cennik usługi telefonii internetowej tp

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "cennik usługi telefonii internetowej tp"

Transkrypt

1 cennik usługi telefonii internetowej tp wycofany z oferty sprzedażowej z dniem 1 maja 2011 r. Rozdział 1. Plan VoIP tp na okrągło Informacje o planie 1. Plan VoIP tp na okrągło jest dostępny wyłącznie dla Abonentów będących konsumentami w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku Prawo Telekomunikacyjne (Dz.U. nr 171, poz z późn. zm.). Informacje o połączeniach 1. Połączenia w ramach telefonii internetowej tp są realizowane w technologii VoIP i umożliwiają przesyłanie głosu w oparciu o sieć Internet. 2. Połączenia realizowane w planie VoIP tp na okrągło są rozliczane wg rzeczywistego czasu ich trwania. za połączenie naliczana jest jako suma: opłaty za inicjację połączenia, która jest stałym elementem sposobu naliczania opłat połączenia rozliczanego w czasie rzeczywistym, oraz opłaty za czas połączenia, która jest iloczynem stawki netto za sekundę połączenia i liczby sekund. za inicjację połączenia jest pobierana niezależnie od czasu trwania połączenia. Powyższej zasady nie stosuje się do naliczania opłat za połączenia, za które pobierana jest opłata stała niezależna od czasu ich trwania. za połączenia obliczona według powyższego algorytmu jest powiększana o należny podatek od towarów i usług. 3. Płatny czas połączenia jest rejestrowany od chwili zgłoszenia się urządzenia wywoływanego do chwili rozłączenia się urządzenia wywołującego lub wywoływanego, 4. W ramach telefonii internetowej tp są realizowane bezpłatne połączenia z numerem błękitnej linii tp W ramach telefonii internetowej tp nie są realizowane połączenia: z udziałem telefonistki, do systemów komórkowej telefonii satelitarnej, do sieci przywoławczej, faksowe, do numerów 20. Informacja o usługach do wyboru Pakiet minut komórkowych VoIP tp Usługa pakiet minut komórkowych VoIP tp polega na realizacji w okresie rozliczeniowym 50 albo 100 minut połączeń do krajowych sieci komórkowych w zamian za opłatę miesięczną. Zasady korzystania z usługi: 1) czas połączeń w ramach usługi rozliczany jest sekundowo, 2) niewykorzystane w ramach usługi minuty przechodzą na kolejne okresy rozliczeniowe: a) dla pakietu minut komórkowych VoIP tp 50 minut na następny okres rozliczeniowy, b) dla pakietu minut komórkowych VoIP tp 100 minut na 3 kolejne, następujące po sobie okresy rozliczeniowe, 3) w pierwszej kolejności rozliczane są minuty niewykorzystane w poprzednich okresach rozliczeniowych, a następnie rozliczany jest bieżący limit minut, 4) w przypadku rezygnacji z usługi limit minut w ramach usługi będzie rozliczany do końca okresu rozliczeniowego, w trakcie którego Abonent złożył rezygnację, 5) po przekroczeniu limitu minut opłaty za połączenia komórkowe pobierane są zgodnie z niniejszym planem (tabela 1), 6) usługi nie można łączyć z promocjami dotyczącymi połączeń objętych tą usługą, chyba że regulamin danej promocji stanowi inaczej, strona 1 z 36

2 7) nie istnieje możliwość bieżącego monitorowania stanu wykorzystania limitu minut w ramach usługi, 8) opłata za usługę pobierana jest z góry. Bez granic tp Usługa bez granic tp polega na realizacji w okresie rozliczeniowym do 1000 minut połączeń międzynarodowych w ruchu VoIP poprzez sieć TP do wskazanych krajów w zamian za opłatę miesięczną. Zasady korzystania z usługi: 1) usługa obejmuje połączenia do sieci stacjonarnych do następujących krajów: Australia, Austria, Belgia, Czechy, Dania, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Islandia, Kanada, Luksemburg, Monako, Niemcy, Norwegia, Portugalia, San Marino, Słowenia, Stany Zjedn. Amer. Płn., Szwajcaria, Szwecja, Watykan, Wielka Brytania, Włochy, 2) czas połączeń w ramach usługi rozliczany jest sekundowo, 3) niewykorzystane w ramach usługi minuty nie przechodzą na kolejne okresy rozliczeniowe, 4) w przypadku rezygnacji z usługi, limit minut w ramach usługi będzie rozliczany do końca okresu rozliczeniowego, w trakcie którego Abonent złożył rezygnację, 5) po przekroczeniu limitu minut opłaty za połączenia międzynarodowe pobierane są zgodnie z niniejszym planem (tabela 1), 6) usługi nie można łączyć z promocjami dotyczącymi połączeń objętych tą usługą, chyba że regulamin danej promocji stanowi inaczej, 7) nie można łączyć usługi bez granic tp z usługą pakiet minut międzynarodowych VoIP tp, 8) nie istnieje możliwość bieżącego monitorowania stanu wykorzystania limitu minut w ramach usługi, 9) opłata za usługę pobierana jest z góry. Pakiet minut międzynarodowych VoIP tp Usługa pakiet minut międzynarodowych VoIP tp polega na realizacji w okresie rozliczeniowym 120 lub 240 minut połączeń międzynarodowych w ruchu VoIP poprzez sieć TP do wskazanych krajów będących opcjami usługi w zamian za opłatę miesięczną. Zasady korzystania z usługi: 1) czas połączeń w ramach usługi rozliczany jest sekundowo, 2) niewykorzystane w ramach usługi minuty przechodzą na kolejne okresy rozliczeniowe: a) dla pakietu minut międzynarodowych VoIP tp 120 minut na następny okres rozliczeniowy, b) dla pakietu minut tp międzynarodowych VoIP tp 240 minut na 3 kolejne, następujące po sobie okresy rozliczeniowe, 3) w pierwszej kolejności rozliczane są minuty niewykorzystane w poprzednich okresach rozliczeniowych, a następnie rozliczany jest bieżący limit minut, 4) w przypadku rezygnacji z usługi, limit minut w ramach usługi będzie rozliczany do końca okresu rozliczeniowego, w trakcie którego Abonent złożył rezygnację, 5) po przekroczeniu limitu minut opłaty za połączenia międzynarodowe pobierane są zgodnie z niniejszym planem (tabela 1), 6) usługi nie można łączyć z promocjami dotyczącymi połączeń objętych tą usługą, chyba że regulamin danej promocji stanowi inaczej, 7) nie można łączyć usługi pakiet minut międzynarodowych VoIP tp z usługą bez granic tp, 8) nie istnieje możliwość bieżącego monitorowania stanu wykorzystania limitu minut w ramach usługi, 9) opłata za usługę pobierana jest z góry. strona 2 z 36

3 Usługi dodatkowe: 1. Opis usług 1) poczta głosowa tp usługa spełniająca funkcje automatycznej sekretarki, polega na możliwości pozostawiania przez osoby dzwoniące wiadomości w skrzynce głosowej Klienta. Bezpłatna aktywacja i odsłuchiwanie poczty głosowej pod bezpłatnymi numerami 19426, 19555, 2) przekierowanie połączeń tp: natychmiastowe usługa polega na bezwarunkowym, natychmiastowym przekierowaniu połączeń przychodzących na inny, dowolnie wybrany numer telefonu, gdy linia jest zajęta usługa polega na przekierowaniu połączeń przychodzących na inny, dowolnie wybrany numer telefonu w przypadku, gdy linia jest zajęta, pod nieobecność usługa polega na przekierowaniu połączeń przychodzących na inny, dowolnie wybrany numer telefonu w sytuacji, gdy nie zostanie odebrane połączenie po określonym czasie standardowo po 25 sekundach. Zmiana tego czasu przekierowania na wartość z przedziału od 5 do 35 sek. wymaga zamówienia. Przekierowanie może być ustawione na dowolny numer stacjonarny (w tym numer poczty głosowej) lub komórkowy, z wyłączeniem numerów wskazanych w pkt 5 Informacji o połączeniach. Usługa może nie być realizowana w przypadku połączeń przychodzących z zagranicy, jeżeli numer, na który następuje przekierowanie jest również numerem zagranicznym. 3) prezentacja numeru tp usługa polega na identyfikacji numeru telefonu rozmówcy. Numer osoby dzwoniącej prezentowany jest na wyświetlaczu terminala u Abonenta wywoływanego przed odebraniem połączenia. Nie są prezentowane numery z aktywną usługą blokady prezentacji numeru tp oraz numery niedostępne z przyczyn technicznych. W szczególnych przypadkach numer może prezentować się nieprawidłowo, np. dla połączeń typu VoIP, 4) blokada prezentacji numeru tp usługa polega na stałym zablokowaniu prezentacji własnego numeru telefonu u Abonenta wywoływanego dla wszystkich połączeń realizowanych z danego zakończenia sieci. Opłaty tabela 1 1. Abonament telefoniczny opłata miesięczna 40,57 9,33 49,90 za inicjację połączeń: a) do telefonii internetowej 39x, miejscowych i strefowych, międzystrefowych międzynarodowych, do sieci ruchomych (komórkowych) i do numeru ,00 0,00 0,00 b) do numerów skróconych 1, 2 0,15 0,03 0,18 2. c) do numerów: 801 0, 801 3, 801 4, 801 5, 801 6, 801 9, 804 1, 804 2, ,23 0,05 0,28 do numerów: 800, 801 1, 801 2, 801 7, 801 8, ,00 0,00 0,00 d) do numerów: 700, 701, 703, 708, z wyłączeniem 700 9, 703 9, ,20 0,05 0,25 do numerów: 700 9, 703 9, 708 9, 704 0,00 0,00 0,00 strona 3 z 36

