ZESPÓŁ SZKÓŁ GIMNAZJALNO - LICEALNYCH ul. Wyspiańskiego Poznań

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZESPÓŁ SZKÓŁ GIMNAZJALNO - LICEALNYCH ul. Wyspiańskiego 27 60-751 Poznań"

Transkrypt

1 INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO ZESPÓŁ SZKÓŁ GIMNAZJALNO - LICEALNYCH ul. Wyspiańskiego Poznań Opracowanie : Poznań, listopad

2 Spis treści 1. PODSTAWY OPRACOWANIA PRZEDMIOT OPRACOWANIA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU....7 LOKALIZACJA...7 OPIS BUDYNKU...7 ROZWIĄZANIA TECHNICZNO-KONSTRUKCYJNE...8 TECHNICZNE INSTALACJE UŻYTKOWE WYSTĘPUJĄCE W OBIEKCIE KLASYFIKACJA POŻAROWO OBIEKTU...11 STREFY I ODDZIELENIA PRZECIWPOŻAROWE...14 ELEMENTY WYKOŃCZENIA WNĘTRZ POTENCJALNE ŹRÓDŁA POWSTANIA POŻARU I DROGI JEGO ROZPRZESTRZENIANIA...16 A. ZAGROŻENIA POŻAROWE...16 B. POTENCJALNE DROGI ROZPRZESTRZENIANIA SIĘ POŻARU...18 C. CZYNNIKI WPŁYWAJĄCE NA SZYBKOŚĆ ROZPRZESTRZENIANIA SIĘ POŻARU...19 D. PROFILAKTYKA POŻAROWA MAGAZYNÓW ZASADY ZAPOBIEGANIA MOŻLIWOŚCI POWSTANIA POŻARU...20 A. POSTANOWIENIA OGÓLNE...20 B. OBOWIĄZKI PRACOWNIKÓW W ZAKRESIE OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ...21 Obowiązki Dyrektora...21 Obowiązki pracowników ZASADY ZABEZPIECZANIA PRAC NIEBEZPIECZNYCH POŻAROWO ETATYZACJA PODRĘCZNEGO SPRZĘTU GAŚNICZEGO STAŁE URZĄDZENIA GASNICZE DOJAZDY DO BUDYNKU ORAZ ZAOPATRZENIE WODNE

3 11. ORGANIZACJA I WARUNKI EWAKUACJI...33 Zasady ogólne...33 Wymagania związane z ewakuacją ludzi w razie pożaru lub innego zagrożenia...34 Środki i sposoby ogłaszania alarmu...34 Powzięcie decyzji o ewakuacji...35 Kierowanie ewakuacją...36 Warunki techniczne ewakuacji ZASADY POSTĘPOWANIA NA WYPADEK POWSTANIA POŻARU...41 A. PODSTAWOWE ZASADY POSTĘPOWANIA NA WYPADEK POWSTANIA POŻARU...41 B. SPOSÓB ALARMOWANIA JEDNOSTEK STRAŻY POŻARNEJ...41 C. INSTRUKCJA POSTĘPOWANIA NA WYPADEK POŻARU I PODJĘCIE DECYZJI O EWAKUACJI LUDZI I MIENIA ORGANIZACJA I ZASADY ZAZNAJAMIANIA PRACOWNIKÓW Z PRZEPISAMI PRZECIWPOŻAROWYMI WYKAZ TELEFONÓW ALARMOWYCH...43 ZAŁĄCZNIKI : ZARZĄDZENIE DYREKTORA...44 DOKUMENTACJA PRAC NIEBEZPIECZNYCH POŻAROWO...45 PROGRAM SZKOLENIA PRACOWNIKÓW INSTRUKCA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU AWARII INSTALACJI GAZOWEJ

4 PODSTAWY OPRACOWANIA. A. Przepisy prawne. 1. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. Z 1991 r. Nr 81, poz. 351 z późniejszymi zmianami). 2. Prawo Budowlane o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 106 z 2000 r. poz tekst jednolity). 3. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2006 r. Nr 80, poz. 563). 4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz. 690) 5. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. z 2003 r. Nr 121, poz. 1139). 6. PN-71/B Ochrona przeciwpożarowa w budownictwie. Obliczanie obciążenia ogniowego oraz wyznaczanie względnego czasu trwania pożaru. 7. PN-86/E-05003/01 i 02. Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Wymagania ogólne. Ochrona podstawowa. 8. PN-92/M-51079/01-/05. Sprzęt pożarniczy. Gaśnice przenośne. 9. PN-92/M-01256/01,/04. Znaki bezpieczeństwa. Ochrona przeciwpożarowa. 10. PN-92/M-01256/02. Znaki bezpieczeństwa. Ewakuacja. 11. Ustawa z dnia r. Prawo energetyczne (DZ. U. Nr 54 z 1997 r., poz. 348). 12. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej (Dz. U. z 2003 r. Nr 121 poz. 1137). 4

5 13. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 roku w sprawie aprobat i kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów budowlanych (Dz.U. z 1998 r. Nr 107, poz. 679) B. Wizja lokalna obiektu. C. Dane uzyskane od administratora. 5

6 PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA. Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego dla Zespołu Szkół w Poznaniu została opracowana na podstawie Ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej oraz Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2006 r. Nr 80, poz. 563). 1. Celem opracowania jest ustalenie wymagań przeciwpożarowych w zakresie organizacyjno technicznym, jakie należy uwzględnić w czasie eksploatacji pomieszczeń, które są przeznaczone na pobyt ludzi. 2. Do zapoznania się z Instrukcją i przestrzegania jej ustaleń zobowiązani są wszyscy pracownicy Zespołu Szkół w Poznaniu bez względu na rodzaj wykonywanej pracy i zajmowane stanowisko służbowe. 3. Postanowienia Instrukcji obowiązują także wszystkich pracowników firm obcych wykonujących wszelkie prace na terenie Zespołu Szkół w Poznaniu. 4. Obowiązek zapoznania w/w osób z ustaleniami Instrukcji należy do zarządzającego obiektem przy zawieraniu umowy. 5. Ustalenia zawarte w niniejszej Instrukcji nie naruszają przepisów szczegółowych dotyczących ochrony przeciwpożarowej oraz innych przepisów i aktów normatywnych. 6

7 CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU. Lokalizacja. Budynki eksploatowane przez Zespół Szkół Gimnazjalno Licealnych zlokalizowano w Poznaniu przy ul. Wyspiańskiego 27 (strona północna). Od strony wschodniej znajduje się ul. Jarochowskiego, natomiast strona południowa i zachodnia to tereny Hali Sportowej Arena. Opis budynków. Analizowane obiekty wybudowano w latach , pełniącymi funkcję dydaktyczną. Obiekty szkolne znajdują się w strefie ochronnej konserwatora zabytków. Aktualnie na terenie szkolnym eksploatowanych jest pięć obiektów: budynek dydaktyczny główny A, budynek dydaktyczny C, budynek dydaktyczny Z, budynek dydaktyczny P, sala gimnastyczna. Na terenie zespołu szkolnego uczą się i przebywają dzieci i młodzież w wieku od 13 do 17 lat. Obecnie w Zespole Szkół Gimnazjalno Licealnych uczy się około 650 osób. Zespół Szkół otwarty jest w godzinach od 7 30 do Jedynie budynek Sali gimnastycznej czynny jest do godz , w którym po zakończeniu zajęć szkolnych przebywają osoby z zewnątrz. Jednocześnie, największa liczba uczniów przebywa na terenie szkolnym w godzinach od do W obrębie poszczególnych sal lekcyjnych znajduje się maksymalnie około 29 osób. 7

8 Rozwiązania techniczno konstrukcyjne. Budynek dydaktyczny A Obiekt wolnostojący, czterokondygnacyjny, bez podpiwniczenia. Ściany zewnętrzne oraz wewnętrzne murowane z cegły, stropy wykonane z elementów żelbetowych w obrębie drugiego piętra konstrukcja stropu wykonana z elementów drewnianych, konstrukcja więźby dachowej drewniana, przekrycia dachówka ceramiczna, schody wykonane w konstrukcji żelbetowej. Budynek dydaktyczny C Budynek wolnostojący, trzykondygnacyjny, z poddaszem częściowo podpiwniczony. Ściany zewnętrzne oraz wewnętrzne murowane z cegły, stropy wykonane z elementów żelbetowych, konstrukcja więźby dachowej drewniana, przekrycie dachówka ceramiczna, schody żelbetowe. Budynek dydaktyczny Z Obiekt wolnostojący jednokondygnacyjny, bez podpiwniczenia. Ściany zewnętrzne i wewnętrzne murowane z cegły, konstrukcja więźby dachowej drewniana, przekrycie dachówka ceramiczna. Budynek dydaktyczny P Obiekt wolnostojący, dwukondygnacyjny, z poddaszem nieużytkowym, częściowo podpiwniczony. Ściany zewnętrzne i wewnętrzne murowane z cegły, konstrukcja więźby dachowej drewniana, przekrycie dachówka ceramiczna, schody wykonane w konstrukcji żelbetowej. Budynek Sali gimnastycznej Budynek wolnostojący, dwukondygnacyjny, bez podpiwniczenia. Ściany zewnętrzne i wewnętrzne murowane z cegły, strop wykonany z elementów niepalnych, konstrukcja więźby dachowej drewniana, w części jednokondygnacyjnej konstrukcja stalowa, przekrycie wykonane z dachówki ceramicznej, schody wykonane w konstrukcji stalowej. 8

9 Ogólne dane liczbowe dla budynków Zespołu Szkół Gimnazjalno licealnych: Powierzchnia Wysokość Lp. Nazwa obiektu użytkowa (m 2 ) Kubatura (m 3 ) obiektów (m) 1 Budynek dydaktyczny główny <12 A 2 Budynek dydaktyczny C <12 3 Budynek dydaktyczny Z <12 4 Budynek dydaktyczny P <12 5 Budynek Sali gimnastycznej <12 Techniczne instalacje użytkowe występujące w obiektach. Instalacja elektroenergetyczna, Instalacja odgromowa, Instalacja wewnętrzna hydrantowa (budynki A, C oraz sala gimnastyczna ), Instalacja telefoniczna, Instalacja ściekowo kanalizacyjna. Instalacja CO zasilana z własnej kotłowni gazowej o mocy cieplnej >30 kw, Instalacja gazowa, 9

