Marketbeat Polska Wiosna esearch

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Marketbeat Polska Wiosna 2008. esearch"

Transkrypt

1 Marketbeat Polska Wiosna 2008 esearch

2 2 marketbeat POLska POLSKA wiosna Wiosna 2008 wprowadzenie Niniejszy raport został przygotowany przez Dział Doradztwa Cushman & Wakefield Polska w celu zaprezentowania naszym klientom kondycji polskiego rynku nieruchomości na koniec 2007 r. oraz naszych prognoz na 2008 r. Spis treści Podsumowanie 1 Informacje Gospodarcze 2 Informacje o Rynkach Finansowych 3 Rynek Inwestycyjny Nieruchomości Biurowe 4 Rynek Inwestycyjny Nieruchomości Handlowe 5 Rynek Inwestycyjny Nieruchomości Przemysłowe i Magazynowe 6 Nieruchomości Biurowe 7 Nieruchomości Handlowe 11 Nieruchomości Przemysłowe i Magazynowe 15 Nieruchomości Mieszkaniowe 21 Nieruchomości Hotelowe 24 Kontakty 26 Nasze Usługi 28 Cushman & Wakefield jest wiodącą na świecie firmą świadczącą usługi doradcze na rynku nieruchomości, która zatrudnia ponad pracowników w 56 krajach. Jako prawdziwie globalna firma, dostarczamy zintegrowane rozwiązania poprzez aktywne doradztwo, realizację inwestycji i zarządzanie w imieniu wynajmujących, najemców i inwestorów na każdym etapie procesu powstawania i eksploatacji nieruchomości. Rozwiązania te obejmują pomoc klientom przy kupnie, sprzedaży, finansowaniu, najmie i zarządzaniu aktywami. Świadczymy również doradztwo w zakresie wyceny, planowania i badań strategicznych, analizy portfeli nieruchomości, wyboru nieruchomości i pomocy przy lokalizacji powierzchni oraz wiele innych usług doradczych. Niniejszy dokument służy jedynie do celów informacyjnych. Przedstawione informacje uważane są za prawidłowe, ale ich wiarygodność nie może być zagwarantowana, a wyrażone opinie są naszą aktualną oceną, która może ulec zmianie. W sensie formalnym, nie zaleca się posługiwania się podaną tutaj informacją w celu dokonania jakiejkolwiek transakcji handlowej, a firma C&W nie będzie ponosić odpowiedzialności z tytułu zaniedbań lub innych, wynikających z takiego pożytkowania. Niniejszy dokument nie może być w całości lub części, ani w żadnej postaci reprodukowany bez zgody C&W wyrażonej na piśmie Cushman & Wakefield Wszelkie Prawa Zastrzeżone

3 1 podsumowanie Informacje Gospodarcze Szacowana wartość przyrostu PKB w 2007 r. wyniosła 6,5% w porównaniu do 6,1% w 2006 r. Sytuacja na rynkach światowych, będąca efektem pogarszającej się sytuacji w USA, powoduje, że prognozy na kolejne lata są bardziej konserwatywne niż jeszcze rok temu. Szacuje się, że w 2007 r. wartość bezpośrednich inwestycji zagranicznych wyniosła około mld EUR. Mimo znacznego wzrostu płac i znaczącego spadku bezrobocia w 2007 r. Polska nadal jest bardzo atrakcyjnym krajem dla inwestorów zagranicznych. Informacje o rynkach finansowych W horyzoncie kilkuletnim złoty systematycznie umacnia się względem euro i dolara. Wysoki wzrost płac w 2007 r. spowodował zwiększenie konsumpcji przy wysokiej, choć niedostatecznie rosnącej wydajności pracy. Przyczyniło się to do wzrostu inflacji do poziomu 4% w grudniu 2007 r. i podwyższenia stóp procentowych do poziomu 5,25%. Główny indeks Giełdy Papierów Wartościowych WIG osiągnął w lipcu 2007 r. swój historycznie najwyższy poziom punktów, w porównaniu do w czerwcu 2006 r. Rynek inwestycyjny W 2007 r. na rynku nieruchomości komercyjnych w Polsce zawarto transakcje o łącznej wartości ponad 2,8 mld EUR, co stanowi spadek wolumenu o 40% w stosunku do poziomu z 2006 r. wynoszącego 4,75 mld EUR. Pomimo spowolnienia, rok 2007 był kolejnym rokiem wzmożonej aktywności wśród inwestorów rynek nieruchomości handlowych odnotował największe zainteresowanie, na drugim miejscu znalazł się rynek powierzchni biurowych. Chociaż poziom inwestycji w 2007 r. był niższy niż w 2006 r., wielkość transakcji wciąż utrzymuje się na najwyższym poziomie w Europie Środkowej. W Czechach zawarto transakcje na sumę 1,85 mld EUR, a na Węgrzech na sumę 2 mld EUR. Nieruchomości biurowe Rok 2007 był niezwykle dynamicznym okresem na rynku biurowym w całej Polsce. Silnie rosła zarówno podaż, jak i popyt na nowoczesne powierzchnie biurowe. Zauważalna była jednak tendencja przewagi popytu nad podażą, co przełożyło się na wzrost czynszów. Chociaż najbardziej rozwiniętym rynkiem nadal pozostaje Warszawa, to na prowadzenie pod względem dynamiki przyrostu powierzchni biurowej wysuwają się miasta regionalne, w szczególności Kraków i Wrocław. Popyt generowany był przede wszystkim przez inwestorów zagranicznych. Natomiast krajowe firmy częściej niż dotychczas reprezentowały stronę podaży. Rok 2008 będzie kolejnym dobrym rokiem dla rynku powierzchni biurowych. Według prognoz rynek krajowy może powiększyć się o kolejne mkw. nieruchomości handlowe W 2007 r. w Polsce oddano do użytku prawie mkw. nowoczesnej powierzchni handlowej (wzrost podaży o 40% w stosunku do 2006 r.). Wzmożona działalność deweloperska odnotowana została zwłaszcza w sektorze centrów handlowych, które przyniosły 80% nowoczesnej powierzchni. Warte zauważenia jest, że aż 38% nowoczesnej powierzchni handlowej w ubiegłym roku oddano do użytku w miastach średniej wielkości. Na koniec 2007 r. zasoby nowoczesnej powierzchni handlowej w Polsce wyniosły ponad 7,5 mln mkw. (197 mkw./1.000 mieszkańców), z czego 66,6% przypadało na osiem głównych aglomeracji miejskich. Lata przyniosą dalszy wzrost podaży nowoczesnej powierzchni handlowej w Polsce zarówno w największych aglomeracjach miejskich, jak i w miastach średniej i małej wielkości. nieruchomości przemysłowe i magazynowe W ciągu ostatnich kilku lat Polska stała się preferowanym krajem do lokalizacji centrów logistycznych w Europie Środkowowschodniej. Od stycznia 2005 r. do grudnia 2007 r. podaż wzrosła ponad trzykrotnie. Systematycznie rósł również popyt, co znalazło odzwierciedlenie w wolumenie zawartych transakcji najmu. Przewiduje się, że w 2008 r. sytuacja po stronie popytu ustabilizuje się, a dynamika wzrostu będzie niższa niż w roku ubiegłym. nieruchomości mieszkaniowe Ogólne tendencje na krajowym i światowym rynku nieruchomości w 2007 r. spowodowały na polskim rynku mieszkaniowym szereg zmian. Utrzymujące się od ponad trzech lat ożywienie na rynku nieruchomości mieszkaniowych dobiegło końca, zapoczątkowując okres pewnych korekt i stabilizacji w perspektywie średniookresowej. Obecnie rynek nieruchomości mieszkaniowych w Polsce przechodzi dywersyfikację. Różnice pomiędzy ugruntowanymi rynkami Warszawy, Krakowa i Wrocławia a wschodzącymi rynkami miast regionalnych takich jak Trójmiasto, Katowice, Łódź i Poznań uwidoczniły się w kontekście dynamiki wzrostu cen mieszkań w 2007 r. Nowe rynki mniejszych miast, między innymi Lublina, Bydgoszczy i Szczecina, mogą wyłonić się jako rozwijające się rynki nieruchomości mieszkaniowych w 2008 r. Nieruchomości Hotelowe Obecnie obserwowany jest boom na rynku nieruchomości hotelowych. W 2007 r. Polskę odwiedziło 15,7 mln turystów i przewiduje się, że liczba ta będzie wzrastać w nadchodzących latach. Również współczynnik obłożenia pokoi hotelowych z roku na rok jest coraz wyższy. Liczba hoteli jest stosunkowo niewielka. Koncentrują się one głównie w dużych miastach takich jak Warszawa, Kraków czy Wrocław. Wiele krajowych i międzynarodowych sieci hotelowych upatruje Polskę jako atrakcyjną lokalizację do budowy hoteli pod swoją marką.

