CZĘŚĆ III SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "CZĘŚĆ III SPECYFIKACJE TECHNICZNE"

Transkrypt

1 CZĘŚĆ III SPECYFIKACJE TECHNICZNE 1

2 2

3 SPIS TREŚCI strona WO Wymagania ogólne 5 WO Tablice Informacyjne i Pamiątkowe Inwestycji 45 WO Ekspertyzy techniczne-dokumentacja budowlana, wykonawcza i niezbędne 51 analizy techniczne WO Wyposażenie i utrzymanie zaplecza dla zamawiającego 57 B Przygotowanie terenu pod budowę 63 B Roboty rozbiórkowe 64 B Przebudowa przyłącz sanitarnych 71 B Przebudowa przyłącza NN i stacji transformatorowej PT B Przebudowa istniejącej instalacji Filharmonii 89 B Konstrukcja obiektów budowlanych 93 B Podbudowa ściany-roboty betonowe i ziemne budynek A 94 B Podbudowa ściany-roboty ziemne przy ścianach zewnętrznych budynek A 95 B Podbudowa ściany-roboty betonowe przy ścianach zewnętrznych budynek A 102 B Konstrukcje betonowe i żelbetowe wraz z robotami ziemnymi 107 B Konstrukcje - roboty ziemne 108 B Konstrukcje - zbrojenie 115 B Konstrukcje - betonowe i żelbetonowe 121 B Naprawa ścian przyziemia 143 B Odgrzybianie murów 144 B Naprawa ścian murów 148 B Tynki naprawcze 152 B Izolacje 156 B Ściany i ścianki 164 B Roboty dachowe 172 B Przekrycie szklane 180 B Kwiatony na tarasie 184 B Elewacja 187 B Windy 192 B Roboty instalacyjne 203 B Instalacja wewnętrzna wod-kan 204 B Instalacja c-o 215 B Kotłownia gazowa 226 B Montaż instalacji i urządzeń wentylacji 236 B Instalacje elektryczne 253 B Instalacje teletechniczne 267 B Roboty wykończeniowe 279 B Tynki i okładziny wewnętrzne 280 B Posadzki i podłogi 291 B Stolarka drzwiowa, okienna i p.poż 305 B Roboty malarskie 314 B Roboty kowalsko-ślusarskie 323 B Zagospodarowanie terenu 329 B Roboty inne regały przejezne 333 B Wyposażenie w sprzęt 337 B Wyposażenie w meble 345 3

4 4

5 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WO WYMAGANIA OGÓLNE 5

6 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Specyfikacja Techniczna WO Wymagania Ogólne odnosi się do wymagań wspólnych dla poszczególnych wymagań technicznych dotyczących wykonania i odbioru Robót, które zostaną wykonane w ramach Kontraktu: Rozbudowa Jeleniogórskiego Centrum Informacji i Edukacji Regionalnej Książnica Karkonoska 1.2. Zamawiający Inwestor: Grodzka Biblioteka Publiczna w Jeleniej Górze Ul. Bankowa 27, Jelenia Góra Tel. (075) , , Fax. (075) NIP , REGON Zarządzający: Inżynier kontraktu Przedsiębiorstwo IKAR, Stanisław Jeleński Ul. Kasprzaka 9, Jelenia Góra NIP Ogólny zakres robót Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa Grodzkiej Biblioteki Publicznej w Jeleniej Górze poprzez dobudowanie do istniejących budynków przeszklonego łącznika o konstrukcji żelbetowej. W ramach robót wykończeniowych należy wykonać wszystkie roboty budowlane w budynku dobudowanym, w budynku będącym w stanie surowym zamkniętym oraz zmodernizować secesyjny budynek, w którym obecnie znajduje się Grodzka Biblioteka Publiczna (GBP). Tym samym (na bazie istniejącej Grodzkiej Biblioteki Publicznej w Jeleniej Górze) powstanie Jeleniogórskie Centrum Informacji i Edukacji Regionalnej Książnica Karkonoska. Budynek dobudowany, podpiwniczony o 4 kondygnacjach nadziemnych: pow. użytkowa 602,48 m2, pow. zabudowy 156,11 m2, kubatura 1836,31 m3. Istniejący budynek w stanie surowym zamkniętym, podpiwniczony o 4 kondygnacjach nadziemnych: pow. użytkowa 2155,96 m2, pow. zabudowy 548,07 m2, kubatura 6582,42 m3. Secesyjny budynek, obecnie użytkowany przez GBP, podpiwniczony o 3 kondygnacjach nadziemnych: pow. użytkowa 879,09 m2, pow. zabudowy 297,76 m2, kubatura 2638,05 m3. Do czynności związanych z realizacją przedmiotu zamówieni należą: roboty budowlanomontażowe (podbudowa jednej ściany budynku secesyjnego, wykopy, konstrukcja żelbetowa budynku dobudowanego oraz jego przeszklenie, winda panoramiczna, roboty wykończeniowe wszystkich budynków), uruchomienie i przekazanie do użytkowania instalacji technicznych i specjalistycznych (instalacje elektryczne, sanitarne wraz z nową kotłownią, wentylacyjne i klimatyzacyjne oraz cała instalacja teletechniczna) wraz z wymianą przyłączy (wod-kan, gaz, elektryczne), zagospodarowanie terenu, wyposażenie w meble, sprzęt elektroniczny i komputerowy. 6

