I would like to wish all the clients, partners and friends of Siemens in Poland a Merry Christmas and great success in the New Year.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "I would like to wish all the clients, partners and friends of Siemens in Poland a Merry Christmas and great success in the New Year."

Transkrypt

1 Nr 14 grudzień 2004 Wszystkim Klientom, Partnerom i Przyjaciołom Siemensa w Polsce życzę wesołych Świąt Bożego Narodzenia oraz wszelkiej pomyślności w życiu osobistym i zawodowym w Nowym Roku. I would like to wish all the clients, partners and friends of Siemens in Poland a Merry Christmas and great success in the New Year. Peter Baudrexl prezes zarządu Siemens Sp. z o.o. CEO Siemens Sp. z o.o. s 1 Leczenie ze znakiem jakości 5 Długoterminowe zaangażowanie 6 Integracja w grupie Siemensa 7 Porozumienie z polskim Komitetem Normalizacyjnym 8 Siemens podwójnym laureatem 8 Pomoc w zdobywaniu funduszy Wydawca: Siemens Sp. z o.o. Redakcja: WV Marketing, red. Marcin Mierzejewski, tel. (22) , fax (22) Newsletter Leczenie ze znakiem jakości Wśród wielu przedsięwzięć, które są finansowane z funduszy Unii, znajdują się inwestycje medyczne. Unijne programy mówią nie tylko o potrzebie wzrostu konkurencyjności i tworzenia nowych miejsc pracy w tym sektorze, ale przede wszystkim o konieczności poprawy jakości opieki zdrowotnej. Odkąd Polska znalazła się w gronie państw Unii Europejskiej, polscy przedsiębiorcy mają znacznie większe możliwości korzystania z programów finansowanych przez Unię. Zarówno lekarze, jak i menadżerowie zarządzający szpitalami zdają sobie sprawę z szansy, jaką jest uzyskanie dopłaty do inwestycji mogących znacznie poprawić możliwości diagnostyczne i terapeutyczne ich placówki. Instytucje finansowe odnotowują w ostatnich miesiącach ciągły wzrost zainteresowania programami unijnymi dotyczącymi sektora ochrony zdrowia. Jednak możliwość korzystania z pieniędzy Unii to nie jedyny efekt polskiej akcesji. Innym aspektem członkostwa jest konieczność dostosowania wielu dziedzin życia do unijnych norm i uregulowań prawnych. Opieka medyczna jest jedną z tych dziedzin, które mają przed sobą największe zmiany, głównie w zakresie przepisów regulujących jakość usług medycznych. W dyrektywach akcent jest położony na poprawę jakości procesów i metod leczenia oraz na stałe monitorowanie tej jakości. Skutkiem wprowadzenia u nas prawa Unii powinno być osiągnięcie standardów zachodnioeuropejskich w dziedzinie ochrony zdrowia. Ten proces nie jest zapewne kwestią miesięcy, ale raczej lat. Nie ulega jednak wątpliwości, że wejście do UE może go skutecznie przyspieszyć. Z jednej strony bowiem Polska wzięła na siebie pewne zobowiązania prawne, które wymuszą zmiany, z drugiej otwarła się możliwość korzystania z funduszy unijnych, a to pozwala zrobić dużo więcej w sprawie modernizacji służby zdrowia. Wymagania dla zdrowia Unijne regulacje w zakresie opieki zdrowotnej nie zaczęły obowiązywać automatycznie wraz z wejściem Polski do UE. Dostosowanie polskiego prawa do przepisów Unii odbywa się stopniowo, tak aby dać całemu sektorowi czas na adaptację, i zakończy się za dwa, trzy lata. Jak na tak poważne zmiany nie jest to jednak długi okres. Zdaniem wielu firm branży medycznej najważniejsze jest, aby wszyscy zainteresowani dobrze znali harmonogram wprowadzania nowych przepisów w życie, dzięki czemu będą mogli się do nich zawczasu przygotować. Ogólne wymagania związane z bezpieczeństwem, zdrowiem czy ochroną konsumenta zawierają tzw. Dyrektywy Nowego Podejścia. Szczegóły techniczne tych wymagań zawarte są w odpowiednich normach. Dyrektywy nakładą obowiązek umieszczenia na podlegających jej wyrobach oznakowania CE, symbolizującego zgodność z odpowiednimi regulacjami UE. Takie oznakowanie w zakresie aparatury medycznej w Polsce zostało wprowadzone ustawą o wyrobach medycznych. Chociaż zdaniem specjalistów można mówić o biurokratycznym przeregulowaniu w wielu dziedzinach, jakimi zajmuje się Unia, to zarzut ten nie powinien mieć zastosowania w przypadku ochrony zdrowia, gdzie szczegółowo sformułowane wymagania są uzasadnione. Mamy tu wszakże do czynienia z najbardziej istotną materią, jaką jest zdrowie i dobro pacjentów. Co więcej, normy obowiązujące dotychczas w Polsce ocenia się często jako niewystarczające. W dużej mierze pochodziły one sprzed lat i siłą rzeczy nie uwzględniały najnowszych możliwości i technologii wykorzystywanych w dzisiejszej medycynie. >>>

2 news >>> Leczenie ze znakiem jakości Od dyrektywy do ustawy Dyrektywa o wyrobach medycznych 93/42/EEC określa podstawowe wymagania odnośnie bezpieczeństwa produktu i jego zastosowania. Stanowi ona główny mechanizm harmonizacji prawa UE w aspekcie zapewnienia odpowiedniej jakości wytwarzanych produktów oraz ochrony obywateli UE. Dyrektywa została wprowadzona Ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 kwietnia 2004 r. (Dz. U. nr 93 z 2004 r. poz. 896), która zastąpiła poprzednią ustawę (z dnia 27 lipca 2001 r.). Ustawa określa m.in. wprowadzanie do obrotu i do używania wyrobów medycznych, ocenę kliniczną i warunki używania tych wyrobów. Określa ponadto sposób nadzoru nad wytwarzaniem, wprowadzaniem do obrotu i do używania wyrobów medycznych, klasyfikację i kwalifikację tych wyrobów, a także zgłaszanie incydentów medycznych. ZPORR: procedury formalne Droga, jaką muszą przejść projekty inwestycyjne w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego: - przyjmowanie wniosków Urząd Marszałkowski, - ocena formalna Urząd Marszałkowski, - ocena merytoryczna panel ekspertów działający przy Urzędzie Marszałkowskim, - rekomendacja wyboru projektów Regionalny Komitet Sterujący przy Urzędzie Marszałkowskim, - wybór projektów Zarząd Województwa, - ocena zgodności projektów z celami ZPORR MGPiPS, - podpisanie umowy z beneficjentami Wojewoda. Aparatura rentgenowska do wymiany Kwestie ochrony przed promieniowaniem jonizującym pochodzącym ze źródeł medycznych reguluje Dyrektywa Rady 97/43/Euroatom. Wymiana aparatury RTG nie spełniającej wymogów unijnych została rozłożona na klika lat. W okresie przejściowym, czyli do końca 2006 roku, Polska zobowiązała się do: - Wycofania aparatów RTG o niedopuszczalnej konstrukcji - do , - Doposażenia zestawów RTG, które można rozbudować - do , - Wycofania zestawów RTG, których nie można rozbudować - do , - Wdrożenia przez zakłady opieki zdrowotnej stosujące promieniowanie jonizujące w celach medycznych Systemu Zapewnienia Jakości - do , - Certyfikowania przez te zakłady Systemu Zapewnienia Jakości - do , - Spełnienia kryteriów Komisji Europejskiej "Radiation Protection" - do Bezpieczne monitorowanie Normy unijne kładą duży nacisk na stałe monitorowanie wszelkich działań medycznych i sprzętu. Nie ma wątpli-wości, że to rozwiązanie jest potrzebne. Gdyby działał system monitorowania, można byłoby zapobiec takim wypadkom, jak ten, który wydarzył się przed trzema laty w Białymstoku, gdy pacjentki zostały poparzone podczas zabiegu radioterapii. Dążenie do sytuacji, w której cały proces leczenia będzie opisany i zdefiniowany według mierzalnych parametrów, powinno w efekcie końcowym skutkować uzyskaniem najwyższej jakości leczenia. Błędne byłoby jednak stwierdzenie, że dopiero unijne normy wymuszają na polskich instytucjach medycznych modernizację. W wielu przypadkach można mówić o doganianiu przez prawo bieżącej sytuacji, ponieważ liczne rozwiązania, zapisane w dyrektywach Unii, są już od paru lat stosowane w Polsce. Nie jest zatem konieczne, żeby po wejściu w życie nowych norm szpitale musiały wymieniać całe wyposażenie. W wypadku wielu z nich dostosowanie do norm UE będzie kwestią stosunkowo niewielkich zmian sprzętowych, polegających na uzupełnieniu posiadanej aparatury o pewne elementy, jak np. urządzenia do monitorowania dawek promieniowania. Jest to jeden z najbardziej aktualnych przykładów modernizacji wymuszonej przez UE. Promieniowanie emitowane przez urządzenia medyczne daje znakomite efekty diagnostyczne, jednak w większej dawce jest szkodliwe. W przypadku wadliwego działania aparatury monitorowanie dawki promieniowania może ochronić nie tylko zdrowie pacjenta, ale również personelu medycznego, narażonego na wielokrotne naświetlenie. Norma unijna wymusza tu zatem stosunkowo proste rozwiązanie, którego efekty mogą być nieocenione. Co to jest ZPORR? Jednym z najważniejszych programów, z którym przedstawiciele branży medycznej wiążą duże nadzieje, jest Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego (ZPORR). Kieruje nim Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej (MGPiPS), dysponując środki na poziom województw, z przeznaczeniem na realizację projektów o znaczeniu lokalnym i regionalnym. Główni adresaci ZPORR to jednostki samorządu terytorialnego, szkoły wyższe, małe przedsiębiorstwa, osoby rozpoczynające działalność gospodarczą lub zagrożone bezrobociem, absolwenci lub osoby zainteresowane podnoszeniem kwalifikacji, a także porozumienia i stowarzyszenia samorządowe. Są wśród nich również szpitale i inne ośrodki zdrowia, a rozwój regionalnej i lokalnej infrastruktury ochrony zdrowia stanowi część całego Programu. ZPORR jest jednym z programów operacyjnych służących realizacji Narodowego Planu Rozwoju/Podstaw Wsparcia Agnieszka Trębicka, dyrektor branży Medical Solutions w Siemens Sp. z o.o. Decyzja o umieszczeniu ochrony zdrowia na liście ZPORR zapadła stosunkowo późno, uzupełnienia zostały oficjalnie opublikowane pod koniec kwietnia W naszym interesie jest wspierać potencjalnych beneficjantów tego programu, dlatego bardzo szybko podjęliśmy akcję informacyjną skierowaną do szpitali, starając się spełniać nie tylko rolę informacyjną, ale i doradczą. Przystąpienie Polski do Unii Europejskiej wiążę się zarówno z możliwością finansowania inwestycji medycznych ze środków europejskich, jak i z nowymi uregulowaniami prawnymi dotyczącymi oczywiście całego sektora i wielu różnych procesów diagnostycznych i leczniczych. Naszą rolą jako dostawcy sprzętu medycznego jest także szerzenie i przekazywanie informacji na ten temat, tak aby ułatwić naszym klientom monitorowanie zachodzących zmian w prawie i okoliczności ich wprowadzania. Jest to dla nas ważne również z tej przyczyny, że zmiany te dotyczą częściowo także urządzeń produkowanych i dostarczanych przez naszą firmę. Chcemy zatem zaoferować naszym klientom sensowne rozwiązania związane z modernizacją aparatury medycznej. Jako dostawcy sprzętu opartego na najnowocześniejszych technologiach chcemy włączyć się w proces modernizacji polskiej służby zdrowia. Będzie to dla nas satysfakcja, jeśli będziemy w porę zaproponujemy szpitalom odpowiednie rozwiązania. Myślę, że generalnie jest to modelowa sytuacja win-win, w której ostatecznie wszyscy gracze okazują się wygranymi. A największym beneficjentem zmian w infrastrukturze służby zdrowia zawsze będzie pacjent. 2 newsletter nr 14

