System multimedialny w kościele

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "System multimedialny w kościele"

Transkrypt

1 System multimedialny w kościele z oprogramowaniem Slajd Instrukcja obsługi Nawa kościoła W zakrystii Na chórze Zakres zastosowania systemu: - wyświetlanie tekstów pieśni z zapisanego w programie śpiewnika; - tworzenie i zapisywanie własnej bazy pieśni użytkownika; - tworzenie i zapisywanie zestawów pieśni na konkretne dni tygodnia; - wyświetlanie zdjęć, obrazów oraz plików filmowych; - wyświetlanie filmów zapisanych na nośniku DVD i VCD; - odtwarzanie muzyki z płyt CD oraz pamięci wewnętrznej systemu; - prezentacja na żywo obrazu wideo z kamer; - współpraca systemu z ogólnym nagłośnieniem kościoła;

2

3

4

5 Spis treści 1. Baza główna Wybieranie kategorii i tytułu Dodawanie obrazów/zdjęć do magazynku 2 3. Filmy DVD/VCD Dodawanie plików filmowych do magazynku Kolory Ustawianie kolorów Przywracanie ustawień domyślnych Magazynek Zarządzanie plikami listy Wybór slajdów Zarządzanie zawartością magazynku Wyświetlanie Odtwarzacz Tryb odtwarzania CD-audio Dodawanie plików do odtwarzacza Inne źródła projekcji Przełączanie pomiędzy źródłami Pilot zdalne sterowanie Funkcje pilota Magazynek, muzyka Sterowanie wejściami projektora Uruchamianie filmu DVD/VCD Wyświetlanie filmów i obrazów z magazynku Panel zarządzania projektorem Opis funkcji panelu Spis skrótów klawiaturowych Konwertowanie płyt CD Nadanie nazw, tytułów Konwertowanie

6 12. Prezentacja PowerPoint/Impress Ładowanie pliku prezentacji Projekcja materiału Ustawienia prezentacji 13. Edycja bazy Ogólnie o tworzeniu bazy, konstrukcja bazy Archiwizacja bazy/zapis Dodanie, edycja, usunięcie kategorii Okno edycji bazy Dodawanie nowego, edycja tytułu Usuwanie tytułu Import bazy wcześniej przygotowanej Edycja tytułów z pliku pobranego ze strony Edycja tytułów z pliku tekstowego ,

7 1. Baza główna slajdów Wybieranie kategorii i tytułów Bazę utworów stanowią przygotowane w formie slajdów teksty pieśni i innych treści wpisanych w programie śpiewnika. Utwory prezentowane są w porządku alfabetycznym z podziałem na kategorie uwzględniające okresy liturgiczne. Kategorie tekstów: Strzałki w górę lub w dół - wybierz żądaną kategorię. Kategorie tekstów Spis tytułów: Strzałki w górę lub w dół - wybierz żądany tytuł Podwójne strzałki w górę lub w dół zmienisz stronę spisu tytułów. Spis slajdów w kategorii Przycisk zielonej strzałki - wprowadź wybrany tekst jako slajd do magazynku slajdów. Wprowadź kolejne tytuły powtarzając powyższe procedury. 1

8 2. Dodawanie obrazów/zdjęć do magazynku Program Slajd umożliwia w prosty sposób wyświetlanie obrazów zapisanych w formatach jpg, gif, png. Obrazy należy uprzednio przygotować na komputerze zewnętrznym a następnie za pośrednictwem portu USB wprowadzić do pamięci systemu Slajd. Procedura zapisywania plików graficznych Program Slajd wyposażony jest w moduł automatycznej konwersji plików graficznych, dostosowujący wczytane pliki do wymagań programu. Zestaw slajdów do wyświetlenia Obraz - otwierasz procedurę i okno wczytania obrazów z pamięci wewnętrznej lub nośnika zewnętrznego (np. pendrive). 2

9 3. Filmy DVD/VCD Funkcja programu System umożliwia odtwarzanie na ekranie projekcyjnym filmów zapisanych na nośnikach DVD oraz VCD. Program Slajd uruchamia wyświetlanie filmu wybiera domyślnie opcję lektora w języku polskim. 1. Włóż płytę z filmem do czytnika komputera. 2. Przyciskiem Włącz Ekran - uruchomisz odtwarzacz filmu. Zostanie wyświetlony panel wyboru opcji (jeżeli płyta zawiera wbudowane menu). Aby włączyć panel odtwarzacza filmu naciśnij ctrl+g 3. Wyświetlanie filmu na ekranie projektcyjnym - shift+f 4. Przyciskiem Wygaś Ekran - wyłączysz projekcję filmu. Obraz prezentowany jest wyłącznie na ekranie projekcyjnym. W trakcie odtwarzania filmów koniecznym jest włączenie nagłośnienia ogólnego kościoła. 3

