24-45(4); 46-65(3); 65 i więcej(1) Ogółem 94. Kobiety 44, Mężczyźni (6) 46-65(30); 65 i więcej(2) Kobiety 8, Mężczyźni - 29

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "24-45(4); 46-65(3); 65 i więcej(1) 30-70 Ogółem 94. Kobiety 44, Mężczyźni - 50. 37 24-45(6) 46-65(30); 65 i więcej(2) Kobiety 8, Mężczyźni - 29"

Transkrypt

1 SZKOŁA WYŻSZA UMK UKW UTP AMuz WSB TSW KPSW WSG WSHE PWSZ SYTUACJA SPOŁECZNA pracownicy pierwszo etatowi (przedziały wiekowe) pracownicy pierwszo etatowi (płeć) pracownicy drugo etatowi (przedziały wiekowe) pracownicy drugo etatowi (płeć) inni pracownicy (przedziały wiekowe) inni pracownicy (płeć) Do 35 lat-603, do 45 lat- 590, do 55 lat-391, do 65 lat-355, do 70 lat-76, powyżej 70 lat-31 Kobiety-934, mężczyźni-1112 Do 35 lat-41, do 45 lat- 44, do 55 lat-58, do 65 lat-44, do 70 lat-8, powyżej 70lat-5 Kobiety-84, mężczyźni- 116 Do 35 lat-253, do 45 lat- 173, do 55 lat-132, do 65 lat-87, do 70 lat-30, powyżej 70lat-46 Kobiety-370, mężczyźni-351 Od lat 431, lat 199, 65 i więcej 15. K-305 M-341 Od lat 5, lat 3, 65 i więcej 1. K-0 M-9 Od lat 398, lat 105, 65 i więcej 5. K-341 M lat Ogółem 655 K-306 M lat Ogółem 17 K-2 M lat Ogółem 484 K- 360 M Ogółem 94 Kobiety 44, Mężczyźni (4); 46-65(3); 65 i więcej(1) (6) 46-65(3; 65 i więcej(2) Kobiety 8, Mężczyźni (3); 46-45(3; 65 i więcej(2) Kobiety 23, Mężczyźni (7); 46-65(14); 65 i więcej(3) lat K-1; M-7 K-8; M-16 Kobiety 43 osoby Mężczyźni 36 osób 24-45(6) 46-45(28); 65 i więcej(2) lat- 59 K-30; M-8 K-8; M-28 Kobiety 23 osoby Mężczyźni 36 osób 24-45(3); 46-45(1); 65 i więcej( K-20; M-15 K-3; M lat (13); 46-65(23); 65 i więcej(8) K-22 M (30;) 46-65(103); 65 i więcej(4) (13); 46-65(14); 65 i więcej(5) K-17; M-27 K-20; M (16); 46-65(26); 65 i więcej(4) 24-45(11;) 46-45(34); 65 i więcej(17) K-60; M-77 K-8; M-38 K-22; M (35); 46-45(11); 65 i więcej(1) 24-45(21); 46-45(19); 65 i więcej(7) K-39; M-8 K-36 M-11 Liczba studentów (2009) (31 sierpnia 2009 r. sierpnia 2009 r. Liczba studentów (2008) Liczba studentów (2007) Liczba studentów (2006) Liczba studentów (2005) geograficzny obszar rekrutacji (duże ośrodki miejskie) % geograficzny obszar rekrutacji (małe miasta i gminy) % geograficzny obszar rekrutacji (wiejskie) % 51 51,4 50% 38,75% ,2 31% 35,5% ,4 19% 25,75% (31 sierpnia 2009 r (31 sierpnia 2009 r osoby osób osoby osób ,4% ,9% 44,7% 11, POTENCJAŁ NAUKOWY Sytuacja kadrowa pracownicy pierwszo etatowi (w tym pracownicy samodzielni) drugo etatowi (w tym pracownicy samodzielni) Samodzielni-582, ogółem-2046 Samodzielni-48, ogółem (147) 655(125) 37 8(samodzielni 3) 9(7) (samodzielni 11) 24(samodzielni 36 (samodzielni 9) 79 osób w tym: 13 osób stanowiących pracowników samodzielnych 59 osób w tym: 20 osób 79(30samodziel ni) 137 (samodzielni 44(samodzielni 3) 46 (samodzielni 27) 32(samodzielni 62 (samodzielni 18) 69

