Studenckie Koło Naukowe Finansów Wydział Zarządzania UW. Poznaj spółkę: Netia S.A. Strategia 2020 sposób na uzyskanie pozycji lidera w branży.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Studenckie Koło Naukowe Finansów Wydział Zarządzania UW. Poznaj spółkę: Netia S.A. Strategia 2020 sposób na uzyskanie pozycji lidera w branży."

Transkrypt

1 Poznaj spółkę: Netia S.A. Strategia 2020 sposób na uzyskanie pozycji lidera w branży. Analiza Spółki Netia przygotowana przez członków Studenckiego Koła Naukowego Finansów, w ramach grupy analityczno-inwestycyjnej.

2 Spis treści 1. Profil spółki Netia S.A. (Paweł Kryszkiewicz) Analiza sektora i branży. (Przemysław Adamek) Otoczenie biznesowe spółki. (Michał Kajetan Dobrzaniecki) Analiza sprawozdao finansowych spółki. (Damian Pyśk) Wycena spółki Netia S.A. (Damian Pyśk) Podsumowanie

3 1. Profil spółki Netia S.A. Informacje ogólne. Początki historii Netii sięgają 1990 roku (wtedy jeszcze R.P. Telekom). Po uzyskaniu koncesji na świadczenie lokalnych usług komunikacyjnych w Pile nastąpił dynamiczny rozwój firmy. W roku 1998 posiadała ona już ponad klientów. W roku 2000 Netia zadebiutowała na parkiecie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Następne lata to przyśpieszenie i rozwinięcie działalności. Na rok 2004 przypada rozszerzenie dostępu do internetu (Net24). Rok później spółka podjęła działania mające na celu opracowanie projektu budowy sieci w technologii WiMAX. Przełom w działalności Netii nastąpił w 2007 roku. Spółka zaczęła świadczyd swoje usługi w oparciu o sieci Telekomunikacji Polskiej, co pozwoliło jej konkurowad na obszarze całego kraju. W tym samym czasie spółka pozyskała Tele2 Polska. Spółka wchodzi w skład Respect Index oraz od dnia 23.IX.2013 w skład WIG30. Zgodnie ze strategią na lata zarząd Netii planuje objąd stanowisko lidera branży w dostarczaniu usług on-line. Grupa Kapitałowa W skład Grupy Netia wchodzą następujące spółki telekomunikacyjne: Netia SA (100%), InterNetia (100%) oraz jej jednostki zależne: Interbit Sp. z o.o., Netis Sp. z o.o. i jej spółka zależna Ticom Sp. z o.o., Przedsiębiorstwo Informatyczne Punkt Sp. z o.o., Connect Systemy Komputerowe Sp. z o.o. i jej spółka zależna Netster Sp. z o.o., Cybertech Sp. z o.o., LANet Sp. z o.o. i jej spółka zależna Seal-Net Sp. z o.o., Uni - Net Sp. z o.o., Air Bites Sp. z o.o., Easy Com Sp. z o.o. CDP Netia (dawniej Crowley Data Poland), Telefonia Dialog SA, Petrotel Sp. z o.o. Struktura akcjonariatu: Na akcjonariat w spółce Netia składa się czterech dużych akcjonariuszy o łącznym udziale głosów w WZA na poziomie 52,18%, reszta stanowi free float wynoszący 47,82%. Najwięksi inwestorzy to ING OFE (wraz z ING DFE) - 16,98%, Third Avenue Management LLC - 16,63%, SISU Capital Ltd. (SISU Capital Master Fund) - 12,74% oraz Aviva OFE - 5,81%.

4 Lp. Akcjonariusz Liczba akcji Udział w Wartość rynkowa Liczba Udział w kapitale (mln PLN) głosów WZA 1 ING OFE ,98% 295, ,98% 2 Third Avenue Management LLC ,63% 289, ,63% 3 SISU Capital Ltd ,74% 221, ,74% 4 Aviva OFE ,81% 101, ,81% Rozkład liczby głosów na WZA ING OFE 16,98% Free float 47,82% Third Avenue Management LLC 16,63% Aviva OFE 5,81% SISU Capital Ltd. 12,74% 2. Analiza sektora i branży. Wartośd polskiego rynku telekomunikacyjnego wg. UKE (rynek usług operatorskich, bez płatnej telewizji) wyniósł ok 41,7 mld zł. i jest to wartośd mniejsza o 2,4% r/r. Szacunki dotyczące wartości rynku wg. PMR w 2013 prognozują spadek o ok. 2 mld zł. Pogłębiająca się, spadkowa tendencja jest pokłosiem trwającego już od kilku lat trendu zmniejszania się liczby łączy w stałej lokalizacji, głównie z uwagi na substytucję usług telefonii ruchomej. Najbardziej widocznym elementem był duży spadek przychodów z telefonii stacjonarnej, która uznawana jest za biznes w fazie schyłkowej. Pierwszy raz w historii nastąpiło zmniejszenie się segmentu telefonii ruchomej o 1%, co było konsekwencją kolejnej obniżki stawki opłaty hurtowej za zakooczenie połączenia telefonicznego w sieci telefonicznej innego operatora (MTR), jak również zaostrzonej konkurencji na rynku detalicznym. Wystąpił natomiast wzrost przychodów z usług transmisji danych, szczególnie w sieciach mobilnych.

5 Rynek ciągle odczuwa mijające już spowolnienie gospodarcze, chociaż wydaje się, że na początku roku nastąpiło wyraźne odbicie trendu spadkowego czołowych europejskich spółek. W Polsce wymiernym tego przykładem jest TPSA, która po dużej przecenie odrabia straty z przełomu 2012/2013, które spowodowane były niższymi od oczekiwanych wynikami finansowymi. Działalnośd w obrębie szeroko pojętego sektora telekomunikacyjnego możemy podzielid na następujące segmenty: Usługi telefonii stacjonarnej. Segment ten charakteryzuje się największą ujemną dynamiką zmian. Liczba abonentów usług stacjonarnych spadła w 2012 r. o 6,5%, wolumen ruchu o 9,5%, a wartośd rynku o 13,5% i wyniosła ok. 4,5 mld zł. Wzmożona konkurencja powoduje, że firmy koncentrują się na klientach wysokomarżowych. Spółki powoli rezygnują z tej działalności obniżając tym samym bazę kosztową, jednak kontynuują usługi dla klientów biznesowych. Wzrost wartości odnotowała jednak tzw. telefonia internetowa (VoIP) o 4,3%, która wygenerowała w 2012 roku 0,23 mld zł przychodów i z której skorzystało 1,1 mln użytkowników. STRUKTURA RYNKU TELEFONII STACJONARNEJ 6% 4% 19% 11% 60% Orange Netia Multimedia UPC Inni Telefonia mobilna. Jest to największy segment polskiego rynku telekomunikacyjnego cechujący się wysokim nasyceniem, o ograniczonych możliwościach wzrostu. Polska pod tym względem zajmuje 8 miejsce w Europie. Największy wzrost bazy abonenckiej rok do roku zanotował P4 (Play) o 1,6 mln klientów (22,8%), natomiast największy spadek o 0,1 mln abonentów (-1,1%) Polkomtel. Czynnikiem perspektywicznym dla tej działalności jest wzrost usług mobilnej transmisji danych, co jest wynikiem wzrostu popularności pakietów internetowych, a także coraz powszechniejszych w użyciu smartfonów.

6 UDZIAŁ OPERATORÓW KOMÓRKOWYCH W 2012 POD WZGLĘDEM PRZYCHODÓW 11% 29% 31% Orange T-Mobile Plus Play 29% Internet szerokopasmowy. Usługi dostępu do Internetu cieszą się stale rosnącą popularnością. W ciągu trzech lat przybyło ponad 2,7 mln użytkowników, z czego ponad połowa to korzystający z modemów mobilnych. Penetracja usługami szerokopasmowymi w gospodarstwach domowych osiągnęła na koniec 2012 roku 83,5%. Wartośd tego segmentu wyniosła 4,4 mld zł i była wyższa o 10,7% r/r. Pomimo to, wskaźnik ARPU zmniejszył się z 33,1 zł w 2011 do 31,5 zł w 2012 r. Wzrost liczby abonentów Internetu mobilnego (21,6%) był dużo wyższy niż stacjonarnego (13,3%), co świadczy o rosnącej substytucyjności modemów 2G/3G wobec tradycyjnego dostępu w stałej lokalizacji, lecz ciągle niskiej, głównie ze względu na brak infrastruktury stacjonarnej w obszarach wiejskich. MOBILNY INTERNET INTERNET SZEROKOPASMOWY 7% 27% 19% 24% 23% Orange T-Mobile Plus Inni Play 7% 25% 13% 7% 13% 35% Orange Netia Vectra Inni

7 Udziały operatorów pod względem liczby użytkowników mobilnego internetu PTK Centertel TP Polkomtel P4 UPC T-Mobile Netia Multimedia Vectra Cyfrowy Polsat Telefonia Dialog Internetia Pozostali ISP 01% 01% 02% 01% 01% 01% 08% 08% 06% 07% 07% 07% 04% 04% 04% 03% 03% 03% 10% 10% 16% 19% 20% 17% % 17% 00% 05% 10% 15% 20% 25% Płatna Telewizja. Ten segment nie należy bezpośrednio do sektora telekomunikacyjnego. Jednak wiele spółek z tego sektora, w tym Netia czynią go kolejną ważną częścią swojego biznesu. Konieczna w tym wypadku jest współpraca z firmami z branży medialnej, dzięki którym uzyskują ofertę dla klientów, a sami zdobywają niezbędną infrastrukturę i bazę odbiorców. Spółki telekomunikacyjne szukają nowych dróg rozwoju poprzez konsolidacje (Netia, która przejęła Dialog i Crowley), a także łączenia się w duże grupy (Cyfrowy Polsat - Polkomtel). Wiąże się to z koniecznością wyjścia poza działalnośd w określonej branży i stworzenie szerszego produktu, dzięki któremu można będzie uzyskad dodatkową wartośd dla użytkownika. Stan nasycenia podstawową działalnością telekomów, jaką są usługi komórkowe w Polsce wynosi 140%. Zatem widoczne jest przenikanie się firm z branży medialnej i informatycznej, a nawet energetycznej z telekomunikacyjną. W ten trend wpisują się coraz częściej oferowane produkty łączone (np. telefon, internet, telewizja). Netia jest drugą pod względem udziału spółką w indeksie WIG-Telekomunikacja, gdzie spółką o dominującej pozycji jest TPSA (Orange Polska). Dotychczas znajdowała się również w indeksie mwig40, lecz po wprowadzeniu zmian na GPW trafiła do głównego indeksu WIG30.

