PRACOWNIA PROJEKTOWA BUDOWNICTWA OGÓLNEGO

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PRACOWNIA PROJEKTOWA BUDOWNICTWA OGÓLNEGO"

Transkrypt

1 PRACOWNIA PROJEKTOWA BUDOWNICTWA OGÓLNEGO Kordian Morawski ul. Groszowicka 21a Opole tel wrzesień 2012 PROJEKT WYKONAWCZY BRANŻA ARCHITEKTONICZNO-KONSTRUKCYJNA budynku koszarowego nr 9 w kompleksie koszarowym nr 2328 przy ul. Trzmielowickiej we Wrocławiu adres obiektu: ul. Trzmielowicka 28, Wrocław dane ewidencyjne: dz. nr 1/1, AM8, obręb Ratyń, jed. ewid. Wrocław powiat wrocławski, województwo dolnośląskie inwestor: Rejonowy Zarząd Infrastruktury we Wrocławiu adres inwestora: ul. Obornicka Wrocław TOM 1

2 OŚWIADCZENIE: Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (jednolity tekst Dz.U. z 2010r. nr 243, poz z późniejszymi zmianami) poniżej podpisani projektanci oświadczają, że niniejszy projekt budowlany został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. ARCHITEKTURA: projektant: mgr inż. Kordian Morawski uprawnienia nr 60/77 w specjalności architektonicznej KONSTRUKCJA: projektant: mgr inż. Kordian Morawski uprawnienia nr 227/07 w specjalności konstrukcyjno-inżynieryjnej POZOSTALI CZŁONKOWIE ZESPOŁU PROJEKTOWEGO: inż. arch. mgr inż. mgr inż. arch. tech arch. Maciej Morawski Marcin Zdanowicz Michał Gontkowski Arkadiusz Wiśniowski 10 września 2012 Przedmiotowy projekt (utwór architektoniczny) jest chroniony prawem autorskim zgodnie z Ustawą nr 83 z dnia 04 lutego 1994r. O prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 1994r. nr 24, poz. 83). strona 2

3 1. SPIS TREŚCI TOM 1: 1. Strony tytułowe wraz ze spisem treści Metryka projektu 1 Oświadczenie oraz podpisy projektantów 2 Spis treści projektu wykonawczego 3 2. Ogólna charakterystyka inwestycji Przedmiot oraz cel opracowania 5 Podstawa sporządzenia dokumentacji 5 Opis stanu istniejącego 5 Zakres opracowania 8 3. Projekt zagospodarowania terenu Część opisowa projektu zagospodarowania terenu 9 Plan sytuacyjny plansza koordynacyjna PW_Z_01 skala 1:250 - Inwentaryzacja zieleni, projekt nasadzeń PW_Z_02 skala 1:250 - Rzut wydzielonego miejsca do palenia PW_Z_03 skala 1:50 - Rzut parkingu rowerowego PW_Z_04 skala 1:50 - Detal wykonania obudowy złącza kablowego PW_Z_05 skala 1:20 - Detal wykonania obudowy inwerterów B1, B2 PW_Z_06 skala 1:20 - Detal wykonania obudowy inwerterów B3 PW_Z_07 skala 1:20-4. Projekt architektoniczno-budowlany Część opisowa projektu architektoniczno-budowlanego Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia Strona tytułowa 66 Część opisowa 67 Inwentaryzacja, plan wyburzeń rzut piwnic PW_IN_01 skala 1:100 - Inwentaryzacja, plan wyburzeń rzut parteru PW_IN_02 skala 1:100 - Inwentaryzacja, plan wyburzeń rzut I piętra PW_IN_03 skala 1:100 - Inwentaryzacja, plan wyburzeń rzut II piętra PW_IN_04 skala 1:100 - Inwentaryzacja, plan wyburzeń rzut poddasza PW_IN_05 skala 1:100 - Inwentaryzacja, plan wyburzeń rzut dachu PW_IN_06 skala 1:100 - Inwentaryzacja, plan wyburzeń przekrój A-A PW_IN_07 skala 1:100 - Inwentaryzacja, plan wyburzeń przekrój B-B PW_IN_08 skala 1:100 - TOM 2: 6. Rysunki podstawowe projektu wykonawczego Strona tytułowa ze spisem treści Stan projektowany rzut piwnic PW_A_01 skala 1:50 - Stan projektowany rzut parteru PW_A_02 skala 1:50 - Stan projektowany rzut I piętra PW_A_03 skala 1:50 - Stan projektowany rzut I piętra PW_A_04 skala 1:50 - Stan projektowany rzut poddasza PW_A_05 skala 1:50 - Stan projektowany rzut dachu PW_A_06 skala 1:100 - Stan projektowany rzut POPiS PW_A_07 skala 1:50 - strona 3

4 Stan projektowany przekrój A-A PW_A_08 skala 1:100 - Stan projektowany przekrój B-B PW_A_09 skala 1:100 - Stan projektowany przekrój C-C PW_A_10 skala 1:50 - Stan projektowany elewacja wschodnia PW_A_11 skala 1:100 - Stan projektowany elewacja zachodnia PW_A_12 skala 1:100 - Stan projektowany elewacja północna PW_A_13 skala 1:100 - Stan projektowany elewacja południowa PW_A_14 skala 1:100 - Rzut sufitów parter PW_A_15 skala 1:100 - Rzut sufitów I piętro PW_A_16 skala 1:100 - Rzut sufitów II piętro PW_A_17 skala 1:100 - Zestawienie stolarki drzwiowej projektowanej PW_T_01 skala 1:100 - Zestawienie stolarki okiennej projektowanej PW_T_02 skala 1:100 - TOM 3: 7. Rysunki konstrukcji oraz detali Strona tytułowa ze spisem treści Rzuty płyty żelbetowej oraz rygli PW_K_01 skala 1:50 - Przekroje konstrukcyjne PW_K_02 skala 1:20 - Rzut więźby dachowej PW_K_03 skala 1:100 - Detal wykonania lukarny PW_K_04 skala 1:20 - Konstrukcja schodów do piwnicy PW_K_05 skala 1:20 - Detal mocowani płatwi PŁ1 PW_K_06 skala 1:20 - Detal podwyższenia balustrad PW_D_01 skala 1:20 - Detal podwyższenia balustrad - spocznik PW_D_02 skala 1:20 - Detal podwyższenia mocowania pochwytu PW_D_03 skala 1:20 - Detal mocowania listwy odbojowej PW_D_04 skala 1:2 - Detal okien połaciowych oddymiających PW_D_05 skala - - Detal kraty KR1 PW_D_06 skala 1:20 - Detal kraty KR2 PW_D_07 skala 1:20 - Detal kraty KR3 PW_D_08 skala 1:20 - Detal kraty KR4 PW_D_09 skala 1:20 - Detal barierki okiennej BR1 PW_D_10 skala 1:20 - Detal kraty KR5 PW_D_11 skala 1:20 - Detal balustrady BR2 PW_D_12 skala 1:20 - Detale balustrad POPPiS PW_D_13 skala 1:20 - Detale barierki antypanicznej BR3 PW_D_14 skala 1:20 - Detale schodków wyłazu dachowego PW_D_15 skala 1:20 - Detal barierki BR4 oraz obudowy POPPiS PW_D_16 skala 1:20 - Przekrycie POPPiS PW_D_17 skala 1:50 - strona 4

