LX501/LW401/LWU421/ LX601i/LW551i/LWU501i Podręcznik użytkownika (szczegółowy) - Poradnik eksploatacji

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "LX501/LW401/LWU421/ LX601i/LW551i/LWU501i Podręcznik użytkownika (szczegółowy) - Poradnik eksploatacji"

Transkrypt

1 LX501/LW401/LWU421/ LX601i/LW551i/LWU501i Podręcznik użytkownika (szczegółowy) - Poradnik eksploatacji

2

3 Projektor LX501/LW401/LWU421/ LX601i/LW551i/LWU501i Podręcznik użytkownika Poradnik eksploatacji Podręcznik użytkownika (szczegółowy) - Poradnik eksploatacji Dziękujemy za zakupienie projektora. LX501/LX601i/LW401/LW551i/LWU421/LWU501i ZAGROŻENIE Przed rozpoczęciem użytkowania niniejszego produktu prosimy o przeczytanie wszystkich instrukcji obsługi tego produktu. Najpierw należy przeczytać Poradnik bezpieczeństwa. Po przeczytaniu należy zachować te materiały w bezpiecznym miejscu do ewentualnego przyszłego wykorzystania. Oznaczenia użyte w podręczniku W podręczniku zastosowano różne symbole. Znaczenie tych symboli opisane zostało poniżej. ZAGROŻENIE Symbol oznacza sytuacje, które w razie ignorowania, mogą doprowadzić do obrażeń ciała lub nawet śmierci w przypadku nieprawidłowego użytkowania urządzenia. OSTRZEŻENIE Symbol oznacza sytuacje, które w razie ignorowania, mogą doprowadzić do obrażeń ciała lub uszkodzenia mienia w przypadku nieprawidłowego użytkowania urządzenia. ZAWIADOMIENIE To oznaczenie informuje o możliwych kłopotach. Proszę nawiązywać do numerów stron zamieszczonych przy tym symbolu. UWAGA Informacje zawarte w podręczniku mogą ulegać zmianie bez uprzedzenia. Wytwórca nie ponosi odpowiedzialności za błędy, jakie mogą pojawić się w niniejszym podręczniku. Reprodukcja, przekazywanie lub kopiowanie całości lub części dokumentu jest niedozwolone bez uzyskania pisemnej zgody wytwórcy. Informacja o znakach towarowych Mac jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Apple Inc. Windows, DirectDraw i Direct3D są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Microsoft Corporation w U.S. i/lub w innych krajach. VESA i DDC są zastrzeżonymi znakami towarowymi grupy Video Electronics Standard Association. HDMI TM, logo HDMI oraz High-Definition Multimedia Interface są znakami towarowymi lub zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy HDMI Licensing LLC. W USA i innych krajach. PJLink jest znakiem towarowym stosowanym w ramach prawa o znakach towarowych w Japonii, Stanach Zjednoczonych i w innych krajach lub na innych obszarach. Blu-ray Disc TM i Blu-ray TM są znakami towarowymi Blu-ray Disc Association. DICOM jest zastrzeżonym znakiem towarowym National Electrical Manufacturers Association dla ich standardów (publikacji) dotyczących komunikacji cyfrowej w informacji medycznej. Wszelkie inne znaki towarowe pozostają własnością odnośnych korporacji i firm. 1

4 Spis treści Wstęp Obsługa projektora (ciąg dalszy)... Zalety PbyP Sprawdzanie zawartości opakowania.. 3 <Tylko w modelach LW401, LW551i, Nazwy części LWU421 i LWU501i> Projektor, Panel sterowania oraz Wskaźniki, Praca z funkcjami menu...40 Porty, Pilot zdalnego sterowania Wskaźniki OSD, Zasady ustawienia Elementy poszczególnych menu Sposoby ustawiania MENU PODST Podłączanie urządzeń...10 Menu WIZJA Mocowanie pokrywa adaptera...15 Mocowanie uchwytu kablowego...15 Menu OBRAZ Mocowanie kabli...16 Menu WEJŚCIE Wykorzystanie pręta i otworu zabezpieczenia.. 16 Menu USTAWIENIE Podłączenie zasilania...17 Menu AUDIO Pilot zdalnego sterowania Menu EKRAN Wkładanie baterii Używanie funkcji ID PILOTA Menu OPCJE Zmiana częstotliwości sygnału z pilota. 19 Menu SIEĆ Zasięg sygnału z pilota...19 Menu ZABEZP Praca pilota w trybie myszy i klawiatury komputera.. 20 Narzędzia prezentacji Prezentacja BEZ PC...95 M onitor stanu Tryb Miniatur, Tryb pełnego ekranu, <Tylko w modelach LX601i, LW551i i LWU501i>. 21 Tryb Pokazu slajdów, Lista odtwarzania Wyświetlanie warunków pracy projektora.. 21 Wyświetlacz USB Wyświetlanie dziennika...23 Rozpoczęcie wyświetlania w trybie USB, Włączanie/wyłączanie zasilania.. 25 Menu Prawego Przycisku, Włączanie zasilania Pływające menu, Okno opcji Wyłączanie zasilania...25 Czynności konserwacyjne Obsługa projektora Wymiana lampy Regulacja głośności Czyszczenie oraz wymiana filtra powietrza Czasowe wyłączanie obrazu i dźwięku.. 26 Inne czynności porządkowe Wybór sygnału wejściowego...27 Rozwiązywanie problemów Ustawianie formatu obrazu...28 Ostrzeżenia wyświetlane na monitorze stanu Regulacja mechanizmu podnoszenia <Tylko w modelach LX601i, LW551i i LWU501i>. 114 Regulacja obiektywu Odnośne komunikaty Regulacja ogniskowej (zoom) i ostrości, Lampki sygnalizacyjne Regulacja położenia obiektywu, Pamięć obiektywu Zresetowanie wszystkich nastawień Wykorzystanie automatycznej regulacji obrazu.. 32 Zjawiska, które mogą być łatwo Regulacja położenia obrazu uznawane za usterki urządzenia Korekcja zniekształceń...33 Specyfikacja Powiększanie obrazu Tymczasowe zatrzymywanie obrazu...37 Tymczasowe wyłączanie obrazu

5 Wstęp LX501/LX601i/LW401/LW551i/LWU421/LWU501i Wstęp Zalety Niniejszy projektor zapewnia szeroki wachlarz zastosowań dzięki następującym cechom. ü Porty HDMI mogą obsługiwać różne urządzenia obrazowania z interfejsem cyfrowym, dające wyraźniejsze obrazy na ekranie. ü Bardzo jasna lampa i wysokiej jakości system optyczny mogą zaspokoić wymagania użytkowników profesjonalnych. ü Opcjonalne obiektywy i duża możliwość przesuwania obiektywów stwarzają większe szanse na instalowanie produktu w dowolnym miejscu. ü Zasłona obiektywu ukrywa operacje wykonywane wewnątrz i ułatwia przebieg prezentacji. ü Wiele portów I/O z pewnością pomoże w każdej sytuacji biznesowej. Sprawdzanie zawartości opakowania Przejrzyj rozdział Zawartość Opakowania w książkowym wydaniu Podręcznik użytkownika (skrócony). Projektor powinien być dostarczony z wyszczególnionymi niżej elementami. Ewentualne braki natychmiast zgłoś sprzedawcy. ZAGROŻENIE Małe części należy przechowywać poza zasięgiem dzieci i zwierząt. Nie wkładać ich do ust. W razie połknięcia, należy skontaktować się jak najprędzej z lekarzem w celu uzyskania pomocy. UWAGA Należy zachować oryginalne opakowania dla zapewnienia możliwości przyszłego transportu. Podczas transportu projektora wykorzystać należy oryginalne opakowanie. Należy zwrócić szczególną uwagę na obiektyw. Po przechyleniu, poruszeniu lub potrząśnięciu projektor może wydawać grzechocący dźwięk na skutek poruszenia się klapy kontrolującej przepływ powietrza do projektora. Należy pamiętać, że nie oznacza to awarii lub wadliwego działania. 3

6 Wstęp Nazwy części Projector (1) Osłona lampy ( 109) Zespół lampy znajduje się wewnątrz. (2) (2) Głośniki (x2) ( 26, 58) (3) Osłona fi ltra ( 111) (4) Filtr powietrza i otwór wentylacyjny wlotowy znajdują się wewnątrz. (4) Nóżki mechanizmu podnoszenia (x2) ( 29) (5) Przyciski mechanizmu podnoszenia (x2) ( 29) (6) Sensory zdalnego sterowania (x2) ( 19, 72) (7) Obiektyw (8) Zatyczka obiektywu (9) Wskaźnik ( 5)i (10) Otwory wentylacyjne wlotowe (11) Panel sterowania ( 5) (12) Monitor stanu ( 21) (17) <Tylko w modelach LX601i, LW551i i LWU501i> (13) AC IN ( Wejście zasilania prądem zmiennym) ( 17) (14) Otwory wentylacyjne wylotowe (15) Porty ( 5) (16) Rygiel zabezpieczenia ( 16) (17) Szczelina zabezpieczenia ( 16) (18) Uchwyt ( poniżej) (19) Uchwyt bezpieczeństwa ( 16) (11) (8) (6) (13) (19) (12) (7) (6) (15) (16) (2) (18) (9) (14) (5) (4) (3) (1) (10) (10) (10) (5) ZAGROŻENIE Nie wolno otwierać ani wyjmować żadnej części produktu, o ile nie wskazano inaczej w podręcznikach. Uchwyt Nie wystawiać projektora na działanie niestabilnych warunków. Nie wolno narażać produktu na wstrząsy lub obciążenie. Przenosząc projektor, umieść ręce na uchwycie znajdującym się u dołu projektora. Podczas przenoszenia należy odłączyć od projektora wszystkie części składowe łącznie z przewodem zasilania i kablami. W czasie, gdy włączona jest lampa nie wolno zaglądać w obiektyw lub w otwory na projektorze. OSTRZEŻENIE Nie dotykaj pokrywy lampy ani otworów wentylacyjnych wylotowych podczas pracy projektora lub zaraz po jej zakończeniu, gdyż miejsca te są bardzo gorące. Nie wolno niczego mocować na obiektywie, z wyjątkiem pokrywki obiektywu tego projektora, ponieważ może to uszkodzić obiektyw, na przykład może spowodować jego roztopienie. 4

