Studium wykonalności projektu pt. System na informatyczne centra archiwalne dla sądów powszechnych system zarządzania aktami sądowymi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Studium wykonalności projektu pt. System na informatyczne centra archiwalne dla sądów powszechnych system zarządzania aktami sądowymi"

Transkrypt

1 Studium wykonalności projektu pt. System na informatyczne centra archiwalne dla sądów powszechnych system zarządzania aktami sądowymi Opracowanie finansowane ze środków funduszy norweskich oraz środków krajowych. Warszawa, sierpień 2014

2 Poprzez fundusze norweskie i fundusze EOG Norwegia przyczynia się do zmniejszenia nierówności społecznych i ekonomicznych oraz wzmocnienia relacji dwustronnych z państwami beneficjentami w Europie. Norwegia blisko współpracuje z UE na podstawie Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. (Porozumienie EOG) W okresie wsparcie udzielone przez Norwegię wynosi 1,7 miliarda euro. Środki te są dostępne dla organizacji pozarządowych, instytucji badawczych i akademickich oraz sektora publicznego i prywatnego w 12 nowoprzyjętych państwach członkowskich UE oraz Grecji, Portugalii i Hiszpanii. Dzięki nim ma miejsce szeroka współpraca z podmiotami z Norwegii, a przedsięwzięcia mogą być wdrażane do 2016 r. 2 S t r o n a

3 SPIS TREŚCI 1. Informacje o dokumencie Podsumowanie - rekomendacja Podstawowe informacje o projekcie Geneza i istota projektu Tytuł projektu Cel projektu Lokalizacja projektu Odbiorcy ostateczni projektu Charakterystyka podmiotów odpowiedzialnych za realizację przedsięwzięcia Dane formalne i administracyjne Beneficjenta Stosunki prawno-własnościowe między poszczególnymi stronami projektu Doświadczenie stron projektu Analiza otoczenia projektu Analiza otoczenia społeczno-gospodarczego Zidentyfikowane problemy Analiza SWOT Logika interwencji Cele projektu Korzyści i oddziaływania Wpływ projektu na polityki horyzontalne UE Wskaźniki produktu projektu Wskaźniki rezultatu projektu Trwałość techniczna projektu Opis istniejącego systemu Analiza wariantów i opcji Opis techniczny projektu Koncepcja systemu zarządzania aktami Zgodność projektu z wymaganiami dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w formie elektronicznej Zgodność projektu z minimalnymi wymaganiami dla systemów teleinformatycznych81 8. Wykonalność i trwałość instytucjonalna przedsięwzięcia Organizacja wdrożenia Planowane i przeprowadzone procedury przetargowe Eksploatacja Systemu Przygotowanie formalno-administracyjne przedsięwzięcia S t r o n a 3

4 9. Koncepcja prezentacji i promocji projektu Cele kampanii Grupy docelowe Zawartość merytoryczna kampanii informacyjnej Działania w ramach kampanii Finansowa trwałość projektu Podstawowe założenia do analizy finansowej Nakłady inwestycyjne Amortyzacja i nakłady odtworzeniowe Prognoza przychodów i kosztów operacyjnych przedsięwzięcia Zapotrzebowanie na kapitał obrotowy w okresie realizacji oraz eksploatacji projektu Prognoza rachunku zysków i strat projektu Prognoza rachunku przepływów pieniężnych projektu Podsumowanie analizy trwałości finansowej projektu Słownik kluczowych pojęć Spis załączników S t r o n a

5 SPIS TABEL Tabela 1 Informacja o beneficjencie Tabela 2 Reakcja na zidentyfikowane problemy Tabela 3 SWOT - Mocne strony Tabela 4 SWOT - Słabości Tabela 5 SWOT - Szanse Tabela 6 SWOT - Zagrożenia Tabela 7 SWOT Wagi czynników S Tabela 8 SWOT Wagi czynników W Tabela 9 SWOT Wagi czynników O Tabela 10 SWOT Wagi czynników T Tabela 11 SWOT Wpływ czynników S na O Tabela 12 SWOT Wpływ czynników S na T Tabela 13 SWOT Wpływ czynników W na O Tabela 14 SWOT Wpływ czynników W na T Tabela 15 SWOT Analiza zbiorcza Tabela 16 SWOT Wybór strategii Tabela 17 Wskaźniki produktu projektu Tabela 18 Wskaźniki rezultatu projektu Tabela 19 Dostępne technologie identyfikacji dokumentów - porównanie Tabela 20 Funkcje Systemu Składnica Akt zasilanie danymi (1) Tabela 21 Funkcje Systemu Składnica Akt zasilanie danymi (2) Tabela 22 Funkcje Systemu Archiwum Zakładowe zasilanie danymi Tabela 23 Zakres wdrożenie RFID/BC w sądach Tabela 24 Wyposażenie sądów w niezbędny sprzęt wariant RFID Tabela 25 Wyposażenie sądów w niezbędny sprzęt wariant BC Tabela 26 Wyposażenie RFID i BC ceny jednostkowe Tabela 27 Założenia do kosztów otagowania akt Tabela 28 Założenia dotyczące amortyzacji wyposażenia Tabela 29 Założenia dotyczące odtworzenia wyposażenia dla wariantu II BC [sztuk] Tabela 30 Założenia dotyczące odtworzenia wyposażenia dla wariantu II BC [sztuk] Tabela 31 Założenia dotyczące odtworzenia wyposażenia dla wariantu III RFID [sztuk] Tabela 32 Założenia dotyczące odtworzenia wyposażenia dla wariantu III RFID [sztuk] Tabela 33 Dane ankietowe dotyczące ruchu akt w sądach Tabela 34 Dane dotyczące prognozy ruchu akt w sądach Tabela 35 Założenia dotyczące czasu i kosztu pracy przy obsłudze akt S t r o n a 5

6 Tabela 36 Proces obsługi bieżącej akt w zależności od stosowanego systemu (dane dla pakietu 100 akt) Tabela 37 Założenia dotyczące ilości akt poszukiwanych i czasu pracy w obszarze poszukiwania akt Tabela 38 Koszt pracy pracownika przy obsłudze akt S t r o n a

7 SPIS RYSUNKÓW Rysunek 1 Jednooddziałowa instalacja systemu Rysunek 2 Centralne zarządzanie usługami Rysunek 3 Zakres zarządzania aktami Rysunek 4 Procesy przekazanie akt do składnicy Rysunek 5 Procesy znakowanie akt Rysunek 6 Procesy wypożyczenie akt ze składnicy Rysunek 7 Procesy kompletacja zamówienia Rysunek 8 Procesy udostępnienie akt Rysunek 9 Procesy zwrot akt do składnicy Rysunek 10 Procesy przyjęcia akt do archiwum zakładowego Rysunek 11 Procesy wypożyczenie akt z archiwum zakładowego Rysunek 12 Procesy przekazanie akt do Archiwum Państwowego Rysunek 13 Procesy przekazanie akt do zniszczenia Rysunek 14 Koncepcja wykorzystania Portalu Informacyjnego Rysunek 15 Struktura zarządzania projektem Rysunek 16 Wielkość nakładów inwestycyjnych w poszczególnych wariantach [mln PLN] Rysunek 17 Suma CF 20 lat w poszczególnych wariantach (bez dyskontowania) [mln PLN] 115 Rysunek 18 Suma CF 50 lat w poszczególnych wariantach (bez dyskontowania) [mln PLN] 115 Rysunek 19 NPV 20 lat w poszczególnych wariantach (8% dyskonto) [mln PLN] Rysunek 20 NPV 50 lat w poszczególnych wariantach (8% dyskonto) [mln PLN] S t r o n a 7

8 1. Informacje o dokumencie Projekt: Zamawiający: Wykonawca: Rodzaj dokumentu: Tytuł dokumentu: Informatyczne centra archiwalne dla sądów powszechnych system zarządzania aktami sądowymi Ministerstwo Sprawiedliwości PositivePro Sp. z o.o. Studium wykonalności Studium wykonalności projektu pt. System na informatyczne centra archiwalne dla sądów powszechnych system zarządzania aktami sądowymi Nr wersji: 4.0 Status: Do odbioru Autorzy: Artur Noworyta PositivePro Sp. z o.o. Data dokumentu: Zweryfikował: Rafał Gęślicki Data weryfikacji: Odebrał: Marcin Szymański Data odbioru: 8 S t r o n a

9 2. Podsumowanie - rekomendacja W wyniku analiz przeprowadzonych na potrzeby studium wykonalności projektu pt. System na informatyczne centra archiwalne dla sądów powszechnych system zarządzania aktami sądowymi przeanalizowano warianty realizacji projektu w oparciu o technologię RFID i kodów kreskowych. Zdefiniowano następujące warianty: 1) Wariant I - zaniechanie projektu, 2) Wariant II - realizację projektu z wykorzystaniem systemu do zarządzania aktami sądowymi oraz znakowania akt za pomocą kodów kreskowych, 3) Wariant III - realizację projektu z wykorzystaniem systemu do zarządzania aktami sądowymi oraz znakowania akt za pomocą transponderów RFID we wszystkich jednostkach sądowych, zgodnie z Wnioskiem w sprawie dofinansowania ze środków NMF (Decyzja w sprawie dofinansowania: 30 września 2013 r.) i zatwierdzonym Planem Wdrożenia Projektu z r. Rekomendujemy do realizacji projektu Wariant III do wyboru przez Zamawiającego. W ramach każdego z wariantów mamy do czynienia z zastosowaniem jednolitych standardów (technologii RFID), co ułatwia osiągnięcie efektów synergii w spojrzeniu systemowym na rozwiązanie. Jednocześnie możliwa jest alternatywa, co do wyposażenia niektórych jednostek sądowych w rozwiązania oparte o technologię RFID w pełnym wymiarze lub w samo oprogramowanie do zarządzania aktami sądowymi, które stwarza możliwość, (ale nie konieczność) rozszerzenia o kolejne komponenty systemu. Wariantów II nie jest rekomendowany z uwagi na brak przewagi w oczekiwanych funkcjonalnościach, a także wyższe koszty związane z wdrożeniem technologii kodów kreskowych. Wariant I jest mało prawdopodobny do rekomendacji z uwagi na pilną potrzebę wsparcia sądów w zakresie usprawnienia obiegu akt sądowych i ich udostępniania na zewnątrz. S t r o n a 9

