RAPORT EWALUACYJNY PROJEKTU KAMPANIA EDUKACYJNO- PREWENYCJNA "AMBASADORZY BEZPIECZNEGO INTERNETU"

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "RAPORT EWALUACYJNY PROJEKTU KAMPANIA EDUKACYJNO- PREWENYCJNA "AMBASADORZY BEZPIECZNEGO INTERNETU""

Transkrypt

1 RAPORT EWALUACYJNY PROJEKTU KAMPANIA EDUKACYJNO- PREWENYCJNA "AMBASADORZY BEZPIECZNEGO INTERNETU" Fundacja Dla Kultury.pl Kulturaonline.pl autor: Maria Zięba Projekt współfinansowany ze środków Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji Wrocław 22 grudnia 2014 roku Spis treści: I Problematyka. II Opis projektu. III Cele raportu. IV Opis narzędzi badawczych. V Opis grupy badawczej. VI Badanie przeprowadzone wśród dzieci. VII Badanie przeprowadzone przez nauczycieli. VIII Badanie kondycji szkół. IX Badanie wiedzy rodziców (ankiety online). X Kwestionariusze wypełnione przez trenerów. XI Podsumowanie. XII Podziękowania. XIII Załączniki Załącznik nr 1 Arkusz odpowiedzi nauczycieli. Załącznik nr 2 Arkusz odpowiedzi dzieci.

2 I. Problematyka. Powszechna edukacja społeczna w zakresie bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni jest ważnym celem, jaki stawia przed nami rozwój społeczeństwa informacyjnego i przenoszenie się kolejnych sfer naszego życia społecznego do cyberprzestrzeni. Nasze wspólne bezpieczeństwo teleinformatyczne w dużej mierze zależy od wiedzy i odpowiedzialności poszczególnych użytkowników sieci. Dzieci są bardzo naiwne w internetowych relacjach z ludźmi, a anonimowość użytkowników sieci dodatkowo sprzyja szybkiemu zdobywaniu zaufania i budowaniu fałszywego poczucia intymności. Nasze własne doświadczenie w realizacji projektów skłania nas również do niepokojącej refleksji. Organizując w różnych miastach Polski projekty z zakresu edukacji informacyjnej, często korzystamy z sal do informatyki w miejscowych szkołach. Naszą uwagę zwróciły częsty brak odpowiednich, aktualnych zabezpieczeń oraz duża swoboda w zakresie ściąganych na komputery plików i programów. Świadczy to o wciąż jeszcze marginalnym traktowaniu zagrożeń wynikających z korzystania z internetu. A przecież są to bardzo realne zagrożenia. II. Opis projektu. Projekt dotyczył zorganizowania ogólnopolskiej kampanii edukacyjno- prewencyjnej na rzecz bezpiecznego i odpowiedzialnego korzystania z sieci przez jej najmłodszych użytkowników. W ramach kampanii zaplanowaliśmy następujące działania: Stworzenie ścieżki edukacyjnej na platformie e-learningowej, dedykowanej rodzicom i nauczycielom. W trakcie realizacji projektu ścieżkę e-learningową przeszło ponad 200 osób. Jest to narzędzie trwałe, które będzie funkcjonowało również po zakończeniu projektu. Zorganizowanie cyklu edukacyjnego dla klas 1-3 Wędrująca Akademia Bezpiecznego Internetu. W ramach projektu przeszkoliliśmy 21 szkół, w tym 1494 dzieci w wieku 6-12 lat. Zorganizowanie ogólnopolskiego konkursu dla klas 4-6 o tytuł Ambasadora Bezpiecznego Internetu- przedmiotem konkursu będzie zaplanowanie mini- kampanii medialnej promującej bezpieczne zachowania w sieci. W konkursie wzięło udział 7 szkół, nadesłano łącznie 21 scenariuszy. Równolegle prowadziliśmy kampanię w internecie ( aktywnie angażując media społecznościowe) oraz kampanię w tradycyjnych mediach: prasie, radiu. Rezultatem projektu będzie także powstanie trwałych narzędzi dydaktycznych: autorskich materiałów przygotowanych na potrzeby kampanii udostępnionych po zakończeniu projektu na zasadzie wolnej licencji na stronie internetowej projektu oraz ścieżki e-learningowej,

3 funkcjonującej po zakończeniu projektu. III. Cele niniejszego raportu. Celem nieniejszego raportu jest określenie zapotrzebowania na edukację cyfrową, w tym edukację z zakresu bezpiecznego użytkowania internetu oraz sprawdzenia poziomu wiedzy dzieci na ten temat. Raport dostarcza również danych na temat przygotowania szkół, nauczycieli i rodziców do ochrony dzieci przed zagrożeniami wynikającymi z użytkowania internetu. IV. Narzędzia badawcze. Ankiety dla nauczycieli ( sporządzone na potrzeby projektu) Ankiety dla uczniów- uczestników spotkań (według wzoru Ministertswa Kultury i Dziedzictwa Narodowego). Kwestionariusz dla trenerów ( uzupełniany po każdym spotkaniu) Ankieta online dla rodziców ( zamieszczona na platformie e-learningowej) statystyki stron internetowych V. Grupa badawcza. Dzieci- uczniowie klas biorących udział w projekcie. Liczba badanych: Liczba badanych % dziewczyny ,8 chłopcy ,2 Razem Wiek badanych: Liczba badanych % Mniej niż 7 lat lat , lat 98 6,6 Razem Nauczyciele- wychowacy i opiekunowie klas, które wzięły udział w projekcie. Płeć badanych.

4 płeć Liczba badanych % kobieta mężczyzna 0 0 Miejsce pracy badanych. Miejscowość Liczba badanych % Wieś 26 47,3 Miasto do 30 tys mieszkańców 8 14,5 Miasto tys mieszkańców 18 32,7 Miasto powyżej 100 tys mieszkańców 3 5,5 Rodzice- dane zostaną uzupełnione po zakończeniu projektu. szkoły Ilość szkół % Wieś 9 42,8 Miasto do 30 tys mieszkańców 5 23,8 Miasto tys mieszkańców 6 28,6 Miasto powyżej 100 tys mieszkańców 1 4,8 Razem VI. Badanie przeprowadzone wśród dzieci. Dzieci entuzjastycznie zareagowały na przeprowadzone zajęcia. Ponad 91 % dzieci deklaruje, że zajęcia podobały się, z czego ponad 83 procent chciałoby wziąc ponownie udział w podobnych zajęciach. Większość dzieci ponad 91% deklaruje, że na zajęciach otrzymało nowe informacje. VII. Badanie przeprowadzone przez nauczycieli. W badaniu przeprowadzonym wśród nauczycieli wzięły udział wyłącznie kobiety, wynika to z faktu że nauczycielkami w klasach 1-3 są przeważnie kobiety.

5 Spośród badanych zdecydowana większośc korzysta z internetu w swoim życiu zawodowym i prywatnym, z czego 76 % korzysta codziennie. W życiu prywatnym najczęstszymi czynnościami jest sprawdzanie poczty, przeglądanie stron i blogów internetowych, zakupy online, aktywność na portalach społecznościowych oraz komunikacja rzez komunikatory internetowe. W pracy najczęściej badane korzystają z internetu w celu uzupełniania dziennika elektronicznego oraz aby wyszukiwać i ściągać informacje i materiały w celu uatrakcyjnienia zajęć z dziećmi. Badane korzystają także z edukacji online i wykorzystują internet aby wymieniać się doświadczeniami z innymi nauczycielami. Są to jednak pojedyncze osoby. Badane oceniają swoją wiedzę na temat zagrożeń wynikających z korzystania z Internetu przed udziałem w Akademii Bezpiecznego Internetu średnio na 4,1 punktu w skali 1-5 punktów. Po odbyciu zajęć w ramach Akademii deklarowany poziom wiedzy wzrósł do 4,5 punkta. U pozostałych osób pozostał bez zmian, przy czym większośc z tych osób deklarowała maksymalny poziom 5 punktów już przed zajęciami. Jedynie nieco ponad połowa badanych (56 %) orientuje się czy w pracowni komputerowej w szkole stosuje się zabezpieczenia w celu chronienia dzieci przed szkodliwymi skutkami Internetu. Spośród tych osób znów jedynie połowa potrafi podać konkretne rozwiązania (typu zapory, hasła, programy antywirusowe). Jedynie 4 osoby wymieniają nazwy konkretnych narzędzi. Większość nauczycieli- około 80 % badanych uważa, że posiada wiedzę na temat korzystania przez dzieci z Internetu w czasie wolnym od szkoły, ale tylko 14% deklaruje to z całą pewnością. VIII. Badanie przygotowania szkół. We wszystkich badanych szkołach są pracownie komputerowe. Większość badanych szkół prowadzi własne działania w zakresie uświadamiania dzieci na temat bezpiecznego korzystania z Internetu, przeważnie ograniczają się one jednak do programu nauczania zajęć komputerowych oraz do pogadanek z uczniami. Pozostałe wymieniane działania to min zamieszczanie informacji w gazetce szkolnej i tablicy ogłoszeń, organizowanie w szkole Dnia Bezpiecznego Internetu, ustalenie kontraktu z klasą, konkursy tematyczne, prezentacje multimedialne. Ponadto część badanych szkół bierze udział w ogólnopolskich akcjach "Dzieci w sieci", "Dzieci niczyje", "Bezpieczna szkoła". Większość badanych szkół deklaruje podejmowanie współpracy z rodzicami w zakresie uświadamiania dzieci na temat bezpiecznego korzystania z Internetu. Przeważnie jednak ta współpraca ogranicza się do pogadanek i rozmów z rodzicami w trakcie szkolnych zebrań. Szkoły chętnie szukają pomocy w tej kwestii na zewnątrz- u ekspertów lub organizatorów działań z zakresu edukacji cyfrowej. Poza jedną szkołą, która wydaje gazetkę adresowaną do rodziców, żadna szkoła nie zaopatruje rodziców w materiały edukacyjne ani informacyjne. Nauczyciele oceniają wiedzę dzieci na temat zagrożeń wynikających z użytkowania