2 Inni (w tym pracownicy samodzielni) Zaplecze naukowodydaktyczne: laboratoria (z podziałem na typy) Zaplecze naukowodydaktyczne: Zaplecze naukowodydaktyczne: zasoby biblioteczne środki dydaktyczne Samodzielni-1, ogółem- 721 Uniwersytet posiada nowoczesną bazę badawczą. Prace prowadzone są w obiektach własnych oraz w innych ośrodkach w kraju, a także za granicą, np. na Spitsbergenie. W latach 90. do prac uniwersyteckich astronomów został włączony 32-metrowy radioteleskop w Piwnicach. Utworzono też Krajowe Laboratorium Fizyki Atomowej, Molekularnej i Optycznej (FAMO), Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A. Jurasza oraz Szpital Uniwersytecki Nr 2 im. dr. Jana Biziela reżyserii dźwięku (bez czasopism) ny, (samodzielni 4 (samodzielni w tym 2 3 sale 2 laboratoria 2 laboratoria pca koncertowe, 1 sala baletowa 3 organowe tytuły czasopism zagranicznych 8 tytułów zagranicznych 60 pracowni muzycznych 16 pracowni (w tym otwarta pracownia informatyczna) czytelnią (180m kw.) czytelnią Sale multimedialne wyposażone w: projektory stanowiących pracowników samodzielnych książki: szt. czasopisma: 89 tytułów multimedialne 15 szt., Ekrany 10 45) (samodzielni Laboratoria: 1 laboratorium chemiczne - 1, chemiczne gastronomiczno -hotelarskie 1, językowe 1 Pracownia fizyczna 1, komputerowe 13, masażu 1, architektury, rysunku 2, sala tańca 1, sale seminaryjne - 7 czytelnią Sale multimedialne wyposażone w: terminale 7 pracowni (komputerowa, fizjologiczna anatomiczna, niszczenia niebezpiecznyc h materiałów, elektrotechniki i elektroniki, automatyki i metrologii, języków obcych) czytelnią - 50 miejsc 53, 5 tys. 47 (samodzielni 2 laboratoria o pow metra kwadratowego 3 (kom puterowe 59 stanowisk) czytelnią

3 Udział w międzynarodowych programach badawczych Udział w krajowych programach badawczych Udział pracowników szkół wyższych w badaniach własnych Udział pracowników szkół wyższych w badaniach na rzecz gospodarki Ilość kierunków zamawianych. rodzaj kierunków zamawianych rzutniki ny, rzutniki pisma, laptopy, pisma,, laptopy, techniczno matematyczno - przyrodnicze --- techniczno matematyczno - przyrodnicze 0 Logistyka 0 szt., Laptopy 11 szt., Rzutniki pisma 7szt., DVD 5szt. Magnetofony 27 szt., Komputery 135 szt., Magnetowidy 8 szt., Telewizory 12 szt Budownictwo internetowe, projektory kserokopiarki cyfrowe, grantów badawczych wewnętrznych Licencjackie, inżynierskie 0 0 pisma, tablica interaktywna, laptopy, FINANSE I INFRASTRUKTURA Dochody budżetu uczelni: ,5 tys ,85 0 subwencje 0,0 (subwencje) dotacje , ,00 czesne ,2 tys stan na (dane szacunkowe) na stan na , ,50 inne ,5 tys ,69 w tym dotacje ,02 Wydatki uczelni: prace ,5 tys ,00 0 badawcze Wydatki uczelni: dydaktyka ,2 tys , (dane szacunkowe) na stan na stan na , ,92 Wydatki uczelni: inwestycje ,8 tys Rozbudowa Wyższej Szkoły , ,00 Bankowej w Toruniu związana jest z rozwojem 71