7 Wstęp Nazwy części (ciąg dalszy) Panel sterowania oraz Wskaźniki (1) Przycisk STANDBY/ON (&25) (2) Przycisk INPUT (&27, 40) (3) Przycisk MENU (&40) (4) Przycisk LENS SHIFT (&30) (5) Przycisk ZOOM (&30) (6) Przyciski FOCUS - / + (&30) (7) Przycisk SHUTTER (&37) (3) (8) Przycisk FUNCTION (&23, 30, 31) Używany do obsługi monitora stanu (4) i regulacji obiektywu. (9) Wskaźnik FILTER (&118) (6) (10) Wskaźnik SHUTTER (&37) (2) (11) Wskaźnik SECURITY (&94) (12) Wskaźnik LAMP (&116, 117) (13) Wskaźnik TEMP (&116, 117) (14) Wskaźnik POWER (&25, 116, 117) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (5) (8) (1) (7) Porty (&10~14) (1) Port COMPUTER IN1 (2) Porty COMPUTER IN2 (G/Y, B/Cb/Pb, R/Cr/Pr, H, V) (3) Port LAN (4) Porty USB TYPE A (5) Port USB TYPE B (6) Port HDMI 1 (7) Port HDMI 2 (8) Porty COMPONENT (Y,Cb/Pb, Cr/Pr) (9) Port S-VIDEO (10) Port VIDEO (11) Port AUDIO IN1 (12) Port AUDIO IN2 (13) Porty AUDIO IN3 (L, R) (14) Porty AUDIO OUT (L, R) (15) Port MONITOR OUT (16) Port REMOTE CONTROL IN (17) Port REMOTE CONTROL OUT (18) Port CONTROL (5) (6) (10) (7) (4) (3) (9) (18) (2) (1) (16) (17) (14) (8) (13) (12) (11) (15) 5

8 Wstęp Nazwy części (ciąg dalszy) Pilot zdalnego sterowania (1) Przycisk STANDBY ( 25) (2) Przycisk ON ( 25) (3) Przyciski ID - 1 / 2 / 3 / 4 ( 18) (4) Przycisk COMPUTER 1 ( 27) (5) Przycisk COMPUTER 2 ( 27) (6) Przycisk COMPUTER 3 * (7) Przycisk LAN ( 27) (8) Przycisk USB TYPE A ( 27) (9) Przycisk USB TYPE B ( 27) (10) Przycisk COMPONENT ( 27) (11) Przycisk S-VIDEO ( 27) (12) Przycisk VIDEO ( 27) (13) Przycisk HDMI 1 ( 27) (14) Przycisk HDMI 2 ( 27) (15) Przycisk DIGITAL * (16) Przyciski PAGE UP / PAGE DOWN ( 20, 97) (17) Przycisk F5 ( 19, 20) (18) Przycisk ENTER ( 20, 23, 40) (19) Przycisk RESET ( 40) (20) Przycisk ESC ( 20, 40) (21) Przyciski strzałki / / / (22) Przycisk MENU ( 40) (23) Przyciski VOL + / - ( 26) (24) Przycisk AV MUTE ( 26) (25) Przyciski MAGNIFY ON / OFF ( 36) (26) Przycisk FREEZE ( 37) (27) Przycisk PbyP ( 38) (28) Przycisk ASPECT ( 28) (29) Przycisk AUTO ( 32) (30) Przycisk POSITION ( 31, 32, 41) (31) Przycisk KEYSTONE ( 33) (32) Przyciski MY BUTTON - 1, 2, 3, 4 ( 69) (33) Przycisk LENS SHIFT ( 30) (34) Przycisk LENS MEMORY ( 31) (35) Przyciski FOCUS + / - ( 30) (36) Przyciski ZOOM + / - ( 30) (37) Osłona baterii ( 18) (38) Port przewodowego pilota zdalnego sterowania ( 14) (1) (3) (4) (7) (8) (10) (13) (14) (16) (26) (17) (18) (19) (22) (27) (28) (20) (29) (32) (33) (30) (31) (34) (36) (35) (37) Tylna strona pilota (38) (2) (5) (6) (9) (11) (12) (15) (23) (25) (24) UWAGA Przyciski oznaczone gwiazdką "*" nie są obsługiwane przez ten projektor ( 115). Przycisk oznaczony znakiem jest dostępny wyłącznie w modelach LW401, LW551i, LWU421 i LWU501i. Po każdym naciśnięciu przycisku (z wyjątkiem przycisków ID), zaświeci się przycisk ID bieżącego wybranego numeru ID ( 18). (21) 6

9 Zasady ustawienia Zasady ustawienia Instaluj projektor stosownie do otoczenia i sposobu użytkowania go. W przypadku instalacji specjalnej, np. montażu podsufitowego, wymagane mogą być określone akcesoria (&Specyfikacja w Podręcznik użytkownika (skrócony)) do montażu i specjalne usługi. Przed instalacją projektora skonsultuj się ze sprzedawcą w sprawie montażu. Sposoby ustawiania Patrz tabele T-1 do T-5, znajdujące się na końcu Podręcznik użytkownika (skrócony) oraz następne, aby ustalić rozmiar ekranu i odległość rzutowania. Wartości podane w tabeli skalkulowano dla ekranu pełnowymiarowego. Góra projektora Nóżki mechanizmu podnoszenia H x V : Rozmiar ekranu a : Odległość od projektora do ekranu b, c : Wysokość ekranu Dół projektora 7

10 Zasady ustawienia Sposoby ustawiania (ciąg dalszy) ZAGROŻENIE Projektor należy zainstalować w miejscu z łatwym dostępem do gniazdka elektrycznego. W przypadku wystąpienia nietypowego zjawiska, należy bezzwłocznie odłączyć projektor od sieci zasilania. Inne umieszczenie projektora może spowodować pożar lub porażenie prądem. Nie wystawiać projektora na działanie niestabilnych warunków. Upadek lub przewrócenie się projektora może spowodować obrażenia lub uszkodzenie urządzenia lub przedmiotów znajdujących się pobliżu. Korzystanie z uszkodzonego projektora może spowodować pożar i/lub porażenie prądem. Projektora nie wolno umieszczać w miejscach niestabilnych, takich jak pochyłości, w miejscach, w których występują drgania, na kiwającym się stole lub wózku ani na powierzchni mniejszej niż podstawa projektora. Nie stawiać projektora na boku, na przedniej lub tylnej powierzchni. Jeśli nie zostało podane w Instrukcji, niczego nie wolno mocować do projektora, ani na nim ustawiać. Nie wolno używać akcesoriów montażowych innych niż zalecane przez producenta. Przeczytaj i zatrzymaj podręcznik użytkownika dostarczony wraz akcesoriami montażowymi. Przed wykonaniem specjalnej instalacji, jak na przykład sufitowej, należy koniecznie skonsultować się ze sprzedawcą. Jedynie w przypadku LX601i, LW551i i LWU501i istnieje możliwość instalacji projektora w dowolnym kierunku przy wykorzystaniu określonych akcesoriów montażowych. Przenosząc projektor, umieść ręce na uchwycie znajdującym się u dołu projektora. Podczas przenoszenia należy odłączyć od projektora wszystkie części składowe łącznie z przewodem zasilania i kablami. Nie wolno instalować projektora w pobliżu przedmiotów przewodzących ciepło lub łatwopalnych. Po podgrzaniu przez projektor takie przedmioty mogą spowodować pożar lub oparzenia. Nie ustawiać projektora na metalowym stojaku. Nie wolno stawiać projektora w miejscach, gdzie używane są oleje, np. kuchenne lub maszynowe. Olej może uszkodzić produkt, powodując wadliwe funkcjonowanie lub upadek z miejsca montażu. Nie stawiać projektora w miejscu, gdzie mógłby ulec zamoczeniu. Zamoczenie projektora lub przedostanie się płynów do jego wnętrza może spowodować pożar, porażenie elektryczne i niesprawną pracę. Nie ustawiać projektora w pobliżu wody, jak w łazienkach, kuchniach ani obok basenów. Nie ustawiać projektora na zewnątrz ani przy oknie. Nie umieszczać w pobliżu projektora pojemników z cieczą. 8

11 Zasady ustawienia Sposoby ustawiania (ciąg dalszy) OSTRZEŻENIE Umieścić projektor w chłodnym miejscu, zapewniając dostateczną wentylację. Projektor może się automatycznie wyłączyć lub może działać nieprawidłowo, jeśli jego temperatura wewnętrzna będzie zbyt wysoka. Korzystanie z uszkodzonego projektora może spowodować pożar i/lub porażenie prądem. Nie umieszczać projektora na silnym słońcu, ani w pobliżu gorących obiektów, takich jak grzejniki. Nie należy umieszczać projektora w miejscach, gdzie może na niego bezpośrednio wiać powietrze z klimatyzacji lub z podobnych urządzeń. Zapewnić minimum 30 cm przestrzeni pomiędzy ściankami bocznymi projektora a innymi obiektami, takimi jak ściany. Nie kłaść projektora na dywanie, poduszkach ani na łóżku. Nie należy zasłaniać, blokować ani przykrywać w inny sposób otworów wentylacyjnych projektora. Nie umieszczać w pobliżu nawiewników żadnych przedmiotów, które mogą zostać wessane lub zatkać nawiewniki. Nie ustawiać projektora w miejscach narażonych na działanie pól magnetycznych, ponieważ może to spowodować nieprawidłowe działanie wentylatorów chłodzących. Unikać umieszczania projektora w miejscu zadymionym, wilgotnym lub zakurzonym. Instalowanie projektora w takich miejscach może spowodować pożar, porażenie elektryczne i niesprawną pracę. Nie umieszczać projektora w pobliżu nawilżaczy powietrza. Szczególnie w przypadku nawilżaczy ultradźwiękowych, chlor i minerały znajdujące się w bieżącej wodzie są rozpylane i mogą osiadać w projektorze powodując pogorszenie jakości obrazu lub inne problemy. Nie ustawiać projektora w miejscach powstawania dymu, w kuchni, w przejściach ani przy oknie. ZAWIADOMIENIE Ustawiać projektor w takim miejscu, by światło nie padało bezpośrednio na jego czujnik zdalnego sterowania. Nie umieszczaj produktu w miejscu, gdzie może wywoływać zakłócenia radiowe. Prawidłowo ustaw WYSOKOŚĆ N.P.M. pozycji SERWIS w menu OPCJE. Zazwyczaj zaleca się pozostawienie na ustawieniu AUTO (&70). Jeśli projektor używany jest z nieprawidłowym ustawieniem, może uszkodzić to sam projektor lub jego części. Nie ustawiać projektora w pobliżu przedmiotów wrażliwych na ciepło. Mogą one zostać uszkodzone przez ciepło wytwarzane przez projektor. 9

