PRACOWNIA PROJEKTOWA BUDOWNICTWA OGÓLNEGO

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PRACOWNIA PROJEKTOWA BUDOWNICTWA OGÓLNEGO"

Transkrypt

1 PRACOWNIA PROJEKTOWA BUDOWNICTWA OGÓLNEGO Kordian Morawski ul. Groszowicka 21a Opole tel wrzesień 2012 PROJEKT WYKONAWCZY BRANŻA ARCHITEKTONICZNO-KONSTRUKCYJNA budynku koszarowego nr 9 w kompleksie koszarowym nr 2328 przy ul. Trzmielowickiej we Wrocławiu adres obiektu: ul. Trzmielowicka 28, Wrocław dane ewidencyjne: dz. nr 1/1, AM8, obręb Ratyń, jed. ewid. Wrocław powiat wrocławski, województwo dolnośląskie inwestor: Rejonowy Zarząd Infrastruktury we Wrocławiu adres inwestora: ul. Obornicka Wrocław TOM 1

2 OŚWIADCZENIE: Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (jednolity tekst Dz.U. z 2010r. nr 243, poz z późniejszymi zmianami) poniżej podpisani projektanci oświadczają, że niniejszy projekt budowlany został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. ARCHITEKTURA: projektant: mgr inż. Kordian Morawski uprawnienia nr 60/77 w specjalności architektonicznej KONSTRUKCJA: projektant: mgr inż. Kordian Morawski uprawnienia nr 227/07 w specjalności konstrukcyjno-inżynieryjnej POZOSTALI CZŁONKOWIE ZESPOŁU PROJEKTOWEGO: inż. arch. mgr inż. mgr inż. arch. tech arch. Maciej Morawski Marcin Zdanowicz Michał Gontkowski Arkadiusz Wiśniowski 10 września 2012 Przedmiotowy projekt (utwór architektoniczny) jest chroniony prawem autorskim zgodnie z Ustawą nr 83 z dnia 04 lutego 1994r. O prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 1994r. nr 24, poz. 83). strona 2

3 1. SPIS TREŚCI TOM 1: 1. Strony tytułowe wraz ze spisem treści Metryka projektu 1 Oświadczenie oraz podpisy projektantów 2 Spis treści projektu wykonawczego 3 2. Ogólna charakterystyka inwestycji Przedmiot oraz cel opracowania 5 Podstawa sporządzenia dokumentacji 5 Opis stanu istniejącego 5 Zakres opracowania 8 3. Projekt zagospodarowania terenu Część opisowa projektu zagospodarowania terenu 9 Plan sytuacyjny plansza koordynacyjna PW_Z_01 skala 1:250 - Inwentaryzacja zieleni, projekt nasadzeń PW_Z_02 skala 1:250 - Rzut wydzielonego miejsca do palenia PW_Z_03 skala 1:50 - Rzut parkingu rowerowego PW_Z_04 skala 1:50 - Detal wykonania obudowy złącza kablowego PW_Z_05 skala 1:20 - Detal wykonania obudowy inwerterów B1, B2 PW_Z_06 skala 1:20 - Detal wykonania obudowy inwerterów B3 PW_Z_07 skala 1:20-4. Projekt architektoniczno-budowlany Część opisowa projektu architektoniczno-budowlanego Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia Strona tytułowa 66 Część opisowa 67 Inwentaryzacja, plan wyburzeń rzut piwnic PW_IN_01 skala 1:100 - Inwentaryzacja, plan wyburzeń rzut parteru PW_IN_02 skala 1:100 - Inwentaryzacja, plan wyburzeń rzut I piętra PW_IN_03 skala 1:100 - Inwentaryzacja, plan wyburzeń rzut II piętra PW_IN_04 skala 1:100 - Inwentaryzacja, plan wyburzeń rzut poddasza PW_IN_05 skala 1:100 - Inwentaryzacja, plan wyburzeń rzut dachu PW_IN_06 skala 1:100 - Inwentaryzacja, plan wyburzeń przekrój A-A PW_IN_07 skala 1:100 - Inwentaryzacja, plan wyburzeń przekrój B-B PW_IN_08 skala 1:100 - TOM 2: 6. Rysunki podstawowe projektu wykonawczego Strona tytułowa ze spisem treści Stan projektowany rzut piwnic PW_A_01 skala 1:50 - Stan projektowany rzut parteru PW_A_02 skala 1:50 - Stan projektowany rzut I piętra PW_A_03 skala 1:50 - Stan projektowany rzut I piętra PW_A_04 skala 1:50 - Stan projektowany rzut poddasza PW_A_05 skala 1:50 - Stan projektowany rzut dachu PW_A_06 skala 1:100 - Stan projektowany rzut POPiS PW_A_07 skala 1:50 - strona 3

4 Stan projektowany przekrój A-A PW_A_08 skala 1:100 - Stan projektowany przekrój B-B PW_A_09 skala 1:100 - Stan projektowany przekrój C-C PW_A_10 skala 1:50 - Stan projektowany elewacja wschodnia PW_A_11 skala 1:100 - Stan projektowany elewacja zachodnia PW_A_12 skala 1:100 - Stan projektowany elewacja północna PW_A_13 skala 1:100 - Stan projektowany elewacja południowa PW_A_14 skala 1:100 - Rzut sufitów parter PW_A_15 skala 1:100 - Rzut sufitów I piętro PW_A_16 skala 1:100 - Rzut sufitów II piętro PW_A_17 skala 1:100 - Zestawienie stolarki drzwiowej projektowanej PW_T_01 skala 1:100 - Zestawienie stolarki okiennej projektowanej PW_T_02 skala 1:100 - TOM 3: 7. Rysunki konstrukcji oraz detali Strona tytułowa ze spisem treści Rzuty płyty żelbetowej oraz rygli PW_K_01 skala 1:50 - Przekroje konstrukcyjne PW_K_02 skala 1:20 - Rzut więźby dachowej PW_K_03 skala 1:100 - Detal wykonania lukarny PW_K_04 skala 1:20 - Konstrukcja schodów do piwnicy PW_K_05 skala 1:20 - Detal mocowani płatwi PŁ1 PW_K_06 skala 1:20 - Detal podwyższenia balustrad PW_D_01 skala 1:20 - Detal podwyższenia balustrad - spocznik PW_D_02 skala 1:20 - Detal podwyższenia mocowania pochwytu PW_D_03 skala 1:20 - Detal mocowania listwy odbojowej PW_D_04 skala 1:2 - Detal okien połaciowych oddymiających PW_D_05 skala - - Detal kraty KR1 PW_D_06 skala 1:20 - Detal kraty KR2 PW_D_07 skala 1:20 - Detal kraty KR3 PW_D_08 skala 1:20 - Detal kraty KR4 PW_D_09 skala 1:20 - Detal barierki okiennej BR1 PW_D_10 skala 1:20 - Detal kraty KR5 PW_D_11 skala 1:20 - Detal balustrady BR2 PW_D_12 skala 1:20 - Detale balustrad POPPiS PW_D_13 skala 1:20 - Detale barierki antypanicznej BR3 PW_D_14 skala 1:20 - Detale schodków wyłazu dachowego PW_D_15 skala 1:20 - Detal barierki BR4 oraz obudowy POPPiS PW_D_16 skala 1:20 - Przekrycie POPPiS PW_D_17 skala 1:50 - strona 4

5 2. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA INWESTYCJI Niniejsze opracowanie stanowi element składowy przedmiotu zamówienia polegającego na wykonaniu zadania nr 21140: Opracowanie dokumentacji przedprojektowej i projektowej na przebudowę budynku koszarowego nr 9 w kompleksie koszarowym przy ul. Trzmielowickiej we Wrocławiu wraz ze złożeniem wniosku o zatwierdzenie projektu i wydanie pozwolenia na budowę w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim we Wrocławiu oraz przyszłym pełnieniem nadzoru autorskiego udzielonego w trybie przetargu nieograniczonego. Zamówienie udzielono zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( tj. Dz. U r. Nr 113, poz. 759 z póź. zm.) Przedmiot oraz cel opracowania Przedmiotem niniejszego opracowania jest istniejący budynek koszarowy nr 9 w kompleksie koszarowym nr 2328, zlokalizowany na działce nr 1/1, AM 8, obręb Ratyń w jednostce ewidencyjnej Wrocław. Celem inwestycji, na której potrzeby sporządzono dokumentację jest dostosowanie budynku do aktualnych potrzeb Użytkownika Podstawa sporządzenia dokumentacji Niniejsze opracowanie zostało sporządzone na podstawie zlecenia Inwestora zawartego w formie umowy pomiędzy Rejonowym Zarządem Infrastruktury we Wrocławiu a Pracownią Projektową Budownictwa Ogólnego Best Projekt z Opola oraz: - specyfikacji istotnych warunków zamówienia - mapy do celów projektowych - inwentaryzacji budynku, wizji lokalnych oraz odkrywek istotnych elementów konstrukcyjnych - zatwierdzonego przez Inwestora programu inwestycji - konsultacji branżowych, wytycznych Inwestora - przepisów prawa budowlanego, warunków techniczno-budowlanych wraz przywoływanymi normami - literatury fachowej, wiedzy oraz doświadczenia projektantów 2.3. Opis stanu istniejącego Przedmiotem niniejszego opracowania jest istniejący budynek koszarowy nr 9 w kompleksie koszarowym nr 2328, zlokalizowany na działce nr 1/1, AM 8, obręb Ratyń w jednostce ewidencyjnej Wrocław. Obiekt znajduje się na zainwestowanym terenie kompleksu koszarowego. Budynek nr 9 jest obiektem wolnostojącym, podpiwniczonym o trzech kondygnacjach nadziemnych z poddaszem użytkowym przekrytym dachem wielospadowym. Najbliżej położony budynek sąsiedni znajduje się od strony zachodniej obiektu w odległości nie mniejszej niż 32,46m. Wymienione budynki zaliczają się do grupy wysokościowej średniowysokie. strona 5

6 Charakterystyka architektoniczno-konstrukcyjna Budynek dwu klatkowym na rzucie prostokąta dł. 71,02 m, szer. 18,33m. Wzniesiony w technologii murowanej o ścianach z cegły pełnej przekryty dachem wielospadowym, wieszarowo-krokwiowym o kącie nachylenia połaci głównych 45 stopni. Posadzka na gruncie betonowa wykonana pomiędzy ławami betonowymi. Strop nad piwnicą kolebkowy w układzie poprzecznym, w obrębie pojedynczych, wyszczególnionych w części rysunkowej pomieszczeń strop ceramiczny typu Akerman. Nad kondygnacją parteru oraz pierwszego piętra stropy ceramiczne typu Akerman o zmiennej grubości konstrukcyjnej rozparte na ścianach podłużnych budynku zewnętrznych oraz stanowiących obudowę korytarza. Nad kondygnacją drugiego piętra strop żelbetowy spinający wieńce oraz betonowe ściany kolankowe stanowiące podparcie dla konstrukcji więźby. Konstrukcja schodów monolityczna ze stopnicami z lastriko. Balustrady stalowe o wysokości 90cm. Wysokości stopni, szerokości biegów oraz spoczników na większości kondygnacji spełniają wymagane przepisami techniczno-budowlanymi wartości. Wyjątek stanowi spocznik na poziomie +/- 0,00 oraz + 9,11. Dach o rozpiętości podstawowej 15,56 rozpięty pomiędzy żelbetowymi ściankami kolankowymi, spięty na poziomie stropu nad poddaszem belkami drewnianymi stanowiącymi konstrukcję pod posadzkę strychu oraz powyżej jętką. W środku rozpiętości od kalenicy, jętka oraz belki stropowe przewiązane słupkami z desek pracujących na rozciąganie. Więźba w kierunku poprzecznym usztywniona przez pełne deskowanie w poziomie stropu drewnianego przez podbitkę oraz deski podłogowe. Dodatkowe usztywnienie pełni deska kalenicowa przewiązana mieczami co piaty wiazar. Konstrukcja daszków poprzecznych przekrywających klatki schodowe w układzie płatwiowym podpartymi za pomocą słupów drewnianych na żelbetowym stropie nad schodami. Konstrukcja lukarn powiązana bezpośrednio z wiązarami dachu głównego. Poszycie dachu stanowi dachówka ceramiczna układana na koronkę. Ściany wykończone tynkami cementowo-wapiennymi. Posadzki w obrębie pomieszczeń komunikacji wykonane z lastriko, w pomieszczeniach mokrych gres oraz terakota, ściany zabezpieczone płytkami ceramicznymi. Pomieszczenia biurowe w znacznej większości parkiet, lokalnie wykonane wykładziny dywanowe lub pcw na bazie z posadzki wykończonej parkietem.. Ściany oraz podsufitka na poddaszu wykończone supremą. Elementy murowane wykonane wtórnie wykonano z bloczków gazobetonowych. Nadproża głównych ścian konstrukcyjnych wykonano jako ceglane. W ścianach działowych, lokalnie występują nadproża z belek drewnianych. strona 6

