Regulamin Konkursu filmowego Ciesz się rzeką. 1. Postanowienia ogólne

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Regulamin Konkursu filmowego Ciesz się rzeką. 1. Postanowienia ogólne"

Transkrypt

1 Regulamin Konkursu filmowego Ciesz się rzeką 1. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem Konkursu filmowego pod nazwą Ciesz się rzeką (dalej zwanego Konkursem ) jest Partner of Promotion Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Belgradzkiej 8/01, Warszawa (dalej zwana Organizatorem ). 2. Konkurs jest realizowany na zlecenie m.st. Warszawa, w imieniu którego działa Zarząd Mienia m. st. Warszawy, jednostka budżetowa m. st. Warszawy z siedzibą przy ul. Jana Kazimierza 62, Warszawa (dalej zwana Zamawiającym ). 3. Konkurs jest elementem Kampanii Wisła Warszawa Ciesz się rzeką! (zwanej dalej Kampanią ) prowadzonej w ramach projektu, Warszawski Węzeł Wodno Rowerowy Pedałuj i Płyń (bike&sail) etap I (zwanego dalej Projektem ). 4. Uczestnikiem Konkursu (dalej Uczestnik ) może być osoba fizyczna, pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych. Praca osoby niepełnoletniej może zostać zgłoszona przez jej pełnoprawnego opiekuna. 5. Patronem merytorycznym Konkursu jest Collegium Artis. 6. Regulamin stanowi jedyny prawnie wiążący dokument regulujący zasady i warunki, na jakich Konkurs zostanie przeprowadzony. Wszelkie inne materiały dotyczące Konkursu, w tym informacyjne, reklamowe lub marketingowe mają jedynie charakter pomocniczy i nie mogą stanowić jakiejkolwiek podstawy do złożenia reklamacji lub wnoszenia roszczeń przez Uczestników Konkursu. 7. Regulamin Konkursu jest dostępny na stronie internetowej Kampanii 2. Zasady Konkursu 1. Celem Konkursu jest wyłonienie najlepszych krótkich filmów ukazujących warszawski odcinek Wisły jako miejsce do uprawiania sportów lub/i rekreacji oraz zaangażowanie samych użytkowników rzeki w tworzenie pozytywnego wizerunku Wisły w Warszawie poprzez zachęcanie do aktywnego spędzania czasu. Maksymalna długość filmu to 1 minuta. Technika filmu jest dowolna. 1

2 2. Do konkursu zgłosić może się twórca danej pracy konkursowej (filmu), czyli jej reżyser. 3. Zadanie konkursowe polega na przesłaniu filmu odpowiadającego na powyżej zadany temat. Film należy dostarczyć przesyłając link do pobrania filmu z serwera zewnętrznego na adres mailowy: Wiadomość powinna zawierać również: a. dane osobowe Uczestnika (imię i nazwisko, adres korespondencyjny, nr telefonu); b. listę twórców filmu imiona i nazwiska osób, które opracowały film we współpracy z reżyserem (np. producent, aktorzy, scenarzysta, etc.); c. 2 zdjęcia obrazujące film oraz krótki, kilkuzdaniowy opis filmu; 4. Film będzie wykorzystywany przez Organizatora w jego działaniach promocyjnych. Film zostanie opatrzony planszą informującą o Projekcie, w ramach którego został przygotowany. Zgłoszenie się do Konkursu jest równoznaczne ze zgodą na umieszczenie w swoim filmie informacji o Projekcie. 5. Do Konkursu nie można nadsyłać prac, które były już wcześniej wykorzystywane w kampaniach promocyjnych. 6. Przesłanie filmu oznacza, że autor potwierdza, że przesłane materiały nie naruszają dóbr osobistych ani praw autorskich osób trzecich, w szczególności że jest on autorem pracy konkursowej i ma wyłączne prawa autorskie do niej. 7. Ocenie podlegać będą wszystkie prace nadesłane pocztą elektroniczną na adres: z wpisanym tematem Konkurs filmowy Ciesz się rzeką zgłoszenie. 8. Praca konkursowa musi być przygotowana w formacie MPG4, WMV lub MOV. 9. Jeden Uczestnik może zgłosić do Konkursu maksymalnie 3 filmy. 10. Uczestnictwo w Konkursie i przesłanie pracy konkursowej jest równoznaczne z: a. wyrażeniem zgody na stałe wykorzystywanie pracy w celach promocyjnych związanych z kampanią Wisła Warszawa Ciesz się rzeką! ; b. wyrażeniem dobrowolnej zgody na przetwarzanie podanych danych osobowych przez Organizatora w celu przeprowadzenia Konkursu pod nazwą Ciesz się rzeką ; 2