4 Uczelni. Dodatkowe 4 tys. metrów kwadratowych powierzchni zwiększy komfort nauczania i umożliwi wdrażanie dodatkowych profesjonalnych udogodnień dla studentów i pracowników WSB. Wydatki uczelni: inne ,0 tys Poziom komercjalizacji badań Nakłady na szkolnictwo wyższe w skali regionu , , (11,7 dochodu) ,31 0 Majątek szkół wyższych (budynki) ,1 tys (budynki) budynków w tym koko kok przy Staszica Budynki: 1. Przy Ul. Młodzieżowej 4000 m kw. 2. Przy ul. Rejtana2/4; Wydział zamiejscowy w Bydgoszczy 1 budynek Budynki: 1. Przy Ul. Młodzieżowej 29 3 budynki w centrum Bydgoszczy. W styczniu 2004 r. własnością uczelni stał się budynek przy ul. M. Piotrowskiego Obiekt o powierzchni ponad 3000 m2 poddany został generalnej przebudowie. Uczelnia posiada nowoczesną, przystosowaną do potrzeb osób niepełnosprawn ych bazą dydaktyczną o powierzchni ponad 10 tys. m2. Do dyspozycji studentów przygotowano Powierzchnia kampusu 5,6 ha (w tym Bydgoszcz 5,1 ha); Wydziały zamiejscowe: W Inowrocławiu, Malborku, w Ełku. Budynek A ul. 1333,90 m 2 Budynek B ul m 2 Budynek C ul m 2 Budynek D ul. 239 m ,116 Nieruchomości: 1 przy Ul. Piwnej, 2 Okrzei 94, 3- Okrzei 94, 4 Wolności 1, 5 Prymasa S. Wyszyńskiego 21, 6 przy ul Okrzei 94 oraz garaże. Budynki: 1. Przy Ul. 3 Maja 17 pow. 1240, 51; 2.Przy Ul. Mechaników 3 o pow , 24; 3. Przy ul. Obrońców Wisły 1920r. 21/25 budynek dydaktyczny z fitness, salą gimnastyczną i domem Studenta o pow. 2601, 26; budynek dydaktyczny o pow. 928,40; 72

5 m.in. aule wykładowe, ponad 100 sal ćwiczeniowych, profesjonalnie wyposażone komputerowe, bibliotekę wraz z wydawnictwam i multimedialny mi, czytelnię z dostępem do internetu i programów informatycznyc h, kluby studenckie, kawiarnie oraz punkty poligraficzne. W chwili obecnej oprócz budynku głównego przy ul. M. Piotrowskiego (200 m od PKS), w bezpośrednim sąsiedztwie hali widowiskowosportowej.łuczniczka., Toruńskiej 55-57, powstaje nowy kampus, którego pierwszy budynek został oddany już do użytku. Obok zespołu auli i sal seminaryjnowykładowych działa tu Międzynarodo we Centrum Nauki i Edukacji, Budynek E ul. 554 m 2 Budynek F ul. 803 m 2 Budynek G ul. Garbary 3 pow m 2 Budynek H ul. Garbary 3 pow. 582,10 m 2 Budynek J ul. Garbary 3 pow. 194 m 2 Budynek K ul. Naruszewicza 14 pow. 2054,97 m 2 Budynek L ul. Królowej Jadwigi 14 pow. 466,61 m 2 Budynek M ul. 1428,51 m 2 Budynek O ul. Dworcowa 63 pow. 267,37 m 2 Pałac ul. 729 m² Willa ul. 73

6 Centrum Wystaw Artystycznych oraz Akademickie Radio Internetowe. W zakresie realizacji jest budowa pełnowymiarow ej hali sportowej z widownią, auli na 500 osób oraz restauracji na najwyższym poziomie kondygnacyjny m z widokiem na panoramę Bydgoszczy. 215,92 m² Obiekty dydaktyczne: 9 auli wykładowych ( osób), - 8 pracowni komputerowych z sieciowym połączeniem internetowym, - sale ćwiczeniowowykładowe, - laboratoria językowe, - specjalistyczne zawodowe: hotelarska, gastronomiczno -barmańska, geograficzna, architektoniczn a, obsługi ruchu turystycznego, licencjatu i magisterium francuskiego, - sale seminaryjnokonwersatoryjn e, - biblioteka i ośrodek informacji naukowej (20 komputerowych stanowisk informacyjnych z dostępem do Internetu), - skomputeryzow ana czytelnia (150 m²). Inne obiekty: klub studencki Bunkier, - restauracja i kawiarnia, - 18 kiosków internetowych, 74

7 Majątek szkół wyższych (tereny) - obiekty sportowe (siłownia, sala gimnastyczna, ścianka wspinaczkowa), kompleks boisk sportowych ( piłka nożna, siatkówka, koszykówka), kort tenisowy, - uczelniana marina żeglarska, - uczelniany ośrodek szkoleniowy Patria w Tleniu, - ogrodzony parking (440 stanowisk), - teren rekreacyjnowypoczynkowy ,1 tys Teren prywatny m²; Teren dzierżawa 6987 m² Powierzchnia kampusu 5,6 ha (w tym Bydgoszcz 5,1 ha) --- Tereny 1, Nieruchomość 3 Maja 17 zabudowana o pow ha; 2. Nieruchomość zabudowana Mechaników 3 o pow ha; 3. Nieruchomość Obrońców Wisły 1920r.21/25 o pow ha. --- oznacza okresowy brak dostępu do danych 75

Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa w Jeleniej Górze. www.kpswjg.pl

Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa w Jeleniej Górze. www.kpswjg.pl Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa w Jeleniej Górze www.kpswjg.pl 2 3 Spis treści 1. Piętnaście lat działalności Uczelni 3 2. Tu jesteśmy 4 Kampus 8 3. Historia Uczelni w pigułce 10 4. Kierunki kształcenia

Bardziej szczegółowo

Budynki nauki i oświaty, placówki badawcze

Budynki nauki i oświaty, placówki badawcze Budynki nauki i oświaty, placówki badawcze Centrum Innowacji i Transferu Wiedzy Techniczno-Przyrodniczej oraz Kompleks Naukowo-Dydaktyczny Centrum Mikroelektroniki i Nanotechnologii dla Uniwersytetu Rzeszowskiego

Bardziej szczegółowo

O UCZELNI WŁADZE. Ochrona Środowiska, Zarządzanie i Marketing. W następnych latach Uczelnia uzyskiwała uprawnienia do prowadzenia kolejnych kierunków:

O UCZELNI WŁADZE. Ochrona Środowiska, Zarządzanie i Marketing. W następnych latach Uczelnia uzyskiwała uprawnienia do prowadzenia kolejnych kierunków: O UCZELNI WŁADZE Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie jest Uczelnią o wieloletniej tradycji. Powołana została decyzją Ministra Edukacji Narodowej w lipcu 1995 roku i zarejestrowana pod numerem

Bardziej szczegółowo

Rozbudowa infrastruktury dydaktycznej Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach II etap budowy Campusu Uczelnianego

Rozbudowa infrastruktury dydaktycznej Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach II etap budowy Campusu Uczelnianego Strona 1 STUDIUM WYKONALNOŚCI PROJEKTU Rozbudowa infrastruktury dydaktycznej Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach II etap budowy Wnioskodawca ul. Żeromskiego 5, 25-369

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNE KIERUNKI ROZWOJU I DZIAŁALNOŚCI

GŁÓWNE KIERUNKI ROZWOJU I DZIAŁALNOŚCI GŁÓWNE KIERUNKI ROZWOJU I DZIAŁALNOŚCI Państwowej WyŜszej Szkoły Zawodowej w Elblągu Strategia na lata 2007 2015 Elbląg, listopad 2007 GŁÓWNE KIERUNKI ROZWOJU I DZIAŁALNOŚCI PAŃSTWOWEJ WYśSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ

Bardziej szczegółowo

Informacja o stanie i bazie kultury fizycznej i sportu na terenie powiatu

Informacja o stanie i bazie kultury fizycznej i sportu na terenie powiatu Informacja o stanie i bazie kultury fizycznej i sportu na terenie powiatu tel. 62 747-15-96, fax (62) 747-33-37 e-mail: starostwo@powiat-jarocinski.pl www.powiat-jarocinski.pl Gmina Żerków 1. Stadion Sportowy

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie do roku 2020

Strategia Rozwoju Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie do roku 2020 Strategia Rozwoju Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie do roku 2020 WARSZAWA 2012 1 SPIS TREŚCI Wprowadzenie... 3 1. STRUKTURA AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO... 4 2. DIAGNOZA

Bardziej szczegółowo

Prezentacja Białostockich Uczelni WyŜszych

Prezentacja Białostockich Uczelni WyŜszych Konferencja organizowana przez Kuratorium Oświaty w Białymstoku Na Podlasiu mieszkam, tu studiuję a w przyszłości pracuję". Prezentacja Białostockich Uczelni WyŜszych Rektor Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku

Bardziej szczegółowo

9 TARGI EDUKACYJNE w Bielsku - Białej

9 TARGI EDUKACYJNE w Bielsku - Białej 9 TARGI EDUKACYJNE w Bielsku - Białej pod patronatem Śląskiego Kuratora Oświaty Prezydenta Miasta Bielska-Białej 15-17 lutego 2011 PATRONATY ALFABETYCZNY SPIS WYSTAWCÓW NAZWA MIASTO NR STOISKA Akademia

Bardziej szczegółowo

Informator. dla kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych w Katowicach w roku szkolnym 2015/16