4 2 marketbeat POLska wiosna 2008 informacje gospodarcze gospodarka Główne Wskaźniki Ekonomiczne w Polsce w Latach Rok 2007 to kolejny dobry okres dla polskiej gospodarki. Szacowana wartość przyrostu PKB w 2007 r. wyniosła 6,5% w porównaniu do 6,1% w 2006 r. Sytuacja na rynkach światowych, będąca efektem pogarszającej się sytuacji w USA, powoduje, że prognozy na kolejne lata są bardziej konserwatywne niż jeszcze rok temu. Wzrost PKB w kolejnych dwóch latach może wynieść 5-6%, natomiast będzie on w znacznym stopniu uzależniony od globalnej sytuacji makroekonomicznej. W poprzednim roku sytuacja na rynku pracy sprzyjała pracownikom zatrudnienie w gospodarce zwiększyło się o 5%, a realne płace o 6,3%. W 2008 r. oczekujemy dalszego spadku bezrobocia i dalszego, choć już nie tak spektakularnego, wzrostu płac. Inflacja wzrosła z 1,4% w grudniu 2006 r. do poziomu 4,0% w grudniu 2007 r., głównie za sprawą rosnących cen żywności oraz wzrostu cen paliw. Dynamika eksportu nie była już tak duża jak w 2006 r., kiedy to wartość eksportu wzrosła o 23%. W 2007 r. eksport wzrósł o 15% i przekroczył wartość 100 mld EUR. rozwój regionalny Porównanie Wzrostu Gospodarczego w Regionie w 2007 Większość krajów Europy Środkowowschodniej wykazała się ponad 6% wzrostem produkcji przemysłowej. Rekordowy wzrost odnotowała Słowacja (12,8%) i Bułgaria (10,5%), natomiast na Łotwie wzrosła ona o niecałe 2%. Bardzo szybko rozwijające się kraje nadbałtyckie w następnych latach mogą mieć problem z utrzymaniem wysokiego tempa wzrostu. Ponad 8% tempo wzrostu PKB w tym rejonie przełożyło się na znaczny spadek bezrobocia i silny wzrost płac, co w rezultacie spowodowało znaczny wzrost inflacji, przez co spadła atrakcyjność tych krajów w oczach zagranicznych inwestorów. Większe kraje naszego regionu charakteryzujące się mniejszą dynamiką wzrostu, będą się rozwijać w sposób bardziej stabilny. Czynnikiem schładzającym gospodarki w Europie Środkowowschodniej będą rosnące stopy procentowe na rynkach międzynarodowych. Natomiast rozwój danych krajów w dłuższym okresie będzie uzależniony od ich skłonności do reformowania finansów publicznych i dalszej liberalizacji gospodarki. bezpośrednie inwestycje zagraniczne Zasób bezpośrednich inwestycji zagranicznych pod koniec 2007 r. wyniósł prawie 108 mld EUR. W 2006 r. do Polski napłynęły inwestycje zagraniczne o wartości 15,7 mld EUR, z czego 88% napłynęło z krajów UE. Szacuje się, że w 2007 r. wartość bezpośrednich inwestycji zagranicznych wyniosła około mld EUR. Mimo znacznego wzrostu płac w 2007 r. Polska nadal jest bardzo atrakcyjnym krajem dla inwestorów zagranicznych. W długim okresie różnice w kosztach pracy pomiędzy Polską a Europą Zachodnią będą się zmniejszać, co będzie miało wpływ na strukturę inwestycji. Udział inwestycji opartych na wykorzystaniu wysoko wykwalifikowanej siły roboczej będzie się zwiększał kosztem inwestycji wymagających niskich kosztów pracy. Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne w Polsce

