ul. Trzy Lipy 3 Gdańsk Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. ul. Władysława IV 9, Sopot

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ul. Trzy Lipy 3 Gdańsk Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. ul. Władysława IV 9, 81-703 Sopot"

Transkrypt

1 TEMAT / OBIEKT: GDAŃSKI PARK NAUKOWO-TECHNOLOGICZNY - dz. Nr 684/2, 685/2, 686, 687/2, 687/3, 693/1 dz. Nr 692 i 689/2 / ustanowienie służebności gruntowej OPRACOWANIE: BUDYNEK LABORATORYJNO - BIUROWY A - PROJEKT TECHNOLOGICZNY LABORATORIUM TERAPII KOMÓRKOWYCH I PRZYGOTOWANIA TKANEK DO PRZESZCZEPÓW DOKUMENT: SPECYFIKACJA WYPOSAŻENIA I MEBLI LABORATORYJNYCH ADRES: INWESTOR : ul. Trzy Lipy 3 Gdańsk Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. ul. Władysława IV 9, Sopot ZLECENIODAWCA: Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. ul. Władysława IV 9, Sopot UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Sąd Rejonowy Gdańsk Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, ul. Piekarnicza10 KRS , Kapitał zakładowy: 250,500 zł Konto bankowe:

2 Spis treści Część opisowa 1 Cel Dokumentu Informacje Ogólne Ogólne wymagania Transport Montaż/Instalacja Gwarancje, serwis Wymagania dotyczące szkoleń Warunki ogólne przeprowadzenia szkoleń Parametry techniczne dla ze stali kwasoodpornej Stoły/blaty robocze w układzie zgodnym ze specyfikacją asortymentową Regały w układzie zgodnym ze specyfikacją asortymentową: Wózki, stoliki jezdne w układzie zgodnym ze specyfikacją asortymentową: Szafy, szafki, szafki ubraniowe w układzie zgodnym ze specyfikacją asortymentową: Pozostałe wyposażenie w układzie zgodnym ze specyfikacją asortymentową: Parametry techniczne dla mebli laboratoryjnych w pom. LK 1.27, LK Moduły serwisowe dla mebli laboratoryjnych Kanały serwisowe Nadstawki serwisowe Kanały serwisowe ścienne Zasilanie w media Okablowanie / układ okablowania / instalacja urządzeń elektrycznych Systemy elektryczne Stoły i zlewy laboratoryjne Blaty Ramy / konstrukcje nośne Laboratoryjne zlewiki i zlewy Szafy / Półki Szafki podblatowe: Specyfikacja asortymentowa Szczegółowa specyfikacja asortymentowa dla mebli laboratoryjnych w pom. LK 1.27 i LK 1.28 : Stosowane przepisy i normy Część rysunkowa: Rysunek nr A-EA-A-01-1 Strona 2 z 31

3 1 Cel Dokumentu Niniejsza Specyfikacja precyzuje wymagania techniczne dla i mebli laboratoryjnych (zwanych dalej wyposażeniem laboratoryjnym ), które zostaną zainstalowane w laboratorium Terapii Komórkowych i Przygotowania Tkanek do Przeszczepów zlokalizowanym na I piętrze budynku A w Gdańskim Parku Naukowo-Technologicznym ul. Trzy Lipy Gdańsk. 2 Informacje Ogólne W każdym przypadku przedmiot zamówienia musi spełniać wymagania niniejszej Specyfikacji. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszystkie błędy oraz pominięcia, które mogą się pojawić w wykonaniu przedmiotu umowy oraz poniesie wszystkie koszty ich usunięcia. Strona 3 z 31

4 3 Ogólne wymagania 3.1 Transport Wysyłka będzie wykonana przez Wykonawcę. Wszystkie elementy zostaną zapakowane w sposób uniemożliwiający ich uszkodzenie podczas transportu. Za jakiekolwiek uszkodzenia przedmiotu zamówienia podczas transportu odpowiedzialność ponosi Wykonawca. Wykonawca jest odpowiedzialny za transport oraz ponosi pełną odpowiedzialność za spełnienie wszelkich wymagań importowych oraz za zgodność z polskimi przepisami celnymi. W przypadku, gdy władze polskie wymagać będą dodatkowych informacji i zaświadczeń w celu wyrażenia zgody na import mebli laboratoryjnych do Polski, Wykonawca spełni te wymagania bez konieczności ponoszenia dodatkowych kosztów przez Zamawiającego. 3.2 Montaż/Instalacja Wykonawca przed rozpoczęciem produkcji przedstawi Zamawiającemu do akceptacji projekt montażowy aranżacji laboratoryjnego pomieszczeń, celem uzyskania przez niego akceptacji końcowego Użytkownika. UWAGA: Podane w specyfikacji wymiary są wymiarami przybliżonymi. Konstrukcja mebli powinna umożliwiać wykonanie zabudowy na "miarę" z zachowaniem oczekiwanych funkcji i warunków technicznych poszczególnych pomieszczeń. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, zobowiązany jest do dokonania pomiarów pomieszczeń z natury celem właściwego zaprojektowania laboratoryjnego. Zamawiający przekaże Wykonawcy akceptację projektu montażowego z ewentualnymi uwagami w ciągu trzech dni roboczych. W przypadku braku akceptacji Wykonawca przedstawi poprawiony projekt montażowy, który podlegać będzie ponownej akceptacji w trybie j. wyżej. Montaż, uruchomienie elementów przedmiotu zamówienia nastąpi staraniem, na koszt i ryzyko Wykonawcy. Wykonawca wniesie/dostarczy poszczególne elementy laboratoryjnego do odpowiednich pomieszczeń Obiektu, zmontuje i uruchomi zgodnie z opracowanym we własnym zakresie projektem montażowym w pomieszczeniach udostępnionych przez Zamawiającego i przekaże w stanie wyregulowanym (wypoziomowanym, dopasowanym), podłączonym do instalacji Obiektu, wyczyszczonym i gotowym do użytku. Wykonawca usunie własnym staraniem i na własny koszt opakowania, elementy po montażu, elementy wadliwe, etc. Wykonawca pozostawi po montażu pomieszczenia objęte dostawą w stanie nie gorszym niż zastany, w tym uprzątnie na swój koszt i ryzyko wszelkie odpady, resztki, śmieci etc. Strona 4 z 31

