LX501/LW401/LWU421/ LX601i/LW551i/LWU501i Podręcznik użytkownika (szczegółowy) - Poradnik eksploatacji

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "LX501/LW401/LWU421/ LX601i/LW551i/LWU501i Podręcznik użytkownika (szczegółowy) - Poradnik eksploatacji"

Transkrypt

1 LX501/LW401/LWU421/ LX601i/LW551i/LWU501i Podręcznik użytkownika (szczegółowy) - Poradnik eksploatacji

2

3 Projektor LX501/LW401/LWU421/ LX601i/LW551i/LWU501i Podręcznik użytkownika Poradnik eksploatacji Podręcznik użytkownika (szczegółowy) - Poradnik eksploatacji Dziękujemy za zakupienie projektora. LX501/LX601i/LW401/LW551i/LWU421/LWU501i ZAGROŻENIE Przed rozpoczęciem użytkowania niniejszego produktu prosimy o przeczytanie wszystkich instrukcji obsługi tego produktu. Najpierw należy przeczytać Poradnik bezpieczeństwa. Po przeczytaniu należy zachować te materiały w bezpiecznym miejscu do ewentualnego przyszłego wykorzystania. Oznaczenia użyte w podręczniku W podręczniku zastosowano różne symbole. Znaczenie tych symboli opisane zostało poniżej. ZAGROŻENIE Symbol oznacza sytuacje, które w razie ignorowania, mogą doprowadzić do obrażeń ciała lub nawet śmierci w przypadku nieprawidłowego użytkowania urządzenia. OSTRZEŻENIE Symbol oznacza sytuacje, które w razie ignorowania, mogą doprowadzić do obrażeń ciała lub uszkodzenia mienia w przypadku nieprawidłowego użytkowania urządzenia. ZAWIADOMIENIE To oznaczenie informuje o możliwych kłopotach. Proszę nawiązywać do numerów stron zamieszczonych przy tym symbolu. UWAGA Informacje zawarte w podręczniku mogą ulegać zmianie bez uprzedzenia. Wytwórca nie ponosi odpowiedzialności za błędy, jakie mogą pojawić się w niniejszym podręczniku. Reprodukcja, przekazywanie lub kopiowanie całości lub części dokumentu jest niedozwolone bez uzyskania pisemnej zgody wytwórcy. Informacja o znakach towarowych Mac jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Apple Inc. Windows, DirectDraw i Direct3D są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Microsoft Corporation w U.S. i/lub w innych krajach. VESA i DDC są zastrzeżonymi znakami towarowymi grupy Video Electronics Standard Association. HDMI TM, logo HDMI oraz High-Definition Multimedia Interface są znakami towarowymi lub zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy HDMI Licensing LLC. W USA i innych krajach. PJLink jest znakiem towarowym stosowanym w ramach prawa o znakach towarowych w Japonii, Stanach Zjednoczonych i w innych krajach lub na innych obszarach. Blu-ray Disc TM i Blu-ray TM są znakami towarowymi Blu-ray Disc Association. DICOM jest zastrzeżonym znakiem towarowym National Electrical Manufacturers Association dla ich standardów (publikacji) dotyczących komunikacji cyfrowej w informacji medycznej. Wszelkie inne znaki towarowe pozostają własnością odnośnych korporacji i firm. 1

4 Spis treści Wstęp Obsługa projektora (ciąg dalszy)... Zalety PbyP Sprawdzanie zawartości opakowania.. 3 <Tylko w modelach LW401, LW551i, Nazwy części LWU421 i LWU501i> Projektor, Panel sterowania oraz Wskaźniki, Praca z funkcjami menu...40 Porty, Pilot zdalnego sterowania Wskaźniki OSD, Zasady ustawienia Elementy poszczególnych menu Sposoby ustawiania MENU PODST Podłączanie urządzeń...10 Menu WIZJA Mocowanie pokrywa adaptera...15 Mocowanie uchwytu kablowego...15 Menu OBRAZ Mocowanie kabli...16 Menu WEJŚCIE Wykorzystanie pręta i otworu zabezpieczenia.. 16 Menu USTAWIENIE Podłączenie zasilania...17 Menu AUDIO Pilot zdalnego sterowania Menu EKRAN Wkładanie baterii Używanie funkcji ID PILOTA Menu OPCJE Zmiana częstotliwości sygnału z pilota. 19 Menu SIEĆ Zasięg sygnału z pilota...19 Menu ZABEZP Praca pilota w trybie myszy i klawiatury komputera.. 20 Narzędzia prezentacji Prezentacja BEZ PC...95 M onitor stanu Tryb Miniatur, Tryb pełnego ekranu, <Tylko w modelach LX601i, LW551i i LWU501i>. 21 Tryb Pokazu slajdów, Lista odtwarzania Wyświetlanie warunków pracy projektora.. 21 Wyświetlacz USB Wyświetlanie dziennika...23 Rozpoczęcie wyświetlania w trybie USB, Włączanie/wyłączanie zasilania.. 25 Menu Prawego Przycisku, Włączanie zasilania Pływające menu, Okno opcji Wyłączanie zasilania...25 Czynności konserwacyjne Obsługa projektora Wymiana lampy Regulacja głośności Czyszczenie oraz wymiana filtra powietrza Czasowe wyłączanie obrazu i dźwięku.. 26 Inne czynności porządkowe Wybór sygnału wejściowego...27 Rozwiązywanie problemów Ustawianie formatu obrazu...28 Ostrzeżenia wyświetlane na monitorze stanu Regulacja mechanizmu podnoszenia <Tylko w modelach LX601i, LW551i i LWU501i>. 114 Regulacja obiektywu Odnośne komunikaty Regulacja ogniskowej (zoom) i ostrości, Lampki sygnalizacyjne Regulacja położenia obiektywu, Pamięć obiektywu Zresetowanie wszystkich nastawień Wykorzystanie automatycznej regulacji obrazu.. 32 Zjawiska, które mogą być łatwo Regulacja położenia obrazu uznawane za usterki urządzenia Korekcja zniekształceń...33 Specyfikacja Powiększanie obrazu Tymczasowe zatrzymywanie obrazu...37 Tymczasowe wyłączanie obrazu

