RAPORT EWALUACYJNY PROJEKTU KAMPANIA EDUKACYJNO- PREWENYCJNA "AMBASADORZY BEZPIECZNEGO INTERNETU"

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "RAPORT EWALUACYJNY PROJEKTU KAMPANIA EDUKACYJNO- PREWENYCJNA "AMBASADORZY BEZPIECZNEGO INTERNETU""

Transkrypt

1 RAPORT EWALUACYJNY PROJEKTU KAMPANIA EDUKACYJNO- PREWENYCJNA "AMBASADORZY BEZPIECZNEGO INTERNETU" Fundacja Dla Kultury.pl Kulturaonline.pl autor: Maria Zięba Projekt współfinansowany ze środków Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji Wrocław 22 grudnia 2014 roku Spis treści: I Problematyka. II Opis projektu. III Cele raportu. IV Opis narzędzi badawczych. V Opis grupy badawczej. VI Badanie przeprowadzone wśród dzieci. VII Badanie przeprowadzone przez nauczycieli. VIII Badanie kondycji szkół. IX Badanie wiedzy rodziców (ankiety online). X Kwestionariusze wypełnione przez trenerów. XI Podsumowanie. XII Podziękowania. XIII Załączniki Załącznik nr 1 Arkusz odpowiedzi nauczycieli. Załącznik nr 2 Arkusz odpowiedzi dzieci.

2 I. Problematyka. Powszechna edukacja społeczna w zakresie bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni jest ważnym celem, jaki stawia przed nami rozwój społeczeństwa informacyjnego i przenoszenie się kolejnych sfer naszego życia społecznego do cyberprzestrzeni. Nasze wspólne bezpieczeństwo teleinformatyczne w dużej mierze zależy od wiedzy i odpowiedzialności poszczególnych użytkowników sieci. Dzieci są bardzo naiwne w internetowych relacjach z ludźmi, a anonimowość użytkowników sieci dodatkowo sprzyja szybkiemu zdobywaniu zaufania i budowaniu fałszywego poczucia intymności. Nasze własne doświadczenie w realizacji projektów skłania nas również do niepokojącej refleksji. Organizując w różnych miastach Polski projekty z zakresu edukacji informacyjnej, często korzystamy z sal do informatyki w miejscowych szkołach. Naszą uwagę zwróciły częsty brak odpowiednich, aktualnych zabezpieczeń oraz duża swoboda w zakresie ściąganych na komputery plików i programów. Świadczy to o wciąż jeszcze marginalnym traktowaniu zagrożeń wynikających z korzystania z internetu. A przecież są to bardzo realne zagrożenia. II. Opis projektu. Projekt dotyczył zorganizowania ogólnopolskiej kampanii edukacyjno- prewencyjnej na rzecz bezpiecznego i odpowiedzialnego korzystania z sieci przez jej najmłodszych użytkowników. W ramach kampanii zaplanowaliśmy następujące działania: Stworzenie ścieżki edukacyjnej na platformie e-learningowej, dedykowanej rodzicom i nauczycielom. W trakcie realizacji projektu ścieżkę e-learningową przeszło ponad 200 osób. Jest to narzędzie trwałe, które będzie funkcjonowało również po zakończeniu projektu. Zorganizowanie cyklu edukacyjnego dla klas 1-3 Wędrująca Akademia Bezpiecznego Internetu. W ramach projektu przeszkoliliśmy 21 szkół, w tym 1494 dzieci w wieku 6-12 lat. Zorganizowanie ogólnopolskiego konkursu dla klas 4-6 o tytuł Ambasadora Bezpiecznego Internetu- przedmiotem konkursu będzie zaplanowanie mini- kampanii medialnej promującej bezpieczne zachowania w sieci. W konkursie wzięło udział 7 szkół, nadesłano łącznie 21 scenariuszy. Równolegle prowadziliśmy kampanię w internecie ( aktywnie angażując media społecznościowe) oraz kampanię w tradycyjnych mediach: prasie, radiu. Rezultatem projektu będzie także powstanie trwałych narzędzi dydaktycznych: autorskich materiałów przygotowanych na potrzeby kampanii udostępnionych po zakończeniu projektu na zasadzie wolnej licencji na stronie internetowej projektu oraz ścieżki e-learningowej,

3 funkcjonującej po zakończeniu projektu. III. Cele niniejszego raportu. Celem nieniejszego raportu jest określenie zapotrzebowania na edukację cyfrową, w tym edukację z zakresu bezpiecznego użytkowania internetu oraz sprawdzenia poziomu wiedzy dzieci na ten temat. Raport dostarcza również danych na temat przygotowania szkół, nauczycieli i rodziców do ochrony dzieci przed zagrożeniami wynikającymi z użytkowania internetu. IV. Narzędzia badawcze. Ankiety dla nauczycieli ( sporządzone na potrzeby projektu) Ankiety dla uczniów- uczestników spotkań (według wzoru Ministertswa Kultury i Dziedzictwa Narodowego). Kwestionariusz dla trenerów ( uzupełniany po każdym spotkaniu) Ankieta online dla rodziców ( zamieszczona na platformie e-learningowej) statystyki stron internetowych V. Grupa badawcza. Dzieci- uczniowie klas biorących udział w projekcie. Liczba badanych: Liczba badanych % dziewczyny ,8 chłopcy ,2 Razem Wiek badanych: Liczba badanych % Mniej niż 7 lat lat , lat 98 6,6 Razem Nauczyciele- wychowacy i opiekunowie klas, które wzięły udział w projekcie. Płeć badanych.

