Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia"

Transkrypt

1 Załącznik nr 1 d siwz ZP 15/2014/CSW Szczegółwy pis i zakres przedmitu zamówienia Realizacja kncepcji kampanii wizerunkwej nazwie Zstań tutaj Twórz Pdkarpacie w ramach prjektu: WOMEN Realizwanie pnadnardwej strategii celem przeciwdziałania dpływwi dbrze wykształcnych młdych kbiet. Infrmacje gólne Przedmitem zamówienia jest realizacja kncepcji kampanii wizerunkwej reginu Pdkarpacia w ramach prjektu WOMEN Realizwanie pnadnardwej strategii celem przeciwdziałania dpływwi dbrze wykształcnych młdych kbiet współfinanswaneg ze śrdków Unii Eurpejskiej Eurpejskieg Funduszu Rzwju Reginalneg w ramach Prgramu dla Eurpy Śrdkwej, prirytet I, Obszar 1.3. Wsparcie Rzwju Wiedzy na pdstawie umwy dfinanswanie 4CE506P1. Kampania wizerunkwa jest jedną z czterech akcji piltażwych realizwanych w ramach prjektu, pzstałe t knkurs Kbiety są przyszłścią, wsparcie sieci kbiet biznesu raz utwrzenie stanwiska trenera demgraficzneg (demgraphy cach). Głównym celem prjektu jest próba przeciwdziałania dpływwi młdych, dbrze wykształcnych kbiet z reginu Pdkarpacia jak również pdniesienie świadmści wśród młdych ludzi, na temat atrakcyjnści reginów, w tym przypadku Pdkarpacia, które są silnie dtknięte prblemem dpływu młdych kbiet. Zmiany demgraficzne stanwią dziś jedn z najisttniejszych wyzwań stjących przed rzwijającymi się spłeczeństwami, rynkami i gspdarkami świata. Skutki zmian demgraficznych, pmim iż te zachdzą d bardz wielu lat, becnie są craz bardziej dczuwalne. Obszar wjewództwa pdkarpackieg d kilku lat systematycznie puszcza craz więcej mieszkańców migrujących pza granice wjewództwa raz kraju. W szczególnści są t ludzie młdzi, a w dużej mierze kbiety, które nie widzą dla siebie perspektyw rzwju zawdweg w reginie. Pdejmując zatrudnienie w innym mieście lub kraju stanwią wyspecjalizwaną kadrę zawdwą, której na terenie wjewództwa pdkarpackieg craz bardziej brakuje. Migracje wpływają więc negatywnie nie tylk na zmiany demgraficzne, ale także na funkcjnwanie rdzimych firm. Wiele sektrów gspdarki już teraz dczuwa znaczne braki dbrze wykwalifikwanych pracwników. Dść częstym pwdem migracji wykształcnych sób jest brak wiedzy na temat mżliwści pdjęcia pracy raz rzwju w reginie. W związku z pwyższym Rzeszwska Agencja Rzwju Reginalneg planuje przeprwadzić kampanię prmcyjn-wizerunkwą, której celem jest zatrzymanie - w szczególnści młdych wykształcnych kbiet - w reginie pprzez przedstawienie im, długterminwych perspektyw rzwju w wjewództwie pdkarpackim - Kampania wizerunkwa będzie wdrażana w 2014 rku w ramach międzynardweg prjektu WOMEN. Celem tej kampanii będzie wykrewanie wizerunku terenów peryferyjnych, dtkniętych przez migracje młdych sób w wieku Regin pdkarpacki ma zstać przedstawiny jak atrakcyjne miejsce zamieszkania, pdjęcia pracy raz życia. Mżliwści zarówn zawdwe jak i sbiste pwinny Strna1 This prject is implemented thrugh the CENTRAL EUROPE Prgramme c-financed by the ERDF

2 zstać przedstawine w szczególnści młdym kbietm. Więcej infrmacji dstępnych jest na strnie Istta kampanii Kampania wizerunkwa skierwana będzie d kbiet w wieku lat, mieszkających na Pdkarpaciu - jest t jedncześnie główna grupa dcelwa. Kbiety te t studentki lub abslwentki. Pchdzą z teg wjewództwa, ale rzważają mżliwść wyjazdu w pszukiwaniu większych i lepszych mżliwści. Nie są d kńca świadme perspektyw jakie daje wjewództw Pdkarpacie. Pbczną grupę stanwią pzstałe sby w wieku 16-35, które mają wpływ na decyzje pdejmwane przez grupy dcelwe. Wyknawca jest zbwiązany d przeprwadzenia działań zgdnie z pniższym pisem kncepcji kreatywnej i wynikającymi z niej zadaniami. Opracwana kampania parta jest na analizie głównych przyczyny pwdujących dpływ młdych sób (zwłaszcza kbiet) z Pdkarpacia. Ostatecznie przyjęt następującą isttę kampanii: Młda kbieta pszukuje pracy w zawdzie (p szkle średniej, pdczas lub p studiach), ale z jakichś pwdów nie mże jej znaleźć, Przez t nie zauważa perspektyw i traci pczucie bezpieczeństwa raz wizję przyszłści (nie taką wizję przyszłści miała), Zaczynają się u niej bawy, strach i apatia, spwdwane brakiem lepszych rzwiązań. Osba wegetuje lub wyjeżdża pza miejsce swjeg zamieszkania. Za rzwiązanie prblemu przyjęt kampanię nazwie Zstań tutaj Twórz Pdkarpacie. W celu stwrzenia skuteczniejszej kmunikacji pracwan persnę główną kampanii: Imię i nazwisk: Karlina Ptcka, wiek: 27 lat. Pchdzi i mieszka w Jaśle, studiwała w Rzeszwie plitlgię na Uniwersytecie Rzeszwskim. Jest abslwentką, becnie pszukującą pracy. Jej pasją jest grdnictw raz książki detektywistyczne. W wlnych chwilach buszuje p Internecie i prwadzi wielgdzinne rzmwy plityce. Jest pzytywna, pełna energii raz przeknana własnej wartści. Ważna jest dla niej rdzina, narzeczny Bartek raz pies Fafik. Ceni sbie spkój, bezpieczeństw. Tward stąpa p ziemi. Długtrwałe pszukiwanie pracy niedalek rdzinneg dmu pzbawił ją perspektyw i nadziei na pwdzenie swich planów, dlateg craz mcnej rzważa wyjazd d większeg miasta w pszukiwaniu pracy. Bardz mcn myśli Warszawie, Łdzi lub Pznaniu. Nie chce puszczać rdzinnych strn, ale czuje, że bez teg sbie nie pradzi, a nie chce żyć na utrzymaniu rdziców. Chce załżyć rdzinę i gdnie żyć. W/w. infrmacje, tj. istta kampanii zstały dpisane jak infrmacje pmcnicze, dkreślające kampanię (wprwadzenie d idei i kreślenie istty rzeczy, którą trzeba uchwycić w kampanii). Strna2 This prject is implemented thrugh the CENTRAL EUROPE Prgramme c-financed by the ERDF

3 Opracwanie gólnej idei i wyglądu kampanii 1. Przekaz kampanii Kmunikat prpagwany za pmcą przedstawinych pniżej narzędzi ma za zadanie nakłnić kbiety d zastanwienia i pdjęcia działań w celu uniknięcia wyjazdu z wjewództwa. W zwykłej rzmwie między znajmymi przekaz ten zstałby wyrażny słwami: nie puszczaj swjeg miejsca zamieszkania, nie wyjeżdżaj z reginu w pszukiwaniu szczęścia. Nie trać wiary w siebie i mżliwści, które daje Ci Pdkarpacie. Wyjdź z marazmu, spójrz szerzej i dszukaj rzwiązania, które pmgą Ci ułżyć sbie życie. Wszystk jest w zasięgu ręki, ale nie zawsze jest tak czywiste, jak by się mgł wydawać. Znajdź spsób na siebie, ptrzebujesz pmysłu, determinacji raz wiary we własne mżliwści. Jesteśmy przeknani, że czasem wystarczy niewielki punkt zapalny np. rzmwa z kimś lub pkazanie dmienneg punktu widzenia na tczenie, by zachęcić d działania i wyrwać z marazmu. W/w. infrmacje, tj. przekaz kampanii, zstały dpisane jak infrmacje pmcnicze, dkreślające kampanię (wprwadzenie d idei i kreślenie istty rzeczy, którą trzeba uchwycić w kampanii). 2. Oddziaływanie na grupę dcelwą D realizacji celu kampanii (zapbieganie dpływwi wykształcnych młdych kbiet) dążymy pprzez sprwadzenie prblemu d prstej, niemal mdelwej, steretypwej sytuacji prblematycznej. Pkazujemy, że wiele graniczeń jest spwdwanych przez wewnętrzną blkadę, strach, zmęczenie sytuacją raz brak wiedzy istniejących wkół mżliwściach. Ucieczka jest naturalnym mechanizmem radzenia sbie z nieprzyjemnym uczuciem strachu. Żeby stłumić chęć ucieczki należy ddać dwagi raz wskazać rzwiązania, które będą skuteczniejsze i lepsze. Wart ddać, że kampania wpłynie również pzytywnie na pstrzeganie Pdkarpacia, jak miejsca z perspektywami (łamanie błędnych steretypów, że na Pdkarpaciu nie ma pracy i szansy na rzwój). Kampania ma stanwić bdziec d zastanwienia się nad własnymi działaniami zatrzymaj się, zastanów się c rbisz, przestań pwielać schematy i uciekać, zbacz są drgi wyjścia, których nie brałaś pd uwagę. W ten spsób wyrwiemy kbiety z błędneg kła, dając im d myślenia i zachęcając d bardziej aktywneg działania. 3. Wygląd kampanii Główna kncepcja graficzna piera się na zestawieniu z sbą kbiety pstrzeganej steretypw raz tej samej kbiety, która w nietypwy spsób rzwiązuje knkretny prblem. Kreacja zstanie pdzielna na dwie części. P lewej strnie widczna będzie kuchnia, w której harcuje mysz. Wybraźmy sbie, że na śrdku kuchni widzimy tabret, na którym sti kbieta, bjąca się tejże myszy. Druga płwa kreacji t pkazanie jak pmysłwa i przedsiębircza mże być kbieta, która zamiast uciekać przed myszą pstanwiła ją wykrzystać. Dlateg też widzimy zaskakujący braz: mysz biegnącą w kłwrtku pdłącznym d sieci elektrycznej, która zasila w energię cały dm. Młda zadwlna kbieta znalazła spsób na wybrnięcie z patwej sytuacji, znalazła kreatywne rzwiązanie, a prblem bróciła na swją krzyść. Materiał patrzny hasłem: Rzejrzyj się. Rzwiązania są tak blisk. Pniżej prezentujemy rbczy szkic grafiki, która we właściwej kampanii zstanie zrealizwana w frmie ftgraficznej. W ramach teg działania zstanie przeprwadzna prfesjnalna sesja ftgraficzna. Pniższa grafika jest wzrem dla kreacji, które pwinny zstać wykrzystane w materiałach prmcyjnych kampanii (bilbrdy, plakaty, ultki). Grafika ta ma stać się inspiracją dla sesji ftgraficznej prwadznej w ramach realizacji prjektu. Strna3 This prject is implemented thrugh the CENTRAL EUROPE Prgramme c-financed by the ERDF

