BIULETYN INFORMACYJNY PODSUMOWANIE KADENCJI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "BIULETYN INFORMACYJNY PODSUMOWANIE KADENCJI"

Transkrypt

1 BIULETYN INFORMACYJNY PODSUMOWANIE KADENCJI Gmina Stegna

2 2 Szanowni Państwo, Drodzy Mieszkańcy Na Państwa ręce składam sprawozdanie z pracy naszej Gminy za lata Zachęcam do zapoznania się z niniejszym opracowaniem. 16 listopada wybierzemy się do urn wyborczych decydując kto w kolejnej 4 letniej kadencji będzie pełnił funkcję Wójta i otrzyma mandat Radnego. Dzięki Państwa zaufaniu i poparciu miałam zaszczyt reprezentować i wspólnie z Państwem budować naszą samorządową wspólnotę. Dziś nadchodzi czas refleksji i przedstawienia Państwu efektów pracy Rady Gminy jako organu który stanowi prawo, Wójta który to prawo wykonuje oraz Sołectw, które działają wspomagająco. Ostatnie cztery lata to czas bardzo wytężonej pracy opartej na ogromnej dyscyplinie finansowej. W poprzedniej kadencji pierwszy raz nasza Gmina zaciągnęła tak duże zobowiązania, które mają wpływ na sytuacje finansową aż do roku Jednak dyscyplina i mądre decyzje sprawiły, że blisko 18 milionowe zadłużenie Gminy stanowiące niemal 53 % w możliwej skali 60 % zostało zredukowane przez minione 4 lata do 36,7 %, pomniejszając zobowiązania Gminy o ponad 4 miliony złotych. Jednocześnie wartość inwestycji które zostały wykonane na terenie Gminy Stegna oraz realizacja tzw. projektów miękkich to kwota ponad 30 milionów zł. Inwestycje takie jak: Kampania Promocyjna Żuław, Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Drewnica, Przemysław, Żuławki, Rozbudowa Domu Ludowego w Rybinie, Kompleksowa termomodernizacja obiektów oświatowych, były realizowane na przełomie ostatnich dwóch kadencji. W kadencji pozyskaliśmy ze środków zewnętrznych, pozabudżetowych niemal 19 milionów złotych, co stanowi do ogólnej wartość inwestycji 64,18 %, natomiast z budżetu Gminy na wkłady własne wydaliśmy kwotę 10,5 mln złotych co stanowi 35,82%. Wszystkie te działania nie byłyby możliwe gdyby nie bardzo dobry zespół ludzi, którzy widzą potrzebę zmian i są gotowi odpowiadać na nie. Ten zespół to pracownicy Urzędu Gminy, Radni, Sołtysi oraz Państwo, nasi mieszkańcy. Wspólnie, razem dla naszej Gminy podnosimy jakość naszego życia. Bardzo za to dziękuję. Dziękuję Radzie Gminy, że zgodziła się wyodrębnić Fundusz Sołecki. Dzięki temu współdecydujemy i realizujemy nasz budżet obywatelski widząc jak pięknie zmieniają się nasze wioski oraz aktywizują mieszkańcy. Minione 4 lata to także czas lepszej komunikacji z naszymi mieszkańcami, poprzez Internet, który jest w tej chwili najszybszym i najtańszym źródłem informacji, system SMS oraz tradycyjnie poprzez informator Prosto z Gminy. Staramy się prowadzić wszelkie działania zgodnie z zasadą przejrzystości i transparentności. Dla Państwa także nagrywane są Sesje Rady Gminy. Jest to dowód jak bardzo zależy nam na dobrej informacji i komunikacji z naszymi mieszkańcami. Zmiany zaszły także w obszarze edukacji czyli w naszych Szkołach i Przedszkolach. W wyremontowanych placówkach zgodnie z Państwa potrzebami powstały nowe oddziały przedszkolne, a oferta szkół jest ukierunkowana na zaspokojenie potrzeb dzieci i rodziców. Bardzo dziękuję całej społeczności pracującej w oświacie za dobrą współpracę, której odzwierciedleniem jest wzrost jakości edukacji.

3 Nie wszystko jednak udało się zrealizować. Gmina Stegna jest obszerna terytorialnie a potrzeby naszych mieszkańców są bardzo duże. Tak więc nie wszystkie oczekiwania mieszkańców mogliśmy spełnić. Optymistycznie patrząc w przyszłość i przygotowując nasz samorząd do kolejnego rozdania finansowego Unii Europejskiej, przygotowywane są dokumentacje projektowe, plany koncepcyjne i strategie. Działania te umożliwią nam ubieganie się o środki finansowe z nowego programowania. Kadencja ta kończy się stabilizacją finansową, większą niż poprzednia, dobrym przygotowaniem na przyszłość i rosnącym zaangażowaniem naszych mieszkańców w budowanie dobra wspólnego jakim jest nasza Gmina Stegna. Serdecznie dziękuję za współpracę Radnym naszej Gminy, Sołtysom, Organizacjom Pozarządowym, Księżom, mieszkańcom i współpracownikom. Mimo wielu trudności bez Państwa zaangażowania, pomocy i rady nie osiągnęlibyśmy tego co mamy. Kłaniam się, dziękuję i przepraszam za wszelkie niedociągnięcia z mojej strony, zapewniając że każdego dnia pamiętam o służebności piastowanego urzędu oraz zaufaniu jakim mnie Państwo obdarzyliście. Zapraszam do wzięcia udziału w wyborach. 25 lat temu wywalczone zmiany w Polsce dały nam ten przywilej. Skorzystajmy z niego i wybierzmy osoby które będą nas reprezentować w następnej kadencji , to jest nasz obywatelski obowiązek. Z Wyrazami Szacunku Jolanta Kwiatkowska Wójt Gminy Stegna Szanowni Państwo Jako Przewodnicząca Rady Gminy Stegna pragnę podziękować Radnym Gminy Stegna, Pani Wójt Jolancie Kwiatkowskiej oraz pracownikom Urzędu Gminy w Stegnie za współpracę i wsparcie w pracach na rzecz naszej gminy. Mieszkańcom gminy Stegna dziękuję za obdarzenie mnie zaufaniem. Dokładałam wszelkich starań, aby gmina Stegna zmieniała się pozytywnie. Kadencja w Radzie Gminy przebiegała pracowicie i była nastawiona na poprawę warunków dla mieszkańców. Jestem dumna, że w tym okresie wiele rzeczy udało się zrealizować. Liczby nie kłamią. Ponad 60% środków pozyskanych z zewnątrz. Budowa targowiska, modernizacja szkół, remont mieszkań socjalnych. To tylko niektóre rzeczy, które cieszą szczególnie. Istotnym elementem mojej działalności społecznej było stworzenie dogodnych warunków inwestorom, którzy tworzą miejsca pracy. Niewątpliwie wiele spraw jest jeszcze do zrobienia. Szczególnie chodzi mi o zejścia na plaże, na które jest sporządzana dokumentacja, drogi wraz z oświetleniem, remont Gminnego Ośrodka Kultury oraz budowa boiska sportowego. Jestem przekonana, że mieszkańcy naszej gminy odczuwają zmiany. Zdaję sobie sprawę, że nie wszyscy są zadowoleni i jest mi z tego powodu bardzo przykro, ale ograniczenia finansowe były podstawową zaporą. Liczę na to, że w następnej kadencji nastąpi kontynuacja rozpoczętych inwestycji, ponieważ sukces polega na długofalowym systemowym działaniu. To mogą zapewnić tylko ludzie z wizją rozwoju gminy, którzy potrafią współpracować, nie patrzą na sprawy gminy przez pryzmat osobistych interesów, konstruktywnie dochodzą do porozumienia bez negatywnych emocji i są gotowi do ciężkiej pracy. Życzę Państwu mądrych wyborów! Przewodnicząca Rady Gminy w Stegnie Dorota Chojna 3

4 Lp Nazwa przedsięwzięcia lub projektu Zmniejszenie ryzyka wystąpienia zagrożenia powodzią, poprawa stanu środowiska naturalnego poprzez odbudowę rowów przydrożnych i przepustów. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Drewnica, Przemysław, Żuławki. Kompleksowa termomodernizacja obiektów związanych z edukacją położonych na terenie Gminy Stegna wraz z modernizacją systemów grzewczych. Budowa zintegrowanego systemu ostrzegania i alarmowania mieszkańców o zdarzeniach losowych w gminach Cedry Wielkie, Pruszcz Gdański, Suchy Dąb i Stegna. Projekt partnerski Lider Gmina Pruszcz Gdański Kampania Promocyjna Żuław (remont budynku informacji turystyczne, zakup nowych tablic informacyjnych, witaczy, oznakowanie kolejki wąskotorowej, tabliczki uliczne)- Lider miasto Nowy Dwór Gdański Budowa rurociągu magistralnego łączącego miejscowości Nowotna, Tujsk, Rybina, Popowo z oczyszczalnią ścieków w Stegnie i lokalnych sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Nowotna i Popowo. Uporządkowanie gospodarki ściekowej w miejscowości Chełmek Osada- budowa oczyszczalni Budowa targowiska gminnego w Stegnie Rozbudowa Domu Ludowego w Rybinie Budowa pomostów cumowniczych w Drewnicy Remont Centrum Aktywności Lokalnej w Mikoszewie Okres realizacji Wartość Inwestycji Wkład z budżetu Gminy Środki pozyskane spoza budżetu % Kwota % Kwota % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % Budowa przystani żeglarskiej w Rybinie % % Poprawa wizerunku i wzrost atrakcyjności turystycznej miejscowości Jantar poprzez rozbudowę świetlicy Jantarowa przystań oraz utworzenie przestrzeni parkowo rekreacyjnej wokół stawu % % Budowa kanalizacji w Chełmku Osadzie % % Remont budynku Publicznego Gimnazjum nr 2 w Mikoszewie (dach, pomieszczenia) % % Remont mieszkań komunalnych w Popowie % 0, % Remont 4 mieszkań komunalnych w Wiśniówce % % Remont 3 mieszkań komunalnych w Nowotnej i 2 mieszkań w Bronowie % % Remont ulicy Kopernika w Stegnie % % Inwestycje w naszej Gminie Montaż oświetlenia drogowego w miejscowościach: Drewnica, Głobica, Wiśniówka, Rybina, Świerznica, Chełmek (łącznie 36 lamp) Montaż oświetlenia drogowego w miejscowościach: Drewnica, Stegna, Tujsk, Mikoszewo, Junoszyno, Izbiska, Stegienka Osada oraz budowa oświetlenia skrzyżowania dróg 502 i 2324G w Rybinie (łącznie 15 lamp) % % % %