4 płeć Liczba badanych % kobieta mężczyzna 0 0 Miejsce pracy badanych. Miejscowość Liczba badanych % Wieś 26 47,3 Miasto do 30 tys mieszkańców 8 14,5 Miasto tys mieszkańców 18 32,7 Miasto powyżej 100 tys mieszkańców 3 5,5 Rodzice- dane zostaną uzupełnione po zakończeniu projektu. szkoły Ilość szkół % Wieś 9 42,8 Miasto do 30 tys mieszkańców 5 23,8 Miasto tys mieszkańców 6 28,6 Miasto powyżej 100 tys mieszkańców 1 4,8 Razem VI. Badanie przeprowadzone wśród dzieci. Dzieci entuzjastycznie zareagowały na przeprowadzone zajęcia. Ponad 91 % dzieci deklaruje, że zajęcia podobały się, z czego ponad 83 procent chciałoby wziąc ponownie udział w podobnych zajęciach. Większość dzieci ponad 91% deklaruje, że na zajęciach otrzymało nowe informacje. VII. Badanie przeprowadzone przez nauczycieli. W badaniu przeprowadzonym wśród nauczycieli wzięły udział wyłącznie kobiety, wynika to z faktu że nauczycielkami w klasach 1-3 są przeważnie kobiety.

5 Spośród badanych zdecydowana większośc korzysta z internetu w swoim życiu zawodowym i prywatnym, z czego 76 % korzysta codziennie. W życiu prywatnym najczęstszymi czynnościami jest sprawdzanie poczty, przeglądanie stron i blogów internetowych, zakupy online, aktywność na portalach społecznościowych oraz komunikacja rzez komunikatory internetowe. W pracy najczęściej badane korzystają z internetu w celu uzupełniania dziennika elektronicznego oraz aby wyszukiwać i ściągać informacje i materiały w celu uatrakcyjnienia zajęć z dziećmi. Badane korzystają także z edukacji online i wykorzystują internet aby wymieniać się doświadczeniami z innymi nauczycielami. Są to jednak pojedyncze osoby. Badane oceniają swoją wiedzę na temat zagrożeń wynikających z korzystania z Internetu przed udziałem w Akademii Bezpiecznego Internetu średnio na 4,1 punktu w skali 1-5 punktów. Po odbyciu zajęć w ramach Akademii deklarowany poziom wiedzy wzrósł do 4,5 punkta. U pozostałych osób pozostał bez zmian, przy czym większośc z tych osób deklarowała maksymalny poziom 5 punktów już przed zajęciami. Jedynie nieco ponad połowa badanych (56 %) orientuje się czy w pracowni komputerowej w szkole stosuje się zabezpieczenia w celu chronienia dzieci przed szkodliwymi skutkami Internetu. Spośród tych osób znów jedynie połowa potrafi podać konkretne rozwiązania (typu zapory, hasła, programy antywirusowe). Jedynie 4 osoby wymieniają nazwy konkretnych narzędzi. Większość nauczycieli- około 80 % badanych uważa, że posiada wiedzę na temat korzystania przez dzieci z Internetu w czasie wolnym od szkoły, ale tylko 14% deklaruje to z całą pewnością. VIII. Badanie przygotowania szkół. We wszystkich badanych szkołach są pracownie komputerowe. Większość badanych szkół prowadzi własne działania w zakresie uświadamiania dzieci na temat bezpiecznego korzystania z Internetu, przeważnie ograniczają się one jednak do programu nauczania zajęć komputerowych oraz do pogadanek z uczniami. Pozostałe wymieniane działania to min zamieszczanie informacji w gazetce szkolnej i tablicy ogłoszeń, organizowanie w szkole Dnia Bezpiecznego Internetu, ustalenie kontraktu z klasą, konkursy tematyczne, prezentacje multimedialne. Ponadto część badanych szkół bierze udział w ogólnopolskich akcjach "Dzieci w sieci", "Dzieci niczyje", "Bezpieczna szkoła". Większość badanych szkół deklaruje podejmowanie współpracy z rodzicami w zakresie uświadamiania dzieci na temat bezpiecznego korzystania z Internetu. Przeważnie jednak ta współpraca ogranicza się do pogadanek i rozmów z rodzicami w trakcie szkolnych zebrań. Szkoły chętnie szukają pomocy w tej kwestii na zewnątrz- u ekspertów lub organizatorów działań z zakresu edukacji cyfrowej. Poza jedną szkołą, która wydaje gazetkę adresowaną do rodziców, żadna szkoła nie zaopatruje rodziców w materiały edukacyjne ani informacyjne. Nauczyciele oceniają wiedzę dzieci na temat zagrożeń wynikających z użytkowania

