1. Aktywacja Usługi Opłata jednorazowa 100,00 23,00 123,00 2. Asysta Technika Opłata jednorazowa 150,00 34,50 184,50

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "1. Aktywacja Usługi Opłata jednorazowa 100,00 23,00 123,00 2. Asysta Technika Opłata jednorazowa 150,00 34,50 184,50"

Transkrypt

1 Załącznik Nr 3 Cennik do Umowy o świadczenie usługi nr zawartej w dniu w I. Postanowienia ogólne 1. Cennik określa wysokość oraz zasady naliczania opłat za usługę realizowaną w technologii VoIP 2. Opłaty wyszczególnione w Cenniku są naliczane i pobierane przez TK Telekom. 3. Podstawowym okresem rozliczeniowym jest miesiąc kalendarzowy. Opłaty naliczane są w Okresach rozliczeniowych według niniejszego Cennika. 4. Rozpoczęcie naliczania opłat następuje z dniem rozpoczęcia świadczenia Usługi. 5. Miesięczne Opłaty abonamentowe są płatne z góry. 6. Opłaty jednorazowe i opłaty za połączenia są płatne z dołu. 7. Jeżeli Usługa świadczona na podstawie Umowy nie obejmuje pełnego miesiąca, wówczas miesięczne Opłaty abonamentowe ustala się w wysokości 1/30 (słownie: jednej trzydziestej) tej opłaty za każdy dzień świadczenia Usługi. II. Opłaty podstawowe 1. Opłaty jednorazowe związane z uruchomieniem usługi III. Lp. Rodzaj opłaty Zasady rozliczeń Cena netto Podatek VAT Cena brutto 1. Aktywacja Usługi Opłata jednorazowa 100,00 23,00 123,00 2. Asysta Technika Opłata jednorazowa 150,00 34,50 184,50 3. Przejęcie uprawnień wynikających z Umowy od dotychczasowego Abonenta Opłata jednorazowa 50,00 11,50 61,50 4. Numer na życzenie Abonenta Opłata jednorazowa 500,00 115,00 615,00 5. Przeniesienie numeru do/z sieci TK Telekom Bez opłat 2. Miesięczna opłata abonamentowa Wysokość abonamentu uzależniona jest od liczby zakupionych numerów. W ramach umowy Abonent musi zamówić przynajmniej 1 Numer abonencki. Lp. Rodzaj opłaty Zasady rozliczeń Cena netto Podatek VAT Cena brutto 1. Opłata abonamentowa 1 opłata miesięczna 10,00 2,30 12,30 1 Opłata abonamentowa obejmuje opłatę za 1 (jeden) Numer abonencki numer publiczny umożliwiający realizację i odbiór połączeń głosowych. Opłaty za krajowe połączenia wychodzące 1. Opłaty za połączenia na numery stacjonarne i komórkowe Lp. Rodzaj opłaty Zasady rozliczeń Cena netto Podatek VAT Cena brutto Połączenia pomiędzy numerami usługi i w sieci 1. Naliczanie sekundowe brak opłat VoIP TK Telekom 2. Połączenia lokalne, strefowe i międzystrefowe Naliczanie sekundowe 0,07 0,02 0,09 3. Połączenia do sieci komórkowych T-Mobile, Orange, Plus Naliczanie sekundowe 0,20 0,05 0,25 4. Połączenia do sieci komórkowej PLAY Naliczanie sekundowe 0,30 0,07 0,37 5. Połączenia do sieci komórkowych Polsat Cyfrowy, CenterNet Naliczanie sekundowe 0,45 0,10 0,55 6. Połączenia do pozostałych krajowych sieci komórkowych Naliczanie sekundowe 0,70 0,16 0,86 a. W tabeli podano cenę 1 minuty rozmowy. Opłaty naliczane są za każdą sekundę połączenia, przy czym koszt jednej sekundy połączenia oblicza się zgodnie ze wzorem: koszt 1 sekundy połączenia = koszt 1 minuty połączenia / 60, z zastrzeżeniem, że koszt połączenia nie może być niższy niż 1 grosz. Opłaty obowiązują całą dobę przez wszystkie dni tygodnia.

2 Lp. 2. Opłaty za połączenia do sieci inteligentnej Rodzaj opłaty Cena netto Podatek VAT Cena brutto 1 Połączenia do numeru ze wskaźnikiem 800, 806, 8081 bez opłat bez opłat bez opłat Połączenia do numeru ze wskaźnikiem 801-1, 801-2, 801-7, opłata 2 jednokrotna za połączenie 0,29 0,07 0,36 Połączenia do numeru ze wskaźnikiem 801-3, a) w godz za każde rozpoczęte 3 min. połączenia 0,29 0,07 0,36 4 b) w godz za każde rozpoczęte 6 min. połączenia 0,29 0,07 0,36 Połączenia do numeru ze wskaźnikiem 801-5, 801-6, opłata za każdą rozpoczętą minutę połączenia 0,29 0,07 0,36 5 Połączenia do numeru ze wskaźnikiem opłata za minutę połączenia: 1. W dni robocze: a) w godz ,40 0,09 0,49 b) w godz ,20 0,05 0,25 2. W soboty, niedziele i dni świąteczne a) w godz ,30 0,07 0,37 b) w godz ,20 0,05 0,25 6 Połączenia do numeru ze wskaźnikiem a) w godz za każde rozpoczęte 3 min. połączenia 0,29 0,07 0,36 b) w godz za każde rozpoczęte 6 min. połączenia 0,29 0,07 0,36 Połączenia do numeru ze wskaźnikiem opłata za każdą rozpoczętą minutę 7 połączenia 0,29 0,07 0,36 Połączenia do numeru ze wskaźnikiem 703-1, 700-1, 701-1, opłata za 8 każdą rozpoczętą minutę połączenia 0,29 0,07 0,36 Połączenia do numeru ze wskaźnikiem 703-2, 700-2, 701-2, opłata za 9 każdą rozpoczętą minutę połączenia 1,05 0,24 1,29 Połączenia do numeru ze wskaźnikiem 703-3, 700-3, 701-3, opłata za 10 każdą rozpoczętą minutę połączenia 1,69 0,39 2,08 Połączenia do numeru ze wskaźnikiem 703-4, 700-4, 701-4, opłata za 11 każdą rozpoczętą minutę połączenia 2,10 0,48 2,58 Połączenia do numeru ze wskaźnikiem 703-5, 700-5, 701-5, opłata za 12 każdą rozpoczętą minutę połączenia 3,00 0,69 3,69 Połączenia do numeru ze wskaźnikiem 703-6, 700-6, 701-6, opłata za 13 każdą rozpoczętą minutę połączenia 3,46 0,80 4,26 Połączenia do numeru ze wskaźnikiem 703-7, 700-7, 701-7, opłata za 14 każdą rozpoczętą minutę połączenia 4,00 0,92 4,92 Połączenia do numeru ze wskaźnikiem 703-8, 700-8, 701-8, opłata za 15 każdą rozpoczętą minutę połączenia 6,25 1,44 7,69 Połączenia do numeru ze wskaźnikiem 703-9, 700-9, 701-9, opłata 16 jednokrotna za połączenie 8,12 1,87 9,99 17 Połączenia do numeru ze wskaźnikiem opłata jednokrotna za połączenie 0,58 0,13 0,71 18 Połączenia do numeru ze wskaźnikiem opłata jednokrotna za połączenie 1,16 0,27 1,43 19 Połączenia do numeru ze wskaźnikiem opłata jednokrotna za połączenie 2,03 0,47 2,50 20 Połączenia do numeru ze wskaźnikiem opłata jednokrotna za połączenie 3,19 0,73 3,92 21 Połączenia do numeru ze wskaźnikiem opłata jednokrotna za połączenie 4,06 0,93 4,99 22 Połączenia do numeru ze wskaźnikiem opłata jednokrotna za połączenie 5,22 1,20 6,42 23 Połączenia do numeru ze wskaźnikiem opłata jednokrotna za połączenie 8,12 1,87 9,99 24 Połączenia do numeru ze wskaźnikiem opłata jednokrotna za połączenie 10,15 2,33 12,48

