ETX 513/515 łącznie z wersją KH

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ETX 513/515 łącznie z wersją KH"

Transkrypt

1 ETX 513/515 łącznie z wersją KH Instrukcji obsługi p

2 Wstęp Bezpieczna eksploatacja wózka wymaga dokładnego zapoznania się z informacjami podanymi w niniejszej ORYGINALNEJ INSTRUKCJI OBSŁUGI. Informacje te przedstawiono w zwięzłej i przejrzystej formie. Poszczególne rozdziały oznaczone są literami. Każdy rozdział rozpoczyna się od strony oznaczonej cyfrą 1. Oznakowanie stron składa się z litery odpowiadającej danemu rozdziałowi i numeru strony. Przykład: strona B 2 oznacza drugą stronę rozdziału B. W instrukcji obsługi omówione zostały różne wersje wózków. Przy wykonywaniu prac konserwacyjnych oraz w trakcie eksploatacji należy stosować się do instrukcji odnoszących się do danego typu wózka. Z t o Wskazówki odnoszące się do bezpieczeństwa pracy i ważniejsze objaśnienia oznaczono poniższymi symbolami: Występuje przed wskazówkami dotyczącymi bezpieczeństwa pracy, których należy przestrzegać w celu zapobiegania zagrożeniom dla zdrowia lub życia. Występuje przed wskazówkami, których należy przestrzegać w celu zapobiegania szkodom materialnym. Występuje przed zaleceniami i objaśnieniami. Oznacza wyposażenie standardowe. Oznacza wyposażenie dodatkowe. Nasze urządzenia podlegają ciągłemu rozwojowi. Prosimy o zrozumienie, że zastrzegamy sobie prawo do zmian formy, wyposażenia i techniki. Dlatego też treść niniejszej instrukcji obsługi nie może stanowić podstawy do roszczeń w stosunku do określonych właściwości urządzenia. Prawa autorskie Prawa autorskie niniejszej instrukcji obsługi należą do firmy JUNGHEINRICH AG. Jungheinrich Aktiengesellschaft Am Stadtrand Hamburg - NIECY Telefon: +49 (0) PL

3 0108.PL

4 Spis treści A B Eksploatacja zgodna z przeznaczeniem Opis wózka 1 Opis zastosowania... B 1 2 Opis podzespołów i funkcji... B Wózek... B 3 3 Dane techniczne wersji standardowej... B Parametry... B Wymiary (wg karty katalogowej)... B Typy masztów... B Normy EN... B Warunki eksploatacji... B 9 4 iejsca oznakowania i tabliczki znamionowe... B Tabliczka znamionowa wózka... B Udźwig... B 12 C Transport i pierwsze uruchomienie 1 Transport... C 1 2 Transportą dźwigowy... C Punkty zaczepowe... C Transport dźwigowy akumulatora... C 2 3 Zabezpieczenie wózka podczas transportu... C Zabezpieczenie transportowe wózka w wersji podstawowej bez zamontowanego masztu... C Zabezpieczenie transportowe masztu... C Zabezpieczenie transportowe wózka z zamontowanym masztem... C 5 4 Pierwsze uruchomienie... C Przemieszczanie wózka bez akumulatora... C ontaż i demontaż masztu... C 6 5 Uruchomienie... C 6 D Akumulator konserwacja, ładowanie, wymiana 0708.PL 1 Przepisy bezpieczeństwa przy pracy z akumulatorami kwasowymi... D 1 2 Typy akumulatorów... D Całkowite otwieranie pokrywy akumulatora... D 3 3 Ładowanie akumulatora... D ETX 513/ D ETX 513/515 wersja do chłodni... D 5 4 Demontaż i montaż akumulatora... D 7 5 Kontrola stanu akumulatora i poziomu elektrolitu... D 9 6 Wskaźnik rozładowania akumulatora... D 9 I 1

5 E Obsługa 1 Przepisy bezpieczeństwa przy eksploatacji wózka... E 1 2 Elementy obsługi i wskaźniki... E Elementy obsługi i wskaźniki... E Pedały... E Elementy obsługi i wskaźniki na wyświetlaczu... E Symbole i przyciski w dolnej części... E Symbole stanu wózka... E 10 3 Uruchomienie wózka... E Wchodzenie na wózek i schodzenie z wózka... E Ustawienie fotela... E Pas bezpieczeństwa (o)... E Ustawienie pulpitu sterowniczego... E Przygotowywanie wózka do pracy... E Ustawianie stanowiska operatora... E Nastawianie zegara... E 16 4 Eksploatacja wózka... E Zasady bezpieczeństwa obowiązujące podczas jazdy... E Jazda, kierowanie i hamowanie... E Podnoszenie, opuszczanie, przesuwanie, obracanie w korytarzach międzyregałowych i poza nimi... E Jednoczesne przesuwanie wysięgnika i obracanie wspornika wideł... E Podejmowanie, transport i odkładanie ładunku... E Podnoszenie do zdefiniowanej wysokości (o)... E Laserowy wskaźnik stanowiska regałowego (o)... E Bezpieczne parkowanie wózka... E 35 5 Pomoc w przypadku usterek... E Układ zatrzymania awaryjnego... E Awaryjne opuszczanie wideł... E ostkowanie wyłączenia jazdy (o)... E Ograniczenie wysokości podnoszenia (o)... E Zabezpieczenie wyjazdu z korytarza (o)... E Tryb awaryjny prowadzenia indukcyjnego (I) (błąd 144)... E Holowanie wózka z korytarza / przemieszczanie wózka bez akumulatora... E PL I 2

6 Przegląd i konserwacja wózka 1 Bezpieczeństwo eksploatacji i ochrona środowiska Przepisy bezpieczeństwa obowiązujące podczas konserwacji wózka Czynności konserwacyjne i inspekcyjne Lista czynności konserwacyjnych wózka ETX 513/515, w tym wersja do chłodni Plan smarowania ateriały eksploatacyjne Opis czynności konserwacyjnych Przygotowanie wózka do przeprowadzenia prac konserwacyjnych Zamocowanie nośnika ładunku Konserwacja łańcuch podnoszenia Inspekcja łańcuchów podnoszenia Olej hydrauliczny Przewody hydrauliczne Kontrola poziomu płynu hamulcowego Konserwacja pasa bezpieczeństwa Bezpieczniki elektryczne Ponowne uruchomienie wózka Wyłączenie wózka z eksploatacji Czynności przed wyłączeniem wózka z eksploatacji Czynności w trakcie przerwy w eksploatacji Ponowne uruchomienie wózka po przerwie w eksploatacji Kontrola stanu technicznego wózka pod względem bezpieczeństwa pracy po dłuższym okresie jego eksploatacji lub po wypadku Ostateczne wyłączenie z eksploatacji, utylizacja PL I 3