5 Lp. 22 Nazwa przedsięwzięcia lub projektu Montaż oświetlenia w Stobcu, Przemysławiu i Wybicku (6 lamp); Budowa oświetlenia w Stegnie i Drewnicy (13 lamp); Budowa oświetlenia w Junoszynie (4 lampy). Okres realizacji Wartość Inwestycji Wkład z budżetu Gminy Środki pozyskane spoza budżetu % Kwota % Kwota ,00 % ,00 % Przebudowa odcinka ul. Ogrodowej w Stegnie ,00 % ,00 % Modernizacja części nawierzchni ul. Rybackiej w Jantarze (300 m) ,00 % ,00 % 25 Zakup samochodu gaśniczego do OSP Stegna ,39 % ,61 % Zakup maszyny do sprzątania plaż % ,00 % Wydatki na wniesienie wkładów do spółek Centralny Wodociąg Żuławski oraz Mierzeja ( wodociąg, kanalizacja) % % 0 Projekty nieinwestycyjne tzw. miękkie 28 Omnibus NGO, Projekt partnerski Lider Fundacja Pokolenia Tczew (zwiększenie potencjału III sektora na obszarze Gminy Stegna oraz wzmocnienie kapitału ludzkiego w lokalnych organizacjach pozarządowych) % % Badanie jakości wody w kąpieliskach morskich % % Powszechna nauka pływania % % Realizacja szkolnych projektów promujących przyjazną adaptację dzieci w edukacji szkolnej. Realizacja zadania jest dofinansowana przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. E-liderzy Pomorza nowa jakość usług lokalnej administracji dla dobra mieszkańców Mówię, czytam i rozumiem-wyrównywanie szans edukacyjno- -rozwojowych dzieci na I etapie nauki we wszystkich szkołach podstawowych w Gminie Stegna. Zajęcia odbyły się we wszystkich szkołach podstawowych Gminy Stegna Udostępnienie Internetu mieszkańcom zagrożonym wykluczeniem cyfrowym (zakup 145 komputerów stacjonarnych (w tym 87 dla szkół, 26 szt. dla świetlic, 32 szt. dla gospodarstw domowych,) 42 drukarki, licencje e-dziennika do szkół, dostarczenie Internetu dla mieszkańców, świetlic i szkół) % % % % % % % % Realizacja zadań ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w latach W ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie: Przygotowania i realizacji programów zajęć profilaktyczno-edukacyjnych z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi i innym uzależnieniom dla dzieci, młodzieży i dorosłych z terenu gminy Stegna dla trzech obszarów (grup sołectw) w zakresie realizacji zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w latach r, Gmina Stegna przekazała organizacjom pozarządowym kwotę: ,00zł. Ze środków Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zostały także przekazane środki na wspieranie rozwoju kultury fizycznej w wysokości ,00zł w latach r. Realizacja zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w latach z budżetu Gminy Stegna. Uczniowski Klub Sportowy Morze zadanie pn. Utrzymanie gminnego stadionu sportowego w miejscowości Stegna wraz z prowadzeniem drużyny piłkarskiej młodzików UKS Morze, kwota dofinansowania w latach ,00 zł Stowarzyszenie Drewnica Utrzymanie boiska sportowego w miejscowości Przemysław wraz z prowadzeniem drużyny juniorów piłki nożnej Czarni Przemysław, kwota dofinansowania w latach ,00 zł 5

6 Wsparcie realizacji zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej 2013 Stowarzyszenie Rozwoju Miejscowości Jantar Integrator cykl warsztatów z młodzieżą Gminy Stegna, kwota dofinansowania ,00 zł Program Grantowy Działaj Lokalnie Program Grantowy Działaj Lokalnie Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowany przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce. Organizacje pozarządowe działające na terenie Gminy Stegna w ramach naboru wniosków otrzymały w latach dofinansowanie na kwotę , 14 zł. Wkład gminy wyniósł ,00 zł. Działaj Lokalnie to jedyny ogólnopolski program, w którym dotacje przyznawane są na poziomie lokalnym. Finanse w naszej gminie Lata Wartość inwestycji Środki własne, z budżetu Gminy Środki pozyskane z zewnątrz % Wartość % Wartość zł zł zł zł zł zł zł zł zł Planowane inwestycje i rozpoczęta dokumentacja projektowa 1. Odbudowa zejść na plażę, ciągów pieszych oraz pieszo-jezdnych w miejscowości Stegna i Jantar 2. Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę ul. Leśnej w Mikoszewie. 3. Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę ulic w Jantarze: Rybacka, Portowa, Bursztynowa, Dworcowa, Krótka, Sosnowa, Brzozowa, Zakole. 4. Budowa centrum aktywności sportowej w Gminie Stegna, w ramach działania PROW Odnowa i rozwój wsi boisko sportowe w Stegnie. 5. Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę hali sportowej w Drewnicy. 6. Budowa drogi gminnej, łącznik z ul. Morską(przy DPS Mors), ul. Grunwaldzkiej, ul. Cisewo w miejscowości Stegna. 7. Kajakiem przez Pomorze-zagospodarowanie szlaków wodnych w województwie pomorskim dla rozwoju turystyki kajakowej. Planowane stanice kajakowe: Żuławki, Rybina, Chełmek Osada, Tujsk, Stobiec 8. Pomorskie Trasy Rowerowe: Wiślana Trasa Rowerowa R-9,, Nadmorska Trasa Rowerowa R-10, współfinansowane ze środków RPO EFRR 6

7 Obsługa długu publicznego Wykonanie na Wykonanie na Wykonanie na Wykonanie na Wykonanie na Wykonanie na Wykonanie na Dochody z majątku Zestawienie zaciągniętych kredytów i pożyczek za lata

8 Wykonanie wydatków Gminy Stegna Wydatki bieżące Wydatki majątkowe Wydatki bieżące Wydatki majątkowe 87 Wydatki bieżące Wydatki majątkowe 78 Wydatki bieżące Wydatki majątkowe Umorzenienia Umorzenia podatkowe w latach Kadencja Kadencja Kadencja umorzenia w I roku kadencji umorzenia w III roku kadencji umorzenia w II roku kadencji umorzenia w IV roku kadencji Struktura zadłużenia w latach ,88% ,75% 13,26% 52,34% 48,86% 40,91% Przychody w tym kredyty: 8

9 Sołectwo Bronowo Sołectwo BRONOWO obejmuje swoim zasięgiem cztery miejscowości: Broniewo, Bronowo, Szkarpawa i Wiśniówka, które zamieszkuje 585 mieszkańców. Sołtysem tego sołectwa jest Jerzy Żytkowski, który pełni tę funkcję od wielu lat. Sołtysem był już w latach 90-tych. Po krótkiej przerwie ponownie został wybrany w 2002 roku i pełni tę funkcję do dzisiaj. Ma więc duże doświadczenie w piastowaniu tej funkcji. Do największych sukcesów zalicza remont drogi do wsi, do której udało się zaangażować środki zarówno gminne jak i powiatowe, a także wyposażenie placu zabaw i boiska. W okresie kadencji sołectwo otrzymało z funduszu sołeckiego zł. na realizację zaplanowanych zadań. W ramach przyznanego funduszu w okresie od 2011 do 2014 roku zrealizowano następujące zadania: 1. Zakup sprzętu nagłaśniającego do świetlicy 2. Zakup kosy i kosiarki spalinowej 3. Organizacja festynów 4. Zakup siatki do bramek, ławek i koszy parkowych, zakup cementu i wykonanie robót związanych ze stawianiem ogrodzenia, zakup elementów placu zabaw 5. Wykonanie planu zagospodarowania przestrzennego 6. Wykonanie ogrodzenia remizy strażackiej w Broniewie 7. Utworzenie Centrum Rekreacyjno-Sportowego 8. Zakup piły Stihl z osprzętem i radiotelefonu Motorola dla OSP Bronowo 9. Zakup materiałów budowlanych do wykonania remontu oraz szafy i szafek jako doposażenie świetlicy wiejskiej w Bronowie 10. Wykonanie i zamontowanie elementów wyposażenia placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Bronowie. Niestety nie udało się wyremontować świetlicy wiejskiej, która jest sercem aktywności lokalnej społeczności stwierdził sołtys Bronowa. Działa tam aktywnie Koło Kobiet, które pozyskuje fundusze zewnętrze na organizację różnego rodzaju zajęć dla dzieci, młodzieży i dorosłych mieszkańców wsi. W ramach inicjatyw Koła Kobiet w świetlicy odbywają się zajęcia rekreacyjno- ruchowe, a także działania związane z obchodami 25. rocznicy pierwszych demokratycznych wyborów w Polsce(4 czerwca 1989). W realizacji projektów grantowych takich jak Działaj Lokalnie Koło nawiązało współpracę ze Stowarzyszeniem Drewnica, które użycza grupie nieformalnej osobowości prawnej. Przy organizacji festynów i zabaw sołectwo współpracuje z dwoma oddziałami OSP w Bronowie i Drewnicy, a także z sołectwami Junoszyno, Drewnica, Żuławki. OSP Bronowo dostaje znaczące wsparcie ze środków funduszu sołeckiego. Sołectwo obejmuje aż cztery wsie i fundusz sołecki zostaje rozdzielony pomiędzy wszystkie te wsie. Główne środki kierowane są na rozwój świetlicy: zakup nagłośnienia, rozbudowę placu zabaw itp. Miejscowości wchodzące w skład sołectwa bardzo się od siebie różnią. W Bronowie sołectwo ma do dyspozycji duży teren do zagospodarowania dla mieszkańców: świetlicę, plac zabaw, boisko, duża 9

10 otwarta przestrzeń. Natomiast w Wiśniówce brakuje terenów, które gmina mogłaby przekazać sołectwu. Zróżnicowanie sołectwa to nie jedyny problem, z którym boryka się sołtys. Pomimo dobrej oceny współpracy z Urzędem Gminy, Wójtem oraz Radnymi, podczas obecnej kadencji nie udało się przeforsować sfinansowania przedsięwzięć, które zdaniem mieszkańców są ważne dla rozwoju sołectwa. Bronowo to dobre sołectwo z przyszłością, choć zdaniem sołtysa korzystne byłoby dokonanie podziału sołectwa na mniejsze jednostki obejmujące w swoich granicach pojedyncze miejscowości. Sołectwo Chełmek Sołectwo Chełmek to najmniejsze sołectwo w gminie Stegna. Chełmek to mała osada licząca zaledwie 26 mieszkańców, rozsiana wśród żuławskich pól. Sołtys Bożena Borkowska-Przybojewska pełni swoją funkcję już czwartą kadencję. Za największy sukces mijającej kadencji uważa wyczyszczenie rowów melioracyjnych oraz poprawę stanu dróg dojazdowych we wsi. Ze środków pozyskanych w ramach funduszu sołeckiego tj zł udało się zrealizować: 1. Zakup namiotu 4 x 8m oraz 5 kompletów mebli ogrodowych (stoły, ławy, krzesła) 2. Ułożenie płyt na drodze gminnej przy rzece Szkarpawie 3. Wyposażenie namiotu w sprzęt i naczynia Mieszkańcy, chodź nieliczni są zgodni w dysponowaniu funduszami przeznaczonymi dla nich. Angażują się także w sprawy swojej wsi aktywnie uczestnicząc w zebraniach. Mocną stroną sołectwa jest perspektywa rozwoju. Wioska dość szybko się rozrasta, osiedlają się tu młodzi ludzie, a to budzi nadzieję, że Chełmek dzięki temu będzie się prężnie rozwijać. Sołtys pozytywnie oceniła współpracę z Urzędem Gminy oraz Wójtem Gminy Stegna Jolantą Kwiatkowską. Brakuje natomiast współpracy z najbliższym sąsiadem sołectwem Chełmek-Osada. Chełmek to moja miejscowość mówi sołtys. Cisza i spokój w połączeniu z wyjątkowymi walorami przyrodniczymi sprawia, że Pani Bożena nie zamieniłaby tego miejsca na żadne inne. 10