5 3 informacje o rynkach finansowych kursy walut Od 2004 r. złotówka systematycznie umacnia się względem euro. Średniomiesięczny kurs euro wyniósł w grudniu 2007 r. 3,58 PLN i był o prawie 32% niższy niż na początku 2004 r. W perspektywie ostatnich kilku lat złoty umacniał się również w stosunku do dolara. Wynika to nie tylko ze wzrostu wartości polskiej waluty, ale również spadku wartości dolara na rynku międzynarodowym. W grudniu 2007 r. średniomiesięczny kurs wymiany wyniósł 2,42 PLN i był o ponad 60% niższy niż w 2004 r. Obecne wyhamowanie tempa aprecjacji złotego wynika głównie z sytuacji na międzynarodowych rynkach finansowych. Natomiast silnym czynnikiem zwiększającym aprecjację złotówki będą transfery z Unii Europejskiej na rozwój polskich regionów, infrastruktury i rolnictwa. Jeżeli w 2008 r. nastąpi stabilizacja na rynkach finansowych i groźba recesji zostanie zażegnana, można się spodziewać dalszej aprecjacji polskiej waluty. Kursy Walut w Polsce w Latach stopy procentowe Wzrost inflacji na początku 2007 r. był poprzedzony prawie dwuletnim okresem powolnego wzrostu cen poniżej 2% w stosunku rocznym. Rosnąca dynamika cen skłoniła NBP do sukcesywnego podnoszenia stóp procentowych do poziomu 5%, co oznacza wzrost o 100 punktów bazowych w stosunku do roku poprzedniego. Natomiast już w styczniu tego roku Rada Polityki Pieniężnej podniosła ponownie stopy procentowe o kolejne 25 punktów bazowych. W związku ze znacznym odchyleniem obecnego tempa wzrostu cen od celu inflacyjnego wyznaczonego przez NBP, spodziewane są kolejne podwyżki stóp procentowych prawdopodobnie jeszcze w połowie tego roku. W Stanach Zjednoczonych nastąpiło znaczne zmniejszenie stóp procentowych była to reakcja na pogarszające się wyniki makroekonomiczne, mająca na celu uchronienie rynków kapitałowych przez dalszymi spadkami. Europejski Bank Centralny chcący utrzymać inflację w ryzach nie jest skłonny do obniżania stóp procentowych. Międzybankowe Stopy Procentowe w Latach USD inwestycje w polsce Rok 2007 na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie stał pod znakiem dużych wzrostów w pierwszym półroczu i znacznych spadków w drugim. Główny indeks giełdy WIG osiągnął swój historycznie najwyższy poziom punktów w lipcu 2007 r., natomiast po spadkach w styczniu br. osiągnął poziom z końca 2006 r. Na początku 2008 r. nastąpiła silna przecena walorów na warszawskiej GPW zakończona lekkimi wzrostami, natomiast sytuacja na rynkach kapitałowych jest nadal niepewna. W 2007 r. na giełdzie zadebiutowało 81 spółek, a łączna wartość emisji wyniosła prawie 16 mld PLN. W ciągu następnych dwóch lat około 150 spółek planuje debiut na warszawskim parkiecie. Tak duża ilość debiutów zwiększa kapitalizację i płynność warszawskiej giełdy, która jest jedną z największych w tym rejonie Europy. Dynamika Głównych Indeksów GPW w Warszawie

6 4 marketbeat POLska wiosna 2008 rynek inwestycyjny nieruchomości biurowe informacje o rynku W pierwszej połowie 2007 r. na rynek inwestycji w nieruchomości biurowe w Polsce w dalszym ciągu korzystnie oddziaływała rozwijająca się gospodarka i dobre dane makroekonomiczne, a stopy kapitalizacji dotyczące nieruchomości w najlepszych lokalizacjach w najważniejszych miastach zbliżyły się do poziomu w Europie Zachodniej. Jednak liczba transakcji była znacznie mniejsza niż w analogicznym okresie 2006 r. i odnotowano niewielkie zmniejszenie się stóp kapitalizacji, przy stopach kapitalizacji dla najlepszych nieruchomości utrzymujących się na poziomie 5,5%. W drugim półroczu 2007 r., gdy skutki kryzysu na amerykańskim rynku kredytów subprime stały się odczuwalne na globalnych rynkach finansowych, sytuacja uległa pogorszeniu. Wiele transakcji przesunięto w czasie, niektóre nie doszły do skutku. W 2007 r. wartość inwestycji spadła o 40% w porównaniu z 2006 r. Mimo to w drugiej połowie 2007 r. ustanowiony został rekord stóp kapitalizacji dla najlepszych nieruchomości biurowych i po raz pierwszy w Polsce stopa kapitalizacji osiągnęła poziom 5,25%, przy czym dotyczyła ona nieruchomości z potencjałem wzrostu czynszu. W dalszym ciągu wzrastała rozpiętość transakcji pomiędzy regionami, przy znacznie większym zainteresowaniu i liczbie transakcji w miastach drugorzędnych niż w latach poprzednich. popyt W 2007 r. większość nabywców budynków biurowych pochodziła z Europy Zachodniej, przy czym dominowały fundusze z Niemiec, Wielkiej Brytanii, Holandii, Irlandii i Francji. Odnotowano również rosnącą aktywność na rynku polskich funduszy, takich jak Arka i BPH. Istnieje duże prawdopodobieństwo, że w 2008 r. liczba inwestorów zainteresowanych nieruchomościami w najlepszych lokalizacjach zmniejszy się, a aktywność na rynku będą pobudzać nabywcy z większym udziałem kapitału własnego, np. fundusze niemieckie i austriackie. Popyt na najlepsze produkty może być również słabszy ze względu na fakt, że stopy kapitalizacji wzrosły o nawet punktów bazowych na bardziej dojrzałych rynkach takich jak Wielka Brytania. działalność / Transakcje W pierwszym półroczu 2007 r. wartość transakcji osiągnęła poziom 883 mln EUR, który pomimo spadku w stosunku do analogicznego okresu w 2006 r., nadal wskazuje na pewną dynamikę, głównie dzięki dużej liczbie mniejszych transakcji i kilku transakcjom kupna o dużej wartości, np. Focus, Prosta Office Center i Trinity Park II. Według wczesnych prognoz wolumen transakcji miał wzrosnąć dwukrotnie w ciągu roku, ale w drugim półroczu 2007 r. zawarto transakcje o wartości zaledwie 248 mln EUR. Jakkolwiek pojawiają się już pozytywne przewidywania na 2008 r. z uwagi na szereg transakcji, które zostały rozpoczęte w 2007 r. i będą zrealizowane w pierwszym kwartale bieżącego roku. Już przy sprzedaży Andersia Tower w Poznaniu odnotowano rekordową stopę kapitalizacji dla budynku biurowego w mieście regionalnym 5,8%. Najlepsza Stopa Kapitalizacji Główne transakcje inwestycyjne w polsce W 2007 Nieruchomość Miasto Sprzedawca Nabywca Europolis Portfolio (49%) Warszawa Europolis Axa Immoselect Focus Warszawa Sachsenfonds Degi Prosta Office Center Warszawa Ghelamco ING Real Estate Trinity Park II Warszawa Ghelamco ING Real Estate Millennium Plaza Warszawa Reform Plaza Atlas Estates Business & Finance Centre Orion Łódź Echo Investment Catalyst Capital Łódź Business Centre Łódź Echo Investment Catalyst Capital Riverside Park * ajlepsza stopa w C Warszawa Transakcje Inwestycyjne czny Wolumen (mld EU) Warszawa ajlepsza stopa w PC ** Warszawa czny Wolumen Irlandia Investment SEB Maris Szczecin Menzel & Paul Ethel Austin Griffin House Warszawa b/d GLN Partners Helion Warszawa Lexi Part DEKA * Prognoza ** okalizacje Poza Centrum Warszawa C Warszawa PC Inne Miasta Transakcje ocznie (mln EU)

