Co nowego w patogenezie i leczeniu wtórnych KZN? Lidia Hyla-Klekot Chorzowskie Centrum Pediatrii i Onkologii

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Co nowego w patogenezie i leczeniu wtórnych KZN? Lidia Hyla-Klekot Chorzowskie Centrum Pediatrii i Onkologii"

Transkrypt

1 Co nowego w patogenezie i leczeniu wtórnych KZN? Lidia Hyla-Klekot Chorzowskie Centrum Pediatrii i Onkologii

2 GLOMERULOPATIE WTÓRNE heterogenna grupa chorób kłębuszkowych nerek, wyróżniająca się pozanerkowym pochodzeniem czynnika etiologicznego Czynniki patogenetyczne: przeciwciała przeciwjądrowe kompleksy immunologiczne amyloidoza choroby nowotworowe wirusy HBV, HCV, HIV Borelia burgdorferii cukrzyca

3 NAJCZĘSTSZE PRZYCZYNY WTÓRNYCH GLOMERULOPATII Toczniowe zapalenie nerek GN związane z przeciwciałami ANCA GN w przebiegu Choroby Schonleina Henocha GN związane z infekcją HCV

4 CZYNNIKI ZAANGAŻOWANE W PATOGENEZĘ TOCZNIA UKŁADOWEGO Upośledzenie tolerancji Autoprzeciwciała, kompleksy immunologiczne Autoreaktywne limfocyty B i T Receptory TLR 7, TLR 8, TLR 9. Gen BclG - warunkujący apoptozę Oś IL-23/IL-17( rola komórek T CD3+CD4-CD8-) Sied cytokin,cząsteczek kostymulujących Układ dopełniacza Rola podocytów w rozwoju nefropatii toczniowej

5 NEFROPATIA TOCZNIOWA Zajęcie nerek w przebiegu tocznia rumieniowatego prowadzi w swych rozplemowych postaciach do rozwoju przewlekłej choroby nerek u 25 % chorych i odpowiada za czterokrotny wzrost śmiertelności. Biomarkerem, przydatnym w ocenie ciężkości choroby i prognozowaniu odpowiedzi na leczenie u dzieci z ciężką nefropatią toczniową jest poziom przeciwciał antykardiolipinowych oraz wynik badania histopatologicznego bioptatu nerki.

6 KONWENCJONALNE LECZENIE NEFROPATII TOCZNIOWEJ I n d u kc j a re m i s j i : glikokortykoidy, cyklofosfamid, mykofenolan mofetilu, CSA Podtrzymyw anie remisji: Mykofenolan mofetilu, Cyklofosfamid iv co 3 miesiące, azatiopryna

7

8 MYCOFENOLAN MOFETILU W INDUKCJI REMISJI NEFROPATII TOCZNIOWEJ mycofenolan mofetilu nie ustępuje w indukcji remisji toczniowego zapalenia nerek dożylnym wlewom cyklofosfamidu, ani też nie wykazuje nad nim w tym zakresie przewagi najkorzystniejsza odpowiedź terapeutyczna występuje przy stężeniu minimalnym kwasu mykofenolowego w zakresie 3,5 do 4,5 mg/l Appel G.,Contreras G.:Aspreva Lupus Management Study Group:Mycofenolan mofetilu versus cyklofosfamide for induction treatment of lupus nephritis,j.am.soc.nephrol.,2009;20

9 MYKOFENOLAN MOFETILU W LECZENIU INDUKCYJNYM I PODTRZYMUJĄCYM Ogranicza uszkodzenie kłębuszków, postępujące bliznowacenie nerek i włóknienie przez hamowanie proliferacji komórek mesangium i różnicowanie myofibroblastów. Zmniejsza migrację limfocytów do tkanek nerki przez hamowanie glikozylacji cząsteczek adhezyjnych na limfocytach. Zmniejsza ekspresję syntazy tlenku azotu w korze nerki.

10 PATOFIZJOLOGICZNE PODSTAWY NOWYCH OPCJI TERAPEUTYCZNYCH LN Miejsce działania leku Działanie usuwające limfocyty Blokada kostymulacji między limfocytami T i B Blokada stymulacji limfocytów B Usuwanie patogennych przeciwciał Leki przeciwcytokinowe Lek Przeciwciała anty- CD20 (Rituximab), przeciwciała anty- CD22(Epratuzumab) Przeciwciała anty CD154 (ruplizumab), CTLA4Ig (Abatacept), Belatacept Przeciwciało anty- CD4OL Preparaty wiążące ds DNA (LPJ394)(abetimus) Anty- TNF alfa (Infliksimab), rekombinowane białko receptora TNF alfa (Etanercept), anty- 6, anty IL10, anty INF alfa Blokada układu dopełniacza Anty- C5a(eculizumab) żródło: Waldman M., Appel G.:Ubdate on the treatment of lupus nephritis. Kidney Int., 2006: 70,

11

12 RITUXIMAB Chimeryczne przeciwciało przeciw antygenom powierzchniowym CD19 limfocytów B DZIAŁANIE - eliminowanie z krążenia limfocytów B w mechanizmie lizy komórek z udziałem dopełniacza lub cytotoksyczności zależnej od przeciwciał Zastosowanie - indukcja remisji LN? terapia ratunkowa? CZAS REMISJI - długi/ po odtworzeniu populacji CD19 Pytanie: Kinetyka odtwarzania populacji limfocytów B (?) Jakośd odtwarzanych komórek?

13

14 KONKLUZJA Wyniki badao nad patogenezą Lupus nephritis przyniosły w ostatniej dekadzie ogromną ilośd informacji, innowacyjnych odkryd w zakresie roli w rozwoju toczniowej choroby nerek, różnych elementów układu immunologicznego, nowoodkrytych cząsteczek i ich współdziałania, lecz złoty standard leczenia jest wciąż oparty na starych lekach

15 Przeżycie pacjentów z toczniem układowym wydłużyło się znacząco w ostatnich 40 latach z powodu zmian w sposobie leczenia. Gdy w 1950 roku 5 letnie przeżycie wynosiło 0%, w 1990 roku wynosiło 83-92%, a 74-84% pacjentów żyło powyżej 10 lat.

16 NAJCZĘSTSZE PRZYCZYNY WTÓRNYCH GLOMERULOPATII Toczniowe zapalenie nerek GN związane z przeciwciałami ANCA GN w przebiegu Choroby Schonleina Henocha GN związane z infekcją HCV

17 PATOFIZJOLOGIA ZAPALENIA NACZYO Z PRZECIWCIAŁAMI ANCA IFN a Neutrofi l TNFa Komórka dendrytyczn a ANC A Limfocyt B NET Śródbłonek ANCA wraz TNFa pobudzają neutrofil do produkcji i uwalniania nici chromatynowych zwanych cząteczkami NET. NET stymulują komórki dendrytyczne do produkcji IFNa, a z drugiej strony pobudzają limfocyty B do produkcji przeciwciał ANCA zamykając błędne koło procesu chorobowego.

18 ROLA NEUTROFILÓW W GN Z PRZECIWCIAŁAMI ANCA - IMPLIKACJE KLINICZNE Wydzielanie cząsteczek NET tylko w aktywnej fazie choroby, daje możliwośd wykorzystania oznaczania NET, jako markera jej aktywności Infekcja, przez stymulację neutrofilów do wydzielania NET może przyczynid się do zaostrzenia przebiegu zapalenia naczyo Udowodniony udział INFa w patogenezie choroby daje nadzieję na skutecznośd terapii anty IFN jako alternatywy terapeutycznej

19 NAJCZĘSTSZE PRZYCZYNY WTÓRNYCH GLOMERULOPATII Toczniowe zapalenie nerek GN związane z przeciwciałami ANCA GN w przebiegu Choroby Schoenleina Henocha GN związane z infekcją HCV

20 PATOFIZJOLOGIA PLAMICY SCHONLEINA- HENOCHA leukocytoklastyczne zapalenie naczyo z naciekiem złożonym z granulocytów i komórek jednojądrzastych Odkładanie w ścianie naczyo krwionośnych złogów IgA i C3 dopełniacza aktywacja alternatywnej drogi dopełniacza przez kompleksy immunologiczne zawierające ubogie w galaktozę cząsteczki IgA Obecnośd złogów IgA1 ic3 dopełniacza w przestrzeniach podśródbłonkowej i podnabłonkowej oraz w mesangium kłębuszków nerkowych

21 CZYNNIKI GENETYCZNE PODEJRZEWANE O WPŁYW NA ROZWÓJ NEFOPATII W PRZEBIEGU CHOROBY SCHONLEINA- HENOCHA Polimorfizm genu regulującego układ RAA Obecnośd antygenu HLA- B35 Nosicielstwo allelu IL-1b (-511) Obecnośd alleli ILRN*2 Haplotyp -1154A/-634G genu promotora WEGF zmniejsza prawdopodobieostwo wystąpienia nefropatii

22 LECZENIE CHOROBY SCHONLEINA-HENOCHA Postad kliniczna Niewielkie nasilenie nefropatii Znaczne nasilenie nefropatii Bez leczenia Steroidy Cyklofosfamid Azatiopryna CsA Dipirydamol (?) Dikumarol(?) Urokinaza(?) Heparyna(?) ACEI(?) Plazmafereza IgG iv(?)

23 NAJCZĘSTSZE PRZYCZYNY WTÓRNYCH GLOMERULOPATII Toczniowe zapalenie nerek GN związane z przeciwciałami ANCA GN w przebiegu Choroby Schonleina Henocha GN związane z infekcją HCV

24 MECHANIZMY IMMUNOLOGICZNE UCZESTNICZĄCE W ZAKAŻENIU HCV V Odpowiedź wrodzona Odpowiedź nabyta Komórka wątrobow a Kaspazy Onkogeneza CD81 SR-B1 NK T NK C D 8 M T h 1 T h 2 Tr e g B- 2 C D 4 IgG KG RF IL4 apoptoza E2 E2 E2 NS3 CD81 CD1d MHC-1 MHC-1 IFG Komórka dendrytyczna Plazmocyt Fast/ Granzym IL2 IL1 IFG Fast IFG MHC-II/CD81 CD81 Zaburzenia autoimmunologiczn e IFG TLR-2

25 MECHANIZMY USZKODZENIA NEREK W PRZEBIEGU ZAKAŻENIA HCV Odkładanie złogów krioglobulin pod śródbłonkiem i w mezangium Odkładanie w mezangium kompleksów immunologicznych zawierających RNA wirusa (różne klasy immunoglobulin) Uszkodzenie endotelium Uszkodzenie podocytów Zapalenie mezangium Odkładanie amyloidu Uszkodzenie cewek nerkowych i śródmiąższu

26 Zmiany histologiczne towarzyszące zakażeniu HCV A1 krioglobulinowe błoniastorozplemowe GN B-niekrioglobulinowe błoniastorozplemowe GN C-nefropathia błoniasta D-FSGS E-amyloidoza F-włókienkowe GN G-mikroangiopatia zkrzepowa H-glomerulopathia poprzeszczepowa

27 Lidia Hyla-Klekot Chorzowskie Centrum Pediatrii i Onkologii

ZESPÓŁ NERCZYCOWY. łac. syndroma nephroticum ang. nephrotic syndrome

ZESPÓŁ NERCZYCOWY. łac. syndroma nephroticum ang. nephrotic syndrome ZESPÓŁ NERCZYCOWY łac. syndroma nephroticum ang. nephrotic syndrome 1 Definicja Stan kliniczny charakteryzujący się dobową utratą białka z moczem > 3,5g / 1,73 m 2 (>50 mg/kg m.c.) oraz: Hipoalbuminemią

Bardziej szczegółowo

NOWOCZESNE METODY DIAGNOSTYCZNE I TERAPEUTYCZNE NEFROPATII TOCZNIOWEJ MODERN METHODS FOR DIAGNOSIS AND THERAPY OF LUPUS NEPHRITIS

NOWOCZESNE METODY DIAGNOSTYCZNE I TERAPEUTYCZNE NEFROPATII TOCZNIOWEJ MODERN METHODS FOR DIAGNOSIS AND THERAPY OF LUPUS NEPHRITIS ANNALES ACADEMIAE MEDICAE STETINENSIS ROCZNIKI POMORSKIEJ AKADEMII MEDYCZNEJ W SZCZECINIE 2011, 57, 3, 39 48 ZBIGNIEW ZDROJEWSKI NOWOCZESNE METODY DIAGNOSTYCZNE I TERAPEUTYCZNE NEFROPATII TOCZNIOWEJ MODERN

Bardziej szczegółowo

Poziom leptyny w surowicy krwi w połączeniu z przebiegiem klinicznym i ryzykiem rozwoju późnych powikłań u dzieci z rozpoznaniem cukrzycy typu 1.

Poziom leptyny w surowicy krwi w połączeniu z przebiegiem klinicznym i ryzykiem rozwoju późnych powikłań u dzieci z rozpoznaniem cukrzycy typu 1. Gdański Uniwersytet Medyczny Agnieszka Katarzyna Brandt Poziom leptyny w surowicy krwi w połączeniu z przebiegiem klinicznym i ryzykiem rozwoju późnych powikłań u dzieci z rozpoznaniem cukrzycy typu 1.

Bardziej szczegółowo

ANNALES ACADEMIAE MEDICAE GEDANENSIS TOM XXXVIII 2 0 0 8 SUPLEMENT 1

ANNALES ACADEMIAE MEDICAE GEDANENSIS TOM XXXVIII 2 0 0 8 SUPLEMENT 1 ANNALES ACADEMIAE MEDICAE GEDANENSIS TOM XXXVIII 2 0 0 8 SUPLEMENT 1 AKADEMIA MEDYCZNA W GDAŃSKU Anna Liberek ROLA TRANSFORMUJĄCEGO CZYNNIKA WZROSTU β1 (TGF-β1) I JEGO POLIMORFIZMU GENOWEGO W ETIOPATOGENEZIE

Bardziej szczegółowo

CYTOKINY. Maja Machcińska

CYTOKINY. Maja Machcińska CYTOKINY Maja Machcińska Cytokiny hormony układu odpornościowego białkowe przekaźniki rozpuszczalni pośrednicy komunikowania się międzykomórkowego. działają w złożonej sieci, w której produkcja jednej

Bardziej szczegółowo

Autoreferat. Dr n. med. Ewa Bień. Gdański Uniwersytet Medyczny. Katedra i Klinika Pediatrii, Hematologii i Onkologii

Autoreferat. Dr n. med. Ewa Bień. Gdański Uniwersytet Medyczny. Katedra i Klinika Pediatrii, Hematologii i Onkologii Autoreferat Dr n. med. Ewa Bień Gdański Uniwersytet Medyczny Katedra i Klinika Pediatrii, Hematologii i Onkologii Gdańsk 2013 1 Spis treści 1. Życiorys i podsumowanie pracy zawodowej.3 2. Wskazanie osiągnięcia

Bardziej szczegółowo

Motyl i wilk symbole najczęstszej choroby tkanki łącznej

Motyl i wilk symbole najczęstszej choroby tkanki łącznej Marzena Olesińska Klinika i Poliklinika Układowych Chorób Tkanki Łącznej Instytutu Reumatologii w Warszawie Motyl i wilk symbole najczęstszej choroby tkanki łącznej Akademia Dziennikarzy Medycznych 24

Bardziej szczegółowo

Białkomocz a postęp przewlekłej choroby nerek Czy rodzaj wydalanych białek może wpływać na przebieg przewlekłej choroby nerek?

Białkomocz a postęp przewlekłej choroby nerek Czy rodzaj wydalanych białek może wpływać na przebieg przewlekłej choroby nerek? PRACA ORYGINALNA ISSN 1640 8497 Rafał Donderski 1, Krzysztof Bednarski 2, Jacek Manitius 1 1 Klinika Nefrologii, Nadciśnienia Tętniczego i Chorób Wewnętrznych Collegium Medicum im. Rydygiera w Bydgoszczy,

Bardziej szczegółowo

Analiza morfometryczna nasilenia włóknienia

Analiza morfometryczna nasilenia włóknienia Mgr Joanna Bulak Analiza morfometryczna nasilenia włóknienia śródmiąższowego w różnych typach kłębuszkowych zapaleń nerek Rozprawa doktorska Zakład Patomorfologii Klinicznej Katedra Patomorfologii Klinicznej

Bardziej szczegółowo

MabThera (rytuksymab) w indukcji remisji u dorosłych chorych z ziarniniakowatością z zapaleniem naczyń (GPA) lub mikroskopowym zapaleniem naczyń (MPA)

MabThera (rytuksymab) w indukcji remisji u dorosłych chorych z ziarniniakowatością z zapaleniem naczyń (GPA) lub mikroskopowym zapaleniem naczyń (MPA) MabThera (rytuksymab) w indukcji remisji u dorosłych chorych Wykonawca: MAHTA Sp. z o.o. ul. Rejtana 17/5 02-516 Warszawa Tel. 22 542 41 54 E-mail: biuro@mahta.pl ANALIZA PROBLEMU DECYZYJNEGO I ANALIZA

Bardziej szczegółowo

Nr 1 (19) Październik 2009

Nr 1 (19) Październik 2009 Nr 1 (19) Październik 2009 ISSN 1895-5924 Wirusowe zapalenie wątroby typu C podstawowe fakty: od rozpoznania do leczenia ZNACZENIE KLINICZNE MUTANTÓW HBV współczesne możliwości terapii DIAGNOSTYKA LABORATORYJNA

Bardziej szczegółowo

NERKOWE MANIFESTACJE SZPICZAKA MNOGIEGO

NERKOWE MANIFESTACJE SZPICZAKA MNOGIEGO NERKOWE MANIFESTACJE SZPICZAKA MNOGIEGO dr hab. med. Tomasz Stompór Katedra i Klinika Nefrologii Collegium Medicum UJ KRAKÓW Kierownik: Prof. dr hab. Władysław Sułowicz Szpiczak mnogi ok. 10% ogółu nowotworów

Bardziej szczegółowo

Aktualny stan wiedzy na temat patogenezy, diagnostyki i leczenia przewlekłej choroby nerek

Aktualny stan wiedzy na temat patogenezy, diagnostyki i leczenia przewlekłej choroby nerek Praca POglądowa Medycyna Ogólna i Nauki o Zdrowiu, 2013, Tom 19, Nr 1, 1 7 www.monz.pl Aktualny stan wiedzy na temat patogenezy, diagnostyki i leczenia przewlekłej choroby nerek Maria Małgorzata Zajączkowska,

Bardziej szczegółowo

Małopłytkowość immunologiczna. Praktyczny przewodnik dla pielęgniarek oraz innych członków personelu pomocniczego ochrony zdrowia

Małopłytkowość immunologiczna. Praktyczny przewodnik dla pielęgniarek oraz innych członków personelu pomocniczego ochrony zdrowia Małopłytkowość immunologiczna Praktyczny przewodnik dla pielęgniarek oraz innych członków personelu pomocniczego ochrony zdrowia Spis treści Rozdział 1. Przegląd informacji o pierwotnej małopłytkowości

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie nowych markerów wydalanych z moczem w diagnostyce wczesnego uszkodzenia nerek

Zastosowanie nowych markerów wydalanych z moczem w diagnostyce wczesnego uszkodzenia nerek diagnostyka laboratoryjna Journal of Laboratory Diagnostics 2013 Volume 49 Number 3 239-245 Praca poglądowa Review Article Zastosowanie nowych markerów wydalanych z moczem w diagnostyce wczesnego uszkodzenia

Bardziej szczegółowo

Niezbędne wymogi diagnostyczne i zalecenia terapeutyczne w szpiczaku plazmocytowym

Niezbędne wymogi diagnostyczne i zalecenia terapeutyczne w szpiczaku plazmocytowym PRACE POGLĄDOWE Artur Jurczyszyn 1 Jan Maciej Zaucha 2 Maciej Machaczka 3 Sebastian Grosicki 4 Jarosław Dybko 5 Jacek Czepiel 6 Grzegorz Charliński 7 Katarzyna Janda 8 Wanda Knopińska-Posłuszny 9 Aleksander

Bardziej szczegółowo

Błoniasto-rozplemowe kłębuszkowe zapalenie nerek u chorego na cukrzycę typu 2. Opis przypadku

Błoniasto-rozplemowe kłębuszkowe zapalenie nerek u chorego na cukrzycę typu 2. Opis przypadku OPIS PRZYPADKU ISSN 1640 8497 Rafał Donderski 1, Paweł Stróżecki 1, Wirginia Tomczak-Watras 1, Jadwiga Korenkiewicz 2, Łukasz Korenkiewicz 2, Andrzej Marszałek 2, Jacek Manitius 1 1 Katedra i Klinika Nefrologii,

Bardziej szczegółowo

ANALIZA KLINICZNA SOFOSBUWIR (SOVALDI ) W TERAPII PRZEWLEKŁEGO ZAPALENIA WĄTROBY TYPU C

ANALIZA KLINICZNA SOFOSBUWIR (SOVALDI ) W TERAPII PRZEWLEKŁEGO ZAPALENIA WĄTROBY TYPU C ANALIZA KLINICZNA SOFOSBUWIR (SOVALDI ) W TERAPII PRZEWLEKŁEGO ZAPALENIA WĄTROBY TYPU C Wersja 1.0 Kraków czerwiec 2015 HTA Consulting Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością Spółka Komandytowa ul. Starowiślna

Bardziej szczegółowo

THE INFLUENCE OF NUTRITION ON IMMUNE SYSTEM. IMMUNOMODULATION BY FATTY ACIDS, VITAMINS, MINERALS AND ANTIOXIDANTS

THE INFLUENCE OF NUTRITION ON IMMUNE SYSTEM. IMMUNOMODULATION BY FATTY ACIDS, VITAMINS, MINERALS AND ANTIOXIDANTS Nowiny Lekarskie 2013, 82, 3, 222 231 EWELINA DYMARSKA, ALINA GROCHOWALSKA, HANNA KRAUSS WPŁYW SPOSOBU ODŻYWIANIA NA UKŁAD ODPORNOŚCIOWY. IMMUNOMODULACYJNE DZIAŁANIE KWASÓW TŁUSZCZOWYCH, WITAMIN I SKŁADNIKÓW

Bardziej szczegółowo

Kwartalnik Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Olsztynie. ISSN 1644-8162 NR 28/2 kwiecień maj czerwiec 2010....tak świętowaliśmy!

Kwartalnik Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Olsztynie. ISSN 1644-8162 NR 28/2 kwiecień maj czerwiec 2010....tak świętowaliśmy! Kwartalnik Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Olsztynie ISSN 1644-8162 NR 28/2 kwiecień maj czerwiec 2010...tak świętowaliśmy! Drodzy Czytelnicy Rok 2010 jest wyjątkowy dla naszego szpitala. Już

Bardziej szczegółowo

Leczenie stomatologiczne w zapobieganiu i terapii nawrotu zespołu nerczycowego u dzieci. Opis dwóch przypadków

Leczenie stomatologiczne w zapobieganiu i terapii nawrotu zespołu nerczycowego u dzieci. Opis dwóch przypadków Borgis Leczenie stomatologiczne w zapobieganiu i terapii nawrotu zespołu nerczycowego u dzieci. Opis dwóch przypadków *Dorota Olczak-Kowalczyk 1, Małgorzata Pańczyk-Tomaszewska 2, Anna Piróg 1, Małgorzata

Bardziej szczegółowo

Korelacja obrazu klinicznego chorych z chorobą Leśniowskiego-Crohna z wynikami enterografii rezonansu magnetycznego

Korelacja obrazu klinicznego chorych z chorobą Leśniowskiego-Crohna z wynikami enterografii rezonansu magnetycznego Lek. med. Łukasz Gmerek Korelacja obrazu klinicznego chorych z chorobą Leśniowskiego-Crohna z wynikami enterografii rezonansu magnetycznego ROZPRAWA DOKTORSKA Promotor: prof. UM. dr hab. Piotr Krokowicz

Bardziej szczegółowo

Streszczenie. Summary. www.phmd.pl Review. Postepy Hig Med Dosw (online), 2014; 68: 291-300 e-issn 1732-2693