8 3. Otoczenie biznesowe spółki. Netia, jako operator telekomunikacyjny oferuje zróżnicowaną ofertę w zakresie usług telewizyjnych, telefonii stacjonarnej, transmisji danych, internetu stacjonarnego oraz mobilnego. Spółka ta, na podstawie dokumentu Strategia 2020, konsekwentnie realizuje swoją strategię przedstawioną w głównych jej założeniach wraz z długoterminową prognozą finansową oraz przyjętą polityką dywidendową. Jej misja, składająca się z prostej formuły dostarczamy świat on-line, ma zostad zrealizowana głównie przez oferowanie kompleksowych, zintegrowanych, przyjaznych użytkownikom usług w oparciu o zaangażowany zespół pracowników. Jako przedsiębiorstwo funkcjonujące niejako od 1990 roku jest obecnie znaczącą i zauważalną spółką głównie, jako Internet Service Provider. Do znaczących sukcesów należało przede wszystkim świadczenie usługi znanej obecnie pod nazwą Szybkiego Internetu w technice szerokopasmowego Internetu asymetrycznego - ADSL (niemal identycznej w stosunku do Neostrady) na sieci Telekomunikacji Polskiej. Konsekwentnie, na przełomie lat liczba abonentów zwiększyła się do Obecnie Netia inwestuje w swoją sied (LLU dostępu do lokalnej pętli abonenckiej) oraz modernizuje infrastrukturę dostępu nowej generacji (NGA) różnicując w ten sposób zakres usług dla klientów po przystępnej cenie. Oprócz tego spółka dokonuje akwizycji mniejszych operatorów (najbardziej znanymi są m.in. Tele2 oraz Dialog). Mocne strony. Kadra menedżerska i marketingowa znajomośd marki Netia oraz opracowanie i realizowanie (na bieżąco aktualizowanej) strategii firmy jest znaczącą zasługą kadry marketingowej i menedżerskiej. Obecnie jest w czołówce firm świadczących usługi telekomunikacyjne, natomiast wizja firmy opiera się na osiągnięciu pozycji nr 1 w dostarczaniu Internetu do 2020 roku. Wysoka jakośd świadczonych usług w ciągu kilku lat Netia znacząco zróżnicowała ofertę, m.in. o interaktywną telewizję, pakiety, oraz podniosła poziom w zakresie jakości świadczonych usług. Duży udział w rynku Netia jest obecnie czwartą spółką w zakresie Internetu stacjonarnego (jej udział wynosi ok. 6%). Ma dużo większy udział w lokalnych, mniejszych miastach. Własne sieci telekomunikacyjne Netia posiada i rozbudowuje własną infrastrukturę sieci LLU i NGA zorientowaną na interaktywną telewizję oraz sieci dostępowe o wysokiej przepustowości dedykowane klientom indywidualnym. Spółka oferuje także usługi BSA oraz WLR, czyli usługi telekomunikacyjne firmom detalicznym po sieci Netii.

9 Kondycja finansowa spółka posiada solidną pozycję finansową i przede wszystkim duże przepływy z działalności operacyjnej. Ponadto przeprowadziła konsolidację Crowley-Dialog-Netia, co ma pozwolid na osiągnięcie synergii w wysokości około 120 mln zł. Szanse. Wzrost nowoczesności technologicznej wiele gospodarstw domowych oraz przedsiębiorstw unowocześnia swoją działalnośd poprzez Internet i usługi z nim związane. (Nadchodząca) Poprawa koniunktury gospodarki powoduje wzrost konsumpcji, w tym także większą popularnośd świadczenia usług Internetu. Wzrost innych segmentów (rynku usług telekomunikacyjnych) Przykładem może byd Internet mobilny - jest to rynek o wysokiej dynamice wzrostu i rosnących przychodach, aczkolwiek obecnie Netia nieco lekceważy (in minus) ten fragment rynku. Kolejnym segmentem jest świadczenie usług pakietowych oraz interaktywnej telewizji, na którym to Netia głównie się koncentruje. Ogólny potencjał wzrostu rynek usług telekomunikacyjnych, a zwłaszcza Internetu w Polsce jest nienasycony, w stosunku do krajów Unii Europejskiej i pomimo faktu, iż dostęp do niego jest już w miarę powszechny, nadal istnieje pole do pozyskiwania nowych użytkowników. Obecnie rynek Internetu cechuje się ok. 5% wzrostem przychodów r/r. Potencjał konsolidacyjny w związku z dotychczasowymi akwizycjami spółek (Dialog, Tele2, Crowley) nadal istnieją szanse nabywania do portfolio kolejnych przedsiębiorstw (nawet tych lokalnych) świadczy o tym m.in. fakt, że mali ISP stanowią swoją wielkością sprzedaży co najmniej wartośd spółki TP s.a. Dodatkowo Netia inwestuje w infrastrukturę własnej sieci, m.in. w celu uniezależnienia się od innych operatorów oraz tworzenia nowej wartości dla klienta. Słabe strony. Zmęczenie wojną cenową strategia obniżek cenowych mających na celu przechodzenie klientów (głównie z TP s.a.) w przypadku Netii nie powoduje już intensywnego zwiększania przychodów. Dlatego też spółka zamierza skupiad się na przychodach na podstawie własnej infrastruktury. Ponoszenie dużych nakładów inwestycyjnych wynika to z wprowadzania nowych innowacji na rynku usług telekomunikacyjnych oraz utrzymywania infrastruktury. Firma ponosi także duże koszty związane z marketingiem, spłatą kredytów oraz odpisem wartości firmy, prawdopodobnie związanym z utratą rentowności klientów indywidualnych.

10 Słaba konkurencyjnośd w dużych miastach obecnie oferty operatorów telekomunikacyjnych (Netii oraz TP s.a.) są mniej konkurencyjne od operatorów kablowych w dużych miastach lub aglomeracjach miejskich (np. Vectra lub UPC) m.in. ze względu na obsługę klienta, obsługiwaną prędkośd łącza oraz jego stabilnośd. Zagrożenia. Możliwośd nasycenia rynku usług świadczenia Internetu obecnie wskaźnik penetracji Internetu szerokopasmowego wynosi 83,5%, dlatego wzrost tego rynku w perspektywie do 8 lat może byd relatywnie ograniczony. Rezygnacja klientów z telefonii stacjonarnej od kilku lat rynek ten na całym świecie zanika na rzecz substytucji telefonii mobilnej. W samym roku 2012 wartośd rynku telefonii stacjonarnej spadła o 13,5%. Zaostrzona konkurencja jest to głównie wynik tworzenia nowych ofert i usług oraz ustalania niższych stawek cenowych. Utrzymywanie jakości usług (łącza) ważną przesłanką w świadczeniu usług telekomunikacyjnych zapewniającą lojalnośd klienta jest bezawaryjnośd, stabilnośd łącza i miła, szybka obsługa techniczna. Częśd osób o wiele bardziej preferuje stabilne łącze internetowe w odróżnieniu od maksymalnej przepustowości. Jeden poważny błąd może przesądzid o zmianie operatora. Mocne strony: Kadra menedżerska Wysoka jakośd usług Duży udział w rynku Własne sieci telekomunikacyjne Kondycja finansowa Słabe strony: Zmęczenie wojną cenową Ponoszenie dużych nakładów inwestycyjnych Słaba konkurencyjnośd w dużych miastach Szanse Wzrost nowoczesności technologicznej Poprawa koniunktury Wzrost innych segmentów Ogólny potencjał wzrostu Potencjał konsolidacyjny Zagrożenia Groźba nasycenia rynku usług świadczenia Internetu Rezygnacja klientów z telefonii stacjonarnej Zaostrzona konkurencja Utrzymywanie jakości usług (łącza)

11 Zachodząca interakcja 0 brak 2 mała 4 wysoka 1 mało zauważalna 3 średnia 5 bardzo wysoka ` Siła nacisku ze strony dostawców Zagrożenie nowymi wejściami Siła nacisku ze strony odbiorców Zagrożenie ze strony substytutów Konkurencja w branży Zagrożenie wejściem nowych konkurentów: 1) Konieczna duża skala działania. 2) Zbudowanie rozpoznawalnej marki. 3) Zbudowanie kanału dystrybucji. 4) Duże początkowe nakłady na infrastrukturę, ewentualnie mniejsze na najem sieci. 5) Większe możliwości wejścia drobnych, lokalnych dostawców Internetu. Siła nacisku ze strony dostawców: 1) Mała liczba dostawców, aczkolwiek w przypadku Netii, firma posiada swoją infrastrukturę. 2) Średnio-wysokie koszty zmiany dostawcy. 3) Brak substytutów. 4) Niezbyt zróżnicowana konkurencja ofertowa wśród dostawców.

