Załącznik Nr 2 WZÓR UMOWY

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Załącznik Nr 2 WZÓR UMOWY"

Transkrypt

1 Załącznik Nr 2 WZÓR UMOWY 1

2 UMOWA ATH/DIZP/.../.../2011 Zawarta dnia... r. w Bielsku-Białej pomiędzy Stronami: Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej Bielsko-Biała, ul. Willowa 2, NIP: REGON: reprezentowana przez: - mgr Leszek Zaporowski - kanclerz Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej - mgr Daniel Fudala - Kwestor Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej zwana w dalszej części umowy Zamawiającym, a: zwane w dalszej części umowy Wykonawcą. Umowę zawiera się na podstawie przeprowadzonego postępowania o zamówienie w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy Pzp o wartości zamówienia poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.8 ustawy Prawo zamówień publicznych z 29 stycznia 2004 r. (Dz.U. z 2010 roku, nr 113, poz.759, z późn. zmianami). 1 Przedmiot umowy 1. Przedmiotem niniejszej umowy jest Dostawę i montaż dostawa i montaż regałów przesuwnych i stacjonarnych, w budynku dydaktyczno laboratoryjnym L należącym do Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej w zakresie przedstawionym w SIWZ oraz w Szczegółowej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót. Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę i montaż regałów stacjonarnych i przesuwnych: 1.1. REGAŁY PRZESUWNE I STACJONARNE W MAGAZYNACH: WYPOŻYCZALNI, CZASOPISM I CZYTELNI. Ilości oraz struktura regałów zgodnie z załącznikiem Magazyny Wymiary regałów: Wysokość: o Regał typu A, B, C, E, F 2750 mmm +/- 50 mm 2

3 Długość: o Regały przesuwne A 7 x 1200mm + panel frontowy i korba o Regały przesuwne B 6 x 1200mm + panel frontowy i korba o Regały stacjonarne C 2 x 1000 mm + 2 x 900 mm + panel frontowy o Regały przesuwne E 7 x 1000mm + panel frontowy i korba o Regały przesuwne F 6 x 1200mm + panel frontowy i korba Ilość poziomów użytkowych oraz min. prześwit między półkami: Regał typu A, B, C, E, F : o 8 poziomów użytkowych półek + półka kryjąca, prześwit mm Szerokość regałów: Regał typu A, B, F (regały dwustronne) o 2 x 250 mm Regał typu E (regały dwustronne) o 2 x 300 mm Regał typu C (regały jednostronne) o 1 x 250 mm 1.2. REGAŁY STACJONARNE W CZYTELNIACH: CZASOPISM I KSIĄŻEK Ilości oraz struktura regałów zgodnie z załącznikiem Czytelnie Wymiary regałów: Wysokość: o Regał typu A, B, C 2100 mmm +/- 50 mm o Regał typu D 2300 mmm +/- 50 mm Długość: o Regały stacjonarne A 8 x 1000 mm + panel frontowy z obu stron regału o Regały stacjonarne B 1 x 1000 mm + panel frontowy z obu stron regału o Regały stacjonarne C 4 x 1000 mm + panel frontowy z obu stron regału o Regały stacjonarne D 3 x 1000 mm + panel frontowy z obu stron regału Ilość poziomów użytkowych oraz min. prześwit między półkami: Regał typu A, B, C : o 6 poziomów użytkowych półek + półka kryjąca, prześwit mm Regał typu D : o 6 poziomów użytkowych półek + półka kryjąca, prześwit mm Szerokość regałów: Regał typu A, B, C (regały dwustronne) o 2 x 250 mm Regał typu D (regały dwustronne) o 2 x 320 mm 3

4 2.1. Dostawę i montaż regałów przesuwnych w magazynach: wypożyczalni czasopism i czytelni Konstrukcja szyn i sposób mocowania w podłożu. Szyny muszą być wykonane ze stali walcowanej na gorąco, oraz zabezpieczona antykorozyjnie poprzez ocynkowanie. Minimalne wymiary szyn: szerokość 70 mm, wysokość 15 mm; Konstrukcja szyn i technologia ich ułożenia powinna zagwarantować całkowite poziome ich położenie - maksymalna tolerancja ±1 mm na metr szyny; Wymagane są dwa rodzaje szyn: szyny prowadzące oraz szyny jezdne. Szyny prowadzące powinny posiadać odpowiednie wyprofilowanie bieżni do prowadzenia koła odpowiadające wklęsłej powierzchni wieńca koła prowadzącego. Wzdłuż skrajnych szyn powinny przebiegać łańcuchy do prowadzenia napędowych kół zębatych (2 komplety). Ze względu na prawidłowe prowadzenie wózków regałów (prostopadle do szyn) zewnętrzne szyny muszą być szynami prowadzącymi posiadającymi, co najmniej, 2 rowki utrzymujące prawidłowy tor jazdy regału. Pozostałe szyny - jezdne muszą być płaskie w celu zapewnienia właściwego przeniesienia obciążenia od regału; Wymagane jest szyny zamontowane były w istniejącym podłożu na odpowiednim etapie prac budowlanych. Długość szyn zamieszczona na rysunkach uwzględnia możliwość dostawienia dodatkowych regałów Konstrukcja podstaw jezdnych i regałów Podstawy jezdne regałów powinny być wykonane ze stalowej blachy.. Podstawy regałów jezdnych muszą być pomalowane lakierem proszkowym na kolor 7035 wg palety RAL, malowanie powinno odbywać się po gięciu blachy, wykonaniu wszystkich otworów technologicznych i elementów mocujących. Podstawy regałów muszą być wykonane z dwóch belek głównych oraz belek poprzecznych. Podstawy muszą być wykonane z zimnowalcowanej stali polakierowane od zewnętrznej jak i wewnętrznej strony. Wymagana wysokość podstawy: mm. Wymagane jest zainstalowanie w podstawach jezdnych elementów konstrukcyjnych zabezpieczających regały przed wywróceniem. Przy każdej podstawie regału muszą występować odboje dystansowe, zabezpieczające sąsiednie regały przed uderzeniami i stanowiące ochronę przed zgnieceniem dłoni pracownika obsługującego regał. Dla zachowania wymaganej odległości przechowywanych zbiorów od poziomu posadzki, wymagana wysokość podstawy jezdnej regału łącznie z dolną półką regału powinna wynosić minimum 180 mm. Nie dopuszcza się pozostawienia prześwitu pomiędzy podstawą, a dolną półką. Ze względu na prawidłowe rozłożenie nacisków kół na szynę, minimalna grubość kół w podstawach jezdnych powinna wynosić 30 mm. Wymagane są dwa rodzaje kół - koła jezdne płaskie, które w połączeniu z szyną jezdną płaską mają zapewniać właściwe przeniesienie obciążeń z regału na szynę oraz koła prowadzące, posiadające wyprofilowanie dostosowane do kształtu szyny prowadzącej, tak aby zapewnić równoległy przesuw regału oraz dodatkowo zabezpieczać regał przed możliwością zjechania z szyny. Podstawy jezdne mają być osadzone na kołach o średnicy min.150 mm. Ze względu na trwałość systemu oraz prawidłowy i cichobieżny przesuw, koła 4