6 internetu w swoich szkołach na poziomie 3,3 punkta w skali 1-5 punktów. IX. Badanie wiedzy rodziców (ankiety online). Raport zostanie uzupełniony w tej części po zakończeniu projektu. X. Analiza kwestionariuszy wypełnionych przez trenerów. Wśród uczniów jest widoczne duże zróżnicowanie w poziomie wiedzy. Często są to efekty edukacji domowej w tym zakresie (tata mi nie pozwala, mama ostrzegała). Dzieci sa świadome i potrafią nazwać lub zidentyfikować większośc zagrożeń w praktyce, mają jednak problemy z przeniesieniem tej wiedzy na realne sytuacje. Dzieci wykazują dużą znajomość internetu, jeśli chodzi o komunikatory i czaty, wiedza również co grozi im w wypadku kontaktu z osobami nieznajomymi. Nie są jednak świadome niebezpieczeństw związanych z łamaniem prawa autorskiego i ściągania plików z internetu. Najwięszym zainteresowaniem jeśli chodzi o poruszane tematy cieszył się temat zasad ściągania plików z internetu. Dzieci bardzo często potrafiły podać sytuacje z własnego życia, związane z konkretnymi zagrożeniami. W jednej klasie otrzymaliśmy także informacje o zetknięciu się dzieci z cyberprzemocą. Dzieci chętnie dzieliły się informacjami ze swojego życia podczas odgrywanych scenek. Dzieci bardzo chętnie angażowały się w formy aktywne, takie jak quizy, ćwiczenia w grupach, odgrywanie scenek. Odbiór części wykładowej zależał w dużej mierze do warunków w jakich odbywały się zajęcia. Tam, gdzie była dobra widoczność ekranu i nagłośnienie odbiór był zdecydowanie lepszy. Dzieci z zainteresowaniem reagowały na przygotowaną na potrzeby projektu prezentację multimedialną, zwłaszcza na jej częśc animowaną. XI. Podsumowanie. Ogromne zainteresowanie szkół, z jakim spotkaliśmy się w trakcie realizacji projektu świadczy o potrzebie wspierania szkół i nauczycieli w działaniach służących edukowaniu najmłodszych użytkowników internetu. Choć wszystkie szkoły posiadają zaplecze techniczne, wciąż brakuje odpowiedniego wpsarcia, które przygotowałoby nauczycieli i rodziców na nowe wyzwanie jakim jest wychowanie dzieci do życia w cyfrowym świecie. Brakuje również pomocy dydaktycznych i materiałów informacyjnych, adresowanych zarówno do rodziców, jak i do dzieci. Pomimo wysokiego deklarowanego przez nauczycieli poziomu wiedzy na temat bezpiecznego użytkowania internetu, większość z nich nie orientuje się jakie zabezpieczenia sa stosowane w szkolnej pracowni komputerowej. Podobna sytuacja dotyczy dzieci, z których większośc zna pojęcia i podstawowe fakty na temat zagrożeń wynikających z użytkowania internetu, jednak przy odgrywaniu scenek nie potrafi odnieść się do tych samych pojęć. Nasuwa się wniosek, że o ile wiedza teoretyczna we wszystkich badanych grupach jest na dobrym poziomie i edukacja zapewniana w tym zakresie przez szkoły wydaje się być wystarczająca, brakuje natomiast możliwości praktycznego utrwalenia wiedzy, zarówno wśród uczniów, jak i nauczycieli i rodziców. Konieczne jest tworzenie nowych i łatwo dostępnych narzędzi i programów, które pozwolą na jeszcze lepszą edukację cyfrową najmłodszych użytkowników internetu i ich otoczenia.

7 XII. Podziękowania. Dziękujemy za współpracę w ramach organizacji zajęć oraz wzięcie udziału w badaniu wszystkim szkołom: Szkoła Podstawowa nr 10 w Lesznie Szkoła Podstawowa w Święciechowie Szkoła Podstawowa nr 2 w Lesznie Szkoła Podstawowa w Długich Starych Szkoła Podstawowa w Przyczynie Górnej Szkoła Podstawowa w Konradowie Szkoła Podstawowa nr 6 w Świdnicy Szkoła Podstawowa w Żarowie Szkoła Podstawowa w Pszennie Szkoła Podstawowa nr 4 w Świdnicy Szkoła Podstawowa w Kamieńcu Wrocławskim Szkoła Podstawowa nr 5 w Lesznie Szkoła Podstawowa nr 6 w Oleśnicy Szkoła Podstawowa w Bielanach Wrocławskich Szkoła Podstawowa w Osowej Sieni Szkoła Podstawowa nr 64 we Wrocławiu Szkoła Podstawowa w Świętej Katarzynie Szkoła Podstawowa w Tyńcu Małym Szkoła Podstawowa w Kąkolewie Szkoła Podstawowa nr 3 w Górze Szkoła Podstawowa w Poniecu XIII. Załączniki zał. Nr 1. arkusz odpowiedzi nauczycieli zał. Nr 2. arkusz odpowiedzi dzieci Załącznik nr 1 KAMPANIA EDUKACYJNO- PREWENCYJNA AMBASADORZY BEZPIECZNEGO INTERNETU. Arkusz odpowiedzi do ankiety dla nauczycieli szkół podstawowych, w klasach 1-3. A. 1. Płeć płeć Liczba badanych % kobieta mężczyzna Miejscowość

8 Miejscowość Liczba badanych % Wieś 26 47,3 Miasto do 30 tys mieszkańców 8 14,5 Miasto tys mieszkańców 18 32,7 Miasto powyżej 100 tys mieszkańców 3 5,5 3. Czy korzysta Pan/i z Internetu? odpowiedź odpowiedzi % Codziennie korzystam z internetu Kilka razy w tygodniu korzystam z Internetu Kilka razy w miesiącu korzystam z Internetu Nie korzystam lub bardzo rzadko korzystam z Internetu 42 76, ,2 1 1,8 2 3,6 WIEŚ Codziennie korzystam z Internetu- 22 odpowiedzi Kilka razy w tygodniu korzystam z Internetu 2 odpowiedzi Kilka razy w miesiącu korzystam z Internetu 1 odpowiedź Nie korzystam lub bardzo rzadko korzystam z Internetu 1 odpowiedź MIASTO DO 30 TYS Codziennie korzystam z Internetu 4 odpowiedzi Kilka razy w tygodniu korzystam z Internetu 4 odpowiedzi Kilka razy w miesiącu korzystam z Internetu - 0 odpowiedzi Nie korzystam lub bardzo rzadko korzystam z Internetu 0 odpowiedzi MIASTO TYS Codziennie korzystam z Internetu 16 odpowiedzi Kilka razy w tygodniu korzystam z Internetu 2 odpowiedzi Kilka razy w miesiącu korzystam z Internetu 0 odpowiedzi Nie korzystam lub bardzo rzadko korzystam z Internetu 0 odpowiedzi

9 MIASTO POWYŻEJ 100 TYS Codziennie korzystam z Internetu 0 odpowiedzi Kilka razy w tygodniu korzystam z Internetu - 2 odpowiedzi Kilka razy w miesiącu korzystam z Internetu- 0 odpowiedzi Nie korzystam lub bardzo rzadko korzystam z Internetu 1 odpowiedzi 4. W jakich celach najczęściej korzysta Pan/i z Internetu? (można zaznaczyć kilka odpowiedzi) cel Przeglądanie stron www. Blogów 14 Zakupy przez Internet 26 Sprawdzanie poczty 40 Serwisy społecznościowe 8 Ściąganie filmów, muzyki 11 Praca 50 Komunikatory internetowe 19 Gry online 2 Inne, w tym: 3 Dokształcanie online 1 Bankowość mobilna 1 Team speak 1 odpowiedź 5. Czy korzysta Pan/i z Internetu w swojej pracy? Jeśli tak, to w jakim celu? odpowiedzi % tak 51 92,7 nie 3 5,5 Brak odpowiedzi 1 1,8 WIEŚ Tak 25 odpowiedzi Nie 1 odpowiedź MIASTO DO 30 TYS Tak 7 odpowiedzi Nie 1 odpowiedź MIASTO TYS

10 Tak 17 odpowiedzi Nie - 0 odpowiedzi brak odpowiedzi 1 odpowiedź MIASTO POWYŻEJ 100 TYS Tak 2 odpowiedzi Nie 1 odpowiedź Wymieniane cele: uatrakcyjnianie zajęć dla dzieci (filmiki, ilustracje, karty pracy) 5 odpowiedzi platformy edukacyjne 2 odpowiedzi dziennik elektroniczny 20 odpowiedzi informacje o konkursach 1 odpowiedź materiały do pracy na zajęcia z uczniami 2 odpowiedzi programy edukacyjne SUPER ID, KOSMIKUS 1 odpowiedź katalogi Biblioteki Narodowej- 1 odpowiedź korespondencja służbowa 6 odpowiedzi przeglądanie strony internetowej szkoły 2 odpowiedzi podczas zajęć komputerowych z dziećmi 2 odpowiedzi przygotowywanie pomocy do zajęć 17 odpowiedzi przesyłanie zadań uczniom- 1 odpowiedź wymiana doświadczeń z innymi nauczycielami- 2 odpowiedzi kontakt z rodzicami- 1 odpowiedź strony MEN 2 odpowiedzi pobieranie plików 3 odpowiedzi prezentacje multimedialne 2 odpowiedzi informacje na zajęcia komputerowe dla dzieci - 1 odpowiedź teatr- 1 odpowiedź agencja rynku rolnego- 1 odpowiedź przekazywanie informacji - 1 odpowiedź wyszukiwanie informacji i materiałów dydaktycznych 3 odpowiedzi do wyszukiwania informacji 3 odpowiedzi zajęcia komputerowe z dziećmi - 1 odpowiedź 6. Jak ocenia Pan/i swoją wiedzę na temat zagrożeń wynikających z korzystania z Internetu przed udziałem w Akademii Bezpiecznego Internetu? ( w skali 1-5) Poszczególne odpowiedzi 5, 4, 3, 3, 5, 3, 4, 4, 4, 5, 3, 4, 5, 5, 3, 4, 4, 4, 4, 4, 2, 4, 5, 5, 4, 4, 5, 3, 4, 4, 4, 5, 5, 5, 3, 5, 4, 5, 4, 5, 4, 4, 5, 3, 3, 3, 3, 4, 4, 5, 4, 4 średnia 4,1 Brak odpowiedzi 3 B. Czy w Pan/i szkole jest pracownia komputerowa? odpowiedzi %

