Priorytetowe technologie dla zrównoważonego rozwoju województwa podkarpackiego Nr projektu WKP 1/1.4.5/2/2006/21/24/602/2006

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Priorytetowe technologie dla zrównoważonego rozwoju województwa podkarpackiego Nr projektu WKP 1/1.4.5/2/2006/21/24/602/2006"

Transkrypt

1

2

3 Priorytetowe technologie dla zrównoważonego rozwoju województwa podkarpackiego KOŃCOWY RAPORT Z BADAŃ FORESIIGHT PRIIORYTETOWE TECHNOLOGIIE DLA ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIIEGO wykonany w ramach projektu: Priorytetowe technologie dla zrównoważonego rozwoju województwa podkarpackiego Nr projektu WKP 1/1.4.5/2/2006/21/24/602/2006 PRACA ZBIOROWA POD REDAKCJĄ LESZKA WOŹNIAKA Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej Rzeszów 2008

4 Autorzy: WOŹNIAK LESZEK ZIÓŁKOWSKI BOŻYDAR DZIEDZIC SYLWIA NOWAK AGNIESZKA WYRWA DARIUSZ ADAMSKI WŁODZIMIERZ CEBULAK TOMASZ CIERPIAŁ-WOLAN MAREK DROZD KONRAD GRZESIK ARTUR KALITA WŁODZIMIERZ KLUSKA JACEK KUD KRZYSZTOF ŁUNARSKI JERZY SOBKOWIAK ALICJA SOBKOWIAK ANDRZEJ STEC-RUSIECKA JOLANTA TOMCZYK ANDRZEJ WACNIK PAWEŁ WAŁAJTYS - RODE ELŻBIETA WOŹNIAK MARIAN Priorytetowe technologie dla zrównoważonego rozwoju województwa podkarpackiego Nr projektu WKP 1/1.4.5/2/2006/21/24/602/2006 Wydrukowano z matryc dostarczonych przez wykonawców projektu Copyright by Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza Rzeszów 2008 ISBN Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej ul. W. Pola 2, Rzeszów Nakład 200 egz. Ark. wyd. 35,97. Ark. druk. 23,00. Papier offset. kl. III 70g B1. Oddano do druku w czerwcu 2008 r. Wydrukowano w czerwcu 2008 r. Drukarnia Oficyny Wydawniczej, ul. W. Pola 2, Rzeszów Zam. nr 66/08

5 Koordynator merytoryczny WOŹNIAK LESZEK Asystenci koordynatora NOWAK AGNIESZKA ZIÓŁKOWSKI BOŻYDAR Członkowie Panelu Głównego: ADAMSKI WŁODZIMIERZ CIERPIAŁ-WOLAN MAREK DZIEDZIC SYLWIA GRZESIK ARTUR KALITA WŁODZIMIERZ KLUSKA JACEK ŁUNARSKI JERZY SOBKOWIAK ANDRZEJ TOMCZYK ANDRZEJ WACNIK PAWEŁ WAŁAJTYS - RODE ELŻBIETA WIERZBIŃSKI BOGDAN WOŹNIAK MARIAN WYRWA DARIUSZ Członkowie Panelu Wykonawczego: BEMBENEK BOGUSŁAW CEBULAK TOMASZ DROZD KONRAD KUD KRZYSZTOF SOBKOWIAK ALICJA STEC-RUSIECKA JOLANTA SURMACZ TOMASZ SZELĄG MONIKA WALAWENDER PAWEŁ Organizacje partnerskie: Asseco Poland S.A. Huta Stalowa Wola S.A. ICN Polfa Rzeszów S.A. Krośnieńskie Huty Szkła Podkarpacka Izba Rolnicza Podkarpacki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Boguchwale Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego Uniwersytet Rzeszowski Urząd Statystyczny w Rzeszowie Wytwórnia Sprzętu Komunika PZL Rzeszów S.A. Zakład Chemiczny Organika Sarzyna S.A.

6 Wykaz skrótów: B I S R C L T Technologie budownictwa Technologie informacyjne Technologie infrastruktury ochrony środowiska i energetyki Technologie produkcji rolniczej i przetwórstwa Technologie przemysłu chemicznego, farmaceutycznego i biotechnologie Technologie przemysłu lotniczego i maszynowego Turystyka, rekreacja i rehabilitacja, zdrowie

7 SPIS TREŚCI WSTĘP... 7 ROZDZIAŁ I. METODYKA BADAŃ FORESIGHT W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM...20 ROZDZIAŁ II. IDENTYFIKACJA KLUCZOWYCH BRANŻ REGIONU I ETAP PROJEKTU BADANIE METODĄ DELFICKĄ Wstęp Przewidywany czas realizacji tez Znaczenie poszczególnych tez i obszarów Zaangażowanie rządu i samorządu OCENA EFEKTÓW I DETERMINANTÓW ROZWOJU POSZCZEGÓLNYCH BRANŻ Technologie budownictwa Ocena efektów zastosowania kluczowych technologii Czynniki determinujące rozwój technologii budownictwa Technologie informacyjne Ocena efektów zastosowania perspektywicznych technologii Czynniki determinujące rozwój technologii informacyjnych Technologie infrastruktury ochrony środowiska i energetyki Ocena efektów zastosowania perspektywicznych technologii Czynniki determinujące rozwój technologii infrastruktury ochrony środowiska i energetyki Technologie produkcji rolniczej i przetwórstwa Ocena efektów zastosowania perspektywicznych technologii Czynniki determinujące rozwój technologii produkcji rolniczej i przetwórstwa Technologie przemysłu chemicznego, farmaceutycznego i biotechnologie Ocena efektów zastosowania perspektywicznych technologii Branża farmaceutyczna Branża chemiczna Branża biotechnologiczna Czynniki determinujące rozwój technologii przemysłu chemicznego, farmaceutycznego i biotechnologii Technologie przemysłu lotniczego i maszynowego Ocena efektów zastosowania perspektywicznych technologii Czynniki determinujące rozwój technologii przemysłu maszynowego i lotniczego Turystyka, rekreacja i rehabilitacja, zdrowie Ocena efektów zastosowania perspektywicznych technologii Czynniki determinujące rozwój technologii branży turystyka, rekreacja i rehabilitacja, zdrowie ROZDZIAŁ III. IDENTYFIKACJA WIODĄCYCH TECHNOLOGII W BRANŻY II ETAP PROJEKTU WSKAZANIE PERSPEKTYWICZNYCH TECHNOLOGII DLA ANALIZOWANEJ BRANŻY, KTÓRE MOGĄ I POWINNY BYĆ WPROWADZONE LUB ROZWIJANE W REGIONIE, ABY PODNIEŚĆ OGÓLNĄ KONKURENCYJNOŚĆ GOSPODARKI ZGODNIE Z IDEĄ ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU OCENA TECHNOLOGII POD KĄTEM WYKONALNOŚCI I ATRAKCYJNOŚCI...143

