Studenckie Koło Naukowe Finansów Wydział Zarządzania UW. Poznaj spółkę: Netia S.A. Strategia 2020 sposób na uzyskanie pozycji lidera w branży.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Studenckie Koło Naukowe Finansów Wydział Zarządzania UW. Poznaj spółkę: Netia S.A. Strategia 2020 sposób na uzyskanie pozycji lidera w branży."

Transkrypt

1 Poznaj spółkę: Netia S.A. Strategia 2020 sposób na uzyskanie pozycji lidera w branży. Analiza Spółki Netia przygotowana przez członków Studenckiego Koła Naukowego Finansów, w ramach grupy analityczno-inwestycyjnej.

2 Spis treści 1. Profil spółki Netia S.A. (Paweł Kryszkiewicz) Analiza sektora i branży. (Przemysław Adamek) Otoczenie biznesowe spółki. (Michał Kajetan Dobrzaniecki) Analiza sprawozdao finansowych spółki. (Damian Pyśk) Wycena spółki Netia S.A. (Damian Pyśk) Podsumowanie

3 1. Profil spółki Netia S.A. Informacje ogólne. Początki historii Netii sięgają 1990 roku (wtedy jeszcze R.P. Telekom). Po uzyskaniu koncesji na świadczenie lokalnych usług komunikacyjnych w Pile nastąpił dynamiczny rozwój firmy. W roku 1998 posiadała ona już ponad klientów. W roku 2000 Netia zadebiutowała na parkiecie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Następne lata to przyśpieszenie i rozwinięcie działalności. Na rok 2004 przypada rozszerzenie dostępu do internetu (Net24). Rok później spółka podjęła działania mające na celu opracowanie projektu budowy sieci w technologii WiMAX. Przełom w działalności Netii nastąpił w 2007 roku. Spółka zaczęła świadczyd swoje usługi w oparciu o sieci Telekomunikacji Polskiej, co pozwoliło jej konkurowad na obszarze całego kraju. W tym samym czasie spółka pozyskała Tele2 Polska. Spółka wchodzi w skład Respect Index oraz od dnia 23.IX.2013 w skład WIG30. Zgodnie ze strategią na lata zarząd Netii planuje objąd stanowisko lidera branży w dostarczaniu usług on-line. Grupa Kapitałowa W skład Grupy Netia wchodzą następujące spółki telekomunikacyjne: Netia SA (100%), InterNetia (100%) oraz jej jednostki zależne: Interbit Sp. z o.o., Netis Sp. z o.o. i jej spółka zależna Ticom Sp. z o.o., Przedsiębiorstwo Informatyczne Punkt Sp. z o.o., Connect Systemy Komputerowe Sp. z o.o. i jej spółka zależna Netster Sp. z o.o., Cybertech Sp. z o.o., LANet Sp. z o.o. i jej spółka zależna Seal-Net Sp. z o.o., Uni - Net Sp. z o.o., Air Bites Sp. z o.o., Easy Com Sp. z o.o. CDP Netia (dawniej Crowley Data Poland), Telefonia Dialog SA, Petrotel Sp. z o.o. Struktura akcjonariatu: Na akcjonariat w spółce Netia składa się czterech dużych akcjonariuszy o łącznym udziale głosów w WZA na poziomie 52,18%, reszta stanowi free float wynoszący 47,82%. Najwięksi inwestorzy to ING OFE (wraz z ING DFE) - 16,98%, Third Avenue Management LLC - 16,63%, SISU Capital Ltd. (SISU Capital Master Fund) - 12,74% oraz Aviva OFE - 5,81%.

4 Lp. Akcjonariusz Liczba akcji Udział w Wartość rynkowa Liczba Udział w kapitale (mln PLN) głosów WZA 1 ING OFE ,98% 295, ,98% 2 Third Avenue Management LLC ,63% 289, ,63% 3 SISU Capital Ltd ,74% 221, ,74% 4 Aviva OFE ,81% 101, ,81% Rozkład liczby głosów na WZA ING OFE 16,98% Free float 47,82% Third Avenue Management LLC 16,63% Aviva OFE 5,81% SISU Capital Ltd. 12,74% 2. Analiza sektora i branży. Wartośd polskiego rynku telekomunikacyjnego wg. UKE (rynek usług operatorskich, bez płatnej telewizji) wyniósł ok 41,7 mld zł. i jest to wartośd mniejsza o 2,4% r/r. Szacunki dotyczące wartości rynku wg. PMR w 2013 prognozują spadek o ok. 2 mld zł. Pogłębiająca się, spadkowa tendencja jest pokłosiem trwającego już od kilku lat trendu zmniejszania się liczby łączy w stałej lokalizacji, głównie z uwagi na substytucję usług telefonii ruchomej. Najbardziej widocznym elementem był duży spadek przychodów z telefonii stacjonarnej, która uznawana jest za biznes w fazie schyłkowej. Pierwszy raz w historii nastąpiło zmniejszenie się segmentu telefonii ruchomej o 1%, co było konsekwencją kolejnej obniżki stawki opłaty hurtowej za zakooczenie połączenia telefonicznego w sieci telefonicznej innego operatora (MTR), jak również zaostrzonej konkurencji na rynku detalicznym. Wystąpił natomiast wzrost przychodów z usług transmisji danych, szczególnie w sieciach mobilnych.

5 Rynek ciągle odczuwa mijające już spowolnienie gospodarcze, chociaż wydaje się, że na początku roku nastąpiło wyraźne odbicie trendu spadkowego czołowych europejskich spółek. W Polsce wymiernym tego przykładem jest TPSA, która po dużej przecenie odrabia straty z przełomu 2012/2013, które spowodowane były niższymi od oczekiwanych wynikami finansowymi. Działalnośd w obrębie szeroko pojętego sektora telekomunikacyjnego możemy podzielid na następujące segmenty: Usługi telefonii stacjonarnej. Segment ten charakteryzuje się największą ujemną dynamiką zmian. Liczba abonentów usług stacjonarnych spadła w 2012 r. o 6,5%, wolumen ruchu o 9,5%, a wartośd rynku o 13,5% i wyniosła ok. 4,5 mld zł. Wzmożona konkurencja powoduje, że firmy koncentrują się na klientach wysokomarżowych. Spółki powoli rezygnują z tej działalności obniżając tym samym bazę kosztową, jednak kontynuują usługi dla klientów biznesowych. Wzrost wartości odnotowała jednak tzw. telefonia internetowa (VoIP) o 4,3%, która wygenerowała w 2012 roku 0,23 mld zł przychodów i z której skorzystało 1,1 mln użytkowników. STRUKTURA RYNKU TELEFONII STACJONARNEJ 6% 4% 19% 11% 60% Orange Netia Multimedia UPC Inni Telefonia mobilna. Jest to największy segment polskiego rynku telekomunikacyjnego cechujący się wysokim nasyceniem, o ograniczonych możliwościach wzrostu. Polska pod tym względem zajmuje 8 miejsce w Europie. Największy wzrost bazy abonenckiej rok do roku zanotował P4 (Play) o 1,6 mln klientów (22,8%), natomiast największy spadek o 0,1 mln abonentów (-1,1%) Polkomtel. Czynnikiem perspektywicznym dla tej działalności jest wzrost usług mobilnej transmisji danych, co jest wynikiem wzrostu popularności pakietów internetowych, a także coraz powszechniejszych w użyciu smartfonów.

