Instrukcja obsługi: IN1100, IN1102

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Instrukcja obsługi: IN1100, IN1102"

Transkrypt

1 Instrukcja obsługi: IN1100, IN1102

2 Deklaracja zgodności Producent:: InFocus Corporation, SW Parkway Ave. Wilsonville, Oregon USA Siedziba europejska: Louis Armstrongweg 110, 1311 RL Almere, The Netherlands Niniejszy projektor spełnia następujące dyrektywy i normy: EMC Dyrektywa 89/336/EEC, ze zmianami 93/68/EEC EMC: EN EN EN EN Low Voltage Dyrektywa 73/23/EEC, ze zmianami 93/68/EEC Bezpieczeństwo: IEC : 1 -sza Edycja Znaki Towarowe DisplayLink jest zarejestrowanym znakiem towarowym firmy DisplayLink Corporation. Apple, Macintosh, i PowerBook są zarejestrowanymi znakami towarowymi Apple Computer. Inc. IBM is jest zarejestrowanym znakiem towarowym firmy International Business Machines,. Inc. Microsoft, PowerPoint, i Windows są zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Microsoft Corporation. Adobe i Acrobat są zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Adobe Systems Incorporated. DLP i logo DLP są zarejestrowanymi znakami towarowymi Texas Instruments i BrilliantColorTM jest zarejestrowanym znakiem towarowym firmy Texas Instruments. Nazwy InFocus, In Focus i INFOCUS (stylizowane), ASK i Proxima są zarejestrowanymi znakami handlowymi formy InfFocus Corporation w Stanach Zjednoczonych Ameryki i w innych krajach. Ostrzeżenie Federalnej Komisji Łączności (FCC) : Niniejszy sprzęt został sprawdzony według zgodności z normami dla urządzeń cyfrowych klasy B, odpowiednio do Części 15 przepisów FCC. Normy te zostały stworzone w celu zapewnienia odpowiedniego zabezpieczenia przeciw szkodliwym zakłócaniem pracy instalacji domowych. Niniejszy sprzęt generuje, używa i może emitować energię o częstotliwości radiowej i jeśli nie został zainstalowany i nie jest użytkowany zgodnie z instrukcją, może powodować poważne zakłócenia w łączności radiowej. Nie ma również gwarancji, że zakłócenia nie wystąpią w pewnych szczególnych przypadkach. Jeśli niniejszy sprzęt powoduje wyraźne zakłócenia w odbiorze radiowym lub telewizyjnym, co można stwierdzić poprzez jego włączanie i wyłączanie, to zaleca się dokonanie próby wyeliminowania tych zakłóceń poprzez wykonanie jednej lub kilku z następujących czynności: - Zmiana kierunku lub przeniesienie anteny odbiorczej. - Zwiększenie odległości pomiędzy sprzętem a odbiornikiem. - Podłączenie sprzętu i odbiornika do gniazdek w różnych obwodach zasilających. - Zasięgnięcie porady u sprzedawcy lub u wykwalifikowanych pracowników serwisu Niniejsza instrukcja dotyczy modeli W1100 i W1102 1

3 Spis treści Wprowadzenie 3 Ustawienie projektora 5 Instrukcja podłączania projektora i urządzeń 6 Podłączanie źródła komputerowego 9 Wymagane łącza komputerowe (DisplayLink lub VESA) 9 Opcjonalne łącza komputerowe 9 Wyświetlanie obrazu 10 Dostosowywanie obrazu 11 Podłączanie urządzenia wideo 12 Łącza urządzenia wideo 13 Łącze composite video 13 Łącze S-video 13 Łącze VESA 13 Łącze component video 13 Wyłączanie projektora 14 Rozwiązywanie problemów z instalacją 14 Korzystanie z pilota 22 Korzystanie z dźwięku 23 Korzystanie z klawiszy 24 Optymalizacja obrazów komputerowych 25 Cechy prezentacji 25 Optymalizacja obrazów wideo 26 Dostosowywanie projektora 26 Korzystanie z menu 27 Podstawowe menu obrazu 28 Zaawansowane menu obrazu 29 Menu instalacji 30 Menu statusu i usług 32 Konserwacja 33 Czyszczenie soczewek 33 Korzystanie z zamka bezpieczeństwa security 33 lock Wymiana lampy projekcyjnej 34 Ważne uwagi dotyczące bezpieczeństwa Umieść projektor poziomo w osi pochylenia nie większej niż 15 stopni. Umieść projektor w dobrze wentylowanym pomieszczeniu bez przeszkód przy wlotach i wylotach wentylacyjnych. Nie umieszczaj projektora na szmatce lub innych miękkich rzeczach, które mogą blokować otwory wentylacyjne. Umieść projektor w odległości co najmniej 1,2 m od otworów grzewczych lub wentylacyjnych. Jedynie oryginalne lampy InFocus zostały testowane przy użyciu projektora. InFocus nie ponosi odpowiedzialności za działanie, bezpieczeństwo lub certyfikacje innych lamp. Korzystanie z innych lamp narusza gwarancję projektora i unieważnia wszelkie znaki certyfikacyjne znajdujące się na niniejszym projektorze. Używaj jedynie dołączonego kabla zasilania. Zalecana jest listwa antyprzepięciowa. W celu włączenia lub wyłączenia projektora postępuj ściśle wg wskazań instrukcji. Lampa zawiera rtęć. Postępuj zgodnie z miejscowym prawem wywozu śmieci. Zobacz W rzadkich przypadkach pęknięcia lampy, jej części mogą wydostać się z projektora przez boczne otwory wentylacyjne. Kiedy projektor jest włączony, należy trzymać ludzi, pożywienie i napoje z dala od obszaru rażenia pod i wokół projektora, co zaznaczono znakami X na rysunku poniżej. Postępuj zgodnie z niniejszymi instrukcjami, by zapewnić odpowiednią jakość obrazu i żywotność lampy oraz projektora. Postępowanie niezgodnie z niniejszymi instrukcjami może mieć wpływ na gwarancję. W celu szczegółowego zapoznania się z gwarancją, zobacz Książeczkę Gwarancyjną. 2

4 Wprowadzenie Twój nowy cyfrowy projektor jest prosty w podłączeniu, użytkowaniu i konserwacji. Projektor może służyć zarówno do prezentacji biznesowych jak i do stosowania w domu. Model IN1100 posiada natywną rozdzielczość XGA 1024x768 a model IN1102 posiada rozdzielczość 1280x800. Niniejsza instrukcja odnosi się do wszystkich produktów. Są one kompatybilne z szeroką gamą komputerów i urządzeń wideo. klawisze projektora proprojektora Specyfikacja produktu Aby zapoznać się z najnowszymi specyfikacjami technicznymi projektora, odwiedź stronę Akcesoria Standardowe akcesoria, które dołączono do projektora są wymienione w książeczce Szybki Start. Dodatkowe akcesoria możesz znaleźć na naszej stronie internetowej lub u Twojego sprzedawcy. Rejestracja internetowa Zarejestruj swój projektor na stronie w celu aktywacji gwarancji i otrzymywania uaktualnień, informacji oraz bonusów. odbiornik sygnału pilota (IR) soczewki zoom ostrość odbiornik pilota p anel gniazd s t o p k a gniazdo kabla zas ilając e go zamek zabezpieczający 3

5 Panel gniazd Projektor zapewnia następujące łącza: Komputerowe VESA S - v i d e o Co m p o s i t e v i d e o W e j ś c i o w e a u d i o Łącze USB DisplayLink, dla komputerowych źródeł sygnału video. To łącze USB zapewnia kontrolę slajdów (i myszy, jedynie podczas korzystania z opcjonalnego pilota) Gniazdo DisplayLink composite komputer video S-video audio in zamek zabezpieczający 4

