na.jpg lub.bmp przy użyciu XnView była już tylko drobiazgiem :-). Uczniowie poznali program A9CAD na tyle, że sami wpadli na pomysł określenia długości przekątnej boiska przy jego użyciu. Podsumowując, jestem bardzo zadowolona z postępów uczniów w zakresie stosowania technik komputerowych. Oczywiście nie wszyscy uczniowie poznali je w takim samym zakresie, ale nawet ci, którzy nie angażowali się zbytnio w prace zespołów poznali nowe możliwości zastosowania komputera i oprogramowania. A na tym mi najbardziej zależało. 6. W jakich sytuacjach udzieliłaś/udzieliłeś uczniom pomocy? Podaj 2-3 przykłady. 1. Zapoznanie z nowym oprogramowaniem wykorzystywanym w projekcie. Projekt boiska wymagał zastosowania odpowiednich narzędzi informatycznych.

11 Byłam osobą która te narzędzia wybrała i nauczyła uczniów z nich korzystać. Napisałam "artykuł" omawiający zagadnienia i programy wykorzystywane w projekcie, przygotowałam płytki z tymi programami, przeprowadziłam lekcję w czasie której pokazałam możliwości tych programów oraz funkcje, które będą im przydatne. Oczywiście cały czas odpowiadałam na pytania, często poprzez pocztę np. "Jak ustawić wielkość strzałki wymiarowania?", czy "Co oznacza Origin X oraz Origin Y?", "Jak ustawić pokaz slajdów?". 2. Kontakty ze światem Jednym z ważnych elementów projektu były spotkania z ekspertami. Niestety żaden z uczniów nie znał architekta, geodety, czy budowlańca. Skontaktowałam się więc z osobami, które znałam i zorganizowałam spotkania. W imieniu uczniów zaprosiłam do szkoły panią architekt, zadzwoniłam również do Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej w Nowym Targu i umówiłam spotkanie. Pojechałam tam wraz z grupą projektową po lekcjach. 7. Czy trzeba było mobilizować uczniów do pracy? Jeśli tak, jakie zastosowałaś/zastosowałeś sposoby na mobilizowanie uczniów? Podaj 3 przykłady, odwołując się do przypadków konkretnych uczniów (nie podawaj ich nazwisk) Mobilizowanie uczniów do pracy było trudnym przedsięwzięciem. Ten element sprawił mi najwięcej kłopotu. Liderzy z pomocą kilku osób w każdej z grup "ciągnęli" projekt niczym lokomotywy. Na 26 osób 5-6 niechętnie włączało się w prace klasy. Motywowanie podzieliłabym na ogólnoklasowe i indywidualne. Najmocniejszym bodźcem ogólnoklasowym była świadomość, że efekty ich pracy zobaczy wiele osób m.in. dyrektor, wychowawca i inni nauczyciele. O możliwość zobaczenia projektu/prezentacji dopytywał się również Samorząd Szkolny. Po każdym przypomnieniu tego faktu uczniowie ochoczo zabierali sie do pracy. Kolejnym elementem było ocenianie zarówno przez koordynatorów (uczniów), jak i moja zapowiedź oceny uzależnionej m.in.od stopnia zaangażowania w pracę. Dobrym moblizatorem był harmonogram i karty pracy, których uczniowie musieli się trzymać oraz prezentować w czasie cotygodniowych spotkań konsultacyjnych. Mieli świadomość, że od ich pracy zależy los projektu. Jeśli chodzi o mobilizowanie indywidualne, to np. prosiłam grupę lub konkretnych uczniów by następnego dnia pokazali mi dotychczasowe efekty swojej pracy lub opowiedzieli, co robili w zakresie projektu przez ostanie trzy dni. Jeżeli było to możliwe prosiłam o przesłanie tych materiałów em np. do godz. 18. Ja ze swej strony zobowiązywałam się do odpowiedzi (konsultacji?) do godz.19. Biorąc pod uwagę fakt, że w projekcie bierze udział 26 trzynastolatków mieszkających w czterech miejscowościach myślę, że nie jest tak źle z ich zaangażowaniem.

