Przegląd rynku nieruchomości Polska Październik Przegląd Rynku Nieruchomości III kwartał 2014 r.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Przegląd rynku nieruchomości Polska Październik 2014. Przegląd Rynku Nieruchomości III kwartał 2014 r."

Transkrypt

1 Przegląd rynku nieruchomości Polska Październik 2014 Przegląd Rynku Nieruchomości III kwartał 2014 r.

2 Spis treści Gospodarka... 3 Zarys ogólny... 3 Prognozy... 3 Rynek biurowy... 4 Zarys ogólny... 4 Rynek biurowy w największych miastach Polski... 4 Prognozy... 6 Rynek Magazynowy... 7 Zarys ogólny... 7 Sytuacja na głównych rynkach magazynowych w Polsce... 7 Prognozy... 9 Grunty pod inwestycje magazynowe... 9 Rynek handlowy Zarys ogólny Podaż Popyt Dostępne powierzchnie Prognozy Przegląd rynku nieruchomości III kwartał 2014 Polska Colliers International

3 Gospodarka Zarys ogólny Tempo wzrostu PKB (%) > Według analityków BZ WBK w III kwartale 2014 r. można było zaobserwować spowolnienie tempa wzrostu gospodarczego z PKB na poziomie 3,3% w II kwartale do poniżej 3%. > Obserwowany jest dalszy spadek inflacji do -0,3%. W II kwartale stopa inflacji wynosiła 0,3%. > Indeks PMI dla polskiego przemysłu po raz pierwszy od pół roku zanotował nieznaczny wzrost z 49 pkt w sierpniu do 49,5 pkt we wrześniu. Wciąż jednak indeks pozostaje poniżej neutralnego poziomu 50 pkt w całym III kwartale. > Według danych GUS w sierpniu br. stopa bezrobocia wyniosła 11,7%. Jednak zgodnie z szacunkami analityków BZ WBK na koniec III kwartału 2014 r. stopa bezrobocia osiągnęła poziom 11,5%. Na koniec 2014 r. prognozy przewidują natomiast wzrost wskaźnika do 11,8%., na podstawie GUS, BZ WBK Stopa bezrobocia oraz inflacja (%) > Według danych Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ostatnim okresie wzrosła liczba ofert pracy i na koniec września osiągnęła najwyższy poziom od 2001 roku. > Tempo wzrostu płac utrzymywało się na poziomie umiarkowanym i we wrześniu wyniosło 3,5% r/r. Prognozy > Analitycy wciąż prognozują, że średni wzrost PKB za cały 2014 oraz 2015 r. wyniesie 3,1%. > Przewiduje się, że w kolejnych kwartałach nastąpi nieznaczny wzrost inflacji, jednak jej poziom pozostanie poniżej celu inflacyjnego NBP do 2016 r., na podstawie GUS, MPiPS 3 Przegląd Rynku Nieruchomości III kwartał 2014 Polska Colliers International

4 Rynek biurowy Zarys ogólny > Podaż powierzchni biurowej na dziewięciu głównych rynkach w Polsce wyniosła 6,8 mln m 2. > W III kw. do użytku oddano 160 tys. m 2 nowych biur. Najwyższy przyrost podaży został odnotowany w Krakowie (68,5 tys. m 2 ), który w tym kwartale prześcignął Warszawę (60 tys. m 2 ). Poznań, Katowice, Trójmiasto i Łódź zarejestrowały niewielkie wzrosty, natomiast podaż na pozostałych rynkach pozostała bez zmian. Główne wskaźniki (III kw r.) MIASTO PODAŻ (m 2 ) PUSTOSTANY Warszawa ,8% Kraków ,5% Wrocław % Trójmiasto ,3% Poznań ,7% Katowice ,2% Łódź % Szczecin ,9% Lublin ,9% w analogicznym okresie 2013 r.). Najniższy poziom pustostanów niezmiennie utrzymał się w Krakowie (3,5%), najwyższy zaś w Szczecinie (17,9%). > Przeciętne stawki wywoławcze w Warszawie wahały się między 12 a 26 EUR/m 2 /miesiąc, natomiast w miastach regionalnych przedział kształtował się między 11,5 a 15,5 EUR/m 2 /miesiąc. Rynek biurowy w największych miastach Polski > Warszawa na koniec września 2014 r. podaż wyniosła 4,36 mln m 2. W III kw. do użytku oddano cztery projekty o łącznej powierzchni 60 tys. m 2. Największy przyrost zasobów został odnotowany na Obrzeżach Centrum, gdzie ukończono pierwszy etap kompleksu Warsaw Spire (20 tys. m 2 ) oraz Plac Małachowskiego (12,5 tys. m 2 ). W budowie pozostaje ponad 650 tys. m 2. Popyt i absorpcja w Warszawie (m 2 ) > W III kw. rynek najmu odnotował najlepszy wynik od początku 2014 r. W okresie od lipca do września firmy zawarły kontrakty na 289 tys. m 2, a absorpcja netto wyniosła 128,7 tys. m 2. Udział transakcji typu pre-let w całkowitym wolumenie wyniósł 18,6%. > Współczynnik pustostanów kontynuował niewielki trend wzrostowy. Na koniec września wskaźnik dla dziewięciu głównych rynków wyniósł 12,5% (wobec 11,3% Od lipca do września popyt na powierzchnię biurową wyniósł blisko 163 tys. m 2 (-12% r-d-r). Absorpcja netto w omawianym okresie ukształtowała się na poziomie 36,5 tys. m 2. Aktywność najemców koncentrowała się 4 Przegląd Rynku Nieruchomości III kwartał 2014 Polska Colliers International

5 w trzech obszarach: strefie Południowej Górnej (27,2%), Południowej Zachodniej (26,8%) oraz w centrum miasta (29,8%). Udział transakcji typu pre-let w całkowitym wolumenie wyniósł 18,5%, głównie za sprawą umowy zawartej przez Raiffeisen Bank w biurowcu Prime Corporate Center (19,5 tys. m 2 ). Na koniec września współczynnik pustostanów dla wszystkich stref ukształtował się na poziomie 13,8% (wobec 10,9% na koniec III kw r.). W dwóch strefach centralnych współczynnik wzrósł do 14,9%, natomiast poza centrum utrzymał się na niezmienionym poziomie (13,3%). Średnie stawki bazowe wahały się od 12 do 26 EUR/m 2 /miesiąc. Wybrane transakcje najmu w Warszawie zawarte w III kw r. NAJEMCA POWIERZCHNIA (m 2 ) BUDYNEK Raiffeisen Bank Prime Corporate Center CityFit Spektrum Tower DSV Nefryt Opera Software IO-1 Syngenta Żoliborz One C.H. Beck North Gate Signal Iduna Crown Square Juki Platan Park > Kraków III kw r. był rekordowy pod względem ilości dostarczonej powierzchni. Na rynek trafiło 68,5 tys. m 2, w tym kompleks Kapelanka 42 (29,9 tys. m 2 ), Enterprise Park C (13,5 tys. m 2 ) oraz Quattro Business Park D (12,8 tys. m 2 ). W budowie znajduje się 116 tys. m 2. W III kw. najemcy wynajęli ponad 31 tys. m 2, z czego 20% stanowiły renegocjacje/przedłużenia obowiązujących kontraków. Współczynnik pustostanów utrzymał się na poziomie 3,5%. Inwestycje dostarczone na rynek w III kw. były wynajęte w 94%. > Wrocław w III kw. podaż powierzchni biurowej wyniosła 488,1 tys. m 2 ). Na tle pozostałych rynków regionalnych Wrocław charakteryzuje się najwyższą aktywnością budowlaną na koniec września w fazie realizacji pozostało 130 tys. m 2 powierzchni biurowej. Aktywność na rynku najmu ukształtowała się na poziomie 30 tys. m 2, z czego 16,4 tys. m 2 przypadło na jedną transakcję (HP, Dominikański). Współczynnik pustostanów wyniósł 12%, co stanowi spadek o 1,8 p.p. w porównaniu do analogicznego kwartału ubiegłego roku. > Trójmiasto w III kw. zasoby biurowe Trójmiasta powiększyły się o 7,4 tys. m 2. W budowie znajduje się 72 tys. m 2, z czego 80% zostanie dostarczone w Gdańsku. Łączny wolumen transakcji podpisanych w III kw. wyniósł 33 tys. m 2. Na konie września współczynnik pustostanów dla całej aglomeracji wyniósł 12,3%. Najwyższy współczynnik odnotowano w Gdańsku (14%), natomiast odsetek powierzchni niewynajętej w Gdyni i Sopocie wyniósł odpowiednio 8,5% oraz 6,4%. > Poznań na koniec września podaż biurowa wyniosła 274,7 tys. m 2. Do użytku oddano dwa projekty o łącznej powierzchni 6,1 tys. m 2 (Nobel Tower oraz Nowe Jeżyce). W budowie znajduje się 60,8 tys. m 2, z czego 16% zostanie dostarczone do końca bieżącego roku. W omawianym okresie najemcy wynajęli łącznie 2,5 tys. m 2. Współczynnik pustostanów ukształtował się na poziomie 12,7%, co przełożyło się na 34,9 tys. m 2 wolnej powierzchni. > Łódź na koniec III kw. istniejąca podaż wyniosła 241,5 tys. m 2. Do użytku oddano jeden projekt biurowy Synergia C o powierzchni 2,5 tys. m 2. W budowie znajduje się 26,7 tys. m 2 powierzchni na wynajem, przy czym zakończenie nowych inwestycji jest w dalszym ciągu uzależnione od pozyskania kluczowych najemców. W III kw. popyt na powierzchnię biurową wyniósł 23 tys. m 2, z czego 21 tys. m 2 przypadło na jedną umowę najmu (Infosys, Green Horizon, renegocjacja). W porównaniu do III kw r. współczynnik pustostanów odnotował znaczący spadek, co było bezpośrednio związane z ograniczonym przyrostem podaży oraz stabilnym popytem w ciągu ostatnich 12 miesięcy. Wybrane transakcje najmu w miastach regionalnych zawarte w III kw r. NAJEMCA Infosys BPO HP SABMiller Phoenix Contact TPG Katowice ADM 930 Deloitte 890 POWIERZCHNIA (m 2 ) BUDYNEK Green Horizon Łódź Dominikański Wrocław Kapelanka 42 Kraków Wrocławski Park Biznesu Wrocław GPP Business Park Katowice Sigma Poznań Silesia Star Katowice > Katowice w III kw. zasoby biurowe Katowic zwiększyły się do 249,3 tys. m 2. W budowie znajduje się 61 tys. m 2, 5 Przegląd Rynku Nieruchomości III kwartał 2014 Polska Colliers International