10 3. Podstawowe informacje o projekcie 3.1 Geneza i istota projektu Źródłem projektu jest Program Operacyjny Ministerstwa Sprawiedliwości Budowanie potencjału instytucjonalnego i współpraca w obszarze wymiaru sprawiedliwości / Poprawa skuteczności wymiaru sprawiedliwości, który realizowany będzie w ramach perspektywy finansowej Norweskiego Mechanizmu Finansowego (NMF), jako jeden z obszarów działań określony w podpisanym 10 czerwca 2011 r. Memorandum of Understanding pomiędzy Polską a Norwegią. Niniejszy projekt stanowi projekt predefiniowany nr 2 pt. Informatyczne centra archiwalne dla sądów powszechnych system zarządzania aktami sądowymi. Beneficjentem projektu jest Ministerstwo Sprawiedliwości Departament Informatyzacji i Rejestrów Sądowych. Założeniem projektu jest wdrożenie, unowocześnienie i zautomatyzowanie pracy archiwów i składnic akt czynnych funkcjonujących w sądach, a tym samym usprawnienie bieżącej pracy wydziałów procesowych i rejestrowych, związanej ze sprawnym dostępem do akt toczących się postępowań, akt postępowań zakończonych, zadaniami związanymi z cyklicznym brakowaniem akt i przekazywaniem akt do Archiwum Państwowego po upływie okresu ich przechowywania w sądzie. 3.2 Tytuł projektu Informatyczne centra archiwalne dla sądów powszechnych system zarządzania aktami sądowymi 3.3 Cel projektu Celem głównym projektu jest poprawa wydajności systemów sądownictwa, w tym rozwój systemów związanych z prowadzeniem spraw sądowych, poprzez opracowanie i wdrożenie jednolitego systemu zarządzania aktami sądowymi dla składnic akt czynnych oraz archiwów zakładowych sądów powszechnych. Celem projektu jest również wdrożenie, unowocześnienie i zautomatyzowanie pracy archiwów i składnic akt czynnych funkcjonujących w sądach, a tym samym usprawnienie bieżącej pracy wydziałów procesowych i rejestrowych związanej ze sprawnym dostępem do akt toczących się postępowań, akt postępowań zakończonych, zadaniami związanymi z cyklicznym brakowaniem akt i przekazywaniem akt do Archiwum Państwowego po upływie okresu ich przechowywania w sądzie. Elementem mającym bezpośredni wpływ na wysoką sprawność systemu sądownictwa jest poza opracowaniem i wdrożeniem nowoczesnych metod zarządzania kadrą realizującą bezpośrednio zadania sądów, stworzenie technicznych mechanizmów, poprawiających jakość i efektywność pracy w sądach, w postaci systemów prowadzenia spraw sądowych. Ważnym zagadnieniem mieszczącym się w zakresie technicznego narzędzia umożliwiającego realizację zadań przez kadrę sądową tj. systemu informatycznego związanego z prowadzeniem 10 S t r o n a

11 spraw sądowych, jest leżące u podstaw pracy każdego sądu zagadnienie zarządzania aktami spraw sądowych (tj. nośnikiem treści merytorycznej). Zarządzanie aktami spraw sądowych jest fragmentem szerszego pojęcia - zarządzania informacją w sądzie. Stworzenie sprawnie funkcjonującego systemu zarządzania zasobami akt sądowych unowocześni i zautomatyzuje, a tym samym usprawni bieżącą pracę sądów. W dyspozycji sądów pozostają ogromne ilości akt sądowych tj. akt toczących się lub zakończonych postępowań. Dla przykładu w wydziałach KRS wchodzących w skład struktury jednego z sądów - Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy (wydział XII, XIII i XIV), zasób akt rejestrowych w ilości ok. 300 tysięcy akt zajmuje powierzchnię około 7000 metrów bieżących tj. 7 km. Dotąd nie funkcjonuje w sądach system zarządzania aktami (pozwalający na kontrolę ruchu akt), współpracujący z systemem informatycznym służącym do prowadzenia spraw. Tak więc obrót aktami odbywa się w formie papierowej, uniemożliwiającej posiadanie pełnej wiedzy o aktualnym położeniu akt, uniemożliwiającej szybki dostęp do tych akt, narażającej na problemy zagubienia akt na terenie sądu w wyniku nieprawidłowego ich odłożenia, ale też uniemożliwiającej szybkie ustalenie w czyjej dyspozycji znajdują się w danej chwili. Odnotowanie statusu sprawy w systemie informatycznym służącym do prowadzenia spraw, nie zapewnia rzetelnej informacji o położeniu sprawy, po odnotowaniu w niej ostatnich czynności i nie umożliwia śledzenia bieżącego położenia sprawy. System ten zawsze wskazuje więc tylko teoretycznie aktualne położenie akt, informując o docelowym, a nie faktycznym w danej chwili miejscu ich położenia. Konieczne jest więc stworzenie nowoczesnego, jednolitego w skali kraju, systemu zarządzania zasobami akt sądowych, wspomagającego system informatyczny służący do prowadzenia spraw, tak by dostęp do każdej kategorii akt, dla każdego wydziału niezależnie od lokalizacji pomieszczenia archiwum sądowego był niezwłoczny. Stworzenie takiego systemu zarządzania zasobami akt sądowych (systemu zarządzania informacją) opartego o funkcjonowanie systemu informatycznego (m.in. jednolitego programu archiwalnego dla wszystkich sądów) i nowoczesną technologię radiolokacji akt (system RFID) zapewni sprawne zarządzanie zbiorami akt każdego sądu, w tym największych jednostek, w których obrót aktami jest zwielokrotniony (w pierwszej kolejności wydziałów rejestrowych sądów). Ten nowoczesny system zarządzania zasobami akt sądowych poprawi funkcjonowanie sądów powszechnych, bowiem dostęp do akt sądowych ma istotne znaczenie dla efektywności pracy we wszystkich wydziałach sądów. Niezakłócony dostęp do akt sądowych ma znaczenie tak dla sprawności pracy orzeczniczej (Sędziów czy Referendarzy), sprawności wykonywania przez sekretariat zarządzeń czy orzeczeń Sądu wydawanych w sprawach, jak też dla tej funkcji Sądów, jaką jest zapewnienie nieograniczonego dostępu do akt rejestrowych dla wszystkich zainteresowanych (ze względu na pełną jawność tych akt), czy niezakłóconego dostępu do akt sądowych dla stron czy uczestników postępowania. Bez stworzenia nowoczesnego systemu zarządzania zasobami akt sądowych, przy zastosowaniu nowoczesnej technologii pozwalającej na zautomatyzowanie pracy sądów w zakresie kontrolowanego ruchu akt sądowych, dostęp do akt sądowych (także w sensie ustalenia aktualnego, dokładnego ich położenia), jak też zarządzanie tymi zasobami są znacznie utrudnione, zważywszy na rozmiary zasobów akt pozostających w dyspozycji sądów. Problem ten niewątpliwie spowalnia bieżącą pracę sądów i stanowi przeszkodę w bardziej racjonalnym i pożytecznym wykorzystaniu czasu pracy pracowników sądu. S t r o n a 11

12 Niekiedy dzienny ruch akt (na potrzeby wydziałów i czytelni akt) wynosi, tak jak przykładowo w przypadku wydziałów KRS w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy (wydziały XII, XIII i XIV) 4000 sztuk akt. W systemie list papierowych tworzonych każdego dnia przez pracowników sądu, nie ma rzeczywistej kontroli nad ruchem takiej ilości akt krążącej w sądzie. Pracownicy wydziału nie są w stanie bez wsparcia systemu zarządzającego i wspomagającego ich pracę odłożyć na właściwe półki danego dnia niekiedy 2000 sztuk akt (jak w przypadku wydziałów rejestrowych w Sądzie dla m.st. Warszawy), z których już następnego dnia pewna część musi trafić na biurko sędziego czy do czytelni akt. Powoduje to znaczne opóźnienia w udostępnianiu akt, a w konsekwencji rozpoznawaniu spraw. Brak jest możliwości pozyskania środków krajowych na realizację projektowanego informatycznego systemu zarządzania zasobami akt sądowych. Aktualnie informatyczny system zarządzania zasobami akt sądowych (rejestrowych) wdrażany jest jedynie w jednym z sądów powszechnych tj. Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie w funkcjonujących w tym sądzie 3 wydziałach Krajowego Rejestru Sądowego, który podjął oddolną, samodzielną inicjatywę w tym zakresie. Z uwagi na ograniczone środki finansowe proces wdrażania tego systemu ograniczono we wskazanym Sądzie do zakupienia systemu informatycznego (programu archiwalnego) i minimalnej ilości sprzętu działającego w technologii RFID umożliwiającego zbudowanie podstawy funkcjonowania informatycznego systemu zarządzania zasobami akt rejestrowych oraz stopniowego tworzenia bazy danych dla całych zasobów akt rejestrowych przechowywanych w 3 wydziałach (tagowanie i kodowanie ok. 300 tysięcy akt rejestrowych). Aktualnie wyposażenie Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w urządzenia funkcjonujące w systemie RFID obejmuje: 3 stanowiska kodowania akt, 2 stanowiska wydawania i przyjmowania akt, 1 czytnik mobilny oraz tagi do znakowania akt. Proces ten jest w toku, z uwagi na ogromne zasoby akt, skromne środki finansowe umożliwiające realizację tych zadań przez niewielką ilość osób, w niewielkim rozmiarze czasowym. Proces tagowania akt rejestrowych (naklejania tagów na poszczególne akta rejestrowe) objął dotychczas 90 % wszystkich akt rejestrowych wydziałów KRS w tym sądzie, których zasób wynosi w przybliżeniu ok akt. Proces kodowania akt rejestrowych spośród otagowanych akt objął około ¾ akt rejestrowych spośród liczby najbardziej czynnych akt rejestrowych KRS. Zbudowanie systemu zarządzania zasobami akt sądowych w tym sądzie wymagać będzie zarówno doposażenia w zakresie sprzętu, jak też dokończenia prac związanych z tworzeniem bazy danych. Zrealizowany projekt informatycznego systemu zarządzania aktami sądowych w technologii RFID będzie oddziaływał bezpośrednio w sposób korzystny na sektory prywatny i publiczny. Zarówno przedsiębiorcy, jak też osoby fizyczne oraz organy administracji publicznej w ramach wykonywanych zadań publicznych są podmiotami korzystającymi na co dzień z zasobów akt rejestrowych będących aktami jawnymi, co z kolei wiąże się z funkcją gwarancji pewności obrotu gospodarczego. Istnieje ogromne zapotrzebowanie na udostępnianie akt rejestrowych do wglądu w ramach pełnionej przez sądy rejestrowe funkcji jawności akt rejestrowych, które z przyczyn faktycznych (niemożności realizacji zamówień z uwagi na brak systemu informatycznego zarządzania zasobami akt ) podlega ograniczeniu poprzez określanie dziennego limitu dostępu do akt rejestrowych. Przedsiębiorcy, a więc podmioty podlegające wpisowi do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, jak też inne podmioty jak np. stowarzyszenia, fundacje podlegające także wpisowi do rejestru KRS odniosą z realizacji tego projektu również tę korzyść, że umożliwi on przyspieszenie toczących się postępowań o dokonanie zmian w rejestrze, co ułatwi tym podmiotom prowadzenie bieżącej działalności. 12 S t r o n a