12 8. Jak uczniowie współpracowali/współpracują ze sobą? Czy pojawiły się jakieś trudności lub konflikty? Jeśli tak, to jak z nimi sobie radzili? Na czym polegała twoja rola w tych sytuacjach? Uczniowie sami dobrali sie w grupy, więc nie zauważyłam konfliktów. Liderzy grup wybrani na początku projektu stali się faktycznymi szefami. Odniosłam wrażenie, że czasami brali na siebie zbyt wiele. Starałam się zachęcić członków poszczególnych grup do "odciążenia" liderów, z drugiej jednak strony nie chciałam zbytnio ingerować w taką organizację pracy uczniów, która im najbardziej odpowiada. 9. Jak przebiega praca nad dokumentacją projektu? Czy uważasz, że jest wystarczająca? Uzasadnij odpowiedź? Dokumentacja projektu jest prowadzona na bieżąco. Każda z grup archiwizuje swoje dokonania zarówno w komputerze, jak i postaci materiałów papierowych np. wydruków. Jedna z grup, ArchiwumX, odpowiada za bieżące wykonywanie zdjęć z przebiegu prac oraz przygotowanie końcowej prezentacji. Podczas realizacji projektu końcowe materiały od poszczególnych grup są na bieżąco przekazywane ArchiwumX. Każda z grup uzupełnia także swoją kartę pracy trzymając sie ściśle harmonogramu. Myślę, że dokumentacja jest wystarczająca. Pozwala na bieżąco monitorować przebieg prac oraz sprawnie przygotować końcową prezentację. Poniżej, jeśli chcesz, możesz zamieścić dwa zdjęcia, które przedstawiają pracę nad projektem lub działania uczniów. Zdjęcia powinny być zapisane w postaci plików jpg, każde maksymalnej wielkości 2 MG. Jeśli załączasz zdjęcia w polu "Wyświetlana nazwa pliku" wpisz ich tytuł. Etap 4. Prezentacja i ocena 1. Przedstaw opis publiczej prezentacji. Jakie prezentacje przedstawiły zespoły zadaniowe? Wymień wszystkie formy i tematy prezentacji. Prezentacja odbyła się 12 marca na piątej lekcji. Na prezentację zaproszono dyrektora, jego zastępcę, architekta (jeden z ekspertów), wychowawcę, nauczycieli wychowania fizycznego, informatyki i techniki oraz Samorząd Szkolny. Niestety nie wszyscy nauczyciele mogli się zjawić (mieli lekcje), a nie było możliwości zorganizowania prezentacji po zakończeniu zajęć. Prezentacja projektu składała się z kilku części. Zaczęliśmy od powitania przeze mnie szanownych gości. Krótko wyjaśniłam pomysł stworzenia tego projektu z uwzględnieniem