11 Tak 54 98,1 nie 0 0 Brak odpowiedzi 1 0,9 razem Czy posiada Pan/i wiedzę o zabezpieczeniach zastosowanych w szkolnej pracowni komputerowej w celu chronienia dzieci przed szkodliwymi skutkami Internetu? Jeśli tak, proszę wymienić te zabezpieczenia. Brak odpowiedzi 4 odpowiedź % Tak 31 56,4 Nie 20 36,4 Brak odpowiedzi 4 7,2 Wymieniane zabezpieczenia: wiem, że są ale nie wiem jakie- 6 odpowiedzi program Cenzor - 3 odpowiedzi korzystanie z internetu w obecności nauczyciela- 1 odpowiedź programy antywirusowe- 4 odpowiedzi zapory przed niebezpiecznymi stronami, niepożądanymi przez dzieci 2 odpowiedzi zabezpieczenia przed uczniami- 1 odpowiedź hasła 2 odpowiedzi specjalne programy i blokady- 1 odpowiedź programy blokujące wejścia na niebezpieczne strony 5 odpowiedzi Czy posiada Pan/i wiedzę na temat korzystania przez dzieci z Pana/i klasy z Internetu w czasie wolnym od szkoły? Odpowiedź % Tak 8 14,6 Tak sądzę 40 72,7 Nie 7 12,7

12 WIEŚ Tak 4 odpowiedzi Tak sądzę 18 odpowiedzi Nie 4 odpowiedzi MIASTO DO 30 TYS Tak 3 odpowiedzi Tak sądzę 4 odpowiedzi Nie 1 odpowiedź MIASTO TYS Tak 0 odpowiedzi Tak sądzę 17 odpowiedzi Nie 1 odpowiedzi MIASTO POWYŻEJ 100 TYS Tak 1 odpowiedź Tak sądzę - 1 odpowiedź Nie - 1 odpowiedź Czy szkoła prowadzi własne działania w zakresie uświadamiania dzieci na temat bezpiecznego korzystania z Internetu? Jeśli tak, proszę wymienić te działania. odpowiedź % Tak 51 92,7 Nie 3 5,5 Brak odpowiedzi 1 1,8 WIEŚ Tak 24 odpowiedzi Nie 2 odpowiedzi MIASTO DO 30 TYS Tak 7 odpowiedzi Nie - 1 odpowiedź MIASTO TYS Tak- 17 odpowiedzi Nie 0 odpowiedzi brak odpowiedzi - 1 MIASTO POWYŻEJ 100 TYS XIV. Tak- 3 odpowiedzi XV. Nie- 0 odpowiedzi

13 Wymienione działania: edukacja w trakcie zajęć komputerowych i wychowawczych- 10 odpowiedzi pogadanki z uczniami 7 odpowiedzi treści przekazywane w czytankach- 1 odpowiedź pogadanki na zajęciach komputerowych- 4 odpowiedzi informacje w gazetce szkolnej - 1 odpowiedź informacje na tablicy informacyjnej 2 odpowiedzi akcja Dzieci w sieci - 5 odpowiedzi Dzień Bezpiecznego Internetu 2 odpowiedzi konkursy tematyczne- 1 odpowiedź pogadanka z wychowawcą 2 odpowiedzi ustalono wspólnie kontrakt - 1 odpowiedź cykl zajęć komputerowych Bezpiecznie w sieci - 1 odpowiedź udział w akcji bezpieczna szkoła - 2 odpowiedzi realizacja programu Dzieci Niczyje - 1 odpowiedź pogadanki podczas lekcji i apeli szkolnych 4 odpowiedzi prezentacja 2 odpowiedzi Czy szkoła współpracuje z rodzicami w zakresie uświadamiania dzieci na temat bezpiecznego korzystania z Internetu? Jeśli tak, proszę krótko opisać w jaki sposób. odpowiedź % Tak 48 87,3 Nie 7 12,7 WIEŚ Tak 22 odpowiedzi Nie 4 odpowiedzi MIASTO DO 30 TYS Tak 7 odpowiedzi Nie 1 odpowiedź MIASTO TYS Tak 16 odpowiedzi Nie 2 odpowiedzi MIASTO POWYŻEJ 100 TYS Tak 3 odpowiedzi nie 0 odpowiedzi Wymienione działania: pogadanki z rodzicami 11 odpowiedzi rozmowy podczas zebrań, rozmowy indywidualne 4 odpowiedź

14 ankiety przeprowadzane wśród rodziców- 1 odpowiedź wydawanie gazetki tematycznej- 2 odpowiedzi spotkania z rodzicami przed zebraniami 2 odpowiedzi rozmowy z rodzicami- 1 odpowiedź pogadanki i referaty na zebraniach z wychowawca 5 odpowiedzi informacje na stronie internetowej szkoły - 1 odpowiedź wykłady i spotkania ze specjalistami - 2 odpowiedzi prezentacje platformy FONTER - 1 odpowiedź prelekcje- 1 odpowiedź opis przypadku- 1 odpowiedź zostało zgłoszone do właściwej instytucji zapotrzebowanie na zajęcia z cyberprzemocy - 1 odpowiedź pedagogizacja w czasie zebrań 5 odpowiedzi pogadanki w sprawie kontroli rodzicielskiej, odgrywanie scenek, historyjki językowe- 1 odpowiedź Jak ocenia Pan/i wiedzę dzieci w Państwa szkole na temat bezpiecznego korzystania z Internetu? ( w skali -15) Poszczególne odpowiedzi 4, 3, 2, 3, 2, 5, 3, 3, 5, 4, 3, 3, 3, 4, 4, 3, 3, 4, 4, 3, 2, 1, 3, 4, 3, 3, 3, 3, 4, 4, 4, 4, 3, 3, 3, 4, 5, 3, 5, 3, 4, 4, 2, 3, 3, 3, 3, 3, 4, 4, 5, 3, 3, 3 średnia 3,3 Brak odpowiedzi 1 C. Jak ocenia Pan/i zajęcia prowadzone w ramach Akademii Bezpiecznego Internetu? ( w skali 1-5) Poszczególne odpowiedzi 5, 4, 4, 3, 5, 5, 5, 4, 2, 4, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 4, 4, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 4, 5, 5, 5, 4, 4, 5, 5, 3, 5, 3, 4, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 4 średnia 4,6 Brak odpowiedzi 5 Czy Pana/i zdaniem forma prowadzenia zajęć była odpowiednia dla wieku dzieci? Jeśli nie, proszę krótko uzasadnić. odpowiedź % Tak 48 87,3 Nie 7 12,7

15 Uzasadnienia podane przy odpowiedzi Nie : 90 minut to zbyt długo na tego typu zajęcia w szkole podstawowej 3 odpowiedzi zbyt długi wykład w stosunku do części ćwiczeniowej 2 odpowiedzi mała różnorodność zajęć- 1 odpowiedź uczniowie klasy pierwszej mają jeszcze zbyt ubogą wiedzę na temat internetu na ten poziom zajęć- 3 odpowiedzi zbyt dużo wykładów w stosunku do ćwiczeń- 1 odpowiedź Czy chciałby Pan/i aby dzieci z Państwa szkoły uczestniczyły w podobnych zajęciach w przyszłości? Jeśli nie, proszę krótko uzasadnić. odpowiedź % Tak 54 98,2 Nie 1 1,8 Uzasadnienie podane przy odpowiedzi nie : te same treści realizujemy podczas zajęć z informatyki Co w przeprowadzonych zajęciach było Pana/i zdaniem szczególnie ważne wartościowe? Udzielone odpowiedzi: właściwy dobór materiału do wieku dzieci- 1 odpowiedź poważne potraktowanie dziecka jako użytkownika internetu- 1 odpowiedź sposób przekazywania treści- 1 odpowiedź możliwość utrwalenia wiedzy - 1 odpowiedź prezentacje multimedialne - 2 odpowiedzi odgrywanie scenek 4 odpowiedzi wykorzystywanie wiedzy uczniów- 1 odpowiedź pozytywna atmosfera - 1 odpowiedź - sprawy dotyczące realnych problemów dzieci - 1 odpowiedź - profesjonalna wiedza i podejście do dzieci (trenerów) 2 odpowiedzi - zajęcia były bardzo bogate w rzeczową wiedzę dotyczącą zagrożeń wypływających z korzystania z internetu - 1 odpowiedź - ciekaw animacje i prezentacje- 1 odpowiedź prowadzenie przez fachowców - 1 odpowiedź tematyka - 1 odpowiedź dobry kontakt prowadzących z dziećmi - 1 odpowiedź prosty sposób przekazywania informacji, słownictwo odpowiednie do wieku - 1 odpowiedź możliwość swobodnej wypowiedzi przez dzieci 2 odpowiedzi informacja o zagrożeniach 3 odpowiedzi