5 3.3 Gwarancje, serwis Wykonawca udziela minimum 24 miesięcznej gwarancji na każdy element laboratoryjnego. Szczegółowe warunki gwarancji i serwisu określone są w projekcie Umowy. 4 Wymagania dotyczące szkoleń Wykonawca będzie odpowiedzialny za nieodpłatne przeszkolenie osób wskazanych przez Zamawiającego w zakresie eksploatacji i konserwacji dostarczanego laboratoryjnego. W ramach czynności odbiorowych laboratoryjnego należy przeszkolić osoby wskazane przez Zamawiającego w zakresie wykorzystania i prawidłowej obsługi laboratoryjnego, tak, aby upewnić się, że poinstruowany personel posiada odpowiednie kompetencje do jego obsługi. Przeprowadzenie szkolenia z zakresu obsługi i konserwacji laboratoryjnego będzie warunkiem pozytywnego odbioru końcowego laboratoryjnego. Zakres szkolenia dla personelu laboratoryjnego powinien obejmować minimum następujące zagadnienia: działanie i obsługa laboratoryjnego zagrożenia wynikające z obsługi laboratoryjnego Zakres szkolenia dla personelu konserwacyjnego powinien obejmować minimum następujące zagadnienia budowa i działanie laboratoryjnego oraz jego poszczególnych części/podzespołów uruchamianie elementów laboratoryjnego i ich regulacja postępowanie w przypadku awarii, naprawy zabiegi konserwacyjne zasady bezpieczeństwa Na zakończenie szkolenia wymagane będzie sporządzenie przez Wykonawcę Protokołu Przeprowadzonego Szkolenia. Protokół powinien zawierać rodzaj i program szkolenia, listę uczestników szkolenia wraz z podpisami Wykonawcy oraz uczestników szkolenia (na potwierdzenie odbycia szkolenia). Protokół Przeprowadzonego Szkolenia należy przekazać Zamawiającemu w dniu odbioru końcowego po zakończeniu szkolenia. Uprawniony przedstawiciel Wykonawcy przygotuje również certyfikaty dla uczestników potwierdzający ich udział w szkoleniu. Strona 5 z 31

6 4.1.1 Warunki ogólne przeprowadzenia szkoleń Szkolenie powinno być przeprowadzone w Obiekcie przez kompetentny personel Wykonawcy laboratoryjnego. Informację na temat szkolenia Wykonawca przedstawi Zamawiającemu w formie pisemnej przynajmniej 1 tydzień przed planowaną datą rozpoczęcia szkolenia. Informacja ta musi zawierać: Planowany termin szkolenia Planowany czas trwania szkolenia Program szkolenia z podziałem na: - nazwę i zakres szkolenia, - sposób organizacji szkolenia, - cele szkolenia, - plan zajęć z uwzględnieniem części teoretycznej i praktycznej, - wykaz literatury oraz niezbędnych środków i materiałów dydaktycznych, - sposób sprawdzania efektów szkolenia. Szkolenia powinny zostać przeprowadzone zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP i Polskimi Normami. Szkolenie powinno zapoznać pracownika z zagrożeniami wynikającymi z obsługi laboratoryjnego, na którym będzie pracował, sposobami ochrony przed zagrożeniami oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy z danym wyposażeniem laboratoryjnym. Strona 6 z 31

7 5 Parametry techniczne dla ze stali kwasoodpornej 5.1 Stoły/blaty robocze w układzie zgodnym ze specyfikacją asortymentową Rama stołu wykonana z profili ze stali kwasoodpornej w gatunku 316L, wymiary stołów zgodnie ze specyfikacją asortymentową, Profile spawane (nie dopuszcza się skręcania elementów), połączenia gładkie, bez szczelin, spawy gładkie bez ubytków, Profile zakończone nóżkami o wysokości 150 mm regulowanych w zakresie 20 mm, lub zakończone kółkami. Stopki wykonane z tworzywa sztucznego Kółka wykonane z materiału nierysującego podłogi. Co najmniej 2 kółka na stół z blokadą. Blaty robocze stołów: Blat wykonany ze stali kwasoodpornej w gatunku 316L o grubości nie mniejszej niż 1,5 mm, wymiary blatów zgodnie ze specyfikacją asortymentową, Blaty wykonane z pełnej blachy lub perforowane wg specyfikacji asortymentowej, Blaty wykonane z Laminatu, o grubości nie mniejszej niż 28 mm zgodnie ze specyfikacją asortymentową, Stoły z blatami z Laminatu wyposażone w mobilne szafki z szufladami na dokumenty (po dwie szafki na stół) Strona 7 z 31

8 5.2 Regały w układzie zgodnym ze specyfikacją asortymentową: Regały wykonane z profili spawanych ze stali kwasoodpornej, półki z blachy - ze stali kwasoodpornej w gatunku 316L wymiary regałów zgodnie ze specyfikacją asortymentową, Półki grubości nie mniejszej niż 1,5 mm, pełne montowane na stałe lub regulowane zgodnie ze specyfikacją asortymentową, Regały na nóżkach o wysokości 150 mm regulowanych w zakresie 20 mm (możliwość wypoziomowania regału), stopki wykonane z tworzywa sztucznego, 5.3 Wózki, stoliki jezdne w układzie zgodnym ze specyfikacją asortymentową: Wykonane ze stali kwasoodpornej w gatunku 316L. Blaty wykonane z pełnej blachy lub perforowane, proste lub wywinięte do góry wg specyfikacji asortymentowej Rama wykonana z profili spawanych Kółka fi 100 mm (dwa z blokadą), oponki wykonane z materiału, który nie brudzi podłoża Przy kołach odbojniki z tworzywa sztucznego Półki z pełnej blachy, o grubości nie mniejszej, niż 1,5 mm Rączka do prowadzenia umieszczona przy krótszym boku 5.4 Szafy, szafki, szafki ubraniowe w układzie zgodnym ze specyfikacją asortymentową: Szafki wykonane ze stali kwasoodpornej w gatunku 316L, Szafy ubraniowe dzielone (dwie komory: część czysta i brudna), wewnątrz półka w górnej części, pod półką drążek na ubrania, szafy z daszkiem. Część szaf z półkami wewnątrz. Szafy na nóżkach o wysokości 150 mm regulowanych w zakresie 20 mm (stopki wykonane z tworzywa sztucznego) lub na kółkach fi 100 mm (dwa z blokadą), oponki wykonane z materiału, który nie brudzi podłoża, przy kołach odbojniki z tworzywa sztucznego zgodnie ze specyfikacją asortymentową, Część szaf na kółkach wyposażona w rączki ułatwiające przemieszczanie, Drzwi jednodrzwiowe lub dwudrzwiowe, pełne lub przeszklone, zamykane na klucz zgodnie ze specyfikacją asortymentową, Strona 8 z 31

