CZĘŚĆ III SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "CZĘŚĆ III SPECYFIKACJE TECHNICZNE"

Transkrypt

1 CZĘŚĆ III SPECYFIKACJE TECHNICZNE 1

2 2

3 SPIS TREŚCI strona WO Wymagania ogólne 5 WO Tablice Informacyjne i Pamiątkowe Inwestycji 45 WO Ekspertyzy techniczne-dokumentacja budowlana, wykonawcza i niezbędne 51 analizy techniczne WO Wyposażenie i utrzymanie zaplecza dla zamawiającego 57 B Przygotowanie terenu pod budowę 63 B Roboty rozbiórkowe 64 B Przebudowa przyłącz sanitarnych 71 B Przebudowa przyłącza NN i stacji transformatorowej PT B Przebudowa istniejącej instalacji Filharmonii 89 B Konstrukcja obiektów budowlanych 93 B Podbudowa ściany-roboty betonowe i ziemne budynek A 94 B Podbudowa ściany-roboty ziemne przy ścianach zewnętrznych budynek A 95 B Podbudowa ściany-roboty betonowe przy ścianach zewnętrznych budynek A 102 B Konstrukcje betonowe i żelbetowe wraz z robotami ziemnymi 107 B Konstrukcje - roboty ziemne 108 B Konstrukcje - zbrojenie 115 B Konstrukcje - betonowe i żelbetonowe 121 B Naprawa ścian przyziemia 143 B Odgrzybianie murów 144 B Naprawa ścian murów 148 B Tynki naprawcze 152 B Izolacje 156 B Ściany i ścianki 164 B Roboty dachowe 172 B Przekrycie szklane 180 B Kwiatony na tarasie 184 B Elewacja 187 B Windy 192 B Roboty instalacyjne 203 B Instalacja wewnętrzna wod-kan 204 B Instalacja c-o 215 B Kotłownia gazowa 226 B Montaż instalacji i urządzeń wentylacji 236 B Instalacje elektryczne 253 B Instalacje teletechniczne 267 B Roboty wykończeniowe 279 B Tynki i okładziny wewnętrzne 280 B Posadzki i podłogi 291 B Stolarka drzwiowa, okienna i p.poż 305 B Roboty malarskie 314 B Roboty kowalsko-ślusarskie 323 B Zagospodarowanie terenu 329 B Roboty inne regały przejezne 333 B Wyposażenie w sprzęt 337 B Wyposażenie w meble 345 3

4 4

5 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WO WYMAGANIA OGÓLNE 5

6 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Specyfikacja Techniczna WO Wymagania Ogólne odnosi się do wymagań wspólnych dla poszczególnych wymagań technicznych dotyczących wykonania i odbioru Robót, które zostaną wykonane w ramach Kontraktu: Rozbudowa Jeleniogórskiego Centrum Informacji i Edukacji Regionalnej Książnica Karkonoska 1.2. Zamawiający Inwestor: Grodzka Biblioteka Publiczna w Jeleniej Górze Ul. Bankowa 27, Jelenia Góra Tel. (075) , , Fax. (075) NIP , REGON Zarządzający: Inżynier kontraktu Przedsiębiorstwo IKAR, Stanisław Jeleński Ul. Kasprzaka 9, Jelenia Góra NIP Ogólny zakres robót Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa Grodzkiej Biblioteki Publicznej w Jeleniej Górze poprzez dobudowanie do istniejących budynków przeszklonego łącznika o konstrukcji żelbetowej. W ramach robót wykończeniowych należy wykonać wszystkie roboty budowlane w budynku dobudowanym, w budynku będącym w stanie surowym zamkniętym oraz zmodernizować secesyjny budynek, w którym obecnie znajduje się Grodzka Biblioteka Publiczna (GBP). Tym samym (na bazie istniejącej Grodzkiej Biblioteki Publicznej w Jeleniej Górze) powstanie Jeleniogórskie Centrum Informacji i Edukacji Regionalnej Książnica Karkonoska. Budynek dobudowany, podpiwniczony o 4 kondygnacjach nadziemnych: pow. użytkowa 602,48 m2, pow. zabudowy 156,11 m2, kubatura 1836,31 m3. Istniejący budynek w stanie surowym zamkniętym, podpiwniczony o 4 kondygnacjach nadziemnych: pow. użytkowa 2155,96 m2, pow. zabudowy 548,07 m2, kubatura 6582,42 m3. Secesyjny budynek, obecnie użytkowany przez GBP, podpiwniczony o 3 kondygnacjach nadziemnych: pow. użytkowa 879,09 m2, pow. zabudowy 297,76 m2, kubatura 2638,05 m3. Do czynności związanych z realizacją przedmiotu zamówieni należą: roboty budowlanomontażowe (podbudowa jednej ściany budynku secesyjnego, wykopy, konstrukcja żelbetowa budynku dobudowanego oraz jego przeszklenie, winda panoramiczna, roboty wykończeniowe wszystkich budynków), uruchomienie i przekazanie do użytkowania instalacji technicznych i specjalistycznych (instalacje elektryczne, sanitarne wraz z nową kotłownią, wentylacyjne i klimatyzacyjne oraz cała instalacja teletechniczna) wraz z wymianą przyłączy (wod-kan, gaz, elektryczne), zagospodarowanie terenu, wyposażenie w meble, sprzęt elektroniczny i komputerowy. 6

7 1.4. Zagospodarowanie terenu Zaprojektowany obiekt składa się z trzech charakterystycznych części: przebudowywanej dziewiętnastowiecznej, secesyjnej kamienicy (obecnej siedziby Grodzkiej Biblioteki Publicznej); części rozbudowanej, znajdującej się w stanie surowym; nowego budynku umieszczonego pomiędzy kamienicą i częścią rozbudowaną. Obszar oddziaływania obiektów, obejmuje nieruchomości: działki nr 72/4, 72/5, 73/1. 73/2, 74/5, 86/15 AM 58 obręb 28 NE ulica Bankowa 27. Projekt Jeleniogórskiego Centrum Informacji i Edukacji Regionalnej - Książnicy Karkonoskiej dzieli się na trzy części różniące się pod względem architektonicznofunkcjonalnym. Secesyjna, XIX-wieczna kamienica przeszła w latach r. remont generalny, zachowując zabytkowy charakter budynku. Część rozbudowana w latach 90-tych znajduje się w stanie surowym zamkniętym. Nawiązuje ona swoją architekturą do skali i charakteru zabytkowej części starego miasta. Ta decyzja została wymuszona bezpośrednią relacją kształtowanego wówczas zespołu w stosunku do historycznej zabudowy. Budynek ten stworzył wraz z Filharmonią jeden wspólny zespół użyteczności publicznej z wzajemnie przenikającymi się partiami reprezentacyjnych pomieszczeń. Nowa część obiektu znajdująca się od strony zaplecza jest projektowana jako przestrzeń zamknięta trzema elewacjami wewnętrznymi: kamienicy secesyjnej, budynku z lat dziewięćdziesiątych oraz nowoczesnego przekrycia szklanego. Poszczególne kondygnacje tworzą układ cofających się galerii wewnętrznych, otwierających się na zewnętrzny dziedziniec. Nowa część zapewnia zwartość całego obiektu a tym samym łatwość komunikacyjna, w obsłudze czytelników, książek i personelu. Zwiększa również powierzchnię użytkową całego obiektu o ponad 670 m 2, w tym powierzchnię magazynową o 150 m 2 i powierzchnię magazynową czasopism oprawnych o ok. 130 m 2, rozwiązanie to pozwala na powiększenie księgozbioru z wolnym dostępem do półek. Dodatkowo, zostaje uzyskana powierzchnia na niezbędne pomieszczenia techniczne, służące wentylacji i klimatyzacji, zapewniające stałe warunki środowiskowe i odpowiedni mikroklimat wnętrz oraz na urządzenia służące bezpieczeństwu użytkowników, personelu i samych zbiorów Koncepcja funkcjonalno-przestrzenna Budynek istniejący (obecny budynek GBP i budynek w stanie surowym) Przedmiotowy budynek GBP w Jeleniej Górze, przeznaczony do rozbudowy, jest budynkiem podpiwniczonym, czterokondygnacyjnym. W ramach budynku istniejącego zostaną wprowadzone następujące zmiany: w piwnicy zlokalizowany zostanie przede wszystkim magazyn książek; na parterze przewidziano m.in. punkt rejestracji, magazyn czasopism, archiwum, szatnie oraz pomieszczenia techniczne i gospodarcze; w części parterowej budynku odbywać się będzie także zwrot książek; na pierwszym piętrze usytuowana zostanie wypożyczalnia, dział dla czytelników niepełnosprawnych oraz dział gromadzenia i opracowania zbiorów a także katalogi; drugie piętro zajęte zostanie przez czytelnię czasopism (wyposażoną w stanowiska 7

