REJESTRATOR HYBRYDOWY DS-9016HFI-SH. Rejestrator cyfrowy 4 kanałowy o kompresji JPEG

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REJESTRATOR HYBRYDOWY DS-9016HFI-SH. Rejestrator cyfrowy 4 kanałowy o kompresji JPEG"

Transkrypt

1 INSTRUKCJA OBSŁUGI SYSTEMY ZABEZPIECZEŃ REJESTRATOR HYBRYDOWY DS-9016HFI-SH INSTRUKCJA OBSŁUGI MRX-1004A model DS-9016HFI-SH Rejestrator cyfrowy 4 kanałowy o kompresji JPEG Wersja 1.01 Informacje o tej instrukcji Przed przystąpieniem do instalacji i eksploatacji rejestratora należy wnikliwie zapoznać się z niniejszą instrukcją. Zachowaj ją w bezpiecznym miejscu, aby w razie potrzeby można było do niej zajrzeć po dalsze wskazówki. 1

2 Uwagi wstępne SPIS TRE CI Przed uruchomieniem i przystąpieniem do użytkowania rejestratora należy zadbać o następujące warunki pracy i obsługi: Rejestrator powinien być zamontowany w miejscu dobrze wentylowanym i niezapylonym. Rejestrator jest przystosowany do instalacji wewnętrznych. Rejestrator powinien być zamontowany w miejscu pozwalającym uniknąć zalaniem płynem. Warunki otoczenia pracy rejestratora (temperatura, wilgotność itp.) powinny być zgodne z dopuszczalnymi, określonymi w specyfikacji rejestratora. Rejestrator powinien być poprawnie i pewnie zamontowany w miejscu pracy, zabezpieczającym go przed mechanicznymi wstrząsami i udarami, które mogą spowodować uszkodzenie rejestratora. Jeżeli to możliwe, zaleca się, aby rejestrator współpracował z urządzeniami zasilania awaryjnego (UPS). Wyłączać zasilanie rejestratora przed podłączanie do niego urządzeń współpracujących. Stosować dyski kompatybilne z rejestratorem. Zastrzeżenia producenta Informacje zawarte w instrukcji były aktualne w momencie opublikowania. Producent zastrzega możliwość zmian instrukcji bez powiadamiania. Modyfikacje i korekty instrukcji mają na celu utrzymywanie jej aktualności. Producent nie odpowiada za szkody wynikające z utraty danych, spowodowane niewłaściwymi obsługą lub działaniem rejestratora, dysków twardych, komputera, oprogramowania i innych urządzeń współpracujących. 2

3 Spis treści 1. Wprowadzenie Informacje podstawowe Główne właściwości Schemat instalacji Obsługa Panel przedni Pilot podczerwieni Mysz USB Konsola sterująca Oprogramowanie klienckie Podłączenie Uruchomienie Załączanie i wyłączanie Restart i blokowanie Kreator ustawień Konto administratora Czas systemowy Zarządzanie dyskami Konfiguracja rejestracji Konfiguracja sieci Zarządzanie kamerami Podgląd Obserwacja Monitor główny Monitor dodatkowy Konfiguracja Rejestracja Konfiguracja Parametry podstawowe Rejestracja w harmonogramie Rejestracja na żądanie Zabezpieczanie nagrań Zabezpieczanie plików Zabezpieczanie dysku Redundancja dysku Odtwarzanie Interfejs odtwarzania Wyszukiwanie nagrań Wyszukiwanie zdarzeń Wywoływanie nagrań z okna podglądu Wywoływanie nagrań z dziennika

4 5.6. Odtwarzanie poklatkowe Powiększenie cyfrowe Archiwizacja Nośniki archiwum Eksportowanie plików Eksportowanie zdarzeń Eksportowanie klipów Zarządzanie nośnikami archiwizacji Zdarzenia Detekcja ruchu Wejścia alarmowe Wyjścia alarmowe Ręczne wyzwalanie wyjść alarmowych Detekcja utraty wizji Detekcja sabotażu wizji Wyjątki systemowe Reakcje na zdarzenia Sieć IP Parametry podstawowe PPPoE Dynamiczny DNS Synchronizacja czasu NTP Porty Host alarmowy Transmisja Multicast Pakiety MTU Powiadamianie Kamery Konfiguracja podstawowa Napisy ekranowe Maski prywatności Właściwości wyświetlania Kamery obrotowe Obsługa podstawowa Konfiguracja Panel sterowania Pozycje (presety) Patrole (sekwencje pozycji) Trasy Dyski twarde Nośniki zwykłe Nośniki sieciowe Grupy Tryby pracy Stan

5 11.6. Wyjątki System Parametry systemowe Parametry główne Parametry dodatkowe Interfejs RS Użytkownicy Dodawanie użytkowników Usuwanie użytkowników Zmiana uprawnień Narzędzia konserwacji Importowanie/eksportowanie ustawień Aktualizacja firmware u Ustawienia domyślne Informacje systemowe Dziennik zdarzeń Dodatek Glosariusz FAQ

6 1. Wprowadzenie 1.1. Informacje podstawowe Rejestrator hybrydowy DS-9016HFI-SH to urządzenia nowej generacji o wysokiej wydajności i funkcjonalności. Posiada on autonomiczną platformę systemową oraz wykorzystuje zaawansowaną metodę kodowania i dekodowania obrazu H.264. Urządzenie jest w stanie obsługiwać jednocześnie kamery klasyczne jak i kamery IP. Rejestrator DS-9016HFI-SH odznacza się solidnością wykonania oraz wysoką jakością. Rys. 1-A. Rejestrator hybrydowy HikVision DS-9016HFI-SH 1.2. Główne właściwości Parametry podstawowe Kodowanie H.264 wizji Obsługa kamer klasycznych PAL/NTSC Obsługa kamer IP oraz koderów IP (serwerów wizyjnych) Wsparcie 2-strumieniowości dla każdego kanału wizji, równolegle z kodowaniem sygnałów audio Współpraca z monitorem HDMI Współpraca z monitorem VGA Konfiguracja parametrów kodowania (rozdzielczość, prędkość, strumień danych, stopień kompresji) indywidualnie dla każdego kanału, niezależnie dla rejestracji normalnej i zdarzeniowej Znak wodny (watermark) Powiadamianie 6 6

7 Monitorowanie lokalne Obsługa monitorów HDMI, VGA, CVBS (BNC) Obsługa monitorów CVBS (BNC) głównego i dodatkowego Rozdzielczość monitora HDMI P px (FullHD) Rozdzielczość monitora VGA px Wyświetlanie obrazu pełnoekranowe, w podziale 1/4/9/16 lub sekwencji obrazów; ręczne bądź automatyczne przełączanie grup obrazów z ustalonym interwałem obrazowym Powiększenie cyfrowe obrazu na żywo Ukrywanie obrazu z wybranych kanałów Zróżnicowane typy detekowanych zdarzeń: ruch, sabotaż wizji, utrata sygnału wizji itp. Maski prywatności Różnorodne protokoły sterowania kamerami obrotowymi Manewrowanie kamerą obrotową za pomocą myszy (zmiana powiększenia przez kliknięcie, obrót przez przeciąganie) Dyski twarde Obsługa do 8 dysków twardych S-ATA Obsługa do 8 nośników sieciowych (NAS) Wsparcie technologii S.M.A.R.T. Zarządzanie grupami dysków Konfigurowany tryb pracy dysków: normalny (R/W), zabezpieczony (R), redundantny Zgodność systemu plików z systemem Windows. Zastosowanie prealokowania pamięci dyskowej w celu uniknięcia fragmentacji Rejestracja i odtwarzanie Praca w trybie cyklicznym (nadpisywanie) lub liniowym (do momentu zapełnienia dysku) Rejestracja w harmonogramie lub na żądanie Zróżnicowane typy rejestracji: ciągła, detekcja ruchu, alarm 8 indywidualnie definiowanych przedziałów rejestracji w harmonogramie Rejestracja przed- i pozdarzeniowa Zabezpieczanie nagrań przed usunięciem Rejestracja redundantna Wyszukiwanie i odtwarzanie nagrań wg numeru kanału, typu nagrań, czasu itp. Powiększenie cyfrowe podczas odtwarzania nagrań Stop-klatka, odtwarzanie zwolnione/przyspieszone Równoczesne odtwarzanie nagrań ze wszystkich kanałów Archiwizacja Obsługa urządzeń/nośników optycznych oraz pamięci USB Archiwizacja poprzez wskazanie plików lub przedziału czasowego 7 7

8 Oznaczanie nagrań do archiwizacji podczas odtwarzania Archiwizacja grupowa plików nagrań Informacje statusowe oraz zarządzanie urządzeniami archiwizującymi Zdarzenia, wyjątki itp. Harmonogram uzbrajania/rozbrajania Detekcja zdarzeń: zapełnienie dysków, próba nieuprawnionego dostępu, awaria sieci IP, konflikt adresów IP, awaria dysku, zanik sygnału wizji, niewłaściwy sygnał wideo, detekcja ruchu, sabotaż kamery Rozmaite reakcje na zdarzenia: uruchomienie rejestracji, komunikat graficzny na ekranie, sygnalizacja dźwiękowa, powiadomienie centrum monitorowania, komunikat itp. Powrót do normalnej pracy po zaniku zdarzenia Sieć IP Interfejs Ethernet 1 Gb/s Wsparcie protokołów sieciowych: TCP/IP, PPPoE, DHCP, DNS, DDNS, NTP, SADP itp. Obsługa transmisji sieciowej unicast i multicast, wsparcie TCP, UDP i RTP dla transmisji unicast Wyszukiwanie, zabezpieczanie/odbezpieczanie, odtwarzanie i archiwizacja nagrań Konfiguracja rejestratora, eksport/import ustawień Dostęp do informacji statusowych, zdarzeniowych oraz dziennika zdarzeń Obsługa za pomocą wirtualnego panelu przedniego Blokowanie/odblokowanie rejestratora Formatowanie dysków twardych, aktualizacja oprogramowania sprzętowego (firmware), restart/wyłączenie urządzenia i inne operacje związane z zarządzaniem Transparentne sterowanie poprzez port RS-485 i RS-232 Powiadamianie centrum monitorowania o zdarzeniach Sterowanie rejestracją Przechwytywanie klatek obrazu (format JPEG) Sterowanie kamerami obrotowymi Transmisja audio Wbudowany serwer WWW Inne Obsługa lokalna rejestratora za pomocą panelu przedniego, myszy USB, pilota lub konsoli sterującej Praca wieloużytkownikowa z indywidualnie przydzielanymi prawami dostępu Dziennik zdarzeń (wykonywane operacje, awarie, wyjątki itp.) Importowanie/eksportowanie ustawień 8 8

9 Narzędzia programistyczne API/SDK dla systemów Windows i Linux Demonstracyjne kody źródłowe Instrukcja obsługi rejestratora HikVision DS-9016HFI-SH 1.3. Schemat instalacji Rys. 1-B. Schemat blokowy 1.4. Obsługa Istnieje kilka sposobów obsługi rejestratora. Wykorzystać można do tego celu panel przedni, pilot podczerwieni (w komplecie), mysz USB (w komplecie) lub konsolę sterującą (opcjonalnie) lub oprogramowanie (bezpłatne). 9 9

10 Panel przedni Rys. 1-C. Panel przedni Panel przedni zaopatrzony jest w następujące elementy: 1. Przycisk zasilania: załączanie/wyłączanie urządzenia. 2. Odbiornik podczerwieni: obsługa pilota podczerwieni. 3. Porty USB: obsługa urządzeń USB myszy USB lub nośników pamięci z interfejsem USB typu dysk twardy, pendrive itp.. 4. Kontrolki: informacja o stanie urządzenia. Alarm : sygnalizacja kolor czerwony sytuacji wykrycia stanu alarmowego. Ready : sygnalizacja kolor niebieski stanu poprawnej pracy urządzenia. Status : sygnalizacja kolor niebieski stanu sterowania za pomocą pilota podczerwieni, sygnalizacja kolor czerwony stanu sterowania za pomocą konsoli sterującej. W przypadku gdy rejestrator jest sterowany równocześnie za pomocą pilota IR oraz konsoli sterującej sygnalizowane jest to kolorem fioletowym. HDD: sygnalizacja migający kolor czerwony odczytu/zapisu danych z dysku lub na dysk. Modem: zarezerwowane. TX/RX: sygnalizacja migający kolor niebieski poprawnej pracy interfejsu Ethernet (sieć IP). Guard: sygnalizacja kolor niebieski uzbrojenia rejestratora; w przypadku rozbrojenia rejestratora kontrolka jest wygaszona. Uzbrojenie/rozbrojenie urządzenia może odbywać się za pomocą przycisku [ESC] (nacisnąć i przytrzymać dłużej niż 3 sekundy) w trybie podglądu obrazu na żywo. 5. Przyciski alfanumeryczne: różnorodne zastosowania w zależności od stanu/pozycji menu rejestratora: przełączanie kanałów w trybie podglądu obrazu na żywo lub sterowania kamerami obrotowymi. wprowadzanie cyfr/liter/znaków w trybie edycji. przełączanie kanałów w trybie odtwarzania nagrań. 6. Przyciski sterujące: [ESC]: funkcje: wycofanie do nadrzędnego okna menu

11 uzbrojenie/rozbrojenie rejestratora (w trybie podglądu na żywo). [REC/SHOT]: Wywołanie okna ręcznego zarządzania rejestracją. W przypadku sterowania kamerami obrotowymi, przycisk służy do wydawania poleceń (wywoływanie pozycji (presetów)). [PLAY/AUTO]: Wywołanie okna odtwarzania nagrań. Przycisk służy również do załączania/wyłączania audio w trybie odtwarzania nagrań oraz wywołania funkcji automatycznego skanowania w trybie sterowania kamerą obrotową. [ZOOM+]: zbliżenie (powiększenie) optyczne obrazu w trybie sterowania kamerą obrotową. [A/FOCUS+]: regulacja ostrości (+) obrazu w trybie sterowania kamerą obrotową (wraz z przyciskiem [PREV/FOCUS-]). Przycisk służy również do zmiany trybu edycji (małe litery/wielkie litery/cyfry/znaki). W oknie konfiguracji pól detekcji ruchu przycisk służy do odznaczenia wszystkich pól detekcji, natomiast w oknie konfiguracji maski prywatności do odznaczenia wszystkich pól maski. [EDIT/IRIS+]: wywołanie trybu (okna) edycji pól alfanumerycznych. W trybie edycji przycisk służy do usuwania znaków znajdujących się przed kursorem. Przycisk pozwala także na zaznaczanie pól wyboru (checkbox). W trybie sterowania kamerą obrotową przycisk umożliwia kontrolowania otwarcia przesłony kamery. W trybie odtwarzania nagrań przycisk może być użyty do tworzenia klipów wideo nagrań przeznaczonych do archiwizacji. [MENU/WIPER]: wywołanie okna menu głównego rejestratora (wymagana poprawna autoryzacja użytkownika (zalogowanie)). Innym przeznaczeniem przycisku jest wyłączenie sygnalizacji dźwiękowej naciśnięcia przycisków panelu przedniego (w tym celu nacisnąć i przytrzymać przycisk [MENU/WIPER] przez 5 sekund). W oknie konfiguracji obszarów detekcji ruchu i sabotażu naciśnięcie przycisku [MENU/WIPER] powoduje wywołanie okna ustawienia czułości. W trybie sterowania kamerą obrotową (PTZ) przycisk aktywuje wycieraczkę kamery (jeżeli jest dostępna). [F1/LIGHT]: zaznaczanie wszystkich pozycji w polu listy wyboru. W trybie sterowania kamerą obrotową (PTZ) przycisk pozwala na sterowanie załączaniem/wyłączaniem oświetlenia (jeżeli kamera posiada taką funkcję). [F2/AUX]: przełączanie zakładek w oknach konfiguracji. Wywołanie ustawienia pozycji opisów ekranowych (OSD) kanałów. [MAIN/SPOT/ZOOM-]: przełączanie sterowania monitor główny/monitor pomocniczy. W trybie sterowania kamerą obrotową (PTZ) oddalenie (zmniejszenie) optyczne obrazu. [PREV/FOCUS-]: przełączanie pomiędzy pełnoekranowym trybem wyświetlania obrazu a trybem wyświetlania w podziale. W trybie sterowania kamerą obrotową (PTZ) przycisk służy do regulacji ostrości (-) (wraz z przyciskiem [A/FOCUS+]). Podczas konfiguracji pól detekcji ruchu lub maski prywatności przycisk służy do zaznaczenia całego obszaru obrazu kamery. [PTZ/IRIS-]: wywołanie trybu sterowania kamerą obrotową. Jeżeli tryb sterowania kamerą jest już wywołany, przycisk służy do przymykania

12 przesłony. 7. [DIRECTION/ENTER]: [DIRECTION]: przyciski nawigacyjne służące do przemieszczania się po oknach menu rejestratora. W trybie odtwarzania nagrań przyciski góra / dół pozwalają na przyspieszenie/spowolnienie odtwarzania nagrań. Przyciski lewo / prawo umożliwiają przejście do poprzedniego/następnego dnia nagrań. W trybie podglądu obrazu na żywo przyciski pozwalają na przełączanie kanałów. [ENTER]: zatwierdzanie ustalonej konfiguracji w menu ustawień. Przycisk umożliwia również zaznaczanie pól wyboru (checkbox). W trybie odtwarzania nagrań (PLAYBACK) służy do zatrzymywania pauza (stop-klatka) oraz uruchamiania odtwarzania. W trybie odtwarzania poklatkowego naciskanie przycisku [ENTER] pozwala na wywoływanie kolejnych klatek obrazowych. 8. [JOG]: manipulator obrotowy służy do przewijania obrazu (do przodu/do tyłu) w skokach 30-sekundowych, w trybie odtwarzania nagrań. Wywołanie poprzedniego/następnego ekran (obrazu z pojedynczej kamery lub układu kamer) w trybie podglądu obrazu na żywo. Wybór pozycji w oknach konfiguracyjnych menu ustawień. [FAST FORWARD/SLOW FORWARD]: przyspieszanie/spowalnianie odtwarzania w trybie wyświetlania nagrań. Wywołanie poprzedniego/następnego ekranu (obrazu z pojedynczej kamery lub układu kamer) w trybie podglądu obrazu na żywo. Wybór pozycji w oknach konfiguracyjnych menu ustawień. Uwaga: Jeżeli kontrolka Guard jest w kolorze niebieskim, wszystkie zdarzenia (alarmy, awarie, wyjątki) będą odnotowywane. W przeciwnym wypadku zdarzenia nie będą uwzględniane, jednak rejestracja wciąż będzie możliwa. Uwaga: W celu edycji pola tekstowego (wpisania wartości alfanumerycznej) należy nacisnąć przycisk [EDIT]. Po zakończeniu edycji nacisnąć przycisk [ENTER], aby przejść do kolejnego pola Pilot podczerwieni Rejestrator może być obsługiwany za pomocą pilota podczerwieni, który znajduje się w komplecie. Pilot wymaga zasilania dwiema bateriami AAA

13 Rys. 1-D. Pilot podczerwieni Przyciski pilota w większości odpowiadają przyciskom panelu przedniego rejestratora. Pilot podczerwieni posiada następujące przyciski: 1. [POWER]: odpowiednik przycisku [POWER] panelu przedniego rejestratora. 2. [DEV]: Załączanie/wyłączanie obsługi za pomocą pilota podczerwieni. 3. [Alphanumeric Buttons]: przyciski alfanumeryczne odpowiadają przyciskom alfanumerycznym panelu przedniego rejestratora. 4. [EDIT]: odpowiednik przycisku [EDIT/IRIS+] panelu przedniego rejestratora. 5. [A]: odpowiednik przycisku [A/FOCUS+] panelu przedniego rejestratora. 6. [REC]: odpowiednik przycisku [REC/SHOT] panelu przedniego rejestratora. 7. [PLAY]: odpowiednik przycisku [PLAY/AUTO] panelu przedniego rejestratora. 8. [INFO]: odpowiednik przycisku [ZOOM+] panelu przedniego rejestratora. 9. [VOIP]: odpowiednik przycisku [MAIN/SPOT/ZOOM-] panelu przedniego rejestratora. 10. [MENU]: odpowiednik przycisku [MENU/WIPER] panelu przedniego rejestratora. 11. [PREV]: odpowiednik przycisku [PREV/FOCUS-] panelu przedniego rejestratora. 12. [DIRECTION/ENTER]: odpowiednik przycisku [DIRECTION/ENTER] panelu przedniego rejestratora. 13. [PTZ]: odpowiednik przycisku [PTZ/IRIS-] panelu przedniego rejestratora. 14. [ESC]: odpowiednik przycisku [ESC] panelu przedniego rejestratora