9 Półki pełne o grubości nie mniejszej, niż 1,5 mm Szafki podblatowe wyposażone w szufladę w górnej części i szafkę poniżej szuflady. Szuflady na prowadnicach z mechanizmem samodociągowym zapewniającym ciche i płynne domykanie. Szuflady wyposażone w uszczelki gumowe, montowane poprzez wcisk (nie przyklejane) Fronty drzwi i szuflad wyposażone w uchwyt typu C 5.5 Pozostałe wyposażenie w układzie zgodnym ze specyfikacją asortymentową: Ławeczki wykonane ze stali kwasoodpornej w gatunku 316L wyposażone w półkę na buty pod ławeczką. stelaż z profili ze stali kwasoodpornej w gatunku 316L profile spawane (nie dopuszcza się skręcania elementów), połączenia gładkie, bez szczelin, spawy gładkie bez ubytków, Profile zakończone nóżkami o wysokości 150 mm regulowanych w zakresie 20 mm, Stopki wykonane z tworzywa sztucznego Nadstawki higieniczne wykonane ze stali kwasoodpornej w gatunku 304 Krzesła z dźwigniami łokciowymi (dozownik do mydła, dozownik do płynu dezynfekcyjnego, pojemnik na ręczniki papierowe) wykonane ze stali kwasoodpornej w gatunku 304 część krzeseł z podnóżkiem pod nogi (obręcz) siedzisko i oparcie zmywalne (nie tapicerowane) Wysokość siedziska podnoszona pneumatycznie (ręcznie za pomocą sprężyny gazowej) Podstawa pięcioramienna z kółkami fi 50 mm (dwa z blokadą), oponki wykonane z materiału, który nie brudzi podłoża. Pozostałe wyposażenie wykonanie ze stali kwasoodpornej w gatunku 304: pojemnik na odpady zamykany Strona 9 z 31

10 6 Parametry techniczne dla mebli laboratoryjnych w pom. LK 1.27, LK Moduły serwisowe dla mebli laboratoryjnych Kanały serwisowe Kanały serwisowe służą do prowadzenia instalacji i montażu zaworów wody, gniazdek w modułach / panelach montowanych na zacisk. Wymiary kanałów serwisowych Szerokość (mm) 1800 i 2100 Głębokość (mm) 110 (bez systemu zawieszenia) Wysokość (mm) 250 Zapewnione zabezpieczenie przed zachlapaniem zgodnie z IP 44. Kanał serwisowy musi być wykonany ze stali pokrytej proszkowo farbą poliestrowo epoksydową (warstwa farby grubości 80 µm). Panele serwisowe pokryte proszkowo farbą poliestrowo epoksydową (warstwa farby grubości 80 µm). Geometria frontu kanału serwisowego (nachylenie) zapewnia ergonomiczną obsługę zaworów i gniazdek. Instalacja zaworów i gniazdek w panelach w sposób zapewniający instalację beznarzędziową na zacisk. Zasilanie paneli z gniazdkami elektrycznymi za pomocą kabla i łączników 230 V i 400 V, w sposób umożliwiający zwiększenie ilości paneli, zmiany rozmieszczenia oraz redukcję paneli bez konieczności zmiany okablowania. Modułowa geometria kanałów bezwarunkowo powinna zapewniać późniejsze przedłużenie kanału oraz możliwość modyfikacji rozmieszczenia i ilości punktów odbioru mediów. Kanały montowane poziomo powinny być zaprojektowane w sposób zapewniający powierzchnie składową na górnej płaszczyźnie kanału. Kanały muszą zapewniać beznarzędziowy montaż i demontaż elementów w każdej chwili. Wyposażenie zostało opisane w poszczególnych pozycjach specyfikacji asortymentowej. System instalacji musi być higieniczny Nadstawki serwisowe Nadstawki serwisowe montowane do podłogi mają być wykonane w systemie modułowym. Składają się z różnych, kolejno opisanych jednostkach elementów, które można łączyć ze sobą. Nadstawki serwisowe powinny być zaprojektowane w sposób zapewniający użytkownikowi doposażenie, demontaż i zmianę rozmieszczenia w przyszłości. Wymiary nadstawek serwisowych Szerokość (mm) 1800 i 2100 Strona 10 z 31

11 Głębokość (mm) filar 75 mm Całkowita głębokość stołu 650 mm Do stołu wyspowego (podwójnego) filar 92 mm Całkowita głębokość stołu 1500 Wysokość robocza (mm) 750 Wysokość całkowita (mm) 1790 (z możliwością dopasowania do wysokości pomieszczenia) Konstrukcja nośna nadstawek powinna być wykonana ze stali galwanizowanej pokrytej proszkowo na powierzchniach odsłoniętych (warstwa farby grubości 80 µm). Filar nadstawki wykonany z galwanizowanej stali 2,5 mm, wykonany w dwóch częściach, w celu umożliwienia przyszłej modernizacji. Obie części połączone w sposób stabilny z możliwością późniejszego rozdzielenia części. Rozprowadzenie mediów pod blatem w sposób uporządkowany, linie zasilające powinny być zainstalowane do kratownicy. Nadstawki wyposażone w system poziomowania. Część dolna nadstawek serwisowych wyposażona w demontowany panel frontowy zasłaniający konstrukcję nośną stołu. Powyżej blatu, panele serwisowe (ochrona przed zachlapaniem kanału serwisowego), kanały serwisowe, ochrona przed zachlapaniem powyżej kanału serwisowego, półki, szafki wiszące, przedłużenie filaru umożliwiające mocowanie do sufitu. Kanały serwisowe Kanały serwisowe powinny być zaprojektowane zgodnie z powyższym opisem (po jednej stronie w stołach przyściennych, po dwóch stronach przy stołach wyspowych (podwójnych) Służą do instalowania modułów / paneli i mediów, posiada wbudowaną półkę na odczynniki o głębokości 150 mm. Kanały muszą zapewniać beznarzędziowy montaż i demontaż elementów w każdej chwili. Wsporniki do instalacji półek i uchwytów na łapy i kratownice Wykonane ze stali grubości nie mniej, niż 3.0 mm malowanej proszkowo (warstwa farby grubości 80 µm) Wykonane w sposób zapewniający zawieszenie na filarze nadstawki. 5 poziomów, na których możliwe jest zawieszenie półki, odległość między najniższym i najwyższym poziomem wynosi 390 mm. Konstrukcja zapewniająca standardowe nośności dla półek nad blatem oraz spełnienie wymagań higienicznych projektu. Półka na odczynniki o głębokości 150 mm Półka powinna być wykonana ze szkła bezpiecznego o głębokości 150 mm i grubości nie mniej, niż 7 mm, wykończenie metalowym rantem, dwa boczne elementy nośne wykonane z metalu do mocowania do wspornika Elementy składowe połączone śrubkami. Możliwość samodzielnego montażu / demontażu półek. Półki na urządzenia głębokości 300 mm / 400 mm Strona 11 z 31