6 Ustawienie projektora By określić pozycję projektora, weź pod uwagę rozmiar i kształt Twojego ekranu, rozmieszczenie gniazd elektryczności i odległość projektora od reszty Twojego sprzętu. Poniżej przedstawiamy kilka ogólnych wskazówek: Umieść projektor na płaskiej przestrzeni, pod odpowiednim kątem do ekranu. Projektor musi znajdować się co najmniej 1,5 m od ekranu projekcyjnego. Umieść projektor w zasięgu 3 m od Twojego źródła zasilania i w zasięgu 1,8 m od urządzenia wideo (chyba, że posiadasz kable przedłużające). By zapewnić odpowiedni dostęp do kabli, nie umieszczaj projektora w odległości 0,15 m od ściany lub innego przedmiotu. Umieść projektor w pożądanej odległości od ekranu. Odległość od soczewek projektora do ekranu, ustawienia wielkości i format wideo określają rozmiar wyświetlanego obrazu. Obraz z projektora wyświetlany jest wg podanego kąta. Offset obrazu w modelu IN1100 wynosi 115%; w modelu IN1102 wynosi 112,4%. Oznacza to, że jeżeli Twój obraz ma wysokość 10, dół obrazu będzie 1,5' (IN1100) i 1,24 ( IN1102) powyżej środka soczewek. 10 stóp wysokości d ó ł o b r a z u 1.24 stopy ponad środkiem soczewek.ns (IN1102) Kąt projekcji 10 stóp wysokości d ó ł o b r a z u 1.5 stopy ponad środkiem (IN1100) Kąt projekcji Tabela 1: (IN1100)Zakres odległości od ekranu dla danego rozmiaru ekranu. Odległość do ekranu Przekątna Maksimum Minimum Rozmiar obrazu Odległość Odległość (cale/m) (stopy/m) (stopy/m) 60/ / /2.4 80/ / /3.2 90/ / / / / /5.9 Tabela 2: (IN1102) Zakres odległości od ekranu dla danego rozmiaru ekranu. Odległość do ekranu Przekątna Maksimum Minimum Rozmiar obrazu Odległość Odległość (cale/m) (stopy/m) (stopy/m) 60/ / /2.0 80/ / /2.7 90/ / / / / /5.0 środek soczewki środek soczewki 5

7 Instrukcja podłączania projektora i urządzeń Następujące ilustracje i tabela powinny pomóc Ci określić odpowiednie łącza w celu uzyskania najlepszej możliwej rozdzielczości z Twoich urządzeń wyjściowych, takich jak komputery, magnetowidy (VCR), odtwarzacze DVD (progressive i interlaced), źródła HDTV (formaty 1080i, 1080p i 720p), tunery telewizji satelitarnej, kamery, gry wideo (progressive i interlaced) i laserowe odtwarzacze dysków. c o mpo s i te komputerowe video Gniazdo DisplayLin k S-video Wejście audio zamek bezpieczeństwa 6

8 Urządzenie wideo Kompatybilność Jeśli łącze urządzenia to: Podłącz adapter lub oznaczone łącze do gniazda projektora Dla instrukcji instalacji zobacz: Uwagi Standardowy przekaz TV (nie HDTV) przez: kabel, kabel cyfrowy, TV satelitarną, DVD lub VCR) Formaty NTSC, PAL i SECAM Composite video lub S-video Video 2 lub Video 1 Composite video na stronie 13. S-video na stronie 13. Nie odpowiednie dla źródeł progresywnych (np. HDTV). Patrz strona 8. Standardowa kamera wideo Formaty NTSC, PAL i SECAM Composite video lub S-video Video 2 lub Video 1 Composite video na stronie 13. S-video na stronie 13. Nie odpowiednie dla źródeł progresywnych (np. HDTV). Patrz strona 8. Standardowa gra wideo Formaty NTSC, PAL i SECAM Composite video lub S-video Video 2 lub Video 1 Composite video na stronie 13. S-video na stronie 13. Nie odpowiednie dla źródeł progresywnych (np. HDTV). Patrz strona 8. 7

9 Urządzenie wideo Kompatybilność Jeśli łącze urządzenia to: Podłącz adapter lub oznaczone łącze do gniazda projektora Dla instrukcji instalacji zobacz: Uwagi HDTV (Hifh Definition TV) DVD (progressive) Gra wideo (progressive) 1080i, 1080p, 720p Component 480i 1080i, 1080p, 720p Component 480i 1080i, 1080p, 720p Component 480i VGA Component video VGA Component video VGA Component video Computer 2 Computer 2 przez opcjonalny adapter VESA do Component Computer 2 Computer 2 przez opcjonalny adapter VESA do Component Computer 2 Computer 2 przez opcjonalny adapter VESA do Component Łącze VESA na stronie 13. Łącze component video na stronie 13. Łącze VESA na stronie 13. Łącze component video na stronie 13. Łącze VESA na stronie 13. Łącze component video na stronie 13. 8

10 Podłączanie źródła komputerowego Wymagane łącza komputerowe (DisplayLink lub VESA) Jeśli Twój komputer korzysta z systemu operacyjnego Windows XP SP2 lub nowszy*, podłącz kabel USB pomiędzy komputerem a gniazdem DisplayLink projektora. Następnie postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie. Zobacz Instrukcję Użytkowania DisplayLink Manager w celu uzyskania informacji. * Dla zdobycia najnowszych informacji o wspieranych systemach operacyjnych (wliczając Apple), odwiedź stronę lub podłącz końcówkę dołączonego kabla komputerowego do gniazda Computer 2 na projektorze i drugą końcówkę do gniazda VESA w Twoim komputerze. Jeśli korzystasz z komputera stacjonarnego, musisz najpierw odłączyć kabel monitora z portu video. Podłącz czarny kabel zasilający do gniazda Power z boku projektora i do gniazda zasilającego. Lampka Power na Panelu statusu (strona 14) świeci na bursztynowo. UWAGA: Zawsze używaj kabla zasilającego dołączonego do projektora. Opcjonalne łącza komputerowe Aby uzyskać dźwięk z projektora, podłącz kabel audio (kabel dodatkowy, nie dołączony) do komputera i do portu Audio In w projektorze. Może to także wymagać adaptera. Aby korzystać z funkcji advance slides w prezentacji Power Point używając pilota, podłącz kabel USB do portu USB myszy w Twoim komputerze i do portu DisplayLink w projektorze. Podłącz kabel USB Podłącz kabel zasilający Podłącz kabel komputerowy Podłącz kabel audio 9

11 Wyświetlanie obrazu Dotknij przycisku Power. Przycisk Power miga na zielono i wiatraki zaczynają pracę. Gdy lampa zaświeci się, ekran powitalny zostanie wyświetlony a przycisk Power świeci stale na zielono. Poczekaj około minuty, aby obraz osiągnął pełną jasność.? Brak ekranu powitalnego? Sprawdź pomoc na stronie 15. Włącz komputer lub urządzenie wideo. Obraz powinien pojawić się na ekranie projekcyjnym. Jeśli nie pojawia się, naciśnij przycisk Source na projektorze lub pilocie. Przyciśnij przycisk Power W łącz komputer lub urzadzenie wideo Jeśli korzystasz z kabla VESA w celu połączenia komputera z projektorem (zamiast DisplayLink): Jeśli korzystasz z laptopa upewnij się, że zewnętrzny port video jest aktywny. Wiele laptopów nie włącza automatycznie zewnętrznych portów video, gdy podłączany jest do nich projektor. Zazwyczaj kombinacja klawiszy FN+F8 lub klawisz CRT/LCD włącza i wyłącza zewnętrzny ekran. Zlokalizuj przycisk funkcyjny CRT/LCD lub przycisk funkcyjny z symbolem monitora. Przyciśnij FN i przycisk funkcyjny jednocześnie. Sprawdź dokumentację laptopa by sprawdzić kombinację klawiszy.? Brak obrazu na laptopie? Spróbuj przycisnąć przycisk Auto Image. Poszukaj pomocy na stronie 15.? Czy Twój laptop jest podłączony do gniazda DisplayLink projektora? Zobacz Instrukcję Użytkowania DisplayLink Manager w celu informacji o rozwiązywaniu problemów. Aktywuj port zewnętrzny laptopa Klawisz monitora lub LCD/CRT Klawisz FN 10