12 Zasady ustawienia Podłączanie urządzeń Przed podłączeniem projektora do urządzenia należy zapoznać się z podręcznikiem użytkownika danego urządzenia, aby sprawdzić czy może być ono podłączone do tego projektora oraz przygotować wymagane akcesoria, jak na przykład kabel zgodny z sygnałem urządzenia. Jeżeli wraz z produktem nie dostarczonego wymaganego akcesorium lub jest ono zepsute, skontaktuj się ze swoim sprzedawcą. Po upewnieniu się, że projektor i urządzenia są wyłączone, wykonaj podłączenie zgodnie z następującymi instrukcjami. Odnieś się do ilustracji na dalszych stronach. Przed podłączeniem projektora do systemu sieciowego, należy również przeczytać Poradnik po sieci. ZAGROŻENIE Należy używać wyłącznie właściwe akcesoria. W przeciwnym razie można spowodować pożar lub uszkodzenie urządzenia i projektora. Należy używać wyłącznie akcesoriów określonych lub zalecanych przez producenta projektora. Może ono być regulowane przez pewne standardy. Nie należy demontować ani modyfikować projektora. Nie wykorzystywać akcesoriów uszkodzonych. Uważaj, aby nie uszkodzić akcesoriów. Ułóż przewody w taki sposób, aby nikt po nich nie chodził ani nie mógł ich urwać. OSTRZEŻENIE W przypadku kabla z rdzeniem ferrytowym na jednym końcu, należy tę stronę kabla podłączyć do projektora. Mogą tego wymagać przepisy o zakłóceniach elektromagnetycznych. UWAGA Nie należy wyłączać projektora, gdy jest podłączony do działającego urządzenia, o ile takiego postępowania nie zaleca podręcznik użytkownika danego urządzenia. W przeciwnym razie można doprowadzić do awarii urządzenia lub projektora. Funkcja niektórych portów wejściowych można wybierać zgodnie z wymogami użytkownika. Przy każdym porcie podano stronę, na której został omówiony. Należy uważać, aby przez pomyłkę nie podłączyć wtyku do niewłaściwego portu. W przeciwnym razie można doprowadzić do awarii urządzenia lub projektora. - Przy podłączaniu uważać, by kształt wtyczki kabla pasował do kształtu gniazda. - W gniazdach wyposażonych w nakrętki, należy dokręcić wkręty wtyczki. - Używaj przewodów z prostymi wtyczkami, a nie w kształcie L, gdyż porty wejściowe projektora znajdują się we wnęce. Zdolność do rozpoznania funkcji Plug-and-Play (włącz i używaj) Funkcja Plug-and-Play stanowi system zintegrowany z komputerem, jego systemem operacyjnym oraz urządzeniami peryferyjnymi (np. urządzeniami do wyświetlania). Ten projektor pozostaje kompatybilny ze standardem VESA DDC 2B. Funkcja Plugand-Play będzie działać po podłączeniu projektora do komputera kompatybilnego ze standardem VESA DDC (kanał danych wyświetlacza). - Wykorzystaj właściwości takiego rozwiązania podłączając kabel komputerowy do portu COMPUTER IN1 (kompatybilnego z DDC 2B). Funkcja Plug-and Play może nie działać poprawnie przy innych rodzajach połączeń. - Projektor działa jako monitor Plug-and-Play, należy więc stosować standardowe sterowniki ze swojego komputera. 10

13 Zasady ustawienia Podłączanie urządzeń (ciąg dalszy) (&27, 105) (&27) (&58) (&27) Komputer UWAGA Przed podłączeniem projektora do komputera należy zapoznać się z podręcznikiem obsługi komputera i sprawdzić kompatybilność poziomu sygnału, metody synchronizacji oraz wyjście rozdzielczości projektora. - Niektóre sygnały mogą wymagać zastosowania adaptera na wejściu do projektora. - Niektóre komputery wyposażone są w kilka wyświetlaczy pracujące z sygnałami, które nie są obsługiwane przez projektor. - Pomimo iż projektor może wyświetlać sygnały o rozdzielczościach dochodzących do UXGA (1600x1200) lub W-UXGA (1920x1200) dla LWU421 i LWU501i, to sygnał będzie przed wyświetleniem przetworzony na rozdzielczość panelu projektora. Najlepsza charakterystyka wyświetlania uzyskiwana jest, gdy rozdzielczości sygnału wejściowego i panelu projektora pozostają identyczne. Jeżeli projektor jest podłączany do notebooka, należy przenieść wyświetlanie na zewnętrzny monitor lub korzystać jednocześnie z wewnętrznego wyświetlacza i zewnętrznego monitora. W celu ustawienia należy zapoznać się z podręcznikiem obsługi komputera. W zależności od sygnału wejściowego, funkcja automatycznej regulacji projektora może trwać przez dłuższy czas i może działać nieprawidłowo. - Należy pamiętać, że synchronizacja sygnału kompozytowego lub sygnał synchronizacji przesyłany z kolorem zielonym mogą wprowadzić w błąd funkcję automatycznej regulacji projektora (&53). - Jeżeli funkcja automatycznej regulacji nie działa prawidłowo, okno dialogowe do nastawiania rozdzielczości wyświetlania może być niewidoczne. W takim przypadku należy użyć zewnętrznego wyświetlacza. Okno dialogowe może być widoczne a ustawienie odpowiedniej rozdzielczości możliwe. 11

14 Zasady ustawienia Podłączanie urządzeń (ciąg dalszy) Punkt dostępu (&77) Bezprzewodowy adapter USB (opcjonalnie) (&77) (&77) (&20) Komputer Zewnętrzne urządzenie Urządzenie magazynujące USB (&95) OSTRZEŻENIE Przed podłączeniem projektora do sieci należy otrzymać zgodę administratora sieci. Nie wolno podłączać portu LAN do sieci, która mogłaby mieć zbyt wysokie napięcie. Korzystanie z funkcji działania tego projektora przez sieć wymaga zakładania sprzedawanej na życzenia klienta bezprzewodowy adapter USB. Do podłączania bezprzewodowej karty sieciowej do projektora nie wolno używać przedłużaczy ani urządzeń. Przed włożeniem lub wysunięciem bezprzewodowy adapter USB z projektora, wyłącz jego zasilanie i wypnij wtyczkę przewodu zasilania z gniazdka. Nie dotykaj bezprzewodowy adapter USB, gdy projektor jest podłączony do zasilania prądem przemiennym. Przed wyjęciem urządzenia pamięci USB z portu projektora należy do zabezpieczenia danych użyć na ekranie Miniatur obrazów funkcji ODŁĄCZ USB. (&98) Aby do projektora podłączyć jednocześnie kabel LAN i urządzenie USB, należy korzystać z portu USB TYPE A znajdującego się dalej od portu LAN lub kabla LAN, który jest płaski na stronie gdzie widoczne są przewody wtyczki. Inny sposób połączenia spowoduje, że będzie ono nieprawidłowe lub przewód może zostać uszkodzony (działać nieprawidłowo). UWAGA Jeśli zbyt duże urządzenie pamięci masowej USB blokuje port LAN, należy skorzystać z portu USB TYPE A znajdującego się dalej od portu LAN lub do podłączenia urządzenia pamięci masowej USB użyć przedłużacza USB. 12

15 Podłączanie urządzeń (ciąg dalszy) (&58) (&27) (&27, 53) (&27) LX501/LX601i/LW401/LW551i/LWU421/LWU501i Zasady ustawienia Odtwarzacz VCR/DVD/Blu-ray Disc TM UWAGA Porty HDMI tego modelu projektora są kompatybilne z HDCP (ochrona szerokopasmowego sygnału cyfrowego), dlatego umożliwiają wyświetlanie sygnału video z odtwarzaczy DVD oraz podobnych, kompatybilnych z HDCP. - Porty HDMI obsługują następujące sygnały: Sygnał video : Sygnał audio : Format liniowe próbkowanie częstotliwości PCM 48kHz / 44.1kHz / 32kH" - Projektor może być połączony z innym sprzętem posiadającym złącze HDMI TM, ale może nie pracować wówczas prawidłowo, na przykład nie przekazywać wizji. - Należy się upewnić, że kabel HDMI TM oznaczony jest symbolem HDMI TM. - Aby do projektora wprowadzić sygnał użyj homologowanego kabla HDMI klasy II. - Kiedy projektor jest podłączony z urządzeniem posiadającym złącze DVI, użyj kabla DVI lub HDMI TM, aby podłączyć się do wejścia HDMI. Pozbawione mechanicznych blokad i złączy kable HDMI z łatwością dają się wypinać. Zaleca się zamocowanie kabli na projektorze, aby się nie wysuwały (&15, 16). 13

16 Zasady ustawienia Podłączanie urządzeń (ciąg dalszy) Inny projektor Głośniki (ze wzmacniaczem) (&57) Monitor (Przewodowy) Pilot zdalnego sterowania UWAGA Aby korzystać z przewodowego pilosta zdalnego sterowania, podłącz przewodowy pilot zdalnego sterowania do portu REMOTE CONTROL IN. Do portu REMOTE CONTROL OUT można również podłączyć inny projektor, aby sterować nim za pomocą przewodowego pilota zdalnego sterowania. Można używać tego projektora jako przekaźnika pilota zdalnego sterowania z portami REMOTE CONTROL IN i OUT. Aby podłączyć przewodowy pilot zdalnego sterowania lub inny projektor do portów REMOTE CONTROL IN lub OUT, należy użyć kabli audio z mini koncówkami stereo o średnicy 3,5 mm. Funkcja ta jest efektywna w sytuacji, gdy syganł zdalnego sterowania nie dochodzi w sposób pewny do projektora w danym środowisku. 14