3 >>> Leczenie ze znakiem jakości Województwo mazowieckie otrzymało do zagospodarowania niespełna 11% środków UE, jakie zostały alokowane dla ZPORR. W działaniach 1.3 i 3.5 tego programu przewidziano również możliwość finansowania służby zdrowia: w pierwszym - związanej z opieką specjalistyczną (szpitale kliniczne i wojewódzkie), w drugim - z opieką podstawową (szpitale powiatowe i lokalne ZOZ-y). W ogłoszonych w 2004 roku dwóch turach naboru wniosków zaskakująco duży udział miały właśnie wnioski służby zdrowia. Na ogólną liczbę 578 wniosków aż 162 (28%) pochodziły od szpitali i ZOZ-ów. Imponująca była też wysokość dotacji, o którą ubiegali się beneficjenci z tej grupy, sięgająca 450 milionów zł (1/4 wnioskowanych kwot ogółem). Można zatem stwierdzić, że pojawiające się możliwości wsparcia dla służby zdrowia zostaną wykorzystane w całości już w pierwszych etapach wdrażania funduszy strukturalnych na Mazowszu. Jednak nie na wszystkie projekty wystarczy pieniędzy, jak i nie wszystkie wnioski przejdą całą procedurę. System wyboru wniosków wymaga od beneficjenta profesjonalizmu i doświadczenia w budowaniu i realizacji projektów. Ocena wniosku dokonywana jest przez kilka niezależnych ciał, tak więc wszelkie niedoskonałości przekładają się w efekcie na niższą ocenę, a czasem na odrzucenie wniosku. Pierwsza tura naboru wniosków przyniosła już wymierne efekty: po przeprowadzeniu pełnej procedury wojewoda mazowiecki zawarł ponad 50 umów o finansowanie, m. in. ze szpitalami. Jednak spora część aplikacji zawierała błędy bądź nie spełniała wszystkich wymagań. Głównym powodem niepowodzeń był brak środków własnych. Często szpitale nie potrafiły wykazać, że posiadają własne środki, nawet jeśli nie były w najgorszej sytuacji finansowej. Kolejnym powodem odrzuceń były błędy w technicznej części wniosku lub brak znaczącego wpływu projektu na poprawę jakości świadczeń zdrowotnych. Urząd Marszałkowski prowadzi akcje edukacyjne dla wnioskodawców, dostarczając im niezbędną wiedzę. Wychodzimy z założenia, że gdyby nawet beneficjentowi nie udało się skorzystać ze środków agendy , to następna agenda będzie znacznie większa i poczyniony dziś wysiłek da efekty w następnych latach. Albert Borowski, dyrektor Departamentu Strategii, Rozwoju Regionalnego i Funduszy Strukturalnych w Urzędzie Marszałkowskim województwa mazowieckiego Wspólnoty na lata (NPR/CSF). Program ten precy-zuje cele NPR, określając priorytety, kierunki działań i wysokość środków, uruchamianych z udziałem unijnych funduszy strukturalnych w pierwszym okresie członkostwa Polski w UE. Środki wykorzystywane na realizację polityki regionalnej państwa w ramach ZPORR będą pochodzić z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Europej-skiego Funduszu Społecznego. Cel strategiczny ZPORR został sformułowany w Narodowej Strategii Rozwoju Regionalnego na lata jako tworzenie warunków wzrostu konkurencyjności regionów oraz przeciwdziałanie marginalizacji niektórych obszarów. Jego realizacja ma się odbywać w taki sposób, aby sprzyjać długofalowemu rozwojowi gospodarczemu kraju, jego spójności ekono-micznej, społecznej i terytorialnej oraz integracji z Unią Europejską. Środki zdecentralizowane W każdym z 16 województw pod nadzorem MGPiPS działają instytucje pośredniczące w zarządzaniu programem umieszczone w urzędach marszałkowskich i wojewódzkich. >>> Finding Funding Ever since Poland entered the European Union, Polish entrepreneurs have had much better possibilities to use programs financed by the EU. Medical doctors as well as managers at hospitals realize what an excellent opportunity it is to receive subsidies for investments which can significantly improve the diagnostic and therapeutic capabilities of their institutions. Recently, financial institutions have reported a steadily rising interest in EU programs which concern the sector of health services. Another aspect of EU membership is the necessity to apply EU legal regulations. Medical care is among those areas which await the largest transformations, primarily regarding regulations of the quality of medical services. The adjustment of the Polish law to EU requirements is taking place gradually, so that the entire sector has enough time to adjust; the entire process will be completed in just two or three years. General requirements related to safety, health and consumer protection are contained in the New Approach directives. Technical details of those requirements are defined in respective harmonized norms. The directives make it obligatory to put the "CE" mark, which stands for compliance with relevant EU regulations, on products they cover. In Poland, the marks on medical equipment were introduced by the Law on Medical Products. Together with its executive acts, the law introduces a few directives into the Polish legal system, including 93/42/EEC, 98/79/EC and 2000/70/EC. EU norms put a strong emphasis on constant monitoring of medical procedures and equipment. The accomplishment of a situation in which the entire therapeutic process is described and defined according to measurable parameters should eventually result in the best quality treatment possible. Numerous solutions that are mentioned in the EU's directives are already in use in Poland. In many cases, adjustments to EU norms will only be a question of minor changes of equipment, for example, supplying a hospital's apparatus with elements such as devices to monitor radiation dosage. One of the most important programs that the medical sector is looking forward to is the Integrated Operating Program for Regional Development (ZPORR), the implementation of which is coordinated by the Ministry of the Economy, Labor and Social Policy. The program's funds will be allocated in projects of local and regional importance. The main addressees of ZPORR include hospitals and health centers. Financial resources used as part of ZPORR will come from the European Regional Development Fund and the European Social Fund. Institutions to mediate in managing the program work in each of Poland's 16 provinces, are located at the main provincial offices and administrations. In the public sector, applicants with ZPORR can be granted subsidies of up to 75 percent from EU resources to finance their projects. Private companies can apply as well, however, in their case the maximum subsidies can amount to only 50 percent, but in practice they never exceed 30 percent of a given project's value. Private clinics and hospitals can, however, take advantage of other EU programs for the development of small and medium-sized enterprises. A very important feature of ZPORR is its decentralization. Funds are distributed at the provincial level, so that they can be targeted more efficiently. Assessment of projects in each province is handled by panels of experts. Lists of equipment which can purchased using ZPORR subsidies includes devices for diagnostics and therapy, such as mammography, CT scan and USG units, equipment to perform invasive angiography and coronarography and radiological equipment enabling creation of digital images and telemetric analysis. newsletter nr 14 3