5 Wstęp LX501/LX601i/LW401/LW551i/LWU421/LWU501i Wstęp Zalety Niniejszy projektor zapewnia szeroki wachlarz zastosowań dzięki następującym cechom. ü Porty HDMI mogą obsługiwać różne urządzenia obrazowania z interfejsem cyfrowym, dające wyraźniejsze obrazy na ekranie. ü Bardzo jasna lampa i wysokiej jakości system optyczny mogą zaspokoić wymagania użytkowników profesjonalnych. ü Opcjonalne obiektywy i duża możliwość przesuwania obiektywów stwarzają większe szanse na instalowanie produktu w dowolnym miejscu. ü Zasłona obiektywu ukrywa operacje wykonywane wewnątrz i ułatwia przebieg prezentacji. ü Wiele portów I/O z pewnością pomoże w każdej sytuacji biznesowej. Sprawdzanie zawartości opakowania Przejrzyj rozdział Zawartość Opakowania w książkowym wydaniu Podręcznik użytkownika (skrócony). Projektor powinien być dostarczony z wyszczególnionymi niżej elementami. Ewentualne braki natychmiast zgłoś sprzedawcy. ZAGROŻENIE Małe części należy przechowywać poza zasięgiem dzieci i zwierząt. Nie wkładać ich do ust. W razie połknięcia, należy skontaktować się jak najprędzej z lekarzem w celu uzyskania pomocy. UWAGA Należy zachować oryginalne opakowania dla zapewnienia możliwości przyszłego transportu. Podczas transportu projektora wykorzystać należy oryginalne opakowanie. Należy zwrócić szczególną uwagę na obiektyw. Po przechyleniu, poruszeniu lub potrząśnięciu projektor może wydawać grzechocący dźwięk na skutek poruszenia się klapy kontrolującej przepływ powietrza do projektora. Należy pamiętać, że nie oznacza to awarii lub wadliwego działania. 3

6 Wstęp Nazwy części Projector (1) Osłona lampy ( 109) Zespół lampy znajduje się wewnątrz. (2) (2) Głośniki (x2) ( 26, 58) (3) Osłona fi ltra ( 111) (4) Filtr powietrza i otwór wentylacyjny wlotowy znajdują się wewnątrz. (4) Nóżki mechanizmu podnoszenia (x2) ( 29) (5) Przyciski mechanizmu podnoszenia (x2) ( 29) (6) Sensory zdalnego sterowania (x2) ( 19, 72) (7) Obiektyw (8) Zatyczka obiektywu (9) Wskaźnik ( 5)i (10) Otwory wentylacyjne wlotowe (11) Panel sterowania ( 5) (12) Monitor stanu ( 21) (17) <Tylko w modelach LX601i, LW551i i LWU501i> (13) AC IN ( Wejście zasilania prądem zmiennym) ( 17) (14) Otwory wentylacyjne wylotowe (15) Porty ( 5) (16) Rygiel zabezpieczenia ( 16) (17) Szczelina zabezpieczenia ( 16) (18) Uchwyt ( poniżej) (19) Uchwyt bezpieczeństwa ( 16) (11) (8) (6) (13) (19) (12) (7) (6) (15) (16) (2) (18) (9) (14) (5) (4) (3) (1) (10) (10) (10) (5) ZAGROŻENIE Nie wolno otwierać ani wyjmować żadnej części produktu, o ile nie wskazano inaczej w podręcznikach. Uchwyt Nie wystawiać projektora na działanie niestabilnych warunków. Nie wolno narażać produktu na wstrząsy lub obciążenie. Przenosząc projektor, umieść ręce na uchwycie znajdującym się u dołu projektora. Podczas przenoszenia należy odłączyć od projektora wszystkie części składowe łącznie z przewodem zasilania i kablami. W czasie, gdy włączona jest lampa nie wolno zaglądać w obiektyw lub w otwory na projektorze. OSTRZEŻENIE Nie dotykaj pokrywy lampy ani otworów wentylacyjnych wylotowych podczas pracy projektora lub zaraz po jej zakończeniu, gdyż miejsca te są bardzo gorące. Nie wolno niczego mocować na obiektywie, z wyjątkiem pokrywki obiektywu tego projektora, ponieważ może to uszkodzić obiektyw, na przykład może spowodować jego roztopienie. 4

7 Wstęp Nazwy części (ciąg dalszy) Panel sterowania oraz Wskaźniki (1) Przycisk STANDBY/ON (&25) (2) Przycisk INPUT (&27, 40) (3) Przycisk MENU (&40) (4) Przycisk LENS SHIFT (&30) (5) Przycisk ZOOM (&30) (6) Przyciski FOCUS - / + (&30) (7) Przycisk SHUTTER (&37) (3) (8) Przycisk FUNCTION (&23, 30, 31) Używany do obsługi monitora stanu (4) i regulacji obiektywu. (9) Wskaźnik FILTER (&118) (6) (10) Wskaźnik SHUTTER (&37) (2) (11) Wskaźnik SECURITY (&94) (12) Wskaźnik LAMP (&116, 117) (13) Wskaźnik TEMP (&116, 117) (14) Wskaźnik POWER (&25, 116, 117) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (5) (8) (1) (7) Porty (&10~14) (1) Port COMPUTER IN1 (2) Porty COMPUTER IN2 (G/Y, B/Cb/Pb, R/Cr/Pr, H, V) (3) Port LAN (4) Porty USB TYPE A (5) Port USB TYPE B (6) Port HDMI 1 (7) Port HDMI 2 (8) Porty COMPONENT (Y,Cb/Pb, Cr/Pr) (9) Port S-VIDEO (10) Port VIDEO (11) Port AUDIO IN1 (12) Port AUDIO IN2 (13) Porty AUDIO IN3 (L, R) (14) Porty AUDIO OUT (L, R) (15) Port MONITOR OUT (16) Port REMOTE CONTROL IN (17) Port REMOTE CONTROL OUT (18) Port CONTROL (5) (6) (10) (7) (4) (3) (9) (18) (2) (1) (16) (17) (14) (8) (13) (12) (11) (15) 5