10 Dodawanie plików filmowych do magazynku Program Slajd umożliwia w prosty sposób wyświetlanie plików filmowych w formatach wmf, wmv, avi, mov. Filmy należy uprzednio przygotować na komputerze zewnętrznym a następnie za pośrednictwem portu USB wprowadzić do pamięci systemu Slajd. Procedura zapisywania plików filmowych: Program Slajd wyposażony jest w moduł automatycznej konwersji plików graficznych, dostosowujący wczytane pliki do wymagań programu. Film - otwierasz procedurę i okno wczytania plików filmowych z pamięci wewnętrznej lub nośnika zewnętrznego (np. pendrive). Zestaw slajdów do wyświetlenia Pamiętaj: 1. Wprowadzone do magazynku slajdy z plikami graficznymi oraz filmowymi zapisz do pamięci i nadaj nazwę tworzonemu zestawowi; 2. Wyczyść pole kolejki slajdów; 3. Wczytaj z pamięci nowo utworzony zestaw; 4. Wprowadź lub wczytaj pozostałe pozycje slajdów; Przeprowadzenie powyższej procedury gwarantuje poprawne funkcjonowanie programu w zakresie obsługi plików graficznych i filmowych. 4

11 4. Kolory Ustawianie kolorów Przywracanie ustawień domyślnych Kolor tła obrazu Kolor tekstu/tła Przywrócenie ustawień Zapis ustawień Ustawienie koloru tekstu i tła obrazu Przyciśnij przycisk Kolor tekstu/tła i wybierz kolor tekstu, potwierdź, wybierz kolor tła tekstu, potwierdź. Efekt będzie widoczny po zakończeniu tej operacji na ekraniku podglądowym oraz na ekranie jeżeli jest wyświetlany. Ustawienie koloru tła dla obrazów Przyciśnij przycisk Kolor tła obrazu, wybierz kolor, potwierdź. Efekt będzie widoczny po zakończeniu tej operacji na ekraniku podglądowym (jeżeli wybrana pozycja to obraz) oraz na ekranie. Przywracanie kolorów domyślnych Przyciśnij przycisk Przywrócenie ustawień i potwierdź zmianę. Efekt będzie widoczny po zakończeniu tej operacji na ekraniku podglądowym (jeżeli wybrana pozycja nie jest filmem) oraz na ekranie. 5

12 5. Magazynek Zarządzanie plikami listy Wybór slajdów Zarządzanie zawartością magazynku W oknie przygotowania slajdów prezentowany jest w określonej przez użytkownika kolejności zestaw przygotowanych do wyświetlenia slajdów. Wybór slajdów Przesuń Usuń Wyczyść Wczytaj Zestaw slajdów do wyświetlenia Zapisz Kasuj - wybierasz tytuł slajdu do aktualnego wyświetlenia - dokonujesz zmiany miejsca slajdu w kolejce. - usuwasz z magazynku zaznaczoną pozycję - usuwasz z magazynku całą jego zawartość - wprowadzasz gotowy do wyświetlenia, przygotowany wcześniej i zapisany w pamięci zestaw slajdów. - zapisujesz do pamięci programu przygotowany zestaw slajdów, nadając jednocześnie wyróżniający go tytuł. - usuniesz z pamięci programu zapisany wcześniej zestaw, który uważasz za zbędny. Do kolejki wyświetlenia można wprowadzić pliki graficzne lub filmowe z pamięci programu lub zewnętrznego źródła (np. pendrive), przygotowane wcześniej na dowolnym komputerze zewnętrznym. 6

13 Wyświetlanie Automatyczna prezentacja slajdów Pole wyświetlania Wyświetlanie Usuń slajd Następny slajd Poprzedni slajd Automatyczna prezentacja slajdów 1) Włącz ekran 2) ustaw czas przewijania kolejnych slajdów w magazynku Aby wyłączyć tryb automatyczny naciśnij Wyłącz ekran Pole wyświetlania - podgląd przygotowanego do wyświetlenia obrazu i treści. Wyświetlanie - włącza/wyłącza wyświetlanie obrazu/treści. Następny slajd, Poprzedni Slajd - zmiana klatki wyświetlanej pozycji. Usuń slajd - usuwa z magazynku wybrany slajd. Aby przywrócić wcześniej usunięte slajdy w zaznaczonej pozycji naciśnij ctrl+r Usunięcie pojedynczych slajdów nie ingeruje w zawartość bazy tekstów 7