12 Powinny być wykonane z laminowanej płyty OSB (22 mm grubości) głębokości 300 lub 400 mm, z wykończeniowym wspornikiem kątowym, dwa boczne elementy nośne wykonane z metalu do mocowania do wspornika. Elementy składowe połączone śrubkami. Możliwość samodzielnego montażu / demontażu półek. Uchwyty na łapy i kratownice Uchwyt do mocowania prętów o średnicy mm zapewniające stabilne dwupunktowe mocowanie do wspornika. Ochrona przed zachlapaniem powyżej kanału serwisowego - szerokość 600 / 900 / 1200 / 1500 / 1800 mm, wysokość 390 mm Ochrona przed zachlapaniem poniżej kanału serwisowego Musi być wykonana z żywicy polifenolowej lub stali galwanizowanej malowanej proszkowo (warstwa farby grubości 80 µm) zależnie od opisu pozycji. Szerokość taka jak kanału serwisowego. Zlewiki modułowe mocowane poniżej kanału serwisowego do nadstawki Zlewik wykonany z kamionki lub polipropylenu lity spiek ceramiczny 294 / 132 / 112 mm z tolerancją ± 10 mm Kanały serwisowe ścienne Kanały serwisowe mają być wykonane w systemie modułowym. Składają się z kolejno opisanych elementów, które można łączyć ze sobą. Wymiary kanału serwisowego ściennego Szerokość (mm) 1800 Głębokość (mm) 184 Wysokość całkowita (mm) 252 Kanały serwisowe Kanały serwisowe musza być wykonane zgodnie opisem powyżej. W kanale serwisowym są montowane moduły / panele i media. Jako przestrzeń magazynową kanał serwisowy posiada zintegrowaną pokrywę z żywicy fenolowej o grubości 5 mm. Kanały muszą zapewniać beznarzędziowy montaż i demontaż elementów w każdej chwili. Profile do instalacji na ścianie Wykonanie: profile C ze stali galwanizowanej o grubości nie mniej, niż 2,5 mm. Głębokość 75 mm, szerokość i wysokość zaprojektowana odpowiadająca wymiarom kanału ściennego. Profil powinien zapewniać możliwość instalacji kanału w nadstawce serwisowej bez konieczności zmiany wysokości lub głębokości. Profil musi zapewniać możliwość wypoziomowania w przypadku małych nierówności ścian. Profile C kanałów serwisowych powinny być proste i wyjmowane. Strona 12 z 31

13 6.2 Zasilanie w media Wyposażenie sanitarne Oznakowanie armatury zgodnie z EN Wszystkie połączenia rur winny być sprawdzone na miejscu po instalacji, udokumentowane w formie protokołów z wykonanych testów. Armatura Armatura laboratoryjna do wody winna być wykonana z brązu. Armatura winna być pokryta epoksydową warstwą ochronną lub powłoką z tworzywa sztucznego. Armatura do wody winna być wyposażone w głowice ceramiczne. Wszystkie zawory muszą być podłączone do systemu zasilania w sposób umożliwiający demontaż. Linie zasilania - Woda zimna, woda ciepła z zaworem zwrotnym, certyfikowany system instalacji składający się z rur PE-Xc,. - Linie zasilające wody ciepłej mają być izolowane w przewodach z elastycznego sztucznego kauczuku. - Węże mają mieć grubość izolacji co najmniej 13 mm i są zgodne z klasą B1 ochrony przeciwpożarowej, nie są łatwopalne, współczynnik przenikania ciepła 0,040 W/mK. Kanalizacja Wykonana z rury z polietylenu o zwiększonej gęstości (PE-HD). Syfony powinny być wyposażone w funkcję łatwego dostępu do czyszczenia. Okablowanie / układ okablowania / instalacja urządzeń elektrycznych Wykonywanie instalacji elektrycznych przy pomocy modułów może być konfigurowane w dowolny sposób. Wszelkie zmiany typu przeniesienia, przeróbki instalacji możliwe są bez potrzeby wykorzystania dodatkowych części lub pomocy elektryka. W tym celu wszystkie moduły są już wyposażone w gniazda elektryczne, zabezpieczenia typu bezpiecznik automatyczny i inne zabezpieczenia elektryczne. Linie instalacyjne powinny być wykonane z elastycznych kabli elektrycznych. Podstawowe wymagania instalacyjne Wartość napięcia nominalnego 400 V Rodzaj zasilania 3/N/PE Częstotliwość 50 Hz Wartość prądu nominalnego maks. 35 A (KLV 1), 50 A (KLV2), 25 A (KLV 3) Klasa ochronności klasa 1 ochrona przeciwporażeniowa przed dotykiem pośrednim Współczynnik ochrony IP44 ochrona przed wodą bryzgającą ze wszystkich kierunków. Strona 13 z 31

14 Rozdzielenie elektrycznych obwodów - maks. 8 uziemionych gniazd 230V/16A = 1 obwód elektryczny (1 x bezpiecznik automatyczny 16A, 1 fazowy) - maks. 2 CEE gniazda 400V/16A = 1 obwód elektryczny trójfazowy (1 x bezpiecznik automatyczny 16A, 3 fazowy) - maks. 1 CEE gniazdo 400V/32A = 1 obwód elektryczny trójfazowy (1 x bezpiecznik automatyczny 32A, 3 fazowy) Bezpiecznik automatyczny typu S 200-B - Wytrzymałość zwarciowa 6KA - Klasa ograniczenia prądowego 3 - Charakterystyka wyzwalania B - Wartość prądu znamionowego 6 25 A - Wartość napięcia znamionowego 230/400 V - Wartość częstotliwości znamionowej Hz - Rodzaj ABB Stotz S 261 S 263 lub podobny Gniazda 230V - Obudowa z klapką, z prowadnicami z dwóch stron służącymi do łatwego wprowadzenia wtyku pod kątem - 10/16 A, 250V, 2 fazy + E - kolorystyka różna, zależna od rodzaju zasilania (Szary normalne gniazda, zielony SV, pomarańczowy ZSV, czerwony EDV) - rodzaj współczynnika ochronnego IP44 Gniazda CEE - podnoszona klapka w obudowie - 16A, 400V, 3 fazy +N +E - rodzaj współczynnika ochronnego IP44 Panel zasilający Panel powinien być wykonany z PC (poliwęglanu) jako mały moduł dystrybuujący z otwieraną pokrywą na maksymalnie 15 modułów zabezpieczających. Moduły zintegrowane Zintegrowane moduły powinny być w wersji do szybkiego montażu na listwie N 35 zgodnie z EN Strona 14 z 31