4 tabela 1 cd. Opłaty za połączenia: a) do telefonii internetowej tp 399 oraz do telefonii internetowej 39x opłata za 60 sek. we wszystkie dni tygodnia w godz ,00 0,00 0,00 b) miejscowe i strefowe, międzystrefowe opłata za 60 sek. we wszystkie dni tygodnia w godz ,00 0,00 0,00 c) do sieci ruchomych (komórkowych) do sieci Era, Orange, Plus opłata za 60 sek. we wszystkie dni tygodnia w godz ,24 0,06 0,30 3. do sieci Play opłata za 60 sek. we wszystkie dni tygodnia w godz ,46 0,11 0,57 do sieci Cyfrowy Polsat opłata za 60 sek. we wszystkie dni tygodnia w godz ,44 0,10 0,54 do sieci Mobyland opłata za 60 sek. we wszystkie dni tygodnia w godz ,71 0,16 0,87 do sieci Centernet opłata za 60 sek. we wszystkie dni tygodnia w godz ,73 0,17 0,90 e) międzynarodowe wg tabel nr: 3a-3b niniejszego planu tp 1. nie dotyczy połączeń do numerów skróconych wymienionych w tabeli Opłaty za połączenia do numerów i usług, w tabeli Opłaty za połączenia do numerów Automatyczne Serwisy Informacyjne (ASI) oraz w tabeli Opłaty za połączenia do numerów skróconych specjalnych 2. dotyczy również połączeń do numerów skróconych realizowanych poprzez wskaźnik strefy numeracyjnej (WSN) strona 4 z 36

5 tabela 2 Opłaty za połączenia do numerów skróconych Rodzaj usługi Cena netto Opłaty za minutę połączenia Cena brutto 1. 1, 2, 3 do numerów skróconych we wszystkie dni tygodnia w godz ,10 0,02 0,12 1. nie dotyczy połączeń do numerów skróconych wymienionych w tabeli Opłaty za połączenia do numerów i usług, w tabeli Opłaty za połączenia do numerów Automatyczne Serwisy Informacyjne (ASI) oraz w tabeli Opłaty za połączenia do numerów skróconych specjalnych 2. dotyczy również połączeń do numerów skróconych realizowanych poprzez wskaźnik strefy numeracyjnej (WSN) 3. nie są świadczone usługi na numerach 19222, 19050, 19051, 19497, Opłaty za połączenia telefoniczne międzynarodowe do sieci stacjonarnych tabela 3a Opłaty za minutę połączenia 1. Australia, Austria, Belgia, Czechy, Dania, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Islandia, Kanada, Luksemburg, Monako, Niemcy, Norwegia, Portugalia, San Marino, Słowenia, Stany Zjedn. Amer. Płn., Szwajcaria, Szwecja, Watykan, Węgry, Wielka Brytania, Włochy 0,08 0,02 0,10 2. Andora, Cypr, Gibraltar, Liechtenstein, Litwa, Łotwa, Malta, Owcze Wyspy, Słowacja 0,28 0,06 0, Albania, Algieria, Argentyna, Armenia, Azerbejdżan, Białoruś, Bośnia i Hercegowina, Bułgaria, Chiny, Chorwacja, Czarnogóra, Estonia, Gruzja, Indie, Izrael, Japonia, Kanaryjskie (Wyspy), Kazachstan, Kirgistan, Korea Płd., Libia, Macedonia, Maroko, Mołdawia, Nowa Zelandia, Rosja, Republika Płd. Afryki, Rumunia, Serbia, Singapur, Tadżykistan, Tajlandia, Tajwan, Tunezja, Turcja, Turkmenistan, Ukraina, Uzbekistan, Wietnam Afganistan, Angola, Anguilla, Antiqua i Barbuda, Antyle Holenderskie, Arabia Saudyjska, Aruba, Austral.Ter. Zam. (Norfolk), Bahama Wyspy, Bahrajn, Bangladesz, Barbados, Belize, Benin, Bermudy, Bhutan, Boliwia, Botswana, Brazylia, Brunei, Burkina Faso, Burundi, Chile, Cooka (Wyspy), Czad, Diego Garcia, Dominika, Dominikana, Dziewicze Wyspy Brytyjskie, Dżibuti, Egipt, Ekwador, Erytrea, Etiopia, Falklandy, Fidżi, Filipiny, Gabon, Gambia, Ghana, Grenada, Grenlandia, Guam, Gujana, Gujana Francuska, Gwadelupa, Gwatemala, Gwinea Rep., Gwinea Bissau, Gwinea Równik., Haiti, Honduras, Indonezja, Irak, Iran, Jamajka, Jemen, Jordania, Kajmany Wyspy, Kambodża, Kamerun, Katar, Kenia, Kiribati, Kolumbia, Komory, Kongo, Kongo-Rep. Dem. (Zaire), Koreańska Rep. Lud.-Dem., Kostaryka, Kuba, Kuwejt, Laos, Lesotho, Liban, Liberia, Madagaskar, Makao, Malawi, Malediwy, Malezja, Mali, Marshalla Wyspy, Martynika, Mauretania, Mauritius, Meksyk, Mikronezja, Mongolia, Montserrat, Mozambik, Myanmar, Namibia, Nauru, Nepal, Niger, Nigeria, Nikaragua, Niue Wyspy, Nowa Kaledonia, Oman, Pakistan, Palau (Belau), Palestyna, Panama, Papua Nowa Gwinea, Paragwaj, Peru, Polinezja Francuska, Portoryko, Republika Śr.-Afryk., Reunion, Rwanda, St. Kitts & Nevis, St. Lucia, St.Vincent & Grenadies, Sajpan, Salomona Wyspy, Salwador, Samoa Amerykańskie, Samoa Zachodnie, Senegal, Seszele, Sierra Leone, Somalia, Sri Lanka, Sudan, Surinam, Swaziland, Syria, Św. Heleny Wyspa, Św. Piotra i Mikelona Wyspy, Św. Tomasza Wyspa, Tanzania, Timor Wschodni, Togo, Tokelau, Tonga, Trynidad i Tobago, Turks Wyspy, Tuvalu, Uganda, Urugwaj, Wallis i Futuna, Wenezuela, Wniebowstąpienia Wyspy, Wybrzeże Kości Słoniowej, Vanuatu, Zambia, Zielonego Przylądka (Wyspy), Zimbabwe, Zjedn. Emiraty Arabskie 0,82 0,19 1,01 3,46 0,80 4,26 strona 5 z 36