8 3.3. OCENA WPŁYWU PERSPEKTYWICZNYCH TECHNOLOGII NA ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ ANALIZA SWOT OCENA TENDENCJI SZANS I ZAGROŻEŃ DLA ROZWOJU REGIONU W PRZYSZŁOŚCI OCENA MOŻLIWYCH EFEKTÓW ZASTOSOWANIA WIODĄCYCH TECHNOLOGII W BRANŻY ANALIZA WIODĄCYCH TECHNOLOGII STOSOWANYCH W BRANŻY TWORZENIE WĄTKÓW FABULARNYCH PREZENTACJA I WYŁANIANIE DWÓCH WĄTKÓW DLA KAŻDEGO SCENARIUSZA IDENTYFIKACJA WYJŚCIOWYCH KONCEPCJI ROZWOJU REGIONU IDENTYFIKACJA TRZECH KONCEPCJI ROZWOJU KREOWANIE WIODĄCEJ KONCEPCJI ROZWOJU ROZDZIAŁ IV. IDENTYFIKACJA PRIORYTETOWYCH TECHNOLOGII W BRANŻY III ETAP PROJEKTU KONSULTACJE SPOŁECZNE KWESTIONARIUSZOWE BADANIE WALIDACYJNE Ocena zgodności/niezgodności wiodących technologii wyłonionych przez panele branżowe Technologie determinujące rozwój Dodatkowe technologie w branżach Istotność wdrożeniowa technologii KONSULTACJE SPOŁECZNE ZOGNISKOWANE WYWIADY GRUPOWE Działania doskonalące i wiodące technologie w branżach KONSULTACJE SPOŁECZNE WYWIADY POGŁĘBIONE KOŃCOWE PRACE PANELU GŁÓWNEGO Koncepcje rozwoju priorytetowych technologii województwa ZAKOŃCZENIE LITERATURA SPIS TABEL SPIS RYSUNKÓW...362

9 WSTĘP Jaki sobie świat wyobrazimy, w takim będziemy żyć. James Lovelock 1. Współczesny nam świat wkroczył w epokę globalizacji. Bez względu na to, czy akceptujemy ten proces, czy też jesteśmy jego przeciwnikami, musimy zdawać sobie sprawę ze skutków procesów, jakie mają miejsce i na które dotąd indywidualnie nie mieliśmy na ogół dużego wpływu. Zostaliśmy włączeni w proces przemian gospodarczych i politycznych, staliśmy się zarazem obserwatorami postępującej degradacji środowiska i narastającego rozwarstwienia społeczeństw mimo wielu haseł procesu globalizacji tak w wymiarze większości narodów, jak i w układzie pomiędzy poszczególnymi państwami, a już szczególnie wyraźnie w globalnym podziale na bogatą i rozwiniętą północ oraz biedne i nie nadążające za szalonym tempem postępu południe ziemskiego globu (uwaga ta nie dotyczy Chin, a w najbliższej perspektywie prawdopodobnie także Indii). Wszystko wskazuje więc na to, że w skali globalnej, państw, jak i regionów, zabrakło mechanizmów kreowania pozytywnej drogi rozwoju, nie przeczących potrzebie postępu, ale skutecznie zapobiegających jego negatywnym skutkom. Cytowany już James Lovelock stwierdził także, że jesteśmy uwikłani w konflikty między tym, co wiemy, a tym co robimy. 2 Trudno nie zgodzić się ze stwierdzeniem autora teorii Gai; mimo dużego, niekiedy spektakularnego postępu wiedzy, postęp ten nie decydował do tej pory o wyborze kierunku rozwoju społeczeństw. Wszyscy uwikłani jesteśmy w szalone tempo przemian, które charakteryzuje się wieloma bardzo negatywnymi następstwami. Tak negatywnymi, że pojawiły się głosy o apokaliptycznym końcu praktykowanej drogi gospodarczego rozwoju, nie tylko wśród przedstawicieli organizacji ekologicznych, ale także wśród uznanych autorytetów naukowych. Wszystko wskazuje więc na to, że zarówno w wymiarze globalnym, jak i w coraz to mniejszej skali brakuje wielu skutecznych mechanizmów kreowania rzeczywistości. Potrafimy ją pięknie opisać, tak jak opisujemy skutki działania żywiołów, ale mimo postępu wiedzy i zakładanego rozsądku, nie potrafiliśmy do tej pory w pełni pozytywnie jej kształtować. Czego więc nam brakuje: chęci czy możliwości, a może jednego i drugiego? Globalistyczna pieśń pod tytułem nie ma żadnej alternatywy jest głęboko fałszywa. 3 Trudno nie zgodzić się z powyższym stwierdzeniem Davida Kortena. To do nas należy dokonanie wyboru, 4 wyboru całkowicie odmiennego od dzisiejszych koncepcji rozwoju gospodarek wielu krajów, przykładowo i szczególnie gospodarki chińskiej, o której skutkach rozwoju między innymi tak wypowiadają się mieszkańcy tego kraju: Wu Qiuhua mieszkał w Woxinie, jednej z wielu rakowatych wsi leżących w dolnym biegu Huang Hu (Rzeki Żółtej), gdzie skażenia spowodowały katastrofalny wzrost zapadalności na nowotwory. Wszystko co robimy, nie ma sensu powiedział Wu Qiuhua. 5 Zasady funkcjonowania współczesnych społeczeństw i gospodarek muszą więc ulec zasadniczej zmianie. Oznacza to także konieczność kreowania i zastosowania zupełnie nowych mechanizmów kształtowania rzeczywistości. Punktem wyjścia nowego rozumowania i działania powinno być przekonanie, że nie każdy wzrost i postęp jest dla nas korzystny, że musimy nauczyć się dokonywać wyborów. Zadanie to jest niezmiernie trudne, bowiem rzeczywistość gospodarcza i społeczna jest wyjątkowo skomplikowana, a w skali globalnej jak i regionalnej nie udało się nam do tej pory stworzyć w pełni skutecznych mechanizmów współdziałania i współodpowiedzialności. 1 J. Lovelock, autor teorii Gai, wypowiedź w programie telewizyjnym 2 Ibidem 3 D. C. Korten, Świat po kapitalizmie. Alternatywy dla globalizacji, Wyd. Stowarzyszenie OBYWATEL, Łódź 2002, Maciej Muskat, Przedmowa do polskiej edycji, s 7. 4 D.C. Korten, Świat po kapitalizmie. Alternatywy dla globalizacji, Wyd. Stowarzyszenie OBYWATEL, Łódź 2002, s National Geographic, Gorzkie wady, Nr 5 (104), maj 2008, s

