System multimedialny w kościele

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "System multimedialny w kościele"

Transkrypt

1 System multimedialny w kościele z oprogramowaniem Slajd Instrukcja obsługi Nawa kościoła W zakrystii Na chórze Zakres zastosowania systemu: - wyświetlanie tekstów pieśni z zapisanego w programie śpiewnika; - tworzenie i zapisywanie własnej bazy pieśni użytkownika; - tworzenie i zapisywanie zestawów pieśni na konkretne dni tygodnia; - wyświetlanie zdjęć, obrazów oraz plików filmowych; - wyświetlanie filmów zapisanych na nośniku DVD i VCD; - odtwarzanie muzyki z płyt CD oraz pamięci wewnętrznej systemu; - prezentacja na żywo obrazu wideo z kamer; - współpraca systemu z ogólnym nagłośnieniem kościoła;

2

3

4

5 Spis treści 1. Baza główna Wybieranie kategorii i tytułu Dodawanie obrazów/zdjęć do magazynku 2 3. Filmy DVD/VCD Dodawanie plików filmowych do magazynku Kolory Ustawianie kolorów Przywracanie ustawień domyślnych Magazynek Zarządzanie plikami listy Wybór slajdów Zarządzanie zawartością magazynku Wyświetlanie Odtwarzacz Tryb odtwarzania CD-audio Dodawanie plików do odtwarzacza Inne źródła projekcji Przełączanie pomiędzy źródłami Pilot zdalne sterowanie Funkcje pilota Magazynek, muzyka Sterowanie wejściami projektora Uruchamianie filmu DVD/VCD Wyświetlanie filmów i obrazów z magazynku Panel zarządzania projektorem Opis funkcji panelu Spis skrótów klawiaturowych Konwertowanie płyt CD Nadanie nazw, tytułów Konwertowanie

6 12. Prezentacja PowerPoint/Impress Ładowanie pliku prezentacji Projekcja materiału Ustawienia prezentacji 13. Edycja bazy Ogólnie o tworzeniu bazy, konstrukcja bazy Archiwizacja bazy/zapis Dodanie, edycja, usunięcie kategorii Okno edycji bazy Dodawanie nowego, edycja tytułu Usuwanie tytułu Import bazy wcześniej przygotowanej Edycja tytułów z pliku pobranego ze strony Edycja tytułów z pliku tekstowego ,

7 1. Baza główna slajdów Wybieranie kategorii i tytułów Bazę utworów stanowią przygotowane w formie slajdów teksty pieśni i innych treści wpisanych w programie śpiewnika. Utwory prezentowane są w porządku alfabetycznym z podziałem na kategorie uwzględniające okresy liturgiczne. Kategorie tekstów: Strzałki w górę lub w dół - wybierz żądaną kategorię. Kategorie tekstów Spis tytułów: Strzałki w górę lub w dół - wybierz żądany tytuł Podwójne strzałki w górę lub w dół zmienisz stronę spisu tytułów. Spis slajdów w kategorii Przycisk zielonej strzałki - wprowadź wybrany tekst jako slajd do magazynku slajdów. Wprowadź kolejne tytuły powtarzając powyższe procedury. 1

8 2. Dodawanie obrazów/zdjęć do magazynku Program Slajd umożliwia w prosty sposób wyświetlanie obrazów zapisanych w formatach jpg, gif, png. Obrazy należy uprzednio przygotować na komputerze zewnętrznym a następnie za pośrednictwem portu USB wprowadzić do pamięci systemu Slajd. Procedura zapisywania plików graficznych Program Slajd wyposażony jest w moduł automatycznej konwersji plików graficznych, dostosowujący wczytane pliki do wymagań programu. Zestaw slajdów do wyświetlenia Obraz - otwierasz procedurę i okno wczytania obrazów z pamięci wewnętrznej lub nośnika zewnętrznego (np. pendrive). 2

9 3. Filmy DVD/VCD Funkcja programu System umożliwia odtwarzanie na ekranie projekcyjnym filmów zapisanych na nośnikach DVD oraz VCD. Program Slajd uruchamia wyświetlanie filmu wybiera domyślnie opcję lektora w języku polskim. 1. Włóż płytę z filmem do czytnika komputera. 2. Przyciskiem Włącz Ekran - uruchomisz odtwarzacz filmu. Zostanie wyświetlony panel wyboru opcji (jeżeli płyta zawiera wbudowane menu). Aby włączyć panel odtwarzacza filmu naciśnij ctrl+g 3. Wyświetlanie filmu na ekranie projektcyjnym - shift+f 4. Przyciskiem Wygaś Ekran - wyłączysz projekcję filmu. Obraz prezentowany jest wyłącznie na ekranie projekcyjnym. W trakcie odtwarzania filmów koniecznym jest włączenie nagłośnienia ogólnego kościoła. 3

10 Dodawanie plików filmowych do magazynku Program Slajd umożliwia w prosty sposób wyświetlanie plików filmowych w formatach wmf, wmv, avi, mov. Filmy należy uprzednio przygotować na komputerze zewnętrznym a następnie za pośrednictwem portu USB wprowadzić do pamięci systemu Slajd. Procedura zapisywania plików filmowych: Program Slajd wyposażony jest w moduł automatycznej konwersji plików graficznych, dostosowujący wczytane pliki do wymagań programu. Film - otwierasz procedurę i okno wczytania plików filmowych z pamięci wewnętrznej lub nośnika zewnętrznego (np. pendrive). Zestaw slajdów do wyświetlenia Pamiętaj: 1. Wprowadzone do magazynku slajdy z plikami graficznymi oraz filmowymi zapisz do pamięci i nadaj nazwę tworzonemu zestawowi; 2. Wyczyść pole kolejki slajdów; 3. Wczytaj z pamięci nowo utworzony zestaw; 4. Wprowadź lub wczytaj pozostałe pozycje slajdów; Przeprowadzenie powyższej procedury gwarantuje poprawne funkcjonowanie programu w zakresie obsługi plików graficznych i filmowych. 4

11 4. Kolory Ustawianie kolorów Przywracanie ustawień domyślnych Kolor tła obrazu Kolor tekstu/tła Przywrócenie ustawień Zapis ustawień Ustawienie koloru tekstu i tła obrazu Przyciśnij przycisk Kolor tekstu/tła i wybierz kolor tekstu, potwierdź, wybierz kolor tła tekstu, potwierdź. Efekt będzie widoczny po zakończeniu tej operacji na ekraniku podglądowym oraz na ekranie jeżeli jest wyświetlany. Ustawienie koloru tła dla obrazów Przyciśnij przycisk Kolor tła obrazu, wybierz kolor, potwierdź. Efekt będzie widoczny po zakończeniu tej operacji na ekraniku podglądowym (jeżeli wybrana pozycja to obraz) oraz na ekranie. Przywracanie kolorów domyślnych Przyciśnij przycisk Przywrócenie ustawień i potwierdź zmianę. Efekt będzie widoczny po zakończeniu tej operacji na ekraniku podglądowym (jeżeli wybrana pozycja nie jest filmem) oraz na ekranie. 5

12 5. Magazynek Zarządzanie plikami listy Wybór slajdów Zarządzanie zawartością magazynku W oknie przygotowania slajdów prezentowany jest w określonej przez użytkownika kolejności zestaw przygotowanych do wyświetlenia slajdów. Wybór slajdów Przesuń Usuń Wyczyść Wczytaj Zestaw slajdów do wyświetlenia Zapisz Kasuj - wybierasz tytuł slajdu do aktualnego wyświetlenia - dokonujesz zmiany miejsca slajdu w kolejce. - usuwasz z magazynku zaznaczoną pozycję - usuwasz z magazynku całą jego zawartość - wprowadzasz gotowy do wyświetlenia, przygotowany wcześniej i zapisany w pamięci zestaw slajdów. - zapisujesz do pamięci programu przygotowany zestaw slajdów, nadając jednocześnie wyróżniający go tytuł. - usuniesz z pamięci programu zapisany wcześniej zestaw, który uważasz za zbędny. Do kolejki wyświetlenia można wprowadzić pliki graficzne lub filmowe z pamięci programu lub zewnętrznego źródła (np. pendrive), przygotowane wcześniej na dowolnym komputerze zewnętrznym. 6

