1. Podaj działy podstawy programowej, z którymi projekt jest związany ("Treści" i/lub "Osiągnięcia"):

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "1. Podaj działy podstawy programowej, z którymi projekt jest związany ("Treści" i/lub "Osiągnięcia"):"

Transkrypt

1 Sprawozdanie nauczyciela z pracy nad projektem Imię i nazwisko nauczyciela: Urszula Utnicka Szkoła: Gimnazjum im. Jana Pawła II w Krempachach Miejscowość: Nowa Biała Etap 1. Wybór i przygotowanie projektu przedmiotowego 1. Podaj działy podstawy programowej, z którymi projekt jest związany ("Treści" i/lub "Osiągnięcia"): Treści nauczania: 1. Liczby wymierne i działania na nich. 6. Zbieranie, porządkowanie i przedstawianie danych z użyciem technologii informacyjnej. 8. Wielokąty, koło i okrąg. 10. Obwód i pole wielokąta. 12. Graniastosłupy proste (...); obliczanie pól powierzchni i objętości wielościanów. 2. Określ typ projektu: Odp.: mieszany, 3. Jeśli określiłaś/określiłeś typ projektu jako mieszany - wpisz jakie elementy się na niego składają: 1. Część badawcza - zebranie informacji (wywiad, ankieta, Internet) na temat rodzaju, możliwości i sposobów wykonania projektu boiska oraz historii i przepisów związanych z odpowiedną dyscypliną sportową. 2. Częśc związana z działaniami lokalnymi - wykonanie projektu boiska wraz z przybliżonym kosztorysem materiałowym. 4. Wpisz słowa kluczowe: a) odnoszące się do treści merytorycznych (2-3): prostokąt, pole powierzchni i własności prostokąta, prostopadłościan, objętość prostopadłościanu, działania na liczbach, zbieranie i opracowywanie danych

2 statystycznych b) odnoszące się do narzędzi komputerowych i internetowych (2-3): Excel, Word, Internet Explorer, PowerPoint, program do projektowania CAD (A9CAD), program do obróbki zdjęć cyfrowych Gimp, przeglądarka graficzna XnView 5. Czas trwania projektu: Odp.: dłużej niż miesiąc, 6. Podaj temat/y realizowane przez uczniów w ramach projektu: 1. Charakterystyka boiska sportowego koło szkoły i związanej z nim dyscypliny sportowej. 2. Projekt boiska sportowego. 3. Kosztorys materiałowy boiska sportowego. 4. Prezentacja projektu boiska oraz prac związanych z jego powstaniem. 7. Jak zostały wybrane tematy projektów? Odp.: uczniowie zaproponowali listę tematów, 8. Dlaczego została zastosowana taka metoda wyboru tematu/tematów? Po zapoznaniu uczniów z założeniami metody projektu i podaniem kilku przykładów nastąpiła "burza mózgów". Propozycje uczniów zapisałam na tablicy i dopisałam swoją, krótko ją omawiając. Potem nastąpiło głosowanie i tak oto wybraliśmy temat. Myślę, że w ten sposób uczniowie bardziej się zaangażują w projekt - w końcu sami go wybrali. 9. Podaj główne cele projektu (maksymalnie cztery). Pamiętaj, by uwzględnić także cele związane z wykorzystaniem komputera i internetu! Uczniowie: 1. Potrafią zbierać i opracowywać dane oraz informacje z wykorzystaniem Internetu i programów MS Office. 2. Znają programy do obróbki grafiki i projektowania oraz potrafią je zastosować w konkretnych przykładach. 3. Wykorzystują arkusz kalkulacyjny Excel w obliczeniach matematycznych. 4. Potrafią przygotowaćprezentację PowerPoint.

3 10. Uzasadnij, dlaczego uważasz, że wskazane cele są: a) mierzalne (czyli po czym poznasz, że uczniowie je osiągnęli): Efekty pracy uczniów będą wykorzystywane przez pozostałe zespoły zadaniowe oraz zostaną włączone do prezentacji PowerPoint. Poza tym uczniowie będą na bieżąco wypełniać karty pracy; ich praca (jakość i terminowość) będzie oceniana przez koordynatorów. b) ambitne, ale realistyczne: Temat projektu jest bardzo szeroki i sami uczniowie w trakcie pracy będą musieli znaleźć kompromis między potrzebami szkoły, swoimi chęciami i możliwościami. Poza programami z którymi mieli do czynienia (Word, PowerPoint, wyszukiwarki internetowe) zapoznają się z zupełnie nowymi np. do obróbki grafiki, projektowania, czy z arkuszem kalkulacyjnym. Wywiad z nauczycielami wychowania fizycznego i architektem pomoże im wczuć się w rolę "prawdziwego inżyniera". c) wskazują także końcowy efekt, a nie samo działanie: Boisko sportowe obok szkoły jest dla uczniów czymś bardzo realistycznym - nawet jeżeli jest to tylko projekt na mapie. Być może uda się wyznaczyć boisko w terenie; będzie to zależało od warunków pogodowych i terminowości wykonowania prac przez uczniów. Wtedy "końcowy efekt" byłby jeszcze bardziej namacalny. 11. W jaki sposób uczniowie zostali podzieleni na zespoły? Odp.: uczniowie sami dobrali się w zespoły, 12. Dlaczego zdecydowałaś/zdecydowałeś o takim sposobie podziału? Jakie to ma znaczenie dla projektu? Uczniowie podzielili się na 5 zespołów zadaniowych, przy czym każdy z nich ma nieco inny charakter. Chodziło nie tylko o wzajemne sympatie, ale również dostęp do Internetu, komputera, umiejętności informatyczne, zainteresowania, czy predyspozycje uczestników. Samodzielny podział uczniów stwarza większe szanse na powodzenie projektu i pozytywnie wpłynie na stopień zaangażowania uczniów.

4 13. Co było najłatwiejsze, a co najtrudniejsze na tym etapie pracy w projekcie? Wypowiedź uzasadnij co najmniej dwoma konkretnymi przykładami: Najtrudniejsze było... spotkanie się z całą klasą IC z którą robię projekt; mogliśmy to zrobić tylko na lekcjach lub w czasie przerw. Dwudziestu sześciu trzynastolatków trudno też zmusić do konstruktywnej i sprawnej dyskusji np. przy wyborze tematów, czy podziale na grupy zadaniowe. Najłatwiej było zainteresować uczniów projektem - większość z nich jest pełna energii i chęci "wykazania się". Mam nadzieję, że również klasowi słabeusze zaangażują się w prace swich zespołów. Etap 2. Planowanie realizacji projektu przedmiotowego 1. Temat(y) i krótkie uzasadnienie ich wyboru: 1. Prace przygotowawcze: konsultacje z ekspertami i wybór rodzaju boiska. 2. Wykonanie projektu boiska z wykorzystaniem map terenu wokół szkoły i programu CAD. 3. Wykonanie przybliżonego kosztorysu. 4. Ankieta wśród uczniów p.t. "Moja ulubiona dyscyplina sportowa" 5. Historia i dzień dzisiejszy wybranej dyscypliny sportowej. 6. Przygotowanie prezentacji PP Tematy brzmią może niezbyt "wystrzałowo", ale pod każdym z nich kryje się ogrom pracy, którą muszą wykonać uczniowie (i troszkę ja). Cechą charakterystyczną tego projektu jest ścisła współpraca wszystkich grup, a co za tym idzie terminowość wykonania poszczególnych zadań. Wymaga to dużej samodyscypliny i zaangażowania wszystkich uczniów, ale przecież chyba o to chodzi. Wybór tematów jest prostą konsekwencją tematu projektu. 2. Klasa (grupa), która realizuje projekt (poziom, liczba osób): Klasa I C (gimnazjum) - 26 uczniów podzielonych na 5 grup 3. Narzędzia i/lub programy komputerowe i internetowe: Word, Excel, Internet Explorer, PowerPoint, Gimp 2.2, A9CAD 2.2, XnView Źródła informacji (jeśli internet, podaj przykładowe strony): nauczyciele wych.fizycznego, eksperci (architekt, geodeta), uczniowie, książki, encyklopedie, Internet:

5 Zasoby potrzebne do realizacji projektu: komputer, łącze internetowe, drukarka, skaner, aparat cyfrowy, mapy i zdjęcia terenu wokół szkoły, książki i encyklopedie 6. Sposób dokumentowania: zdjęcia, filmy, wydruki, zrzuty ekranowe, karty pracy Po obróbce dokumentacja realizacji projektu zostanie włączona do prezentacji PP (zdjęcia, filmy, zrzuty ekranowe itp.) 7. Sposób prezentacji rezultatów (przedstaw propozycję prezentacji, np.: scenariusz imprezy lub opis publikacji, zawartości strony): prezentacja multimedialna PP na lekcji (na pewno) i na wywiadówce (jeżeli rodzice wyrażą taką chęć). Kryteria oceny: 8a. Jakie są kryteria oceny? Przedstaw listę: 1. Terminowość. 2. Stopień wykorzystania narzędzi informatycznych. 3. Jakość i estetyka wykonania zadań. 4. Stopień poszerzenia (zdobycia nowej) wiedzy. 5. Zaangażowanie w pracę. 6. Pomysłowość, kreatywność Według tych kryterów uczniowie oraz koordynatorzy grup będa dokonywać bieżącej oceny w kartach pracy. Po zakończeniu projektu wypełnią "Karty samooceny" oraz "Karty oceny pracy zespołowej"

6 8b. Kto je ustalił (uczniowie, nauczyciel, razem) i jak zostały przyjęte przez uczniów? Nauczyciel po konsulatacji z uczniami. Uczniowie są pełni zapału, ale zdają sobie sprawę, że od każdego z nich zależy los całego projektu (pkt.1!) 8c. Czy podczas realizacji projektu nauczyciel i uczniowie się do nich odwołują? Odp.: tak, 8d. Jak? Na kartach pracy grupowej uczniowie będą na bieżąco oceniać wykonane zadania według przyjętych kryteriów -będzie to samoocena i ocena koordynatora (koordynator to jeden z trzech uczniów wybranych przez klasę do sprawowania "nadzoru" nad przebiegiem projektu; koordynatorzy biorą również udział w realizacji zadań poszczególnych grup w charakterze doradców-obserwatorów) Zasady pracy przyjęte przez członków zespołu zadaniowego: 9a. Jak zostały ustalone? Zasady zostały zaproponowane przez nauczyciela i z drobnymi zmianami zaaprobowane przez uczniów 9b. Lista zasad: 1. Każdy członek grupy ma takie same prawa, dlatego należy szanować zdanie innych. 2. Każdy członek grupy może zgłaszać pomysły związane z realizacją zadań oraz wyrażać opinie na ich temat. 3. Decyzje podejmowane są większością głosów; jeżeli głosy rozkładają się po równo, decyzję podejmuje lider grupy. 4. Każdy członek grupy stara się aktywnie pracować na rzecz grupy oraz terminowo wywiązywać się z powierzonych zadań. 5. W pracach grupy może uczestniczyć koordynator; przy podejmowaniu decyzji ma głos doradczy. Prosimy o załączenie dwóch plików (np: word, excell, pdf): 1. harmonogram, 2. Karta pracy jednego z zespołów.

