ul. Trzy Lipy 3 Gdańsk Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. ul. Władysława IV 9, Sopot

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ul. Trzy Lipy 3 Gdańsk Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. ul. Władysława IV 9, 81-703 Sopot"

Transkrypt

1 TEMAT / OBIEKT: GDAŃSKI PARK NAUKOWO-TECHNOLOGICZNY - dz. Nr 684/2, 685/2, 686, 687/2, 687/3, 693/1 dz. Nr 692 i 689/2 / ustanowienie służebności gruntowej OPRACOWANIE: BUDYNEK LABORATORYJNO - BIUROWY A - PROJEKT TECHNOLOGICZNY LABORATORIUM TERAPII KOMÓRKOWYCH I PRZYGOTOWANIA TKANEK DO PRZESZCZEPÓW DOKUMENT: SPECYFIKACJA WYPOSAŻENIA I MEBLI LABORATORYJNYCH ADRES: INWESTOR : ul. Trzy Lipy 3 Gdańsk Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. ul. Władysława IV 9, Sopot ZLECENIODAWCA: Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. ul. Władysława IV 9, Sopot UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Sąd Rejonowy Gdańsk Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, ul. Piekarnicza10 KRS , Kapitał zakładowy: 250,500 zł Konto bankowe:

2 Spis treści Część opisowa 1 Cel Dokumentu Informacje Ogólne Ogólne wymagania Transport Montaż/Instalacja Gwarancje, serwis Wymagania dotyczące szkoleń Warunki ogólne przeprowadzenia szkoleń Parametry techniczne dla ze stali kwasoodpornej Stoły/blaty robocze w układzie zgodnym ze specyfikacją asortymentową Regały w układzie zgodnym ze specyfikacją asortymentową: Wózki, stoliki jezdne w układzie zgodnym ze specyfikacją asortymentową: Szafy, szafki, szafki ubraniowe w układzie zgodnym ze specyfikacją asortymentową: Pozostałe wyposażenie w układzie zgodnym ze specyfikacją asortymentową: Parametry techniczne dla mebli laboratoryjnych w pom. LK 1.27, LK Moduły serwisowe dla mebli laboratoryjnych Kanały serwisowe Nadstawki serwisowe Kanały serwisowe ścienne Zasilanie w media Okablowanie / układ okablowania / instalacja urządzeń elektrycznych Systemy elektryczne Stoły i zlewy laboratoryjne Blaty Ramy / konstrukcje nośne Laboratoryjne zlewiki i zlewy Szafy / Półki Szafki podblatowe: Specyfikacja asortymentowa Szczegółowa specyfikacja asortymentowa dla mebli laboratoryjnych w pom. LK 1.27 i LK 1.28 : Stosowane przepisy i normy Część rysunkowa: Rysunek nr A-EA-A-01-1 Strona 2 z 31

3 1 Cel Dokumentu Niniejsza Specyfikacja precyzuje wymagania techniczne dla i mebli laboratoryjnych (zwanych dalej wyposażeniem laboratoryjnym ), które zostaną zainstalowane w laboratorium Terapii Komórkowych i Przygotowania Tkanek do Przeszczepów zlokalizowanym na I piętrze budynku A w Gdańskim Parku Naukowo-Technologicznym ul. Trzy Lipy Gdańsk. 2 Informacje Ogólne W każdym przypadku przedmiot zamówienia musi spełniać wymagania niniejszej Specyfikacji. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszystkie błędy oraz pominięcia, które mogą się pojawić w wykonaniu przedmiotu umowy oraz poniesie wszystkie koszty ich usunięcia. Strona 3 z 31

4 3 Ogólne wymagania 3.1 Transport Wysyłka będzie wykonana przez Wykonawcę. Wszystkie elementy zostaną zapakowane w sposób uniemożliwiający ich uszkodzenie podczas transportu. Za jakiekolwiek uszkodzenia przedmiotu zamówienia podczas transportu odpowiedzialność ponosi Wykonawca. Wykonawca jest odpowiedzialny za transport oraz ponosi pełną odpowiedzialność za spełnienie wszelkich wymagań importowych oraz za zgodność z polskimi przepisami celnymi. W przypadku, gdy władze polskie wymagać będą dodatkowych informacji i zaświadczeń w celu wyrażenia zgody na import mebli laboratoryjnych do Polski, Wykonawca spełni te wymagania bez konieczności ponoszenia dodatkowych kosztów przez Zamawiającego. 3.2 Montaż/Instalacja Wykonawca przed rozpoczęciem produkcji przedstawi Zamawiającemu do akceptacji projekt montażowy aranżacji laboratoryjnego pomieszczeń, celem uzyskania przez niego akceptacji końcowego Użytkownika. UWAGA: Podane w specyfikacji wymiary są wymiarami przybliżonymi. Konstrukcja mebli powinna umożliwiać wykonanie zabudowy na "miarę" z zachowaniem oczekiwanych funkcji i warunków technicznych poszczególnych pomieszczeń. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, zobowiązany jest do dokonania pomiarów pomieszczeń z natury celem właściwego zaprojektowania laboratoryjnego. Zamawiający przekaże Wykonawcy akceptację projektu montażowego z ewentualnymi uwagami w ciągu trzech dni roboczych. W przypadku braku akceptacji Wykonawca przedstawi poprawiony projekt montażowy, który podlegać będzie ponownej akceptacji w trybie j. wyżej. Montaż, uruchomienie elementów przedmiotu zamówienia nastąpi staraniem, na koszt i ryzyko Wykonawcy. Wykonawca wniesie/dostarczy poszczególne elementy laboratoryjnego do odpowiednich pomieszczeń Obiektu, zmontuje i uruchomi zgodnie z opracowanym we własnym zakresie projektem montażowym w pomieszczeniach udostępnionych przez Zamawiającego i przekaże w stanie wyregulowanym (wypoziomowanym, dopasowanym), podłączonym do instalacji Obiektu, wyczyszczonym i gotowym do użytku. Wykonawca usunie własnym staraniem i na własny koszt opakowania, elementy po montażu, elementy wadliwe, etc. Wykonawca pozostawi po montażu pomieszczenia objęte dostawą w stanie nie gorszym niż zastany, w tym uprzątnie na swój koszt i ryzyko wszelkie odpady, resztki, śmieci etc. Strona 4 z 31

5 3.3 Gwarancje, serwis Wykonawca udziela minimum 24 miesięcznej gwarancji na każdy element laboratoryjnego. Szczegółowe warunki gwarancji i serwisu określone są w projekcie Umowy. 4 Wymagania dotyczące szkoleń Wykonawca będzie odpowiedzialny za nieodpłatne przeszkolenie osób wskazanych przez Zamawiającego w zakresie eksploatacji i konserwacji dostarczanego laboratoryjnego. W ramach czynności odbiorowych laboratoryjnego należy przeszkolić osoby wskazane przez Zamawiającego w zakresie wykorzystania i prawidłowej obsługi laboratoryjnego, tak, aby upewnić się, że poinstruowany personel posiada odpowiednie kompetencje do jego obsługi. Przeprowadzenie szkolenia z zakresu obsługi i konserwacji laboratoryjnego będzie warunkiem pozytywnego odbioru końcowego laboratoryjnego. Zakres szkolenia dla personelu laboratoryjnego powinien obejmować minimum następujące zagadnienia: działanie i obsługa laboratoryjnego zagrożenia wynikające z obsługi laboratoryjnego Zakres szkolenia dla personelu konserwacyjnego powinien obejmować minimum następujące zagadnienia budowa i działanie laboratoryjnego oraz jego poszczególnych części/podzespołów uruchamianie elementów laboratoryjnego i ich regulacja postępowanie w przypadku awarii, naprawy zabiegi konserwacyjne zasady bezpieczeństwa Na zakończenie szkolenia wymagane będzie sporządzenie przez Wykonawcę Protokołu Przeprowadzonego Szkolenia. Protokół powinien zawierać rodzaj i program szkolenia, listę uczestników szkolenia wraz z podpisami Wykonawcy oraz uczestników szkolenia (na potwierdzenie odbycia szkolenia). Protokół Przeprowadzonego Szkolenia należy przekazać Zamawiającemu w dniu odbioru końcowego po zakończeniu szkolenia. Uprawniony przedstawiciel Wykonawcy przygotuje również certyfikaty dla uczestników potwierdzający ich udział w szkoleniu. Strona 5 z 31

6 4.1.1 Warunki ogólne przeprowadzenia szkoleń Szkolenie powinno być przeprowadzone w Obiekcie przez kompetentny personel Wykonawcy laboratoryjnego. Informację na temat szkolenia Wykonawca przedstawi Zamawiającemu w formie pisemnej przynajmniej 1 tydzień przed planowaną datą rozpoczęcia szkolenia. Informacja ta musi zawierać: Planowany termin szkolenia Planowany czas trwania szkolenia Program szkolenia z podziałem na: - nazwę i zakres szkolenia, - sposób organizacji szkolenia, - cele szkolenia, - plan zajęć z uwzględnieniem części teoretycznej i praktycznej, - wykaz literatury oraz niezbędnych środków i materiałów dydaktycznych, - sposób sprawdzania efektów szkolenia. Szkolenia powinny zostać przeprowadzone zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP i Polskimi Normami. Szkolenie powinno zapoznać pracownika z zagrożeniami wynikającymi z obsługi laboratoryjnego, na którym będzie pracował, sposobami ochrony przed zagrożeniami oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy z danym wyposażeniem laboratoryjnym. Strona 6 z 31

7 5 Parametry techniczne dla ze stali kwasoodpornej 5.1 Stoły/blaty robocze w układzie zgodnym ze specyfikacją asortymentową Rama stołu wykonana z profili ze stali kwasoodpornej w gatunku 316L, wymiary stołów zgodnie ze specyfikacją asortymentową, Profile spawane (nie dopuszcza się skręcania elementów), połączenia gładkie, bez szczelin, spawy gładkie bez ubytków, Profile zakończone nóżkami o wysokości 150 mm regulowanych w zakresie 20 mm, lub zakończone kółkami. Stopki wykonane z tworzywa sztucznego Kółka wykonane z materiału nierysującego podłogi. Co najmniej 2 kółka na stół z blokadą. Blaty robocze stołów: Blat wykonany ze stali kwasoodpornej w gatunku 316L o grubości nie mniejszej niż 1,5 mm, wymiary blatów zgodnie ze specyfikacją asortymentową, Blaty wykonane z pełnej blachy lub perforowane wg specyfikacji asortymentowej, Blaty wykonane z Laminatu, o grubości nie mniejszej niż 28 mm zgodnie ze specyfikacją asortymentową, Stoły z blatami z Laminatu wyposażone w mobilne szafki z szufladami na dokumenty (po dwie szafki na stół) Strona 7 z 31