5 prowadzące jak i jezdne powinny być osadzone na wałkach za pomocą bezobsługowych łożysk ślizgowych. Ściana boczna regału powinna być o konstrukcji ramowej, wykonana z trzech słupków, posiadających podwójną pionową perforację na każdym słupku pozwalającą wprowadzić mocowania utrzymujące półki. Wyklucza się stosowanie wyprofilowanych ścianek z jednego arkusza blachy. Wszystkie ścianki boczne powinny być wypełniona stalą lub płytą HDF. Wypełnienie to nie powinno stanowić elementu konstrukcyjnego ścianki. Nie dopuszcza się pozostawienia przestrzeni pomiędzy wypełnieniem w ściance a krótszą krawędzią półki. Lakierowanie ścianki ma się odbyć po wykonaniu wszystkich otworów technologicznych i otworów do mocowania półek. Zaczepy do półek w kształcie ceownika z dwoma równoległymi wypustami mocującymi, wykonane z jednego fragmentu stali wysokojakościowej, ocynkowanej w procesie galwanizacji. Otwory w ścianie bocznej oraz konstrukcja zaczepów do półek mają wykluczać przypadkowe wypadanie zaczepów z otworów oraz gwarantować stabilność /np. przy wyjmowaniu półki/ W celu dostosowania wysokości światła półek do przechowywanych materiałów, otwory do zamieszczania zaczepów półek w ścianie bocznej powinny być rozmieszczone co 20 mm. Nie dopuszcza się przykręcania półek do ścian za pomocą śrub lub w inny sposób uniemożliwiający łatwą i szybką regulację ich wysokości. W celu zabezpieczenia zbiorów przed przypadkowym przesuwem na sąsiednie półki, wymagane jest zamontowanie tylnego ogranicznika przesuwu montowanego pomiędzy dwiema półkami na tym samym poziomie użytkowym z możliwością jego swobodnego demontażu bez użycia narzędzi. W celu zapewnienia odpowiedniej sztywności regałów muszą być one wyposażone w środkowe stężenia krzyżakowe. Nie dopuszcza się trwałego mocowania stężeń. Nie dopuszcza się stosowania pełnych pleców w regałach. Każdy regał od strony czołowej musi być wyposażony w stalowy panel frontowy osłaniający mechanizm napędowy Każdy regał przesuwny powinien być wyposażony w blokadę przesuwu Konstrukcja półek Półki powinny być wykonane z blachy stalowej malowanej lakierem proszkowym na kolor RAL Lakierowanie półek ma odbywać się po wykonaniu wszystkich otworów technologicznych i otworów do mocowania półek i po gięciu półek. Wymagana grubość półki wynosi nie mniej niż 30 mm i nie więcej niż 35 mm, dłuższa krawędź półki powinna być zagięta co najmniej trzykrotnie a krótsza krawędź, co najmniej dwukrotnie pod kątem prostym. Zagięte od spodu półki nachodzące na siebie krawędzie muszą być połączone ze sobą w sposób trwały. Nie dopuszcza się zgrzewa jako sposobu łączenia krawędzi. Dopuszczalne obciążenie półki: minimum 65 kg Ze względu na szybką regulację ustawienia półek regulacja zaczepów ma odbywać się bez użycia narzędzi tylko poprzez ręczne włożenie zaczepu w odpowiedni otwór w ścianie bocznej. Zaczep po włożeniu w otwór w ścianie bocznej i po założeniu półki nie może wystawać poza obrys półki i ściany bocznej regału. Konstrukcja ściany bocznej i zaczepu musi pozwalać na niezależne 5

6 mocowanie zaczepów po obu stronach ściany bocznej regału. Ze względu na bezpieczeństwo obsługi oraz przechowywanych materiałów półki me mogą posiadać ostrych krawędzi i kantów. Wszystkie regały wyposażone w półkę kryjącą nie stanowiącą elementu konstrukcyjnego regału. Wymagane jest dostarczenie 100 szt. oddzielaczy suwanych z blokadą (tj. z profilem dwukrotnie wygiętym obejmującym przednią krawędź półki) Napęd Należy zastosować napęd łańcuchowo-kołowy z odpowiednio dobraną przekładnią redukcyjną. Przesuw regału ma się odbywać poprzez trójramienną korbę. Korba ma być wykonana z materiału o odpowiedniej wytrzymałości, natomiast sam uchwyt korby, z materiału, który zapobiega przed poślizgiem dłoni na uchwycie, podczas obrotu korby. Uchwyt powinien obracać się niezależnie od obrotu całej korby. Długość ramienia korby powinna zapewniać bezproblemową obsługę przez pracownika obsługi. Przeniesienie siły napędu ma następować od korby poprzez przekładnię łańcuchową na stalowy wał napędowy zakończony kołem zębatym. Wał napędowy musi się znajdować w środkowej części wózka jezdnego. Nie dopuszcza się łączenia wałka napędowego z wałkami kół jezdnych lub prowadzących. Ze względu na duże obciążenie regałów napęd powinien być przekazywany od korby poprzez system przekładni na koło zębate zespolone z wałkiem napędowym a następnie poprzez wałek na koło zębate znajdujące się w przedniej i tylnej części regału, zazębiające się z łańcuchami umieszczonym wzdłuż zewnętrznych (skrajnych) szyn. Nie dopuszcza się rozwiązania napędu, w którym przesuw regału spowodowany jest np. wyłącznie siłą tarcia pomiędzy kołem jezdnym lub prowadzącym a szyną Dostawę i montaż regałów stacjonarnych w magazynie: wypożyczalni Ogólne wymagania: Technologia wykonania regałów stacjonarnych jest identyczna jak regałów przesuwnych za wyjątkiem elementów związanych z przesuwem regałów Dostawę i montaż regałów stacjonarnych w czytelni ogólnej. Ogólne wymagania: Ściana boczna regału o konstrukcji ramowej, wykonana z trzech słupków, posiadających podwójną pionową perforację na każdym słupku pozwalającą wprowadzić mocowania utrzymujące półki. Wyklucza się stosowanie wyprofilowanych ścianek z jednego arkusza blachy. Wszystkie ścianki boczne powinny być wypełniona płytą HDF w kolorze jasny dąb. Wypełnienie to nie powinno stanowić elementu konstrukcyjnego ścianki. Nie dopuszcza się pozostawienia przestrzeni pomiędzy wypełnieniem w ściance a krótszą krawędzią półki. Lakierowanie ścianki ma się odbyć po wykonaniu wszystkich otworów technologicznych i otworów do mocowania półek. Zaczepy do półek w kształcie ceownika z dwoma równoległymi wypustami mocującymi, wykonane z jednego fragmentu stali wysokojakościowej, ocynkowanej w procesie galwanizacji. Otwory w ścianie bocznej oraz konstrukcja zaczepów do półek mają wykluczać przypadkowe wypadanie zaczepów z otworów oraz gwarantować stabilność /np. 6

