PRACOWNIA PROJEKTOWA BUDOWNICTWA OGÓLNEGO

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PRACOWNIA PROJEKTOWA BUDOWNICTWA OGÓLNEGO"

Transkrypt

1 PRACOWNIA PROJEKTOWA BUDOWNICTWA OGÓLNEGO Kordian Morawski ul. Groszowicka 21a Opole tel wrzesień 2012 PROJEKT WYKONAWCZY BRANŻA ARCHITEKTONICZNO-KONSTRUKCYJNA budynku koszarowego nr 9 w kompleksie koszarowym nr 2328 przy ul. Trzmielowickiej we Wrocławiu adres obiektu: ul. Trzmielowicka 28, Wrocław dane ewidencyjne: dz. nr 1/1, AM8, obręb Ratyń, jed. ewid. Wrocław powiat wrocławski, województwo dolnośląskie inwestor: Rejonowy Zarząd Infrastruktury we Wrocławiu adres inwestora: ul. Obornicka Wrocław TOM 1

2 OŚWIADCZENIE: Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (jednolity tekst Dz.U. z 2010r. nr 243, poz z późniejszymi zmianami) poniżej podpisani projektanci oświadczają, że niniejszy projekt budowlany został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. ARCHITEKTURA: projektant: mgr inż. Kordian Morawski uprawnienia nr 60/77 w specjalności architektonicznej KONSTRUKCJA: projektant: mgr inż. Kordian Morawski uprawnienia nr 227/07 w specjalności konstrukcyjno-inżynieryjnej POZOSTALI CZŁONKOWIE ZESPOŁU PROJEKTOWEGO: inż. arch. mgr inż. mgr inż. arch. tech arch. Maciej Morawski Marcin Zdanowicz Michał Gontkowski Arkadiusz Wiśniowski 10 września 2012 Przedmiotowy projekt (utwór architektoniczny) jest chroniony prawem autorskim zgodnie z Ustawą nr 83 z dnia 04 lutego 1994r. O prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 1994r. nr 24, poz. 83). strona 2

3 1. SPIS TREŚCI TOM 1: 1. Strony tytułowe wraz ze spisem treści Metryka projektu 1 Oświadczenie oraz podpisy projektantów 2 Spis treści projektu wykonawczego 3 2. Ogólna charakterystyka inwestycji Przedmiot oraz cel opracowania 5 Podstawa sporządzenia dokumentacji 5 Opis stanu istniejącego 5 Zakres opracowania 8 3. Projekt zagospodarowania terenu Część opisowa projektu zagospodarowania terenu 9 Plan sytuacyjny plansza koordynacyjna PW_Z_01 skala 1:250 - Inwentaryzacja zieleni, projekt nasadzeń PW_Z_02 skala 1:250 - Rzut wydzielonego miejsca do palenia PW_Z_03 skala 1:50 - Rzut parkingu rowerowego PW_Z_04 skala 1:50 - Detal wykonania obudowy złącza kablowego PW_Z_05 skala 1:20 - Detal wykonania obudowy inwerterów B1, B2 PW_Z_06 skala 1:20 - Detal wykonania obudowy inwerterów B3 PW_Z_07 skala 1:20-4. Projekt architektoniczno-budowlany Część opisowa projektu architektoniczno-budowlanego Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia Strona tytułowa 66 Część opisowa 67 Inwentaryzacja, plan wyburzeń rzut piwnic PW_IN_01 skala 1:100 - Inwentaryzacja, plan wyburzeń rzut parteru PW_IN_02 skala 1:100 - Inwentaryzacja, plan wyburzeń rzut I piętra PW_IN_03 skala 1:100 - Inwentaryzacja, plan wyburzeń rzut II piętra PW_IN_04 skala 1:100 - Inwentaryzacja, plan wyburzeń rzut poddasza PW_IN_05 skala 1:100 - Inwentaryzacja, plan wyburzeń rzut dachu PW_IN_06 skala 1:100 - Inwentaryzacja, plan wyburzeń przekrój A-A PW_IN_07 skala 1:100 - Inwentaryzacja, plan wyburzeń przekrój B-B PW_IN_08 skala 1:100 - TOM 2: 6. Rysunki podstawowe projektu wykonawczego Strona tytułowa ze spisem treści Stan projektowany rzut piwnic PW_A_01 skala 1:50 - Stan projektowany rzut parteru PW_A_02 skala 1:50 - Stan projektowany rzut I piętra PW_A_03 skala 1:50 - Stan projektowany rzut I piętra PW_A_04 skala 1:50 - Stan projektowany rzut poddasza PW_A_05 skala 1:50 - Stan projektowany rzut dachu PW_A_06 skala 1:100 - Stan projektowany rzut POPiS PW_A_07 skala 1:50 - strona 3

4 Stan projektowany przekrój A-A PW_A_08 skala 1:100 - Stan projektowany przekrój B-B PW_A_09 skala 1:100 - Stan projektowany przekrój C-C PW_A_10 skala 1:50 - Stan projektowany elewacja wschodnia PW_A_11 skala 1:100 - Stan projektowany elewacja zachodnia PW_A_12 skala 1:100 - Stan projektowany elewacja północna PW_A_13 skala 1:100 - Stan projektowany elewacja południowa PW_A_14 skala 1:100 - Rzut sufitów parter PW_A_15 skala 1:100 - Rzut sufitów I piętro PW_A_16 skala 1:100 - Rzut sufitów II piętro PW_A_17 skala 1:100 - Zestawienie stolarki drzwiowej projektowanej PW_T_01 skala 1:100 - Zestawienie stolarki okiennej projektowanej PW_T_02 skala 1:100 - TOM 3: 7. Rysunki konstrukcji oraz detali Strona tytułowa ze spisem treści Rzuty płyty żelbetowej oraz rygli PW_K_01 skala 1:50 - Przekroje konstrukcyjne PW_K_02 skala 1:20 - Rzut więźby dachowej PW_K_03 skala 1:100 - Detal wykonania lukarny PW_K_04 skala 1:20 - Konstrukcja schodów do piwnicy PW_K_05 skala 1:20 - Detal mocowani płatwi PŁ1 PW_K_06 skala 1:20 - Detal podwyższenia balustrad PW_D_01 skala 1:20 - Detal podwyższenia balustrad - spocznik PW_D_02 skala 1:20 - Detal podwyższenia mocowania pochwytu PW_D_03 skala 1:20 - Detal mocowania listwy odbojowej PW_D_04 skala 1:2 - Detal okien połaciowych oddymiających PW_D_05 skala - - Detal kraty KR1 PW_D_06 skala 1:20 - Detal kraty KR2 PW_D_07 skala 1:20 - Detal kraty KR3 PW_D_08 skala 1:20 - Detal kraty KR4 PW_D_09 skala 1:20 - Detal barierki okiennej BR1 PW_D_10 skala 1:20 - Detal kraty KR5 PW_D_11 skala 1:20 - Detal balustrady BR2 PW_D_12 skala 1:20 - Detale balustrad POPPiS PW_D_13 skala 1:20 - Detale barierki antypanicznej BR3 PW_D_14 skala 1:20 - Detale schodków wyłazu dachowego PW_D_15 skala 1:20 - Detal barierki BR4 oraz obudowy POPPiS PW_D_16 skala 1:20 - Przekrycie POPPiS PW_D_17 skala 1:50 - strona 4

5 2. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA INWESTYCJI Niniejsze opracowanie stanowi element składowy przedmiotu zamówienia polegającego na wykonaniu zadania nr 21140: Opracowanie dokumentacji przedprojektowej i projektowej na przebudowę budynku koszarowego nr 9 w kompleksie koszarowym przy ul. Trzmielowickiej we Wrocławiu wraz ze złożeniem wniosku o zatwierdzenie projektu i wydanie pozwolenia na budowę w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim we Wrocławiu oraz przyszłym pełnieniem nadzoru autorskiego udzielonego w trybie przetargu nieograniczonego. Zamówienie udzielono zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( tj. Dz. U r. Nr 113, poz. 759 z póź. zm.) Przedmiot oraz cel opracowania Przedmiotem niniejszego opracowania jest istniejący budynek koszarowy nr 9 w kompleksie koszarowym nr 2328, zlokalizowany na działce nr 1/1, AM 8, obręb Ratyń w jednostce ewidencyjnej Wrocław. Celem inwestycji, na której potrzeby sporządzono dokumentację jest dostosowanie budynku do aktualnych potrzeb Użytkownika Podstawa sporządzenia dokumentacji Niniejsze opracowanie zostało sporządzone na podstawie zlecenia Inwestora zawartego w formie umowy pomiędzy Rejonowym Zarządem Infrastruktury we Wrocławiu a Pracownią Projektową Budownictwa Ogólnego Best Projekt z Opola oraz: - specyfikacji istotnych warunków zamówienia - mapy do celów projektowych - inwentaryzacji budynku, wizji lokalnych oraz odkrywek istotnych elementów konstrukcyjnych - zatwierdzonego przez Inwestora programu inwestycji - konsultacji branżowych, wytycznych Inwestora - przepisów prawa budowlanego, warunków techniczno-budowlanych wraz przywoływanymi normami - literatury fachowej, wiedzy oraz doświadczenia projektantów 2.3. Opis stanu istniejącego Przedmiotem niniejszego opracowania jest istniejący budynek koszarowy nr 9 w kompleksie koszarowym nr 2328, zlokalizowany na działce nr 1/1, AM 8, obręb Ratyń w jednostce ewidencyjnej Wrocław. Obiekt znajduje się na zainwestowanym terenie kompleksu koszarowego. Budynek nr 9 jest obiektem wolnostojącym, podpiwniczonym o trzech kondygnacjach nadziemnych z poddaszem użytkowym przekrytym dachem wielospadowym. Najbliżej położony budynek sąsiedni znajduje się od strony zachodniej obiektu w odległości nie mniejszej niż 32,46m. Wymienione budynki zaliczają się do grupy wysokościowej średniowysokie. strona 5

6 Charakterystyka architektoniczno-konstrukcyjna Budynek dwu klatkowym na rzucie prostokąta dł. 71,02 m, szer. 18,33m. Wzniesiony w technologii murowanej o ścianach z cegły pełnej przekryty dachem wielospadowym, wieszarowo-krokwiowym o kącie nachylenia połaci głównych 45 stopni. Posadzka na gruncie betonowa wykonana pomiędzy ławami betonowymi. Strop nad piwnicą kolebkowy w układzie poprzecznym, w obrębie pojedynczych, wyszczególnionych w części rysunkowej pomieszczeń strop ceramiczny typu Akerman. Nad kondygnacją parteru oraz pierwszego piętra stropy ceramiczne typu Akerman o zmiennej grubości konstrukcyjnej rozparte na ścianach podłużnych budynku zewnętrznych oraz stanowiących obudowę korytarza. Nad kondygnacją drugiego piętra strop żelbetowy spinający wieńce oraz betonowe ściany kolankowe stanowiące podparcie dla konstrukcji więźby. Konstrukcja schodów monolityczna ze stopnicami z lastriko. Balustrady stalowe o wysokości 90cm. Wysokości stopni, szerokości biegów oraz spoczników na większości kondygnacji spełniają wymagane przepisami techniczno-budowlanymi wartości. Wyjątek stanowi spocznik na poziomie +/- 0,00 oraz + 9,11. Dach o rozpiętości podstawowej 15,56 rozpięty pomiędzy żelbetowymi ściankami kolankowymi, spięty na poziomie stropu nad poddaszem belkami drewnianymi stanowiącymi konstrukcję pod posadzkę strychu oraz powyżej jętką. W środku rozpiętości od kalenicy, jętka oraz belki stropowe przewiązane słupkami z desek pracujących na rozciąganie. Więźba w kierunku poprzecznym usztywniona przez pełne deskowanie w poziomie stropu drewnianego przez podbitkę oraz deski podłogowe. Dodatkowe usztywnienie pełni deska kalenicowa przewiązana mieczami co piaty wiazar. Konstrukcja daszków poprzecznych przekrywających klatki schodowe w układzie płatwiowym podpartymi za pomocą słupów drewnianych na żelbetowym stropie nad schodami. Konstrukcja lukarn powiązana bezpośrednio z wiązarami dachu głównego. Poszycie dachu stanowi dachówka ceramiczna układana na koronkę. Ściany wykończone tynkami cementowo-wapiennymi. Posadzki w obrębie pomieszczeń komunikacji wykonane z lastriko, w pomieszczeniach mokrych gres oraz terakota, ściany zabezpieczone płytkami ceramicznymi. Pomieszczenia biurowe w znacznej większości parkiet, lokalnie wykonane wykładziny dywanowe lub pcw na bazie z posadzki wykończonej parkietem.. Ściany oraz podsufitka na poddaszu wykończone supremą. Elementy murowane wykonane wtórnie wykonano z bloczków gazobetonowych. Nadproża głównych ścian konstrukcyjnych wykonano jako ceglane. W ścianach działowych, lokalnie występują nadproża z belek drewnianych. strona 6

