Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia"

Transkrypt

1 Załącznik nr 1 d siwz ZP 15/2014/CSW Szczegółwy pis i zakres przedmitu zamówienia Realizacja kncepcji kampanii wizerunkwej nazwie Zstań tutaj Twórz Pdkarpacie w ramach prjektu: WOMEN Realizwanie pnadnardwej strategii celem przeciwdziałania dpływwi dbrze wykształcnych młdych kbiet. Infrmacje gólne Przedmitem zamówienia jest realizacja kncepcji kampanii wizerunkwej reginu Pdkarpacia w ramach prjektu WOMEN Realizwanie pnadnardwej strategii celem przeciwdziałania dpływwi dbrze wykształcnych młdych kbiet współfinanswaneg ze śrdków Unii Eurpejskiej Eurpejskieg Funduszu Rzwju Reginalneg w ramach Prgramu dla Eurpy Śrdkwej, prirytet I, Obszar 1.3. Wsparcie Rzwju Wiedzy na pdstawie umwy dfinanswanie 4CE506P1. Kampania wizerunkwa jest jedną z czterech akcji piltażwych realizwanych w ramach prjektu, pzstałe t knkurs Kbiety są przyszłścią, wsparcie sieci kbiet biznesu raz utwrzenie stanwiska trenera demgraficzneg (demgraphy cach). Głównym celem prjektu jest próba przeciwdziałania dpływwi młdych, dbrze wykształcnych kbiet z reginu Pdkarpacia jak również pdniesienie świadmści wśród młdych ludzi, na temat atrakcyjnści reginów, w tym przypadku Pdkarpacia, które są silnie dtknięte prblemem dpływu młdych kbiet. Zmiany demgraficzne stanwią dziś jedn z najisttniejszych wyzwań stjących przed rzwijającymi się spłeczeństwami, rynkami i gspdarkami świata. Skutki zmian demgraficznych, pmim iż te zachdzą d bardz wielu lat, becnie są craz bardziej dczuwalne. Obszar wjewództwa pdkarpackieg d kilku lat systematycznie puszcza craz więcej mieszkańców migrujących pza granice wjewództwa raz kraju. W szczególnści są t ludzie młdzi, a w dużej mierze kbiety, które nie widzą dla siebie perspektyw rzwju zawdweg w reginie. Pdejmując zatrudnienie w innym mieście lub kraju stanwią wyspecjalizwaną kadrę zawdwą, której na terenie wjewództwa pdkarpackieg craz bardziej brakuje. Migracje wpływają więc negatywnie nie tylk na zmiany demgraficzne, ale także na funkcjnwanie rdzimych firm. Wiele sektrów gspdarki już teraz dczuwa znaczne braki dbrze wykwalifikwanych pracwników. Dść częstym pwdem migracji wykształcnych sób jest brak wiedzy na temat mżliwści pdjęcia pracy raz rzwju w reginie. W związku z pwyższym Rzeszwska Agencja Rzwju Reginalneg planuje przeprwadzić kampanię prmcyjn-wizerunkwą, której celem jest zatrzymanie - w szczególnści młdych wykształcnych kbiet - w reginie pprzez przedstawienie im, długterminwych perspektyw rzwju w wjewództwie pdkarpackim - Kampania wizerunkwa będzie wdrażana w 2014 rku w ramach międzynardweg prjektu WOMEN. Celem tej kampanii będzie wykrewanie wizerunku terenów peryferyjnych, dtkniętych przez migracje młdych sób w wieku Regin pdkarpacki ma zstać przedstawiny jak atrakcyjne miejsce zamieszkania, pdjęcia pracy raz życia. Mżliwści zarówn zawdwe jak i sbiste pwinny Strna1 This prject is implemented thrugh the CENTRAL EUROPE Prgramme c-financed by the ERDF

2 zstać przedstawine w szczególnści młdym kbietm. Więcej infrmacji dstępnych jest na strnie Istta kampanii Kampania wizerunkwa skierwana będzie d kbiet w wieku lat, mieszkających na Pdkarpaciu - jest t jedncześnie główna grupa dcelwa. Kbiety te t studentki lub abslwentki. Pchdzą z teg wjewództwa, ale rzważają mżliwść wyjazdu w pszukiwaniu większych i lepszych mżliwści. Nie są d kńca świadme perspektyw jakie daje wjewództw Pdkarpacie. Pbczną grupę stanwią pzstałe sby w wieku 16-35, które mają wpływ na decyzje pdejmwane przez grupy dcelwe. Wyknawca jest zbwiązany d przeprwadzenia działań zgdnie z pniższym pisem kncepcji kreatywnej i wynikającymi z niej zadaniami. Opracwana kampania parta jest na analizie głównych przyczyny pwdujących dpływ młdych sób (zwłaszcza kbiet) z Pdkarpacia. Ostatecznie przyjęt następującą isttę kampanii: Młda kbieta pszukuje pracy w zawdzie (p szkle średniej, pdczas lub p studiach), ale z jakichś pwdów nie mże jej znaleźć, Przez t nie zauważa perspektyw i traci pczucie bezpieczeństwa raz wizję przyszłści (nie taką wizję przyszłści miała), Zaczynają się u niej bawy, strach i apatia, spwdwane brakiem lepszych rzwiązań. Osba wegetuje lub wyjeżdża pza miejsce swjeg zamieszkania. Za rzwiązanie prblemu przyjęt kampanię nazwie Zstań tutaj Twórz Pdkarpacie. W celu stwrzenia skuteczniejszej kmunikacji pracwan persnę główną kampanii: Imię i nazwisk: Karlina Ptcka, wiek: 27 lat. Pchdzi i mieszka w Jaśle, studiwała w Rzeszwie plitlgię na Uniwersytecie Rzeszwskim. Jest abslwentką, becnie pszukującą pracy. Jej pasją jest grdnictw raz książki detektywistyczne. W wlnych chwilach buszuje p Internecie i prwadzi wielgdzinne rzmwy plityce. Jest pzytywna, pełna energii raz przeknana własnej wartści. Ważna jest dla niej rdzina, narzeczny Bartek raz pies Fafik. Ceni sbie spkój, bezpieczeństw. Tward stąpa p ziemi. Długtrwałe pszukiwanie pracy niedalek rdzinneg dmu pzbawił ją perspektyw i nadziei na pwdzenie swich planów, dlateg craz mcnej rzważa wyjazd d większeg miasta w pszukiwaniu pracy. Bardz mcn myśli Warszawie, Łdzi lub Pznaniu. Nie chce puszczać rdzinnych strn, ale czuje, że bez teg sbie nie pradzi, a nie chce żyć na utrzymaniu rdziców. Chce załżyć rdzinę i gdnie żyć. W/w. infrmacje, tj. istta kampanii zstały dpisane jak infrmacje pmcnicze, dkreślające kampanię (wprwadzenie d idei i kreślenie istty rzeczy, którą trzeba uchwycić w kampanii). Strna2 This prject is implemented thrugh the CENTRAL EUROPE Prgramme c-financed by the ERDF