6 internetu w swoich szkołach na poziomie 3,3 punkta w skali 1-5 punktów. IX. Badanie wiedzy rodziców (ankiety online). Raport zostanie uzupełniony w tej części po zakończeniu projektu. X. Analiza kwestionariuszy wypełnionych przez trenerów. Wśród uczniów jest widoczne duże zróżnicowanie w poziomie wiedzy. Często są to efekty edukacji domowej w tym zakresie (tata mi nie pozwala, mama ostrzegała). Dzieci sa świadome i potrafią nazwać lub zidentyfikować większośc zagrożeń w praktyce, mają jednak problemy z przeniesieniem tej wiedzy na realne sytuacje. Dzieci wykazują dużą znajomość internetu, jeśli chodzi o komunikatory i czaty, wiedza również co grozi im w wypadku kontaktu z osobami nieznajomymi. Nie są jednak świadome niebezpieczeństw związanych z łamaniem prawa autorskiego i ściągania plików z internetu. Najwięszym zainteresowaniem jeśli chodzi o poruszane tematy cieszył się temat zasad ściągania plików z internetu. Dzieci bardzo często potrafiły podać sytuacje z własnego życia, związane z konkretnymi zagrożeniami. W jednej klasie otrzymaliśmy także informacje o zetknięciu się dzieci z cyberprzemocą. Dzieci chętnie dzieliły się informacjami ze swojego życia podczas odgrywanych scenek. Dzieci bardzo chętnie angażowały się w formy aktywne, takie jak quizy, ćwiczenia w grupach, odgrywanie scenek. Odbiór części wykładowej zależał w dużej mierze do warunków w jakich odbywały się zajęcia. Tam, gdzie była dobra widoczność ekranu i nagłośnienie odbiór był zdecydowanie lepszy. Dzieci z zainteresowaniem reagowały na przygotowaną na potrzeby projektu prezentację multimedialną, zwłaszcza na jej częśc animowaną. XI. Podsumowanie. Ogromne zainteresowanie szkół, z jakim spotkaliśmy się w trakcie realizacji projektu świadczy o potrzebie wspierania szkół i nauczycieli w działaniach służących edukowaniu najmłodszych użytkowników internetu. Choć wszystkie szkoły posiadają zaplecze techniczne, wciąż brakuje odpowiedniego wpsarcia, które przygotowałoby nauczycieli i rodziców na nowe wyzwanie jakim jest wychowanie dzieci do życia w cyfrowym świecie. Brakuje również pomocy dydaktycznych i materiałów informacyjnych, adresowanych zarówno do rodziców, jak i do dzieci. Pomimo wysokiego deklarowanego przez nauczycieli poziomu wiedzy na temat bezpiecznego użytkowania internetu, większość z nich nie orientuje się jakie zabezpieczenia sa stosowane w szkolnej pracowni komputerowej. Podobna sytuacja dotyczy dzieci, z których większośc zna pojęcia i podstawowe fakty na temat zagrożeń wynikających z użytkowania internetu, jednak przy odgrywaniu scenek nie potrafi odnieść się do tych samych pojęć. Nasuwa się wniosek, że o ile wiedza teoretyczna we wszystkich badanych grupach jest na dobrym poziomie i edukacja zapewniana w tym zakresie przez szkoły wydaje się być wystarczająca, brakuje natomiast możliwości praktycznego utrwalenia wiedzy, zarówno wśród uczniów, jak i nauczycieli i rodziców. Konieczne jest tworzenie nowych i łatwo dostępnych narzędzi i programów, które pozwolą na jeszcze lepszą edukację cyfrową najmłodszych użytkowników internetu i ich otoczenia.

7 XII. Podziękowania. Dziękujemy za współpracę w ramach organizacji zajęć oraz wzięcie udziału w badaniu wszystkim szkołom: Szkoła Podstawowa nr 10 w Lesznie Szkoła Podstawowa w Święciechowie Szkoła Podstawowa nr 2 w Lesznie Szkoła Podstawowa w Długich Starych Szkoła Podstawowa w Przyczynie Górnej Szkoła Podstawowa w Konradowie Szkoła Podstawowa nr 6 w Świdnicy Szkoła Podstawowa w Żarowie Szkoła Podstawowa w Pszennie Szkoła Podstawowa nr 4 w Świdnicy Szkoła Podstawowa w Kamieńcu Wrocławskim Szkoła Podstawowa nr 5 w Lesznie Szkoła Podstawowa nr 6 w Oleśnicy Szkoła Podstawowa w Bielanach Wrocławskich Szkoła Podstawowa w Osowej Sieni Szkoła Podstawowa nr 64 we Wrocławiu Szkoła Podstawowa w Świętej Katarzynie Szkoła Podstawowa w Tyńcu Małym Szkoła Podstawowa w Kąkolewie Szkoła Podstawowa nr 3 w Górze Szkoła Podstawowa w Poniecu XIII. Załączniki zał. Nr 1. arkusz odpowiedzi nauczycieli zał. Nr 2. arkusz odpowiedzi dzieci Załącznik nr 1 KAMPANIA EDUKACYJNO- PREWENCYJNA AMBASADORZY BEZPIECZNEGO INTERNETU. Arkusz odpowiedzi do ankiety dla nauczycieli szkół podstawowych, w klasach 1-3. A. 1. Płeć płeć Liczba badanych % kobieta mężczyzna Miejscowość

8 Miejscowość Liczba badanych % Wieś 26 47,3 Miasto do 30 tys mieszkańców 8 14,5 Miasto tys mieszkańców 18 32,7 Miasto powyżej 100 tys mieszkańców 3 5,5 3. Czy korzysta Pan/i z Internetu? odpowiedź odpowiedzi % Codziennie korzystam z internetu Kilka razy w tygodniu korzystam z Internetu Kilka razy w miesiącu korzystam z Internetu Nie korzystam lub bardzo rzadko korzystam z Internetu 42 76, ,2 1 1,8 2 3,6 WIEŚ Codziennie korzystam z Internetu- 22 odpowiedzi Kilka razy w tygodniu korzystam z Internetu 2 odpowiedzi Kilka razy w miesiącu korzystam z Internetu 1 odpowiedź Nie korzystam lub bardzo rzadko korzystam z Internetu 1 odpowiedź MIASTO DO 30 TYS Codziennie korzystam z Internetu 4 odpowiedzi Kilka razy w tygodniu korzystam z Internetu 4 odpowiedzi Kilka razy w miesiącu korzystam z Internetu - 0 odpowiedzi Nie korzystam lub bardzo rzadko korzystam z Internetu 0 odpowiedzi MIASTO TYS Codziennie korzystam z Internetu 16 odpowiedzi Kilka razy w tygodniu korzystam z Internetu 2 odpowiedzi Kilka razy w miesiącu korzystam z Internetu 0 odpowiedzi Nie korzystam lub bardzo rzadko korzystam z Internetu 0 odpowiedzi