7 Charakterystyczne dane liczbowe budynek nr 9 szerokość elewacji frontowej 71,02 m szerokość elewacji bocznej 18,33 m powierzchnia zabudowy 1180,95 m 2 powierzchnia użytkowa piwnicy 909,87 m 2 powierzchnia użytkowa parteru 957,19 m 2 powierzchnia użytkowa I piętra 1000,28 m 2 powierzchnia użytkowa II piętra 995,12 m 2 powierzchnia użytkowa poddasza 934,16 m 2 powierzchnia użytkowa budynku 4796,62 m 2 kubatura netto piwnicy 2274,68 m 3 kubatura netto parteru 3225,73 m 3 kubatura netto I piętra 3330,93 m 3 kubatura netto II piętra 3323,70 m 3 kubatura netto poddasza 2308,30 m 3 kubatura netto budynku 14463,34 m 3 kubatura brutto budynku 17365,01 m 3 wysokość budynku 20,44 m powierzchnia dachu 1839,28 m Instalacje elektryczne Lokalizacja czynnej rozdzielnicy elektrycznej zgodnie z częścią rysunkową. Przyłącze ena od strony południowo-wschodniej obiektu. Szafka wymieniana podczas ostatniego remontu. Z rozdzielnicy budynku zasilany jest budynek warsztatowy. Lokalizacja głównego wyłącznika prądu w rozdzielnicy oraz na zewnątrz budynku przy wejściu głównym. Na elewacji zachodniej umieszczono zewnętrzne gniazdo trójfazowe. W obiekcie występują instalacje niskoprądowe, teleinformatyczne oraz oświetleniowa. Dodatkowo na kondygnacjach użytkowych parter, pierwsze oraz drugie piętro funkcjonuje instalacja niskoprądowa LAN kontroli dostępu. W piwnicy znajdują się czujki oraz sygnalizatory optyczno-akustyczne instalacji detekcji dymu Instalacja centralnego ogrzewania Budynek jest ogrzewany z węzła cieplnego znajdującego się w pomieszczeniu piwnicznym. Czynnik grzewczy doprowadzony do obiektu od strony zachodniej budynku przewodami dn 140. Opomiarowanie oraz zawory instalacji wewnętrznej wskazano w części rysunkowej opracowania. Rozprowadzenie czynnika cieplnego wewnątrz obiektu w obrębie kondygnacji piwnicy a dalej pionami na wyższe piętra. W budynku występują grzejniki żebrowo-rurowe. Ogrzewane kondygnacje to parter, pierwsze oraz drugie piętro. strona 7

8 Instalacja wodno-kanalizacyjna Instalacja wody z rur stalowych wyeksploatowana. Instalacja kanalizacji z rur żeliwnych i PCV. Trzy przyłącza do budynku z rur żeliwnych wyeksploatowane. Odprowadzenie wody opadowej do istniejącej przy obiekcie sieci kanalizacji deszczowej. Czynne przyłącze wodociągowe w obrębie pomieszczenia węzła cieplnego. W obiekcie funkcjonuje instalacja wodociągowa, przeciwpożarowa. W części rysunkowej wskazano lokalizację wewnętrznych punktów czerpania wody do celów przeciwpożarowych zawory Wentylacja W budynku istnieje wentylacja grawitacyjna, w obecnym stanie nie każde pomieszczenie jest wentylowane. Wentylacja mechaniczna w pomieszczeniach suszarni, w pomieszczeniu łaźni wentylacja mechaniczna z rekuperacją. Klatki schodowe wyposażone w instalację oddymiającą Zakres opracowania W ramach prac polegających na przebudowie budynku koszarowego nr 9 w kompleksie koszarowym przy ul. Trzmielowickiej we Wrocławiu przewiduje się: - wycinkę świerków zlokalizowanych pomiędzy budynkiem a drogą pożarową - wykonanie nasadzeń zastępczych - unieczynnienie oraz wykonani nowej sieci kanalizacji deszczowej wokół budynku - unieczynnienie przyłącza wodociągowego - przebudowę przyłącza wodociągowego - przebudowę przyłącza kanalizacji bytowej - rozbiórkę nieczynnego przyłącza kanalizacji bytowej - rozbiórkę nieczynnego przyłącza ciepłowniczego - przebudowę wewnętrznej linii zasilającej - wykonanie drenażu opaskowego wokół budynku - wymianę oraz renowację dojść do budynku - wykonanie obwodowej opaski przeciwwilgociowej - przebudowę wydzielonego miejsca dla osób palących - montaż elementów małej architektury - wykonaniu zewnętrznych obudów pod elementy infrastruktury technicznej - renowacja muru oporowego wydzielającego rampę do piwnicy - montaż balustrady - demontaż instalacji wewnętrznych, elementów armatury, ślusarki oraz podobnych - usunięcie instalacji zewnętrznych skojarzonych z budynkiem oświetlenia elewacyjnego, siły, podobnych - demontaż stolarki drzwiowej oraz okiennej w części wskazanej na rysunkach strona 8

9 - usunięcie elementów ślusarki zewnętrznej oraz wewnętrznej - skucie oraz oczyszczeniu z warstw wykończeniowych posadzek przewidzianych do pozostawienia - skuciu dodatkowo nadlanych posadzek w obrębie pomieszczeń higieniczno-sanitarnych - odkuciu oraz oczyszczeni biegów schodowych - rozbiórka schodów do piwnicy - skucie posadzki w piwnicy wraz z progami betonowymi oraz zlokalizowanymi poniżej kanałami instalacyjnymi i rewizyjnymi, wybranie gruntu w celu wykonania pogłębienia posadzki - wykonanie wzmocnień ław fundamentowych - rozbiórka ścian w zakresie wskazanym na rysunkach - wykonanie przekuć oraz przemurowań otworów drzwiowych - wykonanie nadproży - demontaż poszycia dachowego - wymiana oraz wzmocnienie zniszczonych wiązarów - wykonanie konstrukcji punktu obserwacji przestrzeni powietrznej - wykonanie schodów monolitycznych do piwnicy - odkucie tynków w części ścian przewidzianych do pozostawienia - podjęcie niezbędnych zabiegów naprawczych polegających na usunięciu wysoleń oraz wykwitów na murach przewidzianych do pozostawienia - odsłonięcie ścian fundamentowy od strony wewnętrznej oraz zewnętrznej - wykonaniu termo oraz hydroizolacji ścian fundamentowych oraz projektowanej posadzki na gruncie - wylaniu projektowanej posadzki na uprzednio zagęszczonym gruncie - wymurowaniu projektowanych ścianek działowych - wykonanie poszycia połaci dachowej - montaż stolarki okiennej oraz drzwiowej wraz z parapetami wewnętrznymi oraz zewnętrznymi w części wskazanej na rysunkach - termoizolacja połaci dachowej oraz ścian zewnętrznych - wykonanie warstw wykończeniowych na elewacjach - wykonanie instalacji wewnętrznych w tym kanalizacyjnej bytowej oraz technologicznej, wody użytkowej, centralnego ogrzewania, przeciwpożarowej, wentylacji mechanicznej oraz klimatyzacji - wykonanie instalacji elektrycznej gniazd wtykowych, oświetleniowej, technicznej oraz niskoprądowych wynikających ze specyfiki budynku - wykonanie warstw wykończeniowych przewidzianych w opracowaniu - montaż sufitów podwieszanych wraz z elementami infrastruktury widocznej - pozostałe nie ujęte prace wykończeniowe strona 9

10 3. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU Przedmiotem niniejszego opracowania jest istniejący budynek koszarowy nr 9 w kompleksie koszarowym nr 2328, zlokalizowany na działce nr 1/1, AM 8, obręb Ratyń w jednostce ewidencyjnej Wrocław. Budynek znajduje się na terenie zamkniętym o którym mowa w art. 2 pkt 9 ustawy z dnia 17 maja 1989r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U i z póź. zm.). Zgodnie z art. 14. pkt 1 ust. 6 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U z póź. zm.) dla terenów zamkniętych podlegających Ministrowi Obrony Narodowej nie sporządza się miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Według studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta dla obszarów zamkniętych znajdujących się na terenie Wrocławia nie wyznacza się stref ochronnych. Działka nr 1/1 na której znajduje się przedmiotowy budynek jest terenem zainwestowanym oraz użytkowanym znajdującym się w administracji 2 Wojskowego Oddziału Gospodarczego we Wrocławiu. Według studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta dla obszarów zamkniętych znajdujących się na terenie Wrocławia nie wyznacza się stref ochronnych. Obiekt znajduje się w obrębie zespołu urbanistycznego Leśnica Wojsko wchodzącego w skład zespołu dzielnicowego Leśnica. W ramach inwestycji przewidziano prace wynikające ze specyfikacji istotnych warunków zamówienia polegającego na przebudowie budynku koszarowego nr 9 w kompleksie koszarowym przy ul. Trzmielowickiej we Wrocławiu. Szczegółowy zakres prac określono w pkt niniejszego opracowania Stan istniejący zagospodarowania terenu Działka nr 1/1 na której znajduje się przedmiotowy budynek jest terenem zainwestowanym oraz użytkowanym znajdującym się w administracji 2 Wojskowego Oddziału Gospodarczego we Wrocławiu Typologia terenu Teren, na którym znajduje się obiekt jest płaski o rzędnych wysokości w bezpośrednim otoczeniu budynku 125,90 126,14m.n.p.m Istniejące obiekty kubaturowe Budynek nr 9 jest obiektem wolnostojącym, podpiwniczonym o trzech kondygnacjach nadziemnych z poddaszem użytkowym przekrytym dachem wielospadowym. Najbliżej położony budynek sąsiedni strona 10

11 znajduje się od strony zachodniej obiektu w odległości nie mniejszej niż 32,46m. Wymienione budynki zaliczają się do grupy wysokościowej średniowysokie Istniejące uzbrojenie działki Teren, na którym znajduje się budynek jest uzbrojony oraz wyposażony w niezbędną infrastrukturę pozwalającą na użytkowanie obiektu. Budynek nr 9 posiada istniejące przyłącza do sieci. - sieć wodociągowa dwa przyłącza, do strony południowo-wschodniej oraz zachodniej budynku - sieć kanalizacji sanitarnej dwa przyłącza od strony zachodniej oraz jedno od strony wschodniej budynku - sieć kanalizacji deszczowej od strony zachodniej budynku oraz od strony wschodniej w drodze - źródło ciepła czynnik grzewczy doprowadzony z sieci do pomieszczenia węzła cieplnego od strony zachodniej obiektu - sieć energetyczna przyłącze zlokalizowane od strony południowo-wschodniej budynku - sieć telekomunikacyjna przyłącze zlokalizowane od strony południowej budynku Budynek znajduje się w zasięgu istniejącego hydrantu zewnętrznego zlokalizowanego od strony wschodniej obiektu po przeciwległej stronie drogi biegnącej wzdłuż elewacji Dojścia oraz dojazdy Budynek nr 9 jest obsługiwany za pomocą istniejących w obrębie kompleksu dojść oraz dojazdów. Od strony elewacji wschodniej znajduje się droga o utwierdzonej nawierzchni mogąca służyć celom obsługi pojazdów jednostek ochrony przeciwpożarowej, która na ponad 50% długości obiektu przebiega w odległości nie mniejszej niż 5 i nie większej niż 15m od budynku. Z drogi do budynku prowadzą trzy dojścia służące do obsługi istniejących wejść do obiektu. Dwa z nich są zlokalizowane w elewacji wschodniej a trzecie, prowadzące na poziom kondygnacji podziemnej w elewacji północnej i jest obsługiwane pochylnią oraz stopniami Miejsce gromadzenia odpadów stałych Na terenie całego kompleksu znajdują się kontenery przeznaczone do gromadzenia odpadów stałych Zieleń wysoka Na terenie działki znajduje się istniejący drzewostan. W bezpośrednim sąsiedztwie budynku od strony wschodniej, w pasie terenu biologicznie czynnego pomiędzy obiektem a drogą zlokalizowane są pojedyncze nasadzenia. Ich wysokość przekracza 3m Projektowane zagospodarowanie terenu W ramach prac związanych z przebudową budynku przewidziano do rozbiórki wskazane na rysunku planu sytuacyjnego: strona 11