7 5 rynek inwestycyjny nieruchomości handlowe informacje o rynku W 2007 r. aktywność inwestycyjna na rynku nieruchomości handlowych zmniejszyła się w porównaniu z 2006 r. W ubiegłym roku zawarto ok. 30 transakcji na łącznie ok mkw. powierzchni handlowej o wartości inwestycyjnej 1,6 mld EUR. Do zmniejszenia wolumenu transakcji nieruchomościowych doszło wskutek niewielu dużych transakcji portfelowych w 2007 r. oraz wpływu kryzysu kredytowego, który doprowadził do ograniczenia dostępności środków finansowych i wzrostu kosztów finansowania. Inwestorzy zaczęli wykazywać większą ostrożność i wielu z nich obecnie czeka na reakcję rynku w 2008 r. Jednak podstawowe wskaźniki dla rynku nieruchomości, takie jak silny popyt wśród najemców, wysoki wzrost PKB i rosnące czynsze, są nadal dobre i w 2008 r. przewiduje się wzrost aktywności. Obecnie stopy kapitalizacji z nieruchomości handlowych w najlepszych lokalizacjach kształtują się na poziomie 5,6%, chociaż w 2007 r. nie było przykładu transakcji sprzedaży nieruchomości w rzeczywiście najlepszej lokalizacji. Jeżeli w 2008 r. dostępne byłyby takie nieruchomości na sprzedaż, to nadal należy oczekiwać nieznacznie niższych stóp kapitalizacji. W przypadku aktywów drugorzędnych stopy kapitalizacji wzrosną o 50 do 75 punktów bazowych. popyt W związku z kryzysem kredytowym inwestorzy korzystający w dużym stopniu z kredytowania zewnętrznego napotykają większe trudności w osiąganiu zysków przy zwiększonych kosztach finansowania, a czasem nawet nie są w stanie pozyskać kredytów z powodu zwiększenia marż bankowych i zmniejszenia współczynników wartości kredytu do wartości zabezpieczenia (LTV). W konsekwencji głównymi graczami na rynku są nabywcy z większym udziałem kapitału własnego. W 2007 r. najbardziej aktywnymi inwestorami w sektorze nieruchomości handlowych byli inwestorzy z UE: z Wielkiej Brytanii (Pradera, Catalyst, First Property i Dawnay Day), Francji (Klepierre i AEW), Niemiec (Deka i Credit Suisse), Austrii (Akron i Meinl) oraz Irlandii (AIB Polonia, Caelum Development). Fundusze spoza UE również miały wpływ na rynek głównie wskutek dużej transakcji kupna portfela Simon Ivanhoe. działalność / transakcje Aktywność w 2007 r. była mniejsza niż w latach Wolumen inwestycji w nieruchomości handlowe wyniósł 1,6 mld EUR, co stanowi odpowiednio 59% wartości z 2006 r. i 82% transakcji w 2005 r. Na transakcje portfelowe przypadło ponad 48% łącznego wolumenu inwestycji w 2007 r. Jedną z największych transakcji portfelowych było nabycie od Simon Ivanhoe pięciu centrów handlowych przez Macquarie CountryWide Trust za 232 mln EUR. Największą pojedynczą inwestycją było nabycie Centrum Handlowego Wola Park w Warszawie przez fundusz AEW z Francji od Ivanhoe Cambridge za 146 mln EUR. Perspektywy na 2008 r. wyglądają obiecująco ze względu na silny popyt obserwowany na początku 2008 r. i znaczną liczbę nadal negocjowanych transakcji. Najlepsza Stopa Kapitalizacji Główne transakcje inwestycyjne w polsce W 2007 Nieruchomość Miasto Sprzedawca Nabywca Carrefour Portfolio Cały kraj Carrefour Aerium Fund Simon Ivanhoe Portfolio Wola Park Cały kraj Warszawa Simon Ivanhoe Ivanhoe Cambridge Macquarie CountryWide Trust AEW Europe GE Portfolio Cały kraj GE Real Estate Oppenheim Forum Gliwice Gliwice Quinlan Private Golub Deka Maximus Nadarzyn Euro Power Centrum Sybil Group Rybnik Plaza Sosnowiec Plaza * Galeria Gniezno Galeria Nad Jeziorem Górny Śląsk Gniezno Konin Polska Transakcje Inwestycyjne czny Wolumen (mld EU) czny Wolumen Plaza Centres Europe AIM Klepierre Pradera Fashion Outlet Piaseczno Outlet Company AIB Polonia Pasaż Świętokrzyski Kielce Echo Investment Catalyst Capital ETC Portfolio Cały kraj ETC Akron Entertainment Centre Łódź Echo Investment Catalyst Capital Marina Mokotów Warszawa PSH Dawnay Day Warszawa Inne Miasta * Prognoza Transakcje ocznie (mln EU)

8 6 marketbeat POLska wiosna 2008 rynek inwestycyjny nieruchomości przemysłowe i magazynowe informacje o rynku Najlepsza Stopa Kapitalizacji Rynek inwestycji w nieruchomości przemysłowe i magazynowe można podsumować jako połączenie bardzo aktywnego i dynamicznie rozwijającego się rynku najmu przy wzroście czynszów oraz utrzymującego się braku płynności ze względu na ograniczoną podaż produktów inwestycyjnych wysokiej jakości. Pomimo spowolnienia zniżkowego trendu stóp kapitalizacji, oczekuje się, że wysoki wzrost PKB, szybszy rozwój infrastruktury i bardzo aktywny rynek najmu, spowodują, że prawdopodobieństwo dalszego wzrostu stawek czynszu będzie głównym czynnikiem przyciągającym inwestorów w 2008 r. Jednak wolumen transakcji może być nadal umiarkowany ze względu na ograniczoną podaż produktów wysokiej jakości. popyt Potencjalny popyt jest znaczny, ale nadal ograniczony przez podaż produktów inwestycyjnych wysokiej jakości. Skłania to inwestorów do brania pod uwagę starszych nieruchomości wynajmowanych wielu najemcom i oferujących możliwość zwiększenia zysków dzięki aktywnemu zarządzaniu. Inni inwestorzy przystępują do inwestycji na wczesnym etapie realizacji poprzez ich finansowanie i zakup z wyprzedzeniem. W 2007 r. dominującymi graczami na rynku inwestycji w nieruchomości przemysłowe i magazynowe nadal byli inwestorzy z UE, wśród których liderami byli inwestorzy z Wielkiej Brytanii i Austrii, a także Francji i Polski. Transakcje Inwestycyjne działalność / Transakcje Rynek inwestycji w nieruchomości przemysłowe w Polsce w dalszym ciągu charakteryzuje najmniejsza aktywność w porównaniu z dwoma pozostałymi sektorami komercyjnymi. Ponadto w 2007 r. aktywność inwestorów na tym rynku była mniejsza niż rok wcześniej. Wolumen transakcji inwestycyjnych w ubiegłym roku wyniósł ok. 149 mln EUR, wykazując spadek o ok. 25% rok do roku. Częściowo wynikał on z sytuacji na rynkach finansowych, co spowodowało opóźnienie i przesunięcie niektórych transakcji na 2008 r. Jeżeli na rynku nie pojawią się produkty wiodących deweloperów, aktywność inwestycyjną mogą pobudzać w większym stopniu transakcje sprzedaży i najmu zwrotnego. Obecnie stopy kapitalizacji z najlepszych nieruchomości przemysłowych utrzymują się poniżej 7% i oczekuje się ich stabilizacji w 2008 r. Główne transakcje inwestycyjne w polsce W 2007 Nieruchomość Miasto Sprzedawca Nabywca Centrum Biznesu Ożarów Ożarów Mazowiecki Syndyk ORCO Group Bałdowska Tczew CF Plus First Property Spedimex Łódź Spedimex Echo Investment Panattoni Bielsko-Biała Panattoni Invesco City Point Distribution Park Warszawa Europa Capital LLP Teesland Cargo Forte Warszawa White Estates Raiffeisen RE Fund