8 5.2 Regały w układzie zgodnym ze specyfikacją asortymentową: Regały wykonane z profili spawanych ze stali kwasoodpornej, półki z blachy - ze stali kwasoodpornej w gatunku 316L wymiary regałów zgodnie ze specyfikacją asortymentową, Półki grubości nie mniejszej niż 1,5 mm, pełne montowane na stałe lub regulowane zgodnie ze specyfikacją asortymentową, Regały na nóżkach o wysokości 150 mm regulowanych w zakresie 20 mm (możliwość wypoziomowania regału), stopki wykonane z tworzywa sztucznego, 5.3 Wózki, stoliki jezdne w układzie zgodnym ze specyfikacją asortymentową: Wykonane ze stali kwasoodpornej w gatunku 316L. Blaty wykonane z pełnej blachy lub perforowane, proste lub wywinięte do góry wg specyfikacji asortymentowej Rama wykonana z profili spawanych Kółka fi 100 mm (dwa z blokadą), oponki wykonane z materiału, który nie brudzi podłoża Przy kołach odbojniki z tworzywa sztucznego Półki z pełnej blachy, o grubości nie mniejszej, niż 1,5 mm Rączka do prowadzenia umieszczona przy krótszym boku 5.4 Szafy, szafki, szafki ubraniowe w układzie zgodnym ze specyfikacją asortymentową: Szafki wykonane ze stali kwasoodpornej w gatunku 316L, Szafy ubraniowe dzielone (dwie komory: część czysta i brudna), wewnątrz półka w górnej części, pod półką drążek na ubrania, szafy z daszkiem. Część szaf z półkami wewnątrz. Szafy na nóżkach o wysokości 150 mm regulowanych w zakresie 20 mm (stopki wykonane z tworzywa sztucznego) lub na kółkach fi 100 mm (dwa z blokadą), oponki wykonane z materiału, który nie brudzi podłoża, przy kołach odbojniki z tworzywa sztucznego zgodnie ze specyfikacją asortymentową, Część szaf na kółkach wyposażona w rączki ułatwiające przemieszczanie, Drzwi jednodrzwiowe lub dwudrzwiowe, pełne lub przeszklone, zamykane na klucz zgodnie ze specyfikacją asortymentową, Strona 8 z 31

9 Półki pełne o grubości nie mniejszej, niż 1,5 mm Szafki podblatowe wyposażone w szufladę w górnej części i szafkę poniżej szuflady. Szuflady na prowadnicach z mechanizmem samodociągowym zapewniającym ciche i płynne domykanie. Szuflady wyposażone w uszczelki gumowe, montowane poprzez wcisk (nie przyklejane) Fronty drzwi i szuflad wyposażone w uchwyt typu C 5.5 Pozostałe wyposażenie w układzie zgodnym ze specyfikacją asortymentową: Ławeczki wykonane ze stali kwasoodpornej w gatunku 316L wyposażone w półkę na buty pod ławeczką. stelaż z profili ze stali kwasoodpornej w gatunku 316L profile spawane (nie dopuszcza się skręcania elementów), połączenia gładkie, bez szczelin, spawy gładkie bez ubytków, Profile zakończone nóżkami o wysokości 150 mm regulowanych w zakresie 20 mm, Stopki wykonane z tworzywa sztucznego Nadstawki higieniczne wykonane ze stali kwasoodpornej w gatunku 304 Krzesła z dźwigniami łokciowymi (dozownik do mydła, dozownik do płynu dezynfekcyjnego, pojemnik na ręczniki papierowe) wykonane ze stali kwasoodpornej w gatunku 304 część krzeseł z podnóżkiem pod nogi (obręcz) siedzisko i oparcie zmywalne (nie tapicerowane) Wysokość siedziska podnoszona pneumatycznie (ręcznie za pomocą sprężyny gazowej) Podstawa pięcioramienna z kółkami fi 50 mm (dwa z blokadą), oponki wykonane z materiału, który nie brudzi podłoża. Pozostałe wyposażenie wykonanie ze stali kwasoodpornej w gatunku 304: pojemnik na odpady zamykany Strona 9 z 31

10 6 Parametry techniczne dla mebli laboratoryjnych w pom. LK 1.27, LK Moduły serwisowe dla mebli laboratoryjnych Kanały serwisowe Kanały serwisowe służą do prowadzenia instalacji i montażu zaworów wody, gniazdek w modułach / panelach montowanych na zacisk. Wymiary kanałów serwisowych Szerokość (mm) 1800 i 2100 Głębokość (mm) 110 (bez systemu zawieszenia) Wysokość (mm) 250 Zapewnione zabezpieczenie przed zachlapaniem zgodnie z IP 44. Kanał serwisowy musi być wykonany ze stali pokrytej proszkowo farbą poliestrowo epoksydową (warstwa farby grubości 80 µm). Panele serwisowe pokryte proszkowo farbą poliestrowo epoksydową (warstwa farby grubości 80 µm). Geometria frontu kanału serwisowego (nachylenie) zapewnia ergonomiczną obsługę zaworów i gniazdek. Instalacja zaworów i gniazdek w panelach w sposób zapewniający instalację beznarzędziową na zacisk. Zasilanie paneli z gniazdkami elektrycznymi za pomocą kabla i łączników 230 V i 400 V, w sposób umożliwiający zwiększenie ilości paneli, zmiany rozmieszczenia oraz redukcję paneli bez konieczności zmiany okablowania. Modułowa geometria kanałów bezwarunkowo powinna zapewniać późniejsze przedłużenie kanału oraz możliwość modyfikacji rozmieszczenia i ilości punktów odbioru mediów. Kanały montowane poziomo powinny być zaprojektowane w sposób zapewniający powierzchnie składową na górnej płaszczyźnie kanału. Kanały muszą zapewniać beznarzędziowy montaż i demontaż elementów w każdej chwili. Wyposażenie zostało opisane w poszczególnych pozycjach specyfikacji asortymentowej. System instalacji musi być higieniczny Nadstawki serwisowe Nadstawki serwisowe montowane do podłogi mają być wykonane w systemie modułowym. Składają się z różnych, kolejno opisanych jednostkach elementów, które można łączyć ze sobą. Nadstawki serwisowe powinny być zaprojektowane w sposób zapewniający użytkownikowi doposażenie, demontaż i zmianę rozmieszczenia w przyszłości. Wymiary nadstawek serwisowych Szerokość (mm) 1800 i 2100 Strona 10 z 31

11 Głębokość (mm) filar 75 mm Całkowita głębokość stołu 650 mm Do stołu wyspowego (podwójnego) filar 92 mm Całkowita głębokość stołu 1500 Wysokość robocza (mm) 750 Wysokość całkowita (mm) 1790 (z możliwością dopasowania do wysokości pomieszczenia) Konstrukcja nośna nadstawek powinna być wykonana ze stali galwanizowanej pokrytej proszkowo na powierzchniach odsłoniętych (warstwa farby grubości 80 µm). Filar nadstawki wykonany z galwanizowanej stali 2,5 mm, wykonany w dwóch częściach, w celu umożliwienia przyszłej modernizacji. Obie części połączone w sposób stabilny z możliwością późniejszego rozdzielenia części. Rozprowadzenie mediów pod blatem w sposób uporządkowany, linie zasilające powinny być zainstalowane do kratownicy. Nadstawki wyposażone w system poziomowania. Część dolna nadstawek serwisowych wyposażona w demontowany panel frontowy zasłaniający konstrukcję nośną stołu. Powyżej blatu, panele serwisowe (ochrona przed zachlapaniem kanału serwisowego), kanały serwisowe, ochrona przed zachlapaniem powyżej kanału serwisowego, półki, szafki wiszące, przedłużenie filaru umożliwiające mocowanie do sufitu. Kanały serwisowe Kanały serwisowe powinny być zaprojektowane zgodnie z powyższym opisem (po jednej stronie w stołach przyściennych, po dwóch stronach przy stołach wyspowych (podwójnych) Służą do instalowania modułów / paneli i mediów, posiada wbudowaną półkę na odczynniki o głębokości 150 mm. Kanały muszą zapewniać beznarzędziowy montaż i demontaż elementów w każdej chwili. Wsporniki do instalacji półek i uchwytów na łapy i kratownice Wykonane ze stali grubości nie mniej, niż 3.0 mm malowanej proszkowo (warstwa farby grubości 80 µm) Wykonane w sposób zapewniający zawieszenie na filarze nadstawki. 5 poziomów, na których możliwe jest zawieszenie półki, odległość między najniższym i najwyższym poziomem wynosi 390 mm. Konstrukcja zapewniająca standardowe nośności dla półek nad blatem oraz spełnienie wymagań higienicznych projektu. Półka na odczynniki o głębokości 150 mm Półka powinna być wykonana ze szkła bezpiecznego o głębokości 150 mm i grubości nie mniej, niż 7 mm, wykończenie metalowym rantem, dwa boczne elementy nośne wykonane z metalu do mocowania do wspornika Elementy składowe połączone śrubkami. Możliwość samodzielnego montażu / demontażu półek. Półki na urządzenia głębokości 300 mm / 400 mm Strona 11 z 31