7 I PL

8 Załącznik Instrukcja obsługi akumulatora trakcyjnego JH Z Poniższa instrukcja obsługi jest przeznaczona tylko dla typów akumulatorów marki Jungheinrich. W przypadku używania innych marek należy stosować instrukcje obsługi ich producenta PL 1

9 PL

10 A Z Eksploatacja zgodna z przeznaczeniem Wskazówki dotyczące prawidłowej eksploatacji wózków jezdniowych (VDA) dostarczane są wraz z wózkiem. Stanowią one integralną część instrukcji obsługi i należy ich bezwzględnie przestrzegać. Podane w nich zalecenia nie ograniczają przestrzegania obowiązujących przepisów krajowych. Wózek opisany w niniejszej instrukcji obsługi przeznaczony jest do podnoszenia i transportu ładunków. Wózek należy użytkować, obsługiwać i konserwować zgodnie ze wskazówkami podanymi w niniejszej instrukcji obsługi. Stosowanie wózka do innych celów jest niezgodne z przeznaczeniem i może spowodować uszkodzenie ciała lub wózka oraz szkody materialne. Należy przede wszystkim unikać przeciążeń na skutek podnoszenia zbyt ciężkich ładunków lub jednostronnego obciążenia wózka. aksymalny udźwig wózka podano na tabliczce znamionowej znajdującej się na urządzeniu lub na wykresie obciążeń. Nie należy eksploatować wózka w otoczeniu zagrożonym pożarem lub wybuchem, w miejscach o dużym zapyleniu, ani też w środowisku zagrażającym powstaniem korozji. Obowiązki użytkownika: W rozumieniu instrukcji obsługi użytkownikiem wózka jest dowolna osoba fizyczna lub prawna, która eksploatuje wózek samodzielnie lub na zlecenie której wózek jest eksploatowany. W przypadkach szczególnych (leasing, dzierżawa) użytkownikiem jest osoba, która przejęła obowiązki użytkownika na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy właścicielem i użytkownikiem wózka. Użytkownik musi podjąć odpowiednie środki celem zapewnienia, by wózek eksploatowany był zgodnie z przeznaczeniem, a życie i zdrowie jego oraz osób trzecich nie było narażane na niebezpieczeństwo, jakie może pojawić się w związku z eksploatacją wózka. Podczas eksploatacji wózka należy bezwzględnie przestrzegać stosownych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz stosować się do zasad odnoszących się do obsługi i konserwacji wózka. Przed przystąpieniem do eksploatacji użytkownik wózka musi upewnić się, że wszyscy operatorzy wózka zapoznali się z niniejszą instrukcją obsługi i zrozumieli ją. W przypadku nieprzestrzegania niniejszej instrukcji obsługi wygasa zobowiązanie gwarancyjne producenta. Ten sam skutek ma fakt nieprawidłowego dokonania prac przy przedmiocie gwarancji przez klienta i/lub osoby trzecie bez zgody serwisu producenta. ontaż wyposażenia dodatkowego: ontaż wyposażenia dodatkowego wchodzącego w zakres oprzyrządowania wózka, które rozszerza lub zmienia zakres jego stosowania, możliwy jest wyłącznie za pisemną zgodą producenta lub otrzymaniu zezwolenia lokalnej jednostki administracyjnej. Zgoda wydana przez odpowiednią jednostkę administracyjną nie zastępuje jednak zgody producenta PL A 1

11 1104.PL

12 B Opis wózka 1 Opis zastosowania ETX 513/515 jest trójstronnym wózkiem do kompletacji z napędem elektrycznym. Przeznaczony jest do transportu towarów na równych powierzchniach zgodnych znormą DIN Za pomocą wózka widłowego można podnosić palety z otwartą podstawą lub z deskami poprzecznymi na zewnątrz rejonu kół nośnych. ożna podejmować i odkładać ładunek oraz transportować go na dłuższych odcinkach. W przypadku stosowania ETX 513/515 z odpowiednią platformą roboczą do prac montażowych, platforma ta musi być dostarczona przez producenta wózka, lub musi posiadać jego atest. Regały muszą być przystosowane do wózka ETX 513/515. Należy bezwzględnie przestrzegać wymaganych przez producenta odstępów bezpieczeństwa (np. EN , punkt 7.3.2) Podłoga musi odpowiadać wymogom normy DIN Przy stosowaniu szynowego systemu prowadzenia (S) korytarze międzyregałowe muszą być wyposażone w szyny prowadzące. Przymocowane do wózka rolki prowadzące z wulkolanu prowadzą wózek pomiędzy szynami. W przypadku stosowania indukcyjnego systemu prowadzenia (I), w podłodze musi być umieszczony przewód prowadzący, którego sygnały odbierane są przez komputer pokładowy wózka za pośrednictwem ramy wózka i odpowiednio przetwarzane. Poza korytarzami międzyregałowymi wózek ETX 513/515 może poruszać się dowolnie z prędkością częściowo ograniczoną w zależności od wysokości podniesienia masztu. Nośność wózka podana jest na tabliczce znamionowej. Typ Udźwig Środek ciężkości ładunku ETX kg 600 mm ETX kg 600 mm Definicja kierunku jazdy Do opisu kierunku jazdy stosowane są następujące określenia: w lewo kierunek napędu kierunek ładunku 0708.PL w prawo B 1

13 2 Opis podzespołów i funkcji Poz. 1 t maszt 2 t pulpit sterowniczy 3 t stanowisko operatora 4 t rama 5 t nośnik ładunku Nazwa t = wyposażenie standardowe o = wyposażenie dodatkowe 0708.PL B 2