17 Mocowanie pokrywa adaptera Aby zapobiegać łatwemu wysuwaniu się bezprzewodowy adapter USB, należy używać dostarczonej w zestawie pokrywa adaptera. Gdy używana jest pokrywa adaptera, połącz bezprzewodowy adapter USB do dalszego portu USB TYPE A od portu LAN. Odkręć wkręt oznaczony trójkątem LX501/LX601i/LW401/LW551i/LWU421/LWU501i Zasady ustawienia W kierunku wskazanym strzałką wsuń występ pokrywy w otwór w prawej górnej części portów USB TYPE A. Ustaw w jednej osi otwory na wkręty znajdujące się na projektorze i na pokrywie. Następnie wsuń wykręcony z projektora wkręt w ten otwór i dokręć go. ZAGROŻENIE Małe części należy przechowywać poza zasięgiem dzieci i zwierząt. Nie wkładać ich do ust. 1 Występ 2 3 Mocowanie uchwytu kablowego Aby zapobiegać łatwemu wysuwaniu się bezprzewodowego adaptera USB i kabli HDMI, należy używać dostarczonej uchwytu kablowego. Gdy używana jest uchwyt kablowy, połącz bezprzewodowy adapter USB do dalszego portu USB TYPE A od portu LAN. Odkręć wkręt oznaczony trójkątem i 1. wkręt oznaczony rombem. Open the clip of the holder and align 2. the screw holes on the projector and the holder. Następnie wsuń wykręcony z projektora wkręt w ten otwór i dokręć go. Zatrzaśnij zacisk, aby zabezpieczyć 3. kable HDMI. 1 2, 3 Uchwyt kablowy ZAGROŻENIE zwierząt. Małe części należy przechowywać poza zasięgiem dzieci i 15

18 Zasady ustawienia Mocowanie kabli Aby kable sygnałowe pozostały połączone i nie wysuwały się, należy je przymocować do projektora za pomocą dostępnej w handlu opaski plastikowej do wiązania kabli. Używaj opaski kablowej o rozmiarze 2,0x5,0 mm lub mniejszej. Przed wsunięciem tej opaski w oprawkę zaleca się zwinięcie jej, aby ułatwić jej przesuwanie. Oprawka Opaska kablowa ZAGROŻENIE Nie wiązać przewodu zasilania. OSTRZEŻENIE Do złączenia lub zamocowania kabli należy używać wyłącznie plastikowych opasek. Metalowe opaski mogą uszkodzić kable i oprawkę. Nie wiązać kabli zbyt mocno. Mocne związanie może uszkodzić kable lub otwór. Wykorzystanie pręta i otworu zabezpieczenia Dla bezpieczeństwa można zamocować do rygla zabezpieczenia dostępny w sprzedaży łańcuch przeciwwłamaniowy lub drut. Odnieś się do ilustracji, aby wybrać łańcuch przeciwwłamaniowy lub drut. W urządzeniu znajduje się także rowek 11mm przeznaczony do zamka typu Kensington. Szczegóły podano w instrukcji narzędzi Łańcuszek zabezpieczenia. przeciwwłamaniowy lub drut Rygiel zabezpieczenia ZAGROŻENIE Nie używać rygla oraz szczeliny zabezpieczenia do mocowania projektora, ponieważ nie są przeznaczone do tego celu. Szczelina zabezpieczenia 19mm 15mm OSTRZEŻENIE Łańcuszek przeciwwłamaniowy lub drut blisko kanałów nie należy umieszczać blisko kanałów wentylacyjnych wylotowych. Mogą się zbytnio podgrzać. UWAGA Rygiel zabezpieczenia oraz szczelina nie zapewniają całkowitej ochrony przed kradzieżą. Służą one jedynie jako dodatkowy środek zabezpieczenia. Uchwyt bezpieczeństwa ( 4) może być używany w tym samym celu co rygiel zabezpieczający przed kradzieżą. 16

19 Podłączenie zasilania 1. Umieść wtyczkę kabla zasilania w AC IN AC IN (wejście zasilania prądem zmiennym) Przewód projektora. zasilania Włożyć wtyczkę kabla do gniazda sieciowego. 2. Po kilku sekundach po podłączeniu zasilania, wskaźnik POWER włączy się stałym światłem w kolorze pomarańczowym. Należy pamiętać, że w przypadku korzystania z funkcji BEZ. WŁĄCZ. WŁ. ( 67), podłącze zasilania spowoduje włączenie projektora. LX501/LX601i/LW401/LW551i/LWU421/LWU501i Zasady ustawienia ZAGROŻENIE Nie wolno podłączać projektora do źródła zasilania bez założonego obiektywu. Zachowaj szczególną ostrożność podczas przyłączania kabla sieciowego, ponieważ niewłaściwe lub błędne połączenia mogą doprowadzić do pożaru i/lub porażenia prądem. Nie dotykaj przewodu zasilającego wilgotną ręką. Wykorzystuj jedynie kabel zasilania dostarczony z projektorem. Jeśli uległ on uszkodzeniu, porozum się z dystrybutorem w celu otrzymania nowego kabla. Nigdy nie modyfi kuj kabla zasilania. Podłączaj wtyczki przewodów zasilania do gniazd, których napięcie jest dopasowane do przewodu zasilającego. Gniazdo zasilające powinno znajdować sie blisko projektora i powinno być łatwodostępne. Celem całkowitego odłączenia projektora, wyjmij kabel zasilania sieciowego. Nie podłączać zasilania do wielu urządzeń. Może to być przyczyną przeciążenia gniazdka zasilania, poluzowania połączenia lub pożaru, porażenia prądem bądź innych wypadków. Odpowiednim przewodem zasilania (w zestawie) połącz gniazdo uziemienia wejścia prądu przemiennego (AC) tego urządzenia z gniazdem uziemienia budynku. ZAWIADOMIENIE Produkt jest ponadto zaprojektowany do działania w sieciach niskiego napięcia IT z napięciem międzyfazowym od 220 do 240 V. 17

20 Pilot zdalnego sterowania Pilot zdalnego sterowania Wkładanie baterii Przed użyciem pilota należy włożyć do niego baterie. Wymienić baterie, gdy pilot zaczyna działać nieprawidłowo. Jeśli pilot nie będzie używany przez dłuższy okres, to trzeba wyjąć z niego baterie i przechować je w bezpiecznym miejscu. Trzymając za cypel pokrywy baterii, wyjąć ją Ustawić odpowiednio i włożyć baterie AA (HITACHI MAXELL lub HITACHI MAXELL ENERGY, Część Nr.LR6 lub R6P) według oznaczeń plus i minus na pilocie. Założyć pokrywę baterii przesuwając ją w kierunku strzałki oraz zatrzasnąć do końca. ZAGROŻENIE Baterie należy zawsze obsługiwać z zachowaniem ostrożności i używać je w sposób zalecany. Nieprawidłowe zastosowanie może doprowadzać do eksplozji baterii, pękania lub wycieku, co doprowadzić może do pożaru, obrażeń i/lub zanieczyszczenia środowiska. Upewnić się, co do zastosowania właściwych baterii. Nie stosować jednoczesnego połączenia baterii różnych typów. Nie mieszać baterii nowych ze zużytymi. Podczas wkładania baterii należy upewnić się, co do prawidłowego ustawienia względem biegunów dodatniego i ujemnego. Przechowywać baterie z dala od dzieci i zwierząt domowych. Nie ładować, nie zwierać, nie lutować ani nie rozbierać baterii. Nie wrzucać baterii do ognia ani do wody. Przechowywać baterie w ciemnym, chłodnym i suchym miejscu. W razie zauważenia wycieku z baterii, wytrzyj mokre miejsce oraz wymień baterię. Jeżeli biały osad dostanie się na skórę lub ubranie, spłukać to miejsce natychmiast wodą. Przy wyrzucaniu baterii postępować zgodnie z miejscowymi przepisami. Używanie funkcji ID PILOTA Należy użyć tej funkcji do sterowania określonymi projektorami za pomocą pilota zdalnego sterowania z takim Przyciski ID samym numerem ID, kiedy w tym samym czasie używanych jest kilka projektorów tego samego typu. Każdemu projektorowi przed skorzystaniem z elementu ID PILOTA w menu SERWIS w menu OPCJE przypisz numer ID ( 72). Naciśnij przycisk ID z takim samym numerem ID jak przypisany do projektora, który chcesz obsługiwać. Wybrany przycisk ID będzie świecił się przez kilka sekund. UWAGA Po każdym naciśnięciu przycisku (z wyjątkiem przycisków ID), zaświeci się przycisk ID bieżącego wybranego numeru ID. Aby potwierdzić bieżące ID projektora, naciśnij dowolny przycisk ID przez 3 sekundy. Jego numer pokaże się na każdym ekranie niezależnie od ustawionego ID projektora

LX501/LW401/LWU421/ LX601i/LW551i/LWU501i Podręcznik użytkownika (szczegółowy) - Przewodnik szybkiego stosowania

LX501/LW401/LWU421/ LX601i/LW551i/LWU501i Podręcznik użytkownika (szczegółowy) - Przewodnik szybkiego stosowania LX501/LW401/LWU421/ LX601i/LW551i/LWU501i Podręcznik użytkownika (szczegółowy) - Przewodnik szybkiego stosowania 020-000502-02 Projector LX501/LW401/LWU421/ LX601i/LW551i/LWU501i Podręcznik użytkownika

Bardziej szczegółowo

Wideoboroskop AX-B250

Wideoboroskop AX-B250 Wideoboroskop AX-B250 Instrukcja obsługi Przed włączeniem urządzenia proszę przeczytać instrukcję. Instrukcja zawiera ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa. Spis treści 1. Uwagi dotyczące bezpieczeństwa...

Bardziej szczegółowo

T2210HD/T2210HDA Szerokoekranowy monitor LCD 21,5 Podręcznik użytkownika

T2210HD/T2210HDA Szerokoekranowy monitor LCD 21,5 Podręcznik użytkownika T2210HD/T2210HDA Szerokoekranowy monitor LCD 21,5 Podręcznik użytkownika Spis treści Zawartość opakowania... 3 Instalowanie... 4 Przyłączanie monitora do komputera PC... 4 Regulowanie ustawień monitora...

Bardziej szczegółowo

Niania elektroniczna Motorola Babyphone

Niania elektroniczna Motorola Babyphone INSTRUKCJA OBSŁUGI Niania elektroniczna Motorola Babyphone Nr produktu 260051 Strona 1 z 8 1. Zakres dostawy: 1 x Jednostka rodzica 1 x Jednostka dziecka 2 x akumulator AAA dla jednostki rodzica 1 x zasilacz

Bardziej szczegółowo

Cyfrowa ramka na zdjęcia

Cyfrowa ramka na zdjęcia DENVER DPF 537 Instrukcja użytkownika Cyfrowa ramka na zdjęcia OSTRZEŻENIE Kabel zasilania/urządzenie rozłączające powinny pozostać w gotowości do pracy/rozłączenia. 1 Wprowadzenie Gratulujemy zakupu cyfrowej

Bardziej szczegółowo

T201W/T201WA Szerokoekranowy monitor LCD 20 Podręcznik użytkownika

T201W/T201WA Szerokoekranowy monitor LCD 20 Podręcznik użytkownika T201W/T201WA Szerokoekranowy monitor LCD 20 Podręcznik użytkownika Spis treści Zawartość opakowania... 3 Instalowanie... 4 Przyłączanie monitora do komputera PC... 4 Przyłączanie monitora do źródła zasilania...