12 Siła nacisku ze strony odbiorców: 1) Duże rozproszenie nabywców. 2) Oferty różnych dostawców Internetu są konkurencyjne. 3) Łatwośd zmiany firmy. 4) Brak możliwości integracji wstecz przez nabywców. 5) Duże znaczenie ma jakośd i opinia o danej usłudze. Konkurencja w branży: 1) Wysoka konkurencja cenowo jakościowa. 2) Duża liczba konkurentów. 3) Podobny zakres usług. Zagrożenie ze strony substytutów: Są to bardzo bliskie substytuty, głównie: 1) Telefonia mobilna. 2) Internet LTE.

13 4. Analiza sprawozdań finansowych spółki. AKTYWA (w tys. PLN) Udział Zmiana /2011 Aktywa trwałe ,26% 85,88% -10,44% 1 Rzeczowe aktywa trwałe ,47% 74,42% -5,42% 2 Wartości niematerialne ,68% 21,52% -21,93% 3 Nieruchomości inwestycyjne ,85% 0,00% -100,00% 4 Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego ,61% 3,66% -9,03% 5 Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży ,00% 0,00% 0,00% 6 Należności długoterminowe ,01% 0,00% -99,54% 7 Rozliczenia międzyokresowe ,38% 0,40% -6,34% Aktywa obrotowe ,74% 14,12% 0,79% 1 Zapasy ,17% 0,46% -60,59% 2 Należności handlowe i pozostałe należności ,45% 54,40% -2,87% 3 Należności z tytułu podatku doch. od osób prawnych ,06% 0,11% 97,71% 4 Rozliczenia międzyokresowe ,65% 7,38% 11,86% 5 Pochodne instrumenty finansowe ,60% 0,00% -100,00% 6 Aktywa finansowe wyceniane wg wartości godziwej ,00% 0,00% -6,25% 7 Inwestycje utrzymywane do terminu zapadalności ,00% 0,01% 8 Środki pieniężne o ograniczonej możliwości dysponowania ,50% 0,50% 0,00% 9 Środki pieniężne i depozyty krótkoterminowe ,57% 31,27% -8,82% 10 Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży ,00% 5,87% AKTYWA RAZEM ,01% Źródło: opracowanie własne na podstawie sprawozdao spółki. W badanym okresie spółka odnotowała spadek wartości bilansowej o 9,01%. Wynikał on przede wszystkim ze zmian w obrębie aktywów trwałych, a mówiąc dokładniej ze spadku wartości rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. Szczególną uwagę należy zwrócid na drugą z wymienionych powyżej pozycji. Zmniejszenie się wartości niematerialnych i prawnych wiązało się głównie z dokonaniem odpisu aktualizującego wartośd pozostałych aktywów niefinansowych.

14 PASYWA (w tys. PLN) Udział Zmiana /2011 Kapitał własny ,37% 71,03% -8,16% 1 Kapitał zakładowy ,66% 16,82% -1,36% 2 Akcje własne ,98% -4,65% 115,43% 3 Kapitał zapasowy ,69% 89,71% 10,32% 4 Niepodzielony wynik finansowy ,04% -2,72% -124,87% 5 Inne składniki kapitału własnego ,60% 0,84% -51,94% Zobowiązania długoterminowe ,54% 13,95% -18,31% 1 Kredyty i pożyczki ,20% 85,23% -25,29% 2 Rezerwy na zobowiązania ,56% 4,03% 489,40% 3 Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego ,54% 3,92% 495,19% 4 Przychody przyszłych okresów ,01% 4,60% -6,12% 5 Pochodne instrumenty finansowe ,00% 1,27% 6 Pozostałe zobowiązania długoterminowe ,70% 0,94% -54,94% Zobowiązania krótkoterminowe ,09% 15,02% -3,00% 1 Zobowiązania handlowe i pozostałe zobowiązania ,57% 53,55% -1,17% 2 Pochodne instrumenty finansowe ,02% 1,50% 8552,38% 3 Kredyty i pożyczki ,07% 34,22% -7,97% 4 Pozostałe zobowiązania finansowe ,01% 0,01% -7,04% 5 Zobowiązania z tytułu podatku doch. od osób prawnych 1 1 0,00% 0,00% 0,00% 6 Rezerwy na zobowiązania ,53% 2,92% 11,98% 7 Przychody przyszłych okresów ,80% 7,79% -14,11% PASYWA RAZEM ,01% Źródło: opracowanie własne na podstawie sprawozdao spółki. Do spadku poziomu kapitału własnego przyczyniły się przede wszystkim zmiany wartości w pozycjach akcji własnych, kapitału zapasowego oraz niepodzielonego wyniku finansowego. Wynikały one kolejno z: wykupu akcji własnych, przeniesienia zysku netto na kapitał zapasowy oraz uzyskanego wyniku netto w bieżącym okresie. Analizując poziom zobowiązao długoterminowych zauważamy spadek ich wartości o 18,31%. Głównym czynnikiem, który miał wpływ na owe zjawisko jest redukcja zadłużenia spłata kredytów i pożyczek w wysokości 130 mln PLN. W obrębie zobowiązao krótkoterminowych nie nastąpiły znaczące zmiany. Warto jednak zanotowad fakt zmniejszenia poziomu zobowiązao handlowych oraz krótkoterminowych kredytów i pożyczek.

15 Rachunek zysków i strat (w tys. PLN) Zmiana 2012/2011 Przychody ze sprzedaży usług ,04% Koszt własny sprzedaży ,56% Zysk (strata) brutto na sprzedaży ,53% Koszty sprzedaży i dystrybucji ,90% Koszty ogólnego zarządu ,16% Pozostałe przychody operacyjne ,47% Pozostałe koszty operacyjne ,02% Pozostałe zyski netto ,49% Odpis aktualizujący wartośd aktywów niefinansowych ,89% Zysk (strata) na działalności operacyjnej ,93% Przychody finansowe ,71% Koszty finansowe ,63% Zysk (strata) brutto ,20% Podatek dochodowy netto ,87% Zysk (strata) netto ,25% Źródło: opracowanie własne na podstawie sprawozdao spółki. Spółce udało się zwiększyd przychody ze sprzedaży usług o ponad 30%. Wynikało to przede wszystkim ze znacznego wzrostu skali działalności, na co bezpośredni wpływ miało nabycie Grupy Dialog i Cowley pod koniec 2011 roku. Dzięki temu zysk brutto ze sprzedaży osiągnął poziom bliski 640 mln PLN, co stanowi wzrost w stosunku do roku poprzedniego o ponad 23,5%. Niestety Netia osiągnęła stratę na działalności operacyjnej w wysokości blisko 21 mln PLN, na co niewątpliwy wpływ miał dokonany odpis aktualizujący (prawie 80 mln PLN). Na kolejnych poziomach działalności strata ta się powiększała, by ostatecznie ukształtowad wynik netto na poziomie -87,7 mln PLN. Spółka w roku 2012 osiągnęła dodatnie przepływy pieniężne z działalności operacyjnej oraz ujemne z działalności inwestycyjnej i działalności finansowej. Jest to dobra sytuacja, aczkolwiek nie idealna. Nie udało się bowiem wypracowad dodatnich przepływów pieniężnych netto, a co za tym idzie bilansowa wartośd środków pieniężnych na koniec okresu zmniejszyła się. Ujemna wartośd przepływów pieniężnych z działalności inwestycyjnej wynikała głównie z wydatków poczynionych na zakup środków trwałych oraz wartości niematerialnych. Tak więc śmiało możemy stwierdzid, iż spółka wciąż inwestuje w swój rozwój. Natomiast przepływy z działalności finansowej ukształtowały się przede wszystkim pod wpływem wydatków dokonanych na wykup akcji własnych oraz spłaty kredytów.

16 Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (w tys. PLN) Zmiana 2012/2011 A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej I. Zysk (strata) netto ,25% II. Korekty razem ,96% III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej ,26% B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej I. Wpływy ,84% II. Wydatki ,40% III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej ,83% C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej I. Wpływy ,96% II. Wydatki ,70% III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej ,79% D. Przepływy pieniężne netto, razem ,96% E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: ,85% - Zyski (Straty) z tytułu wyceny środków pieniężnych w walutach obcych ,85% F. Środki pieniężne na początek okresu ,85% G. Środki pieniężne na koniec okresu ,82% Źródło: opracowanie własne na podstawie sprawozdao spółki. Wskaźniki rentowności Wskaźnik rentowności sprzedaży brutto 31,86% 30,03% -1,83% Wskaźnik rentowności EBITDA 37,77% 21,76% -16,02% Wskaźnik rentowności operacyjnej 18,70% -0,99% -19,69% Wskaźnik rentowności brutto 19,60% -2,87% -22,47% Wskaźnik rentowności netto 15,37% -4,13% -19,50% ROA 7,00% -2,71% -9,71% ROE 9,95% -3,82% -13,77% Wskaźniki płynności Wskaźnik bieżącej płynności 0,9044 0,9397 0,04 Wskaźnik szybkiej płynności 0,8938 0,9354 0,04 Poziom kapitału obrotowego (tys. zł) Wskaźniki rotacji Wskażnik rotacji majątku obrotowego 3,58 4,65 1,07 Cykl rotacji zapasów w dniach 1,20 0,36-0,84 Cykl rotacji należności w dniach 57,63 42,72-14,91 Wskaźniki zadłużenia Wskaźnik ogólnego zadłużenia 29,63% 28,97% -0,66% Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego 0,42 0,41-0,01 Dług netto (tys. zł) Źródło: opracowanie własne na podstawie sprawozdao spółki. Wskaźniki finansowe Odchylenie

