BIULETYN INFORMACYJNY PODSUMOWANIE KADENCJI

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "BIULETYN INFORMACYJNY PODSUMOWANIE KADENCJI"

Transkrypt

1 BIULETYN INFORMACYJNY PODSUMOWANIE KADENCJI Gmina Stegna

2 2 Szanowni Państwo, Drodzy Mieszkańcy Na Państwa ręce składam sprawozdanie z pracy naszej Gminy za lata Zachęcam do zapoznania się z niniejszym opracowaniem. 16 listopada wybierzemy się do urn wyborczych decydując kto w kolejnej 4 letniej kadencji będzie pełnił funkcję Wójta i otrzyma mandat Radnego. Dzięki Państwa zaufaniu i poparciu miałam zaszczyt reprezentować i wspólnie z Państwem budować naszą samorządową wspólnotę. Dziś nadchodzi czas refleksji i przedstawienia Państwu efektów pracy Rady Gminy jako organu który stanowi prawo, Wójta który to prawo wykonuje oraz Sołectw, które działają wspomagająco. Ostatnie cztery lata to czas bardzo wytężonej pracy opartej na ogromnej dyscyplinie finansowej. W poprzedniej kadencji pierwszy raz nasza Gmina zaciągnęła tak duże zobowiązania, które mają wpływ na sytuacje finansową aż do roku Jednak dyscyplina i mądre decyzje sprawiły, że blisko 18 milionowe zadłużenie Gminy stanowiące niemal 53 % w możliwej skali 60 % zostało zredukowane przez minione 4 lata do 36,7 %, pomniejszając zobowiązania Gminy o ponad 4 miliony złotych. Jednocześnie wartość inwestycji które zostały wykonane na terenie Gminy Stegna oraz realizacja tzw. projektów miękkich to kwota ponad 30 milionów zł. Inwestycje takie jak: Kampania Promocyjna Żuław, Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Drewnica, Przemysław, Żuławki, Rozbudowa Domu Ludowego w Rybinie, Kompleksowa termomodernizacja obiektów oświatowych, były realizowane na przełomie ostatnich dwóch kadencji. W kadencji pozyskaliśmy ze środków zewnętrznych, pozabudżetowych niemal 19 milionów złotych, co stanowi do ogólnej wartość inwestycji 64,18 %, natomiast z budżetu Gminy na wkłady własne wydaliśmy kwotę 10,5 mln złotych co stanowi 35,82%. Wszystkie te działania nie byłyby możliwe gdyby nie bardzo dobry zespół ludzi, którzy widzą potrzebę zmian i są gotowi odpowiadać na nie. Ten zespół to pracownicy Urzędu Gminy, Radni, Sołtysi oraz Państwo, nasi mieszkańcy. Wspólnie, razem dla naszej Gminy podnosimy jakość naszego życia. Bardzo za to dziękuję. Dziękuję Radzie Gminy, że zgodziła się wyodrębnić Fundusz Sołecki. Dzięki temu współdecydujemy i realizujemy nasz budżet obywatelski widząc jak pięknie zmieniają się nasze wioski oraz aktywizują mieszkańcy. Minione 4 lata to także czas lepszej komunikacji z naszymi mieszkańcami, poprzez Internet, który jest w tej chwili najszybszym i najtańszym źródłem informacji, system SMS oraz tradycyjnie poprzez informator Prosto z Gminy. Staramy się prowadzić wszelkie działania zgodnie z zasadą przejrzystości i transparentności. Dla Państwa także nagrywane są Sesje Rady Gminy. Jest to dowód jak bardzo zależy nam na dobrej informacji i komunikacji z naszymi mieszkańcami. Zmiany zaszły także w obszarze edukacji czyli w naszych Szkołach i Przedszkolach. W wyremontowanych placówkach zgodnie z Państwa potrzebami powstały nowe oddziały przedszkolne, a oferta szkół jest ukierunkowana na zaspokojenie potrzeb dzieci i rodziców. Bardzo dziękuję całej społeczności pracującej w oświacie za dobrą współpracę, której odzwierciedleniem jest wzrost jakości edukacji.

3 Nie wszystko jednak udało się zrealizować. Gmina Stegna jest obszerna terytorialnie a potrzeby naszych mieszkańców są bardzo duże. Tak więc nie wszystkie oczekiwania mieszkańców mogliśmy spełnić. Optymistycznie patrząc w przyszłość i przygotowując nasz samorząd do kolejnego rozdania finansowego Unii Europejskiej, przygotowywane są dokumentacje projektowe, plany koncepcyjne i strategie. Działania te umożliwią nam ubieganie się o środki finansowe z nowego programowania. Kadencja ta kończy się stabilizacją finansową, większą niż poprzednia, dobrym przygotowaniem na przyszłość i rosnącym zaangażowaniem naszych mieszkańców w budowanie dobra wspólnego jakim jest nasza Gmina Stegna. Serdecznie dziękuję za współpracę Radnym naszej Gminy, Sołtysom, Organizacjom Pozarządowym, Księżom, mieszkańcom i współpracownikom. Mimo wielu trudności bez Państwa zaangażowania, pomocy i rady nie osiągnęlibyśmy tego co mamy. Kłaniam się, dziękuję i przepraszam za wszelkie niedociągnięcia z mojej strony, zapewniając że każdego dnia pamiętam o służebności piastowanego urzędu oraz zaufaniu jakim mnie Państwo obdarzyliście. Zapraszam do wzięcia udziału w wyborach. 25 lat temu wywalczone zmiany w Polsce dały nam ten przywilej. Skorzystajmy z niego i wybierzmy osoby które będą nas reprezentować w następnej kadencji , to jest nasz obywatelski obowiązek. Z Wyrazami Szacunku Jolanta Kwiatkowska Wójt Gminy Stegna Szanowni Państwo Jako Przewodnicząca Rady Gminy Stegna pragnę podziękować Radnym Gminy Stegna, Pani Wójt Jolancie Kwiatkowskiej oraz pracownikom Urzędu Gminy w Stegnie za współpracę i wsparcie w pracach na rzecz naszej gminy. Mieszkańcom gminy Stegna dziękuję za obdarzenie mnie zaufaniem. Dokładałam wszelkich starań, aby gmina Stegna zmieniała się pozytywnie. Kadencja w Radzie Gminy przebiegała pracowicie i była nastawiona na poprawę warunków dla mieszkańców. Jestem dumna, że w tym okresie wiele rzeczy udało się zrealizować. Liczby nie kłamią. Ponad 60% środków pozyskanych z zewnątrz. Budowa targowiska, modernizacja szkół, remont mieszkań socjalnych. To tylko niektóre rzeczy, które cieszą szczególnie. Istotnym elementem mojej działalności społecznej było stworzenie dogodnych warunków inwestorom, którzy tworzą miejsca pracy. Niewątpliwie wiele spraw jest jeszcze do zrobienia. Szczególnie chodzi mi o zejścia na plaże, na które jest sporządzana dokumentacja, drogi wraz z oświetleniem, remont Gminnego Ośrodka Kultury oraz budowa boiska sportowego. Jestem przekonana, że mieszkańcy naszej gminy odczuwają zmiany. Zdaję sobie sprawę, że nie wszyscy są zadowoleni i jest mi z tego powodu bardzo przykro, ale ograniczenia finansowe były podstawową zaporą. Liczę na to, że w następnej kadencji nastąpi kontynuacja rozpoczętych inwestycji, ponieważ sukces polega na długofalowym systemowym działaniu. To mogą zapewnić tylko ludzie z wizją rozwoju gminy, którzy potrafią współpracować, nie patrzą na sprawy gminy przez pryzmat osobistych interesów, konstruktywnie dochodzą do porozumienia bez negatywnych emocji i są gotowi do ciężkiej pracy. Życzę Państwu mądrych wyborów! Przewodnicząca Rady Gminy w Stegnie Dorota Chojna 3