14 15. [RESERVED]: zarezerwowany. 16. [F1]: odpowiednik przycisku [F1/LIGHT] panelu przedniego rejestratora. 17. [PTZ CONTROL]: sterowanie przysłoną, ostrością i powiększeniem optycznym kamery obrotowej (PTZ). 18. [F2]: przełączanie zakładek w oknach menu konfiguracji. Chcąc sterować rejestratorem, skierować pilot podczerwieni w stronę odbiornika podczerwieni ulokowanego na panelu przednim rejestratora. Jeżeli rejestrator nie reaguje na próby sterowania go za pomocą pilota, zweryfikować poprawność adresacji: a) Za pomocą panelu przedniego lub myszy USB wywołać menu główne rejestratora, a następnie pozycje Ustawienia -> Ogólne i zakładkę Więcej ustawień. b) Sprawdzić ustawienie pozycji Nr urządzenia (w przypadku ustawienia wartości 255 rejestrator będzie reagował na wywołania każdego pilota). c) Nacisnąć przycisk [DEV] na pilocie. d) Wprowadzić na pilocie wartość Nr urządzenia. e) Nacisnąć przycisk [ENTER] na pilocie. Jeżeli kontrolka Status na panelu przednim rejestratora przyjmuje barwę niebieską, oznacza to, że pilot podczerwieni pracuje poprawnie. Jeżeli kontrolka Status nie zmienia koloru na niebieski i nie ma żadnej reakcji rejestratora na sterowanie za pomocą pilota, należy sprawdzić: a) Czy baterie są zamontowane właściwie i czy zachowana jest poprawna polaryzacja? b) Czy baterie nie są zużyte? c) Czy odbiornik podczerwieni rejestratora nie jest zasłonięty? Mysz USB Do obsługi rejestratora może być wykorzystana standardowa 3-przyciskowa (przyciski: lewy/prawy oraz rolka) mysz USB. W tym celu: a) Podłączyć mysz do portu USB na panelu przednim rejestratora. b) Mysz powinna zostać wykryta automatycznie. Funkcje przycisków myszy są następujące: 1) Lewy : Pojedyncze kliknięcie: wybór pozycji menu ustawień: przyciski ekranowe, pola tekstowe, pola wyboru itp.. Odpowiada przyciskowi [ENTER]. Podwójne kliknięcie: przełączanie pomiędzy wyświetlaniem obrazu w trybie pełnoekranowym i trybem wyświetlania w podziale podczas podglądu obrazu na żywo lub odtwarzania. Kliknięcie i przeciągnięcie: sterowanie kamery obrotowej (PTZ),

15 wybór obszaru powiększenia cyfrowego, wybór położenia OSD, definiowanie obszarów detekcji ruchu, maskowanie itp.. 2) Prawy : Pojedyncze kliknięcie: wywołanie kontekstowego menu ekranowego rejestratora. 3) Rolka: Przewijanie w górę: w trybie podglądu obrazu na żywo operacja powoduje wywołanie poprzedniego ekranu (obrazu z pojedynczej kamery lub układu kamer). w oknach konfiguracji menu operacja powoduje wybranie górnej pozycji z listy opcji. Przewijanie w dół: w trybie podglądu obrazu na żywo operacja powoduje wywołanie następnego ekranu (obrazu z pojedynczej kamery lub układu kamer). w oknach konfiguracji menu operacja powoduje wybranie dolnej pozycji z listy opcji. Klawiatura ekranowa Kliknięcie w obszarze pola tekstowego menu ekranowego rejestratora wywołuje klawiaturę ekranową. Rys. 1-E. Klawiatura ekranowa Przeznaczenie przycisków klawiatury ekranowej jest następujące: Tryb małe litery : tryb wprowadzania małych liter. Tryb wielkie litery : tryb wprowadzania wielkich liter. Małe litery: włączenie trybu wprowadzania małych liter. Wielkie litery: włączenie trybu wprowadzania wielkich liter. Cyfry: włączenie trybu wprowadzania cyfr. Znaki specjalne: włączenie trybu wprowadzania znaków specjalnych. Backspace : usuwanie znaków znajdujących się przed kursorem. Enter : zatwierdzenie wprowadzonego ciągu znaków. ESC : wyłączenie klawiatury ekranowej

16 Konsola sterująca Obsługa rejestratora za pomocą konsoli terującej jest opisana w oddzielnej instrukcji obsługi Oprogramowanie klienckie Obsługa rejestratora w sposób zdalny poprzez sieć IP w wykorzystaniem oprogramowania klienckiego jest opisana w oddzielnej instrukcji obsługi Podłączenie Rys. 1-F. Panel tylny Nr Element Opis 1 Gniazda BNC wejść wizyjnych (kamerowych) CVBS VIDEO IN (Composite). AUDIO IN Gniazda BNC wejść dźwiękowych. 2 VIDEO SPOT OUT Gniazdo BNC wyjścia monitorowego pomocniczego CVBS (Composite). Monitor pomocniczy pozwala na wyświetlanie obrazu, jeśli nie podłączono monitora HDMI. W przypadku podłączenia monitora VGA, monitor pomocniczy pozwala na wyświetlanie obrazu na żywo. Jeśli nie podłączono monitorów HDMI i VGA, monitor pomocniczy pozwala dodatkowo na sterowanie AUDIO SPOT OUT kamerami obrotowymi i odtwarzanie nagrań. Gniazdo BNC wyjścia dźwiękowego. Sygnał dźwiękowy jest zsynchronizowany z obrazem wyświetlanym na monitorze pomocniczym CVBS. 3 VIDEO OUT Gniazdo BNC wyjścia monitorowego głównego CVBS (Composite). Gniazdo pełni funkcję wyjścia głównego, jeśli nie podłączono monitora HDMI lub VGA. W przypadku podłączenia monitora

17 AUDIO OUT HDMI albo VGA przejmuje on funkcję monitora głównego, natomiast monitor CVBS pełni funkcję monitora dodatkowego pozwala na wyświetlanie obrazu, sterowanie kamerami obrotowymi i odtwarzanie nagrań. Jeśli podłączono zarówno monitor HDMI oraz VGA monitor CVBS pozwala jedynie na wyświetlanie obrazu na żywo. Gniazdo BNC wyjścia dźwiękowego. Sygnał dźwiękowy jest zsynchronizowany z obrazem wyświetlanym na monitorze CVBS. W przypadku podłączenia monitora HDMI lub VGA dźwięk jest zsynchronizowany z obrazem wyświetlanym na danym monitorze. 4 LINE IN Gniazdo BNC liniowego wejścia dźwiękowego. 5 VGA Gniazdo VGA wyjścia monitorowego głównego. 6 LOOP OUT Opcjonalne gniazdo wyjść przelotowych CVBS (DB-15/BNC). 7 RS-232 Gniazdo DB-9 interfejsu RS esata Opcjonalne gniazdo es-ata. 9 LAN Gniazdo RJ-45 interfejsu Ethernet 1 Gb/s. 10 USB Gniazdo USB. 11 SW Przełączniki terminujące interfejsu RS-485. Górna pozycja brak terminacji. Dolna pozycja terminacja obciążeniem 120 Ω. 12 RS-485 Gniazda interfejsu RS-485 dla kamer obrotowych (T+, T-). KB Gniazda interfejsu RS-485 dla konsoli sterującej i kaskadowego łączenia rejestratorów (wyprowadzenia D+, D- należy połączyć z wyprowadzeniami Ta, Tb konsoli sterującej). W przypadku kaskadowego łączenia rejestratorów wyprowadzenia D+, D- jednego rejestratora należy połączyć z wyprowadzeniami D+, D- kolejnego rejestratora. ALARM IN Gniazda wejść alarmowych. ALARM OUT Gniazda wyjść alarmowych. 13 GROUND Uziemienie (zalecane podłączenie podczas uruchamiania urządzenia). 14 POWER Gniazdo zasilania AC 110~240 V. 15 HDMI Gniazdo HDMI wyjścia monitorowego głównego

18 2. Uruchomienie 2.1. Załączanie i wyłączanie Właściwe uruchamianie i wyłączanie rejestratora zapewnia długotrwałą i bezawaryjną pracę. W celu uruchomienia rejestratora należy: a) Podłączyć wtyk zasilający. Kontrolka zasilania na panelu przednim przyjmie wówczas barwę czerwoną. Zastosowanie urządzeń typu UPS (Uninterruptible Power Supply) zwiększa bezpieczeństwo i pewność bezawaryjnej pracy. b) Nacisnąć przycisk zasilania i poczekać na uruchomienie rejestratora. c) Kontrolka zasilania przyjmie barwę niebieską. Istnieją dwa sposoby prawidłowego wyłączenia rejestratora: Wyłączanie z poziomu menu ekranowego: a) Wywołać pozycję Wyłącz. z menu głównego rejestratora. Rys. 2-A. Okno wyłączania b) Nacisnąć przycisk ekranowy Zamknij i w oknie z komunikatem Czy na pewno chcesz zamknąć system w tej chwili? nacisnąć przycisk ekranowy TAK. c) Wyłączyć przełącznik zasilana na panelu tylnym. Wyłączanie ręczne a) Nacisnąć i przytrzymać przez 3 sekundy przycisk [POWER]. b) Wprowadzić login i hasło administrator w oknie dialogowym w celu

19 autoryzacji użytkownika. c) Wyświetlony zostanie komunikat Czy na pewno chcesz zamknąć system w tej chwili?. d) Nacisnąć przycisk ekranowy [TAK], następnie poczekać aż zniknie komunikat Trwa zamykanie systemu. e) Wyłączyć przełącznik zasilana na panelu tylnym. Uwaga: Nie naciskać przycisku POWER podczas wyłączania się rejestratora Restart i blokowanie Z poziomu okna wyłączania można również dokonać restartu ( Restartuj ) oraz blokady rejestratora ( Zabezpiecz ). Zablokowanie rejestratora spowoduje pozostawienie go w trybie podglądu obrazu na żywo, natomiast odblokowanie wymaga podania loginu i hasła użytkownika. Przycisk ekranowy Reboot powoduje wyłączenie i ponowne włączenie (restart) rejestratora. W celu restartu lub zablokowania rejestratora należy: a) Wywołać pozycję Wyłącz z menu głównego rejestratora. b) Nacisnąć przycisk ekranowy Zabezpiecz, aby zablokować rejestrator lub przycisk Restartuj, aby dokonać restartu Kreator ustawień Domyślnie kreator podstawowej konfiguracji Kreator instalacji uruchamia się automatycznie po włączeniu rejestratora. Przeprowadza on użytkownika przez najważniejsze ustawienia rejestratora. Chcąc opuścić kreator, nacisnąć przycisk Anuluj. Kreator instalacji uruchomi się automatycznie ponownie przy kolejnym uruchomieniu urządzenia, jeżeli pole wyboru Uruchomić kreator instalacji przy starcie rejestratora pozostanie zaznaczone

20 Rys. 2-B. Kreator instalacji Chcąc rozpocząć pracę z kreatorem, należy kliknąć przycisk dalej Konto administratora W pierwszym oknie kreatora instalacji możliwa jest konfiguracja hasła administratora. Rys. 2-C. Ustawienie hasła administratora a) Wybrać pozycję pola tekstowego Hasło admin.. b) Wprowadzić hasło administratora. Hasło domyślne to: c) W celu zmiany hasła zaznaczyć pole wyboru Nowe hasło adm., a następnie wprowadzić nowe hasło oraz potwierdzić je. d) Nacisnąć przycisk Dalej. Spowoduje to przejście do okna pozwalającego na wywołanie okna konfiguracji czasu

21 Czas systemowy a) W oknie ustawień czasu wybrać strefę czasową, format daty oraz wprowadzić datę i czas. Rys. 2-D. Konfiguracja czasu systemowego b) Nacisnąć przycisk Dalej. Spowoduje to przejście do okna pozwalającego na wywołanie okna Zarządzanie dyskami Zarządzanie dyskami Rys. 2-E. Kreator zarządzania dyskami a) Nacisnąć przycisk [Wejdź], aby wywołać okno zarządzania dyskami

22 Rys. 2-F. Zarządzanie dyskami b) Jeżeli w rejestratorze znajdują się świeżo zamontowane dyski, w pierwszej kolejności należy wybrać je poprzez zaznaczenie powiązanych z nimi pól wyboru. Następnie uruchomić proces inicjalizacji dysków przez naciśnięcie przycisku [Inicjuj]. Spowoduje to sformatowanie dysków twardych (i usunięcie znajdujących się na nich danych). c) Po inicjalizacji dysków nacisnąć przycisk [OK]. d) Nacisnąć przycisk [Dalej], aby przejść do kolejnego okna konfiguracji Konfiguracja rejestracji a) Nacisnąć przycisk [Wejdź], aby wywołać okno konfiguracji podstawowych parametrów rejestracji. Rys. 2-G. Kreator ustawień rejestracji

23 b) Dokonać ustawienia parametrów rejestracji obrazu (jakość, rozdzielczość, szybkość (kl./s), strumień (kb/s) itp. ). Rys. 2-H. Ustawienia rejestracji c) Wybrać zakładkę Harmonogram. Rys. 2-I. Ustawienia harmonogramu d) Nacisnąć przycisk ekranowy [Edytuj]. Spowoduje to wywołanie okna ustawień harmonogramu zapisu. e) Zaznaczyć pola wyboru Uaktywnij harmonogram oraz Całodobowo. Spowoduje to aktywację rejestracji w harmonogramie w sposób ciągły przez cały dzień, przez wszystkie dni

24 Rys. 2-J. Ustawienia przedziałów czasowych f) Nacisnąć przycisk [OK]. Pozwoli to powrócić do okna zakładki Harmonogram. Chcąc przypisać ustawiony harmonogram rejestracji do innych kanałów, wybrać kanał (lub wszystkie kanały) z listy opcji Kopiuj do i nacisnąć przycisk [Kopiuj], a następnie przycisk [OK], aby powrócić do okna kreatora instalacji. g) Nacisnąć przycisk [Dalej], aby przejść do kolejnego okna kreatora Ustawienia sieciowe Konfiguracja sieci a) Nacisnąć przycisk [Wejdź] w celu wywołania okna konfiguracji parametrów sieciowych. Rys. 2-K. Kreator ustawień sieciowych

25 Rys. 2-L. Ustawienia sieciowe b) Wprowadzić adres IP, maskę podsieci, adres bramy. c) Nacisnąć przycisk [OK], aby powrócić do okna kreatora instalacji. d) Nacisnąć przycisk [Dalej], aby przejść do kolejnego okna kreatora Ustawień kamer Zarządzanie kamerami a) Nacisnąć przycisk [Wejdź] w celu wywołania okna zarządzania kamerami. Rys. 2-M. Kreator zarządzania kamerami b) Nacisnąć przycisk Dodaj w celu wywołania okna dodawania kamer. W wywołanym oknie wprowadzić parametry dodawanej kamery IP i nacisnąć przycisk OK. Powtórzyć operację dla kolejnych kamer

26 Rys. 2-N. Zarządzanie kamerami c) Jeżeli podstawowa konfiguracja rejestratora została zakończona, nacisnąć przycisk [Gotowe]. W celu zmiany wprowadzonych ustawień wykorzystać przycisk [Wstecz], aby cofnąć się do pożądanego okna konfiguracji ustawień

27 3. Podgląd 3.1. Obserwacja Tryb podglądu obrazu na żywo jest trybem uruchamianym automatycznie po włączeniu rejestratora. Jest to również tryb znajdujący się wysoko w hierarchii trybów pracy rejestratora, zatem kilkukrotne naciśnięcie przycisku [ESC]/[Wyjście]/[Anuluj] ostatecznie zawsze powoduje powrót do trybu podglądu obrazu na żywo Monitor główny Ikony ekranowe Istnieje kilka rodzajów ikon ekranowych wyświetlanych na monitorze w trybie podglądu obrazu na żywo, informujących o stanie pracy rejestratora/kamer. Ikona zdarzenia: informacja o zdarzeniach takich jak utrata sygnału wizji, sabotaż, detekcja ruchu, alarm. Ikona rejestracji: informacja o aktualnej rejestracji obrazu z kamer. Rejestracja może być uruchamiana w harmonogramie (zalecane) lub ręcznie (nie zalecane), jak również aktywowana detekcją ruchu lub alarmem (mogą pracować w harmonogramie). Ikona monitora głównego: informacja wskazująca na wybranie do obsługi danego monitora. Ikona monitora dodatkowego: informacja wskazująca na wybranie do obsługi danego monitora. Ikona monitora pomocniczego (spot): informacja wskazująca na wybranie do obsługi danego monitora. Ikona zdarzeniowa: informacja o wystąpieniu zdarzenia lub wyjątku systemowego. Uwaga: Sygnalizowanie detekcji zaniku wizji za pomocą ikony zdarzenia dotyczy kamer klasycznych (tzw. analogowych). Za wyjątkiem detekcji zaników wizji, sygnalizacja wszystkich innych zdarzeń wymaga uzbrojenia rejestratora

28 Sygnalizacja zdarzeń za pomocą ikon wymaga aktywacja powiadamiania na monitorze w ustawieniach rejestratora. Obsługa zwykła W trybie podglądu obrazu na żywo dostępne są następujące sposoby wyświetlania obrazu: Wyświetlanie pojedynczych kamer (pełnoekranowo): przyciski numeryczne (panel przedni/pilot podczerwieni). prawy przycisk myszy -> pozycja Pojedyncza kamera z menu kontekstowego (mysz). Wyświetlanie obrazu w podziale: przycisk [PREV] (panel przedni/pilot podczerwieni). prawy przycisk myszy -> pozycja Zespół kamer z menu kontekstowego (mysz). Ręczne przełączanie wyświetlanych obrazów: przycisk nawigacyjny lewo / prawo w celu wywołania poprzedniego/następnego obrazu (panel przedni/pilot podczerwieni). prawy przycisk myszy -> pozycja Następny ekran z menu kontekstowego (mysz). Automatyczne przełączanie wyświetlanych obrazów: przycisk [ENTER] (panel przedni/pilot podczerwieni). prawy przycisk myszy -> pozycja Włącza automatyczne zmienianie z menu kontekstowego (mysz). Powiększenie cyfrowe (zoom): prawy przycisk myszy -> pozycja Zoom cyfrowy z menu kontekstowego (mysz). Przełączanie pomiędzy monitorem głównym i monitorem dodatkowym: przycisk [MAIN/AUX] (panel przedni/pilot podczerwieni) prawy przycisk myszy -> pozycja Monitor pomocniczy z menu kontekstowego (mysz). Obsługa za pomocą myszy Wiele funkcji w trybie podglądu obrazu na żywo może być szybko wywołana z ekranowego menu kontekstowego za pomocą myszy po kliknięciu jej prawego przycisku. Lista dostępnych funkcji jest następująca: Pojedyncza kamera: wywołanie obrazu z wybranej kamery (z rozwijalnej listy) w trybie pełnoekranowym. Zespół kamer: wywołanie wyświetlania obrazu z wielu kamer w wybranym trybie podziału (z rozwijalnej listy). Następny ekran: podczas wyświetlania obrazu w trybie podziału funkcja pozwala na wywołanie kolejnego ekranu w podziale. Odtwarzanie: wywołanie trybu odtwarzania nagrań

29 PTZ: wywołanie trybu sterowania kamerą obrotową. Zoom cyfrowy: powiększenie cyfrowe (digital zoom). Menu: wywołanie menu głównego rejestratora. Włącz automatyczne zmienianie: uruchomienie wyświetlania obrazu w trybie sekwencji. Monitor pomocniczy: przełączenie na obsługę monitora dodatkowego. Uwaga: Czas przełączania obrazu w trybie sekwencji może być skonfigurowany przez użytkownika. Rys. 3-A. Podstawowe, ekranowe menu kontekstowe Powiększenie cyfrowe W celu wywołania funkcji powiększenia cyfrowego w trybie podglądu obrazu na żywo należy: a) Nacisnąć prawy przycisk myszy w trybie podglądu obrazu na żywo. b) Wybrać pozycję Zoom cyfrowy z otwartego menu kontekstowego. c) Nacisnąć i przytrzymać lewy przycisk myszy, a następnie zaznaczyć pożądany fragment, który ma być poddany powiększeniu cyfrowemu. Powiększenie wynosi x

30 Rys. 3-B. Powiększenie cyfrowe Monitor dodatkowy Większość funkcji obsługi rejestratora na monitorze głównym jest również dostępna w przypadku monitora dodatkowego: Pojedyncza kamera: wywołanie obrazu z wybranej kamery (z rozwijalnej listy) w trybie pełnoekranowym. Zespół kamer: wywołanie wyświetlania obrazu z wielu kamer w wybranym trybie podziału (z rozwijalnej listy). Następny ekran: podczas wyświetlania obrazu w trybie podziału funkcja pozwala na wywołanie kolejnego ekranu w podziale. Odtwarzanie: wywołanie trybu odtwarzania nagrań. PTZ: wywołanie trybu sterowania kamerą obrotową. Monitor główny: powrót do obsługi monitora głównego. Uwaga: Konfiguracja rejestratora (dostęp do menu ustawień) jest możliwa w przypadku monitora głównego Konfiguracja Sposób wyświetlania obrazu na żywo może być dowolnie skonfigurowany