11 Sołectwo Chełmek-Osada Sołectwo Chełmek-Osada powstało w wyniku podziału sołectwa Chełmek na dwa sołectwa dokonanego uchwałą Rady Gminy w 2009 roku. Sołectwo obejmuje jedną miejscowość o tej samej nazwie, którą zamieszkuje 261 mieszkańców Od początku istnienia sołectwa funkcje sołtysa pełni Jarosław Milczanowski. Z inicjatywy sołtysa powstało Stowarzyszenie Dajmy Dzieciom Szansę, które bardzo prężnie działa na rzecz społeczności lokalnej pozyskując dodatkowe środki na rozwój i integrację miejscowej ludności. W okresie ostatniej kadencji sołectwo otrzymała z funduszu sołeckiego zł, które przeznaczyło na następujące przedsięwzięcia: 1. Zakup elementów na wyposażenie placu zabaw 2. Zakup kompletu ogrodowego oraz impregnaty i materiały do montażu wiaty drewnianej 3. Zakup ubrań koszarowych, butów specjalnych, emblematów dla OSP w Tujsku 4. Zakup tablicy informacyjnej 5. Zakup map do celów projektowych, projekt zagospodarowania działki na plac zabaw 6. Zakup materiałów budowlanych do budowy wiaty; 7. Wykonanie montażu wiaty drewnianej 8. Organizacja festynu. Sołectwo Chorążówka Sołectwo Chorążówka jest utworzone z jednej miejscowości, którą zamieszkuje 54 mieszkańców. Sołtysem tej miejscowości jest Krzysztof Kos, który pełni tę funkcję pierwszą kadencję. Mieszkańcy zdecydowali, że najważniejszy dla sołectwa jest remont nawierzchni dróg przebiegających przez wieś i na ten cel przeznaczono otrzymany w okresie kadencji fundusz w wysokości zł. Sołectwo nie posiada terenu, który można było by zagospodarować na plac rekreacyjny lub 11

12 boisko. Zdaniem sołtysa jest tu mało dzieci i młodzieży, którzy potrzebowaliby miejsca dla siebie. Fundusz sołecki został w całości przekazany na budowę i remonty dróg, które w tej części gminy Stegna są w bardzo złym stanie technicznym. W czasie kadencji sołtysa udało się oddać do użytku ponad 800m drogi. Chociaż sołtysowi czasem trudno się porozumieć z mieszkańcami sołectwa, to w sprawie przeznaczenia funduszu sołeckiego są oni zgodni. Chorążówka to wieś bardzo rozciągnięta. Domy stoją tu z dala od siebie. Z jednej strony zapewnia to ciszę, spokój i poczucie intymności, ale z drugiej, jak w wielu podobnych miejscach brakuje komunikacji. W nadchodzących wyborach Krzysztof Kos nie zamierza ponownie kandydować. Sołectwo Drewnica Sołectwo Drewnica obejmuje swoim zasięgiem jedną dużą miejscowość zamieszkałą przez 906 mieszkańców. W latach siedemdziesiątych miejscowość Drewnica była siedzibą odrębnej gminy Drewnica, która została włączona w całości do gminy Stegna. Sołtysem tej miejscowości jest Mirosława Arcabowicz, która pełni funkcję sołtysa już trzecią kadencję. W obecnej kadencji mieszkańcy postanowili przeznaczyć fundusz sołecki w wysokości zł na następujące przedsięwzięcia: 1. Zakup zestawu ratownictwa medycznego dla OSP Drewnica 2. Zakup bujaka sprężynowego Ważka oraz innych elementów wyposażenia na plac zabaw w Drewnicy 3. Wykonanie ciągu pieszego w Drewnicy w ramach rewitalizacji parku 4. Wykonanie ciąg pieszy o pow. 240m2 w parku 5. Zakup odzieży sportowej dla młodzików Czarni Przemysław oraz artykułów spożywczych na letni wypoczynek dzieci i młodzieży 6. Zakup materiałów do wystroju wieńca dożynkowego 7. Zakup tablicy informacyjnej 8. Zakup, transport i montaż trybuny sportowej. Mieszkańcy współpracują z miejscową OSP. Wspólnie organizowane są festyny, zawody sportowe i strażackie. Bardzo duży udział w życiu mieszkańców ma Zespół Szkolno-Przedszkolny w Drewnicy, który organizuje dla mieszkańców wiele uroczystości i imprez tj. jasełka, wigilia, Dzień Matki, Dzień Dziecka. W miejscowości prężnie działa Stowarzyszenie Drewnica, które aktywnie uczestniczy w życiu mieszkańców współorganizując różne wydarzenia kulturalne z innymi sołectwami. 12

13 Sołectwo Dworek-Niedźwiedzica Sołectwo Dworek-Niedźwiedzica obejmuje swoim zasięgiem pięć miejscowości: Dworek, Niedźwiedzica, Niedźwiedziówka, Wybicko i Stare Babki. Miejscowości te położone są w południowej części Gminy, w większości wzdłuż trasy S7. Sołtysem jest Lech Stępień, który pełni swoją funkcję przez wiele lat ( i od 2001 roku nadal). W okresie kadencji mieszkańcy zdecydowali o przeznaczeniu funduszu sołeckiego na kwotę zł. Zrealizowano następujące przedsięwzięcia 1. Utwardzenie płytami betonowymi drogi gruntowej, działki nr 64 w Dworku - Niedźwiedzicy o powierzchni 436 m 2 2. Utwardzenie odcinka drogi gminnej, działki nr 10 w Niedźwiedzicy płytami ażurowymi typu Yomb na odcinku długości 75 mb oraz innych dróg gminnych w Niedźwiedzicy. 3. Wykonanie remontu świetlicy wiejskiej w Dworku oraz położenie kostki brukowej przy świetlicy 4. Zakup rękawic bojowych i specjalne oraz kombinezonu specjalnego dla OSP Drewnica 5. Zakup chłodziarki, kuchni gazowej, krajalnicy, patelni, kuchni mikrofalowej, szybkowaru, mebli kuchennych, krzeseł i innych artykułów AGD, jako wyposażenie kuchni i świetlicy wiejskiej w Dworku 6. Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania, malowanie i tapetowanie pomieszczeń, zamontowanie bojlera w świetlicy wiejskiej w Dworku 7. Zakup wiaty przystankowej w miejscowości Wybicko 8. Przeznaczenie środków na plac zabaw w Wybicku 9. Przeznaczenie środków na remont zabytkowego Kościoła w Niedźwiedzicy 13

14 Sołectwo Głobica Sołectwo Głobica jest niewielkim sołectwem utworzonym z jednej miejscowości liczącej 49 mieszkańców. Sołtysem jest Stanisław Szal, który sprawuje tę funkcję już trzecia kadencję. Podczas obecnej kadencji największym sukcesem były inwestycje zrealizowane z funduszu sołeckiego: remont przystanku autobusowego, montaż oświetlenia ulicznego oraz zakup płyt drogowych. Płyty co prawda nie zostały jeszcze położone na docelowym miejscu, ale w planach jest utwardzenie w ten sposób części drogi we wsi. Na realizację tych przedsięwzięć otrzymano z funduszu sołeckiego w tej kadencji kwotę zł. Głobica to nieduża wieś, wszyscy są tu jak duża rodzina - przyjaźni i pomocni mówi sołtys. Wszyscy tu mają chęci do pracy (nie ma osób bezrobotnych). Są zaangażowani w sprawy sołectwa, chętnie uczestniczą w zebraniach sołeckich. Decyzje o przeznaczeniu funduszu sołeckiego zapadają zgodnie. Rada sołecka ma w planach zakup namiotu z wyposażeniem, który może posłużyć do organizacji spotkań mieszkańców, także zebrań sołeckich, czy zabaw i festynów. Sołectwo współpracuje z sąsiednimi sołectwami Stegienką i Chorążówką organizując wspólnie festyny i spotkania w świetlicy w Stegience. Sołtys lubi swoją funkcję. Pozwala mu ona na uczestniczenie w sprawach nie tylko swojego sołectwa, ale także całej gminy, np. poprzez udział w sesjach Rady Gminy. Głobica to zdaniem sołtysa jego wioska. Nie zamieniłby jej na żadną inną. Nie wszystko jednak udaje się zmienić na lepsze. Droga prowadząca do Głobicy jest w fatalnym stanie i mimo wielu prób nie udało się sołtysowi wpłynąć na decydentów w sprawie jej remontu. 14

15 Sołectwo Izbiska Sołectwo Izbiska jest utworzone z jednej miejscowości, którą zamieszkuje 92 mieszkańców. Sołtysem tej miejscowości jest Pan Zdzisław Włuka, który pełni tę funkcję od 1998 roku. Sołectwo ma piękną świetlicę wiejską, wyremontowaną w poprzedniej kadencji przy dofinansowaniu ze środków unijnych. Mieszkańcy rozdysponowali środki przydzielone sołectwu w mijającej kadencji w ramach funduszu sołeckiego w wysokości zł na następujące zadania: 1. Zakup elementów wyposażenia placu zabaw w Izbiskach 2. Zakup rękawic bojowych i specjalnych, kombinezonu specjalnego dla OSP Drewnica 3. Wykonanie prac budowlanych - przejście w świetlicy (z sali głównej do kuchni) 4. Zakup stołów, zestawu kina domowego, chłodziarki oraz kuchni mikrofalowej 5. Wykonanie mapy do celów projektowych, projektu zagospodarowania działki 27/2; zakup elementów wyposażenia placu zabaw. 15

16 Sołectwo Jantar Sołectwo Jantar obejmuje swoim zasięgiem jedną miejscowość od 2011 roku, kiedy odłączono obecne sołectwo Jantar Leśniczówka. Zamieszkuje tam 766 mieszkańców. Sołtysem jest Jadwiga Siwa, która swoją funkcję pełni pierwszą kadencję Warte podkreślenia jest zaangażowanie grupy chętnych mieszkańców w poprawę estetyki miejscowości poprzez wykonanie i pielęgnację kilku klombów. Sołtys wraz z Radą Sołecką podjęła też starania w kierunku budowy obiektu sportowo- rekreacyjnego na boisku. Gotowe są już plany i w części wyposażony plac zabaw. Praca jest prowadzona etapami, z uwagi na ograniczone środki finansowe, jakimi dysponuje fundusz sołecki, ale warto mieć spójny cel na przyszłość. Niestety były też porażki: Zawiodłam się na współpracy z Urzędem Gminy przy odbudowie leśnych schodów mówi sołtys Ostatni etap, który zgodnie z umową należał do Gminy, nie został wykonany w uzgodnionym terminie. Jednakże po roku inwestycja została pomyślnie ukończona. Z niewielkim odzewem spotkał się apel sołtysa o udział w Turnieju Sołectw Gminy Stegna. Jednak w przyszłym roku Jadwiga Siwa postara się bardziej zaangażować w organizację i zmobilizować większą grupę mieszkańców. Współpraca sołtysa z mieszkańcami nie jest wolna od dyskusji i odmiennych zdań. Jednakże rozsądek zwycięża i można wspólnie się porozumieć. Podsumowując sołtysowi pracuje się bardzo dobrze. To, co organiczna działania to czasem finanse, a czasem brak zaangażowania. Na szczęście jest grupa osób, która czynnie angażuje się w życie sołectwa: mieszkańcy skupieni wokół szkoły, strażacy, którzy aktywnie działają na rzecz lokalnej społeczności, oraz panie, które chętnie dbają o tereny zielone poświęcając swój czas i pieniądze. Dzięki funduszom sołeckim w kwocie zł udało się: 1. Dofinansować obchody Dnia Rybaka, 2. Doposażyć plac zabaw przy szkole, 3. Zakupić elementy placu zabaw w Jantarze Leśniczówce 4. Zaprojektować i zakupić elementy placu zabaw na boisku, 5. Zakupić sprzęt do monitoringu, 6. Zakupić donice i rośliny, 16