8 Wstęp Nazwy części (ciąg dalszy) Pilot zdalnego sterowania (1) Przycisk STANDBY ( 25) (2) Przycisk ON ( 25) (3) Przyciski ID - 1 / 2 / 3 / 4 ( 18) (4) Przycisk COMPUTER 1 ( 27) (5) Przycisk COMPUTER 2 ( 27) (6) Przycisk COMPUTER 3 * (7) Przycisk LAN ( 27) (8) Przycisk USB TYPE A ( 27) (9) Przycisk USB TYPE B ( 27) (10) Przycisk COMPONENT ( 27) (11) Przycisk S-VIDEO ( 27) (12) Przycisk VIDEO ( 27) (13) Przycisk HDMI 1 ( 27) (14) Przycisk HDMI 2 ( 27) (15) Przycisk DIGITAL * (16) Przyciski PAGE UP / PAGE DOWN ( 20, 97) (17) Przycisk F5 ( 19, 20) (18) Przycisk ENTER ( 20, 23, 40) (19) Przycisk RESET ( 40) (20) Przycisk ESC ( 20, 40) (21) Przyciski strzałki / / / (22) Przycisk MENU ( 40) (23) Przyciski VOL + / - ( 26) (24) Przycisk AV MUTE ( 26) (25) Przyciski MAGNIFY ON / OFF ( 36) (26) Przycisk FREEZE ( 37) (27) Przycisk PbyP ( 38) (28) Przycisk ASPECT ( 28) (29) Przycisk AUTO ( 32) (30) Przycisk POSITION ( 31, 32, 41) (31) Przycisk KEYSTONE ( 33) (32) Przyciski MY BUTTON - 1, 2, 3, 4 ( 69) (33) Przycisk LENS SHIFT ( 30) (34) Przycisk LENS MEMORY ( 31) (35) Przyciski FOCUS + / - ( 30) (36) Przyciski ZOOM + / - ( 30) (37) Osłona baterii ( 18) (38) Port przewodowego pilota zdalnego sterowania ( 14) (1) (3) (4) (7) (8) (10) (13) (14) (16) (26) (17) (18) (19) (22) (27) (28) (20) (29) (32) (33) (30) (31) (34) (36) (35) (37) Tylna strona pilota (38) (2) (5) (6) (9) (11) (12) (15) (23) (25) (24) UWAGA Przyciski oznaczone gwiazdką "*" nie są obsługiwane przez ten projektor ( 115). Przycisk oznaczony znakiem jest dostępny wyłącznie w modelach LW401, LW551i, LWU421 i LWU501i. Po każdym naciśnięciu przycisku (z wyjątkiem przycisków ID), zaświeci się przycisk ID bieżącego wybranego numeru ID ( 18). (21) 6

9 Zasady ustawienia Zasady ustawienia Instaluj projektor stosownie do otoczenia i sposobu użytkowania go. W przypadku instalacji specjalnej, np. montażu podsufitowego, wymagane mogą być określone akcesoria (&Specyfikacja w Podręcznik użytkownika (skrócony)) do montażu i specjalne usługi. Przed instalacją projektora skonsultuj się ze sprzedawcą w sprawie montażu. Sposoby ustawiania Patrz tabele T-1 do T-5, znajdujące się na końcu Podręcznik użytkownika (skrócony) oraz następne, aby ustalić rozmiar ekranu i odległość rzutowania. Wartości podane w tabeli skalkulowano dla ekranu pełnowymiarowego. Góra projektora Nóżki mechanizmu podnoszenia H x V : Rozmiar ekranu a : Odległość od projektora do ekranu b, c : Wysokość ekranu Dół projektora 7

10 Zasady ustawienia Sposoby ustawiania (ciąg dalszy) ZAGROŻENIE Projektor należy zainstalować w miejscu z łatwym dostępem do gniazdka elektrycznego. W przypadku wystąpienia nietypowego zjawiska, należy bezzwłocznie odłączyć projektor od sieci zasilania. Inne umieszczenie projektora może spowodować pożar lub porażenie prądem. Nie wystawiać projektora na działanie niestabilnych warunków. Upadek lub przewrócenie się projektora może spowodować obrażenia lub uszkodzenie urządzenia lub przedmiotów znajdujących się pobliżu. Korzystanie z uszkodzonego projektora może spowodować pożar i/lub porażenie prądem. Projektora nie wolno umieszczać w miejscach niestabilnych, takich jak pochyłości, w miejscach, w których występują drgania, na kiwającym się stole lub wózku ani na powierzchni mniejszej niż podstawa projektora. Nie stawiać projektora na boku, na przedniej lub tylnej powierzchni. Jeśli nie zostało podane w Instrukcji, niczego nie wolno mocować do projektora, ani na nim ustawiać. Nie wolno używać akcesoriów montażowych innych niż zalecane przez producenta. Przeczytaj i zatrzymaj podręcznik użytkownika dostarczony wraz akcesoriami montażowymi. Przed wykonaniem specjalnej instalacji, jak na przykład sufitowej, należy koniecznie skonsultować się ze sprzedawcą. Jedynie w przypadku LX601i, LW551i i LWU501i istnieje możliwość instalacji projektora w dowolnym kierunku przy wykorzystaniu określonych akcesoriów montażowych. Przenosząc projektor, umieść ręce na uchwycie znajdującym się u dołu projektora. Podczas przenoszenia należy odłączyć od projektora wszystkie części składowe łącznie z przewodem zasilania i kablami. Nie wolno instalować projektora w pobliżu przedmiotów przewodzących ciepło lub łatwopalnych. Po podgrzaniu przez projektor takie przedmioty mogą spowodować pożar lub oparzenia. Nie ustawiać projektora na metalowym stojaku. Nie wolno stawiać projektora w miejscach, gdzie używane są oleje, np. kuchenne lub maszynowe. Olej może uszkodzić produkt, powodując wadliwe funkcjonowanie lub upadek z miejsca montażu. Nie stawiać projektora w miejscu, gdzie mógłby ulec zamoczeniu. Zamoczenie projektora lub przedostanie się płynów do jego wnętrza może spowodować pożar, porażenie elektryczne i niesprawną pracę. Nie ustawiać projektora w pobliżu wody, jak w łazienkach, kuchniach ani obok basenów. Nie ustawiać projektora na zewnątrz ani przy oknie. Nie umieszczać w pobliżu projektora pojemników z cieczą. 8

11 Zasady ustawienia Sposoby ustawiania (ciąg dalszy) OSTRZEŻENIE Umieścić projektor w chłodnym miejscu, zapewniając dostateczną wentylację. Projektor może się automatycznie wyłączyć lub może działać nieprawidłowo, jeśli jego temperatura wewnętrzna będzie zbyt wysoka. Korzystanie z uszkodzonego projektora może spowodować pożar i/lub porażenie prądem. Nie umieszczać projektora na silnym słońcu, ani w pobliżu gorących obiektów, takich jak grzejniki. Nie należy umieszczać projektora w miejscach, gdzie może na niego bezpośrednio wiać powietrze z klimatyzacji lub z podobnych urządzeń. Zapewnić minimum 30 cm przestrzeni pomiędzy ściankami bocznymi projektora a innymi obiektami, takimi jak ściany. Nie kłaść projektora na dywanie, poduszkach ani na łóżku. Nie należy zasłaniać, blokować ani przykrywać w inny sposób otworów wentylacyjnych projektora. Nie umieszczać w pobliżu nawiewników żadnych przedmiotów, które mogą zostać wessane lub zatkać nawiewniki. Nie ustawiać projektora w miejscach narażonych na działanie pól magnetycznych, ponieważ może to spowodować nieprawidłowe działanie wentylatorów chłodzących. Unikać umieszczania projektora w miejscu zadymionym, wilgotnym lub zakurzonym. Instalowanie projektora w takich miejscach może spowodować pożar, porażenie elektryczne i niesprawną pracę. Nie umieszczać projektora w pobliżu nawilżaczy powietrza. Szczególnie w przypadku nawilżaczy ultradźwiękowych, chlor i minerały znajdujące się w bieżącej wodzie są rozpylane i mogą osiadać w projektorze powodując pogorszenie jakości obrazu lub inne problemy. Nie ustawiać projektora w miejscach powstawania dymu, w kuchni, w przejściach ani przy oknie. ZAWIADOMIENIE Ustawiać projektor w takim miejscu, by światło nie padało bezpośrednio na jego czujnik zdalnego sterowania. Nie umieszczaj produktu w miejscu, gdzie może wywoływać zakłócenia radiowe. Prawidłowo ustaw WYSOKOŚĆ N.P.M. pozycji SERWIS w menu OPCJE. Zazwyczaj zaleca się pozostawienie na ustawieniu AUTO (&70). Jeśli projektor używany jest z nieprawidłowym ustawieniem, może uszkodzić to sam projektor lub jego części. Nie ustawiać projektora w pobliżu przedmiotów wrażliwych na ciepło. Mogą one zostać uszkodzone przez ciepło wytwarzane przez projektor. 9