7 Etap 3. Działanie 1. Jakie tematy poruszyliście na spotkaniach konsultacyjnych? Kto brał udział w spotkaniach? Ile tych spotkań się odbyło i jak często się odbywały? Czy spotykałaś/spotykałeś się ze wszystkimi razem, czy też były to spotkania indywidealne lub grupowe? Podczas realizacji projektu przeznaczyłam na konsultacje dwie godziny matematyki tygodniowo. Sprawa realizacji materiału była na mojej głowie, ale obyło się bez dużych zaległości. Poza tym spotykaliśmy się 2 razy w tygodniu na dużych przerwach i w miarę potrzeby także na innych. W sumie odbyło się podczas realizacji projektu (od do 2.03.) 5 spotkań dwulekcyjnych i ok.15 na przerwach. Konsultacje odbywały się także cały czas za pomocą poczty elektronicznej. Poza tym uczniowie spotkali się z ekspertami: wuefistami, architektem i geodetą (w Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej, gdzie pojechaliśmy po lekcjach). Można te spotkania nazwać "konsulatcyjnymi", ponieważ uczniowie zadawali pytania dotyczące sposobu realizacji projektu i narzędzi ku temu potrzebnych. W krótkich spotkaniach (na przerwach) uczestniczyła oprócz mnie jedna grupa lub jej przedstawiciele. Omawialiśmy wtedy szczegóły związane z realizacją zadań danej grupy np. typ wykresu w Excelu, format plików przekazywanych grupie Archiwum X, kolejność slajdów w prezentacji, forma projektu (tylko na mapie, czy także w rzucie) itp. W "dużych" spotkaniach brała udział cała klasa podzielona na grupy. Takie właśnie spotkanie opisałam w pkt.2. Najważniejszą sprawą było pilnowanie harmonogramu - każda grupa przedstawiała swoją kartę pracy z wypełnioną oceną koordynatora. Zajmowaliśmy się m.in. modyfikacją projektu, problemami na jakie natrafili uczniowie (zwłaszcza podczas korzystania z nowych programów), elementami jakie powinny zawierać "wytwory" pracy poszczególnych grup np. zrzuty ekranowe, tym co znajdzie się (lub nie) w końcowej prezentacji PP oraz wieloma innymi sprawami z którymi uczniowie mieli kłopot. W czasie jednego ze spotkań omówiliśmy możliwości i sposób wykorzystania programów A9CAD, XnView i GIMP w naszym projekcie (z pomocą laptopa i projektora). Na kolejnej "lekcji konsultacyjnej" naszym gościem była pani architekt. Mówiła uczniom, co jest potrzebne do wykonania projektu i zaprezentowała przykładowe projekty zrobione w AutoCadzie. Zrobiło to na nich duże wrażenie. Niestety w czasie wizyty na 3 godziny wyłączono prąd w szkole (pech!) i nie mogliśmy użyć projektora. Zdjęcie ze spotkania dołączam do sprawozdania. 2. Napisz relację z jednego ze spotkań konsultacyjnych.

8 Spotkanie odbyło się ubiegłym tygodniu i zaczęło od przedstawienia przez każdą z grup postępu prac oraz uzupełnionych kart pracy. Specyfika projektu sprawiła,że gdy jedna grupa już prawie skończyła pracę (sportowa), druga była dopiero na początku realizacji swoich zadań (kosztorysowa). Następnie rozmawialiśmy o terminie zaprezentowania efektów ich pracy (prezentacja PP) zaproszonym gościom oraz sposobie ich zaproszenia (osobiście, pisemnie?). Termin prezentacji został wymuszony podziałem godzin - najlepszym terminem okazała sie 5 lekcja w poniedziałek Uczniowie ustalili, że na prezentację zostanie zaporoszony Dyrektor, wychowawca, nauczyciel techniki, pani architekt oraz wuefiści i informatyk. Ponieważ pogoda zrobiła się nieco wiosenna powróciło pytanie z fazy przygotowawczej projektu "Czy pokazać zarys boiska w terenie?". Wymusiłoby to zmiany zadań w projekcie i przesunięcie prezentacji o tydzień. Pomysł został jednak zaakceptowany większością głosów i rozpoczęliśmy dyskusję pt. Jak wyznaczyć w terenie prostokąt. Uczniowie zauważyli, że niedokładne wyznaczenie kąta prostego spowoduje wytyczenie równoległoboku, który nie będzie prostokątem. Kilkoro uczniów przypomniało, że prostokąt ma przekątne równej długości - w ten sposób można sprawdzić prawidłowość wyznaczenia wierzchołków boiska. Grupa projektowa stwierdziła, że może zwymiarować na projekcie (w programie A9CAD)przekątną i podać jej długość z dowolną dokładnością np. 1 cm /dodam, że uczniowie nie znają jeszcze tw. Pitagorasa/. Poniważ boki istniejącego i projektowanego boiska leżą w jednej linii poruszyliśmy jeszcze zagadnienie współliniowości punktów i kolejności tyczenia wierzchołków boiska. Następnie grupa sportowa i Archiwum X wspólnie omawiały sprawy związane z przekazanymi materiałami i sposobem ich zaprezentowania, natomiast grupa projektowa uzgadniała ze mną szczegóły wykonania projektu wykonawczego /miary potrzebne do tyczenia/. Pod koniec spotkania rozmawiałam jeszcze z grupą kosztorysową na temat przesłanych mi em materiałów m.in. jakie elementy powinien zawierać kosztorys, sposobu obliczenia objętości prostopadłościanu w Excelu oraz co zostanie przekazane Archiwum X. 3. Jakie zmiany w projekcie (jeśli w ogóle) wprowadziliście (np: zmiany z jednego celu, zmiany w harmonogramie, rezygnacja z narzedzia lub programu komputerowego itp.) i dlaczego podjęliście decyzję o wprowadzeniu zmian? Najpoważniejszą zmianą była decyzja o wytyczeniu zaprojektowanego boiska w terenie. Podczas pisania harmonogramu nie wiedzieliśmy, czy zdążymy wykonać wszystkie prace w terminie oraz czy pogoda pozwoli wyjść w teren. Zima okazała się łaskawa (uczniowie MUSZĄ "załatwić" ładną pogodę na poniedziałek!), a perspektywa zobaczenia "swojego" boiska obok szkoły stała sie dodatkową motywacją do pracy. Jeśli chodzi o programy komputerowe, to myśleliśmy że w większym stopniu uda

9 sie skorzystać z map satelitarnych np. poprzez GoogleEarth. Okazało sie jednak, że dokładność tych map jest stanowczo niewystarczająca do naszych celów. 4. Co uczniom szło najlepiej, a z czym mieli największe trudności w trakcie pracy (przedstaw po przynajmniej jednym konkretnym przykładzie (temat komputera i internetu poruszysz w pytaniu poniżej). Odpowiedź nie jest jednoznaczna, bo bardzo szybko okazało się, że zaangażowanie uczniów w projekt jest bardzo różne. W tej samej grupie były osoby bardzo pracowite i kreatywne oraz tacy, których ciężko było zachęcić do jakiejkolwiek aktywności. Każda z grup zajmowała się zupełnie czymś innym, tak więc plusy i minusy omówię osobno: 1.grupa sportowa: (+) współpraca w grupie, kreatywność; byli w zasadzie samowystarczalni. Gdy zapytałam czy przygotowali pytanie do ankiety w szkole, przedstawili mi gotowe opracowanie wyników tej ankiety! Czasami odnosiłam wręcz wrażenie, że moja ewentualna ingerencja w ich pomysły jest niechętnie widziana. (-) przygotowanie odpowiednich materiałów do prezentacji; zebrali w Internecie informacje n/t siatkówki plażowej, ale mieli kłopot z wybraniem najważniejszych. 2. grupa projektowa: (+) przygotowanie projektu boiska z wykorzystaniem 3 nowych programów; ta grupa najbardziej się napracowała "informatycznie"! (-) równe zaangażowanie w pracę i poznanie nowych programów przez wszystkich członków grupy 3. grupa kosztorysowa: (+) samodzielne zebranie informacji i wykonanie obliczeń (-) prawidłowe wykonanie kosztorysu w Excelu oraz atrakcyjna strona wizualna arkusza 4. Archiwum X (+) współpraca z innymi grupami, zaangażowanie (-) "zaprojektowanie" prezentacji PP. Na początku byli pewni, że wystarczy na wszystko 10 slajdów, teraz jest ok. 30 i wątpią, czy to wystaczy. 5. grupa koordynacyjna (+) mobilizowanie pozostałych grup do pracy (-) przepływ informacji między grupami; trójka uczniów z tej grupy nie miała doświadczenia w "koordynowaniu" pracy innych, często czuli sie troche niepewnie w tej roli. 5. Jak oceniasz postępy uczniów w wykorzystaniu komputera i internetu? Z czym radzili sobie najlepiej, a z czym najgorzej, czym cię zaskoczyli? Byłam zaskoczona umiejętnościami uczniów w zakresie korzystania z komputera. Okazało sie, że trzynastolatkowie którzy nie uczą się informatyki (będzie w drugiej i

10 trzeciej klasie) właściwie nie mają kłopotów z programami Word, Excel i Power Point. Omówienia wymagały zagadnienia, których nie znali np. wklejanie obiektów różnych typów w PP czy rysowanie tabelek i scalanie komórek w Excelu. Podobnie było z wykorzystaniem Internetu - znalezienie informacji nie stanowiło dla nich problemu. Gorzej było z selekcją tych informacji. Choć niespełna połowa uczniów miała w domu Internet, stał się on ważnym kanałem wymiany informacji. Uczniowie przesyłali mi efekty swojej pracy i prosili o opinie, pytali sie także o sprawy związane z pracą w nowych programach. Niektórzy z nich korzystali początkowo ze "skrzynek" swojego rodzeństwa, ale potem założyli własne, nauczyli się dołączać i zapisywać załączniki do i. Dużym wyzwaniem były dla nich trzy zupełnie nowe programy: program do obróbki grafiki Gimp (z podobnych znali tylko Painta), przeglądarka graficzna XnView oraz program do projektowania A9CAD (po angielsku). Tu muszę wspomnieć, że przekazałam uczniom setupy tych programów, więc każdy mógł je zainstalować i wykorzystywać w domu. Z Gimpa korzystała każda z grup - musieli wykonać w tym programie zrzut ekranowy oraz wykonać obróbke zdjęcia swojej grupy: skadrować, zmienić rozmiar, zmodyfikować kolorystykę i ewentualnie zastosować któryś z filtrów. Możliwości obróbki zdjęć przy użyciu Gimpa zrobiły na uczniach duże wrażenie; opowiadali mi o swoich próbach z tym programem i ulubionych filtrach. Przeglądarkę XnView i program A9CAD wykorzystywała grupa projektowa. Program A9CAD jest podobny do słynnego AutoCada, zapisuje nawet pliki w takich samych formatach.dxf i.dwg. Jest oczywiście prostszy, a przede wszystkim bezpłatny. Uczniowie nigdy nie spotkali się z podobnym programem, ale poradzili sobie rewelacyjnie! Nauczyli się jak narysować prostokąt, jak go zwymiarować, obrócić, przesunąć, ustawić parametry siatki grid i wymiarowania oraz wiele innych zagadnień. Najtrudniejsze okazało się połączenie istniejącej mapy z projektem - konieczna była wcześniejsza obróbka zeskanowanej mapy w Gimpie. Wykonaliśmy również zdjęcie mapy aparatem cyfrowym o matrycy 6 megapixeli. Okazało się, że jakość jest porównywalna, a może nawet lepsza, niż obraz uzyskany ze skanera. Po tym wszystkim konwersja pliku z formatu. dxf na.jpg lub.bmp przy użyciu XnView była już tylko drobiazgiem :-). Uczniowie poznali program A9CAD na tyle, że sami wpadli na pomysł określenia długości przekątnej boiska przy jego użyciu. Podsumowując, jestem bardzo zadowolona z postępów uczniów w zakresie stosowania technik komputerowych. Oczywiście nie wszyscy uczniowie poznali je w takim samym zakresie, ale nawet ci, którzy nie angażowali się zbytnio w prace zespołów poznali nowe możliwości zastosowania komputera i oprogramowania. A na tym mi najbardziej zależało. 6. W jakich sytuacjach udzieliłaś/udzieliłeś uczniom pomocy? Podaj 2-3 przykłady. 1. Zapoznanie z nowym oprogramowaniem wykorzystywanym w projekcie. Projekt boiska wymagał zastosowania odpowiednich narzędzi informatycznych.