7 Charakterystyczne dane liczbowe budynek nr 9 szerokość elewacji frontowej 71,02 m szerokość elewacji bocznej 18,33 m powierzchnia zabudowy 1180,95 m 2 powierzchnia użytkowa piwnicy 909,87 m 2 powierzchnia użytkowa parteru 957,19 m 2 powierzchnia użytkowa I piętra 1000,28 m 2 powierzchnia użytkowa II piętra 995,12 m 2 powierzchnia użytkowa poddasza 934,16 m 2 powierzchnia użytkowa budynku 4796,62 m 2 kubatura netto piwnicy 2274,68 m 3 kubatura netto parteru 3225,73 m 3 kubatura netto I piętra 3330,93 m 3 kubatura netto II piętra 3323,70 m 3 kubatura netto poddasza 2308,30 m 3 kubatura netto budynku 14463,34 m 3 kubatura brutto budynku 17365,01 m 3 wysokość budynku 20,44 m powierzchnia dachu 1839,28 m Instalacje elektryczne Lokalizacja czynnej rozdzielnicy elektrycznej zgodnie z częścią rysunkową. Przyłącze ena od strony południowo-wschodniej obiektu. Szafka wymieniana podczas ostatniego remontu. Z rozdzielnicy budynku zasilany jest budynek warsztatowy. Lokalizacja głównego wyłącznika prądu w rozdzielnicy oraz na zewnątrz budynku przy wejściu głównym. Na elewacji zachodniej umieszczono zewnętrzne gniazdo trójfazowe. W obiekcie występują instalacje niskoprądowe, teleinformatyczne oraz oświetleniowa. Dodatkowo na kondygnacjach użytkowych parter, pierwsze oraz drugie piętro funkcjonuje instalacja niskoprądowa LAN kontroli dostępu. W piwnicy znajdują się czujki oraz sygnalizatory optyczno-akustyczne instalacji detekcji dymu Instalacja centralnego ogrzewania Budynek jest ogrzewany z węzła cieplnego znajdującego się w pomieszczeniu piwnicznym. Czynnik grzewczy doprowadzony do obiektu od strony zachodniej budynku przewodami dn 140. Opomiarowanie oraz zawory instalacji wewnętrznej wskazano w części rysunkowej opracowania. Rozprowadzenie czynnika cieplnego wewnątrz obiektu w obrębie kondygnacji piwnicy a dalej pionami na wyższe piętra. W budynku występują grzejniki żebrowo-rurowe. Ogrzewane kondygnacje to parter, pierwsze oraz drugie piętro. strona 7

8 Instalacja wodno-kanalizacyjna Instalacja wody z rur stalowych wyeksploatowana. Instalacja kanalizacji z rur żeliwnych i PCV. Trzy przyłącza do budynku z rur żeliwnych wyeksploatowane. Odprowadzenie wody opadowej do istniejącej przy obiekcie sieci kanalizacji deszczowej. Czynne przyłącze wodociągowe w obrębie pomieszczenia węzła cieplnego. W obiekcie funkcjonuje instalacja wodociągowa, przeciwpożarowa. W części rysunkowej wskazano lokalizację wewnętrznych punktów czerpania wody do celów przeciwpożarowych zawory Wentylacja W budynku istnieje wentylacja grawitacyjna, w obecnym stanie nie każde pomieszczenie jest wentylowane. Wentylacja mechaniczna w pomieszczeniach suszarni, w pomieszczeniu łaźni wentylacja mechaniczna z rekuperacją. Klatki schodowe wyposażone w instalację oddymiającą Zakres opracowania W ramach prac polegających na przebudowie budynku koszarowego nr 9 w kompleksie koszarowym przy ul. Trzmielowickiej we Wrocławiu przewiduje się: - wycinkę świerków zlokalizowanych pomiędzy budynkiem a drogą pożarową - wykonanie nasadzeń zastępczych - unieczynnienie oraz wykonani nowej sieci kanalizacji deszczowej wokół budynku - unieczynnienie przyłącza wodociągowego - przebudowę przyłącza wodociągowego - przebudowę przyłącza kanalizacji bytowej - rozbiórkę nieczynnego przyłącza kanalizacji bytowej - rozbiórkę nieczynnego przyłącza ciepłowniczego - przebudowę wewnętrznej linii zasilającej - wykonanie drenażu opaskowego wokół budynku - wymianę oraz renowację dojść do budynku - wykonanie obwodowej opaski przeciwwilgociowej - przebudowę wydzielonego miejsca dla osób palących - montaż elementów małej architektury - wykonaniu zewnętrznych obudów pod elementy infrastruktury technicznej - renowacja muru oporowego wydzielającego rampę do piwnicy - montaż balustrady - demontaż instalacji wewnętrznych, elementów armatury, ślusarki oraz podobnych - usunięcie instalacji zewnętrznych skojarzonych z budynkiem oświetlenia elewacyjnego, siły, podobnych - demontaż stolarki drzwiowej oraz okiennej w części wskazanej na rysunkach strona 8

9 - usunięcie elementów ślusarki zewnętrznej oraz wewnętrznej - skucie oraz oczyszczeniu z warstw wykończeniowych posadzek przewidzianych do pozostawienia - skuciu dodatkowo nadlanych posadzek w obrębie pomieszczeń higieniczno-sanitarnych - odkuciu oraz oczyszczeni biegów schodowych - rozbiórka schodów do piwnicy - skucie posadzki w piwnicy wraz z progami betonowymi oraz zlokalizowanymi poniżej kanałami instalacyjnymi i rewizyjnymi, wybranie gruntu w celu wykonania pogłębienia posadzki - wykonanie wzmocnień ław fundamentowych - rozbiórka ścian w zakresie wskazanym na rysunkach - wykonanie przekuć oraz przemurowań otworów drzwiowych - wykonanie nadproży - demontaż poszycia dachowego - wymiana oraz wzmocnienie zniszczonych wiązarów - wykonanie konstrukcji punktu obserwacji przestrzeni powietrznej - wykonanie schodów monolitycznych do piwnicy - odkucie tynków w części ścian przewidzianych do pozostawienia - podjęcie niezbędnych zabiegów naprawczych polegających na usunięciu wysoleń oraz wykwitów na murach przewidzianych do pozostawienia - odsłonięcie ścian fundamentowy od strony wewnętrznej oraz zewnętrznej - wykonaniu termo oraz hydroizolacji ścian fundamentowych oraz projektowanej posadzki na gruncie - wylaniu projektowanej posadzki na uprzednio zagęszczonym gruncie - wymurowaniu projektowanych ścianek działowych - wykonanie poszycia połaci dachowej - montaż stolarki okiennej oraz drzwiowej wraz z parapetami wewnętrznymi oraz zewnętrznymi w części wskazanej na rysunkach - termoizolacja połaci dachowej oraz ścian zewnętrznych - wykonanie warstw wykończeniowych na elewacjach - wykonanie instalacji wewnętrznych w tym kanalizacyjnej bytowej oraz technologicznej, wody użytkowej, centralnego ogrzewania, przeciwpożarowej, wentylacji mechanicznej oraz klimatyzacji - wykonanie instalacji elektrycznej gniazd wtykowych, oświetleniowej, technicznej oraz niskoprądowych wynikających ze specyfiki budynku - wykonanie warstw wykończeniowych przewidzianych w opracowaniu - montaż sufitów podwieszanych wraz z elementami infrastruktury widocznej - pozostałe nie ujęte prace wykończeniowe strona 9

10 3. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU Przedmiotem niniejszego opracowania jest istniejący budynek koszarowy nr 9 w kompleksie koszarowym nr 2328, zlokalizowany na działce nr 1/1, AM 8, obręb Ratyń w jednostce ewidencyjnej Wrocław. Budynek znajduje się na terenie zamkniętym o którym mowa w art. 2 pkt 9 ustawy z dnia 17 maja 1989r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U i z póź. zm.). Zgodnie z art. 14. pkt 1 ust. 6 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U z póź. zm.) dla terenów zamkniętych podlegających Ministrowi Obrony Narodowej nie sporządza się miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Według studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta dla obszarów zamkniętych znajdujących się na terenie Wrocławia nie wyznacza się stref ochronnych. Działka nr 1/1 na której znajduje się przedmiotowy budynek jest terenem zainwestowanym oraz użytkowanym znajdującym się w administracji 2 Wojskowego Oddziału Gospodarczego we Wrocławiu. Według studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta dla obszarów zamkniętych znajdujących się na terenie Wrocławia nie wyznacza się stref ochronnych. Obiekt znajduje się w obrębie zespołu urbanistycznego Leśnica Wojsko wchodzącego w skład zespołu dzielnicowego Leśnica. W ramach inwestycji przewidziano prace wynikające ze specyfikacji istotnych warunków zamówienia polegającego na przebudowie budynku koszarowego nr 9 w kompleksie koszarowym przy ul. Trzmielowickiej we Wrocławiu. Szczegółowy zakres prac określono w pkt niniejszego opracowania Stan istniejący zagospodarowania terenu Działka nr 1/1 na której znajduje się przedmiotowy budynek jest terenem zainwestowanym oraz użytkowanym znajdującym się w administracji 2 Wojskowego Oddziału Gospodarczego we Wrocławiu Typologia terenu Teren, na którym znajduje się obiekt jest płaski o rzędnych wysokości w bezpośrednim otoczeniu budynku 125,90 126,14m.n.p.m Istniejące obiekty kubaturowe Budynek nr 9 jest obiektem wolnostojącym, podpiwniczonym o trzech kondygnacjach nadziemnych z poddaszem użytkowym przekrytym dachem wielospadowym. Najbliżej położony budynek sąsiedni strona 10

11 znajduje się od strony zachodniej obiektu w odległości nie mniejszej niż 32,46m. Wymienione budynki zaliczają się do grupy wysokościowej średniowysokie Istniejące uzbrojenie działki Teren, na którym znajduje się budynek jest uzbrojony oraz wyposażony w niezbędną infrastrukturę pozwalającą na użytkowanie obiektu. Budynek nr 9 posiada istniejące przyłącza do sieci. - sieć wodociągowa dwa przyłącza, do strony południowo-wschodniej oraz zachodniej budynku - sieć kanalizacji sanitarnej dwa przyłącza od strony zachodniej oraz jedno od strony wschodniej budynku - sieć kanalizacji deszczowej od strony zachodniej budynku oraz od strony wschodniej w drodze - źródło ciepła czynnik grzewczy doprowadzony z sieci do pomieszczenia węzła cieplnego od strony zachodniej obiektu - sieć energetyczna przyłącze zlokalizowane od strony południowo-wschodniej budynku - sieć telekomunikacyjna przyłącze zlokalizowane od strony południowej budynku Budynek znajduje się w zasięgu istniejącego hydrantu zewnętrznego zlokalizowanego od strony wschodniej obiektu po przeciwległej stronie drogi biegnącej wzdłuż elewacji Dojścia oraz dojazdy Budynek nr 9 jest obsługiwany za pomocą istniejących w obrębie kompleksu dojść oraz dojazdów. Od strony elewacji wschodniej znajduje się droga o utwierdzonej nawierzchni mogąca służyć celom obsługi pojazdów jednostek ochrony przeciwpożarowej, która na ponad 50% długości obiektu przebiega w odległości nie mniejszej niż 5 i nie większej niż 15m od budynku. Z drogi do budynku prowadzą trzy dojścia służące do obsługi istniejących wejść do obiektu. Dwa z nich są zlokalizowane w elewacji wschodniej a trzecie, prowadzące na poziom kondygnacji podziemnej w elewacji północnej i jest obsługiwane pochylnią oraz stopniami Miejsce gromadzenia odpadów stałych Na terenie całego kompleksu znajdują się kontenery przeznaczone do gromadzenia odpadów stałych Zieleń wysoka Na terenie działki znajduje się istniejący drzewostan. W bezpośrednim sąsiedztwie budynku od strony wschodniej, w pasie terenu biologicznie czynnego pomiędzy obiektem a drogą zlokalizowane są pojedyncze nasadzenia. Ich wysokość przekracza 3m Projektowane zagospodarowanie terenu W ramach prac związanych z przebudową budynku przewidziano do rozbiórki wskazane na rysunku planu sytuacyjnego: strona 11

