Spis treści. Spis treści...1 Uwaga dotycząca użytkowania...2. Dodatki Instalacja Elementy sterowania użytkownika.17.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Spis treści. Spis treści...1 Uwaga dotycząca użytkowania...2. Dodatki...41. Instalacja...10. Elementy sterowania użytkownika.17."

Transkrypt

1 Spis treści Spis treści...1 Uwaga dotycząca użytkowania...2 Informacje dotyczące bezpieczeństwa..2 Środki ostrożności...3 Ostrzeżenia dotyczące ochrony oczu..5 Właściwości produktu...5 Wprowadzenie...6 Omówienie zawartości opakowania...6 Omówienie produktu...7 Główny rozdział... 7 Połączenia wejścia/wyjścia... 8 Pilot zdalnego sterowania... 9 Instalacja...10 Podłączanie projektora...10 Podłączenie do komputera/notebooka. 10 Podłączenie do źródeł video Włączanie/wyłączanie zasilania projektora...12 Włączanie zasilania projektora Wyłączanie zasilania projektora Wskaźnik ostrzeżeń Regulacja projektowanego obrazu...14 Regulacja wysokości projektora Regulacja zoomu/ostrości projektora. 15 Regulacja rozmiaru projektowanego obrazu Elementy sterowania użytkownika.17 Pilot zdalnego sterowania Menu ekranowe...19 Posługiwanie się projektorem Drzewo menu OBRAZ OBRAZ Zaawansowane OBRAZ Zaawansowane Sygnał (RGB) EKRAN WYŚWIETLANIE 3D USTAWIENIA USTAWIENIA Zabezpieczenia USTAWIENIA Ustawienia audio USTAWIENIA Zaawansowane OPCJE OPCJE Zaawansowane OPCJE Ustawienia lampy OPCJE Opcjonalne ustawienia filtra. 40 Dodatki...41 Rozwiązywanie problemów...41 Wymiana lampy...46 Tryby zgodności...48 Zgodność komputera Zgodność video Kompatybilność wejścia 3D Lista funkcji komend RS232 i protokołów...51 Przydział pinów RS Lista funkcji protokołu RS Instalacja przy montażu ściennym...55 Ogólnoświatowe biura Optoma...56 Uwagi związane z przepisami i bezpieczeństwem Polski

2 Uwaga dotycząca użytkowania Informacje dotyczące bezpieczeństwa Symbol błyskawicy zakończonej strzałką w obrębie trójkąta równobocznego, ma ostrzegać użytkownika o obecności nieizolowanego niebezpiecznego napięcia w obrębie obudowy produktu, o takiej wartości, że może ono spowodować porażenie prądem elektrycznym osób. Znak wykrzyknika w obrębie trójkąta równobocznego, sygnalizuje użytkownikowi obecność w towarzyszącej urządzeniu literaturze, ważnych operacji i instrukcji konserwacyjnych (obsługa). OSTRZEŻENIE: W CELU ZMNIEJSZENIA RYZYKA POŻARU LUB PORAŻENIA PRĄDEM, NIE NALEŻY NARAŻAĆ TEGO URZĄDZENIA NA ODDZIAŁYWANIE DESZCZU LUB WILGOCI. WEWNĄTRZ OBUDOWY ZNAJDUJĄ SIĘ ELEMENTY BĘDĄCE POD NIEBEZPIECZNYM, WYSOKIM NAPIĘCIEM. NIE NALEŻY OTWIERAĆ OBUDOWY. NAPRAWĘ MOŻNA POWIERZYĆ WYŁĄCZNIE WYKWALIFIKOWANEMU PERSONELOWI. Ograniczenia emisji klasy B To urządzenie cyfrowe klasy B, spełnia wszelkie wymagania kanadyjskich przepisów dotyczących urządzeń powodujących zakłócenia. Ważne instrukcje dotyczące bezpieczeństwa 1. Nie należy blokować szczelin wentylacyjnych. Aby zapewnić właściwe działanie projektora i zabezpieczyć go przed przegrzaniem zaleca się ustawienie jego instalację w miejscu, gdzie nie będzie blokowana wentylacja. Przykładowo, nie należy umieszczać projektora na zatłoczonym stoliku do kawy, sofie, łóżku, itd. Nie należy ustawiać projektora w zamkniętych miejscach, takich jak biblioteczka lub szafka, gdzie utrudniony jest przepływ powietrza. 2. Nie należy używać projektora w pobliżu wody lub w miejscach wilgotnych. W celu zmniejszenia zagrożenia pożaru lub porażenia prądem elektrycznym, nie należy narażać tego projektora na oddziaływanie deszczu lub wilgoci. 3. Nie należy instalować w pobliżu źródeł ciepła, takich jak grzejniki, podgrzewacze, piece lub inne urządzenia, włącznie ze wzmacniaczami, które wytwarzają ciepło. 4. Czyszczenie należy wykonywać wyłącznie suchą szmatką. 5. Należy stosować wyłącznie dodatki/akcesoria zalecane przez producenta. 6. Nie należy używać urządzenia uszkodzonego fizycznie lub przerobionego. Uszkodzenie fizyczne/nadużycie może mieć miejsce po (ale nie tylko): Upuszczeniu urządzenia. Uszkodzeniu przewodu zasilacza lub wtyki. Wylaniu płynu do projektora. Narażeniu projektora na oddziaływanie deszczu lub wilgoci. Upuszczeniu czegoś na projektor lub poluzowaniu elementów w jego wnętrzu. Nie należy próbować naprawiać tego urządzenia samodzielnie. Otwieranie lub zdejmowanie pokryw, może narazić użytkownika na niebezpieczne napięcia lub inne niebezpieczeństwa. Przed wysłaniem urządzenia do naprawy należy skontaktować się z firmą Optoma. 7. Nie należy dopuścić do przedostania się do projektora obiektów lub płynów. Mogą one dotknąć do miejsc pod niebezpiecznym napięciem i spowodować pożar lub porażenie prądem. 8. Oznaczenia dotyczące bezpieczeństwa znajdują się na obudowie projektora. 9. Urządzenie może naprawiać wyłącznie odpowiedni personel serwisu. Polski 2