4 Pmysł part na badaniach Glbal Trust in Advertising (2013) firmy Nielsen, wg. których d knsumentów najbardziej przemawiają reklamy z pczuciem humru (47%) raz kreacje dnszące się d sytuacji z realneg życia (46%). 4. Sesja ftgraficzna Przygtwanie ftgrafii wykrzystanych w trakcie kampanii bejmuje: p zawarciu umwy wybór dpwiedniej mdelki (wiek d rku życia, min. 170 centymetrów wzrstu). Wyknawca przedstawi prpzycje mdelek, wraz ze zdjęciami d akceptacji Zamawiająceg, również p zawarciu umwy przygtwanie dpwiedniej scenerii raz kstiumu i charakteryzacji, zapewnienie prfesjnalneg sprzętu i świetlenia, przeprwadzenie sesji zdjęciwej przez prfesjnalneg ftgrafa z wykształceniem ftgraficznym (min. technik ftgrafii), który dyspnujące własnym prtfli raz minimum rcznym dświadczeniem w realizacji prfesjnalnych sesji ftgraficznych, wsparcie graficzne prjektu plegające na niezbędnym retuszu raz bróbce graficznej zdjęć, aby nadawały się d wykrzystania w materiałach prmcyjnych kampanii pracwanie i pdpisanie niezbędnych dkumentów raz umów dtyczących wykrzystania wizerunku mdelki raz przeniesienia praw autrskich na Zamawiająceg Cały etap 3.4. ma dbyć się w ścisłej współpracy z Zamawiającym, c znacza że Zamawiający zastrzega sbie praw d akceptacji pisemnej każdeg etapu (Np. dpwiedniej scenerii, kstiumu, charakteryzacji itp.) Zdjęcia wyknywane będą aparatem klasy minimum półprfesjnalnym rzdzielczści pikseli. Strna4 5. Klrystyka i typgrafia Kreacja zakłada wartści chrmatyczne pasujące d klrystyki prjektwej (Wmen Prject). Typgrafia kampanii będzie złżna z czcinek dpwiadających nwczesnym standardm prjektwania charakteryzujących się This prject is implemented thrugh the CENTRAL EUROPE Prgramme c-financed by the ERDF

5 prsttą, przejrzystścią i czytelnścią. Pzwli t siągnąć równwagę pmiędzy maksymalnym wyekspnwaniem kmunikatów, a zachwaniem minimalistycznej estetyki, która jest becnie widącym nurtem prjektwania graficzneg. W ramach prac graficznych nad klrystyką i typgrafią należy przygtwać lg kampanii. Przedstawina kreacja raz jej elementy zstaną wykrzystane we wszystkich materiałach prmcyjnych akcji (zachwując spójnść kampanii i przekazu). Klrystyka będzie spójna z wartściami chrmatycznymi przyjętymi przez Wmen Prject ( Wyknawca winien przedstawić przynajmniej 3 prpzycje lga kampanii. Jedncześnie cały etap 3.4. ma dbyć się w ścisłej współpracy z Zamawiającym, c znacza że Zamawiający musi zaakceptwać pisemnie prpnwane lg kampanii. Zdefiniwanie instrumentów i kanałów dtarcia d grupy dcelwej Prjektwana akcja spłeczna zakłada siągnięcie szerkieg zasięgu raz wyskiej efektywnści dtarcia d zakładanych grup dcelwych w związku z tym sugerujemy Internet, jak główny kanał dtarcia. Decyzja parta jest raprt z badań CBOS "Internauci 2013" z rku. Kampania skierwana jest d sób młdych i wykształcnych, a raprt pdkreśla, że aż 93% sób w wieku lat raz 88% w wieku lat jest aktywnymi użytkwnikami Internetu. Osby w tym wieku spędzają tygdniw 15 gdzin pdłączeni d glbalnej sieci. Wśród sób z wyższym wykształceniem krzystanie z Internetu deklaruje aż 92%. C ważne w kntekście dtarcia d grupy dcelwej aktywne krzystanie z sieci na prtalach spłecznściwych deklaruje więcej kbiet (66%) niż mężczyzn (54%). Główną sią kampanii będzie nśna akcja spłeczna Zstań tutaj Twórz Pdkarpacie., w ramach której przewidzian szereg narzędzi raz instrumentów wspierających: I. Strna internetwa akcji ( - strna infrmacyjna, na której zstaną zawarte zakładki: szczegóły akcji, sylwetki kbiet sukcesu (zaprsznych na sptkania w charakterze gści specjalnych), terminy sptkań raz przebieg działań, frmularz rejestracyjny d sptkań w ramach prjektu itp., T na nią będą przechdzić sby z pszczególnych instrumentów marketingwych. Wymienine zakładki stanwią minimum, które Wyknawca mże rzszerzyć klejne elementy, jeśli uzna t za knieczne (p akceptacji Zamawiająceg). Strna będzie zawierać teksty skierwane pd główną grupę dcelwą. Strna prócz rli infrmacyjnej będzie pełnić również rlę mtywacyjną d szukania dpwiednich rzwiązań. Na becnym etapie nie da się kreślić dkładneg terminu w/w. sptkań, będzie t uzależnine d teg, kiedy Wyknawca pdejmie rzmwy z kbietami sukcesu z Pdkarpacia. Terminy te będą na bieżąc ustalane z Zamawiającym. Strna5 This prject is implemented thrugh the CENTRAL EUROPE Prgramme c-financed by the ERDF

6 W ramach strny internetwej zstanie wykrzystany wizerunek kbiet, uczestniczek knkursu kbiety są przyszłścią, rganizwaneg w miesiącach sierpień-październik na Pdkarpaciu przez RARR S.A. w ramach tegż prjektu. Wizerunek zstanie użyty p uprzednim uzyskaniu pzwlenia na jeg wykrzystanie. Organizacja strny internetwej przewiduje: wykupienie dmeny zapewnienie rczneg hstingu - utrzymanie strny na serwerze przygtwanie makiety strny przygtwanie prawy graficznej (layut / wygląd strny internetwej) prgramwanie strny wdrżenie strny Wybrane (bwiązkwe) elementy strny internetwej: część infrmacyjna dtycząca załżeń i celów kampanii, sylwetki kbiet sukcesu w tym sób, które wygrały knkurs realizwany w ramach prjektu Wmen, prady dla kbiet np. jak znaleźć pracę w reginie, dpwiedzi na typwe prblemy i pytania kbiet sprytne, nieszablnwe rzwiązania i sugestie inspirujące d pszukiwania własnej drgi frmularz zapisu na sptkania rganizwane w ramach kampanii, elementy frmalne związane z znaczeniami prjektu realizwaneg z funduszy UE. Na etapie pracwywania strny akcji Zamawiający musi zaakceptwać w frmie pisemnie jej wygląd graficzny. Wyknawca przedstawi prjekt d akceptacji d kńca marca 2014, Zamawiający przedstawi uwagi w ciągu 5 dni rbczych, d kórych Wyknawca winien się zastswać. II. Sptkania/szklenia stanwią dsknały temat d zaintereswania akcją mediów. Organizacja sptkań na terenie Pdkarpacia (również w mniejszych miejscwściach, pza większymi śrdkami), wspieranie kbiet pprzez prezentacje dbrych przykładów sukcesu z wjewództwa raz ich pwiatu czy miasta. Sptkania będą dnsić się zarówn d wzmacniania pczucia wiary w szansę sukcesu, jak i prezentacji spłeczneg dwdu słusznści raz przemawiania za pmcą autrytetów (kbiety sukcesu, którym się udał, dzielące się własnym dświadczeniem, aktywne studentki itp.). Wsparciem takich sptkań będą warsztaty kreatywne mające na celu uwlnienie ptencjału kbiet raz przybliżenie im mżliwści ferwanych przez wjewództw. Sptkania nie wykluczają również prezentacji przedstawicieli urzędów, stwarzyszeń czy firm lkalnych (mgących zachęcić d rekrutacji). Strna6 This prject is implemented thrugh the CENTRAL EUROPE Prgramme c-financed by the ERDF