12 - nieczynne przyłącze kanalizacji bytowej - przyłącze wodociągowe (do unieczynnienia w miejscu wpięcia do sieci) - nieczynne przyłącze ciepłownicze Przewiduje się unieczynnienie istniejących oraz wykonanie nowych: - przyłącza wodociągowego od wschodniej strony budynku - przyłącza kanalizacji bytowej od wschodniej strony budynku - wewnętrznej linii zasilającej pomiędzy budynkiem nr 10 połączonej z przebudową lini zasilającej warsztaty - obwodowej siec kanalizacji deszczowej Ponad to przewidziano: - usunięcie drzew o wysokości przekraczającej 3m zlokalizowanych pomiędzy budynkiem a drogą pożarową - wykonanie nasadzeń zastępczych - wykonanie drenażu opaskowego - wymianę istniejącej nawierzchni na nową z wykorzystaniem istniejących elementów granitowych - wykonanie opaski przeciwwodnej wokół budynku wraz montażem obudów maskujących elementy instalacyjne - montaż elementów małej architektury Integralną część opisu stanowi rysunek planu Projektowane ukształtowanie terenu Nie przewiduje się zmian w sposobie ukształtowania terenu. Nawierzchnie przewidziane do wymiany zostaną odtworzone z uzupełnieniem o nowe materiały z zachowaniem prawidłowego odprowadzenia wody z ich powierzchni. Pas terenu wokół budynku, który zostanie odsłonięty na czas prowadzenia prac związanych z izolacją strefy fundamentowej oraz przebudową przyłączy zostanie odtworzony z materiałów nowych w sposób analogiczny do aktualnego sposobu użytkowania. Rzędne wysokości nie ulegną zmianie a sposób kształtowania nawierzchni będzie zapewniał prawidłowe odprowadzenie wód opadowych od budynku Dane charakteryzujące budynek po przebudowie budynek nr 9 szerokość elewacji frontowej 71,32 m szerokość elewacji bocznej 18,63 m powierzchnia zabudowy 1180,95 m 2 wysokość budynku 20,44 m strona 12

13 Projektowane uzbrojenie terenu W ramach przebudowy przewidziano wykorzystanie istniejącej infrastruktury technicznej w zakresie: - hydranty zewnętrzne istniejące lokalizacja zgodnie z rysunkiem planu - zaopatrzenie w ciepło do ogrzewania i wentylacji, oraz w ciepłą wodę ze zlokalizowanej w budynku sąsiednim kotłowni - sieć kanalizacji deszczowej odprowadzenie wody z powierzchni utwardzonej przed budynkiem z wykorzystaniem istniejącej sieci kanalizacji deszczowej - przyłącze kanalizacji bytowej istniejące, czynne przyłącze zlokalizowane od strony zachodniej budynku przewidziano do pozostawienia Projektowane elementy infrastruktury zewnętrznej budynku: - przyłącze kanalizacji bytowej istniejące przyłącze do przebudowy nowe dn200, PCV, L=15,00m - system odwodnienia obwodowego wokół budynku przewidziano wykonanie drenażu opaskowego wpiętego studni kanalizacji deszczowej D3 - system kanalizacji deszczowej odprowadzenie wody z rur spustowych do studzienek rewizyjnych Rd1 - Rd8, dalej rurami PCV do projektowanych oraz wymienianych na nowe studni kanalizacji deszczowej D1-D9 - wewnętrzna linia zasilająca w ramach przebudowy przewidziano wykonanie nowej szafki złączowej zasilanej z istniejącego złącza kablowego projektowanym kablem YAKXS 4*150 kabel zasilający warsztaty wprowadzić do nowo projektowanej szafki złączowej. W tym celu należy ułożyć odcinek linii kablowej YAKXS 4*70 i połączyć go poprzez mufę kablową przelotową z istniejącym kablem Lokalizacje istniejących oraz projektowanych przyłączy przedstawiono na rysunku planu. Zaopatrzenie budynku w wodę do zewnętrznego gaszenia jest zapewnione z dwóch istniejących hydrantów dn80. Przebudowa przyłączy teletechnicznych do budynku została wyłączona z zakresu niniejszego opracowania Przyłącza wod-kan, kanalizacja deszczowa oraz drenaże Wykonać zgodnie z projektem wykonawczym branży sanitarnej Przebudowa istniejącej sieci zasilającej Wykonać zgodnie z projektem wykonawczym branży sanitarnej Dojścia oraz dojazdy Przewiduje się zachowanie istniejącego ukształtowania dojść oraz dojazdów do budynku. W zakresie wskazanym na rysunku planu przewidziano wymianę istniejącej nawierzchni. Prace należy strona 13

14 przeprowadzić z wykorzystaniem zdemontowanych elementów granitowych (płyty, obrzeża oraz kostka) poddanych zabiegom renowacyjnym. Płyty betonowe przewidziano do usunięcia. W miejsce uszkodzonych komponentów granitowych oraz usuwanych płyt granitowych zostaną zastosowane elementy nowe granitowe. Z zastosowaniem analogicznych rozwiązań materiałowych zostanie wykonana obwodowa opaska przeciwwilgociowa. Rampę oraz schody zlokalizowane wzdłuż północnej elewacji budynku, prowadzące do piwnicy należy rozebrać oraz odtworzyć w sposób zapewniający prawidłowe odprowadzenie wód opadowych, uzupełniając wszelkie wykryte ubytki. Schody oraz rampę należy wykonać jako gruntowe po wcześniejszym zagęszczeniu podłoża. Projektowana nawierzchnia nawierzchnia granitowa układana ze spadkiem poprzecznym 2% podkład cementowo-piaskowy 1:4 podbudowa z kruszywa łamanego, stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 grunt rodzimy, oczyszczony z humusu 8 cm 5 cm 20 cm Do wykończenia krawędziowego wykonywanych nawierzchni należy zastosować stabilizowane w podłożu cementowo-piaskowym 1:4 o grubości 5cm obrzeża granitowe: - 6x20cm do wykończenia opaski wokół budynku - 8x25cm do wykończenia nawierzchni chodnikowych Podstopnice chodów do piwnicy wykończyć za pomocą obrzeży ciężkich o wymiarach 15x30cm na podsypce jak powyżej, wykonanej na ławie z betonu C12/15 o wymiarach 20x15cm. Kamienne elementy muru oporowego oczyścić przez piaskowanie. Balustradę wykonać w oparciu o rysunek detalu Miejsce gromadzenia odpadów stałych Zachowuje się dotychczasowy sposób gromadzenia oraz wywozu odpadów stałych Zieleń wysoka W związku planowaną przebudową budynku nr 9 w kompleksie koszarowym nr 2328 przy ulicy Trzmielowickiej 28, teren należy dostosować do aktualnych wymagań przepisów ochrony przeciwpożarowej. Zgodnie z 12.2 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 roku w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych pomiędzy budynkiem a drogą służącą do obsługi pojazdów jednostek ochrony przeciwpożarowej nie mogą występować drzewa o wysokości przekraczającej 3m. strona 14

15 zestawienie drzew przewidzianych do usunięcia nr 1 Świerk pospolity (Picea bies) nr 2 Świerk pospolity (Picea bies) nr 3 Świerk pospolity (Picea bies) nr 4 Świerk pospolity (Picea bies) nr 5 Świerk pospolity (Picea bies) * obwód pnia drzewa w centymetrach, mierzony na wysokości 130cm od powierzchni gruntu obwód pnia* 20 cm 27 cm 36 cm 42 cm 27 cm Na rysunku planu przedstawiono lokalizację drzew przewidzianych do wycięcia oraz zaproponowano miejsce, w którym przewiduje się wykonanie nasadzeń zastępczych. Dobór gatunków za uzgodnieniem z Wydziałem Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Wrocławia. Pozostałe drzewa zostaną poddane zabiegom pielęgnacyjnym nienaruszającym przepisów z zakresu ochrony środowiska Informacje uzupełniające W ramach przebudowy przewidziano wymianę istniejącej nawierzchni utwardzonej oraz budowę opaski odwadniającej, małego parkingu dla rowerów oraz wydzielenie miejsc pod elementy infrastruktury technicznej Informacja o wpisie do rejestru zabytków Przedmiotowy budynek nie jest wpisany do rejestru zabytków oraz nie znajduje się w obrębie stref ochrony konserwatorskiej. Budynek nr 9 oraz kompleks wojskowy (zespół koszar SS) przy ulicy Trzmielowickiej znajdują się w wykazie zabytków Miasta Wrocławia. Dla przedmiotowej inwestycji uzyskano: - opinię Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków WZA AZ - opinię Biura Miejskiego Konserwatora Zabytków MKZ.IZN ZŻ Dane określające wpływ eksploatacji górniczej Działka nie leży w strefie wpływów eksploatacji górniczej oraz nie znajduje się na terenach górniczych Informacja o wpływie inwestycji na środowisko, istniejących oraz przewidywanych zagrożeniach dla zdrowia oraz higieny użytkowników Niniejsza przebudowa nie figuruje w wykazie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na stan środowiska naturalnego i nie wymaga sporządzania raportu oddziaływania na środowisko (Ustawa z dn r. Prawo ochrony Środowiska Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późn. zm. z 2001 r. oraz Rozporządzenie Rady Ministrów z dn r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć strona 15

16 mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięć do sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz z 2004 r.) Przedmiotowa inwestycja zarówno ze względu na przyjęte rozwiązania funkcjonalno-przestrzenne, technologiczne, zastosowane materiały budowlane i wykończeniowe jak i na planowaną eksploatację nie będzie wywierała negatywnego wpływu na środowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i obiekty sąsiadujące. Z obiektu nie będą usuwane ani emitowane agresywne ścieki, płyny, gazy, wibracje, odpady stałe, promieniowanie jonizujące i zakłócenia elektromagnetyczne tak więc można stwierdzić, że nie będzie on wywierał szkodliwego oddziaływania na środowisko przyrodnicze w rozumieniu przepisów o ochronie środowiska. Teren inwestycji nie podlega specjalnym warunkom ochrony ekologicznej, nie znajduje się w strefie chronionego krajobrazu, nie występują na nim pomniki przyrody ani inne elementy przyrodnicze podlegające ochronie w tym też tereny Natura Prace związane z przebudową budynku zostaną przeprowadzone z uwzględnieniem wytycznych w zakresie wykonania nasadzeń zastępczych wydanych przez Wydział Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta we Wrocławiu Wpływ inwestycji na interes osób trzecich Projektowana przebudowa nie rodzi praw do terenu, oraz nie powoduje naruszenia prawa własności i uprawnień osób trzecich, nie stanowi przeszkody w dostępie do drogi publicznej oraz nie przesłania światła słonecznego, nie pozbawia możliwości korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej i środków łączności, nie wpływa również negatywnie na projektowaną zabudowę działek sąsiednich i ich dotychczasowe użytkowanie. Inwestycja nie powoduje uciążliwości i zakłóceń oraz zanieczyszczenia powietrza, wody i gleby, nie narusza warunków wodnych ani geologicznych inwestowanego terenu. strona 16

17 4. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY Opis techniczny został sporządzony w oparciu o Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 kwietnia 2012r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego wraz z późniejszymi zmianami i zawiera opis projektu wg kolejności określonej w rozporządzeniu Przeznaczenie i program użytkowy obiektu Budynek koszarowy nr 9 po przebudowie będzie służył celom funkcję budynku dla szeregowych zawodowych - miejsce pracy i służby. W ramach projektowanej przebudowy przewidziano wykonanie pomieszczeń biurowych, wydzielonych pomieszczeń dowódców, sal szkoleniowych oraz niezbędnego zaplecza higieniczno-sanitarnego. Kondygnacje piwnicy oraz poddasza użytkowego dostosowano do potrzeb organizacyjnych Punktów Poboru i Wyposażania. W projekcie przewidziano budowę Punktu Obserwacji Przestrzeni Powietrznej i Skażeń Program użytkowy obiektu W budynku zaprojektowano: - piwnice dostosowane do potrzeb PPiW oraz wydzielono pomieszczenia techniczne węzła cieplnego oraz rozdzielni głównej budynku, - parter dostosowany dla pracy oraz służby 65 osób, z przebudowy wyłączono pomieszczenia łaźni, które będą służyć jako zaplecze higieniczno-sanitarne PPiW, - I piętro dostosowane dla pracy oraz służby 68 osób, w centralnej części kondygnacji zlokalizowano serwerownię, - II piętro dostosowane dla pracy oraz służby 76 osób, - poddasze użytkowe dostosowane do potrzeb PPiW, w obrębie pomieszczenia do czyszczenia broni zlokalizowano wejście do punktu obserwacyjnego zlokalizowanego na dachu budynku, - strych przewidziany jako pomieszczenie nieużytkowe z dostępem administracyjnym z przestrzeni wydzielonych schodów do POPPiS, - Punkt Obserwacji Przestrzeni Powietrznej i Skażeń Zgodnie z wytycznymi do obliczeń wymaganej przepisami techniczno-budowlanymi ilości sanitariatów w budynku przyjęto, iż liczba kobiet przebywających w obiekcie będzie stanowić 7% całkowitej liczby użytkowników. Budynek nie jest przeznaczony do użytkowania przez osoby niepełnosprawne. Projektowana liczba użytkowników: 209 osób. strona 17