9 MIASTO POWYŻEJ 100 TYS Codziennie korzystam z Internetu 0 odpowiedzi Kilka razy w tygodniu korzystam z Internetu - 2 odpowiedzi Kilka razy w miesiącu korzystam z Internetu- 0 odpowiedzi Nie korzystam lub bardzo rzadko korzystam z Internetu 1 odpowiedzi 4. W jakich celach najczęściej korzysta Pan/i z Internetu? (można zaznaczyć kilka odpowiedzi) cel Przeglądanie stron www. Blogów 14 Zakupy przez Internet 26 Sprawdzanie poczty 40 Serwisy społecznościowe 8 Ściąganie filmów, muzyki 11 Praca 50 Komunikatory internetowe 19 Gry online 2 Inne, w tym: 3 Dokształcanie online 1 Bankowość mobilna 1 Team speak 1 odpowiedź 5. Czy korzysta Pan/i z Internetu w swojej pracy? Jeśli tak, to w jakim celu? odpowiedzi % tak 51 92,7 nie 3 5,5 Brak odpowiedzi 1 1,8 WIEŚ Tak 25 odpowiedzi Nie 1 odpowiedź MIASTO DO 30 TYS Tak 7 odpowiedzi Nie 1 odpowiedź MIASTO TYS

10 Tak 17 odpowiedzi Nie - 0 odpowiedzi brak odpowiedzi 1 odpowiedź MIASTO POWYŻEJ 100 TYS Tak 2 odpowiedzi Nie 1 odpowiedź Wymieniane cele: uatrakcyjnianie zajęć dla dzieci (filmiki, ilustracje, karty pracy) 5 odpowiedzi platformy edukacyjne 2 odpowiedzi dziennik elektroniczny 20 odpowiedzi informacje o konkursach 1 odpowiedź materiały do pracy na zajęcia z uczniami 2 odpowiedzi programy edukacyjne SUPER ID, KOSMIKUS 1 odpowiedź katalogi Biblioteki Narodowej- 1 odpowiedź korespondencja służbowa 6 odpowiedzi przeglądanie strony internetowej szkoły 2 odpowiedzi podczas zajęć komputerowych z dziećmi 2 odpowiedzi przygotowywanie pomocy do zajęć 17 odpowiedzi przesyłanie zadań uczniom- 1 odpowiedź wymiana doświadczeń z innymi nauczycielami- 2 odpowiedzi kontakt z rodzicami- 1 odpowiedź strony MEN 2 odpowiedzi pobieranie plików 3 odpowiedzi prezentacje multimedialne 2 odpowiedzi informacje na zajęcia komputerowe dla dzieci - 1 odpowiedź teatr- 1 odpowiedź agencja rynku rolnego- 1 odpowiedź przekazywanie informacji - 1 odpowiedź wyszukiwanie informacji i materiałów dydaktycznych 3 odpowiedzi do wyszukiwania informacji 3 odpowiedzi zajęcia komputerowe z dziećmi - 1 odpowiedź 6. Jak ocenia Pan/i swoją wiedzę na temat zagrożeń wynikających z korzystania z Internetu przed udziałem w Akademii Bezpiecznego Internetu? ( w skali 1-5) Poszczególne odpowiedzi 5, 4, 3, 3, 5, 3, 4, 4, 4, 5, 3, 4, 5, 5, 3, 4, 4, 4, 4, 4, 2, 4, 5, 5, 4, 4, 5, 3, 4, 4, 4, 5, 5, 5, 3, 5, 4, 5, 4, 5, 4, 4, 5, 3, 3, 3, 3, 4, 4, 5, 4, 4 średnia 4,1 Brak odpowiedzi 3 B. Czy w Pan/i szkole jest pracownia komputerowa? odpowiedzi %

11 Tak 54 98,1 nie 0 0 Brak odpowiedzi 1 0,9 razem Czy posiada Pan/i wiedzę o zabezpieczeniach zastosowanych w szkolnej pracowni komputerowej w celu chronienia dzieci przed szkodliwymi skutkami Internetu? Jeśli tak, proszę wymienić te zabezpieczenia. Brak odpowiedzi 4 odpowiedź % Tak 31 56,4 Nie 20 36,4 Brak odpowiedzi 4 7,2 Wymieniane zabezpieczenia: wiem, że są ale nie wiem jakie- 6 odpowiedzi program Cenzor - 3 odpowiedzi korzystanie z internetu w obecności nauczyciela- 1 odpowiedź programy antywirusowe- 4 odpowiedzi zapory przed niebezpiecznymi stronami, niepożądanymi przez dzieci 2 odpowiedzi zabezpieczenia przed uczniami- 1 odpowiedź hasła 2 odpowiedzi specjalne programy i blokady- 1 odpowiedź programy blokujące wejścia na niebezpieczne strony 5 odpowiedzi Czy posiada Pan/i wiedzę na temat korzystania przez dzieci z Pana/i klasy z Internetu w czasie wolnym od szkoły? Odpowiedź % Tak 8 14,6 Tak sądzę 40 72,7 Nie 7 12,7