Bardziej szczegółowo

Brelok do kluczy DeLuxe, 1,5"

Brelok do kluczy DeLuxe, 1,5 Brelok do kluczy Deluxe Cyfrowa ramka na zdjęcia Brelok do kluczy DeLuxe, 1,5" Instrukcja obsługi Drodzy klienci! Cyfrowa ramka 1,5 umożliwia Państwu oglądanie i zapisywanie zdjęć w formacie JPG lub BMP.

Bardziej szczegółowo

Cyfrowa ramka na zdjęcia

Cyfrowa ramka na zdjęcia DENVER DPF 741 Instrukcja użytkownika Cyfrowa ramka na zdjęcia OSTRZEŻENIE Kabel zasilania/urządzenie rozłączające powinny pozostać w gotowości do pracy/rozłączenia. 1 Wprowadzenie Gratulujemy zakupu cyfrowej

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. 11017373 Skaner

Instrukcja obsługi. 11017373 Skaner 11017373 Skaner Instrukcja obsługi 1. Wymagania systemowe PC, laptop, desktop lub IBM w połączeniu z Pentium 166 MHz min. i aktywnym portem USB (Universal Serial Bus) Windows 2000/XP/Vista, CD-ROM, kolorowy

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi www.facebook.com/denverelectronics

Instrukcja obsługi www.facebook.com/denverelectronics Instrukcja obsługi www.facebook.com/denverelectronics Wygląd i opis funkcji 1. 6. 11. 16. Klawisz menu Wyjściowe złącze sygnału TV Soczewki Głośnik 2. 7. 12. 17. Klawisz w górę. 3 Klawisz w dół 4. Klawisz

Bardziej szczegółowo

Podręcznik instalacji

Podręcznik instalacji Podręcznik instalacji Monitor LCD z funkcją zarządzania kolorami Ważne Aby korzystać z urządzenia w sposób bezpieczny i wydajny, należy dokładnie zapoznać się z informacjami zawartymi w PRECAUTIONS (ŚRODKI

Bardziej szczegółowo

Profesjonalny monitor CCTV INSTRUKCJA OBSŁUGI LA19DA0N-D / LA22DA0N-D

Profesjonalny monitor CCTV INSTRUKCJA OBSŁUGI LA19DA0N-D / LA22DA0N-D Profesjonalny monitor CCTV INSTRUKCJA OBSŁUGI LA19DA0N-D / LA22DA0N-D OSTRZEŻENIA 1. Proszę nie otwierać obudowy urządzenia ani nie dokonywać naprawy na własną rękę. W razie problemu skontaktuj się ze

Bardziej szczegółowo

SYMBOLE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

SYMBOLE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA Podręcznik instalacji Kolorowy monitor LCD SYMBOLE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA W tym podręczniku są używane przedstawione poniżej symbole dotyczące bezpieczeństwa. Oznaczają one krytyczne informacje. Należy

Bardziej szczegółowo

T2200HD/T2200HDA Szerokoekranowy monitor LCD 21,5 Podręcznik użytkownika

T2200HD/T2200HDA Szerokoekranowy monitor LCD 21,5 Podręcznik użytkownika T2200HD/T2200HDA Szerokoekranowy monitor LCD 21,5 Podręcznik użytkownika Spis treści Zawartość opakowania... 3 Instalowanie... 4 Przyłączanie monitora do komputera PC... 4 Przyłączanie monitora do źródła

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 1 Instrukcja obsługi Grand Video Console

ROZDZIAŁ 1 Instrukcja obsługi Grand Video Console ROZDZIAŁ 1 Instrukcja obsługi Grand Video Console 1.1 WSTĘP Przedstawiamy konwerter obrazu wysokiej rozdzielczości z sygnału Video na sygnał VGA (monitor CRT/LCD). Urządzenie pozwala wykorzystać monitor

Bardziej szczegółowo

Długopis z ukrytą kamerą cyfrową HD

Długopis z ukrytą kamerą cyfrową HD Długopis z ukrytą kamerą cyfrową HD Instrukcja obsługi Nr produktu: 956256 Strona 1 z 5 1. Szczegóły produktu Nr Nazwa Opis 1 Przycisk obsługi Jest to wielofunkcyjny przycisk, którego funkcje zależą od

Bardziej szczegółowo

PS400. Cyfrowy Wizualizator. Krótki przewodnik

PS400. Cyfrowy Wizualizator. Krótki przewodnik PS400 Cyfrowy Wizualizator Krótki przewodnik Polski - 1 1. Zawartość zestawu Jednostka główna Krótki przewodnik Podręcznik użytkownika Karta Kabel zasilania Kabel USB Kabel C-Video Kabel VGA 2. Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

Zawartość zestawu DPF-151 Przewód USB Podręcznik użytkownika CD-ROM z oprogramowaniem do kompresji zdjęć

Zawartość zestawu DPF-151 Przewód USB Podręcznik użytkownika CD-ROM z oprogramowaniem do kompresji zdjęć Z uwagi na bezpieczeństwo: Niniejszy podręcznik należy przeczytać, aby zapewnić właściwe użytkowanie produktu i uniknąć niebezpieczeństwa lub szkód materialnych. Odtwarzacza należy używać we właściwy sposób,

Bardziej szczegółowo

Bezprzewodowy termometr wewnętrzny / zewnętrzny EFWS 300. Instrukcja obsługi. www.conrad.pl. Nr produktu: 672395. Strona 1 z 10

Bezprzewodowy termometr wewnętrzny / zewnętrzny EFWS 300. Instrukcja obsługi. www.conrad.pl. Nr produktu: 672395. Strona 1 z 10 Bezprzewodowy termometr wewnętrzny / zewnętrzny EFWS 300 Instrukcja obsługi Nr produktu: 672395 Strona 1 z 10 1. ELEMENTY OBSŁUGI a) Stacja bazowa 1. Przycisk SNOOZE/LIGHT dla trybu drzemki/podświetlenia

Bardziej szczegółowo

1. Kontroler bezprzewodowy: R51/CE i R51/E (Standard)

1. Kontroler bezprzewodowy: R51/CE i R51/E (Standard) 1. Kontroler bezprzewodowy: R51/CE i R51/E (Standard) 1.1 Specyfikacje kontrolera bezprzewodowego Model R51/CE i R51/E Napięcie znamionowe 3.0V Najniższe napięcie procesora CPU emitującego sygnał 2.0V

Bardziej szczegółowo

GARDENA. Zestaw do zdalnego sterowania. Instrukcja obsługi

GARDENA. Zestaw do zdalnego sterowania. Instrukcja obsługi GARDENA Zestaw do zdalnego sterowania Instrukcja obsługi GARDENA zestaw do zdalnego sterowania Witamy w ogrodzie GARDENA Tłumaczenie oryginalnej niemieckiej instrukcji obsługi. Prosimy uważnie przeczytać

Bardziej szczegółowo

Pilot zdalnego sterowania z LCD

Pilot zdalnego sterowania z LCD INSTRUKCJA OBSŁUGI Pilot zdalnego sterowania z LCD Nr produktu 646488 Strona 1 z 8 Używaj zgodnie z instrukcjami producenta. Pilot zdalnego sterowania może bezprzewodowo przełączyć bezprzewodowo odpowiedni

Bardziej szczegółowo

Pilot zdalnego sterowania DANE TECHNICZNE FUNKCJE PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA

Pilot zdalnego sterowania DANE TECHNICZNE FUNKCJE PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA Pilot zdalnego sterowania DANE TECHNICZNE Model sterownika R05/BGE Zasilane 3.0V (Baterie alkaliczne LR03 X 2) Najniższa wartość zasilania przy której emitowany jest sygnał ze sterownika 2.4V Maksymalna

Bardziej szczegółowo

Avtek TouchScreen 55

Avtek TouchScreen 55 Avtek TouchScreen 55 Monitor interaktywny LED Instrukcja użytkowania Najnowszą wersję instrukcji można zawsze znaleźć na stronie http://avtek.eu Spis treści Montaż monitora... 3 Podstawowa obsługa... 6

Bardziej szczegółowo

Podręcznik instalacji

Podręcznik instalacji Podręcznik instalacji Color Management LCD Monitor Ważne Aby korzystać z urządzenia w sposób bezpieczny i wydajny, należy dokładnie zapoznać się z informacjami zawartymi w PRECAUTIONS (ŚRODKI OSTROŻNOŚCI),

Bardziej szczegółowo

Podręcznik instalacji

Podręcznik instalacji Podręcznik instalacji Monitor LCD z funkcją zarządzania kolorami Ważne Aby korzystać z urządzenia w sposób bezpieczny i wydajny, należy dokładnie zapoznać się z informacjami zawartymi w PRECAUTIONS (ŚRODKI

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Wiek: powyżej 8 lat WSTĘP WSKAZÓWKI BEZPIECZEŃSTWA. Model No.: T638

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Wiek: powyżej 8 lat WSTĘP WSKAZÓWKI BEZPIECZEŃSTWA. Model No.: T638 Model No.: T638 WSTĘP INSTRUKCJA OBSŁUGI Wiek: powyżej 8 lat Dziękujemy za zakup naszego produktu. Prosimy o dokładne przeczytanie instrukcji obsługi przed rozpoczęciem użytkowania. 1. Wbudowany moduł

Bardziej szczegółowo

Thermis Uno - automatyka temperaturowa do okien dachowych, świetlików i wywietrzników

Thermis Uno - automatyka temperaturowa do okien dachowych, świetlików i wywietrzników Osłony przeciwsłoneczne Thermis Uno - automatyka temperaturowa do okien dachowych, świetlików i wywietrzników Zalety sterownika Automatyka temperaturowa Thermis Uno Sterowanie w funkcji temperatury oknami

Bardziej szczegółowo

PRZENOŚNY GŁOŚNIK BLUETOOTH SUPER BASS

PRZENOŚNY GŁOŚNIK BLUETOOTH SUPER BASS PRZENOŚNY GŁOŚNIK BLUETOOTH SUPER BASS Instrukcja obsługi DA-10287 Dziękujemy za zakup przenośnego głośnika Bluetooth Super Bass DIGITUS DA-10287! Niniejsza instrukcja obsługi pomoże i ułatwi użytkowanie

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI FRESHMARX 9417

SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI FRESHMARX 9417 SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI FRESHMARX 9417 W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zajrzeć do Podręcznika operatora dostępnego na naszej stronie internetowej (www.monarch.averydennison.com).