10 Układ funkcjonalny pomieszczeń w poszczególnych budynkach: Lp. Nazwa obiektu Kondygnacja Pomieszczenia Parter - pomieszczenia administracyjno biurowe, - sale lekcyjne, - pomieszczenia socjalne, -pomieszczenia sanitarne, - dyżurka, - gabinet dyrektora, 1 Budynek dydaktyczny główny A I piętro - sale lekcyjne, - sklepik uczniowski, - radiowęzeł, - pomieszczenia sanitarne - sale lekcyjne. II piętro - biblioteka, - magazynek podręczny, III piętro - sale komputerowe, -szatnia, Piwnica - kotłownia, - pomieszczenie socjalne, - sale lekcyjne, 2 Budynek dydaktyczny C - dyżurka, Parter - pomieszczenie socjalne, - sale lekcyjne, I piętro - pomieszczenia administracyjno biurowe, - pokój nauczycielski, II piętro - sale lekcyjne, - pomieszczenie czytelni, - sala gimnastyczna A (< 50 Parter osób), - sala gimnastyczna B ( > 50 3 Budynek sali gimnastycznej osób), - szatnie, - pomieszczenia nauczycieli, - siłownia, I piętro - szatnia, - zaplecze socjalne, 4 Budynek dydaktyczny Z Parter - sale lekcyjne 5 Budynek dydaktyczny P Piwnica Parter I piętro - kotłownia, - pomieszczenia techniczne, - salelekcyjne, - pomieszczenia socjalne, - stołówka (< 50 osób) - kuchnia, - sale lekcyjne, - pomieszczenia biurowe. 10

11 Dla poszczególnych instalacji techniczno użytkowych należy prowadzić oględziny, przeglądy, pomiary i próby eksploatacyjne wynikające z przepisów szczegółowych i dokumentacji techniczno ruchowych urządzeń zasilanych odpowiednim rodzajem instalacji, a w szczególności: 1. Pomiar rezystancji izolacji przewodów roboczych instalacji elektroenergetycznych co najmniej raz na 5 lat, 2. Badanie urządzeń i instalacji piorunochronnych ochrony podstawowej: częściowe (wykonywane są podczas budowy obiektu), odbiorcze (wykonywane są przy oddawaniu budynku do eksploatacji), okresowe (należy wykonywać nie rzadziej niż co pięć lat lub w przypadku przebudowy albo zmiany funkcji budynku). 3. Każdy obiekt wyposażony w urządzenia i instalacje piorunochronne powinien mieć metrykę oraz protokóły badania takiej instalacji. 4. Szkoła wyposażona jest w sieć hydrantów wewnętrznych. Hydranty umieszczone są przy pionach klatek schodowych budynków. Badanie i przeglądy instalacji wodociągowej (hydrantowej) wykonywać należy przynajmniej raz w roku, 4. KLASYFIKACJA POŻAROWA BUDYNKÓW WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ OBIEKTÓW Zgodnie z 209 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. (DZ.U r. Nr 75, poz. 690) pomieszczenia eksploatowane w budynkach klasyfikujemy w następujący sposób: Pomieszczenia sal lekcyjnych ( < 50 osób) - ZL III Pomieszczenia administracyjno biurowe - ZL III Pomieszczenia biblioteki i czytelni - ZL III Dyżurka - ZL III Sala gimnastyczna A (< 50 osób ) - ZL III Sala gimnastyczna B (> 50 osób około 150 ) - ZL I Pomieszczenie stołówki (< 50 osób ) - ZL III Pomieszczenia socjalne - ZL III Kuchnia i zaplecze kuchenne - ZL III Pracownie zajęć technicznych i komputerowych - ZL III 11

12 Na podstawie 209 ust. 5 powyższego rozporządzenia strefy pożarowe zaliczone, z uwagi na przeznaczenie i sposób użytkowania, do więcej niż jednej kategorii zagrożenia ludzi, powinny spełniać wymagania określone dla każdej z tych kategorii. Pomieszczenia warsztatowe, techniczne i magazynowe zaliczamy do zagrożonych pożarem w zależności od występującego obciążenia ogniowego ( obliczenia takie przeprowadza się na podstawie wykazu ilościowego i rodzajowego składowanych materiałów). Gęstość obciążenia ogniowego w części technicznej i magazynowej budynków wynosi do 500 MJ/m 2. W budynkach nie występują pomieszczenia zagrożone wybuchem. Na podstawie postanowień określonych w 8 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia r. budynki o wysokości do 12 m włacznie nad poziomem terenu zaliczamy do budynków niskich ( N ) Zgodnie z 212 ust. 2 i 3 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie - budynki eksploatowane przez Zespół Szkół Gimnazjalno Licealnych kwalifikujemy do następujących klas odporności pożarowej budynków: Budynek główny dydaktyczny A ZL III, niski czterokondygnacyjny klasa C odporności pożarowej budynku, Budynek dydaktyczny C ZL III, niski trzykondygnacyjny klasa C odporności pożarowej budynku, Budynek Sali gimnastycznej ZL I i ZL III, niski, częściowo dwukondygnacyjny klasa D odporności pożarowej budynku, Budynek dydaktyczny Z ZL III, niski jednokondygnacyjny klasa D odporności pożarowej budynku, Budynek dydaktyczny P ZL III, niski, dwukondygnacyjny, poddaszem nieużytkowym klasa D odporności pożarowej budynku. 12

13 Klasa odporności pożarowej budynku Elementy budynku, odpowiednio do jego klasy odporności pożarowej, powinny w zakresie klasy odporności ogniowej spełniać, co najmniej wymagania określone w poniższej tabeli: główna konstrukcja nośna Klasa odporności ogniowej elementów budynku konstrukcja dachu strop ściana zewnętrz na ściana wewnętrzna przekrycie dachowe C R 60 R 15 REI 60 EI 30 EI 15 E 15 D R 30 ( - ) REI 30 EI 30 ( - ) ( - ) gdzie: R nośność ogniowa w minutach, E szczelność ogniowa w minutach, I izolacyjność ogniowa w minutach, ( - ) nie stawia się wymagań Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia r. elementy budynku o których mowa w powyższej tabeli powinny być nierozprzestrzeniające ognia. Drewniane elementy konstrukcyjne więźby dachowej analizowanych budynków, oraz stropu w obrębie drugiego piętra budynku A powinny zostać zabezpieczone ogniowo do stopnia niezapalności. Jednocześnie zaleca się przeprowadzenie stosownej ekspertyzy, stwierdzającej wymaganą klasę odporności ogniowej dla drewnianych elementów konstrukcyjnych więźby dachowej, w budynkach zakwalifikowanych do klasy C odporności pożarowej, a także drewnianych elementów konstrukcyjnych stropu w obrębie drugiego piętra budynku dydaktycznego A. Biorąc pod uwagę powyższe wymagania, można stwierdzić, że pozostałe elementy konstrukcyjne budynków spełniają wymagania cytowanego powyżej rozporządzenia, w zakresie klasy odporności ogniowej i stopnia rozprzestrzeniania ognia. Zgodnie z 241 ust. 1 Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia r. obudowa poziomych dróg ewakuacyjnych powinna mieć klasę odporności ogniowej wymaganą dla ścian wewnętrznych, nie mniejszą jednak niż EI 15. W analizowanym przypadku powyższy wymóg jest zachowany. 13

14 Ponadto na podstawie 2 ust. 1 Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia r. przy nadbudowie, przebudowie i zmianie sposobu użytkowania budynków istniejących lub ich części wymagania techniczno budowlane określone mogą być w sposób inny niż podany w rozporządzeniu, stosownie do wskazań ekspertyzy technicznej właściwej jednostki badawczo rozwojowej oraz rzeczoznawcy do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych, uzgodnionych z właściwym komendantem wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej, odpowiednio do przedmiotu tej ekspertyzy. Dla budynków lub obszarów objętych ochroną konserwatorską, ekspertyza, o której mowa powyżej, podlega również uzgodnieniu z wojewódzkim konserwatorem zabytków. Strefy i oddzielenia przeciwpożarowe. Strefa pożarowa, jest to przestrzeń wydzielona w taki sposób, aby w określonym czasie pożar nie przeniósł się na zewnątrz lub do wewnątrz wydzielonej przestrzeni. Strefę pożarową może stanowić budynek albo jego część, oddzielona od innych części budynku elementami oddzieleń przeciwpożarowych bądź też pasami wolnego terenu o szerokości nie mniejszej niż dopuszczalne odległości od innych obiektów budowlanych. Dopuszczalna powierzchnia strefy pożarowej dla budynków szkolnych zakwalifikowanych do kategorii zagrożenia ludzi ZL - I i ZL - III, o wysokości do 12 m wynosi 8000m 2. Wymagania w niniejszym zakresie są zachowane. Na podstawie 220 ust. 1 Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia r. pomieszczenie kotłowni gazowej o mocy cieplej pieca > 30 kw, zlokalizowane w budynku dydaktycznym C, zostało wydzielone od pozostałej części budynku ścianami wewnętrznymi i stropem o klasie odporności ogniowej EI 60. Drzwi do przedmiotowego pomieszczenia prowadzą z zewnątrz budynku. Ponadto pomieszczenie kotłowni gazowej o mocy cieplnej > 30 kw zlokalizowane w budynku dydaktycznym P nie zostało wydzielone od pozostałej części budynku drzwiami w klasie odporności ogniowej EI 30. Zgodnie z 250 Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia r. piwnice powinny być oddzielone od pozostałej części budynku stropami i ścianami o klasie odporności ogniowej co najmniej REI 60, i zamknięte drzwiami o klasie odporności ogniowej co najmniej EI 30. W związku z powyższym kondygnacja 14

15 piwniczna w budynku dydaktycznym P powinna zostać zamknięta drzwiami posiadającymi klasę odporności ogniowej EI 30. Jednocześnie na podstawie 251 cyt. Rozporządzenia wyjścia z klatek schodowych, analizowanych budynków, prowadzące na strych lub poddasze powinny być zamykane drzwiami lub klapą wyjściową o klasie odporności ogniowej co najmniej EI 15. Elementy wykończenia wnętrz. W pomieszczeniach zaliczonych do kategorii zagrożenia ludzi stosowanie do wykończenia wnętrz materiałów łatwo zapalnych, których produkty rozkładu termicznego są bardzo toksyczne lub intensywnie dymiące, jest zabronione. Na drogach komunikacji ogólnej, służących celom ewakuacji, stosowanie materiałów łatwo zapalnych jest zabronione. Okładziny sufitów oraz sufity podwieszone należy wykonywać z materiałów niepalnych lub niezapalnych, nie kapiących i nie odpadających pod wpływem ognia. Wymagania w tym zakresie są spełnione. 15