3 Lp Opłaty za połączenia z numeracją skróconą. Rodzaj opłaty Połączenia telefoniczne przeprowadzone na skrócone numery alarmowe 112, 997, 998, 999 Cena netto Podatek VAT Cena brutto bez opłat bez opłat bez opłat 2 Bank danych tp opłata za 1 minutę połączenia 1,69 0,39 2,08 3 Informacja miejska tp opłata za 1 minutę połączenia 1,05 0,24 1,29 4 Automatyczne serwisy informacyjne 19220, 19221, 19222, 19225, 19226, 19227,19229, 19310, 19311, 19312, 19313, 19314,19315, 19316, 19319, 19377, 19388, 19420, 19423, 19428, 19438, 19470, 19489, 19570, 19571, 19574, 19575, , opłata za 1 minutę połączenia 0,58 0,13 0,71 5 Automatyczny serwis informacyjny opłata za 1 minutę połączenia 0,29 0,07 0,36 6 Międzynarodowe biuro numerów opłata za 1 minutę połączenia 2,00 0,46 2,46 7 Biuro zleceń opłata za połączenie 1,16 0,27 1,43 8 Zamawianie rozmów międzystrefowych opłata za połączenie 0,87 0,2 1,07 9 Zamawianie rozmów międzynarodowych opłata za połączenie 0,87 0,2 1,07 10 Biuro numerów TP opłata za połączenie 1,16 0,27 1,43 11 Informacja TP o numerach telefonów abonentów w języku angielskim , w języku niemieckim , w języku rosyjskim opłata za 1 minutę połączenia 2,00 0,46 2,46 12 Usługi o walorze społecznym 116 xxx bez opłat bez opłat bez opłat 13 INFORMACJA KOLEJOWA opłata za 1 minutę połączenia 1,05 0,24 1,29 14 Połączenia do pozostałych numerów skróconych w tym AUS Radio Taxi oraz do numerów 39x - opłata za 1 minutę połączenia 0,29 0,07 0,36 IV. OPŁATY ZA MIĘDZYNARODOWE POŁĄCZENIA WYCHODZĄCE 1. DO SIECI STACJONARNEJ Rodzaj opłaty Zasady rozliczeń Cena netto Podatek VAT Cena brutto Afganistan naliczanie sekundowe 1,14 0,26 1,40 Alaska naliczanie sekundowe 0,19 0,04 0,23 Albania naliczanie sekundowe 0,38 0,09 0,47 Algieria naliczanie sekundowe 1,63 0,37 2,00 Amerykańskie Wyspy Dziewicze naliczanie sekundowe 0,18 0,04 0,22 Andora naliczanie sekundowe 0,16 0,04 0,20 Angola naliczanie sekundowe 0,62 0,14 0,76 Anguilla naliczanie sekundowe 0,77 0,18 0,95 Antarktyda naliczanie sekundowe 8,62 1,98 10,60 Antigua i Barabuda naliczanie sekundowe 0,78 0,18 0,96 Antyle Holenderskie naliczanie sekundowe 0,80 0,18 0,98 Arabia Saudyjska naliczanie sekundowe 0,70 0,16 0,86 Argentyna naliczanie sekundowe 0,12 0,03 0,15 Armenia naliczanie sekundowe 0,85 0,20 1,05 Aruba naliczanie sekundowe 1,22 0,28 1,50 Australia naliczanie sekundowe 0,11 0,03 0,14 Austria naliczanie sekundowe 0,11 0,03 0,14 Azerbejdżan naliczanie sekundowe 1,24 0,29 1,53 Bahrajn naliczanie sekundowe 0,47 0,11 0,58

4 Bangladesz naliczanie sekundowe 0,33 0,08 0,41 Barbados naliczanie sekundowe 1,06 0,24 1,30 Belgia naliczanie sekundowe 0,08 0,02 0,10 Belize naliczanie sekundowe 1,35 0,31 1,66 Benin naliczanie sekundowe 1,30 0,30 1,60 Bermudy naliczanie sekundowe 0,31 0,07 0,38 Bhutan naliczanie sekundowe 0,64 0,15 0,79 Białoruś naliczanie sekundowe 1,23 0,28 1,51 Birma (Myanmar) naliczanie sekundowe 1,91 0,44 2,35 Boliwia naliczanie sekundowe 0,93 0,21 1,14 Bośnia i Hercegowina naliczanie sekundowe 2,18 0,50 2,68 Botswana naliczanie sekundowe 1,38 0,32 1,70 Brazylia naliczanie sekundowe 0,48 0,11 0,59 Brunei naliczanie sekundowe 0,27 0,06 0,33 Brytyjskie Wyspy Dziewicze naliczanie sekundowe 1,77 0,41 2,18 Bułgaria naliczanie sekundowe 0,26 0,06 0,32 Burkina Faso naliczanie sekundowe 1,80 0,41 2,21 Burundi naliczanie sekundowe 0,72 0,17 0,89 Chile naliczanie sekundowe 0,37 0,09 0,46 Chiny naliczanie sekundowe 0,07 0,02 0,09 Chorwacja naliczanie sekundowe 0,10 0,02 0,12 Cypr naliczanie sekundowe 0,24 0,06 0,30 Czad naliczanie sekundowe 0,86 0,20 1,06 Czarnogóra naliczanie sekundowe 0,75 0,17 0,92 Czechy naliczanie sekundowe 0,14 0,03 0,17 Dania naliczanie sekundowe 0,31 0,07 0,38 Demokratyczna Republika Konga naliczanie sekundowe 7,31 1,68 8,99 Diego Garcia naliczanie sekundowe 10,34 2,38 12,72 Dominika naliczanie sekundowe 1,26 0,29 1,55 Dominikana naliczanie sekundowe 0,51 0,12 0,63 Dżibuti naliczanie sekundowe 2,11 0,49 2,60 Egipt naliczanie sekundowe 0,56 0,13 0,69 Ekwador naliczanie sekundowe 1,22 0,28 1,50 Erytrea naliczanie sekundowe 1,47 0,34 1,81 Estonia naliczanie sekundowe 0,12 0,03 0,15 Etiopia naliczanie sekundowe 1,65 0,38 2,03 Falklandy naliczanie sekundowe 5,40 1,24 6,64 Fidzi naliczanie sekundowe 1,60 0,37 1,97 Filipiny naliczanie sekundowe 0,84 0,19 1,03 Finlandia naliczanie sekundowe 0,24 0,06 0,30 Francja naliczanie sekundowe 0,07 0,02 0,09 Gabon naliczanie sekundowe 2,12 0,49 2,61 Gambia naliczanie sekundowe 2,34 0,54 2,88 Ghana naliczanie sekundowe 1,24 0,29 1,53 Gibraltar naliczanie sekundowe 0,58 0,13 0,71 Grecja naliczanie sekundowe 0,08 0,02 0,10 Grenada naliczanie sekundowe 1,72 0,40 2,12