12 Zasady ustawienia Podłączanie urządzeń Przed podłączeniem projektora do urządzenia należy zapoznać się z podręcznikiem użytkownika danego urządzenia, aby sprawdzić czy może być ono podłączone do tego projektora oraz przygotować wymagane akcesoria, jak na przykład kabel zgodny z sygnałem urządzenia. Jeżeli wraz z produktem nie dostarczonego wymaganego akcesorium lub jest ono zepsute, skontaktuj się ze swoim sprzedawcą. Po upewnieniu się, że projektor i urządzenia są wyłączone, wykonaj podłączenie zgodnie z następującymi instrukcjami. Odnieś się do ilustracji na dalszych stronach. Przed podłączeniem projektora do systemu sieciowego, należy również przeczytać Poradnik po sieci. ZAGROŻENIE Należy używać wyłącznie właściwe akcesoria. W przeciwnym razie można spowodować pożar lub uszkodzenie urządzenia i projektora. Należy używać wyłącznie akcesoriów określonych lub zalecanych przez producenta projektora. Może ono być regulowane przez pewne standardy. Nie należy demontować ani modyfikować projektora. Nie wykorzystywać akcesoriów uszkodzonych. Uważaj, aby nie uszkodzić akcesoriów. Ułóż przewody w taki sposób, aby nikt po nich nie chodził ani nie mógł ich urwać. OSTRZEŻENIE W przypadku kabla z rdzeniem ferrytowym na jednym końcu, należy tę stronę kabla podłączyć do projektora. Mogą tego wymagać przepisy o zakłóceniach elektromagnetycznych. UWAGA Nie należy wyłączać projektora, gdy jest podłączony do działającego urządzenia, o ile takiego postępowania nie zaleca podręcznik użytkownika danego urządzenia. W przeciwnym razie można doprowadzić do awarii urządzenia lub projektora. Funkcja niektórych portów wejściowych można wybierać zgodnie z wymogami użytkownika. Przy każdym porcie podano stronę, na której został omówiony. Należy uważać, aby przez pomyłkę nie podłączyć wtyku do niewłaściwego portu. W przeciwnym razie można doprowadzić do awarii urządzenia lub projektora. - Przy podłączaniu uważać, by kształt wtyczki kabla pasował do kształtu gniazda. - W gniazdach wyposażonych w nakrętki, należy dokręcić wkręty wtyczki. - Używaj przewodów z prostymi wtyczkami, a nie w kształcie L, gdyż porty wejściowe projektora znajdują się we wnęce. Zdolność do rozpoznania funkcji Plug-and-Play (włącz i używaj) Funkcja Plug-and-Play stanowi system zintegrowany z komputerem, jego systemem operacyjnym oraz urządzeniami peryferyjnymi (np. urządzeniami do wyświetlania). Ten projektor pozostaje kompatybilny ze standardem VESA DDC 2B. Funkcja Plugand-Play będzie działać po podłączeniu projektora do komputera kompatybilnego ze standardem VESA DDC (kanał danych wyświetlacza). - Wykorzystaj właściwości takiego rozwiązania podłączając kabel komputerowy do portu COMPUTER IN1 (kompatybilnego z DDC 2B). Funkcja Plug-and Play może nie działać poprawnie przy innych rodzajach połączeń. - Projektor działa jako monitor Plug-and-Play, należy więc stosować standardowe sterowniki ze swojego komputera. 10

13 Zasady ustawienia Podłączanie urządzeń (ciąg dalszy) (&27, 105) (&27) (&58) (&27) Komputer UWAGA Przed podłączeniem projektora do komputera należy zapoznać się z podręcznikiem obsługi komputera i sprawdzić kompatybilność poziomu sygnału, metody synchronizacji oraz wyjście rozdzielczości projektora. - Niektóre sygnały mogą wymagać zastosowania adaptera na wejściu do projektora. - Niektóre komputery wyposażone są w kilka wyświetlaczy pracujące z sygnałami, które nie są obsługiwane przez projektor. - Pomimo iż projektor może wyświetlać sygnały o rozdzielczościach dochodzących do UXGA (1600x1200) lub W-UXGA (1920x1200) dla LWU421 i LWU501i, to sygnał będzie przed wyświetleniem przetworzony na rozdzielczość panelu projektora. Najlepsza charakterystyka wyświetlania uzyskiwana jest, gdy rozdzielczości sygnału wejściowego i panelu projektora pozostają identyczne. Jeżeli projektor jest podłączany do notebooka, należy przenieść wyświetlanie na zewnętrzny monitor lub korzystać jednocześnie z wewnętrznego wyświetlacza i zewnętrznego monitora. W celu ustawienia należy zapoznać się z podręcznikiem obsługi komputera. W zależności od sygnału wejściowego, funkcja automatycznej regulacji projektora może trwać przez dłuższy czas i może działać nieprawidłowo. - Należy pamiętać, że synchronizacja sygnału kompozytowego lub sygnał synchronizacji przesyłany z kolorem zielonym mogą wprowadzić w błąd funkcję automatycznej regulacji projektora (&53). - Jeżeli funkcja automatycznej regulacji nie działa prawidłowo, okno dialogowe do nastawiania rozdzielczości wyświetlania może być niewidoczne. W takim przypadku należy użyć zewnętrznego wyświetlacza. Okno dialogowe może być widoczne a ustawienie odpowiedniej rozdzielczości możliwe. 11