3 Uwaga dotycząca użytkowania Środki ostrożności Po osiągnięciu końca żywotności lampy, projektor nie włączy się, do czasu wymiany modułu lampy. Aby wymienić lampę należy wykonać procedury wymienione w części Wymiana lampy na stronach Należy stosować się do wszystkich ostrzeżeń, środków ostrożności i zaleceń dotyczących konserwacji, zamieszczonych w tym podręczniku. Ostrzeżenie- Nie wolno zaglądać w obiektyw projektora, gdy włączona jest lampa. Jasne światło może spowodować obrażenia i uszkodzić wzrok. Ostrzeżenie- W celu zmniejszenia zagrożenia pożaru lub porażenia prądem elektrycznym, nie należy narażać tego projektora na oddziaływanie deszczu lub wilgoci. Ostrzeżenie- Nie należy otwierać, ani rozmontowywać tego projektora, gdyż może to spowodować porażenie prądem elektrycznym. Ostrzeżenie- Podczas wymiany lampy należy zaczekać na ochłodzenie urządzenia. Należy wykonać instrukcje opisane na stronach Ostrzeżenie- Projektor ten może sam wykrywać cykl żywotności lampy. Po wyświetleniu komunikatów z ostrzeżeniem należy wymienić lampę. Ostrzeżenie- Po wymianie modułu lampy (patrz, strona 39) należy wyzerować funkcję Kasuj licznik lampy z menu ekranowego Opcje Ustawienia lampy. Ostrzeżenie- Po wyłączeniu projektora, a przed odłączeniem zasilania należy sprawdzić, czy został zakończony cykl chłodzenia. Należy zaczekać 90 sekund na ochłodzenie projektora. Ostrzeżenie- Nie należy zakładać pokrywy obiektywu podczas działania projektora. Ostrzeżenie- Gdy zbliża się koniec żywotności lampy, na ekranie wyświetlany jest komunikat Ostrzeżenie o lampie: Przekroczony czas żywotności lampy.. Należy skontaktować się z lokalnym dostawcą lub z punktem serwisowym w celu jak najszybszej wymiany lampy. Ostrzeżenie- Nie należy zaglądać w promień lasera pilota zdalnego sterowania i kierować promienia w oczy innych osób. Wskaźnik laserowy może spowodować trwałe uszkodzenie wzroku. 3 Polski

4 Uwaga dotycząca użytkowania Należy: Przed czyszczeniem produktu wyłączyć urządzenie i odłączyć wtyczkę zasilania z gniazda zasilania prądem zmiennym. Do czyszczenia obudowy wyświetlacza należy stosować miękką, suchą szmatkę zwilżoną w łagodnym detergencie. Jeśli produkt nie będzie używany przez dłuższy czas należy odłączyć go od gniazda prądu zmiennego. Nie należy: Blokować szczelin i otworów wentylacyjnych urządzenia. Stosować do czyszczenia środków czyszczących o własnościach ściernych, wosków lub rozpuszczalników. Używać produktu w następujących warunkach: - W miejscach ekstremalnie gorących, zimnych lub wilgotnych. Należy upewnić się, czy temperatura pomieszczenia mieści się w granicach 5-40 C. Wilgotność względna 5-40 C, 80% (maks.), bez kondensacji. - W miejscach, w których może wystąpić nadmierne zapylenie i zabrudzenie. - W pobliżu jakichkolwiek urządzeń, które generują silne pole magnetyczne. - W bezpośrednim świetle słonecznym. Polski 4

5 Uwaga dotycząca użytkowania Ostrzeżenia dotyczące ochrony oczu Należy unikać bezpośredniego patrzenia/zaglądania w wiązkę projektora. O ile to możliwie należy stawać tyłem do wiązki. Podczas stosowania projektora w klasach szkolnych, należy zwrócić uwagę uczniom, aby nie patrzyli na wiązkę światła, gdy poproszą o wskazanie czegoś na ekranie. Aby zminimalizować zużycie prądu przez lampę, należy w celu zmniejszenia poziomu światła otoczenia, stosować zasłony w pomieszczeniu projekcji. Właściwości produktu SVGA (800 x 600)/XGA (1024 x 768)/ Natywna rozdzielczość WXGA (1280 x 800) Zgodność z HD - Obsugiwane 720p i 1080p Technologia BrilliantColor TM Slot Kensington Sterowanie RS232 Natychmiastowe wyłączenie Full 3D (Zobacz stronę 50) Funkcje produktu zostaną skonfigurowane przez producenta według uwarunkowań praktycznych. 5 Polski

6 Menu Wprowadzenie Omówienie zawartości opakowania Rozpakuj i sprawdź zawartość opakowania, aby upewnić się, że znajdują si ę w nim wszystkie wymienione poniżej części. Jeśli czegokolwiek brakuje, należy skontaktować się z najbliższym punktem serwisowym. Projektor Przewód zasilający 1,8 m Z powodu różnych zastosowań w każdym kraju, w niektórych regionach mogą być dostarczane inne akcesoria. 2 x baterie AAA Dokumentacja: Podręcznik użytkownika Karta gwarancyjna Karta szybkiego uruchomienia Karta WEEE (wyłącznie dla EMEA) Pilot zdalnego sterowania na podczerwień Polski 6

7 Omówienie produktu Główny rozdział Wprowadzenie Interfejs zależy od specyfikacji modela. Nie należy blokować wejścia/wyjścia otworów wentylacyjnych Klawisz mocy i wskaźnik LED 2. Wentylacja (wejście) 3. Pokrętło zoomu 4. Pierścień ostrości 5. Soczewki zoomu 6. Odbiorniki podczerwieni 7. Wentylacja (wyjście) 8. Połączenia wejścia/ wyjścia 9. Gniazdo zasilania 7 Polski

8 Wprowadzenie Połączenia wejścia/wyjścia AUDIO-IN HDMI VGA- IN / SCART S-VIDEO VIDEO RS232 VGA-OUT AUDIO-OUT Interfejs zależy od specyfikacji modela. 1. Gniazdo zasilania 2. Złącze HDMI 3. Złącze wejścia VGA-In/SCART (Analogowy sygnał PC/Wejście komponetowe wideo/hdtv/ YPbPr/SCART) 4. Złącze wejścia S-Video 5. Złącze wejścia Composite Video 6. Złącze RS-232 (typu DIN 3-pin) 7. Złącze wyjścia VGA (Wyjście loop-through monitora) 8. Złącze wejścia audio (3,5 mm gniazdo mini jack) 9. Złącze wyjścia audio (3,5 mm gniazdo mini jack) 10. Port blokady Kensington Polski 8

9 Pilot zdalnego sterowania Wprowadzenie Interfejs zależy od specyfikacji modelu Menu Wskaźnik LED 2. Zasilanie Wł/Wył 3. Źródło 4. Kliknięcie lewym przyciskiem myszy 5. Enter 6. Cztery kierunkowe przyciski wyboru/ kontroler myszy 7. Przełącznik 8. Resynchronizacja 9. Kliknięcie prawym przyciskiem myszy 10. Tryb 11. Strona w górę 12. Głośność +/- 13. Menu 14. Powiększenie 15. Wyciszenie AV 16. Wideo 17. 3D 18. VGA 19. Strona w dół 20. Trapez +/- 21. Jasność 22. HDMI 23. S-Video 24. Eko+ 25. Keypad numeryczny (do wprowadzania hasła) 26. Zatrzymaj 9 Polski