3 Opracwanie gólnej idei i wyglądu kampanii 1. Przekaz kampanii Kmunikat prpagwany za pmcą przedstawinych pniżej narzędzi ma za zadanie nakłnić kbiety d zastanwienia i pdjęcia działań w celu uniknięcia wyjazdu z wjewództwa. W zwykłej rzmwie między znajmymi przekaz ten zstałby wyrażny słwami: nie puszczaj swjeg miejsca zamieszkania, nie wyjeżdżaj z reginu w pszukiwaniu szczęścia. Nie trać wiary w siebie i mżliwści, które daje Ci Pdkarpacie. Wyjdź z marazmu, spójrz szerzej i dszukaj rzwiązania, które pmgą Ci ułżyć sbie życie. Wszystk jest w zasięgu ręki, ale nie zawsze jest tak czywiste, jak by się mgł wydawać. Znajdź spsób na siebie, ptrzebujesz pmysłu, determinacji raz wiary we własne mżliwści. Jesteśmy przeknani, że czasem wystarczy niewielki punkt zapalny np. rzmwa z kimś lub pkazanie dmienneg punktu widzenia na tczenie, by zachęcić d działania i wyrwać z marazmu. W/w. infrmacje, tj. przekaz kampanii, zstały dpisane jak infrmacje pmcnicze, dkreślające kampanię (wprwadzenie d idei i kreślenie istty rzeczy, którą trzeba uchwycić w kampanii). 2. Oddziaływanie na grupę dcelwą D realizacji celu kampanii (zapbieganie dpływwi wykształcnych młdych kbiet) dążymy pprzez sprwadzenie prblemu d prstej, niemal mdelwej, steretypwej sytuacji prblematycznej. Pkazujemy, że wiele graniczeń jest spwdwanych przez wewnętrzną blkadę, strach, zmęczenie sytuacją raz brak wiedzy istniejących wkół mżliwściach. Ucieczka jest naturalnym mechanizmem radzenia sbie z nieprzyjemnym uczuciem strachu. Żeby stłumić chęć ucieczki należy ddać dwagi raz wskazać rzwiązania, które będą skuteczniejsze i lepsze. Wart ddać, że kampania wpłynie również pzytywnie na pstrzeganie Pdkarpacia, jak miejsca z perspektywami (łamanie błędnych steretypów, że na Pdkarpaciu nie ma pracy i szansy na rzwój). Kampania ma stanwić bdziec d zastanwienia się nad własnymi działaniami zatrzymaj się, zastanów się c rbisz, przestań pwielać schematy i uciekać, zbacz są drgi wyjścia, których nie brałaś pd uwagę. W ten spsób wyrwiemy kbiety z błędneg kła, dając im d myślenia i zachęcając d bardziej aktywneg działania. 3. Wygląd kampanii Główna kncepcja graficzna piera się na zestawieniu z sbą kbiety pstrzeganej steretypw raz tej samej kbiety, która w nietypwy spsób rzwiązuje knkretny prblem. Kreacja zstanie pdzielna na dwie części. P lewej strnie widczna będzie kuchnia, w której harcuje mysz. Wybraźmy sbie, że na śrdku kuchni widzimy tabret, na którym sti kbieta, bjąca się tejże myszy. Druga płwa kreacji t pkazanie jak pmysłwa i przedsiębircza mże być kbieta, która zamiast uciekać przed myszą pstanwiła ją wykrzystać. Dlateg też widzimy zaskakujący braz: mysz biegnącą w kłwrtku pdłącznym d sieci elektrycznej, która zasila w energię cały dm. Młda zadwlna kbieta znalazła spsób na wybrnięcie z patwej sytuacji, znalazła kreatywne rzwiązanie, a prblem bróciła na swją krzyść. Materiał patrzny hasłem: Rzejrzyj się. Rzwiązania są tak blisk. Pniżej prezentujemy rbczy szkic grafiki, która we właściwej kampanii zstanie zrealizwana w frmie ftgraficznej. W ramach teg działania zstanie przeprwadzna prfesjnalna sesja ftgraficzna. Pniższa grafika jest wzrem dla kreacji, które pwinny zstać wykrzystane w materiałach prmcyjnych kampanii (bilbrdy, plakaty, ultki). Grafika ta ma stać się inspiracją dla sesji ftgraficznej prwadznej w ramach realizacji prjektu. Strna3 This prject is implemented thrugh the CENTRAL EUROPE Prgramme c-financed by the ERDF

4 Pmysł part na badaniach Glbal Trust in Advertising (2013) firmy Nielsen, wg. których d knsumentów najbardziej przemawiają reklamy z pczuciem humru (47%) raz kreacje dnszące się d sytuacji z realneg życia (46%). 4. Sesja ftgraficzna Przygtwanie ftgrafii wykrzystanych w trakcie kampanii bejmuje: p zawarciu umwy wybór dpwiedniej mdelki (wiek d rku życia, min. 170 centymetrów wzrstu). Wyknawca przedstawi prpzycje mdelek, wraz ze zdjęciami d akceptacji Zamawiająceg, również p zawarciu umwy przygtwanie dpwiedniej scenerii raz kstiumu i charakteryzacji, zapewnienie prfesjnalneg sprzętu i świetlenia, przeprwadzenie sesji zdjęciwej przez prfesjnalneg ftgrafa z wykształceniem ftgraficznym (min. technik ftgrafii), który dyspnujące własnym prtfli raz minimum rcznym dświadczeniem w realizacji prfesjnalnych sesji ftgraficznych, wsparcie graficzne prjektu plegające na niezbędnym retuszu raz bróbce graficznej zdjęć, aby nadawały się d wykrzystania w materiałach prmcyjnych kampanii pracwanie i pdpisanie niezbędnych dkumentów raz umów dtyczących wykrzystania wizerunku mdelki raz przeniesienia praw autrskich na Zamawiająceg Cały etap 3.4. ma dbyć się w ścisłej współpracy z Zamawiającym, c znacza że Zamawiający zastrzega sbie praw d akceptacji pisemnej każdeg etapu (Np. dpwiedniej scenerii, kstiumu, charakteryzacji itp.) Zdjęcia wyknywane będą aparatem klasy minimum półprfesjnalnym rzdzielczści pikseli. Strna4 5. Klrystyka i typgrafia Kreacja zakłada wartści chrmatyczne pasujące d klrystyki prjektwej (Wmen Prject). Typgrafia kampanii będzie złżna z czcinek dpwiadających nwczesnym standardm prjektwania charakteryzujących się This prject is implemented thrugh the CENTRAL EUROPE Prgramme c-financed by the ERDF