14 6. Odtwarzacz Tryb odtwarzania CD-audio Kolejno Głośność Format Dodaj Lista utworów Rozwiń listę Usuń Wyczyść Program Slajd oferuje możliwość odtwarzania muzyki zapisanej na płytach CD włóż płytę do napędu w komputerze centralnym 2. - w oknie odtwarzacza wybierz Format CD (w oknie Lista odtwarzania prezentowany jest zestaw utworów na płycie 3. - przyciskiem start włącz odtwarzanie (utwory odtwarzane są kolejno lub pojedynczo 4. - przyciski sterowania prezentują funkcje standardowego odtwarzacza 5. - po zakończeniu wyjmij płytę z napędu Głośność - umożliwia korekcje poziomu głośności (dla muzyki, filmów) Przyciski sterowania muzyką - funkcje standardowego odtwarzacza. Rozwiń listę - powiększenie wymiaru okna listy odtwarzania; Kolejno - wybierz rodzaj odtwarzania: kolejno, pojedynczo; 8

15 Dodawanie plików do odtwarzacza Program Slajd oferuje możliwość odtwarzania muzyki zapisanej w pamięci systemu w formatach: mp3, waw, ogg 1. W oknie odtwarzacza wybierz Format mp3 2. Dodaj - otwórz okno pamięci i wybierz utwory muzyczne które chcesz przygotować do odtwarzania, zatwierdź je. (w oknie Lista odtwarzania prezentowany jest zestaw wybranych utworów, tytuły i czas ich odtwarzania). 3. Przyciskiem start włącz odtwarzanie (utwory odtwarzane są kolejno lub jeden w zależności od wybranej przyciskiem opcji) 4. Zapisz - jeżeli chcesz zachować przygotowany zestaw: - nadaj nazwę i zatwierdź 9

16 7. Inne źródła projekcji Wybór źródła obrazu dla projektora Funkcja programu, wybór źródła System oferuje możliwość zdalnej zmiany aktywnego wejścia projektora. Przykładowa konfiguracja: Slajd, DVD, VCD, Kamera1, Kamera2, Laptop Pozycjami opcjonalnymi są Kamera1, Kamera2, Laptop Przełączanie źródła Aby przełączyć projektor w tryb wyświetlania obrazu z Kamera1 wykonaj: 1) wyłącz wyświetlanie aktualnego obrazu (przycisk Wyświetlanie - str.7); 2) przejdź na żądaną pozycję; 3) naciśnij przycisk Wyświetlanie (str.7) Kolejna zmiana źródła jest możliwa po wcześniejszym wyłączeniu Aktualnego obrazu. Aby wyświetlać materiał znajdujący się w magazynku lub uruchomić prezentację z programu PowerPoint lub Impress, źródło musi być ustawione w pozycji Slajd. Jeżeli nie możesz wyświetlać tekstów i obrazów, sprawdź, czy źródło jest ustawione na pozycję Slajd. Zobacz - strona

17 8. Pilot zdalne sterowanie Magazynek, muzyka Magazynek do wyświetlenia Do sterowania magazynkiem do wyświetlenia używamy funkcji o numerach od 1 do 8. Pozycja 5 to przełączenie źródła wyświetlania na Slajd. Sterowanie muzyką Wcześniej przygotuj kolejkę do odtworzenia. Użyj przycisków Muzyka nie może być odtwarzana podczas projekcji filmu DVD oraz VCD. Może być używana podczas wyświetlania filmu z pliku, obrazu, tekstu, prezentacji PowerPoint lub Impress. Funkcje pilota Uwagi: Pozycja 11 oraz 12 mogą być nieaktywne lub wykonywać funkcje przełączania źródła na inne niż kamera źródło. Pilot nie steruje prezentacją PowerPoint oraz Impress. Do tego celu należy zaopatrzyć się w prezenter lub mysz bezprzewodową. 11

18 Sterowanie wejściami projektora Przełączanie źródła Wybierz 11 jeżeli chcesz przejść do wyświetlania obrazu z kamery1 lub 12 jeżeli chcesz wyświetlać z kamery2. Samo naciśnięcie przycisku 11 lub 12 nie wysyła do projektora informacji o przełączeniu go w stan odczytu z wybranego wejścia. Aby uruchomić wyświetlania należy nacisnąć przycisk 3. Ponowne naciśnięcie przycisku wygaszenia spowoduje przełączenie projektora do odczytu z wejścia systemu SLAJD. Uruchamianie filmu DVD/VCD Pilot nie oferuje uruchomienia filmu DVD/VCD. Wyświetlanie filmów i obrazów z magazynku Aby przejść do źródła Slajd należy nacisnąć przycisk nr 4. Jeżeli chcemy wyświetlać film, obraz, tekst znajdujący się w magazynku należy nacisnąć przycisk nr 3. 12