6 z czego większość trafi na rynek do końca bieżącego roku. Popyt na powierzchnię biurową wyniósł 5,2 tys. m 2. Na koniec września współczynnik pustostanów odnotował wzrost do poziomu 11,2%, co stanowiło odwrócenie dotychczasowego trendu spadkowego. Absorpcja netto w miastach regionalnych I-III kw r. > Szczecin w III kw. zasoby biurowe pozostały na niezmienionym poziomie (99,2 tys. m 2 ). W fazie realizacji znajduje się obecnie 13,7 tys. m 2 nowoczesnej powierzchni, która w całości trafi na rynek w 2015 r. Na koniec września współczynnik pustostanów ukształtował się na poziomie 17,9% (wobec 23,1% w III kw r.). Ponad 80% wolnej powierzchni znajdowało się w projektach ukończonych po 2012 r. > Lublin całkowita podaż powierzchni biurowej w mieście pozostała na poziomie 98,3 tys. m 2. W budowie znajduje się 3,2 tys. m 2 realizowanych w dwóch projektach. W omawianym okresie Lublin odnotował największy spadek wskaźnika pustostanów wśród wszystkich rynków regionalnych. Na koniec września niewynajęte pozostało 13,9% istniejących zasobów (wobec 23,2% na koniec września 2013 r.). Stawki bazowe na głównych rynkach regionalnych (m 2 /miesiąc) Prognozy > Obecnie w fazie realizacji znajduje się 1,2 mln m 2. Najwyższą aktywność deweloperską obserwujemy w Warszawie (654 tys. m 2 ), Wrocławiu (130 tys. m 2 ) oraz Krakowie (116 tys. m 2 ). > Nowa podaż planowana do dostarczenia w IV kw r. jest szacowana na 210 tys. m 2. Największy przyrost zasobów odnotują Warszawa (92 tys. m 2 ), Katowice (41,5 tys. m 2 ) oraz Wrocław (27,5 tys. m 2 ). > Wzrost odsetka wolnej powierzchni będzie notowany w lokalizacjach charakteryzujących się wysokim poziomem nowej podaży. > Chociaż czynsze bazowe pozostają na relatywnie stabilnym poziomie, na rynku nadal obserwujemy silną presję zniżkową na stawki efektywne. 6 Przegląd Rynku Nieruchomości III kwartał 2014 Polska Colliers International

7 Rynek Magazynowy Zarys ogólny > Rynek magazynowy w Polsce nadal rozwija się bardzo dynamicznie. W III kw. nowa podaż osiągnęła rekordowy poziom blisko 400 tys. m 2 wobec ok. 327 tys. m 2 w pierwszym półroczu. Tym samym na koniec września całkowite zasoby nowoczesnej powierzchni magazynowej osiągnęły poziom blisko 8,5 mln m 2. > Odnotowano również wysoką aktywność najemców. W analizowanym okresie podpisano umowy na łączną powierzchnię ponad 0,5 mln m 2. około 55 tys. m 2. Warszawa jest również jednym z rynków o największej aktywności najemców. W omawianym okresie wyższy poziom popytu odnotowany został jedynie na Górnym Śląsku. W okresie od czerwca do września w trzech warszawskich strefach magazynowych podpisano umowy na 114 tys. m 2, co stanowiło 22,7% całkowitego popytu na polskim rynku magazynowym. Współczynnik pustostanów na warszawskim rynku odnotował znaczący spadek i osiągnął 8,8% wobec 11,8% na koniec pierwszego półrocza. W poszczególnych strefach wyniósł odpowiednio: 11,8% (Warszawa I), 8,3% (Warszawa II) oraz 6,8% (Warszawa III). Całkowita podaż i wskaźnik pustostanów na głównych rynkach magazynowych > W stosunku do poprzednich dwóch kwartałów wolumen umów krótkookresowych znacznie zmalał i wyniósł niewiele ponad 23 tys. m 2. > W analizowanym okresie współczynnik pustostanów na większości rynków nadal wykazywał tendencję spadkową. Na koniec września 2014 r. dostępnych pozostawało 7,7% istniejącej nowoczesnej powierzchni magazynowej wobec 8,8% odnotowanych na koniec II kw. br. > Stawki czynszu na większości głównych rynków magazynowych w Polsce pozostały na stabilnym poziomie. Sytuacja na głównych rynkach magazynowych w Polsce > Warszawa będąc największym rynkiem magazynowym w Polsce, oferuje ponad 2,7 mln m 2 nowoczesnej powierzchni, podzielonej pomiędzy trzy strefy. W III kw. roku do użytku oddano zaledwie jeden obiekt o powierzchni około 6,5 tys. m 2. W budowie pozostaje 7 Przegląd Rynku Nieruchomości III kwartał 2014 Polska Colliers International

8 > Górny Śląsk jest drugim pod względem wielkości rynkiem magazynowym w Polsce. Całkowita podaż na tym rynku na koniec września 2014 r. przekroczyła poziom 1,53 mln m 2. Do użytku oddano blisko 29 tys. m 2, a w budowie pozostaje ok. 60 tys. m 2 powierzchni magazynowej. Na Śląsku odnotowano najwyższą wśród pozostałych rynków aktywność najemców. Wolumen transakcji osiągnął poziom ok. 120 tys. m 2 wynajętych w ramach 17 umów. Warto zauważyć, że 83% aktywności najemców stanowiły nowe umowy, wobec 17% renegocjacji. Współczynnik pustostanów na koniec III kwartału wyniósł 8,7%. > Polska Centralna (region łódzki) na koniec września 2014 r. całkowita podaż nowoczesnej powierzchni magazynowej przekroczyła poziom 1,1 mln m 2. Do użytku oddano ponad 35 tys. m 2.W budowie pozostaje 38 tys. m 2, które zostaną dostarczone na rynek w ramach dwóch obiektów firmy Panattoni. Aktywność najemców w minionym kwartale nieznacznie się zwiększyła i wyniosła blisko 42 tys. m 2, 100% zawartych transakcji stanowiły nowe umowy. Wskaźnik pustostanów wykazywał dalszą tendencję spadkową i na koniec omawianego okresu wynosił 12,2%. > Poznań w III kw r. podaż na poznańskim rynku wzrosła o ponad 124 tys. m 2, w ramach trzech ukończonych projektów. Najważniejszą inwestycją oddaną do użytku był obiekt o powierzchni 100 tys. m² dla firmy Amazon (deweloper Panattoni). W efekcie, na koniec III kwartału całkowite zasoby nowoczesnej powierzchni magazynowej przekroczyły 1,1 mln m 2. Poznań charakteryzuje się najwyższą spośród analizowanych rynków magazynowych sumą powierzchni w budowie, która obecnie przekracza 200 tys. m 2. Popyt w analizowanym okresie pozostawał na stabilnym poziomie i osiągnął 94 tys. m 2. W dalszym ciągu Poznań pozostaje rynkiem o jednym z najniższych wskaźników pustostanów, który na koniec III kwartału wyniósł 2,3%. > Wrocław w III kwartale do użytku oddano ponad 172 tys. m² nowoczesnej powierzchni magazynowej w tym 123 tys. m² dla firmy Amazon (deweloper Goodman), tym samym zwiększając całkowitą podaż do ponad 1 mln m 2. Obecnie w budowie znajduje się około 138 tys. m 2. W III kw. podpisano umowy na łączną powierzchnię ok. 62 tys. m² (125 tys. m 2 w pierwszym półroczu). Na koniec omawianego okresu współczynnik wolnych powierzchni spadł z 6,2% na koniec II kwartału do poziomu 4,7%. powierzchni magazynowej. Współczynnik pustostanów na koniec III kwartału wynosił 5,8%. > Kraków podaż nowoczesnej powierzchni magazynowej pozostała na niezmienionym poziomie 160 tys. m 2. Obecnie w budowie znajduje się kolejna faza Goodman Kraków Airport Logistics Center o powierzchni około 22,8 tys. m 2. W omawianym okresie wynajęto blisko 19 tys. m 2. Współczynnik pustostanów w stosunku do poprzedniego kwartału wzrósł, co spowodowane było wygaśnięciem niektórych umów najmu. Na koniec września 2014 r. wyniósł on 6,7%. Wybrane transakcje najmu w III kw r. NAJEMCA BUDYNEK POW. (m 2 ) RODZAJ UMOWY Wilshire Holding Europolis Park Błonie Renegocjacja / Ekspansja UPS Panattoni Park Stryków BTS CEVA Logistics PointPark Poznań Nowa umowa I Logistics Tiner Logistic Park Nowa umowa KMC Services Goodman Kraków Airport Logistics Center Nowa umowa Hi Logistics Prologis Park Wrocław IV Renegocjacja Delta Packaging Panattoni Park Gliwice II BTS Pilkington BTS Pilkington BTS Efektywne stawki czynszu (EUR/m²/miesiąc) EFEKTYWNE STAWKI CZYNSZU (EUR/m²) REGION MIN. (EUR/m²) MAX. (EUR/m²) Warszawa I 3,20 5,00 Warszawa II 2,00 2,90 Warszawa III 2,00 2,90 Polska Centralna 1,90 2,90 Poznań 2,20 2,90 Górny Śląsk 2,00 3,00 Kraków 3,70 4,60 Wrocław 2,70 3,20 Trójmiasto 2,80 3,50 Toruń/Bydgoszcz 2,40 2,80 Szczecin 2,80 3,50 > Trójmiasto w III kw r. zasoby powierzchni magazynowej na trójmiejskim rynku wzrosły o 18 tys. m 2, w efekcie całkowita podaż osiągnęła poziom 238 tys. m 2. Obecnie trwają rozbudowy dwóch projektów: Segro Logistic Park Gdańsk oraz Panattoni Park Gdańsk. Łączna powierzchnia tych obiektów to 44,5 tys. m 2. W analizowanym okresie wynajęto ponad 20 tys. m 2 8 Przegląd Rynku Nieruchomości III kwartał 2014 Polska Colliers International

