Lądek Zdrój, r. Znak sprawy: ZP/14/2012. Uzdrowiska Lądek-Długopole S.A. ul. Wolności Lądek Zdrój. Do wszystkich Wykonawców

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Lądek Zdrój, 10.08.2012r. Znak sprawy: ZP/14/2012. Uzdrowiska Lądek-Długopole S.A. ul. Wolności 4 57-540 Lądek Zdrój. Do wszystkich Wykonawców"

Transkrypt

1 Znak sprawy: ZP/14/2012 Lądek Zdrój, r. Uzdrowisko Lądek-Długopole S.A. ul. Wolności Lądek Zdrój Do wszystkich Wykonawców Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Dostawa produktów medycznych dla Uzdrowiska Lądek-Długopole S.A. Zamawiający, działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010r. nr 113 poz. 759 z późn. zm.), niniejszym przekazuje Wykonawcom treść wniesionych zapytań i wyjaśnia co następuje: A) CZĘŚĆ 2 Zał. nr 1b do SIWZ: Pyt. Nr 1 poz Czy Zamawiający dopuści gazę 13 nitkową? Pyt. Nr 2 poz. 21 Czy Zamawiający dopuści przylepiec 5x7,2 cm? Pyt. Nr 3 3 ust.1. Czy Zamawiający zgodzi się na dopisanie po słowie dni słowa roboczych? W dalszej części tego ustępu wyłącza się dni ustawowo wolne od pracy tj. soboty, niedziele i święta. Pyt. Nr 4 Czy w razie braku moŝliwości lub istotnych trudności w dostarczeniu wyrobów zaoferowanych w ofercie wykonawca będzie mógł dostarczać zamienniki o nie gorszych parametrach i w takiej samej cenie? Pyt. Nr 5 Jaki procent ilości wyrobów określonej w umowie zostanie przez Zamawiającego na pewno zamówiony? Odp. Zamawiający przewiduje pełną realizację kontraktu, jednak jego ostateczna wielkość uzaleŝniona będzie od podpisanych umów z NFZ i ZUS. Pyt. Nr 6 6 ust.1 i 2. Czy zamawiający zgodzi się na zmianę wysokości kar z 10% na 5%? Pyt. Nr 7 Poz. 1, 2 Czy Zamawiający dopuści moŝliwość wyłączenia ww. pozycji z pakietu i utworzenia dla nich odrębnego przedmiotu zamówienia? Pyt. Nr 8 Poz. 7 Czy Zamawiający dopuści moŝliwość zaoferowania kompresów gazowych jałowych w rozmiarze 7,5 cm x 7,5 cm pozostałe parametry spełnione? Pyt. Nr 9 Poz. 10 Czy Zamawiający oczekuje zaoferowania ligniny w arkuszach bielonej czy niebielonej? Odp. BIELONEJ.