6 UDZIAŁ OPERATORÓW KOMÓRKOWYCH W 2012 POD WZGLĘDEM PRZYCHODÓW 11% 29% 31% Orange T-Mobile Plus Play 29% Internet szerokopasmowy. Usługi dostępu do Internetu cieszą się stale rosnącą popularnością. W ciągu trzech lat przybyło ponad 2,7 mln użytkowników, z czego ponad połowa to korzystający z modemów mobilnych. Penetracja usługami szerokopasmowymi w gospodarstwach domowych osiągnęła na koniec 2012 roku 83,5%. Wartośd tego segmentu wyniosła 4,4 mld zł i była wyższa o 10,7% r/r. Pomimo to, wskaźnik ARPU zmniejszył się z 33,1 zł w 2011 do 31,5 zł w 2012 r. Wzrost liczby abonentów Internetu mobilnego (21,6%) był dużo wyższy niż stacjonarnego (13,3%), co świadczy o rosnącej substytucyjności modemów 2G/3G wobec tradycyjnego dostępu w stałej lokalizacji, lecz ciągle niskiej, głównie ze względu na brak infrastruktury stacjonarnej w obszarach wiejskich. MOBILNY INTERNET INTERNET SZEROKOPASMOWY 7% 27% 19% 24% 23% Orange T-Mobile Plus Inni Play 7% 25% 13% 7% 13% 35% Orange Netia Vectra Inni

7 Udziały operatorów pod względem liczby użytkowników mobilnego internetu PTK Centertel TP Polkomtel P4 UPC T-Mobile Netia Multimedia Vectra Cyfrowy Polsat Telefonia Dialog Internetia Pozostali ISP 01% 01% 02% 01% 01% 01% 08% 08% 06% 07% 07% 07% 04% 04% 04% 03% 03% 03% 10% 10% 16% 19% 20% 17% % 17% 00% 05% 10% 15% 20% 25% Płatna Telewizja. Ten segment nie należy bezpośrednio do sektora telekomunikacyjnego. Jednak wiele spółek z tego sektora, w tym Netia czynią go kolejną ważną częścią swojego biznesu. Konieczna w tym wypadku jest współpraca z firmami z branży medialnej, dzięki którym uzyskują ofertę dla klientów, a sami zdobywają niezbędną infrastrukturę i bazę odbiorców. Spółki telekomunikacyjne szukają nowych dróg rozwoju poprzez konsolidacje (Netia, która przejęła Dialog i Crowley), a także łączenia się w duże grupy (Cyfrowy Polsat - Polkomtel). Wiąże się to z koniecznością wyjścia poza działalnośd w określonej branży i stworzenie szerszego produktu, dzięki któremu można będzie uzyskad dodatkową wartośd dla użytkownika. Stan nasycenia podstawową działalnością telekomów, jaką są usługi komórkowe w Polsce wynosi 140%. Zatem widoczne jest przenikanie się firm z branży medialnej i informatycznej, a nawet energetycznej z telekomunikacyjną. W ten trend wpisują się coraz częściej oferowane produkty łączone (np. telefon, internet, telewizja). Netia jest drugą pod względem udziału spółką w indeksie WIG-Telekomunikacja, gdzie spółką o dominującej pozycji jest TPSA (Orange Polska). Dotychczas znajdowała się również w indeksie mwig40, lecz po wprowadzeniu zmian na GPW trafiła do głównego indeksu WIG30.

8 3. Otoczenie biznesowe spółki. Netia, jako operator telekomunikacyjny oferuje zróżnicowaną ofertę w zakresie usług telewizyjnych, telefonii stacjonarnej, transmisji danych, internetu stacjonarnego oraz mobilnego. Spółka ta, na podstawie dokumentu Strategia 2020, konsekwentnie realizuje swoją strategię przedstawioną w głównych jej założeniach wraz z długoterminową prognozą finansową oraz przyjętą polityką dywidendową. Jej misja, składająca się z prostej formuły dostarczamy świat on-line, ma zostad zrealizowana głównie przez oferowanie kompleksowych, zintegrowanych, przyjaznych użytkownikom usług w oparciu o zaangażowany zespół pracowników. Jako przedsiębiorstwo funkcjonujące niejako od 1990 roku jest obecnie znaczącą i zauważalną spółką głównie, jako Internet Service Provider. Do znaczących sukcesów należało przede wszystkim świadczenie usługi znanej obecnie pod nazwą Szybkiego Internetu w technice szerokopasmowego Internetu asymetrycznego - ADSL (niemal identycznej w stosunku do Neostrady) na sieci Telekomunikacji Polskiej. Konsekwentnie, na przełomie lat liczba abonentów zwiększyła się do Obecnie Netia inwestuje w swoją sied (LLU dostępu do lokalnej pętli abonenckiej) oraz modernizuje infrastrukturę dostępu nowej generacji (NGA) różnicując w ten sposób zakres usług dla klientów po przystępnej cenie. Oprócz tego spółka dokonuje akwizycji mniejszych operatorów (najbardziej znanymi są m.in. Tele2 oraz Dialog). Mocne strony. Kadra menedżerska i marketingowa znajomośd marki Netia oraz opracowanie i realizowanie (na bieżąco aktualizowanej) strategii firmy jest znaczącą zasługą kadry marketingowej i menedżerskiej. Obecnie jest w czołówce firm świadczących usługi telekomunikacyjne, natomiast wizja firmy opiera się na osiągnięciu pozycji nr 1 w dostarczaniu Internetu do 2020 roku. Wysoka jakośd świadczonych usług w ciągu kilku lat Netia znacząco zróżnicowała ofertę, m.in. o interaktywną telewizję, pakiety, oraz podniosła poziom w zakresie jakości świadczonych usług. Duży udział w rynku Netia jest obecnie czwartą spółką w zakresie Internetu stacjonarnego (jej udział wynosi ok. 6%). Ma dużo większy udział w lokalnych, mniejszych miastach. Własne sieci telekomunikacyjne Netia posiada i rozbudowuje własną infrastrukturę sieci LLU i NGA zorientowaną na interaktywną telewizję oraz sieci dostępowe o wysokiej przepustowości dedykowane klientom indywidualnym. Spółka oferuje także usługi BSA oraz WLR, czyli usługi telekomunikacyjne firmom detalicznym po sieci Netii.