Bardziej szczegółowo

1. Zawartość opakowania. 2. Przegląd. Uwaga: Podręcznik skrócony Prestigio Roadrunner 530A5

1. Zawartość opakowania. 2. Przegląd. Uwaga: Podręcznik skrócony Prestigio Roadrunner 530A5 1. Zawartość opakowania 1. Samochodowy, cyfrowy rejestrator wideo 4. Kabel USB 2. Przyssawka montażowa 5. 3. Ładowarka samochodowa 6. Karta gwarancyjna 2. Przegląd 1 2 3 4 5 6 Dioda Obiektyw Głośnik Przycisk

Bardziej szczegółowo

PILOT ZDALNEGO STEROWANIA

PILOT ZDALNEGO STEROWANIA PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PILOT ZDALNEGO STEROWANIA R5/E-30 Ostrzeżenie. Należy upewnić się, że między pilotem a odbiornikiem urządzenia wewnętrznego nie znajdują się żadne przegrody; w przeciwnym wypadku

Bardziej szczegółowo

Podświetlenie do telewizora z USB (46-70")

Podświetlenie do telewizora z USB (46-70) Podświetlenie do telewizora z USB (46-70") Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup podświetlenia do telewizora z USB, które jest odpowiednie dla telewizorów z płaskim ekranem i monitorów PC z portem USB.

Bardziej szczegółowo

Zanim zaczniesz zalecenia dotyczące bezpieczeństwa

Zanim zaczniesz zalecenia dotyczące bezpieczeństwa Power POE Status HDD WAN LAN1 LAN2 LAN3 LAN4 NR7401 Network Video Recorder Zanim zaczniesz zalecenia dotyczące bezpieczeństwa W razie zauważenia dymu lub dziwnego zapachu wydobywającego się z sieciowego

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZEŃ ANDROID BOX MINIX

INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZEŃ ANDROID BOX MINIX INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZEŃ ANDROID BOX MINIX 1 Spis treści Spis treści...2 1. Zawartość opakowania...3 2. Opis urządzenia...3 3. Funkcje...4 4. Oprogramowanie i konta...5 5. Pierwsze uruchomienie...5

Bardziej szczegółowo

Instrukcja używania pilota zdalnego sterowania

Instrukcja używania pilota zdalnego sterowania Instrukcja używania pilota zdalnego sterowania 035M00010-000 ŚRODKI OSTROŻNOŚCI Zasłony, drzwi lub podobne do nich obiekty utrudniają lub uniemożliwiają odbiór sygnału przez klimatyzator. Nie pozwalaj

Bardziej szczegółowo

Seria P-661HW-Dx Bezprzewodowy modem ADSL2+ z routerem

Seria P-661HW-Dx Bezprzewodowy modem ADSL2+ z routerem Seria P-661HW-Dx Bezprzewodowy modem ADSL2+ z routerem Skrócona instrukcja obsługi Wersja 3.40 Edycja 1 3/2006-1 - Informacje ogólne Posługując się dołączoną płytą CD lub postępując zgodnie ze wskazówkami

Bardziej szczegółowo

Konftel 55Wx Skrócona instrukcja obsługi

Konftel 55Wx Skrócona instrukcja obsługi POLSKI Konftel 55Wx Skrócona instrukcja obsługi Konftel 55Wx to urządzenie konferencyjne, które można połączyć z telefonem stacjonarnym, komórkowym oraz z komputerem. Wykorzystując jedyną w swoim rodzaju

Bardziej szczegółowo

System operacyjny Android wersja 4.2.2 Język polski

System operacyjny Android wersja 4.2.2 Język polski ENDEAVOUR 800QC Skrócona instrukcja obsługi tabletu System operacyjny Android wersja 4.2.2 Język polski Dziękujemy wybranie produktu firmy Blaupunkt. Dokonali Państwo dobrego wyboru. Oczywiście będziemy

Bardziej szczegółowo

Dziękujemy za zakup naszego produktu.

Dziękujemy za zakup naszego produktu. instrukcja obsługi MISTRAL Dziękujemy za zakup naszego produktu. Jesteśmy przekonani, że jego użytkowanie dostarczy Państwu wiele p r z y j e m n o ś c i. P r z e d u ż y c i e m urządzenia, prosimy zapoznać

Bardziej szczegółowo

Korzystanie z aplikacji P-touch Transfer Manager

Korzystanie z aplikacji P-touch Transfer Manager Korzystanie z aplikacji P-touch Transfer Manager Wersja 0 POL Wprowadzenie Ważna uwaga Treść niniejszego dokumentu i dane techniczne produktu mogą ulegać zmianom bez powiadomienia. Firma Brother zastrzega

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1: Wprowadzenie

Rozdział 1: Wprowadzenie Rozdział 1: Wprowadzenie 1.1 Zawartość opakowania Odbierając urządzenie TVGo A03, proszę się upewnić, że następujące pozycje znajdują się w opakowaniu USB TV Super Mini. TVGo A03 Płyta CD ze sterownikiem

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika programu. Ceremonia 3.1

Podręcznik użytkownika programu. Ceremonia 3.1 Podręcznik użytkownika programu Ceremonia 3.1 1 Spis treści O programie...3 Główne okno programu...4 Edytor pieśni...7 Okno ustawień programu...8 Edycja kategorii pieśni...9 Edytor schematów slajdów...10

Bardziej szczegółowo

BEZPRZEWODOWY DOM. bezprzewodowa kontrola urządzeń i oświetlenia

BEZPRZEWODOWY DOM. bezprzewodowa kontrola urządzeń i oświetlenia BEZPRZEWODOWY DOM bezprzewodowa kontrola urządzeń i oświetlenia Przedstawiamy Państwu najnowszą linię produktów z serii "BEZPRZEWODOWY DOM". Produkty powstały z myślą o tym, aby bezprzewodowa technologia

Bardziej szczegółowo

Uwaga: NIE korzystaj z portów USB oraz PWR jednocześnie. Może to trwale uszkodzić urządzenie ZyWALL.

Uwaga: NIE korzystaj z portów USB oraz PWR jednocześnie. Może to trwale uszkodzić urządzenie ZyWALL. ZyWALL P1 Wprowadzenie ZyWALL P1 to sieciowe urządzenie zabezpieczające dla osób pracujących zdalnie Ten przewodnik pokazuje, jak skonfigurować ZyWALL do pracy w Internecie i z połączeniem VPN Zapoznaj

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi napędu bramy garażowej

Instrukcja obsługi napędu bramy garażowej Instrukcja obsługi napędu bramy garażowej MR-2E OSTRZEŻENIE: PRZESTRZEGANIE NINIEJSZEJ INSTRUKCJI JEST KONIECZNE DLA ZACHOWANIA BEZPIECZEŃSTWA OSÓB MONTUJĄCYCH ORAZ UŻYTKUJĄCYCH AUTOMATYCZNY NAPĘD DLA

Bardziej szczegółowo

Eura-Tech. Instrukcja Obsługi Aplikacji Mobilnej

Eura-Tech. Instrukcja Obsługi Aplikacji Mobilnej Eura-Tech Instrukcja Obsługi Aplikacji Mobilnej Pobieranie aplikacji Przed rozpoczęciem ustawiania kamery IP, pobierz i zainstaluj aplikację Eura Cam. W sklepie Google Play wyszukaj aplikację EuraCam Funkcjonalność

Bardziej szczegółowo

Wersja polska PROLIGHT 2006 www.prolight.com.pl

Wersja polska PROLIGHT 2006 www.prolight.com.pl - 1 - Kolorado MK3 2500 Spis treści: Zawartość opakowania... 3 Ostrzeżenie... 3 Instalacja... 4 Montaż lampy... 4 Pozycje montażowe... 5 Montaż oddzielnego balastu... 5 Montaż urządzenia... 6 Montaż skrzydełek

Bardziej szczegółowo

Wersja polska. Wstęp. Zawartość opakowania. IP004 Sweex Wireless Internet Phone

Wersja polska. Wstęp. Zawartość opakowania. IP004 Sweex Wireless Internet Phone IP004 Sweex Wireless Internet Phone Wstęp Dziękujemy za zakup Sweex Wireless Internet Phone. Ten telefon internetowy umożliwia szybkie i łatwe prowadzenie rozmów głosowych za pomocą ulubionego programu

Bardziej szczegółowo

ORVALDI ATS. Automatic Transfer Switch (ATS)

ORVALDI ATS. Automatic Transfer Switch (ATS) ORVALDI ATS Automatic Transfer Switch (ATS) 1. Wprowadzenie ORVALDI ATS pozwala na zasilanie krytycznych odbiorów z dwóch niezależnych źródeł. W przypadku zaniku zasilania lub wystąpienia zakłóceń podstawowego

Bardziej szczegółowo

Dysk CD (z Oprogramowaniem i Podręcznikiem użytkownika)

Dysk CD (z Oprogramowaniem i Podręcznikiem użytkownika) Do skonfigurowania urządzenia może posłużyć każda nowoczesna przeglądarka, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 7.0. DP-G310 Bezprzewodowy serwer wydruków AirPlus G 2,4GHz Przed rozpoczęciem

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi kalibratora napięcia i prądu pętli

Instrukcja obsługi kalibratora napięcia i prądu pętli Informacje dotyczące bezpieczeństwa Aby uniknąć porażenia prądem elektrycznym lub obrażeń: Nigdy nie podłączaj do dwóch gniazd wejściowych lub do dowolnego gniazda wejściowego i uziemionej masy napięcia

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Pilot zdalnego sterowania klimatyzatorów MSH- xx HRN1

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Pilot zdalnego sterowania klimatyzatorów MSH- xx HRN1 INSTRUKCJA OBSŁUGI Pilot zdalnego sterowania klimatyzatorów MSH- xx HRN1 Spis treści: 1. Parametry techniczne pilota... 2 2. Informacje ogólne 2 3. Opis funkcji... 2 4. Opis wskaźników wyświetlacza. 3

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji

Instrukcja instalacji Wstęp Klimatyzator jest drogim urządzeniem i dlatego też zalecamy, aby został zainstalowany przez doświadczonych instalatorów. W przeciwnym wypadku mogą wystąpić nie tylko straty materialne, lecz również

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Warunki eksploatacji. Zebra PDP 3M Wirtualne przejście dla pieszych

Instrukcja obsługi. Warunki eksploatacji. Zebra PDP 3M Wirtualne przejście dla pieszych Instrukcja obsługi Warunki eksploatacji Wirtualne przejście dla pieszych Ogólne warunki eksploatacji Symulatora 1. Przed rozpoczęciem eksploatacji symulatora prosimy o dokładne zapoznanie się z Instrukcją

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi TCC-1280. Rejestrator samochodowy. Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.