9 7 nieruchomości biurowe informacje o rynku Centrum Warszawy Rok 2007 był niezwykle dynamicznym okresem na rynku biurowym w całej Polsce. Silnie rosła zarówno podaż, jak i popyt na nowoczesne powierzchnie biurowe. Zauważalna była jednak tendencja przewagi popytu nad podażą, co przełożyło się na wzrost czynszów. Chociaż najbardziej rozwiniętym rynkiem nadal pozostaje Warszawa, to na prowadzenie pod względem dynamiki przyrostu powierzchni biurowej wysuwają się miasta regionalne, w szczególności Kraków i Wrocław. Popyt generowany był przede wszystkim przez inwestorów zagranicznych. Natomiast krajowe firmy częściej niż dotychczas reprezentowały stronę podaży. Rok 2008 będzie kolejnym dobrym rokiem dla rynku powierzchni biurowych. Według prognoz rynek krajowy może powiększyć się o kolejne mkw. podaż i popyt w warszawie Rok 2007 był dla rynku biurowego okresem nierównowagi na korzyść wynajmującego popyt wyprzedził podaż powierzchni biurowych. Ubiegły rok charakteryzował się wysokim poziomem podaży na stołeczny rynek dostarczonych zostało 21 budynków o łącznej powierzchni mkw., co stanowiło 113% podaży z 2006 r. Zwiększyła ona całkowite zasoby stolicy do 2,7 mln mkw. Największe projekty wybudowane w zeszłym roku to Trinity Park II ( mkw.), IO-1 ( mkw.), Lumen ( mkw.) i Skylight ( mkw.). Zdecydowanie na prowadzenie pod względem liczby nowych budynków wysunęły się lokalizacje poza centrum. Na Mokotów przypadło prawie mkw. nowych biur, co stanowiło 47% podaży lokalizacji pozacentralnych. Według szacunków wysoka dynamika lokalizacji pozacentralnych utrzyma się również w 2008 r. i może przekroczyć mkw., z kolei w centrum liczba oddawanych budynków będzie najniższa od kilku lat i wyniesie ok mkw. Czynsze i Pustostany w Warszawie Rok 2007 był szóstym z kolei rekordowym rokiem na stołecznym rynku najmu powierzchni biurowej. Łączny popyt brutto wyniósł prawie mkw., prawie 20% więcej niż w roku poprzednim. Rok 2008 szacowany jest na co najmniej mkw. Najsilniejszy popyt odnotowano na Mokotowie, gdzie wynajęto prawie mkw. Rozszerzenia wynajmowanej powierzchni w minionym roku stanowiły 6%, natomiast mkw. było przedmiotem renegocjacji umów najmu. Warty odnotowania jest znaczny udział umów typu pre-let (34%) w wolumenie popytu. Większy udział miały transakcje przekraczające mkw. ( mkw. wynajęte przez Bank Millennium w Harmony Office Center czy mkw. wynajęte przez Deloitte w Atrium City). Odnotowano również znaczne zwiększenie przeciętnej wielkości transakcji do mkw., co oznacza wzrost aż o 40% w porównaniu do 2006 r. Kluczowym czynnikiem rozwoju rynku najmu w stolicy będzie dynamika rozwoju gospodarczego i idące za tym rosnące poziomy konsumpcji i inwestycji, a także wykwalifikowani pracownicy oraz poprawiająca się infrastruktura. Wszystkie te czynniki spowodują wzrost popytu na powierzchnię biurową w Warszawie w przeciągu nadchodzących 2 lat. Popyt i Podaż Netto Rocznie w Warszawie