19 9. Panel zarządzania projektorem Opis funkcji panelu Panel steruje wybranymi funkcjami projektora. Włączanie i wyłączanie. Aby uruchomić projektor naciśnij przycisk Włącz. Aby projektor wyłączyć naciśnij Wyłącz. Dla projektorów które do włączenia i wyłączenia używają jednej instrukcji aby włączyć lub wyłączyć projektor należy wybrać przycisk Włącz/Wyłącz. Znajduje się on na miejscu przycisków Włącz i Wyłącz. Slajd - przełącza projektor w tryb wyświetlania obrazu z systemu Slajd. Tryb świecenia lampy. Tryb ekonomiczny (ok godzin więcej) naciśnij przycisk Lampa ECO. Tryb normalny naciśnij przycisk Lampa NORMAL. Proporcje - zmiana proporcji obrazu np. 4:3 16:9 Auto Oryginalny Blank - zaciemnienie wyświetlanego obrazu bez odłączania źródła. 13

20 10. Spis skrótów klawiaturowych ctrl+r - reset utworu (str. 7) ctrl+e - eksport bazy do pliku (str. 18) ctrl+i - import bazy wcześniej przygotowanej (str. 22) ctrl+x - usunięcie utworu z bazy (str. 18) ctrl+shift+k - edycja kategorii (str. 19) ctrl+b - wczytanie danych zbioru ze strony (str. 23) ctrl+alt+strzałka w prawo - Przejście na ekran prezentacji ctrl+alt+strzałka w lewo - Przejście na ekran panelu Slajd Poniższe funkcje dokładniej opisane na stronie numer 7 F5, Escape reprezentuje Włącz ekran b reprezentuje Wyłącz ekran PageUP następny slajd w magazynku PageDOWN poprzedni slajd w magazynku ctrl+k konwertowanie płyt CD-audio (str. 15) Sytuacje awaryjne: Panel dotykowy nie działa ctrl+alt+backspace Panel operatora nie odpowiada nawet na zdarzenia klawiatury: Alt+F4 Nie uruchomił się Panel Alt+F2 oraz wpisz SlajdGUI i wybierz Uruchom Jeżeli okno przez przypadek ukryje się wybierz Alt+Tab i przytrzymuj Alt; klawiszem Tab możesz teraz wybrać ukryte okno 14

21 11. Konwertowanie płyt CD-audio Nadanie nazw, tytułów Konwertowanie Aby nasza kolekcja płyt konwertowanych była logicznie poukładana w systemie należy nadać nazwy tytułów utworom oraz zmienić domyślny tytuł albumu i wykonawcę. Pliki po skonwertowaniu będą się znajdowały w katalogu użytkownika w folderze o nazwie wykonawcy który zawierać będzie folder o nazwie tytułu albumu. Wewnątrz utworzone zostaną pliki ze zgraną muzykę. W celu zmiany tytułu utworu dwa razy kliknij na tą nazwę i według woli zmień nazwę ścieżki. Skonwertowanie całej, wcześniej przygotowanej płyty nastąpi po naciśnięciu przycisku Zgraj. 15

22 12. Prezentacja PowerPoint/Impress Ładowanie pliku prezentacji W plikach prezentacji nie używaj muzyki, oraz klipów filmowych. Do tworzenia prezentacji zawierających filmy oraz muzykę użyj np. programu Windows MovieMaker który jest dostępny w systemach MS Windows począwszy od XP SP2. Aby wywołać program do wyświetlenia prezentacji naciśnij na klawiaturze Alt+F1. Zostanie wyświetlone menu programów. Wybrać pozycje Biuro, a następnie uruchomić program zawierający w nazwie słowo Impress. Wyświetlone zostanie powyższe okno. wybierz pozycję Otwórz istniejącą prezentację ; naciśnij Otwórz z... ; wybierz lokalizację pliku prezentacji; Uruchamianie prezentacji Po załadowaniu i skonwertowaniu prezentacji aby uruchomić wyświetlanie naciśnij przycisk F5. Jeżeli obraz jest wyświetlany na panelu operatora, anuluj projekcję (naciśnij klawisz Escape ). I przejdź do strony następnej tej instrukcji. 16

23 Ustawienia prezentacji Ustawienia pokazu slajdów Z menu wybrać pozycję Pokaz slajdów (lub naciśnij Alt+k ). Następnie Ustawienia pokazu slajdów. Zwróć uwagę na wybrany monitor prezentacji. Projekcja na ekranie prezentacyjnym będzie możliwa jeżeli będzie ustawiony Monitor 2. W celu dostosowania pokazu do swoich potrzeba można zmieniać dane Zakres, Opcje, Typ. Dane będą zapamiętane dla bieżącej prezentacji, aż do momentu ponownego uruchomienia komputera. Przed projekcją oficjalną zaleca się sprawdzenie całej prezentacji w celu wyeliminowania błędów generowanych przez obiekty multimediale. 17