18 Zestawienie powierzchni oraz charakterystyczne dane liczbowe budynek nr 9 szerokość elewacji frontowej 71,32 m szerokość elewacji tylniej 71,32 m szerokość elewacji bocznej 18,63 m powierzchnia zabudowy 1180,95 m 2 powierzchnia użytkowa piwnicy 914,20 m 2 powierzchnia użytkowa parteru 950,38 m 2 powierzchnia użytkowa I piętra 990,20 m 2 powierzchnia użytkowa II piętra 982,20 m 2 powierzchnia użytkowa poddasza 941,32 m 2 powierzchnia nieużytkowa poddasza 513,38 m 2 powierzchnia użytkowa POPiS 21,41 m 2 powierzchnia użytkowa budynku 4799,71 m 2 kubatura netto piwnicy 2486,62 m 3 kubatura netto parteru 3164,77 m 3 kubatura netto I piętra 3279,37 m 3 kubatura netto II piętra 3280,55 m 3 kubatura netto poddasza wraz z POPiS 2465,46 m 3 kubatura netto budynku 14676,77 m 3 kubatura brutto budynku 17612,12 m 3 wysokość budynku 20,44 m powierzchnia dachu 1839,28 m Forma i funkcja obiektu W ramach prac związanych z przebudową budynku przewidziano: - wykonanie izolacji termicznej budynku; tj. ocieplenie ścian zewnętrznych styropianem gr. 15cm; - wymianę poszycia dachowego na nowe, połączone z termoizolacją połaci wełną mineralną; - całkowitą wymianę lukarn wraz z odtworzeniem na wzór istniejących; - oczyszczenie elementów kamiennych portali wejściowych oraz cokołu; - odtworzenie z profili styropianowych zanikających (ze względu na ocieplenie) elementów dekoracyjnych budynku; tj. kamiennych parapetów na parterze, gzymsu okapowego, opasek w oknach nad portalem wejściowym; - dobudowanie wieżyczki punktu obserwacji przestrzeni powietrznej oraz skażeń; wg wytycznych dołączonych do niniejszego opracowania; - wykonanie klap dymowych nad klatkami schodowymi; - obudowanie zewnętrznych elementów instalacyjnych (złącze kablowe oraz jednostka klimatyzacyjna) za pomocą żaluzji elewacyjnych oraz wykonanie ich jako wolnostojące - odsunięte od budynku; - wymiana elementów opierzenia parapetów, rynien, rur spustowych; Projektanci założyli, iż w ramach przebudowy wszystkie istniejące elementy budynku zostaną zachowane, a zanikające w grubości styropianu, jak parapety czy opaski okienne, odtworzone na wzór istniejących. strona 18

19 Nowoprojektowane elementy, w szczególności punkt obserwacji skażeń oraz zewnętrzne urządzenia instalacyjne zostaną obudowane żaluzjami fasadowymi w kolorze grafitowym. Ze względu na wymagania Użytkownika dotyczące sposobu wykonania wieżyczki (w szczególności szklana obudowa) nie było możliwe stylistyczne nawiązanie do historycznej formy budynku. Przyjęto zaakcentowanie elementów nowych jako wtórnie dodane za pomocą współczesnych środków architektonicznych. Funkcja jakiej będzie służył budynek po przebudowie nie ulega zmianie Rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe Przed rozpoczęciem prac Wykonawca winien dokonać szczegółowych oględzin obiektu oraz zapoznać się z dokumentacją przedprojektową opracowaną przez Jednostkę Projektową tj.: inwentaryzacją oraz oceną techniczną Prace rozbiórkowe Podczas robót rozbiórkowych należy bezwzględnie stosować się do przepisów rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz. 401). Na terenie nieruchomości należy wykonać ogrodzenie oddzielające teren prowadzenia robót. Wykonać należy niezbędne zabezpieczenia i oznakowania, wyznaczyć pas terenu ok. 2m od budynku z zakazem przebywania. Należy przestrzegać wszystkich przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. Pracownicy powinni być zaopatrzeni w komplet potrzebnych narzędzi oraz odzież roboczą, hełmy, okulary i rękawice ochronne. Pracujących na wysokości (pow. 4m) obowiązuje zabezpieczenie pasami ochronnymi na linach umocowanych do trwałych elementów budynku. Roboty rozbiórkowe powinny być wykonywane zgodnie z warunkami podanymi w niniejszej dokumentacji ze szczególnym uwzględnieniem następujących zasad: - teren, na którym prowadzone są roboty rozbiórkowe obiektu budowlanego należy ogrodzić i oznakować tablicami ostrzegawczymi, - przed rozpoczęciem robót rozbiórkowych należy obiekt odłączyć od sieci uzbrojenia (w tym elektroenergetycznej, teletechnicznej, wodociągowej i kanalizacyjnej), - prowadzenie robót rozbiórkowych, jeżeli zachodzi możliwość przewrócenia części konstrukcji obiektu przez wiatr jest zabronione roboty należy wstrzymać w przypadku, gdy prędkość wiatru przekracza 10m/s, - w czasie prowadzenia robót rozbiórkowych przebywanie ludzi na niżej położonych kondygnacjach jest zabronione, - do usuwania gruzu w czasie robót rozbiórkowych należy stosować zsuwnice pochylne lub rynny zsypowe (rynny zsypowe powinny posiadać zabezpieczenie chroniące przed wypadaniem gruzu), - przewracanie ścian lub innych części obiektu przez podkopywanie i podcinanie jest zabronione, strona 19

20 - opuszczanie elementów demontowanych za pomocą lin może się odbywać pod warunkiem niezawodnego ich mocowania i stosowania lin o długości trzykrotnie większej od wysokości obsługiwanej kondygnacji W ramach Projektu Technologii i Organizacji Robót Wykonawca jest zobowiązany opracować harmonogram prowadzenia prac uwzględniając wymogi technologiczne obranej metodologii wykonywania robót z uwzględnieniem warunków atmosferycznych możliwych do przewidzenia dla pór roku, w których planowana będzie realizacja inwestycji. Należy uwzględnić prace wykazane we wszystkich opracowaniach stanowiących przedmiot niniejszego zamówienia, jak również wszelkie niezbędne z uwagi na proces technologiczny prowadzenia robót oraz zapewniające doprowadzenie obiektu do stanu umożliwiającego przeprowadzenie prac renowacyjnych, naprawczych, konstrukcyjnych, instalacyjnych oraz wykończeniowych wynikających z dokumentacji. Do rozbiórki urządzeń i sieci instalacyjnych można przystąpić dopiero po stwierdzeniu, że wszystkie instalacje zostały odłączone od sieci miejskiej. Roboty należy rozpocząć od demontażu armatury, wyposażenia sanitarnego, trzonów instalacyjnych, a następnie rurarzu i sieci instalacyjnej Roboty ziemne Prace należy wykonać tak, aby nie dopuścić do gromadzenia się wody w wykopach, gdyż może spowodować to uplastycznienie się gruntów i znacznie obniżyć ich parametry wytrzymałościowe. W trakcie robót fundamentowych należy uważać, aby nie naruszyć struktury gruntów zalegających bezpośrednio poniżej poziomu posadowienia ścian fundamentowych. Wykopu fundamentowego nie można pozostawić niezabezpieczonego na okres zimowy, ze względu na przemarzanie gruntów. Wykop należy wykonać ręcznie w sposób nie zagrażający uszkodzeniem istniejących elementów budynku. Dodatkowo w trakcie prowadzenia prac remontowych należy zwrócić szczególną uwagę na istniejące sieci a prace prowadzić etapami w sposób zapobiegający naruszeniu zasadniczych elementów konstrukcyjnych budynku Strefa fundamentowa W ramach przebudowy przewidziano skucie istniejącej wylewki betonowej, pogłębienie poziomu posadowienia oraz wykonanie nowej płyty na gruncie. W miejscu lokalizacji drzwi należy skuć istniejące ławy fundamentowe do poziomu projektowanego górnego poziomu posadzki. Wykonać warstwę betonu posadzki z domieszką włókien polipropylenowych FIBERMESH w ilości 0,9 kg/m 2. Beton wymieszać wg instrukcji stosowania (ostatnie 5 min. przed wylaniem betonu). Przy zastosowaniu tych włókien można nie dawać siatek przeciwskurczowych w posadzkach. Zalecane jest dodanie włókien jw. o działaniu antybakteryjnym (włókna FIBERMIX z dodatkiem MIKROBANU-B). Ławy fundamentowe w ościeżach drzwiowych wzmocnić obustronnie ceownikami 120 przewiązanymi prętami fi 10 co 20cm. Długość ceowników dostosować do wielkości otworów strona 20

BUDOWA SIEDZIBY PLACÓWKI TERENOWEJ W STASZOWIE PRZY UL. MICKIEWICZA PROJEKT WYKONAWCZY - KONSTRUKCJA SPIS TREŚCI

BUDOWA SIEDZIBY PLACÓWKI TERENOWEJ W STASZOWIE PRZY UL. MICKIEWICZA PROJEKT WYKONAWCZY - KONSTRUKCJA SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI I./ OPIS TECHNICZNY II./ WYKAZY STALI III./ RYSUNKI 1K.RZUT FUNDAMENTÓW SKALA 1 : 50 2K.RZUT KONSTRUKCYJNY PARTERU SKALA 1 : 100 3K.RZUT KONSTRUKCYJNY I PIĘTRA SKALA 1 : 100 4K.RZUT KONSTRUKCYJNY

Bardziej szczegółowo

PROJEKT(BUDOWLANY(( PRZEBUDOWY(I(ZMIANY(SPOSOBU(UŻYTKOWANIA(POMIESZCZEŃ( Z(PRZEZNACZENIEM(NA(POMIESZCZENIA(ŚWIETLICY(SZKOLNEJ(

PROJEKT(BUDOWLANY(( PRZEBUDOWY(I(ZMIANY(SPOSOBU(UŻYTKOWANIA(POMIESZCZEŃ( Z(PRZEZNACZENIEM(NA(POMIESZCZENIA(ŚWIETLICY(SZKOLNEJ( PROJEKTBUDOWLANY PRZEBUDOWYIZMIANYSPOSOBUUŻYTKOWANIAPOMIESZCZEŃ ZPRZEZNACZENIEMNAPOMIESZCZENIAŚWIETLICYSZKOLNEJ Obiekt: PomieszczeniawbudynkuSzkołyPodstawowejnr23wBytomiu Lokalizacja: ul.wojciechowskiego6,41"933bytom

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY do projektu wykonawczego Budowa nowego obiektu szpitalnego na terenie Zakładu Karnego w Czarnem

OPIS TECHNICZNY do projektu wykonawczego Budowa nowego obiektu szpitalnego na terenie Zakładu Karnego w Czarnem OPIS TECHNICZNY do projektu wykonawczego Budowa nowego obiektu szpitalnego na terenie Zakładu Karnego w Czarnem 1. Przedmiot opracowania. Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy wolnostojącego

Bardziej szczegółowo

ŚWIETLICA WIEJSKA W SKALE

ŚWIETLICA WIEJSKA W SKALE ŚWIETLICA WIEJSKA W SKALE Projekt prac remontowych Temat opracowania: Remont Budynku Mieszkalnego i Świetlicy Wiejskiej w Skale Zamawiający: Gmina i Miasto w Lwówku Śląskim Aleja Wojska Polskiego 25 A

Bardziej szczegółowo

SZCZECIN UL. DĘBOGÓRSKA 23

SZCZECIN UL. DĘBOGÓRSKA 23 SZCZECIN UL. DĘBOGÓRSKA 23 1. CHARAKTERYSTYKA BUDYNKU 2. SPECYFIKACJA TECHNICZNA 1.1. Wprowadzenie 1.1.1. Budynek mieszkalny wielorodzinny wybudowany w latach przedwojennych w konstrukcji tradycyjnej z

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. DANE OGÓLNE

SPIS TREŚCI ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. DANE OGÓLNE SPIS TREŚCI ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA...1 I. DANE OGÓLNE...1 II. ZAGOSPODAROWANIE DZIAŁKI...2 III. OPIS TECHNICZNY...4 1. Przedmiot opracowania...4 2. Stan istniejący...4 IV. CZĘŚĆ RYSUNKOWA...6 ZAWARTOŚĆ

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe. Nazwa inwestycji. Branża. Adres inwestycji. Inwestor. Projektował. NIP 812-119-96-31 Regon: 672975379

Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe. Nazwa inwestycji. Branża. Adres inwestycji. Inwestor. Projektował. NIP 812-119-96-31 Regon: 672975379 Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe AGATA NOWAKOWSKA projekt 26 600, Radom, ul.żeromskiego 31 tel./fax 48 340 46 46 NIP 812-119-96-31 Regon: 672975379 Nazwa inwestycji Branża Projekt budowlany wykonania

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ROZBIÓRKI BUDYNKU GOSPODARCZEGO W RAMACH ROZBUDOWY I PRZEBUDOWY ISNIEJĄCEGO DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ROZBIÓRKI BUDYNKU GOSPODARCZEGO W RAMACH ROZBUDOWY I PRZEBUDOWY ISNIEJĄCEGO DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ 1 DO PROJEKTU ROZBIÓRKI BUDYNKU GOSPODARCZEGO W RAMACH ROZBUDOWY I PRZEBUDOWY ISNIEJĄCEGO DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ 1.0 Dane ogólne 1.1 Przedmiot opracowania Przedmiotem opracowania jest projekt rozbiórki

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA BUDOWLANA

INWENTARYZACJA BUDOWLANA INWENTARYZACJA BUDOWLANA PRZEDMIOT INWENTARYZACJI : Działka nr 7. AM-23, obręb Plac Grunwaldzki jednostka ewidencyjna Wrocław część budynku przy ul. Składowej 1-3 Wrocław Sporządził: inż. Mieczysław Cegliński

Bardziej szczegółowo

Spis treści: I. OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCJI...2 1. Opis stanu istniejącego konstrukcji budynku...2

Spis treści: I. OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCJI...2 1. Opis stanu istniejącego konstrukcji budynku...2 Spis treści: I. OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCJI...2 1. Opis stanu istniejącego konstrukcji budynku....2 1.1 Fundamenty... 2 1.2 Ściany... 2 1.2.1 Ściany piwnic... 2 1.2.2 Ściany kondygnacji nadziemnych...