4 Lp Nazwa przedsięwzięcia lub projektu Zmniejszenie ryzyka wystąpienia zagrożenia powodzią, poprawa stanu środowiska naturalnego poprzez odbudowę rowów przydrożnych i przepustów. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Drewnica, Przemysław, Żuławki. Kompleksowa termomodernizacja obiektów związanych z edukacją położonych na terenie Gminy Stegna wraz z modernizacją systemów grzewczych. Budowa zintegrowanego systemu ostrzegania i alarmowania mieszkańców o zdarzeniach losowych w gminach Cedry Wielkie, Pruszcz Gdański, Suchy Dąb i Stegna. Projekt partnerski Lider Gmina Pruszcz Gdański Kampania Promocyjna Żuław (remont budynku informacji turystyczne, zakup nowych tablic informacyjnych, witaczy, oznakowanie kolejki wąskotorowej, tabliczki uliczne)- Lider miasto Nowy Dwór Gdański Budowa rurociągu magistralnego łączącego miejscowości Nowotna, Tujsk, Rybina, Popowo z oczyszczalnią ścieków w Stegnie i lokalnych sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Nowotna i Popowo. Uporządkowanie gospodarki ściekowej w miejscowości Chełmek Osada- budowa oczyszczalni Budowa targowiska gminnego w Stegnie Rozbudowa Domu Ludowego w Rybinie Budowa pomostów cumowniczych w Drewnicy Remont Centrum Aktywności Lokalnej w Mikoszewie Okres realizacji Wartość Inwestycji Wkład z budżetu Gminy Środki pozyskane spoza budżetu % Kwota % Kwota % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % Budowa przystani żeglarskiej w Rybinie % % Poprawa wizerunku i wzrost atrakcyjności turystycznej miejscowości Jantar poprzez rozbudowę świetlicy Jantarowa przystań oraz utworzenie przestrzeni parkowo rekreacyjnej wokół stawu % % Budowa kanalizacji w Chełmku Osadzie % % Remont budynku Publicznego Gimnazjum nr 2 w Mikoszewie (dach, pomieszczenia) % % Remont mieszkań komunalnych w Popowie % 0, % Remont 4 mieszkań komunalnych w Wiśniówce % % Remont 3 mieszkań komunalnych w Nowotnej i 2 mieszkań w Bronowie % % Remont ulicy Kopernika w Stegnie % % Inwestycje w naszej Gminie Montaż oświetlenia drogowego w miejscowościach: Drewnica, Głobica, Wiśniówka, Rybina, Świerznica, Chełmek (łącznie 36 lamp) Montaż oświetlenia drogowego w miejscowościach: Drewnica, Stegna, Tujsk, Mikoszewo, Junoszyno, Izbiska, Stegienka Osada oraz budowa oświetlenia skrzyżowania dróg 502 i 2324G w Rybinie (łącznie 15 lamp) % % % %

5 Lp. 22 Nazwa przedsięwzięcia lub projektu Montaż oświetlenia w Stobcu, Przemysławiu i Wybicku (6 lamp); Budowa oświetlenia w Stegnie i Drewnicy (13 lamp); Budowa oświetlenia w Junoszynie (4 lampy). Okres realizacji Wartość Inwestycji Wkład z budżetu Gminy Środki pozyskane spoza budżetu % Kwota % Kwota ,00 % ,00 % Przebudowa odcinka ul. Ogrodowej w Stegnie ,00 % ,00 % Modernizacja części nawierzchni ul. Rybackiej w Jantarze (300 m) ,00 % ,00 % 25 Zakup samochodu gaśniczego do OSP Stegna ,39 % ,61 % Zakup maszyny do sprzątania plaż % ,00 % Wydatki na wniesienie wkładów do spółek Centralny Wodociąg Żuławski oraz Mierzeja ( wodociąg, kanalizacja) % % 0 Projekty nieinwestycyjne tzw. miękkie 28 Omnibus NGO, Projekt partnerski Lider Fundacja Pokolenia Tczew (zwiększenie potencjału III sektora na obszarze Gminy Stegna oraz wzmocnienie kapitału ludzkiego w lokalnych organizacjach pozarządowych) % % Badanie jakości wody w kąpieliskach morskich % % Powszechna nauka pływania % % Realizacja szkolnych projektów promujących przyjazną adaptację dzieci w edukacji szkolnej. Realizacja zadania jest dofinansowana przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. E-liderzy Pomorza nowa jakość usług lokalnej administracji dla dobra mieszkańców Mówię, czytam i rozumiem-wyrównywanie szans edukacyjno- -rozwojowych dzieci na I etapie nauki we wszystkich szkołach podstawowych w Gminie Stegna. Zajęcia odbyły się we wszystkich szkołach podstawowych Gminy Stegna Udostępnienie Internetu mieszkańcom zagrożonym wykluczeniem cyfrowym (zakup 145 komputerów stacjonarnych (w tym 87 dla szkół, 26 szt. dla świetlic, 32 szt. dla gospodarstw domowych,) 42 drukarki, licencje e-dziennika do szkół, dostarczenie Internetu dla mieszkańców, świetlic i szkół) % % % % % % % % Realizacja zadań ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w latach W ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie: Przygotowania i realizacji programów zajęć profilaktyczno-edukacyjnych z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi i innym uzależnieniom dla dzieci, młodzieży i dorosłych z terenu gminy Stegna dla trzech obszarów (grup sołectw) w zakresie realizacji zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w latach r, Gmina Stegna przekazała organizacjom pozarządowym kwotę: ,00zł. Ze środków Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zostały także przekazane środki na wspieranie rozwoju kultury fizycznej w wysokości ,00zł w latach r. Realizacja zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w latach z budżetu Gminy Stegna. Uczniowski Klub Sportowy Morze zadanie pn. Utrzymanie gminnego stadionu sportowego w miejscowości Stegna wraz z prowadzeniem drużyny piłkarskiej młodzików UKS Morze, kwota dofinansowania w latach ,00 zł Stowarzyszenie Drewnica Utrzymanie boiska sportowego w miejscowości Przemysław wraz z prowadzeniem drużyny juniorów piłki nożnej Czarni Przemysław, kwota dofinansowania w latach ,00 zł 5