9 Całkowity popyt w III kw r. na głównych rynkach magazynowych > Obserwowany jest wzrost możliwości i zainteresowania opcją sale&leaseback (z modernizacją obiektów lub nie), czyli sprzedaży własnych magazynów na rzecz profesjonalnych deweloperów i wynajmowanie ich. Grunty pod inwestycje magazynowe > Obserwujemy nadal rosnące zainteresowanie terenami inwestycyjnymi objętymi miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego oraz posiadającymi uregulowany stan prawny, a także rozpoznane kwestie mediów. > Największym zainteresowaniem cieszą się tereny przy głównych arteriach drogowych (autostrada A1, A2, A4 oraz drogi ekspresowe), w pobliżu Warszawy, Łodzi, Poznania, Wrocławia i Katowic. > Toruń / Bydgoszcz na koniec III kwartału całkowita podaż powierzchni magazynowej na tym rynku pozostała na niezmienionym poziomie 101 tys. m 2. Obecnie w budowie znajduje się jeden obiekt o powierzchni 13,5 tys. m 2, zlokalizowany w Toruniu. W omawianym okresie wynajętych zostało nieco ponad 2 tys. m 2. Współczynnik dostępnych powierzchni magazynowych na koniec września osiągnął poziom 24,1%. > Jednym z najistotniejszych kryteriów wyboru gruntu przez inwestorów jest stopień przygotowania terenu pod zabudowę od zaraz oraz elastyczność właścicieli w negocjacjach. > W nadchodzącym czasie spodziewamy się wzrostu liczby umów przedwstępnych warunkowych, jednakże nie przewidujemy wzrostu udziału transakcji spekulacyjnych w sektorze deweloperskim. > Szczecin w III kw r. całkowita podaż powierzchni magazynowych wzrosła o ponad 11 tys. m 2, które zostały oddane do użytku w ramach kompleksu Prologis Park Szczecin. Tym samym na koniec września całkowite zasoby przekraczały 73 tys. m 2.W budowie znajduje się 14 tys. m 2 w ramach kompleksu North-West Logistic Park. W analizowanym okresie wynajęto zaledwie 3 tys. m 2. Szczecin pozostaje jedynym rynkiem, gdzie wszystkie istniejące projekty magazynowe klasy A są w pełni wynajęte. Prognozy > Zauważalny jest wzrost zainteresowania inwestycjami w mniejszych regionach, gdzie dotychczas brakowało nowoczesnych obiektów magazynowych (np. Rzeszów, Lublin, Szczecin). > Rośnie popyt na lokalizacje w zachodniej Polsce, a konkretnie na mniejsze miejscowości, w których łatwiej jest pozyskać pracowników niż w dużych miastach, takich jak Poznań, czy Wrocław. 9 Przegląd Rynku Nieruchomości III kwartał 2014 Polska Colliers International

10 Rynek handlowy Zarys ogólny > W III kwartale 2014 roku w Polsce do użytku oddano centra handlowe o łącznej powierzchni najmu ok. 75 tys. m², zwiększając tym samym całkowitą podaż do poziomu 10,2 mln m 2. > Średni współczynnik powierzchni niewynajętej w piętnastu największych polskich miastach znajduje się w lekkim trendzie spadkowym i wynosi 3%. > Na koniec III kwartału br. w budowie pozostawało ok. 800 tys. m² powierzchni centrów handlowych z planowaną datą otwarcia do końca 2016 roku. Ewolucja podaży w latach (III kw.) Podaż Wybrane obiekty handlowe ukończone w III kw r. MIASTO PROJEKT DEWELOPER POW. NAJMU (m²) Olsztyn Galeria Warmińska Libra Project Ełk Brama Mazur Master Management Group Nowa Sól Park Handlowy Saller Saller Kętrzyn STOP.SHOP. Kętrzyn Immofinanz > Galeria Warmińska, o powierzchni najmu 41,5 tys. m², w Olsztynie to największy z projektów handlowych oddanych do użytku w III kwartale Centrum, zlokalizowane w dzielnicy Jaroty, oferuje poza supermarketem spożywczym szeroki wybór sklepów z sektora mody oraz kino, klub fitness, a także kompleks restauracyjny. > Drugim co do wielkości obiektem handlowym ukończonym w III kwartale br. jest Brama Mazur (17 tys. m²), będąca jednocześnie pierwszym pełnowymiarowym centrum handlowym w Ełku. > W III kwartale br. oddano także do użytku kilka mniejszych obiektów, w tym dwa parki handlowe STOP.SHOP. w Kętrzynie (5,3 tys. m²) i Saller w Nowej Soli (5,6 tys. m²) oraz centra zakupów codziennych w Brodnicy, Ostrowie Wlkp. i Garwolinie o powierzchni poniżej 5 tys. m Przegląd Rynku Nieruchomości III kwartał 2014 Polska Colliers International

11 Popyt Wybrane transakcje najmu zawarte w III kw r. NAJEMCA POWIERZCHNIA (m²) LOKALIZACJA TK Maxx Millenium Hall, Rzeszów Sports Direct Park Handlowy Batory, Bydgoszcz Decathlon Atrium Koszalin H&M Brama Mazur, Ełk Fabryka Formy Atrium Felicity, Lublin Carry 760 Blue City, Warszawa Piazza di Moda 700 Stary Browar, Poznań > W br. największa ilość sklepów, punktów usługowych i gastronomicznych wynajęta została w miastach średniej wielkości i małych. W dużych miastach anonsowano zawarcie dużych umów typu pre-lease w projektach będących na zawansowanym etapie planowania, np. umowy z Carrefour i grupą LPP w dwóch centrach handlowych planowanych w Warszawie przez GTC. > W III kwartale na rynku wraz z nowymi projektami przybyło ok. 260 lokali w centrach handlowych, z czego najwięcej w olsztyńskiej Galerii Warmińskiej (ok. 170). Wśród marek, które zdecydowały się na tę lokalizację należy wymienić: supermarket Piotr i Paweł, Multikino, Kinetic Fitness Club, marki z grupy Inditex, H&M, TK Maxx, marki z grupy LPP, New Yorker, Smyk Megastore i Martes Sport. W innym nowo otwartym projekcie Brama Mazur w Ełku, swoje sklepy ulokowali między innymi: H&M, Reserved, Carry, Martes Sport, Smyk, Deichmann, CCC, Empik i Hebe. > W III kwartale odnotowano wejścia na rynek kilku nowych marek francuskie sieci odzieżowe otworzyły swoje pierwsze sklepy w warszawskich centrach handlowych: Undiz (bielizna) w Arkadii i Devred 1902 (moda męska) w Wola Park. Z kolei francuska marka - Sinequanone (moda damska) oraz włoska Eye Sport (moda mix) zadebiutowały na rynku otwarciem swoich sklepów w Galerii Warmińskiej w Olsztynie. Natomiast w lipcu 2014 r. szwajcarska marka Charles Vögele zakończyła swoją działalność w Polsce. > W minionym kwartale dzięki współpracy dwóch firm z branży elektronicznej miało miejsce otwarcie w Galerii Katowickiej pierwszego sklepu Samsung Saturn Store. W warszawskiej Arkadii powstały natomiast pierwsze samodzielne sklepy marek Lee oraz Wrangler. Warto wspomnieć także o nowo powstałym sklepie marki United Colors of Benetton w gdyńskim Centrum Handlowym Klif, który jako jedyny w Polsce zaoferował klientom najnowszy koncept marki On Canvas. W sierpniu zadebiutowała ponadto pierwsza w Polsce internetowa galeria handlowa Supersam.pl, która oferuje detalistom z branży FMCG możliwość sprzedaży ich towarów w sieci. Dostępne powierzchnie > W piętnastu największych polskich miastach odnotowano spadek średniego współczynnika pustostanów do poziomu 3% (wobec 3.6% w końcu 2013 roku). W przypadku największych ośmiu aglomeracji, wskaźnik powierzchni niewynajętych spadł do poziomu ok. 3% z 3,3% pół roku wcześniej. Dla mniejszych miast, o liczbie ludności pomiędzy 200 a 400 tys. mieszkańców, stopa pustostanów spadła do poziomu 3,3% po roku oscylowania na wyższym poziomie, pomiędzy 5% a 5,1%. > Na koniec czerwca 2014 r. wskaźnik powierzchni niewynajętych na najniższym poziomie (poniżej 2%) zarejestrowano w czterech ośrodkach miejskich: Łodzi, Lublinie oraz w Radomiu i Białymstoku. > Spadek pustostanów odnotowany został nawet na rynkach, które na koniec 2013 r. charakteryzowała największa ilość powierzchni niewynajętej, tj. w Kielcach, Toruniu i Bydgoszczy. Na koniec I półrocza br. współczynnik pustostanów wyniósł w tych lokalizacjach odpowiednio 6,9%, 4,4% oraz 4,6%. Prognozy > W III kwartale br. rozpoczęły się budowy kilkunastu ważnych obiektów handlowych na czele z centrum handlowym Posnania w Poznaniu (100 tys. m²), a także rozbudowy kilku istniejących centrów (np. Galeria Pomorska w Bydgoszczy). Firma IKEA rozpoczęła natomiast budowę swojego sklepu w Bydgoszczy. Ruszyła także rozbudowa i rewitalizacja centrum handlowego Morena w Gdańsku. > Biorąc pod uwagę obiekty znajdujące się w końcowej fazie budowy, szacujemy, że w okresie październik-grudzień na rynek trafi ok. 150 tys. m² powierzchni handlowej. Spodziewamy się zatem, że nowa podaż, która zostanie dostarczona łącznie w 2014 r. wyniesie 475 tys. m² tj. 26% mniej niż w roku ubiegłym. Największe obiekty, których otwarcie spodziewane jest w IV kwartale 2014 to m.in. Galeria Neptun w Starogardzie Gdańskim (25 tys. m 2 ), Vivo! Piła (23,8 tys. m 2 ), Centrum Galardia w Starachowicach (17,9 tys. m 2 ) i Outlet Center w Lublinie (12,4 tys. m 2 ). > W związku ze wzrostem konkurencji deweloperzy dostosowywać będą swoje projekty do zmieniających się warunków rynkowych zmniejszone zostały planowane docelowe powierzchnie inwestycji firmy IKEA w Lublinie, Galerii Metropolis w Poznaniu (Echo Investment), czy projektu Plac Vogla (Ghelamco) na warszawskim Wilanowie. 11 Przegląd Rynku Nieruchomości III kwartał 2014 Polska Colliers International