31 Rys. 3-C. Ustawienia wyświetlania W tym celu wywołać menu główne rejestratora, wybrać pozycję Ustawienia, a następnie pozycję Wyświetl. Spowoduje to wywołanie okna Ustawienia wyświetlania zawierającego następujące parametry: Wyjście wideo: wybór wyjścia wideo, które ma być poddane konfiguracji: Główne wyjście CVBS Pomocnicze wyjście CVBS VGA. Tryb: tryb wyświetlania obrazu w na żywo. Czas zatrzymania: czas zatrzymania obrazu podczas pracy w trybie sekwencji. Porządek kamer: układ wyświetlania kamer w podziale. Uaktywnij wyjście audio: aktywacja/dezaktywacja wyjścia audio. Port wyjściowy zdarzeń: wyjście wizyjne przeznaczone do wyświetlania obrazu zdarzeniowego. Czas zatrzymania: czas wyświetlania obrazu zdarzeniowego na ekranie. Uwaga: Rejestrator automatycznie wykrywa podłączone do niego monitory. Monitory należy podłączyć do rejestratora przed jego uruchomieniem. Uwaga: W przypadku jednoczesnego podłączenia monitorów HDMI i VGA monitorem aktywnym jest HDMI. Uwaga: Podłączony monitor HDMI zawsze jest monitorem głównym. Monitor CVBS podłączony do wyjścia głównego CVBS (BNC) jest wówczas monitorem dodatkowym pozwalającym na wyświetlanie obrazu na żywo, sterowanie kamerami obrotowymi i odtwarzanie nagrań. Główne wyjście dźwiękowe (AUDIO OUT) jest powiązane z monitorem CVBS, natomiast do monitora HDMI przypisane jest wyście dźwiękowe pomocnicze (AUDIO SPOT OUT)

32 Uwaga: Podłączony monitor VGA jest monitorem głównym o ile nie jest podłączony monitor HDMI. Monitor CVBS podłączony do wyjścia głównego CVBS (BNC) jest wówczas monitorem dodatkowym pozwalającym na wyświetlanie obrazu na żywo, sterowanie kamerami obrotowymi i odtwarzanie nagrań. Główne wyjście dźwiękowe (AUDIO OUT) jest powiązane z monitorem CVBS, natomiast do monitora VGA przypisane jest wyście dźwiękowego pomocniczego (AUDIO SPOT OUT). Uwaga: W przypadku brak podłączenia monitora HDMI lub VGA, głównym wyjściem wizyjnym jest CVBS (BNC). Natomiast wyjście VIDEO SPOT OUT pozwala na dołączenie monitora pomocniczego CVBS. Główne wyjście dźwiękowe (AUDIO OUT) jest powiązane z monitorem CVBS głównym, natomiast do monitora CVBS pomocniczego przypisane jest wyście dźwiękowe pomocnicze (AUDIO SPOT OUT). Uwaga: Funkcja kanału zbiorczego jest niedostępna w przypadku ustawienia maksymalnej rozdzielczości wyjścia wizyjnego. Układ wyświetlania kamer Układ wyświetlania kamer może być dowolnie skonfigurowany przez użytkownika. Rys. 3-D. Ustawienie porządku kamer Chcąc zdefiniować własny układ kamer, należy: a) Wywołać okno konfiguracji Porządek kamer poprzez wybranie z menu głównego kolejno pozycji Ustawienia -> Wyświetl. b) Wybrać pozycję Porządek kamer i zatwierdzić przyciskiem Ustaw. c) Na pozycji Tryb wybrać tryb wyświetlania obrazu z kamer. d) Za pomocą przycisków góra i dół przypisać odpowiednie kamery do wybranych lokalizacji. Ustawienie wartości X spowoduje, że w danym miejscu obraz nie będzie wyświetlony. e) Ustawienia zatwierdzić przyciskiem OK

33 Uwaga: Wyjście spot pracuje tylko w trybie podglądu pełnoekranowego obrazu z pojedynczych kamer. Obraz zbiorczy Funkcja obrazu zbiorczego pozwala na wyświetlenie obrazów ze wszystkich kamer (wyświetlanych na monitorze CVBS) w ramach okna przeznaczonego normalnie do wyświetlenia obrazu z pojedynczej kamery. Pozwala to znacznie zaoszczędzić strumień danych (kosztem jakości) wysyłany poprzez siec IP (strumień danych obrazowych ze wszystkich kamer zostaje zmniejszony do wielkości strumienia odpowiadającego jednej kamerze. Parametry obrazu zbiorczego konfigurowane są w oknie zakładki Kodowanie kanału 0 wywoływanym z menu głównego Ustawienia -> Wyświetl. Uwaga: Obraz zbiorczy obsługuje tylko strumień główny (brak strumienia dodatkowego)

34 4. Rejestracja 4.1. Konfiguracja Rejestrator może pracować w różnych trybach zapisu takich jak rejestracja w harmonogramie, normalna, alarmowa, po detekcji ruchu lub na żądanie Parametry podstawowe Przed konfiguracja trybów rejestracji należy ustawić parametry rejestrowanego obrazu: a) Jeżeli dyski twarde nie zostały zainicjalizowane (sformatowane), należy to wykonać przed konfiguracją parametrów zapisu. b) Z menu głównego wywołać kolejno pozycje Ustawienia -> Nagrywanie. Umożliwi to wywołanie okna Ustawienia nagrywania. Rys. 4-A. Ustawienia nagrywania c) Na pozycji Kamera z rozwijalnej listy wybrać numer kanału (kamery), który ma być poddany konfiguracji. d) Następnie ustawić kolejne parametry: Parametry kodowania: wybór trybu pracy, dla którego mają być ustawione poniższe parametry (tryb rejestracji normalnej opcja

35 Strumień główny (normalny), tryb rejestracji zdarzeniowej opcja Strumień główny (zdarzenie). Wymienione strumienie (strumienie główne) dot. również domyślnie podglądu obrazu. Chcąc ograniczyć obciążenie sieci, do podglądu obrazu można wykorzystać strumień dodatkowy (o niższej jakości) Podstrumień, rejestrując jednocześnie strumień główny. Rodzaj strumienia: typ kodowanego strumienia Wideo lub Wideo i Audio. Rozdzielczość: rozdzielczość kodowanego strumienia (4CIF/ DCIF/ 2CIF/ CIF/ QCIF). Prędkość bitowa: Zmienna lub Stała. Jakość obrazu: kilka jakości kodowania obrazu. Prędkość klatkowa: liczba klatek na sekundę kodowanego obrazu. Maks. Szybk. (Kbps): maksymalna wielkość kodowanego strumienia. e) Chcąc przeprowadzić dodatkowe ustawienia związane z rejestracją wybrać pozycję Więcej ustawień i nacisnąć przycisk Ustaw. Rys. 4-B. Dodatkowe ustawienia rejestracji f) Lista dodatkowych parametrów rejestracji jest następująca: Nagranie przed: czas zapisu przed wystąpieniem zdarzenia. Nagranie po zdarzeniu: czas zapisu po wystąpieniu zdarzenia. Okres ważności: czas przechowywania nagrań. Po upłynięciu wskazanego okresu nagrania są usuwane. Ustawienie wartości 0 spowoduje, że funkcja usuwania będzie nieaktywna. Nagrywanie redund.: załączenie/wyłączenie funkcji rejestracji redundantnej. Nagrywanie Audio: załączenie/wyłączenie rejestracji audio. g) W celu zachowania wprowadzonych ustawień nacisnąć przycisk OK. h) Wywołać zakładkę Zaawansowane, aby przejść do okna dodatkowych ustawień. i) Załączyć/wyłączyć funkcję Nadpisz. Załączenie funkcji pozwoli na nadpisywanie najstarszych nagrań na dyskach twardych po ich

36 zapełnieniu, przez nowe nagrania. j) Nacisnąć przycisk OK w celu zachowania ustawień. Rys. 4-C. Ustawienia dodatkowe Rejestracja w harmonogramie Chcąc skonfigurować harmonogram zapisu należy: a) Z menu głównego wywołać kolejno pozycje: Ustawienia -> Nagrywanie. b) Wybrać zakładkę Harmonogram. Rys. 4-D. Konfiguracja harmonogramu rejestracji c) Wybrać kamerę, dla której ma być ustawiony harmonogram

37 d) Nacisnąć przycisk [Edytuj]. e) Zaznaczyć pole wyboru Uaktywnij harmonogram. f) Wybrać dzień, dla którego ma być ustawiony harmonogram. g) Jeżeli rejestracja ma być prowadzona przez całą dobę w tym samym trybie, zaznaczyć opcję Całodobowo. Jeżeli rejestracja w ciągu doby ma odbywać się w różnych trybach, ustawić przedziały czasowe (maks. 8). Ustawione przedziały czasowe nie powinny pokrywać (na tzw. zakładkę) tych samych okresów czasu. h) Wybrać tryby zapisu z rozwijalnej listy na pozycjach Typ dla ustawionych przedziałów czasowych lub pozycji Całodobowo. Domyślnie ustawiony jest zapis ciągły (opcja Czas ), dla którego prowadzona jest rejestracja ciągła z przełączaniem na rejestrację zdarzeniową (alarm, detekcja ruchu), jeżeli zdarzenie zostanie odnotowane. Można również wybrać tylko rejestrację wzbudzaną sygnałem detekcji ruchu lub sygnałem alarmowym. Wówczas rejestracja ciągła nie jest prowadzona i uruchamiana jest jedynie w przypadku wystąpienia zdarzenia. Szczegółowe informacje na temat rejestracji po detekcji ruchu lub alarmie przedstawione są w rozdziale Zdarzenia. i) Nacisnąć przycisk [OK], aby zatwierdzić wprowadzone zmiany i wycofać się do okna nadrzędnego zakładki Harmonogram. j) Powtórzyć kroki c)-i) dla kolejnych kamer lub skopiować te same ustawienia za pomocą przycisku [Kopiuj]. k) Nacisnąć przycisk [OK] w celu zatwierdzenia wprowadzonych ustawień harmonogramu zapisu. Uwaga: Rejestracja, zgodnie z parametrami zapisu zdarzeniowego, będzie miała miejsce w sytuacji wystąpienia alarmu lub detekcji ruchu. W przypadku braku zdarzeń rejestracja będzie odbywała się zgodnie z parametrami rejestracji normalnej Rejestracja na żądanie Ręczne uruchomienie rejestracji może być wykonane w dowolnym momencie. Chcąc ręcznie uruchomić zapis należy: a) Nacisnąć przycisk [REC/SHOT] na panelu przednim rejestratora lub wywołać z menu głównego pozycję Nagr. ręczne w celu wywołania okna ręcznego załączania rejestracji. Okno to służy przede wszystkim do przedstawienia informacji o stanie aktualnej rejestracji (zależnie od ustawionego harmonogramu i występujących zdarzeń detekcji ruchu). Okno to może być również wykorzystane (nie zalecane) do ręcznego załączenia/wyłączenia rejestracji

38 Rys. 4-E. Rejestracja na żądanie Uwaga: Nie zaleca się korzystania z funkcji rejestracji ręcznej, ponieważ zaburza ona pracę rejestratora wg harmonogramu rejestracji, zgodnie z ustawionymi parametrami zapisu normalnego/zdarzeniowego. Załączenie rejestracji w oknie Nagr. ręczne powoduje trwałe uruchomienie rejestracji ciągłej, podobnie wyłączenie rejestracji w tym oknie dezaktywuje zapis permanentnie. W przypadku wyłączenia i ponownego uruchomienia rejestratora zapis ręczny (nawet gdy był wcześniej aktywowany) nie jest przywracany. Przywracana jest natomiast rejestracja zgodnie z harmonogramem. Dlatego też nie zaleca się korzystania z funkcji rejestracji ręcznej i powinna być ona wykorzystywana jedynie w sytuacjach wyjątkowych, kiedy użytkownikowi zależy na szybkim i natychmiastowym załączeniu rejestracji. Zalecane jest korzystanie z rejestracji w harmonogramie Zabezpieczanie nagrań Istnieją dwie metody zabezpieczenia nagrań przed usunięciem: poprzez zablokowanie wybranych plików z nagraniami na dysku twardym lub zablokowanie dysku twardego (ReadOnly) Zabezpieczanie plików W celu zablokowanie/odblokowanie plików z nagraniami należy: a) Z menu głównego rejestratora wywołać pozycję Szuk. nagrań

39 Rys. 4-F. Wyszukiwanie nagrań b) W wywołanym oknie podać kryteria poszukiwań nagrań: numer kanału, typ nagrań i przedział czasowy. c) Nacisnąć przycisk Szukaj. Jako wynik wyszukiwania wyświetlona zostaje lista nagrań (plików) spełniających zadane kryteria poszukiwania. d) Zaznaczyć pliki, które mają być zabezpieczone przed usunięciem lub odznaczyć te, które mają być odbezpieczone. Pliki zabezpieczone oznaczone są symbolem zamkniętej kłódki, natomiast pliki niezabezpieczone symbolem otwartej kłódki. e) Chcąc opuścić okno listy nagrań, nacisnąć przycisk Anuluj. Rys. 4-G. Lista wyszukanych nagrań

40 Zabezpieczanie dysku W celu zabezpieczenia dysku z nagraniami (tryb Tylko do odczytu Read Only) należy: a) Z menu głównego wywołać pozycję Dysk. Rys. 4-H. Zarządzanie dyskami b) Wybrać dysk, który ma zostać zabezpieczony. c) Nacisnąć przycisk Ustaw. Spowoduje to otwarcie nowego okna dialogowego pozwalającego na ustawienie trybu pracy dysku. Rys. 4-I. Ustawienie typu dysku d) W polu opcji Status dysku wskazać pozycję Tylko odczyt

41 e) Nacisnąć przycisk OK, aby zatwierdzić wprowadzone ustawienia. Uwaga: Jeżeli dysk twardy jest ustawiony do pracy w trybie Tylko odczyt, nie można zapisać na nim nowych nagrań. Chcąc wyłączyć tryb Tylko odczyt i ponownie umożliwić rejestrację nagrań na danym dysku, należy go ustawić do pracy w trybie R/W (odczyt i zapis). Rejestrator zawsze automatycznie rejestruje nagrania na kolejnym dysku, który nie jest ustawiony do trybu Tylko do odczytu Redundancja dysku Chcąc zabezpieczyć się przed utratą nagrań w wyniku awarii dysków, w rejestratorze można ustawić dyski do pracy w trybie redundantnym. Uruchomienie funkcji zapisu na dysku redundantnym wymaga co najmniej dwóch dysków. W tym celu należy: a) Z menu głównego wywołać pozycję Dysk. b) W oknie zarządzania dyskami wskazać dysk, który ma pełnić rolę nośnika redundantnego. Rys. 4-J. Zarządzanie dyskami c) Nacisnąć przycisk Ustaw, aby wywołać okno konfiguracji trybu pracy dysku. d) W polu opcji Status dysku wskazać pozycję Redundancja. Upewnić się, że przynajmniej jeden dysk jest ustawiony do pracy w trybie R/W (odczyt i zapis). e) Nacisnąć przycisk OK, aby zachować wprowadzone ustawienia

42 Rys. 4-K. Ustawienie trybu pracy dysku f) Z menu głównego wywołać kolejno pozycje Ustawienia -> Nagrywanie. g) Na pozycji Kamera z rozwijalnej listy wybrać numer kanału (kamery), z którego obraz ma być rejestrowany w sposób redundantny. h) Nacisnąć przycisk Więcej ustawień, aby wywołać dodatkowe okno ustawień. Rys. 4-L. Dodatkowe ustawienia rejestracji i) Załączyć opcję Nagrywanie redund. j) Nacisnąć przycisk OK w celu zachowania ustawień. k) Powtórzyć kroki, aby ustawić rejestrację redundantną dla pozostałych kanałów

43 5. Odtwarzanie Instrukcja obsługi rejestratora HikVision DS-9016HFI-SH Przed uruchomieniem odtwarzania należy wyszukać interesujące użytkownika nagranie. Istnieje kilka sposobów przeszukiwania nagrań takich jak wyszukiwanie po czasie, kanale, typie, zdarzeniu Interfejs odtwarzania Okno odtwarzania wyposażone jest w panel sterowania odtwarzaniem. Rys. 5-A. Interfejs odtwarzania nagrań Panel sterowania odtwarzaniem posiada różnorodne przyciski funkcyjne, pozwalając na wygodne przeglądanie nagrań. Rys. 5-B. Panel sterowania odtwarzaniem

44 Elementy panelu sterowania Element Opis Załączenie wyłączenie audio Oznaczenie początku/końca klipu wideo Poprzednia kamera Wstecz 30 s Pauza Stop Do przodu 30 s Odtwarzanie przyspieszone Odtwarzanie spowolnione Następna kamera Linia czasowa Rodzaj nagrań: normalne (ciągłe) zdarzeniowe Opuszczenie odtwarzania Wyświetlenie panelu kamer Ukrycie paska sterowania Uwaga: Linia czasowa w kolorze niebieskim oznacza nagrania normalne (zapis ciągły), natomiast linia barwy czerwonej wskazuje na nagrania zdarzeniowe (np. zapis po alarmie lub detekcji ruchu) Wyszukiwanie nagrań Chcąc wyszukać określone nagranie należy: a) Z menu głównego wywołać pozycję Szuk. nagrań. b) Określić kryteria poszukiwania: numery kanałów, typ nagrań/plików oraz

45 datę/czas nagrań. Rys. 5-C. Wyszukiwanie nagrań c) Nacisnąć przycisk Wyświetl w celu uruchomienia odtwarzania nagrań spełniających zadane kryteria lub nacisnąć przycisk Szukaj, aby wywołać okno z listą wyszukanych nagrań. Odtwarzanie może być uruchomione również z listy nagrań poprzez wskazanie pliku i naciśniecie przycisku Wyświetl. Rys. 5-D. Wyszukane nagrania 5.3. Wyszukiwanie zdarzeń Chcąc wyszukać określone nagranie zdarzenia, należy:

46 a) Z menu głównego wywołać pozycję Event Search. b) Określić kryteria poszukiwania: numery kanałów, typ zdarzenia, datę/czas nagrań. Rys. 5-E. Wyszukiwanie nagrań zdarzeniowych c) Nacisnąć przycisk Szukaj, aby wywołać okno z listą wyszukanych nagrań. Nacisnąć ikonę Play, aby uruchomić odtwarzanie nagrań. Rys. 5-F. Podstawowy interfejs odtwarzania nagrań

47 5.4. Wywoływanie nagrań z okna podglądu W szybki sposób nagrania z ostatnich 5 minut mogą zostać wywołane z okna trybu podglądu obrazu na żywo. W tym celu należy: Za pomocą myszy: a) Nacisnąć prawym przyciskiem myszy na pożądanym kanale i wybrać pozycję Odtwarzanie. b) W wyniku tego uruchomione zostanie odtwarzanie nagrań ze wskazanego kanału. W przypadku braku nagrań z ostatnich 5 minut wyświetlony zostanie stosowny komunikat z informacją. Można również wybrać kamerę z bocznego panelu listy kamer oraz wskazać dzień z kalendarza i nacisnąć przycisk PLAY na panelu sterowania odtwarzaniem. c) Możliwe jest także uruchomienie odtwarzania z innych kanałów poprzez wskazanie ich na liście po prawej stronie ekranu. Rys. 5-G. Odtwarzanie nagrań Odtwarzanie za pomocą panelu przedniego/pilota podczerwieni: a) Nacisnąć przycisk [PLAY]. Spowoduje to wywołanie interfejsu odtwarzania nagrań. b) Podać numer kanału, z którego mają być odtwarzane nagrania (np. nacisnąć kolejno przyciski 0 i 4, aby uruchomić odtwarzanie nagrań z kanału 04 ). c) Nagrania z wybranego kanału zostaną odtworzone

48 Odtwarzanie obrazu z kilku kamer jednocześnie: a) Zaznaczyć kamery na liście w panelu kamer. b) Nacisnąć przycisk, aby zatrzymać aktualnie odtwarzane nagrania. c) Nacisnąć przycisk, aby uruchomić odtwarzanie nagrań z zaznaczonych kamer. Uwaga: a) Możliwe jest jednoczesne odtwarzanie obrazu z 16 kamer. b) Zaznaczenie do odtwarzania kilku kamer jest możliwe za pomocą myszy USB Wywoływanie nagrań z dziennika Odtwarzanie nagrań może być wywoływane z dziennika zdarzeń. W tym celu należy: a) Z menu głównego wywołać kolejno pozycje: Konserwacja -> Szuk. logów. Rys. 5-H. Przeszukiwanie dziennika zdarzeń b) Na pozycji Rodzaj główny z listy opcji wybrać Informacje. c) Na pozycji Rodzaj drugorzędny z listy opcji wybrać Rozpocznij nagrywanie lub Zatrzymaj nagrywanie. d) Wprowadzić przedział czasowy poszukiwań: Czas początku i Czas końca. e) Nacisnąć przycisk Szukaj. W wyniku tego wyszukane zostaną pozycje dziennika zdarzeń spełniające zadane kryteria. f) Wskazać na liście nagranie, które ma być odtworzone i nacisnąć przycisk Wyświetl

49 g) Wybrane nagrania zostaną odtworzone. Rys. 5-I. Lista dziennika zdarzeń 5.6. Odtwarzanie poklatkowe Nagrania rejestratora mogą być odtwarzane w trybie poklatkowym. W tym celu należy: Za pomocą myszy: a) Nacisnąć kilka razy przycisk Spowolnione odtwarzanie na panelu sterowania odtwarzaniem do momentu uzyskania odtwarzania w trybie Pojedyncze. b) Naciskać przycisk Pauza (stop-klatka), aby uzyskać odtwarzanie poklatkowe. Za pomocą panelu przedniego/pilota podczerwieni: a) Nacisnąć kilka razy przycisk Spowolnione odtwarzanie na panelu sterowania odtwarzaniem do momentu uzyskania odtwarzania w trybie Pojedyncze. b) Naciskać przycisk Pauza (stop-klatka), aby uzyskać odtwarzanie poklatkowe Powiększenie cyfrowe Chcąc wykorzystać powiększenie cyfrowe w trybie odtwarzania, należy: a) Wywołać tryb powiększenia cyfrowego, naciskając prawy przycisk myszy