5 prsttą, przejrzystścią i czytelnścią. Pzwli t siągnąć równwagę pmiędzy maksymalnym wyekspnwaniem kmunikatów, a zachwaniem minimalistycznej estetyki, która jest becnie widącym nurtem prjektwania graficzneg. W ramach prac graficznych nad klrystyką i typgrafią należy przygtwać lg kampanii. Przedstawina kreacja raz jej elementy zstaną wykrzystane we wszystkich materiałach prmcyjnych akcji (zachwując spójnść kampanii i przekazu). Klrystyka będzie spójna z wartściami chrmatycznymi przyjętymi przez Wmen Prject (www.wmen-prject.eu). Wyknawca winien przedstawić przynajmniej 3 prpzycje lga kampanii. Jedncześnie cały etap 3.4. ma dbyć się w ścisłej współpracy z Zamawiającym, c znacza że Zamawiający musi zaakceptwać pisemnie prpnwane lg kampanii. Zdefiniwanie instrumentów i kanałów dtarcia d grupy dcelwej Prjektwana akcja spłeczna zakłada siągnięcie szerkieg zasięgu raz wyskiej efektywnści dtarcia d zakładanych grup dcelwych w związku z tym sugerujemy Internet, jak główny kanał dtarcia. Decyzja parta jest raprt z badań CBOS "Internauci 2013" z rku. Kampania skierwana jest d sób młdych i wykształcnych, a raprt pdkreśla, że aż 93% sób w wieku lat raz 88% w wieku lat jest aktywnymi użytkwnikami Internetu. Osby w tym wieku spędzają tygdniw 15 gdzin pdłączeni d glbalnej sieci. Wśród sób z wyższym wykształceniem krzystanie z Internetu deklaruje aż 92%. C ważne w kntekście dtarcia d grupy dcelwej aktywne krzystanie z sieci na prtalach spłecznściwych deklaruje więcej kbiet (66%) niż mężczyzn (54%). Główną sią kampanii będzie nśna akcja spłeczna Zstań tutaj Twórz Pdkarpacie., w ramach której przewidzian szereg narzędzi raz instrumentów wspierających: I. Strna internetwa akcji (www.zstantutaj.pl) - strna infrmacyjna, na której zstaną zawarte zakładki: szczegóły akcji, sylwetki kbiet sukcesu (zaprsznych na sptkania w charakterze gści specjalnych), terminy sptkań raz przebieg działań, frmularz rejestracyjny d sptkań w ramach prjektu itp., T na nią będą przechdzić sby z pszczególnych instrumentów marketingwych. Wymienine zakładki stanwią minimum, które Wyknawca mże rzszerzyć klejne elementy, jeśli uzna t za knieczne (p akceptacji Zamawiająceg). Strna będzie zawierać teksty skierwane pd główną grupę dcelwą. Strna prócz rli infrmacyjnej będzie pełnić również rlę mtywacyjną d szukania dpwiednich rzwiązań. Na becnym etapie nie da się kreślić dkładneg terminu w/w. sptkań, będzie t uzależnine d teg, kiedy Wyknawca pdejmie rzmwy z kbietami sukcesu z Pdkarpacia. Terminy te będą na bieżąc ustalane z Zamawiającym. Strna5 This prject is implemented thrugh the CENTRAL EUROPE Prgramme c-financed by the ERDF

6 W ramach strny internetwej zstanie wykrzystany wizerunek kbiet, uczestniczek knkursu kbiety są przyszłścią, rganizwaneg w miesiącach sierpień-październik na Pdkarpaciu przez RARR S.A. w ramach tegż prjektu. Wizerunek zstanie użyty p uprzednim uzyskaniu pzwlenia na jeg wykrzystanie. Organizacja strny internetwej przewiduje: wykupienie dmeny zapewnienie rczneg hstingu - utrzymanie strny na serwerze przygtwanie makiety strny przygtwanie prawy graficznej (layut / wygląd strny internetwej) prgramwanie strny wdrżenie strny Wybrane (bwiązkwe) elementy strny internetwej: część infrmacyjna dtycząca załżeń i celów kampanii, sylwetki kbiet sukcesu w tym sób, które wygrały knkurs realizwany w ramach prjektu Wmen, prady dla kbiet np. jak znaleźć pracę w reginie, dpwiedzi na typwe prblemy i pytania kbiet sprytne, nieszablnwe rzwiązania i sugestie inspirujące d pszukiwania własnej drgi frmularz zapisu na sptkania rganizwane w ramach kampanii, elementy frmalne związane z znaczeniami prjektu realizwaneg z funduszy UE. Na etapie pracwywania strny akcji Zamawiający musi zaakceptwać w frmie pisemnie jej wygląd graficzny. Wyknawca przedstawi prjekt d akceptacji d kńca marca 2014, Zamawiający przedstawi uwagi w ciągu 5 dni rbczych, d kórych Wyknawca winien się zastswać. II. Sptkania/szklenia stanwią dsknały temat d zaintereswania akcją mediów. Organizacja sptkań na terenie Pdkarpacia (również w mniejszych miejscwściach, pza większymi śrdkami), wspieranie kbiet pprzez prezentacje dbrych przykładów sukcesu z wjewództwa raz ich pwiatu czy miasta. Sptkania będą dnsić się zarówn d wzmacniania pczucia wiary w szansę sukcesu, jak i prezentacji spłeczneg dwdu słusznści raz przemawiania za pmcą autrytetów (kbiety sukcesu, którym się udał, dzielące się własnym dświadczeniem, aktywne studentki itp.). Wsparciem takich sptkań będą warsztaty kreatywne mające na celu uwlnienie ptencjału kbiet raz przybliżenie im mżliwści ferwanych przez wjewództw. Sptkania nie wykluczają również prezentacji przedstawicieli urzędów, stwarzyszeń czy firm lkalnych (mgących zachęcić d rekrutacji). Strna6 This prject is implemented thrugh the CENTRAL EUROPE Prgramme c-financed by the ERDF