13 Podstawą funkcjonowania mającego powstać w ramach informatycznych centrów archiwalnych w sądach, systemu zarządzania informacją (w tym przypadku zasobem akt sądowych ) będzie technologia RFID (ang. radio frequency identification), a więc system kontroli przepływu towarów w oparciu o zdalny, realizowany poprzez fale radiowe, odczyt i zapis danych z wykorzystaniem specjalnych, niewielkich rozmiarów układów elektronicznych (zwanych transponderami lub tagami) przytwierdzonymi do nadzorowanych przedmiotów (akt sądowych). Technologia ta wraz z opracowanym systemem informatycznym i wyposażeniem w infrastrukturę techniczną (czytniki mobilne, stanowiska do kodowania akt, stanowiska do wydawania i przyjmowania akt itp.) zapewni unowocześnienie i zautomatyzowanie pracy oraz realne zarządzanie zasobami akt sądowych. Projektowany system zarządzania aktami sądowymi zapewniający stałą łączność z każdą sprawą sądową ( śledzenie położenia akt) uporządkuje niezwykle ważny odcinek pracy sądu i usprawni jego funkcjonowanie poprzez: - stworzenie w każdym sądzie jednolitego organizmu jakim będzie informatyczne centrum archiwalne, niezależnie od obecnej czy przyszłej lokalizacji budynków, - w których fizycznie akta są przechowywane, zarządzanego w ramach jednolitego systemu informatycznego (z uwagi na internetowy dostęp do danych o aktach zawartych w bazie). Sąd będzie dysponował jednym centrum archiwalnym niezależnie od ilości budynków wykorzystywanych do przechowywania akt, - umożliwienie jednakowego dostępu do wiedzy o aktualnym położeniu akt dla każdej jednostki sądu w tym samym czasie, jak też szybkiego faktycznego dostępu do akt, co będzie miało bezpośredni wpływ na sprawność toczących się postępowań, sprawność wykonywania zarządzeń i orzeczeń Sądu przez pracowników sekretariatów oraz sprawność udostępniania akt interesantom, - usprawnienie logistyki zadań zespołu pracowników udostępniających akta, czytelni akt, czy pracowników sekretariatów (nowoczesna organizacja pracy, zautomatyzowane lokalizowanie i pobieranie akt, bezpieczne zarządzanie ruchem akt, informatyczne śledzenie położenia akt, szybki dostęp do akt), - automatyzacja czynności związanych z tworzeniem wykazów zdawczo odbiorczych akt przekazywanych do archiwów państwowych czy selekcjonowaniem akt do brakowania, jak też czynności inwentaryzacyjnych, - zmniejszenie obsady pracowników odpowiedzialnych za udostępnianie akt ewentualnie racjonalniejsze wykorzystanie ich czasu pracy, - wyeliminowanie pomyłek związanych z nieprawidłowym czasowym położeniem akt i zmniejszenie zagrożeń zagubienia akt na terenie sądu, jak też wyeliminowanie niezwykle czasochłonnej, stałej konieczności weryfikowania prawidłowości położenia akt w miejscach ich przechowywania - usprawnienie wdrożenia w przyszłości rozwiązania związanego z digitalizacją akt z uwagi na niezwykle uporządkowany dostęp do zasobu akt, umożliwiający stopniowy proces digitalizacji, który nie zaburzy bieżącego zarządzania zasobami akt (zachowanie porządku w zasobach akt). Stworzenie takiego systemu zarządzania aktami spraw sądowych zapewni sprawny i bezpieczny ruch akt (spraw sądowych), zwiększy efektywność pracy i wpłynie na sprawność toczących się postępowań. Opóźnienia związane z udostępnianiem akt spraw sądowych wpływają na opóźnienia w rozpoznawaniu spraw. Z uwagi na skalę przedsięwzięcia należy planować jego realizację w poszczególnych etapach pozwalających tworzyć kompleksowe rozwiązanie dla określonych jednostek sądów, z uwagi na zakres ich zadań związanych z zarządzaniem aktami. Oczekiwanym rezultatem jest więc S t r o n a 13

14 zbudowanie informatycznych centrów archiwalnych dla sądów powszechnych w następujących etapach: priorytetowo, w ramach przedmiotowego programu - wydziały Krajowego Rejestru Sądowego (27 wydziałów), wydziały Rejestru Zastawów (11 wydziałów), Archiwa Zakładowe (21) zarządzające bardzo dużą ilością akt czynnych rejestrowych, będących aktami jawnymi dla wszystkich zainteresowanych, z uwagi na zagwarantowanie pewności obrotu, w przyszłości - wydziały gospodarcze procesowe oraz wydziały upadłościowe, - pozostałe wydziały sądów powszechnych. 3.4 Lokalizacja projektu Projekt będzie zlokalizowany w 21 jednostkach sądowych sądach powszechnych, w których prowadzone są wydziały gospodarcze Krajowego Rejestru Sądowego i Rejestru Zastawów. Systemu zarządzania zasobami akt sądowych obejmie w pierwszej kolejności priorytetową grupę 38 wydziałów rejestrowych, usytuowanych w różnych sądach rejonowych na terenie całego kraju, stanowiących zamkniętą grupę wydziałów realizujących takie same zadania, w których od kilku już lat funkcjonuje jednolity system informatyczny służący do prowadzenia spraw sądowych, a jednocześnie zarządzających największym zasobem akt sądowych toczących się postępowań. Wydziały rejestrowe w Polsce funkcjonujące w strukturach sądów rejonowych sądów gospodarczych są z pewnością najbardziej zinformatyzowanymi dotąd wydziałami sądów powszechnych, mającymi największe doświadczenie w prowadzeniu spraw sądowych w systemie informatycznym, a ponadto prowadzącymi rejestr w ogólnopolskim systemie informatycznym. Jednolity system informatyczny służący prowadzeniu spraw nie zapewnia jednak istotnej dla tych wydziałów funkcji faktycznego zarządzania zasobami akt sądowych. Projektowany system informatycznego zarządzania zasobami akt sądowych zapewni tę funkcję dzięki wykorzystaniu nowoczesnej technologii RFID, stanowiąc system współgrający i wspierający funkcjonujący w tych wydziałach informatyczny system prowadzenia spraw sądowych oraz usprawniający bieżącą pracę wydziałów. Postępowania rejestrowe z uwagi na pewność obrotu gospodarczego muszą toczyć się niezwykle szybko, stąd niezakłócony, a zatem niezwykle szybki dostęp do akt sądowych ma szczególnie istotne znaczenie. Doświadczenie wynikające z wdrożenia w pierwszej kolejności systemu zarządzania zasobami akt sądowych w tych wydziałach sądów powszechnych, pozwoli w przyszłości na sprawniejsze wdrażanie systemu zarządzania w kolejnych wydziałach sądów. Należy zauważyć, że wydziały rejestrowe funkcjonujące w sądach powszechnych, dysponujące największymi, bo niekiedy kilkusettysięcznymi zasobami akt sądowych, stanowiącymi akta czynne (do których non stop wpływają wnioski podlegające rozpoznaniu), są też tymi wydziałami, w których w pierwszej kolejności odbywać się będzie stopniowy proces digitalizacji akt. Proces ten będzie długotrwały. W tej chwili dotyczy niektórych dokumentów spółek przechowywanych w aktach rejestrowych (sądowych) i dokonywany jest na wniosek podmiotów zainteresowanych dostępem do formy elektronicznej zgromadzonych dokumentów. Jednak podkreślić należy, że istniejące już, a także powstające zasoby akt rejestrowych (sądowych), będą trwały mimo ewentualnego procesu digitalizacji i jako źródło dokumentów stanowiących podstawę rejestracji podmiotów występujących w obrocie, muszą podlegać przechowywaniu w sądzie rejestrowym. Tak więc problematyka sprawnego i rzetelnego zarządzania tymi zasobami akt spraw sądowych jest i będzie zawsze aktualna. 14 S t r o n a

15 Wydatkowane na ten cel środki finansowe będą środkami wydatkowanymi w sposób racjonalny. Możliwość sprawnego zarządzania tymi zasobami w sposób oczywisty usprawni bieżącą pracę wydziałów i przyspieszy toczące się postępowania rejestrowe, zwłaszcza w okresie zwielokrotnionego dwu-trzykrotnie wpływu spraw do sądów rejestrowych. Okres ten przypada w miesiącach czerwiec-wrzesień każdego roku. Etap ten stanowić będzie etap pośredni przed procesem digitalizacji akt, a swoją funkcję będzie spełniał zawsze, zwłaszcza w wydziałach rejestrowych sądów, niezależnie od zakresu digitalizacji akt spraw sądowych. W oczywisty też sposób przyczyni się do ułatwienia procesu digitalizacji akt. Informatyczny system zarządzania w technologii RFID zasobami akt sądowych gwarantuje w skomplikowanym ewentualnym procesie digitalizacji porządek w zasobach akt, bezpieczeństwo akt poddawanych digitalizacji, możliwość zaplanowania logistyki zadań bez nadmiernego zaburzania bieżącego funkcjonowania wydziałów. Realizacja tego projektu wiązać się będzie: - z wyposażeniem sądów w dedykowany dla tych potrzeb system informatyczny oraz odpowiednią infrastrukturę techniczną dostosowaną do potrzeb danego wydziału, a więc urządzenia współpracujące w technologii RFID (m.in. stanowiska kodowania akt, stanowiska wydawania i przyjmowania akt, czytniki mobilne, tagi regałowe, wózki inteligentne, półki inteligentne, tagi do znakowania akt ), ale też, co stanowić będzie najistotniejszą część realizacji projektu - z utworzeniem baz danych w oparciu, o które system zarządzania będzie funkcjonował, polegającym na oznakowaniu każdej teczki akt odpowiednim Tagiem RFID, a następnie zakodowaniu każdej oznakowanej uprzednio teczki na stanowisku kodowania akt (tj. przypisaniu jej indywidualnych informacji o sprawie z programu informatycznego, w tym konkretnej jej lokalizacji na danym regale/półce). To będzie najdłuższy i najtrudniejszy fragment projektu, bo dotyczący od kilkudziesięciu do kilkuset tysięcy akt w poszczególnych wydziałach rejestrowych. Proces utworzenia bazy danych będzie jednak akcją przeprowadzaną jednokrotnie, a stanowiącą podstawę funkcjonowania informatycznych centrów archiwalnych na zawsze. Proces tagowania i kodowania akt w poszczególnych wydziałach rejestrowych przeprowadzany będzie przez Generalnego Wykonawcę Inwestycji (GWI). Podstawą umożliwiającą zaplanowanie powyższych czynności w sposób precyzyjny są doświadczenia wynikające z wdrażania tego rodzaju systemu w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie w 3 wydziałach KRS funkcjonujących w tym sądzie, który podjął oddolną, samodzielną inicjatywę w tym zakresie. Podjęcie inicjatywy i wysiłków w tym kierunku wynikało z rzeczywistych potrzeb sądu i konieczności podjęcia działań zmierzających do lepszej organizacji pracy i przyspieszenia toczących się postępowań. Z uwagi na ograniczone środki finansowe proces wdrażania tego systemu ograniczono we wskazanym Sądzie do zakupienia systemu informatycznego (programu archiwalnego) i minimalnej ilości sprzętu działającego w technologii RFID oraz stopniowego tworzenia bazy danych dla całych zasobów akt rejestrowych przechowywanych w 3 wydziałach (tagowanie i kodowanie ok. 300 tysięcy akt rejestrowych). Proces ten jest w toku, z uwagi na ogromne zasoby akt, skromne środki finansowe umożliwiające realizację tych zadań przez niewielką ilość osób, w niewielkim rozmiarze czasowym. Dwuletnie doświadczenia tego Sądu pozwoliły na określenie ilości sprzętu stanowiącego niezbędną infrastrukturę wg potrzeb każdego z sądów (zwłaszcza ilości zasobów akt) oraz zaplanowanie niezbędnych zasobów ludzkich do realizacji zadania, norm S t r o n a 15