8 komputerowe z dostępem do Internetu), pomieszczenia do pracy indywidualnej i grupowej, pracownię plastyczną i regionalną, księgozbiór regionalny, dział bibliograficzny oraz magazyn czasopism oprawnych; trzecie piętro przeznaczone zostanie na bibliotekę dla młodzieży z czytelnią i wypożyczalnią, katalogi, bibliotekę dla dzieci z salą bajek oraz pomieszczenia administracyjne (m.in. dział instrukcyjno-metodyczny, księgowość); na tym piętrze przewidziano także lokalizację sali konferencyjnej na około 80 miejsc; Budynek nowopowstały Projektowany obiekt składa się z 4 kondygnacji naziemnych i 1 podziemnej. Każdej z tych kondygnacji przypisana została podstawowa funkcja: poziom -1 funkcja magazynowa, poziom 0 strefa wejściowa, poziom +1 funkcja Informatorium, katalogi oraz wypożyczalnia, poziom +2 czytelnie: ogólna, czasopism, internetowa i regionalna, poziom +3 biblioteka dla dzieci i młodzieży, sala konferencyjna. Obiekt posiada trzy piony komunikacyjne, jeden dźwig osobowy i jeden towarowy. Nowy pion komunikacyjny jest zwieńczony charakterystycznym świetlikiem. Na poziomach +1 i +4 projektuje się dodatkowe tarasy. Układ funkcjonalno-przestrzenny jest przejrzysty, z głównym wejściem od strony pasażu, dostępnym również dla osób niepełnosprawnych oraz strefą wejściową, która poprzez główny pion komunikacyjny (z klatką schodową i dźwigiem osobowym) łączy się z Informatorium (centralny punkt obiektu ze stanowiskami bibliotekarzy, ekspozycją nowości i katalogami). Z Informatorium, które zaprojektowano w nowej części budynku, rozchodzą się ciągi komunikacyjne do wszystkich przestrzeni funkcjonalnych Jeleniogórskiego Centrum Informacji i Edukacji Regionalnej. Podstawowa konstrukcja budynku nowoprojektowanego W obiekcie przewiduje się konstrukcję monolityczną - żelbetową oraz następujące rozwiązania: stropy gęstożebrowe typu Akerman (ze względu na nierówny podział siatki słupów), stropy wsparte są na podciągach żelbetowych, słupy żelbetowe okrągłe, fundamenty pod słupy stopowe, schody żelbetowe płytowe, wylewane, ściany zewnętrzne i wewnętrzne na ławach ciągłych, od strony istniejącego budynku projektuje się ściankę oporową żelbetową, nad ciągiem komunikacyjnym dach stożkowy w konstrukcji stalowej, dach skośny w konstrukcji stalowej, oszklony od strony oficyny. Przystosowanie obiektu dla osób niepełnosprawnych Cały obiekt Jeleniogórskiego Centrum Informacji i Edukacji Regionalnej Książnica Karkonoska zapewnia warunki niezbędne do korzystania z niego przez osoby niepełnosprawne. Strefa wejściowa od strony pasażu jest dostępna z poziomu terenu. Wszystkie części zespołu projektuje się w sposób umożliwiający poruszanie się osobom na wózkach inwalidzkich z zachowaniem odpowiedniej szerokości przejść i przy zniwelowaniu 8

9 różnic poziomów lub połączeń za pomocą pochylni o odpowiednim nachyleniu. Dodatkowo, poruszanie się osób niepełnosprawnych w układzie pionowym jest możliwe przy wykorzystaniu dźwigów osobowych. Instalacje wentylacyjne i klimatyzacyjne W obiekcie Jeleniogórskiego Centrum Informacji i Edukacji Regionalnej Książnica Karkonoska przewidziano: instalację klimatyzacji z nawilżaniem dla poziomu piwnic i parteru, instalację klimatyzacji bez nawilżania dla sali audytoryjnej na poziomie trzeciego piętra, instalację wentylacji dla poziomu pierwszego, drugiego i trzeciego piętra, niezbędną ze względu na ludzi przebywających w tych pomieszczeniach. Instalacje elektryczne i teletechnika Energia w obiekcie Jeleniogórskiego Centrum Informacji i Edukacji Regionalnej Książnica Karkonoska zostanie rozprowadzona w układzie TN-S z głównej rozdzielnicy 0,4 kv do tablic zabezpieczeniowo-pomiarowych, zlokalizowanych na poszczególnych piętrach budynku. Sposób podłączenia obiektu do sieci energetycznej został określony w technicznych warunkach zasilania i projekcie wykonawczym. W projektowanym obiekcie przewiduje się następujące rodzaje instalacji: oświetleniową - oświetlenia ogólnego i awaryjnego oraz ewakuacyjnego; gniazd wtykowych 230V ogólnego przeznaczenia; siłową - zasilanie gniazd ogólnych 400V; zasilania odbiorów technologicznych zaplecza technicznego, np. wentylacji/klimatyzacji, kotłowni; zasilania odbiorów technologicznych części biurowej wraz z zapleczem socjalnym; dedykowaną - zasilania komputerów 230V w części biurowej; teletechniczne - logiczną, telefoniczną, sygnalizacji napadu i włamania, sygnalizacji alarmu pożaru, monitoringu, kontroli dostępu; połączeń wyrównawczych; odgromową; uziom. Instalacja wodna Przewiduje się zaprojektowanie instalacji wody zimnej i ciepłej z rur polipropylenowych. Część istniejąca zasilana jest z wodociągu biegnącego wzdłuż ul. Bankowej. Ciepła woda użytkowa przygotowana będzie w podgrzewaczu pojemnościowym współpracującym z kotłem gazowym. Instalacja przeciwpożarowa W części istniejącej i projektowanej przewiduje się instalację hydrantową wykonaną z rur ocynkowanych, wyposażoną w hydranty umieszczone w szafkach wnękowych. W kotłowni planuje się hydrofor lub inne urządzenie, które pozwoli uzyskać normowe ciśnienie w przewodach instalacji p.poż. 9

10 Instalacja kanalizacyjna Ścieki (z zlewozmywaków i umywalek)z poziomu piwnic z budynku B,C odprowadzane będą do projektowanej małej przepompowni a następnie do głównej studzienki zbiorczej. Wszystkie ścieki z pozostałych kondygnacji odprowadzone będą do głównej studzienki zbiorczej i dalej grawitacyjnie do sieci ogólnospławnej w ulicy Piłsudskiego. Jedynie odpływy z sanitariatów przy starym szybie windowym są podłączone do istniejącego pionu, który jest wpięty do sieci kanalizacyjnej Filharmonii. Instalacja centralnego ogrzewania Przewiduje się instalację c.o. z rur miedzianych wyposażoną w grzejniki konwektorowe dopasowane wyglądem do wystroju wnętrz pomieszczeń. Instalacja w części istniejącej, zostanie całkowicie wymieniona. Kotłownia Przewiduje się wykonanie nowej kotłowni gazowej o mocy ok. 350 kw (istnieje możliwość zamiany jednego kotła na dwa kotły) na potrzeby grzewcze, klimatyzacji i wody ciepłej budynku biblioteki, z poprowadzeniem kominów i wentylacji w ścianie środkowej obiektu (rezygnuje się z kominów zewnętrznych) Zabezpieczenie p.poż obiektu istniejącego i projektowanego Wszystkie składowe elementy konstrukcji odpowiadają wymaganym przepisom. W obiekcie zaprojektowano odpowiednie szerokości przejść ewakuacyjnych i długości dojść ewakuacyjnych. Rozmieszczenie klatek schodowych gwarantuje bezpieczną ewakuację na zewnątrz budynków. Przy każdej z klatek schodowych na poszczególnych kondygnacjach zaprojektowano hydranty. Wnętrza i ich obudowa będą posiadały niezbędne atesty o trudnopalności i nie nierozprzestrzeniana się ognia. W pomieszczeniach bez światła dziennego, ciągach komunikacyjnych, czytelniach sali konferencyjnej, magazynach przewiduje się zastosowanie opraw z inwertorem 3h oświetlenie bezpieczeństwa i ewakuacyjne Dokumentacja budowlana Wykaz dokumentacji projektowej na realizację Jeleniogórskiego Centrum Informacji i Edukacji Regionalnej Książnica Karkonoska opracowanej przez Politechnikę Wrocławską, Wydział Architektury: Prace wstępne, koncepcje, analizy: Projekt programu użytkowego JCIiER-KK, Wrocław r., Koncepcja funkcjonalno-przestrzenna, Wrocław r., Projekt wyposażenia i aranżacji wnętrz, Wrocław listopad 2004r., Dokumentacja geotechniczna, Studium Wykonalności, Orzeczenie techniczne istniejących przewodów wentylacji grawitacyjnej. 10

11 Dokumentacja budowlana do pozwolenia na budowę: Projekt budowlany zamienny Tom 1 Projekt zagospodarowania terenu, Wrocław listopad 2004r., Projekt budowlany zamienny Tom2 Projekt architektoniczno-budowlany, Wrocław listopad 2004r.; Projekty Wykonawcze z przedmiarami robót: Budynek A,B,C A Architektura, Budynek A,B,C Konstrukcja, Projekt zagospodarowania terenu, Budynek A,B,C - Instalacja wod-kan i p.poż, Budynek A - instalacja grzewcza wraz z kotłownią i instalacją gazową, Budynek B,C Instalacja grzewcza, Budynek B,C Instalacja wentylacji i klimatyzacji, Budynek A Instalacja wentylacji, Budynek A Kotłownia, instalacje elektryczne, Budynek B,C Instalacje elektryczne, Budynek A,B,C Instalacje teletechniczne, Projekt zagospodarowania terenu linie kablowe NN. Zgodność robót z dokumentacją techniczną Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość prac i ich zgodność z dokumentacją kontraktową i techniczną, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarządzającego realizacją umowy. Wykonawca jest zobowiązany wykonywać wszystkie roboty ściśle według otrzymanej dokumentacji technicznej. Jeśli jednak w czasie realizacji robót okaże się, że dokumentacja projektowa dostarczona przez zamawiającego wymaga uzupełnień wykonawca przygotuje na własny koszt niezbędne rysunki (uzupełniający projekt wykonawczy) i przedłoży je w trzech kopiach oraz na krążku CD do akceptacji przez Inżyniera Kontraktu. Na etapie opracowania Szczegółowych Specyfikacji Technicznych wprowadzono wytyczne do wykonania uzupełniającej dokumentacji wykonawczej Niezbędne dokumenty do realizacji inwestycji Grodzka biblioteka Publiczna posiada niezbędne do realizacji inwestycji dokumenty, takie jak: Budowa Jeleniogórskiego Centrum Informacji i Edukacji Regionalnej Książnica Karkonoska jest zgodna z uchwalonym przez Radę Miejską Jeleniej Góry w dniu roku Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Jeleniej Góry (Uchwała nr 482/XXXVII/2001); Decyzja nr 18/84 z dnia r. Wydziału Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska GT /84 zatwierdzająca plan realizacyjny obiektów Orkiestry Symfonicznej i Biblioteki Wojewódzkiej w Jeleniej Górze; Decyzja nr 165/89 z dnia r. Wydziału Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska UAN.I /89 wydająca pozwolenie na budowę obejmujące zespół budynków Filharmonii budynek D; Decyzja nr 149/90 z dnia r. Wydziału Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska UAN.I /90 wydająca pozwolenie na budowę obejmujące zespół budynków Filharmonii i Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej część B obejmującą 11