5 2. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA INWESTYCJI Niniejsze opracowanie stanowi element składowy przedmiotu zamówienia polegającego na wykonaniu zadania nr 21140: Opracowanie dokumentacji przedprojektowej i projektowej na przebudowę budynku koszarowego nr 9 w kompleksie koszarowym przy ul. Trzmielowickiej we Wrocławiu wraz ze złożeniem wniosku o zatwierdzenie projektu i wydanie pozwolenia na budowę w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim we Wrocławiu oraz przyszłym pełnieniem nadzoru autorskiego udzielonego w trybie przetargu nieograniczonego. Zamówienie udzielono zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( tj. Dz. U r. Nr 113, poz. 759 z póź. zm.) Przedmiot oraz cel opracowania Przedmiotem niniejszego opracowania jest istniejący budynek koszarowy nr 9 w kompleksie koszarowym nr 2328, zlokalizowany na działce nr 1/1, AM 8, obręb Ratyń w jednostce ewidencyjnej Wrocław. Celem inwestycji, na której potrzeby sporządzono dokumentację jest dostosowanie budynku do aktualnych potrzeb Użytkownika Podstawa sporządzenia dokumentacji Niniejsze opracowanie zostało sporządzone na podstawie zlecenia Inwestora zawartego w formie umowy pomiędzy Rejonowym Zarządem Infrastruktury we Wrocławiu a Pracownią Projektową Budownictwa Ogólnego Best Projekt z Opola oraz: - specyfikacji istotnych warunków zamówienia - mapy do celów projektowych - inwentaryzacji budynku, wizji lokalnych oraz odkrywek istotnych elementów konstrukcyjnych - zatwierdzonego przez Inwestora programu inwestycji - konsultacji branżowych, wytycznych Inwestora - przepisów prawa budowlanego, warunków techniczno-budowlanych wraz przywoływanymi normami - literatury fachowej, wiedzy oraz doświadczenia projektantów 2.3. Opis stanu istniejącego Przedmiotem niniejszego opracowania jest istniejący budynek koszarowy nr 9 w kompleksie koszarowym nr 2328, zlokalizowany na działce nr 1/1, AM 8, obręb Ratyń w jednostce ewidencyjnej Wrocław. Obiekt znajduje się na zainwestowanym terenie kompleksu koszarowego. Budynek nr 9 jest obiektem wolnostojącym, podpiwniczonym o trzech kondygnacjach nadziemnych z poddaszem użytkowym przekrytym dachem wielospadowym. Najbliżej położony budynek sąsiedni znajduje się od strony zachodniej obiektu w odległości nie mniejszej niż 32,46m. Wymienione budynki zaliczają się do grupy wysokościowej średniowysokie. strona 5

6 Charakterystyka architektoniczno-konstrukcyjna Budynek dwu klatkowym na rzucie prostokąta dł. 71,02 m, szer. 18,33m. Wzniesiony w technologii murowanej o ścianach z cegły pełnej przekryty dachem wielospadowym, wieszarowo-krokwiowym o kącie nachylenia połaci głównych 45 stopni. Posadzka na gruncie betonowa wykonana pomiędzy ławami betonowymi. Strop nad piwnicą kolebkowy w układzie poprzecznym, w obrębie pojedynczych, wyszczególnionych w części rysunkowej pomieszczeń strop ceramiczny typu Akerman. Nad kondygnacją parteru oraz pierwszego piętra stropy ceramiczne typu Akerman o zmiennej grubości konstrukcyjnej rozparte na ścianach podłużnych budynku zewnętrznych oraz stanowiących obudowę korytarza. Nad kondygnacją drugiego piętra strop żelbetowy spinający wieńce oraz betonowe ściany kolankowe stanowiące podparcie dla konstrukcji więźby. Konstrukcja schodów monolityczna ze stopnicami z lastriko. Balustrady stalowe o wysokości 90cm. Wysokości stopni, szerokości biegów oraz spoczników na większości kondygnacji spełniają wymagane przepisami techniczno-budowlanymi wartości. Wyjątek stanowi spocznik na poziomie +/- 0,00 oraz + 9,11. Dach o rozpiętości podstawowej 15,56 rozpięty pomiędzy żelbetowymi ściankami kolankowymi, spięty na poziomie stropu nad poddaszem belkami drewnianymi stanowiącymi konstrukcję pod posadzkę strychu oraz powyżej jętką. W środku rozpiętości od kalenicy, jętka oraz belki stropowe przewiązane słupkami z desek pracujących na rozciąganie. Więźba w kierunku poprzecznym usztywniona przez pełne deskowanie w poziomie stropu drewnianego przez podbitkę oraz deski podłogowe. Dodatkowe usztywnienie pełni deska kalenicowa przewiązana mieczami co piaty wiazar. Konstrukcja daszków poprzecznych przekrywających klatki schodowe w układzie płatwiowym podpartymi za pomocą słupów drewnianych na żelbetowym stropie nad schodami. Konstrukcja lukarn powiązana bezpośrednio z wiązarami dachu głównego. Poszycie dachu stanowi dachówka ceramiczna układana na koronkę. Ściany wykończone tynkami cementowo-wapiennymi. Posadzki w obrębie pomieszczeń komunikacji wykonane z lastriko, w pomieszczeniach mokrych gres oraz terakota, ściany zabezpieczone płytkami ceramicznymi. Pomieszczenia biurowe w znacznej większości parkiet, lokalnie wykonane wykładziny dywanowe lub pcw na bazie z posadzki wykończonej parkietem.. Ściany oraz podsufitka na poddaszu wykończone supremą. Elementy murowane wykonane wtórnie wykonano z bloczków gazobetonowych. Nadproża głównych ścian konstrukcyjnych wykonano jako ceglane. W ścianach działowych, lokalnie występują nadproża z belek drewnianych. strona 6

7 Charakterystyczne dane liczbowe budynek nr 9 szerokość elewacji frontowej 71,02 m szerokość elewacji bocznej 18,33 m powierzchnia zabudowy 1180,95 m 2 powierzchnia użytkowa piwnicy 909,87 m 2 powierzchnia użytkowa parteru 957,19 m 2 powierzchnia użytkowa I piętra 1000,28 m 2 powierzchnia użytkowa II piętra 995,12 m 2 powierzchnia użytkowa poddasza 934,16 m 2 powierzchnia użytkowa budynku 4796,62 m 2 kubatura netto piwnicy 2274,68 m 3 kubatura netto parteru 3225,73 m 3 kubatura netto I piętra 3330,93 m 3 kubatura netto II piętra 3323,70 m 3 kubatura netto poddasza 2308,30 m 3 kubatura netto budynku 14463,34 m 3 kubatura brutto budynku 17365,01 m 3 wysokość budynku 20,44 m powierzchnia dachu 1839,28 m Instalacje elektryczne Lokalizacja czynnej rozdzielnicy elektrycznej zgodnie z częścią rysunkową. Przyłącze ena od strony południowo-wschodniej obiektu. Szafka wymieniana podczas ostatniego remontu. Z rozdzielnicy budynku zasilany jest budynek warsztatowy. Lokalizacja głównego wyłącznika prądu w rozdzielnicy oraz na zewnątrz budynku przy wejściu głównym. Na elewacji zachodniej umieszczono zewnętrzne gniazdo trójfazowe. W obiekcie występują instalacje niskoprądowe, teleinformatyczne oraz oświetleniowa. Dodatkowo na kondygnacjach użytkowych parter, pierwsze oraz drugie piętro funkcjonuje instalacja niskoprądowa LAN kontroli dostępu. W piwnicy znajdują się czujki oraz sygnalizatory optyczno-akustyczne instalacji detekcji dymu Instalacja centralnego ogrzewania Budynek jest ogrzewany z węzła cieplnego znajdującego się w pomieszczeniu piwnicznym. Czynnik grzewczy doprowadzony do obiektu od strony zachodniej budynku przewodami dn 140. Opomiarowanie oraz zawory instalacji wewnętrznej wskazano w części rysunkowej opracowania. Rozprowadzenie czynnika cieplnego wewnątrz obiektu w obrębie kondygnacji piwnicy a dalej pionami na wyższe piętra. W budynku występują grzejniki żebrowo-rurowe. Ogrzewane kondygnacje to parter, pierwsze oraz drugie piętro. strona 7