12 - nieczynne przyłącze kanalizacji bytowej - przyłącze wodociągowe (do unieczynnienia w miejscu wpięcia do sieci) - nieczynne przyłącze ciepłownicze Przewiduje się unieczynnienie istniejących oraz wykonanie nowych: - przyłącza wodociągowego od wschodniej strony budynku - przyłącza kanalizacji bytowej od wschodniej strony budynku - wewnętrznej linii zasilającej pomiędzy budynkiem nr 10 połączonej z przebudową lini zasilającej warsztaty - obwodowej siec kanalizacji deszczowej Ponad to przewidziano: - usunięcie drzew o wysokości przekraczającej 3m zlokalizowanych pomiędzy budynkiem a drogą pożarową - wykonanie nasadzeń zastępczych - wykonanie drenażu opaskowego - wymianę istniejącej nawierzchni na nową z wykorzystaniem istniejących elementów granitowych - wykonanie opaski przeciwwodnej wokół budynku wraz montażem obudów maskujących elementy instalacyjne - montaż elementów małej architektury Integralną część opisu stanowi rysunek planu Projektowane ukształtowanie terenu Nie przewiduje się zmian w sposobie ukształtowania terenu. Nawierzchnie przewidziane do wymiany zostaną odtworzone z uzupełnieniem o nowe materiały z zachowaniem prawidłowego odprowadzenia wody z ich powierzchni. Pas terenu wokół budynku, który zostanie odsłonięty na czas prowadzenia prac związanych z izolacją strefy fundamentowej oraz przebudową przyłączy zostanie odtworzony z materiałów nowych w sposób analogiczny do aktualnego sposobu użytkowania. Rzędne wysokości nie ulegną zmianie a sposób kształtowania nawierzchni będzie zapewniał prawidłowe odprowadzenie wód opadowych od budynku Dane charakteryzujące budynek po przebudowie budynek nr 9 szerokość elewacji frontowej 71,32 m szerokość elewacji bocznej 18,63 m powierzchnia zabudowy 1180,95 m 2 wysokość budynku 20,44 m strona 12

13 Projektowane uzbrojenie terenu W ramach przebudowy przewidziano wykorzystanie istniejącej infrastruktury technicznej w zakresie: - hydranty zewnętrzne istniejące lokalizacja zgodnie z rysunkiem planu - zaopatrzenie w ciepło do ogrzewania i wentylacji, oraz w ciepłą wodę ze zlokalizowanej w budynku sąsiednim kotłowni - sieć kanalizacji deszczowej odprowadzenie wody z powierzchni utwardzonej przed budynkiem z wykorzystaniem istniejącej sieci kanalizacji deszczowej - przyłącze kanalizacji bytowej istniejące, czynne przyłącze zlokalizowane od strony zachodniej budynku przewidziano do pozostawienia Projektowane elementy infrastruktury zewnętrznej budynku: - przyłącze kanalizacji bytowej istniejące przyłącze do przebudowy nowe dn200, PCV, L=15,00m - system odwodnienia obwodowego wokół budynku przewidziano wykonanie drenażu opaskowego wpiętego studni kanalizacji deszczowej D3 - system kanalizacji deszczowej odprowadzenie wody z rur spustowych do studzienek rewizyjnych Rd1 - Rd8, dalej rurami PCV do projektowanych oraz wymienianych na nowe studni kanalizacji deszczowej D1-D9 - wewnętrzna linia zasilająca w ramach przebudowy przewidziano wykonanie nowej szafki złączowej zasilanej z istniejącego złącza kablowego projektowanym kablem YAKXS 4*150 kabel zasilający warsztaty wprowadzić do nowo projektowanej szafki złączowej. W tym celu należy ułożyć odcinek linii kablowej YAKXS 4*70 i połączyć go poprzez mufę kablową przelotową z istniejącym kablem Lokalizacje istniejących oraz projektowanych przyłączy przedstawiono na rysunku planu. Zaopatrzenie budynku w wodę do zewnętrznego gaszenia jest zapewnione z dwóch istniejących hydrantów dn80. Przebudowa przyłączy teletechnicznych do budynku została wyłączona z zakresu niniejszego opracowania Przyłącza wod-kan, kanalizacja deszczowa oraz drenaże Wykonać zgodnie z projektem wykonawczym branży sanitarnej Przebudowa istniejącej sieci zasilającej Wykonać zgodnie z projektem wykonawczym branży sanitarnej Dojścia oraz dojazdy Przewiduje się zachowanie istniejącego ukształtowania dojść oraz dojazdów do budynku. W zakresie wskazanym na rysunku planu przewidziano wymianę istniejącej nawierzchni. Prace należy strona 13

14 przeprowadzić z wykorzystaniem zdemontowanych elementów granitowych (płyty, obrzeża oraz kostka) poddanych zabiegom renowacyjnym. Płyty betonowe przewidziano do usunięcia. W miejsce uszkodzonych komponentów granitowych oraz usuwanych płyt granitowych zostaną zastosowane elementy nowe granitowe. Z zastosowaniem analogicznych rozwiązań materiałowych zostanie wykonana obwodowa opaska przeciwwilgociowa. Rampę oraz schody zlokalizowane wzdłuż północnej elewacji budynku, prowadzące do piwnicy należy rozebrać oraz odtworzyć w sposób zapewniający prawidłowe odprowadzenie wód opadowych, uzupełniając wszelkie wykryte ubytki. Schody oraz rampę należy wykonać jako gruntowe po wcześniejszym zagęszczeniu podłoża. Projektowana nawierzchnia nawierzchnia granitowa układana ze spadkiem poprzecznym 2% podkład cementowo-piaskowy 1:4 podbudowa z kruszywa łamanego, stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 grunt rodzimy, oczyszczony z humusu 8 cm 5 cm 20 cm Do wykończenia krawędziowego wykonywanych nawierzchni należy zastosować stabilizowane w podłożu cementowo-piaskowym 1:4 o grubości 5cm obrzeża granitowe: - 6x20cm do wykończenia opaski wokół budynku - 8x25cm do wykończenia nawierzchni chodnikowych Podstopnice chodów do piwnicy wykończyć za pomocą obrzeży ciężkich o wymiarach 15x30cm na podsypce jak powyżej, wykonanej na ławie z betonu C12/15 o wymiarach 20x15cm. Kamienne elementy muru oporowego oczyścić przez piaskowanie. Balustradę wykonać w oparciu o rysunek detalu Miejsce gromadzenia odpadów stałych Zachowuje się dotychczasowy sposób gromadzenia oraz wywozu odpadów stałych Zieleń wysoka W związku planowaną przebudową budynku nr 9 w kompleksie koszarowym nr 2328 przy ulicy Trzmielowickiej 28, teren należy dostosować do aktualnych wymagań przepisów ochrony przeciwpożarowej. Zgodnie z 12.2 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 roku w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych pomiędzy budynkiem a drogą służącą do obsługi pojazdów jednostek ochrony przeciwpożarowej nie mogą występować drzewa o wysokości przekraczającej 3m. strona 14

15 zestawienie drzew przewidzianych do usunięcia nr 1 Świerk pospolity (Picea bies) nr 2 Świerk pospolity (Picea bies) nr 3 Świerk pospolity (Picea bies) nr 4 Świerk pospolity (Picea bies) nr 5 Świerk pospolity (Picea bies) * obwód pnia drzewa w centymetrach, mierzony na wysokości 130cm od powierzchni gruntu obwód pnia* 20 cm 27 cm 36 cm 42 cm 27 cm Na rysunku planu przedstawiono lokalizację drzew przewidzianych do wycięcia oraz zaproponowano miejsce, w którym przewiduje się wykonanie nasadzeń zastępczych. Dobór gatunków za uzgodnieniem z Wydziałem Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Wrocławia. Pozostałe drzewa zostaną poddane zabiegom pielęgnacyjnym nienaruszającym przepisów z zakresu ochrony środowiska Informacje uzupełniające W ramach przebudowy przewidziano wymianę istniejącej nawierzchni utwardzonej oraz budowę opaski odwadniającej, małego parkingu dla rowerów oraz wydzielenie miejsc pod elementy infrastruktury technicznej Informacja o wpisie do rejestru zabytków Przedmiotowy budynek nie jest wpisany do rejestru zabytków oraz nie znajduje się w obrębie stref ochrony konserwatorskiej. Budynek nr 9 oraz kompleks wojskowy (zespół koszar SS) przy ulicy Trzmielowickiej znajdują się w wykazie zabytków Miasta Wrocławia. Dla przedmiotowej inwestycji uzyskano: - opinię Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków WZA AZ - opinię Biura Miejskiego Konserwatora Zabytków MKZ.IZN ZŻ Dane określające wpływ eksploatacji górniczej Działka nie leży w strefie wpływów eksploatacji górniczej oraz nie znajduje się na terenach górniczych Informacja o wpływie inwestycji na środowisko, istniejących oraz przewidywanych zagrożeniach dla zdrowia oraz higieny użytkowników Niniejsza przebudowa nie figuruje w wykazie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na stan środowiska naturalnego i nie wymaga sporządzania raportu oddziaływania na środowisko (Ustawa z dn r. Prawo ochrony Środowiska Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późn. zm. z 2001 r. oraz Rozporządzenie Rady Ministrów z dn r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć strona 15

16 mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięć do sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz z 2004 r.) Przedmiotowa inwestycja zarówno ze względu na przyjęte rozwiązania funkcjonalno-przestrzenne, technologiczne, zastosowane materiały budowlane i wykończeniowe jak i na planowaną eksploatację nie będzie wywierała negatywnego wpływu na środowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i obiekty sąsiadujące. Z obiektu nie będą usuwane ani emitowane agresywne ścieki, płyny, gazy, wibracje, odpady stałe, promieniowanie jonizujące i zakłócenia elektromagnetyczne tak więc można stwierdzić, że nie będzie on wywierał szkodliwego oddziaływania na środowisko przyrodnicze w rozumieniu przepisów o ochronie środowiska. Teren inwestycji nie podlega specjalnym warunkom ochrony ekologicznej, nie znajduje się w strefie chronionego krajobrazu, nie występują na nim pomniki przyrody ani inne elementy przyrodnicze podlegające ochronie w tym też tereny Natura Prace związane z przebudową budynku zostaną przeprowadzone z uwzględnieniem wytycznych w zakresie wykonania nasadzeń zastępczych wydanych przez Wydział Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta we Wrocławiu Wpływ inwestycji na interes osób trzecich Projektowana przebudowa nie rodzi praw do terenu, oraz nie powoduje naruszenia prawa własności i uprawnień osób trzecich, nie stanowi przeszkody w dostępie do drogi publicznej oraz nie przesłania światła słonecznego, nie pozbawia możliwości korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej i środków łączności, nie wpływa również negatywnie na projektowaną zabudowę działek sąsiednich i ich dotychczasowe użytkowanie. Inwestycja nie powoduje uciążliwości i zakłóceń oraz zanieczyszczenia powietrza, wody i gleby, nie narusza warunków wodnych ani geologicznych inwestowanego terenu. strona 16

17 4. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY Opis techniczny został sporządzony w oparciu o Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 kwietnia 2012r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego wraz z późniejszymi zmianami i zawiera opis projektu wg kolejności określonej w rozporządzeniu Przeznaczenie i program użytkowy obiektu Budynek koszarowy nr 9 po przebudowie będzie służył celom funkcję budynku dla szeregowych zawodowych - miejsce pracy i służby. W ramach projektowanej przebudowy przewidziano wykonanie pomieszczeń biurowych, wydzielonych pomieszczeń dowódców, sal szkoleniowych oraz niezbędnego zaplecza higieniczno-sanitarnego. Kondygnacje piwnicy oraz poddasza użytkowego dostosowano do potrzeb organizacyjnych Punktów Poboru i Wyposażania. W projekcie przewidziano budowę Punktu Obserwacji Przestrzeni Powietrznej i Skażeń Program użytkowy obiektu W budynku zaprojektowano: - piwnice dostosowane do potrzeb PPiW oraz wydzielono pomieszczenia techniczne węzła cieplnego oraz rozdzielni głównej budynku, - parter dostosowany dla pracy oraz służby 65 osób, z przebudowy wyłączono pomieszczenia łaźni, które będą służyć jako zaplecze higieniczno-sanitarne PPiW, - I piętro dostosowane dla pracy oraz służby 68 osób, w centralnej części kondygnacji zlokalizowano serwerownię, - II piętro dostosowane dla pracy oraz służby 76 osób, - poddasze użytkowe dostosowane do potrzeb PPiW, w obrębie pomieszczenia do czyszczenia broni zlokalizowano wejście do punktu obserwacyjnego zlokalizowanego na dachu budynku, - strych przewidziany jako pomieszczenie nieużytkowe z dostępem administracyjnym z przestrzeni wydzielonych schodów do POPPiS, - Punkt Obserwacji Przestrzeni Powietrznej i Skażeń Zgodnie z wytycznymi do obliczeń wymaganej przepisami techniczno-budowlanymi ilości sanitariatów w budynku przyjęto, iż liczba kobiet przebywających w obiekcie będzie stanowić 7% całkowitej liczby użytkowników. Budynek nie jest przeznaczony do użytkowania przez osoby niepełnosprawne. Projektowana liczba użytkowników: 209 osób. strona 17

