SPZOZ Ul. Ks. J. Bosko nr Sokołów Podlaski Dnia r. Dotyczy: Dostawa środków dezynfekcyjnych

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPZOZ Ul. Ks. J. Bosko nr 5 08-300 Sokołów Podlaski Dnia 20.10.2009r. Dotyczy: Dostawa środków dezynfekcyjnych"

Transkrypt

1 SPZOZ Ul. Ks. J. Bosko nr Sokołów Podlaski Dnia r. Dotyczy: Dostawa środków dezynfekcyjnych Działając na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2006r Nr 164, poz. 1163) prosimy o udzielenie wyjaśnień w przedstawionych kwestiach dotyczących: Zadanie 1 poz. 6 o szerokim spektrum działania, B, Tbc, MRSA, F, V (HIV, HBV, HCV, Vaccinia, Rota, Adeno, Noro), w opakowaniach 5-cio litrowych po odpowiednim przeliczeniu. Zadanie 1 poz. 6 równowaŝnego Quartamon Med, do opisanego z nazwy w SWIZ, opartego na bazie o szerokim spektrum działania, B, F, V (HIV, HBV, HCV, Herpes simplex, Papowa SV 40), w opakowaniach 5-cio litrowych po odpowiednim przeliczeniu. Zadanie 1 poz. 7 równowaŝnego Mikrozid AF Liquid opartego na bazie substancji pochodzących z tych samych grup chemicznych co preparat opisany z nazwy w SIWZ. Preparat ten oparty jest na bazie alkoholu etylowego i 1 propanolu, wykazuje szerokie spektrum działania B, MRSA, Tbc, F, V (HIV, HBV, HCV, Vaccinia, Rota, Adeno, Noro, Polio, Papova SV 40) i występuje w opakowaniach 1 litrowych. Preparat ten jest bezpieczny w stosowaniu i posiada ocenę uŝytkową IMiDz. Zadanie 1 poz. 8 równowaŝnego Mikrozid AF Liquid opartego na bazie alkoholu etylowego i 1 propanolu, bez zawartości toksycznego aldehydu glutarowego, wykazującego szersze i w krótszym czasie spektrum działania B, MRSA, Tbc, F, V (HIV, HBV, HCV, Vaccinia, Rota, Adeno, Noro, Polio,

2 Papova SV 40) od preparatu wymienionego w SIWZ, w opakowaniach 1 litrowych. Preparat ten jest bezpieczny w stosowaniu i posiada ocenę. Zadanie 1 poz. 9 równowaŝnego Desdermanu N w opakowaniach 500 ml, opartego na kilku substancjach aktywnych: etanolu i 2-difenylolu o szerokim spektrum działania B / w tym Tbc, MRSA/,F, V/Polio, Adeno, Noro, Rota, Vaccinia, Herpes simplex, HAV, HBV, HCV, HIV/, bezpiecznego do stosowania i posiadającego ocenę oraz zarejestrowanego jako produkt leczniczy. Zadanie 1 poz. 10 równowaŝnego Desdermanu N w opakowaniach 5-cio litrowych opartego na kilku substancjach aktywnych: etanolu i 2-difenylolu o szerokim spektrum działania B / w tym Tbc, MRSA/,F, V/Polio, Adeno, Noro, Rota, Vaccinia, Herpes simplex, HAV, HBV, HCV, HIV), bezpiecznego do stosowania i posiadającego ocenę oraz zarejestrowanego jako produkt leczniczy. Zadanie 1 poz. 11 równowaŝnego Kodan Tinktur Forte Bezbarwny w opakowaniach 250 ml po odpowiednim i jest bezpieczniejszy w stosowaniu od preparatu Skinsept Pur, poniewaŝ jest dopuszczony do Zadanie 1 poz. 12 równowaŝnego Kodan Tinktur Forte Bezbarwny w opakowaniach 1litrowych po odpowiednim i jest bezpieczniejszy w stosowaniu od preparatu Skinsept Pur, poniewaŝ jest dopuszczony do