12 WIEŚ Tak 4 odpowiedzi Tak sądzę 18 odpowiedzi Nie 4 odpowiedzi MIASTO DO 30 TYS Tak 3 odpowiedzi Tak sądzę 4 odpowiedzi Nie 1 odpowiedź MIASTO TYS Tak 0 odpowiedzi Tak sądzę 17 odpowiedzi Nie 1 odpowiedzi MIASTO POWYŻEJ 100 TYS Tak 1 odpowiedź Tak sądzę - 1 odpowiedź Nie - 1 odpowiedź Czy szkoła prowadzi własne działania w zakresie uświadamiania dzieci na temat bezpiecznego korzystania z Internetu? Jeśli tak, proszę wymienić te działania. odpowiedź % Tak 51 92,7 Nie 3 5,5 Brak odpowiedzi 1 1,8 WIEŚ Tak 24 odpowiedzi Nie 2 odpowiedzi MIASTO DO 30 TYS Tak 7 odpowiedzi Nie - 1 odpowiedź MIASTO TYS Tak- 17 odpowiedzi Nie 0 odpowiedzi brak odpowiedzi - 1 MIASTO POWYŻEJ 100 TYS XIV. Tak- 3 odpowiedzi XV. Nie- 0 odpowiedzi

13 Wymienione działania: edukacja w trakcie zajęć komputerowych i wychowawczych- 10 odpowiedzi pogadanki z uczniami 7 odpowiedzi treści przekazywane w czytankach- 1 odpowiedź pogadanki na zajęciach komputerowych- 4 odpowiedzi informacje w gazetce szkolnej - 1 odpowiedź informacje na tablicy informacyjnej 2 odpowiedzi akcja Dzieci w sieci - 5 odpowiedzi Dzień Bezpiecznego Internetu 2 odpowiedzi konkursy tematyczne- 1 odpowiedź pogadanka z wychowawcą 2 odpowiedzi ustalono wspólnie kontrakt - 1 odpowiedź cykl zajęć komputerowych Bezpiecznie w sieci - 1 odpowiedź udział w akcji bezpieczna szkoła - 2 odpowiedzi realizacja programu Dzieci Niczyje - 1 odpowiedź pogadanki podczas lekcji i apeli szkolnych 4 odpowiedzi prezentacja 2 odpowiedzi Czy szkoła współpracuje z rodzicami w zakresie uświadamiania dzieci na temat bezpiecznego korzystania z Internetu? Jeśli tak, proszę krótko opisać w jaki sposób. odpowiedź % Tak 48 87,3 Nie 7 12,7 WIEŚ Tak 22 odpowiedzi Nie 4 odpowiedzi MIASTO DO 30 TYS Tak 7 odpowiedzi Nie 1 odpowiedź MIASTO TYS Tak 16 odpowiedzi Nie 2 odpowiedzi MIASTO POWYŻEJ 100 TYS Tak 3 odpowiedzi nie 0 odpowiedzi Wymienione działania: pogadanki z rodzicami 11 odpowiedzi rozmowy podczas zebrań, rozmowy indywidualne 4 odpowiedź

14 ankiety przeprowadzane wśród rodziców- 1 odpowiedź wydawanie gazetki tematycznej- 2 odpowiedzi spotkania z rodzicami przed zebraniami 2 odpowiedzi rozmowy z rodzicami- 1 odpowiedź pogadanki i referaty na zebraniach z wychowawca 5 odpowiedzi informacje na stronie internetowej szkoły - 1 odpowiedź wykłady i spotkania ze specjalistami - 2 odpowiedzi prezentacje platformy FONTER - 1 odpowiedź prelekcje- 1 odpowiedź opis przypadku- 1 odpowiedź zostało zgłoszone do właściwej instytucji zapotrzebowanie na zajęcia z cyberprzemocy - 1 odpowiedź pedagogizacja w czasie zebrań 5 odpowiedzi pogadanki w sprawie kontroli rodzicielskiej, odgrywanie scenek, historyjki językowe- 1 odpowiedź Jak ocenia Pan/i wiedzę dzieci w Państwa szkole na temat bezpiecznego korzystania z Internetu? ( w skali -15) Poszczególne odpowiedzi 4, 3, 2, 3, 2, 5, 3, 3, 5, 4, 3, 3, 3, 4, 4, 3, 3, 4, 4, 3, 2, 1, 3, 4, 3, 3, 3, 3, 4, 4, 4, 4, 3, 3, 3, 4, 5, 3, 5, 3, 4, 4, 2, 3, 3, 3, 3, 3, 4, 4, 5, 3, 3, 3 średnia 3,3 Brak odpowiedzi 1 C. Jak ocenia Pan/i zajęcia prowadzone w ramach Akademii Bezpiecznego Internetu? ( w skali 1-5) Poszczególne odpowiedzi 5, 4, 4, 3, 5, 5, 5, 4, 2, 4, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 4, 4, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 4, 5, 5, 5, 4, 4, 5, 5, 3, 5, 3, 4, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 4 średnia 4,6 Brak odpowiedzi 5 Czy Pana/i zdaniem forma prowadzenia zajęć była odpowiednia dla wieku dzieci? Jeśli nie, proszę krótko uzasadnić. odpowiedź % Tak 48 87,3 Nie 7 12,7