15 6.2.1 Systemy elektryczne Moduły elektryczne Przenośne jednostki zasilające inaczej moduły elektryczne stosowane są w modułach serwisowych. Wymienione pozycje są przygotowane do bezpośredniego podłączenia zewnętrznego zasilania. Wymiary modułu elektrycznego 300 x 180 x 100 ( dł. x wys. x gł. ) obudowa jest wykonana z ABS (akrylonitryl butadienu styrenu) pokryty (PUR lakierem), zakryty pokrywą ze stali nierdzewnej galwanizowanej, pokrytej mieszaniną proszku z poliestru epoksydowego. Możliwość instalacji modułów: - instalacja naścienna - instalacja w modułach serwisowych - instalacja indywidualna 6.3 Stoły i zlewy laboratoryjne Blaty Blaty powinny być przygotowane zgodnie z poniższymi wymaganiami : Polipropylen: Blat składa się z podstawy, którą stanowi płyta wiórowa o grubości nie mniejszej, niż 25mm. Warstwa osłonowa powierzchni roboczej pokryta jest nie mniejszą, niż 8 mm warstwą szklaną podklejoną specjalnym związkiem łączącym. Spód blatu winien być pokryty żywicą melaminową. Brzegi winny być wykończone polipropylenem Ramy / konstrukcje nośne Konstrukcje nośne dla blatów laboratoryjnych zaprojektowane jako samonośne szafki na cokole. Stoły i zlewy laboratoryjne bez odpowiedniej stalowej konstrukcji nośnej powinny posiadać konstrukcje w postaci samonośnych szafek na cokole, których nośność minimalna winna wynosić 200 kg/m. Laboratoryjne konstrukcje nośne H - kształtne: Metalowe konstrukcje nośne produkowane w procesie prasowania na zimno stalowych profili z zachowaniem wysokości roboczych 750 mm i 900 mm i nośności minimalnej 200 kg/m. Wszystkie łączenia winny być spawane i szlifowane widoczne spawy są nieakceptowane. Strona 15 z 31

16 Ramy winny być wyposażone w system regulacji wysokości w zakresie +/- 25 mm. Ostre krawędzie profili winny być oszlifowane. Ochrona powierzchni elementów stalowych winna być wykonana za pomocą piaskowania lub chemicznego odtłuszczania. Konstrukcje nośne winny być proszkowo pokrywane farbą epoksydową (grubość powłoki min. 80 µ) na wszystkich widocznych powierzchniach Laboratoryjne zlewiki i zlewy Zlewik modułowy na nadstawce serwisowej: Wszystkie moduły zlewikowe są montowane na nadstawkach serwisowych tylniej ściance nadstawki serwisowej. Wymiary zlewika : szer. / gł. / wys. 294 x 132 x 112 mm. ( w komplecie woda zimna, końcówka + zawór i syfon ). Materiał wykonania: kamionka lub polipropylen Szafy / Półki Wykonanie / materiał Korpus wykonany z 2 ścian bocznych, półki dolnej, półki górnej i półki z regulowaną wysokością. Wykonane z płyty prasowanej dwustronnie laminowanej żywicą melaminową, grubość nie mniej, niż 19 mm, (odporność na ścieranie S, powłoka klasy 2 - powłoka grubości ponad 0,14 mm - klasa emisji E1). Tylni panel powinien być podnoszony. Prasowana płyta pokryta żywicą melaminy z warstwą plastiku po obu stronach, 10 mm grubość, (odporność na ścieranie S, powłoka klasy 2 - powłoka grubości ponad 0,14 mm - klasa emisji E1). Dodatkowo widoczne tylnie ścianki powinny być wyposażony w korpusu płyty. W przypadku gdy szerokość kraty jest większa niż 600 mm, półki i spód szafki powinny być wykonane z płyty OSB o grubości min. 22 mm. Nośność półki 50 kg. Półki oraz wsporniki półki muszą być zamontowane w sposób zapobiegający ich wysuwaniu. Panele frontowe: Wykonanie paneli frontowych w opisie poszczególnych pozycji. Panele frontowe muszą być wykonane w jakości korpusu. Dla przeszklonych paneli frontowych zastosowane szkło o grubości co najmniej 5 mm. Drzwi przesuwne na prowadnicach kulkowych. Cokół: Cokół na stałe instalowany do szafki i w całości wykonany z wodoodpornej, klejonej sklejki grubości min. 16 mm i pokryty z jednej strony bezspoinowo wodoodpornym tworzywem. Wysokość cokołu dostosowana do wysokości kółek w szafkach mobilnych (ok. 110 mm). Nierówności podłogi powinny być kompensowane poprzez elementy do poziomowania. Panel tylny powinien być demontowany. Wykonany z płyty MDF grubości 4 mm, obustronnie lakierowanej. Brzegi / uchwyty: Wszystkie krawędzie włączając półki instalacyjne są wykończone 0,4 mm warstwą z polipropylenu (PP). Frontowe krawędzie korpusu i półek oraz krawędzie frontów wykonane z 2 mm zaokrąglonej warstwy polipropylenu (PP) ( 2-3 mm ). Na wewnętrznej Strona 16 z 31

17 powierzchni ścian bocznych wiercone otwory do montażu wsporników do półek odległość między otworami ok. 30 mm. Zawiasy umożliwiające otwarcie drzwi pod kątem 270. Szafki wiszące wyposażone w uchwyty metalowe lub gałki zabezpieczone przed wykręcaniem zależnie od opisu pozycji. Każde drzwi wyposażone w uchwyt. Drzwi laboratoryjne powinny być zaprojektowane z konstrukcji metalowej w kształcie U. W przypadku, gdy drzwi szafki są wyższe niż 1000 mm, powinny być zastosowane minimalnie trzy zawiasy Szafki podblatowe: Typy W zależności od opisu poszczególnych pozycji występują szafki na cokole, na kółkach lub podwieszane na ramie nośnej. Zależnie od wysokości stołu wysokość szafek powinna zapewniać wykorzystanie max. 150 mm od dolnej krawędzi podłogi na rozwiązania konstrukcyjne. Głębokość szuflady powinna być dostosowana do głębokości szafki. Wykonanie / materiał Korpus wykonany z 2 ścian bocznych, podstawy, 2 górnych półek z regulowaną wysokością. Wykonane z płyty prasowanej dwustronnie laminowanej żywicą melaminową, grubość nie mniej, niż 19 mm, (odporność na ścieranie S, powłoka klasy 2 - powłoka grubości ponad 0,14 mm - klasa emisji E1). Części korpusu muszą być łączone za pomocą kołków oraz klejone w sposób uniemożliwiający rozdzielenie. Jeżeli szerokość siatki jest większa niż 600 mm. Półki oraz spód szafki winny być wykonane z laminowanej płyty OSB (grubość 22 mm). Nośność półki 30 kg. Półki oraz wsporniki półki muszą być zamontowane w sposób zapobiegający ich wysuwaniu. Wsporniki powinny być łączone geometrycznie tak aby zapewniało to łatwość wysuwania półek. Nośności każdego ze wsporników to 50 kg. Brzegi / uchwyty Wszystkie krawędzie włączając półki instalacyjne są wykończone 0,4 mm warstwą z polipropylenu (PP). Frontowe krawędzie korpusu i półek oraz krawędzie frontów wykonane z 2-3 mm zaokrąglonej warstwy polipropylenu (PP). Wszystkie krawędzie, nawet te niewidoczne, są pokryte co najmniej jedną warstwą preparatu ochronnego w kolorze identycznym jak na sąsiadujących powierzchniach. Na wewnętrznej powierzchni ścian bocznych wiercone otwory do montażu wsporników do półek i prowadnic do szuflad odległość między otworami ok. 32 mm. Zawiasy umożliwiające otwarcie drzwi pod kątem 270. W zależności od opisu poszczególnych pozycji szafka szufladowa powinna być wykonana w sposób zapobiegający jej przechyleniu, z co najmniej 4/5 szufladami z automatycznym systemem samodomykania lub pełną szuflada z automatycznym systemem samodomykania Szafka z szufladami Szuflady mają konstrukcję stalowej ramy z podwójnymi ścianami wykonanych ze stali o grubości 1,0 mm pokrywanej proszkowo farbą epoksydową. Szuflady wysuwane na prowadnicach rolkowych. Ze względów higienicznych prowadnice powinny być Strona 17 z 31