2 Pyt. Nr 10 Poz. 18 Czy Zamawiający dopuści moŝliwość zaoferowania przylepca włókninowego z opatrunkiem w rozmiarze 8cm x 5m z odpowiednim przeliczeniem wymaganych ilości? Pyt. Nr 11 Poz. 19 Czy zamawiający dopuści moŝliwość zaoferowania przylepca na włókninie o długości 9,2 m z odpowiednim przeliczeniem wymaganych ilości? Pyt. Nr 12 Poz. 21 Czy Zamawiający dopuści moŝliwość zaoferowania przylepca do wenflonów w rozmiarze 8cm x 6cm? Pyt. Nr 13 poz.2 Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie produktu Gelitaspon Standard jako produktu równowaŝnego? B) CZĘŚĆ 3 Zał. nr 1c do SIWZ: Pyt. Nr 14, poz. 1- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatu równowaŝnego, płynnego preparatu do dezynfekcji rąk, łagodnego dla skóry, zapewniającego pełną ochronę przeciwwirusową bez ryzyka uszkodzenia skóry, posiadającego szerokie spektrum mikrobiologiczne potwierdzone badaniami: B (łącznie z Tbc, MRSA), F, V (HIV, HBV, HCV, HAV, Rota, Adeno, Hermes Simplex, Polio, Noro, Vaccinia), krótki czas higienicznej (30 sek) i chirurgicznej (3 min) dezynfekcji rąk, zawierającego alkohol etylowy, 2-bifenylol, izopropylu mirystynian, ph neutralne dla skóry, przedłuŝony efekt działania do 4 godzin, produkt leczniczy, opakowanie 500 ml? Produkt leczniczy. Pyt. Nr 15, poz. 2 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatu równowaŝnego opartego na bazie czwartorzędowych związkach amoniowych i pochodnych alkoholowych bez zawartości aldehydów o spektrum działania B, F, V (HIV, HBV, HCV, HSV, Vaccinia) w czasie do 15 min i stęŝeniu 0,5%, w opakowaniach a 2L z dozownikiem, z odpowiednim przeliczeniem ilości Pyt. Nr 16, poz. 3 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatu równowaŝnego opartego na bazie czwartorzędowych związkach amoniowych i pochodnych alkoholowych bez zawartości aldehydów o spektrum działania B, F, V (HIV, HBV, HCV, HSV, Vaccinia) w czasie do 15 min i stęŝeniu 0,5%, w opakowaniach a 5L? Wyrób medyczny. Pyt. Nr 17, poz. 4 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatu nie zawierającego barwników i substancji zapachowych, alkoholowego preparatu do wcierania, zawierającego etanol i bifenyl-2- ol, przeznaczonego do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk, czas dezynfekcji higienicznej 30sek., czas dezynfekcji chirurgicznej 1,5 min., o wyjątkowych zaletach w zakresie ochrony i pielęgnacji skóry dzięki sprawdzonym właściwościom natłuszczającym, nie zawierającego barwników i substancji zapachowych, moŝliwość stosowania przez alergików, ph ok. 6, o skuteczności wobec: B (łącznie z Tbc), F, V (Polio, Rota, Adeno, Vaccinia, Herpes simplex, HBV, HCV, HIV, Noro, SARS), w opakowaniach 1 L? Produkt biobójczy. Pyt. Nr 18, poz. 5 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatu nie zawierającego barwników i substancji zapachowych, alkoholowego preparatu do wcierania, zawierającego etanol i bifenyl-2- ol, przeznaczonego do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk, czas dezynfekcji higienicznej