10 8 marketbeat POLska wiosna 2008 nieruchomości biurowe czynsze i pustostany w warszawie Koncentracja Powierzchni Biurowej w Warszawie Współczynnik pustostanów, który od 2002 r. znajduje się w trendzie spadkowym osiągnął w 2007 r. rekordowo niskie wskaźniki w swojej historii. Na koniec 4 kwartału 2007 r. stopa pustostanów w Warszawie wyniosła 3,1%, przy czym stanowiła odpowiednio w Centralnym Obszarze Biznesu 3,37% i poza centrum 2,88%. W porównaniu z końcem 2006 r. średni poziom powierzchni niewynajętej dla Warszawy zmniejszył się o 43% (o 2,3 pkt. proc. z poziomu 5,4%). Najwięcej wolnej powierzchni biurowej oferowały biura zlokalizowane w strefie Południowo- Wschodniej (7,8%) oraz w Ścisłym Centrum (6,8%). W rezultacie silnego popytu na Mokotowie stopa pustostanów w tej strefie spadła do 1,6%. Poniżej 1% spadły pustostany w strefach Obrzeży Centrum oraz Woli. Powodem tak dynamicznego spadku dostępności powierzchni był szybko rosnący popyt oraz ograniczona podaż nowoczesnej powierzchni biurowej, szczególnie w centrum miasta. Na koniec 2007 r. ilość wolnej powierzchni wyniosła mkw. w COB, w lokalizacjach poza centrum odnotowano mkw. dostępnej powierzchni biurowej. Duży popyt i stosunkowo niewielka podaż powinny utrzymać niską stopę pustostanów do 2010 r. Najbliższe lata przyniosą zróżnicowanie dostępności powierzchni w COB oraz w lokalizacjach poza centrum. Z uwagi na niską podaż współczynniki pustostanów będą nadal zmniejszać się w centrum miasta, natomiast w lokalizacjach poza centrum nastąpi wzrost dostępności nowoczesnej powierzchni biurowej. Z powodu silnego popytu powierzchnie poza centrum nie powinny jednak znacząco zwiększyć swojej stopy pustostanów. Oprócz wolumenu najmu i stopy pustostanów w minionym roku rekordowy był także wzrost stawek za wynajem. W 2007 r. czynsze w najlepszych lokalizacjach w centrum wzrosły prawie o 36% z 22 EUR/mkw./miesiąc (koniec 2006 r.) do 30 EUR/mkw./miesiąc (koniec 2007 r.). W lokalizacjach poza centrum wyjściowe stawki czynszu wynoszą najczęściej od EUR/mkw./miesiąc. Dodatkowe obciążenie stanowią opłaty eksploatacyjne będące na poziomie średnio 5-6 EUR/mkw./miesiąc w Centralnym Obszarze Biznesu i na poziomie 3-5 EUR/mkw./miesiąc w lokalizacjach poza centrum. Koszty parkingów są stałe i wynoszą EUR/ miejsce/miesiąc w COB w parkingach podziemnych oraz w lokalizacjach poza centrum EUR/miejsce/miesiąc i EUR/miejsce/miesiąc na parkingu naziemnym. W centrum Warszawy prognozowane jest utrzymanie się wysokich czynszów do 2010 r. Z uwagi na bardzo małą podaż stawki już wzrosły w wybranych obiektach nawet do 40 EUR/mkw. Szansą na spadek stawek w COB jest planowana podaż w rejonie bliskiej Woli. W lokalizacjach poza centrum popyt zrównoważa dynamiczną podaż powierzchni biurowej. W efekcie czynsze zaczynają się podnosić z dotychczasowych, stabilnych poziomów. Jeśli utrzymująca się koniunktura gospodarcza w 2008 r. pozwoli zachować skalę popytu, z dużym prawdopodobieństwem w przyszłym roku będziemy także mieli do czynienia z tendencją wzrostową czynszów do ok. 19 EUR/mkw. Rynek warszawski - informacje Lokalizacja COB LPC Liczba Budynków Zasób m m 2 Pustostany m m 2 Wskaźnik Pustostanów 3,37% 2,88% Standardowe warunki najmu (Klasa A) Lokalizacja COB LPC Czynsz (m 2 /mc) EUR EUR Parking Podziemny (miejsce/mc) EUR EUR Parking Naziemny (miejsce/mc) EUR EUR Koszty Eksploatacyjne (m 2 /mc) EUR 5-6 EUR 3-5 Zachęty dla Najemcy Okres Najmu Kontrybucja finansowa, Zwolnienie z czynszu na 1-3 miesiące, Aranżacja powierzchni 5-10 lat Współczynnik Pow. Wspólnych 0-10% VAT 22% Indeksacja Inne EUR lub US CPI Kontrybucja finansowa, Zwolnienie z czynszu na 4-9 miesięcy, Aranżacja powierzchni Gwarancja bankowa lub firmy macierzystej albo depozyt

MARKETBEAT. raport o rynku nieruchomości w polsce. wiosna 2011. publikacja Cushman & Wakefield polska

MARKETBEAT. raport o rynku nieruchomości w polsce. wiosna 2011. publikacja Cushman & Wakefield polska MARKETBEAT raport o rynku nieruchomości w polsce publikacja Cushman & Wakefield polska wiosna 211 A1 S7 Marketbeat raport o rynku nieruchomości wiosna 211 o polsce Kołbaskowo NIEMCY Świecko S3 SZCZECIN

Bardziej szczegółowo

MARKETBEAT. raport o rynku nieruchomości w polsce. Jesień 2011. publikacja Cushman & Wakefield polska

MARKETBEAT. raport o rynku nieruchomości w polsce. Jesień 2011. publikacja Cushman & Wakefield polska MARKETBEAT raport o rynku nieruchomości w polsce publikacja Cushman & Wakefield polska Jesień 211 Marketbeat raport o rynku nieruchomości Jesień 211 o polsce NIEMCY S 6 S11 Koszalin S 6 S6 GDAŃSK S7 S22

Bardziej szczegółowo

RAPORT O RYNKU NIERUCHOMOŚCI W POLSCE. Publikacja Cushman & Wakefield

RAPORT O RYNKU NIERUCHOMOŚCI W POLSCE. Publikacja Cushman & Wakefield MARKETbeat RAPORT O RYNKU NIERUCHOMOŚCI W POLSCE wiosna 213 MARKETbeat Szanowni Państwo, SPIS TREŚCI Cushman & Wakefield jest wiodącą na świecie firmą świadczącą usługi doradcze na rynku nieruchomości

Bardziej szczegółowo

RAPORT O RYNKU NIERUCHOMOŚCI W POLSCE. Publikacja Cushman & Wakefield

RAPORT O RYNKU NIERUCHOMOŚCI W POLSCE. Publikacja Cushman & Wakefield MARKETbeat RAPORT O RYNKU NIERUCHOMOŚCI W POLSCE jesień 213 MARKETbeat Szanowni Państwo, Cushman & Wakefield jest wiodącą na świecie firmą świadczącą usługi doradcze na rynku nieruchomości komercyjnych.

Bardziej szczegółowo

RAPORT O RYNKU NIERUCHOMOŚCI W POLSCE. Publikacja Cushman & Wakefield

RAPORT O RYNKU NIERUCHOMOŚCI W POLSCE. Publikacja Cushman & Wakefield MARKETbeat RAPORT O RYNKU NIERUCHOMOŚCI W POLSCE wiosna 214 MARKETbeat Szanowni Państwo, Cushman & Wakefield jest wiodącą na świecie firmą świadczącą usługi doradcze na rynku nieruchomości komercyjnych.

Bardziej szczegółowo

MARKETBEAT RAPORT O RYNKU NIERUCHOMOŚCI W POLSCE JESIEŃ 2015. Publikacja Cushman & Wakefield

MARKETBEAT RAPORT O RYNKU NIERUCHOMOŚCI W POLSCE JESIEŃ 2015. Publikacja Cushman & Wakefield MARKETBEAT RAPORT O RYNKU NIERUCHOMOŚCI W POLSCE JESIEŃ 215 MARKETBEAT Szanowni Państwo, Cushman & Wakefield jest wiodącą na świecie firmą świadczącą usługi doradcze na rynku nieruchomości komercyjnych.

Bardziej szczegółowo

Raport o stanie rynku nieruchomości. Wiosna 2015

Raport o stanie rynku nieruchomości. Wiosna 2015 Raport o stanie rynku nieruchomości Wiosna 2015 1 Spis Treści Wprowadzenie... 4 O nas... 5 Gospodarka i sektor bankowy w 2014 roku... 6 Wzrost gospodarczy i inflacja... 6 Stopy procentowe... 7 Sektor bankowy...