3 c. wyrażeniem zgody na podanie imienia i nazwiska autorów nadsyłanych prac w internecie (na stronie internetowej kampanii, fanpage u na portalu Facebook, na YouTube lub Vimeo) oraz w materiałach prasowych; d. wyrażeniem zgody na przeniesienie praw autorskich, które zostało dokładnie opisane w Oświadczeniu stanowiącym Załącznik nr 1. do Regulaminu oraz akceptacją treści oświadczenia. Oświadczenie należy wydrukować, podpisać, zeskanować i załączyć do przesyłanej pracy stanowiącej zgłoszenie konkursowe. 11. Prace należy przesyłać do 22 czerwca 2014 r., do godz. 23: Komisja konkursowa powołana przez Organizatora oceni prace konkursowe i wyłoni laureatów. W skład Komisji konkursowej wchodzą: a. Przedstawiciel Zamawiającego Anna Brzezińska-Czerska b. Przedstawiciel Collegium Artis Kuba Kossak c. Przedstawiciel Organizatora Zbigniew Kajdanowski 13. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w składzie Komisji konkursowej. 14. Komisja dokona wyboru zwycięskich prac w drodze zamkniętych obrad. 15. Ocenie członków Komisji konkursowej podlegać będzie zgodność z tematem Konkursu i czytelne nawiązanie do tematyki Kampanii, kreatywność autora oraz walory estetyczne pracy konkursowej. 16. Rozstrzygniecie Konkursu nastąpi 30 czerwca 2014 r. poprzez oficjalne ogłoszenie wyników na profilu kampanii na portalu Facebook oraz stronie wislawarszawa.pl. Zwycięzcy zostaną także poinformowani o wygranej drogą ową. 17. W ciągu tygodnia od rozstrzygnięcia Konkursu Organizator wskaże dokładny termin oficjalnego wręczenia nagród połączonego z pokazem nagrodzonych filmów, które odbędzie się w kinie Wisła w Warszawie. 3. Nagrody 1. Komisja konkursowa powołana przez Organizatora nagrodzi autorów 3 najciekawszych prac nagrodami zabezpieczonymi przez Organizatora: 3

4 a. I miejsce: Voucher na udział w warsztacie filmowym organizowanym przez szkołę Collegium Artis, podczas którego zwycięzca będzie uczył się warsztatu pracy od najbardziej uznanych i cenionych polskich filmowców współpracujących z Collegium Artis. b. II miejsce: kamera GoPro Hero3 c. III miejsce: twardy dysk pamięć zewnętrzna Samsung 2.5'', 1 TB 2. Wyróżnienie specjalne przyzna też Pełnomocnik Prezydenta m.st. Warszawy ds. zagospodarowania nadbrzeża Wisły. 3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany liczby nagrodzonych miejsc. 4. Organizator zastrzega, że nagrody nie podlegają zamianie na ich równowartość pieniężną. 4. Postanowienia końcowe 1. Organizator zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za: a. zdarzenia uniemożliwiające prawidłowe przeprowadzenie Konkursu, których nie był w stanie przewidzieć lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych, w tym siły wyższej; b. nie doręczenie Uczestnikowi nagrody spowodowane podaniem błędnych danych kontaktowych; 2. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień Regulaminu w przypadku zmian przepisów prawnych lub innych istotnych zdarzeń mających wpływ na organizowanie Konkursu. 3. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników Konkursu jest firma Partner of Promotion Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Belgradzka 8 lok. 01, wpisana pod nr KRS do rejestru przedsiębiorców Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: , o kapitale zakładowym PLN. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na zasadach przewidzianych ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002r, Nr. 101 poz. 926 z późn. zm.). Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celach związanych z realizacją Konkursu oraz jego prawidłowym przebiegiem, tj. w celach związanych 4