3 30sek., czas dezynfekcji chirurgicznej 1,5 min., o wyjątkowych zaletach w zakresie ochrony i pielęgnacji skóry dzięki sprawdzonym właściwościom natłuszczającym, nie zawierającego barwników i substancji zapachowych, moŝliwość stosowania przez alergików, ph ok. 6, o skuteczności wobec: B (łącznie z Tbc), F, V (Polio, Rota, Adeno, Vaccinia, Herpes simplex, HBV, HCV, HIV, Noro, SARS), w opakowaniach 500 ML ze spryskiwaczem, z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań? Produkt biobójczy. Pyt. Nr 19, poz. 8 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatu równowaŝnego do mycia i higienicznej dezynfekcji, zalecanego do higienicznej pielęgnacji i dekontaminacji ciała pacjenta, preparatu leczniczego na bazie 1-propanolu, 2-propanolu, 2-bifenylolu, przeznaczonego do dezynfekcji i mycia rąk i ciała, nie draŝniącego, nie wysuszającego skóry, szeroka skuteczność mikrobiologiczna potwierdzona badaniami na: B (łącznie z Tbc, MRSA), F, V (HBV, HIV, HCV, Vaccinia, Papowa SV 40), dermatologicznie przebadanego, w opakowaniach 500ml? Pyt. Nr 20, poz. 9 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatu równowaŝnego przeznaczonego do dezynfekcji powierzchni, wyrobów i wyposaŝenia medycznego, na bazie pentanpotasu bis(peroksymonosiarczan)-bis(siarczanu), spektrum działania B, Tbc, F, V (w tym Adeno, Polio, Vaccinia, Noro, HIV, HCV, HBV, SARS, Papowa SV40, Rota), S w czasie do 15 min, w opakowaniach 40g z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań? Oferowany przez nas preparat moŝna stosować w obecności pacjentów, równieŝ na oddziałach szpitalnych dla wcześniaków, nie uszkadza dezynfekowanych materiałów takich jak np. wyciski stomatologiczne i szkło akrylowe (inkubatory), a sporządzone roztwory uŝytkowe utrzymują trwałość przez 30 godzin, podczas których zachowują pełną skuteczność bójczą. Wyrób medyczny. Pyt. Nr 21, poz. 11 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatu do dezynfekcji powierzchni małych i trudnodostępnych na bazie alkoholi, równieŝ na oddziałach noworodkowych oraz w pionie Ŝywieniowym, nie zawierający aldehydów, gotowy do uŝycia w opakowaniu z rozpylaczem. Zakres działania: B, F -1min, MRSA-1min, Tbc (M.tuberculossis, M.terrae)-1min, Noro-1min, HBV-1min, HIV-1min, Adeno-2min, HCV-30sek, Rota-30sek, Vaccinia-30sek, HSV-30sek, Papowa SV40-15min, Polio-30min, opakowanie a 1L ze spryskiwaczem, pozytywna ocena uŝytkowa IMiD oraz opinia z Kliniki Neonatologii? Wyrób medyczny. Pyt. Nr 22, poz. 12 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatu do dezynfekcji powierzchni małych i trudnodostępnych na bazie alkoholi, równieŝ na oddziałach noworodkowych oraz w pionie Ŝywieniowym, nie zawierający aldehydów, gotowy do uŝycia w opakowaniu z rozpylaczem. Zakres działania: B, F -1min, MRSA-1min, Tbc (M.tuberculossis, M.terrae)-1min, Noro-1min, HBV-1min, HIV-1min, Adeno-2min, HCV-30sek, Rota-30sek, Vaccinia-30sek, HSV-30sek, Papowa SV40-15min, Polio-30min, opakowanie a 1L, pozytywna ocena uŝytkowa IMiD oraz opinia z Kliniki Neonatologii? Wyrób medyczny. Pyt. Nr 23, poz. 13 HBV, HCV, Rota, BVDV, Vaccinia) - 0,25%; pakowanie a 2L, z odpowiednim przeliczeniem ilości