9 Kondycja finansowa spółka posiada solidną pozycję finansową i przede wszystkim duże przepływy z działalności operacyjnej. Ponadto przeprowadziła konsolidację Crowley-Dialog-Netia, co ma pozwolid na osiągnięcie synergii w wysokości około 120 mln zł. Szanse. Wzrost nowoczesności technologicznej wiele gospodarstw domowych oraz przedsiębiorstw unowocześnia swoją działalnośd poprzez Internet i usługi z nim związane. (Nadchodząca) Poprawa koniunktury gospodarki powoduje wzrost konsumpcji, w tym także większą popularnośd świadczenia usług Internetu. Wzrost innych segmentów (rynku usług telekomunikacyjnych) Przykładem może byd Internet mobilny - jest to rynek o wysokiej dynamice wzrostu i rosnących przychodach, aczkolwiek obecnie Netia nieco lekceważy (in minus) ten fragment rynku. Kolejnym segmentem jest świadczenie usług pakietowych oraz interaktywnej telewizji, na którym to Netia głównie się koncentruje. Ogólny potencjał wzrostu rynek usług telekomunikacyjnych, a zwłaszcza Internetu w Polsce jest nienasycony, w stosunku do krajów Unii Europejskiej i pomimo faktu, iż dostęp do niego jest już w miarę powszechny, nadal istnieje pole do pozyskiwania nowych użytkowników. Obecnie rynek Internetu cechuje się ok. 5% wzrostem przychodów r/r. Potencjał konsolidacyjny w związku z dotychczasowymi akwizycjami spółek (Dialog, Tele2, Crowley) nadal istnieją szanse nabywania do portfolio kolejnych przedsiębiorstw (nawet tych lokalnych) świadczy o tym m.in. fakt, że mali ISP stanowią swoją wielkością sprzedaży co najmniej wartośd spółki TP s.a. Dodatkowo Netia inwestuje w infrastrukturę własnej sieci, m.in. w celu uniezależnienia się od innych operatorów oraz tworzenia nowej wartości dla klienta. Słabe strony. Zmęczenie wojną cenową strategia obniżek cenowych mających na celu przechodzenie klientów (głównie z TP s.a.) w przypadku Netii nie powoduje już intensywnego zwiększania przychodów. Dlatego też spółka zamierza skupiad się na przychodach na podstawie własnej infrastruktury. Ponoszenie dużych nakładów inwestycyjnych wynika to z wprowadzania nowych innowacji na rynku usług telekomunikacyjnych oraz utrzymywania infrastruktury. Firma ponosi także duże koszty związane z marketingiem, spłatą kredytów oraz odpisem wartości firmy, prawdopodobnie związanym z utratą rentowności klientów indywidualnych.

10 Słaba konkurencyjnośd w dużych miastach obecnie oferty operatorów telekomunikacyjnych (Netii oraz TP s.a.) są mniej konkurencyjne od operatorów kablowych w dużych miastach lub aglomeracjach miejskich (np. Vectra lub UPC) m.in. ze względu na obsługę klienta, obsługiwaną prędkośd łącza oraz jego stabilnośd. Zagrożenia. Możliwośd nasycenia rynku usług świadczenia Internetu obecnie wskaźnik penetracji Internetu szerokopasmowego wynosi 83,5%, dlatego wzrost tego rynku w perspektywie do 8 lat może byd relatywnie ograniczony. Rezygnacja klientów z telefonii stacjonarnej od kilku lat rynek ten na całym świecie zanika na rzecz substytucji telefonii mobilnej. W samym roku 2012 wartośd rynku telefonii stacjonarnej spadła o 13,5%. Zaostrzona konkurencja jest to głównie wynik tworzenia nowych ofert i usług oraz ustalania niższych stawek cenowych. Utrzymywanie jakości usług (łącza) ważną przesłanką w świadczeniu usług telekomunikacyjnych zapewniającą lojalnośd klienta jest bezawaryjnośd, stabilnośd łącza i miła, szybka obsługa techniczna. Częśd osób o wiele bardziej preferuje stabilne łącze internetowe w odróżnieniu od maksymalnej przepustowości. Jeden poważny błąd może przesądzid o zmianie operatora. Mocne strony: Kadra menedżerska Wysoka jakośd usług Duży udział w rynku Własne sieci telekomunikacyjne Kondycja finansowa Słabe strony: Zmęczenie wojną cenową Ponoszenie dużych nakładów inwestycyjnych Słaba konkurencyjnośd w dużych miastach Szanse Wzrost nowoczesności technologicznej Poprawa koniunktury Wzrost innych segmentów Ogólny potencjał wzrostu Potencjał konsolidacyjny Zagrożenia Groźba nasycenia rynku usług świadczenia Internetu Rezygnacja klientów z telefonii stacjonarnej Zaostrzona konkurencja Utrzymywanie jakości usług (łącza)

11 Zachodząca interakcja 0 brak 2 mała 4 wysoka 1 mało zauważalna 3 średnia 5 bardzo wysoka ` Siła nacisku ze strony dostawców Zagrożenie nowymi wejściami Siła nacisku ze strony odbiorców Zagrożenie ze strony substytutów Konkurencja w branży Zagrożenie wejściem nowych konkurentów: 1) Konieczna duża skala działania. 2) Zbudowanie rozpoznawalnej marki. 3) Zbudowanie kanału dystrybucji. 4) Duże początkowe nakłady na infrastrukturę, ewentualnie mniejsze na najem sieci. 5) Większe możliwości wejścia drobnych, lokalnych dostawców Internetu. Siła nacisku ze strony dostawców: 1) Mała liczba dostawców, aczkolwiek w przypadku Netii, firma posiada swoją infrastrukturę. 2) Średnio-wysokie koszty zmiany dostawcy. 3) Brak substytutów. 4) Niezbyt zróżnicowana konkurencja ofertowa wśród dostawców.