10 E62405SP R Instalacja Podłączanie projektora Podłączenie do komputera/notebooka Wyjście audio Ze względu na różnice zastosowań w każdym kraju, w niektórych regionach mogą być dostarczane inne akcesoria. HDMI VGA- IN / SCART S-VIDEO VIDEO RS232 VGA-OUT AUDIO-IN AUDIO-OUT 6 (*) Akcesoria opcjonalne 1 7 Interfejs zależy od specyfikacji modela. Wyjście monitora 1... Przewód zasilający 2...*Kabel DVI/HDMI 3...*Kabel VGA 4... *Kabel RS *Kabel wejścia audio 6...*Kabel wyjścia audio 7...*Kabel wyjściowy VGA Polski 10

11 E62405SP R Instalacja Podłączenie do źródeł video Odtwarzacz DVD, przystawka multimedialna, odbiornik HDTV Ze względu na różnice zastosowań w każdym kraju, w niektórych regionach mogą być dostarczane inne akcesoria. (*) Akcesoria opcjonalne Interfejs zależy od specyfikacji modela. HDMI 8 Wyjście S-Video VGA- IN / SCART S-VIDEO VIDEO RS232 9 Wyjście Composite Video Wyjście audio 1... Przewód zasilający 2...*Kabel HDMI 3... *Kabel Component 3 RCA 4... *Adapter 15-pinowe do 3 RCA Component/HDTV 5... *Adapter SCART/VGA 6...*Kabel VGA 7... *Kabel wejścia audio 8... *Gnaizdo kabla audio/rca 9... *Kabel S-Video 10...*Kabel wyjścia audio VGA-OUT AUDIO-IN AUDIO-OUT Polski

12 Instalacja Gdy trb Tryb zasilania (Czuwanie) ustawiony został na Eko (< 0,5 W), wyjście VGA, Audio pass-through zostaną deaktywowane gdy projektor znajduje się w trybie czuwania. Włączanie/wyłączanie zasilania projektora Włączanie zasilania projektora 1. Podłącz pewnie przewód zasilający i kabel sygnałowy. Po podłączeniu, dioda Włącznik LED zmieni kolor na czerwony. 2. Włącz lampę naciskając przycisk Zasilanie na projektorze lub na pilocie. Dioda LED zasilania zmieni kolor na niebieski. Przez około 10 sekund wyświetlany będzie ekran startowy. Przy pierwszym użyciu projektora, można wybrać preferowany język z szybkiego menu po wyświetleniu ekranu startowego. 3. Włącz i podłącz źródło wyświetlania na ekranie (komputer, notebook, odtwarzacz video, itd). Projector automatycznie wykryje źródło. Jeśli nie wykryje, naciśnij przycisk menu i przejdź do OPCJE. Upewnij się, że Blokada źródła jest ustawiona na Wył. Przy podłączeniu w tym samym czasie wielu źródeł, do przełączania pomiędzy źródłami należy użyć przycisku ŹRÓDŁO lub bezpośrednich przycisków źródła pilota zdalnego sterowania. Moc 1 Najpierw należy włączyć projektor, a następnie wybrać źródła sygnałów. Polski 12

13 Wyłączanie zasilania projektora Instalacja 1. Naciśnij przycisk ZASILANIE w celu wyłączenia projektora. Na ekranie pojawi się następujący komunikat. Wciśnij ponownie przycisk ZASILANIE aby potwierdzić, w przeciwnym razie wiadomość zniknie po 15 sekundach. Gdy wcisnąłeś po raz drugi przycisk ZASILANIE system ukaże na ekranie zegar odliczający. 2. Wentylatory chłodzące będą kontynuować działanie przez około 10 sekund w celu wykonania cyklu chłodzenia. Gdy dioda Włącznik LED zacznie świecić stałym czerwonym światłem oznacza to, że projektor przeszedł do trybu wstrzymania. Aby z powrotem włączyć projektor, należy zaczekać do zakończenia przez projektor cyklu chłodzenia i przejścia do trybu oczekiwania. W trybie oczekiwania, wystarczy nacisnąć przycisk ZASILANIE, aby ponownie uruchomić projektor. 3. Odłącz przewód zasilający z gniazda zasilania i od projektora. 4. Nie należy włączać projektora natychmiast po wykonaniu procedury wyłączenia zasilania. Wskaźnik ostrzeżeń Jeśli pojawiają się tego rodzaju problemy z projektorem skontaktuj się z najbliższym punktem serwisowym. Dalsze informacje znajdują się na stronach Gdy wskaźnik ZASILANIE zamigota na czerwono (0,5 sek. wyłączony, 0,5 sek.włączony), projektor zostanie automatycznie wyłączony Należy skontaktować się z najbliższym punktem obsługi Optoma w celu uzyskania pomocy. Gdy wskaźnik ZASILANIE zamigota na czerwono (1,0 sek. wyłączony, 1,0 sek.włączony), oznacza, żeprojektor został przegrzany. Projektor wyłączy się automatycznie. Przy normalnym działaniu, projektor po schłodzeniu można włączyć ponownie. Gdy wskaźnik ZASILANIE zamigota na czerwono (0.5 sek. wyłączony, 2,0 sek.włączony), oznacza to awarię wentylatora. 13 Polski

14 Instalacja Regulacja projektowanego obrazu Regulacja wysokości projektora Projektor jest wyposażony w nóżki podnoszenia, do regulacji wysokości obrazu. 1. Zlokalizuj nóżkę regulacji, pod projektorem. 2. Obróć pokrętło regulujące zgodnie z ruchem wskazówek zegara aby podnieść projektor oraz w kierunku przeciwnym aby opuścić projektor. W razie potrzeby czynność można powtórzyć z pozostałą nogą. Nóżki regulacji nachylenia Pierścień do regulacji nachylenia Polski 14

15 Instalacja Regulacja zoomu/ostrości projektora Obrót pokrętła zoom umożliwia powiększenie lub zmniejszenie. Aby ustawić ostrość obrazu, należy obracać pierścień ostrości, aż do uzyskania wyraźnego obrazu. Serie SVGA/XGA: Projektor uzyskuje ostrość w odległości od 3,28 do 39,4 stóp (1,0 do 12,0 metrów) Serie WXGA: Projektor uzyskuje ostrość w odległości od 3,28 do 39,4 stóp (1,0 do 12,0 metrów) Pokrętło zoomu Pierścień ostrości Regulacja rozmiaru projektowanego obrazu Serie SVGA/XGA: Rozmiar obrazu do projekcji od 22,9 do 300,0 (0,58 do 7,62 metrów). Serie WXGA: Rozmiar obrazu do projekcji od 27,2 do 301,0 (0,69 do 7,65 metrów). Widok z góry Ekran Ekran (S) Odległość projekcji (D) Wysokość Przekątna Ekran Ekran (W) Szerokość Widok z boku Wyrównanie (Hd) Odległość projekcji (D) 15 Polski