14 2.1 Wózek Zabezpieczenia: Zwarta konstrukcja wózka z zaokrąglonymi krawędziami umożliwia bezpieczną eksploatację. Dach ochronny zabezpiecza operatora przed spadającymi częściami. W sytuacjach niebezpiecznych wyłącznik awaryjny unieruchamia szybko wszystkie elementy wózka. Jazda możliwa jest tylko przy wciśniętym pedale czuwaka. Napęd trakcyjny: Zamontowany pionowo, wysokoobciążalny silnik trójfazowy (asynchroniczny). Silnik przykręcony jest bezpośrednio do jednokołowego zespołu napędowego, co zapewnia łatwą i szybką obsługę silnika. Układ hamulcowy: 0708.PL Wózek hamować można miękko i bez zużycia części przez zmniejszenie nacisku na pedał jazdy lub przez przełączenie kierunku jazdy. Wytwarzana przy tym energia magazynowana jest w akumulatorze (hamulec roboczy). Ponadto wózek można wyhamować pedałem hamulca włączającym hydrauliczne hamulce szczękowe w kołach nośnych. W pojazdach z prowadzeniem indukcyjnym koła nośne wyposażone są dodatkowo w hamulec sprężynowy oddziałujący na hamulec szczękowy. Hamulec ten stosowany jest tylko w przypadku zatrzymania awaryjnego. Oddziałujący na silnik trakcyjny hamulec elektromagnetyczny służy jako hamulec postojowy/unieruchamiający. Układ kierowniczy: Szczególnie lekko pracujący układ kierowniczy z napędem trójfazowym. Wygodna kierownica umieszczona jest na pulpicie sterowniczym. Ustawienie skrętnego koła napędowego wskazywane jest na pulpicie sterowniczym. Skręt koła wynosi +/ 90, co gwarantuje doskonałą zwrotność wózka w ciasnych korytarzach. Przy mechanicznym prowadzeniu szynowym koło napędowe ustawiane jest w pozycji podstawowej przez naciśnięcie odpowiedniego przycisku. W trybie prowadzenia indukcyjnego po rozpoznaniu przewodu prowadzącego kierowanie przejmuje automatycznie układ sterowania wózkiem, a kierowanie ręczne jest dezaktywowane. Stanowisko operatora: Duże, ergonomicznie zaprojektowane stanowisko operatora z fotelem komfortowym i optymalne rozmieszczenie wszystkich elementów obsługi umożliwiają kierowcy wygodną pracę. Stanowisko operatora z pulpitem obsługi i pedałami jazdy obraca się bezstopniowo w kierunku jazdy od ok. 30, a w kierunku napędu o ok. 10 po naciśnięciu przycisku i jednoczesnym minimalnym wciśnięciu pedału jazdy. otel operatora jest wyposażony w amortyzatory drgań i indywidualnie regulowany odpowiednio do wzrostu i masy ciała. Pulpit sterowniczy z podłokietnikiem ma regulowaną wysokość i pozycję wzdłużną. Tylko w ETX 513/515 w wersji do chłodni: W ETX 513/515 w wersji do chłodni stanowisko operatora wyposażone jest dodatkowo w ogrzewany fotel komfortowy. Ponadto kabina operatora ma ogrzewane szyby i dwa włączane niezależnie układy grzewcze. B 3

15 Elementy obsługi i wskaźniki: Ergonomiczne włączanie funkcji kciukiem umożliwia wygodną obsługę bez obciążania nadgarstków. Precyzyjne sterowanie układami hydraulicznymi pozwala ostrożnie obchodzić się z towarem i dokładnie ustawiać go w żądanej pozycji. Wyświetlacz informacyjny wskazuje wszystkie istotne informacje, jak pozycja koła skrętnego, podniesienie całkowite, komunikaty dot. eksploatacji wózka (np. usterki), czas pracy, pojemność akumulatora, czas, status prowadzenia indukcyjnego itp. Instalacja hydrauliczna: Wszystkie układy hydrauliczne napędzane są bezobsługowym silnikiem trójfazowym z osadzoną na nim cichobieżną pompą zębatą. Rozdział oleju odbywa się za pomocą zaworów elektromagnetycznych. Ilość oleju regulowana jest poprzez obroty silnika. Przy opuszczaniu pompa hydrauliczna napędza silnik, pracujący wtedy jako generator (opuszczanie odzyskowe). Wytworzona w ten sposób energia elektryczna magazynowana jest w akumulatorze. Podnoszenie do zdefiniowanej wysokości (o): Podnoszenie do zdefiniowanej wysokości stosować można zarówno przy podnoszeniu i opuszczaniu ładunku, jak i przy wkładaniu i wyjmowaniu ładunku z regału. Podnoszenie do zdefiniowanej wysokości daje operatorowi możliwość wybrania określonej wysokości podnoszenia za pomocą klawiatury. Po osiągnięciu żądanej wysokości następuje automatyczne zatrzymanie podnoszenia. Podnoszenie do zdefiniowanej wysokości przystosowane jest do wielu obszarów magazynowych o różnych wysokościach regałów. Instalacja elektryczna: Interfejs do przyłączenia komputera serwisowego: Szybka i prosta konfiguracja wszystkich istotnych danych urządzenia (amortyzacja w pozycjach krańcowych, wyłączenie podnoszenia, charakterystyka hamowania i przyspieszania, prędkość podnoszenia, wyłączenia itp.). Opróżnianie pamięci błędów w celu analizy przyczyn usterek. Symulacja i analiza procesów. Łatwe rozszerzenie funkcji przez potwierdzenie kodów. Układ sterowania wyposażony jest w magistralę CAN i stale aktywne czujniki. Układ sterowania zapewnia płynne ruszanie i hamowanie ładunku we wszystkich pozycjach krańcowych. Technologia trójfazowa i wysoka skuteczność odzysku energii silnika trakcyjnego i podnoszenia umożliwia wysokie prędkości jazdy i podnoszenia oraz lepsze wykorzystanie energii. Trójfazowy układ sterowania OSET gwarantuje łagodny start każdej operacji. Dopuszczalne typy akumulatora, patrz rozdział D PL B 4

16 3 Dane techniczne wersji standardowej Z Dane techniczne podano zgodnie ze standardem VDI Prawo do zmian technicznych i uzupełnień zastrzeżone. 3.1 Parametry Nazwa ETX 513 ETX 515 Q udźwig (przy c = 600 mm) kg c odległość środka ciężkości ładunku mm prędkość jazdy bez ładunku (S) 10,5 10,5 km/h prędkość jazdy z ładunkiem (S) 10,5 10,5 km/h prędkość jazdy bez ładunku (I) 9 9 km/h prędkość jazdy z ładunkiem (I) 9 9 km/h prędkość podnoszenia bez ładunku 0,46 0,46 m/s prędkość podnoszenia z ładunkiem 0,45 0,45 m/s prędkość opuszczania bez ładunku 0,48 0,48 m/s prędkość opuszczania z ładunkiem 0,48 0,48 m/s prędkość przesuwu z ładunkiem/ bez ładunku 0,2 0,2 m/s 0708.PL B 5