13 Wyświetlanie Automatyczna prezentacja slajdów Pole wyświetlania Wyświetlanie Usuń slajd Następny slajd Poprzedni slajd Automatyczna prezentacja slajdów 1) Włącz ekran 2) ustaw czas przewijania kolejnych slajdów w magazynku Aby wyłączyć tryb automatyczny naciśnij Wyłącz ekran Pole wyświetlania - podgląd przygotowanego do wyświetlenia obrazu i treści. Wyświetlanie - włącza/wyłącza wyświetlanie obrazu/treści. Następny slajd, Poprzedni Slajd - zmiana klatki wyświetlanej pozycji. Usuń slajd - usuwa z magazynku wybrany slajd. Aby przywrócić wcześniej usunięte slajdy w zaznaczonej pozycji naciśnij ctrl+r Usunięcie pojedynczych slajdów nie ingeruje w zawartość bazy tekstów 7

14 6. Odtwarzacz Tryb odtwarzania CD-audio Kolejno Głośność Format Dodaj Lista utworów Rozwiń listę Usuń Wyczyść Program Slajd oferuje możliwość odtwarzania muzyki zapisanej na płytach CD włóż płytę do napędu w komputerze centralnym 2. - w oknie odtwarzacza wybierz Format CD (w oknie Lista odtwarzania prezentowany jest zestaw utworów na płycie 3. - przyciskiem start włącz odtwarzanie (utwory odtwarzane są kolejno lub pojedynczo 4. - przyciski sterowania prezentują funkcje standardowego odtwarzacza 5. - po zakończeniu wyjmij płytę z napędu Głośność - umożliwia korekcje poziomu głośności (dla muzyki, filmów) Przyciski sterowania muzyką - funkcje standardowego odtwarzacza. Rozwiń listę - powiększenie wymiaru okna listy odtwarzania; Kolejno - wybierz rodzaj odtwarzania: kolejno, pojedynczo; 8

15 Dodawanie plików do odtwarzacza Program Slajd oferuje możliwość odtwarzania muzyki zapisanej w pamięci systemu w formatach: mp3, waw, ogg 1. W oknie odtwarzacza wybierz Format mp3 2. Dodaj - otwórz okno pamięci i wybierz utwory muzyczne które chcesz przygotować do odtwarzania, zatwierdź je. (w oknie Lista odtwarzania prezentowany jest zestaw wybranych utworów, tytuły i czas ich odtwarzania). 3. Przyciskiem start włącz odtwarzanie (utwory odtwarzane są kolejno lub jeden w zależności od wybranej przyciskiem opcji) 4. Zapisz - jeżeli chcesz zachować przygotowany zestaw: - nadaj nazwę i zatwierdź 9

16 7. Inne źródła projekcji Wybór źródła obrazu dla projektora Funkcja programu, wybór źródła System oferuje możliwość zdalnej zmiany aktywnego wejścia projektora. Przykładowa konfiguracja: Slajd, DVD, VCD, Kamera1, Kamera2, Laptop Pozycjami opcjonalnymi są Kamera1, Kamera2, Laptop Przełączanie źródła Aby przełączyć projektor w tryb wyświetlania obrazu z Kamera1 wykonaj: 1) wyłącz wyświetlanie aktualnego obrazu (przycisk Wyświetlanie - str.7); 2) przejdź na żądaną pozycję; 3) naciśnij przycisk Wyświetlanie (str.7) Kolejna zmiana źródła jest możliwa po wcześniejszym wyłączeniu Aktualnego obrazu. Aby wyświetlać materiał znajdujący się w magazynku lub uruchomić prezentację z programu PowerPoint lub Impress, źródło musi być ustawione w pozycji Slajd. Jeżeli nie możesz wyświetlać tekstów i obrazów, sprawdź, czy źródło jest ustawione na pozycję Slajd. Zobacz - strona

17 8. Pilot zdalne sterowanie Magazynek, muzyka Magazynek do wyświetlenia Do sterowania magazynkiem do wyświetlenia używamy funkcji o numerach od 1 do 8. Pozycja 5 to przełączenie źródła wyświetlania na Slajd. Sterowanie muzyką Wcześniej przygotuj kolejkę do odtworzenia. Użyj przycisków Muzyka nie może być odtwarzana podczas projekcji filmu DVD oraz VCD. Może być używana podczas wyświetlania filmu z pliku, obrazu, tekstu, prezentacji PowerPoint lub Impress. Funkcje pilota Uwagi: Pozycja 11 oraz 12 mogą być nieaktywne lub wykonywać funkcje przełączania źródła na inne niż kamera źródło. Pilot nie steruje prezentacją PowerPoint oraz Impress. Do tego celu należy zaopatrzyć się w prezenter lub mysz bezprzewodową. 11

18 Sterowanie wejściami projektora Przełączanie źródła Wybierz 11 jeżeli chcesz przejść do wyświetlania obrazu z kamery1 lub 12 jeżeli chcesz wyświetlać z kamery2. Samo naciśnięcie przycisku 11 lub 12 nie wysyła do projektora informacji o przełączeniu go w stan odczytu z wybranego wejścia. Aby uruchomić wyświetlania należy nacisnąć przycisk 3. Ponowne naciśnięcie przycisku wygaszenia spowoduje przełączenie projektora do odczytu z wejścia systemu SLAJD. Uruchamianie filmu DVD/VCD Pilot nie oferuje uruchomienia filmu DVD/VCD. Wyświetlanie filmów i obrazów z magazynku Aby przejść do źródła Slajd należy nacisnąć przycisk nr 4. Jeżeli chcemy wyświetlać film, obraz, tekst znajdujący się w magazynku należy nacisnąć przycisk nr 3. 12

19 9. Panel zarządzania projektorem Opis funkcji panelu Panel steruje wybranymi funkcjami projektora. Włączanie i wyłączanie. Aby uruchomić projektor naciśnij przycisk Włącz. Aby projektor wyłączyć naciśnij Wyłącz. Dla projektorów które do włączenia i wyłączenia używają jednej instrukcji aby włączyć lub wyłączyć projektor należy wybrać przycisk Włącz/Wyłącz. Znajduje się on na miejscu przycisków Włącz i Wyłącz. Slajd - przełącza projektor w tryb wyświetlania obrazu z systemu Slajd. Tryb świecenia lampy. Tryb ekonomiczny (ok godzin więcej) naciśnij przycisk Lampa ECO. Tryb normalny naciśnij przycisk Lampa NORMAL. Proporcje - zmiana proporcji obrazu np. 4:3 16:9 Auto Oryginalny Blank - zaciemnienie wyświetlanego obrazu bez odłączania źródła. 13

20 10. Spis skrótów klawiaturowych ctrl+r - reset utworu (str. 7) ctrl+e - eksport bazy do pliku (str. 18) ctrl+i - import bazy wcześniej przygotowanej (str. 22) ctrl+x - usunięcie utworu z bazy (str. 18) ctrl+shift+k - edycja kategorii (str. 19) ctrl+b - wczytanie danych zbioru ze strony (str. 23) ctrl+alt+strzałka w prawo - Przejście na ekran prezentacji ctrl+alt+strzałka w lewo - Przejście na ekran panelu Slajd Poniższe funkcje dokładniej opisane na stronie numer 7 F5, Escape reprezentuje Włącz ekran b reprezentuje Wyłącz ekran PageUP następny slajd w magazynku PageDOWN poprzedni slajd w magazynku ctrl+k konwertowanie płyt CD-audio (str. 15) Sytuacje awaryjne: Panel dotykowy nie działa ctrl+alt+backspace Panel operatora nie odpowiada nawet na zdarzenia klawiatury: Alt+F4 Nie uruchomił się Panel Alt+F2 oraz wpisz SlajdGUI i wybierz Uruchom Jeżeli okno przez przypadek ukryje się wybierz Alt+Tab i przytrzymuj Alt; klawiszem Tab możesz teraz wybrać ukryte okno 14

21 11. Konwertowanie płyt CD-audio Nadanie nazw, tytułów Konwertowanie Aby nasza kolekcja płyt konwertowanych była logicznie poukładana w systemie należy nadać nazwy tytułów utworom oraz zmienić domyślny tytuł albumu i wykonawcę. Pliki po skonwertowaniu będą się znajdowały w katalogu użytkownika w folderze o nazwie wykonawcy który zawierać będzie folder o nazwie tytułu albumu. Wewnątrz utworzone zostaną pliki ze zgraną muzykę. W celu zmiany tytułu utworu dwa razy kliknij na tą nazwę i według woli zmień nazwę ścieżki. Skonwertowanie całej, wcześniej przygotowanej płyty nastąpi po naciśnięciu przycisku Zgraj. 15