4 spoŝywczych, jak równieŝ w tzw. obszarach krytycznych, np. na oddziałach intensywnej opieki Pyt. Nr 24, poz. 14 HBV, HCV, Rota, BVDV, Vaccinia) - 0,25%; pakowanie a 5L, z odpowiednim przeliczeniem ilości spoŝywczych, jak równieŝ w tzw. obszarach krytycznych, np. na oddziałach intensywnej opieki Czy do obliczeń naleŝy przyjąć 5L=5kg? Pyt. Nr 25, poz. 15 HBV, HCV, Rota, BVDV, Vaccinia) - 0,25%; pakowanie a 2L, z odpowiednim przeliczeniem ilości spoŝywczych, jak równieŝ w tzw. obszarach krytycznych, np. na oddziałach intensywnej opieki Pyt. Nr 26, poz. 16 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatu bezbarwnego zawierającego w swoim składzie 1-propanol, 2-propanol, 2-difenylol i nadtlenek wodoru, w opakowaniach 1L? Preparat, który chcielibyśmy zaoferować ma status produktu leczniczego, jest przeznaczony do odkaŝania i odtłuszczania skóry przed zabiegami operacyjnymi, cewnikowaniem Ŝył, pobieraniem krwi oraz płynów ustrojowych, zastrzykami, punkcjami, biopsjami, opatrywaniem ran, zdejmowaniem szwów, posiada szeroką skuteczność mikrobiologiczną potwierdzoną badaniami: B (łącznie z MRSA i Tbc), F, V (HIV, HBV, HCV, HSV, Vaccinia, Adeno, Rota, Papowa SV 40). Pyt. Nr 27, poz. 17 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatu bezbarwnego zawierającego w swoim składzie 1-propanol, 2-propanol, 2-difenylol i nadtlenek wodoru, w opakowaniach 250ml z atomizerem, z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań? Preparat, który chcielibyśmy zaoferować ma status produktu leczniczego, jest przeznaczony do odkaŝania i odtłuszczania skóry przed zabiegami operacyjnymi, cewnikowaniem Ŝył, pobieraniem krwi oraz płynów ustrojowych, zastrzykami, punkcjami, biopsjami, opatrywaniem ran, zdejmowaniem szwów, posiada szeroką skuteczność mikrobiologiczną potwierdzoną badaniami: B (łącznie z MRSA i Tbc), F, V (HIV, HBV, HCV, HSV, Vaccinia, Adeno, Rota, Papowa SV 40). Pyt. Nr 28, poz. 18 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatu do mycia i dezynfekcji narzędzi i endoskopów, zawierającego chlorek dimetylodioktyloamoniowy, fenoksypropanol, dioctan alkiloguanidyny, niejonowe związki powierzchniowo czynne, substancje chroniące przed korozją, spektrum osiągane w ciągu 15 minut: B (w tym Tbc M. terrae, M. avium, MRSA), F, HIV, HBV, HCV, Vaccinia, Papova SV40, Rota), w opakowaniach a 2L z dozownikiem, z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań. Wyrób medyczny.

5 Pyt. Nr 29, poz. 19 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatu do mycia i dezynfekcji narzędzi i endoskopów, zawierającego chlorek dimetylodioktyloamoniowy, fenoksypropanol, dioctan alkiloguanidyny, niejonowe związki powierzchniowo czynne, substancje chroniące przed korozją, spektrum osiągane w ciągu 15 minut: B (w tym Tbc M. terrae, M. avium, MRSA), F, HIV, HBV, HCV, Vaccinia, Papova SV40, Rota), w opakowaniach a 5L. Wyrób medyczny. Pyt. Nr 30 Pytanie ogólne Prosimy o określenie ilości opakowań, które naleŝy wycenić. Czy wycenić ułamkową ilość opakowań, czy zaokrąglać w górę, bądź zgodnie z zasadami matematyki (do 0,5 w dół, a powyŝej 0,5 w górę)? Odp. Zamawiający nie wyraŝa zgody na przeliczenie ilości opakowań. Zamawiający informuje, Ŝe pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i będą wiąŝące przy składaniu ofert. Prokurent.. Kierownik Zamawiającego

Pytanie 1: dotyczy Części Nr 3: Nazwa: odczynniki i dzierżawa analizatora do oznaczania DNA Chlamydia trachomatis metodą RT-PCR.

Pytanie 1: dotyczy Części Nr 3: Nazwa: odczynniki i dzierżawa analizatora do oznaczania DNA Chlamydia trachomatis metodą RT-PCR. Dotyczy postępowania: ZP-1/2013 o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: Dostawę testów i odczynników laboratoryjnych wraz z dzierżawą analizatorów oraz

Bardziej szczegółowo

Pakiet nr 1. Pozycje 18. czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania opasek o wymiarach 6cm x 4m. Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pakiet nr 1. Pozycje 18. czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania opasek o wymiarach 6cm x 4m. Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Pakiet nr 1. Pozycje 8. czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania kompresów pakowanych a 40 szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości. Pozycje 10,11. czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie utrzymania czystości z uwzględnieniem dezynfekcji powierzchni w obiektach szpitala, transportu