6 Wsparcie realizacji zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej 2013 Stowarzyszenie Rozwoju Miejscowości Jantar Integrator cykl warsztatów z młodzieżą Gminy Stegna, kwota dofinansowania ,00 zł Program Grantowy Działaj Lokalnie Program Grantowy Działaj Lokalnie Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowany przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce. Organizacje pozarządowe działające na terenie Gminy Stegna w ramach naboru wniosków otrzymały w latach dofinansowanie na kwotę , 14 zł. Wkład gminy wyniósł ,00 zł. Działaj Lokalnie to jedyny ogólnopolski program, w którym dotacje przyznawane są na poziomie lokalnym. Finanse w naszej gminie Lata Wartość inwestycji Środki własne, z budżetu Gminy Środki pozyskane z zewnątrz % Wartość % Wartość zł zł zł zł zł zł zł zł zł Planowane inwestycje i rozpoczęta dokumentacja projektowa 1. Odbudowa zejść na plażę, ciągów pieszych oraz pieszo-jezdnych w miejscowości Stegna i Jantar 2. Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę ul. Leśnej w Mikoszewie. 3. Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę ulic w Jantarze: Rybacka, Portowa, Bursztynowa, Dworcowa, Krótka, Sosnowa, Brzozowa, Zakole. 4. Budowa centrum aktywności sportowej w Gminie Stegna, w ramach działania PROW Odnowa i rozwój wsi boisko sportowe w Stegnie. 5. Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę hali sportowej w Drewnicy. 6. Budowa drogi gminnej, łącznik z ul. Morską(przy DPS Mors), ul. Grunwaldzkiej, ul. Cisewo w miejscowości Stegna. 7. Kajakiem przez Pomorze-zagospodarowanie szlaków wodnych w województwie pomorskim dla rozwoju turystyki kajakowej. Planowane stanice kajakowe: Żuławki, Rybina, Chełmek Osada, Tujsk, Stobiec 8. Pomorskie Trasy Rowerowe: Wiślana Trasa Rowerowa R-9,, Nadmorska Trasa Rowerowa R-10, współfinansowane ze środków RPO EFRR 6

7 Obsługa długu publicznego Wykonanie na Wykonanie na Wykonanie na Wykonanie na Wykonanie na Wykonanie na Wykonanie na Dochody z majątku Zestawienie zaciągniętych kredytów i pożyczek za lata

8 Wykonanie wydatków Gminy Stegna Wydatki bieżące Wydatki majątkowe Wydatki bieżące Wydatki majątkowe 87 Wydatki bieżące Wydatki majątkowe 78 Wydatki bieżące Wydatki majątkowe Umorzenienia Umorzenia podatkowe w latach Kadencja Kadencja Kadencja umorzenia w I roku kadencji umorzenia w III roku kadencji umorzenia w II roku kadencji umorzenia w IV roku kadencji Struktura zadłużenia w latach ,88% ,75% 13,26% 52,34% 48,86% 40,91% Przychody w tym kredyty: 8

9 Sołectwo Bronowo Sołectwo BRONOWO obejmuje swoim zasięgiem cztery miejscowości: Broniewo, Bronowo, Szkarpawa i Wiśniówka, które zamieszkuje 585 mieszkańców. Sołtysem tego sołectwa jest Jerzy Żytkowski, który pełni tę funkcję od wielu lat. Sołtysem był już w latach 90-tych. Po krótkiej przerwie ponownie został wybrany w 2002 roku i pełni tę funkcję do dzisiaj. Ma więc duże doświadczenie w piastowaniu tej funkcji. Do największych sukcesów zalicza remont drogi do wsi, do której udało się zaangażować środki zarówno gminne jak i powiatowe, a także wyposażenie placu zabaw i boiska. W okresie kadencji sołectwo otrzymało z funduszu sołeckiego zł. na realizację zaplanowanych zadań. W ramach przyznanego funduszu w okresie od 2011 do 2014 roku zrealizowano następujące zadania: 1. Zakup sprzętu nagłaśniającego do świetlicy 2. Zakup kosy i kosiarki spalinowej 3. Organizacja festynów 4. Zakup siatki do bramek, ławek i koszy parkowych, zakup cementu i wykonanie robót związanych ze stawianiem ogrodzenia, zakup elementów placu zabaw 5. Wykonanie planu zagospodarowania przestrzennego 6. Wykonanie ogrodzenia remizy strażackiej w Broniewie 7. Utworzenie Centrum Rekreacyjno-Sportowego 8. Zakup piły Stihl z osprzętem i radiotelefonu Motorola dla OSP Bronowo 9. Zakup materiałów budowlanych do wykonania remontu oraz szafy i szafek jako doposażenie świetlicy wiejskiej w Bronowie 10. Wykonanie i zamontowanie elementów wyposażenia placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Bronowie. Niestety nie udało się wyremontować świetlicy wiejskiej, która jest sercem aktywności lokalnej społeczności stwierdził sołtys Bronowa. Działa tam aktywnie Koło Kobiet, które pozyskuje fundusze zewnętrze na organizację różnego rodzaju zajęć dla dzieci, młodzieży i dorosłych mieszkańców wsi. W ramach inicjatyw Koła Kobiet w świetlicy odbywają się zajęcia rekreacyjno- ruchowe, a także działania związane z obchodami 25. rocznicy pierwszych demokratycznych wyborów w Polsce(4 czerwca 1989). W realizacji projektów grantowych takich jak Działaj Lokalnie Koło nawiązało współpracę ze Stowarzyszeniem Drewnica, które użycza grupie nieformalnej osobowości prawnej. Przy organizacji festynów i zabaw sołectwo współpracuje z dwoma oddziałami OSP w Bronowie i Drewnicy, a także z sołectwami Junoszyno, Drewnica, Żuławki. OSP Bronowo dostaje znaczące wsparcie ze środków funduszu sołeckiego. Sołectwo obejmuje aż cztery wsie i fundusz sołecki zostaje rozdzielony pomiędzy wszystkie te wsie. Główne środki kierowane są na rozwój świetlicy: zakup nagłośnienia, rozbudowę placu zabaw itp. Miejscowości wchodzące w skład sołectwa bardzo się od siebie różnią. W Bronowie sołectwo ma do dyspozycji duży teren do zagospodarowania dla mieszkańców: świetlicę, plac zabaw, boisko, duża 9

10 otwarta przestrzeń. Natomiast w Wiśniówce brakuje terenów, które gmina mogłaby przekazać sołectwu. Zróżnicowanie sołectwa to nie jedyny problem, z którym boryka się sołtys. Pomimo dobrej oceny współpracy z Urzędem Gminy, Wójtem oraz Radnymi, podczas obecnej kadencji nie udało się przeforsować sfinansowania przedsięwzięć, które zdaniem mieszkańców są ważne dla rozwoju sołectwa. Bronowo to dobre sołectwo z przyszłością, choć zdaniem sołtysa korzystne byłoby dokonanie podziału sołectwa na mniejsze jednostki obejmujące w swoich granicach pojedyncze miejscowości. Sołectwo Chełmek Sołectwo Chełmek to najmniejsze sołectwo w gminie Stegna. Chełmek to mała osada licząca zaledwie 26 mieszkańców, rozsiana wśród żuławskich pól. Sołtys Bożena Borkowska-Przybojewska pełni swoją funkcję już czwartą kadencję. Za największy sukces mijającej kadencji uważa wyczyszczenie rowów melioracyjnych oraz poprawę stanu dróg dojazdowych we wsi. Ze środków pozyskanych w ramach funduszu sołeckiego tj zł udało się zrealizować: 1. Zakup namiotu 4 x 8m oraz 5 kompletów mebli ogrodowych (stoły, ławy, krzesła) 2. Ułożenie płyt na drodze gminnej przy rzece Szkarpawie 3. Wyposażenie namiotu w sprzęt i naczynia Mieszkańcy, chodź nieliczni są zgodni w dysponowaniu funduszami przeznaczonymi dla nich. Angażują się także w sprawy swojej wsi aktywnie uczestnicząc w zebraniach. Mocną stroną sołectwa jest perspektywa rozwoju. Wioska dość szybko się rozrasta, osiedlają się tu młodzi ludzie, a to budzi nadzieję, że Chełmek dzięki temu będzie się prężnie rozwijać. Sołtys pozytywnie oceniła współpracę z Urzędem Gminy oraz Wójtem Gminy Stegna Jolantą Kwiatkowską. Brakuje natomiast współpracy z najbliższym sąsiadem sołectwem Chełmek-Osada. Chełmek to moja miejscowość mówi sołtys. Cisza i spokój w połączeniu z wyjątkowymi walorami przyrodniczymi sprawia, że Pani Bożena nie zamieniłaby tego miejsca na żadne inne. 10