4 news >>> Leczenie ze znakiem jakości Struktury działające na poziomie urzędów marszałkowskich odpowiedzialne są m.in. za koordynowanie i mo-nitorowanie działalności samorządu województwa w zakresie pozyskiwania środków z funduszy strukturalnych. W ramach ZPORR należy do nich realizacja komponentu wojewódzkiego, a także prowadzenie Systemu Internetowego Monito-rowania i Kontroli Wdrażania Programu. Do zadań podobnych departamentów w całej Polsce należy ponadto opracowywanie strategii rozwoju regio-nalnego oraz programów wojewódzkich, których założenia są jednym z kryteriów przy rozpatrywaniu wniosków o objęcie Programem. Z kolei urzędy wojewódzkie m.in. podpisują umowy finansowe z beneficjentami Programu, a także obsługują przepływ środków (wydziały finansowe) oraz weryfikują i potwierdzają wydatki poniesionych w ramach ZPORR. W przypadku sektora publicznego wnioskodawcy uczestniczący w ZPORR mogą liczyć na sfinansowane projektu aż w 75 procentach ze środków unijnych. O dotacje mogą się ubiegać również prywatne firmy medyczne, jednak w ich przypadku maksymalna stawka dofinansowania wynosi 50%, a w praktyce dofinansowanie większości projektów nie przekracza 30% jego wartości. Z drugiej strony prywatne kliniki czy szpitale mają dodatkowo możliwość korzystania z innej formy pomocy, jaką są unijne programy rozwoju małej i średniej przedsiębiorczości. Ważną cechą ZPORR jest decentralizacja. Rozdzielanie środków odbywa się na poziomie województw, bez udziału ministerstw, co pozwala je lepiej zaadresować. W każdym z województw merytoryczną oceną wniosków zajmują się tzw. panele ekspertów, złożone ze specjalistów różnych branż. Na liście sprzętu, którego zakup może być dofinansowany ze środków ZPORR, są m.in. urządzenia do diagnostyki i terapii, takie jak mammografy, tomografy, sprzęt do angiografii inwazyjnej, sprzęt do koronarografii, sprzęt radiologiczny z możliwością tworzenia obrazów cyfrowych i analizy telemetrycznej, aparaty USG i inne. Wnioski, składane przez szpitale, jednostki samorządu terytorialnego, fundacje czy podmioty prywatne, powinny mieć charakter ogólnego zapotrzebowania na dany rodzaj sprzętu, np. tomograf komputerowy, z opisem funkcji, jaką ma spełniać dane urządzenie. Znaczącą częścią wniosku jest studium wykonalności projektu, wykazujące m.in., czy zostanie zapewniona infrastruktura i personel niezbędne do właściwej obsługi urządzenia. Jeśli wniosek zostanie zaakceptowany, beneficjent może rozpocząć procedurę przetargową na zakup urządzenia. Pacjent skorzysta Tegoroczna tura Programu jest na finiszu. Druga runda składania wniosków odbędzie się w pierwszej połowie 2005 r. W niektórych województwach zapadły już decyzje o akceptacji pierwszych wniosków, które jednak nie są równoznaczne z decyzjami o dofinansowaniu. Rekordowa liczba wniosków związanych z infrastrukturą ochrony zdrowia wpłynęła w województwach mazowieckim i śląskim. Bez wątpienia, jednym z podstawowych warunków pozytywnego rozpatrzenia wniosku jest jego stuprocentowa poprawność formalna, jednak czas trwania procedury rozpatrywania wniosków waha się w zależności od regionu. Pierwszy rok funkcjonowania Programu jest rokiem nauki nie tylko dla potencjalnych beneficjentów, ale także dla struktur organizacyjnych, które musiały powstać w urzędach wojewódzkich i marszałkowskich. Jak można zbilansować ułatwienia i utrudnienia w działalności służby zdrowia związane z przystąpieniem Polski do UE? W branży medycznej można spotkać opinię, że mimo pewnych problemów, które trzeba pokonać przy wprowadzaniu bardziej wymagających przepisów unijnych, nie można mówić o ujemnych skutkach akcesji. Minusem byłoby, gdyby cierpiała na tym misja wypełniana przez służbę zdrowia, tymczasem nowe rozwiązania, chociaż wymagają wysiłku organizacyjnego i finansowego, przyniosą w rezultacie bardzo pozytywne skutki. Pełna integracja z systemem prawnym UE, stawiającym na pierwszym miejscu jakość leczenia, pozwoli osiągnąć większą satysfakcję tym, którzy świadczą usługi medyczne. Nie mówiąc o efektach, na jakie mogą liczyć pacjenci. Marcin Mierzejewski Zarząd Siemens Sp. z o.o. już w pełnym składzie Od 1 grudnia nowym prezesem do spraw finansowych Siemens Sp. o.o. jest Alexander von Thielmann. W ten sposób planowane zmiany w dwuosobowym zarządzie firmy Siemens Sp. z o.o. zostały zakończone. Pan von Thielmann, ma 42 lata i pochodzi z Niemiec. Z wykształcenia jest ekonomistą, związanym od 1990 roku z koncernem Siemens. W ostatnich 4 latach kierował finansami i sprawami handlowymi spółki regionalnej Siemensa w Rosji przedtem zajmował różne kierownicze stanowiska w macierzystym koncernie i za granicą. A. von Thielmann jest żonaty i ma sześciomiesięcznego synka. The Polish Siemens Board Now at Full Strength On the 1st of December, the new Siemens Sp. z o.o. Chief Financial Officer, Alexander von Thielmann, took office. Thus the planned changes in the 2-member management board of Siemens Sp. z o.o. have now been completed. Mr. von Thielmann, is 42 and comes from Germany. An economist by education, he has been with Siemens since Over the last four years, he managed the finances and sales of the Siemens regional company in Russia, and before that he held many managerial positions in the mother company and abroad. Alexander von Thielmann is married and has a 6 month old son. 4 newsletter nr 14

5 biznes Długoterminowe zaangażowanie Peter Baudrexl, nowy prezes zarządu Siemens Sp. z o.o., w rozmowie z Newsletterem. - Czy zmiana na stanowisku prezesa oznacza zmianę strategii firmy? - Myślę, że ta zmiana oznacza silne podkreślenie długoterminowego zaaganżowania się naszej firmy w Polsce. W związku z przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej, chcielibyśmy wprowadzić do firmy więcej unijnego i międzynarodowego know-how. Oczywiście, mój poprzednik, pan Karol Romanowski, bardzo skutecznie kierował firmą przez ponad 10 lat. Ale jego sukcesy oparte były o rynek polski. Musieliśmy odejść od podejścia skoncentrowanego na rynku krajowym do podejścia szerszego, międzynarodowego. A to pod wieloma względami wpływa na naszą strategię. - Jakie są priorytety Siemensa w Polsce? - W średniookresowej perspektywie musimy skoncentrować się zarówno na naszych pracownikach, jak i na klientach. Musimy postarać się, aby nasi pracownicy otrzymywali zamówienia, które są nam potrzebne jako firmie, oraz wzmocnić pewne obszary naszej działalności, ponieważ w przeszłości skupialiśmy się głównie na telekomunikacji i przemyśle. Wraz z integracją europejską wiele będzie się działo w dziedzinie systemów transportu oraz produkcji i dystrybucji energii. To są te obszary, na które należy położyć nacisk w nadchodzących trzech latach. - Pana nominacja związana jest z wprowadzeniem nowej strategii Siemensa w Europie Środkowej i Wschodniej. Co jest podstawą tej strategii? - Jak już powiedziałem, chcemy przestać się skupiać na pojedynczym rynku i przejść do bardziej zintegrowanego, międzynarodowego działania. Jako grupa spółek europejskich mamy pewne międzynarodowe ciała doradcze; chcielibyśmy wzmocnić związki z ludźmi, których kariera jest związana z różnymi krajami. Ja sam pracowałem w Belgii, Wielkiej Brytanii, Turcji i Iranie, mogę więc dziś korzystać z doświadczeń wyniesionych z innych krajów i rynków. To ułatwia współpracę. Siemens uruchomił program "One Siemens", zajmujący się współpracą ponad granicami oraz pomiędzy poszczególnymi ludźmi, której celem jest stworzenie bardziej zintegrowanego profilu firmy. - W wyniku fuzji branż powstała niedawno nowa branża - Siemens Communications. Czy należy oczekiwać dalszych zmian organizacyjnych? - To jest czysto wewnętrzna sprawa, która nie ma nic wspólnego z naszym podejściem do rynku czy wizerunkiem firmy. Był to krok w kierunku usprawnienia naszej wewnętrznej organizacji. Oczywiście, mamy nadzieję, że pomoże nam to w osiągnięciu lepszych wyników na rynku, ale zasadniczo nie będzie to miało wpływu na nasze działanie na zewnątrz. Long-term involvement Peter Baudrexl, new CEO of the board of Siemens Sp. z o.o., talks to the Newsletter. - Does the appointment of a new president represent a change in the companyís strategy? - I think it is a very strong statement concerning our long-term involvement in Poland. In connection with Poland's European Union accession, we wanted to bring more EU and international know-how to the company. Of course, my predecessor Mr. Karol Romanowski, was a very successful Siemens president for over 10 years but that success was based on the Polish market. We needed to move away from a purely country-based approach to a more international focus, which also influences our strategy in many ways. - What are Siemens priorities in Poland? - In the medium term, we have to concentrate on both our workers and customers. We have to make sure our employees are getting the orders we need as a company and also strengthen certain areas because in the past we focused on communications and industry. Together with integration there will be a lot of development in transportation systems as well as in power production and distribution. These are the areas which need to be emphasized in the next three years. - Your nomination is connected with a new Siemens strategy in Central and Eastern Europe. What is the basis of this new strategy? - As I said we want to move away from an isolated country approach to a more integrated international approach. We have certain councils as a group of European companies and it makes sense to strengthen these ties with people who have been in many different countries. I've been to Belgium, Great Britain, Turkey and Iran so I can use many experiences from other countries and markets. That will make cooperation easier. Siemens has a programme called One Siemens which means we should have cooperation across borders and between people to create a more integrated approach. - The new Siemens Communications department was recently created as the result of a merger. Can we expect any further structural changes? - This is a purely internal issue and has nothing whatsoever to do with our market approach or the representation of the company. This was an attempt to streamline our internal organization. Obviously, we hope that this may help us achieve a stronger performance on the market but basically it will not affect our external business. newsletter nr 14 5

6 news - Czy będą dalsze zmiany w strukturze firmy? - Mam nadzieję. Siemens składa się z wielu różnych spółek. Chodzi o to, aby każdy podmiot stosował to samo podejście, abyśmy mieli tę samą centralę i administrację. To jest jedna z rzeczy, o które z pewnością będę zabiegać. - Przez sześć lat pracował Pan w Turcji. Czy może Pan porównać działalność Siemensa w Turcji i w Polsce? - Rynki te są nadspodziewanie podobne. Ich wielkość jest mniej więcej ta sama. W zeszłym roku wartość zamówień na rynku tureckim wyniosła milion euro, w Polsce milionów. W Turcji Siemens więcej produkuje, natomiast nasza działalność w Polsce nastawiona jest bardziej na wartość dodaną, na przykład na rozwój oprogramowania. Tak więc pod względem wielkości rynki te są podobne, natomiast pod względem udziałów w rynku poszczególnych branż sytuacja w Turcji jest lepsza, ponieważ działalność Siemensa jest tam lepiej zdywersyfikowana pomiędzy komunikację, produkcję i dystrybucję energii, systemy transportowe i przemysł. Proporcja jest tam bardziej zrównoważona i bezpieczniejsza niż w Polsce, gdzie najsilniejszą pozycję ma branża telekomunikacyjna. - Siemens zaangażowany jest również w działalność społeczną, edukacyjną i kulturalną w Polsce. Czy spółka zarządzana przez Pana będzie kontynuować tę działalność? - Przede wszystkim każda firma podobna do Siemensa powinna nie tylko dbać o produkcję i rozwój przemysłowy, ale również starać się o to, by być częścią społeczeństwa i służyć mu. Osobiście uważam, że powinniśmy robić znacznie więcej niż dotychczas, ponieważ chcemy odgrywać ważną rolę w społeczeństwie. - Siemens chce osiągnąć pozycję światowego lidera na rynku elektrycznym i elektrotechnicznym. Czy można mówić o kreowaniu przez koncern nowych standardów dla przedsiębiorstwa działającego w skali globalnej? - Myślę, że można tak powiedzieć. Nasz program Siemens Management System zajmuje się właśnie systematycznym podejściem do problemów rynku i innowacji. Program obejmuje działania firmy na całym świecie. Chcemy, aby pomiędzy różnymi częściami koncernu było więcej współpracy, co oznacza dzielenie się w większym stopniu kompetencjami, usługami i pomysłami. I o to właśnie chodzi w działaniu globalnej korporacji. Dziś nie można koncentrować się tylko na jednym, małym zakątku świata. - Will there be further structural changes? - I hope so. Siemens consists of many different companies. This is a question of making sure that each unit uses the same approach, that we have the same headquarters and administration. This is one thing I have to push for. - You worked for six years in Turkey. Can you compare Siemens businesses in Turkey and Poland? - These markets are surprisingly similar. They are approximately the same size. Last year we reported an order intake of million euros and 500 million euros in Poland. Siemens has more production in Turkey, while in Poland we pursue more intellectual value-added activities such as software development. Basically, in terms of size, they are similar. In terms of market share, the situation is better in Turkey because we have a better spread between communication, power generation and distribution, transport systems and industry. This is a much more equal and safer balance than what we have in Poland, where our communications units are strongest. - Siemens is also involved in some social, educational and cultural projects in Poland. Will the company continue these activities under your presidency? - First of all, any company like Siemens is obliged not only to take care of production and industrial development but to be also part of the community and also have related obligations to the community. My personal feeling is to do much more than what we have done in the past because we would like to play an important role in this community. - Siemens wants to be a world leader on the electrical and electrical engineering markets. Is Siemens creating new standards for a global company? - Yes, I think one could say that. Siemens Management System means a systematic approach to the market and innovation. These approaches encompass all Siemens activities worldwide. We want to have more cooperation between different parts of Siemens, which means more sharing of responsibilities, service and ideas. This is what a global company is all about. You can't sit in one place and focus on one little corner of the world. Integracja w grupie Siemensa Spółka Siemens Building Technologies (SBT) połączyła się 1 października z firmą Siemens Sp. z o.o. i obecnie działa w jej ramach jako branża pod nazwą Building Technologies. Dyrektorem branży i wiceprezesem Siemens Sp. z o.o. jest dr Marek Bielski. Skonsolidowanie działalności spółek w ramach jednej silnej firmy regionalnej pozwoli na bardziej kompleksową obsługę klientów oraz poszerzenie oferty produktów i usług z jednej ręki. Wszystkie prawa i zobowiązania SBT Sp. z o.o. wynikające z kodeksu spółek handlowych przejęła z dniem 1 października firma Siemens Sp. z o.o. Aktualny adres do korespondencji to: Siemens Sp. z o.o., Building Technologies, ul. Żupnicza 11, Warszawa. Siedziba branży Building Technologies pozostaje bez zmian; mieści się ona przy ul. Żupniczej 17 (budynek ARDO). Integration Now Siemens Building Technologies (SBT) merged with Siemens Sp. z o.o. Oct. 1 and now works as part of the Building Technologies division. Dr. Marek Bielski is the director of the division and vice president of Siemens Sp. z o.o. The consolidation of the companies into a single, regional firm will promote more complex customer service and a wider selection of products and services from a single source.as of Oct. 1, Siemens Sp. z o.o. assumed all the rights and obligations of SBT Sp. z o.o. resulting from the commercial company code.the current correspondence address is Siemens Sp. z o.o., Building Technologies, 11 Żupnicza St., Warsaw. The headquarters of the Building Technologies division remains unchanged and is located at 17 Żupnicza St. (ARDO building). 6 newsletter nr 14