18 Zestawienie powierzchni oraz charakterystyczne dane liczbowe budynek nr 9 szerokość elewacji frontowej 71,32 m szerokość elewacji tylniej 71,32 m szerokość elewacji bocznej 18,63 m powierzchnia zabudowy 1180,95 m 2 powierzchnia użytkowa piwnicy 914,20 m 2 powierzchnia użytkowa parteru 950,38 m 2 powierzchnia użytkowa I piętra 990,20 m 2 powierzchnia użytkowa II piętra 982,20 m 2 powierzchnia użytkowa poddasza 941,32 m 2 powierzchnia nieużytkowa poddasza 513,38 m 2 powierzchnia użytkowa POPiS 21,41 m 2 powierzchnia użytkowa budynku 4799,71 m 2 kubatura netto piwnicy 2486,62 m 3 kubatura netto parteru 3164,77 m 3 kubatura netto I piętra 3279,37 m 3 kubatura netto II piętra 3280,55 m 3 kubatura netto poddasza wraz z POPiS 2465,46 m 3 kubatura netto budynku 14676,77 m 3 kubatura brutto budynku 17612,12 m 3 wysokość budynku 20,44 m powierzchnia dachu 1839,28 m Forma i funkcja obiektu W ramach prac związanych z przebudową budynku przewidziano: - wykonanie izolacji termicznej budynku; tj. ocieplenie ścian zewnętrznych styropianem gr. 15cm; - wymianę poszycia dachowego na nowe, połączone z termoizolacją połaci wełną mineralną; - całkowitą wymianę lukarn wraz z odtworzeniem na wzór istniejących; - oczyszczenie elementów kamiennych portali wejściowych oraz cokołu; - odtworzenie z profili styropianowych zanikających (ze względu na ocieplenie) elementów dekoracyjnych budynku; tj. kamiennych parapetów na parterze, gzymsu okapowego, opasek w oknach nad portalem wejściowym; - dobudowanie wieżyczki punktu obserwacji przestrzeni powietrznej oraz skażeń; wg wytycznych dołączonych do niniejszego opracowania; - wykonanie klap dymowych nad klatkami schodowymi; - obudowanie zewnętrznych elementów instalacyjnych (złącze kablowe oraz jednostka klimatyzacyjna) za pomocą żaluzji elewacyjnych oraz wykonanie ich jako wolnostojące - odsunięte od budynku; - wymiana elementów opierzenia parapetów, rynien, rur spustowych; Projektanci założyli, iż w ramach przebudowy wszystkie istniejące elementy budynku zostaną zachowane, a zanikające w grubości styropianu, jak parapety czy opaski okienne, odtworzone na wzór istniejących. strona 18

19 Nowoprojektowane elementy, w szczególności punkt obserwacji skażeń oraz zewnętrzne urządzenia instalacyjne zostaną obudowane żaluzjami fasadowymi w kolorze grafitowym. Ze względu na wymagania Użytkownika dotyczące sposobu wykonania wieżyczki (w szczególności szklana obudowa) nie było możliwe stylistyczne nawiązanie do historycznej formy budynku. Przyjęto zaakcentowanie elementów nowych jako wtórnie dodane za pomocą współczesnych środków architektonicznych. Funkcja jakiej będzie służył budynek po przebudowie nie ulega zmianie Rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe Przed rozpoczęciem prac Wykonawca winien dokonać szczegółowych oględzin obiektu oraz zapoznać się z dokumentacją przedprojektową opracowaną przez Jednostkę Projektową tj.: inwentaryzacją oraz oceną techniczną Prace rozbiórkowe Podczas robót rozbiórkowych należy bezwzględnie stosować się do przepisów rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz. 401). Na terenie nieruchomości należy wykonać ogrodzenie oddzielające teren prowadzenia robót. Wykonać należy niezbędne zabezpieczenia i oznakowania, wyznaczyć pas terenu ok. 2m od budynku z zakazem przebywania. Należy przestrzegać wszystkich przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. Pracownicy powinni być zaopatrzeni w komplet potrzebnych narzędzi oraz odzież roboczą, hełmy, okulary i rękawice ochronne. Pracujących na wysokości (pow. 4m) obowiązuje zabezpieczenie pasami ochronnymi na linach umocowanych do trwałych elementów budynku. Roboty rozbiórkowe powinny być wykonywane zgodnie z warunkami podanymi w niniejszej dokumentacji ze szczególnym uwzględnieniem następujących zasad: - teren, na którym prowadzone są roboty rozbiórkowe obiektu budowlanego należy ogrodzić i oznakować tablicami ostrzegawczymi, - przed rozpoczęciem robót rozbiórkowych należy obiekt odłączyć od sieci uzbrojenia (w tym elektroenergetycznej, teletechnicznej, wodociągowej i kanalizacyjnej), - prowadzenie robót rozbiórkowych, jeżeli zachodzi możliwość przewrócenia części konstrukcji obiektu przez wiatr jest zabronione roboty należy wstrzymać w przypadku, gdy prędkość wiatru przekracza 10m/s, - w czasie prowadzenia robót rozbiórkowych przebywanie ludzi na niżej położonych kondygnacjach jest zabronione, - do usuwania gruzu w czasie robót rozbiórkowych należy stosować zsuwnice pochylne lub rynny zsypowe (rynny zsypowe powinny posiadać zabezpieczenie chroniące przed wypadaniem gruzu), - przewracanie ścian lub innych części obiektu przez podkopywanie i podcinanie jest zabronione, strona 19

20 - opuszczanie elementów demontowanych za pomocą lin może się odbywać pod warunkiem niezawodnego ich mocowania i stosowania lin o długości trzykrotnie większej od wysokości obsługiwanej kondygnacji W ramach Projektu Technologii i Organizacji Robót Wykonawca jest zobowiązany opracować harmonogram prowadzenia prac uwzględniając wymogi technologiczne obranej metodologii wykonywania robót z uwzględnieniem warunków atmosferycznych możliwych do przewidzenia dla pór roku, w których planowana będzie realizacja inwestycji. Należy uwzględnić prace wykazane we wszystkich opracowaniach stanowiących przedmiot niniejszego zamówienia, jak również wszelkie niezbędne z uwagi na proces technologiczny prowadzenia robót oraz zapewniające doprowadzenie obiektu do stanu umożliwiającego przeprowadzenie prac renowacyjnych, naprawczych, konstrukcyjnych, instalacyjnych oraz wykończeniowych wynikających z dokumentacji. Do rozbiórki urządzeń i sieci instalacyjnych można przystąpić dopiero po stwierdzeniu, że wszystkie instalacje zostały odłączone od sieci miejskiej. Roboty należy rozpocząć od demontażu armatury, wyposażenia sanitarnego, trzonów instalacyjnych, a następnie rurarzu i sieci instalacyjnej Roboty ziemne Prace należy wykonać tak, aby nie dopuścić do gromadzenia się wody w wykopach, gdyż może spowodować to uplastycznienie się gruntów i znacznie obniżyć ich parametry wytrzymałościowe. W trakcie robót fundamentowych należy uważać, aby nie naruszyć struktury gruntów zalegających bezpośrednio poniżej poziomu posadowienia ścian fundamentowych. Wykopu fundamentowego nie można pozostawić niezabezpieczonego na okres zimowy, ze względu na przemarzanie gruntów. Wykop należy wykonać ręcznie w sposób nie zagrażający uszkodzeniem istniejących elementów budynku. Dodatkowo w trakcie prowadzenia prac remontowych należy zwrócić szczególną uwagę na istniejące sieci a prace prowadzić etapami w sposób zapobiegający naruszeniu zasadniczych elementów konstrukcyjnych budynku Strefa fundamentowa W ramach przebudowy przewidziano skucie istniejącej wylewki betonowej, pogłębienie poziomu posadowienia oraz wykonanie nowej płyty na gruncie. W miejscu lokalizacji drzwi należy skuć istniejące ławy fundamentowe do poziomu projektowanego górnego poziomu posadzki. Wykonać warstwę betonu posadzki z domieszką włókien polipropylenowych FIBERMESH w ilości 0,9 kg/m 2. Beton wymieszać wg instrukcji stosowania (ostatnie 5 min. przed wylaniem betonu). Przy zastosowaniu tych włókien można nie dawać siatek przeciwskurczowych w posadzkach. Zalecane jest dodanie włókien jw. o działaniu antybakteryjnym (włókna FIBERMIX z dodatkiem MIKROBANU-B). Ławy fundamentowe w ościeżach drzwiowych wzmocnić obustronnie ceownikami 120 przewiązanymi prętami fi 10 co 20cm. Długość ceowników dostosować do wielkości otworów strona 20

BUDOWA SIEDZIBY PLACÓWKI TERENOWEJ W STASZOWIE PRZY UL. MICKIEWICZA PROJEKT WYKONAWCZY - KONSTRUKCJA SPIS TREŚCI

BUDOWA SIEDZIBY PLACÓWKI TERENOWEJ W STASZOWIE PRZY UL. MICKIEWICZA PROJEKT WYKONAWCZY - KONSTRUKCJA SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI I./ OPIS TECHNICZNY II./ WYKAZY STALI III./ RYSUNKI 1K.RZUT FUNDAMENTÓW SKALA 1 : 50 2K.RZUT KONSTRUKCYJNY PARTERU SKALA 1 : 100 3K.RZUT KONSTRUKCYJNY I PIĘTRA SKALA 1 : 100 4K.RZUT KONSTRUKCYJNY

Bardziej szczegółowo

Opinia techniczna strona nr 1 OPINIA TECHNICZNA

Opinia techniczna strona nr 1 OPINIA TECHNICZNA Opinia techniczna strona nr 1 OPINIA TECHNICZNA PROJEKT PRZYSTOSOWANIA DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ RUCHOWĄ TJ. WEJŚCIE DO BUDYNKU WINDA ZEWNĘTRZNA, PARTER Z SANITARIATEM ORAZ UDOSTĘPNIENIE PIĘTRA BUDYNKU,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT(BUDOWLANY(( PRZEBUDOWY(I(ZMIANY(SPOSOBU(UŻYTKOWANIA(POMIESZCZEŃ( Z(PRZEZNACZENIEM(NA(POMIESZCZENIA(ŚWIETLICY(SZKOLNEJ(

PROJEKT(BUDOWLANY(( PRZEBUDOWY(I(ZMIANY(SPOSOBU(UŻYTKOWANIA(POMIESZCZEŃ( Z(PRZEZNACZENIEM(NA(POMIESZCZENIA(ŚWIETLICY(SZKOLNEJ( PROJEKTBUDOWLANY PRZEBUDOWYIZMIANYSPOSOBUUŻYTKOWANIAPOMIESZCZEŃ ZPRZEZNACZENIEMNAPOMIESZCZENIAŚWIETLICYSZKOLNEJ Obiekt: PomieszczeniawbudynkuSzkołyPodstawowejnr23wBytomiu Lokalizacja: ul.wojciechowskiego6,41"933bytom

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO

INWENTARYZACJA OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO INWENTARYZACJA OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO Modernizacja pomieszczeń i traktów komunikacyjnych budynku administracyjnego Rejonu Dystrybucji Bochnia 1. Spis zawartości Opis stanu istniejącego, Rzut piwnicy inwentaryzacja,

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY do projektu wykonawczego Budowa nowego obiektu szpitalnego na terenie Zakładu Karnego w Czarnem

OPIS TECHNICZNY do projektu wykonawczego Budowa nowego obiektu szpitalnego na terenie Zakładu Karnego w Czarnem OPIS TECHNICZNY do projektu wykonawczego Budowa nowego obiektu szpitalnego na terenie Zakładu Karnego w Czarnem 1. Przedmiot opracowania. Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy wolnostojącego

Bardziej szczegółowo

ŚWIETLICA WIEJSKA W SKALE

ŚWIETLICA WIEJSKA W SKALE ŚWIETLICA WIEJSKA W SKALE Projekt prac remontowych Temat opracowania: Remont Budynku Mieszkalnego i Świetlicy Wiejskiej w Skale Zamawiający: Gmina i Miasto w Lwówku Śląskim Aleja Wojska Polskiego 25 A

Bardziej szczegółowo

TEMAT: PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANO- WYKONAWCZY ROZBUDOWY URZĘDU O ŁĄCZNIK Z POMIESZCZENIAMI BIUROWYMI

TEMAT: PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANO- WYKONAWCZY ROZBUDOWY URZĘDU O ŁĄCZNIK Z POMIESZCZENIAMI BIUROWYMI TEMAT: PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANO- WYKONAWCZY ROZBUDOWY URZĘDU O ŁĄCZNIK Z POMIESZCZENIAMI BIUROWYMI RODZAJ OPRACOWANIA: PROJEKT WYKONAWCZO BUDOWLANY KONSTRUKCJI ADRES: ul. Wojska Polskiego 10

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. 1. Dane ogólne Podstawa opracowania.