7 1.4. Zagospodarowanie terenu Zaprojektowany obiekt składa się z trzech charakterystycznych części: przebudowywanej dziewiętnastowiecznej, secesyjnej kamienicy (obecnej siedziby Grodzkiej Biblioteki Publicznej); części rozbudowanej, znajdującej się w stanie surowym; nowego budynku umieszczonego pomiędzy kamienicą i częścią rozbudowaną. Obszar oddziaływania obiektów, obejmuje nieruchomości: działki nr 72/4, 72/5, 73/1. 73/2, 74/5, 86/15 AM 58 obręb 28 NE ulica Bankowa 27. Projekt Jeleniogórskiego Centrum Informacji i Edukacji Regionalnej - Książnicy Karkonoskiej dzieli się na trzy części różniące się pod względem architektonicznofunkcjonalnym. Secesyjna, XIX-wieczna kamienica przeszła w latach r. remont generalny, zachowując zabytkowy charakter budynku. Część rozbudowana w latach 90-tych znajduje się w stanie surowym zamkniętym. Nawiązuje ona swoją architekturą do skali i charakteru zabytkowej części starego miasta. Ta decyzja została wymuszona bezpośrednią relacją kształtowanego wówczas zespołu w stosunku do historycznej zabudowy. Budynek ten stworzył wraz z Filharmonią jeden wspólny zespół użyteczności publicznej z wzajemnie przenikającymi się partiami reprezentacyjnych pomieszczeń. Nowa część obiektu znajdująca się od strony zaplecza jest projektowana jako przestrzeń zamknięta trzema elewacjami wewnętrznymi: kamienicy secesyjnej, budynku z lat dziewięćdziesiątych oraz nowoczesnego przekrycia szklanego. Poszczególne kondygnacje tworzą układ cofających się galerii wewnętrznych, otwierających się na zewnętrzny dziedziniec. Nowa część zapewnia zwartość całego obiektu a tym samym łatwość komunikacyjna, w obsłudze czytelników, książek i personelu. Zwiększa również powierzchnię użytkową całego obiektu o ponad 670 m 2, w tym powierzchnię magazynową o 150 m 2 i powierzchnię magazynową czasopism oprawnych o ok. 130 m 2, rozwiązanie to pozwala na powiększenie księgozbioru z wolnym dostępem do półek. Dodatkowo, zostaje uzyskana powierzchnia na niezbędne pomieszczenia techniczne, służące wentylacji i klimatyzacji, zapewniające stałe warunki środowiskowe i odpowiedni mikroklimat wnętrz oraz na urządzenia służące bezpieczeństwu użytkowników, personelu i samych zbiorów Koncepcja funkcjonalno-przestrzenna Budynek istniejący (obecny budynek GBP i budynek w stanie surowym) Przedmiotowy budynek GBP w Jeleniej Górze, przeznaczony do rozbudowy, jest budynkiem podpiwniczonym, czterokondygnacyjnym. W ramach budynku istniejącego zostaną wprowadzone następujące zmiany: w piwnicy zlokalizowany zostanie przede wszystkim magazyn książek; na parterze przewidziano m.in. punkt rejestracji, magazyn czasopism, archiwum, szatnie oraz pomieszczenia techniczne i gospodarcze; w części parterowej budynku odbywać się będzie także zwrot książek; na pierwszym piętrze usytuowana zostanie wypożyczalnia, dział dla czytelników niepełnosprawnych oraz dział gromadzenia i opracowania zbiorów a także katalogi; drugie piętro zajęte zostanie przez czytelnię czasopism (wyposażoną w stanowiska 7

8 komputerowe z dostępem do Internetu), pomieszczenia do pracy indywidualnej i grupowej, pracownię plastyczną i regionalną, księgozbiór regionalny, dział bibliograficzny oraz magazyn czasopism oprawnych; trzecie piętro przeznaczone zostanie na bibliotekę dla młodzieży z czytelnią i wypożyczalnią, katalogi, bibliotekę dla dzieci z salą bajek oraz pomieszczenia administracyjne (m.in. dział instrukcyjno-metodyczny, księgowość); na tym piętrze przewidziano także lokalizację sali konferencyjnej na około 80 miejsc; Budynek nowopowstały Projektowany obiekt składa się z 4 kondygnacji naziemnych i 1 podziemnej. Każdej z tych kondygnacji przypisana została podstawowa funkcja: poziom -1 funkcja magazynowa, poziom 0 strefa wejściowa, poziom +1 funkcja Informatorium, katalogi oraz wypożyczalnia, poziom +2 czytelnie: ogólna, czasopism, internetowa i regionalna, poziom +3 biblioteka dla dzieci i młodzieży, sala konferencyjna. Obiekt posiada trzy piony komunikacyjne, jeden dźwig osobowy i jeden towarowy. Nowy pion komunikacyjny jest zwieńczony charakterystycznym świetlikiem. Na poziomach +1 i +4 projektuje się dodatkowe tarasy. Układ funkcjonalno-przestrzenny jest przejrzysty, z głównym wejściem od strony pasażu, dostępnym również dla osób niepełnosprawnych oraz strefą wejściową, która poprzez główny pion komunikacyjny (z klatką schodową i dźwigiem osobowym) łączy się z Informatorium (centralny punkt obiektu ze stanowiskami bibliotekarzy, ekspozycją nowości i katalogami). Z Informatorium, które zaprojektowano w nowej części budynku, rozchodzą się ciągi komunikacyjne do wszystkich przestrzeni funkcjonalnych Jeleniogórskiego Centrum Informacji i Edukacji Regionalnej. Podstawowa konstrukcja budynku nowoprojektowanego W obiekcie przewiduje się konstrukcję monolityczną - żelbetową oraz następujące rozwiązania: stropy gęstożebrowe typu Akerman (ze względu na nierówny podział siatki słupów), stropy wsparte są na podciągach żelbetowych, słupy żelbetowe okrągłe, fundamenty pod słupy stopowe, schody żelbetowe płytowe, wylewane, ściany zewnętrzne i wewnętrzne na ławach ciągłych, od strony istniejącego budynku projektuje się ściankę oporową żelbetową, nad ciągiem komunikacyjnym dach stożkowy w konstrukcji stalowej, dach skośny w konstrukcji stalowej, oszklony od strony oficyny. Przystosowanie obiektu dla osób niepełnosprawnych Cały obiekt Jeleniogórskiego Centrum Informacji i Edukacji Regionalnej Książnica Karkonoska zapewnia warunki niezbędne do korzystania z niego przez osoby niepełnosprawne. Strefa wejściowa od strony pasażu jest dostępna z poziomu terenu. Wszystkie części zespołu projektuje się w sposób umożliwiający poruszanie się osobom na wózkach inwalidzkich z zachowaniem odpowiedniej szerokości przejść i przy zniwelowaniu 8