12 Powinny być wykonane z laminowanej płyty OSB (22 mm grubości) głębokości 300 lub 400 mm, z wykończeniowym wspornikiem kątowym, dwa boczne elementy nośne wykonane z metalu do mocowania do wspornika. Elementy składowe połączone śrubkami. Możliwość samodzielnego montażu / demontażu półek. Uchwyty na łapy i kratownice Uchwyt do mocowania prętów o średnicy mm zapewniające stabilne dwupunktowe mocowanie do wspornika. Ochrona przed zachlapaniem powyżej kanału serwisowego - szerokość 600 / 900 / 1200 / 1500 / 1800 mm, wysokość 390 mm Ochrona przed zachlapaniem poniżej kanału serwisowego Musi być wykonana z żywicy polifenolowej lub stali galwanizowanej malowanej proszkowo (warstwa farby grubości 80 µm) zależnie od opisu pozycji. Szerokość taka jak kanału serwisowego. Zlewiki modułowe mocowane poniżej kanału serwisowego do nadstawki Zlewik wykonany z kamionki lub polipropylenu lity spiek ceramiczny 294 / 132 / 112 mm z tolerancją ± 10 mm Kanały serwisowe ścienne Kanały serwisowe mają być wykonane w systemie modułowym. Składają się z kolejno opisanych elementów, które można łączyć ze sobą. Wymiary kanału serwisowego ściennego Szerokość (mm) 1800 Głębokość (mm) 184 Wysokość całkowita (mm) 252 Kanały serwisowe Kanały serwisowe musza być wykonane zgodnie opisem powyżej. W kanale serwisowym są montowane moduły / panele i media. Jako przestrzeń magazynową kanał serwisowy posiada zintegrowaną pokrywę z żywicy fenolowej o grubości 5 mm. Kanały muszą zapewniać beznarzędziowy montaż i demontaż elementów w każdej chwili. Profile do instalacji na ścianie Wykonanie: profile C ze stali galwanizowanej o grubości nie mniej, niż 2,5 mm. Głębokość 75 mm, szerokość i wysokość zaprojektowana odpowiadająca wymiarom kanału ściennego. Profil powinien zapewniać możliwość instalacji kanału w nadstawce serwisowej bez konieczności zmiany wysokości lub głębokości. Profil musi zapewniać możliwość wypoziomowania w przypadku małych nierówności ścian. Profile C kanałów serwisowych powinny być proste i wyjmowane. Strona 12 z 31

13 6.2 Zasilanie w media Wyposażenie sanitarne Oznakowanie armatury zgodnie z EN Wszystkie połączenia rur winny być sprawdzone na miejscu po instalacji, udokumentowane w formie protokołów z wykonanych testów. Armatura Armatura laboratoryjna do wody winna być wykonana z brązu. Armatura winna być pokryta epoksydową warstwą ochronną lub powłoką z tworzywa sztucznego. Armatura do wody winna być wyposażone w głowice ceramiczne. Wszystkie zawory muszą być podłączone do systemu zasilania w sposób umożliwiający demontaż. Linie zasilania - Woda zimna, woda ciepła z zaworem zwrotnym, certyfikowany system instalacji składający się z rur PE-Xc,. - Linie zasilające wody ciepłej mają być izolowane w przewodach z elastycznego sztucznego kauczuku. - Węże mają mieć grubość izolacji co najmniej 13 mm i są zgodne z klasą B1 ochrony przeciwpożarowej, nie są łatwopalne, współczynnik przenikania ciepła 0,040 W/mK. Kanalizacja Wykonana z rury z polietylenu o zwiększonej gęstości (PE-HD). Syfony powinny być wyposażone w funkcję łatwego dostępu do czyszczenia. Okablowanie / układ okablowania / instalacja urządzeń elektrycznych Wykonywanie instalacji elektrycznych przy pomocy modułów może być konfigurowane w dowolny sposób. Wszelkie zmiany typu przeniesienia, przeróbki instalacji możliwe są bez potrzeby wykorzystania dodatkowych części lub pomocy elektryka. W tym celu wszystkie moduły są już wyposażone w gniazda elektryczne, zabezpieczenia typu bezpiecznik automatyczny i inne zabezpieczenia elektryczne. Linie instalacyjne powinny być wykonane z elastycznych kabli elektrycznych. Podstawowe wymagania instalacyjne Wartość napięcia nominalnego 400 V Rodzaj zasilania 3/N/PE Częstotliwość 50 Hz Wartość prądu nominalnego maks. 35 A (KLV 1), 50 A (KLV2), 25 A (KLV 3) Klasa ochronności klasa 1 ochrona przeciwporażeniowa przed dotykiem pośrednim Współczynnik ochrony IP44 ochrona przed wodą bryzgającą ze wszystkich kierunków. Strona 13 z 31

14 Rozdzielenie elektrycznych obwodów - maks. 8 uziemionych gniazd 230V/16A = 1 obwód elektryczny (1 x bezpiecznik automatyczny 16A, 1 fazowy) - maks. 2 CEE gniazda 400V/16A = 1 obwód elektryczny trójfazowy (1 x bezpiecznik automatyczny 16A, 3 fazowy) - maks. 1 CEE gniazdo 400V/32A = 1 obwód elektryczny trójfazowy (1 x bezpiecznik automatyczny 32A, 3 fazowy) Bezpiecznik automatyczny typu S 200-B - Wytrzymałość zwarciowa 6KA - Klasa ograniczenia prądowego 3 - Charakterystyka wyzwalania B - Wartość prądu znamionowego 6 25 A - Wartość napięcia znamionowego 230/400 V - Wartość częstotliwości znamionowej Hz - Rodzaj ABB Stotz S 261 S 263 lub podobny Gniazda 230V - Obudowa z klapką, z prowadnicami z dwóch stron służącymi do łatwego wprowadzenia wtyku pod kątem - 10/16 A, 250V, 2 fazy + E - kolorystyka różna, zależna od rodzaju zasilania (Szary normalne gniazda, zielony SV, pomarańczowy ZSV, czerwony EDV) - rodzaj współczynnika ochronnego IP44 Gniazda CEE - podnoszona klapka w obudowie - 16A, 400V, 3 fazy +N +E - rodzaj współczynnika ochronnego IP44 Panel zasilający Panel powinien być wykonany z PC (poliwęglanu) jako mały moduł dystrybuujący z otwieraną pokrywą na maksymalnie 15 modułów zabezpieczających. Moduły zintegrowane Zintegrowane moduły powinny być w wersji do szybkiego montażu na listwie N 35 zgodnie z EN Strona 14 z 31

15 6.2.1 Systemy elektryczne Moduły elektryczne Przenośne jednostki zasilające inaczej moduły elektryczne stosowane są w modułach serwisowych. Wymienione pozycje są przygotowane do bezpośredniego podłączenia zewnętrznego zasilania. Wymiary modułu elektrycznego 300 x 180 x 100 ( dł. x wys. x gł. ) obudowa jest wykonana z ABS (akrylonitryl butadienu styrenu) pokryty (PUR lakierem), zakryty pokrywą ze stali nierdzewnej galwanizowanej, pokrytej mieszaniną proszku z poliestru epoksydowego. Możliwość instalacji modułów: - instalacja naścienna - instalacja w modułach serwisowych - instalacja indywidualna 6.3 Stoły i zlewy laboratoryjne Blaty Blaty powinny być przygotowane zgodnie z poniższymi wymaganiami : Polipropylen: Blat składa się z podstawy, którą stanowi płyta wiórowa o grubości nie mniejszej, niż 25mm. Warstwa osłonowa powierzchni roboczej pokryta jest nie mniejszą, niż 8 mm warstwą szklaną podklejoną specjalnym związkiem łączącym. Spód blatu winien być pokryty żywicą melaminową. Brzegi winny być wykończone polipropylenem Ramy / konstrukcje nośne Konstrukcje nośne dla blatów laboratoryjnych zaprojektowane jako samonośne szafki na cokole. Stoły i zlewy laboratoryjne bez odpowiedniej stalowej konstrukcji nośnej powinny posiadać konstrukcje w postaci samonośnych szafek na cokole, których nośność minimalna winna wynosić 200 kg/m. Laboratoryjne konstrukcje nośne H - kształtne: Metalowe konstrukcje nośne produkowane w procesie prasowania na zimno stalowych profili z zachowaniem wysokości roboczych 750 mm i 900 mm i nośności minimalnej 200 kg/m. Wszystkie łączenia winny być spawane i szlifowane widoczne spawy są nieakceptowane. Strona 15 z 31

16 Ramy winny być wyposażone w system regulacji wysokości w zakresie +/- 25 mm. Ostre krawędzie profili winny być oszlifowane. Ochrona powierzchni elementów stalowych winna być wykonana za pomocą piaskowania lub chemicznego odtłuszczania. Konstrukcje nośne winny być proszkowo pokrywane farbą epoksydową (grubość powłoki min. 80 µ) na wszystkich widocznych powierzchniach Laboratoryjne zlewiki i zlewy Zlewik modułowy na nadstawce serwisowej: Wszystkie moduły zlewikowe są montowane na nadstawkach serwisowych tylniej ściance nadstawki serwisowej. Wymiary zlewika : szer. / gł. / wys. 294 x 132 x 112 mm. ( w komplecie woda zimna, końcówka + zawór i syfon ). Materiał wykonania: kamionka lub polipropylen Szafy / Półki Wykonanie / materiał Korpus wykonany z 2 ścian bocznych, półki dolnej, półki górnej i półki z regulowaną wysokością. Wykonane z płyty prasowanej dwustronnie laminowanej żywicą melaminową, grubość nie mniej, niż 19 mm, (odporność na ścieranie S, powłoka klasy 2 - powłoka grubości ponad 0,14 mm - klasa emisji E1). Tylni panel powinien być podnoszony. Prasowana płyta pokryta żywicą melaminy z warstwą plastiku po obu stronach, 10 mm grubość, (odporność na ścieranie S, powłoka klasy 2 - powłoka grubości ponad 0,14 mm - klasa emisji E1). Dodatkowo widoczne tylnie ścianki powinny być wyposażony w korpusu płyty. W przypadku gdy szerokość kraty jest większa niż 600 mm, półki i spód szafki powinny być wykonane z płyty OSB o grubości min. 22 mm. Nośność półki 50 kg. Półki oraz wsporniki półki muszą być zamontowane w sposób zapobiegający ich wysuwaniu. Panele frontowe: Wykonanie paneli frontowych w opisie poszczególnych pozycji. Panele frontowe muszą być wykonane w jakości korpusu. Dla przeszklonych paneli frontowych zastosowane szkło o grubości co najmniej 5 mm. Drzwi przesuwne na prowadnicach kulkowych. Cokół: Cokół na stałe instalowany do szafki i w całości wykonany z wodoodpornej, klejonej sklejki grubości min. 16 mm i pokryty z jednej strony bezspoinowo wodoodpornym tworzywem. Wysokość cokołu dostosowana do wysokości kółek w szafkach mobilnych (ok. 110 mm). Nierówności podłogi powinny być kompensowane poprzez elementy do poziomowania. Panel tylny powinien być demontowany. Wykonany z płyty MDF grubości 4 mm, obustronnie lakierowanej. Brzegi / uchwyty: Wszystkie krawędzie włączając półki instalacyjne są wykończone 0,4 mm warstwą z polipropylenu (PP). Frontowe krawędzie korpusu i półek oraz krawędzie frontów wykonane z 2 mm zaokrąglonej warstwy polipropylenu (PP) ( 2-3 mm ). Na wewnętrznej Strona 16 z 31