22 12. Prezentacja PowerPoint/Impress Ładowanie pliku prezentacji W plikach prezentacji nie używaj muzyki, oraz klipów filmowych. Do tworzenia prezentacji zawierających filmy oraz muzykę użyj np. programu Windows MovieMaker który jest dostępny w systemach MS Windows począwszy od XP SP2. Aby wywołać program do wyświetlenia prezentacji naciśnij na klawiaturze Alt+F1. Zostanie wyświetlone menu programów. Wybrać pozycje Biuro, a następnie uruchomić program zawierający w nazwie słowo Impress. Wyświetlone zostanie powyższe okno. wybierz pozycję Otwórz istniejącą prezentację ; naciśnij Otwórz z... ; wybierz lokalizację pliku prezentacji; Uruchamianie prezentacji Po załadowaniu i skonwertowaniu prezentacji aby uruchomić wyświetlanie naciśnij przycisk F5. Jeżeli obraz jest wyświetlany na panelu operatora, anuluj projekcję (naciśnij klawisz Escape ). I przejdź do strony następnej tej instrukcji. 16

23 Ustawienia prezentacji Ustawienia pokazu slajdów Z menu wybrać pozycję Pokaz slajdów (lub naciśnij Alt+k ). Następnie Ustawienia pokazu slajdów. Zwróć uwagę na wybrany monitor prezentacji. Projekcja na ekranie prezentacyjnym będzie możliwa jeżeli będzie ustawiony Monitor 2. W celu dostosowania pokazu do swoich potrzeba można zmieniać dane Zakres, Opcje, Typ. Dane będą zapamiętane dla bieżącej prezentacji, aż do momentu ponownego uruchomienia komputera. Przed projekcją oficjalną zaleca się sprawdzenie całej prezentacji w celu wyeliminowania błędów generowanych przez obiekty multimediale. 17

24 13. Edycja bazy Ogólnie o tworzeniu bazy, konstrukcja bazy Baza jest podzielona na kategorie. W nich znajdują się treści pieśni. Wywołanie okna edycji bazy Edytuj bazę Naciśnij przycisk Edytuj bazę aby wywołać okno pozwalające na modyfikację bazy. Usuwając kategorie oraz tytuły, zapisane pliki magazynku mogą zostać zmodyfikowane. Dzieje się tak w sytuacji kiedy program nie znajdzie w bazie kategorii o wybranym symbolu lub treści tekstu o podanym tytule. Dana pozycja nie zostanie wczytana. Dodając nowe tytuły oraz kategorie lub modyfikując nazwy kategorii konstrukcja tych plików nie ulega zmianie. Archiwizacja bazy/zapis 1) wywołaj okno edycji 2) wybierz skrót klawiaturowy ctrl+e 3) nadaj nazwę plikowi z danymi bazy Serwer wyeksportuje rozmiar czcionki w systemie, kategorie oraz tytuły. 18

25 Dodanie, edycja, usunięcie kategorii Lista kategorii Usuń kategorie Edytuj kategorie Zamknij okno Nowa kategoria Dodaj kategorie Wywołanie okna edycji kategorii: 1) wywołaj okno edycji (str. 18) 2) wybierz skrót klawiaturowy ctrl+shift+k Usunięcie kategorii: 1) zaznacz kategorie i naciśnij Usuń kategorie 2) aby zatwierdzić naciśnij przycisk Zamknij i potwierdź chęć zapisu Dodawanie nowej kategorii: 1) naciśnij przycisk Nowa kategoria 2) wpisz nazwę kategorii oraz jej symbol (dwa znaki) 3) naciśnij Dodaj kategorię 4) aby zatwierdzić naciśnij przycisk Zamknij i potwierdź chęć zapisu Edycja istniejącej kategorii: 1) zaznacz kategorie i naciśnij Edytuj kategorie 2) zmień nazwę kategorii do swoich potrzeb 3) naciśnij Dodaj kategorię 4) aby zatwierdzić naciśnij przycisk Zamknij i potwierdź chęć zapisu 19

26 Okno edycji bazy Kategoria utworu Tytuł utworu Podgląd edytowanego slajdu Treść utworu Pokaż/ Przywróć treść Zamknij Czyść tytuł i treść Zapisz tytuł Dodaj znacznik zwrotki Wybieranie kategorii i tytułu opis funkcji str. 1 Skróty klawiaturowe patrz str. 14 Dodaj znacznik zwrotki w miejscu znajdowania się kursora wstawia podział na slajdy Czyść czyści tytuł oraz treść Przywróć przywraca tekst pierwotny 20

27 Dodawanie nowego, edycja tytułu Dodanie tytułu 1) wywołaj okno edycji (str. 18) 2) wybierz kategorie z listy znajdującej się ponad obszarem podglądowym w słupku edycji 3) nadaj tytuł 4) wpisując treść, na bieżąco masz podgląd danego slajdu 5) naciśnij Zapisz i potwierdź chęć zapisu tytułu Edycja tytułu 1) wywołaj okno edycji (str. 18) 2) wybierz kategorie z listy bazy 3) wybierz tytuł 4) naciśnij na zieloną strzałkę 5) naciśnij Pokaż/ Przywróć treść 6) wprowadź zmiany 7) naciśnij Zapisz i potwierdź chęć zapisu tytułu Usuwanie tytułu 1) wywołaj okno edycji (str. 18) 2) zaznacz na liście tytuł do usunięcia 3) wybierz skrót klawiaturowy ctrl+x 4) potwierdź operacje 21

28 Import bazy wcześniej przygotowanej Lista kategorii Następny/ Poprzedni slajd Lista kategorii do zapisania Dodaj kategorię Dodaj tytuł Lista tytułów Lista tytułów do zapisania Wywołanie okna 1) wywołaj okno edycji (str. 18) 2) wybierz skrót klawiaturowy ctrl+i 3) wybierz plik ze sformatowaną bazą 22 Podgląd edytowanego slajdu

29 Import bazy wcześniej przygotowanej cd... Import kategorii 1) z Listy kategorii wybierz kategorię 2) naciśnij Dodaj kategorię 3) aby podmienić istniejące w bazie tytuły zaznacz opcję Zastąp istniejące utwory w bazie głównej 4) aby zapisać nowy rozmiar czcionki zaznacz opcję Zastąp bierzącą czcionkę... 5) zapisz zmiany, lub zamknij okno w celu pominięcia zapisu Import tytułu 1) z Listy kategorii wybierz kategorię 2) z Listy tytułów wybierz tytuł 2) naciśnij Dodaj tytuł 3) aby podmienić istniejące w bazie tytuły zaznacz opcję Zastąp istniejące utwory w bazie głównej 4) aby zapisać nowy rozmiar czcionki zaznacz opcję Zastąp bierzącą czcionkę... 5) zapisz zmiany, lub zamknij okno w celu pominięcia zapisu Usunięcie kategorii 1) w Lista kategorii do zapisania zaznacz kategorię 2) naciśnij przycisk Usuń kategorie Usunięcie tytułu 1) w Lista tytułów do zapisania zaznacz tytuł 2) naciśnij przycisk Usuń tytuł Podgląd zaznaczonego tytułu 1) w Lista tytułów do zapisania zaznacz tytuł 2) w Podgląd edytowanego slajdu będzie widoczny pierwszy slajd, aby przesuwać się po slajdach w utworze naciskaj poprzedni/następny slajd 23

30 Edycja tytułów z pliku pobranego ze strony Lista tytułów Pole edycji Podgląd edytowanego slajdu Edycja zaznaczenia 1) wywołaj okno edycji (str. 18) 2) wybierz skrót klawiaturowy ctrl+b 3) z Listy tytułów wybierz interesującą Cię pozycję 4) naciśnij Edycja zaznaczenia 5) wybierz Kategorie, wprowadź modyfikacje 6) podziel na slajdy 7) zapisz zmiany, lub zamknij okno w celu pominięcia zapisu 24

31 Edycja tytułów z pliku tekstowego Kodowanie Treść 1) wywołaj okno edycji (str. 18) 2) wybierz skrót klawiaturowy ctrl+t 3) wybierz plik który ma być zapisany w bazie 4) ustaw odpowiednie kodowanie dla plików z tekstowych z systemów MS Windows należy ustawić najczęściej CP1250 lub ISO Akceptuj - akceptuje i wstawia tekst do edycji Anuluj - zamyka okno importu Zamknięcie okna na przycisku x automatycznie dodaje tekst do edycji Pierwsza linia w pliku standardowo jest traktowana jako tytuł. Aby treść w polu tytuł pojawił się w treści utworu należy odznaczyć pole Tytuł jako pierwsza linijka. 25