16 Instalacja SVGA/XGA Długość Rozmiar ekranu S x W Odległość projekcji (D) przekątnej (cal) Wyrównanie (Hd) (m) (cal) (m) (stopa) rozmiar ekranu 4:3 Szerokość Wysokość Szerokość Wysokość szerokość tele szerokość tele (m) (cal) 30,00 0,61 0,46 24,00 18,00 1,19 1,31 3,90 4,30 0,07 2,70 40,00 0,81 0,61 32,00 24,00 1,58 1,75 5,20 5,73 0,09 3,60 60,00 1,22 0,91 48,00 36,00 2,38 2,62 7,80 8,60 0,14 5,40 70,00 1,42 1,07 56,00 42,00 2,77 3,06 9,10 10,03 0,16 6,30 80,00 1,63 1,22 64,00 48,00 3,17 3,50 10,40 11,46 0,18 7,20 90,00 1,83 1,37 72,00 54,00 3,57 3,93 11,70 12,90 0,21 8,10 100,00 2,03 1,52 80,00 60,00 3,96 4,37 13,00 14,33 0,23 9,00 120,00 2,44 1,83 96,00 72,00 4,75 5,24 15,60 17,20 0,27 10,80 150,00 3,05 2,29 120,00 90,00 5,94 6,55 19,50 21,49 0,34 13,50 200,00 4,06 3,05 160,00 120,00 7,92 8,74 25,99 28,66 0,46 18,00 250,00 5,08 3,81 200,00 150,00 9,91 10,92 32,49 35,82 0,57 22,49 300,00 6,10 4,57 240,00 180,00 11,89 13,11 38,99 42,99 0,69 26,99 WXGA Długość Rozmiar ekranu S x W Odległość projekcji (D) przekątnej (cal) Wyrównanie (Hd) (m) (cal) (m) (stopa) rozmiar ekranu 16:10 Szerokość Wysokość Szerokość Wysokość szerokość tele szerokość tele (m) (cal) 30,00 0,65 0,40 25,44 15,90 1,00 1,10 3,29 3,60 0,05 1,97 40,00 0,86 0,54 33,92 21,20 1,34 1,46 4,38 4,80 0,07 2,63 60,00 1,29 0,81 50,88 31,80 2,00 2,20 6,57 7,21 0,10 3,94 70,00 1,51 0,94 59,36 37,10 2,34 2,56 7,67 8,41 0,12 4,60 80,00 1,72 1,08 67,84 42,40 2,67 2,93 8,76 9,61 0,13 5,26 90,00 1,94 1,21 76,32 47,70 3,00 3,30 9,86 10,81 0,15 5,91 100,00 2,15 1,35 84,80 53,00 3,34 3,66 10,95 12,01 0,17 6,57 120,00 2,58 1,62 101,76 63,60 4,01 4,39 13,14 14,41 0,20 7,88 150,00 3,23 2,02 127,20 79,50 5,01 5,49 16,43 18,02 0,25 9,86 200,00 4,31 2,69 169,60 106,00 6,68 7,32 21,90 24,02 0,33 13,14 250,00 5,38 3,37 212,00 132,50 8,35 9,15 27,38 30,03 0,42 16,43 300,00 6,46 4,04 254,40 159,00 10,02 10,98 32,85 36,03 0,50 19,71 Ta tabela pełni wyłącznie rolę odniesienia dla użytkownika. Polski 16

17 Elementy sterowania użytkownika Pilot zdalnego sterowania Użycie pilota Menu Interfejs zależy od specyfikacji modelu. Zasilanie Lewy przycisk Przycisk R Strona + Strona - Enter Źródło Resynchronizacja Przyciski wyboru czterech kierunków Sterowanie PC/ Mysz Trapez +/- Głośność +/- Jasność 3D Menu HDMI Sprawdź informacje w części Włączanie/ wyłączanie zasilania projektora na stronach Kliknięcie lewym przyciskiem myszy. Kliknij prawym przyciskiem myszy. Użyj tego przycisku do przemieszczenia o stronę w górę. Użyj tego przycisku do przemieszczenia o stronę w dół. Potwierdzenie wyboru elementu. Naciśnij Źródło, aby wybrać sygnał wejścia. Automatycznie synchronizuje projektor ze źródłem wejścia. Użyj do wyboru elementów lub wykonania regulacji wybranych parametrów. Użyj dla emulacji myszy USB poprzez USB gdy wciśniesz przycisk Przełącz. Reguluje zniekształcenie obrazu spowodowane przez przechył projektora. Regulacja w celu zwiększenia/zmniejszenia głośności. Regulacja jasności obrazu. Wciśnij 3D, aby włączyć/wyłaczyć 3D menu wyświetlanego na ekranie (OSD). Naciśnij Menu, aby uruchomić menu ekranowe (OSD). Aby zakończyć wyświetlanie OSD, ponownie naciśnij Menu. Naciśnij HDMI w celu wyboru źródła HDMI. 17 Polski

18 Elementy sterowania użytkownika Użycie pilota Menu Wyciszenie AV: Oszczędza aż do 70% prądu lamp gdy zastosuje się wyciszenie AV. Zatrzymaj Wyciszenie AV S-Video VGA Wideo Przełącznik Tryb Powiększenie Eko+ Naciśnij Zamrozić, aby zatrzymać obraz na ekranie. Wciśnij niniejszy przycisk aby odblokować. Tymaczasowe wyłączenie/włączenie audio i video. Naciśnij S-Video aby wybrać źródło S-Video. Naciśnij VGA w celu wyboru źródeł VGA. Naciśnij Video w celu wyboru źródła Composite video. Przełącznik myszy USB. Wybierz tryb wyświetlenia z Prezentacja, Jasny, Film, srgb, Tablica, Klasa, Użytkownik oraz 3D. Powiększenie obrazu Wciśnij przycisk aby zmienić zoom. Gdy tryb Eko+ zostanie aktywowany, poziom jasności zawartości zostanie automatycznie wykryty w celu znacznej redukcji zużycia prądu lamp (aż do 70%) podczas okresów nieaktywnych. Polski 18