24 13. Edycja bazy Ogólnie o tworzeniu bazy, konstrukcja bazy Baza jest podzielona na kategorie. W nich znajdują się treści pieśni. Wywołanie okna edycji bazy Edytuj bazę Naciśnij przycisk Edytuj bazę aby wywołać okno pozwalające na modyfikację bazy. Usuwając kategorie oraz tytuły, zapisane pliki magazynku mogą zostać zmodyfikowane. Dzieje się tak w sytuacji kiedy program nie znajdzie w bazie kategorii o wybranym symbolu lub treści tekstu o podanym tytule. Dana pozycja nie zostanie wczytana. Dodając nowe tytuły oraz kategorie lub modyfikując nazwy kategorii konstrukcja tych plików nie ulega zmianie. Archiwizacja bazy/zapis 1) wywołaj okno edycji 2) wybierz skrót klawiaturowy ctrl+e 3) nadaj nazwę plikowi z danymi bazy Serwer wyeksportuje rozmiar czcionki w systemie, kategorie oraz tytuły. 18

25 Dodanie, edycja, usunięcie kategorii Lista kategorii Usuń kategorie Edytuj kategorie Zamknij okno Nowa kategoria Dodaj kategorie Wywołanie okna edycji kategorii: 1) wywołaj okno edycji (str. 18) 2) wybierz skrót klawiaturowy ctrl+shift+k Usunięcie kategorii: 1) zaznacz kategorie i naciśnij Usuń kategorie 2) aby zatwierdzić naciśnij przycisk Zamknij i potwierdź chęć zapisu Dodawanie nowej kategorii: 1) naciśnij przycisk Nowa kategoria 2) wpisz nazwę kategorii oraz jej symbol (dwa znaki) 3) naciśnij Dodaj kategorię 4) aby zatwierdzić naciśnij przycisk Zamknij i potwierdź chęć zapisu Edycja istniejącej kategorii: 1) zaznacz kategorie i naciśnij Edytuj kategorie 2) zmień nazwę kategorii do swoich potrzeb 3) naciśnij Dodaj kategorię 4) aby zatwierdzić naciśnij przycisk Zamknij i potwierdź chęć zapisu 19

26 Okno edycji bazy Kategoria utworu Tytuł utworu Podgląd edytowanego slajdu Treść utworu Pokaż/ Przywróć treść Zamknij Czyść tytuł i treść Zapisz tytuł Dodaj znacznik zwrotki Wybieranie kategorii i tytułu opis funkcji str. 1 Skróty klawiaturowe patrz str. 14 Dodaj znacznik zwrotki w miejscu znajdowania się kursora wstawia podział na slajdy Czyść czyści tytuł oraz treść Przywróć przywraca tekst pierwotny 20

27 Dodawanie nowego, edycja tytułu Dodanie tytułu 1) wywołaj okno edycji (str. 18) 2) wybierz kategorie z listy znajdującej się ponad obszarem podglądowym w słupku edycji 3) nadaj tytuł 4) wpisując treść, na bieżąco masz podgląd danego slajdu 5) naciśnij Zapisz i potwierdź chęć zapisu tytułu Edycja tytułu 1) wywołaj okno edycji (str. 18) 2) wybierz kategorie z listy bazy 3) wybierz tytuł 4) naciśnij na zieloną strzałkę 5) naciśnij Pokaż/ Przywróć treść 6) wprowadź zmiany 7) naciśnij Zapisz i potwierdź chęć zapisu tytułu Usuwanie tytułu 1) wywołaj okno edycji (str. 18) 2) zaznacz na liście tytuł do usunięcia 3) wybierz skrót klawiaturowy ctrl+x 4) potwierdź operacje 21

28 Import bazy wcześniej przygotowanej Lista kategorii Następny/ Poprzedni slajd Lista kategorii do zapisania Dodaj kategorię Dodaj tytuł Lista tytułów Lista tytułów do zapisania Wywołanie okna 1) wywołaj okno edycji (str. 18) 2) wybierz skrót klawiaturowy ctrl+i 3) wybierz plik ze sformatowaną bazą 22 Podgląd edytowanego slajdu

29 Import bazy wcześniej przygotowanej cd... Import kategorii 1) z Listy kategorii wybierz kategorię 2) naciśnij Dodaj kategorię 3) aby podmienić istniejące w bazie tytuły zaznacz opcję Zastąp istniejące utwory w bazie głównej 4) aby zapisać nowy rozmiar czcionki zaznacz opcję Zastąp bierzącą czcionkę... 5) zapisz zmiany, lub zamknij okno w celu pominięcia zapisu Import tytułu 1) z Listy kategorii wybierz kategorię 2) z Listy tytułów wybierz tytuł 2) naciśnij Dodaj tytuł 3) aby podmienić istniejące w bazie tytuły zaznacz opcję Zastąp istniejące utwory w bazie głównej 4) aby zapisać nowy rozmiar czcionki zaznacz opcję Zastąp bierzącą czcionkę... 5) zapisz zmiany, lub zamknij okno w celu pominięcia zapisu Usunięcie kategorii 1) w Lista kategorii do zapisania zaznacz kategorię 2) naciśnij przycisk Usuń kategorie Usunięcie tytułu 1) w Lista tytułów do zapisania zaznacz tytuł 2) naciśnij przycisk Usuń tytuł Podgląd zaznaczonego tytułu 1) w Lista tytułów do zapisania zaznacz tytuł 2) w Podgląd edytowanego slajdu będzie widoczny pierwszy slajd, aby przesuwać się po slajdach w utworze naciskaj poprzedni/następny slajd 23