7 Sptkania będą ddatkw pełnić funkcję prmcyjną ukazanie Pdkarpacia jak regin pełen mżliwści, ferujący wiele dróg rzwju dla sób ambitnych, które zdecydują się wziąć swój ls w swje ręce. Prfil uczestniczek sptkań jest zbieżny z główną grupą dcelwą niniejszej kampanii, pisaną w rzdziale Istta kampanii. Zarys przebiegu każdeg sptkania: Sptkania planwane w wybranych miastach będą trwały min. 3 gdziny zegarwe każde, w tym niezbędna min. 2 przerwy kawwe z lekkim cateringiem: (5 dni x 2 przerwy kawwa = 10 przerw kawwych dla min. 135 uczestników sptkań (min. 25 uczestniczek/każde sptkanie (5x25) raz 2 gści specjalnych (2x5) kbiet sukcesu z teg miasta/każde sptkanie) Wyżywienie/catering dla uczestników każdeg sptkania bejmuje: - przerwa kawwa dla min. 30 sób (min. 25 uczestników, 2 zaprsznych gści 3 sby stanwią knieczny bufr)w tym: - 4 kg ciastek drbnych (mieszanka), - 60 prcji kawy knferencyjnej (na każdeg uczestnika prcja pdwójna) - 60 prcji herbaty, - 60 butelek wdy mineralnej 0,5 l (30 butelek wdy niegazwanej i 30 butelek lekk zmineralizwanej), przekąski: tartinki lub kanapeczki (p 5 szt. na sbę), paluszki słne Wyknawca zbwiązany jest d pdania przerwy kawwej w spsób elegancki na zastawie stłwej ( w tym: naczynia fajanswe d kawy i herbaty, fajanswe talerzyki raz platerwane sztućce wszystk w ilści, która nie będzie pwdwała kniecznści mycia naczyń w miejscu sptkania) na stłach eleganck nakrytych białymi brusami z materiału na sali, w której dbywać będzie się sptkanie. Wyknawca zapewni również pjemniki na śmieci i dpadki raz serwetki papierwe. zapisy na sptkania będą dbywały się za pmcą frmularza zgłszeniweg, liczba sób, które będą mgły wziąć udział w każdym sptkaniu t 25 sób + 2 sby prwadzące sptkanie ze strny Wyknawcy + 2 gści specjalnych kbiet sukcesu z teg miasta; każda z tych sób maksymalnie mże wziąć udział tylk w jednym sptkaniu. Sptkania (każde trwające p 3 gdziny zegarwe) będą pdzielne na sekcje bejmujące wypwiedzi zaprsznych gści, dyskusję dtyczącą lkalneg rynku pracy, mżliwści ra spsbów na aktywizację zawdwą. Odbędą się również warsztaty praktyczne bejmujące tematykę przedsiębirczści Strna7 This prject is implemented thrugh the CENTRAL EUROPE Prgramme c-financed by the ERDF

8 min. dwa tygdnie przed każdym sptkaniem (14 dni kalendarzwych) Wyknawca zbwiązany jest d przedstawienia Zamawiającemu stateczneg harmngramu teg sptkania wraz z nazwiskami gści specjalnych. 10 dni kalendarzwych p każdym sptkaniu Wyknawca zbwiązany jest d przedstawienia Zamawiającemu raprtu w języku plskim raz angielskim z daneg sptkania wraz z listą becnści uczestników sptkania (raprt pwinien zawierać pis przebiegu sptkania raz liczbę uczestników, którzy wzięli udział) Skrócny przewidywany harmngram sptkania: - Pwitanie i bjaśnienie załżeń prjektu - Przedstawienie zaprsznych gści - Wystąpienie gści dt. ich rzwju np. Budwy biznesu w reginie szanse, zagrżenia, metdy działania - Przerwa kawwa - Dyskusja na temat głównych kłptów kbiet w reginie i pwdów jeg puszczania - Wykład mżliwściach i spsbach radzenia sbie z sytuacją - Przerwa kawwa - Krótkie warsztaty pświęcne kreatywnści i umiejętnścim radzenia sbie z prblemami (wsparcie pmysłwści i aktywnści w dążeniu d zmian prpnwane tematy t mapy myśli, przedstawienie i praktyczne aspekty mdelu PDCA, mtywacja raz wzmcnienie wiary w siebie i własny sukces). Sptkania te są planwane w 5 miastach wjewództwa pdkarpackieg. Wybór padł na mniejsze śrdki, które jedncześnie psiadają centra dydaktyczne umżliwiające dtarcie d większej liczby sób. Wyjątkiem jest tutaj Rzeszów, który zstał wybrany jak stlica wjewództwa i miast łączące całściwe działania kampanii: Jarsław Krsn Jasł Tarnbrzeg Strna8 Rzeszów Zmiana miejscwści jest mżliwa p uprzedniej akceptacji Zamawiająceg. This prject is implemented thrugh the CENTRAL EUROPE Prgramme c-financed by the ERDF

9 Pszczególne terminy realizacji sptkań w pwyższych miejscwściach, realizwanych w brębie kampanii zstaną ustalne w trakcie realizacji kampanii, p knsultacjach Zamawiająceg z Wyknawcą. Wstępny termin realizacji kampanii przewidziany jest d marca d września 2014 r. Pszczególne terminy mgą ulec przesunięcim, ale tylk za pisemną zgdą Zamawiająceg. Wyknawca zbwiązany jest d zapewnienia sali wraz z wypsażeniem na ptrzeby rganizacji sptkań w w/w. miejscwściach. a) Wyknawca zbwiązany jest d zapewnienia sali która umżliwia kmfrtwe przeprwadzenie sptkania dla grupymin 27czestników sptkania. b) Wypsażenie Sali knferencyjnej zapewninej przez Wyknawcę na sptkanie musi bejmwać: - min. 30 miejsca siedzące dla uczestników sptkania, - rzutnik/prjektr multimedialny, - ekran d wyświetlania prezentacji,; - flip chart (z papierem i mazakami); - dstęp d Internetu; - świetlenie (dzienne i sztuczne); - ławki/ stliki umżliwiające przeprwadzenie warsztatów dla 30 sób Sala knferencyjna nie mże być twarta na inne gólndstępne pmieszczenia (nie mże być pmieszczeniem przechdnim) ze względu na kniecznść zapewnienia dpwiednich warunków w trakcie trwania sptkania. c) Wyknawca zbwiązuje się d zapewnienia Zamawiającemu mżliwści ustawienia/wyekspnwania materiałów infrmacyjn-prmcyjnych prjektu w trakcie trwania sptkania Partnerów Prjektu, a w szczególnści rll-upu prjektu w widcznym miejscu sali szkleniwej d) Wyknawca zbwiązuje się d zapewnienia bsługi technicznej sali knferencyjnej, w tym d: pdłączenia sprzętu multimedialneg (rzutnika, laptpa), interwencji w przypadku awarii. e) W bezpśrednim sąsiedztwie sali zapewninej przez Wyknawcę muszą znajdwać się talety męskie i damskie. f) W bezpśrednim sąsiedztwie budynku, w którym zapewnina będzie sala knferencyjna pwinien znajdwać się parking. Strna9 III. Materiały drukwane raz wsparcie graficzne (np. bilbardy, plakaty, ultki, rllupy itp.) materiały rzdawane uczestniczkm warsztatów raz wykrzystywane d lkalnej prmcji akcji (np. plakaty wywieszane w urzędach pracy itp.). Materiały te będą służyły d przedstawienia wstępnej idei kampanii, pwdując wejście na This prject is implemented thrugh the CENTRAL EUROPE Prgramme c-financed by the ERDF

10 strnę internetwą w celu zapznania się z większą ilścią szczegółów akcji. Pdczas prjektwania materiałów zstaną wykrzystane zdjęcia uzyskane dzięki/pdczas przeprwadznej sesji ftgraficznej. W materiałach drukwanych zstanie wykrzystany wizerunek kbiet, uczestniczek knkursu Kbiety są przyszłścią, rganizwaneg w miesiącach sierpień-październik na Pdkarpaciu przez RARR S.A. w ramach tegż prjektu. Wizerunek zstanie użyty p uprzednim uzyskaniu pzwlenia na jeg wykrzystanie. Elementy materiałów drukwanych (np. plakatów): ftgrafie przygtwane w trakcie sesji ftgraficznej wzbgacne ddatkwe rzwiązania graficzne, lg kampanii zaprjektwane w ramach realizacji, nazwa akcji lub hasł przewdnie kampanii, adres strny www, elementy frmalne zawierające znaczenia prjektu i UE. Materiały drukwane: Zaprjektwanie lg kampanii w frmacie wektrwym przedstawine d akceptacji zamawiająceg d 20 marca 2014 (min. 3 prpzycje, akceptacja Zamawiająceg musi być pisemna) Zaprjektwanie raz klprtaż lub publikacja materiałów pisanych pniżej (prjekty graficzne min. 3 prpzycje d akceptacji Zamawiająceg) materiałów zstaną przekazane d akceptacji Zamawiająceg d 15 kwietnia 2014): Ultki infrmacyjne nt. akcji w frmacie A5, nie mniej niż 5000 sztuk Frmat: A5 Klrystyka: 4+4 Papier: kreda błyszcząca 170g Wyknanie według indywidualneg prjektu zaakceptwaneg przez Zamawiająceg Przedstawienie prfa Plakaty w frmacie A3, nie mniej niż 2500 sztuk. Frmat: A3 Klrystyka: 4+0 Papier: kreda błyszcząca 130g Wyknanie według indywidualneg prjektu zaakceptwaneg przez Zamawiająceg Strna10 Przedstawienie prfa Rll-up prjektwy, nie mniej niż 2 sztuki This prject is implemented thrugh the CENTRAL EUROPE Prgramme c-financed by the ERDF