16 aktywizacja uczniów 3 odpowiedzi dyskusja i podawanie konkretnych przykładów- 1 odpowiedź dyskusje - 1 odpowiedź zwrócenie uwagi dzieci na bezpieczeństwo - 1 odpowiedź możliwość utrwalenia i poszerzenia wiedzy- 1 odpowiedź praca w grupach - 1 odpowiedź usystematyzowanie wiadomości - 1 odpowiedź wskazanie prawidłowych zachowań w sieci 3 odpowiedzi aktywne włączanie dzieci w zajęcia- 1 odpowiedź informacje uczulające dzieci na nie podawanie danych osobowych 2 odpowiedzi nauka prawidłowego logowania- 1 odpowiedź nauka poprzez działanie i zabawę - 1 odpowiedź możliwość uzyskania ważnych informacji i uczniach (dowiedziałam się, że uczniowie nie kontrolują czasu korzystania z komputera) - 1 odpowiedź uświadamianie dzieciom różnych aspektów korzystania z portali społecznościowych- 1 odpowiedź wszystkie informacje były ciekawe- 1 odpowiedź Czego w przeprowadzonych zajęciach Pan/i zdaniem zabrakło? Udzielone odpowiedzi: przerwy- 1 odpowiedź więcej praktycznych działań w małych grupach - 1 odpowiedź objęcia zajęciami całej szkoły- 1 odpowiedź dostosowania treści do dzieci poniżej 7 lat - 1 odpowiedź więcej zabaw dla małych dzieci - 1 odpowiedź zajęć na komputerach i bezpośrednio w internecie 2 odpowiedzi więcej praktycznych ćwiczeń 2 odpowiedzi więcej form aktywnych, angażujących - 1 odpowiedź zajęcia powinny się rozpoczynać do pracy w grupach - 1 odpowiedź różnorodności form zajęciowych - 1 odpowiedź filmy edukacyjne- 1 odpowiedź ruch jako przerywnik zajęć - 1 odpowiedź Jak ocenia Pan/i swoją wiedzę na temat zagrożeń wynikających z korzystania z Internetu po udziale w Akademii Bezpiecznego Internetu? (w skali 1-5) brak odpowiedzi 3 Poszczególne odpowiedzi 5, 4, 4, 3, 4, 5, 4, 4, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 4, 5, 5, 5, 3, 5, 5, 5, 5, 4, 5, 5, 5, 5, 4, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 4, 5, 4, 5, 5, 3, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 4, 4 średnia 4,5 Wzrost poziomu wiedzy po zajęciach 24 osoby Poziom wiedzy bez zmian po zajęciach 28 osób * Brak odpowiedzi 3

17 * w tym 17 osób, które deklarowały maksymalny poziom wiedzy już przed zajęciami. Załącznik nr 2

18 AMBASADORZY BEZPIECZNEGO INTERNETU. Arkusz odpowiedzi do ankiety dla dzieci 1. Liczba uczestników projektu: Liczba badanych % dziewczyny ,8 chłopcy ,2 Razem Wiek uczestników projektu: Liczba badanych % Mniej niż 7 lat lat , lat 98 6,6 Razem Liczba ankiet Liczba ankiet % Ankiety ważne ,2 Ankiety nieważne 12 0,8 Razem Czy podobały Ci się zajęcia. Odpowiedzi % Podobało mi się ,6 Ani mi się podobało, ani mi się nie podobało 102 6,9 Nie podobało mi się 22 1,5 Razem Czy to było coś nowego? Odpowiedzi % Tak ,6 Nie 124 8,4 Razem

19 6. Czy chcesz przyjść na podobne wydarzenie? Odpowiedzi % Tak ,3 Nie ,7 Razem

Program profilaktyczny Bezpieczny w sieci cyfrowej

Program profilaktyczny Bezpieczny w sieci cyfrowej Program profilaktyczny Bezpieczny w sieci cyfrowej rok szkolny 2014/2015 OPRACOWALI: T. Bembenik, M. Czarnota Diagnoza zachowań problemowych: Z przeprowadzonych obserwacji zachowań dzieci, rozmów z rodzicami,

Bardziej szczegółowo

Własny program profilaktyczny, którego celem jest ochrona uczniów przed negatywnymi

Własny program profilaktyczny, którego celem jest ochrona uczniów przed negatywnymi PROGRAM PROFILAKTYKI BEZPIECZEŃSTWA UCZNIÓW W INTERNECIE BEZPIECZNY INTERNET Własny program profilaktyczny, którego celem jest ochrona uczniów przed negatywnymi społecznymi, etycznymi i prawnymi konsekwencjami

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA ZADANIA NR 10. Cyberprzemoc

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA ZADANIA NR 10. Cyberprzemoc SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA ZADANIA NR 10 Cyberprzemoc W ramach realizacji zadania 10 wybraliśmy temat Cyberprzemoc. Podczas wielu zajęć komputerowych, lekcji wychowawczych i spotkań z przedstawicielami Policji

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU PRACY SIECI WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU PRACY SIECI WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez zmodernizowany system doskonalenia nauczycieli w powiecie gryfińskim UDA-POKL.03.05.00-00-219/12-00 SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU PRACY SIECI WSPÓŁPRACY I

Bardziej szczegółowo

TECHNOLOGIA INFORMACYJNA W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 W GNIEWKOWIE REFERAT W RAMACH PROGRAMU REGIO PAŹDZIERNIK 2013R.

TECHNOLOGIA INFORMACYJNA W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 W GNIEWKOWIE REFERAT W RAMACH PROGRAMU REGIO PAŹDZIERNIK 2013R. TECHNOLOGIA INFORMACYJNA W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 W GNIEWKOWIE REFERAT W RAMACH PROGRAMU REGIO PAŹDZIERNIK 2013R. PRACOWNIE KOMPUTEROWE 10 STANOWISK+ SERWER, OPROGRAMOWANIE, DOSTĘP DO INTERNETU WIEK

Bardziej szczegółowo

Czy nauczyciele wykorzystują nowoczesne technologie informacyjno-komunikacyjne w kształceniu? Raport z badań.

Czy nauczyciele wykorzystują nowoczesne technologie informacyjno-komunikacyjne w kształceniu? Raport z badań. Czy nauczyciele wykorzystują nowoczesne technologie informacyjno-komunikacyjne w kształceniu? Raport z badań. dr Katarzyna Mikołajczyk mgr Katarzyna Pietraszek Centrum Rozwoju Edukacji Niestacjonarnej

Bardziej szczegółowo

Wykaz zajęć pozalekcyjnych, inicjatyw oraz ich efekty

Wykaz zajęć pozalekcyjnych, inicjatyw oraz ich efekty Wykaz zajęć pozalekcyjnych, inicjatyw oraz ich efekty W szkolnych pracowniach komputerowych uczniowie bądź zespoły uczniów przygotowująprace konkursowe wymagające wykorzystania środków TI a efektem jest

Bardziej szczegółowo

Analiza wyników ankiety

Analiza wyników ankiety Analiza wyników ankiety przeprowadzonej wśród uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół w Baniosze W pierwszej połowie listopada 2015 roku wśród uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół w Baniosze została przeprowadzona

Bardziej szczegółowo

1 Metody i formy pracy:

1 Metody i formy pracy: Program szkolenia w ramach projektu Modelowy program praktyk podnoszący jakość kształcenia studentów przygotowywanych do wykonywania zawodu nauczyciela w PWSZ w Raciborzu Działanie 3.3.2 PO KL Temat szkolenia:

Bardziej szczegółowo

Przebieg i organizacja kursu

Przebieg i organizacja kursu Przebieg i organizacja kursu ORGANIZACJA KURSU: Kurs Wdrożenie podstawy programowej kształcenia ogólnego w przedszkolach i szkołach. Rola koordynatora w projekcie prowadzony jest przez Internet. Zadania

Bardziej szczegółowo

Numer i nazwa obszaru: 5 Wdrażanie nowych, innowacyjnych sposobów nauczania i oceniania, w celu podnoszenia efektywności kształcenia w cyfrowej szkole

Numer i nazwa obszaru: 5 Wdrażanie nowych, innowacyjnych sposobów nauczania i oceniania, w celu podnoszenia efektywności kształcenia w cyfrowej szkole Numer i nazwa obszaru: 5 Wdrażanie nowych, innowacyjnych sposobów nauczania i oceniania, w celu podnoszenia efektywności kształcenia w cyfrowej szkole Temat szkolenia: Gryfikacja i inne innowacyjne metody

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z realizacji Dnia Bezpiecznego Internetu zorganizowanego w Szkole Podstawowej Nr 3 im. Stanisława Wyspiańskiego w Płońsku

Sprawozdanie z realizacji Dnia Bezpiecznego Internetu zorganizowanego w Szkole Podstawowej Nr 3 im. Stanisława Wyspiańskiego w Płońsku Sprawozdanie z realizacji Dnia Bezpiecznego Internetu zorganizowanego w Szkole Podstawowej Nr 3 im. Stanisława Wyspiańskiego w Płońsku W lutym, w całej Europie obchodzony jest Dzień Bezpiecznego Internetu,

Bardziej szczegółowo

Praca z nowoczesnymi technologiami ICT (rok I)

Praca z nowoczesnymi technologiami ICT (rok I) Praca z nowoczesnymi technologiami ICT (rok I) Propozycja tematyki sieć współpracy i samokształcenia dla dyrektorów szkół oraz nauczycieli (także nauczycieli nie prowadzących zajęć z zakresu informatyki

Bardziej szczegółowo

Edukacja z Internetem TP. Bezpieczeństwo w Internecie

Edukacja z Internetem TP. Bezpieczeństwo w Internecie Edukacja z Internetem TP Bezpieczeństwo w Internecie edukacja z internetem tp edukacja z internetem tp to program edukacyjny realizowany od 2004 roku przez Grupę TP, polegający na: udostępnianiu szkołom

Bardziej szczegółowo

Plan rozwoju zawodowego. na stopień. nauczyciela mianowanego.

Plan rozwoju zawodowego. na stopień. nauczyciela mianowanego. Plan rozwoju zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego. Wymagania kwalifikacyjne Umiejętność organizacji i doskonalenia własnego warsztatu pracy, analizowanie i dokumentowanie własnych działań, a także

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ZAJĘĆ REALIZOWANYCH W RAMACH PROJEKTU

PROGRAM ZAJĘĆ REALIZOWANYCH W RAMACH PROJEKTU PROGRAM ZAJĘĆ REALIZOWANYCH W RAMACH PROJEKTU N@uczyciel przygotowanie nauczycieli z ZSP do stosowania e-elarningu w nauczaniu i samokształceniu Szkolenie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Raport ewaluacji: FUNKCJONOWANIE SZKOŁY W ŚRODOWISKU LOKALNYM 3.4. RODZICE SĄ PARTNERAMI SZKOŁY

Raport ewaluacji: FUNKCJONOWANIE SZKOŁY W ŚRODOWISKU LOKALNYM 3.4. RODZICE SĄ PARTNERAMI SZKOŁY Raport ewaluacji: FUNKCJONOWANIE SZKOŁY W ŚRODOWISKU LOKALNYM 3.4. RODZICE SĄ PARTNERAMI SZKOŁY W badaniu wzięli udział rodzice 60 osób, nauczyciele 14 osób oraz dyrektor szkoły. Wyniki ankiety dla nauczycieli

Bardziej szczegółowo

EWALUACJA BIEŻĄCA (W SEMESTRZE I) PROGRAMU WŁASNEGO Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO GRY I ZABAWY JĘZYKOWE koło zainteresowań.