11 Byłam osobą która te narzędzia wybrała i nauczyła uczniów z nich korzystać. Napisałam "artykuł" omawiający zagadnienia i programy wykorzystywane w projekcie, przygotowałam płytki z tymi programami, przeprowadziłam lekcję w czasie której pokazałam możliwości tych programów oraz funkcje, które będą im przydatne. Oczywiście cały czas odpowiadałam na pytania, często poprzez pocztę np. "Jak ustawić wielkość strzałki wymiarowania?", czy "Co oznacza Origin X oraz Origin Y?", "Jak ustawić pokaz slajdów?". 2. Kontakty ze światem Jednym z ważnych elementów projektu były spotkania z ekspertami. Niestety żaden z uczniów nie znał architekta, geodety, czy budowlańca. Skontaktowałam się więc z osobami, które znałam i zorganizowałam spotkania. W imieniu uczniów zaprosiłam do szkoły panią architekt, zadzwoniłam również do Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej w Nowym Targu i umówiłam spotkanie. Pojechałam tam wraz z grupą projektową po lekcjach. 7. Czy trzeba było mobilizować uczniów do pracy? Jeśli tak, jakie zastosowałaś/zastosowałeś sposoby na mobilizowanie uczniów? Podaj 3 przykłady, odwołując się do przypadków konkretnych uczniów (nie podawaj ich nazwisk) Mobilizowanie uczniów do pracy było trudnym przedsięwzięciem. Ten element sprawił mi najwięcej kłopotu. Liderzy z pomocą kilku osób w każdej z grup "ciągnęli" projekt niczym lokomotywy. Na 26 osób 5-6 niechętnie włączało się w prace klasy. Motywowanie podzieliłabym na ogólnoklasowe i indywidualne. Najmocniejszym bodźcem ogólnoklasowym była świadomość, że efekty ich pracy zobaczy wiele osób m.in. dyrektor, wychowawca i inni nauczyciele. O możliwość zobaczenia projektu/prezentacji dopytywał się również Samorząd Szkolny. Po każdym przypomnieniu tego faktu uczniowie ochoczo zabierali sie do pracy. Kolejnym elementem było ocenianie zarówno przez koordynatorów (uczniów), jak i moja zapowiedź oceny uzależnionej m.in.od stopnia zaangażowania w pracę. Dobrym moblizatorem był harmonogram i karty pracy, których uczniowie musieli się trzymać oraz prezentować w czasie cotygodniowych spotkań konsultacyjnych. Mieli świadomość, że od ich pracy zależy los projektu. Jeśli chodzi o mobilizowanie indywidualne, to np. prosiłam grupę lub konkretnych uczniów by następnego dnia pokazali mi dotychczasowe efekty swojej pracy lub opowiedzieli, co robili w zakresie projektu przez ostanie trzy dni. Jeżeli było to możliwe prosiłam o przesłanie tych materiałów em np. do godz. 18. Ja ze swej strony zobowiązywałam się do odpowiedzi (konsultacji?) do godz.19. Biorąc pod uwagę fakt, że w projekcie bierze udział 26 trzynastolatków mieszkających w czterech miejscowościach myślę, że nie jest tak źle z ich zaangażowaniem.

12 8. Jak uczniowie współpracowali/współpracują ze sobą? Czy pojawiły się jakieś trudności lub konflikty? Jeśli tak, to jak z nimi sobie radzili? Na czym polegała twoja rola w tych sytuacjach? Uczniowie sami dobrali sie w grupy, więc nie zauważyłam konfliktów. Liderzy grup wybrani na początku projektu stali się faktycznymi szefami. Odniosłam wrażenie, że czasami brali na siebie zbyt wiele. Starałam się zachęcić członków poszczególnych grup do "odciążenia" liderów, z drugiej jednak strony nie chciałam zbytnio ingerować w taką organizację pracy uczniów, która im najbardziej odpowiada. 9. Jak przebiega praca nad dokumentacją projektu? Czy uważasz, że jest wystarczająca? Uzasadnij odpowiedź? Dokumentacja projektu jest prowadzona na bieżąco. Każda z grup archiwizuje swoje dokonania zarówno w komputerze, jak i postaci materiałów papierowych np. wydruków. Jedna z grup, ArchiwumX, odpowiada za bieżące wykonywanie zdjęć z przebiegu prac oraz przygotowanie końcowej prezentacji. Podczas realizacji projektu końcowe materiały od poszczególnych grup są na bieżąco przekazywane ArchiwumX. Każda z grup uzupełnia także swoją kartę pracy trzymając sie ściśle harmonogramu. Myślę, że dokumentacja jest wystarczająca. Pozwala na bieżąco monitorować przebieg prac oraz sprawnie przygotować końcową prezentację. Poniżej, jeśli chcesz, możesz zamieścić dwa zdjęcia, które przedstawiają pracę nad projektem lub działania uczniów. Zdjęcia powinny być zapisane w postaci plików jpg, każde maksymalnej wielkości 2 MG. Jeśli załączasz zdjęcia w polu "Wyświetlana nazwa pliku" wpisz ich tytuł. Etap 4. Prezentacja i ocena 1. Przedstaw opis publiczej prezentacji. Jakie prezentacje przedstawiły zespoły zadaniowe? Wymień wszystkie formy i tematy prezentacji. Prezentacja odbyła się 12 marca na piątej lekcji. Na prezentację zaproszono dyrektora, jego zastępcę, architekta (jeden z ekspertów), wychowawcę, nauczycieli wychowania fizycznego, informatyki i techniki oraz Samorząd Szkolny. Niestety nie wszyscy nauczyciele mogli się zjawić (mieli lekcje), a nie było możliwości zorganizowania prezentacji po zakończeniu zajęć. Prezentacja projektu składała się z kilku części. Zaczęliśmy od powitania przeze mnie szanownych gości. Krótko wyjaśniłam pomysł stworzenia tego projektu z uwzględnieniem

13 roli NAI. Następnie do akcji wkroczyli uczniowie, a na ekranie pojawił się pierwszy slajd klasowej prezentacji PP, która od tego momentu ilustrowała ich wypowiedzi. Dawid i Ilona jeszcze raz powitali w swoim imieniu gości i opowiedzieli o początkach swojej pracy związanej z projektem (grudzień). Rozpoczęły się prezentacje prac poszczególnych grup. Wymienię je w punktach: 1. Grupa sportowa (Justyna): przedstawiła członków swojej grupy, jej lidera i koordynatora, opisała zadania jakie miała do wykonania jej grupa, przedstawiła wywiad z nauczycielem wf, zapoznała słuchaczy z historią siatkówki plażowej, wyjaśniła jej zasady i wymiary boiska, omówiła ankietę wśród uczniów na temat ulubionej dyscypliny sportu oraz przedstawiła jej wyniki, przedstawiła zrzut ekranowy z Worda 2. Grupa projektowa (Kamil) - opisano w pytaniu Grupa kosztorysowa (Andrzej): przedstawił członków swojej grupy i zadania jakie mieli do wykonania, wymienił materiały potrzebne do wykonania boiska oraz kosztorys inwestycji, na koniec opisał zrzut ekranowy z Excela 4. Grupa Archiwum X (Robert): przedstawił członków swojej grupy i zadania jakie mieli do wykonania, przedstawiła zrzut ekranowy z PowerPointa i Gimpa oraz wyjaśnił do czego były wykorzystywane te programy. Kolejnym punktem było przedstawienie prac związanych z wyznaczeniem boiska w terenie. Pracami w których brała udział cała klasa kierował lider grupy projektowej, jemu więc przypadło w udziale przedstawienie zdjęć ukazujących etapy tyczenia. Na tym zakończyła się prezentacja PowerPoint, ale nie prezentacja projektu. Po krótkim podsumowaniu tego, co zobaczyli widzowie nastąpiły pytania ze strony gości. Po nich uczniowie zaprezentowali swoje umiejętności w zakresie wykorzystywania nowych programów. Było to możliwe, ponieważ już na początku projektu zainstalowałam na szkolnym laptopie 3 nowe programy (A9CAD, XnView, GIMP) w których pracowaliśmy. Opis działań lidera grupy projektowej opisałam poniżej, po nim jeden z członków grupy Archiwum X pokazał możliwości obróbki zdjęć w GIMPie: kadrowanie, zmianę rozmiaru zdjęcia, zmianę poziomów kolorów i różne dziwne filtry. Był trochę śmiechu, bo pracował na zdjęciu przedstawiającym m.in. swoich kolegów, a modyfikacja zdjęcia pociągała za sobą modyfikację ich wyglądu. Na tym prezentacja się zakończyła. 2. Opisz prezentację wybranej grupy zadaniowej. Prosimy o nieprzysyłanie materiałów wypracowanych przez zespoły w trakcie realizacji projektu. Zamiast tego na stronie internetowej szkoły (lub własnej) powieś trzy lub cztery przykładowe prace uczniowskie (prezentacja, film, audycja, gazetka...) i wskaż w tym miejscu link do nich. Nie usuwaj tych prac ze wskazanego miejsca co najmniej do końca 2007 roku linki do nich będą kierowały osoby zainteresowane projektem również po zakończeniu tegorocznej edycji kursu NAI! Prezentacja grupy projektowej.

14 Część związaną z wykonaniem projektu przedstawiał jej lider. Najpierw opisał przygotowania: wywiad z architektem (był obecny na prezentacji) i wizytę w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej, gdzie pozyskano kserokopię fragmentu mapy terenu wokół szkoły. Kamil pokazał widzom te mapę i wyjaśnił jak została przetworzona na formę numeryczną (skanowanie, zdjęcie) i dlaczego plik z mapą wymagał dalszej obróbki. Następnie zaprezentował (slajdy PP)dwa projekty boiska: pierwszy z dokładnymi wymiarami i drugi naniesiony na mapę. Na koniec przedstawił zrzuty ekranowe z A9CAD I XnView i wyjaśnił jak i do czego te programy zastały wykorzystane. W drugiej części prezentacji projektu Kamil zaprezentował możliwości programu A9CAD. Narysował prostokąt, obrócił i zwymiarował, włączył siatkę grid, zmodyfikował parametry wymiarowania, zmienił kolor i wypełnienie prostokąta oraz dołączył do projektu plik.jpg. Pokazał również jak wykonuje się konwersję formatu pliku.dwg do formatu.jpg 3. Sukcesy i trudności związane z końcową prezentacją projektu (podaj przynajmniej po dwa przykłady). Przygotowanie i przeprowadzenie publicznej prezentacji było chyba najtrudniejszą częścią projektu. Mimo, że ostatni tydzień poświęciliśmy tylko na przygotowanie prezentacji PP, ustalenie planu wystąpień i kilkukrotne próby, nie byliśmy zadowoleni z jej efektów. Niestety podobne odczucia mieli widzowie. Pierwszą rzeczą z którą były kłopoty był czas prezentacji PowerPoint - była za krótka (trwała minut). Uczniów zżarła trema i zdarzało im sie zapomnieć treści, które mieli przekazać. Mieli także kłopoty z wyartykułowaniem tego, co chcieli przekazać. Dla wielu z nich wykonanie np. zrzutu ekranowego to banalna sprawa, ale nie brali pod uwagę, że niektórzy goście nie mieli z tym wcześniej do czynienia. Grupy same wybierały swoich reprezentantów w publicznej prezentacji, a ja nie chciałam ingerować w ich wybór - niech się uczą! Kolejną sprawą była ilość "prelegentów". Było ich w sumie 6 (na 26 osób w klasie). Myślę, że gdyby było ich więcej np prezentacja byłaby ciekawsza i lepiej pokazała, że projekt tworzyła cała klasa. Ostatnia rzecz jest natury technicznej - w naszej szkole nie ma specjalnej sali projekcyjnej. Prezentacja odbywała się w sali matematycznej, w której zainstalowałam spory ekran oraz laptop z projektorem. Niestety świeciło słońce i mimo zasłoniętych żaluzji jakość obrazu na ekranie nie była zadowalająca. Mam nadzieję, że w najbliższej przyszłości nasza szkoła wzbogaci się o salę, w której można przedstawiać prezentacje i oglądać filmy w bardziej komfortowych warunkach. Największym sukcesem naszej prezentacji był fakt, że mimo wielu przeciwności i goniących terminów udało się wszystko przygotować. Był to bardzo ważne przeżycie dla