5 z realizacją nagród, prowadzeniem sprawozdawczości finansowej, zamieszczeniem listy zwycięzców na stronach internetowych: kampanii na portalu społecznościowym Facebook oraz w mediach lokalnych. 4. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, lecz jest niezbędne do prawidłowej realizacji Konkursu i wydania nagrody. Osobom udostępniającym dane osobowe przysługuje prawo do: dostępu do danych, możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania lub sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Przetwarzanie danych osobowych Uczestników będzie miało charakter doraźny i nie będą one przechowywane dłużej, niż to będzie niezbędne z uwagi na obowiązujące przepisy prawa. 5. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją warunków niniejszego Regulaminu. 6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kwestie sporne powstałe z przyczyn leżących po stronie osób trzecich. 5

REGULAMIN KONKURSU Historia opowiedziana smartfonem. 1 Postanowienia ogólne.

REGULAMIN KONKURSU Historia opowiedziana smartfonem. 1 Postanowienia ogólne. REGULAMIN KONKURSU Historia opowiedziana smartfonem 1 Postanowienia ogólne. Niniejszy regulamin określa zasady udziału w Konkursie Historia opowiedziana smartfonem oraz zasady jego przebiegu, a także nadzoru

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu "Lubelskie Rymy" ("Regulamin") Postanowienia ogólne

Regulamin konkursu Lubelskie Rymy (Regulamin) Postanowienia ogólne Regulamin konkursu "Lubelskie Rymy" ("Regulamin") 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa warunki konkursu Lubelskie Rymy, zwany dalej Konkursem. Przedmiotem Konkursu jest wyłonienie najciekawszych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Pokażcie styl Trójmiasta! 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONKURSU Pokażcie styl Trójmiasta! 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU Pokażcie styl Trójmiasta! 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu pod nazwą Pokażcie styl Trójmiasta! (dalej: Konkurs ) jest Gong Sp. z o.o., z siedzibą w Gliwicach ul. Długosza

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Letnie orzeźwienie z DecoMorreno, zwanego dalej Regulaminem. 1 Postanowienia ogólne.

REGULAMIN KONKURSU Letnie orzeźwienie z DecoMorreno, zwanego dalej Regulaminem. 1 Postanowienia ogólne. REGULAMIN KONKURSU Letnie orzeźwienie z DecoMorreno, zwanego dalej Regulaminem 1 Postanowienia ogólne. 1. Niniejszy regulamin określa zasady udziału w Konkursie Letnie orzeźwienie z DecoMorreno oraz zasady

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Stwórz własnego fińskiego trolla. 1 Postanowienia ogólne.

REGULAMIN KONKURSU Stwórz własnego fińskiego trolla. 1 Postanowienia ogólne. REGULAMIN KONKURSU Stwórz własnego fińskiego trolla 1 Postanowienia ogólne. 1. Niniejszy regulamin określa zasady udziału w Konkursie Stwórz własnego fińskiego trolla oraz zasady jego przebiegu, a także

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN KONKURSU 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1 Organizatorem Konkursu jest Spółka Grupa Wirtualna Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Jutrzenki 137A, 02-231 Warszawa, wpisaną do rejestru

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Złóż życzenia Biedronce zwany dalej Regulaminem. 1. Organizator. 2 Czas trwania konkursu

Regulamin Konkursu Złóż życzenia Biedronce zwany dalej Regulaminem. 1. Organizator. 2 Czas trwania konkursu Regulamin Konkursu Złóż życzenia Biedronce zwany dalej Regulaminem 1. Organizator 1. Organizatorem Konkursu Złóż życzenia Biedronce (dalej Konkurs ) jest Isobar Polska Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

1. Postanowienia ogólne

1. Postanowienia ogólne Regulamin Konkursu Wyślij rodzinę na wakacje (dalej zwany Regulaminem ) 1. Postanowienia ogólne 1.1. Konkurs organizowany jest pod nazwą Wyślij rodzinę na wakacje (zwany dalej Konkursem ). 1.2. Regulamin

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. Zostań detektywem! 1 Postanowienia ogólne.