18 osłonięte. Fronty szuflad demontowane w celu łatwiejszego mycia. Panel tylny, spód wykonane z płyty prasowanej dwustronnie laminowanej melaminą, grubość 16 mm,. Minimalna nośność szuflady ok. 30 kg Zgodnie z opisem poszczególnych pozycji mobilne szafki z szufladami są wyposażone w blokadę zapobiegającą przed jednoczesnym otwarciem wszystkich szuflad. Szafki wyposażone w uchwyty metalowe lub gałki zabezpieczone przed wykręcaniem zależnie od opisu pozycji. Każde drzwi i szuflada powinny być wyposażone w co najmniej jeden uchwyt. Szafki powinny być wyposażone w uchwyt na etykiety. Szafka mobilna Wykonanie jak w powyższym opisie, dodatkowo: Wykonanie panela tylnego: płyta prasowana grubości 10 mm dwustronnie laminowana (odporność na ścieranie S, powłoka klasy 2 - powłoka grubości ponad 0,14 mm - klasa emisji E1). Górna płaszczyzna zaprojektowana jako powierzchnia magazynowa lub do pracy. Wykonana z płyty prasowanej o grubości 19 mm, dwustronnie laminowana (odporność na ścieranie S, powłoka klasy 2 - powłoka grubości ponad 0,14 mm - klasa emisji E1) Szafka wyposażona w 4 kółka (dostosowana do wysokości cokołu) wysokość 110 mm, dwa z kółek są stałe i 2 obrotowe z blokadą. Nośność kółka, co najmniej 70 kg. Strona 18 z 31

19 7 Specyfikacja asortymentowa Nr elementu Nazwa elementu Nr pomieszczenia Ilość elementów Opis Wymiary [DxSxW] [mm] Laboratorium przygotowania komórek do przeszczepów, nr 1 Stół ze stali nierdzewnej Krzesło laboratoryjne w standardzie GMP Wózek ze stali kwasoodpornej Szafa ze stali kwasoodpornej - mała Szafa ze stali kwasoodpornej - duża LK stół ze stali kwasoodpornej 316L na kółkach, 2 kółka z blokadą, blat z wywiniętym brzegiem do dołu. Blat perforowany, średnica otworów 2 cm, perforacja blatu rozpoczyna się 10 cm od krawędzi stołu. Stelaż stołu wykonany ze stali kwasoodpornej 316L. Połączenia gładkie bez szczelin, spawy gładkie bez ubytków 1600 x 800 x krzesło z podnóżkiem Ø stolik jezdny ze stali kwasoodpornej 316L, z półką, półka 20 cm od podłogi, dwa kółka z blokadą. Blat gładki. Blat z wywinięciem do góry, wysokość wywinięcia 1 cm szafa ze stali kwasoodpornej 316L, na kółkach, dwa kółka z blokadą, jednodrzwiowa, zamykana na klucz, z rączką ułatwiająca przesuwanie. Trzy półki, z możliwością regulacji wysokości szafa ze stali kwasoodpornej 316L, na kółkach, dwa kółka z blokadą, dwudrzwiowa, zamykana na klucz. Trzy półki, z możliwością regulacji wysokości 600 x 900 x x 600 x x 800x PAL I LK Szafka ubraniowa - 2 podwójna, dzielona, blacha stalowa, daszek ukośny, na nóżkach 300x500x Strona 19 z 31

20 Nr elementu Nazwa elementu Nr pomieszczenia Ilość elementów Opis Wymiary [DxSxW] [mm] 8 Nadstawka higieniczna z dźwigniami łokciowymi - dozownik do mydła, dozownik - 1 stal nierdzewna - do płynu dezynfekującego, pojemnik na ręczniki papierowe PAL II LK Szafka z półkami 3 szafka ze stali kwasoodpornej, 4 półki, daszek ukośny, na nóżkach 300x500x Ławeczka 1 ze stali kwasoodpornej 316L, na nóżkach, nóżki z możliwością regulacji wysokości. Pod ławeczką półka na buty 1750x300x400 Długość ławeczki dopasować na budowie. Laboratorium przygotowania komórek do LK.1.13 przeszczepów, nr Stół ze stali nierdzewnej Krzesło laboratoryjne w standardzie GMP - 4 stół ze stali kwasoodpornej 316L na kółkach, 2 kółka z blokadą, blat z wywiniętym brzegiem do dołu. Blat perforowany, średnica otworów 2 cm, perforacja blatu rozpoczyna się 10 cm od krawędzi stołu. Stelaż stołu wykonany ze stali kwasoodpornej 316L. Połączenia gładkie bez szczelin, spawy gładkie bez ubytków 1600 x 800 x krzesło z podnóżkiem Ø 500 Strona 20 z 31

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WYPOSAŻENIA LABORATORIÓW ICBN, MEBLE LABORATORYJNE, STOŁY LABORATORYJNE, DYGESTORIA I MEBLE BIUROWE

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WYPOSAŻENIA LABORATORIÓW ICBN, MEBLE LABORATORYJNE, STOŁY LABORATORYJNE, DYGESTORIA I MEBLE BIUROWE 20-950 Lublin, Aleje Racławickie 4 tel.: (08) 445 4 59, fax: (8) 445 4 63 Załącznik nr 2 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WYPOSAŻENIA LABORATORIÓW ICBN, MEBLE LABORATORYJNE, STOŁY LABORATORYJNE,

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY Załącznik 2.1 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY Pełna nazwa urządzenia, typ, marka i model, kraj pochodzenia, deklarowana klasa wyrobu (podać): Producent (podać): Rok produkcji:

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - CZĘŚĆ I S P E C Y F I K A C J A T E C H N I C Z N A W Y P O S A Ż E N I A

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - CZĘŚĆ I S P E C Y F I K A C J A T E C H N I C Z N A W Y P O S A Ż E N I A OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - CZĘŚĆ I S P E C Y F I K A C J A T E C H N I C Z N A W Y P O S A Ż E N I A 1. 1. REGALY JEZDNE ( PRZESUWNE) 1. M E B L E B I B L I O T E C Z N E Załącznik nr 8 Konstrukcja szyn