17 powierzchni ścian bocznych wiercone otwory do montażu wsporników do półek odległość między otworami ok. 30 mm. Zawiasy umożliwiające otwarcie drzwi pod kątem 270. Szafki wiszące wyposażone w uchwyty metalowe lub gałki zabezpieczone przed wykręcaniem zależnie od opisu pozycji. Każde drzwi wyposażone w uchwyt. Drzwi laboratoryjne powinny być zaprojektowane z konstrukcji metalowej w kształcie U. W przypadku, gdy drzwi szafki są wyższe niż 1000 mm, powinny być zastosowane minimalnie trzy zawiasy Szafki podblatowe: Typy W zależności od opisu poszczególnych pozycji występują szafki na cokole, na kółkach lub podwieszane na ramie nośnej. Zależnie od wysokości stołu wysokość szafek powinna zapewniać wykorzystanie max. 150 mm od dolnej krawędzi podłogi na rozwiązania konstrukcyjne. Głębokość szuflady powinna być dostosowana do głębokości szafki. Wykonanie / materiał Korpus wykonany z 2 ścian bocznych, podstawy, 2 górnych półek z regulowaną wysokością. Wykonane z płyty prasowanej dwustronnie laminowanej żywicą melaminową, grubość nie mniej, niż 19 mm, (odporność na ścieranie S, powłoka klasy 2 - powłoka grubości ponad 0,14 mm - klasa emisji E1). Części korpusu muszą być łączone za pomocą kołków oraz klejone w sposób uniemożliwiający rozdzielenie. Jeżeli szerokość siatki jest większa niż 600 mm. Półki oraz spód szafki winny być wykonane z laminowanej płyty OSB (grubość 22 mm). Nośność półki 30 kg. Półki oraz wsporniki półki muszą być zamontowane w sposób zapobiegający ich wysuwaniu. Wsporniki powinny być łączone geometrycznie tak aby zapewniało to łatwość wysuwania półek. Nośności każdego ze wsporników to 50 kg. Brzegi / uchwyty Wszystkie krawędzie włączając półki instalacyjne są wykończone 0,4 mm warstwą z polipropylenu (PP). Frontowe krawędzie korpusu i półek oraz krawędzie frontów wykonane z 2-3 mm zaokrąglonej warstwy polipropylenu (PP). Wszystkie krawędzie, nawet te niewidoczne, są pokryte co najmniej jedną warstwą preparatu ochronnego w kolorze identycznym jak na sąsiadujących powierzchniach. Na wewnętrznej powierzchni ścian bocznych wiercone otwory do montażu wsporników do półek i prowadnic do szuflad odległość między otworami ok. 32 mm. Zawiasy umożliwiające otwarcie drzwi pod kątem 270. W zależności od opisu poszczególnych pozycji szafka szufladowa powinna być wykonana w sposób zapobiegający jej przechyleniu, z co najmniej 4/5 szufladami z automatycznym systemem samodomykania lub pełną szuflada z automatycznym systemem samodomykania Szafka z szufladami Szuflady mają konstrukcję stalowej ramy z podwójnymi ścianami wykonanych ze stali o grubości 1,0 mm pokrywanej proszkowo farbą epoksydową. Szuflady wysuwane na prowadnicach rolkowych. Ze względów higienicznych prowadnice powinny być Strona 17 z 31

18 osłonięte. Fronty szuflad demontowane w celu łatwiejszego mycia. Panel tylny, spód wykonane z płyty prasowanej dwustronnie laminowanej melaminą, grubość 16 mm,. Minimalna nośność szuflady ok. 30 kg Zgodnie z opisem poszczególnych pozycji mobilne szafki z szufladami są wyposażone w blokadę zapobiegającą przed jednoczesnym otwarciem wszystkich szuflad. Szafki wyposażone w uchwyty metalowe lub gałki zabezpieczone przed wykręcaniem zależnie od opisu pozycji. Każde drzwi i szuflada powinny być wyposażone w co najmniej jeden uchwyt. Szafki powinny być wyposażone w uchwyt na etykiety. Szafka mobilna Wykonanie jak w powyższym opisie, dodatkowo: Wykonanie panela tylnego: płyta prasowana grubości 10 mm dwustronnie laminowana (odporność na ścieranie S, powłoka klasy 2 - powłoka grubości ponad 0,14 mm - klasa emisji E1). Górna płaszczyzna zaprojektowana jako powierzchnia magazynowa lub do pracy. Wykonana z płyty prasowanej o grubości 19 mm, dwustronnie laminowana (odporność na ścieranie S, powłoka klasy 2 - powłoka grubości ponad 0,14 mm - klasa emisji E1) Szafka wyposażona w 4 kółka (dostosowana do wysokości cokołu) wysokość 110 mm, dwa z kółek są stałe i 2 obrotowe z blokadą. Nośność kółka, co najmniej 70 kg. Strona 18 z 31

19 7 Specyfikacja asortymentowa Nr elementu Nazwa elementu Nr pomieszczenia Ilość elementów Opis Wymiary [DxSxW] [mm] Laboratorium przygotowania komórek do przeszczepów, nr 1 Stół ze stali nierdzewnej Krzesło laboratoryjne w standardzie GMP Wózek ze stali kwasoodpornej Szafa ze stali kwasoodpornej - mała Szafa ze stali kwasoodpornej - duża LK stół ze stali kwasoodpornej 316L na kółkach, 2 kółka z blokadą, blat z wywiniętym brzegiem do dołu. Blat perforowany, średnica otworów 2 cm, perforacja blatu rozpoczyna się 10 cm od krawędzi stołu. Stelaż stołu wykonany ze stali kwasoodpornej 316L. Połączenia gładkie bez szczelin, spawy gładkie bez ubytków 1600 x 800 x krzesło z podnóżkiem Ø stolik jezdny ze stali kwasoodpornej 316L, z półką, półka 20 cm od podłogi, dwa kółka z blokadą. Blat gładki. Blat z wywinięciem do góry, wysokość wywinięcia 1 cm szafa ze stali kwasoodpornej 316L, na kółkach, dwa kółka z blokadą, jednodrzwiowa, zamykana na klucz, z rączką ułatwiająca przesuwanie. Trzy półki, z możliwością regulacji wysokości szafa ze stali kwasoodpornej 316L, na kółkach, dwa kółka z blokadą, dwudrzwiowa, zamykana na klucz. Trzy półki, z możliwością regulacji wysokości 600 x 900 x x 600 x x 800x PAL I LK Szafka ubraniowa - 2 podwójna, dzielona, blacha stalowa, daszek ukośny, na nóżkach 300x500x Strona 19 z 31

20 Nr elementu Nazwa elementu Nr pomieszczenia Ilość elementów Opis Wymiary [DxSxW] [mm] 8 Nadstawka higieniczna z dźwigniami łokciowymi - dozownik do mydła, dozownik - 1 stal nierdzewna - do płynu dezynfekującego, pojemnik na ręczniki papierowe PAL II LK Szafka z półkami 3 szafka ze stali kwasoodpornej, 4 półki, daszek ukośny, na nóżkach 300x500x Ławeczka 1 ze stali kwasoodpornej 316L, na nóżkach, nóżki z możliwością regulacji wysokości. Pod ławeczką półka na buty 1750x300x400 Długość ławeczki dopasować na budowie. Laboratorium przygotowania komórek do LK.1.13 przeszczepów, nr Stół ze stali nierdzewnej Krzesło laboratoryjne w standardzie GMP - 4 stół ze stali kwasoodpornej 316L na kółkach, 2 kółka z blokadą, blat z wywiniętym brzegiem do dołu. Blat perforowany, średnica otworów 2 cm, perforacja blatu rozpoczyna się 10 cm od krawędzi stołu. Stelaż stołu wykonany ze stali kwasoodpornej 316L. Połączenia gładkie bez szczelin, spawy gładkie bez ubytków 1600 x 800 x krzesło z podnóżkiem Ø 500 Strona 20 z 31

1. Szafki stojące z drzwiczkami pełnymi (jednoskrzydłowe, dwuskrzydłowe), w układzie zgodnym ze specyfikacją przetargową:

1. Szafki stojące z drzwiczkami pełnymi (jednoskrzydłowe, dwuskrzydłowe), w układzie zgodnym ze specyfikacją przetargową: Załącznik nr 1a do SIWZ PZP-225/10/2015 WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYROBÓW: 1. Oferowane wyposażenie musi być wykonane ściśle według poniższej specyfikacji. Wyposażenie musi spełniać niżej wymienione parametry

Bardziej szczegółowo

Opis techniczny mebli Pakiet nr 2: Meble laboratoryjne

Opis techniczny mebli Pakiet nr 2: Meble laboratoryjne Opis techniczny mebli Pakiet nr 2: Meble laboratoryjne I. Opis ogólny. Wymagania ogólne. a) Meble systemowe zbudowane w systemie modułowym każdy element umeblowania wymieniony w specyfikacji (z wyjątkiem

Bardziej szczegółowo

Wartość netto. Cena jedn. Netto. kpl.