12 Siła nacisku ze strony odbiorców: 1) Duże rozproszenie nabywców. 2) Oferty różnych dostawców Internetu są konkurencyjne. 3) Łatwośd zmiany firmy. 4) Brak możliwości integracji wstecz przez nabywców. 5) Duże znaczenie ma jakośd i opinia o danej usłudze. Konkurencja w branży: 1) Wysoka konkurencja cenowo jakościowa. 2) Duża liczba konkurentów. 3) Podobny zakres usług. Zagrożenie ze strony substytutów: Są to bardzo bliskie substytuty, głównie: 1) Telefonia mobilna. 2) Internet LTE.

13 4. Analiza sprawozdań finansowych spółki. AKTYWA (w tys. PLN) Udział Zmiana /2011 Aktywa trwałe ,26% 85,88% -10,44% 1 Rzeczowe aktywa trwałe ,47% 74,42% -5,42% 2 Wartości niematerialne ,68% 21,52% -21,93% 3 Nieruchomości inwestycyjne ,85% 0,00% -100,00% 4 Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego ,61% 3,66% -9,03% 5 Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży ,00% 0,00% 0,00% 6 Należności długoterminowe ,01% 0,00% -99,54% 7 Rozliczenia międzyokresowe ,38% 0,40% -6,34% Aktywa obrotowe ,74% 14,12% 0,79% 1 Zapasy ,17% 0,46% -60,59% 2 Należności handlowe i pozostałe należności ,45% 54,40% -2,87% 3 Należności z tytułu podatku doch. od osób prawnych ,06% 0,11% 97,71% 4 Rozliczenia międzyokresowe ,65% 7,38% 11,86% 5 Pochodne instrumenty finansowe ,60% 0,00% -100,00% 6 Aktywa finansowe wyceniane wg wartości godziwej ,00% 0,00% -6,25% 7 Inwestycje utrzymywane do terminu zapadalności ,00% 0,01% 8 Środki pieniężne o ograniczonej możliwości dysponowania ,50% 0,50% 0,00% 9 Środki pieniężne i depozyty krótkoterminowe ,57% 31,27% -8,82% 10 Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży ,00% 5,87% AKTYWA RAZEM ,01% Źródło: opracowanie własne na podstawie sprawozdao spółki. W badanym okresie spółka odnotowała spadek wartości bilansowej o 9,01%. Wynikał on przede wszystkim ze zmian w obrębie aktywów trwałych, a mówiąc dokładniej ze spadku wartości rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. Szczególną uwagę należy zwrócid na drugą z wymienionych powyżej pozycji. Zmniejszenie się wartości niematerialnych i prawnych wiązało się głównie z dokonaniem odpisu aktualizującego wartośd pozostałych aktywów niefinansowych.

14 PASYWA (w tys. PLN) Udział Zmiana /2011 Kapitał własny ,37% 71,03% -8,16% 1 Kapitał zakładowy ,66% 16,82% -1,36% 2 Akcje własne ,98% -4,65% 115,43% 3 Kapitał zapasowy ,69% 89,71% 10,32% 4 Niepodzielony wynik finansowy ,04% -2,72% -124,87% 5 Inne składniki kapitału własnego ,60% 0,84% -51,94% Zobowiązania długoterminowe ,54% 13,95% -18,31% 1 Kredyty i pożyczki ,20% 85,23% -25,29% 2 Rezerwy na zobowiązania ,56% 4,03% 489,40% 3 Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego ,54% 3,92% 495,19% 4 Przychody przyszłych okresów ,01% 4,60% -6,12% 5 Pochodne instrumenty finansowe ,00% 1,27% 6 Pozostałe zobowiązania długoterminowe ,70% 0,94% -54,94% Zobowiązania krótkoterminowe ,09% 15,02% -3,00% 1 Zobowiązania handlowe i pozostałe zobowiązania ,57% 53,55% -1,17% 2 Pochodne instrumenty finansowe ,02% 1,50% 8552,38% 3 Kredyty i pożyczki ,07% 34,22% -7,97% 4 Pozostałe zobowiązania finansowe ,01% 0,01% -7,04% 5 Zobowiązania z tytułu podatku doch. od osób prawnych 1 1 0,00% 0,00% 0,00% 6 Rezerwy na zobowiązania ,53% 2,92% 11,98% 7 Przychody przyszłych okresów ,80% 7,79% -14,11% PASYWA RAZEM ,01% Źródło: opracowanie własne na podstawie sprawozdao spółki. Do spadku poziomu kapitału własnego przyczyniły się przede wszystkim zmiany wartości w pozycjach akcji własnych, kapitału zapasowego oraz niepodzielonego wyniku finansowego. Wynikały one kolejno z: wykupu akcji własnych, przeniesienia zysku netto na kapitał zapasowy oraz uzyskanego wyniku netto w bieżącym okresie. Analizując poziom zobowiązao długoterminowych zauważamy spadek ich wartości o 18,31%. Głównym czynnikiem, który miał wpływ na owe zjawisko jest redukcja zadłużenia spłata kredytów i pożyczek w wysokości 130 mln PLN. W obrębie zobowiązao krótkoterminowych nie nastąpiły znaczące zmiany. Warto jednak zanotowad fakt zmniejszenia poziomu zobowiązao handlowych oraz krótkoterminowych kredytów i pożyczek.