12 485 biur w 63 krajach na 6 kontynentach Stany Zjednoczone: 146 Kanada: 44 Ameryka Łacińska: 25 Azja Pacyfik: 186 EMEA: 84 : Research and Consultancy Services Dominika Jędrak Director ,63 mld przychód w 2013 roku 139 mln m 2 zarządzanych powierzchni Colliers International Poland Pl. Piłsudskiego Warszawa Polska pracowników Colliers International Colliers International jest globalną firmą doradczą działającą w obszarze rynku nieruchomości komercyjnych poprzez sieć 485 biur w 63 krajach i zatrudniającą ponad pracowników. Jako część spółki giełdowej FirstService Corporation Colliers oferuje pełen zakres usług podmiotom związanym z rynkiem nieruchomości. Colliers doradza najemcom komercyjnym, właścicielom nieruchomości oraz inwestorom. Zajmuje się pośrednictwem w zakresie wynajmu, sprzedaży i zarządzania nieruchomościami, a także nadzorem budowlanym, wyceną oraz badaniami rynku. Według najnowszego rankingu sporządzonego przez Lipsey Company Colliers International jest drugą na świecie najbardziej rozpoznawalną firmą działającą w obszarze nieruchomości komercyjnych. colliers.pl Copyright 2014 Colliers International. The information contained herein has been obtained from sources deemed reliable. While every reasonable effort has been made to ensure its accuracy, we cannot guarantee it. No responsibility is assumed for any inaccuracies. Readers are encouraged to consult their professional advisors prior to acting on any of the material contained in this report.

Rynek Powierzchni Magazynowych w Polsce. II kwartał 2016

Rynek Powierzchni Magazynowych w Polsce. II kwartał 2016 Rynek Powierzchni Magazynowych w Polsce W drugim kwartale 216 roku odnotowano dalszy wzrost aktywności najemców i deweloperów na rynku nowoczesnych powierzchni przemysłowych i magazynowych w Polsce. Na

Bardziej szczegółowo

Rynek Powierzchni Magazynowych w Polsce. III kwartał 2016

Rynek Powierzchni Magazynowych w Polsce. III kwartał 2016 Rynek Powierzchni Magazynowych w Polsce W trzecim kwartale 216 roku odnotowano dalszy wzrost popytu i podaży na rynku magazynowym w Polsce, o czym świadczy rekordowy wolumen transakcji - na poziomie prawie

Bardziej szczegółowo

RYNEK POWIERZCHNI MAGAZYNOWYCH W POLSCE

RYNEK POWIERZCHNI MAGAZYNOWYCH W POLSCE RYNEK POWIERZCHNI I KWARTAŁ 215 Pustostany [mkw.] Wskaźnik pustostanów [%] mkw. mkw. RYNEK POWIERZCHNI I KWARTAŁ 215 W pierwszym kwartale br. odnotowano wyraźny wzrost aktywności najemców i deweloperów

Bardziej szczegółowo

PRZEGLĄD RYNKU NIERUCHOMOŚCI P O L S K A

PRZEGLĄD RYNKU NIERUCHOMOŚCI P O L S K A PRZEGLĄD RYNKU NIERUCHOMOŚCI P O L S K A I POŁOWA 2010 POWIERZCHNIE Warszawa Po znacznym spadku aktywności rynkowej w 2009 roku od końca zeszłego roku obserwujemy poprawę sytuacji na rynku powierzchni

Bardziej szczegółowo

RYNEK POWIERZCHNI MAGAZYNOWYCH W POLSCE

RYNEK POWIERZCHNI MAGAZYNOWYCH W POLSCE RYNEK POWIERZCHNI II KWARTAŁ 215 Pustostany [mkw.] Wskaźnik pustostanów[%] mkw. mkw. RYNEK POWIERZCHNI II KWARTAŁ 215 W drugim kwartale br. odnotowano dalszy wzrost aktywności najemców i deweloperów na

Bardziej szczegółowo

Rynek Powierzchni Magazynowych w Polsce. Podsumowanie 2015 roku

Rynek Powierzchni Magazynowych w Polsce. Podsumowanie 2015 roku Rynek Powierzchni Magazynowych w Polsce m kw. mkw. Rynek Powierzchni Magazynowych w Polsce Na koniec czwartego kwartału 215 roku całkowite zasoby nowoczesnej powierzchni magazynowej w Polsce osiągnęły

Bardziej szczegółowo

PRZEGLĄD RYNKU NIERUCHOMOŚCI P O L S K A

PRZEGLĄD RYNKU NIERUCHOMOŚCI P O L S K A PRZEGLĄD RYNKU NIERUCHOMOŚCI P O L S K A I POŁOWA 2010 POWIERZCHNIE W pierwszej połowie roku nastąpił znaczny spadek w dynamice nowej podaży. Jest to konsekwencja wycofania się deweloperów z projektów

Bardziej szczegółowo

Rynek Powierzchni Magazynowych w Polsce. I kwartał 2016

Rynek Powierzchni Magazynowych w Polsce. I kwartał 2016 Rynek Powierzchni Magazynowych w Polsce mkw. mkw. Rynek Powierzchni Magazynowych w Polsce W pierwszym kwartale 216 roku odnotowano dalszy wzrost aktywności najemców i deweloperów na rynku nowoczesnych

Bardziej szczegółowo

Stan i perspektywy rozwoju rynku nieruchomości niemieszkalnych w Polsce w 2012 r.

Stan i perspektywy rozwoju rynku nieruchomości niemieszkalnych w Polsce w 2012 r. Departament Analiz Makroekonomicznych i Sektorowych Stan i perspektywy rozwoju rynku nieruchomości niemieszkalnych w Polsce w 2012 r. 26.03.2012 r. Warszawa Opracowali: Monika Orłowska tel. 22 860 54 09

Bardziej szczegółowo

Rynek magazynowy. Market Insights. Market Insights. Rynek magazynowy Polska. Podsumowanie roku Zarys ogólny

Rynek magazynowy. Market Insights. Market Insights. Rynek magazynowy Polska. Podsumowanie roku Zarys ogólny Rynek magazynowy Polska Market Insights Podsumowanie roku 2016 > Rok 2016 okazał się rekordowy pod względem popytu i podaży. Wolumen transakcji był o ponad 600 tys. m2 większy niż w 2015 r. osiągając na

Bardziej szczegółowo

Instytut Keralla Research Raport sygnalny Sygn /330

Instytut Keralla Research Raport sygnalny Sygn /330 Instytut Keralla Research Raport sygnalny Sygn. 29.09.2016/330 2016 1.1. Rynek nowej powierzchni biurowej w Polsce rekordowy w pierwszym półroczu 2016 roku Podaż nowej powierzchni biurowej w pierwszych

Bardziej szczegółowo

Magazyny w I kwartale 2011 rosną czynsze, coraz mniej wolnej powierzchni

Magazyny w I kwartale 2011 rosną czynsze, coraz mniej wolnej powierzchni Magazyny w I kwartale 2011 rosną czynsze, coraz mniej wolnej powierzchni Pierwszy kwartał 2011 na rynku magazynowym potwierdza tendencje zaobserwowane pod koniec 2010 roku. Czynsze najmu rosną w większości

Bardziej szczegółowo

Raport Rynek magazynowy w I kw r.

Raport Rynek magazynowy w I kw r. Raport Rynek magazynowy w I kw. 2017 r. Rynek magazynowy na fali sukcesów. Polska niekwestionowanym hubem logistycznym Europy. Drugi rok z rzędu rekordowe otwarcie na rynku powierzchni magazynowych. W

Bardziej szczegółowo

Zielone budynki w Polsce

Zielone budynki w Polsce Building Consultancy Services Green Building Certification Warszawa 2016 Zielone budynki w Polsce Certyfikacja w liczbach Od pierwszego zielonego certyfikatu przyznanego w Polsce mija w tym roku dokładnie

Bardziej szczegółowo

Gospodarka Polski w 2013 r.

Gospodarka Polski w 2013 r. Przegląd Rynku 2013 Gospodarka Polski w 2013 r. PKB, Inflacja 10% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% Bezrobocie 20% 18% 16% 14% 12% 10% 8% 6% 4% 2% Według szacunków analityków głównych instytucji bankowych, produkt

Bardziej szczegółowo

Rynek biurowy w Polsce

Rynek biurowy w Polsce Rynek biurowy w Polsce IV kw. 2016 3,9 mln m² nowoczesnej powierzchni biurowej Główne wskaźniki dla Krakowa, Wrocławia, Trójmiasta, Katowic, Poznania, Łodzi, Lublina oraz Szczecina 819 700 m² w budowie

Bardziej szczegółowo

Rekordowe półrocze na rynku nieruchomości magazynowych

Rekordowe półrocze na rynku nieruchomości magazynowych DTZ Research PROPERTY TIMES Rekordowe półrocze na rynku nieruchomości magazynowych II poł. 2014 09 lutego 2015 Spis treści Sytuacja makroekonomiczna 2 Podaż 3 Popyt 4 Stopa pustostanów i czynsze 5 Definicje

Bardziej szczegółowo

RYNEK NIERUCHOMOŚCI BIUROWYCH WARSZAWA, III KWARTAŁ 2015

RYNEK NIERUCHOMOŚCI BIUROWYCH WARSZAWA, III KWARTAŁ 2015 RYNEK NIERUCHOMOŚCI BIUROWYCH WARSZAWA, III KWARTAŁ 2015 Warszawski rynek nieruchomości biurowych III kwartał 2015 roku upłynął pod znakiem kontynuacji wcześniejszych zjawisk rynkowych: systematycznie

Bardziej szczegółowo

Rynek Powierzchni Magazynowych w Polsce Q3 2015

Rynek Powierzchni Magazynowych w Polsce Q3 2015 Rynek Powierzchni Magazynowych w Polsce W trzecim kwartale br. odnotowano dalszy wzrost aktywności deweloperów na rynku nowoczesnych powierzchni przemysłowych i magazynowych w Polsce. Łączne zasoby nowoczesnej

Bardziej szczegółowo

Polski Rynek Powierzchni Magazynowych I poł. 2008. Raport przygotowany przez Colliers International Poland