17 Analizując wskaźniki rentowności możemy dojśd do wniosku, iż w roku 2012 w stosunku do roku poprzedniego nastąpiło znaczące pogorszenie się wyników w owym obszarze. Przyczyną tej sytuacji jest przede wszystkim duży wzrost przychodów w badanym okresie. Co więcej, ujemne wartości wskaźników począwszy od rentowności operacyjnej wynikają ze strat zaprezentowanych w rachunku zysków i strat. Płynnośd w spółce kształtuje się na stosunkowo niskim poziomie stwarzając tym samym pole do poprawy. Zbliżony poziom wskaźnika bieżącej płynności oraz wskaźnika szybkiej płynności wynika z utrzymywania niskiego poziomu zapasów, co jest charakterystyczne dla przedsiębiorstw działających w tej branży. Warto również zwrócid uwagę na poziom kapitału obrotowego. Jego ujemna wartośd jest zjawiskiem niekorzystnym. Istnieje jednak potencjał do poprawy świadczy o tym zmniejszenie niedoboru kapitału obrotowego w o badanym okresie. Szczególną uwagę należy zwrócid na cykl rotacji należności. Spółce udało się ściągad swoje należności szybciej o blisko 15 dni. Zadłużenie spółki uległo redukcji, o czym świadczą zaprezentowane wskaźniki. Ogólne zadłużenie zmniejszyło się o 0,66% i osiągnęło poziom 28,97% w roku Natomiast dług netto zmniejszył się o blisko 103 mln PLN i na koniec roku 2012 wynosił około 794 mln PLN. 5. Wycena spółki Netia S.A. Metoda DCF. Do wyceny spółki metodą DCF przyjęto następujące założenia: Stopą wolną od ryzyka jest rentownośd 10-letnich obligacji skarbowych (na koniec listopada 2013 r. 4,56%). Premia za ryzyko dla kapitału właścicielskiego wynosi 5%, dla długu 2%. Współczynnik beta na poziomie 1. Stopa wzrostu wartości rezydualnej wynosi 1%. Dług netto na 3Q 2013 wynoszący 317,2 mln PLN. Efektywna stopa podatkowa: 19%. CAPEX na poziomie 12% przychodów danego roku.

18 Przepływy (w mln PLN) Rok analizy Przychody netto ze sprzedaży Zysk netto Nakłady inwestycyjne (CAPEX) Amortyzacja Zmiana kapitału obrotowego Zmiana zapasów Zmiana należności Zmiana gotówki Zmiana zobowiązao krótkoterminowych Wolny cash flow Źródło: Opracowanie własne. P2013 P2014 P2015 P2016 P2017 P2018 Po P ,54 54,94 27,09 81,78 56,61 62,39 30,49 226,56 219,76 213,17 211,04 217,37 219,54 221, ,34-5,53-21,88-21,95 4,40-5,38-6,25-0,01-1,03 0,63-1,00 0,50-1,50 0,50 58,27 9,50-4,50-12,95 9,90-1,88-4,75 7,70 6,00-3,00 2,00 4,00 3,00 3,00-65,62-20,00-15,00-10,00-10,00-5,00-5,00 315,69 290,31 255,01 314,06 311,24 307,40 274,79 Wycena obejmuje lata oraz okres po roku Suma wartości bieżących w badanym horyzoncie czasowym wynosi 3137,39 mln zł, co po odjęciu długu netto, uwzględnieniu ilości akcji oraz kosztu kapitału własnego implikuje cenę docelową jednej akcji na 8,88 PLN. Wycena metodą DCF (w mln PLN) Rok analizy Wolny cash flow Stopa risk-free Risk premium Beta Koszt kapitału własnego Risk premium dla długu Koszt długu Efektywna stopa podatkowa Efektywny koszt długu Dług/aktywa WACC Stopa wzrostu wartości rezydualnej Współczynnik dyskontujący Wartośd bieżąca przepływów Razem: Dług netto Wartośd DCF netto Liczba akcji (w mln szt.) Wartośd DCF netto na akcję (PLN) Koszt kapitału akcyjnego Implikowana cena docelowa (PLN) Źródło: Opracowanie własne. P2013 P2014 P2015 P2016 P2017 P2018 Po P ,69 290,31 255,01 314,06 311,24 307,40 274,79 4,56% 4,56% 4,56% 4,56% 4,56% 4,56% 4,56% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% ,56% 9,56% 9,56% 9,56% 9,56% 9,56% 9,56% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 6,56% 6,56% 6,56% 6,56% 6,56% 6,56% 6,56% 19% 19% 19% 19% 19% 19% 19% 5,31% 5,31% 5,31% 5,31% 5,31% 5,31% 5,31% 22,30% 20,70% 19,40% 18,30% 17,50% 16,70% 15,80% 7,43% 8,68% 8,74% 8,78% 8,82% 8,85% 8,89% 1,0% 0,9309 0,8466 0,7778 0,7141 0,6554 0,6012 0, ,86 245,78 198,35 224,27 203,99 184, , ,39 317,2 2820,19 347,91 8,11 9,56% 8,88

19 Metoda porównawcza. Na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, w sektorze telekomunikacyjnym notowanych jest siedem spółek akcyjnych. Do przeprowadzenia wyceny porównawczej zostały wybrane cztery z nich - Hawe, Hyperion, Mni oraz TPSA. Wycena została oparta o dwa wskaźniki: P/BV oraz EV/EBITDA. Prognozy wcześniej wspomnianych wskaźników obejmują lata włącznie. Spółka P/BV EV/EBITDA P2013 P2014 P2015 P2013 P2014 P2015 Netia 0,87 0,9 0,92 4,73 4,5 4,6 Hawe 1,12 1,02 1,07 7,88 9 8,5 Hyperion 0,91 0,99 1,05 8, Mni 0,43 0,5 0,6 4,63 4,8 5 TPS 1,01 1,06 1,03 4,16 4,5 4,85 Średnie P/BV Rok analizy P2013 P2014 P2015 Wartośd 0,87 0,89 0,94 Premia/dyskonto 0,0029 0,0084-0,019 Sumy cząstkowe 4,88 4,85 4,98 Średnie EV/EBITDA Rok analizy P2013 P2014 P2015 Wartośd 6,19 7,08 6,84 Premia/dyskonto -0,2359-0,3640-0,3272 Sumy cząstkowe 6,40 7,69 7,27 Cena akcji: 4,89 Rok analizy Średnia sum cząstkowych Waga Wycena koocowa Wycena P2013 P2014 P2015 5,64 6,27 6,13 50% 25% 25% 2,82 1,57 1,53 5,92

20 W wyniku zastosowania metody porównawczej uzyskaliśmy wycenę jednej akcji na poziomie 5,92zł. Wartośd ta jest sumą odpowiednich iloczynów średnich sum cząstkowych z przyporządkowanymi im wagami. Przyjęcie wag na niższym poziomie (25%) w latach w stosunku do roku 2013 (50%) wynika przede wszystkim z większej niepewności, co do wartości oszacowanych wskaźników. Podobnie jak w przypadku modelu DCF, obliczona cena akcji jest wyższa od tej obecnie notowanej na GPW. Podsumowanie wyceny Metoda DCF Metoda porównawcza Wycena koocowa Bieżąca cena akcji Różnica (PLN) Rożnica (% obecnej ceny) Waga Wycena 50% 8,88 50% 5,92 7,40 4,89 2,51 51,31% Ostateczna wycena akcji spółki kształtuje się na poziomie 7,40 PLN. Jest to średnia ważona wyników uzyskanych przy użyciu metod DCF oraz porównawczej. Wartośd ta różni się od aktualnej ceny akcji o 2,51 PLN, czyli aż o 51,31%. Może to wskazywad na to, iż w najbliższym czasie akcje Netii będą pięły się w górę.

Telekom. Segment telekomunikacyjny Grupy Kapitałowej MNI. Warszawa, 28 luty 2011 r.

Telekom. Segment telekomunikacyjny Grupy Kapitałowej MNI. Warszawa, 28 luty 2011 r. Telekom Segment telekomunikacyjny Grupy Kapitałowej MNI Warszawa, 28 luty 2011 r. Segment Telekom 2 Segment Telekom Segment telekomunikacyjny Grupy MNI tworzą: o Grupa Hyperion Głównym rodzajem świadczonych

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie raportu z wyceny wartości Hubstyle Sp. z o.o.

Podsumowanie raportu z wyceny wartości Hubstyle Sp. z o.o. Podsumowanie raportu z wyceny wartości Hubstyle Sp. z o.o. Niniejszy dokument stanowi podsumowanie raportu z wyceny wartości Spółki Hubstyle Sp. z o.o. na 9 kwietnia 2014 roku. Podsumowanie przedstawia

Bardziej szczegółowo

Prezentacja skonsolidowanych wyników finansowych za 2011 r.