7 przy wyjmowaniu półki/ W celu dostosowania wysokości światła półek do przechowywanych materiałów, otwory do zamieszczania zaczepów półek w ścianie bocznej powinny być rozmieszczone co 20 mm. Nie dopuszcza się przykręcania półek do ścian za pomocą śrub lub w inny sposób uniemożliwiający łatwą i szybką regulację ich wysokości. W celu zabezpieczenia zbiorów przed przypadkowym przesuwem na sąsiednie półki, wymagane jest zamontowanie tylnego ogranicznika przesuwu montowanego pomiędzy dwiema półkami na tym samym poziomie użytkowym z możliwością jego swobodnego demontażu bez użycia narzędzi. W celu zapewnienia odpowiedniej sztywności regałów muszą być one wyposażone w środkowe stężenia krzyżakowe. Nie dopuszcza się trwałego mocowania stężeń. Nie dopuszcza się stosowania pełnych pleców w regałach. Każdy regał z obu stron musi być wyposażony w panel z płyty meblowej w kolorze jasny dąb o grubości min. 12 mm, wykończony listwą PCV wraz z tabliczką opisową A4 Dla 50% półek wymagane jest aby dostarczyć podwieszany oddzielacz wykonany z pręta, zakończony z obu stron odpowiednio wyprofilowanym tworzywem sztucznym przylegającym do krawędzi półki. Dla 50% półek wymagane jest aby dostarczyć listwy opisowe o długości 20 cm i wysokości min. 3 cm. Wyklucza się listwy przyklejane do grzbietu półki. Każdy regał wyposażony w stalową listwę przypodłogową (cokół) montowaną pomiędzy podłogą a pierwszą półką użytkową o wysokości min.40 mm, max.50 mm 2.5. Dostawę i montaż regałów stacjonarnych w czytelni czasopism Ogólne wymagania: Konstrukcja regału słupkowa, słupki w kształcie odwróconej litery T Słupki powinny posiadać odpowiednią perforację do mocowania listew bocznych (zawiesi) do których zamocowana jest półka. Zawiesia stanowić mają równocześnie boczne ograniczniki przesuwu W każdym module wymagane są dwie poprzeczki poziome gwarantujące stabilność regału, łączące ze sobą słupki Każdy słupek powinien być wyposażony w odpowiednie stopki z możliwością regulacji poziomu min. 15 mm Wymagana grubość półki wynosi nie mniej niż 30 mm i nie więcej niż 35 mm, dłuższa krawędź półki powinna być zagięta, co najmniej trzykrotnie oraz krótsza krawędź, co najmniej dwukrotnie pod kątem prostym. Zagięte krawędzie półek muszą być połączone ze sobą w sposób trwały. Nie dopuszcza się zgrzewania. Grubość blachy, z której należy wykonać półki to minimum 0,7 mm. Półki powinny być wykonane z blachy stalowej, ocynkowanej w procesie galwanizacji oraz fosforanowanej, malowanej lakierem proszkowym. Lakierowanie półek ma odbywać się po wykonaniu wszystkich otworów technologicznych i otworów do mocowania półek i po gięciu półek. Dopuszczalne obciążenie półki min.70 kg Wymagane jest aby do każdej półki zainstalowany były specjalne prowadnice mocowane pod półką wzdłuż krótszej krawędzi po których poruszać się będzie uchylna półka prezentacyjna na czasopisma 7

8 Możliwość regulacji rozstawu półek co 15 mm Każdy regał z obu stron musi być wyposażony w panel z płyty meblowej w kolorze jasny dąb o grubości min. 12 mm, wykończony listwą PCV wraz z tabliczką opisową A4 Wszystkie elementy metalowe systemu regałów muszą być ocynkowane w procesie galwanizacji, fosforanowane i pomalowane lakierem proszkowym utwardzonym wypalaniem w piecu i odpornym na ścieranie. Malowanie musi odbywać odbywa się po wykonaniu wszystkich otworów technologicznych i elementów mocujących Ogólne wymagania dotyczące regałów: Wszystkie elementy metalowe powinny być ocynkowane w procesie galwanizacji i lakierowane lakierem proszkowym na kolor RAL 7035 po wykonaniu wszystkich otworów technologicznych i gięciu blachy. Płyta meblowa jasny dąb szczegółowa kolorystyka płyty zostanie uzgodniona z zamawiającym w celu zachowania pełnej zgodności kolorystycznej z pozostałym wyposażeniem czytelni (stoły, lady) Regały muszą posiadać o atest klasyfikacji ogniowej w zakresie niepalności; o atest higieniczny wydany przez Państwowy Zakład Higieny; o badania statyczne półek wystawione przez uprawnioną do tego instytucję 3. Dostawa wraz z montażem musi być wykonana zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz na ustalonych niniejszą umową warunkach. 4. Umowę zawiera się na czas od...r. do r. 2 Obowiązki stron 1. Obowiązki Zamawiającego Dostarczenie w jednym egzemplarzu dokumentacji projektowej oraz harmonogramu dostaw zgodnego z prowadzeniem robót budowlanych w terminie przekazania terenu budowy Przekazanie terenu budowy w terminie do 2 (dwóch) dni od daty podpisania umowy Wskazanie punktów poboru energii elektrycznej i wody dla celów socjalnych Dokonanie odbioru wykonanych prac na zasadach określonych w 4 niniejszej umowy Zapewnienie bieżącego nadzoru inwestorskiego i autorskiego Dokonywanie i potwierdzanie zapisów w Dzienniku budowy prowadzonym przez kierownika budowy. 8