8 Instalacja wodno-kanalizacyjna Instalacja wody z rur stalowych wyeksploatowana. Instalacja kanalizacji z rur żeliwnych i PCV. Trzy przyłącza do budynku z rur żeliwnych wyeksploatowane. Odprowadzenie wody opadowej do istniejącej przy obiekcie sieci kanalizacji deszczowej. Czynne przyłącze wodociągowe w obrębie pomieszczenia węzła cieplnego. W obiekcie funkcjonuje instalacja wodociągowa, przeciwpożarowa. W części rysunkowej wskazano lokalizację wewnętrznych punktów czerpania wody do celów przeciwpożarowych zawory Wentylacja W budynku istnieje wentylacja grawitacyjna, w obecnym stanie nie każde pomieszczenie jest wentylowane. Wentylacja mechaniczna w pomieszczeniach suszarni, w pomieszczeniu łaźni wentylacja mechaniczna z rekuperacją. Klatki schodowe wyposażone w instalację oddymiającą Zakres opracowania W ramach prac polegających na przebudowie budynku koszarowego nr 9 w kompleksie koszarowym przy ul. Trzmielowickiej we Wrocławiu przewiduje się: - wycinkę świerków zlokalizowanych pomiędzy budynkiem a drogą pożarową - wykonanie nasadzeń zastępczych - unieczynnienie oraz wykonani nowej sieci kanalizacji deszczowej wokół budynku - unieczynnienie przyłącza wodociągowego - przebudowę przyłącza wodociągowego - przebudowę przyłącza kanalizacji bytowej - rozbiórkę nieczynnego przyłącza kanalizacji bytowej - rozbiórkę nieczynnego przyłącza ciepłowniczego - przebudowę wewnętrznej linii zasilającej - wykonanie drenażu opaskowego wokół budynku - wymianę oraz renowację dojść do budynku - wykonanie obwodowej opaski przeciwwilgociowej - przebudowę wydzielonego miejsca dla osób palących - montaż elementów małej architektury - wykonaniu zewnętrznych obudów pod elementy infrastruktury technicznej - renowacja muru oporowego wydzielającego rampę do piwnicy - montaż balustrady - demontaż instalacji wewnętrznych, elementów armatury, ślusarki oraz podobnych - usunięcie instalacji zewnętrznych skojarzonych z budynkiem oświetlenia elewacyjnego, siły, podobnych - demontaż stolarki drzwiowej oraz okiennej w części wskazanej na rysunkach strona 8

9 - usunięcie elementów ślusarki zewnętrznej oraz wewnętrznej - skucie oraz oczyszczeniu z warstw wykończeniowych posadzek przewidzianych do pozostawienia - skuciu dodatkowo nadlanych posadzek w obrębie pomieszczeń higieniczno-sanitarnych - odkuciu oraz oczyszczeni biegów schodowych - rozbiórka schodów do piwnicy - skucie posadzki w piwnicy wraz z progami betonowymi oraz zlokalizowanymi poniżej kanałami instalacyjnymi i rewizyjnymi, wybranie gruntu w celu wykonania pogłębienia posadzki - wykonanie wzmocnień ław fundamentowych - rozbiórka ścian w zakresie wskazanym na rysunkach - wykonanie przekuć oraz przemurowań otworów drzwiowych - wykonanie nadproży - demontaż poszycia dachowego - wymiana oraz wzmocnienie zniszczonych wiązarów - wykonanie konstrukcji punktu obserwacji przestrzeni powietrznej - wykonanie schodów monolitycznych do piwnicy - odkucie tynków w części ścian przewidzianych do pozostawienia - podjęcie niezbędnych zabiegów naprawczych polegających na usunięciu wysoleń oraz wykwitów na murach przewidzianych do pozostawienia - odsłonięcie ścian fundamentowy od strony wewnętrznej oraz zewnętrznej - wykonaniu termo oraz hydroizolacji ścian fundamentowych oraz projektowanej posadzki na gruncie - wylaniu projektowanej posadzki na uprzednio zagęszczonym gruncie - wymurowaniu projektowanych ścianek działowych - wykonanie poszycia połaci dachowej - montaż stolarki okiennej oraz drzwiowej wraz z parapetami wewnętrznymi oraz zewnętrznymi w części wskazanej na rysunkach - termoizolacja połaci dachowej oraz ścian zewnętrznych - wykonanie warstw wykończeniowych na elewacjach - wykonanie instalacji wewnętrznych w tym kanalizacyjnej bytowej oraz technologicznej, wody użytkowej, centralnego ogrzewania, przeciwpożarowej, wentylacji mechanicznej oraz klimatyzacji - wykonanie instalacji elektrycznej gniazd wtykowych, oświetleniowej, technicznej oraz niskoprądowych wynikających ze specyfiki budynku - wykonanie warstw wykończeniowych przewidzianych w opracowaniu - montaż sufitów podwieszanych wraz z elementami infrastruktury widocznej - pozostałe nie ujęte prace wykończeniowe strona 9

10 3. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU Przedmiotem niniejszego opracowania jest istniejący budynek koszarowy nr 9 w kompleksie koszarowym nr 2328, zlokalizowany na działce nr 1/1, AM 8, obręb Ratyń w jednostce ewidencyjnej Wrocław. Budynek znajduje się na terenie zamkniętym o którym mowa w art. 2 pkt 9 ustawy z dnia 17 maja 1989r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U i z póź. zm.). Zgodnie z art. 14. pkt 1 ust. 6 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U z póź. zm.) dla terenów zamkniętych podlegających Ministrowi Obrony Narodowej nie sporządza się miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Według studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta dla obszarów zamkniętych znajdujących się na terenie Wrocławia nie wyznacza się stref ochronnych. Działka nr 1/1 na której znajduje się przedmiotowy budynek jest terenem zainwestowanym oraz użytkowanym znajdującym się w administracji 2 Wojskowego Oddziału Gospodarczego we Wrocławiu. Według studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta dla obszarów zamkniętych znajdujących się na terenie Wrocławia nie wyznacza się stref ochronnych. Obiekt znajduje się w obrębie zespołu urbanistycznego Leśnica Wojsko wchodzącego w skład zespołu dzielnicowego Leśnica. W ramach inwestycji przewidziano prace wynikające ze specyfikacji istotnych warunków zamówienia polegającego na przebudowie budynku koszarowego nr 9 w kompleksie koszarowym przy ul. Trzmielowickiej we Wrocławiu. Szczegółowy zakres prac określono w pkt niniejszego opracowania Stan istniejący zagospodarowania terenu Działka nr 1/1 na której znajduje się przedmiotowy budynek jest terenem zainwestowanym oraz użytkowanym znajdującym się w administracji 2 Wojskowego Oddziału Gospodarczego we Wrocławiu Typologia terenu Teren, na którym znajduje się obiekt jest płaski o rzędnych wysokości w bezpośrednim otoczeniu budynku 125,90 126,14m.n.p.m Istniejące obiekty kubaturowe Budynek nr 9 jest obiektem wolnostojącym, podpiwniczonym o trzech kondygnacjach nadziemnych z poddaszem użytkowym przekrytym dachem wielospadowym. Najbliżej położony budynek sąsiedni strona 10

11 znajduje się od strony zachodniej obiektu w odległości nie mniejszej niż 32,46m. Wymienione budynki zaliczają się do grupy wysokościowej średniowysokie Istniejące uzbrojenie działki Teren, na którym znajduje się budynek jest uzbrojony oraz wyposażony w niezbędną infrastrukturę pozwalającą na użytkowanie obiektu. Budynek nr 9 posiada istniejące przyłącza do sieci. - sieć wodociągowa dwa przyłącza, do strony południowo-wschodniej oraz zachodniej budynku - sieć kanalizacji sanitarnej dwa przyłącza od strony zachodniej oraz jedno od strony wschodniej budynku - sieć kanalizacji deszczowej od strony zachodniej budynku oraz od strony wschodniej w drodze - źródło ciepła czynnik grzewczy doprowadzony z sieci do pomieszczenia węzła cieplnego od strony zachodniej obiektu - sieć energetyczna przyłącze zlokalizowane od strony południowo-wschodniej budynku - sieć telekomunikacyjna przyłącze zlokalizowane od strony południowej budynku Budynek znajduje się w zasięgu istniejącego hydrantu zewnętrznego zlokalizowanego od strony wschodniej obiektu po przeciwległej stronie drogi biegnącej wzdłuż elewacji Dojścia oraz dojazdy Budynek nr 9 jest obsługiwany za pomocą istniejących w obrębie kompleksu dojść oraz dojazdów. Od strony elewacji wschodniej znajduje się droga o utwierdzonej nawierzchni mogąca służyć celom obsługi pojazdów jednostek ochrony przeciwpożarowej, która na ponad 50% długości obiektu przebiega w odległości nie mniejszej niż 5 i nie większej niż 15m od budynku. Z drogi do budynku prowadzą trzy dojścia służące do obsługi istniejących wejść do obiektu. Dwa z nich są zlokalizowane w elewacji wschodniej a trzecie, prowadzące na poziom kondygnacji podziemnej w elewacji północnej i jest obsługiwane pochylnią oraz stopniami Miejsce gromadzenia odpadów stałych Na terenie całego kompleksu znajdują się kontenery przeznaczone do gromadzenia odpadów stałych Zieleń wysoka Na terenie działki znajduje się istniejący drzewostan. W bezpośrednim sąsiedztwie budynku od strony wschodniej, w pasie terenu biologicznie czynnego pomiędzy obiektem a drogą zlokalizowane są pojedyncze nasadzenia. Ich wysokość przekracza 3m Projektowane zagospodarowanie terenu W ramach prac związanych z przebudową budynku przewidziano do rozbiórki wskazane na rysunku planu sytuacyjnego: strona 11