REGULAMIN KONKURSU. Zostań detektywem! 1 Postanowienia ogólne. REGULAMIN KONKURSU Zostań detektywem! 1 Postanowienia ogólne. 1. Niniejszy regulamin określa zasady udziału w Konkursie Zostań detektywem! oraz zasady jego przebiegu, a także nadzoru nad jego przeprowadzeniem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU ZAREKLAMUJ SWÓJ BIZNES 2. EDYCJA

REGULAMIN KONKURSU ZAREKLAMUJ SWÓJ BIZNES 2. EDYCJA REGULAMIN KONKURSU ZAREKLAMUJ SWÓJ BIZNES 2. EDYCJA (dalej Regulamin ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin określa warunki i zasady, na jakich odbywa się konkurs pod nazwą ZaREklamuj swój biznes

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU DADA Szkrabie uśmiechy. 1 Postanowienia ogólne.

REGULAMIN KONKURSU DADA Szkrabie uśmiechy. 1 Postanowienia ogólne. REGULAMIN KONKURSU DADA Szkrabie uśmiechy 1 Postanowienia ogólne. 1. Organizatorem konkursu pod nazwą Szkrabie uśmiechy (dalej: Konkursu ) jest HYPERhouse of media Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (kod

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Poznaj Huawei z Charlize. 1 Postanowienia ogólne.

REGULAMIN KONKURSU Poznaj Huawei z Charlize. 1 Postanowienia ogólne. REGULAMIN KONKURSU Poznaj Huawei z Charlize 1 Postanowienia ogólne. 1. Niniejszy regulamin określa zasady udziału w Konkursie Poznaj Huawei z Charlize oraz zasady jego przebiegu, a także nadzoru nad jego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Zaprojektuj kartę debetową (dalej Regulamin )

REGULAMIN KONKURSU Zaprojektuj kartę debetową (dalej Regulamin ) REGULAMIN KONKURSU Zaprojektuj kartę debetową (dalej Regulamin ) 1. Postanowienia ogólne. 1.1. Regulamin określa ogólne warunki przeprowadzenia konkursu o nazwie Zaprojektuj kartę debetową (dalej Konkurs

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Francuskie wakacje z Carte d Or

Regulamin Konkursu Francuskie wakacje z Carte d Or Regulamin Konkursu Francuskie wakacje z Carte d Or 1. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu pod nazwą Francuskie wakacje z Carte d Or zwanym dalej Konkursem jest Advalue Sp. z o.o., z siedzibą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. w sieci sklepów Carrefour. Zostań Miss Soleil. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONKURSU. w sieci sklepów Carrefour. Zostań Miss Soleil. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU w sieci sklepów Carrefour Zostań Miss Soleil I. Postanowienia ogólne 1. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczpospolitej Polski. 2. Organizatorem konkursu pod nazwą Zostań Miss

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU "Narodowy Test Kierowców" zwany dalej: "Regulaminem" [Organizator] 1.

REGULAMIN KONKURSU Narodowy Test Kierowców zwany dalej: Regulaminem [Organizator] 1. REGULAMIN KONKURSU "Narodowy Test Kierowców" zwany dalej: "Regulaminem" [Organizator] 1. 1. Organizatorem Konkursu jest Spółka Link4 Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Postępu 15,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Radia ESKA Łam zasady -Bend the rules

Regulamin Konkursu Radia ESKA Łam zasady -Bend the rules Regulamin Konkursu Radia ESKA Łam zasady -Bend the rules 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1 Regulamin określa warunki konkursu: Łam zasady-bend the rules rozgrywanego na antenie Radia ESKA, na stronie internetowej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN KONKURSU I. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem akcji marketingowej pod nazwą Drink or Die, zwanej dalej Konkursem, jest Orangina Schweppes Polska Al. Wyścigowa 6, 02-681 Warszawa, wpisana

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Festiwal wypieków

REGULAMIN KONKURSU Festiwal wypieków REGULAMIN KONKURSU Festiwal wypieków 1. Organizator i czas trwania Konkurs 1.1. Organizatorem Promocji organizowanego pod nazwą "Festiwal wypieków", zwanego dalej "Konkursem" jest Brand Support Spółka

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU CALYPSO FITNESS & WELLNESS CENTER WILANÓW

REGULAMIN KONKURSU CALYPSO FITNESS & WELLNESS CENTER WILANÓW Warszawa, 08.01.2014 REGULAMIN KONKURSU CALYPSO FITNESS & WELLNESS CENTER WILANÓW I. ZASADY OGÓLNE 1. Organizatorem Konkursu (dalej także jako: Konkurs ) pod nazwą Poczuj siłę motywacji, jest spółka GG