9 różnic poziomów lub połączeń za pomocą pochylni o odpowiednim nachyleniu. Dodatkowo, poruszanie się osób niepełnosprawnych w układzie pionowym jest możliwe przy wykorzystaniu dźwigów osobowych. Instalacje wentylacyjne i klimatyzacyjne W obiekcie Jeleniogórskiego Centrum Informacji i Edukacji Regionalnej Książnica Karkonoska przewidziano: instalację klimatyzacji z nawilżaniem dla poziomu piwnic i parteru, instalację klimatyzacji bez nawilżania dla sali audytoryjnej na poziomie trzeciego piętra, instalację wentylacji dla poziomu pierwszego, drugiego i trzeciego piętra, niezbędną ze względu na ludzi przebywających w tych pomieszczeniach. Instalacje elektryczne i teletechnika Energia w obiekcie Jeleniogórskiego Centrum Informacji i Edukacji Regionalnej Książnica Karkonoska zostanie rozprowadzona w układzie TN-S z głównej rozdzielnicy 0,4 kv do tablic zabezpieczeniowo-pomiarowych, zlokalizowanych na poszczególnych piętrach budynku. Sposób podłączenia obiektu do sieci energetycznej został określony w technicznych warunkach zasilania i projekcie wykonawczym. W projektowanym obiekcie przewiduje się następujące rodzaje instalacji: oświetleniową - oświetlenia ogólnego i awaryjnego oraz ewakuacyjnego; gniazd wtykowych 230V ogólnego przeznaczenia; siłową - zasilanie gniazd ogólnych 400V; zasilania odbiorów technologicznych zaplecza technicznego, np. wentylacji/klimatyzacji, kotłowni; zasilania odbiorów technologicznych części biurowej wraz z zapleczem socjalnym; dedykowaną - zasilania komputerów 230V w części biurowej; teletechniczne - logiczną, telefoniczną, sygnalizacji napadu i włamania, sygnalizacji alarmu pożaru, monitoringu, kontroli dostępu; połączeń wyrównawczych; odgromową; uziom. Instalacja wodna Przewiduje się zaprojektowanie instalacji wody zimnej i ciepłej z rur polipropylenowych. Część istniejąca zasilana jest z wodociągu biegnącego wzdłuż ul. Bankowej. Ciepła woda użytkowa przygotowana będzie w podgrzewaczu pojemnościowym współpracującym z kotłem gazowym. Instalacja przeciwpożarowa W części istniejącej i projektowanej przewiduje się instalację hydrantową wykonaną z rur ocynkowanych, wyposażoną w hydranty umieszczone w szafkach wnękowych. W kotłowni planuje się hydrofor lub inne urządzenie, które pozwoli uzyskać normowe ciśnienie w przewodach instalacji p.poż. 9

10 Instalacja kanalizacyjna Ścieki (z zlewozmywaków i umywalek)z poziomu piwnic z budynku B,C odprowadzane będą do projektowanej małej przepompowni a następnie do głównej studzienki zbiorczej. Wszystkie ścieki z pozostałych kondygnacji odprowadzone będą do głównej studzienki zbiorczej i dalej grawitacyjnie do sieci ogólnospławnej w ulicy Piłsudskiego. Jedynie odpływy z sanitariatów przy starym szybie windowym są podłączone do istniejącego pionu, który jest wpięty do sieci kanalizacyjnej Filharmonii. Instalacja centralnego ogrzewania Przewiduje się instalację c.o. z rur miedzianych wyposażoną w grzejniki konwektorowe dopasowane wyglądem do wystroju wnętrz pomieszczeń. Instalacja w części istniejącej, zostanie całkowicie wymieniona. Kotłownia Przewiduje się wykonanie nowej kotłowni gazowej o mocy ok. 350 kw (istnieje możliwość zamiany jednego kotła na dwa kotły) na potrzeby grzewcze, klimatyzacji i wody ciepłej budynku biblioteki, z poprowadzeniem kominów i wentylacji w ścianie środkowej obiektu (rezygnuje się z kominów zewnętrznych) Zabezpieczenie p.poż obiektu istniejącego i projektowanego Wszystkie składowe elementy konstrukcji odpowiadają wymaganym przepisom. W obiekcie zaprojektowano odpowiednie szerokości przejść ewakuacyjnych i długości dojść ewakuacyjnych. Rozmieszczenie klatek schodowych gwarantuje bezpieczną ewakuację na zewnątrz budynków. Przy każdej z klatek schodowych na poszczególnych kondygnacjach zaprojektowano hydranty. Wnętrza i ich obudowa będą posiadały niezbędne atesty o trudnopalności i nie nierozprzestrzeniana się ognia. W pomieszczeniach bez światła dziennego, ciągach komunikacyjnych, czytelniach sali konferencyjnej, magazynach przewiduje się zastosowanie opraw z inwertorem 3h oświetlenie bezpieczeństwa i ewakuacyjne Dokumentacja budowlana Wykaz dokumentacji projektowej na realizację Jeleniogórskiego Centrum Informacji i Edukacji Regionalnej Książnica Karkonoska opracowanej przez Politechnikę Wrocławską, Wydział Architektury: Prace wstępne, koncepcje, analizy: Projekt programu użytkowego JCIiER-KK, Wrocław r., Koncepcja funkcjonalno-przestrzenna, Wrocław r., Projekt wyposażenia i aranżacji wnętrz, Wrocław listopad 2004r., Dokumentacja geotechniczna, Studium Wykonalności, Orzeczenie techniczne istniejących przewodów wentylacji grawitacyjnej. 10