Instrukcja obsługi TCC-1280. Rejestrator samochodowy. Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Instrukcja obsługi TCC-1280 Rejestrator samochodowy Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Odbiornik zgodny jest z warunkami dyrektywy 89/336/EEC dotyczącej

Bardziej szczegółowo

U-DRIVE DUAL. Instrukcja obsługi. Osobista czarna skrzynka kierowcy z kamerą cofania MT4056

U-DRIVE DUAL. Instrukcja obsługi. Osobista czarna skrzynka kierowcy z kamerą cofania MT4056 U-DRIVE DUAL Osobista czarna skrzynka kierowcy z kamerą cofania MT4056 Instrukcja obsługi PL Ogólne Kamera główna Gniazdo kamery tylnej Gniazdo USB/ ładowarki Gniazdo microsd Obiektyw kamery głównej Mikrofon

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi CARCAM-1080. Rejestrator samochodowy. Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.

Instrukcja obsługi CARCAM-1080. Rejestrator samochodowy. Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Instrukcja obsługi CARCAM-1080 Rejestrator samochodowy Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Odbiornik zgodny jest z warunkami dyrektywy 89/336/EEC dotyczącej

Bardziej szczegółowo

Programator tygodniowy cyfrowy Brennenstuhl, 3680 W, 20 programów, max. 23 h/59 min, IP44

Programator tygodniowy cyfrowy Brennenstuhl, 3680 W, 20 programów, max. 23 h/59 min, IP44 Programator tygodniowy cyfrowy Brennenstuhl, 3680 W, 20 programów, max. 23 h/59 min, IP44 Instrukcja obsługi Numer produktu: 611762 Strona 1 z 11 Przed podłączeniem programatora do urządzeń elektrycznych

Bardziej szczegółowo

Zegarek radiowy Eurochron

Zegarek radiowy Eurochron INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 672502 Zegarek radiowy Eurochron Strona 1 z 7 Przeznaczenie Produkt jest przeznaczony do wyświetlania czasu i daty. Czas jest ustawiany automatycznie przy użyciu zintegrowanego

Bardziej szczegółowo

Wygląd aparatu: POL 1

Wygląd aparatu: POL 1 Wygląd aparatu: ENGLISH Micro USB Micro HDMI Reset Micro SD LCD UP Down Mode TRANSLATION Micro USB Micro HDMI Reset Micro SD LCD Góra Dół Tryb ENGLISH Shutter key Power key Busy indicator WIFI indicator

Bardziej szczegółowo

KLIMATYZACJA INSTRUKCJA OBSŁUGI

KLIMATYZACJA INSTRUKCJA OBSŁUGI KLIMATYZACJA INSTRUKCJA OBSŁUGI Konstrukcja oraz dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia w celu poprawy produktów. Skonsultuj się z agencją sprzedaży lub producentem, aby dowiedzieć się o szczegółach.

Bardziej szczegółowo

ASUS PW201 Monitor LCD. Przewodnik Szybki Start

ASUS PW201 Monitor LCD. Przewodnik Szybki Start ASUS PW201 Monitor LCD Przewodnik Szybki Start Informacje o bezpieczeństwie Przed ustawieniem monitora, proszę uważnie przeczytać całą dokumentację dołączoną do zestawu. Aby zapobiec zagrożeniu pożarem

Bardziej szczegółowo

Instrukcja QuickStart

Instrukcja QuickStart Instrukcja QuickStart Przyciski i łączność 1. Włącznik urządzenia: Przytrzymaj przycisk, aby włączyć urządzenie. Krótkie naciśnięcie włącza urządzenie, gdy znajduje się trybie gotowości. 2. Przyciski głośności:

Bardziej szczegółowo

LX750/LW650/LS+700/LW720

LX750/LW650/LS+700/LW720 LX750/LW650/LS+700/LW720 NSTRUKCJA OBSŁUGI 020-000178-02 Projektor LW650/LS+700/LX750/LW720 Podręcznik użytkownika (wersja pełna) - Instrukcja obsługi Dziękujemy za zakupienie projektora. ZAGROŻENIE W

Bardziej szczegółowo

6M 500V 6M 1000V MEGAOMOMIERZ INSTRUKCJA OBSŁUGI

6M 500V 6M 1000V MEGAOMOMIERZ INSTRUKCJA OBSŁUGI 6M 500V 6M 1000V MEGAOMOMIERZ INSTRUKCJA OBSŁUGI WSTĘP Miernik ten jest łatwym w użyciu, przenośnym 3 ½ cyfrowym megaomomierzem zaprojektowanym do łatwego pomiaru rezystancji izolacji przy użyciu tylko

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Obsługi Monitora Dotykowego Multi- touch

Instrukcja Obsługi Monitora Dotykowego Multi- touch Instrukcja Obsługi Monitora Dotykowego Multi- touch SPIS TREŚCI Przed uruchomieniem... 4 Bezpieczeństwo.... 5 Instalacja sterownika... 7 Podłączenie nakładki dotykowej...12 Kalibracja nakładki dotykowej...13

Bardziej szczegółowo

EM8030-EM8031 Adapterów Powerline Mini 500 Mbps

EM8030-EM8031 Adapterów Powerline Mini 500 Mbps EM8030-EM8031 Adapterów Powerline Mini 500 Mbps 2 POLSKI EM8030-EM8031 - Adapterów Powerline Mini 500 Mbps Spis treści 1.0 Wprowadzenie... 2 1.1 Zawartość opakowania... 2 2.0 Podłączenie adapterów Powerline

Bardziej szczegółowo

Oczyszczacz powietrza

Oczyszczacz powietrza Oczyszczacz powietrza Lavender 1224 BAP-HC-I1224-U16X Instrukcja obsługi 21 ŚRODKI OSTROŻNOŚCI W trakcie korzystania z urządzeń elektrycznych należy zachować podstawowe środki ostrożności, aby zmniejszyć

Bardziej szczegółowo

Radio DAB/DAB+ Pure Siesta Mi Serie II, FM, czarne, pamięć 16 stacji

Radio DAB/DAB+ Pure Siesta Mi Serie II, FM, czarne, pamięć 16 stacji INSTRUKCJA OBSŁUGI Radio DAB/DAB+ Pure Siesta Mi Serie II, FM, czarne, pamięć 16 stacji Nr produktu 351595 Strona 1 z 14 Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa 1. Przechowuj radio z dala od źródeł ciepła

Bardziej szczegółowo

Instalacja. Bezprzewodowy punkt dostępowy NETGEAR 802.11ac Model WAC120. Zawartość opakowania

Instalacja. Bezprzewodowy punkt dostępowy NETGEAR 802.11ac Model WAC120. Zawartość opakowania Znaki towarowe NETGEAR, logo NETGEAR oraz Connect with Innovation są znakami towarowymi oraz/lub zastrzeżonymi znakami towarowymi należącymi do firmy NETGEAR Inc. oraz/lub jej spółek zależnych w USA oraz/lub

Bardziej szczegółowo

BEZPRZEWODOWY VIDEODOMOFON XT-07 2.4GHz Cyfrowa transmisja

BEZPRZEWODOWY VIDEODOMOFON XT-07 2.4GHz Cyfrowa transmisja BEZPRZEWODOWY VIDEODOMOFON XT-07 2.4GHz Cyfrowa transmisja Dziękujemy za zakup videodomofonu firmy REER ELECTRONICS Prosimy o zapoznanie się z instrukcją przed podłączeniem videodomofonu Spis treści 1.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Elektroniczna niania Nr produktu 260059

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Elektroniczna niania Nr produktu 260059 INSTRUKCJA OBSŁUGI Elektroniczna niania Nr produktu 260059 Układ rodzica 1 Dioda LED ustawiania głośności 3 ZIELONE i 2 CZERWONE diody LED wskazują natężenie dźwięków w pokoju dziecka w zależności od głośności

Bardziej szczegółowo

Wspornik montażowy dysku twardego Instrukcja obsługi

Wspornik montażowy dysku twardego Instrukcja obsługi Wspornik montażowy dysku twardego Instrukcja obsługi CECH-ZCD1 7020229 Zgodne urządzenie System PlayStation 3 (seria CECH-400x) Środki ostrożności Aby móc bezpiecznie korzystać z tego produktu, przed rozpoczęciem

Bardziej szczegółowo

Radio przenośne Sangean PR-D5, FM, AM, RDS, białe

Radio przenośne Sangean PR-D5, FM, AM, RDS, białe INSTRUKCJA OBSŁUGI Radio przenośne Sangean PR-D5, FM, AM, RDS, białe Nr produktu 343515 Strona 1 z 6 Elementy sterowania 1. Przycisk zasilania 2. Sygnał AUX-in 3. Wybór pasma i strojenie 4. Alarm 5. Wyświetlacz

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PANELA DOTYKOWEGO EDX-S84 (SIEMENS)

INSTRUKCJA OBSŁUGI PANELA DOTYKOWEGO EDX-S84 (SIEMENS) INSTRUKCJA OBSŁUGI PANELA DOTYKOWEGO EDX-S84 (SIEMENS) SPIS TREŚCI 1. BUDOWA PANELA DOTYKOWEGO... 3 2. WŁĄCZANIE/WYŁĄCZANIE... 4 3. BATERIA - ŁADOWANIE... 4 4. OBSŁUGA SALI... 5 4.1 WYBÓR SYGNAŁU... 5

Bardziej szczegółowo

NEO X5 Nr produktu 394380

NEO X5 Nr produktu 394380 INSTRUKCJA OBSŁUGI NEO X5 Nr produktu 394380 Strona 1 z 7 Zawartość opakowania - MINIX NEO X5 x 1 - Pilot MINIX x 1 - Przejściówka zasilania 5V x 1 - Kabel mikro USB OTG x 1 - Kabel HDMI x 1 - Przewodnik