Wartość netto. Cena jedn. Netto. kpl. Lp. opis wymiary (dłxszerxwys) w mm Cena jedn. Netto kpl. Wartość netto wartość VAT Wartość brutto 1. Stolik opatrunkowy ze stali kwasoodpornej w gatunku 0H18N9. Stolik z jednym blatem zagłębionym montowanym

Bardziej szczegółowo

I. WARUNKI REALIZACJI ZAMÓWIENIA II. WARUNKI OGÓLNE. Załącznik nr 1 do SIWZ. 22/ZP/2014 Opis przedmiotu zamówienia

I. WARUNKI REALIZACJI ZAMÓWIENIA II. WARUNKI OGÓLNE. Załącznik nr 1 do SIWZ. 22/ZP/2014 Opis przedmiotu zamówienia /ZP/04 Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr do SIWZ I. WARUNKI REALIZACJI ZAMÓWIENIA. Dostarczone meble należy objąć pełną gwarancją przez okres 36 miesięcy.. Dokonywanie napraw gwarancyjnych dostarczonych

Bardziej szczegółowo

Lp. Asortyment Jedn. miary ilość

Lp. Asortyment Jedn. miary ilość 1. Biurko w kształcie litery L z zaokrągleniem od strony siedzącego, wymiary: dłuższy bok litery L 170 cm*, krótszy bok litery L 110 cm*, przeciwległe boki litery L po 65-75 cm, blat dwuwarstwowy, górny

Bardziej szczegółowo

Rodzaj mebli Opis szczegółowy całość

Rodzaj mebli Opis szczegółowy całość Wykaz mebli do wyposażenia Hospicjum Stacjonarnego w Kielcach Zamawiający wymaga by przed wykonaniem mebli Wykonawca dokonał samodzielnego pomiaru pomieszczeń w których mają być ustawione meble. W związku

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA MEBLI III PARTIA DOSTAWY

SPECYFIKACJA MEBLI III PARTIA DOSTAWY SPECYFIKACJA MEBLI III PARTIA DOSTAWY Lp. Rysunek poglądowy WYS [cm] SZER [cm] GŁ [cm] OPIS Biurko Blat wykonany z płyty wiórowej o grubości 25 mm pokrytej obustronnie melaminą, oklejone PCV o gr. 2 mm

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka przedmiotu zamówienia Specyfikacja techniczna mebli

Charakterystyka przedmiotu zamówienia Specyfikacja techniczna mebli 700 Załącznik nr 2 do siwz ZP/20/09 Charakterystyka przedmiotu zamówienia Specyfikacja techniczna mebli 1. Stół laboratoryjny o wymiarach 3500 x 700 x mm (długość x głębokość x wysokość o wzmocnionej konstrukcji

Bardziej szczegółowo

Konstrukcja mebli PROFESJONALNE MEBLE GASTRONOMICZNE ZE STALI NIERDZEWNEJ

Konstrukcja mebli PROFESJONALNE MEBLE GASTRONOMICZNE ZE STALI NIERDZEWNEJ Przedstawiamy Państwu katalog mebli wykonanych ze stali nierdzewnej. Meble te przeznaczone są do wyposażenia zapleczy kuchennych we wszelkich obiektach gastronomicznych, takich jak: stołówki, bary, restauracje,

Bardziej szczegółowo

MEBLE I URZĄDZENIA LABORATORYJNE Edycja 2005

MEBLE I URZĄDZENIA LABORATORYJNE Edycja 2005 Prezentujemy linię wzorniczą mebli i urządzeń laboratoryjnych produkowanych w firmie PLASTMET. Z początkiem 2003 roku został zakończony proces projektowania (który rozpoczął się we wrześniu 2001r.) i uruchamiania

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Lp. Nazwa (wymiar szer./gł./wys.) [mm] SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zdjęcie/rysunek * załącznik nr 3 Dane techniczne Meble metalowe część 1 1 Szafa metalowa A aktowa z drzwiami skrzydłowymi [1000x435x1990]

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY Załącznik 2.1 do SIWZ Pełna nazwa (podać): Producent (podać): Rok produkcji: Poz. 1 Poz. 2 Poz. 3 Poz. 4 Poz. 5 Poz. 6 Poz. 7 Poz. 8 Poz. 9 Poz. 10 Poz. 11 Poz. 12 Poz. 13 Poz. 14 Poz. 15 Poz. 16 Poz.

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Znak sprawy: 5/R/ZP/AT/2014 Zał. Nr 5 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA IV pokój nr 11 IV pokój nr 12 IV pokój nr 13 IV pokój nr 14 IV pokój nr 20 Opis elementów wyposażenia części administracyjno-technicznej

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ I - MEBLE Z PŁYTY WIÓROWEJ

CZĘŚĆ I - MEBLE Z PŁYTY WIÓROWEJ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 3 Lp. 1. Szafa aktowa z drzwiami skrzydłowymi [800x400x1800] 2. Szafka socjalna z drzwiami skrzydłowymi [800x400x1200] CZĘŚĆ I - MEBLE Z PŁYTY WIÓROWEJ

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do SIWZ Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru wyposażenia DZIAŁY MEBLE-OPIS ILOŚĆ SZTUK

Załącznik Nr 1 do SIWZ Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru wyposażenia DZIAŁY MEBLE-OPIS ILOŚĆ SZTUK Załącznik Nr do SIWZ Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru wyposażenia DZIAŁY MEBLE-OPIS ILOŚĆ SZTUK ADMINISTRACJA Zestaw szaf aktowych wymiary: wys.50cm, szer.90cm, gł.35 cm boki i fronty szaf wykonane

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 9 do SIWZ

Załącznik nr 9 do SIWZ I. WYMAGANIA OGÓLNE: PARAMETRY TECHNICZNE I EKSPLOATACYJNE WYPOSAŻENIE MEBLOWE MEDYCZNE PŁYCINOWE Załącznik nr 9 do SIWZ 1. Całe Wyposażenie meblowe medyczne płycinowe powinno posiadać: 1) Atesty higieniczne.

Bardziej szczegółowo

Zadanie 1 Dostawa mebli Pozycja Opis wyposażenia Ilość 1. regał magazynowy: wymiar min. 100x40x180cm, stalowy skręcany,

Zadanie 1 Dostawa mebli Pozycja Opis wyposażenia Ilość 1. regał magazynowy: wymiar min. 100x40x180cm, stalowy skręcany, Zadanie 1 Dostawa mebli Pozycja Opis wyposażenia Ilość 1. regał magazynowy: 2. regał magazynowy: 3. regał magazynowy: 4. regał magazynowy: 5. zabudowa kuchenna: dł. 250 cm szafki dołem z blatem / wbudowany

Bardziej szczegółowo

ILOŚD SZTUK WARTOŚD BRUTTO ADMINISTRACJA

ILOŚD SZTUK WARTOŚD BRUTTO ADMINISTRACJA KALKULACJA KOSZTÓW - MEBLE BIUROWE DZIAŁY MEBLE - OPIS ILOŚD SZTUK CENA JEDNOSTKOWA NETTO PODATEK VAT CENA JEDNOSTKOWA BRUTTO WARTOŚD BRUTTO ADMINISTRACJA Zestaw szaf aktowych wymiary: wys.50cm, szer.90cm,

Bardziej szczegółowo

Lada wyposażona w półkę na klawiaturę, kontener mobilny o wym. 43x58x60h.

Lada wyposażona w półkę na klawiaturę, kontener mobilny o wym. 43x58x60h. Głosków wyposażenie: 1.Lada 190x160x75h. Biurko lada obsługi, wykonana z płyty meblowej dwustronnie laminowanej w klasie higieniczności E1. Blat wykonany z płyty o gr. 36mm. Boki lady oraz fronty proste

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ CENOWY PAKIET A

FORMULARZ CENOWY PAKIET A /Pieczęć Wykonawcy/ Tel/fax BR-1A FORMULARZ CENOWY FORMULARZ CENOWY PAKIET A Lp. Nazwa Przedmiotu zamówienia Ilość szt. Cena jedn. Netto Wartość netto (kol. 3 x 4) VAT 22% 1 2 3 4 5 6 7 1 Szafa (fabrycznie

Bardziej szczegółowo

Wymagane Sprzętu. Wymagane Sprzętu. Wymagane Sprzętu

Wymagane Sprzętu. Wymagane Sprzętu. Wymagane Sprzętu 82. GABLOTA Konstrukcja z płyty meblowej zabezpieczonej doklejką PCV, fronty przesuwne szklane. Wymiary: 120 x 10 x 100 cm 1 szt 90.1 Rolety Rolety materiałowe z odsłoniętą rurą nawojową tkaniny montowane

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. Oznaczenie sprawy: 2/PN/2012 ZAŁĄCZNIK NR 5 do siwz Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. Przedmiotem zamówienia jest Dostawa oraz montaż mebli dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gliwicach Meble biblioteczne

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1a do siwz WYKAZ MEBLI

Załącznik nr 1a do siwz WYKAZ MEBLI Załącznik nr a do siwz WYKAZ MEBLI Lp Nazwa mebli liczba sztuk Cena brutto Biurko z szafkami po lewej stronie i miejscem na komputer po prawej stronie o wymiarach 250x70x75cm, biurko posiada po lewej stronie

Bardziej szczegółowo

Wymagania dla mebli dla centrów sterowania

Wymagania dla mebli dla centrów sterowania (Załącznik nr 18 do SIWZ) Wymagania dla mebli dla centrów sterowania I. Wymagania dla mebli biurowych centrum sterowania w Gdańsku 1. Stanowiska operatorskie Powinny być wykonane z trwałych materiałów

Bardziej szczegółowo

Wymagania zamawiającego dotyczące ilości wymiarów (minimalnych) mebli przedstawia poniższa tabela:

Wymagania zamawiającego dotyczące ilości wymiarów (minimalnych) mebli przedstawia poniższa tabela: Przedmiotem niniejszego rozeznania jest wycena dostawy i montażu mebli biurowych do 4 pokoi dla Jednostki Realizującej Projekt Miejskiego Zakładu Komunalnego Sp. z o.o. w Stalowej Woli. Wszystkie meble

Bardziej szczegółowo

- stelaż A kształtny, malowany proszkowo, wymagana duża nośność, - blat płaski z obrzeżem 50 mm.

- stelaż A kształtny, malowany proszkowo, wymagana duża nośność, - blat płaski z obrzeżem 50 mm. Opis przedmiotu zamówienia wykaz mebli laboratoryjnych - wymiary podano [mm]: (długość x głębokość x wysokość), - blaty stołów laminowane. Pomieszczenie nr 1 1. Stół wyspowy o wymiarach 2400 x 1500 x 900:

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ 8

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ 8 I. OPIS TECHNICZNY 1. Wymagania ogólne 1.1 Wszystkie meble biurowe stosowane w obiektach użyteczności publicznej muszą spełniać wymagania stawiane przez rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej

Bardziej szczegółowo

Lada wyposażona w dwie półki na klawiaturę, oraz dwa kontenery mobilne o wym. 43x58x60h.