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Nowy Smak przerwy z Żabką 1. [POSTANOWIENIA OGÓLNE]

REGULAMIN KONKURSU Nowy Smak przerwy z Żabką 1. [POSTANOWIENIA OGÓLNE] REGULAMIN KONKURSU Nowy Smak przerwy z Żabką 1. [POSTANOWIENIA OGÓLNE] 1. Konkurs jest organizowany za pośrednictwem strony marki Sunbites na stronie internetowej: www.przerwanabierasmaku.pl 2. Konkurs

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu. "Activia Pełnie Ziarna - nie masz realnych powodów, by nie zjeść śniadania" 1 Postanowienia ogólne

Regulamin konkursu. Activia Pełnie Ziarna - nie masz realnych powodów, by nie zjeść śniadania 1 Postanowienia ogólne Regulamin konkursu "Activia Pełnie Ziarna - nie masz realnych powodów, by nie zjeść śniadania" 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu "Activia pełnie ziarno - nie masz powodów by nie zjeść śniadania"

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN KONKURSU 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU OC-eń i wygraj! 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem Konkursu: OC-eń i wygraj! (dalej: Konkurs ) jest spółka pod firmą: Grupa Bankier.pl Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, 60-166

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN APLIKACJI MOBILNEJ REXONA MOTIONSENSE

REGULAMIN APLIKACJI MOBILNEJ REXONA MOTIONSENSE REGULAMIN APLIKACJI MOBILNEJ REXONA MOTIONSENSE 1. Regulamin dotyczy usług świadczonych drogą elektroniczną przez spółkę: Red8Digital Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Włodarzewska 45D, 02-384 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu. Opakowanie to wyzwanie

Regulamin konkursu. Opakowanie to wyzwanie Regulamin konkursu Opakowanie to wyzwanie Niniejszy regulamin (dalej jako Regulamin ) określa zasady konkursu Opakowanie to wyzwanie (zwanego dalej Konkursem ) organizowanego przez Tetra Pak sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Konkurs na projekt wnętrza BARGEWORK biuro na wodzie

REGULAMIN Konkurs na projekt wnętrza BARGEWORK biuro na wodzie REGULAMIN Konkurs na projekt wnętrza BARGEWORK biuro na wodzie Konkurs BARGEWORK BIURO NA WODZIE : konkurs na projekt wnętrza jest projektem skierowanym do szerokiego grona architektów, projektantów oraz

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Wyjątkowe święta to Twoja zasługa! 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN KONKURSU Wyjątkowe święta to Twoja zasługa! 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU Wyjątkowe święta to Twoja zasługa! 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Konkurs nosi nazwę Wyjątkowe święta to Twoja zasługa! i jest organizowany przez Organizatora, w terminie i na zasadach

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. Zaprojektuj szczoteczkę Jordan Individual. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONKURSU. Zaprojektuj szczoteczkę Jordan Individual. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU Zaprojektuj szczoteczkę Jordan Individual 1 Postanowienia ogólne 1. Konkurs prowadzony jest pod nazwą Zaprojektuj szczoteczkę Jordan Individual, zwany dalej Konkursem. 2. Regulamin określa

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu smartdom Powiedz to wspak. Postanowienia ogólne

Regulamin konkursu smartdom Powiedz to wspak. Postanowienia ogólne Regulamin konkursu smartdom Powiedz to wspak 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu smartdom Powiedz to wspak (dalej zwanego Konkursem jest M2.0 Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Karwińskiej

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu. stwórz dobre Kino, realizując swój własny scenariusz! Niezależnego Festivalu Filmowego QL. 1 Postanowienia Ogólne

Regulamin konkursu. stwórz dobre Kino, realizując swój własny scenariusz! Niezależnego Festivalu Filmowego QL. 1 Postanowienia Ogólne Regulamin konkursu stwórz dobre Kino, realizując swój własny scenariusz! Niezależnego Festivalu Filmowego QL 1 Postanowienia Ogólne 1. Organizatorem konkursu jest Wydział Mediów, Aktorstwa i Reżyserii

Bardziej szczegółowo