15 uczniów i nawet ci, którzy mniej angażowali się w pracę poczuli się dumni (mocne słowo), że brali udział w tym przedsięwzięciu. Po prezentacji zapytałam wszystkich gości o opinie. Wszyscy byli pod wrażeniem ilości pracy jaką wykonali uczniowie, a przede wszystkim zastosowanych narzędzi komputerowych. Architekt i nauczyciel techniki znali AutoCada, ale nie słyszeli o programie A9CAD. Bardzo ich zainteresował ten bezpłatny program, czego dali wyraz zadając pytania prelegentom. Pokaz umiejętności informatycznych uczniów w drugiej części prezentacji zaimponował widzom. Nie tylko dlatego, że po raz pierwszy spotkali się z tego typu oprogramowaniem, ale też dlatego że prezentację wykonywali sami uczniowie! Nie bez znaczenia był fakt, że wszystkie operacje uczniowie wykonywali wprawnie i szybko (może nawet ZA szybko :-). 4. W jaki sposób dokonaliście oceny projektu? W jakim stopniu waszym zdaniem projekt się udał? Na jakiej podstawie oceniliście, czy projekt się udał lub nie? Ocenę projektu można rozpatrywać w kilku aspektach. Każdy uczneń otrzymał do dziennika dwie oceny: jedną z matematyki za wartości merytoryczne (umiejętności matematyczne i informatyczne) oraz z zachowania (za aktywność i umiejętność współpracy). Ustaliłam z wychowca klasy, że ta druga ocena będzie brana pod uwagę przy wystawianiu oceny z zachowania. Obydwie oceny te były ustalone przeze mnie na podstawie: 1. Ocen w prowadzonych na bieżąco przez uczniów kartach pracy zespołów (samoocena i ocena koordynatora) 2. Wypełnionych przez każdego ucznia indywidualnie po końcowej prezentacji: - Karcie samooceny (praca, nowe wiadomości i umiejętności) - Karcie oceny pracy zespołowej (współpraca, zaangażowanie, kreatywność) 3. Moich obserwacji w trakcie realizacji projektu (wywiązywanie się ze zobowiązań, nowe umiejętności, zaangażowanie). Myślę, że zamierzone przeze mnie cele zostały zrealizowane, choć kilka rzeczy można było zrobić lepiej. Przede wszystkim bardziej zaktywizować WSZYSTKICH uczniów. Wśród 26 osób jedni pracowali dużo, inni trochę, a kilkoro wcale. Jest to jednak cena, jaką się płaci za realizację projektu z całą klasą, a nie z kilkoma chętnymi osobami. Jeśli chodzi u uczniów to, mieli okazję wypowiedzieć się w ankiecie, którą napisali po publicznej prezentacji. Oto kilka wypowiedzi: 1. Podobał mi się ten projekt, chciałbym żebyśmy zrobili jeszcze jeden 2. Chciałbym powtórzyć taki projekt. Moim zdaniem projekt był zbyt krótki 3. Jakby można było zrobić nowy projekt za rok, to z przyjemnością wzięłabym w nim udział 4. Moim zdaniem projekt nam wyszedł bardzo dobrze, ponieważ wszystkie grupy tak samo, może nawet lepiej wykazały się w tym projekcie. Chętnie bym zrobił nowy projekt,

16 ale bardziej bym się zaangażował 5. Projekt był ciekawy i wiele się można z niego dowiedzieć Wśród wszystkich wypowiedzi były uwagi odnośnie szczegółów realizacji projektu, ale ani jedna wypowiedź nie była negatywna jesli chodzi o cały projekt. Wręcz przeciwnie - uczniowie są pełni zapału i chęci do robienia kolejnego projektu! Goście zaproszeni na prezentację wyrażali się pochlebnie odnośnie projektu. Jedyne uwagi dotyczyły samej prezentacji, o czym napisałam w odpowiedzi na pytanie 3. Echa naszego projektu w szkole były pozytywne. Wszyscy byli zaciekawieni wyznaczaniem boiska w terenie. Trociny, z których usypaliśmy linie okazały się wyjątkowo wytrzymałe na warunki atmosferyczne. Pojawiły się opinie uczniów i nauczycieli, że powinniśmy (gmina?) wykonać to boisko NAPRAWDĘ. Najbliższe boisko do siatkówki plażowej znajduje się w odległości 60 km i nie jest to boisko przy szkole. Stalibyśmy się wyjątkowym gimnazjum... Mogę stwierdzić, że nasz projekt się udał i zarówno ja, jak i uczniowie jesteśmy z niego zadowoleni. 5. Przedstaw wnioski jednego z zespołów lub wszystkich uczestników projektu na temat współpracy i komunikacji. Podczas realizacji projektu bacznie obserwowałam pracę uczniów i ich wzajemne relacje. Starałam się nie ingerować ani w dobór członków grup, ani w organizację ich pracy. Żaden z uczniów nie skarżył się na nieprzestrzeganie przez kolegów ustalonych zasad pracy w grupie. Wielokrotnie im przypominałam, że ich współpraca będzie podlegać wzajemnej ocenie. Po publicznej prezentacji projektu każdy z uczniów miał wypełnić ankietę pt. "Karta oceny pracy zespołowej" w której ocenił swoich kolegów z grupy w skali 1-6 według 9 kryteriów m.in. skuteczności porozumiewania się. Generalnie uczniowie wysoko ocenili swoich kolegów. Okazało się jednak, że współpraca przebiegała różnie w różnych grupach, co potwierdziło moje wcześniejsze obserwacje. Zdarzało się, że lider grupy brał na siebie większość obowiązków i niechętnie dzielił się z innymi; wychodził z założenia, że zrobi to lepiej, a co za tym idzie efekt pracy grupy będzie lepszy i szybszy. Co zaskakujące taki układ często nie budził sprzeciwu, ba - zyskiwał aprobatę zainteresowanych. Ta sytuacja znalazła potwierdzenie w odpowiedzi na otwarte pytanie zadane w drugiej części w/w ankiety: "Jak ogólnie oceniasz pracę w grupie?" Oto przykładowe wypowiedzi uczniów z dwóch grup: Grupa 1 1. Mieliśmy bardzo zgraną grupę w której wszyscyśmy się dogadywali 2. Bardzo dobrze nam się pracowało w grupie. Dobrze porozumiewałyśmy się ze sobą, nie miałyśmy problemów z przydzielaniem sobie żadnych zadań, nie było żadnych kłótni

17 3. W tej grupie pracowało mi się dobrze, ponieważ wszyscy rozumieliśmy się bardzo dobrze /pozostałe wypowiedzi członków grupy są podobne/ Grupa 2 1. Bardzo fajnie mi się pracowało, miałem miłą grupę 2. W grupie pracowało mi się dobrze, nie chciałbym pracować w innej 3. Praca był dobrze zorganizowana, każdy sobie pomagał i był miły Wypowiedzi pozostałych członków grupy są podobne. W swojej wypowiedzi koordynator grupy, zwrócił uwagę, że mimo sporych chęci niektórych członków grupy, jej lider nie przydzielał im zbyt wielu zadań. Wybrnięcie z tej sytuacji nie jest proste. W każdej klasie są ambitni indywidualiści, którzy lubią samodzielnie rozgryzać jakieś problemy. Myślę, że praca w grupie wykształciła w nich, choć częściowo, umiejętność współpracy i kompromisu. Dodatkowym problemem był fakt, że uczniowie większość prac wykonywali w domu, a że mieszkali w czterech miejscowościach możliwości kontaktów były mocno ograniczone. To w pewnym stopniu wymuszało "indywidualizację" pracy w grupach. Na koniec pragnę dodać, że większość uczniów w kartach samooceny doceniła umiejętność współpracy w grupie. Za przykład niech posłużą wypowiedzi uczniów: "Trzeba bardzo zaufać i polegać na innych członkach grupy i nie brać wszystkiego na siebie" "Praca w grupie jest dosyć uciążliwa, trzeba wysłuchać zdania każdego członka grupy i liczyć się z nim" "W grupie jest lepiej ponieważ więcej osób myśli nad zadaniem i efekty tego są lepsze" Wszystkie zespoły, bez względu na sposób organizacji pracy wewnątrz grupy, wywiązały się ze swych zadań. 6. Co uczniom dała praca metodą projektu? Czego się nauczyli zarówno w dziedzinie, której dotyczył projekt, jak i w zakresie posługiwania się komputerem i Internetem? Wymień konkretne rzeczy, których się nauczyli. Czego jeszcze muszą się nauczyć? Podaj dwa przykłady wiadomości i umiejętności, które opanowali najsłabiej. Realizacja projektu była dla nich pracowitą przygodą. Nie traktowali tego w kategoriach konieczności, ale raczej dobrowolności. Mieli okazję stworzyć coś, co zostanie zauważone i docenione. Aby osiągnąć ten cel trzeba było się nauczyć paru rzeczy po drodze i nastąpiło to jakby mimochodem. W czasie prezentacji jeden z uczniów powiedział: "Ten projekt zrobiła nasza klasa, a pani nam trochę pomogła". Ich przekonanie, że wszystko zrobili sami jest nie do przecenienia. Zmotywowało ich do pracy i nauki, uwierzyli w swoje siły, polepszyły się nasze i ich wspólne relacje. Jeśli chodzi o wiadomości i umiejętności matematyczne, to zastosowali w praktyce to, czego nauczyli się w szkole podstawowej i I półroczu nauki w gimnazjum: działania na

18 liczbach, własności prostokąta, obliczanie objętość prostopadłościanu, czy zbieranie i opracowywanie danych. To cenne doświadczenie, bo uczniowie często pytają "Po co my się tego uczymy?". Przekonali się, że np. twierdzenie o długościach przekątnych w prostokącie ma bardzo konkretne zastosowanie. W programie gimnazjum nie ma oczywiście projektu boiska sportowego, ale poznanie przez uczniów "procedury" powstawania tego typu obiektu w terenie jest według mnie cenna. Być może za dwa lata któryś z uczniów wybierze się do technikum budowlanego lub pomyśli o karierze architekta, projektanta budowlanego czy geodety. W kontekście sytuacji na rynku pracy byłby to chyba niezły pomysł. Cały projekt opierał się na wykorzystaniu komputera. Ze względu na charakter projektu, każda z grup miała inny "zestaw" programów: grupa sportowa - Word, Excel, Gimp, Google; gr.projektowa - Gimp, A9Cad, XnView; gr.kosztorysowa - Excel, Google, Gimp; Archiwum X - PowerPoint, Gimp. Wszystkie grupy wykorzystywały przeglądarkę IE oraz pocztę . Rodzaj oprogramowania, w którym pracowali zależał od zadań, jakie mieli do wykonania. Trzeba też dodać, że niektóre działania uczniów nie wiązały sie ze stosowaniem narzędzi komputerowych np. dwie dziewczyny z grupy sportowej przeprowadziły ankietę wśród prawie 180 uczniów naszego gimnazjum. Podsumowując nie wszyscy uczniowie w takim samym zakresie opanowali programy wykorzystane w projekcie. W ankiecie, którą przeprowadziłam 3 uczniów napisało, że nie zdobyło nowych umiejętności (dwóch z nich nie ma komputera), 6 dowiedziało się o przydatnych programach i aż 17 uczniów wskazało jako nowe jakieś umiejętności informatyczne. Podawali: 1. Pracę w programie GIMP 2. Pracę w programie Excel 3. Pracę w programie A9CAD 4. Pracę w programie XnView 5. Przygotowanie prezentacji PowerPoint Co ciekawe żaden z uczniów nie wskazał korzystania z Internetu i Worda jako nowych umiejętności; być może jest to dla nich oczywiste. Jeśli chodzi o bardziej szczegółowe podanie umiejętności, to wymieniano: wykonywanie, obróbka i kadrowanie zdjęcia, robienie prezentacji, rysowanie projektu, zrzut z Gimpa, zrzut z Excela, W projekcie dość wybiórczo potraktowaliśmy możliwości zastosowanych programów. Gimp, który jest dość poważnym (chociaż darmowym) programem do obróbki grafiki służył tylko do kadrowania, zmiany rozmiaru zdjęcia i modyfikacji kolorów. Można to było zrobić przy pomocy prostszego programu, ale wtedy uczniowie nie poznaliby Gimpa (bardzo przypadł im do gustu). Przeglądarkę XnView grupa projektowa wykorzystała tylko do konwersji pliku z jednego formatu graficznego w inny, ale dzięki temu wszyscy dowiedzieli się o różnych formatach i sposobie ich zamiany. Jeden z uczniów napisał w ankiecie: "Gdy mam wolny czas majsterkuję przy programach, które

19 zainstalowałem, odkrywam nowe funkcje tych programów. Czasami mi się nawet przydają". To duży sukces naszego projektu, że uczniowie zaczęli wykorzystywać komputer nie tylko do gier i odtwarzania multimediów. Nasz nauczyciel informatyki stwierdził, że uczniowie w ramach projektu nabyli umiejętności, które przydadzą sie im na lekcjach informatyki w klasie II i III. Chciałabym, aby te umiejętności dotyczyły całej klasy w równym stopniu. Rzeczą, z którą najsłabiej sobie poradzili była umiejętność publicznej wypowiedzi i precyzyjnego wyrażania swoich myśli. 7. Co Tobie samej/samemu dała praca metodą projektu? Przede wszystkim ogromna satysfakcję. Po kilku miesiącach ciężkiej pracy udało się projekt doprowadzić do końca i pokazać go światu. Zrobiliśmy nawet więcej, niż zakładaliśmy, bo udało się wyznaczyć boisko w terenie. Znacznie podniosłam swoje umiejętności informatyczne. Poznałam programy GIMP, XnView i A9CAD. Dwa pierwsze są dość uniwersalne i stosuję je do obróbki prywatnych zdjęć. Potrafię lepiej wykorzystać możliwości PowerPointa; przydało mi się to przy opracowywaniu prezentacji w wizytówce. Zaczęłam wykorzystywać pocztę w kontaktach z uczniami. Zauważyłam, że w uczniach drzemią pokłady aktywności. Trzeba tylko sprytnie je uaktywnić. 8. Jak zamierzasz wykorzystywać zdobyte doświadczenia w dalszej pracy z uczniami? W przyszłym roku zamierzam zrealizować z uczniami projekt przedmiotowy, bardzo się tego dopominają. Wiem już teraz jak się do tego zabrać, na co zwrócić uwagę, jakich błędów nie popełniać. W większym stopniu zamierzam wykorzystywać komputer i Internet na lekcjach np. GIMP można zastosować na lekcjach o symetrii. Będę także szerzej komunikować się z uczniami przez pocztę .