12 istniejącą Bibliotekę; Decyzja nr 6/05 z dnia r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego obejmującego rozbudowę obiektu biblioteki o pomieszczenia magazynowe i katalogowe wraz z urządzeniami infrastruktury technicznej; Decyzja nr 244/2005 z dnia r. Prezydenta Miasta Jeleniej Góry A.B /209/1750/2005 zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenie na budowę Jeleniogórskie Centrum Informacji i Edukacji Regionalnej - Książnica Karkonoska ; 1.8. Zakres stosowania ST Jako część Dokumentów Przetargowych i Kontraktowych Specyfikacje Techniczne należy odczytywać i rozumieć w zlecaniu i wykonaniu Robót opisanych w podpunkcie Zakres robót objętych ST 1. Specyfikacje Techniczne uwzględniają normy państwowe i unijne, instrukcje i przepisy stosujące się do robót. 2. Wymagania ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu z niżej wymienionymi Specyfikacjami Technicznymi: L.P Pozycja ST Wymagań Zamawiającego Kod WSZ (CPV) Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych Jednostk a miary I WO Wymagania ogólne ryczałt 1. WO WO WO Tablice Informacyjne i Pamiątkowe Inwestycji Ekspertyzy techniczne-dokumentacja budowlana, wykonawcza i niezbędne analizy techniczne Wyposażenie i utrzymanie zaplecza dla zamawiającego ryczałt ryczałt ryczałt II B Przygotowanie terenu pod budowę ryczałt 1. B Roboty rozbiórkowe budynek A,B,C ryczałt 1.1. B Roboty rozbiórkowe budynek A ryczałt 1.2. B Roboty rozbiórkowe budynek B,C ryczałt 2. B Przebudowa przyłącz sanitarnych ryczałt 12

13 2.1 B Przebudowa przyłącza kanalizacji sanitarnej i deszczowej. ryczałt 2.2 B Przebudowa przyłącza wodociągowego ryczałt 2.3 B Przebudowa przyłącza gazowego ryczałt 3. B Przebudowa przyłącza NN i stacji transformatorowej PT ryczałt 4. B Przebudowa istniejącej instalacji Filharmonii ryczałt III B Konstrukcja obiektów budowlanych ryczałt 1 B Podbudowa ściany-roboty betonowe i ziemne budynek A ryczałt 1.1 B Podbudowa ściany-roboty ziemne przy ścianach zewnętrznych budynek A ryczałt 1.2 B Podbudowa ściany-roboty betonowe przy ścianach zewnętrznych budynek A ryczałt 2 B Konstrukcje betonowe i żelbetowe wraz z robotami ziemnymi ryczałt 2.1 B Konstrukcje - roboty ziemne ryczałt 2.2 B Konstrukcje - zbrojenie ryczałt 2.3 B Konstrukcje - betonowe i żelbetonowe ryczałt 3 B Naprawa ścian przyziemia ryczałt 3.1 B Odgrzybianie murów ryczałt 3.2 B Naprawa ścian murów ryczałt 3.3 B Tynki naprawcze ryczałt 4 B Izolacje ryczałt 5 B Ściany i ścianki ryczałt 5.1 B Ściany zewnętrzne murowane ryczałt 5.2 B Ściany wewnętrzne murowane ryczałt 5.3 B Obudowy z płyt gipsowo-kartonowych, roboty ciesielskie, roboty akustyczne ryczałt 5.4 B Ściany wewnętrzne przeszklone wraz z stolarką ryczałt 6 B Roboty dachowe ryczałt 13

14 6.1 B Pokrycie dachu z obróbkami blacharskimi bud A ryczałt 6.2 B Pokrycie dachu z obróbkami blacharskimi bud B,C ryczałt 6.3 B Przekrycie szklane ryczałt 6.4 B Kwiatony na tarasie ryczałt 7 B Elewacja ryczałt 7.1 B Elewacja budynek A ryczałt 7.2 B Elewacja budynek B i C ryczałt 8 B Windy ryczałt 8.1 B Winda przeszklona ryczałt 8.2 B Winda na zapleczu ryczałt 8.3 B Winda podawcza ryczałt IV B Roboty instalacyjne ryczałt 1 B Instalacja wewnętrzna wod-kan ryczałt 1.1 B Instalacja wodna ryczałt 1.2 B Instalacja p.poż. ryczałt 1.3 B Instalacja kanalizacyjna ryczałt 1.4 B Biały montaż ryczałt 1.5 B W-c dla niepełnosprawnych ryczałt 2 B Instalacja c-o ryczałt 2.1 B Instalacja c-o budynek B i C ryczałt 2.2 B Instalacja c-o budynek A ryczałt 3 B Kotłownia gazowa ryczałt 3.1 B Technologia kotłowni, instalacja elektryczna i urządzenia ryczałt 3.2 B Wentylacja i odprowadzenie spalin ryczałt 4 B Instalacja wentylacji ryczałt 4.1 B Układ KN1/KW1 klimatyzacyjny nawiewno-wywiewny ryczałt B Przewody wentylacyjne, uzbrojenie i izolacja ryczałt B Urządzenia klimatyzacyjno/wentylacyjne, konstr wsporcze, fundamenty, rozruch ryczałt 14

15 4.3 B B B B B B B B B B B B Układ KN3/KW3 klimatyzacyjny nawiewno-wywiewny ryczałt Przewody wentylacyjne, uzbrojenie i izolacja ryczałt Urządzenia klimatyzacyjno/wentylacyjne, konstr wsporcze, fundamenty, rozruch ryczałt Układ N1/W1 klimatyzacyjny nawiewnowywiewny ryczałt Przewody wentylacyjne, uzbrojenie i izolacja ryczałt Urządzenia klimatyzacyjno/wentylacyjne, konstr wsporcze, fundamenty, rozruch ryczałt Układ N2/W2 klimatyzacyjny nawiewnowywiewny ryczałt Przewody wentylacyjne, uzbrojenie i izolacja ryczałt Urządzenia klimatyzacyjno/wentylacyjne, konstr wsporcze, fundamenty, rozruch ryczałt Układ N3/W3 klimatyzacyjny nawiewnowywiewny ryczałt Przewody wentylacyjne, uzbrojenie i izolacja ryczałt Urządzenia klimatyzacyjno/wentylacyjne, konstr wsporcze, fundamenty, rozruch ryczałt 4.7 B Urządzenie chłodnicze z instalacją ryczałt 4.8 B Szafy zasilajaco-sterownicze z automatyką, instalacją elektryczną ryczałt 4.9 B Uruchomienie instalacji, regulacja, pomiary ryczałt 4.10 B Instalacja wod-kan z klimatyzacją ryczałt 5 B Instalacje elektryczne ryczałt 5.1 B Budynek A ryczałt B Instalacje WLZ i Tablice ryczałt B Instalacja oświetleniowa, gniazd wtykowych, odbiorów technologicznych ryczałt 15

16 5.1.3 B Instalacja odgromowa i połączeń wyrównawczych ryczałt 5.2 B Budynek B i C ryczałt B Instalacje WLZ i Tablice ryczałt B Instalacja oświetleniowa, gniazd wtykowych, odbiorów technologicznych ryczałt B Instalacja odgromowa i połączeń wyrównawczych ryczałt 6 B Instalacje teletechniczne ryczałt 6.1 B Budynek A ryczałt Instalacje sygnalizacji pożaru, oddymiania B klatek schodowych i sterowania drzwiami ryczałt pożarowymi, B instalacje sygnalizacji włamania i napadu ryczałt instalacja sieci strukturalnej w budynku B (instalacja telefoniczno, nagłośniająca i ryczałt komputerowa) B instalacja kamer dozorowych ryczałt B instalacja systemu dozoru dostępu ryczałt B instalacja antenowa RTV-SAT ryczałt 6.2 B Budynek B i C ryczałt Instalacje sygnalizacji pożaru, oddymiania B klatek schodowych i sterowania drzwiami ryczałt pożarowymi, B Instalacje sygnalizacji włamania i napadu ryczałt Instalacja sieci strukturalnej w budynku B (instalacja telefoniczno, nagłośniająca i ryczałt komputerowa) B Instalacja kamer dozorowych ryczałt B Instalacja systemu dozoru dostępu ryczałt B Instalacja antenowa RTV-SAT ryczałt B Elektroniczny system ochrony księgozbiorów przed kradzieżą ryczałt V B Roboty wykończeniowe ryczałt 1. B Tynki i okładziny wewnętrzne budynek A ryczałt 16

17 2. B Tynki i okładziny wewnętrzne budynek B,C ryczałt 3. B Posadzki i wykładziny bud A ryczałt 4. B Posadzki i wykładziny bud B,C ryczałt 5. B Stolarka drzwiowa, okienna i p.poż budynek A ryczałt 6. B Stolarka drzwiowa, okienna i p.poż budynek B,C ryczałt 7. B Roboty malarskie bud A ryczałt 8. B Roboty malarskie bud B i C ryczałt 9. B Roboty kowalsko-ślusarskie bud A ryczałt 10. B Roboty kowalsko-ślusarskie bud B i C ryczałt 11. B Roboty zewnętrzne ryczałt 12. B Roboty inne regały przejezne ryczałt VI B Wyposażenie w sprzęt ryczałt VII B Wyposażenie w meble ryczałt Ogólne wytyczne budowlane do wykończenia wnętrz. Ściany i sufity: Elementy wykończenia ścian i stropów oraz okna i drzwi powinny być tak wykonane, aby istniała możliwość łatwego utrzymania ich w czystości i zapewnienia ochrony przed zanieczyszczeniami zewnętrznymi i dostępem szkodników. Powierzchnie ścian i sufitów powinny być gładkie, białe lub w jasnych kolorach, bez uszkodzeń i szczelin, zabezpieczone przed kondesacja pary oraz wzrostem pleśni. Należy stosować listwy przypodłogowe, zabezpieczające ściany przed uszkodzeniami i zanieczyszczeniem, w pomieszczeniach o posadzkach zmywalnych, cokoliki o wysokości 5-10 cm, z tego samego materiału, co posadzki. W pomieszczeniach magazynowych, gospodarczych i ciągach komunikacyjnych należy zabezpieczyć narożniki ścian przed uszkodzeniami mechanicznymi, metalowymi kątownikami. Podłogi i posadzki: Wszystkie podłogi powinny być gładkie, nie nasiąkliwe, łatwo zmywalne, niepylące, nie śliskie oraz odporne na ściernie i uderzenia mechaniczne. Odpowiednio do potrzeb wszystkie posadzki musza mieć nachylenie do kanalizacyjnych wpustów podłogowych. Styki ścian i podłóg należy wykonać w formie zaokrąglonej, szczelnej i łatwej do mycia. Przejścia instalacyjne przez stropy należy wykonać w sposób zabezpieczający przed zaciekami. Posadzki z kanalizacyjnymi wpustami podłogowymi wykonać ze spadkiem 0,5% w kierunku wpustów. Stolarka drzwiowa: Wszystkie drzwi należy wykonać tak, aby były szczelne, o powierzchni gładkiej dostosowane 17