11 Wielkść: 85x200cm Knstrukcja: Aluminium, plastik Akcesria: pkrwiec miękki Materiał drukwany: blckut z nadrukiem cyfrwym full clr Waga: 2,1kg Elementy knstrukcji: Składany maszt, górna listwa zatrzaskwa, twór na maszt Przed przystąpieniem d realizacji wyknawca zbwiązany jest dstarczyć zamawiającemu próbkę materiału z wydrukiem wielkści k. 30x30xm" Billbardy minimum 5 sztuk, każdy nie mniej niż 1 miesiąc emisji. Nie mniej niż 1 miesiąc emisji. Pwierzchnia d 12m2 d 18 m2 Umiejscwienie: nśnik wlnstjący lub naścienny Płżenie: równległe, prstpadłe, ukśne d kierunku jazdy Nśnik na wyskści d 2m d 3m Wyklejanie: papier blueback lub materiał winylwy Nśniki jednstrnne Czas ekspzycji: miesiąc Nakład: minimum 5 Lkalizacja: w 5 wybranych w kampanii miejscwściach Pdkarpacia, Przedstawienie przed realizacją dkładnej specyfikacji każdej z pwierzchni w skład której będzie wchdzić: wymiary nśnika umiejscwienie płżenie dkładna lkalizacja spsób wyklejania czas ekspzycji termin ekspzycji raz przesłanie zdjęcia nśnika Strna11 IV. Marketing szeptany w Internecie narzędzie plegające na wyszukiwaniu na frach/prtalach/w kmentarzach artykułów dyskusji ptencjalnie grżących wyjazdem (np. prblem ze znalezieniem pracy) i This prject is implemented thrugh the CENTRAL EUROPE Prgramme c-financed by the ERDF

12 pinfrmwanie w spsób nienachalny prwadznej akcji. Internauci przekierwani zstaną d strny akcji i dwiedzą się niej. Ddatkw kampania psłuży wspieraniu rekrutacji na najbliższe sptkania, realizwane w ramach akcji. Wyknawca zbwiązany jest d umieszczenia min. 40 wpisów infrmacyjncych w trakcie kampanii. W ramach zadania Wyknawca: Wyszuka prtale i fra, na których przebywa grupa dcelwa prjektu, Zamieści na nich 40 wpisów infrmujących Prjekcie/ sptkaniach w jeg ramach (dstswane d charakteru tczącej się dyskusji na danych prtalach i frach), Przygtuje szczegółwy raprt zawierający linki d pszczególnych wpisów. Trzymiesięczna kampania będzie zawierała k. 40 wpisów na frach, z których krzystają przedstawicielki grupy dcelwej. Pruszana tematyka będzie bejmwała: ukazywanie sylwetek kbiet sukcesu (również tych wyłninych w knkursie realizwanym w ramach prjektu WOMEN ), infrmwanie planwanych sptkaniach dla kbiet (m.in. terminy, cel); dpwiedzi na pytania kbiet z Pdkarpacia i udzielanie prad dtyczących różnych aspektów życia w reginie, np. jak znaleźć pracę w reginie kazjnalne dsyłanie d strny internetwej akcji ( V. Kampanie reklamwe w Internecie m.in. bannery statyczne raz flash w różnych wielkściach, przedstawiające główną kncepcję graficzną. Kampanie uwzględniające targetwanie przekazów p wielu zmiennych (np. płeć, wiek, miejsce zamieszkania, zaintereswania itp.), realizwane za pmcą ptymalnych w danej chwili spsbów dystrybucji (prtale, z których krzysta grupa dcelwa; kampanie dkładnie targetwane behawiralnie d grupy celwej (tzw. RTB); kampanie FaceAds na Facebku itp.). W ramach kampanii przygtwane zstaną niezbędne kreacje graficzne. W ramach przygtwania kampanii Wyknawca zbwiązany jest d: Opracwania minimum 15 kreacji reklamwych w trakcie kampanii, Przed realizacją zadania, Wyknawca przedstawi d akceptacji Zamawiająceg prpzycję serwisów, na których zstanie dknana emisja, Osiągnięcie wyniku min dsłn kreacji reklamwych w trakcie kampanii Opracwanie raprtu z prwadznych działań Raprt i wynik min dsłn kreacji reklamwych pierać się będą na systemie analitycznym GgleAnalytics). Wdrżenie remarketingu w celu maksymalizacji liczby zapisów na rganizwane sptkania VI. Działania PR media relatins raz krdynacja działań kmunikacyjnych wkół kampanii. Strna12 This prject is implemented thrugh the CENTRAL EUROPE Prgramme c-financed by the ERDF

13 Pdjęcie prób nawiązania partnerstwa z instytucjami i inicjatywami zewnętrznymi współpraca i pzyskanie bezpłatneg miejsca d rganizacji sptkań raz wsparcia w prmcji (np. mailingi, mżliwść rzwieszenia plakatów akcji itp.). W ramach zadania Wyknawca zbwiązany jest d: Przygtwania listy instytucji, stwrzenie listu intencyjneg, nawiązania kntaktu i przedstawienie kncepcji prjektu Wmen raz celwści planwanych sptkań (Warunkiem kniecznym d akceptacji działania przez Zamawiająceg jest przedstawienie pdpisanej przez Wyknawcę z wykazem frm kntaktu (w tym i telefn)) Przygtwanie mediaplanu mediów wjewództwa pdkarpackieg min. 15 pzycji zawierajacych media tradycyjne raz serwisy internetwe Przygtwanie minimum 12 ntatek praswych zawierających infrmacje prjekcie i sptkaniach rganizwanych w ramach kampanii wysyłka ntatek d mediów wskazanych w mediaplanie drgą elektrniczną raz standardwą (pczta, kurier) ddatkw w celu nawiązania kntaktów z mediami Wyknawca zbwiązany jest d wysłania drgą elektrniczną min. 30 zaprszeń d przedstawicieli pdkarpackich mediów (radi, telewizja, prasa) w charakterze akcji infrmacyjn-prmcyjnej planwanych sptkań raz innych działań kampanii w trakcie jej trwania przygtwanie raprtu zawierająceg treść przygtwanych tekstów raz dane dtyczące liczby publikacjideklaracji wyknania wraz VII. Wsparcie Scial Media (Facebk) kmunikacja kampanii pprzez pracwanie strategii becnści raz jej wdrżenie i realizacja: Przygtwanie strategii becnści prjektu w mediach spłecznściwych Załżenie FanPage akcji na Facebku Przygtwanie prawy graficznej w tym cver pht i awatar Przygtwanie i publikacja wpisów min. 3 w tygdniu w całym kresie trwania kampanii na facebk zgdnie z harmngramem jest t kres 5 miesięcy Prmcja fan page za pmcą sieci reklamwej FaceAds Pzyskanie min. 600 sób w czasie 5-miesięcznej kampanii Inne bwiązki wyknawcy Strna13 Wyknawca będzie dpwiedzialny za całkształt prac związanych z przygtwaniem, bsługą i zrganizwaniem wszelkich wydarzeń przewidzianych w ramach realizacji kampanii prmcyjnej. This prject is implemented thrugh the CENTRAL EUROPE Prgramme c-financed by the ERDF

14 Krdynatr przedsięwzięcia Wyknawca wyznaczy krdynatra, bezpśredni dpwiedzialneg za bsługę, kntakty i krdynację rganizacji wszystkich wydarzeń, zarządzająceg zespłem sób zaangażwanych w ich realizację, sprawująceg nadzór na całścią przebiegu działań. Krdynatr na czas trwania realizacji Przedsięwzięcia dyspnwać będzie telefnem kmórkwym z numerem dstępnym dla Zamawiająceg. Krdynatr pwinien psiadać niezbędne dświadczenie przy realizacji pdbnych przedsięwzięć i być dstępny dla Zamawiająceg przez cały czas trwania akcji prmcyjnej, jak również p jej zakńczeniu, aż d mmentu zatwierdzenia przez Zamawiająceg raprtu kńcweg z przeprwadznej kampanii. Zamawiający zastrzega mżliwść sptkań z krdynatrem rganizacji wydarzeń, przed i p dbyciu planwaneg wydarzenia. Dkumentacja ftgraficzna Wyknawca jest zbwiązany d zapewnienia dkumentacji ftgraficznej, zrbinej pdczas planwanych sptkań (Rzeszów, Jarsław, Krsn, Sank, Tarnbrzeg), które będą realizwane w ramach w/w. kampanii. Przewidziane jest wyknanie - łącznie min. 30 zdjęć z każdeg sptkania (terminy i gdziny wyknywania zdjęć w pszczególnych lkalizacjach d uzgdnienia z Zamawiającym). Zdjęcia muszą być wyknane w jakści umżliwiającej ich wykrzystanie m.in. na strnach internetwych Zamawiająceg, na prfilu na Facebku raz w materiałach prmcyjnych z pełnym plem eksplatacji d wykrzystania w publikacjach, flderach i innych materiałach prmcyjnych Zamawiająceg. Ddatkw Wyknawca przedstawi raz przekaże Zamawiającemu min. 20 zdjęć z trwania całej akcji prmcyjnej na Pdkarpaciu, wyłączając w/w. zdjęcia z 5 sptkań. Zdjęcia pwinny być wyknane aparatem klasy minimum półprfesjnalnym rzdzielczści pikseli, który pwinien być wypsażny w niezbędne biektywy i lampy błyskwe. Zdjęcia te muszą być brbine graficznie. Wyknawca przedstawi prtfli prpnwanych zdjęć - d akceptacji Zamawiająceg d 15 dni rbczych przed zakńczeniem terminu realizacji przedmitu zamówienia, który zstanie ustalny przez Zamawiająceg. Pnadt Wyknawca przeniesie prawa autrskie d zdjęć na Zamawiająceg. Raprty z wyknania całeg zamówienia Wyknawca sprządzi raprt/sprawzdanie w języku plskim raz angielskim p zakńczeniu realizacji całeg przedmitu zamówienia najpóźniej w terminie 14 dni rbczych zgdnie z harmngramem. Następnie przedstawi g Zamawiającemu w frmie elektrnicznej, a dpier p zatwierdzeniu przez Zamawiająceg Wyknawca przekaże g w wersji pisemnej. Sptkania rbcze Strna14 Wyknawca zbwiązuje się d knsultwania pszczególnych etapów realizacji Przedmitu Umwy z Zamawiającym.Zamawiający zakłada 2 sptkania rbcze z Wyknawcą w miesiącu. Sptkania te będą dbywać się w siedzibie Zamawiająceg, dkładna data sptkań d uzgdnienia pmiędzy Wyknawcą a Zamawiającym. W This prject is implemented thrugh the CENTRAL EUROPE Prgramme c-financed by the ERDF