17 l 1 l 2 b 5 W a 0708.PL b2 Ast b6 m2 h7 h6 h3 h1 h4 B 6

18 3.2 Wymiary (wg karty katalogowej) Nazwa ETX 513 ETX 515 h 1 wysokość masztu w stanie opuszczonym 1) mm h 3 wznios 1) mm h 4 wysokość masztu w stanie mm podniesionym 1) h 6 wysokość ponad dachem mm ochronnym h 7 wysokość fotela ISO mm Ast szerokość korytarza dla palet 1200 x 1200 w pozycji poprzecznej mm b 2 szerokość nad osią nośną mm b 5 zewnętrzna szerokość wideł mm (szerokość palety 1200) b 6 szerokość nad rolkami mm prowadzącym l 1 długość całkowita bez ładunku mm (szerokość palety 1200) l 2 długość wraz z plecami wideł pojazd w wersji do chłodni (szerokość palety 1200) mm l długość wideł mm W a promień skrętu mm m 2 prześwit pośrodku odległości mm między kołami masa własna wraz z akumulatorem bez ładunku kg 1) Dane podwójnego masztu teleskopowego dla masztu 550 ZT. 3.3 Typy masztów Nazwa ZT DZ h 1 wysokość w stanie mm opuszczonym h 3 wznios mm h 4 wysokość w stanie mm podniesionym h 6 wysokość ponad dachem ochronnym 2461 mm 0708.PL B 7

19 3.4 Normy EN ETX 513/515 ETX KH 513/515 Stały poziom ciśnienia akustycznego:65 db(a) 73 db(a) Z wg EN zgodnie z ISO Stały poziom ciśnienia akustycznego jest wartością średnią, obliczaną zgodnie z wytycznymi normatywnymi, i uwzględnia poziom ciśnienia akustycznego podczas jazdy, przy podnoszeniu i na biegu jałowym. Poziom ciśnienia akustycznego jest mierzony przy uchu kierowcy. ETX 513/515 ETX KH 513/515 Drgania: 1,11 m/s 2 0,44 m/s 2 Z wg normy EN Zgodnie z normą drgania i wstrząsy działające na organizm człowieka na stanowisku operatora to liniowe przyspieszenia w linii pionowej. Są one ustalane przy przejeżdżaniu progów ze stałą prędkością. Zgodność elektromagnetyczna Z Producent potwierdza przestrzeganie wartości granicznych wysyłanych zakłóceń elektromagnetycznych i odporności na zakłócenia, kontroli wyładowania elektryczności statycznej wg EN oraz wyszczególnionych tam norm powołanych. Zmiany elektrycznych lub elektronicznych części składowych i sposobu ich rozmieszczenia można dokonywać tylko za pisemnym zezwoleniem producenta PL B 8

20 3.5 Warunki eksploatacji Wersja ETX 513/515: Z Temperatura otoczenia podczas eksploatacji 0 C do 40 C W przypadku ciągłej eksploatacji wózków w warunkach ekstremalnych wahań temperatury lub wilgotności powietrza wymagane jest specjalne wyposażenie oraz atest. Eksploatacja wózka w chłodniach nie jest dozwolona. Wózek stosować można tylko w pomieszczeniach zamkniętych. Należy przy tym przestrzegać następujących zasad: średnia dobowa temperatura otoczenia: maks. 25 C maksymalna wilgotność powietrza w pomieszczeniach zamkniętych 70%, bez skraplania. W ETX 513/515 wersja do chłodni: Zakres temperatur w chłodniach wynosi: Z Z T min w chłodniach 10 C T min w mroźniach 28 C T max 2 C Wózek należy wyprowadzać z chłodni/mroźni jedynie w celu przeprowadzenia większych prac serwisowych i ładowania akumulatora. Prace serwisowe należy przeprowadzać w dobrze wentylowanym, suchym pomieszczeniu. Czas przebywania poza chłodnią/mroźnią musi wynosić minimum 8 godzin. Stosowanie w zamrażalniach szokowych (temperatury 28 C do 40 C) jest niedozwolone PL B 9

21 (mm) D (mm) Q (kg) 4 iejsca oznakowania i tabliczki znamionowe Tabliczki ostrzegawcze i informacyjne, jak np. wykresy obciążeniowe, punkty zaczepu i tabliczki znamionowe, muszą być stale czytelne; w razie potrzeby elementy te należy odnawiać. 10 8b a mv 1,5 V Poz. Nazwa 6 tabliczka znamionowa 7 tabliczka z udźwigiem 8a tabliczka Postępować zgodnie z instrukcją obsługi 8b Naklejka kontroli (o) 9 tabliczka dla haków dźwigowych 10 tabliczka Przewożenie osób zabronione 11 tabliczka ostrzegawcza o przewróceniu 12 tabliczka pasa bezpieczeństwa (opcja) 0708.PL B 10

22 (mm) D (mm) Q (kg) 10 8b a mv 1,5 V Poz. Nazwa 13 tabliczka ostrzegawcza Promieniowanie laserowe 14 tabliczka Nie wchodzić nad i pod ładunek, niebezpieczeństwo zmiażdżenia 15 tabliczka punktu podnoszenia 16 numer seryjny (wybity na ramie pod pokrywą akumulatora) 17 tabliczka Opróżnianie awaryjne 18 tabliczka ostrzegawcza Układy elektroniczne niskiego napięcia 19 tabliczka Napełnianie oleju 0708.PL B 11

23 4.1 Tabliczka znamionowa wózka W przypadku pytań dotyczących wózka lub przy zamawianiu części zamiennych należy podawać numer seryjny (21). 4.2 Udźwig Poz. Nazwa Poz. Nazwa 20 typ 26 producent 21 nr seryjny 27 masa akumulatora min./maks. wkg 22 udźwig znamionowy w kg 28 moc napędu w kw 23 napięcie akumulatora w V 29 odległość środka ciężkości ładunku w mm 24 masa własna bez akumulatora 30 rok produkcji wkg 25 logo producenta 31 opcja Na tabliczce (7) podano udźwig (Q w kg) wózka w zależności od odległości środka ciężkości (D w mm) i wysokości podnoszenia (H w mm) w formie tabeli. 7 h3 (mm) Q (kg) D (mm) 0708.PL B 12