32

33

34

35 Hornet PPHU s.c. S.Bieroński, A.Gandor Dankowice ul. Krasińskiego 15 tel tel

Kompletny system multimedialny, łatwe w użyciu a jednocześnie bogate w oferowane funkcje narzędzie wspomagające oprawę liturgii i pracę duszpasterską

Kompletny system multimedialny, łatwe w użyciu a jednocześnie bogate w oferowane funkcje narzędzie wspomagające oprawę liturgii i pracę duszpasterską Kompletny system multimedialny, łatwe w użyciu a jednocześnie bogate w oferowane funkcje narzędzie wspomagające oprawę liturgii i pracę duszpasterską w parafii. Funkcje systemu - wyświetlanie tekstów pieśni

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika programu. Ceremonia 3.1

Podręcznik użytkownika programu. Ceremonia 3.1 Podręcznik użytkownika programu Ceremonia 3.1 1 Spis treści O programie...3 Główne okno programu...4 Edytor pieśni...7 Okno ustawień programu...8 Edycja kategorii pieśni...9 Edytor schematów slajdów...10

Bardziej szczegółowo

Tworzenie prezentacji w MS PowerPoint

Tworzenie prezentacji w MS PowerPoint Tworzenie prezentacji w MS PowerPoint Program PowerPoint dostarczany jest w pakiecie Office i daje nam możliwość stworzenia prezentacji oraz uatrakcyjnienia materiału, który chcemy przedstawić. Prezentacje

Bardziej szczegółowo

Expo Composer. www.doittechnology.pl 1. Garncarska 5 70-377 Szczecin tel.: +48 91 404 09 24 e-mail: info@doittechnology.pl. Dokumentacja użytkownika

Expo Composer. www.doittechnology.pl 1. Garncarska 5 70-377 Szczecin tel.: +48 91 404 09 24 e-mail: info@doittechnology.pl. Dokumentacja użytkownika Expo Composer Dokumentacja użytkownika Wersja 1.0 www.doittechnology.pl 1 SPIS TREŚCI 1. O PROGRAMIE... 3 Wstęp... 3 Wymagania systemowe... 3 Licencjonowanie... 3 2. PIERWSZE KROKI Z Expo Composer... 4

Bardziej szczegółowo

Windows XP - lekcja 3 Praca z plikami i folderami Ćwiczenia zawarte w tym rozdziale pozwolą na tworzenie, usuwanie i zarządzanie plikami oraz folderami znajdującymi się na dysku twardym. Jedną z nowości

Bardziej szczegółowo

Instalowanie dodatku Message Broadcasting

Instalowanie dodatku Message Broadcasting Message Broadcasting Message Broadcasting jest dodatkiem dla EasyMP Monitor. Dodatek ten umożliwia użytkownikom o uprawnieniach administratora wysyłanie wiadomości i ogłoszeń do jednego lub więcej projektorów

Bardziej szczegółowo

Rozdział 4. Multimedia

Rozdział 4. Multimedia Rozdział 4. Multimedia Ćwiczenia zawarte w tym rozdziale pozwolą na wykorzystanie ogromnych moŝliwości multimedialnych systemu Windows XP. Większość narzędzi multimedialnych w Windows XP pochodzi z systemu

Bardziej szczegółowo

Skróty klawiaturowe w PowerPoint

Skróty klawiaturowe w PowerPoint Pomoc online: W oknie Pomoc: Skróty klawiaturowe w PowerPoint F1 Otwieranie okna Pomoc. ALT+F4 Zamknięcie okna Pomoc. ALT+TAB Przełączenie między oknem Pomoc i aktywnym programem. ALT+HOME Powrót do strony

Bardziej szczegółowo

Rozdział 3. Praca z klipami... 37

Rozdział 3. Praca z klipami... 37 Rozdział 1. Wprowadzenie do programu Windows Movie Maker... 7 To, co powinieneś wiedzieć, zanim rozpoczniesz pracę z programem Windows Movie Maker...8 Skąd pobrać nową wersję programu i jakie są wymagania

Bardziej szczegółowo

Podstawowe czynnos ci w programie Word

Podstawowe czynnos ci w programie Word Podstawowe czynnos ci w programie Word Program Word to zaawansowana aplikacja umożliwiająca edytowanie tekstu i stosowanie różnych układów, jednak aby w pełni wykorzystać jej możliwości, należy najpierw

Bardziej szczegółowo

3 Programy do tworzenia

3 Programy do tworzenia 3 Programy do tworzenia prezentacji PowerPoint 2007 3.1. Tworzenie prezentacji w programie PowerPoint 2007 Tworzenie prezentacji w programie PowerPoint 2007 jest podobne jak w programie PowerPoint 2003.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi aplikacji MobileRaks 1.0

Instrukcja obsługi aplikacji MobileRaks 1.0 Instrukcja obsługi aplikacji MobileRaks 1.0 str. 1 Pierwsze uruchomienie aplikacji. Podczas pierwszego uruchomienia aplikacji należy skonfigurować połączenie z serwerem synchronizacji. Należy podać numer

Bardziej szczegółowo

Eura-Tech. Instrukcja Obsługi Aplikacji Mobilnej

Eura-Tech. Instrukcja Obsługi Aplikacji Mobilnej Eura-Tech Instrukcja Obsługi Aplikacji Mobilnej Pobieranie aplikacji Przed rozpoczęciem ustawiania kamery IP, pobierz i zainstaluj aplikację Eura Cam. W sklepie Google Play wyszukaj aplikację EuraCam Funkcjonalność

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1: Wprowadzenie

Rozdział 1: Wprowadzenie Rozdział 1: Wprowadzenie 1.1 Zawartość opakowania Odbierając urządzenie TVGo A03, proszę się upewnić, że następujące pozycje znajdują się w opakowaniu USB TV Super Mini. TVGo A03 Płyta CD ze sterownikiem

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU FOTOLASER

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU FOTOLASER INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU FOTOLASER Okno startowe programu W jednym zamówieniu można wysłać do 1000 zdjęć Wybierz odpowiednią opcję : Przelew ( tylko poczta) Wybieramy w momencie kiedy zdjęcia mają być

Bardziej szczegółowo

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED Podręcznik użytkownika Katowice 2010 Producent programu: KAMSOFT S.A. ul. 1 Maja 133 40-235 Katowice Telefon: (0-32) 209-07-05 Fax:

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika ARSoft-WZ3

Instrukcja użytkownika ARSoft-WZ3 02-699 Warszawa, ul. Kłobucka 8 pawilon 119 tel. 0-22 853-48-56, 853-49-30, 607-98-95 fax 0-22 607-99-50 email: info@apar.pl www.apar.pl Instrukcja użytkownika ARSoft-WZ3 wersja 1.5 1. Opis Aplikacja ARSOFT-WZ3

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu. BlazeVideo HDTV Player v6

Instrukcja obsługi programu. BlazeVideo HDTV Player v6 Instrukcja obsługi programu BlazeVideo HDTV Player v6 Spis treści 1. Opis programu...3 1.1 Wprowadzenie...3 1.2 Funkcje programu...3 1.3 Wymagania sprzętowe...4 2. Wygląd interfejsu...4 3. Obsługa programu...6

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie. DMS Lite. Podstawowa instrukcja obsługi

Oprogramowanie. DMS Lite. Podstawowa instrukcja obsługi Oprogramowanie DMS Lite Podstawowa instrukcja obsługi 1 Spis treści 1. Informacje wstępne 3 2. Wymagania sprzętowe/systemowe 4 3. Instalacja 5 4. Uruchomienie 6 5. Podstawowa konfiguracja 7 6. Wyświetlanie

Bardziej szczegółowo

MagicInfo Express instrukcja obsługi

MagicInfo Express instrukcja obsługi MagicInfo Express instrukcja obsługi INFO MagicInfo Express Kreator zawartości to program pozwalający w prosty sposób tworzyć zawartość LFD na podstawie różnych szablonów oraz harmonogramy wyświetlania

Bardziej szczegółowo

Praca z widokami i nawigacja w pokazie

Praca z widokami i nawigacja w pokazie Poniższe ćwiczenie ma na celu zapoznanie z ogólnymi zasadami pracy w środowisku MS PowerPoint oraz najczęściej wykorzystywanymi mechanizmami służącymi do dodawania i edycji slajdów. Należy pobrać ze wskazanej