OPIS TECHNICZNY. 1. Dane ogólne Podstawa opracowania. OPIS TECHNICZNY 1. Dane ogólne. 1.1. Podstawa opracowania. - projekt architektury - wytyczne materiałowe - normy budowlane, a w szczególności: PN-82/B-02000. Obciążenia budowli. Zasady ustalania wartości.

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ROZBIÓRKI BUDYNKU GOSPODARCZEGO W RAMACH ROZBUDOWY I PRZEBUDOWY ISNIEJĄCEGO DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ROZBIÓRKI BUDYNKU GOSPODARCZEGO W RAMACH ROZBUDOWY I PRZEBUDOWY ISNIEJĄCEGO DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ 1 DO PROJEKTU ROZBIÓRKI BUDYNKU GOSPODARCZEGO W RAMACH ROZBUDOWY I PRZEBUDOWY ISNIEJĄCEGO DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ 1.0 Dane ogólne 1.1 Przedmiot opracowania Przedmiotem opracowania jest projekt rozbiórki

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. DANE OGÓLNE

SPIS TREŚCI ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. DANE OGÓLNE SPIS TREŚCI ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA...1 I. DANE OGÓLNE...1 II. ZAGOSPODAROWANIE DZIAŁKI...2 III. OPIS TECHNICZNY...4 1. Przedmiot opracowania...4 2. Stan istniejący...4 IV. CZĘŚĆ RYSUNKOWA...6 ZAWARTOŚĆ

Bardziej szczegółowo

II. OPIS TECHNICZNY STANU ISTNIEJĄCEGO - INWENTARYZACJA

II. OPIS TECHNICZNY STANU ISTNIEJĄCEGO - INWENTARYZACJA II. OPIS TECHNICZNY STANU ISTNIEJĄCEGO - INWENTARYZACJA 1. Dane ogólne Budynek świetlicy wiejskiej, częściowo podpiwniczony, wykonany w technologii tradycyjnej, ściany zewnętrzne i wewnętrzne murowane,

Bardziej szczegółowo

SZCZECIN UL. DĘBOGÓRSKA 23

SZCZECIN UL. DĘBOGÓRSKA 23 SZCZECIN UL. DĘBOGÓRSKA 23 1. CHARAKTERYSTYKA BUDYNKU 2. SPECYFIKACJA TECHNICZNA 1.1. Wprowadzenie 1.1.1. Budynek mieszkalny wielorodzinny wybudowany w latach przedwojennych w konstrukcji tradycyjnej z

Bardziej szczegółowo

Zestawienie materiałów do budowy domu jednorodzinnego GL 387 BELLA

Zestawienie materiałów do budowy domu jednorodzinnego GL 387 BELLA Zestawienie materiałów do budowy domu jednorodzinnego GL 387 BELLA Lp Opis robót Jedn. Ilość Opis elementów budynku miary jedn. 1. Roboty ziemne 1 Zdjęcie ziemi urodzajnej gr. 15 cm m2 190 2 Wykopy fundamentowe

Bardziej szczegółowo

Arkusz kosztów budowy domu jednorodzinnego GL 430 FENIKS

Arkusz kosztów budowy domu jednorodzinnego GL 430 FENIKS Arkusz kalkulacyjny nie uwzględnia instalacji. Lp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Opis robót Opis elementów budynku 1. Roboty ziemne Zdjęcie ziemi urodzajnej gr. 15 cm Wykopy fundamentowe (netto-po obrysie

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe. Nazwa inwestycji. Branża. Adres inwestycji. Inwestor. Projektował. NIP 812-119-96-31 Regon: 672975379

Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe. Nazwa inwestycji. Branża. Adres inwestycji. Inwestor. Projektował. NIP 812-119-96-31 Regon: 672975379 Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe AGATA NOWAKOWSKA projekt 26 600, Radom, ul.żeromskiego 31 tel./fax 48 340 46 46 NIP 812-119-96-31 Regon: 672975379 Nazwa inwestycji Branża Projekt budowlany wykonania

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA BUDOWLANA

INWENTARYZACJA BUDOWLANA INWENTARYZACJA BUDOWLANA PRZEDMIOT INWENTARYZACJI : Działka nr 7. AM-23, obręb Plac Grunwaldzki jednostka ewidencyjna Wrocław część budynku przy ul. Składowej 1-3 Wrocław Sporządził: inż. Mieczysław Cegliński

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY 1. Przedmiot opracowania 2. Szczegółowy zakres robót związanych z dociepleniem.

OPIS TECHNICZNY 1. Przedmiot opracowania 2. Szczegółowy zakres robót związanych z dociepleniem. OPIS TECHNICZNY 1. Przedmiot opracowania Przedmiot opracowania obejmuje budynek użyteczności publicznej Szkoły Podstawowej w miejscowości Wilkowa. Jest to budynek dwukondygnacyjny o konstrukcji murowanej

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY. adres: Rogóźno, Jamy 5. Adres budowy: Osada Leśna Słup, dz. nr 3236/1

PROJEKT BUDOWLANY BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY. adres: Rogóźno, Jamy 5. Adres budowy: Osada Leśna Słup, dz. nr 3236/1 1 PROJEKT BUDOWLANY Obiekt: BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY Inwestor: Nadleśnictwo Jamy adres: 86-318 Rogóźno, Jamy 5 Adres budowy: Osada Leśna Słup, dz. nr 3236/1 Stadium: Projekt remontu budynku z wymianą

Bardziej szczegółowo

MODERNIZACJA ELEWACJI WRAZ Z DOCIEPLENIEM ORAZ MODERNIZACJA KLATKI SCHODOWEJ LOKALIZACJA: ULICA DWORCOWA 5 DZIAŁKA NR 413/3

MODERNIZACJA ELEWACJI WRAZ Z DOCIEPLENIEM ORAZ MODERNIZACJA KLATKI SCHODOWEJ LOKALIZACJA: ULICA DWORCOWA 5 DZIAŁKA NR 413/3 PROJEKT WYKONAWCZY MODERNIZACJA ELEWACJI WRAZ Z DOCIEPLENIEM ORAZ MODERNIZACJA KLATKI SCHODOWEJ LOKALIZACJA: ULICA DWORCOWA 5 DZIAŁKA NR 413/3 OBIEKT: INWESTOR: MIEJSKO GMINNY OŚRODEK KULTURY, SPORTU I

Bardziej szczegółowo

Spis treści: I. OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCJI...2 1. Opis stanu istniejącego konstrukcji budynku...2

Spis treści: I. OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCJI...2 1. Opis stanu istniejącego konstrukcji budynku...2 Spis treści: I. OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCJI...2 1. Opis stanu istniejącego konstrukcji budynku....2 1.1 Fundamenty... 2 1.2 Ściany... 2 1.2.1 Ściany piwnic... 2 1.2.2 Ściany kondygnacji nadziemnych...

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY ZAGRODY LEŚNEJ

PROJEKT BUDOWLANY ZAGRODY LEŚNEJ PRACOWNIA PROJEKTOWA MGR INŻ. DOROTA SUKIENNIK UL. BOHATERÓW WARSZAWY 15/16, 70-370 SZCZECIN TEL. 512-422-123, E-MAIL: SUKIENNIK.DOROTA1@INTERIA.PL --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY Obiekt: Inwestor: PROJEKT TERMOMODERNIZACJ SZKOŁY PODSTAWO- WEJ W GŁUCHOWIE REMONT ATTYKI Gmina Czempiń ul. 24 Stycznia 25 64-020 Czempiń Miejsce realizacji: Szkoła Podstawowa

Bardziej szczegółowo

Zestawienie materiałów do budowy domu jednorodzinnego GL 299 PERŁA

Zestawienie materiałów do budowy domu jednorodzinnego GL 299 PERŁA Zestawienie materiałów do budowy domu jednorodzinnego GL 299 PERŁA Lp Opis robót Jedn. Ilość Opis elementów budynku miary jedn. 1. Roboty ziemne 1 Zdjęcie ziemi urodzajnej gr. 15 cm m2 169,85 2 Wykopy

Bardziej szczegółowo

UPROSZCZONA INWENTARYZACJA TECHNICZNO-BUDOWLANA ZESPOŁU SZKÓŁ w Mołtajnach gm. BARCIANY

UPROSZCZONA INWENTARYZACJA TECHNICZNO-BUDOWLANA ZESPOŁU SZKÓŁ w Mołtajnach gm. BARCIANY FIRMA CONSULTOR MAX Mirosław Rudzki ul. Partyzantów 71 lok. 32 10-402 Olsztyn NIP: 739-010-28-92 Biuro: tel/fax: 89 522-29-83 e-mail: miror09@op.pl UPROSZCZONA INWENTARYZACJA TECHNICZNO-BUDOWLANA ZESPOŁU

Bardziej szczegółowo

OPIS DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

OPIS DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO OPIS DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO BRANŻA BUDOWLANA 1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt architektoniczno-budowlany termomodernizacji budynku Komendy Powiatowej

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY REMONTU WYBRANYCH POMIESZCZEŃ W BUDYNKU BIUROWYM GDDKiA Z DOSTOSOWANIEM DO WYMAGAŃ BHP I OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH. SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU : A.1. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU

Bardziej szczegółowo

Arkusz kosztów budowy domu jednorodzinnego GL 314 VIVALDI

Arkusz kosztów budowy domu jednorodzinnego GL 314 VIVALDI Arkusz kalkulacyjny nie uwzględnia instalacji. Lp 1. Roboty ziemne Opis robót Opis elementów budynku Jednostka miary Ilość jednostek 1 Zdjęcie ziemi urodzajnej gr. 15 cm m2 336,00 2 Wykopy fundamentowe

Bardziej szczegółowo

Opis techniczny do zgłoszenia robót budowlanych budynku mieszkalnego wielorodzinnego na działce nr 100/1 w Wichulcu

Opis techniczny do zgłoszenia robót budowlanych budynku mieszkalnego wielorodzinnego na działce nr 100/1 w Wichulcu Opis techniczny do zgłoszenia robót budowlanych budynku mieszkalnego wielorodzinnego na działce nr 100/1 w Wichulcu Inwestor: Agencja Nieruchomości Rolnych ul. Hetmańska 38 85-039 Bydgoszcz 1. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

O p i s T e c h n i c z n y I n w e n t a r y z a c j a i e k s p e r t y z a

O p i s T e c h n i c z n y I n w e n t a r y z a c j a i e k s p e r t y z a 1 O p i s T e c h n i c z n y I n w e n t a r y z a c j a i e k s p e r t y z a OBIEKT: Zabezpieczenie zabytkowego budynku stacyjnego LOKALIZACJA: Łódź-Karolew, ul. Wróblewskiego 33 dz. nr 1/85 sekcja

Bardziej szczegółowo

I. OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

I. OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU I. OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU 1. Przedmiot inwestycji, a w przypadku zamierzenia budowlanego obejmującego więcej niż jeden obiekt budowlany zakres całego zamierzenia, a w razie potrzeby kolejność