3 Zadanie 1 poz. 13 równowaŝnego Kodan Tinktur Forte Barwiony o szerokim spektrum działania B, F, MRSA,Tbc, V / HIV, HBV, HCV, Rota, Vaccinia, HSV, Adeno, Papowa), zawierającego w swoim składzie 1- propanol, 2-propanol i 2 difenylol i nadtlenek wodoru, czyli preparat oparty na takiej samej ilości substancji pochodzących z tych samych grup chemicznych, co preparat wymieniony z nazwy w SIWZ. Preparat, który chcemy Państwu zaoferować jest zarejestrowany jako produkt leczniczy, posiada ocenę i jest bezpieczniejszy w stosowaniu od preparatu Skinsept Color, poniewaŝ jest dopuszczony do Zadanie 1 poz. 14 równowaŝnego Kodan Tinktur Forte Barwiony w opakowaniach 1litrowych po odpowiednim i jest bezpieczniejszy w stosowaniu od preparatu Skinsept Color, poniewaŝ jest dopuszczony do Zadanie 1 poz. 15 równowaŝnego Mikrozid AF Liquid w opakowaniach 1 litrowych po odpowiednim przeliczeniu, opartego na bazie alkoholu etylowego i 1 propanolu, wykazuje szerokie spektrum działania B, MRSA, Tbc, F, V (HIV, HBV, HCV, Vaccinia, Rota, Adeno, Noro, Polio, Papova SV 40) w opakowaniach 1 litrowych. Preparat ten jest bezpieczny w stosowaniu i posiada ocenę uŝytkową IMiDz oraz jest dopuszczony do stosowania do powierzchni mających kontakt Ŝywnością. Zadanie 1 poz. 17 równowaŝnego Primasept Med. W opakowaniach 500 ml, opartego na bazie 1- propanolu, 2- propanolu i 2 difenylolu. Preparat ten wykazuje szerokie spektrum działania B, MRSA, Tbc, F, V (HIV, HBV, Papova SV 40) Preparat ten jest bezpieczny w stosowaniu i posiada status produktu leczniczego. Zadanie 1 poz. 18 równowaŝnego do wymienionego z nazwy w SIWZ przeznaczonego do pielęgnacji rąk, o ph neutralnym dla skóry, bez zawartości barwników, dermatologicznie przebadanego, spełniającego pozostałe wymogi SIWZ.

4 Zadanie 1 poz. 21 równowaŝnego Perform opartego na bazie bis(siarczan) bis(nadtlenosiarczan) pentapotasu w opakowaniach 40 g po odpowiednim przeliczeniu. Preparat ten wykazuje szerokie spektrum działania B, Tbc, F, V (HIV, HBV, Papova SV 40, Rota, Adeno, Polio, Vaccinia,),. Zadanie 1 poz. 25 o szerokim spektrum działania, B, Tbc, MRSA F, V (HIV, HBV, HCV, Vaccinia, Rota, Adeno, Noro), w opakowaniach 5-cio litrowych po odpowiednim przeliczeniu. Zadanie 1 poz. 26 o szerokim spektrum działania, B, Tbc, F, V (HIV, HBV, HCV, Vaccinia, Rota, Adeno, Noro), w opakowaniach 2 litrowych po odpowiednim przeliczeniu. Pytanie ogólne: 1.Zamawiający zawarł w SIWZ definicje równowaŝności, która nie znajduje Ŝadnego odzwierciedlenia w rzeczywistości. Zamawiający zawarł zapis dopuszczenia preparatu równowaŝnego zawierającego tą samą substancję aktywną, tę samą dawkę, postać, uwalniania in vitro z taką samą szybkością i w tym samym stopniu, co produkt oryginalny, jednak taki zapis nie dotyczy preparatów dezynfekcyjnych, na które jest ogłoszone niniejsze postępowanie przetargowe. Dlatego teŝ zwracamy się z prośba o dopuszczenie moŝliwości składania ofert równowaŝnych na preparaty dezynfekcyjne o innym / nieco odmiennym /składzie chemicznym, a posiadające stosowne dopuszczenia do obrotu i uŝywania oraz spełniające wymogi stosownych norm i aktów prawnych co do spektrum i czasu działania w opakowaniach odmiennych do zawartych w SIWZ, po odpowiednim przeliczeniu. 2.W razie wyraŝenia zgody na inne wielkości opakowań prosimy o określenie ilości opakowań, które naleŝy wycenić. Czy wycenić ułamkową ilość opakowań, czy zaokrąglać w górę, bądź zgodnie z zasadami matematyki ( do 0,5 w dół, a powyŝej 0,5 w górę) Z powaŝaniem