Regulamin realizacji projektu edukacyjnego w Gimnazjum nr 11. w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 15 w Poznaniu

Regulamin realizacji projektu edukacyjnego w Gimnazjum nr 11. w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 15 w Poznaniu Regulamin realizacji projektu edukacyjnego w Gimnazjum nr 11 w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 15 w Poznaniu Rozdział I Ustalenia ogólne 1 1. Zgodnie z art. 44p ust. 1 Ustawy z dnia 7 września 1991

Bardziej szczegółowo

Jak pracować metodą projektu w gimnazjum? Instrukcja dla nauczyciela

Jak pracować metodą projektu w gimnazjum? Instrukcja dla nauczyciela Jak pracować metodą projektu w gimnazjum? Instrukcja dla nauczyciela Praca metodą projektu przebiega w czterech głównych etapach: I. Wybór tematu projektu i wprowadzenie w jego problematykę 1. Wyjaśnij

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe warunki realizacji projektu edukacyjnego w Publicznym Gimnazjum w Osieku. Informacje ogólne

Szczegółowe warunki realizacji projektu edukacyjnego w Publicznym Gimnazjum w Osieku. Informacje ogólne Szczegółowe warunki realizacji projektu edukacyjnego w Publicznym Gimnazjum w Osieku. Informacje ogólne Uczniowie klas II gimnazjum biorą udział w realizacji projektu edukacyjnego. Udział w projekcie jest

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU EDUKACYJNEGO

REGULAMIN PROJEKTU EDUKACYJNEGO REGULAMIN PROJEKTU EDUKACYJNEGO 1. Wszyscy uczniowie Publicznego Gimnazjum im. K. Klenczona w Dźwierzutach biorą udział w realizacji projektu edukacyjnego na poziomie klasy drugiej. Udział ucznia w projekcie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REALIZACJI PROJEKTU EDUKACYJNEGO W GIMNAZJUM W GRODŹCU

REGULAMIN REALIZACJI PROJEKTU EDUKACYJNEGO W GIMNAZJUM W GRODŹCU Załącznik nr 3 do Statutu Zespołu Szkół w Grodźcu REGULAMIN REALIZACJI PROJEKTU EDUKACYJNEGO W GIMNAZJUM W GRODŹCU Regulamin realizacji projektu edukacyjnego w Zespole Szkół w Grodźcu Gimnazjum został

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe warunki realizacji projektu edukacyjnego w Gimnazjum nr 10 w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 3 im. Jana Pawła II w Rudzie Śląskiej.

Szczegółowe warunki realizacji projektu edukacyjnego w Gimnazjum nr 10 w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 3 im. Jana Pawła II w Rudzie Śląskiej. Załącznik do statutu szkoły (Tekst jednolity z dnia 04.11.2010 r., ze zm.) Szczegółowe warunki realizacji projektu edukacyjnego w Gimnazjum nr 10 w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 3 im. Jana Pawła

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REALIZACJI PROJEKTU EDUKACYJNEGO W GIMNAZJUM

REGULAMIN REALIZACJI PROJEKTU EDUKACYJNEGO W GIMNAZJUM REGULAMIN REALIZACJI PROJEKTU EDUKACYJNEGO W GIMNAZJUM POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Uczeń gimnazjum ma obowiązek realizowania projektów edukacyjnych na podstawie 21a Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej

Bardziej szczegółowo

Tytuł projektu: Moja szkoła moja klasa.

Tytuł projektu: Moja szkoła moja klasa. Tytuł projektu: Moja szkoła moja klasa. Nauczyciel: Monika Januszewska Leonowicz Uczestnicy projektu: uczniowie klasy VI a. Streszczenie projektu w punktach: Organizacja pracy zespołu uczniowskiego: 1.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REALIZACJI PROJEKTU EDUKACYJNEGO

REGULAMIN REALIZACJI PROJEKTU EDUKACYJNEGO REGULAMIN REALIZACJI PROJEKTU EDUKACYJNEGO w GIMNAZJUM NR 1 IM. JANA KOCHANOWSKIEGO W KOLUSZKACH I. ZASADY REALIZACJI PROJEKTU Uczeń Gimnazjum ma obowiązek zrealizować projekt edukacyjny na podstawie 21a

Bardziej szczegółowo

ZASADY I WARUNKI REALIZACJI PROJEKTU EDUKACYJNEGO UCZNIÓW GIMNAZJUM W PRZYSTAJNI Załącznik do Statutu nr 12

ZASADY I WARUNKI REALIZACJI PROJEKTU EDUKACYJNEGO UCZNIÓW GIMNAZJUM W PRZYSTAJNI Załącznik do Statutu nr 12 ZASADY I WARUNKI REALIZACJI PROJEKTU EDUKACYJNEGO UCZNIÓW GIMNAZJUM W PRZYSTAJNI Załącznik do Statutu nr 12 1. Uczniowie mają obowiązek realizowania projektów edukacyjnych na podstawie Rozporządzenia Ministra

Bardziej szczegółowo

Proporcjonalność prosta i odwrotna

Proporcjonalność prosta i odwrotna Literka.pl Proporcjonalność prosta i odwrotna Data dodania: 2010-02-14 14:32:10 Autor: Anna Jurgas Temat lekcji dotyczy szczególnego przypadku funkcji liniowej y=ax. Jednak można sie dopatrzeć pewnej różnicy

Bardziej szczegółowo

Scenariusz zajęć z wykorzystaniem metody projektu

Scenariusz zajęć z wykorzystaniem metody projektu NOWE TECHNOLOGIE NA USŁUGACH EDUKACJI Scenariusz zajęć z wykorzystaniem metody projektu PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA Z ODDZIAŁAMI SPORTOWYMI W DOBRZENIU WIELKIM NAUCZYCIEL PROWADZĄCY ZAJĘCIA Elżbieta Rychlik

Bardziej szczegółowo

Uczniowie gimnazjum biorą udział w realizacji projektu edukacyjnego.

Uczniowie gimnazjum biorą udział w realizacji projektu edukacyjnego. Uczniowie gimnazjum biorą udział w realizacji projektu edukacyjnego. Projekt to zespołowe, planowane działanie uczniów mające na celu rozwiązanie konkretnego problemu z zastosowaniem różnorodnych metod.

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe warunki realizacji projektu edukacyjnego w Gimnazjum nr 10 z Oddziałami Dwujęzycznymi we Wrocławiu.

Szczegółowe warunki realizacji projektu edukacyjnego w Gimnazjum nr 10 z Oddziałami Dwujęzycznymi we Wrocławiu. Szczegółowe warunki realizacji projektu edukacyjnego w Gimnazjum nr 10 z Oddziałami Dwujęzycznymi we Wrocławiu. 1. Uczniowie gimnazjum mają obowiązek realizowania projektu edukacyjnego na podstawie 21a

Bardziej szczegółowo

Jak powstaje gazeta? Projekt edukacyjny dla uczniów klas pierwszych Gimnazjum nr 7 w Chełmie

Jak powstaje gazeta? Projekt edukacyjny dla uczniów klas pierwszych Gimnazjum nr 7 w Chełmie Jak powstaje gazeta? Projekt edukacyjny dla uczniów klas pierwszych Gimnazjum nr 7 w Chełmie Podstawa prawna Na mocy Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 20 sierpnia 2010 roku zmieniającego rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

Regulamin realizacji projektu edukacyjnego w Publicznym Gimnazjum w Stobiernej

Regulamin realizacji projektu edukacyjnego w Publicznym Gimnazjum w Stobiernej Regulamin realizacji projektu edukacyjnego w Publicznym Gimnazjum w Stobiernej Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania

Bardziej szczegółowo

Kryteria wymagań z przedmiotu: Informatyka

Kryteria wymagań z przedmiotu: Informatyka Kryteria wymagań z przedmiotu: Informatyka Ocenianie osiągnięć uczniów polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez uczniów wiadomości i umiejętności. To rozpoznanie

Bardziej szczegółowo

Regulamin realizowania projektów edukacyjnych w Gimnazjum 27 im Mariusza Zaruskiego w Gdańsku

Regulamin realizowania projektów edukacyjnych w Gimnazjum 27 im Mariusza Zaruskiego w Gdańsku Regulamin realizowania projektów edukacyjnych w Gimnazjum 27 im Mariusza Zaruskiego w Gdańsku 1. 1. Projekty realizowane są przez uczniów w klasie drugiej, a w szczególnych wypadkach ich realizacja może

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REALIZACJI PROJEKTÓW EDUKACYJNYCH W GIMNAZJUM NR 1 W LUBOWIDZU

REGULAMIN REALIZACJI PROJEKTÓW EDUKACYJNYCH W GIMNAZJUM NR 1 W LUBOWIDZU REGULAMIN REALIZACJI PROJEKTÓW EDUKACYJNYCH W GIMNAZJUM NR 1 W LUBOWIDZU Podstawa prawna: Rozporządzenie MEN z dnia 20 sierpnia 2010 r. zmieniającego rozporządzenie z dnia 30 kwietnia 2007r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

Gimnazjum nr 6. w Pszczynie-Łące

Gimnazjum nr 6. w Pszczynie-Łące REGULAMIN REALIZACJI PROJEKTU EDUKACYJNGO w Gimnazjum nr 6 w Pszczynie-Łące Podstawą prawną wprowadzania do szkół gimnazjalnych projektu edukacyjnego jest rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe warunki realizacji projektów edukacyjnych przez uczniów. Gimnazjum w Ostrowsku

Szczegółowe warunki realizacji projektów edukacyjnych przez uczniów. Gimnazjum w Ostrowsku Szczegółowe warunki realizacji projektów edukacyjnych przez uczniów Gimnazjum w Ostrowsku I. Postanowienia ogólne 1. Uczniowie Gimnazjum w Ostrowsku mają obowiązek realizowania projektów edukacyjnych na

Bardziej szczegółowo

PLAN EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ

PLAN EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ Szkoła Podstawowa im. Antoniego Sewiołka w Czułowie PLAN EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ Wymaganie: Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej Opracował zespół do spraw : Elżbieta

Bardziej szczegółowo

Zasady i warunki realizacji projektu edukacyjnego uczniów Gimnazjum Nr 3 w ZSO im.w.kętrzyńskiego w Kętrzynie

Zasady i warunki realizacji projektu edukacyjnego uczniów Gimnazjum Nr 3 w ZSO im.w.kętrzyńskiego w Kętrzynie Zasady i warunki realizacji projektu edukacyjnego uczniów Gimnazjum Nr 3 w ZSO im.w.kętrzyńskiego w Kętrzynie 1. Uczniowie gimnazjum mają obowiązek uczestniczyć w realizacji projektu edukacyjnego na podstawie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN realizacji PROJEKTU. w roku szkolnym 2012/2013

REGULAMIN realizacji PROJEKTU. w roku szkolnym 2012/2013 REGULAMIN realizacji PROJEKTU w roku szkolnym 2012/2013 Podstawa prawna: Minister Edukacji Narodowej rozporządzeniem z dnia 20 sierpnia 2010 r. nałożył na szkoły gimnazjalne wymóg zorganizowania pracy

Bardziej szczegółowo

Regulamin realizacji projektu edukacyjnego w Gimnazjum nr 17 w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 3 w Gliwicach

Regulamin realizacji projektu edukacyjnego w Gimnazjum nr 17 w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 3 w Gliwicach Regulamin realizacji projektu edukacyjnego w Gimnazjum nr 17 w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 3 w Gliwicach Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 sierpnia 2010 r. zmieniające

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU PRACY SIECI WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU PRACY SIECI WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez zmodernizowany system doskonalenia nauczycieli w powiecie gryfińskim UDA-POKL.03.05.00-00-219/12-00 SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU PRACY SIECI WSPÓŁPRACY I

Bardziej szczegółowo

Procedura realizacji projektu edukacyjnego w Gimnazjum Publicznym im. Arkadego Fiedlera w Dębnie

Procedura realizacji projektu edukacyjnego w Gimnazjum Publicznym im. Arkadego Fiedlera w Dębnie Procedura realizacji projektu edukacyjnego w Gimnazjum Publicznym im. Arkadego Fiedlera w Dębnie Zasady ogólne 1. Uczniowie gimnazjum mają obowiązek przystąpienia do realizacji projektu gimnazjalnego,

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z projektu edukacyjnego zrealizowanego w Szkole Podstawowej w Raszówce w roku szkolnym 2005/2006 pod hasłem "ŻYJMY ZDROWO!