18 do zmywania wodą. Rodzaj drzwi i sposób ich wykończenia należy dostosować do funkcji pomieszczenia. Stolarka drzwiowa wyposażona w zamki patentowe a tam gdzie zaistnieje potrzeba urządzenia antypaniczne p.poż. Stolarka okienna: Okna i przekrycie szklane muszą mieć konstrukcję umożliwiającą stałe wietrzenie pomieszczeń, łatwe do otwierania z poziomu podłogi. Konstrukcja okien powinna zapobiegać zbieraniu się kurzu i umożliwić założenie ram z siatkami chroniącymi przed dostępem gryzoni i owadów. Okna i przekrycie szklane powinny być gładkie i szczelne, samozmywalne oraz dostosowane do mycia wodą. Całe przeszklenie obiektu zgodnie z przepisami p.poż i BHP Określenia podstawowe 1) Specyfikacje techniczne oznaczają całość wszystkich wymagań technicznych, w szczególności zawartych w dokumentacji zamówienia, określających wymagane cechy roboty budowlanej, materiału, produktu lub dostawy, pozwalające obiektywnie scharakteryzować roboty budowlane, materiał, produkt lub dostawę, opisane w taki sposób, aby spełniły cel, wyznaczony przez zamawiającego. Specyfikacje techniczne obejmują poziom jakości, wykonania, bezpieczeństwa lub rozmiarów, uwzględniając wymagania stawiane materiałowi, produktowi lub dostawie w zakresie jakości, terminologii, symboli, testowania i jego metod, opakowania, nazewnictwa i oznakowania. Zawierają one także reguły związane z koncepcją i obliczaniem kosztów robót budowlanych, warunków badania, kontroli i przyjmowania robót budowlanych, jak też technik i metod budowy oraz wszystkie inne warunki o charakterze technicznym, o jakich zamawiający może postanowić, drogą przepisów ogólnych lub szczegółowych, co się tyczy robót budowlanych zakończonych i odnośnie materiałów i elementów tworzących te roboty; 2) Normy oznaczają wymagania techniczne przyjęte przez uznany organ standaryzacyjny w celu powtarzalnego i ciągłego stosowania, których przestrzeganie co do zasady nie jest obowiązkowe; 3) Normy europejskie oznaczają normy przyjęte przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji Elektrotechnicznej (Cenelec) jako "standardy europejskie (EN)" lub "dokumenty harmonizacyjne (HD)" zgodnie z ogólnymi zasadami działania tych organizacji; 4) Europejskie zezwolenie techniczne oznacza aprobującą ocenę techniczną zdatności produktu do użycia, dokonaną w oparciu o podstawowe wymagania w zakresie robót budowlanych, przy użyciu własnej charakterystyki produktu oraz określonych warunków jego zastosowania i użycia; 5) Istotne wymagania oznaczają wymagania dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i pewnych innych aspektów interesu wspólnego, jakie mają spełniać roboty budowlane; 6) Normatyw techniczny oznacza wytyczne wynikające z normy lub ogólnie obowiązujących przepisów techniczno-budowlanych; 7) Chodnik wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunięty od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych i odpowiednio utwardzony; 8) Droga wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów oraz ruchu pieszych wraz z wszelkimi urządzeniami technicznymi związanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu; 9) Dziennik Budowy urzędowy dokument opatrzony pieczęcią Zamawiającego 18

19 zeszyt z ponumerowanymi stronami, służący do notowania wydarzeń zaistniałych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbiorów Robót, przekazywania poleceń i innej korespondencji technicznej pomiędzy Inżynierem, Wykonawcą i Projektantem; 10) G.B.P Grodzka Biblioteka Publiczna beneficjent projektu, Zamawiający, Inwestor; 11) Inżynier Kontraktu, Zarządzający, Inspektor nadzoru inwestorskiego działa w imieniu i na rzecz Inwestora na podstawie pełnomocnictwa, nawiązuje stosunki prawne z wykonawcami w taki sposób, ze stroną tych stosunków jest Inwestor. Skutki prawne czynności nawiązywanych przez Inżyniera realizują się w sferze prawnej Inwestora. W konsekwencji Zamawiającym według przepisów Prawa Zamówień Publicznych jest reprezentowany przez Inżyniera Kontraktu, Inwestor bezpośredni. Inżynier Kontraktu działa we własnym imieniu, choć na rachunek Inwestora bezpośredniego; 12) Jezdnia część korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdów; 13) Kierownik Budowy osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania Robotami i do występowania w Jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu; 14) Księga Obmiaru akceptowany przez Inżyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych Robót w formie wyliczeń, szkiców i ew. dodatkowych załączników; 15) Laboratorium Zamawiającego/Wykonawcy laboratorium zaakceptowane przez Inżyniera służące do przeprowadzania wszelkich badań i prób związanych z realizacją Kontraktu; 16) Linia kablowa nn - trasa wytyczonej dla linii elektrycznej niskiego napięcia ułożona w ziemi służąca do przesyłania energii elektrycznej bezpośrednio do odbiorców. Linie takie wyprowadzone są z rozdzielnicy niskiego napięcia; 17) Materiały wszelkie tworzywa niezbędne do wykonywania Robót zgodnie z Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inżyniera; 18) Nawierzchnia warstwa lub zespół warstw służących do przejmowania i rozkładania obciążeń od ruchu na podłoże gruntowe i zapewniających dogodne warunki dla ruchu; 19) Podłoże grunt rodzimy lub nasypowy, leżący pod nawierzchnią do głębokości przemarzania; 20) Polecenie Inżyniera wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inżyniera w formie pisemnej, dotyczącej sposobu realizacji i odbioru Robót oraz innych spraw związanych z prowadzeniem budowy; 21) Projektant osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji Budowlanej i wykonawczej; 22) Przedmiar robót wykaz Robót z podaniem ich ilości w kolejności technologicznej ich wykonania; 23) Rekultywacja roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji terenom naruszonym w czasie prowadzenia zadania budowlanego; 24) Rozdzielnica nn urządzenie zainstalowane w stacji transformatorowej służące do rozdziału energii elektrycznej dostarczanej do odbiorców. Urządzenie to wyposażone jest w łączniki umożliwiające załączanie lub wyłączanie linii. Do rozdzielnicy podłączona jest strona niskiego napięcia transformatora; 25) Rysunki część Dokumentacji Projektowej, która wskazuje lokalizację, 19

20 charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem Robót; 26) Stacja transformatorowa - budynek murowany, prefabrykowany służący zamianie średniego napięcia 20kV na napięcie niskie 380/220 V; 27) Urządzenie piorunochronowe przewody (druty stalowe ocynkowane lub bednarka stalowa ocynkowana) służące do ochrony obiektów przed wyładowaniami atmosferycznymi; 28) Warstwa odsączająca warstwa służąca do odprowadzenia wody przedostającej się do nawierzchni; 29) Zadanie Budowlane część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiące odrębną całość konstrukcyjną lub technologiczną, zdolną do samodzielnego spełnienia przewidywanych funkcji technologiczno-użytkowych. Zadanie może polegać na wykonywaniu robót związanych z budową, modernizacją, utrzymaniem oraz ochroną budowli drogowej lub jej elementu; 30) Inicjatywa Wspólnoty forma pomocy finansowej Funduszy Strukturalnych na rzecz osiągnięcia celów o charakterze ponadkrajowym; 31) Interreg wsparcie dla projektów współpracy transgranicznej i międzynarodowej. Inicjatywa Unii europejskiej, wspierająca współpracę obszarów przygranicznych dwóch państw członkowskich, mająca także na celu wyrównanie dysproporcji w rozwoju regionów leżących po dwóch stronach granicy. Interreg obejmuje również podobne działania w regionach państw członkowskich graniczących z krajami beneficjentami programu, ściśle skoordynowane; 32) Inżynieria finansowa zwana tez montażem finansowym. Polega na kojarzeniu różnych źródeł i sposobów finansowania dla realizacji danego projektu; 33) Koszty kwalifikowane koszty, których poniesienie jest merytorycznie uzasadnione lub zwłaszcza koszty, które spełniają kryteria zasadności wyznaczone przez instytucję zarządzającą; 34) Ekspertyza techniczna jest związana z przygotowaniem dokumentacji (biznes plan, studium wykonalności projektu, mapy czy szkice lokalne sytuujące projekt, dokumentacja techniczna (projekt budowlany, wykonawczy), ocena lub raport oddziaływania na środowisko itp); 35) Dokumentacja powykonawcza dokumentacja, którą Wykonawca ma obowiązek opracować po zakończeniu robót budowlanych. 36) Aprobata techniczna dokument potwierdzający pozytywną ocenę techniczną przydatności wyrobu budowlanego do zamierzonego stosowania, uzależniony od spełnienia wymagań podstawowych przez obiekty budowlane, w których wyrób budowlany jest stosowany. 37) Krajowa deklaracja zgodności oświadczenie producenta stwierdzające, na jego wyłączną odpowiedzialność, że wyrób budowlany jest zgodny z Polską Normą wyrobu albo aprobatą techniczną. 38) Znak budowlany zastrzeżony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji, wskazujący, że zapewniono odpowiedni stopień zaufania iż dany wyrób budowlany jest zgodny z Polską Normą wyrobu lub aprobatą techniczną Prowadzenie robót Ogólne zasady wykonania robót Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową i ścisłe przestrzeganie harmonogramu robót oraz za jakość zastosowanych materiałów i 20