7 biznes Porozumienie z Polskim Komitetem Normalizacyjnym Normalizacja to czynnik stymulujący rozwój ekonomiczny na świecie. Stosowanie norm pozwala m.in. na zagwarantowanie jakości, zwiększenie bezpieczeństwa pracy, racjonalizację produkcji i usług, ułatwianie porozumiewania się, usuwanie barier technicznych, poprawę funkcjonalności, kompatybilności wyrobów i usług itp. Ale to nie wszystkie korzyści. Normy pozwalają również na upowszechnianie postępu technicznego, powodują, że zagadnienia związane z normalizacją pozostają w obszarze szczególnego zainteresowania takich firm, jak Siemens. Mając świadomość tych korzyści, Siemens AG utworzył dział Corporate Standardization & Regulation (CT SR), zajmujący się standaryzacją i normalizacją w ramach koncernu. Na polskim rynku działania CT SR wspiera Siemens Sp. z o.o., współpracując z Polskim Komitetem Normalizacyjnym (PKN). Współpraca ta polega przede wszystkim na ciągłej wymianie poglądów w kwestiach polityki normalizacyjnej, zagadnień z zakresu tak zwanej normalizacji horyzontalnej (obejmującej takie zagadnienia, jak terminologia, bezpieczeństwo elektryczne, kompatybilność elektromagnetyczna i pola elektromagnetyczne, a także bezpieczeństwo związane z eksploatacją maszyn), normalizacji wyrobów, normalizacji i certyfikacji systemów zarządzania oraz tak zwanych dyrektyw Nowego Podejścia, dotyczących podstawowych zasad w dziedzinie regulacji europejskich. Efektem dotychczasowej współpracy jest zawarte 2 grudnia 2004 roku porozumie- >>> Po podpisaniu umowy: R. Przybyłowski (po lewej) i prez. J. Szymański (po prawej) nie o współpracy PKN i Siemens Sp. z o.o. w dziedzinie normalizacji i oceny zgodności. Strony zadeklarowały wymianę poglądów i wiedzy fachowej we wszelkich o współpracy zbiegła się z obchodami 80-lecia rocznicy powstania PKN. Podpisy pod dokumentem porozumienia złożyli w imieniu PKN, dr Janusz Szymański, obszarach normalizacji. Siemens zaoferował Prezes Polskiego Komitetu Normalizacyjnego, również udział swoich ekspertów w pracach Komitetów Technicznych PKN. Uroczystość podpisania porozumienia a w imieniu Siemensa - Rafał Przybyłowski, Kierownik Działu Zarządzania Jakością w Spółce. The Standard Agreement Siemens AG has created a Corporate Standardization & Regulation (CT SR) department that deals with standardization in the concern. On the Polish market, CT SR activities are backed by Siemens Sp. z o.o. in cooperation with the Polish Committee for Standardization (PKN). The cooperation primarily involves the regular exchange of opinions in standardization policy and covers issues of horizontal standardization, product standardization, standardization and certification of management systems as well as New Approach directives concerning the basic principles in the field of European regulation. As a result of cooperation to date, Siemens Sp. z o.o. and PKN signed an agreement on cooperation concerning standardization and compatibility assessment Dec. 2, The ceremony coincided with the 80th anniversary of PKN. The document was signed by PKN President Janusz Szymański, Ph.D., and on behalf of Siemens by Rafał Przybyłowski, head of the Quality Management Department in the company. newsletter nr 14 7

8 info Siemens podwójnym laureatem W pierwszych dniach grudnia Siemens otrzymał dwie prestiżowe, przyznawane w Polsce nagrody. Firma Siemens AG została wyróżniona tytułem Amico Europae A.D w konkursie Stowarzyszenia Pro Europa, a Siemens Sp. z o.o. otrzymał jedną z nagród tygodnika The Warsaw Voice dla największych inwestycji zagranicznych typu green field w Polsce. W imieniu Spółki Kryształowy Certyfikat The Warsaw Voice odebrał 1 grudnia w Warszawie Gerhard Barber (na zdjęciu pierwszy z prawej), wiceprezes Siemens Sp. z o.o. i szef branży Communications. Siemens otrzymał tę nagrodę za zajęcie pierwszego miejsca w kategorii: największa liczba utworzonych miejsc pracy w Polsce w 2004 roku w sektorze badania i rozwój. 200 nowych miejsc pracy w samym 2004 roku dało Siemensowi zwycięstwo w tej kategorii ex aequo z firmą Delphi Automotive Systems Poland Sp. z o.o. Uroczystość wręczenia nowej nagrody była częścią konferencji VII Inwestorski Tor Przeszkód. Kryształowe Certyfikaty przyznano na podstawie rankingu przygotowanego przez Polską Agencję Informacji i Inwestycji Zagranicznych. Nagrody przyznano także w kategoriach: największa liczba utworzonych miejsc pracy w sektorze produkcji (Gillette Poland S.A.) oraz największa inwestycja (Toyota Motor Manufacturing Poland Sp. z o.o. oraz Toyota Motor Industries Poland Sp. z o.o.). W konkursie społeczno-gospodarczym "Przyjaciel Europy", organizowanym przez Stowarzyszenie Pro Europa, koncern Siemens został nagrodzony w kategorii Europejski inwestor zagraniczny w Polsce. Nagroda w postaci tytułu Laureata eurokonkursu Amico Europae i statuetki przekazana została firmie podczas uroczystej gali 9 grudnia w Warszawie. Tytuł został nadany za udane łączenie działalności społecznej, w tym w szczególności promującej idee zjednoczonej Europy, z osiągnięciami ekonomicznymi. W uzasadnieniu wskazano na zakres inwestycji Siemensa w Polsce oraz jego działalność w dziedzinie ochrony środowiska. M.M. Double Winner Siemens AG company was awarded the "Amico Europae A.D. 2004" title in the competition held by Pro Europa Association. Siemens Sp. z o.o. received an award from the The Warsaw Voice weekly for the largest foreign greenfield investment project in Poland. The Crystal Certificate of The Warsaw Voice was accepted Dec. 1 in Warsaw by Gerhard Barber, vice president of Siemens Sp. z o.o. and head of the Communications division. Siemens was ranked first in the category involving the largest number of new jobs created in Poland in 2004 in the research and development sector. In the "Friend of Europe" socio-economic competition organized by Pro Europa association, Siemens has been awarded in the category European Foreign Investor in Poland. The Winner of Euro-competition Amico Europae award and a statuette, were accepted Dec. 9 in Warsaw. Pomoc w zdobywaniu funduszy Siemens Finance - firma z grupy Siemensa w Polsce - aktywnie uczestniczy w procesie zdobywania unijnych funduszy, m.in. dla służby zdrowia. Starającym się o dofinansowanie prywatnym gabinetom, przychodniom i klinikom firma oferuje dwa podstawowe produkty: leasing finansowy oraz pożyczkę. Leasing finansowy można wykorzystywać przede wszystkim przy finansowaniu przedsięwzięć określonych w unijnym Sektorowym Programie Operacyjnym Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw (SPO WKP - Wzrost konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw poprzez inwestycje ). Pożyczka jest z kolei produktem, który może być wykorzystywany w każdym programie finansowanym z funduszy UE. W celu uproszczenia procedur Siemens Finance zmodyfikował system płatności za usługę pożyczki. Standardowo, środki otrzymane w ramach pożyczki są przelewane bezpośrednio na konto dostawcy na podstawie polecenia zapłaty wystawianego przez klienta. W efekcie wprowadzonej modyfikacji środki uzyskane z pożyczki przelewane są na konto klienta, a dopiero potem przekazywane dostawcy. W ten sposób spełniony zostaje warunek finansowania zakupu urządzeń ze środków własnych, co otwiera drogę do ubiegania się o dofinansowanie z funduszy unijnych. Przelew może być zabezpieczony w różnoraki sposób. Dzięki temu, że klient składa w Siemens Finance nieodwołalną dyspozycję dotyczącą otrzymanych dzięki pożyczce środków, pewne jest, że pieniądze zostaną wykorzystane tylko i wyłącznie w celu zapłaty za urządzenie wymienione we wniosku o dofinansowanie. Dyspozycja ta musi być przyjęta i potwierdzona przez bank prowadzący rachunek klienta Siemens Finance. Innym możliwym rozwiązaniem jest założenie przez klienta odrębnego rachunku wyłącznie na potrzeby transakcji podlegającej dofinansowaniu. Siemens Finance chce być dogodnym partnerem dla wszystkich szpitali, klinik i przychodni, które zamierzają ubiegać się o fundusze z UE, zapewniając swoim klientom z branży medycznej nie tylko produkty finansowe spełniające wszelkie wymogi związane z procedurami przyznawania dofinansowania unijnego, ale także szybką ścieżkę obsługi. Financial Assistance Siemens Finance, a company from the Siemens Group in Poland, actively participates in the process of obtaining European Union funds for the healthcare sector. The company offers private doctor's offices, outpatient and other clinics two basic products-financial leasing and loans. Financial leasing may be used in the first place in financing projects defined in the EU Sector Operating Program for Increasing Company Competitiveness (of small and medium-sized companies through investment). The loan is a product that can be used in any program financed by EU funds. In order to simplify the procedures, Siemens Finance has modified the payment system for the loan service. Under standard conditions, the funds obtained under the loan are transferred directly to the supplier's bank account on the basis of a payment order issued by the client that is part of the loan contract. As a result of the modification, the funds from the loan are transferred to the client's account and only later sent to the supplier. In this way, the condition for financing the purchase of machinery or equipment from the company's own funds is met, which opens the way to effectively applying for additional financing from EU funds. 8 newsletter nr 14