7 Sptkania będą ddatkw pełnić funkcję prmcyjną ukazanie Pdkarpacia jak regin pełen mżliwści, ferujący wiele dróg rzwju dla sób ambitnych, które zdecydują się wziąć swój ls w swje ręce. Prfil uczestniczek sptkań jest zbieżny z główną grupą dcelwą niniejszej kampanii, pisaną w rzdziale Istta kampanii. Zarys przebiegu każdeg sptkania: Sptkania planwane w wybranych miastach będą trwały min. 3 gdziny zegarwe każde, w tym niezbędna min. 2 przerwy kawwe z lekkim cateringiem: (5 dni x 2 przerwy kawwa = 10 przerw kawwych dla min. 135 uczestników sptkań (min. 25 uczestniczek/każde sptkanie (5x25) raz 2 gści specjalnych (2x5) kbiet sukcesu z teg miasta/każde sptkanie) Wyżywienie/catering dla uczestników każdeg sptkania bejmuje: - przerwa kawwa dla min. 30 sób (min. 25 uczestników, 2 zaprsznych gści 3 sby stanwią knieczny bufr)w tym: - 4 kg ciastek drbnych (mieszanka), - 60 prcji kawy knferencyjnej (na każdeg uczestnika prcja pdwójna) - 60 prcji herbaty, - 60 butelek wdy mineralnej 0,5 l (30 butelek wdy niegazwanej i 30 butelek lekk zmineralizwanej), przekąski: tartinki lub kanapeczki (p 5 szt. na sbę), paluszki słne Wyknawca zbwiązany jest d pdania przerwy kawwej w spsób elegancki na zastawie stłwej ( w tym: naczynia fajanswe d kawy i herbaty, fajanswe talerzyki raz platerwane sztućce wszystk w ilści, która nie będzie pwdwała kniecznści mycia naczyń w miejscu sptkania) na stłach eleganck nakrytych białymi brusami z materiału na sali, w której dbywać będzie się sptkanie. Wyknawca zapewni również pjemniki na śmieci i dpadki raz serwetki papierwe. zapisy na sptkania będą dbywały się za pmcą frmularza zgłszeniweg, liczba sób, które będą mgły wziąć udział w każdym sptkaniu t 25 sób + 2 sby prwadzące sptkanie ze strny Wyknawcy + 2 gści specjalnych kbiet sukcesu z teg miasta; każda z tych sób maksymalnie mże wziąć udział tylk w jednym sptkaniu. Sptkania (każde trwające p 3 gdziny zegarwe) będą pdzielne na sekcje bejmujące wypwiedzi zaprsznych gści, dyskusję dtyczącą lkalneg rynku pracy, mżliwści ra spsbów na aktywizację zawdwą. Odbędą się również warsztaty praktyczne bejmujące tematykę przedsiębirczści Strna7 This prject is implemented thrugh the CENTRAL EUROPE Prgramme c-financed by the ERDF

8 min. dwa tygdnie przed każdym sptkaniem (14 dni kalendarzwych) Wyknawca zbwiązany jest d przedstawienia Zamawiającemu stateczneg harmngramu teg sptkania wraz z nazwiskami gści specjalnych. 10 dni kalendarzwych p każdym sptkaniu Wyknawca zbwiązany jest d przedstawienia Zamawiającemu raprtu w języku plskim raz angielskim z daneg sptkania wraz z listą becnści uczestników sptkania (raprt pwinien zawierać pis przebiegu sptkania raz liczbę uczestników, którzy wzięli udział) Skrócny przewidywany harmngram sptkania: - Pwitanie i bjaśnienie załżeń prjektu - Przedstawienie zaprsznych gści - Wystąpienie gści dt. ich rzwju np. Budwy biznesu w reginie szanse, zagrżenia, metdy działania - Przerwa kawwa - Dyskusja na temat głównych kłptów kbiet w reginie i pwdów jeg puszczania - Wykład mżliwściach i spsbach radzenia sbie z sytuacją - Przerwa kawwa - Krótkie warsztaty pświęcne kreatywnści i umiejętnścim radzenia sbie z prblemami (wsparcie pmysłwści i aktywnści w dążeniu d zmian prpnwane tematy t mapy myśli, przedstawienie i praktyczne aspekty mdelu PDCA, mtywacja raz wzmcnienie wiary w siebie i własny sukces). Sptkania te są planwane w 5 miastach wjewództwa pdkarpackieg. Wybór padł na mniejsze śrdki, które jedncześnie psiadają centra dydaktyczne umżliwiające dtarcie d większej liczby sób. Wyjątkiem jest tutaj Rzeszów, który zstał wybrany jak stlica wjewództwa i miast łączące całściwe działania kampanii: Jarsław Krsn Jasł Tarnbrzeg Strna8 Rzeszów Zmiana miejscwści jest mżliwa p uprzedniej akceptacji Zamawiająceg. This prject is implemented thrugh the CENTRAL EUROPE Prgramme c-financed by the ERDF

9 Pszczególne terminy realizacji sptkań w pwyższych miejscwściach, realizwanych w brębie kampanii zstaną ustalne w trakcie realizacji kampanii, p knsultacjach Zamawiająceg z Wyknawcą. Wstępny termin realizacji kampanii przewidziany jest d marca d września 2014 r. Pszczególne terminy mgą ulec przesunięcim, ale tylk za pisemną zgdą Zamawiająceg. Wyknawca zbwiązany jest d zapewnienia sali wraz z wypsażeniem na ptrzeby rganizacji sptkań w w/w. miejscwściach. a) Wyknawca zbwiązany jest d zapewnienia sali która umżliwia kmfrtwe przeprwadzenie sptkania dla grupymin 27czestników sptkania. b) Wypsażenie Sali knferencyjnej zapewninej przez Wyknawcę na sptkanie musi bejmwać: - min. 30 miejsca siedzące dla uczestników sptkania, - rzutnik/prjektr multimedialny, - ekran d wyświetlania prezentacji,; - flip chart (z papierem i mazakami); - dstęp d Internetu; - świetlenie (dzienne i sztuczne); - ławki/ stliki umżliwiające przeprwadzenie warsztatów dla 30 sób Sala knferencyjna nie mże być twarta na inne gólndstępne pmieszczenia (nie mże być pmieszczeniem przechdnim) ze względu na kniecznść zapewnienia dpwiednich warunków w trakcie trwania sptkania. c) Wyknawca zbwiązuje się d zapewnienia Zamawiającemu mżliwści ustawienia/wyekspnwania materiałów infrmacyjn-prmcyjnych prjektu w trakcie trwania sptkania Partnerów Prjektu, a w szczególnści rll-upu prjektu w widcznym miejscu sali szkleniwej d) Wyknawca zbwiązuje się d zapewnienia bsługi technicznej sali knferencyjnej, w tym d: pdłączenia sprzętu multimedialneg (rzutnika, laptpa), interwencji w przypadku awarii. e) W bezpśrednim sąsiedztwie sali zapewninej przez Wyknawcę muszą znajdwać się talety męskie i damskie. f) W bezpśrednim sąsiedztwie budynku, w którym zapewnina będzie sala knferencyjna pwinien znajdwać się parking. Strna9 III. Materiały drukwane raz wsparcie graficzne (np. bilbardy, plakaty, ultki, rllupy itp.) materiały rzdawane uczestniczkm warsztatów raz wykrzystywane d lkalnej prmcji akcji (np. plakaty wywieszane w urzędach pracy itp.). Materiały te będą służyły d przedstawienia wstępnej idei kampanii, pwdując wejście na This prject is implemented thrugh the CENTRAL EUROPE Prgramme c-financed by the ERDF