5 ODPOWIEDŹ Na podstawie przytoczonych przez wykonawcę opisów zamawiający nie jest w stanie stwierdzić, Ŝe proponowane środki dezynfekcyjne są równowaŝne preparatom podanym w przedmiocie zamówienia. Do jednoznacznego określenia równowaŝności niezbędne są Karty charakterystyki poszczególnych preparatów potwierdzone przez wytwórcę danego preparatu. Zamawiający prosi o przesłanie kart charakterystyki proponowanych środków dezynfekcyjnych. MoŜe to pomóc w nawiązaniu współpracy. Celem sprawdzenia działania proponowanych preparatów zamawiający jest skłonny zakupić określone ilości w trybie z wolnej ręki. Jednocześnie informuję, ze zamawiający wprowadził zmianę w siwz w zakresie definicji równowaŝności, która została opublikowana na stronie SPZOZ Sokołów Podlaski Dnia r. Z-ca Dyrektora d/s Lecznictwa Lek. Teresa Dąbrowska

Pytanie 6. Prosimy o informację w jaki sposób są dezynfekowane wirówki i basen z hydromasażem przez przetarcie czy przez zanurzenie?

Pytanie 6. Prosimy o informację w jaki sposób są dezynfekowane wirówki i basen z hydromasażem przez przetarcie czy przez zanurzenie? czystościowych, winny być odpowiednie dla poszczególnych powierzchni, gwarantujące bezpieczeństwo (antypoślizgowe), o jakości zapewniającej wymagany poziom czystości sprzątanych obiektów. Prosimy o potwierdzenie,

Bardziej szczegółowo

Pytanie 1: dotyczy Części Nr 3: Nazwa: odczynniki i dzierżawa analizatora do oznaczania DNA Chlamydia trachomatis metodą RT-PCR.

Pytanie 1: dotyczy Części Nr 3: Nazwa: odczynniki i dzierżawa analizatora do oznaczania DNA Chlamydia trachomatis metodą RT-PCR. Dotyczy postępowania: ZP-1/2013 o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: Dostawę testów i odczynników laboratoryjnych wraz z dzierżawą analizatorów oraz

Bardziej szczegółowo

WYROK z dnia 10 maja 2013 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie:

WYROK z dnia 10 maja 2013 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Sygn. akt: KIO 962/13 WYROK z dnia 10 maja 2013 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Emil Kawa Protokolant: Radosław Cwyl po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 25 kwietnia 2013 r. przez

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pck.malopolska.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pck.malopolska.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pck.malopolska.pl Kraków: Dostawa leków według 3 pakietów: - Pakiet 1 - Leki różne; - Pakiet

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKAŹNY

WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKAŹNY WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKAŹNY w Warszawie DZP/59/06/2014 Warszawa, 06.06.2014 r. Do wszystkich zainteresowanych dotyczy: przetargu nieograniczonego PN/14SM/04/2014 na dostawy sprzętu medycznego Szanowni Państwo,

Bardziej szczegółowo

z dnia 23 listopada 2011 r. Przewodniczący:

z dnia 23 listopada 2011 r. Przewodniczący: Sygn. akt: KIO 2434/11 WYROK z dnia 23 listopada 2011 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Aneta Mlącka Protokolant: Paweł Nowosielski po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 21 listopada

Bardziej szczegółowo

Burmistrz Głuchołaz ul. Rynek 15 48-340 Głuchołazy, Polska Tel.: +48 774092100, Fax.: +48 77 4092101 www.glucholazy.pl, e-mail: umig@glucholazy.

Burmistrz Głuchołaz ul. Rynek 15 48-340 Głuchołazy, Polska Tel.: +48 774092100, Fax.: +48 77 4092101 www.glucholazy.pl, e-mail: umig@glucholazy. Zamawiający: Burmistrz Głuchołaz ul. Rynek 15 48-340 Głuchołazy, Polska Tel.: +48 774092100, Fax.: +48 77 4092101 www.glucholazy.pl, e-mail: umig@glucholazy.pl Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego:

Bardziej szczegółowo

SAMODZIELNY PUBLICZNY SPECJALISTYCZNY SZPITAL ZACHODNI im. JANA PAWŁA II 05-825 Grodzisk Mazowiecki ul. Daleka 11