24 C Transport i pierwsze uruchomienie 1 Transport W zależności od wysokości masztu i warunków w miejscu eksploatacji transport może odbywać się na dwa sposoby: w pozycji pionowej z zamontowanym masztem i widłami (w przypadku niskich masztów) w pozycji pionowej ze zdemontowanym masztem i widłami (w przypadku wysokich masztów) Do montażu wózka w miejscu przeznaczenia, pierwszego uruchomienia oraz przeszkolenia operatora uprawniony jest jedynie personel wyszkolony przez producenta. 2 Transportą dźwigowy Stosować tylko elementy o wystarczającej nośności (masa wózka patrz tabliczka znamionowa wózka, rozdział B). Podnoszenie wózka za pomocą dźwigu dozwolone jest wyłącznie bez akumulatora. Bezpiecznie zaparkować wózek (patrz rozdział E). Umocować liny dźwigu w punktach mocowania (1 3) w taki sposób, aby w żadnym wypadku nie mogły się zsunąć! Transport dźwigowy bez masztu Transport dźwigowy z masztem PL C 1

25 2.1 Punkty zaczepowe Gdy maszt jest zdemontowany, punkty zaczepowe znajdują się z przodu ramy, tam gdzie mocowany jest maszt. Punkty zaczepowe (2) to otwory w dachu ochronnym. Punkty zaczepowe (3) to otwory na górze w maszcie. Przy transporcie dźwigowym należy stosować następujące punkty zaczepowe: Punkty zaczepowe do transportu całego wózka wraz z masztem: punkty (2) i (3) (nośność kg) Punkty zaczepowe dla wózka podstawowego: punkty (1) i (2) (nośność 2500 kg) Punkty zaczepowe dla masztu: punkt (1) (nośność kg) 2.2 Transport dźwigowy akumulatora Przy podnoszeniu akumulatora za pomocą dźwigu należy stosować cztery zaczepy w korpusie akumulatora (masa patrz tabliczka znamionowa akumulatora). Wyjmowanie akumulatora patrz rozdział D, punkt 4. 3 Zabezpieczenie wózka podczas transportu Podczas transportu na ciężarówce lub przyczepie wózek należy odpowiednio zamocować za pomocą taśm. Ciężarówka lub przyczepa musi być wyposażona w uchwyty do zamocowania taśm. Załadunek musi być przeprowadzany przez specjalnie wyszkolony w tym kierunku personel zgodnie z zaleceniami norm VDI 2700 i VDI Wybór i realizację odpowiednich środków zabezpieczenia ładunku należy przeprowadzać indywidualnie dla każdego przypadku PL C 2

26 3.1 Zabezpieczenie transportowe wózka w wersji podstawowej bez zamontowanego masztu Z Demontaż masztu może wykonywać wyłącznie autoryzowany serwis producenta. W przypadku ETX 513/515 stosować włącznie pasy o wytrzymałości znamionowej >9 t. Na czas transportu należy zawsze odciążyć koło napędowe przez podłożenie drewnianej belki (8) podpierającej całą powierzchnię przeciwwagi (co najmniej na szerokość ramy)! Ponadto należy zabezpieczyć koła nośne przez podłożenie klinów (9). Jeżeli wózek dostarczono wraz z akumulatorem, należy odłączyć wtyk akumulatora! Pasy mocujące (5, 6) powinny być przymocowane do co najmniej 4 różnych punktów zaczepowych ciężarówki (7) Pasy prowadzone po ostrych krawędziach należy zabezpieczyć, podkładając odpowiedni materiał, np. gąbkę. Aby zapewnić bezpieczny transport wózka ETX 513/515, należy posługiwać się podanymi punktami zaczepowymi i stosować pasy mocujące. W celu zabezpieczenia wózka należy napiąć po 2 pasy (5, 6) od stanowiska operatora do przodu (w kierunku ładunku) i do tyłu (w kierunku napędu). Dodatkowo można zabezpieczyć pasem (4) oś nośną. Zwrócić uwagę na ułożenie kabli i osłonić ostre krawędzie PL C 3

27 3.2 Zabezpieczenie transportowe masztu Wspornik wideł należy zabezpieczyć przed obsunięciem za pomocą zabezpieczenia transportowego (10)! Jeżeli maszt ułożony jest na palecie/paletach, to należy je mocno związać z masztem (11). Należy przy tym zabezpieczyć również ramę obrotnicy wideł Przeprowadzić pasy pod siłownikami/łańcuchami podnoszenia (ZT/DZ) i zamocować w zaczepach na ciężarówce. Pasy prowadzone przez łańcuchy podnoszenia i ostre krawędzie należy zabezpieczyć odpowiednią podkładką. Dołączone ewentualnie akcesoria (widły, rolki prowadzące itp.) należy zapakować osobno na palecie PL C 4

28 3.3 Zabezpieczenie transportowe wózka z zamontowanym masztem Z W przypadku ETX 513/515 stosować włącznie pasy o wytrzymałości znamionowej >9 t. Na czas transportu należy zawsze odciążyć koło napędowe przez podłożenie drewnianej belki (18) podpierającej całą powierzchnię przeciwwagi (co najmniej na szerokość ramy)! Ponadto należy zabezpieczyć koła nośne przez podłożenie klinów (19). Jeżeli wózek dostarczono wraz z akumulatorem, należy odłączyć wtyk akumulatora! Pasy mocujące (15, 16) powinny być przymocowane do co najmniej 4 różnych punktów zaczepowych ciężarówki (17) Pasy prowadzone po ostrych krawędziach należy zabezpieczyć, podkładając odpowiedni materiał, np. gąbkę. Aby zapewnić bezpieczny transport wózka ETX 513/515, należy posługiwać się podanymi punktami zaczepowymi i stosować pasy mocujące. W celu zabezpieczenia wózka należy napiąć po 2 pasy (16) od stanowiska operatora w lewo i w prawo do tyłu (w kierunku napędu). W kierunku napędu wózek zabezpieczany jest jednym pasem z prawej i jednym z lewej strony poprowadzonymi od mimośrodu masztu do przodu. Uważać, aby nie uszkodzić pokrywy akumulatora! Zwrócić uwagę na ułożenie kabli i osłonić ostre krawędzie. Jeżeli wózek ma być podczas transportu ustawiony masztem w stronę przodu pojazdu transportującego, to wózek należy dosunąć do ściany przedniej, podkładając pośrodku drewnianą belkę (14) PL C 5