Prezentacja skonsolidowanych wyników finansowych za 2011 r. Prezentacja skonsolidowanych wyników finansowych za 2011 r. Warszawa, maj 2012 r. List Zarządu Szanowni Państwo, Niniejsza prezentacja została opracowana w związku z publikacją skonsolidowanych wyników

Bardziej szczegółowo

SANWIL HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA

SANWIL HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA SANWIL HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA PÓŁROCZNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZAKOOCZONE 30 CZERWCA 2011 ROKU ORAZ 30 CZERWCA 2010 ROKU PRZYGOTOWANE ZGODNIE Z MSR 34 załącznik do skonsolidowanego

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe MNI S.A. Data sporządzenia: 22-11-2006 UTRZYMANIE POZYTYWNYCH TRENDÓW ROZWOJU GRUPY MNI

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe MNI S.A. Data sporządzenia: 22-11-2006 UTRZYMANIE POZYTYWNYCH TRENDÓW ROZWOJU GRUPY MNI Skonsolidowane sprawozdanie finansowe MNI S.A. Data sporządzenia: 22-11-2006 UTRZYMANIE POZYTYWNYCH TRENDÓW ROZWOJU GRUPY MNI W III kwartale 2006 roku Grupa Kapitałowa MNI S.A. (Grupa MNI) odnotowała dobre

Bardziej szczegółowo

Aneks do Prospektu Emisyjnego CHEMOSERVIS DWORY S.A.

Aneks do Prospektu Emisyjnego CHEMOSERVIS DWORY S.A. ANEKS NR 4 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO SPÓŁKI CHEMOSERVIS - DWORY S.A. ZATWIERDZONEGO DNIA 15 STYCZNIA 2010 ROKU W związku z opublikowaniem w dniu 1 marca 2010 roku skonsolidowanego raportu kwartalnego za

Bardziej szczegółowo

Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego. PCC Rokita Spółka Akcyjna. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku

Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego. PCC Rokita Spółka Akcyjna. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego PCC Rokita Spółka Akcyjna zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku Niniejszy aneks został sporządzony w związku z opublikowaniem przez

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych Irena Olchowicz

Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych Irena Olchowicz Spis treści Wstęp Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych 1. Standaryzacja i harmonizacja sprawozdań finansowych 2. Cele sprawozdań finansowych 3. Użytkownicy

Bardziej szczegółowo

Aneks NR 1 do prospektu emisyjnego EMC Instytut Medyczny SA zatwierdzonego w przez KNF w dniu 05 października 2011 roku.

Aneks NR 1 do prospektu emisyjnego EMC Instytut Medyczny SA zatwierdzonego w przez KNF w dniu 05 października 2011 roku. Aneks NR 1 do prospektu emisyjnego EMC Instytut Medyczny SA zatwierdzonego w przez KNF w dniu 05 października 2011 roku. Niniejszy Aneks nr 1 został sporządzony w związku opublikowaniem przez Emitenta

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe domów i biur maklerskich w I półroczu 2009 roku 1

Wyniki finansowe domów i biur maklerskich w I półroczu 2009 roku 1 Warszawa,16 października 2009 r. Wyniki finansowe domów i biur maklerskich w I półroczu 2009 roku 1 Dane te prezentują wyniki finansowe 42 domów i 7 biur maklerskich (przed rokiem 39 domów i 6 biur maklerskich)

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Skonsolidowany raport roczny SA-RS (zgodnie z 57 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z późn. zm.) (dla

Bardziej szczegółowo

Aneks nr 1 z dnia 20 listopada 2012 r.

Aneks nr 1 z dnia 20 listopada 2012 r. Aneks nr 1 z dnia 20 listopada r. do prospektu emisyjnego Marvipol S.A. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 9 listopada r. Terminy pisane wielką literą w niniejszym dokumencie mają

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS stan na 2006- koniec kwartału / 2006 2006-06- poprz. kwartału / 2006 2005- poprz. roku / 2005 2005-06- stan na koniec kwartału / 2005

Bardziej szczegółowo

Zobowiązania pozabilansowe, razem

Zobowiązania pozabilansowe, razem Talex SA skonsolidowany raport roczny SA-RS WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, 83 399 22 843 towarów i materiałów II. Zysk

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 80 867 22 150 II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 3 021 829

Bardziej szczegółowo

Przeanalizuj spółkę i oceń, czy warto w nią zainwestować, czyli o fundamentach "od kuchni"

Przeanalizuj spółkę i oceń, czy warto w nią zainwestować, czyli o fundamentach od kuchni Przeanalizuj spółkę i oceń, czy warto w nią zainwestować, czyli o fundamentach "od kuchni" Prowadzący: Marcin Dybek Centrum Analiz Finansowych EBIT marcin.dybek@rsg.pl www.rsg.pl Stosowane standardy rachunkowości

Bardziej szczegółowo

Budimex SA. Skrócone sprawozdanie finansowe. za I kwartał 2007 roku

Budimex SA. Skrócone sprawozdanie finansowe. za I kwartał 2007 roku Budimex SA Skrócone sprawozdanie finansowe za I kwartał 2007 roku BILANS 31.03.2007 31.12.2006 31.03.2006 (tys. zł) (tys. zł) (tys. zł) AKTYWA I. AKTYWA TRWAŁE 638 189 638 770 637 863 1. Wartości niematerialne

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych (SKOK) za I półrocze 2009 r. 1

Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych (SKOK) za I półrocze 2009 r. 1 Warszawa, dnia 23 września 2009 r. Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych (SKOK) za I półrocze 2009 r. 1 Badaniem objęte zostały 63 spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe

Bardziej szczegółowo

Raport przedstawia skonsolidowane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości.

Raport przedstawia skonsolidowane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości. PAS KONSOLIDACJA IQ 00 Raport przedstawia skonsoliwane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości. Szczegółowe informacje na temat działalności

Bardziej szczegółowo

Okres zakończony 30/09/09. Okres zakończony 30/09/09. Razem kapitał własny 33 723 33 122 30 460 29 205

Okres zakończony 30/09/09. Okres zakończony 30/09/09. Razem kapitał własny 33 723 33 122 30 460 29 205 BILANS AKTYWA 30/09/09 30/06/09 31/12/08 30/09/08 Aktywa trwałe Rzeczowe aktywa trwałe 20 889 21 662 22 678 23 431 Wartość firmy 0 0 0 0 wartości niematerialne 31 40 30 42 Aktywa finansowe Aktywa z tytułu

Bardziej szczegółowo

RADA NADZORCZA SPÓŁKI

RADA NADZORCZA SPÓŁKI Poznań, 07.04.2015 r. OCENA SYTUACJI SPÓŁKI INC S.A. ZA ROK 2014 DOKONANA PRZEZ RADĘ NADZORCZĄ Rada Nadzorcza działając zgodnie z przyjętymi przez Spółkę Zasadami Ładu Korporacyjnego dokonała zwięzłej

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe banków w I półroczu 2013 r. 1

Wyniki finansowe banków w I półroczu 2013 r. 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 24 września 2013 r. Wyniki finansowe banków w I półroczu 2013 r. 1 W końcu czerwca 2013 r. działalność operacyjną prowadziły

Bardziej szczegółowo

Zatwierdzonego w dniu 28 września 2011 roku.

Zatwierdzonego w dniu 28 września 2011 roku. Aneks numer 2 Do Memorandum Informacyjnego Comp S.A. Przygotowanego w związku z emisją do 1.239.129 akcji serii L o wartości nominalnej 2,50 zł każda Comp S.A. dla akcjonariuszy spółki przejmowanej Novitus

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe domów i biur maklerskich w 2008 roku 1

Wyniki finansowe domów i biur maklerskich w 2008 roku 1 Warszawa, 2009.06.19 Wyniki finansowe domów i biur maklerskich w 2008 roku 1 W 2008 r. na wartość majątku i wyniki finansowe przedsiębiorstw maklerskich niekorzystny wpływ wywarły psychologiczne następstwa

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Skonsolidowany raport roczny SA-RS 2004 (zgodnie z 93 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 r. - Dz. U. Nr 49, poz. 463) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w okresie I-IX 2013 r. 1

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w okresie I-IX 2013 r. 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 20 grudnia 2013 r. Wyniki finansowe banków w okresie I-IX 2013 r. 1 W końcu września 2013 r. działalność operacyjną

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w okresie trzech kwartałów 2014 r

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w okresie trzech kwartałów 2014 r GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 19 grudnia 2014 r. Informacja sygnalna Wyniki finansowe banków w okresie trzech kwartałów 2014 r W końcu września 2014

Bardziej szczegółowo

Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych. Wydanie 2. Irena Olchowicz, Agnieszka Tłaczała

Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych. Wydanie 2. Irena Olchowicz, Agnieszka Tłaczała Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych. Wydanie 2. Irena Olchowicz, Celem opracowania jest przedstawienie istoty i formy sprawozdań finansowych na tle standaryzacji i

Bardziej szczegółowo

LPP SA SAPSr 2004 tys. zł tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE półrocze / 2004 półrocze / 2003 półrocze / 2004 półrocze / 2003 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 223 176 47 172

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie wyników za 4Q 2015 r. dla analityków i inwestorów

Podsumowanie wyników za 4Q 2015 r. dla analityków i inwestorów Przychody Grupy Polsat w 4Q 15 wzrosły r/r o 3,5% do poziomu 2.610 mln PLN głównie w wyniku: Wzrostu przychodów hurtowych, głównie dzięki znacznie wyższym przychodom reklamowym Telewizji Polsat, jak również

Bardziej szczegółowo

Talex SA skonsolidowany raport półroczny SA-PS

Talex SA skonsolidowany raport półroczny SA-PS Talex SA skonsolidowany raport półroczny SAPS WYBRANE DANE FINANSOWE tys. zł tys. EUR półrocze półrocze półrocze półrocze / 2002 / 2001 / 2002 / 2001 I. Przychody netto ze 50 003 13 505 sprzedaży produktów,

Bardziej szczegółowo

Prognoza sprawozdania finansowego spółki giełdowej Synthos S.A.