16 5. POTENCJALNE ŹRÓDŁA POWSTANIA POŻARU I DROGI JEGO ROZPRZESTRZENIANIA. A. Zagrożenia pożarowe: a. Urządzenia i instalacje elektryczne. Instalacja elektryczna wykonana prawidłowo, zgodnie z obowiązującymi przepisami, właściwie konserwowana i użytkowana nie stwarza niebezpieczeństwa powstania pożaru. W praktyce jednak mogą zaistnieć poważne braki, zaniedbania, wykroczenia które powodują, że urządzenia elektryczne mogą być przyczyną powstania pożaru. Najczęstsze usterki to: Przeciążenia instalacji i odbiorników prądu, Zwarcie przewodów i urządzeń, Iskrzenie silników elektrycznych, Niewłaściwa instalacja elektryczna dla danego typu pomieszczenia, Stosowanie prowizorycznych instalacji, Eksploatacja uszkodzonych urządzeń i instalacji, Prowadzenie przewodów zasilających przez miejsca narażające je na przetarcie (ościeżnice okien, drzwi), Korzystanie z uszkodzonego osprzętu instalacji np. poluzowanych lub rozbitych włączników, gniazdek, itp. Naprawianie we własnym zakresie instalacji elektrycznych, reperowanie przepalonych bezpieczników topikowych, Ustawianie elektrycznych elementów grzejnych na podłożu palnym oraz pozostawianie ich bez dozoru, Osłanianie żarówek materiałami łatwo zapalnymi, Brak okresowych kontroli i konserwacji urządzeń elektrycznych, Brak lub złe działanie aparatów pomiarowych urządzeń elektrycznych. oraz wskaźników kontrolnych lub b. Urządzenia oświetleniowe. Przy oświetleniu elektrycznym źródłem powstania pożaru może być: 16

17 Stosowanie przenośnych punktów oświetleniowych z nieosłoniętą żarówką w pomieszczeniach takich jak np. archiwum, Zetknięcie się włókna wolframowego żarówki z materiałem palnym (przy pęknięciu, rozbiciu), Nieprawidłowo dobrana moc żarówki do osłony (klosza). c. Urządzenia ogrzewcze i dymowe. Mogą stać się źródłem powstania pożaru w przypadku: prowadzenia w pobliżu przewodów i grzejników materiałów łatwo zapalnych oraz niedostatecznej i niewłaściwej konserwacji instalacji ogrzewczej. d. Magazynowanie. Źródłem powstania pożaru może być niewłaściwe magazynowanie gdy: Wspólnie magazynuje się materiały wchodzące ze sobą w reakcje chemiczne, Przechowywanie materiałów palnych i łatwo zapalnych w nieszczelnych naczyniach i pojemnikach powodujących wycieki, Niewłaściwe przygotowanie pomieszczeń magazynowych (brak wentylacji) i nie zabezpieczenie ich przed dostępem osób postronnych, e. Wyładowania atmosferyczne i elektryczności statycznej. Powodem powstania pożaru mogą być: Niesprawność urządzeń ochrony odgromowej (brak ciągłości zwodów lub uziemienia, skorodowane zwody itp.), Niewłaściwa oporność uziemienia, Brak konserwacji urządzenia odgromowego nie prowadzenie badań i pomiarów, Stosowanie materiałów gromadzących ładunki elektryczności statycznej przy pracach z cieczami łatwo zapalnymi. 17

18 f. Nieostrożność. Do najczęstszych nieostrożności mogących spowodować powstanie pożaru należy: g. Podpalenia. Używanie ognia otwartego lub światła z płomieniem otwartym w pomieszczeniach, w których robić tego nie wolno, Palenie papierosów, w których obowiązuje zakaz palenia, Wyrzucanie niedopałków do koszy z papierami, Wykonywanie prac niebezpiecznych pożarowo (spawanie, cięcie) bez należytego zabezpieczenia, Przelewanie cieczy łatwo zapalnych, używanie ich do czyszczenia maszyn i odzieży, zmywania podłóg itp. Oraz ich podgrzewanie, Suszenie lub przechowywanie materiałów palnych np. odzieży w bliskim sąsiedztwie źródeł ognia i ciepła lub na nich bezpośrednio Brak ogólnego porządku oraz czystości. Ze względu na charakter obiektu nie można wykluczyć podpalenia, które może być m. in. wynikiem: Wybryku chuligańskiego, Napadu rabunkowego, Akcji terrorystycznej. B. Potencjalne drogi rozprzestrzeniania się pożaru. Drogi rozprzestrzeniania się pożaru uzależnione są od: Lokalizacji pomieszczeń w których powstał pożar, Warunków budowlanych oraz wystroju wnętrz poszczególnych pomieszczeń: - powierzchni i kubatury, - stopnia zapalności elementów budynku, - sposobu zabezpieczenia przed zadymieniem, - funkcji pomieszczeń. 18

19 C. Czynniki wpływające na szybkość rozprzestrzeniania się pożaru. Rozważając kolejno powyższe czynniki można stwierdzić, że możliwość rozprzestrzeniania się pożaru jest tym większa, im większe jest nagromadzenie materiałów palnych w pomieszczeniu, jak również: - późne zauważenie pożaru, - zbyt długi czas alarmowania jednostek straży pożarnej, - niedostateczna ilość lub nieodpowiedni rodzaj podręcznego sprzętu gaśniczego, - nieumiejętna obsługa sprzętu gaśniczego przez osoby podejmujące pierwsze działania przed przybyciem jednostek ratowniczych. D. Profilaktyka pożarowa w magazynowaniu. Podczas procesu magazynowania należy przestrzegać poniższych zasad: wszelkie materiały palne powinny się znajdować w odległości nie mniejszej, niż: - 0,5 m od urządzeń ogrzewczych, których powierzchnia nagrzewa się powyżej C, - 0,5 m od grzejników i przewodów centralnego ogrzewania, - 0,5 m od punktów świetlnych. palety i półki powinny być wykonane z materiałów niepalnych, odległość między rzędami regałów nie powinna być mniejsza niż wynika to ze stosowanych środków transportowych, lecz nie mniej niż 0,75 m, przerwy między sekcjami jednorazowych materiałów powinny posiadać jednometrową szerokość, przejście główne w magazynach i drogi ewakuacyjne nie mogą być zastawione materiałami, opakowaniami, lub wózkami, dolne półki z regałami lub podkładki ażurowe powinno się układać na wysokości 0,2 m od podłogi, 19

20 bezwzględnie przestrzegać zakazu używania ognia otwartego i palenia tytoniu, nie pozostawiać nie wyłączonego dopływu prądu elektrycznego po zakończeniu pracy z wyjątkiem potrzeb technologicznych, nie używać uszkodzonych instalacji i osprzętu elektrycznego, oznakować drzwi znakami ostrzegawczymi i informacyjnymi zgodnie z aktualną Polską Normą, wyposażyć pomieszczenia magazynowe w odpowiedni podręczny sprzęt gaśniczy. 6. ZASADY ZAPOBIEGANIA MOŻLIWOŚCI POWSTANIA POŻARU. A. Postanowienia ogólne. Ochrona przeciwpożarowa polega na realizacji przedsięwzięć mających na celu przede wszystkim ochronę życia i zdrowia ludzi przed pożarem. Zapewniając ochronę przeciwpożarową dla omawianych pomieszczeń należy w szczególności: przestrzegać przeciwpożarowych wymagań budowlanych i instalacyjnych, wyposażyć obiekt w sprzęt gaśniczy zgodnie z wymaganiami określonymi w Rozporządzeniu MSW i A z dnia 21 kwietnia 2006 r, zapewnić osobom przebywającym w budynku bezpieczeństwo i możliwość ewakuacji na wypadek pożaru, ustalić sposoby postępowania w przypadku powstania pożaru, zapoznać wszystkich pracowników z przepisami przeciwpożarowymi, szczególnie w zakresie podejmowania pierwszych działań ratowniczych przed przybyciem jednostek straży pożarnej: - gaszenia pożaru podręcznym sprzętem gaśniczym, - prowadzenia ewakuacji ludzi i mienia, - alarmowania jednostek ratowniczych. Szczegółowe wymagania dotyczące zabezpieczenia przeciwpożarowego określone zostały w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów. Stosowanie tych wymagań w praktyce, zarówno w sferze organizacyjnej jak i technicznych 20

21 środków zabezpieczeń przeciwpożarowych, odbywa się przez określenie zadań poszczególnym komórkom organizacyjnym, stosownie do podziału kompetencji. Egzekwowanie realizacji tych obowiązków dokonuje - Dyrektor osobiście lub poprzez upoważnione osoby. Zatem optymalna organizacja ochrony przeciwpożarowej i sprawne systemy techniczne stanowią rękojmię bezpieczeństwa osób przebywających w obiekcie i dobrze przygotowują do realizacji akcji ratowniczej z zewnątrz. B. Obowiązki pracowników w zakresie ochrony przeciwpożarowej. Obowiązki Dyrektora Szkoły W świetle ustawy o ochronie przeciwpożarowej Dyrektor Szkoły ponosi bezpośrednią odpowiedzialność za stan zabezpieczenia przeciwpożarowego obiektu a w szczególności: zapewnienia przestrzegania przeciwpożarowych wymagań budowlanych, instalacyjnych, warunków bezpieczeństwa przebywających wewnątrz ludzi oraz możliwość ewakuacji, zaopatrzenia obiektu w odpowiednią ilość i rodzaj sprzętu gaśniczego oraz jego prawidłową konserwację, zaznajomienia podległych pracowników z obowiązującymi przepisami przeciwpożarowymi oraz zapewnienia nadzoru nad ich przestrzeganiem, wykonywania decyzji administracyjnych wydawanych przez uprawnione organy administracji państwowej w wyniku czynności kontrolnych przeprowadzonych na terenie szkoły. podejmowania wszelkich przedsięwzięć zmierzających do poprawy zabezpieczenia przeciwpożarowego budynków szkolnych. 21