Sprawozdanie z projektu edukacyjnego zrealizowanego w Szkole Podstawowej w Raszówce w roku szkolnym 2005/2006 pod hasłem ŻYJMY ZDROWO! mgr Irena Wituszyńska Szkoła Podstawowa w Raszówce Sprawozdanie z projektu edukacyjnego zrealizowanego w Szkole Podstawowej w Raszówce w roku szkolnym 2005/2006 pod hasłem "ŻYJMY ZDROWO!" Projekt pod hasłem

Bardziej szczegółowo

Regulamin realizacji projektów edukacyjnych w Miejskim Gimnazjum nr 1 w Oświęcimiu

Regulamin realizacji projektów edukacyjnych w Miejskim Gimnazjum nr 1 w Oświęcimiu Regulamin realizacji projektów edukacyjnych w Miejskim Gimnazjum nr 1 w Oświęcimiu I. Ustalenia ogólne 1. Uczeń gimnazjum w myśl rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 20.08.2010r. realizuje przynajmniej

Bardziej szczegółowo

Scenariusz zajęć z wykorzystaniem metody projektu

Scenariusz zajęć z wykorzystaniem metody projektu NOWE TECHNOLOGIE NA USŁUGACH EDUKACJI Scenariusz zajęć z wykorzystaniem metody projektu PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA Z ODDZIAŁAMI SPORTOWYMI W DOBRZENIU WIELKIM NAUCZYCIEL PROWADZĄCY ZAJĘCIA Elżbieta Rychlik

Bardziej szczegółowo

Regulamin realizacji projektów edukacyjnych w Gimnazjum Dwujęzycznym w Brzozowie

Regulamin realizacji projektów edukacyjnych w Gimnazjum Dwujęzycznym w Brzozowie Zespół Szkół Ogólnokształcących w Brzozowie Regulamin realizacji projektów edukacyjnych w Gimnazjum Dwujęzycznym w Brzozowie Brzozów 2016 1 Rozdział I Ustalenia ogólne 1 1. Uczniowie mają obowiązek realizowania

Bardziej szczegółowo

Warunki realizacji projektu edukacyjnego w Publicznym Gimnazjum Salezjańskim w Poznaniu

Warunki realizacji projektu edukacyjnego w Publicznym Gimnazjum Salezjańskim w Poznaniu Zespół Szkół Salezjańskich w Poznaniu. Publiczne Gimnazjum Salezjańskie w Poznaniu im. bł. Piątki Poznańskiej Warunki realizacji projektu edukacyjnego w Publicznym Gimnazjum Salezjańskim w Poznaniu 1.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU GIMNAZJALNEGO

REGULAMIN PROJEKTU GIMNAZJALNEGO REGULAMIN PROJEKTU GIMNAZJALNEGO 1. ZASADY OGÓLNE 1) Uczeń gimnazjum ma obowiązek zrealizować projekt edukacyjny na podstawie 21a Rozporządzenia MEN z dnia 30 kwietnia 2007r. w sprawie warunków i sposobu

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY REALIZACJI PROJEKTU EDUKACYJNEGO W PUBLICZNYM GIMNAZJUM IM. W. WITOSA W PŁAWIE

PROCEDURY REALIZACJI PROJEKTU EDUKACYJNEGO W PUBLICZNYM GIMNAZJUM IM. W. WITOSA W PŁAWIE PROCEDURY REALIZACJI PROJEKTU EDUKACYJNEGO W PUBLICZNYM GIMNAZJUM IM. W. WITOSA W PŁAWIE 1. 1. Projekty realizowane są przez uczniów w klasie drugiej, a w szczególnych wypadkach ich realizacja może zostać

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REALIZACJI PROJEKTU EDUKACYJNEGO W GIMNAZJUM FILOMATA W GLIWICACH W ROKU SZKOLNYM 2015/2016

REGULAMIN REALIZACJI PROJEKTU EDUKACYJNEGO W GIMNAZJUM FILOMATA W GLIWICACH W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 REGULAMIN REALIZACJI PROJEKTU EDUKACYJNEGO W GIMNAZJUM FILOMATA W GLIWICACH W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 1. Do 18 września nowego roku szkolnego rodzice i uczniowie są informowani przez wychowawcę o warunkach

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REALIZACJI PROJEKTÓW EDUKACYJNYCH GIMNAZJUM IM. POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH W BUDZYNIU

REGULAMIN REALIZACJI PROJEKTÓW EDUKACYJNYCH GIMNAZJUM IM. POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH W BUDZYNIU Załącznik nr 4 do Statutu Gimnazjum im. Powstańców Wielkopolskich w Budzyniu REGULAMIN REALIZACJI PROJEKTÓW EDUKACYJNYCH GIMNAZJUM IM. POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH W BUDZYNIU Podstawa prawna: Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacji i realizacji projektów edukacyjnych w Gimnazjum STO w Bytomiu

Regulamin organizacji i realizacji projektów edukacyjnych w Gimnazjum STO w Bytomiu Regulamin organizacji i realizacji projektów edukacyjnych w Gimnazjum STO w Bytomiu 1 Postanowienia ogólne 1. Uczniowie gimnazjum mają obowiązek realizacji projektu edukacyjnego, zwanego dalej projektem.

Bardziej szczegółowo

Scenariusz projektu edukacyjnego Komputer bez tajemnic 5/I Tytuł: Komputer bez tajemnic

Scenariusz projektu edukacyjnego Komputer bez tajemnic 5/I Tytuł: Komputer bez tajemnic Scenariusz projektu edukacyjnego Komputer bez tajemnic 5/I Tytuł: Komputer bez tajemnic Klasa: Kształtowane kompetencje: Efekty kształcenia: Czas trwania: pierwsza - informatyczne - intrapersonalne i interpersonalne

Bardziej szczegółowo

Zasady i warunki realizacji projektu edukacyjnego uczniów Gimnazjum w Kaszczorze

Zasady i warunki realizacji projektu edukacyjnego uczniów Gimnazjum w Kaszczorze Zasady i warunki realizacji projektu edukacyjnego uczniów Gimnazjum w Kaszczorze 1. Uczniowie mają obowiązek realizowania projektów edukacyjnych na podstawie paragrafu 21 a Rozporządzenia Ministra Edukacji

Bardziej szczegółowo

Zasady i warunki realizacji projektu edukacyjnego uczniów Gimnazjum im. Jana Pawła II w Daleszycach 1. Uczniowie realizują projekty edukacyjne na

Zasady i warunki realizacji projektu edukacyjnego uczniów Gimnazjum im. Jana Pawła II w Daleszycach 1. Uczniowie realizują projekty edukacyjne na Zasady i warunki realizacji projektu edukacyjnego uczniów Gimnazjum im. Jana Pawła II w Daleszycach 1. Uczniowie realizują projekty edukacyjne na podstawie art. 44 p ust. 1 z dnia 7 września 1991 roku

Bardziej szczegółowo

WYKORZYSTANIE KOMPUTERA NA LEKCJI MATEMATYKI W I KLASIE GIMNAZJUM.

WYKORZYSTANIE KOMPUTERA NA LEKCJI MATEMATYKI W I KLASIE GIMNAZJUM. WYKORZYSTANIE KOMPUTERA NA LEKCJI MATEMATYKI W I KLASIE GIMNAZJUM. Rozwój techniki komputerowej oraz oprogramowania stwarza nowe możliwości dydaktyczne dla każdego przedmiotu nauczanego w szkole. Nowoczesne

Bardziej szczegółowo

Zasady i warunki realizacji projektu edukacyjnego uczniów Gimnazjum im. Jana Pawła II w Pisarzowicach

Zasady i warunki realizacji projektu edukacyjnego uczniów Gimnazjum im. Jana Pawła II w Pisarzowicach Zasady i warunki realizacji projektu edukacyjnego uczniów Gimnazjum im. Jana Pawła II w Pisarzowicach 1 Ustalenia ogólne 1. Uczniowie mają obowiązek realizowania projektów edukacyjnych na podstawie 21a

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe zasady realizacji projektu edukacyjnego w gimnazjum 1. Ustalenia ogólne

Szczegółowe zasady realizacji projektu edukacyjnego w gimnazjum 1. Ustalenia ogólne Szczegółowe zasady realizacji projektu edukacyjnego w gimnazjum 1. Ustalenia ogólne 1. Uczniowie mają obowiązek realizowania projektów edukacyjnych na podstawie 21a Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej

Bardziej szczegółowo

ZASADY I WARUNKI REALIZACJI PROJEKTU EDUKACYJNEGO W GIMNAZJUM W STARYCH PROBOSZCZEWICACH

ZASADY I WARUNKI REALIZACJI PROJEKTU EDUKACYJNEGO W GIMNAZJUM W STARYCH PROBOSZCZEWICACH ZASADY I WARUNKI REALIZACJI PROJEKTU EDUKACYJNEGO W GIMNAZJUM W STARYCH PROBOSZCZEWICACH 1 1. Uczniowie mają obowiązek realizowania projektów edukacyjnych na podstawie: 1) Art. 44p ustawy z dnia 7 września

Bardziej szczegółowo

Głubczyce dawniej i dziś

Głubczyce dawniej i dziś SCENARIUSZ ZAJĘĆ Grupa: PIERWSZA Głubczyce dawniej i dziś PROJEKT NTUE Jerzy Naszkiewicz Gimnazjum nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Kochanowskiego w Głubczycach 2009/2010 Klasa: uczniowie klas

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REALIZACJI PROJEKTÓW EDUKACYJNYCH GIMNAZJUM IM. PAWŁA GÓRY W MRZEZINIE. Ustalenia ogólne

REGULAMIN REALIZACJI PROJEKTÓW EDUKACYJNYCH GIMNAZJUM IM. PAWŁA GÓRY W MRZEZINIE. Ustalenia ogólne REGULAMIN REALIZACJI PROJEKTÓW EDUKACYJNYCH GIMNAZJUM IM. PAWŁA GÓRY W MRZEZINIE 1 Ustalenia ogólne 1. Uczeń gimnazjum realizuje jeden projekt edukacyjny w danym roku szkolnym. 2. Projekty realizowane

Bardziej szczegółowo

SCENARIUSZ LEKCJI. Streszczenie. Czas realizacji. Podstawa programowa

SCENARIUSZ LEKCJI. Streszczenie. Czas realizacji. Podstawa programowa Autorzy scenariusza: SCENARIUSZ LEKCJI OPRACOWANY W RAMACH PROJEKTU: INFORMATYKA MÓJ SPOSÓB NA POZNANIE I OPISANIE ŚWIATA. PROGRAM NAUCZANIA INFORMATYKI Z ELEMENTAMI PRZEDMIOTÓW MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZYCH

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA PROJEKTU EDUKACYJNEGO

ORGANIZACJA PROJEKTU EDUKACYJNEGO ORGANIZACJA PROJEKTU EDUKACYJNEGO (Podstawa prawna: 1 ust. 12 Rozporządzenia MEN z dnia 20 sierpnia 2010r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania

Bardziej szczegółowo

Ewaluacja wewnętrzna w Gimnazjum im. Jana III Sobieskiego w Żółkiewce

Ewaluacja wewnętrzna w Gimnazjum im. Jana III Sobieskiego w Żółkiewce Ewaluacja wewnętrzna w Gimnazjum im. Jana III Sobieskiego w Żółkiewce Rok szkolny 2015/2016 Diagnoza stopnia partycypacji rodziców uczniów i ich oczekiwań we współdecydowaniu o szkole Rozporządzenie Ministra