12 Dostosowywanie obrazu Jeśli to koniecznie, dostosuj wysokość projektora poprzez przyśnięcie przycisku na stopce w celu jej podniesienia. Jeśli to konieczne, pokręć stopką poziomującą zlokalizowaną z tyłu projektora. Unikaj umieszczania rąk w pobliżu otworów wentylacyjnych po bokach projektora. Umieść projektor w pożądanej odległości od ekranu przy kącie nachylenia 90 stopni do ekranu. Zobacz stronę 5 dla tabel określających rozmiary ekranów i odległości. Dostosuj wysokość dostosuj odległość Przycisk stopki stopka Dostosuj wielkość lub ostrość, jeśli wymagane. Jeśli obraz nie jest kwadratowy, upewnij się, że projektor znajduje się prostopadle do ekranu. Jeśli obraz jest większy lub mniejszy na górnych lub dolnych krawędziach ekranu, przyciśnij górny przycisk Keystone, by zredukować górną część obrazu i naciśnij dolny przycisk Keystone by zredukować dolną część. Jeśli lewa lub prawa strona ekranu jest większa lub mniejsza od innych, możesz obrócić projektor w lewo lub w prawo o kilka stopni, by obraz stał się kwadratowy. Dostosuj kontrast i jasność w Podstawowym menu Obrazu. Zobacz stronę 28, w celu uzyskania pomocy z powyższymi ustawieniami. Dla Formatu Obrazu, pamiętaj, że odtwarzacze DVD muszą być skonfigurowane do formatu 16:9 w celu uzyskania najlepszej jakości obrazu. W celu uzyskania informacji dotyczącej Formatu Obrazu, zobacz stronę 12. Dostosuje zoom lub ostrość Dostosuj keystone zoom (tylny pierścień) ostrość (przedni pierścień) Dostosuj Podstawowe menu obrazu 11

13 Podłączanie urządzenia wideo. Do projektora możesz podłączyć urządzenia wideo takie jak: magnetowidy (VCR), odtwarzacze DVD, kamery wideo, cyfrowe aparaty fotograficzne, konsole gier, odbiorniki HDTV i tunery TV. Możesz podłączyć dźwięk bezpośrednio do projektora w celu uzyskania dźwięku z wbudowanego w projektor głośnika, lub możesz ominąć system audio projektora i podłączyć dźwięk bezpośrednio ze źródła do systemu stereo lub kina domowego. Możesz podłączyć projektor do prawie wszystkich urządzeń, które mogą wysyłać obraz wideo. Nie możesz bezpośrednio podłączyć kabla współosiowego firmy świadczącej usługi kablowe. Sygnał musi przechodzić najpierw przez tuner. 4:3 ekran 16:9 ekran N i e u ż y w a j 4:3 tryb Przed podłączeniem projektora, powinieneś zdecydować którego formatu obrazu chcesz używać. Ustawienia Formatu Obrazu są dostępne po naciśnięciu przycisku Resize na pilocie lub przez podstawowe menu Obrazu projektora. Zobacz stronę 28 dla więcej informacji. 16:9 tryb Czym jest format obrazu? Format obrazu to stosunek jego szerokości do wysokości. HDTV i większość DVD posiada format 16:9, który jest domyślnym formatem projektora. W formacie 4:3 projektor umieszcza czarne paski po obu stronach obrazu. Format Native to format bez skalowania obrazu. Każda rozdzielczość większa niż natywna rozdzielczość projektora jest ucinana na krawędziach. Rodzaj wyświetlanego obrazu może pomóc w wyborze odpowiedniego formatu, np. większość programów telewizyjnych jest nadawanych w formacie 4:3, podczas gdy większość filmów ma format 16:9. Przy ekranie w formacie 16:9, należy wybrać format 16:9 dla filmów anamorficznych i HDTV, a format Native dla programów w formacie 4:3. Jeżeli ekran ma format 4:3, nadal zalecanym formatem obrazu jest 16:9 dla anamorficznych filmów i HDTV, istnieje jednak opcja 4:3, Native lub, Natural Wide dla zawartości 4:3. Należy pamiętać, że filmy anamorficzne będą wyświetlane prawidłowo jedynie gdy odtwarzacz DVD wysyła sygnał do telewizora w formacie 16:9. Tryb Natural Wide rozciąga obraz 4:3 by wypełnił cały obszar ekranu o formacie 16:9. Środkowe 2/3 obrazu są niezmienione, a boki obrazu są rozciągnięte. Native tryb (tylko NTSC) 12

14 Łącza urządzenia wideo Nie dołączono żadnych kabli wideo do projektora. Możesz zamówić kable od firmy InFocus lub korzystać z własnych. Łącze composite video Podłącz żółtą wtyczkę kabla wideo do gniazda video-out urządzenia. Podłącz drugą żółtą końcówkę do żółtego gniazda Video 2 w projektorze. Podłącz białą wtyczkę kabla Y audio do lewego gniazda audio out urządzenia wideo, a czerwoną wtyczkę do prawego gniazda audio out urządzenia wideo. Drugi koniec kabla podłącz do gniazda Audio In w projektorze. Pamiętaj, że wyjście composite video jest niższej jakości niż S-video. Łącze component video Jeśli Twoje urządzenie HD posiada gniazda component, może zostać użyty dodatkowy adapter Component do VESA. Podłącz kabel component do urządzenia video. Podłącz drugą końcówkę kabla component do adaptera i podłącz adapter do gniazda Computer 2. Łącze component oferuje najwyższą jakość obrazu wideo. S-video Jeżeli urządzenie video używa okrągłego cztero-zębowego łącza S-video, należy podłączyć kabel S-Video do gniazda urządzenia i jego drugą końcówkę do gniazda Video 1 w projektorze. Użyj kabla audio zgodnie z tym, co napisano powyżej. Pamiętaj, że S-video dostarcza wyższej jakości obraz niż łącze composite. Łącze VESA Jeśli Twoje urządzenie posiada 15-pinowe wyjście VGA, podłącz jeden koniec dołączonego kabla komputerowego do gniazda VGA źródła wideo. Gniazdo może być oznaczone jako To Monitor. Podłącz kabel komputerowy do gniazda Computer 2 w projektorze. 13

15 Wyłączanie projektora Projektor automatycznie wyświetla pusty obraz po 30 minutach od niewykrycia aktywnego źródła. Ten czarny ekran pozwala wydłużyć żywotność projektora. Obraz powraca gdy zostanie wykryte aktywne źródło lub gdy zostanie przyciśnięty przycisk na pilocie lub projektorze. Czas oszczędzania ekranu Możesz włączyć czarny ekran po ustalonej ilości minut, korzystając z opcji Screen Save Time w menu Ustawień. Zobacz stronę 30. Automatyczne wyłączanie Projektor posiada opcję Automatycznego Wyłączenia, która wyłącza projektor po braku aktywnego źródła lub reakcji użytkownika przez okres 30 minut. Domyślnie, ta funkcja jest wyłączona. Możesz zmienić długość czasu, patrz strona 30. Wyłączanie projektora W celu wyłączenia projektora, naciśnij przycisk Power na pilocie lub projektorze. Lampa wyłączy się, a dioda LED będzie migać na bursztynowo przez 1 minutę, podczas gdy wiatraki będą nadal chłodziły lampę. Gdy lampa się wychłodzi, dioda LED świeci na bursztynowo a wiatraki zatrzymują się. Odłącz kabel zasilający by całkowicie wyłączyć projektor. Rozwiązywanie problemów z instalacją Jeśli obraz jest wyświetlany na ekranie prawidłowo, możesz pominąć kolejną sekcję. Jeśli nie jest, przeczytaj rozwiązywanie problemów z instalacją. Panel statusu na górze projektora określa stan projektora. Power, stała bursztynowa Power, migająca zielona Power, stała zielona Power, migająca bursztynowa Termometr Lampa Naprawa Projektor jest podłączony. Przycisk Power został wciśnięty, trwa uruchamianie projektora. Projektor jest włączony i gotowy do użytku. Przycisk power został wciśnięty i projektor się wyłącza, wiatraki w dalszym ciągu chłodzą lampę. Projektor jest zbyt gorący. Upewnij się, że otwory wentylacyjne nie są blokowane. Wyłącz projektor i poczekaj minutę, następnie włącz ponownie. Skontaktuj się z Pomocą Techniczną, jeśli problem nie ustępuje. Wyłącz projektor i poczekaj minutę, następnie ` włącz ponownie. Jeśli lampa zaświeci się ponownie, wymień lampę i zresetuj jej zegar. Wyłącz projektor i poczekaj minutę, następnie włącz ponownie. Jeśli dioda naprawa nadal się świeci, wymagana jest naprawa. Odwiedź w celu zamówienia naprawy. Panel stanu Tabela 3: Zachowanie diod statusu i ich znaczenie Znaczenie 14