29 4 Pierwsze uruchomienie 4.1 Przemieszczanie wózka bez akumulatora Czynność tę może przeprowadzać wyłącznie personel serwisowy posiadający odpowiednie kwalifikacje i przeszkolony w tym zakresie. Wykonywanie tej czynności na stokach czy wzniesieniach jest niedozwolone (brak hamulców). Patrz też rozdział E, część Holowanie wózka z korytarza międzyregałowego/ przemieszczanie wózka bez akumulatora. 4.2 ontaż i demontaż masztu Prace te mogą być przeprowadzane wyłącznie przez producenta lub autoryzowany przez niego serwis. Dodatkowe zagrożenia zgnieceniem przy przesuwaniu lub przechylaniu masztu. 5 Uruchomienie Z Wózek należy zasilać wyłącznie prądem z akumulatora! Wyprostowany prąd zmienny prowadzi do uszkodzenia podzespołów elektronicznych. Przewody do akumulatora muszą być krótsze niż 6 m. W celu przygotowania wózka do eksploatacji po dostawie lub transporcie należy przeprowadzić następujące czynności: W razie potrzeby zamontować i naładować akumulator (patrz rozdział D, punkt 4 i 3). Uruchomić wózek zgodnie z instrukcją (patrz rozdział E, punkt 3). W ETX 513/515 montowane jest w zależności od wyniku testu przewracania zabezpieczenie przez przewróceniem (21). W tym przypadku w komorze akumulatora po prawej stronie za numerem fabrycznym wybijany jest znak X (20). Przed rozpoczęciem eksploatacji należy upewnić się, czy wózki wymagają zabezpieczenia przed przewróceniem i czy jest ono zamontowane (21). Należy sprawdzić obecność i sprawność wszystkich zabezpieczeń PL C 6

30 D Akumulator konserwacja, ładowanie, wymiana 1 Przepisy bezpieczeństwa przy pracy z akumulatorami kwasowymi Przed przystąpieniem do prac z akumulatorem należy zaparkować i zabezpieczyć wózek (patrz rozdział E). Osoby upoważnione: Do ładowania, konserwacji i wymiany akumulatorów uprawnieni są tylko odpowiednio przeszkoleni pracownicy. Należy przy tym przestrzegać niniejszej instrukcji obsługi oraz nakazów producenta akumulatora istacji ładowania. Zabezpieczenie przeciwpożarowe: Podczas wykonywania jakichkolwiek czynności przy akumulatorach zabrania się palenia tytoniu i stosowania otwartego ognia. W odległości co najmniej 2 metrów od wózka odstawionego do ładowania akumulatora nie mogą znajdować się materiały łatwopalne ani narzędzia lub maszyny iskrzące. Pomieszczenie musi posiadać odpowiednią wentylację. W pogotowiu muszą znajdować się środki gaśnicze. Konserwacja akumulatorów: Pokrywy ogniw akumulatora muszą być utrzymywane w stanie suchym i czystym. Bieguny i zaciski kabli muszą być czyste, lekko posmarowane wazeliną i dokładnie dokręcone. Utylizacja akumulatorów: Akumulatory należy utylizować zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie środowiska. Należy bezwzględnie przestrzegać zaleceń producenta. Przed zamknięciem pokrywy akumulatora sprawdzić, czy pokrywa nie spowoduje uszkodzenia przewodu. Akumulatory zawierają roztwór kwasu, który jest trujący i żrący. Dlatego podczas wszelkich prac przy akumulatorach należy nosić odzież ochronną i okulary ochronne. Unikać kontaktu z elektrolitem. Jeśli jednak ubranie, skóra lub oczy zostaną skażone elektrolitem, należy natychmiast przemyć je dużą ilością czystej wody; w przypadku skażenia oczu lub skóry należy ponadto skontaktować się z lekarzem. Rozlany elektrolit należy natychmiast zneutralizować. Dozwolone jest stosowanie wyłącznie akumulatorów z zamkniętą obudową. Ciężar i wymiary akumulatora maja istotny wpływ na bezpieczeństwo eksploatacyjne wózka. Wymiana akumulatora na inny typ jest dozwolona tylko po jej uzgodnieniu z producentem PL D 1

EKX 410/513/515k/515. Instrukcja obsługi EKX 513-515 EKX 410 11.03 - 52017705 07.08

EKX 410/513/515k/515. Instrukcja obsługi EKX 513-515 EKX 410 11.03 - 52017705 07.08 EKX 410/513/515k/515 11.03 - Instrukcja obsługi p 52017705 07.08 EKX 410 EKX 513-515 Wstęp Bezpieczna eksploatacja wózka wymaga dokładnego zapoznania się z informacjami podanymi w niniejszej ORYGINALNEJ

Bardziej szczegółowo

EFX 410/413. Instrukcja eksploatacji 10.04- 52027317 03.10 EFX 410 EFX 413

EFX 410/413. Instrukcja eksploatacji 10.04- 52027317 03.10 EFX 410 EFX 413 EX 410/413 10.04- Instrukcja eksploatacji p 52027317 03.10 EX 410 EX 413 Deklaracja zgodności Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Producent albo jego przedstawiciel na terenie Wspólnoty Typ

Bardziej szczegółowo

DIS 2. Instrukcja obsługi 11.01 - 50430841 02.09

DIS 2. Instrukcja obsługi 11.01 - 50430841 02.09 DIS 2 11.01 - Instrukcja obsługi p 50430841 02.09 Deklaracja zgodności Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Producent albo jego przedstawiciel na terenie Wspólnoty DIS-2 Typ Opcja Nr seryjny

Bardziej szczegółowo

EJC/EJC-Z 14/16. Instrukcji obsługi 06.98 - 10004461 01.06

EJC/EJC-Z 14/16. Instrukcji obsługi 06.98 - 10004461 01.06 EJC/EJC-Z 14/16 06.98 - Instrukcji obsługi p 10004461 01.06 Wstęp Bezpieczna eksploatacja wózka wymaga dokładnego zapoznania się z inormacjami podanymi w niniejszej ORYGINLNEJ INSTRUKCJI OBSŁUGI. Inormacje

Bardziej szczegółowo

ELE ac 16/18/20. Instrukcji obsługi 08.02- 50249850 04.03. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Set

ELE ac 16/18/20. Instrukcji obsługi 08.02- 50249850 04.03. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Set 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Set 0 ELE ac 16/18/20 08.02- Instrukcji obsługi p 50249850 04.03 Wstęp Bezpieczna eksploatacja wózka wymaga dokładnego zapoznania się z informacjami podanymi w niniejszej ORYGINLNEJ INSTRUKCJI