6 tabela 3b Opłaty za połączenia telefoniczne międzynarodowe do sieci ruchomych (komórkowych) Opłaty za minutę połączenia 1. Kanada, Stany Zjedn. Amer. Płn. 0,08 0,02 0, Albania, Algieria, Andora, Argentyna, Armenia, Australia, Austria, Azerbejdżan, Belgia, Białoruś, Bośnia i Hercegowina, Bułgaria, Chiny, Chorwacja, Cypr, Czarnogóra, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Gibraltar, Grecja, Gruzja, Hiszpania, Holandia, Indie, Irlandia, Islandia, Izrael, Japonia, Kanaryjskie (Wyspy), Kazachstan, Kirgistan, Korea Płd., Libia, Liechtenstein, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Macedonia, Malta, Maroko, Mołdawia, Monako, Niemcy, Norwegia, Nowa Zelandia, Owcze Wyspy, Portugalia, Republika Płd. Afryki, Rosja, Rumunia, San Marino, Serbia, Singapur, Słowacja, Słowenia, Szwajcaria, Szwecja, Tadżykistan, Tajlandia, Tajwan, Tunezja, Turcja, Turkmenistan, Ukraina, Uzbekistan, Watykan, Węgry, Wielka Brytania, Wietnam, Włochy Afganistan, Angola, Anguilla, Antiqua i Barbuda, Antyle Holenderskie, Arabia Saudyjska, Aruba, Austral.Ter. Zam. (Norfolk), Bahama Wyspy, Bahrajn, Bangladesz, Barbados, Belize, Benin, Bermudy, Bhutan, Boliwia, Botswana, Brazylia, Brunei, Burkina Faso, Burundi, Chile, Cooka (Wyspy), Czad, Diego Garcia, Dominika, Dominikana, Dziewicze Wyspy Brytyjskie, Dżibuti, Egipt, Ekwador, Erytrea, Etiopia, Falklandy, Fidżi, Filipiny, Gabon, Gambia, Ghana, Grenada, Grenlandia, Guam, Gujana, Gujana Francuska, Gwadelupa, Gwatemala, Gwinea Rep., Gwinea Bissau, Gwinea Równik., Haiti, Honduras, Indonezja, Irak, Iran, Jamajka, Jemen, Jordania, Kajmany Wyspy, Kambodża, Kamerun, Katar, Kenia, Kiribati, Kolumbia, Komory, Kongo, Kongo-Rep. Dem. (Zaire), Koreańska Rep. Lud.-Dem., Kostaryka, Kuba, Kuwejt, Laos, Lesotho, Liban, Liberia, Madagaskar, Makao, Malawi, Malediwy, Malezja, Mali, Marshalla Wyspy, Martynika, Mauretania, Mauritius, Meksyk, Mikronezja, Mongolia, Montserrat, Mozambik, Myanmar, Namibia, Nauru, Nepal, Niger, Nigeria, Nikaragua, Niue Wyspy, Nowa Kaledonia, Oman, Pakistan, Palau (Belau), Palestyna, Panama, Papua Nowa Gwinea, Paragwaj, Peru, Polinezja Francuska, Portoryko, Republika Śr.-Afryk., Reunion, Rwanda, St. Kitts & Nevis, St. Lucia, St. Vincent & Grenadies, Sajpan, Salomona Wyspy, Salwador, Samoa Amerykańskie, Samoa Zachodnie, Senegal, Seszele, Sierra Leone, Somalia, Sri Lanka, Sudan, Surinam, Swaziland, Syria, Św. Heleny Wyspa, Św. Piotra i Mikelona Wyspy, Św. Tomasza Wyspa, Tanzania, Timor Wschodni, Togo, Tokelau, Tonga, Trynidad i Tobago, Turks Wyspy, Tuvalu, Uganda, Urugwaj, Wallis i Futuna, Wenezuela, Wniebowstąpienia Wyspy, Wybrzeże Kości Słoniowej, Vanuatu, Zambia, Zielonego Przylądka (Wyspy), Zimbabwe, Zjedn. Emiraty Arabskie 0,82 0,19 1,01 3,46 0,80 4,26 tabela 4 Opłaty za połączenia do numerów 80x Rodzaj usługi , we wszystkie dni tygodnia w godz bez opłat , 801 2, 801 7, opłata za połączenie we wszystkie dni tygodnia w godz ,29 0,07 0,36 strona 6 z 36

7 tabela 4 cd. Rodzaj usługi 801 3, 801 9, opłata za minutę połączenia 3. we wszystkie dni tygodnia w godz ,10 0,02 0,12 w godz ,05 0,01 0, , opłata za minutę połączenia w dni robocze w godz ,40 0,09 0,49 4. w godz ,20 0,05 0,25 w soboty, niedziele i dni świąteczne w godz ,30 0,07 0,37 w godz ,20 0,05 0, , 801 5, 801 6, opłata za minutę połączenia we wszystkie dni tygodnia w godz ,20 0,05 0,25 tabela 5 Opłaty za połączenia do numerów 70x Rodzaj usługi Naliczanie opłat Cena netto Cena brutto , 701 1, 703 1, opłata za minutę połączenia 0,29 0,07 0, , opłata za minutę połączenia 0,58 0,13 0, , 703 2, opłata za minutę połączenia 1,05 0,24 1, , 701 3, 703 3, opłata za minutę połączenia 1,69 0,39 2, , 701 4, 703 4, opłata za minutę połączenia 2,10 0,48 2, , 701 5, 703 5, opłata za minutę połączenia 3,00 0,69 3, , 701 6, 703 6, opłata za minutę połączenia 3,46 0,80 4, , 701 7, 703 7, opłata za minutę połączenia 4,00 0,92 4, , 701 8, 703 8, opłata za minutę połączenia 6,25 1,44 7, opłata za połączenie 0,58 0,13 0, opłata za połączenie 1,16 0,27 1, opłata za połączenie 2,03 0,47 2, opłata za połączenie 3,19 0,73 3,92 strona 7 z 36

8 tabela 5 cd. Rodzaj usługi Naliczanie opłat Cena netto Cena brutto opłata za połączenie 4,06 0,93 4, opłata za połączenie 5,22 1,20 6, , 703 9, 704 6, opłata za połączenie 8,12 1,87 9, opłata za połączenie 10,15 2,33 12, opłata za połączenie 20,01 4,60 24, opłata za połączenie 28,42 6,54 34,96 Zestaw usług do wyboru tabela 6 Pakiet minut komórkowych VoIP tp 1. 1) 50 min opłata miesięczna 10,57 2,43 13,00 2) 100 min opłata miesięczna 19,67 4,52 24,19 2. Bez granic tp opłata miesięczna 45,00 10,35 55,35 Pakiet minut międzynarodowych VoIP tp: 1) 120 min opłata miesięczna opcja 1 do sieci stacjonarnych Niemiec 7,38 1,70 9,08 opcja 2 do sieci stacjonarnych i komórkowych St. Zjed. Am. Płn./Kanada 7,38 1,70 9,08 opcja 3 do sieci stacjonarnych Wielkiej Brytanii 7,38 1,70 9,08 3. opcja 4 do sieci stacjonarnych Irlandii 7,38 1,70 9,08 2) 240 min opłata miesięczna opcja 1 do sieci stacjonarnych Niemiec 13,93 3,20 17,13 opcja 2 do sieci stacjonarnych i komórkowych St. Zjed. Am. Płn./Kanada 13,93 3,20 17,13 opcja 3 do sieci stacjonarnych Wielkiej Brytanii 13,93 3,20 17,13 opcja 4 do sieci stacjonarnych Irlandii 13,93 3,20 17,13 strona 8 z 36

9 tabela 6 cd. Usługi dodatkowe a) poczta głosowa tp* aktywacja i odsłuchiwanie z własnego numeru telefonicznego bez opłat 4. b) przekierowanie połączeń tp: natychmiastowe gdy linia jest zajęta pod nieobecność bez opłat za usługę opłata za połączenie z numerem docelowym, wskazanym przy aktywacji przekierowania, zgodnie z niniejszym planem tp c) prezentacja numeru tp bez opłat d) blokada prezentacji numeru tp bez opłat * aktywacja usługi poczta głosowa tp realizowana jest pod bezpłatnymi numerami tel , 19555, a dla nowych Abonentów będących osobami fizycznymi jest aktywowana przez tp Opłaty za połączenia do numerów i usług tabela 7 Rodzaj usługi Naliczanie opłat Cena netto Cena brutto 6 we wszystkie dni tygodnia w godz błękitna linia tp bez opłat informacja o wypadkach bez opłat x usługi o specjalnym przeznaczeniu bez opłat x informacja usługowo-handlowa bez opłat bank danych tp 1 opłata za minutę połączenia 1,69 0,39 2, informacja miejska tp opłata za minutę połączenia 1,05 0,24 1, x usługi o walorze społecznym bez opłat Dobry Numer 2 opłata za minutę połączenia 1,69 0,39 2,08 9. Infolinia *200 uzyskanie informacji o wykorzystanych minutach, stanie salda, statusie zamówienia opłata za połączenie 0,29 0,07 0,36 1. w ramach jednego połączenia można uzyskać informację maksymalnie o stu numerach oraz inne dane dostępne w bazie TP 2. telefony, adresy i inne praktyczne informacje strona 9 z 36

10 tabela 8 Opłaty za połączenia do numerów Automatyczne Serwisy Informacyjne (ASI) Rodzaj usługi Opłaty za minutę połączenia 1. połączenie do numerów ASI: 19221, 19225, 19226, 19227, 19229, 19310, 19311, 19423, ,58 0,13 0,71 2. połączenie do numeru ASI ,29 0,07 0,36 tabela 9 1, 2, 3 Opłaty za połączenia do numerów skróconych specjalnych informacja usługowo-handlowa opłata za minutę połączenia Rodzaj usługi Cena netto Cena brutto we wszystkie dni tygodnia w godz grupa 1 numery ,29 0,07 0,36 2. grupa 2 numery ,58 0,13 0,71 3. grupa 3 numery ,87 0,20 1,07 4. grupa 4 numery ,16 0,27 1,43 1. aktualna lista uruchomionych numerów skróconych specjalnych znajduje się na stronie 2. połączenia do numerów skróconych specjalnych są poprzedzane bezpłatną informacją o cenie za jednostkę rozliczeniową połączenia do numeru, z podaniem ceny brutto, przed rozpoczęciem naliczenia opłaty 3. połączenia telefoniczne zrealizowane do numerów skróconych specjalnych są wyłączone z rozliczeń w ramach produktów rabatowych i nie pomniejszają pakietów kwotowych oraz pakietów minut objętych miesięczną opłatą abonamentową Rozdział 2. Plan VoIP tp tanie rozmowy Informacje o planie 1. Plan VoIP tp tanie rozmowy jest dostępny wyłącznie dla Abonentów będących konsumentami w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku Prawo Telekomunikacyjne (Dz.U. nr 171, poz z późn. zm.) Informacje o połączeniach 1. Połączenia w ramach telefonii internetowej tp są realizowane w technologii VoIP i umożliwiają przesyłanie głosu w oparciu o sieć Internet. 2. Połączenia realizowane w planie VoIP tp tanie rozmowy są rozliczane wg rzeczywistego czasu ich trwania. za połączenie naliczana jest jako suma: opłaty za inicjację połączenia, która jest stałym elementem sposobu naliczania opłat połączenia rozliczanego w czasie rzeczywistym, oraz opłaty za czas połączenia, która jest iloczynem stawki netto za sekundę połączenia i liczby sekund. za inicjację połączenia jest pobierana niezależnie od czasu trwania połączenia. Powyższej zasady nie stosuje się do naliczania opłat za połączenia, za które pobierana jest opłata stała niezależna od czasu ich trwania. za połączenia obliczona według powyższego algorytmu jest powiększana o należny podatek od towarów i usług. strona 10 z 36