14 Zasady ustawienia Podłączanie urządzeń (ciąg dalszy) Punkt dostępu (&77) Bezprzewodowy adapter USB (opcjonalnie) (&77) (&77) (&20) Komputer Zewnętrzne urządzenie Urządzenie magazynujące USB (&95) OSTRZEŻENIE Przed podłączeniem projektora do sieci należy otrzymać zgodę administratora sieci. Nie wolno podłączać portu LAN do sieci, która mogłaby mieć zbyt wysokie napięcie. Korzystanie z funkcji działania tego projektora przez sieć wymaga zakładania sprzedawanej na życzenia klienta bezprzewodowy adapter USB. Do podłączania bezprzewodowej karty sieciowej do projektora nie wolno używać przedłużaczy ani urządzeń. Przed włożeniem lub wysunięciem bezprzewodowy adapter USB z projektora, wyłącz jego zasilanie i wypnij wtyczkę przewodu zasilania z gniazdka. Nie dotykaj bezprzewodowy adapter USB, gdy projektor jest podłączony do zasilania prądem przemiennym. Przed wyjęciem urządzenia pamięci USB z portu projektora należy do zabezpieczenia danych użyć na ekranie Miniatur obrazów funkcji ODŁĄCZ USB. (&98) Aby do projektora podłączyć jednocześnie kabel LAN i urządzenie USB, należy korzystać z portu USB TYPE A znajdującego się dalej od portu LAN lub kabla LAN, który jest płaski na stronie gdzie widoczne są przewody wtyczki. Inny sposób połączenia spowoduje, że będzie ono nieprawidłowe lub przewód może zostać uszkodzony (działać nieprawidłowo). UWAGA Jeśli zbyt duże urządzenie pamięci masowej USB blokuje port LAN, należy skorzystać z portu USB TYPE A znajdującego się dalej od portu LAN lub do podłączenia urządzenia pamięci masowej USB użyć przedłużacza USB. 12

15 Podłączanie urządzeń (ciąg dalszy) (&58) (&27) (&27, 53) (&27) LX501/LX601i/LW401/LW551i/LWU421/LWU501i Zasady ustawienia Odtwarzacz VCR/DVD/Blu-ray Disc TM UWAGA Porty HDMI tego modelu projektora są kompatybilne z HDCP (ochrona szerokopasmowego sygnału cyfrowego), dlatego umożliwiają wyświetlanie sygnału video z odtwarzaczy DVD oraz podobnych, kompatybilnych z HDCP. - Porty HDMI obsługują następujące sygnały: Sygnał video : Sygnał audio : Format liniowe próbkowanie częstotliwości PCM 48kHz / 44.1kHz / 32kH" - Projektor może być połączony z innym sprzętem posiadającym złącze HDMI TM, ale może nie pracować wówczas prawidłowo, na przykład nie przekazywać wizji. - Należy się upewnić, że kabel HDMI TM oznaczony jest symbolem HDMI TM. - Aby do projektora wprowadzić sygnał użyj homologowanego kabla HDMI klasy II. - Kiedy projektor jest podłączony z urządzeniem posiadającym złącze DVI, użyj kabla DVI lub HDMI TM, aby podłączyć się do wejścia HDMI. Pozbawione mechanicznych blokad i złączy kable HDMI z łatwością dają się wypinać. Zaleca się zamocowanie kabli na projektorze, aby się nie wysuwały (&15, 16). 13

16 Zasady ustawienia Podłączanie urządzeń (ciąg dalszy) Inny projektor Głośniki (ze wzmacniaczem) (&57) Monitor (Przewodowy) Pilot zdalnego sterowania UWAGA Aby korzystać z przewodowego pilosta zdalnego sterowania, podłącz przewodowy pilot zdalnego sterowania do portu REMOTE CONTROL IN. Do portu REMOTE CONTROL OUT można również podłączyć inny projektor, aby sterować nim za pomocą przewodowego pilota zdalnego sterowania. Można używać tego projektora jako przekaźnika pilota zdalnego sterowania z portami REMOTE CONTROL IN i OUT. Aby podłączyć przewodowy pilot zdalnego sterowania lub inny projektor do portów REMOTE CONTROL IN lub OUT, należy użyć kabli audio z mini koncówkami stereo o średnicy 3,5 mm. Funkcja ta jest efektywna w sytuacji, gdy syganł zdalnego sterowania nie dochodzi w sposób pewny do projektora w danym środowisku. 14

17 Mocowanie pokrywa adaptera Aby zapobiegać łatwemu wysuwaniu się bezprzewodowy adapter USB, należy używać dostarczonej w zestawie pokrywa adaptera. Gdy używana jest pokrywa adaptera, połącz bezprzewodowy adapter USB do dalszego portu USB TYPE A od portu LAN. Odkręć wkręt oznaczony trójkątem LX501/LX601i/LW401/LW551i/LWU421/LWU501i Zasady ustawienia W kierunku wskazanym strzałką wsuń występ pokrywy w otwór w prawej górnej części portów USB TYPE A. Ustaw w jednej osi otwory na wkręty znajdujące się na projektorze i na pokrywie. Następnie wsuń wykręcony z projektora wkręt w ten otwór i dokręć go. ZAGROŻENIE Małe części należy przechowywać poza zasięgiem dzieci i zwierząt. Nie wkładać ich do ust. 1 Występ 2 3 Mocowanie uchwytu kablowego Aby zapobiegać łatwemu wysuwaniu się bezprzewodowego adaptera USB i kabli HDMI, należy używać dostarczonej uchwytu kablowego. Gdy używana jest uchwyt kablowy, połącz bezprzewodowy adapter USB do dalszego portu USB TYPE A od portu LAN. Odkręć wkręt oznaczony trójkątem i 1. wkręt oznaczony rombem. Open the clip of the holder and align 2. the screw holes on the projector and the holder. Następnie wsuń wykręcony z projektora wkręt w ten otwór i dokręć go. Zatrzaśnij zacisk, aby zabezpieczyć 3. kable HDMI. 1 2, 3 Uchwyt kablowy ZAGROŻENIE zwierząt. Małe części należy przechowywać poza zasięgiem dzieci i 15