Bardziej szczegółowo

Zestawienie materiałów do budowy domu jednorodzinnego GL 299 PERŁA

Zestawienie materiałów do budowy domu jednorodzinnego GL 299 PERŁA Zestawienie materiałów do budowy domu jednorodzinnego GL 299 PERŁA Lp Opis robót Jedn. Ilość Opis elementów budynku miary jedn. 1. Roboty ziemne 1 Zdjęcie ziemi urodzajnej gr. 15 cm m2 169,85 2 Wykopy

Bardziej szczegółowo

MODERNIZACJA ELEWACJI WRAZ Z DOCIEPLENIEM ORAZ MODERNIZACJA KLATKI SCHODOWEJ LOKALIZACJA: ULICA DWORCOWA 5 DZIAŁKA NR 413/3

MODERNIZACJA ELEWACJI WRAZ Z DOCIEPLENIEM ORAZ MODERNIZACJA KLATKI SCHODOWEJ LOKALIZACJA: ULICA DWORCOWA 5 DZIAŁKA NR 413/3 PROJEKT WYKONAWCZY MODERNIZACJA ELEWACJI WRAZ Z DOCIEPLENIEM ORAZ MODERNIZACJA KLATKI SCHODOWEJ LOKALIZACJA: ULICA DWORCOWA 5 DZIAŁKA NR 413/3 OBIEKT: INWESTOR: MIEJSKO GMINNY OŚRODEK KULTURY, SPORTU I

Bardziej szczegółowo

Opis techniczny do zgłoszenia robót budowlanych budynku mieszkalnego wielorodzinnego na działce nr 100/1 w Wichulcu

Opis techniczny do zgłoszenia robót budowlanych budynku mieszkalnego wielorodzinnego na działce nr 100/1 w Wichulcu Opis techniczny do zgłoszenia robót budowlanych budynku mieszkalnego wielorodzinnego na działce nr 100/1 w Wichulcu Inwestor: Agencja Nieruchomości Rolnych ul. Hetmańska 38 85-039 Bydgoszcz 1. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY - ZAMIENNY

PROJEKT BUDOWLANY - ZAMIENNY PROJEKT BUDOWLANY - ZAMIENNY KONSTRUKCJA DLA INWESTYCJI PN.: ZMIANA KONSTRUKCJI DACHU WRAZ BUDOWĄ LUKARN, ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA PODDASZA NIEUŻYTKOWEGO NA POMIESZCZENIA SZPITALNE ORAZ PRZEBUDOWA BUDYNKU

Bardziej szczegółowo

UPROSZCZONA INWENTARYZACJA TECHNICZNO-BUDOWLANA ZESPOŁU SZKÓŁ w Mołtajnach gm. BARCIANY

UPROSZCZONA INWENTARYZACJA TECHNICZNO-BUDOWLANA ZESPOŁU SZKÓŁ w Mołtajnach gm. BARCIANY FIRMA CONSULTOR MAX Mirosław Rudzki ul. Partyzantów 71 lok. 32 10-402 Olsztyn NIP: 739-010-28-92 Biuro: tel/fax: 89 522-29-83 e-mail: miror09@op.pl UPROSZCZONA INWENTARYZACJA TECHNICZNO-BUDOWLANA ZESPOŁU

Bardziej szczegółowo

OPIS DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

OPIS DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO OPIS DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO BRANŻA BUDOWLANA 1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt architektoniczno-budowlany termomodernizacji budynku Komendy Powiatowej

Bardziej szczegółowo

PROJEKT KONSTRUKCYJNY

PROJEKT KONSTRUKCYJNY egz. PROJEKT WYKONAWCZY ROZBUDOWA Z PRZEBUDOWĄ BUDYNKU USŁUGOWEGO KUCHNI ZE STOŁÓWKĄ Z PRZEZNACZENIEM NA GASTROTERAPIĘ PRACOWNIA KULINARNA Z PRZEBUDOWĄ I ADAPTACJĄ POMIESZCZEŃ PODDASZA NA MIESZKANIA AKTYWIZACYJNE

Bardziej szczegółowo

I. OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

I. OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU I. OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU 1. Przedmiot inwestycji, a w przypadku zamierzenia budowlanego obejmującego więcej niż jeden obiekt budowlany zakres całego zamierzenia, a w razie potrzeby kolejność

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY PROJEKTU WYKONAWCZEGO

OPIS TECHNICZNY PROJEKTU WYKONAWCZEGO OPIS TECHNICZNY PROJEKTU WYKONAWCZEGO 1.Opis techniczny 1.Dane podstawowe 1.1. Przedmiot opracowania Przedmiotem opracowania jest przebudowa budynku prokuratury rejonowej Wrocław Krzyki Zachód przy ul.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. URBIS Spółka z o.o. Gniezno ul. Chrobrego 24/25 Komórka Nadzoru i Dokumentacji DOBUDOWA POMIESZCZEŃ WC W MIESZKANIACH ISTNIEJĄCYCH

PROJEKT BUDOWLANY. URBIS Spółka z o.o. Gniezno ul. Chrobrego 24/25 Komórka Nadzoru i Dokumentacji DOBUDOWA POMIESZCZEŃ WC W MIESZKANIACH ISTNIEJĄCYCH URBIS Spółka z o.o. Gniezno ul. Chrobrego 24/25 Komórka Nadzoru i Dokumentacji PROJEKT BUDOWLANY TEMAT: DOBUDOWA POMIESZCZEŃ WC W MIESZKANIACH ISTNIEJĄCYCH ADRES: GNIEZNO, UL. LIBELTA 56 DZIAŁKA 4 ark.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT. remont drogi gminnej ul. Stary Rynek w m. Radzymin odcinek od ul. Weteranów do ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego

PROJEKT. remont drogi gminnej ul. Stary Rynek w m. Radzymin odcinek od ul. Weteranów do ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego PRODIM PRODIM Marta Maruszak ul. Z. Krasińskiego 35 lok. 34, 01-784 Warszawa tel./faks: (22) 6634051 tel. kom.: 0607510929 e-mail: lm@prodim.com.pl NIP 525-226-97-67 REGON 141726383 INWESTOR: Gmina Radzymin

Bardziej szczegółowo

PRZEBUDOWY DACHU BUDYNKU

PRZEBUDOWY DACHU BUDYNKU PRACOWNIA PROJEKTOWA ARCHITEKTURY I BUDOWNICTWA ATLANT Jan Koperkiewicz, 82-300 Elbląg, ul. Prusa 3B/6 NIP 578 102 14 41 tel./fax (055) 235 47 25 REGON 170049655 e-mail: jankoperkiweicz@wp.pl PROJEKT BUDOWLANY

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY OPIS TECHNICZNY

PROJEKT WYKONAWCZY OPIS TECHNICZNY WYKONANIE IZOLACJI PRZECIWWILGOCIOWYCH WRAZ Z DRENAŻEM OTOKOWYM BUDYNKU NR 25 NA TERENIE AKADEMII OBRONY NARODOWEJ PROJEKT WYKONAWCZY CZĘŚĆ ARCHITEKTONICZNA OPIS TECHNICZNY Adres inwestycji: Inwestor:

Bardziej szczegółowo

Zestawienie materiałów do budowy domu jednorodzinnego GLX 20 MALWA

Zestawienie materiałów do budowy domu jednorodzinnego GLX 20 MALWA Zestawienie materiałów do budowy domu jednorodzinnego GLX 20 MALWA Lp Opis robót Jedn. Ilość Opis elementów budynku miary jedn. 1. Roboty ziemne 1 Zdjęcie ziemi urodzajnej gr. 15cm m2 178 2 Wykopy fundamentowe

Bardziej szczegółowo

Arkusz kosztów budowy domu jednorodzinnego GLX 5 JASIEK

Arkusz kosztów budowy domu jednorodzinnego GLX 5 JASIEK Arkusz kalkulacyjny nie uwzględnia instalacji. Lp 1. Roboty ziemne Opis robót Opis elementów budynku Jednostka miary Ilość jednostek 1 Zdjęcie ziemi urodzajnej gr. 15 cm m2 112,06 2 Wykopy fundamentowe

Bardziej szczegółowo

MONTAŻ PODNOŚNIKA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH I PRZEBUDOWA SCHODÓW WEJŚCOWYCH DO BUDYNKU OŚRODKA ZDROWIA W DOMANIOWIE

MONTAŻ PODNOŚNIKA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH I PRZEBUDOWA SCHODÓW WEJŚCOWYCH DO BUDYNKU OŚRODKA ZDROWIA W DOMANIOWIE TEMAT OPRACOWANIE: LOKALIZACJA: INWESTOR : PROJEKT BUDOWLANY MONTAŻ PODNOŚNIKA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH I PRZEBUDOWA SCHODÓW WEJŚCOWYCH DO BUDYNKU OŚRODKA ZDROWIA W DOMANIOWIE DZ.NR EW.136/4, OBRĘB DOMANIÓW,

Bardziej szczegółowo

EKSPERTYZA TECHNICZNA

EKSPERTYZA TECHNICZNA EKSPERTYZA TECHNICZNA Nazwa BUDYNKU GMINNEGO PRZEDSZKOLA W KRUSZYNIE Adres UL. KOŚCIELNA 70 42-282 KRUSZYNA Numery ewidencyjne działek DZIAŁKA NR EWID. 759 Inwestor GMINA KRUSZYNA UL. KMICICA 5 42-282

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI. 1. Opis techniczny konstrukcji str Obliczenia konstrukcyjne(fragmenty) str Rysunki konstrukcyjne str.