10 strnę internetwą w celu zapznania się z większą ilścią szczegółów akcji. Pdczas prjektwania materiałów zstaną wykrzystane zdjęcia uzyskane dzięki/pdczas przeprwadznej sesji ftgraficznej. W materiałach drukwanych zstanie wykrzystany wizerunek kbiet, uczestniczek knkursu Kbiety są przyszłścią, rganizwaneg w miesiącach sierpień-październik na Pdkarpaciu przez RARR S.A. w ramach tegż prjektu. Wizerunek zstanie użyty p uprzednim uzyskaniu pzwlenia na jeg wykrzystanie. Elementy materiałów drukwanych (np. plakatów): ftgrafie przygtwane w trakcie sesji ftgraficznej wzbgacne ddatkwe rzwiązania graficzne, lg kampanii zaprjektwane w ramach realizacji, nazwa akcji lub hasł przewdnie kampanii, adres strny www, elementy frmalne zawierające znaczenia prjektu i UE. Materiały drukwane: Zaprjektwanie lg kampanii w frmacie wektrwym przedstawine d akceptacji zamawiająceg d 20 marca 2014 (min. 3 prpzycje, akceptacja Zamawiająceg musi być pisemna) Zaprjektwanie raz klprtaż lub publikacja materiałów pisanych pniżej (prjekty graficzne min. 3 prpzycje d akceptacji Zamawiająceg) materiałów zstaną przekazane d akceptacji Zamawiająceg d 15 kwietnia 2014): Ultki infrmacyjne nt. akcji w frmacie A5, nie mniej niż 5000 sztuk Frmat: A5 Klrystyka: 4+4 Papier: kreda błyszcząca 170g Wyknanie według indywidualneg prjektu zaakceptwaneg przez Zamawiająceg Przedstawienie prfa Plakaty w frmacie A3, nie mniej niż 2500 sztuk. Frmat: A3 Klrystyka: 4+0 Papier: kreda błyszcząca 130g Wyknanie według indywidualneg prjektu zaakceptwaneg przez Zamawiająceg Strna10 Przedstawienie prfa Rll-up prjektwy, nie mniej niż 2 sztuki This prject is implemented thrugh the CENTRAL EUROPE Prgramme c-financed by the ERDF

11 Wielkść: 85x200cm Knstrukcja: Aluminium, plastik Akcesria: pkrwiec miękki Materiał drukwany: blckut z nadrukiem cyfrwym full clr Waga: 2,1kg Elementy knstrukcji: Składany maszt, górna listwa zatrzaskwa, twór na maszt Przed przystąpieniem d realizacji wyknawca zbwiązany jest dstarczyć zamawiającemu próbkę materiału z wydrukiem wielkści k. 30x30xm" Billbardy minimum 5 sztuk, każdy nie mniej niż 1 miesiąc emisji. Nie mniej niż 1 miesiąc emisji. Pwierzchnia d 12m2 d 18 m2 Umiejscwienie: nśnik wlnstjący lub naścienny Płżenie: równległe, prstpadłe, ukśne d kierunku jazdy Nśnik na wyskści d 2m d 3m Wyklejanie: papier blueback lub materiał winylwy Nśniki jednstrnne Czas ekspzycji: miesiąc Nakład: minimum 5 Lkalizacja: w 5 wybranych w kampanii miejscwściach Pdkarpacia, Przedstawienie przed realizacją dkładnej specyfikacji każdej z pwierzchni w skład której będzie wchdzić: wymiary nśnika umiejscwienie płżenie dkładna lkalizacja spsób wyklejania czas ekspzycji termin ekspzycji raz przesłanie zdjęcia nśnika Strna11 IV. Marketing szeptany w Internecie narzędzie plegające na wyszukiwaniu na frach/prtalach/w kmentarzach artykułów dyskusji ptencjalnie grżących wyjazdem (np. prblem ze znalezieniem pracy) i This prject is implemented thrugh the CENTRAL EUROPE Prgramme c-financed by the ERDF

12 pinfrmwanie w spsób nienachalny prwadznej akcji. Internauci przekierwani zstaną d strny akcji i dwiedzą się niej. Ddatkw kampania psłuży wspieraniu rekrutacji na najbliższe sptkania, realizwane w ramach akcji. Wyknawca zbwiązany jest d umieszczenia min. 40 wpisów infrmacyjncych w trakcie kampanii. W ramach zadania Wyknawca: Wyszuka prtale i fra, na których przebywa grupa dcelwa prjektu, Zamieści na nich 40 wpisów infrmujących Prjekcie/ sptkaniach w jeg ramach (dstswane d charakteru tczącej się dyskusji na danych prtalach i frach), Przygtuje szczegółwy raprt zawierający linki d pszczególnych wpisów. Trzymiesięczna kampania będzie zawierała k. 40 wpisów na frach, z których krzystają przedstawicielki grupy dcelwej. Pruszana tematyka będzie bejmwała: ukazywanie sylwetek kbiet sukcesu (również tych wyłninych w knkursie realizwanym w ramach prjektu WOMEN ), infrmwanie planwanych sptkaniach dla kbiet (m.in. terminy, cel); dpwiedzi na pytania kbiet z Pdkarpacia i udzielanie prad dtyczących różnych aspektów życia w reginie, np. jak znaleźć pracę w reginie kazjnalne dsyłanie d strny internetwej akcji (www.zstantutaj.pl); V. Kampanie reklamwe w Internecie m.in. bannery statyczne raz flash w różnych wielkściach, przedstawiające główną kncepcję graficzną. Kampanie uwzględniające targetwanie przekazów p wielu zmiennych (np. płeć, wiek, miejsce zamieszkania, zaintereswania itp.), realizwane za pmcą ptymalnych w danej chwili spsbów dystrybucji (prtale, z których krzysta grupa dcelwa; kampanie dkładnie targetwane behawiralnie d grupy celwej (tzw. RTB); kampanie FaceAds na Facebku itp.). W ramach kampanii przygtwane zstaną niezbędne kreacje graficzne. W ramach przygtwania kampanii Wyknawca zbwiązany jest d: Opracwania minimum 15 kreacji reklamwych w trakcie kampanii, Przed realizacją zadania, Wyknawca przedstawi d akceptacji Zamawiająceg prpzycję serwisów, na których zstanie dknana emisja, Osiągnięcie wyniku min dsłn kreacji reklamwych w trakcie kampanii Opracwanie raprtu z prwadznych działań Raprt i wynik min dsłn kreacji reklamwych pierać się będą na systemie analitycznym GgleAnalytics). Wdrżenie remarketingu w celu maksymalizacji liczby zapisów na rganizwane sptkania VI. Działania PR media relatins raz krdynacja działań kmunikacyjnych wkół kampanii. Strna12 This prject is implemented thrugh the CENTRAL EUROPE Prgramme c-financed by the ERDF