Polski Rynek Powierzchni Magazynowych I poł. 2008. Raport przygotowany przez Colliers International Poland Polski Rynek Powierzchni Magazynowych I poł. 2008 Raport przygotowany przez Colliers International Poland Podsumowanie Pierwsza połowa 2008 roku okazała się być dla rynku nieruchomości magazynowych bardzo

Bardziej szczegółowo

Zielone budynki w Polsce 2015

Zielone budynki w Polsce 2015 Building Consultancy Services Green Building Certification 05 Zielone budynki w Polsce 05 Certyfikacja w liczbach Rok temu łączna liczba projektów, publikowana przez jednostki przyznające certyfikaty i,

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie sytuacji na rynku nieruchomości biurowych w Polsce w roku 2009 i prognoza na 2010

Podsumowanie sytuacji na rynku nieruchomości biurowych w Polsce w roku 2009 i prognoza na 2010 Podsumowanie sytuacji na rynku nieruchomości biurowych w Polsce w roku 2009 i prognoza na 2010 Warszawa, 26 lutego 2010 roku Colliers International, wiodący doradca na rynku nieruchomości komercyjnych,

Bardziej szczegółowo

RYNEK NIERUCHOMOŚCI BIUROWYCH WARSZAWA, IV KWARTAŁ 2014

RYNEK NIERUCHOMOŚCI BIUROWYCH WARSZAWA, IV KWARTAŁ 2014 RYNEK NIERUCHOMOŚCI BIUROWYCH WARSZAWA, IV KWARTAŁ 2014 IV KWARTAŁ 2014 Warszawski rynek nieruchomości biurowych IV kwartał 2014 r. Warszawa nadal cieszy się dużą popularnością pośród najemców dzięki czemu

Bardziej szczegółowo

Raport Rynek magazynowy w I połowie 2017 r.

Raport Rynek magazynowy w I połowie 2017 r. Raport Rynek magazynowy w I połowie 2017 r. Świetne perspektywy dla polskiego rynku magazynowego. Historycznie wysoki popyt w pierwszym półroczu 2017 wygenerowały duże kontrakty. Popyt netto 1,27 mln mkw.

Bardziej szczegółowo

Warszawski zasób biur powiększy się o ponad 20% do końca 2017 r.

Warszawski zasób biur powiększy się o ponad 20% do końca 2017 r. MARKETVIEW Warszawski Rynek Biurowy, 1 kwartał 215 r. Warszawski zasób biur powiększy się o ponad 2% do końca 217 r. Zasób biur 4,5 MLN MKW. Pustostany 13,% Poziom najmu (1 kw.215) 168.3 MKW. Absorpcja

Bardziej szczegółowo

Przegląd rynku nieruchomości Polska Kwiecień 2015. Przegląd Rynku Nieruchomości I kwartał 2015

Przegląd rynku nieruchomości Polska Kwiecień 2015. Przegląd Rynku Nieruchomości I kwartał 2015 Przegląd rynku nieruchomości Polska Kwiecień 2015 Przegląd Rynku Nieruchomości I kwartał 2015 Spis treści Gospodarka... 3 Rynek biurowy... 4 Rynek magazynowy... 6 Rynek handlowy... 8 2 Przegląd rynku nieruchomości

Bardziej szczegółowo

Przegląd rynku nieruchomości Polska Październik 2015. Przegląd Rynku Nieruchomości III kwartał 2015

Przegląd rynku nieruchomości Polska Październik 2015. Przegląd Rynku Nieruchomości III kwartał 2015 Przegląd rynku nieruchomości Polska Październik 2015 Przegląd Rynku Nieruchomości III kwartał 2015 Spis treści Gospodarka... 3 Rynek biurowy... 4 Rynek magazynowy... 6 Rynek handlowy... 8 2 Przegląd Rynku

Bardziej szczegółowo

RYNEK POWIERZCHNI BIUROWYCH

RYNEK POWIERZCHNI BIUROWYCH RYNEK POWIERZCHNI BIUROWYCH III kwartał 2013 WARSZAWA Znaczenie rynku W pierwszych trzech kwartałach 2013 roku dostarczono na rynek ponad 246 000 m kw. nowoczesnej powierzchni biurowej, kształtując całkowitą

Bardziej szczegółowo

Walter Herz O POLSCE. Nieruchomości komercyjne. Warsaw, 12/09/2016

Walter Herz O POLSCE. Nieruchomości komercyjne. Warsaw, 12/09/2016 Walter Herz Nieruchomości komercyjne O POLSCE Warsaw, 12/09/2016 Agenda 1. Polska w liczbach- podstawowe informacje 2. Polska w liczbach- ekonomia 3. Polska w liczbach- populacja 4. Dlaczego Polska 5.

Bardziej szczegółowo

RYNEK NIERUCHOMOŚCI BIUROWYCH WARSZAWA, IV KWARTAŁ 2014

RYNEK NIERUCHOMOŚCI BIUROWYCH WARSZAWA, IV KWARTAŁ 2014 RYNEK NIERUCHOMOŚCI BIUROWYCH WARSZAWA, IV KWARTAŁ 2014 IV KWARTAŁ 2014 Warszawski rynek nieruchomości biurowych IV kwartał 2014 r. Warszawa nadal cieszy się dużą popularnością pośród najemców dzięki czemu

Bardziej szczegółowo

RYNEK MAGAZYNOWY W POLSCE. Podsumowanie 2016 roku

RYNEK MAGAZYNOWY W POLSCE. Podsumowanie 2016 roku RYNEK MAGAZYNOWY W POLSCE Podsumowanie 2016 roku PODAŻ W 2016 roku niespełna 1,2 miliona mkw. powierzchni magazynowej oddano na rynku magazynowym w Polsce, a całkowite zasoby przekroczyły 11,1 miliona

Bardziej szczegółowo

POLSKA PRZEGLĄD RYNKU NIERUCHOMOŚCI III KWARTAŁ 2012. Accelerating success.

POLSKA PRZEGLĄD RYNKU NIERUCHOMOŚCI III KWARTAŁ 2012. Accelerating success. POLSKA PRZEGLĄD RYNKU NIERUCHOMOŚCI III KWARTAŁ 2012 Accelerating success. PRZEGLĄD RYNKU NIERUCHOMOŚCI III KWARTAŁ 2012 POLSKA GOSPODARKA GŁÓWNE WSKAŹNIKI EKONOMICZNE PKB 2, Bezrobocie 12,4% Inflacja

Bardziej szczegółowo

Rosnąca aktywność najemców

Rosnąca aktywność najemców PROPERTY TIMES Rosnąca aktywność najemców Warszawa, Biura, III kw. 2015 r. 5/11/2015 Spis treści Spis treści 1 Podaż 2 Popyt 2 Stopa pustostanów 3 Czynsze 3 Definicje 4 Standardowe warunki najmu 4 Pod

Bardziej szczegółowo

PRZEGLĄD RYNKU NIERUCHOMOŚCI

PRZEGLĄD RYNKU NIERUCHOMOŚCI POLSKA PRZEGLĄD RYNKU NIERUCHOMOŚCI I KWARTAŁ 213 PRZEGLĄD RYNKU NIERUCHOMOŚCI I KWARTAŁ 213 POLSKA GOSPODARKA GŁÓWNE WSKAŹNIKI EKONOMICZNE PKB,8% Bezrobocie 14,3% Inflacja 1,3% Źródło: GUS, BZ WBK PKB

Bardziej szczegółowo

Przygotowany przez: Dział Doradztwa i Badań Rynku Colliers International Poland Sp. z o.o.

Przygotowany przez: Dział Doradztwa i Badań Rynku Colliers International Poland Sp. z o.o. Rynek biurowy w Trójmieście II kwartał 2008 Przygotowany przez: Dział Doradztwa i Badań Rynku Colliers International Poland Sp. z o.o. Podaż Na koniec pierwszego półrocza 2008 roku całkowita podaż nowoczesnej

Bardziej szczegółowo

Rynek powierzchni biurowych we Wrocławiu w III kw. 2013 roku. Rynek powierzchni biurowych we Wrocławiu w III kw. 2013 roku

Rynek powierzchni biurowych we Wrocławiu w III kw. 2013 roku. Rynek powierzchni biurowych we Wrocławiu w III kw. 2013 roku Rynek powierzchni biurowych we Wrocławiu w 213 roku Wrocław to jedno z najdynamiczniej rozwijających się miast w Polsce. W ciągu ostatniej dekady stał się jednym z największych i najważniejszych ośrodków

Bardziej szczegółowo

RYNEK POWIERZCHNI BIUROWYCH

RYNEK POWIERZCHNI BIUROWYCH RYNEK POWIERZCHNI BIUROWYCH 1H 2013 WARSZAWA Znaczenie rynku W pierwszej połowie 2013 roku dostarczono ponad 150 000 m kw. nowoczesnej powierzchni biurowej, kształtując całkowitą podaż na poziomie ponad

Bardziej szczegółowo

MARKETBEAT RYNEK MAGAZYNOWY W POLSCE. I połowa 2017 roku

MARKETBEAT RYNEK MAGAZYNOWY W POLSCE. I połowa 2017 roku MARKETBEAT RYNEK MAGAZYNOWY W POLSCE I połowa 2017 roku PODSUMOWANIE RYNKU W pierwszym półroczu 2017 roku obserwowaliśmy rekordową aktywność najemców i deweloperów na rynku magazynowym w Polsce. Wielkość

Bardziej szczegółowo

RYNEK BIUROWY GŁÓWNE MIASTA REGIONALNE W POLSCE

RYNEK BIUROWY GŁÓWNE MIASTA REGIONALNE W POLSCE RYNEK BIUROWY GŁÓWNE MIASTA REGIONALNE W POLSCE Podsumowanie 2016 roku PODSUMOWANIE RYNKU W 2016 roku rynek biurowy w ośmiu głównych miastach regionalnych Polski rozwijał się dynamicznie, zarówno po stronie

Bardziej szczegółowo

Rynek biurowy. Market Insights Polska. Rynek biurowy. I kwartał Zarys ogólny. Podaż. Główne wskaźniki, I kwartał 2017 r.