SPIS ZAWARTOŚCI. 1. Opis techniczny konstrukcji str Obliczenia konstrukcyjne(fragmenty) str Rysunki konstrukcyjne str. SPIS ZAWARTOŚCI 1. konstrukcji str.1-5 2. Obliczenia konstrukcyjne(fragmenty) str.6-20 3. Rysunki konstrukcyjne str.21-22 OPIS TECHNICZNY 1. PODSTAWA OPRACOWANIA. 1.1. Projekt architektoniczny 1.2. Uzgodnienia

Bardziej szczegółowo

Zestawienie materiałów do budowy domu jednorodzinnego GL 385 WILLA MARION

Zestawienie materiałów do budowy domu jednorodzinnego GL 385 WILLA MARION Zestawienie materiałów do budowy domu jednorodzinnego GL 385 WILLA MARION Lp Opis robót Jedn. Ilość Opis elementów budynku miary jedn. 1. Roboty ziemne 1 Zdjęcie ziemi urodzajnej gr. 15 cm m2 172,85 2

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ROZBIÓRKI. ul. Wolności Płońsk, dz. nr ewid. 751,752. Biuro Projektów INWEST-P 06-400 Ciechanów ul. Bat. Chłopskich 17a

PROJEKT ROZBIÓRKI. ul. Wolności Płońsk, dz. nr ewid. 751,752. Biuro Projektów INWEST-P 06-400 Ciechanów ul. Bat. Chłopskich 17a 06-400 CIECHANÓW, ul. Batalionów Chłopskich 17a, tel./fax (48) 023.673-48-78. NIP: 566-000-33-78, REGON: 130027188, PROJEKT ROZBIÓRKI SALI GIMNASTYCZNEJ WRAZ Z ZAPLECZEM ORAZ ŁĄCZNIKIEM PRZY GIMNAZJUM

Bardziej szczegółowo

7. Wykonanie nowych tynków, malowanie i glazura na ścianach

7. Wykonanie nowych tynków, malowanie i glazura na ścianach BUDYNEK Nr 5 SEGMENT A OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO PRZEBUDOWY BUDYNKU WARSZTATÓW Nr 5 segment A ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWA Z PRZYSTOSOWANIEM NA MIESZKANIA AKTYWIZUJĘCE I TERAPII ŚWIATŁEM Przebudowa

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCJA do projektu wykonawczego Modernizacja i adaptacja pomieszczeń budynków Wydziału Chemicznego na nowoczesne laboratoria

OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCJA do projektu wykonawczego Modernizacja i adaptacja pomieszczeń budynków Wydziału Chemicznego na nowoczesne laboratoria OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCJA do projektu wykonawczego Modernizacja i adaptacja pomieszczeń budynków Wydziału Chemicznego na nowoczesne laboratoria naukowe 1 1.1 Podstawa opracowania - Projekt architektoniczno

Bardziej szczegółowo

1. Klasyfikacja pożarowa budynku

1. Klasyfikacja pożarowa budynku 1. Klasyfikacja pożarowa budynku Na podstawie rozporządzenia MI w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (DZU nr 75 poz. 690 z 12 kwietnia 2002 z późniejszymi

Bardziej szczegółowo

Energo House Sp. z o.o. TAK PRACUJEMY

Energo House Sp. z o.o. TAK PRACUJEMY TAK PRACUJEMY STAN ZERO Wyznaczenie obrysu budynku oraz zdjęcie warstwy humusu Wyznaczenie osi konstrukcyjnych budynku przez uprawnionego geodetę Wykop pod ławy żelbetowe Protokół odbioru gruntu w wykopie

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY I MODERNIZACJI TOALET SZKOLNYCH I W INTERNACIE W OŚRODKU SZKOLNO-WYCHOWAWCZYM. Kłecko ul.

PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY I MODERNIZACJI TOALET SZKOLNYCH I W INTERNACIE W OŚRODKU SZKOLNO-WYCHOWAWCZYM. Kłecko ul. PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY I MODERNIZACJI TOALET SZKOLNYCH I W INTERNACIE W OŚRODKU SZKOLNO-WYCHOWAWCZYM Kłecko ul. Gnieźnieńska 7 INWESTOR: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. hm. Zygmunta Imbierowicza

Bardziej szczegółowo

1.1 PROJEKTOWANY ZAKRES ROBÓT BUDOWLANYCH BĘDZIE OBEJMOWAŁ :

1.1 PROJEKTOWANY ZAKRES ROBÓT BUDOWLANYCH BĘDZIE OBEJMOWAŁ : 1.1 PROJEKTOWANY ZAKRES ROBÓT BUDOWLANYCH BĘDZIE OBEJMOWAŁ : Prace Przygotowawcze: uporządkowanie i zabezpieczenie terenu inwestycji, zabezpieczenie instalacji, wytyczenie budynku, Prace ziemne i rozbiórkowe:

Bardziej szczegółowo

TERMOMODERNIZACJA I REMONT Lecznicy Weterynaryjnej w miejscowości Jabłonna Majątek

TERMOMODERNIZACJA I REMONT Lecznicy Weterynaryjnej w miejscowości Jabłonna Majątek Z.P.H.U. Usługi Budowlane Janusz Lipiec 23-100 Bychawa u. Roweckiego 16 Tel. 502 040 840 TERMOMODERNIZACJA I REMONT Lecznicy Weterynaryjnej w miejscowości Jabłonna Majątek Roboty remontowe Lokalizacja:

Bardziej szczegółowo

ETAP I Roboty modernizacyjno-remontowe części techniczno-administracyjnej.

ETAP I Roboty modernizacyjno-remontowe części techniczno-administracyjnej. ETAP I Roboty modernizacyjno-remontowe części techniczno-administracyjnej. Lp. Podstawa Opis Jedn.o bm. Ilość 1 ROBOTY FUNDAMENTOWE 1.1 KNR 2-01 0310-01 Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer.dna

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. Do projektu :,, Projekt przebudowy budynku magazynu polegający na

OPIS TECHNICZNY. Do projektu :,, Projekt przebudowy budynku magazynu polegający na OPIS TECHNICZNY Do projektu :,, Projekt przebudowy budynku magazynu polegający na wykonaniu w ścianach zewnętrznych elewacji północnej i południowej otworów drzwiowych i okiennych, poszerzeniu istniejących

Bardziej szczegółowo

dz. nr 319, obręb 0003 Śródmieście

dz. nr 319, obręb 0003 Śródmieście mgr inż. Piotr Rajca ul. Wojska Polskiego 5, 58-160 Świebodzice biuro: ul. Broniewskiego 1B, 58-309 Wałbrzych tel./fax. 74 665-96-96 www.ppkonstruktor.com.pl e-mail: biuroppkonstruktor@wp.pl Stadium: Inwestor:

Bardziej szczegółowo

ORZECZENIE TECHNICZNE

ORZECZENIE TECHNICZNE 1 RODZAJ DOKUMENTACJI: ORZECZENIE TECHNICZNE Obiekt: budynek warsztatowo-biurowy Adres: Wrocław, pl. Hirszfelda 12, Ozn. geod. Obręb Południe, AM- 23, dz. nr 9,10 Inwestor: Dolnośląskie Centrum Onkologii

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY REMONTU POMIESZCZEŃ BIUROWYCH

PROJEKT BUDOWLANY REMONTU POMIESZCZEŃ BIUROWYCH BIURO USŁUG PROJEKTOWYCH I OBSŁUGI INWESTYCYJNEJ >>JAN HARA

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYKOŃCZENIA BUDYNKÓW WOLNOSTOJĄCYCH I SZEREGOWYCH

STANDARD WYKOŃCZENIA BUDYNKÓW WOLNOSTOJĄCYCH I SZEREGOWYCH STANDARD WYKOŃCZENIA BUDYNKÓW WOLNOSTOJĄCYCH I SZEREGOWYCH I ETAP REALIZACJI OSIEDLA NOWE KONINKO 2010-2011 ELEMENTY OGÓLNOBUDOWLANE ELEMENTY WYKOŃCZENIA ZAGOSPODAROWANIE DZIAŁKI ELEMENTY WYPOSAŻENIA ELEMENTY

Bardziej szczegółowo

PLAN ZAGOSPODAROWANIA. (do projektu budowlanego przebudowy budynku starej przepompowni na budynek przystani wodnej)

PLAN ZAGOSPODAROWANIA. (do projektu budowlanego przebudowy budynku starej przepompowni na budynek przystani wodnej) PLAN ZAGOSPODAROWANIA (do projektu budowlanego przebudowy budynku starej przepompowni na budynek przystani wodnej) 1.0 PODSTAWY OPRACOWANIA 1.1 Uchwała Rady Gminy XXIX/229/2000 z dnia 30.10.2000 r 1.2

Bardziej szczegółowo

Arkusz kosztów budowy domu jednorodzinnego GL 47 ONUFRY

Arkusz kosztów budowy domu jednorodzinnego GL 47 ONUFRY Arkusz kalkulacyjny nie uwzględnia instalacji. Lp 1. Roboty ziemne Opis robót Opis elementów budynku Jednostka miary Ilość jednostek 1 Zdjęcie ziemi urodzajnej gr. 15cm m2 253,80 2 Wykopy fundamentowe

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY CZĘŚĆ WYKONAWCZA

PROJEKT BUDOWLANY CZĘŚĆ WYKONAWCZA Przedsiębiorstwo Projektowo Wykonawcze ARCHITRAW sp. Z o.o. 24-100 Puławy, ul. Piłsudskiego 28 tel. (081) 888 04 84, fax: (081) 888 04 84, NIP 716-00-15-020, Regon 0080020634 Puławy, grudzień 2014r. PROJEKT

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ KONSTRUKCYJNA PROJEKTU. Spis treści. Spis rysunków

CZĘŚĆ KONSTRUKCYJNA PROJEKTU. Spis treści. Spis rysunków CZĘŚĆ KONSTRUKCYJNA PROJEKTU Spis treści 1. Podstawa opracowania 2. Przedmiot opracowania 3. Roboty ziemne 4. Ogólny opis obiektu 5. Opis elementów konstrukcyjnych obiektu 6. Uwagi końcowe Spis rysunków

Bardziej szczegółowo

OCENA STANU TECHNICZNEGO ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU BIUROWEGO NA TERENIE BAZY OLEJOWEJ PRZY UL. LEGNICKIEJ

OCENA STANU TECHNICZNEGO ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU BIUROWEGO NA TERENIE BAZY OLEJOWEJ PRZY UL. LEGNICKIEJ OCENA STANU TECHNICZNEGO ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU BIUROWEGO NA TERENIE BAZY OLEJOWEJ PRZY UL. LEGNICKIEJ 60a WE WROCŁAWIU 1. Dane ogólne: 1.1. Obiekt: Budynek biurowy na terenie bazy olejowej 1.2. Lokalizacja

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY Pracownia Projektowa ARCHITEKT mgr inż.arch. Janusz Rotko email: rotkoj@wp. p l PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY Inwestor: Obiekt: Temat: Branża: URZĄD GMINY ROPA ROPA 733, 38-312 ROPA BUDYNEK WIEJSKIEGO

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE MATERIAŁOWO-KOSZTOWE

ZESTAWIENIE MATERIAŁOWO-KOSZTOWE 1 MATERIAŁY mb m szt 1 3 3a 4 5 5a Ławy fundamentowe B-0 7,5 Stopy fundamentowe B-0 1,01 Ściany fundamentowe 48,08 bloczki betonowe na ścianę o gr. 9(1)cm bloczki betonowe na ścianę o gr. 4cm 899,10 bloczki

Bardziej szczegółowo

WL-PROJEKT 41-400 Mysłowice, ul.towarowa 10 tel.(32)222-23-06, 694-807-406, www.wl.pl BUDYNKI W ZABUDOWIE BLIŹNIACZEJ I SZEREGOWEJ

WL-PROJEKT 41-400 Mysłowice, ul.towarowa 10 tel.(32)222-23-06, 694-807-406, www.wl.pl BUDYNKI W ZABUDOWIE BLIŹNIACZEJ I SZEREGOWEJ BUDYNKI W ZABUDOWIE BLIŹNIACZEJ I SZEREGOWEJ Mysłowice, grudzień 2013 SPECYFIKACJA TECHNICZNA BUDOWY BUDYNKÓW NISKOENERGETYCZNYCH BLIŹNIACZYCH I SZEREGOWYCH 1. FUNDAMENT. Założenie, że działka jest płaska

Bardziej szczegółowo

1. OPIS BUDYNKÓW PRZEZNACZONYCH DO ROZBIÓRKI

1. OPIS BUDYNKÓW PRZEZNACZONYCH DO ROZBIÓRKI 1. OPIS BUDYNKÓW PRZEZNACZONYCH DO ROZBIÓRKI 1.1 Budynek nr 9 garaż Budynek parterowy ze stropodachem płaskim. Przylega szczytem do budynku warsztatu. Ściany budynku murowane z cegły od zewnątrz otynkowane.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT KONSTRUKCYJNO- BUDOWLANY

PROJEKT KONSTRUKCYJNO- BUDOWLANY PROJEKT KONSTRUKCYJNO- BUDOWLANY BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY ROZBUDOWA BUDYNKU MIESZKALNO-USŁUGOWEGO ADAPTACJA ISTNIEJĄCYCH POMIESZCZEŃ INWESTOR : Gmina Woźniki ul. Rynek 11 42-289 Woźniki ADRES BUDOWY

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Obudowy windy dla niepełnosprawnych przy budynku Szkoły Podstawowej w Strumieniu przy ulicy Młyńskiej, p, gr nr 212/2

PROJEKT BUDOWLANY. Obudowy windy dla niepełnosprawnych przy budynku Szkoły Podstawowej w Strumieniu przy ulicy Młyńskiej, p, gr nr 212/2 PROJEKT BUDOWLANY Obudowy windy dla niepełnosprawnych przy budynku Szkoły Podstawowej w Strumieniu przy ulicy Młyńskiej, p, gr nr 212/2 Inwestor : GMINA STRUMIEŃ Strumień Rynek 4 Projektant : inż. Jan

Bardziej szczegółowo

1 Inwestor : Gmina Nidzica Pl. Wolności 1 13-100 Nidzica

1 Inwestor : Gmina Nidzica Pl. Wolności 1 13-100 Nidzica strona : 1 Inwestor : Gmina Nidzica Pl. Wolności 1 13-100 Nidzica INWENTARYZACJA BUDOWLANA DACHU Obiekt : Budynek mieszkalny, wielorodzinny w Nidzicy Adres : Nidzica, ul. Warszawska 5 Opracowali ; Roboty

Bardziej szczegółowo

Spis treści. - Opis techniczny str. 2-6

Spis treści. - Opis techniczny str. 2-6 Spis treści - Opis techniczny str. 2-6 - Dokumenty i decyzje - Cześć rysunkowa: Rys. nr 1- plan orientacyjny inwestycji w skali 1:5000 Rys. nr 2- projekt zagospodarowania terenu w skali 1:500 Rys. nr 3,4-

Bardziej szczegółowo

TEMAT: OCIEPLENIE ZEWNĘTRZNYCH ŚCIAN BUDYNKU WRAZ Z OCIEPLENIEM STROPU NAD PIĘTREM. Projektant: Nr. upr. bud. Podpis mgr inŝ. arch. ELśBIETA PODWIŃSKA

TEMAT: OCIEPLENIE ZEWNĘTRZNYCH ŚCIAN BUDYNKU WRAZ Z OCIEPLENIEM STROPU NAD PIĘTREM. Projektant: Nr. upr. bud. Podpis mgr inŝ. arch. ELśBIETA PODWIŃSKA PROJEKT BUDOWLANY Załącznik do wniosku zgłoszenia robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. ( Dz. U. z 2010 r. nr 243 poz. 1623) OBIEKT: BUDYNEK ZESPOŁU

Bardziej szczegółowo

E K S P E R T Y Z A B U DO W L A N A

E K S P E R T Y Z A B U DO W L A N A RODZAJ OPRACOWANIA : E K S P E R T Y Z A B U DO W L A N A PRZEDSIĘWZIĘCIE rozbudowa i nadbudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego położonego w Międzyzdrojach przy ul. Marii Skłodowskiej Curie 41, (działki

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY PROJEKTU WYKONAWCZEGO KONSTRUKCJI

OPIS TECHNICZNY PROJEKTU WYKONAWCZEGO KONSTRUKCJI OPIS TECHNICZNY PROJEKTU WYKONAWCZEGO KONSTRUKCJI OBIEKT: Budynek Zwierzętarni ul. Muszyńskiego 1 w Łodzi INWESTOR: Uniwersytet Medyczny w Łodzi Al. Kościuszki 4 JEDNOSTKA PROJEKTOWA: dr inż. Przemysław

Bardziej szczegółowo

KONSTRUKCJA PROJEKT BUDOWLANY SWK/0019/POOK/08 11.2013. Opracowała : --- 11.2013. Sprawdził : Witold Korus

KONSTRUKCJA PROJEKT BUDOWLANY SWK/0019/POOK/08 11.2013. Opracowała : --- 11.2013. Sprawdził : Witold Korus PROJEKT BUDOWLANY KONSTRUKCJA Zespół autorski : Stanowisko Imię i nazwisko uprawnienia podpis Data Projektował : inż. Krzysztof Oleś SWK/0019/POOK/08 11.2013 Opracowała : Sprawdził : uprawnienia do projektowania

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANIE ARCHITEKTONICZNE ANNA KONDEJ 26-600 RADOM ul. Komunalna 143 e-mail: kondej@dzierzkow.net

PROJEKTOWANIE ARCHITEKTONICZNE ANNA KONDEJ 26-600 RADOM ul. Komunalna 143 e-mail: kondej@dzierzkow.net PROJEKTOWANIE ARCHITEKTONICZNE ANNA KONDEJ 26-600 RADOM ul. Komunalna 143 e-mail: kondej@dzierzkow.net PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY POSADZEK KORYTARZY I KLATEK SCHODOWYCH W PAWILONIE C DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. 3. Charakterystyka budynku

OPIS TECHNICZNY. 3. Charakterystyka budynku OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania 1.1. Zlecenie Zamawiającego. 1.2. Projekt architektury i projekty branżowe. 1.3. Projekt zagospodarowania terenu. 1.4. Uzgodnienia materiałowe z Zamawiającym. 1.5.

Bardziej szczegółowo

budynków NR 12 i NR 1

budynków NR 12 i NR 1 KONCEPCJA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA budynków NR 12 i NR 1 INWESTOR (ZAMAWIAJĄCY): ADRES OBIEKTÓW: EC1 ŁÓDŹ MIASTO KULTURY 90-022022 Łódź ul. Targowa 1/3 AUTORZY OPRACOWANIA: mgr inż. Dariusz Dolecki UPR

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. Założenia ogólne: Dane powierzchniowo kubaturowe:

OPIS TECHNICZNY. Założenia ogólne: Dane powierzchniowo kubaturowe: OPIS TECHNICZNY do projektu architektoniczno budowlanego docieplenia budynku mieszkalnego V-cio kondygnacyjnego przy ul. Mickiewicza 114 znajdującego się na nieruchomości oznaczonej nr geod 2600/1, 2599/2,

Bardziej szczegółowo

RYSUNKI WYKONAWCZE W ZAKRESIE FUNDAMENTÓW DO PROJEKTU ROZBUDOWY BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ O FUNKCJE PRZEDSZKOLA. Gmina Tłuszcz

RYSUNKI WYKONAWCZE W ZAKRESIE FUNDAMENTÓW DO PROJEKTU ROZBUDOWY BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ O FUNKCJE PRZEDSZKOLA. Gmina Tłuszcz JSP B I U R O PROJEKTÓW RYSUNKI WYKONAWCZE W ZAKRESIE FUNDAMENTÓW DO PROJEKTU ROZBUDOWY BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ O FUNKCJE PRZEDSZKOLA Inwestor: Gmina Tłuszcz Adres inwestora: 05-240 Tłuszcz ul. Warszawska

Bardziej szczegółowo

PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W SKOŁYSZYNIE BRANŻA KONSTRUKCJA

PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W SKOŁYSZYNIE BRANŻA KONSTRUKCJA P R O J E K T B U D O W L A N Y PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W SKOŁYSZYNIE BRANŻA KONSTRUKCJA nazwa inwestycji: adres inwestycji: PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU ZAKŁADU OPIEKI

Bardziej szczegółowo

Opis techniczny do zgłoszenia robót budowlanych budynku mieszkalnego wielorodzinnego na działce nr 158/5 w Słuchaj

Opis techniczny do zgłoszenia robót budowlanych budynku mieszkalnego wielorodzinnego na działce nr 158/5 w Słuchaj Opis techniczny do zgłoszenia robót budowlanych budynku mieszkalnego wielorodzinnego na działce nr 158/5 w Słuchaj Inwestor: Agencja Nieruchomości Rolnych ul. Hetmańska 38 85-039 Bydgoszcz 1. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

Przykłady rozwiązań konstrukcyjnych. Przykłady rozwiązań konstrukcyjnych

Przykłady rozwiązań konstrukcyjnych. Przykłady rozwiązań konstrukcyjnych Przykłady rozwiązań konstrukcyjnych Przykłady rozwiązań konstrukcyjnych 0 Przykłady rozwiązań konstrukcyjnych 0.0 Przykłady rozwiązań konstrukcyjnych Ściany zewnętrzne 0. Ściany wewnętrzne 0. Słupy żelbetowe

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY LEŚNICZÓWKA POGRODZIE W ZABUDOWIE BLIŹNIACZEJ BRZEZINA 1, DZ. NR EWID.: 92/3.

OPIS TECHNICZNY BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY LEŚNICZÓWKA POGRODZIE W ZABUDOWIE BLIŹNIACZEJ BRZEZINA 1, DZ. NR EWID.: 92/3. OPIS TECHNICZNY BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY LEŚNICZÓWKA POGRODZIE W ZABUDOWIE BLIŹNIACZEJ BRZEZINA 1, DZ. NR EWID.: 92/3. ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA Strona tytułowa Kopie decyzji i uzgodnień Opis techniczny

Bardziej szczegółowo

KRAKÓW, AL. 29 LISTOPADA 48 C AKADEMIA ROLNICZA IM. HUGONA KOŁŁĄTAJA KRAKÓW, AL. MICKIEWICZA 21. PROJEKT BUDOWLANY z elementami PW (ANEKS)

KRAKÓW, AL. 29 LISTOPADA 48 C AKADEMIA ROLNICZA IM. HUGONA KOŁŁĄTAJA KRAKÓW, AL. MICKIEWICZA 21. PROJEKT BUDOWLANY z elementami PW (ANEKS) AUTORSKA PRACOWNIA ARCHITEKTURY 91 Wacław Stefański 30-039 KRAKÓW, UL.JÓZEFITÓW 1/17 tel.012-634-35-44, tel/fax.012-633-38-18 email: apa@architekci.krakow.pl OBIEKT: DOM STUDENCKI NR 3 LOKALIZACJA : KRAKÓW,

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE MATERIAŁOWE Pierwszy dom 3

ZESTAWIENIE MATERIAŁOWE Pierwszy dom 3 mb m m3 szt Cena 3 3a 4 5 5a Ławy fundamentowe B-0 0,06 Stopy fundamentowe B-0 0,5 Ściany fundamentowe 49,00 bloczki betonowe na ścianę o gr. 9()cm bloczki betonowe na ścianę o gr. 4cm 96,30 bloczki betonowe

Bardziej szczegółowo

Zakres opracowania rys. nr.1 rzut piwnic i zestawienie stolarki rys. nr.2 przekrój A A

Zakres opracowania rys. nr.1 rzut piwnic i zestawienie stolarki rys. nr.2 przekrój A A Zakres opracowania 1. Strona tytułowa 2. Zakres opracowania 3. Opis techniczny 4. Rysunki : rys. nr.1 rzut piwnic i zestawienie stolarki rys. nr.2 przekrój A A OPIS TECHNICZNY 1.0.Przedmiot opracowania

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU CZĘŚĆ D PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU SPIS TREŚCI PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 1. Informacje ogólne 1.1. Inwestor 1.2. Inwestycja 1.3. Adres inwestycji 1.4. Pracownia 1.5. Podstawa opracowania 2.

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE. Na podstawie art. 20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane /jednolity tekst Dz.U.z 2010 r nr 243 poz.

OŚWIADCZENIE. Na podstawie art. 20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane /jednolity tekst Dz.U.z 2010 r nr 243 poz. OŚWIADCZENIE Na podstawie art. 20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane /jednolity tekst Dz.U.z 2010 r nr 243 poz.1623/ OŚWIADCZAM że projekt budowlany ZADASZENIA NAD WEJŚCIEM DO ŚWIETLCY

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYKOŃCZENIA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO Z WBUDOWANYMI GARAŻAMI W PARTERZE SZMARAGDOWE PRZEDMIEŚCIE

STANDARD WYKOŃCZENIA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO Z WBUDOWANYMI GARAŻAMI W PARTERZE SZMARAGDOWE PRZEDMIEŚCIE STANDARD WYKOŃCZENIA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO Z WBUDOWANYMI GARAŻAMI W PARTERZE SZMARAGDOWE PRZEDMIEŚCIE I. ZAGOSPODAROWANIE TERENU (OTOCZENIE) dojścia piesze kostka betonowa; mała architektura

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA:

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA: ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA: PROJEKT KONSTRUKCYJNO BUDOWLANY OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA, KOPIA UPRAWNIENIEŃ I ZAŚWIADCZENIA Z IZBY SAMORZĄDU ZAWODOWEGO PROJEKTANTA I SPRAWDZAJĄCEGO OPIS TECHNICZNY OBLICZENIA STATYCZNO

Bardziej szczegółowo

Cześć rysunkowa. KB1. Rzut parteru- stan istniejący 1:50. KB2. Przekrój- stan istniejący 1:50. KB3. Elewacja południowa- stan istniejący 1:50

Cześć rysunkowa. KB1. Rzut parteru- stan istniejący 1:50. KB2. Przekrój- stan istniejący 1:50. KB3. Elewacja południowa- stan istniejący 1:50 Część opisowa 1.1. Przedmiot opracowania 1.2. Podstawa opracowania 1.3. Założenia obliczeniowe schematy statystyczne i podstawowe wyniki obliczeń 1.4. Parametry geotechniczne 1.5. Opis przebudowy 1.6.