Bardziej szczegółowo

Szpital Powiatowy w Wyrzysku Sp. z o. o. ul. 22 Stycznia 41, 89-300 Wyrzysk

Szpital Powiatowy w Wyrzysku Sp. z o. o. ul. 22 Stycznia 41, 89-300 Wyrzysk sygn. ZP/382-10/2015 Wyjaśnienia i odpowiedzi dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę szwów chirurgicznych dla Szpitala Powiatowego w Wyrzysku Sp. z o.o., ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamieszczona zostanie na stronie internetowej:

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamieszczona zostanie na stronie internetowej: Data zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego 01.12.2008r. 33/2008 Wysokie Mazowieckie 2008-12-01 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy:

Bardziej szczegółowo

SAMODZIELNY PUBLICZNY SPECJALISTYCZNY SZPITAL ZACHODNI im. JANA PAWŁA II 05-825 Grodzisk Mazowiecki ul. Daleka 11

SAMODZIELNY PUBLICZNY SPECJALISTYCZNY SZPITAL ZACHODNI im. JANA PAWŁA II 05-825 Grodzisk Mazowiecki ul. Daleka 11 SAMODZIELNY PUBLICZNY SPECJALISTYCZNY SZPITAL ZACHODNI im. JANA PAWŁA II 05-825 Grodzisk Mazowiecki ul. Daleka 11 PN-EN ISO 9001:2009 EIC ISO 27001:2005 AQAP 2120:2006 CMJ HACCP PN-EN ISO 14001:2005 Dział

Bardziej szczegółowo

Pytanie 6. Prosimy o informację w jaki sposób są dezynfekowane wirówki i basen z hydromasażem przez przetarcie czy przez zanurzenie?

Pytanie 6. Prosimy o informację w jaki sposób są dezynfekowane wirówki i basen z hydromasażem przez przetarcie czy przez zanurzenie? czystościowych, winny być odpowiednie dla poszczególnych powierzchni, gwarantujące bezpieczeństwo (antypoślizgowe), o jakości zapewniającej wymagany poziom czystości sprzątanych obiektów. Prosimy o potwierdzenie,

Bardziej szczegółowo

99-200 Poddębice, ul. Mickiewicza 16, tel. 43 678 20 21, fax. 43 828 82 55 www. nzozpcz.pl. Odpowiedzi na pytania I

99-200 Poddębice, ul. Mickiewicza 16, tel. 43 678 20 21, fax. 43 828 82 55 www. nzozpcz.pl. Odpowiedzi na pytania I Poddębice, dn. 16.02.2012 r. Odpowiedzi na pytania I Wykonawcy, którzy pobrali SIWZ PCZ-ZP- /2012 Dotyczy: Dostawy materiałów opatrunkowych dla Poddębickiego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Poddębicach. PCZ-ZP-PN-05/2012

Bardziej szczegółowo

WYROK z dnia 10 maja 2013 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie:

WYROK z dnia 10 maja 2013 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Sygn. akt: KIO 962/13 WYROK z dnia 10 maja 2013 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Emil Kawa Protokolant: Radosław Cwyl po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 25 kwietnia 2013 r. przez

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKAŹNY

WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKAŹNY WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKAŹNY w Warszawie DZP/59/06/2014 Warszawa, 06.06.2014 r. Do wszystkich zainteresowanych dotyczy: przetargu nieograniczonego PN/14SM/04/2014 na dostawy sprzętu medycznego Szanowni Państwo,

Bardziej szczegółowo

Poznań, dn. 25.03.2013r EZ/350/22/2012/382. Wg rozdzielnika. stentów moczowodowych, zestawów do szynowania moczowodów oraz kompresów gazowych.