15 Rachunek zysków i strat (w tys. PLN) Zmiana 2012/2011 Przychody ze sprzedaży usług ,04% Koszt własny sprzedaży ,56% Zysk (strata) brutto na sprzedaży ,53% Koszty sprzedaży i dystrybucji ,90% Koszty ogólnego zarządu ,16% Pozostałe przychody operacyjne ,47% Pozostałe koszty operacyjne ,02% Pozostałe zyski netto ,49% Odpis aktualizujący wartośd aktywów niefinansowych ,89% Zysk (strata) na działalności operacyjnej ,93% Przychody finansowe ,71% Koszty finansowe ,63% Zysk (strata) brutto ,20% Podatek dochodowy netto ,87% Zysk (strata) netto ,25% Źródło: opracowanie własne na podstawie sprawozdao spółki. Spółce udało się zwiększyd przychody ze sprzedaży usług o ponad 30%. Wynikało to przede wszystkim ze znacznego wzrostu skali działalności, na co bezpośredni wpływ miało nabycie Grupy Dialog i Cowley pod koniec 2011 roku. Dzięki temu zysk brutto ze sprzedaży osiągnął poziom bliski 640 mln PLN, co stanowi wzrost w stosunku do roku poprzedniego o ponad 23,5%. Niestety Netia osiągnęła stratę na działalności operacyjnej w wysokości blisko 21 mln PLN, na co niewątpliwy wpływ miał dokonany odpis aktualizujący (prawie 80 mln PLN). Na kolejnych poziomach działalności strata ta się powiększała, by ostatecznie ukształtowad wynik netto na poziomie -87,7 mln PLN. Spółka w roku 2012 osiągnęła dodatnie przepływy pieniężne z działalności operacyjnej oraz ujemne z działalności inwestycyjnej i działalności finansowej. Jest to dobra sytuacja, aczkolwiek nie idealna. Nie udało się bowiem wypracowad dodatnich przepływów pieniężnych netto, a co za tym idzie bilansowa wartośd środków pieniężnych na koniec okresu zmniejszyła się. Ujemna wartośd przepływów pieniężnych z działalności inwestycyjnej wynikała głównie z wydatków poczynionych na zakup środków trwałych oraz wartości niematerialnych. Tak więc śmiało możemy stwierdzid, iż spółka wciąż inwestuje w swój rozwój. Natomiast przepływy z działalności finansowej ukształtowały się przede wszystkim pod wpływem wydatków dokonanych na wykup akcji własnych oraz spłaty kredytów.

16 Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (w tys. PLN) Zmiana 2012/2011 A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej I. Zysk (strata) netto ,25% II. Korekty razem ,96% III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej ,26% B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej I. Wpływy ,84% II. Wydatki ,40% III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej ,83% C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej I. Wpływy ,96% II. Wydatki ,70% III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej ,79% D. Przepływy pieniężne netto, razem ,96% E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: ,85% - Zyski (Straty) z tytułu wyceny środków pieniężnych w walutach obcych ,85% F. Środki pieniężne na początek okresu ,85% G. Środki pieniężne na koniec okresu ,82% Źródło: opracowanie własne na podstawie sprawozdao spółki. Wskaźniki rentowności Wskaźnik rentowności sprzedaży brutto 31,86% 30,03% -1,83% Wskaźnik rentowności EBITDA 37,77% 21,76% -16,02% Wskaźnik rentowności operacyjnej 18,70% -0,99% -19,69% Wskaźnik rentowności brutto 19,60% -2,87% -22,47% Wskaźnik rentowności netto 15,37% -4,13% -19,50% ROA 7,00% -2,71% -9,71% ROE 9,95% -3,82% -13,77% Wskaźniki płynności Wskaźnik bieżącej płynności 0,9044 0,9397 0,04 Wskaźnik szybkiej płynności 0,8938 0,9354 0,04 Poziom kapitału obrotowego (tys. zł) Wskaźniki rotacji Wskażnik rotacji majątku obrotowego 3,58 4,65 1,07 Cykl rotacji zapasów w dniach 1,20 0,36-0,84 Cykl rotacji należności w dniach 57,63 42,72-14,91 Wskaźniki zadłużenia Wskaźnik ogólnego zadłużenia 29,63% 28,97% -0,66% Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego 0,42 0,41-0,01 Dług netto (tys. zł) Źródło: opracowanie własne na podstawie sprawozdao spółki. Wskaźniki finansowe Odchylenie

17 Analizując wskaźniki rentowności możemy dojśd do wniosku, iż w roku 2012 w stosunku do roku poprzedniego nastąpiło znaczące pogorszenie się wyników w owym obszarze. Przyczyną tej sytuacji jest przede wszystkim duży wzrost przychodów w badanym okresie. Co więcej, ujemne wartości wskaźników począwszy od rentowności operacyjnej wynikają ze strat zaprezentowanych w rachunku zysków i strat. Płynnośd w spółce kształtuje się na stosunkowo niskim poziomie stwarzając tym samym pole do poprawy. Zbliżony poziom wskaźnika bieżącej płynności oraz wskaźnika szybkiej płynności wynika z utrzymywania niskiego poziomu zapasów, co jest charakterystyczne dla przedsiębiorstw działających w tej branży. Warto również zwrócid uwagę na poziom kapitału obrotowego. Jego ujemna wartośd jest zjawiskiem niekorzystnym. Istnieje jednak potencjał do poprawy świadczy o tym zmniejszenie niedoboru kapitału obrotowego w o badanym okresie. Szczególną uwagę należy zwrócid na cykl rotacji należności. Spółce udało się ściągad swoje należności szybciej o blisko 15 dni. Zadłużenie spółki uległo redukcji, o czym świadczą zaprezentowane wskaźniki. Ogólne zadłużenie zmniejszyło się o 0,66% i osiągnęło poziom 28,97% w roku Natomiast dług netto zmniejszył się o blisko 103 mln PLN i na koniec roku 2012 wynosił około 794 mln PLN. 5. Wycena spółki Netia S.A. Metoda DCF. Do wyceny spółki metodą DCF przyjęto następujące założenia: Stopą wolną od ryzyka jest rentownośd 10-letnich obligacji skarbowych (na koniec listopada 2013 r. 4,56%). Premia za ryzyko dla kapitału właścicielskiego wynosi 5%, dla długu 2%. Współczynnik beta na poziomie 1. Stopa wzrostu wartości rezydualnej wynosi 1%. Dług netto na 3Q 2013 wynoszący 317,2 mln PLN. Efektywna stopa podatkowa: 19%. CAPEX na poziomie 12% przychodów danego roku.