50 i wybierając z menu kontekstowego opcję Zoom cyfrowy. b) Nacisnąć lewy przycisk myszy, będąc w obszarze okienka pełnego obrazu w rogu ekranu, aby wybrać obszar, który ma być powiększony cyfrowo. Rys. 5-J. Powiększenie cyfrowe

51 6. Archiwizacja Instrukcja obsługi rejestratora HikVision DS-9016HFI-SH 6.1. Nośniki archiwum Pliki z nagraniami mogą być archiwizowane na zewnętrzne nośniki pamięci takie jak pamięci pendrive USB, dyski USB lub płyty CD/DVD (za pomocą nagrywarki) Eksportowanie plików W celu wyeksportowania wybranych plików z nagraniami należy: a) Z menu głównego wywołać pozycję Szuk. nagrań. Rys. 6-A. Wyszukiwanie nagrań b) Podać kryteria poszukiwań nagrań, które mają być poddane archiwizacji. c) Nacisnąć przycisk Szukaj. d) Wybrać pliki z nagraniami, które mają być wyeksportowane i nacisnąć przycisk Eksport. e) Sumaryczny rozmiar wybranych plików jest podany w dolnej części okna listy nagrań. Nacisnąć przycisk Dalej w celu przejścia do właściwego etapu eksportu nagrań

52 Rys. 6-B. Zarchiwizowane pliki nagrań f) Z rozwijalnej listy u góry ekrany wybrać nośnik pamięci/urządzenie, które ma służyć do przeprowadzenia archiwizacji. Jeżeli podłączone nośnik/urządzenie do archiwizacji nie jest rozpoznawane przez rejestrator należy: Nacisnąć przycisk Odśwież. Odłączyć i ponownie podłączyć nośnik/urządzenie. Zweryfikować czy nośnik/urządzenie jest kompatybilne z rejestratorem. g) Nacisnąć przycisk Start, aby uruchomić proces archiwizacji. Rys. 6-C. Archiwizacja nagrań h) Po zakończeniu archiwizacji można wskazać wyeksportowane pliki i odtworzyć je, co pozwala zweryfikować poprawność archiwizacji

53 Rys. 6-D. Zakończenie procesu archiwizacji Uwaga: Aplikacja do odtwarzania nagrań jest automatycznie kopiowana na nośnik pamięci podczas archiwizacji nagrań Eksportowanie zdarzeń Nagrania mogą być eksportowane za pomocą funkcji wyszukiwania zdarzeń. W tym celu należy: a) Z menu głównego wywołać pozycję Event Search. Rys. 6-E. Eksportowanie zdarzeń b) Podać kryteria poszukiwań nagrań, które mają być poddane archiwizacji. c) Nacisnąć przycisk Eksportuj

54 d) Wybrać pliki z nagraniami, które mają być wyeksportowane. Przed przystąpieniem do archiwizacji nagrań można zweryfikować nagrania po naciśnięci przycisku Wyświetl. e) Sumaryczny rozmiar wybranych plików jest podany w dolnej części okna listy nagrań. Nacisnąć przycisk Dalej w celu przejścia do właściwego etapu eksportu nagrań. f) Z rozwijalnej listy u góry ekrany wybrać nośnik pamięci/urządzenie, które ma służyć do przeprowadzenia archiwizacji. Jeżeli podłączone nośnik/urządzenie do archiwizacji nie jest rozpoznawane przez rejestrator należy: Nacisnąć przycisk Odśwież. Odłączyć i ponownie podłączyć nośnik/urządzenie. Zweryfikować czy nośnik/urządzenie jest kompatybilne z rejestratorem. g) Nacisnąć przycisk Start, aby uruchomić proces archiwizacji. Uwaga: Aplikacja do odtwarzania nagrań jest automatycznie kopiowana na nośnik pamięci podczas archiwizacji nagrań Eksportowanie klipów Nagrania do archiwizacji można również określić podczas odtwarzania nagrań jako tzw. klipy wideo (do 30 klipów z wybranego kanału). W celu archiwizacji klipów wideo należy: Za pomocą myszy: a) Wywołać okno odtwarzania nagrań (szczegółowe informacje przedstawione są w rozdziale Odtwarzanie ). b) Używając przycisków znacznika początku i końca klipu, określić fragment nagrań, który ma być oznaczony jako klip. c) Powtórzyć operacje w przypadku potrzeby oznaczenia kolejnych klipów. d) Nacisnąć przycisk opuszczenia okna odtwarzania. Spowoduje to wyświetlenie komunikatu o istnieniu klipów w pamięci podręcznej. Rys. 6-F. Powiadomienie o oznaczeniu klipów e) Nacisnąć przycisk TAK, aby wywołać okno archiwizacji nagrań. f) W oknie archiwizacji nagrań nacisnąć przycisk Start, aby uruchomić

55 proces eksportowania nagrań. Za pomocą panelu przedniego/pilota podczerwieni: a) Wywołać okno odtwarzania nagrań (szczegółowe informacje przedstawione są w rozdziale Odtwarzanie ). b) Podczas odtwarzania nagrań za pomocą przycisku [EDIT] oznaczyć początek i koniec klipu. c) Powtórzyć operacje w przypadku potrzeby oznaczenia kolejnych klipów. d) Nacisnąć przycisk [ESC], aby opuścić okno odtwarzanie nagrań. Spowoduje to wyświetlenie komunikatu o istnieniu klipów w pamięci podręcznej. e) Nacisnąć przycisk TAK, aby wywołać okno archiwizacji nagrań. f) W oknie archiwizacji nagrań nacisnąć przycisk Start, aby uruchomić proces eksportowania nagrań Zarządzanie nośnikami archiwizacji Zarządzenie nośnikami archiwizacji odbywa się z poziomu okna eksportowania nagrań. Opis dostępu do okna eksportowania nagrań jest przedstawiony w poprzedniej sekcji. Rys. 6-G. Zarządzanie nośnikami archiwizacji W oknie eksportowania nagrań dostępne są różne przyciski funkcyjne. Wśród nich znajdują się: Nowy: utworzenie nowego katalogu na nośniku pamięci przeznaczonym do archiwizacji nagrań. Usuń: usunięcie pliku/katalogu z nośnika przeznaczonego do archiwizacji nagrań

56 Wyświetl: odtworzenie nagrań z wybranego pliku archiwum z nośnika archiwizacji. Formatuj: Formatowanie nośnika pamięci przeznaczonego do archiwizacji nagrań

57 7. Zdarzenia Instrukcja obsługi rejestratora HikVision DS-9016HFI-SH 7.1. Detekcja ruchu Poprawnie skonfigurowana detekcja ruchu pozwala znacznie wydłużyć okres rejestracji w stosunku do czasu zapisu ciągłego. Dzięki rejestracji obrazu po detekcji ruchu ułatwione jest także wyszukiwanie istotnych nagrań. W celu ustawienia detekcji ruchu należy: a) Wywołać pozycje menu głównego Ustawienia -> Kamera. b) W oknie Zarządzanie kamerami wybrać kamerę, która ma być poddana konfiguracji i nacisnąć przycisk Ustaw. Rys. 7-A. Zarządzanie kamerami c) Wybrać zakładkę Zaawansowane umożliwiającą dodatkowe ustawienia

58 Rys. 7-B. Dodatkowe ustawienia kamer d) Zaznaczyć pole wyboru Detekcja ruchu. e) Nacisnąć przycisk Ustawienia obszaru, aby określić obszary detekcji ruchu oraz jej czułość. f) Zaznaczyć obszary detekcji na obrazie. Obszary detekcji ruchu wskazują strefy sceny (obrazu), gdzie ruch ma być wykrywany. Obszarem detekcji ruchu może być pokryty cały obraz. Rys. 7-C. Ustawienie obszarów detekcji ruchu g) Określić czułość detekcji ruchu

59 Rys. 7-D. Ustawienie obszarów detekcji ruchu h) W tym celu nacisnąć prawy przycisk myszy i wybrać poziom czułości detekcji ruchu. Rys. 7-E. Ustawienie czułości detekcji ruchu i) Nacisnąć przycisk OK, aby zatwierdzić zmiany. j) Nacisnąć przycisk Obsługuj w celu wywołania okna obsługi zdarzeń Obsługa wyjątku i wybrać zakładkę Włączona kamera. Rys. 7-F. Ustawienie obszarów detekcji ruchu

60 k) Wskazać kamery, dla których ma być uruchamiana rejestracja w przypadku wystąpienia detekcji ruchu dla konfigurowanego kanału, poprzez zaznaczenie pól wyboru poszczególnych kamer. l) Wybrać zakładkę Harmonogram. m) W oknie zakładki ustawić przedziały czasowe, dla których w przypadku detekcji ruchu maja być realizowane operacje wskazane na zakładce Obsługuj. n) W oknie zakładki Obsługuj wskazać czynności, jakie ma wykonać rejestrator w reakcji na zdarzenie (szczegółowe informacje dot. sposobów obsługi zdarzeń przedstawione są w rozdziale Reakcje na zdarzenia ). o) Nacisnąć przycisk OK, aby zakończyć konfigurację detekcji ruchu. Rys.7-G. Ustawienia harmonogramu obsługi zdarzenia. Z funkcją detekcji ruchu można również powiązać harmonogram rejestracji w trybie detekcji ruchu (szczegółowe informacje znajdują się w rozdziale: Rejestracja w harmonogramie ) Wejścia alarmowe Rejestracja może być wzbudzana za pomocą zewnętrznych sygnałów podawanych na wejścia alarmowe rejestratora, pochodzących z czujników alarmowych. Chcąc zdefiniować parametry pracy wejść/wyjść alarmowych, należy: a) Wywołać w menu głównym kolejno pozycje Ustawienia -> Alarm

61 Rys. 7-H. Ustawienia alarmowe b) W oknie Ustawienia alarmowe, w zakładce Wejście alarmowe wskazać numer wejścia alarmowego i nacisnąć przycisk Ustaw. Spowoduje to wywołanie okna konfiguracji wybranego wejścia alarmowego. Rys. 7-I. Konfiguracja wejścia alarmowego c) Określić rodzaj wejście alarmowego na pozycji Type (N.O. normalnie otwarte, N.C. normalnie zamknięte). d) Zaznaczyć pole wyboru Ustawienie i nacisnąć przycisk Obsługuj. Spowoduje to wywołanie okna obsługi zdarzeń Obsługa wyjątku. e) Wybrać zakładkę Włączona kamera. f) Wskazać kanały, z których ma być uruchomiona rejestracja w przypadku wystąpienia alarmu (sygnału na wejściu alarmowym)

62 Rys. 7-J. Konfiguracja kanałów rejestracji alarmowej g) Wybrać zakładkę Harmonogram. h) W oknie zakładki ustawić przedziały czasowe, dla których w przypadku pobudzenia wejścia alarmowego maja być realizowane operacje wskazane na zakładce Obsługuj. i) W oknie zakładki Obsługuj wskazać czynności, jakie ma wykonać rejestrator w reakcji na zdarzenie (szczegółowe informacje dot. sposobów obsługi zdarzeń przedstawione są w rozdziale Reakcje na zdarzenia ). j) Nacisnąć przycisk OK, aby zakończyć konfigurację wejścia alarmowego. Rys. 7-K. Konfiguracja wyjątków. k) Nacisnąć przycisk OK w celu zachowania ustawień. Z funkcją alarmów można również powiązać harmonogram rejestracji w trybie alarmowym (szczegółowe informacje znajdują się w rozdziale: Rejestracja w harmonogramie )

63 7.3. Wyjścia alarmowe Instrukcja obsługi rejestratora HikVision DS-9016HFI-SH W oknie ustawień alarmowych dostępna jest również konfiguracja wyjść alarmowych. W tym celu należy: a) Wybrać zakładkę Wyjścia alarmowe. b) W nowo otwartym oknie wskazać wyjście alarmowe, które ma być poddane konfiguracji i nacisnąć przycisk Ustaw. Spowoduje to wywołanie okna konfiguracji wskazanego wyjścia alarmowego. Rys. 7-L. Konfiguracja wyjść alarmowych c) Wprowadzić ustawienia dla wybranego kanału. d) Nacisnąć przycisk OK w celu zachowania ustawień. Rys. 7-M. Konfiguracja wyjścia alarmowego

64 Uwaga: Jeżeli na pozycji Zatrzymaj na wybrano opcję Zatrzymaj ręcznie, alarm na wyjściu alarmowym będzie podtrzymywany do momentu ręcznego wyłączenia go przez użytkownika (szczegółowe informacje przedstawione zostały w kolejnym rozdziale). Uwaga: Wyzwalanie wyjść alarmowych kamer IP wymaga odpowiednich uprawnień w ustawieniach danej kamery Ręczne wyzwalanie wyjść alarmowych Wyjścia alarmowe mogą być wyzwalane ręcznie. W tym celu należy: a) Wywołać z menu głównego pozycję Alarm ręczny. Rys. 7-N. Ręczne wyzwalanie wyjść alarmowych b) W oknie ręcznego wyzwalania wyjść alarmowych dostępne są następujące funkcje: Wyzwól: aktywacja wybranych wyjść alarmowych. Wyzwól wsz.: aktywacja wszystkich wyjść alarmowych. Skasuj: dezaktywacja wszystkich wyjść alarmowych. c) Nacisnąć przycisk OK, aby powrócić do okna menu nadrzędnego Detekcja utraty wizji Rejestrator jest w stanie wykrywać zaniki sygnałów wizji i wykonywać określone czynności w reakcji to zdarzenie. Chcąc skonfigurować parametry pracy detekcji

65 utraty wizji, należy: a) Wywołać z menu głównego pozycje Ustawienia -> Kamera. Rys. 7-O. Zarządzanie kamerami b) Wybrać z listy kamerę, dla której rejestrator ma być poddany konfiguracji i nacisnąć przycisk Ustaw. c) Wybrać zakładkę Zaawansowane. d) Zaznaczyć pole wyboru Detekcja utraty sygnału wideo. Rys. 7-P. Ustawienia dodatkowe kamer e) Nacisnąć przycisk Obsługuj, aby wywołać okno konfiguracji obsługi zdarzenia utraty sygnału wizji Obsługa wyjątku. f) W oknie zakładki Obsługuj wskazać czynności, jakie ma wykonać rejestrator w reakcji na zdarzenie (szczegółowe informacje przedstawione są w rozdziale Reakcje na zdarzenia )

66 Rys. 7-R. Obsługa zdarzeń g) Wybrać zakładkę Harmonogram w celu ustawienia harmonogramu obsługi (aktywności) zdarzenia utraty sygnału wizji. Harmonogram może być ustawiony ogólnie dla całego tygodnia lub indywidualnie dla każdego dnia tygodnia, dając możliwość zdefiniowania 8 przedziałów czasowych dla pojedynczego dnia. h) Nacisnąć przycisk Zastosuj, aby zakończyć konfigurację. i) Powtórzyć czynności dla kolejnych kanałów, jeżeli to koniczne Detekcja sabotażu wizji Sabotaż wizji (np. zmiana strefy obserwacji kamery przesunięcie kamery) jest zdarzeniem, które może być wykrywane i sygnalizowane przez rejestrator. W celu konfiguracji parametrów pracy detekcji sabotażu wizji należy: a) Wywołać z menu głównego pozycje Ustawienia -> Kamera

67 Rys. 7-S. Camera Management Menu b) Wybrać z listy kamerę, dla której rejestrator ma być poddany konfiguracji i nacisnąć przycisk Ustaw. c) Wybrać zakładkę Zaawansowane. d) Zaznaczyć pole wyboru Wykrywanie ingerencji. Rys. 7-T. Ustawienia dodatkowe kamer f) Nacisnąć przycisk Ustawienia obszaru, aby wywołać okno konfiguracji strefy detekcji sabotażu wizji. g) Możliwe jest ustawienia jednego pola (również pełnoekranowego) detekcji sabotażu wizji

68 Rys. 7-U. Konfiguracja pola detekcji sabotażu wizji g) Określić czułość detekcji. Im wyższa wartość, tym większa czułość detekcji. h) Nacisnąć przycisk OK, aby zatwierdzić ustawienia i powrócić do okna menu nadrzędnego. i) Nacisnąć przycisk Obsługuj, aby wywołać okno konfiguracji wyjątków. j) W oknie zakładki Obsługuj wskazać sposoby sygnalizacji sabotażu wizji (szczegółowe informacje przedstawione są w rozdziale Reakcje na zdarzenia ). Rys. 7-W. Konfiguracja obsługi sabotażu wizji k) Wybrać zakładkę Harmonogram i ustalić harmonogram pracy (aktywności) dla funkcji detekcji sabotażu wizji

69 l) Nacisnąć przycisk Zastosuj, aby zachować ustawienia. m) Powtórzyć konfiguracje dla pozostałych kanałów Wyjątki systemowe Konfiguracja wyjątków pozwala na powiadamianie o istotnych zdarzeniach związanych z pracą rejestratora. Detekowane wyjątki Pełny dysk: zapełnienie nagraniami wszystkich dysków twardych zainstalowanych w rejestratorze. Błąd dysku: wystąpienie błędów zapisu na dysku lub nieudana próba inicjalizacji dysku. Utrata połączenia sieciowego. Konflikt adresów IP. Próba nieuprawnionego logowania: nieprawidłowy login lub hasło. Wyjątek dotyczący wideo: detekcja nieprawidłowych parametrów sygnału wizji kamery. Niezgodny standard wyjścia wideo: niezgodność standardów wizyjnych monitora. Nagrywanie nie powiodło się: Błąd/Brak rejestracji na dyskach twardych. Chcąc skonfigurować wyjątki, należy: a) Wywołać z menu głównego pozycje Ustawienia -> Wyjątki. b) Wybrać rodzaj wyjątku, który ma być poddany konfiguracji. c) Wybrać czynności, jakie ma wykonać rejestrator w reakcji na wyjątek. Rys. 7-X. Wyjątki

70 d) Nacisnąć przycisk OK w celu zatwierdzenia wprowadzonych ustawień Reakcje na zdarzenia Podczas konfiguracji obsługi takich zdarzeń/wyjątków jak detekcja ruchu, alarm itp. możliwe jest wskazanie, jakie czynności ma podejmować rejestrator w reakcji na te zdarzenia: Wywołanie obrazu na monitorze: w przypadku wystąpienia zdarzenia, na monitorze podłączonym do rejestratora wyświetlony zostanie obraz na żywo z kamery, która jest skojarzona z danym zdarzeniem. W przypadku wystąpienia kilku zdarzeń jednocześnie obrazy z kilku kamer będą wyświetlane naprzemiennie w cyklu zgodnie z ustalonym czasem wyświetlania obrazu (konfiguracje te wykonywane są na pozycji menu Ustawienia -> Wyświetl ). Po zaniku wszystkich alarmów wyświetlanie cykliczne alarmowych obrazów zostaje zatrzymane i rejestrator powraca do normalnego wyświetlania obrazu na żywo. Ostrzeżenie dźwiękowe: sygnalizacja dźwiękowa w przypadku wystąpienia zdarzenia. Powiadom centrum monitoringu: powiadomienie centrum monitorowania o wystąpieniu zdarzenia (szczegółowe informacje przedstawione są w rozdziale Powiadamianie centrum monitorowania ). Wyślij w przypadku wystąpienia zdarzenia wysyłany jest komunikat (szczegółowe informacje przedstawione są w rozdziale Powiadamianie ). Wyjście alarmowe: aktywacja wyjść alarmowych w przypadku wystąpienia zdarzenia (szczegółowe informacje przedstawione są w rozdziale Wejścia alarmowe )

71 8. Sieć IP 8.1. Parametry podstawowe W celu konfiguracji podstawowych parametrów sieciowych należy: Wywołać z menu głównego pozycje Ustawienia -> Sieć. Rys. 8-A. Podstawowa konfiguracja parametrów sieciowych b) Wybrać zakładkę Ogólne. c) Jeżeli w sieci pracuje serwer DHCP i rejestrator ma posiadać przypisany przez niego adres IP wraz z innymi parametrami sieciowymi, zaznaczyć pole wyboru DHCP. Status parametrów sieciowych rejestratora można sprawdzić w oknie zakładki Status sieci

72 Rys. 8-B. Status sieci d) Jeżeli rejestrator ma posiadać ręcznie wprowadzone ustawienia sieciowe, pole wyboru DHCP powinno być odznaczone, a w kolejnych polach numerycznych ustawić następujące parametry rejestratora: Adres IP: adres IP rejestratora. Maska podsieci: maska podsieci rejestratora. Brama domyślna: adres IP bramy, z której ma korzystać rejestrator; zwykle jest to adres IP rutera. Preferowany/Alternatywny DNS: adresy serwerów DNS, z których ma korzystać rejestrator. e) Nacisnąć przycisk [OK], aby zachować wprowadzone ustawienia PPPoE Rejestrator pozwala na wykorzystanie protokołu PPPoE, aby go ustawić należy: a) Wywołać z menu głównego pozycje Ustawienia -> Sieć