19 Elementy sterowania użytkownika Menu ekranowe Projektor posiada wielojęzykowe menu wyświetlane na ekranie, które pozwala na dokonanie regulacji obrazu oraz zmiany różnorakich ustawień. Projektor automatycznie wykryje źródło. Posługiwanie się projektorem 1. Aby otworzyć menu OSD, naciśnij Menu na pilocie zdalnego sterowania lub w bloku przycisków projektora. 2. Po wyświetleniu OSD, użyj przycisków do wyboru dowolnego elementu w menu głównym. Podczas dokonywania wyboru na określonej stronie, naciśnij lub Wprowadź, aby przejść do podmenu. 3. Użyj przycisków do wybrania wymaganego elementu i wyreguluj ustawienia przyciskiem. 4. Wybierz następny element do regulacji w podmenu i wyreguluj w sposób opisany powyżej. 5. Naciśnij Wprowadź w celu potwierdzenia, po czym ekran powróci do menu głównego. 6. Aby zakończyć, ponownie naciśnij MENU. Menu OSD zostanie zamknięte, a projektor automatycznie zapisze nowe ustawienia. Menu główne Podmenu Ustawienia 19 Polski

20 Elementy sterowania użytkownika Drzewo menu Main Menu OBRAZ EKRAN USTAWIENIA Sub Menu Tryb wyświetlania Prezentacja / Jasny / Film / srgb / Tablica / Użytkownika / 3D Jasność -50~50 Kontrast -50~50 Ostrość 1~15 #1 Kolor -50~50 #1 Odcień -50~50 Zaawansowane Gamma Film / Wideo / Grafika / Standardowy BrilliantColor 1~10 Temp. koloru Ciepłe / Średni / Zimne Ustawienia kolorów Czerwony / Zielony / Barwa / Nasycenie / Wzmocnienie Niebieski / Cyjan / Magenta / Żółty Biały R / G / B Skasuj Wyjście Przestrzeń barw AUTO / RGB / YUV AUTO / RGB (0-255) / RGB (16-235) / #3 YUV #2 Sygnał Automatic Wł / Wył Faza (VGA) 0~31 Częstotliwość (VGA) -5~5 Pozycja poziom (VGA) -5~5 Pozycja pion (VGA) -5~5 Wyjście Wyjście Skasuj Format #4 4:3 / 16:9 / Natywny / AUTO 4:3 / 16:9 or 16:10 / Natywny / AUTO #5 Maska krawędzi 0~10 Powiększ -5~25 (80%~200%) Przesunięcie obrazu Przesunięcie poziome -100~100 Przesunięcie pionowe -100~100 Trapez (pion) -40~40 3D Tryb 3D Wył / DLP-Link / Podczerwień #6 Format 3D AUTO / Tryb SBS / Góra i Dół / Sekwencyjne klatkowanie #6 Odwrócona synch. 3D Wł / Wył Wyjście Język English / Deutsch / Français / Italiano / Español / Português / Svenska / Nederlands / Norsk/Dansk / Polski / Suomi / / / Magyar / eština / / / / 体 / / / / Türkçe / Vi t / Bahasa Indonesia / Românå Projekcja Położenie menu Settings #5 Typ ekranu 16:10 / 16:9 Zabezpieczenia Zabezpieczenia Wł / Wył Timer zabezpieczający Miesiąc / Dzień / Godzina Zmień hasło Wyjście Polski 20

21 Elementy sterowania użytkownika Main Menu Sub Menu Settings USTAWIENIA ID projektora 0~99 Ustawienia audio Głośnik Wł / Wył Wycisz Wł / Wył Głośność 0~10 Zaawansowane Logo Optoma / Neutralny Ukryte napisy Wył / CC1 / CC2 Wyjście OPCJE Źródło wejścia VGA / Wideo / S-Video / HDMI Blokada źródła Wł / Wył Duża wysokość Wł / Wył Ukryj informacje Wł / Wył Wzorzec testowy Brak / Siatka / Wzorzec bieli Kolor tła Czarny / Czerwony / Niebieski / Zielony / Biały Zaawansowane Włącz przy zasilaniu Wł / Wył Auto wyłączenie (min) 0~180 Szybki restart Wł / Wył Wyłącznik czasowy (min) 0~990 Tryb zasilania (Czuwanie) Aktywny / Eko. Wyjście Ustawienia lampy Licznik lampy Info. o lampie Wł / Wył Tryb jasności Jasny / Eko. / Eco+ Kasuj licznik lampy Tak / Nie Wyjście #7 Opcjonalne ustawienia filtra Zainstalowany opcjonalny filtr Tak / Nie Ilość godzin użycia filtra 0~9999 Przypomnienie o filtrze Wył / 300hr / 500hr / 800hr / 1000hr Reset filtra Tak / Nie Wyjście Skasuj Tak / Nie Proszę wziąć pod uwagę, iż menu wyświetlane na ekranie (OSD) może się różnić w zależności od typu sygnału i modela projektora którego używasz. (#1) Kolor lub Odcień są obsługiwane wyłącznie w trybie Video. (#2) Sygnał jest obsługiwany wyłącznie dla analogowego sygnału VGA (RGB). (#3) Tylko dla źródła HDMI. (#4) Wyłącznie dla XGA. (#5) Tylko dla modelu WXGA. W zależności od ustawień ekranu 16:9 lub 16:10. (#6) Odwrócona synchronizacja 3D jest dostępna tylko gdy tryb 3D jest odblokowany i jest ona dla tylko dla DLP link glass. (#7) Opcjonalne Ustawienia Filtra nie są dostępne dla tego modelu. 21 Polski

22 Elementy sterowania użytkownika OBRAZ Tryb wyświetlania Dostępnych jest wiele wstępnych ustawień fabrycznych, zoptymalizowanych dla różnych typów obrazów. Prezentacja: Dobre kolory i jasność z wejścia PC. Jasny: Maksymalna jasność z wejścia PC. Film: Do kina domowego. srgb: Standardowa dokładność kolorów. Tablica: Ten tryb należy wybrać w celu uzyskania optymalnych ustawień kolorów podczas projekcji na tablicy (zielona). Użytkownika: Ustawienia użytkownika. 3D: Rekomendowane ustawienia dla trybu 3D udostępnione. Wszelkie dalsze regulacje wykonane przez użytkownika w trybie 3D, zostaną zapisane w tym trybie do dalszego używania. Jasność Regulacja jasności obrazu. Naciśnij w celu Naciśnij Kontrast przyciemnienia obrazu. w celu rozjaśnienia obrazu. Kontrast reguluje stopień różnicy pomiędzy najjaśniejszymi a najciemniejszymi obszarami obrazu. Naciśnij Naciśnij w celu zmniejszenia kontrastu. w celu zwiększenia kontrastu. Polski 22