Prognoza sprawozdania finansowego spółki giełdowej Synthos S.A. Prognoza sprawozdania finansowego spółki giełdowej Synthos S.A. (Podstawą zaprezentowanego tutaj materiału jest praca przygotowana przez studentów na zaliczenie przedmiotu z WPD w roku akademickim 2012/2013)

Bardziej szczegółowo

Raport Roczny Skonsolidowany VERBICOM S.A. za okres od 01.01.2008 r. do 31.12.2008 r. Poznań, VI.2009 r.

Raport Roczny Skonsolidowany VERBICOM S.A. za okres od 01.01.2008 r. do 31.12.2008 r. Poznań, VI.2009 r. Raport Roczny Skonsolidowany za okres od 01.01.2008 r. do 31.12.2008 r. VERBICOM S.A. Poznań, VI.2009 r. S t r o n a 2 Nazwa (firma): Kraj: Siedziba: Adres: Verbicom Spółka Akcyjna Polska Poznań ul. Skarbka

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2009 roku 1

Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2009 roku 1 Warszawa, 7 maja 2010 r. Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2009 roku 1 Zakład Ubezpieczeń Społecznych w okresie od 19.05.1999 r. do 31.12.2009 r.

Bardziej szczegółowo

BILANS Aktywa (w złotych) AMERICAN HEART OF POLAND SPÓŁKA AKCYJNA Sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2013 roku Bilans Na dzień 31 grudnia 2013 roku Na dzień 31 grudnia 2012 roku A.

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY 2013 PEMUG S.A.

RAPORT ROCZNY 2013 PEMUG S.A. RAPORT ROCZNY 2013 PEMUG S.A. 1 w TYS PLN w TYS PLN w TYS EURO w TYS EURO Wybrane dane finansowe Za okres Za okres Za okres Za okres od 01.01.2013 od 01.01.2012 od 01.01.2013 od 01.01.2012 do 31.12.2013

Bardziej szczegółowo

Średnio ważony koszt kapitału

Średnio ważony koszt kapitału Średnio ważony koszt kapitału WACC Weighted Average Cost of Capital 1 Średnio ważony koszt kapitałuwacc Weighted Average Cost of Capital Plan wykładu: I. Koszt kapitału a metody dyskontowe II. Źródła finansowania

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 8 listopada 2013 r. Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych w 2012 r. W końcu grudnia 2012

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY SPÓŁKI DORADCY24 S.A. ZA 2013 ROK

RAPORT ROCZNY SPÓŁKI DORADCY24 S.A. ZA 2013 ROK RAPORT ROCZNY SPÓŁKI DORADCY24 S.A. ZA 2013 ROK Autoryzowany Doradca Wrocław, 16 kwietnia 2014 r. SPIS TREŚCI RAPORTU ROCZNEGO Doradcy24 S.A. 1. LIST PREZESA ZARZĄDU... 3 2. WYBRANE DANE FINANSOWE Z BILANSU

Bardziej szczegółowo

Działalność przedsiębiorstw pośrednictwa kredytowego w 2011 roku a

Działalność przedsiębiorstw pośrednictwa kredytowego w 2011 roku a Warszawa, 01.07.0 Działalność przedsiębiorstw pośrednictwa kredytowego w 011 roku a Badaniem GUS w 011 r. objęto 64 przedsiębiorstwa pośrednictwa kredytowego. Wśród nich było 1 spółek akcyjnych, 35 spółek

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny SA-P 2015

Raport półroczny SA-P 2015 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport półroczny (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

Sfinks Polska 2.0. Warszawa, 19 listopada 2015 r.

Sfinks Polska 2.0. Warszawa, 19 listopada 2015 r. Sfinks Polska 2.0 Warszawa, 19 listopada 2015 r. SYTUACJA NA RYNKU GASTRONOMICZNYM Przychody z działalności gastronomicznej (w mld zł) 21,68 22,78 24,87 26,17 28,27 Wzrost sprzedaży w punktach HoReCa o

Bardziej szczegółowo

Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za I półrocze 2015 roku Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A.

Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za I półrocze 2015 roku Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Warszawa, dnia 13 sierpnia 2015 r. Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za I półrocze 2015 roku Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Podstawa prawna: Zgodnie

Bardziej szczegółowo

ComputerLand SA SA - QSr 2/2005 w tys. zł.

ComputerLand SA SA - QSr 2/2005 w tys. zł. SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE BILANS koniec koniec A k t y w a I. Aktywa trwałe 142 603 140 021 113 103 111 756 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 15 284 11 525 13 159 15 052 - wartość

Bardziej szczegółowo

Strategie rozwoju małych firm telekomunikacyjnych na globalnym rynku szanse i zagrożenia dla uczestników klastra e-południe Marcin Jabłoński

Strategie rozwoju małych firm telekomunikacyjnych na globalnym rynku szanse i zagrożenia dla uczestników klastra e-południe Marcin Jabłoński Strategie rozwoju małych firm telekomunikacyjnych na globalnym rynku szanse i zagrożenia dla uczestników klastra e-południe Marcin Jabłoński Connectionpoint.eu Marcin Jabłoński Prezes Zarządu Connectionpoint

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY Z DZIAŁALNOŚCI CALESCO S.A. za I KWARTAŁ 2015 r. od 01.01.2015 r. do 31.03.2015 r. Szczecin 08.05.2015 r.

RAPORT KWARTALNY Z DZIAŁALNOŚCI CALESCO S.A. za I KWARTAŁ 2015 r. od 01.01.2015 r. do 31.03.2015 r. Szczecin 08.05.2015 r. RAPORT KWARTALNY Z DZIAŁALNOŚCI CALESCO S.A. za I KWARTAŁ 2015 r. od 01.01.2015 r. do 31.03.2015 r. 1 SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE OGÓLNE...3 2. SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ORAZ DANE PORÓWNAWCZE...4 2.1.

Bardziej szczegółowo

Grupa AB. WYNIKI FINANSOWE za IV kwartał 2013

Grupa AB. WYNIKI FINANSOWE za IV kwartał 2013 Grupa AB WYNIKI FINANSOWE za IV kwartał 2013 Warszawa, 27-28 lutego 2014 SKONSOLIDOWANE WYNIKI FINANSOWE AB Q4/2013 WYNIKI SKONSOLIDOWANE GRUPY AB WYNIKI ZA OKRES Q4/2013 Zysk netto 1 900 000 1 700 000

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2011 roku 1

Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2011 roku 1 Warszawa 18.05.2012 Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2011 roku 1 W końcu grudnia 2011 r. w ewidencji Centralnego Rejestru Członków prowadzonego

Bardziej szczegółowo

N. Zysk (strata) netto (K-L-M) 48-1 129 134,12 365,00

N. Zysk (strata) netto (K-L-M) 48-1 129 134,12 365,00 Skonsolidowany Rachunek Zysków i Strat Rachunek Zysków i Strat ROK A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym 1 68 095,74 - od jednostek powiązanych 2 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów,

Bardziej szczegółowo

RAPORT ZA III KWARTAŁ 2010 R. WERTH-HOLZ SPÓŁKA AKCYJNA. z siedzibą w Poznaniu

RAPORT ZA III KWARTAŁ 2010 R. WERTH-HOLZ SPÓŁKA AKCYJNA. z siedzibą w Poznaniu RAPORT ZA III KWARTAŁ 2010 R. WERTH-HOLZ SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Poznaniu 15-11-2010 1. Podstawowe informacje o Emitencie Nazwa WERTH-HOLZ SPÓŁKA AKCYJNA Siedziba ul. Szarych Szeregów 27, 60-462 Poznań

Bardziej szczegółowo

Rachunek Zysków i Strat ROK ROK 31-03-2013 31-03-2014

Rachunek Zysków i Strat ROK ROK 31-03-2013 31-03-2014 Rachunek Zysków i Strat ROK ROK A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym 1 365 000,00 12 589,30 - od jednostek powiązanych 2 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, usług 3 365 000,00

Bardziej szczegółowo

Jednostkowe Skrócone Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2015 według MSSF. MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską REDAN SA

Jednostkowe Skrócone Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2015 według MSSF. MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską REDAN SA Jednostkowe Skrócone Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2015 według MSSF MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską REDAN SA Łódź, dn. 14.05.2015 Spis treści Jednostkowy rachunek zysków i strat

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych (SKOK) za 2009 r. i I półrocze 2010 r. 1

Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych (SKOK) za 2009 r. i I półrocze 2010 r. 1 Warszawa, dnia 25 października r. Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych (SKOK) za 2009 r. i I półrocze r. 1 W końcu grudnia 2009 r. funkcjonowały 62 spółdzielcze kasy oszczędnościowokredytowe.

Bardziej szczegółowo

RAPORT OPEN-NET S.A. ZA III KWARTAŁ 2012 ROKU

RAPORT OPEN-NET S.A. ZA III KWARTAŁ 2012 ROKU RAPORT OPEN-NET S.A. ZA III KWARTAŁ 2012 ROKU 2012-11-14 www.open.net.pl SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE OGÓLNE... 3 2. WYBRANE DANE FINANSOWE... 7 3. KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, KTÓRE MIAŁY

Bardziej szczegółowo

WYNIKI LIBET S.A. ZA 2014 R. Warszawa, 24 marca 2015 r.