12 - nieczynne przyłącze kanalizacji bytowej - przyłącze wodociągowe (do unieczynnienia w miejscu wpięcia do sieci) - nieczynne przyłącze ciepłownicze Przewiduje się unieczynnienie istniejących oraz wykonanie nowych: - przyłącza wodociągowego od wschodniej strony budynku - przyłącza kanalizacji bytowej od wschodniej strony budynku - wewnętrznej linii zasilającej pomiędzy budynkiem nr 10 połączonej z przebudową lini zasilającej warsztaty - obwodowej siec kanalizacji deszczowej Ponad to przewidziano: - usunięcie drzew o wysokości przekraczającej 3m zlokalizowanych pomiędzy budynkiem a drogą pożarową - wykonanie nasadzeń zastępczych - wykonanie drenażu opaskowego - wymianę istniejącej nawierzchni na nową z wykorzystaniem istniejących elementów granitowych - wykonanie opaski przeciwwodnej wokół budynku wraz montażem obudów maskujących elementy instalacyjne - montaż elementów małej architektury Integralną część opisu stanowi rysunek planu Projektowane ukształtowanie terenu Nie przewiduje się zmian w sposobie ukształtowania terenu. Nawierzchnie przewidziane do wymiany zostaną odtworzone z uzupełnieniem o nowe materiały z zachowaniem prawidłowego odprowadzenia wody z ich powierzchni. Pas terenu wokół budynku, który zostanie odsłonięty na czas prowadzenia prac związanych z izolacją strefy fundamentowej oraz przebudową przyłączy zostanie odtworzony z materiałów nowych w sposób analogiczny do aktualnego sposobu użytkowania. Rzędne wysokości nie ulegną zmianie a sposób kształtowania nawierzchni będzie zapewniał prawidłowe odprowadzenie wód opadowych od budynku Dane charakteryzujące budynek po przebudowie budynek nr 9 szerokość elewacji frontowej 71,32 m szerokość elewacji bocznej 18,63 m powierzchnia zabudowy 1180,95 m 2 wysokość budynku 20,44 m strona 12

13 Projektowane uzbrojenie terenu W ramach przebudowy przewidziano wykorzystanie istniejącej infrastruktury technicznej w zakresie: - hydranty zewnętrzne istniejące lokalizacja zgodnie z rysunkiem planu - zaopatrzenie w ciepło do ogrzewania i wentylacji, oraz w ciepłą wodę ze zlokalizowanej w budynku sąsiednim kotłowni - sieć kanalizacji deszczowej odprowadzenie wody z powierzchni utwardzonej przed budynkiem z wykorzystaniem istniejącej sieci kanalizacji deszczowej - przyłącze kanalizacji bytowej istniejące, czynne przyłącze zlokalizowane od strony zachodniej budynku przewidziano do pozostawienia Projektowane elementy infrastruktury zewnętrznej budynku: - przyłącze kanalizacji bytowej istniejące przyłącze do przebudowy nowe dn200, PCV, L=15,00m - system odwodnienia obwodowego wokół budynku przewidziano wykonanie drenażu opaskowego wpiętego studni kanalizacji deszczowej D3 - system kanalizacji deszczowej odprowadzenie wody z rur spustowych do studzienek rewizyjnych Rd1 - Rd8, dalej rurami PCV do projektowanych oraz wymienianych na nowe studni kanalizacji deszczowej D1-D9 - wewnętrzna linia zasilająca w ramach przebudowy przewidziano wykonanie nowej szafki złączowej zasilanej z istniejącego złącza kablowego projektowanym kablem YAKXS 4*150 kabel zasilający warsztaty wprowadzić do nowo projektowanej szafki złączowej. W tym celu należy ułożyć odcinek linii kablowej YAKXS 4*70 i połączyć go poprzez mufę kablową przelotową z istniejącym kablem Lokalizacje istniejących oraz projektowanych przyłączy przedstawiono na rysunku planu. Zaopatrzenie budynku w wodę do zewnętrznego gaszenia jest zapewnione z dwóch istniejących hydrantów dn80. Przebudowa przyłączy teletechnicznych do budynku została wyłączona z zakresu niniejszego opracowania Przyłącza wod-kan, kanalizacja deszczowa oraz drenaże Wykonać zgodnie z projektem wykonawczym branży sanitarnej Przebudowa istniejącej sieci zasilającej Wykonać zgodnie z projektem wykonawczym branży sanitarnej Dojścia oraz dojazdy Przewiduje się zachowanie istniejącego ukształtowania dojść oraz dojazdów do budynku. W zakresie wskazanym na rysunku planu przewidziano wymianę istniejącej nawierzchni. Prace należy strona 13

14 przeprowadzić z wykorzystaniem zdemontowanych elementów granitowych (płyty, obrzeża oraz kostka) poddanych zabiegom renowacyjnym. Płyty betonowe przewidziano do usunięcia. W miejsce uszkodzonych komponentów granitowych oraz usuwanych płyt granitowych zostaną zastosowane elementy nowe granitowe. Z zastosowaniem analogicznych rozwiązań materiałowych zostanie wykonana obwodowa opaska przeciwwilgociowa. Rampę oraz schody zlokalizowane wzdłuż północnej elewacji budynku, prowadzące do piwnicy należy rozebrać oraz odtworzyć w sposób zapewniający prawidłowe odprowadzenie wód opadowych, uzupełniając wszelkie wykryte ubytki. Schody oraz rampę należy wykonać jako gruntowe po wcześniejszym zagęszczeniu podłoża. Projektowana nawierzchnia nawierzchnia granitowa układana ze spadkiem poprzecznym 2% podkład cementowo-piaskowy 1:4 podbudowa z kruszywa łamanego, stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 grunt rodzimy, oczyszczony z humusu 8 cm 5 cm 20 cm Do wykończenia krawędziowego wykonywanych nawierzchni należy zastosować stabilizowane w podłożu cementowo-piaskowym 1:4 o grubości 5cm obrzeża granitowe: - 6x20cm do wykończenia opaski wokół budynku - 8x25cm do wykończenia nawierzchni chodnikowych Podstopnice chodów do piwnicy wykończyć za pomocą obrzeży ciężkich o wymiarach 15x30cm na podsypce jak powyżej, wykonanej na ławie z betonu C12/15 o wymiarach 20x15cm. Kamienne elementy muru oporowego oczyścić przez piaskowanie. Balustradę wykonać w oparciu o rysunek detalu Miejsce gromadzenia odpadów stałych Zachowuje się dotychczasowy sposób gromadzenia oraz wywozu odpadów stałych Zieleń wysoka W związku planowaną przebudową budynku nr 9 w kompleksie koszarowym nr 2328 przy ulicy Trzmielowickiej 28, teren należy dostosować do aktualnych wymagań przepisów ochrony przeciwpożarowej. Zgodnie z 12.2 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 roku w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych pomiędzy budynkiem a drogą służącą do obsługi pojazdów jednostek ochrony przeciwpożarowej nie mogą występować drzewa o wysokości przekraczającej 3m. strona 14