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYPOSAŻENIA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYPOSAŻENIA NEFRYT pracownia architektury i wnętrz, arch. A. Orszulak Warszawa - Wesoła, ul. Urocza 60 A, tel. 501 258 112 www.aoprojekty.pl mail: agnieszkaorszulak@hotel.pl SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYPOSAŻENIA budynku

Bardziej szczegółowo

FABRYKA BRONI Łucznik Radom sp. z o.o. 26-600 Radom, ul. Przemysłowa 9 REGON: 672021450 NIP: 948-21-82-612

FABRYKA BRONI Łucznik Radom sp. z o.o. 26-600 Radom, ul. Przemysłowa 9 REGON: 672021450 NIP: 948-21-82-612 FABRYKA BRONI Łucznik Radom sp. z o.o. 6-600 Radom, ul. Przemysłowa 9 REGON: 670450 NIP: 948--8-6 Z A T W I E R D Z A M Sprawa nr: FB/084/03 S P E C Y F I K A C J A W A R U N K ÓW I O P I S P R Z E D M

Bardziej szczegółowo

Zakup, dostawa oraz montaż wyposażenia niemedycznego dla nowego obiektu Ars Medical Sp. z o.o. w Pile OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Zakup, dostawa oraz montaż wyposażenia niemedycznego dla nowego obiektu Ars Medical Sp. z o.o. w Pile OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 9 Zakup, dostawa oraz montaż wyposażenia niemedycznego dla nowego obiektu Ars Medical Sp. z o.o. w Pile OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Wykonawcy mogą zaproponować oferty równoważne.

Bardziej szczegółowo

Meble biurowe, siedziska, krzesła i fotele obrotowe

Meble biurowe, siedziska, krzesła i fotele obrotowe Załącznik nr 8.1 do siwz CZĘŚĆ I SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Meble biurowe, siedziska, krzesła i fotele obrotowe Opis techniczny mebli biurowych oraz siedzisk Meble biurowe muszą spełniać odpowiednio

Bardziej szczegółowo

ARCHITEKTURA WNĘTRZ PROJEKT PIERWSZEGO WYPOSAŻENIA ELEMENTY WOLNOSTOJĄCE /meble/ /BIBLIOTEKA / Projekt Wykonawczy

ARCHITEKTURA WNĘTRZ PROJEKT PIERWSZEGO WYPOSAŻENIA ELEMENTY WOLNOSTOJĄCE /meble/ /BIBLIOTEKA / Projekt Wykonawczy BIURO PROJEKTÓW BUDOWNICTWA OGÓLNEGO "BUDOPOL" S.A. 00-060 Warszawa, ul. Królewska 27 INWESTOR nazwa Tel. Centrala (22) 653 33 55, Prezes (22) 653 33 42, Fax (22) 827 78 20, www.bpbo.com.pl, e-mail: Instytut

Bardziej szczegółowo

Opis techniczny mebli

Opis techniczny mebli techniczny mebli I. ogólny 1. Wymagania ogólne dla mebli laboratoryjnych a) Meble systemowe zbudowane w systemie modułowym każdy element umeblowania wymieniony w specyfikacji (z wyjątkiem blatów) powinien

Bardziej szczegółowo

Spis treści CEL I ZAKRES OPRACOWANIA 2

Spis treści CEL I ZAKRES OPRACOWANIA 2 ARCHIMEDIA UL. WOLSZTYŃSKA 4 60-361 POZNAŃ TEL/FAX: (061) 867 17 35 HALA GIMNASTYCZNA LESZKA BLANIKA - CENTRUM INNOWACYJNO-WDROŻENIOWE AWFIS W GDAŃSKU PROJEKT WYKONAWCZY PROJEKT ARCHITEKTURY WNĘTRZ Z ARANŻACJĄ

Bardziej szczegółowo

Formularz cenowy. Strona 1 z 25

Formularz cenowy. Strona 1 z 25 Grupa Szafki ubraniowe BHP Lp. (pieczęć wykonawcy) Opis przedmiotu zamówienia /nazwa międzynarodowa Nazwa handlowa Ilość szt. Formularz cenowy Cena netto Wartość netto (ilość z kol.4 x cena z kol.5) Kwota

Bardziej szczegółowo

Projekt PL0243: Przebudowa i rozbudowa infrastruktury kulturalnej Centralnego Muzeum Morskiego w Gdańsku na potrzeby Ośrodka Kultury Morskiej.

Projekt PL0243: Przebudowa i rozbudowa infrastruktury kulturalnej Centralnego Muzeum Morskiego w Gdańsku na potrzeby Ośrodka Kultury Morskiej. Projekt PL0243: Przebudowa i rozbudowa infrastruktury kulturalnej L.P. SYMBOL 1. WL Waga laboratoryjna precyzyjna 38000000-5 1 1.1. Zakres ważenia minimalnie 2500 g maksymalnie do 3000 g 1.2. Dokładność

Bardziej szczegółowo

Meble i wyposażenie medyczne

Meble i wyposażenie medyczne AVO ul. Południowa 21a 64-030 Śmigiel, Polska tel. +48 65 518 98 49 fax +48 65 518 98 56 www.alvo.pl MM-1.2-P-MMXI ZAFY I ZAFKI MEDYCZNE strona 2-250 zafa medyczna 55 2-251 zafa medyczna 55 2-252 zafa

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. PAKIET A - Meble biurowe

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. PAKIET A - Meble biurowe OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA PAKIET A - Meble biurowe Zamówienie obejmuje wykonanie mebli ich dostawę, wniesienie oraz montaż. Meble należy wypoziomować, szafki wiszące zawiesić. Wymiary przytoczone przez

Bardziej szczegółowo

Wartość podatku VAT. Cena netto. Wartość netto. Wartość brutto. Część zamówienia. Orientacyjna wizualizacja przedmiotu dostawy. Ilość sztuk/kpl.