Bardziej szczegółowo

Wstawianie filmu i odtwarzanie go automatycznie

Wstawianie filmu i odtwarzanie go automatycznie Wstawianie filmu (pliku wideo) w programie PowerPoint 2003 i wyświetlanie go na pełnym ekranie Ten artykuł dotyczy odtwarzania filmów (nazywanych także plikami wideo) i opisuje sposób wykonywania następujących

Bardziej szczegółowo

Szkolenie dla nauczycieli SP10 w DG Operacje na plikach i folderach, obsługa edytora tekstu ABC. komputera dla nauczyciela. Materiały pomocnicze

Szkolenie dla nauczycieli SP10 w DG Operacje na plikach i folderach, obsługa edytora tekstu ABC. komputera dla nauczyciela. Materiały pomocnicze ABC komputera dla nauczyciela Materiały pomocnicze 1. Czego się nauczysz? Uruchamianie i zamykanie systemu: jak zalogować się do systemu po uruchomieniu komputera, jak tymczasowo zablokować komputer w

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1: Wprowadzenie. Rozdział 2: Uruchamianie

Rozdział 1: Wprowadzenie. Rozdział 2: Uruchamianie Rozdział 1: Wprowadzenie Media Player 100 jest cyfrowym odtwarzaczem multimedialnym ze złączem do przyłączania urządzeń pamięci USB i czytnikiem kart. Media Player 100 stanowi domowe centrum rozrywki,

Bardziej szczegółowo

,Aplikacja Okazje SMS

,Aplikacja Okazje SMS , jest rozwiązaniem, które umożliwia bez umiejętności programistycznych uruchomić własną aplikację na fanpage-u firmy lub marki. Pozwala ona na dodanie numeru telefonu do swojej bazy w SerwerSMS.pl, umożliwiając

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI DIODOWEGO WYŚWIETLACZA TEKSTÓW PIEŚNI STEROWANEGO Z TABLETU 10,1 '

INSTRUKCJA OBSŁUGI DIODOWEGO WYŚWIETLACZA TEKSTÓW PIEŚNI STEROWANEGO Z TABLETU 10,1 ' INSTRUKCJA OBSŁUGI DIODOWEGO WYŚWIETLACZA TEKSTÓW PIEŚNI STEROWANEGO Z TABLETU 10,1 ' -1- Spis treści - 1. O programie... 3 2. Uruchomienie programu... 3 3. Przygotowanie urządzenia do pracy... 4 4. Wyświetlanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika ARSoft-WZ1

Instrukcja użytkownika ARSoft-WZ1 05-090 Raszyn, ul Gałczyńskiego 6 tel (+48) 22 101-27-31, 22 853-48-56 automatyka@apar.pl www.apar.pl Instrukcja użytkownika ARSoft-WZ1 wersja 3.x 1. Opis Aplikacja ARSOFT-WZ1 umożliwia konfigurację i

Bardziej szczegółowo

Prezentacja multimedialna MS PowerPoint 2010 (podstawy)

Prezentacja multimedialna MS PowerPoint 2010 (podstawy) Prezentacja multimedialna MS PowerPoint 2010 (podstawy) Cz. 1. Tworzenie slajdów MS PowerPoint 2010 to najnowsza wersja popularnego programu do tworzenia prezentacji multimedialnych. Wygląd programu w

Bardziej szczegółowo

instrukcja użytkownika terminala ARGOX PA-20 SYSTEMY AUTOMATYCZNEJ IDENTYFIKACJI

instrukcja użytkownika terminala ARGOX PA-20 SYSTEMY AUTOMATYCZNEJ IDENTYFIKACJI instrukcja użytkownika terminala ARGOX PA-20 SYSTEMY AUTOMATYCZNEJ IDENTYFIKACJI SPIS TREŚCI 04 Opis opcji terminala 05 SKANOWANIE 06 Skanowanie kod 07 Skanowanie kod ilość 08 Skanowanie kod ilość cena

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie telefonu do pracy. Ładowane akumulatora. Włączanie i wyłączanie telefonu

Przygotowanie telefonu do pracy. Ładowane akumulatora. Włączanie i wyłączanie telefonu INSTRUKCJA OBSŁUGI Przygotowanie telefonu do pracy 1. Zdjąć pokrywę akumulatora. 2. Włożyć kartę SIM stykami do dołu. 3. Włożyć kartę pamięci stykami do dołu (opcjonalnie). 4. Włożyć akumulator. 5. Założyć

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi urządzenia DS150E z systemem operacyjnym Windows 7. Dangerfield luty 2010 V1.0 Delphi PSS

Instrukcja obsługi urządzenia DS150E z systemem operacyjnym Windows 7. Dangerfield luty 2010 V1.0 Delphi PSS Instrukcja obsługi urządzenia DS150E z systemem operacyjnym Windows 7 Dangerfield luty 2010 V1.0 Delphi PSS 1 SPIS TREŚCI Główne elementy....3 Instrukcje instalacji.......5 Instalacja adaptera Bluetooth.....17

Bardziej szczegółowo

PROBLEMY TECHNICZNE. Co zrobić, gdy natrafię na problemy związane z użytkowaniem programu DYSONANS

PROBLEMY TECHNICZNE. Co zrobić, gdy natrafię na problemy związane z użytkowaniem programu DYSONANS PROBLEMY TECHNICZNE Co zrobić, gdy natrafię na problemy związane z użytkowaniem programu DYSONANS Jeżeli stwierdziłeś występowanie błędów lub problemów podczas pracy z programem DYSONANS możesz skorzystać

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Pilot

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Pilot TRX Krzysztof Kryński Cyfrowe rejestratory rozmów seria KSRC PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Pilot Wersja 2.1 Maj 2013 Dotyczy programu Pilot w wersji 1.6.3 TRX ul. Garibaldiego 4 04-078 Warszawa Tel.

Bardziej szczegółowo

KASK by CTI. Instrukcja

KASK by CTI. Instrukcja KASK by CTI Instrukcja Spis treści 1. Opis programu... 3 2. Pierwsze uruchomienie... 4 3. Okno główne programu... 5 4. Konfiguracja atrybutów... 6 5. Nadawanie wartości atrybutom... 7 6. Wybór firmy z

Bardziej szczegółowo

Prezentacja multimedialna MS PowerPoint 2010 (podstawy)

Prezentacja multimedialna MS PowerPoint 2010 (podstawy) Prezentacja multimedialna MS PowerPoint 2010 (podstawy) Cz. 4. Animacje, przejścia, pokaz slajdów Dzięki animacjom nasza prezentacja może stać się bardziej dynamiczna, a informacje, które chcemy przekazać,

Bardziej szczegółowo

Nagrywanie płyt CD i DVD

Nagrywanie płyt CD i DVD Nagrywanie płyt CD i DVD Pobieranie i instalacja programu CDBurnerXP 1. Wejdź na stronę http://cdburnerxp.se/ 2. Kliknij w zielony przycisk CDBurnerXP Free Download 3. Wybierz Zapisz plik [Mozilla Firefox]

Bardziej szczegółowo

Kopiowanie przy użyciu szyby skanera. 1 Umieść oryginalny dokument na szybie skanera stroną zadrukowaną skierowaną w dół, w lewym, górnym rogu.

Kopiowanie przy użyciu szyby skanera. 1 Umieść oryginalny dokument na szybie skanera stroną zadrukowaną skierowaną w dół, w lewym, górnym rogu. Skrócony opis Kopiowanie Kopiowanie Szybkie kopiowanie 3 Naciśnij przycisk na panelu operacyjnym 4 Po umieszczeniu dokumentu na szybie skanera dotknij opcji Zakończ zadanie, aby powrócić do ekranu głównego.

Bardziej szczegółowo

Napędy optyczne. Paweł Jamer

Napędy optyczne. Paweł Jamer Napędy optyczne Paweł Jamer Plan prezentacji Płyty CD, DVD, Blu-Ray. Odczytanie zawartości płyty. Słuchanie muzyki. Oglądanie filmów. Płyty CD, DVD, Blu-Ray Czytane przez odpowiednie napędy: Napęd CD DVD

Bardziej szczegółowo

Podstawy tworzenia prezentacji w programie Microsoft PowerPoint 2007

Podstawy tworzenia prezentacji w programie Microsoft PowerPoint 2007 Podstawy tworzenia prezentacji w programie Microsoft PowerPoint 2007 opracowanie: mgr Monika Pskit 1. Rozpoczęcie pracy z programem Microsoft PowerPoint 2007. 2. Umieszczanie tekstów i obrazów na slajdach.