17 7. Sfinansować koszty robocizny budowy schodów w lesie, 8. Zakupić sprzęt elektryczny do obsługi dużych imprez, 9. Sfinansować zakup stołów dla OSP Jantar 10. Zakupić kosiarkę 11. Wykonać plan skate parku 12. Zakupić komputery do świetlicy w Jantarze i Jantarze Leśniczówce We współpracy z Sołectwem Junoszyno udało się zapewnić regularne koszenie boiska wiejskiego. Od lat sołectwo wspólpracuje także ze Stowarzyszeniem Rozwoju Miejscowości Jantar i rybakami organizują wspólnie Dzień Rybaka Święto Jantaru- 29 czerwca. W pracy sołtysa Jadwiga Siwa lubi kontakt z ludźmi. Dużo satysfakcji daje jej pomoc ludziom. Chciałaby, aby po obecnej kadencji pozostało w Jantarze wiele widocznych działań i inwestycji. Sołectwo Jantar Leśniczówka Sołectwo Jantar Leśniczówka powstało w 2011 roku w wyniku podziału sołectwa Jantar skupiającego dwie miejscowości. Zamieszkuje tam 223 mieszkańców. Od początku istnienia sołectwa funkcję sołtysa pełni Tadeusz Bryk. Największym sukcesem sołtysa podczas pierwszej kadencji jest zdobycie zaufania mieszkańców. Udało się zaangażować część mieszkańców w działania na rzecz społeczności lokalnej. Mieszkańcy zintegrowali się podczas prac nad zagospodarowaniem placu zabaw oraz świetlicy wiejskiej, która została zaadoptowana w miejscu starej, zdewastowanej kotłowni. Fundusze na realizację tej inwestycji pochodziły ze środków funduszu sołeckiego oraz od sponsorów, bez których oddanie do użytku miejsca spotkań mieszkańców nie byłoby możliwie w tak krótkim czasie. Sołtys jest niezmiernie wdzięczny Beacie Traczyk z firmy Hartog, Michałowi Waluk oraz Rafałowi Sobolewskiemu za zaangażowanie własnych środków w rozwój miejscowości. Przez 3 kolejne lata sołectwo wystawiało swoje stoisko podczas Mistrzostw Świata w Poławianiu Bursztynu organizowanych w Jantarze. Gospodynie oferują tam swoje wypieki, które zyskały już sławę i cieszą się dużą popularnością wśród zaproszonych gości Mistrzostw i turystów przybywających do Jantaru. 17

18 Mieszkańcy mają spójny pomysł na rozdysponowanie funduszu sołeckiego. Rada sołecka przygotowuje bardzo szczegółowy plan przeznaczenia środków a mieszkańcy dyskutują i wybierają najlepsze propozycje. Jantar Leśniczówka rozdysponował Fundusz Sołecki w kwocie zł na: 1. Doposażenie placu zabaw 2. Remont świetlicy wiejskiej 3. Zakup kosiarki i podkaszarki spalinowej 4. Zakup sprzętu nagłaśniającego do świetlicy 5. Organizację imprez środowiskowych 6. Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej Do tej pory sołectwo skupiało się na organizacji i wyposażaniu placu zabaw i świetlicy w swojej wsi. W Jantarze Leśniczówce jest także świetlica gminna prowadzona przez GOK. Sołectwo wspiera działania świetlicy, przeznaczając część środków z funduszu sołeckiego na remonty i wyposażenie świetlicy. Teraz sołtys planuje współpracę z innymi sołectwami i wspólną organizację festynów, pikników oraz uczestnictwo w uroczystościach gminnych takich jak dożynki. Mocne strony sołectwa to samodzielność, powstała infrastruktura służąca rozwojowi wsi i ogólne zaangażowanie mieszkańców, chodź zdaniem sołtysa z zaangażowaniem mieszkańców mogłoby być lepiej. Sołtys wsi Tadeusz Bryk lubi w swojej pracy ceni sobie spotkania z mieszkańcami, a także możliwość uczestnictwa w życiu wsi i całej Gminy choćby poprzez uczestnictwo w zebraniach Rady Gminy. Jantar Leśniczówka to miejscowość bardzo piękna, położona w lesie, blisko ujścia Wisły - mówi sołtys. Moim marzeniem jest, aby poprawić stan drogi wewnętrznej we wsi. Sołectwo Junoszyno 18

19 Sołectwo Junoszyno to jedna miejscowość, w której zamieszkuje 419 mieszkańców. Sołtysem jest Agnieszka Górska, która pełni tę funkcję od 1998 roku. Sołectwo otrzymało w obecnej kadencji zł, które przeznaczono na następujące przedsięwzięcia: 1. Wykonanie przyłącza kabla energetycznego oraz przyłącza wodociągowe i kanalizacyjne 2. Wykonanie prac elektrycznych - jako uzbrojenie terenu pod plac zabaw 3. Wykonanie niwelacji terenu pod boisko 4. Organizacja imprez integracyjnych i festynów 5. Wykonanie wiaty wolnostojącej z wyposażeniem 6. Wykonanie projektu technicznego przyłącza wodociągowego, projektu przyłącza kablowego do sieci energetycznej oraz mapę do celów projektowych 7. Zakup siatki do bramek, paliwa i części do kosiarki, materiałów do pielęgnacji terenu 8. Utwardzenie drogi płytami żelbetowymi - ulice Słoneczna i Świerkowa 9. Poprawa wizerunku wsi Największe sukcesy sołectwa przypadły na ostatni rok kadencji i były wynikiem działań sołtysa, rady sołeckiej oraz radnej Gabrieli Danelskiej. W roku 2014 po raz pierwszy w Junoszynie odbyły się gminne dożynki. Zaangażowanie mieszkańców w organizację uroczystości zaowocowało bardzo udaną imprezą, a także pozwoliły na promocję sołectwa. Kolejne zadanie, które po latach przygotowań doszło do skutku to oddanie do użytkowania kontenera po byłej poczcie na potrzeby mieszkańców. Powstało w ten sposób miejsce spotkań z pełnym zapleczem sanitarno-kuchennym. Dobra współpraca sołtysa z mieszkańcami zaowocowała zagospodarowaniem głównego placu we wsi na boisko, plac zabaw, miejsce biesiadne z wiatą, świetlicę w kontenerze. Duży teren jest niewątpliwie mocną stroną sołectwa, bo daje możliwości rozwoju. W obecnej kadencji Sołtysa udało się pozyskać środki także z innych źródeł. Sołtys ściśle współpracuje z Radną Gabrielą Danelską i wspólnie poszukują dodatkowego wsparcia inwestycji we wsi. Sołectwo Junoszyno pozyskuje środki, zarówno finansowe jak i rzeczowe w programie Działaj Lokalnie, z gminnego funduszu alkoholowego, Nadleśnictwa Elbląg, Urzędu Morskiego oraz prywatnych sponsorów. Łączne fundusze poza środkami gminnymi pozyskane na rzecz sołectwa to ok zł. Dzięki środkom pozyskanym na rozwój wsi, Junoszyno wypiękniało. Centralny plac miejscowości zmienił się nie do poznania, powstały wiaty przystankowe i schody prowadzące na plaże. W Junoszynie odbywają się festyny z koncertami i zabawami dla dzieci. Mieszkańcy są aktywni także poza swoją wsią. Podczas Święta Bożego Ciała przygotowują jeden z ołtarzy w Jantarze. Sołectwo z sukcesami wystawia swoje drużyny w turniejach organizowanych przez Urząd Gminy (Junoszyno zajęło II i III miejsce) oraz stoiska podczas imprez i uroczystości gminnych. Zdaniem sołtysa Junoszyno to najpiękniejsza wioska w całej gminie. Pomimo tego, że brakuje ośrodków skupiających mieszkańców takich jak szkoła, kościół, OSP, biblioteka czy świetlica wiejska udaje się tu zaangażować mieszkańców w działania na rzecz rozwoju Junoszyna. Martwi trochę nie duża frekwencja na zebraniach, szczególnie dotyczących rozdysponowania środków z funduszu sołeckiego, ale mimo to Agnieszka Górska lubi swoją funkcję, tym bardziej, że wiele celów udało się osiągnąć podczas kolejnej już kadencji. 19

20 Sołectwo Mikoszewo Sołectwo Mikoszewo obejmuje swoim zasięgiem jedną miejscowość turystyczną położoną nad morzem. Liczy 743 mieszkańców. Iwona Mickiewicz pełni funkcję sołtysa pierwszą kadencję. W Mikoszewie mieści się Centrum Aktywności Lokalnej, które skupia mieszkańców wsi. Jest też miejscem spotkań, zajęć i warsztatów dla dzieci i dorosłych oraz wielu imprez: festynów i uroczystości. W okresie obecnej kadencji sołectwo otrzymało z funduszu sołeckiego dofinansowanie w wysokości zł. Mieszkańcy przeznaczyli otrzymane środki na następujące zadania: 1. Zakup i montaż mebli kuchennych, stołów i krzeseł oraz artykułów AGD w Centrum Aktywności Lokalnej 2. Zakup zestawu nagłaśniającego 3. Zakup kompletu do piłki siatkowej i sprzętu sportowego dla dzieci i młodzieży 4. Zakup węży hydraulicznych dla OSP Mikoszewo 5. Naprawa i wymiana uszkodzonych elementów wyposażenia placu zabaw 6. Organizacja festynów i imprez integracyjnych, 7. Zakup ławek i koszy parkowych 8. Zakup materiałów budowlanych pod stół do tenisa w parku 9. Remont schodów drewnianych przy ulicy Leśnej 10. Zakup namiotu 4x8 typu ekspres 11. Zakup tablic ogłoszeniowych Sołectwa Mikoszewa 12. Zakup i montaż monitoringu - świetlica przy OSP W ramach otrzymanych środków przekazanych przez Urząd Gminy przeprowadzono także rewitalizację placu zabaw dla dzieci, gdzie teraz znajduje się wiata biesiadna. Liczne festyny, zabawy i imprezy plenerowe organizowane są w Mikoszewie we współpracy ze Stowarzysze- 20

ZARZĄDZENIE NR 108/2016 WÓJTA GMINY STEGNA. z dnia 29 lipca 2016 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Stegna na 2016 rok.