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST 0.00 WYMAGANIA OGÓLNE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST 0.00 WYMAGANIA OGÓLNE 1.WSTĘP 1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST 0.00 WYMAGANIA OGÓLNE Specyfikacja Techniczna ST 0 Wymagania Ogólne odnosi się do wymagań technicznych dotyczących wykonania i

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA robót remontowych wewnętrznych instalacji elektrycznej i wod-kan oraz pomieszczeń sanitariatów w Zespole Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w

Bardziej szczegółowo

OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT remontowych wewnętrznych instalacji elektrycznej i wod-kan oraz pomieszczeń sanitariatów w Zespole Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Wysokiem

Bardziej szczegółowo

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych Zamierzenie budowlane: Remont trybun stadionu Adres obiektu budowlanego: Baligród, działka nr 705 Inwestor: Gmina Baligród ul. Plac Wolności

Bardziej szczegółowo

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych 1. CZĘŚĆ OGÓLNA a. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa budynku mieszkalnego - Wołosate. b. Przedmiot i zakres robót budowlanych:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY REJPROJEKT. Most w km 0+048 dr. powiatowej nr 2604L w m. Wilków

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY REJPROJEKT. Most w km 0+048 dr. powiatowej nr 2604L w m. Wilków 1 2 Przebudowa mostu drogowego przez rz. Wrzelówkę w km 0+048 drogi powiatowej nr 2604L Wilków-Majdany-Zakrzów-Janiszów w m. Wilków, JNI 01007079. Spis treści I. Część opisowa Podstawa opracowania....

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ST-000

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ST-000 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ST-000 do projektu zabezpieczeń przeciwpożarowych w zakresie stref pożarowych w Centrum Kongresowym IOR w Poznaniu przy ul. Władysława Węgorka 20. Kody

Bardziej szczegółowo

Informacja BIOZ REMONT ODCINKÓW TOROWISKA TRAMWAJOWEGO PRZY ULICY GRZEGÓRZECKIEJ 10 W KRAKOWIE.

Informacja BIOZ REMONT ODCINKÓW TOROWISKA TRAMWAJOWEGO PRZY ULICY GRZEGÓRZECKIEJ 10 W KRAKOWIE. Cześć opisowa w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury Nr 1126 z dnia 23 czerwca 2003 dla: REMONT ODCINKÓW TOROWISKA TRAMWAJOWEGO

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU INSTALACJI LINII RADIOWEJ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU INSTALACJI LINII RADIOWEJ SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU INSTALACJI LINII RADIOWEJ Miejscowość: Warszawa, al. Szucha 25 Obiekt: Ministerstwo Edukacji Narodowej Inwestor: Ministerstwo Edukacji Narodowej Wykonawca: EXATEL

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ELEKTRYCZNYCH e-1 Inwestor : Dom Kultury w Kętach ul. Żwirki i Wigury 2a 32-650 Kęty Adres inwestycji : Dom Kultury w Kętach ul. Zwirki i Wigury 2a 32-650

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ELEKTRYCZNYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ELEKTRYCZNYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ELEKTRYCZNYCH Inwestor : Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. Kazimierza Wielkiego Ul. Bohaterów Warszawy 120 28-100 Busko-Zdrój Adres inwestycji

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA wykonania i odbioru robót

SPECYFIKACJA TECHNICZNA wykonania i odbioru robót SPECYFIKACJA TECHNICZNA wykonania i odbioru robót Plac zabaw "Radosna Szkoła" w miejscowości BORKI gmina Gąbin woj. mazowieckie Opracował: mgr inż. Joanna Domagała 1 WSTĘP 1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Bardziej szczegółowo

Specyfikacje technicznego wykonania i odbioru robót

Specyfikacje technicznego wykonania i odbioru robót Specyfikacje technicznego wykonania i odbioru robót REMONT III PIĘTRA BUDYNKU NR 6 (KOSZAROWY) W KOMPLEKSIE WOJSKOWYM PRZY UL.SOBIESKIEGO 36 W TORUNIU INWESTOR: J.W. 4620 12 WOG TORUŃ Ul. Okólna 37 87-100

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT OBUDOWY WIATY SAMOCHODOWEJ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT OBUDOWY WIATY SAMOCHODOWEJ Załącznik nr 8 do SIWZ Nr spr. 4/DZ/2013 ZAKŁAD UTYLIZACJI ODPADÓW W KATOWICACH 40-241 KATOWICE, UL. HUTNICZA 8 tel/fax: 32/ 255 44 99 e-mail: zuos@zuos.pl SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT dla przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: Remont chodników na terenie miasta Milanówka INWESTOR: Gmina Milanówek Przygotowała: Elena Niedźwiecka 1

Bardziej szczegółowo

OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. Inwestor: Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Słupsku ul.

OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. Inwestor: Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Słupsku ul. OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Inwestor: Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Słupsku ul. Jaracza 18a Nazwa zadania : Remont pom. magazynu książek na poziomie parteru

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 Program funkcjonalno użytkowy

Załącznik nr 3 Program funkcjonalno użytkowy Załącznik nr 3 Program funkcjonalno użytkowy (zwany dalej PFU) Adaptacja ogólnobudowlana istniejącej pracowni rtg i usg Zespołu Opieki Zdrowotnej w Chełmnie dla instalacji nowego tomografu komputerowego.

Bardziej szczegółowo

TABELA CENY RYCZAŁTOWEJ PREAMBUŁA

TABELA CENY RYCZAŁTOWEJ PREAMBUŁA Załącznik 1 a - do Formularza ofertowego TABELA CENY RYCZAŁTOWEJ PREAMBUŁA 1. Tabelę ceny ryczałtowej należy odczytywać w powiązaniu ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami. 2.

Bardziej szczegółowo

OŚRODEK DLA BEZDOMYCH NR 1 W POZNANIU UL. MICHAŁOWO 68. Wentylacja pomieszczeń mieszkalnych

OŚRODEK DLA BEZDOMYCH NR 1 W POZNANIU UL. MICHAŁOWO 68. Wentylacja pomieszczeń mieszkalnych Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych WYMAGANIA W ZAKRESIE INSTALACJI BUDOWLANYCH DLA PROJEKTU WYKONAWCZEGO INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH Inwestor OŚRODEK DLA BEZDOMYCH NR 1 W POZNANIU

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WARUNKÓW WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WARUNKÓW WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WARUNKÓW WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Określenie przedmiotu zamówienia DOSTOSOWANIE AWARYJNEGO OŚWIETLENIA EWAKUACYJNEGO DO WYMOGÓW NORM I PRZEPISÓW PRZECIWPOŻAROWYCH W Teatrze im.

Bardziej szczegółowo

Opracowanie dokumentacji projektowej remontu mostu nad rzeką Słupianką w ciągu ulicy Harcerskiej w Płocku

Opracowanie dokumentacji projektowej remontu mostu nad rzeką Słupianką w ciągu ulicy Harcerskiej w Płocku PROJEKT BUDOWLANY Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia Opracowanie dokumentacji projektowej remontu mostu nad rzeką Słupianką w ciągu ulicy Harcerskiej w Płocku Spis treści I. Część opisowa

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT DLA ZADANIA Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT DLA ZADANIA Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT DLA ZADANIA Oznaczenie CPV : 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych Uporządkowanie przewodów kominowych dymowych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Lokalizacja ul. Zegrzyńska 38 Legionowo Inwestor Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ul. Podlesna 61, 01-671 Warszawa AUTOR OPRACOWANIA Sierpień

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 36 CZEŚĆ III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 37 PRZEBUDOWA I NADBUDOWA BUDYNKU NA MIESZKANIA PRZY UL. KWIATKOWSKIEGO 4 W DĘBICY. Zamówienie obejmuje: a. wykonanie i oddanie

Bardziej szczegółowo

Ogólna Specyfikacja Techniczna wykonania termomodernizacji budynku Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi r 18. w Warszawie przy ul. Angorskiej 2.

Ogólna Specyfikacja Techniczna wykonania termomodernizacji budynku Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi r 18. w Warszawie przy ul. Angorskiej 2. 1 Ogólna Specyfikacja Techniczna wykonania termomodernizacji budynku Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi r 18 w Warszawie przy ul. Angorskiej 2. Branża : ogólnobudowlana Inwestor i Zleceniodawca: Gimnazjum

Bardziej szczegółowo

Szamotuły, dnia r.