9 2. Obowiązki Wykonawcy Prawidłowe wykonanie wszystkich prac związanych z realizacją przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi, harmonogramu robót i innymi obowiązującymi przepisami Zorganizowanie montażu, w tym zabezpieczenie i oznakowanie prowadzonych prac oraz utrzymanie tego zabezpieczenia i oznakowania przez cały czas trwania realizacji zadania Wykonawca w sposób szczególny zobowiązany jest do zorganizowania prac w sposób zapewniający pełne bezpieczeństwo osób pracujących i przebywających w budynku Wykonawca zobowiązuje się do pełnej koordynacji prac na podstawie harmonogramu z Wykonawcą robót wykończeniowych Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za uszkodzenia, które powstały w budynku w czasie wykonywania prac, tj. wszelkie zniszczenia posadzek, tynków, stolarki oraz urządzeń instalacji działających w budynku. Naprawie lub wymianie podlegać będzie cały element w standardzie równym co uszkodzony Współpraca ze służbami Zamawiającego, udział w naradach technicznych (w biurze ATH) Przedstawianie każdorazowe do akceptacji materiałów przed ich wbudowaniem Zamawiającemu Zamawiający wymaga, aby wszystkie zastosowane materiały i urządzenia posiadały wymagane przepisami świadectwa, certyfikaty, aprobaty techniczne, które zostaną dostarczone przez wykonawcę przed ich zastosowaniem Koordynacja prac realizowanych przez podwykonawców Prowadzenie wpisów do Dziennika budowy Przygotowanie i zgłaszanie przez Wykonawcę odbiorów prac zanikających i ulegających zakryciu Przygotowanie dokumentów do dokonania odbioru przez Zamawiającego, udział w czynnościach odbioru końcowego Przestrzeganie przepisów bhp i ppoż Zapewnienie kadry i nadzoru z wymaganymi uprawnieniami Zapewnienie sprzętu spełniającego wymagania norm technicznych Utrzymanie porządku w obiekcie w czasie realizacji prac. 9

10 2.17. Likwidacja placu budowy i zaplecza własnego Wykonawcy bezzwłocznie po zakończeniu prac, lecz nie później niż 7 dni od daty dokonania odbioru końcowego Wykonawca będzie realizował przedmiot umowy siłami własnymi /i przy pomocy podwykonawców w zakresie określić dopuszczalny zakres robót podwykonawcy Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia Zamawiającemu umowy z podwykonawcą lub jej projektu w celu uzyskania zgody Zamawiającego na jej zawarcie zgodnie z art Kodeksu cywilnego Wykonawca odpowiada za działanie i zaniechanie podwykonawców jak za działanie lub zaniechanie własne Wykonawca składa Zamawiającemu wniosek o zapłatę podwykonawcy należnego mu wynagrodzenia wraz z oryginałem faktury wystawionej przez Podwykonawcę, w terminie umożliwiającym terminowe uregulowanie płatności. 3 Terminy wykonania 1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy w następujących terminach: rozpoczęcie: w terminie przekazania terenu budowy, zakończenie: w terminie r. Wykonawca rozpocznie prace montażowe po wykonaniu robót posadzkowych w budynku. Etap montażu regałów rozpocznie się po zakończeniu prac posadzkowych w budynku. 2. Terminy ustalone w 3 ust. l ulegną przesunięciu w przypadku wystąpienia opóźnień wynikających z: 2.1. Przestojów i opóźnień zawinionych przez Zamawiającego Działania siły wyższej mające bezpośredni wpływ na terminowość wykonywania robót, przez które rozumie się: stan wojenny, stan wyjątkowy, działanie sił przyrody (pożar, huragan, powódź). 3. W przedstawionych w 3 ust. 2 przypadkach wystąpienia opóźnień strony ustalą nowy termin realizacji, z tym, że minimalny okres przesunięcia terminu zakończenia równy będzie okresowi przerwy lub postoju. Nowy termin realizacji zostanie ustalony w protokole konieczności i w aneksie do umowy. 4. Termin realizacji zamówienia ulegnie przesunięciu także w przypadku wystąpienia robót, o których mowa w 5 ust. 5 niniejszej umowy. Nowy termin realizacji zostanie ustalony 10