11 Dokumentacja budowlana do pozwolenia na budowę: Projekt budowlany zamienny Tom 1 Projekt zagospodarowania terenu, Wrocław listopad 2004r., Projekt budowlany zamienny Tom2 Projekt architektoniczno-budowlany, Wrocław listopad 2004r.; Projekty Wykonawcze z przedmiarami robót: Budynek A,B,C A Architektura, Budynek A,B,C Konstrukcja, Projekt zagospodarowania terenu, Budynek A,B,C - Instalacja wod-kan i p.poż, Budynek A - instalacja grzewcza wraz z kotłownią i instalacją gazową, Budynek B,C Instalacja grzewcza, Budynek B,C Instalacja wentylacji i klimatyzacji, Budynek A Instalacja wentylacji, Budynek A Kotłownia, instalacje elektryczne, Budynek B,C Instalacje elektryczne, Budynek A,B,C Instalacje teletechniczne, Projekt zagospodarowania terenu linie kablowe NN. Zgodność robót z dokumentacją techniczną Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość prac i ich zgodność z dokumentacją kontraktową i techniczną, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarządzającego realizacją umowy. Wykonawca jest zobowiązany wykonywać wszystkie roboty ściśle według otrzymanej dokumentacji technicznej. Jeśli jednak w czasie realizacji robót okaże się, że dokumentacja projektowa dostarczona przez zamawiającego wymaga uzupełnień wykonawca przygotuje na własny koszt niezbędne rysunki (uzupełniający projekt wykonawczy) i przedłoży je w trzech kopiach oraz na krążku CD do akceptacji przez Inżyniera Kontraktu. Na etapie opracowania Szczegółowych Specyfikacji Technicznych wprowadzono wytyczne do wykonania uzupełniającej dokumentacji wykonawczej Niezbędne dokumenty do realizacji inwestycji Grodzka biblioteka Publiczna posiada niezbędne do realizacji inwestycji dokumenty, takie jak: Budowa Jeleniogórskiego Centrum Informacji i Edukacji Regionalnej Książnica Karkonoska jest zgodna z uchwalonym przez Radę Miejską Jeleniej Góry w dniu roku Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Jeleniej Góry (Uchwała nr 482/XXXVII/2001); Decyzja nr 18/84 z dnia r. Wydziału Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska GT /84 zatwierdzająca plan realizacyjny obiektów Orkiestry Symfonicznej i Biblioteki Wojewódzkiej w Jeleniej Górze; Decyzja nr 165/89 z dnia r. Wydziału Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska UAN.I /89 wydająca pozwolenie na budowę obejmujące zespół budynków Filharmonii budynek D; Decyzja nr 149/90 z dnia r. Wydziału Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska UAN.I /90 wydająca pozwolenie na budowę obejmujące zespół budynków Filharmonii i Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej część B obejmującą 11

12 istniejącą Bibliotekę; Decyzja nr 6/05 z dnia r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego obejmującego rozbudowę obiektu biblioteki o pomieszczenia magazynowe i katalogowe wraz z urządzeniami infrastruktury technicznej; Decyzja nr 244/2005 z dnia r. Prezydenta Miasta Jeleniej Góry A.B /209/1750/2005 zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenie na budowę Jeleniogórskie Centrum Informacji i Edukacji Regionalnej - Książnica Karkonoska ; 1.8. Zakres stosowania ST Jako część Dokumentów Przetargowych i Kontraktowych Specyfikacje Techniczne należy odczytywać i rozumieć w zlecaniu i wykonaniu Robót opisanych w podpunkcie Zakres robót objętych ST 1. Specyfikacje Techniczne uwzględniają normy państwowe i unijne, instrukcje i przepisy stosujące się do robót. 2. Wymagania ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu z niżej wymienionymi Specyfikacjami Technicznymi: L.P Pozycja ST Wymagań Zamawiającego Kod WSZ (CPV) Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych Jednostk a miary I WO Wymagania ogólne ryczałt 1. WO WO WO Tablice Informacyjne i Pamiątkowe Inwestycji Ekspertyzy techniczne-dokumentacja budowlana, wykonawcza i niezbędne analizy techniczne Wyposażenie i utrzymanie zaplecza dla zamawiającego ryczałt ryczałt ryczałt II B Przygotowanie terenu pod budowę ryczałt 1. B Roboty rozbiórkowe budynek A,B,C ryczałt 1.1. B Roboty rozbiórkowe budynek A ryczałt 1.2. B Roboty rozbiórkowe budynek B,C ryczałt 2. B Przebudowa przyłącz sanitarnych ryczałt 12

13 2.1 B Przebudowa przyłącza kanalizacji sanitarnej i deszczowej. ryczałt 2.2 B Przebudowa przyłącza wodociągowego ryczałt 2.3 B Przebudowa przyłącza gazowego ryczałt 3. B Przebudowa przyłącza NN i stacji transformatorowej PT ryczałt 4. B Przebudowa istniejącej instalacji Filharmonii ryczałt III B Konstrukcja obiektów budowlanych ryczałt 1 B Podbudowa ściany-roboty betonowe i ziemne budynek A ryczałt 1.1 B Podbudowa ściany-roboty ziemne przy ścianach zewnętrznych budynek A ryczałt 1.2 B Podbudowa ściany-roboty betonowe przy ścianach zewnętrznych budynek A ryczałt 2 B Konstrukcje betonowe i żelbetowe wraz z robotami ziemnymi ryczałt 2.1 B Konstrukcje - roboty ziemne ryczałt 2.2 B Konstrukcje - zbrojenie ryczałt 2.3 B Konstrukcje - betonowe i żelbetonowe ryczałt 3 B Naprawa ścian przyziemia ryczałt 3.1 B Odgrzybianie murów ryczałt 3.2 B Naprawa ścian murów ryczałt 3.3 B Tynki naprawcze ryczałt 4 B Izolacje ryczałt 5 B Ściany i ścianki ryczałt 5.1 B Ściany zewnętrzne murowane ryczałt 5.2 B Ściany wewnętrzne murowane ryczałt 5.3 B Obudowy z płyt gipsowo-kartonowych, roboty ciesielskie, roboty akustyczne ryczałt 5.4 B Ściany wewnętrzne przeszklone wraz z stolarką ryczałt 6 B Roboty dachowe ryczałt 13