5 Grenlandia naliczanie sekundowe 1,86 0,43 2,29 Gruzja naliczanie sekundowe 0,60 0,14 0,74 Guam naliczanie sekundowe 0,14 0,03 0,17 Gujana naliczanie sekundowe 1,46 0,34 1,80 Gujana Francuska naliczanie sekundowe 0,20 0,05 0,25 Gwadelupa naliczanie sekundowe 0,12 0,03 0,15 Gwatemala naliczanie sekundowe 0,88 0,20 1,08 Gwinea naliczanie sekundowe 2,30 0,53 2,83 Gwinea Bissau naliczanie sekundowe 2,39 0,55 2,94 Gwinea Równikowa naliczanie sekundowe 1,30 0,30 1,60 Haiti naliczanie sekundowe 1,77 0,41 2,18 Hawaje naliczanie sekundowe 0,12 0,03 0,15 Hiszpania naliczanie sekundowe 0,11 0,03 0,14 Holandia naliczanie sekundowe 0,09 0,02 0,11 Honduras naliczanie sekundowe 0,96 0,22 1,18 Hong Kong naliczanie sekundowe 0,08 0,02 0,10 Indie naliczanie sekundowe 0,12 0,03 0,15 Indonezja naliczanie sekundowe 0,58 0,13 0,71 Irak naliczanie sekundowe 0,76 0,17 0,93 Iran naliczanie sekundowe 0,53 0,12 0,65 Irlandia naliczanie sekundowe 0,06 0,01 0,07 Islandia naliczanie sekundowe 0,45 0,10 0,55 Izrael naliczanie sekundowe 0,19 0,04 0,23 Izrael - Palestyna naliczanie sekundowe 1,03 0,24 1,27 Jamajka naliczanie sekundowe 1,15 0,26 1,41 Japonia naliczanie sekundowe 0,17 0,04 0,21 Jemen naliczanie sekundowe 0,95 0,22 1,17 Jordania naliczanie sekundowe 0,71 0,16 0,87 Kajmany naliczanie sekundowe 0,99 0,23 1,22 Kambodża naliczanie sekundowe 0,28 0,06 0,34 Kamerun naliczanie sekundowe 0,79 0,18 0,97 Kanada naliczanie sekundowe 0,25 0,06 0,31 Katar naliczanie sekundowe 1,04 0,24 1,28 Kazachstan naliczanie sekundowe 0,47 0,11 0,58 Kenia naliczanie sekundowe 0,54 0,12 0,66 Kirgistan naliczanie sekundowe 0,74 0,17 0,91 Kiribati naliczanie sekundowe 3,96 0,91 4,87 Kolumbia naliczanie sekundowe 0,41 0,09 0,50 Komory naliczanie sekundowe 2,17 0,50 2,67 Korea Południowa naliczanie sekundowe 0,16 0,04 0,20 Korea Północna naliczanie sekundowe 3,57 0,82 4,39 Kosowo naliczanie sekundowe 0,75 0,17 0,92 Kostaryka naliczanie sekundowe 0,38 0,09 0,47 Kuba naliczanie sekundowe 5,48 1,26 6,74 Kuwejt naliczanie sekundowe 0,79 0,18 0,97 Laos naliczanie sekundowe 0,25 0,06 0,31 Lesotho naliczanie sekundowe 1,18 0,27 1,45

6 Liban naliczanie sekundowe 1,04 0,24 1,28 Liberia naliczanie sekundowe 2,06 0,47 2,53 Libia naliczanie sekundowe 3,24 0,75 3,99 Liechtenstein naliczanie sekundowe 0,48 0,11 0,59 Litwa naliczanie sekundowe 0,30 0,07 0,37 Luksemburg naliczanie sekundowe 0,09 0,02 0,11 Łotwa naliczanie sekundowe 0,46 0,11 0,57 Macedonia naliczanie sekundowe 1,65 0,38 2,03 Madagaskar naliczanie sekundowe 2,44 0,56 3,00 Makau naliczanie sekundowe 0,26 0,06 0,32 Malawi naliczanie sekundowe 0,47 0,11 0,58 Malediwy naliczanie sekundowe 4,05 0,93 4,98 Malezja naliczanie sekundowe 0,20 0,05 0,25 Mali naliczanie sekundowe 1,52 0,35 1,87 Malta naliczanie sekundowe 0,89 0,20 1,09 Mariany Północne naliczanie sekundowe 0,21 0,05 0,26 Maroko naliczanie sekundowe 2,55 0,59 3,14 Martynika naliczanie sekundowe 0,14 0,03 0,17 Mauretania naliczanie sekundowe 3,27 0,75 4,02 Mauritius naliczanie sekundowe 1,02 0,23 1,25 Mayotte naliczanie sekundowe 1,98 0,46 2,44 Meksyk naliczanie sekundowe 0,40 0,09 0,49 Mikronezja naliczanie sekundowe 1,34 0,31 1,65 Mołdawia naliczanie sekundowe 1,18 0,27 1,45 Monako naliczanie sekundowe 0,49 0,11 0,60 Mongolia naliczanie sekundowe 0,36 0,08 0,44 Montserrat naliczanie sekundowe 1,20 0,28 1,48 Mozambik naliczanie sekundowe 0,46 0,11 0,57 Namibia naliczanie sekundowe 0,48 0,11 0,59 Nauru naliczanie sekundowe 5,12 1,18 6,30 Nepal naliczanie sekundowe 0,78 0,18 0,96 Niemcy naliczanie sekundowe 0,07 0,02 0,09 Niger naliczanie sekundowe 1,19 0,27 1,46 Nigeria naliczanie sekundowe 0,53 0,12 0,65 Nikaragua naliczanie sekundowe 0,81 0,19 1,00 Niue naliczanie sekundowe 5,77 1,33 7,10 Norwegia naliczanie sekundowe 0,08 0,02 0,10 Nowa Kaledonia naliczanie sekundowe 1,03 0,24 1,27 Nowa Zelandia naliczanie sekundowe 0,09 0,02 0,11 Oman naliczanie sekundowe 1,62 0,37 1,99 Pakistan naliczanie sekundowe 0,50 0,12 0,62 Palau naliczanie sekundowe 2,03 0,47 2,50 Palestyna naliczanie sekundowe 1,07 0,25 1,32 Panama naliczanie sekundowe 0,70 0,16 0,86 Papua Nowa Gwinea naliczanie sekundowe 3,56 0,82 4,38 Paragwaj naliczanie sekundowe 0,55 0,13 0,68 Peru naliczanie sekundowe 0,18 0,04 0,22