Financial support for start-uppres. Where to get money? - Equity. - Credit. - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł)

Financial support for start-uppres. Where to get money? - Equity. - Credit. - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł) Financial support for start-uppres Where to get money? - Equity - Credit - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł) - only for unymployed people - the company must operate minimum

Bardziej szczegółowo

Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme

Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme Pracownia Naukowo-Edukacyjna Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme and the contribution by ESF funds towards the results achieved within specific

Bardziej szczegółowo

ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS.

ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS. ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS. Strona 1 1. Please give one answer. I am: Students involved in project 69% 18 Student not involved in

Bardziej szczegółowo

Health Resorts Pearls of Eastern Europe Innovative Cluster Health and Tourism

Health Resorts Pearls of Eastern Europe Innovative Cluster Health and Tourism Health Resorts Pearls of Eastern Europe Innovative Cluster Health and Tourism Projekt finansowany Fundusze Europejskie z budżetu państwa dla rozwoju oraz ze Polski środków Wschodniej Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

1987-2012 DYSKRET POLSKA 1987-2014

1987-2012 DYSKRET POLSKA 1987-2014 25 LAT 27 LAT 1987-2012 DYSKRET POLSKA 1987-2014 nasi klienci dobrze trafili... get your swing on with us... www.dyskret.com.pl 30-023 Kraków, ul. Mazowiecka 131 tel. +48 12 423 31 00, office@dyskret.com.pl

Bardziej szczegółowo

I webinarium 18.02.2015

I webinarium 18.02.2015 I webinarium 18.02.2015 Współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013.

Bardziej szczegółowo

No matter how much you have, it matters how much you need

No matter how much you have, it matters how much you need CSR STRATEGY KANCELARIA FINANSOWA TRITUM GROUP SP. Z O.O. No matter how much you have, it matters how much you need Kancelaria Finansowa Tritum Group Sp. z o.o. was established in 2007 we build trust among

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PRYWATNOŚCI / PRIVACY POLICY

POLITYKA PRYWATNOŚCI / PRIVACY POLICY POLITYKA PRYWATNOŚCI / PRIVACY POLICY TeleTrade DJ International Consulting Ltd Sierpień 2013 2011-2014 TeleTrade-DJ International Consulting Ltd. 1 Polityka Prywatności Privacy Policy Niniejsza Polityka

Bardziej szczegółowo

SIŁA EKSPORTU POLSKIEJ BRANŻY KOSMETYCZNEJ

SIŁA EKSPORTU POLSKIEJ BRANŻY KOSMETYCZNEJ SIŁA EKSPORTU POLSKIEJ BRANŻY KOSMETYCZNEJ THE POWER OF EXPORT IN POLISH COSMETICS INDUSTRY KATARZYNA OLĘDZKA Brand Manager Verona Products Professional AGENDA 1. Branża kosmetyczna w Polsce i na świecie

Bardziej szczegółowo

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl Back Twoje konto Wyloguj magda.szewczyk@slo-wroc.pl BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students Tworzenie ankiety Udostępnianie Analiza (55) Wyniki

Bardziej szczegółowo

Please fill in the questionnaire below. Each person who was involved in (parts of) the project can respond.

Please fill in the questionnaire below. Each person who was involved in (parts of) the project can respond. Project CARETRAINING PROJECT EVALUATION QUESTIONNAIRE Projekt CARETRAINING KWESTIONARIUSZ EWALUACJI PROJEKTU Please fill in the questionnaire below. Each person who was involved in (parts of) the project

Bardziej szczegółowo

Steps to build a business Examples: Qualix Comergent

Steps to build a business Examples: Qualix Comergent How To Start a BUSINESS Agenda Steps to build a business Examples: Qualix Comergent 1 Idea The Idea is a Piece of a Company 4 2 The Idea is a Piece of a Company Investing_in_New_Ideas.wmv Finding_the_Problem_is_the_Hard_Part_Kevin

Bardziej szczegółowo

11 CZERWIEC 2014, ŁĘCZYCA

11 CZERWIEC 2014, ŁĘCZYCA Projekt współorganizowany przez Starostwo Powiatowe w Łęczycy INWESTYCJE SAMORZĄD ROZWÓJ SEMINARIUM REALIZOWANE W RAMACH WSPÓŁPRACY OPEN-NET S.A. A KOMMUNALKREDIT AUSTRIA AG 11 CZERWIEC 2014, ŁĘCZYCA Starostwo

Bardziej szczegółowo

Planowanie zrównoważonego transportu miejskiego w Polsce. Sustainable Urban Mobility Planning Poland. Wprowadzenie. Introduction

Planowanie zrównoważonego transportu miejskiego w Polsce. Sustainable Urban Mobility Planning Poland. Wprowadzenie. Introduction Planowanie zrównoważonego transportu miejskiego w Polsce Sustainable Urban Mobility Planning Poland Wprowadzenie Introduction Wyzwania polityki UE w zakresie transportu miejskiego Zatłoczenie centrów miast

Bardziej szczegółowo

PORTS AS LOGISTICS CENTERS FOR CONSTRUCTION AND OPERATION OF THE OFFSHORE WIND FARMS - CASE OF SASSNITZ

PORTS AS LOGISTICS CENTERS FOR CONSTRUCTION AND OPERATION OF THE OFFSHORE WIND FARMS - CASE OF SASSNITZ Part-financed by EU South Baltic Programme w w w. p t m e w. p l PROSPECTS OF THE OFFSHORE WIND ENERGY DEVELOPMENT IN POLAND - OFFSHORE WIND INDUSTRY IN THE COASTAL CITIES AND PORT AREAS PORTS AS LOGISTICS

Bardziej szczegółowo

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to teachers

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to teachers 1 z 7 2015-05-14 18:32 Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl Back Twoje konto Wyloguj magda.szewczyk@slo-wroc.pl BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to teachers Tworzenie ankiety Udostępnianie

Bardziej szczegółowo

Tworzenie zintegrowanych strategii miejskich. Creation of integrated urban strategies? the example of the Krakow Functional Area

Tworzenie zintegrowanych strategii miejskich. Creation of integrated urban strategies? the example of the Krakow Functional Area ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ OBSZARÓW MIEJSKICH W KRAJACH CZŁONKOWSKICH UE W LATACH 2014-2020 29 września 1 października 2015 r. Sesja warsztatowa - Zintegrowane Strategie Miejskie tworzenie i realizacja Tworzenie

Bardziej szczegółowo

Możliwości finansowania inwestycji w gospodarce odpadami ze środków Unii Europejskiej

Możliwości finansowania inwestycji w gospodarce odpadami ze środków Unii Europejskiej Możliwości finansowania inwestycji w gospodarce odpadami ze środków Unii Europejskiej Aleksandra Malarz Z-ca Dyrektora Departament Integracji Europejskiej Ministerstwo Środowiska Katowice, 23 marca 2004

Bardziej szczegółowo

Konsorcjum Śląskich Uczelni Publicznych

Konsorcjum Śląskich Uczelni Publicznych Konsorcjum Śląskich Uczelni Publicznych Dlaczego powstało? - świat przeżywa dziś rewolucję w obszarze edukacji, - naszym celem jest promocja śląskiego jako regionu opartego na wiedzy, i najnowszych technologiach,

Bardziej szczegółowo

Effective Governance of Education at the Local Level

Effective Governance of Education at the Local Level Effective Governance of Education at the Local Level Opening presentation at joint Polish Ministry OECD conference April 16, 2012, Warsaw Mirosław Sielatycki Ministry of National Education Doskonalenie

Bardziej szczegółowo

Fundusze nie tylko europejskie - jak z nich skorzystać? Ewa Cłapa www.ewaclapa.pl

Fundusze nie tylko europejskie - jak z nich skorzystać? Ewa Cłapa www.ewaclapa.pl Fundusze nie tylko europejskie - jak z nich skorzystać? Ewa Cłapa www.ewaclapa.pl październik 2011 Fundusze nie tylko europejskie - jak z nich skorzystać? Pomoc przedakcesyjna począwszy od roku 2000 przyznana

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STAŻU. Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o.

PROGRAM STAŻU. Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o. PROGRAM STAŻU Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o. Miejsce odbywania stażu / Legal address Muchoborska 8, 54-424 Wroclaw Stanowisko, obszar działania/

Bardziej szczegółowo

Working Tax Credit Child Tax Credit Jobseeker s Allowance

Working Tax Credit Child Tax Credit Jobseeker s Allowance Benefits Depending on your residency status (EU citizen or not) there are various benefits available to help you with costs of living. A8 nationals need to have been working for a year and be registered

Bardziej szczegółowo

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 8

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 8 Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 8 Przetłumacz na język angielski.klucz znajdziesz w drugiej części ćwiczenia. 1. to take a rest - odpocząć Muszę odpocząć. (5) Czy chcesz

Bardziej szczegółowo

Awareness campaign Safe rail-road level crossing "Stop and Live!"