18 Przepływy (w mln PLN) Rok analizy Przychody netto ze sprzedaży Zysk netto Nakłady inwestycyjne (CAPEX) Amortyzacja Zmiana kapitału obrotowego Zmiana zapasów Zmiana należności Zmiana gotówki Zmiana zobowiązao krótkoterminowych Wolny cash flow Źródło: Opracowanie własne. P2013 P2014 P2015 P2016 P2017 P2018 Po P ,54 54,94 27,09 81,78 56,61 62,39 30,49 226,56 219,76 213,17 211,04 217,37 219,54 221, ,34-5,53-21,88-21,95 4,40-5,38-6,25-0,01-1,03 0,63-1,00 0,50-1,50 0,50 58,27 9,50-4,50-12,95 9,90-1,88-4,75 7,70 6,00-3,00 2,00 4,00 3,00 3,00-65,62-20,00-15,00-10,00-10,00-5,00-5,00 315,69 290,31 255,01 314,06 311,24 307,40 274,79 Wycena obejmuje lata oraz okres po roku Suma wartości bieżących w badanym horyzoncie czasowym wynosi 3137,39 mln zł, co po odjęciu długu netto, uwzględnieniu ilości akcji oraz kosztu kapitału własnego implikuje cenę docelową jednej akcji na 8,88 PLN. Wycena metodą DCF (w mln PLN) Rok analizy Wolny cash flow Stopa risk-free Risk premium Beta Koszt kapitału własnego Risk premium dla długu Koszt długu Efektywna stopa podatkowa Efektywny koszt długu Dług/aktywa WACC Stopa wzrostu wartości rezydualnej Współczynnik dyskontujący Wartośd bieżąca przepływów Razem: Dług netto Wartośd DCF netto Liczba akcji (w mln szt.) Wartośd DCF netto na akcję (PLN) Koszt kapitału akcyjnego Implikowana cena docelowa (PLN) Źródło: Opracowanie własne. P2013 P2014 P2015 P2016 P2017 P2018 Po P ,69 290,31 255,01 314,06 311,24 307,40 274,79 4,56% 4,56% 4,56% 4,56% 4,56% 4,56% 4,56% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% ,56% 9,56% 9,56% 9,56% 9,56% 9,56% 9,56% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 6,56% 6,56% 6,56% 6,56% 6,56% 6,56% 6,56% 19% 19% 19% 19% 19% 19% 19% 5,31% 5,31% 5,31% 5,31% 5,31% 5,31% 5,31% 22,30% 20,70% 19,40% 18,30% 17,50% 16,70% 15,80% 7,43% 8,68% 8,74% 8,78% 8,82% 8,85% 8,89% 1,0% 0,9309 0,8466 0,7778 0,7141 0,6554 0,6012 0, ,86 245,78 198,35 224,27 203,99 184, , ,39 317,2 2820,19 347,91 8,11 9,56% 8,88

19 Metoda porównawcza. Na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, w sektorze telekomunikacyjnym notowanych jest siedem spółek akcyjnych. Do przeprowadzenia wyceny porównawczej zostały wybrane cztery z nich - Hawe, Hyperion, Mni oraz TPSA. Wycena została oparta o dwa wskaźniki: P/BV oraz EV/EBITDA. Prognozy wcześniej wspomnianych wskaźników obejmują lata włącznie. Spółka P/BV EV/EBITDA P2013 P2014 P2015 P2013 P2014 P2015 Netia 0,87 0,9 0,92 4,73 4,5 4,6 Hawe 1,12 1,02 1,07 7,88 9 8,5 Hyperion 0,91 0,99 1,05 8, Mni 0,43 0,5 0,6 4,63 4,8 5 TPS 1,01 1,06 1,03 4,16 4,5 4,85 Średnie P/BV Rok analizy P2013 P2014 P2015 Wartośd 0,87 0,89 0,94 Premia/dyskonto 0,0029 0,0084-0,019 Sumy cząstkowe 4,88 4,85 4,98 Średnie EV/EBITDA Rok analizy P2013 P2014 P2015 Wartośd 6,19 7,08 6,84 Premia/dyskonto -0,2359-0,3640-0,3272 Sumy cząstkowe 6,40 7,69 7,27 Cena akcji: 4,89 Rok analizy Średnia sum cząstkowych Waga Wycena koocowa Wycena P2013 P2014 P2015 5,64 6,27 6,13 50% 25% 25% 2,82 1,57 1,53 5,92

20 W wyniku zastosowania metody porównawczej uzyskaliśmy wycenę jednej akcji na poziomie 5,92zł. Wartośd ta jest sumą odpowiednich iloczynów średnich sum cząstkowych z przyporządkowanymi im wagami. Przyjęcie wag na niższym poziomie (25%) w latach w stosunku do roku 2013 (50%) wynika przede wszystkim z większej niepewności, co do wartości oszacowanych wskaźników. Podobnie jak w przypadku modelu DCF, obliczona cena akcji jest wyższa od tej obecnie notowanej na GPW. Podsumowanie wyceny Metoda DCF Metoda porównawcza Wycena koocowa Bieżąca cena akcji Różnica (PLN) Rożnica (% obecnej ceny) Waga Wycena 50% 8,88 50% 5,92 7,40 4,89 2,51 51,31% Ostateczna wycena akcji spółki kształtuje się na poziomie 7,40 PLN. Jest to średnia ważona wyników uzyskanych przy użyciu metod DCF oraz porównawczej. Wartośd ta różni się od aktualnej ceny akcji o 2,51 PLN, czyli aż o 51,31%. Może to wskazywad na to, iż w najbliższym czasie akcje Netii będą pięły się w górę.

Studenckie Koło Naukowe Finansów Wydział Zarządzania UW. Poznaj spółkę: JSW S.A. Największy producent węgla koksowego w Unii Europejskiej.

Studenckie Koło Naukowe Finansów Wydział Zarządzania UW. Poznaj spółkę: JSW S.A. Największy producent węgla koksowego w Unii Europejskiej. Poznaj spółkę: JSW S.A. Największy producent węgla koksowego w Unii Europejskiej. Analiza Spółki JSW przygotowana przez członków Studenckiego Koła Naukowego Finansów, w ramach grupy analityczno-inwestycyjnej.

Bardziej szczegółowo

Studenckie Koło Naukowe Finansów Wydział Zarządzania UW. Poznaj spółkę: ZPC Mieszko S.A. Czy restrukturyzacja okaże się skuteczna?

Studenckie Koło Naukowe Finansów Wydział Zarządzania UW. Poznaj spółkę: ZPC Mieszko S.A. Czy restrukturyzacja okaże się skuteczna? Poznaj spółkę: ZPC Mieszko S.A. Czy restrukturyzacja okaże się skuteczna? Analiza Spółki ZPC Mieszko przygotowana przez członków Studenckiego Koła Naukowego Finansów, w ramach Strefy Analitycznej SKNF

Bardziej szczegółowo

Poznaj spółkę: J.W. Construction Holding S.A.