22 Obowiązki pracowników Odpowiedzialność za osiągnięcie i utrzymanie właściwego stanu bezpieczeństwa pożarowego ciąży na wszystkich pracownikach szkoły bez względu na miejsce i charakter wykonywanej pracy oraz formę zatrudnienia. Do obowiązku powyższych osób należy: utrzymanie stanowiska pracy w ładzie i czystości, przestrzeganie aby nie były zastawione dojścia i dostęp do sprzętu gaśniczego oraz dróg ewakuacyjnych, a po zakończeniu pracy sprawdzenie czy nie występuje niebezpieczeństwo powstania pożaru lub wybuchu, przestrzeganie przepisów przeciwpożarowych oraz znajomość instrukcji o sposobach alarmowania na wypadek powstania pożaru i sposobu użycia podręcznego sprzętu gaśniczego, zawiadomienie przełożonych o występujących uszkodzeniach i usterkach w urządzeniach energetycznych i innych oraz o potencjalnych utrudnieniach w ewakuacji, branie udziału w szkoleniach z zakresu ochrony przeciwpożarowej organizowanych przez kierownictwo, ścisłe stosowanie się do wytycznych zabezpieczenia pożarowego na stanowiskach pracy, systematyczne sprzątanie swojego stanowiska pracy każdorazowo przed zakończeniem pracy, w przypadku powstania pożaru, awarii lub innego miejscowego zagrożenia pracownicy zobowiązani są w szczególności do: - natychmiastowego zaalarmowania osób przebywających w najbliższym otoczeniu lub pomieszczeniu, straży pożarnej oraz przełożonych, - podjęcie przed przybyciem straży pożarnej akcji ratowniczo gaśniczej przy użyciu dostępnego sprzętu gaśniczego, - wykonywania czynności ratowniczo gaśniczych zgodnie z poleceniami osoby kierującej akcją ratowniczą, - pracownikom nie wolno oddalać się od budynku bez zezwolenia osoby kierującej akcją ratowniczo gaśniczą (przełożonego) jeżeli pozostawanie na miejscu nie zagraża ich zdrowiu i życiu, 22

23 znać rozmieszczenie podręcznego sprzętu przeciwpożarowych, gaśniczego i urządzeń znać zagrożenie pożarowe występujące w obiekcie, na swoim stanowisku pracy oraz znać sposoby przeciwdziałania powstania i rozprzestrzeniania się pożarów. Branie bezpośredniego udziału w akcjach ratowniczych i ewakuacyjnych w przypadku pożaru lub innego miejscowego zagrożenia, podporządkowując się w tym zakresie kierownikowi akcji ratowniczo gaśniczej. Obowiązki pracowników administracji nadzór nad bezpieczną eksploatacją instalacji użytkowych i technicznych zastosowanych w szkoły, zapewnienie sprawności technicznej urządzeń przeciwpożarowych takich jak: instalacja wodociągowa wewnętrzna przeciwpożarowa, instalacja oświetlenia ewakuacyjnego, planowanie remontów wszelkich urządzeń technicznych, planowanie w porozumieniu modernizacji itp. budynku, z kierownictwem szkoły przebudowy, powodowanie natychmiastowego usuwania wad w instalacjach i urządzeniach eksploatowanych w szkole, sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem przepisów przeciwpożarowych przez podległy personel. Obowiązki Pracowników Dyżurki Pracownicy dyżurki są zobowiązani: znać rozmieszczenie i przeznaczenie pomieszczeń w Szkole, znać instrukcję alarmowania i zasady postępowania w przypadku powstania pożaru oraz użycie sprzętu podręcznego, sprawdzić przed podjęciem obowiązków służbowych sprawność urządzeń telefonicznych, klucze zapasowe do pomieszczeń, dostęp do drzwi ewakuacyjnych, znać rozmieszczenie sprzętu gaśniczego, lokalizację głównego wyłącznika prądu, wyjść ewakuacyjnych, 23

24 współdziałać z dowódcą jednostek ratowniczo-gaśniczych Państwowej Straży Pożarnej. Obowiązki osób sprzątających Do obowiązków osób sprzątających należy: wykonywanie pracy zgodnie z zasadami bezpieczeństwa pożarowego, odbywanie szkoleń w zakresie ochrony przeciwpożarowej, opróżnianie koszy, pojemników przeznaczonych na składowanie odpadków, papieru, makulatury bezpośrednio po zakończeniu pracy i usuwanie tych odpadków do odpowiednich zasobników poza teren sprzątanych pomieszczeń, dokonywanie przeglądu pomieszczeń po zakończeniu pracy i sprawdzenie, czy nie został zaprószony ogień w pomieszczeniach, czy na przewodach grzewczych nie pozostawiono materiałów palnych, czy drzwi i okna zostały dokładnie zamknięte, znajomość instrukcji alarmowych, zachowania się na wypadek pożaru lub innego zagrożenia, 24

OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA Warunki ochrony przeciwpożarowej dla projektowanego budynku usługowego określono zgodnie z postanowieniami zawartymi w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO.

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO. INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO. I. UWAGI OGÓLNE. 1. Ochrona przeciwpożarowa polega na realizacji przedsięwzięć mających na celu ochronę życia, zdrowia i mienia przed pożarem, klęską żywiołową lub

Bardziej szczegółowo

EKSPERTYZA TECHNICZNA DOT. STANU OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ

EKSPERTYZA TECHNICZNA DOT. STANU OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ EKSPERTYZA TECHNICZNA DOT. STANU OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ w trybie 2 ust. 3a Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r.w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki

Bardziej szczegółowo

Instrukcja w sprawie zabezpieczania prac niebezpiecznych pod względem pożarowym

Instrukcja w sprawie zabezpieczania prac niebezpiecznych pod względem pożarowym załącznik nr 1 do instrukcji bezpieczeństwa pożarowego Instrukcja w sprawie zabezpieczania prac niebezpiecznych pod względem pożarowym Postanowienia wstępne Niniejsza instrukcja określa zasady i procedury

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA ALARMOWA DLA PRACOWNIKÓW I UCZNIÓW

INSTRUKCJA ALARMOWA DLA PRACOWNIKÓW I UCZNIÓW INSTRUKCJA ALARMOWA DLA PRACOWNIKÓW I UCZNIÓW Zespołu Szkół w Trzebini Do obowiązków pracowników i uczniów Zespołu Szkół w przypadku powstania pożaru na terenie szkoły, należy: 1. Zaalarmować natychmiast

Bardziej szczegółowo

2) Powierzchnia Powierzchnia wewnętrzna budynku ogółem wynosi 3474 m 2.

2) Powierzchnia Powierzchnia wewnętrzna budynku ogółem wynosi 3474 m 2. Warunki ochrony przeciwpożarowej 1) Liczba kondygnacji, kwalifikacja wysokościowa a) liczba kondygnacji : ogółem 3, w tym 3 nadziemnych, 1 podziemna, b) wysokość : 9,5 m, budynek niski. 2) Powierzchnia

Bardziej szczegółowo

Ewakuacja. st. kpt. mgr inż. Jarosław Kuśmirek. WARSZAWA, 25 października 2010 r.

Ewakuacja. st. kpt. mgr inż. Jarosław Kuśmirek. WARSZAWA, 25 października 2010 r. Ewakuacja st. kpt. mgr inż. Jarosław Kuśmirek WARSZAWA, 25 października 2010 r. Ewakuacja - prawo 1. USTAWA PRAWO BUDOWLANE - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury (Dz. U. 2002 r. nr 75 poz. 690 z późn.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO PLENEROWEJ IMPREZY REKREACYJNO ROZRYWKOWEJ DNI ZIEMI DRAWSKIEJ

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO PLENEROWEJ IMPREZY REKREACYJNO ROZRYWKOWEJ DNI ZIEMI DRAWSKIEJ INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO PLENEROWEJ IMPREZY REKREACYJNO ROZRYWKOWEJ DNI ZIEMI DRAWSKIEJ Rozdział I Postanowienie ogólne. 1 Osoba fizyczna, osoba prawna, organizacja lub instytucja korzystająca

Bardziej szczegółowo

... stopień, imię i nazwisko ... stanowisko

... stopień, imię i nazwisko ... stanowisko Gdańsk, dnia...................... PZ-.............. Protokół Ustaleń z czynności kontrolno-rozpoznawczych Na podstawie art. 23 ust. 1 oraz ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży

Bardziej szczegółowo

Geneza nowych wymagań szczególnych

Geneza nowych wymagań szczególnych Wymagania ochrony przeciwpożarowej, jakie musi spełniać przedszkole utworzone w wyniku przekształcenia oddziału przedszkolnego zorganizowanego w szkole podstawowej Ernest Ziębaczewski Geneza nowych wymagań

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ DLA PRZEDSZKOLI, PUNKTÓW PRZEDSZKOLNYCH, KLUBÓW DZIECIĘCYCH ORAZ PRZEDSZKLI W SZKOŁACH

WYMAGANIA OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ DLA PRZEDSZKOLI, PUNKTÓW PRZEDSZKOLNYCH, KLUBÓW DZIECIĘCYCH ORAZ PRZEDSZKLI W SZKOŁACH WYMAGANIA OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ DLA PRZEDSZKOLI, PUNKTÓW PRZEDSZKOLNYCH, KLUBÓW DZIECIĘCYCH ORAZ PRZEDSZKLI W SZKOŁACH Art. 2 pkt 1 System oświaty obejmuje przedszkola, w tym z oddziałami integracyjnymi,

Bardziej szczegółowo

kpt. Marcin Janowski Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku

kpt. Marcin Janowski Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku Bezpieczeństwo pożarowe w budynkach oświatowych- problematyka próbnych ewakuacji kpt. Marcin Janowski Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku Kategoria zagrożenia ludzi w budynkach

Bardziej szczegółowo

Instrukcja zabezpieczenia prac niebezpiecznych pożarowo.

Instrukcja zabezpieczenia prac niebezpiecznych pożarowo. Instrukcja zabezpieczenia prac niebezpiecznych pożarowo. ODPIS I. Cel i zakres obowiązywania instrukcji. 1. Instrukcja ma na celu określenie obowiązków pracowników w zakresie bezpieczeństwa pożarowego

Bardziej szczegółowo

Problemy w działalności rzeczoznawców ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych w kontekście zawiadomień przesyłanych do KG PSP

Problemy w działalności rzeczoznawców ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych w kontekście zawiadomień przesyłanych do KG PSP Problemy w działalności rzeczoznawców ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych w kontekście zawiadomień przesyłanych do KG PSP mł. bryg. mgr inż. Ariadna Koniuch Kielce, 9 czerwca 2016 r. Zakres analizy: 53

Bardziej szczegółowo

R O Z P O R Z Ą D Z E N I E M I N I S T R A E D U K A C J I N A R O D O W E J 1) z dnia.2017 r.