11 w protokole konieczności, o którym mowa w 5 ust. 7 niniejszej umowy i ostatecznie w aneksie do umowy. 4 Odbiory 1. Strony ustalają, że przedmiotem odbioru końcowego jest bezusterkowe wykonanie przedmiotu zamówienia objętego niniejszą umową, potwierdzone protokołem odbioru końcowego. Data podpisania protokołu odbioru końcowego przez Zamawiającego jest datą zakończenia realizacji przedmiotu umowy. 2. Odbiorom częściowym będą podlegały roboty zanikające i ulegające zakryciu, z tym, że odbiór tych robót przez Zamawiającego nastąpi w terminie bezzwłocznym po zgłoszeniu przez Wykonawcę, nie dłuższym jednak niż 2 dni robocze. 3. Zamawiający powoła specjalną komisję i dokona odbioru końcowego. 4. W czynnościach odbioru końcowego powinni uczestniczyć przedstawiciele Wykonawcy oraz jednostek, których udział nakazują odrębne przepisy. 5. Na co najmniej 2 dni robocze przed dniem odbioru końcowego Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wszystkie dokumenty pozwalające na ocenę prawidłowości wykonania przedmiotu umowy, świadectwa jakości, certyfikaty oraz atesty. 6. Z czynności odbioru końcowego zostanie sporządzony protokół, który zawierać będzie wszystkie ustalenia, zalecenia poczynione w trakcie odbioru. 7. Z dniem protokolarnego odbioru końcowego przechodzi na Zamawiającego ryzyko utraty lub uszkodzenia zadania. 8. Jeżeli w toku czynności odbioru zostanie stwierdzone, że przedmiot umowy nie osiągnął gotowości do odbioru z powodu nie zakończenia robót lub jego wadliwego wykonania, to Zamawiający odmówi odbioru z winy Wykonawcy. 9. Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego zadania zostaną stwierdzone wady: 9.1. Nadające się do usunięcia, to Zamawiający może zażądać usunięcia wad, wyznaczając odpowiedni termin; fakt usunięcia wad zostanie stwierdzony protokolarnie, a terminem odbioru w takich sytuacjach będzie termin usunięcia wad określony w protokole usunięcia wad Nienadające się do usunięcia, to Zamawiający może: Jeżeli wady umożliwiają użytkowanie obiektu - sal zgodnie z przeznaczeniem, obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartości użytkowej, estetycznej i technicznej. 11

12 Jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie obiektu - sal zgodnie z przeznaczeniem, zażądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi, zachowując prawo do naliczania Wykonawcy zastrzeżonych kar umownych i odszkodowań na zasadach określonych w 9 niniejszej umowy. W przypadku niewykonania w ustalonym terminie przedmiotu umowy po raz drugi, odstąpić od umowy z winy Wykonawcy. 10. Jeżeli w trakcie realizacji robót Zamawiający zażąda badań, które nie były przewidziane niniejszą umową, to Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzić te badania. Jeżeli w rezultacie przeprowadzenia tych badań okaże się, że zastosowane materiały bądź wykonanie robót jest niezgodne z umową, to koszty badań dodatkowych obciążają Wykonawcę. W przeciwnym wypadku koszty tych badań obciążają Zamawiającego. 5 Wynagrodzenie 1. Wynagrodzenie Wykonawcy Strony ustalają na cenę brutto w wysokości:... (słownie:...) w tym: - cena netto wynosi:... zł (słownie:...) Wynagrodzenie, określone w 5 ust. l odpowiada zakresowi robót przedstawionemu w SIWZ oraz w Szczegółowej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót. 2. Zawiera ono ponadto następujące koszty: transportu, wszelkich robót porządkowych, koszty związane z odbiorami oraz inne koszty wynikające z niniejszej umowy. 6 Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny brutto przedstawionej w ofercie, co stanowi kwotę:... zł (słownie:...), które musi być wniesione najpóźniej w dniu zawarcia umowy w pełnej wysokości. 2. Zabezpieczenie będzie wniesione w: 2.1. formie W przypadku należytego wykonania robót 70% zabezpieczenia zostanie zwolnione w ciągu 30 dni od dnia przekazania przez Wykonawcę robót budowlanych i przejęcie ich 12

13 przez Zamawiającego, czyli od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego robót, o którym mowa w 4 ust. l niniejszej umowy, a pozostała część, tj. 30% zostanie zwrócone lub zwolnione nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi, który wynosi 3 lata od daty odbioru końcowego robót. 4. W przypadku nienależytego wykonania zamówienia zabezpieczenie wraz z powstałymi odsetkami staje się własnością Zamawiającego i będzie wykorzystane do zgodnego z umową wykonania robót i do pokrycia roszczeń z tytułu rękojmi i gwarancji za wykonane roboty. 5. W przypadku zwiększenia się wartości przedmiotu zamówienia, zgodnie z 5 ust. 4 i 5 niniejszej umowy, ulegnie także zwiększeniu kwota zabezpieczenia należytego wykonania zamówienia. Wysokość zabezpieczenia, zasady jego wnoszenia i zwrotu opisują ust. od l do 4 niniejszego paragrafu. 7 Warunki płatności 1. Rozliczanie za wykonane roboty nastąpi w oparciu o fakturę końcową wystawioną na podstawie protokołu odbioru końcowego. Faktura końcowa będzie płatna w terminie 30 dni od daty jej otrzymania przez Zamawiającego. 2. Warunkiem wystawienia faktury jest podpisany przez inspektora nadzoru i Zamawiającego protokół pozytywnego odbioru. 3. Zamawiający dokonuje zapłaty wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcy zgodnie z zapisem 2 ust. 2 pkt 2.21 umowy, na zasadach określonych w 7 ust. 1, obejmujących należności zarówno Wykonawcy jak i Podwykonawcy. 4. W każdej fakturze zostanie naliczony podatek VAT w ustawowej wysokości, obowiązującej w dniu wystawienia faktury. 5. Terminy zapłaty uważa się za dotrzymane przez Zamawiającego, jeśli konto bankowe Wykonawcy zostanie uznane kwotą należną Wykonawcy najpóźniej w ostatnim dniu terminu płatności. 8 Gwarancja 1. Niezależnie od rękojmi przewidzianej w kodeksie cywilnym Wykonawca udziela niniejszym Zamawiającemu 36 miesięcznej gwarancji jakości wykonanych prac. Termin gwarancji liczony będzie od dnia podpisania protokołu obioru końcowego. 13