7 Polynezja Francuska naliczanie sekundowe 1,65 0,38 2,03 Portoryko naliczanie sekundowe 0,10 0,02 0,12 Portugalia naliczanie sekundowe 0,11 0,03 0,14 Republika Konga naliczanie sekundowe 2,25 0,52 2,77 Republika Południowej Afryki naliczanie sekundowe 1,45 0,33 1,78 Republika Środkowoafrykańska naliczanie sekundowe 1,85 0,43 2,28 Reunion naliczanie sekundowe 0,53 0,12 0,65 Rosja naliczanie sekundowe 0,45 0,10 0,55 Rumunia naliczanie sekundowe 0,12 0,03 0,15 Rwanda naliczanie sekundowe 0,77 0,18 0,95 Saint Kitts i Nevis naliczanie sekundowe 1,28 0,29 1,57 Saint Lucia naliczanie sekundowe 1,30 0,30 1,60 Saint Vincent i Grenadyny naliczanie sekundowe 1,12 0,26 1,38 Saint-Pierre i Miquelon naliczanie sekundowe 1,11 0,26 1,37 Salwador naliczanie sekundowe 1,21 0,28 1,49 Samoa Amerykańskie naliczanie sekundowe 0,70 0,16 0,86 Samoa Zachodnie naliczanie sekundowe 3,20 0,74 3,94 San Marino naliczanie sekundowe 1,20 0,28 1,48 Senegal naliczanie sekundowe 2,69 0,62 3,31 Serbia naliczanie sekundowe 1,85 0,43 2,28 Seszele naliczanie sekundowe 1,77 0,41 2,18 Sierra Leone naliczanie sekundowe 2,28 0,52 2,80 Singapur naliczanie sekundowe 0,08 0,02 0,10 Słowacja naliczanie sekundowe 0,14 0,03 0,17 Słowenia naliczanie sekundowe 0,63 0,14 0,77 Somalia naliczanie sekundowe 2,80 0,64 3,44 Sri Lanka naliczanie sekundowe 0,75 0,17 0,92 Suazi naliczanie sekundowe 1,02 0,23 1,25 Sudan naliczanie sekundowe 0,94 0,22 1,16 Sudan Południowy naliczanie sekundowe 1,52 0,35 1,87 Surinam naliczanie sekundowe 1,22 0,28 1,50 Syria naliczanie sekundowe 0,77 0,18 0,95 Szwajcaria naliczanie sekundowe 0,08 0,02 0,10 Szwecja naliczanie sekundowe 0,06 0,01 0,07 Tadżykistan naliczanie sekundowe 0,81 0,19 1,00 Tajlandia naliczanie sekundowe 0,16 0,04 0,20 Tajwan naliczanie sekundowe 0,45 0,10 0,55 Tanzania naliczanie sekundowe 1,69 0,39 2,08 Timor Wschodni naliczanie sekundowe 7,98 1,84 9,82 Togo naliczanie sekundowe 2,24 0,52 2,76 Tokelau naliczanie sekundowe 6,46 1,49 7,95 Tonga naliczanie sekundowe 2,23 0,51 2,74 Trinidad & Tobago naliczanie sekundowe 1,00 0,23 1,23 Tunezja naliczanie sekundowe 2,28 0,52 2,80 Turcja naliczanie sekundowe 0,24 0,06 0,30 Turkmenistan naliczanie sekundowe 0,64 0,15 0,79 Tuvalu naliczanie sekundowe 5,28 1,21 6,49

8 Uganda naliczanie sekundowe 0,70 0,16 0,86 Ukraina naliczanie sekundowe 0,48 0,11 0,59 Urugwaj naliczanie sekundowe 0,37 0,09 0,46 USA naliczanie sekundowe 0,16 0,04 0,20 Uzbekistan naliczanie sekundowe 0,47 0,11 0,58 Vanuatu naliczanie sekundowe 2,86 0,66 3,52 Wallis i Futuna naliczanie sekundowe 4,00 0,92 4,92 Wenezuela naliczanie sekundowe 0,10 0,02 0,12 Węgry naliczanie sekundowe 0,07 0,02 0,09 Wielka Brytania naliczanie sekundowe 0,05 0,01 0,06 Wietnam naliczanie sekundowe 0,31 0,07 0,38 Włochy naliczanie sekundowe 0,07 0,02 0,09 Wybrzeże Kości Słoniowej naliczanie sekundowe 1,63 0,37 2,00 Wyspa Norfolk naliczanie sekundowe 9,21 2,12 11,33 Wyspa Świętej Heleny naliczanie sekundowe 8,66 1,99 10,65 Wyspa Wielkanocna naliczanie sekundowe 3,03 0,70 3,73 Wyspa Wniebowstąpienia naliczanie sekundowe 13,00 2,99 15,99 Wyspy Bahama naliczanie sekundowe 1,32 0,30 1,62 Wyspy Cooka naliczanie sekundowe 4,63 1,06 5,69 Wyspy Marshalla naliczanie sekundowe 1,79 0,41 2,20 Wyspy Owcze naliczanie sekundowe 0,38 0,09 0,47 Wyspy Salomona naliczanie sekundowe 6,04 1,39 7,43 Wyspy Świętego Tomasza i Książęca naliczanie sekundowe 5,90 1,36 7,26 Wyspy Turks i Caicos naliczanie sekundowe 1,12 0,26 1,38 Wyspy Zielonego Przylądka naliczanie sekundowe 1,55 0,36 1,91 Zambia naliczanie sekundowe 0,50 0,12 0,62 Zimbabwe naliczanie sekundowe 0,62 0,14 0,76 Zjednoczone Emiraty Arabskie naliczanie sekundowe 0,96 0,22 1,18 a. W tabeli podano cenę 1 minuty rozmowy. Opłaty naliczane są za każdą sekundę połączenia, przy czym koszt jednej sekundy połączenia oblicza się zgodnie ze wzorem: koszt 1 sekundy połączenia = koszt 1 minuty połączenia / 60, z zastrzeżeniem, że koszt połączenia nie może być niższy niż 1 grosz. Opłaty obowiązują całą dobę przez wszystkie dni tygodnia. 2. DO SIECI KOMÓRKOWEJ Rodzaj opłaty Zasady rozliczeń Cena netto Podatek VAT Cena brutto Afganistan [mobile] naliczanie sekundowe 1,54 0,35 1,89 Albania [mobile] naliczanie sekundowe 1,45 0,33 1,78 Algieria [mobile] naliczanie sekundowe 2,11 0,49 2,60 Andora [mobile] naliczanie sekundowe 1,11 0,26 1,37 Angola [mobile] naliczanie sekundowe 0,71 0,16 0,87 Anguilla [mobile] naliczanie sekundowe 1,39 0,32 1,71 Antigua i Barabuda [mobile] naliczanie sekundowe 0,77 0,18 0,95 Arabia Saudyjska [mobile] naliczanie sekundowe 0,80 0,18 0,98 Argentyna [mobile] naliczanie sekundowe 0,85 0,20 1,05 Armenia [mobile] naliczanie sekundowe 0,89 0,20 1,09 Aruba [mobile] naliczanie sekundowe 1,38 0,32 1,70