Bardziej szczegółowo

Rok szkolny 2015/16. Przedmiotowe zasady oceniania Zajęcia komputerowe. Nauczyciel Iwona Matłoch

Rok szkolny 2015/16. Przedmiotowe zasady oceniania Zajęcia komputerowe. Nauczyciel Iwona Matłoch Rok szkolny 2015/16 Przedmiotowe zasady oceniania Zajęcia komputerowe Nauczyciel Iwona Matłoch PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH Podstawa prawna do opracowania Przedmiotowych Zasad Oceniania:

Bardziej szczegółowo

Jak poruszać się po TwinSpace

Jak poruszać się po TwinSpace Witaj Jak poruszać się po TwinSpace Wskazówki te zostały opracowane z myślą o Nauczycielach Administratorach, którzy są nowi na TwinSpace. Pomogą ci one: - Wejść na TwinSpace - Edytować swój profil - Tworzyć

Bardziej szczegółowo

Dokument komputerowy w edytorze grafiki

Dokument komputerowy w edytorze grafiki Temat 3. Dokument komputerowy w edytorze grafiki Realizacja podstawy programowej 1. 3) stosuje usługi systemu operacyjnego i programów narzędziowych do zarządzania zasobami (plikami) [...]; 4) wyszukuje

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REALIZACJI PROJEKTU EDUKACYJNEGO W GIMNAZJUM DWUJĘZYCZNYM

REGULAMIN REALIZACJI PROJEKTU EDUKACYJNEGO W GIMNAZJUM DWUJĘZYCZNYM REGULAMIN REALIZACJI PROJEKTU EDUKACYJNEGO W GIMNAZJUM DWUJĘZYCZNYM Ustalenia ogólne 1 1.Uczniowie gimnazjum mają obowiązek realizowania projektów edukacyjnych rozumianych jako zespołowe, planowe działanie

Bardziej szczegółowo

ul. Parkowa 4, Dobczyce, tel./fax NIP Regon

ul. Parkowa 4, Dobczyce, tel./fax NIP Regon WY JESTEŚCIE MOJĄ NADZIEJĄ GIM NAZJUM IM. JANA PAWŁA II W DOBCZYCACH G IMNAZJUM IM. JANA PAWŁA II W DOBCZYCACH ul. Parkowa 4, 32-410 Dobczyce, tel./fax 012 271 11 93 NIP 681-18-45-177 Regon 357148660 www.gimdobczyce.pl

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REALIZACJI PROJEKTÓW EDUKACYJNYCH

REGULAMIN REALIZACJI PROJEKTÓW EDUKACYJNYCH Gimnazjum nr 38 w Zespole Szkół nr 4 im. Komisji Edukacji Narodowej we Wrocławiu REGULAMIN REALIZACJI PROJEKTÓW EDUKACYJNYCH Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 września 2015 roku. 1 ROZDZIAŁ I Projekt

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy regulamin realizacji projektu edukacyjnego w Gimnazjum im. Papieża Jana Pawła II w Goworowie

Szczegółowy regulamin realizacji projektu edukacyjnego w Gimnazjum im. Papieża Jana Pawła II w Goworowie Szczegółowy regulamin realizacji projektu edukacyjnego w Gimnazjum im. Papieża Jana Pawła II w Goworowie 1. Przepisy ogólne 1. Projekt edukacyjny jest zespołowym, planowym działaniem uczniów, odbywającym

Bardziej szczegółowo

Procedura realizacji projektu edukacyjnego

Procedura realizacji projektu edukacyjnego 1 Procedura realizacji projektu edukacyjnego w Gimnazjum im. Biskupa Michała Kozala w Białośliwiu 1. Uczniowie gimnazjum mają obowiązek przystąpienia do realizacji projektu edukacyjnego zgodnie z przepisami

Bardziej szczegółowo

14. Opiekun projektu współpracuje z innymi nauczycielami wspierającymi realizację projektu oraz wychowawcami klas. 15. Opiekun projektu przekazuje

14. Opiekun projektu współpracuje z innymi nauczycielami wspierającymi realizację projektu oraz wychowawcami klas. 15. Opiekun projektu przekazuje Regulamin realizacji projektu edukacyjnego w Gimnazjum im. Papieża Jana Pawła II w Ciechanowcu zgodnie z rozporządzeniem NEN z dnia 20 sierpnia 2010r. Dz. U. Nr 156. Zasady ogólne 1. Uczniowie gimnazjum

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY REALIZACJI PROJEKTÓW EDUKACYJNYCH W GIMNAZJUM

PROCEDURY REALIZACJI PROJEKTÓW EDUKACYJNYCH W GIMNAZJUM PROCEDURY REALIZACJI PROJEKTÓW EDUKACYJNYCH W GIMNAZJUM W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 PROJEKT EDUKACYJNY 1. Uczniowie gimnazjum biorą udział w realizacji projektu edukacyjnego, który jest zespołowym, planowym

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania ZAJĘCIA KOMPUTEROWE Klasy IV-VI

Przedmiotowy system oceniania ZAJĘCIA KOMPUTEROWE Klasy IV-VI Przedmiotowy system oceniania ZAJĘCIA KOMPUTEROWE Klasy IV-VI Przedmiotowy system oceniania został skonstruowany w oparciu o następujące dokumenty: 1. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REALIZOWANIA PROJEKTÓW EDUKACYJNYCH W GIMNAZJUM SPORTOWYM W PRUSZKOWIE

REGULAMIN REALIZOWANIA PROJEKTÓW EDUKACYJNYCH W GIMNAZJUM SPORTOWYM W PRUSZKOWIE REGULAMIN REALIZOWANIA PROJEKTÓW EDUKACYJNYCH W GIMNAZJUM SPORTOWYM W PRUSZKOWIE 1 1. Projekty edukacyjne realizowane są przez uczniów klasy drugiej, w szczególnych wypadkach ich realizacja może zostać

Bardziej szczegółowo

Konkurs edukacyjny Bezpiecznie Tu i Tam

Konkurs edukacyjny Bezpiecznie Tu i Tam Lekcja 1. Jak wyrażać emocje w sieci? 19 września Dzień emotikona Tematyka lekcji: Internet jest cudownym wynalazkiem. Wykorzystujemy go w zabawie, nauce, kontaktowaniu się z koleżankami i kolegami. Musimy

Bardziej szczegółowo

Regulamin realizowania projektów edukacyjnych w Gimnazjum im. Janusza Korczaka w Pawłowiczkach

Regulamin realizowania projektów edukacyjnych w Gimnazjum im. Janusza Korczaka w Pawłowiczkach Regulamin realizowania projektów edukacyjnych w Gimnazjum im. Janusza Korczaka w Pawłowiczkach 1. Uczniowie mają obowiązek realizowania projektów edukacyjnych na podstawie 21a Rozporządzenia Ministra Edukacji

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA NA LEKCJACH GEOGRAFII W GIMNAZJUM W STARYM KUROWIE.

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA NA LEKCJACH GEOGRAFII W GIMNAZJUM W STARYM KUROWIE. PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA NA LEKCJACH GEOGRAFII W GIMNAZJUM W STARYM KUROWIE. Przedmiotowy system oceniania jest zgodny z szkolnym systemem oceniania w Gimnazjum w Starym Kurowie. 1. Priorytety oceniania

Bardziej szczegółowo

Regulamin realizacji projektów edukacyjnych w Gimnazjum w Dziadowej Kłodzie

Regulamin realizacji projektów edukacyjnych w Gimnazjum w Dziadowej Kłodzie Regulamin realizacji projektów edukacyjnych w Gimnazjum w Dziadowej Kłodzie Podstawa prawna : Ustawa Systemie Oświaty z dnia 17 września 1991r (Dz.U. z 2004r nr 256 poz. 2572) z późn. zm. Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

Projekt edukacyjny Matematyka w banku. Opis projektu

Projekt edukacyjny Matematyka w banku. Opis projektu Opis projektu 1.Tytuł projektu: Matematyka w banku. 2.Czas: 14.grudnia 2010 roku 30 kwietnia 2011roku 3.Uzasadnienie wyboru tematu: - pokazanie praktycznych zastosowań matematyki w życiu codziennym, -

Bardziej szczegółowo

Zasady realizacji projektu edukacyjnego w Gimnazjum Nr 1 w Zespole Szkół Sportowych w Siemianowicach Śląskich

Zasady realizacji projektu edukacyjnego w Gimnazjum Nr 1 w Zespole Szkół Sportowych w Siemianowicach Śląskich Zasady realizacji projektu edukacyjnego w Gimnazjum Nr 1 w Zespole Szkół Sportowych w Siemianowicach Śląskich Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY REGULAMIN PROJEKTÓW EDUKACYJNYCH

SZKOLNY REGULAMIN PROJEKTÓW EDUKACYJNYCH PUBLICZNE GIMNAZJUM IM. WŁADYSŁAWA II JAGIEŁŁY W CHOSZCZNIE SZKOLNY REGULAMIN PROJEKTÓW EDUKACYJNYCH Beata Wójcik Dominika Muszyńska Barbara Ukleja Urszula Macikowska Agata Jamińska CHOSZCZNO 2010 Postanowienia

Bardziej szczegółowo

3. Projekty realizowane są przez uczniów klasy trzeciej w grupach klasowych lub międzyklasowych liczących 3 6 osób

3. Projekty realizowane są przez uczniów klasy trzeciej w grupach klasowych lub międzyklasowych liczących 3 6 osób REGULAMIN REALIZACJI PROJEKTÓW EDUKACYJNYCH W PUBLICZNYM GIMNAZJUM PRZY SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO - WYCHOWAWCZYM IMIENIA LECHA WIERUSZA W ŚWIEBODZINIE Zasady ogólne 1. 1. Uczniowie gimnazjum mają obowiązek

Bardziej szczegółowo

Procedura realizacji projektu edukacyjnego w Publicznym Gimnazjum nr 1 w Kobyłce

Procedura realizacji projektu edukacyjnego w Publicznym Gimnazjum nr 1 w Kobyłce Procedura realizacji projektu edukacyjnego w Publicznym Gimnazjum nr 1 w Kobyłce 1. 1. Uczniowie Publicznego Gimnazjum nr 1 w Kobylce obowiązkowo biorą udział w realizacji projektu edukacyjnego. 2. Projekt

Bardziej szczegółowo

Zasady realizacji projektu edukacyjnego w Gimnazjum nr 9 im. Sandro Pertiniego w Warszawie

Zasady realizacji projektu edukacyjnego w Gimnazjum nr 9 im. Sandro Pertiniego w Warszawie Zasady realizacji projektu edukacyjnego w w Warszawie Podstawa prawna 21a Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i

Bardziej szczegółowo

Regulamin realizacji projektów edukacyjnych w Publicznym Gimnazjum nr 4 Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 1 im. KEN w Puławach

Regulamin realizacji projektów edukacyjnych w Publicznym Gimnazjum nr 4 Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 1 im. KEN w Puławach Regulamin realizacji projektów edukacyjnych w Publicznym Gimnazjum nr 4 Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 1 im. KEN w Puławach I. Warunki realizacji projektu gimnazjalnego. 1. Uczniowie są zobowiązani

Bardziej szczegółowo

Regulamin realizacji projektu edukacyjnego w Gimnazjum w Górkach Wielkich

Regulamin realizacji projektu edukacyjnego w Gimnazjum w Górkach Wielkich Regulamin realizacji projektu edukacyjnego w Gimnazjum w Górkach Wielkich 1 1. Uczniowie mają obowiązek przystąpienia do realizacji projektu edukacyjnego na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej

Bardziej szczegółowo

WARUNKI REALIZACJI GIMNAZJALNEGO PROJEKTU EDUKACYJNEGO

WARUNKI REALIZACJI GIMNAZJALNEGO PROJEKTU EDUKACYJNEGO I. 1. Uczniowie PGS Nr 11w Wałbrzychu biorą udział w realizacji projektu edukacyjnego. 2. Projekt edukacyjny jest zespołowym, planowym działaniem uczniów, mającym na celu rozwiązanie konkretnego problemu,

Bardziej szczegółowo

Regulamin realizacji projektu edukacyjnego w Gimnazjum w Zespole Szkół im. Karola Marcinkowskiego w Ludomach

Regulamin realizacji projektu edukacyjnego w Gimnazjum w Zespole Szkół im. Karola Marcinkowskiego w Ludomach Regulamin realizacji projektu edukacyjnego w Gimnazjum w Zespole Szkół im. Karola Marcinkowskiego w Ludomach ZASADY 1. Uczniowie gimnazjum mają obowiązek realizacji projektu gimnazjalnego, którego wynik

Bardziej szczegółowo

Numer obszaru: 7 Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w nauczaniu różnych przedmiotów. w nauczaniu wczesnoszkolnym

Numer obszaru: 7 Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w nauczaniu różnych przedmiotów. w nauczaniu wczesnoszkolnym Numer obszaru: 7 Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w nauczaniu różnych przedmiotów Temat szkolenia: Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w nauczaniu wczesnoszkolnym

Bardziej szczegółowo

SCENARIUSZ LEKCJI. Temat: Zagrożenia wynikające z korzystania z korzystania z sieci Internet. Autorka: Agnieszka Kotowicz

SCENARIUSZ LEKCJI. Temat: Zagrożenia wynikające z korzystania z korzystania z sieci Internet. Autorka: Agnieszka Kotowicz SCENARIUSZ LEKCJI Temat: Zagrożenia wynikające z korzystania z korzystania z sieci Internet Autorka: Agnieszka Kotowicz Klasa III technikum zawodowe Zespół Szkół nr 3 w Szczecinku Zawartość opracowania:

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH W KLASACH IV VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ I. OBSZARY AKTYWNOŚCI.