23 Elementy sterowania użytkownika Funkcje Kolor lub Odcień są obsługiwane wyłącznie w trybie Video. Ostrość Regulacja ostrości obrazu. Naciśnij Naciśnij Kolor w celu zmniejszenia ostrości. w celu zwiększenia ostrości. Zmiana obrazu video z czarno-białego do całkowicie nasyconych kolorów. Naciśnij Naciśnij Odcień w celu zmniejszenia nasycenia obrazu., aby zwiększyć nasycenie obrazu. Regulacja balansu kolorów czerwonego i zielonego. Naciśnij Naciśnij, aby zwiększyć ilość koloru zielonego obrazu., aby zwiększyć ilość koloru czerwonego obrazu. 23 Polski

24 Elementy sterowania użytkownika OBRAZ Zaawansowane Gamma Ustawienie to umożliwia wybór tabeli korekcji gamma, z dokładnymi wartościami umożliwiającymi uzyskanie najlepszej jakości wejścia obrazu. Film: dla kina domowego. Wideo: dla źródła video lub TV. Grafika: dla źródeł obrazu. Standardowy: dla źródła PC lub komputer. BrilliantColor Ten regulowany element wykorzystuje nowy algorytm przetwarzania kolorów i systemowe przetwarzanie w celu podwyższenia jasności przy jednoczesnym zapewnianiu realnych, bardziej żywych kolorów obrazu. Zakres regulacji wynosi 0 do 10. Jeśli preferowane jest większe uwydatnienie kolorów obrazu, regulację należy wykonać regulację w kierunku ustawienia maksymalnego. Dla uzyskania bardziej równego i naturalnego obrazu należy wykonać regulację w kierunku ustawienia minimalnego. Temp. koloru Jeśli ustawisz na temperaturę zimną, obraz będzie będzie wyglądał bardziej niebieski (chłodny obraz) Jeśli ustawisz na temperaturę ciepłą, obraz będzie wyglądał bardziej czerwono (ciepły obraz) Ustawienia kolorów Wciśnij w następnym menu jak poniżej i następnie użyj lub aby wybrać pozycję. Polski 24

25 Elementy sterowania użytkownika Czerwony/Zielony/Niebieski/Cyjan/Magneta/Żółty: Użyj oraz aby wybrać odcień, nasycenie oraz przyrost kolorów. Biały: Użyj oraz aby wybrać kolory Czerwony, Zielony oraz Niebieski. Resetuj: Wybierz Tak, aby przywrócić ustawienia fabryczne dla regulacji koloru. (*) Wyłącznie dla HDMI. Przestrzeń barw Wybierz odpowiedni typ matrycy kolorów spośród AUTO, RGB, RGB (0-255) (*), RGB (16-235) (*) lub YUV. Skasuj Wybierz Tak, aby przywrócić parametry wyświetlania wszystkich menu do domyślnych ustawień fabrycznych. 25 Polski

26 Elementy sterowania użytkownika OBRAZ Zaawansowane Sygnał (RGB) AUTOMATYCZNY Opcja Sygnał jest obsługiwanawyłącznie dla analogowego sygnału VGA (RGB). Automatycznie wybiera sygnał. Jeśli użyjesz tej funkcji faza,składniki częstotliwości wyszarzą się, a jeśli sygnał nie jest automatyczny faza i składniki częstotliwości ukażą się jako manualne i zostaną zachowane przy następnym włączeniu projektora. Faza Synchronizuje taktowanie sygnału wyświetlania karty graficznej. Użyj tej funkcji do poprawienia niestabilnego lub migającego obrazu. Częstotliwość Zmienia częstotliwość wyświetlania danych w celu dopasowania częstotliwości karty graficznej komputera. Funkcję tą należy użyć wyłącznie wtedy, gdy obraz miga w pionei. Pozycja poziom Naciśnij Naciśnij w celu przesunięcia obrazu w lewo. w celu przesunięcia obrazu w prawo. Pozycja pion Naciśnij Naciśnij w celu przesunięcia obrazu w dół. w celu przesunięcia obrazu w górę. Polski 26

27 Elementy sterowania użytkownika EKRAN Format Użyj tej funkcji do wyboru wymaganego współczynnika proporcji. SVGA/XGA 4:3: TTen format jest przeznaczony do źródeł wejścia :9: Ten format jest przeznaczony do źródeł wejścia 16x9, takich jak HDTV i DVD, rozszerzonych do telewizji szerokoekranowej. Natywny: Ten format wyświetla oryginalny obraz bez skalowania. AUTOMATYCZNY: Automatyczny wybór odpowiedniego formatu wyświetlania. Auto 4:3 Szeroki laptop SDTV HDTV Rozdzielczość wejścia Auto/Skaluj (SVGA) Auto/Skaluj (XGA) H V H V H V Polski

28 Elementy sterowania użytkownika Współczynnik proporcji (wykryto źródło) Zmiana rozmiaru obrazu (SVGA) Zmiana rozmiaru obrazu (XGA) 4:3 800 x 600 wyśrodkowany 1024 x 768 wyśrodkowany 16:9 800 x 450 wyśrodkowany 1024 x 576 wyśrodkowany Natywny WXGA Brak zmiany rozmiaru obrazu, odwzorowanie 1:1 z wyśrodkowaniem. Niniejszy format pokazuje oryginalny obraz bez skalowania. 16:9 lub 16:10 zależą od ustawienia Typ ekranu. 4:3: Ten format jest przeznaczony do źródeł wejścia 4 x 3. 16:9: Ten format jest przeznaczony do źródeł wejścia 16 x 9, takich jak HDTV i DVD, rozszerzonych do telewizji szerokoekranowej. 16:10: Ten format jest przeznaczony do źródeł wejścia 16 x 10, takich jak szerokoekranowe laptopy. Natywny: Ten format wyświetla oryginalny obraz bez skalowania. AUTOMATYCZNY: Automatyczny wybór odpowiedniego formatu wyświetlania. Auto 4:3 Szeroki laptop SDTV HDTV Rozdzielczość wejścia Typ Ekranu = 16:10 Typ Ekranu = 16:9 Auto/Skaluj Auto/Skaluj H V H V H V Polski 28

Seria Pro10 Profesjonalny projektor DLP Podręcznik użytkownika

Seria Pro10 Profesjonalny projektor DLP Podręcznik użytkownika Seria Pro10 Profesjonalny projektor DLP Podręcznik użytkownika WAŻNE: Dla własnego bezpieczeństwa, proszę uważnie przeczytać niniejszą instrukcję bezpieczeństwa aby uzyskać ważne informacje dotyczące użytkowania

Bardziej szczegółowo

Projektor Acer. Seria X1160/X1260 Podręcznik użytkownika

Projektor Acer. Seria X1160/X1260 Podręcznik użytkownika Projektor Acer Seria X1160/X1260 Podręcznik użytkownika Copyright 2007. Acer Incorporated. Wszelkie prawa zastrzeżone. Podręcznik użytkownika projektora Acer serii X1160/X1260 Wydanie oryginalne: 8/2007

Bardziej szczegółowo

Uwaga dotycząca użytkowania...2. Instrukcje bezpieczeństwa... 2. Wprowadzenie...5

Uwaga dotycząca użytkowania...2. Instrukcje bezpieczeństwa... 2. Wprowadzenie...5 SPIS TREŚCI Uwaga dotycząca użytkowania...2 Instrukcje bezpieczeństwa... 2 Wprowadzenie...5 Funkcje projektora... 5 Zawartość opakowania... 6 Przegląd projektora... 7 Używanie produktu...9 Panel sterowania...