16 15 Problem Rozwiązanie Efekt Brak ekranu powitalnego Podłącz kabel zasilający do projektora i Prawidłowy obraz naciśnij przycisk Power. Pojawia się jedynie ekran powitalny Jeżeli Twój komputer korzysta z gniazda Wyświetlany obraz z komputera DisplayLink projektora, zobacz instrukcję obsługi DisplayLink by uzyskać informacje o rozwiązaniu problemu. Przyciśnij przycisk Source Uaktywnij zewnętrzny port laptopa Zrestartuj laptopa 15

17 Problem Rozwiązanie Efekt Brak obrazu z komputera, jedynie Przyciśnij klawisz Auto Image na projektorze, Wyświetlany obraz z komputera Signal out of range dostosuj częstotliwość odświeżania Być może należy zmienić rozdzielczość w komputerze, problem ucięty lub zamazany obraz. Pojawia się jedynie tło laptopa, bez ikon Jeżeli Twój komputer używa łącza DisplayLink, użyj Pulpitu. programu DisplayLink Manager by zmienić tryb wyświetlania z Extended Desktop na Duplicated Desktop. Zobacz instrukcję DisplayLink. Tło i pulpit wyświetlane. Wyłącz Extend my Windows Desktop Odznacz tę opcję i zastosuj. 16

18 17

19 18 18

20 19

21 Problem Rozwiązanie Efekt Lampa nie włącza się. Świeci dioda temp. Upewnij się, że otwory wentylacyjne nie są zablokowane, Dioda temperatury wyłącz projektor i pozwól mu się ostudzić przez minutę. Lampa włącza się Przy starcie pojawia się komunikat Lampa musi być wymieniona (patrz strona 34) Replace lamp i lampa nie wyłącza się. Świeci dioda lampy. Dioda lampy Poluzuj śruby Lampa włącza się Poluzuj śruby 20

22 Nadal potrzebujesz pomocy? Jeżeli nadal potrzebujesz pomocy odwiedź naszą stronę lub zadzwoń do nas. Sprawdź naszą sekcję HOW TO w celu uzyskania dodatkowych informacji o używaniu niniejszego projektora z zestawami kina domowego lub konsolami gier. Sprawdź książeczkę Szybki Start w celu uzyskania informacji o pomocy technicznej. Ten produkt ma ograniczoną gwarancję. Dodatkowa gwarancja może być zakupiona u sprzedawcy. W przypadku wysyłki projektora do naprawy, zalecamy umieszczenie go w jego oryginalnym opakowaniu. Prosimy o ubezpieczenie przesyłki na jej pełną wartość. 21

23 Korzystanie z pilota Pilot używa dwóch (2) baterii typu AA. Można je z łatwością zainstalować usuwając klapkę z tyłu pilota, odpowiednio wkładając baterię i zakładając klapkę. Uwaga: W trakcie wymiany baterii, należy pamiętać, że używanie innego typu baterii niż ten dostarczony wraz z projektorem może spowodować poważne uszkodzenie pilota. Upewnij się, że wyrzucasz zużyte baterie zgodnie z zaleceniami ochrony środowiska. Wyceluj pilot w kierunku przodu projektora (nie w komputer). Zasięg odpowiedniego działania to około 4,5 m. przycisk nawiga cji Wciśnij przycisk Power na pilocie w celu włączenia/wyłączenia projektora (patrz strona 14). Przyciśnij przycisk Menu w celu otwarcia menu systemowego projektora. Użyj przycisków strzałek w celu nawigacji, następnie przycisku Select w celu wyboru funkcji i dostosowania wartości w menu. Zobacz stronę 27 aby uzyskać większą ilości informacji o menu. Pilot posiada także przycisk Source w celu przełączania między źródłami. Pilot zawiera także: Przycisk Volume w celu dostosowania głośności. Przycisk Custom, do którego może być przypisana specjalna funkcja, taka jak Blank Screen lub Freeze (patrz strona 30). Przycisk Source w celu przełączania między źródłami. Przycisk Blank w celu zaciemnienia ekranu. Przycisk Presets w celu przywołania zapisanych ustawień (patrz strona 28). Przycisk Mute w celu wyciszenia dźwięku. Przycisk Auto Image w celu synchronizacji projektora ze źródłem. Przycisk Resize w celu przełączania pomiędzy różnymi formatami obrazu (patrz strona 28). Rozwiązywanie problemów z pilotem Upewnij się, że baterie są odpowiednio zainstalowane i niewyczerpane. Upewnij się, że wskazujesz pilotem w projektor lub ekran, nie w komputer i że zasięg 4,5 m został zachowany. Dla najlepszych rezultatów, celuj pilotem w projektor. 22

24 Korzystanie z dźwięku Korzystanie z głośnika projektora. W celu użycia głośnika projektora, podłącz źródło dźwięku z gniazdem Audio In w projektorze. By dostosować głośność przyciśnij Volume na pilocie lub projektorze. Rozwiązywanie problemów z dźwiękiem Jeżeli nie słyszysz dźwięku, sprawdź następujące rzeczy: Upewnij się, że głośność jest odpowiednio ustawiona. Przyciśnij volume na pilocie lub projektorze. Upewnij się, że prawidłowe źródło jest aktywne. Upewnij się, że jesteś podłączony do gniazda audio out w źródle, a nie do line-in lub microphone. Dostosuj źródło dźwięku. Jeżeli odtwarzasz wideo, upewnij się, że nie zostało ono zatrzymane. Podłącz kabel audio Dostosuj głośność 23

25 Korzystanie z klawiszy projektora Większość klawiszy zostało opisanych szczegółowo w innych sekcjach, poniżej znajduje się ogólna informacja o ich funkcjach. Power - włącza lub wyłącza projektor (strona 10). Auto Image synchronizuje projektor ze źródłem. Presets wybiera spośród dostępnych zapisanych ustawień (strona 28). Keystone dostosowuje kwadratowość obrazu (strona 11). Menu otwiera menu ekranowe (strona 27). Select potwierdza wybór z menu (strona 27). Strzałki góra/dół nawigują i dostosowują ustawienia w menu (strona 27). Głośność dostosowuje dźwięk (strona 23). Klawisze nawigacyjne Source - zmienia aktywne źródło (strona 10). 24

26 Optymalizacja obrazów komputerowych Po prawidłowym podłączeniu komputera i wyświetlaniu obrazu komputerowego na ekranie, możesz zoptymalizować obraz przy użyciu menu ekranowych. Ogólne informacje o menu są dostępne na stronie 27. Dostosuj Keystone, Kontrast lub Jasność w Podstawowym Menu Obrazu. (strona 28) Zmień Format Obrazu. Wybierz opcję, która najlepiej odpowiada źródłu (strona 28). Dostosuj Temperaturę Koloru w Zaawansowanym Menu Obrazu (strona 28). Dostosuj Fazę, Zestrajanie, pozycję Horyzontalną lub Wertykalną w Zaawansowanym Menu Obrazu (strona 29). Po optymalizacji obrazu dla danego źródła, możesz zachować ustawienia przy użyciu przycisku Presets. Pozwala to na szybkie przywołanie tych ustawień później (strona 28). Jeżeli Twój komputer korzysta z łącza DisplayLink, sprawdź instrukcję Infocus DisplayLink dla szczegółowych informacji. Opcje prezentacji Kilka opcji jest przewidzianych by uczynić prezentacje łatwiejszymi. Poniżej znajduje się krótkie omówienie, więcej w sekcji menu. Klawisz Custom pozwala na przypisanie różnych funkcji do przycisku. Domyślnym efektem jest Informacja o źródle, która wyświetlana jest na ekranie. Zobacz stronę 30 po więcej szczegółów. Ekran powitalny pozwala na zmianę domyślnego ekranu powitalnego na pusty, domyślny lub dostosowany (strona 31). Dwie opcje, Auto Off i Screen Save Time, służą automatycznemu wyłączaniu projektora po kilku minutach braku aktywności lub wyświetlają pusty ekran. Pozwala to wydłużyć żywotność lampy (strona 30). 25

27 Optymalizacja obrazów wideo Po prawidłowym podłączeniu urządzenia wideo i wyświetlaniu obrazu na ekranie, możesz zoptymalizować obraz przy użyciu menu ekranowych. Ogólne informacje o menu są dostępne na stronie 27. Dostosuj Keystone, Kontrast, Jasność, Odcień w Podstawowym menu Obrazu. (strona 28) Zmień Format Obrazu. Wybierz opcję, która najlepiej odpowiada źródłu (strona 28). Wybierz ustawienie ostrości (strona 28). Dostosuj Temperaturę Koloru. Wybierz ustawienie ciepła (strona 29). Włącz Overscan by usunąć "szumy po bokach obrazu (strona 29). Dostosowanie projektora Możesz dostosować projektor do swoich własnych wymagań. Zobacz strony 30 do 37 dla szczegółowych informacji o tych funkcjach. Dla projekcji bocznej włącz Rear Project w menu Setup. Określ, które źródło projektor sprawdza najpierw po włączeniu. Określ funkcję klawisza Custom na pilocie. Włącz lub wyłącz komunikaty ekranowe projektora. Włącz funkcje oszczędzania energii. Określ kolory pustego ekranu i loga startowe. Określ język wyświetlany w menu. Zapisz ustawienia dla aktywnego źródła. 26

28 Korzystanie z menu By dostosować menu przyciśnij Menu na pilocie lub projektorze. (Menu zamkną się automatycznie po 60 sekundach braku aktywności.) Użyj przycisków strzałek w celu podświetlania pożądanej pozycji w menu, następnie wybierz przycisk Select. By zmienić ustawienia w menu, podświetl je, naciśnij Select, następnie przy użyciu strzałek wybierz odpowiednią wartość odznaczając ją lub zaznaczając. Przyciśnij Select w celu potwierdzenia zmian. Użyj strzałek w celu nawigacji do innego ustawienia. Kiedy Twoje ustawienia są gotowe, naciśnij Menu by przejść do innego menu. Naciśnij Menu w dowolnym momencie w celu nawigacji do menu wyższego poziomu i konsekwentnie do zamknięcia. Menu są pogrupowanie według funkcji: Basic Picture menu pozwala na typowe ustawienia obrazu. Advanced menu pozwala na bardziej zaawansowane ustawienia obrazu. Menu Setup pozwana na zmianę ustawień nie zmienianych często. Menu Status and Service dostarcza informacji o projektorze i źródle. Klawisze nawigacji 27

29 Podstawowe menu obrazu W celu dostosowania następujących ustawień, podświetl ustawienie, naciśnij Select, użyj strzałek w celu wybrania wartości, ponownie naciśnij Select by zatwierdzić zmiany. Brightness: zmienia intensywność obrazu. Contrast: określa poziom różnicy pomiędzy najjaśniejszymi i najciemniejszymi częściami obrazu oraz zmienia poziom czerni i bieli w obrazie. Sharpness: (jedynie źródła wideo) zmienia przejrzystość krawędzi obrazu wideo. Wybierz ustawienie ostrości. Color: dostosowuje obraz video od czarno - białego do w pełni nasyconego koloru. Ustawienia koloru odnoszą się jedynie do źródeł wideo. Tint: zmienia odcień czerwonego i zielonego w obrazach NTSC. Ustawienia koloru odnoszą się jedynie do źródeł wideo NTSC. Aspect Ratio: obrazu jest to stosunek szerokości obrazu do wysokości. HDTV i DVD mają zazwyczaj format 16:9 Wybierz Auto aby projektor wybrał format. Wybierz Native by zobaczyć niezmodyfikowany obraz. Wybierz 16:9 by oglądać obrazy rozszerzone na cały ekran DVD. W celu uzyskania informacji dotyczącej Formatu Obrazu, zobacz stronę 12. Apply Preset...: Pozwala na dostosowanie ustawień optymalizujących zachowanie ich dla prezentacji komputerowej i obrazów wideo. Jest także ustawienie definiowane przez użytkownika. By je ustawić, dostosuj obraz i wybierz Save User w menu Presets. Możesz przywołać te ustawienia w przyszłości wybierając User Preset. Digital Zoom: zmienia rozmiar wyświetlanego obszaru projektora. Jeżeli wyświetlany obszar został zmieniony tym ustawieniem, może być przesunięty przy użyciu ustawień Horz Shift lub Vert Shift. Horz Shift/Vert Shift: Przesuwa wyświetlany obszar poziomo lub pionowo jeżeli jego rozmiar został zmieniony przez ustawienie Digital Zoom. Keystone: dostosowuje obraz wertykalnie i czyni go kwadratowym. Keystone można dostosować także z klawiszy projektora. i Podstawowe menu obrazu Format Obrazu zwiększenie keystone keystone zmniejszenie 28

30 Zaawansowane menu obrazu BrilliantColorTM: rozszerza gamę kolorów zwiększając ich nasycenie dla jasnych, rzeczywistych obrazów. Wybierz Normal Look dla większości źródeł wideo i Bright Look dla większości źródeł komputerowych. White Peaking: (jedynie źródła wideo) zwiększa jasność bieli, która jest bliska 100%. Color Temperature: zmienia intensywność kolorów. Wybierz wymienioną wartość ciepła. Force wide: Ta funkcja pomaga w problemach z blokadą obrazu, kiedy nie można określić prawidłowego trybu. Jeżeli ta opcja jest wyłączona i dokładna rozdzielczość nie może być określona, analogowe algorytmy blokady użyją formatu 4:3 dla tego obrazu. Jeżeli ta opcja jest włączona i dokładna rozdzielczość nie może być określona, analogowe algorytmy blokady użyją najlepszego panoramicznego formatu (albo 16:9 albo 16:10) dla tego obrazu. Zaawansowane menu obrazu Overscan: Usuwa szumy wokół obrazu wideo. Phase: dostosowuje fazę horyzontalną źródła komputerowego. Sync Threshold: (jedynie sygnały progresywne) Jeśli urządzenie, takie jak odtwarzacz DVD nie synchronizuje się odpowiednio z projektorem, dostosuję tę opcję dla lepszej synchronizacji. Tracking: dostosowuje skan wertykalny źródła komputerowego. Color Space: Opcja ta odnosi się do źródeł komputerowych i komponent video. Pozwala na wybór przestrzeni koloru, która została specjalnie określona dla sygnału wyjściowego. Gdy włączona jest opcja Auto, projektor automatycznie określa standard. By wybrać inne ustawienie, wyłącz tryb Auto, następnie wybierz RGB dla źródeł komputerowych, lub REC709 /REC601 dla źródeł typu component. Gamma: Możesz wybrać tabelę gamy, która została określona albo dla filmu, CRT (Cathode Ray Tube), video, PC lub źródła Bright Room. Horizontal/Vertical Position: dostosowuje pozycję źródła komputerowego. 29

31 Menu ustawień Language: pozwala wybrać język komunikatów ekranowych. Custom Key: pozwala na przypisanie innej funkcji do przycisku Custom na pilocie, zezwalając na szybki i łatwy dostęp do danej funkcji. Podświetl efekt i wybierz Select by wybrać inny. Source Info: domyślna akcja. Wyświetla menu Source Info. Projector Info: Wyświetla menu Projector Info. Aspect Ratio: przełącza pomiędzy 4:3, 16:9 i Native (patrz strona 12 i strona 28). Auto Image: resetuje projektor do źródła (strona 24). Overscan: usuwa szumy wokół obrazu wideo. Blank Screen: wyświetla pusty ekran. Freeze Screen: zatrzymuje wyświetlany obraz. Mute: wyłącza dźwięki. Source: przełącza pomiędzy źródłami AC Power On: gdy ta funkcja jest włączona, projektor automatycznie włącza się gdy źródło zasilania jest podłączone. Auto Off Time: automatycznie wyłącza projektor po niewykryciu sygnału lub po określonym czasie. Jeśli aktywny sygnał dotrze przed wyłączeniem projektora, obraz zostanie wyświetlony. Screen Save Time: automatycznie wyświetla pusty ekran w czarnym kolorze, po niewykryciu sygnału po określonym czasie. Obraz powraca gdy zostanie wykryte aktywne źródło lub gdy zostanie przyciśnięty przycisk na pilocie lub projektorze. Lamp Low Power: Włącza lub wyłącza. Włącz by zmniejszyć jasność lampy. Pozwala to także zmniejszyć prędkość wiatraków, co czyni projektor cichszym. Power Sounds: kontroluje czy projektor wydaje dźwięk podczas włączania lub wyłączania. Auto Source: kiedy ta opcja jest włączona, projektor automatycznie znajduje aktywne źródło, sprawdzając źródła Power-Up. Gdy ta opcja jest wyłączona, projektor wybiera źródło określone Power-Up. By wyświetlić kolejne źródło, musisz wybrać je ręcznie przyciskając przycisk Source na pilocie lub klawiszach projektora. Menu ustawień Power-up Source: określa, które źródło projektor sprawdza najpierw przy włączaniu. Video Standard: kiedy jest ustawiony na tryb Auto, projektor próbuje automatycznie wybrać standard video w oparciu o sygnał jaki otrzymuje. (Standard video może różnić się w zależności od miejsca na świecie). Jeśli projektor nie jest w stanie określić prawidłowego standardu, kolory mogą nie wyglądać poprawnie lub obraz może być "postrzępiony". Jeśli tak się dzieje, ręcznie wybierz standard video, wybierając NTSC, PAL lub SECAM z menu Video Standard. Closed Captions: określa tryb napisów gdy dźwięk nie jest wyciszony. Jeżeli to ustawienie nie jest wyłączone, a dźwięk nie jest wyciszony i źródło jest w formacie NTSC oraz zawiera napisy kodowane, projektor wyświetli napisy kodowane na obrazie. Rear Project: odwraca obraz by mógł być wyświetlany zza przejrzystego ekranu. Auto Keystone: automatycznie dostosowuje pionowy obraz. 30

32 Prevent PC Screen Saver: zapobiega przejściu komputera w tryb Wygaszacza Ekranu. Projektor musi być podłączony do komputera poprzez kabel USB aby ta funkcja działała. Blank Screen Color: określa jaki kolor jest wyświetlany po przyciśnięciu przycisku Blank na pilocie. Blank Screen Style: wybierz Solid, Timer lub Test. Opcja Timer jest użyteczna dla testów szkolnych lub przerw podczas spotkań. Show Messages: wyświetla komunikaty (np. Searching ) w lewym dolnym rogu ekranu. Menu Offset: pozwala zmienić pozycję elementów wyświetlanych na ekranie. Menu Transparency: pozwala na zmianę przezroczystości menu. Wraz ze wzrostem wartości, obraz za menu staje się bardziej widoczny. Magnify Controls: określa czy przycisk Select może być użyty do zmiany powiększenia ustawień gdy menu OSD nie jest widoczne. PIN Protect: Opcja PIN pozwala na zabezpieczenie projektora hasłem. Po włączeniu funkcji PIN, musisz każdorazowo wprowadzić PIN przed wyświetlaniem obrazu. Domyślny PIN dla projektora to Menu-Up-Down-Select-Source. Użyj klawiszy nawigacyjnych na projektorze lub pilocie w celu podania prawidłowej sekwencji 5 klawiszy. Gdy wszystkie 5 klawiszy jest wprowadzone poprawnie, naciśnij Select na pilocie lub projektorze by zatwierdzić. Jeśli wyświetli się napis Wrong PIN, zweryfikuj kod i wprowadź go ponownie. Jeśli źle wprowadzisz numer, musisz wprowadzić 5 numerów i przycisnąć Select w celu wyświetlenia wiadomości Wrong PIN i ponownego wprowadzenia kodu. By wprowadzić PIN przy uruchamianiu projektora: Włącz projektor. Pojawi się okno dialogowe Enter PIN. Wprowadź PIN. Użyj klawiszy nawigacyjnych na projektorze lub pilocie w celu podania prawidłowej sekwencji 5 klawiszy. Patrz powyższy opis dla instrukcji. By zmienić PIN: Wybierz Change PIN..." w menu Ustawień. Wprowadź istniejący PIN. Wprowadź nowy PIN. Możesz nawigować pomiędzy OK i Cancel (anuluj) przez przyciśnięcie klawiszy góra/dół na klawiaturze projektora. Wybierz OK lub Cancel poprzez przyciśnięcie Select. Wprowadź nowy PIN. Jeśli zgubisz lub zapomnisz swój PIN: Skontaktuj się z pomocą techniczną InFocus. Zajrzyj na 31

33 Menu statusu i usług Source Info: wyświetla informacje dotyczące źródła, tylko do odczytu. Projector Info: wyświetla informacje dotyczące ustawień projektora, tylko do odczytu. Reset Lamp Hours: resetuje godziny użycia lampy w menu Projektor Info. Używaj tej funkcji jedynie po wymianie lampy. Factory Reset: przywraca ustawienia fabryczne. Service Code: używane jedynie przez autoryzowany personel techniczny. Menu Statusu i Usług 32

34 Konserwacja Czyszczenie soczewek 1 Nałóż nieżrący środek do czyszczenia soczewek obiektywów na suchą, miękką szmatkę. Unikaj używania zbyt dużej ilości środka i nie nakładaj go wprost na soczewkę. Żrące środki, rozpuszczalniki lub inne chemikalia mogą zadrapać soczewki. Zamek zabezpieczający 2 Delikatnie, kolistymi ruchami, przetrzyj soczewki czystą szmatką. Korzystanie z zamka zabezpieczającego Projektor posiada zamek zabezpieczający do użycia z systemem PC Guardian Cable Lock. Sprawdź informacje, które zostały dostarczone wraz z zamkiem. 33