ZARZĄDZENIE NR 108/2016 WÓJTA GMINY STEGNA. z dnia 29 lipca 2016 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Stegna na 2016 rok. ZARZĄDZENIE NR 108/2016 WÓJTA GMINY STEGNA z dnia 29 lipca 2016 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Stegna na 2016 rok. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR X/67/2015 RADY GMINY STEGNA. z dnia 9 lipca 2015 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Stegna na rok 2015

UCHWAŁA NR X/67/2015 RADY GMINY STEGNA. z dnia 9 lipca 2015 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Stegna na rok 2015 UCHWAŁA NR X/67/2015 RADY GMINY STEGNA z dnia 9 lipca 2015 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Stegna na rok 2015 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

Bardziej szczegółowo

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Wykaz przedsięwzięć do WPF Strona 1 Wykaz przedsięwzięć do WPF Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VIII/77/15 Rady Gminy Cedry Wielkie z dnia 11 września 2015r. kwoty w zł 1 Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) 46 413 769,00

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIE VI KADENCJI SAMORZĄDU MIASTA I GMINY GRABÓW NAD PROSNĄ

PODSUMOWANIE VI KADENCJI SAMORZĄDU MIASTA I GMINY GRABÓW NAD PROSNĄ PODSUMOWANIE VI KADENCJI SAMORZĄDU MIASTA I GMINY GRABÓW NAD PROSNĄ W mijającej kadencji samorządu Miasto i Gmina Grabów nad Prosną osiągnęła znaczne postępy w rozwoju infrastruktury społeczno-kulturalnej,

Bardziej szczegółowo

5300 1000 2500 8800 5 Dąbrówka Słupska 9060 766 500 10326 6 Gąbin 795 900 1000 3500 3600 9795 7 Grzeczna Panna 5380 590 5970 8 Godzimierz

5300 1000 2500 8800 5 Dąbrówka Słupska 9060 766 500 10326 6 Gąbin 795 900 1000 3500 3600 9795 7 Grzeczna Panna 5380 590 5970 8 Godzimierz Załącznik nr 16 do uchwały Rady Miejskiej w Szubinie Nr IV/10/10 z dnia 30 grudnia 2010r. F U N D U S Z S O Ł E C K I W 2 0 1 1 R. rozdział rozdział rozdział rozdział rozdział rozdział rozdział rozdział

Bardziej szczegółowo

Plan funduszu sołeckiego na 2015 rok planowane środki ,06

Plan funduszu sołeckiego na 2015 rok planowane środki ,06 Sołectwo Wysokość funduszu SUCHY DĄB 34 972,90 Plan funduszu sołeckiego na 2015 rok planowane środki 189 623,06 Nazwa przedsięwzięcia 1.Przysposobienie pomieszczenia w budynku na stadionie dla potrzeb

Bardziej szczegółowo

Rzuchowa. Informacje dotyczące inwestycji zrealizowanych. bądź będących w realizacji w latach. 2011 - I półrocze 2014 r.

Rzuchowa. Informacje dotyczące inwestycji zrealizowanych. bądź będących w realizacji w latach. 2011 - I półrocze 2014 r. Informacje dotyczące inwestycji zrealizowanych bądź będących w realizacji w latach 2011 - I półrocze 2014 r. Urząd Gminy Pleśna 33-171 Pleśna 240 tel.: 14 679 81 70 e-mail: gmina@plesna.pl www.plesna.pl

Bardziej szczegółowo

Inwestycje kadencji 2006 2010

Inwestycje kadencji 2006 2010 W listopadzie br. samorząd obecnej kadencji kończy pracę. Czas więc na podsumowanie czteroletnich wzmagań związanych z zadaniami realizowanymi w poszczególnych wioskach. Brzyska Wola 1. Zakończenie remontu

Bardziej szczegółowo

Zadania i zakupy inwestycyjne realizowane w 2013 roku w złotych

Zadania i zakupy inwestycyjne realizowane w 2013 roku w złotych Załącznik Nr 8 do budżetu Gminy Lubin na rok 2013 Uchwała Nr XXXVII/259/2013 Rady Gminy Lubin z dnia 30 stycznia 2013 roku Zadania i zakupy inwestycyjne realizowane w 2013 roku w złotych Dział Treść jednostka

Bardziej szczegółowo

WYDATKI w ramach funduszu sołeckiego Gminy Strzelin na 2011 rok

WYDATKI w ramach funduszu sołeckiego Gminy Strzelin na 2011 rok WYDATKI w ramach funduszu sołeckiego Gminy Strzelin na 2011 rok Załącznik Nr 6 do uchwały Rady Miejskiej Strzelina Nr V/29/11 z dnia 1.02.2011 r. ( w złotych) Lp. Nazwa sołectwa Środki funduszu przypadające

Bardziej szczegółowo

Uchwała XLI/229/2014 Rady Gminy Ostaszewo z dnia 08 października 2014r.

Uchwała XLI/229/2014 Rady Gminy Ostaszewo z dnia 08 października 2014r. w sprawie : zmian w budżecie na 2014 rok Uchwała XLI/229/2014 Rady Gminy Ostaszewo z dnia 08 października 2014r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 18 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U

Bardziej szczegółowo

F U N D U S Z S O Ł E C K I W 2 0 1 2 R.

F U N D U S Z S O Ł E C K I W 2 0 1 2 R. F U N D U S Z S O Ł E C K I W 2 0 1 2 R. załącznik nr 11 do uchwały nr XXVII/207/12 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 29 listopada 2012r. Lp. Sołectwo 60016 Rozdział 75095 75412 90003 90004 Rozdział 90015

Bardziej szczegółowo

Plan funduszu sołeckiego na 2016 r. planowane środki ,58

Plan funduszu sołeckiego na 2016 r. planowane środki ,58 Sołectwo Wysokość funduszu SUCHY DĄB 35 912,50 Plan funduszu sołeckiego na 2016 r. planowane środki 194 717,58 Nazwa przedsięwzięcia 1.Promowanie Suchego Dębu przez Koło Gospodyń Wiejskich w Suchym Dębie.

Bardziej szczegółowo

Wydatki jednostek pomocniczych Gminy Biała

Wydatki jednostek pomocniczych Gminy Biała Załącznik nr 7 Wydatki jednostek pomocniczych Gminy Biała Lp. Wyszczególnienie Plan Wykonanie 1 2 3 4 1. Browiniec Polski 7 920,02 7 966,00 a) środki z funduszu sołeckiego 7 920,02 7 527,00 zakup skrzynki

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/38/15 RADY GMINY RACZKI. z dnia 19 czerwca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r.

UCHWAŁA NR V/38/15 RADY GMINY RACZKI. z dnia 19 czerwca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r. UCHWAŁA NR V/38/15 RADY GMINY RACZKI w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594, 645,

Bardziej szczegółowo

Fundusz Sołecki rok

Fundusz Sołecki rok Załącznik nr 7 do Uchwały Nr / /2016 Rady Gminy Tuchomie z dnia 2016 r. Fundusz Sołecki - 2017 rok Lp Dział Rozdział Nazwa Sołectwa Nazwa zadania, przedsięwzięcia 1 2 3 4 5 6 7 Kwota Remont dróg, chodników,

Bardziej szczegółowo

Wydatki w ramach funduszu sołeckiego na rok 2015

Wydatki w ramach funduszu sołeckiego na rok 2015 Lp. Nazwa sołectwa Środki funduszu przypadające na dane sołectwo Ewentualne zwiększenia środków funduszu (art.3 ust 1) Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według wniosku sołectwa Wydatki w ramach

Bardziej szczegółowo

PROJEKT Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr... Rady Gminy Gaworzyce z dnia.

PROJEKT Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr... Rady Gminy Gaworzyce z dnia. PROJEKT Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr... Rady Gminy Gaworzyce z dnia. L.p. Nazwa sołectwa Środki funduszu przypadającego na sołectwa Wydatki w ramach funduszu sołeckiego na 2016 rok Przedsięwzięcia przewidziane

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków z Funduszu Sołeckiego na 2016 rok

Plan wydatków z Funduszu Sołeckiego na 2016 rok Załącznik nr 7 do uchwały Nr XVII/260/15 z dnia 2015-12-22 Plan wydatków z Funduszu Sołeckiego na 2016 rok wg ustawy z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim Fundusz Sołecki Dział Rozdział Wydatki

Bardziej szczegółowo

Podział wyodrębnionych środków stanowiących fundusz sołecki na 2013 rok

Podział wyodrębnionych środków stanowiących fundusz sołecki na 2013 rok Tabela Nr 8 do Uchwały nr./ Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 2012 Podział wyodrębnionych środków stanowiących fundusz sołecki na 2013 rok Lp. Nazwa sołectwa Środki funduszu przypadające na dane sołectwo

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE WYDATKÓW JEDNOSTEK POMOCNICZYCH (SOŁECTW) W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO NA 2016 ROK

ZESTAWIENIE WYDATKÓW JEDNOSTEK POMOCNICZYCH (SOŁECTW) W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO NA 2016 ROK Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XVI/125/2015 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 16 grudnia 2015 r. w złotych Sołectwo L.p. Nazwa przedsięwzięcia (zadania) Dział Rozdział PLAN Adamowice Błotnica

Bardziej szczegółowo

WYDATKI w ramach funduszu sołeckiego Gminy Strzelin w 2014 roku

WYDATKI w ramach funduszu sołeckiego Gminy Strzelin w 2014 roku Załącznik Nr 8 do uchwały Rady Miejskiej Strzelina Nr z dn. WYDATKI w ramach funduszu sołeckiego Gminy Strzelin w 2014 roku L.p. Sołectwo Przypadające środki przeznaczone na sołectwo w 2014 r. Wnioskowane

Bardziej szczegółowo

Informacja o przebiegu wykonanych wydatków z funduszu sołeckiego w okresie od r. do r.

Informacja o przebiegu wykonanych wydatków z funduszu sołeckiego w okresie od r. do r. Informacja o przebiegu wykonanych wydatków z funduszu sołeckiego w okresie od 01.01.2015 r. do 30.06.2015 r. Załącznik nr 5 do informacji L.p. Sołectwo Wnioskowane przedsięwzięcia Koszt przedsięwzięć Łączny

Bardziej szczegółowo

Plan po zmianach (wg stanu na 31.12.2014 r.) 212 237,00 210 553,79 2 464,90 2 460,00 46 128,00 300,00 15 500,00 15 481,66 42 217,00 33 077,94

Plan po zmianach (wg stanu na 31.12.2014 r.) 212 237,00 210 553,79 2 464,90 2 460,00 46 128,00 300,00 15 500,00 15 481,66 42 217,00 33 077,94 Załącznik nr 8 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Lelów za 2014 r. Zadania inwestycyjne w 2014 roku (w tym w ramach programów finansowanych z udziałem środków z art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

OPERACJE ZREALIZOWANE NA OBSZARZE WDRAŻANIA GMINA ANDRESPOL GMINA ROKICINY GMINA NOWOSOLNA GMINA BRÓJCE W RAMACH PROW 2007-2013

OPERACJE ZREALIZOWANE NA OBSZARZE WDRAŻANIA GMINA ANDRESPOL GMINA ROKICINY GMINA NOWOSOLNA GMINA BRÓJCE W RAMACH PROW 2007-2013 GMINA ROKICINY GMINA ANDRESPOL LGD GMINA NOWOSOLNA OPERACJE ZREALIZOWANE NA OBSZARZE WDRAŻANIA LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA STER W RAMACH PROW 2007-2013 GMINA BRÓJCE

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVI RADY GMINY MŚCIWOJÓW. z dnia 18 marca 2013 r.