9 Australia [mobile] naliczanie sekundowe 0,96 0,22 1,18 Austria [mobile] naliczanie sekundowe 0,28 0,06 0,34 Azerbejdżan [mobile] naliczanie sekundowe 1,96 0,45 2,41 Bahrajn [mobile] naliczanie sekundowe 0,48 0,11 0,59 Bangladesz [mobile] naliczanie sekundowe 0,34 0,08 0,42 Barbados [mobile] naliczanie sekundowe 1,16 0,27 1,43 Belgia [mobile] naliczanie sekundowe 1,00 0,23 1,23 Belize [mobile] naliczanie sekundowe 1,38 0,32 1,70 Benin [mobile] naliczanie sekundowe 1,27 0,29 1,56 Bhutan [mobile] naliczanie sekundowe 0,64 0,15 0,79 Białoruś [mobile] naliczanie sekundowe 2,00 0,46 2,46 Birma (Myanmar)[mobile] naliczanie sekundowe 1,89 0,43 2,32 Boliwia [mobile] naliczanie sekundowe 0,95 0,22 1,17 Bośnia i Hercegowina [mobile] naliczanie sekundowe 1,70 0,39 2,09 Botswana [mobile] naliczanie sekundowe 1,40 0,32 1,72 Brazylia [mobile] naliczanie sekundowe 1,04 0,24 1,28 Brunei [mobile] naliczanie sekundowe 0,27 0,06 0,33 Brytyjskie Wyspy Dziewicze [mobile] naliczanie sekundowe 1,69 0,39 2,08 Bułgaria [mobile] naliczanie sekundowe 1,92 0,44 2,36 Burkina Faso [mobile] naliczanie sekundowe 1,80 0,41 2,21 Burundi [mobile] naliczanie sekundowe 0,70 0,16 0,86 Chile [mobile] naliczanie sekundowe 1,17 0,27 1,44 Chiny [mobile] naliczanie sekundowe 0,10 0,02 0,12 Chorwacja [mobile] naliczanie sekundowe 1,17 0,27 1,44 Cypr [mobile] naliczanie sekundowe 0,30 0,07 0,37 Czad [mobile] naliczanie sekundowe 1,44 0,33 1,77 Czarnogóra [mobile] naliczanie sekundowe 1,69 0,39 2,08 Czechy [mobile] naliczanie sekundowe 0,52 0,12 0,64 Dania [mobile] naliczanie sekundowe 0,52 0,12 0,64 Demokratyczna Republika Konga [mobile] naliczanie sekundowe 7,20 1,66 8,86 Dominika [mobile] naliczanie sekundowe 1,34 0,31 1,65 Dżibuti [mobile] naliczanie sekundowe 2,11 0,49 2,60 Egipt [mobile] naliczanie sekundowe 0,62 0,14 0,76 Ekwador [mobile] naliczanie sekundowe 1,33 0,31 1,64 Erytrea [mobile] naliczanie sekundowe 1,49 0,34 1,83 Estonia [mobile] naliczanie sekundowe 1,80 0,41 2,21 Etiopia [mobile] naliczanie sekundowe 1,68 0,39 2,07 Fidzi [mobile] naliczanie sekundowe 1,81 0,42 2,23 Filipiny [mobile] naliczanie sekundowe 0,97 0,22 1,19 Finlandia [mobile] naliczanie sekundowe 0,49 0,11 0,60 Francja [mobile] naliczanie sekundowe 0,55 0,13 0,68 Gabon [mobile] naliczanie sekundowe 2,39 0,55 2,94 Gambia [mobile] naliczanie sekundowe 2,34 0,54 2,88 Ghana [mobile] naliczanie sekundowe 1,37 0,32 1,69 Gibraltar [mobile] naliczanie sekundowe 1,36 0,31 1,67 Grecja [mobile] naliczanie sekundowe 0,52 0,12 0,64 Grenada [mobile] naliczanie sekundowe 1,43 0,33 1,76

10 Grenlandia [mobile] naliczanie sekundowe 3,29 0,76 4,05 Gruzja [mobile] naliczanie sekundowe 0,73 0,17 0,90 Gujana [mobile] naliczanie sekundowe 1,48 0,34 1,82 Gujana Francuska [mobile] naliczanie sekundowe 1,46 0,34 1,80 Gwadelupa [mobile] naliczanie sekundowe 1,24 0,29 1,53 Gwinea [mobile] naliczanie sekundowe 2,82 0,65 3,47 Gwinea Bissau [mobile] naliczanie sekundowe 2,39 0,55 2,94 Gwinea Równikowa [mobile] naliczanie sekundowe 1,24 0,29 1,53 Haiti [mobile] naliczanie sekundowe 1,75 0,40 2,15 Hiszpania [mobile] naliczanie sekundowe 0,52 0,12 0,64 Holandia [mobile] naliczanie sekundowe 0,55 0,13 0,68 Honduras [mobile] naliczanie sekundowe 1,06 0,24 1,30 Hong Kong [mobile] naliczanie sekundowe 0,10 0,02 0,12 Indie [mobile] naliczanie sekundowe 0,15 0,03 0,18 Indonezja [mobile] naliczanie sekundowe 0,77 0,18 0,95 Irak [mobile] naliczanie sekundowe 0,93 0,21 1,14 Iran [mobile] naliczanie sekundowe 0,57 0,13 0,70 Irlandia [mobile] naliczanie sekundowe 0,80 0,18 0,98 Islandia [mobile] naliczanie sekundowe 0,59 0,14 0,73 Izrael [mobile] naliczanie sekundowe 0,38 0,09 0,47 Izrael - Palestyna [mobile] naliczanie sekundowe 1,12 0,26 1,38 Jamajka [mobile] naliczanie sekundowe 1,43 0,33 1,76 Japonia [mobile] naliczanie sekundowe 0,96 0,22 1,18 Jemen [mobile] naliczanie sekundowe 0,96 0,22 1,18 Jordania [mobile] naliczanie sekundowe 0,73 0,17 0,90 Kajmany [mobile] naliczanie sekundowe 1,14 0,26 1,40 Kambodża [mobile] naliczanie sekundowe 0,28 0,06 0,34 Kamerun [mobile] naliczanie sekundowe 1,29 0,30 1,59 Katar [mobile] naliczanie sekundowe 1,16 0,27 1,43 Kazachstan [mobile] naliczanie sekundowe 0,59 0,14 0,73 Kenia [mobile] naliczanie sekundowe 0,88 0,20 1,08 Kirgistan [mobile] naliczanie sekundowe 0,77 0,18 0,95 Kolumbia [mobile] naliczanie sekundowe 0,48 0,11 0,59 Komory [mobile] naliczanie sekundowe 2,00 0,46 2,46 Korea Południowa [mobile] naliczanie sekundowe 0,28 0,06 0,34 Kosowo [mobile] naliczanie sekundowe 2,19 0,50 2,69 Kostaryka [mobile] naliczanie sekundowe 0,29 0,07 0,36 Kuba [mobile] naliczanie sekundowe 5,53 1,27 6,80 Kuwejt [mobile] naliczanie sekundowe 0,63 0,14 0,77 Lesotho [mobile] naliczanie sekundowe 1,23 0,28 1,51 Liban [mobile] naliczanie sekundowe 1,12 0,26 1,38 Liberia [mobile] naliczanie sekundowe 2,50 0,57 3,07 Libia [mobile] naliczanie sekundowe 2,28 0,52 2,80 Liechtenstein [mobile] naliczanie sekundowe 2,88 0,66 3,54 Litwa [mobile] naliczanie sekundowe 0,42 0,10 0,52 Luksemburg [mobile] naliczanie sekundowe 1,04 0,24 1,28 Łotwa [mobile] naliczanie sekundowe 0,92 0,21 1,13