11 3. Płatny czas połączenia jest rejestrowany od chwili zgłoszenia się urządzenia wywoływanego do chwili rozłączenia się urządzenia wywołującego lub wywoływanego. 4. W ramach telefonii internetowej tp są realizowane bezpłatne połączenia z numerem błękitnej linii tp W ramach telefonii internetowej tp nie są realizowane połączenia: z udziałem telefonistki, do systemów komórkowej telefonii satelitarnej, do sieci przywoławczej, faksowe, do numerów 20. Informacja o usługach do wyboru Pakiet minut komórkowych VoIP tp Usługa pakiet minut komórkowych VoIP tp polega na realizacji w okresie rozliczeniowym 50 albo 100 minut połączeń do krajowych sieci komórkowych w zamian za opłatę miesięczną. Zasady korzystania z usługi: 1) czas połączeń w ramach usługi rozliczany jest sekundowo, a) niewykorzystane w ramach usługi minuty przechodzą na kolejne okresy rozliczeniowe: b) dla pakietu minut komórkowych VoIP tp 50 minut na następny okres rozliczeniowy, 2) dla pakietu minut komórkowych VoIP tp 100 minut na 3 kolejne, następujące po sobie okresy rozliczeniowe, 3) w pierwszej kolejności rozliczane są minuty niewykorzystane w poprzednich okresach rozliczeniowych, a następnie rozliczany jest bieżący limit minut, 4) w przypadku rezygnacji z usługi, limit minut w ramach usługi będzie rozliczany do końca okresu rozliczeniowego, w trakcie którego Abonent złożył rezygnację, 5) po przekroczeniu limitu minut opłaty za połączenia komórkowe pobierane są zgodnie z niniejszym planem (tabela 1), 6) usługi nie można łączyć z promocjami dotyczącymi połączeń objętych tą usługą, chyba że regulamin danej promocji stanowi inaczej, 7) nie istnieje możliwość bieżącego monitorowania stanu wykorzystania limitu minut w ramach usługi, 8) opłata za usługę pobierana jest z góry. Pakiet minut międzynarodowych VoIP tp Usługa pakiet minut międzynarodowych VoIP tp polega na realizacji w okresie rozliczeniowym 120 lub 240 minut połączeń międzynarodowych w ruchu VoIP poprzez sieć TP do wskazanych krajów będących opcjami usługi w zamian za opłatę miesięczną. Zasady korzystania z usługi: 1) czas połączeń w ramach usługi rozliczany jest sekundowo, 2) niewykorzystane w ramach usługi minuty przechodzą na kolejne okresy rozliczeniowe: a) dla pakietu minut międzynarodowych VoIP tp 120 minut na następny okres rozliczeniowy, b) dla pakietu minut tp międzynarodowych VoIP tp 240 minut na 3 kolejne, następujące po sobie okresy rozliczeniowe, 3) w pierwszej kolejności rozliczane są minuty niewykorzystane w poprzednich okresach rozliczeniowych, a następnie rozliczany jest bieżący limit minut, 4) w przypadku rezygnacji z usługi, limit minut w ramach usługi będzie rozliczany do końca okresu rozliczeniowego, w trakcie którego Abonent złożył rezygnację, 5) po przekroczeniu limitu minut opłaty za połączenia międzynarodowe pobierane są zgodnie z niniejszym planem (tabela 1), strona 11 z 36

12 6) usługi nie można łączyć z promocjami dotyczącymi połączeń objętych tą usługą, chyba że regulamin danej promocji stanowi inaczej, 7) nie istnieje możliwość bieżącego monitorowania stanu wykorzystania limitu minut w ramach usługi, 8) opłata za usługę pobierana jest z góry. Pakiet kwotowy VoIP tp 1. Usługa pakiet kwotowy VoIP tp polega na obniżeniu opłaty za minutę połączenia, w połączeniach: miejscowe, strefowe i międzystrefowe, w zamian za miesięczną opłatę w całości wykorzystywaną na połączenia. 2. Opusty na połączenia miejscowe i strefowe, międzystrefowe: 1) pakiet kwotowy VoIP 5 17%, 2) pakiet kwotowy VoIP 20 33%, 3) pakiet kwotowy VoIP 40 50%. 3. Dla stałych klientów usługi co 12 miesięcy do końca 4. roku nieprzerwanego korzystania z danego pakietu kwotowego VoIP tp opust związany z pakietem kwotowym VoIP tp ulega zwiększeniu o 2 punkty procentowe (tj. np. w pakiecie kwotowym VoIP tp 5 zł w pierwszym roku opust wynosi 17%, od 13. miesiąca korzystania z usługi 19%, od 25. miesiąca 21%, od 37. miesiąca -23% i od 49. miesiąca 25%). 4. Zasady korzystania z usługi: 1) czas połączeń w ramach usługi rozliczany jest sekundowo, 2) opłata za pakiet jest w całości wykorzystywana na połączenia, 3) niewykorzystana kwota w ramach usługi pakiet kwotowy VoIP tp nie przechodzi na kolejne okresy rozliczeniowe, 4) dopuszcza się jednoczesne korzystanie z usługi pakiet kwotowy VoIP tp w usłudze telefonia internetowa tp i neofon tp, 5) usługi nie można łączyć z promocjami dotyczącymi połączeń objętych tą usługą, chyba że regulamin danej promocji stanowi inaczej, 6) opłata za usługę pobierana jest z góry. Pakiet minut VoIP tp 60 Usługa pakiet minut VoIP tp 60 polega na realizacji w okresie rozliczeniowym 60 minut połączeń miejscowych i strefowych oraz międzystrefowych w zamian za miesięczną opłatę. Zasady korzystania z usługi: 1) czas połączeń w ramach usługi rozliczany jest sekundowo, 2) niewykorzystane w ramach usługi minuty nie przechodzą na kolejne okresy rozliczeniowe, 3) w przypadku rezygnacji z usługi, limit minut w ramach usługi będzie rozliczany do końca okresu rozliczeniowego, w trakcie którego Abonent złożył rezygnację, 4) po przekroczeniu limitu 60 minut opłaty za połączenia miejscowe i strefowe oraz międzystrefowe pobierane są zgodnie z niniejszym planem, 5) usługi nie można łączyć z promocjami dotyczącymi połączeń objętych tą usługą, chyba że regulamin danej promocji stanowi inaczej, 6) nie istnieje możliwość bieżącego monitorowania stanu wykorzystania limitu minut w ramach usługi, 7) opłata za usługę pobierana jest z góry. strona 12 z 36