14 2. Wykonawca jest zobowiązany do wystawienia w dniu odbioru końcowego dokumentu gwarancyjnego na okres, na który udziela gwarancji. Zamawiający zastrzega sobie możliwość korzystania z uprawnień wynikających z rękojmi w okresie trwania gwarancji. 3. Wykonawca odpowiedzialny jest z tytułu rękojmi za usunięcie wad prawnych i fizycznych robót oraz dostarczonych materiałów i urządzeń, w ciągu 36 miesięcy po podpisaniu końcowego protokółu odbioru robót przez Zamawiającego. 4. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność z tytułu rękojmi w terminie i na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu rękojmi za wady także po upływie terminu rękojmi, jeżeli zgłosi wadę przed upływem tego terminu. 5. W razie wystąpienia wad lub usterek Zamawiający zgłosi je na piśmie Wykonawcy niezwłocznie po ich ujawnieniu. Wykonawca będzie przyjmował zgłoszenia w swojej siedzibie, pod adresem:. 6. W okresie gwarancji wykonawca jest obowiązany przystąpić do usuwania wad lub usterek w ciągu 24 godzin w dni robocze i 48 godzin w dni wolne i święta, oraz usunąć wady lub usterki najpóźniej w ciągu 7 dni od daty otrzymania zgłoszenia, w ramach wynagrodzenia ustalonego w 5 ust. 1. Termin ten w technicznie uzasadnionych przypadkach może zostać wydłużony za zgodą Zamawiającego. 7. W razie nie usunięcia wad i usterek w wyznaczonym terminie, Zamawiający może usunąć je na koszt Wykonawcy, z zachowaniem swoich praw wynikających z gwarancji lub rękojmi. Zamawiający powiadomi pisemnie Wykonawcę o skorzystaniu z powyższego uprawnienia. W takim przypadku pełną należność za wykonane roboty Zamawiający ma prawo potrącić z kwoty wniesionego przez Wykonawcę zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o którym mowa w 6. 9 Kary umowne 1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną: 1.1. W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto za przedmiot umowy W przypadku opóźnienia w oddaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego brutto za przedmiot umowy za każdy dzień opóźnienia W przypadku opóźnienia w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze oraz w okresie trwania gwarancji i rękojmii w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego 14

15 brutto za przedmiot umowy za każdy dzień opóźnienia, liczonego od dnia wyznaczonego na usunięcie wad. 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 3. W przypadku uzgodnienia zmiany terminów realizacji kara umowna będzie liczona od nowych terminów. 4. Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad bez względu na wysokość związanych z tym kosztów. 5. Zamawiający może usunąć, w zastępstwie Wykonawcy i na jego koszt, wady nieusunięte w wyznaczonym terminie. 10 Zmiana umowy 1. Postanowienia umowy mogą zostać zmienione w sytuacji: 1.1. wystąpienia konieczności zmiany terminu realizacji umowy ze względu na: konieczność wykonania robót dodatkowych, zawieszenie przez Zamawiającego wykonania robót, z przyczyn których nie dało się przewidzieć przed podpisaniem umowy, z uwagi na siłę wyższą lub inne okoliczności niezależne od Wykonawcy lub których Wykonawca przy zachowaniu należytej staranności nie był w stanie uniknąć lub przewidzieć, jak również inne przeszkody lub utrudnienia w wykonywaniu robót spowodowane przez osoby trzecie wystąpienia konieczności zmiany zakresu umowy, a jeżeli te zmiany spowodują konieczność obniżenia wynagrodzenia Wykonawcy również obniżenia wynagrodzenia z zastrzeżeniem, że zmiana zakresu nie może wykraczać poza określenie przedmiotu umowy zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) 2. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania innych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty w sytuacji: 2.1. zmiana podwykonawcy, przy pomocy którego Wykonawca wykonuje przedmiot umowy na innego dysponującego, co najmniej z porównywalnym doświadczeniem, potencjałem technicznym i osobowym; 2.2. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany wynagrodzenia brutto w przypadku zmiany przepisów obowiązujących dot. podatku VAT zmiany osób reprezentujących w przypadku zmian organizacyjnych, zmiany osób 15

16 realizujących zadanie pod warunkiem, ze osoby te będą spełniały wymagania określone w SIWZ, 3. Zamawiający przewiduje możliwość dokonywania innych zmian umowy, pod warunkiem, że są to zmiany nieistotne, a konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub zrealizowanie założonego pierwotnie celu umowy byłoby bez tych zmian niemożliwe. 4. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 11 Odstąpienie od umowy 1. Oprócz przypadków wymienionych w treści Kodeksu cywilnego Stronom przysługuje prawo odstąpienia od umowy w sytuacjach opisanych poniżej. 2. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy: 2.1. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy - odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach Zostanie ogłoszona upadłość lub rozwiązanie Wykonawcy Zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy w postępowaniu egzekucyjnym przedsiębiorstwa Wykonawcy lub jego części czy też jego poszczególnych składników majątkowych Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie. 3. Odstąpienie od umowy winno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. 4. W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki szczegółowe: 4.1. W terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku, wg stanu na dzień odstąpienia Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej Strony, z której winy nastąpiło odstąpienie od umowy. 16

17 4.3. Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych oraz robót zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada Wykonawca niezwłocznie, najpóźniej w terminie 7 dni, usunie z terenu budowy urządzenia przez niego dostarczone lub wniesione. 5. Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności, zobowiązany jest do: 5.1. Dokonania odbioru robót przerwanych oraz zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia Przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy. 12 Postanowienia końcowe 1. Strony zobowiązują się do wzajemnego informowania o każdej zmianie adresów. Pierwszymi adresami stron są adresy wskazane w określeniu stron umowy. 2. Strony wyznaczają swoich przedstawicieli na budowie: przedstawiciel Zamawiającego, -... przedstawiciel Wykonawcy, a w czasie ich nieobecności w pracy inni pracownicy wyznaczeni przez Zamawiającego lub Wykonawcę posiadający stosowne uprawnienia. W przypadku upoważnienia innych pracowników na czas nieobecności wyżej wymienionych osób Zamawiający/Wykonawca powiadomi o tym fakcie Wykonawcę/Zamawiajacego ze wskazaniem imienia i nazwiska oraz numeru posiadanych uprawnień budowlanych każdego z wyznaczonych na zastępstwo pracowników (a także czasu trwania zastępstwa). 3. Wykonawca, aby zawrzeć umowę z podwykonawcami musi najpierw uzyskać zgodę od Zamawiającego (Inwestora) zgodnie z Art Kodeksu Cywilnego. Jeżeli Inwestor, w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez Wykonawcę umowy z podwykonawcami lub jej projektem, wraz z zakresem robót do wykonania przez podwykonawców, nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń, uważa się, że wyraził zgodę na zawarcie umowy. Umowy te powinny być zawarte w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 4. Wykonawca i Zamawiający w takim przypadku ponoszą solidarną odpowiedzialność za zapłatę wynagrodzenia za roboty budowlane wykonane przez podwykonawców. 5. Wykonawca oraz podwykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego dokonać przeniesienia wierzytelności wynikającej z niniejszej umowy na osobę trzecią. 17