10 Najważniejszym wyzwaniem stojącym przed ludzkością jest zapewne konieczność takiego rozbudzania naszej umiejętności utrzymywania wspólnej wiedzy i świadomego działania, abyśmy mogli pokonać piętrzące się przed nami niezliczone problemy społeczne i ekologiczne. 6 Ciągle jeszcze sposób, w jaki odnosimy się do Ziemi w krajach uprzemysłowionych, świadczy o ignorowaniu najbardziej podstawowej zasady inwestowania: zaniedbujemy planowanie długoplanowe. 7 Dążąc do zmiany sposobu myślenia i działania, jesteśmy przekonani że życie ekologiczne nie musi oznaczać odwrócenia się od postępu gospodarczego, chodzi raczej o to, by odkryć, które technologie są najbardziej przydatne z punktu widzenia zrównoważonej przyszłości. Ekologiczny styl życia nie jest ścieżką bez wzrostu, ale ścieżką innego wzrostu. 8 Dzisiaj już wiemy, że musimy zastosować naszą wiedzę ekologiczną do zasadniczej przebudowy technologii oraz instytucji społecznych tak, aby zasypać przepaść między ludzkim sposobem organizowania się (i gospodarowania) a ekologicznie zrównoważonymi systemami występującymi w przyrodzie. 9 Konieczne jest stopniowe wycofywanie się z tych wielomiliardowych inwestycji, przy równoczesnym udzielaniu realnego wsparcia lokalnym źródłom energii odnawialnej, a to przyczyniłoby się do obniżenia poziomu zanieczyszczeń, ograniczenia zagrożeń wobec terenów dziewiczych i oceanów, a także do zmniejszenia zależności od wyczerpujących się zasobów ropy naftowej i niebezpiecznych technologii nuklearnych. 10 Wyjątkowe znaczenie ma też kolejny ważny wniosek wypływający z obserwacji rzeczywistości, mówiąc słowami Petera Druckera, cytowanego przez Davida Kortena, szybko uczymy się, iż wiara, że wolny rynek to wszystko, czego potrzeba do prawidłowego funkcjonowania społeczeństwa, a nawet tylko gospodarki to czysta iluzja. 11 Obok aspektów ekonomicznych nie udało się nam sprostać wielu innym wyzwaniom. Przykładowo, prawo ciągle nie ustala tak naprawdę standardów zdrowotnych (oczywiście jest to trudne), a jedynie technologiczne normy emisji. Problemy te można rozwiązać przez planowanie oparte na naturze. 12 Gospodarka, której wizję przedstawia niniejszy raport, to zdecydowanie inny model rozwoju, promujący narodziny w pełni świadomej przedsiębiorczości, znajdującej potwierdzenie w logicznie uzasadnionych i wspieranych decyzjach globalnych, krajowych i regionalnych. Stwierdzenie to znajduje uzasadnienie w wypowiedziach wielu autorytetów. W XXI wieku możemy jednak być ostrożnymi optymistami: już lepiej rozumiemy mocne strony i ograniczenia technologii oraz w bardziej rozsądny sposób podchodzimy do zakresu, w jakim może ona przyczyniać się do rozwoju człowieka przyjmujemy też do wiadomości niebezpieczeństwa, jakimi grozi z samej swojej natury, i krytyczną potrzebę stosowania zasady przezorności wobec nowej technologii. 13 Także tego typu zasady uwzględniono w wyborze technologii priorytetowych w ramach niniejszego projektu, bowiem stale mamy do czynienia z wzajemnymi oddziaływaniami między technologią a zarówno strukturami gospodarczymi, jak i wartościami kulturowymi. Za pomocą mechanizmów cenowych, gospodarka odgrywa ważną rolę, decydując o tym, które rodzaje technologii są opracowywane i wprowadzane na rynek, natomiast wybór ich rodzaju całkowicie zależy od ludzi, ma więc charakter społeczny i polityczny: czy będzie to technologia masowego zniszczenia, technologia niszcząca atmosferę, technologia pośrednia, technologia przyjazna środowisku, technologia korzystna dla gatunku ludzkiego. Wybór ten nie 6 D. C. Korten, Świat po kapitalizmie. Alternatywy dla globalizacji, Wyd. Stowarzyszenie OBYWATEL, Łódź 2002, s. 283, za Duane Elgin. 7 J. Butterfly Hill, Uważność na targowisku. Globalny rynek i masowa konsumpcja a świadome życie. Wyd. Jacek Santorski &Co, Warszawa Przedmowa, s D. Elgin, Dobrowolna prostota życia [w:] Uważność na targowisku. Globalny rynek i masowa konsumpcja a świadome życie. Wyd. Jacek Santorski &Co, Warszawa 2004, s F. Capra, Patriarchalne korzenie nadmiernej konsumpcji [w:] Uważność na targowisku. Globalny rynek i masowa konsumpcja a świadome życie. Wyd. Jacek Santorski &Co, Warszawa 2004, s H. Norberg-Hodge, Buddyzm w gospodarce lokalnej [w:] Uważność na targowisku. Globalny rynek i masowa konsumpcja a świadome życie. Wyd. Jacek Santorski &Co, Warszawa 2004, s D. C. Korten, Świat po kapitalizmie. Alternatywy dla globalizacji, Wyd. Stowarzyszenie OBYWATEL, Łódź 2002, s. 159, za Peterem Druckerem. 12 P. Hawken, Przez zielone okulary. Jak prowadzić interesy nie szkodząc sobie i innym. Wyd. Pusty Obłok, Warszawa 1996, s M. Carley, P. Spapens, Dzielenie się światem. Zrównoważony sposób życia i globalnie sprawiedliwy dostęp do zasobów naturalnych w XXI wieku, Wyd. Instytut na rzecz Ekorozwoju, Białystok Warszawa 2000, s