WYNIKI LIBET S.A. ZA 2014 R. Warszawa, 24 marca 2015 r. WYNIKI LIBET S.A. ZA 2014 R. Warszawa, 24 marca 2015 r. Zarząd Thomas Lehmann Prezes Zarządu Dyrektor Zarządzający Libet S.A. Ireneusz Gronostaj Członek Zarządu Dyrektor Finansowy Libet S.A. 2 Agenda LIBET

Bardziej szczegółowo

Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe REDAN SA za I kwartał 2015 według MSSF

Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe REDAN SA za I kwartał 2015 według MSSF Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe REDAN SA za I kwartał 2015 według MSSF MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską GRUPA KAPITAŁOWA REDAN Łódź, dn. 14.05.2015 Spis treści Skonsolidowany

Bardziej szczegółowo

Temat 1: Wykorzystanie sprawozdań finansowych spółek akcyjnych do oceny ich sytuacji finansowej i wyniku finansowego

Temat 1: Wykorzystanie sprawozdań finansowych spółek akcyjnych do oceny ich sytuacji finansowej i wyniku finansowego W ykorzystanie sprawozdań finansowych materiały pomocnic ze d o ćwicz eń s t r o n a 1 Temat 1: Wykorzystanie sprawozdań finansowych spółek akcyjnych do oceny ich sytuacji finansowej i wyniku finansowego

Bardziej szczegółowo

Formularz SAB-Q I/2006 (kwartał/rok)

Formularz SAB-Q I/2006 (kwartał/rok) Formularz SAB-Q I/2006 (kwartał/rok) (dla banków) Zgodnie z 86 ust.1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. (Dz.U. Nr 209, poz. 1744) Zarząd Spółki Fortis Bank Polska S.A.

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PBG

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PBG SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PBG OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Grant Thornton Frąckowiak Sp. z o.o. pl. Wiosny Ludów 2 61-831 Poznań Polska tel.: +48

Bardziej szczegółowo

AGORA S.A. Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 30 czerwca 2014 r. i za sześć miesięcy zakończone 30 czerwca 2014 r.

AGORA S.A. Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 30 czerwca 2014 r. i za sześć miesięcy zakończone 30 czerwca 2014 r. Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 30 czerwca 2014 r. i za sześć miesięcy r. 14 sierpnia 2014 r. [www.agora.pl] Strona 1 Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na r.

Bardziej szczegółowo

BILANS 30-09-2010 30-06-2010 31-12-2009 30-09-2009 AKTYWA A. Aktywa trwałe 45 919 736,93 46 384 638,97 47 777 959,82 47 356 155,66 I.

BILANS 30-09-2010 30-06-2010 31-12-2009 30-09-2009 AKTYWA A. Aktywa trwałe 45 919 736,93 46 384 638,97 47 777 959,82 47 356 155,66 I. BILANS 30-09-2010 30-06-2010 31-12-2009 30-09-2009 AKTYWA A. Aktywa trwałe 45 919 736,93 46 384 638,97 47 777 959,82 47 356 155,66 I. Wartości niematerialne, w tym: 323 871,60 2 162,06 3 629,04 3 479,03

Bardziej szczegółowo

stan na 2006.09.30 koniec kwartału /2006

stan na 2006.09.30 koniec kwartału /2006 Skrócone kwartalne sprawozdanie finansowe "BEEF-SAN" ZAKŁADY MIĘSNE S.A.-QSr 3/2006 w tyś. zł BILANS kwartału /2006 2006.06.30 poprzed. kwartału /2006 kwartału /2005 2005.06.30 poprzed. kwartału /2005

Bardziej szczegółowo

Narodowy Fundusz Inwestycyjny "HETMAN" Spółka Akcyjna - Raport kwartalny SAF-Q

Narodowy Fundusz Inwestycyjny HETMAN Spółka Akcyjna - Raport kwartalny SAF-Q Narodowy Fundusz Inwestycyjny "HETMAN" Spółka Akcyjna Raport kwartalny SAFQ WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR 1 kwartały narastająco / 2004 okres od 20040101 do 20040331

Bardziej szczegółowo

RAPORT OPEN-NET S.A. ZA III KWARTAŁ 2011 ROKU

RAPORT OPEN-NET S.A. ZA III KWARTAŁ 2011 ROKU RAPORT OPEN-NET S.A. ZA III KWARTAŁ 2011 ROKU 2011-11-14 www.open.net.pl SPIS TREŚCI 1. Informacje ogólne 3 2. Wybrane dane finansowe 7 3. Komentarz zarządu na temat czynników i zdarzeń, które miały wpływ

Bardziej szczegółowo

Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny QSr 3/2015

Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny QSr 3/2015 Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny QSr 3/2015 Zawierający: Wybrane dane finansowe Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe na dzień i za okres dziewięciu miesięcy zakończony 30

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2013 roku 1

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2013 roku 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 25 października 2013 r. Informacja sygnalna WYNIKI BADAŃ GUS Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2013 roku a

Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2013 roku a Warszawa, 09.05.2014 r. Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2013 roku a W końcu grudnia 2013 r. w ewidencji Centralnego Rejestru Członków otwartych

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA NOBLE BANK S.A. PRZEGLĄD WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA IV KWARTAŁ 2009 ROKU. 8 Marca 2010 r.

GRUPA KAPITAŁOWA NOBLE BANK S.A. PRZEGLĄD WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA IV KWARTAŁ 2009 ROKU. 8 Marca 2010 r. GRUPA KAPITAŁOWA NOBLE BANK S.A. PRZEGLĄD WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA IV KWARTAŁ 2009 ROKU 8 Marca 2010 r. ZASTRZEŻENIE Niniejsza prezentacja została opracowana wyłącznie w celu informacyjnym na potrzeby klientów

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO DOMU MAKLERSKIEGO VENTUS ASSET MANAGEMENT S.A.

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO DOMU MAKLERSKIEGO VENTUS ASSET MANAGEMENT S.A. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO DOMU MAKLERSKIEGO VENTUS ASSET MANAGEMENT S.A. POZIOM NADZOROWANYCH KAPITAŁÓW (w zł) Data KAPITAŁY NADZOROWANE KAPITAŁY PODSTAWOWE 31.01.2013

Bardziej szczegółowo

socjalnych Struktura aktywów

socjalnych Struktura aktywów ZADANIE 1 W przedsiębiorstwie Beta na podstawie ewidencji księgowej i spisu z natury ustalono, że w dniu 31 grudnia 2014r. spółka posiadała następujące składniki majątku i źródła ich finansowania: Składnik

Bardziej szczegółowo

CUBE.ITG S.A KORETA RAPORTU 3Q2013 SSF SKONSOLIDOWANE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30 WRZEŚNIA 2013 ROKU

CUBE.ITG S.A KORETA RAPORTU 3Q2013 SSF SKONSOLIDOWANE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30 WRZEŚNIA 2013 ROKU SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30 WRZEŚNIA 2013 ROKU AKTYWA Aktywa trwałe Rzeczowe aktywa trwałe 2 645 3 027 Nieruchomości inwestycyjne 0 Wartość firmy 47 189 35

Bardziej szczegółowo

AmRest Holdings SE. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Czerwiec 2010

AmRest Holdings SE. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Czerwiec 2010 AmRest Holdings SE Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Czerwiec 2010 1 1 Strategia AmRest Zakres Uzyskanie dominacji* w sektorach Quick Service Restaurants i Casual Dining Restaurants poprzez akwizycje oraz

Bardziej szczegółowo

I. Zwięzła ocena sytuacji finansowej 4fun Media S.A.

I. Zwięzła ocena sytuacji finansowej 4fun Media S.A. SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ 4FUN MEDIA SPÓŁKA AKCYJNA Z OCENY SYTUACJI SPÓŁKI W ROKU 2014 WRAZ Z OCENĄ SYSTEMU KONTROLI WEWNĘTRZNEJ I SYSTEMU ZARZĄDZANIA ISTOTNYM RYZYKIEM Zgodnie z częścią III, punkt

Bardziej szczegółowo

w tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE 31.03.2009 31.03.2008 31.03.2009 31.03.2008 tys. zł

w tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE 31.03.2009 31.03.2008 31.03.2009 31.03.2008 tys. zł Zastosowane do przeliczeń kursy EUR 31.03.2009 31.03.2008 kurs średnioroczny 4,5994 3,5574 kurs ostatniego dnia okresu sprawozdawczego 4,7013 3,5258 tys. zł w tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE 31.03.2009

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2014 r. 1

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2014 r. 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 24 października 2014 r. Informacja sygnalna WYNIKI BADAŃ GUS Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw

Bardziej szczegółowo

Działalność biur i domów maklerskich oraz banków powierniczych w 2007 roku 1

Działalność biur i domów maklerskich oraz banków powierniczych w 2007 roku 1 Warszawa, 2008.06.20 Działalność biur i domów maklerskich oraz banków powierniczych w 2007 roku 1 Na wyniki przedsiębiorstw maklerskich, podobnie jak innych instytucji rynku kapitałowego, korzystny wpływ

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY GO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA. Spis Treści ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2014 R. DO 31 GRUDNIA 2014 R.

RAPORT ROCZNY GO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA. Spis Treści ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2014 R. DO 31 GRUDNIA 2014 R. RAPORT ROCZNY GO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2014 R. DO 31 GRUDNIA 2014 R. Spis Treści I. List Prezesa Zarządu GO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna II.