Rynek biurowy. Market Insights Polska. Rynek biurowy. I kwartał Zarys ogólny. Podaż. Główne wskaźniki, I kwartał 2017 r. Rynek biurowy Market Insights Polska I kwartał 2017 Rynek biurowy Zarys ogólny > Na koniec I kwartału 2017 r. podaż na dziewięciu głównych rynkach biurowych w Polsce osiągnęła poziom 9,1 mln m 2. > Od

Bardziej szczegółowo

POZYCJA ŁÓDZKIEGO RYNKU NIERUCHOMOŚCI NA TLE INNYCH REGIONÓW KRAJU. Raport roczny

POZYCJA ŁÓDZKIEGO RYNKU NIERUCHOMOŚCI NA TLE INNYCH REGIONÓW KRAJU. Raport roczny POZYCJA ŁÓDZKIEGO RYNKU NIERUCHOMOŚCI NA TLE INNYCH REGIONÓW KRAJU Raport roczny 2015 Do zadań Działu Monitoringu Rynku Nieruchomości należy w szczególności: Zespół Monitoringu Rynku Nieruchomości: współdziałanie

Bardziej szczegółowo

Dorota Kościelniak Knight Frank 16 Listopad 2016

Dorota Kościelniak Knight Frank 16 Listopad 2016 Zmiany na rynku nieruchomości biurowych we Wrocławiu w oparciu o podsumowanie 1 połowy 2016 roku Jakie perspektywy rozwoju miasta w tym zakresie przyniosą najbliższe lata? Dorota Kościelniak Knight Frank

Bardziej szczegółowo

Rynek mieszkaniowy w głównych miastach Polski. II kwartał 2008

Rynek mieszkaniowy w głównych miastach Polski. II kwartał 2008 Rynek mieszkaniowy w głównych miastach Polski II kwartał 28 Podaż 2 W pierwszej połowie bieżącego roku na rynku mieszkaniowym w Polsce nastąpiła zmiana w relacji popytu względem podaży. Popyt na mieszkania,

Bardziej szczegółowo

Monitoring Branżowy. Analizy Sektorowe. Rynek nowoczesnych powierzchni biurowych 2015 rynek najemcy

Monitoring Branżowy. Analizy Sektorowe. Rynek nowoczesnych powierzchni biurowych 2015 rynek najemcy Warszawa Kraków Wrocław Trójmiasto Katowice Poznań Łódź Szczecin Lublin Monitoring Branżowy Analizy Sektorowe 14 września 2015 Rynek nowoczesnych powierzchni biurowych 2015 rynek najemcy Trendy bieżące

Bardziej szczegółowo

Centra handlowe przyjazne dzieciom

Centra handlowe przyjazne dzieciom Centra handlowe przyjazne dzieciom AGLOMERACJA WARSZAWSKA CZERWIEC 2014 Wstęp Firma Colliers International przeprowadziła badanie centrów handlowych w aglomeracji warszawskiej pod kątem ich przyjazności

Bardziej szczegółowo

Po roku rekordów, 2016 będzie rokiem wyzwań na rynku biurowym

Po roku rekordów, 2016 będzie rokiem wyzwań na rynku biurowym Warszawski Rynek Biurowy, 4. kwartał 215 r. Po roku rekordów, 216 będzie rokiem wyzwań na rynku biurowym 4,68 mln mkw. 12,3% 833.2 mkw. 289.75 mkw. Obraz 1. Wybrane nowe budynki biurowe w Warszawie *Strzałki

Bardziej szczegółowo

RYNEK POWIERZCHNI BIUROWYCH

RYNEK POWIERZCHNI BIUROWYCH RYNEK POWIERZCHNI BIUROWYCH 1Q 2013 WARSZAWA Znaczenie rynku Warszawa jako biznesowe centrum Polski charakteryzuje się największą aktywnością deweloperską w kraju. W I kwartale oddano ponad 76 000 m kw.

Bardziej szczegółowo

MARKETBEAT RYNEK MAGAZYNOWY W POLSCE. I kwartał 2017 roku

MARKETBEAT RYNEK MAGAZYNOWY W POLSCE. I kwartał 2017 roku MARKETBEAT RYNEK MAGAZYNOWY W POLSCE I kwartał 2017 roku PODSUMOWANIE RYNKU W pierwszym kwartale 2017 roku obserwowaliśmy kontynuację bardzo wysokiej aktywności deweloperów i najemców nowoczesnej powierzchni

Bardziej szczegółowo

Rynek Magazynowy w Polsce I poł. 2015

Rynek Magazynowy w Polsce I poł. 2015 Rynek Magazynowy w Polsce I poł. 215 4/8/215 Istniejąca Powierzchnia Magazynowa wg Lokalizacji 2 5 2 311 I poł. 215 9 215 5 m kw. 2 1 5 1 575 1 516 1 235 1 162 1 63 5 268 184 115 96 67 5 6 23 Warszawa

Bardziej szczegółowo

POLSKA PRZEGLĄD RYNKU NIERUCHOMOŚCI I KWARTAŁ 2012. Accelerating success.

POLSKA PRZEGLĄD RYNKU NIERUCHOMOŚCI I KWARTAŁ 2012. Accelerating success. POLSKA PRZEGLĄD RYNKU NIERUCHOMOŚCI I KWARTAŁ 212 Accelerating success. PRZEGLĄD RYNKU NIERUCHOMOŚCI I KWARTAŁ 212 POLSKA GOSPODARKA GŁÓWNE WSKAŹNIKI EKONOMICZNE PKB 3,5% Bezrobocie 13,3% Inflacja 4,1%

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIESZKANIOWY PAŹDZIERNIK 2015

RYNEK MIESZKANIOWY PAŹDZIERNIK 2015 RYNEK MESZKANOWY PAŹDZERNK Deweloperzy już od drugiej połowy 2013 roku cieszą się dobrymi wynikami sprzedażowymi, jednak dynamiczny wzrost sprzedaży mieszkań odnotowuje się od marca r., kiedy to Rada Polityki

Bardziej szczegółowo

KATEDRA Inwestycji i Nieruchomości KATEDRA. Inwestycji i Nieruchomości SKN. Real Estate. Rynek biurowy w Łodzi

KATEDRA Inwestycji i Nieruchomości KATEDRA. Inwestycji i Nieruchomości SKN. Real Estate. Rynek biurowy w Łodzi KATEDRA Inwestycji i Nieruchomości KATEDRA Inwestycji i Nieruchomości SKN Real Estate Rynek biurowy w Łodzi RAPORT LATO 2016 Wstęp Łódzki rynek biurowy pod względem istniejących zasobów powierzchni zajmuje

Bardziej szczegółowo

Przegląd rynku nieruchomości Polska Lipiec 2014. Przegląd Rynku Nieruchomości I poł. 2014 r.

Przegląd rynku nieruchomości Polska Lipiec 2014. Przegląd Rynku Nieruchomości I poł. 2014 r. Przegląd rynku nieruchomości Polska Lipiec 2014 Przegląd Rynku Nieruchomości I poł. 2014 r. Spis treści Gospodarka... 3 Zarys ogólny... 3 Prognozy... 3 Rynek biurowy... 4 Zarys ogólny... 4 Prognozy...

Bardziej szczegółowo

POLSKA PRZEGLĄD RYNKU NIERUCHOMOŚCI I POŁOWA 2013. Accelerating success.

POLSKA PRZEGLĄD RYNKU NIERUCHOMOŚCI I POŁOWA 2013. Accelerating success. POLSKA PRZEGLĄD RYNKU NIERUCHOMOŚCI I POŁOWA 2013 Accelerating success. PRZEGLĄD RYNKU NIERUCHOMOŚCI I POŁOWA 2013 POLSKA SPIS TREŚCI Gospodarka 3 Rynek inwestycyjny 4 Rynek gruntów inwestycyjnych 5 Rynek

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIESZKANIOWY LIPIEC 2015

RYNEK MIESZKANIOWY LIPIEC 2015 RYNEK MESZKANOWY LPEC Deweloperzy już od drugiej połowy 2013 roku cieszą się dobrymi wynikami sprzedażowymi, jednak dynamiczny wzrost sprzedaży mieszkań odnotowuje się od marca, kiedy to Rada Polityki

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIESZKANIOWY SIERPIEŃ 2015

RYNEK MIESZKANIOWY SIERPIEŃ 2015 X X X X X X X X X X RYNEK MESZKANOWY SERPEŃ Deweloperzy już od drugiej połowy 2013 roku cieszą się dobrymi wynikami sprzedażowymi, jednak dynamiczny wzrost sprzedaży mieszkań odnotowuje się od marca, kiedy

Bardziej szczegółowo

POLSKA III KW. 2014 RAPORT RYNEK KOMERCYJNY BIURA HANDEL INWESTYCJE. Znaczny wolumen nowej podaży i projektów w budowie

POLSKA III KW. 2014 RAPORT RYNEK KOMERCYJNY BIURA HANDEL INWESTYCJE. Znaczny wolumen nowej podaży i projektów w budowie RAPORT POLSKA RYNEK KOMERCYJNY III KW. 214 BIURA HANDEL INWESTYCJE Znaczny wolumen nowej podaży i projektów w budowie Przewaga nowej podaży na małych i średnich rynkach Wzmożona aktywność inwestorów zagranicznych

Bardziej szczegółowo

Rekordowe półrocze na rynku nieruchomości magazynowych

Rekordowe półrocze na rynku nieruchomości magazynowych DTZ Research PROPERTY TIMES Rekordowe półrocze na rynku nieruchomości magazynowych II poł. 2014 09 lutego 2015 Spis treści Sytuacja makroekonomiczna 2 Podaż 3 Popyt 4 Stopa pustostanów i czynsze 5 Definicje

Bardziej szczegółowo

MIASTA REGIONALNE NAJLEPSZE DO ROZWOJU BIZNESU JOANNA MROCZEK CBRE

MIASTA REGIONALNE NAJLEPSZE DO ROZWOJU BIZNESU JOANNA MROCZEK CBRE MIASTA REGIONALNE NAJLEPSZE DO ROZWOJU BIZNESU JOANNA MROCZEK CBRE Eurobuild CEE: POLSKI RYNEK BIUROWY 12.10.2016 RYNEK BIUROWY 2 KW. 2016 Warszawa PODAŻ (MKW.) 4,9 mln 3,7 mln 10 mln W BUDOWIE (MKW.)