11 Sołectwo Chełmek-Osada Sołectwo Chełmek-Osada powstało w wyniku podziału sołectwa Chełmek na dwa sołectwa dokonanego uchwałą Rady Gminy w 2009 roku. Sołectwo obejmuje jedną miejscowość o tej samej nazwie, którą zamieszkuje 261 mieszkańców Od początku istnienia sołectwa funkcje sołtysa pełni Jarosław Milczanowski. Z inicjatywy sołtysa powstało Stowarzyszenie Dajmy Dzieciom Szansę, które bardzo prężnie działa na rzecz społeczności lokalnej pozyskując dodatkowe środki na rozwój i integrację miejscowej ludności. W okresie ostatniej kadencji sołectwo otrzymała z funduszu sołeckiego zł, które przeznaczyło na następujące przedsięwzięcia: 1. Zakup elementów na wyposażenie placu zabaw 2. Zakup kompletu ogrodowego oraz impregnaty i materiały do montażu wiaty drewnianej 3. Zakup ubrań koszarowych, butów specjalnych, emblematów dla OSP w Tujsku 4. Zakup tablicy informacyjnej 5. Zakup map do celów projektowych, projekt zagospodarowania działki na plac zabaw 6. Zakup materiałów budowlanych do budowy wiaty; 7. Wykonanie montażu wiaty drewnianej 8. Organizacja festynu. Sołectwo Chorążówka Sołectwo Chorążówka jest utworzone z jednej miejscowości, którą zamieszkuje 54 mieszkańców. Sołtysem tej miejscowości jest Krzysztof Kos, który pełni tę funkcję pierwszą kadencję. Mieszkańcy zdecydowali, że najważniejszy dla sołectwa jest remont nawierzchni dróg przebiegających przez wieś i na ten cel przeznaczono otrzymany w okresie kadencji fundusz w wysokości zł. Sołectwo nie posiada terenu, który można było by zagospodarować na plac rekreacyjny lub 11

12 boisko. Zdaniem sołtysa jest tu mało dzieci i młodzieży, którzy potrzebowaliby miejsca dla siebie. Fundusz sołecki został w całości przekazany na budowę i remonty dróg, które w tej części gminy Stegna są w bardzo złym stanie technicznym. W czasie kadencji sołtysa udało się oddać do użytku ponad 800m drogi. Chociaż sołtysowi czasem trudno się porozumieć z mieszkańcami sołectwa, to w sprawie przeznaczenia funduszu sołeckiego są oni zgodni. Chorążówka to wieś bardzo rozciągnięta. Domy stoją tu z dala od siebie. Z jednej strony zapewnia to ciszę, spokój i poczucie intymności, ale z drugiej, jak w wielu podobnych miejscach brakuje komunikacji. W nadchodzących wyborach Krzysztof Kos nie zamierza ponownie kandydować. Sołectwo Drewnica Sołectwo Drewnica obejmuje swoim zasięgiem jedną dużą miejscowość zamieszkałą przez 906 mieszkańców. W latach siedemdziesiątych miejscowość Drewnica była siedzibą odrębnej gminy Drewnica, która została włączona w całości do gminy Stegna. Sołtysem tej miejscowości jest Mirosława Arcabowicz, która pełni funkcję sołtysa już trzecią kadencję. W obecnej kadencji mieszkańcy postanowili przeznaczyć fundusz sołecki w wysokości zł na następujące przedsięwzięcia: 1. Zakup zestawu ratownictwa medycznego dla OSP Drewnica 2. Zakup bujaka sprężynowego Ważka oraz innych elementów wyposażenia na plac zabaw w Drewnicy 3. Wykonanie ciągu pieszego w Drewnicy w ramach rewitalizacji parku 4. Wykonanie ciąg pieszy o pow. 240m2 w parku 5. Zakup odzieży sportowej dla młodzików Czarni Przemysław oraz artykułów spożywczych na letni wypoczynek dzieci i młodzieży 6. Zakup materiałów do wystroju wieńca dożynkowego 7. Zakup tablicy informacyjnej 8. Zakup, transport i montaż trybuny sportowej. Mieszkańcy współpracują z miejscową OSP. Wspólnie organizowane są festyny, zawody sportowe i strażackie. Bardzo duży udział w życiu mieszkańców ma Zespół Szkolno-Przedszkolny w Drewnicy, który organizuje dla mieszkańców wiele uroczystości i imprez tj. jasełka, wigilia, Dzień Matki, Dzień Dziecka. W miejscowości prężnie działa Stowarzyszenie Drewnica, które aktywnie uczestniczy w życiu mieszkańców współorganizując różne wydarzenia kulturalne z innymi sołectwami. 12

13 Sołectwo Dworek-Niedźwiedzica Sołectwo Dworek-Niedźwiedzica obejmuje swoim zasięgiem pięć miejscowości: Dworek, Niedźwiedzica, Niedźwiedziówka, Wybicko i Stare Babki. Miejscowości te położone są w południowej części Gminy, w większości wzdłuż trasy S7. Sołtysem jest Lech Stępień, który pełni swoją funkcję przez wiele lat ( i od 2001 roku nadal). W okresie kadencji mieszkańcy zdecydowali o przeznaczeniu funduszu sołeckiego na kwotę zł. Zrealizowano następujące przedsięwzięcia 1. Utwardzenie płytami betonowymi drogi gruntowej, działki nr 64 w Dworku - Niedźwiedzicy o powierzchni 436 m 2 2. Utwardzenie odcinka drogi gminnej, działki nr 10 w Niedźwiedzicy płytami ażurowymi typu Yomb na odcinku długości 75 mb oraz innych dróg gminnych w Niedźwiedzicy. 3. Wykonanie remontu świetlicy wiejskiej w Dworku oraz położenie kostki brukowej przy świetlicy 4. Zakup rękawic bojowych i specjalne oraz kombinezonu specjalnego dla OSP Drewnica 5. Zakup chłodziarki, kuchni gazowej, krajalnicy, patelni, kuchni mikrofalowej, szybkowaru, mebli kuchennych, krzeseł i innych artykułów AGD, jako wyposażenie kuchni i świetlicy wiejskiej w Dworku 6. Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania, malowanie i tapetowanie pomieszczeń, zamontowanie bojlera w świetlicy wiejskiej w Dworku 7. Zakup wiaty przystankowej w miejscowości Wybicko 8. Przeznaczenie środków na plac zabaw w Wybicku 9. Przeznaczenie środków na remont zabytkowego Kościoła w Niedźwiedzicy 13