R O Z P O R Z Ą D Z E N I E M I N I S T R A E D U K A C J I N A R O D O W E J 1) z dnia.2017 r. R O Z P O R Z Ą D Z E N I E Projekt z dnia 11 lipca 2017 r. M I N I S T R A E D U K A C J I N A R O D O W E J 1) z dnia.2017 r. w sprawie wymagań ochrony przeciwpożarowej, jakie musi spełniać lokal, w

Bardziej szczegółowo

E K S P E R T Y Z A T E C H N I C Z N A

E K S P E R T Y Z A T E C H N I C Z N A E K S P E R T Y Z A T E C H N I C Z N A w zakresie spełnienia w sposób inny, niż wskazany w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w spawie warunków technicznych, jakim powinny

Bardziej szczegółowo

ZESTAW I. Wymień obiekty, które winne być wyposażone w stałe urządzenia gaśnicze

ZESTAW I. Wymień obiekty, które winne być wyposażone w stałe urządzenia gaśnicze ZESTAW I Wymień obiekty, które winne być wyposażone w stałe urządzenia gaśnicze Stosowanie stałych urządzeń gaśniczych związanych na stałe z obiektem, zawierających zapas środka gaśniczego i uruchamianych

Bardziej szczegółowo

1) Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów.

1) Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów. Rodzaj inwestycji: Projekt modernizacji Stacji Uzdatniania Wody dla miejscowości Dominowo Informacja BIOZ Budowa dwóch zbiorników wody czystej o pojemności 100,0 m 3 Termomodernizacja wnętrza Stacji Uzdatniania

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 34/2013/2014 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 28 stycznia 2014 r.

Zarządzenie Nr 34/2013/2014 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 28 stycznia 2014 r. Zarządzenie Nr 34/2013/2014 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 28 stycznia 2014 r. w sprawie prowadzenia na terenie, w obiektach i pomieszczeniach Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego prac pożarowo

Bardziej szczegółowo

O P I N I A. Opracował : Suwałki, listopad 2014 r.

O P I N I A. Opracował : Suwałki, listopad 2014 r. O P I N I A dotycząca dostosowania budynku głównego Zespołu Szkół Technicznych w Suwałkach przy ul. Sejneńskiej 33 do aktualnie obowiązujących przepisów przeciwpożarowych. Opracował : Suwałki, listopad

Bardziej szczegółowo

Ochrona przeciwpoŝarowa

Ochrona przeciwpoŝarowa Ochrona przeciwpoŝarowa 1) Funkcja obiektu Z uwagi na realizowaną funkcję budynek zalicza się do budynków uŝyteczności publicznej, gdzie realizowana będzie funkcja dydaktyczna. 2) Powierzchnia, wysokość,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO w formie skróconej przeznaczonej dla użytkowników pomieszczeń usytuowanych w obiektach Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. Opracował: mł. bryg. poż. w st. spocz. Janusz

Bardziej szczegółowo

ZASADY ZABEZPIECZENIA PRAC NIEBEZPIECZNYCH POD WZGLĘDEM POŻAROWYM

ZASADY ZABEZPIECZENIA PRAC NIEBEZPIECZNYCH POD WZGLĘDEM POŻAROWYM ZASADY ZABEZPIECZENIA PRAC NIEBEZPIECZNYCH POD WZGLĘDEM POŻAROWYM Przez prace niebezpieczne pod względem pożarowym należy rozumieć prace, których prowadzenie może powodować bezpośrednie niebezpieczeństwo

Bardziej szczegółowo

Instalacje i urządzenia elektryczne oraz technologiczne powinny zapewniać ochronę przed powstaniem pożaru, wybuchem i innymi szkodami.

Instalacje i urządzenia elektryczne oraz technologiczne powinny zapewniać ochronę przed powstaniem pożaru, wybuchem i innymi szkodami. PROJEKT WYKONAWCZY BRANŻA ARCHITEKTONICZNA ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA BUDYNKU URZĘDU GMINY, BUDOWA ŁĄCZNIKA ORAZ TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU GŁÓWNEGO NA TERENIE URZĘDU GMINY PSZCZÓŁKI Zastosowane urządzenia

Bardziej szczegółowo

ul. Skarbowców 8 we Wrocławiu. ADRES INWESTYCJI: dz. nr 70/2, 42/8, 42/2, jednostka ewidencyjna: Wrocław _1, obręb

ul. Skarbowców 8 we Wrocławiu. ADRES INWESTYCJI: dz. nr 70/2, 42/8, 42/2, jednostka ewidencyjna: Wrocław _1, obręb EKSPERTYZA TECHNICZNA STANU OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ NAZWA INWESTYCJI: Remont i przebudowa bloku sportowego Szkoły Podstawowej nr 61 przy ul. Skarbowców 8 we Wrocławiu. ADRES INWESTYCJI: dz. nr 70/2, 42/8,

Bardziej szczegółowo

ul. Plebiscytowa 46 Katowice ul. Plebiscytowa 46 mgr inż. arch. Zbigniew Koziarski upr. arch. 211/90

ul. Plebiscytowa 46 Katowice ul. Plebiscytowa 46 mgr inż. arch. Zbigniew Koziarski upr. arch. 211/90 PRACOWNIA PROJEKTOWA ZBIGNIEW KOZIARSKI Sosnowiec, ul. Warszawska 18 TEMAT: Projekt dostosowania budynku Domu Dziecka Stanica do wymagań bezpieczeństwa pożarowego ADRES BUDOWY: Katowice ul. Plebiscytowa

Bardziej szczegółowo

O P I N I A. Opracował : Suwałki, lipiec 2014 r.

O P I N I A. Opracował : Suwałki, lipiec 2014 r. O P I N I A dotycząca dostosowania budynku dydaktycznego Zespołu Szkół Technicznych w Suwałkach przy ul. Sejneńskiej 35 do aktualnie obowiązujących przepisów przeciwpożarowych. Opracował : Suwałki, lipiec

Bardziej szczegółowo

ZABEZPIECZENIE PRZECIWPOŻAROWE OBIEKTÓW SAKRALNYCH

ZABEZPIECZENIE PRZECIWPOŻAROWE OBIEKTÓW SAKRALNYCH ZABEZPIECZENIE PRZECIWPOŻAROWE OBIEKTÓW SAKRALNYCH bryg. Grzegorz Fischer KM PSP Żory SITP Katowice Żory, 25 września 2013 Zgodnie z art. 4 ustawy o ochronie przeciwpożarowej z dnia 24 sierpnia 1991

Bardziej szczegółowo

Jako materiały niebezpieczne pożarowo - rozumie się następujące materiały niebezpieczne:

Jako materiały niebezpieczne pożarowo - rozumie się następujące materiały niebezpieczne: Materiały niebezpieczne pożarowo Jako materiały niebezpieczne pożarowo - rozumie się następujące materiały niebezpieczne: a) gazy palne, b) ciecze palne o temperaturze zapłonu poniżej 328,15 K (55 C),

Bardziej szczegółowo

st. kpt. mgr inż. Maciej Chilicki Rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych nr upr. 612/2014

st. kpt. mgr inż. Maciej Chilicki Rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych nr upr. 612/2014 st. kpt. mgr inż. Maciej Chilicki Rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych nr upr. 612/2014 Obecnie w odniesieniu do rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie warunków technicznych,

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1 Uzgadnianie projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej. Dz.U.2015.2117 z dnia 2015.12.14 Status: Akt obowiązujący Wersja od: 14 grudnia 2015 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH

Bardziej szczegółowo

Rola rzeczoznawcy ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych w procesie zapewniania bezpieczeństwa pożarowego w budynkach

Rola rzeczoznawcy ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych w procesie zapewniania bezpieczeństwa pożarowego w budynkach KONFERENCJA BUDOWLANA MURATOR BEZPIECZEŃSTWO POŻAROWE BUDYNKÓW Rola rzeczoznawcy ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych w procesie zapewniania bezpieczeństwa pożarowego w budynkach E-mail: pkubica@consultrisk.pl

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 14 grudnia 2015 r. Poz. 2117 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 2 grudnia 2015 r.

Warszawa, dnia 14 grudnia 2015 r. Poz. 2117 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 2 grudnia 2015 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 14 grudnia 2015 r. Poz. 2117 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie uzgadniania projektu

Bardziej szczegółowo

Ekspertyza techniczna zabezpieczenia przeciwpożarowego Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu Wrocław, ul. Cypriana Norwida 34/36

Ekspertyza techniczna zabezpieczenia przeciwpożarowego Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu Wrocław, ul. Cypriana Norwida 34/36 Ekspertyza techniczna zabezpieczenia przeciwpożarowego Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu Wrocław, ul. Cypriana Norwida 34/36 Rzeczoznawca ds. ppoż. Rzeczoznawca budowlany Wrocław, luty 2012r.

Bardziej szczegółowo

st. kpt. mgr inż. Maciej Chilicki Rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych nr upr. 612/2014

st. kpt. mgr inż. Maciej Chilicki Rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych nr upr. 612/2014 st. kpt. mgr inż. Maciej Chilicki Rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych nr upr. 612/2014 12 ust. 1 punkt 2) WT: Jeżeli z przepisów 13, 60 i 271 273 lub przepisów odrębnych określających dopuszczalne

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA EWAKUACJI Z BUDYNKÓW W KTÓRYCH ZNAJDUJĄ SIĘ PRZEDSZKOLA FUNDACJI FAMILIJNY POZNAŃ

INSTRUKCJA EWAKUACJI Z BUDYNKÓW W KTÓRYCH ZNAJDUJĄ SIĘ PRZEDSZKOLA FUNDACJI FAMILIJNY POZNAŃ INSTRUKCJA EWAKUACJI Z BUDYNKÓW W KTÓRYCH ZNAJDUJĄ SIĘ PRZEDSZKOLA FUNDACJI FAMILIJNY POZNAŃ Bardzo proszę u uwagi do instrukcji na adres: tf.bhp@plusnet.pl UWAGA! Instrukcja określa ogólne zasady ewakuacji,

Bardziej szczegółowo

PLAN EWAKUACJI GIMNAZJUM IM. JANA III SOBIESKIEGO W ŻÓŁKIEWCE

PLAN EWAKUACJI GIMNAZJUM IM. JANA III SOBIESKIEGO W ŻÓŁKIEWCE PLAN EWAKUACJI GIMNAZJUM IM. JANA III SOBIESKIEGO W ŻÓŁKIEWCE CHAREKTYRYSTYKA OBIEKTU SZKOLNEGO Gimnazjum w Żółkiewce położone jest na terenie miejscowości Żółkiewka otoczone ulicami: od strony północnej