Bardziej szczegółowo

U300X/U250X U310W/U260W

U300X/U250X U310W/U260W Projektor przenośny U300X/U250X U310W/U260W Podręcznik użytkownika Produkty U250X i U260W nie są rozpowszechniane na terenie Ameryki Północnej. Model nr NP-U300X/NP-U250X NP-U310W/NP-U260W Wydanie 4, Czerwiec

Bardziej szczegółowo

PJD5453s/PJD5483s DLP Projektor Podręcznik użytkownika

PJD5453s/PJD5483s DLP Projektor Podręcznik użytkownika PJD5453s/PJD5483s DLP Projektor Podręcznik użytkownika Model nr VS15084/VS15083 Informacje dotyczące zgodności Rozporządzenie Federalnej Komisji Łączności Niniejsze urządzenie pozostaje w zgodności z częścią

Bardziej szczegółowo

ViewSonic. Pro8500 DLP Projector. - User Guide. - Guide de l utilisateur. - Bedienungsanleitung. - Guía del usuario. - Guida dell utente

ViewSonic. Pro8500 DLP Projector. - User Guide. - Guide de l utilisateur. - Bedienungsanleitung. - Guía del usuario. - Guida dell utente ViewSonic Pro8500 DLP Projector - User Guide - Guide de l utilisateur - Bedienungsanleitung - Guía del usuario - Guida dell utente - Guia do usuário - Användarhandbok - Käyttöopas - Руководство пользователя

Bardziej szczegółowo

Projektor PE401H. Podręcznik użytkownika. Nr modelu NP-PE401H

Projektor PE401H. Podręcznik użytkownika. Nr modelu NP-PE401H Projektor PE401H Podręcznik użytkownika Nr modelu NP-PE401H Wer.1/04/2013 DLP, BrilliantColor i DLP Link są znakami towarowymi Texas Instruments. IBM jest znakiem towarowym lub zastrzeżonym znakiem towarowym

Bardziej szczegółowo

Projektor cyfrowy PB6110 / PB6210 Seria przenośna Podręcznik użytkownika

Projektor cyfrowy PB6110 / PB6210 Seria przenośna Podręcznik użytkownika Projektor cyfrowy PB6110 / PB6210 Seria przenośna Podręcznik użytkownika Witaj! Prawa autorskie Copyright 2004 BENQ Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone. Reprodukowanie niniejszej publikacji, jej przekazywanie,

Bardziej szczegółowo

MS504/MX505 Projektor cyfrowy Podręcznik użytkownika

MS504/MX505 Projektor cyfrowy Podręcznik użytkownika MS504/MX505 Projektor cyfrowy Podręcznik użytkownika Spis treści Ważne instrukcje bezpieczeństwa... 3 Wprowadzenie... 7 Funkcje projektora... 7 Zestaw... 8 Zewnętrzny widok projektora... 9 Elementy sterujące

Bardziej szczegółowo

ViewSonic. PJD7383/ PJD7383i PJD7583w/PJD7583wi DLP Projector. - User Guide. - Guide de l utilisateur. - Bedienungsanleitung. - Guía del usuario

ViewSonic. PJD7383/ PJD7383i PJD7583w/PJD7583wi DLP Projector. - User Guide. - Guide de l utilisateur. - Bedienungsanleitung. - Guía del usuario ViewSonic PJD7383/ PJD7383i PJD7583w/PJD7583wi DLP Projector - User Guide - Guide de l utilisateur - Bedienungsanleitung - Guía del usuario - Guida dell utente - Guia do usuário - Användarhandbok - Käyttöopas

Bardziej szczegółowo

MS524/MS514H/MX525/MW526/ TW526 Projektor cyfrowy Podręcznik użytkownika

MS524/MS514H/MX525/MW526/ TW526 Projektor cyfrowy Podręcznik użytkownika MS524/MS514H/MX525/MW526/ TW526 Projektor cyfrowy Podręcznik użytkownika Spis treści Ważne instrukcje bezpieczeństwa... 3 Wprowadzenie... 7 Funkcje projektora... 7 Zestaw... 8 Zewnętrzny widok projektora...

Bardziej szczegółowo

Projektor cyfrowy MX710/MX711 Podręcznik użytkownika

Projektor cyfrowy MX710/MX711 Podręcznik użytkownika Projektor cyfrowy MX710/MX711 Podręcznik użytkownika Spis treści Ważne instrukcje bezpieczeństwa...3 Wprowadzenie...7 Funkcje projektora... 7 Zestaw... 8 Zewnętrzny widok projektora... 9 Elementy sterujące

Bardziej szczegółowo

XJ-A146 XJ-A246 / A256

XJ-A146 XJ-A246 / A256 Instrukcja Obsługi Technologia Led&Laser Modele z funkcją USB i WLAN: XJ-A146 XJ-A246 / A256 Spis treści 1. Ogólne informacje o bezpieczeństwie użytkowania... 5 2. Zasady użytkowania... 8 3. Zawartość

Bardziej szczegółowo

MS513/MX514/MW516 Projektor cyfrowy Podręcznik użytkownika

MS513/MX514/MW516 Projektor cyfrowy Podręcznik użytkownika MS513/MX514/MW516 Projektor cyfrowy Podręcznik użytkownika Spis treści Ważne zasady bezpieczeństwa... 3 Wprowadzenie... 7 Funkcje projektora... 7 Zawartość opakowania... 8 Widok projektora z zewnątrz...