11 Macedonia [mobile] naliczanie sekundowe 2,06 0,47 2,53 Madagaskar [mobile] naliczanie sekundowe 4,71 1,08 5,79 Makau [mobile] naliczanie sekundowe 0,35 0,08 0,43 Malawi [mobile] naliczanie sekundowe 0,57 0,13 0,70 Malediwy [mobile] naliczanie sekundowe 4,05 0,93 4,98 Malezja [mobile] naliczanie sekundowe 0,24 0,06 0,30 Mali [mobile] naliczanie sekundowe 1,59 0,37 1,96 Malta [mobile] naliczanie sekundowe 0,89 0,20 1,09 Maroko [mobile] naliczanie sekundowe 2,06 0,47 2,53 Martynika [mobile] naliczanie sekundowe 1,34 0,31 1,65 Mauretania [mobile] naliczanie sekundowe 3,27 0,75 4,02 Mauritius [mobile] naliczanie sekundowe 0,95 0,22 1,17 Mayotte [mobile] naliczanie sekundowe 1,98 0,46 2,44 Meksyk [mobile] naliczanie sekundowe 0,97 0,22 1,19 Mołdawia [mobile] naliczanie sekundowe 1,46 0,34 1,80 Monako [mobile] naliczanie sekundowe 1,66 0,38 2,04 Mongolia [mobile] naliczanie sekundowe 0,35 0,08 0,43 Mozambik [mobile] naliczanie sekundowe 1,40 0,32 1,72 Namibia [mobile] naliczanie sekundowe 0,97 0,22 1,19 Nepal [mobile] naliczanie sekundowe 0,73 0,17 0,90 Niemcy [mobile] naliczanie sekundowe 0,55 0,13 0,68 Niger [mobile] naliczanie sekundowe 1,28 0,29 1,57 Nigeria [mobile] naliczanie sekundowe 0,54 0,12 0,66 Nikaragua [mobile] naliczanie sekundowe 1,39 0,32 1,71 Norwegia [mobile] naliczanie sekundowe 1,14 0,26 1,40 Nowa Zelandia [mobile] naliczanie sekundowe 0,88 0,20 1,08 Oman [mobile] naliczanie sekundowe 1,62 0,37 1,99 Pakistan [mobile] naliczanie sekundowe 0,81 0,19 1,00 Palestyna [mobile] naliczanie sekundowe 1,14 0,26 1,40 Panama [mobile] naliczanie sekundowe 0,72 0,17 0,89 Paragwaj [mobile] naliczanie sekundowe 0,56 0,13 0,69 Peru [mobile] naliczanie sekundowe 0,93 0,21 1,14 Polynezja Francuska [mobile] naliczanie sekundowe 1,72 0,40 2,12 Portugalia [mobile] naliczanie sekundowe 0,45 0,10 0,55 Republika Konga [mobile] naliczanie sekundowe 2,22 0,51 2,73 Republika Południowej Afryki [mobile] naliczanie sekundowe 1,00 0,23 1,23 Republika Środkowoafrykańska [mobile] naliczanie sekundowe 1,91 0,44 2,35 Reunion [mobile] naliczanie sekundowe 1,54 0,35 1,89 Rosja [mobile] naliczanie sekundowe 2,70 0,62 3,32 Rumunia [mobile] naliczanie sekundowe 0,60 0,14 0,74 Rwanda [mobile] naliczanie sekundowe 0,78 0,18 0,96 Saint Kitts i Nevis [mobile] naliczanie sekundowe 1,44 0,33 1,77 Saint Lucia [mobile] naliczanie sekundowe 1,30 0,30 1,60 Saint Vincent i Grenadyny [mobile] naliczanie sekundowe 1,53 0,35 1,88 Saint-Pierre i Miquelon [mobile] naliczanie sekundowe 2,30 0,53 2,83 Salwador [mobile] naliczanie sekundowe 1,14 0,26 1,40 Samoa Zachodnie [mobile] naliczanie sekundowe 3,13 0,72 3,85

12 San Marino [mobile] naliczanie sekundowe 1,58 0,36 1,94 Senegal [mobile] naliczanie sekundowe 2,96 0,68 3,64 Serbia [mobile] naliczanie sekundowe 1,92 0,44 2,36 Seszele [mobile] naliczanie sekundowe 1,40 0,32 1,72 Sierra Leone [mobile] naliczanie sekundowe 2,28 0,52 2,80 Singapur [mobile] naliczanie sekundowe 0,10 0,02 0,12 Słowacja [mobile] naliczanie sekundowe 0,81 0,19 1,00 Słowenia [mobile] naliczanie sekundowe 0,60 0,14 0,74 Somalia [mobile] naliczanie sekundowe 2,80 0,64 3,44 Sri Lanka [mobile] naliczanie sekundowe 0,82 0,19 1,01 Suazi [mobile] naliczanie sekundowe 1,15 0,26 1,41 Sudan [mobile] naliczanie sekundowe 1,19 0,27 1,46 Sudan Południowy [mobile] naliczanie sekundowe 2,06 0,47 2,53 Surinam [mobile] naliczanie sekundowe 1,25 0,29 1,54 Syria [mobile] naliczanie sekundowe 1,02 0,23 1,25 Szwajcaria [mobile] naliczanie sekundowe 1,90 0,44 2,34 Szwecja [mobile] naliczanie sekundowe 0,32 0,07 0,39 Tadżykistan [mobile] naliczanie sekundowe 0,80 0,18 0,98 Tajlandia [mobile] naliczanie sekundowe 0,17 0,04 0,21 Tajwan [mobile] naliczanie sekundowe 0,67 0,15 0,82 Tanzania [mobile] naliczanie sekundowe 1,73 0,40 2,13 Togo [mobile] naliczanie sekundowe 2,31 0,53 2,84 Tunezja [mobile] naliczanie sekundowe 2,28 0,52 2,80 Turcja [mobile] naliczanie sekundowe 1,26 0,29 1,55 Turkmenistan [mobile] naliczanie sekundowe 0,64 0,15 0,79 Uganda [mobile] naliczanie sekundowe 0,84 0,19 1,03 Ukraina [mobile] naliczanie sekundowe 0,82 0,19 1,01 Urugwaj [mobile] naliczanie sekundowe 1,14 0,26 1,40 Uzbekistan [mobile] naliczanie sekundowe 0,47 0,11 0,58 Vanuatu [mobile] naliczanie sekundowe 2,86 0,66 3,52 Wenezuela [mobile] naliczanie sekundowe 0,38 0,09 0,47 Węgry [mobile] naliczanie sekundowe 0,43 0,10 0,53 Wielka Brytania [mobile] naliczanie sekundowe 0,90 0,21 1,11 Wietnam [mobile] naliczanie sekundowe 0,30 0,07 0,37 Włochy [mobile] naliczanie sekundowe 0,80 0,18 0,98 Wybrzeże Kości Słoniowej [mobile] naliczanie sekundowe 1,83 0,42 2,25 Wyspy Bahama [mobile] naliczanie sekundowe 0,98 0,22 1,20 Wyspy Owcze [mobile] naliczanie sekundowe 1,15 0,26 1,41 Wyspy Turks i Caicos [mobile] naliczanie sekundowe 1,53 0,35 1,88 Wyspy Zielonego Przylądka [mobile] naliczanie sekundowe 1,55 0,36 1,91 Zambia [mobile] naliczanie sekundowe 0,84 0,19 1,03 Zimbabwe [mobile] naliczanie sekundowe 2,78 0,64 3,42 Zjednoczone Emiraty Arabskie [mobile] naliczanie sekundowe 0,95 0,22 1,17 a. W tabeli podano cenę 1 minuty rozmowy. Opłaty naliczane są za każdą sekundę połączenia, przy czym koszt jednej sekundy połączenia oblicza się zgodnie ze wzorem: koszt 1 sekundy połączenia = koszt 1 minuty połączenia / 60, z zastrzeżeniem, że koszt połączenia nie może być niższy niż 1 grosz. Opłaty obowiązują całą dobę przez wszystkie dni tygodnia.