18 6. Ewentualne spory, wynikłe w związku z realizacją przedmiotu umowy, Strony zobowiązują się rozwiązywać w drodze wspólnych negocjacji, a w przypadku niemożności ustalenia kompromisu będą rozstrzygane przez Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 7. W sprawach, których nie reguluje niniejsza umowa, będą miały zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego, Prawa budowlanego i ustawy Prawo zamówień publicznych wraz z aktami wykonawczymi do tych ustaw. 8. Niniejszą umowę sporządzono w 3 (trzech) jednobrzmiących egzemplarzach, 2 (dwa) egzemplarze dla Zamawiającego i 1 (jeden) dla Wykonawcy. ZAMAWIAJĄCY: WYKONAWCA: 18

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna wykonania robót związanych z montażem regałów przesuwnych i stacjonarnych w Budynku Dydaktyczno Laboratoryjnym

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna wykonania robót związanych z montażem regałów przesuwnych i stacjonarnych w Budynku Dydaktyczno Laboratoryjnym Szczegółowa Specyfikacja Techniczna wykonania robót związanych z montażem regałów przesuwnych i stacjonarnych w Budynku Dydaktyczno Laboratoryjnym CPV 39 13 11 00 0 1 1. WSTĘP. 1.1. Przedmiot specyfikacji.

Bardziej szczegółowo

(słownie zł) Podatek VAT w wysokości:.%, tj. zł

(słownie zł) Podatek VAT w wysokości:.%, tj. zł Załącznik nr 1 do SIWZ Nazwa i adres firmy (wykonawcy) Formularz O F E R T A Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym dotyczącym Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Specyfikacja rodzajowo-ilościowa wraz z częścią graficzną

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Specyfikacja rodzajowo-ilościowa wraz z częścią graficzną OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiot Zamówienia obejmuje dostawę i montaŝ regałów magazynowych jezdnych i stacjonarnych oraz szyn jezdnych do pomieszczeń Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu przy ul.

Bardziej szczegółowo

Projekt Umowy RB/./2012 Wzór. Zawarta w dniu r. pomiędzy Gminą Zembrzyce, 34-210 Zembrzyce 540, reprezentowaną przez : I.

Projekt Umowy RB/./2012 Wzór. Zawarta w dniu r. pomiędzy Gminą Zembrzyce, 34-210 Zembrzyce 540, reprezentowaną przez : I. Załącznik nr 5 do SIWZ Sprawa nr RIR 271/3/2012 Projekt Umowy RB/./2012 Wzór Zawarta w dniu r. pomiędzy Gminą Zembrzyce, 34-210 Zembrzyce 540, reprezentowaną przez : 1. a. zwanym dalej Wykonawcą reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Głogów 25.04.2012 r. ZATWIERDZAM:

Głogów 25.04.2012 r. ZATWIERDZAM: ZATWIERDZAM: Głogów 25.04.2012 r. (podpis kierownika Zamawiającego) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY Nr:... zawartej w dniu... w Katowicach pomiędzy:

WZÓR UMOWY Nr:... zawartej w dniu... w Katowicach pomiędzy: ZP/03/2015 Załącznik nr 6 do specyfikacji zamówienia WZÓR UMOWY Nr:... zawartej w dniu... w Katowicach pomiędzy: Miejskim Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY: Sąd Rejonowy w Wodzisławiu Śląskim ul. Sądowa 3, 44-300 Wodzisław Śląski

ZAMAWIAJĄCY: Sąd Rejonowy w Wodzisławiu Śląskim ul. Sądowa 3, 44-300 Wodzisław Śląski ZAMAWIAJĄCY: Sąd Rejonowy w Wodzisławiu Śląskim ul. Sądowa 3, 44-300 Wodzisław Śląski SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) ================================================================

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr OGDI/ /2014 1... 2...

UMOWA nr OGDI/ /2014 1... 2... Załącznik nr 7 do SIWZ Zawarta w dniu w Gdyni pomiędzy: UMOWA nr OGDI/ /2014 Wojskową Agencją Mieszkaniową, Oddziałem Regionalnym w Gdyni, 81 231 Gdynia ul. M. Curie - Skłodowskiej 19, REGON nr 011263946-00242,

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY DOTYCZY CZĘŚCI I

WZÓR UMOWY DOTYCZY CZĘŚCI I WZÓR UMOWY DOTYCZY CZĘŚCI I Umowa nr.. zawarta w.., w dniu.. 2014 r. pomiędzy:.z siedzibą przy ul reprezentowanym przez:.. zwanym dalej Zamawiającym a z siedzibą w. zarejestrowanym w.pod nr. NIP REGON..

Bardziej szczegółowo

UMOWA. wpisanym do.. pod numerem... reprezentowaną przez: 1 Przedmiot umowy

UMOWA. wpisanym do.. pod numerem... reprezentowaną przez: 1 Przedmiot umowy Załącznik nr 3 do SWO wzór umowy. UMOWA zawarta w dniu... w Siemianowicach Śląskich pomiędzy: Wojskowymi Zakładami Mechanicznymi Spółka Akcyjna z siedzibą ul. Powstańców 5/7 41-100 Siemianowice Śląskie

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr EZ11-Ez5-U-2110/01/064/15 zawarta dnia... w Sopocie.