15 zestawienie drzew przewidzianych do usunięcia nr 1 Świerk pospolity (Picea bies) nr 2 Świerk pospolity (Picea bies) nr 3 Świerk pospolity (Picea bies) nr 4 Świerk pospolity (Picea bies) nr 5 Świerk pospolity (Picea bies) * obwód pnia drzewa w centymetrach, mierzony na wysokości 130cm od powierzchni gruntu obwód pnia* 20 cm 27 cm 36 cm 42 cm 27 cm Na rysunku planu przedstawiono lokalizację drzew przewidzianych do wycięcia oraz zaproponowano miejsce, w którym przewiduje się wykonanie nasadzeń zastępczych. Dobór gatunków za uzgodnieniem z Wydziałem Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Wrocławia. Pozostałe drzewa zostaną poddane zabiegom pielęgnacyjnym nienaruszającym przepisów z zakresu ochrony środowiska Informacje uzupełniające W ramach przebudowy przewidziano wymianę istniejącej nawierzchni utwardzonej oraz budowę opaski odwadniającej, małego parkingu dla rowerów oraz wydzielenie miejsc pod elementy infrastruktury technicznej Informacja o wpisie do rejestru zabytków Przedmiotowy budynek nie jest wpisany do rejestru zabytków oraz nie znajduje się w obrębie stref ochrony konserwatorskiej. Budynek nr 9 oraz kompleks wojskowy (zespół koszar SS) przy ulicy Trzmielowickiej znajdują się w wykazie zabytków Miasta Wrocławia. Dla przedmiotowej inwestycji uzyskano: - opinię Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków WZA AZ - opinię Biura Miejskiego Konserwatora Zabytków MKZ.IZN ZŻ Dane określające wpływ eksploatacji górniczej Działka nie leży w strefie wpływów eksploatacji górniczej oraz nie znajduje się na terenach górniczych Informacja o wpływie inwestycji na środowisko, istniejących oraz przewidywanych zagrożeniach dla zdrowia oraz higieny użytkowników Niniejsza przebudowa nie figuruje w wykazie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na stan środowiska naturalnego i nie wymaga sporządzania raportu oddziaływania na środowisko (Ustawa z dn r. Prawo ochrony Środowiska Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późn. zm. z 2001 r. oraz Rozporządzenie Rady Ministrów z dn r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć strona 15

16 mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięć do sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz z 2004 r.) Przedmiotowa inwestycja zarówno ze względu na przyjęte rozwiązania funkcjonalno-przestrzenne, technologiczne, zastosowane materiały budowlane i wykończeniowe jak i na planowaną eksploatację nie będzie wywierała negatywnego wpływu na środowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i obiekty sąsiadujące. Z obiektu nie będą usuwane ani emitowane agresywne ścieki, płyny, gazy, wibracje, odpady stałe, promieniowanie jonizujące i zakłócenia elektromagnetyczne tak więc można stwierdzić, że nie będzie on wywierał szkodliwego oddziaływania na środowisko przyrodnicze w rozumieniu przepisów o ochronie środowiska. Teren inwestycji nie podlega specjalnym warunkom ochrony ekologicznej, nie znajduje się w strefie chronionego krajobrazu, nie występują na nim pomniki przyrody ani inne elementy przyrodnicze podlegające ochronie w tym też tereny Natura Prace związane z przebudową budynku zostaną przeprowadzone z uwzględnieniem wytycznych w zakresie wykonania nasadzeń zastępczych wydanych przez Wydział Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta we Wrocławiu Wpływ inwestycji na interes osób trzecich Projektowana przebudowa nie rodzi praw do terenu, oraz nie powoduje naruszenia prawa własności i uprawnień osób trzecich, nie stanowi przeszkody w dostępie do drogi publicznej oraz nie przesłania światła słonecznego, nie pozbawia możliwości korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej i środków łączności, nie wpływa również negatywnie na projektowaną zabudowę działek sąsiednich i ich dotychczasowe użytkowanie. Inwestycja nie powoduje uciążliwości i zakłóceń oraz zanieczyszczenia powietrza, wody i gleby, nie narusza warunków wodnych ani geologicznych inwestowanego terenu. strona 16

17 4. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY Opis techniczny został sporządzony w oparciu o Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 kwietnia 2012r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego wraz z późniejszymi zmianami i zawiera opis projektu wg kolejności określonej w rozporządzeniu Przeznaczenie i program użytkowy obiektu Budynek koszarowy nr 9 po przebudowie będzie służył celom funkcję budynku dla szeregowych zawodowych - miejsce pracy i służby. W ramach projektowanej przebudowy przewidziano wykonanie pomieszczeń biurowych, wydzielonych pomieszczeń dowódców, sal szkoleniowych oraz niezbędnego zaplecza higieniczno-sanitarnego. Kondygnacje piwnicy oraz poddasza użytkowego dostosowano do potrzeb organizacyjnych Punktów Poboru i Wyposażania. W projekcie przewidziano budowę Punktu Obserwacji Przestrzeni Powietrznej i Skażeń Program użytkowy obiektu W budynku zaprojektowano: - piwnice dostosowane do potrzeb PPiW oraz wydzielono pomieszczenia techniczne węzła cieplnego oraz rozdzielni głównej budynku, - parter dostosowany dla pracy oraz służby 65 osób, z przebudowy wyłączono pomieszczenia łaźni, które będą służyć jako zaplecze higieniczno-sanitarne PPiW, - I piętro dostosowane dla pracy oraz służby 68 osób, w centralnej części kondygnacji zlokalizowano serwerownię, - II piętro dostosowane dla pracy oraz służby 76 osób, - poddasze użytkowe dostosowane do potrzeb PPiW, w obrębie pomieszczenia do czyszczenia broni zlokalizowano wejście do punktu obserwacyjnego zlokalizowanego na dachu budynku, - strych przewidziany jako pomieszczenie nieużytkowe z dostępem administracyjnym z przestrzeni wydzielonych schodów do POPPiS, - Punkt Obserwacji Przestrzeni Powietrznej i Skażeń Zgodnie z wytycznymi do obliczeń wymaganej przepisami techniczno-budowlanymi ilości sanitariatów w budynku przyjęto, iż liczba kobiet przebywających w obiekcie będzie stanowić 7% całkowitej liczby użytkowników. Budynek nie jest przeznaczony do użytkowania przez osoby niepełnosprawne. Projektowana liczba użytkowników: 209 osób. strona 17

18 Zestawienie powierzchni oraz charakterystyczne dane liczbowe budynek nr 9 szerokość elewacji frontowej 71,32 m szerokość elewacji tylniej 71,32 m szerokość elewacji bocznej 18,63 m powierzchnia zabudowy 1180,95 m 2 powierzchnia użytkowa piwnicy 914,20 m 2 powierzchnia użytkowa parteru 950,38 m 2 powierzchnia użytkowa I piętra 990,20 m 2 powierzchnia użytkowa II piętra 982,20 m 2 powierzchnia użytkowa poddasza 941,32 m 2 powierzchnia nieużytkowa poddasza 513,38 m 2 powierzchnia użytkowa POPiS 21,41 m 2 powierzchnia użytkowa budynku 4799,71 m 2 kubatura netto piwnicy 2486,62 m 3 kubatura netto parteru 3164,77 m 3 kubatura netto I piętra 3279,37 m 3 kubatura netto II piętra 3280,55 m 3 kubatura netto poddasza wraz z POPiS 2465,46 m 3 kubatura netto budynku 14676,77 m 3 kubatura brutto budynku 17612,12 m 3 wysokość budynku 20,44 m powierzchnia dachu 1839,28 m Forma i funkcja obiektu W ramach prac związanych z przebudową budynku przewidziano: - wykonanie izolacji termicznej budynku; tj. ocieplenie ścian zewnętrznych styropianem gr. 15cm; - wymianę poszycia dachowego na nowe, połączone z termoizolacją połaci wełną mineralną; - całkowitą wymianę lukarn wraz z odtworzeniem na wzór istniejących; - oczyszczenie elementów kamiennych portali wejściowych oraz cokołu; - odtworzenie z profili styropianowych zanikających (ze względu na ocieplenie) elementów dekoracyjnych budynku; tj. kamiennych parapetów na parterze, gzymsu okapowego, opasek w oknach nad portalem wejściowym; - dobudowanie wieżyczki punktu obserwacji przestrzeni powietrznej oraz skażeń; wg wytycznych dołączonych do niniejszego opracowania; - wykonanie klap dymowych nad klatkami schodowymi; - obudowanie zewnętrznych elementów instalacyjnych (złącze kablowe oraz jednostka klimatyzacyjna) za pomocą żaluzji elewacyjnych oraz wykonanie ich jako wolnostojące - odsunięte od budynku; - wymiana elementów opierzenia parapetów, rynien, rur spustowych; Projektanci założyli, iż w ramach przebudowy wszystkie istniejące elementy budynku zostaną zachowane, a zanikające w grubości styropianu, jak parapety czy opaski okienne, odtworzone na wzór istniejących. strona 18