Awareness campaign Safe rail-road level crossing Stop and Live! Awareness campaign Safe rail-road level crossing "Stop and Live!" www.plk-sa.pl Geneva, 12-13 May 2014 The key objective of the campaign is: What are our objectives? - to promote the correct patterns of

Bardziej szczegółowo

Wspieranie małych i średnich przedsiębiorstw, ze szczególnym uwzględnieniem działalności innowacyjnej- działania PARP

Wspieranie małych i średnich przedsiębiorstw, ze szczególnym uwzględnieniem działalności innowacyjnej- działania PARP Mirosław Marek PARP, Prezes Zarządu Wspieranie małych i średnich przedsiębiorstw, ze szczególnym uwzględnieniem działalności innowacyjnej- działania PARP Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP)

Bardziej szczegółowo

Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing and its consequences for society

Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing and its consequences for society Prof. Piotr Bledowski, Ph.D. Institute of Social Economy, Warsaw School of Economics local policy, social security, labour market Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing

Bardziej szczegółowo

Rozwiązania finansowe, na których można polegać Financial Services

Rozwiązania finansowe, na których można polegać Financial Services Łatwiejszy leasing w Siemens Rozwiązania finansowe, na których można polegać Financial Services s 6% Struktura portfela środków trwałych sfinansowanych przez Siemens Finance Sp. z o.o. w roku 21 (w procentach)

Bardziej szczegółowo

Osoby 50+ na rynku pracy 2013-1-PL1-GRU06-38713

Osoby 50+ na rynku pracy 2013-1-PL1-GRU06-38713 Osoby 50+ na rynku pracy 2013-1-PL1-GRU06-38713 Piąte spotkanie grupy partnerskiej w Katowicach (Polska) 19-20 maj 2015 Program Uczenie się przez całe życie Grundtvig Tytył projektu: Osoby 50+ na rynku

Bardziej szczegółowo

E-Biznes Polska Ukraina

E-Biznes Polska Ukraina E-Biznes Polska Ukraina Dr inż. Wacław Iszkowski Prezes Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji (C) 1 czerwca 2006 roku, PIIT, "E-biznes Polska-Ukraina" 1 Polska Obszar: 312 700 km 2 Ludność: 38 646

Bardziej szczegółowo

Adam Kozierkiewicz JASPERS

Adam Kozierkiewicz JASPERS Adam Kozierkiewicz JASPERS Europa 2020 Flagship initiatives Priorities Targets Digital agenda for Europe Innovation Union Youth on the move Resource efficient Europe An industrial policy for the globalisation

Bardziej szczegółowo

SUPPLEMENTARY INFORMATION FOR THE LEASE LIMIT APPLICATION

SUPPLEMENTARY INFORMATION FOR THE LEASE LIMIT APPLICATION SUPPLEMENTARY INFORMATION FOR THE LEASE LIMIT APPLICATION 1. Applicant s data Company s name (address, phone) NIP (VAT) and REGON numbers Contact person 2. PPROPERTIES HELD Address Type of property Property

Bardziej szczegółowo

Customer engagement, czyli klient, który wraca

Customer engagement, czyli klient, który wraca Customer engagement, czyli klient, który wraca Impact Economics Relations Transformation Warszawa, 4 listopada 2015 Kolejność ma znaczenie Put your staff first, customers second, and shareholders third

Bardziej szczegółowo

KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE GLIWICE SUBZONE and its influence on local economy KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE - GLIWICE SUBZONE

KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE GLIWICE SUBZONE and its influence on local economy KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE - GLIWICE SUBZONE KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE GLIWICE SUBZONE and its influence on local economy Definition: WHAT DOES THE SPECIAL ECONOMIC ZONE MEAN? THE SPECIAL ECONOMIC ZONE IS THE SEPERATED AREA WITH ATTRACTIVE TAX

Bardziej szczegółowo

Zintegrowane Inwestycje Terytorialne w województwie zachodniopomorskim

Zintegrowane Inwestycje Terytorialne w województwie zachodniopomorskim Zintegrowane Inwestycje Terytorialne w województwie zachodniopomorskim Westpomeranian Integrated Territorial Investments Źródło: Biuletyn Informacyjny 1 Zintegrowane Inwestycje Terytorialne dla Koszalińsko-Kołobrzesko-

Bardziej szczegółowo

Polska Szkoła Weekendowa, Arklow, Co. Wicklow KWESTIONRIUSZ OSOBOWY DZIECKA CHILD RECORD FORM

Polska Szkoła Weekendowa, Arklow, Co. Wicklow KWESTIONRIUSZ OSOBOWY DZIECKA CHILD RECORD FORM KWESTIONRIUSZ OSOBOWY DZIECKA CHILD RECORD FORM 1. Imię i nazwisko dziecka / Child's name... 2. Adres / Address... 3. Data urodzenia / Date of birth... 4. Imię i nazwisko matki /Mother's name... 5. Adres

Bardziej szczegółowo

ZELMOTOR Sp.z o.o Rzeszów; ul.przemysłowa 4a

ZELMOTOR Sp.z o.o Rzeszów; ul.przemysłowa 4a ZELMOTOR Sp.z o.o. 35-105 Rzeszów; ul.przemysłowa 4a tel. 017 8658858; fax: 0178658452 Zelmotor spółka z o.o. powstała 1.01.2010r w ramach przekształceń z Zakładu Silników Zelmer S.A. pozostając głównym

Bardziej szczegółowo

Angielski Biznes Ciekawie

Angielski Biznes Ciekawie Angielski Biznes Ciekawie Conditional sentences (type 2) 1. Discuss these two types of mindsets. 2. Decide how each type would act. 3. How would you act? Czy nauka gramatyki języka angielskiego jest trudna?

Bardziej szczegółowo

Iwona Nurzyńska. Fundusze Unii Europejskiej a system finansowania inwestycji ze środków publicznych w Polsce

Iwona Nurzyńska. Fundusze Unii Europejskiej a system finansowania inwestycji ze środków publicznych w Polsce Iwona Nurzyńska Fundusze Unii Europejskiej a system finansowania inwestycji ze środków publicznych w Polsce Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk Warszawa 2011 Iwona Nurzyńska European

Bardziej szczegółowo

Goodman Kraków Airport Logistics Centre. 62,350 sqm available. Units from 1,750 sqm for immediate lease. space for growth+

Goodman Kraków Airport Logistics Centre. 62,350 sqm available. Units from 1,750 sqm for immediate lease. space for growth+ Goodman Kraków Airport Logistics Centre 62,350 sqm available. Units from 1,750 sqm for immediate lease. space for growth Goodman Kraków Airport Logistics Centre ul. Komandosów 1, 32-085 Modlniczka Goodman

Bardziej szczegółowo

Domy inaczej pomyślane A different type of housing CEZARY SANKOWSKI

Domy inaczej pomyślane A different type of housing CEZARY SANKOWSKI Domy inaczej pomyślane A different type of housing CEZARY SANKOWSKI O tym, dlaczego warto budować pasywnie, komu budownictwo pasywne się opłaca, a kto się go boi, z architektem, Cezarym Sankowskim, rozmawia

Bardziej szczegółowo

Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu IONS-14 / OPTO Meeting For Young Researchers 2013 Khet Tournament On 3-6 July 2013 at the Faculty of Physics, Astronomy and Informatics of Nicolaus Copernicus University in Torun (Poland) there were two

Bardziej szczegółowo

Umowa Licencyjna Użytkownika Końcowego End-user licence agreement

Umowa Licencyjna Użytkownika Końcowego End-user licence agreement Umowa Licencyjna Użytkownika Końcowego End-user licence agreement Umowa Licencyjna Użytkownika Końcowego Wersja z dnia 2 września 2014 Definicje GRA - Przeglądarkowa gra HTML5 o nazwie Sumerian City, dostępna

Bardziej szczegółowo

A DIFFERENT APPROACH WHERE YOU NEED TO NAVIGATE IN THE CURRENT STREAMS AND MOVEMENTS WHICH ARE EMBEDDED IN THE CULTURE AND THE SOCIETY

A DIFFERENT APPROACH WHERE YOU NEED TO NAVIGATE IN THE CURRENT STREAMS AND MOVEMENTS WHICH ARE EMBEDDED IN THE CULTURE AND THE SOCIETY A DIFFERENT APPROACH WHERE YOU NEED TO NAVIGATE IN THE CURRENT STREAMS AND MOVEMENTS WHICH ARE EMBEDDED IN THE CULTURE AND THE SOCIETY ODMIENNE PODEJŚCIE JAK NAWIGOWAĆ W OBECNYCH NURTACH I RUCHACH, KTÓRE

Bardziej szczegółowo

Nowe wytyczne dla beneficjentów środków unijnych 2014-2020

Nowe wytyczne dla beneficjentów środków unijnych 2014-2020 BIBLIOTEKA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH Agnieszka Pogorzelska ekspert ds. funduszy europejskich w Centralnym Punkcie Informacyjnym Nowe wytyczne dla beneficjentów środków unijnych 2014-2020 Strona 2 Spis treści

Bardziej szczegółowo

III EUROPEAN ECOTOURISM CONFERENCE 26 29.04.2015 POLAND European Ecotourism: facing global challenges

III EUROPEAN ECOTOURISM CONFERENCE 26 29.04.2015 POLAND European Ecotourism: facing global challenges www.european-ecotourism.pl registration: office@european-ecotourism.pl enquires: biuro@sie.org.pl tel. +48 725 994 964 Social Ecological Institute is pleased to invite to III EUROPEAN ECOTOURISM CONFERENCE

Bardziej szczegółowo

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 7

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 7 Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 7 Przetłumacz na język angielski.klucz znajdziesz w drugiej części ćwiczenia. 1. to do business prowadzić interesy Prowadzę interesy w

Bardziej szczegółowo

PROGRAM. Partnerskie Projekty Szkół Program sektorowy Programu Uczenie się przez całe życie. Tytuł projektu: My dream will change the world

PROGRAM. Partnerskie Projekty Szkół Program sektorowy Programu Uczenie się przez całe życie. Tytuł projektu: My dream will change the world PROGRAM Partnerskie Projekty Szkół Program sektorowy Programu Uczenie się przez całe życie Tytuł projektu: My dream will change the world Państwa partnerskie: Hiszpania i Włochy Czas realizacji projektu:

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do zarządzania procesami biznesowymi. Listopad 2012

Wprowadzenie do zarządzania procesami biznesowymi. Listopad 2012 Wprowadzenie do zarządzania procesami biznesowymi Listopad 2012 Strategia firmy a optymalizacja procesów Cel strategiczny firma produkcyjna: po wejściu Polski do UE każde zamówienie z Berlina i okolic

Bardziej szczegółowo

An employer s statement on the posting of a worker to the territory of the Republic of Poland

An employer s statement on the posting of a worker to the territory of the Republic of Poland Państwowa Inspekcja Pracy Annotation Główny Inspektorat Pracy ul. Barska 28/30 02-315 Warszawa Rzeczypospolita Polska Polska An employer s statement on the posting of a worker to the territory of the Republic