15 sptkaniach rbczych z ramienia Wyknawcy weźmie udział zespół 2-sbwy ddelegwany przez Wyknawcę, z czeg 1 sba t Krdynatr całeg przedmitu zamówienia. Z ramienia Zamawiająceg w sptkaniach rbczych uczestniczyć będą c najmniej 2 sby zespłu prjektweg prjektu WOMEN. Wyknawca zbwiązany jest każdrazw (na każdym sptkaniu rbczym) przedstawić sprawzdanie ze zrealizwanych działań pszczególnych etapów wdrżenia Kampanii. Wymagania w stsunku d zespłu prjektweg W ramach realizacji usługi wyknawca: Zapewni udział minimum 3 pracwników psiadających dświadczenie w pracwaniu i realizacji dużych kampanii prmcyjnych, w tym: 1 sbę prwadzącą i zarządzającą zamówieniem (np. Specjalista ds. Strategii), psiadającą udkumentwane minimum 3-letnie dświadczenie zawdwe w przygtwaniu strategii i planów kampanii infrmacyjnych i reklamwych; 1 sbę z minimum 3-letnim dświadczeniem zawdwym w realizacji kampanii zintegrwanych, w skład których wchdzą zarówn media tradycyjne, jak i elektrniczne; 1 sbę z minimum 3-letnim dświadczeniem zawdwym związanym z pracą w zespłach prjektwych zasięgu międzynardwym, ze znajmścią języka angielskieg na pzimie minimum kmunikatywnym. Kdu CPV Zamówienia: usługi prwadzenia kampanii reklamwych usługi w zakresie prmcji usługi reklamwe i marketingwe Termin realizacji przedmitu zamówienia Według załżneg Harmngramu Przedmit Umwy będzie realizwany przez Wyknawcę d dnia pdpisania umwy d 30 września 2014 rku. Termin realizacji zadań kreślnych w Harmngramie mże ulec zmianie d 31 października 2014r. w przypadkach uzasadninych, tj. gdy prcedura przetargwa przesunie się d kńca maja, br. Zasady płatnści Wynagrdzenie Zamawiający zbwiązuje się zapłacić Wyknawcy całściw p zakńczeniu realizacji wszystkich etapów prac kreślnych w Harmngramie raz zgdnie z pisem i zakresem przedmitu zamówienia. Strna15 This prject is implemented thrugh the CENTRAL EUROPE Prgramme c-financed by the ERDF

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rarr.rzeszow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rarr.rzeszow.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.rarr.rzeszw.pl Rzeszów: Realizacja kncepcji kampanii wizerunkwej reginu Pdkarpacia w ramach prjektu

Bardziej szczegółowo

Partner projektu F5 Konsulting Sp. z o.o. ul. Składowa 5, 61-897 Poznań T: 061 856 69 60 F: 061 853 02 95

Partner projektu F5 Konsulting Sp. z o.o. ul. Składowa 5, 61-897 Poznań T: 061 856 69 60 F: 061 853 02 95 Plan Kmunikacji na temat prjektu samceny , 2010 Partner prjektu F5 Knsulting Sp. z.. ul. Składwa 5, 61-897 Pznań T: 061 856 69 60 F: 061 853 02 95 SPIS TREŚCI: WPROWADZENIE...

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis zamówienia

Szczegółowy opis zamówienia Szczegółwy pis zamówienia I. Przedmit zamówienia Zamówienie bejmuje przeprwadzenie jedndniweg szklenia dla maksymalnie 30 pracwników Departamentu Wdrażania Eurpejskieg Funduszu Spłeczneg w Ministerstwie

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Prjekt współfinanswany przez Unię Eurpejską w ramach Eurpejskieg Funduszu Spłeczneg O C H O T N I C Z E H U F C E P R A C Y W I E L K O P O L S K A W O J E W Ó D Z K A K O M E N D A O H P W P O Z N A N

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.its.waw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.its.waw.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.its.waw.pl Warszawa: Wyknanie usługi plegającej na rganizacji stacjnarnych szkleń zawdwych dla kadry

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Rakowiecka 21, 02-517

I. 1) NAZWA I ADRES: Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Rakowiecka 21, 02-517 Warszawa: Świadczenie usług rganizacji i przeprwadzenia kursów zawdwych: kursu bsługi kasy fiskalnej, kursu asystenck-sekretarskieg, kursu księgwści kmputerwej, kursu kadry i płace raz kursu przedsiębirczści

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: pcpr.pwz.pl/glowna.php?

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: pcpr.pwz.pl/glowna.php? Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: pcpr.pwz.pl/glwna.php?idpm=2 Ożarów Mazwiecki: Usługa dtycząca przygtwania, dstawy i pdania psiłków w

Bardziej szczegółowo

NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU

NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU ul. Nwgrdzka 47a 00-695 Warszawa Tel. (+48 22) 24 42 858 Fax. (+48 22) 20 13 408 sekretariat@ncbr.gv.pl Rzeznanie rynku OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. Przedmit zamówienia

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 7/POZ/2011/NP3/2 dot. realizacji zajęć wyrównawczych z J.NIEMIECKEGO.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 7/POZ/2011/NP3/2 dot. realizacji zajęć wyrównawczych z J.NIEMIECKEGO. Prjekt współfinanswany przez Unię Eurpejską w ramach Eurpejskieg Funduszu Spłeczneg O C H O T N I C Z E H U F C E P R A C Y W I E L K O P O L S K A W O J E W Ó D Z K A K O M E N D A O H P W P O Z N A N

Bardziej szczegółowo

Biuro Partnera projektu F5 Konsulting Sp. z o.o. ul. Składowa 5, 61-897 Poznań T: 061 856 69 60 F: 061 853 02 95

Biuro Partnera projektu F5 Konsulting Sp. z o.o. ul. Składowa 5, 61-897 Poznań T: 061 856 69 60 F: 061 853 02 95 Plan Kmunikacji na temat prjektu samceny Urząd Gminy Janów Pdlaski Urząd Gminy Janów Pdlaski, maj 2011 r. Biur Partnera prjektu F5 Knsulting Sp. z.. ul. Składwa 5, 61-897 Pznań SPIS TREŚCI: WPROWADZENIE...

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 5/ŚRE/2011/NP3 dot. realizacji szkolenia grupowego: indywidualne wsparcie psychologiczne

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 5/ŚRE/2011/NP3 dot. realizacji szkolenia grupowego: indywidualne wsparcie psychologiczne Prjekt współfinanswany przez Unię Eurpejską w ramach Eurpejskieg Funduszu Spłeczneg O C H O T N I C Z E H U F C E P R A C Y W I E L K O P O L S K A W O J E W Ó D Z K A K O M E N D A O H P W P O Z N A N

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie zgłoszonych rekomendacji:

Podsumowanie zgłoszonych rekomendacji: Ministerstw Nauki i Szklnictwa Wyższeg Rekmendacje wypracwane przez uczestników warsztatów Okrągłeg Stłu Wyskiej Jakści Praktyk Studenckich Pdsumwanie zgłsznych rekmendacji: Uczestnicy warsztatów Okrągłeg

Bardziej szczegółowo

Hyżne: Nabór personelu w projekcie Przyjazna szkoła Numer ogłoszenia: 316246-2011; data zamieszczenia: 03.10.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Hyżne: Nabór personelu w projekcie Przyjazna szkoła Numer ogłoszenia: 316246-2011; data zamieszczenia: 03.10.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Hyżne: Nabór persnelu w prjekcie Przyjazna szkła Numer głszenia: 316246-2011; data zamieszczenia: 03.10.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie głszenia: bwiązkwe. Ogłszenie dtyczy: zamówienia

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Rakowiecka 21, 02-517

I. 1) NAZWA I ADRES: Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Rakowiecka 21, 02-517 Warszawa: Świadczenie usług rganizacji i przeprwadzenia kursu gtwania dla cudzziemców - uczestników realizwaneg przez Zamawiająceg prjektu Integracja dla samdzielnści współfinanswaneg przez Unię Eurpejską

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zszbraniewo.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zszbraniewo.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.zszbraniew.pl Braniew: Przetarg na przeprwadzenie kursu menedżera gastrnmii dla 10 uczniów Zespłu

Bardziej szczegółowo

PROGRAM SZKOLENIA DLA SPECJALISTÓW RYNKU PRACY Z UŻYTKOWANIA OPROGRAMOWANIA EIPD

PROGRAM SZKOLENIA DLA SPECJALISTÓW RYNKU PRACY Z UŻYTKOWANIA OPROGRAMOWANIA EIPD PROGRAM SZKOLENIA DLA SPECJALISTÓW RYNKU PRACY Z UŻYTKOWANIA OPROGRAMOWANIA EIPD Tytuł prjektu: PI EIPD nwa jakść dradztwa TEMAT INNOWACYJNY: Zwiększenie ferty istniejących instytucji działających na rzecz

Bardziej szczegółowo

Warszawa: Kampania promocyjno-informacyjna projektu

Warszawa: Kampania promocyjno-informacyjna projektu Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.mpips.gv.pl/bip/zamwienia-publiczne/ Warszawa: Kampania prmcyjn-infrmacyjna prjektu Równść kbiet

Bardziej szczegółowo

System B2B automatyzujący zamówienia u producentów i dostawy do odbiorców asortymentu medycznego.