14 Sołectwo Głobica Sołectwo Głobica jest niewielkim sołectwem utworzonym z jednej miejscowości liczącej 49 mieszkańców. Sołtysem jest Stanisław Szal, który sprawuje tę funkcję już trzecia kadencję. Podczas obecnej kadencji największym sukcesem były inwestycje zrealizowane z funduszu sołeckiego: remont przystanku autobusowego, montaż oświetlenia ulicznego oraz zakup płyt drogowych. Płyty co prawda nie zostały jeszcze położone na docelowym miejscu, ale w planach jest utwardzenie w ten sposób części drogi we wsi. Na realizację tych przedsięwzięć otrzymano z funduszu sołeckiego w tej kadencji kwotę zł. Głobica to nieduża wieś, wszyscy są tu jak duża rodzina - przyjaźni i pomocni mówi sołtys. Wszyscy tu mają chęci do pracy (nie ma osób bezrobotnych). Są zaangażowani w sprawy sołectwa, chętnie uczestniczą w zebraniach sołeckich. Decyzje o przeznaczeniu funduszu sołeckiego zapadają zgodnie. Rada sołecka ma w planach zakup namiotu z wyposażeniem, który może posłużyć do organizacji spotkań mieszkańców, także zebrań sołeckich, czy zabaw i festynów. Sołectwo współpracuje z sąsiednimi sołectwami Stegienką i Chorążówką organizując wspólnie festyny i spotkania w świetlicy w Stegience. Sołtys lubi swoją funkcję. Pozwala mu ona na uczestniczenie w sprawach nie tylko swojego sołectwa, ale także całej gminy, np. poprzez udział w sesjach Rady Gminy. Głobica to zdaniem sołtysa jego wioska. Nie zamieniłby jej na żadną inną. Nie wszystko jednak udaje się zmienić na lepsze. Droga prowadząca do Głobicy jest w fatalnym stanie i mimo wielu prób nie udało się sołtysowi wpłynąć na decydentów w sprawie jej remontu. 14

15 Sołectwo Izbiska Sołectwo Izbiska jest utworzone z jednej miejscowości, którą zamieszkuje 92 mieszkańców. Sołtysem tej miejscowości jest Pan Zdzisław Włuka, który pełni tę funkcję od 1998 roku. Sołectwo ma piękną świetlicę wiejską, wyremontowaną w poprzedniej kadencji przy dofinansowaniu ze środków unijnych. Mieszkańcy rozdysponowali środki przydzielone sołectwu w mijającej kadencji w ramach funduszu sołeckiego w wysokości zł na następujące zadania: 1. Zakup elementów wyposażenia placu zabaw w Izbiskach 2. Zakup rękawic bojowych i specjalnych, kombinezonu specjalnego dla OSP Drewnica 3. Wykonanie prac budowlanych - przejście w świetlicy (z sali głównej do kuchni) 4. Zakup stołów, zestawu kina domowego, chłodziarki oraz kuchni mikrofalowej 5. Wykonanie mapy do celów projektowych, projektu zagospodarowania działki 27/2; zakup elementów wyposażenia placu zabaw. 15

16 Sołectwo Jantar Sołectwo Jantar obejmuje swoim zasięgiem jedną miejscowość od 2011 roku, kiedy odłączono obecne sołectwo Jantar Leśniczówka. Zamieszkuje tam 766 mieszkańców. Sołtysem jest Jadwiga Siwa, która swoją funkcję pełni pierwszą kadencję Warte podkreślenia jest zaangażowanie grupy chętnych mieszkańców w poprawę estetyki miejscowości poprzez wykonanie i pielęgnację kilku klombów. Sołtys wraz z Radą Sołecką podjęła też starania w kierunku budowy obiektu sportowo- rekreacyjnego na boisku. Gotowe są już plany i w części wyposażony plac zabaw. Praca jest prowadzona etapami, z uwagi na ograniczone środki finansowe, jakimi dysponuje fundusz sołecki, ale warto mieć spójny cel na przyszłość. Niestety były też porażki: Zawiodłam się na współpracy z Urzędem Gminy przy odbudowie leśnych schodów mówi sołtys Ostatni etap, który zgodnie z umową należał do Gminy, nie został wykonany w uzgodnionym terminie. Jednakże po roku inwestycja została pomyślnie ukończona. Z niewielkim odzewem spotkał się apel sołtysa o udział w Turnieju Sołectw Gminy Stegna. Jednak w przyszłym roku Jadwiga Siwa postara się bardziej zaangażować w organizację i zmobilizować większą grupę mieszkańców. Współpraca sołtysa z mieszkańcami nie jest wolna od dyskusji i odmiennych zdań. Jednakże rozsądek zwycięża i można wspólnie się porozumieć. Podsumowując sołtysowi pracuje się bardzo dobrze. To, co organiczna działania to czasem finanse, a czasem brak zaangażowania. Na szczęście jest grupa osób, która czynnie angażuje się w życie sołectwa: mieszkańcy skupieni wokół szkoły, strażacy, którzy aktywnie działają na rzecz lokalnej społeczności, oraz panie, które chętnie dbają o tereny zielone poświęcając swój czas i pieniądze. Dzięki funduszom sołeckim w kwocie zł udało się: 1. Dofinansować obchody Dnia Rybaka, 2. Doposażyć plac zabaw przy szkole, 3. Zakupić elementy placu zabaw w Jantarze Leśniczówce 4. Zaprojektować i zakupić elementy placu zabaw na boisku, 5. Zakupić sprzęt do monitoringu, 6. Zakupić donice i rośliny, 16

17 7. Sfinansować koszty robocizny budowy schodów w lesie, 8. Zakupić sprzęt elektryczny do obsługi dużych imprez, 9. Sfinansować zakup stołów dla OSP Jantar 10. Zakupić kosiarkę 11. Wykonać plan skate parku 12. Zakupić komputery do świetlicy w Jantarze i Jantarze Leśniczówce We współpracy z Sołectwem Junoszyno udało się zapewnić regularne koszenie boiska wiejskiego. Od lat sołectwo wspólpracuje także ze Stowarzyszeniem Rozwoju Miejscowości Jantar i rybakami organizują wspólnie Dzień Rybaka Święto Jantaru- 29 czerwca. W pracy sołtysa Jadwiga Siwa lubi kontakt z ludźmi. Dużo satysfakcji daje jej pomoc ludziom. Chciałaby, aby po obecnej kadencji pozostało w Jantarze wiele widocznych działań i inwestycji. Sołectwo Jantar Leśniczówka Sołectwo Jantar Leśniczówka powstało w 2011 roku w wyniku podziału sołectwa Jantar skupiającego dwie miejscowości. Zamieszkuje tam 223 mieszkańców. Od początku istnienia sołectwa funkcję sołtysa pełni Tadeusz Bryk. Największym sukcesem sołtysa podczas pierwszej kadencji jest zdobycie zaufania mieszkańców. Udało się zaangażować część mieszkańców w działania na rzecz społeczności lokalnej. Mieszkańcy zintegrowali się podczas prac nad zagospodarowaniem placu zabaw oraz świetlicy wiejskiej, która została zaadoptowana w miejscu starej, zdewastowanej kotłowni. Fundusze na realizację tej inwestycji pochodziły ze środków funduszu sołeckiego oraz od sponsorów, bez których oddanie do użytku miejsca spotkań mieszkańców nie byłoby możliwie w tak krótkim czasie. Sołtys jest niezmiernie wdzięczny Beacie Traczyk z firmy Hartog, Michałowi Waluk oraz Rafałowi Sobolewskiemu za zaangażowanie własnych środków w rozwój miejscowości. Przez 3 kolejne lata sołectwo wystawiało swoje stoisko podczas Mistrzostw Świata w Poławianiu Bursztynu organizowanych w Jantarze. Gospodynie oferują tam swoje wypieki, które zyskały już sławę i cieszą się dużą popularnością wśród zaproszonych gości Mistrzostw i turystów przybywających do Jantaru. 17