13 roli NAI. Następnie do akcji wkroczyli uczniowie, a na ekranie pojawił się pierwszy slajd klasowej prezentacji PP, która od tego momentu ilustrowała ich wypowiedzi. Dawid i Ilona jeszcze raz powitali w swoim imieniu gości i opowiedzieli o początkach swojej pracy związanej z projektem (grudzień). Rozpoczęły się prezentacje prac poszczególnych grup. Wymienię je w punktach: 1. Grupa sportowa (Justyna): przedstawiła członków swojej grupy, jej lidera i koordynatora, opisała zadania jakie miała do wykonania jej grupa, przedstawiła wywiad z nauczycielem wf, zapoznała słuchaczy z historią siatkówki plażowej, wyjaśniła jej zasady i wymiary boiska, omówiła ankietę wśród uczniów na temat ulubionej dyscypliny sportu oraz przedstawiła jej wyniki, przedstawiła zrzut ekranowy z Worda 2. Grupa projektowa (Kamil) - opisano w pytaniu Grupa kosztorysowa (Andrzej): przedstawił członków swojej grupy i zadania jakie mieli do wykonania, wymienił materiały potrzebne do wykonania boiska oraz kosztorys inwestycji, na koniec opisał zrzut ekranowy z Excela 4. Grupa Archiwum X (Robert): przedstawił członków swojej grupy i zadania jakie mieli do wykonania, przedstawiła zrzut ekranowy z PowerPointa i Gimpa oraz wyjaśnił do czego były wykorzystywane te programy. Kolejnym punktem było przedstawienie prac związanych z wyznaczeniem boiska w terenie. Pracami w których brała udział cała klasa kierował lider grupy projektowej, jemu więc przypadło w udziale przedstawienie zdjęć ukazujących etapy tyczenia. Na tym zakończyła się prezentacja PowerPoint, ale nie prezentacja projektu. Po krótkim podsumowaniu tego, co zobaczyli widzowie nastąpiły pytania ze strony gości. Po nich uczniowie zaprezentowali swoje umiejętności w zakresie wykorzystywania nowych programów. Było to możliwe, ponieważ już na początku projektu zainstalowałam na szkolnym laptopie 3 nowe programy (A9CAD, XnView, GIMP) w których pracowaliśmy. Opis działań lidera grupy projektowej opisałam poniżej, po nim jeden z członków grupy Archiwum X pokazał możliwości obróbki zdjęć w GIMPie: kadrowanie, zmianę rozmiaru zdjęcia, zmianę poziomów kolorów i różne dziwne filtry. Był trochę śmiechu, bo pracował na zdjęciu przedstawiającym m.in. swoich kolegów, a modyfikacja zdjęcia pociągała za sobą modyfikację ich wyglądu. Na tym prezentacja się zakończyła. 2. Opisz prezentację wybranej grupy zadaniowej. Prosimy o nieprzysyłanie materiałów wypracowanych przez zespoły w trakcie realizacji projektu. Zamiast tego na stronie internetowej szkoły (lub własnej) powieś trzy lub cztery przykładowe prace uczniowskie (prezentacja, film, audycja, gazetka...) i wskaż w tym miejscu link do nich. Nie usuwaj tych prac ze wskazanego miejsca co najmniej do końca 2007 roku linki do nich będą kierowały osoby zainteresowane projektem również po zakończeniu tegorocznej edycji kursu NAI! Prezentacja grupy projektowej.

14 Część związaną z wykonaniem projektu przedstawiał jej lider. Najpierw opisał przygotowania: wywiad z architektem (był obecny na prezentacji) i wizytę w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej, gdzie pozyskano kserokopię fragmentu mapy terenu wokół szkoły. Kamil pokazał widzom te mapę i wyjaśnił jak została przetworzona na formę numeryczną (skanowanie, zdjęcie) i dlaczego plik z mapą wymagał dalszej obróbki. Następnie zaprezentował (slajdy PP)dwa projekty boiska: pierwszy z dokładnymi wymiarami i drugi naniesiony na mapę. Na koniec przedstawił zrzuty ekranowe z A9CAD I XnView i wyjaśnił jak i do czego te programy zastały wykorzystane. W drugiej części prezentacji projektu Kamil zaprezentował możliwości programu A9CAD. Narysował prostokąt, obrócił i zwymiarował, włączył siatkę grid, zmodyfikował parametry wymiarowania, zmienił kolor i wypełnienie prostokąta oraz dołączył do projektu plik.jpg. Pokazał również jak wykonuje się konwersję formatu pliku.dwg do formatu.jpg 3. Sukcesy i trudności związane z końcową prezentacją projektu (podaj przynajmniej po dwa przykłady). Przygotowanie i przeprowadzenie publicznej prezentacji było chyba najtrudniejszą częścią projektu. Mimo, że ostatni tydzień poświęciliśmy tylko na przygotowanie prezentacji PP, ustalenie planu wystąpień i kilkukrotne próby, nie byliśmy zadowoleni z jej efektów. Niestety podobne odczucia mieli widzowie. Pierwszą rzeczą z którą były kłopoty był czas prezentacji PowerPoint - była za krótka (trwała minut). Uczniów zżarła trema i zdarzało im sie zapomnieć treści, które mieli przekazać. Mieli także kłopoty z wyartykułowaniem tego, co chcieli przekazać. Dla wielu z nich wykonanie np. zrzutu ekranowego to banalna sprawa, ale nie brali pod uwagę, że niektórzy goście nie mieli z tym wcześniej do czynienia. Grupy same wybierały swoich reprezentantów w publicznej prezentacji, a ja nie chciałam ingerować w ich wybór - niech się uczą! Kolejną sprawą była ilość "prelegentów". Było ich w sumie 6 (na 26 osób w klasie). Myślę, że gdyby było ich więcej np prezentacja byłaby ciekawsza i lepiej pokazała, że projekt tworzyła cała klasa. Ostatnia rzecz jest natury technicznej - w naszej szkole nie ma specjalnej sali projekcyjnej. Prezentacja odbywała się w sali matematycznej, w której zainstalowałam spory ekran oraz laptop z projektorem. Niestety świeciło słońce i mimo zasłoniętych żaluzji jakość obrazu na ekranie nie była zadowalająca. Mam nadzieję, że w najbliższej przyszłości nasza szkoła wzbogaci się o salę, w której można przedstawiać prezentacje i oglądać filmy w bardziej komfortowych warunkach. Największym sukcesem naszej prezentacji był fakt, że mimo wielu przeciwności i goniących terminów udało się wszystko przygotować. Był to bardzo ważne przeżycie dla