35 Wymiana lampy projektora Licznik godzin lampy w menu Service Info zlicza liczbę godzin pracy lampy. Dwadzieścia cztery godziny przed wypaleniem się lampy, na ekranie powitalnym pojawi się informacja o konieczności wymiany lampy. Dioda LED na górze projektora miga dwukrotnie na czerwono, co oznacza, że lampa powinna być wymieniona. UWAGA: Możesz zamówić nowe osłony lampy na stronie (w wybranych miejscach) lub u Twojego sprzedawcy. Używaj jedynie oryginalnych lamp InFocus. InFocus nie odpowiada za działanie, bezpieczeństwo i certyfikację innych lamp. Korzystanie z innych lamp narusza gwarancję projektora i unieważnia wszelkie znaki certyfikacyjne znajdujące się na niniejszym projektorze. Godziny pracy lampy 1 Wyłącz projektor i odłącz kabel zasilający. 2 Odczekaj 60 minut by projektor wystarczająco się ochłodził. 3 Odwróć projektor do góry nogami i umieść go na miękkiej szmatce. OSTRZEŻENIE: W celu uniknięcia poparzeń, projektor powinien chłodzić się przez co najmniej 60 minut przed wymianą lampy. Jedynie oryginalne lampy InFocus zostały testowane przy użyciu projektora. Korzystanie z innych lamp może wywołać spięcie i pożar. Odłącz kabel zasilający przed wymaną lampy. Nie upuść modułu lampy. Szkło może pęknąć i spowodować uszkodzenia ciała. Nie dotykaj ekranu lampy. Odciski palców mogą wpłynąć na ostrość obrazu. Wyłącz i odłącz projektor Odczekaj 60 minut 34

36 Należy być szczególnie ostrożnym podczas ściągania osłony lampy.w przypadku pęknięcia lampy powstają drobne fragmenty szkła, którymi można się skaleczyć. Osłona lampy jest zaprojektowana tak by zatrzymać te fragmenty, jednak należy zachować ostrożność przy jej ściąganiu. Przed wymianą lampy wyczyść komorę lampy. Po wymianie lampy należy umyć ręce. Lampa zawiera rtęć. Postępuj zgodnie z miejscowym prawem wywozu śmieci. Zobacz 4 Poluzuj dwie śruby na drzwiczkach lampy i zdejmij drzwiczki. Poluzuj śruby 5 Poluzuj dwie śruby przytrzymujące osłonę lampy do projektora. 6 Delikatnie usuń osłonę lampy. Wyrzuć lampę zgodnie z zaleceniami ochrony środowiska. 7 Zainstaluj nową osłonę lampy i dokręć śruby. 8 Zamontuj drzwiczki lampy. 9 Podłącz kabel zasilający i naciśnij przycisk Power na pilocie by włączyć projektor. Poluzuj śruby 10 Zresetuj licznik lampy, w menu Status and Service i wybierz Reset Lamp Hours. Zobacz stronę 32 aby uzyskać więcej szczegółów. 35

Projektor cyfrowy PB6110 / PB6210 Seria przenośna Podręcznik użytkownika

Projektor cyfrowy PB6110 / PB6210 Seria przenośna Podręcznik użytkownika Projektor cyfrowy PB6110 / PB6210 Seria przenośna Podręcznik użytkownika Witaj! Prawa autorskie Copyright 2004 BENQ Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone. Reprodukowanie niniejszej publikacji, jej przekazywanie,

Bardziej szczegółowo

PJD5453s/PJD5483s DLP Projektor Podręcznik użytkownika

PJD5453s/PJD5483s DLP Projektor Podręcznik użytkownika PJD5453s/PJD5483s DLP Projektor Podręcznik użytkownika Model nr VS15084/VS15083 Informacje dotyczące zgodności Rozporządzenie Federalnej Komisji Łączności Niniejsze urządzenie pozostaje w zgodności z częścią

Bardziej szczegółowo

ViewSonic. PJD7383/ PJD7383i PJD7583w/PJD7583wi DLP Projector. - User Guide. - Guide de l utilisateur. - Bedienungsanleitung. - Guía del usuario

ViewSonic. PJD7383/ PJD7383i PJD7583w/PJD7583wi DLP Projector. - User Guide. - Guide de l utilisateur. - Bedienungsanleitung. - Guía del usuario ViewSonic PJD7383/ PJD7383i PJD7583w/PJD7583wi DLP Projector - User Guide - Guide de l utilisateur - Bedienungsanleitung - Guía del usuario - Guida dell utente - Guia do usuário - Användarhandbok - Käyttöopas

Bardziej szczegółowo

Projektor cyfrowy MX710/MX711 Podręcznik użytkownika

Projektor cyfrowy MX710/MX711 Podręcznik użytkownika Projektor cyfrowy MX710/MX711 Podręcznik użytkownika Spis treści Ważne instrukcje bezpieczeństwa...3 Wprowadzenie...7 Funkcje projektora... 7 Zestaw... 8 Zewnętrzny widok projektora... 9 Elementy sterujące

Bardziej szczegółowo

MS504/MX505 Projektor cyfrowy Podręcznik użytkownika

MS504/MX505 Projektor cyfrowy Podręcznik użytkownika MS504/MX505 Projektor cyfrowy Podręcznik użytkownika Spis treści Ważne instrukcje bezpieczeństwa... 3 Wprowadzenie... 7 Funkcje projektora... 7 Zestaw... 8 Zewnętrzny widok projektora... 9 Elementy sterujące

Bardziej szczegółowo

ViewSonic. Pro8500 DLP Projector. - User Guide. - Guide de l utilisateur. - Bedienungsanleitung. - Guía del usuario. - Guida dell utente

ViewSonic. Pro8500 DLP Projector. - User Guide. - Guide de l utilisateur. - Bedienungsanleitung. - Guía del usuario. - Guida dell utente ViewSonic Pro8500 DLP Projector - User Guide - Guide de l utilisateur - Bedienungsanleitung - Guía del usuario - Guida dell utente - Guia do usuário - Användarhandbok - Käyttöopas - Руководство пользователя

Bardziej szczegółowo

MS524/MS514H/MX525/MW526/ TW526 Projektor cyfrowy Podręcznik użytkownika

MS524/MS514H/MX525/MW526/ TW526 Projektor cyfrowy Podręcznik użytkownika MS524/MS514H/MX525/MW526/ TW526 Projektor cyfrowy Podręcznik użytkownika Spis treści Ważne instrukcje bezpieczeństwa... 3 Wprowadzenie... 7 Funkcje projektora... 7 Zestaw... 8 Zewnętrzny widok projektora...

Bardziej szczegółowo

Projektor przenośny NP905/NP901W. Instrukcja obsługi

Projektor przenośny NP905/NP901W. Instrukcja obsługi Projektor przenośny NP905/NP901W Instrukcja obsługi NEC Display Solutions, Ltd. 2008 Wydanie pierwsze, marzec 2008 Informacje o bezprzewodowej sieci LAN USB: W niektórych krajach moduł USB Wireless LAN

Bardziej szczegółowo

Uwaga dotycząca użytkowania...2. Instrukcje bezpieczeństwa... 2. Wprowadzenie...5

Uwaga dotycząca użytkowania...2. Instrukcje bezpieczeństwa... 2. Wprowadzenie...5 SPIS TREŚCI Uwaga dotycząca użytkowania...2 Instrukcje bezpieczeństwa... 2 Wprowadzenie...5 Funkcje projektora... 5 Zawartość opakowania... 6 Przegląd projektora... 7 Używanie produktu...9 Panel sterowania...