Bardziej szczegółowo

EKS 513 / 515k / 515 EKX 513 / 515k / 515

EKS 513 / 515k / 515 EKX 513 / 515k / 515 EKS 513 / 515k / 515 EKX 513 / 515k / 515 Instrukcja eksploatacji 05.07 - p 51058524 10.10 EKS 513 EKS 515k EKS 515 EKX 513 EKX 515k EKX 515 Deklaracja zgodno ci Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047

Bardziej szczegółowo

DFG/TFG 16-50 A/B/C-K

DFG/TFG 16-50 A/B/C-K DFG/TFG 16-50 A/B/C-K 03.01 - Instrukcja obsługi p 50045358 12.03 Wstęp Bezpieczna eksploatacja wózka wymaga dokładnego zapoznania się z informacjami podanymi w niniejszej ORYGINALNEJ INSTRUKCJI OBSŁUGI.

Bardziej szczegółowo

EKS 208-312. Instrukcji obs ugi 03.09 - 01.11 EKS 208 EKS 210 EKS 308 EKS 312

EKS 208-312. Instrukcji obs ugi 03.09 - 01.11 EKS 208 EKS 210 EKS 308 EKS 312 EKS 208-312 03.09 - Instrukcji obs ugi 51121642 01.11 EKS 208 EKS 210 EKS 308 EKS 312 p Deklaracja zgodno ci Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Producent lub lokalny przedstawiciel Typ Opcja

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi i bezpieczeństwa

Instrukcja obsługi i bezpieczeństwa Instrukcja obsługi i bezpieczeństwa Pierwotne instrukcje - Ta instrukcja powinna zawsze znajdować się w maszynie Modele 1930ES/2030ES/2630ES/ 2646ES/3246ES ANSI P/N 3122783 January 18, 2011 Polish Operation

Bardziej szczegółowo

380-430-480-530. Druk Nr 87366126

380-430-480-530. Druk Nr 87366126 380-430-480-530 Druk Nr 87366126 1- INFORMACJE OGÓLNE... 1 WOLNOBIEŻNE NOŚNIKI NARZĘDZI STEIGER SERII STX... 3 NUMERY IDENTYFIKACYJNE I SERYJNE... 4 MONTAŻ ZBIORNIKA NA CHEMIKALIA... 7 SYSTEM ŁĄCZNOŚCI

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi stanowi podstawowe wyposażenie maszyny. Na wyrób został wydany certyfikat. nr..., z okresem ważności od

Instrukcja obsługi stanowi podstawowe wyposażenie maszyny. Na wyrób został wydany certyfikat. nr..., z okresem ważności od ZETOR Niniejsza instrukcja obsługi umożliwi zaznajomienie się z obsługą i konserwacją nowego ciągnika. Pomimo tego, że wielu z Was posiada już bogate doświadczenia z eksploatacji innych ciągników, prosimy

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi stanowi podstawowe wyposażenie maszyny.

Instrukcja obsługi stanowi podstawowe wyposażenie maszyny. Niniejsza instrukcja obsługi umożliwi zaznajomienie się z obsługą i konserwacją nowego ciągnika modelu typoszeregu PROXIMA na 2012 rok. Pomimo tego, że wielu z Was posiada już bogate doświadczenia z eksploatacji

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA ZGODNOŚCI WE DLA MASZYNY

DEKLARACJA ZGODNOŚCI WE DLA MASZYNY WOJCIECH BURY 99-300 Kutno Woźniaków 4b ++ 48 24-254 20 48 ++ 48 24-253 36 32 http: //www.bury.com.pl e-mail: office@bury.com.pl OPRYSKIWACZ POLOWY ZAWIESZANY PERKOZ 400 l 12 m PERKOZ 400 l 15 m PERKOZ

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi z informacjami dotyczącymi serwisowania. Second Third Edition Seventh First Printing

Instrukcja obsługi z informacjami dotyczącymi serwisowania. Second Third Edition Seventh First Printing Instrukcja obsługi z informacjami dotyczącymi serwisowania Second Third Edition Seventh First Printing Part Part No. No. 43645 97780PO Instrukcja obsługi Wydanie trzecie Nakład pierwszy Ważne! Przed rozpoczęciem

Bardziej szczegółowo

Zwalniak hamulca tz z pneumatycznym zwalnianiem GBS digital III

Zwalniak hamulca tz z pneumatycznym zwalnianiem GBS digital III Tüschen & Zimmermann Instrukcja montażu i obsługi ATEX tz-012682/mb Tłumaczenie instrukcji oryginalnej POLISH Zwalniak hamulca tz z pneumatycznym zwalnianiem GBS digital III 57356 Lennestadt-Saalhausen

Bardziej szczegółowo

PRONAR 1523A Typ: P3 PRONAR 1523A Typ: P3.1

PRONAR 1523A Typ: P3 PRONAR 1523A Typ: P3.1 PRODUCENT: PRONAR Sp. z o.o. 17-210 NAREW, woj. podlaskie ul. Mickiewicza 101 A tel./fax 0 85 6816329; 0 85 6816429; 0 85 6816381; 0 85 6816382; 0 85 6816384; fax 0 85 6816383; www.pronar.pl KOŁOWY CIĄGNIK

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo w magazynie. Instrukcja obsługi regałów paletowych o zmiennej konfiguracji Działanie, użytkowanie, kontrola i konserwacja

Bezpieczeństwo w magazynie. Instrukcja obsługi regałów paletowych o zmiennej konfiguracji Działanie, użytkowanie, kontrola i konserwacja Bezpieczeństwo w magazynie Instrukcja obsługi regałów paletowych o zmiennej konfiguracji Działanie, użytkowanie, kontrola i konserwacja Spis treści INSTRUKCJA OBSŁUGI REGAŁÓW PALETOWYCH O ZMIENNEJ KONFIGURACJI

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu i obsługi 1-25. sprint evolution. 46721V009-022012-0-OCE-Rev.B_PL

Instrukcja montażu i obsługi 1-25. sprint evolution. 46721V009-022012-0-OCE-Rev.B_PL Instrukcja montażu i obsługi - sprint evolution 467V009-00-0-OCE-Rev.B_PL Spis treści Informacje ogólne... Symbole... Wskazówki bezpieczeństwa... ogólne... dotyczące przechowywania... dotyczące eksploatacji...