1. Podaj działy podstawy programowej, z którymi projekt jest związany ("Treści" i/lub "Osiągnięcia"):

1. Podaj działy podstawy programowej, z którymi projekt jest związany (Treści i/lub Osiągnięcia): Sprawozdanie nauczyciela z pracy nad projektem Imię i nazwisko nauczyciela: Wiesława Wiatrak Szkoła: Gimnazjum nr 1 im. Ojca Świętego Jana Pawła II Miejscowość: Raba Wyżna Etap 1. Wybór i przygotowanie

Bardziej szczegółowo

1. Podaj działy podstawy programowej, z którymi projekt jest związany ("Treści" i/lub "Osiągnięcia")

1. Podaj działy podstawy programowej, z którymi projekt jest związany (Treści i/lub Osiągnięcia) Sprawozdanie nauczyciela z pracy nad projektem Imię i nazwisko nauczyciela: Dorota Kokoszka Szkoła: Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 Gimnazjum Nr 7 Miejscowość: Stalowa Wola Etap 1. Wybór i przygotowanie

Bardziej szczegółowo

1. Podaj działy podstawy programowej, z którymi projekt jest związany ("Treści" i/lub "Osiągnięcia")

1. Podaj działy podstawy programowej, z którymi projekt jest związany (Treści i/lub Osiągnięcia) Sprawozdanie nauczyciela z pracy nad projektem Imię i nazwisko nauczyciela: Piotr Wiśniewski Szkoła: Gimnazjum w Wąwelnie Miejscowość: Wąwelno Etap 1. Wybór i przygotowanie projektu przedmiotowego Tytuł

Bardziej szczegółowo

Imię i nazwisko nauczyciela: Sabina Kochan Szkoła: Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 Gimnazjum Nr 7 oraz Gimnazjum Nr 6 Miejscowość: Stalowa Wola

Imię i nazwisko nauczyciela: Sabina Kochan Szkoła: Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 Gimnazjum Nr 7 oraz Gimnazjum Nr 6 Miejscowość: Stalowa Wola Sprawozdanie nauczyciela z pracy nad projektem Imię i nazwisko nauczyciela: Sabina Kochan Szkoła: Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 Gimnazjum Nr 7 oraz Gimnazjum Nr 6 Miejscowość: Stalowa Wola Etap