Cennik usług telefonicznych

Cennik usług telefonicznych Cennik usług telefonicznych ROZDZIAŁ 1. Opłaty jednorazowe i instalacyjne TABELA 1. Opłaty jednorazowe Cena netto Kwota Cena brutto VAT 1. SSH.Telefon w budynku wielorodzinnym - opłata instalacyjna 500,00

Bardziej szczegółowo

Cennik połączeń telefonicznych

Cennik połączeń telefonicznych Cennik połączeń telefonicznych ważny od grudnia 2006 Tanie Rozmowy UPC Połączenia lokalne dni robocze lub wolne od pracy całą dobę 0,09 22% 0, Połączenia międzymiastowe dni robocze 08:00-8:00 0,25 22%

Bardziej szczegółowo

CENNIK USŁUG TELEFONICZNYCH OPŁATY STAŁE

CENNIK USŁUG TELEFONICZNYCH OPŁATY STAŁE CENNIK USŁUG TELEFONICZNYCH OPŁATY STAŁE USŁUGA CENA NETTO CENA BRUTTO INSTALACJA 1 1,23 ABONAMENT 20 24,6 Przekazywanie połączeń DARMOWE DARMOWE Przekierowanie wszystkich połączeń DARMOWE DARMOWE Przekierowanie

Bardziej szczegółowo

Fax2Web i Fax2Email 5 Zarządzanie usługami przez stronę www Zamówienie szczegółowego wykazu połączeń w wersji papierowej lub na CD 10

Fax2Web i Fax2Email 5 Zarządzanie usługami przez stronę www Zamówienie szczegółowego wykazu połączeń w wersji papierowej lub na CD 10 CENNIK USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH - TARYFA BIZNES Niniejszy cennik stanowi integralną część Umowy o Świadczenie Usług Telekomunikacyjnych przez firmę ETERNA z siedzibą w Opolu Lubelskim ul. Parkowa 6. Stawki

Bardziej szczegółowo

Nazwa usługi Cena netto Podatek VAT (%) Cena brutto. Nazwa usługi Cena netto Podatek VAT (%) Cena brutto

Nazwa usługi Cena netto Podatek VAT (%) Cena brutto. Nazwa usługi Cena netto Podatek VAT (%) Cena brutto Plan Dla startujących Opłaty abonamentowe Nazwa usługi Podatek VAT (%) brutto abonament telefoniczny - opłata miesięczna 12,20 zł 23% 15,00 zł bezpłatne minuty w ramach abonamentu brak Opłaty za połączenia

Bardziej szczegółowo

CENNIK Usługi VoIP. Plan taryfowy. Obowiązuje od 1 marca 2007r. Biuro Obsługi Klienta: tel./fax. +85 742 99 93. Obowiązuje od 15 grudnia 2008

CENNIK Usługi VoIP. Plan taryfowy. Obowiązuje od 1 marca 2007r. Biuro Obsługi Klienta: tel./fax. +85 742 99 93. Obowiązuje od 15 grudnia 2008 CENNIK Usługi VoIP Plan taryfowy Obowiązuje od 15 grudnia 2008 Obowiązuje od 1 marca 2007r. Biuro Obsługi Klienta: tel./fax. +85 742 99 93 e-mail: biuro@hnet.pl OPŁATY JEDNORAZOWE Nazwa Opłata jednorazowa

Bardziej szczegółowo

Strona 1 CENNIK USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH - TARYFA BIZNES PRO

Strona 1 CENNIK USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH - TARYFA BIZNES PRO CENNIK USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH - TARYFA BIZNES PRO Niniejszy cennik stanowi integralną część Umowy o Świadczenie Usług Telekomunikacyjnych przez firmę ETERNA z siedzibą w Opolu Lubelskim ul. Parkowa

Bardziej szczegółowo

CENNIK. Usług telekomunikacyjnych oraz usług i telefonii cyfrowej. Cennik obowiązuje od dnia: 01-12-2013r

CENNIK. Usług telekomunikacyjnych oraz usług i telefonii cyfrowej. Cennik obowiązuje od dnia: 01-12-2013r CENNIK Usług telekomunikacyjnych oraz usług i telefonii cyfrowej Cennik obowiązuje od dnia: 01-12-2013r Wszystkie ceny w niniejszym cenniku są cenami brutto I. Opłaty niezależne od usługi Rodzaj zdarzenia

Bardziej szczegółowo

Cennik połączeń międzynarodowych

Cennik połączeń międzynarodowych Cennik połączeń telefonicznych (kwoty brutto) Abonament Ilość darmowych minut Połączenia krajowe Połączenia stacjonarne Połączenia do Plus, T-Mobile, Orange Połączenia do innych operatorów sieci komórkowych

Bardziej szczegółowo

Twoje Minuty 30. Opłata za inicjację połączeń lokalnych, strefowych, międzystrefowych, do sieci komórkowych

Twoje Minuty 30. Opłata za inicjację połączeń lokalnych, strefowych, międzystrefowych, do sieci komórkowych Twoje Minuty 30 Opłata miesięczna Miesięczna opłata abonamentowa (zawiera 30 darmowych minut na połączenia lokalne) Cena Cena 23,00 5,06 28,06 Opłata za inicjację połączeń lokalnych, strefowych, międzystrefowych,

Bardziej szczegółowo

cennik Pakietu usług Internet z Usługą TV i Telefonią Internetową

cennik Pakietu usług Internet z Usługą TV i Telefonią Internetową cennik Pakietu usług Internet z Usługą TV i Telefonią Internetową Obowiązuje Klientów, którzy od 14 sierpnia 2012 r. zawierają umowę lub aneks do umowy o świadczenie Pakietu usług Internet z Usługą TV

Bardziej szczegółowo

Kraj cena netto cena brutto

Kraj cena netto cena brutto Cennik połączeń ważny od 01.01.2015 Kraj cena netto cena brutto Afganistan 1,1301 zł 1,39 zł Afganistan - GSM 1,3740 zł 1,69 zł Albania 0,7967 zł 0,98 zł Albania - GSM 1,3740 zł 1,69 zł Albania - Usługi

Bardziej szczegółowo

cennik usług telekomunikacyjnych Plan Ekonomiczny dla Firm strona 1 z 24 cennik usług telekomunikacyjnych Plan Ekonomiczny dla Firm

cennik usług telekomunikacyjnych Plan Ekonomiczny dla Firm strona 1 z 24 cennik usług telekomunikacyjnych Plan Ekonomiczny dla Firm cennik usług telekomunikacyjnych strona 1 z 24 Spis treści Część I. Informacje o Planie Ekonomicznym.......................... 3 Część II. Opłaty..................................... 6 Informacje o opłatach................................

Bardziej szczegółowo

Cennik usług świadczonych przez GVT Sp. z o.o. obowiązujący od 11.05.2015

Cennik usług świadczonych przez GVT Sp. z o.o. obowiązujący od 11.05.2015 Cennik usług świadczonych przez GVT Sp. z o.o. obowiązujący od 11.0.201 1. Opłaty podstawowe a) Opłaty abonamentowe Internet Abonenci korzystający z innych usług GVT Internet 18 Mb/s 69,90 zł 74,91 zł

Bardziej szczegółowo

Cennik usług świadczonych przez JMDI Jacek Maleszko obowiązuje od 3 października 2013 r.