19 Nowoprojektowane elementy, w szczególności punkt obserwacji skażeń oraz zewnętrzne urządzenia instalacyjne zostaną obudowane żaluzjami fasadowymi w kolorze grafitowym. Ze względu na wymagania Użytkownika dotyczące sposobu wykonania wieżyczki (w szczególności szklana obudowa) nie było możliwe stylistyczne nawiązanie do historycznej formy budynku. Przyjęto zaakcentowanie elementów nowych jako wtórnie dodane za pomocą współczesnych środków architektonicznych. Funkcja jakiej będzie służył budynek po przebudowie nie ulega zmianie Rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe Przed rozpoczęciem prac Wykonawca winien dokonać szczegółowych oględzin obiektu oraz zapoznać się z dokumentacją przedprojektową opracowaną przez Jednostkę Projektową tj.: inwentaryzacją oraz oceną techniczną Prace rozbiórkowe Podczas robót rozbiórkowych należy bezwzględnie stosować się do przepisów rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz. 401). Na terenie nieruchomości należy wykonać ogrodzenie oddzielające teren prowadzenia robót. Wykonać należy niezbędne zabezpieczenia i oznakowania, wyznaczyć pas terenu ok. 2m od budynku z zakazem przebywania. Należy przestrzegać wszystkich przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. Pracownicy powinni być zaopatrzeni w komplet potrzebnych narzędzi oraz odzież roboczą, hełmy, okulary i rękawice ochronne. Pracujących na wysokości (pow. 4m) obowiązuje zabezpieczenie pasami ochronnymi na linach umocowanych do trwałych elementów budynku. Roboty rozbiórkowe powinny być wykonywane zgodnie z warunkami podanymi w niniejszej dokumentacji ze szczególnym uwzględnieniem następujących zasad: - teren, na którym prowadzone są roboty rozbiórkowe obiektu budowlanego należy ogrodzić i oznakować tablicami ostrzegawczymi, - przed rozpoczęciem robót rozbiórkowych należy obiekt odłączyć od sieci uzbrojenia (w tym elektroenergetycznej, teletechnicznej, wodociągowej i kanalizacyjnej), - prowadzenie robót rozbiórkowych, jeżeli zachodzi możliwość przewrócenia części konstrukcji obiektu przez wiatr jest zabronione roboty należy wstrzymać w przypadku, gdy prędkość wiatru przekracza 10m/s, - w czasie prowadzenia robót rozbiórkowych przebywanie ludzi na niżej położonych kondygnacjach jest zabronione, - do usuwania gruzu w czasie robót rozbiórkowych należy stosować zsuwnice pochylne lub rynny zsypowe (rynny zsypowe powinny posiadać zabezpieczenie chroniące przed wypadaniem gruzu), - przewracanie ścian lub innych części obiektu przez podkopywanie i podcinanie jest zabronione, strona 19

20 - opuszczanie elementów demontowanych za pomocą lin może się odbywać pod warunkiem niezawodnego ich mocowania i stosowania lin o długości trzykrotnie większej od wysokości obsługiwanej kondygnacji W ramach Projektu Technologii i Organizacji Robót Wykonawca jest zobowiązany opracować harmonogram prowadzenia prac uwzględniając wymogi technologiczne obranej metodologii wykonywania robót z uwzględnieniem warunków atmosferycznych możliwych do przewidzenia dla pór roku, w których planowana będzie realizacja inwestycji. Należy uwzględnić prace wykazane we wszystkich opracowaniach stanowiących przedmiot niniejszego zamówienia, jak również wszelkie niezbędne z uwagi na proces technologiczny prowadzenia robót oraz zapewniające doprowadzenie obiektu do stanu umożliwiającego przeprowadzenie prac renowacyjnych, naprawczych, konstrukcyjnych, instalacyjnych oraz wykończeniowych wynikających z dokumentacji. Do rozbiórki urządzeń i sieci instalacyjnych można przystąpić dopiero po stwierdzeniu, że wszystkie instalacje zostały odłączone od sieci miejskiej. Roboty należy rozpocząć od demontażu armatury, wyposażenia sanitarnego, trzonów instalacyjnych, a następnie rurarzu i sieci instalacyjnej Roboty ziemne Prace należy wykonać tak, aby nie dopuścić do gromadzenia się wody w wykopach, gdyż może spowodować to uplastycznienie się gruntów i znacznie obniżyć ich parametry wytrzymałościowe. W trakcie robót fundamentowych należy uważać, aby nie naruszyć struktury gruntów zalegających bezpośrednio poniżej poziomu posadowienia ścian fundamentowych. Wykopu fundamentowego nie można pozostawić niezabezpieczonego na okres zimowy, ze względu na przemarzanie gruntów. Wykop należy wykonać ręcznie w sposób nie zagrażający uszkodzeniem istniejących elementów budynku. Dodatkowo w trakcie prowadzenia prac remontowych należy zwrócić szczególną uwagę na istniejące sieci a prace prowadzić etapami w sposób zapobiegający naruszeniu zasadniczych elementów konstrukcyjnych budynku Strefa fundamentowa W ramach przebudowy przewidziano skucie istniejącej wylewki betonowej, pogłębienie poziomu posadowienia oraz wykonanie nowej płyty na gruncie. W miejscu lokalizacji drzwi należy skuć istniejące ławy fundamentowe do poziomu projektowanego górnego poziomu posadzki. Wykonać warstwę betonu posadzki z domieszką włókien polipropylenowych FIBERMESH w ilości 0,9 kg/m 2. Beton wymieszać wg instrukcji stosowania (ostatnie 5 min. przed wylaniem betonu). Przy zastosowaniu tych włókien można nie dawać siatek przeciwskurczowych w posadzkach. Zalecane jest dodanie włókien jw. o działaniu antybakteryjnym (włókna FIBERMIX z dodatkiem MIKROBANU-B). Ławy fundamentowe w ościeżach drzwiowych wzmocnić obustronnie ceownikami 120 przewiązanymi prętami fi 10 co 20cm. Długość ceowników dostosować do wielkości otworów strona 20

R E N O M A OŚRODEK INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA

R E N O M A OŚRODEK INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA R E N O M A OŚRODEK INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA Spółka z o.o. 53-034 Wrocław, ul. Ołtaszyńska 83 fax. 0-713-615-018, tel. 0-713-618-695, 0-713-615-023, 0-713-323-321, tel. kom. 0-500-038-674 e-mail: oib@oibrenoma.com,

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (Dokumentacja Projektowa) Dz. nr 176/1, 176/2, 177/1, 177/2, 161/1, ul. Leśna 12-250 Orzysz

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (Dokumentacja Projektowa) Dz. nr 176/1, 176/2, 177/1, 177/2, 161/1, ul. Leśna 12-250 Orzysz Łódź, dnia Przedmiot Zamówienia: BUDOWA OBIEKTU AKTYWIZACJI I WSPÓŁPRACY W ORZYSZU WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU W RAMACH TWORZENIA PÓŁNOCNEGO SZLAKU RYBACKIEGO Opracowanie: Szczegółowy Opis Przedmiotu

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKA PROJEKTOWA PIASTÓW. DWORZEC KOLEJOWY W PIASTOWIE Ul. Dworcowa 1, PIASTÓW, Nr działki ew. 147/2 obręb 5, 278/36 obręb 4 PROJEKT BUDOWLANY