Informator. dla kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych w Katowicach w roku szkolnym 2015/16 Informator dla kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych w roku szkolnym 2015/16 Informator 2015/16 Urząd Miasta Katowice www.katowice.eu Skład, łamanie i druk: Warsztaty Szkolne Zespołu Szkół Poligraficzno-Mechanicznych

Bardziej szczegółowo

Informator Państwowej Wyższej. Szkoły Techniczno-Ekonomicznej im. ks. Bronisława Markiewicza. w Jarosławiu

Informator Państwowej Wyższej. Szkoły Techniczno-Ekonomicznej im. ks. Bronisława Markiewicza. w Jarosławiu Informator Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu ul. Czarnieckiego

Bardziej szczegółowo

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. T. KOŚCIUSZKI W BIELSKU-BIAŁEJ ROZWIJAMY PASJE ZAPRASZAMY DO KLAS O PROFILACH: wojskowym wojskowo-informatycznym policyjnym pożarniczo-ratowniczym dyplomatycznym PRZYGOTOWUJEMY

Bardziej szczegółowo

7. BAZA KSZTAŁCENIA I BADAŃ NAUKOWYCH 7.1. CHARAKTERYSTYKA WARUNKÓW LOKALOWYCH

7. BAZA KSZTAŁCENIA I BADAŃ NAUKOWYCH 7.1. CHARAKTERYSTYKA WARUNKÓW LOKALOWYCH 7. BAZA KSZTAŁCENIA I BADAŃ NAUKOWYCH 7.1. CHARAKTERYSTYKA WARUNKÓW LOKALOWYCH na terenie Warszawy i Płocka posiada 38 budynków przeznaczonych do prowadzenia działalności dydaktycznej i naukowo badawczej

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA NA STULECIE UCZELNI

STRATEGIA NA STULECIE UCZELNI Załącznik do Uchwały Nr 4 Senatu Akademickiego PP z dnia 5 grudnia 200 r. STRATEGIA NA STULEIE UZELNI Strategia rozwoju POLITEHNIKI POZNAŃSKIEJ do roku 2020. Wstęp 2. Misja i wizja. Strategia i cele strategiczne

Bardziej szczegółowo

ANALIZA SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ OPOLA W ROKU 2010

ANALIZA SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ OPOLA W ROKU 2010 ANALIZA SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ OPOLA W ROKU 2010 Wydział ds. Europejskich i Planowania Rozwoju Urzędu Miasta Opola Opole, październik 2011 2 Spis treści SŁOWO WSTĘPNE...5 WPROWADZENIE...6 CZĘŚĆ

Bardziej szczegółowo

Cele operacyjne i ich realizacja

Cele operacyjne i ich realizacja Cele operacyjne i ich realizacja Obszar A NAUKA Cel strategiczny pierwszy Cel strategiczny Cele operacyjne Działania Czas realizacji Odpowiedzialność Mierniki A.1. Ugruntowanie wysokiej pozycji UMK wśród

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU. Informator. dla kandydatów na I rok studiów. rok akademicki 2015/2016

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU. Informator. dla kandydatów na I rok studiów. rok akademicki 2015/2016 PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU Informator dla kandydatów na I rok studiów rok akademicki 2015/2016 NOWY SĄCZ 2015 Wydawca: Wydawnictwo Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR DLA GIMNAZJALISTÓW

INFORMATOR DLA GIMNAZJALISTÓW INFORMATOR DLA GIMNAZJALISTÓW NA ROK SZKOLNY 2015/2016 Powiatowy informator - Co dalej gimnazjalisto? Wzorem lat ubiegłych dla wszystkich gimnazjalistów z terenu powiatu żagańskiego został przygotowany

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie. Studiuj blisko, solidnie, bezpłatnie www.pwsz.konin.edu.pl www.facebook.com/pwszkonin

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie. Studiuj blisko, solidnie, bezpłatnie www.pwsz.konin.edu.pl www.facebook.com/pwszkonin Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie REKRUTACJA 2013/2014 Studiuj blisko, solidnie, bezpłatnie www.pwsz.konin.edu.pl www.facebook.com/pwszkonin 2 3 Spis treści Słowo Rektora 5 Bezpieczeństwo wewnętrzne

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ. w 2013 roku. Dokument wewnętrzny Uczelni

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ. w 2013 roku. Dokument wewnętrzny Uczelni SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ w 2013 roku Dokument wewnętrzny Uczelni Skład: Sekretariat Rektora Politechniki Rzeszowskiej na podstawie materiałów z jednostek organizacyjnych Uczelni