Bardziej szczegółowo

Przegląd rynku nieruchomości Polska Luty 2015. Podsumowanie roku

Przegląd rynku nieruchomości Polska Luty 2015. Podsumowanie roku Przegląd rynku nieruchomości Polska Luty 2015 Podsumowanie roku 2014 Spis treści Zarys ogólny 2014... 3 Prognozy 2015... 3 Gospodarka... 4 Rynek inwestycyjny... 5 Rynek gruntów inwestycyjnych... 8 Rynek

Bardziej szczegółowo

Raport o stanie rynku nieruchomości. Wiosna 2014

Raport o stanie rynku nieruchomości. Wiosna 2014 Raport o stanie rynku nieruchomości Wiosna 214 1 Spis Treści Wprowadzenie... 3 O nas... 4 Gospodarka i sektor bankowy w 213... 5 Z piekła do nieba: gospodarka w punkcie zwrotnym... 5 Wzrost gospodarczy

Bardziej szczegółowo

Przegląd rynku nieruchomości Polska Luty 2014. Podsumowanie 2013 r.

Przegląd rynku nieruchomości Polska Luty 2014. Podsumowanie 2013 r. Przegląd rynku nieruchomości Polska Luty 2014 Podsumowanie 2013 r. Spis treści Zarys ogólny 2013... 3 Prognoza 2014... 3 Gospodarka... 4 Rynek hotelowy... 5 Rynek inwestycyjny... 7 Rynek gruntów inwestycyjnych...

Bardziej szczegółowo

Rynek nieruchomości w Polsce

Rynek nieruchomości w Polsce Rynek nieruchomości w Polsce raport jesień 2011 brehipoteczny.pl Wyróżniają nas ludzie. 1 Spis treści O nas Wstęp Rynek powierzchni mieszkaniowej w Polsce Sytuacja na rynku nieruchomości mieszkaniowych

Bardziej szczegółowo

RYNEK NIERUCHOMOŚCI W POLSCE W I PÓŁROCZU 2012 ROKU (nr 16)

RYNEK NIERUCHOMOŚCI W POLSCE W I PÓŁROCZU 2012 ROKU (nr 16) RYNEK NIERUCHOMOŚCI W POLSCE W I PÓŁROCZU 2012 ROKU (nr 16) Szanowni Państwo, W strukturze budownictwa mieszkaniowego wzrasta udział sektora deweloperskiego. Pomimo narastających zasobów na rynku obserwuje

Bardziej szczegółowo

Przegląd rynku nieruchomości Polska Lipiec 2014. Przegląd Rynku Nieruchomości I poł. 2014 r.

Przegląd rynku nieruchomości Polska Lipiec 2014. Przegląd Rynku Nieruchomości I poł. 2014 r. Przegląd rynku nieruchomości Polska Lipiec 2014 Przegląd Rynku Nieruchomości I poł. 2014 r. Spis treści Gospodarka... 3 Zarys ogólny... 3 Prognozy... 3 Rynek biurowy... 4 Zarys ogólny... 4 Prognozy...

Bardziej szczegółowo

Departament Analiz Makroekonomicznych i Sektorowych. Stan i perspektywy rozwoju rynku nieruchomości i użytków rolnych w Polsce w 2013 r.

Departament Analiz Makroekonomicznych i Sektorowych. Stan i perspektywy rozwoju rynku nieruchomości i użytków rolnych w Polsce w 2013 r. Departament Analiz Makroekonomicznych i Sektorowych Stan i perspektywy rozwoju rynku nieruchomości i użytków rolnych w Polsce w 2013 r. Spis treści I Podsumowanie 2012 r. i prognoza na 2013 r...... 3 II

Bardziej szczegółowo

Stan i perspektywy rozwoju rynku nieruchomości i użytków rolnych w Polsce w 2011 r.

Stan i perspektywy rozwoju rynku nieruchomości i użytków rolnych w Polsce w 2011 r. Departament Analiz Makroekonomicznych i Sektorowych Stan i perspektywy rozwoju rynku nieruchomości i użytków rolnych w Polsce w 2011 r. 16.03.2011 r. Warszawa Opracowali: Monika Dybciak tel. 22 860 54

Bardziej szczegółowo

Raport z Rynku Nieruchomości 2008 Polska. Warszawa, Kraków, Katowice, Trójmiasto, Wrocław, Poznań, Łódź

Raport z Rynku Nieruchomości 2008 Polska. Warszawa, Kraków, Katowice, Trójmiasto, Wrocław, Poznań, Łódź Polska Warszawa, Kraków, Katowice, Trójmiasto, Wrocław, Poznań, Łódź do końca 2008 roku planowane jest oddanie ponad 500 000 m2 powierzchni biurowych. Rynek powierzchni biurowej w Warszawie jest obecnie

Bardziej szczegółowo

RAPORT 2014 POLSKA NA TLE EUROPY RYNEK BIUROWY W UJĘCIU 10-LETNIM

RAPORT 2014 POLSKA NA TLE EUROPY RYNEK BIUROWY W UJĘCIU 10-LETNIM RAPORT 214 POLSKA NA TLE EUROPY RYNEK BIUROWY W UJĘCIU 1-LETNIM POLSKA NA TLE EUROPY: RYNEK BIUROWY UJĘCIE 1-LETNIE Miniona dekada była okresem znaczących zmian ekonomicznych jak i politycznych w Polsce.

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY LIST PREZESA ZARZĄDU 3 OTOCZENIE RYNKOWE W 2008 ROKU 6 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU BRE BANKU HIPOTECZNEGO Z DZIAŁALNOŚCI BANKU W 2008 ROKU 16

RAPORT ROCZNY LIST PREZESA ZARZĄDU 3 OTOCZENIE RYNKOWE W 2008 ROKU 6 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU BRE BANKU HIPOTECZNEGO Z DZIAŁALNOŚCI BANKU W 2008 ROKU 16 1 RAPORT ROCZNY 2 0 0 8 LIST PREZESA ZARZĄDU 3 OTOCZENIE RYNKOWE W 2008 ROKU 6 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU BRE BANKU HIPOTECZNEGO Z DZIAŁALNOŚCI BANKU W 2008 ROKU 16 WŁADZE BANKU 48 OPINIA I RAPORT BIEGŁEGO REWIDENTA

Bardziej szczegółowo

POLSKA RAPORT RYNEK KOMERCYJNY BIUROWY HANDLOWY MAGAZYNOWY INWESTYCYJNY. Rosnące zainteresowanie regionalnymi rynkami biurowymi