18 Zasady ustawienia Mocowanie kabli Aby kable sygnałowe pozostały połączone i nie wysuwały się, należy je przymocować do projektora za pomocą dostępnej w handlu opaski plastikowej do wiązania kabli. Używaj opaski kablowej o rozmiarze 2,0x5,0 mm lub mniejszej. Przed wsunięciem tej opaski w oprawkę zaleca się zwinięcie jej, aby ułatwić jej przesuwanie. Oprawka Opaska kablowa ZAGROŻENIE Nie wiązać przewodu zasilania. OSTRZEŻENIE Do złączenia lub zamocowania kabli należy używać wyłącznie plastikowych opasek. Metalowe opaski mogą uszkodzić kable i oprawkę. Nie wiązać kabli zbyt mocno. Mocne związanie może uszkodzić kable lub otwór. Wykorzystanie pręta i otworu zabezpieczenia Dla bezpieczeństwa można zamocować do rygla zabezpieczenia dostępny w sprzedaży łańcuch przeciwwłamaniowy lub drut. Odnieś się do ilustracji, aby wybrać łańcuch przeciwwłamaniowy lub drut. W urządzeniu znajduje się także rowek 11mm przeznaczony do zamka typu Kensington. Szczegóły podano w instrukcji narzędzi Łańcuszek zabezpieczenia. przeciwwłamaniowy lub drut Rygiel zabezpieczenia ZAGROŻENIE Nie używać rygla oraz szczeliny zabezpieczenia do mocowania projektora, ponieważ nie są przeznaczone do tego celu. Szczelina zabezpieczenia 19mm 15mm OSTRZEŻENIE Łańcuszek przeciwwłamaniowy lub drut blisko kanałów nie należy umieszczać blisko kanałów wentylacyjnych wylotowych. Mogą się zbytnio podgrzać. UWAGA Rygiel zabezpieczenia oraz szczelina nie zapewniają całkowitej ochrony przed kradzieżą. Służą one jedynie jako dodatkowy środek zabezpieczenia. Uchwyt bezpieczeństwa ( 4) może być używany w tym samym celu co rygiel zabezpieczający przed kradzieżą. 16

19 Podłączenie zasilania 1. Umieść wtyczkę kabla zasilania w AC IN AC IN (wejście zasilania prądem zmiennym) Przewód projektora. zasilania Włożyć wtyczkę kabla do gniazda sieciowego. 2. Po kilku sekundach po podłączeniu zasilania, wskaźnik POWER włączy się stałym światłem w kolorze pomarańczowym. Należy pamiętać, że w przypadku korzystania z funkcji BEZ. WŁĄCZ. WŁ. ( 67), podłącze zasilania spowoduje włączenie projektora. LX501/LX601i/LW401/LW551i/LWU421/LWU501i Zasady ustawienia ZAGROŻENIE Nie wolno podłączać projektora do źródła zasilania bez założonego obiektywu. Zachowaj szczególną ostrożność podczas przyłączania kabla sieciowego, ponieważ niewłaściwe lub błędne połączenia mogą doprowadzić do pożaru i/lub porażenia prądem. Nie dotykaj przewodu zasilającego wilgotną ręką. Wykorzystuj jedynie kabel zasilania dostarczony z projektorem. Jeśli uległ on uszkodzeniu, porozum się z dystrybutorem w celu otrzymania nowego kabla. Nigdy nie modyfi kuj kabla zasilania. Podłączaj wtyczki przewodów zasilania do gniazd, których napięcie jest dopasowane do przewodu zasilającego. Gniazdo zasilające powinno znajdować sie blisko projektora i powinno być łatwodostępne. Celem całkowitego odłączenia projektora, wyjmij kabel zasilania sieciowego. Nie podłączać zasilania do wielu urządzeń. Może to być przyczyną przeciążenia gniazdka zasilania, poluzowania połączenia lub pożaru, porażenia prądem bądź innych wypadków. Odpowiednim przewodem zasilania (w zestawie) połącz gniazdo uziemienia wejścia prądu przemiennego (AC) tego urządzenia z gniazdem uziemienia budynku. ZAWIADOMIENIE Produkt jest ponadto zaprojektowany do działania w sieciach niskiego napięcia IT z napięciem międzyfazowym od 220 do 240 V. 17

20 Pilot zdalnego sterowania Pilot zdalnego sterowania Wkładanie baterii Przed użyciem pilota należy włożyć do niego baterie. Wymienić baterie, gdy pilot zaczyna działać nieprawidłowo. Jeśli pilot nie będzie używany przez dłuższy okres, to trzeba wyjąć z niego baterie i przechować je w bezpiecznym miejscu. Trzymając za cypel pokrywy baterii, wyjąć ją Ustawić odpowiednio i włożyć baterie AA (HITACHI MAXELL lub HITACHI MAXELL ENERGY, Część Nr.LR6 lub R6P) według oznaczeń plus i minus na pilocie. Założyć pokrywę baterii przesuwając ją w kierunku strzałki oraz zatrzasnąć do końca. ZAGROŻENIE Baterie należy zawsze obsługiwać z zachowaniem ostrożności i używać je w sposób zalecany. Nieprawidłowe zastosowanie może doprowadzać do eksplozji baterii, pękania lub wycieku, co doprowadzić może do pożaru, obrażeń i/lub zanieczyszczenia środowiska. Upewnić się, co do zastosowania właściwych baterii. Nie stosować jednoczesnego połączenia baterii różnych typów. Nie mieszać baterii nowych ze zużytymi. Podczas wkładania baterii należy upewnić się, co do prawidłowego ustawienia względem biegunów dodatniego i ujemnego. Przechowywać baterie z dala od dzieci i zwierząt domowych. Nie ładować, nie zwierać, nie lutować ani nie rozbierać baterii. Nie wrzucać baterii do ognia ani do wody. Przechowywać baterie w ciemnym, chłodnym i suchym miejscu. W razie zauważenia wycieku z baterii, wytrzyj mokre miejsce oraz wymień baterię. Jeżeli biały osad dostanie się na skórę lub ubranie, spłukać to miejsce natychmiast wodą. Przy wyrzucaniu baterii postępować zgodnie z miejscowymi przepisami. Używanie funkcji ID PILOTA Należy użyć tej funkcji do sterowania określonymi projektorami za pomocą pilota zdalnego sterowania z takim Przyciski ID samym numerem ID, kiedy w tym samym czasie używanych jest kilka projektorów tego samego typu. Każdemu projektorowi przed skorzystaniem z elementu ID PILOTA w menu SERWIS w menu OPCJE przypisz numer ID ( 72). Naciśnij przycisk ID z takim samym numerem ID jak przypisany do projektora, który chcesz obsługiwać. Wybrany przycisk ID będzie świecił się przez kilka sekund. UWAGA Po każdym naciśnięciu przycisku (z wyjątkiem przycisków ID), zaświeci się przycisk ID bieżącego wybranego numeru ID. Aby potwierdzić bieżące ID projektora, naciśnij dowolny przycisk ID przez 3 sekundy. Jego numer pokaże się na każdym ekranie niezależnie od ustawionego ID projektora

ViewSonic. PJD7383/ PJD7383i PJD7583w/PJD7583wi DLP Projector. - User Guide. - Guide de l utilisateur. - Bedienungsanleitung. - Guía del usuario

ViewSonic. PJD7383/ PJD7383i PJD7583w/PJD7583wi DLP Projector. - User Guide. - Guide de l utilisateur. - Bedienungsanleitung. - Guía del usuario ViewSonic PJD7383/ PJD7383i PJD7583w/PJD7583wi DLP Projector - User Guide - Guide de l utilisateur - Bedienungsanleitung - Guía del usuario - Guida dell utente - Guia do usuário - Användarhandbok - Käyttöopas