Poznaj spółkę: J.W. Construction Holding S.A. Poznaj spółkę: J.W. Construction Holding S.A. Pierwsza połowa 2014 roku, a sytuacja w branży. Analiza Spółki J.W. Construction Holding S.A. przygotowana przez członków Studenckiego Koła Naukowego Finansów,

Bardziej szczegółowo

Poznaj spółkę: Action S.A.

Poznaj spółkę: Action S.A. Poznaj spółkę: Action S.A. Zmodernizowane centrum logistyczne, a wyniki spółki. Analiza Spółki przygotowana została przez członków Strefy Analitycznej SKNF WZ UW. Spis treści Wstęp... 3 1. Profil spółki

Bardziej szczegółowo

IPO. 156,70 mln PLN TELE-POLSKA HOLDING S.A. Wydział Doradztwa i Analiz Rynkowych. Telekomunikacja

IPO. 156,70 mln PLN TELE-POLSKA HOLDING S.A. Wydział Doradztwa i Analiz Rynkowych. Telekomunikacja Wydział Doradztwa i Analiz Rynkowych Telekomunikacja TELE-POLSKA HOLDING S.A. Grupa Tele-Polska Holding S.A. jest alternatywnym operatorem telekomunikacyjnym świadczącym usługi dla klientów indywidualnych

Bardziej szczegółowo

HYPERION S.A. Raport analityczny. Kraków, 24 lipca 2006. Marcin Bogucki - analityk Domu Maklerskiego IDMSA

HYPERION S.A. Raport analityczny. Kraków, 24 lipca 2006. Marcin Bogucki - analityk Domu Maklerskiego IDMSA HYPERION S.A. Raport analityczny Kraków, 24 lipca 2006 Marcin Bogucki - analityk Domu Maklerskiego IDMSA Pomiędzy Domem Maklerskim IDMSA a Hyperion S.A występują następujące umowy i powiązania: - Dom Maklerski

Bardziej szczegółowo

Arteria Outsourcing Polska

Arteria Outsourcing Polska EQUITY RESEARCH PARTNER Arteria Outsourcing Polska Pierwszy raport analityczny Lider dynamicznie rosnącego rynku outsourcingu w Polsce. Oczekujemy wzrostu znormalizowanego zysku netto do PLN 8.2m w 2014p

Bardziej szczegółowo

AKUMULUJ - cena docelowa: 6,25 PLN

AKUMULUJ - cena docelowa: 6,25 PLN Data sporządzenia: 1 grudnia 2014 Raport analityczny CUBE.ITG S.A. AKUMULUJ - cena docelowa: 6,25 PLN W kontekście obserwowanego w ostatnich tygodniach spadku kursu CUBE.ITG uważamy, iż w chwili obecnej

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany raport roczny

Skonsolidowany raport roczny Skonsolidowany raport roczny Zawierający: Wybrane dane finansowe Pismo Prezesa Zarządu Oświadczenia Zarządu Opinię z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Raport z badania skonsolidowanego

Bardziej szczegółowo

MNI. Przede wszystkim usługi medialne. Media. 28 czerwca 2007

MNI. Przede wszystkim usługi medialne. Media. 28 czerwca 2007 Media 28 czerwca 2007 MNI Przede wszystkim usługi medialne poprzednia rekomendacja: kupuj Cena (27/06/2007) 6.0 Wycena 8.3 Strategicznym segmentem działalności spółki jest świadczenie telekomunikacyjnych

Bardziej szczegółowo

Netia SA ogłasza wyniki za I kwartał 2015

Netia SA ogłasza wyniki za I kwartał 2015 Kontakt: Anna Kuchnio (Investor Relations) T +48 22 352 2061 anna.kuchnio@netia.pl Lidia Marcinkowska (Public Relations) T + 48 22 848 4612 l.marcinkowska@neuron.pl Netia SA ogłasza wyniki za I kwartał

Bardziej szczegółowo

Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A. - Departament Analiz. ISSN 1508-308X Warszawa, 29.05.01

Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A. - Departament Analiz. ISSN 1508-308X Warszawa, 29.05.01 - Departament Analiz RAPORT ANALITYCZNY internet ISSN 1508-308X Warszawa, 29.05.01 Sprawdzony model biznesu w Internecie Wyceny Areny dokonalismy metodą "sum of the parts" szacując osobno wartość biznesu

Bardziej szczegółowo

ATM. Wzrost dzięki innowacjom. IT/Telekomunikacja 125-162 PLN. Cena docelowa (bez opcji) Oferta wtórna. Polska ATM.WA; ATM.PW. BRE Bank Securities

ATM. Wzrost dzięki innowacjom. IT/Telekomunikacja 125-162 PLN. Cena docelowa (bez opcji) Oferta wtórna. Polska ATM.WA; ATM.PW. BRE Bank Securities 2 lipca 2007 BRE Bank Securities Oferta wtórna Nazwa BRE Bank Securities IT/Telekomunikacja Polska.WA;.PW Cena bieżąca Cena docelowa (bez opcji) Kapitalizacja Free float Średni dzienny obrót (3 mies.)

Bardziej szczegółowo

MCI Management S.A. Finanse

MCI Management S.A. Finanse Data: 01.06.2010 Aleje Jerozolimskie 123a, 02-017 Warszawa Tel.: (48-22) 397-60-60, Fax.: (48-22) 397-60-61 e-mail: abrok@amerbrokers.pl Analityk: Robert Kurowski, makler p.w. RAPORT ANALITYCZNY Wycena:

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY AITON CALDWELL SA

RAPORT ROCZNY AITON CALDWELL SA RAPORT ROCZNY AITON CALDWELL SA ZA 2012 ROK (za okres od 01.01.2012 do 31.12.2012) Gdańsk, 24 kwietnia 2013 roku Strona 1 SPIS TREŚCI 1. List do Akcjonariuszy Aiton Caldwell S.A.... 3 2. Podstawowe informacje

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE ZA OKRES 6 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 30 CZERWCA ROKU Rzeszów, dnia 5 sierpnia roku dnia roku SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI

Bardziej szczegółowo

RELPOL AKUMULUJ WYCENA 67,9 PLN RAPORT ANALITYCZNY

RELPOL AKUMULUJ WYCENA 67,9 PLN RAPORT ANALITYCZNY AKUMULUJ WYCENA 67,9 PLN 11 LIPCA 2006 Wartość godziwą jednej akcji Relpolu ustaliliśmy na poziomie 67,9 PLN i odpowiada ona naszej cenie docelowej w perspektywie 6 miesięcy. Na tej podstawie wydajemy