Bardziej szczegółowo

E L E M E N T : A. ROBOTY BUDOWLANE

E L E M E N T : A. ROBOTY BUDOWLANE B u d o w a : SZPITAL POWIATOWY W RYPINIE O b i e k t : REMONT ODDZIAŁU WEWNĘTRZNEGO - II-E PIĘTRO A d r e s : RYPIN Data : 2013-04-04 Str: 1 E L E M E N T : A. ROBOTY BUDOWLANE Poz. 1. KNR 401-0348-02-00

Bardziej szczegółowo

BIURO PROJEKTOWE Basista - Krasucka. Projekt budowlany rozbiórki budynku gospodarczego w Jarogniewicach, dz. nr 231/14, 66-006 Jarogniewice

BIURO PROJEKTOWE Basista - Krasucka. Projekt budowlany rozbiórki budynku gospodarczego w Jarogniewicach, dz. nr 231/14, 66-006 Jarogniewice 2 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA do projektu budowlanego rozbiórki budynku gospodarczego w Jarogniewicach 66-006 Jarogniewice, dz. nr 231/14 1. Strona tytułowa projektu str.1 2. Zawartość opracowania str.2 3. Opis

Bardziej szczegółowo

OPRACOWANIE PROJEKTOWE ODTWORZENIA SCHODÓW ZEWNĘTRZNYCH OD STRONY PARKINGU W MEDYCZNYM STUDIUM ZAWODOWYM PRZY UL. SZAMARZEWSKIEGO 99 W POZNANIU

OPRACOWANIE PROJEKTOWE ODTWORZENIA SCHODÓW ZEWNĘTRZNYCH OD STRONY PARKINGU W MEDYCZNYM STUDIUM ZAWODOWYM PRZY UL. SZAMARZEWSKIEGO 99 W POZNANIU OPRACOWANIE PROJEKTOWE ODTWORZENIA SCHODÓW ZEWNĘTRZNYCH OD STRONY PARKINGU W MEDYCZNYM STUDIUM ZAWODOWYM PRZY UL. SZAMARZEWSKIEGO 99 W POZNANIU Nazwa zadania: OPRACOWANIE PROJEKTOWE ODTWORZENIA SCHODÓW

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA I. WSTĘP I DANE OGÓLNE 1.1. Podstawa opracowania i dane wyjściowe. II. ZAŁĄCZNIKI DOKUMENTÓW FORMALNO PRAWNYCH DO OPRACOWANIA III. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY ZAMIENNY

Bardziej szczegółowo

I N W E N T A R Y Z A C J A B U D O W L A N A

I N W E N T A R Y Z A C J A B U D O W L A N A JEDNOSTKA PROJEKTOWA: F.U.H. Sławomir Krasuski 21-400 Łuków ul. J.Kilińskiego 47 tel. 0-(25) 798 5005 ; 693 960 016 NIP: 825 102 89 45 Regon:710395888 EGZ. NR. 1 I N W E N T A R Y Z A C J A B U D O W L

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW domu "Bryza 6 "

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW domu Bryza 6 1 1 2 3 3a 4 5 5a Ławy fundamentowe B-20 13,49 Stopy fundamentowe B-2,80 Ściany fundamentowe 48,40 bloczki betonowe na ścianę o gr. 9(12)cm bloczki betonowe na ścianę o gr. 24cm 905,08 bloczki betonowe

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY PROJEKT WYDZIELENIA KLATKI SCHODOWEJ I MONTAśU SYSTEMU ODDYMIANIA W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W śorach

OPIS TECHNICZNY PROJEKT WYDZIELENIA KLATKI SCHODOWEJ I MONTAśU SYSTEMU ODDYMIANIA W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W śorach OPIS TECHNICZNY PROJEKT WYDZIELENIA KLATKI SCHODOWEJ I MONTAśU SYSTEMU ODDYMIANIA W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W śorach 1. PODSTAWA OPRACOWANIA - zlecenie Inwestora, umowa nr IKIN.2228-63/ 3 / 07 - inwentaryzacja

Bardziej szczegółowo

PROJEKT MODERNIZACJI PRZEDSZKOLA NR 7 (blok 307) W LEGIONOWIE architektura i konstrukcja

PROJEKT MODERNIZACJI PRZEDSZKOLA NR 7 (blok 307) W LEGIONOWIE architektura i konstrukcja PROJEKT MODERNIZACJI PRZEDSZKOLA NR 7 (blok 307) W LEGIONOWIE architektura i konstrukcja INWESTOR URZĄD MIEJSKI W LEGIONOWIE 05-120 LEGIONOWO, ul. Piłsudskiego 3 ADRES BUDOWY Legionowo, ul. Husarska AUTORZY

Bardziej szczegółowo

DOBUDOWA POCHYLNI DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH PRZY BUDYNKU CENTRUM EDUKACJI EKOLOGICZNEJ NADLE

DOBUDOWA POCHYLNI DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH PRZY BUDYNKU CENTRUM EDUKACJI EKOLOGICZNEJ NADLE efekt DOBUDOWA POCHYLNI DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH PRZY BUDYNKU CENTRUM EDUKACJI EKOLOGICZNEJ NADLEŚNICTWA KARNIESZEWICE Lokalizacja : dz. nr 485 ; Karnieszewice; obręb Karnieszewice, gm.sianów Trawica 8a Inwestor

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANIE I NADZÓR INSTALACYJNO-INŻYNIERYJNY STANISŁAW ŻYŁOWSKI

PROJEKTOWANIE I NADZÓR INSTALACYJNO-INŻYNIERYJNY STANISŁAW ŻYŁOWSKI PROJEKTOWANIE I NADZÓR INSTALACYJNO-INŻYNIERYJNY Opracowanie uzupełniające do Projektu budowlanego boiska szkolnego przy Zespole Szkół im. J. Wyżykowskiego Dolny Śląsk dla Królowej Sportu ul. W. Stwosza

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU 39 OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU rozbudowa budynku Środowiskowego Domu Samopomocy wraz z przebudową wewnętrznego układu komunikacyjnego drogi i chodniki, infrastruktura techniczna,

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE MATERIAŁOWE Stylowy

ZESTAWIENIE MATERIAŁOWE Stylowy 1 m2 m3 szt 1 2 3 3a 4 5 5a Ławy fundamentowe B-20 28,58 Stopy fundamentowe B-2,80 Ściany fundamentowe 210,00 bloczki betonowe na ścianę o gr. 9(12)cm 0,00 bloczki betonowe na ścianę o gr. 24cm 3 927,00

Bardziej szczegółowo

INWESTOR: Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie ul. Westerplatte 19 31-033 Kraków NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO:

INWESTOR: Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie ul. Westerplatte 19 31-033 Kraków NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO: Usługi Projektowo Budowlane Projekt Technika ul. Skibińskiego 13; 25-819 Kielce tel. 886-720-094; www.projekt-technika.pl email: biuro@projekt-technika.pl INWESTOR: Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej

Bardziej szczegółowo

OCENA TECHNICZNA. STANU TECHNICZNEGO BUDYNKU NR 1 Wojskowego Szpitala Klinicznego NR 4 we Wrocławiu

OCENA TECHNICZNA. STANU TECHNICZNEGO BUDYNKU NR 1 Wojskowego Szpitala Klinicznego NR 4 we Wrocławiu OCENA TECHNICZNA STANU TECHNICZNEGO BUDYNKU NR 1 Wojskowego Szpitala Klinicznego NR 4 we Wrocławiu dla zakresie adaptacji pomieszczeń dla utworzenia R Kardiologicznej 2p w części IV Budynku NR 1 DOTYCZY

Bardziej szczegółowo

B. Obliczenia statyczne. C. Załączniki fotograficzne. D. Rysunki inwentaryzacyjne budynku.

B. Obliczenia statyczne. C. Załączniki fotograficzne. D. Rysunki inwentaryzacyjne budynku. OPIS TECHNICZNY strona nr: 1 OPRACOWANIE ZAWIERA: A. Opis techniczny. 1. Dane ogólne. 2. Dane podstawowe. 3. Opis stanu istniejącego. 4. Zestawienie pomieszczeń. 5. Konstrukcja budynku. 6. Elementy wykończeniowe.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY VI.2012 PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA KOTŁOWNI OLEJOWEJ NA ŹRÓDŁA ODNAWIALNE BIOMASA I PELET NA DZIAŁKACH O NR EWID

PROJEKT WYKONAWCZY VI.2012 PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA KOTŁOWNI OLEJOWEJ NA ŹRÓDŁA ODNAWIALNE BIOMASA I PELET NA DZIAŁKACH O NR EWID Spis treści 1.Podstawa i zakres opracowania projektu. 2.Projekt wykonawczy- branża architektoniczna. 2.1.Przedmiot inwestycji. 2.2.Projekt zagospodarowania terenu. 2.3.Zestawienie powierzchni i kubatury.

Bardziej szczegółowo

Opis techniczny. do projektu remontu wewnętrznych pomieszczeń w istniejącym budynku. świetlicy wiejskiej w Kacicach PRZEDMIOT I CEL OPRACOWANIA

Opis techniczny. do projektu remontu wewnętrznych pomieszczeń w istniejącym budynku. świetlicy wiejskiej w Kacicach PRZEDMIOT I CEL OPRACOWANIA Opis techniczny do projektu remontu wewnętrznych pomieszczeń w istniejącym budynku świetlicy wiejskiej w Kacicach Inwestor: Gmina Pułtusk 06-100 Pułtusk, Rynek 41 Lokalizacja: działka nr ew. 143, 142/6,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY. Moje boisko Orlik 2012 DOBUDOWA DWÓCH WIATROŁAPÓW DO ZAPLECZA HALI SPORTOWEJ W MIEJSC.

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY. Moje boisko Orlik 2012 DOBUDOWA DWÓCH WIATROŁAPÓW DO ZAPLECZA HALI SPORTOWEJ W MIEJSC. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY Moje boisko Orlik 2012 DOBUDOWA DWÓCH WIATROŁAPÓW DO ZAPLECZA HALI SPORTOWEJ W MIEJSC. BIAŁACZÓW INWESTOR: Gmina Białaczów ul. Piotrkowska 12 26-307 Białaczów OPRACOWANIE

Bardziej szczegółowo

PRACOWNIA PROJEKTOWA ARCHITEKTURY I BUDOWNICTWA ATLANT OPINIA TECHNICZNA

PRACOWNIA PROJEKTOWA ARCHITEKTURY I BUDOWNICTWA ATLANT OPINIA TECHNICZNA PRACOWNIA PROJEKTOWA ARCHITEKTURY I BUDOWNICTWA ATLANT Jan Koperkiewicz, 82-300 Elbląg, ul.prusa 3B/6 NIP 578 102 14 41 tel.: (55) 235 47 25 e-mail: jankoperkiewicz@wp.pl REGON 170049655 OPINIA TECHNICZNA

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW - projekt indywidualny

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW - projekt indywidualny 1 1 Ławy fundamentowe B-20 27,44 Stopy fundamentowe B-20 2,10 Ściany fundamentowe 102,65 bloczki betonowe na ścianę o gr. 9(12) 2 bloczki betonowe na ścianę o gr. 24 1 919,56 bloczki betonowe na ścianę

Bardziej szczegółowo

I N W E S T Y C J A INWENTARYZACJA MATERIAŁOWA-ODKRYWKI W BUDYNKU USŁUGOWYM DAWNEGO BARU BARBARA INWENTARYZACJA T E M A T O P R A C O W A N I A

I N W E S T Y C J A INWENTARYZACJA MATERIAŁOWA-ODKRYWKI W BUDYNKU USŁUGOWYM DAWNEGO BARU BARBARA INWENTARYZACJA T E M A T O P R A C O W A N I A I N W E S T Y C J A temat projektu adres INWENTARYZACJA MATERIAŁOWA-ODKRYWKI W BUDYNKU USŁUGOWYM DAWNEGO BARU BARBARA WROCŁAW, UL. SZEWSKA 80 i 81, ŚWIDNICKA 8b, Wrocław nr działki 27/5, 27/7, 27/17, 27/35

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY, TOM II X. INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZNA

PROJEKT BUDOWLANY, TOM II X. INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZNA PROJEKT BUDOWLANY, TOM II X. INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZNA NAZWA INWESTYCJI: PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU Z PRZEZNACZENIEM NA CELE BIUROWO USŁUGOWE Z INSTALACJAMI WEWNĘTRZNYMI (ELEKTRYCZNĄ,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ROBÓT REMONTOWYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 24 W RZESZOWIE. Izolacja przeciwwilgociowa budynku Szkoły Podstawowej nr 24 w Rzeszowie

PROJEKT ROBÓT REMONTOWYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 24 W RZESZOWIE. Izolacja przeciwwilgociowa budynku Szkoły Podstawowej nr 24 w Rzeszowie PROJEKT ROBÓT REMONTOWYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 24 W RZESZOWIE Nazwa zadania : Izolacja przeciwwilgociowa budynku Szkoły Podstawowej nr 24 w Rzeszowie Inwestor : Szkoła Podstawowa nr 24 w Rzeszowie im.rudolfa

Bardziej szczegółowo