11 jest z góry przesądzony, dlatego też żywotne znaczenie ma wpływanie na rozwój technologiczny, tak, aby przyczyniał się on do rozwoju społeczno-kulturowego, zamiast go zdominować. W istocie bowiem nie tylko my wpływamy na technologię, lecz ona także wywiera głęboki wpływ na nas. 14 W koncepcji produktów usługowych, zgodnie z uwagami Paula Hawkena, wytwórcy patrzyliby w całkiem nowy sposób zarówno na materiały, jak i na metody produkcji, gdyż zawsze musieliby się zastanowić nad tym, jak będzie można ponownie wykorzystać i zagospodarować produkt, który do nich wróci. Wynika stąd potrzeba przyjęcia całkiem nowych zasad projektowania, naśladujących wzór, który podsuwa nam natura: odpad = pokarm. Zamiast myśleć tylko o wartości produktu w chwili, gdy opuszcza zakład, producent musi brać pod uwagę jego wartość w chwili, gdy doń powraca. Plan ten faworyzuje te firmy i projekty, które najzgrabniej złożą materiały i komponenty, tak by można je było efektywnie zamienić, wymienić, wykorzystać powtórnie lub odzyskać. 15 Globalizacja postępu naukowotechnologicznego może przybrać pozytywne oblicze także pod warunkiem spełnienia postulatu Davida Kortena i wielu innych naukowców należy preferować swobodny dostęp do kluczowych i innowacyjnych technologii. 16 W nowej koncepcji gospodarki, której zalążki widzimy już dzisiaj, szczególnego znaczenia nabierają pojęcia ekotechnologii i ekoproduktów. Ekoinnowacje można zdefiniować jako zamierzone postępowanie cechujące się przedsiębiorczością, obejmujące etap projektowania produktu i zintegrowane zarządzanie nim w ciągu jego cyklu życia, które przyczynia się do proekologicznego unowocześnienia społeczeństw epoki przemysłowej, dzięki uwzględnieniu problemów ekologicznych przy opracowywaniu produktów i związanych z nimi procesów. Ekoinnowacje prowadzą do zintegrowanych rozwiązań, mających na celu zmniejszenie nakładów zasobów i energii, jednocześnie podnosząc jakość produktu lub usługi. Ekoinnowacja jest jednym ze sposobów innowacji. 17 Jedną z możliwości i koncepcji odmiennego podejścia do kształtowania przyszłego wizerunku światowych społeczeństw i gospodarek są działania foresight. Parafrazując wypowiedź A. Kassenberga oraz wprowadzając w cytowany tekst słowo foresight, którego tam nie było, koncepcja foresight jest także propozycją zmian obecnego kierunku rozwoju świata i próbą wskazania działań, które należy podjąć już dziś, w celu zagwarantowania w odległej przyszłości kolejnym pokoleniom dostępu do zasobów przyrodniczych. 18 We wstępie niniejszego raportu w dalszej jego części przedstawiono przykładowe definicje foresight. Można i należy dodać, że foresight to reflektory sięgające dalej niż tylko tradycyjna prognoza. Reflektory niezbędne w czasach, gdy światowa gospodarka pędzi do przodu bez szans na odrobinę refleksji i zastanowienia, w sytuacji gdy większość motorów tego postępu nie posiada i nie używa żadnych hamulców. Czy foresight może być metodą na dokonanie cudownej przemiany oblicza globalnej gospodarki? Cuda nie dzieją się na przekór naturze, ale tylko na przekór temu, co nam o niej wiadomo. 19 Foresight jest więc gromadzeniem wiedzy, która pozwoli nam na przemyślaną, logiczną zmianę systemu gospodarczego, w miejsce dotychczasowego oczekiwania na cud, który teoretycznie miał się zrealizować w warunkach działania wolnego rynku (nie przecząc wielu jego pozytywnym aspektom). Międzynarodowe prawo i polityka wielu państw dysponujących zasobami surowców energetycznych (coraz większy egoizm oraz wzrastająca konkurencja o kurczące się zasoby) już w najbliższej przyszłości zmuszą niektóre państwa i regiony do wykreowania własnej ścieżki 14 M. Carley, P. Spapens, Dzielenie się światem. Zrównoważony sposób życia i globalnie sprawiedliwy dostęp do zasobów naturalnych w XXI wieku, Wyd. Instytut na rzecz Ekorozwoju, Białystok Warszawa 2000, s P. Hawken, Przez zielone okulary. Jak prowadzić interesy nie szkodząc sobie i innym. Wyd. Pusty Obłok, Warszawa 1996, s D. C. Korten, Świat po kapitalizmie. Alternatywy dla globalizacji, Wyd. Stowarzyszenie OBYWATEL, Łódź 2002, s M. Carley, P. Spapens, Dzielenie się światem. Zrównoważony sposób życia i globalnie sprawiedliwy dostęp do zasobów naturalnych w XXI wieku, Wyd. Instytut na rzecz Ekorozwoju, Białystok Warszawa 2000, s M. Carley, P. Spapens, Dzielenie się światem. Zrównoważony sposób życia i globalnie sprawiedliwy dostęp do zasobów naturalnych w XXI wieku. Przedmowa do wydania polskiego, Instytut na rzecz Ekorozwoju, Białystok Warszawa 2000, s Św. Augustyn [w:] J. W. Anderson Powrót Aniołów, Wyd. Exter, Gdańsk 2007, s