30 Edycja tytułów z pliku pobranego ze strony Lista tytułów Pole edycji Podgląd edytowanego slajdu Edycja zaznaczenia 1) wywołaj okno edycji (str. 18) 2) wybierz skrót klawiaturowy ctrl+b 3) z Listy tytułów wybierz interesującą Cię pozycję 4) naciśnij Edycja zaznaczenia 5) wybierz Kategorie, wprowadź modyfikacje 6) podziel na slajdy 7) zapisz zmiany, lub zamknij okno w celu pominięcia zapisu 24

31 Edycja tytułów z pliku tekstowego Kodowanie Treść 1) wywołaj okno edycji (str. 18) 2) wybierz skrót klawiaturowy ctrl+t 3) wybierz plik który ma być zapisany w bazie 4) ustaw odpowiednie kodowanie dla plików z tekstowych z systemów MS Windows należy ustawić najczęściej CP1250 lub ISO Akceptuj - akceptuje i wstawia tekst do edycji Anuluj - zamyka okno importu Zamknięcie okna na przycisku x automatycznie dodaje tekst do edycji Pierwsza linia w pliku standardowo jest traktowana jako tytuł. Aby treść w polu tytuł pojawił się w treści utworu należy odznaczyć pole Tytuł jako pierwsza linijka. 25

32

33

34

35 Hornet PPHU s.c. S.Bieroński, A.Gandor Dankowice ul. Krasińskiego 15 tel tel

GEN 5 INSTRUKCJA OBSŁUGI,

GEN 5 INSTRUKCJA OBSŁUGI, POLSKI 405 605 WIFI 705 WIFI GEN 5 INSTRUKCJA OBSŁUGI, JĘZYK POLSKI Wersja 3.0 Najnowszą wersję niniejszej instrukcji obsługi można pobrać ze strony www.archos.com/manuals. Szanowny Kliencie, Dziękujemy

Bardziej szczegółowo

Windows Vista PL. Kurs

Windows Vista PL. Kurs IDZ DO PRZYK ADOWY ROZDZIA KATALOG KSI EK ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG Wydawnictwo Helion ul. Koœciuszki 1c 44-100 Gliwice tel. 032 230 98 63 e-mail: helion@helion.pl TWÓJ KOSZYK CENNIK I INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Użytkownika. Moduł: Obieg Dokumentów Wersja 2015.0.1

Instrukcja Użytkownika. Moduł: Obieg Dokumentów Wersja 2015.0.1 Instrukcja Użytkownika Moduł: Obieg Dokumentów Wersja 2015.0.1 UWAGA Prawa wynikające z Warunków Gwarancji Użytkownik nabywa po rejestracji programu u Producenta. Dokumentem potwierdzającym rejestrację

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi systemu CMS firmy Maxus Net Communications

Instrukcja obsługi systemu CMS firmy Maxus Net Communications Instrukcja obsługi systemu CMS firmy Maxus Net Communications Spis treści 1 Start Logowanie do serwisu... 3 1.1 Opis panelu redaktora... 4 1.2 Menu i mapa... 5 1.2.1 Utwórz lub usuń punkt konstrukcyjny...

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja użytkowania

Skrócona instrukcja użytkowania Sieciowy odtwarzacz multimedialny Skrócona instrukcja użytkowania www.zappiti.pl Spis treści 1. Wprowadzenie... 1 1.1. Wersja... 1 1.2. Warunki bezpiecznego użytkowania... 1 2. Zestaw... 1 3. Pierwsze

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja użytkowania

Skrócona instrukcja użytkowania Sieciowy odtwarzacz multimedialny Skrócona instrukcja użytkowania Dune HD Smart H1 Dune HD Smart D1 Dune HD Smart B1 Dune HD Max Dune HD Duo Dune HD Base 3D Dune HD TV-303D www.dunehd.pl Spis treści 1.Wprowadzenie...