Bardziej szczegółowo

Rynek magazynowy w Polsce wciąż w bardzo dobrej kondycji

Rynek magazynowy w Polsce wciąż w bardzo dobrej kondycji tys. m kw. PROPERTY TIMES Rynek magazynowy w Polsce wciąż w bardzo dobrej kondycji Polska, Rynek magazynowy w 1 półroczu 216 roku Sierpień 216 r. Spis treści Zasoby 2 Podaż 2 Popyt 3 Pustostany i czynsze

Bardziej szczegółowo

Rynek biurowy w Krakowie. I kwartał 2010 - podsumowanie WSTĘP

Rynek biurowy w Krakowie. I kwartał 2010 - podsumowanie WSTĘP Rynek biurowy w Krakowie I kwartał 2010 - podsumowanie WSTĘP Kraków jest drugim pod względem wielkości, po Warszawie, rynkiem powierzchni biurowych w Polsce. Trudna sytuacja na rynkach finansowych w zeszłym

Bardziej szczegółowo

Rynek. nieruchomości. komercyjnych. Market. Presentation. February 2010 we Wrocławiu. Konferencja Prospects in Dolnośląskie 13 maja 2010 r.

Rynek. nieruchomości. komercyjnych. Market. Presentation. February 2010 we Wrocławiu. Konferencja Prospects in Dolnośląskie 13 maja 2010 r. Rynek Market nieruchomości Presentation komercyjnych February 2010 we Wrocławiu Konferencja Prospects in Dolnośląskie 13 maja 2010 r. Plan Prezentacji Dane ekonomiczne Rynek powierzchni biurowych Rynek

Bardziej szczegółowo

POLSKA I POŁ. 2015 RAPORT RYNEK KOMERCYJNY BIUROWY INWESTYCYJNY HANDLOWY

POLSKA I POŁ. 2015 RAPORT RYNEK KOMERCYJNY BIUROWY INWESTYCYJNY HANDLOWY RAPORT POLSKA RYNEK KOMERCYJNY I POŁ. 2015 BIUROWY Znacząca aktywność deweloperów, zarówno w Warszawie, jak i na rynkach regionalnych HANDLOWY Pokaźny wolumen podaży w budowie na głównych rynkach INWESTYCYJNY

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIESZKANIOWY MAJ 2015

RYNEK MIESZKANIOWY MAJ 2015 X X X X X RYNEK MESZKANOWY MAJ Maj był trzecim miesiącem w rankingu pod względem sprzedaży mieszkań na rynku pierwotnym w roku. Liczba mieszkań większa była jedynie w marcu i kwietniu. Wtedy to Rada Polityki

Bardziej szczegółowo

Przegląd rynku nieruchomości Polska Sierpień 2015. Przegląd Rynku Nieruchomości I poł. 2015

Przegląd rynku nieruchomości Polska Sierpień 2015. Przegląd Rynku Nieruchomości I poł. 2015 Przegląd rynku nieruchomości Polska Sierpień 2015 Przegląd Rynku Nieruchomości I poł. 2015 Spis treści Gospodarka... 3 Rynek inwestycyjny... 4 Rynek biurowy... 6 Rynek Magazynowy... 9 Rynek handlowy...

Bardziej szczegółowo

PRZYKŁADOWE STRONY. Sektor. budowlany. w Polsce 2016 Analiza regionalna. Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata

PRZYKŁADOWE STRONY. Sektor. budowlany. w Polsce 2016 Analiza regionalna. Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata PRZYKŁADOWE STRONY Sektor budowlany w Polsce 2016 Analiza regionalna Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2016-2021 RYNEK BUDOWLANY OGÓŁEM Produkcja budowlano-montażowa Największy udział w produkcji

Bardziej szczegółowo

Rynek nieruchomości w Polsce trendy i nowe obszary inwestowania

Rynek nieruchomości w Polsce trendy i nowe obszary inwestowania Grupa Rynku Nieruchomości Ernst & Young Śniadanie prasowe - Warszawa, 9 maja 2012r. Rynek nieruchomości w Polsce trendy i nowe obszary inwestowania Wprowadzenie Barometr Inwestycyjny Rynku Nieruchomości

Bardziej szczegółowo

Wynajem.pl Miesięczny raport rynku wynajmu mieszkań lipiec 2010

Wynajem.pl Miesięczny raport rynku wynajmu mieszkań lipiec 2010 Wynajem.pl Miesięczny raport rynku wynajmu mieszkań lipiec 2010 Na rynku wynajmu mieszkań w okresie wakacyjnym wciąż jest spokojnie i panuje tu urlopowe rozluźnienie. Powoli zaczyna się zauważać ruch wśród

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA W ŁODZI 2014

SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA W ŁODZI 2014 SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA W ŁODZI 2014 Łódź Kwiecień 2015 SPIS TREŚCI Ludność Ruch naturalny Wynagrodzenia Rynek pracy - zatrudnienie Rynek pracy - bezrobocie Przemysł Budownictwo Budownictwo mieszkaniowe

Bardziej szczegółowo

Rynek. Nowych Mieszkań. Rynek Nowych. Mieszkań. III kwartał 2012 r.

Rynek. Nowych Mieszkań. Rynek Nowych. Mieszkań. III kwartał 2012 r. Rynek Nowych Rynek Mieszkań Nowych III kwartał 213 r. Mieszkań III kwartał 212 r. str. 2 Na podstawie analizowanych danych przewidujemy: utrzymanie stabilnego poziomu cen, możliwe wzrosty dla szczególnie

Bardziej szczegółowo

POLSKA III KW. 2015 RAPORT RYNEK KOMERCYJNY HANDEL BIURA WARSZAWA INWESTYCJE BIURA REGIONY. Mniej rozpoczynanych nowych inwestycji biurowych

POLSKA III KW. 2015 RAPORT RYNEK KOMERCYJNY HANDEL BIURA WARSZAWA INWESTYCJE BIURA REGIONY. Mniej rozpoczynanych nowych inwestycji biurowych RAPORT POLSKA RYNEK KOMERCYJNY III KW. 2015 BIURA WARSZAWA Mniej rozpoczynanych nowych inwestycji biurowych BIURA REGIONY Ożywiony popyt na powierzchnię biurową HANDEL Wzmożona aktywność deweloperów w

Bardziej szczegółowo

RYNEK BIUROWY W WARSZAWIE

RYNEK BIUROWY W WARSZAWIE RYNEK BIUROWY W WARSZAWIE Hossa wciąż trwa 1 kwartał 2017 roku STREFY BIUROWE WAŻNA ZMIANA W związku z dynamicznym rozwojem rynku nowoczesnej powierzchni biurowej Polish Office Research Forum (PORF) wprowadził

Bardziej szczegółowo

Rynek powierzchni magazynowych w Polsce w I połowie 2016 r.

Rynek powierzchni magazynowych w Polsce w I połowie 2016 r. Rynek powierzchni magazynowych w Polsce w I połowie 216 r. Podsumowanie rynku powierzchni magazynowych i przemysłowych w I połowie 216 r. Warszawa Miasto Okolice Warszawy Górny Śląsk Poznań Polska Centralna

Bardziej szczegółowo

Przegląd rynku nieruchomości Polska Luty 2014. Podsumowanie 2013 r.

Przegląd rynku nieruchomości Polska Luty 2014. Podsumowanie 2013 r. Przegląd rynku nieruchomości Polska Luty 2014 Podsumowanie 2013 r. Spis treści Zarys ogólny 2013... 3 Prognoza 2014... 3 Gospodarka... 4 Rynek hotelowy... 5 Rynek inwestycyjny... 7 Rynek gruntów inwestycyjnych...

Bardziej szczegółowo

Rynek powierzchni magazynowych w Polsce w I połowie 2015 r. Research type

Rynek powierzchni magazynowych w Polsce w I połowie 2015 r. Research type Rynek powierzchni magazynowych w Polsce w I połowie 215 r. Research type 2 On Point Rynek Powierzchni Magazynowych w Polsce Podsumowanie I połowy 215 sierpień 215 Podsumowanie rynku powierzchni magazynowych

Bardziej szczegółowo

Wszystkie oczy są zwrócone na Centrum Warszawy

Wszystkie oczy są zwrócone na Centrum Warszawy Warszawski Rynek Biurowy, 2 kwartał 2016 r. Wszystkie oczy są zwrócone na Centrum Warszawy 4,99 mln mkw. 15,4% 217.800 mkw. 141.400 mkw. Obraz 1. Wybrane nowe budynki biurowe w Warszawie *Strzałki wskazują

Bardziej szczegółowo

Marketbeat Polska Wiosna 2012

Marketbeat Polska Wiosna 2012 Marketbeat Polska Wiosna 2012 Jak wynika z raportu Marketbeat Polska Wiosna 2012, przygotowanego przez firmę Cushman & Wakefield, rok 2011 był sprzyjający dla rynku nieruchomości komercyjnych. Wartość

Bardziej szczegółowo

Polska MARKET INSIGHTS

Polska MARKET INSIGHTS Polska MARKET INSIGHTS I półrocze 2016 Spis treści Gospodarka... 3 Rynek inwestycyjny... 4 Rynek biurowy... 6 Rynek magazynowy... 8 Rynek handlowy... 10 2 Market Insights I półrocze 2016 Polska Colliers

Bardziej szczegółowo

RAPORT MIESIĘCZNY. za miesiąc sierpień 2014. 11 września 2014

RAPORT MIESIĘCZNY. za miesiąc sierpień 2014. 11 września 2014 za miesiąc sierpień 2014 3 11 września 2014 RAPORT MIESIĘCZNY ZA SIERPIEŃ 2014 Zarząd Spółki LOYD S.A. z siedzibą w Warszawie działając w oparciu o postanowienia Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 795/2008

Bardziej szczegółowo

Warszawa największy rynek w Polsce

Warszawa największy rynek w Polsce Warszawa największy w Polsce Warszawski nieruchomości jest największym w Polsce, wskazuje dobrą kondycję rynkową i najszybciej reaguje na czynniki makroekonomiczne. W ostatnim czasie znaczenie rynku pierwotnego

Bardziej szczegółowo

POLSKA PRZEGLĄD RYNKU NIERUCHOMOŚCI I POŁOWA 2011. Accelerating success.