EWALUACJA BIEŻĄCA (W SEMESTRZE I) PROGRAMU WŁASNEGO Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO GRY I ZABAWY JĘZYKOWE koło zainteresowań. EWALUACJA BIEŻĄCA (W SEMESTRZE I) PROGRAMU WŁASNEGO Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO GRY I ZABAWY JĘZYKOWE koło zainteresowań. DLA UCZNIÓW KLASY 5b SZKOŁY PODSTAWOWEJ ZESPOŁU SZKÓŁ INTEGRACYJNYCH W LUBINIE Z KLASAMI

Bardziej szczegółowo

Raport z ewaluacji wewnętrznej przeprowadzonej w Zespole Szkół PSP PG w Rudzie Wielkiej w roku szkolnym 2014/2015

Raport z ewaluacji wewnętrznej przeprowadzonej w Zespole Szkół PSP PG w Rudzie Wielkiej w roku szkolnym 2014/2015 Raport z ewaluacji wewnętrznej przeprowadzonej w Zespole Szkół PSP PG w Rudzie Wielkiej w roku szkolnym 2014/2015 Ewaluacji dokonał zespół w składzie: Renata Wilk przewodnicząca Magdalena Gołębiowska Izabela

Bardziej szczegółowo

Program Profilaktyki w Szkole Podstawowej nr 8 im. gen. Karola Rolow Miałowskiego w Oławie.

Program Profilaktyki w Szkole Podstawowej nr 8 im. gen. Karola Rolow Miałowskiego w Oławie. Program Profilaktyki w Szkole Podstawowej nr 8 im. gen. Karola Rolow Miałowskiego w Oławie. Program Profilaktyki powstał w oparciu o dotychczasowe działania profilaktyczne, obserwacje uczniów w różnych

Bardziej szczegółowo

Program bezpieczeństwa w sieci

Program bezpieczeństwa w sieci Szkoła Podstawowa im. G. Morcinka w Poczesnej Program bezpieczeństwa w sieci Opracowały: Urszula Muszalska i Agnieszka BoŜek Wstęp Internet, skarbnica wiedzy i informacji, jest jednym z najwaŝniejszych

Bardziej szczegółowo

Analiza ankiety dla rodziców. Szkoła Promująca Zdrowie-zdrowie Twojego dziecka.

Analiza ankiety dla rodziców. Szkoła Promująca Zdrowie-zdrowie Twojego dziecka. Analiza ankiety dla rodziców Szkoła Promująca Zdrowie-zdrowie Twojego dziecka. Ankieta została stworzona na potrzeby działań szkoły w ramach programu Szkoły Promującej Zdrowie. Jej celem było zdiagnozowanie

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO. mgr Katarzyny Rzeźniczak

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO. mgr Katarzyny Rzeźniczak Wrocław, 19. 09. 2003 r. PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO mgr Katarzyny Rzeźniczak nauczyciela mianowanego Gimnazjum nr 29 we Wrocławiu ubiegającej się o stopień zawodowy nauczyciela dyplomowanego okres stażu 01.09.2003r.

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZNY INTERNET. Własny program. Autor programu: Dagmara Strzelecka

BEZPIECZNY INTERNET. Własny program. Autor programu: Dagmara Strzelecka BEZPIECZNY INTERNET Własny program Autor programu: Dagmara Strzelecka Wstęp Internet jest wspaniałym wynalazkiem, skarbnicą wiedzy, narzędziem komunikacji oraz edukacji, rozrywki i zabawy, pozwala poznać

Bardziej szczegółowo

Temat szkolenia: Technologie informacyjno-komunikacyjne w nauczaniu przedmiotów humanistycznych SZCZEGÓŁOWY PROGRAM SZKOLENIA WARSZAWA, 2014

Temat szkolenia: Technologie informacyjno-komunikacyjne w nauczaniu przedmiotów humanistycznych SZCZEGÓŁOWY PROGRAM SZKOLENIA WARSZAWA, 2014 Numer i nazwa obszaru: 8 Przygotowanie metodyczne nauczycieli w zakresie wykorzystywania technologii informacyjno-komunikacyjnych w nauczaniu i uczeniu się Temat szkolenia: Technologie informacyjno-komunikacyjne

Bardziej szczegółowo

Opracowali: mgr Klaudia Świtała mgr Daniel Roczniok

Opracowali: mgr Klaudia Świtała mgr Daniel Roczniok Opracowali: mgr Klaudia Świtała mgr Daniel Roczniok SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 3 Podstawa prawna:... 3 2. CELE PROGRAMU:... 3 3. FORMY I SPOSOBY REALIZACJI... 4 4. UDZIAŁ W AKCJACH, PROGRAMACH I KAMPANIACH

Bardziej szczegółowo

Raport z badania ewaluacyjnego w r. szkol. 2015/2016 Bezpieczny Internet zależy od Ciebie

Raport z badania ewaluacyjnego w r. szkol. 2015/2016 Bezpieczny Internet zależy od Ciebie Raport z badania ewaluacyjnego w r. szkol. 2015/2016 Bezpieczny Internet zależy od Ciebie Badanie dotyczące bezpiecznego Internetu przeprowadzone zostało w styczniu 2016r. wśród 78 uczniów klas pierwszych

Bardziej szczegółowo

Bezpieczne dziecko w sieci

Bezpieczne dziecko w sieci Bezpieczne dziecko w sieci program w zakresie problematyki bezpieczeństwa dzieci w Internecie Opracowała: mgr Anita Urbańska I Wstęp Obecnie dostęp do Internetu, stał się powszechny nie tylko dla dorosłych,

Bardziej szczegółowo

Ankieta badająca opinie użytkowników o portalu IT Szkoła

Ankieta badająca opinie użytkowników o portalu IT Szkoła Ankieta badająca opinie użytkowników o portalu IT Szkoła Zbiorcze zestawienie wyników odpowiedzi udzielonych przez respondentów. Próba: 8 os.. W jaki sposób spędzasz czas w Internecie - określ częstotliwość?

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół im. Lotników Polskich w Płocicznie-Tartak. Polityka bezpieczeństwa internetowego

Zespół Szkół im. Lotników Polskich w Płocicznie-Tartak. Polityka bezpieczeństwa internetowego Zespół Szkół im. Lotników Polskich w Płocicznie-Tartak Polityka bezpieczeństwa internetowego I. Postanowienia wstępne 1. Polityka bezpieczeństwa internetowego wskazuje działania, które są podejmowane w

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo dzieci w Internecie

Bezpieczeństwo dzieci w Internecie Bezpieczeństwo dzieci w Internecie TNS Polska dla Orange 1. Korzystanie z Internetu 2. Wiedza i opinie o zagrożeniach 3. Profilaktyka zagrożeń 4. Podsumowanie Rodzice wobec zagrożeń dzieci w Internecie

Bardziej szczegółowo

mobilnych pracowni komputerowych w szkołach w gminie Jarocin

mobilnych pracowni komputerowych w szkołach w gminie Jarocin Wykorzystanie mobilnych pracowni komputerowych w szkołach w gminie Jarocin Realizacja projektu Jarocin KREATYWNA SZKOŁ@ rozpoczęła się 1 września 2010 roku. Celem projektu jest podniesienie jakości pracy

Bardziej szczegółowo

temat lekcji: ciemna strona Internetu, czyli zagrożenia w sieci Kłamacz. Scenariusz zajęć na temat bezpieczeństwa dzieci w Internecie.

temat lekcji: ciemna strona Internetu, czyli zagrożenia w sieci Kłamacz. Scenariusz zajęć na temat bezpieczeństwa dzieci w Internecie. temat lekcji: ciemna strona Internetu, czyli zagrożenia w sieci Kłamacz. Scenariusz zajęć na temat bezpieczeństwa dzieci w Internecie. kl. I-VI SP 90 minut (2 x 4) cele zajęć Zajęcia mają na celu poszerzenie

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ BEZPIECZEŃSTWO W CYBERPRZESTRZENI

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ BEZPIECZEŃSTWO W CYBERPRZESTRZENI RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ BEZPIECZEŃSTWO W CYBERPRZESTRZENI I. PROJEKT EWALUACJI Obszar ewaluacji Korelacja problematyki z zewnętrznym wymaganiem ewaluacyjnym Cele prowadzonej ewaluacji wewnętrznej

Bardziej szczegółowo

Program profilaktyczny Bezpieczny Internet realizowany w latach szkolnych 2008/ / /2012

Program profilaktyczny Bezpieczny Internet realizowany w latach szkolnych 2008/ / /2012 Program profilaktyczny Bezpieczny Internet realizowany w latach szkolnych 2008/2009 2009/2010 2011/2012 Program profilaktyczny Bezpieczny Internet jest jednym z elementów Szkolnego Programu Profilaktycznego

Bardziej szczegółowo

Opracowanie: Bożena Jakubiak Alicja Mazur Współpraca i korekta: Barbara Szpylma

Opracowanie: Bożena Jakubiak Alicja Mazur Współpraca i korekta: Barbara Szpylma RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ (program profilaktyczny szkoły) w Zespole Szkół Elektronicznych i Samochodowych im. M. Skłodowskiej-Curie w Zielonej Górze w roku szkolnym 2012/2013 Opracowanie: Bożena Jakubiak

Bardziej szczegółowo

Program nauczania przedmiotu uzupełniającego Praktyczne zastosowania informatyki

Program nauczania przedmiotu uzupełniającego Praktyczne zastosowania informatyki II Liceum ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej Curie w Piotrkowie Trybunalskim Praktyczne zastosowanie informatyki program nauczania Agnieszka Pluczak, Paweł Bąkiewicz 205/206 Program nauczania przedmiotu

Bardziej szczegółowo

Raport z ewaluacji wewnętrznej przeprowadzonej w Zespole Szkół w Ozimku

Raport z ewaluacji wewnętrznej przeprowadzonej w Zespole Szkół w Ozimku Raport z ewaluacji wewnętrznej przeprowadzonej w Zespole Szkół w Ozimku Ozimek 2012 1 Spis treści: 1. Projekt ewaluacji wewnętrznej 2. Wyniki projektu 3. Zalecenia 4. Załączniki 2 1. PROJEKT EWALUACJI