16 w zakresie tagowania i kodowania akt możliwych do wykonania w danym miesiącu przy określonej ilości sprzętu, w końcu ilości koniecznych roboczogodzin. Powyższe etapy realizacji projektu poprzedzać musi etap przygotowawczy związany z: - opracowaniem SIWZ (specyfikacji istotnych warunków zamówienia) dotyczącego zakupu sprzętu i oprogramowania archiwalnego do zarządzania zasobami akt sądowych w systemie RFID oraz usługi przeniesienia zasobów akt do systemu archiwalnego RFID (polegającej na otagowaniu zasobów akt i ich zakodowaniu lub migracji danych z systemu m.st. Warszawy), - przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych w oparciu o SIWZ, - wybór GWI i zawarcie umowy na zakup i dostawę sprzętu, oprogramowania wraz z instalacją, wytworzenie, dostawa i instalacja oprogramowania wdrożeniem i przeszkoleniem pracowników sądów oraz usługę przeniesienia zasobów akt do systemu archiwalnego RFID (polegającą na otagowaniu zasobów akt i ich zakodowaniu), - przeprowadzenie promocji Projektu. 3.5 Odbiorcy ostateczni projektu W trakcie analiz zidentyfikowano następujące grupy odbiorców projektu: oraz - Pracownicy składnic akt i archiwów zakładowych, - Pracownicy wydziałów gospodarczych sądów powszechnych, - Sądy powszechne, w których funkcjonują wydziały gospodarcze KRS i RZ (łącznie 21 jednostek - Sądy Rejonowe), - Sądy powszechne (ponad 300 jednostek), - Ministerstwo Sprawiedliwości, - Obywatele klienci sądów powszechnych, w szczególności wydziałów gospodarczych. Odbiorcy ostateczni projektu to pracownicy 21 jednostek sądowych, w których funkcjonują wydziały KRS i RZ. Można tu wyróżnić osoby pełniące obowiązki w składnicach akt i archiwach zakładowych, a także pozostałych zaangażowanych w obrót aktami pracowników wydziałów gospodarczych. Osobną grupę interesariuszy stanowią klienci sądów powszechnych zainteresowani wglądem w akta obywatele bądź podmioty gospodarcze zgłaszające się do w/w wydziałów, petentem w tym znaczeniu pozostaje także samo Ministerstwo Sprawiedliwości. Docelowo w planowanych wdrożeniach grupa odbiorcza rozszerzy się o pracowników wszystkich sądów powszechnych funkcjonujących z archiwum zakładowym (w sumie chodzi o ponad 300 jednostek); zaakcentować należy tu przede wszystkim pracowników archiwów, a w dalszej kolejności dopiero można dokooptować wszystkich korzystających z akt, których użycie zapośredniczone jest przez wyżej nadmienione archiwum zakładowe. Można wprowadzić podstawowe cięcie w całej wymienionej zbiorowości, dzieląc ją na pracowników archiwów i składnic (lub pełniących te funkcje) oraz na odbiorców akt, wykorzystujących je do celów merytorycznych (w dalszej kolejności tutaj: pracowników wybranych wydziałów danego sądu i petentów zewnętrznych różnego typu). 16 S t r o n a

17 4. Charakterystyka podmiotów odpowiedzialnych za realizację przedsięwzięcia 4.1 Dane formalne i administracyjne Beneficjenta Nazwa Beneficjenta Adres Beneficjenta Ministerstwo Sprawiedliwości Siedziba centrali: Al. Ujazdowskie 11, Warszawa Forma organizacyjna, prawna Osoby odpowiedzialne za koordynację prac nad Projektem ze strony Beneficjenta Siedziba komórki odpowiedzialnej za realizację Projektu: Departament Informatyzacji i Rejestrów Sądowych ul. Chopina 1, Warszawa Administracja rządowa. Marcin Szymański Departament Informatyzacji i Rejestrów Sądowych (DIRS) Tabela 1 Informacja o beneficjencie 4.2 Stosunki prawno-własnościowe między poszczególnymi stronami projektu Nie dotyczy. Projekt będzie realizowany samodzielnie przez Ministerstwo Sprawiedliwości, bez udziału innych partnerów. 4.3 Doświadczenie stron projektu Ministerstwo Sprawiedliwości posiada duże doświadczenie w organizacji i skutecznej realizacji projektów związanych z wprowadzaniem nowych technologii teleinformatycznych. Aktualnie realizowany jest projekt Budowa systemu usług elektronicznych MS, w tym uruchomienie usług dla przedsiębiorców i osób fizycznych, poprzez dostęp elektroniczny do wydziałów Krajowego Rejestru Sądowego, Krajowego Rejestru Karnego, Biura Monitora Sądowego i Gospodarczego, finansowany ze środków 7 osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka W ramach latach zrealizowano projekt Informatyzacja wydziałów ksiąg wieczystych, również finansowany w ramach PO IG. Obecnie Ministerstwo Sprawiedliwości znajduje się w trakcie wdrażania następujących projektów o tematyce zbliżonej do niniejszego projektu, finansowanych ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki: S t r o n a 17

18 Zwiększenie efektywności realizacji zadań przez jednostki wymiaru sprawiedliwości (m.in. e- sąd), Modernizacja sposobu świadczenia usług przez wymiar sprawiedliwości, Modernizacja zarządzania kadrami w sądownictwie powszechnym. Ministerstwo Sprawiedliwości zrealizowało także szereg projektów współfinansowanych ze środków programów Phare 2000, Phare 2001, Phare Projekty te dotyczyły wdrożenia ogólnopolskiego Zintegrowanego Systemu Katastralnego i zostały zrealizowane w następujących programach: Program Phare 2000, projekt nr: PL Stworzenie Zintegrowanego Systemu Katastralnego. W realizacji projektu, zakończonego w lutym 2004 r., uczestniczyły 3 komponenty: Główny Urząd Geodezji i Kartografii, Ministerstwo Sprawiedliwości i Ministerstwo Finansów. W związku z realizacją projektu, Ministerstwo Sprawiedliwości wydatkowało 6,2 mln EUR ze środków pomocowych funduszu Phare 2000 oraz 28 mln PLN w ramach współfinansowania krajowego (w tym 20,4 mln PLN z budżetu państwa oraz 7,6 mln PLN z rezerwy celowej). Projekt obejmował działania związane z pilotażem oraz kompleksowym wdrożeniem systemu elektronicznej księgi wieczystej. Produkcyjną eksploatację systemu informatycznego NKW rozpoczęto r., natomiast ostatni etap prac wdrożeniowych zakończono r. Łącznie w ramach programu Phare 2000 system NKW wdrożono w 30 wydziałach ksiąg wieczystych 24 sądów rejonowych oraz w 5 ośrodkach migracyjnych ksiąg wieczystych. Program Phare 2001, projekt nr: PL Zintegrowany System Katastralny Faza II. W realizacji projektu, stanowiącego kontynuację wcześniejszych prac, uczestniczyły 2 komponenty: Główny Urząd Geodezji i Kartografii oraz Ministerstwo Sprawiedliwości. Projekt zakończył się w marcu 2005 r. W ramach programu Phare 2001 wdrożenia podzielono na dwa etapy: r. oraz r.. W związku z realizacją projektu, Ministerstwo Sprawiedliwości wydatkowało 3,7 mln EUR ze środków pomocowych funduszu Phare 2001 oraz 21,7 mln PLN w ramach współfinansowania krajowego (w tym 19,7 mln PLN z budżetu państwa oraz 2 mln PLN z rezerwy celowej). Projekt obejmował wdrożenie systemu nowej księgi wieczystej w kolejnych wydziałach sądów rejonowych. Program Phare 2003, projekt nr: 2003/ /01.11 Zintegrowany System Katastralny faza III. W realizacji projektu, stanowiącego kontynuację wcześniejszych prac, uczestniczyły 2 komponenty: Główny Urząd Geodezji i Kartografii oraz Ministerstwo Sprawiedliwości. Projekt zakończył się w listopadzie 2006 r. W związku z realizacją projektu, Ministerstwo Sprawiedliwości wydatkowało 5,1 mln EUR ze środków pomocowych funduszu Phare 2003 oraz 35,4 mln PLN w ramach współfinansowania krajowego. W ramach projektu wdrożono system w kolejnych 55 wydziałach sądów rejonowych. Ministerstwo Sprawiedliwości zrealizowało ponadto projekt współfinansowany ze środków międzynarodowych: Ministerstwo Sprawiedliwości posiada także doświadczenie w pozyskiwaniu środków międzynarodowych, m.in. w ramach Schengen Facility, zrealizowało przedsięwzięcia pomagające na wykonaniu sieci LAN w wybranych jednostkach wymiaru sprawiedliwości wraz z zakupem sprzętu komputerowego. Finansowaniem zostały objęte jedynie jednostki położone na terenie apelacji znajdujących się na granicy lądowej i morskiej Polski. Z powodu niewystarczających środków Ministerstwa Sprawiedliwości finansowaniem zostały objęte tylko nieliczne jednostki w pozostałych apelacjach. Drugi etap przedsięwzięć objął wszystkie apelacje nie objęte wsparciem Schengen Facility z pierwszej fazy wdrożenia. Łącznie wartość dostaw wyniosła 17,536 mln zł (finansowanie Schengen i budżet MS) z czego 12,822 mln zł zostało sfinansowanych z funduszu Schengen. Kontrakty zrealizowano w I kwartale 2007r. 18 S t r o n a

19 Doświadczenie Beneficjenta wynika ponadto z projektów zrealizowanych, ze środków budżetowych. Projekty te były realizowane m.in. w następujących obszarach: System Informatyczny Krajowego Rejestru Karnego Projekt obejmował zaprojektowanie, wykonanie i wdrożenie systemu informatycznego Krajowego Rejestru Karnego. System informatyczny KRK został zbudowany w latach dla ówczesnego Centralnego Rejestru Skazanych i od tego momentu jest rozwijany oraz modernizowany w celu zapewnienia wykonywania przez oprogramowanie funkcji nałożonych przez przepisy prawa, w szczególności ustawy z dnia 24 maja 2000 r. o Krajowym Rejestrze Karnym (Dz. U. z 2008 Nr 50, poz. 292, tekst jednolity). Wdrożony system wykorzystuje pośrednio dane z bazy PESEL ale nie jest połączony bezpośrednio z żadnym zewnętrznym systemem. System informatyczny KRK współpracuje z Centralną Ewidencją Pojazdów i Kierowców oraz z systemem informatycznym Centralnego Zarządu Służby Więziennej Ministerstwa Sprawiedliwości. Od roku 2008 system KRK współpracuje poprzez sieć stesta z rejestrami karnymi niektórych państw UE. Jest to projekt pilotażowy, określany skrótem NJR, który w ciągu roku zostanie przekształcony w system ECRIS, powstający na zlecenie Komisji Europejskiej. W ramach programu Usprawnienie działalności Krajowego Rejestru Karnego w celu poprawy wymiany informacji o skazaniach pomiędzy rejestrami karnymi w Unii Europejskiej KRK w latach zakupił: - sprzęt i oprogramowania dla NJR (Network of Judicial Register), - sprzęt i licencji oraz migracja do nowej platformy sprzętowej oprogramowania aplikacji lokalnej, - sprzęt i licencji dla ośrodka zapasowego KRK. Projekt pilotażowy był częściowo sfinansowany ze środków UE. Krajowy Rejestr Sądowy Projekt obejmował zaprojektowanie, wykonanie i wdrożenie systemu informatycznego Krajowego Rejestru Sądowego, obejmującego kilka komponentów systemowych jak Centralna Baza Danych wraz z system informatycznym, system Centralnej Informacji KRS umożliwiający wydawanie podstawowych informacji z rejestru, system WPISY KRS aplikacja zainstalowana w wydziałach rejestrowych KRS umożliwiająca dokonywanie wpisów podmiotów do Centralnej Bazy Danych, system udostępniania informacji pomiotom zewnętrznym. System KRS został wdrożony w roku 2000 umożliwiając rejestrację podmiotów gospodarczych od r. Od roku 2002 system KRS jest co rocznie rozwijany i modyfikowany stąd corocznie podejmowane są prace analityczne i projektowe, w tym sporządzanie przypadków użycia funkcjonalności systemu oraz założeń środowiskowych dotyczących platform aplikacyjnych oraz systemowych. S t r o n a 19