18 Mieszkańcy mają spójny pomysł na rozdysponowanie funduszu sołeckiego. Rada sołecka przygotowuje bardzo szczegółowy plan przeznaczenia środków a mieszkańcy dyskutują i wybierają najlepsze propozycje. Jantar Leśniczówka rozdysponował Fundusz Sołecki w kwocie zł na: 1. Doposażenie placu zabaw 2. Remont świetlicy wiejskiej 3. Zakup kosiarki i podkaszarki spalinowej 4. Zakup sprzętu nagłaśniającego do świetlicy 5. Organizację imprez środowiskowych 6. Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej Do tej pory sołectwo skupiało się na organizacji i wyposażaniu placu zabaw i świetlicy w swojej wsi. W Jantarze Leśniczówce jest także świetlica gminna prowadzona przez GOK. Sołectwo wspiera działania świetlicy, przeznaczając część środków z funduszu sołeckiego na remonty i wyposażenie świetlicy. Teraz sołtys planuje współpracę z innymi sołectwami i wspólną organizację festynów, pikników oraz uczestnictwo w uroczystościach gminnych takich jak dożynki. Mocne strony sołectwa to samodzielność, powstała infrastruktura służąca rozwojowi wsi i ogólne zaangażowanie mieszkańców, chodź zdaniem sołtysa z zaangażowaniem mieszkańców mogłoby być lepiej. Sołtys wsi Tadeusz Bryk lubi w swojej pracy ceni sobie spotkania z mieszkańcami, a także możliwość uczestnictwa w życiu wsi i całej Gminy choćby poprzez uczestnictwo w zebraniach Rady Gminy. Jantar Leśniczówka to miejscowość bardzo piękna, położona w lesie, blisko ujścia Wisły - mówi sołtys. Moim marzeniem jest, aby poprawić stan drogi wewnętrznej we wsi. Sołectwo Junoszyno 18

19 Sołectwo Junoszyno to jedna miejscowość, w której zamieszkuje 419 mieszkańców. Sołtysem jest Agnieszka Górska, która pełni tę funkcję od 1998 roku. Sołectwo otrzymało w obecnej kadencji zł, które przeznaczono na następujące przedsięwzięcia: 1. Wykonanie przyłącza kabla energetycznego oraz przyłącza wodociągowe i kanalizacyjne 2. Wykonanie prac elektrycznych - jako uzbrojenie terenu pod plac zabaw 3. Wykonanie niwelacji terenu pod boisko 4. Organizacja imprez integracyjnych i festynów 5. Wykonanie wiaty wolnostojącej z wyposażeniem 6. Wykonanie projektu technicznego przyłącza wodociągowego, projektu przyłącza kablowego do sieci energetycznej oraz mapę do celów projektowych 7. Zakup siatki do bramek, paliwa i części do kosiarki, materiałów do pielęgnacji terenu 8. Utwardzenie drogi płytami żelbetowymi - ulice Słoneczna i Świerkowa 9. Poprawa wizerunku wsi Największe sukcesy sołectwa przypadły na ostatni rok kadencji i były wynikiem działań sołtysa, rady sołeckiej oraz radnej Gabrieli Danelskiej. W roku 2014 po raz pierwszy w Junoszynie odbyły się gminne dożynki. Zaangażowanie mieszkańców w organizację uroczystości zaowocowało bardzo udaną imprezą, a także pozwoliły na promocję sołectwa. Kolejne zadanie, które po latach przygotowań doszło do skutku to oddanie do użytkowania kontenera po byłej poczcie na potrzeby mieszkańców. Powstało w ten sposób miejsce spotkań z pełnym zapleczem sanitarno-kuchennym. Dobra współpraca sołtysa z mieszkańcami zaowocowała zagospodarowaniem głównego placu we wsi na boisko, plac zabaw, miejsce biesiadne z wiatą, świetlicę w kontenerze. Duży teren jest niewątpliwie mocną stroną sołectwa, bo daje możliwości rozwoju. W obecnej kadencji Sołtysa udało się pozyskać środki także z innych źródeł. Sołtys ściśle współpracuje z Radną Gabrielą Danelską i wspólnie poszukują dodatkowego wsparcia inwestycji we wsi. Sołectwo Junoszyno pozyskuje środki, zarówno finansowe jak i rzeczowe w programie Działaj Lokalnie, z gminnego funduszu alkoholowego, Nadleśnictwa Elbląg, Urzędu Morskiego oraz prywatnych sponsorów. Łączne fundusze poza środkami gminnymi pozyskane na rzecz sołectwa to ok zł. Dzięki środkom pozyskanym na rozwój wsi, Junoszyno wypiękniało. Centralny plac miejscowości zmienił się nie do poznania, powstały wiaty przystankowe i schody prowadzące na plaże. W Junoszynie odbywają się festyny z koncertami i zabawami dla dzieci. Mieszkańcy są aktywni także poza swoją wsią. Podczas Święta Bożego Ciała przygotowują jeden z ołtarzy w Jantarze. Sołectwo z sukcesami wystawia swoje drużyny w turniejach organizowanych przez Urząd Gminy (Junoszyno zajęło II i III miejsce) oraz stoiska podczas imprez i uroczystości gminnych. Zdaniem sołtysa Junoszyno to najpiękniejsza wioska w całej gminie. Pomimo tego, że brakuje ośrodków skupiających mieszkańców takich jak szkoła, kościół, OSP, biblioteka czy świetlica wiejska udaje się tu zaangażować mieszkańców w działania na rzecz rozwoju Junoszyna. Martwi trochę nie duża frekwencja na zebraniach, szczególnie dotyczących rozdysponowania środków z funduszu sołeckiego, ale mimo to Agnieszka Górska lubi swoją funkcję, tym bardziej, że wiele celów udało się osiągnąć podczas kolejnej już kadencji. 19

20 Sołectwo Mikoszewo Sołectwo Mikoszewo obejmuje swoim zasięgiem jedną miejscowość turystyczną położoną nad morzem. Liczy 743 mieszkańców. Iwona Mickiewicz pełni funkcję sołtysa pierwszą kadencję. W Mikoszewie mieści się Centrum Aktywności Lokalnej, które skupia mieszkańców wsi. Jest też miejscem spotkań, zajęć i warsztatów dla dzieci i dorosłych oraz wielu imprez: festynów i uroczystości. W okresie obecnej kadencji sołectwo otrzymało z funduszu sołeckiego dofinansowanie w wysokości zł. Mieszkańcy przeznaczyli otrzymane środki na następujące zadania: 1. Zakup i montaż mebli kuchennych, stołów i krzeseł oraz artykułów AGD w Centrum Aktywności Lokalnej 2. Zakup zestawu nagłaśniającego 3. Zakup kompletu do piłki siatkowej i sprzętu sportowego dla dzieci i młodzieży 4. Zakup węży hydraulicznych dla OSP Mikoszewo 5. Naprawa i wymiana uszkodzonych elementów wyposażenia placu zabaw 6. Organizacja festynów i imprez integracyjnych, 7. Zakup ławek i koszy parkowych 8. Zakup materiałów budowlanych pod stół do tenisa w parku 9. Remont schodów drewnianych przy ulicy Leśnej 10. Zakup namiotu 4x8 typu ekspres 11. Zakup tablic ogłoszeniowych Sołectwa Mikoszewa 12. Zakup i montaż monitoringu - świetlica przy OSP W ramach otrzymanych środków przekazanych przez Urząd Gminy przeprowadzono także rewitalizację placu zabaw dla dzieci, gdzie teraz znajduje się wiata biesiadna. Liczne festyny, zabawy i imprezy plenerowe organizowane są w Mikoszewie we współpracy ze Stowarzysze- 20

z Grodu Łokietka Informator Urzędu Miejskiego w Brześciu Kujawskim (egzemplarz bezpłatny)

z Grodu Łokietka Informator Urzędu Miejskiego w Brześciu Kujawskim (egzemplarz bezpłatny) z Grodu Łokietka Informator Urzędu Miejskiego w Brześciu Kujawskim (egzemplarz bezpłatny) styczeń/2014 2 Wiadomości z Grodu Łokietka STYCZEŃ 2014 Inwestycje Nowy Rok jest czasem, kiedy pełni nadziei spoglądamy