Bardziej szczegółowo

3. FUNKCJONOWANIE PRZEDSZKOLA W ŚRODOWISKU LOLALNYM

3. FUNKCJONOWANIE PRZEDSZKOLA W ŚRODOWISKU LOLALNYM SKUTECZNOŚĆ PODEJMOWANYCH DZIAŁAŃ NA RZECZ PROMOCJI WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO I. PLAN Obszar ewaluacji Korelacja problematyki z zewnętrznym wymaganiem m Cele prowadzonej ewaluacji wewnętrznej Zakres ewaluacji

Bardziej szczegółowo

PROGRAM DORADZTWA EDUKACYJNO- ZAWODOWEGO

PROGRAM DORADZTWA EDUKACYJNO- ZAWODOWEGO PROGRAM DORADZTWA EDUKACYJNO- ZAWODOWEGO Cel główny: szkoła przygotowuje uczniów do trafnego wyboru dalszego kierunku kształcenia i zaplanowania kariery zawodowej; Cele operacyjne: Uczniowie: poznają siebie,

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI DZIAŁ PROGRAMU 1. Profilaktyka uzależnień. CELE 1. Dostarczenie wiedzy o szkodliwości palenia papierosów, picia alkoholu, zażywania dopalaczy i narkotyków, spożywania niezdrowej żywności. ZADANIA I SPOSÓB

Bardziej szczegółowo

VII KONGRES ZARZĄDZANIA OŚWIATĄ OSKKO, UMK, TORUŃ, 24-26.09.2012 www.oskko.edu.pl/kongres/ Jaki e-learning potrzebny jest współczesnej szkole?

VII KONGRES ZARZĄDZANIA OŚWIATĄ OSKKO, UMK, TORUŃ, 24-26.09.2012 www.oskko.edu.pl/kongres/ Jaki e-learning potrzebny jest współczesnej szkole? VII KONGRES ZARZĄDZANIA OŚWIATĄ OSKKO, UMK, TORUŃ, 24-26.09.2012 www.oskko.edu.pl/kongres/ Jaki e-learning potrzebny jest współczesnej szkole? Toruń, 24.09.2012 Agenda Co to jest e-learning? Obszary e-learningu

Bardziej szczegółowo

Sprawdzian z pomagania -doświadczenia Fundacji Orange w ewaluacji

Sprawdzian z pomagania -doświadczenia Fundacji Orange w ewaluacji Sprawdzian z pomagania -doświadczenia Fundacji Orange w ewaluacji Fundacja korporacyjna jako instytucja ucząca się rola mechanizmów ewaluacji VII. Seminarium Forum Darczyńców w Polsce, 11 września 2014

Bardziej szczegółowo

WIEDZA PRAKTYKA INTEGRACJA

WIEDZA PRAKTYKA INTEGRACJA Nowoczesne technologie NARZĘDZIE CZY CEL? Warszawa, 27 28 września 2012 r. NOWE TECHNOLOGIE CO TO JEST? Nowe technologie to potoczne, często używane określenie na zaawansowane rozwiązania techniczne i

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO w Szkole Podstawowej nr 118 im. Przyjaciół Mazowsza w Warszawie na rok szkolny 2014/2015

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO w Szkole Podstawowej nr 118 im. Przyjaciół Mazowsza w Warszawie na rok szkolny 2014/2015 WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO w Szkole Podstawowej nr 118 im. Przyjaciół Mazowsza w Warszawie na rok szkolny 2014/2015 1. Ocena zapotrzebowania na WSDZ w Szkole Podstawowej nr 118 Wewnątrzszkolny

Bardziej szczegółowo

Analiza potrzeb kształcenia przedmiotów zawodowych w szkołach branży samochodowej, ze szczególnym uwzględnieniem nauczania zawodowego języka obcego

Analiza potrzeb kształcenia przedmiotów zawodowych w szkołach branży samochodowej, ze szczególnym uwzględnieniem nauczania zawodowego języka obcego INTERCAR, project no. 2010-1-PL1-LEO05-11556 Analiza potrzeb kształcenia przedmiotów zawodowych w szkołach branży samochodowej, ze szczególnym uwzględnieniem nauczania zawodowego języka obcego Jak wynika

Bardziej szczegółowo

w ramach projektu APLIKACJE INTERNETOWE I INFORMATYCZNE DLA NAUCZYCIELI JĘZYKÓW OBCYCH

w ramach projektu APLIKACJE INTERNETOWE I INFORMATYCZNE DLA NAUCZYCIELI JĘZYKÓW OBCYCH HARMONOGRAM SZKOLENIA współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej GRUPA 8 TEMATYKA SZKOLEŃ: Moduł I: Interaktywne pomoce dydaktyczne (15 godz.) Moduł II: Aplikacje komputerowe na lekcjach języków obcych

Bardziej szczegółowo

Konkurs edukacyjny Bezpiecznie Tu i Tam Prezentacja do zajęć dla rodziców w wersji aktywizującej 30 minut

Konkurs edukacyjny Bezpiecznie Tu i Tam Prezentacja do zajęć dla rodziców w wersji aktywizującej 30 minut Konkurs edukacyjny Bezpiecznie Tu i Tam Prezentacja do zajęć dla rodziców w wersji aktywizującej 30 minut wrzesień 2016r. Agenda spotkania 1. Internet w naszej codzienności. Dobre i złe strony. 2. Dzieci

Bardziej szczegółowo

Program profilaktyki Prywatnej Szkoły Podstawowej ICO Wołominie

Program profilaktyki Prywatnej Szkoły Podstawowej ICO Wołominie Program profilaktyki Prywatnej Szkoły Podstawowej ICO Wołominie Profilaktyka to, ciągły proces chronienia człowieka przed zagrożeniami i reagowaniem na pojawiające się niebezpieczeństwa. Jej celem jest

Bardziej szczegółowo

Ośrodek Rozwoju Edukacji

Ośrodek Rozwoju Edukacji Ośrodek Rozwoju Edukacji Kim jesteśmy Ośrodek Rozwoju Edukacji powstał 1 stycznia 2010 roku. Jesteśmy publiczną placówką doskonalenia nauczycieli o zasięgu ogólnokrajowym. Celem Ośrodka jest podejmowanie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU PROFILAKTYCZNEGO

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU PROFILAKTYCZNEGO SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU PROFILAKTYCZNEGO BEZPIECZEŃSTWA W SIECI INTERNET ZESPOŁU SZKÓŁ W BARWICACH GIMNET POZYTYWNA KONTROLA DOSTĘPU Zespół Szkół w Barwicach ul. Moniuszki 12, 78-460 Barwice

Bardziej szczegółowo

Ewaluacja wewnętrzna w Gimnazjum im. Jana III Sobieskiego w Żółkiewce

Ewaluacja wewnętrzna w Gimnazjum im. Jana III Sobieskiego w Żółkiewce Ewaluacja wewnętrzna w Gimnazjum im. Jana III Sobieskiego w Żółkiewce Rok szkolny 2015/2016 Diagnoza stopnia partycypacji rodziców uczniów i ich oczekiwań we współdecydowaniu o szkole Rozporządzenie Ministra

Bardziej szczegółowo

Numer obszaru: 7 Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w nauczaniu różnych przedmiotów. w nauczaniu wczesnoszkolnym

Numer obszaru: 7 Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w nauczaniu różnych przedmiotów. w nauczaniu wczesnoszkolnym Numer obszaru: 7 Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w nauczaniu różnych przedmiotów Temat szkolenia: Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w nauczaniu wczesnoszkolnym

Bardziej szczegółowo

Uzyskanie tych informacji potrzebne jest do wdrożenia i modyfikowania programu profilaktycznego Szkoła Bezpiecznego Internetu.

Uzyskanie tych informacji potrzebne jest do wdrożenia i modyfikowania programu profilaktycznego Szkoła Bezpiecznego Internetu. Bezpieczeństwo mojego dziecka w Internecie Opis i analiza wyników ankiety skierowanej do rodziców uczniów Gimnazjum nr 3 im. Jana Pawła II w Płocku w ramach programu Szkoła Bezpiecznego Internetu. Przeprowadzona

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA MULTIMEDIALNA

PREZENTACJA MULTIMEDIALNA PREZENTACJA MULTIMEDIALNA i n ż. M a g d a l e n a P i ę t k a P. W I E D Z Y & P. E D U K A C Y J N E Strona 1 i n ż. M a g d a l e n a P i ę t k a P. W I E D Z Y & P. E D U K A C Y J N E Strona 2 i n

Bardziej szczegółowo

temat lekcji: Zabezpiecz swój komputer

temat lekcji: Zabezpiecz swój komputer temat lekcji: Zabezpiecz swój komputer Scenariusz zajęć na temat bezpieczeństwa dzieci w internecie. kl. I-VI SP 90 minut (2 x 45 min) cel zajęć Zapoznanie uczniów z zabezpieczeniami komputera przed zagrożeniami

Bardziej szczegółowo

Plan działań profilaktycznych Gimnazjum im. Biskupa Michała Kozala w Białośliwiu (rok szkolny 2015/2016)

Plan działań profilaktycznych Gimnazjum im. Biskupa Michała Kozala w Białośliwiu (rok szkolny 2015/2016) Plan działań profilaktycznych Gimnazjum im. Biskupa Michała Kozala w Białośliwiu (rok szkolny 2015/2016) Plan działań profilaktycznych został przedstawiony i zaakceptowany przez Radę Pedagogiczną w dniu

Bardziej szczegółowo

Formy pracy i narzędzia

Formy pracy i narzędzia PLAN PRACY DORADCY ZAWODOWEGO W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 Plan pracy szkolnego doradcy zawodowego obejmuje: prowadzenie zajęć warsztatowych dla uczniów, konsultacji indywidualnych dla uczniów i rodziców

Bardziej szczegółowo

ANKIETA (LO) Imię i nazwisko/ kod identyfikacyjny (proszę zapamiętać wpisany kod id; będzie się nim Pan/Pani posługiwał/a w kolejnych badaniach:

ANKIETA (LO) Imię i nazwisko/ kod identyfikacyjny (proszę zapamiętać wpisany kod id; będzie się nim Pan/Pani posługiwał/a w kolejnych badaniach: Dr Agata Zabłocka-Bursa Mgr Iwona Pilchowska ANKIETA (LO) Imię i nazwisko/ kod identyfikacyjny (proszę zapamiętać wpisany kod id; będzie się nim Pan/Pani posługiwał/a w kolejnych badaniach:. Wiek: Płeć:

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z ANALIZY ANKIET SKIEROWANYCH DO UCZNIÓW ORAZ RODZICÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ: WYKORZYSTANIE NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII"

RAPORT Z ANALIZY ANKIET SKIEROWANYCH DO UCZNIÓW ORAZ RODZICÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ: WYKORZYSTANIE NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII RAPORT Z ANALIZY ANKIET SKIEROWANYCH DO UCZNIÓW ORAZ RODZICÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ: WYKORZYSTANIE NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII" W miesiącach KWIECIEŃ MAJ 2016 roku zostały przeprowadzone ankiety skierowane do

Bardziej szczegółowo

Plan działań szkolnego zespołu TIK Szkoła Podstawowa Nr 9 w Rumi

Plan działań szkolnego zespołu TIK Szkoła Podstawowa Nr 9 w Rumi Plan działań szkolnego zespołu TIK Szkoła Podstawowa Nr 9 w Rumi Jaki mamy cel pierwszy? Integracja zespołu i ustalenie zasad współpracy, zaplanowanie pracy, zredagowanie szkolnego kodeksu TIK oraz stworzenie

Bardziej szczegółowo

ANKIETA (gimnazjum) W ilu obecnie klasach uczy Pan/Pani innego przedmiotu niż matematyka (należy wpisać ogólną liczbę klas):

ANKIETA (gimnazjum) W ilu obecnie klasach uczy Pan/Pani innego przedmiotu niż matematyka (należy wpisać ogólną liczbę klas): Dr Agata Zabłocka-Bursa Mgr Iwona Pilchowska ANKIETA (gimnazjum) Imię i nazwisko/ kod identyfikacyjny (proszę zapamiętać wpisany kod id; będzie się nim Pan/Pani posługiwał/a w kolejnych badaniach:. Wiek:

Bardziej szczegółowo

Rodzice, dzieci i zagrożenia internetowe

Rodzice, dzieci i zagrożenia internetowe Rodzice, dzieci i zagrożenia internetowe Szymon Wójcik Hubert Tuszyński Informacje o badaniu Badani: rodzice dzieci korzystających z internetu oraz dzieci korzystające z internetu w wieku 10-15 lat. Data

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI 2014/2015. Szkoła Podstawowa im. Marszałka J. Piłsudskiego w Nawojowej Górze

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI 2014/2015. Szkoła Podstawowa im. Marszałka J. Piłsudskiego w Nawojowej Górze SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI 2014/2015 Szkoła Podstawowa im. Marszałka J. Piłsudskiego w Nawojowej Górze SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Szkolny Program Profilaktyki, przyjęty do realizacji w u m 2014/2015,

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA NAUCZYCIELI Gimnazjum im. Biskupa Michała Kozala w Białośliwiu (rok szkolny 2016/2017)

ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA NAUCZYCIELI Gimnazjum im. Biskupa Michała Kozala w Białośliwiu (rok szkolny 2016/2017) 1 ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA NAUCZYCIELI Gimnazjum im. Biskupa Michała Kozala w Białośliwiu (rok szkolny 2016/2017) (DIAGNOZA) Opracował zespół diagnostyczno-rozwojowy: Angelika Szulc, Justyna Kromulska KULTURA

Bardziej szczegółowo

UCZNIOWIE SĄ AKTYWNI. Wykorzystanie nowych technologii a aktywność uczniów.

UCZNIOWIE SĄ AKTYWNI. Wykorzystanie nowych technologii a aktywność uczniów. Wykorzystanie nowych technologii a aktywność uczniów. Wymaganie: Uczniowie są aktywni Uczniowie są zaangażowani w zajęcia prowadzone w szkole lub placówce i chętnie w nich uczestniczą. Nauczyciele stwarzają

Bardziej szczegółowo

Bezpieczny Internet - program. Wstęp

Bezpieczny Internet - program. Wstęp Bezpieczny Internet - program Wstęp Rozwój nowoczesnych technologii i powszechne wykorzystywanie komputerów i Internetu w Ŝyciu osobistym i zawodowym pociąga za sobą znaczący wzrost zagroŝeń związanych

Bardziej szczegółowo

INFORMATYKA. Portale społecznościowe

INFORMATYKA. Portale społecznościowe SCENARIUSZ LEKCJI PRZEDMIOT: INFORMATYKA TEMAT: Portale społecznościowe AUTOR SCENARIUSZA: mgr inż. Anna Stanisławska OPRACOWANIE ELEKTRONICZNO GRAFICZNE : mgr Beata Rusin TEMAT LEKCJI Portale społecznościowe

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA MIANOWANEGO PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA MIANOWANEGO Imię i nazwisko: mgr Ewa Majer Bobruś Szkoła: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Tarnobrzegu

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO (fragment do wglądu) ZOFIA KOWALSKA NAUCZYCIEL MIANOWANY Data rozpoczęcia stażu: 1 IX 2013 Data zakończenia stażu: 31 V 2016 Warszawa, 31 maja 2016 r.

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z platformy e-learning w projekcie Czas Zawodowców Wielkopolskie Kształcenie Zawodowe

Regulamin korzystania z platformy e-learning w projekcie Czas Zawodowców Wielkopolskie Kształcenie Zawodowe Regulamin korzystania z platformy e-learning w projekcie Czas Zawodowców Wielkopolskie Kształcenie Zawodowe Zadania szkół biorących udział w projekcie 1. Realizacja zajęć kształcenia zawodowego z wykorzystaniem

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIA TEMATYCZNE zagadnienia związane z edukacją i wychowaniem

SZKOLENIA TEMATYCZNE zagadnienia związane z edukacją i wychowaniem DOLNOŚLĄSKA BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA we Wrocławiu SZKOLENIA TEMATYCZNE zagadnienia związane z edukacją i wychowaniem ROK SZKOLNY 2016/2017 1 Drodzy Nauczyciele, wspierając szkoły i placówki oświatowe w

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA OFERTA SZKOLENIOWA W POSZCZEGÓLNYCH GRUPACH WIEKOWYCH lata

SZCZEGÓŁOWA OFERTA SZKOLENIOWA W POSZCZEGÓLNYCH GRUPACH WIEKOWYCH lata SZCZEGÓŁOWA OFERTA SZKOLENIOWA W POSZCZEGÓLNYCH GRUPACH WIEKOWYCH 18-34 lata Temat Zakres Poziom 1) Moduł wprowadzający 4 godz. a. Początkowy test wiedzy b. Zapoznanie ze sprzętem komputerowym dostępnym

Bardziej szczegółowo

EWALUACJA WEWNĘTRZNA W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Dźwirzynie w klasie IV i V

EWALUACJA WEWNĘTRZNA W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Dźwirzynie w klasie IV i V EWALUACJA WEWNĘTRZNA W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Dźwirzynie w klasie IV i V Problem badawczy: Czy uczniowie są uzależnieni od Internetu i telefonów komórkowych. Opracowali:

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo informatyczne w szkole.

Bezpieczeństwo informatyczne w szkole. Bezpieczeństwo informatyczne w szkole. Warszawa, 4 marca 2013 Dariusz Stachecki Standardy bezpieczeństwa szkolnej infrastruktury informatycznej Gimnazjum w Nowym Tomyślu Dariusz Stachecki Gimnazjum im.

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ ZBIORCZY DLA STANDARDU DRUGIEGO: badanie klimatu społecznego szkoły za pomocą ankiety Załącznik II

ARKUSZ ZBIORCZY DLA STANDARDU DRUGIEGO: badanie klimatu społecznego szkoły za pomocą ankiety Załącznik II ARKUSZ ZBIORCZY DLA STANDARDU DRUGIEGO: badanie klimatu społecznego szkoły za pomocą ankiety Załącznik II Badana grupa liczba zbadanych osób Uczniowie liczba: 66 Nauczyciele liczba: 20 Pracownicy niepedagogiczni

Bardziej szczegółowo

KONSPEKT SZKOLENIA DOKUMENTACJA RYBACKA WYMAGANA PRZEZ PRAWO PROWADZONA PRZY POMOCY NOWOCZESNYCH TECHNIK INFORMATYCZNYCH 1/10

KONSPEKT SZKOLENIA DOKUMENTACJA RYBACKA WYMAGANA PRZEZ PRAWO PROWADZONA PRZY POMOCY NOWOCZESNYCH TECHNIK INFORMATYCZNYCH 1/10 KONSPEKT SZKOLENIA DOKUMENTACJA RYBACKA WYMAGANA PRZEZ PRAWO PROWADZONA PRZY POMOCY NOWOCZESNYCH TECHNIK INFORMATYCZNYCH 1/10 Spis treści 1. Wprowadzenie...... 3 2. Opis szkolenia... 3 2.1. Zakres tematyczny......

Bardziej szczegółowo

Sieć Jak wspierać ucznia w uczeniu się matematyki?

Sieć Jak wspierać ucznia w uczeniu się matematyki? Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół i przedszkoli poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie ostrowieckim Sieć Jak wspierać ucznia w uczeniu się matematyki? Zaczęło

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA MIANOWANEGO PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA MIANOWANEGO mgr Katarzyna Kowalik Data rozpoczęcia stażu: 1 września 2013r. Planowany termin zakończenia

Bardziej szczegółowo

Portal Edukacyjny przykład CRM i BIG DATA w SMART CITY Luboradza, września 2014 r.

Portal Edukacyjny przykład CRM i BIG DATA w SMART CITY Luboradza, września 2014 r. Portal Edukacyjny przykład CRM i BIG DATA w SMART CITY Luboradza, 18-19 września 2014 r. Ewa Szynkowska Urząd Miasta Szczecin, 2014r. PORTAL EDUKACYJNY: Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze

Bardziej szczegółowo

Badanie nauczania filozofii w gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych

Badanie nauczania filozofii w gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych Badanie nauczania filozofii w gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych Scenariusz wywiadu pogłębionego z Nauczycielem Filozofii Scenariusz wywiadu pogłębionego z nauczycielem filozofii Dzień Dobry, Nazywam

Bardziej szczegółowo

KLASA IA GIMNAZJUM. 3. Korzystamy z tekstów zawartych w internecie, staramy się ich nie kopiować, jeśli cytujemy dodajemy źródło informacji.