20 Rejestr Zastawów Projekt obejmował zaprojektowanie, wykonanie i wdrożenie systemu informatycznego Rejestru Zastawów system koncepcyjnie zbliżony do systemu Krajowego Rejestru Sądowego. Druga wersja systemu została wdrożona w grudniu 2005 roku, wykorzystując zasoby powstałego Centralnego Ośrodka Przetwarzania Danych Ministerstwa Sprawiedliwości. Od roku 2006 system jest rokrocznie modyfikowany i rozwijany. W szczególności ostatnie modyfikacje odnosiły się do zapisów znowelizowanej w roku 2008 ustawy o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów. Monitor Sądowy i Gospodarczy Projekt obejmował zaprojektowanie, wykonanie i wdrożenie Systemu Informatycznego Monitora, który wspomaga prace Biura do spraw Wydawania Monitora Sądowego i Gospodarczego. System został wdrożony w roku System ten jest corocznie modyfikowany i rozwijany na potrzeby użytkowników oraz nowelizacji uregulowań prawnych. System korzysta także z danych gromadzonych w Krajowym Rejestrze Sądowym. System finansowo-księgowy MS Od roku 2007 prowadzone były prace nad określeniem wymagań dla systemu finansowoksięgowego Ministerstwa Sprawiedliwości. W założeniach do systemu finansowo-księgowego przewidziano możliwość komunikowania się z zewnętrznymi systemami. System został wdrożony w 2009 r. 20 S t r o n a

Lista niezbędnych elementów studium wykonalności oraz lista załączników

Lista niezbędnych elementów studium wykonalności oraz lista załączników Lista niezbędnych elementów studium wykonalności oraz lista załączników dla projektów informatycznych realizowanych w ramach 7. osi priorytetowej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Wzmocnienie potencjału analitycznego administracji publicznej przedsięwzięcie podjęte przez Szefa Służby Cywilnej

Wzmocnienie potencjału analitycznego administracji publicznej przedsięwzięcie podjęte przez Szefa Służby Cywilnej Wzmocnienie potencjału analitycznego administracji publicznej przedsięwzięcie podjęte przez Szefa Służby Cywilnej Warszawa, czerwiec 2014 r. Dotychczas podjęte inicjatywy Szefa Służby Cywilnej W latach

Bardziej szczegółowo

Studium Wykonalnosci. Feasibility study

Studium Wykonalnosci. Feasibility study MINISTERSTWO NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO Zalecenia do przygotowania Studium Wykonalności dla PO IG Priorytet 2 projekty inwestycyjne Krzysztof Mieszkowski Departament Funduszy Europejskich Studium Wykonalnosci

Bardziej szczegółowo

WYKORZYSTANIE TECHNOLOGII RFID DO ZABEZPIECZENIA ZBIORÓW W WOLNYM DOSTĘPIE W BIBLIOTECE UNIWERSYTETU PAPIESKIEGO JANA PAWŁA II W KRAKOWIE

WYKORZYSTANIE TECHNOLOGII RFID DO ZABEZPIECZENIA ZBIORÓW W WOLNYM DOSTĘPIE W BIBLIOTECE UNIWERSYTETU PAPIESKIEGO JANA PAWŁA II W KRAKOWIE WYKORZYSTANIE TECHNOLOGII RFID DO ZABEZPIECZENIA ZBIORÓW W WOLNYM DOSTĘPIE W BIBLIOTECE UNIWERSYTETU PAPIESKIEGO JANA PAWŁA II W KRAKOWIE Marta Wójtowicz-Kowalska marta.wojtowicz_kowalska@upjp2.edu.pl

Bardziej szczegółowo

Trwałość projektów 7 osi PO IG

Trwałość projektów 7 osi PO IG Warszawa, 6 października 2015 r. Konferencja podsumowująca wdrażanie 7 i 8 osi priorytetowej PO IG Trwałość projektów 7 osi PO IG Paweł Oracz Departament Strategii Systemu Informacyjnego Ministerstwo Finansów

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Ul. Sikorskiego 28 44-120 Pyskowice NIP 6480001415 REGON 008135290. Oferty pisemne prosimy kierować na adres: Hybryd Sp. z o.o.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Ul. Sikorskiego 28 44-120 Pyskowice NIP 6480001415 REGON 008135290. Oferty pisemne prosimy kierować na adres: Hybryd Sp. z o.o. ZAPYTANIE OFERTOWE Pyskowice, dn. 28.04.2014r. Szanowni Państwo, Zwracamy się do Państwa z zaproszeniem do złożenia ofert na ujęte w niniejszym zapytaniu ofertowym zakupy w związku z realizowanym w ramach

Bardziej szczegółowo

OPIS PROJEKTÓW PREDEFINIOWANYCH. Tytuł projektu: Poprawa zdolności administracyjnych sądów w tym systemów informatycznych

OPIS PROJEKTÓW PREDEFINIOWANYCH. Tytuł projektu: Poprawa zdolności administracyjnych sądów w tym systemów informatycznych OPIS PROJEKTÓW PREDEFINIOWANYCH Tytuł projektu: Poprawa zdolności administracyjnych sądów w tym systemów informatycznych 1. Tło i uzasadnienie projektu, w tym odniesienie do właściwych planów i priorytetów

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WSPÓŁPRACY TRANSGRANICZNEJ POLSKA BIAŁORUŚ UKRAINA

PROGRAM WSPÓŁPRACY TRANSGRANICZNEJ POLSKA BIAŁORUŚ UKRAINA PROGRAM WSPÓŁPRACY TRANSGRANICZNEJ POLSKA BIAŁORUŚ UKRAINA 2014 2020 WYTYCZNE DO PRZYGOTOWANIA STUDIUM WYKONALNOŚCI 1 Poniższe wytyczne przedstawiają minimalny zakres wymagań, jakie powinien spełniać dokument.

Bardziej szczegółowo

ST S U T DI D UM M WYKONALNOŚCI

ST S U T DI D UM M WYKONALNOŚCI STUDIUM WYKONALNOŚCI I. INFORMACJE OGÓLNE O WNIOSKODAWCY Dane Wnioskodawcy (zgodnie z dokumentami rejestrowymi) Ogólna charakterystyka ( kapitał własny, współwłaściciele, struktura organizacyjna) Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Badanie ewaluacyjne dot. oceny systemu realizacji projektu systemowego pt. Zwiększenie poziomu wiedzy na temat funkcjonowania sektora pozarządowego i dialogu obywatelskiego oraz doskonalenie umiejętności

Bardziej szczegółowo

...Gospodarka Materiałowa

...Gospodarka Materiałowa 1 Gospodarka Materiałowa 3 Obsługa dokumentów magazynowych 4 Ewidencja stanów magazynowych i ich wycena 4 Inwentaryzacja 4 Definiowanie indeksów i wyrobów 5 Zaopatrzenie magazynowe 5 Kontrola jakości 5

Bardziej szczegółowo

Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL 1

Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL 1 Załącznik 4 - Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL 1 NR WNIOSKU KSI: INSTYTUCJA

Bardziej szczegółowo

PLAN AUDYTU WEWNĘTRZNEGO NA ROK 2012 w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich

PLAN AUDYTU WEWNĘTRZNEGO NA ROK 2012 w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich AUDYTOR WEWNĘTRZNY Tel. 55-17-957 Warszawa, dnia 11 stycznia 2012 roku Sygnatura akt: BRPO-AW-0930-19/11 PLAN AUDYTU WEWNĘTRZNEGO NA ROK 2012 w Biurze Rzecznika Praw

Bardziej szczegółowo

Założenia i stan realizacji projektu epuap2

Założenia i stan realizacji projektu epuap2 Założenia i stan realizacji projektu epuap2 Michał Bukowski Analityk epuap Serock, 28 października 2009 r. Agenda 1. Projekt epuap - cele i zakres. 2. Zrealizowane zadania w ramach epuap. 3. Projekt epuap2

Bardziej szczegółowo

OŚ PRIORYTETOWA I RPO WO INNOWACJE W GOSPODARCE - KRYTERIA SZCZEGÓŁOWE -

OŚ PRIORYTETOWA I RPO WO INNOWACJE W GOSPODARCE - KRYTERIA SZCZEGÓŁOWE - OŚ PRIORYTETOWA I RPO WO 2014-2020 INNOWACJE W GOSPODARCE - KRYTERIA SZCZEGÓŁOWE - Oś priorytetowa I INNOWACJE W GOSPODARCE Działanie 1.2 Infrastruktura B+R Zgodność projektu z Umową Partnerstwa tj.: 1.

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie technologii RFID w produkcji i logistyce

Wykorzystanie technologii RFID w produkcji i logistyce technologii w produkcji i logistyce Co to jest technologii (z ang. Radio-frequency identification) to ogólny termin używany, aby opisać technologię która umożliwia automatyczną identyfikację, inaczej rozpoznanie

Bardziej szczegółowo

System LSM do elektronicznej ewidencji materiałów wybuchowych

System LSM do elektronicznej ewidencji materiałów wybuchowych Seminarium: Nowy sposób ewidencji materiałów wybuchowych i środków strzałowych w zakładach górniczych obowiązujący od dnia 5 kwietnia 2015 r zgodny z wymaganiami Dyrektywy 2008/43/WE Kraków, dnia 13.02.2015

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia Świadczenie usług doradztwa eksperckiego w ramach projektu Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania Zasobów Cyfrowych o Zdarzeniach

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Dla zamówienia publicznego poniżej 14 000 EUR brutto

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Dla zamówienia publicznego poniżej 14 000 EUR brutto Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Dla zamówienia publicznego poniżej 14 000 EUR brutto 1. Temat badania 2. Tło Ewaluacja komponentu wolontariatu długoterminowego wdrażanego w latach 2012-2013 w ramach

Bardziej szczegółowo

Konferencja Nowoczesne technologie w edukacji

Konferencja Nowoczesne technologie w edukacji Konferencja Nowoczesne technologie w edukacji MOŻLIWOŚCI POZYSKIWANIA FUNDUSZY UNIJNYCH DLA BIBLIOTEK SZKOLNYCH Tomasz Piersiak Konsulting ul. Kupiecka 21, 65-426 Zielona Góra 16 marca 2016 r. Biblioteki

Bardziej szczegółowo

EOIF GigaCon Summit Warszawa

EOIF GigaCon Summit Warszawa EOIF GigaCon Summit Warszawa Skanuj.to to platforma pozwalająca na inteligentne rozpoznawanie danych z dokumentów papierowych oraz elektronicznych (faktury, paragony, umowy i inne). Autorskie platformy

Bardziej szczegółowo

Istnieje możliwość prezentacji systemu informatycznego MonZa w siedzibie Państwa firmy.

Istnieje możliwość prezentacji systemu informatycznego MonZa w siedzibie Państwa firmy. system informatyczny wspomagający monitorowanie i planowanie zapasów w przedsiębiorstwie System informatyczny MonZa do wspomagania decyzji managerskich w obszarze zarządzania zapasami jest odpowiedzią

Bardziej szczegółowo

Analiza komplementarności projektów RPO WL z innymi interwencjami finansowanymi ze środków UE na terenie Lubelszczyzny

Analiza komplementarności projektów RPO WL z innymi interwencjami finansowanymi ze środków UE na terenie Lubelszczyzny Badanie ewaluacyjne Analiza komplementarności projektów RPO WL z innymi interwencjami finansowanymi ze środków UE na terenie Lubelszczyzny CEL GŁÓWNY BADANIA Identyfikacja i ocena komplementarności projektów

Bardziej szczegółowo

ELEMENTY, KTÓRE MUSI ZAWIERAĆ STUDIUM WYKONALNOŚCI PROJEKTU INWESTYCYJNEGO W RAMACH ZPORR

ELEMENTY, KTÓRE MUSI ZAWIERAĆ STUDIUM WYKONALNOŚCI PROJEKTU INWESTYCYJNEGO W RAMACH ZPORR ELEMENTY, KTÓRE MUSI ZAWIERAĆ STUDIUM WYKONALNOŚCI PROJEKTU INWESTYCYJNEGO W RAMACH ZPORR 1. Wnioski z przeprowadzonej analizy podsumowanie 2. Definicja projektu 3. Charakterystyka projektu - część ogólna

Bardziej szczegółowo

Informatyzacja przedsiębiorstwa z dotacji unijnej

Informatyzacja przedsiębiorstwa z dotacji unijnej Wrocław, 02.06.2010 Materiał prasowy Informatyzacja przedsiębiorstwa z dotacji unijnej W sprawnym funkcjonowaniu przedsiębiorstwa coraz większego znaczenia nabierają zintegrowane systemy informatyczne.

Bardziej szczegółowo

...Finanse Księgowość Koszty

...Finanse Księgowość Koszty 1 Środki Trwałe 3 Ewidencja obrotów 4 Kartoteka elementów majątku trwałego 4 Amortyzacja 4 Księgowanie 5 Przeszacowanie 5 Inwentaryzacja 5 Kartoteki pomocnicze 6 Raporty 6 2 Środki Trwałe Wysokie koszty

Bardziej szczegółowo

Znakowanie, zarządzanie i dystrybucja produktów w oparciu o standardy GS1

Znakowanie, zarządzanie i dystrybucja produktów w oparciu o standardy GS1 Znakowanie, zarządzanie i dystrybucja produktów w oparciu o standardy GS1 Szkolenia obejmuje przegląd najważniejszych i najczęściej stosowanych standardów GS1 wraz z praktycznymi informacjami na temat

Bardziej szczegółowo

Stan realizacji Projektu BW

Stan realizacji Projektu BW Stan realizacji Projektu BW Krzysztof Mączewski Dyrektor Departamentu Geodezji i Kartografii Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ

DOTACJE NA INNOWACJE INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ Mrągowo, dn. 21.01.2014 r Szanowni Państwo! Firma AdamS H. Pędzich z siedzibą w Mrągowie ul. Giżycka 5, producent okien i drzwi, na potrzeby realizacji projektu Wdrożenie systemu do zarządzania produkcją

Bardziej szczegółowo

Proces tworzenia wartości w łańcuchu logistycznym. prof. PŁ dr hab. inż. Andrzej Szymonik 2014/2015

Proces tworzenia wartości w łańcuchu logistycznym. prof. PŁ dr hab. inż. Andrzej Szymonik  2014/2015 Proces tworzenia wartości w łańcuchu logistycznym prof. PŁ dr hab. inż. Andrzej Szymonik www.gen-prof.pl 2014/2015 Proces Proces def: 1. Uporządkowany w czasie ciąg zmian i stanów zachodzących po sobie.

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia na opracowanie:

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia na opracowanie: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia na opracowanie: Wytycznych do przygotowania Studiów wykonalności dla projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko- Pomorskiego;

Bardziej szczegółowo

www.e-bit.edu.pl Cennik szkoleń e-learning 2015 rok

www.e-bit.edu.pl Cennik szkoleń e-learning 2015 rok www.e-bit.edu.pl Cennik szkoleń e-learning 2015 rok LOGISTYKA ZARZĄDZANIE ZAPASAMI Podstawowe problemy zarządzania zapasami Popyt Poziom obsługi klienta Zapas zabezpieczający Podstawowe systemy uzupełniania

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Cel główny: Rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa Cele szczegółowe: zwiększenie innowacyjności przedsiębiorstw, wzrost konkurencyjności

Bardziej szczegółowo

1.2. Podmioty odpowiedzialne za realizację przedsięwzięcia (beneficjent i inne podmioty 1 o ile

1.2. Podmioty odpowiedzialne za realizację przedsięwzięcia (beneficjent i inne podmioty 1 o ile Załącznik nr 6 do Zaproszenia Zakres studium wykonalności dla przedsięwzięć inwestycyjnych dotyczących poprawy jakości środowiska miejskiego Działanie 2.5. Poprawa jakości środowiska miejskiego 1. Podsumowanie

Bardziej szczegółowo

System monitorowania realizacji strategii rozwoju. Andrzej Sobczyk

System monitorowania realizacji strategii rozwoju. Andrzej Sobczyk System monitorowania realizacji strategii rozwoju Andrzej Sobczyk System monitorowania realizacji strategii rozwoju Proces systematycznego zbierania, analizowania publikowania wiarygodnych informacji,

Bardziej szczegółowo

DZIAŁANIE 9.3 PRZYGOTOWANIE INWESTYCJI STRATEGICZNYCH

DZIAŁANIE 9.3 PRZYGOTOWANIE INWESTYCJI STRATEGICZNYCH DZIAŁANIE 9.3 PRZYGOTOWANIE INWESTYCJI STRATEGICZNYCH 1. Nazwa programu operacyjnego 2. Numer i nazwa priorytetu 3. Nazwa Funduszu finansującego priorytet 4. Instytucja Zarządzająca 5. Instytucja Pośrednicząca

Bardziej szczegółowo

Dofinansowanie na inne obszary działania przedsiębiorstw Informatyzacja i działalność w internecie w ramach:

Dofinansowanie na inne obszary działania przedsiębiorstw Informatyzacja i działalność w internecie w ramach: Informatyzacja i działalność w internecie w ramach: Regionalny Program Operacyjny - Lubuskie 2020 Program Operacyjny Polska Cyfrowa Regionalny Program Operacyjny - Lubuskie 2020 Oś Priorytetowa 1 - Gospodarka

Bardziej szczegółowo

Wsparcie nauki polskiej w ramach XIII osi priorytetowej,,infrastruktura szkolnictwa wyższego Programu Infrastruktura Środowisko

Wsparcie nauki polskiej w ramach XIII osi priorytetowej,,infrastruktura szkolnictwa wyższego Programu Infrastruktura Środowisko Wsparcie nauki polskiej w ramach XIII osi priorytetowej,,infrastruktura szkolnictwa wyższego Programu Infrastruktura Środowisko 39 nowych inwestycji polskich uczelni realizowanych przy wsparciu Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Wydział Obsługi Infrastruktury Referatu Inwestycji i Obsługi Gospodarczej

Wydział Obsługi Infrastruktury Referatu Inwestycji i Obsługi Gospodarczej Wydział Obsługi Infrastruktury wykonuje zadania związane z prowadzeniem inwestycji własnych, prowadzeniem spraw z zakresu obsługi technicznej Starostwa, udzielaniem zamówień publicznych oraz opracowywaniem

Bardziej szczegółowo

Kontrole Instytucji Wspomagającej u Beneficjenta Projektów Dofinansowanych Ze Środków MF EOG NMF w zakresie trwałości projektów

Kontrole Instytucji Wspomagającej u Beneficjenta Projektów Dofinansowanych Ze Środków MF EOG NMF w zakresie trwałości projektów Kontrole Instytucji Wspomagającej u Beneficjenta Projektów Dofinansowanych Ze Środków MF EOG NMF w zakresie trwałości projektów 1 1.Podstawy prawne prowadzenia kontroli przez IW projektów MF EOG/NMF: -Program

Bardziej szczegółowo

WZÓR. Wniosek o dofinansowanie

WZÓR. Wniosek o dofinansowanie WZÓR Wniosek o dofinansowanie Załączniki do rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia. (poz. ) Wniosek o dofinansowanie Załącznik nr 1 I-1 realizacji projektu informatycznego lub przedsięwzięcia,

Bardziej szczegółowo

Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej

Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej Iwona Wendel Podsekretarz Stanu Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Warszawa, 22 maja 2014

Bardziej szczegółowo

Projekt Badawczy Analiza wskaźnikowa przedsiębiorstwa współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

Projekt Badawczy Analiza wskaźnikowa przedsiębiorstwa współfinansowany ze środków Unii Europejskiej Projekt Badawczy Analiza wskaźnikowa przedsiębiorstwa współfinansowany ze środków Unii Europejskiej FiM Consulting Sp. z o.o. Szymczaka 5, 01-227 Warszawa Tel.: +48 22 862 90 70 www.fim.pl Spis treści

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE DOKUMENTACJĄ. Tomasz Jarmuszczak PCC Polska

ZARZĄDZANIE DOKUMENTACJĄ. Tomasz Jarmuszczak PCC Polska ZARZĄDZANIE DOKUMENTACJĄ Tomasz Jarmuszczak PCC Polska Problemy z zarządzaniem dokumentacją Jak znaleźć potrzebny dokument? Gdzie znaleźć wcześniejszą wersję? Która wersja jest właściwa? Czy projekt został

Bardziej szczegółowo

Program naprawczy Lean Navigator

Program naprawczy Lean Navigator Program naprawczy Lean Navigator OLSZTYN 2015 OPIS PRODUKTU Program Naprawczy Lean Navigator jest produktem skierowanym do przedsiębiorstw pragnących kompleksowo usprawnić swoją sytuację organizacyjną

Bardziej szczegółowo

Małopolska Platforma Elektronicznej Komunikacji Policji

Małopolska Platforma Elektronicznej Komunikacji Policji Małopolska Platforma Elektronicznej Komunikacji Policji Planowana ealizacja projektu: 2009 2010 (24 miesiące) Cele Projektu: 1. rozbudowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego w Małopolsce poprzez

Bardziej szczegółowo

Projekt ZSIN. Budowa Zintegrowanego Systemu Informacji o Nieruchomościach - Faza I

Projekt ZSIN. Budowa Zintegrowanego Systemu Informacji o Nieruchomościach - Faza I Projekt ZSIN Budowa Zintegrowanego Systemu Informacji o Nieruchomościach - Faza I Projekt ZSIN - Faza I Jaki jest cel projektu ZSIN Faza I? Administracja publiczna zmienia swoje oblicze z roku na rok.

Bardziej szczegółowo

Dotacje na innowacje. Inwestujemy w Waszą przyszłość ZAPYTANIE OFERTOWE

Dotacje na innowacje. Inwestujemy w Waszą przyszłość ZAPYTANIE OFERTOWE GlobProc Sp. z o. o. ul. Św. Ducha 20/6 87-100 Toruń Toruń, 7.01.2014 ZAPYTANIE OFERTOWE Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty handlowej na planowany zakup kompleksowej usługi realizacji zadań

Bardziej szczegółowo

Łódzkiego na lata pn.: E urząd w Łowiczu. Realizacja projektu przewidziana została na lata

Łódzkiego na lata pn.: E urząd w Łowiczu. Realizacja projektu przewidziana została na lata Burmistrz Miasta Łowicza informuje, iż na terenie Gminy Miasto Łowicz realizowany jest projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego

Bardziej szczegółowo

Dane Klienta: Staples Polska Sp. z o.o. Bysewska 18 80-298 Gdańsk www.staplesadvantage.pl

Dane Klienta: Staples Polska Sp. z o.o. Bysewska 18 80-298 Gdańsk www.staplesadvantage.pl Dane Klienta: Staples Polska Sp. z o.o. Bysewska 18 80-298 Gdańsk www.staplesadvantage.pl Staples Polska Sp. z o.o. (dawniej Corporate Express Polska Sp. z o.o.) to jeden z największych na świecie dostawców

Bardziej szczegółowo

Data utworzenia 2014-01-07. Numer aktu 1. Akt prawa miejscowego NIE

Data utworzenia 2014-01-07. Numer aktu 1. Akt prawa miejscowego NIE ZARZĄDZENIE Nr 1/2014 MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO z dnia 7 stycznia 2014 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 40/2013 Marszałka Województwa Małopolskiego z dnia 30 kwietnia 2013 roku w sprawie

Bardziej szczegółowo

Program e-podatki Studium przypadku

Program e-podatki Studium przypadku www.pwc.com/pl Program e-podatki Studium przypadku Doświadczenia dla e-administracji samorządowej Agenda 1. Informacje o Programie 2. Wyniki Programu 3. Procesy podatkowe w samorządach 2 Informacje o Programie

Bardziej szczegółowo

Henryk Radzimowski - Dyrektor ds. Ekonomicznych

Henryk Radzimowski - Dyrektor ds. Ekonomicznych Informacje o prelegencie: WOJEWÓDZKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ W LEGNICY Henryk Radzimowski - Dyrektor ds. Ekonomicznych Informacje o firmie Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej

Bardziej szczegółowo

ci projektu systemowego zachodniopomorskim podprojekt e-administracja

ci projektu systemowego zachodniopomorskim podprojekt e-administracja Aspekty interoperacyjności ci projektu systemowego e-administracja i e-turystyka e w województwie zachodniopomorskim podprojekt e-administracja Międzywodzie: 15-16 16 listopada 2012 r. Projekt współfinansowany

Bardziej szczegółowo

PROJEKT PREDEFINIOWANY Budowanie kompetencji do współpracy między-samorządowej i międzysektorowej jako narzędzi rozwoju lokalnego i regionalnego

PROJEKT PREDEFINIOWANY Budowanie kompetencji do współpracy między-samorządowej i międzysektorowej jako narzędzi rozwoju lokalnego i regionalnego PROJEKT PREDEFINIOWANY Budowanie kompetencji do współpracy między-samorządowej i międzysektorowej jako narzędzi rozwoju lokalnego i regionalnego ANALIZA WYKONALNOŚCI PROJEKTU PARTNERSTWA Jarosław Komża

Bardziej szczegółowo

8 oś priorytetowa Społeczeństwo informacyjne - zwiększenie konkurencyjności gospodarki

8 oś priorytetowa Społeczeństwo informacyjne - zwiększenie konkurencyjności gospodarki 8 oś priorytetowa Społeczeństwo informacyjne - zwiększenie konkurencyjności gospodarki 8.1. Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej 1. Kryteria formalne: - wniosek został

Bardziej szczegółowo

ANALIZA MOCNYCH I SŁABYCH STRON ORAZ SZANS I ZAGROŻEŃ DLA MOŻLIWOŚCI WYKREOWANIA POZYTYWNEGO WIZERUNKU INSPEKCJI OCHRONY ŚRODOWISKA

ANALIZA MOCNYCH I SŁABYCH STRON ORAZ SZANS I ZAGROŻEŃ DLA MOŻLIWOŚCI WYKREOWANIA POZYTYWNEGO WIZERUNKU INSPEKCJI OCHRONY ŚRODOWISKA Monitoring efektów realizacji Projektu PL0100 Wzrost efektywności działalności Inspekcji Ochrony Środowiska, na podstawie doświadczeń norweskich ANALIZA MOCNYCH I SŁABYCH STRON ORAZ SZANS I ZAGROŻEŃ DLA

Bardziej szczegółowo

Etap Kiedy? Kto? Po złożeniu wniosku w generatorze. Po pozytywnej ocenie formalno-administracyjnej

Etap Kiedy? Kto? Po złożeniu wniosku w generatorze. Po pozytywnej ocenie formalno-administracyjnej IV.1.8.4 Ocena wniosku o dofinansowanie Wniosek o dofinansowanie na każdym etapie oceniany jest jako całość, tzn. w procesie oceny nie następuje rozdzielenie na polską i niemiecką część projektu. Etapy

Bardziej szczegółowo

Kluczowe projekty informatyczne MSWiA uwarunkowania prawne, koncepcyjne i realizacyjne

Kluczowe projekty informatyczne MSWiA uwarunkowania prawne, koncepcyjne i realizacyjne Kluczowe projekty informatyczne MSWiA uwarunkowania prawne, koncepcyjne i realizacyjne Ewa Szczepańska CPI MSWiA Warszawa, 22 września 2011r. 2 Mapa projektów informatycznych realizowanych przez CPI MSWiA

Bardziej szczegółowo

Obieg korespondencji. System spełnia wymagania GIODO. Funkcja obsługi obiegu korespondencji dzięki zastosowaniu kodów kreskowych.

Obieg korespondencji. System spełnia wymagania GIODO. Funkcja obsługi obiegu korespondencji dzięki zastosowaniu kodów kreskowych. Załącznik Nr 1 do OPZ SPECYFIKACJA WYMAGAŃ FUNKCJONALNYCH 1. obieg przychodzącej zewnętrznej i obieg wewnętrznej, w tym: 1) Zapotrzebowania i Zakupy (ZZ); 2) (ZP); 3) Akty Wewnętrzne (AW); Lp. Obszar Opis

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany System Informacji o Nieruchomościach FAQ

Zintegrowany System Informacji o Nieruchomościach FAQ Zintegrowany System Informacji o Nieruchomościach FAQ 1. Skąd wzięła się koncepcja stworzenia zintegrowanego systemu informacji o nieruchomościach (dalej ZSIN)? Budowa Zintegrowanego Systemu Katastralnego

Bardziej szczegółowo

GLOBAL4NET Agencja interaktywna

GLOBAL4NET Agencja interaktywna Sklep internetowy Magento dla Rotom Polska Strona1 System B2B dla Rotom Polska Rotom jest jednym z czołowych dystrybutorów palet drewnianych, opakowań oraz nośników logistycznych dla przedsiębiorstw w

Bardziej szczegółowo

Standardy GS1 na rzecz bezpieczeństwa łańcucha dostaw. Anna Gawrońska-Błaszczyk 9 czerwca 2011

Standardy GS1 na rzecz bezpieczeństwa łańcucha dostaw. Anna Gawrońska-Błaszczyk 9 czerwca 2011 Standardy GS1 na rzecz bezpieczeństwa łańcucha dostaw Anna Gawrońska-Błaszczyk 9 czerwca 2011 ILiM GS1 Polska rok założenia: 1967 forma prawna: instytut badawczy założyciel: Ministerstwo Gospodarki organizacja

Bardziej szczegółowo

IMPLEMENTATION OF WDROŻENIE COMARCHW MINISTERSTWIE FINANSÓW SINDBAD RAPORTY ANALIZY BADANIA PROGNOZY CASE STUDY 1

IMPLEMENTATION OF WDROŻENIE COMARCHW MINISTERSTWIE FINANSÓW SINDBAD RAPORTY ANALIZY BADANIA PROGNOZY CASE STUDY 1 IMPLEMENTATION OF WDROŻENIE COMARCHW MINISTERSTWIE FINANSÓW M2M SINDBAD PLATFORM RAPORTY ANALIZY BADANIA PROGNOZY CASE STUDY 1 MINISTERSTWO FINANSÓW Ministerstwo Finansów zapewnia obsługę Ministra Finansów

Bardziej szczegółowo

Laboratorium magazynowe RFID SAP ERP

Laboratorium magazynowe RFID SAP ERP Laboratorium magazynowe RFID SAP ERP Kod kreskowy - Jest to graficzne odwzorowanie informacji przy pomocy kresek i odstępów pomiędzy tymi kreskami. Kod kreskowy umożliwia zakodowanie informacji w celu

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW DLA POSZCZEGÓLNYCH OSI PRIORYTETOWYCH, DZIAŁAŃ I PODDZIAŁAŃ RPO WO 2014-2020 zakres: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW DLA POSZCZEGÓLNYCH OSI PRIORYTETOWYCH, DZIAŁAŃ I PODDZIAŁAŃ RPO WO 2014-2020 zakres: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW DLA POSZCZEGÓLNYCH OSI PRIORYTETOWYCH, DZIAŁAŃ I PODDZIAŁAŃ RPO WO 2014-2020 zakres: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego OŚ PRIORYTETOWA II RPO WO 2014-2020 KONKURENCYJNA

Bardziej szczegółowo

Projekty realizowane przez CPI MSWiA

Projekty realizowane przez CPI MSWiA Projekty realizowane przez CPI MSWiA CPI MSWiA Państwowa jednostka budżetowa utworzona zarządzeniem Nr 11 Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 stycznia 2008 r. (Dz. Urz. Ministra Spraw

Bardziej szczegółowo

Biznes plan innowacyjnego przedsięwzięcia

Biznes plan innowacyjnego przedsięwzięcia Biznes plan innowacyjnego przedsięwzięcia 1 Co to jest biznesplan? Biznes plan można zdefiniować jako długofalowy i kompleksowy plan działalności organizacji gospodarczej lub realizacji przedsięwzięcia

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 12. z dnia.. r. w sprawie sposobu prowadzenia Rejestru Dawców Komórek Rozrodczych i Zarodków

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 12. z dnia.. r. w sprawie sposobu prowadzenia Rejestru Dawców Komórek Rozrodczych i Zarodków ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 12 z dnia.. r. w sprawie sposobu prowadzenia Rejestru Dawców Komórek Rozrodczych i Zarodków Na podstawie art. 31 ust. 9 ustawy z dnia niepłodności (Dz. U. Nr.., poz.,) zarządza

Bardziej szczegółowo

Ocena spełnienia kryterium będzie polegała na przyznaniu wartości logicznych TAK, NIE.

Ocena spełnienia kryterium będzie polegała na przyznaniu wartości logicznych TAK, NIE. Załącznik do Uchwały nr 26/2016 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 Kryteria wyboru projektów w procedurze negocjacyjno - uzgodnieniowej przedsięwzięć

Bardziej szczegółowo

Krzysztof Wawrzyniak Quo vadis BS? Ożarów Mazowiecki, styczeń 2014

Krzysztof Wawrzyniak Quo vadis BS? Ożarów Mazowiecki, styczeń 2014 1 QUO VADIS.. BS? Rekomendacja D dlaczego? Mocne fundamenty to dynamiczny rozwój. Rzeczywistość wdrożeniowa. 2 Determinanty sukcesu w biznesie. strategia, zasoby (ludzie, kompetencje, procedury, technologia)

Bardziej szczegółowo

Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL 1

Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL 1 Załącznik 4 - Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL 1 NR WNIOSKU KSI: INSTYTUCJA

Bardziej szczegółowo

Opracowanie logicznie ze sobą powiązanych dokumentów o zbiorczej nazwie Dokumenty planistyczne, ekspertyzy i analizy w zakresie turystyki na terenie

Opracowanie logicznie ze sobą powiązanych dokumentów o zbiorczej nazwie Dokumenty planistyczne, ekspertyzy i analizy w zakresie turystyki na terenie Opracowanie logicznie ze sobą powiązanych dokumentów o zbiorczej nazwie Dokumenty planistyczne, ekspertyzy i analizy w zakresie turystyki na terenie 5 gmin położonych w obszarze Zbiornika Świnna Poręba

Bardziej szczegółowo

ZADANIA PROJEKTU I HARMONOGRAM ICH REALIZACJI

ZADANIA PROJEKTU I HARMONOGRAM ICH REALIZACJI Projekt Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa ZADANIA PROJEKTU I HARMONOGRAM ICH REALIZACJI Krzysztof

Bardziej szczegółowo

Popularyzacja podpisu elektronicznego w Polsce

Popularyzacja podpisu elektronicznego w Polsce Popularyzacja podpisu elektronicznego w Polsce Rola administracji w budowaniu gospodarki elektronicznej Warszawa, 25 września 2006 r. Poruszane tematy Wprowadzenie i kontekst prezentacji Rola administracji

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. z dnia 20 grudnia 2013r.