Szamotuły, dnia r. Szamotuły, dnia 26.05.2015r. O Ś W I A D C Z E N I E P R O J E K T A N T A Na podstawie art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. 2013 nr 0 poz. 1409 z późn. zmianami) oświadczam,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 1. MONTAŻ 6 URZĄDZEŃ REKREACYJNYCHNA SIŁOWNI ZEWNĘTRZNEJ ORAZ WYKONANIE NAWIERZCHNI BEZPIECZNEJ W MIEJSCOWOŚCI TOMASZKOWICE NA DZ. NR 105 GMINA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Adres budowy : ul. Podleśna, 01-671 Warszawa Inwestor : Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ul. Podleśna 61, 01-671 Warszawa AUTOR OPRACOWANIA: Lp

Bardziej szczegółowo

Zamawiający POLITECHNIKA POZNAŃSKA pl. Marii Skłodowskiej Curie 5, Poznań

Zamawiający POLITECHNIKA POZNAŃSKA pl. Marii Skłodowskiej Curie 5, Poznań Załącznik nr 18 Zamawiający POLITECHNIKA POZNAŃSKA pl. Marii Skłodowskiej Curie 5, 60-965 Poznań nazwa zamówienia KOMPLEKSOWA REALIZACJA ZADANIA W RAMACH FORMUŁY ZAPROJEKTUJ I WYBUDUJ BUDYNKU NIEMAL ZERO-ENERGETYCZNEGO

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY (Dz.U. 65 poz. 365 z 2012r.) (Dz.U. 42 poz. 217 z 2011r.) (Dz.U. 72 poz. 464 z 2010r.) (Dz.U. 75 poz. 664 z 2005r.) (Dz.U. 202 poz. 2072 z 2004r.) w sprawie szczegółowego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Obiekt: Temat: Branża: BUDYNEK SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 10 ORAZ PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 2 W ŁOMŻY REMONT BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 10 ORAZ PUBLICZNEGO

Bardziej szczegółowo

Wykonanie odwodnienia budynku Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Kielcach

Wykonanie odwodnienia budynku Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Kielcach Załącznik nr 10 do SIWZ Wykonanie odwodnienia budynku Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Kielcach Obiekt: Wojewódzki Inspektorat Weterynarii Adres budowy: ul. Ściegiennego 205; 25-116 Kielce Zamawiający

Bardziej szczegółowo

ZAKRES PRAC PROJEKTOWYCH

ZAKRES PRAC PROJEKTOWYCH Załącznik Nr 1 do UMOWY ZAKRES PRAC PROJEKTOWYCH I. Projekt koncepcyjny i postanowienia ogólne. 1. Ustala się, że prace projektowe obejmą teren zlokalizowany w Warszawie, dzielnica Wola, przy ul. Prymasa

Bardziej szczegółowo

ZADANIE : BUDOWA REGIONALNEGO CENTRUM REKREACJI I REHABILITACJI W NOWEJ DĘBIE KRYTA PŁYWALNIA - ETAP II : ROBOTY BUDOWLANE I INSTALACYJNE

ZADANIE : BUDOWA REGIONALNEGO CENTRUM REKREACJI I REHABILITACJI W NOWEJ DĘBIE KRYTA PŁYWALNIA - ETAP II : ROBOTY BUDOWLANE I INSTALACYJNE KOSZTORYS NAKŁADCZY/PRZEDMIAR ZADANIE : BUDOWA REGIONALNEGO CENTRUM REKREACJI I REHABILITACJI W NOWEJ DĘBIE KRYTA PŁYWALNIA - ETAP II BRANŻA : ROBOTY BUDOWLANE I INSTALACYJNE INWESTOR : GMINA NOWA DĘBA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA (ST) WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA (ST) WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA (ST) WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Wykonanie robót budowlanych rozbudowy zbiornika retencyjnego oczyszczalni wód opadowych JW. 1156 Poznań Krzesiny, dz. 130/1, 151/1, obręb

Bardziej szczegółowo

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami wytycznymi.

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami wytycznymi. Załącznik nr 12 do SIWZ SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA PLACU ZABAW W MIEJSCOWOŚCI JORDANÓW ŚLĄSKI W RAMACH PROJEKTU MODERNIZACJA ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W GMINIE Jordanów Śląski. CPV 37535200-9 - Wyposażenie

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST-2 SCHODY

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST-2 SCHODY SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST-2 SCHODY Obiekt: Budynek B Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej Gdańsk ul. Narutowicza 11/12 Inwestor: Politechnika Gdańska

Bardziej szczegółowo

GCOP-ZP.2711.12.2014. Gliwice, dnia 15.05.2014. Program funkcjonalno użytkowy

GCOP-ZP.2711.12.2014. Gliwice, dnia 15.05.2014. Program funkcjonalno użytkowy GCOP-ZP.2711.12.2014 Gliwice, dnia 15.05.2014 Program funkcjonalno użytkowy Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zabudowy dźwigu osobowego przystosowanego do transportu

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA BUDOWLANA BUDYNKÓW DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ PRZY UL. KS. KARD. STEFANA WYSZYŃSKIEGO 33 W OBORNIKACH ŚLĄSKICH

INWENTARYZACJA BUDOWLANA BUDYNKÓW DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ PRZY UL. KS. KARD. STEFANA WYSZYŃSKIEGO 33 W OBORNIKACH ŚLĄSKICH Nr umowy ZP 31 2014 AREA-BP Marcin Smuda 43-100 Tychy, ul. Zwierzyniecka 73 tel/fax. 791 691 360 / (032) 258-58-46 INWENTARYZACJA BUDOWLANA BUDYNKÓW DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ PRZY UL. KS. KARD. STEFANA WYSZYŃSKIEGO

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT NAZWA I ADRES OBIEKTU: Budynek Straży Miejskiej w Inowrocławiu ul. Narutowicza 60 NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: Miasto Inowrocław 88-100 Inowrocław ul.

Bardziej szczegółowo

OPIS OBIEKTU - CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU. Pomorski Park Naukowo Technologiczny (dalej PPNT)

OPIS OBIEKTU - CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU. Pomorski Park Naukowo Technologiczny (dalej PPNT) Gdyńskiego Centrum Jednostki Budżetowej GCI.400-4/2013 OPIS OBIEKTU - CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU Załącznik Nr 7 do SIWZ 1. NAZWA ORAZ ADRES OBIEKTU Pomorski Park Naukowo Technologiczny (dalej PPNT) 2. ZARZĄDCA

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru robót

Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru robót Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru robót SZKOLNY PLAC ZABAW W RAMACH RZADOWEGO PROGRAMU RADOSNA SZKOŁA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 9 IM. MARII SKŁODOWSKIEJ- CURIE UL. CHEMICZNA 9 INOWROCŁAW Inowrocław

Bardziej szczegółowo

OPRACOWANIE INWESTOR ADRES KOD CPV ADRES BUDOWY OPRACOWANIE. 02-013 Warszawa, ul. Lindleya 14 Działka ozn. nr ewidencyjnym 16, obręb 2-01-02

OPRACOWANIE INWESTOR ADRES KOD CPV ADRES BUDOWY OPRACOWANIE. 02-013 Warszawa, ul. Lindleya 14 Działka ozn. nr ewidencyjnym 16, obręb 2-01-02 WDI OBSŁUGA INWESTYCJI SPÓŁKA Z O.O. ul. Prosta 7, 07-410 Ostrołęka NIP: 7582332286, REGON: 142676434 TEL/FAX: (29) 646 13 51 wdi.obslugainwestycji@interia.pl, www.wdi.ostroleka.pl OPRACOWANIE SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska. Gdańsk, 2010

Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska. Gdańsk, 2010 Politechnika Gdańska Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska PODSTAWY BUDOWNICTWA PLANSZE DYDAKTYCZNE Michał ł Wójcik Gdańsk, 2010 ZAWARTOŚĆ Ogólne zagadnienia dotyczące budownictwa: podstawowe definicje,

Bardziej szczegółowo

Gmina Wrocław Pl. Nowy Targ 1/8, 50-141 Wrocław. Zamierzenie budowlane: Temat opracowania: Stanowisko: Imię i nazwisko Nr uprawnień: Podpis:

Gmina Wrocław Pl. Nowy Targ 1/8, 50-141 Wrocław. Zamierzenie budowlane: Temat opracowania: Stanowisko: Imię i nazwisko Nr uprawnień: Podpis: Zamawiający: Gmina Wrocław Pl. Nowy Targ 1/8, 50-141 Wrocław Jednostka projektowa: APIA XXI IAK Sp.z o.o. APIA XXI S.A. ul. Albert Einstein 2 39-011 Santander, Hiszpania Nr tomu: Stadium: PW/13 PROJEKT

Bardziej szczegółowo

Program Funkcjonalno Użytkowy Rezerwowe Źródło Ciepła ZOZ Skarżysku-Kamiennej ul. Szpitalna 1 26-110 Skarżysko-Kam.

Program Funkcjonalno Użytkowy Rezerwowe Źródło Ciepła ZOZ Skarżysku-Kamiennej ul. Szpitalna 1 26-110 Skarżysko-Kam. Strona1 Data opracowania: 2012-12-10 Nr opracowania: 2/12/2012 INWESTOR Powiat Skarżyski ul. Konarskiego 20 26-110 Skarżysko-Kamienna OBIEKT Szpital Powiatowy w Skarżysku-Kamiennej ul. Szpitalna 1 26-110

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 1. Wymagania ogólne -CPV45000000-7 1.0 Wstęp Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót ogólnobudowlanych Zadania:Zmiana

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ Zakres prac, zestawienie dokumentacji projektowej

Załącznik nr 1 do SIWZ Zakres prac, zestawienie dokumentacji projektowej S t r o n a 1 Załącznik nr 1 do SIWZ Zakres prac, zestawienie dokumentacji projektowej I / OBIEKTY KUBATUROWE 1/ Budynek techniczno administracyjny w formule przeprojektuj i wybuduj - obiekt w stanie wykończonym

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SST 1 - ROBOTY ROZBIÓRKOWE

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SST 1 - ROBOTY ROZBIÓRKOWE SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SST 1 - ROBOTY ROZBIÓRKOWE KOD CPV RODZAJ ROBÓT 45111100-9 Roboty w zakresie burzenia 45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu SST 1 - ROBOTY

Bardziej szczegółowo

ST 02.00.00. ZAPLECZE WYKONAWCY ROBÓT

ST 02.00.00. ZAPLECZE WYKONAWCY ROBÓT SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST 02.00.00. ZAPLECZE WYKONAWCY ROBÓT Kod CPV 45000000-7 Nazwa zadania: Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej

Bardziej szczegółowo

Zbiorcze Zestawienie Kosztów Zadania Inwestycyjnego

Zbiorcze Zestawienie Kosztów Zadania Inwestycyjnego 1 Zał. nr 12 Zbiorcze Zestawienie Kosztów Zadania Inwestycyjnego Rozdz. Netto Brutto 2. Budynek Sądu 3. Sieci zewnętrzne z przyłączami 4. Urządzenie terenu Całkowita wartość zadania 2.1.BUDYNEK SĄDU Wartość

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Załączniki: Zestawienie materiału

SPIS TREŚCI. Załączniki: Zestawienie materiału SPIS TREŚCI 1 Podstawa opracowania 2 2 Cel i zakres opracowania 2 3 Dane ogólne obiektu 2 4 Instalacja klimatyzacji 2 4.1 Zasada działania 2 4.2 Materiały i montaż 3 4.3 Izolacja termiczna 3 4.4 Odbiór