Bardziej szczegółowo

Agnieszka Sitarz Dział Księgowości. Rocznik Muzeum Narodowego w Kielcach 24, 431-434

Agnieszka Sitarz Dział Księgowości. Rocznik Muzeum Narodowego w Kielcach 24, 431-434 Agnieszka Sitarz Dział Księgowości Rocznik Muzeum Narodowego w Kielcach 24, 431-434 2009 Dział Administracji 431 Agnieszka Sitarz DZIAŁ KSIĘGOWOŚCI Dział księgowości Muzeum Narodowego w Kielcach czuwa

Bardziej szczegółowo

Zmiany w prawie europejskim dotyczące monitorowania bezpieczeństwa farmakoterapii

Zmiany w prawie europejskim dotyczące monitorowania bezpieczeństwa farmakoterapii Zmiany w prawie europejskim dotyczące monitorowania bezpieczeństwa farmakoterapii Monika Trojan Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych Stan obecny Rejestracja

Bardziej szczegółowo

Privacy policy. Polityka prywatności. www.wochen-office.com. office@wochen-offce.com 0048 667-352-102 0048 501-059-473

Privacy policy. Polityka prywatności. www.wochen-office.com. office@wochen-offce.com 0048 667-352-102 0048 501-059-473 Privacy policy Polityka office@wochen-offce.com 0048 667-352-102 0048 501-059-473 registration / correspondence address: 05-850 Ożarów Mazowiecki ul. Dmowskiego 70A/37 Polska / Poland The personal / business

Bardziej szczegółowo

Wikimedia Polska Conference 2009 You too can create... not only Wikipedia!

Wikimedia Polska Conference 2009 You too can create... not only Wikipedia! Wikimedia Polska Conference 2009 You too can create... not only Wikipedia! 1 st -3 rd May, 2009, Jadwisin by the Jezioro Zegrzyńskie Wikimedia Polska Conference 2009 is a fourth event organized by the

Bardziej szczegółowo

ANKIETA ŚWIAT BAJEK MOJEGO DZIECKA

ANKIETA ŚWIAT BAJEK MOJEGO DZIECKA Przedszkole Nr 1 w Zabrzu ANKIETA ul. Reymonta 52 41-800 Zabrze tel./fax. 0048 32 271-27-34 p1zabrze@poczta.onet.pl http://jedyneczka.bnet.pl ŚWIAT BAJEK MOJEGO DZIECKA Drodzy Rodzice. W związku z realizacją

Bardziej szczegółowo

Wpływ infrastruktury na zakres diagnostyczny i jakość. usług ug w szpitalu publicznym

Wpływ infrastruktury na zakres diagnostyczny i jakość. usług ug w szpitalu publicznym Wpływ infrastruktury na zakres diagnostyczny i jakość usług ug w szpitalu publicznym Lek. med. Krzysztof Bederski Zastępca Dyrektora ds. Lecznictwa Krakowskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła

Bardziej szczegółowo

Sustainable mobility: strategic challenge for Polish cities on the example of city of Gdynia

Sustainable mobility: strategic challenge for Polish cities on the example of city of Gdynia Katedra Rynku Transportowego Sustainable mobility: strategic challenge for Polish cities on the example of city of Gdynia dr Marcin Wołek Department of Transportation Market University of Gdansk Warsaw,

Bardziej szczegółowo

Konsekwencje dla sektora bankowego wynikające z przyjęcia FATCA. Michał Markowski, LL.M. Adwokat 15 marca 2013 roku

Konsekwencje dla sektora bankowego wynikające z przyjęcia FATCA. Michał Markowski, LL.M. Adwokat 15 marca 2013 roku Konsekwencje dla sektora bankowego wynikające z przyjęcia FATCA Michał Markowski, LL.M. Adwokat 15 marca 2013 roku Istota i geneza FATCA ForeignAccountTaxComplianceAct(2010) akt prawny stanowiący część

Bardziej szczegółowo

Krzysztof Pietraszek Managed Service Provider Sales krzysztof.pietraszek@pl.ibm.com tel. 785 043 512

Krzysztof Pietraszek Managed Service Provider Sales krzysztof.pietraszek@pl.ibm.com tel. 785 043 512 Krzysztof Pietraszek Managed Service Provider Sales krzysztof.pietraszek@pl.ibm.com tel. 785 043 512 Stanisław Daniluk Managed Service Provider Sales stanislaw.daniluk@pl.ibm.com tel. 723 703 445 Kim jest

Bardziej szczegółowo

Jako Współpracownicy jesteśmy odpowiedzialni za siebie i firmę. Jako firma jesteśmy odpowiedzialni za naszych Klientów.

Jako Współpracownicy jesteśmy odpowiedzialni za siebie i firmę. Jako firma jesteśmy odpowiedzialni za naszych Klientów. Jesteśmy butikiem inwestycyjnym oraz niezależną polską firmą doradztwa finansowego dla sektora małych i średnich przedsiębiorstw. Naszym celem jest wspieranie Klientów w podejmowaniu kluczowych decyzji,

Bardziej szczegółowo

Nasza misja. Our mission

Nasza misja. Our mission Nasza misja I nadrzędny cel to oferowanie Klientom takich produktów i usług, które spełniają ich oczekiwania pod względem jakości, niezawodności, wzornictwa, ceny i terminowości. Our mission And priority

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY WYKONAWCA - KONSTRUKCJE STALOWE GENERAL CONTRACTOR STEEL CONSTRUCTIONS

GŁÓWNY WYKONAWCA - KONSTRUKCJE STALOWE GENERAL CONTRACTOR STEEL CONSTRUCTIONS GŁÓWNY WYKONAWCA - KONSTRUKCJE STALOWE GENERAL CONTRACTOR STEEL CONSTRUCTIONS T W O J A W I Z J A N A S Z C E L Y O U R V I S I O N O U R A I M LOKALIZACJA LOCATION Firma SKB ma swoją siedzibę w Polsce

Bardziej szczegółowo

Umowa o współpracy ponadnarodowej

Umowa o współpracy ponadnarodowej Wzór minimalnego zakresu umowy o współpracy ponadnarodowej w ramach PO KL Umowa o współpracy ponadnarodowej Nazwa Programu Operacyjnego w Polsce: : Numer i nazwa Priorytetu: Numer i nazwa Działania: Numer

Bardziej szczegółowo

C O N T R AC T 2 0 1 5 / 1 6

C O N T R AC T 2 0 1 5 / 1 6 C ONTRACT2015/16 FAMEG CONTRACT 2 C ONTRACT Z grupą specjalistów realizujemy kompleksowe projekty wnętrzarskie, nawiązując relacje z klientami kontraktowymi. Together with a group of specialists, we carry

Bardziej szczegółowo

SKUTECZNIE. INNOWACYJNIE. Z WIĘKSZYM ZYSKIEM.

SKUTECZNIE. INNOWACYJNIE. Z WIĘKSZYM ZYSKIEM. SKUTECZNIE. INNOWACYJNIE. Z WIĘKSZYM ZYSKIEM. + Kim jesteśmy? + Czym się zajmujemy? + Nasza oferta + Doświadczenie Cel: prezentacja możliwości współpracy FORMEDIS 2/13 KIM JESTEŚMY? + jesteśmy zespołem

Bardziej szczegółowo

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 4

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 4 Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 4 Przetłumacz na język angielski.klucz znajdziesz w drugiej części ćwiczenia. 1. to be angry with somebody gniewać się na kogoś Czy gniewasz

Bardziej szczegółowo

Dom Development S.A., Pl. Piłsudskiego 3, 00-078 Warsaw

Dom Development S.A., Pl. Piłsudskiego 3, 00-078 Warsaw Jarosław Szanajca President of the Management Board Age: 45 Higher, Master of Law, Department of Law and Administration, Warsaw University 1996 present Dom Development S.A. in Warsaw, President of the

Bardziej szczegółowo

Goodman Poznań Airport Logistics Centre 16,734 sqm warehouse space available as from Q3 2016. Best placed for business+

Goodman Poznań Airport Logistics Centre 16,734 sqm warehouse space available as from Q3 2016. Best placed for business+ Goodman Poznań Airport 16,734 sqm warehouse space available as from Q3 2016. Best placed for business Goodman Poznań Airport ul. Batorowska 35, 62-081 Wysogotowo, Poznań Najlepsze miejsce dla biznesu Goodman

Bardziej szczegółowo

Fundusze strukturalne i przedakcesyjne dla MŚP

Fundusze strukturalne i przedakcesyjne dla MŚP Fundusze strukturalne i przedakcesyjne dla MŚP Michał Janas Centrum Wspierania Biznesu w Rzeszowie www.spp.org.pl Plan 1) PHARE 2002 2) 3) Phare 2002 Program Rozwoju Przedsiębiorstw Usługi doradcze w następuj

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego http://www.zporr.gov.pl/

Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego http://www.zporr.gov.pl/ Oficjalne serwisy poświęcone funduszom pomocowym Fundusze strukturalne http://www.funduszestrukturalne.gov.pl/ Fundusz Spójności http://www.funduszspojnosci.gov.pl/ Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Vice-mayor of Zakopane Wojciech Solik. Polish Ministry of the Environment Chief Specialist for. Tatras National Park (Slovakia) Director Pawel Majko

Vice-mayor of Zakopane Wojciech Solik. Polish Ministry of the Environment Chief Specialist for. Tatras National Park (Slovakia) Director Pawel Majko April 22, 2012 Vice-mayor of Zakopane Wojciech Solik Tatrzanski Park Narodowy Director Pawel Skawinski (host) Polish Ministry of the Environment Chief Specialist for National Parks Jan Reklewski Tatras

Bardziej szczegółowo

CC Poland Plus KIC InnoEnergy

CC Poland Plus KIC InnoEnergy KIC InnoEnergy Marek Marzec Business Creation Officer Ltd. operates polish Knowledge and Innovation Community - KIC InnoEnergy consortium of 27 leading industry companies, research centers and universities

Bardziej szczegółowo

JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY

JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY EGZAMIN MATURALNY W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY ROZWIĄZANIA ZADAŃ I SCHEMAT PUNKTOWANIA MAJ 2014 ZADANIA ZAMKNIĘTE Zadanie 1. Obszar standardów Rozumienie ze słuchu 1.1. 1.2.