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIE III KADENCJI SAMORZĄDU GMINY SULEJÓW ZA OKRES 2003-2006

PODSUMOWANIE III KADENCJI SAMORZĄDU GMINY SULEJÓW ZA OKRES 2003-2006 PODSUMOWANIE III KADENCJI SAMORZĄDU GMINY SULEJÓW ZA OKRES 2003-2006 Dobiega końca III kadencja sulejowskiego samorządu. Ta rolnicza gmina leżąca na peryferiach miasta Piotrkowa Tryb. w ciągu ostatnich

Bardziej szczegółowo

Rolnicy podziękowali za plony

Rolnicy podziękowali za plony Nr 9-10 (119-120) wrzesień październik 2010 ISSN 1509-0655 MIESIĘCZNIK SPOŁECZNO-KULTURALNY GMIN I POWIATU LUBELSKIEGO Rolnicy podziękowali za plony l MIJAJĄCA KADENCJA W OCENIE SAMORZĄDOWCÓW l POWIATOWY

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INFORMACYJNY GMINY GDÓW

BIULETYN INFORMACYJNY GMINY GDÓW 2014 BIULETYN INFORMACYJNY GMINY GDÓW PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE W GDOWIE KOMPLEKS SPORTOWY ORLIK W NIEGOWICI PARK PRZYGODY I ROZRYWKI NA GDOWSKIM ZARABIU SALA GIMNASTYCZNA W PIERZCHOWIE. BLOK KOMUNALNY DLA

Bardziej szczegółowo

Inwestycje Gminy Bardo. Aktywność mieszkańców. Podsumowanie VI kadencji. Finansowanie inwestycji w Gminie Bardo

Inwestycje Gminy Bardo. Aktywność mieszkańców. Podsumowanie VI kadencji. Finansowanie inwestycji w Gminie Bardo Koniecznie przeczytaj Podsumowanie VI kadencji Lata 2010-2014 www.bardo.pl ( 6 ) PAŹDZIERNIK 2014 Nakład: 1500 sztuk r Egzemplarz bezpłatny Strony 2-27 Inwestycje Gminy Bardo Strony 4-13 Aktywność mieszkańców

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU GMINY JAROCIN NA LATA 2011-2025

STRATEGIA ROZWOJU GMINY JAROCIN NA LATA 2011-2025 Załącznik do Uchwały Nr LXV/614/2010 Rady Miejskiej w Jarocinie z dnia 29 września 2010 roku STRATEGIA ROZWOJU GMINY JAROCIN NA LATA 2011-2025 JAROCIN 2010 Projekt Strategia Rozwoju Gminy Jarocin na lata

Bardziej szczegółowo

Rolnicy Gminy Sławno rozpoczęli żniwa

Rolnicy Gminy Sławno rozpoczęli żniwa Urząd Gminy w Sławnie Nakład 2000 egz. Egzemplarz bezpłatny Nr (9) lipiec 2014 Nowoczesne oświetlenie LED w gminie Gmina Sławno jest jednym z niewielu samorządów w regionie, który wymienia tradycyjne lampy

Bardziej szczegółowo

BIELCZA PRZYBORÓW ŁĘKI JAGNIÓWKA WARYŚ BORZĘCIN DOLNY

BIELCZA PRZYBORÓW ŁĘKI JAGNIÓWKA WARYŚ BORZĘCIN DOLNY Nr 4(57)/2010 PISMO SPOŁECZNO-KULTURALNE ISSN 1507-8132 egzemplarz bezpłatny BORZĘCIN BIELCZA PRZYBORÓW ŁĘKI JAGNIÓWKA WARYŚ BORZĘCIN DOLNY Z okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia, Mieszkańcom Gminy

Bardziej szczegółowo

Od roku 1972 do czasów współczesnych

Od roku 1972 do czasów współczesnych Od roku 1972 do czasów współczesnych Jedno z osuwisk na terenie gminy Czchów w roku 2010 Czas Czchowa z pamiętnego lipca 2010 roku w Piaskach-Drużkowie. Zablokowana została droga K-75 w Czchowie, gdzie

Bardziej szczegółowo

2 Echa znad Sanu i Wisłoka

2 Echa znad Sanu i Wisłoka Niech magiczna noc wigilijnego wieczoru przyniesie spokój i radość. Niech każda chwila świąt Bożego Narodzenia żyje własnym pięknem, a Nowy 2014 Rok obdaruje pomyślnością i szczęściem. Najpiękniejszych

Bardziej szczegółowo

Miastko, Wybory 2014. Samorządowca. To były bardzo pracowite cztery lata...

Miastko, Wybory 2014. Samorządowca. To były bardzo pracowite cztery lata... Głos, Wybory 2014 Samorządowca To były bardzo pracowite cztery lata... Rozmowa z burmistrzem Miastka Romanem Ramionem - Panie burmistrzu, kończy się kolejna kadencja sprawowania przez pana władzy. Czas

Bardziej szczegółowo

Roczne sprawozdanie z działalności gminy

Roczne sprawozdanie z działalności gminy Roczne sprawozdanie z działalności gminy Szanowni Mieszkańcy Gminy Nowogard, to już czwarty rok od wyborów samorządowych, w których powierzyliście Państwo naszą gminę w ręce nowej Rady Miejskiej oraz mojej

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie VI kadencji samorządu Miasta Ogrodu Podkowa Leśna 2010-2014:

Podsumowanie VI kadencji samorządu Miasta Ogrodu Podkowa Leśna 2010-2014: BIULETYN www.podkowalesna.pl ISSN 2083-019X dwumiesięcznik nr 5/62/ listopad 2014 Cztery lata temu powierzyliście mi Państwo funkcję burmistrza miasta Podkowa Leśna. Teraz, na koniec upływającej kadencji,

Bardziej szczegółowo

gazeta bezpłatna Gmina i Miasto listopad 2012 Warto było czekać na nowe świetlice

gazeta bezpłatna Gmina i Miasto listopad 2012 Warto było czekać na nowe świetlice PULS Kępic gazeta bezpłatna Gmina i Miasto listopad 2012 Półmetek kadencji Dwa lata pracy nowej władzy w gminie Kępice nowej burmistrz i rady. Co przez 24 miesiące udało się zrealizować? Na ile burmistrz