Bardziej szczegółowo

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za I kwartał 2009 roku

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za I kwartał 2009 roku Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za I kwartał 2009 roku Prezentacja dla inwestorów i analityków niezaudytowanych wyników finansowych Warszawa, 15 maja 2009r. GETIN Holding w I kwartale 2009 roku

Bardziej szczegółowo

ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA BANKÓW. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA BANKÓW. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego ZAŁĄCZNIK Nr 2 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA BANKÓW Wprowadzenie do sprawozdania finansowego obejmuje zakres informacji określony w przepisach

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie finansowe pierwszego półrocza 2012 r. Warszawa, 10 września 2012 r.

Podsumowanie finansowe pierwszego półrocza 2012 r. Warszawa, 10 września 2012 r. Podsumowanie finansowe pierwszego półrocza 2012 r. Warszawa, 10 września 2012 r. Opis Grupy Grupa składa się z 3 spółek operacyjnych: Aero 2 Sp. z o.o., Mobyland Sp. z o.o. i CenterNet S.A. oraz spółki

Bardziej szczegółowo

Rynek zintegrowanych usług telekomunikacyjnych w Polsce 2015. Analiza pakietów i usług wiązanych

Rynek zintegrowanych usług telekomunikacyjnych w Polsce 2015. Analiza pakietów i usług wiązanych Rynek zintegrowanych usług telekomunikacyjnych w Polsce 2015 Rynek zintegrowanych usług telekomunikacyjnych w Polsce 2015 2 Język: polski, angielski Data publikacji: Grudzień 2015 Format: pdf Cena od:

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2013 roku 1

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2013 roku 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Informacja sygnalna Warszawa, 25 czerwca 2014 r. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych

Bardziej szczegółowo

WNIOSKODAWCA ... NAZWA/IMIĘ I NAZWISKO ... ADRES LP. NAZWA DŁUŻNIKA KWOTA NALEŻNOŚCI TERMIN SPŁATY

WNIOSKODAWCA ... NAZWA/IMIĘ I NAZWISKO ... ADRES LP. NAZWA DŁUŻNIKA KWOTA NALEŻNOŚCI TERMIN SPŁATY Załącznik nr I.4A do Instrukcji kredytowania działalności gospodarczej część I WNIOSKODAWCA... NAZWA/IMIĘ I NAZWISKO... ADRES NIP REGON... NALEŻNOŚCI (W ZŁ) LP. NAZWA DŁUŻNIKA KWOTA NALEŻNOŚCI TERMIN SPŁATY

Bardziej szczegółowo

DEPEND S.A. RAPORT za I kwartał 2015 r. 01 stycznia 2015 r. 31 marca 2015 r.

DEPEND S.A. RAPORT za I kwartał 2015 r. 01 stycznia 2015 r. 31 marca 2015 r. DEPEND S.A. RAPORT za I kwartał 2015 r. 01 stycznia 2015 r. 31 marca 2015 r. Spis treści 1.1. Dane Spółki... 3 1.2. Zarząd... 3 1.3. Rada Nadzorcza... 3 1.4. Akcjonariat... 4 2. Wybrane dane finansowe

Bardziej szczegółowo

Zgłoszenie poszkodowanego do VOTUM S.A. Ustalenie sprawcy wypadku i jego ubezpieczyciela

Zgłoszenie poszkodowanego do VOTUM S.A. Ustalenie sprawcy wypadku i jego ubezpieczyciela VOTUM S.A. jest największym na polskim rynku pod względem przychodów ze sprzedaży podmiotem oferującym kompleksową pomoc w sprawach odszkodowawczych. Specjalizuje się w postępowaniach dotyczących roszczeń

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 27 września 2013 r. Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych w I półroczu 2013 r. W końcu czerwca

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA ABAK

GRUPA KAPITAŁOWA ABAK GRUPA KAPITAŁOWA ABAK Sprawozdanie Zarządu Jednostki dominującej Abak S.A. z działalności Grupy kapitałowej za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 1 Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej

Bardziej szczegółowo

I KWARTAŁ ROKU 2015. Warszawa, 14 maja 2015 r.

I KWARTAŁ ROKU 2015. Warszawa, 14 maja 2015 r. RAPORT KWARTALNY POLMAN S.A. I KWARTAŁ ROKU 2015 Warszawa, 14 maja 2015 r. Raport za IV kwartał roku 2014 został przygotowany przez emitenta zgodnie z aktualnym stanem prawnym w oparciu o Regulamin Alternatywnego

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny SA-Q

Raport kwartalny SA-Q KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Raport kwartalny SA-Q 2 / 2005 kwartał / rok (zgodnie z 93 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 r. - Dz. U. Nr 49, poz. 463) (dla emitentów

Bardziej szczegółowo

Sfinks Polska po II kwartale 2015 r. Piaseczno, 14 sierpnia 2015 r.

Sfinks Polska po II kwartale 2015 r. Piaseczno, 14 sierpnia 2015 r. Sfinks Polska po II kwartale 2015 r. Piaseczno, 14 sierpnia 2015 r. KLUCZOWE INFORMACJE Kolejny okres dynamicznego wzrostu EBITDA -> 10,9 mln zł w I półroczu 2015r. Otwarcie 6 restauracji, podpisane 13

Bardziej szczegółowo

Budowanie strategii przed debiutem na rynku NewConnect

Budowanie strategii przed debiutem na rynku NewConnect ekspert Klubu Przedsiębiorców i Ekspertów przy Polskim Towarzystwie Ekonomicznym ekspert CASE Doradcy Sp. z o.o. Budowanie strategii przed debiutem na rynku NewConnect P1 Plan prezentacji 1 Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

INFOSYSTEMS SA RAPORT KWARTALNY ZA OKRES 01.01.2013 31.03.2013. Warszawa, 15 maja 2013 roku

INFOSYSTEMS SA RAPORT KWARTALNY ZA OKRES 01.01.2013 31.03.2013. Warszawa, 15 maja 2013 roku SA RAPORT KWARTALNY ZA OKRES 01.01.2013 31.03.2013 Warszawa, 15 maja 2013 roku 2 / 6 1. WYBRANE DANE FINANSOWE Z uwagi na fakt, iż rok obrotowy Spółki kończy się 30 czerwca każdego roku, dane za okres

Bardziej szczegółowo

Jak analizować sprawozdania finansowe w czasie kryzysu? Artur Sierant

Jak analizować sprawozdania finansowe w czasie kryzysu? Artur Sierant Jak analizować sprawozdania finansowe w czasie kryzysu? Artur Sierant Generalnie to dobry chłopak był i mało pił Kazik Staszewski Tata dilera Czy warto analizować sprawozdania finansowe? Tak Obecne sprawozdania

Bardziej szczegółowo

Raport okresowy Edison S.A.

Raport okresowy Edison S.A. Raport okresowy Edison S.A. II kwartał 2014 r. Kraków, 14 sierpnia 2014 www.edison.pl biznes bez papieru Spis treści 1. Kwartalne skrócone sprawozdanie finansowe. 2. Informacje o zasadach przyjętych przy

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny SA-Q 4 / 2014 kwartał /

Raport kwartalny SA-Q 4 / 2014 kwartał / skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport kwartalny SAQ 4 / 2014 kwartał / rok (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn.

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY SKONSOLIDOWANY 2013 za okres od 1 stycznia 2013 do 31 grudnia 2013 roku GRUPA HRC SA z siedzibą w Warszawie

RAPORT ROCZNY SKONSOLIDOWANY 2013 za okres od 1 stycznia 2013 do 31 grudnia 2013 roku GRUPA HRC SA z siedzibą w Warszawie RAPORT ROCZNY SKONSOLIDOWANY 2013 za okres od 1 stycznia 2013 do 31 grudnia 2013 roku GRUPA HRC SA z siedzibą w Warszawie Warszawa, dnia 30 maja 2014 r. 1 SPIS TREŚCI: 1. LIST ZARZĄDU DO AKCJONARIUSZY

Bardziej szczegółowo

MODEL FINANSOWY W EXCELU

MODEL FINANSOWY W EXCELU MODEL FINANSOWY W EXCELU Model finansowy / założenia Model finansowy w excelu. Wycena przedsiębiorstwa, opłacalność inwestycji, analiza finansowa, progoza finansowa, wycena startupu, ocena opłacalności,

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY AIR MARKET S.A. ZA OKRES OD 01.10.2014 R. DO 31.12.2014 R.

RAPORT KWARTALNY AIR MARKET S.A. ZA OKRES OD 01.10.2014 R. DO 31.12.2014 R. RAPORT KWARTALNY AIR MARKET S.A. ZA OKRES OD 01.10.2014 R. DO 31.12.2014 R. 1. WPROWADZENIE: Pełna nazwa Kraj siedziby Siedziba Forma prawna Sąd rejestrowy Air Market Spółka Akcyjna Polska Warszawa Spółka

Bardziej szczegółowo

W p r o w a d z e n i e d o s p r a w o z d a n i a f i n a n s o w e g o

W p r o w a d z e n i e d o s p r a w o z d a n i a f i n a n s o w e g o Załącznik nr 2 do ustawy z dnia Załącznik nr 5 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA JEDNOSTEK MAŁYCH KORZYSTAJĄCYCH Z UPROSZCZEŃ ODNOSZĄCYCH SIĘ

Bardziej szczegółowo

RAPORT ZA II KWARTAŁ 2013 MIDVEN S.A.

RAPORT ZA II KWARTAŁ 2013 MIDVEN S.A. RAPORT ZA II KWARTAŁ 2013 MIDVEN S.A. za okres od dnia 1 kwietnia 2013 roku do 30 czerwca 2013 roku Warszawa, dnia 16 września 2013 roku Spis treści Spis treści... 2 1. Podstawowe informacje o Spółce....

Bardziej szczegółowo