13 Usługi dodatkowe 1. Opis usług 1) poczta głosowa tp usługa spełniająca funkcje automatycznej sekretarki, polega na możliwości pozostawiania przez osoby dzwoniące wiadomości w skrzynce głosowej Klienta. Bezpłatna aktywacja i odsłuchiwanie poczty głosowej pod bezpłatnymi numerami 19426, 19555, 2) przekierowanie połączeń tp: natychmiastowe usługa polega na bezwarunkowym, natychmiastowym przekierowaniu połączeń przychodzących na inny, dowolnie wybrany numer telefonu, gdy linia jest zajęta usługa polega na przekierowaniu połączeń przychodzących na inny, dowolnie wybrany numer telefonu w przypadku, gdy linia jest zajęta, pod nieobecność usługa polega na przekierowaniu połączeń przychodzących na inny, dowolnie wybrany numer telefonu w sytuacji, gdy nie zostanie odebrane połączenie po określonym czasie standardowo po 25 sekundach. Zmiana tego czasu przekierowania na wartość z przedziału od 5 do 35 sek. wymaga zamówienia, Przekierowanie może być ustawione na dowolny numer stacjonarny (w tym numer poczty głosowej) lub komórkowy, z wyłączeniem numerów wskazanych w pkt 5 Informacji o połączeniach. Usługa może nie być realizowana w przypadku połączeń przychodzących z zagranicy, jeżeli numer, na który następuje przekierowanie, jest również numerem zagranicznym, 3) prezentacja numeru tp usługa polega na identyfikacji numeru telefonu rozmówcy. Numer osoby dzwoniącej prezentowany jest na wyświetlaczu terminala u Abonenta wywoływanego przed odebraniem połączenia. Nie są prezentowane numery z aktywną usługą blokady prezentacji numeru tp oraz numery niedostępne z przyczyn technicznych. W szczególnych przypadkach numer może prezentować się nieprawidłowo, np. dla połączeń typu VoIP, 4) blokada prezentacji numeru tp usługa polega na stałym zablokowaniu prezentacji własnego numeru telefonu u Abonenta wywoływanego dla wszystkich połączeń realizowanych z danego zakończenia sieci. Opłaty tabela 1 1. Abonament telefoniczny opłata miesięczna 0,00 0,00 0,00 za inicjację połączeń: a) do telefonii internetowej 39x, miejscowych i strefowych, międzystrefowych międzynarodowych, do sieci ruchomych (komórkowych) i do numeru ,00 0,00 0,00 b) do numerów skróconych 1, 2 0,15 0,03 0,18 2. c) do numerów: 801 0, 801 3, 801 4, 801 5, 801 6, 801 9, 804 1, 804 2, ,23 0,05 0,28 do numerów: 800, 801 1, 801 2, 801 7, 801 8, ,00 0,00 0,00 d) do numerów: 700, 701, 703, 708, z wyłączeniem 700 9, 703 9, ,20 0,05 0,25 do numerów: 700 9, 703 9, 708 9, 704 0,00 0,00 0,00 strona 13 z 36

14 tabela 1 cd. Opłaty za połączenia: a) do telefonii internetowej tp opłata za 60 sek. we wszystkie dni tygodnia w godz ,00 0,00 0,00 b) do telefonii internetowej 39x 4 z wyłączeniem 399 opłata za 60 sek. we wszystkie dni tygodnia w godz ,10 0,02 0,12 c) miejscowe i strefowe, międzystrefowe opłata za 60 sek. we wszystkie dni tygodnia w godz ,10 0,02 0,12 d) do sieci ruchomych (komórkowych) do sieci Era, Orange, Plus opłata za 60 sek. 3. we wszystkie dni tygodnia w godz ,26 0,06 0,32 do sieci Play opłata za 60 sek. we wszystkie dni tygodnia w godz ,46 0,11 0,57 do sieci Cyfrowy Polsat opłata za 60 sek. we wszystkie dni tygodnia w godz ,44 0,10 0,54 do sieci Mobyland opłata za 60 sek. we wszystkie dni tygodnia w godz ,71 0,16 0,87 do sieci Centernet opłata za 60 sek. we wszystkie dni tygodnia w godz ,73 0,17 0,90 e) międzynarodowe wg tabel nr: 3a-3b niniejszego planu tp 1. nie dotyczy połączeń do numerów skróconych wymienionych w tabeli Opłaty za połączenia do numerów i usług, w tabeli Opłaty za połączenia do numerów Automatyczne Serwisy Informacyjne (ASI) oraz w tabeli Opłaty za połączenia do numerów skróconych specjalnych 2. dotyczy również połączeń do numerów skróconych realizowanych poprzez wskaźnik strefy numeracyjnej (WSN) 3. dotyczy połączeń zrealizowanych pomiędzy abonentami usługi telefonia internetowa tp 4. dotyczy połączeń zrealizowanych między abonentami usługi telefonia internetowa tp a abonentami usługi wykorzystującej technologię IP innego operatora strona 14 z 36

15 tabela 2 Opłaty za połączenia do numerów skróconych Rodzaj usługi Cena netto Opłaty za minutę połączenia Cena brutto 1. 1, 2, 3 do numerów skróconych we wszystkie dni tygodnia w godz ,10 0,02 0,12 1. nie dotyczy połączeń do numerów skróconych wymienionych w tabeli Opłaty za połączenia do numerów i usług, w tabeli Opłaty za połączenia do numerów Automatyczne Serwisy Informacyjne (ASI) oraz w tabeli Opłaty za połączenia do numerów skróconych specjalnych 2. dotyczy również połączeń do numerów skróconych realizowanych poprzez wskaźnik strefy numeracyjnej (WSN) 3. nie są świadczone usługi na numerach 19222, 19050, 19051, 19497, Opłaty za połączenia telefoniczne międzynarodowe do sieci stacjonarnych tabela 3a Opłaty za minutę połączenia 1. Australia, Austria, Belgia, Czechy, Dania, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Islandia, Kanada, Luksemburg, Monako, Niemcy, Norwegia, Portugalia, San Marino, Słowenia, Stany Zjedn. Amer. Płn., Szwajcaria, Szwecja, Watykan, Węgry, Wielka Brytania, Włochy 0,10 0,02 0,12 2. Andora, Cypr, Gibraltar, Liechtenstein, Litwa, Łotwa, Malta, Owcze Wyspy, Słowacja 0,30 0,07 0, Albania, Algieria, Argentyna, Armenia, Azerbejdżan, Białoruś, Bośnia i Hercegowina, Bułgaria, Chiny, Chorwacja, Czarnogóra, Estonia, Gruzja, Indie, Izrael, Japonia, Kanaryjskie (Wyspy), Kazachstan, Kirgistan, Korea Płd., Libia, Macedonia, Maroko, Mołdawia, Nowa Zelandia, Rosja, Republika Płd. Afryki, Rumunia, Serbia, Singapur, Tadżykistan, Tajlandia, Tajwan, Tunezja, Turcja, Turkmenistan, Ukraina, Uzbekistan, Wietnam Afganistan, Angola, Anguilla, Antiqua i Barbuda, Antyle Holenderskie, Arabia Saudyjska, Aruba, Austral.Ter. Zam. (Norfolk), Bahama Wyspy, Bahrajn, Bangladesz, Barbados, Belize, Benin, Bermudy, Bhutan, Boliwia, Botswana, Brazylia, Brunei, Burkina Faso, Burundi, Chile, Cooka (Wyspy), Czad, Diego Garcia, Dominika, Dominikana, Dziewicze Wyspy Brytyjskie, Dżibuti, Egipt, Ekwador, Erytrea, Etiopia, Falklandy, Fidżi, Filipiny, Gabon, Gambia, Ghana, Grenada, Grenlandia, Guam, Gujana, Gujana Francuska, Gwadelupa, Gwatemala, Gwinea Rep., Gwinea Bissau, Gwinea Równik., Haiti, Honduras, Indonezja, Irak, Iran, Jamajka, Jemen, Jordania, Kajmany Wyspy, Kambodża, Kamerun, Katar, Kenia, Kiribati, Kolumbia, Komory, Kongo, Kongo-Rep. Dem. (Zaire), Koreańska Rep. Lud.-Dem., Kostaryka, Kuba, Kuwejt, Laos, Lesotho, Liban, Liberia, Madagaskar, Makao, Malawi, Malediwy, Malezja, Mali, Marshalla Wyspy, Martynika, Mauretania, Mauritius, Meksyk, Mikronezja, Mongolia, Montserrat, Mozambik, Myanmar, Namibia, Nauru, Nepal, Niger, Nigeria, Nikaragua, Niue Wyspy, Nowa Kaledonia, Oman, Pakistan, Palau (Belau), Palestyna, Panama, Papua Nowa Gwinea, Paragwaj, Peru, Polinezja Francuska, Portoryko, Republika Śr.-Afryk., Reunion, Rwanda, St. Kitts & Nevis, St. Lucia, St. Vincent & Grenadies, Sajpan, Salomona Wyspy, Salwador, Samoa Amerykańskie, Samoa Zachodnie, Senegal, Seszele, Sierra Leone, Somalia, Sri Lanka, Sudan, Surinam, Swaziland, Syria, Św. Heleny Wyspa, Św. Piotra i Mikelona Wyspy, Św. Tomasza Wyspa, Tanzania, Timor Wschodni, Togo, Tokelau, Tonga, Trynidad i Tobago, Turks Wyspy, Tuvalu, Uganda, Urugwaj, Wallis i Futuna, Wenezuela, Wniebowstąpienia Wyspy, Wybrzeże Kości Słoniowej, Vanuatu, Zambia, Zielonego Przylądka (Wyspy), Zimbabwe, Zjedn. Emiraty Arabskie 1,00 0,23 1,23 3,46 0,80 4,26 strona 15 z 36