12 maksymalnie endogennego rozwoju. Ścieżka ta już dzisiaj wymaga wsparcia naukowobadawczego, legislacyjnego i ekonomicznego. Z bardzo wielu powodów, ale między innymi dlatego, że kreowanie nowych, ekoinnowacyjnych technologii niejednokrotnie wymaga bardzo dużych nakładów na prace badawcze (ich poszukiwanie w tym zakresie może być podstawową barierą rozwoju) natomiast późniejsze wprowadzenie i wykorzystanie technologii na ogół jest już wybitnie konkurencyjne w odniesieniu do przestarzałych technologii materiałoi energochłonnych. W interesie rozwoju społeczeństw i regionów leży wsparcie tego typu działań. Trudno wyobrazić sobie perspektywiczny region bez tego typu rozwiązań. Mogą one zapobiec wielu perturbacjom wynikającym ze światowych gier rynkowych i finansowych malwersacji, politycznych zewnętrznych i wewnętrznych szantaży, wielu skutkom antropogenicznych zmian zachodzących w środowisku. Trendy przyszłości będą dawały duże preferencje tym modelom gospodarczego rozwoju, które będą maksymalnie uniezależnione od wstrząsów światowej polityki i ekonomii. Dużo większe szanse stabilnego rozwoju będą miały te regiony, które wykorzystają pojawiające się współczesne możliwości, ale przede wszystkim potrafią wykreować rozumnie wspierany, maksymalnie odporny na światowe wstrząsy model rozwoju. Województwo podkarpackie w wielu dziedzinach rozwoju gospodarki nie należy do przodujących. Jednak w tej, nazywanej niekiedy przez ekonomistów rencie zacofania tkwić może przyczyna wielkiego sukcesu w przyszłości. Ekonomiści taki rezultat nazywają efektem żabiego skoku, dzięki któremu można ominąć te etapy i stadia rozwoju gospodarki, które powodowały na przykład niekontrolowaną degradację środowiska, przechodząc od razu w kierunku nowoczesnych ekotechnologii, także, a może szczególnie w sektorach wysokich technologii. Równocześnie niebywałą szansą konkurencyjności produktów niektórych sektorów, szczególnie sektora gospodarki żywnościowej, na Podkarpaciu jest zachowane czyste środowisko naturalne, pozwalające na pełne i szybkie rozwinięcie ekologicznej produkcji rolnej i ekologicznego przetwórstwa, wykorzystanie turystycznych, rehabilitacyjnych i zdrowotnych predyspozycji atrakcyjnego przyrodniczo regionu. W ten sposób województwo podkarpackie powinno obronić się przed nachalnymi naciskami światowych korporacji żywnościowych, typu Monsanto, a także przed naciskami i szantażami WTO, których ideą jest uzależnienie od swoich interesów i pomysłów całej światowej produkcji żywności, a także doskonale zdających sobie sprawę z faktu, że funkcjonowanie dużych, zorganizowanych enklaw ekologicznej produkcji rolnej w warunkach dzisiejszej wiedzy na temat jakości zdrowotnej produktów, a zarazem wobec intensywnego napływu niepokojących, a nawet zatrważających wyników badań dotyczących zdrowotnej jakości produktów modyfikacji genetycznej, jest dla ich interesów dużym zagrożeniem. W tym przypadku ekologiczność produktu może być także wybitnym atutem eksportowym, i nie można spodziewać się sytuacji, że w przyszłości będzie inaczej. Dla potrzeb nowego spojrzenia foresight na zjawiska, fakty, procesy i zasady, wypracowano inne, zmodyfikowane podejście do wielu podstawowych pojęć, które wykorzystywane są w niniejszej pracy. Inspiracją do ich redefiniowania, były stwierdzenia dwóch znakomitości świata nauki: Alberta Einsteina, który napisał: Świat nie będzie ewoluował w oderwaniu od obecnego stanu kryzysu przy wykorzystaniu tego samego rodzaju myślenia, który wykreował tą sytuację, oraz Petera Drucker, który stwierdził: Instytucje, systemy, przepisy przeżywają się tak samo jak produkty, procesy i usługi. Dzieje się tak wtedy, gdy wypełniają one swoje zadanie, a także wtedy, gdy okazuje się, że nie są w stanie mu sprostać. Mechanizmy wciąż jeszcze mogą działać, ale założenia, na podstawie których zostały stworzone, tracą swoją aktualność. Zmodyfikowano też, lub uzupełniono o elementy zdaniem autorów niezbędne, funkcjonujące w tym zakresie definicje, dla jasności prezentacji pozostając jednak w dalszych częściach raportu przy dotychczasowym brzmieniu pojęć. Nie można bowiem przy pomocy zdewaluowanego myślenia, nieaktualnych pojęć, kreować nową rzeczywistość, całkowicie odmiennej jakości. Byłoby to poważnym, wstępnym błędem myślenia. 10