SAMODZIELNY PUBLICZNY SPECJALISTYCZNY SZPITAL ZACHODNI im. JANA PAWŁA II 05-825 Grodzisk Mazowiecki ul. Daleka 11 SAMODZIELNY PUBLICZNY SPECJALISTYCZNY SZPITAL ZACHODNI im. JANA PAWŁA II 05-825 Grodzisk Mazowiecki ul. Daleka 11 PN-EN ISO 9001:2009 EIC ISO 27001:2005 AQAP 2120:2006 CMJ HACCP PN-EN ISO 14001:2005 Dział

Bardziej szczegółowo

WYROK z dnia 29 sierpnia 2012 roku

WYROK z dnia 29 sierpnia 2012 roku Sygn. akt: KIO 1726/12 Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: WYROK z dnia 29 sierpnia 2012 roku Przewodniczący: Protokolant: Agnieszka Bartczak - śuraw Jakub Banasiak po rozpoznaniu na rozprawie w dniu

Bardziej szczegółowo

WYROK z dnia 6 grudnia 2012 r.

WYROK z dnia 6 grudnia 2012 r. Sygn. akt: KIO 2602/12 WYROK z dnia 6 grudnia 2012 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Andrzej Niwicki Protokolant: Rafał Komoń po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 6 grudnia 2012 r.

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie utrzymania czystości z uwzględnieniem dezynfekcji powierzchni w obiektach szpitala, transportu

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 09.08.2007 r. B D G - I I I - 3 8 2 0-2 4 / 0 7 Wg rozdzielnika do Wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia

Warszawa, dnia 09.08.2007 r. B D G - I I I - 3 8 2 0-2 4 / 0 7 Wg rozdzielnika do Wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia Warszawa, dnia 09.08.2007 r. R Z E C Z P O S P O L I T A P O L S K A MINISTERSTW O SPRAW IEDLIW OŚCI Al. Ujazdowskie 11 00-950 WARSZAWA Skr. Poczt. 33 Centrala tel. 022 52-12-888 faks 022 628-97-85, 022

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne. (tekst jednolity) Rozdział 1. Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne. (tekst jednolity) Rozdział 1. Przepisy ogólne Dz.U.04.53.533 2004-04-30 zm. Dz.U.04.92.882 art.1, art.9 2004-05-01 zm. Dz.U.04.69.625 art.87 zm. Dz.U.04.91.877 art.2 zm. Dz.U.04.92.882 art.1, art.9 zm. Dz.U.04.93.896 art.89 2004-08-21 zm. Dz.U.04.173.1808

Bardziej szczegółowo

WYROK z dnia 9 sierpnia 2012 r.

WYROK z dnia 9 sierpnia 2012 r. Sygn. akt: KIO 1615/12 WYROK z dnia 9 sierpnia 2012 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Małgorzata Stręciwilk Protokolant: Paulina Nowicka po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 7 sierpnia

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamieszczona zostanie na stronie internetowej:

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamieszczona zostanie na stronie internetowej: Data zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego 01.12.2008r. 33/2008 Wysokie Mazowieckie 2008-12-01 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy:

Bardziej szczegółowo

WYROK z dnia 8 października 2012 r.

WYROK z dnia 8 października 2012 r. Sygn. akt: KIO 2039/12 Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: WYROK z dnia 8 października 2012 r. Przewodniczący: Protokolant: Izabela Niedziałek-Bujak Rafał Komoń po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 8 października

Bardziej szczegółowo

WYROK. z dnia 3 kwietnia 2013 r.

WYROK. z dnia 3 kwietnia 2013 r. Sygn. akt: KIO 639/12 WYROK z dnia 3 kwietnia 2013 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Protokolant: Honorata Łopianowska Radosław Cwyl po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 3 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.umlub.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.umlub.pl 1 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.umlub.pl Lublin: Wykonanie modernizacji wentylacji wyciągowej w salach ćwiczeniowych Katedry

Bardziej szczegółowo

NZ.273.88.2014.AMA Kraków, dnia 08.07.2014 r.

NZ.273.88.2014.AMA Kraków, dnia 08.07.2014 r. NZ.273.88.2014.AMA Kraków, dnia 08.07.2014 r. Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania p.n.: Dostawa i montaŝ drewnianej modułowej podłogi sportowej oraz dostawa i

Bardziej szczegółowo

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia na dostawy materiałów eksploatacyjnych ZZ 2110 23/2013.