15 Uzasadnienia podane przy odpowiedzi Nie : 90 minut to zbyt długo na tego typu zajęcia w szkole podstawowej 3 odpowiedzi zbyt długi wykład w stosunku do części ćwiczeniowej 2 odpowiedzi mała różnorodność zajęć- 1 odpowiedź uczniowie klasy pierwszej mają jeszcze zbyt ubogą wiedzę na temat internetu na ten poziom zajęć- 3 odpowiedzi zbyt dużo wykładów w stosunku do ćwiczeń- 1 odpowiedź Czy chciałby Pan/i aby dzieci z Państwa szkoły uczestniczyły w podobnych zajęciach w przyszłości? Jeśli nie, proszę krótko uzasadnić. odpowiedź % Tak 54 98,2 Nie 1 1,8 Uzasadnienie podane przy odpowiedzi nie : te same treści realizujemy podczas zajęć z informatyki Co w przeprowadzonych zajęciach było Pana/i zdaniem szczególnie ważne wartościowe? Udzielone odpowiedzi: właściwy dobór materiału do wieku dzieci- 1 odpowiedź poważne potraktowanie dziecka jako użytkownika internetu- 1 odpowiedź sposób przekazywania treści- 1 odpowiedź możliwość utrwalenia wiedzy - 1 odpowiedź prezentacje multimedialne - 2 odpowiedzi odgrywanie scenek 4 odpowiedzi wykorzystywanie wiedzy uczniów- 1 odpowiedź pozytywna atmosfera - 1 odpowiedź - sprawy dotyczące realnych problemów dzieci - 1 odpowiedź - profesjonalna wiedza i podejście do dzieci (trenerów) 2 odpowiedzi - zajęcia były bardzo bogate w rzeczową wiedzę dotyczącą zagrożeń wypływających z korzystania z internetu - 1 odpowiedź - ciekaw animacje i prezentacje- 1 odpowiedź prowadzenie przez fachowców - 1 odpowiedź tematyka - 1 odpowiedź dobry kontakt prowadzących z dziećmi - 1 odpowiedź prosty sposób przekazywania informacji, słownictwo odpowiednie do wieku - 1 odpowiedź możliwość swobodnej wypowiedzi przez dzieci 2 odpowiedzi informacja o zagrożeniach 3 odpowiedzi

16 aktywizacja uczniów 3 odpowiedzi dyskusja i podawanie konkretnych przykładów- 1 odpowiedź dyskusje - 1 odpowiedź zwrócenie uwagi dzieci na bezpieczeństwo - 1 odpowiedź możliwość utrwalenia i poszerzenia wiedzy- 1 odpowiedź praca w grupach - 1 odpowiedź usystematyzowanie wiadomości - 1 odpowiedź wskazanie prawidłowych zachowań w sieci 3 odpowiedzi aktywne włączanie dzieci w zajęcia- 1 odpowiedź informacje uczulające dzieci na nie podawanie danych osobowych 2 odpowiedzi nauka prawidłowego logowania- 1 odpowiedź nauka poprzez działanie i zabawę - 1 odpowiedź możliwość uzyskania ważnych informacji i uczniach (dowiedziałam się, że uczniowie nie kontrolują czasu korzystania z komputera) - 1 odpowiedź uświadamianie dzieciom różnych aspektów korzystania z portali społecznościowych- 1 odpowiedź wszystkie informacje były ciekawe- 1 odpowiedź Czego w przeprowadzonych zajęciach Pan/i zdaniem zabrakło? Udzielone odpowiedzi: przerwy- 1 odpowiedź więcej praktycznych działań w małych grupach - 1 odpowiedź objęcia zajęciami całej szkoły- 1 odpowiedź dostosowania treści do dzieci poniżej 7 lat - 1 odpowiedź więcej zabaw dla małych dzieci - 1 odpowiedź zajęć na komputerach i bezpośrednio w internecie 2 odpowiedzi więcej praktycznych ćwiczeń 2 odpowiedzi więcej form aktywnych, angażujących - 1 odpowiedź zajęcia powinny się rozpoczynać do pracy w grupach - 1 odpowiedź różnorodności form zajęciowych - 1 odpowiedź filmy edukacyjne- 1 odpowiedź ruch jako przerywnik zajęć - 1 odpowiedź Jak ocenia Pan/i swoją wiedzę na temat zagrożeń wynikających z korzystania z Internetu po udziale w Akademii Bezpiecznego Internetu? (w skali 1-5) brak odpowiedzi 3 Poszczególne odpowiedzi 5, 4, 4, 3, 4, 5, 4, 4, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 4, 5, 5, 5, 3, 5, 5, 5, 5, 4, 5, 5, 5, 5, 4, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 4, 5, 4, 5, 5, 3, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 4, 4 średnia 4,5 Wzrost poziomu wiedzy po zajęciach 24 osoby Poziom wiedzy bez zmian po zajęciach 28 osób * Brak odpowiedzi 3

17 * w tym 17 osób, które deklarowały maksymalny poziom wiedzy już przed zajęciami. Załącznik nr 2

18 AMBASADORZY BEZPIECZNEGO INTERNETU. Arkusz odpowiedzi do ankiety dla dzieci 1. Liczba uczestników projektu: Liczba badanych % dziewczyny ,8 chłopcy ,2 Razem Wiek uczestników projektu: Liczba badanych % Mniej niż 7 lat lat , lat 98 6,6 Razem Liczba ankiet Liczba ankiet % Ankiety ważne ,2 Ankiety nieważne 12 0,8 Razem Czy podobały Ci się zajęcia. Odpowiedzi % Podobało mi się ,6 Ani mi się podobało, ani mi się nie podobało 102 6,9 Nie podobało mi się 22 1,5 Razem Czy to było coś nowego? Odpowiedzi % Tak ,6 Nie 124 8,4 Razem