Bardziej szczegółowo

Pompa ciepła c.w.u. NUOS EVO INSTRUKCJA INSTALACJI I OBSŁUGI

Pompa ciepła c.w.u. NUOS EVO INSTRUKCJA INSTALACJI I OBSŁUGI Pompa ciepła c.w.u. NUOS EVO INSTRUKCJA INSTALACJI I OBSŁUGI NUOS EVO Szanowny kliencie Pragniemy podziękować,że dokonaliście zakupu naszego podgrzewacza wody z pompą ciepła. Mamy nadzieję, że spełni ono

Bardziej szczegółowo

Sartorius WM Modelle. Instrukcja obsługi. Ważenie w ruchu. Przechowywać celem późniejszego wykorzystania. Oryginał Instrukcji obsługi Satorius AG

Sartorius WM Modelle. Instrukcja obsługi. Ważenie w ruchu. Przechowywać celem późniejszego wykorzystania. Oryginał Instrukcji obsługi Satorius AG Instrukcja obsługi Sartorius WM Modelle Ważenie w ruchu Przechowywać celem późniejszego wykorzystania. Oryginał Instrukcji obsługi Satorius AG 98648-018-89 98648-018-89 Tabliczka znamionowa Tabliczka znamionowa

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Interroll Pallet Roller Flow FIFO PF 1100. Wersja 3.0 (czerwiec 2013) PL tłumaczenie z oryginału w języku francuskim

Instrukcja obsługi Interroll Pallet Roller Flow FIFO PF 1100. Wersja 3.0 (czerwiec 2013) PL tłumaczenie z oryginału w języku francuskim I N S P I R E D B Y E F F I C I E N C Y Instrukcja obsługi Interroll Pallet Roller Flow FIFO PF 1100 PL tłumaczenie z oryginału w Producent Interroll Dynamic Storage 310, rue du Clair Bocage Zone d'activité

Bardziej szczegółowo

MODEL LT12DAB SPECJALISTYCZNA WIEŻA OŚWIETLENIOWA (SILNIK WYSOKOPRĘŻNY LOMBARDINI LDW 1003)

MODEL LT12DAB SPECJALISTYCZNA WIEŻA OŚWIETLENIOWA (SILNIK WYSOKOPRĘŻNY LOMBARDINI LDW 1003) INSTRUKCJA OBSŁUGI SERIA NIGHTHAWK MODEL LT12DAB SPECJALISTYCZNA WIEŻA OŚWIETLENIOWA (SILNIK WYSOKOPRĘŻNY LOMBARDINI LDW 1003) Aktualizacja #0 (03.06.11) Aby uzyskać najnowszą wersję tej publikacji zapraszamy

Bardziej szczegółowo

HORSCH Terrano 6-12 FG

HORSCH Terrano 6-12 FG 09/2008 Specjaliści w nowoczesnej technologii uprawy i siewu HORSCH Terrano 6-12 FG Art.: 80270502 pl Instrukcja obsługi Przed uruchomieniem maszyny zapoznaj się z instrukcją obsługi! Zachowaj instrukcję

Bardziej szczegółowo

GVW. Skraplacz R134a, R404a, R410a,... www.guentner.de GVW 2010-09

GVW. Skraplacz R134a, R404a, R410a,... www.guentner.de GVW 2010-09 GVW Linia produktów: Opis serii: Seria: Skraplacz Skraplacz R134a, R404a, R410a,... Skraplacz typu W GVW www.guentner.de Strona 2 / 62 Spis treści 1 Ważne informacje podstawowe... 5 1.1 Wskazówki dotyczące

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Interroll DriveControl DriveControl 20 DriveControl 54

Instrukcja obsługi Interroll DriveControl DriveControl 20 DriveControl 54 Instrukcja obsługi Interroll DriveControl DriveControl 20 DriveControl 54 Wersja 2.1 (06/2014) pl Adres producenta Interroll Engineering GmbH Hoeferhof 16 D-42929 Wermelskirchen Tel. +49 2193 23 0 Faks

Bardziej szczegółowo

Tłumaczenie polskie oryginalnej wersji niemieckiej. Instrukcja obsługi

Tłumaczenie polskie oryginalnej wersji niemieckiej. Instrukcja obsługi Powador 30.0 TL3 M/XL 33.0 TL3 M/XL 36.0 TL3 M/XL 39.0 TL3 M/XL 40.0 TL3 M/XL 48.0 TL3 Park 60.0 TL3 M/XL 72.0 TL3 Park Instrukcja obsługi Tłumaczenie polskie oryginalnej wersji niemieckiej Instrukcja

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi MOVITRAC LTE-B

Instrukcja obsługi MOVITRAC LTE-B Technika napędowa \ Automatyka napędowa \ Integracja systemów \ y Instrukcja obsługi MOVITRAC LTE-B Wydanie 11/2012 20045476 / PL SEW-EURODRIVE Driving the world Spis tresci 1 Wskazówki ogólne... 5 1.1

Bardziej szczegółowo

--------------- BOMET ----------------

--------------- BOMET ---------------- --------------- BOMET ---------------- INSTRUKCJA OBSŁUGI KARTA GWARANCYJNA KATALOG CZĘŚCI WYMIENNYCH OBSYPNIK ZAWIESZANY P 475-3 sekcyjny P - 475/1-5 sekcyjny PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO PRACY ZAPOZNAJ SIĘ

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi HYDRAULICZNY SPRZĘT RATOWNICZY. Rozpieracze

Instrukcja obsługi HYDRAULICZNY SPRZĘT RATOWNICZY. Rozpieracze Instrukcja obsługi HYDRAULICZNY SPRZĘT RATOWNICZY Rozpieracze Przebadano zgodnie z EN 13204 i NFPA 1936 Hydrauliczny sprzęt ratowniczy (rozpieracze): Strona 1/36 Spis treści 1 Informacje ogólne 3 1.1 Informacje

Bardziej szczegółowo

Roteo 20HV/25H/35/35G User Manual. Version 1.2

Roteo 20HV/25H/35/35G User Manual. Version 1.2 Roteo 20V/25/35/35G User Manual Version 1.2 A B C D E F 1 4 2 3 6 5 11 10 7 8 9 2 4 6 5 3 7 8 9 1 8 7 6 2 3 9 1 4 5 1 6 3 4 5 2 RRC350 RRC350 1 2 3 4 5 6 7 12 11 5 7 9 3 1 10 4 6 8 13 2 Roteo 35/35G: 12

Bardziej szczegółowo