Wartość podatku VAT. Cena netto. Wartość netto. Wartość brutto. Część zamówienia. Orientacyjna wizualizacja przedmiotu dostawy. Ilość sztuk/kpl. Lp. Przedmiot dostawy Opis przedmiotu dostawy Orientacyjna wizualizacja przedmiotu dostawy Ilość sztuk/kpl. Część zamówienia Cena netto Wartość netto Wartość podatku VAT Wartość brutto [zł] [zł] [zł] [zł]

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ ST-T-01 SYSTEM SIECI STRUKTURALNEJ I URZĄDZENIA AKTYWNE

DZIAŁ ST-T-01 SYSTEM SIECI STRUKTURALNEJ I URZĄDZENIA AKTYWNE DZIAŁ ST-T 01 System sieci strukturalnej i urządzenia aktywne 1 DZIAŁ ST-T-01 SYSTEM SIECI STRUKTURALNEJ I URZĄDZENIA AKTYWNE 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Zamawiający: Centrum Sztuki Współczesnej Łaźnia w Gdańsku ul. Jaskółcza 80-767 Gdańsk SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Przetarg nieograniczony Dostawa wraz z montażem mebli oraz sprzętu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY na wykonanie zadania pn.: Dostawa wyposażenia dla Muzeum Karkonoskiego w Jeleniej Górze II Zamawiający: Muzeum Karkonoskie w Jeleniej

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY WYPOSAŻENIA

OPIS TECHNICZNY WYPOSAŻENIA OPIS TECHNICZNY WYPOSAŻENIA CZĘŚĆ I - MEBLE I. MEBLE typu A Meble systemowe, umożliwiające dowolne łączenie i konfigurację oraz rozbudowę w przyszłości o dodatkowe elementy. Meble wykonane z płyt wiórowych

Bardziej szczegółowo

Cena netto. Wartość podatku VAT. Wartość netto. Wartość brutto. Część zamówienia. Orientacyjna wizualizacja przedmiotu dostawy. Ilość sztuk/kpl.

Cena netto. Wartość podatku VAT. Wartość netto. Wartość brutto. Część zamówienia. Orientacyjna wizualizacja przedmiotu dostawy. Ilość sztuk/kpl. Lp. Przedmiot dostawy Opis przedmiotu dostawy Orientacyjna wizualizacja przedmiotu dostawy Ilość sztuk/kpl. Część zamówienia Cena netto Wartość netto Wartość podatku VAT Wartość brutto [zł] [zł] [zł] [zł]

Bardziej szczegółowo

Polska-Golub-Dobrzyń: Urządzenia medyczne 2015/S 021-033705. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Golub-Dobrzyń: Urządzenia medyczne 2015/S 021-033705. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/22 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:33705-2015:text:pl:html Polska-Golub-Dobrzyń: Urządzenia medyczne 2015/S 021-033705 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

Akcesoria Katalog produktów

Akcesoria Katalog produktów Akcesoria Katalog produktów WYPOSAŻENIE ZAPEWNIAJĄCE OPTYMALNY OBIEG ARTYKUŁÓW WYSTERYLIZOWANYCH Aby zapewnić najlepsze procedury w zakresie zwalczania zakażeń, wysoką efektywność oraz ergonomię stanowiska

Bardziej szczegółowo

pn. Zakup pierwszego wyposaŝenia do budynku J

pn. Zakup pierwszego wyposaŝenia do budynku J Zatwierdził: ZAMAWIAJĄCY PAŃSTWOWA WYśSZA SZKOŁA ZAWODOWA IM. STANISŁAWA STASZICA W PILE ul. PodchorąŜych 10 64-920 Piła Nr zamówienia: AG-2240-05-12 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU

Bardziej szczegółowo

Centrum Pomocy Społecznej Dzielnicy Śródmieście im. prof. Andrzeja Tymowskiego, Dział Wsparcia Społecznego

Centrum Pomocy Społecznej Dzielnicy Śródmieście im. prof. Andrzeja Tymowskiego, Dział Wsparcia Społecznego CENTRUM P OMOCY SPOŁECZNEJ DZIELNICY ŚRÓDMIEŚCIE im. prof. Andrzeja Tymowskiego ul. Konwiktorska 3/5, 00-27 Warszawa tel. 22 628-07-2, fax: 22 626 9 32 e-mail: sekretariat@cps.srodmiescie.warszawa.pl www.cps.srodmiescie.warszawa.pl

Bardziej szczegółowo

Centrum Pomocy Społecznej Dzielnicy Śródmieście im. prof. Andrzeja Tymowskiego, Dział Wsparcia Społecznego

Centrum Pomocy Społecznej Dzielnicy Śródmieście im. prof. Andrzeja Tymowskiego, Dział Wsparcia Społecznego CENTRUM P OMOCY SPOŁECZNEJ DZIELNICY ŚRÓDMIEŚCIE im. prof. Andrzeja Tymowskiego ul. Konwiktorska 3/5, 00-27 Warszawa tel. 22 628-07-2, fax: 22 626 9 32 e-mail: sekretariat@cps.srodmiescie.warszawa.pl www.cps.srodmiescie.warszawa.pl

Bardziej szczegółowo

3 S t r o n a JANUSZ BLACHOWSKI - ARCHITEKT

3 S t r o n a JANUSZ BLACHOWSKI - ARCHITEKT 1. DANE OGÓLNE 1.1. OBIEKT Hala Sportowa - Remont pomieszczeń zaplecza wraz z wymianą oświetlenia hali i płyt sufitu podwieszonego oraz modernizacją rozdzielnicy głównej RG. 1.2. CEL i PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Bardziej szczegółowo

1.Budowa nowego skrzydła szpitala. Oddział Okulistyczny. Wyposażenie Oddziału. Krzesła. Sale chorych 18 szt. Gabinet diagnostyczny 2 szt.

1.Budowa nowego skrzydła szpitala. Oddział Okulistyczny. Wyposażenie Oddziału. Krzesła. Sale chorych 18 szt. Gabinet diagnostyczny 2 szt. 1.Budowa nowego skrzydła szpitala Wyposażenie Oddziału Krzesła Sale chorych 18 szt. Gabinet diagnostyczny 2 szt. Gabinet zabiegowy 1 szt. Pom. przygotowania pacjenta 1 szt. Pokój przygotowawczy pielęgniarski

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY BUDYNKU-INWENTARYZACJA

OPIS TECHNICZNY BUDYNKU-INWENTARYZACJA OPIS TECHNICZNY BUDYNKU-INWENTARYZACJA 1.0 DANE WYJŚCIOWE 1.1. Przedmiot opracowania: Przedmiotem opracowania jest inwentaryzacja budowlana podpiwniczenia budynku internatu Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia specyfikacja techniczna formularz rzeczowo-cenowy dla części I

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia specyfikacja techniczna formularz rzeczowo-cenowy dla części I Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia specyfikacja techniczna formularz rzeczowo-cenowy dla części I Dopuszcza się tolerancję w wymiarach mebli w zakresie +/- % Zadanie Miejsce dostawy i montażu: Zespół

Bardziej szczegółowo

Budowa nowego skrzydła szpitala. Oddział Onkologiczny. Wyposażenie oddziału. 1. Biurko pracownicze długość 140 cm

Budowa nowego skrzydła szpitala. Oddział Onkologiczny. Wyposażenie oddziału. 1. Biurko pracownicze długość 140 cm Budowa nowego skrzydła szpitala Wyposażenie oddziału 1. Biurko pracownicze długość 140 cm Sekretariat - 2 szt. Pokój lekarzy - 5 szt. 2. Biurko pracownicze długości 200 cm Pokój podań cytostatyków - 1

Bardziej szczegółowo