14 6.1 B Pokrycie dachu z obróbkami blacharskimi bud A ryczałt 6.2 B Pokrycie dachu z obróbkami blacharskimi bud B,C ryczałt 6.3 B Przekrycie szklane ryczałt 6.4 B Kwiatony na tarasie ryczałt 7 B Elewacja ryczałt 7.1 B Elewacja budynek A ryczałt 7.2 B Elewacja budynek B i C ryczałt 8 B Windy ryczałt 8.1 B Winda przeszklona ryczałt 8.2 B Winda na zapleczu ryczałt 8.3 B Winda podawcza ryczałt IV B Roboty instalacyjne ryczałt 1 B Instalacja wewnętrzna wod-kan ryczałt 1.1 B Instalacja wodna ryczałt 1.2 B Instalacja p.poż. ryczałt 1.3 B Instalacja kanalizacyjna ryczałt 1.4 B Biały montaż ryczałt 1.5 B W-c dla niepełnosprawnych ryczałt 2 B Instalacja c-o ryczałt 2.1 B Instalacja c-o budynek B i C ryczałt 2.2 B Instalacja c-o budynek A ryczałt 3 B Kotłownia gazowa ryczałt 3.1 B Technologia kotłowni, instalacja elektryczna i urządzenia ryczałt 3.2 B Wentylacja i odprowadzenie spalin ryczałt 4 B Instalacja wentylacji ryczałt 4.1 B Układ KN1/KW1 klimatyzacyjny nawiewno-wywiewny ryczałt B Przewody wentylacyjne, uzbrojenie i izolacja ryczałt B Urządzenia klimatyzacyjno/wentylacyjne, konstr wsporcze, fundamenty, rozruch ryczałt 14

15 4.3 B B B B B B B B B B B B Układ KN3/KW3 klimatyzacyjny nawiewno-wywiewny ryczałt Przewody wentylacyjne, uzbrojenie i izolacja ryczałt Urządzenia klimatyzacyjno/wentylacyjne, konstr wsporcze, fundamenty, rozruch ryczałt Układ N1/W1 klimatyzacyjny nawiewnowywiewny ryczałt Przewody wentylacyjne, uzbrojenie i izolacja ryczałt Urządzenia klimatyzacyjno/wentylacyjne, konstr wsporcze, fundamenty, rozruch ryczałt Układ N2/W2 klimatyzacyjny nawiewnowywiewny ryczałt Przewody wentylacyjne, uzbrojenie i izolacja ryczałt Urządzenia klimatyzacyjno/wentylacyjne, konstr wsporcze, fundamenty, rozruch ryczałt Układ N3/W3 klimatyzacyjny nawiewnowywiewny ryczałt Przewody wentylacyjne, uzbrojenie i izolacja ryczałt Urządzenia klimatyzacyjno/wentylacyjne, konstr wsporcze, fundamenty, rozruch ryczałt 4.7 B Urządzenie chłodnicze z instalacją ryczałt 4.8 B Szafy zasilajaco-sterownicze z automatyką, instalacją elektryczną ryczałt 4.9 B Uruchomienie instalacji, regulacja, pomiary ryczałt 4.10 B Instalacja wod-kan z klimatyzacją ryczałt 5 B Instalacje elektryczne ryczałt 5.1 B Budynek A ryczałt B Instalacje WLZ i Tablice ryczałt B Instalacja oświetleniowa, gniazd wtykowych, odbiorów technologicznych ryczałt 15

16 5.1.3 B Instalacja odgromowa i połączeń wyrównawczych ryczałt 5.2 B Budynek B i C ryczałt B Instalacje WLZ i Tablice ryczałt B Instalacja oświetleniowa, gniazd wtykowych, odbiorów technologicznych ryczałt B Instalacja odgromowa i połączeń wyrównawczych ryczałt 6 B Instalacje teletechniczne ryczałt 6.1 B Budynek A ryczałt Instalacje sygnalizacji pożaru, oddymiania B klatek schodowych i sterowania drzwiami ryczałt pożarowymi, B instalacje sygnalizacji włamania i napadu ryczałt instalacja sieci strukturalnej w budynku B (instalacja telefoniczno, nagłośniająca i ryczałt komputerowa) B instalacja kamer dozorowych ryczałt B instalacja systemu dozoru dostępu ryczałt B instalacja antenowa RTV-SAT ryczałt 6.2 B Budynek B i C ryczałt Instalacje sygnalizacji pożaru, oddymiania B klatek schodowych i sterowania drzwiami ryczałt pożarowymi, B Instalacje sygnalizacji włamania i napadu ryczałt Instalacja sieci strukturalnej w budynku B (instalacja telefoniczno, nagłośniająca i ryczałt komputerowa) B Instalacja kamer dozorowych ryczałt B Instalacja systemu dozoru dostępu ryczałt B Instalacja antenowa RTV-SAT ryczałt B Elektroniczny system ochrony księgozbiorów przed kradzieżą ryczałt V B Roboty wykończeniowe ryczałt 1. B Tynki i okładziny wewnętrzne budynek A ryczałt 16