Bardziej szczegółowo

Warsztaty Ocena wiarygodności badania z randomizacją

Warsztaty Ocena wiarygodności badania z randomizacją Warsztaty Ocena wiarygodności badania z randomizacją Ocena wiarygodności badania z randomizacją Każda grupa Wspólnie omawia odpowiedź na zadane pytanie Wybiera przedstawiciela, który w imieniu grupy przedstawia

Bardziej szczegółowo

W porównaniu z poprzednimi w obecnej edycji Phare zmienił się zakres przedmiotowy inwestycji. Firmy produkcyjne i usługowe

W porównaniu z poprzednimi w obecnej edycji Phare zmienił się zakres przedmiotowy inwestycji. Firmy produkcyjne i usługowe Pierwsze wnioski o dotacje z Phare 2002 Znane są terminy składania wniosków przez firmy z sektora MŚP o dofinansowanie działań w ramach programów Phare 2002. Już w lipcu 2004 r. małe i średnie przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

PRODUCTION HALL OFFER

PRODUCTION HALL OFFER PRODUCTION HALL OFFER 1. Name of production hall / Nazwa hali produkcyjnej Bałtowska 2. Location / Lokalizacja PRODUCTION HALL DATA Town / Street Miasto / Ulica Ostrowiec Świętokrzyski/Bałtowska Street

Bardziej szczegółowo

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Zarys wybranych programów form wsparcia MSP w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw Paweł Czyż, PARP, 2004 1. Sektorowy

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE ĆWICZENIA EGZAMINACYJNE

DODATKOWE ĆWICZENIA EGZAMINACYJNE I.1. X Have a nice day! Y a) Good idea b) See you soon c) The same to you I.2. X: This is my new computer. Y: Wow! Can I have a look at the Internet? X: a) Thank you b) Go ahead c) Let me try I.3. X: What

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie funduszy strukturalnych w obszarze ochrony zdrowia część I

Wykorzystanie funduszy strukturalnych w obszarze ochrony zdrowia część I Rafał Cieślak Wykorzystanie funduszy strukturalnych w obszarze ochrony zdrowia część I 1. Wstęp Przystąpienie Polski do Unii Europejskiej otworzyło przedsiębiorcom, organizacjom pozarządowym oraz jednostkom

Bardziej szczegółowo

OFERTA REKLAMOWA. advertisement offer

OFERTA REKLAMOWA. advertisement offer OFERTA REKLAMOWA 2015 advertisement offer LICZBY GRAMWZIELONE.PL FACTS & FIGURES 5 LAT NA RYNKU YEARS ON THE MARKET 1 POZYCJA NA RYNKU MEDIÓW W POLSCE DEDYKOWANYCH ENERGII ODNAWIALNEJ NO 1 POSITION AMONG

Bardziej szczegółowo

Wsparcie unijne nie dotyczy bieżącej działalności służby zdrowia. To pieniądze na rozwój.

Wsparcie unijne nie dotyczy bieżącej działalności służby zdrowia. To pieniądze na rozwój. Wsparcie unijne nie dotyczy bieżącej działalności służby zdrowia. To pieniądze na rozwój. W latach 2007-2013 do służby zdrowia trafi około 1,5 mld euro unijnego dofinansowania, czyli 7 razy więcej niż

Bardziej szczegółowo

THE ADMISSION APPLICATION TO PRIVATE PRIMARY SCHOOL. PART I. Personal information about a child and his/her parents (guardians) Child s name...

THE ADMISSION APPLICATION TO PRIVATE PRIMARY SCHOOL. PART I. Personal information about a child and his/her parents (guardians) Child s name... THE ADMISSION APPLICATION TO PRIVATE PRIMARY SCHOOL PART I. Personal information about a child and his/her parents (guardians) Child s name... Child s surname........ Date and place of birth..... Citizenship.....

Bardziej szczegółowo

Call 2013 national eligibility criteria and funding rates

Call 2013 national eligibility criteria and funding rates Call 2013 national eligibility criteria and funding rates POLAND a) National eligibility criteria Funding Organisation National Contact Point National Center for Research and Development (Narodowe Centrum

Bardziej szczegółowo

USB firmware changing guide. Zmiana oprogramowania za przy użyciu połączenia USB. Changelog / Lista Zmian

USB firmware changing guide. Zmiana oprogramowania za przy użyciu połączenia USB. Changelog / Lista Zmian 1 / 12 Content list / Spis Treści 1. Hardware and software requirements, preparing device to upgrade Wymagania sprzętowe i programowe, przygotowanie urządzenia do aktualizacji 2. Installing drivers needed

Bardziej szczegółowo

Kwestionariusz samooceny dostawcy Self-rating form for suppliers

Kwestionariusz samooceny dostawcy Self-rating form for suppliers Kwestionariusz samooceny dostawcy Self-rating form for suppliers 1. Ogólne informacje dotyczące przedsiębiorstwa 1. General information on the company 1.1 Adres firmy (Address) Nazwa (Name): Ulica (Street):

Bardziej szczegółowo

A good donor has as high requirements as a good customer! Solutions for Fundraising. in cooperation with Ebit GmbH

A good donor has as high requirements as a good customer! Solutions for Fundraising. in cooperation with Ebit GmbH A good donor has as high requirements as a good customer! Solutions for Fundraising in cooperation with Ebit GmbH Profit for commercial companies means optimization of donor relationship for you. The connection

Bardziej szczegółowo

Meritum Bank Equity Investment

Meritum Bank Equity Investment Meritum Bank Equity Investment Kraj: Polska Numer projektu: 40198 Sektor: Inwestycja kapitalowa Publiczny/Prywatny:: Prywatny Kategoria Środowiskowa: Instytucje Finansowe Data posiedzenia Rady Dyrektorów:

Bardziej szczegółowo

Rozwój przedsiębiorczości w województwie śląskim w kontekście CSR Działania GARR S.A. na rzecz rozwoju przedsiębiorczości w województwie śląskim

Rozwój przedsiębiorczości w województwie śląskim w kontekście CSR Działania GARR S.A. na rzecz rozwoju przedsiębiorczości w województwie śląskim Rozwój przedsiębiorczości w województwie śląskim w kontekście CSR Działania GARR S.A. na rzecz rozwoju przedsiębiorczości w województwie śląskim Katowice, 22.11.2013 r. Główne obszary działalności DOTACJE

Bardziej szczegółowo

Ilona B. Miles website Terms of Use (ewentualnie: Service)

Ilona B. Miles website Terms of Use (ewentualnie: Service) Ilona B. Miles website Terms of Use (ewentualnie: Service) 1. The owner of the website Ilona B. Miles is Success Solutions LLC, Sonaty Street 6/1108, 02-744 Warsaw, Tax Identification Number: 5213689531,

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI O FIRMIE WSPÓŁPRACUJEMY Z ZAKRES USŁUG ZASADY DZIAŁANIA NAGRODY Z NASZYCH USŁUG SKORZYSTALI WYBRANE OPINIE KLIENTÓW O ALIGIS

SPIS TREŚCI O FIRMIE WSPÓŁPRACUJEMY Z ZAKRES USŁUG ZASADY DZIAŁANIA NAGRODY Z NASZYCH USŁUG SKORZYSTALI WYBRANE OPINIE KLIENTÓW O ALIGIS SPIS TREŚCI O FIRMIE WSPÓŁPRACUJEMY Z ZAKRES USŁUG ZASADY DZIAŁANIA NAGRODY Z NASZYCH USŁUG SKORZYSTALI WYBRANE OPINIE KLIENTÓW O ALIGIS Zarządzaj swoim sukcesem... O FIRMIE Aligis świadczy kompleksowe

Bardziej szczegółowo

Dotyczy PN-EN ISO 14001:2005 Systemy zarządzania środowiskowego Wymagania i wytyczne stosowania

Dotyczy PN-EN ISO 14001:2005 Systemy zarządzania środowiskowego Wymagania i wytyczne stosowania POPRAWKA do POLSKIEJ NORMY ICS 13.020.10 PN-EN ISO 14001:2005/AC listopad 2009 Wprowadza EN ISO 14001:2004/AC:2009, IDT ISO 14001:2004/AC1:2009, IDT Dotyczy PN-EN ISO 14001:2005 Systemy zarządzania środowiskowego

Bardziej szczegółowo

Zwiększenie konkurencyjności regionu poprzez społeczną odpowiedzialność biznesu. Magdalena Woźniak - Miszewska Szczecin, 23-24 listopada 2011 r.

Zwiększenie konkurencyjności regionu poprzez społeczną odpowiedzialność biznesu. Magdalena Woźniak - Miszewska Szczecin, 23-24 listopada 2011 r. Zwiększenie konkurencyjności regionu poprzez społeczną odpowiedzialność biznesu Magdalena Woźniak - Miszewska Szczecin, 23-24 listopada 2011 r. Plan wystąpienia: 1. Cel główny 2. Centrum Obsługi Inwestorów

Bardziej szczegółowo

HOW TO COMMUNICATE ECOTOURISM

HOW TO COMMUNICATE ECOTOURISM HOW TO COMMUNICATE ECOTOURISM CHRIS MILNES, HELLENIC ECOTOURISM SOCIETY Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Projekt opracowany przez Społeczny

Bardziej szczegółowo

Łukasz Reszka Wiceprezes Zarządu

Łukasz Reszka Wiceprezes Zarządu Łukasz Reszka Wiceprezes Zarządu Time for changes! Vocational activisation young unemployed people aged 15 to 24 Projekt location Ząbkowice Śląskie project produced in cooperation with Poviat Labour Office

Bardziej szczegółowo

Krytyczne czynniki sukcesu w zarządzaniu projektami

Krytyczne czynniki sukcesu w zarządzaniu projektami Seweryn SPAŁEK Krytyczne czynniki sukcesu w zarządzaniu projektami MONOGRAFIA Wydawnictwo Politechniki Śląskiej Gliwice 2004 SPIS TREŚCI WPROWADZENIE 5 1. ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI W ORGANIZACJI 13 1.1. Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONA WERSJA ANKIETY OCENIAJĄCEJ JAKOŚĆ ŻYCIA THE WORLD HEALTH ORGANIZATION QUALITY OF LIFE (WHOQOL) -BREF

SKRÓCONA WERSJA ANKIETY OCENIAJĄCEJ JAKOŚĆ ŻYCIA THE WORLD HEALTH ORGANIZATION QUALITY OF LIFE (WHOQOL) -BREF SKRÓCONA WERSJA ANKIETY OCENIAJĄCEJ JAKOŚĆ ŻYCIA THE WORLD HEALTH ORGANIZATION QUALITY OF LIFE (WHOQOL) -BREF The World Health Organization Quality of Life (WHOQOL)-BREF World Health Organization 2004

Bardziej szczegółowo

LEARNING AGREEMENT FOR STUDIES

LEARNING AGREEMENT FOR STUDIES LEARNING AGREEMENT FOR STUDIES The Student First and last name(s) Nationality E-mail Academic year 2014/2015 Study period 1 st semester 2 nd semester Study cycle Bachelor Master Doctoral Subject area,

Bardziej szczegółowo