System B2B automatyzujący zamówienia u producentów i dostawy do odbiorców asortymentu medycznego. Cnsultrnix Spółka Akcyjna Racławicka 58 3-17 Kraków 19; biur@cxsa.pl; www.cxsa.pl Kraków, 6-11-1 Zaprszenie d udziału w knkursie fert na realizację prjektu infrmatyczneg System BB autmatyzujący zamówienia

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.fapa.org.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.fapa.org.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.fapa.rg.pl Warszawa: Zakup usług plegających na zapewnieniu kmplekswej realizacji prjektu: Prgram

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Agencja Rozwoju Regionalnego w Częstochowie SA, Al. Najświętszej

I. 1) NAZWA I ADRES: Agencja Rozwoju Regionalnego w Częstochowie SA, Al. Najświętszej Częstchwa: Usługa szkleniwa dla rzwju sektra eknmii spłecznej w ramach realizacji prjektu Jurajski Ośrdek Wsparcia Eknmii Spłecznej w Subreginie Półncnym Wjewództwa Śląskieg. Numer głszenia: 111096-2015;

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Przeprwadzenie kampanii prmcyjnej Małplskieg Parku Technlgii Infrmacyjnych - Ośrdka Innwacyjnści Krakwskieg Parku Technlgiczneg raz wyknanie prtalu internetweg stanwiąceg

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Rakowiecka 21, 02-517 Warszawa,

I. 1) NAZWA I ADRES: Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Rakowiecka 21, 02-517 Warszawa, Warszawa: Świadczenie usług rganizacji i przeprwadzenia kursów języka plskieg raz kursów spłecznych dla cudzziemców, uczestników prjektu Integracja dla samdzielnści, współfinanswaneg przez Unię Eurpejską

Bardziej szczegółowo

LIFE 08/NAT/PL/000511

LIFE 08/NAT/PL/000511 Gniądz: Usługa w zakresie przygtwania d druku (tłumaczenie, skład i łamanie) i druk ffsetwy, prawa, przygtwanie d dystrybucji i dystrybucja książki rliku grubdzibym, wydanej w ramach prjektu LIFE 08/NAT/PL/000511

Bardziej szczegółowo

Rodzaj szkolenia nieformalnego: Coaching

Rodzaj szkolenia nieformalnego: Coaching Rdzaj szklenia niefrmalneg: Caching 1. Cele szklenia Celem szklenia jest pdwyższanie pzimu kmpetencji pracwników w zakresie przezwyciężania prblemów i barier pjawiających się na drdze d realizacji braneg

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY. Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym 02-639 Warszawa ul. Głogowa 2b tel.: (22) 646 03 14 faks: (22) 848 61 62

ZAMAWIAJĄCY. Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym 02-639 Warszawa ul. Głogowa 2b tel.: (22) 646 03 14 faks: (22) 848 61 62 Warszawa, 08 października 2014 r. ZAMAWIAJĄCY Plskie Stwarzyszenie na Rzecz Osób z Upśledzeniem Umysłwym 02-639 Warszawa ul. Głgwa 2b tel.: (22) 646 03 14 faks: (22) 848 61 62 ZAPYTANIE OFERTOWE w sprawie

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkół Nr 4 w Skierniewicach, ul. Podkładowa 2, 96-100

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkół Nr 4 w Skierniewicach, ul. Podkładowa 2, 96-100 Skierniewice: Zrganizwanie i przeprwadzenie kursu na praw jazdy kategrii B na terenie miasta Skierniewice dla uczniów Zespłu Szkół Nr 4 w Skierniewicach w ramach prjektu pn.: Wykształceni Technicy Numer

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mops.nowysacz.pl/; www.nowysacz.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mops.nowysacz.pl/; www.nowysacz. Nr sprawy: MOPS.IX.2710.ZP.07.2014 Nwy Sącz, dnia 30.07.2014r. Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.mps.nwysacz.pl/; www.nwysacz.pl/ Nwy

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://www.kwatera.nieruchomosci.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://www.kwatera.nieruchomosci. Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: http://www.kwatera.nieruchmsci.pl/ Warszawa: Wyknanie usług grdniczych na nieruchmści gruntwej niezabudwanej

Bardziej szczegółowo

POWIAT KARTUSKI POWIATOWY URZĄD PRACY W KARTUZACH

POWIAT KARTUSKI POWIATOWY URZĄD PRACY W KARTUZACH Kartuzy: Realizacja PAKIETU STARTOWEGO Zamówienie realizwane jest w ramach prjektu Udany start w drsłe życie współfinanswaneg przez Unię Eurpejską ze śrdków Eurpejskieg Funduszu Spłeczneg w ramach Prgramu

Bardziej szczegółowo

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Łódź: Szklenia w ramach prjektu: Prfesjnalna pieka nad dziećmi realizwaneg przez Łódzką Agencję Rzwju Reginalneg S.A OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie głszenia: bwiązkwe. Ogłszenie dtyczy:

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Al. Racławickie 14, 20-950

I. 1) NAZWA I ADRES: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Al. Racławickie 14, 20-950 Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.kul.lublin.pl/zamwienia-publiczne.1650.html Lublin: PRZEPROWADZENIE ZAJĘĆ WYRÓWNAWCZYCH Z KOMUNIKACJI

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: zszplelubelskie.pl Ople Lubelskie: Wdrżenia systemu zarządzania jakścią w placówce światwej ISO 9001.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.powiat.elk.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.powiat.elk.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.pwiat.elk.pl Ełk: Prwadzenie przez ekspertów frm dsknalenia wynikających z sieci współpracy i samkształcenia

Bardziej szczegółowo

Młodzież odkrywa dziedzictwo kulturowe swojej społeczności spotkanie międzypokoleniowe w bibliotece

Młodzież odkrywa dziedzictwo kulturowe swojej społeczności spotkanie międzypokoleniowe w bibliotece PROJEKT MODELOWY Młdzież dkrywa dziedzictw kulturwe swjej spłecznści sptkanie międzypkleniwe w biblitece Autrka: Janna Pietrasik Wiceprezeska Zarządu Fundacji Civis Plnus Isttą prpnwaneg prjektu jest dnalezienie

Bardziej szczegółowo

Aktywność w sieci twoją szansą na przyszłość " zasady przyjmowania zgłoszeń, procedury

Aktywność w sieci twoją szansą na przyszłość  zasady przyjmowania zgłoszeń, procedury REGULAMIN SZKOLEŃ w ramach prjektu pt. Aktywnść w sieci twją szansą na przyszłść". 1 Przepisy gólne 1. Regulamin kreśla zasady rekrutacji na bezpłatne szklenia realizwane w ramach prjektu pt. Aktywnść

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.wcpr.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.wcpr.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: bip.wcpr.pl Warszawa: Świadczenie usług rganizacji i przeprwadzenia kursów zawdwych: kursu barmańskieg,

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rarr.rzeszow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rarr.rzeszow.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.rarr.rzeszw.pl Rzeszów: Zapewnienie wyżywienia/cateringu dla uczestników szkleń w ramach Prjektu

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: 199507-2013; data zamieszczenia: 30.09.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Numer ogłoszenia: 199507-2013; data zamieszczenia: 30.09.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: bip.warmia.mazury.pl/pwiat_elcki/97/zamowienia_publiczne/ Ełk: Kurs Nauki języka angielskieg na pzimie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.centrump-sucha.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.centrump-sucha.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.centrump-sucha.pl Sucha Beskidzka: świadczenie usług dradztwa indywidualneg raz dradztwa grupweg

Bardziej szczegółowo

Młodzieżowa Rada Programowa - decydujmy wspólnie z młodymi

Młodzieżowa Rada Programowa - decydujmy wspólnie z młodymi PROJEKT MODELOWY Młdzieżwa Rada Prgramwa - decydujmy wspólnie z młdymi Autrka: Miłsz Ukleja, Fundacja Civis Plnus Isttą prjektu jest pwłanie Młdzieżwej Rady Bibliteki działającej przy biblitece, której

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.opssokolka.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.opssokolka.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.pssklka.pl Skółka: Zrganizwanie i przeprwadzenie pięciu kursów w zakresie prawa jazdy kat. B i C

Bardziej szczegółowo

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM Usługa druku dwóch publikacji zawierających raprty z przeprwadznych badań ewaluacyjnych Numer głszenia: 127270-2014; data zamieszczenia: 14.04.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie głszenia:

Bardziej szczegółowo

PRZEPROWADZENIE BADANIA Z OBSZARU POLITYKI SPOŁECZNEJ

PRZEPROWADZENIE BADANIA Z OBSZARU POLITYKI SPOŁECZNEJ Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.prjekt.rps-bialystk.pl Białystk: PRZEPROWADZENIE BADANIA Z OBSZARU POLITYKI SPOŁECZNEJ na temat:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.wcpr.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.wcpr.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: bip.wcpr.pl Warszawa: Przeprwadzenie warsztatów umiejętnści wychwawczych dla rdzin zastępczych, uczestników

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.miiz.waw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.miiz.waw.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.miiz.waw.pl Warszawa: Wyknanie audytu zewnętrzneg prjektu pn.: Opracwanie innwacyjnych metd szybkiej

Bardziej szczegółowo

Warszawa: Kompleksowa obsługa transportu dzieł sztuki Numer ogłoszenia: 90010-2011; data zamieszczenia: 22.04.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Warszawa: Kompleksowa obsługa transportu dzieł sztuki Numer ogłoszenia: 90010-2011; data zamieszczenia: 22.04.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Warszawa: Kmplekswa bsługa transprtu dzieł sztuki Numer głszenia: 90010-2011; data zamieszczenia: 22.04.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie głszenia: bwiązkwe. Ogłszenie dtyczy: zamówienia