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY PROJEKTU WYKONAWCZEGO

OPIS TECHNICZNY PROJEKTU WYKONAWCZEGO OPIS TECHNICZNY PROJEKTU WYKONAWCZEGO 1.Opis techniczny 1.Dane podstawowe 1.1. Przedmiot opracowania Przedmiotem opracowania jest przebudowa budynku prokuratury rejonowej Wrocław Krzyki Zachód przy ul.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY - ZAMIENNY

PROJEKT BUDOWLANY - ZAMIENNY PROJEKT BUDOWLANY - ZAMIENNY KONSTRUKCJA DLA INWESTYCJI PN.: ZMIANA KONSTRUKCJI DACHU WRAZ BUDOWĄ LUKARN, ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA PODDASZA NIEUŻYTKOWEGO NA POMIESZCZENIA SZPITALNE ORAZ PRZEBUDOWA BUDYNKU

Bardziej szczegółowo

Arkusz kosztów budowy domu jednorodzinnego GL 361 CUKIEREK

Arkusz kosztów budowy domu jednorodzinnego GL 361 CUKIEREK Arkusz kalkulacyjny nie uwzględnia instalacji. Lp 1. Roboty ziemne Opis robót Opis elementów budynku Jednostka miary Ilość jednostek 1 Zdjęcie ziemi urodzajnej gr. 15 cm m2 252,55 2 Wykopy fundamentowe

Bardziej szczegółowo

do projektu przebudowy sali lekcyjnej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Świeciu

do projektu przebudowy sali lekcyjnej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Świeciu 4 OPIS TECHNICZNY do projektu przebudowy sali lekcyjnej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Świeciu Inwestor : Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych ul. Kościuszki 6a 86-100 Świecie I. DANE OGÓLNE 1.1 Przedmiot

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DO PLANU BIOZ

INFORMACJA DO PLANU BIOZ INFORMACJA DO PLANU DLA INWESTYCJI : Budowa budynku socjalno technicznego na lotnisku, położonej na działce nr ewid. 109, obr. Gajec, gmina Rzepin. I. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz

Bardziej szczegółowo

TEMAT: OCIEPLENIE ZEWNĘTRZNYCH ŚCIAN BUDYNKU WRAZ Z OCIEPLENIEM STROPU NAD PIĘTREM. Projektant: Nr. upr. bud. Podpis mgr inŝ. arch. ELśBIETA PODWIŃSKA

TEMAT: OCIEPLENIE ZEWNĘTRZNYCH ŚCIAN BUDYNKU WRAZ Z OCIEPLENIEM STROPU NAD PIĘTREM. Projektant: Nr. upr. bud. Podpis mgr inŝ. arch. ELśBIETA PODWIŃSKA PROJEKT BUDOWLANY Załącznik do wniosku zgłoszenia robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. ( Dz. U. z 2010 r. nr 243 poz. 1623) OBIEKT: BUDYNEK ZESPOŁU

Bardziej szczegółowo

PRZEBUDOWY DACHU BUDYNKU

PRZEBUDOWY DACHU BUDYNKU PRACOWNIA PROJEKTOWA ARCHITEKTURY I BUDOWNICTWA ATLANT Jan Koperkiewicz, 82-300 Elbląg, ul. Prusa 3B/6 NIP 578 102 14 41 tel./fax (055) 235 47 25 REGON 170049655 e-mail: jankoperkiweicz@wp.pl PROJEKT BUDOWLANY

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY OPIS TECHNICZNY

PROJEKT WYKONAWCZY OPIS TECHNICZNY WYKONANIE IZOLACJI PRZECIWWILGOCIOWYCH WRAZ Z DRENAŻEM OTOKOWYM BUDYNKU NR 25 NA TERENIE AKADEMII OBRONY NARODOWEJ PROJEKT WYKONAWCZY CZĘŚĆ ARCHITEKTONICZNA OPIS TECHNICZNY Adres inwestycji: Inwestor:

Bardziej szczegółowo

OBIEKT: BUDYNEK SZKOŁY PODSTAWOWEJ W JAWORNIKU TEMAT: OCIEPLENIE ZEWNĘTRZNYCH ŚCIAN BUDYNKU WRAZ Z OCIEPLENIEM STROPU NAD OSTATNIĄ KONDYGNACJĄ

OBIEKT: BUDYNEK SZKOŁY PODSTAWOWEJ W JAWORNIKU TEMAT: OCIEPLENIE ZEWNĘTRZNYCH ŚCIAN BUDYNKU WRAZ Z OCIEPLENIEM STROPU NAD OSTATNIĄ KONDYGNACJĄ PROJEKT BUDOWLANY Załącznik do wniosku zgłoszenia robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. ( Dz. U. z 2010 r. nr 243 poz. 1623) OBIEKT: BUDYNEK SZKOŁY

Bardziej szczegółowo

EKSPERTYZA TECHNICZNA

EKSPERTYZA TECHNICZNA EKSPERTYZA TECHNICZNA stanu technicznego istniejącego budynku głównego Specjalistycznego Szpitala im. E. Szczeklika w Tarnowie w związku z projektowanymi nadprożami. ADRES INWESTYCJI: Tarnów, ul. Szpitalna

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. Karta informacyjna 2. Zawartość opracowania 3. Opis techniczny 4. Rysunki 1. plan sytuacyjny w skali 1:500 2. rzut piwnic 1:50 3. rzut parteru 1:50 4. rzut poddasza 1:50 5. przekrój

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. URBIS Spółka z o.o. Gniezno ul. Chrobrego 24/25 Komórka Nadzoru i Dokumentacji DOBUDOWA POMIESZCZEŃ WC W MIESZKANIACH ISTNIEJĄCYCH

PROJEKT BUDOWLANY. URBIS Spółka z o.o. Gniezno ul. Chrobrego 24/25 Komórka Nadzoru i Dokumentacji DOBUDOWA POMIESZCZEŃ WC W MIESZKANIACH ISTNIEJĄCYCH URBIS Spółka z o.o. Gniezno ul. Chrobrego 24/25 Komórka Nadzoru i Dokumentacji PROJEKT BUDOWLANY TEMAT: DOBUDOWA POMIESZCZEŃ WC W MIESZKANIACH ISTNIEJĄCYCH ADRES: GNIEZNO, UL. LIBELTA 56 DZIAŁKA 4 ark.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT KONSTRUKCYJNY

PROJEKT KONSTRUKCYJNY egz. PROJEKT WYKONAWCZY ROZBUDOWA Z PRZEBUDOWĄ BUDYNKU USŁUGOWEGO KUCHNI ZE STOŁÓWKĄ Z PRZEZNACZENIEM NA GASTROTERAPIĘ PRACOWNIA KULINARNA Z PRZEBUDOWĄ I ADAPTACJĄ POMIESZCZEŃ PODDASZA NA MIESZKANIA AKTYWIZACYJNE

Bardziej szczegółowo

Zestawienie materiałów do budowy domu jednorodzinnego GLX 20 MALWA

Zestawienie materiałów do budowy domu jednorodzinnego GLX 20 MALWA Zestawienie materiałów do budowy domu jednorodzinnego GLX 20 MALWA Lp Opis robót Jedn. Ilość Opis elementów budynku miary jedn. 1. Roboty ziemne 1 Zdjęcie ziemi urodzajnej gr. 15cm m2 178 2 Wykopy fundamentowe

Bardziej szczegółowo

Arkusz kosztów budowy domu jednorodzinnego GLX 5 JASIEK

Arkusz kosztów budowy domu jednorodzinnego GLX 5 JASIEK Arkusz kalkulacyjny nie uwzględnia instalacji. Lp 1. Roboty ziemne Opis robót Opis elementów budynku Jednostka miary Ilość jednostek 1 Zdjęcie ziemi urodzajnej gr. 15 cm m2 112,06 2 Wykopy fundamentowe

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY ROBÓT REMONTOWYCH CZĘŚCI BUDYNKU W MIEJSCOWOŚCI STĄśKI 12, MIKOŁAJKI POMORSKIE

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY ROBÓT REMONTOWYCH CZĘŚCI BUDYNKU W MIEJSCOWOŚCI STĄśKI 12, MIKOŁAJKI POMORSKIE BRANśA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY ROBÓT REMONTOWYCH CZĘŚCI BUDYNKU W MIEJSCOWOŚCI STĄśKI 12, 82-433 MIKOŁAJKI POMORSKIE ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA: I. Uprawnienia projektantów.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT. remont drogi gminnej ul. Stary Rynek w m. Radzymin odcinek od ul. Weteranów do ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego

PROJEKT. remont drogi gminnej ul. Stary Rynek w m. Radzymin odcinek od ul. Weteranów do ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego PRODIM PRODIM Marta Maruszak ul. Z. Krasińskiego 35 lok. 34, 01-784 Warszawa tel./faks: (22) 6634051 tel. kom.: 0607510929 e-mail: lm@prodim.com.pl NIP 525-226-97-67 REGON 141726383 INWESTOR: Gmina Radzymin

Bardziej szczegółowo

Zestawienie materiałów do budowy domu jednorodzinnego GL 385 WILLA MARION

Zestawienie materiałów do budowy domu jednorodzinnego GL 385 WILLA MARION Zestawienie materiałów do budowy domu jednorodzinnego GL 385 WILLA MARION Lp Opis robót Jedn. Ilość Opis elementów budynku miary jedn. 1. Roboty ziemne 1 Zdjęcie ziemi urodzajnej gr. 15 cm m2 172,85 2

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA. 1. Strona tytułowa 1 2. Zawartość opracowania 2 3. Ekspertyza techniczna 3 4. Opis do konstrukcji 5

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA. 1. Strona tytułowa 1 2. Zawartość opracowania 2 3. Ekspertyza techniczna 3 4. Opis do konstrukcji 5 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. Strona tytułowa 1 2. Zawartość opracowania 2 3. Ekspertyza techniczna 3 4. Opis do konstrukcji 5 2 EKSPERTYZA TECHNICZNA Dane ogólne Inwestor: Projekt: Wodociągi Zachodniopomorskie

Bardziej szczegółowo

Arkusz kosztów budowy domu jednorodzinnego GL 214 TONI

Arkusz kosztów budowy domu jednorodzinnego GL 214 TONI Arkusz kalkulacyjny nie uwzględnia instalacji. Lp 1. Roboty ziemne Opis robót Opis elementów budynku Jednostka miary Ilość jednostek 1 Zdjęcie ziemi urodzajnej gr. 15 cm m2 143,00 2 Wykopy fundamentowe

Bardziej szczegółowo

Wszelkiego rodzaju rozpowrzechnianie oraz dokonywanie zmian w projekcie bez zgody autora jest zabronione! D O K U M E N T A C J A

Wszelkiego rodzaju rozpowrzechnianie oraz dokonywanie zmian w projekcie bez zgody autora jest zabronione! D O K U M E N T A C J A Wszelkiego rodzaju rozpowrzechnianie oraz dokonywanie zmian w projekcie bez zgody autora jest zabronione! A R T O N OBIEKT: INWESTOR: D O K U M E N T A C J A, Wielospecjalistyczny Szpital Wojewódzki w

Bardziej szczegółowo

Opis techniczny do projektu przydomowej oczyszczalni oraz remontu budynku mieszkalnego wielorodzinnego na działce nr 114 w Jerzycach

Opis techniczny do projektu przydomowej oczyszczalni oraz remontu budynku mieszkalnego wielorodzinnego na działce nr 114 w Jerzycach Opis techniczny do projektu przydomowej oczyszczalni oraz remontu budynku mieszkalnego wielorodzinnego na działce nr 114 w Jerzycach Inwestor: Agencja Nieruchomości Rolnych ul. Hetmańska 38 85-039 Bydgoszcz

Bardziej szczegółowo

Energo House Sp. z o.o. TAK PRACUJEMY

Energo House Sp. z o.o. TAK PRACUJEMY TAK PRACUJEMY STAN ZERO Wyznaczenie obrysu budynku oraz zdjęcie warstwy humusu Wyznaczenie osi konstrukcyjnych budynku przez uprawnionego geodetę Wykop pod ławy żelbetowe Protokół odbioru gruntu w wykopie

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI. 1. Opis techniczny konstrukcji str Obliczenia konstrukcyjne(fragmenty) str Rysunki konstrukcyjne str.