Bardziej szczegółowo

V300X/V260X/V230X/ V260/V230/V300W/V260W

V300X/V260X/V230X/ V260/V230/V300W/V260W Projektor przenośny V300X/V260X/V230X/ V260/V230/V300W/V260W Podręcznik użytkownika Modele V230X, V230 i V260W nie są rozprowadzane na terenie Ameryki Północnej. Nr modelu: NP-V300X, NP-V260X, NP-V230X,

Bardziej szczegółowo

NP3250/NP2250/NP1250/ NP3250W

NP3250/NP2250/NP1250/ NP3250W Projektor LCD NP3250/NP2250/NP1250/ NP3250W Instrukcja obsługi NEC Display Solutions, Ltd. 2009 Wydanie pierwsze, kwiecień 2009 Informacje o bezprzewodowej sieci LAN USB W niektórych krajach moduł USB

Bardziej szczegółowo

Seria Pro10 Profesjonalny projektor DLP Podręcznik użytkownika

Seria Pro10 Profesjonalny projektor DLP Podręcznik użytkownika Seria Pro10 Profesjonalny projektor DLP Podręcznik użytkownika WAŻNE: Dla własnego bezpieczeństwa, proszę uważnie przeczytać niniejszą instrukcję bezpieczeństwa aby uzyskać ważne informacje dotyczące użytkowania

Bardziej szczegółowo

XJ-A146 XJ-A246 / A256

XJ-A146 XJ-A246 / A256 Instrukcja Obsługi Technologia Led&Laser Modele z funkcją USB i WLAN: XJ-A146 XJ-A246 / A256 Spis treści 1. Ogólne informacje o bezpieczeństwie użytkowania... 5 2. Zasady użytkowania... 8 3. Zawartość

Bardziej szczegółowo

Monitor LCD Podręcznik użytkownika XL2410T

Monitor LCD Podręcznik użytkownika XL2410T Monitor LCD Podręcznik użytkownika XL2410T Prawa autorskie Copyright 2010 BenQ Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone. Reprodukowanie, przekazywanie, przepisywanie, zapisywanie w jakikolwiek sposób lub

Bardziej szczegółowo

M361X/M311X/M271X/ M311W/M271W

M361X/M311X/M271X/ M311W/M271W Projektor przenośny M361X/M311X/M271X/ M311W/M271W Podręcznik użytkownika Produkty M361X i M271X nie są rozpowszechniane na terenie Ameryki Północnej. Model nr NP-M361X, NP-M311X, NP-M271X, NP-M311W, NP-M271W

Bardziej szczegółowo

Projektor Acer. Seria X1160/X1260 Podręcznik użytkownika

Projektor Acer. Seria X1160/X1260 Podręcznik użytkownika Projektor Acer Seria X1160/X1260 Podręcznik użytkownika Copyright 2007. Acer Incorporated. Wszelkie prawa zastrzeżone. Podręcznik użytkownika projektora Acer serii X1160/X1260 Wydanie oryginalne: 8/2007

Bardziej szczegółowo

MS513/MX514/MW516 Projektor cyfrowy Podręcznik użytkownika

MS513/MX514/MW516 Projektor cyfrowy Podręcznik użytkownika MS513/MX514/MW516 Projektor cyfrowy Podręcznik użytkownika Spis treści Ważne zasady bezpieczeństwa... 3 Wprowadzenie... 7 Funkcje projektora... 7 Zawartość opakowania... 8 Widok projektora z zewnątrz...

Bardziej szczegółowo

Projektor przenośny P420X/P350X/P350W. Podręcznik użytkownika. Nr modelu NP-P420X, NP-P350X, NP-P350W

Projektor przenośny P420X/P350X/P350W. Podręcznik użytkownika. Nr modelu NP-P420X, NP-P350X, NP-P350W Projektor przenośny P420X/P350X/P350W Podręcznik użytkownika Nr modelu NP-P420X, NP-P350X, NP-P350W 2. wydanie, stycznia 2011 Macintosh, Mac OS X i PowerBook są znakami towarowymi firmy Apple Inc., zastrzeżonymi

Bardziej szczegółowo

UM330X/UM280X/ UM330W/UM280W

UM330X/UM280X/ UM330W/UM280W Projektor przenośny UM330X/UM280X/ UM330W/UM280W Podręcznik użytkownika Produkty UM280X i UM280W nie są rozpowszechniane na terenie Ameryki Północnej. Model nr NP-UM330X, NP-UM280X, NP-UM330W, NP-UM280W

Bardziej szczegółowo

PA600X/PA500X/ PA550W/PA500U

PA600X/PA500X/ PA550W/PA500U Projektor przenośny PA600X/PA500X/ PA550W/PA500U Podręcznik użytkownika Nr modelu NP-PA600X/NP-PA500X/NP-PA550W/NP-PA500U 4. wydanie, luty 2012 r. Macintosh, Mac OS X i PowerBook są znakami towarowymi

Bardziej szczegółowo

UM351W/UM301W/ UM361X/UM301X

UM351W/UM301W/ UM361X/UM301X Projektor przenośny UM351W/UM301W/ UM361X/UM301X Podręcznik użytkownika Produkty UM301W i UM301X nie są rozpowszechniane na terenie Ameryki Północnej. Model nr NP-UM351W, NP-UM301W, NP-UM361X, NP-UM301X

Bardziej szczegółowo

U300X/U250X U310W/U260W

U300X/U250X U310W/U260W Projektor przenośny U300X/U250X U310W/U260W Podręcznik użytkownika Produkty U250X i U260W nie są rozpowszechniane na terenie Ameryki Północnej. Model nr NP-U300X/NP-U250X NP-U310W/NP-U260W Wydanie 4, Czerwiec

Bardziej szczegółowo

Projektor PE401H. Podręcznik użytkownika. Nr modelu NP-PE401H

Projektor PE401H. Podręcznik użytkownika. Nr modelu NP-PE401H Projektor PE401H Podręcznik użytkownika Nr modelu NP-PE401H Wer.1/04/2013 DLP, BrilliantColor i DLP Link są znakami towarowymi Texas Instruments. IBM jest znakiem towarowym lub zastrzeżonym znakiem towarowym

Bardziej szczegółowo

M350X/M300X/M260X/M230X/ M300W/M260W

M350X/M300X/M260X/M230X/ M300W/M260W Projektor przenośny M350X/M300X/M260X/M230X/ M300W/M260W Podręcznik użytkownika Produkty M350X i M230X nie są rozpowszechniane na terenie Ameryki Północnej. Model nr NP-M350X, NP-M300X, NP-M260X, NP-M230X,

Bardziej szczegółowo

CYFROWY TELEWIZOR LCD LED

CYFROWY TELEWIZOR LCD LED CYFROWY TELEWIZOR LCD LED INSTRUKCJA OBSŁUGI Model: LET32T1000HF LET42T1000HF LET39Z18HF LET46Z18HF Przed uruchomieniem urządzenia należy przeczytać niniejszą instrukcję i zachować ją do wykorzystania

Bardziej szczegółowo

Przewodnik użytkownika

Przewodnik użytkownika Przewodnik użytkownika Dell U2414H Model: U2414H Numer identyfikacyjny modelu: U2414Hb Uwagi, Ostrzeżenia i Przestrogi UWAGA: UWAGA oznacza ważną informację, która może pomóc w lepszym wykorzystaniu komputera.

Bardziej szczegółowo

Projektor multimedialny

Projektor multimedialny Projektor multimedialny MODEL PLC-XU4000 Instrukcja obsługi Obsługa sieci LAN Przewodowa sieć LAN Szczegóły na temat funkcji sieciowych projektora zawarto w osobnej instrukcji. Konfiguracja i obsługa funkcji

Bardziej szczegółowo

instrukcja użytkownika

instrukcja użytkownika instrukcja użytkownika Wszelkie prawa zastrzeżone Produkt opisany w niniejszej instrukcji jest chroniony przez międzynarodowe prawa autorskie. Zgodnie z nimi zabrania się kopiowania sprzętu lub oprogramowania

Bardziej szczegółowo

MultiSync E223W. Podręcznik użytkownika

MultiSync E223W. Podręcznik użytkownika MultiSync E223W Podręcznik użytkownika Indeks Uwagi dotyczące zasilania monitora...polski-1 Ostrzeżenie, Ważne...Polski-2 Informacje o rejestracji...polski-3 Zalecenia dotyczące użytkowania...polski-4

Bardziej szczegółowo

LCD TV Monitor Instrukcja obsługi. SyncMaster P2033HD

LCD TV Monitor Instrukcja obsługi. SyncMaster P2033HD LCD TV Monitor Instrukcja obsługi SyncMaster P2033HD Spis treści WAŻNE INFORMACJE O BEZPIECZEŃSTWIE Zanim rozpoczniesz........................................ 1-1 Nadzór i konserwacja......................................

Bardziej szczegółowo