Cennik usług świadczonych przez JMDI Jacek Maleszko obowiązuje od 3 października 2013 r. Cennik usług świadczonych przez JMDI Jacek Maleszko obowiązuje od 3 października 2013 r. 1. Opłaty podstawowe. a) Opłaty abonamentowe. Internet Abonenci korzystający z innych usług JMDI JMDI 18 Mb/s 69,90

Bardziej szczegółowo

CENNIK USŁUG MNI Centrum Usług S.A. operator marki MOBILKING

CENNIK USŁUG MNI Centrum Usług S.A. operator marki MOBILKING CENNIK USŁUG MNI Centrum Usług S.A. operator marki MOBILKING z siedzibą w Radomiu przy ul. Potkanowskiej 54a, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorstw Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd

Bardziej szczegółowo

Cennik świadczenia usług telekomunikacyjnych w sieci Plus dla taryf Pod Kontrolą

Cennik świadczenia usług telekomunikacyjnych w sieci Plus dla taryf Pod Kontrolą Cennik świadczenia usług telekomunikacyjnych w sieci Plus dla taryf Pod Kontrolą Oferta ważna od 01.07.2014 r. 1. Usługi podstawowe Taryfa Abonament Kwota zasilenia miesięcznego wynikająca z abonamentu

Bardziej szczegółowo

ENFORMATIC SPÓŁKA Z O.O.

ENFORMATIC SPÓŁKA Z O.O. CENNIK Usług telekomunikacyjnych oraz usług telewizji kablowej i telewizji cyfrowej Cennik obowiązuje od dnia: 01-06-2013r Wszystkie ceny w niniejszym cenniku są cenami brutto I. Opłaty niezależne od usługi

Bardziej szczegółowo

cennik usług telekomunikacyjnych Plan Ekonomiczny ISDN dla Firm strona 1 z 33 cennik usług telekomunikacyjnych Plan Ekonomiczny ISDN dla Firm

cennik usług telekomunikacyjnych Plan Ekonomiczny ISDN dla Firm strona 1 z 33 cennik usług telekomunikacyjnych Plan Ekonomiczny ISDN dla Firm cennik usług telekomunikacyjnych strona 1 z 33 Spis treści Część I. Informacje ogólne................................. 3 Część II. Opłaty..................................... 6 Opłaty abonamentowe...............................

Bardziej szczegółowo

Cennik DIALOG WLR oferta indywidualna. Telefonia Dialog S.A.

Cennik DIALOG WLR oferta indywidualna. Telefonia Dialog S.A. Telefonia Dialog S.A. Cennik DIALOG WLR oferta indywidualna Obowiązująca od dnia 1 lutego 2007r. Zgodnie z uchwałą Zarządu nr 50/2007 z dnia 30 stycznia 2007r. oferta indywidualna Spis treści SPIS TREŚCI:

Bardziej szczegółowo

Wszystkie ceny podano w złotych z uwzględnieniem podatku od towarów i usług (VAT), o ile nie oznaczono inaczej.

Wszystkie ceny podano w złotych z uwzględnieniem podatku od towarów i usług (VAT), o ile nie oznaczono inaczej. cennik Internet z usługą tv i telefonią internetową Wszystkie ceny podano w złotych z uwzględnieniem podatku od towarów i usług (VAT), o ile nie oznaczono inaczej. Rozdział 1. Opłaty jednorazowe Tabela

Bardziej szczegółowo

Cennik usług telekomunikacyjnych w ofercie abonamentowej Telefon w Cyfrowym Polsacie

Cennik usług telekomunikacyjnych w ofercie abonamentowej Telefon w Cyfrowym Polsacie Cennik usług telekomunikacyjnych w ofercie abonamentowej Telefon w Cyfrowym Polsacie Usługi świadczone są przez spółkę pod firmą Cyfrowy Polsat S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: 03-878 Warszawa, ul.

Bardziej szczegółowo

obowiązuje Abonentów, którzy od dnia 1 grudnia 2014r. zawierają umowę lub aneks do umowy o świadczenie usługi Biznes Pakiet.

obowiązuje Abonentów, którzy od dnia 1 grudnia 2014r. zawierają umowę lub aneks do umowy o świadczenie usługi Biznes Pakiet. cennik usługi Biznes Pakiet obowiązuje Abonentów, którzy od dnia 1 grudnia 2014r. zawierają umowę lub aneks do umowy o świadczenie usługi Biznes Pakiet. Jednorazowa opłata instalacyjna za usługę Biznes

Bardziej szczegółowo

Cennik taryf NowyPlus

Cennik taryf NowyPlus Cennik taryf Oferta ważna od 01.07.2011 r. 1. Oferta podstawowa 25 45 55 85 165 Abonament 1 25,20 zł 45,37 zł 55,45 zł 85,70 zł 166,35 zł Liczba minut wliczonych w abonament 2, 5 lub liczba SMS-ów wliczonych

Bardziej szczegółowo

Cennik świadczenia usług telekomunikacyjnych taryfa OMG

Cennik świadczenia usług telekomunikacyjnych taryfa OMG Cennik świadczenia usług telekomunikacyjnych taryfa OMG Oferta ważna od 01.07.2013 r. 1. OPŁATY PODSTAWOWE W TARYFACH OMG Taryfy OMG 19,90 29,90 44,90 54,90 64,90 84,90 299 Abonament 19,90 zł 29,90 zł

Bardziej szczegółowo

Cennik taryf Kwotoreduktor Stacjonarny Oferta ważna od 17.01.2011

Cennik taryf Kwotoreduktor Stacjonarny Oferta ważna od 17.01.2011 Cennik taryf Stacjonarny Oferta ważna od 17.01.2011 1. Opłaty podstawowe w taryfach Stacjonarny Stacjonarny 30 Stacjonarny 45 Stacjonarny 60 Abonament 30 zł 45 zł 60 zł Minuty wliczone w abonament 100

Bardziej szczegółowo

Wszystkie ceny podano w złotych z uwzględnieniem podatku od towarów i usług (VAT) o ile nie oznaczono inaczej Rozdzia 1. 1. multipakiet tp 512 168,99

Wszystkie ceny podano w złotych z uwzględnieniem podatku od towarów i usług (VAT) o ile nie oznaczono inaczej Rozdzia 1. 1. multipakiet tp 512 168,99 cennik multipakiet tp Wszystkie ceny podano w złotych z uwzględnieniem podatku od towarów i usług (VAT) o ile nie oznaczono inaczej Rozdzia 1. Op aty jednorazowe aktywacyjna Tabela 1 1. multipakiet tp

Bardziej szczegółowo

NASZ INTERNET ASYMETRYCZNY - radiowy. NASZ INTERNET SYMETRYCZNY - kablowy

NASZ INTERNET ASYMETRYCZNY - radiowy. NASZ INTERNET SYMETRYCZNY - kablowy NASZ INTERNET ASYMETRYCZNY - radiowy 400,00 9 4 4 100,00 DZIERŻAWA ROUTERA Wi-Fi N150-4,90 DZIERŻAWA ROUTERA Wi-Fi N300-1 OFERTA DLA STUDENTA - OD 10 MIESIĘCY * po okazaniu legitymacji emeryta lub rencisty,

Bardziej szczegółowo

cennik usługi telefonia internetowa tp

cennik usługi telefonia internetowa tp cennik usługi telefonia internetowa tp I. Plan VoIP tp zawsze za darmo Informacje o planie Plan VoIP tp zawsze za darmo jest dostępny wyłącznie dla Abonentów będących konsumentami w rozumieniu ustawy z

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe zasady finansowania spotkań w ramach programu Mentoring FNP

Szczegółowe zasady finansowania spotkań w ramach programu Mentoring FNP Szczegółowe zasady finansowania spotkań w ramach programu Mentoring FNP Niniejsze szczegółowe zasady określają warunki ustalania należności przysługujących mentorowanym uczestniczącym w realizacji projektu

Bardziej szczegółowo