Bardziej szczegółowo

MERKURIUSZ MSZCZONOWSKI

MERKURIUSZ MSZCZONOWSKI Z zaszczytem wypełnialiśmy powierzony nam społeczny mandat zaufania (wywiad) str. 7 Burmistrz Mszczonowa jednym z najlepszych burmistrzów w Polsce w 2014 roku str. 13 Nietuzinkowe Lato w Mieście str. 19

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA ZARZĄDU O FUNKCJONOWANIU POWIATU TORUŃSKIEGO W IV KADENCJI RADY 2010-2014

INFORMACJA ZARZĄDU O FUNKCJONOWANIU POWIATU TORUŃSKIEGO W IV KADENCJI RADY 2010-2014 INFORMACJA ZARZĄDU O FUNKCJONOWANIU POWIATU TORUŃSKIEGO W IV KADENCJI RADY 2010-2014 ZARZĄD POWIATU TORUŃSKIEGO Toruń, październik 2014 SPIS TREŚCI I. WSTĘP... 5 1. Ludność powiatu... 6 2. Rynek pracy

Bardziej szczegółowo

fundusz aktywności społecznej

fundusz aktywności społecznej fundusz aktywności społecznej Autorzy: Ryszard Kamiński Zenon Lewandowski Andrzej Olszewski Wydawca: Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów Konin 2013 Publikacja została wydana w ramach projektu dofinansowanego

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie kadencji 2010 2014

Podsumowanie kadencji 2010 2014 INFORMATOR SAMORZĄDOWY GMINY WRĘCZYCA WIELKA ISSN 1879-7294 Nr 31/2014 Październik 2014r. Egzemplarz bezpłatny Podsumowanie kadencji 2010 2014 VI kadencja Wójta i Rady Gminy Wręczyca Wielka, przypadająca

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU GMINY I MIASTA LUBOMIERZ NA LATA 2011-2020

STRATEGIA ROZWOJU GMINY I MIASTA LUBOMIERZ NA LATA 2011-2020 Załącznik do Uchwały nr IV/22/11 Rady Miejskiej Gminy Lubomierz z dnia 26 stycznia 2011 r. STRATEGIA ROZWOJU GMINY I MIASTA LUBOMIERZ NA LATA 2011-2020 ze szczególnym uwzględnieniem rozwiązywania problemów

Bardziej szczegółowo

2014 Roku. milionów na inwestycje. Wytrwałości i odwagi w realizacji ambitnych planów Zdrowia, spełnionych marzeń i wszelkiej pomyślności w Nowym

2014 Roku. milionów na inwestycje. Wytrwałości i odwagi w realizacji ambitnych planów Zdrowia, spełnionych marzeń i wszelkiej pomyślności w Nowym 187 Nr 18 STYCZEŃ 2014 ISSN 2299-14-17 milionów na inwestycje WAŁBRZYCH. Wyśrubowane rekordy zakłada plan finansowy na 2014 rok. Budżet przyspieszonego rozwoju to ponad 600 milionów wydatków, z czego aż

Bardziej szczegółowo

W numerze. Rozmowa z założycielem spółki wodnej w miejscowościach Dyzin i Jatne Zbigniewem Konefałem.

W numerze. Rozmowa z założycielem spółki wodnej w miejscowościach Dyzin i Jatne Zbigniewem Konefałem. W numerze Gmina str. 5 Celestynów Liderem! Prestiżowy tytuł Gminy Roku 2011 przypadł w udziale naszemu samorządowi. oraz Dla pełnej gotowości bojowej str. 11 Druhowie Ochotniczej Straży Pożarnej w Dyzinie

Bardziej szczegółowo

most Nr 4(53) www.krosno24.tv oglądaj Krośnieńskie Wydarzenia w sieci

most Nr 4(53) www.krosno24.tv oglądaj Krośnieńskie Wydarzenia w sieci Nr 4(53) egzemplarz bezpłatny GRUDZIEŃ 2013 most www.krosnoodrzanskie.pl KROŚNIEŃSKI INFORMATOR SAMORZĄDOWY ISSN 1896-1118 youtube.com/krosno24tv www.krosno24.tv facebook.com/krosnoodrzanskie oglądaj Krośnieńskie

Bardziej szczegółowo

Załącznik do uchwały Nr XXII/239/09 Rady Gminy w Lubaszu z dnia 16 września 2009 r.

Załącznik do uchwały Nr XXII/239/09 Rady Gminy w Lubaszu z dnia 16 września 2009 r. PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI LUBASZ NA LATA 2008-2015 Załącznik do uchwały Nr XXII/239/09 Rady Gminy w Lubaszu z dnia 16 września 2009 r. Styczeń, 2008 SPIS TREŚCI: Wstęp...3 1. Charakterystyka miejscowości...4

Bardziej szczegółowo

SZANOWNI PAŃSTWO. 2 Echa znad Sanu i Wisłoka

SZANOWNI PAŃSTWO. 2 Echa znad Sanu i Wisłoka SZANOWNI PAŃSTWO Rozpoczął się rok 2012, w którym podejmowane działania skierowane są na realizację zadań zmierzających do dalszej poprawy gminnej infrastruktury, gospodarki i życia społeczno - kulturalnego.

Bardziej szczegółowo

SAMORZĄD 25 LAT SUKCESU 1

SAMORZĄD 25 LAT SUKCESU 1 1 SAMORZĄD 25 LAT SUKCESU 1990-2015 Szanowni Czytelnicy Odzyskanie przez Polskę w 1989 roku pełnej wolności otworzyło drogę do demokracji i samorządności. Minione ćwierć wieku pokazało, że my, Polacy,

Bardziej szczegółowo

PŁOŃSK LAT PŁOŃSKA W UNII 10EUROPEJSKIEJ

PŁOŃSK LAT PŁOŃSKA W UNII 10EUROPEJSKIEJ PŁOŃSK LAT PŁOŃSKA W UNII 10EUROPEJSKIEJ Maria Kamińska, Przedszkole nr 2 Maja Drwęcka, Szkoła Podstawowa nr 3 1 miejsce wśród przedszkoli w konkursie Moje miasto w Unii Europejskiej 1 miejsce wśród szkół

Bardziej szczegółowo

na Mazowszu WYWIAD Z PANEM LESZKIEM RUSZCZYKIEM WICEMARSZAŁKIEM WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

na Mazowszu WYWIAD Z PANEM LESZKIEM RUSZCZYKIEM WICEMARSZAŁKIEM WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO nr 4 2014 na Mazowszu REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO 2007 2013 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI WYWIAD Z PANEM LESZKIEM RUSZCZYKIEM WICEMARSZAŁKIEM WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO REGIONALNY

Bardziej szczegółowo

Starostwo Powiatowe w Elblągu

Starostwo Powiatowe w Elblągu 15-LECIE POWIATU ELBLĄSKIEGO 1999-2014 Starostwo Powiatowe w Elblągu 2 Biuletyn Informacyjny 15 lat Powiatu Elbląskiego 26 września podczas uroczystej XXXII sesji Rady Powiatu przy licznym udziale zaproszonych

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU GMINY WIEPRZ NA LATA 2007 2015

STRATEGIA ROZWOJU GMINY WIEPRZ NA LATA 2007 2015 Załącznik nr 1 do uchwały nr XV/70/07 z dnia 10 października 2007 roku Gmina Wieprz STRATEGIA ROZWOJU GMINY WIEPRZ NA LATA 2007 2015 Wieprz 2007 1 Spis treści Gmina Wieprz...1 1. Wstęp... 2 2. Przyjęta

Bardziej szczegółowo