13 Pdjęcie prób nawiązania partnerstwa z instytucjami i inicjatywami zewnętrznymi współpraca i pzyskanie bezpłatneg miejsca d rganizacji sptkań raz wsparcia w prmcji (np. mailingi, mżliwść rzwieszenia plakatów akcji itp.). W ramach zadania Wyknawca zbwiązany jest d: Przygtwania listy instytucji, stwrzenie listu intencyjneg, nawiązania kntaktu i przedstawienie kncepcji prjektu Wmen raz celwści planwanych sptkań (Warunkiem kniecznym d akceptacji działania przez Zamawiająceg jest przedstawienie pdpisanej przez Wyknawcę z wykazem frm kntaktu (w tym i telefn)) Przygtwanie mediaplanu mediów wjewództwa pdkarpackieg min. 15 pzycji zawierajacych media tradycyjne raz serwisy internetwe Przygtwanie minimum 12 ntatek praswych zawierających infrmacje prjekcie i sptkaniach rganizwanych w ramach kampanii wysyłka ntatek d mediów wskazanych w mediaplanie drgą elektrniczną raz standardwą (pczta, kurier) ddatkw w celu nawiązania kntaktów z mediami Wyknawca zbwiązany jest d wysłania drgą elektrniczną min. 30 zaprszeń d przedstawicieli pdkarpackich mediów (radi, telewizja, prasa) w charakterze akcji infrmacyjn-prmcyjnej planwanych sptkań raz innych działań kampanii w trakcie jej trwania przygtwanie raprtu zawierająceg treść przygtwanych tekstów raz dane dtyczące liczby publikacjideklaracji wyknania wraz VII. Wsparcie Scial Media (Facebk) kmunikacja kampanii pprzez pracwanie strategii becnści raz jej wdrżenie i realizacja: Przygtwanie strategii becnści prjektu w mediach spłecznściwych Załżenie FanPage akcji na Facebku Przygtwanie prawy graficznej w tym cver pht i awatar Przygtwanie i publikacja wpisów min. 3 w tygdniu w całym kresie trwania kampanii na facebk zgdnie z harmngramem jest t kres 5 miesięcy Prmcja fan page za pmcą sieci reklamwej FaceAds Pzyskanie min. 600 sób w czasie 5-miesięcznej kampanii Inne bwiązki wyknawcy Strna13 Wyknawca będzie dpwiedzialny za całkształt prac związanych z przygtwaniem, bsługą i zrganizwaniem wszelkich wydarzeń przewidzianych w ramach realizacji kampanii prmcyjnej. This prject is implemented thrugh the CENTRAL EUROPE Prgramme c-financed by the ERDF

14 Krdynatr przedsięwzięcia Wyknawca wyznaczy krdynatra, bezpśredni dpwiedzialneg za bsługę, kntakty i krdynację rganizacji wszystkich wydarzeń, zarządzająceg zespłem sób zaangażwanych w ich realizację, sprawująceg nadzór na całścią przebiegu działań. Krdynatr na czas trwania realizacji Przedsięwzięcia dyspnwać będzie telefnem kmórkwym z numerem dstępnym dla Zamawiająceg. Krdynatr pwinien psiadać niezbędne dświadczenie przy realizacji pdbnych przedsięwzięć i być dstępny dla Zamawiająceg przez cały czas trwania akcji prmcyjnej, jak również p jej zakńczeniu, aż d mmentu zatwierdzenia przez Zamawiająceg raprtu kńcweg z przeprwadznej kampanii. Zamawiający zastrzega mżliwść sptkań z krdynatrem rganizacji wydarzeń, przed i p dbyciu planwaneg wydarzenia. Dkumentacja ftgraficzna Wyknawca jest zbwiązany d zapewnienia dkumentacji ftgraficznej, zrbinej pdczas planwanych sptkań (Rzeszów, Jarsław, Krsn, Sank, Tarnbrzeg), które będą realizwane w ramach w/w. kampanii. Przewidziane jest wyknanie - łącznie min. 30 zdjęć z każdeg sptkania (terminy i gdziny wyknywania zdjęć w pszczególnych lkalizacjach d uzgdnienia z Zamawiającym). Zdjęcia muszą być wyknane w jakści umżliwiającej ich wykrzystanie m.in. na strnach internetwych Zamawiająceg, na prfilu na Facebku raz w materiałach prmcyjnych z pełnym plem eksplatacji d wykrzystania w publikacjach, flderach i innych materiałach prmcyjnych Zamawiająceg. Ddatkw Wyknawca przedstawi raz przekaże Zamawiającemu min. 20 zdjęć z trwania całej akcji prmcyjnej na Pdkarpaciu, wyłączając w/w. zdjęcia z 5 sptkań. Zdjęcia pwinny być wyknane aparatem klasy minimum półprfesjnalnym rzdzielczści pikseli, który pwinien być wypsażny w niezbędne biektywy i lampy błyskwe. Zdjęcia te muszą być brbine graficznie. Wyknawca przedstawi prtfli prpnwanych zdjęć - d akceptacji Zamawiająceg d 15 dni rbczych przed zakńczeniem terminu realizacji przedmitu zamówienia, który zstanie ustalny przez Zamawiająceg. Pnadt Wyknawca przeniesie prawa autrskie d zdjęć na Zamawiająceg. Raprty z wyknania całeg zamówienia Wyknawca sprządzi raprt/sprawzdanie w języku plskim raz angielskim p zakńczeniu realizacji całeg przedmitu zamówienia najpóźniej w terminie 14 dni rbczych zgdnie z harmngramem. Następnie przedstawi g Zamawiającemu w frmie elektrnicznej, a dpier p zatwierdzeniu przez Zamawiająceg Wyknawca przekaże g w wersji pisemnej. Sptkania rbcze Strna14 Wyknawca zbwiązuje się d knsultwania pszczególnych etapów realizacji Przedmitu Umwy z Zamawiającym.Zamawiający zakłada 2 sptkania rbcze z Wyknawcą w miesiącu. Sptkania te będą dbywać się w siedzibie Zamawiająceg, dkładna data sptkań d uzgdnienia pmiędzy Wyknawcą a Zamawiającym. W This prject is implemented thrugh the CENTRAL EUROPE Prgramme c-financed by the ERDF

Przedsiębiorczość wiejska

Przedsiębiorczość wiejska Nr 1/2012 Przedsiębirczść wiejska e-biuletyn W numerze: Zdarzył się w CDR Planwane szklenia Praw i pdatki WPR a przedsiębirczśd Scjlgia i psychlgia w przedsiębirczści Przedsiębirczśd wiadmści rżne Ciekawe

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN. dla Wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie projektu w ramach. Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

BIZNES PLAN. dla Wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie projektu w ramach. Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka PO_IG/8.2/13/02 BIZNES PLAN dla Wniskdawców ubiegających się dfinanswanie prjektu w ramach Prgramu Operacyjneg Innwacyjna Gspdarka Prirytet 8: Spłeczeństw infrmacyjne zwiększanie innwacyjnści gspdarki