16 tabela 3b Opłaty za połączenia telefoniczne międzynarodowe do sieci ruchomych (komórkowych) Opłaty za minutę połączenia 1. Kanada, Stany Zjedn. Amer. Płn. 0,10 0,02 0, Albania, Algieria, Andora, Argentyna, Armenia, Australia, Austria, Azerbejdżan, Belgia, Białoruś, Bośnia i Hercegowina, Bułgaria, Chiny, Chorwacja, Cypr, Czarnogóra, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Gibraltar, Grecja, Gruzja, Hiszpania, Holandia, Indie, Irlandia, Islandia, Izrael, Japonia, Kanaryjskie (Wyspy), Kazachstan, Kirgistan, Korea Płd., Libia, Liechtenstein, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Macedonia, Malta, Maroko, Mołdawia, Monako, Niemcy, Norwegia, Nowa Zelandia, Owcze Wyspy, Portugalia, Republika Płd. Afryki, Rosja, Rumunia, San Marino, Serbia, Singapur, Słowacja, Słowenia, Szwajcaria, Szwecja, Tadżykistan, Tajlandia, Tajwan, Tunezja, Turcja, Turkmenistan, Ukraina, Uzbekistan, Watykan, Węgry, Wielka Brytania, Wietnam, Włochy Afganistan, Angola, Anguilla, Antiqua i Barbuda, Antyle Holenderskie, Arabia Saudyjska, Aruba, Austral.Ter. Zam. (Norfolk), Bahama Wyspy, Bahrajn, Bangladesz, Barbados, Belize, Benin, Bermudy, Bhutan, Boliwia, Botswana, Brazylia, Brunei, Burkina Faso, Burundi, Chile, Cooka (Wyspy), Czad, Diego Garcia, Dominika, Dominikana, Dziewicze Wyspy Brytyjskie, Dżibuti, Egipt, Ekwador, Erytrea, Etiopia, Falklandy, Fidżi, Filipiny, Gabon, Gambia, Ghana, Grenada, Grenlandia, Guam, Gujana, Gujana Francuska, Gwadelupa, Gwatemala, Gwinea Rep., Gwinea Bissau, Gwinea Równik., Haiti, Honduras, Indonezja, Irak, Iran, Jamajka, Jemen, Jordania, Kajmany Wyspy, Kambodża, Kamerun, Katar, Kenia, Kiribati, Kolumbia, Komory, Kongo, Kongo-Rep. Dem. (Zaire), Koreańska Rep. Lud.-Dem., Kostaryka, Kuba, Kuwejt, Laos, Lesotho, Liban, Liberia, Madagaskar, Makao, Malawi, Malediwy, Malezja, Mali, Marshalla Wyspy, Martynika, Mauretania, Mauritius, Meksyk, Mikronezja, Mongolia, Montserrat, Mozambik, Myanmar, Namibia, Nauru, Nepal, Niger, Nigeria, Nikaragua, Niue Wyspy, Nowa Kaledonia, Oman, Pakistan, Palau (Belau), Palestyna, Panama, Papua Nowa Gwinea, Paragwaj, Peru, Polinezja Francuska, Portoryko, Republika Śr.-Afryk., Reunion, Rwanda, St. Kitts & Nevis, St. Lucia, St. Vincent & Grenadies, Sajpan, Salomona Wyspy, Salwador, Samoa Amerykańskie, Samoa Zachodnie, Senegal, Seszele, Sierra Leone, Somalia, Sri Lanka, Sudan, Surinam, Swaziland, Syria, Św. Heleny Wyspa, Św. Piotra i Mikelona Wyspy, Św. Tomasza Wyspa, Tanzania, Timor Wschodni, Togo, Tokelau, Tonga, Trynidad i Tobago, Turks Wyspy, Tuvalu, Uganda, Urugwaj, Wallis i Futuna, Wenezuela, Wniebowstąpienia Wyspy, Wybrzeże Kości Słoniowej, Vanuatu, Zambia, Zielonego Przylądka (Wyspy), Zimbabwe, Zjedn. Emiraty Arabskie 1,00 0,23 1,23 3,46 0,80 4,26 tabela 4 Opłaty za połączenia do numerów 80x Rodzaj usługi , we wszystkie dni tygodnia w godz bez opłat , 801 2, 801 7, opłata za połączenie we wszystkie dni tygodnia w godz ,29 0,07 0,36 strona 16 z 36

17 tabela 4 cd. Rodzaj usługi 801 3, 801 9, opłata za minutę połączenia 3. we wszystkie dni tygodnia w godz ,10 0,02 0,12 w godz ,05 0,01 0, , opłata za minutę połączenia w dni robocze w godz ,40 0,09 0,49 4. w godz ,20 0,05 0,25 w soboty, niedziele i dni świąteczne w godz ,30 0,07 0,37 w godz ,20 0,05 0, , 801 5, 801 6, opłata za minutę połączenia we wszystkie dni tygodnia w godz ,20 0,05 0,25 tabela 5 Opłaty za połączenia do numerów 70x Rodzaj usługi Naliczanie opłat Cena netto Cena brutto , 701 1, 703 1, opłata za minutę połączenia 0,29 0,07 0, , opłata za minutę połączenia 0,58 0,13 0, , 703 2, opłata za minutę połączenia 1,05 0,24 1, , 701 3, 703 3, opłata za minutę połączenia 1,69 0,39 2, , 701 4, 703 4, opłata za minutę połączenia 2,10 0,48 2, , 701 5, 703 5, opłata za minutę połączenia 3,00 0,69 3, , 701 6, 703 6, opłata za minutę połączenia 3,46 0,80 4, , 701 7, 703 7, opłata za minutę połączenia 4,00 0,92 4, , 701 8, 703 8, opłata za minutę połączenia 6,25 1,44 7, opłata za połączenie 0,58 0,13 0, opłata za połączenie 1,16 0,27 1, opłata za połączenie 2,03 0,47 2, opłata za połączenie 3,19 0,73 3,92 strona 17 z 36

18 tabela 5 cd. Rodzaj usługi Naliczanie opłat Cena netto Cena brutto opłata za połączenie 4,06 0,93 4, opłata za połączenie 5,22 1,20 6, , 703 9, 704 6, opłata za połączenie 8,12 1,87 9, opłata za połączenie 10,15 2,33 12, opłata za połączenie 20,01 4,60 24, opłata za połączenie 28,42 6,54 34,96 Zestaw usług do wyboru tabela 6 Pakiet minut komórkowych VoIP tp 1. 1) 50 min opłata miesięczna 10,57 2,43 13,00 2) 100 min opłata miesięczna 19,67 4,52 24,19 Pakiet minut międzynarodowych VoIP tp: 1) wariant 120 min opłata miesięczna opcja 1 do sieci stacjonarnych Niemiec 9,02 2,07 11,09 opcja 2 do sieci stacjonarnych i komórkowych St. Zjed. Am. Płn./Kanada 9,02 2,07 11,09 opcja 3 do sieci stacjonarnych Wielkiej Brytanii 9,02 2,07 11,09 2. opcja 4 do sieci stacjonarnych Irlandii 9,02 2,07 11,09 2) wariant 240 min opłata miesięczna opcja 1 do sieci stacjonarnych Niemiec 16,39 3,77 20,16 opcja 2 do sieci stacjonarnych i komórkowych St. Zjed. Am. Płn./Kanada 16,39 3,77 20,16 opcja 3 do sieci stacjonarnych Wielkiej Brytanii 16,39 3,77 20,16 opcja 4 do sieci stacjonarnych Irlandii 16,39 3,77 20,16 Pakiet kwotowy VoIP tp a) pakiet kwotowy VoIP 5 opłata miesięczna 4,10 0,94 5,04 3. b) pakiet kwotowy VoIP 20 opłata miesięczna 16,40 3,77 20,17 c) pakiet kwotowy VoIP 40 opłata miesięczna 32,79 7,54 40,33 opłata migracyjna za zmianę pakietu droższego na tańszy 0,00 0,00 0,00 4. Pakiet minut VOIP tp 60 opłata miesięczna 4,10 0,94 5,04 strona 18 z 36

19 tabela 6 cd. Usługi dodatkowe a) poczta głosowa tp* aktywacja i odsłuchiwanie z własnego numeru telefonicznego bez opłat 5. b) przekierowanie połączeń tp: natychmiastowe gdy linia jest zajęta pod nieobecność bez opłat za usługę opłata za połączenie z numerem docelowym, wskazanym przy aktywacji przekierowania, zgodnie z niniejszym planem tp c) prezentacja numeru tp bez opłat d) blokada prezentacji numeru tp bez opłat * aktywacja usługi poczta głosowa tp realizowana jest pod bezpłatnymi numerami tel , 19555, a dla nowych Abonentów będących osobami fizycznymi jest aktywowana przez tp Opłaty za połączenia do numerów i usług tabela 7 Rodzaj usługi Naliczanie opłat 6 we wszystkie dni tygodnia w godz błękitna linia tp bez opłat informacja o wypadkach bez opłat x usługi o specjalnym przeznaczeniu bez opłat x informacja usługowo-handlowa bez opłat bank danych tp 1 opłata za minutę połączenia 1,69 0,39 2, informacja miejska tp opłata za minutę połączenia 1,05 0,24 1, x usługi o walorze społecznym bez opłat Dobry Numer 2 opłata za minutę połączenia 1,69 0,39 2,08 9. Infolinia *200 uzyskanie informacji o wykorzystanych minutach, stanie salda, statusie zamówienia opłata za połączenie 0,29 0,07 0,36 1. w ramach jednego połączenia można uzyskać informację maksymalnie o stu numerach oraz inne dane dostępne w bazie TP 2. telefony, adresy i inne praktyczne informacje strona 19 z 36