JEDNOSTKA PROJEKTOWA PIASTÓW. DWORZEC KOLEJOWY W PIASTOWIE Ul. Dworcowa 1, PIASTÓW, Nr działki ew. 147/2 obręb 5, 278/36 obręb 4 PROJEKT BUDOWLANY INWESTOR JEDNOSTKA PROJEKTOWA POLSKIE KOLEJE PAŃSTWOWE SPÓŁKA AKCYJNA Ul. Szczęśliwicka 62, 00-973 Warszawa RAIL PROJEKT Sp. z o.o. ul. J. Chłopickiego 50, 04-275 Warszawa TYTUŁ OPRACOWANIA PRZEBUDOWA

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia - realizacja II etapu zadania inwestycyjnego pod nazwą:

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia - realizacja II etapu zadania inwestycyjnego pod nazwą: OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia - realizacja II etapu zadania inwestycyjnego pod nazwą: ODRESTAUROWANIE BUDYNKU ZABYTKOWEGO BĘDĄCEGO SIEDZIBĄ DELEGATURY MAZOWIECKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA WYKONAWCZA

DOKUMENTACJA WYKONAWCZA DOKUMENTACJA WYKONAWCZA przebudowy poddasza nieużytkowego wraz ze zmianą sposobu użytkowania na cele biurowe w budynku administracyjno-biurowym NFZ w Łodzi, położonym przy ul. Kopcińskiego 58, dz. nr 17/18,

Bardziej szczegółowo

Projektowanie, kosztorysowanie i nadzór w budownictwie mgr inż. Benedykt Stecki

Projektowanie, kosztorysowanie i nadzór w budownictwie mgr inż. Benedykt Stecki PROJEKTOWANIE, KOSZTORYSOWANIE 1 I NADZÓR W BUDOWNICTWIE mgr inż. Benedykt Stecki 87-300 Brodnica ul. Poprzeczna 15 tel. 603 037 614 PROJEKT BUDOWLANY REMONTU I ZMIANY SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU SZKOŁY

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY Nazwa zamówienia: Rozbudowa i nadbudowa budynku usługowego - biura obsługi klienta dla cmentarza komunalnego przy ul. Panewnickiej w Katowicach Ligocie, na działce nr 26,

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

OPIS TECHNICZNY PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO OPIS TECHNICZNY PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO CEL I ZAKRES OPRACOWANIA: PRZEBUDOWA, REMONT ORAZ TERMOMODERNIZACJA ISTNIEJĄCEJ KAMIENICY PRZY UL. CZARNOWIEJSKIEJ 50B W KRAKOWIE INWESTOR: AKADEMIA

Bardziej szczegółowo

TRUPEL 55A 14-220 KISIELICE siedziba: IŁAWA, ul. Lubawska 3 biurowiec IPB, p. nr 4 e-mail: bogdanmotylinski@wp.pl. tel.

TRUPEL 55A 14-220 KISIELICE siedziba: IŁAWA, ul. Lubawska 3 biurowiec IPB, p. nr 4 e-mail: bogdanmotylinski@wp.pl. tel. 1 inż. Bogdan Motyliński TRUPEL 55A 14-220 KISIELICE siedziba: IŁAWA, ul. Lubawska 3 biurowiec IPB, p. nr 4 e-mail: bogdanmotylinski@wp.pl tel. egz. nr 1. PROJEKT BUDOWLANY adaptacji budynku Suskiego Domu

Bardziej szczegółowo

PROJEKT PRAGA sp. z o.o. ul. Szczuczyńska 8/2 03-943 Warszawa. Zespół projektowy: arch. Karolina Tunajek arch. Marcin Garbacki arch.

PROJEKT PRAGA sp. z o.o. ul. Szczuczyńska 8/2 03-943 Warszawa. Zespół projektowy: arch. Karolina Tunajek arch. Marcin Garbacki arch. PROJEKT PROJEKT WYKONAWCZY ZADASZENIA DZIEDZIŃCA ZAMKOWEGO MUZEUM W BIELSKU-BIAŁEJ - ZAMEK SUŁKOWSKICH Działka nr ew. 200 obręb 0002 Bielsko Miasto ul. Wzgórze 16 43-300 Bielsko-Biała Kod CPV 45100000-8:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY ARCHITEKTURY remontu i docieplenia obiektów pompowni Bachury

PROJEKT WYKONAWCZY ARCHITEKTURY remontu i docieplenia obiektów pompowni Bachury Pracownia Architektury Mariusz C. Stepaniuk 15-689 Białystok, ul.pietkiewicza 9 m.34 Pracownia: 15-399 Białystok, ul.hurtowa 13 Tel./fax. +85 745 90-88, kom. 0-603-755-221 E-mail: marcer@poczta.onet.pl

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANEGO

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANEGO OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANEGO SPIS ZAWARTOŚCI TECZKI 1. Zestawienie rysunków 2. Dane ogólne 3. Podstawa opracowania 4. Przedmiot i zakres opracowania 5. Podstawowe dane techniczne

Bardziej szczegółowo

Lucyna Maria Szymańska 07-410 Ostrołęka ul. Gen. Prądzyńskiego 1 m.19 tel. (029) 764-44-88 NIP: 758-112-64-78 REGON 550739015 kom.

Lucyna Maria Szymańska 07-410 Ostrołęka ul. Gen. Prądzyńskiego 1 m.19 tel. (029) 764-44-88 NIP: 758-112-64-78 REGON 550739015 kom. USŁUGI PROJEKTOWO-BUDOWLANE Lucyna Maria Szymańska 07-410 Ostrołęka ul. Gen. Prądzyńskiego 1 m.19 tel. (029) 764-44-88 NIP: 758-112-64-78 REGON 550739015 kom. 602 702 324 EGZ. WYKONAWCY PROJEKT BUDOWLANY

Bardziej szczegółowo

Budynek administracyjny MOSiR w Mikołowie woj. śląskie, 43-190 Mikołów, ul. Konstytucji 3 Maja 31, działka nr 532/24

Budynek administracyjny MOSiR w Mikołowie woj. śląskie, 43-190 Mikołów, ul. Konstytucji 3 Maja 31, działka nr 532/24 Prrzedsiiębiiorrsttwo Usłługowo Handllowe SANMED Arkadiusz Rygol 43-187 ORZESZE ul. Mikołowska 133 tel.: (032) 729 83 47 fax.: (032) 729 86 30 e-mail: sanmed@4-net.pl NIP 635-111-65-99 Regon: 277844795

Bardziej szczegółowo

Rozbudowa i modernizacja istniejącej oczyszczalni ścieków w Bieczu nr ewid. 2428/1, 2428/2, 2428/3 i 2429

Rozbudowa i modernizacja istniejącej oczyszczalni ścieków w Bieczu nr ewid. 2428/1, 2428/2, 2428/3 i 2429 PROJEKT BUDOWLANY I WYKONAWCZY INWESTOR: ZAMAWIAJĄCY: WYKONAWCA: ZADANIE: OBIEKT: BRANŻA: GMINA BIECZ RYNEK 1 38-340 BIECZ GMINA BIECZ RYNEK 1 38-340 BIECZ SEWTECH s.c. GROCHOLIN 38 89-240 KCYNIA Rozbudowa

Bardziej szczegółowo

projekt 26 600 Radom, ul. Żeromskiego 31 tel./fax (048) 340-46-46 NIP 812-119-96-31 Regon: 672975379

projekt 26 600 Radom, ul. Żeromskiego 31 tel./fax (048) 340-46-46 NIP 812-119-96-31 Regon: 672975379 Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe AGATA NOWAKOWSKA projekt projekt 26 600 Radom, ul. Żeromskiego 31 tel./fax (048) 340-46-46 NIP 812-119-96-31 Regon: 672975379 Nazwa inwestycji Branża Nazwa opracowania

Bardziej szczegółowo

mgr inż. arch. Paweł Litwinowicz upr. proj. WP-OIA/OKK/UpB/33/2007 mgr inż. arch. Aleksandra Litwinowicz

mgr inż. arch. Paweł Litwinowicz upr. proj. WP-OIA/OKK/UpB/33/2007 mgr inż. arch. Aleksandra Litwinowicz nazwa i adres inwestycji PROJEKT TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO u. Źródlana 3, 60-642 Poznań inwestor Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości ul. Źródlana 3 w Poznaniu ul. Źródlana

Bardziej szczegółowo

ARHEAD Spółka z o.o. BIURO PROJEKTOWO - BADAWCZE 03-905 Warszawa, ul. Francuska 30/2 tel. +48 22 616 29 30, e-mail: arhead@arhead.pl www.arhead.