Bardziej szczegółowo

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowy Instytut Badawczy. Plan realizacji Projektu ISOK zgodnie z metodyką ustaloną z Zamawiającym

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowy Instytut Badawczy. Plan realizacji Projektu ISOK zgodnie z metodyką ustaloną z Zamawiającym Instytut Meterlgii i Gspdarki Wdnej Państwwy Instytut Badawczy Plan realizacji Prjektu ISOK zgdnie z metdyką ustalną z Zamawiającym Dkumentacja Inicjująca Prjekt \ KPMG Advisry Spółka z graniczną dpwiedzialnścią

Bardziej szczegółowo

Strategia wdraŝania projektu Broker innowacji jako narzędzie efektywnego rozwoju systemu nowoczesnej gospodarki Małopolski

Strategia wdraŝania projektu Broker innowacji jako narzędzie efektywnego rozwoju systemu nowoczesnej gospodarki Małopolski Strategia wdraŝania prjektu Brker innwacji jak narzędzie efektywneg rzwju systemu nwczesnej gspdarki Małplski Opracwanie dr Janusz Fudaliński Kraków, maj 2011 Urząd Marszałkwski Wjewództwa Małplskieg ul.

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Złote Spinacze 2015

Regulamin konkursu Złote Spinacze 2015 Regulamin knkursu Złte Spinacze 2015 1 Nazwa knkursu Organizatr knkursu psługuje się nazwą Złte Spinacze. 2 Organizatr knkursu Organizatrem knkursu jest Związek Firm Public Relatins z siedzibą w Plsce,

Bardziej szczegółowo

INNOWACYJNOŚĆ A SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIZNESU WŚRÓD NAJWIĘKSZYCH PRZEDSIĘBIORSTW

INNOWACYJNOŚĆ A SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIZNESU WŚRÓD NAJWIĘKSZYCH PRZEDSIĘBIORSTW INNOWACYJNOŚĆ A SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIZNESU WŚRÓD NAJWIĘKSZYCH PRZEDSIĘBIORSTW R A P O R T Przygtwany dla: Autr: Anna Lesik, Maciej Brysiak 1 INFORMACJE O BADANIU CEL BADANIA METODOLOGIA TECHNIKA

Bardziej szczegółowo

Praktyczne porady w zakresie poprawy rentowności

Praktyczne porady w zakresie poprawy rentowności PODRĘCZNIK ZARZĄDZANIA MARINĄ Praktyczne prady w zakresie pprawy rentwnści pracwany przez PLANCO Cnsulting GmbH Am Waldthausenpark 11 45127 Essen, Niemcy Tel: 0201-43771-0 Fax: 0201-411468 E-mail: planc@planc.de

Bardziej szczegółowo

Konfraternia Turystyczna

Konfraternia Turystyczna ISSN 2082-8454 Knfraternia Turystyczna Tygdnik Wyższej Szkły Organizacji Turystyki i Htelarstwa R.9: 2011, nr 30 (327) 29 sierpnia 2011 rku Zapraszam na strnę Knfraterni Turystycznej na Facebku: http://www.facebk.cm/pages/knfraternia-turystyczna/174569065948556?sk=wall

Bardziej szczegółowo

Podręcznik systemu programowania i wdrażania programów operacyjnych 2014-2020

Podręcznik systemu programowania i wdrażania programów operacyjnych 2014-2020 Pdręcznik systemu prgramwania i wdrażania prgramów peracyjnych 2014-2020 MRR, Luty 2012 Wprwadzenie Niniejszy pdręcznik zawiera pdstawwe wskazówki nt. prgramwania i wdrażania przyszłej edycji plityki spójnści,

Bardziej szczegółowo

Podręcznik dla nauczycieli. i szkoleniowców. Training for Trainers on e-learning PT/05/B/F/PP-159147

Podręcznik dla nauczycieli. i szkoleniowców. Training for Trainers on e-learning PT/05/B/F/PP-159147 Training fr Trainers n e-learning PT/05/B/F/PP-159147 Pdręcznik dla nauczycieli i szkleniwców Prjekt ten jest realizwany przy wsparciu finanswym Kmisji Eurpejskiej w ramach prjektu Lenard da Vinci. Publikacja

Bardziej szczegółowo

Ocena potencjału zachodniopomorskich uczelni pod względem zaspokojenia popytu przedsiębiorców na badania związane z inteligentnymi specjalizacjami

Ocena potencjału zachodniopomorskich uczelni pod względem zaspokojenia popytu przedsiębiorców na badania związane z inteligentnymi specjalizacjami Ocena ptencjału zachdnipmrskich uczelni pd względem zaspkjenia ppytu przedsiębirców na badania związane z inteligentnymi specjalizacjami Luk Palmen, Marcin Barn, Jacek Drżdżal Anna Dmwska Katwice, marzec

Bardziej szczegółowo

Notka biograficzna Streszczenie

Notka biograficzna Streszczenie Ntka bigraficzna Dr inż. Mariusz Trzaska jest adiunktem w Plsk-Japńskiej Wyższej Szkle Technik Kmputerwych, gdzie zajmuje się działalnścią dydaktyczną raz naukwą. Oprócz teg bierze udział w różnych prjektach

Bardziej szczegółowo

Program Zintegrowanej Informatyzacji Państwa

Program Zintegrowanej Informatyzacji Państwa Prgram Zintegrwanej Infrmatyzacji Państwa Warszawa, Marzec 2013 Ministerstw Administracji i Cyfryzacji SPIS TREŚCI Wstęp... 4 1. Nwe pdejście d infrmatyzacji państwa infrmatyzacja zintegrwana... 5 2. Wyzwania

Bardziej szczegółowo

Plan działania na lata 2007-2008 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI

Plan działania na lata 2007-2008 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Załącznik nr 4 Plan działania na lata 2007-2008 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Numer Prirytetu: IX Nazwa Prirytetu: Rzwój wykształcenia i kmpetencji w reginach Nazwa Instytucji Pśredniczącej: Samrząd

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Przygotowanie i produkcja kampanii reklamowej oraz zakup mediów na potrzeby jej emisji.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Przygotowanie i produkcja kampanii reklamowej oraz zakup mediów na potrzeby jej emisji. ZAPYTANIE OFERTOWE Plska Knfederacja Pracdawców Prywatnych Lewiatan, w ramach prjektu Pprawa wizerunku przedsiębirców, współfinanswaneg ze śrdków Unii Eurpejskiej w ramach Eurpejskieg Funduszu Spłeczneg

Bardziej szczegółowo

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Badanie współfinanswane ze śrdków Unii Eurpejskiej pchdzących z Eurpejskieg Funduszu Rzwju Reginalneg w ramach prgramu INTERREG IVC RAPORT z badania rynku funduszy kapitału zalążkweg raz funduszy venture