Bardziej szczegółowo

JABRA EVOLVE 80. Podręcznik użytkownika. jabra.com/evolve80

JABRA EVOLVE 80. Podręcznik użytkownika. jabra.com/evolve80 Podręcznik użytkownika jabra.com/evolve80 2014 GN A/S / GN Netcom US, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone. Jabra jest zarejestrowanym znakiem towarowym firmy GN Netcom A/S. Wszystkie pozostałe znaki towarowe

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika TL-PoE 10R Adapter Odbiorczy PoE

Podręcznik użytkownika TL-PoE 10R Adapter Odbiorczy PoE Podręcznik użytkownika TL-PoE 10R Adapter Odbiorczy PoE Rev: 1.0.0 7106500684 PRAWA AUTORSKIE I ZNAKI HANDLOWE Charakterystyka produktu może ulec zmianie bez powiadomienia. jest zarejestrowanym znakiem

Bardziej szczegółowo

EM4591 Uniwersalny repeater Wi-Fi z funkcją WPS

EM4591 Uniwersalny repeater Wi-Fi z funkcją WPS EM4591 Uniwersalny repeater Wi-Fi z funkcją WPS EM4591 - Uniwersalny repeater Wi-Fi z funkcją WPS 2 POLSKI Spis treści 1.0 Wprowadzenie... 2 1.1 Zawartość opakowania... 2 1.2 Omówienie urządzenia... 3

Bardziej szczegółowo

Radio i odtwarzacz CD Nr produktu 001196685

Radio i odtwarzacz CD Nr produktu 001196685 INSTRUKCJA OBSŁUGI Radio i odtwarzacz CD Nr produktu 001196685 Strona 1 z 5 IDENTYFIKACJA ELEMENTÓW STEROWANIA 1. rączka 2. regulacja głośności 3. przełącznik funkcji (AM - FM - CD) 4. antena teleskopowa

Bardziej szczegółowo

MIERNIK CĘGOWY AC AX-202. Instrukcja obsługi

MIERNIK CĘGOWY AC AX-202. Instrukcja obsługi MIERNIK CĘGOWY AC AX-202 Instrukcja obsługi Bezpieczeństwo Międzynarodowe symbole bezpieczeństwa Ten symbol w odniesieniu do innego symbolu lub gniazda oznacza, że użytkownik musi odnieść się do instrukcji

Bardziej szczegółowo

AX-850 Instrukcja obsługi

AX-850 Instrukcja obsługi AX-850 Instrukcja obsługi Informacje dotyczące bezpieczeństwa Aby uniknąć porażenia prądem elektrycznym lub obrażeń: Nigdy nie podłączaj do dwóch gniazd wejściowych lub do dowolnego gniazda wejściowego

Bardziej szczegółowo

Wersja polska. Wstęp. Zawartość opakowania. Uwaga! WC002 Sweex USB Webcam 100K with Microphone

Wersja polska. Wstęp. Zawartość opakowania. Uwaga! WC002 Sweex USB Webcam 100K with Microphone WC002 Sweex USB Webcam 100K with Microphone Wstęp Dziękujemy za zakup Sweex USB Webcam 100K with Microphone. Ta kamera internetowa umożliwia prowadzenie rozmów głosowych z przyjaciółmi na całym świecie.

Bardziej szczegółowo

SMS-8010. SMS telefon. Umożliwia łatwe i szybkie wysyłanie wiadomości SMS...

SMS-8010. SMS telefon. Umożliwia łatwe i szybkie wysyłanie wiadomości SMS... SMS-8010 SMS telefon Umożliwia łatwe i szybkie wysyłanie wiadomości SMS... Spis treści: 1. Główne funkcje telefonu SMS-8010?... 3 2. Instalacja... 4 3. Ustawianie daty i czasu... 4 4. Rozmowy telefoniczne...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi zasilaczy awaryjnych serii AT-UPS

Instrukcja obsługi zasilaczy awaryjnych serii AT-UPS Instrukcja obsługi zasilaczy awaryjnych serii AT-UPS 1. Uwagi o bezpieczeństwie 2. Zasady pracy: 1. Normalny tryb pracy 2. Awaryjny tryb pracy 3. Akumulator i ładowanie 3. Główne cechy: 1. Bezobsługowa

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po ustawieniach sieci bezprzewodowej

Przewodnik po ustawieniach sieci bezprzewodowej Przewodnik po ustawieniach sieci bezprzewodowej uu Wprowadzenie Istnieją dwa tryby sieci bezprzewodowej LAN: tryb infrastruktury do połączenia za pośrednictwem punktu dostępu oraz tryb ad-hoc do nawiązywania

Bardziej szczegółowo

Ustawienia ogólne. Ustawienia okólne są dostępne w panelu głównym programu System Sensor, po kliknięciu ikony

Ustawienia ogólne. Ustawienia okólne są dostępne w panelu głównym programu System Sensor, po kliknięciu ikony Ustawienia ogólne Ustawienia okólne są dostępne w panelu głównym programu System Sensor, po kliknięciu ikony Panel główny programu System Sensor (tylko dla wersja V2, V3, V4) Panel główny programu System

Bardziej szczegółowo

Poznanie komputera MyPal

Poznanie komputera MyPal Poznanie komputera MyPal Elementy z przodu Dioda LED Power/Notification (Zasilanie/Powiadomienie) Power Notification Przycisk Launch (Uruchom) Przycisk Notes (Notatki) (nagrywanie głosu) Przycisk Contacts

Bardziej szczegółowo

ODBIORNIK AUDIO BLUETOOTH

ODBIORNIK AUDIO BLUETOOTH ODBIORNIK AUDIO BLUETOOTH Podręcznik użytkownika DA-30500 Spis treści 1.0 Wprowadzenie... 2 2.0 Specyfikacja... 3 3.0 Zawartość opakowania... 3 4.0 Opisy paneli... 4 5.0 Podłączanie i obsługa... 5 1 Odbiornik

Bardziej szczegółowo

WAŻNE INFORMACJE Drogi Kliencie, dziękujemy za wybór wagi elektronicznej UMA firmy Casa Bugatti. Jak każde urządzenie domowe, waga ta musi być używana z zachowaniem ostrożności i uwagi, aby zapobiec jej

Bardziej szczegółowo

1. Przeznaczenie urządzenia... 2 2. Umiejscowienie... 2 3. Rozpoczęcie użytkowania... 2. 4. Konserwacja... 7 5. Dane techniczne...

1. Przeznaczenie urządzenia... 2 2. Umiejscowienie... 2 3. Rozpoczęcie użytkowania... 2. 4. Konserwacja... 7 5. Dane techniczne... Naświetlarka UV Podręcznik użytkownika Wszelkie kopiowanie, odtwarzanie i rozpowszechnianie niniejszej instrukcji wymaga pisemnej zgody firmy Transfer Multisort Elektronik. 1. Przeznaczenie urządzenia...

Bardziej szczegółowo

Elektroniczny Termostat pojemnościowych ogrzewaczy wody

Elektroniczny Termostat pojemnościowych ogrzewaczy wody Elektroniczny Termostat pojemnościowych ogrzewaczy wody ETE-1 Instrukcja obsługi Załącznik do Instrukcji obsługi i użytkowania elektrycznego pojemnościowego ogrzewacza wody typ WJ-Q i WJW-Q Zakład Urządzeń

Bardziej szczegółowo

Tablica Interaktywna. Avtek TT-BOARD. seria 2xxx. Instrukcja obsługi

Tablica Interaktywna. Avtek TT-BOARD. seria 2xxx. Instrukcja obsługi Tablica Interaktywna Avtek TT-BOARD seria 2xxx Instrukcja obsługi Spis Treści SPECYFIKACJA... 3 AKCESORIA... 4 SPOSÓB MONTAŻU... 6 M ONTAŻ NA ŚCIANIE... 6 SPOSÓB PODŁĄCZENIA TABLICY... 8 INSTALACJA I USTAWIENIA

Bardziej szczegółowo

2. Przyssawka montażowa 5. Akumulator 3. Ładowarka samochodowa 6. Podręcznik skrócony. Przycisk zasilania / trybu

2. Przyssawka montażowa 5. Akumulator 3. Ładowarka samochodowa 6. Podręcznik skrócony. Przycisk zasilania / trybu 1. Zawartość opakowania 1. Samochodowy, cyfrowy rejestrator 4. Kabel USB wideo 2. Przyssawka montażowa 5. Akumulator 3. Ładowarka samochodowa 6. Podręcznik skrócony 2. Przegląd 1 2 3 4 5 6 7 Obiektyw Głośnik

Bardziej szczegółowo

Kamera Domu Inteligentnego. Instrukcja instalacji

Kamera Domu Inteligentnego. Instrukcja instalacji Kamera Domu Inteligentnego Instrukcja instalacji 1 Spis treści 1.Wprowadzenie... 3 2.Wymagania sprzętowe... 3 3.Specyfikacja techniczna... 3 4.Schemat urządzenia... 4 5.Instalacja urządzenia... 4 6.Instalacja

Bardziej szczegółowo

INTELLITOUCH XLINK - BRAMKA GSM

INTELLITOUCH XLINK - BRAMKA GSM INTELLITOUCH XLINK - BRAMKA GSM X Link BTTN Instrukcja obsługi 1. Wg rysunku OSTRZEŻENIE Ponieważ XLink zasila Państwa telefony domowe, prosimy nigdy nie podłączać gniazda słuchawki Xlink do naziemnej

Bardziej szczegółowo

Rozdzielacz splitter HDMI Goobay AVS 45 HDMI Matrix 4 wejścia / 2 wyjścia

Rozdzielacz splitter HDMI Goobay AVS 45 HDMI Matrix 4 wejścia / 2 wyjścia INSTRUKCJA OBSŁUGI Rozdzielacz splitter HDMI Goobay AVS 45 HDMI Matrix 4 wejścia / 2 wyjścia Model: 60817 Nr produktu 943023 Strona 1 z 9 UWAGA! Prosimy dokładnie przeczytać niniejszą instrukcję użytkownika.

Bardziej szczegółowo

Gniazdo żarówki z czujnikiem ruchu Model: OR-CR-221

Gniazdo żarówki z czujnikiem ruchu Model: OR-CR-221 Gniazdo żarówki z czujnikiem ruchu Model: OR-CR-221 Przed przystąpieniem do montażu prosimy o uważne zapoznanie się z instrukcją obsługi i montażu ponieważ bezpieczne użytkowanie zależy od poprawnego zainstalowania

Bardziej szczegółowo