13 Pojęcie zrównoważonego rozwoju. 20 W tradycyjnym ujęciu zakłada ono uwzględnienie w teorii i praktyce rozwoju na zasadach równości znaczenia trzech czynników: ekologicznych (a więc kwestii znaczenia, jakości i stanu ekosystemu), ekonomicznych (czyli problemu znaczenia, jakości i stanu gospodarki), oraz społecznych (a więc stanu społeczeństwa). W rzeczywistości jednak elementy te nie są równocenne i wszystko wskazuje na to, że jeżeli chcemy dalszym rozwojem ludzkości rozumnie kierować i cieszyć się nim należy dokonać pewnego przewartościowania pojęć i teorii, dokonać pewnej hierarchizacji. Podstawą funkcjonowania każdego społeczeństwa i każdej gospodarki jest sprawnie funkcjonujący ekosystem (środowisko naturalne). Ta baza wszystkich możliwości powinna więc być traktowana jako priorytetowa, oczywiście nie dla samej siebie, ale w celu zagwarantowania trwałego, bezpiecznego rozwoju społeczeństw z ich systemami gospodarczymi. Bez sprawnego ekosystemu nie rozwinie się żadne społeczeństwo, ani żaden model gospodarczy, a jego degradacja oznacza postępujące ograniczanie możliwości rozwoju, aż do jego zahamowania, a nawet (historia dostarczyła już takich dowodów) do upadku społeczeństw. W takich warunkach, jakie stwarza ekosystem (o ile potrafimy i chcemy je zrozumieć oraz respektować) rozwija się społeczeństwo. Jest więc ono także pochodną możliwości, jakie daje środowisko. Oczywiście, wiele potrafimy rozumnie modyfikować, przyjmujemy też, że zrozumienie tych oczywistych faktów służy przecież człowiekowi, ale nie zmienia to podstawowego rozumowania, że to społeczeństwo rozwija się w granicach możliwości wyznaczonych przez ekosystem, a nie odwrotnie. Mówiąc jeszcze inaczej (oczywiście, intencje autorów nie są takie), ekosystem może znakomicie funkcjonować bez człowieka, ale człowiek nie może funkcjonować bez ekosystemu. Największe błędy i niedomówienia tkwią jednak w zakresie oceniania i doceniania roli ostatniego z elementów gospodarki, oraz teorii ekonomicznych, które powinny służyć jej i społeczeństwu. Współczesne realia są więc takie, że to teoria ekonomiczna i model gospodarczy usiłują narzucić normy i zasady postępowania, wyznaczają cele i drogi dochodzenia do nich (o ile a tak najczęściej bywa i taką rzeczywistość obserwujemy współczesna gospodarka nie jest dzisiaj najgroźniejszym i być może z jakiś powodów niekontrolowanym żywiołem). Zależność, jak już napisano, powinna być jednak odwrotna, bez względu na to, że przeczy to niektórym współczesnym zasadom funkcjonowania korporacyjnego modelu rozwoju gospodarki. Mądrze konstruowane teorie ekonomiczne (służące całemu globalnemu społeczeństwu i globalnemu ekosystemowi choć jest to rzecz niesamowicie trudna), zapewne ciągle modyfikowane, powinny rozumnie sterować kierunkami rozwoju społeczeństw i gospodarki, wykorzystując w tym celu odpowiednio konstruowane (ale nie przez korporacje jak to jest dzisiaj bo nie jest prawdą, że rozwój gospodarki to tylko gra wolnego rynku, którego w rzeczywistości nie ma, a tak naprawdę gospodarką i rynkiem sterują dbające głównie o swoje interesy korporacje) przepisy prawne, podatkowe i parapodatkowe. Prawidłowo rozwijająca się gospodarka, w warunkach mądrze ukształtowanych systemów i stosunków społecznych, daje realne szanse bezpiecznego i trwałego rozwoju o cechach głównie jakościowych, a nie jak dotychczas, mierzonych ilościowo. Przyjęty dla niniejszej pracy model rozwoju zrównoważonego to zdecydowanie model trwałego ekorozwoju, którego prosty schemat przedstawiono poniżej: 20 Pełną, bardzo ciekawą analizę pojęcia zrównoważonego rozwoju, zwracając uwagę na znaczne dzisiejsze zróżnicowanie interpretacji przez wielu autorów oraz na konieczność dalszej pracy w celu stworzenia definicji wyrażającej rzeczywistą istotę problemu, przedstawił T. Borys [w:] Wskaźniki zrównoważonego rozwoju, Wyd. Ekonomia i Środowisko, Warszawa Białystok 2005, s

14 EKOSYSTEM SPOŁECZEŃSTWO GOSPODARKA nauka opisująca - ekonomia nauka opisująca socjologia nauka opisująca ekologia Rysunek 1. Hierarchiczna zależność składników teorii zrównoważonego rozwoju Takie podejście i pojęcie pozwala na sformułowanie zmodyfikowanej definicji rozwoju zrównoważonego, traktowanego jako ekorozwój: jest to trwały, uwzględniający międzypokoleniową i globalną sprawiedliwość oraz ekologiczne priorytety rozwoju społeczeństwa model, w którym system gospodarczy pełni służebną rolę wobec całego społeczeństwa i uznaje priorytet konieczności zachowania ekosystemu w stanie warunkującym ciągłą możliwość jego funkcjonowania, jako podstawy rozwoju społecznego i gospodarczego. Podejście i takie pojęcie zrównoważonego rozwoju nie degraduje znaczenia człowieka i społeczeństw, ani też roli gospodarki. Wprost przeciwnie, jest w stanie wskazać i udowodnić, że człowiek swoim rozumem i sposobem działania dorósł do zajęcia należnego miejsca w ekosystemie, którego nie jest panem, ale wyjątkowo ważnym elementem. Myśląc o przyszłości kreuje nowe zasady postępowania a/i w oparciu o nie, dokonuje świadomego wyboru priorytetowych technologii. Zgodnie z tą logiką interpretacji, w pracy będą jednak używane jako synonimy pojęcia dotychczasowe: rozwój zrównoważony, ekorozwój, rozwój trwały i bezpieczny. Pojęcie innowacji i ekoinnowacji. 21 W tradycyjnym ujęciu innowacje rozumiane są jako proces (działalność innowacyjna) i rezultat. Najczęściej jednak (i taką interpretację podaje Podręcznik Oslo Manual), innowacja ma miejsce wtedy, gdy nowy lub ulepszony produkt zostanie wprowadzony na rynek, nowy lub ulepszony proces zostanie zastosowany w produkcji, przy czym ów nowy lub ulepszony proces i produkt są nowe przynajmniej z punktu widzenia wprowadzającego je przedsiębiorstwa. Definicja ta, przy pewnych wadach i nieścisłości ewentualnej oceny faktów (np. odniesienie innowacji do sytuacji w danej firmie) nie wskazuje w żaden sposób na problem wyboru (jakości) innowacji. Dlatego też w czasach współczesnych niezbędne jest sprecyzowanie znacznie bliższe. Wyjątkowego znaczenia nabrały ekotechnologie oraz ekoprodukty. Są to w prawie każdym przypadku rozwiązania nowe (choć mogą bazować np. na elementarnych prawach biologii, od dawna powszechnie znanych) charakteryzujące się jednak brakiem (lub istotnym ograniczeniem) negatywnego oddziaływania na środowisko we wszystkich etapach produkcji i użytkowania, a zarazem, o ile jest to możliwe, 21 Syntezę dzisiejszych pojęć, definicji i poglądów na temat działalności innowacyjnej i innowacji przedstawiono w publikacji Innowacje i transfer technologii. Słownik pojęć, Wyd. PARP, Warszawa 2005, praca zbiorowa pod red. K. B. Matusiaka, s ;

Jak budować przewagę konkurencyjną dzięki ekoinnowacyjności?