Bardziej szczegółowo

Komunikat R. 8: 2010, nr 24 (266) poniedziałek, 14 czerwca 2010 roku

Komunikat R. 8: 2010, nr 24 (266) poniedziałek, 14 czerwca 2010 roku Kmunikat R. 8: 2010, nr 24 (266) pniedziałek, 14 czerwca 2010 rku Zapraszam d dwiedzin blgów, aktualizwanych w zasadzie cdziennie, Twój Wjciech, redaktr, Wjciech.Rzwadwski@gmail.cm Bieżące infrmacje Knfraterni

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Prgramwanie perspektywy finanswej na lata 2014-2020 21 maja 2014 r. Prgramwanie perspektywy finanswej 2014-2020 - Umwa Partnerstwa - Ministerstw Infrastruktury i Rzwju SPIS TREŚCI 1 ROZWIĄZANIA ZAPEWNIAJĄCE

Bardziej szczegółowo

1. Wykonanie systemu pozyskiwania i dystrybucji map cyfrowych

1. Wykonanie systemu pozyskiwania i dystrybucji map cyfrowych Załącznik nr 1 Załącznik techniczny przedmitu zamówienia Zakup implementacji platfrmy B2B stanwiącej zintegrwany system przepływu infrmacji wraz z dstawą d siedziby Zamawiająceg Spis Treści 1. Wyknanie

Bardziej szczegółowo

Nazwa narzędzia: PARP HR e-skills Manager Realizator projektu: Informatyczne Centrum Szkoleniowe CompLearn, CompSecur Sp. z o.o.

Nazwa narzędzia: PARP HR e-skills Manager Realizator projektu: Informatyczne Centrum Szkoleniowe CompLearn, CompSecur Sp. z o.o. Nazwa narzędzia: PARP HR e-skills Manager Realizatr prjektu: Infrmatyczne Centrum Szkleniwe CmpLearn, CmpSecur Sp. z.. Dlaczeg wybrali Państw taki temat prjektu? Infrmatyczne Centrum Szkleniwe CmpLearn

Bardziej szczegółowo

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA DOSTAWĘ PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA DOSTAWĘ PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Prjekt: Rzwój elektrnicznych usług publicznych w Miejskim Zesple Opieki Zdrwtnej w Lędzinach pprzez wdrżenie kmpleksweg rzwiązania infrmatyczneg. Prjekt współfinanswany przez Unię Eurpejską z Eurpejskieg

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zastosowanie: Program do przekształcania zeskanowane dokumentów i plików PDF na postać edytowalną.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zastosowanie: Program do przekształcania zeskanowane dokumentów i plików PDF na postać edytowalną. ZAPYTANIE OFERTOWE dtyczące zakupu prgramwania w ramach prjektu Prfesjnalny urząd kmpetentny urzędnik współfinanswaneg ze śrdków Eurpejskieg Funduszu Spłeczneg, POKL 5.2.1 Wspólny Słwnik Zamówień (CPV):

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA JAKOŚCI Bielskiej Wyższej Szkoły im. Józefa Tyszkiewicza

KSIĘGA JAKOŚCI Bielskiej Wyższej Szkoły im. Józefa Tyszkiewicza KSIĘGA JAKOŚCI Bielskiej Wyższej Szkły im. Józefa Tyszkiewicza Księga jakści zstała zatwierdzna decyzją Rektra dnia 1.10.2014r 0 2 S t r n a 0Człwiek najlepsza inwestycja 00 Człweik WPROWADZENIE W trsce

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Spis treści

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Spis treści ZWL/OŁM/01/2012 Załącznik nr 4 d SIWZ/nr 1 d umwy SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Spis treści 1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA... 2 WYMAGANA KONCEPCJA ROZWIĄZANIA SYSTEMU PNO... 2 PRZYGOTOWANIE PROJEKTU...

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SOPZ) część 1

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SOPZ) część 1 Załącznik nr 1 d SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SOPZ) część 1 Wdrżenie systemu pcztweg Exchange 2013 wraz z migracją danych raz dstarczenie licencji dstępwych d Exchange 2013, systemu peracyjneg

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania MPO Łódź Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. ul. Tokarzewskiego 2 91-842 Łódź

Zamawiający: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania MPO Łódź Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. ul. Tokarzewskiego 2 91-842 Łódź Zamawiający: Miejskie Przedsiębirstw Oczyszczania MPO Łódź Spółka z graniczną dpwiedzialnścią ul. Tkarzewskieg 2 91-842 Łódź Specyfikacja Isttnych Warunków Zamówienia ZP/58/2013 Uzupełniający zakup i wdrżenia

Bardziej szczegółowo

Komunikat R. 8: 2010, nr 19 (261) poniedziałek, 10 maja 2010 roku

Komunikat R. 8: 2010, nr 19 (261) poniedziałek, 10 maja 2010 roku Kmunikat R. 8: 2010, nr 19 (261) pniedziałek, 10 maja 2010 rku Zapraszam d dwiedzin blgów, aktualizwanych w zasadzie cdziennie, Twój Wjciech, redaktr, Wjciech.Rzwadwski@gmail.cm Bieżące infrmacje Knfraterni

Bardziej szczegółowo

Opis Przedmiotu Zamówienia

Opis Przedmiotu Zamówienia Śląskie Centrum Spłeczeństwa Infrmacyjneg Śląska Sieć Punktów Dstępu d Infrmacji (ŚSPI) Opis Przedmitu Zamówienia Maj 2011 r. Załącznik nr 6 Opis przedmitu zamówienia str. 25 Spis zawartści 1. Infrmacje

Bardziej szczegółowo

Komunikat R. 8: 2010, nr 29 (271) poniedziałek, 19 lipca 2010 roku. KONFERENCJE NAUKOWE i BRANŻOWE z a p r o s z e n i a

Komunikat R. 8: 2010, nr 29 (271) poniedziałek, 19 lipca 2010 roku. KONFERENCJE NAUKOWE i BRANŻOWE z a p r o s z e n i a Kmunikat R. 8: 2010, nr 29 (271) pniedziałek, 19 lipca 2010 rku Zapraszam d dwiedzin blgów, aktualizwanych w zasadzie cdziennie, Twój Wjciech, redaktr, Wjciech.Rzwadwski@gmail.cm Bieżące infrmacje Knfraterni

Bardziej szczegółowo

BAZUS Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie, ul. Wolska 11, NIP: 9461572590, REGON: 430666401

BAZUS Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie, ul. Wolska 11, NIP: 9461572590, REGON: 430666401 Zapytanie fertwe nr 04/AE/2013 na kmplekswą bsługę knferencyjn-htelw-gastrnmiczną w ramach prjektu Akademia EDUBAZUS" zgdnie z zasadą knkurencyjnści 1. Infrmacje gólne: BAZUS Sp. z.. zwana dalej Zamawiającym,

Bardziej szczegółowo