Lada wyposażona w dwie półki na klawiaturę, oraz dwa kontenery mobilne o wym. 43x58x60h. Zalesie G. wyposażenie: 1.Lada 290x90/60x75h. + 2 kontenery mobilne 43x58x60h. ( 1 kontener wyposażony w system archiwizacji płyt cd) Biurko lada obsługi, wykonana z płyty meblowej dwustronnie laminowanej

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS TECHNICZNY: ZADANIE 1 Dostawa mebli biurowych

SZCZEGÓŁOWY OPIS TECHNICZNY: ZADANIE 1 Dostawa mebli biurowych Załącznik nr 6. do SIWZ Zakup i dostawa wyposażenia do Centrum Aktywności Twórczej w Ustce SZCZEGÓŁOWY OPIS TECHNICZNY: ZADANIE Dostawa mebli biurowych. Zadanie obejmuje dostawę następującego sprzętu:

Bardziej szczegółowo

Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi AG-I.273.2.24.2013

Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi AG-I.273.2.24.2013 Łódź, dnia 15 listopada 2013 r. Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi AG-I.273.2.24.2013 INFORMACJA O ZMIANIE OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU ORAZ TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotyczy: postępowania

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Opis przedmiotu zamówienia Poz. 1. 2. 3. 4. Przedmiot zamówienia Szafa na dokumenty - materiał, z którego ma być wykonana szafa - płyta wiórowa laminowana o grubości minimum 18 mm w kolorze - jasny buk

Bardziej szczegółowo

1. Kontener dostawny 1 sztuka

1. Kontener dostawny 1 sztuka OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Kontener dostawny 1 sztuka Korpus z płyty wiórowej melaminowanej w klasie E1 o grubości 18 mm. Blat - płyta wiórowa trójwarstwowa spełniająca normę E 1, uszlachetniona laminatem

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS TECHNICZNY: ZADANIE 1 Dostawa mebli biurowych

SZCZEGÓŁOWY OPIS TECHNICZNY: ZADANIE 1 Dostawa mebli biurowych Załącznik nr 6. do SIWZ Zakup i dostawa wyposażenia do Centrum Aktywności Twórczej w Ustce SZCZEGÓŁOWY OPIS TECHNICZNY: ZADANIE Dostawa mebli biurowych. Zadanie obejmuje dostawę następującego sprzętu:

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Oznaczenie sprawy: ZP/8/WAG/2012 Załącznik nr 1 do Siwz (jednocześnie Załącznik nr 1 do wzoru umowy) Opis przedmiotu zamówienia Wszystkie oferowane i dostarczone elementy meblowe wraz z wyposażeniem muszą

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA na :

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA na : BP.333-/08 Załącznik nr do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA na : Dostawę mebli bibliotecznych i biurowych wraz z montażem dla Biblioteki Pedagogicznej w Ostrołęce Filia w Wyszkowie CPV : 3645000-9

Bardziej szczegółowo

WF-37-03/09 dostawa mebli

WF-37-03/09 dostawa mebli Strona 1 z 7 Część 1: dostawa dwóch małych krzeseł do laboratorium (CPV: 39.11.11.00-4) obrotowe, na kółkach, bez podłokietników z małym oparciem w ciemnych kolorach: szary, granatowy lub czarny Dostarczone

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS ZAMÓWIENIA ZFE-II.042.2.5.2015 SZCZEGÓŁOWY OPIS ZAMÓWIENIA I. Zasady przeprowadzenia procedury zamówienia: 1. Zamówienie realizowane jest na podstawie art. 70 1 i 70 3 70 5 Kodeksu (Dz. U. z 2014 r. poz. 121, 827,

Bardziej szczegółowo

UCZESTNICY POSTĘPOWANIA

UCZESTNICY POSTĘPOWANIA Dział Zamówień Publicznych Tel./fax 33 8279 293 UCZESTNICY POSTĘPOWANIA Wasze pismo z dnia: Znak: Nasz znak: A-ZP-806/VI/LJ/2012 Data: 25.06.2012r. Dotyczy: Postępowania prowadzonego w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Część 1: dostawa mebli (CPV: 39.10.00.00-3) Strona 1 z 8 Zadanie nr I dostawa stołów konferencyjnych 3 osobowych (kod CPV: 39.12.12.00-8) 24 szt. o wymiarach: 2000x600 stelaż rurka fi 40 kolor czarny mat

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 5 do SIWZ/załącznik nr 1 do umowy Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia W ramach zamówienia Wykonawca zobowiązany jest wykonać i dostarczyć do siedziby Zamawiającego następujące meble: 1.

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 2. lada prosta o szerokości 2000 x 850 x 1172/704. 4. kontenerek o wymiarach szer.430xgł.580 x 580 wys.

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 2. lada prosta o szerokości 2000 x 850 x 1172/704. 4. kontenerek o wymiarach szer.430xgł.580 x 580 wys. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 4 do SIWZ Lp. Nazwa artykułu Ilość Materiał Wymiary ( w mm) Szkic/wizualizacja I. Meble POKÓJ NR 1 1. Lada recepcyjna z trzech modułów: 2 proste, 1 łukowy

Bardziej szczegółowo

Katedra Systemów Geoinformatycznych Specyfikacja mebli do pomieszczenia EA644. Osoba kontaktowa: Andrzej PARTYKA. Wykaz elementów

Katedra Systemów Geoinformatycznych Specyfikacja mebli do pomieszczenia EA644. Osoba kontaktowa: Andrzej PARTYKA. Wykaz elementów Katedra Systemów Geoinformatycznych Specyfikacja mebli do pomieszczenia EA644. Osoba kontaktowa: Andrzej PARTYKA Wykaz elementów 1. Biurko rys. 1, 1 szt. 2. Kontener rys 2, 1 szt. 3. Podstawka pod PC rys.

Bardziej szczegółowo

Przedmiotem II części zamówienia jest dostawa mebli biurowych do Okręgowego Urzędu Górniczego w Gdańsku wraz z ich rozładunkiem i montażem.

Przedmiotem II części zamówienia jest dostawa mebli biurowych do Okręgowego Urzędu Górniczego w Gdańsku wraz z ich rozładunkiem i montażem. Załącznik nr 1b SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DLA II CZĘŚCI ZAMÓWIENIA Przedmiotem II części zamówienia jest dostawa mebli biurowych do Okręgowego Urzędu Górniczego w Gdańsku wraz z ich rozładunkiem

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA załącznik nr 1 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż mebli biurowych. CPV 39130000-2 Część I Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż zestawu gabinetowego

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 3 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DOTYCZY: POSTĘPOWANIA O UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA ZAKUP MEBLI BIUROWYCH Z DOSTAWĄ I MONTAŻEM DLA URZĘDU DZIELNICY WOLA M. ST. WARSZAWY

Bardziej szczegółowo

Pakiet I. Ławka 3 osobowa - 9 sztuk. Poz.3. Ławka 2 osobowa 4 sztuki

Pakiet I. Ławka 3 osobowa - 9 sztuk. Poz.3. Ławka 2 osobowa 4 sztuki Budowa nowego skrzydła szpitala Wyposażenie - piętro I. Poczekalnie, hol i korytarz Poz.1. Ławka 5 osobowa - 3 sztuki. Poz. 2. Ławka 3 osobowa - 9 sztuk Poz.3. Ławka 2 osobowa 4 sztuki kolor tapicerki

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. pn. Dostawa mebli biurowych do pomieszczeń Urzędu Miasta Tychy

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. pn. Dostawa mebli biurowych do pomieszczeń Urzędu Miasta Tychy OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA pn. Dostawa mebli biurowych do pomieszczeń Urzędu Miasta Tychy ZADANIE NR I Przedmiotem postępowania jest dostawa mebli biurowych do pomieszczeń Urzędu Miasta Tychy o poniższych

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 8 - Parametry techniczne Zadanie nr 1. Zestawienie meble medyczne meble medyczne gotowe

Załącznik nr 8 - Parametry techniczne Zadanie nr 1. Zestawienie meble medyczne meble medyczne gotowe Załącznik nr 8 - y techniczne Zadanie nr Zestawienie meble medyczne meble medyczne gotowe Poz. Szafa lekarska szklona 0x0x200cm ( Cl / ) szt. 0 techniczny producent, kraj pochodzenia, model, 2 szafa medyczna

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja asortymentowo-cenowa. l.p Nazwa Opis przedmiotu ilość cena netto

Specyfikacja asortymentowo-cenowa. l.p Nazwa Opis przedmiotu ilość cena netto DN/ZP/3800/36B/11 Załącznik nr 2 Specyfikacja asortymentowo-cenowa l.p Nazwa Opis przedmiotu ilość cena netto 1 Lada recepcyjna pokój 1/01 Zaprojektuj i wykonaj ladę recepcyjną z drzwiami wejściowymi zamykanymi

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Pakiet nr 1 i 3

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Pakiet nr 1 i 3 I. WARUNKI OGÓLNE OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Pakiet nr 1 i 3 Załącznik nr 1 do SIWZ 1. wykonany z profili zamkniętych stalowych (wymiar profilu min. 60 x 30 x 2 mm) malowanych farbą proszkową epoksydową

Bardziej szczegółowo

MEBLE WARSZTATOWE. Stoły warsztatowe Stw

MEBLE WARSZTATOWE. Stoły warsztatowe Stw Stw 111 Stw 121 Stw 321 Stw 322 Stw 323 MEBLE WARSZTATOWE Stoły warsztatowe Stw OZNACZENIE KOD WYMIARY w mm. 01010201 02010202 02010103 02010104 02010305 WYMIARY blatu sołu wm 850 x 600 x 600 30 x 600

Bardziej szczegółowo

Dostawa i montaż mebli dla Domu Pomocy Społecznej Oddział przy ul. Zamenhofa 142A w Poznaniu

Dostawa i montaż mebli dla Domu Pomocy Społecznej Oddział przy ul. Zamenhofa 142A w Poznaniu DPS-ZP.I/34-7/08 załącznik nr Szafa ubraniowa BHP OPIS ZAMAWIANYCH PRODUKTÓW: L.p. Nazwa towaru Właściwości Ilość () Uwagi Wykonana z blachy stalowej o grubości 0,8 [mm] [mm], pokryta farbą proszkową w

Bardziej szczegółowo

NIP 618-18-80-248 REGON 250938764 DZIAŁ TECHNICZNY tel./fax 62/76 79 529. Informacja do wszystkich zainteresowanych Wykonawców

NIP 618-18-80-248 REGON 250938764 DZIAŁ TECHNICZNY tel./fax 62/76 79 529. Informacja do wszystkich zainteresowanych Wykonawców PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu ul. Nowy Świat 4, 62-800 Kalisz, tel. 62/76 79 525, fax 62/ 76 79 506 NIP 618-18-80-248 REGON 250938764 DZIAŁ TECHNICZNY

Bardziej szczegółowo

BDG/23/2015/PN Załącznik nr 1a

BDG/23/2015/PN Załącznik nr 1a BDG/23/2015/PN Załącznik nr 1a SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DLA I CZĘŚCI ZAMÓWIENIA Przedmiotem I części zamówienia jest dostawa mebli biurowych do Wyższego Urzędu Górniczego w Katowicach wraz

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. WARUNKI REALIZACJI ZAMÓWIENIA 1. Dostarczone meble należy objąć pełną gwarancją przez okres 3 lat. 2. Dokonywanie napraw gwarancyjnych dostarczonych

Bardziej szczegółowo

Zaplecze Cateringowe - Meble

Zaplecze Cateringowe - Meble Zaplecze Cateringowe - Meble LP SYMBOL OPIS ILOŚĆ 16 4.2 BIURKO 120 x 80 1 Stół o wymiarze blatu: długość 120 cm, szerokość 80 cm. ( +/- 2 mm) Wysokość stołu : 75cm ( +/- 2,5 cm) Podstawa stołu osadzona

Bardziej szczegółowo

ZADANIE NR 3 Dostawa, montaż i ustawienie fabrycznie nowych mebli szkolnych oraz pozostałego wyposażenia do nowoutworzonych pracowni przyrodniczych.