73 Rys. 8-C. Podstawowe ustawienia sieciowe b) Wybrać zakładkę Zaawansowane. Rys.8-D. Dodatkowe ustawienia sieciowe c) Wybrać pozycję PPPoE i nacisnąć przycisk Ustaw

74 Rys. 8-E. Ustawienia PPPoE d) Zaznaczyć pole wyboru PPPoE. e) Wprowadzić nazwę użytkownika, hasło i potwierdzić hasło. f) Nacisnąć przycisk OK, aby zachować ustawienia. Ustawienia staną się aktywne po restarcie rejestratora. Chcąc sprawdzić status połączenia PPPoE, wywołać z menu głównego pozycje Ustawienia -> Sieć i zakładkę Status sieci Dynamiczny DNS Oprócz protokołu PPPoE możliwe jest też wykorzystanie usługi dynamicznego DNS-a (DDNS). W celu ustawienia DDNS należy: a) Wywołać z menu głównego pozycje Ustawienia -> Sieć. b) Wybrać zakładkę Zaawansowane. c) Wybrać pozycję DDNS i nacisnąć przycisk Ustaw, spowoduje to wywołanie okna konfiguracji DDNS

75 Rys. 8-F. Ustawienia DDNS d) Zaznaczyć pole wyboru DDNS. e) Wskazać rodzaj serwera DDNS i podać parametry wymagane do współpracy z danym serwerem. Dostępne serwisy DDNS: IpServer (serwer prywatny tworzony samodzielnie przez użytkownika za pomocą oprogramowania DDNS Server/IP Server). PeanutHull (serwer publiczny dostępny w Internecie). DynDNS.org (serwer publiczny dostępny w Internecie) (adres serwera np.: members.dyndns.com). NO-IP (serwer publiczny dostępny w Internecie) Synchronizacja czasu NTP Rejestrator może synchronizować swój czas systemowy z wykorzystaniem protokołu NTP. W tym celu: a) Wywołać z menu głównego pozycje Ustawienia -> Sieć. b) Wybrać zakładkę Zaawansowane, następnie pozycję NTP i nacisnąć przycisk Ustaw. c) W oknie konfiguracji NTP zaznaczyć pole wyboru NTP

76 Rys. 8-G. Konfiguracja ustawień NTP d) Wprowadzić parametry serwera NTP: Synchronizuj co: okres synchronizacji czasu. Serwer NTP: adres IP serwera NTP. Port NTP: numer portu serwera NTP. e) Nacisnąć przycisk OK w celu zachowania ustawień. Uwaga: Okres synchronizacji czasu powinien mieścić się w przedziale minut, typowo 60 minut. Serwerem synchronizacja czasu dostępnym w Internecie jest np.: serwer: Serwer synchronizacji czasu NTP można również stworzyć samodzielnie Porty Rejestrator pozwala na zmianę numerów portów serwera i HTTP (domyślnie są to odpowiednio porty: 8000 i 80). W tym celu: a) Z menu głównego wywołać pozycje Ustawienia -> Sieć. b) Wybrać zakładkę Zaawansowane. c) Wybrać pozycję HOST/INNE i nacisnąć przycisk Ustaw. Spowoduje to wywołanie okna konfiguracji HOST/INNE. d) Wprowadzić nowy numer portu serwera lub HTTP

77 Rys. 8-H. Ustawienia HOST/INNE Uwaga: Zakres dostępnych portów obejmuje przedział Port serwera przeznaczony jest do zdalnego logowania się do rejestratora za pomocą aplikacji klienckiej. Natomiast port HTTP służy do zdalnego dostępu za pomocą przeglądarki internetowej Host alarmowy Rejestrator potrafi wysyłać informacje o zdarzeniach alarmowych pod wskazany adres IP (IP hosta alarmowego i Port hosta alarmowego (domyślnie 7200)), w sytuacji gdy zdarzenie zostanie odnotowane przez rejestrator. Rejestrator pozwala na zmianę numerów portów serwera i HTTP (domyślnie są to odpowiednio porty: 8000 i 80). W tym celu: a) Z menu głównego wywołać pozycje Ustawienia -> Sieć. b) Wybrać zakładkę Zaawansowane. c) Wybrać pozycję HOST/INNE i nacisnąć przycisk Ustaw. Spowoduje to wywołanie okna konfiguracji HOST/INNE. d) Wprowadzić IP hosta alarmowego i Port hosta alarmowego

78 Rys. 8-I. Konfiguracja hosta alarmowego Uwaga: Zakres dostępnych portów obejmuje przedział Transmisja Multicast Wykorzystanie funkcji multicastu eliminuje ograniczenia związane z wydajnością sieciową urządzeń w przypadku potrzeby transmisji wizji do wielu urządzeń jednocześnie. Klasa adresów multicast obejmuje przedział Zalecane jest korzystanie z adresów zakresu W celu: konfiguracji multicastu: a) Z menu głównego wywołać pozycje Ustawienia -> Sieć. b) Wybrać zakładkę Zaawansowane. c) Wybrać pozycję HOST/INNE i nacisnąć przycisk Ustaw. Spowoduje to wywołanie okna konfiguracji HOST/INNE. d) Wprowadzić adres w polu IP dla multicastu. Adres IP multicast dla jednostki klienckiej musi być zgodny z adresem multicast rejestratora

79 Rys. 8-J. Konfiguracja multicast 8.8. Pakiety MTU MTU (Maximum Transmission Unit) określa wielkość pakietu datagramu wysyłanego przez warstwę protokołu komunikacyjnego. W celu zmiany MTU: a) Z menu głównego wywołać pozycje Ustawienia -> Sieć. b) Wybrać zakładkę Zaawansowane. c) Wybrać pozycję HOST/INNE i nacisnąć przycisk Ustaw. Spowoduje to wywołanie okna konfiguracji HOST/INNE. d) Wprowadzić wartość na pozycji MTU. Rys. 8-K. Ustawienia HOST/INNE

80 Uwaga: Zakres wartości MTU: Powiadamianie W celu konfiguracji funkcji powiadamiania należy: a) Z menu głównego wywołać pozycje Ustawienia -> Sieć. b) Wybrać zakładkę Zaawansowane. c) Wybrać pozycję i nacisnąć przycisk Ustaw. Spowoduje to wywołanie okna konfiguracji . Rys. 8-L. Główne ustawienia d) Wprowadzić parametry poczty . e) Nacisnąć przycisk Test w celu sprawdzenia poprawności przeprowadzonej konfiguracji. Spowoduje to wysłanie pod wskazany adres testowego a. f) Wybrać zakładkę Zaawansowane, aby ustawić dodatkowe parametry dot. komunikacji . g) W wywołanym oknie można aktywować funkcję załączania klatek obrazowych (JPEG), z możliwością ustawienia interwału czasowego. Zakładka pozwala również na ustawienie portu SMTP oraz aktywację SSL

81 Rys. 8-M. Dodatkowe ustawienia h) Nacisnąć przycisk OK w celu zachowania wprowadzonej konfiguracji

82 9. Kamery 9.1. Konfiguracja podstawowa W celu konfiguracji kamer w rejestratorze należy: a) Z menu głównego wywołać pozycje Ustawienia -> Kamera. Rys. 9-A. Zarządzanie kamerami b) Ustalić liczbę aktywnych/nieaktywnych kamer zwykłych. Chcąc dodać więcej niż 8 kamer IP należy dezaktywować odpowiednią liczbę kanałów analogowych. Wyłączenie 2 kanałów analogowych pozwala na dołączenie 1 dodatkowej kamery IP (4CIF). Podobnie wyłączenie 4 kanałów analogowych umożliwia dodanie 1 kamery IP (HD720P) itd. (szczegółowe dane zawarte w tabeli w dalszej części rozdziału). c) W celu wyłączenia/załączenia kanału analogowego nacisnąć przycisk Status w wywołanym oknie odznaczyć/zaznaczyć pola wyboru dla wybranych kamer. Następnie zatwierdzić zmiany przyciskiem OK i dokonać restartu urządzenia. Po restarcie ponownie powrócić do okna ustawień kamer

83 Rys. 9-B. Aktywacja/dezaktywacja kamer d) W celu dodania kamery IP w oknie zarządzania kamerami nacisnąć przycisk Dodaj. Rys. 9-C. Dodawanie kamery IP e) Wybrać kamerę IP z listy dostępnych urządzeń (wykrytych przez moduł SADP rejestratora). W przypadku brak wykrytych kamer na liście można dodać je ręcznie, podając ich parametry (adres IP/nazwa domeny, port itd.). f) Naciśnij przycisk OK, aby zachować wprowadzone ustawienia. g) Po udanym podłączeniu kamery, przyjmuje ona status Uaktywn. / Połącz. (kolumna Status ). W przypadku braku połączenia można zweryfikować ustawienia kamery wywołując okno konfiguracji

84 Rys. 9-D. Zarządzanie kamerami h) Nacisnąć przycisk OK, aby zatwierdzić wprowadzone zmiany. Relacje pomiędzy liczbą kamer, rozdzielczością pracy i prędkością rejestracji Typ kamer Kamery zwykłe Kamery IP Rozdzielczość 4CIF 4CIF HD720P UXGA UXGA Prędkość zapisu na kanał 25 kl./s 25 kl./s 25 kl./s 8 kl./s 25 kl./s Liczba kamer W przypadku obsługi kamer zwykłych (maks. 16) i kamer IP (maks. 8) sumarycznie obsługa do 24 kamer. W przypadku obsługi tylko kamer IP, obsługa maks 16 kamer. W celu konfiguracji parametrów obrazu kamery IP należy: a) Z menu głównego wywołać pozycje Ustawienia -> Nagrywanie

85 Rys. 9-E. Ustawienia rejestracji b) Wybrać zakładkę Ogólne. c) Na pozycji Kamera z rozwijalnej listy wybrać numer kanału IP (kamery IP), który ma być poddany konfiguracji. d) Następnie ustawić kolejne parametry: Parametry kodowania: wybór trybu pracy, dla którego mają być ustawione poniższe parametry (tryb rejestracji normalnej opcja Strumień główny (normalny), tryb rejestracji zdarzeniowej opcja Strumień główny (zdarzenie). Wymienione strumienie (strumienie główne) dot. również domyślnie podglądu obrazu. Chcąc ograniczyć obciążenie sieci, do podglądu obrazu można wykorzystać strumień dodatkowy (o niższej jakości) Podstrumień, rejestrując jednocześnie strumień główny). Rodzaj strumienia: typ kodowanego strumienia Wideo lub Wideo i Audio. Rozdzielczość: rozdzielczość kodowanego strumienia (4CIF/ DCIF/ 2CIF/ CIF/ QCIF). Prędkość bitowa: Zmienna lub Stała. Jakość obrazu: kilka jakości kodowania obrazu. Prędkość klatkowa: liczba klatek na sekundę kodowanego obrazu. Maks. Szybk. (Kbps): maksymalna wielkość kodowanego strumienia. k) Nacisnąć przycisk OK w celu zachowania ustawień. Uwaga: Dostępne rozdzielczości, prędkości (kl./s) i strumienie zależą od danej kamery IP Napisy ekranowe Rejestrator pozwala na konfigurację sposobu wyświetlania opisów ekranowych

86 Obejmuje ona takie oznaczenia jak nazwa kamery, czas, data itp. W celu ustawienia sposobu wyświetlania należy: a) Z menu głównego wywołać pozycje Ustawienia -> Kamera. b) Wybrać numer kanału, który ma być poddany konfiguracji. c) Ustawić parametry wyświetlania przypisane do wybranego kanału. Rys. 9-F. Ustawienia napisów ekranowych 9.3. Maski prywatności Rejestrator umożliwia konfigurację masek prywatności indywidualnie dla każdego kanału wizyjnego. W tym celu: a) Z menu głównego wywołać pozycje Ustawienia -> Kamera. b) Wybrać zakładkę Zaawansowane. c) Wskazać kanał wizji, który ma być poddany konfiguracji

87 Rys. 9-G. Konfiguracja dodatkowych parametrów kanału wizyjnego d) Zaznaczyć pole wyboru Maska. e) Nacisnąć przycisk Ustawienia obszaru. f) Określić zamaskowane obszary. Możliwe jest ustawienie do 4 obszarów. Rys. 9-H. Definiowanie obszaru maski g) Nacisnąć przycisk OK, aby zatwierdzić wprowadzone zmiany. Uwaga: Rejestrator umożliwia ustawienie do 4 obszarów dla pojedynczej kamery

88 88 Instrukcja obsługi rejestratora HikVision DS-9016HFI-SH 9.4. Właściwości wyświetlania Rejestrator pozwala na konfigurację takich parametrów wyświetlania obrazu jak: jasność, kontrast, nasycenie i odcień. W tym celu: a) Z menu głównego wywołać pozycje Ustawienia -> Kamera. b) Wybrać zakładkę Zaawansowane. c) Wskazać numer kanału, który ma być poddany konfiguracji. d) Na pozycji Ustawienia obrazu nacisnąć przycisk Ustaw. e) Za pomocą suwaków ustawić: jaskrawość, kontrast, nasycenie, odcień. Ustawione parametry obrazu dotyczą również obrazu rejestrowanego. Rys. 9-I. Konfiguracja parametrów wyświetlania obrazu 88

89 10. Kamery obrotowe Instrukcja obsługi rejestratora HikVision DS-9016HFI-SH Obsługa podstawowa Menu funkcyjne kamer obrotowej może być obsługiwane za pomocą myszy USB, panelu przedniego rejestratora lub pilota podczerwieni. Będąc w trybie sterowania kamerą obrotową naciśniecie prawego przycisku myszy wywołuje okno menu funkcyjnego. Rys. 10-A. Sterowanie kamerą obrotową Menu obejmuje następujące pozycje (funkcje): Kamera: wybranie kamery obrotowej. Przywołaj preset: wydanie polecenie sterującego kamerze (np. wywołanie pozycji/presetu). Przywołaj sekwencję: wydanie sekwencji poleceń sterujących kamerze (np. wywołanie sekwencji pozycji/presetów patrol). Przywołaj trasę: wywołanie zapisanej trasy. Ustawienia presetu: zapisanie w kamerze polecenia sterującego (np. zapisanie pozycji/presetu). Ustawienia sekwencji: zapisanie sekwencji poleceń sterujących (np. sekwencji pozycji/presetów partol ). Ustawienia trasy: zapisanie trasy. Menu PTZ: wywołanie menu konfiguracyjnego kamery obrotowej. Ustawienia PTZ: wywołanie menu konfiguracji kamery obrotowej w rejestratorze

90 10.2. Konfiguracja Przed przystąpienie do użytkowania kamery obrotowej wraz z rejestratorem wymagane jest wcześniejsze skonfigurowanie w rejestratorze parametrów jej obsługi kamery. W tym celu należy: a) Z menu głównego wywołać pozycje Ustawienia -> PTZ. Spowoduje to wywołanie okna Ustawienia PTZ. b) Wybrać numer kanału, do którego podłączona jest kamera obrotowa pozycja Kamera. c) Wprowadzić parametry sterowania kamerą obrotową. d) Nacisnąć przycisk OK, aby zachować zmiany. Rys. 10-B. Ustawienia kamery obrotowej Panel sterowania Rejestrator pozwala na samodzielne zdefiniowanie przez użytkownika pozycji (presetów), sekwencji patroli, tras dla kamer obrotowych, które następnie będzie można wywoływać. Chcąc otworzyć panel sterowania kamerą obrotową wywołać główne menu kontekstowe i wybrać z niego pozycję PTZ

91 Rys. 10-C. Panel sterowania kamerą obrotową Panel sterowania zawiera następujące przyciski ekranowe: Kierunki/automatyczne skanowanie: przyciski poruszania kamerą obrotową i uruchamianie automatycznego skanowania (przycisk centralny). Zbliżenie: przyciski powiększenia/pomniejszenia. Ostrość: przyciski regulacji ostrości. Przysłona: przyciski regulacji otwarcia przesłony. Prędk.: regulacja prędkości kamery. Light: sterowanie (zał./wył.) oświetleniem kamery. Wiper: sterowanie (zał./wył.) wycieraczkami. Zoom In: natychmiastowe powiększenie. Center: pozycja centralna kamery Pozycje (presety) Obsługa pozycji (presetów) kamery obrotowej odbywa się następująco: a) Wywołać panel sterowania kamery obrotowej poprzez wybranie pozycji PTZ z głównego menu kontekstowego lub naciśnięcie przycisku [PTZ] na pilocie/panelu przednim rejestratora. b) Nacisnąć przycisk Preset w celu wywołania listy pozycji zakładka Preset. c) W otwartym oknie dostępne są następujące funkcje: Ustaw: zapamiętanie pozycji (presetu). Za pomocą panelu sterowania przemieścić kamerę na wybraną pozycję, następnie wskazać numer, pod którym ma być zapamiętana pozycja i nacisnąć przycisk Ustaw. Skasuj: usuwanie zapamiętanej pozycji (presetu). Wybrać numer zapamiętanej pozycji i nacisnąć przycisk Wyczyść. Chcąc usunąć wszystkie zapamiętane pozycje nacisnąć przycisk Usuń wsz.. Przywołaj: wywołanie zapamiętanej pozycji (presetu). Wybrać numer zapamiętanej pozycji i nacisnąć przycisk Przywołaj

92 Rys. 10-D. Zarządzanie pozycjami (presetami) kamery obrotowej Uwaga: Tylko zapamiętane uprzednio pozycje mogą być wywołane lub usunięte Patrole (sekwencje pozycji) Sekwencja pozycji pozwala na wywoływanie z określonym interwałem czasowym kolejnych zapamiętanych pozycji. Obsługa sekwencji pozycji odbywa się następująco: a) Wywołać panel sterowania kamery obrotowej poprzez wybranie pozycji PTZ z głównego menu kontekstowego lub naciśnięcie przycisku [PTZ] na pilocie/panelu przednim rejestratora. b) Nacisnąć przycisk Sekwencja w celu wywołania okna sekwencji. Rys. 10-E. Zarządzanie patrolami (sekwencjami pozycji) kamery obrotowej c) W wywołanym oknie zakładki Sekwencje dostępne są następujące funkcje:

93 Ustaw: zapamiętanie sekwencji pozycji (presetów): i. Wybrać numer sekwencji. ii. Wskazać pozycje (przynajmniej dwie), które mają wchodzić w skład danej sekwencji (sposób ustawiania pozycji opisany jest w poprzednim rozdziale: Pozycje (presety) ) i nacisnąć przycisk Ustaw (sekwencja powinna obejmować co najmniej 2 pozycje). Spowoduje to wywołanie okna konfiguracyjnego Ustawienie punktów. iii. Ustawić Punkt kluczowy (pozycje, które mają znajdować się w ramach sekwencji), Okres (czas zatrzymania na danej pozycji) i Prędkość (szybkość przemieszczania się kamery pomiędzy kolejnymi pozycjami). iv. Nacisnąć przycisk OK, aby zatwierdzić ustawienia. Podobnie ustawić kolejne pożądane sekwencje pozycji. v. Po zakończeniu ustawień nacisnąć przycisk OK, aby opuścić okno konfiguracji. Skasuj: usuwanie zapamiętanej sekwencji pozycji i. Wskazać numer sekwencji. ii. Nacisnąć przycisk Skasuj, aby usunąć sekwencję. Start: wywoływanie sekwencji poleceń: i. Wybrać numer sekwencji. ii. Nacisnąć przycisk Start, aby wywołać sekwencję pozycji. Chcąc zatrzymać sekwencję, nacisnąć przycisk Stop Trasy Trasy są zarejestrowanymi ruchami kamery obrotowej. W celu ich konfiguracji należy: a) Wywołać panel sterowania kamery obrotowej poprzez wybranie pozycji PTZ z głównego menu kontekstowego lub naciśnięcie przycisku [PTZ] na pilocie/panelu przednim rejestratora. b) Nacisnąć przycisk Trasa w celu wywołania okna trasy

94 Rys. 10-F. Zarządzanie trasą kamery obrotowej c) Wybrać numer trasy. d) W celu rozpoczęcia rejestracji nowej trasy nacisnąć przycisk Start nagr., następnie wykorzystać przyciski sterujące do manewrowania kamerą obrotową. Nacisnąć przycisk Stop nagr., aby zatrzymać rejestrację trasy. e) Chcąc wywołać trasę, nacisnąć przycisk Start patr.. Kamera będzie odtwarzała ruchy zarejestrowanej wcześniej trasy, do momentu naciśnięcia przycisku Stop. Patr.. f) Nacisnąć przycisk OK, aby wycofać się z otwartego okna

95 11. Dyski twarde Instrukcja obsługi rejestratora HikVision DS-9016HFI-SH Nośniki zwykłe Dyski świeżo zamontowane w rejestratorze wymagają inicjalizacji (formatowanie) w rejestratorze, przed uruchomieniem rejestracji. Inicjalizacja dysków usuwa dotychczasowe dane z dysków. Chcąc przeprowadzić inicjalizację należy: a) Z menu głównego wywołać pozycję Dysk. Rys. 11-A. Zarządzanie dyskami b) Wskazać dysk, który ma być zainicjalizowany. c) Nacisnąć przycisk Formatuj / Inicjuj. d) Po inicjalizacji (sformatowaniu) dysków nacisnąć przycisk OK, aby opuścić okno zarządzania dyskami. Po poprawnej inicjalizacji dysku wskaźnik stanu dysku powinien zmienić oznaczenie ze Stan niezainicjowany na Stan normalny Nośniki sieciowe Rejestrator umożliwia obsługę dysków sieciowych (NAS/SAN). Chcąc dodać nośnik sieciowy należy:

96 a) Z menu głównego wywołać pozycję Dysk. Rys. 11-B. Zarządzanie dyskami b) Nacisnąć przycisk Dodaj. c) W wywołanym oknie określić typ dysku sieciowego (NFS/iCSCI), podać jego adres IP itp. Rys. 11-C. Zarządzanie dyskami sieciowymi d) Nacisnąć przycisk Dodaj. e) Wybrać nośnik z listy, który ma zostać zainicjowany

97 Rys. 11-D. Zarządzanie dyskami Grupy Rejestrator umożliwia łączenie dysków w grupy. Rejestracja nagrań z indywidualnie wybranych kamer może odbywać się na wskazanych przez użytkownika dyskach. Chcąc ustawić grupy dysków, należy: a) Z menu głównego wywołać pozycję Dysk. b) Wskazać dyski, które mają być przydzielone do wybranej grupy. c) Nacisnąć przycisk Grupa, aby wywołać okno konfiguracji grup dyskowych. d) Podać numer grupy dyskowej. Rys. 11-E. Konfiguracja grup dyskowych

98 e) Nacisnąć przycisk OK, aby zatwierdzić ustawienia. Uwaga: Domyślnie wszystkie dyski należą do grupy nr 1. W celu przypisania określonych kamer do wybranych grup dyskowych należy: a) Z menu głównego wywołać pozycje Dysk -> Ustaw kamery dla grupy HDD. b) Wskazać kamery, które maja być przydzielone do wybranej grupy dyskowej. c) Wybrać grupę dyskową, do której maja być przypisane wskazane kamery. Rys.11-F. Przydział kamer do grup dyskowych d) Nacisnąć przycisk OK, aby zatwierdzić ustawienia Tryby pracy Dyski twarde mogą pracować w różnych trybach takich jak: R/W (odczyt i zapis), Redundancja, Tylko do odczytu. Sposób pracy dysków jest konfigurowany przez użytkownika. Tryb odczyt-zapis (R/W) Tryb odczyt-zapis jest podstawowym i domyślnym trybem pracy dysków. Pozwala na normalną rejestrację nagrań na dyskach

99 Tryb tylko do odczytu (Read-Only) Dyski twarde mogą być ustawione do pracy w trybie Tylko do odczytu (read-only), aby zabezpieczyć nagrania przed nadpisaniem. W tym celu: a) Z menu głównego wywołać pozycję Dysk. b) Wskazać pożądany dysk. c) Nacisnąć przycisk Ustaw, spowoduje to otwarcie nowego okna dialogowego pozwalającego na ustawienie trybu pracy dysku. Rys. 11-G. Ustawianie trybu pracy dysku d) W polu opcji Status dysku wskazać pozycję Tylko odczyt. e) Nacisnąć przycisk OK, aby zatwierdzić wprowadzone ustawienia. Uwaga: Po ustawieniu dysku do pracy w trybie Tylko do odczytu, na dysku nie będzie można zapisać nowych nagrań, dopóty dysk nie zostanie ustawiony ponownie do pracy w trybie R/W (odczyt i zapis). Jeżeli dysk, na którym aktualnie jest prowadzona rejestracja, zostanie ustawiony do pracy w trybie Tylko do odczytu, wówczas zapis nagrań zostanie przeniesiony na kolejny dysk. Jeżeli wszystkie zainstalowane dyski zostaną ustawione do pracy w trybie Tylko do odczytu, rejestrator zatrzyma zapis. Tryb redundantny Chcąc skorzystać z możliwości rejestracji w trybie redundantnym (nadmiarowym), w rejestratorze powinny być zainstalowane przynajmniej 2 dyski. Dzięki temu możliwa będzie redundantna rejestracja nagrań na kilku dyskach, zabezpieczając użytkownika przed utratą nagrań w przypadku awarii dysku. W celu aktywacji funkcji redundancji należy: a) Z menu głównego wywołać pozycję Dysk

100 b) W oknie zarządzania dyskami wskazać dysk, który ma pełnić rolę nośnika redundantnego. c) Nacisnąć przycisk Ustaw., aby wywołać okno konfiguracji trybu pracy dysku. d) W polu opcji Status dysku wskazać pozycję Nadmiarowość. e) Nacisnąć przycisk OK, aby zachować wprowadzone ustawienia. Uwagi: Dysk twardy ustawiony do pracy w trybie redundantnym, przechowuje kopie nagrań. Jeżeli wykorzystana jest funkcja pracy redundantnej, przynajmniej jeden dysk powinien przy ustawiony do pracy w trybie R/W (odczyt i zapis) Stan Rejestrator pozwala na kontrolowanie sprawności (statusu) zainstalowanych w nim dysków twardych. W celu weryfikacji stanu dysków należy: a) Z menu głównego wywołać pozycję Dysk. b) Stan dysków twardych jest przedstawiony w kolumnie Status. Stan normalny lub Stan uśpienia wskazuje na poprawny stan pracy dysku. Stan awaryjny oznacza, że dysk jest uszkodzony i powinien być wymieniony. Stan niezainicjowany wskazuje na potrzebę wykonania inicjalizacji (sformatowania) dysku (szczegółowe informacje na ten temat znajdują się w rozdziale Inicjalizacja dysków ). Rys. 11-H. Weryfikacja stanu dysków Możliwe jest także zweryfikowanie informacji podawanych przez system dyskowy S.M.A.R.T., który wykrywa i komunikuje nieprawidłowości dot. pracy dysku. Chcąc odczytać informacje S.M.A.R.T, należy: a) Z menu głównego wywołać pozycje Konserwacja -> Szuk. logów

101 Rys. 11-I. Przeszukiwanie dziennika zdarzeń b) Na pozycji Rodzaj główny z listy opcji wybrać Informacje. c) Na pozycji Rodzaj drugorzędny z listy opcji wybrać Dysk S.M.A.R.T. d) Wprowadzić przedział czasowy poszukiwań: Czas początku i Czas końca. e) Nacisnąć przycisk Szukaj. W wyniku tego wyszukane zostaną pozycje dziennika zdarzeń spełniające zadane kryteria. Rys. 11-J. Dziennik zdarzeń f) W celu uzyskania szczegółowych informacji wskazać wybraną pozycję dziennika i nacisnąć przycisk Szczeg.. g) W wywołanym oknie można odczytać szczegółowe informacje S.M.A.R.T

102 Rys. 11-K. Informacje S.M.A.R.T Wyjątki Rejestrator pozwala na ustawienie różnego typu powiadomień w reakcji na zdarzenia dot. dysków twardych (np.: awaria dysku, zapełnienie dysku). W tym celu należy: a) Z menu głównego wywołać pozycje Ustawienia -> Wyjątek. Rys. 11-L. Konfiguracja wyjątków b) Na pozycji Rodzaj wyjątku wybrać pozycję Błąd dysku. c) Za pomocą pól wyboru wskazać czynności, jakie ma wykonać rejestrator

103 w momencie wystąpienia wybranego wyjątku (szczegółowe informacje przedstawione są w rozdziale Reakcje na zdarzenia )

104 12. System Parametry systemowe Parametry główne Ustawienia ogólne takie jak data/czas, strefa czasowa, standard wizyjny (PAL/NTSC), język menu itp. są ustawianie w oknie zakładki Ogólne. W celu przeprowadzenia konfiguracji należy: a) Z menu głównego wywołać pozycje Ustawienia -> Ogólne. Rys. 12-A. Konfiguracja systemowa główna b) Wybrać zakładkę Ogólne. c) Ustawić parametry główne rejestratora takie jak: Język: wersja językowa menu rejestratora. Standard wyjścia wideo: standard wizyjny wyjść CVBS (BNC) rejestratora PAL lub NTSC. Rozdzielczość VGA: rozdzielczość obrazu na wyjściu VGA. Strefa czasowa: strefa czasowa rejestratora. Format daty: format daty wyświetlanej przez rejestrator. Czas systemowy: data i czas systemowy rejestratora. Prędkość myszy: prędkość przemieszczania wskaźnika myszy

105 Włącz kreator: aktywowanie kreatora ustawień po uruchomieniu rejestratora. Uaktywnij hasło: załączenie/wyłączenie autoryzacji za pomocą hasła. Ważne: Jeżeli standard wizyjny ustawiony w rejestratorze nie jest zgodny z właściwym standardem wizyjnym, może spowodować to nieprawidłowe wyświetlanie obrazu Parametry dodatkowe Chcąc ustawić pozostałe parametry systemowe rejestratora, należy: a) Z menu głównego wywołać pozycje Ustawienia -> Ogólne. b) Wybrać zakładkę Więcej ustawień. Rys. 12-B. Konfiguracja systemowa dodatkowa c) Ustawić kolejno parametry: Nazwa urządzenia. Nr urządzenia. Jaskrawość (CVBS): Jaskrawość sygnału wizji na wyjściu CVBS (BNC). Przezroczystość: Stopień przezroczystości menu ekranowego rejestratora. Maks. czas oczekiw.: czas nieaktywności użytkownika, po którym rejestrator opuszcza wywołane menu ekranowe i powraca do trybu podglądu obrazu na żywo. Event Hint: aktywacja/dezaktywacja wyświetlania ikony ogólnej informacji o wystąpieniu zdarzenia. Skalowanie głównego CVBS: aktywacja/dezaktywacja skalowania głównego wyjścia monitorowego

106 12.2. Interfejs RS-232 W celu konfiguracji parametrów portu RS-232 należy: a) Z menu głównego wywołać pozycje Ustawienia -> RS232. Rys. 12-C. Konfiguracja portu b) W wywołanym oknie możliwa jest konfiguracja parametrów portu RS-232 takich jak: prędkość transmisji, liczba bitów danych, bity stopu, bity parzystości, kontrola przepływu i tryb pracy. c) Interfejs RS-232 może pracować w jednym z dwóch trybów: Konsola: podłączyć komputer do rejestratora za pomocą portu RS-232. Parametry urządzenia mogą być konfigurowane za pomocą oprogramowania takiego jak HyperTerminal. Parametry portu RS-232 powinny zgodne w rejestratorze i komputerze. Kanał transparentny: podłączyć urządzenie bezpośrednio do rejestratora przez port RS-232. Urządzenie będzie pracowało zgodnie ze swoim protokołem, ale będzie sterowane za pośrednictwem rejestratora zdalnie, poprzez sieć IP za pomocą komputera. Uwaga: Możliwości sterowania zdalnego przez port RS-232 są ograniczone Użytkownicy Domyślnie rejestrator posiada ustawione jedno konto użytkownika, które ma uprawnienia administracyjne. Domyślnie nazwa administratora to admin, a jego hasło to Ze względów bezpieczeństwa zaleca się zmianę domyślnego hasła

107 administratora. Administrator posiada pełne uprawnienia konfiguracji rejestratora Dodawanie użytkowników Rejestrator pozwala na dodanie do 31 nowych użytkowników. W celu dodania/usunięcia/skonfigurowania uprawnień użytkowników należy wywołać z menu głównego pozycje Ustawienia -> Użytkownik. Rys. 12-D. Zarządzanie użytkownikami. a) Nacisnąć przycisk Dodaj, aby wywołać okno dialogowe dodawania nowego użytkownika. Rys. 12-E. Dodawanie nowego użytkownika b) Wprowadzić parametry nowego użytkownika (nazwę, hasło, poziom

108 i opcjonalnie adres MAC). c) Pozycja Poziom określa typ użytkownika: Operator: przy ustawieniach domyślnych dostęp do większości funkcji rejestratora z wyjątkiem uprawnień do konfiguracji. Gość: przy ustawieniach domyślnych dostęp jedynie do obrazu. d) Wprowadzenie adresu MAC umożliwi dostęp danego użytkownika tylko z jednej stacji klienckiej posiadającej wskazany adres MAC. e) Określić uprawnienia użytkowników w oknach dialogowych wywoływanych po naciśnięciu przycisku Zezwolenie. Rys. 12-F. Konfiguracja uprawnień lokalnych f) Uprawnienia lokalne ustawiane są w oknie zakładki Zezwolenie lokalne : Lokalne szukanie logów: wyszukiwanie i przeglądanie wpisów dziennika zdarzeń. Lokalna konfiguracja: konfiguracja parametrów rejestratora i przywracanie ich do ustawień fabrycznych. Lokalne operacje zaawansowane: zarządzanie dyskami twardymi, aktualizacja firmware u rejestratora, sterowanie wyjściami alarmowymi. Lokalne zamknięcie systemu/restart: wyłączanie, restartowanie rejestratora

109 Rys. 12-G. Konfiguracja uprawnień sieciowych g) Uprawnienia sieciowe ustawiane są w oknie zakładki Zezwolenie sieciowe : Zdalne szukanie logów: zdalne wyszukiwanie i przeglądanie dziennika zdarzeń. Zdalna konfiguracja: zdalna konfiguracja parametrów rejestratora, przywracanie ustawień fabrycznych, importowanie/eksportowanie ustawień. Zdalne zarządzanie portami szeregowymi: konfiguracja ustawień portów RS-232 i RS-485. Zdalne zarządzanie wyjściem wideo: konfiguracja parametrów wyjścia wideo. Dwukierunkowe połączenia głosowe: dwukierunkowa komunikacja głosowa pomiędzy stacją kliencką i rejestratorem. Zdalne zarządzanie alarmami: zdalne powiadamianie o alarmach i kontrola wyjść alarmowych (w celu uaktywnienia funkcji powiadamiania stacji klienckiej o zdarzeniach należy prawidłowo skonfigurować rejestrator). Zdalne operacje zaawansowane: zdalne zarządzanie dyskami twardymi, zdalna aktualizacja firmware u rejestratora, zdalne sterowanie wyjściami alarmowymi. Zdalne zamknięcie systemu/restart: zdalne wyłączenie, restart rejestratora. h) Uprawnienia dostępu do kamer konfigurowane są w oknie zakładki Dostęp do kamer :

110 Rys. 12-H. Konfiguracja uprawnień dostępu do kamer Zdalny podgląd: zdalny podgląd obrazu na żywo. Lok. nagr. ręczne: lokalne, ręczne uruchamianie/zatrzymywanie rejestracji. Zdalne wł. nagr.: zdalne, ręczne uruchamianie/zatrzymywanie rejestracji. Odtwarzanie lokalne: lokalne odtwarzanie nagrań. Odtwarzanie zdalne: zdalne odtwarzanie i pobierania nagrań. Lokalne sterowanie PTZ: lokalne sterowanie kamerami obrotowymi. Zdalne sterowanie PTZ: zdalne sterowanie kamerami obrotowymi. Lok. Eksport: lokalna archiwizacja nagrań. i) Nacisnąć przycisk OK, aby zachować ustawienia i wycofać się do okna nadrzędnego menu Usuwanie użytkowników Chcąc usunąć użytkownika, należy: a) Z menu głównego wywołać pozycje Ustawienia -> Użytkownik. b) Wskazać użytkownika, który ma zostać usunięty. c) Nacisnąć przycisk Usuń. d) Nacisnąć przycisk OK, aby zachować ustawienia i wycofać się z okna ustawień użytkowników Zmiana uprawnień W celu zmiany uprawnień użytkowników należy:

111 a) Z menu głównego wywołać pozycje Ustawienia -> Użytkownik. b) Wskazać użytkownika, którego uprawnienia mają zostać zmienione. c) Nacisnąć przycisk Modyfikuj, aby wywołać okno dialogowe konfiguracji uprawnień użytkownika. Rys. 12-I. Modyfikacja uprawnień użytkownika d) Nacisnąć przycisk Zezwolenie, aby zmienić parametry użytkownika (szczegółowe informacje na temat uprawnień przedstawione są w rozdziale Dodawanie użytkowników ). e) Nacisnąć przycisk OK, aby zachować ustawienia i opuścić okno konfiguracji uprawnień użytkowników Narzędzia konserwacji Importowanie/eksportowanie ustawień Ustawienia rejestratora można wyeksportować na nośnik Flash USB (PenDrive). Ustawienia te mogą być następnie zaimportowane do rejestratora (tego samego bądź innego). Pozwala to znacznie skrócić czas konfiguracji większej liczby rejestratorów, jeżeli mają posiadać te same ustawienia. Umożliwia to też łatwe przywracanie zachowanych wcześniej ustawień rejestratorów. Chcąc zaimportować ustawienia, należy: a) Z menu głównego wywołać pozycje Konserwacja -> Konfiguracja

112 Rys. 12-J. Eksportowanie/importowanie ustawień b) Nacisnąć przycisk Eksportuj w celu skopiowania ustawień rejestratora na nośnik pamięci USB (musi być on podłączony do rejestratora przez port USB). c) W celu zaimportowania ustawień wskazać plik na nośniku pamięci USB zawierający konfigurację i nacisnąć przycisk Importuj. Po zakończeniu procesu importowania rejestrator musi zostać zrestartowany. d) Nacisnąć przycisk Anuluj, aby opuścić okno dialogowe eksportu/ importu ustawień Aktualizacja firmware u Firmware (oprogramowanie sprzętowe) rejestratora może być zaktualizowane za pomocą nośnika pamięci USB (PenDrive) lub poprzez sieć IP z pomocą serwera FTP. Aktualizacja firmware u za pomocą nośnika pamięci USB (PenDrive) odbywa się następująco: a) Podłączyć nośnik pamięci USB do rejestratora. b) Z menu głównego wywołać pozycje Konserwacja -> Aktualizuj

113 Rys. 12-K. Aktualizacja lokalna firmware u rejestratora c) Wybrać zakładkę Lokalna aktualizacja. d) Wskazać plik z firmware em na nośniku pamięci USB. e) Nacisnąć przycisk Aktualizuj, aby uruchomić proces aktualizacji. f) Po zakończeniu aktualizacji rejestrator musi zostać zrestartowany. Aktualizacja firmware u z pomocą serwera FTP odbywa się następująco: a) Uruchomić oprogramowanie serwera TFTP na stacji PC, tak by jednostka pracowała w tej samej podsieci co rejestrator (plik z firmware em powinien znajdować się w katalogu głównym serwera TFTP). b) Z menu głównego wywołać pozycje Konserwacja -> Aktualizuj. c) Wybrać zakładkę FTP. Rys. 12-L. Aktualizacja zdalna firmware u rejestratora d) Podać adres serwera FTP. e) Nacisnąć przycisk Aktualizuj, aby uruchomić proces aktualizacji

Instrukcja obsługi. Rejestrator cyfrowy Gemini Technology

Instrukcja obsługi. Rejestrator cyfrowy Gemini Technology Instrukcja obsługi Rejestrator cyfrowy Gemini Technology UWAGA: Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Niektóre dane techniczne mogą różnić się w zależności

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie. DMS Lite. Podstawowa instrukcja obsługi

Oprogramowanie. DMS Lite. Podstawowa instrukcja obsługi Oprogramowanie DMS Lite Podstawowa instrukcja obsługi 1 Spis treści 1. Informacje wstępne 3 2. Wymagania sprzętowe/systemowe 4 3. Instalacja 5 4. Uruchomienie 6 5. Podstawowa konfiguracja 7 6. Wyświetlanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja szybkiego uruchomienia

Instrukcja szybkiego uruchomienia Instrukcja szybkiego uruchomienia Rejestrator IP NVR-009 Przed włączeniem zapoznaj się z treścią niniejszej instrukcji. Zaleca się zachować instrukcję na przyszłość. Spis treści 1. Złącza i przyciski urządzeń...3

Bardziej szczegółowo

Seria i7-n9500. Uwagi: 1.Urządzenia NVR są dostarczane bez dysków HDD 2.Należy używać dysków HDD zalecanych przez producenta.

Seria i7-n9500. Uwagi: 1.Urządzenia NVR są dostarczane bez dysków HDD 2.Należy używać dysków HDD zalecanych przez producenta. Informacje ogólne Seria rejestratorów sieciowych NVR bazująca na ostatnich osiągnięciach technologicznych. i7-n9500 łączą w sobie szereg patentów w dziedzinach kodowania dźwięku i obrazu, systemów wbudowanych

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfiguracji programu TV Wall do zarządzania dekoderami IN-IP-5904-MP, IN-IP-5904

Instrukcja konfiguracji programu TV Wall do zarządzania dekoderami IN-IP-5904-MP, IN-IP-5904 Instrukcja konfiguracji programu TV Wall do zarządzania dekoderami IN-IP-5904-MP, IN-IP-5904 Aktualizacja 16.01.2012r Strona 1 Sterowanie dekoderami przez program TV WALL Kam 1 (FullHD) KAM 1 KAM 2 Strumień

Bardziej szczegółowo

Rejestrator DS-7604NI-S

Rejestrator DS-7604NI-S Informacje ogólne Ekonomiczna seria rejestratorów sieciowych NVR bazująca na ostatnich osiągnięciach technologicznych. DS-7604NI-S jest zbudowany na dedykowanej platformie sprzętowej (ang. embedded), pracuje

Bardziej szczegółowo

strona: 2/15 wydrukowano:

strona: 2/15 wydrukowano: Producent systemów zabezpieczeń Rejestrator 16-kanałowy, DVR, Dahua, BCS, 1604LE-A kod produktu: dvr1604le-a kategoria: exquality > ARCHIWUM Producent: Dahua Technology Kod QR: Opis ogólny ex-1604le-a

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONA INSTRUKCJA DLA REJESTRATORÓW SERII AHD 4, 8 I 16 KANAŁOWYCH (MODELE: AHDR-1042D/M, AHDR1041D/M, AHDR-1082D/M, AHDR1162D/M)

SKRÓCONA INSTRUKCJA DLA REJESTRATORÓW SERII AHD 4, 8 I 16 KANAŁOWYCH (MODELE: AHDR-1042D/M, AHDR1041D/M, AHDR-1082D/M, AHDR1162D/M) SKRÓCONA INSTRUKCJA DLA REJESTRATORÓW SERII, I 6 KANAŁOWYCH. WIDOK PANELA PRZEDNIEGO (REJESTRATOR KANAŁOWY) (MODELE: R-0D/M, R0D/M, R-0D/M, R6D/M) Odbiornik IR 7 Klawisze powrotu Klawisz potwierdzenia.