Bardziej szczegółowo

1. Podaj działy podstawy programowej, z którymi projekt jest związany ("Treści" i/lub "Osiągnięcia"):

1. Podaj działy podstawy programowej, z którymi projekt jest związany (Treści i/lub Osiągnięcia): Sprawozdanie nauczyciela z pracy nad projektem Imię i nazwisko nauczyciela: Artur Becher Szkoła: Gimnazjum Miejscowość: Podedwórze Etap 1. Wybór i przygotowanie projektu przedmiotowego 1. Podaj działy

Bardziej szczegółowo

Projekty edukacyjne z edukacji globalnej Praktyczny przewodnik

Projekty edukacyjne z edukacji globalnej Praktyczny przewodnik Projekty edukacyjne z edukacji globalnej Praktyczny przewodnik Projekt jest współfinansowany w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w 2011 r. www.polskapomoc.gov.pl

Bardziej szczegółowo

Multimedia Chmura Sieciowisko

Multimedia Chmura Sieciowisko nr 2 luty/marzec 2012 innowacyjna szkoła innowacyjny nauczyciel innowacyjny uczeń Cena: 20 zł (w tym VAT) Metoda projektów jak może wyglądać Multimedia Chmura Sieciowisko W numerze: Dwumiesięcznik oświatowy

Bardziej szczegółowo

Scenariusz projektu edukacyjnego: Na tropie potrzeb i problemów

Scenariusz projektu edukacyjnego: Na tropie potrzeb i problemów Scenariusz projektu edukacyjnego: Na tropie potrzeb i problemów Autor: Piotr Sienkiewicz Scenariusz dla klas 4-6 Czas realizacji projektu 16 godzin lekcyjnych Cele ogólne projektu: kształtowanie u uczniów

Bardziej szczegółowo

ZESZYT DOBRYCH PRAKTYK EDUKACJA Z INTERNETEM DLA NAUCZYCIELI. Jak wykorzystać nowoczesne technologie w pracy metodą projektu

ZESZYT DOBRYCH PRAKTYK EDUKACJA Z INTERNETEM DLA NAUCZYCIELI. Jak wykorzystać nowoczesne technologie w pracy metodą projektu ZESZYT DOBRYCH PRAKTYK EDUKACJA Z INTERNETEM DLA NAUCZYCIELI Jak wykorzystać nowoczesne technologie w pracy metodą projektu 1Wstęp /5 2 Krótki przewodnik po metodzie projektu edukacyjnego /6 3 O programie

Bardziej szczegółowo

METODA PROJEKTÓW PORADNIK DLA NAUCZYCIELI I DYREKTORÓW GIMNAZJÓW AGNIESZKA MIKINA BOŻENA ZAJĄC

METODA PROJEKTÓW PORADNIK DLA NAUCZYCIELI I DYREKTORÓW GIMNAZJÓW AGNIESZKA MIKINA BOŻENA ZAJĄC METODA PROJEKTÓW PORADNIK DLA NAUCZYCIELI I DYREKTORÓW GIMNAZJÓW AGNIESZKA MIKINA BOŻENA ZAJĄC Szanowni Państwo, Dyrektorzy i Nauczyciele Gimnazjów Przekazujemy Wam materiały informacyjne dotyczące pracy

Bardziej szczegółowo

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Strona1 Strona2 Spis treści: 1. PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM...5 2. DLACZEGO PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM...7 2.1. Nowa podstawa programowa...7

Bardziej szczegółowo

MODUŁ VI PROJEKT EDUKACYJNY. NARZĘDZIA TIK W REALIZACJI PROJEKTÓW EDUKACYJNYCH

MODUŁ VI PROJEKT EDUKACYJNY. NARZĘDZIA TIK W REALIZACJI PROJEKTÓW EDUKACYJNYCH MODUŁ VI PROJEKT EDUKACYJNY. NARZĘDZIA TIK W REALIZACJI PROJEKTÓW EDUKACYJNYCH Materiał merytoryczny w szóstym module kursu ma przybliżyć projekt edukacyjny jako metodę nauczania. Zastanowimy się wspólnie