Bardziej szczegółowo

Cyfrowy odtwarzacz plików muzycznych MP3 i WMA / przeglądarka zdjęć / twardy dysk USB 2.0. Instrukcja obsługi, język polski

Cyfrowy odtwarzacz plików muzycznych MP3 i WMA / przeglądarka zdjęć / twardy dysk USB 2.0. Instrukcja obsługi, język polski 1 ARCHOS 104 Cyfrowy odtwarzacz plików muzycznych MP3 i WMA / przeglądarka zdjęć / twardy dysk USB 2.0 Instrukcja obsługi, język polski Wersja 1.0 - Najnowszą wersję instrukcji obsługi oraz aktualizację

Bardziej szczegółowo

BlackBerry Bold Series

BlackBerry Bold Series BlackBerry Bold Series BlackBerry Bold 9900/9930 Smartphones Podręcznik użytkownika Wersja: 7.0 Najnowsze podręczniki użytkownika można znaleźć pod adresem www.blackberry.com/docs/smartphones. SWD-1735726-0726040946-009

Bardziej szczegółowo

Prezentacja multimedialna program PowerPoint

Prezentacja multimedialna program PowerPoint 5 Prezentacja multimedialna program PowerPoint Prezentacja multimedialna to pokaz lub wykład prowadzony z użyciem komputerowo opracowanych elementów multimedialnych, takich jak rysunki, zdjęcia, dźwięk,

Bardziej szczegółowo

Odtwarzacz Multimedialny. Mede8er MED600x3D. Instrukcja użytkownika

Odtwarzacz Multimedialny. Mede8er MED600x3D. Instrukcja użytkownika Odtwarzacz Multimedialny Mede8er MED600x3D Spis treści 1. Wprowadzenie... 5 1.1. Modele... 5 1.2. Warunki bezpiecznego użytkowania... 5 1.3. Gwarancja rozszerzona i ograniczenia gwarancji... 6 1.4. Zastrzeżone

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Spis treści: Informacje o programie... str. 2 Konfiguracja... str. 3 Ustawienia ogólne... str. 5 Okno aplikacji... str. 5 Skróty klawiaturowe... str. 6 Rejestrator zdarzeń... str. 7 Wygaszacz ekranu...

Bardziej szczegółowo

BlackBerry Bold 9790 Smartphone. Wersja: 7.1. użytkownika. Podręcznik

BlackBerry Bold 9790 Smartphone. Wersja: 7.1. użytkownika. Podręcznik BlackBerry Bold 9790 Smartphone Wersja: 7.1 Podręcznik użytkownika Opublikowano: 2012-09-19 SWD-20120919124658062 Spis treści Szybka pomoc... 9 Rozpoczęcie pracy: twój smartfon... 9 Popularne tematy...

Bardziej szczegółowo

Wersja 1.0 All rights reserved Human Media, Poland Copyright 2009

Wersja 1.0 All rights reserved Human Media, Poland Copyright 2009 www.humanmedia.pl Wersja 1.0 All rights reserved Human Media, Poland Copyright 2009 Powielanie oraz kopiowanie fragmentów lub całości bez zgody firmy Human Media jest zabronione. Logo Xtreamer jest zastrzeżonym

Bardziej szczegółowo

1. INSTRUKCJA BEZPIECZNEGO UŻYTKOWANIA ----------------------------------------------------------------- 7

1. INSTRUKCJA BEZPIECZNEGO UŻYTKOWANIA ----------------------------------------------------------------- 7 1 1. INSTRUKCJA BEZPIECZNEGO UŻYTKOWANIA ----------------------------------------------------------------- 7 2. OPIS URZĄDZENIA --------------------------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

2014 Wszelkie prawa zastrzeżone. Acer Liquid E3 Duo podręcznik użytkownika Model: E380 Wersja publikacji: 04/2014

2014 Wszelkie prawa zastrzeżone. Acer Liquid E3 Duo podręcznik użytkownika Model: E380 Wersja publikacji: 04/2014 2014 Wszelkie prawa zastrzeżone Acer Liquid E3 Duo podręcznik użytkownika Model: E380 Wersja publikacji: 04/2014 Acer Liquid E3 Duo Smartfon Numer modelu: Numer seryjny: Data zakupu: Miejsce zakupu: 2

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika programu Pinnacle Studio 18. Zawiera program Pinnacle Studio Plus i Pinnacle Studio Ultimate

Podręcznik użytkownika programu Pinnacle Studio 18. Zawiera program Pinnacle Studio Plus i Pinnacle Studio Ultimate Podręcznik użytkownika programu Pinnacle Studio 18 Zawiera program Pinnacle Studio Plus i Pinnacle Studio Ultimate Spis treści Przed rozpoczęciem............................... 1 Skróty i konwencje...................................