Bardziej szczegółowo

2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego

2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego 2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego produktu. 23 czerwca 2014 Spis treści 3 Spis treści...5

Bardziej szczegółowo

Podstawowe czynnos ci w programie PowerPoint

Podstawowe czynnos ci w programie PowerPoint Podstawowe czynnos ci w programie PowerPoint Program PowerPoint to zaawansowana aplikacja do obsługi prezentacji, jednak aby w pełni wykorzystać jej możliwości, należy najpierw poznać jej podstawowe funkcje.

Bardziej szczegółowo

Temat: Organizacja skoroszytów i arkuszy

Temat: Organizacja skoroszytów i arkuszy Temat: Organizacja skoroszytów i arkuszy Podstawowe informacje o skoroszycie Excel jest najczęściej wykorzystywany do tworzenia skoroszytów. Skoroszyt jest zbiorem informacji, które są przechowywane w

Bardziej szczegółowo

MAGICTAB Instrukcja użytkownika

MAGICTAB Instrukcja użytkownika MAGICTAB Instrukcja użytkownika 1 Wstęp Dziękujemy za zakup naszego produktu, jesteśmy przekonani, że korzystanie z niego będzie dla Państwa prawdziwą przyjemnością.proszę przeczytać i zachować wszystkie

Bardziej szczegółowo

Systemy operacyjne I Laboratorium Część 3: Windows XP

Systemy operacyjne I Laboratorium Część 3: Windows XP Uniwersytet Rzeszowski Katedra Informatyki Opracował: mgr inŝ. Przemysław Pardel v1.01 2009 Systemy operacyjne I Laboratorium Część 3: Windows XP Zagadnienia do zrealizowania (3h) 1. Ściągnięcie i instalacja

Bardziej szczegółowo

Ustawienia ogólne. Ustawienia okólne są dostępne w panelu głównym programu System Sensor, po kliknięciu ikony

Ustawienia ogólne. Ustawienia okólne są dostępne w panelu głównym programu System Sensor, po kliknięciu ikony Ustawienia ogólne Ustawienia okólne są dostępne w panelu głównym programu System Sensor, po kliknięciu ikony Panel główny programu System Sensor (tylko dla wersja V2, V3, V4) Panel główny programu System

Bardziej szczegółowo

Podstawy systemu operacyjnego Windows 7 i bezpieczne korzystanie z sieci Internet

Podstawy systemu operacyjnego Windows 7 i bezpieczne korzystanie z sieci Internet Projekt OKNO NA ŚWIAT - PRZECIWDZIAŁANIE WYKLUCZENIU CYFROWEMU W MIEŚCIE Podstawy systemu operacyjnego Windows 7 i bezpieczne korzystanie z sieci Internet Zadania do wykonania Ćwiczenie 1. Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

MP4 FY535D. Włączanie: Przesuń przełacznik ON/OFF na pozycję ON i przytrzymaj przycisk > aby właczyć. Aby wyłączyć przesuń przełacznik na pozycję OFF

MP4 FY535D. Włączanie: Przesuń przełacznik ON/OFF na pozycję ON i przytrzymaj przycisk > aby właczyć. Aby wyłączyć przesuń przełacznik na pozycję OFF MP4 FY535D Cechy urządzenia: 3,0" wysokiej przejżystości ekran TFT, rozdzielczość 480x240 TFT Odtwarzanie video: Wsparcie formatów video: RM, RMVB, 3GP, MP4, AVI, WMV, MOV, FLV, MPG, MPEG, DAT itp Odtwarzanie

Bardziej szczegółowo

Kabel Ethernet (UTP/bezpośredni, kat. 5) Pilot zdalnego sterowania z bateriami

Kabel Ethernet (UTP/bezpośredni, kat. 5) Pilot zdalnego sterowania z bateriami Urządzenie działa z systemami operacyjnymi Windows XP, 2000, Me i 98SE Przed rozpoczęciem DSM-320 Bezprzewodowy odtwarzacz multimedialny Wymagania wstępne: komputer z systemem operacyjnym Windows XP, 2000,

Bardziej szczegółowo

Gramofon z wyjściem USB, ION Quickplay LP, konwerter płyt winylowych => MP3

Gramofon z wyjściem USB, ION Quickplay LP, konwerter płyt winylowych => MP3 INSTRUKCJA OBSŁUGI Gramofon z wyjściem USB, ION Quickplay LP, konwerter płyt winylowych => MP3 Nr produktu 311844 Strona 1 z 8 PRZENOSZENIE MUZYKI DO PAMIĘCI KOMPUTERA Po instalacji oprogramowania możliwe

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 1: Pierwsze kroki

Ćwiczenie 1: Pierwsze kroki Ćwiczenie 1: Pierwsze kroki z programem AutoCAD 2010 1 Przeznaczone dla: nowych użytkowników programu AutoCAD Wymagania wstępne: brak Czas wymagany do wykonania: 15 minut W tym ćwiczeniu Lekcje zawarte

Bardziej szczegółowo

Dlaczego stosujemy edytory tekstu?

Dlaczego stosujemy edytory tekstu? Edytor tekstu Edytor tekstu program komputerowy służący do tworzenia, edycji i formatowania dokumentów tekstowych za pomocą komputera. Dlaczego stosujemy edytory tekstu? możemy poprawiać tekst możemy uzupełniać

Bardziej szczegółowo

Arkadiusz Kalicki, Lech Mankiewicz Plugin Webcam dla SalsaJ Podręcznik użytkownika

Arkadiusz Kalicki, Lech Mankiewicz Plugin Webcam dla SalsaJ Podręcznik użytkownika Projekt logo: Armella Leung, www.armella.fr.to Arkadiusz Kalicki, Lech Mankiewicz Plugin Webcam dla SalsaJ Podręcznik użytkownika Spis treści Spis treści... 1 Instalacja... 2 Posługiwanie się pluginem...

Bardziej szczegółowo

Divar - Archive Player. Instrukcja obsługi

Divar - Archive Player. Instrukcja obsługi Divar - Archive Player PL Instrukcja obsługi Divar Odtwarzacz Instrukcja obsługi PL 1 Divar Digital Versatile Recorder Divar Odtwarzacz Instrukcja obsługi Spis treści Rozpoczęcie pracy........................................2

Bardziej szczegółowo

ANDROID CMS dla urządzeń z systemem Android instrukcja użytkownika

ANDROID CMS dla urządzeń z systemem Android instrukcja użytkownika ANDROID CMS dla urządzeń z systemem Android instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika wersja 1.0 (Styczeń 2012) Instrukcja dla programu w wersji 3.0.9 1 Spis treści 1 WSTĘP... 3 1.1 Opis systemu...

Bardziej szczegółowo

Kontrola topto. 1. Informacje ogólne. 2. Wymagania sprzętowe i programowe aplikacji. 3. Przykładowa instalacja topto. 4. Komunikacja.

Kontrola topto. 1. Informacje ogólne. 2. Wymagania sprzętowe i programowe aplikacji. 3. Przykładowa instalacja topto. 4. Komunikacja. Kontrola topto Obsługa aplikacji Kontrola topto 1. Informacje ogólne. 2. Wymagania sprzętowe i programowe aplikacji. 3. Przykładowa instalacja topto. 4. Komunikacja. 5. Dodawanie, edycja i usuwanie przejść.

Bardziej szczegółowo

I Tworzenie prezentacji za pomocą szablonu w programie Power-Point. 1. Wybieramy z górnego menu polecenie Nowy a następnie Utwórz z szablonu

I Tworzenie prezentacji za pomocą szablonu w programie Power-Point. 1. Wybieramy z górnego menu polecenie Nowy a następnie Utwórz z szablonu I Tworzenie prezentacji za pomocą szablonu w programie Power-Point 1. Wybieramy z górnego menu polecenie Nowy a następnie Utwórz z szablonu 2. Po wybraniu szablonu ukaŝe się nam ekran jak poniŝej 3. Następnie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi www.facebook.com/denverelectronics

Instrukcja obsługi www.facebook.com/denverelectronics Instrukcja obsługi www.facebook.com/denverelectronics Wygląd i opis funkcji 1. 6. 11. 16. Klawisz menu Wyjściowe złącze sygnału TV Soczewki Głośnik 2. 7. 12. 17. Klawisz w górę. 3 Klawisz w dół 4. Klawisz

Bardziej szczegółowo

Aplikacja projektu Program wycinki drzew i krzewów dla RZGW we Wrocławiu

Aplikacja projektu Program wycinki drzew i krzewów dla RZGW we Wrocławiu Aplikacja projektu Program wycinki drzew i krzewów dla RZGW we Wrocławiu Instrukcja obsługi Aplikacja wizualizuje obszar projektu tj. Dorzecze Środkowej Odry będące w administracji Regionalnego Zarządu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Karta video USB + program DVR-USB/8F. Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.