19 6. Czy chcesz przyjść na podobne wydarzenie? Odpowiedzi % Tak ,3 Nie ,7 Razem

SZKOLENIE NOWOCZESNE TECHNOLOGIE W NAUCZANIU WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE. Materiały dla uczestnika

SZKOLENIE NOWOCZESNE TECHNOLOGIE W NAUCZANIU WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE. Materiały dla uczestnika SZKOLENIE NOWOCZESNE TECHNOLOGIE W NAUCZANIU WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE Materiały dla uczestnika Małgorzata Wojnarowska Jacek Kulasa 1 SPIS TREŚCI Powitanie Zakres szkolenia Nowa podstawa programowa z wiedzy

Bardziej szczegółowo

Wyniki ewaluacji programu w roku 2014

Wyniki ewaluacji programu w roku 2014 Wyniki ewaluacji programu w roku 2014 Struktura raportu: 1. Założone rezultaty programu 2. Podstawowe informacje na temat zrealizowanych badań ewaluacyjnych 3. Charakterystyka badanej próby 4. Wyniki panelowego

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie przygotowane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej we współpracy z Ministerstwem Administracji i Cyfryzacji

Sprawozdanie przygotowane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej we współpracy z Ministerstwem Administracji i Cyfryzacji Sprawozdanie z realizacji Rządowego programu rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych Cyfrowa szkoła Sprawozdanie przygotowane przez Ministerstwo

Bardziej szczegółowo

DOBRE PRAKTYKI W NAUCZANIU HISTORII

DOBRE PRAKTYKI W NAUCZANIU HISTORII DOBRE PRAKTYKI W NAUCZANIU HISTORII Raport z badania jakościowego Warszawa, czerwiec 2014 ALBO TYLKO 2 r Autorzy: Jolanta Choińska-Mika Jakub Lorenc Krzysztof Mrozowski Aleksandra Oniszczuk Jacek Staniszewski

Bardziej szczegółowo

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Strona1 Strona2 Spis treści: 1. PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM...5 2. DLACZEGO PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM...7 2.1. Nowa podstawa programowa...7

Bardziej szczegółowo

RAPORT 2014 ISSN 2084-7785

RAPORT 2014 ISSN 2084-7785 RAPORT 2014 ISSN 2084-7785 SPIS TREŚCI EDUKACJA I BEZPIECZEŃSTWO ZESPÓŁ DYŻURNET.PL 3 Dyżurnet.pl funkcjonuje już 10 lat. To jedyny działający w Polsce zespół zajmujący się przyjmowa- Z tego 425 zgłoszeń

Bardziej szczegółowo

ICT-Go-Girls! Nowe technologie jako narzędzie promowania przedsiębiorczości wśród uczennic szkół ponadpodstawowych

ICT-Go-Girls! Nowe technologie jako narzędzie promowania przedsiębiorczości wśród uczennic szkół ponadpodstawowych ICT-Go-Girls! Nowe technologie jako narzędzie promowania przedsiębiorczości wśród uczennic szkół ponadpodstawowych MarÍa J. RodrÍguez Malmierca Bozica Ilijic Carmen FernÁndez Morante Beatriz Cebreiro LÓpez

Bardziej szczegółowo

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów Jacek Strzemieczny Szanowni Państwo, Dyrektorzy i Nauczyciele Gimnazjów

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Zasadnicza Szkoła Zawodowa PBP Chemobudowa-Kraków S.A. w Zespole Szkół Budowlanych Przyzakładowych PBP Chemobudowa-Kraków S.A.

Bardziej szczegółowo

I część produktu finalnego. Innowacyjna Strategia Kształcenia. Krok w przedsiębiorczość

I część produktu finalnego. Innowacyjna Strategia Kształcenia. Krok w przedsiębiorczość I część produktu finalnego Innowacyjna Strategia Kształcenia Krok w przedsiębiorczość Warszawa 2012 Opracowanie autorskie Tomasz Rachwał Piotr Ratajski Maria Zając Autorzy raportów wykorzystanych w Strategii

Bardziej szczegółowo

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów. i opiekunów projektów

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów. i opiekunów projektów Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów Jacek Strzemieczny Spis treści: 1. PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM...5

Bardziej szczegółowo

Jak skutecznie prowadzić zajęcia na platformie edukacyjnej?

Jak skutecznie prowadzić zajęcia na platformie edukacyjnej? Jak skutecznie prowadzić zajęcia na platformie edukacyjnej? Poradnik Agnieszka Wedeł-Domaradzka Anita Raczyńska Krajowy Ośrodek Wpierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej Warszawa 2013 Szanowni Państwo,

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Technikum Zawodowe im. ppor. Ryszarda Kuleszy w Chojnie Chojna Kuratorium Oświaty w Szczecinie Wstęp Prezentowany raport jest

Bardziej szczegółowo

Magdalena Tędziagolska

Magdalena Tędziagolska Magdalena Tędziagolska W jaki sposób szkoła mówi, że warto się uczyć? - analiza wymagań Promowana jest wartość edukacji oraz Wykorzystywane są informacje o losach absolwentów STRESZCZENIE Odpowiedzi na

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo dzieci w Internecie scenariusze zajęć. Dziecko w Sieci Sieciaki