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia na dostawy materiałów eksploatacyjnych ZZ 2110 23/2013. Zamek Królewski w Warszawie Pomnik Historii i Kultury Narodowej 00-277 Warszawa, Plac Zamkowy 4 NIP 526 000 13 12 REGON 000860582 tel.: (0-22) 3555432, tel/fax: (0-22) 3555219 e-mail: prawny@zamek-krolewski.pl

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 28 lipca 2005 r. o zmianie ustawy o produktach biobójczych

USTAWA z dnia 28 lipca 2005 r. o zmianie ustawy o produktach biobójczych Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 28 lipca 2005 r. o zmianie ustawy o produktach biobójczych Opracowano na podstawie Dz. U. z 2005 r. Nr 180, poz. 1491, z 2010 r. Nr 225, poz. 1464. Art. 1. W ustawie

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 13 września 2002 r. o produktach biobójczych 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 13 września 2002 r. o produktach biobójczych 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/29 USTAWA z dnia 13 września 2002 r. Opracowano na podstawie: tj. Dz. z 2007 r. Nr 39, poz. 252. o produktach biobójczych 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa określa:

Bardziej szczegółowo

z dnia 7 lipca 2010 r. protokolant: Mateusz Michalec

z dnia 7 lipca 2010 r. protokolant: Mateusz Michalec Sygn. akt KIO 1334/10 WYROK z dnia 7 lipca 2010 r. Krajowa Izba Odwoławcza w składzie: przewodniczący Anna Packo protokolant: Mateusz Michalec po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 7 lipca 2010 r. w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2001 Nr 126 poz. 1381. Prawo farmaceutyczne. Rozdział 1 Przepisy ogólne

Dz.U. 2001 Nr 126 poz. 1381. Prawo farmaceutyczne. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/131 Dz.U. 2001 Nr 126 poz. 1381 USTAWA z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa określa: 1) zasady i tryb dopuszczania do obrotu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA WOJEWÓDZKI OŚRODEK RUCHU DROGOWEGO WE WŁOCŁAWKU ul. Zielna 2/4, 87 800 WŁOCŁAWEK; tel. (054) 233 09 50 fax. (054) 233 09 60 strona internetowa: www.word.wloclawek.pl NIP: 888 22 76 374 REGON: 910 336 490

Bardziej szczegółowo

WYROK. z dnia 14 stycznia 2013 r.

WYROK. z dnia 14 stycznia 2013 r. Sygn. akt: KIO 2892/12 WYROK z dnia 14 stycznia 2013 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Agata Mikołajczyk Protokolant: Paulina Nowicka po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 14 stycznia

Bardziej szczegółowo

WYROK z dnia 8 lutego 2010 r. Przewodniczący:

WYROK z dnia 8 lutego 2010 r. Przewodniczący: Sygn. akt: KIO/UZP 67/10 KIO/UZP 70/10 KIO/UZP 71/10 WYROK z dnia 8 lutego 2010 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Jolanta Markowska Członkowie: Ryszard Tetzlaff Renata Tubisz Protokolant:

Bardziej szczegółowo

Do Zarządu Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Konsultantów Zamówień Publicznych. Wnioski z arbitraży

Do Zarządu Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Konsultantów Zamówień Publicznych. Wnioski z arbitraży inż. Andrzej Krysztofek ul. ZWM 16 m 19 02-786 Warszawa Z-ca Dyrektora Administracyjnego ds. Technicznych Akademii Medycznej w Warszawie tel. 57 20 315 e-mail: anel@rektorat.amwaw.edu.pl Warszawa, 16 września

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne. (tekst jednolity) Rozdział 1. Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne. (tekst jednolity) Rozdział 1. Przepisy ogólne Dz.U.08.45.271 2009.01.01 zm. Dz.U.08.234.1570 art. 59 USTAWA z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (tekst jednolity) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa określa: 1) zasady i tryb dopuszczania

Bardziej szczegółowo

Projekt Szansa na lepsze Ŝycie współfinansowany Przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Szansa na lepsze Ŝycie współfinansowany Przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Krotoszyn, 2009-07-20 Centrum Rozwoju Kompetencji Waldemar Kula ul. Ogrodowa 13 63-300 Pleszew Dotyczy: protestu złoŝonego w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniŝej progów określonych

Bardziej szczegółowo