Instrukcja obsługi. Karta video USB + program DVR-USB/8F. Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Instrukcja obsługi Karta video USB + program DVR-USB/8F Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Spis treści 1. Wprowadzenie...3 1.1. Opis...3 1.2. Wymagania systemowe...5

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU FOTOSMYK

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU FOTOSMYK INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU FOTOSMYK Okno startowe programu Tutaj można pobrać instrukcję do programu W celu kontynucji pracy z programem należy zaakceptować powyższe warunki. Wybór opcji pracy programu

Bardziej szczegółowo

Grafika w aplikacjach lp. Jak zmienić kolor tła?

Grafika w aplikacjach lp. Jak zmienić kolor tła? Grafika w aplikacjach lp W tym rozdziale znajdziesz informacje jak osadzić w tworzonym programie zdjęcia, rysunki, wykresy i inne elementy graficzne. W środowisku lp autor ma dostęp do następujących obiektów

Bardziej szczegółowo

dokumentacja Edytor Bazy Zmiennych Edytor Bazy Zmiennych Podręcznik użytkownika

dokumentacja Edytor Bazy Zmiennych Edytor Bazy Zmiennych Podręcznik użytkownika asix 4 Edytor Bazy Zmiennych Podręcznik użytkownika asix 4 dokumentacja Edytor Bazy Zmiennych ASKOM i asix to zastrzeżone znaki firmy ASKOM Sp. z o. o., Gliwice. Inne występujące w tekście znaki firmowe

Bardziej szczegółowo

11. Rozwiązywanie problemów

11. Rozwiązywanie problemów 11. Rozwiązywanie problemów Ćwiczenia zawarte w tym rozdziale pokaŝą, jak rozwiązywać niektóre z problemów, jakie mogą pojawić się podczas pracy z komputerem. Windows XP został wyposaŝony w kilka mechanizmów

Bardziej szczegółowo

Słowa kluczowe Sterowanie klawiaturą, klawiatura, klawisze funkcyjne, przesuwanie obiektów ekranowych, wydawanie poleceń za pomocą klawiatury

Słowa kluczowe Sterowanie klawiaturą, klawiatura, klawisze funkcyjne, przesuwanie obiektów ekranowych, wydawanie poleceń za pomocą klawiatury Obsługa za pomocą klawiatury Różnego typu interfejsy wykorzystują różne metody reagowania i wydawania poleceń przez użytkownika. W środowisku graficznym najpopularniejsza jest niewątpliwie mysz i inne

Bardziej szczegółowo

1. Opis okna podstawowego programu TPrezenter.

1. Opis okna podstawowego programu TPrezenter. OPIS PROGRAMU TPREZENTER. Program TPrezenter przeznaczony jest do pełnej graficznej prezentacji danych bieżących lub archiwalnych dla systemów serii AL154. Umożliwia wygodną i dokładną analizę na monitorze

Bardziej szczegółowo

8. Generowanie raportów

8. Generowanie raportów 8. Generowanie raportów 8.1 Eksport raportu sytuacyjno-wysokościowego z programu LandStar W celu wyeksportowania z programu LandStar pliku z raportem: 1. Wybierz w menu głównym programu Pliki Eksportuj

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 3. Nośniki i nagrywarki...z...38 CD i DVD 38 Pojemność płyt 41 Format płyt 42

Spis treści. 3. Nośniki i nagrywarki...z...38 CD i DVD 38 Pojemność płyt 41 Format płyt 42 3. Nośniki i nagrywarki...z...38 CD i DVD 38 Pojemność płyt 41 Format płyt 42 Spis treści Wstęp...Z... 5 1. Zakup nagrywarki...z... 7 Wybór typu nagrywarki 7 Rodzaje złącz 8 Technologia Burn-Proof 8 Formaty

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PANELU STERUJĄCEGO

INSTRUKCJA OBSŁUGI PANELU STERUJĄCEGO INSTRUKCJA OBSŁUGI PANELU STERUJĄCEGO SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... 2 INFORMACJE OGÓLNE... 3 Możliwości sterowania... 3 OBSŁUGA PANELU STERUJĄCEGO...... 3 Ekran powitalny... 4 Menu główne...... 4 Menu temperatura...

Bardziej szczegółowo

Informatyka Edytor tekstów Word 2010 dla WINDOWS cz.1

Informatyka Edytor tekstów Word 2010 dla WINDOWS cz.1 Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania Informatyka Edytor tekstów Word 2010 dla WINDOWS cz.1 Slajd 1 Uruchomienie edytora Word dla Windows otwarcie menu START wybranie grupy Programy, grupy Microsoft Office,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi aplikacji Karty Pojazdów dla Dealerów Samochodowych

Instrukcja obsługi aplikacji Karty Pojazdów dla Dealerów Samochodowych Instrukcja obsługi aplikacji Karty Pojazdów dla Dealerów Samochodowych ver. 0.6 1 Instalacja 1. Proces instalacji należy rozpocząć od sprawdzenia, czy w systemie MS Windows jest zainstalowana aplikacja

Bardziej szczegółowo

Włączanie/wyłączanie paska menu

Włączanie/wyłączanie paska menu Włączanie/wyłączanie paska menu Po zainstalowaniu przeglądarki Internet Eksplorer oraz Firefox domyślnie górny pasek menu jest wyłączony. Czasem warto go włączyć aby mieć szybszy dostęp do narzędzi. Po

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Przegląd bramofonu SAFE

Rozdział 1. Przegląd bramofonu SAFE Spis treści INSTRUKCJA OBSŁUGI SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1. PRZEGLĄD BRAMOFONU SAFE... 2 1.1 OPIS... 2 1.2. FUNKCJE... 2 1.3. WYMAGANIA SYSTEMOWE... 2 1.4. ROZPOCZĘCIE UŻYTKOWANIA... 3 ROZDZIAŁ2. DZIAŁANIE

Bardziej szczegółowo

Wideoboroskop AX-B250

Wideoboroskop AX-B250 Wideoboroskop AX-B250 Instrukcja obsługi Przed włączeniem urządzenia proszę przeczytać instrukcję. Instrukcja zawiera ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa. Spis treści 1. Uwagi dotyczące bezpieczeństwa...

Bardziej szczegółowo

Pokaz slajdów na stronie internetowej

Pokaz slajdów na stronie internetowej Pokaz slajdów na stronie internetowej... 1 Podpisy pod zdjęciami... 3 Publikacja pokazu slajdów w Internecie... 4 Generator strony Uczelni... 4 Funkcje dla zaawansowanych użytkowników... 5 Zmiana kolorów

Bardziej szczegółowo

Jak zapisać wersję elektroniczną pracy dyplomowej? - INSTRUKCJA (krok po kroku)

Jak zapisać wersję elektroniczną pracy dyplomowej? - INSTRUKCJA (krok po kroku) Jak zapisać wersję elektroniczną pracy dyplomowej? - INSTRUKCJA (krok po kroku) Zastosowane oprogramowanie: System operacyjny: Windows Vista PL Edytor tekstu: Microsoft Office 007 PL Word Oprogramowanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Obsługi GigaNagrywarki. Instrukcja obsługi GigaNagrywarki

Instrukcja Obsługi GigaNagrywarki. Instrukcja obsługi GigaNagrywarki Instrukcja obsługi GigaNagrywarki Witamy w usłudze GigaNagrywarka GigaNagrywarka Interfejs użytkownika i nawigowanie 1. Aplikacja GigaNagrywarka w Menu Aplikację GigaNagrywarki znajdziesz w Menu Netia

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Podpis cyfrowy ISO 9001:2008 Dokument: 2016.0.0.0 Wydanie: 2016-01. Podpis cyfrowy. Spis treści... 1

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Podpis cyfrowy ISO 9001:2008 Dokument: 2016.0.0.0 Wydanie: 2016-01. Podpis cyfrowy. Spis treści... 1 Spis treści Spis treści... 1 Wstęp... 2 Przygotowanie certyfikatów wewnętrznych... 2 2.1. Przygotowanie karty pracownika... 2 2.2. Dodawanie certyfikatu nadrzędnego... 3 2.3. Dodawanie certyfikatu pracownika...