KLASA IA GIMNAZJUM. 3. Korzystamy z tekstów zawartych w internecie, staramy się ich nie kopiować, jeśli cytujemy dodajemy źródło informacji. KLASA IA GIMNAZJUM 1. Korzystamy z telefonów komórkowych na lekcjach w celach edukacyjnych. 2. Każdy nauczyciel 3 razy w semestrze zabiera nas do sali multimedialnej lub informatycznej. 3. Korzystamy z

Bardziej szczegółowo

Informatyka. Klasa 4

Informatyka. Klasa 4 1 2 Informatyka. Klasa 4 Wstęp do programowania Łagodnie wprowadza ucznia w świat programowania i pokazuje jak korzystać z wiedzy o cyfrowym świecie. Inspiruje do samodzielnej pracy i rozwija niezbędne

Bardziej szczegółowo

INNOWACJA PEDAGOGICZNA W ZAKRESIE WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W KLASIE III SZKOŁY PODSTAWOWEJ

INNOWACJA PEDAGOGICZNA W ZAKRESIE WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W KLASIE III SZKOŁY PODSTAWOWEJ INNOWACJA PEDAGOGICZNA W ZAKRESIE WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W KLASIE III SZKOŁY PODSTAWOWEJ Cele innowacji Rozbudzanie motywacji do nauki języka angielskiego. Kształtowanie kompetencji komunikacyjnej w języku

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienia z dnia r. do treści Zapytania Ofertowego nr ZO/3/FO/POPC/2017 w odpowiedzi na pytania dotyczące Zapytania ofertowego.

Wyjaśnienia z dnia r. do treści Zapytania Ofertowego nr ZO/3/FO/POPC/2017 w odpowiedzi na pytania dotyczące Zapytania ofertowego. Wyjaśnienia z dnia 13.09.2017r. do treści Zapytania Ofertowego nr ZO/3/FO/POPC/2017 w odpowiedzi na pytania dotyczące Zapytania ofertowego. 1. Czy Przedmiotem zamówienia jest również dostarczenie materiałów

Bardziej szczegółowo

Raport z ewaluacji wewnętrznej dotyczącej koncepcji pracy szkoły

Raport z ewaluacji wewnętrznej dotyczącej koncepcji pracy szkoły Raport z ewaluacji wewnętrznej dotyczącej koncepcji pracy szkoły PRZEDMIOT EWALUACJI Szkoła realizuje koncepcję pracy ukierunkowaną na rozwój uczniów. CELE EWALUACJI Pozyskanie informacji na temat uczestnictwa

Bardziej szczegółowo

1) filmy / seriale 2) muzykę 3) książki 4) gry 5) inne (jakie?)...

1) filmy / seriale 2) muzykę 3) książki 4) gry 5) inne (jakie?)... METRYCZKA Miejscowość Płeć Wiek Wykształcenie Zawód BLOK I (kultura w sieci + PISF) 1. W jaki sposób przeważnie korzystasz z Internetu? 1) komputer stacjonarny lub laptop w domu [> przejdź do pytania 2]

Bardziej szczegółowo

Po odbyciu cyklu zajęć z dydaktyki przyrody w Uczelni przeprowadzana jest czterotygodniowa praktyka śródroczna polegająca na hospitacji lekcji

Po odbyciu cyklu zajęć z dydaktyki przyrody w Uczelni przeprowadzana jest czterotygodniowa praktyka śródroczna polegająca na hospitacji lekcji PROGRAM PRAKTYK PEDAGOGICZNYCH NA WYDZIALE CHEMII UAM ORAZ NAUK GEOGRAFICZNYCH I GEOLOGICZNYCH UAM FINANSOWANE Z PROJEKTU UDA.POKL. 03.03.02-00-006/11-00 Nowoczesne strategie wielostronnego przygotowania

Bardziej szczegółowo

Profilaktyka uzależnień

Profilaktyka uzależnień Profilaktyka uzależnień 1) Zapoznanie uczniów z rodzajami uzależnień występujących we współczesnym świecie 2) Zapoznanie uczniów i rodziców ze skutkami wszelkich uzależnień i omówienie sposobów ich zapobiegania

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY PROGRAM SZKOLENIA WARSZAWA,

SZCZEGÓŁOWY PROGRAM SZKOLENIA WARSZAWA, Numer zadania: 11 Innowacje i kreatywność w nauczaniu dzieci i młodzieży - zastosowanie technologii informacyjnej z uwzględnieniem nauczania na odległość SZCZEGÓŁOWY PROGRAM SZKOLENIA WARSZAWA, 2009 Wydanie

Bardziej szczegółowo

Raport z ewaluacji wewnętrznej dotyczącej przestrzegania norm społecznych w Szkole Podstawowej w Karpicku

Raport z ewaluacji wewnętrznej dotyczącej przestrzegania norm społecznych w Szkole Podstawowej w Karpicku Raport z ewaluacji wewnętrznej dotyczącej przestrzegania norm społecznych w Szkole Podstawowej w Karpicku Opracowała M. Janas 1 Spis treści: 1. Wprowadzenie.. s. 3. 2. Analiza... s. 5. 3. Podsumowanie

Bardziej szczegółowo

Prowadzenie zajęć warsztatowych dla uczniów, konsultacji indywidualnych dla uczniów i rodziców oraz spotkań informacyjnych dla rodziców Udzielanie

Prowadzenie zajęć warsztatowych dla uczniów, konsultacji indywidualnych dla uczniów i rodziców oraz spotkań informacyjnych dla rodziców Udzielanie Prowadzenie zajęć warsztatowych dla uczniów, konsultacji indywidualnych dla uczniów i rodziców oraz spotkań informacyjnych dla rodziców Udzielanie informacji związanych z orientacją edukacyjno- zawodową

Bardziej szczegółowo

temat lekcji: Ciemna strona Internetu - Kradziej

temat lekcji: Ciemna strona Internetu - Kradziej temat lekcji: Ciemna strona Internetu - Kradziej Scenariusz zajęć na temat bezpieczeństwa dzieci w Internecie. kl.i-vi SP 90 minut (2 x 4) cel zajęć Poszerzenie wiedzy na temat zagrożeń w Internecie, w

Bardziej szczegółowo

Kursy Matematyki online Matematyka Reaktywacja czyli nowoczesne przygotowanie do matury z matematyki

Kursy Matematyki online Matematyka Reaktywacja czyli nowoczesne przygotowanie do matury z matematyki Kursy Matematyki online Matematyka Reaktywacja czyli nowoczesne przygotowanie do matury z matematyki Jędrzej Wierzejewski Politechnika Wrocławska Instytut Matematyki i Informatyki O czym będzie mowa 1.

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół w Bukówcu Górnym 2015/2016. Raport z ewaluacji wewnętrznej. W jaki sposób jest wykorzystywany komputer?

Zespół Szkół w Bukówcu Górnym 2015/2016. Raport z ewaluacji wewnętrznej. W jaki sposób jest wykorzystywany komputer? Zespół Szkół w Bukówcu Górnym 215/216 Raport z ewaluacji wewnętrznej W jaki sposób jest wykorzystywany komputer? Opracowali: Łukasz Konieczny przewodniczący Magdalena Drobnik Łukasz Stachowiak I WPROWADZENIE

Bardziej szczegółowo

Witamy w Ośrodku Rozwoju Edukacji

Witamy w Ośrodku Rozwoju Edukacji Witamy w Ośrodku Rozwoju Edukacji KIM JESTEŚMY Ośrodek Rozwoju Edukacji powstał 1 stycznia 2010 roku. Jest publiczną placówką doskonalenia nauczycieli o zasięgu ogólnokrajowym. Celem Ośrodka jest podejmowanie

Bardziej szczegółowo

Publiczne Gimnazjum im. Oskara Kolberga w Kołbieli. Regulamin. realizacji projektów edukacyjnych Gimnazjum w Kołbieli

Publiczne Gimnazjum im. Oskara Kolberga w Kołbieli. Regulamin. realizacji projektów edukacyjnych Gimnazjum w Kołbieli Publiczne Gimnazjum im. Oskara Kolberga w Kołbieli Regulamin realizacji projektów edukacyjnych Gimnazjum w Kołbieli 1 I. Projekt edukacyjny-postanowienia ogólne 1. Podstawa prawna Rozporządzenie Ministra

Bardziej szczegółowo

Metody realizacji /terminy realizacji/ Szkolenia dla nauczycieli /zgodnie z terminarzem zaplanowanych szkoleń/

Metody realizacji /terminy realizacji/ Szkolenia dla nauczycieli /zgodnie z terminarzem zaplanowanych szkoleń/ PROGRAM PROFILAKTYKI Cele programu profilaktyki: I OCHRONA I PROMOCJA ZDROWIA PSYCHICZNEGO I SPOŁECZNEGO 1.Zapobieganie sytuacjom zagrażającym zdrowiu psychicznemu. Zadania Metody realizacji /terminy realizacji/

Bardziej szczegółowo

Uczniowie a Internet -profilaktyka bezpiecznego korzystania z sieci. dr Ewa Krzyżak-Szymańska, Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa w Katowicach

Uczniowie a Internet -profilaktyka bezpiecznego korzystania z sieci. dr Ewa Krzyżak-Szymańska, Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa w Katowicach Uczniowie a Internet -profilaktyka bezpiecznego korzystania z sieci dr Ewa Krzyżak-Szymańska, Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa w Katowicach 1 Próba badawcza przebadano 1580 uczniów w analizie jakościowej

Bardziej szczegółowo

Wyniki ankiety Jak korzystam z Internetu

Wyniki ankiety Jak korzystam z Internetu Wyniki ankiety Jak korzystam z Internetu Informacje ogólne W związku z Dniem Bezpiecznego Internetu, który obchodzono 9 lutego 2010 roku przeprowadzono wśród uczniów Gimnazjum nr 1 im. Karola Wierzgonia

Bardziej szczegółowo