17 2. B Tynki i okładziny wewnętrzne budynek B,C ryczałt 3. B Posadzki i wykładziny bud A ryczałt 4. B Posadzki i wykładziny bud B,C ryczałt 5. B Stolarka drzwiowa, okienna i p.poż budynek A ryczałt 6. B Stolarka drzwiowa, okienna i p.poż budynek B,C ryczałt 7. B Roboty malarskie bud A ryczałt 8. B Roboty malarskie bud B i C ryczałt 9. B Roboty kowalsko-ślusarskie bud A ryczałt 10. B Roboty kowalsko-ślusarskie bud B i C ryczałt 11. B Roboty zewnętrzne ryczałt 12. B Roboty inne regały przejezne ryczałt VI B Wyposażenie w sprzęt ryczałt VII B Wyposażenie w meble ryczałt Ogólne wytyczne budowlane do wykończenia wnętrz. Ściany i sufity: Elementy wykończenia ścian i stropów oraz okna i drzwi powinny być tak wykonane, aby istniała możliwość łatwego utrzymania ich w czystości i zapewnienia ochrony przed zanieczyszczeniami zewnętrznymi i dostępem szkodników. Powierzchnie ścian i sufitów powinny być gładkie, białe lub w jasnych kolorach, bez uszkodzeń i szczelin, zabezpieczone przed kondesacja pary oraz wzrostem pleśni. Należy stosować listwy przypodłogowe, zabezpieczające ściany przed uszkodzeniami i zanieczyszczeniem, w pomieszczeniach o posadzkach zmywalnych, cokoliki o wysokości 5-10 cm, z tego samego materiału, co posadzki. W pomieszczeniach magazynowych, gospodarczych i ciągach komunikacyjnych należy zabezpieczyć narożniki ścian przed uszkodzeniami mechanicznymi, metalowymi kątownikami. Podłogi i posadzki: Wszystkie podłogi powinny być gładkie, nie nasiąkliwe, łatwo zmywalne, niepylące, nie śliskie oraz odporne na ściernie i uderzenia mechaniczne. Odpowiednio do potrzeb wszystkie posadzki musza mieć nachylenie do kanalizacyjnych wpustów podłogowych. Styki ścian i podłóg należy wykonać w formie zaokrąglonej, szczelnej i łatwej do mycia. Przejścia instalacyjne przez stropy należy wykonać w sposób zabezpieczający przed zaciekami. Posadzki z kanalizacyjnymi wpustami podłogowymi wykonać ze spadkiem 0,5% w kierunku wpustów. Stolarka drzwiowa: Wszystkie drzwi należy wykonać tak, aby były szczelne, o powierzchni gładkiej dostosowane 17

18 do zmywania wodą. Rodzaj drzwi i sposób ich wykończenia należy dostosować do funkcji pomieszczenia. Stolarka drzwiowa wyposażona w zamki patentowe a tam gdzie zaistnieje potrzeba urządzenia antypaniczne p.poż. Stolarka okienna: Okna i przekrycie szklane muszą mieć konstrukcję umożliwiającą stałe wietrzenie pomieszczeń, łatwe do otwierania z poziomu podłogi. Konstrukcja okien powinna zapobiegać zbieraniu się kurzu i umożliwić założenie ram z siatkami chroniącymi przed dostępem gryzoni i owadów. Okna i przekrycie szklane powinny być gładkie i szczelne, samozmywalne oraz dostosowane do mycia wodą. Całe przeszklenie obiektu zgodnie z przepisami p.poż i BHP Określenia podstawowe 1) Specyfikacje techniczne oznaczają całość wszystkich wymagań technicznych, w szczególności zawartych w dokumentacji zamówienia, określających wymagane cechy roboty budowlanej, materiału, produktu lub dostawy, pozwalające obiektywnie scharakteryzować roboty budowlane, materiał, produkt lub dostawę, opisane w taki sposób, aby spełniły cel, wyznaczony przez zamawiającego. Specyfikacje techniczne obejmują poziom jakości, wykonania, bezpieczeństwa lub rozmiarów, uwzględniając wymagania stawiane materiałowi, produktowi lub dostawie w zakresie jakości, terminologii, symboli, testowania i jego metod, opakowania, nazewnictwa i oznakowania. Zawierają one także reguły związane z koncepcją i obliczaniem kosztów robót budowlanych, warunków badania, kontroli i przyjmowania robót budowlanych, jak też technik i metod budowy oraz wszystkie inne warunki o charakterze technicznym, o jakich zamawiający może postanowić, drogą przepisów ogólnych lub szczegółowych, co się tyczy robót budowlanych zakończonych i odnośnie materiałów i elementów tworzących te roboty; 2) Normy oznaczają wymagania techniczne przyjęte przez uznany organ standaryzacyjny w celu powtarzalnego i ciągłego stosowania, których przestrzeganie co do zasady nie jest obowiązkowe; 3) Normy europejskie oznaczają normy przyjęte przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji Elektrotechnicznej (Cenelec) jako "standardy europejskie (EN)" lub "dokumenty harmonizacyjne (HD)" zgodnie z ogólnymi zasadami działania tych organizacji; 4) Europejskie zezwolenie techniczne oznacza aprobującą ocenę techniczną zdatności produktu do użycia, dokonaną w oparciu o podstawowe wymagania w zakresie robót budowlanych, przy użyciu własnej charakterystyki produktu oraz określonych warunków jego zastosowania i użycia; 5) Istotne wymagania oznaczają wymagania dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i pewnych innych aspektów interesu wspólnego, jakie mają spełniać roboty budowlane; 6) Normatyw techniczny oznacza wytyczne wynikające z normy lub ogólnie obowiązujących przepisów techniczno-budowlanych; 7) Chodnik wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunięty od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych i odpowiednio utwardzony; 8) Droga wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów oraz ruchu pieszych wraz z wszelkimi urządzeniami technicznymi związanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu; 9) Dziennik Budowy urzędowy dokument opatrzony pieczęcią Zamawiającego 18

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzeszowie 35-959 Rzeszów, ul. Szopena 51

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzeszowie 35-959 Rzeszów, ul. Szopena 51 1 Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzeszowie 35-959 Rzeszów, ul. Szopena 51 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Budowa Budynku Hali nr 1 wraz z niezbędną

Bardziej szczegółowo

BUDOWA BOISKA PIŁKARSKIEGO WRAZ Z PRZEBUDOWĄ ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU NA ZAPLECZE SANITARNO SZATNIOWE PRZY ULICY STARTOWEJ 9 W GDAŃSKU

BUDOWA BOISKA PIŁKARSKIEGO WRAZ Z PRZEBUDOWĄ ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU NA ZAPLECZE SANITARNO SZATNIOWE PRZY ULICY STARTOWEJ 9 W GDAŃSKU SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH BUDOWA BOISKA PIŁKARSKIEGO WRAZ Z PRZEBUDOWĄ ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU NA ZAPLECZE SANITARNO SZATNIOWE PRZY ULICY STARTOWEJ 9 W GDAŃSKU

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Jednostka projektowania: Team s.c. www.team.busko.pl 28-100 Busko-Zdrój, ul. Wojska Polskiego 18a tel./fax 0-41 378 74 65, e-mail: biuro@team.busko.pl PROJEKT WYKONAWCZY wraz z niezbędnymi urządzeniami

Bardziej szczegółowo

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzeszowie 35-959 Rzeszów, ul. Szopena 51

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzeszowie 35-959 Rzeszów, ul. Szopena 51 1 Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzeszowie 35-959 Rzeszów, ul. Szopena 51 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Budowa Inkubatora Technologicznego wraz

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. KA-Projekt Adam Kościecha Ul. Startowa 15a/7 80-461 Gdańsk Tel: 502-723-665

Szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. KA-Projekt Adam Kościecha Ul. Startowa 15a/7 80-461 Gdańsk Tel: 502-723-665 OBIEKT TEMAT INWESTOR Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych - montaż urządzeń rekreacyjnych do ćwiczeń na wolnym powietrzu dla Placu Sportów Miejskich przy ul. Morskiej w Gdyni Leszczyki na działkach

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA Specyfikacje techniczne ST 00-00 Wymagania ogólne str. 1/122 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Dla zadania pn.: Dobudowa szybu windy do istniejącego budynku dydaktycznego Państwowej Wyższej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH DLA ROZBUDOWY ZESPOŁU SZKÓŁ O CZĘŚĆ REHABILITACYJNO REWALIDACYJNO - SPORTOWĄ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH DLA ROZBUDOWY ZESPOŁU SZKÓŁ O CZĘŚĆ REHABILITACYJNO REWALIDACYJNO - SPORTOWĄ BIURO USŁUG PROJEKTOWYCH INFO - PROJEKT 47-440 Górki Śląskie ul. Ofiar Oświęcimskich 63 tel. ( 032 ) 418 73 24 0604 149 000 e-mail: lin_inf@poczta.onet.pl 6041490 00@eranet.pl SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT ZADANIE PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA OSIEDLOWEGO DOMU KULTURY PRZY UL. DĘBICKIEJ W RZESZOWIE OBIEKT PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA OSIEDLOWEGO DOMU KULTURY PRZY UL.

Bardziej szczegółowo

HALA SPORTOWA. LEGIONOWO, UL. CHROBREGO Dz. nr ew. 49/33 GMINA MIASTO LEGIONOWO 05-120 LEGIONOWO

HALA SPORTOWA. LEGIONOWO, UL. CHROBREGO Dz. nr ew. 49/33 GMINA MIASTO LEGIONOWO 05-120 LEGIONOWO NAZWA INWESTYCJI: ADRES INWESTYCJI: LEGIONOWO, UL. CHROBREGO Dz. nr ew. 49/33 NAZWA INWESTORA: GMINA MIASTO LEGIONOWO ADRES INWESTORA: UL. PIŁSUDSKIEGO 3 05-120 LEGIONOWO SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA ISTNIEJĄCEJ PRZYBUDÓWKI HALI WARSZTATOWO-USŁUGOWEJ NA POMIESZCZENIE BIUROWE KOD CPV 45100000-8 PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ

Bardziej szczegółowo

Budowa (modernizacja) Stacji Uzdatniania Wody na Czarnym Potoku w Krynicy Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych

Budowa (modernizacja) Stacji Uzdatniania Wody na Czarnym Potoku w Krynicy Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych ul. Szybisko 30, 30-698 Kraków kom: 602 286 141 ekosystembiuro@gmail.com NIP 679-141-97-89 INWESTOR NAZWA INWESTYCJI Gmina Krynica-Zdrój, ul. Kraszewskiego 7; 33-380 Krynica Budowa (modernizacja) Stacji

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA GENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD W ZIELONEJ GÓRZE ZIELONA GÓRA, UL. WESTERPLATTE 31 Stadium: SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA Nazwa zadania: Podział zasilania oświetlenia MOP Kępsko oświetlenie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-450.0.00 WYMAGANIA OGÓLNE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-450.0.00 WYMAGANIA OGÓLNE Specyfikacja Techniczna ST-450.0.00 - Wymagania Ogólne SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-450.0.00 WYMAGANIA OGÓLNE 1. WSTĘP 1.1.Przedmiot Specyfikacji Technicznej 1.1.1. Specyfikacja Techniczna ST-450.0.00 Wymagania

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY instalacji centralnej ciepłej wody użytkowej OBIEKT: ADRES: INWESTOR: Budynek mieszkalny wielorodzinny ul. Szymanowskiego 13-14, 76-200 Słupsk Spółdzielnia Mieszkaniowa Kolejarz

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH dla zadania pn.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH dla zadania pn. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH dla zadania pn. Remont klatek schodowych znajdujących się w Muzeum Wojsk Lądowych przy ul. Czerkaskiej 2 w Bydgoszczy; działka nr 13/2, obręb

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Zarząd Dróg ul. Sygietyńskiego 20 43-200 Pszczyna

Powiatowy Zarząd Dróg ul. Sygietyńskiego 20 43-200 Pszczyna Powiatowy Zarząd Dróg ul. Sygietyńskiego 20 43-200 Pszczyna Szczegółowa Specyfikacja Techniczna na roboty: BUDOWA MAGAZYNU DO SKLADOWANIA MATERIAŁÓW SYPKICH D - M - 00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE...2 D-01.01.01

Bardziej szczegółowo

ST-00 00 00 Specyfikacja techniczna Wymagania ogólne. ST-00 01 00 Szczegółowa specyfikacja techniczna - Instalacja wodno-kanalizacyjne

ST-00 00 00 Specyfikacja techniczna Wymagania ogólne. ST-00 01 00 Szczegółowa specyfikacja techniczna - Instalacja wodno-kanalizacyjne SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANO-INSTALACYJNYCH DLA ZADANIA PN. : REMONT BUDYNKU PROKURATURY OKRĘGOWEJ PRZY UL. JAGIELLOŃSKIEJ 56A W NOWYM SĄCZU MONTAŻ PRZEGRODY I DRZWI EI30,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA Roboty budowlane - wymagania ogólne CPV: 45000000-7