Jak budować przewagę konkurencyjną dzięki ekoinnowacyjności? 2010 Jak budować przewagę konkurencyjną dzięki ekoinnowacyjności? redakcja Leszek Woźniak Jacek Strojny Elżbieta Wojnicka UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY Jak budować przewagę konkurencyjną

Bardziej szczegółowo

Ekoinnowacje w zarządzaniu 1

Ekoinnowacje w zarządzaniu 1 POLECA Ekoinnowacje w zarządzaniu 1 2 Zarządzanie jest obecne w życiu każdego z nas. Zarządzamy, organizując życie rodzinne oraz zawodowe, często w bardzo różnym wymiarze i zakresie. Celem oraz wyróżnikiem

Bardziej szczegółowo

Ekoinnowacje UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY

Ekoinnowacje UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY 2010 Ekoinnowacje UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Warszawa 2010 Ekoinnowacje Publikacja powstała w ramach działania Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

UNIA EUROPEJSKA Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

UNIA EUROPEJSKA Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego UNIA EUROPEJSKA Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego UNIA DLA PRZEDSIĘBIORCZYCH P.R O G R A M K O N K U R E N C Y J N O Ś Ć AUTORZY Doc. dr hab. Tadeusz Baczko Instytut

Bardziej szczegółowo

Inicjatywy klastrowe:

Inicjatywy klastrowe: Polskie klastry i polityka klastrowa 2011 Inicjatywy klastrowe: skuteczne działanie i strategiczny rozwój Redakcja: Marita Koszarek Inicjatywy klastrowe: skuteczne działanie i strategiczny rozwój pod redakcją

Bardziej szczegółowo

Innowacyjne fundusze europejskie na innowacyjne inwestycje

Innowacyjne fundusze europejskie na innowacyjne inwestycje Innowacyjne fundusze europejskie na innowacyjne inwestycje Innowacyjne fundusze europejskie na innowacyjne inwestycje Warszawa 2010 ZESPÓŁ REDAKCYJNY Eksperci Konfederacji Pracodawców Polskich: Ewa Fedor-Destrebecq

Bardziej szczegółowo

FORESIGHT W DRZEWNICTWIE

FORESIGHT W DRZEWNICTWIE FORESIGHT W DRZEWNICTWIE - Polska 2020 Ochrona środowiska FORESIGHT W DRZEWNICTWIE - POLSKA 2020 Obszar badawczy: OCHRONA ŚRODOWISKA Poznań 2011 Publikacja wykonana w ramach Projektu POIG.01.01.01-30-022/08

Bardziej szczegółowo

Wielkopolska: społeczny kontekst przemian regionalnej gospodarki

Wielkopolska: społeczny kontekst przemian regionalnej gospodarki Wielkopolska: społeczny kontekst przemian regionalnej gospodarki 1 UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU POZNAŃ 2011 2 PIOTR CICHOCKI, MARTA GOETZ Wielkopolska: społeczny kontekst przemian regionalnej

Bardziej szczegółowo

FORESIGHT W DRZEWNICTWIE

FORESIGHT W DRZEWNICTWIE FORESIGHT W DRZEWNICTWIE - Polska 2020 Mechaniczny przerób drewna FORESIGHT W DRZEWNICTWIE POLSKA 2020 Obszar badawczy: MECHANICZNY PRZERÓB DREWNA Poznań 2011 Publikacja wykonana w ramach Projektu POIG.01.01.01-30-022/08

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju Funduszu Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego S.A. Na lata 2015-2020

Strategia rozwoju Funduszu Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego S.A. Na lata 2015-2020 Strategia rozwoju Funduszu Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego S.A. Na lata 2015-2020 Poznań, czerwiec 2015 Spis treści I. Cel stworzenia wieloletniej strategii przedsiębiorstwa. s. 3 1. Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

Raport końcowy zrealizowany w ramach projektu Zielony potencjał subregionu płockiego szansą rozwoju rynku pracy

Raport końcowy zrealizowany w ramach projektu Zielony potencjał subregionu płockiego szansą rozwoju rynku pracy Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Ocena współzależności ekologicznych, społecznych, ekonomicznych w kontekście zielonej gospodarki w odniesieniu

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 1. Wstęp 2. 1.1. Tło 2 1.2. Cele badania 5 1.3. Słowo od Autorów 6 1.4. Streszczenie i wnioski 7. 2. Informacje wprowadzające 11

Spis treści. 1. Wstęp 2. 1.1. Tło 2 1.2. Cele badania 5 1.3. Słowo od Autorów 6 1.4. Streszczenie i wnioski 7. 2. Informacje wprowadzające 11 1 Spis treści 1. Wstęp 2 1.1. Tło 2 1.2. Cele badania 5 1.3. Słowo od Autorów 6 1.4. Streszczenie i wnioski 7 2. Informacje wprowadzające 11 2.1. Metodologia i zakres badania 11 2.2. Etapy procesu badawczego

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 13 lutego 2013 r. Poz. 73

Warszawa, dnia 13 lutego 2013 r. Poz. 73 Warszawa, dnia 13 lutego 2013 r. Poz. 73 UCHWAŁA Nr 7 RADY MINISTRÓW z dnia 15 stycznia 2013 r. w sprawie Strategii Innowacyjności i Efektywności Gospodarki Dynamiczna Polska 2020 Na podstawie art. 14

Bardziej szczegółowo

Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu

Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu 2050 Spis treści Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu 2050 str. 06 1. Wstęp 2. Polska

Bardziej szczegółowo

ANALIZA KLUCZOWYCH SEKTORÓW WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

ANALIZA KLUCZOWYCH SEKTORÓW WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO ANALIZA KLUCZOWYCH SEKTORÓW WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO SEKTOR HANDLU - ZESPÓŁ BADAWCZY prof. nadzw. dr hab. Bogusław Plawgo dr Anna Grabska dr Magdalena Klimczuk dr Katarzyna Krot mgr Mariusz Citkowski mgr

Bardziej szczegółowo

Doskonalenie kadr polskich przedsiębiorstw

Doskonalenie kadr polskich przedsiębiorstw Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Doskonalenie kadr polskich przedsiębiorstw Doświadczenia związane z realizacją Działania 2.3 Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich Warszawa

Bardziej szczegółowo

Ekoinnowacje w praktyce funkcjonowania MŚP

Ekoinnowacje w praktyce funkcjonowania MŚP 2010 Ekoinnowacje w praktyce funkcjonowania MŚP redakcja Leszek Woźniak Jacek Strojny Elżbieta Wojnicka UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY Ekoinnowacje w praktyce funkcjonowania MŚP pod redakcją