SPIS ZAWARTOŚCI. 1. Opis techniczny konstrukcji str Obliczenia konstrukcyjne(fragmenty) str Rysunki konstrukcyjne str. SPIS ZAWARTOŚCI 1. konstrukcji str.1-5 2. Obliczenia konstrukcyjne(fragmenty) str.6-20 3. Rysunki konstrukcyjne str.21-22 OPIS TECHNICZNY 1. PODSTAWA OPRACOWANIA. 1.1. Projekt architektoniczny 1.2. Uzgodnienia

Bardziej szczegółowo

1.1 PROJEKTOWANY ZAKRES ROBÓT BUDOWLANYCH BĘDZIE OBEJMOWAŁ :

1.1 PROJEKTOWANY ZAKRES ROBÓT BUDOWLANYCH BĘDZIE OBEJMOWAŁ : 1.1 PROJEKTOWANY ZAKRES ROBÓT BUDOWLANYCH BĘDZIE OBEJMOWAŁ : Prace Przygotowawcze: uporządkowanie i zabezpieczenie terenu inwestycji, zabezpieczenie instalacji, wytyczenie budynku, Prace ziemne i rozbiórkowe:

Bardziej szczegółowo

EKSPERTYZA TECHNICZNA

EKSPERTYZA TECHNICZNA EKSPERTYZA TECHNICZNA Nazwa BUDYNKU GMINNEGO PRZEDSZKOLA W KRUSZYNIE Adres UL. KOŚCIELNA 70 42-282 KRUSZYNA Numery ewidencyjne działek DZIAŁKA NR EWID. 759 Inwestor GMINA KRUSZYNA UL. KMICICA 5 42-282

Bardziej szczegółowo

1. Klasyfikacja pożarowa budynku

1. Klasyfikacja pożarowa budynku 1. Klasyfikacja pożarowa budynku Na podstawie rozporządzenia MI w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (DZU nr 75 poz. 690 z 12 kwietnia 2002 z późniejszymi

Bardziej szczegółowo

Arkusz kosztów budowy domu jednorodzinnego GL 140 KAROLINA

Arkusz kosztów budowy domu jednorodzinnego GL 140 KAROLINA Arkusz kalkulacyjny nie uwzględnia instalacji. Lp 1. Roboty ziemne Opis robót Opis elementów budynku Jednostka miary Ilość jednostek 1 Zdjęcie ziemi urodzajnej gr. 15 cm m2 209,00 2 Wykopy fundamentowe

Bardziej szczegółowo

standard wykończenia

standard wykończenia standard wykończenia 1. Konstrukcja Ławy i stopy fundamentowe Żelbetowe, beton B-20, zbrojenie stal 34Gs Ściany fundamentowe Bloczki betonowe M-6, gr. 25cm na zaprawie cementowej Ściany zewnętrzne i wewnętrzne

Bardziej szczegółowo

2. SPIS RYSUNKÓW... 2

2. SPIS RYSUNKÓW... 2 1. SPIS TREŚCI. 1. SPIS TREŚCI.... 2 2. SPIS RYSUNKÓW.... 2 3. OPIS TECHNICZNY... 3 3.1 DANE OGÓLNE... 3 3.1.1 Przedmiot opracowania.... 3 3.1.2 Inwestor.... 3 3.1.3 Podstawa opracowania.... 3 3.1.4 Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

MONTAŻ PODNOŚNIKA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH I PRZEBUDOWA SCHODÓW WEJŚCOWYCH DO BUDYNKU OŚRODKA ZDROWIA W DOMANIOWIE

MONTAŻ PODNOŚNIKA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH I PRZEBUDOWA SCHODÓW WEJŚCOWYCH DO BUDYNKU OŚRODKA ZDROWIA W DOMANIOWIE TEMAT OPRACOWANIE: LOKALIZACJA: INWESTOR : PROJEKT BUDOWLANY MONTAŻ PODNOŚNIKA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH I PRZEBUDOWA SCHODÓW WEJŚCOWYCH DO BUDYNKU OŚRODKA ZDROWIA W DOMANIOWIE DZ.NR EW.136/4, OBRĘB DOMANIÓW,

Bardziej szczegółowo

EKSPERTYZA TECHNICZNA Z OPINIĄ

EKSPERTYZA TECHNICZNA Z OPINIĄ EKSPERTYZA TECHNICZNA Z OPINIĄ PRZEBUDOWA BUDYNKU BIUROWEGO -Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Suwałkach Sp. z o.o.suwałki, ul. Sikorskiego 1 Białystok 28 grudnia 2007 PRACOWNIA PROJEKTOWA JERZY

Bardziej szczegółowo

do projektu remontu budynku starej szkoły Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Świeciu

do projektu remontu budynku starej szkoły Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Świeciu 4 OPIS TECHNICZNY do projektu remontu budynku starej szkoły Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Świeciu Inwestor : Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych ul. Kościuszki 6a 86-100 Świecie I. DANE OGÓLNE 1.1 Przedmiot

Bardziej szczegółowo

TERMOMODERNIZACJA I REMONT Lecznicy Weterynaryjnej w miejscowości Jabłonna Majątek

TERMOMODERNIZACJA I REMONT Lecznicy Weterynaryjnej w miejscowości Jabłonna Majątek Z.P.H.U. Usługi Budowlane Janusz Lipiec 23-100 Bychawa u. Roweckiego 16 Tel. 502 040 840 TERMOMODERNIZACJA I REMONT Lecznicy Weterynaryjnej w miejscowości Jabłonna Majątek Roboty remontowe Lokalizacja:

Bardziej szczegółowo

EKSPERTYZA TECHNICZNA NA TEMAT MOŻLIWOŚCI PRZEBUDOWY CZĘŚCI POMIESZCZEŃ BYŁEJ SZKOŁY NA CELE USŁUG KULTURY ORAZ TURYSTYKI I REKREACJI

EKSPERTYZA TECHNICZNA NA TEMAT MOŻLIWOŚCI PRZEBUDOWY CZĘŚCI POMIESZCZEŃ BYŁEJ SZKOŁY NA CELE USŁUG KULTURY ORAZ TURYSTYKI I REKREACJI EKSPERTYZA TECHNICZNA NA TEMAT MOŻLIWOŚCI PRZEBUDOWY CZĘŚCI POMIESZCZEŃ BYŁEJ SZKOŁY NA CELE USŁUG KULTURY ORAZ TURYSTYKI I REKREACJI Adres: Gorzędziej, dz. Nr 22/8, 45 Gm. Subkowy Inwestor: Gmina Subkowy

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Inwestor Urząd Miasta i Gminy Łomianki, ul. Warszawska 115, Łomianki

PROJEKT BUDOWLANY. Inwestor Urząd Miasta i Gminy Łomianki, ul. Warszawska 115, Łomianki PROJEKT BUDOWLANY Projekt termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Łomiankach, ul. Warszawska 73 na działkach nr ewid. 451, 452 i 454, obręb 0004 Inwestor Urząd Miasta i Gminy Łomianki, ul.

Bardziej szczegółowo

dz. nr 319, obręb 0003 Śródmieście

dz. nr 319, obręb 0003 Śródmieście mgr inż. Piotr Rajca ul. Wojska Polskiego 5, 58-160 Świebodzice biuro: ul. Broniewskiego 1B, 58-309 Wałbrzych tel./fax. 74 665-96-96 www.ppkonstruktor.com.pl e-mail: biuroppkonstruktor@wp.pl Stadium: Inwestor:

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. Do projektu :,, Projekt przebudowy budynku magazynu polegający na

OPIS TECHNICZNY. Do projektu :,, Projekt przebudowy budynku magazynu polegający na OPIS TECHNICZNY Do projektu :,, Projekt przebudowy budynku magazynu polegający na wykonaniu w ścianach zewnętrznych elewacji północnej i południowej otworów drzwiowych i okiennych, poszerzeniu istniejących

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ROZBIÓRKI. ul. Wolności Płońsk, dz. nr ewid. 751,752. Biuro Projektów INWEST-P 06-400 Ciechanów ul. Bat. Chłopskich 17a

PROJEKT ROZBIÓRKI. ul. Wolności Płońsk, dz. nr ewid. 751,752. Biuro Projektów INWEST-P 06-400 Ciechanów ul. Bat. Chłopskich 17a 06-400 CIECHANÓW, ul. Batalionów Chłopskich 17a, tel./fax (48) 023.673-48-78. NIP: 566-000-33-78, REGON: 130027188, PROJEKT ROZBIÓRKI SALI GIMNASTYCZNEJ WRAZ Z ZAPLECZEM ORAZ ŁĄCZNIKIEM PRZY GIMNAZJUM

Bardziej szczegółowo

ORZECZENIE TECHNICZNE

ORZECZENIE TECHNICZNE 1 RODZAJ DOKUMENTACJI: ORZECZENIE TECHNICZNE Obiekt: budynek warsztatowo-biurowy Adres: Wrocław, pl. Hirszfelda 12, Ozn. geod. Obręb Południe, AM- 23, dz. nr 9,10 Inwestor: Dolnośląskie Centrum Onkologii

Bardziej szczegółowo

EKSPERTYZA TECHNICZNA TOM VI

EKSPERTYZA TECHNICZNA TOM VI P r a c o w n i a A r c h i t e k t o n i c z n a Pracownia Architektoniczna S.C. mgr inż. arch Anna Matla, mgr inż. Sławomir Koziara EKSPERTYZA TECHNICZNA TOM VI Przebudowa części pomieszczeń parteru

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY KONSTRUKCJI

PROJEKT BUDOWLANY KONSTRUKCJI PROJEKT BUDOWLANY KONSTRUKCJI Budowa budynku użyteczności publicznej w zakresie usług medycznych (gabinety lekarskie POZ, gabinety lekarzy specjalistów, gabinet rehabilitacji ruchowej, apteka), Haczów,

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCJA do projektu wykonawczego Modernizacja i adaptacja pomieszczeń budynków Wydziału Chemicznego na nowoczesne laboratoria

OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCJA do projektu wykonawczego Modernizacja i adaptacja pomieszczeń budynków Wydziału Chemicznego na nowoczesne laboratoria OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCJA do projektu wykonawczego Modernizacja i adaptacja pomieszczeń budynków Wydziału Chemicznego na nowoczesne laboratoria naukowe 1 1.1 Podstawa opracowania - Projekt architektoniczno

Bardziej szczegółowo

7. Wykonanie nowych tynków, malowanie i glazura na ścianach

7. Wykonanie nowych tynków, malowanie i glazura na ścianach BUDYNEK Nr 5 SEGMENT A OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO PRZEBUDOWY BUDYNKU WARSZTATÓW Nr 5 segment A ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWA Z PRZYSTOSOWANIEM NA MIESZKANIA AKTYWIZUJĘCE I TERAPII ŚWIATŁEM Przebudowa

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY I MODERNIZACJI TOALET SZKOLNYCH I W INTERNACIE W OŚRODKU SZKOLNO-WYCHOWAWCZYM. Kłecko ul.

PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY I MODERNIZACJI TOALET SZKOLNYCH I W INTERNACIE W OŚRODKU SZKOLNO-WYCHOWAWCZYM. Kłecko ul. PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY I MODERNIZACJI TOALET SZKOLNYCH I W INTERNACIE W OŚRODKU SZKOLNO-WYCHOWAWCZYM Kłecko ul. Gnieźnieńska 7 INWESTOR: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. hm. Zygmunta Imbierowicza

Bardziej szczegółowo

I Projekt zagospodarowania terenu

I Projekt zagospodarowania terenu SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU BUDOWLANEGO - ZAMIENNEGO I Projekt zagospodarowania terenu 1. PODSTAWA PRAWNA I FORMALNA 1.1. Podstawa opracowania 1.2. Uprawnienia i wpisy do Izb Budowlanych Projektantów 2. PROJEKT

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY REMONTU POMIESZCZEŃ BIUROWYCH

PROJEKT BUDOWLANY REMONTU POMIESZCZEŃ BIUROWYCH BIURO USŁUG PROJEKTOWYCH I OBSŁUGI INWESTYCYJNEJ >>JAN HARA

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. ul. Św. Andrzeja Boboli 98/17, Białystok ZESPÓŁ PROJEKTOWY: NAZWISKO: UPRAWNIENIA: PODPIS:

PROJEKT BUDOWLANY. ul. Św. Andrzeja Boboli 98/17, Białystok ZESPÓŁ PROJEKTOWY: NAZWISKO: UPRAWNIENIA: PODPIS: PROJEKT BUDOWLANY TEMAT: ADRES: ROZBIÓRKA BUDYNKU GOSPODARCZEGO działki nr geod. 379 położona w Turośni Kościelnej INWESTOR: ANDRZEJ SZUBZDA ul. Św. Andrzeja Boboli 98/17, 15-649 Białystok PROJEKTANT:

Bardziej szczegółowo

Projekt wykonawczy adaptacja budowlana pomieszczeń kotłowni olejowej na potrzeby węzła cieplnego Starostwo Powiatowe ul.jackowskiego 18 Poznań

Projekt wykonawczy adaptacja budowlana pomieszczeń kotłowni olejowej na potrzeby węzła cieplnego Starostwo Powiatowe ul.jackowskiego 18 Poznań SPIS DOKUMENTACJI I. OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania 2. Przedmiot i zakres opracowania 3. Opis stanu istniejącego 4. Zakres modernizacji pomieszczeń 5. Opis konstrukcji 6. Prace wykończeniowe 7.