SPECYFIKACJA TECHNICZNA Roboty budowlane - wymagania ogólne CPV: 45000000-7 SPECYFIKACJA TECHNICZNA Roboty budowlane - wymagania ogólne CPV: 45000000-7 I. DANE OGÓLNE 1. Nazwa nadana zamówieniu Nazwa Inwestycji: Sala sportowa przy Szkole Podstawowej nr 9 i Gimnazjum nr 6 Adres

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA Roboty budowlane - wymagania ogólne CPV: 45000000-7

SPECYFIKACJA TECHNICZNA Roboty budowlane - wymagania ogólne CPV: 45000000-7 SPECYFIKACJA TECHNICZNA Roboty budowlane - wymagania ogólne CPV: 45000000-7 I. DANE OGÓLNE 1. Nazwa nadana zamówieniu Nazwa Inwestycji: Adres Inwestycji: Inwestor: Adres Inwestora:.... 2. Przedmiot specyfikacji

Bardziej szczegółowo

S 00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE 2 S 01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE...22 S 01.01.01 WYTYCZENIE BUDOWLI l PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH.22 S 01.02.

S 00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE 2 S 01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE...22 S 01.01.01 WYTYCZENIE BUDOWLI l PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH.22 S 01.02. 1 S 00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE 2 S 01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE....22 S 01.01.01 WYTYCZENIE BUDOWLI l PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH.22 S 01.02.03 ROZBIÓRKA ELEMENTÓW DRÓG, OGRODZEŃ, BUDOWLI...27 S 03.00.00 ROBOTY

Bardziej szczegółowo

Olsztyńskie Centrum Usług Technicznych Budownictwa Techbud Spółdzielnia

Olsztyńskie Centrum Usług Technicznych Budownictwa Techbud Spółdzielnia 1 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA Remont bloku żywieniowego w Zespole Szkół Budowlanych w Olsztynie przy ul. Żołnierskiej 15. Inwestor: Gmina Olsztyn Olsztyn, Pl. Jana Pawła II 1 Opracowała: Pracownia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ROBOTY BUDOWLANE ST B 00 Zamawiający : Gdańska Galeria Miejska, 80-831 Gdańsk, ul. Piwna 27/29 Przedmiot zamówienia : REMONTU I MODERNIZACJI LOKALU UŻYTKOWEGO

Bardziej szczegółowo

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych ul. Szybisko 30, 30-698 Kraków tel/fax: 12 654 75 62, kom: 602 286 141 ekosystembiuro@gmail.com NIP 679-141-97-89 INWESTOR NAZWA INWESTYCJ Gmina Biskupice z siedzibą w Tomaszkowicach 455, 32-020 Wieliczka

Bardziej szczegółowo

REMONT PODŁOGI HOLU BUDYNKU B CeTA (PARTER, HALA KONWIARZA)

REMONT PODŁOGI HOLU BUDYNKU B CeTA (PARTER, HALA KONWIARZA) SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT REMONT PODŁOGI HOLU BUDYNKU B CeTA (PARTER, HALA KONWIARZA) KOD CPV 45453000-7 ROBOTY REMONTOWE I RENOWACYJNE ADRES INWESTCJI: UL. WYSTAWOWA 1; 51-618

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU INSTALACJI SANITARNYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU INSTALACJI SANITARNYCH TEMAT OPRACOWANIA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU INSTALACJI SANITARNYCH INWESTYCJA ADAPTACJA ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU W ŁUPAWSKU NA POTRZEBY CENTRUM EDUKACJI I PROMOCJI ADRES Łupawsko, dz. nr

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TEHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH BUDOWA DODATKOWEJ DROGI DOJAZDOWEJ DO HALI WIDOWISKOWO-SPORTOWEJ W ŁAZISKACH GÓRNYCH

SPECYFIKACJA TEHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH BUDOWA DODATKOWEJ DROGI DOJAZDOWEJ DO HALI WIDOWISKOWO-SPORTOWEJ W ŁAZISKACH GÓRNYCH SPECYFIKACJA TEHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 1. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1.1. Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogólna przedsięwzięcia Nazwa inwestycji: BUDOWA DODATKOWEJ DROGI DOJAZDOWEJ

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH W OBIEKCIE SIEDZIBY DELEGATURY CENTRALNEGO BIURA ANTYKORUPCYJNEGO WE WROCŁAWIU

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH W OBIEKCIE SIEDZIBY DELEGATURY CENTRALNEGO BIURA ANTYKORUPCYJNEGO WE WROCŁAWIU SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH W OBIEKCIE SIEDZIBY DELEGATURY CENTRALNEGO BIURA ANTYKORUPCYJNEGO WE WROCŁAWIU Lokalizacja robót: WROCŁAW ul. Rodakowskiego 6 Inwestor: Centralne

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH:

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH: SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH: MODERNIZACJA BASENU WEWNĘTRZNEGO W ODDZIALE LECZNICZO REHABILITACYJNYM DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W JAWORZU ULICA WAPIENICKA 142 Sierpień 2011

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT PRACOWNIA PROJEKTÓW I USŁUG BUDOWLANYCH mgr inż. Mirosława Witczak Krotoszyn, ul. Rynek 1/4 tel.(0-62) 722-82-17, tel.kom. 0 505 097 622 e-mail: ppmw@sylaba.poznan.pl SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA

Bardziej szczegółowo

Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta 53-633 Wrocław, ul Długa 49

Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta 53-633 Wrocław, ul Długa 49 INWESTOR JEDNOSTKA PROJEKTOWA NAZWA INWESTYCJI NAZWA OPRACOWANIA Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta 53-633 Wrocław, ul Długa 49 EEggi iss PPool laanndd SSpp.. zz oo..oo.. Deeppaarrt taameennt t PPrrooj jeekkt

Bardziej szczegółowo