Bardziej szczegółowo

hurtowniakamer.com.pl

hurtowniakamer.com.pl Informacje o produkcie Rejestrator DVS-3104E Cena : Chwilowy brak ceny Producent : Dahua Stan magazynowy : brak w magazynie Średnia ocena : brak recenzji Utworzono 03-07-2017 Rejestrator DVS-3104E Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

Rejestrator i7-h0816vh

Rejestrator i7-h0816vh Informacje ogólne 32-kamerowy rejestrator hybrydowy łączy obsługę kamer analogowych oraz kamer IP. Bazuje na ostatnich osiągnięciach technologicznych. i7-h0816vh jest zbudowany na dedykowanej platformie

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie IPCCTV. ipims. Podstawowa instrukcja obsługi

Oprogramowanie IPCCTV. ipims. Podstawowa instrukcja obsługi Oprogramowanie IPCCTV ipims Podstawowa instrukcja obsługi Spis treści 1. Informacje wstępne 3 2. Wymagania sprzętowe/systemowe 4 3. Instalacja 5 4. Uruchomienie 6 5. Podstawowa konfiguracja 7 6. Wyświetlanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Karta video USB + program DVR-USB/8F. Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.

Instrukcja obsługi. Karta video USB + program DVR-USB/8F. Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Instrukcja obsługi Karta video USB + program DVR-USB/8F Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Spis treści 1. Wprowadzenie...3 1.1. Opis...3 1.2. Wymagania systemowe...5

Bardziej szczegółowo

AHD DVR Skrócona instrukcja obsługi

AHD DVR Skrócona instrukcja obsługi AHD DVR Skrócona instrukcja obsługi Strona 1 z 5 Witamy Dziękujemy za zakup rejestratora firmy HD-SIGHT. Skrócona instrukcja obsługi pomoże Państwu poznać zakupiony produkt. Przed instalacją, prosimy o

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja obsługi rejestratorów marki

Skrócona instrukcja obsługi rejestratorów marki Skrócona instrukcja obsługi rejestratorów marki v 1.0, 22-05-2014 1 Spis treści 1. Wprowadzenie do technologii HD-CVI...3 2. Pierwsze uruchomienie...3 3. Logowanie i przegląd menu rejestratora...4 4. Ustawienia

Bardziej szczegółowo

HD CVI DVR Serii 1U Skrócona instrukcja obsługi

HD CVI DVR Serii 1U Skrócona instrukcja obsługi HD CVI DVR Serii 1U Skrócona instrukcja obsługi Strona 1 z 5 Witamy Dziękujemy za zakup rejestratora firmy HD-SIGHT. Skrócona instrukcja obsługi pomoże Państwu poznać zakupiony produkt. Przed instalacją,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja operatora. rejestratora cyfrowego. serii i7-nxxxvh, i7-hxxxvh v.2.2.1

Instrukcja operatora. rejestratora cyfrowego. serii i7-nxxxvh, i7-hxxxvh v.2.2.1 Instrukcja operatora rejestratora cyfrowego serii i7-nxxxvh, i7-hxxxvh v.2.2.1 www.internec.pl 1 Obsługa rejestratora Informacje podstawowe Urządzenie zostało wyposażone w graficzne menu użytkownika. Menu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Kamera szybkoobrotowa IP LUMENA-12M1-147

Instrukcja obsługi. Kamera szybkoobrotowa IP LUMENA-12M1-147 Instrukcja obsługi Kamera szybkoobrotowa IP UWAGA: Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Niektóre dane techniczne mogą różnić się w zależności od danego modelu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Rejestrator DVR 318-B. (model z 2014 roku) Przed włączeniem zapoznaj się z treścią niniejszej instrukcji.

Instrukcja obsługi. Rejestrator DVR 318-B. (model z 2014 roku) Przed włączeniem zapoznaj się z treścią niniejszej instrukcji. Instrukcja obsługi Rejestrator DVR 318-B (model z 2014 roku) Przed włączeniem zapoznaj się z treścią niniejszej instrukcji. Zaleca się zachować instrukcję na przyszłość. Genway - pomoc techniczna tel.

Bardziej szczegółowo

BCS-NVR0402. Rejestrator sieciowy IP 4 kanałowy

BCS-NVR0402. Rejestrator sieciowy IP 4 kanałowy BCS-NVR0402 Rejestrator sieciowy IP 4 kanałowy Kanały wideo: 4 Switch PoE: Nie BCS-NVR0402: 4 kanały wideo. Rejestrator może obsługiwać nagrywanie w czasie rzeczywistym D1(25 kl/s) na 4 kanał. Prędkość

Bardziej szczegółowo

KAM-TECH sklep internetowy Utworzono : 21 grudzień 2014

KAM-TECH sklep internetowy Utworzono : 21 grudzień 2014 TV PRZEMYSŁOWA > rejestratory cyfrowe DVR > 32 kanałowe > Model : - Producent : BCS tryb pracy: pentaplex liczba wejść wideo: 32 (BNC) liczba wyjść wideo: 1 (BNC) + 1 x VGA + 2 x HDMI + 1 x SPOT liczba

Bardziej szczegółowo

KAM-TECH sklep internetowy Utworzono : 02 marzec 2016

KAM-TECH sklep internetowy Utworzono : 02 marzec 2016 MONITORING IP > rejestratory IP > 4 kanałowe > Model : - Producent : BCS BCS-NVR0401X5ME: Rejestrator sieciowy IP - 4 kanały, funkcjonalność - pentaplex, kompresja - H.264, Nagrywanie max. do 4 kamer IP@5Mpx,

Bardziej szczegółowo

telewizja-przemyslowa.pl

telewizja-przemyslowa.pl Informacje o produkcie Rejestrator HikVision DS-7616HI-ST Cena : 2.253,00 zł (netto) 2.771,19 zł (brutto) Producent : HikVision Dostępność : Dostępny Stan magazynowy : brak w magazynie Średnia ocena :

Bardziej szczegółowo

KAM-TECH sklep internetowy Utworzono : 04 marzec 2016

KAM-TECH sklep internetowy Utworzono : 04 marzec 2016 MONITORING IP > rejestratory IP > 32 kanałowe > Model : - Producent : BCS BCS-NVR32082M-RH : Ilość kanałów video : do 32, Bitrate : wej./wyj. 192/192 Mbits, Ilość dysków: 8 szt (max. 32TB), RAID 0, RAID

Bardziej szczegółowo

Rejestratory cyfrowe z kompresją H.264. i7-d7204v i7-d7208v i7-d7216v i7-d72f16v

Rejestratory cyfrowe z kompresją H.264. i7-d7204v i7-d7208v i7-d7216v i7-d72f16v Rejestratory cyfrowe z kompresją H.264 i7-d7204v i7-d7208v i7-d7216v Instrukcja obsługi Wersja 11.2012. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze informacje można uzyskać na www.internec.pl 1 Dziękujemy za zakup

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja obsługi rejestratora TVR 12HD

Skrócona instrukcja obsługi rejestratora TVR 12HD Skrócona instrukcja obsługi rejestratora TVR 12HD Rysunek 1: złącza na panelu tylnym 1. Podłącz do urządzenia RS-232. 2. Podłącz maksymalnie cztery wejścia alarmu. 3. Podłącz jedno wyjście alarmowe. 4.

Bardziej szczegółowo

KONFIGURACJA KAMER FORTEC IP

KONFIGURACJA KAMER FORTEC IP KONFIGURACJA KAMER FORTEC IP Konfiguracja połączenia z kamerą. Domyślny adres IP kamery jest ustawiony na 192.168.0.120. Porty komunikacyjne kamery to: 80 standardowy port www 30001 video, dane i komunikacja

Bardziej szczegółowo

K2 XVR-04, K2 XVR-08, K2 XVR-16, K2 XVR-24. Rejestrator Cyfrowy S E R I E: K2 XVR. DVR klient. Instrukcja użytkownika 2011.05.19.

K2 XVR-04, K2 XVR-08, K2 XVR-16, K2 XVR-24. Rejestrator Cyfrowy S E R I E: K2 XVR. DVR klient. Instrukcja użytkownika 2011.05.19. Rejestrator Cyfrowy S E R I E: K2 XVR DVR klient Instrukcja użytkownika 2011.05.19 Strona 1 / 5 1. Jak połączyć się z DVR poprzez sieć komputerową. K2 XVR-04, K2 XVR-08, K2 XVR-16, K2 XVR-24 (Rysunek 1)

Bardziej szczegółowo

1. WIDOK PANELA PRZEDNIEGO 2. WIDOK PANELA TYLNEGO (RJESTRATOR 8 KANAŁAOWY) 1 Wyjście video VGA 5 Gniazdo RS- 485

1. WIDOK PANELA PRZEDNIEGO 2. WIDOK PANELA TYLNEGO (RJESTRATOR 8 KANAŁAOWY) 1 Wyjście video VGA 5 Gniazdo RS- 485 SKRÓCONA INSTRUKCJA DLA REJESTRATORÓW SERII AHD 4, 8 I 16 KANAŁOWYCH 1. WIDOK PANELA PRZEDNIEGO (MODELE: AHDR-1042D/M, AHDR- 1082D/M, AHDR-1162D/M) 1 Odbiornik IR 2 Dioda sygnalizująca podłączone zasilanie

Bardziej szczegółowo

PDR-KBD. Pulpit Sterujący SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI. Informacje o tej instrukcji

PDR-KBD. Pulpit Sterujący SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI. Informacje o tej instrukcji SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI PDR-KBD Pulpit Sterujący Informacje o tej instrukcji Przed przystąpieniem do instalacji i eksploatacji pulpitu zapoznaj się wnikliwie z niniejszą instrukcją. Zachowaj ją w bezpiecznym

Bardziej szczegółowo

REJESTRATORY IP (NVR) SERIA DS-9500NI-S. Rejestrator cyfrowy 4 kanałowy o kompresji JPEG

REJESTRATORY IP (NVR) SERIA DS-9500NI-S. Rejestrator cyfrowy 4 kanałowy o kompresji JPEG INSTRUKCJA OBSŁUGI SYSTEMY ZABEZPIECZEŃ REJESTRATORY IP (NVR) SERIA DS-9500NI-S INSTRUKCJA OBSŁUGI MRX-1004A model DS-9508NI-S Rejestrator cyfrowy 4 kanałowy o kompresji JPEG Wersja 1.02 Informacje o tej

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja obsługi rejestratorów marki IPOX

Skrócona instrukcja obsługi rejestratorów marki IPOX Skrócona instrukcja obsługi rejestratorów marki IPOX v 1.1, 07-09-2015 1 Spis treści 1. Pierwsze uruchomienie...3 2. Logowanie i przegląd menu rejestratora...4 3. Ustawienia nagrywania...6 4. Odtwarzanie

Bardziej szczegółowo

Rejestrator i7-n0616vh

Rejestrator i7-n0616vh Informacje ogólne Seria rejestratorów sieciowych NVR bazująca na ostatnich osiągnięciach technologicznych. i7-n0616vh jest zbudowany na dedykowanej platformie sprzętowej (ang. embedded), pracuje z zastosowaniem

Bardziej szczegółowo

KAM-TECH sklep internetowy Utworzono : 02 marzec 2016

KAM-TECH sklep internetowy Utworzono : 02 marzec 2016 MONITORING IP > rejestratory IP > 4 kanałowe > Model : - Producent : BCS BCS-NVR04025ME :Ilość kanałów video : do 4, Obsługiwana rozdzielczość kamer : 5Mpix, 3Mpix, 1080P, 1.3Mpix, 720P, D1, Bitrate :

Bardziej szczegółowo

Veronica. Wizyjny system monitorowania obiektów budowlanych. Instrukcja oprogramowania

Veronica. Wizyjny system monitorowania obiektów budowlanych. Instrukcja oprogramowania Veronica Wizyjny system monitorowania obiektów budowlanych Instrukcja oprogramowania 1 Spis treści 1. Aplikacja do konfiguracji i nadzoru systemu Veronica...3 1.1. Okno główne aplikacji...3 1.2. Edycja

Bardziej szczegółowo

instrukcja obsługi Oprogramowanie klienckie na urządzenia mobilne oparte na systemie Android. NMS Mobile

instrukcja obsługi Oprogramowanie klienckie na urządzenia mobilne oparte na systemie Android. NMS Mobile instrukcja obsługi Oprogramowanie klienckie na urządzenia mobilne oparte na systemie Android. NMS Mobile UWAGI I OSTRZEŻENIA Oprogramowanie klienckie na urządzenia mobilne dla NMS Serwer UWAGA! POWIELANIE

Bardziej szczegółowo

Karta Video USB DVR-USB/42

Karta Video USB DVR-USB/42 Karta Video USB DVR-USB/42 Instrukcja użytkownika 1 www.delta.poznan.pl Spis treści 1. Wprowadzenie...3 1.1. Opis...3 1.2. Wymagania systemowe...5 1.3. Specyfikacja systemu...5 2. Instalacja sprzętu...6

Bardziej szczegółowo

Cyfrowy rejestrator HD-TVI 16-kanałowy Hikvision DS-7216HGHI-SH/A (1080p, 12kl./s, H.264, HDMI, VGA) TURBO HD ELEKTRONIKOM

Cyfrowy rejestrator HD-TVI 16-kanałowy Hikvision DS-7216HGHI-SH/A (1080p, 12kl./s, H.264, HDMI, VGA) TURBO HD ELEKTRONIKOM Utworzono 22-12-2016 Cyfrowy rejestrator HD-TVI 16-kanałowy Hikvision DS-7216HGHI-SH/A (1080p, 12kl./s, H.264, HDMI, VGA) TURBO HD Cena : 2.201,70 zł Nr katalogowy : M75216 Producent : Hikvision Dostępność

Bardziej szczegółowo

KAM-TECH sklep internetowy Utworzono : 22 grudzień 2015

KAM-TECH sklep internetowy Utworzono : 22 grudzień 2015 MONITORING IP > rejestratory IP > 64 kanałowe > Model : - Producent : BCS Ilość kanałów video: do 64 Bitrate: wej. / wyj. 192 / 192 Mb/s Ilość dysków: 8 szt. (max. 32 TB), RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Przegląd bramofonu SAFE

Rozdział 1. Przegląd bramofonu SAFE Spis treści INSTRUKCJA OBSŁUGI SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1. PRZEGLĄD BRAMOFONU SAFE... 2 1.1 OPIS... 2 1.2. FUNKCJE... 2 1.3. WYMAGANIA SYSTEMOWE... 2 1.4. ROZPOCZĘCIE UŻYTKOWANIA... 3 ROZDZIAŁ2. DZIAŁANIE

Bardziej szczegółowo

ANDROID CMS dla urządzeń z systemem Android instrukcja użytkownika

ANDROID CMS dla urządzeń z systemem Android instrukcja użytkownika ANDROID CMS dla urządzeń z systemem Android instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika wersja 1.0 (Styczeń 2012) Instrukcja dla programu w wersji 3.0.9 1 Spis treści 1 WSTĘP... 3 1.1 Opis systemu...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja. Skrócona instrukcja konfiguracji wideodomofonowego systemu jednorodzinnego V_1.0

Instrukcja. Skrócona instrukcja konfiguracji wideodomofonowego systemu jednorodzinnego V_1.0 Instrukcja Skrócona instrukcja konfiguracji wideodomofonowego systemu jednorodzinnego V_1.0 Uwagi: Niniejsza instrukcja została sporządzona wyłącznie w celach informacyjnych. Pełne wersje instrukcji obsługi

Bardziej szczegółowo

gdmss Lite Android DVR Mobile Client Instrukcja obsługi oprogramowania

gdmss Lite Android DVR Mobile Client Instrukcja obsługi oprogramowania gdmss Lite Android DVR Mobile Client Instrukcja obsługi oprogramowania Tylko na telefony z systemem Android Spis treści 1 INFORMACJE OGÓLNE... 3 1.1 Wprowadzenie...3 1.2 Funkcje...3 1.3 Obsługiwane wersje

Bardziej szczegółowo

REJESTRATOR CYFROWY INTROX IN 104

REJESTRATOR CYFROWY INTROX IN 104 ul. Płomyka 2, 02-490 Warszawa email: janex@janexint.com.pl http://www.janexint.com.pl Sp. z o.o. tel. (022) 863-63-53 REJESTRATOR CYFROWY IN 104 INDEKS Wprowadzenie 3 Przedni panel 3 Tylny panel 4 Instalacja

Bardziej szczegółowo

KAM-TECH sklep internetowy Utworzono : 15 styczeń 2016

KAM-TECH sklep internetowy Utworzono : 15 styczeń 2016 MONITORING HD-CVI > rejestratory HD-CVI > Model : - Producent : BCS współpraca z systemami analogowymi, HD-CVI i IP wejścia wideo: 16x trybrydowych (HDCVI, IP, ANALOG) + 16xIP wyjścia wideo: 1x VGA, 2x

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 1: Instrukcja obsługi oprogramowania VMS

ROZDZIAŁ 1: Instrukcja obsługi oprogramowania VMS ROZDZIAŁ 1: Instrukcja obsługi oprogramowania VMS 1. Instalacja oprogramowania: Oprogramowanie VMS składa się z dwóch częśći - VMS serwer oraz VMS klient.. Przy instalacji mozna wybrać, którą funkcję chcesz

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja obsługi rejestratora TVR 12

Skrócona instrukcja obsługi rejestratora TVR 12 Skrócona instrukcja obsługi rejestratora TVR 12 Rysunek 1: Złącza na panelu tylnym 1. Zapętl do 16 kamer analogowych (zależy od modelu rejestratora DVR). 2. Podłącz do urządzenia RS-232. 3. Cztery złącza

Bardziej szczegółowo

Inteligentne funkcje alarmowe w kamerach IP

Inteligentne funkcje alarmowe w kamerach IP Inteligentne funkcje alarmowe w kamerach IP Instrukcja opisuje sposób ustawienia oraz wykorzystania funkcji inteligentnej analizy obrazu. Uwaga: Niniejsza instrukcja nie opisuje operacji adresacji urządzeń

Bardziej szczegółowo

KAM-TECH sklep internetowy Utworzono : 23 luty 2016

KAM-TECH sklep internetowy Utworzono : 23 luty 2016 MONITORING IP > rejestratory IP > 16 kanałowe > Model : - Producent : BCS BCS-NVR16015ME : Ilość kanałów video : 16 Ilość dysków : 1 szt esata : BRAK Obsługiwana rozdzielczość kamer : 5MPx, 3Mpx, 1080p,

Bardziej szczegółowo

Rozproszony System Monitoringu IXM5 Instrukcja obsługi

Rozproszony System Monitoringu IXM5 Instrukcja obsługi Instrukcja Obsługi I Rozproszony System Monitoringu IXM5 Instrukcja obsługi 1 Rozproszony System Monitoringu IXM5 Spis treści 1Opis systemu...3 1.1Rejestratory...3 1.2Odbiorniki IXM5...3 2Obsługa programu

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Pilot

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Pilot TRX Krzysztof Kryński Cyfrowe rejestratory rozmów seria KSRC PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Pilot Wersja 2.1 Maj 2013 Dotyczy programu Pilot w wersji 1.6.3 TRX ul. Garibaldiego 4 04-078 Warszawa Tel.