UCHWAŁA NR XXVI RADY GMINY MŚCIWOJÓW. z dnia 18 marca 2013 r. UCHWAŁA NR XXVI.173.2013 RADY GMINY MŚCIWOJÓW z dnia 18 marca 2013 r. w sprawie zatwierdzenia zmian w Planie Odnowy Miejscowości Zimnik na lata 2009-2016 Na podstawie art.18 ust. 2, pkt. 6 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w roku 2016

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w roku 2016 Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w roku 2016 L.p. 1 2 3 4 Nazwa sołectwa Środki funduszu Wydatki w przypadające na ramach funduszu dane sołectwo Dział Rozdział

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA. z wykonanych wydatków z funduszu sołeckiego w okresie od r. do r.

INFORMACJA. z wykonanych wydatków z funduszu sołeckiego w okresie od r. do r. załącznik nr 5do informacji INFORMACJA z wykonanych wydatków z funduszu sołeckiego w okresie od 01.01.2016 r. do 30.06.2016 r. L.p Sołectwo Wnioskowane przedsięwzięcia Koszt przedsięwzięć Łączny koszt

Bardziej szczegółowo

F U N D U S Z S O Ł E C K I W 2 0 1 2 R.

F U N D U S Z S O Ł E C K I W 2 0 1 2 R. F U N D U S Z S O Ł E C K I W 2 0 1 2 R. załącznik nr 9 do uchwały nr XXII/166/12 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 28 czerwca 2012r. Lp. Sołectwo 60016 Rozdział 75095 75412 90003 90004 Rozdział 90015 90095

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 199/2015 WÓJTA GMINY STEGNA. z dnia 6 listopada 2015 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Stegna na 2015 rok.

ZARZĄDZENIE NR 199/2015 WÓJTA GMINY STEGNA. z dnia 6 listopada 2015 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Stegna na 2015 rok. ZARZĄDZENIE NR 199/2015 WÓJTA GMINY STEGNA z dnia 6 listopada 2015 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Stegna na 2015 rok. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

Wykonanie funduszu sołeckiego w 2016 r. planowane środki ,58 wykorzystane środki ,84

Wykonanie funduszu sołeckiego w 2016 r. planowane środki ,58 wykorzystane środki ,84 Wykonanie funduszu sołeckiego w 2016 r. planowane środki 194 717,58 wykorzystane środki 194 330,84 Sołectwo Wysokość funduszu Nazwa przedsięwzięcia SUCHY DĄB 35 912,50 1. Promowanie Suchego Dębu przez

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w roku 2016. 60016 4210 Remont chodnika na ul. Słonecznej 9.

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w roku 2016. 60016 4210 Remont chodnika na ul. Słonecznej 9. Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w roku 2016. Lp. Dział Rozdział Nazwa Sołectwa Nazwa zadania, przedsięwzięcia Kwota /zł/ Kwo ta wyd atkó w 1 2 3 4 5 6 7 1. Remont

Bardziej szczegółowo

WYDATKI w ramach funduszu sołeckiego Gminy Strzelin w 2012 roku

WYDATKI w ramach funduszu sołeckiego Gminy Strzelin w 2012 roku Załącznik nr 8 do uchwały Rady Miejskiej Strzelina Nr XVII/186/11 z dnia 28.12.2011 r. WYDATKI w ramach funduszu sołeckiego Gminy Strzelin w 2012 roku L.p. Sołectwo Wysokość przypadających środków w ramach

Bardziej szczegółowo

Plan po zmianie 1 BARKWEDA 1 Utrzymanie świetlicy i zakup wyposażenia 5 000,00 5 000,00. Nazwa przedsięwzięcia

Plan po zmianie 1 BARKWEDA 1 Utrzymanie świetlicy i zakup wyposażenia 5 000,00 5 000,00. Nazwa przedsięwzięcia Lp PLAN WYDATKÓW FUNDUSZU SOŁECKIEGO W 01 ROKU Nazwa sołectwa Nazwa przedsięwzięcia Plan Zmiana 0.10.01r. Plan po zmianie 1 BARKWEDA 1 Utrzymanie świetlicy i zakup wyposażenia 000,00 000,00 Zakup roślinności

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków funduszu sołeckiego z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji dla poszczególnych sołectw w 2015r.

Plan wydatków funduszu sołeckiego z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji dla poszczególnych sołectw w 2015r. Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr /2014 Rady Gminy Piaski z dnia 2014r. Plan wydatków funduszu sołeckiego z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji dla poszczególnych sołectw w 2015r. L.p.Dział

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VI/12/15 RADY GMINY KAMIENNIK. z dnia 24 lutego 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2015 rok.

UCHWAŁA NR VI/12/15 RADY GMINY KAMIENNIK. z dnia 24 lutego 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2015 rok. UCHWAŁA NR VI/12/15 RADY GMINY KAMIENNIK zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2015 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt 9 lit. d i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

INWESTYCJE W ROKU 2011

INWESTYCJE W ROKU 2011 INWESTYCJE W ROKU 2011 Cząstkowy remont dróg gminnych Na cząstkowy remont wszystkich utwardzonych dróg gminnych w ciągu roku 2011 wydano kwotę 200.000,00 zł Nawierzchnie dróg z podbudową Łączny koszt 1.417.000,00

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XV/107/16 RADY GMINY DOBROMIERZ. z dnia 26 lutego 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Dobromierz na rok 2016

UCHWAŁA NR XV/107/16 RADY GMINY DOBROMIERZ. z dnia 26 lutego 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Dobromierz na rok 2016 UHWAŁA NR XV/107/16 RADY GMINY DOBROMIERZ w sprawie zmian w budżecie Gminy Dobromierz na rok 2016 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLIII/249/14 RADY GMINY DOBROMIERZ. z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Dobromierz na rok 2014

UCHWAŁA NR XLIII/249/14 RADY GMINY DOBROMIERZ. z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Dobromierz na rok 2014 UHWAŁA NR XLIII/249/14 RADY GMINY DOBROMIERZ z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Dobromierz na rok 2014 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

do STRATEGII ROZWOJU SPOŁECZNO GOSPODARCZEGO GMINY CZERMIN NA LATA 04-00 SOŁECTWO : Breń Osuchowski CZYSZCZENIE ROWÓW MELIORACYJNYCH Zarośnięte rowy powodują podtapianie pól i duże straty w uprawach. KANALIZACJA

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja Strategii Rozwoju Gminy Trzebiechów na lata 2014-2020 Konsultacje społeczne

Aktualizacja Strategii Rozwoju Gminy Trzebiechów na lata 2014-2020 Konsultacje społeczne ANKIETA Aktualizacja Strategii Rozwoju Gminy Trzebiechów na lata 2014-2020 Konsultacje społeczne Szanowni Państwo W związku z prowadzeniem prac nad aktualizacją Strategii Rozwoju Gminy Trzebiechów na lata

Bardziej szczegółowo

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego w 2015 roku

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego w 2015 roku Wykaz przedsięwzięć realizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego w 2015 roku Załącznik Nr 7 Lp. Sołectwo Nazwa przedsięwzięcia Dział Rozdział Paragraf Kwota 1 Anieliny 2 Bnin Zakup kruszywa na drogi 600

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVI/109/16 RADY GMINY DOBROMIERZ. z dnia 18 marca 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Dobromierz na rok 2016

UCHWAŁA NR XVI/109/16 RADY GMINY DOBROMIERZ. z dnia 18 marca 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Dobromierz na rok 2016 UHWAŁA NR XVI/109/16 RADY GMINY DOBROMIERZ z dnia 18 marca 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Dobromierz na rok 2016 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Ogółem 173.832,76 173.832,76. Środki funduszu przypadającego na sołectwa. Wydatki w ramach funduszu 14.847,90. sołectwa 9.443,14 30.

Ogółem 173.832,76 173.832,76. Środki funduszu przypadającego na sołectwa. Wydatki w ramach funduszu 14.847,90. sołectwa 9.443,14 30. L.p. Nazwa sołectwa Środki funduszu przypadającego na sołectwa Wydatki w ramach funduszu sołeckiego na 2015 rok Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według wniosku sołectwa 1. Dalków 14.847,90 Zakup

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 6 maja 2015 r. Poz. 2575 UCHWAŁA NR 40/VII/2015 RADY GMINY DĘBOWIEC z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie zmiany budżetu Dębowiec na 2015 r. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Budżet gminy Mirzec na rok 2013

Budżet gminy Mirzec na rok 2013 Budżet gminy Mirzec na rok 2013 Dochody budżetu gminy na 2013 rok zaplanowane są w wysokości 23 032 956 zł. w tym: - dochody bieżące 22 307 454 zł. - dochody majątkowe 725 502 zł. Głównymi źródłami dochodów

Bardziej szczegółowo

Środki unijne napędzają rozwój gminy

Środki unijne napędzają rozwój gminy Środki unijne napędzają rozwój gminy Kończy się powoli kadencja w samorządzie. Myślę, że na jej zakończenie jesteśmy winni mieszkańcom informacje, co zostało zrobione w tym czasie, z jakich pieniędzy były

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR X/33/15 RADY GMINY KAMIENNIK. z dnia 25 czerwca 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2015 rok

UCHWAŁA NR X/33/15 RADY GMINY KAMIENNIK. z dnia 25 czerwca 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2015 rok UCHWAŁA NR X/33/15 RADY GMINY KAMIENNIK z dnia 25 czerwca 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2015 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt 9 lit. d i pkt 10 ustawy z dnia 8

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDŻETU MIASTA I GMINY SEROCK NA 2017 r. Sesja Rady Miejskiej Serock r.

PROJEKT BUDŻETU MIASTA I GMINY SEROCK NA 2017 r. Sesja Rady Miejskiej Serock r. PROJEKT BUDŻETU MIASTA I GMINY SEROCK NA 2017 r. Sesja Rady Miejskiej Serock 19.12.2016 r. Plan budżetu na 2017r. 70 397 789,43 63 362 294,43 75 777 740,52 56 013 508,66 19 764 231,86 7 035 495,00 Plan

Bardziej szczegółowo

Suma 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 13 411 0 13 411 60016 Drogi publiczne gminne. 5 674 0 5 674 Remont dachu przystanku

Suma 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 13 411 0 13 411 60016 Drogi publiczne gminne. 5 674 0 5 674 Remont dachu przystanku załącznik nr 8 do uchwały budżetowej Gminy Bystrzyca Kłodzka na 2012 rok Fundusz sołecki - przedsięwzięcia sołectw wg klasyfikacji budżetowej Dział Rozdział Sołectwo Przedsięwzięcie 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Bardziej szczegółowo

Kielce, dnia 11 lipca 2013 r. Poz. 2786 UCHWAŁA NR RG - XXXII / 272 / 13 RADY GMINY SITKÓWKA-NOWINY. z dnia 26 czerwca 2013 r.