ZADANIE NR 3 Dostawa, montaż i ustawienie fabrycznie nowych mebli szkolnych oraz pozostałego wyposażenia do nowoutworzonych pracowni przyrodniczych. Załącznik Nr 3 do SIWZ ZADANIE NR 3 Dostawa, montaż i ustawienie fabrycznie nowych mebli szkolnych oraz pozostałego do nowoutworzonych przyrodniczych. Gimnazjum Lp. Ławki szkolne 3 Krzesła szkolne 3 3

Bardziej szczegółowo

Sprawa Nr: RAP/34/2011 Załącznik Nr 7 do SIWZ. Nazwa i rodzaj oferowanej usługi:...

Sprawa Nr: RAP/34/2011 Załącznik Nr 7 do SIWZ. Nazwa i rodzaj oferowanej usługi:... Sprawa Nr: RAP/34/2011 Załącznik Nr 7 do SIWZ (pieczęć Wykonawcy) PARAMETRY TECHNICZNE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Nazwa i adres Wykonawcy:. Nazwa i rodzaj oferowanej usługi:.... Lp. Parametry wymagane: Parametry

Bardziej szczegółowo

MEBLE MEDYCZNE. Szafy lekarskie Sml

MEBLE MEDYCZNE. Szafy lekarskie Sml OZNACZENIE wys. x szer. x gł. MEBLE MEDYCZNE Szafy lekarskie Sml Sml 101 1800 x 600 x 435 64 891,- Korpus szafy wykonany z blachy gr. 0,8 mm. Drzwi szafy drzwi w dwóch punktach. Sml 111 1890 x 600 x 435

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do SIWZ. Przedmiot zamówienia. L.p. Minimalne parametry techniczne / właściwości / funkcje

Załącznik nr 3 do SIWZ. Przedmiot zamówienia. L.p. Minimalne parametry techniczne / właściwości / funkcje Załącznik nr 3 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia do części 3(C) zamówienia (Dostawa i montaż mebli biurowych do pomieszczeń administracyjno-biurowych i sal dydaktycznych) w ramach zadania Kompleksowe

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ 12

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ 12 I. OPIS TECHNICZNY 1. Wymagania ogólne 1.1 Wszystkie meble biurowe stosowane w obiektach użyteczności publicznej muszą spełniać wymagania stawiane przez rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr / do SWIZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Część. Dostawa i montaż mebli biurowych, pokojowych i mebli kuchennych pod zabudowę Uwaga: Zaoferowane wyposażenie może odbiegać od parametrów

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Oznaczenie sprawy: ZP/3/WAG/2012 Załącznik nr 1 do Siwz (jednocześnie Załącznik nr 1 do wzoru umowy) Opis przedmiotu zamówienia Wszystkie oferowane i dostarczone elementy meblowe wraz z wyposażeniem muszą

Bardziej szczegółowo

MODERNIZACJA PRZEDSZKOLA NR 39 WARSZAWA, UL. DORYCKA 1

MODERNIZACJA PRZEDSZKOLA NR 39 WARSZAWA, UL. DORYCKA 1 Zestawienie wyposażenia przedszkola MODERNIZACJA PRZEDSZKOLA NR 39 WARSZAWA, UL. DORYCKA 1 Wszystkie meble dla dzieci mają spełniać wymogi zawarte w normach: PN-EN 14073-2:2006, PN-F-06010-05:1990 oraz

Bardziej szczegółowo

1. Krzesła metalowe tapicerowane 39 szt. stelaż metalowy w kolorze chrom tapicerka w kolorze zielonym

1. Krzesła metalowe tapicerowane 39 szt. stelaż metalowy w kolorze chrom tapicerka w kolorze zielonym 1. Krzesła metalowe tapicerowane 39 szt. stelaż metalowy w kolorze chrom tapicerka w kolorze zielonym 2. Stoły 12 szt. a. wymiary blatu 120x80 cm. 4 szt. b. wymiary blatu 80x80 cm. 8 szt. blat wykonany

Bardziej szczegółowo

Formularz Ofertowy - Załącznik Nr 3

Formularz Ofertowy - Załącznik Nr 3 Formularz Ofertowy - Załącznik Nr 3 PAKIET NR 1 Lp Opis zamówienia Ilość Jedn. Cena netto za sztukę Wartość netto za Ilość Stawka VAT Wartość VAT Wartość zamówienia w złotych brutto 1 2 3 4 5 6 7 8 9 3

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 4 DO SIWZ SPECYFIKACJA TECHNICZNA. Instytut Badawczy 31-047 Kraków ul. Sarego 2. Instytut Badawczy 32-083 Balice ul.

ZAŁĄCZNIK NR 4 DO SIWZ SPECYFIKACJA TECHNICZNA. Instytut Badawczy 31-047 Kraków ul. Sarego 2. Instytut Badawczy 32-083 Balice ul. ZAŁĄCZNIK NR 4 DO SIWZ SPECYFIKACJA TECHNICZNA INWESTOR Instytutu Zootechniki Państwowy Instytut Badawczy 31-047 Kraków ul. Sarego 2 ADRES INWESTYCJI Instytut Zootechniki Państwowy Instytut Badawczy 32-083

Bardziej szczegółowo

Numer sprawy: PP.33/17PN/13 Załącznik nr 2 LADA RECEPCYJNA WEDŁUG WYMIARU. rzut z góry

Numer sprawy: PP.33/17PN/13 Załącznik nr 2 LADA RECEPCYJNA WEDŁUG WYMIARU. rzut z góry LADA RECEPCYJNA WEDŁUG WYMIARU rzut z góry 1 lada o wymiarach 2 obraz poglądowy Blat górny wykonany z płyty wiórowej trójwarstwowej spełniająca normę E 1, uszlachetniona laminatem HPL o grubości min. 0,8

Bardziej szczegółowo

1. BIURKO ERGONOMICZNE NA STELAŻU

1. BIURKO ERGONOMICZNE NA STELAŻU Załącznik nr 1 Opis i charakterystyka zamawianych mebli w ramach zamówienia na dostawę i montaż mebli biurowych w ramach projektu Centrum Zaawansowanych Materiałów i Technologii współfinansowanego ze środków

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA MEBLI I PARTIA DOSTAWY

SPECYFIKACJA MEBLI I PARTIA DOSTAWY SPECYFIKACJA MEBLI I PARTIA DOSTAWY Lp. Rysunek poglądowy WYS [cm] SZER [cm] GŁ [cm] 1. 75 120 70 OPIS Biurko Blat wykonany z płyty wiórowej o grubości 25 mm pokrytej obustronnie melaminą, oklejone PCV

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia (część I):

Opis przedmiotu zamówienia (część I): RAP/20/2012 załącznik nr 4/1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia (część I): - meble do biura Centrum Kształcenia Ustawicznego na potrzeby realizacji projektu Zarządzanie i inżynieria produkcji nowa oferta

Bardziej szczegółowo

MEBLE SZKOŁA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Zdjęcie / rysunek poglądowy 150 WYKONANY Z RURY OWALNEJ 38X20 MM, MALOWANY PROSZKOWO.

MEBLE SZKOŁA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Zdjęcie / rysunek poglądowy 150 WYKONANY Z RURY OWALNEJ 38X20 MM, MALOWANY PROSZKOWO. MEBLE SZKOŁA Lp.. Zdjęcie / rysunek poglądowy PRZEDMIOT STOLIK SZKOLNY -OSOBOWY, O REGULOWANEJ WYSOKOŚCI ROZM. 3-5 ILOŚĆ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 50 WYKONANY Z RURY OWALNEJ 38X20 MM, MALOWANY PROSZKOWO.

Bardziej szczegółowo

GABINET SPECJALISTY NR 1

GABINET SPECJALISTY NR 1 1. Zestaw mebli 1 kpl. GABINET SPECJALISTY NR 1 - Korpusy, półki i przegrody z płyty laminowanej o grubości 18 mm, w odcieniu brzozy, z trwałym obrzeżem multiplex o grubości 2mm imitującym strukturę sklejki

Bardziej szczegółowo

Zestawienie asortymentowo-ilościowe wyposażenia meblowego

Zestawienie asortymentowo-ilościowe wyposażenia meblowego Pokój nr 503 ul. Poleska 503/ Meble gabinetowe I Biurko proste 60x70x75 Biurko jednostronnie oparte na pomocniku 503/ Meble gabinetowe I Pomocnik do biurka 60x65x6,5 Pomocnik z miejscem na drukarkę( wysuwana

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ RZECZOWO-CENOWY Część A

FORMULARZ RZECZOWO-CENOWY Część A Załącznik nr 3A do SIWZ Politechnika Gdańska Wydział Chemiczny ul. G. Narutowicza 11/12 80 233 Gdańsk......, dnia...... 2010r. (pieczątka Wykonawcy) FORMULARZ RZECZOWO-CENOWY Część A L.p. Wyszczególnienie

Bardziej szczegółowo

Decor Duo, Prestige, Spatio, Economic

Decor Duo, Prestige, Spatio, Economic Decor Duo, Prestige, Spatio, Economic Szczegółowy opis wykonania mebli Zofia Stefaniuk 12 BIURKA OPAL blat wykonany z płyty wiórowej laminowanej o grubości 25mm; krawędzie blatu oklejone obrzeżem PCV o

Bardziej szczegółowo

Szerokość (głębokość - y) Opis biurka. 140 70-80 74-75 biurko w kształcie prostokąta

Szerokość (głębokość - y) Opis biurka. 140 70-80 74-75 biurko w kształcie prostokąta CZĘŚĆ IV ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż mebli biurowych. Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż tzw. zestawów pracowniczych, w skład których wchodzi: 1 biurko, 1 biurko w

Bardziej szczegółowo

WYPOSAŻENIE HAL I WARSZTATÓW 06/2004. 1/12

WYPOSAŻENIE HAL I WARSZTATÓW 06/2004. 1/12 WYPOSAŻENIE HAL I WARSZTATÓW 06/2004. 1/12 SZAFY I REGAŁY Szafy warsztatowo-magazynowe wykonane z blach stalowych grubości 0,8 i 1,0mm malowanych proszkowo. Konstrukcja szaf jest spawana co zapewnia dużą

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia do Zał. 5a do SIWZ

Opis przedmiotu zamówienia do Zał. 5a do SIWZ 1. Leżaczek zbudowany ze stalowych rurek oraz stabilnych i kolorowych elementów z tworzywa. Połączenia rogowe, pełniące funkcję nóżek maja zaokrąglone brzegi i kryją śruby niedostępne dla dzieci. Tkanina

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2a do Zapytanie ofertowego nr K/D/3/2013 Kategoria 1 Meble i ścianka działowa

Załącznik nr 2a do Zapytanie ofertowego nr K/D/3/2013 Kategoria 1 Meble i ścianka działowa Załącznik nr 2a do Zapytanie ofertowego nr K/D/3/203 Kategoria Meble i ścianka działowa Wszystkie meble muszą spełniać wymogi zawarte w normach PN-F 06009:200, PN-F 0600-05:990, PN-EN 4073-2:2006 (certyfikat).