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Załącznik Nr 9 PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY dla obiektu kubaturowego o funkcji sportowo-oświatowej zlokalizowanego w miejscowości Węgierka. Zamawiający Gmina Roźwienica Adres: 37-565 Roźwienica Roźwienica

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I OBIORU ROBÓT INSTALACYJNYCH

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I OBIORU ROBÓT INSTALACYJNYCH SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I OBIORU ROBÓT INSTALACYJNYCH Nazwa zamówienia: Instalacja klimatyzacji na korytarzach Powiatowego Urzędu Pracy w Ostrowie Wielkopolskim Symbol opracowania S-1 Nazwy i

Bardziej szczegółowo

Inwentaryzacja architektoniczna budynku dydaktycznego Akademii Muzycznej im. I.J.Paderewskiego w Poznaniu

Inwentaryzacja architektoniczna budynku dydaktycznego Akademii Muzycznej im. I.J.Paderewskiego w Poznaniu Inwentaryzacja architektoniczna budynku dydaktycznego Akademii Muzycznej im. I.J.Paderewskiego w Poznaniu Autorzy: Geocartis Sp. z o.o. ul. Wilczak 12H 61-623 Poznań Poznań, lipiec 2015 Spis treści Podstawa

Bardziej szczegółowo

EKSPERTYZA TECHNICZNA TOM VI

EKSPERTYZA TECHNICZNA TOM VI P r a c o w n i a A r c h i t e k t o n i c z n a Pracownia Architektoniczna S.C. mgr inż. arch Anna Matla, mgr inż. Sławomir Koziara EKSPERTYZA TECHNICZNA TOM VI Przebudowa części pomieszczeń parteru

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY Nazwa obiektu : Budynek Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego Adres obiektu : ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2 44-100 Gliwice Działka nr 487, obręb Stare Miasto Temat : Inwestor

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY PRZYŁĄCZ KANALIZACYJNY DO BUDYNKU MIESZKALNEGO

OPIS TECHNICZNY PRZYŁĄCZ KANALIZACYJNY DO BUDYNKU MIESZKALNEGO OPIS TECHNICZNY PRZYŁĄCZ KANALIZACYJNY DO BUDYNKU MIESZKALNEGO ADRES BUDOWY: ul. Przemysłowa 1, 42-700 Lubliniec dz. nr 3767/134, 3764/137, 3765/137, 3766/137, 465/137 TEMAT PROJEKTU I TEREN INWESTYCJI:

Bardziej szczegółowo

Warunki zgody i procedury wykonania robót budowlanych wraz z oświadczeniem i zobowiązaniem Najemcy

Warunki zgody i procedury wykonania robót budowlanych wraz z oświadczeniem i zobowiązaniem Najemcy Załącznik nr 4 do SIWZ Warunki zgody i procedury wykonania robót budowlanych wraz z oświadczeniem i zobowiązaniem Najemcy 1. Wstęp. Wszystkie roboty budowlane określa ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo

Bardziej szczegółowo

OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 1. Informacje ogólne Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące "Wykonania robót w branży hydraulicznej

Bardziej szczegółowo

Budynek wystawienniczo-konferencyjny

Budynek wystawienniczo-konferencyjny Miesięczne rozliczenie prac Załącznik nr 9.1. do siwz Budynek wystawienniczo-konferencyjny l.p Nazwa wartość elementu do okresu rozliczeniowego na koniec okresu rozliczenowego w okresie rozliczenowym pozostaje

Bardziej szczegółowo

z dnia 2 września 2004 r. (Dz.U. Nr 202, poz. 2072)

z dnia 2 września 2004 r. (Dz.U. Nr 202, poz. 2072) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego

Bardziej szczegółowo

S P E C Y F I K A C J A T E C H N I C Z N A W Y K O N A N I A I O D B I O R U R O B Ó T B U D O W L A N Y C H

S P E C Y F I K A C J A T E C H N I C Z N A W Y K O N A N I A I O D B I O R U R O B Ó T B U D O W L A N Y C H S P E C Y F I K A C J A T E C H N I C Z N A W Y K O N A N I A I O D B I O R U R O B Ó T B U D O W L A N Y C H 1. DANE OGÓLNE 1.1.Nazwa zamówienia: Boisko do piłki nożnej o nawierzchni z trawy syntetycznej

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH Nazwa zamówienia: Budowa hali widowiskowo-sportowej wraz z łącznikiem w Czerniejewie

ZESTAWIENIE ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH Nazwa zamówienia: Budowa hali widowiskowo-sportowej wraz z łącznikiem w Czerniejewie .. (Pieczęć Wykonawcy/ów ) (Tel., fax, e-mail) Gmina Czerniejewo Załącznik Nr 2 do SIWZ ZESTAWIENIE ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH Nazwa zamówienia: Budowa hali widowiskowo-sportowej wraz z łącznikiem w Czerniejewie

Bardziej szczegółowo

OGÓLNA SPECYFIKACJA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

OGÓLNA SPECYFIKACJA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ARCHILAND Robert Szumski ul. Powstańców Śląskich 140/3 53-315 Wrocław Tel.+48 603 431 343 www.archiland-wroclaw.pl archiland.pl@gmail.com OGÓLNA SPECYFIKACJA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT NA WYKONANIE: Zagospodarowanie

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH INSTALACYJNE ROBOTY ELEKTRYCZNE

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH INSTALACYJNE ROBOTY ELEKTRYCZNE SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH INSTALACYJNE ROBOTY ELEKTRYCZNE (Kod CPV 45315100-9) REMONT I WYMIANA INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ W BUDYNKU NR.22 KOMPLES 1964 ul.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ST-01 Wykonanie ogrodzenia terenu. Obiekt: Remont ogrodzenia Domu Dziecka w Kątach Wrocławskich.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ST-01 Wykonanie ogrodzenia terenu. Obiekt: Remont ogrodzenia Domu Dziecka w Kątach Wrocławskich. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ST-01 Wykonanie ogrodzenia terenu Obiekt: Remont ogrodzenia Domu Dziecka w Kątach Wrocławskich. 1. Część ogólna Inwestor: Powiat Wrocławski z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 1 Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 1. Zakres Robót zamierzenia budowlanego. Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest wykonanie remontu budynku Przedszkola Nr 9 przy ul. Paderewskiego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH BUDOWLANYCH OBIEKT: BUDYNEK BIUROWY UL. KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE 21/23, W WARSZAWIE OPRACOWANIE: KOD CPV: DOSTAWA I MONTAŻ URZĄDZEŃ SYSTEMU KLIMATYZACJI DLA POMIESZCZEŃ BIUROWYCH NA PODDASZU BUDYNKU 45331220-4

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: Gmina Mikołów, ul. Rynek 16, 43 190 Mikołów

Zamawiający: Gmina Mikołów, ul. Rynek 16, 43 190 Mikołów Zamawiający: Gmina Mikołów, ul. Rynek 16, 43 190 Mikołów PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Nazwa zamówienia: ZAPROJEKTOWANIE I WYKONANIE SIECI OŚWIETLENIA ULICZNEGO PRZY UL. POZIOMKOWEJ I WIOSENNEJ W GMINIE

Bardziej szczegółowo

Kod CPV 45313000-4 Instalowanie wind i ruchomych schodów

Kod CPV 45313000-4 Instalowanie wind i ruchomych schodów PRZEBUDOWA SCHODÓW ZEWNĘTRZNYCH WRAZ Z ZADASZENIEM WEJŚCIA 1 ST 01.08.00. MONTAŻ WINDY Kod CPV 45313000-4 Instalowanie wind i ruchomych schodów 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Specyfikacja

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT. Szkoła Podstawowa nr 126 im. Komisji Edukacji Narodowej, Kraków,

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT. Szkoła Podstawowa nr 126 im. Komisji Edukacji Narodowej, Kraków, Załącznik nr 7 do specyfikacji SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Nazwa zadania: Roboty remontowe na terenie Szkoły Podstawowej nr 126 w Krakowie Obiekt: Szkoła Podstawowa nr 126 im. Komisji

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Wykonał: GMINA: KULESZE KOŚCIELNE

PROJEKT BUDOWLANY. Wykonał: GMINA: KULESZE KOŚCIELNE PROJEKT BUDOWLANY OBIEKT: BUDYNEK GMINY I OSP INWESTOR: GMINA KULESZE KOŚCIELNE ADRES: KULESZE KOŚCIELNE ul. GŁÓWNA nr 6 ADRES BUDOWY: KULESZE KOŚCIELNE nr. ew. działki 10/35 w obrębie Kulesze Litewka

Bardziej szczegółowo

PROJEKT(BUDOWLANY(( PRZEBUDOWY(I(ZMIANY(SPOSOBU(UŻYTKOWANIA(POMIESZCZEŃ( Z(PRZEZNACZENIEM(NA(POMIESZCZENIA(ŚWIETLICY(SZKOLNEJ(

PROJEKT(BUDOWLANY(( PRZEBUDOWY(I(ZMIANY(SPOSOBU(UŻYTKOWANIA(POMIESZCZEŃ( Z(PRZEZNACZENIEM(NA(POMIESZCZENIA(ŚWIETLICY(SZKOLNEJ( PROJEKTBUDOWLANY PRZEBUDOWYIZMIANYSPOSOBUUŻYTKOWANIAPOMIESZCZEŃ ZPRZEZNACZENIEMNAPOMIESZCZENIAŚWIETLICYSZKOLNEJ Obiekt: PomieszczeniawbudynkuSzkołyPodstawowejnr23wBytomiu Lokalizacja: ul.wojciechowskiego6,41"933bytom

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA SST2-03

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA SST2-03 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA SST2-03 CPV 45331100-7 - Instalowanie centralnego ogrzewania 1 1. Wstęp 1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej Specyfikacja

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE DO SPORZĄDZENIA OPRACOWAŃ PROJEKTOWYCH

WYTYCZNE DO SPORZĄDZENIA OPRACOWAŃ PROJEKTOWYCH Załącznik do programu funkcyjno użytkowego Przebudowa drogi gminnej w m. Olchowo Załącznik nr 1 WYTYCZNE DO SPORZĄDZENIA OPRACOWAŃ PROJEKTOWYCH r. Załącznik do programu funkcyjno użytkowego Przebudowa