Kielce, dnia 11 lipca 2013 r. Poz. 2786 UCHWAŁA NR RG - XXXII / 272 / 13 RADY GMINY SITKÓWKA-NOWINY. z dnia 26 czerwca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Kielce, dnia 11 lipca 2013 r. Poz. 2786 UCHWAŁA NR RG - XXXII / 272 / 13 RADY GMINY SITKÓWKA-NOWINY z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie wprowadzenia zmian

Bardziej szczegółowo

Wykaz wydatków majątkowych na 2014r.

Wykaz wydatków majątkowych na 2014r. Wykaz wydatków majątkowych na 2014r. Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr 465/2014 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 25.08.2014r. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 600 Transport i łączność

Bardziej szczegółowo

010 Rolnictwo i łowiectwo 25 000,00 0,00. 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 25 000,00

010 Rolnictwo i łowiectwo 25 000,00 0,00. 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 25 000,00 Wydatki majątkowe Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLVI/735/2010 Rady Miejskiej w Środzie Wielkopolskiej Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXVI/608/2009 z dnia 17 grudnia 2009 roku Rady Miejskiej Środy Wielkopolskiej

Bardziej szczegółowo

Lp. Tytuł projektu Szacunkowy koszt. 2 Bitwa pod Chocimiem ,00 zł. 3 Wymiana bram garażowych w OSP Nowy Wiśnicz ,00 zł

Lp. Tytuł projektu Szacunkowy koszt. 2 Bitwa pod Chocimiem ,00 zł. 3 Wymiana bram garażowych w OSP Nowy Wiśnicz ,00 zł Budżet obywatelski lista projektów W dniu 20 września zakończyły się spotkania z mieszkańcami na temat zgłoszonych projektów w ramach Budżetu Obywatelskiego w Gminie Nowy Wiśnicz na 2016 r. Zespół ds.

Bardziej szczegółowo

ANKIETA dotycząca opracowania Strategii Rozwoju Gminy Lelis na lata 2014-2030 Konsultacje społeczne

ANKIETA dotycząca opracowania Strategii Rozwoju Gminy Lelis na lata 2014-2030 Konsultacje społeczne ANKIETA dotycząca opracowania Strategii Rozwoju Gminy Lelis na lata 2014-2030 Konsultacje społeczne Szanowni Państwo W związku z prowadzeniem prac nad opracowaniem Strategii Rozwoju Gminy Lelis na lata

Bardziej szczegółowo

Podział wyodrębnionych środków stanowiących fundusz sołecki na 2013 rok

Podział wyodrębnionych środków stanowiących fundusz sołecki na 2013 rok Tabela Nr 8 do Uchwały nr XXX/314/12 Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 28 grudnia 2012 r. Podział wyodrębnionych środków stanowiących fundusz sołecki na 2013 rok Lp. Nazwa sołectwa Środki funduszu przypadające

Bardziej szczegółowo

ZADANIA INWESTYCYJNE W 2017 ROKU STAN REALIZACJI, PLAN, FINANSOWANIE

ZADANIA INWESTYCYJNE W 2017 ROKU STAN REALIZACJI, PLAN, FINANSOWANIE 1 Lp. Nazwa zadania inwestycyjnego ZADANIA INWESTYCYJNE W 2017 ROKU STAN REALIZACJI, PLAN, FINANSOWANIE Łączne koszty finansowe Stan realizacji (opis) środki budżetu gminy Pakość Źródła finansowania środki

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 67/2015 WÓJTA GMINY PIASKI. z dnia 3 sierpnia 2015 r. w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie gminy na 2015r.

ZARZĄDZENIE NR 67/2015 WÓJTA GMINY PIASKI. z dnia 3 sierpnia 2015 r. w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie gminy na 2015r. ZARZĄDZENIE NR 67/2015 WÓJTA GMINY PIASKI z dnia 3 sierpnia 2015 r. w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie gminy na 2015r. Na podstawie art.30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE FUNDUSZU SOŁECKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU

WYKONANIE FUNDUSZU SOŁECKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU Załącznik Nr 5 WYKONANIE FUNDUSZU SOŁECKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU Plan 212.900,00 zł 1. Sołectwo Barcin Wieś Wykonanie 31.643,57 zł Wykonanie w % - 14,86% Plan 23.862,00 zł Wykonanie - 4. 633,68 zł

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do Uchwały nr XX/146/16 Rady Gminy Dzierżoniów z dnia 25 lutego 2016r.

Załącznik nr 3 do Uchwały nr XX/146/16 Rady Gminy Dzierżoniów z dnia 25 lutego 2016r. Załącznik nr 3 do Uchwały nr XX/146/16 Rady Gminy Dzierżoniów z dnia 25 lutego 2016r. Plan wydatków majątkowych 2016r. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 010 Rolnictwo i łowiectwo

Bardziej szczegółowo

Wolimierz Odnowa wsi 2011-2020

Wolimierz Odnowa wsi 2011-2020 Wolimierz Odnowa wsi 2011-2020 1. Plan Plan założenia V. Opis planowanych zadań inwestycyjnych i przedsięwzięć aktywizujących społeczność Najważniejsze zadania na lata 2012-2020 Plan zadania i terminy

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonanych wydatków w ramach funduszu sołeckiego w 2011 roku

Sprawozdanie z wykonanych wydatków w ramach funduszu sołeckiego w 2011 roku Sprawozdanie z wykonanych wydatków w ramach funduszu sołeckiego w 2011 roku L.p. Sołectwo Wysokość Wydatki w ramach Wydatki Wykonanie Nazwa przedsięwzięcia środków przedsięwzięć ogółem w % Doposażenie

Bardziej szczegółowo

Protokół z Zebrania Wiejskiego Sołectwa KALISZ odbytego w dniu 16 wrzesień 2016 r.

Protokół z Zebrania Wiejskiego Sołectwa KALISZ odbytego w dniu 16 wrzesień 2016 r. Protokół z Zebrania Wiejskiego Sołectwa KALISZ odbytego w dniu 16 wrzesień 2016 r. Zebranie wiejskie o godz. 19,00 otworzył sołtys Jan Narloch przywitał przybyłych mieszkańców oraz Pana Mateusza Hapka

Bardziej szczegółowo

WYDATKI w ramach funduszu sołeckiego Gminy Strzelin w 2015 r.

WYDATKI w ramach funduszu sołeckiego Gminy Strzelin w 2015 r. WYDATKI w ramach funduszu sołeckiego Gminy Strzelin w 2015 r. Załącznik Nr 8 do uchwały Rady Miejskiej Strzelina Nr z dn. L.p. 1 Sołectwo Biały Kościół Przypadające środki przeznaczone na sołectwo w 2015

Bardziej szczegółowo

Wydatki jednostek pomocniczych w ramach Funduszu Sołeckiego w 2016 roku

Wydatki jednostek pomocniczych w ramach Funduszu Sołeckiego w 2016 roku Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XVIII/165/2016 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 19 października 2016 roku Wydatki jednostek pomocniczych w ramach Funduszu Sołeckiego w 2016 roku Lp. Nazwa sołectwa 1. Będlewo

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 10 do Uchwały Nr XXIV/132/2016 Rady Gminy w Jeziorach Wielkich z dnia 19 grudnia 2016r.

Załącznik nr 10 do Uchwały Nr XXIV/132/2016 Rady Gminy w Jeziorach Wielkich z dnia 19 grudnia 2016r. Załącznik nr 10 do Uchwały Nr XXIV/132/2016 Rady Gminy w Jeziorach Wielkich z dnia 19 grudnia 2016r. Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w 2017r. Lp DziałRozdział

Bardziej szczegółowo

V a. Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Stryków.

V a. Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Stryków. V a Plan Rozwoju Lokalnego Gminy. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Strykowie z dnia.. Planowane projekty i zadania inwestycyjne długoterminowe. Sytuacja Gminy ulega ciągłej zmianie. Skrzyżowanie

Bardziej szczegółowo

Wykaz przedsięwzięć zgłoszonych do realizacji z Funduszu Sołeckiego w 2012 roku

Wykaz przedsięwzięć zgłoszonych do realizacji z Funduszu Sołeckiego w 2012 roku Załącznik nr 4 Wykaz przedsięwzięć zgłoszonych do realizacji z Funduszu Sołeckiego w 2012 roku Dział, Sołectwo Nazwa zadania, Kwota Rozdział przedsięwzięcia 1 2 3 4 926-92695 926-92695 Stanomin 5 000,00

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 24 czerwca 2015 r. Poz. 1893 UCHWAŁA NR VII/45/2015 RADY GMINY KURYŁÓWKA. z dnia 19 czerwca 2015 r.

Rzeszów, dnia 24 czerwca 2015 r. Poz. 1893 UCHWAŁA NR VII/45/2015 RADY GMINY KURYŁÓWKA. z dnia 19 czerwca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 24 czerwca 2015 r. Poz. 1893 UCHWAŁA NR VII/45/2015 RADY GMINY KURYŁÓWKA z dnia 19 czerwca 2015 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA o zrealizowanych inwestycjach i otrzymanych na ten cel dotacjach w latach

INFORMACJA o zrealizowanych inwestycjach i otrzymanych na ten cel dotacjach w latach INFORMACJA o zrealizowanych inwestycjach i otrzymanych na ten cel dotacjach w latach 2011-2014 Rok 2011 1. Przebudowa chodnika przy ulicy Warszawskiej (od ul. Mickiewicza do ul. Poprzecznej) oraz utwardzenie

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków funduszu sołeckiego z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji dla poszczególnych sołectw w 2014r.

Plan wydatków funduszu sołeckiego z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji dla poszczególnych sołectw w 2014r. Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XLIII/271/2014 Rady Gminy Piaski z dnia 30 października 2014r. Plan wydatków funduszu sołeckiego z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji dla poszczególnych

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXXVII/ /14 Rady Gminy Cedry Wielkie z dnia 15 kwietnia 2014r.

Uchwała Nr XXXVII/ /14 Rady Gminy Cedry Wielkie z dnia 15 kwietnia 2014r. Uchwała Nr XXXVII/ /14 Rady Gminy Cedry Wielkie z dnia 15 kwietnia 2014r. w sprawie zmian w budżecie gminy Cedry Wielkie na 2014 rok. Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

INWESTYCJE W GMINIE DOBRODZIEŃ. w roku 2015

INWESTYCJE W GMINIE DOBRODZIEŃ. w roku 2015 1 INWESTYCJE W GMINIE DOBRODZIEŃ w roku 2015 2 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Dobrodzieniu ul. Parkowa, Topolowa, Mańki Przebudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ulicy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXXI/239/14 RADY GMINY BOLESŁAWIEC z dnia 5 marca 2014 r.

UCHWAŁA Nr XXXI/239/14 RADY GMINY BOLESŁAWIEC z dnia 5 marca 2014 r. UCHWAŁA Nr XXXI/239/14 RADY GMINY BOLESŁAWIEC z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie zmiany w budżecie gminy Bolesławiec na 2014 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Wydatki w ramach funduszu sołeckiego na rok 2014 Załącznik nr 9 do Uchwały nr Rady Gminy Kamienna Góra z dnia...