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sse.krakow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sse.krakow.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.sse.krakw.pl Kraków: Organizacja knferencji Annual Business in Małplska Meeting 2012 Numer głszenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.mazowia.eu/zamowienia-publiczne/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.mazowia.eu/zamowienia-publiczne/ Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: bip.mazwia.eu/zamwienia-publiczne/ Warszawa: Wyknanie, hsting, bsługa techniczna i redakcyjna strny internetwej

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://www.bip.goluchow.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://www.bip.goluchow. Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: http://www.bip.gluchw.pl/ Głuchów: Przeprwadzenie kursów zawdwych w ramach prjektu systemweg Redukcja

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://www.kwatera.nieruchomosci.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://www.kwatera.nieruchomosci. Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: http://www.kwatera.nieruchmsci.pl/ Warszawa: Dstawa i wymiana wdmierzy raz legalizacja ciepłmierzy zamntwanych

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU PRACOWNIA URZĄDZEŃ TECHNIKI KOMPUTEROWEJ. dla klasy 1ia. Rok szkolny 2015/2016 Nauczyciel: Agnieszka Wdowiak

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU PRACOWNIA URZĄDZEŃ TECHNIKI KOMPUTEROWEJ. dla klasy 1ia. Rok szkolny 2015/2016 Nauczyciel: Agnieszka Wdowiak WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU PRACOWNIA URZĄDZEŃ TECHNIKI KOMPUTEROWEJ dla klasy 1ia Dział I. Mntaż raz mdernizacja kmputerów sbistych Rk szklny 2015/2016 Nauczyciel: Agnieszka Wdwiak Uczeń trzymuje

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.umwo.opole.pl; www.opolskie.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.umwo.opole.pl; www.opolskie. Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.umw.ple.pl; www.plskie.pl/bip Ople: Opracwanie graficzne, redakcja techniczna, krekta językwa, skład

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.artmuseum.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.artmuseum.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.artmuseum.pl Warszawa: Przeprwadzenie kampanii reklamwej Muzeum Sztuki Nwczesnej w Warszawie Numer

Bardziej szczegółowo

Wrocław: Promocja projektu. Numer ogłoszenia: 70235-2014; data zamieszczenia: 01.04.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Wrocław: Promocja projektu. Numer ogłoszenia: 70235-2014; data zamieszczenia: 01.04.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.filharmnia.wrclaw.pl Wrcław: Prmcja prjektu. Numer głszenia: 70235-2014; data zamieszczenia: 01.04.2014

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. 23 Października 20, 16-400

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. 23 Października 20, 16-400 Suwałki: Przeprwadzenie szklenia kursu Praw jazdy kat. B Numer głszenia: 213741-2011; data zamieszczenia: 08.08.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie głszenia: bwiązkwe. Ogłszenie dtyczy:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kwatera.nieruchomosci.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kwatera.nieruchomosci. Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.kwatera.nieruchmsci.pl Warszawa: Dstawa i wymiana wdmierzy w budynku mieszkalnym płżnym przy ul.

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z przedmiotu Witryny i aplikacje internetowe dla klasy 3iA Nauczyciel: Mariusz Walendzewicz Rok szkolny: 2015/2016

Wymagania edukacyjne z przedmiotu Witryny i aplikacje internetowe dla klasy 3iA Nauczyciel: Mariusz Walendzewicz Rok szkolny: 2015/2016 Dział Wymagania edukacyjne z przedmitu Witryny i aplikacje internetwe dla klasy 3iA Nauczyciel: Mariusz Walendzewicz Rk szklny: 2015/2016 Uczeń trzymuje cenę dpuszczającą lub dstateczną, jeśli : Przestrzega

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rarr.rzeszow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rarr.rzeszow.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.rarr.rzeszw.pl Rzeszów: Szklenia / kursy kwalifikacyjne i zawdwe według ptrzeb dla 30 sób długtrwale

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kwatera.nieruchomosci.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kwatera.nieruchomosci. Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.kwatera.nieruchmsci.pl Warszawa: Dstawa i wymiana wdmierzy w budynkach mieszkalnych płżnych przy

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mopr.siedlce.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mopr.siedlce.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.mpr.siedlce.pl Siedlce: Organizacja i przeprwadzenie kursów pdnszących kmpetencje i umiejętnści charakterze

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut Adama Mickiewicza, ul. Mokotowska 25, 00-560 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 022 4476100, faks 022 4476152.

I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut Adama Mickiewicza, ul. Mokotowska 25, 00-560 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 022 4476100, faks 022 4476152. Warszawa: Wybór firmy d bsługi medialnej Instytutu Adama Mickiewicza w zakresie mnitringu mediów zagranicznych Numer głszenia: 149485-2011; data zamieszczenia: 26.05.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr MW/01/07/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr MW/01/07/2014 Warszawa, dnia 09.07.2014 r. I. ZAMAWIAJĄCY ZAPYTANIE OFERTOWE Nr MW/01/07/2014 Uczelnia Techniczn-Handlwa im. Heleny Chdkwskiej Al. Jerzlimskie 200 02-486 Warszawa www.nauczyciele.eu II. WPROWADZENIE

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ohp.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ohp.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.hp.pl Warszawa: Przeprwadzenie szklenia z zakresu ftwltaiki dla młdych sób pszukujących pracy, zagrżnych

Bardziej szczegółowo

Partner projektu F5 Konsulting Sp. z o.o. ul. Składowa 5, 61-897 Poznań T: 061 856 69 60 F: 061 853 02 95

Partner projektu F5 Konsulting Sp. z o.o. ul. Składowa 5, 61-897 Poznań T: 061 856 69 60 F: 061 853 02 95 Plan Kmunikacji na temat prjektu samceny Urząd Gminy ZŁOTA ZŁOTA czerwiec 2011 Partner prjektu F5 Knsulting Sp. z.. ul. Składwa 5, 61-897 Pznań T: 061 856 69 60 F: 061 853 02 95 SPIS TREŚCI: WPROWADZENIE...

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.podkarpackie.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.podkarpackie.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.bip.pdkarpackie.pl Rzeszów: Zaplanwanie i realizacja kampanii twierającej Reginalny Prgram Operacyjny

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.miiz.waw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.miiz.waw.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.miiz.waw.pl Warszawa: Zaprjektwanie, wyknanie i mntaż pmieszczenia czysteg tzw. cleanrm Numer głszenia:

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, POKL 5.2.1

ZAPYTANIE OFERTOWE. współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, POKL 5.2.1 ZAPYTANIE OFERTOWE na usługę wyknania i dstawy tablic urzędwych, gdła i tablic infrmacyjnych zewnętrznych w ramach prjektu Prfesjnalny urząd kmpetentny urzędnik współfinanswaneg ze śrdków Eurpejskieg Funduszu

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Biała Pdlaska: Wyjazd szkleniw - integracyjny dla uczestników prjektu systemweg pn.: Uwierz w siebie - dknaj metamrfzy w ramach PAL wychwanków pieczy zastępczej Numer głszenia: 255606-2012; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

EKO! LOGICZNIE! WND-POKL.02.01.01-00-304/13

EKO! LOGICZNIE! WND-POKL.02.01.01-00-304/13 Zapytanie fertwe w sprawie usługi wynajmu sal szkleniwych, wyżywienia raz nclegu w trakcie szkleń w ramach prjektu Wygrywam dzięki EKO! LOGICZNIE! WND-POKL.02.01.01-00-304/13 Wrcław, dnia 2015-02-12 Określenie

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Stworzenie inteligentnych narzędzi do generacji i zarządzania stron internetowych (SaaS+WEB2.0),

Zapytanie ofertowe. Stworzenie inteligentnych narzędzi do generacji i zarządzania stron internetowych (SaaS+WEB2.0), Fundusze Eurpejskie dla rzwju innwacyjnej gspdarki Chrzów, 5 listpada 2012 r. Zapytanie fertwe W związku z realizacją prjektu pn.: Stwrzenie inteligentnych narzędzi d generacji i zarządzania strn internetwych

Bardziej szczegółowo

Developing Employability via Environmental Action DEVEA REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

Developing Employability via Environmental Action DEVEA REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Develping Emplyability via Envirnmental Actin DEVEA REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 1 Infrmacje gólne prjekcie 1. Prjekt realizwany jest przez Fundację Partnerstw dla Śrdwiska wspólnie z Grundwrk Lndn

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mops.suwalki.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mops.suwalki.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.mps.suwalki.pl Suwałki: USŁUGA PRZEPROWADZENIA SZKOLEŃ ZAWODOWYCH W RAMACH PROJEKTU OD BIERNOŚCI

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Centrum Doskonalenia Nauczycieli, ul. Bydgoska 21, 64-920 Piła, woj.

I. 1) NAZWA I ADRES: Centrum Doskonalenia Nauczycieli, ul. Bydgoska 21, 64-920 Piła, woj. Piła: Przedmitem zamówienia jest pracwanie harmngramu, zrganizwanie i przeprwadzenie szkleń zawdwych dla uczniów szkół pnadgimnazjalnych wjewództwa wielkplskieg w ramach prjektu Czas zawdwców- wielkplskie

Bardziej szczegółowo

w Gimnazjum nr 3 w Jelnej

w Gimnazjum nr 3 w Jelnej Wewnątrzszklny System Dradztwa Zawdweg w Gimnazjum nr 3 w Jelnej Opracwany dla klasy I na lata 2014/2015 d 2016/2017 Opracwanie: mgr Elżbieta Plata (pedagg szklny) mgr Wjciech Mróz (szklny dradca zawdwy)

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 4 d Zaprszenia d składania fert z dn. 17 maja 2012 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ETAP 1 ANALIZY PRZYGOTOWAWCZE I ANALIZY PRZEDWDROŻENIOWE d 1 czerwca d 31 sierpnia 2012 I. Przeprwadzenie

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Akademia Sztuki w Szczecinie, plac Orła Białego 2, 70-562 Szczecin, woj. zachodniopomorskie, tel. 91 8522 834.