Bardziej szczegółowo

NP3250/NP2250/NP1250/ NP3250W

NP3250/NP2250/NP1250/ NP3250W Projektor LCD NP3250/NP2250/NP1250/ NP3250W Instrukcja obsługi NEC Display Solutions, Ltd. 2009 Wydanie pierwsze, kwiecień 2009 Informacje o bezprzewodowej sieci LAN USB W niektórych krajach moduł USB

Bardziej szczegółowo

Projektor przenośny P420X/P350X/P350W. Podręcznik użytkownika. Nr modelu NP-P420X, NP-P350X, NP-P350W

Projektor przenośny P420X/P350X/P350W. Podręcznik użytkownika. Nr modelu NP-P420X, NP-P350X, NP-P350W Projektor przenośny P420X/P350X/P350W Podręcznik użytkownika Nr modelu NP-P420X, NP-P350X, NP-P350W 2. wydanie, stycznia 2011 Macintosh, Mac OS X i PowerBook są znakami towarowymi firmy Apple Inc., zastrzeżonymi

Bardziej szczegółowo

PA600X/PA500X/ PA550W/PA500U

PA600X/PA500X/ PA550W/PA500U Projektor przenośny PA600X/PA500X/ PA550W/PA500U Podręcznik użytkownika Nr modelu NP-PA600X/NP-PA500X/NP-PA550W/NP-PA500U 4. wydanie, luty 2012 r. Macintosh, Mac OS X i PowerBook są znakami towarowymi

Bardziej szczegółowo

M350X/M300X/M260X/M230X/ M300W/M260W

M350X/M300X/M260X/M230X/ M300W/M260W Projektor przenośny M350X/M300X/M260X/M230X/ M300W/M260W Podręcznik użytkownika Produkty M350X i M230X nie są rozpowszechniane na terenie Ameryki Północnej. Model nr NP-M350X, NP-M300X, NP-M260X, NP-M230X,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Przygotowania do użycia projektora. Rzutowanie obrazu. Wyświetlanie obrazów z urządzenia pamięci USB lub aparatu cyfrowego

Instrukcja obsługi. Przygotowania do użycia projektora. Rzutowanie obrazu. Wyświetlanie obrazów z urządzenia pamięci USB lub aparatu cyfrowego Instrukcja obsługi Przygotowania do użycia projektora Rzutowanie obrazu Wyświetlanie obrazów z urządzenia pamięci USB lub aparatu cyfrowego Korzystanie z projektora przy użyciu sieci Zmiana ustawień projektora

Bardziej szczegółowo

UM351W/UM301W/ UM361X/UM301X

UM351W/UM301W/ UM361X/UM301X Projektor przenośny UM351W/UM301W/ UM361X/UM301X Podręcznik użytkownika Produkty UM301W i UM301X nie są rozpowszechniane na terenie Ameryki Północnej. Model nr NP-UM351W, NP-UM301W, NP-UM361X, NP-UM301X

Bardziej szczegółowo

MS513/MX514/MW516 Projektor cyfrowy Podręcznik użytkownika

MS513/MX514/MW516 Projektor cyfrowy Podręcznik użytkownika MS513/MX514/MW516 Projektor cyfrowy Podręcznik użytkownika Spis treści Ważne zasady bezpieczeństwa... 3 Wprowadzenie... 7 Funkcje projektora... 7 Zawartość opakowania... 8 Widok projektora z zewnątrz...

Bardziej szczegółowo

M361X/M311X/M271X/ M311W/M271W

M361X/M311X/M271X/ M311W/M271W Projektor przenośny M361X/M311X/M271X/ M311W/M271W Podręcznik użytkownika Produkty M361X i M271X nie są rozpowszechniane na terenie Ameryki Północnej. Model nr NP-M361X, NP-M311X, NP-M271X, NP-M311W, NP-M271W

Bardziej szczegółowo

Projektor cyfrowy MX710/MX711 Podręcznik użytkownika

Projektor cyfrowy MX710/MX711 Podręcznik użytkownika Projektor cyfrowy MX710/MX711 Podręcznik użytkownika Spis treści Ważne instrukcje bezpieczeństwa...3 Wprowadzenie...7 Funkcje projektora... 7 Zestaw... 8 Zewnętrzny widok projektora... 9 Elementy sterujące

Bardziej szczegółowo

UM330X/UM280X/ UM330W/UM280W

UM330X/UM280X/ UM330W/UM280W Projektor przenośny UM330X/UM280X/ UM330W/UM280W Podręcznik użytkownika Produkty UM280X i UM280W nie są rozpowszechniane na terenie Ameryki Północnej. Model nr NP-UM330X, NP-UM280X, NP-UM330W, NP-UM280W

Bardziej szczegółowo

V300X/V260X/V230X/ V260/V230/V300W/V260W

V300X/V260X/V230X/ V260/V230/V300W/V260W Projektor przenośny V300X/V260X/V230X/ V260/V230/V300W/V260W Podręcznik użytkownika Modele V230X, V230 i V260W nie są rozprowadzane na terenie Ameryki Północnej. Nr modelu: NP-V300X, NP-V260X, NP-V230X,

Bardziej szczegółowo

ViewSonic. Pro8500 DLP Projector. - User Guide. - Guide de l utilisateur. - Bedienungsanleitung. - Guía del usuario. - Guida dell utente

ViewSonic. Pro8500 DLP Projector. - User Guide. - Guide de l utilisateur. - Bedienungsanleitung. - Guía del usuario. - Guida dell utente ViewSonic Pro8500 DLP Projector - User Guide - Guide de l utilisateur - Bedienungsanleitung - Guía del usuario - Guida dell utente - Guia do usuário - Användarhandbok - Käyttöopas - Руководство пользователя

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika (szczegółowy) Poradnik po sieci

Podręcznik użytkownika (szczegółowy) Poradnik po sieci Projektor IN5132/IN5142/IN5134/IN5134a/ IN5144/IN5144a/IN5135/IN5145 Podręcznik użytkownika (szczegółowy) Poradnik po sieci Dziękujemy za zakupienie tego produktu. Niniejsza instrukcja zawiera jedynie

Bardziej szczegółowo

MS504/MX505 Projektor cyfrowy Podręcznik użytkownika

MS504/MX505 Projektor cyfrowy Podręcznik użytkownika MS504/MX505 Projektor cyfrowy Podręcznik użytkownika Spis treści Ważne instrukcje bezpieczeństwa... 3 Wprowadzenie... 7 Funkcje projektora... 7 Zestaw... 8 Zewnętrzny widok projektora... 9 Elementy sterujące

Bardziej szczegółowo

PJD5453s/PJD5483s DLP Projektor Podręcznik użytkownika

PJD5453s/PJD5483s DLP Projektor Podręcznik użytkownika PJD5453s/PJD5483s DLP Projektor Podręcznik użytkownika Model nr VS15084/VS15083 Informacje dotyczące zgodności Rozporządzenie Federalnej Komisji Łączności Niniejsze urządzenie pozostaje w zgodności z częścią

Bardziej szczegółowo

MS524/MS514H/MX525/MW526/ TW526 Projektor cyfrowy Podręcznik użytkownika

MS524/MS514H/MX525/MW526/ TW526 Projektor cyfrowy Podręcznik użytkownika MS524/MS514H/MX525/MW526/ TW526 Projektor cyfrowy Podręcznik użytkownika Spis treści Ważne instrukcje bezpieczeństwa... 3 Wprowadzenie... 7 Funkcje projektora... 7 Zestaw... 8 Zewnętrzny widok projektora...