UMOWA nr EZ11-Ez5-U-2110/01/064/15 zawarta dnia... w Sopocie. UMOWA nr EZ11-Ez5-U-2110/01/064/15 zawarta dnia... w Sopocie. pomiędzy: PKP Energetyka S.A. Oddział w Warszawie Usługi z siedzibą w Warszawie, 00-681 Warszawa, ul. Hoża 63/67, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym

Bardziej szczegółowo

z siedzibą w wpisanym do rejestru nr KRS.. zwanym dalej Wykonawcą

z siedzibą w wpisanym do rejestru nr KRS.. zwanym dalej Wykonawcą UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO UMOWA nr... zawarta w dniu.r. w Raciborzu pomiędzy: Załącznik nr 6 Zespołem Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu, 47-400 Racibórz

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk ul. Radzikowskiego 152 31-342 Kraków Znak sprawy: ZP 37/2011 Kraków, 24 listopada 2011 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW

Bardziej szczegółowo

KZP/04/2015 Wzór umowy

KZP/04/2015 Wzór umowy UMOWA zawarta w dniu.r. w Warszawie pomiędzy: Przemysłowym Instytutem Automatyki i Pomiarów z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 202 zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Umowa o roboty budowlane

Umowa o roboty budowlane (wzór) Umowa o roboty budowlane zawarta w dniu 2014 r. w Łodzi pomiędzy: Skarbem Państwa - Oddziałem Instytutu Pamięci Narodowej Komisją Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Łodzi, z siedzibą

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr TXZ/EEDI/ / /2014

UMOWA nr TXZ/EEDI/ / /2014 UMOWA nr TXZ/EEDI/ / /2014 zawarta w dniu r. pomiędzy: Gminą Wrocław, w imieniu i na rzecz której działa Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu, 53-633 Wrocław, ul. Długa 49, NIP: 896-00-05-839,

Bardziej szczegółowo

V. Termin wykonania zamówienia. 2 miesiące od dnia zawarcia umowy

V. Termin wykonania zamówienia. 2 miesiące od dnia zawarcia umowy O G Ł O S Z E N I E o przetargu nieograniczonym o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 60000 euro na Przebudowa części pomieszczeń na III piętrze budynku Dolnośląskiej Biblioteki

Bardziej szczegółowo

(Wzór)UMOWA NR. 2 Termin realizacji robót Wykonawca zakończy roboty budowlane w terminie do 28.11.2014 roku. 3 Obowiązki stron

(Wzór)UMOWA NR. 2 Termin realizacji robót Wykonawca zakończy roboty budowlane w terminie do 28.11.2014 roku. 3 Obowiązki stron (Wzór)UMOWA NR. W dniu r. pomiędzy: Skarbem Państwa - Nadleśnictwem Miłomłyn z siedzibą ul. Nadleśna 9, 14-140 Miłomłyn, NIP 741-000-65-20 zwanym dalej "Zamawiającym", reprezentowanym przez Nadleśniczego

Bardziej szczegółowo

UMOWA (WZÓR )Nr LO2/ /2015

UMOWA (WZÓR )Nr LO2/ /2015 Postępowanie na udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U.

Bardziej szczegółowo

TOM II PROJEKT UMOWY

TOM II PROJEKT UMOWY NAZWA ZAMÓWIENIA: Kompleksowa poprawa bezpieczeństwa i komunikacji w Mieście i Gminie Myślenice: przebudowa ul. Łokietka, przebudowa ul. Ujejskiego oraz przebudowa ul. Piastów w Myślenicach Nr referencyjny

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z garażem podziemnym w Niepołomicach marzec 2014 r. 1 1. Nazwa i adres

Bardziej szczegółowo

UMOWA. 1.Przedmiot umowy

UMOWA. 1.Przedmiot umowy Załącznik nr 5 UMOWA Zawarta w dniu...... w Warszawie pomiędzy: Polską Akademią Nauk z siedzibą w Warszawie 00-091 przy Placu Defilad 1, posiadającą REGON: 000325713 oraz NIP: 525-15-75-083, reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UMOWY NR. /.. / 2013

PROJEKT UMOWY NR. /.. / 2013 Projekt Rozbudowa i podniesienie standardu Górniczej Strzechy w Szklarskiej Porębie jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach

Bardziej szczegółowo

Umowa (wzór) zawarta w dniu..2013 r. w Balicach pomiędzy:

Umowa (wzór) zawarta w dniu..2013 r. w Balicach pomiędzy: Umowa (wzór) zawarta w dniu..2013 r. w Balicach pomiędzy: Międzynarodowym Portem Lotniczym im. Jana Pawła II Kraków Balice sp. z o. o. z siedzibą w Balicach, 32-083 Balice, ul. Kpt. M. Medweckiego 1, zarejestrowaną

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. zwanym dalej Wykonawcą.

UMOWA NR. zwanym dalej Wykonawcą. Załącznik nr 8 do SIWZ UMOWA NR. Zawarta w dniu. w Boguszowie-Gorcach pomiędzy Nadleśnictwem Wałbrzych z/s w Boguszowie-Gorcach ul. Miła 2, 58-372 Boguszów Gorce reprezentowanym przez: Nadleśniczego -

Bardziej szczegółowo

Istotne postanowienia umowy

Istotne postanowienia umowy Załącznik nr 7 Nr zamówienia: DZP-0431-856/2010 Istotne postanowienia umowy 1 Przedmiot umowy 1. Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania remont pomieszczeń (laboratorium nr 346, sala komputerowa

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr. o wykonanie robót budowlanych

UMOWA nr. o wykonanie robót budowlanych UMOWA nr. o wykonanie robót budowlanych zawarta w Toruniu, w dniu., pomiędzy: ENERGA OPERATOR SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Gdańsku, przy ulicy Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk, wpisaną do Krajowego

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE CRU/../...

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE CRU/../... Załącznik nr 8 do siwz UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE Nr CRU/../... zawarta w dniu... r. w Szczecinie pomiędzy: Gminą Miasto Szczecin Przedszkolem Publicznym nr 32 ul. Farna 2 w Szczecinie, którą reprezentują:

Bardziej szczegółowo

1..., 2... zwanej dalej Zamawiającym. ... zwanym dalej "Wykonawcą".

1..., 2... zwanej dalej Zamawiającym. ... zwanym dalej Wykonawcą. Załącznik Nr... do siwz UMOWA Nr NI/.../IN-r/.../2015 na wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego, poprzez czyszczenie i malowanie powierzchni elewacji wraz z konstrukcją wsporczą galerii pasażerskich

Bardziej szczegółowo

Znak postępowania: IORPIB/ZP/RB/Wejście gł.-ck/2011 Załącznik nr 9 do SIWZ

Znak postępowania: IORPIB/ZP/RB/Wejście gł.-ck/2011 Załącznik nr 9 do SIWZ U M O W A - WZÓR zawarta w Poznaniu, dnia 2011 roku, pomiędzy: Instytutem Ochrony Roślin-Państwowym Instytutem Badawczym z siedzibą w Poznaniu przy ul. Władysława Węgorka 20, 60-318 Poznań, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo