Leszek Chodor Katedra Mechaniki, Konstrukcji Metalowych i Metod Komputerowych Politechnika Świętokrzyska

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Leszek Chodor Katedra Mechaniki, Konstrukcji Metalowych i Metod Komputerowych Politechnika Świętokrzyska"

Transkrypt

1 Leszek Chodor Katedra Mechaniki, Konstrukcji Metalowych i Metod Komputerowych Politechnika Świętokrzyska Zbiorcza LISTA PYTAŃ stanowiących zagajenie do problemu egzaminacyjnego Konstrukcje Metalowe 2, kurs 2015/2016 studia stacjonarne i niestacjonarne w zakresie programu wykładu A HALE STALOWE A1 Hale metalowe. Ogólna charakterystyka i wymagania. Miejsce w konsumpcji stali. Wskaż na szkicu główne elementy konstrukcyjne hal. A2 Hale stalowe. Podstawowe wymiary i ich optymalizacja. A3 Omów elementy wpływające na ciężar konstrukcji. Analiza rozpiętości i schematu hali. A4 Wpływ pochylenia rygla na zużycie stali. Optymalna rozpiętość ramy poprzecznej i rozstaw między układami poprzecznymi. Wskaźniki zużycia stali na hale stalowe. A5 Rodzaje płatwi i analiza optymalizacyjna. Wskaźniki zużycia stali na płatwie. A6 Stężenia konstrukcji hal. Pokaż na szkicu rodzaje stężeń. Omów za pośrednictwem szkicu analizę geometrycznej niezmienności hali w kontekście stężeń. A7 Stateczność ogólna systemów konstrukcyjnych. Omów zagadnienie i najważniejsze sposoby zapewnienia stateczności hali. A8 Warunki podparcia pręta ściskanego. Omów zagadnienie na szkicu. A9 Stężenia połaciowe poprzeczne. Naszkicuj prawidłowy układ na przykładzie hali o rozpiętości ramy L [m], rozstawie między układami A [m] długości hali NxA [m] oraz rozstawie między płatwiami L/M ( L, A, N,M poda egzaminator) A10 Naszkicuj i omów zadania stężeń połaciowych poprzecznych oraz zachowanie rygli hal bez takich stężeń i współpracujących ze stężeniami. A11 Omów zasady kształtowania stężeń połaciowych poprzecznych: układy prętów, rodzaje prętów, rodzaje tarcz i ich elementy. Zasady rozmieszczania stężeń poprzecznych hal wg Eurokodu, a klasyczne zasady. A12 Omów zasady obliczania stężeń połaciowych poprzecznych. Podaj siły imperfekcji dla stężeń poprzecznych w hali o rozpiętości ramy L [m], rozstawie między układami A [m] długości hali NxA [m]oraz rozstawie między płatwiami L/M (L, A, N,M poda egzaminator). Strona 1

2 A13 Pionowe stężenia międzysłupowe. Zasady rozmieszczania klasyczne i wg Eurokodu. Omów na szkicu zadania stężeń międzysłupowych. A14 Omów zasady obliczania stężeń międzysłupowych. Podaj siły impefekcji dla stężeń międzysłupowych w hali o wysokości H, rozpiętości ramy L [m], rozstawie między układami A [m] długości hali NxA [m]oraz rozstawie między płatwiami L/M (L, H, A, N,M poda egzaminator). A15 Stężenia międzywiązarowe (pionowe pomiędzy wiązarami). Omów na szkicu zasady działania i kształtowania układu prętów stężeń. A16 Omów zasady obliczania stężeń międzywiązarowych. Podaj siły imperfekcji dla stężeń międzywiązarowych w hali o rozpiętości ramy L [m], rozstawie między układami A [m] długości hali NxA [m] oraz rozstawie między płatwiami L/M i wysokości wiązara h (L, h, A, N,Ms poda egzaminator). A17 Omów na szkicach zasadę działania bikonstrukcji i ideę wykorzystania tego zjawiska w zapewnieniu stateczności hal za pośrednictwem stężeń. A18 Rys historyczny. Kroki milowe w rozwoju stosowania stali w budownictwie i architekturze, ze szczególnym uwzględnieniem budownictwa halowego. B PŁATWIE I WIĄZARY KRATOWE B1 Naszkicuj rodzaje płatwi hal. Omów na szkicach zagadnienie optymalizacji płatwi ze względu na rodzaj, rozpiętość oraz rozstaw między płatwiami. B2 Naszkicuj umiejscowienie płatwi w przekrycia hali, sposoby ułożenia w stosunku do płaszczyzny dachu oraz omów konsekwencje. B3 Omów zależność pochylenia połaci dachu od rodzaju pokrycia (lub odwrotnie) oraz rodzaju odwodnienia i innych czynników. Najczęściej stosowane rodzaje pokrycia hal stalowych. B2. Dachy bezpłatwiowe. Omów zagadnienie optymalizacji w kontekście dachów płatwiowych. B3 Naszkicuj i omów zasady podwieszenia płatwi. Naszkicuj główne detale konstrukcyjne. B4 Naszkicuj detale podparcia płatwi na rygli stalowym. B5 Naszkicuj i omów zagadnienia zwichrzenia płatwi oraz zginania międzywęzłowego płatwi kratowych Strona 2

3 B6 Naszkicuj przykład zginania prętów płatwi kratownicowych od połączeń nieosiowych i omów sposób ujęcia obliczeniowego zagadnienia. B7 Naszkicuj detale podparcia płatwi walcowanych i giętych na zimno na ryglu stalowym i wskaż na istotne różnice. B8 Porównaj rzeczywiste stalowe dźwigary kratownicowe z kratownicami idealnymi. Analizę przedstaw na szkicach. B9 Stężenia między wiązarami. Zasady kształtowania. Typy oraz detale konstrukcyjne. B10 Jakie profile kratownic są stosowane w kontekście konstrukcji węzłów. Ugięcia dopuszczalne kratownic i strzałka odwrotna. B11 Omów klasyczną metodę wymiarowania prętów kratownic. B12 Klasy przekrojów stalowych, a klasyczna metoda wymiarowania prętów kratownic. B13 Omów założenia metody imperfekcyjnej wymiarowania prętów kratownic oraz metody analogowe obliczania kratownic. B14 Naszkicuj węzły kratownic bez blach węzłowych. Omów zasady konstruowania kratownic. B15 Co to jest nośność plastyczna i omów sytuację, w której jest istotna przy wymiarowaniu prętów kratownic. B16 Kratownice z profili giętych na zimno. Naszkicuj rodzaje profili, przykładowe węzły i konstrukcje. Podaj zalety i wady w kontekście ochrony konstrukcji stalowej przed otoczeniem. B17 Węzły podatne i niepodatne kratownic i konsekwencje obliczeniowe. Naszkicuj węzeł kratownicy z rur i zakwalifikuj do klasy podatności. B18 Naszkicuj i omów przykłady klasycznych węzłów kratownic. B19 Na szkicach omów zasady konstruowania węzłów podporowych kratownic. B20 Na szkicach omów zasady konstruowania połączeń montażowych kratownic. B21 Klasa przekroju pręta kratownicy. Znaczenie pojęcia, przy jakich typach wiązarów kratowych i dlaczego jest szczególnie ważne. B22 Naszkicuj i omów odstęp i zakładkę w węzłach kratownic z rur. Omów założenia do projektowania kratownic z rur. B23 Naszkicuj i omów węzły kratownic z rur prostokątnych i zasady ich projektowania. B24 Naszkicuj i omów wzmocnienia węzłów RHS kratownic stalowych. Strona 3

4 B25 Naszkicuj i omów połączenia śrubowe węzłów RHS kratownic stalowych. B26 Naszkicuj i omów połączenia zakładkowe węzłów RHS kratownic stalowych. B27 Naszkicuj i omów połączenia montażowe węzłów RHS kratownic stalowych. B28 Omów analogię belkową kratownic w ujęciu belki Timoshenko. C SŁUPY HAL C1 Omów różnice pomiędzy słupem teoretycznym, a rzeczywistym słupem stalowym. Wymień i naszkicuj główne rodzaje słupów C2 Analiza optymalizacyjna słupów stalowych, zespolonych i żelbetowych. Wnioski przedstaw na szkicach. C3 Naszkicuj i omów zasadnicze przekroje słupów hal: stalowe jedno- i wielogałęziowe, zespolone i żelbetowe. C4 Naszkicuj i omów typy słupów o stałym przekroju, schodkowe oraz zbieżne C5 Naszkicuj słupy schodkowe i omów warunki wysokości przekroju przyjmowanych w projektowaniu wstępnym. C6 Naszkicuj i omów zasady projektowania trzonów i głowic stalowych słupów hal. C7 Naszkicuj w dwóch rzutach podsuwnicowy wspornik słupa stalowego w sytuacji podparcia jednej lub dwóch belek podsuwnicowych C8 Omów zasady projektowania (kształtowania i obliczania) połączenia części nadsuwnicowej podsuwnicowej słupa stalowego C9 Naszkicuj i omów główne rodzaje stóp słupów. Narysuj stopę wykonstruowaną jako przegubową. C10 Naszkicuj i omów sposoby utwierdzenia słupa stalowego w fundamencie. C11 Naszkicuj i omów specjalne stopy słupów stalowych: kielichową oraz na głowicy słupa żelbetowego. C12 Naszkicuj słup dwugałęziowy w systemie Mostostal oraz omów na przykładzie tego słupa tworzenie stopy dwudzielnej z jednodzielnej. C13 Naszkicuj i omów zasady obliczania stopy dwudzielnej słupa stalowego C14 Wykonaj szkic i wyprowadź formułę na wyznaczanie siły w śrubie jednodzielnej stopy słupa stalowego Strona 4

5 C15 Naszkicuj i omów ogólną zasadę obliczania stopy słupa oraz mechanizm pracy zgodnie z normą europejską C16 Warunki, przy których możemy przyjmować utwierdzenie stopy słupa hali w schemacie statycznym. Wykonaj stosowny szkic i omów. C17 Naszkicuj i omów definicję i wyznaczanie początkowej sztywności obrotowej utwierdzenia słupa hal C18 Naszkicuj i omów definicję i wyznaczanie początkowej sztywności obrotowej utwierdzenia słupa hal C19 Naszkicuj i omów dwie sytuacje dominujące przy wyznaczaniu sztywności utwierdzenia słupa w fundamencie. C20 Naszkicuj i omów główne sposoby zakotwienia stopy w fundamencie za pomocą śrub. C21 Naszkicuj i omów zasady konstruowania przepon słupów. C22 Mechanizm zniszczenia belek-słupów. Naszkicuj wykres i omów zachowanie sprężyste i idealnie krytyczne. Co to jest nośność krytyczna? C23 Mechanizm zniszczenia belek słupów. Naszkicuj wykres i omów zachowanie sprężyste i idealnie plastyczne. Co to jest nośność plastyczna? C24 Mechanizm zniszczenia belek słupów. Naszkicuj wykres i omów przejście słupa ze stanu sprężystego do plastycznego. Co to jest nośność sprężysta, a co to plastyczna? C25 Mechanizm zniszczenia belek słupów. Naszkicuj wykres i omów krzywą interakcji sprężystej. Co to jest interakcja sprężysta na przykładzie wybranego słupa stalowego? C26 Mechanizm zniszczenia belek słupów. Naszkicuj wykres i omów krzywą interakcji zginania i wyboczenia sprężystego. Co to jest interakcja sprężysta zginania i wyboczenia sprężystego na przykładzie słupa stalowego? C27 Mechanizm zniszczenia belek słupów. Naszkicuj wykres i omów krzywą plastyczną II rzędu. Różnica pomiędzy przegubem plastycznym skupionym, a rozproszonym (rzeczywistym)? C28 Mechanizm zniszczenia belek słupów. Naszkicuj wykres i omów rzeczywistą krzywą ścieżki równowagi słupa stalowego. Przez jaki krzywe (ścieżki równowagi) jest ograniczona? C29 Mechanizm zniszczenia belek słupów. Naszkicuj wykres i omów nośność graniczną M R. Wskaż i porównaj z punktem pierwszego uplastycznienia słupa. C30 Mechanizm zniszczenia belek słupów. Naszkicuj wykres i omów nośność graniczną M R. Wskaż i porównaj z punktem pierwszego uplastycznienia słupa? Strona 5

6 C31 Omów interakcję plastyczną słupa? Dla jakich klas przekroju jest słuszna i dlaczego? Naszkicuj podstawowe wykresy interakcji plastycznej przekroju słupa. Porównanie normowej i ścisłych krzywych interakcji plastycznej C32 Wyrażenia na moment plastyczną M N zredukowany wskutek działania siły osiowej N. Dla jakich przekrojów jest przedstawiany i jak są zbudowane. C33 Wyrażenia na moment plastyczną M N zredukowany wskutek działania siły osiowej N. Dla jakich przekrojów jest przedstawiany i jak są zbudowane. C34 Na czym polega interakcja sprężysta sił w przekroju słupa. Naszkicuj i omów. C35 Na czym polega interakcja krytyczna sił w słupie? Co to jest współczynnik wyboczeniowy w ujęciu klasycznym? C36 Omów klasyczne zagadnienie II rzędu ściskania słupa? Naszkicuj ścisłe zależności i aproksymacja ugięcia i momentu II rzędu C37 Omów i naszkicuj interakcję zginania i ścinania dla różnych smukłości pręta oraz zmodyfikowane krzywe interakcji. Wskaż różnice C38 Omów interakcję zginania i ściskania w normach europejskich dla słupów z przekrojem klasy 1 lub 2. C39 Omów znaczenie współczynnika równoważnego stałego momentu w warunku nośności słupa-belki. Rozważania przedstaw na dowolnie wybranym przykładzie słupa (rozkładzie momentów zginających na jego wysokości). C40 Omów znaczenie współczynnika równoważnego stałego momentu w równaniu. Rozważania przedstaw na dowolnie wybranym przykładzie słupa (rozkładzie momentów zginających) C41 Omów interakcję zginania i ściskania w normach europejskich dla słupów z przekrojem klasy 3. Na szkicu omów interakcja zginania i wyboczenia dla nierównomiernego momentu. C42 Omów interakcję wyboczenie i zwichrzenia w normach europejskich dla słupów z przekrojem klasy 1 lub 2 oraz różnice podejścia dla przekrojów klasy 3 i 4. C43 Omów interakcję wyboczenie i zwichrzenia w normach europejskich dla słupów z przekrojem klasy 3 oraz różnice podejścia dla przekrojów klasy 1,2 i 4 C44 Omów interakcję wyboczenie i zwichrzenia w normach europejskich dla słupów z przekrojem klasy 4 oraz różnice podejścia dla przekrojów klasy 1,2 i 3 C45 Na czym polega uogólnienie formuł obliczania słupa stalowego na przypadek wyboczenia w dwóch płaszczyznach? Naszkicuj stosowny przypadek słupa oraz omów to uogólnienie. Strona 6

7 C46 Na czym polega uogólnienie formuł obliczania słupa stalowego na przypadek zginania ukośnego? Naszkicuj stosowny przypadek obciążenia oraz powierzchnie interakcji. C47 Omów normową formułę pseudoliniową do projektowania belek słupów. W jaki sposób uwzględnione są złożone i nieliniowe interakcje zjawisk wyboczenia i zwichrzenia, ściskania i zginania? C48 Omów sytuacje projektowe dla których norma europejska przewiduje odrębne formuły do projektowania belek-słupów. Co to są współczynniki interakcji normowej i jakie sposoby ich szacowania podaje norma? C49 Na czym polega sprawdzenie przekrojów krytycznych (sprawczych) słupa-belki. Co to są przekroje krytyczne i na jakim etapie projektu dokonywane jest sprawdzenie ich wytrzymałości? D ZABEZPIECZENIA OGNIOWE D1 Ochrona pożarowa. Czynne i bierne zabezpieczenia. Omów zagadnienie temperatura krytyczna stali a temperatura pożaru i ogólnie potrzebę oraz sposoby zabezpieczeń ogniowych konstrukcji stalowych. D2 Klasy odporności ogniowej obiektów. Miejsce hal stalowych w tej klasyfikacji i ogólne wymagania. D3 Odporność ogniowa elementów konstrukcji Co to jest klasa R, E, I, Co to jest główna konstrukcja nośna, konstrukcje dachu i przekrycia. Jakie są wymagane klasy oporności tych elementów? Jakie znaczenie mają symulacje pożarowe? D4 Omów czynne zabezpieczenia przeciwpożarowe konstrukcji stalowych. Tryskacze i inne zabezpieczenia czynne. Naszkicuj schemat chłodzenia konstrukcji wodą. Omów zasadę działania tryskaczy. D5 Omów bierne zabezpieczenia przeciwpożarowe konstrukcji stalowych i ich stosowanie w zależności od wymaganej klasy odporności ogniowej elementu. D6 Naszkicuj i omów zasadę działania farb pęczniejących. Od czego zależy grubość powłoki pęczniejącej. Rys historyczny farb pęczniejących w Polsce. D7 Naszkicuj i omów okładziny konstrukcji stalowych z płyt na warunki pożaru. Rodzaje płyt, wymagane grubości i systemy oraz i główni producenci. D8 Omów i naszkicuj detale natryskowych powłok niereaktywnych E ZABEZPIECZENIA KOROZYJNE E1 Omów sposoby i kolejność działań przy zabezpieczaniu konstrukcji stalowych przed korozją. Naszkicuj rozwiązania konstrukcyjne, zapobiegające zatrzymywaniu się wody lub Strona 7

8 brudu, Przygotowania spawów i szczelin ze względu na ochronę korozyjną oraz przygotowanie krawędzi konstrukcji E2 Kategorie środowiska korozyjnego i przykłady sytuacji. Porównanie zmniejszenia grubości stali w różnych środowiskach, bez zabezpieczenia i po zabezpieczeniu metalizowaniem cynkiem. E3 Rodzaje farb antykorozyjnych i ich krótka charakterystyka. E4 Zabezpieczenia korozyjne. Przykładowe rodzaje zestawów malarskich i grubości powłok dla najczęściej występujących kategorii środowiska korozyjnego. E5 Metalowe powłoki antykorozyjne. Cynkowanie ogniowe, natryskowe Grubości powłok cynkowych. E6 Proces technologiczny cynkowania ogniowego. Różnica w stosunku do cynkowania galwanicznego oraz farb wysokocynkowych. E7 Proces technologiczny cynkowania natryskowego. Zastosowanie powłok aluminiowych. Wytyczne projektowania powłok metalowych. E8 Typowa trwałość powłoki cynkowej - pokaż sposób doboru grubości powłoki cynkowej E9 Ubytki korozyjne powłoki cynkowej oraz sposób przygotowania szczelin i odstępów elementów i otworów do cynkowania. Naszkicuj i omów F BELKI PODSUWNICOWE F1 Definicja dźwignic oraz przedmiotowe normy. Rodzaje dźwignic. Skrajnie. F2 Definicja suwnicy pomostowej. Podział suwnic pomostowych w tym funkcjonalny. Schematy i podstawowe parametry suwnic. Elementy prowadzące i sterowanie suwnicami F3 Idea i definicja współczynnika dynamicznego na przykładzie dźwignic. Definicja elementów i mechanizmów suwnicy, w tym wciągarka a wciągnik. Wciągniki jednoszynowe F4 Klasyfikacja suwnic ze względu na wykorzystanie. Parametry warunków technicznych użytkowania suwnic. Określanie liczby cykli pracy suwnicy F5 Grupy natężenia pracy suwnic, a klasa podnoszenia. Charakterystyka podnoszonych ładunków. F6 Belka podsuwnicowa ogólna charakterystyka. Naszkicuj dwa charakterystyczne detale konstrukcyjne. Urządzenia zabezpieczające belki podsuwnicowe. F7 Szyny podsuwnicowe i detale mocowania szyn do belek podsuwnicowych. Konsekwencje przy obliczaniu belek. Strona 8

9 F8 Dźwigary podsuwnicowe. Rodzaje. Naszkicuj charakterystyczne detale konstrukcyjne. F9 Stężenia belek podsuwnicowych Zadania i rodzaje. Naszkicuj charakterystyczne detale konstrukcyjne. F10 Oddziaływania dźwignic. Postanowienia Eurokodu na tle poprzednich norm. Definicja obciążeń regularnych, nieregularnych, wyjątkowych, a także inny podział obciążeń znamienny dla suwnic. F11 Rodzaje współczynników dynamicznych oddziaływań suwnic, jakie uwzględniają efekty i przykłady zastosowań. F12 Współczynnik dynamiczny do ciężaru własnego suwnicy i do ciężaru podnoszonego, a także łącznie do (ciężar własny + ciężar podnoszony). Różnice w wyznaczaniu i rząd wielkości F13 Oddziaływania od kilku suwnic naszkicuj, sytuacje obliczeniowe, grupy oddziaływań. Kombinacje obciążeń pionowych naszkicuj F14 Mimośród i siły poziome podłużne H L oraz poprzeczne H T oddziaływania suwnic naszkicuj. F15 Omów i naszkicuj model ukosowania suwnicy. Sposób wyznaczania tych sił poziomych od ukosowania. F16 Omów i naszkicuj oddziaływania wyjątkowe suwnicy. Charakterystyka zderzaka naszkicuj i omów istotę siły uderzenia w zderzak. F16 Omów i przedstaw na szkicach zagadnienie ugięcia i drgań belek podsuwnicowych. W jaki sposób limituje się drgania i ugięcia belek. F17 Omów i przedstaw na szkicach zagadnienie nośności przekrojów belek podsuwnicowych niestężonych. Jakie kryteria wytrzymałościowe należy uwzględnić? Naszkicuj standardowe rozkłady naprężeń w przekroju dwuteowym. Specyfika sprawdzania nośności belek podsuwnicowych, a teoria skręcania nieswobodnego. F18 Stany graniczne środników belek podsuwnicowych. Naszkicuj i omów specyfikę zagadnienia pod obciążeniem skupionym koła suwnicy. F19 Naszkicuj i omów projektowanie Spoin łączących pas ze środnikiem belki podsuwnicowej. F20 Omów zagadnienie interakcji na przykładzie interakcji obciążenia skupionego i zginania belki podsuwnicowej pod kołem suwnicy. F21 Omów zagadnienie interakcji na przykładzie interakcji obciążenia skupionego i zginania belki podsuwnicowej pod kołem suwnicy oraz zginania i ścinania środnika belki podsuwnicowej. Strona 9

10 F22 Na czym polega sprawdzenie nośności środnika belki podsuwnicowej w płaskim stanie naprężenie. Co to jest płaski stan naprężenia? F23 Omów i naszkicuj charakterystyczne zasady kształtowania belek podsuwnicowych? Nośność tężnika przeciwhamownego. G KONSTRUKCJE ZESPOLONE G1 Pojęcie zespolenia. Maksymalne naprężenia w przekroju złożonym bez zespolenia i po zespoleniu w stanie sprężystym i plastycznym. Naprężenia rozwarstwiające. G2 Naszkicuj i omów naprężenia w przekroju zespolonym obciążonym dodatnim momentem. Założenia przyjmowane przy analizie przekrojów zespolonych. G3 Naszkicuj i omów naprężenia w przekroju zespolonym obciążonym ujemnym momentem. G4 Omów mechanizmy zniszczenia przekroju zespolonego. Czynniki wpływające na nośność przekroju zespolonego. G5 Sytuacje obliczeniowe konstrukcji zespolonej. Współczesna metoda obliczania konstrukcji zespolonych omów zestaw programów. G6 Naszkicuj i omów stropy zespolone na blasze fałdowej. H RYSUNKI WARSZTATOWE A PROJEKT WYKONAWCZY H1 Zasada rozdziału rysunków warsztatowych od projektu wykonawczego. Pojęcie i zadania. Uczestnicy procesu inwestycyjnego i ich zadania. H2 Rys historyczny i kształtowanie się pojęć etapów projektowania w budownictwa. Miejsce projektu budowlanego, dokumentacji wykonawczej i rysunków warsztatowych. H3 Definicja i składowe dokumentacji wykonawczej, a rysunki warsztatowe. Przykład rysunku wykonawczego konstrukcji i różnice w stosunku do rysunku warsztatowego. Strona 10

Spis treści. Przedmowa... Podstawowe oznaczenia Charakterystyka ogólna dźwignic i torów jezdnych... 1

Spis treści. Przedmowa... Podstawowe oznaczenia Charakterystyka ogólna dźwignic i torów jezdnych... 1 Przedmowa Podstawowe oznaczenia 1 Charakterystyka ogólna dźwignic i torów jezdnych 1 11 Uwagi ogólne 1 12 Charakterystyka ogólna dźwignic 1 121 Suwnice pomostowe 2 122 Wciągniki jednoszynowe 11 13 Klasyfikacja

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANIE KONSTRUKCJI STALOWYCH WEDŁUG EUROKODÓW.

PROJEKTOWANIE KONSTRUKCJI STALOWYCH WEDŁUG EUROKODÓW. PROJEKTOWANIE KONSTRUKCJI STALOWYCH WEDŁUG EUROKODÓW. 1 Wiadomości wstępne 1.1 Zakres zastosowania stali do konstrukcji 1.2 Korzyści z zastosowania stali do konstrukcji 1.3 Podstawowe części i elementy

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 1. Wstęp (Aleksander Kozłowski) Wprowadzenie Dokumentacja rysunkowa projektu konstrukcji stalowej 7

Spis treści. 1. Wstęp (Aleksander Kozłowski) Wprowadzenie Dokumentacja rysunkowa projektu konstrukcji stalowej 7 Konstrukcje stalowe : przykłady obliczeń według PN-EN 1993-1. Cz. 3, Hale i wiaty / pod redakcją Aleksandra Kozłowskiego ; [zespół autorski Marcin Górski, Aleksander Kozłowski, Wiesław Kubiszyn, Dariusz

Bardziej szczegółowo

Stalowe konstrukcje prętowe. Cz. 1, Hale przemysłowe oraz obiekty użyteczności publicznej / Zdzisław Kurzawa. wyd. 2. Poznań, 2012.

Stalowe konstrukcje prętowe. Cz. 1, Hale przemysłowe oraz obiekty użyteczności publicznej / Zdzisław Kurzawa. wyd. 2. Poznań, 2012. Stalowe konstrukcje prętowe. Cz. 1, Hale przemysłowe oraz obiekty użyteczności publicznej / Zdzisław Kurzawa. wyd. 2. Poznań, 2012 Spis treści Przedmowa 9 1. Ramowe obiekty stalowe - hale 11 1.1. Rodzaje

Bardziej szczegółowo

Budownictwo I stopień (I stopień / II stopień) Ogólnoakademicki (ogólnoakademicki / praktyczny) Stacjonarne (stacjonarne / niestacjonarne)

Budownictwo I stopień (I stopień / II stopień) Ogólnoakademicki (ogólnoakademicki / praktyczny) Stacjonarne (stacjonarne / niestacjonarne) Załącznik nr 7 do Zarządzenia Rektora nr 10/12 z dnia 21 lutego 2012r. KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Konstrukcje metalowe 2 Nazwa modułu w języku angielskim Steel structures 2

Bardziej szczegółowo

Projektowanie konstrukcji stalowych według Eurokodów / Jan Bródka, Mirosław Broniewicz. [Rzeszów], cop Spis treści

Projektowanie konstrukcji stalowych według Eurokodów / Jan Bródka, Mirosław Broniewicz. [Rzeszów], cop Spis treści Projektowanie konstrukcji stalowych według Eurokodów / Jan Bródka, Mirosław Broniewicz. [Rzeszów], cop. 2013 Spis treści Od Wydawcy 10 Przedmowa 11 Preambuła 13 Wykaz oznaczeń 15 1 Wiadomości wstępne 23

Bardziej szczegółowo

Hale o konstrukcji słupowo-ryglowej

Hale o konstrukcji słupowo-ryglowej Hale o konstrukcji słupowo-ryglowej SCHEMATY KONSTRUKCYJNE Elementy konstrukcji hal z transportem podpartym: - prefabrykowane, żelbetowe płyty dachowe zmonolityzowane w sztywne tarcze lub przekrycie lekkie

Bardziej szczegółowo

Projektowanie i obliczanie połączeń i węzłów konstrukcji stalowych. Tom 2

Projektowanie i obliczanie połączeń i węzłów konstrukcji stalowych. Tom 2 Projektowanie i obliczanie połączeń i węzłów konstrukcji stalowych. Tom 2 Jan Bródka, Aleksander Kozłowski (red.) SPIS TREŚCI: 7. Węzły kratownic (Jan Bródka) 11 7.1. Wprowadzenie 11 7.2. Węzły płaskich

Bardziej szczegółowo

1. Obliczenia sił wewnętrznych w słupach (obliczenia wykonane zostały uproszczoną metodą ognisk)

1. Obliczenia sił wewnętrznych w słupach (obliczenia wykonane zostały uproszczoną metodą ognisk) Zaprojektować słup ramy hali o wymiarach i obciążeniach jak na rysunku. DANE DO ZADANIA: Rodzaj stali S235 tablica 3.1 PN-EN 1993-1-1 Rozstaw podłużny słupów 7,5 [m] Obciążenia zmienne: Śnieg 0,8 [kn/m

Bardziej szczegółowo

Zestaw pytań z konstrukcji i mechaniki

Zestaw pytań z konstrukcji i mechaniki Zestaw pytań z konstrukcji i mechaniki 1. Układ sił na przedstawionym rysunku a) jest w równowadze b) jest w równowadze jeśli jest to układ dowolny c) nie jest w równowadze d) na podstawie tego rysunku

Bardziej szczegółowo

Obciążenia poziome Obciążenia statyczne i dynamiczne Obciążenia od maszyn, urządzeń składowych

Obciążenia poziome Obciążenia statyczne i dynamiczne Obciążenia od maszyn, urządzeń składowych Spis treści Wykaz oznaczeń 11 Wstęp 14 1. Produkcja, własności stali, wyroby hutnicze, łączniki 17 1.1. Zarys produkcji stali 18 1.1.1. Produkcja surówki 18 1.1.2. Produkcja stali i żeliwa 19 1.1.3. Odtlenianie

Bardziej szczegółowo

Pomoce dydaktyczne: normy: [1] norma PN-EN 1991-1-1 Oddziaływania na konstrukcje. Oddziaływania ogólne. Ciężar objętościowy, ciężar własny, obciążenia użytkowe w budynkach. [] norma PN-EN 1991-1-3 Oddziaływania

Bardziej szczegółowo

Projektowanie konstrukcji stalowych. Cz. 2, Belki, płatwie, węzły i połączenia, ramy, łożyska / Jan Żmuda. Warszawa, cop

Projektowanie konstrukcji stalowych. Cz. 2, Belki, płatwie, węzły i połączenia, ramy, łożyska / Jan Żmuda. Warszawa, cop Projektowanie konstrukcji stalowych. Cz. 2, Belki, płatwie, węzły i połączenia, ramy, łożyska / Jan Żmuda. Warszawa, cop. 2016 Spis treści Przedmowa do części 2 Podstawowe oznaczenia XIII XIV 9. Ugięcia

Bardziej szczegółowo

Spis treści: Oznaczenia Wstęp Metale w budownictwie Procesy wytwarzania stali Podstawowe pojęcia Proces wielkopiecowy Proces konwertorowy i

Spis treści: Oznaczenia Wstęp Metale w budownictwie Procesy wytwarzania stali Podstawowe pojęcia Proces wielkopiecowy Proces konwertorowy i Spis treści: Oznaczenia Wstęp Metale w budownictwie Procesy wytwarzania stali Podstawowe pojęcia Proces wielkopiecowy Proces konwertorowy i martenowski Odtlenianie stali Odlewanie stali Proces ciągłego

Bardziej szczegółowo

Rok akademicki: 2015/2016 Kod: GBG-1-507-s Punkty ECTS: 5. Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: -

Rok akademicki: 2015/2016 Kod: GBG-1-507-s Punkty ECTS: 5. Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: - Nazwa modułu: Konstrukcje metalowe Rok akademicki: 2015/2016 Kod: GBG-1-507-s Punkty ECTS: 5 Wydział: Górnictwa i Geoinżynierii Kierunek: Budownictwo Specjalność: - Poziom studiów: Studia I stopnia Forma

Bardziej szczegółowo

Przedmioty Kierunkowe:

Przedmioty Kierunkowe: Zagadnienia na egzamin dyplomowy magisterski w Katedrze Budownictwa, czerwiec-lipiec 2016 Losowanie 3 pytań: 1-2 z przedmiotów kierunkowych i 1-2 z przedmiotów specjalistycznych Przedmioty Kierunkowe:

Bardziej szczegółowo

Przykład obliczeniowy wyznaczenia imperfekcji globalnych, lokalnych i efektów II rzędu P3 1

Przykład obliczeniowy wyznaczenia imperfekcji globalnych, lokalnych i efektów II rzędu P3 1 Przykład obliczeniowy wyznaczenia imperfekcji globalnych, lokalnych i efektów II rzędu P3 Schemat analizowanej ramy Analizy wpływu imperfekcji globalnych oraz lokalnych, a także efektów drugiego rzędu

Bardziej szczegółowo

Wydział Architektury Politechniki Białostockiej Kierunek: ARCHITEKTURA. PYTANIA NA EGZAMIN DYPLOMOWY INŻYNIERSKI rok akademicki 2017/2018

Wydział Architektury Politechniki Białostockiej Kierunek: ARCHITEKTURA. PYTANIA NA EGZAMIN DYPLOMOWY INŻYNIERSKI rok akademicki 2017/2018 Wydział Architektury Politechniki Białostockiej Kierunek: ARCHITEKTURA PYTANIA NA EGZAMIN DYPLOMOWY INŻYNIERSKI rok akademicki 2017/2018 Problematyka: BUDOWNICTWO I KONSTRUKCJE 1. Omów obciążenia działające

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 2. Zasady i algorytmy umieszczone w książce a normy PN-EN i PN-B 5

Spis treści. 2. Zasady i algorytmy umieszczone w książce a normy PN-EN i PN-B 5 Tablice i wzory do projektowania konstrukcji żelbetowych z przykładami obliczeń / Michał Knauff, Agnieszka Golubińska, Piotr Knyziak. wyd. 2-1 dodr. Warszawa, 2016 Spis treści Podstawowe oznaczenia Spis

Bardziej szczegółowo

Rys.1 a) Suwnica podwieszana, b) Wciągnik jednoszynowy 2)

Rys.1 a) Suwnica podwieszana, b) Wciągnik jednoszynowy 2) Tory jezdne suwnic podwieszanych Suwnice podwieszane oraz wciągniki jednoszynowe są obok suwnic natorowych najbardziej popularnym środkiem transportu wewnątrz hal produkcyjnych. Przykład suwnicy podwieszanej

Bardziej szczegółowo

Budownictwo I stopień (I stopień / II stopień) ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny) niestacjonarne (stacjonarne / niestacjonarne)

Budownictwo I stopień (I stopień / II stopień) ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny) niestacjonarne (stacjonarne / niestacjonarne) Załącznik nr 7 do Zarządzenia Rektora nr 10/12 z dnia 21 lutego 2012r. KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Konstrukcje metalowe 1 Nazwa modułu w języku angielskim Steel Construction

Bardziej szczegółowo

Opracowano z wykorzystaniem materiałów: [1] Trebilcock P, Lawson M., Architectural Design in Steel, Spon Press, 2004 [2 ] Biegus A.

Opracowano z wykorzystaniem materiałów: [1] Trebilcock P, Lawson M., Architectural Design in Steel, Spon Press, 2004 [2 ] Biegus A. Opracowano z wykorzystaniem materiałów: [1] Trebilcock P, Lawson M., Architectural Design in Steel, Spon Press, 2004 [2 ] Biegus A., Konstrukcje stalowe hal, Arkady, Warszawa2003 [3] Pawlak Z., Ekonomiczna

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU: KONSTRUKCJE BUDOWLANE klasa III Podstawa opracowania: PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK BUDOWNICTWA 311204

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU: KONSTRUKCJE BUDOWLANE klasa III Podstawa opracowania: PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK BUDOWNICTWA 311204 WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU: KONSTRUKCJE BUDOWLANE klasa III Podstawa opracowania: PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK BUDOWNICTWA 311204 1 DZIAŁ PROGRAMOWY V. PODSTAWY STATYKI I WYTRZYMAŁOŚCI MATERIAŁÓW

Bardziej szczegółowo

Sprawdzenie nosności słupa w schematach A1 i A2 - uwzględnienie oddziaływania pasa dolnego dźwigara kratowego.

Sprawdzenie nosności słupa w schematach A1 i A2 - uwzględnienie oddziaływania pasa dolnego dźwigara kratowego. Sprawdzenie nosności słupa w schematach A i A - uwzględnienie oddziaływania pasa dolnego dźwigara kratowego. Sprawdzeniu podlega podwiązarowa część słupa - pręt nr. Siły wewnętrzne w słupie Kombinacje

Bardziej szczegółowo

Projektowanie elementu zbieżnego wykonanego z przekroju klasy 4

Projektowanie elementu zbieżnego wykonanego z przekroju klasy 4 Projektowanie elementu zbieżnego wykonanego z przekroju klasy 4 Informacje ogólne Analiza globalnej stateczności nieregularnych elementów konstrukcyjnych (na przykład zbieżne słupy, belki) może być przeprowadzona

Bardziej szczegółowo

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć Nazwa modułu: Stalowe konstrukcje budowlane Rok akademicki: 2016/2017 Kod: GBG-1-502-n Punkty ECTS: 4 Wydział: Górnictwa i Geoinżynierii Kierunek: Budownictwo Specjalność: - Poziom studiów: Studia I stopnia

Bardziej szczegółowo

Jako pokrycie dachowe zastosować płytę warstwową z wypełnieniem z pianki poliuretanowej grubości 100mm, np. PolDeck TD firmy Europanels.

Jako pokrycie dachowe zastosować płytę warstwową z wypełnieniem z pianki poliuretanowej grubości 100mm, np. PolDeck TD firmy Europanels. Pomoce dydaktyczne: [1] norma PN-EN 1991-1-1 Oddziaływania na konstrukcję. Oddziaływania ogólne. Ciężar objętościowy, ciężar własny, obciążenia użytkowe w budynkach. [2] norma PN-EN 1991-1-3 Oddziaływania

Bardziej szczegółowo

Jan Kowalski Sprawozdanie z przedmiotu Wspomaganie Komputerowe w Projektowaniu

Jan Kowalski Sprawozdanie z przedmiotu Wspomaganie Komputerowe w Projektowaniu Jan Kowalski Sprawozdanie z przedmiotu Wspomaganie Komputerowe w Projektowaniu Prowadzący: Jan Nowak Rzeszów, 015/016 Zakład Mechaniki Konstrukcji Spis treści 1. Budowa przestrzennego modelu hali stalowej...3

Bardziej szczegółowo

Rok akademicki: 2015/2016 Kod: GBG s Punkty ECTS: 5. Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: -

Rok akademicki: 2015/2016 Kod: GBG s Punkty ECTS: 5. Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: - Nazwa modułu: Stalowe konstrukcje budowlane Rok akademicki: 2015/2016 Kod: GBG-1-508-s Punkty ECTS: 5 Wydział: Górnictwa i Geoinżynierii Kierunek: Budownictwo Specjalność: - Poziom studiów: Studia I stopnia

Bardziej szczegółowo

Analiza globalnej stateczności przy użyciu metody ogólnej

Analiza globalnej stateczności przy użyciu metody ogólnej Analiza globalnej stateczności przy użyciu metody ogólnej Informacje ogólne Globalna analiza stateczności elementów konstrukcyjnych ramy może być przeprowadzona metodą ogólną określoną przez EN 1993-1-1

Bardziej szczegółowo

Zakład Konstrukcji Żelbetowych SŁAWOMIR GUT. Nr albumu: 79983 Kierunek studiów: Budownictwo Studia I stopnia stacjonarne

Zakład Konstrukcji Żelbetowych SŁAWOMIR GUT. Nr albumu: 79983 Kierunek studiów: Budownictwo Studia I stopnia stacjonarne Zakład Konstrukcji Żelbetowych SŁAWOMIR GUT Nr albumu: 79983 Kierunek studiów: Budownictwo Studia I stopnia stacjonarne PROJEKT WYBRANYCH ELEMENTÓW KONSTRUKCJI ŻELBETOWEJ BUDYNKU BIUROWEGO DESIGN FOR SELECTED

Bardziej szczegółowo

BUDOWNICTWO DREWNIANE. SPIS TREŚCI: Wprowadzenie

BUDOWNICTWO DREWNIANE. SPIS TREŚCI: Wprowadzenie BUDOWNICTWO DREWNIANE. SPIS TREŚCI: Wprowadzenie 1. Materiał budowlany "drewno" 1.1. Budowa drewna 1.2. Anizotropia drewna 1.3. Gęstość drewna 1.4. Szerokość słojów rocznych 1.5. Wilgotność drewna 1.6.

Bardziej szczegółowo

Błędy projektowe i wykonawcze

Błędy projektowe i wykonawcze dr inż. Lesław Niewiadomski, mgr inż. Kamil Słowiński Politechnika Śląska Błędy projektowe i wykonawcze konstrukcji przekrycia hali stalowej kkonsekwencje błędów popełnionych na etapie projektu oraz podczas

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO PIMOT

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO PIMOT ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. OPIS TECHNICZNY 1. DANE OGÓLNE...4 2. PODSTAWA OPRACOWANIA...4 2.1 ZLECENIE I PROJEKT BRANŻY ARCHITEKTONICZNEJ,...4 2.2 OBCIĄŻENIA ZEBRANO ZGODNIE Z:...4 2.3 ELEMENTY KONSTRUKCYJNE

Bardziej szczegółowo

dr inż. Leszek Stachecki

dr inż. Leszek Stachecki dr inż. Leszek Stachecki www.stachecki.com.pl www.ls.zut.edu.pl Obliczenia projektowe fundamentów obejmują: - sprawdzenie nośności gruntu dobór wymiarów podstawy fundamentu; - projektowanie fundamentu,

Bardziej szczegółowo

MS GLIWICKIE BIURO PROJEKTÓW S.J.

MS GLIWICKIE BIURO PROJEKTÓW S.J. SPIS TREŚCI/ Strona 1. PODSTAWOWE NORMY I NORMATYWY TECHNICZNE 2 2. OBCIĄŻENIA PRZYJĘTE DO OBLICZEŃ 2 3. OPIS PROJEKTOWANEJ KONSTRUKCJI STALOWEJ 3 4. BLACHA TRAPEZOWA 5 5. MATERIAŁY KONSTRUKCYJNE 6 6.

Bardziej szczegółowo

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2014/2015

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2014/2015 Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Karta przedmiotu Wydział Inżynierii Lądowej obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 014/015 Kierunek studiów: Budownictwo Forma sudiów:

Bardziej szczegółowo

Projekt belki zespolonej

Projekt belki zespolonej Pomoce dydaktyczne: - norma PN-EN 1994-1-1 Projektowanie zespolonych konstrukcji stalowo-betonowych. Reguły ogólne i reguły dla budynków. - norma PN-EN 199-1-1 Projektowanie konstrukcji z betonu. Reguły

Bardziej szczegółowo

Obliczanie konstrukcji żelbetowych według Eurokodu 2 : zasady ogólne i zasady dotyczące budynków / Michał Knauff. wyd. 2. zm., 1 dodr.

Obliczanie konstrukcji żelbetowych według Eurokodu 2 : zasady ogólne i zasady dotyczące budynków / Michał Knauff. wyd. 2. zm., 1 dodr. Obliczanie konstrukcji żelbetowych według Eurokodu 2 : zasady ogólne i zasady dotyczące budynków / Michał Knauff. wyd. 2. zm., 1 dodr. Warszawa, 2016 Spis treści Podstawowe oznaczenia Spis tablic XIV XXIII

Bardziej szczegółowo

Współdziałanie szkieletu hal z lekką obudową z blachy profilowanej. Wybrane przykłady rozwiązań konstrukcyjnych hal o dużych rozpiętościach

Współdziałanie szkieletu hal z lekką obudową z blachy profilowanej. Wybrane przykłady rozwiązań konstrukcyjnych hal o dużych rozpiętościach Ogólne zasady projektowania konstrukcji hal Układy konstrukcji hal Główne ustroje nośne Belki podsuwnicowe Konstrukcje wsporcze dachów Konstrukcje wsporcze ścian, Stężenia Współdziałanie szkieletu hal

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY DYDAKTYCZNE

MATERIAŁY DYDAKTYCZNE 1/25 2/25 3/25 4/25 ARANŻACJA KONSTRUKCJI NOŚNEJ STROPU W przypadku prostokątnej siatki słupów można wyróżnić dwie konfiguracje belek stropowych: - Belki główne podpierają belki drugorzędne o mniejszej

Bardziej szczegółowo

PYTANIA SZCZEGÓŁOWE DLA PROFILI DYPLOMOWANIA EGZAMIN MAGISTERSKI

PYTANIA SZCZEGÓŁOWE DLA PROFILI DYPLOMOWANIA EGZAMIN MAGISTERSKI PYTANIA SZCZEGÓŁOWE DLA PROFILI DYPLOMOWANIA Materiały budowlane z technologią betonu EGZAMIN MAGISTERSKI Fizyka budowli Budownictwo ogólne 1. Materiały pokryć dachowych. 2. Wymagania techniczne i rozwiązania

Bardziej szczegółowo

Temat: Mimośrodowe ściskanie i rozciąganie

Temat: Mimośrodowe ściskanie i rozciąganie Wytrzymałość Materiałów II 2016 1 Przykładowe tematy egzaminacyjne kursu Wytrzymałość Materiałów II Temat: Mimośrodowe ściskanie i rozciąganie 1. Dany jest pręt obciążony mimośrodowo siłą P. Oblicz naprężenia

Bardziej szczegółowo

Spis treści Rodzaje stężeń #t / 3 Przykład 1 #t / 42 Przykład 2 #t / 47 Przykład 3 #t / 49 Przykład 4 #t / 58 Przykład 5 #t / 60 Wnioski #t / 63

Spis treści Rodzaje stężeń #t / 3 Przykład 1 #t / 42 Przykład 2 #t / 47 Przykład 3 #t / 49 Przykład 4 #t / 58 Przykład 5 #t / 60 Wnioski #t / 63 Konstrukcje metalowe Wykład XV Stężenia Spis treści Rodzaje stężeń #t / 3 Przykład 1 #t / 42 Przykład 2 #t / 47 Przykład 3 #t / 49 Przykład 4 #t / 58 Przykład 5 #t / 60 Wnioski #t / 63 Rodzaje stężeń Stężenie

Bardziej szczegółowo

Informacje ogólne. Rys. 1. Rozkłady odkształceń, które mogą powstać w stanie granicznym nośności

Informacje ogólne. Rys. 1. Rozkłady odkształceń, które mogą powstać w stanie granicznym nośności Informacje ogólne Założenia dotyczące stanu granicznego nośności przekroju obciążonego momentem zginającym i siłą podłużną, przyjęte w PN-EN 1992-1-1, pozwalają na ujednolicenie procedur obliczeniowych,

Bardziej szczegółowo

OMAWIANE ZAGADNIENIA. Analiza sprężysta konstrukcji uwzględniająca efekty drugiego rzędu i imperfekcje. Procedura projektowania ram portalowych

OMAWIANE ZAGADNIENIA. Analiza sprężysta konstrukcji uwzględniająca efekty drugiego rzędu i imperfekcje. Procedura projektowania ram portalowych Projekt SKILLS RAMY PORTALOWE OMAWIANE ZAGADNIENIA Analiza sprężysta konstrukcji uwzględniająca efekty drugiego rzędu i imperfekcje Procedura projektowania ram portalowych Procedura projektowania stężeń

Bardziej szczegółowo

Założenia obliczeniowe i obciążenia

Założenia obliczeniowe i obciążenia 1 Spis treści Założenia obliczeniowe i obciążenia... 3 Model konstrukcji... 4 Płyta trybun... 5 Belki trybun... 7 Szkielet żelbetowy... 8 Fundamenty... 12 Schody... 14 Stropy i stropodachy żelbetowe...

Bardziej szczegółowo

Zestaw pytań nr 1 na egzamin dyplomowy dla kierunku Budownictwo studia I stopnia obowiązujący od 01 października 2016 roku

Zestaw pytań nr 1 na egzamin dyplomowy dla kierunku Budownictwo studia I stopnia obowiązujący od 01 października 2016 roku A. Pytania o charakterze problemowym: Zestaw pytań nr 1 na egzamin dyplomowy dla kierunku Budownictwo studia I stopnia obowiązujący od 01 października 2016 roku Lp. Treść pytania 1. Jak rozumiesz pojęcie

Bardziej szczegółowo

P R O J E K T O W A N I E I R E A L I Z A C J A K O N S T R U K C J I B U D O W L A N Y C H

P R O J E K T O W A N I E I R E A L I Z A C J A K O N S T R U K C J I B U D O W L A N Y C H K O N S T R U K C Y J N E D R E W N O K L E J O N E P R O J E K T O W A N I E I R E A L I Z A C J A K O N S T R U K C J I B U D O W L A N Y C H K O N S B U D t e l. : ( 0 9 1 ) 8 1 2 5 3 8 7 u l. K s.

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA stosowany na lekcjach konstrukcji budowlanych w klasach 5-letniego technikum budowlanego w roku szkolnym 2002/2003 Układ umiejętności Poziom wymagań (uczeń powinien:) Podstawowy

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BELKI PODSUWNICOWEJ I SŁUPA W STALOWEJ HALI PRZEMYSŁOWEJ CZĘŚĆ 1 BELKA PODSUWNICOWA

PROJEKT BELKI PODSUWNICOWEJ I SŁUPA W STALOWEJ HALI PRZEMYSŁOWEJ CZĘŚĆ 1 BELKA PODSUWNICOWA PROJEKT BELKI PODSUWNICOWEJ I SŁUPA W STALOWEJ HALI PRZEMYSŁOWEJ Pomoce dydaktyczne:. norma PN-EN 99-- Oddziaływania na konstrukcje. Oddziaływania ogólne. Ciężar objętościowy, ciężar własny, obciążenia

Bardziej szczegółowo

700 [kg/m 3 ] * 0,012 [m] = 8,4. Suma (g): 0,138 Ze względu na ciężar wykończenia obciążenie stałe powiększono o 1%:

700 [kg/m 3 ] * 0,012 [m] = 8,4. Suma (g): 0,138 Ze względu na ciężar wykończenia obciążenie stałe powiększono o 1%: Producent: Ryterna modul Typ: Moduł kontenerowy PB1 (długość: 6058 mm, szerokość: 2438 mm, wysokość: 2800 mm) Autor opracowania: inż. Radosław Noga (na podstawie opracowań producenta) 1. Stan graniczny

Bardziej szczegółowo

Rok akademicki: 2015/2016 Kod: GBG n Punkty ECTS: 5. Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: -

Rok akademicki: 2015/2016 Kod: GBG n Punkty ECTS: 5. Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: - Nazwa modułu: Konstrukcje metalowe Rok akademicki: 2015/2016 Kod: GBG-1-504-n Punkty ECTS: 5 Wydział: Górnictwa i Geoinżynierii Kierunek: Budownictwo Specjalność: - Poziom studiów: Studia I stopnia Forma

Bardziej szczegółowo

Spis treści I. WPROWADZENIE 5. 1.1. Przedmiot, cel i zakres opracowania 5

Spis treści I. WPROWADZENIE 5. 1.1. Przedmiot, cel i zakres opracowania 5 Przykładowy spis treści pracy dyplomowej- Katedra Konstrukcji Metalowych Wrocław 2013 1 Przykładowy spis treści pracy dyplomowej. Efektem finalnym wykonania pracy dyplomowej jest wydrukowany egzemplarz

Bardziej szczegółowo

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć Nazwa modułu: Stalowe konstrukcje budowlane Rok akademicki: 2015/2016 Kod: GBG-1-610-n Punkty ECTS: 4 Wydział: Górnictwa i Geoinżynierii Kierunek: Budownictwo Specjalność: - Poziom studiów: Studia I stopnia

Bardziej szczegółowo

Analiza I i II rzędu. gdzie α cr mnożnik obciążenia krytycznego według procedury

Analiza I i II rzędu. gdzie α cr mnożnik obciążenia krytycznego według procedury Analiza I i II rzędu W analizie I rzędu stosuje się zasadę zesztywnienia, tzn. rozpatruje się nieodkształconą, pierwotną geometrię konstrukcji, niezależnie od stanu obciążenia. Gdy w obliczeniac statycznyc

Bardziej szczegółowo

Mechanika teoretyczna

Mechanika teoretyczna Inne rodzaje obciążeń Mechanika teoretyczna Obciążenie osiowe rozłożone wzdłuż pręta. Obciążenie pionowe na pręcie ukośnym: intensywność na jednostkę rzutu; intensywność na jednostkę długości pręta. Wykład

Bardziej szczegółowo

KONSTRUKCJE BETONOWE PROJEKT ŻELBETOWEJ HALI SŁUPOWO-RYGLOWEJ

KONSTRUKCJE BETONOWE PROJEKT ŻELBETOWEJ HALI SŁUPOWO-RYGLOWEJ KONSTRUKCJE BETONOWE PROJEKT ŻELBETOWEJ HALI PRZEMYSŁOWEJ O KONSTRUKCJI SŁUPOWO-RYGLOWEJ SŁUP - PROJEKTOWANIE ZAŁOŻENIA Słup: szerokość b wysokość h długość L ZAŁOŻENIA Słup: wartości obliczeniowe moment

Bardziej szczegółowo

Opracowano z wykorzystaniem materiałów: [1] Trebilcock P, Lawson M., Architectural Design in Steel, Spon Press, 2004 [2 ] Biegus A.

Opracowano z wykorzystaniem materiałów: [1] Trebilcock P, Lawson M., Architectural Design in Steel, Spon Press, 2004 [2 ] Biegus A. Opracowano z wykorzystaniem materiałów: [1] Trebilcock P, Lawson M., Architectural Design in Steel, Spon Press, 2004 [2 ] Biegus A., Konstrukcje stalowe hal, Arkady, Warszawa2003 [3] Pawlak Z., Ekonomiczna

Bardziej szczegółowo

PROJEKT STOPY FUNDAMENTOWEJ

PROJEKT STOPY FUNDAMENTOWEJ TOK POSTĘPOWANIA PRZY PROJEKTOWANIU STOPY FUNDAMENTOWEJ OBCIĄŻONEJ MIMOŚRODOWO WEDŁUG WYTYCZNYCH PN-EN 1997-1 Eurokod 7 Przyjęte do obliczeń dane i założenia: V, H, M wartości charakterystyczne obciążeń

Bardziej szczegółowo

Liczba godzin Liczba tygodni w tygodniu w semestrze

Liczba godzin Liczba tygodni w tygodniu w semestrze 15. Przedmiot: WYTRZYMAŁOŚĆ MATERIAŁÓW Kierunek: Mechatronika Specjalność: mechatronika systemów energetycznych Rozkład zajęć w czasie studiów Liczba godzin Liczba godzin Liczba tygodni w tygodniu w semestrze

Bardziej szczegółowo

Wpływ podpory ograniczającej obrót pasa ściskanego na stateczność słupa-belki

Wpływ podpory ograniczającej obrót pasa ściskanego na stateczność słupa-belki Wpływ podpory ograniczającej obrót pasa ściskanego na stateczność słupa-belki Informacje ogólne Podpora ograniczająca obrót pasa ściskanego słupa (albo ramy) może znacząco podnieść wielkość mnożnika obciążenia,

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. 1.2 Podstawa opracowania. Podstawą formalną niniejszego opracowania są normy :

OPIS TECHNICZNY. 1.2 Podstawa opracowania. Podstawą formalną niniejszego opracowania są normy : OPIS TECHNICZNY 1.1 Przedmiot opracowania Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny dachu kratowego hali produkcyjnej. 1.2 Podstawa opracowania Podstawą formalną niniejszego opracowania są normy

Bardziej szczegółowo

Schöck Isokorb typu V

Schöck Isokorb typu V Schöck Isokorb typu Schöck Isokorb typu Spis treści Strona Przykłady ułożenia elementów i przekroje 100 Tabele nośności/rzuty poziome 101 Przykłady zastosowania 102 Zbrojenie na budowie/wskazówki 103 Rozstaw

Bardziej szczegółowo

Schöck Isokorb typu K-HV, K-BH, K-WO, K-WU

Schöck Isokorb typu K-HV, K-BH, K-WO, K-WU Schöck Isokorb typu,,, Schöck Isokorb typu,,, Ilustr. 126: Schöck Isokorb typu Schöck Isokorb typu przeznaczony do połączeń balkonów wspornikowych. obniżony względem stropu. Przenosi ujemne momenty i dodatnie

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANIE STĘŻEŃ STALOWYCH BUDYNKÓW HALOWYCH

PROJEKTOWANIE STĘŻEŃ STALOWYCH BUDYNKÓW HALOWYCH POLITECHNIKA WROCŁAWSKA WYDZIAŁ BUDOWNICTWA LĄDOWEGO I WODNEGO Instytut Budownictwa ANTONI BIEGUS PROJEKTOWANIE STĘŻEŃ STALOWYCH BUDYNKÓW HALOWYCH WYKŁADY www.kkm.pwr.wroc.pl WROCŁAW 2012 2 SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

EKSPERTYZA TECHNICZNA konstrukcji wiaty gromadzenia surowców wtórnych w Zakładzie Utylizacji. Zawartość opracowania

EKSPERTYZA TECHNICZNA konstrukcji wiaty gromadzenia surowców wtórnych w Zakładzie Utylizacji. Zawartość opracowania 1 Zawartość opracowania Część opisowa 1. Podstawa opracowania 1.1 Podstawa formalna 1.2 Materiały techniczne 2. Przedmiot opracowania 3 Cel i zakres opracowania 4. Opis konstrukcji 5 Opis stanu technicznego

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp Część I STATYKA

Spis treści. Wstęp Część I STATYKA Spis treści Wstęp... 15 Część I STATYKA 1. WEKTORY. PODSTAWOWE DZIAŁANIA NA WEKTORACH... 17 1.1. Pojęcie wektora. Rodzaje wektorów... 19 1.2. Rzut wektora na oś. Współrzędne i składowe wektora... 22 1.3.

Bardziej szczegółowo

UWAGA: Projekt powinien być oddany w formie elektronicznej na płycie cd.

UWAGA: Projekt powinien być oddany w formie elektronicznej na płycie cd. Pomoce dydaktyczne: [1] norma PN-EN 1991-1-1 Oddziaływania na konstrukcję. Oddziaływania ogólne. Ciężar objętościowy, ciężar własny, obciążenia użytkowe w budynkach. [2] norma PN-EN 1991-1-3 Oddziaływania

Bardziej szczegółowo

ĆWICZENIE PROJEKTOWE Z PRZEDMIOTU KONSTRUKCJE BETONOWE - OBIEKTY PROJEKT SŁUPA W ŻELBETOWEJ HALI PREFABRYKOWANEJ. Politechnika Wrocławska

ĆWICZENIE PROJEKTOWE Z PRZEDMIOTU KONSTRUKCJE BETONOWE - OBIEKTY PROJEKT SŁUPA W ŻELBETOWEJ HALI PREFABRYKOWANEJ. Politechnika Wrocławska Politechnika Wrocławska Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego Instytut Budownictwa Katedra Konstrukcji Betonowych ĆWICZENIE PROJEKTOWE Z PRZEDMIOTU KONSTRUKCJE BETONOWE - OBIEKTY PROJEKT SŁUPA W ŻELBETOWEJ

Bardziej szczegółowo

Projektowanie i obliczanie połączeń i węzłów konstrukcji stalowych. Tom 1

Projektowanie i obliczanie połączeń i węzłów konstrukcji stalowych. Tom 1 Projektowanie i obliczanie połączeń i węzłów konstrukcji stalowych. Tom 1 Jan Bródka, Aleksander Kozłowski (red.) SPIS TREŚCI: Wstęp 1. Zagadnienia ogólne (Jan Bródka) 1.1. Materiały i wyroby 1.2. Systematyka

Bardziej szczegółowo

Przykład obliczeń głównego układu nośnego hali - Rozwiązania alternatywne. Opracował dr inż. Rafał Tews

Przykład obliczeń głównego układu nośnego hali - Rozwiązania alternatywne. Opracował dr inż. Rafał Tews 1. Podstawa dwudzielna Przy dużych zginaniach efektywniejszym rozwiązaniem jest podstawa dwudzielna. Pozwala ona na uzyskanie dużo większego rozstawu śrub kotwiących. Z drugiej strony takie ukształtowanie

Bardziej szczegółowo

Moduł. Profile stalowe

Moduł. Profile stalowe Moduł Profile stalowe 400-1 Spis treści 400. PROFILE STALOWE...3 400.1. WIADOMOŚCI OGÓLNE...3 400.1.1. Opis programu...3 400.1.2. Zakres programu...3 400.1. 3. Opis podstawowych funkcji programu...4 400.2.

Bardziej szczegółowo

Przedmiotem opracowania jest przebudowa holu wejściowego wraz z korytarzem parteru budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Borsuczej 2 w Białymstoku.

Przedmiotem opracowania jest przebudowa holu wejściowego wraz z korytarzem parteru budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Borsuczej 2 w Białymstoku. Spis zawartości I. INFORMACJE OGÓLNE...3 1 Przedmiot opracowania...3 2 Podstawa merytoryczna opracowania...3 3 Zakres opracowania...3 4 Normy, normatywy i wykorzystane materiały...3 II. OPIS TECHNICZNY...4

Bardziej szczegółowo

Tasowanie norm suplement

Tasowanie norm suplement Tasowanie norm suplement W związku z rozwiniętą dość intensywną dyskusją na temat, poruszony w moim artykule, łączenia w opracowaniach projektowych norm PN-B i PN-EN ( Inżynier Budownictwa nr 9/2016) pragnę

Bardziej szczegółowo

KONSTRUKCJE BETONOWE PROJEKT ŻELBETOWEJ HALI SŁUPOWO-RYGLOWEJ

KONSTRUKCJE BETONOWE PROJEKT ŻELBETOWEJ HALI SŁUPOWO-RYGLOWEJ KONSTRUKCJE BETONOWE PROJEKT ŻELBETOWEJ HALI PRZEMYSŁOWEJ O KONSTRUKCJI SŁUPOWO-RYGLOWEJ KOMBINATORYKA STANY GRANICZNE Stany graniczne stany, po których przekroczeniu lub nie spełnieniu konstrukcja może

Bardziej szczegółowo

WYKŁAD 3 OBLICZANIE I SPRAWDZANIE NOŚNOŚCI NIEZBROJONYCH ŚCIAN MUROWYCH OBCIĄŻNYCH PIONOWO

WYKŁAD 3 OBLICZANIE I SPRAWDZANIE NOŚNOŚCI NIEZBROJONYCH ŚCIAN MUROWYCH OBCIĄŻNYCH PIONOWO WYKŁAD 3 OBLICZANIE I SPRAWDZANIE NOŚNOŚCI NIEZBROJONYCH ŚCIAN MUROWYCH OBCIĄŻNYCH PIONOWO Ściany obciążone pionowo to konstrukcje w których o zniszczeniu decyduje wytrzymałość muru na ściskanie oraz tzw.

Bardziej szczegółowo

FIZYKA BUDOWLI II. 1. Podstawowe różnice w parametrach między budynkami tradycyjnymi, energooszczędnymi a pasywnymi

FIZYKA BUDOWLI II. 1. Podstawowe różnice w parametrach między budynkami tradycyjnymi, energooszczędnymi a pasywnymi I. Specjalność KBI FIZYKA BUDOWLI II 1. Podstawowe różnice w parametrach między budynkami tradycyjnymi, energooszczędnymi a pasywnymi 2. Klasyfikacja budynków pod kątem standardu energetycznego 3. Zalecenia

Bardziej szczegółowo

BUDOWNICTWO. Zagadnienia na egzamin dyplomowy dla studentów z zakresu poniższych przedmiotów:

BUDOWNICTWO. Zagadnienia na egzamin dyplomowy dla studentów z zakresu poniższych przedmiotów: BUDOWNICTWO Zagadnienia na egzamin dyplomowy dla studentów z zakresu poniższych przedmiotów: Mechanika gruntów i fundamentowanie: 1. Podłoże gruntowe niejednorodne, zasady wydzielania warstw geotechnicznych,

Bardziej szczegółowo

KONSTRUKCJE METALOWE

KONSTRUKCJE METALOWE KONSTRUKCJE METALOWE ĆWICZENIA 15 GODZ./SEMESTR PROWADZĄCY PRZEDMIOT: dr hab. inż. Lucjan ŚLĘCZKA prof. PRz. PROWADZĄCY ĆWICZENIA: dr inż. Wiesław KUBISZYN P39. ZAKRES TEMATYCZNY ĆWICZEŃ: KONSTRUOWANIE

Bardziej szczegółowo

Kierunek Budownictwo Wykaz pytań na egzamin dyplomowy Przedmioty podstawowe i kierunkowe Studia I- go stopnia Stacjonarne i niestacjonarne

Kierunek Budownictwo Wykaz pytań na egzamin dyplomowy Przedmioty podstawowe i kierunkowe Studia I- go stopnia Stacjonarne i niestacjonarne Kierunek Budownictwo Wykaz pytań na egzamin dyplomowy Przedmioty podstawowe i kierunkowe Studia I- go stopnia Stacjonarne i niestacjonarne Pytania z przedmiotów podstawowych i kierunkowych (dla wszystkich

Bardziej szczegółowo

DIF SEK. Część 2 Odpowiedź termiczna

DIF SEK. Część 2 Odpowiedź termiczna Część 2 Odpowiedź termiczna Prezentowane tematy Część 1: Oddziaływanie termiczne i mechaniczne Część 3: Odpowiedź mechaniczna Część 4: Oprogramowanie inżynierii pożarowej Część 5a: Przykłady Część 5b:

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA KRAKOWSKA Katedra Konstrukcji Stalowych i Spawalnictwa PRZYKŁADY WYMIAROWANIA KONSTRUKCJI STALOWYCH Z PROFILI SIN

POLITECHNIKA KRAKOWSKA Katedra Konstrukcji Stalowych i Spawalnictwa PRZYKŁADY WYMIAROWANIA KONSTRUKCJI STALOWYCH Z PROFILI SIN POLITECHIKA KRAKOWSKA Katedra Konstrukcji Stalowych i Spawalnictwa PRZYKŁADY WYIAROWAIA KOSTRUKCJI STALOWYCH Z PROFILI SI Kraków Prof. dr hab. inż. Zbigniew EDERA gr inż. Krzysztof KUCHTA Katedra Konstrukcji

Bardziej szczegółowo

Konstrukcje spawane Połączenia

Konstrukcje spawane Połączenia Ferenc Kazimierz, Ferenc Jarosław Konstrukcje spawane Połączenia 2006, wyd. 3, B5, s. 460, rys. 246, tabl. 67 ISBN 83-204-3229-4 cena 58,00 zł Rabat 10% cena 52,20 W książce w sposób nowatorski przedstawiono

Bardziej szczegółowo

Konstrukcje metalowe - podstawy Kod przedmiotu

Konstrukcje metalowe - podstawy Kod przedmiotu Konstrukcje metalowe - podstawy - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Konstrukcje metalowe - podstawy Kod przedmiotu 06.4-WI-BUDP-Konstmet-pods-S16 Wydział Kierunek Wydział Budownictwa,

Bardziej szczegółowo

KARTA MODUŁU KSZTAŁCENIA

KARTA MODUŁU KSZTAŁCENIA I. 1 Nazwa modułu kształcenia Konstrukcje metalowe i drewniane KARTA MODUŁU KSZTAŁCENIA Informacje ogólne 2 Nazwa jednostki prowadzącej moduł Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II,Katedra Nauk

Bardziej szczegółowo

PRZEDMOWA 10 1. WIADOMOŚCI WSTĘPNE 11 2. ROZWÓJ MOSTÓW DREWNIANYCH W DZIEJACH LUDZKOŚCI 13

PRZEDMOWA 10 1. WIADOMOŚCI WSTĘPNE 11 2. ROZWÓJ MOSTÓW DREWNIANYCH W DZIEJACH LUDZKOŚCI 13 PRZEDMOWA 10 1. WIADOMOŚCI WSTĘPNE 11 2. ROZWÓJ MOSTÓW DREWNIANYCH W DZIEJACH LUDZKOŚCI 13 3. DREWNO JAKO MATERIAŁ KONSTRUKCYJNY DO BUDOWY MOSTÓW 39 3.1. Wady i zalety drewna 39 3.2. Gatunki drewna stosowane

Bardziej szczegółowo

Projekt: Data: Pozycja: EJ 3,14² , = 43439,93 kn 2,667² = 2333,09 kn 5,134² EJ 3,14² ,0 3,14² ,7

Projekt: Data: Pozycja: EJ 3,14² , = 43439,93 kn 2,667² = 2333,09 kn 5,134² EJ 3,14² ,0 3,14² ,7 Pręt nr 8 Wyniki wymiarowania stali wg P-90/B-0300 (Stal_3d v. 3.33) Zadanie: Hala stalowa.rm3 Przekrój: 1 - U 00 E Y Wymiary przekroju: h=00,0 s=76,0 g=5, t=9,1 r=9,5 ex=0,7 Charakterystyka geometryczna

Bardziej szczegółowo

Leszek CHODOR, dr inż. bud, inż.arch.

Leszek CHODOR, dr inż. bud, inż.arch. Opracowano z wykorzystaniem materiałów: [1] PN-EN 1991-3 Eurokod 1. Oddziaływania na konstrukcje. Część 3: Oddziaływania wywołane dźwignicami i maszynami [2] PN-EN 1993-6:2007, Projektowanie konstrukcji

Bardziej szczegółowo

OBLICZENIE ZARYSOWANIA

OBLICZENIE ZARYSOWANIA SPRAWDZENIE SG UŻYTKOWALNOŚCI (ZARYSOWANIA I UGIĘCIA) METODAMI DOKŁADNYMI, OMÓWIENIE PROCEDURY OBLICZANIA SZEROKOŚCI RYS ORAZ STRZAŁKI UGIĘCIA PRZYKŁAD OBLICZENIOWY. ZAJĘCIA 9 PODSTAWY PROJEKTOWANIA KONSTRUKCJI

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO KONSTRUKCJI

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO KONSTRUKCJI OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO KONSTRUKCJI ROBUDOWA I ZADASZENIE OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW WIELGIE I. OPIS OGÓLNY 1. Podstawa opracowania podkłady architektoniczne obowiązujące normy PN/B 2. Ogólny

Bardziej szczegółowo

Tok postępowania przy projektowaniu fundamentu bezpośredniego obciążonego mimośrodowo wg wytycznych PN-EN 1997-1 Eurokod 7

Tok postępowania przy projektowaniu fundamentu bezpośredniego obciążonego mimośrodowo wg wytycznych PN-EN 1997-1 Eurokod 7 Tok postępowania przy projektowaniu fundamentu bezpośredniego obciążonego mimośrodowo wg wytycznych PN-EN 1997-1 Eurokod 7 I. Dane do projektowania - Obciążenia stałe charakterystyczne: V k = (pionowe)

Bardziej szczegółowo

Raport wymiarowania stali do programu Rama3D/2D:

Raport wymiarowania stali do programu Rama3D/2D: 2. Element poprzeczny podestu: RK 60x40x3 Rozpiętość leff=1,0m Belka wolnopodparta 1- Obciążenie ciągłe g=3,5kn/mb; 2- Ciężar własny Numer strony: 2 Typ obciążenia: Suma grup: Ciężar własny, Stałe Rodzaj

Bardziej szczegółowo

Rok akademicki: 2016/2017 Kod: GBG s Punkty ECTS: 4. Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: -

Rok akademicki: 2016/2017 Kod: GBG s Punkty ECTS: 4. Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: - Nazwa modułu: Stalowe konstrukcje budowlane Rok akademicki: 2016/2017 Kod: GBG-1-606-s Punkty ECTS: 4 Wydział: Górnictwa i Geoinżynierii Kierunek: Budownictwo Specjalność: - Poziom studiów: Studia I stopnia

Bardziej szczegółowo

OBLICZENIA STATYCZNE

OBLICZENIA STATYCZNE PROJEKT BUDOWLANY ZMIANY KONSTRUKCJI DACHU W RUDZICZCE PRZY UL. WOSZCZYCKIEJ 17 1 OBLICZENIA STATYCZNE Inwestor: Gmina Suszec ul. Lipowa 1 43-267 Suszec Budowa: Rudziczka, ul. Woszczycka 17 dz. nr 298/581

Bardziej szczegółowo

Pytania przygotowujące do egzaminu z Wytrzymałości Materiałów sem. I studia niestacjonarne, rok ak. 2015/16

Pytania przygotowujące do egzaminu z Wytrzymałości Materiałów sem. I studia niestacjonarne, rok ak. 2015/16 Pytania przygotowujące do egzaminu z Wytrzymałości Materiałów sem. I studia niestacjonarne, rok ak. 2015/16 1. Warunkiem koniecznym i wystarczającym równowagi układu sił zbieżnych jest, aby a) wszystkie

Bardziej szczegółowo

BUDOWNICTWO I KONSTRUKCJE INŻYNIERSKIE. dr inż. Monika Siewczyńska

BUDOWNICTWO I KONSTRUKCJE INŻYNIERSKIE. dr inż. Monika Siewczyńska BUDOWNICTWO I KONSTRUKCJE INŻYNIERSKIE dr inż. Monika Siewczyńska Wymagania Warunków Technicznych Obliczanie współczynników przenikania ciepła - projekt ściana dach drewniany podłoga na gruncie Plan wykładów

Bardziej szczegółowo

Wydział: Górnictwa i Geoinżynierii Rodzaj studiów: stacjonarne i niestacjonarne I stopnia Kierunek: Budownictwo

Wydział: Górnictwa i Geoinżynierii Rodzaj studiów: stacjonarne i niestacjonarne I stopnia Kierunek: Budownictwo Wydział: Górnictwa i Geoinżynierii Rodzaj studiów: stacjonarne i niestacjonarne I stopnia Kierunek: Budownictwo Zakres pytań obowiązujący od roku akademickiego 2017/2018 I. Budownictwo ogólne przedmiot

Bardziej szczegółowo

PYTANIA NA EGZAMIN DYPLOMOWY MAGISTERSKI Katedra Konserwacji Zabytków

PYTANIA NA EGZAMIN DYPLOMOWY MAGISTERSKI Katedra Konserwacji Zabytków PYTANIA NA EGZAMIN DYPLOMOWY MAGISTERSKI Katedra Konserwacji Zabytków 1. Charakterystyka systemu ochrony zabytków w Polsce. 2. Pojęcie zabytku ustawowe formy ochrony zabytków? 3. Charakterystyka podstawowych

Bardziej szczegółowo

Freedom Tower NY (na miejscu WTC)

Freedom Tower NY (na miejscu WTC) Muzeum Guggenhaima, Bilbao, 2005 Centre Pompidou, Paryż, 1971-77 Wieża Eiffla, Paris 1889 Freedom Tower NY (na miejscu WTC) Beying Stadium Pekin 2008 Opracowano z wykorzystaniem materiałów: [2.1] Arup

Bardziej szczegółowo