Bardziej szczegółowo

Współpraca nauki i biznesu w kontekście komercjalizacji wyników badań naukowych wymiar krajowy i międzynarodowy

Współpraca nauki i biznesu w kontekście komercjalizacji wyników badań naukowych wymiar krajowy i międzynarodowy Marek Makowiec * Tomasz Kusio ** Współpraca nauki i biznesu w kontekście komercjalizacji wyników badań naukowych wymiar krajowy i międzynarodowy Streszczenie W opracowaniu autorzy poruszają kwestie dotyczące

Bardziej szczegółowo

ZMIANY STRATEGII MARKETINGOWYCH W DOBIE SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO

ZMIANY STRATEGII MARKETINGOWYCH W DOBIE SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO ZMIANY STRATEGII MARKETINGOWYCH W DOBIE SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO prof. nadzw. dr hab. Mirosława Pluta-Olearnik Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu Wprowadzenie Problematyka niniejszego artykułu obejmuje

Bardziej szczegółowo

Żywność i żywienie w XXI wieku wizja rozwoju polskiego sektora spożywczego. Przewodnik metodyczny

Żywność i żywienie w XXI wieku wizja rozwoju polskiego sektora spożywczego. Przewodnik metodyczny Żywność i żywienie w XXI wieku wizja rozwoju polskiego sektora spożywczego. Przewodnik metodyczny Anna Rogut i Bogdan Piasecki Łódź, Sierpień 2009 Spis treści Żywność i żywienie w XXI wieku wizja rozwoju

Bardziej szczegółowo

Politechnika Białostocka UWARUNKOWANIA ROZWOJU NANOTECHNOLOGII W WOJEWÓDZTWIE PODLASKIM WYNIKI ANALIZ STEEPVL I SWOT

Politechnika Białostocka UWARUNKOWANIA ROZWOJU NANOTECHNOLOGII W WOJEWÓDZTWIE PODLASKIM WYNIKI ANALIZ STEEPVL I SWOT Politechnika Białostocka UWARUNKOWANIA ROZWOJU NANOTECHNOLOGII W WOJEWÓDZTWIE PODLASKIM WYNIKI ANALIZ STEEPVL I SWOT REDAKCJA NAUKOWA prof. dr hab. inż. JOANICJUSZ NAZARKO prof. dr hab. ZOFIA KĘDZIOR BIAŁYSTOK

Bardziej szczegółowo

Wykaz skrótów 6. Wprowadzenie 11

Wykaz skrótów 6. Wprowadzenie 11 Spis treści Wykaz skrótów 6 Wprowadzenie 11 1. Metody wyboru dobrych praktyk 13 1.1. Punkt wyjścia do szukania dobrych praktyk 15 1.2. Źródła danych o dobrych praktykach 15 1.2.1. Ogólne założenia 15 1.2.2.

Bardziej szczegółowo

Mazowieckie Centrum Informacji Gospodarczej. Regionalny foresight gospodarczy. Scenariusze rozwoju lokalnego województwa mazowieckiego.

Mazowieckie Centrum Informacji Gospodarczej. Regionalny foresight gospodarczy. Scenariusze rozwoju lokalnego województwa mazowieckiego. Mazowieckie Centrum Informacji Gospodarczej Regionalny foresight gospodarczy Scenariusze rozwoju lokalnego województwa mazowieckiego Joanna Ejdys REGIONALNY FORESIGHT GOSPODARCZY Scenariusze rozwoju lokalnego

Bardziej szczegółowo

Współpraca nauki i biznesu

Współpraca nauki i biznesu 2013 Współpraca nauki i biznesu Doświadczenia i dobre praktyki wybranych projektów w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007 2013 Współpraca nauki i biznesu. Doświadczenia i dobre

Bardziej szczegółowo

Projekty innowacyjne

Projekty innowacyjne Program Operacyjny Kapitał Ludzki KRAJOWA INSTYTUCJA WSPOMAGAJĄCA Projekty innowacyjne Poradnik dla projektodawców PO KL (wersja robocza) Sierpień 2009 Spis treści Spis treści... 2 1. Projekt innowacyjny...

Bardziej szczegółowo

BADANIA EWALUACYJNE PO CO?

BADANIA EWALUACYJNE PO CO? Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego Departament Polityki Regionalnej i Przestrzennej Jednostka Ewaluacyjna BADANIA EWALUACYJNE PO CO? Budowa przyszłości regionu Praca zbiorowa BADANIA EWALUACYJNE

Bardziej szczegółowo

Metody inkubacji projektów biznesowych

Metody inkubacji projektów biznesowych Metody inkubacji projektów biznesowych Metody inkubacji projektów biznesowych Redakcja: Krzysztof B. Matusiak Jacek Guliński Komplementarnymi elementami publikacji są: 1.1. Audycja audio: Identyfikacja

Bardziej szczegółowo

Społeczna odpowiedzialność biznesu w obszarze przedsiębiorczości

Społeczna odpowiedzialność biznesu w obszarze przedsiębiorczości Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego Wydział Nauk Ekonomicznych Katedra Ekonomiki Edukacji, Komunikowania i Doradztwa Społeczna odpowiedzialność biznesu w obszarze przedsiębiorczości Praca zbiorowa pod

Bardziej szczegółowo

Regionalna. Strategia Innowacji. dla Województwa Łódzkiego. RSI LORIS PLUS Anna Rogut, Bogdan Piasecki

Regionalna. Strategia Innowacji. dla Województwa Łódzkiego. RSI LORIS PLUS Anna Rogut, Bogdan Piasecki Regionalna Strategia Innowacji dla Województwa Łódzkiego RSI LORIS PLUS Anna Rogut, Bogdan Piasecki Regionalna Strategia Innowacji dla Województwa Łódzkiego RSI LORIS PLUS Anna Rogut, Bogdan Piasecki 6th

Bardziej szczegółowo

Wielkopolski system monitorowania i prognozowania w zakresie kształcenia zawodowego. pod redakcją Macieja Szafrańskiego

Wielkopolski system monitorowania i prognozowania w zakresie kształcenia zawodowego. pod redakcją Macieja Szafrańskiego Wielkopolski system monitorowania i prognozowania w zakresie kształcenia zawodowego pod redakcją Macieja Szafrańskiego Spis treści 1. Wielkopolski system monitorowania i prognozowania w zakresie kształcenia

Bardziej szczegółowo