Streszczenie. Summary. www.phmd.pl Review. Postepy Hig Med Dosw (online), 2014; 68: 291-300 e-issn 1732-2693 Postepy Hig Med Dosw (online), 2014; 68: 291-300 e-issn 1732-2693 www.phmd.pl Review Received: 2013.09.18 Accepted: 2014.02.19 Published: 2014.03.20 Genetyczne i immunologiczne uwarunkowania odpowiedzi

Bardziej szczegółowo

CHOROBY ZAKAŹNE I PASOśYTNICZE

CHOROBY ZAKAŹNE I PASOśYTNICZE CHOROBY ZAKAŹNE I PASOśYTNICZE grupa IX V rok WL Wrocław 2009 wersja 1.7 2 3 Wykaz zagadnień z chorób zakaźnych i pasoŝytniczych obowiązujących do egzaminu 1. Zasady rozpoznawania i róŝnicowania chorób

Bardziej szczegółowo

Nowe aspekty immunologiczne ostrej reakcji przeszczep przeciwko biorcy po allogenicznej transplantacji szpiku kostnego

Nowe aspekty immunologiczne ostrej reakcji przeszczep przeciwko biorcy po allogenicznej transplantacji szpiku kostnego PRACE POGLĄDOWE Adv Clin Exp Med 2004, 13, 6, 1003 1011 ISSN 1230 025X BEATA PIĄTKOWSKA JAKUBAS, JANUSZ KRAWCZYK, ALEKSANDER B. SKOTNICKI Nowe aspekty immunologiczne ostrej reakcji przeszczep przeciwko

Bardziej szczegółowo

Wpływ procesu zapalnego na zmiany w układzie krążenia u chorych z przewlekłą niewydolnością nerek

Wpływ procesu zapalnego na zmiany w układzie krążenia u chorych z przewlekłą niewydolnością nerek Artykuł poglądowy/review article Wpływ procesu zapalnego na zmiany w układzie krążenia The influence of the inflammation on the vascular system in patients with chronic renal failure Maria Dudziak 1, 2,

Bardziej szczegółowo

Przypadek choroby Takayasu u 25-letniego mężczyzny. Takayasu arteritis in 25-years-old man case report

Przypadek choroby Takayasu u 25-letniego mężczyzny. Takayasu arteritis in 25-years-old man case report 256 Przegląd Medyczny Uniwersytetu Rzeszowskiego i Narodowego Instytutu Leków w Warszawie, 2012, 1, 256 261 Wydawnictwo UR 2012 ISSN 2082-369X Przegląd Medyczny Uniwersytetu Rzeszowskiego i Narodowego

Bardziej szczegółowo

BADANIA PRZEGLĄDOWE ZAKAŻEŃ wirusem zapalenia wątroby typu C

BADANIA PRZEGLĄDOWE ZAKAŻEŃ wirusem zapalenia wątroby typu C Nr 2 (20) Listopad 2009 ISSN 1895-5924 BADANIA PRZEGLĄDOWE ZAKAŻEŃ wirusem zapalenia wątroby typu C NGAL jako nowy marker w diagnostyce chorób nerek Walidacja metody badawczej w laboratorium medycznym

Bardziej szczegółowo

Pierwotne chłoniaki skóry

Pierwotne chłoniaki skóry Małgorzata Sokołowska-Wojdyło Definicja Pierwotne chłoniaki skóry to heterogenna grupa nowotworów układu chłonnego, z których około 65% wywodzi się z dojrzałych limfocytów T (CTCL, cutaneous T-cell lymphoma),

Bardziej szczegółowo

PRACE KAZUISTYCZNE. Diagnostic and Clinical Problems Regarding Association of Hematological Malignancies and Glomerulonephritis Report of Two Cases

PRACE KAZUISTYCZNE. Diagnostic and Clinical Problems Regarding Association of Hematological Malignancies and Glomerulonephritis Report of Two Cases PRACE KAZUISTYCZNE Adv Clin Exp Med 2006, 15, 1, 187 191 ISSN 1230 025X KATARZYNA KAPELKO SŁOWIK 1, DOROTA KAMIŃSKA 2, MAŁGORZATA KULISZKIEWICZ JANUS 1, STANISŁAW POTOCZEK 1, IRENA FRYDECKA 1, 3, KAZIMIERZ

Bardziej szczegółowo