ZAPYTANIE OFERTOWE. z dnia 20 grudnia 2013r. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 20 grudnia 2013r. w związku z realizacją projektu pn. Wdrożenie systemu

Bardziej szczegółowo

Koszalin, październik 2007. Opracowanie: Sławomir Hałka Współpraca i uzgodnienia: Paweł Skrzypczak, Leszek Bochniak

Koszalin, październik 2007. Opracowanie: Sławomir Hałka Współpraca i uzgodnienia: Paweł Skrzypczak, Leszek Bochniak !"#$%&'(')#*+,!-, 34567859:9 #',!(./#%#$.0%*&1&2($!#0 3!'2&;%$%# Koszalin, październik 2007 Opracowanie: Sławomir Hałka Współpraca i uzgodnienia: Paweł Skrzypczak, Leszek Bochniak Zastosowania Informatyki,

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 1/POIG 8.2/2013

Zapytanie ofertowe nr 1/POIG 8.2/2013 Świecie, 02.12.2013r. Zapytanie ofertowe nr 1/POIG 8.2/2013 Zamawiający: Drukarnia MW Wieczorek Mirosław Ul. Gen. J. Hallera 7G, 86-100 Świecie NIP: 5591391666, REGON: 093072292 Tel. 525256081, Fax. 525256081

Bardziej szczegółowo

FINN narzędzie do elektronicznego zarządzania, zabezpieczania i archiwizacji dokumentacji

FINN narzędzie do elektronicznego zarządzania, zabezpieczania i archiwizacji dokumentacji FINN narzędzie do elektronicznego zarządzania, zabezpieczania i archiwizacji dokumentacji LTC Sp. z o.o. Siemianowice Śląskie, 22 maja 2014 r. Nasze zadania Firma LTC oferuje kompleksowe rozwiązania elektronizacji

Bardziej szczegółowo

Linia współpracy Projekt Informatyzacja JST z wykorzystaniem technologii przetwarzania w Chmurze. Warszawa, 17 lutego 2015 r.

Linia współpracy Projekt Informatyzacja JST z wykorzystaniem technologii przetwarzania w Chmurze. Warszawa, 17 lutego 2015 r. Linia współpracy Projekt Informatyzacja JST z wykorzystaniem technologii przetwarzania w Chmurze Warszawa, 17 lutego 2015 r. Chmura obliczeniowa w Programie Zintegrowanej Informatyzacji Państwa Zbudowanie

Bardziej szczegółowo

System B2B jako element przewagi konkurencyjnej

System B2B jako element przewagi konkurencyjnej 2012 System B2B jako element przewagi konkurencyjnej dr inż. Janusz Dorożyński ZETO Bydgoszcz S.A. Analiza biznesowa integracji B2B Bydgoszcz, 26 września 2012 Kilka słów o sobie główny specjalista ds.

Bardziej szczegółowo

Założenia dla systemu informatycznego do obsługi zasobu geodezyjnego i kartograficznego w m.st. Warszawie. Warszawa, 06 listopada 2013 r.

Założenia dla systemu informatycznego do obsługi zasobu geodezyjnego i kartograficznego w m.st. Warszawie. Warszawa, 06 listopada 2013 r. Założenia dla systemu informatycznego do obsługi zasobu geodezyjnego i kartograficznego w m.st. Warszawie. Warszawa, 06 listopada 2013 r. Cel prezentacji Wprowadzenie Plan prezentacji Omówienie głównych

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju. Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju. Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Warszawa, dnia 22.05.2013 r. Zapytanie ofertowe na: 1) Zakup wartości niematerialnej i prawnej w postaci nowoczesnego systemu B2B 2) Zakup nowych środków trwałych w postaci 3 zestawów komputerowych (komputer

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 2

Zapytanie ofertowe nr 2 Centrum Pralnicze Eko-Styl Sp. z o.o. Leżajsk, 22.08.2013 ul. Spółdzielcza 13B 37-300 Leżajsk Zapytanie ofertowe nr 2 na zakup licencji oraz realizację prac wdrożeniowych rozwiązania informatycznego w

Bardziej szczegółowo

HELIOS - Integracja rejestrów publicznych z wykorzystaniem Krajowej Szyny Usług

HELIOS - Integracja rejestrów publicznych z wykorzystaniem Krajowej Szyny Usług Lider: Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji Partner: Centrum Projektów Informatycznych HELIOS - Integracja rejestrów publicznych z wykorzystaniem Krajowej Szyny Usług CEL PROJEKTU Realizacja założeń

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA USŁUG ROZWOJOWYCH DLA MIKRO, MAŁYCH I SREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W FORMULE PODEJŚCIA POPYTOWEGO

REALIZACJA USŁUG ROZWOJOWYCH DLA MIKRO, MAŁYCH I SREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W FORMULE PODEJŚCIA POPYTOWEGO Załącznik do uchwały Nr 26/2015 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 z dnia 9 września 2015 r. KRYTERIA WYBORU PROJEKTU POZAKONKURSOWEGO DOTYCZĄCEGO

Bardziej szczegółowo

Plan prezentacji. 1. Archer DMS. 2. Organizacja archiwum. 3. Organizacja pracy. 4. Funkcjonalność systemu. Quality Software Solutions 2

Plan prezentacji. 1. Archer DMS. 2. Organizacja archiwum. 3. Organizacja pracy. 4. Funkcjonalność systemu. Quality Software Solutions 2 ARCHER-DMS 2015 Plan prezentacji 1. Archer DMS 2. Organizacja archiwum 3. Organizacja pracy 4. Funkcjonalność systemu 2 1 ARCHER-DMS Zarządzanie procesami biznesowymi i Aurea BPM 3 Document Management

Bardziej szczegółowo

Mechanizm Finansowy EOG i Norweski Mechanizm Finansowy dla organizacji pozarządowych

Mechanizm Finansowy EOG i Norweski Mechanizm Finansowy dla organizacji pozarządowych Mechanizm Finansowy EOG i Norweski Mechanizm Finansowy dla organizacji pozarządowych Norbert Tomkiewicz Departament Polityki Regionalnej i Funduszy Strukturalnych Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie systemu AssetTrace w automatyzacji procesów magazynowych przy pomocy kodów kreskowych

Zastosowanie systemu AssetTrace w automatyzacji procesów magazynowych przy pomocy kodów kreskowych Zastosowanie systemu AssetTrace w automatyzacji procesów magazynowych przy pomocy kodów kreskowych Przemysław Bartoszek www.goldensoft.pl pbartoszek@goldensoft.pl tel. 697-695-662 Cel prezentacji Prezentowane

Bardziej szczegółowo

KSOD-SEKAP KSOD-SEKAP (UM) 2009-2012 KSOD-SEKAP (JM) 2011-2012 RPO WSL MAC

KSOD-SEKAP KSOD-SEKAP (UM) 2009-2012 KSOD-SEKAP (JM) 2011-2012 RPO WSL MAC KSOD-SEKAP KSOD-SEKAP (UM) 2009-2012 KSOD-SEKAP (JM) 2011-2012 RPO WSL MAC 1. Prezentacja projektu KSOD-SEKAP (UM) a) Harmonogram b) Zaangażowane zasoby Zasoby ludzkie Środki finansowe c) Szkolenia d)

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Zapasami System informatyczny do monitorowania i planowania zapasów. Dawid Doliński

Zarządzanie Zapasami System informatyczny do monitorowania i planowania zapasów. Dawid Doliński Zarządzanie Zapasami System informatyczny do monitorowania i planowania zapasów Dawid Doliński Dlaczego MonZa? Korzyści z wdrożenia» zmniejszenie wartości zapasów o 40 %*» podniesienie poziomu obsługi

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka (IG)

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka (IG) Priorytet 1 - Badania i rozwój nowoczesnych technologii Działanie1.1. Wsparcie badań naukowych dla budowy gospodarki opartej na wiedzy Identyfikacja kierunków prac B+R mających na celu zdynamizowanie rozwoju

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie łańcuchem dostaw

Zarządzanie łańcuchem dostaw Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania kierunek: Zarządzanie i Marketing Zarządzanie łańcuchem dostaw Wykład 1 Opracowanie: dr Joanna Krygier 1 Zagadnienia Wprowadzenie do tematyki zarządzania

Bardziej szczegółowo

Załącznik B.1.2. Fiszka zgłoszeniowa dla projektów planowanych do realizacji w ramach ZIT LOF z RPO WL

Załącznik B.1.2. Fiszka zgłoszeniowa dla projektów planowanych do realizacji w ramach ZIT LOF z RPO WL planowanych do realizacji w ramach ZIT LOF Strona 1/8 FISZKA ZGŁOSZENIOWA DLA PROJEKTU PLANOWANEGO DO REALIZACJI w ramach ZINTEGROWANYCH INWESTYCJI TERYTORIALNYCH LUBELSKIEGO OBSZARU FUNKCJONALNEGO z REGIONALNEGO

Bardziej szczegółowo

Założenia i planowane efekty Projektu. Rola Projektu w budowaniu infrastruktury informacji przestrzennych na obszarze województwa mazowieckiego

Założenia i planowane efekty Projektu. Rola Projektu w budowaniu infrastruktury informacji przestrzennych na obszarze województwa mazowieckiego WYPRACOWANIE I WDROŻENIE INNOWACYJNYCH METOD INTEGRACJI DANYCH KATASTRALNYCH, MAPY ZASADNICZEJ I BAZY DANYCH TOPOGRAFICZNYCH ORAZ MODERNIZACJA USŁUG PUBLICZNYCH ŚWIADCZONYCH PRZEZ SŁUŻBĘ GEODEZYJNĄ I KARTOGRAFICZNĄ

Bardziej szczegółowo

............... Transport.......... 1

............... Transport.......... 1 1 Transport 3 Planowanie tras 4 Karty drogowe 4 Koszty transportu 5 Eksploatacja środków transportu 5 Cennik usług transportowych 5 2 Transport Moduł Transport wchodzący w skład systemu Impuls EVO jest

Bardziej szczegółowo

2. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 3. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

2. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 3. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: DEPARTAMENT PLANOWANIA I ZASOBÓW WODNYCH Wydział Katastru Wodnego ZAPYTANIE OFERTOWE Warszawa, 22 lipca 2016 r. KZGW.DPiZW-kw.0762.5.3.2016.AS na opracowanie studium wykonalności na Rozwój usług elektronicznych

Bardziej szczegółowo

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia 1 Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 9040-2014 z dnia 2014-01-09 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Warszawa Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług wsparcia administracyjnego i merytorycznego w ramach

Bardziej szczegółowo

SYSTEM VILM ZARZĄDZANIE CYKLEM ŻYCIA ŚRODOWISK WIRTUALNYCH. info@prointegra.com.pl tel: +48 (032) 730 00 42

SYSTEM VILM ZARZĄDZANIE CYKLEM ŻYCIA ŚRODOWISK WIRTUALNYCH. info@prointegra.com.pl tel: +48 (032) 730 00 42 SYSTEM VILM ZARZĄDZANIE CYKLEM ŻYCIA ŚRODOWISK WIRTUALNYCH info@prointegra.com.pl tel: +48 (032) 730 00 42 1. WPROWADZENIE... 3 2. KORZYŚCI BIZNESOWE... 4 3. OPIS FUNKCJONALNY VILM... 4 KLUCZOWE FUNKCJE

Bardziej szczegółowo

INWESTYCJI TERYTORIALNYCH LUBELSKIEGO OBSZARU FUNKCJONALNEGO

INWESTYCJI TERYTORIALNYCH LUBELSKIEGO OBSZARU FUNKCJONALNEGO FISZKA ZGŁOSZENIOWA DLA PROJEKTU PLANOWANEGO DO REALIZACJI w ramach ZINTEGROWANYCH INWESTYCJI TERYTORIALNYCH LUBELSKIEGO OBSZARU FUNKCJONALNEGO z REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Bardziej szczegółowo