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany Raport Kwartalny

Skonsolidowany Raport Kwartalny Skonsolidowany Raport Kwartalny za IV kwartał 2009 roku Grupy Kapitałowej MNI Zawierający: Komentarz Zarządu Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej MNI za IV kwartał 2009 roku Informację

Bardziej szczegółowo

Najszybciej rosnący operator telekomunikacyjny w Polsce. Marzec 2014

Najszybciej rosnący operator telekomunikacyjny w Polsce. Marzec 2014 Najszybciej rosnący operator telekomunikacyjny w Polsce Marzec 2014 Zastrzeżenie Informacje zawarte w niniejszej prezentacji zawierają stwierdzenia dotyczące przyszłości (prognozy). Prognozy te nie stanowią

Bardziej szczegółowo

Internet Media Services SA ul. Puławska 465, 02-844 Warszawa tel.+4822 870 67 76 fax+4822 870 67 33

Internet Media Services SA ul. Puławska 465, 02-844 Warszawa tel.+4822 870 67 76 fax+4822 870 67 33 Internet Media Services SA ul. Puławska 465, 02-844 Warszawa tel.+4822 870 67 76 fax+4822 870 67 33 biuro@imspolska.com www.imspolska.com SPIS TREŚCI: 1. DANE ORGANIZACYJNE 2 1.1. Jednostka dominująca

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY ZA 2012 ROK

JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY ZA 2012 ROK JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY ZA 2012 ROK RAPORT ROCZNY ZA OKRES ROKU ZAKOŃCZONY 31 XII 2012 SPIS TREŚCI 1. LIST OD ZARZĄDU... 3 2. OŚWIADCZENIE ZARZĄDU... 4 3. WYBRANE DANE FINANSOWE... 6 4. ROCZNE SPRAWOZDANIE

Bardziej szczegółowo

Ticker: AMB ISIN: PLAMBRA00013. wypracować 29,7 mln zł (vs. 27,6 rok wcześniej) zysku brutto ze sprzedaży oraz 5,3 mln zł Robert Ogór 0,8% 0,8%

Ticker: AMB ISIN: PLAMBRA00013. wypracować 29,7 mln zł (vs. 27,6 rok wcześniej) zysku brutto ze sprzedaży oraz 5,3 mln zł Robert Ogór 0,8% 0,8% Ambra sektor / branża: Profil przemysł spożywczy Grupa Ambra jest liderem dystrybucji wina w Polsce. Poprzez spółki zależne oraz sprzedaż eksportową GK Ambra jest również obecna na rynkach słowackim, czeskim,

Bardziej szczegółowo

P/OP P/BV MC/S EV/EBITDA

P/OP P/BV MC/S EV/EBITDA poniedziałek, 5 września 2011 Wydział Doradztwa i Analiz Rynkowych Informatyka MACROLOGIC Rekordowa sprzedaż Grupa Macrologic, która w ubiegłym roku negatywnie odczuła skutki przedłużającej się dekoniunktury

Bardziej szczegółowo

Grupa Masterlease (Prime Car Management S.A.)

Grupa Masterlease (Prime Car Management S.A.) Grupa Masterlease (Prime Car Management S.A.) 1. Profil Spółki Grupa Masterlease to niezależny podmiot świadczący usługi leasingowe i zarządzania flotą samochodową w Polsce z kilkunastoletnią historią

Bardziej szczegółowo

Raport analityczny. Raport analityczny 1 GPM,,VINDEXUS S.A. GIEŁDA PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEXUS S.A. z siedzibą w Warszawie

Raport analityczny. Raport analityczny 1 GPM,,VINDEXUS S.A. GIEŁDA PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEXUS S.A. z siedzibą w Warszawie GIEŁDA PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEXUS S.A. z siedzibą w Warszawie Analityk Krzysztof Masalski, k.masalski@idmsa.pl, +48 501 519 775 30 grudnia 2008 r. 1 INFORMACJE I OPINIE ZAWARTE W NINIEJSZYM DOKUMENCIE ZOSTAŁY

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ VI Oceny i perspektywy rozwoju Emitenta

ROZDZIAŁ VI Oceny i perspektywy rozwoju Emitenta ROZDZIAŁ VI Oceny i perspektywy rozwoju Emitenta 6.1. Ocena zarządzania zasobami finansowymi 6.1.1. Podstawa ocen Oceny zarządzania zasobami finansowymi Emitenta dokonano na podstawie sprawozdań finansowych

Bardziej szczegółowo

Największy czy najlepszy?

Największy czy najlepszy? RAPORT ANALITYCZNY REKOMENDACJA Pekao Sektor bankowy AKUMULUJ 26 października 5 stycznia 2001 2001 r. r. Kurs 76,0 zł Wycena 85,0 zł Kody ISIN Bloomberg Reuters PLPEKAO00016 PEO PW BAPE.WA Podstawowe dane

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY SPÓŁKI CYFROWY POLSAT S.A. ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2012 ROKU. Data i miejsce publikacji: Warszawa, 12 marca 2013 r.

RAPORT ROCZNY SPÓŁKI CYFROWY POLSAT S.A. ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2012 ROKU. Data i miejsce publikacji: Warszawa, 12 marca 2013 r. RAPORT ROCZNY SPÓŁKI CYFROWY POLSAT S.A. ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2012 ROKU Data i miejsce publikacji: Warszawa, 12 marca 2013 r. Zawartość raportu rocznego: Pismo Prezesa Zarządu Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki AB S.A. za pierwsze półrocze 2013/2014. obejmujące okres od 01-07-2013 do 31-12-2013

Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki AB S.A. za pierwsze półrocze 2013/2014. obejmujące okres od 01-07-2013 do 31-12-2013 Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki AB S.A. za pierwsze półrocze 2013/2014 obejmujące okres od 01-07-2013 do 31-12-2013 26-02-2014 SPIS TREŚCI I) WSTĘP... 4 II) PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE AB

Bardziej szczegółowo

Hawe Telekomunikacja Polska

Hawe Telekomunikacja Polska maj 13 cze 13 lip 13 sie 13 wrz 13 paź 13 lis 13 gru 13 sty 14 lut 14 mar 14 kwi 14 maj 14 MAŁE I ŚREDNIE SPÓŁKI Hawe Telekomunikacja Polska Kupuj 4.52 zł Rekomendacja Kupuj Oczekujemy, że domknięcie infrastruktury

Bardziej szczegółowo