Bardziej szczegółowo

METODA PROJEKTÓW KROK PO KROKU

METODA PROJEKTÓW KROK PO KROKU Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego METODA PROJEKTÓW KROK PO KROKU Poradnik dla uczniów Bożena Zając Konrad Rokoszewski 1 Spis treści 1. Na czym polega

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE NOWOCZESNE TECHNOLOGIE W NAUCZANIU WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE. Materiały dla uczestnika

SZKOLENIE NOWOCZESNE TECHNOLOGIE W NAUCZANIU WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE. Materiały dla uczestnika SZKOLENIE NOWOCZESNE TECHNOLOGIE W NAUCZANIU WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE Materiały dla uczestnika Małgorzata Wojnarowska Jacek Kulasa 1 SPIS TREŚCI Powitanie Zakres szkolenia Nowa podstawa programowa z wiedzy

Bardziej szczegółowo

Jak skutecznie prowadzić zajęcia na platformie edukacyjnej?

Jak skutecznie prowadzić zajęcia na platformie edukacyjnej? Jak skutecznie prowadzić zajęcia na platformie edukacyjnej? Poradnik Agnieszka Wedeł-Domaradzka Anita Raczyńska Krajowy Ośrodek Wpierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej Warszawa 2013 Szanowni Państwo,

Bardziej szczegółowo

Ewaluacja Komponentu Wolontariatu Długoterminowego wdrażanego w latach 2012-2013 w ramach Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich

Ewaluacja Komponentu Wolontariatu Długoterminowego wdrażanego w latach 2012-2013 w ramach Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich Ewaluacja Komponentu Wolontariatu Długoterminowego wdrażanego w latach 2012-2013 w ramach Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich Raport cząstkowy Raport przygotował zespół w składzie: Magdalena

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKACJA DOTYCZĄCA POSTĘPÓW UCZNIA. WYKORZYSTANIE TIK W PRZEKAZYWANIU INFORMACJI ZWROTNEJ

KOMUNIKACJA DOTYCZĄCA POSTĘPÓW UCZNIA. WYKORZYSTANIE TIK W PRZEKAZYWANIU INFORMACJI ZWROTNEJ Strona 1 MODUŁ V KOMUNIKACJA DOTYCZĄCA POSTĘPÓW UCZNIA. WYKORZYSTANIE TIK W PRZEKAZYWANIU INFORMACJI ZWROTNEJ Realizując określone cele, wykonujemy różne zadania: w szkole jako uczniowie, w pracy zawodowej

Bardziej szczegółowo

Ocenianie kształtujące: Dzielmy się tym, co wiemy! Zeszyt trzeci: Informacja zwrotna

Ocenianie kształtujące: Dzielmy się tym, co wiemy! Zeszyt trzeci: Informacja zwrotna Ocenianie kształtujące: Dzielmy się tym, co wiemy! Zeszyt trzeci: Informacja zwrotna Autorzy: Agnieszka Arkusińska Ewa Borgosz Aleksandra Cupok Bernadetta Czerkawska Krystyna Dudak Justyna Franczak Joanna

Bardziej szczegółowo

Postawy, motywacje, oczekiwania i bariery związane z kształceniem kompetencji matematycznej, informatycznej i przedsiębiorczości

Postawy, motywacje, oczekiwania i bariery związane z kształceniem kompetencji matematycznej, informatycznej i przedsiębiorczości Postawy, motywacje, oczekiwania i bariery związane z kształceniem kompetencji matematycznej, informatycznej i przedsiębiorczości Raport z badania jakościowego FGI uczniów Agnieszka Otręba-Szklarczyk Wyższa

Bardziej szczegółowo

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów. i opiekunów projektów

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów. i opiekunów projektów Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów Jacek Strzemieczny Spis treści: 1. PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM...5

Bardziej szczegółowo

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów. i opiekunów projektów

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów. i opiekunów projektów Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów Jacek Strzemieczny Niniejszy poradnik powstał z udziałem doświadczonych

Bardziej szczegółowo

Jak skutecznie swoim czasem

Jak skutecznie swoim czasem Biuletyn maturalny Witold Kołodziejczyk Jak skutecznie zarządzać swoim czasem Centralna Komisja Egzaminacyjna publikacja współfinansowana przez Europejski Fundusz Społeczny Autor broszury: Witold Kołodziejczyk

Bardziej szczegółowo

PROJEKT EDUKACYJNY. Projekt edukacyjny jest zespołowym, planowanym działaniem uczniów, mającym na celu rozwiązanie konkretnego problemu.