Poznań, dn. 25.03.2013r EZ/350/22/2012/382. Wg rozdzielnika. stentów moczowodowych, zestawów do szynowania moczowodów oraz kompresów gazowych. Poznań, dn. 25.03.2013r EZ/350/22/2012/382 Wg rozdzielnika Dot. przetargu nieograniczonego nr 350/22/2012 na zakup i dostawę staplerów liniowych, stentów moczowodowych, zestawów do szynowania moczowodów

Bardziej szczegółowo

WYROK z dnia 6 grudnia 2012 r.

WYROK z dnia 6 grudnia 2012 r. Sygn. akt: KIO 2602/12 WYROK z dnia 6 grudnia 2012 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Andrzej Niwicki Protokolant: Rafał Komoń po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 6 grudnia 2012 r.

Bardziej szczegółowo

SzWNr2 ZP/250/019/69/2014 Rzeszów, 2014-03-14. Dotyczy przetargu nieograniczonego na zakup i dostawy wyrobów medycznych i innych jednorazowego użytku.

SzWNr2 ZP/250/019/69/2014 Rzeszów, 2014-03-14. Dotyczy przetargu nieograniczonego na zakup i dostawy wyrobów medycznych i innych jednorazowego użytku. SzWNr2 ZP/250/019/69/2014 Rzeszów, 2014-03-14. wg rozdzielnika Dotyczy przetargu nieograniczonego na zakup i dostawy wyrobów medycznych i innych jednorazowego użytku. Zamawiający na podstawie art. 38 ust.

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ Standard zgodnie Warszawa, dnia 5.2014 r. INSPEKTORAT UZBROJENIA SZEFOSTWO DOWODZENIA I ŁĄCZ9ŚCI Nr V/ 09052014 OO-909 Warszawa wg rozdzielnika Dotyczy: postępowania IU/72/V-53/ZO/PN/DOS/SS/2014 WYJAŚNIENIA

Bardziej szczegółowo

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 2 PUM w Szczecinie al. Powstańców Wielkopolskich 72, 70-111 Szczecin

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 2 PUM w Szczecinie al. Powstańców Wielkopolskich 72, 70-111 Szczecin Dyrektora znak sprawy: ZP/220/35/12 Szczecin 10-08-2012 r. w sprawie: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę: 1. odczynników, kalibratorów, kontroli i materiałów zużywalnych

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamieszczona zostanie na stronie internetowej : http://www.szpitalwysmaz.pl

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamieszczona zostanie na stronie internetowej : http://www.szpitalwysmaz.pl Data zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego 03.12.2008r. 32/2008 Wysokie Mazowieckie 2008-12-01 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR SM/ZP/N/27/10-DŻ

UMOWA NR SM/ZP/N/27/10-DŻ UMOWA NR SM/ZP/N/27/10-DŻ Załącznik Nr 6 do SIWZ WZÓR UMOWY zawarta w dniu w Gdyni pomiędzy: 1/ Szpitalem Miejskim im. J. Brudzińskiego, z siedzibą w Gdyni ( 81-348), ul. Wójta Radtkego 1, Samodzielnym

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony na dostawy ogólnoszpitalnego sprzętu medycznego dla Dziecięcego Szpitala Klinicznego przy ul. Chodźki 2 w Lublinie ORYGINAŁ Znak sprawy

Bardziej szczegółowo

Zgodnie z art. 38 ust 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r.(dz.u. z 2010r.Nr 113,poz.759 z późn. zm.)

Zgodnie z art. 38 ust 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r.(dz.u. z 2010r.Nr 113,poz.759 z późn. zm.) Elbląg, dnia 23 maja 2013r. Dotyczy: Odpowiedzi na zapytania do przetargu na Budowę sieci informatycznej zgodnie z projektem, dostawę i instalację sprzętu komputerowego, dostawę licencji i wdroŝenie medycznego

Bardziej szczegółowo

WYROK z dnia 8 lutego 2010 r. Przewodniczący:

WYROK z dnia 8 lutego 2010 r. Przewodniczący: Sygn. akt: KIO/UZP 67/10 KIO/UZP 70/10 KIO/UZP 71/10 WYROK z dnia 8 lutego 2010 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Jolanta Markowska Członkowie: Ryszard Tetzlaff Renata Tubisz Protokolant:

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIA DO TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

WYJAŚNIENIA DO TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Katowice, dn. 12.09.2011r WYJAŚNIENIA DO TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy : postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na

Bardziej szczegółowo

Biuro Administracyjno-Gospodarcze Warszawa, dnia 20.02.2015 r. UR.BAG.AGG.2142.2.2015.UK.1

Biuro Administracyjno-Gospodarcze Warszawa, dnia 20.02.2015 r. UR.BAG.AGG.2142.2.2015.UK.1 Załącznik Nr 1 do Regulaminu udzielania zamówień publicznych oraz przygotowywania i zawierania umów Biuro Administracyjno-Gospodarcze Warszawa, dnia 20.02.2015 r. UR.BAG.AGG.2142.2.2015.UK.1 Zapytanie

Bardziej szczegółowo

Wykonywanie dezynfekcji instrumentów i stanowisk pracy 322[01].Z3.01

Wykonywanie dezynfekcji instrumentów i stanowisk pracy 322[01].Z3.01 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Ewa Doroszkiewicz Wykonywanie dezynfekcji instrumentów i stanowisk pracy 322[01].Z3.01 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG PRALNICZYCH (projekt)

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG PRALNICZYCH (projekt) Nr Sprawy ZP 7/204 Załącznik nr 4 do SIWZ UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG PRALNICZYCH (projekt) zawarta w dniu... r. w Krakowie pomiędzy Szpitalem Specjalistycznym im. Stefana Żeromskiego Samodzielnym Publicznym

Bardziej szczegółowo

z dnia 23 listopada 2011 r. Przewodniczący:

z dnia 23 listopada 2011 r. Przewodniczący: Sygn. akt: KIO 2434/11 WYROK z dnia 23 listopada 2011 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Aneta Mlącka Protokolant: Paweł Nowosielski po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 21 listopada

Bardziej szczegółowo

FX Energy Poland Sp. z o.o.

FX Energy Poland Sp. z o.o. Znak sprawy: ZP/2007/02/FX Warszawa, dn. 12.09.2007r. FX Energy Poland Sp. z o.o. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ w przetargu NIEOGRANICZONYM w sprawie wyboru wykonawcy dostawy

Bardziej szczegółowo

Pytania dotyczące przedmiotu zamówienia:

Pytania dotyczące przedmiotu zamówienia: ul. Wrocławska 46, 57 100 Strzelin centrala: (071) 39 21 201 fax: (071) 39 20 369 e-mail: sekretariat@szpitalstrzelin.pl www.szpitalstrzelin.pl SZP V-T/Z/III/2015/o.2 Strzelin, 03.08.2015 Dotyczy: zapytań

Bardziej szczegółowo

Dotyczy: postępowania przetargowego na zakup (dostawę) wyrobów medycznych jednorazowego użytku - 52 pakiety.

Dotyczy: postępowania przetargowego na zakup (dostawę) wyrobów medycznych jednorazowego użytku - 52 pakiety. S z p i t a l K l i n i c z n y P r z e m i e n i e n i a P a ń s k i e g o Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu 61 848 Poznań, ul. Długa 1/2 tel. (61) 854 90 00 Dyrekcja (61)

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Szpital Powiatowy w Chrzanowie ul. Topolowa 16 32-500 Chrzanów Chrzanów, dn. 17.02.2014r SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA PONIŻEJ 207 000 euro) Podstawa prawna: ustawa z dnia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCY: Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Gdańsku 80-748 Gdańsk, ul. Chmielna 27/33 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA znak sprawy: 10 00 00/370/10/2009/OZ PRZYGOTOWANIE I WYDAWANIE

Bardziej szczegółowo