Bardziej szczegółowo

WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ Do projektu budowlanego

WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ Do projektu budowlanego ARCH BIURO PROJEKTOWE arch. Roman Chyła 83-221 Osiek, Na Borku 6a tel. 058 582 0938 WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ Do projektu budowlanego SALI GIMNASTYCZNEJ Z ZAPLECZEM W OSIEKU DZ. NR 434/2, 434/3,

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWE ZASADY OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ ORAZ POSTĘPOWANIA W RAZIE POŻARU. Szkolenia bhp w firmie szkolenie wstępne ogólne 147

PODSTAWOWE ZASADY OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ ORAZ POSTĘPOWANIA W RAZIE POŻARU. Szkolenia bhp w firmie szkolenie wstępne ogólne 147 PODSTAWOWE ZASADY OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ ORAZ POSTĘPOWANIA W RAZIE POŻARU Szkolenia bhp w firmie szkolenie wstępne ogólne 147 Odporność pożarowa budynków wysokość obiektu kategoria zagrożenia ludzi odporność

Bardziej szczegółowo

13. Warunki ewakuacji i elementy wykończenia wnętrz i wyposażenia stałego.

13. Warunki ewakuacji i elementy wykończenia wnętrz i wyposażenia stałego. Rozdział XIII-I, str. Spis treści Rozdział XIII-I. 1. Przeznaczenie obiektu budowlanego, rodzaj prowadzonej działalności. 2. Kategoria zagrożenia ludzi. 3. Procesy technologiczne. 4. Materiały stosowane

Bardziej szczegółowo

OPIS OBIEKTU - CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU. Pomorski Park Naukowo Technologiczny (dalej PPNT)

OPIS OBIEKTU - CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU. Pomorski Park Naukowo Technologiczny (dalej PPNT) Gdyńskiego Centrum Jednostki Budżetowej GCI.400-4/2013 OPIS OBIEKTU - CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU Załącznik Nr 7 do SIWZ 1. NAZWA ORAZ ADRES OBIEKTU Pomorski Park Naukowo Technologiczny (dalej PPNT) 2. ZARZĄDCA

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA EWAKUACJI PRACOWNIKÓW, PETENTÓW ORAZ MIENIA URZĘDU GMINY ZBICZNO

PROCEDURA EWAKUACJI PRACOWNIKÓW, PETENTÓW ORAZ MIENIA URZĘDU GMINY ZBICZNO Załącznik do Zarządzenia Nr 138/2013 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 15 kwietnia 2013 r. URZĄD GMINY w ZBICZNIE PROCEDURA EWAKUACJI PRACOWNIKÓW, PETENTÓW ORAZ MIENIA URZĘDU GMINY ZBICZNO ZBICZNO 2013 SPIS TREŚCI:

Bardziej szczegółowo

E K S P E R T Y Z A. stanu ochrony przeciwpożarowej z zakresu dróg pożarowych

E K S P E R T Y Z A. stanu ochrony przeciwpożarowej z zakresu dróg pożarowych E K S P E R T Y Z A stanu ochrony przeciwpożarowej z zakresu dróg pożarowych ZAMKU W NIDZICY Nidzica, ul. Zamkowa 2 Autorzy: Rzeczoznawca d/s zabezpieczeń przeciwpożarowych, nr upr. 349/97 bryg. w st.

Bardziej szczegółowo

Odbiory obiektów budowlanych zakresu wymagań ochrony przeciwpożarowej.

Odbiory obiektów budowlanych zakresu wymagań ochrony przeciwpożarowej. Odbiory obiektów budowlanych zakresu wymagań ochrony przeciwpożarowej. POSTĘPOWANIE NADZORUJE I INFORMACJI UDZIELA: kpt. mgr Robert Paluch st. specjalista ds. Kontrolno-Rozpoznawczych, numer telefonu:

Bardziej szczegółowo

Czynności zabronione i podstawowe obowiązki w zakresie ochrony przeciwpożarowej

Czynności zabronione i podstawowe obowiązki w zakresie ochrony przeciwpożarowej Czynności zabronione i podstawowe obowiązki w zakresie ochrony przeciwpożarowej W obiektach oraz na terenach przyległych do nich jest zabronione wykonywanie następujących czynności, które mogą spowodować

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA PRZEPROWADZENIA ALARMU EWAKUACYJNEGO W ZESPOLE SZKÓŁ W DĘBEM WIELKIM

PROCEDURA PRZEPROWADZENIA ALARMU EWAKUACYJNEGO W ZESPOLE SZKÓŁ W DĘBEM WIELKIM PROCEDURA PRZEPROWADZENIA ALARMU EWAKUACYJNEGO W ZESPOLE SZKÓŁ W DĘBEM WIELKIM Obiekt: Szkoła Podstawowa, ul. Warszawska 78 Gimnazjum Gminne, ul. Warszawska 78a Hala Sportowa, ul. Warszawska 78b w Zespole

Bardziej szczegółowo

W ZAKRESIE OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ W PROJEKTOWANIU. Os. Cegielskiego 34 m. 14 tel/fax (061) SWARZĘDZ tel. kom.

W ZAKRESIE OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ W PROJEKTOWANIU. Os. Cegielskiego 34 m. 14 tel/fax (061) SWARZĘDZ tel. kom. U S Ł U G I W ZAKRESIE OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ W PROJEKTOWANIU KORBACZ POŻ SERWIS STEFAN KORBACZ Os. Cegielskiego 34 m. 14 tel/fax (061) 223 74 97 62-020 SWARZĘDZ tel. kom. 0-602 238-163 NIP 782-143-83-56

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O MIENIU. Cały kompleks zajmuje obszar zamknięty ulicami: zlokalizowany przy ulicy Prusickiej 53-55 w Trzebicy.

INFORMACJA O MIENIU. Cały kompleks zajmuje obszar zamknięty ulicami: zlokalizowany przy ulicy Prusickiej 53-55 w Trzebicy. Numer sprawy: ZP/12/2014 Załącznik nr 1 do SIWZ INFORMACJA O MIENIU 1. Pełna nazwa: Szpital im. Św. Jadwigi Śląskiej 2. Dokładny adres siedziby: ul. Prusicka 53-55, 55-110 Trzebnica 3. REGON: 000308761

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka pożarowa budynku 1) Powierzchnia, wysokość, ilość kondygnacji: Budynek zamieszkania zbiorowego z częścią przeznaczoną na potrzeby

Charakterystyka pożarowa budynku 1) Powierzchnia, wysokość, ilość kondygnacji: Budynek zamieszkania zbiorowego z częścią przeznaczoną na potrzeby Charakterystyka pożarowa budynku 1) Powierzchnia, wysokość, ilość kondygnacji: Budynek zamieszkania zbiorowego z częścią przeznaczoną na potrzeby nauki: - powierzchnia zabudowy...737,50 m 2 - powierzchnia

Bardziej szczegółowo

Ekspertyza techniczna

Ekspertyza techniczna Ekspertyza techniczna określająca wymagania ze względu na warunki bezpieczeństwa pożarowego Ośrodek Zdrowia część mieszkalna w związku z przebudową dwóch mieszkań na cztery mieszkania ul. Centralna 8 63-012

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ QI-BHP-18/PD

INSTRUKCJA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ QI-BHP-18/PD WYCIĄG Z INSTRUKCJI ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ - I PLAN BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO PLACÓWKA DZIERŻĄŻNO I. WSTĘP Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego zawiera podstawowe wiadomości dotyczące przyczyn powstania

Bardziej szczegółowo

Ekspertyza Techniczna

Ekspertyza Techniczna Ekspertyza Techniczna w trybie 2 ust. 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z późniejszymi zmianami) dotycząca wymagań z rozporządzenia Ministra Spraw

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA POSTĘPOWANIA NA WYPADEK POŻARU LUB INNEGO ZAGROŻENIA

PROCEDURA POSTĘPOWANIA NA WYPADEK POŻARU LUB INNEGO ZAGROŻENIA PROCEDURA POSTĘPOWANIA NA WYPADEK POŻARU LUB INNEGO ZAGROŻENIA Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2002 r. Nr 147 poz. 1229 ze zm.). 2. Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

OGÓLNA INSTRUKCJA BHP. dla Chełmskiej Biblioteki Publicznej im. Marii Pauliny Orsetti

OGÓLNA INSTRUKCJA BHP. dla Chełmskiej Biblioteki Publicznej im. Marii Pauliny Orsetti Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 38 /2010 Dyrektora Chełmskiej Biblioteki Publicznej im. Marii Pauliny Orsetti z dnia 01. grudnia 2010 roku OGÓLNA INSTRUKCJA BHP dla Chełmskiej Biblioteki Publicznej im.

Bardziej szczegółowo

SPRAWIE UZGADNIANIA PROJEKTU BUDOWLANEGO POD WZGLĘDEM OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ

SPRAWIE UZGADNIANIA PROJEKTU BUDOWLANEGO POD WZGLĘDEM OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 16 czerwca 2003 r. W SPRAWIE UZGADNIANIA PROJEKTU BUDOWLANEGO POD WZGLĘDEM OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ Dz. U. z 2003 r. Nr 121, poz. 1137

Bardziej szczegółowo

Procedura postępowanie na wypadek pożaru lub innego zagrożenia w Przedszkolu Miejskim Nr 10 w Jaśle

Procedura postępowanie na wypadek pożaru lub innego zagrożenia w Przedszkolu Miejskim Nr 10 w Jaśle Procedura postępowanie na wypadek pożaru lub innego zagrożenia w Przedszkolu Miejskim Nr 10 w Jaśle Zasady alarmowania: 1. Każdy, kto zauważył pożar lub uzyskał informację o pożarze czy zagrożeniu obowiązany

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo imprez masowych. - na podstawie ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych - (Dz. z 2014 r. poz.