POLSKA PRZEGLĄD RYNKU NIERUCHOMOŚCI I POŁOWA 2011. Accelerating success. POLSKA PRZEGLĄD RYNKU NIERUCHOMOŚCI I POŁOWA 211 Accelerating success. PRZEGLĄD RYNKU NIERUCHOMOŚCI I POŁOWA 211 POLSKA SPIS TREŚCI Zarys ogólny 3 Gospodarka 4 Rynek inwestycyjny 5 Rynek gruntów inwestycyjnych

Bardziej szczegółowo

mln mkw. Czynsze Popyt brutto 3,09 Raport 2016 mln mkw. Podsumowanie roku 2016 na rynku powierzchni magazynowych w Polsce

mln mkw. Czynsze Popyt brutto 3,09 Raport 2016 mln mkw. Podsumowanie roku 2016 na rynku powierzchni magazynowych w Polsce W budowie Pustostan 1,32 6,0% Czynsze Popyt netto 1,25 2,18 3,09 Raport 2016 Podsumowanie roku 2016 na rynku powierzchni magazynowych w Polsce www.axiimmo.com Rynek powierzchni magazynowych w Polsce -podsumowanie

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIESZKANIOWY KWIECIEŃ 2015

RYNEK MIESZKANIOWY KWIECIEŃ 2015 X X X X X X X X X X RYNEK MESZKANOWY KWECEŃ Kwiecień był drugim rekordowym miesiącem pod względem sprzedaży mieszkań na rynku pierwotnym. Liczba sprzedanych mieszkań w ostatnim czasie większa była jedynie

Bardziej szczegółowo

POLSKA PRZEGLĄD RYNKU NIERUCHOMOŚCI I POŁOWA 2012. Accelerating success.

POLSKA PRZEGLĄD RYNKU NIERUCHOMOŚCI I POŁOWA 2012. Accelerating success. POLSKA PRZEGLĄD RYNKU NIERUCHOMOŚCI I POŁOWA 2012 Accelerating success. PRZEGLĄD RYNKU NIERUCHOMOŚCI I POŁOWA 2012 POLSKA SPIS TREŚCI Zarys ogólny 3 Gospodarka 4 Rynek inwestycyjny 5 Rynek gruntów inwestycyjnych

Bardziej szczegółowo

RYNEK BIUROWY W WARSZAWIE. Podsumowanie 2016 roku

RYNEK BIUROWY W WARSZAWIE. Podsumowanie 2016 roku RYNEK BIUROWY W WARSZAWIE Podsumowanie 2016 roku PODAŻ W 2016 roku aż 407 000 mkw. powierzchni biurowej przybyło na rynku warszawskim, a całkowite zasoby przekroczyły 5 milionów mkw. Pozwolenie na użytkowanie

Bardziej szczegółowo

Grunty inwestycyjne. na budowę trafiła wreszcie pod koniec 2008 roku na rynek. W rezultacie przyniosło to spadek cen gruntów.

Grunty inwestycyjne. na budowę trafiła wreszcie pod koniec 2008 roku na rynek. W rezultacie przyniosło to spadek cen gruntów. P O L S K A Grunty inwestycyjne ZARYS OGÓLNY szałości urzędów ilość gruntów oczekujących od połowy 2007 na wydanie decyzji o warunkach zabudowy bądź pozwoleń na budowę trafiła wreszcie pod koniec 2008

Bardziej szczegółowo

Rozwój regionalnego rynku biurowego przyspiesza dzięki rosnącej aktywności najemców z sektora BPO/SSC

Rozwój regionalnego rynku biurowego przyspiesza dzięki rosnącej aktywności najemców z sektora BPO/SSC Regionalny rynek biurowy, 4 kw. 216 Rozwój regionalnego rynku biurowego przyspiesza dzięki rosnącej aktywności najemców z sektora BPO/SSC 3,9 miliona mkw. 1, 586.6 mkw. 385. mkw. Obraz 1. Budynki ukończone

Bardziej szczegółowo

Rynek nieruchomości magazynowych 2016. Market Insights. 1 Polish Industrial Market Insight 2015 Warszawa Strefa 1 Colliers International

Rynek nieruchomości magazynowych 2016. Market Insights. 1 Polish Industrial Market Insight 2015 Warszawa Strefa 1 Colliers International Rynek nieruchomości magazynowych 2016 Market Insights 1 Polish Industrial Market Insight 2015 Warszawa Strefa 1 Colliers International Warszawa Strefa I Odległości do granic Polski z Warszawy Podsumowanie

Bardziej szczegółowo

Piąty z rzędu wzrost cen mieszkań

Piąty z rzędu wzrost cen mieszkań KOMENTARZ Open Finance, 08.06.2010 r. Piąty z rzędu wzrost cen mieszkań Indeks cen mieszkań stworzony przez Open Finance wzrósł w maju po raz piąty z rzędu tym razem o 0,7 proc. Towarzyszył temu wzrost

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z RYNKU. Rynek nieruchomości biurowych. Warszawa

RAPORT Z RYNKU. Rynek nieruchomości biurowych. Warszawa RAPORT Z RYNKU Rynek nieruchomości biurowych Warszawa W III kwartale 2010 roku nastąpiło ożywienie na rynku powierzchni biurowych. Deweloperzy zwiększyli ilość zachęt pozaczynszowych oraz obniżyli wyjściowe

Bardziej szczegółowo

Przegląd rynku nieruchomości Polska Luty 2015. Podsumowanie roku

Przegląd rynku nieruchomości Polska Luty 2015. Podsumowanie roku Przegląd rynku nieruchomości Polska Luty 2015 Podsumowanie roku 2014 Spis treści Zarys ogólny 2014... 3 Prognozy 2015... 3 Gospodarka... 4 Rynek inwestycyjny... 5 Rynek gruntów inwestycyjnych... 8 Rynek

Bardziej szczegółowo

Stabilny popyt Warszawa Biura, IV kw. 2014

Stabilny popyt Warszawa Biura, IV kw. 2014 DTZ Research PROPERTY TIMES Stabilny popyt Warszawa Biura, IV kw. 214 23 stycznia 215 Spis treści Sytuacja makroekonomiczna 2 Podaż 3 Popyt 3 Pustostany 4 Czynsze 4 Mapa - strefy rynku biurowego 6 Definicje

Bardziej szczegółowo

o Wartość aktywów netto (NAV) należna akcjonariuszom Spółki wzrosła o 32% i wyniosła 974 mln zł w porównaniu do 737 mln zł w 2012 r.

o Wartość aktywów netto (NAV) należna akcjonariuszom Spółki wzrosła o 32% i wyniosła 974 mln zł w porównaniu do 737 mln zł w 2012 r. Komunikat prasowy Warszawa, 26 marca 2013 r. INFORMACJA PRASOWA CAPITAL PARK W 2013 R.: WZROST WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO I PORTFELA NIERUCHOMOŚCI ORAZ NISKI POZIOM ZADŁUŻENIA Podsumowanie 2013 r.: Wyniki

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe za III kwartał 2015 roku

Wyniki finansowe za III kwartał 2015 roku Wyniki finansowe za III kwartał roku 10 listopada Kim jesteśmy? PEKAES TO JEDEN Z NAJWIĘKSZYCH OPERATORÓW LOGISTYCZNYCH W POLSCE Profesjonalizm Efektywność Klient Ambicja Elastyczność Sukces Świadczymy

Bardziej szczegółowo

STYCZEŃ 2009 RYNEK WTÓRNY I RYNEK NAJMU MIESZKAŃ W WYBRANYCH MIASTACH POLSKI RYNEK WTÓRNY I RYNEK NAJMU MIESZKAŃ W WYBRANYCH MIASTACH POLSKI

STYCZEŃ 2009 RYNEK WTÓRNY I RYNEK NAJMU MIESZKAŃ W WYBRANYCH MIASTACH POLSKI RYNEK WTÓRNY I RYNEK NAJMU MIESZKAŃ W WYBRANYCH MIASTACH POLSKI RYNEK WTÓRNY I RYNEK NAJMU MIESZKAŃ STYCZEŃ 2009 ANALIZA DANYCH OFERTOWYCH Z SERWISU GAZETADOM.PL Miesięczny przegląd rynku mieszkaniowego w wybranych miastach Polski jest przygotowywany na podstawie danych

Bardziej szczegółowo

Liczba transakcji lokalami mieszkalnymi w latach 2006-2008

Liczba transakcji lokalami mieszkalnymi w latach 2006-2008 ZAKOPANE RYNEK MIESZKAŃ Miasto Zakopane słynące z turystyki wysokogórskiej jest wciąż w centrum zainteresowania inwestorów zarówno indywidualnych jak i developerów, firm i spółek handlowych, budujących

Bardziej szczegółowo

Przegląd rynku nieruchomości Polska Luty 2015. Podsumowanie roku

Przegląd rynku nieruchomości Polska Luty 2015. Podsumowanie roku Przegląd rynku nieruchomości Polska Luty 2015 Podsumowanie roku 2014 Spis treści Zarys ogólny 2014... 3 Prognozy 2015... 3 Gospodarka... 4 Rynek inwestycyjny... 5 Rynek gruntów inwestycyjnych... 8 Rynek

Bardziej szczegółowo

Rekordowy początek roku nowe rynki bardziej aktywne

Rekordowy początek roku nowe rynki bardziej aktywne DTZ Research PROPERTY TIMES Rekordowy początek roku nowe rynki bardziej aktywne Powierzchnie magazynowe w Polsce, I poł. 2015 r. 25 sierpnia 2015 r. Spis treści Sytuacja makroekonomiczna 2 Podaż 3 Popyt

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIESZKANIOWY STYCZEŃ 2016

RYNEK MIESZKANIOWY STYCZEŃ 2016 RYNEK MESZKANOWY STYCZEŃ Deweloperzy już od drugiej połowy 2013 roku cieszą się dobrymi wynikami sprzedażowymi, jednak dynamiczny wzrost sprzedaży mieszkań odnotowuje się od marca roku, kiedy to Rada Polityki

Bardziej szczegółowo

Popyt nadal silny PROPERTY TIMES. Warszawa Biura I poł Spis treści. Autor. Kontakt

Popyt nadal silny PROPERTY TIMES. Warszawa Biura I poł Spis treści. Autor. Kontakt PROPERTY TIMES Popyt nadal silny Warszawa Biura I poł. 2016 Sierpień 2016 Spis treści Podaż 2 Popyt 2 Pustostany 3 Czynsze 3 Definicje 4 Standardowe warunki najmu 4 Na koniec pierwszej połowy 2016 roku

Bardziej szczegółowo