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANIE PRZESTRZENI WIRTUALNEJ PROWADZONEJ NA KIERUNKU

PROJEKTOWANIE PRZESTRZENI WIRTUALNEJ PROWADZONEJ NA KIERUNKU Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie KATALOG PRZEDMIOTÓW DLA SPCJALNOŚCI PROJEKTOWANIE PRZESTRZENI WIRTUALNEJ PROWADZONEJ NA KIERUNKU DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA na semestr zimowy

Bardziej szczegółowo

Witamy w Centrum Nowoczesnych Technologii Informatycznych Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach

Witamy w Centrum Nowoczesnych Technologii Informatycznych Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach Witamy w Centrum Nowoczesnych Technologii Informatycznych Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach 9 stycznia 2014 r. swoje podwoje otworzy Centrum Nowoczesnych Technologii Informatycznych Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

Poczet Rektorów rzeszowskiej uczelni technicznej

Poczet Rektorów rzeszowskiej uczelni technicznej 2 GAZETA POLITECHNIKI Poczet Rektorów rzeszowskiej uczelni technicznej doc. mgr inż. Roman Niedzielski (1963-1972) prof. zw. dr inż. dr h.c. Kazimierz E. Oczoś (1972-1974, 1974-1981, 1982-1987, 1993-1996)

Bardziej szczegółowo

OFERTA UCZESTNICTWA. Łódź, hala EXPO

OFERTA UCZESTNICTWA. Łódź, hala EXPO OFERTA UCZESTNICTWA Łódź, hala EXPO Spis treści Wprowadzenie.. 2 Oferta sponsor główny.... 4 Oferta - sponsor..... 5 Oferta - uczestnik..... 5 Oferta opcje dodatkowe....... 6 Kosztorys........ 6 Oferta

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, Z życzeniami udanych Targów i trafnych wyborów, Alicja Syguła Mateusz Matysiewicz Biuro Organizacyjne Targów

Szanowni Państwo, Z życzeniami udanych Targów i trafnych wyborów, Alicja Syguła Mateusz Matysiewicz Biuro Organizacyjne Targów Szanowni Państwo, Mamy ogromną przyjemność powitać wszystkich Wystawców oraz Gości na XVII Ogólnopolskich Targach Edukacja w Katowicach. Cieszymy się, iż w tym roku Targi zostały ponownie objęte honorowym

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa we Włocławku

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa we Włocławku Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa we Włocławku Uczelnia kształci 1300 studentów na 6 kierunkach studiów: filologii (angielska, germańska) administracji pedagogice informatyce inżynierskiej zarządzaniu mechanice

Bardziej szczegółowo

BYDGOSZCZ w liczbach 2009. Spis treści

BYDGOSZCZ w liczbach 2009. Spis treści Spis treści I. WPROWADZENIE...3 II. INFORMACJA OGÓLNA O BYDGOSZCZY...6 III. DEMOGRAFIA...6 IV. GOSPODARKA...8 1. PODMIOTY GOSPODARCZE...8 2. PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY PRODUKCJI I USŁUG (BEZ SEKCJI PKD HANDEL

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ. w 2014 roku. Dokument wewnętrzny Uczelni

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ. w 2014 roku. Dokument wewnętrzny Uczelni SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ w 2014 roku Dokument wewnętrzny Uczelni Skład: Biuro Rektora Politechniki Rzeszowskiej na podstawie materiałów z jednostek organizacyjnych Uczelni

Bardziej szczegółowo

Referat Rozwoju Wydział Rozwoju i Promocji Miasta Urząd Miasta Gorzowa Wielkopolskiego

Referat Rozwoju Wydział Rozwoju i Promocji Miasta Urząd Miasta Gorzowa Wielkopolskiego Referat Rozwoju Wydział Rozwoju i Promocji Miasta Urząd Miasta Gorzowa Wielkopolskiego Sprawozdanie z realizacji Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta Gorzowa Wlkp. na lata 2010 2020 za rok 2010 Marzec

Bardziej szczegółowo

NASZE DZIESIĘCIOLECIE

NASZE DZIESIĘCIOLECIE 2 NASZE DZIESIĘCIOLECIE Szanowni Goście, Drodzy i Szanowni Założyciele Uczelni, pracownicy i studenci Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy Dzisiejsze Święto wieńczy w sposób symboliczny pierwsze 10 lat

Bardziej szczegółowo