20 tabela 8 Opłaty za połączenia do numerów Automatyczne Serwisy Informacyjne (ASI) Rodzaj usługi Opłaty za minutę połączenia 1. połączenie do numerów ASI: 19221, 19225, 19226, 19227, 19229, 19310, 19311, 19423, ,58 0,13 0,71 2. połączenie do numeru ASI ,29 0,07 0,36 tabela 9 1, 2, 3 Opłaty za połączenia do numerów skróconych specjalnych informacja usługowo-handlowa opłata za minutę połączenia Rodzaj usługi we wszystkie dni tygodnia w godz grupa 1 numery ,29 0,07 0,36 2. grupa 2 numery ,58 0,13 0,71 3. grupa 3 numery ,87 0,20 1,07 4. grupa 4 numery ,16 0,27 1,43 1. aktualna lista uruchomionych numerów skróconych specjalnych znajduje się na stronie 2. połączenia do numerów skróconych specjalnych są poprzedzane bezpłatną informacją o cenie za jednostkę rozliczeniową połączenia do numeru, z podaniem ceny brutto, przed rozpoczęciem naliczenia opłaty 3. połączenia telefoniczne zrealizowane do numerów skróconych specjalnych są wyłączone z rozliczeń w ramach produktów rabatowych i nie pomniejszają pakietów kwotowych oraz pakietów minut objętych miesięczną opłatą abonamentową Rozdział 3. Plan VoIP tp kapitał Informacje o planie 1. Plan VoIP tp kapitał jest dostępny wyłącznie dla Abonentów będących konsumentami w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku Prawo Telekomunikacyjne (Dz.U. nr 171, poz 1800 z późn. zm.). 2. abonamentowa w planie VoIP tp kapitał w całości przeznaczona jest na połączenia dostępne w planie VoIP tp kapitał. Po wykorzystaniu opłaty abonamentowej opłaty za połączenia pobierane są zgodnie z niniejszym planem. 3. Dla stałych klientów planu VoIP tp kapitał co 12 miesięcy do końca 4. roku nieprzerwanego korzystania z planu VoIP tp kapitał opust związany z wybraną opcją planu ulega zwiększeniu zgodnie z tabelą Nie istnieje możliwość bieżącego monitorowania stanu wykorzystania limitu w ramach planu. Informacje o połączeniach 1. Połączenia w ramach telefonii internetowej tp są realizowane w technologii VoIP i umożliwiają przesyłanie głosu w oparciu o sieć Internet. strona 20 z 36

Wszystkie ceny podano w złotych z uwzględnieniem podatku od towarów i usług (VAT), o ile nie oznaczono inaczej.

Wszystkie ceny podano w złotych z uwzględnieniem podatku od towarów i usług (VAT), o ile nie oznaczono inaczej. cennik Internet z usługą tv i telefonią internetową Wszystkie ceny podano w złotych z uwzględnieniem podatku od towarów i usług (VAT), o ile nie oznaczono inaczej. Rozdział 1. Opłaty jednorazowe Tabela

Bardziej szczegółowo

cennik Pakietu usług Internet z Usługą TV i Telefonią Internetową

cennik Pakietu usług Internet z Usługą TV i Telefonią Internetową cennik Pakietu usług Internet z Usługą TV i Telefonią Internetową Obowiązuje Klientów, którzy od 14 sierpnia 2012 r. zawierają umowę lub aneks do umowy o świadczenie Pakietu usług Internet z Usługą TV

Bardziej szczegółowo

cennik usługi telefonia internetowa tp

cennik usługi telefonia internetowa tp cennik usługi telefonia internetowa tp I. Plan VoIP tp zawsze za darmo Informacje o planie Plan VoIP tp zawsze za darmo jest dostępny wyłącznie dla Abonentów będących konsumentami w rozumieniu ustawy z

Bardziej szczegółowo

cennik usług telekomunikacyjnych Plan Ekonomiczny dla Firm strona 1 z 24 cennik usług telekomunikacyjnych Plan Ekonomiczny dla Firm

cennik usług telekomunikacyjnych Plan Ekonomiczny dla Firm strona 1 z 24 cennik usług telekomunikacyjnych Plan Ekonomiczny dla Firm cennik usług telekomunikacyjnych strona 1 z 24 Spis treści Część I. Informacje o Planie Ekonomicznym.......................... 3 Część II. Opłaty..................................... 6 Informacje o opłatach................................

Bardziej szczegółowo

Wszystkie ceny podano w złotych z uwzględnieniem podatku od towarów i usług (VAT) o ile nie oznaczono inaczej Rozdzia 1. 1. multipakiet tp 512 168,99

Wszystkie ceny podano w złotych z uwzględnieniem podatku od towarów i usług (VAT) o ile nie oznaczono inaczej Rozdzia 1. 1. multipakiet tp 512 168,99 cennik multipakiet tp Wszystkie ceny podano w złotych z uwzględnieniem podatku od towarów i usług (VAT) o ile nie oznaczono inaczej Rozdzia 1. Op aty jednorazowe aktywacyjna Tabela 1 1. multipakiet tp

Bardziej szczegółowo

Cennik usług telefonicznych

Cennik usług telefonicznych Cennik usług telefonicznych ROZDZIAŁ 1. Opłaty jednorazowe i instalacyjne TABELA 1. Opłaty jednorazowe Cena netto Kwota Cena brutto VAT 1. SSH.Telefon w budynku wielorodzinnym - opłata instalacyjna 500,00

Bardziej szczegółowo

cennik usług telekomunikacyjnych Plan Ekonomiczny ISDN dla Firm strona 1 z 33 cennik usług telekomunikacyjnych Plan Ekonomiczny ISDN dla Firm

cennik usług telekomunikacyjnych Plan Ekonomiczny ISDN dla Firm strona 1 z 33 cennik usług telekomunikacyjnych Plan Ekonomiczny ISDN dla Firm cennik usług telekomunikacyjnych strona 1 z 33 Spis treści Część I. Informacje ogólne................................. 3 Część II. Opłaty..................................... 6 Opłaty abonamentowe...............................

Bardziej szczegółowo

Fax2Web i Fax2Email 5 Zarządzanie usługami przez stronę www Zamówienie szczegółowego wykazu połączeń w wersji papierowej lub na CD 10

Fax2Web i Fax2Email 5 Zarządzanie usługami przez stronę www Zamówienie szczegółowego wykazu połączeń w wersji papierowej lub na CD 10 CENNIK USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH - TARYFA BIZNES Niniejszy cennik stanowi integralną część Umowy o Świadczenie Usług Telekomunikacyjnych przez firmę ETERNA z siedzibą w Opolu Lubelskim ul. Parkowa 6. Stawki

Bardziej szczegółowo

Twoje Minuty 30. Opłata za inicjację połączeń lokalnych, strefowych, międzystrefowych, do sieci komórkowych

Twoje Minuty 30. Opłata za inicjację połączeń lokalnych, strefowych, międzystrefowych, do sieci komórkowych Twoje Minuty 30 Opłata miesięczna Miesięczna opłata abonamentowa (zawiera 30 darmowych minut na połączenia lokalne) Cena Cena 23,00 5,06 28,06 Opłata za inicjację połączeń lokalnych, strefowych, międzystrefowych,

Bardziej szczegółowo

Strona 1 CENNIK USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH - TARYFA BIZNES PRO

Strona 1 CENNIK USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH - TARYFA BIZNES PRO CENNIK USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH - TARYFA BIZNES PRO Niniejszy cennik stanowi integralną część Umowy o Świadczenie Usług Telekomunikacyjnych przez firmę ETERNA z siedzibą w Opolu Lubelskim ul. Parkowa

Bardziej szczegółowo

obowiązuje Abonentów, którzy od dnia 1 grudnia 2014r. zawierają umowę lub aneks do umowy o świadczenie usługi Biznes Pakiet.

obowiązuje Abonentów, którzy od dnia 1 grudnia 2014r. zawierają umowę lub aneks do umowy o świadczenie usługi Biznes Pakiet. cennik usługi Biznes Pakiet obowiązuje Abonentów, którzy od dnia 1 grudnia 2014r. zawierają umowę lub aneks do umowy o świadczenie usługi Biznes Pakiet. Jednorazowa opłata instalacyjna za usługę Biznes

Bardziej szczegółowo

Cennik połączeń telefonicznych

Cennik połączeń telefonicznych Cennik połączeń telefonicznych ważny od grudnia 2006 Tanie Rozmowy UPC Połączenia lokalne dni robocze lub wolne od pracy całą dobę 0,09 22% 0, Połączenia międzymiastowe dni robocze 08:00-8:00 0,25 22%

Bardziej szczegółowo

Nazwa usługi Cena netto Podatek VAT (%) Cena brutto. Nazwa usługi Cena netto Podatek VAT (%) Cena brutto