Bardziej szczegółowo

ETAP I Roboty modernizacyjno-remontowe części techniczno-administracyjnej.

ETAP I Roboty modernizacyjno-remontowe części techniczno-administracyjnej. ETAP I Roboty modernizacyjno-remontowe części techniczno-administracyjnej. Lp. Podstawa Opis Jedn.o bm. Ilość 1 ROBOTY FUNDAMENTOWE 1.1 KNR 2-01 0310-01 Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer.dna

Bardziej szczegółowo

Arkusz kosztów budowy domu jednorodzinnego GL 47 ONUFRY

Arkusz kosztów budowy domu jednorodzinnego GL 47 ONUFRY Arkusz kalkulacyjny nie uwzględnia instalacji. Lp 1. Roboty ziemne Opis robót Opis elementów budynku Jednostka miary Ilość jednostek 1 Zdjęcie ziemi urodzajnej gr. 15cm m2 253,80 2 Wykopy fundamentowe

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYKOŃCZENIA BUDYNKÓW WOLNOSTOJĄCYCH I SZEREGOWYCH

STANDARD WYKOŃCZENIA BUDYNKÓW WOLNOSTOJĄCYCH I SZEREGOWYCH STANDARD WYKOŃCZENIA BUDYNKÓW WOLNOSTOJĄCYCH I SZEREGOWYCH I ETAP REALIZACJI OSIEDLA NOWE KONINKO 2010-2011 ELEMENTY OGÓLNOBUDOWLANE ELEMENTY WYKOŃCZENIA ZAGOSPODAROWANIE DZIAŁKI ELEMENTY WYPOSAŻENIA ELEMENTY

Bardziej szczegółowo

OCENA STANU TECHNICZNEGO ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU BIUROWEGO NA TERENIE BAZY OLEJOWEJ PRZY UL. LEGNICKIEJ

OCENA STANU TECHNICZNEGO ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU BIUROWEGO NA TERENIE BAZY OLEJOWEJ PRZY UL. LEGNICKIEJ OCENA STANU TECHNICZNEGO ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU BIUROWEGO NA TERENIE BAZY OLEJOWEJ PRZY UL. LEGNICKIEJ 60a WE WROCŁAWIU 1. Dane ogólne: 1.1. Obiekt: Budynek biurowy na terenie bazy olejowej 1.2. Lokalizacja

Bardziej szczegółowo

1/K. RZUT KONSTRUKCJI PIWNICY. 2/K. RZUT KONSTRUKCJI PARTERU. 3/K. RZUT KONSTRUKCJI PODDASZA. 4/K. ŚCIANA OPOROWA. 5/K. ELEMENTY N-1, N-2, N-3, N-4.

1/K. RZUT KONSTRUKCJI PIWNICY. 2/K. RZUT KONSTRUKCJI PARTERU. 3/K. RZUT KONSTRUKCJI PODDASZA. 4/K. ŚCIANA OPOROWA. 5/K. ELEMENTY N-1, N-2, N-3, N-4. CZĘŚĆ KONCTRUKCYJNA 1 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I OPIC TECHNICZNY. Informacja BIOZ. II. CZĘŚĆ GRAFICZNA: 1/K. RZUT KONSTRUKCJI PIWNICY. 2/K. RZUT KONSTRUKCJI PARTERU. 3/K. RZUT KONSTRUKCJI PODDASZA. 4/K. ŚCIANA

Bardziej szczegółowo

KONSTRUKCJA PROJEKT BUDOWLANY BUDOWA BUDYNKU PUNKTU WIDOKOWEGO KORNELÓWKA. dz.nr geod. 241/3 GMINA SITNO. inż. Jan DWORZYCKI upr. nr LUB/0274/POOK/05

KONSTRUKCJA PROJEKT BUDOWLANY BUDOWA BUDYNKU PUNKTU WIDOKOWEGO KORNELÓWKA. dz.nr geod. 241/3 GMINA SITNO. inż. Jan DWORZYCKI upr. nr LUB/0274/POOK/05 Egz. nr 5 BRANŻA: KONSTRUKCJA STADIUM: PROJEKT BUDOWLANY TEMAT: BUDOWA BUDYNKU PUNKTU WIDOKOWEGO ADRES: KORNELÓWKA 22-424 Sitno dz.nr geod. 241/3 ZAMAWIAJĄCY: GMINA SITNO SITNO 73 PROJEKTOWAŁ: inż. Jan

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA BUDOWLANA

INWENTARYZACJA BUDOWLANA INWENTARYZACJA BUDOWLANA NAZWA I ADRES: REMONT BUDYNKU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W MIEJSCOWOŚCI KOWALIK GM. ROZOGI DZ.NR 301 Z ZAGOSPODAROWANIEM DZIAŁKI INWESTOR : GMINNY OŚRODEK KULTURY W ROZOGACH 12-114 ROZOGI,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY Pracownia Projektowa ARCHITEKT mgr inż.arch. Janusz Rotko email: rotkoj@wp. p l PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY Inwestor: Obiekt: Temat: Branża: URZĄD GMINY ROPA ROPA 733, 38-312 ROPA BUDYNEK WIEJSKIEGO

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE MATERIAŁY. Nowoczesny

ZESTAWIENIE MATERIAŁY. Nowoczesny 1 m2 m3 szt Cena 1 2 3 3a 4 5 5a Ławy fundamentowe B-20 23,33 Stopy fundamentowe B-2,00 Ściany fundamentowe 64,90 bloczki betonowe na ścianę o gr. 9(12)cm 0,00 bloczki betonowe na ścianę o gr. 24cm 1 213,63

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ROZBIÓRKI OBIEKTU

PROJEKT ROZBIÓRKI OBIEKTU Specyfikacja / rys. oraz informacje są własnością firmy Projektowanie i Nadzór Jadwiga Papst-Wojtas c. i nie mogą być bez pisemnej zgody powielane, kopiowane ani udostępniane stronie trzeciej. Inwestor:

Bardziej szczegółowo

PLAN ZAGOSPODAROWANIA. (do projektu budowlanego przebudowy budynku starej przepompowni na budynek przystani wodnej)

PLAN ZAGOSPODAROWANIA. (do projektu budowlanego przebudowy budynku starej przepompowni na budynek przystani wodnej) PLAN ZAGOSPODAROWANIA (do projektu budowlanego przebudowy budynku starej przepompowni na budynek przystani wodnej) 1.0 PODSTAWY OPRACOWANIA 1.1 Uchwała Rady Gminy XXIX/229/2000 z dnia 30.10.2000 r 1.2

Bardziej szczegółowo

Arkusz kosztów budowy domu jednorodzinnego GL 270 CICHY KĄCIK

Arkusz kosztów budowy domu jednorodzinnego GL 270 CICHY KĄCIK Arkusz kalkulacyjny nie uwzględnia instalacji. Lp 1. Roboty ziemne Opis robót Opis elementów budynku Jednostka miary Ilość jednostek 1 Zdjęcie ziemi urodzajnej gr. 15 cm m2 183,70 2 Wykopy fundamentowe

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY CZĘŚĆ WYKONAWCZA

PROJEKT BUDOWLANY CZĘŚĆ WYKONAWCZA Przedsiębiorstwo Projektowo Wykonawcze ARCHITRAW sp. Z o.o. 24-100 Puławy, ul. Piłsudskiego 28 tel. (081) 888 04 84, fax: (081) 888 04 84, NIP 716-00-15-020, Regon 0080020634 Puławy, grudzień 2014r. PROJEKT

Bardziej szczegółowo

BIURO PROJEKTÓW BUDOWLANYCH I ARCHITEKTONICZNYCH Radomsko, ul. Ciepła 56 NIP: tel.

BIURO PROJEKTÓW BUDOWLANYCH I ARCHITEKTONICZNYCH Radomsko, ul. Ciepła 56 NIP: tel. BIURO PROJEKTÓW BUDOWLANYCH I ARCHITEKTONICZNYCH 97-500 Radomsko, ul. Ciepła 56 NIP: 772-211-04-05 e-mail: piskrzy@wp.pl, tel. 606 637 458 Stadium PROJEKT BUDOWLANY Adres obiektu Numery ewidencyjne działek

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Kolorystyka elewacji i wymiana pokrycia dachowego

PROJEKT BUDOWLANY. Kolorystyka elewacji i wymiana pokrycia dachowego PROJEKT BUDOWLANY TEMAT: Kolorystyka elewacji i wymiana pokrycia dachowego OBIEKT: Budynek Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej z funkcją mieszkalną na wyższych kondygnacjach ADRES: INWESTOR: BRANŻA:

Bardziej szczegółowo

WL-PROJEKT 41-400 Mysłowice, ul.towarowa 10 tel.(32)222-23-06, 694-807-406, www.wl.pl BUDYNKI W ZABUDOWIE BLIŹNIACZEJ I SZEREGOWEJ

WL-PROJEKT 41-400 Mysłowice, ul.towarowa 10 tel.(32)222-23-06, 694-807-406, www.wl.pl BUDYNKI W ZABUDOWIE BLIŹNIACZEJ I SZEREGOWEJ BUDYNKI W ZABUDOWIE BLIŹNIACZEJ I SZEREGOWEJ Mysłowice, grudzień 2013 SPECYFIKACJA TECHNICZNA BUDOWY BUDYNKÓW NISKOENERGETYCZNYCH BLIŹNIACZYCH I SZEREGOWYCH 1. FUNDAMENT. Założenie, że działka jest płaska

Bardziej szczegółowo

Arkusz kosztów budowy domu jednorodzinnego GL 283 ZEFIREK

Arkusz kosztów budowy domu jednorodzinnego GL 283 ZEFIREK Arkusz kalkulacyjny nie uwzględnia instalacji. Lp 1 Opis robót Opis elementów budynku 1. Roboty ziemne Zdjęcie ziemi urodzajnej gr. 15 cm Jednostka miary Ilość jednostek m2 163,55 2 Wykopy fundamentowe

Bardziej szczegółowo

1 Inwestor : Gmina Nidzica Pl. Wolności 1 13-100 Nidzica

1 Inwestor : Gmina Nidzica Pl. Wolności 1 13-100 Nidzica strona : 1 Inwestor : Gmina Nidzica Pl. Wolności 1 13-100 Nidzica INWENTARYZACJA BUDOWLANA DACHU Obiekt : Budynek mieszkalny, wielorodzinny w Nidzicy Adres : Nidzica, ul. Warszawska 5 Opracowali ; Roboty

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE MATERIAŁOWO-KOSZTOWE

ZESTAWIENIE MATERIAŁOWO-KOSZTOWE 1 MATERIAŁY mb m szt 1 3 3a 4 5 5a Ławy fundamentowe B-0 7,5 Stopy fundamentowe B-0 1,01 Ściany fundamentowe 48,08 bloczki betonowe na ścianę o gr. 9(1)cm bloczki betonowe na ścianę o gr. 4cm 899,10 bloczki

Bardziej szczegółowo

Arkusz kosztów budowy domu jednorodzinnego GL 187 KORMORAN

Arkusz kosztów budowy domu jednorodzinnego GL 187 KORMORAN Arkusz kalkulacyjny nie uwzględnia instalacji. Lp 1. Roboty ziemne Opis robót Opis elementów budynku Jednostka miary Ilość jednostek 1 Zdjęcie ziemi urodzajnej gr. 15 cm m2 157,85 2 Wykopy fundamentowe

Bardziej szczegółowo

DOCIEPLENIE STROPODACHU BUDYNKU BIUROWEGO

DOCIEPLENIE STROPODACHU BUDYNKU BIUROWEGO OPIS TECHNICZNY DOCIEPLENIE STROPODACHU WENTYLOWANEGO BUDYNKU BIUROWEGO -Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Suwałkach Sp. z o.o.suwałki, ul. Sikorskiego 1 Białystok 28 grudnia 2007 PRACOWNIA PROJEKTOWA

Bardziej szczegółowo