Wydatki w ramach funduszu sołeckiego na rok 2014 Załącznik nr 9 do Uchwały nr Rady Gminy Kamienna Góra z dnia... Lp. Nazwa sołectwa Środki funduszu przypadające na dane sołectwo 1. Czadrów 25.098,53 2. Czarnów 6.578,46 3. Dębrznik 13.658,88 Ewentualne zwiększenia środków funduszu (art.3 ust 1) Przedsięwzięcia przewidziane

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie inwestycji gminy Szydłowo w 2011 roku

Podsumowanie inwestycji gminy Szydłowo w 2011 roku Podsumowanie inwestycji gminy Szydłowo w 2011 roku Rok 2011 dobiegł końca, był on okresem intensywnej pracy. Najbardziej namacalnym przejawem działalności samorządu są inwestycje, dlatego też chciałbym

Bardziej szczegółowo

Wykonanie zadań majątkowych w 2011 roku

Wykonanie zadań majątkowych w 2011 roku Wydatki inwestycyjne Dział Rozdział Poz. Nazwa zadania Wykonanie zadań majątkowych w 2011 roku Finansowane ze środków własnych Środki z budżetu Inne środki finansowania Załącznik Nr 4 do sprawozdania z

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXIV/232/13 RADY MIEJSKIEJ W NOWEM. z dnia 29 maja 2013 r. zmieniająca budżet Gminy Nowe na rok 2013

UCHWAŁA NR XXXIV/232/13 RADY MIEJSKIEJ W NOWEM. z dnia 29 maja 2013 r. zmieniająca budżet Gminy Nowe na rok 2013 UCHWAŁA NR XXXIV/232/13 RADY MIEJSKIEJ W NOWEM z dnia 29 maja 2013 r. zmieniająca budżet Gminy Nowe na rok 2013 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.

Bardziej szczegółowo

Zestawienie wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w latach 2011 2014 w gminie Przasnysz

Zestawienie wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w latach 2011 2014 w gminie Przasnysz Zestawienie wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w latach 2011 w gminie Przasnysz Bartniki 2011 Bogate 2011 Cierpigórz 2011 Dębiny 2011 Usuwanie krzewów przy drodze Dobrzankowo

Bardziej szczegółowo

Budżet Obywatelski wyniki głosowania

Budżet Obywatelski wyniki głosowania 1 Liczba głosów na wybrane małe projekty 100 1281 1200 1000 800 600 589 52 516 00 286 22 2 216 1 18 10 100 8 80 200 0 0 10 8 2 Lp. Nazwa zadania Orientacyjny koszt 1 Budowa wiaty przy boisku sportowym

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 15 listopada 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXIII/209/2016 RADY GMINY CZARNA DĄBRÓWKA. z dnia 17 października 2016 r.

Gdańsk, dnia 15 listopada 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXIII/209/2016 RADY GMINY CZARNA DĄBRÓWKA. z dnia 17 października 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 15 listopada 216 r. Poz. 3723 UCHWAŁA NR XXIII/29/216 RADY GMINY CZARNA DĄBRÓWKA z dnia 17 października 216 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na

Bardziej szczegółowo

GMINA USTRONIE MORSKIE. półmetek kadencji

GMINA USTRONIE MORSKIE. półmetek kadencji GMINA USTRONIE MORSKIE półmetek kadencji 2014-2018 Inwestycje drogowe i oświetlenie 2015-2016 Poprawa infrastruktury drogowej wraz z oświetleniem na terenie gminy Ustronie Morskie to jedno z priorytetowych

Bardziej szczegółowo

2,23% 30,21% 46,50% 21,06% Podatki i opłaty lokalne. udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa. dochody z majątku gminy

2,23% 30,21% 46,50% 21,06% Podatki i opłaty lokalne. udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa. dochody z majątku gminy Przewodnik po budżecie Gminy Śmigiel Dowiedz się, jak Twój samorząd w 2012 roku gospodarował gminnym budżetem Plac zabaw w Glińsku Wprowadzenie Szanowni Mieszkańcy! Zadaniem niniejszego przewodnika jest

Bardziej szczegółowo

Gmina Ciasna. Wójt Gminy Ciasna mgr inż. Zdzisław Kulej

Gmina Ciasna. Wójt Gminy Ciasna mgr inż. Zdzisław Kulej Wójt Gminy Ciasna mgr inż. Zdzisław Kulej Gmina CIASNA położona w północno-zachodniej części powiatu lublinieckiego w województwie śląskim Gmina Ciasna Powierzchnia gminy: 134 km 2 Powierzchnia lasów to

Bardziej szczegółowo

WYSOKOŚĆ WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH REALIZOWANYCH W ROKU 2015

WYSOKOŚĆ WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH REALIZOWANYCH W ROKU 2015 WYSOKOŚĆ WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH REALIZOWANYCH W ROKU 2015 Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 107/2015 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2015 Dział

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie PROW 2007-2013

Podsumowanie PROW 2007-2013 Podsumowanie PROW 2007-2013 Całkowita alokacja PROW 2007-2013 dla województwa lubuskiego wynosi ok. 550 mln zł. 1789 podpisane umowy w ramach PROW 2007-2013 na kwotę: 496 825 537,29 mln zł. Stan zawartych

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do uchwały Nr IX/54/15 Rady Gminy Oleśnica z dnia 25 czerwca 2015r. Wydatki na:

Załącznik nr 4 do uchwały Nr IX/54/15 Rady Gminy Oleśnica z dnia 25 czerwca 2015r. Wydatki na: Jednostka Wysokość Podział wyodrębnionych środków stanowiących fundusz sołecki na 2015 rok Załącznik nr 4 do uchwały Nr IX/54/15 Rady Gminy Oleśnica z dnia 25 czerwca 2015r. pomocnicza- funduszu Dz.600

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY TRZEBIECHÓW wg stanu na dzień 31 grudnia 2013r.

INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY TRZEBIECHÓW wg stanu na dzień 31 grudnia 2013r. INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY TRZEBIECHÓW wg stanu na dzień 3 grudnia 203r. Ogólna charakterystyka gminy Lp. 2 3 4 5 6 7 8 9 0 2 3 4 Wyszczególnienie Powierzchnia gminy Ludność Niepubliczny Zakład Opieki

Bardziej szczegółowo

10 lat Polski w Unii Europejskiej. Z perspektywy Gminy Zgierz

10 lat Polski w Unii Europejskiej. Z perspektywy Gminy Zgierz 10 lat Polski w Unii Europejskiej Z perspektywy Gminy Zgierz W latach 2006-2014 Urząd Gminy Zgierz, Gminny Ośrodek Kultury, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej oraz Zespoły Szkolno-Gimnazjalne w Słowiku i

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W LUBSKU z dnia 2015 r. w sprawie zmiany Uchwały budżetowej Gminy Lubsko na rok 2015.

PROJEKT UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W LUBSKU z dnia 2015 r. w sprawie zmiany Uchwały budżetowej Gminy Lubsko na rok 2015. PROJEKT 31.08.2015 UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W LUBSKU z dnia 2015 r. w sprawie zmiany Uchwały budżetowej Gminy Lubsko na rok 2015. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w roku 2014

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w roku 2014 Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 150/2014 Wójta Gminy Celestynów z dnia 25 listopada 2014 r. Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w roku 2014 Nazwa Sołectwa Dział Rozdział

Bardziej szczegółowo

INWESTYCJE ZREALIZOWANE W GMINIE ŚWIESZYNO W 2015 ROKU

INWESTYCJE ZREALIZOWANE W GMINIE ŚWIESZYNO W 2015 ROKU INWESTYCJE ZREALIZOWANE W GMINIE ŚWIESZYNO W 2015 ROKU DOCHODY, WYDATKI GMINY ŚWIESZYNO W LATACH 2014-2015 LATA DOCHODY WYDATKI 2014 22 889 085,28 zł 22 799 107,06 zł 2015 24 951 593,56 zł 25 460 357,30

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 66/2014 WÓJTA GMINY ŁAGIEWNIKI

ZARZĄDZENIE NR 66/2014 WÓJTA GMINY ŁAGIEWNIKI ZARZĄDZENIE NR 66/2014 WÓJTA GMINY ŁAGIEWNIKI z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania o przebiegu wykonania budżetu Gminy Łagiewniki za pierwsze półrocze 2014 roku oraz wykonania

Bardziej szczegółowo

Kolejny rok realizacji funduszu sołeckiego w Gminie Miechów

Kolejny rok realizacji funduszu sołeckiego w Gminie Miechów Kolejny rok realizacji funduszu sołeckiego w Gminie Miechów wtorek, 14 czerwca 2016 Już od czterech lat Gmina Miechów realizuje zadania w ramach funduszu sołeckiego. Są to środki wyodrębnione z budżetu

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE WÓJTA Józefa Rysaka za okres. od 27 listopada 2006 roku do 31 grudnia 2008 roku

SPRAWOZDANIE WÓJTA Józefa Rysaka za okres. od 27 listopada 2006 roku do 31 grudnia 2008 roku SPRAWOZDANIE WÓJTA Józefa Rysaka za okres od 27 listopada 2006 roku do 31 grudnia 2008 roku 15.02.2007 r. oddano wodociąg w Tropiszowie i Pobiedniku Koszt całkowity 2.699.841,- 1.608.883,- zapłacono w

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr IV/24/15 RADY GMINY OLSZEWO-BORKI z dnia 12 lutego 2015 roku. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok

UCHWAŁA Nr IV/24/15 RADY GMINY OLSZEWO-BORKI z dnia 12 lutego 2015 roku. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok UCHWAŁA Nr IV/24/15 RADY GMINY OLSZEWO-BORKI w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VII/93/2015 RADY GMINY WODZIERADY. z dnia 12 sierpnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok

UCHWAŁA NR VII/93/2015 RADY GMINY WODZIERADY. z dnia 12 sierpnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok UCHWAŁA NR VII/93/2015 RADY GMINY WODZIERADY z dnia 12 sierpnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY TRZEBIECHÓW wg stanu na dzień 31 grudnia 2014r.

INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY TRZEBIECHÓW wg stanu na dzień 31 grudnia 2014r. INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY TRZEBIECHÓW wg stanu na dzień 3 grudnia 204r. Ogólna charakterystyka gminy Lp. 2 3 4 5 6 7 8 9 0 2 3 4 Wyszczególnienie Powierzchnia gminy Ludność Niepubliczny Zakład Opieki

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ROCZNE. z wykonania budżetu Miasta Tomaszowa Mazowieckiego za 2013 rok

SPRAWOZDANIE ROCZNE. z wykonania budżetu Miasta Tomaszowa Mazowieckiego za 2013 rok SPRAWOZDANIE ROCZNE z wykonania budżetu Miasta Tomaszowa Mazowieckiego za 2013 rok ZADANIA INWESTYCYJNE REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH - 10 203,2 tys. zł. TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Łączne nakłady majątkowe

Bardziej szczegółowo

ALEJE dzielnica nr 10

ALEJE dzielnica nr 10 LISTA PROJEKTÓW DO GŁOSOWANIA PO UZGODNIENIACH NA DZIELNICOWYM FORUM MIESZKAŃCÓW ALEJE dzielnica nr 10 Kwota dla dzielnicy: 358 249,60 zł Liczba złożonych projektów: 15 Liczba projektów do głosowania :

Bardziej szczegółowo