I. 1) NAZWA I ADRES: Akademia Sztuki w Szczecinie, plac Orła Białego 2, 70-562 Szczecin, woj. zachodniopomorskie, tel. 91 8522 834. Szczecin: OPRACOWANIE AUDYTU ENERGETYCZNEGO WRAZ Z DOKUMENTACJĄ PROJEKTOWĄ W ZAKRESIE TERMOMODERNIZACJI DLA BUDYNKU PRZY UL. ŚLĄSKIEJ 4 W SZCZECINIE Numer głszenia: 135659-2015; data zamieszczenia: 14.09.2015

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe w sprawie realizacji usług szkoleniowych i doradztwa w ramach konkursu Herosi Organizacji

Zapytanie ofertowe w sprawie realizacji usług szkoleniowych i doradztwa w ramach konkursu Herosi Organizacji Zapytanie fertwe w sprawie realizacji usług szkleniwych i dradztwa w ramach knkursu Hersi Organizacji I - dt. rganizacji i przeprwadzenia szkleń II - dt. usług dradczych pwiązanych ze szkleniami Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Koncepcja KLASTRA SZLAKU JANA III SOBIESKIEGO. wraz z przygotowaniem dokumentacji prawnej partnerstwa,

Koncepcja KLASTRA SZLAKU JANA III SOBIESKIEGO. wraz z przygotowaniem dokumentacji prawnej partnerstwa, Kncepcja KLASTRA SZLAKU JANA III SOBIESKIEGO wraz z przygtwaniem dkumentacji prawnej partnerstwa, wytycznych strategicznych i prgramów peracyjnych Cel główny i pdstawwe załżenia Kncepcji Celem głównym

Bardziej szczegółowo

potrzeb współpracy potencjalnych zainteresowanych z Instytutem; - weryfikowanie i zatwierdzanie

potrzeb współpracy potencjalnych zainteresowanych z Instytutem; - weryfikowanie i zatwierdzanie Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.pan.lsztyn/bip Olsztyn: świadczenie usług w prjekcie Oficer Łącznikwy Numer głszenia: 268761-2012;

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.zsb.gliwice.pl Gliwice: Usługa pracwania interdyscyplinarneg prgramu nauczania dla IV etapu edukacyjneg

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU SIECI KOMPUTEROWE. dla klasy 2

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU SIECI KOMPUTEROWE. dla klasy 2 WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU SIECI KOMPUTEROWE dla klasy 2 Dział I. Pdstawy lkalnych sieci kmputerwych Uczeń trzymuje cenę dpuszczającą lub dstateczną, jeśli ptrafi: zidentyfikwać pdstawwe pjęcia

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: opole.rdos.gov.pl/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: opole.rdos.gov.pl/ Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: ple.rds.gv.pl/ Ople: Opracwanie dkumentacji przyrdniczej na ptrzeby planu chrny rezerwatu przyrdy Prądy

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 - Rolnicze Centrum Kształcenia

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 - Rolnicze Centrum Kształcenia Łwicz: Świadczenie usług instruktrów prawa jazdy kategrii B i T w ramach prjektu pn. Dsknalenie kmpetencji kluczwych i zawdwych uczniów ZSP nr 2 RCKU i P im. Tadeusza Kściuszki w Łwiczu Numer głszenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mos.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mos.gov.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.ms.gv.pl Warszawa: Publikacje głszeń prmujących Prgram Infrastruktura i Śrdwisk raz fundusze EOG

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wroclaw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wroclaw.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wrclaw.pl Wrcław: Usługi htelarskie wraz z wyżywieniem na ptrzeby Prjektu Akademia Chóralna Numer

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM DOTYCZĄCYM : USŁUGI SZKOLENIA KOMPUTEROWEGO DLA OSÓB PRACUJĄCYCH Z BRANŻY BUDOWLANEJ I ARCHITEKTÓW - AUTOCAD

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM DOTYCZĄCYM : USŁUGI SZKOLENIA KOMPUTEROWEGO DLA OSÓB PRACUJĄCYCH Z BRANŻY BUDOWLANEJ I ARCHITEKTÓW - AUTOCAD ZP.2.2014 Żary, 26.09.2014r. OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM DOTYCZĄCYM : USŁUGI SZKOLENIA KOMPUTEROWEGO DLA OSÓB PRACUJĄCYCH Z BRANŻY BUDOWLANEJ I ARCHITEKTÓW - AUTOCAD Zamieszczanie głszenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.chopin.edu.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.chopin.edu.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.chpin.edu.pl Warszawa: Rzbiórka kmina, tarasów, ścian i schdów zewnętrznych budynku Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Konkurs ekologiczny dla szkół podstawowych. w zakresie prawidłowego postępowania ze zużytymi bateriami

REGULAMIN. Konkurs ekologiczny dla szkół podstawowych. w zakresie prawidłowego postępowania ze zużytymi bateriami REGULAMIN Knkurs eklgiczny dla szkół pdstawwych w zakresie prawidłweg pstępwania ze zużytymi bateriami I. Słwnik 1. Organizatr - REMONDIS Electrrecycling Sp. z.. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Zawdzie

Bardziej szczegółowo

Katowice: Dostawa artykułów promocyjnych Numer ogłoszenia: 342298-2012; data zamieszczenia: 11.09.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Katowice: Dostawa artykułów promocyjnych Numer ogłoszenia: 342298-2012; data zamieszczenia: 11.09.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Katwice: Dstawa artykułów prmcyjnych Numer głszenia: 342298-2012; data zamieszczenia: 11.09.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dstawy Zamieszczanie głszenia: bwiązkwe. Ogłszenie dtyczy: zamówienia publiczneg.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.opssokolka.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.opssokolka.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.pssklka.pl Skółka: Zrganizwanie i przeprwadzenie czterech kursów w zakresie pielęgnacji zieleni,

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Dotyczy realizacji badania BEZDOMNOŚĆ UKRYTY PROBLEM. ANALIZA ZJAWISKA I SYSTEMOWE SPOSOBY RADZENIA SOBIE Z NIM.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Dotyczy realizacji badania BEZDOMNOŚĆ UKRYTY PROBLEM. ANALIZA ZJAWISKA I SYSTEMOWE SPOSOBY RADZENIA SOBIE Z NIM. Pznań, 9.09.2014 rku ZAPYTANIE OFERTOWE Dtyczy realizacji badania BEZDOMNOŚĆ UKRYTY PROBLEM. ANALIZA ZJAWISKA I SYSTEMOWE SPOSOBY RADZENIA SOBIE Z NIM. Reginalny Ośrdek Plityki Spłecznej w Pznaniu zaprasza

Bardziej szczegółowo

Warszawa: Wykonanie robót remontowych wraz z. Numer ogłoszenia: 448130-2012; data zamieszczenia: 13.11.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Warszawa: Wykonanie robót remontowych wraz z. Numer ogłoszenia: 448130-2012; data zamieszczenia: 13.11.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.miiz.waw.pl Warszawa: Wyknanie rbót remntwych wraz z zabezpieczeniem ppż pmieszczeń bibliteki w siedzibie

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., ul. Szopena 51, 35-959

I. 1) NAZWA I ADRES: Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., ul. Szopena 51, 35-959 Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.rarr.rzeszw.pl Rzeszów: Przeprwadzenie usługi szkleniwej z zakresu szkleń zawdwych według ptrzeb

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.artmuseum.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.artmuseum.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.artmuseum.pl Warszawa: Transfer filmów z taśm: 8 mm, 16 mm i 35 mm na nśniki cyfrwe (Digitalizacja

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wroclaw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wroclaw.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wrclaw.pl Wrcław: Usługa realizacji nagłśnienia, świetlenia i vide na telebimy Gali Nwrcznej

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pan.olsztyn.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pan.olsztyn.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.pan.lsztyn.pl Olsztyn: przygtwanie raprtów i analiz na ptrzeby prjektu Innwacyjne prdukty piekarnicze

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Rejon Dróg Wojewódzkich w Białej Podlaskiej, ul. Warszawska 14, 21-500

I. 1) NAZWA I ADRES: Rejon Dróg Wojewódzkich w Białej Podlaskiej, ul. Warszawska 14, 21-500 Biała Pdlaska: Zimwe utrzymanie chdników i ciągów pieszrwerwych płżnych wzdłuż dróg wjewódzkich administrwanych przez RDW w Białej Pdlaskiej tj. dśnieżanie i zwalczanie śliskści zimwej w seznie 2011/2012

Bardziej szczegółowo

rozszerzenia dowozu osób niepełnosprawnych z innych gmin powiatu bytomskiego, -ilość przejechanych

rozszerzenia dowozu osób niepełnosprawnych z innych gmin powiatu bytomskiego, -ilość przejechanych Bytów: Dwóz sób niepełnsprawnych na terapię zajęciwą d Warsztatu Terapii Zajęciwej w Bytwie. Numer głszenia: 484924-2013; data zamieszczenia: 26.11.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie głszenia:

Bardziej szczegółowo

Jaświły: Mój dom, moje środowisko - promocja zachowań Numer ogłoszenia: 17310-2015; data zamieszczenia: 23.01.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Jaświły: Mój dom, moje środowisko - promocja zachowań Numer ogłoszenia: 17310-2015; data zamieszczenia: 23.01.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www: zkbiebrza.pl Jaświły: Mój dm, mje śrdwisk - prmcja zachwań Numer głszenia: 17310-2015; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.bip.ciz.walbrzych.pl Wałbrzych: usługa wynajmu sali knferencyjnej wraz z usługą gastrnmiczną dla

Bardziej szczegółowo