Nazwa usługi Cena netto Podatek VAT (%) Cena brutto. Nazwa usługi Cena netto Podatek VAT (%) Cena brutto Plan Dla startujących Opłaty abonamentowe Nazwa usługi Podatek VAT (%) brutto abonament telefoniczny - opłata miesięczna 12,20 zł 23% 15,00 zł bezpłatne minuty w ramach abonamentu brak Opłaty za połączenia

Bardziej szczegółowo

Cennik połączeń międzynarodowych

Cennik połączeń międzynarodowych Cennik połączeń telefonicznych (kwoty brutto) Abonament Ilość darmowych minut Połączenia krajowe Połączenia stacjonarne Połączenia do Plus, T-Mobile, Orange Połączenia do innych operatorów sieci komórkowych

Bardziej szczegółowo

CENNIK Usługi VoIP. Plan taryfowy. Obowiązuje od 1 marca 2007r. Biuro Obsługi Klienta: tel./fax. +85 742 99 93. Obowiązuje od 15 grudnia 2008

CENNIK Usługi VoIP. Plan taryfowy. Obowiązuje od 1 marca 2007r. Biuro Obsługi Klienta: tel./fax. +85 742 99 93. Obowiązuje od 15 grudnia 2008 CENNIK Usługi VoIP Plan taryfowy Obowiązuje od 15 grudnia 2008 Obowiązuje od 1 marca 2007r. Biuro Obsługi Klienta: tel./fax. +85 742 99 93 e-mail: biuro@hnet.pl OPŁATY JEDNORAZOWE Nazwa Opłata jednorazowa

Bardziej szczegółowo

CENNIK USŁUG TELEFONICZNYCH OPŁATY STAŁE

CENNIK USŁUG TELEFONICZNYCH OPŁATY STAŁE CENNIK USŁUG TELEFONICZNYCH OPŁATY STAŁE USŁUGA CENA NETTO CENA BRUTTO INSTALACJA 1 1,23 ABONAMENT 20 24,6 Przekazywanie połączeń DARMOWE DARMOWE Przekierowanie wszystkich połączeń DARMOWE DARMOWE Przekierowanie

Bardziej szczegółowo

CENNIK USŁUG MNI Centrum Usług S.A. operator marki MOBILKING

CENNIK USŁUG MNI Centrum Usług S.A. operator marki MOBILKING CENNIK USŁUG MNI Centrum Usług S.A. operator marki MOBILKING z siedzibą w Radomiu przy ul. Potkanowskiej 54a, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorstw Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd

Bardziej szczegółowo

Cennik DIALOG WLR oferta indywidualna. Telefonia Dialog S.A.

Cennik DIALOG WLR oferta indywidualna. Telefonia Dialog S.A. Telefonia Dialog S.A. Cennik DIALOG WLR oferta indywidualna Obowiązująca od dnia 1 lutego 2007r. Zgodnie z uchwałą Zarządu nr 50/2007 z dnia 30 stycznia 2007r. oferta indywidualna Spis treści SPIS TREŚCI:

Bardziej szczegółowo

Kraj cena netto cena brutto

Kraj cena netto cena brutto Cennik połączeń ważny od 01.01.2015 Kraj cena netto cena brutto Afganistan 1,1301 zł 1,39 zł Afganistan - GSM 1,3740 zł 1,69 zł Albania 0,7967 zł 0,98 zł Albania - GSM 1,3740 zł 1,69 zł Albania - Usługi

Bardziej szczegółowo

CENNIK. Usług telekomunikacyjnych oraz usług i telefonii cyfrowej. Cennik obowiązuje od dnia: 01-12-2013r

CENNIK. Usług telekomunikacyjnych oraz usług i telefonii cyfrowej. Cennik obowiązuje od dnia: 01-12-2013r CENNIK Usług telekomunikacyjnych oraz usług i telefonii cyfrowej Cennik obowiązuje od dnia: 01-12-2013r Wszystkie ceny w niniejszym cenniku są cenami brutto I. Opłaty niezależne od usługi Rodzaj zdarzenia

Bardziej szczegółowo

Cennik świadczenia usług telekomunikacyjnych w sieci Plus dla taryf Pod Kontrolą

Cennik świadczenia usług telekomunikacyjnych w sieci Plus dla taryf Pod Kontrolą Cennik świadczenia usług telekomunikacyjnych w sieci Plus dla taryf Pod Kontrolą Oferta ważna od 01.07.2014 r. 1. Usługi podstawowe Taryfa Abonament Kwota zasilenia miesięcznego wynikająca z abonamentu

Bardziej szczegółowo

Cennik taryf NowyPlus

Cennik taryf NowyPlus Cennik taryf Oferta ważna od 01.07.2011 r. 1. Oferta podstawowa 25 45 55 85 165 Abonament 1 25,20 zł 45,37 zł 55,45 zł 85,70 zł 166,35 zł Liczba minut wliczonych w abonament 2, 5 lub liczba SMS-ów wliczonych

Bardziej szczegółowo

Cennik usług telekomunikacyjnych w ofercie abonamentowej Telefon w Cyfrowym Polsacie

Cennik usług telekomunikacyjnych w ofercie abonamentowej Telefon w Cyfrowym Polsacie Cennik usług telekomunikacyjnych w ofercie abonamentowej Telefon w Cyfrowym Polsacie Usługi świadczone są przez spółkę pod firmą Cyfrowy Polsat S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: 03-878 Warszawa, ul.

Bardziej szczegółowo

Cennik usług świadczonych przez JMDI Jacek Maleszko obowiązuje od 3 października 2013 r.

Cennik usług świadczonych przez JMDI Jacek Maleszko obowiązuje od 3 października 2013 r. Cennik usług świadczonych przez JMDI Jacek Maleszko obowiązuje od 3 października 2013 r. 1. Opłaty podstawowe. a) Opłaty abonamentowe. Internet Abonenci korzystający z innych usług JMDI JMDI 18 Mb/s 69,90

Bardziej szczegółowo

ENFORMATIC SPÓŁKA Z O.O.

ENFORMATIC SPÓŁKA Z O.O. CENNIK Usług telekomunikacyjnych oraz usług telewizji kablowej i telewizji cyfrowej Cennik obowiązuje od dnia: 01-06-2013r Wszystkie ceny w niniejszym cenniku są cenami brutto I. Opłaty niezależne od usługi

Bardziej szczegółowo

Cennik usług świadczonych przez GVT Sp. z o.o. obowiązujący od 11.05.2015

Cennik usług świadczonych przez GVT Sp. z o.o. obowiązujący od 11.05.2015 Cennik usług świadczonych przez GVT Sp. z o.o. obowiązujący od 11.0.201 1. Opłaty podstawowe a) Opłaty abonamentowe Internet Abonenci korzystający z innych usług GVT Internet 18 Mb/s 69,90 zł 74,91 zł

Bardziej szczegółowo

Cennik taryf Kwotoreduktor Stacjonarny Oferta ważna od 17.01.2011

Cennik taryf Kwotoreduktor Stacjonarny Oferta ważna od 17.01.2011 Cennik taryf Stacjonarny Oferta ważna od 17.01.2011 1. Opłaty podstawowe w taryfach Stacjonarny Stacjonarny 30 Stacjonarny 45 Stacjonarny 60 Abonament 30 zł 45 zł 60 zł Minuty wliczone w abonament 100

Bardziej szczegółowo

NASZ INTERNET ASYMETRYCZNY - radiowy. NASZ INTERNET SYMETRYCZNY - kablowy

NASZ INTERNET ASYMETRYCZNY - radiowy. NASZ INTERNET SYMETRYCZNY - kablowy NASZ INTERNET ASYMETRYCZNY - radiowy 400,00 9 4 4 100,00 DZIERŻAWA ROUTERA Wi-Fi N150-4,90 DZIERŻAWA ROUTERA Wi-Fi N300-1 OFERTA DLA STUDENTA - OD 10 MIESIĘCY * po okazaniu legitymacji emeryta lub rencisty,

Bardziej szczegółowo

Cennik świadczenia usług telekomunikacyjnych taryfa OMG

Cennik świadczenia usług telekomunikacyjnych taryfa OMG Cennik świadczenia usług telekomunikacyjnych taryfa OMG Oferta ważna od 01.07.2013 r. 1. OPŁATY PODSTAWOWE W TARYFACH OMG Taryfy OMG 19,90 29,90 44,90 54,90 64,90 84,90 299 Abonament 19,90 zł 29,90 zł

Bardziej szczegółowo

Cennik Pakietu Internet+Telewizja HD+Telefon stacjonarny dla Klientów indywidualnych podłączonych drogą światłowodową obowiązujący od 01.10.2014 r.

Cennik Pakietu Internet+Telewizja HD+Telefon stacjonarny dla Klientów indywidualnych podłączonych drogą światłowodową obowiązujący od 01.10.2014 r. SL-NET s.c. ul. Wiosenna 1c/1 35-303 Rzeszów Tel. 665-706-108 Tel. 017 250-20-11 email: biuro@sl-net.pl Cennik Pakietu Internet+Telewizja HD+Telefon stacjonarny dla Klientów indywidualnych podłączonych

Bardziej szczegółowo