Bezpieczeństwo imprez masowych. - na podstawie ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych - (Dz. z 2014 r. poz. Bezpieczeństwo imprez masowych - na podstawie ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych - (Dz. z 2014 r. poz. 693) Definicja imprezy masowej za imprezę masową uznaje się każdą imprezę

Bardziej szczegółowo

st. kpt. mgr inż. Maciej Chilicki Rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych nr upr. 612/2014

st. kpt. mgr inż. Maciej Chilicki Rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych nr upr. 612/2014 st. kpt. mgr inż. Maciej Chilicki Rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych nr upr. 612/2014 208a ust. 5 WT: Dymoszczelność drzwi oznacza klasę dymoszczelności Sm ustaloną zgodnie z Polską Normą

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACJI O OBIEKCIE

KARTA INFORMACJI O OBIEKCIE I. OPIS PODSTAWOWY 1. Dane adresowe KARTA INFORMACJI O OBIEKCIE Pełna nazwa obiektu, lokalizacja obiektu (miejscowość, ulica, nr, kod pocztowy):.... - Współrzędne geograficzne /stopnie, minuty, sekundy/:

Bardziej szczegółowo

Szkic sytuacyjny terenu

Szkic sytuacyjny terenu Szkic sytuacyjny terenu Niezbędne jest zweryfikowanie nośności potwierdzając tym samym, że plac manewrowy i dojazd do placu spełniają warunek minimalnego dopuszczalnego nacisku 100 kn na oś Droga pożarowa

Bardziej szczegółowo

EWAKUACJIA UCZNIÓW I NAUCZYCIELI Z BUDYNKU SZKOŁY W GIMNAZJUM NR 1 W KONSTANTYNOWIE ŁÓDZKIM

EWAKUACJIA UCZNIÓW I NAUCZYCIELI Z BUDYNKU SZKOŁY W GIMNAZJUM NR 1 W KONSTANTYNOWIE ŁÓDZKIM EWAKUACJIA UCZNIÓW I NAUCZYCIELI Z BUDYNKU SZKOŁY W GIMNAZJUM NR 1 W KONSTANTYNOWIE ŁÓDZKIM I. Cel instrukcji. II. Przedmiot i zakres stosowania instrukcji. III. Podstawy zarządzenia ewakuacji. IV. Sposób

Bardziej szczegółowo

OBIEKT : BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY TYCHY, UL. NORWIDA 44

OBIEKT : BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY TYCHY, UL. NORWIDA 44 E K S P E R T Y Z A T E C H N I C Z N A Z A B E Z P I E C Z E N I A P R Z E C I W P O Ż A R O W E G O OBIEKT : BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY TYCHY, UL. NORWIDA 44 ZLECENIODAWCA : MIEJSKI ZARZĄD BUDYNKÓW

Bardziej szczegółowo

Stosowanie rozwiązań zamiennych w odniesieniu do wymagań stawianych drogom pożarowym. mgr inż. Tadeusz Łozowski

Stosowanie rozwiązań zamiennych w odniesieniu do wymagań stawianych drogom pożarowym. mgr inż. Tadeusz Łozowski Stosowanie rozwiązań zamiennych w odniesieniu do wymagań stawianych drogom pożarowym mgr inż. Tadeusz Łozowski 1 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA EWAKUACJI UCZNIÓW, NAUCZYCIELI ORAZ PRACOWNIKÓW OBSŁUGI I ADMINISTRACJI Z BUDYNKU GIMNAZJUM IM. POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH W DOLSKU

PROCEDURA EWAKUACJI UCZNIÓW, NAUCZYCIELI ORAZ PRACOWNIKÓW OBSŁUGI I ADMINISTRACJI Z BUDYNKU GIMNAZJUM IM. POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH W DOLSKU PROCEDURA EWAKUACJI UCZNIÓW, NAUCZYCIELI ORAZ PRACOWNIKÓW OBSŁUGI I ADMINISTRACJI Z BUDYNKU GIMNAZJUM IM. POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH W DOLSKU praktyczne sprawdzenie organizacji oraz warunków ewakuacji I.

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej Na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA NA WYPADEK POŻARU DLA PRACOWNIKÓW STAROSTWA POWIATOWEGO W BOCHNI

INSTRUKCJA NA WYPADEK POŻARU DLA PRACOWNIKÓW STAROSTWA POWIATOWEGO W BOCHNI Załącznik nr 2 do Zarządzenia Starosty Bocheńskiego Nr 53/2013 z dnia 20 września 2013 roku INSTRUKCJA NA WYPADEK POŻARU DLA PRACOWNIKÓW STAROSTWA POWIATOWEGO W BOCHNI 1. Cel Celem procedury jest zapoznanie

Bardziej szczegółowo

Wniosek. o przyłączenie systemu sygnalizacji pożaru obiektu do stacji odbiorczej alarmów pożarowych (SOAP) w Komendzie Miejskiej PSP w Słupsku.

Wniosek. o przyłączenie systemu sygnalizacji pożaru obiektu do stacji odbiorczej alarmów pożarowych (SOAP) w Komendzie Miejskiej PSP w Słupsku. Słupsk, dnia........ (pieczęć nagłówkowa firmy, instytucji) Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Słupsku ul. Młyńska 2 76-200 Słupsk Wniosek o przyłączenie systemu sygnalizacji pożaru obiektu

Bardziej szczegółowo

STANDARDOWA PROCEDURA EWAKUACJI UCZNIÓW, NAUCZYCIELI, WYCHOWAWCÓW ORAZ WSZYSTKICH PRACOWNIKÓW Z BUDYNKU SZKOŁY

STANDARDOWA PROCEDURA EWAKUACJI UCZNIÓW, NAUCZYCIELI, WYCHOWAWCÓW ORAZ WSZYSTKICH PRACOWNIKÓW Z BUDYNKU SZKOŁY STANDARDOWA PROCEDURA EWAKUACJI UCZNIÓW, NAUCZYCIELI, WYCHOWAWCÓW ORAZ WSZYSTKICH PRACOWNIKÓW Z BUDYNKU SZKOŁY W ZESPOLE SZKÓŁ IM. WŁADYSŁAWA SZYBIŃSKIEGO W CIESZYNIE CEL PROCEDURY: ZAPEWNIENIE SPRAWNEGO

Bardziej szczegółowo

STANDARDOWA PROCEDURA EWAKUACJI UCZNIÓW I NAUCZYCIELI Z BUDYNKU SZKOŁY

STANDARDOWA PROCEDURA EWAKUACJI UCZNIÓW I NAUCZYCIELI Z BUDYNKU SZKOŁY STANDARDOWA PROCEDURA EWAKUACJI UCZNIÓW I NAUCZYCIELI Z BUDYNKU SZKOŁY I. CEL PROCEDURY II. III. IV. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA PODSTAWY URUCHOMIENIA PROCEDURY ZARZĄDZENIA EWAKUACJI SPOSÓB OGŁASZANIA

Bardziej szczegółowo

Wojskowa Agencja Mieszkaniowa Oddział Regionalny w Warszawie ul. Olszewska 14/20 00-792 Warszawa

Wojskowa Agencja Mieszkaniowa Oddział Regionalny w Warszawie ul. Olszewska 14/20 00-792 Warszawa EKSPERTYZA TECHNICZNA W ZAKRESIE OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ w trybie 2 ust. 3a rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać

Bardziej szczegółowo

WYBRANE ELEMENTY BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO BUDYNKÓW

WYBRANE ELEMENTY BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO BUDYNKÓW WYBRANE ELEMENTY BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO BUDYNKÓW Przedstawione informacje są zgodne z Warunkami Technicznymi jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie D.U. nr 75 z dnia 2002.06.15 poz.690 ZASADY

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA. Symbol dokumentu DLA OSÓB ZATRUDNIONYCH NA PODSTAWIE UMÓW CYWILNOPRAWNYCH IN-01/PPOŻ/2017

INFORMACJA. Symbol dokumentu DLA OSÓB ZATRUDNIONYCH NA PODSTAWIE UMÓW CYWILNOPRAWNYCH IN-01/PPOŻ/2017 ZASADY POSTĘPOWANIA NA WYPADEK POŻARU LUB INNEGO MIEJSCOWEGO ZAGROŻENIA I. Alarmowanie. Każdy, kto zauważy pożar lub inne miejscowe zagrożenie, zobowiązany jest niezwłocznie: 1. Powiadomić o powstałym

Bardziej szczegółowo

WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ DO PROJEKTU BUDOWLANEGO : " Projekt rozbudowy

WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ DO PROJEKTU BUDOWLANEGO :  Projekt rozbudowy WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ DO PROJEKTU BUDOWLANEGO : " Projekt rozbudowy budynku administracyjnego Nadleśnictwa Turawa oraz przebudowa części istniejącej wraz z jej remontem". 1. Powierzchnia, wysokość

Bardziej szczegółowo

Dane dotyczące warunków ochrony przeciwpoŝarowej do projektu rozbudowy Gimnazjum im,henryka Łasaka w Skomielnej Białej

Dane dotyczące warunków ochrony przeciwpoŝarowej do projektu rozbudowy Gimnazjum im,henryka Łasaka w Skomielnej Białej Dane dotyczące warunków ochrony przeciwpoŝarowej do projektu rozbudowy Gimnazjum im,henryka Łasaka w Skomielnej Białej Sporządzono w oparciu o Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego

Załącznik nr 2 do Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego Załącznik nr 2 do Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego REGULAMIN EWAKUACJI NA WYPADEK POWSTANIA POŻARU, KLĘSKI ŻYWIOŁOWEJ LUB INNEGO ZAGROŻENIA w GIMNAZJUM w PROSZOWICACH Organizacja i warunki Ewakuacja

Bardziej szczegółowo

Rys nr 6- Rzut dachu- rys. zamienny Rys nr 7- Zestawienie stolarki

Rys nr 6- Rzut dachu- rys. zamienny Rys nr 7- Zestawienie stolarki ZAWARTOŚĆ PROJEKTU BUDOWLANEGO I Spis zawartości II Uzgodnienia i dokumenty Nr załącznika 1 Kopia pozwolenia na budowę Rodzaj uzgodnienia lub dokumentu 2 Decyzja nr 60/08 o warunkach zabudowy 3 Warunki

Bardziej szczegółowo

Procedura ewakuacji uczniów i pracowników z budynku SOSW

Procedura ewakuacji uczniów i pracowników z budynku SOSW Procedura ewakuacji uczniów i pracowników z budynku SOSW I. Cel procedury II. Przedmiot i zakres stosowania III. Podstawy uruchomienia procedury zarządzenia ewakuacji IV. Sposób ogłaszania alarmu sygnały

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki obiektu

Karta charakterystyki obiektu Karta charakterystyki obiektu 1. DANE OGÓLNE/DANE LOKALIZACYJNE 1.1 Pełna nazwa chronionego obiektu 1.2 Adres chronionego obiektu 1.3 Nazwa i adres abonenta 1.4 Dane właściciela obiektu 1.5 Dane zarządcy