Bardziej szczegółowo

Seria PB278Q Monitor LCD. Podręcznik użytkownika

Seria PB278Q Monitor LCD. Podręcznik użytkownika Seria PB278Q Monitor LCD Podręcznik użytkownika Spis treści Uwagi...iii Informacje związane z bezpieczeństwem...iv Dbanie i czyszczenie...v 1.1 Witamy!...1-1 1.2 Zawartość opakowania...1-1 1.3 Montaż podstawy

Bardziej szczegółowo

FOCUS Projektor Pico Pocket Podręcznik użytkownika

FOCUS Projektor Pico Pocket Podręcznik użytkownika FOCUS Projektor Pico Pocket Podręcznik użytkownika CLASS LED PRODUCT Ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa oczu Należy unikać ciągłego patrzenia/zaglądania bezpośrednio w wiązkę projekcji projektora. O

Bardziej szczegółowo

Spis treści POLSKI. 3. Regulacja ustawień menu ekranowego (OSD)...14

Spis treści POLSKI. 3. Regulacja ustawień menu ekranowego (OSD)...14 Spis treści Informacje dotyczące przepisów...2 Opis symboli ostrzegawczych...2 Uwagi dotyczące bezpieczeństwa...2 Wstęp...4 Gwarancja i serwis/naprawa...4 Czyszczenie...4 1. Wprowadzenie...5 Zawartość

Bardziej szczegółowo

Przewodnik użytkownika

Przewodnik użytkownika Przewodnik użytkownika Dell U2414H Model: U2414H Numer identyfikacyjny modelu: U2414Hb Uwagi, Ostrzeżenia i Przestrogi UWAGA: UWAGA oznacza ważną informację, która może pomóc w lepszym wykorzystaniu komputera.

Bardziej szczegółowo

Projektor multimedialny

Projektor multimedialny Projektor multimedialny MODEL PLC-XU4000 Instrukcja obsługi Obsługa sieci LAN Przewodowa sieć LAN Szczegóły na temat funkcji sieciowych projektora zawarto w osobnej instrukcji. Konfiguracja i obsługa funkcji

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika Dell E2414H Dell E2414Hr

Instrukcja użytkownika Dell E2414H Dell E2414Hr Instrukcja użytkownika Dell E2414H Dell E2414Hr Nr modelu: E2414H/E2414Hr Model - zgodność z przepisami: E2414Ht UWAGA: UWAGA oznacza ważną informację, pomocną w lepszym używaniu komputera. PRZESTROGA:

Bardziej szczegółowo

Monitor LCD Podręcznik użytkownika XL2410T

Monitor LCD Podręcznik użytkownika XL2410T Monitor LCD Podręcznik użytkownika XL2410T Prawa autorskie Copyright 2010 BenQ Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone. Reprodukowanie, przekazywanie, przepisywanie, zapisywanie w jakikolwiek sposób lub

Bardziej szczegółowo

UM330X/UM280X/ UM330W/UM280W

UM330X/UM280X/ UM330W/UM280W Projektor przenośny UM330X/UM280X/ UM330W/UM280W Podręcznik użytkownika Produkty UM280X i UM280W nie są rozpowszechniane na terenie Ameryki Północnej. Model nr NP-UM330X, NP-UM280X, NP-UM330W, NP-UM280W

Bardziej szczegółowo

M361X/M311X/M271X/ M311W/M271W

M361X/M311X/M271X/ M311W/M271W Projektor przenośny M361X/M311X/M271X/ M311W/M271W Podręcznik użytkownika Produkty M361X i M271X nie są rozpowszechniane na terenie Ameryki Północnej. Model nr NP-M361X, NP-M311X, NP-M271X, NP-M311W, NP-M271W

Bardziej szczegółowo

M350X/M300X/M260X/M230X/ M300W/M260W

M350X/M300X/M260X/M230X/ M300W/M260W Projektor przenośny M350X/M300X/M260X/M230X/ M300W/M260W Podręcznik użytkownika Produkty M350X i M230X nie są rozpowszechniane na terenie Ameryki Północnej. Model nr NP-M350X, NP-M300X, NP-M260X, NP-M230X,

Bardziej szczegółowo

PH460 / PL460 Digital Signage Podręcznik użytkownika

PH460 / PL460 Digital Signage Podręcznik użytkownika PH460 / PL460 Digital Signage Podręcznik użytkownika Wyłączenie odpowiedzialności BenQ Corporation nie składa żadnych oświadczeń ani gwarancji, wyrażonych lub domniemanych, w odniesieniu do zawartości

Bardziej szczegółowo

Projektor przenośny P420X/P350X/P350W. Podręcznik użytkownika. Nr modelu NP-P420X, NP-P350X, NP-P350W

Projektor przenośny P420X/P350X/P350W. Podręcznik użytkownika. Nr modelu NP-P420X, NP-P350X, NP-P350W Projektor przenośny P420X/P350X/P350W Podręcznik użytkownika Nr modelu NP-P420X, NP-P350X, NP-P350W 2. wydanie, stycznia 2011 Macintosh, Mac OS X i PowerBook są znakami towarowymi firmy Apple Inc., zastrzeżonymi

Bardziej szczegółowo

PA600X/PA500X/ PA550W/PA500U

PA600X/PA500X/ PA550W/PA500U Projektor przenośny PA600X/PA500X/ PA550W/PA500U Podręcznik użytkownika Nr modelu NP-PA600X/NP-PA500X/NP-PA550W/NP-PA500U 4. wydanie, luty 2012 r. Macintosh, Mac OS X i PowerBook są znakami towarowymi

Bardziej szczegółowo

RP550+ / RP650 / RP650+ Interaktywny monitor płaskoekranowy Podręcznik użytkownika

RP550+ / RP650 / RP650+ Interaktywny monitor płaskoekranowy Podręcznik użytkownika RP550+ / RP650 / RP650+ Interaktywny monitor płaskoekranowy Podręcznik użytkownika Wyłączenie odpowiedzialności BenQ Corporation nie składa żadnych oświadczeń ani gwarancji, wyrażonych lub domniemanych,

Bardziej szczegółowo

V300X/V260X/V230X/ V260/V230/V300W/V260W

V300X/V260X/V230X/ V260/V230/V300W/V260W Projektor przenośny V300X/V260X/V230X/ V260/V230/V300W/V260W Podręcznik użytkownika Modele V230X, V230 i V260W nie są rozprowadzane na terenie Ameryki Północnej. Nr modelu: NP-V300X, NP-V260X, NP-V230X,

Bardziej szczegółowo

UM351W/UM301W/ UM361X/UM301X

UM351W/UM301W/ UM361X/UM301X Projektor przenośny UM351W/UM301W/ UM361X/UM301X Podręcznik użytkownika Produkty UM301W i UM301X nie są rozpowszechniane na terenie Ameryki Północnej. Model nr NP-UM351W, NP-UM301W, NP-UM361X, NP-UM301X

Bardziej szczegółowo