PROJEKT EDUKACYJNY. Projekt edukacyjny jest zespołowym, planowanym działaniem uczniów, mającym na celu rozwiązanie konkretnego problemu. PROJEKT EDUKACYJNY Projekt edukacyjny jest zespołowym, planowanym działaniem uczniów, mającym na celu rozwiązanie konkretnego problemu. Nauka realizowana metodą projektu edukacyjnego pozwala rozwinąć ważną

Bardziej szczegółowo

Jak pracować metodą projektów w szkole? Poradnik dla uczestników Projektu

Jak pracować metodą projektów w szkole? Poradnik dla uczestników Projektu Jak pracować metodą projektów w szkole? Poradnik dla uczestników Projektu 1 Opracowanie Anna Klimowicz Materiały dystrybuowane bezpłatnie 2 Wprowadzenie Metoda projektu jest najbardziej interaktywną metodą

Bardziej szczegółowo

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów Jacek Strzemieczny Szanowni Państwo, Dyrektorzy i Nauczyciele Gimnazjów

Bardziej szczegółowo

P MATERIAŁY KONFERENCJĘ 0! @ # % & * ( ) - + = { }? 2 3 4 5 6 7 8 9 0! @ # % & * Q W E R T Y U I O P [ ] ) - + = { }?

P MATERIAŁY KONFERENCJĘ 0! @ # % & * ( ) - + = { }? 2 3 4 5 6 7 8 9 0! @ # % & * Q W E R T Y U I O P [ ] ) - + = { }? 1 9 ( Q O G Z. $ ± 1 9 ( 2 3 4 5 6 7 8 9 ( 0! @ # % & * - + = { }? )! @ # % & * ) - + = { }? Q W E W E R T Y U I O P [ [ ] A S D F G H J P MATERIAŁY H J KnaL : Z X C KONFERENCJĘ X C V B N M,. < > < > \

Bardziej szczegółowo

M AT E R I A Ł Y P O M O C N I C Z E D L A U C Z N I Ó W

M AT E R I A Ł Y P O M O C N I C Z E D L A U C Z N I Ó W M AT E R I A Ł Y P O M O C N I C Z E D L A U C Z N I Ó W m ł o d z i o b y w a t e l e d z i a ł a j ą Publikacja finansowana ze środków Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu Warszawa 2004 03 06 06

Bardziej szczegółowo

Otwarte Zabytki Scenariusze zajęć. Medialab wokół dziedzictwa kulturowego Warszawy

Otwarte Zabytki Scenariusze zajęć. Medialab wokół dziedzictwa kulturowego Warszawy Otwarte Zabytki Scenariusze zajęć Medialab wokół dziedzictwa kulturowego Warszawy Wprowadzenie Broszura, którą oddajemy w Wasze ręce, zawiera scenariusze zajęć i warsztatów, opracowane na podstawie działań

Bardziej szczegółowo

Word dla dociekliwych

Word dla dociekliwych Word dla dociekliwych POZIOM ŚREDNIOZAAWANSOWANY SZKOLENIE DLA TRENERA Niniejsze opracowanie powstało w ramach projektu innowacyjnego Fifty-Fifty model sieci franczyzy społecznej metodą przeciwdziałania

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po programie

Przewodnik po programie Szkoła z klasą 2.0 Przewodnik po programie Autorzy: Alicja Pacewicz, Piotr Pacewicz, Agata Łuczyńska, Magdalena Janiszewska, Claudia Snochowska-Gonzalez, Joanna Sroka-Małolepszy W publikacji wykorzystano

Bardziej szczegółowo