Bardziej szczegółowo

Projektor przenośny NP905/NP901W. Instrukcja obsługi

Projektor przenośny NP905/NP901W. Instrukcja obsługi Projektor przenośny NP905/NP901W Instrukcja obsługi NEC Display Solutions, Ltd. 2008 Wydanie pierwsze, marzec 2008 Informacje o bezprzewodowej sieci LAN USB: W niektórych krajach moduł USB Wireless LAN

Bardziej szczegółowo

RP550+ / RP650 / RP650+ Interaktywny monitor płaskoekranowy Podręcznik użytkownika

RP550+ / RP650 / RP650+ Interaktywny monitor płaskoekranowy Podręcznik użytkownika RP550+ / RP650 / RP650+ Interaktywny monitor płaskoekranowy Podręcznik użytkownika Wyłączenie odpowiedzialności BenQ Corporation nie składa żadnych oświadczeń ani gwarancji, wyrażonych lub domniemanych,

Bardziej szczegółowo

Projektor multimedialny

Projektor multimedialny Projektor multimedialny MODEL PLC-XU4000 Instrukcja obsługi Obsługa sieci LAN Przewodowa sieć LAN Szczegóły na temat funkcji sieciowych projektora zawarto w osobnej instrukcji. Konfiguracja i obsługa funkcji

Bardziej szczegółowo

Uwaga dotycząca użytkowania...2. Instrukcje bezpieczeństwa... 2. Wprowadzenie...5

Uwaga dotycząca użytkowania...2. Instrukcje bezpieczeństwa... 2. Wprowadzenie...5 SPIS TREŚCI Uwaga dotycząca użytkowania...2 Instrukcje bezpieczeństwa... 2 Wprowadzenie...5 Funkcje projektora... 5 Zawartość opakowania... 6 Przegląd projektora... 7 Używanie produktu...9 Panel sterowania...

Bardziej szczegółowo

LCD TV Monitor Instrukcja obsługi. SyncMaster P2033HD

LCD TV Monitor Instrukcja obsługi. SyncMaster P2033HD LCD TV Monitor Instrukcja obsługi SyncMaster P2033HD Spis treści WAŻNE INFORMACJE O BEZPIECZEŃSTWIE Zanim rozpoczniesz........................................ 1-1 Nadzór i konserwacja......................................

Bardziej szczegółowo

Projektor PE401H. Podręcznik użytkownika. Nr modelu NP-PE401H

Projektor PE401H. Podręcznik użytkownika. Nr modelu NP-PE401H Projektor PE401H Podręcznik użytkownika Nr modelu NP-PE401H Wer.1/04/2013 DLP, BrilliantColor i DLP Link są znakami towarowymi Texas Instruments. IBM jest znakiem towarowym lub zastrzeżonym znakiem towarowym

Bardziej szczegółowo

U300X/U250X U310W/U260W

U300X/U250X U310W/U260W Projektor przenośny U300X/U250X U310W/U260W Podręcznik użytkownika Produkty U250X i U260W nie są rozpowszechniane na terenie Ameryki Północnej. Model nr NP-U300X/NP-U250X NP-U310W/NP-U260W Wydanie 4, Czerwiec

Bardziej szczegółowo

XJ-A146 XJ-A246 / A256

XJ-A146 XJ-A246 / A256 Instrukcja Obsługi Technologia Led&Laser Modele z funkcją USB i WLAN: XJ-A146 XJ-A246 / A256 Spis treści 1. Ogólne informacje o bezpieczeństwie użytkowania... 5 2. Zasady użytkowania... 8 3. Zawartość

Bardziej szczegółowo

Projektor Acer. Seria X1160/X1260 Podręcznik użytkownika

Projektor Acer. Seria X1160/X1260 Podręcznik użytkownika Projektor Acer Seria X1160/X1260 Podręcznik użytkownika Copyright 2007. Acer Incorporated. Wszelkie prawa zastrzeżone. Podręcznik użytkownika projektora Acer serii X1160/X1260 Wydanie oryginalne: 8/2007

Bardziej szczegółowo

Telewizor LCD. Instrukcja obsługi A-EHH-100-81(1) Instrukcja podłączenia i programowania. Odbiór audycji telewizyjnych

Telewizor LCD. Instrukcja obsługi A-EHH-100-81(1) Instrukcja podłączenia i programowania. Odbiór audycji telewizyjnych A-EHH-100-81(1) Telewizor LCD Instrukcja obsługi Instrukcja podłączenia i programowania Odbiór audycji telewizyjnych Korzystanie z dodatkowych urządzeń Korzystanie z funkcji MENU Informacje dodatkowe KDL-46R473A

Bardziej szczegółowo

Projektor cyfrowy PB6110 / PB6210 Seria przenośna Podręcznik użytkownika

Projektor cyfrowy PB6110 / PB6210 Seria przenośna Podręcznik użytkownika Projektor cyfrowy PB6110 / PB6210 Seria przenośna Podręcznik użytkownika Witaj! Prawa autorskie Copyright 2004 BENQ Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone. Reprodukowanie niniejszej publikacji, jej przekazywanie,

Bardziej szczegółowo

PH460 / PL460 Digital Signage Podręcznik użytkownika

PH460 / PL460 Digital Signage Podręcznik użytkownika PH460 / PL460 Digital Signage Podręcznik użytkownika Wyłączenie odpowiedzialności BenQ Corporation nie składa żadnych oświadczeń ani gwarancji, wyrażonych lub domniemanych, w odniesieniu do zawartości

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Użytkownika

Podręcznik Użytkownika Podręcznik Użytkownika Kamera Cyfrowa www.samsung.com/register SMX- C20BP/SMX- C20RP/SMX- C20LP/SMX- C20UP SMX- C24BP/SMX- C24RP/SMX-C24LP/SMX-C24UP SMX- C200BP/SMX- C200RP/SMX-C200LP/SMX-C200UP kluczowe

Bardziej szczegółowo