Bardziej szczegółowo

ĆWICZENIA EWAKUACYJNE SZKOŁY W RUDZIE

ĆWICZENIA EWAKUACYJNE SZKOŁY W RUDZIE ĆWICZENIA EWAKUACYJNE SZKOŁY W RUDZIE EWAKUACJA SZKOŁY W RUDZIE UZASADNIENIE KONIECZNOŚCI EWAKUACJI MŁODZIEŻY I PRACOWNIKÓW: - pożar w pomieszczeniach biblioteki szkolnej, - w efekcie : groźba rozprzestrzenienia

Bardziej szczegółowo

OPERAT PRZECIWPOŻAROWY

OPERAT PRZECIWPOŻAROWY Projektowanie architektoniczne ul. Chełmińska 106A ; 86-300 Grudziądz tel/fax 56 65 78 491, e-mail-grupa.concept@gmail.com OPERAT PRZECIWPOŻAROWY Obiekt : Adres : Inwestor : PRZEBUDOWA WRAZ Z ROZBUDOWĄ

Bardziej szczegółowo

Inż. Hieronim Dzikowski Zakład Usług Ppoż. Heron Muszyna Rynek 15/2 EKSPERTYZA

Inż. Hieronim Dzikowski Zakład Usług Ppoż. Heron Muszyna Rynek 15/2 EKSPERTYZA Inż. Hieronim Dzikowski Zakład Usług Ppoż. Heron 33-370 Muszyna Rynek 15/2 EKSPERTYZA TECHNICZNA ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOŻAROWEGO OBIEKTU 20 WOJSKOWEGO SZPITALA UZDROWISKOWO REHABILITACYJNEGO SP ZOZ w

Bardziej szczegółowo

...najważniejsze jest ratowanie ludzi, następnie zwierząt, a na końcu mienia.

...najważniejsze jest ratowanie ludzi, następnie zwierząt, a na końcu mienia. Moduł V Foliogram 1 GDY ZAUWAŻYMY POŻAR......najważniejsze jest ratowanie ludzi, następnie zwierząt, a na końcu mienia. Jeśli zachodzi obawa, że w obiekcie objętym pożarem są ludzie, należy ich zaalarmować,

Bardziej szczegółowo

Znaki bezpieczeństwa - Ochrona przeciwpożarowa wg PN-92/N

Znaki bezpieczeństwa - Ochrona przeciwpożarowa wg PN-92/N Znaki bezpieczeństwa - Ochrona przeciwpożarowa wg PN-92/N-01256-01 Załącznik nr 2 Nr Znak Znaczenie (nazwa) bezpieczeństwa znaku bezpieczeństwa Zastosowanie Urządzenia sygnalizacji pożarowej i sterowania

Bardziej szczegółowo

DALMOR S.A. 81-340 Gdynia, ul. Hryniewickiego 10 I N S T R U K C J A

DALMOR S.A. 81-340 Gdynia, ul. Hryniewickiego 10 I N S T R U K C J A DALMOR S.A., ul. Hryniewickiego 10, 81-340 Gdynia Strona 1 z 16 DALMOR S.A. 81-340 Gdynia, ul. Hryniewickiego 10 I N S T R U K C J A BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO DLA BUDYNKU ADMINISTRACYJNO-BIUROWEGO NUMER

Bardziej szczegółowo

Wojskowa Agencja Mieszkaniowa Oddział Regionalny w Warszawie ul. Olszewska 14/20 00-792 Warszawa. Budynek biurowy ul. Olszewska 14/20 w Warszawie

Wojskowa Agencja Mieszkaniowa Oddział Regionalny w Warszawie ul. Olszewska 14/20 00-792 Warszawa. Budynek biurowy ul. Olszewska 14/20 w Warszawie EKSPERTYZA TECHNICZNA W ZAKRESIE OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ w trybie 2 ust. 3a rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA POSTĘPOWANIA NA WYPADEK KONIECZNOŚCI EWAKUACJI W ZESPOLE SZKÓŁ W KIETRZU

INSTRUKCJA POSTĘPOWANIA NA WYPADEK KONIECZNOŚCI EWAKUACJI W ZESPOLE SZKÓŁ W KIETRZU INSTRUKCJA POSTĘPOWANIA NA WYPADEK KONIECZNOŚCI EWAKUACJI W ZESPOLE SZKÓŁ W KIETRZU PODSTAWA PRAWNA Na podstawie art. 4, ust.5 ustawy z dnia 24.08.1991 r. O ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. Nr 81, poz.

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo w budynkach placówek oświatowych

Bezpieczeństwo w budynkach placówek oświatowych Bezpieczeństwo w budynkach placówek oświatowych Temat bezpieczeństwa w szkole podejmują Polskie Normy ich zadaniem jest wskazanie działania zapewniającego bezpieczeństwo osób, które przebywają w placówkach

Bardziej szczegółowo

GORE - TECH Zofia Rudnicka

GORE - TECH Zofia Rudnicka 1 GORE - TECH Zofia Rudnicka 43 300 Bielsko Biała, ul. Krakowska 68 tel./fax. 33/ 821 47 18; 33 /499 44 14 tel. kom. 668 035 650, 698 618 524 www.gore-tech.pl NIP: 547-148-49-39 e-mail: j.rudnicki@vp.pl

Bardziej szczegółowo

EKSPERTYZA TECHNICZNA STANU OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ /WYCIĄG/ DLA

EKSPERTYZA TECHNICZNA STANU OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ /WYCIĄG/ DLA EKSPERTYZA TECHNICZNA STANU OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ /WYCIĄG/ DLA BUDYNKU DAWNEGO PAŁACU W ŁOBZOWIE POLITECHNIKA KRAKOWSKA w KRAKOWIE ul. Podchorążych 1, w trybie 2 ust. 3a rozporządzenia Ministra Infrastruktury

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Znak sprawy: CeTA.2140.5.2012 PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Dostosowanie budynków CeTA do obowiązujących wymogów bezpieczeństwa przeciwpożarowego - z kompleksowym systemem sygnalizacji alarmu pożaru i

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Architektura. Dom Pomocy Społecznej, Jeziorany, ul. Kajki 49. Dom Pomocy Społecznej Jeziorany, ul.

PROJEKT BUDOWLANY. Architektura. Dom Pomocy Społecznej, Jeziorany, ul. Kajki 49. Dom Pomocy Społecznej Jeziorany, ul. Usługi Projektowe arch. Agnieszka M. Piotrowska, 10-688 Olsztyn, ul. W. Witosa 1F/9, tel.: 502 066 156, e-mail: ampiotrowska@op.pl biuro - 10-510 Olsztyn, ul. M. Kopernika 1/20, tel./fax: 89 527 91 76

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU BUDOWA PUNKTU SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH,, LAMUSOWNIA NA DZIAŁKACH NR 4/7, 4/3 W BIŁGORAJU INWESTOR : ADRES INWESTYCJI: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej

Bardziej szczegółowo

Imię i nazwisko Warszawa, dnia 27 kwietnia 2010 r. Proszę podać tytuły i adres zamieszkania

Imię i nazwisko Warszawa, dnia 27 kwietnia 2010 r. Proszę podać tytuły i adres zamieszkania Imię i nazwisko Warszawa, dnia 27 kwietnia 2010 r. Proszę podać tytuły i adres zamieszkania... 1. Przekrycie dachu budynku niższego, usytuowanego bliżej niż 8 m do ściany z otworami budynku wyższego, w

Bardziej szczegółowo

EKSPERTYZA TECHNICZNA STANU OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ DLA BUDYNKU BIUROWEGO Al. Jerozolimskie 28 Warszawa

EKSPERTYZA TECHNICZNA STANU OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ DLA BUDYNKU BIUROWEGO Al. Jerozolimskie 28 Warszawa EKSPERTYZA TECHNICZNA STANU OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ DLA BUDYNKU BIUROWEGO Al. Jerozolimskie 28 Warszawa Zleceniodawca. Miasto Stołeczne Warszawa. pl. Bankowy 3/5. 00-950 Warszawa Podstawa prawna: 2.2

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA OCHRONY PRZECIW POŻAROWEJ

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA OCHRONY PRZECIW POŻAROWEJ str. 2 SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA OCHRONY PRZECIW POŻAROWEJ Wykaz zastosowanych przepisów, norm i literatury specjalistycznej. 3 Zakres opracowania. 5 Podstawowe dane o obiekcie. 5 Zestawienie powierzchni.

Bardziej szczegółowo

Szkolenie wstępne Instruktaż stanowiskowy SPAWACZ ELEKTRYCZNY. pod red. Bogdana Rączkowskiego

Szkolenie wstępne Instruktaż stanowiskowy SPAWACZ ELEKTRYCZNY. pod red. Bogdana Rączkowskiego Szkolenie wstępne Instruktaż stanowiskowy SPAWACZ ELEKTRYCZNY pod red. Bogdana Rączkowskiego Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie

Bardziej szczegółowo

Planowane zmiany w przepisach prawnych dotyczących ochrony przeciwpożarowej

Planowane zmiany w przepisach prawnych dotyczących ochrony przeciwpożarowej Planowane zmiany w przepisach prawnych dotyczących ochrony przeciwpożarowej Warszawa, 22 września 2016 r. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych,

Bardziej szczegółowo

Lista kontrolna bezpieczeństwa pożarowego obiektu.

Lista kontrolna bezpieczeństwa pożarowego obiektu. Lista kontrolna pożarowego obiektu. Lista kontrolna przeznaczona dla właścicieli, zarządców, jak również osób zajmujących się ochroną przeciwpożarową w obiektach zamieszkania zbiorowego takich jak hotele,

Bardziej szczegółowo

PZ PP. Tarnowskie Góry r.

PZ PP. Tarnowskie Góry r. 31.12.2014 r. Tarnowskie Góry PZ.0231.45.2014.PP D E C Y Z J A nr 45/2014/PZ Działając na podstawie art.26, ust.1 pkt 1, art.27 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej / tekst jednolity

Bardziej szczegółowo

WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ DLA WIELOFUNKCYJNEJ HALI SPORTOWEJ Z ZAPLECZEM UL. PRZYJAŹNI W WEJHEROWIE

WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ DLA WIELOFUNKCYJNEJ HALI SPORTOWEJ Z ZAPLECZEM UL. PRZYJAŹNI W WEJHEROWIE WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ DLA WIELOFUNKCYJNEJ HALI SPORTOWEJ Z ZAPLECZEM UL. PRZYJAŹNI W WEJHEROWIE FAZA PROJEKT BUDOWLANY Opracował: mgr inż. Krzysztof Bagiński Rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych

Bardziej szczegółowo