Bardziej szczegółowo

Rodzaj zamawiającego : Stowarzyszenie. Określenie przedmiotu zamówienia

Rodzaj zamawiającego : Stowarzyszenie. Określenie przedmiotu zamówienia Wykonanie prac projektowo-kosztorysowych dla zadania inwestycyjnego pn. Rozbudowa Hospicjum przy ulicy Krasińskiego 8 w Wałbrzychu w zakresie adaptacji pomieszczeń i rozbudowy budynku oraz zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Wykonanie naprawy chodnika oraz malowanie ogrodzenia przed wejściem do UP Gdańsk 9, ul. Gościnna 6, 80-009 Gdańsk. Wykonanie naprawy chodnika

Bardziej szczegółowo

LISTA WYMAGAŃ DLA JEDNOSKI PROJEKTOWEJ

LISTA WYMAGAŃ DLA JEDNOSKI PROJEKTOWEJ URZĄD MIASTA CHORZÓW WYDZIAŁ INWESTYCJI I ZASOBÓW KOMUNALNYCH LISTA WYMAGAŃ DLA JEDNOSKI PROJEKTOWEJ 1 ZAŁOŻENIA, INFORMACJE I WYMAGANIA NA ETAPIE PRZYGOTOWANIA 1. 1 kwota przewidywana przez miasto na

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE - DROGI

SPECYFIKACJE TECHNICZNE - DROGI SPECYFIKACJE TECHNICZNE - DROGI 1. Wymagania ogólne D.M. 00. 00. 00. CPV 93000000-8 2. Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych D 01.01.01. CPV 45111200-0 3. Wykonanie wykopów D.M. 02.01.01 CPV 45111200-0

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM RZECZOWO - FINANSOWY ROBÓT

HARMONOGRAM RZECZOWO - FINANSOWY ROBÓT Zamawiający : Miejskie Przedsiebiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o. Wykonawca : 35-233 Rzeszów, ul. Lubelska 54 Zadanie : Rozbudowa Zajezdni MPK Rzeszów, ul. Lubelska HARMONOGRAM RZECZOWO - FINANSOWY ROBÓT

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY ZAMAWIAJĄCY: Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Mysłowicach Polskiej Akademii Nauk w Krakowie ul. Strażacka 7, Mysłowice NAZWA ZAMÓWIENIA: Termomodernizacja dwóch

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH D 03. 02. 01. Modernizacja kanalizacji deszczowej 1. Część ogólna 1.1. Nazwa nadana przez zamawiającego Przebudowa ulic: Kluczborska, Kościelna,

Bardziej szczegółowo

PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI P. POŻAROWEJ W BUDYNKU SZKOŁY J.W.

PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI P. POŻAROWEJ W BUDYNKU SZKOŁY J.W. ZAKŁAD USŁUG PROJEKTOWYCH TADEUSZ MAŁEK 31-534 Kraków, ul. Masarska 3/3 tel/fax. 012 429 58 45 NIP 676 112 03 47 REGON 350 125 302 e-mail: zupmm@wp.pl Obiekt; ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA SZKOŁA PODSTAWOWA NR

Bardziej szczegółowo

Zaplecze warsztatowo-garażowe dla lotniska im. Władysława Reymonta w Łodzi

Zaplecze warsztatowo-garażowe dla lotniska im. Władysława Reymonta w Łodzi PIOTR BILIŃSKI ARCHITEKT 90 417 Łódź ul. Piotrkowska 61 tel./fax. (42) 630 19 55, e-mail: bilinski@run.com.pl Zaplecze warsztatowo-garażowe dla lotniska im. Władysława Reymonta w Łodzi Łódź ul. Gen. S.

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA. SST B01 PRZYGOTOWANIE PLACU BUDOWY. WARUNKI WYKONANIA, BEZPIECZEŃSTWA, OCHRONY, KONTROLI I ODBIORU.

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA. SST B01 PRZYGOTOWANIE PLACU BUDOWY. WARUNKI WYKONANIA, BEZPIECZEŃSTWA, OCHRONY, KONTROLI I ODBIORU. SST B01 PRZYGOTOWANIE PLACU BUDOWY SPECYFIKACJA TECHNICZNA DOTYCZĄCA PRAC BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH Z ODWILGOCENIEM PIWNICY WIĘZIENNEJ I ODPROWADZENIEM WÓD GRUNTOWYCH Z DRENAŻU WOKÓŁ WIEŻY GRODZKIEJ ZAMKU

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH REMONT DACHU URZĘDU POCZTOWEGO W M. WISZNIA MAŁA UL. WROCŁAWSKA 27

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH REMONT DACHU URZĘDU POCZTOWEGO W M. WISZNIA MAŁA UL. WROCŁAWSKA 27 1 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH REMONT DACHU URZĘDU POCZTOWEGO W M. WISZNIA MAŁA UL. WROCŁAWSKA 27 CPV : 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne 1. WSTĘP... 1 2. MATERIAŁY...

Bardziej szczegółowo

Budynek wystawienniczo-konferencyjny

Budynek wystawienniczo-konferencyjny Miesięczne rozliczenie prac Załącznik nr 9.1. do siwz Budynek wystawienniczo-konferencyjny l.p Nazwa wartość elementu do okresu rozliczeniowego na koniec okresu rozliczenowego w okresie rozliczenowym pozostaje

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY NAZWA ZAMÓWIENIA: Dokumentacja projektowa Przebudowa i termomodernizacja budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świdniku i nadzór autorski. ADRES: 21-040 Świdnik,

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Techniczna. Instalacja elektryczna KOD CPV 45311000-0; 45311100; 45311200

Specyfikacja Techniczna. Instalacja elektryczna KOD CPV 45311000-0; 45311100; 45311200 Specyfikacja Techniczna Instalacja elektryczna KOD CPV 45311000-0; 45311100; 45311200 1. Wstęp 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące instalacji

Bardziej szczegółowo

I N W E N T A R Y Z A C J A

I N W E N T A R Y Z A C J A JEDNOSTKA PROJEKTOWA: C+HO ar Aleksandra Wachnicka Paweł adres: Ul. Wachnicki Narutowicza s.c. 14b/11 70-240 Szczecin, pracownia: ul. telefony: + Sowińskiego 4 8 9 1 4 3 324/Ip 1 4 4 470-236, + 4 8 Szczecin

Bardziej szczegółowo

I. SPECYFIKACJA TECHNICZNA OGÓLNA

I. SPECYFIKACJA TECHNICZNA OGÓLNA I. SPECYFIKACJA TECHNICZNA OGÓLNA I. WSTĘP 1.1 OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, Specyfikacją

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA l ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH STWiOR RODZAJ OBIEKTU: Rozbudowa budynku Remizy OSP w Żurowej NAZWA ZAMAWIAJĄCEGO: Gmina Szerzyny ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: 38-246 Szerzyny 521

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Poczta Polska S.A. Region Infrastruktury w Gdańsku ul. Targ Rakowy 7/8 80-940 Gdańsk PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Nazwa zamówienia: Modernizacja instalacji elektrycznej w UP Łęczyce projekt +wykonanie

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ z okresowej pięcioletniej i rocznej kontroli stanu technicznego budynku

PROTOKÓŁ z okresowej pięcioletniej i rocznej kontroli stanu technicznego budynku Podstawa prawna PROTOKÓŁ z okresowej pięcioletniej i rocznej kontroli stanu technicznego budynku Art. 62 ust. 1 pkt 1 a, pkt 1b i pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 roku

Bardziej szczegółowo

NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ. Bydgoszcz ul. Długa 57

NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ. Bydgoszcz ul. Długa 57 NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ Bydgoszcz ul. Długa 57 PRZEDMIOT SPRZEDAŻY Nieruchomość gruntowa o powierzchni 713 m² zabudowana budynkiem biurowym o powierzchni użytkowej 975 m². Cena wywoławcza nieruchomości

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe określenie przedmiotu oraz zakresu zamówienia

Szczegółowe określenie przedmiotu oraz zakresu zamówienia Szczegółowe określenie przedmiotu oraz zakresu zamówienia 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie w systemie zaprojektuj i wykonaj adaptację opróżnionego budynku mieszkalno użytkowego przy ul. Jagiellońskiej

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ROZBIÓRKI. ul. Wolności Płońsk, dz. nr ewid. 751,752. Biuro Projektów INWEST-P 06-400 Ciechanów ul. Bat. Chłopskich 17a

PROJEKT ROZBIÓRKI. ul. Wolności Płońsk, dz. nr ewid. 751,752. Biuro Projektów INWEST-P 06-400 Ciechanów ul. Bat. Chłopskich 17a 06-400 CIECHANÓW, ul. Batalionów Chłopskich 17a, tel./fax (48) 023.673-48-78. NIP: 566-000-33-78, REGON: 130027188, PROJEKT ROZBIÓRKI SALI GIMNASTYCZNEJ WRAZ Z ZAPLECZEM ORAZ ŁĄCZNIKIEM PRZY GIMNAZJUM

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY KLIMATYZACJI SALI WIDOWISKOWEJ W SEROCKU.

PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY KLIMATYZACJI SALI WIDOWISKOWEJ W SEROCKU. PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY KLIMATYZACJI SALI WIDOWISKOWEJ W SEROCKU. OBIEKT: Sala Widowiskowa ul. Pułtuska 35, dz. nr ew. 61 Serock INWESTOR: Urząd Miasta i Gminy Serock ul. Rynek 21 05-140 Serock JEDNOSTKA

Bardziej szczegółowo

WROCŁAW ul. Kołłątaja 15 budynek biurowo - administracyjny

WROCŁAW ul. Kołłątaja 15 budynek biurowo - administracyjny WROCŁAW ul. Kołłątaja 15 budynek biurowo - administracyjny Wrocław, ul. Kołłątaja 15 Działka nr 40 Powierzchnia działki: 534 m² Działka zabudowana budynkiem biurowo - usługowym Księga wieczysta: WR1K/00097378/6

Bardziej szczegółowo