Bardziej szczegółowo

2 Skrócona instrukcja obsługi rejestratora TVR 45HD

2 Skrócona instrukcja obsługi rejestratora TVR 45HD Skrócona instrukcja obsługi rejestratora TVR 45HD Rysunek 1: złącza na panelu tylnym 1. Podłącz cztery wejścia audio do złączy RCA. 2. Podłącz do głośników w celu odtwarzania dźwięku. 3. Wejście liniowe

Bardziej szczegółowo

Divar - Archive Player. Instrukcja obsługi

Divar - Archive Player. Instrukcja obsługi Divar - Archive Player PL Instrukcja obsługi Divar Odtwarzacz Instrukcja obsługi PL 1 Divar Digital Versatile Recorder Divar Odtwarzacz Instrukcja obsługi Spis treści Rozpoczęcie pracy........................................2

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfiguracji dekodera strumienia IP H.264 na sygnał: Video (BNC), VGA, YPbPr, HDMI typ. IN-IP-5904, IN-IP-5904-MP

Instrukcja konfiguracji dekodera strumienia IP H.264 na sygnał: Video (BNC), VGA, YPbPr, HDMI typ. IN-IP-5904, IN-IP-5904-MP Instrukcja konfiguracji dekodera strumienia IP H.264 na sygnał: Video (BNC), VGA, YPbPr, HDMI typ. IN-IP-5904, IN-IP-5904-MP Aktualizacja 14.01.2012r WŁAŚCIWOŚCI: Dekoder IP z możliwością dekodowania obrazu

Bardziej szczegółowo

wpisujemy prawidłowe ustawienia dla naszej sieci lokalnej ustawienia

wpisujemy prawidłowe ustawienia dla naszej sieci lokalnej ustawienia Procedura uruchomienia współpracy pomiędzy systemem monitoringu Aparo opartym na rejestratorach serii AR a systemem automatyki budynkowej Fibaro dla centrali HC2 1. Podłączyć żądaną ilość kamer do rejestratora

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja obsługi rejestratora TruVision DVR 44HD

Skrócona instrukcja obsługi rejestratora TruVision DVR 44HD Skrócona instrukcja obsługi rejestratora TruVision DVR 44HD Rysunek 1: złącza na panelu tylnym 1. Podłącz cztery wejścia audio do złączy RCA. 2. Można podłączyć głośniki w celu odtwarzania dźwięku. 3.

Bardziej szczegółowo

Rejestrator INTERNEC: i7-t0604vh / HIKVISION: DS-7204HGHI-SH 4 kamery INTERNEC: i8-41d / HIKVISION: DS-2CE56D1T-IRM (2.8mm)

Rejestrator INTERNEC: i7-t0604vh / HIKVISION: DS-7204HGHI-SH 4 kamery INTERNEC: i8-41d / HIKVISION: DS-2CE56D1T-IRM (2.8mm) Zestaw promocyjny nr 2 1080 PIKSELI Rejestrator INTERNEC i7-t0604vh / HIKVISION: DS-7204HGHI-SH + 4 kamery INTERNEC: i8-41d / HIKVISION: DS-2CE56D1T- IRM W skład zestawu promocyjnego wchodzi: Rejestrator

Bardziej szczegółowo

Rejestrator i7-n07732vh

Rejestrator i7-n07732vh Informacje ogólne Seria rejestratorów sieciowych NVR bazująca na ostatnich osiągnięciach technologicznych. i7-n07732vh jest zbudowany na dedykowanej platformie sprzętowej (ang. embedded), pracuje z zastosowaniem

Bardziej szczegółowo

Rejestrator i7-h0716vh

Rejestrator i7-h0716vh Informacje ogólne 32-kamerowy rejestrator hybrydowy łączy obsługę kamer analogowych oraz kamer IP. Bazuje na ostatnich osiągnięciach technologicznych. i7-h0716vh jest zbudowany na dedykowanej platformie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Rejestrator cyfrowy SMART-0442WD SMART-0882WD SMART-1643WD

Instrukcja obsługi. Rejestrator cyfrowy SMART-0442WD SMART-0882WD SMART-1643WD Instrukcja obsługi Rejestrator cyfrowy SMART-0442WD SMART-0882WD SMART-1643WD UWAGA: Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Niektóre dane techniczne mogą różnić

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i obsługi oprogramowania OPTIVA VIEWER

Instrukcja instalacji i obsługi oprogramowania OPTIVA VIEWER Instrukcja instalacji i obsługi oprogramowania OPTIVA VIEWER Volta Sp. z o.o., ul. Jutrzenki 94, 02-230 Warszawa v. 1.0 tel. 22 572 90 20, fax. 22 572 90 30, www.volta.com.pl, volta@volta.com.pl Spis treści:

Bardziej szczegółowo

KAM-TECH sklep internetowy

KAM-TECH sklep internetowy TV PRZEMYSŁOWA > rejestratory cyfrowe DVR > 16 kanałowe > Model : Producent : BCS Specyfikacja: tryb pracy: pentaplex liczba wejść wideo: 16 (BNC) liczba wyjść wideo: 1 x BNC + VGA, HDMI liczba wejść/wyjść

Bardziej szczegółowo

telewizja-przemyslowa.pl

telewizja-przemyslowa.pl Rejestrator HQ-NVR6408 Cena : Chwilowy brak ceny Producent : HQVision Dostępność : Dostępny Stan magazynowy : brak w magazynie Średnia ocena : brak recenzji Utworzono 07-02-2017 Rejestrator HQ-NVR6408

Bardziej szczegółowo

Rejestrator i7-n0716vh

Rejestrator i7-n0716vh Informacje ogólne Seria rejestratorów sieciowych NVR bazująca na ostatnich osiągnięciach technologicznych. i7-n0716vh jest zbudowany na dedykowanej platformie sprzętowej (ang. embedded), pracuje z zastosowaniem

Bardziej szczegółowo

telewizja-przemyslowa.pl

telewizja-przemyslowa.pl Informacje o produkcie Rejestrator Samsung SRD-1670D Cena : 7.960,00 zł (netto) 9.790,80 zł (brutto) Producent : Samsung Stan magazynowy : brak w magazynie Średnia ocena : brak recenzji Utworzono 10-07-2016

Bardziej szczegółowo

Rejestratory cyfrowe z kompresją H.264. i7-d72f04vh i7-d72f08vh i7-d72f16vh2

Rejestratory cyfrowe z kompresją H.264. i7-d72f04vh i7-d72f08vh i7-d72f16vh2 Rejestratory cyfrowe z kompresją H.264 i7-d72f04vh i7-d72f08vh Instrukcja obsługi Wersja 06.2013. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze informacje można uzyskać na www.internec.pl 1 Dziękujemy za zakup naszego

Bardziej szczegółowo

instrukcja instalacji modemu SpeedTouch 605s

instrukcja instalacji modemu SpeedTouch 605s instrukcja instalacji modemu SpeedTouch 605s Spis treści 1. Opis diod kontrolnych i gniazd modemu SpeedTouch 605s... 2 1.1. Opis diod kontrolnych... 2 1.2. Opis gniazd... 3 2. Konfiguracja połączenia przewodowego...

Bardziej szczegółowo

hurtowniakamer.com.pl

hurtowniakamer.com.pl Informacje o produkcie Rejestrator Raiden HDR-7316 Cena : 1.349,00 zł (netto) 1.659,27 zł (brutto) Producent : Raiden Stan magazynowy : brak w magazynie Średnia ocena : brak recenzji Utworzono 25-02-2017

Bardziej szczegółowo

Rejestrator i7-h0816vh

Rejestrator i7-h0816vh Informacje ogólne 32-kamerowy rejestrator hybrydowy łączy obsługę kamer analogowych oraz kamer IP. Bazuje na ostatnich osiągnięciach technologicznych. i7-h0816vh jest zbudowany na dedykowanej platformie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PTZ-AHD P-X18 PTZ-AHD P-X18

INSTRUKCJA OBSŁUGI PTZ-AHD P-X18 PTZ-AHD P-X18 INSTRUKCJA OBSŁUGI PTZ-AHD120-1080P-X18 PTZ-AHD60-1080P-X18 1 Spis treści 1. Informacje ogólne: str.3 1.1 O produkcie str.3 1.2 Opis złączy str.3 2. Podłączanie: str.3 3. Menu OSD str.4 3.1 Główne menu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu. BlazeVideo HDTV Player v6

Instrukcja obsługi programu. BlazeVideo HDTV Player v6 Instrukcja obsługi programu BlazeVideo HDTV Player v6 Spis treści 1. Opis programu...3 1.1 Wprowadzenie...3 1.2 Funkcje programu...3 1.3 Wymagania sprzętowe...4 2. Wygląd interfejsu...4 3. Obsługa programu...6

Bardziej szczegółowo

Dodawanie kamer w rejestratorach z PoE

Dodawanie kamer w rejestratorach z PoE Dodawanie kamer w rejestratorach z PoE Instrukcja opisuje sposoby podłączania kamer IP oraz metody dodawania kamer IP dla rejestratorów posiadających porty PoE. Uwaga: Niniejsza instrukcja nie opisuje

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja obsługi rejestratora TruVision NVR 10

Skrócona instrukcja obsługi rejestratora TruVision NVR 10 Skrócona instrukcja obsługi rejestratora TruVision NVR 10 P/N 1072767B-PL REV 1.0 ISS 17OCT14 Copyright 2014 United Technologies Corporation. Interlogix jest częścią UTC Building & INdustrial Systems oddziału

Bardziej szczegółowo

Ustawienia ogólne. Ustawienia okólne są dostępne w panelu głównym programu System Sensor, po kliknięciu ikony

Ustawienia ogólne. Ustawienia okólne są dostępne w panelu głównym programu System Sensor, po kliknięciu ikony Ustawienia ogólne Ustawienia okólne są dostępne w panelu głównym programu System Sensor, po kliknięciu ikony Panel główny programu System Sensor (tylko dla wersja V2, V3, V4) Panel główny programu System

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i konfiguracji rejestratorów NVR-xx-X

Instrukcja instalacji i konfiguracji rejestratorów NVR-xx-X Instrukcja instalacji i konfiguracji rejestratorów NVR-xx-X2 2014.12 CECHY PRODUKTU... 2 PODSTAWOWE OPERACJE... 3 1 INSTALACJA DYSKU (URZĄDZENIE MUSI BYĆ ODŁĄCZONE OD NAPIĘCIA)... 3 2 URUCHAMIANIE... 3

Bardziej szczegółowo

SKRó CONA INSTRUKCJA OBSŁUGI

SKRó CONA INSTRUKCJA OBSŁUGI SKRó CONA INSTRUKCJA OBSŁUGI dla systemu Windows Vista SPIS TREśCI Rozdział 1: WYMAGANIA SYSTEMOWE...1 Rozdział 2: INSTALACJA OPROGRAMOWANIA DRUKARKI W SYSTEMIE WINDOWS...2 Instalowanie oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Rejestrator cyfrowy, 8 kanałów VIDEO, 200 kl/s, FULL D1, H 264, AUDIO, LAN, VGA, USB, PTZ, HDMI, ALARM, K2 XVR-08D1

Rejestrator cyfrowy, 8 kanałów VIDEO, 200 kl/s, FULL D1, H 264, AUDIO, LAN, VGA, USB, PTZ, HDMI, ALARM, K2 XVR-08D1 MDH System Strona 1 MDH-SYSTEM ul. Bajkowa 5, Lublin tel./fax.81-444-62-85 lub kom.693-865-235 e mail: info@mdh-system.pl Rejestrator cyfrowy, 8 kanałów VIDEO, 200 kl/s, FULL D1, H 264, AUDIO, LAN, VGA,

Bardziej szczegółowo

instrukcja obsługi RXCamView

instrukcja obsługi RXCamView instrukcja obsługi RXCamView INFORMACJE WSTĘPNE 1. RXCamView- informacje wstępne RXCamView jest aplikacją na urządzenia mobilne dla systemów Android i IOS. Umożliwia podgląd wideo z rejestratorów AHD marki

Bardziej szczegółowo

Instrukcja szybkiego uruchamiania rejestratora TruVision DVR 10

Instrukcja szybkiego uruchamiania rejestratora TruVision DVR 10 GE Security Instrukcja szybkiego uruchamiania rejestratora TruVision DVR 10 Spis treści Informacje kontaktowe 1 Zawartość opakowania 1 Warunki instalacji 1 Konfiguracja rejestratora TVR 10 1 Podłączanie

Bardziej szczegółowo

i7-n26208vh NVR 8ch VGA,HDMI Specyfikacja techniczna Informacje ogólne

i7-n26208vh NVR 8ch VGA,HDMI Specyfikacja techniczna Informacje ogólne Informacje ogólne Seria rejestratorów sieciowych NVR bazująca na ostatnich osiągnięciach technologicznych. i7-n26208vh jest zbudowany na dedykowanej platformie sprzętowej (ang. embedded), pracuje z zastosowaniem

Bardziej szczegółowo

TVR 40 instrukcja szybkiego uruchamiania

TVR 40 instrukcja szybkiego uruchamiania GE Security TVR 40 instrukcja szybkiego uruchamiania Spis treści Zawartość opakowania 1 Warunki instalacji 1 Pierwsza konfiguracja rejestratora TVR 40 1 Podłączanie urządzeń 1 Podłączanie zewnętrznego

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe informacje na temat wszystkich funkcji przycisków można znaleźć w instrukcji obsługi.

Szczegółowe informacje na temat wszystkich funkcji przycisków można znaleźć w instrukcji obsługi. Skrócona instrukcja obsługi rejestratora TruVision NVR 22 (S/P) Rysunek 1: złącza na panelu tylnym Przykład: TVN 22S 1. Podłącz jedno wejście audio do złączy RCA. 2. Podłącz do telewizora HD. Połączenie

Bardziej szczegółowo

Aktywacja urządzeń i reguły haseł

Aktywacja urządzeń i reguły haseł Aktywacja urządzeń i reguły haseł Instrukcja opisuje sposób aktywacji urządzeń Internec nadając im hasło o odpowiednim poziomie bezpieczeństwa. Urządzenie w ustawieniach fabrycznych jest nieaktywne, tzn.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA. Przenośny rejestrator cyfrowy DVR-V5

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA. Przenośny rejestrator cyfrowy DVR-V5 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Przenośny rejestrator cyfrowy DVR-V5 Odbiornik zgodny jest z warunkami dyrektywy 89/336/EEC dotyczącej przestrzegania przez kraje członkowskie przepisów zgodności elektromagnetycznej

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi IE LC-750

Instrukcja obsługi IE LC-750 Instrukcja obsługi IE LC-750 SPIS TREŚCI 1. Komponenty... 3 2. Logowanie... 5 3. Opis Menu... 6 3.1 Strona główna... 7 3.2 Powtórka... 7 3.3 Log... 8 3.4 Parametry... 9 3.4.1 Sieć... 9 3.4.2 Parametry

Bardziej szczegółowo

2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego

2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego 2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego produktu. 23 czerwca 2014 Spis treści 3 Spis treści...5

Bardziej szczegółowo

MDH System Strona 1. Produkt z kategorii: Rejestratory 8-mio kanałowe. Rejestrator cyfrowy EV-9608

MDH System Strona 1. Produkt z kategorii: Rejestratory 8-mio kanałowe. Rejestrator cyfrowy EV-9608 MDH System Strona 1 MDH-SYSTEM ul. Bajkowa 5, Lublin tel./fax.81-444-62-85 lub kom.693-865-235 e mail: info@mdh-system.pl Rejestrator cyfrowy, 8 kanałów VIDEO, 200 kl/s, FULL D1,H 264, AUDIO, LAN, VGA,

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie zarządzające CMS Lite

Oprogramowanie zarządzające CMS Lite INSTRUKCJA OBSŁUGI SYSTEMY ZABEZPIECZEŃ Oprogramowanie zarządzające CMS Lite Informacje zawarte w tej instrukcji uważane są za aktualne w czasie publikacji. Informacje mogą ulec zmianie bez uprzedniego

Bardziej szczegółowo

XVR CMS Software. Strona 1

XVR CMS Software. Strona 1 XVR CMS Software Program zarządzający typu: klient - serwer: podglądem obrazów z wielu rejestratorów jednocześnie, organizacją rejestracji obrazów z kamer na pamięciach masowych zainstalowanych poza rejestratorami

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1: Wprowadzenie

Rozdział 1: Wprowadzenie Rozdział 1: Wprowadzenie 1.1 Zawartość opakowania Odbierając urządzenie TVGo A03, proszę się upewnić, że następujące pozycje znajdują się w opakowaniu USB TV Super Mini. TVGo A03 Płyta CD ze sterownikiem

Bardziej szczegółowo

Telewizja Przemysłowa CCTV > Systemy analogowe > Rejestratory > VTV-H-16D FULL D1. VTV-H-16D: 400/480kl/s Hybrydowy rejestrator cyfrowy

Telewizja Przemysłowa CCTV > Systemy analogowe > Rejestratory > VTV-H-16D FULL D1. VTV-H-16D: 400/480kl/s Hybrydowy rejestrator cyfrowy Telewizja Przemysłowa CCTV > Systemy analogowe > Rejestratory > Model : - Producent : Vtvision VTV-H-16D:400/480kl/s Hybrydowy rejestrator cyfrowy 16 kanałów odtwarzanych jednocześnie Specyfikacja: Język

Bardziej szczegółowo

Inteligentne wyszukiwanie nagrań w rejestratorach INTERNEC IP instrukcja konfiguracji

Inteligentne wyszukiwanie nagrań w rejestratorach INTERNEC IP instrukcja konfiguracji Inteligentne wyszukiwanie nagrań w rejestratorach INTERNEC IP instrukcja konfiguracji Uwaga: Niniejsza instrukcja nie opisuje operacji adresacji urządzeń IP. Instrukcja nie opisuje kroków konfiguracji

Bardziej szczegółowo

Opis oferowanego przedmiotu zamówienia

Opis oferowanego przedmiotu zamówienia Wypełnia Wykonawca Załącznik 8 do siwz i formularza ofertowego Opis oferowanego przedmiotu zamówienia 1. Cyfrowy rejestrator rozmów Liczba sztuk: 1 Oferowany model:.. Producent:...... L.p. 1. 2. 3. 4.

Bardziej szczegółowo

SYSTEM CYFROWEJ REJESTRACJI PRZEBIEGU ROZPRAW SĄDOWYCH W SĄDACH POWSZECHNYCH INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA PROGRAMU RECOURT PLAYER

SYSTEM CYFROWEJ REJESTRACJI PRZEBIEGU ROZPRAW SĄDOWYCH W SĄDACH POWSZECHNYCH INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA PROGRAMU RECOURT PLAYER SYSTEM CYFROWEJ REJESTRACJI PRZEBIEGU ROZPRAW SĄDOWYCH W SĄDACH POWSZECHNYCH INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA PROGRAMU RECOURT PLAYER Identyfikator: Rodzaj dokumentu: Instrukcja użytkownika programu Recourt Player

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi rejestratora TruVision

Instrukcja obsługi rejestratora TruVision Instrukcja obsługi rejestratora TruVision Podgląd na żywo Na ekranie przeglądarki wraz z widokiem podglądu na żywo są wyświetlane takie dane, jak data, godzina i nazwa kamery oraz informacja, czy aktualnie

Bardziej szczegółowo

Divar XF wersja 2.0 Co nowego?!

Divar XF wersja 2.0 Co nowego?! Divar XF wersja 2.0 Co nowego?! Licencjonowane rozszerzenia funkcjonalności Obsługa do 8 kamer IP H.264 Niezawodność pracy: RAID-4 Opcjonalna nagrywarka DVD Połączenie kaskadowe i obsługa Video Managera

Bardziej szczegółowo

VIDEO REKORDER 4-KANAŁOWY (STAND-ALONE) model : DVR-4/25U INSTRUKCJA OBSŁUGI

VIDEO REKORDER 4-KANAŁOWY (STAND-ALONE) model : DVR-4/25U INSTRUKCJA OBSŁUGI VIDEO REKORDER -KANAŁOWY (STAND-ALONE) model : DVR-/25U INSTRUKCJA OBSŁUGI Spis treści 1. Opis podstawowy 2. Wygląd 2.1.Panel przedni 2.2.Panel tylny 3. Instalacja 3.2.Podłączenie kamer i monitorów 3.3.Podłączenie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI NVR 2708 NVR 2716

INSTRUKCJA OBSŁUGI NVR 2708 NVR 2716 INSTRUKCJA OBSŁUGI NVR 2708 NVR 2716 1. Dostęp przez stronę www. Podpiąć zasilacz wchodzący w skład zestawu - DC 12V DC Podpiąć szeregowo lub za pośrednictwem switcha rejestartor do komputera PC (karta

Bardziej szczegółowo

hurtowniakamer.com.pl

hurtowniakamer.com.pl Rejestrator K2 XVR-04D1+(X2) Cena : 298,00 zł (netto) 366,54 zł (brutto) Producent : K2-Tech Dostępność : Dostępny Stan magazynowy : brak w magazynie Średnia ocena : brak recenzji Utworzono 25-12-2016

Bardziej szczegółowo

DVR KEYB v1.4. Interfejs PS-2 do rejestratorów DVR

DVR KEYB v1.4. Interfejs PS-2 do rejestratorów DVR DVR KEYB v14 Interfejs PS-2 do rejestratorów DVR DVR-KEYB jest prostym urządzeniem, umożliwiającym podłączenie dowolnej klawiatury komputerowej (PS-2) do cyfrowych rejestratorów wideo Konstrukcja oparta

Bardziej szczegółowo

K2 XVR-04 K2 XVR-08 K2 XVR-16 K2 XVR-24

K2 XVR-04 K2 XVR-08 K2 XVR-16 K2 XVR-24 Rejestrator Cyfrowy S E R I E: K2 XVR-04 K2 XVR-08 K2 XVR-16 K2 XVR-24 Ustawienia dla podglądu na urządzeniach mobilnych opartych na systemie ANDROID 2012.09.07 Strona 1 / 9 1. Komunikacja 2. Urządzenia

Bardziej szczegółowo