Bardziej szczegółowo

4.10 Odtwarzanie multimediów

4.10 Odtwarzanie multimediów Podstawy open source system SUSE Linux 4-176 4.10 Odtwarzanie multimediów 4.10.1 Mikser dźwięków Aby zmodyfikować głośność, klikamy lewym przyciskiem myszy na ikonkę głośnika w prawym dolnym rogu, na głównym

Bardziej szczegółowo

Xerox WorkCentre 3655 Drukarka wielofunkcyjna Panel sterowania

Xerox WorkCentre 3655 Drukarka wielofunkcyjna Panel sterowania Panel sterowania Dostępność niektórych funkcji zależy od ustawień drukarki. Więcej informacji na temat dostępnych funkcji oraz ustawień podano w Przewodniku użytkownika. 3 4 5 Ekran dotykowy Menu 6 Strona

Bardziej szczegółowo

Makra Access 2003 wg WSiP Wyszukiwanie, selekcjonowanie i gromadzenie informacji Ewa Mirecka

Makra Access 2003 wg WSiP Wyszukiwanie, selekcjonowanie i gromadzenie informacji Ewa Mirecka Makra Access 2003 wg WSiP Wyszukiwanie, selekcjonowanie i gromadzenie informacji Ewa Mirecka Makra pozwalają na zautomatyzowanie często powtarzających się czynności. Opierają się na akcjach np.: otwarcie

Bardziej szczegółowo

Urządzenia wskazujące i klawiatura Instrukcja obsługi

Urządzenia wskazujące i klawiatura Instrukcja obsługi Urządzenia wskazujące i klawiatura Instrukcja obsługi Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym w

Bardziej szczegółowo

Korzystanie z aplikacji P-touch Transfer Manager

Korzystanie z aplikacji P-touch Transfer Manager Korzystanie z aplikacji P-touch Transfer Manager Wersja 0 POL Wprowadzenie Ważna uwaga Treść niniejszego dokumentu i dane techniczne produktu mogą ulegać zmianom bez powiadomienia. Firma Brother zastrzega

Bardziej szczegółowo

6.4. Efekty specjalne

6.4. Efekty specjalne 6.4. Efekty specjalne Rozdział ten będzie poświęcony efektom specjalnym, które również znalazły swoje zastosowanie w programie MS PowerPoint 2007. Pierwszym typem efektów jaki zostanie poddany naszej analizie

Bardziej szczegółowo

Prezentacje multimedialne w Powerpoint

Prezentacje multimedialne w Powerpoint Prezentacje multimedialne w Powerpoint Ćwiczenie 1. Tworzenie prezentacji multimedialnej. POMOC DO ĆWICZENIA Dostęp do pomocy w programie: menu Pomoc Microsoft Office PowerPoint Pomoc. Aby ustawić tło

Bardziej szczegółowo

Czytnik książek elektronicznych

Czytnik książek elektronicznych Czytnik książek elektronicznych Instrukcja obsługi 1 Dziękujemy za zakup czytnika książek elektronicznych VEDIA ereader K9. Instrukcja obsługi zawiera opis funkcji czytnika, aby w pełni poznać urządzenie

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Rozdział 3. Podstawowe operacje na plikach...49 System plików... 49 Konsola... 49 Zapisanie rezultatu do pliku... 50

Spis treści. Rozdział 3. Podstawowe operacje na plikach...49 System plików... 49 Konsola... 49 Zapisanie rezultatu do pliku... 50 Spis treści Rozdział 1. Instalacja systemu Aurox...5 Wymagania sprzętowe... 5 Rozpoczynamy instalację... 6 Wykrywanie i instalacja urządzeń... 7 Zarządzanie partycjami... 10 Konfiguracja sieci i boot loadera...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi LHD76

Instrukcja obsługi LHD76 Instrukcja obsługi LHD76 1. Wprowadzenie LHD76 jest to urządzenie, które umożliwia konwersję sygnału pobranego z portu USB lub portu karty SD na HDMI. Posiada wyjście HDMI 1080p, umożliwiające podłączenie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PANELU WEBMAIL

INSTRUKCJA OBSŁUGI PANELU WEBMAIL INSTRUKCJA OBSŁUGI PANELU WEBMAIL Webmail spełnia wszystkie wymogi stawiane programowi pocztowemu, włączając w to obsługę typów MIME, książkę adresową, możliwość manipulowania folderami, wyszukiwanie wiadomości

Bardziej szczegółowo

Zawartość zestawu DPF-151 Przewód USB Podręcznik użytkownika CD-ROM z oprogramowaniem do kompresji zdjęć

Zawartość zestawu DPF-151 Przewód USB Podręcznik użytkownika CD-ROM z oprogramowaniem do kompresji zdjęć Z uwagi na bezpieczeństwo: Niniejszy podręcznik należy przeczytać, aby zapewnić właściwe użytkowanie produktu i uniknąć niebezpieczeństwa lub szkód materialnych. Odtwarzacza należy używać we właściwy sposób,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DO OPROGRAMOWANIA KOMPUTEROWEGO

INSTRUKCJA DO OPROGRAMOWANIA KOMPUTEROWEGO INSTRUKCJA DO OPROGRAMOWANIA KOMPUTEROWEGO DLA LEKKIEJ PŁYTY DO BADAŃ DYNAMICZNYCH HMP LFG WYMAGANE MINIMALNE PARAMETRY TECHNICZNE: SPRZĘT: - urządzenie pomiarowe HMP LFG 4 lub HMP LFG Pro wraz z kablem

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie IPCCTV. ipims. Podstawowa instrukcja obsługi

Oprogramowanie IPCCTV. ipims. Podstawowa instrukcja obsługi Oprogramowanie IPCCTV ipims Podstawowa instrukcja obsługi Spis treści 1. Informacje wstępne 3 2. Wymagania sprzętowe/systemowe 4 3. Instalacja 5 4. Uruchomienie 6 5. Podstawowa konfiguracja 7 6. Wyświetlanie

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Opis urządzenia. Pierwsze użycie

Spis treści. Opis urządzenia. Pierwsze użycie Spis treści Opis urządzenia... 1 Pierwsze użycie... 1 Podstawowa obsługa urządzenia... 2 Opis diod LED... 2 Przygotowania do odczytu danych z urządzenia... 2 Proces instalacji... 3 Zmiana domyślnego sterownika

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi systemu Sky CMS

Instrukcja obsługi systemu Sky CMS Instrukcja obsługi systemu Sky CMS Tworzenie stron w systemie skycms 1. Logujemy się 2. Tworzenie nowej strony: Wchodzimy do zakładki Strony Dodaj nową stronę. Pokażą się zakładki Strona, Powiązania strony,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu DS150E. Dangerfield March. 2009V3.0 Delphi PSS

Instrukcja obsługi programu DS150E. Dangerfield March. 2009V3.0 Delphi PSS Instrukcja obsługi programu DS150E 1 SPIS TREŚCI Główne elementy... 3 Instrukcje instalacji.... 5 Konfiguracja Bluetooth.26 Program diagnostyczny...39 Zapis do ECU (OBD)...85 Skanowanie..88 Historia...93

Bardziej szczegółowo

1. Instalacja Programu

1. Instalacja Programu Instrukcja obsługi dla programu Raporcik 2005 1. Instalacja Programu Program dostarczony jest na płycie cd, którą otrzymali Państwo od naszej firmy. Aby zainstalować program Raporcik 2005 należy : Włożyć

Bardziej szczegółowo

7 Business Ship Control dla Symfonia Handel

7 Business Ship Control dla Symfonia Handel 7 Business Ship Control dla Symfonia Handel Instrukcja Instalacji aplikacji wersja 2012.1 Twoje potrzeby. Nasze rozwiązania. www.siodemka.com Spis treści 1. Instalacja modułu... 3 2. Uruchomienie wykonywania

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja konfiguracji skanowania iwysyłania wiadomości e-mail

Skrócona instrukcja konfiguracji skanowania iwysyłania wiadomości e-mail Xerox WorkCentre M118i Skrócona instrukcja konfiguracji skanowania iwysyłania wiadomości e-mail 701P42708 Ta instrukcja zawiera instrukcje niezbędne do konfiguracji funkcji skanowania i wysyłania wiadomości

Bardziej szczegółowo

Rekompresja plików AVI za pomocą Avi ReComp. Wstęp

Rekompresja plików AVI za pomocą Avi ReComp. Wstęp Rekompresja plików AVI za pomocą Avi ReComp Wstęp Avi ReComp służy do rekompresji plików avi. Program może okazać się szczególnie przydatny tym, którzy chcą przygotować materiał filmowy dla potrzeb stacjonarnych

Bardziej szczegółowo