ARHEAD Spółka z o.o. BIURO PROJEKTOWO - BADAWCZE 03-905 Warszawa, ul. Francuska 30/2 tel. +48 22 616 29 30, e-mail: arhead@arhead.pl www.arhead. 87-800 Włocławek, ul. Barska 47 tel./fax +48 54 252 83 33 e-mail: przybylski@przybylski.info.pl ARHEAD Spółka z o.o. BIURO PROJEKTOWO - BADAWCZE 03-905 Warszawa, ul. Francuska 30/2 tel. +48 22 616 29 30,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY INWESTOR: Ośrodek Sportu i Rekreacji m. st. Warszawy w Dzielnicy Ursus ul. Sosnkowskiego 3, 02-495 Warszawa PROJEKT:

PROJEKT BUDOWLANY INWESTOR: Ośrodek Sportu i Rekreacji m. st. Warszawy w Dzielnicy Ursus ul. Sosnkowskiego 3, 02-495 Warszawa PROJEKT: PROJEKT BUDOWLANY MODERNIZACJA SZATNI NA ZAPLECZU STADIONU na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Ursus ul. Sosnkowskiego 3, Warszawa dz. Nr ew. 31/7 obręb 2-11-12 INWESTOR: PROJEKT: AUTORZY:

Bardziej szczegółowo

Nazwa i kody według Wspólnego Słownika Zamówień:

Nazwa i kody według Wspólnego Słownika Zamówień: PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY na Kompleksową realizację zadania p.n. Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół w Lotyniu w ramach formuły zaprojektuj i wybuduj Nazwa i kody według Wspólnego Słownika Zamówień:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W ADAMOWIE UL. CMENTARNA 33 21-412 ADAMÓW MAP/0027/POOK/07 MAP/0018/POOK/06. stadium

PROJEKT BUDOWLANY GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W ADAMOWIE UL. CMENTARNA 33 21-412 ADAMÓW MAP/0027/POOK/07 MAP/0018/POOK/06. stadium stadium projekt PROJEKT BUDOWLANY BUDOWA BUDYNKU GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W ADAMOWIE NA DZIAŁCE NR EWID. 46/, JEDN. EWID. 0600_2, ADAMÓW, OBRĘB EWID. 060_2.000, ADAMÓW, NR DZ. PODGIK 784/202 WRAZ

Bardziej szczegółowo

P r o j e k t b u d o w l a n y

P r o j e k t b u d o w l a n y SPIS TREŚCI I. OPIS TECHNICZNY PROJEKTU BUDOWLANEGO... 4 1. Przedmiot i zakres opracowania... 4 2. Podstawa opracowania... 4 1. Lokalizacja i istniejący stan zagospodarowania terenu... 5 2. Warunki gruntowo-wodne...

Bardziej szczegółowo

temat: Rozbudowa budynku Zespołu Szkół Podstawowych wraz z instalacjami wewnętrznymi. Inwestor: Gmina Tarnów, 33-100 Tarnów, ul.

temat: Rozbudowa budynku Zespołu Szkół Podstawowych wraz z instalacjami wewnętrznymi. Inwestor: Gmina Tarnów, 33-100 Tarnów, ul. ZAWISZA - ARCHITEKCI pracownia projektowa 3 3-11 2 t a r n o w i e c n o w o d w o r z e 7 5 tel: (014) 621 13 14, 0605 288 418, 0605 547 255, e-mail: archilopi@poczta.onet.pl temat: Rozbudowa budynku

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY REWALORYZACJI ELEWACJI BUDYNKUMUZEUM WOLI PRZY UL. SREBRNEJ 12 W WARSZAWIE W DZIELNICY WOLA

PROJEKT BUDOWLANY REWALORYZACJI ELEWACJI BUDYNKUMUZEUM WOLI PRZY UL. SREBRNEJ 12 W WARSZAWIE W DZIELNICY WOLA Foto GEOCONTROL PROJEKT BUDOWLANY REWALORYZACJI ELEWACJI BUDYNKUMUZEUM WOLI PRZY UL. SREBRNEJ 12 W WARSZAWIE W DZIELNICY WOLA ROZDZIAŁ 1 A - CZĘŚĆ OGÓLNA B - PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI C - PROJEKT

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO- BUDOWLANY

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO- BUDOWLANY PROJEKT ARCHITEKTONICZNO- BUDOWLANY NAZWA INWESTYCJI: ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU BIUROWEGO NA CELE DOMU KULTURY. INWESTOR: GMINA ŻARNÓW, ul. Opoczyńska 5, 26-330 Żarnów ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:

Bardziej szczegółowo

ARCHITEKT TOMASZ CELEWICZ 80-410 GDAŃSK, UL. K. BACZYŃSKIEGO 7A/10, TEL 344 22 26 TEL. KOM. 0503 113 132, BIURO PROJEKTOWE

ARCHITEKT TOMASZ CELEWICZ 80-410 GDAŃSK, UL. K. BACZYŃSKIEGO 7A/10, TEL 344 22 26 TEL. KOM. 0503 113 132, BIURO PROJEKTOWE ARCHITEKT TOMASZ CELEWICZ 80-410 GDAŃSK, UL. K. BACZYŃSKIEGO 7A/10, TEL 344 22 26 TEL. KOM. 0503 113 132, BIURO PROJEKTOWE PROJEKT WYKONAWCZY REWALORYZACJI WRAZ Z REMONTEM I PRZEBUDOWĄ OBIEKT Budynek nr

Bardziej szczegółowo

UL. MOGILEŃSKA 42 61-044 POZNAŃ

UL. MOGILEŃSKA 42 61-044 POZNAŃ STADIUM BRANŻA PROJEKT WYKONAWCZY ARCHITEKTURA TOM I TEMAT PROJEKT FILII BUDYNKU ZAKŁADU OPIEKUŃCZO-LECZNICZEGO I REHABILITACJI MEDYCZNEJ FILIA W OWIŃSKACH UL. CYSTEREK 5 INWESTOR ZAKŁAD OPIEKUŃCZO- LECZNICZY

Bardziej szczegółowo

01-494 Warszawa, ul. Piastów Śląskich 49 tel./fax 22 788 18 54

01-494 Warszawa, ul. Piastów Śląskich 49 tel./fax 22 788 18 54 Pracownia Inwestycyjna Ryszard Wyszyński 01-494 Warszawa, ul. Piastów Śląskich 49 tel./fax 22 788 18 54 Inwestor: Dom Pomocy Społecznej im. Natalii Nitosławskiej ul. Bielińskiego 26, Nowe Miasto nad Pilicą

Bardziej szczegółowo

OPIS ROZBUDOWY. 1. Podstawa opracowania: - dane wyjściowe i przepisy prawa - wytyczne Inwestora - podkłady mapowe dostarczone przez Inwestora

OPIS ROZBUDOWY. 1. Podstawa opracowania: - dane wyjściowe i przepisy prawa - wytyczne Inwestora - podkłady mapowe dostarczone przez Inwestora OPIS ROZBUDOWY 1. Podstawa opracowania: - dane wyjściowe i przepisy prawa - wytyczne Inwestora - podkłady mapowe dostarczone przez Inwestora 2. Zawartość opracowania - opis koncepcji rozbudowy - zestawienie

Bardziej szczegółowo

II. Część ogólna, Inwestor: INSTYTUT TECHNICZNY WOJSK LOTNICZYCH ul. Księcia Bolesława 6 01-494 Warszawa. Faza; Projekt robót budowlanych

II. Część ogólna, Inwestor: INSTYTUT TECHNICZNY WOJSK LOTNICZYCH ul. Księcia Bolesława 6 01-494 Warszawa. Faza; Projekt robót budowlanych II. Część ogólna, Nazwa i adres inwestycji: PRZEBUDOWA BUDYNKU nr 11(4) CZĘŚĆ BIUROWA WRAZ ZE ZGŁOSZENIEM ROBÓT NA OCIEPLENIE ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH I DACHU oraz NAPRAWĄ SCHODÓW PRZY STOLARNI Inwestor: INSTYTUT

Bardziej szczegółowo