POLSKA RAPORT RYNEK KOMERCYJNY BIUROWY HANDLOWY MAGAZYNOWY INWESTYCYJNY. Rosnące zainteresowanie regionalnymi rynkami biurowymi RAPORT POLSKA RYNEK KOMERCYJNY 214 BIUROWY HANDLOWY INWESTYCYJNY MAGAZYNOWY Rekordowy rok pod względem nowej podaży w Polsce Znaczący wolumen podaży w budowie na głównych rynkach Rosnące zainteresowanie

Bardziej szczegółowo

OKREŚLAJĄCY WARTOŚĆ RYNKOWĄ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ ZABUDOWANEJ

OKREŚLAJĄCY WARTOŚĆ RYNKOWĄ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ ZABUDOWANEJ OPERAT SZACUNKOWY OKREŚLAJĄCY WARTOŚĆ RYNKOWĄ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ ZABUDOWANEJ Autor: mgr inż. Magdalena Ślufarska KRAKÓW, 13 MAJ 2014 ROK WYCIĄG Z OPERATU SZACUNKOWEGO Przedmiot wyceny: Nieruchomość

Bardziej szczegółowo

Monitoring Branżowy. Analizy Sektorowe. Ceny na rynku nieruchomości IV 2011 r. perspektywy głównych segmentów z uwzględnieniem rynków regionalnych

Monitoring Branżowy. Analizy Sektorowe. Ceny na rynku nieruchomości IV 2011 r. perspektywy głównych segmentów z uwzględnieniem rynków regionalnych Monitoring Branżowy Analizy Sektorowe 7 marca 212 Ceny na rynku nieruchomości IV 211 r. perspektywy głównych segmentów z uwzględnieniem rynków regionalnych Przedmiotem kwartalnego raportu o rynku nieruchomości

Bardziej szczegółowo

ANALIZA RYNKU POWIERZCHNI BIUROWYCH W SZCZECINIE

ANALIZA RYNKU POWIERZCHNI BIUROWYCH W SZCZECINIE SPIS TREŚCI 1. Wstęp podsumowanie... 2 2. Podstawowe wskaźniki ekonomiczne w Polsce i w wybranych miastach... 4 3. Klasyfikacja powierzchni biurowej... 13 4. Rynek powierzchni biurowych w Szczecinie na

Bardziej szczegółowo

POLSKA III KW. 2014 RAPORT RYNEK KOMERCYJNY BIURA HANDEL INWESTYCJE. Znaczny wolumen nowej podaży i projektów w budowie

POLSKA III KW. 2014 RAPORT RYNEK KOMERCYJNY BIURA HANDEL INWESTYCJE. Znaczny wolumen nowej podaży i projektów w budowie RAPORT POLSKA RYNEK KOMERCYJNY III KW. 214 BIURA HANDEL INWESTYCJE Znaczny wolumen nowej podaży i projektów w budowie Przewaga nowej podaży na małych i średnich rynkach Wzmożona aktywność inwestorów zagranicznych

Bardziej szczegółowo

List Prezesa Zarządu... 2. Otoczenie rynkowe... 3. Sprawozdanie Zarządu BRE Banku Hipotecznego SA z działalności banku w 2010 roku...

List Prezesa Zarządu... 2. Otoczenie rynkowe... 3. Sprawozdanie Zarządu BRE Banku Hipotecznego SA z działalności banku w 2010 roku... Wyróżniają nas ludzie. BRE Hipoteczny Raport roczny 2010 Spis treści List Prezesa Zarządu... 2 Otoczenie rynkowe... 3 Sprawozdanie Zarządu BRE Banku Hipotecznego SA z działalności banku w 2010 roku...

Bardziej szczegółowo

Kolejny silny rok. DTZ Research INVESTMENT MARKET UPDATE. Polska 2014. Spis treści. Autor. Kontakty

Kolejny silny rok. DTZ Research INVESTMENT MARKET UPDATE. Polska 2014. Spis treści. Autor. Kontakty DTZ Research INVESTMENT MARKET UPDATE Kolejny silny rok Polska 2014 02 luty 2015 Spis treści Sytuacja makroekonomiczna 2 Aktywność inwestycyjna 3 Źródła kapitału 4 Preferowane lokalizacje 5 Stopy kapitalizacji

Bardziej szczegółowo

GTC Koncentracja na polskich aktywach

GTC Koncentracja na polskich aktywach RAPORT Trzymaj Dane podstawowe Cena bieżąca (PLN) 9,68 Cena docelowa (PLN) 9,70 Min 52 tyg (PLN) 5,20 Max 52 tyg (PLN) 10,45 Kapitalizacja (mln. PLN) 3095 EV (mln. PLN) 4128 Liczba akcji (tys. szt.) 319373

Bardziej szczegółowo

RYNEK MAGAZYNOWO-PRZEMYSŁOWY W POLSCE 2014 CBRE RESEARCH POLAND

RYNEK MAGAZYNOWO-PRZEMYSŁOWY W POLSCE 2014 CBRE RESEARCH POLAND 1 RYNEK MAGAZYNOWO-PRZEMYSŁOWY W POLSCE 2014 CBRE RESEARCH POLAND 2 NAJNOWSZA PLATFORMA Z OFERTAMI MAGAZYNÓW I HAL PRODUKCYJNYCH 3 SPIS TREŚCI 04 OGÓLNA SYTUACJA NA RYNKU 05 SIEĆ DROGOWA W POLSCE 06 WARSZAWA

Bardziej szczegółowo

MOŻLIWOŚCI NA EUROPEJSKIM RYNKU OBIEKTÓW DYSTRYBUCYJNYCH

MOŻLIWOŚCI NA EUROPEJSKIM RYNKU OBIEKTÓW DYSTRYBUCYJNYCH DLACZEGO OBIEKTY DYSTRYBUCYJNE EUROPA PAŹDZIERNIK 2012 R. MOŻLIWOŚCI NA EUROPEJSKIM RYNKU OBIEKTÓW DYSTRYBUCYJNYCH PRZEGLĄD Obiekty dystrybucyjne wspierają jeden z najważniejszych elementów obecnej gospodarki

Bardziej szczegółowo

Obszar metropolitalny Warszawy Rynek nieruchomości i jego przemiany

Obszar metropolitalny Warszawy Rynek nieruchomości i jego przemiany Obszar metropolitalny Warszawy Rynek nieruchomości i jego przemiany Warszawa 2007 Opracowanie/Wydawca Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego ul. Lubelska 13 03-802 Warszawa tel. (022) 518 49 00 fax

Bardziej szczegółowo

Wzrost aktywności inwestycyjnej w sektorze non-prime

Wzrost aktywności inwestycyjnej w sektorze non-prime DTZ Research INVESTMENT MARKET UPDATE Wzrost aktywności inwestycyjnej w sektorze non-prime Polska, 2015 r. 10 sierpnia 2015 r. Spis treści Sytuacja makroekonomiczna 2 Aktywność inwestycyjna 3 Źródła kapitału

Bardziej szczegółowo