Bardziej szczegółowo

PEŁNA INSTRUKCJA OBSŁUGI

PEŁNA INSTRUKCJA OBSŁUGI PEŁNA INSTRUKCJA OBSŁUGI odtwarzacz multimedialny mediathor HD wydanie: MMP-100L/20101123 model: MMP-100L 1 Spis treści WSTĘP... 3 OPIS... 3 PODSTAWOWE WŁAŚCIWOŚCI... 3 FUNKCJE URZĄDZENIA... 4 ZAWARTOŚĆ

Bardziej szczegółowo

Egreat R6S, R200S, R300

Egreat R6S, R200S, R300 Odtwarzacze Multimedialne Egreat R6S, R200S, R300 Szybki start www.egreat.pl Spis treści 1. Wprowadzenie... 2 1.1. Modele... 2 1.2. Główne cechy odtwarzaczy...2 1.3. Warunki bezpiecznego użytkowania...3

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Moduł: Serwis Wersja 2015.0.1 UWAGA Prawa wynikające z Warunków Gwarancji Użytkownik nabywa po rejestracji programu u Producenta. Dokumentem potwierdzającym rejestrację jest Certyfikat

Bardziej szczegółowo

Studio 9. Tworzenie profesjonalnych filmów

Studio 9. Tworzenie profesjonalnych filmów Studio 9 Tworzenie profesjonalnych filmów Specjalne podziękowania dla: Mike Iampietro, William Chien, Richard Edgley, Ivan Maltz, Jon McGowan, Keith Thomson, Jörg Weselmann oraz Chris Zamara. Dokumentacja:

Bardziej szczegółowo

BlackBerry Torch 9800 Smartphone

BlackBerry Torch 9800 Smartphone BlackBerry Torch 9800 Smartphone Podręcznik użytkownika Wersja: 6.0 Najnowsze podręczniki użytkownika można znaleźć pod adresem www.blackberry.com/docs/smartphones. SWDT643442-941426-0127010155-009 Spis

Bardziej szczegółowo

Odtwarzacz Multimedialny. Mede8er MED800x3D. Instrukcja użytkownika

Odtwarzacz Multimedialny. Mede8er MED800x3D. Instrukcja użytkownika Odtwarzacz Multimedialny Mede8er MED800x3D Spis treści 1. Wprowadzenie... 5 1.1. Modele... 5 1.2. Warunki bezpiecznego użytkowania... 5 1.3. Gwarancja rozszerzona i ograniczenia gwarancji... 6 1.4. Zastrzeżone

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Moduł: CRM Wersja 2015.0.1 UWAGA Prawa wynikające z Warunków Gwarancji Użytkownik nabywa po rejestracji programu u Producenta. Dokumentem potwierdzającym rejestrację jest Certyfikat

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu Przechowalnia, depozyt opon wersja 1.40

Instrukcja obsługi programu Przechowalnia, depozyt opon wersja 1.40 Instrukcja obsługi programu Przechowalnia, depozyt opon wersja 1.40 1. INFORMACJE OGÓLNE O PROGRAMIE... 2 1.1. INSTALACJA PROGRAMU... 2 2. ZASADY OBSŁUGI PROGRAMU... 2 2.1. URUCHOMIENIE PROGRAMU I REJESTRACJA...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Xperia L C2105/C2104

Instrukcja obsługi. Xperia L C2105/C2104 Instrukcja obsługi Xperia L C2105/C2104 Spis treści Xperia L Instrukcja obsługi...6 Czynności przygotowawcze...7 Informacje o tej instrukcji obsługi...7 Co to jest Android?...7 Omówienie telefonu...7 Przygotowanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Moduł: CRM Wersja 2013.0.1 UWAGA Prawa wynikające z Warunków Gwarancji Użytkownik nabywa po rejestracji programu u Producenta. Dokumentem potwierdzającym rejestrację jest Certyfikat

Bardziej szczegółowo

Materiały szkoleniowe Power Point

Materiały szkoleniowe Power Point Materiały szkoleniowe Power Point Przygotowane przez: WROcomp Spis treści: 1. UŻYWANIE APLIKACJI... 5 1.1 PRACA Z PREZENTACJAMI... 5 1.1.1 Otwieranie, zamykanie programu do tworzenia aplikacji. Otwieranie,

Bardziej szczegółowo

wersja 5.0 Podręcznik Administratora

wersja 5.0 Podręcznik Administratora wersja 5.0 Podręcznik Administratora River Jacek Bator Spółka Jawna, 30-148 Kraków, ul. Lindego 2, Polska tel. +48 012 638-66-55, fax: +48 012 636-97-36, http://www.river.com.pl e-mail: diphoto_help@river.com.pl

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika OV-SteelCore Spis treści Spis treści... - 2-1 Wprowadzenie... 1 1.1 Podziękowania... 1 1.2 Środki ostrożności... 1 1.3 Informacje dotyczące bezpieczeństwa... 2 1.4 Skróty i ich objaśnienia...

Bardziej szczegółowo

TECHNOLOGIA INFORMACYJNA. Grafika menedżerska i prezentacyjna Moduł 6

TECHNOLOGIA INFORMACYJNA. Grafika menedżerska i prezentacyjna Moduł 6 TECHNOLOGIA INFORMACYJNA. Grafika menedżerska i prezentacyjna Moduł 6 1. Praca z aplikacją 1.1. Tworzymy prezentację dobry początek Programy przeznaczone do tworzenia prezentacji multimedialnych wykorzystują

Bardziej szczegółowo