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH W KLASACH IV VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ I. OBSZARY AKTYWNOŚCI. PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH W KLASACH IV VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ I. OBSZARY AKTYWNOŚCI. 1. Pisemne prace sprawdzające (sprawdziany, kartkówki). Sprawdziany i kartkówki są przeprowadzane

Bardziej szczegółowo

Regulamin realizacji projektów edukacyjnych. w Gimnazjum Publicznym w Baczynie

Regulamin realizacji projektów edukacyjnych. w Gimnazjum Publicznym w Baczynie Regulamin realizacji projektów edukacyjnych w Gimnazjum Publicznym w Baczynie 1. Każdy uczeń ma obowiązek brać udział w realizacji co najmniej jednego projektu, w przeciągu trzech lat nauki w Gimnazjum

Bardziej szczegółowo

Przebieg i organizacja kursu

Przebieg i organizacja kursu Przebieg i organizacja kursu ORGANIZACJA KURSU: Kurs Wdrożenie podstawy programowej kształcenia ogólnego w przedszkolach i szkołach. Rola koordynatora w projekcie prowadzony jest przez Internet. Zadania

Bardziej szczegółowo

Regulamin realizacji projektów edukacyjnych w Gimnazjum nr 1 im. Wł. Jagiełły w Pasłęku

Regulamin realizacji projektów edukacyjnych w Gimnazjum nr 1 im. Wł. Jagiełły w Pasłęku Regulamin realizacji projektów edukacyjnych w Gimnazjum nr 1 im. Wł. Jagiełły w Pasłęku Podstawa prawna Obowiązek realizacji projektu edukacyjnego wskazano w 21a dodanym do rozp. MEN z dnia 30 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Temat 2. Program komputerowy

Temat 2. Program komputerowy Temat 2. Program komputerowy Realizacja podstawy programowej 1. 3) stosuje podstawowe usługi systemu operacyjnego i programów narzędziowych do zarządzania zasobami (plikami) i instalowania oprogramowania;

Bardziej szczegółowo

- ćwiczenie nr 2: praca w dwójkach: Mocne i słabe strony

- ćwiczenie nr 2: praca w dwójkach: Mocne i słabe strony FORMULARZ SPRAWOZDANIA Z WARSZTATÓW prowadzonych przez liderów do spraw motywacji w ramach AKCJI MOTYWACJA 2016 Imiona i nazwiska liderów: 1. Klaudia Droszczak- lider 2. Julia Hrycak- lider 3. Karolina

Bardziej szczegółowo

SCENARIUSZ PROJEKTU EDUKACYJNEGO NR 5/III Nauka znaków drogowych

SCENARIUSZ PROJEKTU EDUKACYJNEGO NR 5/III Nauka znaków drogowych Tytuł: SCENARIUSZ PROJEKTU EDUKACYJNEGO NR 5/III Nauka znaków drogowych Klasa: Kształtowane kompetencje: Efekty kształcenia: Czas trwania: trzecia - troska o własne bezpieczeństwo - intrapersonalne i interpersonalne

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe zasady realizacji projektu edukacyjnego w Gimnazjum Nr 1 im. Orląt Lwowskich w Tomaszowie Lubelskim

Szczegółowe zasady realizacji projektu edukacyjnego w Gimnazjum Nr 1 im. Orląt Lwowskich w Tomaszowie Lubelskim Szczegółowe zasady realizacji projektu edukacyjnego w Gimnazjum Nr 1 im. Orląt Lwowskich w Tomaszowie Lubelskim Regulamin realizowania projektów edukacyjnych 1. Uczniowie mają obowiązek realizowania projektów

Bardziej szczegółowo

Zasady i warunki realizacji projektu edukacyjnego uczniów Gimnazjum nr 2 im. ks. Jana Twardowskiego w Nowym Sączu

Zasady i warunki realizacji projektu edukacyjnego uczniów Gimnazjum nr 2 im. ks. Jana Twardowskiego w Nowym Sączu Zasady i warunki realizacji projektu edukacyjnego uczniów Gimnazjum nr 2 im. ks. Jana Twardowskiego w Nowym Sączu 1. Uczniowie mają obowiązek realizowania projektów edukacyjnych na podstawie 21a Rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REALIZACJI PROJEKTU EDUKACYJNEGO UCZNIÓW GIMNAZJUM NR 5 PRZY ZSO NR 12 W SOSNOWCU

REGULAMIN REALIZACJI PROJEKTU EDUKACYJNEGO UCZNIÓW GIMNAZJUM NR 5 PRZY ZSO NR 12 W SOSNOWCU REGULAMIN REALIZACJI PROJEKTU EDUKACYJNEGO UCZNIÓW GIMNAZJUM NR 5 PRZY ZSO NR 12 W SOSNOWCU Ustalenia ogólne: 1. Uczniowie mają obowiązek realizowania projektów edukacyjnych na podstawie 21a Rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Zasady i warunki realizacji projektu edukacyjnego

Zasady i warunki realizacji projektu edukacyjnego Zasady i warunki realizacji projektu edukacyjnego 1. Uczniowie mają obowiązek realizowania projektów edukacyjnych na podstawie 21a Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 sierpnia 2010 r.

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY REALIZACJI PROJEKTÓW EDUKACYJNYCH W GIMNAZJUM IM. JANA PAWŁA II W CHOCIWLU

PROCEDURY REALIZACJI PROJEKTÓW EDUKACYJNYCH W GIMNAZJUM IM. JANA PAWŁA II W CHOCIWLU PROCEDURY REALIZACJI PROJEKTÓW EDUKACYJNYCH W GIMNAZJUM IM. JANA PAWŁA II W CHOCIWLU Opracowała: Ewa Dadyńska Teresa Banas-Kobylarska 1 Podstawa prawna: ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia

Bardziej szczegółowo

ANEKS NR 1 do Statutu XII Liceum Ogólnokształcącego w Łodzi. uchwalony 11 października 2012

ANEKS NR 1 do Statutu XII Liceum Ogólnokształcącego w Łodzi. uchwalony 11 października 2012 ANEKS NR 1 do Statutu XII Liceum Ogólnokształcącego w Łodzi Paragraf 80 statutu szkoły otrzymuje brzmienie: 80. uchwalony 11 października 2012 Sprawdzian dyrektorski jest przygotowywany merytorycznie przez

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania z zajęć komputerowych w klasach IV - VI

Przedmiotowy System Oceniania z zajęć komputerowych w klasach IV - VI Przedmiotowy System Oceniania z zajęć komputerowych w klasach IV - VI Obszary aktywności ucznia w zakresie wiedzy, umiejętności i postaw, będące przedmiotem oceny Z uwagi na charakter przedmiotu jedną

Bardziej szczegółowo

SCENARIUSZ LEKCJI MATEMATYKI W KLASIE IV

SCENARIUSZ LEKCJI MATEMATYKI W KLASIE IV SCENARIUSZ LEKCJI MATEMATYKI W KLASIE IV Opracowała: Hanna Nowakowska Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Żydowie TEMAT : ŻEGNAMY FIGURY PŁASKIE Cel ogólny: Utrwalenie wiadomości o figurach płaskich

Bardziej szczegółowo

PROJEKT EDUKACYJNY. W realizacji projektu można wyróżnić cztery etapy:

PROJEKT EDUKACYJNY. W realizacji projektu można wyróżnić cztery etapy: PROJEKT EDUKACYJNY PROJEKT EDUKACYJNY jest zespołowym, planowym działaniem uczniów, mającym na celu rozwiązanie jakiegoś problemu. Jest on zakończony publiczną prezentacją efektów wspólnej pracy. W realizacji

Bardziej szczegółowo

MOJA TRASA DO GIMNAZJUM PROJEKT NTUE SCENARIUSZ ZAJĘĆ GIMNAZJUM NR 2 Z O. I. W GŁUBCZYCACH DOROTA KRUPA 2009/2010 R.

MOJA TRASA DO GIMNAZJUM PROJEKT NTUE SCENARIUSZ ZAJĘĆ GIMNAZJUM NR 2 Z O. I. W GŁUBCZYCACH DOROTA KRUPA 2009/2010 R. MOJA TRASA DO GIMNAZJUM PROJEKT NTUE SCENARIUSZ ZAJĘĆ GIMNAZJUM NR 2 Z O. I. W GŁUBCZYCACH DOROTA KRUPA 2009/2010 R. Temat projektu: Moja trasa do Gimnazjum. Hasło przewodnie: Idąc do gimnazjum przyjrzyj

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROJEKTU REALIZOWANEGO NA MATEMATYCE

PROGRAM PROJEKTU REALIZOWANEGO NA MATEMATYCE Nauczyciel matematyki: mgr Aneta Jędrzejczyk Gimnazjum, im. K. K. Baczyńskiego w Poczesnej PROGRAM PROJEKTU REALIZOWANEGO NA MATEMATYCE Temat wiodący: Zbieranie i opracowywanie danych statystycznych I.

Bardziej szczegółowo

Projekt ROZWÓJ PRZEZ KOMPETENCJE jest współfinansowany przez Unię Europejską. w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt ROZWÓJ PRZEZ KOMPETENCJE jest współfinansowany przez Unię Europejską. w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Konspekt projektu K-81 Temat: O myśleniu na przyszłość czyli dlaczego przezorny zawsze ubezpieczony? Cel główny projektu Kształtowanie postawy odpowiedzialności za przyszłość własną i swoich najbliższych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REALIZACJI PROJEKTU EDUKACYJNEGO w Gimnazjum im. ks. Wacława Rabczyńskiego w Wasilkowie

REGULAMIN REALIZACJI PROJEKTU EDUKACYJNEGO w Gimnazjum im. ks. Wacława Rabczyńskiego w Wasilkowie 1 REGULAMIN REALIZACJI PROJEKTU EDUKACYJNEGO w I. Zasady ogólne 1. Uczniowie gimnazjum mają obowiązek przystąpienia do realizacji projektu edukacyjnego, którego temat jest odnotowywany na świadectwie ukończenia

Bardziej szczegółowo

Zasady i warunki realizacji projekt edukacyjnego. w Gimnazjum Nr 14 w Toruniu

Zasady i warunki realizacji projekt edukacyjnego. w Gimnazjum Nr 14 w Toruniu Zasady i warunki realizacji projekt edukacyjnego w Gimnazjum Nr 14 w Toruniu I. Podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania,

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY PROGRAM SZKOLENIA WARSZAWA,

SZCZEGÓŁOWY PROGRAM SZKOLENIA WARSZAWA, Numer zadania: 11 Innowacje i kreatywność w nauczaniu dzieci i młodzieży - zastosowanie technologii informacyjnej z uwzględnieniem nauczania na odległość SZCZEGÓŁOWY PROGRAM SZKOLENIA WARSZAWA, 2009 Wydanie

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania z Informatyki w Publicznym Gimnazjum w Bielicach

Przedmiotowy System Oceniania z Informatyki w Publicznym Gimnazjum w Bielicach Przedmiotowy System Oceniania z Informatyki w Publicznym Gimnazjum w Bielicach Głównym organizatorem procesu kształcenia jest nauczyciel. Nauczyciel powinien tak organizować zajęcia informatyki, aby czas

Bardziej szczegółowo