Bezpieczeństwo dzieci w Internecie scenariusze zajęć. Dziecko w Sieci Sieciaki Dziecko w Sieci Sieciaki Bezpieczeństwo dzieci w Internecie scenariusze zajęć Podręcznik zawiera scenariusze zajęć dotyczących bezpieczeństwa w Internecie dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów oraz

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ NIEPUBLICZNE CENTRUM DOSKONALENIA KADR OŚWIATOWYCH "KISS" Katowice Kuratorium Oświaty w Katowicach Wstęp Prezentowany raport

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ Świnoujście Kuratorium Oświaty w Szczecinie Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji zewnętrznej przeprowadzonej w

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Technikum nr 2 Siedlce Kuratorium Oświaty w Warszawie Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji zewnętrznej przeprowadzonej

Bardziej szczegółowo

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów. i opiekunów projektów

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów. i opiekunów projektów Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów Jacek Strzemieczny Niniejszy poradnik powstał z udziałem doświadczonych

Bardziej szczegółowo

Polski Związku Głuchych, Oddział Łódzki ICT

Polski Związku Głuchych, Oddział Łódzki ICT Projekty dotyczące bezpieczeństwa dzieci i młodzieży zrealizowane do grudnia 2013 r. w ramach zadania Upowszechnianie korzystania z Internetu i rozwój kompetencji cyfrowych Oferent i tytuł zadania Polski

Bardziej szczegółowo

od redakcji Aktualności Szanowni Czytelnicy e-mentora, luty 2012 3

od redakcji Aktualności Szanowni Czytelnicy e-mentora, luty 2012 3 SPIS TREŚCI od redakcji Szanowni Czytelnicy e-mentora, We wstępnych słowach do bieżącego wydania pisma nie sposób pominąć tematu ACTA i nie wspomnieć o ruchu, który powstał w wyniku ujawnienia kontrowersji

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po programie

Przewodnik po programie Szkoła z klasą 2.0 Przewodnik po programie Autorzy: Alicja Pacewicz, Piotr Pacewicz, Agata Łuczyńska, Magdalena Janiszewska, Claudia Snochowska-Gonzalez, Joanna Sroka-Małolepszy W publikacji wykorzystano

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INFORMACYJNY

BIULETYN INFORMACYJNY Projekt współfinansowany ze środków unii europejskiej w ramach europejskiego funduszu społecznego Człowiek - najlepsza inwestycja Podnoszenie kompetencji uczniowskich w dziedzinie nauk matematyczno-przyrodniczych

Bardziej szczegółowo

Akademia Cyfrowych Kompetencji

Akademia Cyfrowych Kompetencji 1 Oddajemy w Państwa ręce publikację będącą efektem 9-miesięcznej pracy przy realizacji II edycji projektu. Projekt ten ma na celu podniesienie umiejętności posługiwania się tzw. nowymi mediami w różnych

Bardziej szczegółowo

Innowacje i technologie informacyjne przyszłością nowoczesnej edukacji wdrażanie rozwiązań informatycznych w procesie kształcenia

Innowacje i technologie informacyjne przyszłością nowoczesnej edukacji wdrażanie rozwiązań informatycznych w procesie kształcenia Innowacje i technologie informacyjne przyszłością nowoczesnej edukacji wdrażanie rozwiązań informatycznych w procesie kształcenia Poradnik Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Fundacji Centrum Edukacji Obywatelskiej

Sprawozdanie z działalności Fundacji Centrum Edukacji Obywatelskiej Warszawa, 27.06.2013 r. Sprawozdanie z działalności Fundacji Centrum Edukacji Obywatelskiej (organizacja pożytku publicznego) za okres 1 stycznia 31 grudnia 2012 r. Spis treści 1. Dane organizacji... 4

Bardziej szczegółowo

Poradnik dla trenerów i organizatorów szkoleń komputerowych dla seniorów. Marzena Łotys

Poradnik dla trenerów i organizatorów szkoleń komputerowych dla seniorów. Marzena Łotys i organizatorów szkoleń komputerowych dla seniorów Marzena Łotys Fundacja Wspomagania Wsi, 2010 i organizatorów szkoleń komputerowych dla seniorów Autorka badania i poradnika: Marzena Łotys O autorce dr

Bardziej szczegółowo

4. ANALIZA SWOT POZIOMU KOMPETENCJI INFORMACYJNYCH I MEDIALNYCH POLSKIEGO SPOŁECZEŃSTWA W OPARCIU O ISTNIEJĄCE BADANIA SPOŁECZNE.

4. ANALIZA SWOT POZIOMU KOMPETENCJI INFORMACYJNYCH I MEDIALNYCH POLSKIEGO SPOŁECZEŃSTWA W OPARCIU O ISTNIEJĄCE BADANIA SPOŁECZNE. 4. ANALIZA SWOT POZIOMU KOMPETENCJI INFORMACYJNYCH I MEDIALNYCH POLSKIEGO SPOŁECZEŃSTWA W OPARCIU O ISTNIEJĄCE BADANIA SPOŁECZNE Justyna Jasiewicz Przedmiotem niniejszej analizy jest stan kompetencji medialnych

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Komarowo Kuratorium Oświaty w Szczecinie Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji zewnętrznej przeprowadzonej w szkole

Bardziej szczegółowo

Klubu Europejskiego. Przewodnik Szkolnego

Klubu Europejskiego. Przewodnik Szkolnego Przewodnik Szkolnego Klubu Europejskiego PUBLIKACJA WSPÓŁFINANSOWANA PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ PUBLICATION SUPPORTED

Bardziej szczegółowo