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE MEBLI. dla zamówienia pn. Dostawa mebli biurowych do pomieszczeń Urzędu Miasta Tychy ZADANIE I. Kolor. 260 x 55 x 278 buk 1

ZESTAWIENIE MEBLI. dla zamówienia pn. Dostawa mebli biurowych do pomieszczeń Urzędu Miasta Tychy ZADANIE I. Kolor. 260 x 55 x 278 buk 1 Załącznik nr 1 do oferty ZESTAWIENIE MEBLI dla zamówienia pn. Dostawa mebli biurowych do pomieszczeń Urzędu Miasta Tychy ZADANIE I szafa 1 szafa z 4 - drzwiami przesuwnymi wyposażonymi w zamek, półki wykorzystujące

Bardziej szczegółowo

DZP DW Załącznik nr 2A do SIWZ

DZP DW Załącznik nr 2A do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA/PARAMETRY OFEROWANYCH MEBLI CZĘŚĆ A POSTĘPOWANIA LP Przedmiot zamówienia Należy wskazać wszystkie PARAMETRY OFEROWANYCH MEBLI (wszystkich elementów składowych przedmiotu

Bardziej szczegółowo

STOŁY ROBOCZE Lozamet Sp. z o. o.

STOŁY ROBOCZE Lozamet Sp. z o. o. STOŁY ROOCZE 2016 ozamet Sp. z o. o. 5 GRUPA STOŁY ROOCZE Stoły robocze wykonywane są standardowo w dwóch szerokościach blatu 600 mm i 700 mm. Wysokość wszystkich stołów od podłogi do górnej powierzchni

Bardziej szczegółowo

Opis techniczny mebli

Opis techniczny mebli techniczny mebli I. ogólny 1. Wymagania ogólne dla mebli laboratoryjnych a) Meble systemowe zbudowane w systemie modułowym każdy element umeblowania wymieniony w specyfikacji (z wyjątkiem blatów) powinien

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO I BUDŻETU PAŃSTWA ZAŁĄCZNIK I DO SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO I BUDŻETU PAŃSTWA ZAŁĄCZNIK I DO SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO I BUDŻETU PAŃSTWA ZAŁĄCZNIK I DO SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Lp. OPIS ILOŚĆ POKÓJ 45 STOLIK PROSTY O WYM 40x0 cm blat

Bardziej szczegółowo

75/ZP/2012 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

75/ZP/2012 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 75/ZP/202 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr do SIWZ WARUNKI OGÓLNE. Stelaż typu C wykonany z profili zamkniętych stalowych (wymiar profilu min. 50 x 30 x 2 mm - ±5%) malowanych farbą proszkową epoksydową

Bardziej szczegółowo

Opis mebli. Regał narożny, otwarty. Wymiary sz x g x h 410 x 410 x Regał dół zamknięty. Wymiary sz x g x h 400 x 410 x 1850

Opis mebli. Regał narożny, otwarty. Wymiary sz x g x h 410 x 410 x Regał dół zamknięty. Wymiary sz x g x h 400 x 410 x 1850 Opis mebli Regał narożny, otwarty 410 x 410 x 1850 Regał należy wykonać z płyty meblowej dwustronie laminowanej gr. 18 mm, wyposażony w półki wzmocnione o regulowanej wysokości, środkowa półka zamocowana

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr do SIWZ SPECYFIKACJA TECHNICZNA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę mebli laboratoryjnych, znak sprawy

Bardziej szczegółowo

MEBLE WARSZTATOWE. Stoły warsztatowe Stw

MEBLE WARSZTATOWE. Stoły warsztatowe Stw Stw 111 Stw 121 Stw 321 Stw 322 Stw 323 01010201 02010202 02010103 02010104 02010305 MEBLE WARSZTATOWE Stoły warsztatowe Stw WYMIARY blatu sołu wm 850 x 600 x 600 30 x 600 x 600 22 Elementy korpusu stołu

Bardziej szczegółowo

Cena netto za 1 szt. VAT za 1 szt zł. Cena brutto za 1 szt zł

Cena netto za 1 szt. VAT za 1 szt zł. Cena brutto za 1 szt zł A. ZESTAWIENIE WARUNKÓW I PARAMETRÓW WYMAGANYCH Przedmiot zamówienia: Regał ze stali nierdzewnej do narzędzi (1 szt.) Cena netto za 1 szt VAT za 1 szt Cena brutto za 1 szt Lp. Opis parametrów wymaganych

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla części A. (Akademia Muzyczna w Gdańsku)

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla części A. (Akademia Muzyczna w Gdańsku) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla części A 1. Przedmiot dostawy (Akademia Muzyczna w Gdańsku) Załącznik 8A do SIWZ Ostateczną kolorystykę i wymiary należy ustalić z zamawiającym przed przystąpieniem

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik numer 6 do zapytania ofertowego nr POR-251-225-22/16 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia mebli o parametrach nie gorszych niż wymienione w niniejszym opisie.

Bardziej szczegółowo

MEBLE MEDYCZNE. Szafy lekarskie Sml

MEBLE MEDYCZNE. Szafy lekarskie Sml MEBLE MEDYCZNE Szafy lekarskie Sml wys. x szer. x gł. Sml 101 SML 0101020101 1800 x 600 x 435 64 Korpus szafy wykonany z blachy gr. 0,8 mm. Drzwi szafy drzwi w dwóch punktach. Sml 111 SML 0101020102 1890

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA MEBLE WRAZ Z MONTAśEM DO POMIESZCZEŃ LABORATORIUM NAUKOWEGO BADAŃ GEOTECHNICZNYCH

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA MEBLE WRAZ Z MONTAśEM DO POMIESZCZEŃ LABORATORIUM NAUKOWEGO BADAŃ GEOTECHNICZNYCH OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA MEBLE WRAZ Z MONTAśEM DO POMIESZCZEŃ LABORATORIUM NAUKOWEGO BADAŃ GEOTECHNICZNYCH Jednostka organizacyjna: Katedra Geotechniki, Wydział Budownictwa i Architektury. Biurko z szafkami

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zał. nr 4 do SIWZ/ zał. nr do umowy Lp. Nazwa produktu Opis Ilość. Biurko (rysunek nr ) biurko kształtowe o wymiarach 400x800x750 (szerokość x głębokość x wysokość)

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ B SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Meble do pokoju nr 23 Część III zamówienia - Przemyśl 1.Biurko o wymiarach 1400x680x740 płyta melaminowana kolorystyka - grusza jasna R4965 lub równoważna tzn. zbliżona

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1/1 do SIWZ Znak sprawy KA-2/040/2008

Załącznik nr 1/1 do SIWZ Znak sprawy KA-2/040/2008 Załącznik nr 1/1 do SIWZ Znak sprawy KA-2/040/2008 Krzesło konferencyjne z chromowanym stelażem. Z tyłu oparcia maskownica z czarnego lub szarego tworzywa sztucznego. Krzesło konferencyjne rio chrom lub

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 4 DO SIWZ. ... /pieczęć Wykonawcy/ Parametry wymagane. Pakiet nr 1 Meble dla pracowni chemicznej zestaw 1. Lp.

ZAŁĄCZNIK NR 4 DO SIWZ. ... /pieczęć Wykonawcy/ Parametry wymagane. Pakiet nr 1 Meble dla pracowni chemicznej zestaw 1. Lp. ZAŁĄCZNIK NR 4 DO SIWZ... /pieczęć Wykonawcy/ Pakiet nr 1 Meble dla pracowni chemicznej zestaw 1 Lp. Producent Rok produkcji 2011 fabrycznie nowe 1 Dygestorium ceramiczne 1.1 wymiar: [ 1800x900x2400 ]

Bardziej szczegółowo

NOWOŚĆ C39/7 C39T C39/6 C39/8 WÓZKI NARZĘDZIOWE. Skrzynia narzędziowa z czterema szufladami. Wózki narzędziowe z 7 szufladami

NOWOŚĆ C39/7 C39T C39/6 C39/8 WÓZKI NARZĘDZIOWE. Skrzynia narzędziowa z czterema szufladami. Wózki narzędziowe z 7 szufladami C39/7 7x 1200 WÓZKI NARZĘDZIOWE Wózki narzędziowe z 7 szufladami Główne cechy charakterystyczne: 7 szuflad (588x367 mm) 5 szuflad o wysokości 70 mm 1 szuflada o wysokości 140 mm 1 szuflada o wysokości

Bardziej szczegółowo

Lp. Opis przedmiotu zamówienia (wymiary w mm) Jednostka miary 1. Biurko 1600x700x760. 1 szt. - materiał płyta MDF oklejona laminatami o strukturze

Lp. Opis przedmiotu zamówienia (wymiary w mm) Jednostka miary 1. Biurko 1600x700x760. 1 szt. - materiał płyta MDF oklejona laminatami o strukturze Opis zamówienia pokój nr 30, III p. budynku Oddziału Lp. Opis przedmiotu zamówienia (wymiary w mm) Jednostka miary 1. Biurko 1600x700x760 - grubość blatów i nóg 45mm oklejone obrzeżem ABS w - w blatach

Bardziej szczegółowo